Handlingsplan FOR ROCK/ RYTMISK MUSIKK

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Handlingsplan FOR ROCK/ RYTMISK MUSIKK 2006-2009"

Transkript

1 Handlingsplan FOR ROCK/ RYTMISK MUSIKK

2 INNHOLD 1. Innledning Sammendrag Planens avgrensning og mål Planområde 3.2. Mål 4. Utøvere/artister/forhold for artistene øvingslokaler, veiledning og management Unge utøvere øvingsmuligheter /veiledning og opplæring. 4.2 RUF Rock Ungdom Formidling 4.3. Metropolis 4.4. Utøvere over 18 år. Øvingslokaler 4.5. Oppfølging og rådgivning 4.6. Eksponeringsmuligheter / spilleerfaring/ mulighet for platekontrakt 4.7. Internasjonal erfaring. 5. Arrangører Spillesteder 5.2. Relevante festivaler 6. Organisering av lokale musikkaktører Opprettelse av STAR (Stavanger Rock) Musikk og næring utvikling av en næringskjede i Stavanger Musikk, utdanning, kompetanse Universitetet i Stavanger Institutt for medie-, kultur- og samfunnsfag 8.2. Institutt for musikk og dans 9. Musikkdokumentasjon og -informasjon, lokal musikkhistorie og formidling Forholdet til sentrale organisasjoner Tiltak, kostnader og tidsplan for gjennomføring i prioritert rekkefølge Vedlegg

3 1. Innledning Stavanger har et levende og aktivt rockemiljø som i dag er vesentlig basert på dugnad og frivillig innsats fra alle aktører. Miljøet er i seg selv en ressurs for byen, samtidig som deler av miljøet har et potensial for en utvikling i tråd med byens visjoner - både som en europeisk kulturhovedstad i 2008 samt de påfølgende år, og som en universitetsby med attraktive aktivitetstilbud til studenter. Rockens arbeidsvilkår i Stavanger er imidlertid i liten grad kartlagt. Aktørene må selv i all hovedsak koordinere alle elementer, eksempelvis anskaffe brukbare øvingslokaler, inngå kontakter med produsenter/arrangører/spillesteder, skrive søknader om offentlig støtte, drive markedsføring og ivareta arbeidsgiveransvar og rapportering til offentlige myndigheter. Stavanger har nå et ønske om en videreutvikling av rockemiljøet, kulturelt, organisatorisk og som formidling og næring. Det foreslås igangsetting av kultur/næringsprosjekt innen musikkfeltet i samarbeid med kommunene i Stavanger-regionen. Flere andre byer har satset tungt på utvikling av sine rockemiljøer, både ved økonomisk og administrativ oppfølgning. Erfaringene har vært gode og Bergen er særlig blitt trukket fram som en foregangskommune med hensyn til å definere mål og tilretteleggelse for byens utøvere. Handlingsplan for rytmisk musikk og rockekontoret Brak, er et forbilde for flere byer. Kristiansand har også satset tungt ved hjelp av midler fra Cultiva-fondet og utredning av prosjektet Rock City Kristiansand. Tiden er moden for at også Stavanger skaffer seg et skikkelig statusbilde over rockemiljøet i byen og på denne bakgrunn definerer de mål som kan fremme en utvikling etter miljøet og byens felles visjoner. Et bevisst forhold til eget rockemiljø er en forutsetning for å kunne identifisere, utvikle og finansiere nye tiltak innen området. Det er ikke lagt stor vekt på formidling og forhold for publikum i planen. Kultursjefen vil i løpet av 2006 utarbeide en egen plan om formidling. Planen vil omfatte alle kunstneriske uttrykk. Kulturavdelingen i Stavanger kommune ved rådgiver Mette Seim og kultursjef Siri Aavitsland har utarbeidet planen og ledet planarbeidet i samarbeid med sentrale musikkaktører: Stein Andreassen, Folken (fungert som arbeidsgruppens leder) Kenneth Andersen, Vox Management Tom Brekke, CCAP/Checkpoint Charlie Pernille Kaldestad, Internasjonalt Hus Dag Steinar Våge, RUF Line Halstad, Metropolis Børre Jacobsen, artist Olav Nilsen, musikkbiblioteket Alexander Tønnesen, Sentrum Rockfestival, Checkpoint Charlie 5

4 2. Sammendrag I handlingsplan for rock/rytmisk musikk for Stavanger foreslås en rekke tiltak som skal utvikle og organisere virksomhet knyttet til rock og rytmisk musikk i byen. Det skal etableres et velfungerende samarbeid mellom aktørene, en koordinert og gjennomtenkt innsats for virksomheter, artister og grupper, sikre talentforvaltning, utvikle samarbeid med utdanningsinstitusjoner og næringsliv for å øke kompetansen hos lokale aktører og utvikle nye virksomheter og i tillegg dokumentere og formidle den lokale musikkhistorien. Planen beskriver en del områder der det er ønskelig med en økt innsats. For utøvere er øvingslokaler viktig og det er behov for en kartlegging og oppdatering av lokalene som finnes i dag. I dag er det mulighet for å få tilskudd til produksjonsstøtte ved musikkutgivelser, men det er behov for støtte til internasjonal lansering. For arrangører og spillesteder foreslås det økt støtte til steder som gir mulighet for nye band/talenter, og lar uavhengige arrangører bruke stedet. Folken har planer om utvikling av Studentsenter 2008, og dette er inkorporert i planen. Det viktigste tiltaket som foreslås er etablering av STAR, Stavanger Rock, opprettelse av et kompetanse og ressurssenter for rytmisk musikk i Stavanger. Opprettelse av STAR vil ha betydning for andre tiltak som foreslås, fordi en da får en instans som artister, arrangører, organisasjoner og næringsliv kan forholde seg til. STAR vil også være ansvarlig for prosjekter som foreslås i planen, alene eller i samarbeid med andre instanser. Når det gjelder musikk og næring foreslås igangsettelse av et prosjekt for kartlegging og utvikling av en næringskjede innen rytmisk musikk i samarbeid med kommunene i regionen og regionale instanser for innovasjon og næringsutvikling. Det foreslås at det innledes samarbeid med studiestedene med sikte på å utvikle utdanningsmuligheter knyttet til rytmisk musikk, og formidling og dokumentasjon av musikken ved det nye film- og musikkbiblioteket på Sølvberget, og en nettportal for musikk i Rogaland. Planen avsluttes med prioritering av tiltak, kostnader og tidsplan for gjennomføring. 6

5 3. Planens avgrensning og mål- For første gang er det utarbeidet en så omfattende plan for det rytmiske musikkfeltet i Stavanger. Det er nødvendig å gi en grunnleggende beskrivelse av dagens virksomhet og planer for videreutvikling av rytmisk musikk i Stavanger. På denne bakgrunn er valgt en handlingsplanmodell for arbeidet. Det forutsettes at planen kan rulleres etter 2 år for å ivareta de raske endringene som skjer i musikkfeltet. Planen skal omhandle forhold knyttet til rock og beslektede musikkformer, eller rytmisk musikk. Med betegnelsen rytmisk musikk menes nyere musikkformer og - genre som rock, blues, R&B, soul, pop, rap, metal, techno, dance osv inklusive diverse sideog undergenre. Det er valgt å avgrense planen slik at den ikke omhandler det tradisjonelle jazzfeltet. Bakgrunnen for dette er at jazzen har en etablert organisering nasjonalt og lokalt gjennom Norsk Jazzforum og Vestnorsk Jazzforum. Stavanger Jazzforum mottar støtte gjennom disse organisasjonene. 3.1.Planområde Planen skal beskrive innsatsen i forhold til det rytmiske musikkfeltets amatørvirksomhet, det mer profesjonelle og ikke minst den næringsmessige virksomheten. I planen startes et målrettet arbeid for å utvikle og organisere virksomhet knyttet til rock og rytmisk musikk Stavanger. Noen av målene kan nås innen kort tid, mens andre vil måtte utredes nærmere i samarbeid med organisasjoner, næringsliv, universitet, andre kommuner m.v Mål Arbeidet med handlingsplanen skal ha som mål å: * Etablere et velfungerende samarbeid mellom ulike aktører innen den rytmiske musikken i Stavanger. * Etablere en koordinert og gjennomtenkt innsats overfor virksomheter, artister og grupper. * Sikre en velfungerende verdikjede innenfor det rytmiske miljøet. * Sikre fokus på talentforvaltning. * Begynne dialogen mellom musikkmiljøet og utdanningsinstitusjoner, næringsliv, investorer / entreprenører. * Videreutvikle dokumentasjon og formidling av lokale musikkproduksjoner og lokal musikkhistorie * Øke kompetansen innen musikkfeltet i samarbeid med musikkorganisasjonene. 7

6 4.Tiltaksområder 4. Utøvere/artister/forhold for artistene øvingslokaler, veiledning og management Stavanger har flere artister og band som har markert seg nasjonalt og til en viss grad internasjonalt. Det er flere forhold som er av betydning for at artister/band/utøvere skal kunne utvikle seg og kunne få en karriere innen rytmisk musikk: * øvingslokaler * veiledning/opplæring/oppfølging musikalsk * spilleoppdrag * management * studio-/innspillingsmuligheter * distribusjon/formidling 4.1.Unge utøvere øvingsmuligheter /veiledning og opplæring. I oppstartsfasen er det viktigste for et band å få tilgang på utstyr og en plass å øve. Få foreldre tillater øvingslokaler i kjellere og i garasjer. Tilrettelegging og tilbud om øvingslokaler og utstyr, kan bidra til et voksende miljø som, ved rett veiledning, kan virke som selvhjelp når en får aktørene til å se verdien av å hjelpe og lære av hverandre. I dag tilbyr flesteparten av bydelhusene en form for øvingslokale for unge band. Enkelte ganger stiller også skoler med lokale til slike formål, men dette er ofte begrenset til skolens egne elever.variasjonen er stor når det gjelder omfang, innhold og kvalitet. Det er behov for å få oppjustert funksjonelle øvingslokaler i bydelene etter det reelle behovet, samt å sette av ressurser til opplæring og instruksjon, særlig på nybegynnernivå. Kulturskolen i Stavanger gir opplæring innen enkeltinstrumenter og samspill innen jazz/pop og rock for elever i grunnskolen. Kulturskolen har også bydelsbaserte tilbud RUF Rock Ungdom Formidling RUF har vært drevet siden 1992 i regi av Fritid og med en rockekonsulent som ansvarlig. RUF kan betegnes som et vellykket tiltak overfor musikkinteressert ungdom og har bla fått omfattende medieomtale. RUF tilbyr utstrakt veiledning og oppfølging overfor unge band / artister. Konsulentvirksomhet overfor voksne instruktører og lærere er også en viktig del av tiltaket. Hovedbasen, RUF-kjelleren ligger på Tjensvoll. Her gis øvingstilbud til et visst antall band / artister som følges opp over flere år og hvor filosofien er at noen må lykkes skikkelig hvis utstrakt rekruttering, mangfold og kontinuitet skal sikres. 8

7 4.3.Metropolis Metropolis er Stavangers kulturhus for ungdom med målgruppe år som drives av Fritid Stavanger kommune. Metropolis har et øvingslokaler der ca 15 band øver gratis mot at de bidrar til arrangementer på huset. Det er venteliste, flere ønsker å øve her. I tillegg har AKKS et øvingslokale på Metropolis der ca 5 band øver. Metropolis administrer Råkken, øvingslokaler på Tjensvoll, som er det eneste offentlige øvingstilbudet i Stavanger for band med medlemmer over 18 år, med en kapasitet på 14 band som øver 2 ganger pr. uke og betaler kr pr halvår for dette. Øvingslokalet er nedslitt og trenger en oppgradering når det gjelder innredning og utstyr. Metropolis har to scener, kaféscenen og scene i storsalen og huset stiller med lyd og lys til konserter. Metropolis ønsker å kunne følge opp hver artist/ band mer enn hva det som i dag er mulig, ved å kunne tilby utviklingsmuligheter mht ferdigheter rent musikalsk. Metropolis har bidratt til at egen hip hop organisasjon er dannet, og skal ivareta ulike arr. innen hip hop AKKS AKKS er en ideell musikk organisasjon som arbeider for å fremme jenter innen rytmisk musikk på et lokalt, nasjonalt og internasjonalt nivå. I følge denne organisasjonen er det i dag en stor mangel på øvingslokaler i Stavanger og det er vanskelig for både etablerte og uetablerte band å finne seg lokaler å øve i. De mener det offentlige tilbudet er for lite og forbeholdt enkelte grupper. De understreker også at det private markedet blir mindre og mindre, ofte grunnet renovering av gamle fabrikkbygninger som tidligere har vært leid ut som øvingslokaler Utøvere over 18 år. Øvingslokaler Det er vanskelig å angi hvor mange øvingslokaler som finnes i Stavanger. Mange band/artister som har holdt på en stund ordner dette selv ved å leie lokaler i nedlagte kontorer/næringsbygg m.m. Spesielt finnes en del øvingslokaler og øvingssammenslutninger i Storhaug bydel, men mange er også i ferd med å forsvinne når bydelen rehabiliteres. For i noen grad å imøtekomme behovet for øvingslokaler, har det vært mulig å få opp til kr i husleiestøtte til private øvingssammenslutninger fra Stavanger kommune dersom 3 eller flere band deler øvingslokaler. Dette dekker sannsynligvis ikke det reelle behovet Oppfølging og rådgivning Det finnes lite oppfølging i Stavanger av band/artister som er kommet lenger enn kjelleren. Mange trenger i kunnskap om det å drive egen virksomhet innen musikkbransjen. Når bandet/artisten er klar for å presentere seg for et publikum er det mange behov og utfordringer som melder seg, bl.a. spørsmål knyttet til opphavsrettigheter, kontraktsskriving, registrering av næringsvirksomhet og skatt. Ikke alle nye musikere har erfaring med disse forholdene og det er behov for rådgivning og kunnskap om ulike instanser som forvalter tilskudd til konserter, demo m.v. 9

8 Når en skal nå ut nasjonalt er det flere hensyn å ta og behovet for støtte, kunnskap, kontakter og hjelp stiger betraktelig. Samtidig er det flere en kan søke støtte hos, så som Norsk Kulturråd, Fond for utøvende kunstnere, Fond for lyd og bilde osv. Det første albumet må en som regel finansiere på egen hånd. Ofte må band reise til Oslo for å få vist seg fram for bransje og media. I tillegg vil det være naturlig å reise på en releaseturne når en slipper plate for å promotere denne. I denne fasen er det viktig med gode rådgivere som kan være aktivt med på å utvikle karrieren. Dette kan være et naturlig tidspunkt for å knytte til seg en manager og et bookingbyrå. Managerrollen er viktig for band som trenger hjelp i å profilere seg overfor spillesteder, plateselskap og media. Mange band må klare seg veldig lenge uten en manager, og må ta mange av disse oppgavene selv Eksponeringsmuligheter / spilleerfaring/ mulighet for platekontrakt Utvikling av artister og band innen rytmisk musikk betinger mulighet for få spilleerfaringer. Zoom er en konkurranse som har vært gjennomført årlig i Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger og Kristiansand der 1-2 usignerte band dvs. band som ikke har platekontrakt - fra hver by ble plukket ut til en landsfinale. I Stavanger har Zoom vært arrangert på Checkpoint Charlie de siste årene og mange Stavanger-band har fått erfaring gjennom å delta på Zoom. De siste tre årene har Zoom vært vunnet av stavangerband og Mayflies var en av fjorårets vinnere. Zoom er nå under omorganisering og skal slås sammen med NRK P3 s Urørt, som er en av de viktigste norske arenaer for usignerte band/artister. Bylarm arrangeres hvert år som konferanse og musikkfestival for musikkbransjen. Bylarm ble etablert og startet i Trondheim i 1998 og har utviklet seg til å bli den største samlingen for musikkbransjen i Skandinavia. I 2005 var Bylarm i Stavanger for andre gang og flere lokale band ble plukket ut for å spille. Den store aktiviteten blant Stavangers musikkarrangører året rundt gjør at det er god anledning for artister til å få eksponert seg. Klubbene prioriterer også når det er mulig å bruke lokale oppvarmingsband, og slik får de både spilt for et større publikum og får et bredere bransjenettverk. Musikkaktørene har for en del år siden markert seg i Stavanger sentrum gjennom Musikkens dag. Dette har gitt lokale artister og band mulighet til å vise seg fram for et lokalt publikum. Musikkens dag drives fremdeles i Oslo, under navnet Musikkfest Oslo. Det bør vurderes om tilsvarende skal gjeninnføres i Stavanger. I tillegg gis mulighet for eksponering ved flere norske og nordiske festivaler. Ofte er det slik at dersom en artist har fått spille på en festival, gir dette også sjanse på andre festivaler. 10

9 4.8. Internasjonal erfaring. De siste årene har verden i større grad enn noen gang tidligere fått øynene opp for norske band. Men dette betyr ikke at det er lett å slå igjennom i utlandet. Det er svært mange om beinet, platebransjen har opplevd sterk nedgang i salget de siste årene og satser svært forsiktig. En satsing mot utlandet kan være svært resursskrevene og krever at band og apparatet rundt bandet må vite hva de begir seg inn på. Presentasjon utenlands betinger et støtteapparat, management, booking m.v. som er tilstede og jobber for artisten/bandet. For å vekke interesse er det viktig å bli sett og hørt, å få en presentasjon/showcase på ett eller flere av de internasjonale bransje seminarene/festivalene. Her kan man få presentert seg for plateselskaper, distribusjonsselskaper, management, promotionbyråer, medier og konsertarrangører/booking/agenter etc Viktige internasjonale bransjearenaer for presentasjon: Popkomm (Berlin, D) Midem (Cannes, F) Eurosonic (Groningen, NL) SXSW (Austin, USA) In The City (Manchester, UK) By:larm Spot (DK) Man må søke seg inn på showcaser. Det kreves en cd, en god skriftlig presentasjon, og gjerne noen som kan fronte / jobbe for bandet. Music Export Norway er her en viktig aktør og jobber for norske artister. Det er dyrt å reise til denne type festivalene og stort sett får man bare dekket lokal overnatting, stedets tekniker og backline samt festivalpass. Reise, promomateriell, ekstra overnattinger, catering etc må man dekke selv og det er behov for økte tilskuddsmidler til denne typen internasjonalt kulturarbeid. Band som blir tildelt støtte for å reise ut bør forplikte seg til å gi tilbakemeldinger om de erfaringer de har gjort seg og hvilke kort- og langsiktige resultater turen/støtten har gitt dem. Man bør også dele erfaringer med andre ved deltagelse i workshops, lokale seminarer o.l. Utøvere/artister/ - forslag til tiltak: Det skal finnes øvingslokaler for unge utøvere i alle bydelene. Det gjennomføres en kartlegging av alle øvingslokaler i Stavanger offentlige og private slik at informasjonen er tilgjengelig i en katalog eller på internett. Det iverksettes nødvendig oppussing og oppgradering av øvingslokalene og utstyr på Råkken Det avsettes kr årlig i støtte til øvingslokaler for de over 18 år. Tilskudd til internasjonal lansering økes det kan gis til sammen kr årlig til lansering av lokale artister/produsenter/manager o.l. 11

10 5. Arrangører 5.1. Spillesteder Konsertvirksomheten finner som regel sted på kveldstid og i helger. Sentrale konsertsteder i Stavanger er Studentersamfunnet, Folken, Checkpoint Charlie, Sting og til dels Tou Scene m.m. Samarbeidet mellom spillestedene i Stavanger er meget godt og det er hyppig kontakt mellom de ulike aktørene i byen. Oversikt over spillesteder/konsertsteder i Stavanger. Spillested: Kapasitet: Antall konserter: Ca antall biletter: Folken Checkpoint Charlie Cementen scene Martinique Stavangeren Sjøhusene i Stavanger Ovenpaa Metropolis ungd. Hus Tou Scene Hall Toll Sting oppe/ Nere Gaffel og Karaffel Tabellen viser oversikt over gjennomsnittstall vedr. kapasitet, antall konserter og antall solgte billetter. Rader som er streket ut gjelder tall som ikke er tilgjengelige. I tillegg kommer SAS-garasjen på 500, Stavanger Hall på 800, Atlantic Hall på 700 og konserter på Stavanger Stadion og Viking Stadion, utendørs konserter i Vågen og ikke minst konserter i Stavanger Konserthus. Oversikten viser bare en del av de konsertene som finner sted i Stavanger. Av arrangørene får Folken, Studentersamfunnet i Stavanger, årlig husleiestøtte fra Stavanger kommune. Metropolis drives i tillegg av kommunen. Øvrige arrangører driver som selvstendige næringsdrivende. 12

11 Oversikten over spillestedene bør vise at konsertvirksomheten er av betydning for byen både i kultur- og næringssammenheng, og at det både genererer inntekter for de næringsdrivende og gir arbeidsplasser innen utelivsnæringen. I følge stortingsmelding nr 22, Kultur og næring og SSB s kulturbruksstatistikk for 2000 gikk 39 prosent av befolkningen på konsert innen sjangeren pop, jazz, folkemusikk, korps eller lignende. Det er et bra konserttilbud i Stavanger og man har stort sett de scener som passer. Byens aktive konsertarrangører gir uttrykk for at de isolert sett taper penger på konsertarrangementer og tilskudd til arrangementene er en viktig forutsetning for opprettholdelse av tilbudet. Det trengs styrking og muligheter for uavhengige arrangører innen de etablerte scenene, i forhold til nye trender innen musikken (eks. Club Grotesque). Dette kan sikre kvalitet og bredde i konserttilbudet. Standarden på utstyr er ganske god oftest takket være nasjonale ordninger som Norgesnettet og Musikkverkstedsordningen. I forhold til andre land er standarden generelt veldig høy i Norge. Håndteringen av utstyr er viktig, og flere dyktige firmaer leier ut disse tjenestene i regionen. Rekruttering til gjengene ved Folken har bidratt til at det er mye kvalifisert personell i forhold til avvikling av arrangementer. Arrangørene har også fått anledning til å erverve seg nye erfaringer i forbindelse med de store stadionkonsertene. Det er positivt om deler av overskudd fra slike konserter kan komme det eksisterende arrangørmiljøet til gode. Økt kompetanse skulle tilsi at det er muligheter for videreutvikling av samarbeid om denne typen konserter. En satsning på studentkulturen vil kunne gi et positivt bidrag til publikumsutviklingen i Stavanger, og vil på sikt gagne alle konsertstedene. Studentsamfunnet Folken er pr. i dag regionens mest aktive konsertarrangør, og den arenaen som naturlig bør satses på i forhold til å søke og forløse potensialet i en levende studentkultur. Folken som studentkulturhus begrenses i dag av små arealer og liten fleksibilitet sammenliknet med studenthusene i de andre norske universitetsbyene. Under visjonen Studentsenter 2008 tar Folken sikte på å utvide og oppgradere huset til en standard som bedre passer fremtidens behov. Det er håp om at Stavanger kan få et studentsenter på lik linje med det andre universitetsbyer har, eks. Kvarteret Bergen og Samfunnet Trondheim Relevante festivaler Stavanger har flere festivaler innen rytmisk musikk så som Lindøyfestivalen, Numusic, Pulpit Rock (under planlegging), Sentrum Rock festival, Stavanger Punkrockfestival, Trubadurfestivalen og Xplosif hip hop. Stavanger har et variert tilbud av musikkfestivaler selv om de fleste finner sted i vår /sommerhalvåret. Mange i musikkmiljøet i Stavanger mener at byen trenger en større rockefestival med internasjonale og nasjonale artister og har hatt håp om at planene for Pulpit Rock skulle utvikle seg til dette. Alternativt kan en ren klubbfestival i vinterhalvåret i samarbeid mellom arrangørene være en ide å bygge videre på. 13

12 Stavanger kommune arbeider for tiden med en egen strategiplan for festivaler. I planen vil en se på festivalenes innhold, kvalitet, publikum, kostnader, innovasjon/kulturutvikling m.v. Musikkaktørene i Stavanger bør i denne forbindelse også se på hvilke muligheter det er å utvikle nye musikkfestivaler og forbedre de eksisterende. Norsk Kulturråd gir tilskudd til musikkfestivaler. Formålet med tilskuddet er å bidra til at norske musikkfestivaler holder et høyt kunstnerisk og profesjonelt nivå. Av musikk-festivalene i Stavanger er det Numusic og Sentrum Rockfestival som har fått tilskudd fra Norsk Kulturråd innen det rytmiske feltet. Spillesteder og arrangører forslag til tiltak Arrangører som gir mulighet for nye band/talenter og uavhengige aktører som står for egne arrangementer på spillestedene bør kunne få tilskudd. Tilskudd til arrangører til opplæringstiltak, hospitering og arrangørbesøk. Utvikling av Folken til Studentsenter 2008 Det trengs plakatsøyler i sentrum og gjerne også i bydelene dette arbeider kulturavdelingen med Videreutvikling av musikkfestivalene i Stavanger, med vektlegging av kvalitet i program og gjennomføring samt utvikle det som kan være unikt blant norske festivaler. Foto. June Oftedal. 14

13 6. Organisering av lokale musikkaktører Opprettelse av STAR (Stavanger Rock) Da Kontoret for band ble lagt ned, mistet en mye av kontakten med utøvernivået innenfor amatørmusikken. Rogaland Musikkråd drev dette kontoret og holdt jevnlig kontakt med band/grupper, arrangerte relevante kurs og informerte om tilskuddsordninger og lignende. Det ga en mulighet for en koordinert innsats overfor musikere/artister som er blitt savnet etter kontoret ble lagt ned. Det foreslås nå opprettelse av et kompetanse- og ressurssenter for rytmisk musikk i Stavanger med navnet STAR for Stavanger Rock etter modell fra BRAK i Bergen. BRAK (Bergens rockaktører) ble startet i Gjennom BRAK har både offentlige myndigheter og næringsliv en adresse å forholde seg til, en profesjonell guide inn i musikknæringen, og en samarbeidspartner som vil bedre rammebetingelsene for alle deler av musikknæringen etter følgende visjon: BRAK skal bidra til å bedre og tilrettelegge rammebetingelser for musikkmiljøet i Bergensregionen, for å fremme rytmisk musikk, likestilt med andre kulturuttrykk. Vår visjon er at Bergensregionen skal være et attraktivt sted å etablere seg - og å virke i som aktør i musikknæringen. STAR skal fungerer som et bindeledd mellom de ulike rytmisk miljøene, bistå alle som leter etter samarbeidspartnere i byens musikkliv og et kompetansesenter som kan hjelpe musikere, produsenter, spillesteder, og andre som er interesser i å jobbe med musikk. Dette vil gjøre det enklere å kommunisere med musikere og artister som i dag opererer på egenhånd og som trenger assistanse for å komme videre i sin musikalske karriere. STAR, som lokalt musikkontor i Stavanger, vil kunne jobbe for å sikre at næringsvirksomhet knyttet til musikkbransjen skapes og blir værende i byen, slik at en ikke trenger gå ut av byen for å finne management eller bookingbyråer m.v. STAR kan også stå for utvikling av øvingslokalene i Stavanger og bidra til at rocke området i Stavanger samles under en paraply. Det er noe som gir mange fordeler, som det enkelte band, musiker eller arrangør ikke ville kunne oppnå alene. STAR skal organiseres som et ikke-kommunalt organ som drives av musikkaktørene i Stavanger. Det forutsetter at musikkaktørene organiserer seg og velger et styre som kan stå ansvarlig for driften av STAR. Det anbefales at STAR kan forvalte noen virkemidler i form av tilskudd til musikklivet i Stavanger: Tilskudd til arrangører til opplæringstiltak, hospitering og arrangørbesøk. Ny tilskuddsordning til kompetanseutvikling som kan forvaltes av STAR. Etableringstilskudd for utøvere, produsenter og aktører innen rytmisk musikk til etablering av studio, utstyr og som stimulans innen kulturbasert næring. Ny tilskuddsordning som skal forvaltes av STAR. Organisering av lokale musikkaktører - forslag: Det opprettes et lokalt kontor i Stavanger innen rytmisk musikk, STAR. Kontoret drives av et styre valgt av lokale musikkaktører og en daglig leder. Det forutsettes at det etableres en styre innen utgangen av Stavanger kommune bevilger et årlig fast tilskudd til driften. 15

14 7. Musikk og næring utvikling av en næringskjede i Stavanger Det er ønskelig at artister og band som bor i Stavanger skal kunne finne nødvendige tjenester for å utvikle sin karriere i byen, og ikke være nødt til å reise til Oslo for å komme videre. Erfaring viser at artister fra Stavanger også kan få nasjonal og til dels internasjonal oppmerksomhet med base her. Det må da forutsettes at det finnes en musikkbransje lokalt som er levedyktig og kvalitetsmessig bra nok til at artister blir værende i byen. I rapporten Kulturnæringene i storbyregionen Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger (2005) som Østlandsforskning har utarbeidet viser det seg at ca 70% av sysselsatte innenfor kulturnæringene er bosatt i storbyregionene, med dominans av sysselsatte i Oslo-regionen. Spesielt indikerer analysen av dynamikken i kulturnæringene at nyetablerings- og vekstraten er høy. Det er i næringsgruppen kunstnerisk virksomhet som så å si alene bidrar til dette. Annen produksjon innenfor kulturnæringene er som regel direkte eller indirekte avledet av og/eller relatert til produksjon som finner sted innenfor kunstnerisk virksomhet. Et eksempel på dette er hva musikeren/komponisten genererer gjennom sin verdi/næringskjede. Det er bl.a. kartlagt følgende næringsvirksomhet i tilknytning til musikkbransjen i Stavanger: Musikkprodusenter/-musikere/-låtskrivere/kunstnere Plateselskap Management Studio Mastringstudio Coverdesignere og fotografer Musikkvideoprodusenter Spillesteder Klubbfestivaler. Det er behov for å kartlegge hvordan disse virksomhetene driver og hvilket nærings-grunnlag som finnes. Forskningsrapporten Behind the Music, utført ved Nordic Industrial Fund i 2003, viste at Bergen, på tross av sitt dynamiske og nyskapende musikkmiljø innen det rytmiske feltet, har en underrepresentert musikkindustri i forhold til landsgjennomsnittet. Dette i følge rytmisk plan for Bergen. Resultatet ble tolket som at dynamikken var mer avhengig av personlige egenskaper og kvalifikasjoner hos enkelt-personer enn antallet personer som var involvert. Det samme kan trolig sies om Stavangerregionen. Det er usikkert hva som mangler i næringskjeden innen musikkbransjen i Stavanger før en har kartlagt behovene. Antydningsvis kan det nevnes: -Artistformidling -Management -Flere plateselskaper -Flere musikkstudioer -Distribusjonsselskap -Musikkforlag -Rockefestivaler 16

15 Satsing på rock/rytmisk musikk skaper nye næringer og arbeidsplasser. Det er flere eksempler på at byer ønsker å markere seg med næringsbasert kultur, og etablere ny virksomhet knyttet til musikk- og platebransjen. Spillesteder, festivaler, plateselskaper m.m. gir kulturopplevelser, men er også næring og bidrar til at stedene selv og underleverandører kan overleve. Deler av næringslivet ønsker i større grad å investere i kunst- og kulturprodukter, for å profilere seg, men også for å dra nytte av den kreativitet som finnes i kunstneriske miljøer. Kulturavdelingen har arrangert kurs for kunstnere og kulturarbeidere som ønsker å etablere seg på egen hånd i Stavanger. Det er planlagt en videreutvikling av kurset, med tanke på et tilbud til både kunstnere og etablerere som vil starte kulturvirksomhet som næring. I tillegg arbeider Rogaland fylke sammen med ulike aktører innen innovasjon, med et prosjekt der en skal følge enkelte nyetablerte virksomheter innen kulturfeltet. Skal en lykkes med å skape interesse, er det viktig å presentere et prosjekt som vil forsterke kulturtilbudet i regionen, og øke tiltrekningskraften overfor enkeltpersoner og bedrifter som ønsker å slå seg ned i Stavanger. Dette vil kunne skape nye arbeidsplasser og gi økt verdiskaping. Dersom utviklingsprosjektene er interessante kan en også trekke til seg ekspertise fra hele landet og evt. utvikle nisjeprodukter. Dersom en skal utvikle en næringskjede for den rytmiske musikken i Stavangerregionen er følgende tiltak viktige: Kartlegging av behov i næringen og hos brukerne hva mangler hva har livets rett? Igangsetting av tiltak for utvikling av nye virksomheter innen næringen. Det bør være interesse for igangsetting av et prosjekt for å utvikle ytterligere virk-somhet i Stavanger-regionen. I denne prosessen bør en ha med seg kommunene i regionen og viktige aktører innen næringsutvikling på det regionale plan. Aktuelle aktører er Innovasjon Norge avdeling Rogaland, Rogaland fylkeskommune med plan for næringsutvikling i fylket og ARNE prosjektet (Arena for Regional Nærings-utvikling og Entreprenørskap) et samarbeidsprosjekt om næringsutvikling mellom kommunene Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg. Kulturbasert næringsutvikling er et satsingsområde hos alle de tre nevnte aktørene. I Strategisk næringsplan for Stavanger-regionen er et av målene at regionen innen 2020 skal være en internasjonalt attraktiv og pulserende kulturog opplevelsesregion. Blant strategiene er vektlagt stimulering til kulturbasert næringsutvikling og utvikling av strukturer for nyskaping og vekst innenfor kulturområdet. Det er også mulig å se på sammenhenger og synergier i forhold til lokal organisering av film og oppbygging av prosjektet Filmkraft Rogaland som skal skaffe midler til lokal/regional filmutvikling. Musikk og næring - forslag til tiltak: Igangsette et regionalt kultur/næringsprosjekt for kartlegging og utvikling av en næringskjede innen rytmisk musikk i samarbeid med kommunene i regionen -det avsettes kr til et forprosjekt og kartlegging av behov hos næringsaktører og brukere.etableringstilskudd for utøvere, produsenter og aktører innen rytmisk musikk til etablering av studio, utstyr og som stimulans innen kulturbasert næring. Kr Tilskuddet skal fordeles av STAR når denne organisasjonen er på plass. 17

16 8. Musikk, utdanning, kompetanse 8.1. Universitetet i Stavanger Institutt for medie-, kultur- og samfunnsfag Instituttet har bachelorstudie i kunst- og kulturforvaltning. Det er tradisjonelt fundamentert og teoretisk studie, men med en vilje til nytenkning i forhold til populærkulturfeltet, og kultur som næringsvirksomhet. Tilbud om fag som økonomistyring og markedsføring i kultursektoren, der studentbedrift og Ungt Entreprenørskap er en sentral del av undervisningen. Det arbeides med å opprette et mastergradstudie i kunst- og kulturforvaltning. Fjernsyns- og medieproduksjon ligger også under dette instituttet. Der er det ressurser og teknisk utstyr som kan produsere musikkvideoer og som evt. kan inngå som en del av praksisen for studentene. Mastergradstudiet i samfunnsikkerhet vil kunne bli en nyttig samarbeidspartner. Samfunnsikkerhetstudentene har kompetanse på logistikk og sikkerhet som kan være svært nyttig ved store arrangement. Hotell- og reiselivstudentene har kunnskaper om markedsføring som kulturnæringen har mye å lære av. Studiene innen økonomi og administrasjon har økonomistyring som sitt spesialfelt. Dette vil mange aktører innen kulturfeltet kunne ha nytte av, og sammen med markedsføring kan dette gi et grunnlag for foretningsdrift innen musikkbransjen Institutt for musikk og dans Instituttet har jazzlinje og musikkproduksjonsutdanning. Musikkproduksjonstudentene kan på samme måten som mediestudentene få spille inn i studio i Bjergsted som en del av praksisen. Jazzstudentene kan bidra i forhold til kurs i instrumentbruk og ensemblespill. Det vil være store gevinster å hente ved at universitet følger opp sitt mål om tverrfaglighet. Et samarbeid mellom de nevnte institutter og fagfelt vil kunne resultere i gevinster både for UiS med tanke på undervisning og for det rytmiske miljøet, som vil kunne høste av kompetansen og ressursene på universitetet. STAR vil kunne være samarbeidspartner og samle kompetansen og formidle denne videre til aktørene. Et samarbeid mellom forskjellige avdelinger ved universitet i en offensiv for rock og populærkultur vil kunne være fruktbart både for Uis og aktørene innen det rytmiske miljøet.det akademiske miljøet kan være skeptiske til tanken på kultur som næring. Det ligger en frykt for at kulturen skal bli redusert til et virkemiddel for økonomisk vekst i samfunnet. Dette er for så vidt en sunn skepsis, men kan være en bremsekloss for samarbeid i utvikling av kultur- og næringsprosjekter. Musikk og utdanning - forslag til tiltak: Det innledes samarbeid med studiestedene med sikte på utdanningsmuligheter knyttet til rytmisk musikk utover det som finnes i dag. Dette bør også gjelde arrangørtekniske ferdigheter og utanning til musikknæringen. 18

17 9. Musikkdokumentasjon, -informasjon, lokal musikkhistorie og formidling Det nye Musikk- og filmbiblioteket på Sølvberget, Stavanger kulturhus, er landets mest moderne musikkbibliotek og ledende nasjonalt innen formidling av pop og rock. Biblioteket dokumenterer musikkutgivelser med fokus på Rogaland og Stavanger, med egen lokalsamling og kjøper inn alt fra Rogaland 1 eks., utgivelser fra Stavanger i minst 2 eks. Dermed er musikk og filmbiblioteket en ressurs for musikere og andre som ønsker inspirasjon og fordypning via fagbøker, film, noter og fonogrammer, samt bibliotekfaglig veiledning. Sølvberget har sammen med kommunen vært en viktig premissleverandør i diskusjonen om opprettelse av et senter for dokumentasjon og formidling av norsk pop- og rockhistorie Stavanger har argumentert for at formidlingsdelen av senteret bør organiseres som et landsdekkende nettverk bestående av en sentral enhet og flere regionale knutepunkter, som i ettertid er blitt omtalt som stavangermodellen. Regionale knutepunktinsitusjoner vil på den ene siden kunne bidra til innsamling og dokumentasjon av lokale samlinger og uttrykk, og på den annen side gi nasjonale formidlingstiltak en lokal ramme, og et lokalt tilpasset særpreg som vil gjøre de mer interessante for det lokale publikum. Sølvberget utreder nå samarbeid med Kino 1 Stavanger, Filmarkivet.no og Den kulturelle skolesekken med tanke på ny og utvidet formidling av pop og rock. Litteraturfestivalen Kapittel satser på populærkulturen, som uttrykk og samfunnsfenomen, i form av konserter, tekst-verksteder, møte med artister/forfattere, bokutstillinger. Dokumentasjon og formidling forslag til tiltak: Formidling opprettelse av en nettportal for musikk i Rogaland i regi av STAR Utrede prosjekt for sikring av noter og sanglyrikk innen lokal musikk sikre mulighet formidling av noter og tekst til lokale musikere/artister 19

18 10. Forholdet til sentrale organisasjoner Norge har en rik nasjonal organisasjonsflora også på rockeområdet. I vedlegg 3 er det nærmere beskrevet hvordan de i hovedsak har fordelt oppgavene. Det er to sentrale utøverorganisasjoner, hhv. Gramart og Musikernes Fellesorganisasjon. Disse har bred kompetanse på platekontrakter og utøvernes rettigheter og arrangerer regionale kurs. Plateselskapene har også to organisasjoner, hhv. Fono og IFPI. IFPI organiserer de multinasjonale selskapene. Fono har kompetanse på plateutgivelser, så har de også medlemsfordeler ift. reisestøtte på internasjonale bransjetreff o.l. Managerne har sin organisasjon, Music Managers Forum Norway, og de har høy kompetanse og stor vilje til erfaringsdeling, og kan kontaktes for samarbeid. Mange arrangører, både festivaler, studentsamfunn og klubber, er organisert i Norsk Rockforbund (NRF). NRF har bred erfaring i å holde kurs for arrangørene, og har også fellesavtale med TONO. De største spillestedene i landet, som Folken og Checkpoint Charlie, inngår i NorgesNettet. Via statlige midler så får man leid PA-anlegg til en økonomisk overkommelig leie, mot å forplikte seg til forvaltning av dette på et profesjonelt nivå. Det er et ganske omfattende arbeid som pågår for å bedre vilkårene for hele rockens verdikjede også på nasjonalt nivå. Arbeidet med dette ivaretas i hovedsak av de overfor nevnte organisasjoner. Dette er et arbeid som bør støttes av lokale aktører. Det kan være aktuelt å legge ut økt støtte til turneer, driftstøtte til arrangører, økte rammer for innkjøpsordningen av fonogrammer, mm. Det er for tiden også i ferd med å starte et storbynettverk for aktører innen rytmisk musikk. Nettverket har foreløpig hatt uformelle møter i Trondheim og i Stavanger under Bylarm 05. Deltakerne representerer bl.a. aktører i byene Oslo, Bergen, Trondheim, Kristiansand, Tromsø m.fl., og har som intensjon å dele erfaringer og modeller for å bli inspirert i sitt eget arbeid. Forhold til sentrale organisasjoner forslag til tiltak: Øke kompetanse innen musikkfeltet i Stavanger i samarbeid med musikkorganisasjonene. Til kurs og kompetanse kr årlig. Ansvar STAR 20

19 11. Tiltak, kostnader og tidsplan for gjennomføring i prioritert rekkefølge. Oppsummering Det aller viktigste tiltaket er å koordinere innsatsen innenfor rytmisk musikk i Stavanger og etablere et bindeledd og samarbeid mellom de ulike miljøer og aktører i Stavanger. Dette vil ha betydning for gjennomføring av øvrige punkter i planen. I oversikten settes opp en foreløpig plan for finansiering og fremdrift av tiltakene. Oversikt: Pri Det opprettes et lokalt aktørkontor STAR innen rytmisk musikk. Kontoret drives av et styre valgt av lokale musikkaktører og en daglig leder. Det forutsettes at det etableres et styre innen utgangen av Ansvar: Stavanger kommune, musikkaktørene i Stavanger Igangsette et regionalt kultur/næringsprosjekt for kartlegging og utvikling av en næringskjede innen rytmisk musikk i samarbeid med kommunene i regionen. Forprosjekt og kartlegging av behov hos næringsaktører og brukere. Ansvar: STAR/næringsutviklingsaktører/ Kommunene i Stavanger regionen Tilskudd til internasjonal lansering økes det kan gis til sammen kr årlig til lansering av lokale artister og for artistenes støtteapparat Ansvar: Stavanger kommune Arrangører som gir mulighet for nye band/talenter og uavhengige aktører som står for egne arrangementer på spillestedene bør kunne få tilskudd. Gis som utvidelse av konsertstøtte. Ansvar: Stavanger kommune Plakatsøyler i sentrum og bydelene innen Ansvar: Stavanger kommune x 6. Videreutvikling av musikkfestivalene i Stavanger, med vektlegging av kvalitet i program og gjennomføring. Jfr. arbeid med festivalstrategi. Ansvar: Festivalarrangører/STAR x 21

20 Pri Det skal i 2006 gjennomføres en kartlegging av øvingslokaler i Stavanger offentlige og private slik at informasjonen kan være tilgjengelig i en katalog eller på internett. Ansvar: Stavanger kommune/star x 8. Det avsettes kr årlig i støtte til øvinsslokaler for de over 18 år. Ansvar: Stavanger kommune 9. Etableringstilskudd for utøvere, produsenter og aktører innen rytmisk musikk til etablering av studio, utstyr og som stimulans innen kulturbasert næring. Tilskuddet skal fordeles av STAR når denne organisasjonen er på plass. Ansvar: STAR fordeling kommunen bevilning Tilskudd til arrangører til opplæringstiltak, hospitering og arrangørbesøk. Ny tilskuddsordning til kompetanseutvikling som kan forvaltes av STAR. Ansvar: STAR Øke kompetanse innen musikkfeltet i Stavanger i samarbeid med musikkorganisasjonene. Til kurs og kompetanse kr årlig. Ansvar STAR 12. Det innledes samarbeid med studiestedene med sikte på utdanningsmuligheter knyttet til rytmisk musikk utover det som finnes i dag. Dette bør også gjelde arrangørtekniske ferdigheter og utdanning til musikknæringen. Ansvar: STAR Formidling opprettelse av en nettportal for musikk i Rogaland Ansvar: STAR/Film- og musikkbiblioteket /Rogaland Musikkråd 14. Utrede prosjekt for sikring av noter og sanglyrikk - sikre større mulighet for utlån av noter og tekst innen lokal musikk Ansvar: Film- og musikkbiblioteket Sølvberget 15. Det skal innen 2008 finnes øvingslokaler for unge utøvere i alle bydelene. Må kostnadsberegnes. Ansvar: Stavanger kommune /STAR 16. Det iverksettes nødvendig oppussing og oppgradering av øvingslokalene og utstyr på Råkken. Må kostnadsberegnes. Ansvar: Stavanger kommune 17. Utvikling av Folken til Studentsenter 2008 Ansvar: Folken og finansieringspartnere x x x x x x 22

Handlingsplan FOR FILM 2006-2009

Handlingsplan FOR FILM 2006-2009 Handlingsplan FOR FILM 2006-2009 INNHOLD 1. Innledning...5 2. Visjon og mål...6 3. Norsk filmpolitikk og overordnede planer...7-8 4. Status for filmmiljøet i Stavangerregionen...9-10 5. Det offentliges

Detaljer

MUSIKKREGION GJØVIK. Prosjektplan 2012-15 MER OG BEDRE MUSIKK TIL FLERE. pr. 02.04.2012

MUSIKKREGION GJØVIK. Prosjektplan 2012-15 MER OG BEDRE MUSIKK TIL FLERE. pr. 02.04.2012 pr. 02.04.2012 MUSIKKREGION GJØVIK MER OG BEDRE MUSIKK TIL FLERE Prosjektplan 2012-15 GJØVIK KOMMUNE ØSTRE TOTEN KOMMUNE VESTRE TOTEN KOMMUNE NORDRE LAND KOMMUNE SØNDRE LAND KOMMUNE OPPLAND FYLKESKOMMUNE

Detaljer

Investeringsfond for kulturnæringer i Stavangerregionen

Investeringsfond for kulturnæringer i Stavangerregionen Mulighetsstudie Investeringsfond for kulturnæringer i Stavangerregionen Stavanger, 20.12.2011, side 1 av 41 Mulighetsstudie: Investeringsfond for kulturnæringer i Stavanger regionen Sammendrag Denne mulighetsstudien

Detaljer

Regionalplan kultur 2010 2013. Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010

Regionalplan kultur 2010 2013. Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010 Regionalplan kultur 2010 2013 Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010 Forord Kulturpolitikk i Norge utøves av mange og på mange plan. Og det er enda flere som berører eller berøres av, kulturelle aktiviteter.

Detaljer

Strategisk plan for kulturformidling i Aust-Agder 2010-2013

Strategisk plan for kulturformidling i Aust-Agder 2010-2013 Strategisk plan for kulturformidling i Aust-Agder 2010-2013 Vedtatt av fylkestinget 8. desember 2009 Aust-Agder fylkeskommune 2010 1 Innholdsfortegnelse 0. Fylkestingets behandling... 3 1. Innledning...

Detaljer

Side1. Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 19.02.2013 Tidspunkt: 13:00

Side1. Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 19.02.2013 Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 19.02.2013 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 eller Eldbjorg.hogstad@kristiansund.kommune.no

Detaljer

Side1. Møteinnkalling. Bystyresalen, Rådhuset. Dato: 26.02.2013 Tidspunkt: 12:00

Side1. Møteinnkalling. Bystyresalen, Rådhuset. Dato: 26.02.2013 Tidspunkt: 12:00 Møteinnkalling Utvalg: Bystyret Møtested: Dato: 26.02.2013 Tidspunkt: 12:00 Bystyresalen, Rådhuset Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 eller Eldbjorg.hogstad@kristiansund.kommune.no

Detaljer

Prosjektplan. Arbeid og entreprenørskap i Alta

Prosjektplan. Arbeid og entreprenørskap i Alta Prosjektplan Arbeid og entreprenørskap i Alta Vi vil at Altasamfunnet skal være ledende innen entreprenørskap og nyskaping, og at dette skal gjennomsyre alle samfunnsledd. Prosjekteier Alta kommune Samarbeidsparter

Detaljer

Easier Said Than Done. Kartlegging og evaluering av virkemidler for film- og musikknæringen i Trøndelag

Easier Said Than Done. Kartlegging og evaluering av virkemidler for film- og musikknæringen i Trøndelag Easier Said Than Done Kartlegging og evaluering av virkemidler for film- og musikknæringen i av Atle Hauge og Ola Håmpland Easier Said Than Done Kartlegging og evaluering av virkemidler for film- og musikknæringen

Detaljer

Kulturplan for Molde kommune 2014-2017

Kulturplan for Molde kommune 2014-2017 Kulturplan for Molde kommune 2014-2017 Innhold Forord side 3 1. Planen og planarbeidet side 4 1.1 Bakgrunn side 4 1.2 Organisering av planarbeidet side 4 1.3 Planforutsetninger side 4 1.4 Planområdet formål

Detaljer

Møteinnkalling. Kulturutvalget. Møtested: Ekko-huset, møterom Tidspunkt: 04.03.2009 kl. 18:00

Møteinnkalling. Kulturutvalget. Møtested: Ekko-huset, møterom Tidspunkt: 04.03.2009 kl. 18:00 Møteinnkalling Kulturutvalget Møtested: Ekko-huset, møterom Tidspunkt: 04.03.2009 kl. 18:00 Vi starter med følgende orienteringer kl. 17:00: Edvard Munch bakgrunnen for monument v/torill Stokkan Presentasjon

Detaljer

Innhold. Musikkforlag og forlagskontrakter. Fordeling og økonomi 12 Hvordan fordeler man rettigheter mellom låtskriver og tekstforfatter?

Innhold. Musikkforlag og forlagskontrakter. Fordeling og økonomi 12 Hvordan fordeler man rettigheter mellom låtskriver og tekstforfatter? av Anders Odden 1 2 Artist, skribent og festivalgründer Anders Odden har på oppdrag fra MIC Norsk musikkinformasjon utarbeidet oppslagsverket Artisthjelpen. I denne finner du intet mindre enn alt du trenger

Detaljer

Kultur og næring T I LT A K K U LT U R. Handlingsplan. Utgitt av : Nærings- og handelsdepartementet. Publikasjonsnummer K-0698B

Kultur og næring T I LT A K K U LT U R. Handlingsplan. Utgitt av : Nærings- og handelsdepartementet. Publikasjonsnummer K-0698B Handlingsplan Utgitt av : Nærings- og handelsdepartementet Publikasjonsnummer K-0698B Design: Millimeterpress AS Foto: Terje Heiestad, Millimeterpress AS Trykk: Stens Trykkeri Kultur og næring Handlingsplanen

Detaljer

ÅRSBERETNING For perioden 31. mai 2010 til 19. mai 2011

ÅRSBERETNING For perioden 31. mai 2010 til 19. mai 2011 ÅRSBERETNING For perioden 31. mai 2010 til 19. mai 2011 Fra Spellemannprisen 2010 i Oslo Spektrum. Foto: J. Rugland Innhold INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 LEDERNES ORD... 3 1 VIRKSOMHETEN... 4 2 KORT OVERSIKT

Detaljer

KULTURPLAN FOR HALDEN KOMMUNE

KULTURPLAN FOR HALDEN KOMMUNE KULTURPLAN FOR HALDEN KOMMUNE 2007-2010 INNHOLD Forord s. 4 1.0 Kulturplan s. 5 1.1 Kulturplan hva og hvorfor s. 5 1.2 Mål og tiltak s. 5 2.0 Historikk Å bo i Halden kommune Statistikk s. 6 2.1 Kort historikk

Detaljer

To mål to midler. Økt kunnskap om virkemidlene for kulturnæringene. Mars 2010

To mål to midler. Økt kunnskap om virkemidlene for kulturnæringene. Mars 2010 Virkemidler for kulturnæringene To mål to midler Økt kunnskap om virkemidlene for kulturnæringene Mars 2010 Forfatter: HB Sist lagret: 12.03.2010 11:29:00 Sist utskrevet: 12.03.2010 11:29:00 O:\Aktive

Detaljer

2 Bakside omslag. Publisert av Byrådsavdeling for kultur, kirke og idrett Design av Grandpeople Trykket av A2G Grafisk Opplag 500 April 2011 KAPITTEL

2 Bakside omslag. Publisert av Byrådsavdeling for kultur, kirke og idrett Design av Grandpeople Trykket av A2G Grafisk Opplag 500 April 2011 KAPITTEL 2 Bakside omslag 3 Publisert av Byrådsavdeling for kultur, kirke og idrett Design av Grandpeople Trykket av A2G Grafisk Opplag 500 April 2011 5 6 Forord 7 Innledning Forord Kultur byråden Med denne rulleringen

Detaljer

Brak. - for musikkmiljøet i Hordaland og Sogn og Fjordane. Bergen 14.01.2014 Brak v/ Karen Sofie Sørensen

Brak. - for musikkmiljøet i Hordaland og Sogn og Fjordane. Bergen 14.01.2014 Brak v/ Karen Sofie Sørensen Brak - for musikkmiljøet i Hordaland og Sogn og Fjordane Bergen 14.01.2014 Brak v/ Karen Sofie Sørensen Om Brak Jobber for musikkmiljøet i Hordaland og Sogn og Fjordane Interesseorganisasjon Jobber for

Detaljer

Strategi for utvikling av kulturnæring i Oslo. Kulturmeglerne AS, desember 2013 Anne Berentsen, Monica Larsson, Svanhild Sørensen, Tom Ottmar

Strategi for utvikling av kulturnæring i Oslo. Kulturmeglerne AS, desember 2013 Anne Berentsen, Monica Larsson, Svanhild Sørensen, Tom Ottmar Strategi for utvikling av kulturnæring i Oslo Kulturmeglerne AS, desember 2013 Anne Berentsen, Monica Larsson, Svanhild Sørensen, Tom Ottmar På oppdrag fra Oslo kommune, Byrådsavdeling for kultur og næring

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008 FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3. Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4

ÅRSRAPPORT 2008 FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3. Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4 ÅRSRAPPORT 2008 INNHOLD FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3 Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4 SATSINGSOMRÅDER OG PROSJEKTER 5 Sammendrag 5 Etablere Ung

Detaljer

Frivillighet og mangfold

Frivillighet og mangfold IMDi Veileder i mangfoldsarbeid for kommuner og frivillige organisasjoner Illustrasjonsfoto: Shutterstock og IMDI Design og trykk: Wittusen & Jensen ISBN 978-82-8246-149-8 (trykk) ISBN 978-82-8246-150-4

Detaljer

RAPPORT 4/2007. Kultur - Retur. Fylkeskommunenes satsinger på kulturbasert næringsutvikling. Markus M. Bugge og Arne Isaksen

RAPPORT 4/2007. Kultur - Retur. Fylkeskommunenes satsinger på kulturbasert næringsutvikling. Markus M. Bugge og Arne Isaksen RAPPORT 4/2007 Kultur - Retur Fylkeskommunenes satsinger på kulturbasert næringsutvikling Markus M. Bugge og Arne Isaksen NIFU STEP Studier av innovasjon, forskning og utdanning Wergelandsveien 7, 0167

Detaljer

Trond Lossius, Mayra Henriquez og Aashild Grana ESCAPE. Foreløpig rapport fra forprosjekt ang. etablering av kompetansesenter for flyktig kunst

Trond Lossius, Mayra Henriquez og Aashild Grana ESCAPE. Foreløpig rapport fra forprosjekt ang. etablering av kompetansesenter for flyktig kunst Trond Lossius, Mayra Henriquez og Aashild Grana ESCAPE Foreløpig rapport fra forprosjekt ang. etablering av kompetansesenter for flyktig kunst BEK - Bergen senter for elektronisk kunst 26. februar 2008

Detaljer

DANSENS HUS MØTEPLASS OG BROBYGGER UTREDNING AV FORMÅL, ORGANISASJONSFORM OG STYRINGS- OG DRIFTSMODELL PÅ OPPDRAG FRA SENTER FOR DANSEKUNST

DANSENS HUS MØTEPLASS OG BROBYGGER UTREDNING AV FORMÅL, ORGANISASJONSFORM OG STYRINGS- OG DRIFTSMODELL PÅ OPPDRAG FRA SENTER FOR DANSEKUNST DANSENS HUS MØTEPLASS OG BROBYGGER UTREDNING AV FORMÅL, ORGANISASJONSFORM OG STYRINGS- OG DRIFTSMODELL PÅ OPPDRAG FRA SENTER FOR DANSEKUNST Styret i Senter for Dansekunst ga i styremøte den 3. mars sin

Detaljer

Røros; et sentrum for arrangementskompetanse

Røros; et sentrum for arrangementskompetanse Røros; et sentrum for arrangementskompetanse SLUTTDOKUMENT Utarbeidet av Røros kommune og Rørosregionen Næringshage as - behandlet og vedtatt i styringsgruppa i prosjektet 12.12.2013 Røros, januar 2014

Detaljer

TOU VISJONEN EN TOTAL KUNSTFABRIKK TOU VISJONEN // 1

TOU VISJONEN EN TOTAL KUNSTFABRIKK TOU VISJONEN // 1 TOU VISJONEN EN TOTAL KUNSTFABRIKK TOU VISJONEN // 1 HVORFOR DETTE DOKUMENTET Begrepet Tou Visjonen ble lansert av Tou Scene 31.jan 09, sammen med en visjonstegning over Tou-anlegget. Dette dokumentet

Detaljer

RAPPORT. Organisasjonsgjennomgang. Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune? EN DØR INN!

RAPPORT. Organisasjonsgjennomgang. Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune? EN DØR INN! RAPPORT Organisasjonsgjennomgang Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune? EN DØR INN! Eigersund kommune 24.09.12 1 INNLEDNING OG BAKGRUNN 4 1.1 MANDAT 4

Detaljer

Cultivas verdier. Vekstskapende ved at man også satser på visjonære og utradisjonelle ideer/aktører

Cultivas verdier. Vekstskapende ved at man også satser på visjonære og utradisjonelle ideer/aktører ÅRSRAPPORT MED ÅRSREGNSKAP 2005 INNHOLD Cultivas verdier Vekstskapende ved at man også satser på visjonære og utradisjonelle ideer/aktører Engasjert ved at man deltar aktivt i samfunnsdebatten og fremstår

Detaljer

Kommunedelplan for Kultur

Kommunedelplan for Kultur Lunner kommune Kommunedelplan for Kultur 2013 2016 Arkiv 09/182 - xx 2 Innholdsfortegnelse Innledning... 5 1.1 Mandat... 5 1.2 Avgrensninger og definisjoner... 5 1.3 Politisk behandling... 5 1.4 Arbeidsform...

Detaljer

Landbruket som ressurs for personer med demens Elin H. Aarø Strandli

Landbruket som ressurs for personer med demens Elin H. Aarø Strandli Inn på tunet Grønn omsorg Grønt samarbeid Rapport fra forprosjekt Landbruket som ressurs for personer med demens Elin H. Aarø Strandli Nasjonalt kompetansesenter for aldersdemens - 2001 Sats/layout: Nasjonalt

Detaljer