Navigatøren Renteøkning utsatt 10 desember 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Navigatøren Renteøkning utsatt 10 desember 2013"

Transkript

1 Renteøkning utsatt 10 desember 2013 Norges Bank håper på bedre tider Sentralbanken la helt nylig frem sin Pengepolitiske Rapport med nye prognoser for renten og norsk økonomi. Første renteøkning ble igjen utsatt, denne gangen med et helt år. Nå sier Norges Bank at renten vil holdes uendret frem til sommeren 2015 for deretter å økes forsiktig. Det var flere forhold som bidro til utsettelsen av renteoppgangen. Svakere vekst i norsk økonomi var en av grunnene. Norges Banks syn er at veksten vil være moderat en stund til, men så skal det ta seg opp igjen. Det kan fort vise seg å være for optimistisk og vi tror det skal lite til av svake tall før Norges Bank igjen må begynne å vurdere rentekutt. Med mindre kronen fortsetter å svekke seg. side 2 Katrine Godding Boye Senioranalytiker Gaute Langeland Ole Håkon Eek-Nilsen Joachim Bernhardsen Renter Norges Banks nye rentebane var i stor grad i tråd med hva som var priset inn i markedet, og det var begrenset utslag i de korte rentene. Siden forrige Navigatør har midtsegmentet kommet ned, og potensialet her for videre fall er begrenset. Med fallet i midtsegmentet ligger lange renter på gunstige nivåer. side 3 Valuta NOK svekkelsen har fortsatt i stort tempo den siste måneden. Blant annet Norges Bank har bidratt til oppsiden med siste Pengepolitisk rapport. Internasjonalt er det god risikoappetitt og EURUSD har gjenopptatt den stigende trenden. side 9 Norges Bank nedjusterte renteprognosen igjen 4,00 3,50 % % 4,00 3,50 3,00 3,00 2,50 2,00 1,50 PPR 3/13 PPR 4/13 2,50 2,00 1,50 1, ,00 Source: Nordea Narkets og Bloomberg

2 Norges Bank håper på bedre tider Sentralbanken anslår uendret styringsrente frem til sommeren 2015 Har tatt innover seg svake vekstsignaler, men tror det er midlertidig Lite skal til for kutt, mye skal til for økning Utsetter renteøkningen igjen Norges Bank la helt nylig frem Pengepolitisk Rapport med nye anslag for renteutviklingen fremover. I de oppdaterte prognosene ligger det en nedjustering av rentebanen siden rapporten i september. Nå ser sentralbanken for seg at første renteøkning skal komme først sommeren 2015 og at vi vil ha uendrede styringsrenter frem til det. I september var første renteøkning varslet å komme allerede nå til sommeren. Svake signaler fra norsk økonomi Norges Bank har fått servert en god del dårlige nøkkeltall fra norsk økonomi den siste tiden. Særlig viktig var de siste signalene fra sentralbankens egen temperaturmåler på norsk økonomi, Regionalt Nettverk. Nettverket indikerte en vekst i 4. kvartal langt under Norges Banks eget anslag. I tillegg rapporterte bedriftene at det er mindre press på kapasitet og at tilgang på arbeidskraft i mindre grad begrenser produksjonen. I tillegg har detaljomsetningen mer eller mindre flatet ut og boligprisene har falt mer enn ventet. Svakhetstegnene har gjort at Norges Bank har nedjustert sine anslag for vekst og press i økonomien de to neste årene noe. Det trakk i retning av lavere renter. Men veksten skal ikke holde seg svak. Norges Bank ser svakhetene som midlertidig og venter blant annet at privat forbruk tar seg bra opp igjen på nyåret og venter en stabilisering i boligprisene allerede fra februar. Ikke bare svak vekst som trakk ned renteprognosen Det var også flere andre forhold som trakk ned renteprognosen til Norges Bank. Forventningene til renten fremover hos våre handelspartnere har vist et fall siden september-rapporten. Det tilsa lavere rentebane. I tillegg var det litt effekt fra inflasjonen har vært litt lavere enn ventet, og en stor effekt fra at Norges Bank har nedjustert anslagene for lønnsveksten fremover. Nå anslår Norges Bank en lønnsvekst på 3,5 % neste år, ned fra 4 % forrige gang. Foreløpig holder svak NOK rentekuttene unna Det eneste forholdet som tilsa høyere renter var kronen. NOK har svekket seg markert i høst og var kommet på nivåer som var langt svakere enn det Norges Bank la til grunn i september. Kronesvekkelsen tilsier noe bedre vekst i eksportsektoren og noe press opp på prisene på importerte varer. Det tilsier at renten bør opp. Kronesvekkelsen var akkurat stor nok til å forhindre at den nye prognosen skulle indikere mulighet for rentekutt. Med andre ord, hadde ikke kronen vært så svak så hadde et rentekutt fort vært en realitet.

3 Lite skal til for kutt, mye skal til økning Som nevnt over har Norges Bank lagt til grunn at veksten skal ta seg opp igjen utover i Vi må altså få bedre nøkkeltall fremover for at renteprognosen skal slå til. Med uendrede renter helt frem til sommeren 2015 kan ikke vi skjønne annet enn at det skal lite til av svake nøkkeltall før Norges Bank vil finne det riktig å kutte renten. I alle fall gitt at kronen holder seg nær Norges Banks anslag, noe som er høyst usikkert. Skulle kronekursutviklingen bli om lag i tråd med Norges Banks syn fremover kan vi grovt skissere tre scenarier for renteprognosen til Norges Bank: 1) Fortsatt svake nøkkeltall en stund til, så bedring uendret renteprognose 2) Nøkkeltallene holder seg svake nedjustering og mulighet for rentekutt 3) Nøkkeltallene overrasker på oppsiden første økning skyves frem i tid Det blir med andre ord veldig viktig å følge med på nøkkeltallene fremover. Man skal likevel være obs på at denne dynamikken er motsatt for kronens betydning for renteutviklingen siden Norges Bank venter en kronestyrkelse på 2-2,5% frem til 1. kvartal. Dette gjør at en uendret kronekurs vil bli tolket som "overraskende" svak og dermed trekke rentebanen opp i neste rapport som legges frem 27. mars.

4 Norske renter Norges Bank skyver på første renteøkning Midtsegmentet har kommet ned, og potensiale for videre fall er begrenset Lange renter ser gunstige ut Norges Banks holdt som ventet renten uendret på rentemøtet i begynnelsen av desember. Den nye rentebanen som også ble lagt fram indikerer at rentene vil holdes uendret helt fram til 2015 der det skal finne sted en renteøkning i løpet av året. Dette er ett år lenger enn hva renteprognosen fra Pengepolitisk Rapport i september tilsa. Markedet hadde i forkant av møtet tatt høyde for en betydelig nedjustering av rentebanen og reaksjonene i FRA-stripen var derfor begrenset. Av figuren under ser vi at FRA-strippen fortsatt ligger noe under Norges Banks bane for pengemarkedsrenten. Betydelig nedjustering av rentebanen 4 3,75 3,5 3,25 3 2,75 2,5 2,25 2 1,75 1,5 1,25 1 3m NIBOR FRA-strip Nibor bane PPR 3/13 Nibor bane PPR 4/13 Norges Bank jan09 jan10 jan11 jan12 jan13 jan14 jan15 Kilde: Nordea Markets og Bloomberg Det er naturlig å tenke at en flat rentebane i lang tid betyr at sannsynligheten for kutt er like stor som sannsynligheten for økning den nærmeste tiden. Men vi mener at det skal mindre skuffende overraskelser til for at renten kuttes enn positive for at den økes. Dette henger sammen med at Norges Bank nå har skjøvet første renteøkning svært langt frem i tid. Om det skulle komme negative overraskelser så er neste steg fra Norges Bank å legge frem en rentebane som signaliserer mulighet kutt på de nærmeste møtene. Ved eventuelle positive overraskelser vil sannsynligvis Norges Bank kun flytte første renteøkning nærmere, men den vil fortsatt ligge såpass langt frem i tid at den ikke blir oppfattet som et konkret signal om økning på de nærmeste møtene.

5 Det virker som at markedet deler denne oppfatningen. Figuren under viser prisingen av de enkelte FRA kontraktene og vi kan se at fra dagens NIBOR fiks er FRA-strippen ca 3bp invertert frem til juni 14 kontrakten. Tolkningen av dette er at markedet legger en liten sannsynlighet på et rentekutt til sommeren. FRA-strippen priser en liten sannsynlighet for kutt til sommeren 3,5 3,25 3 3mnd NIBOR FRA-strip 09.des.13 2,75 2,5 2,25 2 1,75 1,5 1,25 Norges Bank 1,66 1,89 2,00 1,78 1,65 1,63 1,63 1,65 1,70 des10 jun11 des11 jun12 des12 jun13 des13 jun14 des14 jun15 Kilde: Nordea Markets og Bloomberg Når vi ser på swaprentene har bevegelsen siden september vært preget av fallende renter. I denne perioden er det midtsegmentet på kurven som har falt mest. Mens 2-års renten er ned 41bp og 10-års renten er ned 46bp har 5-års renten falt hele 56bp. Dette har gitt oss en flatere 2s5s kurve og en brattere 5s10s kurve. Midtsegmentet har kommet ned 2år swap 5år swap 2s5s 5s10s 10år swap 3,9 80 3,6 3, ,7 2,4 60 2,1 1,8 2jul13 2sep13 2nov jul13 2sep13 2nov13 Kilde: Nordea Markets og Bloomberg

6 At midtsegmentet skulle komme ned relativt til resten av kurven har vært et av våre klareste syn i de siste utgavene av Navigatøren, men etter bevegelsen den seneste tiden begynner potensialet for et videre fall å bli begrenset. Den viktigste bevegelsen for norske renter er på mange måter det som ikke har skjedd. Gjennom høsten har internasjonale renter kommet betydelig opp, uten at dette har hatt noe gjennomslag av betydning til norske lange renter. Dette gjør for eksempel at spreaden mellom 10 år NOK og EUR renter har kommet inn fra 155bp på det meste til under 120bp nå. Lange norske renter har kommet mye mindre opp enn europeiske EUR 10år NOK 10år Spread 4,8 4,4 4 3,6 3,2 2,8 2,4 2 1,6 1,2 4jan10 4jan11 4jan12 4jan jan10 4jan11 4jan12 4jan13 Det er klart at en del av forklaringen på denne bevegelsen er at norske renter ikke i like stor grad ble trukket av flight-to-quality dynamikken da gjeldskrisen i Europa herjet på det verste. Figuren under viser vår modell for denne 10års spreaden og den er nå under det vi vil betegne som fair value etter å ha ligget for høyt det siste året.

7 Spreaden mellom 10år NOK og EUR renter er nå lavere enn modellert 10år spread Modellert fra EUR 10år og 2år spread 1,6 1,5 1,4 1,3 1,2 1,1 1 0,9 0,8 1jan10 1jan11 1jan12 1jan13 Når vi sammenligner lange forward renter i en global kontekst får vi også et tilsvarende blide. Norske forward renter har steget svært lite fra bunnen og blant annet de amerikanske rentene er nå høyere enn de norske. Vi ser også at britiske renter nesten er på samme nivå som de norske. Lange forward renter i NOK begynner å se lave ut i en global kontekst 7 6 NOK 5år-om-5år EUR 5år-om-5år 5 USD 5år-om-5år 4 GBP 5år-om-5år 3 SEK 5år-om-5år 2 2jan03 2jan05 2jan07 2jan09 2jan11 2jan13 Denne grafen gjør det nærliggende å se for seg at ved en videre renteoppgang internasjonalt så bør man begynne å se respons også i de norske rentene. Et fall ute kan derimot få mindre respons i norske rente slik dynamikken også var sist. Vi har med andre ord en situasjon der hele den norske rentekurven begynner å se lav ut. I kortenden priser vi en viss sannsynlighet for rentekutt, mens i den lange delen av kurven så ligger vi lavt i forhold til utlandet. Markedsprisingen alene gjør det fristede å anbefale låntagere å øke durasjonen i sikringsporteføljene, men synet vårt om at norsk økonomi vil

8 utvikle seg såpass skuffende at Norges Bank kutter renten to ganger neste år taler i mot dette. Skulle vi få rett i dette vil korte renter åpenbart falle videre når det bare er en liten sannsynlighet for kutt priset i markedet på det nåværende tidspunkt. Lavere styringsrente i Norge relativt til Euroområdet vil også tilsi lavere spreader til Europeiske renter langs hele rentekurven, så det vil ikke bare trekke ned de korte rentene. Effekten er likevel avtagende med løpetid og et rentekutt vil derfor typisk gi en brattere kurve. Grafen under viser at 2s10s kurven typisk bratter med en lavere 2-års rente. Dette fordi 2-årsrenten faller mest i slike situasjoner. Lange forward renter i NOK begynner å se lave ut i en global kontekst jan98 2jan02 2jan06 2jan år swap (venstre akse) 2s10s (høyre akse) Dette tilsier at risikoen på nedsiden for rentene som sannsynligvis er relatert til norsk økonomi og potensialet for rentekutt her hjemme vil ha størst effekt på de korte rentene. Låntagere bør derfor fokusere sikringene i den lange enden av kurven, men oppveie for den høye durasjonen disse har, med en lav sikringsandel slik at durasjonen i sikringsporteføljen ikke økes.

9 Valuta EURNOK; Gått for langt Den massive NOK-svekkelsen fra i sommer har fortsatt gjennom november. Da vi skrev forrige Navigatør i slutten av oktober lå EURNOK på 8,14. I dag ligger vi rundt 8,43. Hva har skjedd? Sterk oppgang i EURNOK 8,50 8,40 8,30 8,20 8,10 8,00 7,90 7,80 7,70 7,60 7,50 7,40 7,30 7,20 okt12 nov12 des12 jan13 feb13 mar13 apr13 mai13 jun13 jul13 aug13 sep13 okt13 nov13 Sist uke Trend linje 200 d gjennomsnitt 8,50 8,40 8,30 8,20 8,10 8,00 7,90 7,80 7,70 7,60 7,50 7,40 7,30 7,20 Mye av svekkelsen fra i sommer kan tilskrives en forverring i norsk økonomi og en tilhørende dovish Norges Bank. Litt skyld må legges på svenskene også. Svake svenske inflasjonstall og påfølgende EURSEKoppgang trakk med seg EURNOK. NOK svekket seg også både i forkant og etterkant av Norges Banks rentemøte i desember. I den nye rentebanen er første renteøkning skjøvet fram til sommeren 2015, og om vi nå skulle få svakere nøkkeltall enn Norges Bank venter kan det bli vanskelig å skyve renteoppgangen enda lenger ut. Neste mulighet da vil være å legge inn en viss sannsynlighet for kutt i rentebanen på mars-rapporten. Vi har også sett at utenlandske aktører går ut av norske kroner. Figuren under viser aggregerte flower fra utelandske aktører siden oktober I etterkant av finanskrisen økte utstedelsen av såkalte EURNOK-bonds, som er utlendinger som usteder obligasjoner i norske kroner. Veksten her har nå stoppet helt opp og volumet har ligget flatt siden Den mest dramatiske endringen finner vi i utlendingers spot-posisjoner. Her har det siden 2012 vært et stort sell-off. Særlig den siste tiden synes NOK å ha blitt mindre populær blant utlendingene. Dette henger trolig sammen med at det ikke går så fryktelig bra i norsk økonomi lenger. Utlendingene har forstått at Norge ikke lenger er noen trygg havn, og at vi sitter på en potensiell bombe i et boligmarked som nå begynner å vise svakhetstegn.

10 Utlendinger tar av spot-posisjoner 380, , , , , , , , , , , , , , ,000 80,000 60,000 40,000 20, ,000-40,000-60,000-80, , , , , , Spot* Gov Bond Equities EUR-NOK Bonds EURNOK har steget langt utover hva som lar seg forklare av fundamentale forhold. Vår modell basert på rentedifferanse, volatilitet og oljepris peker mot EURNOK på 7,80, og har egentlig holdt seg i dette området siden i sommer. Uten noe driv fra fundamentale forhold tror vi den siste tidens oppgang er overdrevet, og at vi skal ned fremover. Vår tremånedersprognose er på 8,10, hvor høyt EURNOK må gå før den snur er det nærmest umulig å si. USDNOK: QE-nedtrapping i januar USDNOK kom i likhet med EURNOK kraftig opp i midten av november. Oppgangen i USDNOK har imidlertid vært mer avdempet enn i EURNOK, både når vi ser på den siste måneden og fra da NOK begynte å styrke seg for et år siden. Vi handler for øyeblikket 6,159. Ikke gått like langt som EURNOK 6,30 6,20 6,10 6,00 5,90 5,80 5,70 5,60 5,50 5,40 okt12 des12 feb13 apr13 jun13 aug13 okt13 Sist uke Trend linje 200 d gjennomsnitt 6,30 6,20 6,10 6,00 5,90 5,80 5,70 5,60 5,50 5,40

11 EURUSD lå over 1,38 i slutten av oktober, men falt kraftig over to dager i månedsskiftet da lange renter gikk for oppsiden. Krysset har kommet tilbake, og gjenopptatt trenden med svakere USD mot EUR. Bakgrunnen for den siste tidens oppgang er blant annet lavere likviditet i EUR. Overskuddslikviditeten har falt gjennom hele 2013 og nærmer seg nå 150 milliarder EUR. På disse nivåene har vi erfart tidligere at fixingen i Euribor kommer noe opp, og vi har sett tilsvarende nå. ECB bestemte seg i tillegg for å ikke komme med nye likviditetstiltak på det seneste rentemøtet, noe markedet så ut til å bli noe skuffet over. Lavere likviditet i EUR har også gitt utslag i basisswappen. 3 måneders EURUSD basisswap har er nå positiv for første gang siden finanskrisen. Trolig er dette er resultat av at Fed fortsatt er i pengetrykkingsmodus mens banker betaler tilbake på LTROene i eurosonen. Dårligere likviditet i EUR relativt til USD Fed skal ha en viss honnør for at de har klart å bringe korte renter ned igjen etter renteoppgangen vi så fram til september. Spekulasjoner om at Fed skulle trappe ned obligasjonskjøpene på september-møtet trakk både lange og korte renter opp, men i ettertid har korte renter falt tilbake til utgangspunktet mens lange renter fortsatt er høye. Rentenedgangen i de korte rentene skyldes i stor grad at Fed har klart å frikoble en nedskalering av obligasjonskjøpene fra de korte rentene ved å understreke at en renteheving fortsatt er langt unna. De siste non-farm payrolls-tallene viste at det er god fart i sysselsettingen. Det ble skapt omkring 200-tusen nye jobber i november, og risikoen for en nedskalering av obligasjonskjøpene i desember er så absolutt til stede. Her ligger det potensielt en trigger for oppsiden i USDNOK. Foreløpig ser imidlertid markedet ut til å ta det hele ganske med ro. Amerikanske renter endte omtrent uendret og EURUSD steg faktisk litt fredagen vi fikk nonfarm payrolls for november. Vi beholder vår prognose på at Fed vil begynne nedskaleringen av obligasjonskjøpene i januar. De amerikanske politikerne skal igjen begynne

12 å krangle om budsjett og gjeldstak så her er det mulighet for uro. Forhåpentligvis går det litt bedre med forhandlingene enn i oktober. GBPNOK; Bank of England sender GBP sterkere GBP har styrket seg mot både NOK og EUR siden forrige Navigatør, og det ikke uten grunn. Bank of England publiserte nylig deres siste inflasjonsrapport og de inntar en betydelig mer positiv holdning til økonomien. For the first time in a long time, you don t have to be an optimist to see the glass as half full, sa sentralbanksjef Mark Carney på en pressekonferanse i midten av november. NOK-svekkelse og dovish BoE gir oppside 10,20 10,00 9,80 9,60 9,40 9,20 9,00 8,80 8,60 10,20 10,00 9,80 9,60 9,40 9,20 9,00 8,80 8,60 8,40 8,40 okt12 des12 feb13 apr13 jun13 aug13 okt13 des13 Sist uke Trend linje 200 d gjennomsnitt Bank of England introduserte i sommer såkalt forward guidance. Renten skal ikke settes opp før ledigheten har kommer under 7 % så lenge forventningene til inflasjonen holdes på et lavt stabilt nivå i nærheten av 2 %-målet. I inflasjonsrapporten fra november oppjusterer BoE sine prognoser for når ledigheten skal nå dette terskelnivået et helt år fram i tid til første halvår På tross av sterkere vekst, og det at ledigheten allerede er på 7,6 %, ser BoE altså for seg en relativt langsom nedgang i ledigheten. Dette skyldes i stor grad at BoE venter at mye av den økte etterspørselen vil møtes av økt produktivitet i bedriftene etter at bedriftene nå har hatt ledig kapasitet over en lengre periode. Gjeninnhentingen i britisk økonomi reflekteres også i PMIene. PMIene for industri og tjenester er på henholdsvis 58,4 og 62,5, noe som vitner om at veksten kan fortsette fremover. Markedet reagerte faktisk med å sende renter ned i etterkant av inflasjonsrapporten og differansen mot norske renter kom noe inn. Dette reflekteres i vår modell, der modellestimatet på GBPNOK har beveget seg svakt oppover den siste tiden. GBPNOK ser ut ifra dette til å være rimelig priset på dagens nivå.

13 GBPNOK er rimelig priset 14,0 13,5 13,0 12,5 12,0 11,5 11,0 10,5 10,0 9,5 9,0 8,5 8, /- 1 stdev GBPNOK Model based on IR dif 14,0 13,5 13,0 12,5 12,0 11,5 11,0 10,5 10,0 9,5 9,0 8,5 8,0 SEKNOK; Riksbanken står i mot rentepress Norges Bank har utsatt renteoppgangen med ett år og markedet priser inn kutt fra Riksbanken på rentemøtet deres i midten av desember. Markedet har foreløpig sendt NOK svakere, og trenden i SEKNOK peker fortsatt oppover. Stigende trend i SEKNOK med stadig høyere bunner 0,96 0,95 0,94 0,93 0,92 0,91 0,90 0,89 0,88 0,87 0,86 0,85 0,84 0,83 okt12 nov12 des12 jan13 feb13 mar13 apr13 mai13 jun13 jul13 aug13 sep13 okt13 nov13 Sist uke Trend linje 200 d gjennomsnitt 0,96 0,95 0,94 0,93 0,92 0,91 0,90 0,89 0,88 0,87 0,86 0,85 0,84 0,83 Gjennom november har STIBOR 3M kommet ned omkring 20 bp som følge av at forventningene til rentekutt fra Riksbanken har økt. De svenske inflasjonstallene har kommet inn svakt den siste tiden, og også ECBs rentekutt la press på Riksbanken. Vår prognose er at Riksbanken holder renten uendret på rentemøtet i desember, selv om usikkerheten er stor. Inflasjonstallene for november vil være avgjørende etter at oktobertallene var 4 tideler svakere enn

14 Riksbankens anslag. Om vi har rett taler dette for oppsiden i de korte rentene og i SEKNOK. Det faktum at både Sverige og Norge nå ser ut til å være i nærheten av et vendepunkt, der det går bedre i Sverige og dårligere i Norge har hatt og vil ha betydning for SEKNOK. Veksten i Sverige har foreløpig latt vente på seg, men flere ledende indikatorer peker mot at veksten nå er i ferd med å øke. Her hjemme derimot er veksttakten på vei ned. På lang sikt, når vår prognose om to rentekutt fra Norges Bank materialiserer seg, vil dette reflekteres i rentedifferansen og NOK vil svekke seg mot SEK. Eventuelle kutt ligger imidlertid et stykke fram i tid, og på kort sikt mener vi NOK har gått for langt. Samtidig tror vi også oppgangen i EURSEK er overdrevet så her er det duket for sideveis i SEKNOK. CHFNOK; Et resultat av EURNOK CHFNOK har fortsatt å svekke seg i takt med EURNOK siden forrige Navigatør. EURCHF ligger så å si i ro. Bortsett fra en tur nedom 1,22 i begynnelsen av oktober har vi stort sett ligget mellom 1,23 og 1,24. CHFNOK kommet opp med NOK-svekkelse 7,00 6,90 6,80 6,70 6,60 6,50 6,40 6,30 6,20 6,10 6,00 5,90 5,80 5,80 nov12 des12 jan13 feb13 mar13 apr13 mai13 jun13 jul13 aug13 sep13 okt13 nov13 des13 Sist uke Trend linje 200 d gjennomsnitt Med EURCHF i ro så blir CHFNOK en NOK-story. Det kan være gode grunner for at EURCHF skulle ha ligget noe høyere. Vår fair value model peker nå mot 1,33 i EURCHF, etter å ha tikket oppover siden i sommer. EURCHF har i midlertid blitt liggende og ikke kommet opp som følge av lavere CDS er og høyere rentedifferanse. 7,00 6,90 6,80 6,70 6,60 6,50 6,40 6,30 6,20 6,10 6,00 5,90

15 EURCHF har ikke kommet opp med fundamentals 1,70 1,65 1,60 1,55 1,50 1,45 1,40 1,35 1,30 1,25 1,20 1,15 1,10 1,05 1, /- 1 stdev EURCHF Model based on Sov CDS & IR dif 1,70 1,65 1,60 1,55 1,50 1,45 1,40 1,35 1,30 1,25 1,20 1,15 1,10 1,05 1,00 Når dette ikke har skjedd foreløpig så ser vi ikke noen grunn til at dette skal skje med det første. Trolig må vi se at renteforventningene i eurosonen kommer betydelig opp før EURCHF stiger betydelig. Hva gjelder nedsiden så er det vanskelig å se for seg at en skal tilbake til en 1,20-situasjon i EURCHF. Om vi skulle se at volatiliteten i markedet tiltar, f. eks som følge av en nedskalering av Feds obligasjonskjøp, kan imidlertid risikoen på nedsiden øke. SNB vil da stå klare til å forsvare gulvet så nedsiden her er begrenset. EURNOK har svekket seg betydelig den siste tiden, og vi tror mye av oppsiden er tatt ut. Vi tror derfor EURNOK kan styrke seg litt fremover. Med sideveis i EURCHF så tror vi i sum CHFNOK kan falle lit fremover. JPYNOK; Fortsetter innenfor rangen Både JPY og NOK har svekket seg mot USD siden forrige Navigatør og resultatet har vært at vi har beveget oss sidelengs i JPYNOK. Krysset synes å være range bound, og siden juni har vi stort sett ligget mellom 5,90 og 6,20.

16 JPYNOK i range 7,40 7,30 7,20 7,10 7,00 6,90 6,80 6,70 6,60 6,50 6,40 6,30 6,20 6,10 6,00 5,90 5,80 5,70 5,60 5,50 okt12 nov12 des12 jan13 feb13 mar13 apr13 mai13 jun13 jul13 aug13 sep13 okt13 nov13 Sist uke Trend linje 200 d gjennomsnitt 7,40 7,30 7,20 7,10 7,00 6,90 6,80 6,70 6,60 6,50 6,40 6,30 6,20 6,10 6,00 5,90 5,80 5,70 5,60 5,50 USDJPY har steget gjennom hele november og brutt gjennom 100-nivået. Krysset stanget nylig mot toppen fra mai på 103,7, men har nå falt noe tilbake. Oppgangen i USDJPY kommer blant annet som spekulasjoner om at Bank of Japan kan komme med ytterligere pengepolitiske lettelser på nyåret samtidig som nøkkeltallene fra USA har vært brukbare. Vår prognose er at Bank of Japan vil holde de kvantitative lettelsene på dagens nivå fremover. BoJ venter å utvide den monetære basen med omkring 1/3 i inneværende år før ytterligere 1/3 økning neste år. Spekulasjonene om at Abenomics ikke er tilstrekkelig er mange, men det er sunnhetstegn å spore i den japanske økonomien. Inflasjonen har steget fra nesten -1 % i begynnelsen av 2013 til +0,3 % i oktober, og boligpriser ser ut til å peke svakt oppover. Vi skal imidlertid ikke lukke øynene for problemene Japan står ovenfor. Landet må få kontroll på den stadig økende statsgjelden. Som et tiltak mot dette økes momsen fra 5 % til 8 % i april, noe som trolig vil dempe veksten i privat etterspørsel. Samtidig er det nullvekst i lønninger, slik at utsiktene for betydelig oppgang i inflasjonen ser for øyeblikket begrenset ut. På tross av gode sysselsettingstall for november holder vi på vår prognose at Fed vil begynne nedtrappingen av obligasjonskjøpene i januar. Dette, sammen med vårt positive syn på amerikansk økonomi gjør at vi tror på en sterkere USD fremover, både mot JPY og NOK. I sum så blir dette en fortsatt sideveis bevegelse JPYNOK.

17 Prognoser Nordea Markets is the name of the Markets departments of Nordea Bank Norge ASA, Nordea Bank AB (publ), Nordea Bank Finland Plc and Nordea Bank Danmark A/S. The information provided herein is intended for background information only and for the sole use of the intended recipient. The views and other information provided herein are the current views of Nordea Markets as of the date of this document and are subject to change without notice. This notice is not an exhaustive description of the described product or the risks related to it, and it should not be relied on as such, nor is it a substitute for the judgement of the recipient. The information provided herein is not intended to constitute and does not constitute investment advice nor is the information intended as an offer or solicitation for the purchase or sale of any financial instrument. The information contained herein has no regard to the specific investment objectives, the financial situation or particular needs of any particular recipient. Relevant and specific professional advice should always be obtained before making any investment or credit decision. It is important to note that past performance is not indicative of future results. Nordea Markets is not and does not purport to be an adviser as to legal, taxation, accounting or regulatory matters in any jurisdiction. This document may not be reproduced, distributed or published for any purpose without the prior written consent from Nordea Markets. Nordea, Markets Division

På vei mot mindre stimulerende pengepolitikk. Katrine Godding Boye August 2013

På vei mot mindre stimulerende pengepolitikk. Katrine Godding Boye August 2013 På vei mot mindre stimulerende pengepolitikk Katrine Godding Boye August 2013 Krisen over (?) nå handler alt om når sentralbanken i USA vil kutte ned på stimulansene. Omsider noen positive vekstsignaler

Detaljer

Gaute Langeland September 2016

Gaute Langeland September 2016 Gaute Langeland September 2016 Svak krone 10,4 10 9,6 9,2 8,8 8,4 EURNOK 8 7,6 7,2 6,8 3jan00 3jan02 3jan04 3jan06 3jan08 3jan10 3jan12 3jan14 3jan16 2 12.10.2016 Ikke helt tilfeldig 3 12.10.2016 Hvordan

Detaljer

Svakt internasjonalt, Norge i toppform. 22. november 2012 Steinar Juel sjeføkonom

Svakt internasjonalt, Norge i toppform. 22. november 2012 Steinar Juel sjeføkonom Svakt internasjonalt, Norge i toppform 22. november 2012 Steinar Juel sjeføkonom 2 Finanskrisen kom i flere bølger Nå tegn til stabilisering USA er på vei ut av krisen Eurosonen er stabilisert, men fortsatt

Detaljer

Hvorfor så bekymret? 2

Hvorfor så bekymret? 2 Joachim Bernhardsen September 2015 Hvorfor så bekymret? 2 Oljemarked i ubalanse millioner fat/dag 95 Lagerendring Produksjon Etterspørsel millioner fat/dag 15 12,5 90 10 85 7,5 80 5 2,5 75 0 70 2000 2001

Detaljer

Nedtur i Europa men boligfest i Norge? Erik Bruce November 2011

Nedtur i Europa men boligfest i Norge? Erik Bruce November 2011 Nedtur i Europa men boligfest i Norge? Erik Bruce November 2011 1 Finanskrisen i 2008 svekket mange land 2 Fornyet bekymring for veksten 3 Under 50 indikerer tilbakegang i industrien Hva gikk galt i Hellas?

Detaljer

Hvordan vil finanssituasjonen påvirke viktige markeder i Europa. Lars-Erik Aas Analysesjef Nordea Markets Oktober 2011

Hvordan vil finanssituasjonen påvirke viktige markeder i Europa. Lars-Erik Aas Analysesjef Nordea Markets Oktober 2011 Hvordan vil finanssituasjonen påvirke viktige markeder i Europa Lars-Erik Aas Analysesjef Nordea Markets Oktober 2011 1 2 Frykt for krise og ny resesjon Svak vekst internasjonalt Men optimisme om norsk

Detaljer

Høy fleksibilitet i økonomien. Steinar Juel CME 4. februar 2015

Høy fleksibilitet i økonomien. Steinar Juel CME 4. februar 2015 Høy fleksibilitet i økonomien Steinar Juel CME 4. februar 2015 Finanspolitikkens ekspansivt var ikke overraskelsen Sentralbanksjefens årstale i 2002: Handlingsregelen tilsier at oljepengebruken over statsbudsjettet

Detaljer

Det stopper opp. 14. september 2011 Steinar Juel

Det stopper opp. 14. september 2011 Steinar Juel Det stopper opp 14. september 2011 Steinar Juel 1 Svakt internasjonalt Oljeprisen trender fortsatt opp Norge blir rammet, men beskjedent Boligfesten fortsetter Svakere internasjonalt USA og Eurosonen med

Detaljer

Energi og bærekraft. Thina Margrethe Saltvedt, Sjefanalytiker Makro/Olje (Ph.

Energi og bærekraft. Thina Margrethe Saltvedt, Sjefanalytiker Makro/Olje (Ph. Energi og bærekraft Thina Margrethe Saltvedt, Sjefanalytiker Makro/Olje (Ph. D.) @ThinaSaltvedt Interessen for energi smarte løsninger som digital energi, transport, energieffektivisering og energilagring

Detaljer

Fear Factory Inc. Gaute Langeland

Fear Factory Inc. Gaute Langeland Fear Factory Inc. Gaute Langeland 1 Krisesteming i markedene S&P 500 10år USD renteswap 1380 1350 1320 1290 1260 1230 1200 1170 1140 1110 2mar11 2mai11 2jul11 2sep11 3,8 3,6 3,4 3,2 3 2,8 2,6 2,4 2,2 2

Detaljer

Urolige finansmarkeder. Gaute Langeland September 2012

Urolige finansmarkeder. Gaute Langeland September 2012 Urolige finansmarkeder Gaute Langeland September 2012 Den europeiske gjeldskrisen Norge: lave renter, tross sterk vekst Valuta Statsgjeld er ikke det det en gang var 700 600 500 Portugal 400 Spania Italia

Detaljer

Nedtur i Europa men boligfest i Norge? Erik Bruce November 2011

Nedtur i Europa men boligfest i Norge? Erik Bruce November 2011 Nedtur i Europa men boligfest i Norge? Erik Bruce November 2011 1 Bakgrunn for krisen enorme budsjettunderskudd 2 Fonyet bekymring for veksten 3 Under 50 indikerer tilbakegang i industrien Hva gikk galt

Detaljer

Noe motvind. 26. september 2014 Steinar Juel

Noe motvind. 26. september 2014 Steinar Juel Noe motvind 26. september 2014 Steinar Juel Oppgangen har vært svakere enn «normalt» 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 % pa Vekst siden bunnen av denne resesjonen sammenlignet med gjennomsnittlig

Detaljer

Samferdselsinvesteringer innvirkning på norsk økonomi. Steinar Juel sjeføkonom 20. mars 2012

Samferdselsinvesteringer innvirkning på norsk økonomi. Steinar Juel sjeføkonom 20. mars 2012 Samferdselsinvesteringer innvirkning på norsk økonomi Steinar Juel sjeføkonom 20. mars 2012 Infrastrukturinvesteringer betydning for økonomisk utvikling Situasjonen i transportsektoren sammenlignet med

Detaljer

Stille før ny storm? Steinar Juel sjeføkonom 3. Mai 2012

Stille før ny storm? Steinar Juel sjeføkonom 3. Mai 2012 Stille før ny storm? Steinar Juel sjeføkonom 3. Mai 2012 Svak vekst risiko for nye stormer 07-5 Gradvis bedring i USA ØMU, i bestefall svak resesjon i år Noe svakere i Kina, men ikke svakt God vekst i

Detaljer

Det store oljeskiftet

Det store oljeskiftet Thina Margrethe Saltvedt, Sjefanalytiker Makro/Olje (Ph. D.) Januar 2015 @ThinaSaltvedt Det store oljeskiftet Kilde: Ingram Pinn, FT Hvorfor faller oljeprisen? En kraftig vekst i amerikansk skiferoljeproduksjon

Detaljer

Renter og kommuneøkonomi Myter og fakta om rentenes virkning. Stein Kittelsen 14. Desember 2011

Renter og kommuneøkonomi Myter og fakta om rentenes virkning. Stein Kittelsen 14. Desember 2011 Renter og kommuneøkonomi Myter og fakta om rentenes virkning Stein Kittelsen 14. Desember 2011 1 Innhold Kommunes gjeld, en utfordring? Sannhet eller myte? Renterisiko i kommuner Hva skjer hvis..? Forbedringsforslag

Detaljer

Navigatøren Nullrente også i Norge? 07 mars 2016

Navigatøren Nullrente også i Norge? 07 mars 2016 Nullrente også i Norge? 07 mars 2016 Norges Bank vil kutte renten til null Lavere renter internasjonalt, høyere spread i pengemarkedet og lavere oljepris er noe av det som taler for lavere renter fra Norges

Detaljer

Markedskommentar P.1 Dato 15.10.2012

Markedskommentar P.1 Dato 15.10.2012 Markedskommentar P. 1 Dato 15.1.2 Aksjemarkedet Aksjemarkedene har steget i 3. kvartal og nyheter fra Euro-sonen har fortsatt å prege bevegelsene i markedene. Siden utgangen av 2. kvartal har frykten for

Detaljer

Navigatøren Omstilling eller krise? 06 oktober 2015

Navigatøren Omstilling eller krise? 06 oktober 2015 Omstilling eller krise? 06 oktober 2015 Omstilling eller krise Norges Bank vil kutte uansett Nedturen i oljerelaterte næringer er neppe over. Så lenge smitteeffektene er små er det krona og Norges Bank

Detaljer

Franske fornektelser, men et godt liv. 7. november 2014 Steinar Juel

Franske fornektelser, men et godt liv. 7. november 2014 Steinar Juel Franske fornektelser, men et godt liv 7. november 2014 Steinar Juel Frankrike kom godt gjennom finanskrisen, men.. Men stagnasjon siden 2012 2 Svekket konkurranseevne, andre land bedret Unngikk krise.

Detaljer

Navigatøren Oljesmellen rammer skjevt 10 august 2015

Navigatøren Oljesmellen rammer skjevt 10 august 2015 Oljesmellen rammer skjevt 10 august 2015 Et todelt Norge Det er helt klart at nedturen i oljenæringen nå rammer de oljetunge delene av norsk økonomi med svakere arbeidsmarked og svak boligprisutvikling.

Detaljer

Navigatøren Norge ut i krabbefeltet 29 oktober 2013

Navigatøren Norge ut i krabbefeltet 29 oktober 2013 Norge ut i krabbefeltet 29 oktober 2013 Moderat vekst eller tilbakeslag? Det er klare tegn til svakhet i boligmarkedet samtidig som forbruksveksten har stoppet helt opp. Vi har ikke problem med å forstå

Detaljer

Ny storm, med Norge fortsatt i le? Steinar Juel sjeføkonom 22. mai 2012

Ny storm, med Norge fortsatt i le? Steinar Juel sjeføkonom 22. mai 2012 Ny storm, med Norge fortsatt i le? Steinar Juel sjeføkonom 22. mai 2012 2 Svak vekst risiko for nye stormer Ny dramatikk i eurosonen svært usikre utsikter Gradvis bedring i USA Noe svakere i Kina, men

Detaljer

Navigatøren Er nedturen i Norge over? 11 mai 2016

Navigatøren Er nedturen i Norge over? 11 mai 2016 Er nedturen i Norge over? 11 mai 2016 Er nedturen i Norge over? De to siste månedene har den registrerte ledigheten falt. Ikke mye, men bare at den går ned er oppsiktsvekkende. Er dette et tidlig tegn

Detaljer

Navigatøren Norge: Rentebunnen er nådd er valutamarkedet forberedt? Gauta Marius Langeland Kjetil Olsen Ole Håkon Eek-Nielsen

Navigatøren Norge: Rentebunnen er nådd er valutamarkedet forberedt? Gauta Marius Langeland Kjetil Olsen Ole Håkon Eek-Nielsen Navigatøren Norge: Rentebunnen er nådd er valutamarkedet forberedt? Gauta Marius Langeland Kjetil Olsen Ole Håkon Eek-Nielsen Norsk økonomi: Sterkere enn fryktet og spådd Utviklingen gjennom sommeren bekrefter

Detaljer

Det grønne skiftet fra en oljeøkonoms ståsted. Thina Margrethe Saltvedt, Sjefanalytiker Makro/Olje (Ph. D.) @ThinaSaltvedt

Det grønne skiftet fra en oljeøkonoms ståsted. Thina Margrethe Saltvedt, Sjefanalytiker Makro/Olje (Ph. D.) @ThinaSaltvedt Det grønne skiftet fra en oljeøkonoms ståsted Thina Margrethe Saltvedt, Sjefanalytiker Makro/Olje (Ph. D.) @ThinaSaltvedt Råoljeprisen fra 1988 Kostnadssjokk Finanskrise Oversvømt med olje 2 Dyrere norsk

Detaljer

Det Grønne Skiftet. Thina Margrethe Saltvedt, Sjefanalytiker Makro/Olje (Ph. D.) @ThinaSaltvedt

Det Grønne Skiftet. Thina Margrethe Saltvedt, Sjefanalytiker Makro/Olje (Ph. D.) @ThinaSaltvedt Det Grønne Skiftet Thina Margrethe Saltvedt, Sjefanalytiker Makro/Olje (Ph. D.) @ThinaSaltvedt 140 130 120 110 100 90 80 70 60 50 40 30 20 USD Oljeprisen 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 Kilde:

Detaljer

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK Aksjemarkedet var preget av uro knyttet til gjeldskrisen i PIIGS-landene. Dette ga seg spesielt utslag i avkastningen i aksjemarkedene i. kvartal, etter at gjeldssituasjonen i Hellas ble avdekket. I tillegg

Detaljer

På kanten av ny finanskrise Gjeldens forbannelse. Steinar Juel sjeføkonom 14. desember 2011

På kanten av ny finanskrise Gjeldens forbannelse. Steinar Juel sjeføkonom 14. desember 2011 På kanten av ny finanskrise Gjeldens forbannelse Steinar Juel sjeføkonom 14. desember 2011 Bankkriser fører ofte til statsgjeldskriser Lærdommer: EUs krav til max-nivå Risiko for statsgjeldskrise når Høy

Detaljer

Navigatøren Norge: Utlendingene tilbake i norske kroner. Gauta Marius Langeland Joachim Bernhardsen Ole Håkon Eek-Nielsen

Navigatøren Norge: Utlendingene tilbake i norske kroner. Gauta Marius Langeland Joachim Bernhardsen Ole Håkon Eek-Nielsen Navigatøren Norge: Utlendingene tilbake i norske kroner Gauta Marius Langeland Joachim Bernhardsen Ole Håkon Eek-Nielsen Langsom gjeninnhenting Varig fall i etterspørselen fra oljesektoren Veksten vil

Detaljer

Navigatøren. Nedgangskonjunkturen har så vidt startet. 13 januar 2014

Navigatøren. Nedgangskonjunkturen har så vidt startet. 13 januar 2014 Nedgangskonjunkturen har så vidt startet 13 januar 2014 Nedgangskonjunkturen har så vidt startet Som beskrevet i forrige Navigatør var Norges Bank blitt klart mer pessimistisk på siste rentemøte i 2013.

Detaljer

Dette resulterte i til dels kraftige bevegelser i rente og valutamarkedet i perioden etter annonseringen. 6,4 6,2 6 5,8 5,6 7,2 7

Dette resulterte i til dels kraftige bevegelser i rente og valutamarkedet i perioden etter annonseringen. 6,4 6,2 6 5,8 5,6 7,2 7 Månedsrapport 7/14 Den svenske Riksbanken overasket markedet Som vi omtalte i forrige månedsrapport ble markedet overasket av SSB s oljeinvesteringsundersøkelse og sentralbankens uttalelser på sist rentemøte

Detaljer

Brent Crude. Norges Bank kuttet renten med 0,25 prosentpoeng til 1,25 % og NOK svekkelse i kjølvannet. Rentemøtet i Norges Bank

Brent Crude. Norges Bank kuttet renten med 0,25 prosentpoeng til 1,25 % og NOK svekkelse i kjølvannet. Rentemøtet i Norges Bank Norges Bank kuttet renten med 0,5 prosentpoeng til,5 % og NOK svekkelse i kjølvannet. Rentemøtet i Norges Bank Rentemøtet. desember medførte at Norges Bank (NB) kuttet styringsrenten fra,50 % til,5 %.

Detaljer

Navigatøren Markedet leter fortsatt etter retningen 23 april 2014

Navigatøren Markedet leter fortsatt etter retningen 23 april 2014 Markedet leter fortsatt etter retningen 23 april 2014 Utlånsrenter og boligpriser skaper usikkerhet Norges Banks nye renteprognose, publisert i slutten av mars, var som ventet ikke vesentlig endret. Fortsatt

Detaljer

Navigatøren Det knaker i den grønne gren 30 juni 2014

Navigatøren Det knaker i den grønne gren 30 juni 2014 Det knaker i den grønne gren 30 juni 2014 Oljeselskapene kan utløse kutt Norges Banks publiserte en mye lavere renteprognose enn ventet på siste rentemøte. Ikke bare var første renteøkning skjøvet til

Detaljer

Navigatøren: Hvor stort problem er lav inflasjon?

Navigatøren: Hvor stort problem er lav inflasjon? Navigatøren: Hvor stort problem er lav inflasjon? Erik Bruce Ole Håkon Eek-Nielsen Gaute Langeland Joachim Bernhardsen Norges Bank: Lenge til det blir aktuelt med renteheving i Norge Inflasjonen har falt

Detaljer

Kvartalsrapport for Pensjon 3 kvartal 2017

Kvartalsrapport for Pensjon 3 kvartal 2017 Super avkastning i 3. kvartal Det ble en meget god start på kvartalet for aksjeinvestorer. Oslo Børs i juli steg hele 4,9. Mye av dette kan tilskrives oppgangen i oljeprisen og i sum greie kvartalsrapporter

Detaljer

Markedskommentar. 2. kvartal 2014

Markedskommentar. 2. kvartal 2014 Markedskommentar 2. kvartal 2 1 Aksjemarkedet Etter en svak start på året for aksjer, har andre kvartal vært preget av bred og solid oppgang på verdens børser som på ny har nådd nye toppnoteringer. Dette

Detaljer

Makrokommentar. Oktober 2014

Makrokommentar. Oktober 2014 Makrokommentar Oktober 2014 Turbulent oktober Finansmarkedene hadde en svak utvikling i oktober, og spesielt Oslo Børs falt mye i første del av måneden. Fallet i oljeprisen bidro i stor grad til den norske

Detaljer

Makrokommentar. April 2015

Makrokommentar. April 2015 Makrokommentar April 2015 Aksjer opp i april April var en god måned for aksjer, med positiv utvikling for de fleste store børsene. Fremvoksende økonomier har gjort det spesielt bra, og særlig kinesiske

Detaljer

Navigatøren Markedet leter etter retningen 19 mars 2014

Navigatøren Markedet leter etter retningen 19 mars 2014 Markedet leter etter retningen 19 mars 2014 Fortsatt utsikter til svak vekst 27. mars legger Norges Bank fram ny renteprognose. Vår beste gjetning er at Norges Bank ikke har endret vesentlig syn hverken

Detaljer

Markedskommentar. 3. kvartal 2014

Markedskommentar. 3. kvartal 2014 Markedskommentar 3. kvartal Aksjemarkedet Etter en svært sterkt. kvartal, har 3. kvartal vært noe svakere. MSCI World steg var opp,5 prosent dette kvartalet målt i NOK. Oslo Børs nådde all time high i

Detaljer

Makrobildet Olje. Thina Margrethe Saltvedt, Sjefanalytiker Makro/Olje (Ph. D.) @ThinaSaltvedt

Makrobildet Olje. Thina Margrethe Saltvedt, Sjefanalytiker Makro/Olje (Ph. D.) @ThinaSaltvedt Makrobildet Olje Thina Margrethe Saltvedt, Sjefanalytiker Makro/Olje (Ph. D.) @ThinaSaltvedt Oljeprisen på vei ned mot bunnen i August Prisen har brutt et 3M prisbånd på USD 46-54/fatet 2 Source: Bloomberg

Detaljer

Markedskommentar. 1. kvartal 2014

Markedskommentar. 1. kvartal 2014 Markedskommentar. kvartal des. jan. jan. jan. jan. feb. feb. feb. feb. mar. mar. mar. mar. Aksjemarkedet Utviklingen i aksjemarkedene har vært relativt flat dersom man ser. tertial under ett. Oslo Børs

Detaljer

Markedsrapport. 1. kvartal 2012. P. Date

Markedsrapport. 1. kvartal 2012. P. Date Markedsrapport 1. kvartal 212 P. Date Aksjemarkedet Man har, etter et svakt 2, vært vitne til en oppgang i aksjemarkedene i første kvartal i 212. Sterkere tiltro til verdensøkonomien har økt risikovilligheten

Detaljer

Makrokommentar. Desember 2017

Makrokommentar. Desember 2017 Makrokommentar Desember 2017 Aksjer og kryptovaluta opp i desember Det var aksjeoppgang i USA også i desember, og nye toppnoteringer for de amerikanske børsene. Oppgangen var imidlertid mer begrenset enn

Detaljer

2016 et godt år i vente?

2016 et godt år i vente? 2016 et godt år i vente? Investment Strategy & Advice Det nærmer seg slutten av 2015 og den tiden av året vi ser oss tilbake og forsøker å oppsummere markedsutviklingen, og samtidig prøver å svare på hva

Detaljer

Utsikter for oljemarkedet. Thina Margrethe Saltvedt, Sjefanalytiker Makro/Olje (Ph.

Utsikter for oljemarkedet. Thina Margrethe Saltvedt, Sjefanalytiker Makro/Olje (Ph. Utsikter for oljemarkedet Thina Margrethe Saltvedt, Sjefanalytiker Makro/Olje (Ph. D.) @ThinaSaltvedt Ingen tegn til akselerasjon i global vekst. 2016 verre enn i fjor. 2 Verdenshandelen sakker farten

Detaljer

Makrokommentar. April 2014

Makrokommentar. April 2014 Makrokommentar April 2014 Blandete markeder i april Det var god stemning i aksjemarkedene i store deler av april, men mot slutten av måneden førte igjen konflikten i Ukraina til negative markedsreaksjoner.

Detaljer

Med dette som bakteppe valgte Norges Bank å holde renten uendret på 0,75 % 17.desember. Hovedpunktene som ble nevnt i pressemeldingen var:

Med dette som bakteppe valgte Norges Bank å holde renten uendret på 0,75 % 17.desember. Hovedpunktene som ble nevnt i pressemeldingen var: Oljeprisen faller videre Uendret rente fra Norges Bank men nedjustering i rentebanen Svak forventet produksjonsvekst Svak konsumentindeks Litt opp på arbeidsledigheten Lave / Fallende renter Svak NOK og

Detaljer

Navigatøren Trendbrudd 27 mai 2015

Navigatøren Trendbrudd 27 mai 2015 Trendbrudd 27 mai 2015 Tegn til lysere tider i eurosonen Veksten i eurosonen har tatt seg opp godt hjulpet av lavere oljepris, svakere euro og bedring i finansmarkedene. Veksten er imidlertid forsiktig

Detaljer

Markedsrapport. 1. kvartal 2011. P. Date

Markedsrapport. 1. kvartal 2011. P. Date Markedsrapport 1. kvartal 20 Aksjemarkedet Til tross for en turbulent start på 20, hvor jordskjelvet i Japan og den politiske uroen i Nord- Afrika og midtøsten har preget nyhetsbildet, så har verdens aksjemarkeder

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2016

Makrokommentar. Mai 2016 Makrokommentar Mai 2016 Norske aksjer opp i mai 2 Oslo Børs hadde også i mai en positiv utvikling, med en oppgang på 1,8 prosent. Oljeprisen fortsatte opp, og Iå ved utgangen av måneden på rundt 50 USD

Detaljer

Hva skjer i finansmarkedet? Gaute Langeland September 2013

Hva skjer i finansmarkedet? Gaute Langeland September 2013 Hva skjer i finansmarkedet? Gaute Langeland September 2013 Norges Bank og norsk inflasjon 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 08 09 10 11 12 13 14 15 16 PPR 2/09 PPR 3/09 PPR 1/10 PPR 2/10 PPR 3/10 PPR 1/11 PPR 2/11

Detaljer

Makrokommentar. Oktober 2017

Makrokommentar. Oktober 2017 Makrokommentar Oktober 2017 Nye børsrekorder i oktober Oktober ble innledet med folkeavstemningen i Catalonia, der katalanerne stemte for uavhengighet. Den tilspissete situasjonen mellom Catalonia og Spania

Detaljer

Makrokommentar. September 2015

Makrokommentar. September 2015 Makrokommentar September 2015 Volatil start på høsten Uroen i finansmarkedene fortsatte inn i september, og aksjer falt gjennom måneden. Volatiliteten, her målt ved den amerikanske VIXindeksen, holdt seg

Detaljer

Makrokommentar. September 2014

Makrokommentar. September 2014 Makrokommentar September 2014 Svake markeder i september Finansmarkedene var også i september preget av geopolitisk uro, og spesielt Emerging Markets hadde en svak utvikling. Oslo Børs holdt seg relativt

Detaljer

Makrokommentar. November 2015

Makrokommentar. November 2015 Makrokommentar November 2015 Roligere markeder i november Etter en volatil start på høsten har markedsvolatiliteten kommet ned i oktober og november. Den amerikanske VIX-indeksen, som brukes som et mål

Detaljer

Makrokommentar. Juni 2014

Makrokommentar. Juni 2014 Makrokommentar Juni 2014 Positive aksjemarkeder i juni Juni var en god måned for aksjer, og flere av de store markedene endte måneden et par prosent opp. Geopolitiske spenninger har igjen vært fremtredende

Detaljer

Makrokommentar. August 2014

Makrokommentar. August 2014 Makrokommentar August 2014 Volatile markeder i august Finansmarkedene var preget av geopolitisk uro, spesielt i første halvdel av august, men de hadde en positiv utvikling i siste del av måneden. I løpet

Detaljer

Navigatøren: Markedet tar feil når det tviler på Fed

Navigatøren: Markedet tar feil når det tviler på Fed Navigatøren: Markedet tar feil når det tviler på Fed Kjetil Olsen Ole Håkon Eek-Nielsen Gaute Langeland Joachim Bernhardsen USA: Markedet tar feil når det tviler på Fed Nylig gjorde den amerikanske sentralbanken

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2015

Makrokommentar. Mai 2015 Makrokommentar Mai 2015 Relativt flatt i mai Verdens aksjemarkeder hadde en relativt flat utvikling på aggregert basis, til tross for at flere markeder beveget seg mye i mai. Innen fremvoksende økonomier

Detaljer

Boligboble fortsatt lave renter? Trondheim 7. mars 2013

Boligboble fortsatt lave renter? Trondheim 7. mars 2013 Boligboble fortsatt lave renter? Trondheim. mars 201 Hvorfor diskuterer vi en boligboble i Norge? 9 9 % å/ å % 8 8 Boligrente > >

Detaljer

Markedskommentar P. 1 Dato 14.09.2012

Markedskommentar P. 1 Dato 14.09.2012 Markedskommentar P. 1 Dato 14.9.212 Aksjemarkedet Det siste kvartalet har det det franske og greske valget, i tillegg til den spanske banksektoren, stått i fokus. 2. kvartal har vært en turbulent periode

Detaljer

Brent Crude. Arbeidsledighet % Norges Bank overrasket markedet og lot renten være uendret på 1,25 %

Brent Crude. Arbeidsledighet % Norges Bank overrasket markedet og lot renten være uendret på 1,25 % Norges Bank overrasket markedet og lot renten være uendret på,5 % De fleste analytikere og markedsaktører forventet et rentekutt på,5 punkter på gårsdagens rentemøte i Norges Bank. Dette var blitt signalisert

Detaljer

En oppdatering på global og norsk økonomi

En oppdatering på global og norsk økonomi En oppdatering på global og norsk økonomi Grimstad 14. desember 2012 Arild Berge Danske Bank Kristiansand Global økonomi Vendepunkt i USA: - Boligmarkedet friskmeldt - Arbeidsmarkedet bedre enn sitt rykte

Detaljer

Et utfordrende marked. Thina Margrethe Saltvedt, Chief Analyst Macro/Oil (Ph. D.) @ThinaSaltvedt

Et utfordrende marked. Thina Margrethe Saltvedt, Chief Analyst Macro/Oil (Ph. D.) @ThinaSaltvedt Et utfordrende marked Thina Margrethe Saltvedt, Chief Analyst Macro/Oil (Ph. D.) @ThinaSaltvedt Oljeprisen lavere lenger Q1 Q2 Q3 Q4 Year 2014 108 110 103 77 100 2015E 55 64 50 47 54 2016E 50 53 56 59

Detaljer

Hovedstyremøte. 17. desember Vekstanslag for 2009 Gitt av IMF ved ulike tidspunkt i April November 2008

Hovedstyremøte. 17. desember Vekstanslag for 2009 Gitt av IMF ved ulike tidspunkt i April November 2008 Hovedstyremøte. desember - Vekstanslag for Gitt av IMF ved ulike tidspunkt i April Oktober November Verden Industriland Fremvoksende økonomier og utviklingsland ) - ) IMF har uttalt at det i lys av den

Detaljer

Navigatøren «All-time low» 19 mai 2014

Navigatøren «All-time low» 19 mai 2014 «All-time low» 19 mai 2014 Deflasjonsfrykt i euroland betyr at ECB vil ta hardt i Pressekonferansen etter rentemøtet i ECB så lenge ut til å bli en kjedelig seanse. Inntil sentralbanksjef Mario Draghi

Detaljer

Navigatøren Fed med første renteøkning på ni år? 11 november 2015

Navigatøren Fed med første renteøkning på ni år? 11 november 2015 Fed med første renteøkning på ni år? 11 november 2015 Vil Fed endelig øke renten? Det er ikke lenger enn en måned siden markedet priset kun en 25% sannsynlighet for at Fed, den amerikanske sentralbanken,

Detaljer

Makrokommentar. Januar 2015

Makrokommentar. Januar 2015 Makrokommentar Januar 2015 God start på aksjeåret med noen unntak Rentene falt, og aksjene startet året med en oppgang i Norge og i Europa. Unntakene var Hellas, der det greske valgresultatet bidro negativt,

Detaljer

Navigatøren: Forsvinner Trumpforien?

Navigatøren: Forsvinner Trumpforien? Navigatøren: Forsvinner Trumpforien? Har markedet gått for langt? Kraftig korreksjon i rentemarkedet siste del av fjoråret Drevet av høyere inflasjonsforventninger og sterke nøkkeltall På kort sikt er

Detaljer

Månedsrapport om norske renter, med vurdering av markedet og konkrete anbefalinger

Månedsrapport om norske renter, med vurdering av markedet og konkrete anbefalinger Månedsrapport om norske renter, med vurdering av markedet og konkrete anbefalinger Norges Bank kuttet styringsrenten på rentemøtet 17. mars, og indikerte ytterligere 1-2 kutt i den nye rentebanen Oljeprisen

Detaljer

Markedskommentar 2014 1

Markedskommentar 2014 1 Markedskommentar jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. Aksjemarkedet Aksjer har levert god avkastning i, og grunnet den kraftige kronesvekkelsen har norske investorer

Detaljer

Navigatøren EM-trøbbel preger markedet 24 februar 2014

Navigatøren EM-trøbbel preger markedet 24 februar 2014 EM-trøbbel preger markedet 24 februar 2014 Problemene til overflaten i fremvoksende økonomier Federal Reserves nedtrapping av obligasjonskjøpene har utløst kapitalutgang og valutauro i fremvoksende økonomier.

Detaljer

Makrokommentar. Mars 2015

Makrokommentar. Mars 2015 Makrokommentar Mars 2015 QE i gang i Europa I mars startet den europeiske sentralbanken sitt program for kjøp av medlemslandenes statsobligasjoner, såkalte kvantitative lettelser (QE). Det har bidratt

Detaljer

Makrokommentar. August 2016

Makrokommentar. August 2016 Makrokommentar August 2016 Aksjer opp i august Aksjemarkedene har kommet tilbake og vel så det etter britenes «nei til EU» i slutten av juni. I august var børsavkastningen flat eller positiv i de fleste

Detaljer

Makrokommentar. August 2015

Makrokommentar. August 2015 Makrokommentar August 2015 Store bevegelser i finansmarkedene Det kinesiske aksjemarkedet falt videre i august og dro med seg resten av verdens børser. Råvaremarkedene har falt tilsvarende, og volatiliteten

Detaljer

Navigatøren: Boligfrykt

Navigatøren: Boligfrykt Navigatøren: Boligfrykt Erik Bruce Ole Håkon Eek-Nielsen Joachim Bernhardsen Faren for en kollaps i boligmarkedet er overdrevet Valutamarkedet ser ut til å være bekymret for en dyp nedtur i det norske

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon juli 2005

SKAGEN Høyrente Institusjon juli 2005 SKAGEN Høyrente Institusjon juli 2005 Målsettingen til SKAGEN Høyrente Institusjon Av lavrisiko norske pengemarkedsfond skal SKAGEN Høyrente Institusjon gi den høyeste avkastningen. Avkastningen måles

Detaljer

Hovedstyremøte 11. mars 2004

Hovedstyremøte 11. mars 2004 Hovedstyremøte. mars Hovedstyremøte. mars BNP-vekst i USA, Japan, euroområdet og hos handelspartnerne samlet. Kvartalsvekst. Prosent. -. Sesongjustert USA Japan Euroområdet Handelspartnere - - - - Hovedstyremøte.

Detaljer

Makrokommentar. Oktober 2016

Makrokommentar. Oktober 2016 Makrokommentar Oktober 2016 Blandete markeder i oktober Oslo Børs hadde en god utvikling i oktober, med en oppgang på drøye 2 prosent. Internasjonalt var bildet noe blandet - i Kina og Japan var Shanghai-

Detaljer

Makrokommentar. Januar 2017

Makrokommentar. Januar 2017 Makrokommentar Januar 2017 Rolig start på aksjeåret Det var få store bevegelser i finansmarkedene i januar, men aksjer hadde i hovedsak en positiv utvikling. Markedsvolatiliteten, her vist ved den amerikanske

Detaljer

Makrokommentar. August 2017

Makrokommentar. August 2017 Makrokommentar August 2017 Flatt i aksjemarkedet August var en måned med forholdsvis flat utvikling i aksjemarkedene, men med til dels store forskjeller mellom de ulike regionene. Generelt var Europa og

Detaljer

Makrokommentar. Juni 2016

Makrokommentar. Juni 2016 Makrokommentar Juni 2016 Nei til EU i Storbritannia Hele juni var preget av opptakten til og ettervirkningene av folkeavstemningen om Storbritannias medlemskap i EU. Den 23. juni stemte britene for «Brexit»,

Detaljer

Makrokommentar. Februar 2017

Makrokommentar. Februar 2017 Makrokommentar Februar 2017 Positive markeder i februar Aksjer hadde i hovedsak en god utvikling i februar, med oppgang både for utviklede og fremvoksende økonomier. Et unntak var Oslo Børs, som falt 0,4

Detaljer

Makrokommentar. September 2016

Makrokommentar. September 2016 Makrokommentar September 2016 Markedsuro i september Aksjemarkedene hadde i sum en tilnærmet flat utvikling i september, til tross for perioder med markedsuro. Aktørene i finansmarkedet etterlyser flere

Detaljer

Markedsrapport 3. kvartal 2016

Markedsrapport 3. kvartal 2016 Markedsrapport 3. kvartal 2016 Oppsummering 3. kvartal Kvartalet startet bra og juli ble en god måned i aksjemarkedene. Etter at britene besluttet å tre ut av EU i slutten av juni, falt aksjemarkedene

Detaljer

Månedsrapport 7/13. Markedskommentar

Månedsrapport 7/13. Markedskommentar Månedsrapport 7/13 Markedskommentar Juni måned ble preget av turbulens i viktige markeder over hele verden. Makronyheter fra USA viser en bedring av situasjonen med en fallende arbeidsledighet og markant

Detaljer

Makrokommentar. Mars 2016

Makrokommentar. Mars 2016 Makrokommentar Mars 2016 God stemning i mars 2 Mars var en god måned i de internasjonale finansmarkedene, og markedsvolatiliteten falt tilbake fra de høye nivåene i januar og februar. Oslo Børs hadde en

Detaljer

Makrokommentar. April 2017

Makrokommentar. April 2017 Makrokommentar April 2017 God stemning i finansmarkedene De globale aksjemarkedene hadde i hovedsak en positiv utvikling i april. Gode makroøkonomiske nøkkeltall, samt gode kvartalsresultater fra mange

Detaljer

Navigatøren: Pengetrykking i revers

Navigatøren: Pengetrykking i revers Navigatøren: Pengetrykking i revers Ole Håkon Eek-Nielsen Gaute Langeland Joachim Bernhardsen Pengetrykking i revers I kjølvannet av finanskrisen har Federal Reserve i tre omganger økt pengemengden for

Detaljer

Norges Bank valgte å holde styringsrenten uendret på 1,5 % ved rentemøtet 18. september.

Norges Bank valgte å holde styringsrenten uendret på 1,5 % ved rentemøtet 18. september. Månedsrapport 9/14 Rentemøtet i Norges Bank i fokus Norges Bank valgte å holde styringsrenten uendret på 1,5 % ved rentemøtet 18. september. Ved forrige rentemøte, 19. juni, kommenterte Sentralbanken at

Detaljer

OPEC ingen kutt i produksjonen oljeprisen seiler sin egen sjø.

OPEC ingen kutt i produksjonen oljeprisen seiler sin egen sjø. OPEC ingen kutt i produksjonen oljeprisen seiler sin egen sjø. Torsdag 7.11 meldte OPEC at der ikke kommer noen kutt i produksjonen fra deres side. Dette påvirker kraftig en allerede fallende oljepris,

Detaljer

Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi. Sentralbanksjef Øystein Olsen Stasjonssjefsmøtet 2012 21. august 2012

Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi. Sentralbanksjef Øystein Olsen Stasjonssjefsmøtet 2012 21. august 2012 Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi Sentralbanksjef Øystein Olsen Stasjonssjefsmøtet. august Fortsatt uro i finansmarkedene -års statsrenter for utvalgte land. Prosent 8 8 USA Tyskland Storbritannia

Detaljer

Markedsrapport. 4. kvartal 2011. P. Date

Markedsrapport. 4. kvartal 2011. P. Date Markedsrapport 4. kvartal 20 P. Date Aksjemarkedet 20 var stort sett et svakt år på verdens børser. Foruten en svak oppgang i USA, falt de sentrale aksjemarkedene i resten av verden. Målt i NOK var det

Detaljer

Makrokommentar. Januar 2016

Makrokommentar. Januar 2016 Makrokommentar Januar 2016 Svak åpning på børsåret 2 Det nye året startet med mye turbulens og dårlig stemning i finansmarkedene. Igjen var det uro omkring den økonomiske situasjonen i Kina og fallende

Detaljer

Månedsrapport 10/13. Markedskommentar. Aksjekommentar

Månedsrapport 10/13. Markedskommentar. Aksjekommentar Månedsrapport 10/13 Markedskommentar September måned ble sterkt preget av BNP tallene som ble sluppet i slutten av august. Den kvartalsvise BNP veksten ble 0,8 % mot markedets forventning på 1,0 %. Dette

Detaljer

Makrokommentar. Februar 2016

Makrokommentar. Februar 2016 Makrokommentar Februar 2016 Volatilt også i februar 2 Stemningen i de internasjonale finansmarkedene ble betydelig bedre mot slutten av februar, selv om markedsvolatiliteten holdt seg på høye nivåer. Første

Detaljer