Oppfriskningskurs i FS UMB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oppfriskningskurs i FS UMB"

Transkript

1 Oppfriskningskurs i FS UMB

2 Table of Contents Oppslag i FS... 4 Søking i bilder... 4 Generelt om bilder... 5 Student Samlebildet (studierett, knapper, rullgardin)... 7 Vurderingsmelding vs Utdanningsplan... 8 Vanlige misforståelse fra studentens ståsted... 8 Utdanningsplaner og emner... 9 Saksbehandlertilgang til StudentWeb... 9 Trinn Trinn Saksbehandlers rolle hjelpe men ikke gjøre Saksbehandler og student kan være innlogget samtidig Rapporter som kan være greie PHD Opptaksmodulen Programstudentmodulen Semesterregistreringmodulen Undervisningmodulen Vurderingmodulen Profil og forhåndsutfylte verdier Innstillinger Profiler - Automatikk ved registrering av bilder Sende e-post og SMS fra FS E-post til en enkelt student E-post til en gruppe med studenter SMS til studenter Utfyllende om SMS fra FS Retningslinjer for bruk av SMS- tjenesten Dokumentarkiv Filtrering Hvordan velge filter Vanlige filtre Page 2 of 28

3 Hurtigtaster i FS Bokmerker Vanlige feilmeldinger Unique constraint [...] violated... / Brudd på entydig nøkkel Insufficient privileges... / Utilstrekkelige privilegier Table or view does not exist Object does not exist Inserted value too large for column No changes made to database Row changed between retrieve and update Integrity constraint (...) violated - child record found Brukertilgang til FS og taushetserklæring Utvidet tilgang Page 3 of 28

4 Oppslag i FS Søking i bilder Når bakgrunnsfargen i et bilde er i grått betyr dette at man står i søkermodus. Et bilde åpnes alltid i søkermodus. Man ser også på spørsmålstegnet øverst til venstre at man er i søkermodus. Bilde 1: Bildet Student samlebilde i søkemodus Egenskapene på knapperaden øverst i bildet endrer seg avhengig om bildet er i søke- eller registreringsmodus. Bilde 2: Knapperad for bilde i søkemodus Bilde 3: Knapperad for bilde i registreringsmodus Søking i numeriske felter, eks. feltet Person (fnr): fødselsnummer og personnummer oppgis enkeltvis (f.eks ) eller i kombinasjon (f. eks ). I søking i tekstfelter, f.eks. feltene etternavn og fornavn, fungerer % -tegnet som jokertegn, dvs. som erstatning for ett eller flere tegn. Det er likegyldig om man søker på store eller små bokstaver i personnavn-felter (Søking på e finner både e og E). Dette gjelder ikke nødvendigvis for andre tekstfelter. Page 4 of 28

5 Man kan i hovedsak søke på alle felter i et bilde. Fyller man ut flere felter i en søkeforekomst fanger man opp bare de forekomstene som oppfyller alle kriterier (både og). Bilde 4: Søk på person FS vil liste opp alle personer som heter Hansen til etternavn og som har fornavn som begynner med ole. Her ville for eksempel Oleanna Hansen også blitt hentet opp. Bilde 5: Søk på kull Her vil FS liste opp alle studentene som startet bachelorstudiumet i plantevitenskap høsten 2003 Hvis ikke noen søkekriterier er oppgitt, og man gir Hent-kommandoen, ber man om å hente alle forekomstene fra databasen. Hvis det finnes mer enn 2000 forekomster som oppfyller søkekriteriet, får man et spørsmål om man nøyer seg med de første Hvis man svarer ja begrenses søket til disse, hvis nei hentes alle forekomster. Generelt om bilder Overgang mellom ulike bilder i FS skjer ved å klikke på relevant felt i et bilde eller gå inn via modulvalg i hovedmenyen. Dobbeltklikker man for eksempel i feltet Studieprogram i Student samlebilde får man opp bildet Studieprogram samlebilde, som man ellers ville hentet fra modulen Studieelementer. På samlebilder er det ofte hurtigtaster til andre bilder, rapporter og rutiner som har sammenheng med det aktuelle bildet. For eksempel ligger det i Student samlebilde en direkte overgang til rapporten FS Karakterutskrift. Velger man denne snarveien for en valgt student vil karakterutskrift for denne studenten hentes opp. En del snarveier til andre bilder, rapporter og rutiner finner man i rullegardinen til høyre i Student samlebilde. Dette er snarveier til de mest benyttede funksjonene knyttet til en student. Page 5 of 28

6 Bilde 6: Student Samlebilde - bruk av rullgardinmeny En del bilder, spesielt samlebilder, har underordnede arkfaner, også kalt undervindu. Arkfaner markert med blå tekst betyr at det er forekomster/informasjon under den aktuelle fanen. På enkelte bilder er det mange arkfaner. Man kan skjule de arkfanene man sjelden eller aldri benytter ved å høyreklikke på arkfanen og velge Skjul. Ved å høyreklikke og velge Vis alle vil alle de skjulte arkfanene vises igjen. Når man er inne i et felt man ikke er sikker på hva skal inneholde kan man ved å trykke på F1-tasten få informasjon om navn på felt, hva det aktuelle feltet skal inneholde osv. Bilde 7: Feltbeskrivelse med F1 Page 6 of 28

7 Student Samlebildet (studierett, knapper, rullgardin) Det mest aktuelle bildet for informasjon om den enkelte student er Student samlebilde. Dette åpnes i likhet med bildet Person/student ved å velge Person og Personbilder på verktøylinjen, eller direkte fra hovedmenyen. Bilde 8: Student samlebilde I Student samlebilde vil man kunne søke fram en student og få en rekke opplysninger om den aktuelle studenten, som adresser, bakgrunn, vurderingsmelding, vurderingsresultater, oppnådde grader, studierett, kull og klasse. Det er opprettet ett bilde per studieprogram som student er eller har vært knyttet til. Det betyr at dersom en student for eksempel har vært student både ved bachelorstudium i kjemi og masterstudium i matvitenskap vil det være 2 forekomster knyttet til denne studenten. Dette ser du i bildet over ved at det står 1/4. Dvs. 4 bilder der du står i nr. 1. Ved å velge Kun aktive studieretter er det kun bildet for det aktive studieprogrammet som kan leses. Hvis det er en student som er tilknyttet studieprogrammet PHD, så vil det i tillegg dukke opp noen flere kartotekkort som er hvite. Det er mulig å åpne andre bilder som ofte er brukt via rullgardinmenyen Bilde 9: Rullgardinmeny Page 7 of 28

8 Vurderingsmelding vs Utdanningsplan Vanlige misforståelse fra studentens ståsted Studenter ser all informasjon via StudentWeb. Den vanligste misforståelsen som er ute å går er at studentene tror man er oppmeldt til eksamen når emnet står i utdanningsplanen del 2. regner med at denne misforståelsen har oppstått som følge av at man kan se om man er vurderingsmeldt i emner som står i utdanningsplanen. Ut i fra dette så har det også oppstått misforståelser om at man er avmeldt en eksamen hvis man fjerner emnet fra utdanningsplanen etter at man har vurderingsmeldt seg. Bilde 10: Utdanningsplan del 2 Skal man være sikker på noen angående vurderingsmeldinger må man se i bildet Registreringer -> Meldinger eller Innsyn -> Vurderingsmelding Bilde 11: Registreringer -> Meldinger Bilde 12:Innsyn -> Vurderingsmelding Page 8 of 28

9 Utdanningsplaner og emner Studenter kan ikke endre utdanningsplaner for foregående semester eller endre på innværende semester etter at semesterregistreringsfristen har gått ut. Saksbehandlertilgang til StudentWeb Som saksbehandler kan du komme rett inn i StudentWeb fra FS ved å klikke på StudentWeb-ikonet i Student samlebilde: Bilde 13: Innlogging i StudentWeb direkte fra Student samlebilde Nå blir du via to trinn logget inn i StudentWeb. Trinn 1 Du logger først inn vha. ditt eget fødselsnummer, som allerede er hentet inn automatisk fra FS. I tillegg trenger du din egen StudentWeb-pinkode. Dersom du ikke har/husker denne pinkoden, kan du få den tilsendt ved å trykke på Send PIN-kode med e-post i innloggingsbildet (se under). Pinkoden sendes til e-postadressen(e) som er registrert på deg i FS-bildet Person/Student under menypunktet Person/Personbilder. Skriv inn pinkoden din i innloggingsbildet, og trykk Logg inn : Bilde 14: Innloggingsbilde StudentWeb, trinn 1 Page 9 of 28

10 Trinn 2 Du kommer nå til innloggingsbildet for saksbehandlere, hvor studentens fødselsnummer ligger klart. Trykk Logg inn UTEN å hake av for Oppdatering! Saksbehandlers rolle hjelpe men ikke gjøre Når du logger inn uten oppdatering kan du simulere valg som studenten gjør, legge til emner i utdanningsplanen, foreta oppmeldinger etc., uten at noe blir lagret/endret når du logger deg ut. Det bør være en hovedregel å la studenten selv gjøre alle valg/endringer på StudentWeb. Din rolle som saksbehandler/studenthjelper er å hjelpe studenten til selv å gjøre de nødvendige/riktige operasjonene, og å melde fra til rett instans hvis du tror problemene skyldes faktiske feil i FS eller StudentWeb. Saksbehandler og student kan være innlogget samtidig En fordel med saksbehandlertilgangen til StudentWeb er at studenten og du kan være logget inn samtidig, noe som gjør brukerstøtte via telefon enklere. Dersom det er spørsmål som kan løses der og da, kan studenten gjøre den ønskede operasjonen mens du forklarer hvordan, og dere kan begge se resultatet etterpå. NB! For å være sikre på at dere begge ser resultatet av valg/endringer studenten gjør, må studenten lagre endringer, logge ut og logge inn igjen mens du logger ut og inn igjen som saksbehandler (du kan for øvrig se i FS om studenten har gjort det han skal). Bilde 15:Innlogget som saksbehandler kan du se det samme som studenten selv ser på StudentWeb Når du er logget inn som saksbehandler uten oppdatering ser du studentens navn i menyen til venstre, sammen med et overstreket blyantikon som betyr at ingen ting av det du gjør lagres. Page 10 of 28

11 Rapporter som kan være greie PHD fs Veiledningsforhold for student Denne rapporten gir en oversikt over aktive PHD-studenter på instituttet. Det man må huske på er å søke studentens sted som i Student Samlebilde er utfylt under det som gjelder Dr.Grad Periode for kull setter man bare så stort at man får med alle aktive kull, så huker man av for aktive studenter. Voila så har man en oversikt Bilde 16: Felter tilknyttet Dr.Grad Bilde 17: Hva som bør fylles ut når man søker Bilde 18: Resultat av søk Page 11 of 28

12 Opptaksmodulen fs Søkerliste Programstudentmodulen fs Navnliste kullstudenter fs Studenter tilknyttet emne fs Utvekslingspersoner fs Semesterregistreringsopplysninger for studieprogramstudenter Semesterregistreringmodulen NSD-rapporter Se også hjemesiden til DBH: Undervisningmodulen Fs Undervisningspåmeldte studenter Vurderingmodulen fs Enkel karakterstatistikk fs Studiepoengproduksjon Page 12 of 28

13 Profil og forhåndsutfylte verdier Innstillinger I bildet "Innstillinger" (finnes i menyen Verktøy når Hovedmenyen er aktiv) kan en sette en del standardverdier som vil bli benyttet når du senere åpner rapporter/rutiner. Her kan vi for eksempel angi at alle felter som spør etter årstall skal være forhåndsutfylt med årstallet Neste gang du åpner en rapport som spør om årstall vil dette feltet være ferdig utfylt med årstallet Her er 2010 angitt som standardverdi i rapporter/rutiner. Bilde 19: Innstillinger Bilde 20: Eksempel på forhåndsutfyllt verdi i rapport Profiler - Automatikk ved registrering av bilder Når et bilde er i registreringsmodus vil det alltid være tilgjengelig en knapp kalt "Profil". I bildet som dukker opp når denne knappen trykkes, kan en angi standardverdier for felter når en velger ny rad. På denne måten kan en unngå å måtte gjenta samme informasjonen mange ganger. Her det angitt at alle nye rader skal ha institusjonsnr 191, emnekode PHI101, årstall 2010 og versjonskode 1. Bilde 21: Forhåndsutfylling av profil Page 13 of 28

14 Når en så velger ny rad i arkfanen Vurd.meld, vil disse feltene være ferdig utfylt, slik: Bilde 22: Bruk av forhåndsutfyllt profil Page 14 of 28

15 Sende e-post og SMS fra FS I Felles Studentsystem (FS) kan man sende brev, e-post og SMS direkte til studentene. E-post til en enkelt student For å gjøre dette til en og en student så finner man én student i for eksempel student samlebilde også trykker man høyremusknapp. E-post til en gruppe med studenter Slik kan man også gjøre fra en hvilken som helst rapport. For eksempel Studenter i studiekull. Page 15 of 28

16 Når man velger dette valget kommer e-post rapporten opp. I dette tilfellet sendes e-posten til flere studenter. Hadde jeg gått ut i fra en enkeltstudents ville det bare vært oppført én student i opplistingen øverst til høyre. Man kan endre avsenderadressen, legge til CC (kommer bare med til den første studenten hvis det er flere studenter/e-poster). Man skal alltid arkivere utsendelsen slik at man finner den igjen i dokumentarkivt. Trykker man nå Lag rapport blir e-posten sendt til denne studenten. Man har ikke muligheten til å sende med vedlegg. SMS til studenter Velger man alternativet sens SMS (fs ) kommer dette bildet opp. Samme funksjonalitet som i e- post det er bare færre felter å fylle ut. Husk på at en SMS er på maks. 160 tegn. Skrives det mer blir det fordelt over flere meldinger. Utfyllende om SMS fra FS Det er mulig å sende SMS til studenter fra FS. Det er kun et enveis system for utsending av informasjon, så det er ikke mulig for studenter å svare ved å sende SMS inn i systemet. Page 16 of 28

17 Retningslinjer for bruk av SMS- tjenesten SMS er kun en tilleggstjeneste. Hovedkilden for informasjon skal fortsatt være på nett, og det forventes at studentene følger med på nett og leser e-post. Generell regel for bruk er når det på kort varsel blir endring av det som tidligere er annonsert. Det skal være en restriktiv bruk av tjenesten, studentene skal ikke overøses med meldinger. Tjenesten kan benyttes når det haster å gi studierelaterte beskjeder som f.eks. endring av eksamenslokaler og flyttede, ev. avlyste forelesninger. Tjenesten skal ikke benyttes til meldinger som "Husk fristen...", "Husk infomøtet...", "Velkommen til gjesteforelesning..." osv. Det skal ikke sendes meldinger med sensitivt eller personlig innhold, det skal brukes generelle formuleringer. SMS vil bare bli sendt til studenter som har registrert et mobilnummer i FS og som avsender står det bare 2080, så det er viktig å få med hvem som har sendt meldingen i selve teksten. Page 17 of 28

18 Dokumentarkiv Dokumentarkivet finner du i personmenyen: Person ->Personbilder ->Dokumentarkiv, men det finnes også en snarvei i Student samlebilde, valg nr 11 i rullegardinen / nedtrekksmenyen. Her finnes e-post, sms og brev som er utsendt, i tillegg til vitnemål produsert etter sommeren 2007 og DS fra høsten For søkere som saksbehandles av Samordna opptak finnes også skannede dokumenter i arkfanen SO-dokumenter. Det er også mulig å laste opp dokumenter under arkfanen last inn dokument. De vil da synes under arkfanen Mottatte dokumenter For å åpne et dokument: dobbelt-klikk i raden til dokumentet. Page 18 of 28

19 Filtrering Filtrering kan utføres i bilder og rapporter i FS. Behovet for filtrering oppstår når bilder eller rapporter viser flere rader (forekomster) enn vi er interessert i. Filtrering i rutiner bør man være forsiktig med. Det er f.eks. ikke mulig å la en rutine hoppe over visse forekomster ved å filtrere ut disse. Hvordan velge filter I rapporter, høyreklikk i det hvite feltet etter at rapporten er kjørt. Velg filter: I bilder, gjør først et søk, deretter høyreklikk og velg filter: Page 19 of 28

20 Når filter er valgt, kommer en liste over tilgjengelige elementer opp nederst til høyre i bildet. Det er kun disse det er mulig å filtrere på i denne rapporten/bildet. Man kan også klikke på dem istedenfor å taste inn feltnavnet manuelt. Selve filteret kan så fylles inn i feltet øverst i bildet. Page 20 of 28

21 Vanlige filtre Tekstfelter studieprogramkode = 'USM5-LAP' studieprogramkode in ('USM5-LAP','SVM5- ECON') studieprogramkode like 'SVB-%' studieprogramkode like '%-PSY' studieprogramkode like '%M2%' Tall arstall = 2008 arstall > 2008 arstall >= 2008 Nullverdi/uten verdi isnull(merknad) Dato feltets_navn >= date(' ') (feltets_navn > date(' ')) and (feltets_navn < date(' ')) AND (studieprogramkode = 'USM5-LAP') and (studieprogram_start=2008) OR (studieprogramkode like 'MN%') or (studieprogramkode ='REALFAG') NOT (studieprogramkode = 'USM5-LAP') and not (studentstatkode in ('AKTIV','PERMISJON') KJØNN mod(trunc((personnr/100),0)- 10*trunc((personnr/1000),0),2)=1 lister ut et spesielt studieprogram lister ut to eller flere spesielle studieprogram lister ut studieprogram som begynner med SVBlister ut studieprogram som slutter med -PSY lister ut studieprogram som inneholder M2 her spesifiseres årstall, merk at tall ikke har 'fnutter' større enn større enn eller lik isnull() lister ut forekomster uten verdi, i dette tilfellet er det merknaden som skal være tom alle verdier med dato større eller lik angitt dato datointervall med AND kan man spesifisere flere ting. Parenteser kreves. med OR kan man velge mellom forskjellige spesifikasjoner. Parenteser kreves. Plukker ut menn fra en liste (kvinner=0) ved hjelp av midtsifferet i personnummeret Page 21 of 28

22 Hurtigtaster i FS Valg Tastkombinasjon Funksjon Åpne Ctrl+O Dialog for å gå direkte til en rutine eller rapport (eller bilde) Lukk Ctrl+W Lukker det aktive vinduet Oppdater Ctrl+S Legger inn nye eller endrede data i databasen Hent Ctrl+J Henter data fra databasen Skriv ut aktivt vindu Ctrl+P Skriver ut det aktive vinduet. i flernivå-bilder. Hvis øverste del er aktivert, skrives ut datainnholdet som finnes der (for eksempel alle emner i Emne samlebilde). Avslutt Ctrl+Q Avslutter FS når hovedmenyen er aktivert Kopier nøkkel Ctrl+Shift+C Kopierer nøkkelverdien i feltet hvor markøren står Lim inn nøkkel Ctrl+Shift+V Limer nøkkelverdien inn i nytt felt hvor markøren står Kopier rad Ctrl+K Kopierer aktiv forekomst inn i ny rad Ny rad Ctrl+N Setter inn nye forekomster i aktivt vindu Bruker-profil Ctrl+B Åpner dialog for å endre brukerprofil (innsettingsvalg) Tekstfelt Ctrl+T Åpner dialog som viser tekstfeltets navn, lengde og innhold Institusjons-koder. Ctrl+T Henter dialogboks for oversikt over land- og institusjonskoder. Virker kun i institusjonskodefeltet Blank ut spørrebuffer Ctrl+L Sletter tidligere registrerte søkekriterier Neste datavindu Alt+Z Gjør neste vindu i bildet aktivt (roterer) Lag søk Ctrl+F Setter bildet i søkemodus med grå bakgrunn Registrering Ctrl+R Setter bildet i registreringsmodus, med hvit bakgrunn Page 22 of 28

23 Bokmerker En kan lage et bokmerke i hovedmenyen for alle bilder, rutiner og rapporter man benytter mye. Dette gjøres ved hjelp av menyvalg Fil Legg til bokmerke når man står i bildet, rutinen eller rapporten man ønsker å legge på menyen. Man kan da åpne bildet, rapporten eller rutinen direkte fra hovedmenyen ved å dobbeltklikke på navnet. Dersom du bruker mange vinduer (bilder/rapporter/rutiner) kan du lage egne mapper for vinduene. Du kan lage/slette grupper og bokmerker via Hovedmenyen -> verktøy -> Bokmerker. Page 23 of 28

24 Her kan man velge hvem moduler man vil vise fram og sortere bokmerkene og lage mapper til dem. Sorteringen foregår ved dra og slipp -metoden Dersom en klikker på navnet til en gruppe vil alle vinduene under denne gruppen åpne seg. Page 24 of 28

25 Vanlige feilmeldinger Unique constraint [...] violated... / Brudd på entydig nøkkel... Du prøver å opprette en forekomst som allerede finnes. Det er ikke lov med to like slike forekomster i FS. Gå ut av bildet uten å lagre og kontroller de forekomstene som allerede finnes. Der vil du sikkert finne en som er identisk med den du forsøkte å lage. Dersom du mener du burde ha denne tilgangen, må du søke FS Brukerstøtte om utvidet tilgang. Insufficient privileges... / Utilstrekkelige privilegier... Du har ikke tilgang for å oppdatere de dataene du prøver på. Dersom du mener du burde ha denne tilgangen, må du søke FS Brukerstøtte om utvidet tilgang. Table or view does not exist Du har ikke tilgang for å oppdatere de dataene du prøver på. Dersom du mener du burde ha denne tilgangen, må du søke FS Brukerstøtte om utvidet tilgang. Object does not exist Du har ikke tilgang for å oppdatere de dataene du prøver på. Dersom du mener du burde ha denne tilgangen, må du søke FS Brukerstøtte om utvidet tilgang. Inserted value too large for column No changes made to database Melding som kommer dersom man prøver å registrere flere tegn/bokstaver i et felt enn feltet har plass til. Du kan trykke F1 i et felt for å se hvor mange tegn et felt har plass til. Row changed between retrieve and update Meldingen sier at databasen er endret siden du åpnet bildet. Dette betyr egentlig at noen (andre) har vært inne og endret på dette bildet etter at du åpnet det. Løsningen er å gå tilbake til søkemodus (ctrl-f) og IKKE lagre, for deretter å hente frem forekomsten igjen og gjøre endringene på nytt. Integrity constraint (...) violated - child record found Meldingen sier at du ikke kan slette denne raden fordi den har ting hengende ved seg (den har barn). Typisk er slike ting/barn registrert i underbilder, men ikke alltid. Vanlige eksempler er: at du ikke kan slette en eksamen dersom det finnes eksamensmeldinger, eller at du ikke kan slette en søknad dersom det finnes søknadsalternativer. Dvs. at underradene må slettes før du kan slette overraden. Obs: endring av primærnøkkel oppfattes som å slette for deretter å opprette på nytt. Det er heller ikke lov dersom det er tilknyttede rader under (da må disse slettes først). Page 25 of 28

26 Brukertilgang til FS og taushetserklæring Husk på at man har godtatt følgende betingelser når man bruker FS: TAUSHETSERKLÆRING FOR BRUKERE AV FELLES STUDENTSYSTEM (FS) VED UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB) Jeg forplikter meg herved til å bevare taushet om opplysninger som angår: personer (se forvaltningslovens 13) programvare og rutiner som ikke er alminnelig tilgjengelig i håndbøker og lignende Jeg er kjent med at det IKKE er lov til å: låne ut passordet til andre eller på andre måter gjøre passordet tilgjengelig for andre utgi informasjon om enkeltpersoner til andre enn den registrerte selv publisere eller utgi lister med fødselsnummer Taushetsløftet gjelder uavhengig om jeg får kjennskap til opplysningene gjennom Universitetets egen virksomhet eller gjennom oppdrag og samarbeid med andre. Jeg forplikter meg herved til å gjennomgå opplæring i FS for nye brukere. Jeg forplikter meg også til å holde meg oppdatert på hva som ikke er lov til å utgi av informasjon. Jeg er kjent med at forsettelig eller uaktsomt brudd på taushetsplikten, eller medvirkning til dette, kan straffes med bøter eller fengsel inntil ett år, eller begge deler, jf. personopplysningsloven 48. Jeg er kjent med at taushetserklæringen også gjelder etter at jeg har sluttet å arbeide ved UMB. Page 26 of 28

27 Utvidet tilgang Behov for utvidet tilgang? Dersom det senere blir behov for utvidet tilgang (nye roller), må nytt valideringsskjema fylles ut der leder forklarer hvilken tilgang det er behov for og hvorfor. Valideringsskjema ligger bakerst i heftet.. Stenging av brukerkonto Gjennomgang og kontroll av alle brukerkontoer skjer to ganger i året. Når ansatte slutter eller går ut i permisjon skal FS Brukerstøtte kontaktes slik at brukerkontoen kan stenges umiddelbart. Page 27 of 28

28 Universitetet for Miljø- og Biovitenskap, Felles Studentsystem (FS), Studieavdelingen VALIDERINGSSKJEMA FOR BRUKERE AV FELLES STUDENTSYSTEM (FS) VED UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB) For at vi skal kunne validere deg for bruk av Felles Studentsystem (FS), ber vi deg fylle ut alle punktene nedenfor. Det utfylte skjemaet må attesteres av din nærmeste overordnede. Navn: Fødselsnummer (11 siffer): Arbeidssted: E-postadresse: Stillingstittel: Arbeidskontraktens varighet/fast ansatt: Arbeidsoppgaver/rollebehov: Dersom det senere blir behov for utvidet tilgang (nye roller), må nytt valideringsskjema fylles ut der overordnede forklarer hvilken tilgang det er behov for. Når personer slutter eller går ut i permisjon skal FS brukerstøtte kontaktes slik at brukerkontoen kan stenges. Sted, dato Enhet Overordnedes underskrift m/tittel Valideringsskjema fylles ut av overordnede i to eksemplarer. Det ene sendes Studieavdelingen v/fs - brukerstøtte, det andre beholdes av brukeren selv. Page 28 of 28

Nyttige FS-tips. Generelt om bilder

Nyttige FS-tips. Generelt om bilder Nyttige FS-tips Generelt om bilder Overgang mellom ulike bilder i FS skjer ved å klikke på relevant felt i et bilde eller gå inn via modulvalg i hovedmenyen. Dobbeltklikker man for eksempel i feltet Studieprogram

Detaljer

Grunnkurs i FS - UMB

Grunnkurs i FS - UMB Grunnkurs i FS - UMB Innholdsregister INNLOGGING - BRUKERNAVN OG PASSORD... 2 ROLLER I FS... 3 GENERELT OM FS... 4 MODULENES INNHOLD... 4 BILDER, RUTINER OG RAPPORTER... 6 ÅPNE/ AKTIVISERE BILDER, RUTINER

Detaljer

GRUNNKURS I FS NTNU Oppdatert 02.09.2015 1

GRUNNKURS I FS NTNU Oppdatert 02.09.2015 1 GRUNNKURS I FS NTNU Oppdatert 02.09.2015 1 Innhold Litt om bakgrunnen for FS... 3 Innlogging brukernavn og passord... 4 Endring av passord... 5 Roller i FS... 5 Generelt om FS Hovedmeny... 6 Modulenes

Detaljer

Qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwe rtyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopas dfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghj

Qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwe rtyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopas dfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghj Qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwe rtyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopas dfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghj Grunnkurs i FS klzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxc Felles Studentsystem XX/XX/2012

Detaljer

RUTINEBESKRIVELSE FOR UNIVERSITETET I STAVANGER BEHANDLING AV MASTER- OG BACHELOROPPGAVER

RUTINEBESKRIVELSE FOR UNIVERSITETET I STAVANGER BEHANDLING AV MASTER- OG BACHELOROPPGAVER RUTINEBESKRIVELSE FOR UNIVERSITETET I STAVANGER BEHANDLING AV MASTER- OG BACHELOROPPGAVER Høsten 2011 Side 2 av 22 INNHOLD INNLEDNING... 4 1 Bakgrunnsinformasjon som må ligge tilgrunn... 5 1.1 Emne samlebilde...

Detaljer

Oppdatert 03.september 2010. Brukerveiledning StudentWeb

Oppdatert 03.september 2010. Brukerveiledning StudentWeb Oppdatert 03.september 2010 Brukerveiledning StudentWeb Pålogging til StudentWeb skjer på: studentweb.ntnu.no StudentWeb - Innlogging Det er to måter å logge inn på: -Brukernavn og passord -Fødselsnr.

Detaljer

Rutine for registrering av persontilpasning i FS

Rutine for registrering av persontilpasning i FS Rutine for registrering av persontilpasning i FS Denne rutinebeskrivelsen gjelder registrering av standard tilrettelegging for studenter med dysleksi og registrering av tilrettelegging for studenter med

Detaljer

Brukerveiledning for Vesuv

Brukerveiledning for Vesuv Brukerveiledning for Vesuv Innhold Pålogging... 3 Registrering av ny bruker... 3 Glemt passord... 4 Startsiden... 5 Nytt utbrudd... 6 Nedtrekksmenyer... 6 Obligatoriske felt... 7 Spørsmål vises og fjernes...

Detaljer

Superbrukerkurs i undervisning og praksis Del 1 - undervisning

Superbrukerkurs i undervisning og praksis Del 1 - undervisning Superbrukerkurs i undervisning og praksis Del 1 - undervisning FSAT - vår 2015 1 Undervisningsmodulen Administrere undervisning for ulike emner i ulike år-terminer Fem generelle oppgaver: Opprette undervisningsenheter

Detaljer

Grunnkurs i Felles Studentsystem

Grunnkurs i Felles Studentsystem Grunnkurs i Felles Studentsystem 1. INNLEDNING... 1 1.1 STARTE OPP FS. LOGGE INN MED BRUKERNAVN OG PASSORD... 1 1.2 GENERELT OM FS... 2 1.3 BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER... 3 2. HOVEDMENYEN... 4 2.1

Detaljer

Veiledning til Studentweb ved Betanien diakonale høgskole. https://www.studweb.no/as/webobjects/studentweb2?inst=fsbbsh

Veiledning til Studentweb ved Betanien diakonale høgskole. https://www.studweb.no/as/webobjects/studentweb2?inst=fsbbsh Veiledning til Studentweb ved Betanien diakonale høgskole Pålogging / pinkode... 1 Tjenester på Studentwebben... 2 Godkjenne utdanningsplan / Semesterregistrering... 3 Trinn for trinn veiledning for godkjenning

Detaljer

IST Skole Vurdering - Foresatt

IST Skole Vurdering - Foresatt IST Skole Vurdering - Foresatt Velkommen til en ny skole! IST tar nå steget fra kun å levere programvare til å forenkle og utvikle alle skolens funksjoner. Våre løsninger tar hånd om prosessene fra den

Detaljer

UNIVERSITETET I TROMSØ BRUKERVEILEDNING FOR Å REGISTRERE INDIVIDUELL TILRETTELEGGING I FS

UNIVERSITETET I TROMSØ BRUKERVEILEDNING FOR Å REGISTRERE INDIVIDUELL TILRETTELEGGING I FS UNIVERSITETET I TROMSØ BRUKERVEILEDNING FOR Å REGISTRERE INDIVIDUELL TILRETTELEGGING I FS Vår 2011 Innhold 1. Søke fram kandidat(-er)... 3 2. Spesialtilpasning for person... 4 3. Registrering av spesialtilpasning

Detaljer

Register for utestengte studenter- RUST. FS-Kontaktforum 30.10.2014 Agnethe Sidselrud, Thomas Solvin

Register for utestengte studenter- RUST. FS-Kontaktforum 30.10.2014 Agnethe Sidselrud, Thomas Solvin Register for utestengte studenter- RUST FS-Kontaktforum 30.10.2014 Agnethe Sidselrud, Thomas Solvin RUST: Temaer Formål og innhold Status for implementering Funksjonalitet i 7.6. - registrering, rapporter

Detaljer

>> StudentWeb på 1 2 3 Studenter

>> StudentWeb på 1 2 3 Studenter >> StudentWeb på 1 2 3 Studenter Høgskolen i Molde bruker StudentWeb for studieadministrativ informasjon til og fra den enkelte student. Denne korte veiledningen tar for seg hvilken informasjon du finner

Detaljer

Gangen i godkjenningsarbeidet (norsk ekstern utdanning)

Gangen i godkjenningsarbeidet (norsk ekstern utdanning) Gangen i godkjenningsarbeidet (norsk ekstern utdanning) 1. Søknadsbehandling utenfor FS a) Mottak og registrering Søknaden vil som regel komme gjennom arkivet. Da vil den ha blitt registrert og lagt inn

Detaljer

IST Skole Fravær - Foresatt

IST Skole Fravær - Foresatt IST Skole Fravær - Foresatt Velkommen til en ny skole! IST tar nå steget fra kun å levere programvare til å forenkle og utvikle alle skolens funksjoner. Våre løsninger tar hånd om prosessene fra den dagen

Detaljer

Brukerveiledning. AdmFak. Administrasjon Fakturabehandling. Sist oppdatert 08.04.10, Ingrid Schübeler. Versjon 1.0 2010.

Brukerveiledning. AdmFak. Administrasjon Fakturabehandling. Sist oppdatert 08.04.10, Ingrid Schübeler. Versjon 1.0 2010. Brukerveiledning AdmFak Administrasjon Fakturabehandling Sist oppdatert 08.04.10, Ingrid Schübeler Versjon 1.0 2010 Side 1 / 18 1. INNLEDNING... 3 2. KOMME I GANG... 4 2.1 INNLOGGING... 4 2.2 MENY... 5

Detaljer

Superbrukerkurs i utdanningsplaner, Oslo den 23.9.13. Adelheid Mortensen Huuse

Superbrukerkurs i utdanningsplaner, Oslo den 23.9.13. Adelheid Mortensen Huuse Superbrukerkurs i utdanningsplaner, Oslo den 23.9.13 Adelheid Mortensen Huuse Forkunnskapskrav God kjennskap til grunnleggende felter/funksjoner i: Emne samlebilde Studieprogram samlebilde Emnekombinasjon

Detaljer

Brukermanual. System for oversiktslister. Entreprenører

Brukermanual. System for oversiktslister. Entreprenører Brukermanual System for oversiktslister Entreprenører v2007-02-24 Side 1 av 11 INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse... 2 Innlogging... 3 Registrer underentreprenør... 4 Registrer mannskap... 5 Oversiktslister...

Detaljer

IST Skole Vurdering - Foresatt

IST Skole Vurdering - Foresatt IST Skole Vurdering - Foresatt Velkommen til en ny skole! IST tar nå steget fra kun å levere programvare til å forenkle og utvikle alle skolens funksjoner. Våre løsninger tar hånd om prosessene fra den

Detaljer

Veiledning for elektronisk registrering

Veiledning for elektronisk registrering Veiledning for elektronisk registrering Veiledning En ABC for elektronisk Samordnet registermelding Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Elektronisk signering av vedlegg til Samordnet registermelding...

Detaljer

Referat. Møte i gruppe for godkjenning 20. og 21. august 2012

Referat. Møte i gruppe for godkjenning 20. og 21. august 2012 Felles studentsystem Telefon: 22852699 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Møte i gruppe for

Detaljer

Introduksjon til Vega SMB 2012

Introduksjon til Vega SMB 2012 Introduksjon til Vega SMB 2012 Side 1 av 15 Introduksjon til Vega SMB Velkommen som bruker av Vega SMB. Klikk på Vega ikonet for å starte Vega SMB første gang. Velg ditt brukernavn og skriv inn passord

Detaljer

Lynkurs i hvordan komme i gang med Studentweb3. Kathy Haugen 15. april 2015

Lynkurs i hvordan komme i gang med Studentweb3. Kathy Haugen 15. april 2015 Lynkurs i hvordan komme i gang med Studentweb3 Kathy Haugen 15. april 2015 Hvordan teste i demobasen? Last inn felleskoder FS002.001 i Fssystem Sett i gang nattjobb for Webapplikasjon initier kopieringsjobb

Detaljer

FS - Brev. Kurs i Brevmodulen USIT 2013

FS - Brev. Kurs i Brevmodulen USIT 2013 FS - Brev Kurs i Brevmodulen USIT 2013 Brevmodulen Hva brukes FS Brevmodulen til? Meldinger til søkere og studenter basert på FS-rapporter Brev til enkeltpersoner Egendefinerte brev Kursbevis Sensoroppdrag

Detaljer

Studentweb3. Kathy Haugen 15. april 2015

Studentweb3. Kathy Haugen 15. april 2015 Studentweb3 Kathy Haugen 15. april 2015 Hva er Studentweb? Studentweb er en webapplikasjon for studenter. StudentWeb lar studentene få tilgang til sine studiedata, utføre studieadministrative rutiner og

Detaljer

Velkommen. til. en læringsstøttesystem som vil bli brukt i undervisningen

Velkommen. til. en læringsstøttesystem som vil bli brukt i undervisningen Velkommen til en læringsstøttesystem som vil bli brukt i undervisningen En enkel veiledning for studenter slik at de kan starte opp med å bruke it's learning. Internettadressen til it's learning er: http://www.its-learning.com

Detaljer

KOMME I GANG 2. Logge på 2. I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5

KOMME I GANG 2. Logge på 2. I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5 Innhold KOMME I GANG 2 Logge på 2 I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5 Lukk 6 Ny 6 Flytt opp/ Flytt ned 6 Klipp 7 Kopier 7 Lim inn (krysspubliser, ny,

Detaljer

Brukerveiledning for StudentWeb

Brukerveiledning for StudentWeb Brukerveiledning for StudentWeb Innlogging Du kan logge deg inn med fødselsnummer og pinkode eller ved å bruke ditt vanlige brukernavn og passord ved Høgskolen (Feide). 1 Innlogging vha brukernavn og passord

Detaljer

Brukerveiledning for SMS fra Outlook

Brukerveiledning for SMS fra Outlook Brukerveiledning for SMS fra Outlook Grunnleggende funksjonalitet Med SMS fra Outlook kan du enkelt sende både SMS og MMS fra Outlook. Programmet er integrert med din personlige Outlookkontaktliste og

Detaljer

Superbrukerkurs i etter- og videreutdanning - FS, 23.2.2015 Adelheid Mortensen Huuse

Superbrukerkurs i etter- og videreutdanning - FS, 23.2.2015 Adelheid Mortensen Huuse Superbrukerkurs i etter- og videreutdanning - FS, 23.2.2015 Adelheid Mortensen Huuse Forutsetninger Kjennskap til administrasjon av etter- og videreutdanningskurs Grunnleggende kunnskap om registrering

Detaljer

KOM I GANG MED WORDPRESS En enkel guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress

KOM I GANG MED WORDPRESS En enkel guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress KOM I GANG MED WORDPRESS En enkel guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress Sist oppdatert 05.06.2015 Innholdsfortegnelse 1. Hva er Wordpress?... 3 2. Hvordan logger jeg inn i kontrollpanelet?...

Detaljer

SEMESTERREGISTRERINGEN OG OPPDATERING AV STUDENTREGISTERET VED UNIVERSITETET I TROMSØ

SEMESTERREGISTRERINGEN OG OPPDATERING AV STUDENTREGISTERET VED UNIVERSITETET I TROMSØ Godkjent av universitetsdirektøren august 2009. Oppdatert av seniorrådgiver Espen Dybwad Kristensen, Avdeling for utdanning, 15. oktober 2012. Kapittel 8 SEMESTERREGISTRERINGEN OG OPPDATERING AV STUDENTREGISTERET

Detaljer

KOMME I GANG 3. Logge på 3. I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6

KOMME I GANG 3. Logge på 3. I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6 Innhold KOMME I GANG 3 Logge på 3 I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6 Lukk 7 Ny 7 Flytt opp/ Flytt ned 7 Klipp 8 Kopier 8 Lim inn (krysspubliser, ny,

Detaljer

PANVAK: kort intro. https://panvak.fhi.no

PANVAK: kort intro. https://panvak.fhi.no PANVAK: kort intro https://panvak.fhi.no PANVAK MinID Dette er første siden du ser når du åpner PANVAK (https://panvak.fhi.no) For å få tilgang til PANVAK må du logge inn via MinID Har du problemer med

Detaljer

Hurtigguide. Joint Collaboration AS Drammensveien 173-177 0277 Oslo Tlf. 22 50 45 50 Fax. 22 50 35 00 www.joint.no firmapost@joint.

Hurtigguide. Joint Collaboration AS Drammensveien 173-177 0277 Oslo Tlf. 22 50 45 50 Fax. 22 50 35 00 www.joint.no firmapost@joint. Hurtigguide Joint Collaboration AS Drammensveien 173-177 0277 Oslo Tlf. 22 50 45 50 Fax. 22 50 35 00 www.joint.no firmapost@joint.no Org. nr. 983443117 NO INNHOLD 1 Hvorfor er det ulik farge og utseende

Detaljer

Elsmart Brukerveiledning Nettmelding for Installatører

Elsmart Brukerveiledning Nettmelding for Installatører Elsmart Brukerveiledning Nettmelding for Installatører Nettmelding Brukerveiledning Generell 0.5.doc Side 1 av (26) Innledning Dette er den generelle brukerveiledningen til Elsmart Nettmelding. Denne veiledningen

Detaljer

Semesterregistrering ved UiN

Semesterregistrering ved UiN Semesterregistrering ved UiN Brukerveiledning i StudentWeb ved UiN Universitetet i Nordland Veiledning i semesterregistrering Du registrerer deg på UiNs StudentWeb. Her skal du: 1. Godkjenne utdanningsplan

Detaljer

Veiledning for å behandle mastersøknader og registrere masteropptak med dokumentopplasting

Veiledning for å behandle mastersøknader og registrere masteropptak med dokumentopplasting Veiledning for å behandle mastersøknader og registrere masteropptak med dokumentopplasting Søkerlister Rapporter: FS101.001 Søkerliste Opptak: Studietype: Velg MA-MN for master. Skriv inn opptakssemester.

Detaljer

Brukerveiledning. KundeWeb. CMS Customer Management System. Versjon 1.0 03.09.14

Brukerveiledning. KundeWeb. CMS Customer Management System. Versjon 1.0 03.09.14 Brukerveiledning KundeWeb CMS Customer Management System Versjon 1.0 03.09.14 Om Lyn Elektro Kundeweb Generell beskrivelse Dette web baserte systemet er utviklet for å tilby kunder tilgang til å bestille

Detaljer

2013 Aditro AS 1 (24)

2013 Aditro AS 1 (24) 1.0. Rutine for Altinn innsending og Altinn retur... 2 1.1. Om Altinn... 2 1.2. Roller og rettigheter i Altinn... 2 1.3. Opprette datasystem-id og passord i Altinn.... 4 1.4 Sette opp Huldt & Lillevik

Detaljer

Kundeoppfølging og kundefiltre i Xakt

Kundeoppfølging og kundefiltre i Xakt Kundeoppfølging og kundefiltre i Xakt Innhold Kundefilter.... 3 Lage nytt kundefilter:... 3 Fødselsdag i dag:... 3 Seniorer... 4 Kontrakter som utløper... 4 Kunder med lite oppmøte... 5 Slette kundefilter...

Detaljer

ProMed. Brukermanual for installasjon og bruk av mobiltelefon eller SMS og nett for sending av SMS direkte fra. for Windows

ProMed. Brukermanual for installasjon og bruk av mobiltelefon eller SMS og nett for sending av SMS direkte fra. for Windows Side 1 av 9 Brukermanual for installasjon og bruk av mobiltelefon eller SMS og nett for sending av SMS direkte fra ProMed for Windows Kundeoppfølging og Administrasjon Versjon 1.7 23.10.2009 Litt om sending

Detaljer

RUTINEBESKRIVELSE FOR UNIVERSITETET I STAVANGER GODKJENNINGSSAKER OG BEHANDLING AV INNPASS/GODKJENNINGER I UTDANNINGSPLANER

RUTINEBESKRIVELSE FOR UNIVERSITETET I STAVANGER GODKJENNINGSSAKER OG BEHANDLING AV INNPASS/GODKJENNINGER I UTDANNINGSPLANER RUTINEBESKRIVELSE FOR UNIVERSITETET I STAVANGER GODKJENNINGSSAKER OG BEHANDLING AV INNPASS/GODKJENNINGER I UTDANNINGSPLANER Høsten 2011 Side 2 av 30 INNHOLD INNLEDNING... 4 BILDER - GODKJENNING... 5 1.1

Detaljer

Administrasjon Nettbutikk: www.dittdomene.com/administrasjon Bruk brukernavn og passord som er sendt på e-post.

Administrasjon Nettbutikk: www.dittdomene.com/administrasjon Bruk brukernavn og passord som er sendt på e-post. Administrasjon Nettbutikk: www.dittdomene.com/administrasjon Bruk brukernavn og passord som er sendt på e-post. - Konfigurasjon Klikk på Konfigurasjon i menyen helt til venstre, og deretter Min butikk.

Detaljer

Veiledning hjemmeside Stjørdal Friidrettsklubb

Veiledning hjemmeside Stjørdal Friidrettsklubb Veiledning hjemmeside Stjørdal Friidrettsklubb Hjemmesida med adressen www.sfik.no er åpen for alle. Hvis du skal publisere et innlegg på hjemmesida må du logge deg inn med brukernavn og passord. Dette

Detaljer

Veiledning til rapportering i Altinn, «Partifinansiering 2014», RA-0604

Veiledning til rapportering i Altinn, «Partifinansiering 2014», RA-0604 SSB. Partifinansiering 2014, lag med og uten org.nr., 28.10.2015, s 1 Veiledning til rapportering i Altinn, «Partifinansiering 2014», RA-0604 Innhold Logge seg inn på Altinn...1 Hente skjema i skjemakatalogen...1

Detaljer

Generelt om Rapporter

Generelt om Rapporter Generelt om Rapporter Sist oppdatert: 26.03.12 Rapportoversikten Valg av rapport Avslutt rapport Tilbake til rapportoversikten Bestillingsbildet Periode Utvalg Valg av personer Slik får du frem rapporten

Detaljer

Lær filtréring i FS på åtte minutter Filtrering kan brukes i FS sine Bilder Rapporter, de fleste Rutiner, bare rapportdelen!

Lær filtréring i FS på åtte minutter Filtrering kan brukes i FS sine Bilder Rapporter, de fleste Rutiner, bare rapportdelen! Lær filtréring i FS på åtte minutter Filtrering kan brukes i FS sine Bilder Rapporter, de fleste Rutiner, bare rapportdelen! fornavn like 'Michael%' 30. oktober 2012 Lynkurs i filtering. FS Brukerforum

Detaljer

3 - Studentadministrasjon

3 - Studentadministrasjon 3 - Studentadministrasjon Studenten i M-STAS Studentnummerserier De fleste institusjoner vil få personopplysningene om studenten importert fra M-STAS opptaksprogram (NOM/LOK). Beskrivelse av overføringsrutiner

Detaljer

Brukermanual. For studenter ved NLA Høgskolen

Brukermanual. For studenter ved NLA Høgskolen Brukermanual For studenter ved NLA Høgskolen Hva er itslearning? Itslearning er et elektronisk studiestøttesystem som er hovedmediet for kommunikasjon og informasjon mellom høgskolen og deg som student.

Detaljer

Kom i gang med emedia

Kom i gang med emedia Kom i gang med emedia Rev. 1 IG Solutions, www.ig-solutions.com 1 Innholdsfortegnelse: Fremside 1 Innholdsfortegnelse 2 Hvordan lage plastkort 3 Legg til bakgrunnsbilde 4 Legg til foto 4 Legg til tekst

Detaljer

HR analysen. Ny versjon 2009. Brukermal. Administratorer

HR analysen. Ny versjon 2009. Brukermal. Administratorer HR analysen Ny versjon 2009 Brukermal Administratorer 1) Som administrator Det første bildet en kommer inn på når en har logget seg inn er: A) Legg merke til den hvite boksen på høyre side der det står

Detaljer

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 1 Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 2 Innholdsfortegnelse 1 Brevfabrikken innledning 4 2 Komme i gang /Registrer 5 2.01 Registrer 5 2.02 Last ned program 5 3 Min side: 6 3.01 Kontodetaljer

Detaljer

Manual MicroBuild.no Engineering 24082012

Manual MicroBuild.no Engineering 24082012 24082012 Innholdsfortegnelse: 1. Registrering som bruker 2. Opprette prosjekt og åpne prosjekt 3. Legge til brukere i et prosjekt 4. Brukerinnstillinger 5. Designe skjermbilde - Fjerne og legge til strukturer

Detaljer

Veiledning for Krets- og gruppesider.

Veiledning for Krets- og gruppesider. Veiledning for Krets- og gruppesider. For å hjelpe grupper og kretser som ønsker å komme på nett, men ennå ikke er det, tilbyr nå forbundet grupper og kretser egne nettsider. Nettsiden til gruppe og krets

Detaljer

Brukerveiledning TT-web Troms (CERT)

Brukerveiledning TT-web Troms (CERT) Brukerveiledning TT-web Troms (CERT) Versjon: 14.februar 2013 Innhold LOGGE INN...3 Logge inn på nytt...4 KOMMUNEPORTAL...5 MINE OPPGAVER...6 KUNDE REGISTRERING...6 SERTIFISERINGSVEIVISER...7 Registrere/legge

Detaljer

FS-Opplæring på WEB FS Brukerforum 26.e oktober

FS-Opplæring på WEB FS Brukerforum 26.e oktober FS-Opplæring på WEB FS Brukerforum 26.e oktober Anette B Wigaard UiO Mikael Götesson HiST Elin Bjørgen NTNU En første samling i Oslo under høsten Deltakere: UiO, NTNU, HiST, Politihøyskolen, HiB, UMB,

Detaljer

Innloggingssiden Logg på med personnummer og pin-kode fra semesteravgiftsfakturaen

Innloggingssiden Logg på med personnummer og pin-kode fra semesteravgiftsfakturaen Innloggingssiden Logg på med personnummer og pin-kode fra semesteravgiftsfakturaen Har du mistet papiret eller glemt pin-koden, legger du inn personnummer og klikker send pin-kode med epost. Pin-koden

Detaljer

Digital postkasse til innbyggere

Digital postkasse til innbyggere Digital postkasse til innbyggere Digital postkasse til innbyggere Difi har på vegne av hele offentlig sektor inngått kontrakter med e-boks og Digipost om digital postkasse til innbyggere. Mot slutten av

Detaljer

Dokumentstyring og Maler

Dokumentstyring og Maler Arbeide med : Dokumentstyring og Maler i Fenistra Eiendom Dokument kontroll Versjon 1.0 Release dato 28.10.2003 Sist Endret dato 28.10.2003 Innhold 1. Forutsetninger... 3 2. Hensikt... 3 3. MS Word Maler

Detaljer

Nasjonalt Kvalitetsregister for Ryggkirurgi

Nasjonalt Kvalitetsregister for Ryggkirurgi Nasjonalt Kvalitetsregister for Ryggkirurgi Degenerativ rygglidelse i LS kolumna Brukermanual Versjon 2.1 Design: SKDE, Helse Nord RHF Layout: Hugo Kolstad, Universitetssykehuset Nord-Norge HF Utgitt:

Detaljer

Steg-for-steg guide. Sjekkliste til gjennomgang før studiestart

Steg-for-steg guide. Sjekkliste til gjennomgang før studiestart Steg-for-steg guide Sjekkliste til gjennomgang før studiestart 1. Aktivering av datakonto 2. Semesterregistrering 3. Betal avgift 4. Få studentbevis Steg 1 Aktivering av datakonto Du må opprette datakonto

Detaljer

Innføring i Fronter. Grunnmanual for lærere

Innføring i Fronter. Grunnmanual for lærere Grunnmanual for lærere Dette er en innføring i den grunnleggende funksjonaliteten i Fronter. Fronter er en læringsplattform og er veldig fleksibel. På grunn av denne fleksibiliteten, og at ikke to lærerne

Detaljer

ENALYZER FOR DUMMIES. LOGG INN med brukernavn og passord de fleste har epostadressen som brukernavn og etternavnet med stor forbokstav som passord.

ENALYZER FOR DUMMIES. LOGG INN med brukernavn og passord de fleste har epostadressen som brukernavn og etternavnet med stor forbokstav som passord. ENALYZER FOR DUMMIES LOGG INN med brukernavn og passord de fleste har epostadressen som brukernavn og etternavnet med stor forbokstav som passord. OPPRETTE NYTT PROSJEKT: Hvis du har noen prosjekter liggende

Detaljer

WordPress. Brukerveiledning. Kjære kunde. Innlogging:

WordPress. Brukerveiledning. Kjære kunde. Innlogging: Brukerveiledning WordPress Sist oppdatert: 26.02.2014 Kjære kunde Her er en liten guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress. Denne veilederen vil ta deg gjennom: Innlogging - s.1 Kontrollpanel

Detaljer

Brukerveiledning e-postsystem

Brukerveiledning e-postsystem 1 Brukerveiledning e-postsystem Innholdsfortegnelse Pålogging:....... 2 Opprette e-post:..... 4 Vedlegg:.... 4 Kalender:... 7 Visning: 7 Ny avtale:.... 7 Invitere deltakere:.... 9 Bytte passord på konto

Detaljer

Brukerdokumentasjon for Installatør i bruk av. Elektronisk behandling av rettemeldinger

Brukerdokumentasjon for Installatør i bruk av. Elektronisk behandling av rettemeldinger Brukerdokumentasjon for Installatør i bruk av Elektronisk behandling av rettemeldinger Versjon 1.10 04.09.13 Side 1 av 18 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 BRUKERDOKUMENTASJON FOR ELEKTRONISK

Detaljer

12 - Karakterer. Karakterregistrering. Registrering av eksamenskarakter

12 - Karakterer. Karakterregistrering. Registrering av eksamenskarakter 12 - Karakterer Karakterregistrering Registrering av karakterer (evaluering) kan i M-STAS registreres i karaktertabell knyttet til eksamensavvikling, eller karaktertabell knyttet til emneavvikling. Den

Detaljer

Hydrologiske stasjons- og serieopplysninger. Applikasjon er laget i

Hydrologiske stasjons- og serieopplysninger. Applikasjon er laget i HYSOPP Hydrologiske stasjons- og serieopplysninger Applikasjon er laget i HYSOPP -Oppdatering og oppslag på hydrologisk avdelings stasjon- og seriearkiv USoft applikasjonen HYSOPP kan brukes til oppslag

Detaljer

DIFI VEILEDNING I BRUK AV AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR

DIFI VEILEDNING I BRUK AV AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR DIFI VEILEDNING I BRUK AV AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR Innhold 1. Innlogging i systemet... 3 2. Forsiden av portalen... 3 3. Redigere spørreskjema... 4 3.1 Spørsmål skal

Detaljer

Veiledning til rapportering i Altinn, «Partifinansiering 2014», RA-0604 Partilag med organisasjonsnummer

Veiledning til rapportering i Altinn, «Partifinansiering 2014», RA-0604 Partilag med organisasjonsnummer SSB. Partifinansiering 2014, lag med org.nr., 06.05.2015, s 1 Veiledning til rapportering i Altinn, «Partifinansiering 2014», RA-0604 Partilag med organisasjonsnummer Pålogging i Altinn For å få fatt i

Detaljer

10. HELFO- oppgjør for fysioterapeuter og kiropraktorer

10. HELFO- oppgjør for fysioterapeuter og kiropraktorer 10. HELFO- oppgjør for fysioterapeuter og kiropraktorer Fra versjon 1.15 vil man kunne benytte vårt helt nye HELFO-regnskap for faggruppene leger, fysioterapeuter, manuellterapeuter, psykologer og kiropraktorer.

Detaljer

Distribusjon av varslinger

Distribusjon av varslinger Innhold Distribusjon av varslinger... 2 Definering av varslinger... 2 Opprette nytt varsel... 2 Generelt... 3 Generelt - Flettefelter... 5 Funksjoner... 7 Varsel alternativ kobling mot funksjoner... 8

Detaljer

Operatør av Doffin er EU-Supply Holding Ltd. (EU-Supply). Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi)

Operatør av Doffin er EU-Supply Holding Ltd. (EU-Supply). Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) 1 Informasjon om Doffin Den nasjonale publiseringstjenesten www. Doffin.no er databasen hvor oppdragsgivere publiserer innkjøp. Alle innkjøp over den norske terskelverdi, pålydende 500 000 NOK skal publiseres

Detaljer

SøknadsWeb og siling av utenlandske søkere. Kathy Foss Haugen

SøknadsWeb og siling av utenlandske søkere. Kathy Foss Haugen SøknadsWeb og siling av utenlandske søkere Kathy Foss Haugen Ny SøknadsWeb - historikk Omskrevet fra WebObjects til JBOSS/SEAM i 2009 Planlagt overgang for alle som driftes av UNINETT innen utgangen av

Detaljer

OKOK. 2012 DataPower Learning AS Administrasjon 1

OKOK. 2012 DataPower Learning AS Administrasjon 1 OKOK 2012 DataPower Learning AS Administrasjon 1 Administrasjon DataPower Learning Online inneholder en administrasjonsdel som kan brukes for å administrere brukere og kurs. For at et kurs skal være tilgjengelig

Detaljer

Diskusjon:SportsAdmin Medlemsadministrasjon

Diskusjon:SportsAdmin Medlemsadministrasjon Diskusjon:SportsAdmin Medlemsadministrasjon Medlemsadministrasjonsmodulen er et register over alle personer tilknyttet en organisasjon i idretten. Her kan organisasjonsleddene administrere og endre personer

Detaljer

Velkommen til Brother's Keeper 6 for Windows!

Velkommen til Brother's Keeper 6 for Windows! Velkommen til Brother's Keeper 6 for Windows! Det kan være at du har mottatt en Installasjons-CD eller CD/minnepinne/hentet fra internett med programmet. Dette dokumentet følger med Installasjons-CD fra

Detaljer

Felles Studentsystem. FS Grunnkurs. USIT FS-prosjektet

Felles Studentsystem. FS Grunnkurs. USIT FS-prosjektet Felles Studentsystem FS Grunnkurs USIT FS-prosjektet Versjon: 6.4 09.10.2009 FS Kurshefte Grunnkurs Side ii av 57 Innhold 1. Grunnkurs... 5 1.1. Starte opp FS. Logge inn med brukernavn og passord...5 1.2.

Detaljer

Admin! Butikkdata. Forord. Innhold. Velkommen til Royal. Royal Butikkdata. i gang. Den. Lykke til! Forord... 1. Skrive ut. Side 1

Admin! Butikkdata. Forord. Innhold. Velkommen til Royal. Royal Butikkdata. i gang. Den. Lykke til! Forord... 1. Skrive ut. Side 1 Royal Butikkdata Admin Komme i gang Butikkdata Ad min Forord Velkommen til Royal Admin! Denne brukermanualen beskriver hvordan du kommer i gang med Royal Butikkdata Admin. Hensikten med manualen er å komme

Detaljer

Generell brukerveiledning for Elevportalen

Generell brukerveiledning for Elevportalen Generell brukerveiledning for Elevportalen Denne elevportalen er best egnet i nettleseren Internett Explorer. Dersom du opplever kompatibilitets-problemer kan det skyldes at du bruker en annen nettleser.

Detaljer

BRUKERDOKUMENTASJON WEB for Avdelingsleder En beskrivelse av hvordan avdelingsledere benytter. WEB-løsningen i Bluegarden Tidregistrering

BRUKERDOKUMENTASJON WEB for Avdelingsleder En beskrivelse av hvordan avdelingsledere benytter. WEB-løsningen i Bluegarden Tidregistrering BRUKERDOKUMENTASJON WEB for Avdelingsleder En beskrivelse av hvordan avdelingsledere benytter WEB-løsningen i Bluegarden Tidregistrering August 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE: Dokumentgodkjenning og historikk

Detaljer

Veiledning til rapportering i Altinn, «Partifinansiering 2014», RA-0604

Veiledning til rapportering i Altinn, «Partifinansiering 2014», RA-0604 SSB. Partifinansiering 2014, lag uten org.nr., 06.05.2015, s 1 Veiledning til rapportering i Altinn, «Partifinansiering 2014», RA-0604 Partilag uten organisasjonsnummer For å få fatt i skjemaet «Partifinansiering

Detaljer

Åsveien 9, 3475 Sætre Telefon: +4731305656 Mobiltelefon: +4790840810 Faks: +4731305852 E-post: rontech@rontech.no www.rontech.no.

Åsveien 9, 3475 Sætre Telefon: +4731305656 Mobiltelefon: +4790840810 Faks: +4731305852 E-post: rontech@rontech.no www.rontech.no. Åsveien 9, 3475 Sætre Telefon: +4731305656 Mobiltelefon: +4790840810 Faks: +4731305852 E-post: rontech@rontech.no www.rontech.no Gekab Merkesystem - Snarvei til mer effektiv merking Systemet er beregnet

Detaljer

Telsys e-post Brukermanual

Telsys e-post Brukermanual Telsys Telsys e-post Brukermanual For domeneadministratorere Telsys 06.08.2009 Telsys AS Side 1 Innhold Generelt... 3 Informasjon... 3 Logge inn i administrasjonssystemet... 3 Logge ut av administrasjonssystemet...

Detaljer

Brukerveiledning VIGO bedrift FylkesAdministrator

Brukerveiledning VIGO bedrift FylkesAdministrator Brukerveiledning VIGO bedrift FylkesAdministrator Vigo bedrift Pålogging Fylkes 3. mai 2015 Side 1 Innhold Hjem... 4 Weblogg... 4 Fylkets rettigheter... 6 Bedrifter... 7 Ansatte... 8 Skjema... 10 Epost/SMS...

Detaljer

TILLEGGSMODULEN SKJEMA Denne tilleggsmodulen brukes til å lage skjemaer som bruker på web kan fylle ut og

TILLEGGSMODULEN SKJEMA Denne tilleggsmodulen brukes til å lage skjemaer som bruker på web kan fylle ut og Skjema Knapperaden vår. Dersom noen er grå betyr det at du må velge et skjema for å få tilgang til de TILLEGGSMODULEN SKJEMA Denne tilleggsmodulen brukes til å lage skjemaer som bruker på web kan fylle

Detaljer

Få maksimalt utbytte av WordFinder Pro for Mac! Hurtigveiledning med nyttige råd og tips.

Få maksimalt utbytte av WordFinder Pro for Mac! Hurtigveiledning med nyttige råd og tips. Få maksimalt utbytte av WordFinder Pro for Mac! Hurtigveiledning med nyttige råd og tips. Dokumentversjon 2014-1 Tekniske forutsetninger For WordFinder 11 Pro for Mac kreves følgende: Prosessor: Intel

Detaljer

Molde Seilforening. Retningslinjer/Bruksanvisning for oppdatering av hjemmeside. Versjon 1.2 10.08.11 GIR

Molde Seilforening. Retningslinjer/Bruksanvisning for oppdatering av hjemmeside. Versjon 1.2 10.08.11 GIR Molde Seilforening Retningslinjer/Bruksanvisning for oppdatering av hjemmeside Versjon 1.2 10.08.11 GIR Innhold 1. Introduksjon...2 2. Finne frem på hjemmesiden...2 3. Brukere frontend...3 3.1. Skrive

Detaljer

Elektronisk innsending av årsregnskapet

Elektronisk innsending av årsregnskapet Elektronisk innsending av årsregnskapet Forutsetningen for å sende årsregnskapet via Altinn, er at du har rettighet for slik innsending for virksomheten, og at du har kodebrev for å logge inn i Altinn.

Detaljer

Hvordan slette midlertidige filer i Java kontrollpanel

Hvordan slette midlertidige filer i Java kontrollpanel Hvordan slette midlertidige filer i Java kontrollpanel For Windows XP 1. Lukk Internet Explorer eller andre nettlesere 2. Klikk på Start Innstillinger Kontrollpanel: 3. Et nytt vindu vises, finn Java/Java

Detaljer

1. Opprett betalinger uten bruk av mappe 2. Opprett betalinger med bruk av mappe

1. Opprett betalinger uten bruk av mappe 2. Opprett betalinger med bruk av mappe I kom godt i gang dokumentet Min første betaling ble det vist 2 forskjellige måter å opprette en betaling på. 1. Opprett betalinger uten bruk av mappe 2. Opprett betalinger med bruk av mappe Godkjennelsesprosedyren

Detaljer

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L KOM ME I GANG MED F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L BRUKER VE IL EDNING VER SJO N 1.60 INNHOLD Innledning... 3 Forberedelse til nytt skoleår... 3 Første møte med e-portalen... 4 Administrere

Detaljer

Brukerveiledning til. KS- Læring. Innlogging Registering av arbeidssted Lage snarvei

Brukerveiledning til. KS- Læring. Innlogging Registering av arbeidssted Lage snarvei Brukerveiledning til KS- Læring Innlogging Registering av arbeidssted Lage snarvei Innlogging i KS Læring Brukerveiledning Brukerveiledning KS-Læring 1 KS Læring er en lærings- og delingsarena for kommunene.

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO

BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO Noen av illustrasjonene i denne brukerveiledningen er hentet fra kommunens tilsvarende system. Virkemåten er imidlertid den samme. 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

ELEKTRONISK MELDINGSUTVEKSLING I PROFIL

ELEKTRONISK MELDINGSUTVEKSLING I PROFIL 1892011 Versjon 3 ELEKTRONISK MELDINGSUTVEKSLING I PROFIL mellom pleie- rehabilitering og omsorgstjenesten og fastlege Innhold Hva betyr meldingsboksene? 3 Hvordan behandle meldinger i innboksen? 3 Hvordan

Detaljer

Komme i gang med Skoleportalen

Komme i gang med Skoleportalen Generell brukerveiledning for Elevportalen Denne elevportalen er best egnet i nettleseren Internett Explorer. Dersom du opplever kompatibilitets-problemer kan det skyldes at du bruker en annen nettleser.

Detaljer

TIMEREGISTRERING OG ØKONOMISK OPPFØLGING AV PROSJEKTER I AGRESSO WEB

TIMEREGISTRERING OG ØKONOMISK OPPFØLGING AV PROSJEKTER I AGRESSO WEB AGRESSO WEB - BRUKERMANUAL UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP TIMEREGISTRERING OG ØKONOMISK OPPFØLGING AV PROSJEKTER I AGRESSO WEB 1. Timeregistrering... 2 1.1 Hvordan komme inn på timeregistreringen...

Detaljer