Prospekt. Lokaler på Åker gård Hamar

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Prospekt. Lokaler på Åker gård Hamar"

Transkript

1 Prospekt Lokaler på Åker gård Hamar

2 2 3 Innhold Statsbygg er statens sentrale rådgiver i bygge- og eiendomssaker, byggherre, eiendomsforvalter og eiendomsutvikler. Statsbygg har som mål å være statens førstevalg. Statsbygg er en statlig forvaltingsbedrift. Statsbyggs oppgave er å tilby gode og funksjonelle lokaler til statlige virksomheter, og å realisere vedtatte samfunnspolitiske mål i forhold til arkitektur, statlige planinteresser, kulturminnevern og miljø. Statsbygg skal gi råd ved kjøp og leie av lokaler, være byggherre på vegne av staten, sørge for god forvaltning av eiendommene som er knyttet til den statlige husleieordningen. Statsbygg skal også sikre statlige interesser i større eiendomsutviklingsprosjekter. Beliggenhet s. 4 Bakgrunn og historikk s. 5 Beskrivelse av eiendommen s. 6 Bygningsfakta s. 7 Ledige lokaler s. 8 Hageanlegget s. 10 Utviklingsmuligheter nye lokaler s. 12 Interiør Kuben kontorbygning s. 13 Hovedbygning s. 14 Føderådsbygning s. 16 Drengestue s. 17 Fjøslåve s. 18 Kuben kontorbygning s. 20 Arrangementer s. 22 Høst på Åker gård s. 23 Flyfoto av Åker gård. Kilde; GeOrg GIS Foto; Statsbygg

3 4 5 Beliggenhet Åker gård ligger sentralt ved krysset mellom E6 i Hamar og rv25 mot Elverum. Bakgrunn og historikk Med bil: Oslo S: 124 km, 1t 45 min Oslo lufthavn Gardermoen: 87 km, 1 t 20 min Lillehammer: 60 km, 1 t Elverum: 27 km, 30 min Hamar sentrum: 3 km, 8 min Kollektivt: Tog Oslo Hamar ca 1 t 25 min. Tog Hamar Lillehammer ca 45 min. Planlagt holdeplass for ekspressbussene ved Åker gård i forbindelse med utvidelsen av E6. God bussforbindelse mellom Åker gård og Hamar sentrum. Flere bussavganger daglig til Elverum. Statsbygg kjøpte Åker gård av Forsvaret i august 2005, med hensikt å etablere Statsarkivet i Hedmark og Oppland på eiendommen. Statsbygg har gjennomført flere arkeologiske og grunntekniske undersøkelser for å avklare rammene for utvikling. Resultatene er drøftet med Riksantikvaren, og Statsbygg følger nå en utviklingsstrategi som tar hensyn til Riksantikvarens krav. Nå ønsker Statsbygg å få levende bruk i lokalene på Åker gård, og søker primært etter statlige leietakere. Her er det muligheter for arbeidsplasser både i kulturhistoriske lokaler og i nybygg. Åker gård har en imponerende historie, og har spilt en sentral rolle som maktsenter helt frem til vår tid. Åker gård har vært kongsgård i vikingtiden, kirkegods og kvarter for lensherrer og offiserer. Gårdens historie kan dokumenteres tilbake til 200-tallet, men det er gjort funn omkring gården som viser at det har vært bosetting sammenhengende siden steinalderen. Kulturhistorisk regnes Åker gård for å være blant de 6-7 viktigste gårdene på Østlandet. Ikke på noen annen norsk gård er det gjort så mange gullfunn i form av smykker og gjenstander fra før vikingtiden. Mest kjent av funnene i området er Åkerspenna som er utstilt på Kulturhistorisk museum. Den er laget av forgylt sølv, bronse og edelstener, og er et mesterstykke av et smedarbeid. Åkerspenna fra merovingertid ( e.kr), gullring og hengesmykke funnet ved Åker gård. Alle finnes på kultur-historisk museum. Foto 1; Eirik Irgens Johnsen, foto 2-3; Statsbygg Kilde; Google maps Kilde; ukjent Åker gård Foto kilde; NIKU Mulig utvikling av Åker gård. Ill.; Lerche arkitekter as

4 6 7 Beskrivelse av eiendommen Bygningsfakta Åker gård er på ca. 95 mål og omfatter elleve bygninger på til sammen 7174 kvm. Den eldste bygningen er fra 1650-tallet. Gårdsanlegget omfattes av landsverneplan for Forsvaret, og fem av bygningene på gården er vedtaksfredet av Riksantikvaren. En bygning har bevaringsverdig eksteriør. Det er også utbyggingsmuligheter på eiendommen, og det arbeides med å lage en reguleringsplan for området som skal sikre rammer for vern og utvikling. Eiendommen er godt egnet for flere leietakere. Bygningene varierer i størrelse, alder og standard. I tillegg er det muligheter for å bygge nytt. Bygning Byggeår Vern status U-etg. 1. etg. 2.etg. 3.etg. Sum kvm bta Utleie status EKSISTERENDE Hovedbygning 1948 Fredet Ledig Føderådsbygning 1836 Fredet Ledig Drengestue 1650 Fredet Ledig Stabbur Fredet Ledig Stabbur Fredet Ledig Fjøslåve 1890, Bev. eksteriør Ledig Eiendomsdata Kommunenr.: 0403 Adresse: Stasjonsvegen 1, 2322 Ridabu Gnr./bnr. 7 / 201 Arealer Tomteareal: Type Tomt: BYA/ BTA : Ca. 95 da. Eiet tomt 3034 kvm / 7174 kvm Kontaktperson Odd Edvard Lund, Forvalter Statsbygg Østlandet Mobil: E-post: Klokketårnet på drengestuen. *Kuben (kan erstattes) 1959, Ledig Hønsehuset Ca Midl. Utleid Vognskjulet 1900-t Ledig Sambandsbygg 1950,-62, Utleid Garasje 1900-t 95 Ledig Totalt kvm BTA: MULIG NYBYGG *Nye Kuben Ny stallåve Inntunet med drengestue, føderådsbygning og hovedbygning. Tvillingstabburene. Alle foto; Statsbygg Ankomst til Åker gård fra Stasjonsvegen. Foto; Statsbygg

5 8 9 Ledige lokaler Kuben. Tradisjonelt kontorbygg med romslig kantine. Mulig å erstatte med nybygg. Tvillingstabburene. Fredet. For mange symbolet på Åker gård godt synlige fra E6. Hovedbygningen. Fredet. Inneholder kjøkken, møterom/ saler og kontorer. Hønsehuset. Inneholder i dag kontorer midlertidig utleid. Føderådsbygningen. Fredet. Inneholder i dag kontorer. Drengestuen. Fredet. Inneholder i dag kontorer. Alle foto; Statsbygg Fjøslåven. Eksteriøret skal vernes. Inneholder kontorer i 1. etasje. I 2. etasje er det et stort åpent rom som kan benyttes til alt fra lagring til teaterforestillinger. Vognskjulet. Rommer i dag større og mindre kontorer. Alle foto; Statsbygg

6 10 11 Hageanlegget Hagen på Åker gård var en gang et av Hedemarks mest storslåtte hageanlegg, og det er knyttet store kulturhistoriske verdier til hagen. Det er gjort hagearkeologiske undersøkelser fra eiendommens nyere historie som har avdekket seks ulike faser. Blant annet en barokkhage fra 1700-tallet, rester etter et lysthus som kan minne om et gresk tempel som del av 1800-tallshagen, og en stor karpedam. Føderådsbygningen. Hovedbygningen. Det har vært en egen humlehage på Åker gård, og det ble brygget store mengder øl på gården. Den dag i dag slynger humleplantene seg langs verandaen på hovedhuset. Snorre Sturlason forteller om Kongemøte i 1046 mellom Magnus den Gode og Harald Hardråde, hvor kongene møttes på Åker for å dele landet og makten mellom seg. Kong Olav hadde bosted på Åker gård når han besøkte regionen. Kongerommet står der den dag i dag i tilfelle kongen trenger et sted å sove Alle foto; Statsbygg Tvillingstabburene. Hovedbygningen. Alle foto; Statsbygg

7 12 13 Utviklingsmuligheter nye lokaler Interiør Kuben kontorbygning Åker gård har et betydelig utviklingspotensial som det arbeides med å få nedfelt i en reguleringsplan for området. Øst for Stasjonsvegen planlegges parkering for ca 150 biler. Ny reguleringsplan forventes å foreligge sommeren Nye Kuben vil erstatte eksisterende kontorbygg fra 1959,-98 og være på ca kvm BTA hvor ca 2300 kvm BTA er over terreng, og ca 1700 kvm BTA er ca 60 parkeringsplasser under terreng Møterom Trappoppgang Ny Stallåve skal bygge på formen etter den gamle låven som ble revet rundt 1959, noe som utgjør ca 2400 kvm BTA over terreng Alle ill; Lerche arkitekter as Kantinekjøkken Kantine og møterom Alle foto; Statsbygg

8 14 15 Hovedbygning Gjenoppbygget etter brann i Fredet. Totalt 1240 kvm bta. Trenger oppgradering. Vaskerom Pauserom Kjøle Bod Bod Bod Fyrrom Vedbod Fyrrom Bad Maskinrom Kjeller 2. Etasje Grovkjøkken Arkiv Spisestue Stue/Konferanserom Peisestue Lager Arkiv Konferanserom Kjøkken Hall Konferanserom Arkiv 1. Etasje 3. Etasje Foto; Statsbygg, ill.; Forsvarsbygg, Sweco Grøner

9 16 17 Føderådsbygning Bygget i Fredet. Totalt 410 kvm bta. Trenger oppgradering. Drengestue Bygget i Fredet. Totalt 378 kvm bta. Trenger oppgradering. Kjøkken Maskinrom Korridor 1.2 Te kjk. Gang 1.5 BK Gang V.F Etasje 1. Etasje B Korridor Gang Etasje 2. Etasje Foto og ill.; Statsbygg Foto og ill.; Statsbygg

10 18 19 Fjøslåve Bygget i flere trinn 1890, Eksteriøret skal bevares. Totalt 1360 kvm bta. Enkel standard. Traforom Kartlager Arkiv/Datarom Resepsjon Kopirom HrE El. Hovedf. Verksted Lager DKØ Lager EL Verktøy Kott Dusj WC Data Arkiv Vindfang Verksted Lager av brannfarlige væsker 1. Etasje Papirlager Tauverk Int. depo Våpen lager Beredskaps lager Sambandslager Arkiv Garderobe Møbellager FBT-lager Lager 2. Etasje Foto; Statsbygg, ill.; Forsvarsbygg, Sweco Grøner

11 20 21 Kuben kontorbygg del bygget i Tilbygg med kantine bygget i Kan erstattes av nybygg. Totalt 1970 kvm bta. Enkel standard. Kantine Kantine Varemottak Kjøkken Atrium Oppholdsrom Garderobe Garderobe Vaktrom Tekniskrom Oppvask Garderobe Info Kantine 1. Etasje Kjøkken Kantine Ekspedisjon Tilfluktsrom Bad Bad Fyrrom El. rom Konferanserom Vifterom Tilfluktsrom Arkiv Arkiv Arkiv Arkiv Kjeller 2. Etasje Foto; Statsbygg, ill.; Forsvarsbygg, Sweco Grøner

12 22 23 Arrangementer Høst på Åker gård Det er gjennomført flere store arrangementer på Åker gård de siste årene, og eiendommen har en viktig rolle som kulturhistorisk sted for regionen. Julemarked desember Lysdesignprosjekt elever fra HiBu. Julemarked desember Kransebinding. Julemarked desember Salg av lokale produkter. Kokebokens dag juli Utedeling av Ingrid Espelid Hovigs Mat og kulturpris. NM i potetskrelling 2008 med konferansier Noman Mubashir. Alle foto; Statsbygg Alle foto; Statsbygg

13 Ill. forside; Oddmund Mikkelsen Foto; Marius Westlie, Statsbygg Statsbygg Postboks 8106 Dep 0032 Oslo Tlf: Faks:

LOKALER TIL LEIE LOKALER TIL SALGS

LOKALER TIL LEIE LOKALER TIL SALGS Nr. 1 April 2014 LOKALER TIL LEIE LOKALER TIL SALGS Nytt og flott kvalitetsbygg på Forus vest med en gjennomført høy standard Kanalsletta 3 Langflåtveien 37 Haakon VII s gate 9 KONTOR LAGER VERKSTED FORRETNING

Detaljer

LOKALER TIL SALGS LOKALER TIL LEIE

LOKALER TIL SALGS LOKALER TIL LEIE LOKALER TIL SALGS LOKALER TIL LEIE Nr. 2. Juni 2012 Engelsminnesgate 16 C4 Luramyrveien 79 KONTOR LAGER VERKSTED FORRETNING TENDENSER I MARKEDET Pollestad 2 Saltnesfeltet 1. Heiamyrå 1 2. 3. 4. Gamle Forusvei

Detaljer

FORVALTNINGSPLAN FOR KULTURMILJØET GJØVIK GÅRD. DEL 1 Rev. 22.02.10 HFr

FORVALTNINGSPLAN FOR KULTURMILJØET GJØVIK GÅRD. DEL 1 Rev. 22.02.10 HFr FORVALTNINGSPLAN FOR KULTURMILJØET GJØVIK GÅRD DEL 1 Rev. 22.02.10 HFr 1 Broder. 4.juni 1942 Det er næsten ikke til å holde ut å se Solen rinne i Aarets skjønneste Måned, og tænke på hvor mang en Time

Detaljer

Tidligere har ROM vært engasjert i større bolig- og næringsutviklingsprosjekter. og Lillestrøm, med gode resultater.

Tidligere har ROM vært engasjert i større bolig- og næringsutviklingsprosjekter. og Lillestrøm, med gode resultater. NÆRINGSEIENDOMMER NR 1-2015 19. ÅRGANG Store planer for Moss og Sjøsiden Daglig leder i MKEiendom Bengt Olimb tror på et Moss i rivende utvikling. - Når reisetiden med tog til Oslo blir redusert til snaue

Detaljer

St Jakobsplass 9, 5008 BERGEN. Utleie. Ca 300-1200 kvm BTA. Historisk kontorbygg ved byporten til Bergen sentrum vis a vis nye Media City Bergen

St Jakobsplass 9, 5008 BERGEN. Utleie. Ca 300-1200 kvm BTA. Historisk kontorbygg ved byporten til Bergen sentrum vis a vis nye Media City Bergen St Jakobsplass 9, 5008 BERGEN Utleie Historisk kontorbygg ved byporten til Bergen sentrum vis a vis nye Media City Bergen Ca 300-1200 kvm BTA INNHOLD 02 Informasjon om eiendommen 04 Andre opplysninger

Detaljer

Årsrapport 2012. Vi blir flere, byene blir større. Hvordan skaper vi rom for fremtiden?

Årsrapport 2012. Vi blir flere, byene blir større. Hvordan skaper vi rom for fremtiden? Årsrapport 2012 Vi blir flere, byene blir større. Hvordan skaper vi rom for fremtiden? rom eiendom årsrapport 2012 2 ROM EIENDOM ÅRSRAPPORT 2012 ROM EIENDOM ÅRSRAPPORT 2012 3 Rom Eiendom 6 Året som gikk

Detaljer

Forslag til fredning etter kulturminneloven 15 og 19 av Tollboden i Kragerø (P.A. Heuchs gate 4A, 4D, 5 og 7A) gnr/bnr 32/48 - Kragerø kommune

Forslag til fredning etter kulturminneloven 15 og 19 av Tollboden i Kragerø (P.A. Heuchs gate 4A, 4D, 5 og 7A) gnr/bnr 32/48 - Kragerø kommune Forslag til fredning etter kulturminneloven 15 og 19 av Tollboden i Kragerø (P.A. Heuchs gate 4A, 4D, 5 og 7A) gnr/bnr 32/48 - Kragerø kommune I medhold av lov om kulturminner av 9. juni 1978 nr. 50 15

Detaljer

DELRAPPORT OMRÅDEREGULERING SKI VEST KULTURMINNER

DELRAPPORT OMRÅDEREGULERING SKI VEST KULTURMINNER DELRAPPORT OMRÅDEREGULERING SKI VEST KULTURMINNER 1 Ultima Ratio Regum Forord Arbeidsgruppen Ski Vest har på oppdrag fra Ski kommune utarbeidet Delrapport kulturminner i forbindelse med utarbeidelse av

Detaljer

Februar 2014. Ledige lokaler

Februar 2014. Ledige lokaler Februar 2014 Ledige lokaler Innhold SMALVOLLVEIEN 65 550 4.000 m 2 kontor 03 SMALVOLLVEIEN 65 04 LEDER 05 KARENLYST ALLÉ 11 06 ROALD AMUNDSENS GATE 6 INKOGNITOGATA 33A 07 RÅDHUSGATEN 26 08 DRONNINGENS

Detaljer

ÅRSMELDING 2006. Samfunnsbygger i 190 år TIL KLIKKBAR

ÅRSMELDING 2006. Samfunnsbygger i 190 år TIL KLIKKBAR ÅRSMELDING 2006 Samfunnsbygger i 190 år TIL KLIKKBAR SFORTEGNELSE INNHOLD Samfunnsbygger i 190 år 2 Statsbygg i nøkkeltall 4 Organisasjonen Statsbygg 6 Strategi og mål 13 Viktige satsningsområder i 2006

Detaljer

Næringsmegleren. Realistisk om 3 år. Avinor om nye Flesland KJØP, SALG OG UTLEIE AV NÆRINGSEIENDOMMER I BERGENSOMRÅDET. Nr 2 2014

Næringsmegleren. Realistisk om 3 år. Avinor om nye Flesland KJØP, SALG OG UTLEIE AV NÆRINGSEIENDOMMER I BERGENSOMRÅDET. Nr 2 2014 Næringsmegleren Nr 2 2014 KJØP, SALG OG UTLEIE AV NÆRINGSEIENDOMMER I BERGENSOMRÅDET Avinor om nye Flesland Realistisk om 3 år Bergen sentrum Fantastisk utsikt Sartor Storsenter Kontorlokaler i toppetasjen

Detaljer

INTRODUKSJON 3 Viktige hendelser 2002 Kort om Statsbygg 4 Direktørens beretning 5 Nøkkeltall 2002 6 Miljørapport i kortversjon

INTRODUKSJON 3 Viktige hendelser 2002 Kort om Statsbygg 4 Direktørens beretning 5 Nøkkeltall 2002 6 Miljørapport i kortversjon ÅRSBERETNING 02 INNHOLD INTRODUKSJON 3 Viktige hendelser 2002 Kort om Statsbygg 4 Direktørens beretning 5 Nøkkeltall 2002 6 Miljørapport i kortversjon «EN FRAMTIDSRAPPORT» HVA SKAL STATSBYGG BETY FOR...

Detaljer

Hele beretningen og utfyllende stoff finner du på www.statsbygg.no/aarsberetning2001/ MILJØ & SAMFUNN TEMA_ utvikling av Statsbygg

Hele beretningen og utfyllende stoff finner du på www.statsbygg.no/aarsberetning2001/ MILJØ & SAMFUNN TEMA_ utvikling av Statsbygg ÅRSBERETNING 2001 INNHOLD Hele beretningen og utfyllende stoff finner du på www.statsbygg.no/aarsberetning2001/ INTRODUKSJONSDEL BERETNINGSDEL VIRKSOMHETSDEL MILJØ & SAMFUNN TEMA_ utvikling av Statsbygg

Detaljer

Moderne, revitalisert og prisgunstig på Lysaker/ Strand

Moderne, revitalisert og prisgunstig på Lysaker/ Strand Holtet 45 HOLTET 45: Moderne, revitalisert og prisgunstig på Lysaker/ Strand Resepsjon - Kantine - Trimrom Møterom Sykkelparkering ca 260 parkeringsplasser/ garasjeplasser Opp til 3000 kvm på en flate

Detaljer

Orkdal vidaregåande skole

Orkdal vidaregåande skole Sør-Trøndelag fylkeskommune - skolebruksplan 3 Utviklingsplan Orkdal vidaregåande skole hsø arkitektkontor as 10.09.2008 (foreløpig rapport) Beskrivelse 1. GENERELT Denne rapporten er en delrapport i skolebruksplan

Detaljer

Kultur, klima og kunder får større oppmerksomhet. May Balkøy. Tema: Et mer utadvendt Statsbygg PROFIL

Kultur, klima og kunder får større oppmerksomhet. May Balkøy. Tema: Et mer utadvendt Statsbygg PROFIL ET MAGASIN FRA STATSBYGG 2/2007 Tema: Et mer utadvendt Statsbygg Kultur, klima og kunder får større oppmerksomhet PROFIL May Balkøy Kunstnerisk strateg Kulturhistoriske eienommer Hva er framtiden for Dømmesmoen?

Detaljer

Tilbakeføring av Hjerkinn skytefelt til sivile formål

Tilbakeføring av Hjerkinn skytefelt til sivile formål NIKU Rapport 02/03 Tilbakeføring av Hjerkinn skytefelt til sivile formål Tema kulturmiljø og kulturminner Januar 2003 1. SAMMENDRAG...4 2. INNLEDNING...6 2.1 NATURLANDSKAP, KULTURLANDSKAP OG DET MILITÆRE

Detaljer

KOMPLEKS 2565 ILA FENGSEL, FORVARINGS- OG SIKR

KOMPLEKS 2565 ILA FENGSEL, FORVARINGS- OG SIKR KOMPLEKS 2565 ILA FENGSEL, FORVARINGS- OG SIKR Bygnings- og eiendomsdata Fylke: Kommune: Opprinnelig funksjon: Nåværende funksjon: Foreslått vernekategori: Akershus 219/Bærum Planlagt som landsfengsel

Detaljer

Forord. Innholdsfortegnelse

Forord. Innholdsfortegnelse Forord Byvåpen fra interiør i jernbanerestauranten 1920. Hammers Vaaben var en Urhane med udslagne Vinger udi Toppen paa et Fure Træ er omtalt i Hamarkrøniken fra omkring 1550. Byvåpenet er tegnet av Andreas

Detaljer

SALG, UTLEIE OG FREMLEIE AV NÆRINGSEIENDOM Q1 2015

SALG, UTLEIE OG FREMLEIE AV NÆRINGSEIENDOM Q1 2015 SALG, UT OG FREM AV NÆRINGSEIENDOM Q1 2015 VURDERER DU Å UT ELLER SELGE DIN NÆRINGSEIENDOM? SØKER DIN BEDRIFT NYE LOKALER ELLER HJELP TIL FREM? Vi i Realist Næringsmegling har som målsetting å være den

Detaljer

Nr. 3. Ledige lokaler

Nr. 3. Ledige lokaler Nr. 3 Ledige lokaler Innhold GRINI NÆRINGSPARK 10-12 03 GRINI NÆRINGSPARK 10-12 04 LEDER 05 KARENSLYST ALLÉ 9 06 HENRIK IBSENS GATE 100 INKOGNITOGATA 33A 07 SKØYEN 08 RÅDHUSGATEN 26 09 DRAMMENSVEIEN 130

Detaljer

SALGSOPPGAVE HESTEIENDOM I MINNESUND MED STOR BOLIG, STALL, GARASJE, BADEHUS OG LEKESTUE.

SALGSOPPGAVE HESTEIENDOM I MINNESUND MED STOR BOLIG, STALL, GARASJE, BADEHUS OG LEKESTUE. SALGSOPPGAVE HESTEIENDOM I MINNESUND MED STOR BOLIG, STALL, GARASJE, BADEHUS OG LEKESTUE. Beliggende landlig i naturskjønne omgivelser nær Mjøsa, med fantastiske utfoldelsesmuligheter for hest. Kort vei

Detaljer

LOKALER TIL SALGS LOKALER TIL LEIE

LOKALER TIL SALGS LOKALER TIL LEIE 1 LOKALER TIL SALGS LOKALER TIL LEIE Nr. 1 Februar 2013 Luramyveien 75-79 Løkkeveien 10 Østervåg 6 Vigdelsvegen 700 KONTOR LAGER VERKSTED FORRETNING TENDENSER I MARKEDET 2 Innhold: Stavanger sentrum: Østervåg

Detaljer

SARPSBORG SENTRUM. Enebolig i Olav Haraldssonsgate 26. Byggeår: 1903 Prospekt: 2001010. P-ROM ca 110 m²/bra: ca 115 m²/bta: ca 130 m²

SARPSBORG SENTRUM. Enebolig i Olav Haraldssonsgate 26. Byggeår: 1903 Prospekt: 2001010. P-ROM ca 110 m²/bra: ca 115 m²/bta: ca 130 m² SARPSBORG SENTRUM Enebolig i Olav Haraldssonsgate 26 Prisantydning: 1 650 000,- + omk. Boligtype: Enebolig Byggeår: 1903 Prospekt: 2001010 Ansvarlig megler Advokat Ingvar Hagen P-ROM ca 110 m²/bra: ca

Detaljer

KOMPLEKS 13944 Villa Rød

KOMPLEKS 13944 Villa Rød KOMPLEKS 13944 Villa Rød Bygnings- og eiendomsdata Fylke: Rogaland Kommune: 1103/Stavanger Opprinnelig funksjon: Bolig Nåværende funksjon: Barnevernsinstitusjon Foreslått vernekategori: Verneklasse 1,

Detaljer

s.1 Kongens gate 11 Kongens gate 11 Beliggenhet er konge

s.1 Kongens gate 11 Kongens gate 11 Beliggenhet er konge s.1 Kongens gate 11 Kongens gate 11 Beliggenhet er konge s.3 Kongens gate 11 innhold Beliggenhet er alltid konge 4-5 Praktisk, pent og proft 6-7 Helt sentralt 8-9 Et godt førsteinntrykk 10-11 Energiboost!

Detaljer

Leirsund - Enebolig Nedre Enger

Leirsund - Enebolig Nedre Enger Leirsund - Enebolig Nedre Enger Stor og innholdsrik eiendom med flere muligheter. 7.833 kvm tomt. Uregulert område men avsatt til bolig i kommuneplanen. Utsikts eiendom. PRISANTYDNING: Kr 5.500.000,- +

Detaljer

BØRS & KATEDRAL NYE KONTORER - EYDEHAVN - ARENDAL HAVN BEGRENSET KONKURRANSE OKTOBER 2014. TRAFO arkitektur

BØRS & KATEDRAL NYE KONTORER - EYDEHAVN - ARENDAL HAVN BEGRENSET KONKURRANSE OKTOBER 2014. TRAFO arkitektur NYE KONTORER - EYDEHAVN - ARENDAL HAVN BEGRENSET KONKURRANSE OKTOBER 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE BESKRIVELSE 3 SITUASJONSPLANER 1:500 11 AREALPROGRAM 13 PLANER 1:200 16 PERSPEKTIV 20 BESKRIVELSE Historikk

Detaljer

SPORENE FRA FORTIDEN. Dagliglivets kulturminner s. 2 3 Digitalt fortalt s. 8 9 Kulturminneløypa s. 20 21

SPORENE FRA FORTIDEN. Dagliglivets kulturminner s. 2 3 Digitalt fortalt s. 8 9 Kulturminneløypa s. 20 21 Hele dette bilaget er en annonse fra Kultur- og kirkedepartementet og Miljøverndepartementet SPORENE FRA FORTIDEN 2009 Dagliglivets kulturminner s. 2 3 Digitalt fortalt s. 8 9 Kulturminneløypa s. 20 21

Detaljer

Nagelgården 6, 5004 BERGEN. Utleie. Ca. 160-1500 kvm BTA. Kontorlokaler med sjel i maritime omgivelser ved sjøkanten i Bergen sentrum

Nagelgården 6, 5004 BERGEN. Utleie. Ca. 160-1500 kvm BTA. Kontorlokaler med sjel i maritime omgivelser ved sjøkanten i Bergen sentrum Nagelgården 6, 5004 BERGEN Utleie Kontorlokaler med sjel i maritime omgivelser ved sjøkanten i Bergen sentrum Ca. 160-1500 kvm BTA INNHOLD 02 03 07 13 Informasjon om eiendommen Andre opplysninger Vedlegg

Detaljer