Oppfriskningskurs i FS UMB

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oppfriskningskurs i FS UMB"

Transkript

1 Oppfriskningskurs i FS UMB

2 Table of Contents Oppslag i FS... 4 Søking i bilder... 4 Generelt om bilder... 5 Student Samlebildet (studierett, knapper, rullgardin)... 7 Vurderingsmelding vs Utdanningsplan... 8 Vanlige misforståelse fra studentens ståsted... 8 Utdanningsplaner og emner... 9 Saksbehandlertilgang til StudentWeb... 9 Trinn Trinn Saksbehandlers rolle hjelpe men ikke gjøre Saksbehandler og student kan være innlogget samtidig Rapporter som kan være greie PHD Opptaksmodulen Programstudentmodulen Semesterregistreringmodulen Undervisningmodulen Vurderingmodulen Profil og forhåndsutfylte verdier Innstillinger Profiler - Automatikk ved registrering av bilder Sende e-post og SMS fra FS E-post til en enkelt student E-post til en gruppe med studenter SMS til studenter Utfyllende om SMS fra FS Retningslinjer for bruk av SMS- tjenesten Dokumentarkiv Filtrering Hvordan velge filter Vanlige filtre Page 2 of 28

3 Hurtigtaster i FS Bokmerker Vanlige feilmeldinger Unique constraint [...] violated... / Brudd på entydig nøkkel Insufficient privileges... / Utilstrekkelige privilegier Table or view does not exist Object does not exist Inserted value too large for column No changes made to database Row changed between retrieve and update Integrity constraint (...) violated - child record found Brukertilgang til FS og taushetserklæring Utvidet tilgang Page 3 of 28

4 Oppslag i FS Søking i bilder Når bakgrunnsfargen i et bilde er i grått betyr dette at man står i søkermodus. Et bilde åpnes alltid i søkermodus. Man ser også på spørsmålstegnet øverst til venstre at man er i søkermodus. Bilde 1: Bildet Student samlebilde i søkemodus Egenskapene på knapperaden øverst i bildet endrer seg avhengig om bildet er i søke- eller registreringsmodus. Bilde 2: Knapperad for bilde i søkemodus Bilde 3: Knapperad for bilde i registreringsmodus Søking i numeriske felter, eks. feltet Person (fnr): fødselsnummer og personnummer oppgis enkeltvis (f.eks ) eller i kombinasjon (f. eks ). I søking i tekstfelter, f.eks. feltene etternavn og fornavn, fungerer % -tegnet som jokertegn, dvs. som erstatning for ett eller flere tegn. Det er likegyldig om man søker på store eller små bokstaver i personnavn-felter (Søking på e finner både e og E). Dette gjelder ikke nødvendigvis for andre tekstfelter. Page 4 of 28

5 Man kan i hovedsak søke på alle felter i et bilde. Fyller man ut flere felter i en søkeforekomst fanger man opp bare de forekomstene som oppfyller alle kriterier (både og). Bilde 4: Søk på person FS vil liste opp alle personer som heter Hansen til etternavn og som har fornavn som begynner med ole. Her ville for eksempel Oleanna Hansen også blitt hentet opp. Bilde 5: Søk på kull Her vil FS liste opp alle studentene som startet bachelorstudiumet i plantevitenskap høsten 2003 Hvis ikke noen søkekriterier er oppgitt, og man gir Hent-kommandoen, ber man om å hente alle forekomstene fra databasen. Hvis det finnes mer enn 2000 forekomster som oppfyller søkekriteriet, får man et spørsmål om man nøyer seg med de første Hvis man svarer ja begrenses søket til disse, hvis nei hentes alle forekomster. Generelt om bilder Overgang mellom ulike bilder i FS skjer ved å klikke på relevant felt i et bilde eller gå inn via modulvalg i hovedmenyen. Dobbeltklikker man for eksempel i feltet Studieprogram i Student samlebilde får man opp bildet Studieprogram samlebilde, som man ellers ville hentet fra modulen Studieelementer. På samlebilder er det ofte hurtigtaster til andre bilder, rapporter og rutiner som har sammenheng med det aktuelle bildet. For eksempel ligger det i Student samlebilde en direkte overgang til rapporten FS Karakterutskrift. Velger man denne snarveien for en valgt student vil karakterutskrift for denne studenten hentes opp. En del snarveier til andre bilder, rapporter og rutiner finner man i rullegardinen til høyre i Student samlebilde. Dette er snarveier til de mest benyttede funksjonene knyttet til en student. Page 5 of 28

6 Bilde 6: Student Samlebilde - bruk av rullgardinmeny En del bilder, spesielt samlebilder, har underordnede arkfaner, også kalt undervindu. Arkfaner markert med blå tekst betyr at det er forekomster/informasjon under den aktuelle fanen. På enkelte bilder er det mange arkfaner. Man kan skjule de arkfanene man sjelden eller aldri benytter ved å høyreklikke på arkfanen og velge Skjul. Ved å høyreklikke og velge Vis alle vil alle de skjulte arkfanene vises igjen. Når man er inne i et felt man ikke er sikker på hva skal inneholde kan man ved å trykke på F1-tasten få informasjon om navn på felt, hva det aktuelle feltet skal inneholde osv. Bilde 7: Feltbeskrivelse med F1 Page 6 of 28

7 Student Samlebildet (studierett, knapper, rullgardin) Det mest aktuelle bildet for informasjon om den enkelte student er Student samlebilde. Dette åpnes i likhet med bildet Person/student ved å velge Person og Personbilder på verktøylinjen, eller direkte fra hovedmenyen. Bilde 8: Student samlebilde I Student samlebilde vil man kunne søke fram en student og få en rekke opplysninger om den aktuelle studenten, som adresser, bakgrunn, vurderingsmelding, vurderingsresultater, oppnådde grader, studierett, kull og klasse. Det er opprettet ett bilde per studieprogram som student er eller har vært knyttet til. Det betyr at dersom en student for eksempel har vært student både ved bachelorstudium i kjemi og masterstudium i matvitenskap vil det være 2 forekomster knyttet til denne studenten. Dette ser du i bildet over ved at det står 1/4. Dvs. 4 bilder der du står i nr. 1. Ved å velge Kun aktive studieretter er det kun bildet for det aktive studieprogrammet som kan leses. Hvis det er en student som er tilknyttet studieprogrammet PHD, så vil det i tillegg dukke opp noen flere kartotekkort som er hvite. Det er mulig å åpne andre bilder som ofte er brukt via rullgardinmenyen Bilde 9: Rullgardinmeny Page 7 of 28

8 Vurderingsmelding vs Utdanningsplan Vanlige misforståelse fra studentens ståsted Studenter ser all informasjon via StudentWeb. Den vanligste misforståelsen som er ute å går er at studentene tror man er oppmeldt til eksamen når emnet står i utdanningsplanen del 2. regner med at denne misforståelsen har oppstått som følge av at man kan se om man er vurderingsmeldt i emner som står i utdanningsplanen. Ut i fra dette så har det også oppstått misforståelser om at man er avmeldt en eksamen hvis man fjerner emnet fra utdanningsplanen etter at man har vurderingsmeldt seg. Bilde 10: Utdanningsplan del 2 Skal man være sikker på noen angående vurderingsmeldinger må man se i bildet Registreringer -> Meldinger eller Innsyn -> Vurderingsmelding Bilde 11: Registreringer -> Meldinger Bilde 12:Innsyn -> Vurderingsmelding Page 8 of 28

9 Utdanningsplaner og emner Studenter kan ikke endre utdanningsplaner for foregående semester eller endre på innværende semester etter at semesterregistreringsfristen har gått ut. Saksbehandlertilgang til StudentWeb Som saksbehandler kan du komme rett inn i StudentWeb fra FS ved å klikke på StudentWeb-ikonet i Student samlebilde: Bilde 13: Innlogging i StudentWeb direkte fra Student samlebilde Nå blir du via to trinn logget inn i StudentWeb. Trinn 1 Du logger først inn vha. ditt eget fødselsnummer, som allerede er hentet inn automatisk fra FS. I tillegg trenger du din egen StudentWeb-pinkode. Dersom du ikke har/husker denne pinkoden, kan du få den tilsendt ved å trykke på Send PIN-kode med e-post i innloggingsbildet (se under). Pinkoden sendes til e-postadressen(e) som er registrert på deg i FS-bildet Person/Student under menypunktet Person/Personbilder. Skriv inn pinkoden din i innloggingsbildet, og trykk Logg inn : Bilde 14: Innloggingsbilde StudentWeb, trinn 1 Page 9 of 28

10 Trinn 2 Du kommer nå til innloggingsbildet for saksbehandlere, hvor studentens fødselsnummer ligger klart. Trykk Logg inn UTEN å hake av for Oppdatering! Saksbehandlers rolle hjelpe men ikke gjøre Når du logger inn uten oppdatering kan du simulere valg som studenten gjør, legge til emner i utdanningsplanen, foreta oppmeldinger etc., uten at noe blir lagret/endret når du logger deg ut. Det bør være en hovedregel å la studenten selv gjøre alle valg/endringer på StudentWeb. Din rolle som saksbehandler/studenthjelper er å hjelpe studenten til selv å gjøre de nødvendige/riktige operasjonene, og å melde fra til rett instans hvis du tror problemene skyldes faktiske feil i FS eller StudentWeb. Saksbehandler og student kan være innlogget samtidig En fordel med saksbehandlertilgangen til StudentWeb er at studenten og du kan være logget inn samtidig, noe som gjør brukerstøtte via telefon enklere. Dersom det er spørsmål som kan løses der og da, kan studenten gjøre den ønskede operasjonen mens du forklarer hvordan, og dere kan begge se resultatet etterpå. NB! For å være sikre på at dere begge ser resultatet av valg/endringer studenten gjør, må studenten lagre endringer, logge ut og logge inn igjen mens du logger ut og inn igjen som saksbehandler (du kan for øvrig se i FS om studenten har gjort det han skal). Bilde 15:Innlogget som saksbehandler kan du se det samme som studenten selv ser på StudentWeb Når du er logget inn som saksbehandler uten oppdatering ser du studentens navn i menyen til venstre, sammen med et overstreket blyantikon som betyr at ingen ting av det du gjør lagres. Page 10 of 28

11 Rapporter som kan være greie PHD fs Veiledningsforhold for student Denne rapporten gir en oversikt over aktive PHD-studenter på instituttet. Det man må huske på er å søke studentens sted som i Student Samlebilde er utfylt under det som gjelder Dr.Grad Periode for kull setter man bare så stort at man får med alle aktive kull, så huker man av for aktive studenter. Voila så har man en oversikt Bilde 16: Felter tilknyttet Dr.Grad Bilde 17: Hva som bør fylles ut når man søker Bilde 18: Resultat av søk Page 11 of 28

12 Opptaksmodulen fs Søkerliste Programstudentmodulen fs Navnliste kullstudenter fs Studenter tilknyttet emne fs Utvekslingspersoner fs Semesterregistreringsopplysninger for studieprogramstudenter Semesterregistreringmodulen NSD-rapporter Se også hjemesiden til DBH: Undervisningmodulen Fs Undervisningspåmeldte studenter Vurderingmodulen fs Enkel karakterstatistikk fs Studiepoengproduksjon Page 12 of 28

13 Profil og forhåndsutfylte verdier Innstillinger I bildet "Innstillinger" (finnes i menyen Verktøy når Hovedmenyen er aktiv) kan en sette en del standardverdier som vil bli benyttet når du senere åpner rapporter/rutiner. Her kan vi for eksempel angi at alle felter som spør etter årstall skal være forhåndsutfylt med årstallet Neste gang du åpner en rapport som spør om årstall vil dette feltet være ferdig utfylt med årstallet Her er 2010 angitt som standardverdi i rapporter/rutiner. Bilde 19: Innstillinger Bilde 20: Eksempel på forhåndsutfyllt verdi i rapport Profiler - Automatikk ved registrering av bilder Når et bilde er i registreringsmodus vil det alltid være tilgjengelig en knapp kalt "Profil". I bildet som dukker opp når denne knappen trykkes, kan en angi standardverdier for felter når en velger ny rad. På denne måten kan en unngå å måtte gjenta samme informasjonen mange ganger. Her det angitt at alle nye rader skal ha institusjonsnr 191, emnekode PHI101, årstall 2010 og versjonskode 1. Bilde 21: Forhåndsutfylling av profil Page 13 of 28

14 Når en så velger ny rad i arkfanen Vurd.meld, vil disse feltene være ferdig utfylt, slik: Bilde 22: Bruk av forhåndsutfyllt profil Page 14 of 28

15 Sende e-post og SMS fra FS I Felles Studentsystem (FS) kan man sende brev, e-post og SMS direkte til studentene. E-post til en enkelt student For å gjøre dette til en og en student så finner man én student i for eksempel student samlebilde også trykker man høyremusknapp. E-post til en gruppe med studenter Slik kan man også gjøre fra en hvilken som helst rapport. For eksempel Studenter i studiekull. Page 15 of 28

16 Når man velger dette valget kommer e-post rapporten opp. I dette tilfellet sendes e-posten til flere studenter. Hadde jeg gått ut i fra en enkeltstudents ville det bare vært oppført én student i opplistingen øverst til høyre. Man kan endre avsenderadressen, legge til CC (kommer bare med til den første studenten hvis det er flere studenter/e-poster). Man skal alltid arkivere utsendelsen slik at man finner den igjen i dokumentarkivt. Trykker man nå Lag rapport blir e-posten sendt til denne studenten. Man har ikke muligheten til å sende med vedlegg. SMS til studenter Velger man alternativet sens SMS (fs ) kommer dette bildet opp. Samme funksjonalitet som i e- post det er bare færre felter å fylle ut. Husk på at en SMS er på maks. 160 tegn. Skrives det mer blir det fordelt over flere meldinger. Utfyllende om SMS fra FS Det er mulig å sende SMS til studenter fra FS. Det er kun et enveis system for utsending av informasjon, så det er ikke mulig for studenter å svare ved å sende SMS inn i systemet. Page 16 of 28

17 Retningslinjer for bruk av SMS- tjenesten SMS er kun en tilleggstjeneste. Hovedkilden for informasjon skal fortsatt være på nett, og det forventes at studentene følger med på nett og leser e-post. Generell regel for bruk er når det på kort varsel blir endring av det som tidligere er annonsert. Det skal være en restriktiv bruk av tjenesten, studentene skal ikke overøses med meldinger. Tjenesten kan benyttes når det haster å gi studierelaterte beskjeder som f.eks. endring av eksamenslokaler og flyttede, ev. avlyste forelesninger. Tjenesten skal ikke benyttes til meldinger som "Husk fristen...", "Husk infomøtet...", "Velkommen til gjesteforelesning..." osv. Det skal ikke sendes meldinger med sensitivt eller personlig innhold, det skal brukes generelle formuleringer. SMS vil bare bli sendt til studenter som har registrert et mobilnummer i FS og som avsender står det bare 2080, så det er viktig å få med hvem som har sendt meldingen i selve teksten. Page 17 of 28

18 Dokumentarkiv Dokumentarkivet finner du i personmenyen: Person ->Personbilder ->Dokumentarkiv, men det finnes også en snarvei i Student samlebilde, valg nr 11 i rullegardinen / nedtrekksmenyen. Her finnes e-post, sms og brev som er utsendt, i tillegg til vitnemål produsert etter sommeren 2007 og DS fra høsten For søkere som saksbehandles av Samordna opptak finnes også skannede dokumenter i arkfanen SO-dokumenter. Det er også mulig å laste opp dokumenter under arkfanen last inn dokument. De vil da synes under arkfanen Mottatte dokumenter For å åpne et dokument: dobbelt-klikk i raden til dokumentet. Page 18 of 28

19 Filtrering Filtrering kan utføres i bilder og rapporter i FS. Behovet for filtrering oppstår når bilder eller rapporter viser flere rader (forekomster) enn vi er interessert i. Filtrering i rutiner bør man være forsiktig med. Det er f.eks. ikke mulig å la en rutine hoppe over visse forekomster ved å filtrere ut disse. Hvordan velge filter I rapporter, høyreklikk i det hvite feltet etter at rapporten er kjørt. Velg filter: I bilder, gjør først et søk, deretter høyreklikk og velg filter: Page 19 of 28

20 Når filter er valgt, kommer en liste over tilgjengelige elementer opp nederst til høyre i bildet. Det er kun disse det er mulig å filtrere på i denne rapporten/bildet. Man kan også klikke på dem istedenfor å taste inn feltnavnet manuelt. Selve filteret kan så fylles inn i feltet øverst i bildet. Page 20 of 28

21 Vanlige filtre Tekstfelter studieprogramkode = 'USM5-LAP' studieprogramkode in ('USM5-LAP','SVM5- ECON') studieprogramkode like 'SVB-%' studieprogramkode like '%-PSY' studieprogramkode like '%M2%' Tall arstall = 2008 arstall > 2008 arstall >= 2008 Nullverdi/uten verdi isnull(merknad) Dato feltets_navn >= date(' ') (feltets_navn > date(' ')) and (feltets_navn < date(' ')) AND (studieprogramkode = 'USM5-LAP') and (studieprogram_start=2008) OR (studieprogramkode like 'MN%') or (studieprogramkode ='REALFAG') NOT (studieprogramkode = 'USM5-LAP') and not (studentstatkode in ('AKTIV','PERMISJON') KJØNN mod(trunc((personnr/100),0)- 10*trunc((personnr/1000),0),2)=1 lister ut et spesielt studieprogram lister ut to eller flere spesielle studieprogram lister ut studieprogram som begynner med SVBlister ut studieprogram som slutter med -PSY lister ut studieprogram som inneholder M2 her spesifiseres årstall, merk at tall ikke har 'fnutter' større enn større enn eller lik isnull() lister ut forekomster uten verdi, i dette tilfellet er det merknaden som skal være tom alle verdier med dato større eller lik angitt dato datointervall med AND kan man spesifisere flere ting. Parenteser kreves. med OR kan man velge mellom forskjellige spesifikasjoner. Parenteser kreves. Plukker ut menn fra en liste (kvinner=0) ved hjelp av midtsifferet i personnummeret Page 21 of 28

22 Hurtigtaster i FS Valg Tastkombinasjon Funksjon Åpne Ctrl+O Dialog for å gå direkte til en rutine eller rapport (eller bilde) Lukk Ctrl+W Lukker det aktive vinduet Oppdater Ctrl+S Legger inn nye eller endrede data i databasen Hent Ctrl+J Henter data fra databasen Skriv ut aktivt vindu Ctrl+P Skriver ut det aktive vinduet. i flernivå-bilder. Hvis øverste del er aktivert, skrives ut datainnholdet som finnes der (for eksempel alle emner i Emne samlebilde). Avslutt Ctrl+Q Avslutter FS når hovedmenyen er aktivert Kopier nøkkel Ctrl+Shift+C Kopierer nøkkelverdien i feltet hvor markøren står Lim inn nøkkel Ctrl+Shift+V Limer nøkkelverdien inn i nytt felt hvor markøren står Kopier rad Ctrl+K Kopierer aktiv forekomst inn i ny rad Ny rad Ctrl+N Setter inn nye forekomster i aktivt vindu Bruker-profil Ctrl+B Åpner dialog for å endre brukerprofil (innsettingsvalg) Tekstfelt Ctrl+T Åpner dialog som viser tekstfeltets navn, lengde og innhold Institusjons-koder. Ctrl+T Henter dialogboks for oversikt over land- og institusjonskoder. Virker kun i institusjonskodefeltet Blank ut spørrebuffer Ctrl+L Sletter tidligere registrerte søkekriterier Neste datavindu Alt+Z Gjør neste vindu i bildet aktivt (roterer) Lag søk Ctrl+F Setter bildet i søkemodus med grå bakgrunn Registrering Ctrl+R Setter bildet i registreringsmodus, med hvit bakgrunn Page 22 of 28

23 Bokmerker En kan lage et bokmerke i hovedmenyen for alle bilder, rutiner og rapporter man benytter mye. Dette gjøres ved hjelp av menyvalg Fil Legg til bokmerke når man står i bildet, rutinen eller rapporten man ønsker å legge på menyen. Man kan da åpne bildet, rapporten eller rutinen direkte fra hovedmenyen ved å dobbeltklikke på navnet. Dersom du bruker mange vinduer (bilder/rapporter/rutiner) kan du lage egne mapper for vinduene. Du kan lage/slette grupper og bokmerker via Hovedmenyen -> verktøy -> Bokmerker. Page 23 of 28

24 Her kan man velge hvem moduler man vil vise fram og sortere bokmerkene og lage mapper til dem. Sorteringen foregår ved dra og slipp -metoden Dersom en klikker på navnet til en gruppe vil alle vinduene under denne gruppen åpne seg. Page 24 of 28

25 Vanlige feilmeldinger Unique constraint [...] violated... / Brudd på entydig nøkkel... Du prøver å opprette en forekomst som allerede finnes. Det er ikke lov med to like slike forekomster i FS. Gå ut av bildet uten å lagre og kontroller de forekomstene som allerede finnes. Der vil du sikkert finne en som er identisk med den du forsøkte å lage. Dersom du mener du burde ha denne tilgangen, må du søke FS Brukerstøtte om utvidet tilgang. Insufficient privileges... / Utilstrekkelige privilegier... Du har ikke tilgang for å oppdatere de dataene du prøver på. Dersom du mener du burde ha denne tilgangen, må du søke FS Brukerstøtte om utvidet tilgang. Table or view does not exist Du har ikke tilgang for å oppdatere de dataene du prøver på. Dersom du mener du burde ha denne tilgangen, må du søke FS Brukerstøtte om utvidet tilgang. Object does not exist Du har ikke tilgang for å oppdatere de dataene du prøver på. Dersom du mener du burde ha denne tilgangen, må du søke FS Brukerstøtte om utvidet tilgang. Inserted value too large for column No changes made to database Melding som kommer dersom man prøver å registrere flere tegn/bokstaver i et felt enn feltet har plass til. Du kan trykke F1 i et felt for å se hvor mange tegn et felt har plass til. Row changed between retrieve and update Meldingen sier at databasen er endret siden du åpnet bildet. Dette betyr egentlig at noen (andre) har vært inne og endret på dette bildet etter at du åpnet det. Løsningen er å gå tilbake til søkemodus (ctrl-f) og IKKE lagre, for deretter å hente frem forekomsten igjen og gjøre endringene på nytt. Integrity constraint (...) violated - child record found Meldingen sier at du ikke kan slette denne raden fordi den har ting hengende ved seg (den har barn). Typisk er slike ting/barn registrert i underbilder, men ikke alltid. Vanlige eksempler er: at du ikke kan slette en eksamen dersom det finnes eksamensmeldinger, eller at du ikke kan slette en søknad dersom det finnes søknadsalternativer. Dvs. at underradene må slettes før du kan slette overraden. Obs: endring av primærnøkkel oppfattes som å slette for deretter å opprette på nytt. Det er heller ikke lov dersom det er tilknyttede rader under (da må disse slettes først). Page 25 of 28

26 Brukertilgang til FS og taushetserklæring Husk på at man har godtatt følgende betingelser når man bruker FS: TAUSHETSERKLÆRING FOR BRUKERE AV FELLES STUDENTSYSTEM (FS) VED UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB) Jeg forplikter meg herved til å bevare taushet om opplysninger som angår: personer (se forvaltningslovens 13) programvare og rutiner som ikke er alminnelig tilgjengelig i håndbøker og lignende Jeg er kjent med at det IKKE er lov til å: låne ut passordet til andre eller på andre måter gjøre passordet tilgjengelig for andre utgi informasjon om enkeltpersoner til andre enn den registrerte selv publisere eller utgi lister med fødselsnummer Taushetsløftet gjelder uavhengig om jeg får kjennskap til opplysningene gjennom Universitetets egen virksomhet eller gjennom oppdrag og samarbeid med andre. Jeg forplikter meg herved til å gjennomgå opplæring i FS for nye brukere. Jeg forplikter meg også til å holde meg oppdatert på hva som ikke er lov til å utgi av informasjon. Jeg er kjent med at forsettelig eller uaktsomt brudd på taushetsplikten, eller medvirkning til dette, kan straffes med bøter eller fengsel inntil ett år, eller begge deler, jf. personopplysningsloven 48. Jeg er kjent med at taushetserklæringen også gjelder etter at jeg har sluttet å arbeide ved UMB. Page 26 of 28

27 Utvidet tilgang Behov for utvidet tilgang? Dersom det senere blir behov for utvidet tilgang (nye roller), må nytt valideringsskjema fylles ut der leder forklarer hvilken tilgang det er behov for og hvorfor. Valideringsskjema ligger bakerst i heftet.. Stenging av brukerkonto Gjennomgang og kontroll av alle brukerkontoer skjer to ganger i året. Når ansatte slutter eller går ut i permisjon skal FS Brukerstøtte kontaktes slik at brukerkontoen kan stenges umiddelbart. Page 27 of 28

28 Universitetet for Miljø- og Biovitenskap, Felles Studentsystem (FS), Studieavdelingen VALIDERINGSSKJEMA FOR BRUKERE AV FELLES STUDENTSYSTEM (FS) VED UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB) For at vi skal kunne validere deg for bruk av Felles Studentsystem (FS), ber vi deg fylle ut alle punktene nedenfor. Det utfylte skjemaet må attesteres av din nærmeste overordnede. Navn: Fødselsnummer (11 siffer): Arbeidssted: E-postadresse: Stillingstittel: Arbeidskontraktens varighet/fast ansatt: Arbeidsoppgaver/rollebehov: Dersom det senere blir behov for utvidet tilgang (nye roller), må nytt valideringsskjema fylles ut der overordnede forklarer hvilken tilgang det er behov for. Når personer slutter eller går ut i permisjon skal FS brukerstøtte kontaktes slik at brukerkontoen kan stenges. Sted, dato Enhet Overordnedes underskrift m/tittel Valideringsskjema fylles ut av overordnede i to eksemplarer. Det ene sendes Studieavdelingen v/fs - brukerstøtte, det andre beholdes av brukeren selv. Page 28 of 28

Systems AS. Brukerhåndbok. Master

Systems AS. Brukerhåndbok. Master Brukerhåndbok Master Maritech Systems AS Alle rettigheter forbeholdt utgiver. Det tas forbehold om feil i brukerhåndboken. Maritech Systems AS påtar seg ikke ansvar for følger av feil i denne håndboken.

Detaljer

SUPEROFFICE AS. SuperOffice Customer Service. Brukerkurs. Sist endret: 12.04.12. Semantix AS.

SUPEROFFICE AS. SuperOffice Customer Service. Brukerkurs. Sist endret: 12.04.12. Semantix AS. SUPEROFFICE AS SuperOffice Customer Service Brukerkurs Sist endret: 12.04.12. Semantix AS. Denne dokumentasjonen er skrevet, redigert og formatert i Microsoft Office Word 2007 fra Microsoft Corporation.

Detaljer

Brukerdokumentasjon - Medarbeideren

Brukerdokumentasjon - Medarbeideren Brukerdokumentasjon - Medarbeideren Medarbeideren er et program for arbeidsplanlegging og oversikt over ressursdisponeringen for medarbeiderne i menigheten / kirkelig fellesråd. Medarbeideren er også integrert

Detaljer

Hvordan bruke dem lokalt?

Hvordan bruke dem lokalt? Systemer i Dysleksi Norge Hvordan bruke dem lokalt? Anette Beichmann Dysleksi Oslo Ledermøte Dysleksi Norge Innhold Medlemsregisteret... 3 Oppdater fødselsdato... 3 Oppdater mailadresse og telefonnummer...

Detaljer

NO 982 111 986 MVA Bankplassen 1a 0151 Oslo. Kontingent.no Oppsett, funksjonaliteter og FAQ

NO 982 111 986 MVA Bankplassen 1a 0151 Oslo. Kontingent.no Oppsett, funksjonaliteter og FAQ Kontingent.no Oppsett, funksjonaliteter og FAQ Innhold Introduksjon...3 Administrator grensesnittet...3 Registrere medlemskategorier...5 Informasjonsfelter...6 Registrere et Kontingent...6 Kontingent:...7

Detaljer

Manual. Rev. 14.8. Kjøita 25, 4630 Kristiansand post@dorteknikk.no

Manual. Rev. 14.8. Kjøita 25, 4630 Kristiansand post@dorteknikk.no Manual Rev. 14.8 post@dorteknikk.no Innhold 1. Komme i gang... 3 1.1 Registrering som bruker... 3 1.2 Innlogging... 3 2 Prosjekter... 4 2.1 Tilgjengelige prosjekter... 4 2.2 Demoprosjekt... 4 2.3 Flere

Detaljer

ejournal User Manual Copyright 2008 ejournal AS

ejournal User Manual Copyright 2008 ejournal AS Copyright 2008 ejournal AS Innholdsfortegnelse 1. Saksbehandling...4 1.1. Ny sak...5 1.2. Finn dataposter...7 1.3. Siste søk...13 1.4. Siste saker...13 1.5. Egne aktive saker...13 1.6. Ufordelte saker...13

Detaljer

IT-introduksjon studieåret 2011-2012 Innhold

IT-introduksjon studieåret 2011-2012 Innhold IT-introduksjon studieåret 2011-2012 Innhold Hva må du som ny student gjøre for å bli korrekt registrert?... 3 IT-systemer for studenter ved Høgskolen i Hedmark... 4 Bruk av aktiveringsportal for nye studenter...

Detaljer

RF13.50 - Dokumentasjon. 2014 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

RF13.50 - Dokumentasjon. 2014 Kommunal- og moderniseringsdepartementet RF13.50 - Dokumentasjon 2 RF13.50 - Dokumentasjon Innholdsfortegnelse Introduksjon 6 1 Støtteordning... 7 2 Før pålogging... 9 3 Etter pålogging... 11 4 Ny forvalter... 12 Søker 14 1 Registrering... 14

Detaljer

Introduksjon til. datax. Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet.

Introduksjon til. datax. Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet. Introduksjon til datax Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet. Produsent og distributør: Mamut ASA Boks 5205, Majorstuen 0302 Oslo Tlf.: 23 20 35 00, Faks: 23 20 35 01 Internett: www.mamut.no

Detaljer

Innføring i Fronter. Grunnmanual for lærere

Innføring i Fronter. Grunnmanual for lærere Grunnmanual for lærere Dette er en innføring i den grunnleggende funksjonaliteten i Fronter. Fronter er en læringsplattform og er veldig fleksibel. På grunn av denne fleksibiliteten, og at ikke to lærerne

Detaljer

PUBLISERING AV ANNONSE... 24

PUBLISERING AV ANNONSE... 24 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 4 AJOURHOLD / NY STILLING... 5 Opprettelse av ny stilling... 5 Ansvarlig / Medansvarlig... 7 Søknadsfrist... 8 En side / fire arkfaner... 8 Godkjent for flere språk...

Detaljer

BRUKERVEILEDNING. 2012 Datamann AS

BRUKERVEILEDNING. 2012 Datamann AS BRUKERVEILEDNING 2012 Datamann AS Litt om oppbygningen av tilsynsmodulen Brukerveiledning for tilsynsmodul 2-2 2012 Datamann AS Brukerveiledning for tilsynsmodul Litt om oppbygningen av tilsynsmodulen

Detaljer

Huldt & Lillevik Ansattportal

Huldt & Lillevik Ansattportal Huldt & Lillevik Ansattportal Praktisk bruk Oppdatert 2012-05-04 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Om Huldt & Lillevik Ansattportal... 3 Beslutninger før du tar i bruk systemet... 4 Hvordan skal

Detaljer

Praktisk bruk Oppdatert 2013-04-10

Praktisk bruk Oppdatert 2013-04-10 Huldt & Lillevik Ansattportal Praktisk bruk Oppdatert 2013-04-10 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Om Huldt & Lillevik Ansattportal... 3 Beslutninger før du tar i bruk systemet... 4 Hvordan skal

Detaljer

EDB SAK OG ARKIV WEB EDB SAK OG ARKIV VERSJON 6.1. Brukerhåndbok Web-klient Versjon 7.0. EDB Business Partner Norge AS EN DOKUMENTASJON FRA EDB

EDB SAK OG ARKIV WEB EDB SAK OG ARKIV VERSJON 6.1. Brukerhåndbok Web-klient Versjon 7.0. EDB Business Partner Norge AS EN DOKUMENTASJON FRA EDB EDB SAK OG ARKIV WEB EN DOKUMENTASJON FRA EDB EDB SAK OG ARKIV VERSJON 6.1 EN DOKUMENTASJON FRA EDB Brukerhåndbok Web-klient Versjon 7.0 EDB Business Partner Norge AS EDB Business Partner Norge AS Postboks

Detaljer

Kundeoppfølging og kundefiltre i Xakt

Kundeoppfølging og kundefiltre i Xakt Kundeoppfølging og kundefiltre i Xakt Innhold Kundefilter.... 3 Lage nytt kundefilter:... 3 Fødselsdag i dag:... 3 Seniorer... 4 Kontrakter som utløper... 4 Kunder med lite oppmøte... 5 Slette kundefilter...

Detaljer

Novell GroupWise 6.5

Novell GroupWise 6.5 Novell GroupWise 6.5 Nye muligheter Brukerveiledning Tilpasset av Cross Platform AS 2003 Side 1 Innholdsliste 1.Innledning...4 2 Å starte GroupWise... 4 2.1 Programvinduet...4 3 Sende og motta meldinger...

Detaljer

BRUKERVEILEDNING TIDA. Nosyko AS. Versjon 1.1.8. Teknisk informasjonsdatabase Versjon 1.3

BRUKERVEILEDNING TIDA. Nosyko AS. Versjon 1.1.8. Teknisk informasjonsdatabase Versjon 1.3 Nosyko AS Rådhusgt. 17 Telefon: 22 33 15 70 0158 Oslo Telefaks: 22 33 15 75 Epost: developers@nosyko.no Web: www.drofus.no BRUKERVEILEDNING Versjon 1.1.8 TIDA Teknisk informasjonsdatabase Versjon 1.3 DOKUMENTDATO:

Detaljer

Brukermanual for Advocate Desktop med salærskjema

Brukermanual for Advocate Desktop med salærskjema Brukermanual for Advocate Desktop med salærskjema Side 2 Sist oppdatert 07.07.2015 Innholdsfortegnelse 1. LITT OM ADVOCATE DESKTOP (AD)... 7 1.1. Lisenser... 7 1.2. Brukerstøtte... 7 1.3. Fjernhjelp...

Detaljer

Systems AS. Brukerhåndbok. Prosjekt

Systems AS. Brukerhåndbok. Prosjekt Brukerhåndbok Prosjekt Maritech AS Alle rettigheter forbeholdt utgiver. Ettertrykk, lagring i noen form, videreformidling eller annen bruk utover lisensavtalen er forbudt. Produsert og utgitt av Maritech

Detaljer

IT-introduksjon studieåret 2015-2016 Innhold

IT-introduksjon studieåret 2015-2016 Innhold IT-introduksjon studieåret 2015-2016 Innhold Hva må du som ny student gjøre for å bli korrekt registrert?... 3 IT-systemer for studenter ved Høgskolen i Hedmark... 4 Bruk av aktiveringsportal for nye studenter...

Detaljer

AGENDA. Dag 1. FS StudentWebgruppe 28.-29. november 2012. 9:30 10:30 Ankomst. 10:30 11:30 Velkommen

AGENDA. Dag 1. FS StudentWebgruppe 28.-29. november 2012. 9:30 10:30 Ankomst. 10:30 11:30 Velkommen FS StudentWebgruppe 28.-29. november 2012 AGENDA Dag 1 9:30 10:30 Ankomst 10:30 11:30 Velkommen 11:30 12:30 Lunsj Gjennomgang av siste versjon av NetLifes utforming av utdanningsplaner 12:30 13:30 Gjennomgang

Detaljer

Altinn II Funksjonell spesifikasjon Sluttbrukerløsningen (SBL)

Altinn II Funksjonell spesifikasjon Sluttbrukerløsningen (SBL) Altinn II Funksjonell spesifikasjon Sluttbrukerløsningen (SBL) Innhold 1 Om dette dokumentet... 4 2 Innledning... 5 2.1 Hva er Altinn?... 5 2.2 Tjenester i Altinn... 6 2.3 Overordnet funksjonalitet...

Detaljer

WisWeb Navi, kurs. Innhold. Side. 1. Bakgrunn 2. 2. Bruke WisWeb 4. 3. Innebygde moduler 11. 4. Navi-moduler 13. 5.

WisWeb Navi, kurs. Innhold. Side. 1. Bakgrunn 2. 2. Bruke WisWeb 4. 3. Innebygde moduler 11. 4. Navi-moduler 13. 5. WisWeb Navi, kurs Innhold Side 1. Bakgrunn 2 2. Bruke WisWeb 4 3. Innebygde moduler 11 4. Navi-moduler 13 5. WisWeb-moduler 17 6. Moduler for systemadmin 17 7. SSO-admin 21 8. Import 21 Kurs i WisWeb Navi,

Detaljer

1 1.1 POK 1.3 1.4 1.6 2 2.1 2.2 2.3 2.4 UB-

1 1.1 POK 1.3 1.4 1.6 2 2.1 2.2 2.3 2.4 UB- www.nextstage.no Forord... 3 1 Innledning... 5 1.1 POK tidregistreringsystem... 5 1.3 Bruk av denne manual kursmateriell og oppslagsbok... 7 1.4 Forkortelser... 7 1.6 Stikkordregister... 7 2 Avtaleverk...

Detaljer

DIFI VEILEDNING I BRUK AV AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR

DIFI VEILEDNING I BRUK AV AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR DIFI VEILEDNING I BRUK AV AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR Innhold 1. Innlogging i systemet... 3 2. Forsiden av portalen... 3 3. Redigere spørreskjema... 4 3.1 Spørsmål skal

Detaljer

OpenOffice.org Database

OpenOffice.org Database OpenOffice.org Database Bjarne Jullum Side 1 Tittel: OpenOffice.org Base Ide Bjarne Jullum Tekst: Bjarne Jullum Illustrasjoner: Bjarne Jullum Layout: Bjarne Jullum Konsulentfirma Bjarne Jullum Postboks

Detaljer

» Søk i Medlemsnett. Fritekst søk. Avansert søk

» Søk i Medlemsnett. Fritekst søk. Avansert søk Side 1» Søk i Medlemsnett Søk i Medlemsnett Alle databaser og medlemsregister har søk på forskjellige måter. Dette har også Medlemsnett. Det finnes enkle raske fritekst søk, og det finnes et avansert søk

Detaljer

Brukerveiledning. Sist oppdatert: August 2013

Brukerveiledning. Sist oppdatert: August 2013 Brukerveiledning Sist oppdatert: August 2013 Innhold Om VOKAL Oppdatert august 2013 1 Roller og rettigheter i systemet 3 Hvordan endre passord 5 Support 7 Lærer registrering og visning Kartlegging 9 Hvordan

Detaljer