Makrogjennomgang. allegrokapital.no

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Makrogjennomgang. allegrokapital.no"

Transkript

1

2 Makrogjennomgang allegrokapital.no

3 Verden er da ikke så ille Global vekst først tiår i dette århundret 3,7% Både på og 1990-tallet var snittveksten 3,3% De siste fire årene har veksten vært på 3,4% Det er lavere enn hva mange hadde håpet på men ingen katastrofe? Verdensøkonomien er helt ok Vi er rundt snittvekst. Alle ville ha veksten tilbake til «the heydays ( )». Men det var jo den perioden som var anomalien. Ikke de foregående 25 årene eller 6 årene etterpå

4 Verden er da ikke så ille For Japan, UK og US ser ting bedre ut dette tiåret De vil kunne vokse mer enn foregående tiår som jo inkluderte toppen av finanskrisen. Fallet i oljeprisen vil også kunne fungere som et skattekutt for konsumentene.

5 Verden er da ikke så ille I 2000 var BRIC-landenes størrelse en fjerdedel av USA's BNP. I dag har de tatt igjen USA og ligger på omtrent det samme. Faktisk har BRIC stått for nesten en tredjedel av økningen i nominell Global BNP i denne perioden! Nigeria har blitt 11 ganger så store siden 2000 og Indonesia har blitt mer enn fem ganger så store. Siden 2008 har disse to landene bidratt mer til global BNP enn hva EU har.

6 Verden har rebalansert seg Rebalanseringen mellom USA og Kina siste årene. Begge landene startet finanskrisen med store current account ubalanser. USA hadde et underskudd på mer en 6,5% av BNP mens Kina hadde et overskudd på rundt 10% av BNP. I dag har underskuddet i USA falt til 2% og kinesiske overskuddet er mindre enn 3%. Siden disse to ubalansene var en av de store driverne til finanskrisen er denne rebalanseringen veldig velkommen.

7 Hellas Selv om Syriza lovet mye til sine velgere før valget så ventet ikke ECB lenge før de spilte hardball tilbake ECB har fratatt greske banker muligheten til å bruke greske statsobligasjoner (junk status) som sikkerhet for billige eurolån. De har basically kuttet fundingen Greske banker med behov for sentralbanklån må nå få dette gjennom krisemekanismen ELA som tilbys nasjonale sentralbankene i EMU. Dermed blir all risiko tilknyttet lån til greske banker bæres av den greske sentralbanken alene Men ingen smitteeffekt på de andre landene Ingen tror vel lenger at EU eller Euroen er truet av dettet nå «Greece is 11 million people and just 2% of Euro Zone GDP. Bail it out already or Let it Go. We ve all had enough.» - Ledende amerikansk analytiker

8 EU: One for All All for One

9 EMU: Status etter finanskrisen Hellas er sendt tilbake 30 år i kjøpekraft. Dersom verdiskapning per person er ned 25% så er den gjennomsnittlige disponible inntekten ned det samme Ergo er du satt kraftig tilbake i tid. Tyskland 8% opp fra 2007 til % på ni år!. Det er 0.9% i året det. Er jo vidt det er vekst. Frankrike med stakkarslige 0.6% er 0.1% i året i et helt 10- år.

10 EMU: Status etter finanskrisen

11 Oljepris: Endelig snudde den Oljeprisen har kommet greit opp og det ser ut som om bunnen ble passert 13 januar. Oljeprisen hadde brukt en stund på området men brøt altså opp fra dette den 13. jan Også de lange prisene har løftet seg Ca 5 dollar opp for 2019

12 Olje: Landbasert USA faller kraftig Med Brent rundt 50$ er mye av US skifer ulønnsom og de fleste sliter kraftig. Veksten vil falle I 2014 vokste oljeprod i USA med 1,5mf/d Med flat vekst fra dagens nivå vil den vokse med 0,4mf/d i 2015 Mange av selskapene vil ha Y/Y nedgang i produksjonen i 2 halvår. Vi ser jo at rig-count faller Noen har forpliktet seg til rig kapastet litt ut i 2015 så det store fallet vil vi ser utover året Rig count faller raskt i USA nå. Shaleprodusentene kutter så raskt de kan. Det hadde de ikke gjort om de hadde hatt en break-even på 40 dollar.

13 Oljepris: Big Oil kutter En ting som har løftet sentimentet for oljeprisen er signalene fra Big Oil om at de kutter sine investeringer: Chevron: -12% vs Shell: -17% vs Conoco: -20% vs Hess: -16% vs dollar olje er kanskje det nye dollar olje? Kostnadene har kommet godt ned hos produsentene

14 Olje: Tilbud og Etterspørsel Nordea har simulert hva som vil skje med global tilbud/etterspørsel av olje hvis oljeprisen forblir på 50 dollar fatet. Først har de gjort noen anslag på hva som ville skjedd hvis oljeprisen hadde fortsatt å være på 100 dollar. Så har de korrigert tilbud og etterspørsel med en halvering av prisen ved å bruke elastisitetene (fra OECD) Overskuddstilbudet vil da forsvinne i andre halvår av 2015 og det vil være overskuddsetterspørsel i Men dette vil ikke skje for oljeprisen vil stige lenge før dette.

15 Olje: Tilbud og Etterspørsel Swedbank kom også ut med en analyse nettopp hvor de spådde at 50 dollar ble bunnen Grunnen er at på 50 dollar så vokser underliggende etterspørsel raskere enn tilbudet. Mener at markedet vil være i balanse om til sommeren om OPEC kommer med produksjonskutt på neste møte Om det ikke blir produksjonskutt så vil oljeprisen være lav litt lengre.

16 Husk! Det kan også komme positive overraskelser USA vokser mer enn forventet (slik de har gjort hittil) Fallet i oljeprisen slår inn for fullt og forbruksveksten slår forventinger (igjen) Europa overrasker på oppsiden Euro har svekket seg mot store valutaer og eksporten skyter fart. Særlig konsumvarer mot Kina og infrastruktur mot India 30 juni avsluttes sanksjonene mot Russland ut. Forlengelse vil kreve enstemmighet. Frankrike har allerede varslet motstand mot dette. Dersom Putin trapper ned retorikk og separatistene ikke ekspanderer godt nytt Offentlige budsjettkutt er ferdige og stresstester av banker er fullført Veksten kommer tilbake for fullt i emerging markets Konsumdrevet i Kina og infrastrukturdrevet i India Oljeprisen stiger igjen på forventninger om balanse i tilbud/etterspørsel Det vil ikke gå lenge før Oslo Børs vil kunne være i 650 da

17 Global Vekst: Helt grei Global PMI litt opp Tilsier 3% BNP-vekst Samlet PMI nå på 52,8 Ordreindeks falt litt Prisindeks stabil. Dette er bra signaliserer ikke videre fall global KPI Men oljepris vil nok dra den ned videre USA i tet resten av verden ganske uendret Verden har blitt litt mindre USAavhengig USA har kommet mer ned enn andre gjennom 2. halvår mens PMI utenom USA har steget Vi ser ingen tegn på at fall i oljepris har smurt verdensøkonomien ennå

18 Konklusjon USA Toget går nå i stor fart og veksten i USA virker solid på de fleste nøkkeltallene, og denne gangen er det ikke lånefinansiert. Realøkonomien vil ikke stige som en rett strek, men det er vanskelig å se hva som kan ødelegge det stor bildet En tidlig og aggressiv renteoppgang vil skape støy i finansmarkedene, men neppe sparke bena under hele oppgangen I en verden hvor «alle» trenger svakere valutakurs er en sterk dollar uunngåelig. Dette vil ramme veksten, men hvor mye? Husholdningene fikk en kraftig skatteøkning i 2013 som de tålte, men skatten skal videre opp En svekket Obama kan gi ytterligere politisk støy

19 USA: Grei vekst i 4. kvartal BNP-veksten i Q4 havnet i første omgang på 2,6% Litt mer en halvparten av veksten de to siste kvartalene Økte forsvarsutgifter trakk opp mye i Q3 men falt i Q4. Men veldig oppløftende at privat forbruk skjøt fart og vokste med mer enn 4%! - godt hjulpet av fallet i olje/bensin-priser. Boliginvesteringene økte også bra Husk også at dette tallet blir revidert tre ganger. Sist kvartal kom det endelige tallet inn 1,6pp høyere den første

20 USA: Industritilliten er fremdeles sterk ISM faller videre men melder fortsatt om grei vekst 14 av 18 bransjer melder om vekst Kommentarene er meget positive Eksport svakere av USD-effekten Men billigere innsatsvarer pga lavere energi og råvarepriser Sammenhengen mellom ISM og BNP har historisk vært tett, og dagens nivå indikerer en vekst i BNP rundt 4%

21 USA: Arbeidsmarkedet er sterkt Sysselsettingen er bra Sysselsettingen steg nesten 20 mer enn ventet og nov/des ble opprevidert med hele 147! Underliggende vekst nå rundt 250 som er mer enn nok til å få ned ledigheten Etterspørselen etter arbeidskraft bra Tilbudet av arbeidskraft er svakt Ledigheten steg 0,1pp til 5,7% Endelig så vi tegn til lønnsvekst Steg til en årsvekst på 2.2% - opp fra 1,7% i desember Klart høyere enn ventet men fortsatt for lav og for lav til å gi normal inflasjon Men kjøpekraften stiger!

22 USA: Lønninger det lange bildet Grafen viser lønninger som en andel av BNP mot andel av arbeidsstyrken som er med i fagforening i USA. Kanskje fagforeninger har noe for seg? Det vi vet er at mesteparten av verdiskapningen de siste årene har gått til de 1% rikeste. De har ikke 5% sparerate men 50%. Ergo er vekstevnene dårligere uten en bedre distribusjon av verdiskapning

23 USA: Tilliten og forbruket stiger Forbruket falt litt i desember etter veldig gode tall månedene før Forbruket steg hele 4,3% i Q4 Forbrukertilliten begynner å komme tilbake til nivåer vi var før finanskrisen Trenden for privat konsum ser grei ut Underliggende vekst er nå sterk Et positivt element er at denne forbruksveksten er et resultat av inntektsvekst, ikke lavere sparing Spareraten steg med 0,6pp

24 USA: Boligmarkedet stiger Amerikanske boligpriser fortsatte opp i november med solide 0,7% fra måneden før Prisfallet i sommer er over Boligmarkedet har vært det svakeste leddet i amerikansk økonomi Nå kan salget være i ferd med å stige igjen Salget i desember var høyere enn ventet best siden finanskrisen

25 USA: Når kommer første renteøkning? Fed signaliserer ikke at renten skal bli satt opp på de to neste møtene Første mulighet er nå juni Men like sannsynlig at de venter til over sommeren på grunn av den lave lønnsveksten FOMC ser lysere på økonomien men lover å være tålmodig Arbeidsmarkedet og lønnsveksten vil fortsatt avgjøre når renten heves

26 Konklusjon Europa Så kom endelig QE Eurosvekkelsen vil virke positivt inn Kapitalens smøring av økonomien fungerer ikke som han ønsker Oppbremsingen fra 3Q synes imidlertid å bremse litt opp, og en del av indikatorene viser tegn til stabilisering (riktig nok på noe lavere nivå enn de var) Kanskje er de negative konsekvensene av sanksjonene ute i økonomien nå? Fallet i oljeprisen er positivt for konsumentland, som de fleste landene i Europa er.

27 EMU: Sentimentet er stabilt Etter en liten korreksjon i fjor, har sentimentet nå stabilisert seg omtrent på gjennomsnittlige nivå Det indikeres nå en vekst på i overkant av 1% Industrien litt ned men tjenester litt opp Bedring i forbrukertilliten bekreftet Stemningen er aller best i UK, men godt over snittet både i Tyskland og Spania Frankrike svakest Stabilisering er godt nytt for euroområdet

28 EMU : Tilliten på vei tilbake i industrien IFO-indeksen økte i januar for tredje måned på rad etter å ha falt markert mot oktober. Det var særlig nåsituasjonen som steg men også framtidsforventningene økte fra desember Nivået i januar, om det blir videreført ut kvartalet, har historisk vært konsistent med en BNP-vekst på rundt 1,5%.

29 EMU: Industrien går bedre Tyske industriordre steg med 4,2% i desember. Dette var høyt Både eksport og hjemmeordre steg Trend for eksport bra Produksjonen steg kun litt i desember, men 4. kvartal ble OK

30 EMU: Arbeidsmarkedet i bedring i alle fall tilsynelatende. Ledigheten tikker nedover i hele Europa. Ledigheten i EMU er nå på 11,4%, ned fra 12,0% for ett år siden I Italia fortsetter ledigheten å stige Ledigheten i både Spania og Hellas har falt med flere prosentpoeng siden toppen, og ledigheten stuper i UK og har det siste året falt med 1,7 prosentpoeng Spanske Finn meldte at det var en oppgang på 51% y/y i nye jobbannonser i desember

31 EMU: Konsumentene på vei tilbake Detaljhandelen var ganske bra i 4. kvartal Beste på 10 år Veksten best i Tyskland og Spania Spanske tallene gjorde et kjempehopp sist måned. Nå var sammenligningsgrunnlaget med året før noe av grunnen men noe er i ferd med å skje i Spania! Oppgang i bilsalg i alle land. Tyskland sprekest men Spania øker også bra.

32 EMU: QE ECB annonserte endelig det alle hadde ventet på QE Samlede kvantitative lettelser på 60 mrd euro per måned til oktober neste år Vil altså kjøpe verdipapirer for 60mrd euro pr. måned inklusive de allerede iverksatte programmene Vil vare lenger om nødvendig til inflasjonen er nær målet på 2% Det totale beløpet vil komme opp i 1140 mrd euro Tiltakene har utløst en kraftig svekkelse av euroen Det er positivt for europeisk eksport Lange rente har trukket ned og det er også positivt med tanke på å øke forbruk og utlånsvekst

33 EMU: Endelig øker kreditten Utlånene til privat sektor økte mer enn på 3 år i desember takket være lån til bedriftene Kredittkontraksjonen er over og det ventes fortsatt bedring: Bankunion Oppkapitalisering Lave renter Rikelig med likviditet Tiltakene fra ECB skulle kommet mye tidligere men bedre sent enn aldri. Kredittvekst er bra for EUR og aksjer.

34 EMU: Deflasjon? Inflasjonen i eurosonen fortsetter å avta Samlet inflasjon viste fall på 0,6% i januar y/y Energipriser som igjen bidrar til det markerte fallet Kjerneinflasjonen ligger på rundt 0,5% Prisveksten er lav men angsten for deflasjon er trolig overvurdert Fallet i oljeprisen vil stimulere økonomien Oljeprisen stiger igjen så vil endring i inflasjon justere seg opp igjen Dessuten startet ECB sitt QEprogram nå

35 KINA: Fortsetter å stimulere Kinas sentralbank satte ned bankene reservekrav med 50 basispunkter Dermed er Kinesiske sentralbanken den 16. i rekken av sentralbanker som har gjort penge-politikken mer ekspansiv så langt i 2015 Lavere reservekrav frigjør midler som bankene kan bruke til å øke utlån til publikum. Dette er første kuttet på 2,5 år Tiltaket er ventet å ha en moderat men positiv realøkonomisk effekt Men signaleffekten er helt klart positiv. Kina er klar til å gjør sitt for å holde økonomien i gang.

36 Kina: Fra svært høy vekst til høy vekst Veksten i Q4 ble på 7,3% For 2014 ble veksten på 7,4% Det laveste på 24 år Forbruket bidro til over halvparten av veksten i Investeringene litt under Omstillingene i økonomien går ikke raskt Men så langt ser vi en myk landing i Kina. Nye stimulanser vil komme hvis det trengs

37 Kina. Fra svært høy vekst til høy vekst PMI ligger på snitt for siste 3 år mens veksttakten i industriproduksjonen har avtatt litt Men god vekst i industrien i desember etter to måneder med markert lavere vekst Årsvekst tilbake på 7,9% For vel et år siden var årsveksten rundt 10% Flere stimulanser vil komme etter hvert mens reformene vil fortsette

38 Kina: Reformene tar tid Av BNP-veksten på 7,4% i fjor så bidro offentlig og privat forbruk med 3,8pp mens investeringene bidro med 3,6pp Myndighetene har vedtatt at veksten i investeringene skal dempes. Det er trolig i ferd med å skje men så langt har ikke veksten i forbruket vist tegn på å ta over.

39 Kina: Reformene tar tid Vi er tilbake på 2012 nivåer på importen. Det har vært 0-vekst i 3 år Men dette er fase to av veksten i Kina. Konsum og service drevet vekst vil ikke bli importdrevet. De vil produsere de produktene og tjenestene selv. Mobiltelefonsalg etc. Kina er i ferd med å bygge opp en produktportefølje som er ekstremt god og vinner hjemmemarked og eksportmarkeder. Det vil fortsette. Innenfor flere produkter og tjenester. Poenget er at en konsumdrevet vekst ikke nødvendigvis er det samme som økt import. Dersom konsumet er av kinesisk produserte varer og tjenester øker ikke import.

40 Konklusjon Norge Tallene er gode, og veksten i bakspeilet og samtid er bra, framtiden noe mer usikker Arbeidsmarkedet er stabilt Svekkelsen i boligmarkedet er glemt Både detaljhandelen en konsumenttilliten svekkes Norges Bank sitter i ro i båten. Realøkonomien taler fortsatt for høyere rente, men oljeinvesteringene og ECB gir gode argumenter for rentenedgang En rentenedgang ila 2015 ligger i kortene Når bidraget fra oljen blir mindre er det vanskelig å se hva som skal gi oss høy vekst framover Hvis økonomien først begynner å gå i revers er det mye som kan gå galt Boligmarkedet, privat nedbelåning

41 Norge: Fremdeles sterk trend i industrien Få svakhetstegn i industrien ennå. Desember-tallene var sterkere enn ventet Oljerelatert industri har holdt seg mye bedre enn ventet. Annen produksjon stiger også drevet av svakere krone. Oljerelatert vil falle fremover mens andre industrier vil dra nytte av svakere krone Selv det regionale nettverket er rimelig positivt med unntak av oljeindustrien

42 Norge: Arbeidsmarkedet holder seg bra Arbeidsledigheten i Norge målt i SSB s undersøkelse (AKU) var på 3,7% i fjerde kvartal i fjor. Samme nivået som i tredje kvartal Vitner ikke om noe omslag i arbeidsmarkedet

43 Norge: Konsumentene bruker penger Detaljomsetningen steg med 0,2% i desember Selv om julehandelen fremstår som relativt svak var det likevel en klart positiv tendens for forbruket fra tredje til fjerde kvartal Forbrukertilliten er fremdeles på greit nivå men fallende Det er særlig tilliten landets økonomi som er lav, men husholdningene er også noe mer bekymret for egen økonomi og for økende arbeidsledighet.

44 Norge: Boligmarkedet fortsetter oppover Boligmarkedet fortsetter oppover Steg som ventet i januar. Årsvekst på 8,5% mens underliggende prisvekst siste 3 måneder er over 10%! Og omsetningen var 5,5% høyere enn på samme tid i fjor rekordhøyt for januar! Regionale forskjeller mindre enn ventet Prisene stiger også i Sør-Vest! Billig kreditt må være grunnen til at boligprisene stiger såpass når forbrukertillit og vareforbruk faller. Dessuten er arbeidsmarkedet så langt lite påvirket Og rentene skal videre ned..!!

45 Norge: Boligmarkedet fortsetter oppover Kredittveksten i Norge endte på rundt 5,4% i desember. Næringslivet trakk opp litt mens husholdninger dro litt ned. Husholdningen falt ned til 6,2% som er det laveste siden juni Låneveksten er likevel høyere enn inntektsveksten slik at gjeldsbelastningen fortsatt øker. Høy aktivitet i boligmarkedet tilsier også at låneveksten kan komme til å øke fremover.

46 Allokering

47 Aksjer: Er Oslo Børs en Oljebørs? Oljeprisen har falt nesten 60% siden den toppet ut i juni Samtidig har norske aksjer knapt falt. Hvordan er dette mulig? Oljeservicesektoren er mindre enn noen gang (rundt 7%) Statoil sluttet for en god stund siden å korrelere med oljeprisen Resten av børsen (ca 50-70%) er eksponert mot internasjonale konjunkturer som tjener på oljeprisfallet. (OG kroneprisfallet) Lave renter gjør at mange søker avkastning andre steder aksjer Forventninger. Hvis mange venter(t) at oljeprisen skal kun være her nede en kort periode så selger de seg kanskje ikke aksjer. Tvert imot kanskje mange bruker muligheten til å vekte seg opp. Source: Swedbank Research, Reuters EcoWin 47

48 Aksjer: Norske aksjer styres av global vekst OSEBX earnings vs. industrial production Source: Swedbank Research, Reuters EcoWin

49 Aksjer: Norske aksjer styres av global vekst P/B OSEBX vs. Global industrial production, deviation from trend Source: Swedbank Research, Reuters EcoWin

50 OSEBX P/B er nå på 1.78 ikke dyrt P/B OSEBX (ex. shipping and finance) Source: Swedbank Research, Reuters EcoWin

51 Vekting Vi ser ikke for oss en kollaps av realøkonomien og holder fast på overvekten i aksjemarkedet Oljeprisen har snudd og det har gjort at også en del oljeaksjer har begynt å stige. Norske aksjer er ikke dyre og vil følge global industri fremover. Utenlandske (USA) er dyrere men der ser også makrobildet veldig bra ut. Dessuten kommer investorer til å foretrekke dollareksponering en god stund fremover Obligasjoner har steget mye og det er vanskelig å se for seg at renten kan falle så mye mer. Det er sagt før men risk/reward tilsier undervekt

52 Takk!

53 Generell disclaimer Allegro Kapitalforvaltning AS forvalter verdier for våre eiere og beslektede selskap. Allegro Kapitalforvaltning AS sine investeringer skjer på vegne av våre kunder med basis i egne analyser og verdivurderinger. Investeringene er således uavhengig av de til enhver tids eierinteresser i Allegro Kapitalforvaltning AS Denne presentasjon er ikke en salgspresentasjon, og skal ikke brukes som det. Det er en ikke uttømmende presentasjon av en portefølje eller et marked, og må ikke forstås som en anbefaling om kjøp eller salg. Ansatte i Allegro Kapitalforvaltning AS har i henhold til verdipapirhandelslovgivningen anledning til å kjøpe grunnfondsbevis og aksjer etter gjeldende reglement. Ansattes investeringer er undergitt meldeplikt. Ansatte i Allegro Kapitalforvaltning AS med innsyn i forvaltningen av Allegro Grunnfondsbevis har ikke anledning til å investere i grunnfondsbevis i SpareBank1 Midt-Norge I følge forskrift om investeringsanbefalinger av 1 juli 2005 gjør vi oppmerksom på at Allegro Kapitalforvaltning AS og ansatte kan ha interesser i anbefalinger som er gitt. All verdipapirforvaltning i Allegro Kapitalforvaltning AS baseres på analyse materiale. Ønskes ytterligere opplysninger om plasseringer i Allegro Kapitalforvaltning AS sine verdipapirporteføljer er nærmere analyser tilgjengelig hos Allegro Kapitalforvaltning AS. Analysene selskapet lager baserer seg på informasjon fra selskapene notert på Oslo Børs, fra våre samarbeidspartnere, meglerhus og banker, Six trader, Bloomberg og andre informasjonsleverandører. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutvikling, forvalters dyktighet, porteføljens risiko samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Deler av tegnings- og forvaltningshonoraret tilfaller distributør/rådgiver Dersom man ønsker å tegne en av Allegro Finans porteføljer skal det utføres en vurdering av tjenestens egnethet for deg som investor og for din totale portefølje. Ta kontakt med en av våre distributører eller Allegro Finans for viderebefordring.

Spådommer for det nye året

Spådommer for det nye året Markedssyn: Januar 2014 2014 1 - Spådommer for det nye året 1) Veksten vil akselerere markert. Vi nærmer oss noe som kan bli starten på et normalt syklisk oppsving. Noe forsinket i forhold til hva som

Detaljer

Markedssyn Allegro Finans ASA Dopet fra ECB har hjulpet. Januar 2012

Markedssyn Allegro Finans ASA Dopet fra ECB har hjulpet. Januar 2012 Markedssyn: januar 2012 Markedssyn Allegro Finans ASA Dopet fra ECB har hjulpet Januar 2012 1. Oppsummering 2. Makro: 3. Aksjemarkedet 4. Konklusjon Innhold i presentasjonen forrige periode USA EUROPA

Detaljer

Makropresentasjon. Mai 2010. Usikkerheten preger markedet, men realøkonomien er sterk nok

Makropresentasjon. Mai 2010. Usikkerheten preger markedet, men realøkonomien er sterk nok Makropresentasjon Mai 2010 Usikkerheten preger markedet, men realøkonomien er sterk nok Den globale veksten fortsetter Global PMI steg til 57,6 i april Høyeste nivå i statistikken (1998) Signaliserer en

Detaljer

Markedssyn Allegro Finans ASA Markedet aner at Europa er litt mindre ille Juli 2012

Markedssyn Allegro Finans ASA Markedet aner at Europa er litt mindre ille Juli 2012 Markedssyn: august 212 Markedssyn Allegro Finans ASA Markedet aner at Europa er litt mindre ille Juli 212 1. Oppsummering 2. Makro: 3. Aksjemarkedet 4. Konklusjon Innhold i presentasjonen forrige periode

Detaljer

Markedssyn Allegro Finans ASA. september 2012

Markedssyn Allegro Finans ASA. september 2012 Markedssyn: oktober 2012 Markedssyn Allegro Finans ASA september 2012 1. Oppsummering 2. Makro: 3. Aksjemarkedet 4. Konklusjon Innhold i presentasjonen forrige periode USA EUROPA ASIA NORGE allokering

Detaljer

Makropresentasjon Tillitsindikatorene topper ut men er fortsatt på høye nivå Mai 2011

Makropresentasjon Tillitsindikatorene topper ut men er fortsatt på høye nivå Mai 2011 Makropresentasjon Tillitsindikatorene topper ut men er fortsatt på høye nivå Mai 2011 De globale l tillitstallene t er høye Global PMI falt noe tilbake igjen, men er fremdeles sprek. 55 er langt over snittet,

Detaljer

Glimt av lys. allegrokapital.no

Glimt av lys. allegrokapital.no Glimt av lys allegrokapital.no Oppsummering Skuffende makrotall nesten over hele verden (USA og Kina i særdeleshet) Tallene som har kommet den siste perioden indikerer imidlertid at mindre skuffelser i

Detaljer

Makropresentasjon 2.torsdag 12. mars 2009

Makropresentasjon 2.torsdag 12. mars 2009 Makropresentasjon 2.torsdag 12. mars 2009 Lys i enden av tunellen? For å ta det positive først; vi har aldri vært nærmere slutten av denne resesjonen Side 2 Bedriftssentimentet (PMI) stiger for andre måned

Detaljer

Makropresentasjon 2.torsdag 10.juli 2008. Tunge skyer

Makropresentasjon 2.torsdag 10.juli 2008. Tunge skyer Makropresentasjon 2.torsdag 10.juli 2008 Tunge skyer 1 halvår - 2008: Aksjemarkeder Side 2 De globale aksjemarkedene falt videre i 1 halvår på bekymringer for Subprime/kreditt-krise Nedbremsing i USA Stigende

Detaljer

ØKONOMISKE UTSIKTER JANUAR 2014

ØKONOMISKE UTSIKTER JANUAR 2014 ØKONOMISKE UTSIKTER JANUAR 214 Globalt: Endelig oppe i normal marsjfart USA: Sterkere og mer solid oppsving Eurosonen: Tenner på flere sylindre Storbritannia: Overrasket positivt i fjor kan skuffe i år

Detaljer

ØKONOMISKE UTSIKTER AUGUST 2013

ØKONOMISKE UTSIKTER AUGUST 2013 ØKONOMISKE UTSIKTER AUGUST 213 Globalt: Gjenvinner balansen, med USA tilbake i førersetet USA: Mindre budsjettkutt øker farten neste år Eurosonen: Rekordlang nedtur endelig over, men oppturen blir vissen

Detaljer

1. Internasjonal økonomi

1. Internasjonal økonomi Konjunkturtendensene Økonomiske analyser 3/1 1. Internasjonal økonomi Økt fare for at Hellas vil forlate eurosamarbeidet har forsterket uroen i verdens finansmarkeder den siste tiden. Aksjekursene har

Detaljer

Økonomisk overblikk 2/2015

Økonomisk overblikk 2/2015 Økonomisk overblikk 2/2015 Utsikter for 2015-2016 Økonomisk overblikk 2/2015 Utsikter for 2015-2017 Næringslivets Hovedorganisasjon Juni 2015 Adresse: Middelthunsgate 27 Postadresse: Postboks 5250 Majorstuen

Detaljer

Månedsrapport. Desember 2014. Fortsatt fallende oljepris

Månedsrapport. Desember 2014. Fortsatt fallende oljepris Månedsrapport Desember 2014 Fortsatt fallende oljepris Desembereffekten uteble ikke i år heller.verdensindeksen målt i norske kroner steg 4,5 prosent i løpet av måneden. Hovedindeksen ved Oslo Børs steg

Detaljer

RENTEKUTT UTSATT TIL JUNI

RENTEKUTT UTSATT TIL JUNI RENTEKUTT UTSATT TIL JUNI 11. mai 2015 Norges Bank valgte å holde renten uendret på møtet i mai, men signaliserte at om utviklingen i norsk økonomi går som forventet så vil de kutte renten i juni. Frykt

Detaljer

Økonomisk overblikk 3/2013

Økonomisk overblikk 3/2013 Økonomisk overblikk 3/2013 Utsikter for 2013-2014 Økonomisk overblikk 3/2013 Utsikter for 2013-2014 Næringslivets Hovedorganisasjon September 2013 Adresse: Middelthunsgate 27 Postadresse: Postboks 5250

Detaljer

Økonomisk overblikk 2/2014

Økonomisk overblikk 2/2014 Økonomisk overblikk 2/2014 Utsikter for 2014-2015 Økonomisk overblikk 2/2014 Utsikter for 2014 og 2015 Næringslivets Hovedorganisasjon Juni 2014 Adresse: Middelthunsgate 27 Postadresse: Postboks 5250

Detaljer

Internasjonal økonomi

Internasjonal økonomi Konjunkturtendensene Økonomiske analyser 3/200 Internasjonal økonomi Veksten i og tok seg godt opp i løpet av fjoråret, og den positive utviklingen har vedvart i år. Også euroområdet ser omsider ut til

Detaljer

Økonomisk overblikk 1/2014

Økonomisk overblikk 1/2014 Økonomisk overblikk 1/2014 Utsikter for 2014-2015 Økonomisk overblikk 1/2014 Utsikter for 2014 og 2015 Næringslivets Hovedorganisasjon Mars 2014 Adresse: Middelthunsgate 27 Postadresse: Postboks 5250 Majorstuen

Detaljer

Norges Banks rapportserie Nr. 1-2003. Inflasjonsrapport 1. m a r s

Norges Banks rapportserie Nr. 1-2003. Inflasjonsrapport 1. m a r s Norges Banks rapportserie Nr. - Inflasjonsrapport m a r s Inflasjonsrapporten kommer ut tre ganger i året og utgjør sammen med rapportene om finansiell stabilitet Norges Banks rapportserie. Rapporten er

Detaljer

Økonomiske utsikter. Januar 2011

Økonomiske utsikter. Januar 2011 Økonomiske utsikter Januar 11 Globalt: Oppsvinget har fått feste, men utfordringene er mange USA: Skattelette setter fart i økonomien Eurosonen: Svak og ujevn utvikling, krise truer Storbritannia: Seiglivet

Detaljer

Meld. St. 2. (2011 2012) Melding til Stortinget. Revidert nasjonalbudsjett 2012

Meld. St. 2. (2011 2012) Melding til Stortinget. Revidert nasjonalbudsjett 2012 Meld. St. (11 1) Melding til Stortinget Revidert nasjonalbudsjett 1 Meld. St. (11 1) Melding til Stortinget Revidert nasjonalbudsjett 1 Meld. St. (11 1) Melding til Stortinget Revidert nasjonalbudsjett

Detaljer

Tilstanden i finansmarkedet og utsiktene framover

Tilstanden i finansmarkedet og utsiktene framover FiNANSIELle UTviklingstrekk Tilstanden i finansmarkedet og utsiktene framover NOVEMBER 214 INNHOLD FINANSIELLE UTVIKLINGSTREKK 214 INNLEDNING OG VURDERINGER 3 KAPITTEL 1 KONJUNKTURER OG MARKEDER 5 Internasjonal

Detaljer

Økonomiske perspektiver

Økonomiske perspektiver Tale av sentralbanksjef Øystein Olsen til s representantskap og inviterte gjester Torsdag 1. februar 15 Analyser og figurer er basert på informasjon fram til og med 11. februar 15 1. februar 15 En oljedrevet

Detaljer

Internasjonal økonomi

Internasjonal økonomi Konjunkturtendensene Økonomiske analyser /8. Internasjonal økonomi Internasjonal økonomi er for tiden preget av store kontraster. På samme tid har vi sett akselererende prisstigning i råvaremarkedene og

Detaljer

Markedssyn og aktivaallokering ved inngangen til 2014

Markedssyn og aktivaallokering ved inngangen til 2014 214 Markedssyn og aktivaallokering ved inngangen til 214 Oslo 15. januar 214 Det er ved inngangen til året en høy grad av konsensus blant forvaltere og finansielle rådgivere om at den gode utviklingen

Detaljer

Økonomisk overblikk 1/2015 Utsikter for 2015-2017

Økonomisk overblikk 1/2015 Utsikter for 2015-2017 Økonomisk overblikk 1/2015 Utsikter for 2015-2017 Næringslivets Hovedorganisasjon Mars 2015 Adresse: Middelthunsgate 27 Postadresse: Postboks 5250 Majorstuen 0303 Oslo Telefon: 23 08 80 00 www.nho.no Kontaktpersoner

Detaljer

Økonomisk overblikk 1/2015

Økonomisk overblikk 1/2015 Økonomisk overblikk 1/2015 Utsikter for 2015-2016 Økonomisk overblikk 1/2015 Utsikter for 2015-2017 Næringslivets Hovedorganisasjon Mars 2015 Adresse: Middelthunsgate 27 Postadresse: Postboks 5250 Majorstuen

Detaljer

NORGES BANKS NESTE RENTEBESLUTNING. Samfunnsøkonomisk analyse. Rapport nr. 7-2013. Samfunnsøkonomisk analyse. Rapport nr. 3-2013

NORGES BANKS NESTE RENTEBESLUTNING. Samfunnsøkonomisk analyse. Rapport nr. 7-2013. Samfunnsøkonomisk analyse. Rapport nr. 3-2013 Samfunnsøkonomisk analyse Rapport nr. 7-2013 ike Samfunnsøkonomisk analyse Rapport nr. 3-2013 NORGES BANKS NESTE RENTEBESLUTNING SAMMENDRAG Norges Bank, prognosemakere og markedet for rentepapirer forventer

Detaljer

Nytt rentekutt i mai eller juni

Nytt rentekutt i mai eller juni Nytt rentekutt i mai eller juni 13. april 2015 Norges Bank valgte å holde renten uendret på møtet i mars, men presenterte en ny prognose som viser at renten vil bli satt ned enten i mai eller juni. Det

Detaljer