Sterkere sammen. Kvinnegrupper hjelper landsbyer å takle tørke. s. 4 5: Næringslivet med i kampen mot fattigdom. s. 2 3: CAREs generalsekretær

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sterkere sammen. Kvinnegrupper hjelper landsbyer å takle tørke. s. 4 5: Næringslivet med i kampen mot fattigdom. s. 2 3: CAREs generalsekretær"

Transkript

1 s. 2 3: CAREs generalsekretær møtte flyktninger på Afrikas Horn s. 4 5: Næringslivet med i kampen mot fattigdom s. 6 11: Spare- og lånegrupper bidrar til å forhindre matmangel nr tema: forebygging av katastrofer hjelp til kvinner hjelper flere Sterkere sammen Kvinnegrupper hjelper landsbyer å takle tørke

2 2 LEDER LEDER 3 Ulikhet som dreper Torild Skogsholm ved et av vann-utdelingspunktene i flyktningleiren Dadaab i Kenya. FOTO: RICK PERERA/CARE Sultkatastrofen på Afrikas Horn krever en enorm hjelpeinnsats. CARE har hittil nådd 1,5 millioner mennesker med nødhjelp. Dere CARE-venner bidrar til at innsatsen kan trappes opp og folk blir bedre rustet til å takle nye kriser. Av Torild Skogsholm, generalsekretær CARE CARE er en av verdens største hjelpeorganisasjoner. CAREs nødhjelp og langsiktige bistand når frem til over 80 millioner mennesker i 71 land. CARE legger vekt på at bistanden skal være effektiv og komme de fattigste til gode. CARE jobber med kvinnerettet bistand. Redaksjon: Arild Olsen Gitte Skilbred Heléne Hansson Grethe Skaugvoll Moira Eknes Ansvarlig redaktør: Lisa Sivertsen Redaktør: Anders Nordstoga Grafisk utforming: Peder Bernhardt Trykk: Grøset Opplag: Kåret til Beste eksterne bedriftsblad og Beste design 2008 (PIN) CARE er medlem av Innsamlingskontrollen. Ansvarlig utg.: CARE Universitetsgt Oslo T: F: Giro: Kommentarer til bladet? Send epost til vår var vi som jobber i CARE, I travelt opptatt med å arrangere en samling i Oslo der næringslivsledere, entreprenører, politikere og bistandsfolk fra hele verden kunne diskutere investeringsmuligheter i Afrika. Vi kalte konferansen «New African Connections». Tanken var at tettere samarbeid mellom privat, offentlig og frivillig sektor skal føre til bedre helsetjenester og flere økonomiske muligheter for fattige (les mer på side 4-5). Stemningen var preget av fremtidsoptimisme. Flere land i Afrika har de seneste årene vært blant dem med høyest økonomisk vekst i hele verden. Problemet er at veksten ikke har kommet de fattigste til gode. Det var dette vi skulle diskutere: Hvordan kan vi sørge for at hele befolkningen ikke bare eliten i byene kan ta del i utviklingen? I månedene etter konferansen er denne grusomme ulikheten blitt så altfor synlig. Over 13 millioner mennesker i regionen som kalles Afrikas Horn, er rammet av den verste tørken på 60 år. Hundretusener står i fare for å sulte i hjel. Sterke inntrykk I september reiste jeg for å se hvordan nødhjelpsarbeidet fungerer i Kenya og Etiopia. Det var viktig for meg å møte de menneskene som vi forsøker å hjelpe. Bare slik kan jeg komme i nærheten av å forstå deres situasjon. Da kan jeg bedre formidle her hjemme hva slags behov de har og hva slags utfordringer vi må håndtere sammen med dem. Jeg hadde forberedt meg på å se mye forferdelig: underernærte og utslitte mennesker som hadde gått i dagevis uten mat og vann for å komme til flyktningleire i Kenya og Etiopia. Fremdeles kommer 1200 flyktninger daglig til de tre leirene i Dadaab, nordøst i Kenya. Mange av dem satt apatiske utenfor leirene og ventet på å bli registrert, få sine tildelte rasjoner mat og et telt å sove i. Jeg så også mange mennesker som åpenbart var glade og lettet over at de endelig var kommet frem til stedet de hadde hørt så mye om. Her ville de få den hjelpen de trengte. Det som alltid gjør sterkest inntrykk, er å se underernærte barn. Ved en helsestasjon i Etiopia møtte jeg en kvinne som hadde kommet med sin tre måneder gamle niese på armen. Moren var død. Legene var trygge på at de vil klare å redde barnet, men vi vet at risikoen for varige helseskader er stor. Vi må gjøre det vi kan for å bidra til at dette blir den siste store sultkatastrofen i Afrika. Et imponerende apparat På den annen side var det oppløftende å se det enorme apparatet som er satt i gang for å hjelpe dem som er rammet. I Dadaab, som er verdens største flyktningleir, ble jeg imponert over hvor godt systemene fungerte. Hjelpeorganisasjonene har en god arbeidsfordeling og samarbeider godt. Vannforsyningen var spesielt fascinerende. Hver dag sørger CARE for 15 liter vann til nesten en halv million mennesker i Dadaab. Leiren ligger midt i ørkenen, men rett under renner det grunnvann fra et fjell i nærheten. De slipper å bore så dypt, og de trenger ikke å bruke klor. Men de tar nå ut maksimalt av det de kan fra disse borehullene. Motoraggregater går kontinuerlig for å pumpe opp vannet, og det begynner å nærme seg maksimal kapasitet. Naturligvis er alt basert på ganske enkle løsninger. Flyktningene får ingen bugnende fruktfat, bare det de trenger for å overleve. Når de kommer, får de mat for 21 dager, tepper, plastmatter og nye sandaler. Mange har gått så langt at sandalene er helt ødelagt. Deretter får de utdelt mat to ganger i måneden. Alle registreres med bilder og fingeravtrykk, slik at knappe ressurser fordeles på en mest mulig rettferdig måte. Etter registrering og utdeling av mat og utstyr, blir de henvist til et sted å bo. Ofte må de da gå flere kilometer i det endeløse landskapet av telt, men mange er i så dårlig forfatning, at de ikke klarer å bære det de har fått utdelt. CARE låner ut esler med vogner, og arbeider med å utvide denne ordningen. Bedre sikkerhet for kvinner Det er også ting som ikke fungerer godt nok. Kvinner må gå over 20 kilometer for å finne brensel for å lage mat. I et stort område rundt leiren er det helt tomt for ved. Når de går så langt alene, risikerer de å bli overfalt og i verste fall voldtatt. Dette er kanskje en av de største utfordringene for dem som bor i leiren. Et bedre system for brensel vil gjøre hverdagen tryggere for kvinner Vi må trappe opp arbeidet med å sørge for kvinners sikkerhet og følge opp dem som er blitt utsatt for overgrep. Det var betryggende å se at disse problemstillingene ble tatt på alvor. De som har spesielle behov, blir registrert ved ankomst, og får tilbud om oppfølging. Vi trenger likevel en mer systematisk oppsøkende virksomhet. Dette har CARE satt på agendaen. Langsiktig bistand viktig Det er den akutte nødhjelpen som opptar oss akkurat nå, men vi må ikke glemme det langsiktige utviklingsarbeidet. Det er dette som utgjør hoveddelen av CAREs arbeid. Vi må gjøre det vi kan for å bidra til at dette blir den siste store sultkatastrofen i Afrika. Den økonomiske veksten gir nye muligheter, som vi er nødt til å gripe. For at vår støtte skal være mer effektiv, kan vi ikke se på fattige som passive mottakere av hjelp. Bistand skal sette folk i stand til å gjøre mer for seg selv, ikke mindre. Den skal hjelpe nasjoner og lokalsamfunn til å kunne håndtere egne utfordringer. Når regnet til slutt kommer og avlingene igjen gror nordøst i Afrika, må vi ikke glemme at befolkningen fremdeles trenger hjelp. Blant annet gjennom å etablere flere spare- og lånegrupper med din støtte, skal vi jobbe for at færre skal behøve nødhjelp neste gang tørken rammer. icare i nytt format CARE er opptatt av å ha en god dialog med våre støttespillere. Vi foretar for tiden enkelte omlegginger for at våre kommunikasjonskanaler skal være mest mulig effektive. Et redusert icare vil fremdeles komme ut fire ganger i året. Fra neste utgave vil vi følge en ny spare- og lånegruppe i Mali. Alle som ønsker, kan også motta vårt elektroniske nyhetsbrev ved å registrere seg på Der legges også jevnlig ut nyheter om CAREs virksomhet og temaene som opptar oss. Har du innspill til hvordan vi kan kommunisere bedre med våre givere, send en e-post til Støtt CAREs nødhjelpsarbeid: Gi ditt bidrag til kontonummer: eller Ring givertelefon: (200 kr) eller Send sms «CARE» til 2434 (200 kr)

3 4 SPARE- AKTUELT OG LÅNEGRUPPEN KARA BARA AKTUELT 5 Dere kunne ikke funnet et bedre tidspunkt å bringe sammen ledere fra næringsliv, stater, sivilsamfunn og andre innovative partnere for å diskutere Afrikas fremtid. Kofi Annan Lovisenbergs viseadministrerende direktør Anne-Cecilie Kaltenborn, CAREs generalsekretær Torild Skogsholm, treningsekspert Yngvar Andersen og administrerende direktør ved Lovisenberg, Lars Erik Flatø, gleder seg til å komme i gang med skritttellingen. FOTO: Grethe Skaugvoll Yngvar engasjerer sykehusansatte TV-treningsekspert Yngvar Andersen skapte stor entusiasme da han lanserte CAREs skritt-konkurranse for ansatte ved Lovinsenberg dikonale sykehus. I oktober skal mange av de 2000 ansatte ved sykehuset delta i CAREs skrittkonkurranse «Gå i hennes spor». Inntektene går til brønnbygging i Mali. Hver dag i tre uker skal de gå 8000 skritt. Alle som fullfører er med i trekningen av en reise til Mali med CARE. CARE-ambassadør Yngvar Andersen, treningseksperten kjent fra NRKs «Puls», var med på lanseringen for å motivere så mange som mulig til å delta. - Å bedre kårene for kvinner i fattige land, er noe av det viktigste vi kan gjøre her i verden. Nå kan vi faktisk gjøre nettopp det, samtidig som vi gjør noe godt for vår egen helse. Ja, det er en uslåelig kombinasjon, påpekte Andersen i sin inspirasjonstale. Kofi Annan: - Ny optimisme i Afrika Økonomisk vekst skaper nye muligheter for utvikling. CARE arrangerte i sommer en konferanse i Oslo sammen med Norad, Norfund, Utenriksdepartementet og DnB NOR om hvordan næringsinvesteringer i Afrika kan bekjempe fattigdom. Flere hundre representanter fra store multinasjonale selskaper, gründere, bistandsorganisasjoner og stater i sør og nord kom sammen for å dele erfaringer og ideer om hvordan lønnsom butikk kan redusere fattigdommen i Afrika. Felles for alle var overbevisningen om at det er mulig både å tjene penger og bidra til utvikling. - Dere kunne ikke funnet et bedre tidspunkt å bringe sammen ledere fra næringsliv, stater, sivilsamfunn og andre innovative partnere for å diskutere Afrikas fremtid. De enorme mulighetene og potensialet som nå eksisterer i Afrika, har skapt en ny følelse av optimisme, sa FNs tidligere generalsekretær, Kofi Annan, da han åpnet konferansen. Økonomisk vekst - Mer enn noen gang fokuseres det på kontinentets muligheter, ikke problemene og det er god grunn til optimismen. De seneste årene har vi sett betydelig politisk utvikling, friere valg, bedre statlig styring, makroøkonomisk politikk og demokrati. Sammenlignet med andre regioner, har Afrika klart seg bra gjennom finanskrisen. Flere av de ti landene som forventes å ha størst økonomisk vekst de neste fem-ti årene, forventes å være i Afrika, påpekte FNs tidligere generalsekretær. Annan understreket at økonomisk vekst ikke alene løser Afrikas fattigdomsproblem. Den store utfordringen nå er å sørge for at veksten kommer alle til gode, påpekte han. Annan var en av flere talere som etterlyste tettere samarbeid på tvers av sektorer for å oppnå dette. - Hvis vi skal nå alle målene vi har satt oss, må vi være kreative og finne måter å skape partnerskap. Det er bare gjennom å samle våre bestrebelser og ressurser at vi kan takle utfordringene vi står overfor. Det er avgjørende at privat sektor, sivilsamfunnet og stater jobber sammen for å forbedre forholdene for de fattige og oppnå tusenårsmålene, sa Annan. Mobilteknologi sentralt Blant selskapene som var til stede for å presentere sine forretningsmodeller i Afrika, var Ericsson, Telenor, Safaricom, Craft Silicon, ColaLife, Clean Cookstoves, Johnson & Johnson og ToughStuff. Sistnevnte selskap produserer blant annet solide solcellepanel, som gjør det mulig å bruke lyspærer og lade mobiltelefoner i områder uten tilgang på elektrisitet. Ny teknologi for mobil kommunikasjon var et sentralt tema på konferansen. Telenor fortalte at deres mobile banktjenester har gjort det norske teleselskapet til Pakistans største bank målt i antall daglige transaksjoner. I Afrika har mobiltelefoner gitt millioner av mennesker på landsbygda tilgang på enkle banktjenester. Leder for CARE USA, Helene Gayle, fortalte hvordan CARE utnytter mobilteknologi for at mødre og nyfødte i Rwanda skal få bedre helsetjenester. - Når lokale helsearbeidere kan kommunisere direkte med helsemyndigheter og eksperter, får mødre og barna deres den riktige hjelpen til rett tid, sa Gayle. Motsatt side: NRK-veteran Einar Lunde styrte paneldebatten mellom Ted Turner (f.v.), Gro Harlem Brundtland og Kofi Annan. Øverst: Kronprins Haakon deltok under åpningen av seminaret, her sammen med CAREs generalsekretær, Torild Skogsholm. Nederst til venstre: Konferansen New African Connections var en møteplass for entreprenører, næringslivsledere og bistandsarbeidere. Nederst til høyre: CARE USAs president, Helene Gayle, holdt innlegg om CAREs arbeid for kvinners helse. Alle foto: Tomas Moss - Vi gleder oss Flere av de ansatte ved sykehuset har brukt skritttellere tidligere, men de tror det blir enklere å motivere seg selv når de deltar i konkurransen. - Dette er jo et konsept det ikke går an å være imot. Det å telle skritt er noe alle kan gjøre, uansett hvor god eller dårlig form man er i. Og det er klart det gir ekstra motivasjon å vite at vi hjelper kvinner i Mali. Ja, vi gleder oss virkelig til dette, sier Hanne Kristin Pedersen, som leder seksjonen for sped- og småbarn ved Nic Waals Institutt. CARE arrangerte konkurransen «Gå i hennes spor» for første gang i vår. Det ble en stor suksess, og vi er allerede i gang med å planlegge neste års konkurranse.

4 6 Afrikas Horn Afrikas HoRN 7 En katastrofe som kunne vært unngått Hva gjør CARE? CARE har hittil nådd 1,5 millioner mennesker med forskjellige typer nødhjelp. Det arbeides med å finne finansiering til å hjelpe i alt 1,8 millioner mennesker i regionen. Ca. 13,3 millioner mennesker er avhengige av nødhjelp for å overleve i Somalia, Kenya, Etiopia og Djibouti. Deler av Eritrea og Uganda er også rammet av tørken. Ca mennesker står ifølge FN i fare for å dø de neste månedene, hvis nødhjelpen ikke trappes opp. Det er erklært hungersnød i seks av 18 regioner i Somalia. De sørlige delene av landet er hardest rammet, men katastrofen sprer seg også nordover. Mange har den seneste tiden mistet livet på vei i overfylte båter til borgerkrigsherjede Jemen. Over en fjerdedel av Somalias anslagsvis ni millioner innbyggere har forlatt sine hjem på grunn av tørken. Mange av flyktningene er kvinner som reiser alene med barn. Faren for overfall og seksuelle overgrep på veien er stor. Siden i vår har gjennomsnittlig 1200 flyktninger har hver dag kommet til verdens største flyktningleir, Dadaab, nordøst i Kenya. Målt i antall innbyggere, er leiren nå på størrelse med Oslo by. På tross av en pågående opptrapping i Dadaab, er kapasiteten til å ta imot nyankomne flyktninger nær bristepunktet. Leiren ble bygget i 1991 for å kunne ta imot maksimalt flyktninger. 1. september i år var antallet Anslagsvis ventet på å bli registrert utenfor leiren. Over somaliere bor i flyktningleiren Dollo Ado i Etiopia av dem har kommet i år. I flyktningleiren Dadaab nær den kenyanske grensen til Somalia har CARE hovedansvar for distribusjon av mat og vann, samt skolegang for barna. CARE distribuerer hver dag om lag 389 tonn mat til flyktninger og om lag 7,5 millioner liter vann, som skal gi mennesker minst 15 liter til daglig forbruk. CARE har 270 ansatte i leiren, i tillegg til at 1800 flyktninger deltar i arbeidet. CARE bidrar også til forebygging av seksuell vold og overgrep, samt støtte til ofre. Antall rapporterte tilfeller er femdoblet sammenlignet med i fjor. De seneste tre månedene har 4700 flykninger benyttet CAREs tilbud om rådgivning og psykososial støtte i Dadaab. I Somalia og Etiopia driver CARE hovedsakelig distribusjon av mat og vann. Støtt CAREs nødhjelpsarbeid: Gi ditt bidrag til kontonummer , ring givertelefon (200 kr) eller send sms «CARE» til 2434 (200 kr) Hvorfor skjer det? Afrikas Horn har de seneste tre årene opplevd den verste tørkeperioden på 60 år. For hver mislykkede innhøstning, er befolkningen blitt i dårligere stand til å klare seg gjennom nye kriser. Lokale forebyggende tiltak, som utbedring av vannsystemer og kornlagre, bidrar likevel til at antallet døde vil være noe lavere enn ved tidligere tørkekatastrofer, særlig i Etiopia, mens i Somalia er krig, konflikt og fraværet av en fungerende stat med på å forverre krisen. Etiopia Kenya Djibouti Somalia milliarder norske kroner anslås nødhjelpen på Afrikas Horn å koste. Hittil er om lag seks milliarder blitt gitt. Det er ventet å falle mindre nedbør enn vanlig også neste regnsesong. Dermed kan krisen i verste fall fortsette til august neste år. CARE sørger for distribusjon av 15 liter vann daglig til nærmere en halv million mennesker i flyktningleiren Dadaab i Kenya. FOTO: Kate Holt Til tross for at katastrofen ble varslet flere måneder i forveien, fikk ikke hjelpeorganisasjonene i området penger til å trappe opp virksomheten før den hadde inntruffet. Dette skyldes delvis at det er et gap mellom finansiering til langsiktig utviklingshjelp og akutt nødhjelp. Det gis lite penger spesielt til forebygging av katastrofer. Innbyggertall Antall flyktninger Forflytning Flyktningleir Lite rammet Kritisk Krise Nød Katastrofe Kilde: OCHA

5 8 ENQUÊTE Reportasje ETIOPIA 9 Bloggere engasjerer seg for kvinner på Afrikas Horn 1. Hvorfor ønsket du å skrive om CARE sitt arbeid på Afrikas Horn? 2. Hvilke reaksjoner har du fått på innlegget ditt? 3. Hva håper du å oppnå med å skrive om en slik sak? 4. Hva har gjort mest inntrykk på deg? - Vi kan ikke bare leve av beitedyr Dama Godana i butikken hun har startet med lån fra en av CAREs spare- og lånegrupper i Sør-Etiopia. FOTO: Audree Montpetit/CARE Karianne Gamkinn «Mammadamen» Nesoddtangen Ca lesere hver uke. 1. Bildene vi ser i media, gjør inntrykk. Jeg er glad for at CARE også jobber utenfor selve nødhjelpssituasjonen. Det langsiktige arbeidet er så viktig. Samtidig har jeg tenkt på at det at kvinner blir utsatt for overgrep når de er i en slik sårbar situasjon, er veldig underkommunisert. Det er viktig at noen snakker for dem og hjelper dem. 2. Jeg har fått mange positive tilbakemeldinger etter at jeg skrev innlegget. En del kommenterte direkte i bloggen. Enda flere har spredt innlegget på Twitter og Facebook. Sånn sett er jo sosiale medier genialt. Man kan få stor oppmerksomhet ved å spre budskapet. 3. Jeg håper at jeg har bidratt til at flere har funnet fram til CARE og gitt et bidrag. Min tanke var at bloggen min kunne være en kanal som satte folk i kontakt med CARE. Og det tror jeg har skjedd. Det er veldig mange flotte folk i Norge som gjerne støtter, men vi trenger nok alle et lite puff bak. 4. Jeg er nettopp blitt mamma på nytt, så det som har gjort mest inntrykk på meg er å se bilder av barn som er helt apatiske på grunn av sult. Heidi Flesland «Fru Fly» Bergen Ca lesere hver uke. 1. Fattigdom, og spesielt barn som rammes av fattigdom, er noe jeg bryr meg spesielt om, ettersom jeg har arbeidet i barnevernet i flere år. Kontrastene er så store. Min egen baby har ALT. Mange der nede har ingenting. Hvis jeg kan hjelpe CARE til å hjelpe flere, er det fantastisk. 2. Jeg har fått bare positive kommentarer. En del har kommentert selve innlegget, men jeg har også fått en del e-post. Folk skriver at de synes det er så fint at bloggere tør å ta opp slike alvorlige temaer. 3. At folk gir penger! I tillegg håper jeg å skape større bevissthet om saken. For at vi skal kunne ta inn over oss en så ufattelig stor krise, er det viktig å appellere til det personlige. Derfor var det viktig for meg å beskrive mine følelser og forhåpentligvis berøre leserne på en annen måte enn ved bare å ramse opp tall og fakta. 4. Det som har gjort mest inntrykk på meg, er nok kvinnene og barna, spesielt de aller minste barna. Jeg har prøvd å sette meg inn i hvordan det må føles som mor ikke å kunne gi mat til spedbarnet sitt. Det går ikke an. Det er så sterkt. Jeg er glad for at CARE og andre hjelpeorganisasjoner finnes og gjør en så fantastisk jobb. Pia Skjelstad «Pias verden» Kongsberg Ca lesere hver uke. 1. Jeg har selv studert utviklingsstudier, men bloggen min er ikke samfunnskritisk, så jeg synes det er litt vanskelig å ta opp sånne alvorlige temaer. Og det er jo alltid nød og vanskeligheter i verden, men akkurat denne krisen måtte jeg bare skrive om. Når FN begynner å bruke ord som «sultkatastrofe» og «hungersnød», da vet jeg at det er virkelig ille. 2. Det er nok mange som ikke makter å ta inn over seg hva menneskene på Afrikas Horn gjennomlever nå, men jeg har faktisk fått mange positive tilbakemeldinger. Flere har takket for påminnelsen. 3. Jeg ville spre budskapet om situasjonen på Afrikas Horn til mine lesere. Jeg håper mange spredte det videre. Jeg vet jo at kvinner og barn alltid rammes ekstra hardt i slike kriser. Derfor ville legge til rette for at folk kunne støtte nettopp CAREs arbeid. 4. Når man er mamma selv, kan man så vidt begynne å forestille seg hvordan mødrene som rammes der nede, må ha det. De umenneskelige valgene. Det er veldig vondt å se og veldig vondt å tenke på. Jeg har selv bodd i Afrika, og sett mye nød, så jeg vet hvor viktig organisasjonenes arbeid er. Hanne Christin Kaland «Dentinista» Stavanger Ca lesere hver uke. 1. Jeg er veldig enig i CAREs visjon om å hjelpe kvinnene. Jeg tror virkelig på det dere driver med. Jeg følger med på nyhetene, men er også gravid og blir veldig lett rørt. Skulle ønske jeg kunne gjort mer. 2. Jeg får ikke så mange kommentarer, men noen har kommentert om kontraster til andre innlegg. Veldig sant. Dagen før innlegget mitt om Afrikas Horn, skrev jeg om et Ikeateppe. 3. Jeg håper jeg kunne hjelpe til at flere setter inn penger. Hvis CARE får flere penger, kan dere hjelpe flere, og hvis bloggen min kan få flere til å gi, er det fantastisk. 4. Radmagre barn som har mistet glansen i øynene. At mødre må gå fra barna sine. Spesielt når jeg har barn i magen selv. Alle de som sulter, det er så ufattelig. Søretiopiske Dama Godana mener mer varierte inntektskilder er nødvendig for at folk på landsbygda skal klare seg bedre gjennom tørkeperioder. Store kontraster preger hjemstedet til Dama Godana sør i Etiopia. Akkurat nå er bakken grønn. Det har falt sporadisk regn de seneste ukene, men snart vil solen ha tørket vegetasjonen bort igjen. Fukten i jorda stikker ikke dypt, etter flere regnsesonger uten nedbør. Omstreifende beitedyr har lenge hatt for lite å spise. Dama har mistet syv av sine 17 kyr, selv om hun har brukt alle sine oppsparte midler på dyrefor og vann. Nå vil hun selge seks av de gjenværende kyrne for å kunne kjøpe mat til seg selv og familien. Skjøre levebrød De fleste som bor i denne regionen, er kvegnomader. De er helt avhengige av sine kyr, geiter, sauer og kameler for å overleve. På grunn av tørken, har mange dyr dødd. Menneskene står da igjen uten noe å leve av. Faren for at de vil komme til å mangle mat, er stor, særlig siden det ikke er ventet regn på flere måneder. For å få et mest mulig nøyaktig inntrykk av hvordan den pågående tørken har påvirket situasjonene for befolkningen sør i Etiopia, har CARE samlet grupper i forskjellige lokalsamfunn og spurt hva slags behov de har. Hvordan kan CARE best bistå dem? I et hav av fargerike antrekk, var 43 år gamle Dama den første vi la merke til. Hun utstrålte den slags selvtillit som kommer av å ha taklet utfordringer gjennom et hardt liv. Ektemannen hennes omkom i en bilulykke, og hun måtte forsørge fire barn alene. Da diskusjonen kom i gang, tok hun ledelsen. Hun forklarte på vegne av gruppen hva som er deres fremste utfordringer og behov. I tillegg til mat, vann og dyrefor, la hun vekt på støtte til fortsatt å kunne drive landsbyenes spare- og lånegrupper. Disse hadde gitt henne selv flere ben å stå på økonomisk. Hun mente det var viktig å gi flere støtte til å kunne skaffe mer varierte inntektskilder enn bare husdyrhold. Slik ville både de selv og lokalsamfunnet som helhet bli mindre sårbare overfor tørke. Tok opp lån og startet butikk Gjennom CARE-prosjektet Regional Reliance Enhancement Against Drought, har Dama i løpet av de seneste fire årene tatt opp to lån fra spare- og lånegrupper, hvert på 2000 Birr (om lag 600 norske kroner). Hun har kjøpt underernærte dyr til lav pris, fetet dem opp og solgt dem med fortjeneste. Med pengene hun har tjent, har hun investert i en liten butikk. I dag er hun gjeldfri og leder nettverket av spare- og lånegrupper som i sin tid ga henne lånene. Dama ser store fordeler ved å ha mer varierte inntektskilder i et område hvor de aller fleste lever av beitedyr på felles arealer. Hun oppfordrer andre til å følge hennes eksempel. Om ikke alle kan leve av kjøp og salg, vil en mer sammensatt økonomi uansett gjøre lokalsamfunnene mindre sårbare. - Det er viktig å ha mer varierte levebrød, for at vi skal bli mindre rammet av tørke, sier hun, og forklarer hvordan dette reduserer risikoene og øker mulighetene til å kompensere for høyere matpriser. Også hun selv er hardt rammet av den pågående tørken, men pengene som hun har spart seg opp, gjør henne i stand til både å fø familien og beholde buskapen. - Fordi jeg driver med handel, er jeg ikke fullstendig avhengig av beiteland til dyrene, sier hun stolt. Forebygging er mulig Dama viser med sin historie at lokal forebygging av matkriser er mulig. Ved at noen finner alternative måter å tjene penger, inspirerer de andre til Som CARE-venn støtter du etablering av flere spare- og lånegrupper entreprenørskap. De skaper arbeidsplasser, inntekter og øker til slutt lokalbefolkningens valgmuligheter. Hennes eksempel viser også at når spare- og lånegrupper brukes på rett måte, kan de hjelpe familier å skaffe nok mat selv når det er tørke. CAREs mål er at Dama ikke skal fortsette å være helt enestående i sin region.

6 10 Spare- og LånegruppeR NIGER 11 Zara Haladou har ansvaret for driften av spare- og lånegruppenes kornlager i landsbyen Danja sørvest i Niger. Takket være kornlageret og gruppenes sparekasser, klarte de seg bedre gjennom tørken i FOTO: Josh Estey Kvinner forbereder seg på nye kriser Som CARE-venn bidrar du til at flere spare- og lånegrupper blir etablert og at flere mennesker får tryggere tilgang til mat og vann når en krise rammer. Under: Kounye Adamou, Baliba Ibio og Fafi Issa driver kornbanken i landsbyen Nassarawa sør i Niger. - Vi har hjulpet mange med å klare seg gjennom tørkeperioden. Uten kornbanken ville enda flere ha måttet reise for å finne annet arbeid, fortalte de i fjor høst. FOTO: Anders Nordstoga Vil du eller noen du kjenner bli CARE-venn? Registrer dere på Takk til våre støttespillere: Matkriser rammer mange afrikanske land igjen og igjen. Noen ganger vokser de til å bli sultkatastrofer, som den vi nå ser på Afrikas Horn. Spareog lånegruppene er CAREs viktigste forebyggende tiltak. Medlemmene i spare- og lånegruppene blir bedre i stand til å klare seg gjennom perioder med tørke og høye matpriser. Hver dag ser vi at denne enkle metoden gjør situasjonen bedre for mange kvinner og familiene deres. Som CARE-venn bidrar du til at flere spare- og lånegrupper blir etablert og at flere mennesker får tryggere tilgang til mat og vann når en krise rammer. CARE støtter i dag spare- og lånegrupper i 21 afrikanske land, deriblant grupper i tørkerammede Kenya og Etiopia. Tørke er uunngåelig, men ikke hjelpeløshet. Nå arbeider CARE også med å etablere flere spareog lånegrupper i Somalia, hvor det er et enormt behov for å få organisert forebyggende arbeid gjennom spareog lånegrupper. Med din støtte får kvinner og deres familier hjelp til å komme seg gjennom krisen. Forberedt på dårlige tider Tørke er uunngåelig, men ikke hjelpeløshet. På landsbygden i Niger, et av verdens fattigste land, kommer kvinner i spare- og lånegrupper sammen for å organisere kornlagre. På den afrikanske landsbygda er det vanligvis kvinnene som har ansvaret for å skaffe mat til familien. En felles sparekasse og kornlager hjelper dem å takle tørketider og høye matpriser. De trenger ikke gå dagevis til markeder der de kanskje ikke har råd til å kjøpe noe. Med tidlig støtte fra organisasjoner som CARE, unngår de å selge eller slakte husdyrene når avlingene svikter. Færre må reise for å se etter arbeid på større gårder eller byer i naboland. Dette skjedde i Niger i fjor. I landsbyen Nassarawa, sør i landet, kom aldri regnet om våren. Avlingen ble mager. Om lag hundre av beboerne reiste til slektninger eller tok arbeid som hushjelper i Niamey. Vanligvis reiser bare menn til Nigeria for å finne arbeid på større gårder, men den sommeren reiste også flere kvinner. Det ville vært enda verre uten kornbanken, forteller Kounye Adamou, Baliba Ibio og Fafi Issa, som sammen har ansvaret for å administrere den på vegne av landsbyens spare- og lånegrupper. - Vi har hjulpet mange med å klare seg gjennom tørkeperioden, fortalte de icare i fjor høst. Uten kornbanken ville enda flere ha måttet reise fra landsbyen. Vi lånte ut mye korn på kreditt denne sommeren. 457 sekker, fortalte Fafi da icare snakket med henne i fjor høst. De har også fått hjelp av CARE med bedre såkorn. Gjennom flere prosjekter i Niger bistås bønder med å velge frø som vokser raskere og gir større avkastning. De lærer andre måter å øke avlingen, som å plante færre frø med større mellomrom og benytte mer effektive og bærekraftige vanningsmetoder. Fattigdommens onde sirkel Når bønder må reise for å finne annet arbeid, kan de ikke dyrke egen jord. Når husdyrene dør, forsvinner hele familiekapitalen. Slik er fattigdommens onde sirkel: Etter hver krise er lokalsamfunn enda dårligere rustet til å møte den neste. Sult-katastrofer tar liv og forårsaker varige helseskader hos barn, men de er også blant de viktigste bremseklossene for varig utvikling. Sultkatastrofen i Somalia, Etiopia, Kenya, Djibouti og Uganda er et godt eksempel på denne onde sirkelen. Den forrige alvorlige tørken rammet området i 2008 og Den ødela livsgrunnlaget for millioner av mennesker som levde av landbruk og husdyrhold. Mange av dem klarte ikke å komme på fote igjen, før regnet på nytt uteble høsten Da hadde de ingenting å tære på.

7 Solbekk Møbler AS

8 Steinsprutskade ordnes EFFEKTIVT og KOSTNADSFRITT for deg *, uansett bilmerke og modell. Venter du til ruta sprekker, må du betale egenandel. Samarbeidspartner med...og du: trenger du bil mens du venter, får du låne en av oss! * v/kasko eller delkasko Skriv inn adresse

9 Returadresse: CARE Universitetsgata 12, 0164 OSLO Gjør en forskjell, bli CARE-venn! For 230 kroner i måneden hjelper du fattige kvinner og deres familier til en bedre hverdag og en tryggere fremtid. Registrer deg på ring eller send CARE til Følg CARE på internett:

Saksnr Innhold PS 61/11 Godkjenning av protokoll fra formannskapets møte 29. juni 2011 PS 62/11 Kampanje for de sultrammede på Afrikas Horn

Saksnr Innhold PS 61/11 Godkjenning av protokoll fra formannskapets møte 29. juni 2011 PS 62/11 Kampanje for de sultrammede på Afrikas Horn Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: 1119 (v/kommunestyresalen), Levanger Rådhus Dato: 17.08.2011 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har

Detaljer

Vi kan ikke. stoppe. tørke. Vi kan. stoppe. katastrofer. 6 7: Ny utviklingsminister fikk huskelapp av CARE

Vi kan ikke. stoppe. tørke. Vi kan. stoppe. katastrofer. 6 7: Ny utviklingsminister fikk huskelapp av CARE 3 5: Grønnsakshage hjelper landsby i Niger gjennom tørke 6 7: Ny utviklingsminister fikk huskelapp av CARE 10 12: Mor i Mali fikk hjelp av spare- og lånegruppen da barnet ble sykt n r. 2 2 0 1 2 t e m

Detaljer

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg.

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg. Intervju med Thaer Presentasjon Thaer er 28 år og kommer fra Bagdad, hovedstaden i Irak. Han kom til Norge for tre år siden som overføringsflyktning. Før han kom til Norge var han bosatt ca. ett år i Ron

Detaljer

Å VÆRE BARN I AFGHANISTAN. Å vokse opp i fattigdom

Å VÆRE BARN I AFGHANISTAN. Å vokse opp i fattigdom Å VÆRE BARN I AFGHANISTAN Å vokse opp i fattigdom Å være fattig Afghanistan er et av verdens fattigste land, men hva innebærer det egentlig å være fattig? - Ikke ha ordentlige sko, ikke engang om vinteren.

Detaljer

Velkommen til minikurs om selvfølelse

Velkommen til minikurs om selvfølelse Velkommen til minikurs om selvfølelse Finn dine evner og talenter og si Ja! til deg selv Minikurs online Del 1 Skap grunnmuren for din livsoppgave Meningen med livet drømmen livsoppgaven Hvorfor god selvfølelse

Detaljer

Til et barn. - Du er en jente som kan virke stille, men jeg tror at det er et fyrverkeri der inne

Til et barn. - Du er en jente som kan virke stille, men jeg tror at det er et fyrverkeri der inne Hedringsstund På den siste samlingen med 4 mødre og 6 barn som har opplevd vold, skulle alle hedre hverandre. Her er noe av det som ble sagt. Samlingen ble noe av det sterkeste terapeutene hadde opplevd.

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

Så hva er affiliate markedsføring?

Så hva er affiliate markedsføring? Så hva er affiliate markedsføring? Affiliate markedsføring er en internettbasert markedsføring hvor Altshop belønner deg for hver kunde som du rekrutterer til Altshop. Vi vil ta godt hånd om dem for deg

Detaljer

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO Bilde 1 Hei! Jeg heter Mirjam. Jeg er seks år og bor i Kairo. Bilde 2 Kairo er en by i Egypt. Hvis du skal til Egypt, må du reise med fly i syv timer. Bilde 3 Det er et

Detaljer

June,Natalie og Freja

June,Natalie og Freja June,Natalie og Freja Forord: Vi har skrevet om fattigdom og vannmangel. Dette er et stort problem for mange milliarder mennesker nå til dags. Mennesker kjemper og dør for vannet. Folk lider på grunn av

Detaljer

Kristin Ribe Natt, regn

Kristin Ribe Natt, regn Kristin Ribe Natt, regn Elektronisk utgave Forlaget Oktober AS 2012 Første gang utgitt i 2012 www.oktober.no Tilrettelagt for ebok av Type-it AS, Trondheim 2012 ISBN 978-82-495-1049-8 Observer din bevissthet

Detaljer

I tidligere har jeg skrevet om hvor stor betydning undervisning om ekteskap for shanfolket er. Og jeg har igjen sett hvor viktig dette er.

I tidligere har jeg skrevet om hvor stor betydning undervisning om ekteskap for shanfolket er. Og jeg har igjen sett hvor viktig dette er. Nyheter fra arbeidet i Fang I tidligere har jeg skrevet om hvor stor betydning undervisning om ekteskap for shanfolket er. Og jeg har igjen sett hvor viktig dette er. Jeg spurte en norsk familie, som er

Detaljer

Tale NOREPS. 27.november. Anita Krohn Traaseth/Innovasjon Norge

Tale NOREPS. 27.november. Anita Krohn Traaseth/Innovasjon Norge Tale NOREPS 27.november Anita Krohn Traaseth/Innovasjon Norge Kjære alle sammen - velkommen til Innovasjon Norge og denne årlige faste møteplassen i regi av nettverket NOREPS The Norwegian Emergency Preparedness

Detaljer

Spørreskjema for elever 5.-10. klasse, høst 2014

Spørreskjema for elever 5.-10. klasse, høst 2014 Spørreskjema for elever 5.-10. klasse, høst 2014 (Bokmål) Du skal IKKE skrive navnet ditt på noen av sidene i dette spørreskjemaet. Vi vil bare vite om du er jente eller gutt og hvilken klasse du går i.

Detaljer

Hjelpen kommer frem! Filippinene 1. desember 2013

Hjelpen kommer frem! Filippinene 1. desember 2013 Filippinene 1. desember 2013 Hjelpen kommer frem! ShelterBox Norway sender ut dette nyhetsbrevet til de som velvillig har bidratt med donasjoner. Forrige nyhetsbrev var datert 22. november. Dette er tilgjengelig

Detaljer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Demonstrasjon av tre stiler i rådgivning - Målatferd er ikke definert. 1. Sykepleieren: Ja velkommen hit, fint å se at du kom. Berit: Takk. 2. Sykepleieren:

Detaljer

ET ØYEBLIKKSINTERVJU MED OLE HENRIK KONGSVIK, DAGLIG LEDER OG GRÜNDER I OK FOTO. - Intervjuet (og [amatør]fotografert) av Ole Mads Sirks Vevle.

ET ØYEBLIKKSINTERVJU MED OLE HENRIK KONGSVIK, DAGLIG LEDER OG GRÜNDER I OK FOTO. - Intervjuet (og [amatør]fotografert) av Ole Mads Sirks Vevle. ET ØYEBLIKKSINTERVJU MED OLE HENRIK KONGSVIK, DAGLIG LEDER OG GRÜNDER I OK FOTO. - Intervjuet (og [amatør]fotografert) av Ole Mads Sirks Vevle. OM NAVNET «OK FOTO».., OK Foto. - Stemmer det. Husker du

Detaljer

Det magiske klasserommet fred Lærerveiledning

Det magiske klasserommet fred Lærerveiledning Det magiske klasserommet fred Lærerveiledning www.reddbarna.no/klasserom Innholdsfortegnelse Kjære lærer s. 3 Oversikt over Det magiske klasserommet fred s. 4-7 Aktuelle kompetansemål s. 7 Undervisningsopplegg

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

EIGENGRAU av Penelope Skinner

EIGENGRAU av Penelope Skinner EIGENGRAU av Penelope Skinner Scene for en mann og en kvinne Manuset ligger ute på NSKI sine sider, men kan også kjøpes på www.adlibris.com Cassie er en feminist som driver parlamentarisk lobbyvirksomhet.

Detaljer

Midlands-fadder. Skap en bedre verden et barn av gangen. Hvorfor donere gjennom Midlands Children Hope Project? Bli sponsor. Organisasjonen.

Midlands-fadder. Skap en bedre verden et barn av gangen. Hvorfor donere gjennom Midlands Children Hope Project? Bli sponsor. Organisasjonen. M I D L A N D S C H I L D R E N H O P E P R O J E C T Midlands-fadder Skap en bedre verden et barn av gangen Hvorfor donere gjennom Midlands Children Hope Project? - 100% av ditt donerte beløp vil gå direkte

Detaljer

Det barn ikke vet har de vondt av...lenge Gjør noe med det, og gjør det nå!

Det barn ikke vet har de vondt av...lenge Gjør noe med det, og gjør det nå! 3 møter med Eg Det barn ikke vet har de vondt av...lenge Gjør noe med det, og gjør det nå! Regional konferanse Lillehammer 26.10.2010 Ellen Walnum Barnekoordinator/erfaringskonsulent Sørlandet sykehus

Detaljer

Hva er bærekraftig utvikling?

Hva er bærekraftig utvikling? Hva er bærekraftig utvikling? Det finnes en plan for fremtiden, for planeten og for alle som bor her. Planen er bærekraftig utvikling. Bærekraftig utvikling er å gjøre verden til et bedre sted for alle

Detaljer

Kjære kamerater, gratulerer med dagen!

Kjære kamerater, gratulerer med dagen! LISE SELNES TALE PÅ SKOGVANG 1. MAI 1015 Kjære kamerater, gratulerer med dagen! Jeg er veldig glad for at jeg får lov til å være akkurat her i dag, sammen med dere. Jeg vil takke for det og jeg vil ikke

Detaljer

Et lite svev av hjernens lek

Et lite svev av hjernens lek Et lite svev av hjernens lek Jeg fikk beskjed om at jeg var lavmål av deg. At jeg bare gjorde feil, ikke tenkte på ditt beste eller hva du ville sette pris på. Etter at du gikk din vei og ikke ville se

Detaljer

01.12.2009 09:10 QuestBack eksport - Sosiale medier

01.12.2009 09:10 QuestBack eksport - Sosiale medier Sosiale medier Publisert fra 19.10.2009 til 02.11.2009 826 respondenter (1 unike) 1. Din alder: 1 Under 15 0,0 % 0 2 15-19 3,9 % 32 3 20-24 11,7 % 97 4 25-29 22,0 % 182 5 30-39 36,2 % 299 6 40-49 18,4

Detaljer

MIN SKAL I BARNEHAGEN

MIN SKAL I BARNEHAGEN MIN SKAL I BARNEHAGEN Bilde 1: Hei! Jeg heter Min. Jeg akkurat fylt fire år. Forrige uke hadde jeg bursdag! Jeg bor i Nord-Korea. Har du hørt om det landet før? Der bor jeg sammen med mamma, pappa, storebroren

Detaljer

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof.

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. PROOF av David Auburn Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. Forhistorie: Cathrine og Line er søstre, svært ulike av natur. Deres far,

Detaljer

Mødre tror på en super fremtid. 7: Puls-Yngvar støtter verdens mødre på morsdagen. 4 5: Line Verndal møtte sterke kvinner i Uganda

Mødre tror på en super fremtid. 7: Puls-Yngvar støtter verdens mødre på morsdagen. 4 5: Line Verndal møtte sterke kvinner i Uganda 4 5: Line Verndal møtte sterke kvinner i Uganda 7: Puls-Yngvar støtter verdens mødre på morsdagen 8 11: Bli kjent med spare- og lånegruppen «Kvinners håp» nr. 1 2012 tema: kvinners rettigheter hjelp til

Detaljer

Ikke trekk ut avskjeden i barnehagen!

Ikke trekk ut avskjeden i barnehagen! Ikke trekk ut avskjeden i barnehagen! Unngå å dille og dalle når du leverer barnet i barnehagen. Er du bestemt og tydelig gjør du dere begge en tjeneste. Illustrasjonsfoto: Shutterstock Synes du det er

Detaljer

Det er en glede å ønske dere velkommen til Næringslivets Hus, og til

Det er en glede å ønske dere velkommen til Næringslivets Hus, og til Næringslivets Hovedorganisasjon Tale: 2. mars 2017 Taler: Adm. direktør Kristin Skogen Lund Tildelt tid: 10 min. Antall ord: 1000 Bærekraftsmål og forretningsmuligheter Åpningsinnlegg @ Næringslivets konferanse

Detaljer

Kvinner til topps i norsk landbruk

Kvinner til topps i norsk landbruk Kvinner til topps i norsk landbruk Innlegg på kvinnekonferansen Kvinnebønder og bondekvinner - Kathrine Kleveland 11.03.13 Takk for invitasjonen til en spennende dag rundt et viktig tema! Først vil jeg

Detaljer

En øvelse for å bli kjent i lokalmiljø og på ulike arbeidsplasser. Passer best å gjøre utenfor klasserom.

En øvelse for å bli kjent i lokalmiljø og på ulike arbeidsplasser. Passer best å gjøre utenfor klasserom. Kreative øvelser ikke bare til SMART: 2. Hva er til for hvem? 3. Mester 1. Vi slipper egg 4. Ideer for ideenes skyld 7. Dette har vi bruk for! 10. Saker som ikke brukes? 13. Det fantastiske ordparet 5.

Detaljer

Skoletorget.no Moses KRL Side 1 av 6

Skoletorget.no Moses KRL Side 1 av 6 Side 1 av 6 De ti landeplager Sist oppdatert: 4. januar 2003 Denne teksten egner seg godt til enten gjenfortelling eller opplesning for barna. Læreren bør ha lest gjennom teksten på forhånd slik at den

Detaljer

For vi drammensere er glade i byen vår, og det å gjøre Drammen til et godt sted å bo, er vårt felles prosjekt.

For vi drammensere er glade i byen vår, og det å gjøre Drammen til et godt sted å bo, er vårt felles prosjekt. Sammen mot radikalisering og voldelig ekstremisme Jeg er glad for å ønske dere alle, og spesielt statsminister Erna Solberg, velkommen til dette møtet. Jeg setter pris på at dere har tatt dere tid, en

Detaljer

NOTATER TIL POWERPOINT: BARN PÅ FLUKT - MELLOMTRINNET

NOTATER TIL POWERPOINT: BARN PÅ FLUKT - MELLOMTRINNET NOTATER TIL POWERPOINT: BARN PÅ FLUKT - MELLOMTRINNET 1. SOS-barnebyer er en internasjonal humanitær organisasjon som jobber for å sikre barn omsorg og beskyttelse. 2. Ingen barn klarer seg alene. Likevel

Detaljer

Foreldrehefte. Når barn opplever kriser og sorg

Foreldrehefte. Når barn opplever kriser og sorg Foreldrehefte Når barn opplever kriser og sorg I løpet av livet vil alle mennesker oppleve kriser. Mange barn opplever dette allerede tidlig i barndommen. Kriser kan være dramatiske hendelser som skjer

Detaljer

Hva gjør du når det er HELT KRISE? Norsk Havneforenings fagseminar 2012 Informasjonssjef Anne Kristin Hjukse i Oslo Havn KF

Hva gjør du når det er HELT KRISE? Norsk Havneforenings fagseminar 2012 Informasjonssjef Anne Kristin Hjukse i Oslo Havn KF Hva gjør du når det er HELT KRISE? Norsk Havneforenings fagseminar 2012 Informasjonssjef Anne Kristin Hjukse i Oslo Havn KF Havnedrift er risikofylt Tre hovedelementer i god krisekommunikasjon ET VARMT

Detaljer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. (Ukodet) Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør

Detaljer

Innledning. De tre rådene jeg vil ta for meg i denne e boken er: 1. Sett på turboen 2. Bytt jobb 3. Skaff deg flere inntektskilder

Innledning. De tre rådene jeg vil ta for meg i denne e boken er: 1. Sett på turboen 2. Bytt jobb 3. Skaff deg flere inntektskilder TRE RÅD FOR VIDEREKOMNE http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning I denne e boken skal jeg ta for meg tre råd for hvordan man kan komme videre, gitt at man har det grunnleggende på plass. Dette er altså

Detaljer

En eksplosjon av følelser Del 3 Av Ole Johannes Ferkingstad

En eksplosjon av følelser Del 3 Av Ole Johannes Ferkingstad En eksplosjon av følelser Del 3 Av Ole Johannes Ferkingstad MAIL: ole_johannes123@hotmail.com TLF: 90695609 INT. SOVEROM EVEN MORGEN Even sitter å gråter. Han har mye på tankene sine. Han har mye å tenke

Detaljer

Når noen i familien er syke påvirker det hele familien. Dette gjelder både fysiske og psykiske sykdommer.

Når noen i familien er syke påvirker det hele familien. Dette gjelder både fysiske og psykiske sykdommer. Dette er sider for deg som er forelder og sliter med psykiske problemer Mange har problemer med å ta vare op barna sine når de er syke Det er viktig for barna at du forteller at det er sykdommen som skaper

Detaljer

GIVERGLEDENR. 2. Informasjon for Norges Blindeforbunds givere. Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp

GIVERGLEDENR. 2. Informasjon for Norges Blindeforbunds givere. Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp GIVERGLEDENR. 2 2004 Informasjon for Norges Blindeforbunds givere Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp Jeg har selv opplevd at synet har sviktet meg. Og vet hvor vanskelig

Detaljer

Ordenes makt. Første kapittel

Ordenes makt. Første kapittel Første kapittel Ordenes makt De sier et ord i fjernsynet, et ord jeg ikke forstår. Det er en kvinne som sier det, langsomt og tydelig, sånn at alle skal være med. Det gjør det bare verre, for det hun sier,

Detaljer

Angrep på demokratiet

Angrep på demokratiet Angrep på demokratiet Terroraksjonen 22. juli 2011 var rettet mot regjeringskvartalet i Oslo og mot AUFs politiske sommerleir på Utøya. En uke etter omtalte statsminister Jens Stoltenberg aksjonen som

Detaljer

Kjære Stavanger borger!!

Kjære Stavanger borger!! Kjære Stavanger borger Nok en gang ønsker vi DEG velkommen til din nye og etter hvert meget spennende by-portal på Facebook. Vi anbefaler deg nå til også å ta litt tid ut av din travle dag for å lese dette

Detaljer

Du setter en ny trade som ser utrolig lovende ut og får en god natt med søvn. Du står opp dagen derpå og ser du fikk traden din og markedet

Du setter en ny trade som ser utrolig lovende ut og får en god natt med søvn. Du står opp dagen derpå og ser du fikk traden din og markedet TRADERS MENTALITET Hva er det viktigste når du skal trade? Er det nye publiserte tall? Nyheter? Trender? Naturkatastrofer? 9/11? Opec? Oljelagre i USA? Oppdatrete jobbtall kl. 14:30? President Obamas tiltredelse/avgang?

Detaljer

Informasjon til alle delegasjonene

Informasjon til alle delegasjonene Informasjon til alle delegasjonene Dere har reist til hovedstaden i Den demokratiske republikk Kongo, Kinshasa, for å delta i forhandlinger om vern av Epulu regnskogen i Orientalprovinsen. De siste årene

Detaljer

1.-3 klasse opplegg Adventsaksjonen 2013. GI OSS VÅRT DAGLIGE BRØD Adventsaksjonen 2013: Fattigdomsbekjempelse og alles rett til mat i DR Kongo

1.-3 klasse opplegg Adventsaksjonen 2013. GI OSS VÅRT DAGLIGE BRØD Adventsaksjonen 2013: Fattigdomsbekjempelse og alles rett til mat i DR Kongo GI OSS VÅRT DAGLIGE BRØD Adventsaksjonen 2013: Fattigdomsbekjempelse og alles rett til mat i DR Kongo Dette opplegget kan brukes som en del av katekesen i Adventstiden med 1.-3. klasse. Målgruppen er både

Detaljer

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år FORNØYD MEDLEM: «Opplevde å spare både tid og penger da vi ble medlem» side 3 SMB magasinet Nr. 2. 2014, Årgang 10 ISSN 1890-6079 B MB Medlemsblad ASB magasinet or SMB Tjenester for SMB Tjenester AS Nr.

Detaljer

Utviklingsfondet sår håp

Utviklingsfondet sår håp Utviklingsfondet sår håp Hvert år produseres det nok mat for å dekke ernæringsbehovet til alle som lever på jorda. Likevel sulter 850 millioner av de 6,3 milliarder menneskene som bor her. Til tross for

Detaljer

Du kan skape fremtidens muligheter

Du kan skape fremtidens muligheter Du kan skape fremtidens muligheter - gi en gave i ditt testament! Med sine røde avisannonser inspirerte pastor Olav Kristian Strømme nordmenn til å støtte misjons- og hjelpearbeid i store deler av den

Detaljer

3. Hvilke kurs/emner tok du (før opp emnekoder)? Jeg hadde medisinsk og psykiatrisk praksis i England.

3. Hvilke kurs/emner tok du (før opp emnekoder)? Jeg hadde medisinsk og psykiatrisk praksis i England. STUDENTRAPPORT NAVN PÅ VERTSINSTITUSJON: University og Nottingham BY: Nottingham LAND: England UTVEKSLINGSPERIODE: 09.09.13 08.12.13 EVENTUELL FERIEPERIODE I LØPET AV UTVEKSLINGEN: Dro ned 1 uke før praksisstart

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil Anne-Cath. Vestly Åtte små, to store og en lastebil Åtte små, to store og en lastebil Det var en gang en stor familie. Det var mor og far og åtte unger, og de åtte ungene het Maren, Martin, Marte, Mads,

Detaljer

Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10

Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10 Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10 Butikkbesøk: Cornelias Hus Kremmerånden råder i Cornelias Hus Du må være kremmer for å drive butikk. Det

Detaljer

MARCUS Kenneth, elsker du kona di?

MARCUS Kenneth, elsker du kona di? BACHELOR PARTY, THE Av: Paddy Chayevsky CHARLIE /Her kalt INT. HERRETOALETT. A small, white-tiled, yet somehow not too clean, men's room, two-urinal size. There is one washbowl with a small mirror over

Detaljer

Et liv på startstreken...

Et liv på startstreken... VOL sommerutgave VOL sommerutgave VOL sommerutgave vern om livet m e n n e s keve r d somm e r 2012 Etter 21 dager slår hjertet side 2 HVORFOR VELGER SÅ MANGE Å TA ABORT? side 4 Et liv på startstreken...

Detaljer

Nyhetsbrev våren 2015

Nyhetsbrev våren 2015 Helt nord i Etiopia ligger Tigray-regionen hvor Samre er ett av 35 distrikter. I 31 av Tigrays distriktenr er det kartlagt at man ikke klarer å produsere nok mat til innbyggerne. I Tigray bor det cirka

Detaljer

Har norsk bistand inkludert personer med nedsatt funksjonsevne?

Har norsk bistand inkludert personer med nedsatt funksjonsevne? Evalueringsavdelingen i Norad Har norsk bistand inkludert personer med nedsatt funksjonsevne? En studie Bilde av barn som går til skolen i Nepal (foto: Redd Barna Norge) Har norsk bistand inkludert personer

Detaljer

Okhaldhunga Times, Mai 2015. Nr 2 Jordskjelvnytt

Okhaldhunga Times, Mai 2015. Nr 2 Jordskjelvnytt Okhaldhunga Times, Mai 2015. Nr 2 Jordskjelvnytt Kjære venner Her i Nepal er livet svært preget av jordskjelvet, og vi vil gi en liten oppdatering til alle dere som følger med: Fremdeles pågår nødhjelpsarbeidet

Detaljer

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman Scene for mann og kvinne. Manus ligger på NSKI sine hjemmesider. Dette er historien om foreldrene til Ingmar Bergman. Henrik er en fattig, nyutdannet prest som har forelsket

Detaljer

For deg som ønsker å skape et GODT NOK foreldresamarbeid med ekspartner etter samlivsbrudd - til beste for barna

For deg som ønsker å skape et GODT NOK foreldresamarbeid med ekspartner etter samlivsbrudd - til beste for barna For deg som ønsker å skape et GODT NOK foreldresamarbeid med ekspartner etter samlivsbrudd - til beste for barna Fortsatt Foreldre passer for deg som ønsker: faglige innspill og støtte til å skape et GODT

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

SELVHJELP. Selvhjelp er for alle uansett rolle eller situasjon...

SELVHJELP. Selvhjelp er for alle uansett rolle eller situasjon... SELVHJELP Selvhjelp er for alle uansett rolle eller situasjon... Gjennom andre blir vi kjent med oss selv. Selvhjelp starter i det øyeblikket du innser at du har et problem du vil gjøre noe med. Selvhjelp

Detaljer

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser.

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser. Preken 4. S etter påske 26. april 2015 Kapellan Elisabeth Lund Gratisuka har blitt en festuke her på Fjellhamar, og vi er veldig glad for alle som har bidratt og alle som har kommet innom. Alt er gratis.

Detaljer

Nyhetsbrev 1-2015. Kvinnen kom til konferansen med en uren ånd, men dro hjem fylt av Den Hellige Ånd.

Nyhetsbrev 1-2015. Kvinnen kom til konferansen med en uren ånd, men dro hjem fylt av Den Hellige Ånd. Nyhetsbrev 1-2015 Kvinnen kom til konferansen med en uren ånd, men dro hjem fylt av Den Hellige Ånd. August konferanse med tegn og under Får en kontrast forteller Thor Ivar med iver. De siste 20 årene

Detaljer

(http://bortebest.no/) BY INGA RAGNHILD HOLST (HTTP://BORTEBEST.NO/AUTHOR/INGA-HOLST/) / MAY 8, 2015 ILSES KURBAD

(http://bortebest.no/) BY INGA RAGNHILD HOLST (HTTP://BORTEBEST.NO/AUTHOR/INGA-HOLST/) / MAY 8, 2015 ILSES KURBAD (http://bortebest.no/) BY INGA RAGNHILD HOLST (HTTP://BORTEBEST.NO/AUTHOR/INGA-HOLST/) / MAY 8, 2015 ILSES KURBAD i S ikke. Dermed fikk hun ideen om å lage støvler seg. marte entreprenører inspirerer meg.

Detaljer

Verboppgave til kapittel 1

Verboppgave til kapittel 1 Verboppgave til kapittel 1 1. Hvis jeg (komme) til Norge som 12- åring, (jeg snakke) norsk på en annerledes måte enn hva (jeg gjøre) i dag. 2. Jeg (naturligvis klare seg) på en helt annen måte om jeg (vokse

Detaljer

KRISTIN OUDMAYER. Du er viktigere enn du tror

KRISTIN OUDMAYER. Du er viktigere enn du tror KRISTIN OUDMAYER Du er viktigere enn du tror HUMANIST FORLAG 2014 HUMANIST FORLAG 2014 Omslag: Lilo design Tilrettelagt for ebok av eboknorden as ISBN: 978-82-828-2091-2 (epub) ISBN: 978-82-82820-8-51

Detaljer

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke.

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke. GUDSTJENESTE MED DÅP OG LYSVÅKEN 1. søndag i advent PREKEN Fjellhamar kirke 29. november 2015 Matteus 21,12 17 TO HUS På Lysvåken har vi hørt om to hus. Det første var der vi bor, og alt vi gjør der. Spise,

Detaljer

JENTEBARNA VERDEN HAR FORLATT. - Støtte fra elever ved DIN skole kan gi jentene en ny start!

JENTEBARNA VERDEN HAR FORLATT. - Støtte fra elever ved DIN skole kan gi jentene en ny start! JENTEBARNA VERDEN HAR FORLATT - Støtte fra elever ved DIN skole kan gi jentene en ny start! 1100 kvinner og barn blir voldtatt hver dag i Kongo Kilde: American Journal of Public Health 2010 Verden må reagere!

Detaljer

GIVERGLEDE. «Det er urettferdig å bli mobbet fordi man ser dårlig» Cecilie, 15 år. Informasjon for Norges Blindeforbunds givere NR.

GIVERGLEDE. «Det er urettferdig å bli mobbet fordi man ser dårlig» Cecilie, 15 år. Informasjon for Norges Blindeforbunds givere NR. GIVERGLEDE Informasjon for Norges Blindeforbunds givere NR.5 2004 «Det er urettferdig å bli mobbet fordi man ser dårlig» Cecilie, 15 år I januar 2004 fikk Cecilie en viktig telefon fra Blindeforbundet.

Detaljer

Tumaini. [håp] Et utdanningsprosjekt. Livet ble ikke som forventet

Tumaini. [håp] Et utdanningsprosjekt. Livet ble ikke som forventet Tumaini [håp] Et utdanningsprosjekt Livet ble ikke som forventet Utdanning til unge Maasai-jenter Vi befinner oss sørøst i Kenya, helt på grensa til Tanzania og i skyggen av det mektige Mount Kilimanjaro.

Detaljer

LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO)

LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO) LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO) Reza er 17 (år alder årer). Han bor i Stavanger, men han (før kommer reise) fra Afghanistan. Han (besøk bor - kom) til Norge for to år (siden senere før). Reza går på Johannes

Detaljer

MARIETTA Melody! Å, det er deg! Å, min Gud! Det er barnet mitt! Endelig fant jeg deg! MARIETTA Lovet være Jesus! Å, mine bønner er endelig besvart!

MARIETTA Melody! Å, det er deg! Å, min Gud! Det er barnet mitt! Endelig fant jeg deg! MARIETTA Lovet være Jesus! Å, mine bønner er endelig besvart! WHATEVER WORKS Melody har flyttet uten forvarsel fra sine foreldre, og bor nå med sin mann Boris. Moren til Melody, Marietta, er blitt forlatt av sin mann, og er kommet til leiligheten deres. Det er første

Detaljer

Guatemala 2009. A trip to remember

Guatemala 2009. A trip to remember Guatemala 2009 A trip to remember Andreas Viggen Denne boken har jeg laget for at jeg skal kunne se tilbake på denne fantastiske reisen som virkelig gjorde inntrykk på meg. Håper du som leser av denne

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Fest&følelser Del 1 Innledning Om seksualitet http:///kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Dette er manuset til innledningen og powerpoint-presentasjonen om seksualitet. Teksten til hvert bilde er samlet

Detaljer

Ipsos MMI Erik Griffin 1. november 2012

Ipsos MMI Erik Griffin 1. november 2012 Erik Griffin 1. november 20 Kartlegging av kjennskap til OECDs retningslinjer for ansvarlig næringsliv og det norske OECD kontaktpunkt blant tillitsvalgte i bedrifter med flernasjonal virksomhet 1. Om

Detaljer

IBM3 Hva annet kan Watson?

IBM3 Hva annet kan Watson? IBM3 Hva annet kan Watson? Gruppe 3 Jimmy, Åsbjørn, Audun, Martin Kontaktperson: Martin Vangen 92 80 27 7 Innledning Kan IBM s watson bidra til å gi bankene bedre oversikt og muligheten til å bedre kunne

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

Veileder. for filmene "Det trygge huset" og "Fuglekassa"

Veileder. for filmene Det trygge huset og Fuglekassa Veileder for filmene "Det trygge huset" og "Fuglekassa" INNLEDNING Filmene er laget for å gi barn en kort og lettfattelig informasjon om hva et krisesenter er. Hovedbudskapet er å fortelle barn at de er

Detaljer

Nr 5/2002. Norges Blindeforbunds. Et informasjonsblad for. Jeg kan se! Jeg kan se!

Nr 5/2002. Norges Blindeforbunds. Et informasjonsblad for. Jeg kan se! Jeg kan se! giveregiverglede Et informasjonsblad for Norges Blindeforbunds Nr 5/2002 Jeg kan se! Jeg kan se! For 200 kroner fikk Joao en ny fremtid! Da Joao Tome (40) ble blind, gikk han fra å være familiens trygge

Detaljer

FRAM-prosjektet. Brukerundersøkelse høst 2012

FRAM-prosjektet. Brukerundersøkelse høst 2012 FRAM-prosjektet Brukerundersøkelse høst 2012 Hvor lenge har du vært/var du deltaker i FRAM? Under 1 mnd 25,00 % 2 1-3 mnd 3-6 mnd 25,00 % 2 6-12 mnd 50,00 % 4 Hva var det som gjorde at du tok kontakt med

Detaljer

Velg å TRO. F R egne med at Gud finnes, I G J O R T VALG 2. Håpets valg HÅPETS BØNN

Velg å TRO. F R egne med at Gud finnes, I G J O R T VALG 2. Håpets valg HÅPETS BØNN F R egne med at Gud finnes, I G J O R T og at jeg betyr noe for Ham og at Han har makt til å sette meg i frihet. Salige er de som sørger, for de skal trøstes. Matt 5,4 Velg å TRO Håpets valg HÅPETS BØNN

Detaljer

Hva gjorde du i hjemlandet ditt? Gikk du på skole? Jeg var liten da jeg måtte forlate Bhutan. Jeg var ikke gammel nok til å begynne på skole.

Hva gjorde du i hjemlandet ditt? Gikk du på skole? Jeg var liten da jeg måtte forlate Bhutan. Jeg var ikke gammel nok til å begynne på skole. Intervju med Devi Charan Chamlagai Presentasjon Hvordan introduserer du deg? Navnet mitt er Devi Charan Chamlagai, og jeg er 24 år. Dette er mitt fullstendige navn. Jeg bruker dette navnet overalt. Jeg

Detaljer

CARITAS NORGE - En verden uten sult er mulig -

CARITAS NORGE - En verden uten sult er mulig - CARITAS NORGE - En verden uten sult er mulig - Foto: Paul Jeffrey / Caritas Internationalis Foto: Fajardo, Sara A. / CRS CARITAS NORGE BEKJEMPER SULT Å utrydde sult og ekstrem fattigdom er Caritas Norges

Detaljer

Velg å være ÆRLIG. Forstå at jeg ikke er Gud R I G J O R T VALG 1. Sannhetens valg. Bønn til sannhetens valg

Velg å være ÆRLIG. Forstå at jeg ikke er Gud R I G J O R T VALG 1. Sannhetens valg. Bønn til sannhetens valg VALG 1 Forstå at jeg ikke er Gud R I G J O R T Jeg innrømmer at jeg er maktesløs og ute av stand til å kontrollere min tilbøyelighet til å gjøre gale ting, og at livet mitt ikke lar seg håndtere. Velg

Detaljer

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Konfirmant Fadder Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Velkommen til konfirmantfadder samtale Vi har i denne blekka laget en samtale-guide som er ment å brukes

Detaljer

Kristin Solberg. Livets skole. Historien om de afganske kvinnene som risikerer alt for å redde liv

Kristin Solberg. Livets skole. Historien om de afganske kvinnene som risikerer alt for å redde liv Kristin Solberg Livets skole Historien om de afganske kvinnene som risikerer alt for å redde liv Om forfatteren: Kristin Solberg (f. 1982) er journalist og forfatter, bosatt i Kairo. Under arbeidet med

Detaljer

Å etablere et demensvennlig samfunn

Å etablere et demensvennlig samfunn Å etablere et demensvennlig samfunn Vår historie fra North Lanarkshire Sandra Shafii & Arlene Crockett Arendal 23. mars 2015 Vi har en historie å fortelle Hvorfor vi startet Hvordan vi gjorde det Hva som

Detaljer

Rapport fra åpningen av Fagforbundets barneby i Angola Av Helga Rismyhr Grinden

Rapport fra åpningen av Fagforbundets barneby i Angola Av Helga Rismyhr Grinden Rapport fra åpningen av Fagforbundets barneby i Angola Av Helga Rismyhr Grinden Fagforbundets barneby i Huambo, Angola, er bygget i samarbeid med SOS Barnebyer. Barnebyen er finansiert ved hjelp av bidrag

Detaljer

KATRINS HISTORIE. Godkjent av: En pedagogisk kampanje av: Finansiert ved en støtte fra Reckitt Benckiser Pharmaceuticals.

KATRINS HISTORIE. Godkjent av: En pedagogisk kampanje av: Finansiert ved en støtte fra Reckitt Benckiser Pharmaceuticals. KATRINS HISTORIE Katrin begynte å bruke heroin da hun var ca. 12 år gammel, men bare sporadisk. Vi hadde ikke nok penger. En stor tragedie i livet hennes førte henne til å bruke mer og mer. Jeg brukte

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Preken 5. s i treenighet 28. juni 2015 i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Ikke enhver som sier til meg: Herre, Herre! skal komme inn

Detaljer

HVA MÅ GJØRES MED KLIMAUTFORDRINGENE?

HVA MÅ GJØRES MED KLIMAUTFORDRINGENE? HVA MÅ GJØRES MED KLIMAUTFORDRINGENE? En rapport fra norske barn laget av Barnas Klimapanel 2015 BARNAS KLIMAPANEL HOVEDKONKLUSJONER Basert på alle innspillene som har kommet inn, så er kravet fra Barnas

Detaljer

Inghill + Carla = sant

Inghill + Carla = sant Ingeborg Arvola Inghill + Carla = sant Carla, min Carla Bok 3 Til Carla Prolog Jeg drømmer at jeg er voksen. I drømmen vet jeg at jeg drømmer. Jeg er meg selv, og samtidig ikke. Er jeg voksen? tenker jeg

Detaljer

Her har barna tegnet hvordan de synes tidsmaskinen skal se ut.

Her har barna tegnet hvordan de synes tidsmaskinen skal se ut. Årets tema ble valgt av de voksne. Vi valgte temaet tid siden det omfatter så mye og tid er noe som det snakkes om hele tiden, men oppfattes forskjellig av alle. Vi startet prosjektet med en samling der

Detaljer

NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER

NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER Brenner broer, bryter opp, satser alt på et kort Satser alt på et kort. Lang reise ut igjen. Vil jeg komme hjem? Vil jeg komme hjem igjen? Melodi: Anders Eckeborn & Simon

Detaljer

I de to historiene Jesus forteller, ser ikke det som har blitt borte ut til å være noe som er helt nødvendig å ha.

I de to historiene Jesus forteller, ser ikke det som har blitt borte ut til å være noe som er helt nødvendig å ha. Preken i Fjellhamar kirke 28. Juni 2009 4. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Lukas I det 15. Kapittel: Tollerne og synderne holdt seg nær til Jesus for å høre ham. Fariseerne

Detaljer