Brukerhåndbok VITAMIX BLENDERE. Forhandler / Distributør: Denne håndboken MÅ gis til sluttbrukeren. Bruker: Les og lagre disse instruksjonene.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Brukerhåndbok VITAMIX BLENDERE. Forhandler / Distributør: Denne håndboken MÅ gis til sluttbrukeren. Bruker: Les og lagre disse instruksjonene."

Transkript

1 VITAMIX BLENDERE Brukerhåndbok Forhandler / Distributør: Denne håndboken MÅ gis til sluttbrukeren. Bruker: Les og lagre disse instruksjonene. Modeller som dekkes i denne håndboken: (Noen modeller er ikke tilgjengelige i alle land) Aspire (alle modeller) Total Nutrition Center Total Nutrition Center S Total Nutrition Center 3 Pro-200 Pro-500 For å se hele serien av Vitamix-produkter, besøk vitamix.com. Vita-Mix Corporation 8615 Usher Road Cleveland, OH USA vitamix.com/international Se på vitamix.com for liste over internasjonale distributører for informasjon om garanti og service.

2 INNHOLD Innhold Symboler Bruksområde Viktige instruksjoner for trygg bruk...51 Klargjøring for bruk...52 Kontrollpanel...52 Instruksjoner for bruk Slik brukes rørepinnen Stell og rengjøring...55 Feilsøking Spesifikasjoner Garanti og service SYMBOLER Advarsel Høy temperatur når varme væsker blandes Ikke legg i bløt Les og forstå brukerhåndboken Brukes med lokk og lokkplugg på plass Fare for elektrisk støt Kobles fra stikkontakten når den ikke er i bruk, før rengjøring, før tilleggsutstyr byttes, eller når du kommer i nærheten av deler som beveger seg under bruk Berør aldri deler som er i bevegelse. Hold hender og kjøkkenutstyr utenfor beholderen Ikke før elementer inn i beholderen når blenderen er i bruk TA VARE PÅ DISSE INSTRUKSJONENE BRUKSOMRÅDE 1. Denne blenderen er ment til PRIVAT BRUK, og er ikke ment å bli brukt til å tilberede mat for kommersielt salg eller andre kommersielle formål. Dette apparatet er ment å brukes i husholdninger i tillegg til bruk på bondegårder og av hotell- og motellgjester og i andre typer bomiljøer. 2. Denne blenderen er ikke beregnet for bruk av personer med redusert fysisk, sensorisk eller psykisk helse, eller som mangler erfaring og kunnskap, med mindre de får tilsyn eller instruksjoner om bruk av apparatet fra en person som er ansvarlig for deres sikkerhet. 3. Denne blenderen er ikke ment til å bli brukt av barn. Tett oppfølging er nødvendig når den brukes i nærheten av barn. Barn bør passes på for å sørge for at de ikke leker med blenderen. 50 MERKNAD: HVIS NOEN AV DE VIKTIGE SIKKERHETSTILTAKENE OG DE VIKTIGE INSTRUKSJONENE FOR TRYGG BRUK IKKE FØLGES, VIL DETTE VÆRE MISBRUK AV VITAMIX-BLENDEREN OG KAN FØRE TIL AT GARANTIEN BLIR UGYLDIG, OG SKAPE RISIKO FOR ALVORLIG PERSONSKADE.

3 VIKTIGE INSTRUKSJONER FOR TRYGG BRUK ADVARSEL For å unngå personskade. Les og forstå bruksanvisningen før denne maskinen tas i bruk. Grunnleggende sikkerhetsregler skal følges, herunder følgende. 1. Les alle instruksjoner, sikkerhetstiltak og advarsler før blenderen brukes. 2. Blenderen må kun brukes når den står på en jevn, stabil overflate uten vannansamlinger. Pass på at beholderen, motordelen eller strømledningen ikke kommer i kontakt med varme overflater eller henger over kanten på bord eller benker. 3. Ikke fyll beholderen utover angitt kapasitet. Maksimal kapasitet er markert på beholderen. 4. Begynn alltid blandingen med lokk og lokkplugg godt på plass. Ikke bruk blenderen uten at lokket er på plass. Lokkpluggen skal kun fjernes når ingredienser legges i, eller når rørepinnen brukes. 5. Rørepinnen som passer din beholder kan kun brukes når lokket sitter godt på plass. Bruk det lokket og den rørepinnen som passer til din beholder. Lokk og rørepinner kan ikke byttes mellom beholdere av ulike former, typer og størrelser. Hvis en rørepinne ble levert med din beholder, er det den riktige rørepinnen til bruk med den beholderen. 6. Sett alltid bryteren for hastighetsregulering på 1 når blenderen startes, og høy/lav-bryteren i posisjon lav. For å unngå mulige brannskader må aldri blenderen startes på hastigheter over 1, eller med høy/lav-bryteren i posisjon høy når varme væsker blandes. Bland alltid varme væsker med lokk og lokkplugg godt på plass. Hold hender og annen bar hud unna lokkpluggen når varme væsker blandes. 7. Berør aldri deler som er i bevegelse. Slå av apparatet og vent til knivene slutter å bevege seg før beholderen tas ut av motordelen og åpnes. 8. Slå av apparatet og koble fra strømforsyningen før du skifter tilbehør eller nærmer deg deler som beveger seg under bruk. 9. Ikke legg igjen eller lagre fremmedlegemer, slik som skjeer, gafler, kniver eller lokkpluggen i beholderen. Hvis blenderen startes med et fremmedlegeme i beholderen vil blenderen bli skadet og det kan føre til personskade. 10. Ikke bruk blenderen hvis ledningen eller støpselet er skadet. Hvis strømledningen er skadet, må den byttes ut av produsenten, forhandleren eller tilsvarende kvalifisert personell for å unngå fare. 11. Knivene er skarpe. Vær ytterst forsiktig ved tømming og rengjøring av beholderen for å unngå personskade. 12. For å forhindre muligheten for alvorlig personskade, eller skade på maskinen, må hender og kjøkkenutstyr holdes utenfor beholderen under blanding. En gummiskrape eller en slikkepott kan brukes, men bare når beholderen er fjernet fra motordelen og knivene ikke er i bevegelse. 13. Ikke bruk en beholder med kniver som er løse eller ødelagte. Knivmontasjen må ikke fjernes fra beholderen. Kontakt nærmeste Vitamixautoriserte servicerepresentant for service eller bytte. 14. Ikke til bruk utendørs. 15. Når nøttesmør eller oljebaserte matvarer lages må ikke blandingen kjøres i mer enn ett minutt etter at den har begynt å sirkulere i beholderen. Kjøring over lengre tid kan føre til skade på beholderen og at motoren blir for varm. ADVARSEL Fare for elektrisk støt, brannfare eller personskade. Koble alltid fra strømmen før rengjøring av motordelen, eller når den ikke er i bruk. Legg aldri motordelen i vann eller annen væske. Ingen deler på beholderen eller motordelen skal endres eller modifiseres. Ikke bruk tilleggsutstyr som ikke er uttrykkelig godkjent av eller selges av Vitamix. Kobles kun til jordet stikkontakt. IKKE fjern jordingen. IKKE bruk en adapter. IKKE bruk en skjøteledning. Dersom disse instruksjonene ikke følges kan det føre til død eller elektrisk støt. 51

4 KLARGJØRING FOR BRUK Plasser Vitamix-blenderen på en jevn, tørr overflate. Påse at strømbryteren er slått av før støpselet settes inn i stikkontakten.vi anbefaler å bruke en jordet stikkontakt. Strømledningen har et tre-pinnet støpsel eller et jordet støpsel. Dette designet gir sikkerhet ved tilkobling til jord. Dette støpselet kan plugges inn i en standard tre-pinnet stikkontakt. Hvis du ikke har en tre-pinnet stikkontakt kan strømledningen plugges inn i en vanlig to-pinnet stikkontakt med bruk av en adapter. Kontakt en elektriker hvis du er usikker på om ditt elektriske anlegg har tilkobling til jord. Når maskinen kobles til en to-pinnet stikkontakt, sørg da først for at stikkontakten er riktig tilkoblet. Koble den deretter til stikkontaktens jordingsskrue. Så snart Vitamix-blenderen er riktig tilkoblet, kan den klargjøres for bruk ved å følge instruksjonene «Stell og rengjøring» på side 55. KONTROLLPANEL Modellene Total Nutrition Center, Total Nutrition Center S, Aspire og Pro På/Av-bryter: Trykk opp for å slå på ( ). Trykk ned for å slå av (O). 2. Høy-/variabel-bryter: Høy ( ) er den raskeste hastigheten. Bytt til variabel ( ) for å aktivere variable hastigheter. Sørg alltid for at høy-/variabel-bryteren er satt til variabel ( ) før På/Av-bryteren settes i posisjon På ( ). Ikke start maskinen på høy ( ) hastighet. 3. Bryter for variabel hastighet: Velger mange hastighetsinnstillinger. Den er kun aktiv når Høy-/variabel-bryteren er satt til posisjon variabel ( ). 52

5 KONTROLLPANEL (FORTSATT) Modellene Pro-500 og Total Nutrition Center På/Av-bryter (l)/(o): På/Av-bryteren er hovedstrømbryteren på maskinen. På/Av-bryteren er plassert på forsiden av maskinen. Etter at enheten er koblet til, sørg for at markøren på bryteren for variabel hastighet peker på stoppsymbolet ( ) øverst på skalaen og flytt På/Av-bryteren til posisjonen På. Flytt På/Av-bryteren til posisjon Av om natten, og ellers når den står uten tilsyn. Hvis På/Av-bryteren flyttes til posisjon Av for å stoppe et program midt i syklusen, vent i 30 sekunder for at strøm og timer skal nullstilles før På/Av-bryteren flyttes til På-posisjon. 2. På/Av-lys: På/Av-lyset er plassert på fronten av maskinen, over På/Av-bryteren. Når det lyser er maskinen koblet til strøm og På/Avbryteren er i posisjon På. Lyset blinker når et program er nesten ferdig. 3. Bryter for Start ( )/Stopp ( ): Etter at markøren på bryteren for variabel hastighet er vridd vekk fra stopp-symbolet ( ) til enten variabel hastighet 1, eller en programinnstilling, trykk på Start/Stopp-bryteren for å starte maskinen og sette i gang blandeprosessen. Hvis Start/Stopp-bryteren trykkes på en gang til vil blandeprosessen stoppe. Programmer kan stoppes når som helst ved å trykke ned Start/Stopp-bryteren. Hvis programmet aktiveres igjen ved å trykke ned Start/Stopp-bryteren, vil programmet starte fra begynnelsen. 4. Pulsbryter ( ): Variabel hastighet:når pulsbryteren trykkes ned vil maskinen blande på den hastigheten som bryteren for variabel hastighet er innstilt på så lenge pulsbryteren holdes nede. Pulsfunksjonen kan brukes når et program er valgt. Når pulsbryteren trykkes ned når et program er valgt, vil maskinen kjøre på 50 % av høyeste hastighet så lenge pulsbryteren holdes nede. 5. Bryter for variabel hastighet: Bryteren for variabel hastighet har to funksjoner; bruken av innstillingene for tre programmer, eller innstillingene for ti variable hastigheter. For å bruke programmene: Vri bryteren for variabel hastighet mot venstre til ønsket program. For å bruke variabel hastighet: a. Vri bryteren for variabel hastighet mot høyre til 1. b. Trykk ned Start/Stopp-bryteren. c. Vri bryteren for variabel hastighet mellom 1 og høy under blandesyklusen for å øke eller redusere hastigheten på knivene. d. Når blandesyklusen er slutt, vri bryteren for variabel hastighet tilbake til stoppsymbolet ( ). 6. Programmer: Maskinen har innstillinger for tre programmer for de mest vanlig brukte oppskriftene. Ved å vri bryteren for variabel hastighet til venstre for senter kan du velge program for smoothie, frosne desserter og varme supper. Disse programmene er optimalisert for tre typer oppskrifter, men kan også fungere godt med andre oppskrifter. Programmene varierer i blandehastighet og -varighet. De stopper automatisk når programmet er slutt. Programmene kan avbrytes ved å trykke ned Start/Stopp-bryteren når som helst. Hvis programmet aktiveres igjen ved å trykke ned Start/Stopp-bryteren, vil programmet starte fra begynnelsen. 53

6 INSTRUKSJONER FOR BRUK Viktig ved bruk av beholder med tørre kniver: Å male tørre materialer i mer enn to minutter kan skade maskinen. Regelmessig bruk kan føre til kosmetisk slitasje i beholderen og føre til at knivene blir sløve over tid. Oppmaling av noen typer urter kan frigi oljer og forårsake at beholderen misfarges permanent. Andre kan ha sterk lukt som forblir i beholderen og påvirker smaken på andre matvarer. Oppmaling av noen typer urter og krydder kan også føre til at knivene blir sløve over tid, eller at beholderen sprekker. FORSIKTIG For å unngå mulige brannskader, start aldri på hastigheter over 1 med varme væsker. Damp, sprut eller innhold som slipper ut kan skålde. For å sikre innholdet låses lokket og lokkpluggen godt fast før maskinen kjøres. Start alltid på variabel hastighet 1, øk sakte til Fyll beholderen før den settes på plass på motordelen. Væsker og myke matvarer legges i beholderen først, faste elementer og is til slutt. Selv om det ikke er nødvendig for tilberedningen, kan det hende du ønsker å skjære eller bryte opp matvarene i mindre biter for mer nøyaktig oppmåling av ingrediensene. Vær forsiktig ved håndtering og behandling av varme ingredienser, og når varme supper og sauser lages. 2. Fest det 2-delte lokket godt. Bruk alltid det komplette 2-delte lokket under blanding (unntatt når rørepinnen er ført ned gjennom åpningen for lokkpluggen). Påse spesielt at lokket er godt fastlåst når varme ingredienser blandes. 3. Med motoren avslått, plasser beholderen med våte kniver på motordelen ved å innrette den over sentreringsdelen. Ikke forsøk å sette en beholder på en motordel som er i gang eller å kjøre en motordel uten en beholder ordentlig på plass. 4. Modellene Total Nutrition Center, Total Nutrition Center S, Aspire og Pro-200 Start med bryteren for høy/variabel hastighet i posisjonen for variabel ( ). Start alltid maskinen i Variabel hastighet 1. Aktiver maskinen ved å vri På/Av-bryteren til På ( ) deretter øk sakte til ønsket hastighet med bryteren for variabel hastighet. Modellene Pro-500 og Total Nutrition Center 3 Start med bryteren for variabel hastighet pekende mot stoppsymbolet ( ). Flytt På/AVbryteren til posisjon På. Bruk bryteren for variabel hastighet for å velge ønsket innstilling på hastighet eller program. 5. Hvis blandingen stopper å sirkulere, før rørepinnen ned gjennom hullet for lokkpluggen og rør til det «raper». Hvis dette ikke fungerer, trykk på På/Av-bryteren for å stoppe motoren. Fjern beholderen fra motordelen og bruk en slikkepott for å trykke vekk luftboblen fra knivene. Sett beholderen tilbake på motordelen, sett på lokket igjen og fortsett blandingen. 6. På grunn av maskinens hastighet er prosesstiden mye kortere enn hos standardapparater. Bruk forsiktig for å unngå overbearbeiding. 7. Vent til knivene har stoppet helt etter at maskinen er slått av, før lokket eller beholderen fjernes fra motordelen. SLIK BRUKES RØREPINNEN ADVARSEL Roterende kniver kan føre til alvorlig personskade. IKKE putt hender, slikkepotter etc. i beholderen mens maskinen kjører, eller mens beholderen fortsatt står på motordelen. Lokk og rørepinner kan ikke byttes mellom beholdere av ulike former, typer og størrelser. Bruk rørepinnen som ble levert med din maskin. Kontakt din lokale Vitamix-forhandler eller -leverandør hvis du ikke har riktig rørepinne til din maskin. VIKTIG: Kraven (nær toppen av rørepinnen) og lokket hindrer at rørepinnen kommer i kontakt med knivene når lokket er festet skikkelig i låst posisjon. Beholderen må ikke være mer enn to tredjedeler full når rørepinnen brukes under blanding. For å unngå overoppheting under blanding, IKKE bruk rørepinnen i mer enn 30 sekunder av gangen. Fjern forsiktig lokkpluggen hvis maten ikke sirkulerer. Påse at lokket sitter godt på. Frigjør innholdet ved å føre rørepinnen ned gjennom åpningen til lokkpluggen. Det er ikke sikkert at ingrediensene vil sirkulere ved å bare holde rørepinnen rett nedover. Hvis nødvendig pekes rørepinnen mot sidene eller hjørnene av beholderen. IKKE prøv å tvinge rørepinnen lenger ned i beholderen. Rørepinne Rørepinnekrave Lokk Knivmontasje 54

7 STELL OG RENGJØRING Beholder: Følg trinnene for normal rengjøring under for å klargjøre den nye maskinen for første gangs bruk. Dette vil rengjøre enheten og kjøre inn motoren. Normal rengjøring: 1. Fyll beholderen halvfull med varmt vann, og tilsett et par dråper med flytende oppvaskmiddel i beholderen. 2. Trykk hele det 2-delte lokket i låst posisjon. 3. Velg hastighet 1. Slå på maskinen og øk hastigheten sakte til hastighet 10, deretter til høy. 4. Kjør maskinen på høy hastighet i 30 til 60 sekunder. 5. Slå av maskinen. Skyll og tørk beholderen. Desinfiser slik: 1. Følg instruksjonene for normal rengjøring over. 2. Fyll beholderen halvfull med vann og 1 ½ teskje med klorin (flytende blekemiddel). 3. Trykk hele det 2-delte lokket i låst posisjon. 4. Velg hastighet 1. Slå på maskinen og øk hastigheten sakte til hastighet 10, deretter til høy. 5. Kjør maskinen på høy hastighet i 30 til 60 sekunder. 6. Slå av maskinen, og la blandingen stå i beholderen i ytterligere 1 ½ minutt. 7. Hell ut klorinblandingen. La beholderen lufttørke. 8. Ikke skyll etter desinfisering. Lokk, lokkplugg og rørepinne Ta lokkpluggen ut fra lokket. Vask delene i varmt såpevann. Skyll rene under rennende vann og tørk. Monter sammen igjen før bruk. VIKTIG: For å sikre fortsatt og effektiv ytelse må beholder, lokk, lokkplugg eller rørepinne ikke vaskes i oppvaskmaskin. Motordel Fare for elektrisk støt. Koble fra strømmen før rengjøring av maskinen. ADVARSEL Dersom disse instruksjonene ikke følges kan det føre til død eller elektrisk støt. 1. Koble fra strømledningen. 2. Vask den utvendige overflaten med en myk klut eller svamp som har vært skylt i en mild oppløsning av flytende oppvaskmiddel og varmt vann. Legg aldri motordelen i vann. 3. Sentreringsdelen kan fjernes for mer grundig rengjøring. 4. Rengjør bryterne grundig slik at de går lett. De kan bli klissete fra bruk. Bruk en fuktet bomullspinne til å rense sporene rundt de vannbeskyttede bryterne. Tørk bort overskytende vann med en gang. 5. Poler med en myk klut. 55

8 FEILSØKING Din Vitamix-motor er designet for å beskytte mot overoppheting og overspenning. Begge funksjonene vil slå av motoren. Motoren kan kanskje slippe ut litt lukt. Følg prosedyrene under for å tilbakestille motoren i begge tilfeller. Kontakt din lokale distributør for instruksjoner hvis problemene vedvarer etter at disse instruksjonene er fulgt. Overopphetingsvern tilbakestillingsprosedyre Hvis motoren slår seg av på grunn av overoppheting under blanding, la maskinen kjøle seg ned i 20 til 45 minutter før en ny blandesyklus påbegynnes. Hvis motoren ikke vil starte etter å ha blitt nedkjølt, utfør da Overspenningsvern tilbakestillingsprosedyre under. Overspenningsvern tilbakestillingsprosedyre Front 1. Trykk ned På/Av-bryteren til posisjon Av (O). 2. Koble fra strømmen. 3. Fjern beholderen. 4. Snu motordelen over på siden. 5. Trykk på tilbakestillingsknappen på undersiden av maskinen. 6. Koble til strømmen igjen og fortsett blandesyklusen. Tips for å unngå «overbelastning» av Vitamix-maskinen: i bevegelse og gjennom knivene Baksiden Tilbakestillingsknapp SPESIFIKASJONER Se produktetiketten på maskinen for spesifikasjoner om motor og elektriske komponenter. Når du kjøper et nytt elektrisk produkt vil direktivet for avhending av elektrisk eller elektronisk utstyr (Waste Electrical or Electronic Equipment WEEE) resirkulere det gamle utstyret uten kostnad (der dette gjelder). Dette produktet er levert fra en miljømessig a-vare-produsent som oppfyller normene i direktivet for avhending av elektrisk og elektronisk utstyr (Waste Electrical or Electronic Equipment WEEE) 2002/96/EF. Brukte apparater må ikke avhendes i vanlig husholdningsavfall! Hvis apparatet har nådd slutten av sin levetid, er alle brukere forpliktet ved lov til ikke å avhende brukt utstyr i vanlig husholdningsavfall, men heller atskilt fra husholdningsavfallet, f.eks. på en kommunal gjenvinningstasjon eller et returpunkt i nabolaget. Dette for å sikre at brukte apparater resirkuleres på en faglig forsvarlig måte for å unngå skade på miljøet. Derfor er elektriske apparater merket med følgende symbol: Finn mer informasjon om WEEE, resirkulering og finn din lokale gjenvinningstasjon på GARANTI OG SERVICE Se på vitamix.com for liste over internasjonale distributører for informasjon om garanti og service Vita-Mix Corporation. Ingen deler av denne publikasjonen kan reproduseres eller overføres i noen form eller på noen måte, eller lagres i en database eller gjenfinningssystem uten skriftlig tillatelse fra Vita-Mix Corporation. Trykt i USA /14

Forhandler/distributør: Denne brukerhåndboken MÅ gis til sluttbrukeren. Bruker: Les og ta vare på denne bruksanvisningen.

Forhandler/distributør: Denne brukerhåndboken MÅ gis til sluttbrukeren. Bruker: Les og ta vare på denne bruksanvisningen. VITAMIX BLENDERE Brukerhåndbok Forhandler/distributør: Denne brukerhåndboken MÅ gis til sluttbrukeren. Bruker: Les og ta vare på denne bruksanvisningen. Owner s Manual... 1 Manuel de l utilisateur... 10

Detaljer

SIKKERHET OG INSTRUKSJONER

SIKKERHET OG INSTRUKSJONER SIKKERHET OG INSTRUKSJONER advarsel: For å unngå risiko for alvorlig skade ved bruk av din Gaiavia blender, må grunnleggende sikkerhetsregler følges, inkludert følgende. LES ALLE INSTRUKSJONER, OG ADVARSLER

Detaljer

Bruksanvisning. Melkeskummer 423008. NO Bruksanvisning og sikkerhetsbestemmelser. Les bruksanvisningen nøye. Kun for husholdsbruk.

Bruksanvisning. Melkeskummer 423008. NO Bruksanvisning og sikkerhetsbestemmelser. Les bruksanvisningen nøye. Kun for husholdsbruk. Bruksanvisning Melkeskummer 423008 NO Bruksanvisning og sikkerhetsbestemmelser. Les bruksanvisningen nøye. Kun for husholdsbruk. SIKKERHETSRÅD Les denne veiledningen, da den inneholder viktig informasjon

Detaljer

Takk for at du kjøpte Chef-O-Matic Pro. Les alle instruksjonene grundig før du tar i bruk produktet for å få mest mulig glede av Chef-O-Matic Pro.

Takk for at du kjøpte Chef-O-Matic Pro. Les alle instruksjonene grundig før du tar i bruk produktet for å få mest mulig glede av Chef-O-Matic Pro. Takk for at du kjøpte Chef-O-Matic Pro. Les alle instruksjonene grundig før du tar i bruk produktet for å få mest mulig glede av Chef-O-Matic Pro. 1. Innledning 2. Sikkerhetsinstruksjoner 3. Komponenter

Detaljer

Smoothies-maskin. Viktige sikkerhetsanvisninger. Viktig! Introduksjon

Smoothies-maskin. Viktige sikkerhetsanvisninger. Viktig! Introduksjon Smoothies-maskin Viktige sikkerhetsanvisninger Når du bruker elektriske apparater, er det viktig å følge sikkerhetsanvisningene. 1. Les denne bruksanvisningen nøye før bruk. 2. Ikke berør deler i bevegelse.

Detaljer

INSTRUKSJONSMANUAL. Great Northern Popcorn Top Star. www.popcornshop.no

INSTRUKSJONSMANUAL. Great Northern Popcorn Top Star. www.popcornshop.no INSTRUKSJONSMANUAL Great Northern Popcorn Top Star www.popcornshop.no Gratulerer! Du har nå kjøpt en av våre største popcornmaskiner, Top Star. Dette er tilsvarende maskin som benyttes på sportsarenaer,

Detaljer

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning Støvsuger 1600 watt Bruksanvisning Introduksjon Støvsugerposer er den største utgiftsposten når det gjelder støvsugere. Denne støvsugeren brukes uten støvsugerpose. Luft og støv skilles av en syklon og

Detaljer

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Detaljer

Instruksjoner for multihakkeren. Innholdsfortegnelse. Norsk

Instruksjoner for multihakkeren. Innholdsfortegnelse. Norsk Instruksjoner for multihakkeren Innholdsfortegnelse Sikkerhet ved bruk av multihakkeren...96 Viktige forholdsregler...97 Krav til strømforsyning...98 Kassering av elektrisk utstyr...99 Deler og funksjoner...99

Detaljer

Espresso-, cappuccino- og kaffemaskin

Espresso-, cappuccino- og kaffemaskin Espresso-, cappuccino- og kaffemaskin Oversikt over komponenter Se bilde side 2 i den originale bruksanvisningen for oversikt. A. Deksel for vannbeholder B. Vannbeholder C. Øvre beholder D. Knott E. Nedre

Detaljer

Les bruksanvisningen nøye for å få mest mulig nytte av det nye produktet ditt!

Les bruksanvisningen nøye for å få mest mulig nytte av det nye produktet ditt! Iskremmaskin Bruksanvisning Les bruksanvisningen nøye for å få mest mulig nytte av det nye produktet ditt! Advarsel! - Strøm kan føre til skader som følge av elektrisk støt. Vær alltid forsiktig med ledningen,

Detaljer

BRUKER MANUAL. Sous Vide maskin 220-240V, 50Hz 800W

BRUKER MANUAL. Sous Vide maskin 220-240V, 50Hz 800W BRUKER MANUAL Sous Vide maskin 220-240V, 50Hz 800W Viktig om sikkerhet Les bruker manualen ordentlig og ta vare på den. 1. Les alle instruksjonene før du bruker maskinen. 2. Ikke berør varme overflater.

Detaljer

RIO. Rio Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série Rio Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar Rio Manual de operación (6)

RIO. Rio Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série Rio Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar Rio Manual de operación (6) RIO 150718 GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA Rio Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série Rio Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar Rio Manual de operación

Detaljer

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av Cozzy Fire elektrisk peis. Før du bruker produktet, bør du lese denne installasjonsveiledningen og bruksanvisningen nøye,

Detaljer

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse.

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Dobbel frityrkoker Prod.nr. IT015493 Bruksanvisning Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Sikkerhetsanvisninger Les alle instruksjoner nøye. Dette produktet kan kun kobles til

Detaljer

Brukerveiledning Elektrisk tepperenser

Brukerveiledning Elektrisk tepperenser Brukerveiledning Elektrisk tepperenser Les brukerveiledningen nøye før du tar produktet i bruk. Strekk alltid strømledningen helt ut før bruk. Behold denne veiledningen for fremtidig bruk og referanse.

Detaljer

LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l

LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l no Bruksanvisning 56 Bruksanvisning Viktige sikkerhetsanvisninger Disse enhetene kan brukes av barn fra de er 8 år og personer med begrensede fysiske, sensoriske eller mentale

Detaljer

Innhold. Beskytte miljøet Beskrivelse av varmeskuffen Sikkerhetstips Installasjon Montering Bruke varmeskuffen Rengjøring og vedlikehold

Innhold. Beskytte miljøet Beskrivelse av varmeskuffen Sikkerhetstips Installasjon Montering Bruke varmeskuffen Rengjøring og vedlikehold NO Innhold Beskytte miljøet Beskrivelse av varmeskuffen Sikkerhetstips Installasjon Montering Bruke varmeskuffen Rengjøring og vedlikehold BESKYTTE MILJØET: Emballasjen som brukes til dette apparatet,

Detaljer

10. Pulversil 11. Kaffeskje 12. Deksel til kaffeutløp. 14. Kurvholder 15. Koppbrett 16. Dryppskål 18. Knapp for 2 kopper. 19.

10. Pulversil 11. Kaffeskje 12. Deksel til kaffeutløp. 14. Kurvholder 15. Koppbrett 16. Dryppskål 18. Knapp for 2 kopper. 19. Oversikt over deler 1. Sokkel 2. Hoveddel 3. Vannbeholder 4. Lokk 5. Lokklås 6. Vannfordelingsplate 7. Silikonpakning 8. Kurv for 1 filterpute 9. Kurv for 2 filterputer/ Pulverkurv 10. Pulversil 11. Kaffeskje

Detaljer

ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING

ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING Vennligst sørg for å lese denne bruksanvisningen grundig før bruk, og ta godt vare på bruksanvisningen. 8 Kontrollpanel Skann Hastighet Tid Distanse Kalorier På/Av

Detaljer

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8605. Brukerhåndbok

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8605. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8605 NO Brukerhåndbok HP8605 a b c d e f g h i j 10 sec. Norsk 1 Gratulerer Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du

Detaljer

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03 DEUTSCH D Silent 41 8211-3453-03 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S ABC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 NO NORSK SYMBOLER Følgende symboler

Detaljer

Iskremmaskin IT015513. Bruksanvisning

Iskremmaskin IT015513. Bruksanvisning Iskremmaskin IT015513 Bruksanvisning Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Deler (Pic.01): 1. Hovedenhet 2. På-/Av-bryter (O/I) 3. Drivaksel 4. Gjennomsiktig lokk 5. Låseklemme

Detaljer

Kjøkkenventilator 400

Kjøkkenventilator 400 Kjøkkenventilator 400 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 7 991.0292.725/122512/2014-05-05 (9036) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom denne

Detaljer

Bonviva. Distribuert av: Les denne instruksjonsveiledningen nøye før du tar i bruk espressomaskinen.

Bonviva. Distribuert av: Les denne instruksjonsveiledningen nøye før du tar i bruk espressomaskinen. Distribuert av: Bonviva Les denne instruksjonsveiledningen nøye før du tar i bruk espressomaskinen. VIKTIG: serienummeret på kaffemaskinen som angitt nedenfor, må tas vare på. Kun for husholdsbruk. 1 NORSK

Detaljer

Bruksanvisning for Yoghurtmaskin CB-1004

Bruksanvisning for Yoghurtmaskin CB-1004 Bruksanvisning for Yoghurtmaskin CB-1004 Sikkerhetsanvisninger Når en benytter elektrisk utstyr bør følgende sikkerhetsbestemmelser følges: 1 Les alle instruksjoner før en starter. 2 For å beskytte seg

Detaljer

Juicemaskin og blender

Juicemaskin og blender Juicemaskin og blender Bruksanvisning Produktnummer IT014262 Kjære kunde, Frisk fruktjuice smaker ikke bare godt, det inneholder også mange veldig sunne ingredienser uten konserveringsmidler og andre tilsetninger.

Detaljer

TKG RC 1000 230V~ 50Hz 700W RISKOKER. I/B Version 120606. Front cover page (first page) Assembly page 1/6

TKG RC 1000 230V~ 50Hz 700W RISKOKER. I/B Version 120606. Front cover page (first page) Assembly page 1/6 RISKOKER I/B Version 120606 TKG RC 1000 230V~ 50Hz 700W Front cover page (first page) Assembly page 1/6 1. Håndtak på lokket 2. Glasslokk 3. Kokebeholder 4. Hovedenheten 5. Indikatorlys for varme 6. Indikatorlys

Detaljer

BRUK AV FRYSEREN. Igangsetting av fryseren

BRUK AV FRYSEREN. Igangsetting av fryseren BRUK AV FRYSEREN I denne fryseren kan man både oppbevare frosne varer og fryse inn ferske matvarer. Igangsetting av fryseren Det er ikke nødvendig å stille inn termostaten. Den er forhåndsinnstilt fra

Detaljer

Brukerveiledning Slagdrill

Brukerveiledning Slagdrill Brukerveiledning Slagdrill Generelle forsiktighetsregler Advarsel! Les alle instruksjonene. Fare for elektrisk støt, brann og/eller alvorlig skade dersom instruksjonene ikke etterfølges. Definisjonen elektrisk

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Norsk. SIKKERHET VED BRUK AV SAFTPRESSEN Viktige forholdsregler... 6

Innholdsfortegnelse. Norsk. SIKKERHET VED BRUK AV SAFTPRESSEN Viktige forholdsregler... 6 Innholdsfortegnelse SIKKERHET VED BRUK AV SAFTPRESSEN Viktige forholdsregler... 6 Deler og funksjoner... 8 Montere saftpressen Montere saftpressedelene... 9 Koble saftpressen til kjøkkenmaskinen... 10

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100 TV 2100 frittstående modell Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt

Detaljer

ininja Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisning nøye før du tar produktet i bruk

ininja Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisning nøye før du tar produktet i bruk Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

Meaco 38Lm. Instruksjonsmanual. Utgave for mai 2015. Vennligst les denne instruksjonsmanualen før du bruker luftavfukteren og ta vare

Meaco 38Lm. Instruksjonsmanual. Utgave for mai 2015. Vennligst les denne instruksjonsmanualen før du bruker luftavfukteren og ta vare Meaco 38Lm Instruksjonsmanual Utgave for mai 2015 Vennligst les denne instruksjonsmanualen før du bruker luftavfukteren og ta vare på den for fremtidig referanse. Tusen takk for at du valgte Meaco. Vi

Detaljer

TERRASSEVARMER ELEKTRISK INNHOLD. Advarsler 3. Spesifikasjoner og utpakning 4. Installasjon av varmeelementene 5. Montering 6-8

TERRASSEVARMER ELEKTRISK INNHOLD. Advarsler 3. Spesifikasjoner og utpakning 4. Installasjon av varmeelementene 5. Montering 6-8 INNHOLD SOLARYS GULVMODELL OG BORDMODELL Advarsler 3 ELEKTRISK TERRASSEVARMER Spesifikasjoner og utpakning 4 Installasjon av varmeelementene 5 Montering 6-8 Betjening, rengjøring og oppbevaring 9 2 Advarsler

Detaljer

RH 160 BRUKSANVISNING FOR WILFA HÅNDMIKSER

RH 160 BRUKSANVISNING FOR WILFA HÅNDMIKSER RH 160 BRUKSANVISNING FOR WILFA HÅNDMIKSER BRUKSANVISNING FOR H ÅNDMIKSER RH-160 Vennligst les denne bruksanvisningen grundig, og gjør deg kjent med din nye håndmikser før du bruker den første gangen.

Detaljer

Brukerveiledning Kjøttkvern IT017190. Les brukerveiledningen nøye og ta vare på dem for senere bruk

Brukerveiledning Kjøttkvern IT017190. Les brukerveiledningen nøye og ta vare på dem for senere bruk Brukerveiledning Kjøttkvern IT017190 Les brukerveiledningen nøye og ta vare på dem for senere bruk Beskrivelse av komponenter 1. Kvernestykke 2. Kvernestykke 3. Kutteplate (fin) 4. Kutteplate (grov) 5.

Detaljer

Register your product and get support at HP8697. Brukerhåndbok

Register your product and get support at  HP8697. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8697 Brukerhåndbok o n a m b l k c d j e Salon i f g h p q 24 r 3 4 7~10 sec. 7~10 5 7~10 sec. 6 sec. 7 7~10 sec. Norsk Gratulerer med

Detaljer

Sikkerhet ved bruk av vannkokeren Viktige forholdsregler... 5 Krav til strømforsyning... 7 Kassering av elektrisk utstyr... 7

Sikkerhet ved bruk av vannkokeren Viktige forholdsregler... 5 Krav til strømforsyning... 7 Kassering av elektrisk utstyr... 7 Instruksjoner for elektrisk vannkoker Innholdsfortegnelse Sikkerhet ved bruk av vannkokeren Viktige forholdsregler... 5 Krav til strømforsyning... 7 Kassering av elektrisk utstyr... 7 DELER OG FUNKSJONER

Detaljer

Espresso maskin (cb 171)

Espresso maskin (cb 171) Espresso maskin (cb 171) Viktige sikkerhets instruksjoner Når en bruker elektriske produkter skal en alltid følge visse sikkerhets instruksjoner, inkludert følgende: 1. Les alle instruksjonene nøye. 2.

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80 HÅNDBOK Bruksanvisning for tørkehylle 24 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha tørkehylle. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken gjelder

Detaljer

INSTRUKSJONSHEFTE Multifunksjons kjøkkenmaskin med blender Modell Chef Classic, nr. HM-32 AC V 50/60Hz 500W

INSTRUKSJONSHEFTE Multifunksjons kjøkkenmaskin med blender Modell Chef Classic, nr. HM-32 AC V 50/60Hz 500W INSTRUKSJONSHEFTE Multifunksjons kjøkkenmaskin med blender Modell Chef Classic, nr. HM-32 AC 220-240V 50/60Hz 500W 7 2 3 1 6 4 5 8 9 10 11 12 13 14 15 1. Hastighetsvelger 2. Motorhus 3. Låseknapp 4. Stativ

Detaljer

Renseanlegg PATRONFILTER Partnerline art.nr. 3-0353 Fabrikat: ASTRAL Modell: 00650

Renseanlegg PATRONFILTER Partnerline art.nr. 3-0353 Fabrikat: ASTRAL Modell: 00650 Renseanlegg PATRONFILTER Partnerline art.nr. 3-0353 Fabrikat: ASTRAL Modell: 00650 Følgende følger med i esken ved kjøp av nytt anlegg: 1. Filter enheten m/filter patron 2. Nøkkel til lokket 3. Gjenget

Detaljer

TF 18 EL FNO26495. Montering og demontering

TF 18 EL FNO26495. Montering og demontering Bruksanvisning TF 18 EL (4,5/9/18 kw) Art.nr: FNO26495 Komplett med luftfordeler. For maksimal sikkerhet, vennligst les sikkerhetsinstruksjonene som følger med hver maskin. Vennligst les gjennom bruksanvisningen

Detaljer

VULCANO 2/1 INFRA VULCANO 3/1 INFRA VULCANO 4/1 INFRA

VULCANO 2/1 INFRA VULCANO 3/1 INFRA VULCANO 4/1 INFRA Artikkel: VULCANO 2/1 INFRA VULCANO 3/1 INFRA VULCANO 4/1 INFRA Rev. 02.2012 Innhold 1. Advarsler vedrørende brukermanualen...2 2. Sikkerhet og korrekt bruk...2 3. Garanti...2 4. Klargjøring og drift...2

Detaljer

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Kaffe-Espresso-Bar (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Les instruksjonene nøye før du tar i bruk maskinen, og spar på denne. Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel

Detaljer

STÆKKUNARBAKKI LEIÐBEININGAR. ΔΟΧΕΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ o hγieσ MATEBRETT VOEDSELBLAD INSTRUCTIES RUOKASUPPILO KÄYTTOHJEET BAKKE

STÆKKUNARBAKKI LEIÐBEININGAR. ΔΟΧΕΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ o hγieσ MATEBRETT VOEDSELBLAD INSTRUCTIES RUOKASUPPILO KÄYTTOHJEET BAKKE VOEDSELBLAD INSTRUCTIES food Tray Instructions MATEBRETT Bruksanvisning RUOKASUPPILO KÄYTTOHJEET PLATEAU POUR ALIMENTS MODE D EMPLOI EINFÜLLTABLETT Bedienungsanleitung BAKKE INSTRUKTIONER TABULEIRO DE

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Instruksjoner for juicesentrifugen. Norsk

Innholdsfortegnelse. Instruksjoner for juicesentrifugen. Norsk Instruksjoner for juicesentrifugen Innholdsfortegnelse Sikkerhet ved bruk av juicesentrifugen Viktige forholdsregler 2 Krav til strømforsyning 4 Kassering av elektrisk utstyr 4 DELER OG FUNKSJONER Deler

Detaljer

TDS 75. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 75. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 75 NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS 75 -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Detaljer

Kjøkkenhette 620. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 9

Kjøkkenhette 620. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 9 Kjøkkenhette 620 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 9 991.0293.050/124592/2014-05-05 (9076) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom denne bruksog

Detaljer

Vacuum cleaner wet/dry Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr

Vacuum cleaner wet/dry Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr Vacuum cleaner wet/dry Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning VC30AP Varenr. 170204 Støvsuger våt/tørr VC30AP ELEKTRISK TILKOBLING Før du setter støpselet

Detaljer

Straightener. Register your product and get support at HP8360/00. Brukerhåndbok

Straightener.  Register your product and get support at HP8360/00. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP8360/00 NO Brukerhåndbok Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte av støtten som

Detaljer

anbefalinger (Hvis stikkontakten og støpslet ikke passer sammen, byttes stikkontakten ut med en som passer. Dette må gjøres av kvalifisert

anbefalinger (Hvis stikkontakten og støpslet ikke passer sammen, byttes stikkontakten ut med en som passer. Dette må gjøres av kvalifisert Les bruksanvisningen nøye før installering og bruk av apparatet. Det er bare på denne måten at du oppnår de beste resultater og den høyeste driftssikkerhet. Før bruk må du kontrollere at nettspenningen

Detaljer

BRUSH HEAD SPEED SETTING SELECTION C ON/OFF BUTTON SPEED SETTING INDICATOR BATTERY LIFE INDICATOR USB ENABLED CHARGER

BRUSH HEAD SPEED SETTING SELECTION C ON/OFF BUTTON SPEED SETTING INDICATOR BATTERY LIFE INDICATOR USB ENABLED CHARGER NO Brukerveiledning A BRUSH HEAD B SPEED SETTING SELECTION C ON/OFF BUTTON D E F G SPEED SETTING INDICATOR BATTERY LIFE INDICATOR USB ENABLED CHARGER AC ADAPTER (NOT SHOWN) Available with some models NORSK

Detaljer

Brukerveiledning. Blender. Instruksjoner for bruk. Vennligst ta vare på denne veiledningen for fremtidig referanse.

Brukerveiledning. Blender. Instruksjoner for bruk. Vennligst ta vare på denne veiledningen for fremtidig referanse. Brukerveiledning Blender Instruksjoner for bruk. Vennligst ta vare på denne veiledningen for fremtidig referanse. 1. Viktige instruksjoner Les alle instruksene nøye før du bruker apparatet. Ta vare på

Detaljer

FRESHAIR BOX RENSER OPPTIL 70 KVADRATMETER BRUKERVEILEDNING. ADVARSEL: Les brukerveiledningen nøye for korrekte prosedyrer og drift

FRESHAIR BOX RENSER OPPTIL 70 KVADRATMETER BRUKERVEILEDNING. ADVARSEL: Les brukerveiledningen nøye for korrekte prosedyrer og drift FRESHAIR BOX RENSER OPPTIL 70 KVADRATMETER BRUKERVEILEDNING ADVARSEL: Les brukerveiledningen nøye for korrekte prosedyrer og drift PLASSERING Hvor du skal plassere din FreshAir Box Plasser din FreshAir

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR TERMOELEKTRISK VINKJØLER

BRUKSANVISNING FOR TERMOELEKTRISK VINKJØLER BRUKSANVISNING FOR TERMOELEKTRISK VINKJØLER Viktige Sikkerhetsregler Når du bruker en elektrisk vare bør man alltid ta disse forhåndsreglene: Les alle instruksjonene før du bruker vinkjøleren _ Ikke bruk

Detaljer

Manual Hekksaks HT4501/HT6001 Häckax HT4501/HT6001

Manual Hekksaks HT4501/HT6001 Häckax HT4501/HT6001 Manual Hekksaks HT4501/HT6001 Häckax HT4501/HT6001 540265/66 1 2 Illustrasjon og forklaring av piktogrammer 1. Advarsel! 2. Trekk ut strømmen straks hvis ledningen er skadet eller kuttet. 3. Må ikke utsettes

Detaljer

ELEKTRISK TILKOBLING VIKTIG: NB: Figurer og illustrasjoner finnes bakerst i denne brukermanualen.

ELEKTRISK TILKOBLING VIKTIG: NB: Figurer og illustrasjoner finnes bakerst i denne brukermanualen. 1 Sitrusfruktpressen nr. 10 er spesielt konstruert for barer, kafeer, hoteller, restauranter, coctailbarer, kantiner, forretninger som selger fersk fruktjuice, isbarer, etc. Pressen består av følgende

Detaljer

VULCANO 1/1 VULCANO 2/1 VULCANO 3/1 VULCANO 4/1 VULCANO 60x40

VULCANO 1/1 VULCANO 2/1 VULCANO 3/1 VULCANO 4/1 VULCANO 60x40 Artikkel: VULCANO 1/1 VULCANO 2/1 VULCANO 3/1 VULCANO 4/1 VULCANO 60x40 Rev. 02.2012 Innhold 1. Advarsler vedrørende brukermanualen...2 2. Sikkerhet og korrekt bruk...2 3. Garanti...2 4. Klargjøring og

Detaljer

Aquaspeed strykejern

Aquaspeed strykejern Aquaspeed strykejern Bruksanvisning Advarsel! Fjern eventuelle merker fra strykeplaten før du varmer opp strykejernet! Obs! Før bruk av dampfunksjonen første gang, anbefaler vi at du bruker jernet i vannrett

Detaljer

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag BRUKSANVISNING En sunnere og mer smakfull hverdag VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON KUN TIL BRUK I PRIVATE HUSHOLDNINGER Når man bruker elektriske maskiner, bør man alltid ta enkelte forholdsregler, inkludert

Detaljer

Baderomsovn. Modell: ETG500-, ETG700-, ETG900-, ETG100- og ETG100A-serien

Baderomsovn. Modell: ETG500-, ETG700-, ETG900-, ETG100- og ETG100A-serien Baderomsovn Modell: ETG500-, ETG700-, ETG900-, ETG100- og ETG100A-serien Dette bildet er kun til referansebruk. Produktet i denne pakningen kan se noe annerledes ut. Les denne instruksjonen nøye før du

Detaljer

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før du bruker Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel i en butikk. Bruk den

Detaljer

DIGITAL KLOKKERADIO MED ALARM OG PROJEKTOR MED TIDSVISNING CR-3301 BRUKSANVISNING. For informasjon og support, se target.no

DIGITAL KLOKKERADIO MED ALARM OG PROJEKTOR MED TIDSVISNING CR-3301 BRUKSANVISNING. For informasjon og support, se target.no DIGITAL KLOKKERADIO MED ALARM OG PROJEKTOR MED TIDSVISNING CR-3301 BRUKSANVISNING For informasjon og support, se target.no ADVARSEL Fare for elektrisk støt Lynsymbolet varsler om fare for ikkeisolerte,

Detaljer

Nano 1000 Timer Nano 1500 Timer Nano 2000 Timer

Nano 1000 Timer Nano 1500 Timer Nano 2000 Timer HÅNDBOK Bruksanvisning for Beha vannfylte radiatorer Nano 1000 Timer Nano 1500 Timer Nano 2000 Timer Kjære kunde! Les denne håndboken! Gratulere med nytt Beha produkt. Vennligst les håndboken nøye og oppbevar

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Norsk

Innholdsfortegnelse. Norsk INSTRUKSJONER for kullsyremaskinen Innholdsfortegnelse Norsk Sikkerhet ved bruk av kullsyremaskinen Viktige forholdsregler 6 Sikker håndtering av kullsyremaskinen 7 Spesifikasjoner av maskinkapasitet 8

Detaljer

HAIR DRYER CERAMIC HD 3700

HAIR DRYER CERAMIC HD 3700 HAIR DRYER CERAMIC HD 3700 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU F E G D B C A 3 DANSK 05-07 SUOMI 08-10 NORSK 11-13 SVENSKA 14-16 ITALIANO 17-19 PORTUGUÊS 20-22 NEDERLANDS 23-25 MAGYAR 26-28 ČESKY

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer Råd og vink 2 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken

Detaljer

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01 BRUKERMANUAL UM_NO Part No.: 1764189_01 INNHOLD INNHOLD... 2 GENERELT... 3 Innledning...3 Advarsler...3 Sikkerhetstiltak...3 Tiltenkt bruk...3 Fakta og vekt...4 OVERSIKT OVER KOMPONENTER... 5 INSTALLASJON

Detaljer

UNIVERSAL TRAINER LA-1447

UNIVERSAL TRAINER LA-1447 UNIVERSAL TRAINER LA-1447 ====Bruksanvisning ===== Viktig informasjon a) Dette produktet har blitt testet i henhold til EN-standard 957-1, 957-2 klasse H (hjemmebruk). Maksimal kroppsvekt er 140 kg. b)

Detaljer

LINEO, LONO Edelrührer

LINEO, LONO Edelrührer LINEO, LONO Edelrührer no Bruksanvisning 56 Bruksanvisning Viktige sikkerhetsanvisninger Apparatet kan brukes av personer med begrensede fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller personer som mangler

Detaljer

HYBELKOMFYR BRUKSANVISNING. Modell: KWS1128HR-F7AR

HYBELKOMFYR BRUKSANVISNING. Modell: KWS1128HR-F7AR HYBELKOMFYR BRUKSANVISNING Modell: KWS1128HR-F7AR Takk for at du kjøpte Galanz hybelkomfyr. Vær vennlig å les denne bruksanvisningen nøye for å forsikre deg om korrekt bruk og for din sikkerhet, og ta

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620 HÅNDBOK Bruksanvisning for Beha vifteovn Kjære kunde Denne håndboken gjelder for vifteovn. For å sikre høyest mulig produktkvalitet har Beha valgt å bruke Nemko for sertifisering av vifteovnen. Dette for

Detaljer

Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Straightener HP8339. Brukerhåndbok

Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Straightener HP8339. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP8339 NO Brukerhåndbok l a b c d e f g h i j k Norsk 1 Innledning Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du

Detaljer

Meaco AirVax 33X2 Luftrenser Instruksjonsmanual

Meaco AirVax 33X2 Luftrenser Instruksjonsmanual Meaco AirVax 33X2 Luftrenser Instruksjonsmanual Vennligst les denne manualen nøye før du bruker denne luftrenseren. Behold manualen i tilfelle du får bruk for den senere. Takk for at du valgte Meaco. Vi

Detaljer

RÅD OG VINK. Bruksanvisning for gass topp for : T 30 SG2 T 30 SGW1 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD

RÅD OG VINK. Bruksanvisning for gass topp for : T 30 SG2 T 30 SGW1 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD RÅD OG VINK Bruksanvisning for gass topp for : T 30 SG2 T 30 SGW1 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD BRUKSANVISNING T 30 SGW1 T 30 SG2 EFFEKT GASSBLUSS Type brenner T30 SG2 Mini 1stk.1000W

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR BRØDBAKEMASKIN TS-238H. www.wilfa.com

BRUKSANVISNING FOR BRØDBAKEMASKIN TS-238H. www.wilfa.com BRUKSANVISNING FOR BRØDBAKEMASKIN TS-238H www.wilfa.com BRUKSANVISNING TIL WILFA BRØDBAKEMASKIN For å fa mest mulig glede av den nye wilfa bakemaskinen din, anbefaler vi deg å lese gjennom bruksanvisningen

Detaljer

Bruksanvisning Pølsevarmer

Bruksanvisning Pølsevarmer NO Bruksanvisning Pølsevarmer A120455 A120456 V3/0914 NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen Les bruksanvisningen før bruk, og deretter lagre den på et tilgjengelig sted! 1. Generell informasjon...

Detaljer

STARLYF CYCLONIC VAC

STARLYF CYCLONIC VAC STARLYF CYCLONIC VAC Vi takker deg for kjøpet av Starlyf Cyclonic Vac. Les sikkerhetsreglene nøye før du bruker støvsugeren fordi de er utarbeidet for å hjelpe deg med å bruke Starlyf Cyclonic Vac på riktig

Detaljer

Hairdryer. Register your product and get support at. HP4935/00. Brukerhåndbok

Hairdryer. Register your product and get support at.  HP4935/00. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP4935/00 Brukerhåndbok Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte av støtten som Philips

Detaljer

Styler. Register your product and get support at HP4680/00. Brukerhåndbok

Styler.  Register your product and get support at HP4680/00. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Styler HP4680/00 NO Brukerhåndbok d g e f h c b a j k l m n i o p r q s Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil

Detaljer

Bruksanvisning massasjestol

Bruksanvisning massasjestol Bruksanvisning massasjestol Takk for at du kjøpte denne massasjestolen! Les bruksanvisningen nøye før bruk, særlig delen med sikkerhetsanvisninger. På denne måten vil du bruke massasjestolen riktig, og

Detaljer

Modell 260. Brukerveiledning og vedlikeholdsbeskrivelse.

Modell 260. Brukerveiledning og vedlikeholdsbeskrivelse. Modell 260 Brukerveiledning og vedlikeholdsbeskrivelse. Vennligst les brukerveiledningen nøye. For hjelp, vennligst ring: Access Vital AS: 62 51 85 00 26.03.2007 Stannah 260 norsk - 1 - 26.03.2007 Stannah

Detaljer

Hair Styler. Register your product and get support at HP4698/22. Brukerhåndbok

Hair Styler.  Register your product and get support at HP4698/22. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hair Styler HP4698/22 NO Brukerhåndbok e f h g i j d c o p n m l b q k a r s t v u Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips!

Detaljer

Straightener. Register your product and get support at HP8297. Brukerhåndbok

Straightener. Register your product and get support at  HP8297. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP8297 NO Brukerhåndbok a b cd e g f h i Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte

Detaljer

SITRUSFRUKTPRESSE NR. 11 11-52

SITRUSFRUKTPRESSE NR. 11 11-52 SITRUSFRUKTPRESSE NR. 11 11-52 1 Sitrusfruktpressene 11 38 52 er spesielt konstruert for barer, kafeer, hoteller, restauranter, coctailbarer, kantiner, forretninger som selger fersk fruktjuice, isbarer,

Detaljer

CLOCK RADIO. Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q

CLOCK RADIO. Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q CLOCK RADIO Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q NO NORSK 2 ALARM TIME SLEEP SNOOZE UP DOWN RADIO ON AL 1 1+2 2 - TUNING + FM MW U + VOLUME - 3 NORSK NORSK 05-13 4 NORSK SIKKERHET OG INNSTILLING 7 Denne enheten

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR SOUS VIDE MASKIN

BRUKSANVISNING FOR SOUS VIDE MASKIN BRUKSANVISNING FOR SOUS VIDE MASKIN Varenr 26345 Sikkerhetsinstrukser: Ved bruk av Sous vide maskinen, vennligst følg disse instruksene: - Ikke dypp enheten i vann - Ikke la barn være i nærheten uten tilsyn

Detaljer

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG 1 INNHOLD Viktige sikkerhetsråd... 2 Beskrivelse av skotørkeren... 3 Klargjør skotørkeren for bruk... 4 Bruksanvisning.... 5

Detaljer

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Bruksanvisning for Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Innhold Sikkerhetsråd... 3 Bruksområde... 3 Regler og forskrifter... 3 CE-merke/klassifisering... 3 Garanti... 3 Hvis det oppstår skade ved levering...

Detaljer

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Patentert produkt Varemerket mi-football og dette produktet og andre med merket A-4 er patentert og tilhører således til Mi-Dockspeakers

Detaljer

KDIX 8810. Monteringsinstruksjoner

KDIX 8810. Monteringsinstruksjoner KDIX 8810 Monteringsinstruksjoner Oppvaskmaskin, sikkerhet 4 Installasjonskrav 5 Installasjonsinstruksjoner 7 Oppvaskmaskin, sikkerhet Din og andres sikkerhet er veldig viktig. Det finnes mange viktige

Detaljer

124020/0635 KRISTALL HÖR EASY CLEA 2 / 8 KJØKKE- VETILATOR KRISTALL Hörn 124020/0635 1 ISTALLASJO Kjøkkenventilator KRISTALL HJØRE i rustfritt stål er laget for hjørnemontering på vegg. Ventilatoren har

Detaljer

Clatronic Espressomaskin ES2612

Clatronic Espressomaskin ES2612 Clatronic Espressomaskin ES2612 Generelle forsiktighetsregler - Les bruksanvisningen nøye før du tar i bruk apparatet, og behold denne, samt garantien og kvitteringen. Behold også originalemballasjen om

Detaljer

PORTABELT KLIMAANLEGG BRUKSANVISNING

PORTABELT KLIMAANLEGG BRUKSANVISNING PORTABELT KLIMAANLEGG BRUKSANVISNING Modell: AC-210 / AC-310 Vennligst les bruksanvisningen nøye før bruk for sikre korrekt anvendelse, vedlikehold og installasjon. Ta vare på bruksanvisningen for senere

Detaljer

Din bruksanvisning HUSQVARNA QC900U http://no.yourpdfguides.com/dref/835227

Din bruksanvisning HUSQVARNA QC900U http://no.yourpdfguides.com/dref/835227 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HUSQVARNA QC900U. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HUSQVARNA QC900U i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Kjøkkenventilator 761 Opal

Kjøkkenventilator 761 Opal Kjøkkenventilator 761 Opal NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 7 Service og garanti... 8 991.0292.966/124987/2014-05-02 (9084) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom

Detaljer

Always here to help you

Always here to help you Always here to help you Register your product and get support at www.philips.com/welcome HD7699 HD7697 HD7695 HD7685 3 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1 HD7697, HD7695, HD7685 NORSK

Detaljer

BESKRIVELSE AV APPARATET INSTALLASJON SIKKERHETSANVISNINGER

BESKRIVELSE AV APPARATET INSTALLASJON SIKKERHETSANVISNINGER NO Les følgende instruksjoner nøye før du installerer og bruker apparatet. Det er bare på denne måten at du oppnår de beste resultatene, og maksimal driftssikkerhet. BESKRIVELSE AV APPARATET (se figuren

Detaljer