Innkalling til årsmøte i Arendal misjonskirke 10. mars 2019

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innkalling til årsmøte i Arendal misjonskirke 10. mars 2019"

Transkript

1 Innkalling til årsmøte i Arendal misjonskirke 10. mars 2019 Foto: Alf Talsethagen Årsmøtet blir avholdt i Misjonskirken og starter kl

2 2 Til medlemmer og venner av Arendal misjonskirke Det innkalles med dette til årsmøte Søndag 10. mars 2019 kl Også ikke-medlemmer er hjertelig velkommen, men har ikke stemmerett. Saksliste: Sak 1/19 Konstituering av årsmøtet Sak 2/19 Godkjenning av årsberetninger/årsrapporter for 2018 Sak 3/19 Godkjenning av årsregnskapet for 2018 Sak 4/19 Godkjenning av undergruppenes regnskaper for 2018 Sak 5/19 Budsjett 2019 Sak 6/19 Menighetens misjonsengasjement 2019 Sak 7/19 Sak 8/19 Sak 9/19 Bemanningssituasjonen i Arendal misjonskirke Valg Valg av valgkomité og revisor Sak 10/19 Orienteringer Arendal, 23. februar 2019 Kåre Andersen Eva B. Lieng Bente Treldal Berg Styreleder Styremedlem Styremedlem Hilde Kristin Dahlstrøm Aud Elisabeth Åsheim Erling Hellum Styremedlem Styremedlem Styremedlem Gjermund Igland Pastor

3 3 SAK 1/19 Konstituering av årsmøtet Forslag til vedtak: Årsmøtet 2019 konstitueres som følger: 1. Ordstyrer: Kåre Andersen 2. Ass. ordstyrer: Eva Lieng 3. Sekretær: Erling Hellum 4. Protokollkomité: (To velges blant medlemmene) SAK 2/19 Godkjenning av årsberetningene A. Styrets årsrapport for Arendal misjonskirke 2018 Innledning Årsrapporten er en generell og faktaorientert oppsummering av det arbeidsåret som ligger bak. Mest vekt får den delen av menighetens arbeid som ikke fanges opp i andre årsmeldinger i årsmøtepapirene. For arbeidet i menighetens avdelinger viser vi til den enkelte årsmelding. Gud er med oss Vi er takknemlige for Guds tilstedeværelse gjennom det arbeidet som drives i vår menighet. Gjennom forkynnelse, aktiviteter og mellommenneskelige relasjoner merker vi hans nærvær. Han er også med oss i de mere krevende periodene, og det hjelper. Det er godt å ha en Gud som bærer oss når vi trenger det, og som går tett ved siden vår til enhver tid. Aktiviteter og arrangementer Det er nå blitt fast tradisjon at Arendal Misjonskirke er samlingspunkt for en felleskirkelig bønneuke i januar, hvor Håkon Fagervik har undervist og inspirert. Når det gjelder andre besøk i menigheten vil vi spesielt nevne at vi i april hadde taleserien Si ikke at du er ung. I tillegg til egne krefter, hadde vi tre unge forkynnere under 25 år, som er knyttet til Misjonskirken Norge. De tre var Marius Hodne, Martine Akselsen og Markus Kvavik. Ragnhild og Arvid Pettersen er blitt faste gjester i Arendal Misjonskirke og besøkte oss søndag 4 november. I tillegg til gudstjenesten var det egen konsert om kvelden. Onsdag 15. november hadde Egil Svartdahl sitt årlige seminar i misjonskirken. Tema denne gang var: Hellig hverdag.

4 4 Generalsekretær Øyvind Haraldseid var gjestetaler da vi i november markerte at Misjonskirken på Myra er 10 år gammel. Vi ser også at julegrantenning, juletrefest og Mission Kids appellerer til mange av de som bor på Myra og områdene rundt. Styret håper vi kan opprettholde dette. Det nye styret har et ønske om mer involvering av de unge voksne i menigheten. Det ble bl.a. gjennomført en sammenkomst hjemme hos pastorparet, hvor de i alderen 20 til 35 kom opp med en rekke forslag til tiltak de mener vil bidra til å gjøre menigheten attraktiv for nye generasjoner. Styret informerte om forslagene i menighetsmøtet i november, og ønsker å følge opp med konkrete tiltak utover i Høsten 2018 ble menighetens forbønnstjeneste reorganisert, med Aud Aasheim og Christine Andersen som ansvarlige. En rekke medarbeidere har meldt seg til denne tjenesten. Turid Nyli har påtatt seg et spesielt ansvar for smågruppene i menigheten. Vi har ca. 15 grupper i funksjon, og Turid har besøkt de fleste av dem. Det er et sterkt ønske fra styret om revitalisering av smågruppearbeidet. Vi ønsker at alle som vil, skal ha tilbud om å delta i en gruppe. Dette er en svært viktig del av menighetens liv, og en mulighet til å inkludere nye mennesker. Styret opplever at vi står ved et generasjonsskifte i forhold til hva medlemmene ønsker å bruke sin tid på i forhold til menighetsrelaterte oppgaver. Mange sier de opplever at tidsklemma i dagliglivet gjør det krevende å bruke mye tid på aktiviteter, dugnader mv. Styret har fått beskjed om at ildsjelene bak loppemarkedet og julemessa ikke ønsker å fortsette disse aktivitetene i sin nåværende form, og at det har vist seg vanskelig med rekruttering av nye. Styret har oppfordret menigheten til å ta initiativ til andre aktiviteter som kan genere inntekter, men som samtidig oppleves givende og lystbetonte å stå i. Menigheten markerte i november at vi har vært 10 år i vårt nye bygg på Myra. Generalsekretær Øyvind Haraldseid talte om å kaste garnet på den andre siden. Det betyr at vi må være villige til evaluering og endring. Kanskje skal ikke alle dagens aktiviteter opprettholdes, og formene må muligens se noe annerledes ut i fremtiden. Vi ønsker å gjøre Jesus tydelig for nye generasjoner, og nye grupper, vi ønsker vekst til den enkelte og vi ønsker nye inn i fellesskapet vårt slik at de blir kjent med Jesus. Økonomi Regnskapstallene viser at gaveinntektene (faste gaver, vipps og kollekter) i 2018 lå på samme nivå som i Vi hadde budsjettert med en større økning og landet derfor drøye kr ,- under budsjett. Men i og med at vi fikk en god julegave, samt at momsrefusjon, tilbakebetalt kirkeskatt og leieinntektene var større enn budsjettert, fikk vi et overskudd i 2018 på drøye kr ,-. Dette hadde også sammenheng med at vi klarte å redusere en del kostnader.

5 5 Det ble i 2018 gitt to generøse øremerket gave til arbeidet i Romania på til sammen kr ,-. Utleie gikk også i 2018 over budsjett. Styret har vedtatt noen endringer i utleiereglementet, med virkning fra Målsettingen er å øke utleieinntektene ytterligere, og gjøre arbeidet enklere for de som administrerer dette. Andre arrangementer Sommeråpent, søndagskveldene gjennom hele sommeren, hvor særlig de eldre i menigheten har vært trofaste. Årets menighetsweekend ble i 2018 en igjen en suksess, med rekordmange deltagere. En slik helg på Vegårtun er en kjekk måte å bli kjent med nye, samtale og samtidig kunne høre undervisning og tale om Guds ord. Jim Foss var gjestetaler under menighetsweekenden. En velsignelse på mange vis for mange. Vi har allerede booket stedet for Tradisjonen tro gjennomførte vi også i 2018 «God Advent Arendal», og hadde følgende opplegg: Søndag 2/12 var Anne Lise Gulbrandsen gjest. Et sterkt vitnesbyrd om et forvandlet liv. Ole Gustav Johnsen var gjestesolist. Søndag 9/12 var Ivar Skippervold gjest. Her var det bl.a. fokus på Romfolkest levekår i Europa og tiggerne som kommer til Norge. Søndag 16/12 var det julekonsert hvor Noomi og Christer Eriksen hadde regien. Styret ser tilbake på et år med mye hardt arbeid og mye velsignelse, og er stolt av den innsatsen som legges ned i vårt store arbeid. Stor takk til alle som er med i vår felles arbeid, Gud velsigne hver enkelt. Menighetens ansatte i 2018: Etter mer enn 12 års tjeneste som musikkpastor valgte Tony Gulbrandsen å si opp sin stilling, med virkning fra Første søndagen i januar ble brukt til å markere dette, og mange var de som ville takke av Tony, og også Lise som har stått i tjenesten sammen med ham. Menigheten hadde pr følgende ansatte: Hovedpastor 100%: Seniorpastor 20%: Musikkpastor 40%: Administrasjonsleder 50%: Ungdomsarbeider 25%: Ungdomsarbeider 25%: Barne- og familiearbeider 20%: Gjermund Igland Sveinung Lorentsen Tony Gulbrandsen Erling Hellum (ulønnet) Bjørnar Hovstad Ekra Eirik Øverland Vikse Emilie Hovstad Ekra Barne- og familiearbeider 20%: Marit Ekra (fram til 31/8-2018)

6 Protokollgjennomgang 6 Menigheten i tall Gjelder medlemsprotokollen (personer opptatt på personlig tro og bekjennelse) For sammenligningens skyld, tar vi med tallene fra tidligere år Innmeldt: Utmeldt: Døde: Antall medl Barnevels Konfirmant: Døpte: Vielser: Nye medlemmer i 2018: I 2018 ble følgende medlemmer tatt opp: Christina Lohne, Odd Torbjørn Lohne, Randi Paulsen, Alf Petter Paulsen, Anita Andersen, Odd Sonny Andersen, Gunn Aaberg Abusland, Kjell Abusland, Elin Olsen, Benedikte Slåtta, Nora Olea Brechan Lieng, Sigurd Østerholt Gamst, Håkon Østerholt Gamst, Reidun Evjan Vefald, Håkon Vedfald, Trine Bjørnebo Henriksen, Aleksander Henriksen og Karin Sæther Nilsen. Utmeldte 2018: Følgende meldte seg ut av menigheten: Marie Bratlie Svendsen, Lena Falck, Reidun Larsen, Shaina Tønnessen, Håkon Tønnessen, Else Marie Knudsen, Reidar Nordbø, Marianne Metveit og Anne Severine Brøvig. Døde 2018: Følgende medlemmer døde i 2018: Thorleif Arnfinn Berg, Herborg Baasland, Bernhard Julius Johnsen, Tolleif Andersen og Eva Nordbø. Trossamfunnsprotokollen: Det er innmeldt 10 nye medlemmer i Trossamfunnsprotokollen i Det er 9 utmeldte og 6 døde. Dvs. at trossamfunnet i Arendal misjonskirke pr har 473 medlemmer, mot 478 ved årets start. Altså en nedgang på 5 med-lemmer. Styrets arbeid: Faste styremedlemmer: Kåre Andersen, Erling Hellum, Eva B. Lieng, Bente T. Berg, Hilde Kristin Dahlstrøm, Aud Elisabeth Åsheim. Styret har vært konstituert på følgende vis: Leder : Kåre Andersen Nestleder : Eva B. Lieng Sekretær : Erling Hellum

7 7 Hovedpastor har møteplikt i styret og representerer staben. Ellers har alle i staben møte- og talerett når de måtte ønske. Ingen benyttet seg av dette i Styret har hatt 12 styremøter samt en styrehelg 2018 og behandlet tilsammen 103 saker. De sakene styret har ansett som viktigst å informere om og/ eller få innspill på har blitt presentert i menighetsmøtene og gjennom fredagsmail. Menighetsmøter Det har vært avholdt 3 menighetsmøter i Styret vil spesielt nevne at menigheten i 2018 vedtok å åpne opp for barnedåp i Arendal Misjonskirke. Avslutning Vi takker den enkelte for samarbeid, forbønn, trofasthet og giverglede i året som ligger bak. Vi ber om fortsatt konstruktiv støtte, forbønn og tjenestevillighet i året som ligger foran. Arendal 12. februar 2019 Kåre Andersen Eva B. Lieng Bente Treldal Berg Styreleder Styremedlem Styremedlem Hilde Kristin Dahlstrøm Aud Elisabeth Åsheim Erling Hellum Styremedlem Styremedlem Styremedlem Gjermund Igland Pastor Forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner styrets årsberetning

8 8 B. Underavdelingenes årsmeldinger for 2018 Melding nr. 1 Hovedleder Andre ledere Formålet med gruppen Filter Ungdomsklubb Ingen. Bjørnar Hovstad Ekra og Eirik Vikse har fordelt ansvaret midlertidig, men hovedleder ønskes. Andreas Vikse, Bent Ekra, Eirik Vikse, Bjørnar Hovstad Ekra, Emilie Hovstad Ekra, Tom Kjetil Olsen, Benedikte Slåtta, Mathias Moen Hansen, Marianne Slåtta (sender Filtermeldinger), Osmund Nyli (forbønn) Visjon: Forvandlede liv. Vi ønsker at ungdom i Arendal skal møte Jesus og få livene forvandlet. Vi ønsker gjennom vårt opplegg på torsdager at ungdom blir frelst, disippelgjort og ivaretatt. Antall medlemmer 17 Litt om året som har gått Vi har i likhet med i fjor også i 2018 brukt taleseriene anbefalt av UNG og knyttet til ressurspakken som lages sentralt. Dette har fungert bra. Vi har hatt fine samlinger hver torsdag med møter, aktivitet og mye gøy! Ungdommene har selv fått mye ansvar for opplegget gjennom filterteamene og det har fungert veldig bra. I løpet av 2018 har vi hatt Filter for all, filtergudstjeneste, overnatting i kirka og tur til tusenfryd. I vår opplevde vi vekst i antall ungdom på samlingene våre, men vi drømmer fortsatt om å nå enda flere. Kort om videre arbeid/ mål Videre arbeid og mål for Filter: - Vi vil fortsette å satse på våre ukentlige samlinger og tror det er en god plass ungdom kan møte Jesus. Vi jobber stadig med hvordan vi kan nå flere. - Én søndag i måneden har vi våren 2019 satt opp KirkekaffeFilter der Filterungdommen sitter sammen på møte og under kirkekaffen og finner på noe gøy etterpå. Vi håper å se flere ungdom på gudstjenesten og på XL, samtidig som vi ønsker å skape et møtepunkt utenom filter for å skape et bedre miljø. 29/1-19 Eirik Vikse

9 9 Melding nr. 2 Hovedleder Andre ledere Skattekista Merethe Kolnes. Marit Ekra (permisjon) Karen Bayne (fram til juni 2018) Emilie H. Ekra (barne- og familiearbeider) Undervisere: Jenny Marie Noddeland, Merethe Kolnes og Emilie H.Ekra Formålet med gruppen Antall medlemmer (innmeldt MKN UNG) kl.blå: Jenny M Noddeland, Emilie H. Ekra, Merethe Kolnes, Øyvind Kolnes, Anne Ose (vår) kl. GRØNN: Hege Igland og Karen Bayne. 3-5år. RØD: Bente Berg, Christina Lohne. Elin Olsen (høst) Miljøgruppe: Svein Erik Tvermyr, Marianne O. Haugen, Runar Havold Registrering:William Paul, Håkon Gamst, Ida Havold, Tom Ekra (vår) Kasserer: Bente T. Berg Gjennom arbeidet i Skattekista vil vi i et åpent og trygt miljø gi barna mulighet for å møte Gud og møte hverandre. Misjonsforbundet UNGs visjon er: «Barna og de unge for Kristus og menigheten». 43 barn Litt om året som har gått Vi bruker Søndagsskolen Norge sitt opplegg «Sprell levende» hvor fellesundervisning med bibelfortellinger, drama, sang og bønn inngår. Vi har aldersdelte gruppe-samlinger der målet vårt er å se hvert enkelt barn, og la dem få stille spørsmål, lese i Bibelen og be sammen, og gjennom diverse aktiviteter bygge vennskap og tro. Vi har samlet inn 5218,- til barna i Romania gjennom vår egen kollektbøsse. Kort om videre arbeid/ mål Vi vil fortsatt arbeide for å gi Jesus til barna, og å bidra til at de skal få en sunn og trygg tro å bygge livet på. Vi drømmer om å vokse. Det er gledelig å se at nye barn kommer til. MEN, vi har en stor utfordring på ledersiden. For at vi skal kunne ha et tilbud til barna hver søndag, MÅ flere voksne melde seg til tjeneste. Dersom ikke vi blir flere ledere, ser vi oss ikke i stand til å gi et tilbud på Skattekista hver søndag i Det blir ikke Skattekista i vinterferie, påskeferie, 17.maihelga, Kristi Himmelfartshelga samt pinsehelgen. 17/1-19 Merethe Kolnes

10 10 Melding nr. 3 Hovedleder Friends Ellen Øverland Aanonsen Andre ledere Knut Inge Haugesten Eirik Vikse Tone Rø (til mai -18) Sigurd Gamst Jakob Haugesten Simon Øverland Aanonsen Håkon Gamst Hedda Haugesten (fra august -18) Frode Aanonsen (fra august -18) Formålet med gruppen Et tilbud rettet til barn i alderen 5. til 7. trinn, en aldergruppe som ofte omtales som «betweens». Vårt motto: «Friends med Jesus, Friends med hverandre». Vi ønsker at barna skal oppleve kirken vår som et trygt og godt sted å være. I tillegg så ønsker vi å fremstille troen på Jesus Kristus hver gang vi møtes. Antall medlemmer 22 (som er innmeldt i UNG) Litt om året som har gått En herlig gjeng tweens samles hver andre fredag. Ca tweens kommer på samlingene. Vi har dessverre opplevd at flere av våre unge fra Myra-området har sluttet dette året. Friends har ulike aktiviteter, både i og utenfor Misjonskirken. Årlig arrangeres en overnatting i kirken, og dette er et stort høydepunkt for mange. Av aktiviteter utenfor kirken, kan vi nevne tur til skøytebanen, bowlingen og helaften med leie av egen kinosal.en typisk Friends-samling i kirka inneholder andakt, kiosk, lek og konkurranser. Vi bruker både Filtersalen og speilsalen, og om vår og høst bruker vi også ballbingen og uteområdet. Tone Rø sluttet som leder våren Tusen takk til Tone for super innsats! Vi har fått to nye ledere fra høsten 2018, Hedda Haugesten og Frode Aanonsen, og det er vi glade for! Kort om videre arbeid/ mål Eventuelt Vi ønsker at menigheten husker på Friends i bønn. Barna er i en viktig alder, og vi ønsker at de skal bli sett, knytte gode relasjoner og at de skal bli kjent med Jesus. Vi så tidligere at vi hadde utfordringer med å holde på de eldste tweensa (7.trinn). Vi arbeider for å holde på dem til vi kan «sluse» dem videre til ungdomsarbeidet. Som et ledd i denne målsettingen, har vi valgt å øke aldersgrensen fra trinn til trinn. Vi arrangerer også en egen tur kun for 7.trinn forsommeren -19. Vi er så privilegerte at vi har 4 tenåringsledere med i FRIENDS. Disse gjør en uvurderlig innsats og er viktige rollemodeller for tweensa våre! Vi ønsker å fortsette med aktiv ledertrening, og takker og velsigner våre unge ledere! Etter påske, vil vi gjerne ønske de som nå går på 4. trinn (høstens 5.klassinger) velkommen til å begynne i FRIENDS og bli med på samlingene og den årlige overnattingsturen! 29/1-19 Ellen Øverland Aanonsen

11 11 Melding nr. 4 Hovedleder Andre ledere Formålet med gruppen Antall medlemmer Speideren Roger Lieng Ingen Barna skal lære seg å ta vare på seg selv og andre. Lære en del praktiske ting. Høre Guds ord. 1 leder (er innmeldt i NSF) Litt om året som har gått Det har ikke vært noen aktivitet i Leder står som medlem av gruppa slik at den fortsatt står aktiv i registrene inntil nye ledere vil overta. Kort om videre arbeid/ Får håpe noen er villige til å starte arbeidet på nytt. mål 01/2-19 Roger Lieng Melding nr. 5 Hovedleder Andre ledere Formålet med gruppen XL Håvard Gamst Hilde Kristin Dahlstrøm og Alexander Paul Gi ungdom, som har vokst ut av skattekista (fra 7. klasse), et tilbud under gudstjenesten med vekt på bibelundervisning og sosialt fellesskap/ relasjonsbygging. Utfordre ungdommene til å gjøre valg i forhold til tro. Antall medlemmer 11 (innmeldt DNM UNG) Litt om året som har gått 27 ungdommer har vært innom XL i 2018, 10 av disse kommer ganske regelmessig. Undervisningsopplegget dette året kommer fra Bibelleseringen og heter Btweens. Det tar opp mange tema fra bibelen. Det setter også fokus på aktuelle utfordringer og problemstillinger som ungdom møter i dag. Vi prøver å få til samtale rundt bordet omkring troen, som oftest med utgangspunkt i dagens tema. Det er også viktig å få tid til lek eller spill for å bli kjent med de andre ungdommene. En søndag etter gudstjenesten i høst dro vi på bowlinga med xl-gjengen med relasjonsbygging som mål. Vær med å be for ungdommene- om at både gutter og jenter føler seg velkomne og sett, og at de vil tro på Jesus. Kort om videre arbeid/ mål Ord Lær den unge veien han skal gå, så forlater han den ikke når han blir gammel. Eventuelt Vær med å be for XL. 21/1-19 Håvard Gamst

12 12 Melding nr. 6 Hovedleder Menighetsweekend Emilie Hovstad Ekra Komite Christina Lohne, Odd Thorbjørn Lohne, Kathrine Tvermyr, Svein Erik Tvermyr. Tom Ø. Ekra og Marit Ekra (frem til sommeren). I tillegg var det utrolig mange som hjalp til med store og små oppgaver! Antall påmeldte Ca 160 var innom Vegårtun i løpet av helga. Litt om året som har gått Vi hadde en flott helg med variert vær, men veldig god stemning. Helga bydde på både undervisning, lek og moro. På fredagen prøvde vi noe nytt og hadde delekveld på starten av weekenden. Lørdagsformiddag fikk de voksne delta på seminar holdt av Svein Flaten. Lørdagskveld og søndagsformiddag fikk de voksne høre Jim Foss tale, mens barna fikk høre om Jesus og at han vil være vår venn! Hanne Flottorp Stomnås og Nicole Renate Sivertsen hadde sammen med Emilie hovedansvaret for barna. Bjørnar Hovstad Ekra hadde opplegget for ungdommene og tok de blant annet med på paintball i skogen. Det var veldig vellykket! Kort om videre arbeid Vi fikk nydelig mat av kjøkkenpersonalet, fikk trimmet oss litt, sovet litt og hygget oss en hel del. Det var godt for oss i komiteen å se at samholdet i menigheten blir sterkere når vi kommer sammen. Det er godt å ha tid til å prate med folk på tvers av generasjoner og livssituasjon, og at vi finner rom til å se hverandre. Vi gleder oss over en vellykket helg med Jesus, venner og fellesskap i sentrum. Takk for turen! Vegårtun er på ny booket og klare for oss september 2019, og vi er da klare for ny weekend. Hold av helgen, for dette er en viktig samling for menigheten. 30/1-19 Emilie Hovstad Ekra Melding nr. 7 Deltakere i gruppa Formålet med gruppen Litt om året som har gått Herremåltidet Tom Øystein Ekra, Håkon Tønnesen, Ole Johan Stortuen, Runar Havold, Svein Erik Tvermyr, Tom Kjetil Olsen, Felix Sortland, Håvard Gamst Være et lavterskeltilbud for alle, unge som gamle. Vi tilbyr et godt middagsmåltid for en billig penge. Medlemmer i kirka oppfordres til å ta med seg naboer og bekjente. Slik kan vi få en møteplass for både kristne og for mennesker som ikke bekjenner kristen tro. Vi har primært hatt Herremåltidet i forkant av barnekoret i kirka slik at barna og deres foresatte kan bli med. Det har vært 3 Herremåltid i løpet av årets 3 første måneder. Det har ikke vært aktivitet i gruppa siden mars /1-19 Håvard Gamst

13 13 Melding nr. 8 Hovedleder Gruppeledere Andre ledere Hyggetreff Sveinung Lorentsen Sven Olav Øverland og Sveinung Lorentsen Elsebeth Lorentsen, Madly og Jan Tore Larsen, Ellen Nygård, Eva Nyland Rom, Tone Zachariassen, Karen Øverland, Anne Karin Heen, Karin Bakken, Grethe Lauritzen (våren), Kari Heidal Olsen, Signe og Thorleif Hansen og Harry Tengelsen. Nye medlemmer er kommet til høsten 2018: Liv Dahlum, Rigmor Nyland og Reidun Vefald. Formålet med gruppen Slik vi opplever det, betyr Hyggetreffene mye for mange eldre i og utenfor menigheten, sosialt og åndelig. Vi vektlegger derfor forkynnelse. Sang og musikk hvor gjenkjennelsen er stor. Forkynnere og sangere hentes fra ulike menigheter og kirkesamfunn. Ved jevnlig å møtes, dele opplevelser og spise sammen blir vi stadig bedre kjent og fellesskapet styrkes, uavhengig av hvilke menigheter vi tilhører. Antall på møtene Fremmøtet har i 2018 vært meget god, og har variert fra ca. 55 til 70. Likevel vil vi kunne få plass til til. Litt om året som har gått Også i 2018 har vi hatt to felles planleggingsmøter, 7. mai og 1. oktober, samt 11 ordinere hyggetreff og én Hyggetreff-tur med 40 deltakere, som denne gangen gikk til Hillestad Galleri i Tovdal, Elvarheim museum, Menighetssenteret og Åmfoss kafe i Åmli. Følgende har bidradd med andakt: Finn Jensen, Kari Johnsen, Gunnar Tveit, Arvid Hunemo, Berthe Tveit, Steinar Nordlie,Osmund Nyli, Arvid Lindal og Gjermund Igland. Følgende har deltatt med sang og musikk: Filadelfia-musikken Eydehavn, Liv Dahlum, Gladsang Vegårshei, Torstein Nilsen & Bente I Heltene, Åmli-duoen, Tore Konnestad & Steinar Nordlie, BaptTrioen, Songe Frikirke musikklag, Evangelieteamet, Olav Vikse & Monica Haugesten. Kort om videre arbeid/ mål Økonomi Vårens program er ferdig lagt og følger de samme retningslinjene vi har hatt i flere år, bortsett fra at Hyggetreff-turen legges tidligere på grunn av utleie og konfirmasjon. På hvert Hyggetreff tar vi opp kollekt. En gang hvert halvår har vi utlodning. Pr. 31. desember 2018 stod et kr på kontoen. Da var alle utgifter til bevertning og gaver betalt. Hyggetreff-turen er totalt subsidiert med ca. kr Evangelieteamet hadde fått kr til deres arbeid i Kongo Brazzaville. Til Arendal misjonskirke har Hyggetreffet inneværende år totalt bevilget kr , hvorav kr til blomster og kr til annonsering. 15/1-19 Sveinung Lorentsen

14 14 Melding nr. 9 Hovedleder Assistent Teknikere «Kveldsmatdamene» Formålet med gruppen Antall som er med Litt om året som har gått Mission kids barnekor Kathrine Tvermyr Knut Gihle Arvesen Harald Havold og Vemund Paul Turid Nyli og Rigmor Nyland Synge, vennskap, lære om Jesus, bli vant til å være i kirka Ca. 15 i alderen 5 9 år. De eldste barna som var med i 2017 sluttet ved årsskiftet -17/- 18. Samtidig har noen yngre barn kommet til. Dermed har det blitt et lite «generasjonsskifte», og vi har lagt om stilen litt. Nå synger vi ca en halv time, har en kort andakt (for det meste bibelfortellinger), de som vil ber høyt og vi synger Velsignelsen. Så spiser vi god kveldsmat og barna leker litt fritt. Koret har deltatt på noen gudstjenester, samt sunget på julekonserten og på juletrefesten. Kathrine Tvermyr Melding nr. 10 Utleieansvarlig Formålet Litt om året som har gått Utleie Christian Pedersen (Anne May Bratlie på bryllupsarrangementer) Inntekter til menigheten Jeg har nå fått kjørt meg et år på utleien og har blitt godt kjent. Vi har hatt et jevnt år, og ligger inntektsmessig også på nivå med året før. Det har vært 48 inntektsbringende arrangementer. De største inntektene kommer fra 3 brylluper, 2 konfirmasjoner og flere større kurs i offentlig regi. Det er mange småutleier til feiringer i filtersal og spisesal/ salong. Et par store konsertarrangementer med mat, har også gitt gode resultater. Det er nå vedtatt at alle betaler lik leie. Det gjør utleien enklere og mer rettferdig. Utleievirksomheten er helt avhengig av frivillige hjelpere som stiller opp ved behov. Dette har hittil gått veldig greit. Så stor takk til dere. 23/1-19 Christian Pedersen

15 15 Melding nr. 11 Hovedleder Andre ledere Formålet med gruppen Julemessa Vi hadde ingen valgt leder for julemessekomtèen dette året, oppgavene ble fordelt. Sølvi og Torbjørn Grestad, Solfrid Myrum, Kari Heidal Olsen Grete Havold (deler av året) Lise Dukane, Anne Ose og Eva Lieng Samle inn penger til menighetens misjonsengasjement. Litt om året som har gått Vi startet opp tidlig i fjor med friskt mot og gode visjoner, vi hadde tro på Julemessa som et begrep og en tradisjon. Dessverre visste det seg gjennom året at dette ikke skulle slå helt til, vi opplevde det tungt og til tider lite motiverende og stå i dette arbeidet, mange årsaker til det. En årsrapport skal jo beskrive hvordan det faktisk var, ikke hva vi i januar 2018 så for oss at det skulle bli. Vi har hatt 1 basar etter en gudstjeneste, med mange gevinster og mye deilig kake, men resultatmessig ble det dessverre dårlig. Vi planla en konsert høsten 2018 som erstatning for en basar, men den falt, av ulike årsaker ut. Vi hadde en lagekveld som forberedelse til julemessa, med svært labert oppmøte, men vi fikk laget ganske mye. Julemessa var lørdag 17.nov. Det var ikke på langt nær så mye folk som tidligere, og vi vet faktisk ikke årsaken til dette. Men det ble solgt en del av de tingene som var produsert og bakt, og loddsalget gikk ganske greit. Det var en fin og koselig dag for de som var tilstede. På tross av litt trått år, vil vi selvfølgelig rette en STOR takk til alle som var med å bidra til en flott dag!! Takk til dere som leverte gevinster til hovedlotteriet på forhånd slik at vi kunne gå i gang med utlevering av loddbøker. Takk til dere som jobbet på fredagen med å gjøre i stand, dere som jobbet på selve julemessedagen, dere som har levert håndarbeid og hjemmebakst for salg, dere som kom med gevinster, dere som leverte mat til kafeen, dere som kjøpte lodd og dere som solgte lodd. Tusen takk!! Når det gjelder resultatet endte vi godt under budsjett, men vi er allikevel fornøyd, viser til regnskapet nedenfor. 28/1-19 Eva B. Lieng

16 16 Bilag nr. 12 Hovedleder Loppekomiteen besto av: Formålet med gruppen Loppemarkedet Jon Bratlie Thone og Erling Hellum, Ellen Marie og Christian Pedersen, Inger Johanne og Norman Anderson, Madly og Jan Tore Larsen, Rigmor Nyland, Jørgen Aasheim og Jon Bratlie. Samle inn penger til menighetens drift. Litt om året som har gått Tradisjonen tro ble det arrangert loppemarked i kirken også i Loppelørdagen var 25. august, og da snoren ble klippet kl , strømmet folk på. Virket som det var om lag det samme antall besøkende som det pleier å være. Loppekomiteen begynte sitt arbeid i mars. Så gikk det slag i slag fram til henting av lopper begynte rundt 1. juni. Denne hentingen foregikk helt fram til siste uken før markedet. Til dette var det 8 personer med biler og hengere. Den siste uken var svært travel med teltoppsetting, sortering av lopper og ordning av auksjonen og kafeen, - og alt som måtte være på plass og klappet og klart. Men heldigvis var det folk som møtte opp og tok i et tak. På loppelørdagen var det ca 40 personer i sving med salg, auksjon, kafe, kjøkken og parkering. Loppegeneral i loppeuka og på loppelørdagen: Anne May Bratlie. Som tidligere annonsert og av grunner som er gjort kjent, er loppemarkedet i nåværende form lagt ned. 14/1-19 Jon Bratlie Forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner de framlagte årsrapporter/årsmeldinger fra underavdelingene.

17 C. Pastoren har ordet 17 VISJON OG VIRKELIGHET Det er altså 40 år siden dette var tittelen på vår lærebok i norsk da vi gikk på videregående skole. Visjon og virkelighet. Jeg skal ikke påstå at jeg la hele hjerte i mitt i norskfaget, men tittelen dukket opp da jeg skulle skrive pastorens årsrapport for Kanskje kan de to ordene være dekkende for disse linjer. Virkelighet og visjon. Tiden går fort og jeg er allerede inne i tredje året som menighetens pastor. Det kjennes både godt, utfordrende og smertefullt. Det er godt fordi: Jeg jobber i en menighet med mange rause og varme mennesker.det er ikke mangel på vennlighet og godhet. Jeg fristes til å nevne navn, men listen ville bli fryktelig lang. Derfor ønsker jeg her å si takk til alle engasjerte og overgitte mennesker. Takk til alle dere som gjør tjeneste av pur glede og takknemlighet. Deres smil i arbeidet betyr mye. Og jeg vil si takk til dere som kjenner på ansvaret selv som om slitasjen gjennom års arbeid kjennes. Og til dere som har båret arbeidet med julemesse og loppe-marked gjennom mange år: Alt har sin tid. Takk for at dere sa ifra når nok er nok. Det står respekt av alt dette arbeidet har gitt i disse årene. Det er utfordrende fordi: Vi skulle så gjerne ha nådd lenger ut både på Myra og ellers i Arendal. Vi har 2018 tatt opp 18 nye medlemmer. Mennesker som gis som gave til et fellesskap. Mennesker som engasjerer seg gjennom arbeid og offer. Det er en flott gave. Så er det livets gang at fem medlemmer er forfremmet til herlighet. Og vi forholder oss også til at noen ikke lenger ønsker å stå tilsluttet som medlem. Heldigvis noen av helt naturlig grunner som flytting og engasjement i nye menigheter. Alle endringer i medlemsprotokollen har sin grunn. For meg som pastor er den største smerten at vi ikke vinner nye mennesker for Jesus. Hvordan kan vi formidle evangeliet slik at Jesus blir tilbedt, elsket og etterfulgt av nye mennesker. Jesu ord i Luk er fortsatt rettesnor. Menneskesønnen er kommet for å søke det som var fortapt og frelse det. Dette er kjernen i vår visjon. Og kanskje det er den egentlige målestokk på vårt arbeid Jeg har ingen total oversikt og sier ikke at resultatet er 0 men det skulle vært så mye mer en del av vårt arbeid. Utvilsomt er barne- og ungdomsarbeidet de områdene som gir oss størst mulighet per i dag. Derfor må vi stadig fornye vårt fokus på dette arbeidet. Takk til trofaste medarbeidere i Skattekista, Friends, XL, Mission Kids og Filter. Tusen takk. Velsignet for å velsigne Gjermund Igland

18 18 SAK 3/19 Menighetens hovedregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter: Arendal misjonskirke Organisasjonsnummer: Kollekter/gaver Andre driftsinntekter Øremerkede gaver Romania Sum driftsinntekter Driftskostnader: Varekostnad Lønnskostnad Avskrivninger Annen driftskostnad Utdelte gaver til misjon Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter og - kostnader Annen renteinntekt Annen rentekostnad Sum finansinntekter og kostnader Årsresultat Overføringer: Overført mot annen egenkapital Overført mot vedlikeholdsfond 0 0 Overført mot fond Romania Sum overføringer Enkeltpostene i regnskapet framkommer i oppstilling på sidene sak 5/19

19 Balanse 19 EIENDELER Anleggsmidler: Kirkebygg med inventar Aksjer Vegårtun AS Sum anleggsmidler Omløpsmidler: Fordringer: Kundefordringer 0 0 Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter, ol Sum omløpsmidler Sum eiendeler EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital: Opptjent egenkapital Fond Romania Vedlikeholdsfond Diakonifond Sum egenkapital Gjeld: Langsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Sum langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Skyldige offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld Arendal 18. februar 2019 Kåre Andersen styrets leder Erling Hellum administrativ leder Forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner regnskapet for Arendal misjonskirke for Kr ,- av overskuddet overføres mot annen egenkapital. Kr ,- av overskuddet overføres mot fond Romania.

20 20 Revisors beretning:

21 21

22 22 Erling Hellum SAK 4/19 Undergruppenes regnskap for 2018 Årsregnskap 2018 for Skattekista Tekst Inntekter Utgifter Beholdning 1/ ,70 Inntekter Kontingent (betalt for 18 barn) 1 600,00 Kontingent på Vipps (betalt for 27 barn) 2 456,25 Arendal kommune driftstilskudd 3 000,00 Frifond driftsstøtte, Misjonskirken Norge UNG 9 326,00 Misjonsbøsse Romania 2 300,00 Renter 10,95 Utgifter Materiell/mat 7 363,90 NSSF, Sprell Levende ,00 Nettbrett 1 795,00 Innleid barneopplegg, Hanne Flottorp 700,00 Renter/gebyr 194,00 SUM , ,90 Beholdning 31/ ,00 Resultat underskudd ,70 Bente Berg Årsregnskap 2018 for Julemessa Tekst Inntekter Utgifter Beholdning 1/ ,99 Inntekter: Vårbasar ,90 Julemessa ,76 Renter 5,14 Utgifter: Vekslepenger Innkjøp til kafeteria Kjøp av loddbøker , , ,04 Gebyr 5,00 Overført menighetens misjonsprosjekter ,11 Sum , ,04 Beholdning 31/ ,75

23 23 Årsregnskap 2018 for FRIENDS Tekst Inntekter Utgifter Bank/kontant ,00 Inntekter: Tilskudd fra Misjonskirken UNG 9 011,00 Tilskudd Arendal kommune 2 000,00 Kontingent 2 500,00 Andre inntekter 5 518,00 Kostnader: Kontingent Misjonsforbundet UNG 2 150,00 Utgifter til samlingene ,00 Andre kostnader 9 072,00 Bank/kontant ,00 Sum , ,00 Resultat 2018 underskudd ,00 Ellen Øverland Aanonsen Årsregnskap 2018 for Mission Kids Tekst Inntekter Utgifter Inntekter Saldo ,31 Kontingenter 1 000,00 Støtte fra frifond UNG 7 016,00 Tilskudd fra Arendal kommune 2000,00 Renter 82,88 Kostnader Utlegg 1 291,28 Felleskontient UNG-grupper 3 700,00 Kveldsmat i forbindelse med øvelser 1 038,62 Sommeravslutning 1 307,60 Gebyrer 0,00 Sum , ,50 Saldo ,31 Vegard Berg

24 24 Årsregnskap 2018 for Barne- og ungdomsfond Tekst Inntekter Utgifter Banksaldo ,38 Inntekter Renter 129,29 Kostnader Ingen aktivitet på kontoen i ,00 Sum ,67 0,00 Banksaldo ,67 Erling Hellum Årsregnskap 2018 for Filter Tekst Inntekter Utgifter Banksaldo ,23 Inntekter Renter 23,71 Misjonsprosjekt 2 200,00 Turer 7 457,16 Kontingent 3 011,35 Tilskudd ,00 Kiosk ,13 Gave 1 500,00 Kostnader Turer ,88 Arrangement 4 792,06 Gaver/premier 1 600,00 Innkjøp kiosk ,98 Kontingent UNG 1 600,00 Kjøregodtgjørelse 700,00 Innkjøpt utstyr 1 764,50 Filtergensere ,00 Sponsing ungdom Menighetsweekend 300,00 Gebyrer 357,00 SUM , ,42 Banksaldo ,16 Bent Ekra

25 25 Årsregnskap 2018 for Speideren Tekst Inntekter Utgifter Banksaldo ,00 Inntekter Kontingentrefusjon NSF 100,00 Kulturmidler/Fri-fond 0,00 Annen inntekt/overføring 4 833,00 Leirdeltakelse 0,00 Bankrenter 53,00 Kostnader NSF kontingent 700,00 Leirdeltakelse 0,00 Kulturmidler/Fri-fond 0,00 Annet utstyr 338,00 Andre utgifter 4 285,00 Speidermøter 0,00 Bankkostnader 374,00 Sum , ,00 Banksaldo ,00 Roger Lieng Årsregnskap 2018 for XL Tekst Inntekter Utgifter Banksaldo ,00 Inntekter Kontingenter 1 100,00 Off. støtte, renter 6 377,00 Kostnader UNG kontingent 0,00 Premier, mat, godteri 2 407,00 Bowling 1 790,00 Gebyr 30,00 Sum , ,00 Banksaldo ,00 Håvard Gamst

26 26 Årsregnskap 2018 for Lørdagstreff (Hyggetreff) Tekst Inntekter Utgifter Banksaldo ,30 Inntekter Kollekter og utlodding ,00 Deltakeravgift tur ,00 Renter 10,70 Kostnader Bespisning tur 8 890,00 Innkjøp glutenfritt v/karin 200,00 Museumsinngang tur 1 950,00 Leie av turbuss 4 480,00 Gave til sjåfør 500,00 Gave Evangelieteamet 2 000,00 Gave Arendal misjonskirke ,00 Girotransaksjoner 200,00 Sum , ,00 Banksaldo ,00 Torleif Hansen Årsregnskap 2018 Herremåltidet ) Tekst Inntekter Utgifter Banksaldo ,00 Inntekter Salg av middager ,00 Renter 6,00 Kostnader Innkjøp av råvarer ,00 Gebyr 27,00 Sum , ,00 Banksaldo Håvard Gamst 3 766,00

27 27 Årsregnskap 2018 for Menighetsweekend på Vegårtun Tekst Inntekter Utgifter Banksaldo ,94 Inntekter Innbetalinger ,00 Inntektsbringende dugnad ved komiteen ,57 Renteinntekter 173,20 Kostnader Tilbakebetaling pga. endringer 9 200,00 Pynt/dekor/plakater/premier 2 840,00 Leie av Vegårtun, mat og opphold ,26 Sum , ,26 Resultat i ,49 Årsregnskap 2018 for Småbarnstreff Tekst Inntekter Utgifter Beholdning pr ,67 Inntekter Kontingenter/foreldrebetalinger 1 279,00 Tilskudd fra Frifond 5 756,00 Driftstilskudd fra kommunen 1 000,00 Kostnader Mat 2 188,71 Innkjøpt utstyr 799,00 Betalt kontingent UNG 600,00 Sum , ,71 Banksaldo ,96 Resultat ,29 Erling Hellum Emilie Hovstad Ekra

28 28 Rapport fra Revisorene på underregnskap Da framlagte regnskapene for underavdelingene er revidert og funnet i orden. Revisor for Underavdelingene Arendal 15. februar 2019 Åshild Harnes sign. Rune Aanonsen sign. ) Årsregnskapet fra Herremåltidet er ikke revidert. Forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner underavdelingenes årsregnskap for Aktiviteter som inngår i hovedregnskapet og som revideres sammen med dette Utleie, Loppemarkedet og Bruktbutikken har ikke egne bankkonti og regnskap. Inntekter og utgifter for disse aktivitetene går inn i hovedregnskapet og revideres sammen med dette. Nedenfor følger en oppstilling som viser nettoinntektene disse aktivitetene tilfører menigheten i 2018 Oversikt 2018 for Utleie, Loppemarked og Brukten Aktivitet Utleie og servering ved utleie , ,00 Loppemarked , ,00 Bruktbutikken i Nygata , ,00 Sum , ,00

29 29 SAK 6/19 Budsjett 2019 INNTEKTER Arendal Misjonskirke Styrets budsjettforslag 2019 Post Budsjett Regnskap Budsjett Regnskap Budsjett Kollekter Kollekt Vipps Faste gaver Sommer- og julegaven Stolaksjonen Andre øremerkede gaver Tilbakebetalt kirkeskatt MVA-refusjon Leieinntekt Inntekter servering utleie Julemessen Loppemarked Inntekter konserter mv Bruktbutikken Den lille hjelper Kafe/kirkemiddager Inntekter Tentro Gaveoverføringer vedlikehf Andre inntekter Sum driftsinntekter Utgiftspostene følger på neste side

30 30 UTGIFTER Post Budsjett Regnskap Budsjett Regnskap Budsjett Varekostnader utleie, avg. fritt Lønn utleie Lønninger, samlesum Honorar besøkende Honorar besøkende ikke avg.pl Fri telefon Annen fordel i arb.forhold Motkonto for fri telefon Arbeidsgiveravgift Andre lønnstilskudd Refusjon sykepenger Kurs ansatte Arb.takers andel av forsikri OTP Anne personalkostnad Avdrag på lån Lokaler: kommunale avgifter Lokaler: lys og varme Fjernvarme Lokaler renhold Lokaler: andre kostnader Snørydding Leie andre kontormaskiner Inventar/nyanskaffelser Musikkutstyr/lydanlegg Rep. og vedlikehold bygning Rep. og vedlikehold utstyr Revisjon Adm. skattefrie gaver Kontorrekvisita/ kopiering Trykksaker Aviser, tidsskrifter, bøker Møter, kurs mv Annen kontorkostnad Telefon/internett Telefonutgifter ansatte Porto, brev Gaver, blomster mv Tilstelninger, kirkekaffe mv

31 31 UTGIFTER Post Budsjett Regnskap Budsjett Regnskap Budsjett Bilgodtgjørelse ansatte Andre reiseutgifter Reiseutgifter besøkende Annonser Representasjon gen. fors Forsikringspremie Utgifter menighetsweekend Utgifter Tentro Utgifter loppemarked Utgifter diakonifondet Utgifter (konserter/god advent ol.) Utgifter barn/unge Bank- og terminalgebyr Annen kostnad Misjonsengasjement Menighetsrådgiver Støtte MKN Ung Andre misjonsprosjekter Gaver, andre Sum driftsutgifter Annen renteinntekt Renter/gebyr på lån Annen finanskostna Sum finansielle poster Sum finansielle poster Overføring vedlikeholdsfond 0 0 Sum utgifter med avdrag Resultat Forslag til vedtak: Årsmøtet vedtar styrets forslag til budsjett for 2019.

32 32 SAK 6/19 Misjonsprosjekt 2019 De siste årene har menigheten øremerket ca. 1/3 av misjonsengasjementet til konkrete prosjekt og 2/3 har gått til fellesprosjekt i Misjonskirken Norge uten øremerking. I år mener styret det ikke er behov for spesiell øremerking. Det foreslåtte misjonsengasjement i 2019 er kr ,- slik det framkommer i budsjett. I tillegg bevilges kr ,- til Misjonskirken Ung (1%) og vi finansierer vår andel av menighetsrådgiverordningen med kr ,- i Forslag til vedtak Årsmøtet vedtar et misjonsengasjement for 2019 på kr ,- (uten øremerking). Videre bevilges kr ,- til Misjonskirken Ung (1%) og kr ,- til menighetsrådgiverordningen. SAK 7/19 Bemanning i Arendal misjonskirke Innledning I menighetsmøtet la styret frem noen tanker om hvordan vi opplever menigheten nå. Vi løftet frem at menigheten slik vi opplever det preges av stor trofasthet og engasjement, god forkynnelse med varierte opplegg, flere nye mennesker, men liten netto vekst i antall medlemmer. Menigheten har gode sang- og musikkrefter, tidsriktig bygg med god parkering, og vi opplever stor grad av stabilitet. Dagens bemanning Kirkens bemanningsplan var i 2018 på 2,5 årsverk. Våren 2019 har vi følgende bemanning i lønnede verv: - Gjermund Igland 100% stilling som hovedpastor - Sveinung Lorentsen 20% stilling som seniorpastor (fram til sommeren) - Sven Håkon Øyreskleiv 30% stilling som musikkmedarbeider (til 30/6-19) - Eirik Vikse 25% stilling som ungdomsarbeider (frem til sommeren) - Bjørnar Hovstad Ekra 25% stilling som ungdomsarbeider - Emilie Hovstad Ekra 20% stilling som barne- og familiearbeider Til sammen har vi med dette 2,2 årsverk. Hvis både Sveinung, Sven Håkon og Eirik slutter har vi 1,45 årsverk igjen. Styret har hatt flere drøftinger knyttet til fremtidig bemanning, og ønsker nå å involvere menigheten i dette.

33 33 Prioritering av oppgaver Som en oppfølging fra menighetsmøtet i november har vi prøvd å konkretisere hva som er viktige oppgaver for oss fremover: - Vi må fokusere mer på barn og unge, både gjennom utadrettede aktiviteter, undervisning og disippelgjøring - Vi må fokusere mer på hvordan gjøre menigheten attraktiv og tidsriktig for unge voksne - Vi må fokusere mer på utadrettede aktiviteter, og å nå befolkningen i nærområdet. Vi har de siste årene satt i gang flere gode tiltak, men som er lagt ned etter kort tid. Ett eksempel på dette er Herremåltidet. Alphakurs har ikke vært arrangert på lang tid. - Vi må fokusere mer på oppfølgingen av frivillige, spesielt hovedlederne og andre medlemmer i sentrale posisjoner. Gode rammer vil skape trygghet og forutsigbarhet og senke stressnivået. - Vi må jobbe godt med oppfølging av deltidsansatte, unge medarbeiderne. Skal vi som arbeidsgiver skape trygge medarbeidere må de oppleve å bli sett, få veiledning og fulgt opp i hverdagen. - Vi må jobbe mer langsiktig og strategisk. Akutte kriser, som sykdom kan vi ikke unngå, men da er det desto viktigere å ha en langsiktig plan å jobbe etter. Vi må unngå at arbeidet med vekst og utvikling settes på vent eller stopper opp. Det langsiktige arbeidet må i større grad være basert på menighetens visjon og uttalte målsettinger. - Hjemmesiden og sosiale medier er et viktig redskap med hyppigere oppdatering og en tydelig utadrettet profil. Dette krever løpende oppfølging. Styret opplever en positiv utvikling på dette området. - Vi opplever at mange detaljoppgaver og praktiske oppgaver løses av hovedpastor. Dette er uheldig, og må gjøres noe med. Vi må organisere virksomheten slik at våre pastorer kan fokusere på pastorale oppgaver. - Vi må ha fokus på hvordan øke engasjementet fra menighetens medlemmer. Dette gjelder både i forhold til givertjeneste og bruk av tid til praktiske og åndelige oppgaver. Økt engasjement er et systematisk og langsiktig arbeid. - Oppfølgingen av eldre og syke fungerer godt i dag. Vi må ha et godt opplegg for dette også etter at Sveinung slutter. - Vi må hele tiden ha et strukturert opplegg for sang, musikk, lyd og lys. Budsjett 2019 I budsjettforslaget for 2019 er det lagt inn bemanning tilsvarende 3 årsverk: 100% hovedpastor hele året 70% barne- og ungdomsarbeidere hele året 30 % musikkmedarbeider hele året Ny stilling i 100% fra sommeren 2019 Rekruttering

34 34 Styret og pastor vil ha dialog med Sven Håkon Øyreskleiv. Bjørnar Hovstad Ekra og Emile Hovstad Ekra er ansatt ihhv. 25% og 20% fast stilling. Ny stilling Allerede tidlig høst 2019 fremmet Gjermund Igland et ønske overfor styreleder om at vi bør etablere et pastorteam, med 2 pastorer i fulle stillinger. Han opplever pastorgjerningen som utfordrende, og ønsker en erfaren person ved sin side som kan være med og bære byrdene og følge opp alle de forventninger og behov som finnes. Gjermund ser spesielt behovet for en slik løsning når både Sveinung Lorentzen og Erling Hellum slutter. Styret og pastor har gjennom vinteren vurdert ulike løsninger. Styret legger fram denne saken uten at det er trukket noen konklusjoner. Styret har fått innspill på at vi bør ansette en ungdomspastor/barne- og familiepastor i 20/30-årene, noe det er gode argumenter for. Gjør vi det, gjør vi en tydelig satsing på barn og unge. Det vi da kanskje ikke får, er en person med tilstrekkelig erfaring til å bistå Gjermund slik han ønsker. Styret har også fått signaler på at vi bør ha lønnet musikkarbeider permanent, noe styret er positiv til. Styrets fremtidsvisjon I årets budsjett ligger det inne lønnsmidler til en ny stilling i 6 mnd. Fra 2020 får vi full effekt av stillingen, noe som vil bety en økt kostnad på ca. kr fra På sikt mener styret vi bør ha ambisjoner om å øke bemanningen til 4 årsverk. Dette er selvsagt et betydelig økonomisk løft, og det vil kreve både innsats og offervilje fra oss alle sammen. Styret mener likevel dette er et riktig mål å strekke seg etter, spesielt etter at kostnadene til renter og avdrag på bygget reduseres. Frivillige Det er mange frivillige som gir mye av sin tid til menigheten. Hele virksomheten vår er basert på det. Styret arbeider med å få inn nye frivillige på kontoret, etter Erling som administrasjonsleder. Styret har et håp om at de oppgavene som i dag løses av ham fortsatt kan løses av frivillige. Anbefaling og veien videre Styret ønsker å gjennomføre en ryddig og åpen prosess i forhold til bemanningen videre, og la menigheten få tid til å tenke seg om. Vi legger denne saken frem til foreløpig drøfting nå, og vil invitere til et nytt menighetsmøte så snart som mulig. I dette menighetsmøtet bør vi som menighet bestemme oss for hva slags ny person vi vil prioritere å se etter.

35 35 Styret har signalisert til Gjermund at vi vil legge stor vekt på hans vurdering og behov. Det er svært viktig for oss at han trives, ser gode utviklingsmuligheter hos oss, og er motivert for videre arbeid i Arendal Misjonskirke. Styrets forslag til vedtak: Årsmøtet ønsker at styret arbeider videre med spørsmålet om å styrke bemanningen i Misjonskirken og ber styret kalle inn til et menighetsmøte om saken før sommeren SAK 8/19 Valg Årets valgkomite har bestått av: Alexander Paul, Olav Vikse, Else Mari Ekra. Valgkomiteen har arbeidet ut fra følgende prinsipper og ansvar: Forberedelse og gjennomføring av valg i årsmøtet, unntatt valg av valgkomite Å være i dialog med menighetens lederskap, spesielt i forhold til valg av nye styremedlemmer Avgi innstilling til årsmøtet til valg av styre Å informere de forespurte om hva oppgaven består i Tilfredsstillende presentasjon av alle valgbare kandidater Å gi årsmøtet mulighet for å tale for/anbefale bestemte kandidater Praktisk tilrettelegging og gjennomføring av skriftlige valg Forberedelse og gjennomføring av separat skriftlig valg av lederskapets leder At tellekorps er på plass og gjør sine oppgaver At valgresultatene raskt og korrekt gjøres kjent for årsmøtet At stemmesedlene blir samlet inn og tatt vare på Valgkomiteen har i sitt arbeid ønsket å vektlegge: Nødvendig kontinuitet Nødvendig fornying Rimelig kjønnsfordeling At ulike lederfunksjoner blir ivaretatt Menighetens lederskap Lederskapet består av det valgte styret og de ansatte pastorer. Lederskapet har det åndelige, økonomiske og administrative ansvar for menighetens virksomhet, og leder denne i samsvar med Misjonskirken Norge og menighetens formål, visjon og prinsipper.

36 36 A. Styret Sittende styre i 2018 har bestått av følgende medlemmer: Kåre Andersen (leder), Eva B. Lieng (nestleder), Bente Treldal Berg, Hilde Kristin Dahlstrøm, Aud Elisabeth Åsheim og Erling Hellum. De som går ut av styret er: Erling Hellum, Bente Treldal Berg og Eva B. Lieng. Til gjenvalg stiller: Eva B. Lieng. Nye som stiller til valg til styret er: Laila Øverland Vikse og Håvard Gamst. Eva Brechan Lieng Født 1963 Er diakon og har i siste perioden vært nestleder i styret i Arendal misjonskirke. Bosatt i Froland Gift med Roger, to barn Laila Øverland Vikse Født 1966 Er sosionom og har hatt flere verv/oppgaver i menigheten. Bosatt på Natvig. Gift med Olav, tre barn Håvard Gamst Født 1974 Har er sykepleier og har flere verv/oppgaver i menigheten er bl.a. leder av XL. Bosatt på Moltemyr i Arendal Gift med Laila, 3 barn, samt et fosterbarn

37 37 B. Menighetens virkegrener: Valgkomiteen v/alexander Paul Filter Skattekista Ledere: Bent Ekra, Tom Kjetil Olsen, Benedikte Slåtta, Mathias Moen Hansen, Andreas Vikse, Emilie Hovstad Ekra, Eirik Vikse og Bjørnar Hovstad Ekra. Medhjelpere: Marianne Slåtta og Osmund Nyli Hovedlederteam: Merethe Kolnes. Velkomsteam: William Paul, Håkon Gamst, Ida Havold Miljøgruppe: Svein Erik Tvermyr, Marinne Hauge, Runar Havold Rød gruppe: Bente Berg, Christina Lohne, Elin Olsen Grønn gruppe: Karen Bayne, Hege Igland, Merethe Kolnes Blå gruppe: Jenny Noddeland, Emilie H. Ekra, Øyvind Kolnes Undervisere: Jenny Noddeland, Emilie Ekra, Merethe Kolnes XL Hovedleder:. Alexander Paul. Ledere: Håvard Gamst og Hilde Kristin Dahlstrøm Friends Missions Kids Lovsangsteam Livsnære fellesskap Hyggetreff Misjonsrådet Møtelederteam Møteverter Hovedleder: Ellen Øverland Aanonsen Ledere: Knut Inge Haugesten, Sigurd Gamst, Simon Øverland Aanonsen, Jacob Haugesten, Håkon Gamst, Hedda Haugesten, Frode Aanonsen og Eirik Vikse (til juli 2019). Hovedleder: Kathrine Andersen Tvermyr Assistent: Knut Gihle Arvesen Lyd og bilde: Vemund Paul og Harald Havold Kveldsmat: Rigmor Nyland og Turid Nyli Lovasangskoordinator: Sven Håkon Øyreskleiv Ansarlige: Odd Torbjørn Lohn, Kathrine Tvermyr, Olav Vikse, Noomi Coll Eriksen og Christer Eriksen Hovedansvarlig: Gjermund Igland og Eva B. Lieng. Hovedleder: Sveinung Lorentsen. Medleder: Sven Øverland. Medhjelpere: Tone Zachariassen, Ellen Nygård, Karen Øverland, Kari Olsen, Liv Dahlum, Rigmor Nyland, Reidun Vefald, Anne Karin Heen, Elsebeth Lorentsen, Karin Bakken, Madly og Jan Tore Larsen, Harry Tengelsen, Signe og Thorleif Hansen. Øyvind Hansen, Alexander Paul Gjermund Igland, Frode Aanonsen, Unni Hansen, Øyvind Hansen, Osmund Nyli. Møteverter: Norman Anderson, Unni Hansen, Anne Marie Zachariassen, Asle Zachariassen, Berit Grefstad, Hege Igland, Tone Smeland, Tone Gunn Hellstrøm, Aud Elisabeth Åsheim, Jørgen Åsheim, Grethe Endresen, Tormod Endresen, Hilde Talsethagen, May Britt Evensen, Sveinung Lorentsen, Elsebeth Lorentsen

38 38 Nattverdkomite Interiørkomite Kjell-Oddvar Grandal, Reidun M. Grandal, Signe M Hansen, Thorleif Hansen. Leder: Grethe Endresen. Thone Hellum, Tone Smeland, Shaina Tønnessen Pyntekomite Hovedansvarlig: Kirsti Benestad Medhjelpere: Per Gunnar Lea Kakelister Torbjørn Grestad Vaktmester/vaskelag/ Listeansvarlig: Administrasjonsleder kirkekaffe Vaktmestere: Hilde og Alf Talsethagen, Øyvind Hansen, Knut Inge Haugesten, Tom Kjetil Olsen, Harald Dukane, Jon Bratlie, Christian Pedersen, Asle Zachariassen, Sigmund Vetvik, Jason Bayne, Svein Erik Tvermyr. Innkjøp Marianne Slåtta, Jon Bratlie og Torbjørn Grestad Komite for kvinnenes verdensbønnedag Hovedkontakt: Sigrid Dukane Medarb.: Kirsti Benestad Konfirmantarbeidet Hovedansvarlig: Gjermund Igland Ledere: Monica Haugesten og Eirik Vikse Teknisk ansvar Norman Anderson Lyd og bilde Øivind Hansen, Roger Lieng, Jan Egil Andersen og Alf Talsethagen. Medhjelpere: Vemund Paul og Harald Havold, Sondre Rø Husråd Utleie Forbønnstjeneste i Gudstjenestene og møter Forbønnstjeneste generelt (bønneringen) Leder: Torbjørn Grestad Medlemmer: Norman Andersson, Asle Zachariassen, Christian Pedersen, Marianne Slåtta, Kirsti Benestad, Tone Smeland (fra interiørkomiteen). Utleieansvarlig: Christian Pedersen. Utleie bryllup: Anne May Bratlie. Ledere: Christine Andersen og Aud Elisabeth Åsheim Forbedere: Sølvi Grestad, Torbjørn Grestad, Anne Ose, Turid Nyli, Osmund Nyli, Thone Hellum, Tor Einar Olsen, May-Britt Evensen, Eva B. Lieng, Sigrid Dukane, Christine Andersen og Aud Elisabeth Åsheim. Kontaktpersoner: Tor Einar H. Olsen, Thone Hellum, Turid Nyli Medarbeidere: Osmund Nyli, Erling Hellum, Sølvi Grestad, Torbjørn Grestad, Christine Andersen, Kåre Andersen.

39 39 SAK 9/19 Valg av valgkomite og revisor 1. Valg av valgkomite Nåværende valgkomite har bestått av Alexander Paul (leder), Else Mari Ekra og Olav Vikse. Styrets forslag til vedtak: Som valgkomite velges: Ida Maria Narvesen Havold, Olav Vikse, Else Mari Ekra. 2. Valg av menighetens revisor Agder Team Revisjon AS, Arendal, har de senere år vært menighetens revisor. Det foreslås at de også velges for kommende år. Styrets forslag til vedtak: Agder-Team Revisjon AS velges som menighetens revisor. 3. Valg av revisorer til underavdelingenes regnskap Åshild Harnes og Rune Aanonsen har de senere år vært revisorer for regnskapene til menighetens underavdelinger/grupper. Åshild har nå sagt fra deg dette vervet. Styrets forslag til vedtak: Rune Aanonsen og... velges som revisor for regnskapene til menighetens underavdelinger/grupper. SAK 10/19 Orienteringer I årsmøtet vil det bli gitt orienteringer om aktuelle saker, bl.a.: Bønnetjenesten v/aud Elisabeth Åsheim Arbeidet med Gudstjenestene v/olav Vikse Forslag til vedtak: Årsmøtet tar orienteringene til etterretning

40 40 Egne notater Østensbuveien 141, 4848 Arendal

Årsregnskap 2017 for Den Evangelisk Lutherske Frikirke Songdalen. Organisasjonsnr

Årsregnskap 2017 for Den Evangelisk Lutherske Frikirke Songdalen. Organisasjonsnr Årsregnskap 2017 for Den Evangelisk Lutherske Frikirke Songdalen Organisasjonsnr. 976565517 Resultatregnskap Note 2017 2016 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3000 Fast givertjeneste

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Kolsås Klatreklubb

Årsregnskap 2016 for Kolsås Klatreklubb Årsregnskap 2016 for Kolsås Klatreklubb Organisasjonsnr. 976131002 Utarbeidet av: Sparebank 1 Regnskapshuset Østlandet AS Autorisert regnskapsførerselskap Fredvang alle 10 2321 HAMAR Organisasjonsnummer:

Detaljer

Valg av møteleder, referent og to representanter til å undertegne protokollen. Valg iht. valgkomiteens innstilling (deles ut på årsmøtet)

Valg av møteleder, referent og to representanter til å undertegne protokollen. Valg iht. valgkomiteens innstilling (deles ut på årsmøtet) 1 30.03.2016 Årsmøte i Leirsund Velforening i henhold til Vedtektene 4. Tid: Onsdag 30. Mars 2016 Klokken: 18.00 Sted: Leirsund Velhus Følgende Årsmøtesaker skal behandles Sak 1 Åpning av møtet, godkjenning

Detaljer

Årsregnskap 2018 for Den Ev. L. Frikirke Kristiansand Menighet. Organisasjonsnr

Årsregnskap 2018 for Den Ev. L. Frikirke Kristiansand Menighet. Organisasjonsnr Årsregnskap 2018 for Den Ev. L. Frikirke Kristiansand Menighet Organisasjonsnr. 976724003 Resultatregnskap Note 2018 2017 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3200 Fast givertj.

Detaljer

Og det er godt mulig du skal gjøre noe som enda ikke står på denne oversikten. Hva har Gud lagt på hjertet ditt? Snakk med oss!

Og det er godt mulig du skal gjøre noe som enda ikke står på denne oversikten. Hva har Gud lagt på hjertet ditt? Snakk med oss! Oslo misjonskirke Betlehem består av alle mulige slags mennesker i fellesskap rundt Jesus. Med alle mulige slags talenter, nådegaver og engasjement! Kirken er også Jesu kropp, og mye mer enn møter og arrangementer

Detaljer

ÅRSBERETNING PFN REGION ØSTFOLD 2008 STYREMØTER... 2 MØTER ARRANGERT AV PFN... 2 AKTIVITET SENTRALT... 2 REGNSKAP 2008... 3 RESULTAT... 3 BALANSE...

ÅRSBERETNING PFN REGION ØSTFOLD 2008 STYREMØTER... 2 MØTER ARRANGERT AV PFN... 2 AKTIVITET SENTRALT... 2 REGNSKAP 2008... 3 RESULTAT... 3 BALANSE... STYREMØTER... 2 MØTER ARRANGERT AV PFN... 2 AKTIVITET SENTRALT... 2 REGNSKAP 2008... 3 RESULTAT... 3 BALANSE... 3 ARBEID I FENGSLENE... 3 ARBEID I FENGSLENE... 4 INDRE ØSTFOLD FENGSEL AVD. MYSEN... 4 INDRE

Detaljer

REISEBREV ROMANIA OKTOBER 2017

REISEBREV ROMANIA OKTOBER 2017 REISEBREV ROMANIA OKTOBER 2017 Bjørg og jeg har nettopp besøkt våre venner Lenu og Mihai Covaci i Timisoara, Romania. De leder som kjent arbeidet stiftelsen Agathos driver blant barn og unge som bor på

Detaljer

Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner Oslo og Akershus

Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner Oslo og Akershus Årsoppgjør 2014 for Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner Oslo og Akershus Foretaksnr. Resultatregnskap 2014 2013 Note DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt

Detaljer

Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus

Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus Årsoppgjør 2012 for Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus Foretaksnr. 994 268 821 Resultatregnskap 2012 2011 Note DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt

Detaljer

BYMENIGHETEN- SANDNES ÅRSMELDING 2012 INNHOLD LEDER OG STAB DELTAKELSE OG GAVER WEB OG GRUPPER MEDLEM OG TJENESTE BARN OG ØKONOMI VISJON OG VERDI

BYMENIGHETEN- SANDNES ÅRSMELDING 2012 INNHOLD LEDER OG STAB DELTAKELSE OG GAVER WEB OG GRUPPER MEDLEM OG TJENESTE BARN OG ØKONOMI VISJON OG VERDI BYMENIGHETEN- SANDNES ÅRSMELDING 2012 INNHOLD 2 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 S 7 LEDER OG STAB DELTAKELSE OG GAVER WEB OG GRUPPER MEDLEM OG TJENESTE BARN OG ØKONOMI VISJON OG VERDI AT NYE MENNESKER SKAL KOMME TIL

Detaljer

I K Gimletroll 876109972 4689 Kristiansand

I K Gimletroll 876109972 4689 Kristiansand Årsregnskap for 2008 4689 Kristiansand Innhold: Resultatregnskap Balanse Utarbeidet av: Agder Regnskapsservice AS Pb 1621 Lundsiden 4688 Kristiansand Org.nr. 884460522 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus

Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus Årsoppgjør 2013 for Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus Foretaksnr. 994 268 821 Resultatregnskap 2013 2012 Note DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt

Detaljer

Resultatregnskap 2017 og budsjett 2018 detaljer

Resultatregnskap 2017 og budsjett 2018 detaljer DRIFT: årsregnskap 216-17 og budsjett 218 Resultatregnskap 217 og budsjett 218 detaljer Driftsinntekter 216 217 218 321 Salgsinntekt egentilvirkede varer, utenfor avgiftsområdet 1 32 Salgsinntekt, utenfor

Detaljer

Årsmøte Oslo 21.02.2015

Årsmøte Oslo 21.02.2015 Årsmøte Oslo 21.02.2015 Saksliste 1. Konstituering av årsmøtet 2. Styrets årsmelding 3. Vedtektsendringer 4. Regnskap 5. Budsjett 6. Kontingent 7. Styrevalg Årsregnskap 2014 for Norsk Pokerforbund Foretaksnr.

Detaljer

Balanse pr. 31. desember 2009 Norsk Bullmastiff Klubb

Balanse pr. 31. desember 2009 Norsk Bullmastiff Klubb Resultatregnskap for 2009 Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

Årsberetning 2008 for Tenvik båtforening

Årsberetning 2008 for Tenvik båtforening Årsberetning 2008 for Tenvik båtforening Styre og medlemsmasse Styret her bestått av: Rune Pettersen, leder (valgt i 2008 for to år) Tore Olsen, nestleder (valgt i 2007 for to år) Tor Ivar Kolpus, kasserer

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 10 Lødag 28. februar kl. 11.00 15:00 Søndag 1.mars kl.11.00 Kreativ lørdag i menighetssalen. Bymisjonsgudstjeneste med nattverd. (Per Christian Skauen. B.A.Sneltorp)

Detaljer

Driftsinntekter og -kostnader Note 2010 2009

Driftsinntekter og -kostnader Note 2010 2009 Resultatregnskap Driftsinntekter og -kostnader Note 2010 2009 Annonseinntekter 1 494 706 1 639 477 Overføring fra semesteravgiften 2 008 000 1 950 000 Tilskudd fra UiO 13 600 28 000 Andre inntekter 292

Detaljer

Resultatregnskap for 2016 HAMAR SKIKLUBB

Resultatregnskap for 2016 HAMAR SKIKLUBB Resultatregnskap for 2016 Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler Annen driftskostnad Sum driftskostnader

Detaljer

ÅmliAvisa AS 4865 Åmli

ÅmliAvisa AS 4865 Åmli Årsregnskap for 2015 4865 Åmli Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Åmli Regnskap AS Engenes 9 4865 Åmli Org.nr. 987469846 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur. Resultatregnskap 2005. DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER

Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur. Resultatregnskap 2005. DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur Resultatregnskap 2005 DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER Note 2005 Driftsinntekter (Salg/tilskudd/støtte) 2 1 141 212,33 Sum driftsinntekter 1 141 212,33 Lønnskostnader

Detaljer

Årsoppgjør for. FRI Oslo og Akershus

Årsoppgjør for. FRI Oslo og Akershus Årsoppgjør 2017 for FRI og Akershus Foretaksnr. 994 268 821 Resultatregnskap 2017 2016 Note DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt 4 107 747 3 160 177 4 Sum driftsinntekt 4 107

Detaljer

Familiekirken. Et sted for hele familien, alle generasjoner. nær Gud - nær mennesker - nær Åkra. Saron Åkrehamn

Familiekirken. Et sted for hele familien, alle generasjoner. nær Gud - nær mennesker - nær Åkra. Saron Åkrehamn Familiekirken Saron Åkrehamn Et sted for hele familien, alle generasjoner nær Gud - nær mennesker - nær Åkra Denne folderen er ment som en kort presentasjon av oss i Familiekirken Saron Åkrehamn, som er

Detaljer

BALANSE Tyrifjord Barnehage. 08.09.2014 SIDSEL.DAHL Side 1. Datofilter 31.08.2014 Budsjettfilter 2014 EIENDELER. Anleggsmidler 79.

BALANSE Tyrifjord Barnehage. 08.09.2014 SIDSEL.DAHL Side 1. Datofilter 31.08.2014 Budsjettfilter 2014 EIENDELER. Anleggsmidler 79. BALANSE Tyrifjord Barnehage Side 1 EIENDELER Anleggsmidler 79.523 Omløpsmidler: Fordringer: Kundefordringer, foreldre 9.116 Kundefordringer, offentlig -264.316 Interims konto -796 Opptjent offentlig tilskudd

Detaljer

FRI - Oslo og Akershus. Årsoppgjør 2018 for. FRI Oslo og Akershus. Foretaksnr Ârsregnskap for FR - Oslo og Akershus Org.nr.

FRI - Oslo og Akershus. Årsoppgjør 2018 for. FRI Oslo og Akershus. Foretaksnr Ârsregnskap for FR - Oslo og Akershus Org.nr. Årsoppgjør 2018 for FRI Oslo og Akershus Foretaksnr. 994 268 821 Ârsregnskap for FR - Oslo og Akershus Org.nr. 994 268 821 Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER Driftsinntekter 2018 2017 Note

Detaljer

Resultatregnskap. Asker Svømmeklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Asker Svømmeklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Medlemskontigent 270 000 263 476 Salgsinntekt 2 7 654 255 7 367 946 Annen driftsinntekt 357 535 553 193 Sum driftsinntekter 8 281 790 8 184 615

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 47 KOMMENDE UKE Søndag 16. November kl. 11:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Johansen) Hva er belønningen for å tro på Jesus og følge ham? Det spørsmålet stilles

Detaljer

Årsregnskap. Maurtua Barnehage SA. Org.nr.:971 504 536

Årsregnskap. Maurtua Barnehage SA. Org.nr.:971 504 536 Årsregnskap 2014 Org.nr.:971 504 536 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Barnehagekontingenter 2 093 737 2 059 304 Tilskudd 9 061 296 7 917 231 Annen driftsinntekt 13 082

Detaljer

Resultatregnskap med fjorårstall Periode: 1-12/2017. Denne periode i fjor

Resultatregnskap med fjorårstall Periode: 1-12/2017. Denne periode i fjor Resultatregnskap med fjorstall Resultatregnskap i Hittil i Hittil Endring i % DRIFTSINNTEKTER 3100 Kiosk 160 757,00 185 183,00 160 757,00 185 183,00-13,19 3105 Salg treningsutstyr ol 61 448,00 19 750,70

Detaljer

Haugesundregionens Nærings- Forening. Resultatregnskap

Haugesundregionens Nærings- Forening. Resultatregnskap Resultatregnskap NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Salgsinntekt 6 096 917 4 571 105 1 Sum driftsinntekter 6 096 917 4 571 105 Varekostnader 464 553 89 578 3 Lønnskostnader m.m. 2 204 884 1 971 266

Detaljer

Resultatregnskap. Bergens Jæger- Og Fiskerforening. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Bergens Jæger- Og Fiskerforening. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekt 1 696 758 1 731 655 Annen driftsinntekt 256 122 25 000 Sum driftsinntekter 1 952 880 1 756 655 Varekostnad 569 960 519 160 Lønnskostnad

Detaljer

Tenvik båtforening Årsrapport 2016 Årsmøte

Tenvik båtforening Årsrapport 2016 Årsmøte Tenvik båtforening Årsrapport 2016 Årsmøte 30.03.2017 Tenvik båtforening 1 ÅRSRAPPORT 2016 FOR TENVIK BÅTFORENING Styre og medlemsmasse Styret her bestått av: Lars Aasberg, leder (valgt i 2016 for 1 år)

Detaljer

Resultatregnskap. Holistisk Forbund. Driftsinntekter og driftskostnader Note

Resultatregnskap. Holistisk Forbund. Driftsinntekter og driftskostnader Note Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Offentlige tilskudd 679 041 583 468 Kontingenter og andre inntekter 202 243 163 432 Sum driftsinntekter 1 881 284 746 900 Lønnskostnader

Detaljer

Referat fra møte i menighetsrådet torsdag 18.januar 2018 på Ringsevja bo- og servicesenter (RiBo)

Referat fra møte i menighetsrådet torsdag 18.januar 2018 på Ringsevja bo- og servicesenter (RiBo) Holla og Helgen menighetsråd Referat fra møte i menighetsrådet torsdag 18.januar 2018 på Ringsevja bo- og servicesenter (RiBo) Tilstede: Lars Olav Hegland, Ellen G Nilsen. Bjørn Sturød, Helge Skippervold,

Detaljer

FOLKEAKSJONEN OLJEFRITT LOFOTEN, VESTERÅLEN OG SENJA

FOLKEAKSJONEN OLJEFRITT LOFOTEN, VESTERÅLEN OG SENJA Årsregnskap 2018 FOLKEAKSJONEN OLJEFRITT LOFOTEN, VESTERÅLEN OG SENJA Org.nr.:993 776 386 Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av: ADWICE SVOLVÆR AS RESULTATREGNSKAP DRIFTSINNTEKTER

Detaljer

Årsregnskap 2017 for Hardangerviddatunnelene AS

Årsregnskap 2017 for Hardangerviddatunnelene AS Årsregnskap 2017 for Organisasjonsnr. 999178812 Utarbeidet av: Hardanger Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Evjevegen 11 5783 EIDFJORD Organisasjonsnr. 986173943 Resultatregnskap Note 2017

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA

Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA Årsmøtet avholdes onsdag 27. juli 2016 kl 16.00 på butikken. Sakslisten for møtet er: 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder, referent og

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Lørdag 29. November kl. 11:00-14:00 Uke: 49 Kreativ lørdag i Menighetssalen Glemmen kirke. Vi inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine, og

Detaljer

Resultatregnskap. Notam-Norsk Senter For Teknologi I Musikk og Kunst. Driftsinntekter og driftskostnader Note

Resultatregnskap. Notam-Norsk Senter For Teknologi I Musikk og Kunst. Driftsinntekter og driftskostnader Note Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekter 150 532 99 854 Tilskudd, støtte og prosjektbevilgninger 7 5 010 561 4 635 800 Andre inntekter 646 225 377 919 Sum driftsinntekter

Detaljer

f Ridderrennet Balanse pr Regnskap Regnskap. Eiendeler: Anleggsmidler: N ytteandel. Avskrivning leilighet

f Ridderrennet Balanse pr Regnskap Regnskap. Eiendeler: Anleggsmidler: N ytteandel. Avskrivning leilighet Ridderrennet Balanse Eiendeler: Noter 2017 2016 Anleggsmidler: N ytteandel 22 000 22000 Leilighet 1 692 907 1 692907 Avskrivning leilighet -183020-137 265 Sum anleggsmidler 14 1 531 887 1 577642 Omløpsmidler:

Detaljer

Åroppgjør for 2011 TROMS ORIENTERINGSKRETS 9310 SØRREISA

Åroppgjør for 2011 TROMS ORIENTERINGSKRETS 9310 SØRREISA Åroppgjør for 2011 9310 SØRREISA Resultatregnskap for 2011 Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen

Detaljer

ÅRSMELDING 2013 Sykkylven sokneråd

ÅRSMELDING 2013 Sykkylven sokneråd ÅRSMELDING 2013 Sykkylven sokneråd ÅRSMELDING 2013 SYKKYLVEN SOKNERÅD Sykkylven sokneråd bestod av følgende: Sokneprest: Helge Standal Leder: Svein Erik Kampenes Nestleder: Tove Aarsnes Skauvik Sekretær:

Detaljer

Resultat. SUM Driftsresultat. Finansinntekt og -kostnad

Resultat. SUM Driftsresultat. Finansinntekt og -kostnad Bønes idrettslag Avdeling Hovedlag Dato: 20.03.2007 Driftsresultat Driftsinntekter Salgsinntekter 3030 BIL-bladet annonser -14 60-14 60 3120 Sponsorinntekter avgiftsfrie -10 00-10 00 3210 Automatinntekter

Detaljer

Rapport Psyk-festival 2015

Rapport Psyk-festival 2015 1 Rapport Psyk-festival 2015 Psyk-festivalen i Eidsvoll og Hurdal ble avhold i uke 42 og 43. Utstillinger av Festival kunstner Vidar Pettersen med sine dikt og bilder hang oppe på Råholt amfi, Eidsvoll

Detaljer

Resultatregnskap Landbrukstenester Nordfjord BA

Resultatregnskap Landbrukstenester Nordfjord BA Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekter 7 878 214 7 610 432 Annen driftsinntekt 55 500 52 300 Sum driftsinntekter 7 933 714 7 662 732 Varekostnader 39 767 19 709 Lønnskostnader

Detaljer

Resultatregnskap. Asker Svømmeklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Asker Svømmeklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Medlemskontigent 263 476 274 172 Salgsinntekt 2 7 367 946 6 188 464 Annen driftsinntekt 553 193 504 058 Sum driftsinntekter 8 184 615 6 966 694

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2011

Barn og ungdom i kirken Høsten 2011 Barn og ungdom i kirken Høsten 2011 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Babysang Barnesanger, rim, regler, sangleker og små danser. Etter sangstunden er det tid for stell, mat og prat. Fredager

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Om arbeidet i 2013. Styret. Styrets sammensetning: Styrets arbeid. Hjemmeside. Aktiviteter. Julemesse

Om arbeidet i 2013. Styret. Styrets sammensetning: Styrets arbeid. Hjemmeside. Aktiviteter. Julemesse Årsmelding for 2013 Bakgrunn Før jul i 2010 vedtok menighetsrådet i Øvre Rælingen Menighet å legge ned alt arbeidet i Blystadlia, og å si opp leien av lokalet Kirkestua i sokkelen til høyblokka i Blystadlia.

Detaljer

Resultatregnskap Resultatregnskap 2017 Noter Salgsinntekt , ,00 fripliktig 2 800, ,00 Sponsorinntekt,

Resultatregnskap Resultatregnskap 2017 Noter Salgsinntekt , ,00 fripliktig 2 800, ,00 Sponsorinntekt, Resultatregnskap Resultatregnskap 2017 Noter 2017 2016 Salgsinntekt 1 461 216,00 3 287 498,00 fripliktig 2 800,00 163 770,00 Sponsorinntekt, avgiftsfri 1 992,00 1 Offentlig tilskudd 245 481,00 274 000,00

Detaljer

Brunstad Kristelige Menighet Sandefjord. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Brunstad Kristelige Menighet Sandefjord. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2017 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Årsberetning 2017 Adresse: Bottenveien 5, 3241 SANDEFJORD Org.nr: 981 366 069 MVA Virksomhetens art

Detaljer

Kjelsås IL Hovedstyret

Kjelsås IL Hovedstyret Regnskaps 2017 (01.01.2017-31.12.2017), F.o.m. 12 t.o.m. 12., Driftsresultat Driftsinntekter Salgsinntekter 3010 Salgsinntekter, avg. pliktig -12 10 3020 Sponsor-/samarbeidsavtaler, avg.pliktig -187 00-245

Detaljer

2

2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 Konton Kontonavn B REGNSKAP 2018 BUDSJETT 2018 r u (menighet+fh) d s 3000 Salgsinntekt, avgiftspliktig, høy

Detaljer

Årsberetning 2012. Styret har i perioden bestått av:

Årsberetning 2012. Styret har i perioden bestått av: Årsberetning 2012 Styret har i perioden bestått av: Formann: Kåre Karlstad Kasserer Håkon Fottland (ett år) Styremedlemmer Christian Sæther Riksheim (TSF-leder) (de to gjenværende styreplassene uten personforslag

Detaljer

Standard kontoplan - hovedinndeling

Standard kontoplan - hovedinndeling Standard kontoplan - hovedinndeling Balansen Kontokode klasse 1 Eiendeler og gjeld Kontokode klasse 2 Kontokode klasse: 4 Varekostnad 5 Lønnskostnad 6 og 7 Annen driftskostnad 8 Finanskostnad Resultatregnskap

Detaljer

Uke 13-15 Velkommen til Misjonskirka!

Uke 13-15 Velkommen til Misjonskirka! Uke 13-15 Velkommen til Misjonskirka! Her finner du informasjon om hva som skjer i Misjonskirka de neste ukene. Bilde over: Ansiktsmaling er gøy!! Fra småbarnstreff 18.mars. Bilde under: Fra Karneval i

Detaljer

RESULTATREGNSKAP BRØNNØY NÆRINGSFORUM. DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note

RESULTATREGNSKAP BRØNNØY NÆRINGSFORUM. DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note RESULTATREGNSKAP DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note Salgsinntekt 3 261 450 248 250 Annen driftsinntekt 60 000 0 Sum driftsinntekter 321 450 248 250 Lønnskostnad 1 259 622 145 222 Annen driftskostnad

Detaljer

HUNDVÅG FOTBALLKLUBB STØTTEFORENING 4085 HUNDVÅG

HUNDVÅG FOTBALLKLUBB STØTTEFORENING 4085 HUNDVÅG Årsregnskap for 2015 4085 HUNDVÅG Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap etter funksjon for 2015 Note 2015 2014 Salgsinntekt Kostnad solgte varer Brutto resultat Administrative kostnader

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Sum salgsinntekter , , Gaver 0, , Overført fra Hovedlag/Undergruppe 0,00 0,00

Sum salgsinntekter , , Gaver 0, , Overført fra Hovedlag/Undergruppe 0,00 0,00 1 Hovedlag Periode: 1-12/2016 NOK DRIFTSINNTEKTER 3100 Medlemskontingent/treningsavgift 84 248,55 78 415,72 3220 Sponsorinntekter 117 500,00 135 500,00 3250 Salg materiell 320 022,60 356 121,00 3401 Grasrotandelen

Detaljer

ÅRSBERETTNING KLÆBU IL SVØMMING

ÅRSBERETTNING KLÆBU IL SVØMMING ÅRSBERETTNING KLÆBU IL SVØMMING 2017 Styrets sammensetting Leder: Hilde farbu Nestleder: Markus Skistad Styremedlem: Espen Rønning Styremedlem: Tor Kjetil Pedersen STYRETS ARBEID Styremøter Det er avholdt

Detaljer

RANDABERG MENIGHETSRÅD MØTEPROTOKOLL Møtedato: Tirsdag kl.19.30

RANDABERG MENIGHETSRÅD MØTEPROTOKOLL Møtedato: Tirsdag kl.19.30 Styre, råd, utvalg: Randaberg menighetsråd RANDABERG MENIGHETSRÅD MØTEPROTOKOLL Møtedato: Tirsdag 08.05.18 kl.19.30 Arkiv MR Møte nr. 05/2018 Tilstede: Sokneprest Daglig leder :Thor Ove Vistnes :Eivind

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2013 FOR Agder Venstre Org. nr: 997 848 519

ÅRSREGNSKAP 2013 FOR Agder Venstre Org. nr: 997 848 519 ÅRSREGNSKAP 2013 FOR Org. nr: 997 848 519 STYRETS ÅRSBERETNING 2011 Virksomhetens art: drivet med... Selskapet holder til i. Fortsatt drift: Styret mener forutsetningen om fortsatt drift er tilstede, og

Detaljer

Årsberetning Leder: Bjørn Otto Eliassen (valgt for 1 år)

Årsberetning Leder: Bjørn Otto Eliassen (valgt for 1 år) Årsberetning 2018 1. Årsmøte 2018 Årsmøte ble avholdt onsdag 04. april 2018 kl 18:00 på Tyholmen Hotell, Arendal. På møtet ble følgende personer valgt til de ulike vervene: Leder: Bjørn Otto Eliassen (valgt

Detaljer

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap 2014 Resultatregnskap Kvik Halden Fotballklubb Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 4 517 109 4 932 079 Annen driftsinntekt 2 194 218 2 116 665 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD

INNKALLING TIL MØTE I FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD INNKALLING TIL MØTE I FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD Tid: Torsdag 16. februar 2017, kl. 19.00-22.00 Sted: Fjellhamar kirke, sal F Innkalles: Alle faste medlemmer, varamedlem Bjørn Solheim, og varamedlem Reidar

Detaljer

HØSTPROGRAM FOR TRONDHEIM FRIKIRKE HØSTEN 2019

HØSTPROGRAM FOR TRONDHEIM FRIKIRKE HØSTEN 2019 HØSTPROGRAM FOR TRONDHEIM FRIKIRKE HØSTEN 2019 Velkommen til Trondheim Frikirke! Vi ønsker å være en menighet for deg som har spørsmål, lurer på ting eller ønsker å finne ut mer om den kristne tro, og

Detaljer

Oppegård Idrettslag. ~ Der alle har glede av å være ~ Årsmøte 2017 Oppegård Idrettslag Badmintongruppa

Oppegård Idrettslag. ~ Der alle har glede av å være ~ Årsmøte 2017 Oppegård Idrettslag Badmintongruppa Årsmøte 2017 Oppegård Idrettslag Badmintongruppa Sted: Østre Greverud Idrettshall Møterommet Tid: Onsdag 1/3-2017 2030. Agenda: Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Sak 2. Godkjenne innkallingen, sakliste

Detaljer

Balansesammendrag. Omløpsmidler Fordringer Kundefordringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Bankinnskudd, kontanter o.l.

Balansesammendrag. Omløpsmidler Fordringer Kundefordringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Bankinnskudd, kontanter o.l. Dato fra - til: Regnskapsår 23 Periode: - 7 - Balansesammendrag EIENDELER Anleggsmidler Varige driftsmidler Tomter, bygninger og annen fast eiendom Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner o.l.

Detaljer

Kolnes Idrettslag. Resultatregnskap

Kolnes Idrettslag. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3001 Salg, avgiftspliktig middels sa 113 058,87 74 740,08 3021 Skiltreklame, avg.pl høg sats 60 000,00 9 000,00 3100 Offentlige tilskudd

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2015

Barn og ungdom i kirken Høsten 2015 Barn og ungdom i kirken Høsten 2015 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Søndagsskolen Sprell Levende søndagsskole på søndager samtidig med gudstjenesten i Nanset kirke (bortsett fra i skolens ferier

Detaljer

Askøy Seilforening 03.07.2014 17:06:29 Friluftsvegen 63 Tlf.: 48846301. Dine kommentarer her ( Ctrl+E for å endre)

Askøy Seilforening 03.07.2014 17:06:29 Friluftsvegen 63 Tlf.: 48846301. Dine kommentarer her ( Ctrl+E for å endre) Askøy Seilforening 03.07.2014 17:06:29 Friluftsvegen 63 Tlf.: 48846301 0-6 2014 Dine kommentarer her ( Ctrl+E for å endre) Side 2 av 5 Inntekter 2014 2013 3100 SALGSINNTEKTER.AVGIFTSFRIE -1 750,00-35 748,50

Detaljer

RANDABERG MENIGHETSRÅD MØTEPROTOKOLL Møtedato: Tirsdag kl i kirka og Kirkestua

RANDABERG MENIGHETSRÅD MØTEPROTOKOLL Møtedato: Tirsdag kl i kirka og Kirkestua Styre, råd, utvalg: Randaberg menighetsråd RANDABERG MENIGHETSRÅD MØTEPROTOKOLL Møtedato: Tirsdag 04.09.18 kl.18.00 i kirka og Kirkestua Arkiv MR Møte nr. 06/2018 Tilstede: Sokneprest Daglig leder :Thor

Detaljer

Årsregnskap 2018 Rælingen Fotballklubb

Årsregnskap 2018 Rælingen Fotballklubb Årsregnskap 2018 Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 974 815 028 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2018 2017 Salgsinntekt 537 950 605 154 Annen driftsinntekt 7

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Ordet og Israel

Årsregnskap 2013 for Ordet og Israel Årsregnskap 2013 for Ordet og Israel Organisasjonsnr. 980343391 Virksomhetens art Ordet og Israel er en bevegelse som ble stiftet i 1978 Den har som formål formidle budskap om bibelen og at jødene er Guds

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2013 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

Lover for NLM Hamarkirken

Lover for NLM Hamarkirken LOVER 1.0 Navn 2.0 Bekjennelse 3.0 Formål og visjon 3.1 Å utbre Guds rike 3.2 Visjon, oppdrag og kjerneverdier 3.3 Fokus og strategi for menighetsarbeidet 4.0 Medlemskap 4.1 Personlig medlemskap 4.2 Barn

Detaljer

Ålen idrettslag. Resultatregnskap 2009

Ålen idrettslag. Resultatregnskap 2009 Ålen idrettslag Resultatregnskap 2009 Note Inntekter Diverse inntekter 1.060.218 Sponsoravtaler 246.500 NM orientering 100.000 Offentlige tilskudd 1 188.467 Medlemskontingent 75.300 Sum inntekter 1.670.485

Detaljer

Årsregnskap Nordnorsk Kunstnersenter

Årsregnskap Nordnorsk Kunstnersenter Årsregnskap 2016 Nordnorsk Kunstnersenter Org.nr.:970 918 256 Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Nordnorsk Kunstnersenter Driftsinntekter og driftskostnader

Detaljer

Årsregnskap 2018 for Orkladal Næringsforening. Organisasjonsnr

Årsregnskap 2018 for Orkladal Næringsforening. Organisasjonsnr Årsregnskap 2018 for Organisasjonsnr. 984574568 Resultatregnskap Note 2018 2017 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 225 888 2 226 919 Annen driftsinntekt 1 71 240 296 170

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Stokke IL Skigruppa

Årsregnskap 2011 for Stokke IL Skigruppa Årsregnskap 2011 for Stokke IL Skigruppa Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 510 273 397 348 Annen driftsinntekt 2 831 100 1 630 701 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 403 935 1 342 682 Sum driftsinntekter 1

Detaljer

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Avvik 2014 mot budsjett Salgsinntekt 2 704 511 4 609 014 1 820 600 883 911 (medlemskontingent, treningsavgifter,

Detaljer

DVDStrax AS 3132 Husøysund

DVDStrax AS 3132 Husøysund Årsregnskap for 2005 3132 Husøysund Innhold: Styreberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2005 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Lønnskostnad

Detaljer

ÅRSREGNSKAP BØNES IDRETTSLAG. Organisasjonsnummer:

ÅRSREGNSKAP BØNES IDRETTSLAG. Organisasjonsnummer: ÅRSREGNSKAP 2017 BØNES IDRETTSLAG Organisasjonsnummer: 982 211 786 Resultatregnskap Bønes Idrettslag Driftsinntekter og driftskostnader Note 2017 2016 Salgsinntekt 240 501 391 313 Tilskudd 3 1 084 973

Detaljer

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Les om aktiviteter og arrangementer for barn og ungdom i din menighet 0 7 år Miniklubben Mandager kl 17.15 til 18.30. For gutter og jenter fra 4-8

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 19 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

Berg menighetsråd INNKALLING. Åpning: Liv Randi Servering: Ottar Rydding: Thorbjørn/Anita GODKJENNING AV REFERAT FRA 1. FEBRUAR

Berg menighetsråd INNKALLING. Åpning: Liv Randi Servering: Ottar Rydding: Thorbjørn/Anita GODKJENNING AV REFERAT FRA 1. FEBRUAR Berg menighetsråd INNKALLING Møtested: Arbeidskirken Møtedato: Tirsdag 27.februar 2018 Tid: 19:30 22.00 SAKSLISTE NR: 3/18 Åpning: Liv Randi Servering: Ottar Rydding: Thorbjørn/Anita - Å KJENNE SEG HJEMME

Detaljer

Årsregnskap. Landslaget For Lokal Og Privatarkiv. Org.nr.:

Årsregnskap. Landslaget For Lokal Og Privatarkiv. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr.:978 610 692 Resultatregnskap Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 401 848 469

Detaljer

Knutshø Villreinområde 2008. Årsberetning 2008

Knutshø Villreinområde 2008. Årsberetning 2008 Årsberetning 2008 Virksomhetens art Knutshø villreinområde forvalter villreinstammen i Knutshøområdet. Villreinområdet ligger i Folldal, Oppdal, Tynset, Rennebu og Alvdal kommuner. Rettvisende oversikt

Detaljer

NORSK LHASA APSO KLUBB ønsker velkommen til årsmøte på Ekeberg, Oslo, Besøksadresse: Ekebergveien 101, 1178 Oslo Søndag 11. Juni 2017 kl 16.

NORSK LHASA APSO KLUBB ønsker velkommen til årsmøte på Ekeberg, Oslo, Besøksadresse: Ekebergveien 101, 1178 Oslo Søndag 11. Juni 2017 kl 16. NORSK LHASA APSO KLUBB ønsker velkommen til årsmøte på Ekeberg, Oslo, Besøksadresse: Ekebergveien 101, 1178 Oslo Søndag 11. Juni 2017 kl 16.00 NORSK LHASA APSO KLUBB. Sandefjord, 10. mai 2017 Innkalling

Detaljer

ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND

ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND . ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND Tid: Tirsdag 17.mars 2015 kl 09:00 Årsmøtet avholdes i forkant av sentrale Geomatikkdager på Lillehammer. Sted: Trollsalen på Radisson Blue hotel, Lillehammer

Detaljer

Å R S B E R E T N I N G. for

Å R S B E R E T N I N G. for Å R S B E R E T N I N G for Norsk Bobil og Caravan Club avd. Rana og omegn 2017 S A K S L I S T E 1. Åpning 2. Godkjennelse av innkalling og dagsorden 3. Valg av dirigent, møtesekr. og 2 medlemmer til

Detaljer

TKK DRIFT. Resultatregnskap 2

TKK DRIFT. Resultatregnskap 2 Driftsinntekter Salgsinntekter 3010 Salgsinntekter, høy mva 3019 Frakt 3020 Salgsinntekter, middels mva 3025 Salgsinntekter, lav mva 3060 Uttak av varer 3080 Rabatter og andre salgsinntektsreduksjon 3099

Detaljer

Kjelsås IL Hovedstyret

Kjelsås IL Hovedstyret Driftsresultat Driftsinntekter Salgsinntekter 3010 Salgsinntekter, avg. pliktig -50 50-10 -210 50-10 3020 Sponsor-/samarbeidsavtaler, avg.pliktig -227 596,00 3060 Diverse leie (avg plikti) -5 50 3100 Salgsinntekter,

Detaljer

TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO

TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO Men Jesus kalte dem til seg og sa: «La de små barna komme til meg, og hindre dem ikke! For Guds rike tilhører slike som dem». LUKAS 18,16 VÅR VISJON: Vi ønsker å se mennesker

Detaljer

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud?

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud? VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise Hva er lykke? Hvorfor er livet.. er?..så kjipt iblant? Vad skjer etter Duger jeg? Jeg Døden? Er jeg alene om å være redd? Om Gud finnes hvorfor er

Detaljer