Studentparlamentsmøte

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Studentparlamentsmøte 23.02.10"

Transkript

1 Studentparlamentsmøte

2 Forslag til dagsorden Tid: 1600 Møtested: Studenthuset driv, 4. etg 16:00: Middag på Driv 17:00: Godkjenning av innkalling og dagsorden Godkjenning av referat 17:05: Orienteringer Studentrådet Universitetsstyret UiT-styret SiTø-styret Driv 17:30 saker: 72/0910 Styresammensetning SiTø 73/0910 Innspel Utdannings Meldinga 74/0910 Ny forretningsorden 75/0910 Val av delegat til NSO stifting 77/0910 Val av representantar Senter For Fredsstudiar 78/0910 Oppstartsstøtte ISN Tromsø 79/0910 Semesteravgiftsfordeling Utropia 80/0910 Valg representant internasjonal komité 81/0910 Studentråd HiTø 82/0910 Arrangementsstøtte De Odontologiske Leker /0910 Valg SiTøs Opptakskomité Møteslutt når møtet er over

3 Rådsmøte Til stede: Åsne, Erik, Henrik, Claus og Bente (referent) Henrik: har vært på LS i helga. Noe var interessant. Inntrykk, ting er ferdigdiskutert om den nye organisasjonen. Største debatt om Landsstyret og dens rolle. Uenighet om prinsipprogrammet mellom NSU og StL. Spesielt angående akkrediteringer av Høgskoler som vil bli universitet. Nasjonalt fagråd for geo-fag i Bergen. Skal invitere Studentledere fra Høgskolen i Finnmark og Harstad for møte om framtidig fusjon. Denne uke, organisasjonserklæring til NSO Åsne: var på Komitemøte i Bergen. Interessant å høre hva andre driver med. Ulike prioriteringer fra hva vi holder på med. Oslo, for eksempel, definering av kvalitet i utdanninga. Jobber med utdanningsmelding. Skal snakke på seminar Technology in teaching what s next? på fredag. Flott at man har fått til gaver til seminarledere! Claus: søknader om arrangement, Nordisk studentene innvilges 2000 kroner. Støtte til konsert for Haiti, kroner, rådet stiller seg positiv til en innvilgelse. TSI skal ha tur til Målselv fjellandsby i mars. Claus jobber sammen med TSI. Samarbeid med Alta og Harstad og Narvik. Vil søke støtte etter hvordan prisanslaget vil se ut. Skal studentpolitikerne fra de ulike institusjonene ha et offisielt møte der oppe? Møte i løpet av uka om Utropia og semesteravgiftsstøtte. Erik: ønsker å trekke seg fra Studentrådet. Hvordan går vi fram? Frode Henriksen er til stede og vi spør om råd. Vi innkaller til ekstraordinært studentparlamentsmøte på torsdag Sak 76/0910 Suppleringsvalg til Studentrådet? Referat sist møte er feil. Sakene skulle begynne på sak 58 og ikke på 01! Endres i referat til neste parlamentsmøte. Møtet hevet

4 Rådsmøte Til stede: Henrik, Åsne, Bente (referent) SiTø ønsker at parlamentet samler et studenthus-utvalg. Har kanskje det enda, Samfunnet, Studentparlamentet og Driv. SiTø ønsker et utvalg for innhold for driv. Styresammensetningen til SITø og Internasjonal komite Erik jobber som prosjektleder for valg 2010 fram til man har ansatt en prosjektleder. Frist til stilling 24.februar. Bente lager sakspapir om penger til tidligere studentråd ved Høgskolen i Tromsø. Søknad fra Odontologiske leker. Behandles til marstildelinga. Har også mottatt søknad fra forfatterstudiet på Kunstfakultetet. De kan ikke få reisestøtte. Universitetet inviterer til seminar om kvalifikasjonsrammeverk for høyere utdanning 15.mars. utdanningspolitisk ansvarlig Åsne har ikke anledning og håper noen andre studenter kan være interessert.

5 STUDENTPARLAMENTET I TROMSØ Møtereferat : Tilstede: Av 25 stemmeberettigede representanter var det 13 til stede da møtet ble satt. Oppmøtt: POLITISKE LISTER: Moderat Liste: Peter Wright, nei Tom Stian Berntsen, nei Sondre Pedersen, Tora Hamnes, Øyvind Mikalsen, nei Sosialistisk Studentlag: Magnus Andreson, Eivind Sommerseth Sigurd Langseth, nei Cathrine Tuft, vara Ida Beisvåg Tromsøstudentenes AUF: Pernille Bilde, kom Brage Sollund, nei FAKULTETSREPRESENTANTER: HSL-FAK: Bård Henry Landsem Paulsen Per Jørgen Høye, vara Erna Ravn Silje Paulsen, nei NT Peter Natvik, vara Nilsen kom klokken 1715 Mikkel Meyn Liljegren, vara May Helen Paulsen Ultin JUR FAK: Simon Kiil, BFE Robin Gabrielsen, Christina Holmvåg, Helsevitenskaplig Oda Øverhaug Ulrik Langøy, nei Marlen Nikolaisen, nei Kunstvitenskaplig, ingen representant SSSR Erik Larsen, nei ISU Amalie Rylander

6 Kl Godkjenning av dagsorden og innkalling Ny sak inn 16/0910, orientering til Hans Petter Kvaal, sak 17/ godkjent Helhet godkjent Godkjenning av referat - godkjent Orienteringer Hans Petter Kvaal: hva ønsker Studentparlamentet av SiTø? Styresammensetning? Studentparlamentet har 15 stemmeberettigede tilstede Henrik: les teksten. Møte med prorektor om seminar. Arbeider med det. Åsne: les teksten. Trenger gruppeleder til nevnte seminar. Hvem kan tenke seg? Gi beskjed innen 1.februar Claus: les teksten. Samtale med SiTø og TSI om Kraft og utbygging. NSU og StL om kollektivtransport og priser. Studier med støtte har fått bevilgninger og trenger en student som vil delta på møtet. Snakk med Claus. Erik: les teksten UiT-Styret : les teksten. Budsjett 2010 ble fordelt. Man ønsker å støtte institutt for filosofi fram til de får tilbakebetalt for økning i produksjon av studiepoeng. SiTø-styret: les teksten Driv: les tekst. Erik Falster orienterer. Driv har gått med overskudd i desember. Samarbeid med Bukta om en ansatt. Driv har fått en halv million ekstra i støtte fra UiT. Studentparlamentet sitter med 15 stemmeberettigede Sak 58/0910 Høringssuttales SiTø Tilleggsforslag:..og at studentrådet får fullmakt til å endre skrivefeil samt fjerne dele om Svalbard. Vedtak: tilleggsforslag falt. Forslag til vedtak vedtatt Sak 59/0910 Møteplan for 2010 Vedtak: forslag enstemmig vedtatt Sak 60/0910 Høyringssvar prinsipprogram for NSO Vedtak: forslag enstemmig vedtatt Sak 61/0910 Høyringssvar forslag til nytt namn på studentorganisasjon Endringsforslag: bytte setninga: Til slutt meiner StP i Tromsø at ein og bør ha namn på samisk med Namn på samisk Sidan samisk ikkje har bunden form vil det gje best flyt i ei omsetjing dersom ein nyttar eit namn som er ubunde på norsk. Men dei fem hovudforslaga let seg alle greitt omsetja. Sett inn mellom avsnittet namn på engelsk og Bruk av namnet lokalt. Vedtak: endringsforslag vedtatt Sak 62/0910 Budsjett 2010 Vedtak: forslag til vedtak med muntlige endringer av regnefeil, vedtatt Sak 52/0910 Prinsippvedtak vedrørende lokaler til studenthuset Ida forlater møtet klokka Studentparlamentet sitter med 14 stemmeberettigede Endringsforslag: Studentparlamentet mener det er viktig at Universitetet legger forholdene til rette for at studenthuset kan eie sine egne lokaler. Vedtak: 12 for endringsforslaget og dermed vedtatt Sak 63/0910 Valg av representant til Landsstyret NSU Forslag til kandidater: Pernille Bilde, Sigurd Langseth Vedtak: Sigurd Langseth valgt med 7 stemmer, Pernille som vara med 6 stemmer, en blank stemme. Sak 64/0910 Forslag til ny forretningsorden

7 Diskusjonssak. Kom med forslag til formuleringer til Åsne på eller annet Sak 09/0910 Fastsettelse av dato for listevalg til StP 2010 Vedtak: forslag enstemmig vedtatt Sak 65/0910 What is the responsibility for students organizations toward climate change? Vedtak: forslag til vedtak vedtatt mot 4 stemmer. Protokolltilførsel: Nilsen er uenig med dette vedtaket. Sak 54/0910 Fastsettelse av forkortelse av Studentparlamentet Endringsforslag: SpiT Vedtak: Endringsforslag falt med tre stemmer for. Forslag til vedtak vedtatt med 7 stemmer for. Sak 66/0910 Styresammensetning i SiTø Spørsmål om arbeidsfordelingen mellom styreleder og nestleder. Mer formelt om arbeidsfordeling. Man må se lønna i forhold til arbeidsmengde og ansvar, bra med frikjøpt styreleder, styreleder bør holde tett kontakt med studentrådet. Kan være breit å ha en stillingsinstruks. Sak 67/0910 Oppstartstøtte ProGas Vedtak: forslag vedtatt med en avholden stemme Sak 68/0910 Arrangementstøtte til Håp i Havet Vedtak: forslag med redaksjonelle endringer som sier at man vil gi støtte, vedtatt enstemmig Sak 69/0910 Evaluering av arbeidsprogram Vedtak: forslag enstemmig vedtatt Sak 70/0910 Valg av studentrepresentanter til førstelektorutvalg Forslag til kandidater: Bård Henry Paulsen, Marianne Aagaard, Pernille Bilde (vara) Vedtak: valgt ved akklamasjon Sak 56/0910 Søknad om pengestøtte til Realis Studentparlamentet har 13 stemmeberettigede da May er inhabil. Vedtak: forslag vedtatt enstemmig Ny sak inn i dagsorden med simpelt flertall Sak 71/0910 Arbeidsprogram Vedtak: SR får fullmakt til å utarbeide forslag som høringssvar som deretter sendes til SPs for mulige merknader og endringer. Møtekritikk: Ok møte, ok møte, ok møte, ok, good meeting, vil ha sakspapir før møtet starter. Fine korte orienteringer, koselig, helt greit, har et godt inntrykk av SP, bra ordstyrer, fint med kjapp gjennomganger, bra debatter, skummel ordstyrer, god mat, fint at folk holdt seg til reglene til møtet, fint møte, imponert av ordstyrer, bra at folk ble til slutten av møtet, bra møte. Synd at vi er så få likevel. Marianne var flink

8 STUDENTPARLAMENTET I TROMSØ Ekstraordinært Studentparlamentsmøte Møtereferat : Tilstede: Av 25 stemmeberettigede representanter var det 12 til stede da møtet ble satt. Oppmøtt: POLITISKE LISTER: Moderat Liste: Peter Wright, nei Tom Stian Berntsen, Sondre Pedersen Tora Hamnes, nei Øyvind Mikalsen?nei Sosialistisk Studentlag: Magnus Andreson, nei Eivind Sommerseth, nei Sigurd Langseth, Cathrine Tuft, vara Ida Beisvåg, nei Tromsøstudentenes AUF: Pernille Bilde, Brage Sollund FAKULTETSREPRESENTANTER: HSL-FAK: Bård Henry Landsem Paulsen, nei Per Jørgen Høye, vara Erna Ravn, nei Silje Paulsen, nei NT Peter Natvik, vara Nilsen Mikkel Meyn Liljegren, JUR FAK: Simon Kiil, var martin H. Letnes BFE Robin Gabrielsen, nei Christina Holmvåg, vara Øyvind Kolstad Helsevitenskaplig Oda Øverhaug, nei Ulrik Langøy, Marlen Nikolaisen, nei Kunstvitenskaplig, ingen representant SSSR Erik Larsen, ISU Amalie Rylander

9 Kl Godkjenning av dagsorden og innkalling - godkjent, innsigelse at man har lagt møte når det samtidig foregår en viktig politisk, debatt på campus Studentparlamentsmøte starter med å orientering uten å være vedtaksdyktig. Sak 76/0910 Suppleringsvalg til studentrådet? 16:43 Håvard Gram kom, vedtaksdyktig med 13 representanter Vedtak: enstemmig vedtatt Studentrådet innstiller på at en frem til sommeren fordeler internasjonalt ansvarligs arbeidsoppgaver på de resterende tre i studentrådet. Studentparlamentet vedtar derfor at en ikke har suppleringsvalg.

10 Orientering Leder Siden forrige møte har jeg vært på nasjonalt fagråd for geofag i Bergen, hvor det ble diskutert hva som møtte gjøres i forbindelse med den kommende evalueringen av geofagene. Jeg dro direkte fra det nasjonale fagrådet til lederforum i NSU med påfølgende landsstyremøte NSU og felles landsstyremøte NSU/StL. På møtet ble blant annet valgsystemet testet ut, men det var ikke helt ferdig så det var enda ikke mulig å få selve resultatene. Hva gjelder diskusjonene later det til at de begynner å nærme seg ferdigdebatterte. Første uka i februar hadde vi møte med studentutvalgene på de forskjellige fakultetene hvor vi diskuterte hva som er problemstillingene rundt om på fakultetene. Fredag samme uka ble seminaret som vi arrangerte sammen med prorektorene avholdt. Dette var et særdeles interessant seminar hvor det kom mange relevante innspill på hvordan en kan nytte digitale hjelpemidler i undervisning fremover. Da internasjonalt ansvarlig som dere har trukket seg på ekstraordinært møte i februar har dette medført en del ekstra administrativt arbeid for min del. Vi har også måtte fordele den internasjonale biten av arbeidsprogrammet på de resterende medlemmene av Studentrådet. Jeg har selv tatt punkt 5.1 og 5.4 Åsne har tatt punkt 5.3 og 5.5 Claus har tatt punkt 5.2 og 5.6 Forutenom dette har mye av tiden siden forrige møte gått med til skriving av høringssvar til NSO, og ikke minst forberedelse av saken som har med styresammensetningen i SiTø å gjøre. Vi har også hatt være ukentlige møter med rektor og direktør som for tiden har dreid seg en del om fusjonsprosessene som foregår mellom de tre institusjonene. De skal ha felles styreseminar her på universitetet den 11. mars. Status per dags dato er at det skal realitetsbehandles i de tre styrene før sommeren. Det går med andre ord svært fort. Jeg kan også informere om at årsfesten har blitt besluttet flyttet til høstsemesteret. Arrangementet i forkant av påsken vil med andre ord kun være en tildeling av doktorgradsdiplomer med påfølgende lunch. Studentrådet har også lyst ut en prosjektstilling i forbindelse med valget, denne for å ta noen av arbeidslasten til studentrådet i forbindelse med at vi nå er tre personer.

11 Orientering frå nestleiar og fag- og forskingspolitisk ansvarleg Åsne Ø. Høgetveit til møtet 23. februar 10. Nettførelesingar og bruk av IKT i undervisning. Sidan sist møte har denne posten fyrst og fremst handla om seminaret me hadde 5. februar, Technology in teaching What s next?. Dit kom dr. Catalina Laserna frå Harvard, dr. Vijay Kumar frå MiT og dr. Robert Elde frå universitetet i Minnesota. Dei held alle saman interessante føredrag om deira arbeid med teknologi i undervisninga. Sjølv om mykje av suksessen i satsingane kan tilskrivast godt rykte (Harvard) og annan finansiering (vanvittige mykje skulepengar), hadde dei fleire poeng som er viktig for UiT og andre norske utdanningsinstitusjonar å ha med seg. Opptak av denne delen av seminaret finns ute på uit.no. Etter lunsj hadde me gruppearbeid der målet var å koma med konkrete innspel på korleis UiT kan bli betre. Innspela frå desse kjem me truleg til å sjå meir til i arbeidsgruppa for fleksible utdanningar ved UiT. Dagen før seminaret var eg på møte heile dagen med mellom ann dr. Vijay Kumar om MiT, Open Courseware og UiT. Eg var og på møte i arbeidsgruppa for fleksible utdanningar ved UiT. Arbeidsgruppa skal arbeide med konkrete tiltak og avslutte arbeidet sitt 15. april. På møtet torsdag 4. februar hadde me med oss Uninett som orienterte litt om deira prosjekt e-campus. Eg har og vorte invitert til å vera med i ei arbeidsgruppe styrt av IT-avdelinga som arbeider med å få til ein pilot, futurelab, på universitetet. Piloten gjeng ut på å ha eit fysisk rom med gode IT-løysingar studentar ikkje nødvendigvis har heime, men som kan vera gode læreverkty. Dette er ei hurtigarbeidande gruppe og piloten skal etter planen vera klar etter påske. Kristine frå LMU har og orientert meg om at LMU arbeider med ein pilot for å få podkasta førelesingar. Dette prosjektet kjem til å rette seg mot studentar som treng særskilt tilrettelegging. Learning Commons Leksehjelpa. Arbeidet med prosjektet Leksehjelpa har kome vidare. I lag med initiativtakar Christina Bjorøy Bøe og Eskild Pedersen har me laga ei prosjektskisse, og pratar med moglege samarbeidspartnarar. Prosjektet gjeng altså ut på å tilby enkel rettleiing på oppgåveskriving til studentar av studentar. Studentane som skal rettleie må vera på høgare grad og skal få opplæring i korleis ein skal rettleie. Me prøvar å organisere det som ein studentorganisasjon

12 som mottek midlar frå semesteravgifta, men som og samarbeider med både Læremiljøutvalet (LMU), Institutt for lærarutdanning og pedagogikk (ILP) og Studentrådgjevinga. Fagpolitisk komite i NSU. Fagpolitisk komite i NSU hadde møte 27. januar i Bergen. Der trefte eg mine kollegar frå Universitetet for miljø- og biovitskap (UMB), Universitetet i Oslo (UiO), Universitetet i Bergen (UiB), og Noregs handelshøgskole (NHH) og sjølvsagt fagpolitisk ansvarleg i NSU. Det var eit bra møte med mykje erfaringsutveksling og diskusjon. Det syner seg, som kanskje ikkje er så veldig overraskande, at me sit med mange av dei same utfordringane knytt til utdanningskvalitet, eksamenar og sensur. Diverse. Elles har eg arbeidd ein del med forretningsorden og innspel til utdanningsmeldinga, hatt møte i komiteen (dette var rett nok før førre møte men eg gløymte å orientere om det ) og halde eit kort innlegg om studentrolla 2010 i samband med kurs om læreaktivitetar i regi av Styret for universitetspedagogikk.

13 Orientering velferdsansvarlig: Jeg har under denne perioden jobbet med å tilrettelegge en studenttur til Målselv fjellandsby. Det har her vært flere møter mellom ledelsen i Målselv fjellandsby, transportselskaper og TSI, der vi i felleskap har prøvd å komme frem til en best mulig løsning angående en rimelig pakkepris som studentene kan være tjente med. Slik det ser ut nå, så er det helgen som ser mest lovende ut i forhold til kapasitet og tilgjengeliglighet. Men, dette er ikke helt fastsatt enda. Det kan her nevnes at det legges opp til at denne helgen skal være en stor sosial happening, der studenter fra både Tromsø, Alta og Narvik skal kunne delta. Vi jobber med å kunne fylle denne helgen opp med ulike spennende aktiviteter, både på dag - og kveldstid. Når det endelige programmet er i boks vil det legges ut informasjon til alle studentene. Jeg har også vært i møte med SMS ( Studier med støtte ), dette er et samarbeid mellom studentrådgivningen og NAV som tar sikte på å kunne gi et tilbud til studenter som av ulike årsaker trenger ekstra oppfølging under studiene. Dette møtet var lærerikt og interessant, der resultatene til nå har vært meget gode. Hvis noen har spørsmål ang. dette, så kan dere kontakte meg og jeg vil gi dere en mer utfyllende informasjon rundt denne ordningen. Jeg har også avholdt møte i semesterfordelingskomiteen, der vi har diskutert og kommet frem til en innstilling angående Utropia og deres søknad. Ellers har det vært de ukentlige møtene med rektor og direktør, i tillegg til at det har vært en del arbeid med ulike søknader om økonomisk støtte til ulike arrangementer. Med vennlig hilsen Claus Svensby

14 Orientering fra Studentrepresentantene i Styret i Studentsamskipnaden i Tromsø Til Studentparlamentsmøtet 23. februar 2010 Arbeidet med å få i stand kaffebar på campus skrider videre. SiTøs direktør er i dialog med universitetsdirektøren om lokalisering, og så snart dette er på plass, planlegger SiTø å forskutere utbyggingen, slik at man kommer raskt i gang og kan åpne ved semesterstart til høsten. Det undersøkes også hvilke muligheter man har for kvalifisert ledelse av et slikt konsept. Ved fremleggelse av regnskap og budsjett før jul, kunne man se at SiTø har noen hull i økonomien. Administrasjonen arbeider nå med å tette disse, blant annet hva angår kantinestrukturen og studentboligene på Svalbard. Her kan vi komme til å se noen drastiske grep for å sikre studentvelferden ved UiT. Som nevnt allerede i høst, har det vært store omveltninger i studentbokhandlerbransjen. UNIPA-samarbeidet er avsluttet, og både SiTø og AK ser nå på hvordan et best mulig bokhandeltilbud for studentene i Tromsø skal se ut i fremtiden. Neste styremøte i SiTø vil bli avholdt 22. februar. Her står blant annet fremtiden til AK, ny samarbeidsavtale med UiT samt kantinesituasjonen på NT-fak på dagsorden. Orienteringer herfra vil bli gitt på parlamentsmøtet. Med vennlig hilsen Jonas Stein Eilertsen, Astrid Smidt og Tony Paameyer Winkler

15 Studenthuset driv AS V/ Anne-Grete Skavhaug Mob: Mail: Orientering til Studentparlamentet 23.februar En oppdatering om hva som har skjedd på driv siden sist. Har revisjon førstkommende mandag, Tallene ser dårligere ut en 2008, som fryktet. Årsaken er ,- kr brukt på lokalisering og ,- i uforutsette utgifter som følge av press fra kommunen ang. skjenke problematikk. Hadde ironisk nok kontroll forrige fredag ingen anmerkninger tallene ser ut til å bli bedre. Mye takket være støtte fra UiT-styret og SNN + diverse andre støtteordninger. Lokalisering: Har vært i møte med Lasse Lønnum og Hans Petter Kvaal angående videre prosess om lokalisering. Det skal settes ned et utvalg som ser på muligheter og økonomiske rammer, samt ekstern støtte for et fremtidig studenthus. Universitetet er positive til å være med og bidra i prosessen, mye takket være parlamentet som har signalisert at det er viktig, både gjennom bevilgninger og vedtak. Det er viktig at parlamentet involverer seg nå. Drivs ansatte og AS-styret melder seg ut av prosessen. Vårt fokus er nå for fullt på å drive det studenthuset vi har i dag, med de muligheter vi har til rådighet. Ny og gunstig avtale med Nordlys. Ny PR-ansatt i 30 % fra 01. februar, ser lovende ut. Stor satsing på PR fremover. DL ute i pappa-perm. Emma Lindhult daglig leder og gjør det flott. Morten er tilbake i midten av mars. Har til nå arrangert 4 særdeles vellykkede konserter med mange besøkende og gode anmeldelser i aviser og annen media, får håpe det fortsetter. Eksklusivt til Parlamentet:. Og blir sluppet i løpet av kommende uke. Og muligens er vi klare med et megasvært norsk navn i denne perioden! Jeg mener et studenthus er uvurderlig, både i rekrutteringssammenheng, som et velferdstilbud til studentene, som en kompetanseleverandør til kulturbyen. Jeg håper at studentparlamentet er med oss og løfter driv til det studenthuset vi alle vil ha: et dynamisk studenthus, fullstappet av studentaktiviteter, laget av studenter for studenter. For å få til dette er det viktig at vi har en god dialog der vi er flink å kommunisere med hverandre. Jeg er alltid tilgjengelig for spørsmål og innspill fra studentparlamentet.

16 Mvh. Anne-Grete Skavhaug Styreleder Studenthuset driv

17 Sak 72/0910 Ansvarlig SR/ Henrik Riise Styresammensetning SiTø HENSIKT/ BAKGRUNN SP har de siste møtene diskutert styresammensetningen til SiTø. Tiden har derfor nå kommet til at en må lande på en konklusjon vedrørende styrets sammensetning. SP må derfor nå bestemme seg for fire konkrete ting: 1. Hvorvidt vi vil ha brukerstyring (flertall) i SiTø styret. 2. Hvor mange styremedlemmer det skal være i styret? 3. Hvordan styrets sammensetning skal være? 4. Hva ønsker SP fra styreleder i SiTø? Hva gjelder punkt én så er det to valgmuligheter. SP kan gjøre som i dag, fortsette uten brukerstyring av SiTø. Velger SP denne veien vil det heller ikke være stor grad av nødvendighet for å revidere punkt 2. og 3. Det måtte i så fall dreie seg om hvorvidt SiTø eller UiT skal ha tre representanter. Saksbehandler mener SP bør velge å gå for brukerstyring. SiTø er studentenes egen bedrift, og det er i seg selv et meget sterkt argument for at man skal ha brukerstyring. Ved å gå for brukerstyring vil også SP sørge for at SiTøs styresammensetning i større grad samsvarer med de øvrige samskipnadene i Norge, da disse også har brukerstyring. I punkt to må SP gjøre seg opp en mening hva gjelder antallet medlemmer i styret. Fra rapporten kan en lese at SiTø på bakgrunn av mange års erfaring mener at åtte styremedlemmer er en hensiktsmessig størrelse sett fra deres side. Et styre med åtte personer vil også være såpass lite at det er dynamisk samtidig som alle tre har god representasjon. Saksbehandler vil derfor argumentere for at man her legger seg i tråd med samskipnadens egne ønsker hva gjelder antall styremedlemmer. Hvis SP også mener at det er logisk og fornuftig å følge SiTøs ønsker, vil derfor den eneste fornuftige modellen for brukerstyring bli 2 Sitø, 2 UiT og 4 studentvalgte. Hvor studentene har flertall i styret ved styreleders dobbeltstemme. I denne modellen vil UiT miste en representant til studentene. Det medfører også at UiT og SiTø har like mange representanter i styret. Skulle SP velge denne modellen vil det også være naturlig å se på styreleders oppgaver. Hvor mye honorar skal styreleder ha, hvor mye skal han arbeide, hvor mange møter skal han ha med SR? Saksbehandler mener at styreleder i Tromsø ikke trenger ha større arbeidsmengde enn styrelederne ved de andre samskipnadene, m.a.o. ikke arbeidende styreledere. Med arbeidende styreleder menes en person som sitter i styre, men som også har et heltidsengasjement i bedriften. Styreleder skal ha møter med studentrådet i forkant av styremøter i Samskipnaden og hvis ekstraordinære saker kommer opp mellom møtene. Når en nå legger mer opp til hva arbeidsoppgavene er, så bør også honoraret reguleres deretter. Saksbehandler vil derfor oppfordre SP til å anmode SiTø om å regulere honoraret slik at det samsvarer med arbeidsmengden. DEFINISJONER/FORKORTELSER SR Studentrådet SiTø Studentsamskipnaden i Tromsø UiT Universitetet i Tromsø SP - Studentparlamentet FORSLAG TIL VEDTAK SiTøs styre skal bestå av åtte medlemmer, bestående av to representanter for de ansatte, to representanter fra UiT og fire studentrepresentanter. Styreleder velges blant de fire studentrepresentantene. Styreleder skal ikke være arbeidende. Styreleder skal ha møter med Studentrådet i forkant av SiTøs styremøter og ved ekstraordinære saker som måtte komme opp. Studentparlamentet anmoder SiTø til å regulere styreleders honorar til et nivå som samsvarer med styreleders arbeidsmengde

18 Hvilke muligheter finnes og hva er den beste løsningen på styresammensetningen hos SiTø? Hva ønsker studentene av sin representasjon i SiTø-styret? Dette dokumentet skal klargjøre for studentparlamentet hvilke bestemmelser som må vedtas i forbindelse med SiTø i I følge Lov om studentsamskipnader skal: Studentene fatter vedtak om styrets sammensetning og størrelse. Studentene kan bestemme at de skal ha flertall i styret i Studentsamskipnaden og hvem av studentenes representant som skal være styreleder. Alle styremedlemmene har et felles ansvar for at SiTø blir drevet godt. Her gjelder aksjeloven (se eget skriv). SiTø ønsker svar på følgende spørsmål: 1. Ønsker Studentparlamentet brukerstyring (flertall) i SiTø? 2. Hvor mange styremedlemmer ønsker Studentparlamentet av styret i SiTø skal ha? 3. Hvordan ønsker man sammensetningen av styret i SiTø? 4. Eventuelt hva ønsker Studentparlamentet av styreleder i SiTø? Det studentparlamentet vedtar, vil gi SiTø svar på hvordan studentene ønsker å medvirke til utøvelse av studentvelferd. Vedtaket vil også være avgjørende for hvordan SiTø-styret skal konstitueres i august Styresammensetninger flere alternativer Det er studentene som fatter vedtak om styrets sammensetning og størrelse men det er enkelte rammer som man må forholde seg til når en skal velge styresammensetning. Studentene er ansvarlig for at styret får en sammensetning som er hensiktsmessig ut fra lokale forhold, og at styret har minst 5 medlemmer og både de ansatte og utdanningsinstitusjonene er representert i styret. Det er studentene som vedtar hvor mange styremedlemmer utdanningsinstitusjonen skal ha, jfr. 2. Om samskipnaden omfatter flere institusjoner må det avtales en ordning for fordeling av styremedlemmer mellom utdanningsinstitusjonene. I forskrift om studentsamskipnader står det at studentene og de ansatte kan unnlate å kreve sine rettigheter fullt ut etter lov og forskrift, slik at styret får en sammensetning som er hensiktsmessig. Studentene har som sagt retten til å ha flertallet i styret. De ansatte i et selskap på over 50 ansatte har rettigheter etter aksjeloven 6-4 til å velge minst to medlemmer i styret. Hvis selskapet har flere enn 200 ansatte skal de i tillegg velge et tredje

19 styremedlem med vara eller to observatører med vara. Aksjelovens bestemmelser viker for loven om studentsamskipnader i tilfellet der ansatte kan unnlate å kreve sine rettigheter om antall medlemmer i et styre. På samme tid kan ikke de ansatte i SiTø utgjøre mer enn inntil 1/3 av styret ifølge Aksjeloven 6-4 (2). Dette kan begrense antallet på SiTø representanter igjen. Utdanningsinstitusjonene skal ha minimum en representant i samskipnadsstyret. Dette betyr at om styret har mer enn 8 medlemmer så vil de ansatte kunne kreve 3 representanter. På bakgrunn av mange års erfaring er 8 styremedlemmer en hensiktsmessig størrelse sett fra SiTøs side. Alt 1 Dagens modell I dag er sammensetningen følgende: 2 SiTø, 3 UiT, 3 studenter. Dermed har de ansatte ved Universitetet i Tromsø like mange representanter som studentene. Dette alternativet bevarer styresammensetningen man hadde før fusjonen. En av ulempene med denne fordelingen er at studentene ikke har flertall/brukerstyring og har dermed ikke det fulle ansvaret for sin egen bedrift og studentvelferden. En fordel ved å velge et medlem fra utdanningsinstitusjonen er at man får inn flere med annen kompetanse enn det studentene har. Alt 2 Brukerstyring (Studentflertall) Bevarer et antall på 8 styremedlemmer med følgende: 4 studenter, 2 UiT og 2 SiTø. Selv om SiTø-ansatte til tider kan regnes som over 200 vil de ikke kunne være flere enn 2 for å utgjøre maks 1/3 av styret. En dobbeltstemme hos studentrepresentanten som er styreleder vil gi studentene styreflertall, dvs. brukerstyring, om studentparlamentet skulle kreve det. 2 representanter fra utdanningsinstitusjonen (som nå er fusjonert fra to til én) vil i denne modellen være mest hensiktsmessig med tanke på resten av sammensetningskabalen. Denne modellen gir en mulig stemmelikhet mellom studentene og resten. Styreleders dobbelstemme avgjør da om studentene har brukerstyring eller ikke. Om man ikke skal ha et tak på 8 medlemmer i styret er et alternativ for eksempel 10 medlemmer. Med denne modellen kan fordelingen for eksempel bli 5 studenter, 2 fra UiT og 3 fra SiTø. Med styreleders dobbelstemme vil studentene ha brukerstyring. Alt 3 Ekstern representasjon/andre representanter I kabalen om styresammensetninga i SiTø har man også mulighet for å innhente eksterne styremedlemmer. Dette vil kunne gi ny tyngde til styret. I dagens modell der det sitter 3 studentrepresentanter i tillegg til to fra SiTø og 3 fra UiT, kunne man for eksempel byttet ut en representant med en ekstern. Den eksterne må da være studentenes valg. Valget av det eventuelle, eksterne styremedlemmet bør da være begrunnet i at personen har kompetanse som styret ikke har eller mangler. Skulle studentene ønske brukerstyring hos SiTø kan man som tidligere nevnt redusere representasjonen til UiT og ha fire studentrepresentanter der styreleder har dobbelstemme. Det er likevel mulig for studentene å velge en ekstern representant for studentene i tillegg til de tre andre. Antall medlemmer i styret

20 Nedenfor er det flere ulike alternative størrelser på styret: 6 rep. (3 stud, 2 SiTø og 1 UiT) 7 rep. (3 stud, 2 SiTø og 2 UiT) 7 rep. (4 stud, 2 SiTø og 1 UiT) 8 rep. (3 stud, 2 SiTø og 3 UiT) 8 rep. (4 stud, 2 SiTø og 2 UiT) 9 rep. (4 stud, 3 SiTø og 2 UiT) 9 rep. (4 stud, 3 SiTø og 3 UiT) 9 rep. (5 stud, 3 SiTø og 2 UiT) På bakgrunn av mange års erfaring er 8 styremedlemmer en hensiktsmessig størrelse sett fra SiTøs side. Med 8 representanter får men en god bredde i styret uten at det blir for stort. Ved 10 eller flere vil styret bli stort og det vil kunne være vanskeligere med gode drøftelser i styremøtene. Det vil i alle fall være opp til Studentparlamentet å bestemme antall styremedlemmer i styret til SiTø. Styreleders oppgaver Ingen av de samskipnadene som ble kontaktet i forbindelse med dette skrivet hadde en arbeidsbeskrivelsen for styreleder. Av krav til studentrepresentantene hadde noen lønnsbetingelsen at man får lønn for hvert styremøte man stiller på og for noen timer forberedelse. Ellers viser de fleste til sine generelle styreinstrukser. Arbeidsbeskrivelsen til styreleder i SiTø er nokså generell. Dermed blir det et tolkningsspørsmål hvor aktiv styreleder skal være i forhold til administrerende direktør. I sak 13/2006 Honorar for styreleder ble det skrevet: Når det gjelder grenseoppgangen mellom administrerende direktør og styreleder legges det ikke opp til detaljerte stillingsbeskrivelser, men presiseringer av innarbeidet praksis. I praksis vil forholdet mellom administrerende direktør og styreleder variere, blant annet avhengig av personlighet og markeringsbehov hos styreleder og administrerende direktør. I Bergen skriver man dette om forholdet mellom administrerende direktør og styreleder: Styreleder [..] utøver sin kontakt med bedriften gjennom administrerende direktør (Styringsdokument for studentsamskipnaden i Bergen, 2008) I begge beskrivelsene legges det vekt på samarbeid mellom direktør og styreleder. Det er administrerende direktør som er daglig leder og som skal ha den direkte kontakten med de ansatte. Styreleder har sin rolle i kraft av å være student, og trenger dermed i mindre grad å tilhøre kontorlandskapet hos SiTø. Som studentrepresentant kan det derimot være bra å ha tettere kontakt med studentparlamentet. Det er verdt å merke seg at styreleder for SiTø i dag får like mye i honorar som de fulltidsansatte studentpolitikerne i studentrådet. Det øverste studentpolitiske vervet har fulltids arbeidsmengde, fast kontortid i tillegg til ansvaret for drift av studentparlamentet. Styreleder i SiTø er representant i et utvalg som er underlagt studentparlamentet. Med tanke på størrelsen

Forslag til dagsorden, konstituerande studentparlamentsmøte 19.04.10

Forslag til dagsorden, konstituerande studentparlamentsmøte 19.04.10 Forslag til dagsorden, konstituerande studentparlamentsmøte 19.04.10 Tid: middag 16:00, møtestart 17:00 Møtestad: Driv, 4.etg. 17:00: Godkjenning av innkalling og dagsorden 17:10: Velkomsthelsing: Avtroppande

Detaljer

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA)

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) Kapittel 1: Navn

Detaljer

Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet

Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet ved UMB Hensikt: Bekrefte vedtaket fra Allmøtet våren

Detaljer

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtatt på stiftelsesmøtet 27.11.2013 Kapittel 1: Formål og forutsetninger 1-1 Formål Studentdemokratiet ved NMBU har som formål å ivareta studentenes interesser,

Detaljer

Velkommen til ekstraordinært årsmøte. Lillehammer studentorganisasjon - LiSt. Dato: 12.11.14 Tid: 16.15 Stad: Kjem seinare.

Velkommen til ekstraordinært årsmøte. Lillehammer studentorganisasjon - LiSt. Dato: 12.11.14 Tid: 16.15 Stad: Kjem seinare. Velkommen til ekstraordinært årsmøte Lillehammer studentorganisasjon - LiSt Dato: 12.11.14 Tid: 16.15 Stad: Kjem seinare. Møtedato: 12.11.14 Innstilling frå: Parlamentet i LiSt Saksliste: 00a-14 Val av

Detaljer

VEDTEKTER og VALGREGLEMENT

VEDTEKTER og VALGREGLEMENT VEDTEKTER og VALGREGLEMENT FOR NORSK HOTELLHØGSKOLES UNION VED NORSK HOTELLHØGSKOLE Vedtatt av Norsk Hotellhøgskoles Union Innhold Kapittel 1 Formål 1.1. Norsk Hotellhøgskoles Union 1.2. Norsk Hotellhøgskoles

Detaljer

Reglement for Studenttinget NTNU

Reglement for Studenttinget NTNU 0 Definisjoner Simpelt flertall: Kvalifisert flertall: Absolutt Flertall: Kvalifisert ⅔ flertall: Absolutt ⅔ flertall: Reglement for Studenttinget NTNU Vedtatt på konstituerende allmøte ved NTNU den 25.10.96.

Detaljer

VEDTEKTER FOR STUDENTPARLAMENTET VED HØGSKOLEN I BERGEN

VEDTEKTER FOR STUDENTPARLAMENTET VED HØGSKOLEN I BERGEN VEDTEKTER FOR STUDENTPARLAMENTET VED HØGSKOLEN I BERGEN Dato: 24.02.2011 Ikrafttredelse: 24.02.2011 Siste endret: 15.03.2012 Hjemmel: Universitets- og høgskoleloven 4-1 Organ: Parlamentet INNHOLD Kapittel

Detaljer

Studentparlamentsmøte 8.12.09

Studentparlamentsmøte 8.12.09 Studentparlamentsmøte 8.12.09 http://uit.no/studstyret 1 Tid: 1600 Møtested: Studenthuset driv, 4. etg Forslag til dagsorden 16:00: Middag v. Driv 17:00: Godkjenning av innkalling og dagsorden 17:05: Orienteringer

Detaljer

VEDTEKTER STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER. Revidert av Studentparlamentet 18.03.15

VEDTEKTER STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER. Revidert av Studentparlamentet 18.03.15 VEDTEKTER STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER Revidert av Studentparlamentet 18.03.15 Kapittel 1 Innledning 1.1 Organisasjonens navn er "Studentorganisasjonen ved Universitetet i Stavanger",

Detaljer

Statutter for Psykologisk Studentutvalg (PSU)

Statutter for Psykologisk Studentutvalg (PSU) Statutter for Psykologisk Studentutvalg (PSU) 1 Definisjoner 1-1 Psykologisk Studentutvalg (PSU) Psykologisk Studentutvalg (PSU) er det øverste studentpolitiske organet ved det psykologiske fakultet, UiB.

Detaljer

2014/2.2 KONSTITUERING Godkjenning av forretningsorden for landsmøtet

2014/2.2 KONSTITUERING Godkjenning av forretningsorden for landsmøtet NORGGA SÁMIID RIIKKASEARVI VUONA SÁMIJ RIJKASIEBRRE NØØRJEN SAEMIEJ RIJHKESIEBRIE NORSKE SAMERS RIKSFORBUND ÁŠŠEČILGEHUS SAKSFRAMLEGG čoahkkin møte beaivi ja báiki tid og sted áššenummar saksnummer áššemeannudeaddji

Detaljer

Stillingsbeskrivelser

Stillingsbeskrivelser Stillingsbeskrivelser STA- styret og lokalavdelingen i Grimstad Innholdsfortegnelse STA- styret Leder Nestleder Velferdsansvarlig Internasjonalt ansvarlig Tillitsvalgtansvarlig Informasjonsansvarlig Lokalavdeling

Detaljer

Styringsdokument. Vedtekter for studentrådene

Styringsdokument. Vedtekter for studentrådene Styringsdokument Vedtekter for studentrådene Vedtekter for studentrådene revidert av Studentparlamentet 29.11.2011. Gyldig fra 12.2.2014 Revidert 12.2.2014 Kapittel 1. Formål 1.1 Formål Studentrådet skal

Detaljer

VEDTEKTER FOR MEDISINSK STUDENTUTVALG OSLO

VEDTEKTER FOR MEDISINSK STUDENTUTVALG OSLO Medisinsk Studentutvalg VEDTEKTER FOR MEDISINSK STUDENTUTVALG OSLO Innhold 1.0 INTRODUKSJON:... 2 1.1 Bakgrunn... 2 1.2 Organisering... 2 1.3 Verv... 2 1.4 Navn... 2 2.0 Studentutvalgets sammensetning...

Detaljer

Statutter for Psykologisk Studentutvalg (PSU)

Statutter for Psykologisk Studentutvalg (PSU) Statutter for Psykologisk Studentutvalg (PSU) 1 Definisjoner 1-1 Psykologisk Studentutvalg (PSU) Psykologisk Studentutvalg (PSU) er det øverste studentpolitiske organet ved det psykologiske fakultet, UiB.

Detaljer

Tilhørighet (antall plasser) Navn Tilstede?

Tilhørighet (antall plasser) Navn Tilstede? MØTEREFERAT Møte i Studentparlamentet Møteleder: Sigurd Langseth Referent: Bente Evjen Schøning Oppmøtte Møtedato: 10.05.12 Tilhørighet (antall plasser) Navn Tilstede? Moderat Liste (6) Sosialistisk Studentlag

Detaljer

SAKSPAPIRER FOR STUDENTPARLAMENTSMØTE

SAKSPAPIRER FOR STUDENTPARLAMENTSMØTE Til: Studentparlamentet Studentrådslederne Styret/Valgkomiteen Valgstyret Kopi: Høgskolen i Hedmark Studentskipnaden i Hedmark SAKSPAPIRER FOR STUDENTPARLAMENTSMØTE Dato: 23. september 2015 Tid: kl. 16.00

Detaljer

Vedtekter 2014-2015. Vedtatt av landsmøtet 28.09.2014, Sørmarka Kurs- og konferansehotell

Vedtekter 2014-2015. Vedtatt av landsmøtet 28.09.2014, Sørmarka Kurs- og konferansehotell Vedtekter 2014-2015 Vedtatt av landsmøtet 28.09.2014, Sørmarka Kurs- og konferansehotell 1 1Formål 1.1. Organisasjon for norske fagskolestudenter (ONF) er en organisasjon for alle fagskolestudenter i Norge.

Detaljer

Pernille Skaug, Maja Amundsen, Simen Nicolaysen, Henrik Rode og Harald Olsvik.

Pernille Skaug, Maja Amundsen, Simen Nicolaysen, Henrik Rode og Harald Olsvik. Møtereferat Dato: 09.11.2014 Møte i: Juridisk studentutvalg Møteleder/referent: Harald Olsvik Møtedato: 31.10.2014 kl. 08.15 Møtested: TEO-H4.402 Til stede: Pernille Skaug, Maja Amundsen, Simen Nicolaysen,

Detaljer

MØTEREFERAT. Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato: 25.08.04 14 stk. Representanter og 13 vara Observatører. Møtested: Gløshaugen, kjel 4 Kl.18.00 21.

MØTEREFERAT. Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato: 25.08.04 14 stk. Representanter og 13 vara Observatører. Møtested: Gløshaugen, kjel 4 Kl.18.00 21. MØTEREFERAT Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato: 25.08.04 14 stk. Representanter og 13 vara Observatører Møtested: Gløshaugen, kjel 4 Kl.18.00 21.00 Referent: Heidi S. Kestilæ Kopi til: 3 stk: SiT Kafé AS,

Detaljer

Tilhørighet (antall plasser) Navn Tilstede

Tilhørighet (antall plasser) Navn Tilstede MØTEREFERAT Konstituerende møte i Studentparlamentet Møteleder: Erik Falster Referent: Bente Evjen Schøning Oppmøtte Møtedato: 11.05.12 Tilhørighet (antall plasser) Navn Tilstede Moderat Liste (6) Sosialistisk

Detaljer

Vedtekter for Eureka Linjeforening

Vedtekter for Eureka Linjeforening Vedtekter for Eureka Linjeforening 1 Navn og stiftelse Eureka er linjeforeningen for studiene Europastudier med fremmedspråk (bachelor) og Europastudier (master) ved NTNU. Eureka ble stiftet 20.januar

Detaljer

Vedtekter for Det Akademiske Kvarter

Vedtekter for Det Akademiske Kvarter Vedtekter for Det Akademiske Kvarter Vedtatt på Generalforsamlingsmøte 03.05.1995. Gjenstand for årlige endringer fra 1995-2012. Totalrevidert på den 36. ordinære Generalforsamling 12.11.2012. INNHOLD:

Detaljer

STUDENTPARLAMENTETS MØTE 15. NOVEMBER KL. 17.00. Sted: Møterom. Møteleder: Erik Falster. Referent: Erik Iversen

STUDENTPARLAMENTETS MØTE 15. NOVEMBER KL. 17.00. Sted: Møterom. Møteleder: Erik Falster. Referent: Erik Iversen STUDENTPARLAMENTETS MØTE 15. NOVEMBER KL. 17.00 Sted: Møterom Møteleder: Erik Falster Referent: Erik Iversen Saksliste: side Sak Innkalling og dagsorden _4 Sak Referat fra møter 25.10.2012 og 01.11.2012

Detaljer

Referat fra arbeidsutvalgsmøte 11-1213

Referat fra arbeidsutvalgsmøte 11-1213 Til Arbeidsutvalget Kopi til Landsstyret Fra Pål Thygesen, generalsekretær Dato 17. januar 2013 Referat fra arbeidsutvalgsmøte 11-1213 Møtedato 17. januar 2013 Møtetid kl. 16.30 Møtested Skippergata 33

Detaljer

Ekstraordinær generalforsamling BI Stavanger 30-11-2015 REFERAT. Ekstraordinær Generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling BI Stavanger 30-11-2015 REFERAT. Ekstraordinær Generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling BI Stavanger 30-11-2015 REFERAT Ekstraordinær Generalforsamling 30.11.2015 Kl. 17:00 Ogna Ekstraordinær generalforsamling BI Stavanger 30-11-2015 Forord Generalforsamlingen

Detaljer

Vedtekter 2015-2016. Vedtatt av landsmøtet på Sørmarka konferansehotell 18.oktober 2015

Vedtekter 2015-2016. Vedtatt av landsmøtet på Sørmarka konferansehotell 18.oktober 2015 Vedtekter 2015-2016 Vedtatt av landsmøtet på Sørmarka konferansehotell 18.oktober 2015 1 Vedtektene er organisasjonens retningslinjer og vedtas på landsmøte. 1Formål 1.1. Organisasjon for norske fagskolestudenter

Detaljer

ORGANISATORISK PLATTFORM FOR UNGE VENSTRE

ORGANISATORISK PLATTFORM FOR UNGE VENSTRE ORGANISATORISK PLATTFORM FOR UNGE VENSTRE 2016-2019 INNLEIING Organisatorisk plattform er vedteken av Unge Venstres landsmøte 2015 og gjeld for perioden 2016-2019. Det er berre landsmøte som i perioden

Detaljer

MØTEREFERAT. Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 27.04.06 14 stk. Representanter og vara Observatører. Møtested: Samfundet, Klubben. Kl.18.15 20.

MØTEREFERAT. Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 27.04.06 14 stk. Representanter og vara Observatører. Møtested: Samfundet, Klubben. Kl.18.15 20. MØTEREFERAT Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 27.04.06 14 stk. Representanter og vara Observatører Møtested: Samfundet, Klubben. Kl.18.15 20.25 Referent: Kopi til: Heidi Skålvik Kestilæ 3 stk: SiT Kafé

Detaljer

Ekstraordinær Generalforsamling Høst 2014

Ekstraordinær Generalforsamling Høst 2014 Ekstraordinær Generalforsamling Høst 2014 Innholdsfortegnelse Dato: 26.11.2014 Tid: 13:00 Sola, BI Stavanger Forord Forretningsorden for Generalforsamling BI Studentsamfunn avdeling Stavanger Vedtekter

Detaljer

Innhold VEDTEKTER FOR STUDENTPARLAMENTET VED HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD. Ikrafttredelse 19.01.2014. Sist endret 28.01.2015

Innhold VEDTEKTER FOR STUDENTPARLAMENTET VED HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD. Ikrafttredelse 19.01.2014. Sist endret 28.01.2015 VEDTEKTER FOR STUDENTPARLAMENTET VED HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD Vedtatt av Parlamentsforsamling Ikrafttredelse 19.01.2014 Sist endret 28.01.2015 Innhold Kapittel A. Navn, formål, myndighet og definisjon...

Detaljer

Vedtekter for Studentrådet ved Det Medisinske Fakultet

Vedtekter for Studentrådet ved Det Medisinske Fakultet Vedtekter for Studentrådet ved Det Medisinske Fakultet 0 Forkortelser SL: Studentrådets ledergruppe FTR: Fakultetstillitsrepresentant ITR: Instituttillitsrepresentant SPR: Studieprogramtillitsvalgt KTR:

Detaljer

Endelig innkalling VT 08/15

Endelig innkalling VT 08/15 Endelig innkalling VT 08/15 Tid: Tirsdag 1. desember Sted: Tivoli, Det Akademiske Kvarter Endelig innkalling VT 05/15 Side 1 av 15 Tirsdag 8. september Møter i Velferdstinget er åpne for alle. SiB-studenter

Detaljer

VEDTEKTER FOR STUDENTRÅDET VED AVDELING FOR SAMFUNNSFAG

VEDTEKTER FOR STUDENTRÅDET VED AVDELING FOR SAMFUNNSFAG VEDTEKTER FOR STUDENTRÅDET VED AVDELING FOR SAMFUNNSFAG KAPITTEL 1 NAVN OG FORMÅL 1.1 Studentrådet er det øverste studentorganet ved avdeling for samfunnsfag på Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA). 1.2

Detaljer

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 A. NY MUSIKKS STRUKTUR OG FORMÅL 1. Foreningens navn og organisasjon 2. Foreningens formål 3. Foreningens organisasjonsstruktur B. LANDSFORENINGENS

Detaljer

REFERAT FRA AU-MØTE 15.10.2014

REFERAT FRA AU-MØTE 15.10.2014 REFERAT FRA AU-MØTE 15.10.2014 Tid: 15.10.2014 Sted: Videokonferanse Vestfold, Kongsberg og Ringerike Møteleder: Ida Huitfeldt Referent: Emma Vestli Tilstede fra styret: Ida Huitfeldt Anne Marte Holand

Detaljer

Studenttinget 2014/2015

Studenttinget 2014/2015 Studenttinget 2014/2015 Sakspapir 4. møte, 28.01.15. Sak 00-14/15: Konstituering... 2 Sak 01-14/15: Godkjenning av innkalling og referat... 3 Sak 02-14/15: Godkjenning av sakliste og dagsorden... 4 Sak

Detaljer

REFERAT FRA ARBEIDSUTVALGMØTE 17.12.2014

REFERAT FRA ARBEIDSUTVALGMØTE 17.12.2014 REFERAT FRA ARBEIDSUTVALGMØTE 17.12.2014 Tid: 17.12.2014 Sted: Kongsberg Møteleder: Ida Huitfeldt Referent: Emma Vestli Tilstede fra AU: Ida Huitfeldt Anne Marte Holand Trine Mathisen Eli Sjøen Eton Williams

Detaljer

REFERAT FRA ARBEIDSUTVALGMØTE 7.1.2015

REFERAT FRA ARBEIDSUTVALGMØTE 7.1.2015 REFERAT FRA ARBEIDSUTVALGMØTE 7.1.2015 Tid: 7.1.2015 Sted: Videokonferanse Møteleder: Ida Huitfeldt Referent: Emma Vestli Tilstede fra AU: Ida Huitfeldt Anne Marte Holand Henrik Søhoel Trine Mathisen Eli

Detaljer

Valgreglement for Studentorganisasjonen i Agder (STA)

Valgreglement for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 Valgreglement for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 Virkeområde 1 Virkeområde Dette valgreglementet gjelder for valg av studentrepresentanter i: 1.1 STA (vedlegg1) reguleres av SP 1.2 Universitetet

Detaljer

INNKALLING STUDENTPARLAMENTET

INNKALLING STUDENTPARLAMENTET Dato: 09.04.2014 Tidsrom: 16.30-20.15 Sted: AR Styrerom 4.etasje Konstituering Godkjenninger Orienteringer 5 min 5 min 20 min Saksliste: Sak 10/14 Revidering av eksamensforskriften 20 min Sak 11/14 Internasjonalt

Detaljer

Innholdsfortegnelse VEDTEKTER FOR ELEVORGANISASJONEN I NORD-TRØNDELAG 2015-2016. Forside 1. Innholdsfortegnelse 2. 1 Organisasjon 3.

Innholdsfortegnelse VEDTEKTER FOR ELEVORGANISASJONEN I NORD-TRØNDELAG 2015-2016. Forside 1. Innholdsfortegnelse 2. 1 Organisasjon 3. Vedtekter 2015/2016 Innholdsfortegnelse Forside 1 Innholdsfortegnelse 2 1 Organisasjon 3 2 Fylkesslaget 3 3 Møter 3 4 Fylkesstyrets møtevirksomhet 4 5 Årsmøtet 4 6 Elevforsamling 5 7 Vedtak 5 8 Møteinnkallinger

Detaljer

Reglement for Studentparlamentets arbeidsutvalg og organisasjonssekretær

Reglement for Studentparlamentets arbeidsutvalg og organisasjonssekretær Reglement for Studentparlamentets arbeidsutvalg og organisasjonssekretær Vedtatt første gang: 24.11.2008 på møte 01/09 Deretter revidert og vedtatt: 31.01.2011 på møte 02/11 Deretter revidert og vedtatt:

Detaljer

Til: Nielsen. vedtekter. Ref.:2.1. MKN

Til: Nielsen. vedtekter. Ref.:2.1. MKN Til: s Medlemsorganisasjoner 7. januar 2009 Ref.:2.1. MKN Innkalling til Generalforsamling og medlemsmøte om forslag til nye vedtekter Hermer fremsendes første innkalling til s generalforsamling den 24-26

Detaljer

Valgreglement for Studentorganisasjonen i Agder (STA)

Valgreglement for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 Valgreglement for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 Virkeområde 1 Virkeområde Dette valgreglementet gjelder for valg av studentrepresentanter i: 1.1 STA (vedlegg1) reguleres av SP 1.2 Universitetet

Detaljer

Stillingsbeskrivelse for STA-styret

Stillingsbeskrivelse for STA-styret Stillingsbeskrivelse for STA-styret 1 Leder 1.1 Definisjon Leder er Studentorganisasjonens, Studentparlamentets og STA-styrets administrative, praktiske og konstitusjonelle leder. 1.2 Valgbarhet Leder

Detaljer

Ekstraordinær Generalforsamling. BI Stavanger. Fredag 26. April 2013 Kl. 12:00 Rom: Orre

Ekstraordinær Generalforsamling. BI Stavanger. Fredag 26. April 2013 Kl. 12:00 Rom: Orre Ekstraordinær Generalforsamling BI Stavanger Fredag 26. April 2013 Kl. 12:00 Rom: Orre 1 Forord Vi i BIS-Stavanger ønsker alle herved velkommen til denne ekstraordinære Generalforsamlingen (forkortet GF

Detaljer

ÅRSMØTE. Norsk Hotellhøgskoles Union 12. APRIL 2016. NORSK HOTELLHØGSKOLES UNION Ellen og Axel Lunds Hus

ÅRSMØTE. Norsk Hotellhøgskoles Union 12. APRIL 2016. NORSK HOTELLHØGSKOLES UNION Ellen og Axel Lunds Hus ÅRSMØTE Norsk Hotellhøgskoles Union 12. APRIL 2016 NORSK HOTELLHØGSKOLES UNION Ellen og Axel Lunds Hus Innhold Forord... 2 Forretningsorden... 3 Sak 1: Behandling/godkjenning av innkalling, dagsorden og

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANDSORGANISASJONEN AKKS NORGE

VEDTEKTER FOR LANDSORGANISASJONEN AKKS NORGE VEDTEKTER FOR LANDSORGANISASJONEN AKKS NORGE Vedtatt av AKKS Norges Landsmøte 8. mai 2004 Endringer foretatt av AKKS Norges Landsmøte 29. april 2006 1. PRESENTASJON Organisasjonens navn er AKKS Norge.

Detaljer

VEDTEKTER 11. september 2014

VEDTEKTER 11. september 2014 VEDTEKTER 11. september 2014 1. FORENINGENS NAVN OG FORMÅL Foreldrerådet ved Ortun skole er organisert som en forening ved navn «Foreningen for Foreldrerådet og FAU ved Ortun skole». Alle foreldre som

Detaljer

SAK 1: Åpning og konstituering

SAK 1: Åpning og konstituering Sakspapir SVs 19. ordinære landsmøte 25. 27. mars 2011 Lillestrøm SAK 1: Åpning og konstituering Forslagsnummer 1.01: Saksliste Forslagsnummer 1.02: AUs forslag til dagsorden Forslagsnummer 1.03: Landsstyrets

Detaljer

VEDTEKTER FOR FOKUS -FORUM FOR KVINNER OG UTVIKLINGSSPØRSMÅL

VEDTEKTER FOR FOKUS -FORUM FOR KVINNER OG UTVIKLINGSSPØRSMÅL VEDTEKTER FOR FOKUS -FORUM FOR KVINNER OG UTVIKLINGSSPØRSMÅL Revidert og vedtatt på Representantskapsmøte 02.12.05, 23.11.07. 27.11.09, 24.11.11 og 27.11.14 I Formål 1. FOKUS skal være kvinneorganisasjonenes

Detaljer

Protokoll Studenttingmøter 2013/2014

Protokoll Studenttingmøter 2013/2014 Studenttinget i Volda Tlf: 70075151 E-post: stiv@hivolda.no Nettstad: www.stivolda.no Protokoll Studenttingmøter 2013/2014 Tid 29. januar 2014, klokka 17.00 Stad Rokken, konferanserommet Til stades med

Detaljer

Agenda for allmøte på MatNat

Agenda for allmøte på MatNat Agenda for allmøte på MatNat Tid: tysdag 29. april kl. 16:15 Stad: Auditorium 1, Realfagbygget 1. Val av møteleiar og referent 2. Godkjenning av saksliste og saker til eventuelt 3. Orientering om Realistutvalget

Detaljer

Forretningsorden for Det Akademiske Kvarters Generalforsamling

Forretningsorden for Det Akademiske Kvarters Generalforsamling Forretningsorden for Det Akademiske Kvarters Generalforsamling Medlemmer Studenter tilknyttet SiB Alle studenter tilknyttet SiB er medlemmer. Disse får stemmerett ved å vise gyldig semesterkort for inneværende

Detaljer

Ungdom & Fritids Lover

Ungdom & Fritids Lover Ungdom & Fritids Lover 1 Navn Organisasjonens navn er: Ungdom & Fritid Landsforening for fritidsklubber og ungdomshus Engelsk navn: Norwegian national youth club organisation 2 Formål Ungdom & Fritid skal

Detaljer

Reglement for Studenttinget NTNU

Reglement for Studenttinget NTNU Reglement for Studenttinget NTNU Vedtatt på konstituerende allmøte ved NTNU den 25.10.96 Siste endring av reglementet ble gjort den 29.01.15 0 Definisjoner Simpelt flertall :Det er flere stemmer for enn

Detaljer

Vedtekter for Brystkreftforeningen

Vedtekter for Brystkreftforeningen Vedtekter for Brystkreftforeningen 1 Foreningens navn Foreningens navn er Brystkreftforeningen. Foreningen er politisk og religiøst uavhengig og er assosiert medlem av Kreftforeningen. Foreningens internasjonale

Detaljer

Fylkesårsmøte 7.-8. februar 2009 Ole Bull Akademiet, Voss. Sakshefte 1

Fylkesårsmøte 7.-8. februar 2009 Ole Bull Akademiet, Voss. Sakshefte 1 Fylkesårsmøte 7.-8. februar 2009 Ole Bull Akademiet, Voss Sakshefte 1 Praktisk informasjon om fylkesårsmøte og nominasjonsmøte 2009 Velkommen til mønstring! Velkommen til ordskifte! Velkommen til fest!

Detaljer

FORRETNINGSORDEN for årsmøter i HEF Buskerud fylkeslag

FORRETNINGSORDEN for årsmøter i HEF Buskerud fylkeslag ÅRSMØTESAK 1 C) FORRETNINGSORDEN FORRETNINGSORDEN for årsmøter i HEF Buskerud fylkeslag Fylkesstyrets innstilling til fylkesårsmøtet: Fylkesårsmøtet godkjenner forretningsorden med følgende endring i punkt

Detaljer

YATA Norges vedtekter

YATA Norges vedtekter YATA Norges vedtekter Vedtatt av YATA Norge i 2004 og revidert for siste gang på YATA Norges landsmøte 4. september 2014. 1. Navn og tilknytning Organisasjonens navn er Youth Atlantic Treaty Association

Detaljer

Endringssforslag YATA Tromsøs vedtekter

Endringssforslag YATA Tromsøs vedtekter Endringssforslag YATA Tromsøs vedtekter Kursiv = kommentar Rød tekst = endret eller lagt Vedtatt av YATA Tromsø 13.12.2014, sist revidert på YATA Tromsøs årsmøte 16.03.2016. 1. Navn og tilknytning Organisasjonens

Detaljer

Vedtekter Norsk medisinstudentforening

Vedtekter Norsk medisinstudentforening Vedtekter Norsk medisinstudentforening 1. Formål 1.1 Foreningens offisielle navn er Norsk medisinstudentforening (Nmf). I internasjonal sammenheng benyttes navnet Norwegian Medical Students Association

Detaljer

Studenttingsmøte nr. 2~2011

Studenttingsmøte nr. 2~2011 Studenttingsmøte nr. 2~2011 Mandag 14. mars 2011 kl. 18:15 kl. 21:00 BT-bygget Bt3a.16 møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentdemokratiet 2 SAKSLISTE STUDENTTING 2-2011, MANDAG 14. MARS KL.

Detaljer

SAKSPAPIRER. Saksnr: 76-06 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll.

SAKSPAPIRER. Saksnr: 76-06 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll. Møtested: Avd. for Helse og sosialfag Møtedato: 30.10.06 Arkivref: red/76-06 Innstilling fra: Studentleder Saksbehandler: Renee E. Dalan Saksnr: 76-06 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll.

Detaljer

REFERAT SU-MØTE 23.01.2014 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen

REFERAT SU-MØTE 23.01.2014 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen REFERAT SU-MØTE 23.01.2014 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen Rom: Møterommet i 4.etg Tid: Torsdag 23. januar 2014. Oppmøtte: Ann Kristin, Eivind, Pål, Annika, Cathrine, Helene, André, Vibeke,

Detaljer

LOVER FOR NFS FORSLAG TIL ENDRINGER 2015

LOVER FOR NFS FORSLAG TIL ENDRINGER 2015 LOVER FOR NFS FORSLAG TIL ENDRINGER 2015 Foreslåtte endringer markert med gult i forslaget til nye lover. Se nedenfor. Generelt Språklig oppdatering og konsekvent bruk av forkortelser 1 Formål Utvidelse

Detaljer

3.1 Opptak av nye medlemmer og aldersbestemmelse

3.1 Opptak av nye medlemmer og aldersbestemmelse VEDTEKTER FOR LILLEAKER SKOLES MUSIKKORPS (LSM) 1 Organisasjon LSM er stiftet 21.01.1909 og er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet NMF Oslo Viken. 2 Formål LSM har som formål å fremme

Detaljer

LM-SAK 1-13 Konstituering

LM-SAK 1-13 Konstituering LM-SAK 1-13 Konstituering LM-sak 1.1 Opprop Godkjenning av innkalling Valg av møteledere (legges fram på landsmøtet) Godkjenning av forretningsorden (vedlegg) Godkjenning av dagsorden Valg av referenter

Detaljer

Vedtekter. Opplæringssenteret for visuell kommunikasjon

Vedtekter. Opplæringssenteret for visuell kommunikasjon Vedtekter for Opplæringssenteret for visuell kommunikasjon 1 Navn, lokalisering og organisasjon Navn: Opplæringssenteret for visuell kommunikasjon Lokalisering: Oslo Foretaksnummer: 975 979 768 Organisasjonsform:

Detaljer

Endeleg innkalling VT 04/11

Endeleg innkalling VT 04/11 Endeleg innkalling VT 04/11 Tid: Tysdag 12.04.2011, kl. 17:15 Stad: Egget, Studentsenteret Endeleg innkalling med dagsorden, saksdokument og innstillinger frå Velferdsstyret skal vere VT sine medlemmar

Detaljer

Endeleg innkalling VT 09/12

Endeleg innkalling VT 09/12 Endeleg innkalling VT 09/12 5 Tid: laurdag, 3. november, kl. 12.00 Stad: Egget, Studentsenteret Alle representantar med røysterett kan møte på Studentsenteret til frukost 10.30. 10 15 20 25 Endeleg innkalling

Detaljer

Vedtekter for INDØKS. Linjeforeningen for masterstudenter ved Industriell økonomi ved Universitet i Stavanger

Vedtekter for INDØKS. Linjeforeningen for masterstudenter ved Industriell økonomi ved Universitet i Stavanger Linjeforeningen for masterstudenter ved Industriell økonomi ved Universitet i Stavanger Gjeldende fra 5. februar 2015 Når ord er skrevet med kursiv, betyr det at ordet henviser til en egen definisjon gitt

Detaljer

Vedtekter for HHBS 1 NAVN. Navnet på studentforeningen er: Handelshøgskolen i Bodø, Studentforeningen. (HHBS) 2 FORMÅL

Vedtekter for HHBS 1 NAVN. Navnet på studentforeningen er: Handelshøgskolen i Bodø, Studentforeningen. (HHBS) 2 FORMÅL Vedtekter for HHBS 1 NAVN Navnet på studentforeningen er: Handelshøgskolen i Bodø, Studentforeningen. (HHBS) 2 FORMÅL 2.1 HHBS har til formål å ivareta studentenes interesser faglig, sosialt og studentpolitisk.

Detaljer

Studentparlamentsmøte 06.10.09

Studentparlamentsmøte 06.10.09 Studentparlamentsmøte 06.10.09 Tid: 1600 Møtested: Driv, 4.etg. Forslag til dagsorden 1600: Middag v. driv 1700: Godkjenning av innkalling og dagsorden Godkjenning av referat 1705: Orienteringer Studentrådet

Detaljer

Vedtaksendringer må gjøres i samsvar med gjeldende organisasjonslovgivning.

Vedtaksendringer må gjøres i samsvar med gjeldende organisasjonslovgivning. Vedtekter for foreningen Teknikum 1 Foreningens navn, logo og farger Foreningens navn er Teknikum linjeforeningen for instituttet for matematiske realfag og teknologi, og ble stiftet i 14.06. 2005. Foreningens

Detaljer

Vedtekter for Elevrådet Molde videregående skole. Vedtatt 7.5.2009

Vedtekter for Elevrådet Molde videregående skole. Vedtatt 7.5.2009 Vedtekter for Elevrådet Molde videregående skole Vedtatt 7.5.2009 Innhold 1.0 Generelt... 3 2.0 Elevrådets virkemåte... 3 3.0 Elevrådsstyrets virkemåte... 3 4.0 Tillitsvalgte... 4 5.0 Møtestruktur... 4

Detaljer

Innkalling til NBFs Årsmøte 2016

Innkalling til NBFs Årsmøte 2016 6. januar 2016 Innkalling til NBFs Årsmøte 2016 Kjære NBF-medlem, du innkalles herved til Billedhoggerforeningens Årsmøte 2016 Tid: Torsdag 10. mars 2016, kl. 14.00 Sted: Billedhoggerforeningens Hus, Hekkveien

Detaljer

6.2 Godkjenning av vedtekter for Oslo Kristelige Studentforbund Saksansvarlig(e): Type sak: Hva saken gjelder:

6.2 Godkjenning av vedtekter for Oslo Kristelige Studentforbund Saksansvarlig(e): Type sak: Hva saken gjelder: 6.2 Godkjenning av vedtekter for Oslo Kristelige Studentforbund Saksansvarlig(e): Type sak: Hva saken gjelder: Landsstyret Vedtakssak Årsmøtet i Osloforbundet har vedtatt nye vedtekter. Disse må godkjennes

Detaljer

Vedtekter - forslag til endringer i vedtektene - Nei til EUs gjeldende vedtekter

Vedtekter - forslag til endringer i vedtektene - Nei til EUs gjeldende vedtekter Vedtekter - forslag til endringer i vedtektene - Nei til EUs gjeldende vedtekter Forslag til vedtektsendringer Vedtektene har ikke nummererte linjer. Det vises derfor til avsnitt eller punkt under hver

Detaljer

LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN

LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN Lov for Jotun, skipa 30.03.1923. Vedteken den 10.06.1945, med seinare endringar seinast av 29.06.2000. Revidert etter årsmøte i 2007 og 2011. Godkjend av Idrettsstyret: 18.02.02

Detaljer

Skape en arena der alle er velkomne til å utveksle kunnskap og ideer, og skape kreative prosjekter.

Skape en arena der alle er velkomne til å utveksle kunnskap og ideer, og skape kreative prosjekter. VEDTEKTER 1 Foreningen Foreningen Hackheim ble stiftet 1.6.2012 i Trondheim. Hackheim er en uavhengig og selvstendig forening, primært virkeområde er Trondheim og omegn. Foreningens fulle navn er Hackheim.

Detaljer

Studenttinget 2012/2013

Studenttinget 2012/2013 Studenttinget 2012/2013 Sakspapir 28.11.2012 SAK: 00-12/13 VAL AV ORDSTYRAR... 1 SAK: 01-12/13 GODKJENNING AV INNKALLING OG REFERAT... 2 SAK: 02-12/13 GODKJENNING AV SAKLISTE... 3 SAK: 03-12/13 GODKJENNING

Detaljer

Organisatoriske retningslinjer for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Organisatoriske retningslinjer for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1 2 3 4 Organisatoriske retningslinjer for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1. GENERELT 2 2. ORGANISATORISKE NIVÅER LOKALT I PS 2 5 6 7 ÅRSMØTET 2 LOKALLAGENE 2 LOKALLAGSSTYRENE 2 8 3. ORGANISATORISKE

Detaljer

Dato: 14.02.07 Møte nr: 2-2007 Sted: Avd. for ingeniør- og realfag, Sarpsborg Møtestart: 18.00

Dato: 14.02.07 Møte nr: 2-2007 Sted: Avd. for ingeniør- og realfag, Sarpsborg Møtestart: 18.00 PROTOKOLL Dato: 14.02.07 Møte nr: 2-2007 Sted: Avd. for ingeniør- og realfag, Sarpsborg Møtestart: 18.00 Tilstede med stemmerett: Ida Skjerve Nestleder Avd. HS Thomas Berg AU Avd. LU Torunn Lien AU / studentrådsleder

Detaljer

Saksbeh: Saksbeh:KSØ Dato: 07.05.14 Vår ref: 011.3 Deres ref:

Saksbeh: Saksbeh:KSØ Dato: 07.05.14 Vår ref: 011.3 Deres ref: Til stede: Funksjon: Navn: Forfall Leder Synne T. Grønvold Nestleder Magnus Bjerke Øystein Haug (AFT) Tina Maria Skaar(AFT) Gjermund Hansen Eggen(AFT) Francesca Frugård (AFT) Thomas Toft (AITeL) FO Ole

Detaljer

Møte i Velferdstinget i Bergen VT 02/11

Møte i Velferdstinget i Bergen VT 02/11 Møte i Velferdstinget i Bergen VT 02/11 Tirsdag 1. februar 2011 VT 13/11 Opprop Følgende representanter og vararepresentanter var til stede ved opprop: Studentlisten: Tine Øverseth Blomfledt, Kevin Grindeland,

Detaljer

Vedtekter for Bemanningsbransjen i NHO Service

Vedtekter for Bemanningsbransjen i NHO Service ENDRET VED: Vedtekter for Bemanningsbransjen i NHO Service ÅRSMØTE 16. OKTOBER 2003, REVIDERT 25. OKTOBER 2006, REVIDERT 24. OKTOBER 2007, REVIDERT 18. OKTOBER 2012, IKKE ENDRET 23. OKTOBER 2013, REVIDERT

Detaljer

Norsk Gestaltinstitutt Høyskole

Norsk Gestaltinstitutt Høyskole Norsk Gestaltinstitutt Høyskole Reglement for styre, styringsorganer, råd og utvalg Versjon 2.2 Innholdsfortegnelse Kapittel 1 Virkeområde - Styringsorganer... 2 1. Virkeområde... 2 2. Sentrale styringsorganer...

Detaljer

i Østre Trøgstad, det som historisk har vært definert som Havnås skolekrets.

i Østre Trøgstad, det som historisk har vært definert som Havnås skolekrets. 1 Formål Havnås Vel har til oppgave å virke for Havnås trivsel, velferd, forskjønnelse og utvikling. Foreningen skal ivareta stedets interesser som et hørings- og samarbeidsorgan overfor kommunen og andre

Detaljer

Innkallingen ble sendt ut syv dager før opprinnelig møtet. Forslag til vedtak Innkallingen godkjennes. Forslag til vedtak Sakslisten godkjennes

Innkallingen ble sendt ut syv dager før opprinnelig møtet. Forslag til vedtak Innkallingen godkjennes. Forslag til vedtak Sakslisten godkjennes 0.0. Innstilling fra: Arbeidsutvalget Saksbehandler Ida Huitfeldt Saksnr: Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll. Innkallingen ble sendt ut syv dager før opprinnelig møtet. Forslag

Detaljer

Velkommen til årsmøte for KORSSUND DYKKEKLUBB. Dale, 09. februar 2013

Velkommen til årsmøte for KORSSUND DYKKEKLUBB. Dale, 09. februar 2013 Velkommen til årsmøte for KORSSUND DYKKEKLUBB Dale, 09. februar 2013 ÅM 1-2013 ÅM 2-2013 ÅM 3-2013 ÅM 4-2013 ÅM 5-2013 ÅM 6-2013 ÅM 7-2013 ÅM 8-2013 ÅM 9-2013 ÅM 10-2013 ÅM 11-2013 ÅM 12-2013 ÅM 13-2013

Detaljer

Juridisk studentutvalg Det juridiske fakultet

Juridisk studentutvalg Det juridiske fakultet Juridisk studentutvalg Det juridiske fakultet Referat frå møte i Juridisk studentutvalg JSU-kontoret 23.april 2012 klokken 1815 Valg av referent Ørjan Nordheim Skår valt Godkjenning av referat Godkjenning

Detaljer

Røyken videregående Steinerskole (Vedtatt 13. februar 2008)

Røyken videregående Steinerskole (Vedtatt 13. februar 2008) Vedtekter for Elevrådet Røyken videregående Steinerskole (Vedtatt 13. februar 2008) 1. Formål Elevrådet er et interesseorgan for elevene og skal: a. være bindeleddet mellom administrasjonen og elevene.

Detaljer

STORD IDRETTSLAG. STORD IDETTSLAG LOVHEFTE LAGSNAMN 1 FØREMÅL 2 ORGANISATORISK TILKNYTING. Revisjon. 2009

STORD IDRETTSLAG. STORD IDETTSLAG LOVHEFTE LAGSNAMN 1 FØREMÅL 2 ORGANISATORISK TILKNYTING. Revisjon. 2009 Revisjon. 2009 LAGSNAMN Laget sitt fulle namn er Stord Idrettslag (Forkorta til S.I.L) 1 FØREMÅL LOVHEFTE FOR Laget er sjølveigande og firttståande med berre personlege medlemmer. Laget sitt føremål er

Detaljer

Dato: 23.01.07 Møte nr: 2-2007 Sted: Avd. for lærerutdanning, Remmen, Halden Møtestart: 18.00

Dato: 23.01.07 Møte nr: 2-2007 Sted: Avd. for lærerutdanning, Remmen, Halden Møtestart: 18.00 PROTOKOLL Dato: 23.01.07 Møte nr: 2-2007 Sted: Avd. for lærerutdanning, Remmen, Halden Møtestart: 18.00 Tilstede med stemmerett: Ida Skjerve Nestleder Avd. HS Thomas Berg AU Avd. LU Torunn Lien AU / studentrådsleder

Detaljer

YATA Norge. Vedtekter

YATA Norge. Vedtekter YATA Norge Vedtekter 1. NAVN 2. FORMÅL 3. ORGANISASJON 4. MEDLEMSKAP 5. STEMMERETT 6. STYRET 7. ÅRSMØTE 8. EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 9. MEDLEMSMØTE 10. FORENINGENS VEDTEKTER 11. SAMARBEID MED ANDRE ORGANISASJONER

Detaljer

Hei Verdens vedtekter

Hei Verdens vedtekter Hei Verdens vedtekter Vedtatt av Hei Verdens årsmøte 22.04.13 1 1. Organisasjonen Hei Verdens formål er å: Bidra til at flere marginaliserte barn i Sør får grunnutdanning av god kvalitet Bidra til at norske

Detaljer

INNKALLING STUDENTPARLAMENTET

INNKALLING STUDENTPARLAMENTET Dato: 12.12.2014 Tidsrom: 16:00 18:00 Sted: Stavanger Rådhus foredragssalen Konstituering Godkjenninger Orienteringer 20 min Saksliste: Sak 44/14 Kontrollkomiteens rapport 2014 10 min Sak 45/14 Valg av

Detaljer