TRINN 1-8 LEILIGHETER MED GODE KVALITETER OG LANDLIG, MEN SENTRAL BELIGGENHET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "WWW.RUDVEST.NO TRINN 1-8 LEILIGHETER MED GODE KVALITETER OG LANDLIG, MEN SENTRAL BELIGGENHET"

Transkript

1 1 TRINN 1-8 LEILIGHETER MED GODE KVALITETER OG LANDLIG, MEN SENTRAL BELIGGENHET

2 2

3 Rud Vest Rud Vest er et attraktivt, usjenert, landlig men allikevel sentralt beliggende boligprosjekt under utvikling på Spikkestad. Området vil ferdig utviklet bestå av 8 firemannsboliger. Boligene selges i fire salgstrinn. Og hvert salgstrinn består av to firemannsboliger. Trinn 1 og 2 bygges i felt BKS2 og trinn 3 og 4 bygges i felt BKS1. Feltet vil bli opparbeidet med god estetikk og utforming, noe som vil bidra til at dette blir et hyggelig og tiltalende boligfelt. INNHOLDSFORTEGNELSE Innhold 3 Nøkkelinformasjon 4 Om prosjektet 10 Beliggenhet 11 Leilighetene 14 Kjøkken 18 Bad 19 Plantegninger 18 Romskjema 22 Leveransebeskrivelse 23 Tegningsmateriell 26 Reguleringsplan 34 Vedtekter for sameiet 39 Budsjett for sameiet og huseierforeningen 45 Kontrakt 46 Grunnbokutskrift 57 Generelt/Forbehold Alle illustrasjoner, tegninger og foto er kun ment å gi inntrykk av ferdig bebyggelse, og er ikke bindende for utformingen av den endelige begyggelsen. Det kan således inneholde elementer som ikke inngår i utbyggers leveranse, både når det gjelder utvendige forhold og innredning. Alle informasjon er derfor gitt med forbehold om rett for utbygger til å foreta mindre endringer. Dersom det er avvik mellom endelig leveransebeskrivelse og tegninger i prospektet/websiden er det den endelige leveransebeskrivelsen som gjelder. Det tas forbehold om trykkfeil og myndighetenes endringer av gjeldende regler og forskrifter. Versjon 1,

4 Nøkkelinformasjonen fra megler er en oppsummering av hovedpunktene i prosjektet og en del av salgsprospektet. For fullstendig informasjon og dokumentasjon vises det til kjøpekontrakt med vedlegg for prosjektet, hvilket er det avtalemessige grunnlaget for kjøp av leilighet. Dette er tilgjengelig hos megler samt på prosjektets hjemmeside www. rudvest.no. Selger har godkjent informasjonen i dette notatet. GENERELL INFORMASJON NØKKELINFORMASJON BEBYGGELSE / LEVERANSE Omfang Rud Vest salgstrinn 1: Består av bygg 1 og 2 og utgjør totalt 8 seksjoner. Det leveres carport i et felles anlegg foran husene. Her kommer også boder og sykkelparkering. Den totale utbyggingen for hele prosjektet er planlagt i 4 byggetrinn som totalt utgjør 32 seksjoner fordelt på 8 bygg. Det tas forbehold om antall byggetrinn. 4 Selger / Utbygger Ulverud AS Org.nr Selger har general fullmakt fra hjemmelshaver Hjemmelshaver Trygve Rud Matrikkelnummer / adresse Eiendommen Rud vest, har matrikkelnr: Gnr. 5, Bnr. 1, i Røyken kommune. Eiendommen er under fradeling og vil få nytt bruksnummer. Leilighetene vil bli tildelt eget seksjonsnummer når seksjoneringen er gjennomført. Det tas forbehold om kommunal godkjenning av fradelingssøknaden. Oppdragsansvarlig In-Vest Eiendomsmegling, avd. Prosjekt org.nr Ansvarlig megler: Tomas Nordgård Gabrielsen I tillegg vil megler Eileen V. Dreyer og medhjelper Wenche M. Galtung jobbe med prosjektet. Arnestad Eiendomsmegling AS med Per Kristian Drange vil bistå med salget. Byggene er på 2 etasjer over gateplan. Byggenes plassering fremgår av vedlagte situasjonsplan datert Boligtype Selveierleiligheter/eierseksjoner. Bygg 1 og bygg 2 består av 4 seksjoner hver. Byggemåte Se vedlagt leveringsbeskrivelse datert Utbygger/entreprenør Et prosjekt i regi av Ulverud AS. Entreprenør er ABC-Byggsystemer AS org.nr og Kaare Mortensen AS, org.nr Byggeår Antatt 2015 Arealangivelser Arealene oppgitt på tegninger og i prislister er angitt i ca. bruksareal BRA (salgbart areal BRA-S) som er boligens mål innvendig, innbefattet innvendige boder, sjakter og vegger, men ikke medregnet yttervegg. I tillegg opplyses ca. P-rom i prislisten. Selger tar forbehold om at avvik opptil +/- 5 %

5 Parkering Det følger 1. stk. carport pr. seksjon. I tillegg til carporten blir det avsatt felles biloppstillingsplasser/ gjesteparkeringsplasser lik den som er vist på situasjonsplanen datert i denne salgsoppgaven. Standard/Utstyr Se leveransebeskrivelse/romskjema fra selger i dette salgsprospekt av Tilvalg Alternativene fremkommer i på egne tilvalgsmøter i regi av selger/entreprenør. Mulighetene for egne valg begrenses etter produksjonsstart. Kjøper har i tillegg krav på tillegg eller endringer til 15% av kontraktsverdien. Avhengig av byggearbeidenes fremdrift kan man innenfor visse rammer ha muligheten for endringer av standard materialvalg i henhold til leveransebeskrivelsen. Slike tilvalg leveres mot pristillegg. Tilvalg må bestilles ifht. oppsatt frist som relaterer seg til produksjon. Øvrige ønsker kan forespørres, tilbys og utføres dersom de er mulige og om det avklares i god nok tid før produksjonen. Dersom selger krever tilvalgskostnadene utbetalt før overtakelse skal det stilles 47 garanti i.h.t. Bustadoppføringslova direkte ovenfor kjøper. Kontakt megler for nærmere informasjon. Energimerking Leilighetene vil få energikarakter oransje C. Energiattest vil fremkomme av FDV-dokumentasjon som fremlegges ved overtakelsen. Boder I tillegg til innvendig bod i leiligheten, vil hver seksjon få tilgang til 1 stk. sportsbod som er tilknyttet carporten på ca. 5 kvm, noen boder i eget bygg. FELLESAREAL Tomt/areal Eiet tomt under fradeling fra Gnr. 5 Bnr. 1 Det tas forbehold om tomtens endelige eiendomsgrenser og areal. Arealet for tomt BKS2 er oppgitt i delingssøknaden til Røyken Kommune et ca. areal på kvm. Beskrivelse av fellesareal Fellesarealer leveres ferdig opparbeidet og beplantet. Det blir levert lekeplasser og asfalterte tilkomstveier. Utomhusplan er p.t. ikke ferdigprosjektert. ØKONOMI Omkostninger Dokumentavgift til Staten 2,5 % av andel tomteverdi (se prislisten) Tinglysningsgebyr for skjøte kr 525,- Tinglysningsgebyr for evnt. pantedokument kr 525,- Attestasjonsgebyr pr. obligasjon kr 202,- Totale omkostninger pr. leilighet avhenger av størrelsen/eierbrøk på leiligheten da andel dokumentavgift beregnes ut fra 2,5% av andel tomteverdi. Se prisliste for dokumentavgift pr. bolig. Det tas forbehold om endringer av omkostningsbeløpene som følger av endringer i de offentlige gebyrene før overtagelsen. Den eventuelle merutgift som følge av forhøyet tinglysningsgebyr og/eller dokumentavgift vil bli belastet kjøper. Betalingsbetingelser 1) Det forutsettes en innbetaling på kr ,- ved kontraktssignering (Selger stiller garantier i samsvar med budstadoppføringslova 12). Innbetalingen skal være fri egenkapital, det vil si forutsetter ikke pant i den leilighet som kjøpes. 5

6 6 2) Kjøper skal fremlegge finansieringsbevis fra bank senest 2 uker etter at bud er antatt. Ved behov for avvik må dette avklares spesifikt med megler. 3) Resterende del av kjøpesummen inkl. omkostninger og ev. tilvalg, betales 3 dager før overtagelse. Faktura vil bli utsendt fra oppgjørsmegler, men om denne ikke foreligger skal likevel kjøpesummen betales uoppfordret. Garantier Handelen reguleres av Bustadoppføringslova og selger stiller som sikkerhet for oppfyllelse av sine forpliktelser, en garanti ved kontraktsinngåelse på 3 % av kjøpesum frem til overtagelse. Beløpet økes til 5 % av kjøpesum og står i 5 år etter overtagelse. Kopi av loven ligger som vedlegg til kjøpekontrakt. Selger kan stille garanti i henhold til 47 i Bustadoppføringslova for å disponere innbetalte håndpenger. Kjøper vil i så tilfelle ikke oppebære renter av de beløp det stilles garanti for. Påkrevde endringer av garantier ved eventuelle videresalg/transporter bekostes ikke av selger/utbygger. Avbestillingsgebyr reguleres etter Bustadoppføringslovens 54. Likningsverdi Ikke fastsatt. Likningsverdien fastsettes av Røyken likningskontor og vil være ca. 25 % av markedsverdien som primærbolig, og ca. 40 % av markedsverdi som sekundærbolig. SAMEIET Forretningsfører USBL er valgt som forretningsfører. Selger har rett til å bestemme leverandører for sameiet (bl.a. strømleverandør, vaktmestertjenester, vedlikehold av tekniske installasjoner, valg av signaloperatør for Kabel-TV og data, valg av sikkerhetsleverandør (alarm, overvåkning), etc.) Eierform / Organisering Det vil bli opprettet eierseksjonssameier i samsvar med Eierseksjonsloven av 23. mai 1997 nr.31. Fremtidig eier plikter å bli medlem av sameiet. Som seksjonseier i et seksjonssameie, vil kjøper bli sameier i eiendommen med tilhørende enerett til bruk av sin leilighet. Seksjonseierne får felles bruksrett til sameiets fellesareal. Viser til vedlagte illustrasjonsplan. Seksjonseierne har full råderett over sine seksjoner. Seksjonseierne kan fritt pantsette, selge og leie ut sine seksjoner. Sameiet er planlagt å bestå av salgstrinn 1 og 2 (16 seksjoner). Leilighetene i første etasje vil få tildelt en del av tilliggende utomhusareal som tilleggsareal til sine respektive seksjoner eller i form av annen klausulering/vedtektsfesting. Hver leilighet får tilgang til en utvendig sportsbod. Selger foretar fordelingen av boder og evt. parkeringsplasser. Selger vil søke å seksjonere disse som tilleggsdel til seksjonene. For øvrig gjelder lov om eierseksjoner for eierseksjonssameiet og driften av dette. Det vil bli avholdt konstituerende sameiemøte før overlevering, der det velges et styre som vil representere sameiet. Vedtekter Det er utarbeidet utkast til vedtekter for sameiet som ligger som vedlegg til salgsoppgaven. Det forutsettes at dokumentene aksepteres som grunnlag for handelen. Kjøper er kjent med at utkastet kun er veiledende og aksepterer at utkastet vil kunne bli endret forut for og i forbindelse med sammenføyning/fradeling og seksjonering/ overtagelse av Boligen. Eventuelle ønskede endringer kan skje i henhold til vedtektene på senere årsmøter. Overtagelse av Sameiets fellesarealer gjennomføres med Sameiets styre. Kjøper er innforstått med at fellesarealene avhengig av årstid vil kunne bli ferdigstilt og overtagelsesforretning avholdt etter Kjøpers overtagelse av boligen. Fellesutgifter Det fremtidige sameiet vil fastsette størrelsen på Sameiets fellesutgifter. Fellesutgiftene skal dekke Sameiets ordinære driftsutgifter og vil avhenge av ytelsene sameiet vil rekvire. Fellesutgifter er estimert til kr 926,- pr. mnd. pr. seksjon. Se vedlagt budsjett i denne salgsoppgaven. Fellesutgiftene faktureres månedlig fra forretningsfører. I fellesutgifter inngår bl.a. felles byggforsikring, drift og vedlikehold, forretningsførsel, kommunale avgifter, felles strøm, driftstjenester, m.m. Se vedlagt budsjett som er vedlagt denne salgsoppgaven. Budsjett er blitt utarbeidet av utbygger i samarbeid med forretningsfører og tas opp til gjennomgang på første årsmøte. Endelig fastsettelse av første års driftsbudsjett og fellesutgifter gjennomgås også på sameiets årsmøte. Det vil bli innkrevd doble felleskostnader 1. måned slik at sameiet får egenkapital fra første dag. Forsikring Frem til overtagelse vil eiendommen være forsikret av utbygger. Etter overtagelse vil eiendommen forsikres gjennom sameiets fellesforsikring. Kjøper må selv besørge innboforsikring og forsiring av eventuelle særskilte påkostninger. OFFENTLIGE FORHOLD Vei / Vann og kloakk Offentlig.

7 Odel / Konsesjon Det er ikke odel eller konsesjon på eiendommen. Reguleringsforhold / Offentlig godkjenning Området er regulert til bl.a. bolig-,energi, renovasjon og lek. (Området er under utbygging og videre utvikling jfr. informasjon fra reguleringskontoret i Røyken kommune). Da dette er et område i utvikling må det påregnes videre utbygging av tomter/bygg i nærområdet. Se vedlagt utsnitt av reguleringsplan fra Røyken kommune fra Utbyggingstjenesten. Nabotomten er under utvikling til boliger. Det er et kraftanlegg i enden av kunnskapsveien og barnehage og skole vis a vis prosjektet. Servitutter / Rettigheter Seksjonseiere får full råderett over egen seksjon. Seksjonene overdras med de rettigheter og forpliktelser som grunnboken viser. De vil være fri for økonomiske heftelser med unntak av lovpålagt panterett til sameiet som sikkerhet for oppfyllelse av den enkelte sameiers fellesforpliktelser for inntil 1G. I tillegg kan selger tinglyse bestemmelser vedrørende Sameie, naboforhold eller forhold pålagt av myndighetene. Kopi av grunnbok med servitutter tinglyst på eiendommen kan fremlegges av Megler. Disse er også vedlegg til kjøpekontrakt. Forbehold Det tas forbehold om at det gis rammetillatelse og igangsettingstillatelse for prosjektet. Videre tas det forbehold om at 6 av 8 leiligheter i salgstrinn 1 er solgt innen Kjøper vil bli skriftlig informert om vedtak om byggestart. Informasjon om prosjektets fremdrift vil bli utsendt til kjøperne jevnlig i perioden fram til overtagelse. Salgsprospekt med vedlegg er ment som en orientering om byggeprosjektet og er ikke bindende for den detaljerte utformingen og fargevalg for bebyggelse og de enkelte enheter. Alle opplysningene er gitt med selgers forbehold om rett til endringer som er hensiktmessige og nødvendige uten at den generelle standard forringes. Kjøper aksepterer uten prisjustering at utbygger har rett til å foreta slike endringer. Eksempel på slike endringer kan være innkassing av teknisk anlegg, mindre endringer av boligens areal, tilpasninger av utomhusplan og liknende. Tegninger og perspektiv er kun ment som illustrasjon. Det kan således inneholde elementer som ikke inngår i Selgers leveranse, både når det gjelder utvendige forhold og innvendige. Mindre justeringer må påregnes i detaljprosjekteringen. Det gjøres oppmerksom på at dersom det er avvik mellom endelig leveransebeskrivelse og fremlagte tegninger/ illustrasjoner, er det endelige leveransebeskrivelse som gjelder. I vedlagte situasjonsplan kan det forekomme små endringer, den er ikke endelig. Fellesareal ferdigstilles iht. egen plan for utomhusareal som p.t ikke er utarbeidet, og kjøper må påregne at de ikke er ferdigstilt samtidig med boligen. Det kan være avvik mellom de planskisser, planløsninger og tegninger som er presentert i prospektet, og den endelige leveransebeskrivelsen. Slike avvik utgjør ingen mangel ved Selgers leveranse som gir Kjøper rett til prisavslag eller erstatning. Selger står fritt til uten varsel å endre priser og betingelser på usolgte leiligheter uten nærmere varsling. Selger står fritt til å endre seksjonsnummer i prosjekteringsprosessen, og det tas forbehold om eventuell endring av antall eierseksjoner i bygningene. Diverse Kjøper kan ikke uten Selgers skriftlige samtykke transportere kjøpekontrakten eller selge boligen videre før hjemmel er overført. Salg av bolig under oppføring reguleres av bustadoppføringslova av 13. juni 1997 nr. 43. Overtakelse Det er mellom Selger og Kjøper ikke avtalt konkret fremdriftsplan eller tidspunkt for ferdigstillelse, jf. bustadoppføingsloven 10 tredje ledd. Byggetiden er beregnet til ca. 300 dager fra byggestart. Estimert tidspunkt for byggestart er 4. kvartal 2014, hvilket gir en antatt ferdigstillelse i løpet av 3. kvartal 2015, men ikke et forpliktende tidspunkt for ferdigstillelse. Selger tar forbehold om at kjøpekontrakten kan bortfalle: Dersom endelige offentlige tillatelser ikke gis, eller at tillatelsene som gis medfører tyngende vilkår, eller Dersom det ikke oppnås et for Selger tilstrekkelig antall solgte boliger i byggetrinnet, hvilket utgjør 6 av 8 leiligheter i salgstrinn 1. Selger tar i denne forbindelse forbehold om at byggestart kan også vedtas uavhengig av overnevnte forbehold. Dersom Selger ikke gjør gjeldende forbeholdet omhandlet i denne bestemmelse innen er selger forpliktet til å gjennomføre byggingen og kjøpekontraktene som er inngått. Dersom Selger gjør forbehold gjeldende i henhold til det ovenstående, bortfaller denne kjøpekontrakt, slik at alle forpliktelser som følger av kjøpekontrakten opphører, og slik at beløp som kjøper har innbetalt iht. denne kontrakt, med tillegg av opparbeidede klientbankkontorenter hos megler, utbetales til kjøper. Dersom overtakelsen blir senere vil ikke kjøper nødvendigvis ha rett til dagmulkt. Brukstillatelse og Ferdigattest Utbygger sørger for brukstillatelse og denne skal foreligge før overtakelse. Ferdigattest vil normalt ikke foreligge før ca. 1 år etter at brukstillatelse er gitt. 7

8 8 Som følge av at boligen kan etableres i et av flere byggetrinn, er kjøper gjort uttrykkelig kjent med og aksepterer at boligen vil kunne bli klar for overtakelse før det totale prosjektet, herunder hele eller deler av fellesareal utomhus, kan ferdigstilles. Dette innebærer at kjøper vil kunne få rett og plikt til å overta boligen før det foreligger ferdigattest fra Røyken kommune, og at selger kan måtte søke om midlertidig brukstillatelse/dispensasjon om krav til ferdigattest ved overtakelse. Dersom kjøper overtar boligen på midlertidig brukstillatelse har selger krav på oppgjør i henhold til denne kontrakt, mot at det holdes tilbake et beløp som sikkerhet for at ferdigattest blir gitt. Meglerhonorar/ Provisjon: Megler har fast provisjon på kr ,- + mva. pr solgte leilighet i prosjektet. Dette betales av selger. Sikkerhetsstillelse Alle eiendomsmeglerforetak har lovpålagt forsikring av klientmidler, begrenset opptil kr. 30 millioner. Enkeltsaker er forsikret med inntil kr. 10 millioner. Ved kjøpesum over kr. 10 millioner kan klientmidlene tilleggforsikres. Hvis kjøper ønsker dette så vil det tilfalle et tilleggsgebyr som blir lagt til kjøpers omkostninger. Kjøper må innen kontraktsmøte gi ansvarlig megler tilbakemelding om dette er ønskelig. Hvitvaskingsloven Eiendomsmeglere ble fra underlagt bestemmelsene i Hvitvaskingsloven. Dette innebærer blant annet at eiendomsmegleren har plikt til å melde fra til Økokrim om eventuelle mistenkelige transaksjoner. Budgiving Faste priser. Se egne dokumenter for prisliste og kjøpsbekreftelse. Selger har godkjent salgsoppgaven, dato Å BYGGE ET GODT BOMILJØ MED PLASS TIL ALLE Langs Kunnskapsveien er all parkering plassert i felles Car-port anlegg. Disse fungere som en overgangssone eller gjerde mellom boligbebyggelsen (på østsiden) og øvrige aktiviteter langs Kunnskapsveien (mot vest). På innsiden av parkeringssonen er det romslige felles grøntarealer som ytterligere skaper en privat sone til boligbyggene. Det har vært viktig å begrense bebyggelsens størrelse til 4-mannsboliger for å ivareta for alle beboere visuell og fysisk kontakt til de naturskjønne omgivelsene, som anlegget er omkranset av. Kvaliteter som; god kontakt til åkrene, Rud gård, et vakkert kulturlandskap og den fine åsryggen med fugleliv, samt en særegen fredelig atmosfære som dette kulturlanskapet gir, er forsøkt ivaretatt i anlegget. På Rud Vest er det gjort et poeng av å unngå parkeringskjellere, heiser og felles korridorer i store leilighetsbygg. Her skal hver beboer få gå rett inn til sin egen bolig fra de vakre omgivelsene utenfor. Uten parkeringskjeller, med sine plassbehov og krav, kan 4-mannsboligene følge det naturlige terrenget og er med på å beskrive landskapsdragene.

9 9

10 ROM FOR EKSLUSIVITET OG DET HELT ENKLE = FRIHET Tanken bak Rud Vest er å bygge en ekstremt fleksibel bolig som passer for alle livssituasjoner. Vårt ønske er å gi like muligheter, samtidig som vi feirer forskjellige livssituasjoner og stadier i livet med å gjøre boligen enkel å tilpasse og enkel å gi sitt eget særpreg. Alle boligene er lettstelte, har mye naturlig lys, enkel tilkomst og er akkurat privat nok for den som ønsker å trekke seg litt tilbake. 10

11 Kunnskapsveien Barnehage Rud Vest Barneskole Barnehage Kjosveien Rema 1000 Kiwi Selbos vei stasjon Spikkestadveien BELIGGENHET Leilighetsprosjektet har landlig og solrik beliggenhet i et nyere boligområde sentralt på Spikkestad, med flott utsikt over dyrket mark og landlige omgivelser. Dette er et meget barnevennlig boområde med barnehage og barneskole på andre siden av rett over Kunnskapsveien. Det er heller ikke langt til ungdomskolen og idrettsanlegget til ROS IF. Her tilbys forskjellige fritidsaktiviteter for barn og voksne. Man finner gressbaner, kunstgressbane, skøytebane m.m. Her får man unike turmuligheter i skog og mark, sommer som vinter, rett utenfor stuedøren. Spenn på deg skiene å gå innover i flotte Kjekstadmarka. I Kjekstadmarka, 10 minutter med bil, finner man også Kjekstad golfbane. Bølstadhagan Leilighetene ligger kun få minutters gange fra bussholdeplass og Spikkestad togstasjon. Togstasjonen er endestasjon og har god forbindelse til Asker/Oslo (40 minutter). Spikkestad sentrum kan tilby diverse butikker, kjøpesenter legesentre, tannlege m.m. Bølstadveien Sagveien Bjørkeliveien Spikkestad Ungdomsskole 11

12 LANDLIG, ÅPENT OG KORT VEI TIL JOBB OG SHOPPING TRANSPORT Oslo Sentrum Oslo Lufthavn - Gardermoen Sandefjord Lufthavn - Torp Spikkestad jernbanestasjon Spikkestad busstasjon 42,9 km 86,4 km 78,8 km 0,7 km 0,8 km 12 HANDEL Drammen Røyken sentrum Kiwi Spikkestad Kiwi Røykentorget Vitusapotek Røyken Bragernes Vinmonopol Rema 1000 Spikkestad Kiosken Spikkestad Shell / 7-eleven Gullaug 11,7 km 4,2 km 0,8 km 3,9 km 4,2 km 10,1 km 0,8 km 0,8 km 4,4 km

13 ET GODT OG AKTIVT OPPVEKST- OG BOMILJØ SKOLER OG BARNEHAGER Spikkestad skole (1.-7. kl.) Spikkestad ungdomsskole ( kl.) Røyken / Hurum Videregående Steinerskole Røyken Videregående skole Paletten Kanvasbarnehage Spikkestad Kanvasbarnehage Helledammen FUS-barnehage 0,2 km 1,5 km 6,4 km 7,5 km 0,1 km 1,0 km 1,5 km IDRETT OG TRENING Spikkestad stadion Gullaugbanen Yogahuset Sports Club Akropolis - Lier 1,6 km 3,6 km 1,5 km 6,9 km 13

14 14

15 LYS FRA GULV TIL TAK Innganger til leilighetene skjer fra østsiden av 4-mannsboligen. Husene har to forskjellige leiligheter pr plan og er like i begge plan. Felles for alle leilighetene er at de har soverom plassert mot øst og kjøkken/stue med balkong plassert mot vest for å gi like solforhold til alle. Utvendig fremstår boligene som moderne; flate tak, en blanding av spiler og glass til balkongrekkverk og innslag av fargede plater mellom vinduer gir boligene et stilrent og harmonisk uttrykk. Innvendig er det lagt vekt på store og romslige stuer med kjøkken og vinduer som slipper lys inn fra gulv til tak. De store leilighetene har et gjestetoalett i tillegg til bad og hele tre soverom. Med utforming etter TEK 10 og krav til tilgjengelig boenhet, er alle innvendige ganger, soverom og bad svært romslig og generøst utformet. Selv om det ikke er krav om dette i boligene på plan 2 er også disse utformet med samme høye standard i planløsning. Dette gir en økt bokvalitet til alle beboere. 15

16 16

17 17

18 ET ROM FOR GODE OPPLEVELSER ÅPEN KJØKKENLØSNING Alle leilighetene har en åpen kjøkkenløsning som gjør kjøkken og stue til et allrom for arbeid, gode matopplevelser og avslapning. Her kan man hjelpe barna med lekser, samtidig som man tryller fram lekre retter på kjøkkenet. PRAKTISK DESIGN FRA HTH Standardkjøkkenet er modellen KP Mono Hvit fra velrenomerte HTH. Dette kjøkkenet har avsatt plass for integrerte hvitevarer. Kjøkkenet har hyller og benkeplate i eik og ellers lett avrundede kanter - som også gjør det barnevennlig og komfortabelt i bruk. Kjøkkenet er lakkert i slitesterk matt lakk, endringer i modell og farger kan gjøres som tilvalg - med forbehold om endringer i pris. (til høyre: illustrasjon på tilsvarende kjøkkentype fra HTH) 18

19 BEHAGELIG EFFEKTIVITET Badet er kanskje med unntak av kjøkkenet det rommet i huset hvor det legges ned mest ressurser. Vi har lagt vekt på at bad og WC skal være effektivt, tilgjengelig og ikke minst behagelig. Badene er romslige og blir levert med fliser på gulv og vegg. Der vil også være vegghengte toaletter og opplegg for vaskemaskin. Vi har valgt en baderomsinnredning fra HTH, som sammen med flotte fliser gir et godt baderom som du kan leve lenge med. Enkelt å holde, behagelig å bruke. (til venstre: illustrasjon på tilsvarende badeinnredningsmodell fra HTH) 19

20 LEILIGHET TYPE 1.1 gang sov m² 7.2 m² bad 4.9 m² Dette er en svært effektiv leilighet med romslig bad og to gode soverom. Stue/kjøkken på hele 35m2 gir mye areal og fleksibilitet for alle typer beboere. Peis i hjørnet og vinduer i full høyde gir mye lys og god visuell kontakt til balkong og livet utenfor. Direkte adkomst til terrenget er en glede for mange. sov m² v.f. 4.0 m² bod 3.5 m² BRA: 75 m2 PROM: 71 m2 TERRASSE: 12 m2 SOVEROM: 2 PLAN: 1 stue/kjk 35.7 m² gang sov m² 7.2 m² sov m² bad 4.9 m² 1.1 BRA Type 1. Plan 1 75 m² P-rom 71 m² Terrasse 12 m² Rom 3 v.f. 4.0 m² Mål 1:100 n bod 3.5 m² 20

21 kjk/stue 42.2 m² LEILIGHET TYPE 2.1 Denne fireromsleiligheten er en stor og effektiv leilighet med romslig bad, gjestetoalett og tre gode soverom, ingen soverom mindre enn 8m2. Stue/kjøkken på hele 42m2 gir mye areal og fleksibilitet for alle typer beboere. Peis i hjørnet og vinduer i full høyde gir mye lys og god visuell kontakt til balkong og livet utenfor. Direkte adkomst til terrenget er en glede for mange. bad 5.2 m wc 2.2 m² v.f. 4.3 m BRA: 99 m2 PROM: 95 m2 TERRASSE: 12 m2 SOVEROM: 3 PLAN: 1 bad 5.2 m² sov m² wc 2.2 m² v.f. 4.3 m² gang 8.5 m² sov m² bod 3.4 m² 2.1 Type 2. Plan 1 21 sov m²

22 LEILIGHET TYPE 1.2 Dette er en svært effektiv leilighet med romslig bad og to gode soverom. Stue/kjøkken på hele 35m2 gir mye areal og fleksibilitet for alle typer beboere. Peis i hjørnet og vinduer i full høyde gir mye lys og god visuell kontakt til balkong og livet utenfor. Disse leilighetene har god utsikt fra stue og balkong da man kommer høyere i terrenget. Selv om det ikke er krav om tilgjengelig boenhet i boligene på plan 2 er også disse utformet med samme høye standard i planløsning som på plan 1. Dette gir en økt bokvalitet. sov m² sov m² gang 4.6 m² v.f. 4.0 m² bad 4.9 m² bod 3.5 m² stue/kjk m² BRA: 75 m2 PROM: 71 m2 TERRASSE: 12 m2 SOVEROM: 2 PLAN: 2 sov m² gang 4.6 m² bad 4.9 m² sov m² 1.2 BRA Type 1. Plan 2 75 m² P-rom 71 m² Terrasse 12 m² Rom 3 v.f. 4.0 m² Mål 1:100 n bod 3.5 m² 22

23 kjk/stue 42.0 m² LEILIGHET TYPE 2.2 Denne fireromsleiligheten er en stor og effektiv leilighet med romslig bad, gjestetoalett og tre gode soverom, ingen soverom mindre enn 8m2. Stue/ kjøkken på hele 42m2 gir mye areal og fleksibilitet for alle typer beboere. Peis i hjørnet og vinduer i full høyde gir mye lys og god visuell kontakt til balkong og livet utenfor. Leiligheten har god utsikt fra stue og balkong da man kommer høyere i terrenget. Selv om det ikke er krav om tilgjengelig boenhet i boligene på plan 2 er også disse utformet med samme høye standard i planløsning som på plan 1. Dette gir en økt bokvalitet. bad 5.2 m² wc 2.2 m v.f 4.3 m bad 5.2 m² sov m² BRA: 99 m2 PROM: 95 m2 TERRASSE: 12 m2 SOVEROM: 3 PLAN: 2 8 wc 2.2 m² v.f. 4.3 m² gang 8.5 m² sov m² bod 3.4 m² 2.2 Type 2. Plan 2 23 sov m²

24 24 LEVERANSEBESKRIVELSE Grunnlag Følgende overordnede lover og forskrifter legges til grunn for leveransen: Teknisk forskrift til plan og bygningsloven (TEK 10). El-punkter leveres i henhold til NEK 400. Utbygger, entreprenør og deltagere i prosjektet: Utbygger; RWE Invest AS. Husleverandør; ABC Byggsystem AS Grunn og betong; Kaare Mortensen AS Veier, plasser og utomhusanlegg Det opparbeides veier og felles utomhusareal i henhold til godkjent utomhusplan. Begge hovedadkomster og interne veger/plasser leveres asfaltert, inklusive veibelysning. Det vil bli tilrettelagt for gjesteparkering. Tomten blir arrondert med stedlige masser maskinplanert, toppskikt av matjord ca. 10 cm. Matjord, finplanering, gjødsling og isåing inngår i leveransen. Overgang mellom parkeringsgarasjer, Kunnskapsveien og øvrig terreng blir anlagt med oppfylt skråning eller støttemur etter behov. Beplantning opparbeides i fellesanlegg i samsvar med beplantningsplan/grøntplan. Utomhusarealene vil hovedsakelig være vestvendt. Utomhusarealene som vender mot vest består vesentlig av en gressplen, gårdsplass, carport/biloppstilling og adkomstveg. Mellom 4-mannsboligene etableres adkomstveier med mulighet for fremkommelighet med bil til innganger. På østsiden er det plen som møter dyrket mark. Lekeplasser Det opparbeides en Lekeplass nord vest for felt BKS2, samt en lekeplass mellom BKS1 og BKS2. Husleveranse Grunnmur og plate på mark: Gulv mot terreng utføres som støpt plate på mark med 250 mm EPS isolasjon. Bakvegg mot terreng som kompaktmur m. sprøytebetong og Isodren isolasjon mot terreng Varmekabel i støpte badegulv Yttervegger /fasader Bindingsverk med tykkelse 198 mm og 200 med mer mineralull A-kvalitet, vindtette plater, sløyfer/ utlekting og utvendig kledning. 13 mm gipsplater og diffusjonssperre innvendig. Utvendige overflater På vegger utenpå vindtette plater er det liggende dobbelfalset kledning. Bordkledning leveres med ett strøk maskinbeis (grunning) +ett strøk maling fra fabrikk. Kappflater, bordender og mindre detaljer vil være ubehandlet. Innvendige vegger Bindingsverk med tykkelse 98 mm for bærevegger og 68 mm for lettvegger. Innvendige vegger i tre er isolert med mineralull. Ferdigbehandling i henhold til romskjema. Bjelkelag/skillevegger Bjelkelaget dimensjoneres i henhold til tekniske forskrifter. Bjelkelag, 150 mm mineralull A-kvalitet og fuktbestandig gulvspon. Takkonstruksjon Taket leveres som flatt kompakt-tak

25 Takrenner og beslag Takrenner med takfotbeslag og nedløpsrør leveres i stål eller aluminium. Sålebenk- og terskelbeslag er i aluminium. Balkong/Terrasse Balkong består av bærende konstruksjoner og dekke av impregnerte materialer. Balkongkledning leveres ubehandlet i henhold til tegning. Leveres med dryppskjerming og glassrekkverk. Vinduer Vinduer i boligrom har 2-lags nøytralt energiglass m. U-verdi 1,2. Det leveres hvitmalte vinduer ferdigbehandlet fra fabrikk. Ytterdører Balkongdører har 2-lags nøytralt energiglass m. U-verdi 1,2 og trinnløs luftestilling. Karm og dørblad er ferdigbehandlet fra fabrikk i hvit utførelse. Hovedinngangsdør har hvit glatt isolert dørblad. Karm ferdigbehandlet hvit fra fabrikk. Innvendige dører Formpressede dører (tre speil) i hvit utførelse med beslag og vridere. Ferdigbehandlet hvit karm fra fabrikk. Utvendige trapper For adkomst til høyere og lavere nivå vil det bli etablert tretrapp med rekkverk av tre. avsatt plass for integrerte hvitevarer. Hvitevarer inngår ikke i leveransen. Garderobeskap levers i henhold til tegning. (Stiplete skap leveres ikke) Hovedbad leveres med dusjhjørne, vegghengt WC, og med 90 cm servantskap og speil. Gjestebad leveres med vegghengt WC og servant. Tekniske anlegg og installasjoner Ventilasjon Det leveres ventilasjonsanlegg (balansert) med varmeveksler. Det er eget avtrekk fra kjøkkenventilator og bad. Rørleggerarbeid/Sanitærutstyr Anlegget er komplett som rør i rør system og omfatter blant annet bunnledninger, 200 I varmtvannsbereder, røropplegg for varmt og kaldt vann, avløp, uttak for vaskemaskin og oppvaskmaskin, ettgreps blandebatterier og sanitærutstyr. Det må påregnes synlige rør der sanitærutstyr er plassert mot yttervegg, lydvegg ol. Elektriske installasjoner Elanlegg leveres i henhold til NEK 400 standard. Det elektriske anlegget er skjult med unntak av i takpunkter mot tett tak og mot lydkonstruksjoner. Her leveres åpent anlegg. Fordelingsskap med automatsikringer. leveres egen strømmåler for garasjeanlegget som fordeles på fellesanlegget. Brannsikring Det leveres brannslange i henhold til forskrift. Oppvarming I badegulv leveres varmekabel med termostat. Alle boligene leveres med stålpipe og peisovn. Type «Lotus Mira» eller «Curve 100». Plassering av ovn kan avvike fra plantegning. Panelovner leveres til stue og gang. Innvendige overflater Gipsvegger sparkles og males, gulv i oppholdsrom består av trestavs eikeparkett, 20x20 flis på baderom, og gulv i gjestetoalett. Se også romskjema. Garasje/carport Boligene leveres med frittstående carport i rekke. Dekke i carporter leveres tilsvarende gårdsplass/ oppkjørsel. Øvrige installasjoner og leveranser Det leveres en røykvarsler til hver leilighet. Sportsboder Sportsboder leveres som vist på salgstegning. Generelt Listverk/foringer Glatte gulvlister, taklister og vindu/dørlister leveres ferdigbehandlet hvit fra fabrikk. Dør- og vindusforinger leveres også ferdig behandlet hvit fra fabrikk. Synlige spikerhull i listverk. Innredninger Kjøkken leveres som type HTH KP Mono hvit, med Det leveres elektriske punkter ihht. NEK 400. Som elektriske punkt regnes eksempelvis lyspunkter, lysbryter, stikkontakter, ringeanlegg, fremføring til varme, komfyr, elektriske apparater/ utstyr, varmtvannsbereder, ventilasjonsanlegg, eventuell styring/hastighetsregulator ventilasjon, kjøkkenventilator. For tele, TV og data leveres det «tomrør». Plassering avklares i tilvalgsmøte. Det Sjakter og nedforinger Fremføring av tekniske anlegg i boligen kan medføre at kanaler, rør etc må legges åpent. I boligrom blir disse synlig innkasset. Ventilasjonsenhet er plassert på egnet sted og fordelingsenhet for interne vannrør er i hovedsak plassert på vegg i eller til våtrom. Anleggene kan også være plassert i andre rom avhengig av planløsning. Deler av boligen kan derfor få nedsenket himling i enkelte områder. 25

Solhøytunet i Son. Solhøy 10/3-2. 10 attraktive leiligheter - sentral beliggenhet i Son

Solhøytunet i Son. Solhøy 10/3-2. 10 attraktive leiligheter - sentral beliggenhet i Son Solhøytunet i Son Solhøy 10/3-2 Moderne selveierleiligheter med heis, garasje og spennende planløsning! 10 attraktive leiligheter - sentral beliggenhet i Son Solhøytunet i Son I området har selger/utbygger

Detaljer

FLATHAUGGATEN 47 PRISLISTE

FLATHAUGGATEN 47 PRISLISTE PRISLISTE Leilighet: Soverom: Solterrasse(kvm): Bruksareal(kvm): Primærrom(kvm): Fast pris: Dok.avgift: Omkostninger: Total pris: 1 2(3)* 8 69 66 kr 2.750.000 kr 6.780 kr 1.256 kr 2.758.036 2 1 5 53 50

Detaljer

borettslag byens beste beliggenhet! 10 lyse og flotte leiligheter med heis til alle etasjer og parkering i kjeller.

borettslag byens beste beliggenhet! 10 lyse og flotte leiligheter med heis til alle etasjer og parkering i kjeller. husplassen d å r borettslag byens beste beliggenhet! 10 lyse og flotte leiligheter med heis til alle etasjer og parkering i kjeller. sett ditt preg! r å d h u s p l a s s e n borettslag Borettslaget består

Detaljer

TRINN 3-8 EIERSEKSJONER MED GODE KVALITETER. LANDLIG, MEN SENTRAL BELIGGENHET.

TRINN 3-8 EIERSEKSJONER MED GODE KVALITETER. LANDLIG, MEN SENTRAL BELIGGENHET. 1 WWW.RUDVEST.NO TRINN 3-8 EIERSEKSJONER MED GODE KVALITETER. LANDLIG, MEN SENTRAL BELIGGENHET. Illustrasjonsbilde, kun ment til å vise husenes uttrykk. For husenes plassering i terreng, se utomhusplan.

Detaljer

Planident: r20120036 Arkivsak:12/7351. Ranheim vestre, strandområde 4, felt B2, detaljregulering Reguleringsbestemmelser

Planident: r20120036 Arkivsak:12/7351. Ranheim vestre, strandområde 4, felt B2, detaljregulering Reguleringsbestemmelser Byplankontoret Planident: r20120036 Arkivsak:12/7351 Ranheim vestre, strandområde 4, felt B2, detaljregulering Reguleringsbestemmelser Dato for siste revisjon av bestemmelsene : 18.09.2013 1 AVGRENSNING

Detaljer

Signatur: Ordfører. 1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankartet merket AMB arkitekter AS, datert 29.2.

Signatur: Ordfører. 1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankartet merket AMB arkitekter AS, datert 29.2. Planident: 2013/016 Arkivsak: MINDRE VESENTLIG ENDRING AV DETALJREGULERING FOR AMFI VERDAL Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 29.2.2016 Saksbehandling i kommunen: - Kunngjøring av oppstart 7.12.2013

Detaljer

SJØGARDEN BOLIGPANORAMA. Priser kr 540.000-680.000 Fellesgj. kr 810.000-1.020.000 BRA: 61 og 62 2 P-Rom: 54 og 56 m 2

SJØGARDEN BOLIGPANORAMA. Priser kr 540.000-680.000 Fellesgj. kr 810.000-1.020.000 BRA: 61 og 62 2 P-Rom: 54 og 56 m 2 SJØGARDEN BOLIGPANORAMA Priser kr 540.000-680.000 Fellesgj. kr 810.000-1.020.000 BRA: 61 og 62 2 P-Rom: 54 og 56 m 2 Sjøgarden Bolgpanorama, Eidsvåg Første del av utbyggingen på Sjøgarden Boligpanorama

Detaljer

TOPPELIA Felt B8. 8 moderne og funksjonelle boliger i barnevennlig område med kort vei til barnehager, barne- og ungdomsskole

TOPPELIA Felt B8. 8 moderne og funksjonelle boliger i barnevennlig område med kort vei til barnehager, barne- og ungdomsskole TOPPELIA Felt B8 8 moderne og funksjonelle boliger i barnevennlig område med kort vei til barnehager, barne- og ungdomsskole TOPPELIA Det er gitt rammeløyve for oppføring av to tomannsboliger og én firemannsbolig

Detaljer

EMILTUNET. Illustrasjonsbilde

EMILTUNET. Illustrasjonsbilde EMILTUNET Illustrasjonsbilde Ny og innholdsrik enebolig med carport i trivelige omgivelser sentralt på Valderøya. Bo i et trygt og barnevennlig område med kort vei til barnehage og skole. Solrik og lun

Detaljer

Prisliste. www.solatoppen.no

Prisliste. www.solatoppen.no Prisliste Oppdatert: 08.07.2014 Etg* Leil. BRA P-rom Terrasse Rom Omkost. Pris BLOKK A 1 A101 131 125 15 5 27185 1 A102 131 125 15 5 27185 2 A201 109 104 15 4 23005 2 A202 100 96 15 4 21295 3 A301 96 91

Detaljer

Øvre Myrland Borettslag Byggetrinn 2. Leveringsbeskrivelse:

Øvre Myrland Borettslag Byggetrinn 2. Leveringsbeskrivelse: Øvre Myrland Borettslag Byggetrinn 2 Leveringsbeskrivelse: ØVRE MYRLAND BORETTSLAG OMRÅDE / BELIGGENHET Beliggenhet: Øvre Myrland III, Elvebakken, Sortland Solrik beliggenhet, nært turterreng med lysløype,

Detaljer

strandveien, nesna 8 stk leiligheter

strandveien, nesna 8 stk leiligheter st r an dv e i e n, n e s n a 8 stk leiligheter Generelt om borettslaget Adresse: Zahltunet, Strandveien, 8700 Nesna Zahltunet borettslag ligger i Strandveien ved gamle Zahlbutikken på Nesna. Atkomsten

Detaljer

fra kr. 3.090.000,- til kr. 3.690.000,- + omkostninger SMØRBLOMSTVEIEN 22-28

fra kr. 3.090.000,- til kr. 3.690.000,- + omkostninger SMØRBLOMSTVEIEN 22-28 SMØRBL MSTVEIEN JUSTNESHALVØYA - KRISTIANSAND 24 LEILIGHETER MED SJØUTSIKT OG GODE SOLFORHOLD - HEIS OG GARASJE SMØRBLOMSTVEIEN 22-28 fra kr. 3.090.000,- til kr. 3.690.000,- + omkostninger Justneshalvøya

Detaljer

Selveierleilighet på 39 m2 med 1 soverom til salgs

Selveierleilighet på 39 m2 med 1 soverom til salgs Selveierleilighet på 39 m2 med 1 soverom til salgs Prisantydning: Kr. 990.000 Område Sentrum i Holmestrand Adresse Dr. Graarudsplass 1, Gnr. 127, Bnr. 86 og Snr. 7 Etasje 2. etasje. Bygget har heis Arealer

Detaljer

Jørpeland Øvre Fjelde, Fjellsvegen 76 D

Jørpeland Øvre Fjelde, Fjellsvegen 76 D Prisantydning 2 390 000,- + omk. av tomt P-rom / bra: ca. 71,8 m 2 Tomtestørrelse ca. 1279,8 m 2 (Felles) Byggeår 2015 Eiendomstype Leilighet Innhold Kort om Fjellsvegen 76 D 5 Velkommen til Øvre Fjelde

Detaljer

AVGRENSNING OG ANVENDELSE

AVGRENSNING OG ANVENDELSE PlanID: 1-120C Saksnr: 2013/1068-4 Planbestemmelser for Husbyåsen, etp.2. Planforslag er datert : 25.06.2013 Dato for siste revisjon av plankartet : 21.11.2013 Dato for siste revisjon av bestemmelsene

Detaljer

BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJREGULERING FOR KNIPLIA PANORAMA

BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJREGULERING FOR KNIPLIA PANORAMA BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJREGULERING FOR KNIPLIA PANORAMA Planident: 201502 Planen er datert: 13.04.2015 Bestemmelsene er datert: 27.05.2015 1 GENERELT Disse bestemmelsene gjelder for området

Detaljer

GENERELT Denne beskrivelsen er utarbeidet for å orientere om bygningenes viktigste bestanddeler og funksjoner.

GENERELT Denne beskrivelsen er utarbeidet for å orientere om bygningenes viktigste bestanddeler og funksjoner. Leveransebeskrivelse Hjortefaret 24-62, Re kommune Gårdsnummer 142 Bruksnummer 64 Leveranse og utførelse iht. TEK10 GENERELT Denne beskrivelsen er utarbeidet for å orientere om bygningenes viktigste bestanddeler

Detaljer

Flotte nye eneboliger

Flotte nye eneboliger Hunstad SØR Bodøs nyeste bydel Øveråsan Flotte nye eneboliger Nye eneboliger i vakre omgivelser på Hunstad Sør Muligheter for egeninnsats Utbygger: Drømmehus på Hunstad Sør Nå har du sjansen til å flytte

Detaljer

USIKTEN. Nøkkelferdige romslige og store rekkehus på flott og solrik utsiktstomt på valderøy. NORDBOHUS ÅLESUND

USIKTEN. Nøkkelferdige romslige og store rekkehus på flott og solrik utsiktstomt på valderøy. NORDBOHUS ÅLESUND USIKTEN Nøkkelferdige romslige og store rekkehus på flott og solrik utsiktstomt på valderøy. NORDBOHUS ÅLESUND EksTERIOR UTSIKTEN Boligene blir beliggende i etablert boligområde med eldre og nyere bebyggelse

Detaljer

RATVIKA BYGGETRINN II

RATVIKA BYGGETRINN II RATVIKA BYGGETRINN II 12 selveierleiligheter u/oppførelse - BTA 70,5 m2 Vestvendt veranda/terrasse og carport Adresse: Ratvika, 6015 Ålesund Bta./Bra./Boa.: 70,5 m2 / 60,1 m2 / 58,0 m2 Antall soverom:

Detaljer

TRINN 2-8 EIERSEKSJONER MED GODE KVALITETER. LANDLIG, MEN SENTRAL BELIGGENHET.

TRINN 2-8 EIERSEKSJONER MED GODE KVALITETER. LANDLIG, MEN SENTRAL BELIGGENHET. 1 TRINN 2-8 EIERSEKSJONER MED GODE KVALITETER. LANDLIG, MEN SENTRAL BELIGGENHET. Illustrasjonsbilde, kun ment til å vise husenes uttrykk. For husenes plassering i terreng, se utomhusplan. Rud Vest Rud

Detaljer

Prisliste. www.solatoppen.no

Prisliste. www.solatoppen.no Prisliste Oppdatert: 01.01.0001 Etg* Leil. BRA P-rom Terrasse Rom Omkost. Pris BLOKK A 1 A101 131 125 15 5 27185 1 A102 131 125 15 5 27185 2 A201 109 104 15 4 23005 2 A202 100 96 15 4 21295 3 A301 77 74

Detaljer

BESTEMMELSER Detaljreguleringsplan for boligfelt på Bogafjell, Kjempeholen 5 PLAN 2013 127

BESTEMMELSER Detaljreguleringsplan for boligfelt på Bogafjell, Kjempeholen 5 PLAN 2013 127 BESTEMMELSER Detaljreguleringsplan for boligfelt på Bogafjell, Kjempeholen 5 PLAN 2013 127 2 1 FORMÅL Formålet med planen er å legge til rette for oppføring av rekkehusbebyggelse med tilhørende anlegg

Detaljer

Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankartet merket og datert 09.02.2015.

Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankartet merket <planid> og datert 09.02.2015. Detaljert reguleringsplan for Botn og Dyrdalslia REGULERINGSBESTEMMELSER Reguleringsbestemmelsene sist revidert: 25.02.2015 Tilhørende plankart er sist revidert: Godkjent av kommunestyret: 1 AVGRENSNING

Detaljer

SMEDENS GÅRD. For deg som ønsker å bo sentralt

SMEDENS GÅRD. For deg som ønsker å bo sentralt SMEDENS GÅRD For deg som ønsker å bo sentralt SMEDENS GÅRD LEVERINGSBESKRIVELSE VEDLEGG TIL KJØPEKONTRAKT. GENERELT: Dette er en generell beskrivelse som omfatter konstruksjoner, materialer

Detaljer

Salgsoppgave med vedlegg

Salgsoppgave med vedlegg Salgsoppgave med vedlegg Bråtenfeltet, Begby - 12 nye 3-roms selveierleiligheter på ett plan. Meget solrikt og barnevennlig. Felles eiet tomt. Adresse: Beryllveien 5-27 1639 Gamle Fredrikstad Eiendomstype:

Detaljer

-bo helt nytt- 15 NYE LEILIGHETER PÅ GRUBEN. Tina Jakobsen E-post: tj@mo.bbl.no Dir. tlf: 75 13 70 14. Thora Meyers Gate 9 8622 Mo I Rana

-bo helt nytt- 15 NYE LEILIGHETER PÅ GRUBEN. Tina Jakobsen E-post: tj@mo.bbl.no Dir. tlf: 75 13 70 14. Thora Meyers Gate 9 8622 Mo I Rana -bo helt nytt- 15 NYE LEILIGHETER PÅ GRUBEN Tina Jakobsen E-post: tj@mo.bbl.no Dir. tlf: 75 13 70 14 Thora Meyers Gate 9 8622 Mo I Rana Nå har du muligheten for å sikre deg en nybygd leilighet på Gruben.

Detaljer

7 STK. ENEBOLIGER I MARITIME OMGIVELSER TYSSØY (BJORØY)

7 STK. ENEBOLIGER I MARITIME OMGIVELSER TYSSØY (BJORØY) 7 STK. ENEBOLIGER I MARITIME OMGIVELSER TYSSØY (BJORØY) Fantastisk utsikt i et maritimt miljø. Er du på jakt etter å bo landlig, maritimt, turmuligheter, fiskemuligheter og med god plass rundt deg, men

Detaljer

Type B2-A Bolig 5-14 Generell byggebeskrivelse/deklarasjon og romskjema Innflytningsklart

Type B2-A Bolig 5-14 Generell byggebeskrivelse/deklarasjon og romskjema Innflytningsklart 1 Ver 131210 Generelt Boligen leveres klar til innflytning. Tomteforhold: Boligen står på eiendomsgrunn, og tomten er vist i eget situasjonskart. Utomhusarealer på den enkelte tomt: Utomhusarealene er

Detaljer

Østerli Terrasse 9, 1185 Oslo Karlsrud

Østerli Terrasse 9, 1185 Oslo Karlsrud Østerli Terrasse 9, 1185 Oslo Karlsrud GENERELT Hustypen Diana fra IEC-hus (www.iechus.no) føres opp på tomten iht vedlagte tegninger og beskrivelse. Boligeiendomen er populært og attraktivt beliggende

Detaljer

1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankartet merket PLAN arkitekter AS og datert 28.06.2013.

1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankartet merket PLAN arkitekter AS og datert 28.06.2013. Byplankontoret Planident: r20130040 Arkivsak:12/45873 Detaljregulering av Gamle Oslovei 1, 3, 5, 5B og Breidablikveien 136 Offentlig ettersyn Reguleringsbestemmelser Dato for siste revisjon av bestemmelsene

Detaljer

Prisliste for Gjønneshagen Boligsameie 1 Trinn 1 Selveierleiligheter

Prisliste for Gjønneshagen Boligsameie 1 Trinn 1 Selveierleiligheter 19.06.2015 Prisliste for Gjønneshagen Boligsameie 1 Trinn 1 Selveierleiligheter 10.09.2014,rev 4.3.15 rev 30.03.15 Estimerte Leil. Antall Ute- Omkostninger fellesutg. nr Snr. Type Etg. rom BRA P-rom plass

Detaljer

DEKLARASJON FOR. 6mannsbustad -STRANDVIK-

DEKLARASJON FOR. 6mannsbustad -STRANDVIK- DEKLARASJON FOR 6mannsbustad -STRANDVIK- Utarbeidet 22.10.2015 REV.: 22.10.2015 Side 1 av 7 ORIENTERING OG FORUTSETNINGER Utbygger Arkitekt/ Prosjektering Generelt Tiltaksklasse/ Brannklasse Kvaliteter

Detaljer

salgstrinn 1-12 Eneboliger

salgstrinn 1-12 Eneboliger salgstrinn 1-12 Eneboliger B1 B2 Barnevennlig, trygt og godt - akkurat passe sentralt Alle 3D-bilder er foreløpige og av illustrativ karakter, og kan således avvike fra sluttproduktet VESTVENDTE BOLIGER

Detaljer

DETALJREGULERING «REINSHOLM SØR»

DETALJREGULERING «REINSHOLM SØR» DETALJREGULERING «REINSHOLM SØR» REGULERINGSBESTEMMELSER Reguleringsplankart datert: 15.01.2015 Reguleringsbestemmelser datert: 15.01.2015 Siste revisjon av reguleringsplan: Siste revisjon av reguleringsbestemmelsene:

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BARNEHAGE PÅ COCHEPLASSEN

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BARNEHAGE PÅ COCHEPLASSEN REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BARNEHAGE PÅ COCHEPLASSEN Revidert 03.01.2011 i henhold til vedtak sak 299/10, Teknisk komité den 06.12.2010. Reg.best. revidert: 11.08.2010, 18,11.2010,

Detaljer

1.1 Virkeområde Bestemmelsene gjelder for regulert område markert med plangrense i plankart i målestokk 1:1000, datert 20.06.2013.

1.1 Virkeområde Bestemmelsene gjelder for regulert område markert med plangrense i plankart i målestokk 1:1000, datert 20.06.2013. VEDLEGG 04 1X Reguleringsbestemmelser til REGULERINGPLAN FOR PANSVEG 20 Datert Børve og Borchsenius as, 20.06.2013. 1 Generelt 1.1 Virkeområde Bestemmelsene gjelder for regulert område markert med plangrense

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR HAMREMSÅSEN - SPARBU. REGULERINGSBESTEMMELSER.

REGULERINGSPLAN FOR HAMREMSÅSEN - SPARBU. REGULERINGSBESTEMMELSER. Dato: 12.08.2010 Saksnr/Løpenr: 2010/572-20291/2010 Klassering: L12 REGULERINGSPLAN FOR HAMREMSÅSEN - SPARBU. REGULERINGSBESTEMMELSER. Planen er datert 17.12.09. Saksbehandling: 1.gang i Formannskapet

Detaljer

Reguleringsbestemmelser for Toksåsen Froland kommune Plan nr. NNN

Reguleringsbestemmelser for Toksåsen Froland kommune Plan nr. NNN Reguleringsbestemmelser for Toksåsen Froland kommune Plan nr. NNN 1 Generelt 1.1.1 Disse bestemmelser gjelder for det regulerte området som er vist med reguleringsgrensen på plankartet. 2 Reguleringsformål

Detaljer

Verningen borettslag. 4 nye leiligheter. vi er til å stole på er en del av. vi har en stolt historie Pålitelig. Menneskelig vi bygger for folk

Verningen borettslag. 4 nye leiligheter. vi er til å stole på er en del av. vi har en stolt historie Pålitelig. Menneskelig vi bygger for folk 4 nye leiligheter Verningen borettslag Menneskelig vi bygger for folk flest Vital vi tenker nytt Ekte vi har en stolt historie Pålitelig vi er til å stole på er en del av Norske Boligbyggelag 3D av planlagte

Detaljer

Type B2-C Bolig 1,2,3 Generell byggebeskrivelse/deklarasjon og romskjema Innflytningsklart

Type B2-C Bolig 1,2,3 Generell byggebeskrivelse/deklarasjon og romskjema Innflytningsklart 1 Ver 140108 Generelt Boligen leveres klar til innflytning. Tomteforhold: Boligen står på felles eiendomsgrunn, og tomten er vist i eget situasjonskartet. Boligene vil bli seksjonert iht gjeldende regler

Detaljer

Bestemmelser og retningslinjer

Bestemmelser og retningslinjer og retningslinjer Planens navn Detaljregulering for Thomasbakkveien 5 og 9, boligblokker/næring Arkivsak 12/3787 Planid 20120014 Vedtatt Innsending Forslag ved Offentlig ettersyn, 03.07.15 Sluttbehandling

Detaljer

SANDEFJORD KOMMUNE Teknisk etat Saksbehandler: Ivar Holt

SANDEFJORD KOMMUNE Teknisk etat Saksbehandler: Ivar Holt SANDEFJORD KOMMUNE Seksjon: Teknisk etat Saksbehandler: Ivar Holt Arkivsak: 10/3600 Arkivkode: Bygnings- og arealplanseksj. 611 L12 Planid: 20100010 1 av 5 REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR

Detaljer

BESTEMMELSER 0605_328 Detaljregulering for Mosselia

BESTEMMELSER 0605_328 Detaljregulering for Mosselia RINGERIKE KOMMUNE MILJØ- OG AREALFORVALTNING, AREAL- OG BYPLANKONTORET BESTEMMELSER 0605_328 Detaljregulering for Mosselia Utarbeidet av Sivilingeniør Bjørn Leifsen As Bearbeidet av Ringerike kommune,

Detaljer

b) Før det gis igangsettingstillatelse skal eventuelle geotekniske tiltak være prosjektert.

b) Før det gis igangsettingstillatelse skal eventuelle geotekniske tiltak være prosjektert. Lier kommune REGULERINGSBESTEMMELSER LIER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR Heggtoppen 5-7 (detaljregulering) Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 27.02.15 1. FORMÅLET MED PLANEN 1-1. Planens formål

Detaljer

BO MIDT I BYEN I ROLIGE OMGIVELSER

BO MIDT I BYEN I ROLIGE OMGIVELSER BO MIDT I BYEN I ROLIGE OMGIVELSER Tina Jakobsen E-post: tj@mo.bbl.no Dir. tlf: 75 13 70 14 Thora Meyers Gate 9 8622 Mo I Rana Nå selges det 20 leiligheter midt i sentrum av Mo i Rana. Eiendommen vil bestå

Detaljer

PROSJEKT: Hove Gård 6 rekkehus

PROSJEKT: Hove Gård 6 rekkehus PROSJEKT: Hove Gård 6 rekkehus Dato: 03.05.16 Nøkkelferdige rekkehus B2-3 og B2-4 B2-3 BOLIG NR. BRA tomteareal Soverom Etasjer i boligen Salgspris Omkostninger tillegg til kjøpesum** STATUS B2-3A 75 92,5

Detaljer

LEVERANSEBESKRIVELSE BOLIGER HUS B

LEVERANSEBESKRIVELSE BOLIGER HUS B LEVERANSEBESKRIVELSE BOLIGER HUS B Gulv I alle oppholdsrom legges 3-stavs parkett i hvitlasert eik på gulvet med fotlist i eik. Bad med dusj får fliser type Koshi 30 x 30 CE/DG på gulv, Mk. Koshi CE/ DG

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR NESSJORDET OMRÅDE B1

REGULERINGSPLAN FOR NESSJORDET OMRÅDE B1 REGULERINGSPLAN FOR NESSJORDET OMRÅDE B1 GNR/BNR 1135/135 PlanID: 2012004 REGULERINGSBESTEMMELSER Planforslag er datert: Dato for siste revisjon av plankartet: Dato for siste revisjon av bestemmelser:

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR KRETA, KABELVÅG

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR KRETA, KABELVÅG VÅGAN KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR KRETA, KABELVÅG PLAN NR. 210 Dato: 29.05.13 Dato for siste revisjon (Vågan kommune): 03.02.14/27.08.14 Dato for kommunestyrets vedtak:

Detaljer

PORSGRUNN KOMMUNE. Arkivsak : 12/03235 Arkivkode : PlanID 0770 Sakstittel : Reguleringsplan for Pans veg 20

PORSGRUNN KOMMUNE. Arkivsak : 12/03235 Arkivkode : PlanID 0770 Sakstittel : Reguleringsplan for Pans veg 20 Arkivsak : 12/03235 Arkivkode : PlanID 0770 Sakstittel : Reguleringsplan for Pans veg 20 REGULERINGSPLAN FOR PANS VEG 20 REGULERINGSBESTEMMELSER Datert Børve og Borchsenius as 20.06.13. Godkjent av Porsgrunn

Detaljer

VEDLEGG TIL KJØPSINFORMASJON. Hasseldalen Brygge

VEDLEGG TIL KJØPSINFORMASJON. Hasseldalen Brygge VEDLEGG TIL KJØPSINFORMASJON Hasseldalen Brygge 2 3 Leveransebeskrivelse Bygg og teknisk anlegg 1.HOVEDKONSTRUKSJON For arkitektur, arealer, etc, henvises til vedlagte tegninger. Gjeldende byggeforskrift

Detaljer

LEVERANSEBESKRIVELSE Astro variant, Veldrebakken Larvik

LEVERANSEBESKRIVELSE Astro variant, Veldrebakken Larvik LEVERANSEBESKRIVELSE Astro variant, Veldrebakken Larvik BESKRIVELSEN VISER HVILKE MATERIALER DE FORSKJELLIGE KONSTRUKSJONER ER BYGD OPP AV OG HVA LEVERANSEN OMFATTER. ALLE BYGNINGSDELER OPPFYLLER GJELDENDE

Detaljer

Dato: 21.7.2011 Sist revidert: 5.3.2012 Plankart datert: 21.7.2011 Plankart sist revidert: 5.3.2012 Planen opphever del av/plan nr.

Dato: 21.7.2011 Sist revidert: 5.3.2012 Plankart datert: 21.7.2011 Plankart sist revidert: 5.3.2012 Planen opphever del av/plan nr. Stange kommune FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR 95/8 GIMLE REGULERINGSBESTEMMELSER Dato: 21.7.2011 Sist revidert: 5.3.2012 Plankart datert: 21.7.2011 Plankart sist revidert: 5.3.2012 Planen opphever del

Detaljer

Kjøpsinformasjon 6 boliger i andre byggetrinn ved Kvitefjellet, Flekkerøy Rev. 13.05.16

Kjøpsinformasjon 6 boliger i andre byggetrinn ved Kvitefjellet, Flekkerøy Rev. 13.05.16 GENERELT OM ANDRE BYGGETRINN Salgsobjekt: Boligene inneholder: Arealer: Tre horisontaldelte tomannsboliger med til sammen seks selveierleiligheter på Flekkerøy utenfor Kristiansand. Disse tomannsboligene

Detaljer

Utsikten Terrasse BYGGETRINN 2

Utsikten Terrasse BYGGETRINN 2 Utsikten Terrasse BYGGETRINN 2 På toppen av Aksdal I byggetrinn 2 legger vi ut 16 leiligheter for salg. Prosjektet ligger høyt oppe ved foten av Alvanuten med store terrasser og flott utsikt over Aksdal.

Detaljer

ROMSKJEMA VARDEN Trinn 1 2013.11.07 Side 1 av 5

ROMSKJEMA VARDEN Trinn 1 2013.11.07 Side 1 av 5 2013.11.07 Side 1 av 5 ROM GULV VEGG HIMLING ELEKTRO SANITÆR INNREDNING GANG Ringeklokke Hus A, leiligheter som ikke ligger på bakkeplan: 1 stk. porttelefon Kikkehull i ytterdør STUE/KJØKKEN Lokale nedforinger

Detaljer

Nærbø. 14 leiligheter, hvorav 7 med livsløpstandard. Motland 1 Borettslag. BRUTTOAREAL 71,6 m² og 96,2 m². INNSKUDD Kr. 295.000,- Kr. 380.

Nærbø. 14 leiligheter, hvorav 7 med livsløpstandard. Motland 1 Borettslag. BRUTTOAREAL 71,6 m² og 96,2 m². INNSKUDD Kr. 295.000,- Kr. 380. Nærbø. 14 leiligheter, hvorav 7 med livsløpstandard ADRESSE Motland 1 Borettslag BRUTTOAREAL 71,6 m² og 96,2 m² INNSKUDD Kr. 295.000,- Kr. 380.000,- FELLESGJELD Statsaut.eiendomsmegler MNEF Kr. 980.000,-

Detaljer

1 Planens hensikt Detaljreguleringen skal tilrettelegge området for etablering av ny fritidsbebyggelse med tilhørende atkomster.

1 Planens hensikt Detaljreguleringen skal tilrettelegge området for etablering av ny fritidsbebyggelse med tilhørende atkomster. inkognitogata. 36 0256 Oslo tlf: +47 22 12 36 00 faks: +47 22 12 36 10 hk@hkark.no www.hkark.no REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR OMRÅDE AP2 Smørøyet, GBNR. 210/30 OG DEL AV 209/1 og 210/37

Detaljer

3.1 Formål og grad av utnytting Området skal benyttes til boliger med tilhørende anlegg.

3.1 Formål og grad av utnytting Området skal benyttes til boliger med tilhørende anlegg. Byplankontoret Planident: r20110052 Arkivsak:11/50910 Detaljregulering av Grilstadfjæra, gnr/bnr 17/860, detaljregulering Vedtatte bestemmelser Dato for siste revisjon av bestemmelsene : 23.09.2013 Dato

Detaljer

EIENDOMMEN FRA A TIL Å

EIENDOMMEN FRA A TIL Å EIENDOMMEN FRA A TIL Å Informasjon fra megler Ansvarlig megler Navn: Elin Tofthagen, telefon 414 97 888 Tittel: Eiendomsmegler Fullmektig Navn: Anders Tyrom, telefon 917 32 496 Tittel: Eiendomsmegler Selger/utbygger

Detaljer

Detaljregulering for Lagård bolig fortetting av eiendom 45/19 m.fl. (Plan nr: 1101 19660002_01) detaljregulering

Detaljregulering for Lagård bolig fortetting av eiendom 45/19 m.fl. (Plan nr: 1101 19660002_01) detaljregulering Eigersund kommune REGULERINGSBESTEMMELSER for Detaljregulering for Lagård bolig fortetting av eiendom 45/19 m.fl. (Plan nr: 1101 19660002_01) detaljregulering Bestemmelsene er datert: 31.7.2014 Dato for

Detaljer

5 ENEBOLIGER I KJEDE. Gnr: 46 Bnr: 228 Boligene leveres klar for egeninnsats. Inkludert kommer åpen garasje og sportsbod.

5 ENEBOLIGER I KJEDE. Gnr: 46 Bnr: 228 Boligene leveres klar for egeninnsats. Inkludert kommer åpen garasje og sportsbod. 5 ENEBOLIGER I KJEDE. Gnr: 46 Bnr: 228 Boligene leveres klar for egeninnsats. Inkludert kommer åpen garasje og sportsbod. PRISLISTE Adresse Ca tomte areal Tomte verdi Omk. Totalt Pris kr. (eks omk) Pris

Detaljer

Endring av reguleringsplan for Ranemsletta Område A og E

Endring av reguleringsplan for Ranemsletta Område A og E REGULERINGSBESTEMMELSER Endring av reguleringsplan for Ranemsletta Område A og E Dokumenter: Datert: Sist revidert: Plankart 21.2.2011 I hht k.styrevedtak 20.6.11 Bestemmelser 21.2.2011 I hht k.styrevedtak

Detaljer

Reguleringsbestemmelser. Områdereguleringsplan for Krossnesveien - Stifjellet, gnr/bnr 20/62 m.fl. i Søgne kommune

Reguleringsbestemmelser. Områdereguleringsplan for Krossnesveien - Stifjellet, gnr/bnr 20/62 m.fl. i Søgne kommune Reguleringsbestemmelser. Områdereguleringsplan for Krossnesveien - Stifjellet, gnr/bnr 20/62 m.fl. i Søgne kommune Plankart dato: 07.02.2012 Reguleringsbestemmelser dato: 10.02.2012 1. Generelt Det regulerte

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljregulering for Sentrum Park, arealplan-id 2012009

REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljregulering for Sentrum Park, arealplan-id 2012009 ELVERUM KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljregulering for Sentrum Park, arealplan-id 2012009 Plankart : 03.06.2013, rev. 22.01.2014, rev.07.05.2014 Bestemmelser: 03.06.2013, rev. 22.01.2014, rev. 07.05.2014

Detaljer

Prisliste 29.04.2015. Bygg 1

Prisliste 29.04.2015. Bygg 1 Prisliste Bygg 1 29.04.2015 Leil. Nr. Etasje Ant.rom BRA P- Rom Pris Husbank Dok. Totale omk. U0101 U 3 58 54 2790000 2232000 10900 12122 U0102 U 3 56 51 2990000 2392000 10520 11742 H0101 1 2 43 39 2390000

Detaljer

JERNBANEBRYGGA, DELFELT B3, FREDRIKSTAD KOMMUNE PLANID: 01061097

JERNBANEBRYGGA, DELFELT B3, FREDRIKSTAD KOMMUNE PLANID: 01061097 REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR JERNBANEBRYGGA, DELFELT B3, FREDRIKSTAD KOMMUNE PLANID: 01061097 Bestemmelsene er vedtatt av Fredrikstad kommunestyre: Bestemmelsene er sist revidert: 1.

Detaljer

Utbygger skal oppføre leilighetene m.v. iht. tegninger og beskrivelser som vedlegges den enkelte kjøpekontrakt.

Utbygger skal oppføre leilighetene m.v. iht. tegninger og beskrivelser som vedlegges den enkelte kjøpekontrakt. Generell info om Lunderød terrasse Lunderød terrasse vil etter ferdig utbygging bestå av 20 stk. leiligheter og 2 stk. kjedet eneboliger som vil bli organisert i flere seksjonssameier. Sameiet vil være

Detaljer

NES KOMMUNE. Reguleringskart er datert 07.05.2013 Reguleringsbestemmelser er datert 07.05.2013 PlanID : 023613013

NES KOMMUNE. Reguleringskart er datert 07.05.2013 Reguleringsbestemmelser er datert 07.05.2013 PlanID : 023613013 NES KOMMUNE Reguleringsbestemmelser i tilknytning til Detaljreguleringsplan for byggeområde BB1 i Områdereguleringsplan for Drognesjordet. (del av gnr. 269 brn.270) Reguleringskart er datert 07.05.2013

Detaljer

Arealberegningene er foretatt av arkitekt/utbygger og er oppmålt etter tegninger datert 03.03.15

Arealberegningene er foretatt av arkitekt/utbygger og er oppmålt etter tegninger datert 03.03.15 MEGLEROPPLYSNINGER MED PRISLISTE BOLIG TOMT BRA UTV.BOD CARPORT TOTALSUM INKL. OMK PRIS STATUS 2 424 209 5 Ja SOLGT 4 424 209 5 ja SOLGT 6 422 184 5 ja SOLGT 10 352 184 5 ja 6 347 506 6 290 000 Prosjekt:

Detaljer

5 PROSJEKTERTE ENEBOLIGER KLOMREHEIA

5 PROSJEKTERTE ENEBOLIGER KLOMREHEIA 5 PROSJEKTERTE ENEBOLIGER KLOMREHEIA Klomreheia 2, 4, 6, 8 og 10 Prisantydning: kr. 2.125.000.- + omk. til staten kr. 10.298,- (se side 6) Mulighet for husbankfinansiering Carport og veranda på ca. 30

Detaljer

Odd steinar Bjerkeset ordfører. REGULERINGSENDRING Øra vest SAKSBEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN

Odd steinar Bjerkeset ordfører. REGULERINGSENDRING Øra vest SAKSBEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN E 433100 E 433000 E 432900 E 432800 I medhold av plan- og bygningsloven 12-12, er denne planen med bestemmelser vedtatt av styre i møte 25.05.2014, sak 17/14 Batnfjordsøra... Odd steinar Bjerkeset ordfører

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR SOLSTAD VEST

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR SOLSTAD VEST REGULERINGSBESTEMMELSER FOR SOLSTAD VEST Dato 21.01.15 Planid: Solstad Vest, gbnr. 4044/535, 4046/123 og 4044/691 Plantype: Detaljert reguleringsplan Revisjoner Dato Saksnr. Merk. Ikraft dato Saksnr Godkjent

Detaljer

Leveransebeskrivelse Bolig nr. 1-10

Leveransebeskrivelse Bolig nr. 1-10 1 Leveransebeskrivelse Bolig nr. 1-10 Basert på TEK10, og toleranseklasser ihht. Norsk Standard 3420 normalutførelse. Revidert 09/2010 Byggherre: Fjogstad-hus Eiendom A/S Byggeadresse: Litlaberget B-10

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR FROL OPPVEKSTSENTER

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR FROL OPPVEKSTSENTER REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR FROL OPPVEKSTSENTER Kommunens arkivsaksnummer: Planforslag er datert: 27.06.2014 Dato for siste revisjon av plankartet: 27.06.2014 Dato for siste revisjon

Detaljer

LEILIGHET- NYEVEIEN I EGERSUND

LEILIGHET- NYEVEIEN I EGERSUND LEILIGHET- NYEVEIEN I EGERSUND LEILIGHETER MED LIVSLØPSSTANDER 130M2 BRUKSAREAL FRA Kr. 2.500.000 Mesterhus forhandler:byggservice Egersund AS Fabrikkplassen 5 Egersund Tele 51495800 E-post ole@byggservice-egersund.no

Detaljer

2 FORMÅL MED REGULERINGSPLANEN Området reguleres til følgende formål:

2 FORMÅL MED REGULERINGSPLANEN Området reguleres til følgende formål: Reguleringsbestemmelser Områderegulering for del av Sandnes Nasjonal planid: 182020130046 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 15.08.14 Dato for kommunestyrets egengodkjenning: 18.09.14 1 AVGRENSING

Detaljer

VELKOmmEN til LyEFJELL

VELKOmmEN til LyEFJELL 1 8 FUNKSJONELLE leiligheter på Lyefjell Velkommen til Lyefjell Lyefjell ble etablert tidlig på 1980-tallet der hensikten var å spare verdifull jordbruksjord i kommunen. Nå bor det mer enn 2 200 innbyggere

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR REGULERINGSPLAN NR. 320-01 NEDRE FEGRI

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR REGULERINGSPLAN NR. 320-01 NEDRE FEGRI RINGERIKE KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR REGULERINGSPLAN NR. 320-01 NEDRE FEGRI Oppstart i HMA 25.08.04 1.gangs behandling i planutvalget 27.06.05, sak 94/05 Offentlig høring 02.07.05 11.08.05 2.gangs

Detaljer

4 REKKEHUSLEILIGHETER I LANGEVÅGEN. Praktiske og moderne rekkehusleiligheter sentralt og barnevennelig i Langevågen 92 m 2 / 3 soverom

4 REKKEHUSLEILIGHETER I LANGEVÅGEN. Praktiske og moderne rekkehusleiligheter sentralt og barnevennelig i Langevågen 92 m 2 / 3 soverom 3D tegningene av bygg, romløsninger kombinert med utsiktsbilder er kun illustrasjoner, og representerer ikke faktisk utsikt fra den enkelte leilighet. 4 REKKEHUSLEILIGHETER I LANGEVÅGEN Praktiske og moderne

Detaljer

KVÆRNERBYEN FRANCIS BORETTSLAG Oslo, 12. oktober 2012 Rev 1 Leveransebeskrivelse Generelt Denne beskrivelsen er utarbeidet for å orientere om bygningenes viktigste bestanddeler og funksjoner. Beskrivelsen

Detaljer

Nedre Ekhaugen 16 moderne leiligheter for salg i Sætre

Nedre Ekhaugen 16 moderne leiligheter for salg i Sætre Nedre Ekhaugen 16 moderne leiligheter for salg i Sætre Adresse: Nedre Ekhaugen, 3475 Sætre Eiendomstype: Leilighet (Eierseksjon) Tomt: Eiet tomt Arealer: Bruksareal: 66 kvm - 90 kvm Megler: Tony-Andre

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR FLUGSRUD SKOG, GALTERUD SKOG OG SØRE ÅL SKOLE ENDRING SOM ANGÅR FELT B13, B14 OG B15 I FLUGSRUD SKOG REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSPLAN FOR FLUGSRUD SKOG, GALTERUD SKOG OG SØRE ÅL SKOLE ENDRING SOM ANGÅR FELT B13, B14 OG B15 I FLUGSRUD SKOG REGULERINGSBESTEMMELSER Plan-ID 2013P152E07 REGULERINGSPLAN FOR FLUGSRUD SKOG, GALTERUD SKOG OG SØRE ÅL SKOLE ENDRING SOM ANGÅR FELT B13, B14 OG B15 I FLUGSRUD SKOG REGULERINGSBESTEMMELSER Reguleringsbestemmelsene er sist revidert:

Detaljer

18 moderne leiligheter bygget for fremtiden www.kransebakken.no

18 moderne leiligheter bygget for fremtiden www.kransebakken.no 18 moderne leiligheter bygget for fremtiden www.kransebakken.no Se beliggenheten Unike, eksklusive og høystandard leiligheter i Florøs nye boligprosjekt Kransebakken som ligger sentralt til på Solheim

Detaljer

Marienlyst Park III. 22 lekre leiligheter sentralt i Drammen

Marienlyst Park III. 22 lekre leiligheter sentralt i Drammen 22 lekre leiligheter sentralt i Drammen har nærhet til det meste Sentralt i Drammen, med nærhet til det meste av byens fasiliteter finner du Marienlyst Park. Beliggende i Nybyen som er et av Drammens mest

Detaljer

4 REKKEHUSLEILIGHETER I LANGEVÅGEN. Praktiske og moderne rekkehusleiligheter sentralt og barnevennelig i Langevågen 92 m2 / 3 soverom

4 REKKEHUSLEILIGHETER I LANGEVÅGEN. Praktiske og moderne rekkehusleiligheter sentralt og barnevennelig i Langevågen 92 m2 / 3 soverom 3D tegningene av bygg, romløsninger kombinert med utsiktsbilder er kun illustrasjoner, og representerer ikke faktisk utsikt fra den enkelte leilighet. 4 REKKEHUSLEILIGHETER I LANGEVÅGEN Praktiske og moderne

Detaljer

8 funksjonelle leiligheter på Lyefjell

8 funksjonelle leiligheter på Lyefjell 8 funksjonelle leiligheter på Lyefjell 1 Velkommen til Lyefjell Lyefjell ble etablert tidlig på 1980-tallet der hensikten var å spare verdifull jordbruksjord i kommunen. Nå bor det mer enn 2 200 innbyggere

Detaljer

TRINN 2 TRINN 1 UTSOLGT

TRINN 2 TRINN 1 UTSOLGT TRINN 2 TRINN 1 UTSOLGT 1 Solrike vestvendte utsiktstomter i usedvanlig vakre omgivelser Beliggenhet Grødum er et nytt boligområde som nå vokser frem like over grensen for Tveit. Området er meget vakkert

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR FURULUND

REGULERINGSPLAN FOR FURULUND REGULERINGSPLAN FOR FURULUND Plannummer 196 Kontor 2000-nummer Egengodkjent dato 19.06.13 ARKIVERTE KART: A - ORGINAL TRANSPARENT B VEDTATT PLAN - ORGINALDOKUMENT C VEDTATT PLAN MED EVT. ENDRINGER ENDRINGER:

Detaljer

25 REKKEHUSLEILIGHETER PÅ GODØYA. Praktiske og moderne rekkehusleiligheter sentralt og barnevennelig ved Fløterevet på Godøya 77-92 m 2 / 3 soverom

25 REKKEHUSLEILIGHETER PÅ GODØYA. Praktiske og moderne rekkehusleiligheter sentralt og barnevennelig ved Fløterevet på Godøya 77-92 m 2 / 3 soverom 3D tegningene av bygg, romløsninger kombinert med utsiktsbilder er kun illustrasjoner, og representerer ikke faktisk utsikt fra den enkelte leilighet. 25 REKKEHUSLEILIGHETER PÅ GODØYA Praktiske og moderne

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSBESTEMMELSER TIL LOSJEVEGEN 3 OMFATTER 92/24, 92/56, 92/27, 1742/1, 92/45 PLANID 2014007 Planen er vedtatt i Kommunestyret 16.6.15 som sak 46/15 Innenfor reguleringsgrensene er området regulert

Detaljer

Myklerudveien 118. PlanID xxx. Saksnummer xx/xxx. Forslag til reguleringsbestemmelser. 1 GENERELT

Myklerudveien 118. PlanID xxx. Saksnummer xx/xxx. Forslag til reguleringsbestemmelser. 1 GENERELT Myklerudveien 118. PlanID xxx. Saksnummer xx/xxx Forslag til reguleringsbestemmelser. 1 GENERELT Formålet med reguleringsplanen er å tilrettelegge for nytt legesenter på Fagerstrand med tilliggende arealer

Detaljer

DETALJREGULERING «REINSHOLM VEST» REGULERINGSBESTEMMELSER

DETALJREGULERING «REINSHOLM VEST» REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING «REINSHOLM VEST» REGULERINGSBESTEMMELSER Reguleringsplankart datert: 21.01.2013 Reguleringsbestemmelser datert: 21.01.2013 1 1 AVGRENSNING Det regulerte området er på planen vist med reguleringsgrense.

Detaljer

GENERELL LEVERANSEBESKRIVELSE EGENINNSATSMODELL 1 LILAND RORBUER

GENERELL LEVERANSEBESKRIVELSE EGENINNSATSMODELL 1 LILAND RORBUER GENERELL LEVERANSEBESKRIVELSE EGENINNSATSMODELL 1 LILAND RORBUER À jour pr. april 2009 Orientering Byggherre: Eiendommen: Bebyggelse: Tidsplan: Fellesarealer: Liland Rorbuer er et fritidsboligprosjekt

Detaljer

Reguleringsbestemmelser for Trolldalen.

Reguleringsbestemmelser for Trolldalen. Reguleringsbestemmelser for Trolldalen. TROLLDALEN (PlanID: 217) GRIMSTAD KOMMUNE Reguleringsbestemmelser datert 26.06.2014. Revisjonsnr: 1.4 Revidert: 05.09.14, 29.09.2014 jfr. sak 206/14 i TU, 04.06.2015,

Detaljer

8 leiligheter i trivelig småhus bebyggelse naturskjønt og sentralt

8 leiligheter i trivelig småhus bebyggelse naturskjønt og sentralt BRATTEBØ GÅRD SANDNES 8 leiligheter i trivelig småhus bebyggelse naturskjønt og sentralt LEILIGHETER BRATTEBØ GÅRD SANDNES BLOCK WATNE Nyt det gode liv i en lettstelt leilighet i en hyggelig småhusbebyggelse

Detaljer

LIER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR LIERBYEN SENTRUM, FELT B14 OG BFK2. REGULERINGSENDRING (Detaljregulering)

LIER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR LIERBYEN SENTRUM, FELT B14 OG BFK2. REGULERINGSENDRING (Detaljregulering) LIER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR LIERBYEN SENTRUM, FELT B14 OG BFK2. REGULERINGSENDRING (Detaljregulering) Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 24. februar 2015 1. FORMÅLET MED PLANEN 1-1.

Detaljer

"Berga Busterudkleiva 19"

Berga Busterudkleiva 19 Halden kommune REGULERINGSBESTEMMELSER for "Berga Busterudkleiva 19" detaljregulering Bestemmelsene er datert: 31.03.2015 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 24.09.2015, 30.10.2015 Dato for Kommunestyrets

Detaljer