EØS-tillegget. NORSK utgave. til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Nr. 49 ISSN årgang I EØS-ORGANER. 1.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "EØS-tillegget. NORSK utgave. til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Nr. 49 ISSN 1022-9310. 9. årgang 3.10.2002 I EØS-ORGANER. 1."

Transkript

1 NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 2002/EØS/49/01 I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen ISSN Nr årgang EØS-komiteens beslutning nr. 69/2002 av 25. juni 2002 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) /EØS/49/ /EØS/49/ /EØS/49/ /EØS/49/ /EØS/49/ /EØS/49/ /EØS/49/ /EØS/49/ /EØS/49/ /EØS/49/ /EØS/49/ /EØS/49/13 EØS-komiteens beslutning nr. 70/2002 av 25. juni 2002 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) EØS-komiteens beslutning nr. 71/2002 av 25. juni 2002 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) EØS-komiteens beslutning nr. 72/2002 av 25. juni 2002 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) EØS-komiteens beslutning nr. 72/2002 av 25. juni 2002 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) EØS-komiteens beslutning nr. 74/2002 av 25. juni 2002 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) EØS-komiteens beslutning nr. 75/2002 av 25. juni 2002 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) EØS-komiteens beslutning nr. 76/2002 av 25. juni 2002 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) EØS-komiteens beslutning nr. 77/2002 av 25. juni 2002 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) EØS-komiteens beslutning nr. 79/2002 av 25. juni 2002 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) EØS-komiteens beslutning nr. 79/2002 av 25. juni 2002 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) EØS-komiteens beslutning nr. 80/2002 av 25. juni 2002 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) EØS-komiteens beslutning nr. 81/2002 av 25. juni 2002 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering)

2 NORSK utgave 2002/EØS/49/ /EØS/49/ /EØS/49/ /EØS/49/ /EØS/49/ /EØS/49/ /EØS/49/20 EØS-komiteens beslutning nr. 82/2002 av 25. juni 2002 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) EØS-komiteens beslutning nr. 83/2002 av 25. juni 2002 om endring av EØS-avtalens vedlegg IV (Energi) EØS-komiteens beslutning nr. 84/2002 av 25. juni 2002 om endring av EØS-avtalens vedlegg VII (Gjensidig godkjenning av yrkeskvalifikasjoner) EØS-komiteens beslutning nr. 85/2002 av 25. juni 2002 om endring av EØS-avtalens vedlegg VII (Gjensidig godkjenning av yrkeskvalifikasjoner) EØS-komiteens beslutning nr. 86/2002 av 25. juni 2002 om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester) og vedlegg XXII (Selskapsrett) EØS-komiteens beslutning nr. 87/2002 av 25. juni 2002 om endring av EØS-avtalens vedlegg XI (Telekommunikasjonstjenester) EØS-komiteens beslutning nr. 88/2002 av 25. juni 2002 om endring av EØS-avtalens vedlegg XV (Statsstøtte) /EØS/49/ /EØS/49/ /EØS/49/ /EØS/49/ /EØS/49/ /EØS/49/26 EØS-komiteens beslutning nr. 89/2002 av 25. juni 2002 om endring av EØS-avtalens vedlegg XVIII (Helse og sikkerhet på arbeidsplassen, arbeidsrett og lik behandling av kvinner og menn) EØS-komiteens beslutning nr. 90/2002 av 25. juni 2002 om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø) EØS-komiteens beslutning nr. 91/2002 av 25. juni 2002 om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø) EØS-komiteens nr. 92/2002 av 25. juni 2002 om endring av EØS-avtalens vedlegg XXI (Statistikk) EØS-komiteens nr. 93/2002 av 25. juni 2002 om endring av EØS-avtalens vedlegg XXII (Selskapsrett) Avgjerd i EØS-komiteen nr. 94/2002 av 25. juni 2002 om endring av protokoll 31 til EØS-avtala om samarbeid på særlege område utanfor dei fire fridommane Parlamentarikerkomiteen for EØS 4. Den rådgivende komité for EØS II EFTA-ORGANER 1. EFTA-statenes faste komité 2. EFTAs overvåkningsorgan 2002/EØS/49/ /EØS/49/ /EØS/49/29 Godkjenning av statsstøtte i henhold til EØS-avtalens artikkel 61 og 63 og overvåknings- og domstolsavtalens protokoll 3 artikkel 1 nr. 3 - Vedtak i EFTAs overvåkningsorgan om ikke å gjøre innsigelse Godkjenning av statsstøtte i henhold til EØS-avtalens artikkel 61 og 63 og overvåknings- og domstolsavtalens protokoll 3 artikkel 1 nr. 3 - Vedtak i EFTAs overvåkningsorgan om ikke å gjøre innsigelse Godkjenning av statsstøtte i henhold til EØS-avtalens artikkel 61 og 63 og overvåknings- og domstolsavtalens protokoll 3 artikkel 1 nr. 3 - Vedtak i EFTAs overvåkningsorgan om ikke å gjøre innsigelse Fortsetter på siste side

3 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr. 49/1 EØS-ORGANER EØS-KOMITEEN EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 69/ /EØS/49/01 av 25. juni 2002 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) EØS-KOMITEEN HAR under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, endret ved protokollen om justering av avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, heretter kalt avtalen, særlig artikkel 98, og på følgende bakgrunn: 1) Avtalens vedlegg I er endret ved EØS-komiteens beslutning nr. 149/2001 av 11. desember 2001( 1 ). 2) Ved EØS-komiteens beslutning nr. 101/2001 av 28. september 2001( 2 ) ble det vedtatt en forenklet framgangsmåte for behandling av visse rettsakter på det veterinære området. 3) Denne framgangsmåten innebærer at EFTA-statene skal treffe tiltak samtidig med EFs medlemsstater med hensyn til gjennomføringstekster, lister over virksomheter og vernetiltak i forbindelse med import fra tredjestater. Rettsakter omfattet av denne framgangsmåten som allerede er innlemmet i avtalen, bør derfor utgå fra avtalen. 4) Denne beslutning får ikke anvendelse for BESLUTTET FØLGENDE: Artikkel 1 I avtalens vedlegg I kapittel I gjøres følgende endringer: 1. I del 1.2 oppheves følgende numre: Nr. 28 (kommisjonsvedtak 94/621/EF) Nr. 36 (kommisjonsvedtak 95/119/EF) Nr. 40 (kommisjonsvedtak 95/392/EF) Nr. 41 (kommisjonsvedtak 95/461/EF) Nr. 44a (kommisjonsvedtak 1999/40/EF) Nr. 45 (kommisjonsvedtak 96/293/EF) Nr. 47 (kommisjonsvedtak 96/367/EF) Nr. 51 (kommisjonsvedtak 96/414/EF) Nr. 53 (kommisjonsvedtak 96/486/EF) Nr. 54 (kommisjonsvedtak 96/659/EF) Nr. 55 (kommisjonsvedtak 96/730/EF) Nr. 61 (kommisjonsvedtak 97/515/EF) Nr. 62 (kommisjonsvedtak 97/517/EF) Nr. 63 (kommisjonsvedtak 97/518/EF) Nr. 66 (kommisjonsvedtak 97/620/EF) Nr. 69 (kommisjonsvedtak 97/876/EF) Nr. 75 (kommisjonsvedtak 98/147/EF) Nr. 79 (kommisjonsvedtak 98/321/EF) ( 1 ) EFT L 65 av , s. 20, og EØS-tillegget til EFT nr. 13 av , s. 13. ( 2 ) EFT L 332 av , s. 1, og EØS-tillegget til EFT nr. 60 av , s. 1. Nr. 81 (kommisjonsvedtak 98/373/EF) Nr. 83 (kommisjonsvedtak 98/418/EF)

4 Nr.49/2 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende NORSK utgave Nr. 89 (kommisjonsvedtak 1999/253/EF) Nr. 91 (kommisjonsvedtak 92/271/EØF) Nr. 93 (kommisjonsvedtak 1999/334/EF) Nr. 94 (kommisjonsvedtak 1999/507/EF) Nr. 96 (kommisjonsvedtak 1999/542/EF) Nr. 97 (kommisjonsvedtak 1999/549/EF) Nr. 98 (kommisjonsvedtak 1999/644/EF) Nr. 101 (kommisjonsvedtak 1999/839/EF). Utferdiget i Brussel, 25. juni I del 7.2 oppheves nr. 15 (kommisjonsvedtak 2000/159/EF). Artikkel 2 Denne beslutning trer i kraft 26. juni 2002, forutsatt at EØSkomiteen har mottatt alle meddelelser etter avtalens artikkel 103 nr. 1( * ). Artikkel 3 Denne beslutning skal kunngjøres i EØS-avdelingen av og EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende. For EØS-komiteen P. Westerlund Formann (*) Ingen forfatningsrettslige krav angitt.

5 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr. 49/3 EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 70/ /EØS/49/02 av 25. juni 2002 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) EØS-KOMITEEN HAR under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, endret ved protokollen om justering av avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, heretter kalt avtalen, særlig artikkel 98, og på følgende bakgrunn: 1) Avtalens vedlegg I er endret ved EØS-komiteens beslutning nr. 149/2001 av 11. desember 2001( 1 ). 2) Kommisjonsvedtak 2001/301/EF av 11. april 2001 om endring av vedtak 92/486/EØF om fastsettelse av nærmere regler for samarbeidet mellom senteret for datanettet ANIMO og medlemsstatene( 2 ) skal innlemmes i avtalen. 3) Kommisjonsvedtak 2001/313/EF av 4. april 2001 om andre endring av vedtak 1999/766/EF om visse vernetiltak i forbindelse med infeksiøs lakseanemi hos laksefisk i ( 3 ) skal innlemmes i avtalen. 4) Denne beslutning får ikke anvendelse for BESLUTTET FØLGENDE: Artikkel 1 I avtalens vedlegg I kapittel I del 1.2 gjøres følgende endringer: 1. I nr. 12 (kommisjonsvedtak 92/486/EØF) skal nytt strekpunkt lyde: D 0301: Kommisjonsvedtak 2001/301/EF av 11. april 2001 (EFT L 102 av , s. 73). 2. I nr. 90 (kommisjonsvedtak 1999/766/EF) skal nytt strekpunkt lyde: D 0313: Kommisjonsvedtak 2001/313/EF av 4. april 2001 (EFT L 109 av , s. 67). Artikkel 2 Teksten til vedtak 2001/301/EF og 2001/313/EF på islandsk og norsk, som vil bli kunngjort i EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende, skal gis gyldighet. Artikkel 3 Denne beslutning trer i kraft 26. juni 2002, forutsatt at EØSkomiteen har mottatt alle meddelelser etter avtalens artikkel 103 nr. 1( * ). Artikkel 4 Denne beslutning skal kunngjøres i EØS-avdelingen av og EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Utferdiget i Brussel, 25. juni For EØS-komiteen P. Westerlund Formann ( 1 ) EFT L 65 av , s. 20, og EØS-tillegget til EFT nr. 13 av , s. 13. ( 2 ) EFT L 102 av , s. 73. ( 3 ) EFT L 109 av , s. 67. (*) Ingen forfatningsrettslige krav angitt.

6 Nr. 49/4 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende NORSK utgave EØS-KOMITEEN HAR med tilvising til avtala om Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet, endra ved protokollen om justering av avtala om Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet, heretter kalla avtala, særleg artikkel 98, og på følgjande bakgrunn: 1) Vedlegg I til avtala vart endra ved avgjerd i EØSkomiteen nr. 149/2001 av 11. desember 2001( 1 ). 2) Kommisjonsvedtak 2001/25/EF av 27. desember 2000 om forbud mot bruk av visse animalske biprodukter i fôrvarer( 2 ) skal takast inn i avtala. 3) Kommisjonsvedtak 2001/399/EF av 7. mai 2001 om godkjenning av at den franske databasen for storfe er i full drift( 3 ) skal takast inn i avtala. 4) Denne avgjerda gjeld ikkje for Island og TEKE DENNE AVGJERDA: Artikkel 1 I vedlegg I kapittel I del 1.2 i avtala vert det gjort følgjande endringar: AVGJERD I EØS-KOMITEEN nr. 71/2002 av 25. juni 2002 om endring av vedlegg I til EØS-avtala (Veterinære og plantesanitære tilhøve) D 0025: Kommisjonsvedtak 2001/25/EF av 27. desember 2000 om forbud mot bruk av visse animalske biprodukter i fôrvarer (TEF L 6 av , s. 16). 2. Etter nr. 12 (kommisjonsvedtak 1999/571/EF) under overskrifta RETTSAKTER SOM EFTA-STATANE OG OVERVAKINGSORGANET TIL EFTA SKAL TA TILBØRLEG OMSYN TIL skal nytt nr. 13 lyde: D 0399: Kommisjonsvedtak 2001/399/EF av 7. mai 2001 om godkjenning av at den franske databasen for storfe er i full drift (TEF L 140 av , s. 69). Artikkel 2 Teksta til vedtak 2001/25/EF og 2001/399/EF på norsk, som vil verte kunngjord i EØS-tillegget til Tidend for Dei europeiske fellesskapa, skal verte gyldig. Artikkel 3 Denne avgjerda tek til å gjelde 26. juni 2002, på det vilkåret at EØS-komiteen har motteke alle meldingar etter artikkel 103 nr. 1 i avtala( * ). Artikkel /EØS/49/03 1. Etter nr. 109 (kommisjonsvedtak 2000/734/EF) skal nytt nr. 110 lyde: Denne avgjerda skal kunngjerast i EØS-avdelinga av og EØStillegget til Tidend for Dei europeiske fellesskapa. Utferdiget i Brussel, 25. juni For EØS-komiteen P. Westerlund Formann ( 1 ) TEF L 65 av , s. 20, og EØS-tillegget til TEF nr. 13 av , s. 13. ( 2 ) TEF L 6 av , s. 16. ( 3 ) TEF L 140 av , s. 69. (*) Ingen forfatningsrettslege krav oppgjevne.

7 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr. 49/5 EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 72/ /EØS/49/04 av 25. juni 2002 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) EØS-KOMITEEN HAR under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, endret ved protokollen om justering av avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, heretter kalt avtalen, særlig artikkel 98, og på følgende bakgrunn: 1) Avtalens vedlegg I er endret ved EØS-komiteens beslutning nr. 149/2001 av 11. desember 2001( 1 ). 2) Kommisjonsvedtak 2001/288/EF av 3. april 2001 om endring av rådsdirektiv 93/53/EØF om fastsettelse av minimumstiltak i Fellesskapet for bekjempelse av visse fiskesykdommer, i forbindelse med listen over nasjonale referanselaboratorier for fiskesykdommer( 2 ) skal innlemmes i avtalen. 3) Kommisjonsvedtak 2001/293/EF av 30. mars 2001 om endring av rådsdirektiv 95/70/EF om fastsettelse av minimumstiltak i Fellesskapet for bekjempelse av visse sykdommer hos toskallede bløtdyr, i forbindelse med listen over nasjonale referanselaboratorier for sykdommer hos toskallede bløtdyr( 3 ) skal innlemmes i avtalen. 4) Denne beslutning får ikke anvendelse for BESLUTTET FØLGENDE: 1. I nr. 7 (rådsdirektiv 93/53/EØF) skal nytt strekpunkt lyde: D 0288: Kommisjonsvedtak 2001/288/EF av 3. april 2001 (EFT L 99 av , s. 11). 2. I nr. 8 (rådsdirektiv 95/70/EF) tilføyes følgende:, endret ved: D 0293: Kommisjonsvedtak 2001/293/EF av 30. mars 2001 (EFT L 100 av , s. 30). Artikkel 2 Teksten til vedtak 2001/288/EF og 2001/293/EF på islandsk og norsk, som vil bli kunngjort i EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende, skal gis gyldighet. Artikkel 3 Denne beslutning trer i kraft 26. juni 2002, forutsatt at EØSkomiteen har mottatt alle meddelelser etter avtalens artikkel 103 nr. 1( * ). Artikkel 4 Denne beslutning skal kunngjøres i EØS-avdelingen av og EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Artikkel 1 I avtalens vedlegg I kapittel I del 3.1 gjøres følgende endringer: Utferdiget i Brussel, 25. juni For EØS-komiteen P. Westerlund Formann ( 1 ) EFT L 65 av , s. 20, og EØS-tillegget til EFT nr. 13 av , s. 13. ( 2 ) EFT L 99 av , s. 11. ( 3 ) EFT L 100 av , s. 30. (*) Ingen forfatningsrettslige krav angitt.

8 Nr. 49/6 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende NORSK utgave EØS-KOMITEEN HAR under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, endret ved protokollen om justering av avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, heretter kalt avtalen, særlig artikkel 98, og på følgende bakgrunn: 1) Avtalens vedlegg I er endret ved EØS-komiteens beslutning nr. 149/2001 av 11. desember 2001( 1 ). 2) Ti rettsakter på området kontrolltiltak melding om sykdom skal innlemmes i avtalen. 3) Kommisjonsvedtak 2001/138/EF( 2 ) opphever kommisjonsvedtak 2000/350/EF( 3 ) 2000/598/EF( 4 ), 2000/685/EF( 5 ), 2000/715/EF( 6 ) og 2000/734/EF( 7 ), som er innlemmet i avtalen og følgelig må oppheves i avtalen. EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 73/2002 av 25. juni 2002 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) BESLUTTET FØLGENDE: Artikkel 1 Avtalens vedlegg I kapittel I endres som fastsatt i vedlegget til denne beslutning. Artikkel 2 Teksten til vedtak 2001/96/EF( 8 ), 2001/138/EF, 2001/140/EF( 9 ), 2001/181/EF( 10 ), 2001/246/EF( 11 ), 2001/257/EF( 12 ), 2001/279/EF( 13 ), 2001/295/EF( 14 ), 2001/303/EF( 15 ) og 2001/326/EF( 16 ) på norsk, som vil bli kunngjort i EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende, skal gis gyldighet. Artikkel 3 Denne beslutning trer i kraft 26. juni 2002, forutsatt at EØSkomiteen har mottatt alle meddelelser etter avtalens artikkel 103 nr. 1( * ). Artikkel /EØS/49/05 4) Denne beslutning får ikke anvendelse for Island og Denne beslutning skal kunngjøres i EØS-avdelingen av og EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Utferdiget i Brussel, 25. juni For EØS-komiteen P. Westerlund Formann ( 1 ) EFT L 65 av , s. 20, og EØS-tillegget til EFT nr. 13 av , s. 13. ( 2 ) EFT L 50 av , s. 17. ( 3 ) EFT L 124 av , s. 58. ( 4 ) EFT L 253 av , s. 47. ( 5 ) EFT L 283 av , s. 44. ( 6 ) EFT L 290 av , s. 51. ( 7 ) EFT L 295 av , s. 35. ( 8 ) EFT L 35 av , s. 52. ( 9 ) EFT L 50 av , s. 22. ( 10 ) EFT L 66 av , s. 39. ( 11 ) EFT L 88 av , s. 21. ( 12 ) EFT L 91 av , s. 98. ( 13 ) EFT L 96 av , s. 19. ( 14 ) EFT L 100 av , s. 35. ( 15 ) EFT L 104 av , s. 3. ( 16 ) EFT L 115 av , s. 11. (*) Ingen forfatningsrettslige krav angitt.

9 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr. 49/7 VEDLEGG til EØS-komiteens beslutning nr. 73/2002 I avtalens vedlegg I kapittel I del 3.2 gjøres følgende endringer: 1. I nr. 7 (rådsvedtak 91/666/EØF) skal nytt strekpunkt lyde: D 0181: Kommisjonsvedtak 2001/181/EF av 22. februar 2001 (EFT L 66 av , s. 39). 2. I nr. 13 (kommisjonsvedtak 2001/112/EF) tilføyes følgende:, endret ved: D 0181: Kommisjonsvedtak 2001/181/EF av 22. februar 2001 (EFT L 66 av , s. 39). 3. I nr. 8 (kommisjonsvedtak 93/455/EØF) skal nytt strekpunkt lyde: D 0096: Kommisjonsvedtak 2001/96/EF av 18. januar 2001 (EFT L 35 av , s. 52). 4. Etter nr. 16 (kommisjonsvedtak 2000/807/EF) skal nytt nr lyde: D 0138: Kommisjonsvedtak 2001/138/EF av 9. februar 2001 om opprettelse av verneog overvåkingssoner i Fellesskapet i forbindelse med Blue Tongue (EFT L 50 av , s. 17) D 0246: Kommisjonsvedtak 2001/246/EF av 27. mars 2001 om fastsettelse av vilkårene for å bekjempe og utrydde munn- og klovsyke i Nederland i henhold til artikkel 13 i direktiv 85/511/EØF (EFT L 88 av , s. 21), endret ved: D 0279: Kommisjonsvedtak 2001/279/EF av 5. april 2001 (EFT L 96 av , s. 19) D 0257: Kommisjonsvedtak 2001/257/EF av 30. mars 2001 om fastsettelse av vilkårene for å bekjempe og utrydde munn- og klovsyke i Det forente kongerike i henhold til artikkel 13 i direktiv 85/511/EØF (EFT L 91 av , s. 98), endret ved: D 0326: Kommisjonsvedtak 2001/326/EF av 24. april 2001 (EFT L 115 av , s. 11) D 0295: Kommisjonsvedtak 2001/295/EF av 10. april 2001 om fastsettelse av tiltak som skal gjennomføres før restriksjonene som anvendes i samsvar med artikkel 9 i rådsdirektiv 85/511/EØF, kan oppheves (EFT L 100 av , s. 35) D 0303: Kommisjonsvedtak 2001/303/EF av 11. april 2001 om fastsettelse av vilkårene for å bekjempe og utrydde munn- og klovsyke hos arter som er truet av utryddelse i henhold til artikkel 13 i direktiv 85/511/EØF (EFT L 104 av , s. 3). 5. I del 1.2 oppheves nr. 103 (kommisjonsvedtak 2000/350/EF), nr. 105 (kommisjonsvedtak 2000/598/EF), nr. 107 (kommisjonsvedtak 2000/685/EF), nr. 108 (kommisjonsvedtak 2000/715/EF) og nr. 109 (kommisjonsvedtak 2000/734/EF). 6. I del 3.2 etter nr. 12 (kommisjonsvedtak 2000/680/EF) under overskriften RETTSAKTER SOM EFTA-STATENE OG EFTAS OVERVÅKNINGSORGAN SKAL TA TILBØRLIG HENSYN TIL skal nytt nr. 13 lyde: D 0140: Kommisjonsvedtak 2001/140/EF av 12. februar 2001 om godkjenning av den planen som Austerrike har lagt fram, for utrydding av klassisk svinepest hjå viltlevande svin i provinsen Niederösterreich (EFT L 50 av , s. 22).

10 Nr. 49/8 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende NORSK utgave EØS-KOMITEEN HAR med tilvising til avtala om Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet, endra ved protokollen om justering av avtala om Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet, heretter kalla avtala, særleg artikkel 98, og på følgjande bakgrunn: 1) Vedlegg I til avtala vart endra ved avgjerd i EØSkomiteen nr. 149/2001 av 11. desember 2001( 1 ). 2) Kommisjonsvedtak 2001/298/EF av 30. mars 2001 om endring av vedleggene til rådsdirektiv 64/432/EØF, 90/426/EØF, 91/68/EØF og 92/65/EØF og til kommisjonsvedtak 94/273/EF om vern av dyr under transport( 2 ) skal takast inn i avtala. AVGJERD I EØS-KOMITEEN nr. 74/2002 av 25. juni 2002 om endring av vedlegg I til EØS-avtala (Veterinære og plantesanitære tilhøve) D 0298: Kommisjonsvedtak 2001/298/EF av 30. mars 2001 (TEF L 102 av , s. 63). 2. I del 4.1 nr. 2 (rådsdirektiv 91/68/EF) skal nytt strekpunkt lyde: L 0010: Europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/10/EF av 22. mai 2001 (TEF L 147 av , s. 41). 3. I del 4.2 nr. 20 (kommisjonsvedtak 94/273/EF) vert følgjande lagt til:, endra ved: 2002/EØS/49/ D 0298: Kommisjonsvedtak 2001/298/EF av 30. mars 2001 (TEF L 102 av , s. 63). 3) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/10/EF av 22. mai 2001 om endring av rådsdirektiv 91/68/EØF med omsyn til scrapie( 3 ) skal takast inn i avtala. 4) Denne avgjerda gjeld ikkje for Island og TEKE DENNE AVGJERDA: Artikkel 1 I vedlegg I kapittel I i avtala vert det gjort følgjande endringar: 1. I del 4.1 nr. 1 (rådsdirektiv 64/432/EØF), nr. 2 (rådsdirektiv 91/68/EØF), nr. 3 (rådsdirektiv 90/426/EØF) og nr. 9 (rådsdirektiv 92/65/EØF) skal nytt strekpunkt lyde: Artikkel 2 Teksta til vedtak 2001/298/EF og direktiv 2001/10/EF på norsk, som vil verte kunngjord i EØS-tillegget til Tidend for Dei europeiske fellesskapa, skal verte gyldig. Artikkel 3 Denne avgjerda tek til å gjelde 26. juni 2002, på det vilkåret at EØS-komiteen har motteke alle meldingar etter artikkel 103 nr. 1 i avtala( * ). Artikkel 4 Denne avgjerda skal kunngjerast i EØS-avdelinga av og EØStillegget til Tidend for Dei europeiske fellesskapa. Utferda i Brussel, 25. juni For EØS-komiteen P. Westerlund Formann ( 1 ) TEF L 65 av , s. 20, og EØS-tillegget til TEF nr. 13 av , s. 13. ( 2 ) TEF L 102 av , s. 63. ( 3 ) TEF L 147 av , s. 41. (*) Ingen forfatningsrettslege krav oppgjevne.

11 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr. 49/9 EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 75/ /EØS/49/07 av 25. juni 2002 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) EØS-KOMITEEN HAR under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, endret ved protokollen om justering av avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, heretter kalt avtalen, særlig artikkel 98, og på følgende bakgrunn: 1) Avtalens vedlegg I er endret ved EØS-komiteens beslutning nr. 149/2001 av 11. desember 2001( 1 ). 2) Seks rettsakter på området dyrehelse handel med og omsetning av levende dyr skal innlemmes i avtalen. 3) Kommisjonsvedtak 97/315/EF( 2 ), 97/262/EF( 3 ), 97/263/EF( 4 ) og 1999/465/EF( 5 ), som allerede er innlemmet i avtalen, bør flyttes til et annet nummer i avtalens vedlegg I kapittel I. 4) Denne beslutning får ikke anvendelse for Island og BESLUTTET FØLGENDE: Artikkel 1 Avtalens vedlegg I kapittel I del 4.2 endres som fastsatt i vedlegget til denne beslutning. Artikkel 2 Teksten til vedtak 2001/24/EF( 6 ), 2001/26/EF( 7 ), 2001/28/EF( 8 ), 2001/106/EF( 9 ), 2001/292/EF( 10 ) og 2001/296/EF( 11 ) på norsk, som vil bli kunngjort i EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende, skal gis gyldighet. Artikkel 3 Denne beslutning trer i kraft 26. juni 2002, forutsatt at EØSkomiteen har mottatt alle meddelelser etter avtalens artikkel 103 nr. 1( * ). Artikkel 4 Denne beslutning skal kunngjøres i EØS-avdelingen av og EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Utferdiget i Brussel, 25. juni For EØS-komiteen P. Westerlund Formann ( 1 ) EFT L 65 av , s. 20, og EØS-tillegget til EFT nr. 13 av , s. 13. ( 2 ) EFT L 137 av , s. 20. ( 3 ) EFT L 104 av , s. 33. ( 4 ) EFT L 104 av , s. 34. ( 5 ) EFT L 181 av , s. 32. ( 6 ) EFT L 6 av , s. 14. ( 7 ) EFT L 6 av , s. 18. ( 8 ) EFT L 6 av , s. 21. ( 9 ) EFT L 39 av , s. 39. ( 10 ) EFT L 100 av , s. 28. ( 11 ) EFT L 102 av , s. 58. (*) Ingen forfatningsrettslige krav angitt.

12 Nr.49/10 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende NORSK utgave VEDLEGG til EØS-komiteens beslutning nr. 75/2002 I avtalens vedlegg I kapittel I del 4.2 gjøres følgende endringer: 1. I nr. 14 (kommisjonsvedtak 93/52/EØF) skal nye strekpunkter lyde: 397 D 0315: Kommisjonsvedtak 97/315/EF av 30. april 1997 (EFT L 137 av , s. 20), D 0292: Kommisjonsvedtak 2001/292/EF av 29. mars 2001 (EFT L 100 av , s. 28). 2. I nr. 45 (kommisjonsvedtak 1999/467/EF) skal nytt strekpunkt lyde: D 0026: Kommisjonsvedtak 2001/26/EF av 27. desember 2000 (EFT L 6 av , s. 18). 3. Nr. 47 (kommisjonsvedtak 97/315/EF) oppheves. 4. I nr. 56 (kommisjonsvedtak 2000/504/EF) tilføyes følgende:, endret ved: D 0024: Kommisjonsvedtak 2001/24/EF av 27. desember 2000 (EFT L 6 av , s. 14). 5. Etter nr. 57 (kommisjonsvedtak 2000/678/EF) skal nytt nr lyde: D 0262: Kommisjonsvedtak 97/262/EF av 4. april 1997 om midlertidig oppheving av Irlands status med hensyn til Newcastle disease (EFT L 104 av , s. 33) D 0263: Kommisjonsvedtak 97/263/EF av 4. april 1997 om midlertidig oppheving av status for en region i Det forente kongerike med hensyn til Newcastle disease (EFT L 104 av , s. 34) D 0465: Kommisjonsvedtak 1999/465/EF av 13. juli 1999 av 13. juli 1999 om fastsettelse av status for storfebesetninger i visse medlemsstater eller regioner i medlemsstater som offisielt fri for enzootisk bovin leukose (EFT L 181 av , s. 32), endret ved: D 0028: Kommisjonsvedtak 2001/28/EF av 27. desember 2000 (EFT L 6 av , s. 21) D 0106: Kommisjonsvedtak 2001/106/EF av 24. januar 2001 om fastsettelse av en modell for listene over enheter som er godkjent av medlemsstatene for handel med levende dyr, sæd og embryoer innenfor Fellesskapet, og om reglene som gjelder oversendelse av disse listene til Kommisjonen (EFT L 39 av , s. 39) D 0296: Kommisjonsvedtak 2001/296/EF av 29. mars 2001 om godkjenning av laboratorier som skal kontrollere virkningen av rabiesvaksinasjon av visse kjøttetende husdyr (EFT L 102 av , s. 58). 6. Nr. 43 (kommisjonsvedtak 97/262/EF), nr. 44 (kommisjonsvedtak 97/263/EF) og nr. 46 (kommisjonsvedtak 99/465/EF) under overskriften RETTSAKTER SOM EFTA-STATENE OG EFTAS OVERVÅKNINGSORGAN SKAL TA TILBØRLIG HENSYN TIL oppheves.

13 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr. 49/11 EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 76/ /EØS/49/08 av 25. juni 2002 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) EØS-KOMITEEN HAR under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, endret ved protokollen om justering av avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, heretter kalt avtalen, særlig artikkel 98, og på følgende bakgrunn: 1) Avtalens vedlegg I er endret ved EØS-komiteens beslutning nr. 149/2001 av 11. desember 2001( 1 ). 2) Ti rettsakter på området dyrehelse handel med og omsetning av levende dyr skal innlemmes i avtalen. 3) Kommisjonsvedtak 2001/183/EF opphever kommisjonsvedtak 92/532/EF, som er innlemmet i avtalen og følgelig må oppheves i avtalen. 4) Denne beslutning får ikke anvendelse for BESLUTTET FØLGENDE: Artikkel 1 Avtalens vedlegg I kapittel I del 4.2 endres som fastsatt i vedlegget til denne beslutning. Artikkel 2 Teksten til vedtak 2001/100/EF( 2 ), 2001/139/EF( 3 ), 2001/159/EF( 4 ), 2001/183/EF( 5 ), 2001/185/EF( 6 ), 2001/187/EF( 7 ), 2001/188/EF( 8 ), 2001/294/EF( 9 ), 2001/311/EF( 10 ) og 2001/485/EF( 11 ) på islandsk og norsk, som vil bli kunngjort i EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende, skal gis gyldighet. Artikkel 3 Denne beslutning trer i kraft 26. juni 2002, forutsatt at EØSkomiteen har mottatt alle meddelelser etter avtalens artikkel 103 nr. 1( * ). Artikkel 4 Denne beslutning skal kunngjøres i EØS-avdelingen av og EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Utferdiget i Brussel, 25. juni For EØS-komiteen P. Westerlund Formann ( 1 ) EFT L 65 av , s. 20, og EØS-tillegget til EFT nr. 13 av , s. 13. ( 2 ) EFT L 36 av , s. 9. ( 3 ) EFT L 50 av , s. 20. ( 4 ) EFT L 57 av , s. 54. ( 5 ) EFT L 67 av , s. 65. ( 6 ) EFT L 67 av , s. 78. ( 7 ) EFT L 67 av , s. 81. ( 8 ) EFT L 67 av , s. 83. ( 9 ) EFT L 100 av , s. 32. ( 10 ) EFT L 109 av , s. 62 ( 11 ) EFT L 176 av , s. 64. (*) Ingen forfatningsrettslige krav angitt.

14 Nr.49/12 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende NORSK utgave VEDLEGG til EØS-komiteens beslutning nr. 76/2002 I avtalens vedlegg I kapittel I del 4.2 gjøres følgende endringer: 1. Nr. 6 (kommisjonsvedtak 92/532/EØF) oppheves. 2. I nr. 17 (kommisjonsvedtak 93/74/EØF) skal nytt strekpunkt lyde: D 0139: Kommisjonsvedtak 2001/139/EF av 12. februar 2001 (EFT L 50 av , s. 20). 3. I nr. 29 (kommisjonsvedtak 95/124/EF) skal nye strekpunkter lyde: D 0188: Kommisjonsvedtak 2001/188/EF av 28. februar 2001 (EFT L 67 av , s. 83), D 0311: Kommisjonsvedtak 2001/311/EF av 4. april 2001 (EFT L 109 av , s. 62). 4. I nr. 30 (kommisjonsvedtak 95/125/EF) skal nytt strekpunkt lyde: D 0100: Kommisjonsvedtak 2001/100/EF av 22. januar 2001 (EFT L 36 av , s. 9). 5. I nr. 39 (kommisjonsvedtak 95/473/EF) skal nytt strekpunkt lyde: D 0159: Kommisjonsvedtak 2001/159/EF av 12. februar 2001 (EFT L 57 av , s. 54). 6. I nr. 44 (kommisjonsvedtak 96/233/EF) skal nytt strekpunkt lyde: D 0185: Kommisjonsvedtak 2001/185/EF av 27. februar 2001 (EFT L 67 av , s. 78). 7. I nr. 48 (kommisjonsvedtak 98/357/EF) tilføyes følgende:, endret ved: D 0187: Kommisjonsvedtak 2001/187/EF av 27. februar 2001 (EFT L 67 av , s. 81). 8. I nr. 49 (kommisjonsvedtak 98/361/EF) skal nytt strekpunkt lyde: D 0294: Kommisjonsvedtak 2001/294/EF av 30. mars 2001 (EFT L 100 av , s. 32). 9. Etter nr. 62 (kommisjonsvedtak 2001/296/EF) skal nytt nr. 63 lyde: D 0183: Kommisjonsvedtak 2001/183/EF av 22. februar 2001 om fastsettelse av prøvetakingsplaner og diagnostiske metoder for å påvise og bekrefte forekomst av visse fiskesykdommer, og om oppheving av vedtak 92/532/EØF (EFT L 67 av , s. 65). 10. I nr. 39 (kommisjonsvedtak 96/221/EF) under overskriften RETTSAKTER SOM EFTA-STATENE OG EFTAS OVERVÅKNINGSORGAN SKAL TA TILBØRLIG HENSYN TIL tilføyes følgende:, endret ved: D 0485: Kommisjonsvedtak 2001/485/EF av 15. juni 2001 (EFT L 176 av , s. 64).

15 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr. 49/13 EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 77/ /EØS/49/09 av 25. juni 2002 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) EØS-KOMITEEN HAR under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, endret ved protokollen om justering av avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, heretter kalt avtalen, særlig artikkel 98, og på følgende bakgrunn: 1) Avtalens vedlegg I er endret ved EØS-komiteens beslutning nr. 149/2001 av 11. desember 2001( 1 ). 2) Kommisjonsvedtak 2001/471/EF av 8. juni 2001 om fastsettelse av regler for de regelmessige kontrollene av generell hygiene utført av virksomhetsledere i samsvar med direktiv 64/433/EØF om hygienekrav til produksjon og omsetning av ferskt kjøtt og direktiv 71/118/EØF om helseproblemer ved produksjon og markedsføring av ferskt fjørfekjøtt( 2 ) skal innlemmes i avtalen. 3) Denne beslutning får ikke anvendelse for Island og BESLUTTET FØLGENDE: Artikkel D 0471: Kommisjonsvedtak 2001/471/EF av 8. juni 2001 om fastsettelse av regler for de regelmessige kontrollene av generell hygiene utført av virksomhetsledere i samsvar med direktiv 64/433/EØF om hygienekrav til produksjon og omsetning av ferskt kjøtt og direktiv 71/118/EØF om helseproblemer ved produksjon og markedsføring av ferskt fjørfekjøtt (EFT L 165 av , s. 48). Artikkel 2 Teksten til vedtak 2001/471/EF på norsk, som vil bli kunngjort i EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende, skal gis gyldighet. Artikkel 3 Denne beslutning trer i kraft 26. juni 2002, forutsatt at EØSkomiteen har mottatt alle meddelelser etter avtalens artikkel 103 nr. 1( * ). Artikkel 4 Denne beslutning skal kunngjøres i EØS-avdelingen av og EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende. I avtalens vedlegg I kapittel I del 6.2 etter nr. 39 (kommisjonsvedtak 98/536/EF) skal nytt nr. 40 lyde: Utferdiget i Brussel, 25. juni For EØS-komiteen P. Westerlund Formann ( 1 ) EFT L 65 av , s. 20, og EØS-tillegget til EFT nr. 13 av , s. 13. ( 2 ) EFT L 165 av , s. 48. (*) Ingen forfatningsrettslige krav angitt.

16 Nr. 49/14 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende NORSK utgave EØS-KOMITEEN HAR under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, endret ved protokollen om justering av avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, heretter kalt avtalen, særlig artikkel 98, og på følgende bakgrunn: EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 78/2002 av 25. juni 2002 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) BESLUTTET FØLGENDE: Artikkel /EØS/49/10 I avtalens vedlegg I kapittel I gjøres følgende endringer: 1. I del 5.1 nr. 7 (rådsdirektiv 92/118/EØF) og i del 8.1 nr. 16 (rådsdirektiv 92/118/EØF) skal nytt strekpunkt lyde: 1) Avtalens vedlegg I er endret ved EØS-komiteens beslutning nr. 149/2001 av 11. desember 2001( 1 ). 2) Rådsvedtak 2001/4/EF av 19. desember 2000 om endring av vedtak 95/408/EF om dei nærmare reglane for å utarbeide, i ein overgangsperiode, mellombels lister over verksemder i tredjestatar som medlemsstatane kan importere visse produkt av animalsk opphav, fiskerivarer og levande toskala blautdyr frå( 2 ) skal innlemmes i avtalen. 3) Kommisjonsvedtak 2001/7/EF av 19. desember 2000 om endring av kapittel 14 i vedlegg I til rådsdirektiv 92/118/EØF om fastsettelse av krav til dyrehelse og folkehelse ved handel innenfor Fellesskapet med og innførsel til Fellesskapet av produkter som ikke omfattes av nevnte krav fastsatt i særlige fellesskapsregler nevnt i vedlegg A avsnitt I i direktiv 89/662/EØF og, med hensyn til sykdomsframkallende smittestoffer, i direktiv 90/425/EØF( 3 ) skal innlemmes i avtalen. 4) Kommisjonsvedtak 2001/182/EF av 8. mars 2001 om oppheving av vedtak 93/351/EØF om analysemetoder, prøvetakingsplaner og øvre grenser for kvikksølv i fiskeriprodukter( 4 ), rettet ved EFT L 321 av , s. 40, skal innlemmes i avtalen. 5) Denne beslutning får ikke anvendelse for D 0007: Kommisjonsvedtak 2001/7/EF av 19. desember 2000 (EFT L 2 av , s. 27). 2. I del 6.2 etter nr. 40 (kommisjonsvedtak 2001/471/EF) skal nytt nr. 41 lyde: D 0182: Kommisjonsvedtak 2001/182/EF av 8. mars 2001 om oppheving av vedtak 93/351/EØF om analysemetoder, prøvetakingsplaner og øvre grenser for kvikksølv i fiskeriprodukter (EFT L 77 av , s. 22), rettet ved EFT L 321 av , s. 40. Denne rettsakt får anvendelse også for Island. 3. I del 6.2 oppheves nr. 16 (kommisjonsvedtak 93/351/EØF). 4. I del 8.1 nr. 18 (rådsvedtak 95/408/EF) skal nytt strekpunkt lyde: D 0004: Rådsvedtak 2001/4/EF av 19. desember 2000 (EFT L 2 av , s. 21). Artikkel 2 Teksten til vedtak 2001/4/EF, 2001/7/EF og 2001/182/EF, rettet ved EFT L 321 av , s. 40, på islandsk og norsk, som vil bli kunngjort i EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende, skal gis gyldighet. ( 1 ) EFT L 65 av , s. 20, og EØS-tillegget til EFT nr. 13 av , s. 13. ( 2 ) EFT L 2 av , s. 21. ( 3 ) EFT L 2 av , s. 27. ( 4 ) EFT L 77 av , s. 22.

17 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr. 49/15 Artikkel 3 Denne beslutning trer i kraft 26. juni 2002, forutsatt at EØSkomiteen har mottatt alle meddelelser etter avtalens artikkel 103 nr. 1( * ). Artikkel 4 Denne beslutning skal kunngjøres i EØS-avdelingen av og EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Utferdiget i Brussel, 25. juni For EØS-komiteen P. Westerlund Formann (*) Ingen forfatningsrettslige krav angitt.

18 Nr. 49/16 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende NORSK utgave EØS-KOMITEEN HAR under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, endret ved protokollen om justering av avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, heretter kalt avtalen, særlig artikkel 98, og på følgende bakgrunn: 1) Avtalens vedlegg I er endret ved EØS-komiteens beslutning nr. 151/2001 av 11. desember 2001( 1 ). EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 79/2002 av 25. juni 2002 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) L 0001: Kommisjonsdirektiv 2002/1/EF av 7. januar 2002 (EFT L 5 av , s. 8). 2. I nr. 32 (rådsdirektiv 1999/29/EF) tilføyes følgende:, endret ved: L 0102: Rådsdirektiv 2001/102/EF av 27. november 2001 (EFT L 6 av , s. 45). Artikkel /EØS/49/11 2) Rådsdirektiv 2001/102/EF av 27. november 2001 om endring av direktiv 1999/29/EF om uønskede stoffer og produkter i fôrvarer( 2 ) skal innlemmes i avtalen. 3) Kommisjonsdirektiv 2002/1/EF av 7. januar 2002 om endring av direktiv 94/39/EF med hensyn til fôrvarer til støtte av leverfunksjonen ved kronisk nedsatt leverfunksjon( 3 ) skal innlemmes i avtalen BESLUTTET FØLGENDE: Artikkel 1 I avtalens vedlegg I kapittel II gjøres følgende endringer: Teksten til direktiv 2001/102/EF og 2002/1/EF på islandsk og norsk, som vil bli kunngjort i EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende, skal gis gyldighet. Artikkel 3 Denne beslutning trer i kraft 26. juni 2002, forutsatt at EØSkomiteen har mottatt alle meddelelser etter avtalens artikkel 103 nr. 1( * ). Artikkel 4 Denne beslutning skal kunngjøres i EØS-avdelingen av og EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende. 1. I nr. 9 (kommisjonsdirektiv 94/39/EF) skal nytt strekpunkt lyde: Utferdiget i Brussel, 25. juni For EØS-komiteen P. Westerlund Formann ( 1 ) EFT L 65 av , s. 24, og EØS-tillegget til EFT nr. 13 av , s. 15. ( 2 ) EFT L 6 av , s. 45. ( 3 ) EFT L 5 av , s. 8. (*) Ingen forfatningsrettslige krav angitt.

19 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr. 49/17 AVGJERD I EØS-KOMITEEN nr. 80/ /EØS/49/12 av 25. juni 2002 om endring av vedlegg I til EØS-avtala (Veterinære og plantesanitære tilhøve) EØS-KOMITEEN HAR med tilvising til avtala om Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet, endra ved protokollen om justering av avtala om Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet, heretter kalla avtala, særleg artikkel 98, og på følgjande bakgrunn: 1) Vedlegg I til avtala vart endra ved avgjerd i EØSkomiteen nr. 68/98 av 17. juli 1998( 1 ). 2) 16 rettsakter på området frø skal takast inn i avtala TEKE DENNE AVGJERDA: Artikkel 1 Vedlegg I kapittel III i avtala vert endra slik det er fastsett i vedlegget til denne avgjerda. Artikkel 2 Teksta til direktiv 95/6/EF( 2 ), 96/18/EF( 3 ), 96/72/EF( 4 ), 1999/8/EF( 5 ) og 1999/54/EF( 6 ) og vedtak 94/650/EF( 7 ), 95/232/EF( 8 ), 97/125/EF( 9 ), 97/363/EF( 10 ), 98/173/EF( 11 ), 98/174/EF( 12 ), 98/320/EF( 13 ), 99/84/EF( 14 ), 99/416/EF( 15 ), 2000/165/EF og ( 16 ) 2001/18/EF( 17 ) på islandsk og norsk, som vil verte kunngjord i EØS-tillegget til Tidend for Dei europeiske fellesskapa, skal verte gyldig. Artikkel 3 Denne avgjerda tek til å gjelde 26. juni 2002, på det vilkåret at EØS-komiteen har motteke alle meldingar etter artikkel 103 nr. 1 i avtala( * ). Artikkel 4 Denne avgjerda skal kunngjerast i EØS-avdelinga av og EØStillegget til Tidend for Dei europeiske fellesskapa. Utferda i Brussel, 25. juni For EØS-komiteen P. Westerlund Formann ( 1 ) TEF L 158 av , s. 1, og EØS-tillegget til TEF nr. 27 av , s. 1. ( 2 ) TEF L 67 av , s. 30. ( 3 ) TEF L 76 av , s. 21. ( 4 ) TEF L 304 av , s. 10. ( 5 ) TEF L 50 av , s. 26. ( 6 ) TEF L 142 av , s. 30. ( 7 ) TEF L 252 av , s. 15. ( 8 ) TEF L 154 av , s. 22. ( 9 ) TEF L 48 av , s. 35. ( 10 ) TEF L 152 av , s. 33. ( 11 ) TEF L 63 av , s. 30. ( 12 ) TEF L 63 av , s. 31. ( 13 ) TEF L 140 av , s. 14. ( 14 ) TEF L 27 av , s. 31. ( 15 ) TEF L 159 av , s. 53. ( 16 ) TEF L 52 av , s. 41. ( 17 ) TEF L 4 av , s. 36. ( * ) Ingen forfatningsrettslege krav oppgjevne.

20 Nr.49/18 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende NORSK utgave VEDLEGG til avgjerd i EØS-komiteen nr. 80/2002 I vedlegg I kapittel III i avtala vert det gjort følgjande endringar: 1. I del 1 nr. 1 (rådsdirektiv 66/400/EØF) skal nytt strekpunkt lyde: 396 L 0072: Rådsdirektiv 96/72/EF av 18. november 1996 (TEF L 304 av , s. 10). 2. I del 1 nr. 2 (rådsdirektiv 66/401/EØF) skal nye strekpunkt lyde: 396 L 0018: Kommisjonsdirektiv 96/18/EF av 19. mars 1996 (TEF L 76 av , s. 21), 396 L 0072: Rådsdirektiv 96/72/EF av 18. november 1996 (TEF L 304 av , s. 10). 3. I del 1 nr. 3 (rådsdirektiv 66/402/EØF) skal nye strekpunkt lyde: 395 L 0006: Kommisjonsdirektiv 95/6/EF av 20. mars 1995 (TEF L 67 av , s. 30), 396 L 0072: Rådsdirektiv 96/72/EF av 18. november 1996 (TEF L 304 av , s. 10), 399 L 0008: Kommisjonsdirektiv 1999/8/EF av 18. februar 1999 (TEF L 50 av , s. 26), 399 L 0054: Kommisjonsdirektiv 1999/54/EF av 26. mai 1999 (TEF L 142 av , s. 30). 4. I del 1 nr. 4 (rådsdirektiv 69/208/EØF) skal nye strekpunkt lyde: 396 L 0018: Kommisjonsdirektiv 96/18/EF av 19. mars 1996 (TEF L 76 av , s. 21), 396 L 0072: Rådsdirektiv 96/72/EF av 18. november 1996 (TEF L 304 av , s. 10). 5. I del 1 nr. 6 (rådsdirektiv 70/458/EØF) skal nye strekpunkt lyde: 396 L 0018: Kommisjonsdirektiv 96/18/EF av 19. mars 1996 (TEF L 76 av , s. 21), 396 L 0072: Rådsdirektiv 96/72/EF av 18. november 1996 (TEF L 304 av , s. 10). 6. I del 2 nr. 5 (kommisjonsvedtak 87/309/EØF) skal nytt strekpunkt lyde: 397 D 0125: Kommisjonsvedtak 97/125/EF av 24. januar 1997 (TEF L 48 av , s. 35). 7. I del 2 etter nr. 11 (kommisjonsvedtak 93/213/EØF) skal nytt nr lyde: D 0650: Kommisjonsvedtak 94/650/EF av 9. september 1994 om gjennomføring av et tidsbegrenset forsøk med salg av frø i bulk til sluttforbrukeren (TEF L 252 av , s. 15), endra ved: 398 D 0174: Kommisjonsvedtak 98/174/EF av 27. februar 1998 (TEF L 63 av , s. 31) D 0232: Kommisjonsvedtak 95/232/EF av 27. juni 1995 om gjennomføring av et tidsbegrenset forsøk i henhold til rådsdirektiv 69/208/EØF for å fastsette de vilkår som frø fra hybrider og fra sammensatte sorter av raps og rybs skal oppfylle (TEF L 154 av , s. 22), endra ved: 398 D 0173: Kommisjonsvedtak 98/173/EF av 17. februar 1998 (TEF L 63 av , s. 30), 399 D 0084: Kommisjonsvedtak 1999/84/EF av 19. januar 1999 (TEF L 27 av , s. 31), D 0018: Kommisjonsvedtak 2001/18/EF av 21. desember 2000 (TEF L 4 av , s. 36) D 0125: Kommisjonsvedtak 97/125/EF av 24. januar 1997 om løyve til å påføre pakningar med frø frå oljevekstrar og fibervekstrar dei opplysningane som er fastsette, og om endring av kommisjonsvedtak 87/309/EØF om tillatelse til å forsyne pakninger med frø fra visse arter fôrvekster med de fastsatte opplysninger (TEF L 48 av , s. 35).

21 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr. 49/ D 0320: Kommisjonsvedtak 98/320/EF av 27. april 1998 om gjennomføring av et tidsbegrenset forsøk med prøvetaking og kontroll av frø i henhold til rådsdirektiv 66/400/EØF, 66/401/EØF, 66/402/EØF og 69/208/EØF (TEF L 140 av , s. 14) D 0165: Kommisjonsvedtak 2000/165/EF av 15. februar 2000 om fastsetjing av reglar for samanliknande fellesskapsforsøk og analysar av frø og økslingsmateriale av visse planter som er nemnde i rådsdirektiv 66/401/EØF, 66/402/EØF, 66/403/EØF og 69/208/EØF (TEF L 52 av , s. 41). For føremåla med denne avtala skal føresegnene i vedtaket gjelde med følgjande tilpassing: Vedtaket gjeld ikkje for frø og økslingsmateriale som er omfatta av direktiv 66/403/EØF. 8. Etter nr. 71 (kommisjonsvedtak 93/208/EØF) under overskrifta RETTSAKTER SOM EFTA- STATANE OG OVERVAKINGSORGANET TIL EFTA SKAL TA TILBØRLEG OMSYN TIL skal nytt nr. 72 og 73 lyde: D 0363: Kommisjonsvedtak 97/363/EF av 28. mai 1997 om endring av visse vedtak som gjev Frankrike løyve til å avgrense marknadsføringa av frø av visse planteartar til jordbruksføremål (TEF L 152 av , s. 33) D 0416: Kommisjonsvedtak 1999/416/EF av 9. juni 1997 om å gje medlemsstatane løyve til mellombels å tillate marknadsføring av frø frå visse artar som ikkje stettar krava i rådsdirektiv 66/401/EØF eller 66/402/EØF (TEF L 159 av , s. 53).

22 Nr. 49/20 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende NORSK utgave EØS-KOMITEEN HAR under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, endret ved protokollen om justering av avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, heretter kalt avtalen, særlig artikkel 98, og på følgende bakgrunn: 1) Avtalens vedlegg II er endret ved EØS-komiteens beslutning nr. 51/2002 av 31. mai 2002( 1 ). EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 81/2002 av 25. juni 2002 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) 7) Forordning (EF) nr. 466/2001 opphever med virkning fra 5. april 2002 kommisjonsforordning (EF) nr. 194/97( 7 ), som er innlemmet i avtalen og følgelig må oppheves i avtalen BESLUTTET FØLGENDE: Artikkel /EØS/49/13 I avtalens vedlegg II kapittel XII gjøres følgende endringer: 2) Kommisjonsforordning (EF) nr. 466/2001 av 8. mars 2001 om fastsettelse av øvre grenser for innhold av visse forurensende stoffer i næringsmidler( 2 ), rettet ved EFT L 313 av , s. 60, skal innlemmes i avtalen. 3) Kommisjonsdirektiv 2001/54/EF av 11. juli 2001 om oppheving av direktiv 79/1066/EØF om fastsettelse av analysemetoder i Fellesskapet for undersøkelse av kaffeog sikoriekstrakter( 3 ) skal innlemmes i avtalen. 4) Kommisjonsdirektiv 2001/101/EF av 26. november 2001 om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/13/EF om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om merking og presentasjon av samt reklamering for næringsmidler( 4 ) skal innlemmes i avtalen. 1. I nr. 18 (kommisjonsdirektiv 2000/13/EF) tilføyes følgende:, endret ved: L 0101: Kommisjonsdirektiv 2001/101/EF av 26. november 2001 (EFT L 310 av , s. 19). 2. I nr. 54zj (kommisjonsdirektiv 2001/22/EF) tilføyes følgende:, endret ved: D 0873: Kommisjonsvedtak 2001/873/EF av 4. desember 2001 (EFT L 325 av , s. 34). 5) Rådsforordning (EF) nr. 2375/2001 av 29. november 2001 om endring av kommisjonsforordning (EF) nr. 466/2001 om fastsettelse av øvre grenser for innhold av visse forurensende stoffer i næringsmidler( 5 ) skal innlemmes i avtalen. 6) Kommisjonsvedtak 2001/873/EF av 4. desember 2001 om endring av direktiv 2001/22/EF om fastsettelse av prøvetakings- og analysemetoder for offentlig kontroll av innholdet av bly, kadmium, kvikksølv og 3-MCPD i næringsmidler( 6 ) skal innlemmes i avtalen. 3. Etter nr. 54zl (kommisjonsdirektiv 96/5/EF) skal nytt nr. 54zm og 54zn lyde: 54zm. 54zn. ( 1 ) EFT L 238 av , s. 8, og EØS-tillegget til EFT nr. 44 av , s. 5. ( 2 ) EFT L 77 av , s. 1. ( 3 ) EFT L 191 av , s. 42. ( 4 ) EFT L 310 av , s. 19. ( 5 ) EFT L 321 av , s. 1. ( 6 ) EFT L 325 av , s. 34. ( 7 ) EFT L 31 av , s L 0054: Kommisjonsdirektiv 2001/54/EF av 11. juli 2001 om oppheving av direktiv 79/1066/EØF om fastsettelse av analysemetoder i Fellesskapet for undersøkelse av kaffe- og sikoriekstrakter (EFT L 191 av , s. 42) R 0466: Kommisjonsforordning (EF) nr. 466/2001 av 8. mars 2001 om fastsettelse av øvre grenser for innhold av visse forurensende stoffer i næringsmidler (EFT L 77 av , s. 1), rettet ved EFT L 313 av , s. 60, og endret ved:

23 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr. 49/ R 2375: Rådsforordning (EF) nr. 2375/2001 av 29. november 2001 (EFT L 321 av , s. 1). 4. Nr. 22 (kommisjonsdirektiv 79/1066/EØF) oppheves. 5. Nr. 54r (kommisjonsforordning (EF) nr. 194/97) oppheves. Artikkel 2 Teksten til direktiv 2001/54/EF og 2001/101/EF, forordning (EF) nr. 466/2001, rettet ved EFT L 313 av , s. 60, og 2375/2001 og vedtak 2001/873/EF på islandsk og norsk, som vil bli kunngjort i EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende, skal gis gyldighet. Artikkel 3 Denne beslutning trer i kraft 26. juni 2002, forutsatt at EØSkomiteen har mottatt alle meddelelser etter avtalens artikkel 103 nr. 1( * ). Artikkel 4 Denne beslutning skal kunngjøres i EØS-avdelingen av og EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Utferdiget i Brussel, 25. juni For EØS-komiteen P. Westerlund Formann (*) Ingen forfatningsrettslige krav angitt.

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 2001/EØS/13/01 I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen ISSN 1022-9310 Nr. 13 9. årgang 7.3.2002 EØS-komiteens beslutning nr. 141/2001

Detaljer

AVGJERD I EØS-KOMITEEN. nr. 80/2002 av 25. juni om endring av vedlegg I til EØS-avtala (Veterinære og plantesanitære tilhøve)

AVGJERD I EØS-KOMITEEN. nr. 80/2002 av 25. juni om endring av vedlegg I til EØS-avtala (Veterinære og plantesanitære tilhøve) AVGJERD I EØS-KOMITEEN nr. 80/2002 av 25. juni 2002 om endring av vedlegg I til EØS-avtala (Veterinære og plantesanitære tilhøve) EØS-KOMITEEN HAR med tilvising til avtala om Det europeiske økonomiske

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 22/2009. av 17. mars 2009. om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold)

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 22/2009. av 17. mars 2009. om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) Publisert i EØS-tillegget nr. 28, 28. mai 2009 EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 22/2009 av 17. mars 2009 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) EØS-KOMITEEN HAR under henvisning

Detaljer

AVGJERD I EØS-KOMITEEN nr. 138/2005. av 2. desember om endring av vedlegg I til EØS-avtala (Veterinære og plantesanitære tilhøve)

AVGJERD I EØS-KOMITEEN nr. 138/2005. av 2. desember om endring av vedlegg I til EØS-avtala (Veterinære og plantesanitære tilhøve) AVGJERD I EØS-KOMITEEN nr. 138/2005 av 2. desember 2005 om endring av vedlegg I til EØS-avtala (Veterinære og plantesanitære tilhøve) EØS-KOMITEEN HAR med tilvising til avtala om Det europeiske økonomiske

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 60/2004. av 26. april 2004. om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester)

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 60/2004. av 26. april 2004. om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester) EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 60/2004 av 26. april 2004 om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester) EØS-KOMITEEN HAR under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde,

Detaljer

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen ISSN 1022-9310 Nr. 29 9. årgang 13.6.2002 Melding til leserne.....................................................

Detaljer

Nr. 54/8 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 60/2011. av 1. juli 2011

Nr. 54/8 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 60/2011. av 1. juli 2011 Nr. 54/8 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 6.10.2011 EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 60/2011 2011/EØS/54/02 av 1. juli 2011 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære

Detaljer

Publisert i EØS-tillegget nr. 19 10.4.2008. EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 136/2007. av 26. oktober 2007

Publisert i EØS-tillegget nr. 19 10.4.2008. EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 136/2007. av 26. oktober 2007 Publisert i EØS-tillegget nr. 19 10.4.2008 EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 136/2007 av 26. oktober 2007 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) EØS-KOMITEEN HAR under henvisning

Detaljer

AVGJERD I EØS-KOMITEEN nr. 139/2005. av 2. desember om endring av vedlegg I til EØS-avtala (Veterinære og plantesanitære tilhøve)

AVGJERD I EØS-KOMITEEN nr. 139/2005. av 2. desember om endring av vedlegg I til EØS-avtala (Veterinære og plantesanitære tilhøve) AVGJERD I EØS-KOMITEEN nr. 139/2005 av 2. desember 2005 om endring av vedlegg I til EØS-avtala (Veterinære og plantesanitære tilhøve) EØS-KOMITEEN HAR med tilvising til avtala om Det europeiske økonomiske

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING. nr. 37/2001 av 30. mars om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold)

EØS-KOMITEENS BESLUTNING. nr. 37/2001 av 30. mars om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) Avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde EØS-komiteen EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 37/2001 av 30. mars 2001 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) EØS-KOMITEEN

Detaljer

nr. 1/2010 av 29. januar 2010 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold)

nr. 1/2010 av 29. januar 2010 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) Publisert i EØS-tillegget nr. 19, 22. april 2010 EØS-KOMITEE S BESLUT I G nr. 1/2010 av 29. januar 2010 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) EØS-KOMITEEN HAR under

Detaljer

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 2003/EØS/29/01 I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen ISSN 1022-9310 Nr. 29 10. årgang 5.6.2003 EØS-komiteens beslutning nr. 21/2003 av

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 66/2003. av 20. juni 2003. om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold)

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 66/2003. av 20. juni 2003. om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 66/2003 av 20. juni 2003 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) EØS-KOMITEEN HAR under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING. nr. 15/2001 av 28. februar om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester)

EØS-KOMITEENS BESLUTNING. nr. 15/2001 av 28. februar om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester) Avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde EØS-komiteen EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 15/2001 av 28. februar 2001 om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester) EØS-KOMITEEN HAR

Detaljer

Norsk oversettelse, publisert i EØS-tillegget nr. 12, 3.3.2011

Norsk oversettelse, publisert i EØS-tillegget nr. 12, 3.3.2011 Norsk oversettelse, publisert i EØS-tillegget nr. 12, 3.3.2011 EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 115/2010 av 10. november 2010 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) EØS-KOMITEEN

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 19 ISSN 1022-9310. 15. årgang 10.4.2008 EØS-ORGANER. 1. EØS-rådet. 2.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 19 ISSN 1022-9310. 15. årgang 10.4.2008 EØS-ORGANER. 1. EØS-rådet. 2. NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen ISSN 1022-9310 Nr. 19 15. årgang 10.4.2008 2008/EØS/19/01 2008/EØS/19/02 2008/EØS/19/03 2008/EØS/19/04

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 92/2005. av 8. juli 2005. om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold)

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 92/2005. av 8. juli 2005. om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 92/2005 av 8. juli 2005 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) EØS-KOMITEEN HAR under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske

Detaljer

Avgjerd i EØS-komiteen nr. 142/2005 av 2. desember 2005 om endring av vedlegg I

Avgjerd i EØS-komiteen nr. 142/2005 av 2. desember 2005 om endring av vedlegg I NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen ISSN 1022-9310 Nr. 10 13. årgang 23.2.2006 2006/EØS/10/01 2006/EØS/10/02 2006/EØS/10/03 2006/EØS/10/04

Detaljer

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen ISSN 1022-9310 Nr. 60 8. årgang 6.12.2001 2001/EØS/60/01 2001/EØS/60/02 2001/EØS/60/03 2001/EØS/60/04

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 59/2004. av 26. april 2004

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 59/2004. av 26. april 2004 EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 59/2004 av 26. april 2004 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) EØS-KOMITEEN HAR under henvisning til avtalen om

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 21/2009. av 17. mars om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold)

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 21/2009. av 17. mars om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) Publisert i EØS-tillegget nr. 28, 28. mai 2009 EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 21/2009 av 17. mars 2009 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) EØS-KOMITEEN HAR under henvisning

Detaljer

Publisert i EØS-tillegget nr. 33/2009, AVGJERD I EØS-KOMITEEN nr. 41/2009. av 24. april 2009

Publisert i EØS-tillegget nr. 33/2009, AVGJERD I EØS-KOMITEEN nr. 41/2009. av 24. april 2009 Publisert i EØS-tillegget nr. 33/2009, 25.06.2009 AVGJERD I EØS-KOMITEEN nr. 41/2009 av 24. april 2009 om endring av vedlegg I til EØS-avtala (Veterinære og plantesanitære tilhøve) EØS-KOMITEEN HAR med

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Nr. 22 EØS-ORGANER. 8. årgang 26.4.2001. 1. EØS-rådet. 2.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Nr. 22 EØS-ORGANER. 8. årgang 26.4.2001. 1. EØS-rådet. 2. NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 2001/EØS/22/01 I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen ISSN 1022-9310 Nr. 22 8. årgang 26.4.2001 EØS-komiteens beslutning nr. 9/2001

Detaljer

NOR/304L T OJ L 195/04, p

NOR/304L T OJ L 195/04, p NOR/304L0041.00T OJ L 195/04, p. 12-15 Directive 2004/41/EC of the European Parliament and of the Council of 21 April 2004 repealing certain directives concerning food hygiene and health conditions for

Detaljer

AVGJERD I EØS-KOMITEEN nr. 40/2008. av 25. april om endring av vedlegg I til EØS-avtala (Veterinære og plantesanitære tilhøve)

AVGJERD I EØS-KOMITEEN nr. 40/2008. av 25. april om endring av vedlegg I til EØS-avtala (Veterinære og plantesanitære tilhøve) AVGJERD I EØS-KOMITEEN nr. 40/2008 av 25. april 2008 om endring av vedlegg I til EØS-avtala (Veterinære og plantesanitære tilhøve) EØS-KOMITEEN HAR med tilvising til avtala om Det europeiske økonomiske

Detaljer

Norsk oversettelse, publisert i EØS-tillegget nr. 12,

Norsk oversettelse, publisert i EØS-tillegget nr. 12, Norsk oversettelse, publisert i EØS-tillegget nr. 12, 3.3.2011 EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 114/2010 av 10. november 2010 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) EØS-KOMITEEN

Detaljer

Publisert i EØS-tillegget nr. 30,

Publisert i EØS-tillegget nr. 30, Publisert i EØS-tillegget nr. 30, 10.06.2010 EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 17/2010 av 1. mars 2010 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) og vedlegg II (Tekniske forskrifter,

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING. nr. 20/94 av 28. oktober 1994. om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport)

EØS-KOMITEENS BESLUTNING. nr. 20/94 av 28. oktober 1994. om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport) Avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde EØS-komiteen EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 20/94 av 28. oktober 1994 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport) EØS-KOMITEEN HAR - under henvisning

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 79/2008. av 4. juli 2008. om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester)

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 79/2008. av 4. juli 2008. om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester) EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 79/2008 av 4. juli 2008 om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester) EØS-KOMITEEN HAR under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde,

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING. nr. 101/1999 av 24. september om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold)

EØS-KOMITEENS BESLUTNING. nr. 101/1999 av 24. september om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) Avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde EØS-komiteen EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 101/1999 av 24. september 1999 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold)

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 25/2008. av 14. mars 2008

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 25/2008. av 14. mars 2008 EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 25/2008 av 14. mars 2008 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) EØS-KOMITEEN HAR under henvisning til avtalen om

Detaljer

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen ISSN 1022-9310 Nr. 54 7. årgang 23.11.2000 Del 1 2000/EØS/54/01 2000/EØS/54/02 EØS-komiteens

Detaljer

EØS-ORGANER EØS-KOMITEEN. EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 59/2011. av 1. juli 2011

EØS-ORGANER EØS-KOMITEEN. EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 59/2011. av 1. juli 2011 Nr. 54/1 EØS-ORGANER EØS-KOMITEEN EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 59/2011 2011/EØS/54/01 av 1. juli 2011 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) og vedlegg II (Tekniske

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 44/2005. av 29. april om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold)

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 44/2005. av 29. april om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 44/2005 av 29. april 2005 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) EØS-KOMITEEN HAR under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 54 ISSN 1022-9310. 18. årgang 6.10.2011 I EØS-ORGANER. 1.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 54 ISSN 1022-9310. 18. årgang 6.10.2011 I EØS-ORGANER. 1. NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 2011/EØS/54/01 I EØS-ORGANER 1. EØS-komiteen ISSN 1022-9310 Nr. 54 18. årgang 6.10.2011 EØS-komiteens beslutning nr. 59/2011 av 1. juli 2011

Detaljer

Publisert i EØS-tillegget nr. 30, 10.06.2010

Publisert i EØS-tillegget nr. 30, 10.06.2010 Publisert i EØS-tillegget nr. 30, 10.06.2010 EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 18/2010 av 1. mars 2010 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) og vedlegg II (Tekniske forskrifter,

Detaljer

EØS-komiteens beslutning nr. 88/2006 av 7. juli 2006 om endring av EØS-avtalens

EØS-komiteens beslutning nr. 88/2006 av 7. juli 2006 om endring av EØS-avtalens NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen ISSN 1022-9310 Nr. 52 13. årgang 19.10.2006 2006/EØS/52/01 2006/EØS/52/02 2006/EØS/52/03 2006/EØS/52/04

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 5 ISSN 1022-9310. 22. årgang 22.1.2015 I EØS-ORGANER. 1.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 5 ISSN 1022-9310. 22. årgang 22.1.2015 I EØS-ORGANER. 1. NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 2015/EØS/5/01 I EØS-ORGANER 1. EØS-komiteen ISSN 1022-9310 Nr. 5 22. årgang EØS-komiteens beslutning nr. 153/2014 av 9. juli 2014 om endring

Detaljer

AVGJERD I EØS-KOMITEEN. nr. 7/2002. av 1. februar om endring av vedlegg XX til EØS-avtala (Miljø)

AVGJERD I EØS-KOMITEEN. nr. 7/2002. av 1. februar om endring av vedlegg XX til EØS-avtala (Miljø) AVGJERD I EØS-KOMITEEN nr. 7/2002 av 1. februar 2002 om endring av vedlegg XX til EØS-avtala (Miljø) EØS-KOMITEEN HAR med tilvising til avtala om Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet, endra ved

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 18 ISSN 1022-9310. 20. årgang 21.3.2013 I EØS-ORGANER. 1.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 18 ISSN 1022-9310. 20. årgang 21.3.2013 I EØS-ORGANER. 1. NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 2013/EØS/18/01 I EØS-ORGANER 1. EØS-komiteen ISSN 1022-9310 Nr. 18 20. årgang 21.3.2013 EØS-komiteens beslutning nr. 205/2012 om endring av

Detaljer

Uoffisiell foreløpig norsk oversettelse. AVGJERD I EØS-KOMITEEN nr. 201/2012 av 26. oktober 2012 om endring av vedlegg XX til EØS-avtala (Miljø)

Uoffisiell foreløpig norsk oversettelse. AVGJERD I EØS-KOMITEEN nr. 201/2012 av 26. oktober 2012 om endring av vedlegg XX til EØS-avtala (Miljø) Uoffisiell foreløpig norsk oversettelse AVGJERD I EØS-KOMITEEN nr. 201/2012 av 26. oktober 2012 om endring av vedlegg XX til EØS-avtala (Miljø) EØS-KOMITEEN HAR med tilvising til avtala om Det europeiske

Detaljer

Avgjerd i EØS-komiteen nr. 102/2005 av 8. juli 2005 om endring av vedlegg IV til

Avgjerd i EØS-komiteen nr. 102/2005 av 8. juli 2005 om endring av vedlegg IV til NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen ISSN 1022-9310 Nr. 60 12. årgang 24.11.2005 2005/EØS/60/01 2005/EØS/60/02 2005/EØS/60/03 2005/EØS/60/04

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 33 ISSN årgang I EØS-ORGANER. 1.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 33 ISSN årgang I EØS-ORGANER. 1. NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen ISSN 1022-9310 Nr. 33 16. årgang 25.6.2009 2009/EØS/33/01 2009/EØS/33/02 2009/EØS/33/03 2009/EØS/33/04

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING. nr. 63/96 av 22. november om endring av EØS-avtalens vedlegg VI (Trygd)

EØS-KOMITEENS BESLUTNING. nr. 63/96 av 22. november om endring av EØS-avtalens vedlegg VI (Trygd) Avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde EØS-komiteen EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 63/96 av 22. november 1996 om endring av EØS-avtalens vedlegg VI (Trygd) EØS-KOMITEEN HAR - under henvisning

Detaljer

Nr. 3/422 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 27. januar 1999

Nr. 3/422 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 27. januar 1999 Nr. 3/422 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende NORSK utgave KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap, under

Detaljer

Nr. 5/10 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 159/2014. av 9. juli 2014

Nr. 5/10 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 159/2014. av 9. juli 2014 Nr. 5/10 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 159/2014 2015/EØS/5/07 EØS-KOMITEEN HAR av 9. juli 2014 om endring av visse vedlegg og protokoller til EØS-avtalen

Detaljer

EØS-komiteens beslutning nr. 59/2000 av 28. juni 2000 om endring av EØS-avtalens

EØS-komiteens beslutning nr. 59/2000 av 28. juni 2000 om endring av EØS-avtalens NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 2000/EØS/42/01 I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen ISSN 1022-9310 Nr. 42 7. årgang 21.9.2000 EØS-komiteens beslutning nr. 48/2000

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 72 ISSN årgang I EØS-ORGANER. 1.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 72 ISSN årgang I EØS-ORGANER. 1. NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 2013/EØS/72/01 I EØS-ORGANER 1. EØS-komiteen ISSN 1022-9310 Nr. 72 20. årgang 19.12.2013 EØS-komiteens beslutning nr. 133/2013 av 8. juli 2013

Detaljer

Foreløpig, uoffisiell norsk oversettelse

Foreløpig, uoffisiell norsk oversettelse Foreløpig, uoffisiell norsk oversettelse EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 50/2011 av 20. mai 2011 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) og protokoll

Detaljer

Publisert i EØS-tillegget nr. 60/2007. EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 72/2007. av 6. juli 2007

Publisert i EØS-tillegget nr. 60/2007. EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 72/2007. av 6. juli 2007 Publisert i EØS-tillegget nr. 60/2007 EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 72/2007 av 6. juli 2007 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) EØS-KOMITEEN HAR under henvisning

Detaljer

EØS-komiteens beslutning nr. 104/2007 av 28. september 2007 om endring av EØSavtalens

EØS-komiteens beslutning nr. 104/2007 av 28. september 2007 om endring av EØSavtalens NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen ISSN 1022-9310 Nr. 9 15. årgang 21.2.2008 Melding til leserne.......................................................

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING. nr. 1/95 av 27. januar 1995. om endring av EØS-avtalens protokoll 47 om opphevelse av tekniske hindringer for handel med vin

EØS-KOMITEENS BESLUTNING. nr. 1/95 av 27. januar 1995. om endring av EØS-avtalens protokoll 47 om opphevelse av tekniske hindringer for handel med vin Avtale om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde EØS-komiteen EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 1/95 av 27. januar 1995 om endring av EØS-avtalens protokoll 47 om opphevelse av tekniske hindringer for handel

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 102/2008. av 26. september om endring av EØS-avtalens vedlegg VI (Trygd)

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 102/2008. av 26. september om endring av EØS-avtalens vedlegg VI (Trygd) EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 102/2008 av 26. september 2008 om endring av EØS-avtalens vedlegg VI (Trygd) EØS-KOMITEEN HAR under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, endret

Detaljer

2.8.2012 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 40/2012. av 30. mars 2012

2.8.2012 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 40/2012. av 30. mars 2012 Nr. 43/17 EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 40/2012 2012/EØS/43/07 av 30. mars 2012 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) EØS-KOMITEEN HAR under

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING. nr. 38/98 av 30. april om endring av EØS-avtalens vedlegg XXI (Statistikk)

EØS-KOMITEENS BESLUTNING. nr. 38/98 av 30. april om endring av EØS-avtalens vedlegg XXI (Statistikk) Avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde EØS-komiteen EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 38/98 av 30. april 1998 om endring av EØS-avtalens vedlegg XXI (Statistikk) EØS-KOMITEEN HAR - under henvisning

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 67/2006. av 2. juni om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport)

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 67/2006. av 2. juni om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport) EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 67/2006 av 2. juni 2006 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport) EØS-KOMITEEN HAR under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, endret

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 92/2017. av 5. mai 2017

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 92/2017. av 5. mai 2017 EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 92/2017 av 5. mai 2017 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) og vedlegg XVII (Opphavsrett) EØS-KOMITEEN HAR under

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 10/2005. av 8. februar om endring av EØS-avtalens vedlegg VI (Trygd)

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 10/2005. av 8. februar om endring av EØS-avtalens vedlegg VI (Trygd) EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 10/2005 av 8. februar 2005 om endring av EØS-avtalens vedlegg VI (Trygd) EØS-KOMITEEN HAR under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, endret

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 61 ISSN årgang EØS-ORGANER. 1.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 61 ISSN årgang EØS-ORGANER. 1. NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 2015/EØS/61/01 I EØS-ORGANER 1. EØS-komiteen ISSN 1022-9310 Nr. 61 22. årgang 8.10.2015 EØS-komiteens beslutning nr. 245/2014 av 13. november

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 109/2017 av 16. juni 2017 om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø)

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 109/2017 av 16. juni 2017 om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø) EØS-KOMITEEN HAR EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 109/2017 av 16. juni 2017 om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø) under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, heretter

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 61/2009. av 29. mai 2009

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 61/2009. av 29. mai 2009 Publisert i EØS-tillegget nr. 47, 3. september 2009 EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 61/2009 av 29. mai 2009 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering)

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING. nr. 16/2001 av 28. februar 2001

EØS-KOMITEENS BESLUTNING. nr. 16/2001 av 28. februar 2001 Avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde EØS-komiteen EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 16/2001 av 28. februar 2001 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving

Detaljer

Nr. 15/58 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 163/2011. av 19. desember 2011

Nr. 15/58 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 163/2011. av 19. desember 2011 Nr. 15/58 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 15.3.2012 EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 163/2011 2012/EØS/16/40 EØS-KOMITEEN HAR av 19. desember 2011 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport)

Detaljer

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 10. desember 2003

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 10. desember 2003 Nr. 26/97 KOMMISJONSVEDTAK 2007/EØS/26/05 av 10. desember 2003 om fastsettelse av kriterier for opplysninger som skal oversendes i henhold til rådsdirektiv 64/432/EØF(*) [meddelt under nummer K(2003) 4606]

Detaljer

Publisert i EØS-tillegget nr. 64, 23.10.2008. EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 81/2008. av 4. juli 2008

Publisert i EØS-tillegget nr. 64, 23.10.2008. EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 81/2008. av 4. juli 2008 Publisert i EØS-tillegget nr. 64, 23.10.2008 EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 81/2008 av 4. juli 2008 om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester) og protokoll 37 EØS-KOMITEEN HAR under henvisning

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 134/2007. av 26. oktober 2007

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 134/2007. av 26. oktober 2007 EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 134/2007 av 26. oktober 2007 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) og vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering)

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 80/2013. av 3. mai 2013

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 80/2013. av 3. mai 2013 EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 80/2013 av 3. mai 2013 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) og vedlegg XX (Miljø) EØS-KOMITEEN HAR under henvisning

Detaljer

Nr. 71/26 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 128/2014. av 27. juni 2014

Nr. 71/26 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 128/2014. av 27. juni 2014 Nr. 71/26 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 128/2014 2014/EØS/71/15 EØS-KOMITEEN HAR av 27. juni 2014 om endring av vedlegg IX til EØS-avtalen (Finansielle tjenester)

Detaljer

1) Avtalens protokoll 31 er endret ved EØS-komiteens beslutning nr. 93/2008 av 4. juli 2008( 1 ).

1) Avtalens protokoll 31 er endret ved EØS-komiteens beslutning nr. 93/2008 av 4. juli 2008( 1 ). EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 94/2009 av 8. juli 2009 om endring av protokoll 31 til EØS-avtalen om samarbeid på særlige områder utenfor de fire friheter og protokoll 37 EØS-KOMITEEN HAR under henvisning

Detaljer

[KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR. under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap,

[KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR. under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap, KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 260/2003 av 12. februar 2003 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 999/2001 om utryddelse av overførbare spongiforme encefalopatier hos sau og geit samt

Detaljer

EØS-komiteens beslutning nr. 146/2003 av 7. november 2003 om endring

EØS-komiteens beslutning nr. 146/2003 av 7. november 2003 om endring NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen ISSN 1022-9310 Nr. 7 11. årgang 2004/EØS/7/01 2004/EØS/7/02 2004/EØS/7/03 2004/EØS/7/04 2004/EØS/7/05

Detaljer

Nr. 22/170 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 15. juli 2004

Nr. 22/170 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 15. juli 2004 Nr. 22/170 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 24.4.2008 KOMMISJONSVEDTAK 2008/EØS/22/33 av 15. juli 2004 om gjennomføring av rådsdirektiv 64/432/EØF med hensyn til tilleggsgarantier for infeksiøs

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING. nr. 74/1999 av 28. mai 1999

EØS-KOMITEENS BESLUTNING. nr. 74/1999 av 28. mai 1999 Avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde EØS-komiteen EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 74/1999 av 28. mai 1999 om endring av EØS-avtalens protokoll 37 og vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder,

Detaljer

Liste omhandlet i avtalens artikkel 3 DEL I RETTSAKTER OMHANDLET I EØS-AVTALEN ENDRET VED TILTREDELSESAKTEN AV 16. APRIL 2003

Liste omhandlet i avtalens artikkel 3 DEL I RETTSAKTER OMHANDLET I EØS-AVTALEN ENDRET VED TILTREDELSESAKTEN AV 16. APRIL 2003 VEDLEGG A Liste omhandlet i avtalens artikkel 3 DEL I RETTSAKTER OMHANDLET I EØS-AVTALEN ENDRET VED TILTREDELSESAKTEN AV 16. APRIL 2003 Strekpunktet nevnt i artikkel 3 nr. 2 innsettes på følgende steder

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 111/2017 av 16. juni 2017 om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø)

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 111/2017 av 16. juni 2017 om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø) EØS-KOMITEEN HAR EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 111/2017 av 16. juni 2017 om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø) under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, heretter

Detaljer

6.10.2011 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 78/2011. av 1. juli 2011

6.10.2011 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 78/2011. av 1. juli 2011 6.10.2011 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 54/57 EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 78/2011 2011/EØS/54/20 EØS-KOMITEEN HAR av 1. juli 2011 om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 160/2002. av 6. desember 2002

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 160/2002. av 6. desember 2002 EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 160/2002 av 6. desember 2002 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) EØS-KOMITEEN HAR under henvisning til avtalen

Detaljer

NOR/311R0189.grbo OJ L 53/11, p. 56-60

NOR/311R0189.grbo OJ L 53/11, p. 56-60 NOR/311R0189.grbo OJ L 53/11, p. 56-60 COMMISSION REGULATION (EU) No 189/2011 of 25 February 2011 amending Annexes VII and IX to Regulation (EC) No 999/2001 of the European Parliament and of the Council

Detaljer

B Kommisjonsforordning (EF) nr. 197/2006 av 3. februar A1 Kommisjonsforordning (EF) nr. 832/2007 av 16. juli 2007

B Kommisjonsforordning (EF) nr. 197/2006 av 3. februar A1 Kommisjonsforordning (EF) nr. 832/2007 av 16. juli 2007 Nedenfor gjengis til informasjon EØS-avtalen vedlegg I kapittel I del 7.2 nr. 45 (forordning (EF) nr. 197/2006 som endret ved forordning (EF) nr. 832/2007 og forordning (EF) nr. 129/2009) slik Mattilsynet

Detaljer

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 2002/EØS/21/01 I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen ISSN 1022-9310 Nr. 21 9. årgang 25.4.2002 EØS-komiteens beslutning nr. 11/2002

Detaljer

Publisert i EØS-tillegget nr. 33/2009, EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 45/2009. av 9. juni 2009

Publisert i EØS-tillegget nr. 33/2009, EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 45/2009. av 9. juni 2009 Publisert i EØS-tillegget nr. 33/2009, 25.06.2009 EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 45/2009 av 9. juni 2009 om endring av EØS-avtalens vedlegg X (Audiovisuelle tjenester) og vedlegg XI (Telekommunikasjonstjenester)

Detaljer

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1739/2005. av 21. oktober 2005. om fastsettelse av krav til dyrehelse ved forflytning av sirkusdyr mellom EØS-stater

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1739/2005. av 21. oktober 2005. om fastsettelse av krav til dyrehelse ved forflytning av sirkusdyr mellom EØS-stater KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1739/2005 av 21. oktober 2005 om fastsettelse av krav til dyrehelse ved forflytning av sirkusdyr mellom EØS-stater KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR 1 under henvisning

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 204/2016. av 30. september om endring av vedlegg IX til EØS-avtalen (Finansielle tjenester)

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 204/2016. av 30. september om endring av vedlegg IX til EØS-avtalen (Finansielle tjenester) EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 204/2016 av 30. september 2016 om endring av vedlegg IX til EØS-avtalen (Finansielle tjenester) EØS-KOMITEEN HAR under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde,

Detaljer

2.10.2003 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EØS-ORGANER EØS-KOMITEEN EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2001/46/EF. av 23.

2.10.2003 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EØS-ORGANER EØS-KOMITEEN EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2001/46/EF. av 23. Nr. 49/1 EØS-ORGANER EØS-KOMITEEN EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2001/46/EF 2003/EØS/49/01 av 23. juli 2001 om endring av rådsdirektiv 95/53/EF om fastsettelse av prinsippene for organisering av offentlige

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 12. juli 2017 kl. 14.30 PDF-versjon 18. juli 2017 10.07.2017 nr. 1178 Forskrift om endring

Detaljer

Nr. 13/36 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 202/2016. av 30. september 2016

Nr. 13/36 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 202/2016. av 30. september 2016 Nr. 13/36 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 23.2.2017 EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 202/2016 2017/EØS/13/05 av 30. september 2016 om endring av vedlegg IX til EØS-avtalen (Finansielle tjenester)

Detaljer

Liste omhandlet i avtalens artikkel 3 DEL I RETTSAKTER OMHANDLET I EØS-AVTALEN ENDRET VED TILTREDELSESAKTEN AV 16. APRIL 2003

Liste omhandlet i avtalens artikkel 3 DEL I RETTSAKTER OMHANDLET I EØS-AVTALEN ENDRET VED TILTREDELSESAKTEN AV 16. APRIL 2003 404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Anhänge Norwegisch (Normativer Teil) 1 von 89 VEDLEGG A Liste omhandlet i avtalens artikkel 3 DEL I RETTSAKTER OMHANDLET I EØS-AVTALEN ENDRET VED TILTREDELSESAKTEN

Detaljer

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 546/2006. av 31. mars 2006

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 546/2006. av 31. mars 2006 Nedenfor gjengis til informasjon EØS-avtalen vedlegg I kap. I del 7.2 nr. 27 (forordning (EF) nr. 546/2006) slik Mattilsynet tolker denne del av EØS-avtalen med de endringer og tillegg som følger av EØS-tilpasningen

Detaljer

Publisert i EØS-tillegget nr. 26, 8. mai 2008. EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 158/2007. av 7. desember 2007

Publisert i EØS-tillegget nr. 26, 8. mai 2008. EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 158/2007. av 7. desember 2007 Publisert i EØS-tillegget nr. 26, 8. mai 2008 EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 158/2007 av 7. desember 2007 om endring av EØS-avtalens vedlegg V (Fri bevegelighet for arbeidstakere) og vedlegg VIII (Etableringsrett)

Detaljer

Nedenfor gjengis til informasjon EØS-avtalen vedlegg I kapittel I del 7.2 (forordning (EF) nr. 79/2005) slik Mattilsynet tolker denne del av

Nedenfor gjengis til informasjon EØS-avtalen vedlegg I kapittel I del 7.2 (forordning (EF) nr. 79/2005) slik Mattilsynet tolker denne del av Nedenfor gjengis til informasjon EØS-avtalen vedlegg I kapittel I del 7.2 (forordning (EF) nr. 79/2005) slik Mattilsynet tolker denne del av EØS-avtalen med de endringer og tillegg som følger av EØS-tilpasningen

Detaljer

COMMISSION REGULATION (EU) 2017/172 of 1 February 2017 amending Regulation (EU) No 142/2011 as regards parameters for the transformation of animal

COMMISSION REGULATION (EU) 2017/172 of 1 February 2017 amending Regulation (EU) No 142/2011 as regards parameters for the transformation of animal COMMISSION REGULATION (EU) 2017/172 of 1 February 2017 amending Regulation (EU) No 142/2011 as regards parameters for the transformation of animal by-products into biogas or compost, conditions for imports

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 130/2004. av 24. september 2004

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 130/2004. av 24. september 2004 EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 130/2004 av 24. september 2004 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIV (Konkurranse), protokoll 21 (om gjennomføring av konkurransebestemmelser for foretak) og protokoll 23

Detaljer

NOR/306R T OJ L 320/06, p

NOR/306R T OJ L 320/06, p NOR/306R1666.00T OJ L 320/06, p. 47-49 COMMISSION REGULATION (EC) No 1666/2006 of 6 November 2006 amending Regulation (EC) No 2076/2005 laying down transitional arrangements for the implementation of Regulations

Detaljer

KOMMISJONSVEDTAK. av 2. oktober 2007

KOMMISJONSVEDTAK. av 2. oktober 2007 Nr. 16/182 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSVEDTAK 2012/EØS/16/22 av 2. oktober 2007 om fastsettelse av et felles format for framlegging av data og opplysninger i henhold til europaparlaments-

Detaljer

EØS-komiteens beslutning nr. 13/2006 av 27. januar 2006 om endring av EØS-avtalens

EØS-komiteens beslutning nr. 13/2006 av 27. januar 2006 om endring av EØS-avtalens NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen ISSN 1022-9310 Nr. 17 13. årgang 30.3.2006 2006/EØS/17/01 2006/EØS/17/02 2006/EØS/17/03 2006/EØS/17/04

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 93/2017 av 5. mai 2017 om endring av EØS-avtalens vedlegg IV (Energi)

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 93/2017 av 5. mai 2017 om endring av EØS-avtalens vedlegg IV (Energi) EØS-KOMITEEN HAR EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 93/2017 av 5. mai 2017 om endring av EØS-avtalens vedlegg IV (Energi) under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, heretter

Detaljer

VEDTATT DETTE DIREKTIV: RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR - Artikkel 1 I direktiv 90/539/EØF gjøres følgende endringer:

VEDTATT DETTE DIREKTIV: RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR - Artikkel 1 I direktiv 90/539/EØF gjøres følgende endringer: Nr.45/00 07 RÅDSDIREKTIV 93/120/EF av 22. desember 1993 om endring av direktiv 90/539/EØF om krav til dyrehelse ved handel med fjørfe og rugeegg innenfor Fellesskapet og ved innførsel av fjørfe og rugeegg

Detaljer

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 997/1999. av 11. mai 1999

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 997/1999. av 11. mai 1999 17.5.2001 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr. 26/31 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 997/1999 2001/EØS/26/08 av 11. mai 1999 om endring av vedlegg I, II og III til rådsforordning (EØF)

Detaljer

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende RÅDSDIREKTIV 2008/71/EF. av 15. juli om identifikasjon og registrering av svin

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende RÅDSDIREKTIV 2008/71/EF. av 15. juli om identifikasjon og registrering av svin 27.8.2015 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 49/95 RÅDSDIREKTIV 2008/71/EF 2015/EØS/49/16 av 15. juli 2008 om identifikasjon og registrering av svin (kodifisert utgåve)(*) RÅDET FOR DEN

Detaljer

Nr. 10/26 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1915/2003. av 30. oktober 2003

Nr. 10/26 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1915/2003. av 30. oktober 2003 Nr. 10/26 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1915/2003 2009/EØS/10/06 av 30. oktober 2003 om endring av vedlegg VII, VIII og IX til europaparlaments- og rådsforordning

Detaljer