informasjon INFORMASJON TIL EIERE/BEBOERE I DYRE HALSESGT. 9 OG 11

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "informasjon INFORMASJON TIL EIERE/BEBOERE I DYRE HALSESGT. 9 OG 11"

Transkript

1 informasjon INFORMASJON TIL EIERE/BEBOERE I DYRE HALSESGT. 9 OG 11

2 INFORMASJON INNHOLD Bakgrunn... 3 Til deg som eier... 4 Til deg som leietaker... 5 Søppelhåndtering... 6 Heiser og heisstans... 7 Boder... 7 Vaktmestertjenester... 8 Postkasseskilt... 8 Forsikring... 8 Sykkelparkering... 9 Nøkler... 9 Bilparkering... 9 Vasking av fellesarealet Forretningsførsel Vedtekter Husordensregler Kontaktinformasjon... 19! Side 2

3 Bakgrunn Sameiet Kjære eier og beboer i Sameiet Elvehavn Brygge C og D. Sameiet ledes av det ordinære sameiemøtet og driftes av styret. Et ønske om bedre informasjon Ordinært sameiemøte ytret i 2012 et ønske om bedre informasjonsflyt mellom styret i sameiet og eierne. For å etterkomme dette ønsket har vi opprettet informasjonssider på internett, på din tv og vi formidler informasjon gjennom denne brosjyren. Videre vil eiere motta informasjon fra styret på e-post dersom de har sendt inn kontaktinformasjonsskjemaet. Denne informasjonsbrosjyren er skrevet for nye eiere/leiere, men siden dette er første versjon er det fint om også eksisternde eiere/beboere leser gjennom informasjonsbrosjyren. Beboer eller eier Undersøkelser vi har gjort viser at omtrent 80 % av leilighetene i vårt sameie er utleieleiligheter. Det betyr at vi også ønsker å ha god kontakt med leietakere i blokkene. Til de som leier er det viktig at dere også bidrar til et godt bomiljø. Enkel kontakt med styret For å lette kontakten med styret er det opprettet en e-post adresse hvor e-posten går til alle i styret. Dette sikrer at din e-post kommer frem til de riktige personene selv om det ordinære sameiemøtet bytter ut styremedlemmer hvert år. Velforeningen Som eier av leilighet i vårt sameie er man automatisk medlem i Velforeningen. Disse drifter Velforeningens arealer i Dyre Halses gate og tar seg av saker som gjelder alle beboerne i Dyre Halses gate. Vi håper at du med dette heftet får svar på det du lurer på angående vårt Sameie. Hvis ikke er du velkommen til å kontakte oss. Styret! Side 3

4 Til deg som eier Generelt Som eier av en leilighet blir du automatisk kalt inn til det ordinære sameiemøtet som arrangeres en gang i året. På Sameiemøtet behandles regnskap og budsjett, samt aktuelle saker som angår eierne. Det velges medlemmer til styret. Det er en kollektiv oppgave å fylle styrevervene og vi ber om at flest mulig stiller på Sameiemøtet og at flest mulig også stiller til et styreverv i løpet av sin eiertid i vårt sameie. Det følger en styregodgjørelse med til de som sitter i styret. Om å leie ut Som eier er du ansvarlig for å oppgi til TOBB Boligforvaltning hvem du leier ut til. Dette må du oppdatere hver gang du skifter leietaker. Dette fordi vi må ha oversikt over hvem som bor i blokken til enhver tid. Eier er også ansvarlig for at kostnader beboer påfører sameiet dekkes. Et eksempel på dette er unødvendig utløst brannalarm. Da vil regningen sendes til eier, som eventuelt må innkreve utgiften fra sin leietaker. Eier har også informasjonsplikt til sine leietakere. Det betyr at informasjon fra styret til eierne må videreformidles til beboerne hvis dette angår disse. Som eier må du også sørge for at dine leietakere har lest og forstått husordensregelene, som også inkluderes i dette informasjonsheftet. Dugnad Det ordinære sameiemøtet har vedtatt at det skal arrangeres to dugnader i året. Det betales månedelig inn en dugnadsavgift som man får refundert når man møter opp på dugnader. Hensikten med dugnaden er å gjøre ting som ikke er innbefattet av vaktmestertjenester uten ekstra kostnad. Dette er f.eks. å fjerne søppel fra fellesarealer. Dersom ingen møter til dugnad blir dugnadspengene brukt til å få utført oppgavene fra eksterne parter. Informasjon Dersom du som eier har noen spørsmål knyttet til din bolig i Dyre Halses gate 9 eller 11 ber vi om at du kontakter TOBB boligforvaltning for å få svar på disse. Dersom du ønsker at styret skal vurdere en sak kan henvendelsen rettes direkte til styret.! Side 4

5 Til deg som leietaker Informasjon Som leietaker i blokken skal du få nødvendig informasjon fra din utleier hva angår praktiske ting i vårt Sameiet. Du kan selv finne informasjon om Sameiet ved å oppsøke vår nettside eller via din altibox og link tiil nettsiden derfra. Det er viktig at du spør din utleier om han har meldt fra til boligforvaltningen om at du bor i leiligheten. Vi må nemlig til enhver tid ha oversikt over hvem som bor i sameiet. Heisproblemer Dersom man har behov for å holde dørene til heisen åpen er det viktig at denne IKKE blokkeres av tunge gjenstander, men at man heller dekker til sensoren som er ca. 1 meter over bakken som hindrer at døren går igjen. Gjøres dette unngår vi det hyppigste heisproblemet vårt, nemlig at dørene går i stykker. Forsikring Som leietaker er det viktig at du har innboforsikring. Mer informasjon om forsikring finner du i eget avsnitt. Husordensregler Det finnes et eget sett med husordensregler for vårt sameie. Disse gjelder alle som bor i blokka og deres gjester. Brudd på husordensreglene meldes til styret. Når det gjelder festbråk/husbråk på nattestid skal disse henvendelsene gå direkte til politiet. Vi ber om at alle er varsom ved inn- og utflytting av leilighetene, og unngår å skade vegger, heis og dører. Spørsmål Dersom du som leietaker har noen spørsmål knyttet til din bolig i Dyre Halsesgt. 9 eller 11 ber vi om at du retter disse spørsmålene til din utleier, som igjen tar saken videre til TOBB boligforvaltning eller sameiets styre hvis han ikke kan besvare dine spørsmål.! Side 5

6 Søppelhåndtering Generelt Søppel skal sorteres. Det er et miljøpunkt midt i gaten for sortering av plast og papir. Videre skal glass/ metall leveres til container på andre siden av Rosenborgbassenget. Bruk de nærmeste containerne for restavfall. Her må man bruke oblater for å få tilgang. Disse er utdelt til hver enkelt boenhet. Ved eventuelt utleie er eier ansvarlig for at nye beboere får søppeloblater. Mangler du oblater kan du få dette ved henvendelse til Renholdsverket: eller telefon Alt avfall skal inn i søppelcontainere. Det er ikke tillatt å sette noe ved siden av. Er det ikke plass må det leveres til Renholdsverket på Heggstadmoen. Nye containere På grunn av dårlig sortering av avfall og at søppel har blitt satt igjen på gaten ved siden av container, er det besluttet i Velforeningen, at flere containere blir satt ut. Som følge av dette vil det bli fakturert en ekstra kostnad på hver enkelt boenhet. Mye søppel i gatene har medført økte rotteplager. Det vil etter hvert også komme en container for metall og glass i gaten vår. Farlig avfall Innsamling av farlig avfall skjer ved annonsering. Man skal da sette ut sin boks med farlig avfall. Dersom du ikke har noen slik boks, sett ut en plastpose ved siden av de rødeboksene og merk tydelig med farlig avfall og skriv at du også ønsker en egen boks. Evt kontakt renholdsverket direkte. Container Omtrent en gang i året vil Velforeningen bestille inn en container slik at folk kan kaste større avfall. Dette annonseres per e-post. Når denne ikke er tilgjengelig viser vi til miljøstasjonen på Heggstadmoen. Spørsmål om søppelsortering og innlevering av farlig avfall rettes direkte til Renholdsverket. Se Side 6

7 Heiser og heisstans Generelt Det har vært svært mye problemer knyttet til heisene i Dyre Halsesgt. 9 og 11. Dette skyldes i følge leverandør hærverk/uvettig bruk av beboere. Mye skyldes at heisdørene blir holdt oppe med makt, noe som ødelegger dørene. Det har kostet eierne flere hundre tusen i løpet av byggets korte levetid. Vi ber derfor alle om å behandle heisene fint. Det viktigste er at dersom du skal flytte at du ikke blokkere døren, men heller dekker til sensor, slik at døren ikke forsøker å lukke seg. Ved heisstans Dersom man blir sittende fast i heisen skal man benytte seg av alarmknappen som angitt. Man vil da få kontakt med en alarmsentral. Det er også oppgitt et telefonnummer i heisen man kan ringe. Dersom heisen blir stående ringer man servicenummeret som er angitt i heisen, slik at man snarest får heisen i drift igjen. Utenfor vanlig arbeidstid kan man dog regne med at heisen blir stående til neste virkedag. Vedlikehold heis Vedlikehold av heis skjer i dag av Schindler. Denne avtalen er nå sagt opp grunnet svært høye priser og vi har startet arbeide med å finne ny servicebedrift som skal tre i kraft fra Boder Egne boder Alle boenhetene har egen bod i kjelleren. Det er viktig at man holder dørene til bodarealene låst og at man holder sin egen bod låst. Husk å slå av lysene etter at du forlater området. Det har i perioder vært innbrudd i bodene. Det er viktig at du melder fra til Styret dersom du oppdager innbrudd. Vi minner om at det ikke er tillatt å sette ting utenfor bodene på fellesarealet. Disse vil bli fjernet for eiers regning og uten forvarsel.! Side 7

8 Vaktmestertjenester Vaktmesterens oppgaver Vaktmester er tilstede på området 2 timer 1 gang hver uke. Dette tidsrommet er fleksibelt og ikke knyttet til noen bestemt dag. Vaktmester vil da gjøre ettersyn med fellesbelysning i fellesareal og trappeoppganger, plenklipp på uteareal, rydde uteareal, ettersyn av ventilasjon og tømme papirkurver. Videre vil han gjøre oppgaver styret opplyser om. Vaktmester har også ansvar for å endre ringeklokkeskiltene utenfor dørene. I tillegg vil vaktmester sørge for feiing av garasjeanlegget og snøbrøyting/ strøing på vinteren. Sameiet og beboerne plikter å legge til rette slik at brøyting og strøing kan utføres sikkert og effektivt. Skader på lagets eiendom forårsaket av brøytingen er TOBB Service AS sitt ansvar. Dette gjelder ikke nedsnødde private gjenstander som for eks. spader, akebrett og lignende og gjerder rundt eiendommene som blir utsatt for snøpress fra fres. Barns sikkerhet skal stå i fokus. Både foreldre og fører av brøytemaskin skal delta aktivt i dette arbeidet. Dersom barn er til hinder og til fare for seg selv ved brøyting, avsluttes den og kontaktperson varsles. Kontakt med vaktmester Vi ber om at beboere tar direkte opp med vaktmester dersom de oppdager noe som ikke fungerer som det skal på fellesarealet. Vaktmester kontaktes fortrinnsvis på e-post: Det skal alltid sendes KOPI av henvendelsen til slik at styret er orientert. Vi minner om at vaktmester IKKE kan brukes til oppgaver som gjelder den enkelte leilighet. Dette må eier selv ordne. Postkasseskilt Kjøpe postkasseskilt Det er viktig at alle merker sin postkasse. Postkasseskilt kan kjøpes hos Jernia Solsiden og betales av den enkelte eier. Vi gjør også oppmerksom på at når du melder flytting i folkeregisteret får man også tilbud om gratis postkasseskilt fra Posten. Reklame NEI TAKK Dersom du ikke ønsker uadressert post kan du bestille gratis klistremerker for dette her: Nettbutikk/Klistremerker Eller du kan kontakte ditt lokale postkontor. Forsikring For boligeier Sameiet har gjennom forsikringen «Totalforsikring for boligselskap» forsikret bygget og fellesarealene gjennom avtalen med TOBB. Forsikringsselskapet er If Forsikring. Avtalen er gjeldende fra Ved skade på bygget (innvendig og utvendig) må styret varsles umiddelbart. Hvis du som boligeier leier ut din leilighet møblert må du også tegne egen innboforsikring. For leietaker Leietaker er forpliktet til å ha egen innboforsikring ved leie av leilighet i Sameiet Elvehavn Brygge C og D. Ta kontakt med ditt forsikringsselskap for å tegne avtale om innboforsikring.! Side 8

9 Sykkelparkering Nøkler Antall og nye nøkler Det skal være 3 nøkler til hver leilighet. Dersom man ikke har dette kan man henvende seg til vår forretningsfører TOBB som kan hjelpe deg videre for å få bestilt nye nøkler. Lokalisasjon Sykkelparkering for beboere i Dyre Halsesgt. 9 og 11 er i gaten utenfor blokkene, eventuelt i ens egen bod. Påse at sykkelhjulene ikke stikker ut i veien. Alle sykler skal være merket med sykkeloblater, som kan fås ved henvendelse til TOBB forvaltning. Sykler uten oblat fjernes med jevne mellomrom. Dette annonseres i forkant. Ved utelåsing Seksjonseiere/beboere kan, hvis de har mistet nøkkelen sin, ringe Securitas på tlf for å få hjelp til å låse seg inn i leiligheten. De som ber om denne tjenesten må da kunne dokumentere deres tilknytning til leiligheten (faktura, leieavtale, andre dokumenter med deres navn på) slik at Securitas kan være sikker på at de ikke har låst inn uvedkommende. Tjenesten koster p.t. kr 450 inkl mva og belastes den som har bestilt tjenesten. Bilparkering Garasje Parkeringsgarasje befinner seg i 1. etasje og i kjeller. Parkeringsplasser omsettes på det fri eiendomsmarkedet, men beboere har forkjøpsrett og styret skal defor informeres om salg. Ønsker du å selge eller kjøpe garasjeplass kan dette annonseres på oppslagstavle i gatens boligblokker. Det er egne fellesutgifter knyttet til garasjeplass. Garasjen feies med jevne mellomrom og dette annonseres. Biler bør da fjernes i dette tidsrommet for best mulig resultat.! Side 9

10 Vasking av fellesarealet Renhold TOBB Renhold har overtatt vasking av fellesarealene i blokkene. Dette innbefatter ukentlig vask av trappeløp med ganger fra øverste etasje til kjeller og heis. Ved behov gjøres tørking av stø, gelender, glass i inngangspart og glassdør i 3. etg. Vask utover dette etter bestilling fra Styret. TOBBs vasker signerer på liste når vask er utført. Hvis spørsmål angående vasking kan disse rettes på e-post til Kopi av alle henvendelser skal sendes styret på: Forretningsførsel TOBB forvaltningstjenester Fra 1. oktober 2012 overtok TOBB også forretningsførseloppgavene til Sameiet. Spørsmål angående sameiet eller din bolig rettes direkte til vår kontakt hos TOBB forvaltningstjenester. TOBB forvaltning kontaktes på eller på TOBB forvaltning bidrar med alt det gjorde tidligere. Har du spørsmål angående fellesutgifter, nøkler, sykkeloblater osv. kontaktes TOBB forvaltning direkte.! Side 10

11 Vedtekter for Sameiet Elvehavn Brygge C og D Vedtatt i sameiermøte den , sist revidert Sameiets navn er Sameiet Elvehavn Brygge C og D. 1 Navn 2 Hva sameiet omfatter Sameiet består av de respektive eierseksjoner i eiendommen gnr. 410, bnr. 683 i Trondheim kommune. Sameiet er ihht. oppdelingsbegjæring av oppdelt i 102 seksjoner. Seksjonene 1-93 er seksjonert til boligformål Seksjon er seksjonert til næringsformål, fellesseksjoner garasjer. Garasjeseksjonene skal ha like mange eierandeler som parkeringsplasser. Den enkelte sameier har eiendomsrett til en ideell andel av hele eiendommen, samt enerett til bruk av den bruksenhet vedkommende sameier har grunnbokshjemmel til. De enkelte bruksenheter består av en hoveddel samt en tilleggsdel. Hoveddelen består av klart avgrensede og sammenhengende deler av bebyggelsen på eiendommen. Det er fastsatt en sameiebrøk for hver eierseksjon basert på den enkelte hoveddels areal. Tilleggsdel gjelder bod i kjeller. De deler av eiendommen som ikke inngår i de enkelte bruksenheter er fellesareal. 3 Formål Den enkelte bruksenhet skal brukes til boligformål. Noen av bruksenhetene er tenkt til næringsformål. Med næringsformål menes ethvert formål som ikke er boligformål. 4 Fysisk bruk av eierseksjonene 4.1 Eier av hver enkelt eierseksjon har den fulle disposisjonsrett over sine respektive leiligheter. Med hensyn til bruken, er de enkelte forpliktet til å følge vanlige regler for husorden, vedtektenes bestemmelser og de til enhver tid gjeldende offentlige bestemmelser. 4.2 Næringsdrift tillates bare i den grad det ikke fører til økt trafikk eller trafikk av annen karakter enn det som er vanlig for boliger til eller fra vedkommendes leilighet, eller fører til merutgifter eller annen ulempe for sameiet eller andre av sameierne. Eventuell næringsdrift tillates bare i den utstrekning at vedkommende leilighet fortsatt i all hovedsak benyttes til boligformål. 4.3 Spesielt brann- eller eksplosjonsfarlige, etsende eller andre farlige stoffer tillates ikke oppbevart verken i leilighet, boder eller andre fellesrom eller utendørs på eiendommen.! Side 11

12 5 Juridiske disposisjoner Med de begrensninger som følger av disse vedtekter har seksjonseierne full rettslig rådighet over sine seksjoner. Seksjonseierne kan fritt pantsette, selge og leie ut sine seksjoner. Ethvert salg eller bortleie av seksjoner skal meldes skriftlig til styret eller sameiets forretningsfører med opplysning om hvem som er ny eier/leietaker. Sameierne har ikke forkjøps- eller innløsningsrett. Sameiet har ikke oppløsningsrett. Ordensregler blir fastsatt av sameiets styre. 6 Ordensregler 7 Vedlikehold av bruksenheter Den enkelte sameier skal for egen regning holde sin bruksenhet forsvarlig ved like slik at det ikke oppstår skade eller ulempe for de andre sameierne. Dersom en sameier misligholder sin vedlikeholdsplikt, kan sameiermøtet med to tredjedels flertall beslutte at sameieren pålegges vedlikeholdet. Dersom pålegget ikke etterkommes, kan sameiermøtet med tre fjerdedels flertall beslutte at vedlikeholdsarbeidet skal utføres for vedkommende sameiers regning. Fellesarealer skal holdes forsvarlig ved like. 8 Vedlikehold av fellesareal Styret kan gjennomføre pålegg gitt av offentlige myndigheter vedrørende eiendommen. Det er etablert Velforening som skal ivareta fellesarealer. 9 Felleskostnader Kostnader med eiendommen som ikke knytter seg til den enkelte bruksenhet, skal fordeles mellom sameierne etter sameiebrøken, med mindre særlige grunner taler for å fordele kostnadene etter nytten for den enkelte bruksenhet eller etter forbruk. Som felleskostnader anses blant annet: a) eiendomsforsikring, jf 12, b) kostnader til indre og ytre vedlikehold av fellesarealer, c) lys/oppvarming av fellesarealer, d) kostnader ved forretningsførsel og styrehonorarer. Fellesutgiftene skal så langt det lar seg gjøre holdes adskilt mellom boligseksjonene, næringsseksjonene og næringsseksjoner garasjeanlegg, slik at en kostnad som kan tilordnes den ene gruppen av seksjoner bæres av denne alene. Øvrige kostnader er felleskostnader. I bygget er installert vannbåren varmeanlegg med fjernvarme. Avregning for vannbåren varme fordeles ihht. eierbrøk.! Side 12

13 10 Betaling av felleskostnader Styret skal påse at alle fellesutgifter blir dekket av sameiet slik at det unngås at kreditorer gjør krav gjeldende mot den enkelte sameier for sameiets forpliktelser. Den enkelte sameier skal innen den 1. i hver måned forskuddsvis innbetale et akontobeløp til dekning av sin andel av de årlige felleskostnadene. Beløpets størrelse fastsettes av sameiermøtet eller styret slik at de samlede akontobeløp med rimelig margin dekker de felleskostnader som antas å ville påløpe i løpet av ett år. Eventuelt overskudd skal ikke tilbakebetales, men skal hensyntas ved fastsettelse av akontobeløpet for neste periode. Unnlatelse av å betale fastsatt andel av fellesutgifter anses som mislighold fra sameiernes side. 11 Ansvar utad Overfor sameiets kreditorer er sameierne proratarisk ansvarlig etter sameiebrøkene. Den enkelte sameier hefter ikke for en annen sameiers andel av sameiets forpliktelser. Således blir den enkelte sameier fri ved å betale sin forholdsmessige del av kravet, selv om kreditor ikke får dekning av de øvrige sameiere. 12 Forsikring Eiendommen skal til enhver tid holdes betryggende forsikret i godkjent selskap. Styret er ansvarlig for at forsikring tegnes og at forsikringspremie betales. Ved uaktsomhet fra beboer(e) som medfører skade på sameiets fellesareal/egen bruksenhet og som går inn under sameiets forsikring, vil seksjonseier blir fakturert for den egenandel som sameiet måtte betale ved evt. forsikringsoppgjør. Påkostninger på den enkelte bruksenhet som ikke omfattes av sameiets fellesforsikring, må den enkelte sameier selv forsikre på betryggende måte. Den enkelte sameier og leietaker er pliktig til å tegne innboforsikring for egen boenhet og/eller for den boenheten man leier. 13 Forretningsfører Styret ansetter forretningsfører og eventuelt andre funksjonærer, gir instruks for dem og fastsetter deres godtgjørelse og fører tilsyn med at de oppfyller sine plikter. Det hører også under styret å si dem opp eller gi dem avskjed. 14 Parkering Ved overdragelse av andel i fellesseksjoner garasjer skal eiere av bolig- og næringsseksjonene i Sameiet Elvehavn Brygge C og D og Sameiet Elvehavn Brygge J og K ha gjensidig forkjøpsrett. Forkjøpsretten administreres av styret i! Side 13

14 det enkelte sameiet. Styret kan i forbindelse med overdragelsen kreve gebyr for dekning av kostnader ved forkjøpsretten. Sameielovens 11 og 15 kommer ikke til anvendelse på sameier i fellesseksjoner garasjer. Fellesseksjoner garasjer har ikke stemmerett i sameiemøtet for saker som ikke direkte berører disse. Dog har representant for fellesseksjoner garasjer rett til å delta i valg av styre Ovennevnte bestemmelser kan kun endres etter samtykke fra samtlige eiere jf. eierseksjonsloven 30, siste ledd. Den øverste myndighet i sameiet utøves av sameiermøtet. 15 Ordinært sameiermøte Alle sameiere har rett til å delta i sameiermøte med forslags-, tale-, og stemmerett. En sameier kan møte ved fullmektig, og har også rett til å ta med en rådgiver til sameiermøtet, jfr. eierseksjonsloven 33 tredje ledd. Ordinært sameiermøte avholdes hvert år innen utgangen av april. Styret skal på forhånd varsle sameierne om dato for møtet og siste frist for innlevering av saker som ønskes behandlet. Sameiermøtet innkalles skriftlig av styret med minst 8 og høyst 20 dagers varsel. Innkallingen skal angi tid og sted for møtet, samt bestemt angi de saker som skal behandles i sameiermøtet. Dersom et forslag som etter loven eller vedtektene må vedtas med minst to tredjedels flertall skal behandles, må hovedinnholdet være angitt i innkallingen. Med innkallingen skal også følge styrets beretning med revidert regnskap. På det ordinære sameiermøtet skal disse saker behandles: 1. Styrets årsberetning 2. Styrets regnskap for foregående kalenderår 3. Valg av styre 4. Andre saker som er nevnt i innkallingen 16 Ekstraordinært sameiermøte Ekstraordinært sameiermøte holdes når styret finner det nødvendig eller når to eller flere sameiere som til sammen har minst en tiendedel av stemmene fremsetter skriftlig krav om det, og samtidig oppgir hvilke saker de ønsker behandlet. Styret innkaller skriftlig til ekstraordinært sameiermøte med minst 3 og høyst 20 dagers varsel. Innkallingen skal skje på samme måte som for ordinært sameiermøte, jf Sameiermøtets vedtak Ved avstemninger regnes flertallet etter antall stemmer. Hver eierseksjon gir én stemme. Med mindre annet følger av vedtektene eller lov om eierseksjoner, gjelder som sameiermøtets beslutning det som flertallet av stemmene er avgitt for. Blanke stemmer anses som ikke avgitt. Står stemmene likt, avgjøres saken ved loddtrekning. Det kreves minst to tredjedeler av de avgitte stemmer i sameiermøtet for vedtak om blant annet: a) endring av vedtektene, b) ombygging, påbygging eller andre endringer av bebyggelsen eller tomten som etter forholdene i sameiet går ut over vanlig forvaltning og vedlikehold, c) omgjøring av fellesarealer til nye bruksenheter eller utvidelse av eksisterende bruksenheter, d) salg, kjøp, bortleie eller leie av fast eiendom, inkludert seksjon i sameiet som tilhører eller skal tilhøre sameierne i fellesskap, e) andre rettslige disposisjoner over fast eiendom som går ut over vanlig forvaltning, f) samtykke til endring av formål for en eller flere bruksenheter fra boligformål til et annet formål, g) samtykke til reseksjonering som nevnt i eierseksjonsloven 12 annet ledd annet punktum,! Side 14

15 h) tiltak som har sammenheng med sameiernes bo- eller bruksinteresser og som går ut over vanlig forvaltning og vedlikehold, når tiltaket fører med seg økonomisk ansvar eller utlegg for sameierne på mer enn fem prosent av de årlige fellesutgiftene. Følgende beslutninger krever tilslutning fra de sameiere det gjelder: a) at eierne av bestemte seksjoner skal ha plikt til å holde deler av fellesarealet ved like, b) innføring av vedtektsbestemmelser som begrenser den rettslige rådigheten over seksjonen, c) innføring av vedtektsbestemmelse om en annen fordeling av felleskostnadene enn bestemt i 9. Det kreves tilslutning fra samtlige sameiere for vedtak om salg eller bortfeste av hele eller vesentlige deler av eiendommen. Sameiermøtet kan ikke treffe beslutning som er egnet til å gi visse sameiere eller andre en urimelig fordel på andre sameieres bekostning. 18 Styret Sameiet skal ha et styre som skal bestå av tre medlemmer og to varamedlemmer. Styret velges av sameiermøtet med alminnelig flertall. Styrets leder velges særskilt. Funksjonstiden for styremedlemmer er to år og for varamedlemmer ett år. Styremedlemmene kan gjenvelges. Kun fysiske personer kan være styremedlemmer. Styret skal sørge for vedlikehold og drift av eiendommen, og ellers sørge for forvaltingen av sameiets anliggender i samsvar med lov, vedtekter og vedtak i sameiermøtet. Styret er vedtaksført når mer enn halvparten av alle styremedlemmer er tilstede. Vedtak treffes med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet gjelder det som møtelederen har stemt for. De som stemmer for et vedtak, må likevel utgjøre mer enn en tredjedel av alle styremedlemmene. Styret skal føre protokoll over sine forhandlinger. Protokollen skal underskrives av de fremmøtte styremedlemmer. 19 Styrets adgang til å forplikte sameiet Det samlede styret representerer sameierne og forplikter dem med sin underskrift i saker som gjelder sameiernes felles rettigheter og plikter, herunder gjennomføringen av vedtak truffet av sameiermøtet eller styret, og plikter som angår fellesareal og fast eiendom for øvrig. Sameiet tegnes av styrets leder og ett styremedlem i fellesskap. Styrets leder gis prokura. I saker som gjelder vanlig forvaltning og vedlikehold, kan forretningsføreren representere sameierne på samme måte som styret.! Side 15

16 20 Velforening Seksjonseierne har pliktig medlemskap i Velforeningen Nedre Elvehavn Nord. Denne foreningen vil være ansvarlig for vedlikehold av fellesarealer som ikke blir overtatt av det offentlige. Seksjonssameiet forestår valg av sameiets representant i ovennevnte velforening. 21 Taushetsplikt Alle tillitsvalgte og ansatte i sameiet plikter å hindre at andre får tilgang til det vedkommende i forbindelse med tjenesten eller arbeidet har fått vite om: a. Noens personlige forhold eller b. Tekniske innretninger og fremgangsmåter, samt drift- eller forretningsforhold som vil være av konkurransemessig betydning å hemmeligholde av hensyn til den opplysningen angår. Plikten til å besvare taushet om ovennevnte gjelder også etter at vedkommende har avsluttet tjenesten eller arbeidet. Den tillitsvalgte eller ansatte kan ikke utnytte opplysninger som nevnt overfor egen virksomhet eller i tjeneste for andre. 22 Skader på eiendommen Dersom bygningen skulle bli totalskadet, blir sameierne sameiere i et eventuelt erstatningsbeløp basert på sameiebrøkene. Ved skade på den enkelte seksjon bærer den aktuelle sameier risikoen for skaden eller ødeleggelsen. Samtidig tilfaller det erstatningsbeløp som måtte bli utbetalt i forbindelse med eventuelt forsikringsoppgjør den aktuelle sameier. 23 Panterett for sameiernes forpliktelser For krav mot en sameier som følger av sameierforholdet, herunder krav om dekning av felleskostnader, har de øvrige sameiere panterett i den aktuelle sameiers seksjon. Pantekravet kan ikke overstige et beløp som for hver bruksenhet svarer til folketrygdens grunnbeløp på tidspunktet da tvangsdekning besluttes gjennomført. Panteretten faller bort dersom det ikke senest to år etter at pantekravet skulle ha vært betalt, innkommer begjæring til namsmyndigheten om tvangsdekning, eller dersom salget av eiendommen gjennom namsmyndighetene ikke gjennomføres uten unødig opphold. 24 Mislighold og fravikelse Hvis en seksjonseier til tross for advarsel vesentlig misligholder sine plikter, kan styret pålegge vedkommende å selge seksjonen. Advarsel skal gis skriftlig og opplyse om at vesentlig mislighold gir styret rett til å kreve seksjonen solgt. Medfører en sameiers oppførsel fare for ødeleggelse eller vesentlig forringelse av eiendommen, eller er sameierens oppførsel til alvorlig plage eller sjenanse for eiendommens øvrige brukere, kan styret kreve fravikelse av seksjonen etter tvangsfullbyrdelsesloven kapittel Lov om eierseksjoner Lov om eierseksjoner av 23. mai 1997 nr 31 kommer til anvendelse i den utstrekning ikke annet følger av disse vedtekter.! Side 16

17 Husordensregler for Sameiet Elvehavn Brygge C og D VELKOMMEN TIL BOLIGSAMEIET Et godt bomiljø avhenger i første rekke av beboernes egen evne til å omgås medmennesker og vise hensyn og omtanke under de forskjellige forhold. I noen sammenhenger er det likevel nødvendig med felles regler, og derfor er disse husordensreglene laget. ANSVAR - OMFANG Husordensreglene gjelder for alle som oppholder seg i sameiets boliger. Hver enkelt eier er ansvarlig for at egne husstandsmedlemmer, besøkende og leietagere gjøres kjent med reglene og overholder disse. SIKKERHET - LÅSING Rømmings- og tilkomstveier må ikke blokkeres av emballasje, utstyr, sykler og lignende. For å øke sikkerheten, skal alle dører til fellesrom og andre låsbare rom / innretninger være låst når ingen oppholder seg der. Dette gjelder også dører til egne boder. VEDLIKEHOLD - SKADER - MELDEPLIKT Seksjonseier skal på egen kostnad besørge forsvarlig vedlikehold innenfor egen bolig og i ytre rom som tilhører boligen. Det gjøres spesielt oppmerksom på muligheten for fuktskader på dørstokker og vindusrammer, samt at avløp holdes åpne. Felles ledninger og anlegg som går gjennom boligen vedlikeholdes av sameiet. Alle ledninger og innretninger seksjonseier selv har satt opp, uansett plassering, skal vedlikeholdes av seksjonseier. Sameiets styre skal ha melding om lekkasjer samt oppståtte skader og feil i ledningsnett. BRUK AV LEILIGHETEN For å unngå at det oppstår kondensskader eller muggskader i leiligheten må avtrekksventiler på kjøkken, bad og toalett holdes åpne. Ved fravær, og i den kalde årstiden, må leiligheten holdes tilstrekkelig oppvarmet slik at vann- og avløpsrør ikke blir frostskadet. MERKING AV RINGETABLÅ OG POSTKASSER Merking av ringetablå og postkasser skal skje ved bestilling på utdelte skjema. All annen merking blir fjernet i h.t styrevedtak. FELLESAREALER - TILKOMSTAREALER - FELLESANLEGG Ganger, trapperom og andre tilkomst- og fellesarealer skal ikke benyttes til oppbevaring av privat utstyr uten at slike arealer er særskilt merket. PARKERING Parkering må foregå på anviste plasser og slik at det ikke er til sjenanse eller hindrer noen former for trafikk til og fra sameiet og de enkelte leilighetene. Vasking/spyling av bil eller sykkel skal foregå på anviste plasser. Sykler parkeres i sykkelstativ eller bod. Alle sykler skal merkes med hvit tape med navn/seksjonsnummer/adresse. Umerkede sykler blir fjernet. DYREHOLD Husdyrhold er tillatt med mindre det er til sjenanse eller ulempe for de andre beboerne.! Side 17

18 Beboere som har husdyr, må sørge for å ha full kontroll over dyret til enhver tid, og påse at dyret ikke sjenerer noen eller etterlater ekskrementer på boligsameiets område. Det er ikke tillatt å binde fast dyret i sameiets fellesarealer. Båndtvang gjelder også katter. RO - ORDEN - ALMINNELIGE HENSYN Alle beboere skal ha frihet til vanlig livsutfoldelse i sin bolig såfremt det ikke sjenerer andre. Unødig støy i leiligheten og i felles/tilkomstarealer i huset eller utenfor naboenes vinduer og verandaer er ikke tillatt. All virksomhet som kan tenkes å støye mer enn vanlig, kan bare drives dersom sameiets styre og naboene har samtykket. På søndager og helligdager og på hverdager mellom kl og skal det være ro i sameiet. Banking, boring, og annen kraftig støy fra bygningsarbeid, musikkanlegg og lignende må ikke foregå i dette tidsrom. Teppebanking og risting av tøy eller gulvmatter skal foregå på anviste områder. Etterlat ikke ting som ikke er i bruk, eller skal kastes, i fellesareal og felles tilkomstveier. Nabovarsel bør sendes ut dersom man planlegger større festligheter. Grilling med elektrisk- eller gassgrill er tillatt. Kullgrill er i h.t styrevedtak ikke tillatt brukt på sameiets områder. Vis hensyn til dem som bor under deg ved rengjøring eller snømåking av balkong. Siden grøntarealene er små, oppfordrer vi til at ballspill og lignende lekeaktiviteter forgår på lekeplassene i området. KILDESORTERING - AVFALL - HYGIENE Restavfall, papp/papir, miljøavfall og spesialavfall skal sorteres etter Renholdsverkets sorteringsliste i oppsatte containere i Dyre Halsesgt. Returpunkter for tekstiler/sko, glass/metall, papp/papir og spesialavfall finnes i nabolaget. For store mengder avfall, benyttes gjenbruksstasjonen som er etablert på Hegstadmoen. Elektriske artikler skal leveres direkte til forhandler. Mating av dyr/fugler og matrester som etterlates utendørs kan trekke utøy som rotter og mus til husene, og er derfor ikke tillatt. BYGNINGSMESSIGE FORANDRINGER - FASTMONTERINGER ETC. Det skal ikke gjøres bygningsmessige forandringer som berører bærende/støttende elementer. Det må søkes styregodkjennelse før montering av markiser, platter, levegger, e.l. Dersom slikt utstyr skal monteres, skal typer, fargevalg etc. samordnes og godkjennes av styret. Det er ikke tillatt å sette opp parabolantenner. PLIKTER - MISLIGHOLD Husordensreglene er til for å holde ro og orden i boligsameiet, og for at alle innen fellesskapet skal ta hensyn til hverandre og trives. Alle beboerne må derfor sette seg inn i - og følge - husordensreglene. Klager på overtredelse av vedtekter og husordensregler skal sendes skriftlig til styret. Trondheim, Sameiet Elvehavn Brygge C og D styret! Side 18

19 Kontaktinformasjon Styret skal primært kontaktes via e-post. Styrets felles e-post adresse er Sender du en e-post hit går din henvendelse automatisk til alle som sitter i sameiets styre. Du får svar så snart det lar seg gjøre. Dersom det er noe som haster kan du kontakte styreleder Gerd Randi Eriksson på telefon Vi minner om at henvendelser angående vaktmestertjenester, postkasseskilt, ringeklokketablå skal gå til vaktmester: Spørsmål angående fellesutgifter, boligforvaltning osv skal gå direkte til eller på telefon Oppdatert informasjon om hvem som sitter i styret finner man på sameiets nettside: Side 19

VEDTEKTER. for. SAMEIET ELVEHAVN BRYGGE C og D. 1 Navn. Sameiets navn er Sameiet Elvehavn Brygge C og D. 2 Hva sameiet omfatter

VEDTEKTER. for. SAMEIET ELVEHAVN BRYGGE C og D. 1 Navn. Sameiets navn er Sameiet Elvehavn Brygge C og D. 2 Hva sameiet omfatter VEDTEKTER for SAMEIET ELVEHAVN BRYGGE C og D Vedtatt i sameiermøte den 26.03.07, sist revidert 22.03.2010 1 Navn Sameiets navn er Sameiet Elvehavn Brygge C og D. 2 Hva sameiet omfatter Sameiet består av

Detaljer

SAMEIET SINSENTOPPEN II ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2013 PROTOKOLL VEDTEKTER HUSORDENSREGLER ORDENSREGLER FOR GARASJEN

SAMEIET SINSENTOPPEN II ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2013 PROTOKOLL VEDTEKTER HUSORDENSREGLER ORDENSREGLER FOR GARASJEN SAMEIET SINSENTOPPEN II ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2013 PROTOKOLL VEDTEKTER HUSORDENSREGLER ORDENSREGLER FOR GARASJEN VEDTEKTER for Sameiet Sinsentoppen II fastsatt på konstituerende sameiermøte 13.september

Detaljer

VEDTEKTER for Hans Nordahls Gate 98 Boligsameie. 2 Hva sameiet omfatter Sameiet består av 38 boligseksjoner på eiendommen gnr. 76 bnr. 274 i Oslo.

VEDTEKTER for Hans Nordahls Gate 98 Boligsameie. 2 Hva sameiet omfatter Sameiet består av 38 boligseksjoner på eiendommen gnr. 76 bnr. 274 i Oslo. VEDTEKTER for Hans Nordahls Gate 98 Boligsameie 1 Navn Sameiets navn er Hans Nordahls Gate 98 Boligsameie 2 Hva sameiet omfatter Sameiet består av 38 boligseksjoner på eiendommen gnr. 76 bnr. 274 i Oslo.

Detaljer

VEDTEKTER FOR SAMEIET BLOMSTERENGA

VEDTEKTER FOR SAMEIET BLOMSTERENGA VEDTEKTER FOR SAMEIET BLOMSTERENGA INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 NAVN OG FORMÅL 2 EIERFORHOLD 3 ENDRING AV SAMEIET 4 RÅDERETT / RETT TIL BRUK SAMEIERMØTET * * * 5 OM SAMEIERMØTET OG INNKALLING 6 SAKER SOM

Detaljer

Vedtekter. for eierseksjonssameiet Tulipanhagen I. eiere og hjemmelshavere til disse eiendommene.

Vedtekter. for eierseksjonssameiet Tulipanhagen I. eiere og hjemmelshavere til disse eiendommene. Vedtekter for eierseksjonssameiet Tulipanhagen I Vedtatt i sameiermøte den xx. måned 201x i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr. 3. 1 NAVN OG FORMÅL Sameiets navn er eierseksjonssameiet Tulipanhagen

Detaljer

VEDTEKTER FOR SAMEIET HUSEBY TERRASSE

VEDTEKTER FOR SAMEIET HUSEBY TERRASSE VEDTEKTER FOR SAMEIET HUSEBY TERRASSE Vedtatt i sameiermøte 03.11.1994, 19.11.07, 15.05.08, 22.10.08 og 17.04.12 1 Formål Sameiet omfatter gnr. 29 bnr. 162, seksjon 1-60 i Oslo med påstående bygninger.

Detaljer

VEDTEKTER for. Sognsveien 66 Sameie. Vedtatt i fbm. seksjonering 02.10.2009. Endret på ekstraordinært sameiermøte 01.03.2010.

VEDTEKTER for. Sognsveien 66 Sameie. Vedtatt i fbm. seksjonering 02.10.2009. Endret på ekstraordinært sameiermøte 01.03.2010. VEDTEKTER for Sognsveien 66 Sameie Vedtatt i fbm. seksjonering 02.10.2009. Endret på ekstraordinært sameiermøte 01.03.2010. 1 Sameiets navn Sameiets navn er Sognsveien 66 Sameie. 2 Hva sameiet omfatter

Detaljer

Sørumsand Park Sameie

Sørumsand Park Sameie Sørumsand Park Sameie VEDTEKTER for Sørumsand Park seksjonssameie (Fastsatt på konstituerende sameiermøte 11. august 2011, med endringer i sameiermøte 11. mars 2014 og 11. mars 2015) 1. Navn og opprettelse

Detaljer

VEDTEKTER FOR BOLIGSAMEIET JESSHEIM HAGEBY 1

VEDTEKTER FOR BOLIGSAMEIET JESSHEIM HAGEBY 1 VEDTEKTER FOR BOLIGSAMEIET JESSHEIM HAGEBY 1 Vedtatt i konstituerende sameiermøtet 19.06.2007. Endret i ordinært sameiermøtet 22.03.2012, 21.03.2013, 18.03.2014 og 12.03.2015. 1. Boligsameiets navn Boligsameiets

Detaljer

Sameiet Indre Vågen et godt liv i sentrum. - Et skriv som hjelper deg å finne frem i Sameiet Indre Vågen. Revidert 25. august 2014

Sameiet Indre Vågen et godt liv i sentrum. - Et skriv som hjelper deg å finne frem i Sameiet Indre Vågen. Revidert 25. august 2014 Sameiet Indre Vågen et godt liv i sentrum 1 - Et skriv som hjelper deg å finne frem i Sameiet Indre Vågen Revidert 25. august 2014 Innhold Velkommen... 3 Kontaktinformasjon og hvem du kontakter... 3 Sameiemøtet,

Detaljer

V E D T E K T E R for Sameiet Bergsjø Høyfjellsleiligheter

V E D T E K T E R for Sameiet Bergsjø Høyfjellsleiligheter V E D T E K T E R for Sameiet Bergsjø Høyfjellsleiligheter (revidert etter reseksjonering fastsatt i sameiermøte 20.03.2008) (revidert etter endring i driftsmodell, vedtatt i sameiermøtet 03.04.2015) 1

Detaljer

SAMEIEVEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET JENS OLSENSGT. 6 EIENDOMMEN GNR 200 BNR 819 OG 2224 I TROMSØ KOMMUNE

SAMEIEVEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET JENS OLSENSGT. 6 EIENDOMMEN GNR 200 BNR 819 OG 2224 I TROMSØ KOMMUNE 1 NAVN SAMEIEVEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET JENS OLSENSGT. 6 EIENDOMMEN GNR 200 BNR 819 OG 2224 I TROMSØ KOMMUNE Sameiets navn er Eierseksjonssameiet Jens Olsensgt. 6 2 EIENDOMMEN Bebyggelsen på eiendommen

Detaljer

VEDTEKTER FOR SAMEIET HERSJØEN VEST. Vedtatt i sameiermøte den 11.02.2013 i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr. 31

VEDTEKTER FOR SAMEIET HERSJØEN VEST. Vedtatt i sameiermøte den 11.02.2013 i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr. 31 VEDTEKTER FOR SAMEIET HERSJØEN VEST Vedtatt i sameiermøte den 11.02.2013 i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr. 31 1. NAVN OG OPPRETTELSE Sameiets navn er Sameiet Hersjøen Vest, og har gårdsnummer

Detaljer

SAMEIEVEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET STRANDVEIEN 134 EIENDOMMEN GNR 119 BNR 3785 I TROMSØ KOMMUNE

SAMEIEVEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET STRANDVEIEN 134 EIENDOMMEN GNR 119 BNR 3785 I TROMSØ KOMMUNE SAMEIEVEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET STRANDVEIEN 134 EIENDOMMEN GNR 119 BNR 3785 I TROMSØ KOMMUNE 1 NAVN Sameiets navn er Strandveien 134. 2 EIENDOMMEN Bebyggelsen på eiendommen gnr 119 bnr 3785 er

Detaljer

VEDTEKTER FOR SAMEIET Hjortefaret 24-62. Vedtatt i sameiermøte den 17.08.2012 i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr.

VEDTEKTER FOR SAMEIET Hjortefaret 24-62. Vedtatt i sameiermøte den 17.08.2012 i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr. VEDTEKTER FOR SAMEIET Hjortefaret 24-62 Vedtatt i sameiermøte den 17.08.2012 i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr. 31 1. NAVN OG OPPRETTELSE Sameiets navn er Sameiet Hjortefaret 24-62, og

Detaljer

VEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET SAGA SENTER Endret på sameiermøte 16.04.2014

VEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET SAGA SENTER Endret på sameiermøte 16.04.2014 VEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET SAGA SENTER Endret på sameiermøte 16.04.2014 1 NAVN OG OMFANG... 1 2 FORMÅL... 2 3 RETTSLIG RÅDERETT... 2 4 SAMEIERMØTENE... 2 5 EKSTRAORDINÆRT SAMEIERMØTE... 3 6 SAMEIERMØTETS

Detaljer

Til beboere i Boligsameiet Mellomåsen Terrasse Trollåsen, 2011

Til beboere i Boligsameiet Mellomåsen Terrasse Trollåsen, 2011 Mars 2011 BLÅBOKA Boligsameiet Mellomåsen Terrasse Mellomåsveien 134 org.no: 975 466 809 1414 Trollåsen kontonummer: 6030 05 35189 nettsted: home.no.net/mellomas Til beboere i Boligsameiet Mellomåsen Terrasse

Detaljer

Innhold 1. NAVN OG OPPRETTELSE 2 8. HABILITETSREGLER FOR SAMEIEMØTE OG STYRET 6 2 9. BYGGNINGSMESSIGE ARBEID 6

Innhold 1. NAVN OG OPPRETTELSE 2 8. HABILITETSREGLER FOR SAMEIEMØTE OG STYRET 6 2 9. BYGGNINGSMESSIGE ARBEID 6 Vedtekter for Eierseksjonssameiet Lunden 20 Tilpasset og vedtatt i sameiermøte den 28. januar 201 i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr 31. Førstegang vedtatt. april 200. Revidert 26. april

Detaljer

VEDTEKTER FOR LØVLIA BOLIGSAMEIE

VEDTEKTER FOR LØVLIA BOLIGSAMEIE Vedtekter for Løvlia Boligsameie, vedtatt på sameiermøte 23/4-2014 1 Løvlia Boligsameie Siden 1989................................................ VEDTEKTER FOR LØVLIA BOLIGSAMEIE Vedtatt i sameiermøte

Detaljer

TIL ALLE BEBOERE OG ANDELSEIERE I SKOGTUN BORETTSLAG AL SMØRBUKKVEGEN 1-23

TIL ALLE BEBOERE OG ANDELSEIERE I SKOGTUN BORETTSLAG AL SMØRBUKKVEGEN 1-23 www.skogtunbrl.no TIL ALLE BEBOERE OG ANDELSEIERE I SKOGTUN BORETTSLAG AL SMØRBUKKVEGEN 1-23 1. DESEMBER: SKIFT BATTERI I RØYKVARSLER OG VEND PÅ BRANNSLUKKER PRAKTISK INFORMASJON Styret Styrets mobil:

Detaljer

VEDTEKTER FOR SAMEIET ST.HANSHAUGEN RANHEIM Vedtatt i sameiermøte den 06.03.08

VEDTEKTER FOR SAMEIET ST.HANSHAUGEN RANHEIM Vedtatt i sameiermøte den 06.03.08 VEDTEKTER FOR SAMEIET ST.HANSHAUGEN RANHEIM Vedtatt i sameiermøte den 06.03.08 1 NAVN, FORRETNINGSKONTOR OG FORMÅL Sameiets navn er Sameiet St. Hanshaugen Ranheim Sameiet har forretningskontor i Trondheim.

Detaljer

SAMEIEVEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET LADEPORTEN *** 1 Sameiets navn og eiendom

SAMEIEVEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET LADEPORTEN *** 1 Sameiets navn og eiendom 1047814601/he SAMEIEVEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET LADEPORTEN *** 1 Sameiets navn og eiendom Sameiets navn er Eierseksjonssameiet Ladeporten. Eiendommen består av en bygning på eiet tomt med betegnelsen

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. 1 Sameiet Trondheimsveien 43 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye

Detaljer

Vedtekter for Skøyenåsen boligsameie

Vedtekter for Skøyenåsen boligsameie Vedtekter for Skøyenåsen boligsameie Vedtatt på konstituerende sameiermøte 07.12.2010 1. Navn Sameiets navn skal være Skøyenåsen Boligsameie. Adresse: Skøyenåsveien 9 A, B, C, D E og F, 0686 Oslo. 2. Eierforhold

Detaljer

Vedtekter for eierseksjonssameie - mer enn minimum

Vedtekter for eierseksjonssameie - mer enn minimum Vedtekter for eierseksjonssameie - mer enn minimum VEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET TYRIFJORDEN PANORAMA Dersom disse vedtektene skal innføres ved vedtektsendring i eksisterende eierseksjonssameier krever

Detaljer

Foreløpige VEDTEKTER FOR HELLAND TERRASSE SEKSJONSSAMEIE

Foreløpige VEDTEKTER FOR HELLAND TERRASSE SEKSJONSSAMEIE Utskriftsdato 06.02.2015 13:46 Vedtekter for Helland Terrasse seksjonssameie Side 1 av 6 1. Eierseksjonssameiet Sameiets navn er Helland seksjonssameie. Foreløpige VEDTEKTER FOR HELLAND TERRASSE SEKSJONSSAMEIE

Detaljer

VEDTEKTER SAMEIET SAGAVEIEN 13 Fastsatt i forbindelsen med opprettelsen av Sameiet Sagaveien 13 Sist endret på sameiermøte 20.04.

VEDTEKTER SAMEIET SAGAVEIEN 13 Fastsatt i forbindelsen med opprettelsen av Sameiet Sagaveien 13 Sist endret på sameiermøte 20.04. VEDTEKTER SAMEIET SAGAVEIEN 13 Fastsatt i forbindelsen med opprettelsen av Sameiet Sagaveien 13 Sist endret på sameiermøte 20.04.2015 1. NAVN OG OPPRETTELSE Sameiets navn er Sameiet Sagaveien 13. Sameiet

Detaljer

VEDTEKTER for MALMØGATA 11-13 SAMEIE. fastsatt i forbindelse med opprettelsen av sameiet. Innledning

VEDTEKTER for MALMØGATA 11-13 SAMEIE. fastsatt i forbindelse med opprettelsen av sameiet. Innledning VEDTEKTER for MALMØGATA 11-13 SAMEIE fastsatt i forbindelse med opprettelsen av sameiet 1 Innledning Eiendommen gnr. 227 bnr. 309 i Oslo kommune er i overensstemmelse med seksjoneringsbegjæring med vedheftede

Detaljer

Beboerbrosjyre for Nedre Ravnåsen borettslag. Utgitt: 2011 (3. utgave) Nedre Ravnåsen Borettslag

Beboerbrosjyre for Nedre Ravnåsen borettslag. Utgitt: 2011 (3. utgave) Nedre Ravnåsen Borettslag Beboerbrosjyre for Nedre Ravnåsen borettslag Utgitt: 2011 (3. utgave) Nedre Ravnåsen Borettslag Innholdsfortegnelse: Informasjon om styret 4 Generell informasjon om borettslaget 6 Bakgrunn 6 Histoie 6

Detaljer

VEDTEKTER FOR IDUN SYD GARASJESAMEIE

VEDTEKTER FOR IDUN SYD GARASJESAMEIE VEDTEKTER FOR IDUN SYD GARASJESAMEIE 1. NAVN Sameiets navn er Idun Syd Garasjesameie. 2. HVA SAMEIET OMFATTER Idun Syd Garasjesameie ("Sameiet") eier og omfatter et garasjeanlegg i en egen eierseksjon

Detaljer