Ulik forståelse av helse, sykdom og behandling

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ulik forståelse av helse, sykdom og behandling"

Transkript

1 Ulik forståelse av helse, sykdom og behandling Innføring i migrasjon og helse Karin Harsløf Hjelde, forsker I, NAKMI E-post:

2 Pasientrettigheter vs praksis Loven: Rett til likeverdige helsetjenester for ALLE Praksis: Ulik tilgang til helsetjenester Ulik bruk av og forventninger til helsetjenester Identisk behandling kan gi redusert utbytte 2

3 Kompetanse i møtet med innvandrerpasienter Migrasjon og migranter Sammenhengen migrasjon og helse At det er ulike forståelser av helse, sykdom og behandling Interkulturell kommunikasjon 3

4 Migrasjon og migranter Internasjonal migrasjon tvungen / frivillig Globalt, urgammelt fenomen Definisjon migrant: født i utlandet av to utenlandsk-fødte foreldre I Norge: over / ca 14 % I Oslo området: ca 27 % 4

5

6

7 Aldersfordeling i befolkningen Underrepresentert i aldersgruppen 50+ Overrepresentert i aldersgruppen Kilde: SSB, SA 119

8 Innvandring til Norge: Overblikk De ti største 1. Polen 2. Sverige 3. Pakistan 4. Somalia 5. Irak 6. Tyskland 7. Litauen 8. Vietnam 9. Danmark 10. Iran Referanse:

9 Ulik forståelse av helse, sykdom og behandling Et medisinsk-antropologisk perspektiv Karin Harsløf Hjelde, forsker I, NAKMI E-post:

10 Definisjoner Antropologi: Læren om mennesket -> sammenligning av samfunn og kultur, ser på likheter og forskjeller ut fra en helhetlig tilnærming Kultur -> et begrep: på idé-planet, abstrakt, skapes, vedlikeholdes og endres i samhandling Medisinsk antropologi: sammenligning av sykdoms-forståelse og behandling 10

11 Medisinsk-antropologisk teori om sykdomsatferd (Kleinman 1980) Universelt i alle samfunn består helseomsorgssystemet av tre overlappende helsesektorer: Den private sektor (lekmann / familien) Den folkelige sektor (folkelige spesialister) Den profesjonelle sektor (offentlig autorisert helsepersonell - biomedisin) 11

12 I møtet mellom pasient og helsepersonell Ulike forklaringsmodeller (Kleinman 1980) (årsak, forløp, behandling og prognose) Begrepsparret illness / disease (subjektiv lidelse / objektiv sykdom) 12

13 Mål og middel: Konsekvenser for helsearbeid Likeverdige helsetjenester Mål: Middel: 1. Forstå at også egen forståelse og uttrykksmåte er sosiokulturelt lært 2. Forstå hva migrasjonsprosessen innebærer Kunnskap om sosialisering og samfunn Kunnskap om migrasjonsprosesser Begreper, bevissthet og sensitivitet 13

14 Advarsel! Fokus på én minoritets helseforståelse kan Understøtte allerede etablerte, ubrukelige generaliseringer og stereotypier Enkeltindividet mistes av syne Ulikheter og nyanser blir borte Kan føre til økt avstand mellom pasient og helsehjelper (oss/dem - vanskelig pasient ) 14

15

16 Konsekvenser for behandling - Somaliske begreper om psykisk sykdom og behandling som eksempel Karin H. Hjelde, forsker I, NAKMI E-post:

17 Målsetting og metode Somalieres begrep om psykisk helse Mål: Få kunnskap om somalieres forståelse av psykisk helse, sykdom og behandling, om opplevelser av møte med norsk helsevesenet samt hva slags hjelp somaliere ønsker Metode: Intervju, deltakende observasjon og gruppediskusjoner i Oslo og Helsingfors 17

18 Kontekst for forståelse i eksil En folkegruppe somali, med felles somalisk språk og sunni muslimsk tro > i Norge Tradisjonelt et nomadefolk på Afrikas horn, mange ser seg som arabere som nedstammer fra profeten Muhameds tid i patrilineære klaner Sterk, muntlig tradisjon - skriftspråk første gang innført i 1972, latinske bokstaver Kolonialisert fra 1880(Storbritannia N og Italia S) til 1960 Sosialistisk republikk, diktator Siad Barre fra 1969 Borgerkrig fra 1988, ingen stat, kaos og stor nød nytt håp Mange traumatisert/->retraumatiserte/->diskriminert 18

19 Kontekst for forståelse av psykisk helse Kompleksitet basert historisk / geografisk Tradisjonell somalisk medisin (tro og urter) Transisjonell medisin apotekervarer Moderne vestlig medisin mest i urbane områder; små offentlige Primary Health Care klinikker (fra 1970-tallet) finansiert av Vestlige NGO er, og private PHC-klinikker nå lite Psykiatri - i Somalia: Ett hospital (Berbera) + to sykehusavdelinger (Mogadishu og Hargeisa) 19

20 Sykdomsatferd Sosiale dimensjoner på tre måter: Beslutningen tas i familien / slekten En syk person får råd fra hundrede Nærstående følger til helsehjelpen Sosial relasjon til helsehjelper Vi somaliere går ikke til fremmede og søker hjelp og vi går aldri alene 20

21 Psykisk helseforståelse Psykisk helse og sykdom nært knyttet til tro, religion og Gud - og til ånder / Jinn Derfor: behandling å resitere fra Koranen Psykisk lidelse: forstås tradisjonelt ikke som medisin, men som religion TABU, skjules, forties - i Somalia og eksil 21

22 Psykisk helseforståelse i eksil Somaliere: Begreper om depresjon og stress ukjent i Somalia, (var i det hele mye friskere i Somalia) Ser psykisk helse som svært viktig, mange lider Problemer med forhold til norsk system lege, sosialkontor, NAV, politi Endrede roller i familien / skilsmisser Splitting av det viktigste sosiale nettverk 22

23 Psykiske problemer i eksil Stor hyppighet av psykiske lidelser (Fafo rap.) Mange, særlig menn, får Buufis Et syndrom: alene, mann uten arbeid, kan ikke forsørge sin familie; sint, aggressiv og trist. Mange kvinner får welwel i diaspora Store byrder, ansvar og stress, bekymret og redd Ingen sammenheng med PTSD tross stor andel med traumatiske opplevelser bak seg 23

24 Konsekvenser for hjelp i eksil Sentralt å være omgitt av nære personer som bryr seg om en, som man kan stole på Helsehjelp med respekt / som inngir tillit: Lav terskel, Fleksibilitet, Interkulturell kompetanse, Evt. samarbeid med pårørende / slekt og/eller religiøs/medisinsk kompetanse 24

Forord. Torunn Janbu President

Forord. Torunn Janbu President Forord Det norske samfunnet og befolkningen er gjennom globalisering og innvandring fra ulike deler av verden og nye ekteskapsmønstre blitt stadig mer sammensatt og mangfoldig. Selv om mye også er likt

Detaljer

Psykisk helse i et flerkulturelt samfunn

Psykisk helse i et flerkulturelt samfunn Psykisk helse i et flerkulturelt samfunn Psykisk helse i et flerkulturelt samfunn Utvalget har bestått av: Guro Fjellanger, (utvalgsleder) selvst. næringsdrivende, politiker Arild Aambø, lege, nestleder

Detaljer

Et sensitivt barnevern. Om ikke-vestlig foreldres opplevelse og erfaring med barneverntjenesten. Masteroppgave i sosialt arbeid

Et sensitivt barnevern. Om ikke-vestlig foreldres opplevelse og erfaring med barneverntjenesten. Masteroppgave i sosialt arbeid Om ikke-vestlig foreldres opplevelse og erfaring med barneverntjenesten Masteroppgave i sosialt arbeid Marie Florence Moufack Trondheim, desember 2010 NTNU Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskap

Detaljer

Somaliere i Norge noen utfordringer...

Somaliere i Norge noen utfordringer... Somaliere i Norge noen utfordringer... I en slik kort oversikt som kommer nedenfor er det selvfølgelig umulig å yte et folk og en nasjon rettferdighet. Vi gir en liten smakebit på landet Somalia og folket

Detaljer

ILLUSTRASJONSFOTO: COLOURBOX. Vi er på rett vei. Tall og fakta om integreringen i Norge

ILLUSTRASJONSFOTO: COLOURBOX. Vi er på rett vei. Tall og fakta om integreringen i Norge ILLUSTRASJONSFOTO: COLOURBOX Vi er på rett vei Tall og fakta om integreringen i Norge Arbeidsliv Sysselsettingen er høyere i Norge enn i de fleste andre europeiske land, både blant innvandrere og i hele

Detaljer

Jeg vet ikke hva jeg er verdt.

Jeg vet ikke hva jeg er verdt. Jeg vet ikke hva jeg er verdt. En kvalitativ studie av eldre innvandrermenns opplevelse av helse Prosjektemne for studenter ved Tverrfaglige kjønnsstudier Universitetet i Oslo Vår 2010 Oda Stormo, Regina

Detaljer

Jon Horgen Friberg. Hva skjer med beboere som forlater asylmottak uten å oppgi ny adresse? Etiske og metodiske utfordringer ved en utredning

Jon Horgen Friberg. Hva skjer med beboere som forlater asylmottak uten å oppgi ny adresse? Etiske og metodiske utfordringer ved en utredning Jon Horgen Friberg Hva skjer med beboere som forlater asylmottak uten å oppgi ny adresse? Etiske og metodiske utfordringer ved en utredning Jon Horgen Friberg Hva skjer med beboere som forlater asylmottak

Detaljer

På tvers av landegrenser. Arbeid mot tvangsekteskap og kjønns lemlestelse ved fire norske utenriksstasjoner

På tvers av landegrenser. Arbeid mot tvangsekteskap og kjønns lemlestelse ved fire norske utenriksstasjoner På tvers av landegrenser Arbeid mot tvangsekteskap og kjønns lemlestelse ved fire norske utenriksstasjoner På tvers av landegrenser Arbeid mot tvangsekteskap og kjønnslemlestelse ved fire norske utenriksstasjoner

Detaljer

Linedansen mellom to kulturer

Linedansen mellom to kulturer Linedansen mellom to kulturer - Hvordan kan en oppvekst i to kulturer påvirke minoritetsungdommers opplevelse av egen identitet? Navnit Kaur Pahil Masteroppgave i Pedagogikk Allmenn Studieretning Det utdanningsvitenskaplige

Detaljer

- Et fullverdig liv. Rus og psykisk helse bedre hjelp til de sykeste

- Et fullverdig liv. Rus og psykisk helse bedre hjelp til de sykeste - Et fullverdig liv Rus og psykisk helse bedre hjelp til de sykeste Forord Den norske legeforening arbeider kontinuerlig med fagutvikling. I perioden 2013-2015 har Legeforeningen bl.a. valgt å fokusere

Detaljer

«Alt var forskjellig i Norge»

«Alt var forskjellig i Norge» «Alt var forskjellig i Norge» Om flyktningers overgang fra hjemlandet til et liv i Norge. Ann Kristin Alseth, Lise Dalby, Aina Lian Flem og Peder Martin Lysestøl Høgskolen i Sør Trøndelag, Program for

Detaljer

Som natt og dag? - Om forskjeller i forståelse mellom misfornøyde brukere og ansatte om bruk av tvang. Reidun Norvoll Tonje Lossius Husum

Som natt og dag? - Om forskjeller i forståelse mellom misfornøyde brukere og ansatte om bruk av tvang. Reidun Norvoll Tonje Lossius Husum Som natt og dag? - Om forskjeller i forståelse mellom misfornøyde brukere og ansatte om bruk av tvang av Reidun Norvoll Tonje Lossius Husum AFI-notat 9/2011 ARBEIDSFORSKNINGSINSTITUTTETS NOTATSERIE THE

Detaljer

Som natt og dag? - Om forskjeller i forståelse mellom misfornøyde brukere og ansatte om bruk av tvang. Reidun Norvoll Tonje Lossius Husum

Som natt og dag? - Om forskjeller i forståelse mellom misfornøyde brukere og ansatte om bruk av tvang. Reidun Norvoll Tonje Lossius Husum Som natt og dag? - Om forskjeller i forståelse mellom misfornøyde brukere og ansatte om bruk av tvang av Reidun Norvoll Tonje Lossius Husum AFI-notat 9/2011 ARBEIDSFORSKNINGSINSTITUTTETS NOTATSERIE THE

Detaljer

Regional strategi for pasient- og pårørendeopplæring 2013-2016

Regional strategi for pasient- og pårørendeopplæring 2013-2016 Regional strategi for pasient- og pårørendeopplæring 2013-2016 Vedtatt 20. juni 2013 Kvalitet og pasientsikkerhet i behandlingen er avhengig av god opplæring. Innhold 1. Innledning strategiske forutsetninger...

Detaljer

DE KRISTNE. Frihet og trygghet for alle. De Kristnes prinsipprogram 2013-2017. DE KRISTNE De Kristnes prinsipprogram 1

DE KRISTNE. Frihet og trygghet for alle. De Kristnes prinsipprogram 2013-2017. DE KRISTNE De Kristnes prinsipprogram 1 Frihet og trygghet for alle. De Kristnes prinsipprogram 2013-2017 De Kristnes prinsipprogram 1 Innhold De Kristne skal bygge et samfunn som er fritt og trygt for alle, uansett hvem man er eller hvor man

Detaljer

HELSEFREMMENDE ARBEID SOM DET LILLE EKSTRA

HELSEFREMMENDE ARBEID SOM DET LILLE EKSTRA HELSEFREMMENDE ARBEID SOM DET LILLE EKSTRA En kvalitativ studie av hva helsefremmende arbeid betyr for helsesøstre. Hovedfagsoppgave i helsefag hovedfag Spesialfag: Helsepsykologi/Helsefremmende arbeid

Detaljer

Et inkluderende språk

Et inkluderende språk Et inkluderende språk Et inkluderende språk Et inkluderende samfunn, forutsetter et inkluderende språk. Ordvalg har betydning for den som omtales, men det påvirker også folks holdninger. I sin ytterste

Detaljer

Reise seg. Som eingong langt tilbake i urtida, kravlar Eg meg opp på jorda att, først på hender og kne Så står eg på eigne føter og kan gå!

Reise seg. Som eingong langt tilbake i urtida, kravlar Eg meg opp på jorda att, først på hender og kne Så står eg på eigne føter og kan gå! Reise seg Den som aldri har lege oppskrubba i utforbakkar, Aldri har halta med gips rundt ankelen, aldri har falle for smil frå lepper som løynde hoggtenner og blitt oppgnaga nær inntil døden aldri har

Detaljer

Hvorfor kommer de ikke? Minoritetsspråklige foreldres erfaringer med hjem skole-samarbeid Tone Evensen

Hvorfor kommer de ikke? Minoritetsspråklige foreldres erfaringer med hjem skole-samarbeid Tone Evensen Hvorfor kommer de ikke? Minoritetsspråklige foreldres erfaringer med hjem skole-samarbeid Tone Evensen Innledning Både internasjonal og nyere norsk forskning mener å kunne vise at foreldrenes involvering

Detaljer

Bent Høies tale til Høyres landsmøte 2012. NORGE 2030, HVOR VIL VI?

Bent Høies tale til Høyres landsmøte 2012. NORGE 2030, HVOR VIL VI? Bent Høies tale til Høyres landsmøte 2012. NORGE 2030, HVOR VIL VI? Kjære landsmøte! Et av barna som ble født i mars i år ble innbygger nummer 5 millioner. Når dette barnet blir 18 år i 2030 har vi trolig

Detaljer

Sett fra et brukerog fagperspektiv. Ressurshefte. Alternativer til tvang I. Nasjonalt senter for erfarings kompetanse innen psykisk helse

Sett fra et brukerog fagperspektiv. Ressurshefte. Alternativer til tvang I. Nasjonalt senter for erfarings kompetanse innen psykisk helse Nasjonalt senter for erfarings kompetanse innen psykisk helse Alternativer til tvang I Sett fra et brukerog fagperspektiv Ressurshefte Dagfinn Bjørgen, Aina Storvold, Reidun Norvoll og Tonje Lossius Husum

Detaljer

St.meld. nr. 12 (2008 2009)

St.meld. nr. 12 (2008 2009) St.meld. nr. 12 (2008 2009) Om en sammenhengende svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg 2002-2003 St.meld. nr.? 2 Om innenlands bruk av naturgass mv. Innhold 1 Regjeringens mål... 7 1.1 Innsatsområder

Detaljer

Trude Jægtvik, Stein Kåre Ulvestad, Agnes Brønstad og Hilde Eide. God kommunikasjon. Vg2 helsearbeiderfag. Bokmål

Trude Jægtvik, Stein Kåre Ulvestad, Agnes Brønstad og Hilde Eide. God kommunikasjon. Vg2 helsearbeiderfag. Bokmål Trude Jægtvik, Stein Kåre Ulvestad, Agnes Brønstad og Hilde ide God kommunikasjon Vg2 helsearbeiderfag Bokmål 1 Til deg som skal bruke boka! God kommunikasjon er en av fire bøker som sammen dekker programområdet

Detaljer

Flerkulturelle med nyresvikt

Flerkulturelle med nyresvikt Prosjektrapport Flerkulturelle med nyresvikt L a n d s f o r e n i n g e n f o r N y r e p a s i e n t e r o g T r a n s p l a n t e r t e Trykk: Frogner Grafisk AS Opplag: 1000 F O R O R D Det ble søkt

Detaljer

Tåler noen barn mer juling? En kartlegging av hjelpeapparatets håndtering av vold mot barn i minoritetsfamilier

Tåler noen barn mer juling? En kartlegging av hjelpeapparatets håndtering av vold mot barn i minoritetsfamilier Tåler noen barn mer juling? En kartlegging av hjelpeapparatets håndtering av vold mot barn i minoritetsfamilier Rapport Silje Berggrav Januar 2013 Forord «Du ser det ikke før du tror det!» Men hva skal

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for diagnostisering og behandling av voksne med depresjon i primær- og spesialisthelsetjenesten

Nasjonale retningslinjer for diagnostisering og behandling av voksne med depresjon i primær- og spesialisthelsetjenesten IS-1561 Nasjonale retningslinjer Nasjonale retningslinjer for diagnostisering og behandling av voksne med depresjon i primær- og spesialisthelsetjenesten Forord Forekomsten av depressive lidelser i befolkningen

Detaljer

Gamle og nye diasporat

Gamle og nye diasporat Gamle og nye diasporat Den flerkulturelle immaterielle kulturen i Hedmark Tekst: Mustafa Pourbayat Seniorrådgiver, Hedmark fylkeskommune Hva er grunnlaget for at Hedmark betraktes som et flerkulturelt

Detaljer

Hva er viktig for god omsorg?

Hva er viktig for god omsorg? 1 Hva er viktig for god omsorg? En studie av kreftpasienters og sykepleieres oppfatning Hovedfagsoppgave Kirsti Kvåle Bergen, juni 1997 Universitetet i Bergen Det medisinske fakultet Institutt for samfunnsmedisinske

Detaljer

Arbeid og psykisk helse. Fem gode eksempler

Arbeid og psykisk helse. Fem gode eksempler Arbeid og psykisk helse Fem gode eksempler Rapport nr 2/2013 Utgitt: 2013 Utgiver: Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid (NAPHA) Redaksjon: Siri Bjaarstad, Kjetil Orrem og Roald Lund Fleiner

Detaljer

- SJOH PH NFTUSJOH OPUFS TPN HJS HPE LMBOH * GSFNUJEFO TLBM IFMTFOPSHF TQJMMF TBNTUFNU Side 1 t - SJOH PH NFTUSJOH

- SJOH PH NFTUSJOH OPUFS TPN HJS HPE LMBOH * GSFNUJEFO TLBM IFMTFOPSHF TQJMMF TBNTUFNU Side 1 t - SJOH PH NFTUSJOH Side 1 Nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring (NK LMS) er en ledende kompetanseaktør innen feltet pasient- og pårørendeopplæring. Vår hovedoppgave er å understøtte lærings- og mestringsvirksomhet

Detaljer