Norse Forvaltning Månedsrapport

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Norse Forvaltning Månedsrapport"

Transkript

1 Global trendanalyse og forvaltning Norse Forvaltning Verdipapirfondene Norse Trend Global Norse Trend Europa Norse Trend USA Norse Utbytte Verdensindeksen (Siste år) Europaindeksen (Siste år) Norge - OBX indeks (Siste år) USA - indeks (Siste år) Japan - indeks (Siste år) Kina - indeks (Siste år) Forvaltning og analyse Svein Alexander Gogstad Adm. dir./ansvarlig forvalter Nicolai Bentzen Forvalter/Fondsadministrasjon Et sterkt børsår er avsluttet En sterk krone satte demper på avkastningen i desember De globale aksjemarkedene fortsatte sin børsoppgang i desember, og verdensindeksen var opp med mer enn 3,5 prosent gjennom måneden. I løpet av 2019 har verdensindeksen steget med 26 prosent, og er dermed året med sterkest børsoppgang siden 2009 hvor markedet steg kraftig i kjølvannet av børsnedturen under finanskrisen. Desember startet svakt hvor markedssentimentet utviklet seg negativt. Den amerikanske presidenten uttalte at mulige tolltariffer ville bli implementert på stål fra Argentina og Brasil. Dagen etter uttalte han at det var muligheter for at en handelsavtale mellom USA og Kina kunne bli utsatt til etter det amerikanske presidentvalget i Frykten slapp taket da nyhetene om at en første fase av en handelsavtale mellom Kina og USA var innenfor rekkevidde, og at de nye tollta riffene som skulle tre i kraft 15. desember ble utsatt. Aksjemarkedet fortsatte i positiv retning da en rekke økonomiske nøkkeltall fra USA ble bedre enn forventet. Aktiviteten innenfor amerikansk servicesektor viste fortsatt styrke, og innkjøpssjefsindeksen ISM viste en oppgang fra 53,9 poeng i november til 55 i desember. Den positive utviklingen innfor servicesektoren, som bidrar med nær 80 prosent av amerikansk BNP, står i stor kontrast til produksjonssektoren hvor ISM tallene falt til sitt laveste nivå siden 2009 med 47,2 poeng. Desember ble dermed den femte påfølgende måneden med nedgang i den amerikanske produksjonsindustrien. En konkret handelsavtale kan bidra til at fallet stopper opp i løpet av de kommende månedene. Den tyske IFO indeksen viser tegn til bedring Kilde: Bloomberg Sterke børser i EUROPA USA jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Kilde: Bloomberg En økning i obligasjonsrentene mot slutten av året førte til svak utvikling i amerikanske obligasjoner i siste kvartal av året. 10 års statsrente i USA var ved årsskiftet på 1,92 prosent, og er dermed 0,78 prosentpoeng lavere enn ved forrige årsskiftet. Det har ført til at 2019 også ble et positivt år for eiere av amerikanske obligasjoner. I Europa har aksjemarkedene utviklet seg sterkt til tross for svake økonomiske data det siste kvartalet. I desember bidro både positive utsikter til en løsning i handelskonflikten mellom USA og Kina, samt positive overraskelser i økonomiske data fra Tyskland til et sterkt aksjemarked. Den tyske IFO indeksen som måler forretningsklimaet blant tyske foretakssjefer, styrket seg til 96,3 poeng i desember. Opp fra 95,1 poeng i november. ISM tallene som måler stemningen blant innkjøpssjefer i europeiske selskaper holdt seg over den viktige 50 poeng grensen i desember, og endte på 50,6 poeng. Dette indikerer forventninger om svak vekst blant europeiske selskaper innenfor service- og produksjonsindustri. Av disse sektorene er det fortsatt servicesektoren som bidrar sterkest på den positive siden. Valgresultatene i Storbritannia representerer en klarere kurs mot et endelig Brexit. Samtidig er de økonomiske konsekvensene og rammebetingelsene for en utmeldelse av unionen fortsatt uklare. Markedet avgjordet at valget var ubetinget positivt ved å styrke pundet og aksjemarkedet i kjølvannet av valgresultatet. I Norge valgte sentralbanken å holde renten uendret på sitt møte den 18 desember, og foretok ikke endringer i rentebanen for fremtidig forventet styringsrente. Arbeidsledigheten har økt samtidig som flere økonomiske nøkkeltall viser svakhet, hvilket betyr at vi med stor sannsynlighet har sett rentetoppen i Norge for denne gang

2 USD/NOK (Siste år) 9,4 9,2 9,0 8,8 8,6 8,4 8,2 EUR/NOK (Siste år) 10,5 10,3 10,1 9,9 9,7 9,5 9,3 NOK - 3 mnd. rente (Siste år) 2,1 1,9 1,7 1,5 1,3 1,1 EUR - 3 mnd. rente (Siste år) -0,31-0,33-0,35-0,37-0,39-0,41-0,43-0,45 USD - 3 mnd. rente (Siste år) 2,7 2,4 2,1 1,8 Norge - BNP vekst (årlig %) 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0-1,0-2, EU - BNP vekst (årlig %) 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0-1,0-2, USA - BNP vekst (årlig %) Hva så med 2020? 2019 var et ekstraordinært godt børsår i mange markeder, og særlig i det amerikanske aksjemarkedet. Det er derfor lett å trekke den konklusjon at avkastningen i 2020 vil bli straffet som følge av oppgangen i Legger man til grunn utviklingen på den amerikanske børsen i 2019 på 29 prosent, så var dette isolert sett et historisk sterkt avkastningsår. Ikke siden 2013 har man sett en slik avkastning i aksjemarkedet. Årets avkastning må derimot sees i sammenheng med den svake børsutviklingen mot slutten av Avkastningen de første månedene i 2019 kommer i stor grad av en rekyl etter kursnedgangen på mer enn 14 prosent de siste tre månedene av Det er derfor mer korrekt å se de to årene samlet. Den samlede børsutviklingen i 2018 og 2019 gir en årlig avkastning på nær 10 prosent. Dette virker ikke så avskrekkende høyt, og er ikke så langt fra de siste ti årenes gjennomsnitt på 11 prosent, eller gjennomsnittet på 8 prosent de siste 30 år. I tillegg viser statistikken at det er liten sammenheng i at børsnedgang etterfølger år med sterk børsavkastning. Målt tilbake til 1926 viser avkastningstall i USA at det i 72 prosent av tilfellene har vært børsoppgang i året som har etterfulgt et børsår med tosifret avkastning, og at avkastning i gjennomsnitt har vært 12 prosent i et slikt gjennomsnittsår. Det meste ser langt lysere ut ved inngangen til 2020 enn ved inngangen til Den fryktede resesjonen i den amerikanske økonomien er utsatt på ubestemt tid, en mykere retorikk i handelskrigen mellom USA og Kina med mulighet for snarlig løsning, en klar retning av Brexit, og fortsatt vilje til stimulanser fra sentralbankene. Lave renter forventes også i ,7 3,2 2,7 2,2 1,7 % 10 års amerikansk statsrente 1, Kilde: Bloomberg De viktigste risikoene for 2020 er: Handelskrig En fullskala handelskrig mellom Kina og USA og økte tollbarrierer mellom USA og Europa vil påvirke den globale veksten i negativ retning. Selv om fase en i en handelsavtale mellom USA og Kina ser ut til å aktualiseres, vet man ikke omfanget eller betingelsene av denne. Uenigheter mellom partene kan raskt gjenoppstå. Politisk risiko - Den pågående riksrettssaken mot Donald Trump kan føre til endringer i det politiske terrenget (selv om saken ser ut til å ha hatt liten, om noen, innvirkning på markedene, men er likevel verdt å overvåke). I 2020 er det flere store politiske valg over hele kloden, og den viktigste begivenheten vil være det amerikanske presidentvalget 3. november Politiske krusninger kan oppstå i prosessen før valget. Brexit vil fortsatt være et tema. Relativt høye verdivurderinger - S&P 500 fortsetter multippelekspansjonen. Dette har vært gjennomgangstemaet for bullmarkedet det siste tiåret, og kan gi indikasjoner om at man bør se på verdivurderinger ut fra et annet perspektiv i et lavrenteregime. Dersom inntjeningsveksten ikke følger opp kursveksten vil det etter hvert oppstå bobler. Lønnsvekst lav arbeidsledighet fører til lønnsvekst i USA. Det stramme arbeidsmarkedet fører til at forhandlingsposisjonen hos lavtlønnede øker, og lønnsveksten for lavtlønnede har derfor fortsatt å øke gjennom Dersom lønnsveksten ikke kompenseres med høyere omsetning eller forbedring i marginene, vil dette påvirke selskapsresultatene negativt. Resesjon i USA selv om utsiktene til en resesjon i den amerikanske økonomien ikke ser ut til å være et tema i 2020, kan markedets prising av resesjonsrisikoen i markedet være for lav. Dersom global vekst avtar og handelskrigen utvikler seg i feil retning, kan et fokus på lavere vekst skape bølger i markedet. På den positive siden vil lave renter mest sannsynlig fortsette å sette sitt preg på aksjemarkedet gjennom året. Lave innskudds- og obligasjonsrenter gir investorer få alternativer til å hente ut avkastning i overskuelig fremtid. Aksjemarkedet vil derfor fortsatt være det beste stedet å være for å hente ut en avkastning som overstiger inflasjonen. 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0, Ta gjerne en titt på våre hjemmesider for ytterligere informasjon og oppdateringer. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil bla. avhenge av markedsutvikling, forvalters dyktighet, verdipapirfondets risiko, samt kostander ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Prospekt og nøkkelinformasjon finnes for fondene. Disse kan hentes på 2

3 Verdipapirfondet Norse Trend Global Fondskurs pr. månedsskifte : ,38 Fondskommentar Verdiutvikling Desember ble en svak måned for Verdipapirfondet Trend Global der fondet svekket seg med 3,37 prosent. Desember ble en noe svak avslutning på et ellers veldig godt børsår. Årsaken til utviklingen gjennom desember var at den norske kronen styrket seg kraftig gjennom måneden. I begynnelsen av året var det mange som fryktet en svakere global vekst og at verden var på vei inn i resesjon. Med fasit i hånden kan vi si oss fornøyde med børsåret 2019 der Trend Global styrket seg med 24,93 prosent. Gjennom måneden har vi gjort noen justeringer i porteføljen. Sektoren vi vektet ned i er helsesektoren med salg av Stryker Corporation Trend Global Verdensindeks i NOK Referanseindeks i NOK I finanssektoren har vi byttet ut Cincinnati Financial Corp med PayPal Holdings Inc. Sektorene vi har vektet opp i er kapitalvaresektoren med kjøp av Bed Bath & Beyond Inc og PulteGroup Inc. Teknologisektoren med kjøp av Analog Devices Inc, Applied Materials Inc, Micron Technology Inc og Western Digital Corp, samt salg av Ciena Corp. Forsyningssektoren med kjøp av Entergy Corp = 100 Porteføljeoversikt Nøkkeltall og statistikk Merk at referanseindeks og mandat er endret siden oppstart Navn Land Andel Avkastningsperiode Trend Global Referanseindeks VISA INC-CLASS A SHARES WESTERN DIGITAL CORP MICROSOFT CORP BED BATH & BEYOND INC GLOBAL PAYMENTS INC FISERV INC COSTCO WHOLESALE CORP PVH CORP MASTERCARD INC - A SHERWIN-WILLIAMS CO/THE MICRON TECHNOLOGY INC ZOETIS INC APPLIED MATERIALS INC ASSURANT INC CINTAS CORP ALLSTATE CORP PAYPAL HOLDINGS INC AMAZON.COM INC ENTERGY CORP ANALOG DEVICES INC VERISIGN INC O'REILLY AUTOMOTIVE INC DOLLAR GENERAL CORP PAYCHEX INC DR HORTON INC PULTEGROUP INC CARMAX INC AKAMAI TECHNOLOGIES INC US 4,95 % Siste måned -3,37 % -1,37 % US 2,99 % Inneværende år 24,93 % 28,27 % US 4,73 % Siste 12 mnd. 24,93 % 28,27 % US 2,72 % Avkastning i ,98 % -4,05 % US 2,80 % Siste 3 år 24,61 % 44,86 % US 3,72 % Siden oppstart ( ) 183,68 % 266,17 % US 2,72 % Standardavvik siste år 18,11 % 10,42 % US 4,13 % Standardavvik siden oppstart 16,33 % 12,26 % US 6,32 % 10 største investeringer Fondsfakta US 3,10 % Navn Andel Fondet er klassifisert som "annet fond" US 2,64 % MASTERCARD INC - A 6,32 % og har mandat til å være investert i US 3,60 % VISA INC-CLASS A SHARES 4,95 % aksjemarkeder over hele verden. US 4,73 % APPLIED MATERIALS INC 4,73 % Forvaltningen gjøres etter TREND- US 3,05 % MICROSOFT CORP 4,73 % metoden, og fondet kan gå inntil 100 % US 4,16 % PAYCHEX INC 4,23 % i kontanter i perioder hvor aksje- US 3,03 % CINTAS CORP 4,16 % markedene trender negativt. US 2,50 % PVH CORP 4,13 % Se nøkkelinformasjon for mer detaljer. US 4,08 % AMAZON.COM INC 4,08 % Fondets referanseindeks: US 2,47 % VERISIGN INC 4,00 % Verdensindeks i USD US 2,51 % FISERV INC 3,72 % (Referanseindeksene omregnes i NOK) US 4,00 % Største bransjeeksponeringer Referanseindeksen er endret som følge US 3,21 % Bransje Andel av mandatendring i september US 2,92 % IT/Teknologi 50,02 % Omkostninger: US 4,23 % Kapitalvarer 26,96 % Tegningsomkostninger (Maks.): 3 % US 2,88 % Bank/Finans 6,33 % Innløsningsomkostninger: 1 % US 2,33 % Industri 4,33 % Årlig forvaltningskostnad: 2 % US 3,66 % Helse/Farmasi 3,75 % US 1,98 % Råvarer 3,23 % ISIN Forbruksvarer 2,83 % NO Infrastruktur 2,57 % Oppstart fond: 20. oktober 2009 Land Andel Ansvarlig forvalter: USA 96,14 % Svein Alexander Gogstad Fondets risikoklassifisering Sum aksjer 96,14 % Bankinnskudd 3,86 % 3

4 Verdipapirfondet Norse Trend Europa Fondskurs pr. månedsskifte : ,47 Fondskommentar Desember ble en svak måned for Verdipapirfondet Trend Europa der fondet svekket seg med 1,36 prosent. En sterk kroneutvikling bidro til svak avkastning. 12. desember ble det avholdt parlamentsvalg i Storbritannia, og som ventet ble det et brakvalg for statsminister Boris Johnson og det konservative partiet. De fikk 66 nye seter i underhuset og endte med 365, noe som gir de rent flertall. På forhånd hadde statsminister Johnson lovet å gjennomføre BREXIT raskt dersom de fikk flertall. Nå blir BREXIT gjennomført, og denne usikkerheten fjernes fra markedet. Gjennom måneden har vi gjort noen justeringer i porteføljen. Sektoren vi har vektet ned i er forbrukersektoren med salg av Beiersdorf AG. Sektorene vi har vektet opp i er finanssektoren med kjøp av AXA og Hannover Rueck SE. Helsesektoren med kjøp av AstraZeneca PLC og Roche Holding AG. Industrisektoren med kjøp av Deutsche Post AG. Forsyningssektoren med kjøp av Uniper SE. Verdiutvikling Trend Europa Referanseindeks i NOK Europaindeks i NOK = 100 Porteføljeoversikt Nøkkeltall og statistikk Navn Land Andel Avkastningsperiode Trend Europa Referanseindeks SOPRA STERIA GROUP FR 4,80 % Siste måned -1,36 % -0,82 % INGENICO GROUP FR 4,79 % Inneværende år 14,10 % 25,13 % KERING FR 4,68 % Siste 12 mnd. 14,10 % 25,13 % DSV PANALPINA A/S DK 3,84 % Avkastning i ,18 % -9,64 % DEUTSCHE BOERSE AG DE 4,56 % Siste 3 år 0,98 % 34,90 % PUMA SE DE 4,76 % Siden oppstart ( ) 24,54 % 78,14 % TELEPERFORMANCE FR 4,49 % Standardavvik siste år 16,46 % 10,90 % L'OREAL FR 3,22 % Standardavvik siden oppstart 15,01 % 13,97 % ADIDAS AG DE 3,22 % 10 største investeringer Fondsfakta EIFFAGE FR 4,59 % Navn Andel Fondet er klassifisert som et aksjefond GECINA SA FR 3,06 % BOUYGUES SA 5,78 % og har mandat til å være investert i VEOLIA ENVIRONNEMENT FR 3,10 % SOPRA STERIA GROUP 4,80 % aksjemarkeder i Europa LEGRAND SA FR 3,03 % INGENICO GROUP 4,79 % Forvaltningen gjøres etter TREND- BOUYGUES SA FR 5,78 % PUMA SE 4,76 % metoden, og fondet kan gå inntil 20 % HERMES INTERNATIONAL FR 4,04 % KERING 4,68 % i kontanter i perioder hvor aksje- ASTRAZENECA PLC GB 2,88 % MTU AERO ENGINES AG 4,65 % markedene trender negativt. VINCI SA FR 2,97 % AIR LIQUIDE SA 4,62 % Se nøkkelinformasjon for mer detaljer. ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH 2,93 % EIFFAGE 4,59 % Fondets referanseindeks: MTU AERO ENGINES AG DE 4,65 % DEUTSCHE BOERSE AG 4,56 % Europa indeks Net TR EUR ASSA ABLOY AB-B SE 2,97 % TELEPERFORMANCE 4,49 % (Referanseindeksen omregnes i NOK) AIR LIQUIDE SA FR 4,62 % Største bransjeeksponeringer AXA SA FR 2,86 % Bransje Andel Omkostninger: LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI FR 3,65 % Industri 36,94 % Tegningsomkostninger (Maks.): 3 % HANNOVER RUECK SE DE 2,83 % Kapitalvarer 21,42 % Innløsningsomkostninger: 1 % UNIPER SE DE 2,78 % Bank/Finans 10,79 % Årlig forvaltningskostnad: 2 % DEUTSCHE POST AG-REG DE 2,79 % IT/Teknologi 10,09 % Infrastruktur 6,19 % ISIN Helse/Farmasi 6,12 % NO Råvarer 4,86 % Forbruksvarer 3,39 % Oppstart fond: 19. desember 2013 Ansvarlig forvalter: Land Andel Svein Alexander Gogstad Frankrike 59,67 % Tyskland 25,59 % Danmark 3,84 % Fondets risikoklassifisering Sverige 2,97 % Sveits 2,93 % Diverse andre 0,00 % Sum aksjer 95,00 % Bankinnskudd 5,00 % 4

5 Verdipapirfondet Norse Trend USA Fondskurs pr. månedsskifte : ,42 Fondskommentar Desember ble en svak måned for Verdipapirfondet Trend USA der fondet svekket seg med 2,49 prosent. En sterk kroneutvikling bidro til svak avkastning. Handelskrigen mellom USA og Kina har vært det store temaet i 2019 og har bidratt til en del uro i markedene. Etter planen skal fase 1 delen av avtalen signeres 15. januar. Denne fase 1 delen innebærer at Kina skal øke sine kjøp fra USA med 200 milliarder dollar i løpet av to år, mens USA vil avlyse den siste toll økningen på varer til en verdi av 156 milliarder dollar. I november 2020 skal amerikanerne på nytt dra til valgurnene for å velge sin president. Under president Trump har økonomien fått seg et skikkelig oppsving og S&P500 indeksen er opp ca 50 prosent i denne perioden. Dette er gode nyheter for en president som ønsker gjenvalg. Det blir spennende å se hvem hans motkandidat bli, og hvilke økonomiske tiltak han innfører for å gi seg selv det beste utgangspunktet. Gjennom måneden har vi gjort noen justeringer i porteføljen. Sektoren vi har vektet ned i er helsesektoren med salg av Stryker Corporation. Sektorene vi har vektet opp i er kapitalvaresektoren med kjøp av Bed Bath & Beyond Inc og Lennar Corp. Finanssektoren med kjøp av PayPal Holdings Inc. Teknologisektoren med kjøp av Analog Devices Inc, Applied Materials Inc, Lam Research Corp, Micron Technology Inc og Western Digital Corp, samt salg av Ciena Corp., og forsyningssektoren med kjøp av Entergy Corp. Verdiutvikling Trend USA Referanseindeks i NOK S&P 500 i NOK jan'18 mai'18 sep'18 jan'19 mai'19 sep'19 Porteføljeoversikt Nøkkeltall og statistikk Navn Land Andel Avkastningsperiode Trend USA Referanseindeks CINTAS CORP US 5,32 % Siste måned -2,49 % -2,13 % VISA INC-CLASS A SHARES US 4,51 % Inneværende år 21,67 % 32,68 % ACTIVISION BLIZZARD INC US 4,69 % Siste 12 mnd. 21,67 % 32,68 % WESTERN DIGITAL CORP US 2,97 % Avkastning i ,59 % 0,42 % MICROSOFT CORP US 4,05 % Siste 3 år - - MASTERCARD INC - A US 6,23 % Siden oppstart ( ) 14,86 % 33,24 % BED BATH & BEYOND INC US 2,71 % Standardavvik siste år 18,33 % 13,44 % GLOBAL PAYMENTS INC US 3,33 % Standardavvik siden oppstart 17,74 % 14,80 % FISERV INC US 2,98 % 10 største investeringer Fondsfakta PVH CORP US 4,04 % Navn Andel Fondet er klassifisert som "annet fond" SHERWIN-WILLIAMS CO/THE US 2,90 % MASTERCARD INC - A 6,23 % og har mandat til å være investert i MSCI INC US 3,75 % CINTAS CORP 5,32 % amerikanske aksjer. MICRON TECHNOLOGY INC US 2,62 % ACTIVISION BLIZZARD INC 4,69 % Forvaltningen gjøres etter TREND- ZOETIS INC US 3,49 % APPLIED MATERIALS INC 4,68 % metoden, og fondet kan gå inntil 100 % APPLIED MATERIALS INC US 4,68 % VISA INC-CLASS A SHARES 4,51 % i kontanter i perioder hvor aksje- ASSURANT INC US 2,84 % AMAZON.COM INC 4,06 % markedene trender negativt. LAM RESEARCH CORP US 2,59 % MICROSOFT CORP 4,05 % Se nøkkelinformasjon for mer detaljer. ALLSTATE CORP US 3,22 % PVH CORP 4,04 % Fondets referanseindeks: AMAZON.COM INC US 4,06 % PAYCHEX INC 3,80 % USA Ideks Net TR i USD PAYPAL HOLDINGS INC US 2,49 % MSCI INC 3,75 % (Referanseindeksen omregnes i NOK) ENTERGY CORP US 1,96 % Største bransjeeksponeringer ANALOG DEVICES INC US 2,50 % Bransje Andel Omkostninger: VERISIGN INC US 3,42 % IT/Teknologi 49,82 % Tegningsomkostninger (Maks.): 3 % DOLLAR GENERAL CORP US 2,72 % Kapitalvarer 18,36 % Innløsningsomkostninger: 1 % PAYCHEX INC US 3,80 % Bank/Finans 10,00 % Årlig forvaltningskostnad: 2 % DR HORTON INC US 2,70 % Råvarer 6,08 % VULCAN MATERIALS CO US 3,07 % Industri 5,42 % Org. nr. / ISIN AKAMAI TECHNOLOGIES INC US 2,75 % Telekommunikasjon 4,77 % NO LENNAR CORP-A US 1,81 % Helse/Farmasi 3,56 % Infrastruktur 2,00 % Oppstart fond: 16. januar 2018 Ansvarlig forvalter: Land Andel Svein Alexander Gogstad USA 98,21 % Fondets risikoklassifisering Sum aksjer 98,21 % Bankinnskudd 1,79 % 5

6 Verdipapirfondet Norse Utbytte Fondskurs pr. månedsskifte : ,04 Fondskommentar Desember ble en sterk måned for Verdipapirfondet Norse Utbytte der fondet styrket seg med 4,16 prosent. Desember ble en sterk avslutning på et ellers godt børsår der Oslo Børs styrket seg med 3,21 prosent. Det var flere faktorer som bidro til denne utviklingen. Oljeprisen fikk seg et løft etter at OPEC valgte å kutte produksjonen. Valgresultatet i Storbritannia, som vil føre til at Brexit blir utført, og at det er positiv utvikling i forhandlingene mellom USA og Kina bidro også til dette. På rentemøtet i Norges Bank ble det besluttet å holde renten uendret, og sentralbanksjef Øystein Olsen uttalte at styringsrenten mest sannsynlig vil bli værende på dagens nivåer i lang tid fremover. Det som vil prege markedene fremover er den kommende resultatsesongen. Selskapene skal levere sine tall for fjerde kvartal og vi vil da se hvordan 2019 ble. Økt spenning i Midtøsten kan også ha stor innvirkning på Oslo Børs. Som vi vet er Oslo Børs veldig energitung, så utviklingen i oljeprisen blir spennende å følge. Gjennom måneden har vi vektet opp i finanssektoren med kjøp av Sbanken ASA. Verduiutvikling Norse Utbytte Referanseindeks mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Porteføljeoversikt Nøkkeltall og statistikk Navn Land Andel Avkastningsperiode Norse Utbytte Referanseindeks EUROPRIS ASA NO 3,09 % Siste måned 4,16 % 2,65 % FJORDKRAFT HOLDING ASA NO 4,55 % Inneværende år (fra ) 7,24 % 7,81 % VEIDEKKE ASA NO 3,56 % Siste 12 mnd. KITRON ASA NO 5,08 % Avkastning i 2018 SPAREBANK 1 NORD-NORGE NO 4,02 % Siste 3 år - - ENTRA ASA NO 3,19 % Siden oppstart ( ) 7,24 % 7,81 % GJENSIDIGE FORSIKRING ASA NO 2,79 % Standardavvik siste år - - AF GRUPPEN ASA NO 3,45 % Standardavvik siden oppstart 11,39 % 10,75 % ELKEM ASA NO 4,31 % 10 største investeringer Fondsfakta BORREGAARD ASA NO 2,80 % Navn Andel Fondet er klassifisert som "annet fond" SPAREBANK 1 SMN NO 4,40 % YARA INTERNATIONAL ASA 5,43 % og har mandat til å være investert i MOWI ASA NO 2,95 % SPAREBANK 1 SR BANK ASA 5,10 % norske verdipapirer. SBANKEN ASA NO 2,63 % KITRON ASA 5,08 % Fondet investerer i utbyttebetalende SPAREBANK 1 OESTLANDET NO 3,68 % TELENOR ASA 4,87 % verdipapirer, og kan gå inntil 100 % SPAREBANK 1 SR BANK ASA NO 5,10 % FJORDKRAFT HOLDING ASA 4,55 % i kontanter i perioder hvor aksje- ORKLA ASA NO 3,15 % SPAREBANK 1 SMN 4,40 % markedene trender negativt. YARA INTERNATIONAL ASA NO 5,43 % DNB ASA 4,35 % Se nøkkelinformasjon for mer detaljer. DNB ASA NO 4,35 % AKER BP ASA 4,31 % Fondets referanseindeks: STOREBRAND ASA NO 4,16 % ELKEM ASA 4,31 % Oslo Børs Fondsindeks 80% SALMAR ASA NO 3,92 % STOREBRAND ASA 4,16 % Renteindeks ST3X 20% AKER BP ASA NO 4,31 % Største bransjeeksponeringer EQUINOR ASA NO 2,47 % Bransje Andel Omkostninger: TELENOR ASA NO 4,87 % Bank/Finans 34,29 % Tegningsomkostninger (Maks.): 3 % LEROY SEAFOOD GROUP ASA NO 2,51 % Råvarer 13,82 % Innløsningsomkostninger: 1 % Forbruksvarer 13,81 % Årlig forvaltningskostnad: 2 % Industri 7,72 % Olje/Energi 7,47 % Org. nr. / ISIN IT/Teknologi 5,60 % NO Telekommunikasjon 5,36 % Infrastruktur 5,01 % Oppstart fond: Råvarer 3,51 % 11. mars 2019 Consumer Discretionary 3,41 % Ansvarlig forvalter: Land Andel Svein Alexander Gogstad Norge 90,77 % Fondets risikoklassifisering Sum aksjer 90,77 % Bankinnskudd 9,23 % 6

Norse Forvaltning Månedsrapport

Norse Forvaltning Månedsrapport Global trendanalyse og forvaltning Norse Forvaltning Verdipapirfondene Norse Trend Global Norse Trend Europa Norse Trend USA Norse Utbytte Verdensindeksen (Siste år) 630 600 570 540 510 Europaindeksen

Detaljer

Halvårsrapport 1. halvår 2019 Verdipapirfond forvaltet av Norse Forvaltning AS

Halvårsrapport 1. halvår 2019 Verdipapirfond forvaltet av Norse Forvaltning AS Halvårsrapport 1. halvår 2019 Verdipapirfond forvaltet av Norse Forvaltning AS Verdipapirfondet Norse Trend Global Kering Frankrike XPAR 1 870 7 445 278 9 436 331 5,47 % og har mandat til å være investert

Detaljer

Norse Forvaltning Månedsrapport

Norse Forvaltning Månedsrapport Global trendanalyse og forvaltning Norse Forvaltning Verdipapirfondene Norse Trend Global Norse Trend Europa Norse Trend USA Norse Utbytte Verdensindeksen (Siste år) 630 600 570 540 510 Europaindeksen

Detaljer

Norse Forvaltning Månedsrapport

Norse Forvaltning Månedsrapport Global trendanalyse og forvaltning Norse Forvaltning Verdipapirfondene Norse Trend Global Norse Trend Europa Norse Trend USA Norse Utbytte Verdensindeksen (Siste år) 630 600 570 540 510 Europaindeksen

Detaljer

Norse Forvaltning Månedsrapport

Norse Forvaltning Månedsrapport Global trendanalyse og forvaltning Norse Forvaltning Verdipapirfondene Norse Trend Global Norse Trend Europa Norse Trend USA Norse Utbytte Verdensindeksen (Siste år) 630 600 570 540 510 Europaindeksen

Detaljer

Norse Forvaltning Månedsrapport

Norse Forvaltning Månedsrapport Global trendanalyse og forvaltning Norse Forvaltning Verdipapirfondene Norse Trend Global Norse Trend Europa Norse Trend USA Norse Utbytte Verdensindeksen (Siste år) 630 600 570 540 510 Europaindeksen

Detaljer

Norse Forvaltning Månedsrapport

Norse Forvaltning Månedsrapport Global trendanalyse og forvaltning Norse Forvaltning Verdipapirfondene Norse Trend Global Norse Trend Europa Norse Trend USA Norse Utbytte Verdensindeksen (Siste år) 630 600 570 540 510 Europaindeksen

Detaljer

Modellportefølje Avkastning Oppstart : 31. desember 1999 C/O SR-Forvaltning 4001 Stavanger Rapport pr. : 31. januar 2014

Modellportefølje Avkastning Oppstart : 31. desember 1999 C/O SR-Forvaltning 4001 Stavanger Rapport pr. : 31. januar 2014 Modellportefølje Avkastning Oppstart : 31. desember 1999 C/O SR-Forvaltning 4001 Stavanger Rapport pr. : BEHOLDNINGSSAMMENDRAG Markedsverdi Andel (%) INNSKUDD / PENGEMARKED 166 519,99 4,11 AKSJER 3 310

Detaljer

Norse Forvaltning Månedsrapport

Norse Forvaltning Månedsrapport Global trendanalyse og forvaltning Norse Forvaltning Månedsrapport Verdipapirfondene Norse Trend Global Norse Trend Europa Norse Trend USA FTSE World indeks (Siste år) 630 600 570 540 510 Europa - Stoxx

Detaljer

Norse Forvaltning Månedsrapport

Norse Forvaltning Månedsrapport Global trendanalyse og forvaltning Norse Forvaltning Månedsrapport Verdipapirfondene Norse Trend Global Norse Trend Europa Norse Trend USA FTSE World indeks (Siste år) 620 Fortsatt store markedsbevegelser

Detaljer

Norse Forvaltning Månedsrapport

Norse Forvaltning Månedsrapport Global trendanalyse og forvaltning Norse Forvaltning Månedsrapport Verdipapirfondene Norse Trend Global Norse Trend Europa Norse Trend USA FTSE World indeks (Siste år) 620 590 560 530 Europa - Stoxx 600

Detaljer

Norse Forvaltning Månedsrapport

Norse Forvaltning Månedsrapport Global trendanalyse og forvaltning Norse Forvaltning Månedsrapport Verdipapirfondene Norse Trend Global Norse Trend Europa Norse Trend USA FTSE World indeks (Siste år) 620 590 560 530 Europa - Stoxx 600

Detaljer

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Rapport pr. : BEHOLDNINGSSAMMENDRAG Markedsverdi Andel (%) INNSKUDD / PENGEMARKED 155 736,27 3,42 AKSJER 3 241 755,70 71,19 EGENKAPITALBEVIS 1 156 032,20 25,39

Detaljer

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Rapport pr. : BEHOLDNINGSSAMMENDRAG Markedsverdi Andel (%) INNSKUDD / PENGEMARKED 281 596,08 5,63 AKSJER 3 825 557,38 76,42 EGENKAPITALBEVIS 898 602,15 17,95

Detaljer

Norse Forvaltning Månedsrapport

Norse Forvaltning Månedsrapport Global trendanalyse og forvaltning Norse Forvaltning Månedsrapport Verdipapirfondene Norse TrendEn Norse Trend Europa Norse Trend USA FTSE World indeks (Siste år) 620 590 560 530 Europa Stoxx 600 indeks

Detaljer

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Oppstart : 26. mai 2003 Rapport pr. : BEHOLDNINGSSAMMENDRAG Markedsverdi Andel (%) INNSKUDD / PENGEMARKED 564 455,97 11,29 AKSJER 3 884 601,27 77,67 EGENKAPITALBEVIS 552 331,00 11,04 TOTALT 5 001 388 100.0

Detaljer

Makrokommentar. April 2017

Makrokommentar. April 2017 Makrokommentar April 2017 God stemning i finansmarkedene De globale aksjemarkedene hadde i hovedsak en positiv utvikling i april. Gode makroøkonomiske nøkkeltall, samt gode kvartalsresultater fra mange

Detaljer

Makrokommentar. Desember 2017

Makrokommentar. Desember 2017 Makrokommentar Desember 2017 Aksjer og kryptovaluta opp i desember Det var aksjeoppgang i USA også i desember, og nye toppnoteringer for de amerikanske børsene. Oppgangen var imidlertid mer begrenset enn

Detaljer

Makrokommentar. Juli 2018

Makrokommentar. Juli 2018 Makrokommentar Juli 2018 God sommer også i aksjemarkedet Juli var en god måned i de internasjonale finansmarkedene, og til tross for uro rundt handelskrig og «Brexit» var det oppgang på børsene i USA,

Detaljer

Makrokommentar. April 2019

Makrokommentar. April 2019 Makrokommentar April 2019 Nye toppnoteringer i april Det var god stemning i finansmarkedene i april, med nye toppnoteringer på flere av de amerikanske børsene. Både S&P500 og Nasdaq satte nye rekorder

Detaljer

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Rapport pr. : BEHOLDNINGSSAMMENDRAG Markedsverdi Andel (%) INNSKUDD / PENGEMARKED 211 188,74 4,11 AKSJER 4 372 872,05 85,19 EGENKAPITALBEVIS 549 314,70 10,70

Detaljer

Markedskommentar. 3. kvartal 2014

Markedskommentar. 3. kvartal 2014 Markedskommentar 3. kvartal Aksjemarkedet Etter en svært sterkt. kvartal, har 3. kvartal vært noe svakere. MSCI World steg var opp,5 prosent dette kvartalet målt i NOK. Oslo Børs nådde all time high i

Detaljer

Norse Forvaltning Månedsrapport

Norse Forvaltning Månedsrapport Global trendanalyse og forvaltning Norse Forvaltning Månedsrapport Verdipapirfondene Norse TrendEn Norse Trend Europa Norse Trend USA FTSE World indeks (Siste år) 620 590 560 530 Europa Stoxx 600 indeks

Detaljer

Makrokommentar. Februar 2019

Makrokommentar. Februar 2019 Makrokommentar Februar 2019 Oppgangen fortsetter Den positive utviklingen i finansmarkedene fortsatte i februar, med god oppgang på mange av verdens børser. Spesielt det kinesiske markedet utmerket seg,

Detaljer

Norse Forvaltning Månedsrapport

Norse Forvaltning Månedsrapport Global trendanalyse og forvaltning Norse Forvaltning Månedsrapport Verdipapirfondene Norse TrendEn Norse Trend Europa Norse Trend Global FTSE World indeks (Siste år) 560 540 520 500 480 460 440 420 400

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2019

Makrokommentar. Mai 2019 Makrokommentar Mai 2019 Fallende markeder i mai Finansmarkedene hadde en svak måned i mai, og aksjemarkedene falt 6-7 prosent både i USA, Europa og Kina. I Italia var børsfallet på over 9 prosent, mens

Detaljer

Makrokommentar. Juli 2017

Makrokommentar. Juli 2017 Makrokommentar Juli 2017 Flere børsrekorder i juli Oslo Børs var en av børsene som steg mest i juli, med en månedlig oppgang på 4,9 prosent og ny toppnotering ved utgangen av måneden. Høyere oljepris og

Detaljer

Markedskommentar. 2. kvartal 2014

Markedskommentar. 2. kvartal 2014 Markedskommentar 2. kvartal 2 1 Aksjemarkedet Etter en svak start på året for aksjer, har andre kvartal vært preget av bred og solid oppgang på verdens børser som på ny har nådd nye toppnoteringer. Dette

Detaljer

Kvartalsrapport for Pensjon 3 kvartal 2017

Kvartalsrapport for Pensjon 3 kvartal 2017 Super avkastning i 3. kvartal Det ble en meget god start på kvartalet for aksjeinvestorer. Oslo Børs i juli steg hele 4,9. Mye av dette kan tilskrives oppgangen i oljeprisen og i sum greie kvartalsrapporter

Detaljer

Norse Forvaltning Månedsrapport

Norse Forvaltning Månedsrapport Global trendanalyse og forvaltning Norse Forvaltning Månedsrapport Verdipapirfondene Norse TrendEn Norse Trend Europa Norse Trend USA FTSE World indeks (Siste år) 620 590 560 530 Europa Stoxx 600 indeks

Detaljer

Makrokommentar. Mars 2016

Makrokommentar. Mars 2016 Makrokommentar Mars 2016 God stemning i mars 2 Mars var en god måned i de internasjonale finansmarkedene, og markedsvolatiliteten falt tilbake fra de høye nivåene i januar og februar. Oslo Børs hadde en

Detaljer

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Rapport pr. : BEHOLDNINGSSAMMENDRAG Markedsverdi Andel (%) INNSKUDD / PENGEMARKED 563 174,43 11,45 AKSJER 3 811 748,97 77,53 EGENKAPITALBEVIS 541 489,25 11,01

Detaljer

Makrokommentar. Januar 2015

Makrokommentar. Januar 2015 Makrokommentar Januar 2015 God start på aksjeåret med noen unntak Rentene falt, og aksjene startet året med en oppgang i Norge og i Europa. Unntakene var Hellas, der det greske valgresultatet bidro negativt,

Detaljer

Makrokommentar. August 2016

Makrokommentar. August 2016 Makrokommentar August 2016 Aksjer opp i august Aksjemarkedene har kommet tilbake og vel så det etter britenes «nei til EU» i slutten av juni. I august var børsavkastningen flat eller positiv i de fleste

Detaljer

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Rapport pr. : BEHOLDNINGSSAMMENDRAG Markedsverdi Andel (%) INNSKUDD / PENGEMARKED 236 745,14 4,92 AKSJER 3 723 298,84 77,31 EGENKAPITALBEVIS 855 907,25 17,77

Detaljer

Makrokommentar. Mars 2019

Makrokommentar. Mars 2019 Makrokommentar Mars 2019 «Brexit» utsettes Etter to måneder med sterk oppgang i aksjemarkedene verden over, var det i mars noe roligere markeder. Noen unntak fra dette var India og Kina, hvor aksjer steg

Detaljer

Makrokommentar. Juli 2019

Makrokommentar. Juli 2019 Makrokommentar Juli 2019 Relativt flatt i juli 2 Alt i alt var det forholdsvis flatt i de globale aksjemarkedene i juli, men som alltid med betydelige regionale forskjeller. I Mexico, India og Sør-Korea

Detaljer

Makrokommentar. November 2017

Makrokommentar. November 2017 Makrokommentar November 2017 Amerikanske aksjer videre opp Aksjeoppgangen fortsatte i USA i november, og det var nye toppnoteringer på de amerikanske børsene. Forventninger til lavere skatter, bedre lønnsomhet

Detaljer

Årsrapport 2017 Verdipapirfond forvaltet av Norse Forvaltning AS

Årsrapport 2017 Verdipapirfond forvaltet av Norse Forvaltning AS Årsrapport 2017 Verdipapirfond forvaltet av Norse Forvaltning AS Andelseierrapport for Trend fondene 2017 MARKEDSUTVIKLING 2017 2017 var et sterkt år for verdens finansmarkeder, godt hjulpet av lave renter,

Detaljer

Makrokommentar. November 2014

Makrokommentar. November 2014 Makrokommentar November 2014 Blandet utvikling i november Oslo Børs var over tre prosent ned i november på grunn av fallende oljepris, mens amerikanske børser nådde nye all time highs sist måned. Stimulans

Detaljer

Makrokommentar. Juni 2018

Makrokommentar. Juni 2018 Makrokommentar Juni 2018 Handelskrig er hovedtema 2 Handelspolitiske spenninger mellom USA og en rekke andre land er fortsatt et viktig tema, og frykt for handelskrig tynget aksjemarkedene i juni. Spesielt

Detaljer

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Rapport pr. : BEHOLDNINGSSAMMENDRAG Markedsverdi Andel (%) INNSKUDD / PENGEMARKED 317 792,87 6,14 AKSJER 4 356 926,45 84,16 EGENKAPITALBEVIS 502 153,60 9,70 TOTALT

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2015

Makrokommentar. Mai 2015 Makrokommentar Mai 2015 Relativt flatt i mai Verdens aksjemarkeder hadde en relativt flat utvikling på aggregert basis, til tross for at flere markeder beveget seg mye i mai. Innen fremvoksende økonomier

Detaljer

Makrokommentar. Desember 2018

Makrokommentar. Desember 2018 Makrokommentar Desember 2018 Ingen julefred i finansmarkedene 2 Det ble en trist avslutning på aksjeåret 2018, og fall på mellom 5 og 10 prosent var normalen i desember. Den japanske Nikkei-indeksen falt

Detaljer

Markedsrapport. 1. kvartal 2012. P. Date

Markedsrapport. 1. kvartal 2012. P. Date Markedsrapport 1. kvartal 212 P. Date Aksjemarkedet Man har, etter et svakt 2, vært vitne til en oppgang i aksjemarkedene i første kvartal i 212. Sterkere tiltro til verdensøkonomien har økt risikovilligheten

Detaljer

Makrokommentar. Juni 2019

Makrokommentar. Juni 2019 Makrokommentar Juni 2019 Markedsoppgang i juni 2 Etter en litt trist mai måned, var det god oppgang i de fleste aksjemarkeder i juni, med USA i førersetet. Oppgangen på de amerikanske børsene var på rundt

Detaljer

Makrokommentar. Oktober 2016

Makrokommentar. Oktober 2016 Makrokommentar Oktober 2016 Blandete markeder i oktober Oslo Børs hadde en god utvikling i oktober, med en oppgang på drøye 2 prosent. Internasjonalt var bildet noe blandet - i Kina og Japan var Shanghai-

Detaljer

Makrokommentar. Oktober 2014

Makrokommentar. Oktober 2014 Makrokommentar Oktober 2014 Turbulent oktober Finansmarkedene hadde en svak utvikling i oktober, og spesielt Oslo Børs falt mye i første del av måneden. Fallet i oljeprisen bidro i stor grad til den norske

Detaljer

Makrokommentar. August 2019

Makrokommentar. August 2019 Makrokommentar August 2019 Svake august-markeder Det ble en dårlig start på måneden da det 1. august, via Twitter, kom nyheter om eskalering av handelskrigen mellom USA og Kina. Markedsvolatiliteten økte,

Detaljer

Makrokommentar. Mars 2018

Makrokommentar. Mars 2018 Makrokommentar Mars 2018 Handelskrig truer finansmarkedene I likhet med februar var mars preget av aksjefall og høy markedsvolatilitet. Denne måneden har det vært utviklingen i retning av handelskrig mellom

Detaljer

Makrokommentar. September 2016

Makrokommentar. September 2016 Makrokommentar September 2016 Markedsuro i september Aksjemarkedene hadde i sum en tilnærmet flat utvikling i september, til tross for perioder med markedsuro. Aktørene i finansmarkedet etterlyser flere

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2017

Makrokommentar. Mai 2017 Makrokommentar Mai 2017 Nok en god måned i aksjemarkedet 2 De globale aksjemarkedene hadde også i mai en positiv utvikling, riktignok med enkelte geografiske forskjeller. Blant indeksene som steg mest

Detaljer

Makrokommentar. August 2018

Makrokommentar. August 2018 Makrokommentar August 2018 Blandete markeder i august Mens amerikanske aksjer steg i august hadde de europeiske aksjemarkedene en dårlig måned. Spesielt i Italia var det betydelige utslag, og totalindeksen

Detaljer

Makrokommentar. Februar 2017

Makrokommentar. Februar 2017 Makrokommentar Februar 2017 Positive markeder i februar Aksjer hadde i hovedsak en god utvikling i februar, med oppgang både for utviklede og fremvoksende økonomier. Et unntak var Oslo Børs, som falt 0,4

Detaljer

Makrokommentar. November 2016

Makrokommentar. November 2016 Makrokommentar November 2016 Store markedsbevegelser etter valget i USA Finansmarkedene ble overrasket over at Donald Trump vant det amerikanske presidentvalget, og det var store markedsreaksjoner da valgresultatet

Detaljer

Norse Forvaltning Månedsrapport

Norse Forvaltning Månedsrapport Global trendanalyse og forvaltning Norse Forvaltning Månedsrapport Verdipapirfondene Norse TrendEn Norse Trend Europa Norse Trend USA FTSE World indeks (Siste år) 620 590 560 530 Europa Stoxx 600 indeks

Detaljer

Makrokommentar. Mars 2017

Makrokommentar. Mars 2017 Makrokommentar Mars 2017 Marsoppgang i Europa Økonomiske nøkkeltall som har kommet hittil i 2017 har i stor grad overrasket positivt og bidratt til god stemning i finansmarkedene. Spesielt har det vært

Detaljer

Makrokommentar. Januar 2018

Makrokommentar. Januar 2018 Makrokommentar Januar 2018 Januaroppgang i år også Aksjemarkeder verden over ga god avkastning i årets første måned, og særlig blant de fremvoksende økonomiene var det flere markeder som gjorde det bra.

Detaljer

Markedsrapport. 1. kvartal 2011. P. Date

Markedsrapport. 1. kvartal 2011. P. Date Markedsrapport 1. kvartal 20 Aksjemarkedet Til tross for en turbulent start på 20, hvor jordskjelvet i Japan og den politiske uroen i Nord- Afrika og midtøsten har preget nyhetsbildet, så har verdens aksjemarkeder

Detaljer

Norse Forvaltning Månedsrapport

Norse Forvaltning Månedsrapport Global trendanalyse og forvaltning Norse Forvaltning Månedsrapport Verdipapirfondene Norse TrendEn Norse Trend Europa Norse Trend Global FTSE World indeks (Siste år) 520 500 480 460 440 420 400 Europa

Detaljer

Markedskommentar P. 1 Dato 14.09.2012

Markedskommentar P. 1 Dato 14.09.2012 Markedskommentar P. 1 Dato 14.9.212 Aksjemarkedet Det siste kvartalet har det det franske og greske valget, i tillegg til den spanske banksektoren, stått i fokus. 2. kvartal har vært en turbulent periode

Detaljer

Norse Forvaltning Månedsrapport

Norse Forvaltning Månedsrapport Global trendanalyse og forvaltning Norse Forvaltning Månedsrapport Verdipapirfondene Norse TrendEn Norse Trend Europa Norse Trend USA FTSE World indeks (Siste år) 620 580 540 500 Europa Stoxx 600 indeks

Detaljer

Makrokommentar. November 2018

Makrokommentar. November 2018 Makrokommentar November 2018 Blandete novembermarkeder 2 November var i likhet med oktober en måned med store svingninger i finansmarkedene, og temaene er stadig politisk usikkerhet, handelskrig og svakere

Detaljer

Makrokommentar. Oktober 2017

Makrokommentar. Oktober 2017 Makrokommentar Oktober 2017 Nye børsrekorder i oktober Oktober ble innledet med folkeavstemningen i Catalonia, der katalanerne stemte for uavhengighet. Den tilspissete situasjonen mellom Catalonia og Spania

Detaljer

Makrokommentar. Mars 2015

Makrokommentar. Mars 2015 Makrokommentar Mars 2015 QE i gang i Europa I mars startet den europeiske sentralbanken sitt program for kjøp av medlemslandenes statsobligasjoner, såkalte kvantitative lettelser (QE). Det har bidratt

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2018

Makrokommentar. Mai 2018 Makrokommentar Mai 2018 Italiensk uro preget markedene i mai Den politiske uroen i Italia påvirket de europeiske finansmarkedene negativt i mai, og det italienske aksjemarkedet falt hele 9 prosent i løpet

Detaljer

Månedsrapport for sparing og investering Desember 2017

Månedsrapport for sparing og investering Desember 2017 Sterk avslutning på året Det internasjonale aksjemarkedet svingte frem om tilbake gjennom desember og mye handlet om signaler rundt den mye omtale skattereformen i USA. Detaljene ble kjent i midten av

Detaljer

Makrokommentar. September 2018

Makrokommentar. September 2018 Makrokommentar September 2018 Septemberoppgang på Oslo Børs Oslo Børs hadde en god utvikling i september og steg 3,5 prosent, ikke minst takket være oljeprisen som økte fra 77 til 83 USD pr. fat i løpet

Detaljer

Makrokommentar. Januar 2019

Makrokommentar. Januar 2019 Makrokommentar Januar 2019 Januaroppgang i 2019 2 Det ble en frisk start på aksjeåret 2019, med god oppgang på børsene verden over. Spesielt var det amerikanske markedet sterkt, med mellom 7 og 10 prosent

Detaljer

Markedskommentar. 1. kvartal 2014

Markedskommentar. 1. kvartal 2014 Markedskommentar. kvartal des. jan. jan. jan. jan. feb. feb. feb. feb. mar. mar. mar. mar. Aksjemarkedet Utviklingen i aksjemarkedene har vært relativt flat dersom man ser. tertial under ett. Oslo Børs

Detaljer

Makrokommentar. Desember 2016

Makrokommentar. Desember 2016 Makrokommentar Desember 2016 God måned i aksjemarkedet Desember var en god måned i de fleste aksjemarkeder, og i Europa var flere av de brede aksjeindeksene opp 7-8 prosent. Også i USA og i Japan ga markedene

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2016

Makrokommentar. Mai 2016 Makrokommentar Mai 2016 Norske aksjer opp i mai 2 Oslo Børs hadde også i mai en positiv utvikling, med en oppgang på 1,8 prosent. Oljeprisen fortsatte opp, og Iå ved utgangen av måneden på rundt 50 USD

Detaljer

Markedskommentar P.1 Dato 15.10.2012

Markedskommentar P.1 Dato 15.10.2012 Markedskommentar P. 1 Dato 15.1.2 Aksjemarkedet Aksjemarkedene har steget i 3. kvartal og nyheter fra Euro-sonen har fortsatt å prege bevegelsene i markedene. Siden utgangen av 2. kvartal har frykten for

Detaljer

Makrokommentar. August 2017

Makrokommentar. August 2017 Makrokommentar August 2017 Flatt i aksjemarkedet August var en måned med forholdsvis flat utvikling i aksjemarkedene, men med til dels store forskjeller mellom de ulike regionene. Generelt var Europa og

Detaljer

Makrokommentar. Januar 2017

Makrokommentar. Januar 2017 Makrokommentar Januar 2017 Rolig start på aksjeåret Det var få store bevegelser i finansmarkedene i januar, men aksjer hadde i hovedsak en positiv utvikling. Markedsvolatiliteten, her vist ved den amerikanske

Detaljer

PB Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport juni 2017

PB Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport juni 2017 PB Aktiv Forvaltning Porteføljerapport juni 2017 Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning per 30.06.2017 Markedskommentar for juni De globale aksjemarkedene beveget seg sidelengs i juni og måneden

Detaljer

Markedsuro. Høydepunkter ...

Markedsuro. Høydepunkter ... Utarbeidet av Obligo Investment Management August 2015 Høydepunkter Markedsuro Bekymring knyttet til den økonomiske utviklingen i Kina har den siste tiden preget det globale finansmarkedet. Dette har gitt

Detaljer

PB Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport august 2017

PB Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport august 2017 PB Aktiv Forvaltning Porteføljerapport august 2017 Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning per 31.08.2017 Markedskommentar for august Selskapenes rapportering for andre kvartal ble avsluttet i august

Detaljer

Makrokommentar. September 2017

Makrokommentar. September 2017 Makrokommentar September 2017 Septemberoppgang på Oslo Børs Oslo Børs steg med hele 5,8 prosent i september, godt hjulpet av en oljepris som steg fra 53 til 57 USD per fat. Også i Europa forøvrig var det

Detaljer

Norse Forvaltning Månedsrapport

Norse Forvaltning Månedsrapport Global trendanalyse og forvaltning Norse Forvaltning Månedsrapport Verdipapirfondene Norse TrendEn Norse Trend Europa Norse Trend Global FTSE World indeks (Siste år) 560 540 520 500 480 460 440 420 400

Detaljer

Månedsrapport November 2018 Borea Global Equities

Månedsrapport November 2018 Borea Global Equities Månedsrapport November 2018 Borea Global Equities Månedsrapport Borea Global Equities november 2018 Makrokommentar: Verdens viktigste rente, amerikansk 10-års statsrente, steg betydelig i begynnelsen av

Detaljer

Makrokommentar. Juni 2016

Makrokommentar. Juni 2016 Makrokommentar Juni 2016 Nei til EU i Storbritannia Hele juni var preget av opptakten til og ettervirkningene av folkeavstemningen om Storbritannias medlemskap i EU. Den 23. juni stemte britene for «Brexit»,

Detaljer

Markedskommentar 2014 1

Markedskommentar 2014 1 Markedskommentar jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. Aksjemarkedet Aksjer har levert god avkastning i, og grunnet den kraftige kronesvekkelsen har norske investorer

Detaljer

Makrokommentar. September 2014

Makrokommentar. September 2014 Makrokommentar September 2014 Svake markeder i september Finansmarkedene var også i september preget av geopolitisk uro, og spesielt Emerging Markets hadde en svak utvikling. Oslo Børs holdt seg relativt

Detaljer

Makrokommentar. Oktober 2018

Makrokommentar. Oktober 2018 Makrokommentar Oktober 2018 Rød oktober Oktober var preget av kraftige fall i aksjemarkedene, og normalen denne måneden var en nedgang på mellom 5 og 10 prosent. I flere fremvoksende økonomier falt aksjekursene

Detaljer

Markedsrapport. 4. kvartal 2011. P. Date

Markedsrapport. 4. kvartal 2011. P. Date Markedsrapport 4. kvartal 20 P. Date Aksjemarkedet 20 var stort sett et svakt år på verdens børser. Foruten en svak oppgang i USA, falt de sentrale aksjemarkedene i resten av verden. Målt i NOK var det

Detaljer

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK Aksjemarkedet var preget av uro knyttet til gjeldskrisen i PIIGS-landene. Dette ga seg spesielt utslag i avkastningen i aksjemarkedene i. kvartal, etter at gjeldssituasjonen i Hellas ble avdekket. I tillegg

Detaljer

Makrokommentar. April 2018

Makrokommentar. April 2018 Makrokommentar April 2018 April-oppgang på Oslo Børs I første del av april var det fortsatt fokus på mulig handelskrig mellom USA og Kina, men mot slutten av måneden avtok bekymringene noe. Det fremstår

Detaljer

Makrokommentar. September 2015

Makrokommentar. September 2015 Makrokommentar September 2015 Volatil start på høsten Uroen i finansmarkedene fortsatte inn i september, og aksjer falt gjennom måneden. Volatiliteten, her målt ved den amerikanske VIXindeksen, holdt seg

Detaljer

Makrokommentar. August 2015

Makrokommentar. August 2015 Makrokommentar August 2015 Store bevegelser i finansmarkedene Det kinesiske aksjemarkedet falt videre i august og dro med seg resten av verdens børser. Råvaremarkedene har falt tilsvarende, og volatiliteten

Detaljer

Månedsrapport Borea Rente november 2018

Månedsrapport Borea Rente november 2018 Månedsrapport Borea Rente November 2018 Månedsrapport Borea Rente november 2018 Makrokommentar: Verdens viktigste rente, amerikansk 10-års statsrente, steg betydelig i begynnelsen av oktober og var ifølge

Detaljer

Nordea Private Banking Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport januar 2017

Nordea Private Banking Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport januar 2017 Nordea Private Banking Aktiv Forvaltning Porteføljerapport januar 2017 Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning per 31.01.2017 Markedskommentar for januar Aksjemarkedsoppgangen fra slutten av 2016

Detaljer

Norse Forvaltning Månedsrapport

Norse Forvaltning Månedsrapport Global trendanalyse og forvaltning Norse Forvaltning Månedsrapport Verdipapirfondene Norse TrendEn Norse Trend Europa Norse Trend Global FTSE World indeks (Siste år) 540 520 500 480 460 440 420 400 Europa

Detaljer

Norse Forvaltning Månedsrapport

Norse Forvaltning Månedsrapport Global trendanalyse og forvaltning Norse Forvaltning Månedsrapport Verdipapirfondene Norse TrendEn Norse Trend Europa Norse Trend Global FTSE World indeks (Siste år) 520 500 480 460 440 420 400 Europa

Detaljer

Makrokommentar. April 2015

Makrokommentar. April 2015 Makrokommentar April 2015 Aksjer opp i april April var en god måned for aksjer, med positiv utvikling for de fleste store børsene. Fremvoksende økonomier har gjort det spesielt bra, og særlig kinesiske

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport april 2017

SKAGEN Avkastning Statusrapport april 2017 SKAGEN Avkastning Statusrapport april 2017 Et lettelsens sukk i Europa I april hadde SKAGEN Avkastning en månedsavkastning på 0,35 prosent, mens referanseindeksen var omtrent uendret. Det var kursgevinster

Detaljer

Makrokommentar. Februar 2016

Makrokommentar. Februar 2016 Makrokommentar Februar 2016 Volatilt også i februar 2 Stemningen i de internasjonale finansmarkedene ble betydelig bedre mot slutten av februar, selv om markedsvolatiliteten holdt seg på høye nivåer. Første

Detaljer

Månedsrapport Borea-fondene mai 2019

Månedsrapport Borea-fondene mai 2019 Månedsrapport Borea-fondene Mai 2019 Månedsrapport Borea-fondene mai 2019 MAKROKOMMENTAR Etter en svært god start på året i de fleste markeder, ble mai preget av sell in May and go away, et kjent utrykk

Detaljer

Makrokommentar. Januar 2016

Makrokommentar. Januar 2016 Makrokommentar Januar 2016 Svak åpning på børsåret 2 Det nye året startet med mye turbulens og dårlig stemning i finansmarkedene. Igjen var det uro omkring den økonomiske situasjonen i Kina og fallende

Detaljer

Månedsrapport Borea Høyrente november 2018

Månedsrapport Borea Høyrente november 2018 Månedsrapport Borea Høyrente November 2018 Makrokommentar: Verdens viktigste rente, amerikansk 10-års statsrente, steg betydelig i begynnelsen av oktober og var ifølge mange økonomer den utløsende faktoren

Detaljer