Krav til tjenestebasert adressering - Svar på høring

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Krav til tjenestebasert adressering - Svar på høring"

Transkript

1 // NOTAT Til: Helsedirektoratet Fra: NAV/Kontor for elektronisk samhandling Dato: Krav til tjenestebasert adressering - Svar på høring Dette er NAVs kommentarer til høringsutkast «Krav til tjenestebasert adressering og identifikatorer ved elektronisk samhandling» NAV har benyttet elektronisk kommunikasjon i helsesektoren vellykket siden 2003 og har lang erfaring med praktisk anvendelse av ebxml, PKI og problemstillingene tilknyttet å ha mange tusen samhandlingsparter samtidig med at det skjer kontinuerlige endringer. NAV er i utgangspunktet veldig positive til prinsippet om tjenestebasert adressering ved at man kan adressere meldingen til en tjeneste og ikke trenger vite hva som f.eks er navnet (eller HER-id) på den enkelte lege. Den enkelte avsender kan ikke alltid vite eksakt hvilken person den skal sende melding til, og siden det er så mye kontinuerlige endringer er det stor sjanse for at den person man skulle adressere forrige uke ikke lenger er den rette personen å adressere i dag. I enkelte tilfeller så ønsker man å kunne oppgi den enkelte lege i meldingen og da bør det være måter å gjøre dette innenfor tjenestebasert adressering. Ikke som en absolutt adressering, men kanskje mer som et hint om hvem denne meldingen, hvis mulig, skal rettes til. Hvis en saksbehandler f.eks ønsker å få avklart noen uklare detaljer i en sykmelding eller legeerklæring så er det en fordel at spørsmålet fortrinnsvis går til legen som skrev det og ikke til en tilfeldig lege på legekontoret forutsatt at denne legen er tilgjengelig. En absolutt kritisk ting som vi savner i denne standardiseringen av adressering er klarlegging av hvilke meldingstyper det skal gjelde for og overgangsordninger i alle de tilfellene der man må endre fagmeldingene før man kan følge de nye kravene. Mange meldingstyper benytter i dag hodemeldingen som stedet i meldingen der man angir hvilken lege det er snakk om. Som et konkret eksempel, da sykmelding ble endret i 2008 fra å være en frittstående melding ARBEIDS OG VELFERDSETATEN Postadresse: Postboks 5, St. Olavs plass // 0130 OSLO Besøksadresse: Akersgata // Tel: // Faks: //

2 til å benytte KITH hodemelding (som ikke fantes da første versjon av sykmelding ble laget) så flyttet man alt om legen og pasienten ut til hodemeldingen siden dette var informasjon som lå der og ikke trengte ligge to steder. Meldingen ble laget av KITH basert på tidligere sykmelding og på papirblanketten for sykmelding. NAV lot KITH gjøre dette arbeidet for å sikre at alt var slik standarden krevde. Dermed lå legen med både navn og fødselsnummer i hodemelding et nivå under legekontoret. Når man så i etterkant endrer så hverken legen eller legens fødselsnummer ligger i hodemeldingen så må man også endre fagmeldingen inni slik at den nødvendige informasjon blir tatt vare på der i stedet for i hodemelding. For f.eks en sykmelding så er legen som lege viktigere enn både virksomheten og tjenesten. Legen har personlig, i kraft av sin autorisasjon som lege rett til å sykmelde. En tjeneste kan ikke sykmelde og en ansatt på et legekontor kan ikke sykmelde i kraft av sin stilling, kun autorisert lege kan sykmelde. (Det er også noen andre grupper som kan sykmelde etter visse regler, men alltid i kraft av sin personlige autorisasjon, aldri i kraft av en stilling eller en tjenesterolle) Samme problemstilling gjelder for mange andre meldinger som er laget fram til nå og alle disse vil nødvendigvis måtte gjøre endringer før de endringer som kommer av å innføre tjenester og bare tjenester i hodemelding. Blant de meldinger vi vet om er både behandlerkrav, reseptforskrivning og legeerklæringer i samme situasjon, og det er garantert flere meldinger som vil få problemer dersom hodemelding endres uten tilhørende endring i fagmelding. Kanskje hadde det beste vært å opprette en MsgHead v2.0 med to og bare to nivåer og at denne kan tas i bruk fortløpende for eksisterende meldinger når de er gjennomgått og godkjent for dette og for nye meldinger der det kreves endringer for å ta høyde for den nye bruken av hodemelding. Gjerne med en ny Apprec v2.0 som kan benytte samme struktur som MsgHead og dermed unngå problemene med mapping fra den ene strukturen til den andre. 2. Termer og definisjoner NAV syns det kommer alt for mange nye krav og ønsker i selve definisjonene. En definisjon skal være en enkel sak så man kan være enige om hva man snakker om, dette er ikke stedet å innføre kravene som bør innføres og grunnlegges i dokumentet. 2. Termer og definisjoner Oppføring i adresseregisteret NAV lurer på hvorfor EDI-adresse trekkes ut som noe som alltid skal ligge på en «kommunikasjonpart» og ikke andre ting som er nødvendig for elektronisk kommunikasjon, som digitale sertifikater, AMQP kø, hvilke meldinger som kan sendes og mottas, http adresser, WebServices og andre ting. Enten bør alle nødvendige ting som hører hjemme på et nivå trekkes fram eller ingen. NAV syns også prinsipielt at krav til oppføring i adresseregisteret er noe som bør defineres i forbindelse med adresseregisteret og ikke dukke opp i andre frittstående dokumenter. Det har vært alt for mange tilfeller i

3 sektoren der man omdefinerer ting fra et dokument som en del av innholdet i et annet dokument og dette medfører vanskeligheter med å til en hver tid vite hva som gjelder. Et godt eksempel er KITH Hodemelding (MsgHead) der definisjonen av hodemelding angir 1-N nivåer for avsender og mottaker. Senere dokumenter har omdefinert til at det skal være to og bare to nivåer til enhver tid uten at det har medført en revisjon eller oppdatering av dokumentet som definerer hodemeldingen. En som innfører støtte for hodemeldingen basert på dokumentet for hodemelding vil derfor ikke gjøre det korrekt, man må i stedet sjekke alle mulige dokumenter fra KITH og/eller Helsedirektoratet som er kommet i etterkant for å se om det er noe i dem som indirekte endrer hodemeldingen. 2. Termer og definisjoner Kommunikasjonspart NAV har påpekt tidligere og gjentar problemstillingen med at begrepet «kommunikasjonspart» får en annen definisjon i Helsedirektoratets dokumenter for kommunikasjon i helsesektoren enn det som er standard i annen faglitteratur, både når det gjelder elektronisk meldingsutveksling og når det gjelder sikkerhet. Dette uten at det er dokumentert eller på annen måte påpekt at ordet brukes i en avvikende betydning. Den normale definisjonen av ende-til-ende kryptering er at det er kryptert fra kommunikasjonspart til kommunikasjonspart. Dette betyr blant annet at dersom flere kommunikasjonsparter benytter en felles meldingstjener så er meldingene kryptert før de når EDI-tjener som skal sende og blir ikke dekryptert før etter at de forlater mottakende EDI-tjener. Noen eksempler: Datatilsynet har uttalt til helsenord ( at "Med ende-til-ende mener vi fra behandlingsansvarlig A til behandlingsansvarlig B, der hvor kommunikasjonen foregår utenfor den behandlingsansvarliges kontroll, jf. personopplysningsforskriftens Med andre ord ingen brevåpning på veien. Ved mottak forventes det at opplysningene behandles i virksomhetens fagsystem med forsvarlig tilgangsstyring og hvor bruken er i samsvar med formålet." HelseNord tillegger på samme URL at «Slik vi tolker svaret, er at dagens kryptering i henhold til nasjonal standard (ebxml), er tilstrekkelig mellom EDI-tjener i Virksomhet A til EDI-tjener i Virksomhet B» Med andre ord så benytter Datatilsynet og HelseNord her den klassiske definisjon at det er virksomheten som er kommunikasjonspart. Dette er samme definisjon som NAV har fulgt i all bruk av ebxml og elektronisk meldingsutveksling. DigiPost tilbyr nå ende-til-ende kryptering for de som ønsker dette( ) Da er det slik at de borgere om ønsker dette har sin egen nøkkel som ikke er tilgjengelig for DigiPost og meldingen krypteres før den sendes til DigiPost og kan kun dekrypteres av mottaker. DigiPost har her ikke tilgang til denne og kan ikke dekryptere meldingen. Dette er slik bruken vil måtte være for hver tjeneste dersom det virkelig er tjenesten som er den reelle kommunikasjonsparten. DigiPost har her samme rollen som en EDI-tjener som benyttes av flere tjenester. Begge disse eksemplene bruker definisjonen at det er den det er kryptert til som er kommunikasjonsparten, mens det i dette og tilsvarende dokumenter i helsesektoren benyttes en avvikende definisjon. Dette gjør det vanskelig å sammenstille det med f.eks sikkerhetskrav og med normal EDI bruk.

4 Skal man definere hver enkelt tjeneste som kommunikasjonspart så flytter man enten krypteringen på utsiden av EDI-tjeneren eller krever at hver tjeneste har sin egen EDI-tjener. På samme måte som man i dag, der man i praksis benytter den klassiske definisjonen av kommunikasjonspart, krever at kommuner som deler en felles infratruktur krever at enten EDI-tjener må sikre at dekrypterte meldinger må ligge i logisk fullt adskilte deler av EDI-tjeneren eller at de må ha hver sin EDI-tjener. Merknad 2 stiller vi store spørsmålstegn ved. Hvis en kommunikasjonspart er en person så er det per definisjon ikke tjenestebasert adressering. At det har ligget personer på nivå 2 tidligere bør dekkes under overgangsordninger fra eksisterende bruk og ikke defineres inn som en mulighet når man nå skal rydde opp. 2. Termer og definisjoner Tjenesteadresse NAV støtter at tjenester ikke skal ha noe med helsetjenester å gjøre, men også kan dekke alle mulige relevante tjenester for elektronisk meldingsutveksling. Men vi stiller spørsmålstegn med tjenestenavn som eksempelets «Teknisk avsenderadresse» da en oppgitt adresse i alle normale tilfeller også skal benyttes til å motta meldinger. Om ikke annet så vil det komme en Apprec i retur. Ord som avsender og mottaker angir kommunikasjonens forhold til den enkelte melding og bør ikke benyttes i tjenestenavn. En tjeneste bør også være en tjeneste, ikke en adresse. Adresse er en egenskap ved en hvilken som helst tjeneste At enkelte tjenester kan og bør være generelle samleposter er vi derimot enige i, så «Teknisk kommunikasjon» ville vi se på som et mer fornuftig navn som kan brukes av mange. Evt. et annet lignende begrep. NAV synes også at det er fornuftig at en del av de mer generelle navnene kan standardiseres slik at f.eks alle som har en slik tjeneste benytter samme navn og at man ikke risikerer at en kommune har «Teknisk Avsenderadresse», kommunen ved siden av har «Adresse for teknisk kommunikasjon», kommunen bortenfor der har «Teknisk kommunikasjon» og neste kommune igjen har «Teknisk kommunikasjonsardesse»(stavefeil som først har begynt å bli brukt er vanskelige å bli kvitt igjen) Litt på siden lurer NAV på hvorfor eksempelet er så generisk samtidig som Arbeids og velferdsetaten ikke kunne få tjenestenavn som «Generell Samhandling» eller lignende men at det ble forlangt at navnet måtte være med i tjenesten og det mest generiske vi kunne få var «Samhandling Arbeids- og velferdsetaten» NAV syns det er fornuftig med generelle navn som kan gjenkjennes som tilsvarende for alle typer virksomheter. Merknad 2. Hva menes med denne? Hvis fastleger skal registreres som tjenester så bryter vi med både prinsippet for tjenestebasert adressering og vi løser ikke de største problemene som eksisterer med å sende til fastlege, nemlig at mange fastleger bytter slik at den legen pasienten hadde sist ikke lenger finnes på legekontoret og pasienten selv ikke vet hva fastlegen heter og at mange er på en såkalt «liste uten lege» der det ikke finnes noen navngitt lege som er pasientens fastlege, men at det håndteres enten som en fellesliste som legekontoret håndterer i fellesskap eller ved at det er en kontinuerlig serie med midlertidige som håndterer fastlegepasientene for kommunen. Begge disse problemene løses ved at alle legekontor som har fastlege må registrere en tjeneste «Fastlege» som blir felles tjeneste for alle henvendelser til fastlege på dette legekontoret uavhengig av om antallet navngitte leger med fastlegeavtale på dette legekontoret er ti, én eller ingen. Så er det systemet på legekontoret som må vite til hvilken lege eller til hvilken journal en melding om en gitt pasient skal fordeles. Dette kan man ikke forvente at den som sender meldingen alltid vet. 3. Tjenestebasert adressering 3.2 Skjematisk oversikt Her gjentas en stor del av begrepene fra Termer og definisjoner. Det er vanskelig å skjønne hva som er tatt som forutsetninger og hva som er nye krav som innføres her. Det er samme blanding mellom hva som er tjenestebasert adressering og hva som er krav til adresseregister og oppføringene der som vi kommenterte i definisjonene. Igjen så kommer kravene før man har forklart hensikten eller begrunnelsen

5 3. Tjenestebasert adressering 3.3 Adressering i meldingsinstans Her blander man sammen nivåene i kommunikasjon på en slik måte at man lager unødig sammenblanding mellom de forskjellige lagene i meldingsutvekslingen. Det blir en sammenblanding av transportnivå, kommunikasjonsnivå og applikasjonsnivå. Samtidig så tar man ikke med hele bildet, men lar det stå så uklart at man ikke helt vet hva som menes. Hvis det skal være et slikt en-til-en forhold mellom ebxml MessageHeader og KITH MsgHead så ser det ut fra skissen her ut som en av dem er overflødig. Vi kunne like gjerne kjørt uten MsgHead da partene er de samme og har man HER-id på nivå 2 så er HER-id på nivå 1 også kjent (f.eks fra adresseregisteret når man fant nivå 2) og skal ikke benyttes til noe Skulle det vært noen teknisk kobling som hadde mening mellom MsgHead og ebxml MessageHeader ville det vært mer fornuftig å definere at det var nivå 1 som skulle stå i ebxml. Da ville MsgHead gi verdi internt i virksomheten for å fortelle hvordan meldingen skulle rutes videre. Slik det er definert her så er det allerede gitt fra ebxml laget. Men, siden det i enkelte tilfeller vil være slik at enkelte tjenester har adskilt teknisk infrastruktur fra andre så ser vi at det for noen virksomheter så kan det medføre komplikasjoner som ikke kan løses med en en-til-en kobling. Som eksempel på uklarhetene vi opplever så definerer man at ebxml transporten skal stiles til «kommunikasjonspart» på nivå 2 i hodemelding. Mens det ved siden av står at en melding skal være signert med «avsenders» sertifikat. Det går ikke klart fram hva som menes med avsender. Normalt vil avsender i en kommunikasjon være en av de to kommunikasjonsparter i en bilateral utveksling. Hvis mottaker og avsender ikke er kommunikasjonsparter, hva er de da? Det kan virke på teksten ellers som at man mener noe annet, uten at dette er tydelig definert. Det defineres her at informasjon om ansvarlig helsepersonell IKKE skal ligge i hodemeldingen, men kun i fagmeldingen. Vi vil på prinsipielt grunnlag spørre hvorfor data om pasienten skal ligge i hodemeldingen? Dette kunne også med fordel flyttes inn i fagmeldingen. Da kan applikasjoner som behandler fagmeldingen og har et forhold til pasienten forholde seg kun til dette og ikke trenge å gå inn i hodemeldingen. Hvis tjenesten for eksempel er «Assistert befruktning» ved OUS så har dette HER-id og en eventuell henvisning kan rutes direkte til fagsystem for dette før man har behov for å vite hvilken pasient som henvises. Dette vil også gjøre at Hodemeldingen gjøres fri for personsensitive data og at personsensitive data kun er tilgjengelig i systemer som har tjenestlig behov for dette. For eksempel så er det relativt lite sensitivt at tjenesten Fastlege på Sentrum Legekontor henviser noen til Assistert Befrukting på Oslo Universitetssykehus HF, mens det er absolutt sensitivt at pasient Eleonora Helmer fnr henvises til Assistert Befruktning. En endring som gjør at helsepersonell ikke lenger skal stå i hodemeldingen vil medføre tilhørende endringer i fagmeldinger likevel så vi syns det bør sterkt vurderes å gjøre det fullt og helt, ikke stykkevis og delt og i så fall fjerne pasienten også. 3. Tjenestebasert adressering 3.4 Krav til tjenestebasert adressering Vi er helt enige i at det ikke trenger være et en-til-en forhold mellom tjenester og de tekniske løsningene bak. Det trenger ikke engang være en større virksomhet for dette. Selv en selvstendig fastlege som jobber alene på et lite sted vil antagelig ha både rollene Fastlege, Sykehjemslege og Legevaktslege som fort kan defineres som tre separate tjenester. Men når man her plutselig begynner å snakke om at «flere tjenester kan være knyttet til samme kommunikasjonspart» da begynner det å halte litt. Hittil har det jo vært definert at det er den enkelte tjenesten som er kommunikasjonspartet.

6 Og så omtaler man at det kan være felles EPJ system som har en tilhørende EDI-adresse, mens man hopper helt over det faktum at det i alle systemer i bruk i dag er en form for kommunikasjonssystem på utsiden av EPJ systemet og at det ikke er ukjent at et kommunikasjonssystem deles av flere EPJ systemer. 3. Tjenestebasert adressering 3.5 Krav til registrering i adresseregisteret Hele dette underkapittelet burde fjernes og erstattes av et separat dokument som omtaler krav til registrering i Adresseregisteret. Og kravene bør være mye høyere enn dette og blant annet dekke hvilke meldingstyper men kan utveksle og i hvilke versjoner, samt alle de tekniske opplysningene som trengs for elektronisk samhandling i helsesektoren uansett om det er ebxml, AMQP, Web Service eller andre samhandlingsformer. Dokumentet bør være utfyllende og angi måtene man vedlikeholder informasjonen teknisk, enten det er med CPP, CPA, Web Service eller annet. Da vil man ha ett dokument å forholde seg til for å ha sine data korrekt oppført i adresseregisteret og ikke måtte forholde seg til flere delvis motstridende avsnitt i en mengde dokumenter. 4. Bruk av identifikatorer Mye av det som står her er gjentatt fra tidligere og vi vil ha samme kommentarer. Hele dette bør gjennomgås på nytt. 4. Bruk av identifikatorer 4.2 Bruk av HER-id på transportnivå ebxml rammeverket beskriver IKKE at det ikke kan være både organisasjonsnummer og HER-id i ebxml konvolutten. ebxml rammeverket beskriver at If either the From or the To elements contains multiple PartyId elements, all members of the list MUST identify the same organization. Med andre ord er det slett ikke noe i ebxml standarden som hindrer at man både kan bruke orgnr på virksomheten og HER-id på samme eller lavere nivå. Det er som kjent ikke mulig for en HER-id å tilhøre flere virksomheter, altså er det i tråd med kravet om at alle elementene må tilhøre samme virksomhet. 5. HER-id og adresseopplysninger i Hodemelding og fagmeldinger med HCP struktur Vi mener at det ryddige hadde vært å gå helt over til strukturen i hodemelding og fjerne HCP struktur både i Apprec og i eldre fagmeldinger. Systemer som er tilpasset eksisterende bruk vil sannsynligvis uansett måtte endres og da er det bedre å endre det til én felles struktur enn å fortsette med to strukturer som ikke helt matcher hverandre. De eksisterende meldingene får bare fortsette parallelt inntil de kan erstattes av ny struktur. Det er absolutt mest fremtidsrettet å få alt over på ny struktur framfor å holde på de eksisterende som i beste fall er forvirrende og som regel en kompliserende måte å håndtere data på. 6. Adresseringsprinsipper i Applikasjonskvittering Som for kapittel 5 så mener vi at når man først endrer på hva som skal ligge i hodemeldingen med de endringer i applikasjoner og fagmeldinger som dette medfører så bør man også innføre en Apprec 2.0 med adresseringsstruktur som i hodemeldingen slik at problemene med å mappe fram og tilbake elimineres og man kan bruke eksakt det avsender identifiserte seg som mottaker i Apprec. Det vil være det man er sikrest på kan håndteres korrekt når Apprec kommer tilbake til systemet som sendte den originale meldingen. Noen ytterligere kommentar uansett formen på Apprec som benyttes.

7 Siden hele dokumentet handler om tjenestebasert adressering, hvorfor brukes det så mye plass på å angi hvordan enkeltpersoner angitt i hodemelding skal mappes til HCP i Apprec? Er ikke hele poenget at helsepersonene IKKE skal identifiseres i hodemelding (og Apprec) Det angis som et eksempel at to leger ved samme legekontor kan være mottaker av en epikrise. Dette skal slik vi skjønner det ikke være mulig med tjenestebasert adressering, man angir kun tjenesten og ikke den enkelte lege. Dersom man likevel skal kunne angi en lege, så spesifiseres det at all adresseinformasjon fra opprinnelig melding skal returneres i Apprec. Hvis da en melding er sendt til Dr. Hansen og Dr. Olsen ved Sentrum Legekontor. Hvis så Dr. Hansen har sluttet og Dr. Jensen har tatt over for han, skal da Apprec fortsatt komme fra Dr. Jensen og Dr. Olsen? Slik at avsender av opprinnelig melding tror at Dr. Olsen har sett den og aldri får vite om Dr. Jensen? Det ser ut for oss som hele kapittel 6 bryter med både prinsippene og grunntankene for tjenestebasert adressering. Men det er ikke angitt som noe spesielt unntak. Undergraver ikke dette hele prinsippet? Eksemplene i vedleggene har vi ikke gått inn på da vi mener forutsetningene for eksemplene må rettes før det har noen hensikt å gå inn på detaljene i dem.

Brukerveiledning til registrering i Adresseregisteret for fastleger

Brukerveiledning til registrering i Adresseregisteret for fastleger Brukerveiledning til registrering i Adresseregisteret for fastleger IS-0526 1 Brukerveiledning til registrering i Adresseregisteret for fastleger Kolofon Publikasjonens tittel: Brukerveiledning til registrering

Detaljer

Krav til tjenestebasert adressering og identifikatorer ved elektronisk samhandling

Krav til tjenestebasert adressering og identifikatorer ved elektronisk samhandling HISD 1153:2014 Krav til tjenestebasert adressering og identifikatorer ved elektronisk samhandling 1 Publikasjonens tittel: Krav til tjenestebasert adressering og identifikatorer ved elektronisk samhandling

Detaljer

Brukerdokumentasjon. Adresseregisteret Om Adresseregisteret

Brukerdokumentasjon. Adresseregisteret Om Adresseregisteret Brukerdokumentasjon Adresseregisteret Om Adresseregisteret FORORD FORORD Adresseregisteret er et felles nasjonalt register for presis adressering ved utveksling av helseopplysninger som sendes elektronisk

Detaljer

Generelle kommentarer

Generelle kommentarer Gjelder: Mottaker: Avsender: Kopi sendt til: Vedlegg: Svar på «Krav til tjenestebasert adressering og identifikatorer ved elektronisk samhandling E-helse 15/54, postmottak@ehelse.no Helse Midt-Norge og

Detaljer

Sak 36 16_Tillegg_saksunderlag SamUt 090316.docx Sak 36-16_Vedlegg Begrepet tjeneste adressering med HER id og skisse til ideell prosess.

Sak 36 16_Tillegg_saksunderlag SamUt 090316.docx Sak 36-16_Vedlegg Begrepet tjeneste adressering med HER id og skisse til ideell prosess. Sak 36 16_Tillegg_saksunderlag SamUt 090316.docx Sak 36-16_Vedlegg Begrepet tjeneste adressering med HER id og skisse til ideell prosess.docx Tilleggsinformasjon/Annet saksunderlag Utfordringer med bruk

Detaljer

Tjenestebasert adressering

Tjenestebasert adressering Tjenestebasert adressering Del 1: Generelle krav Tjenestebasert adressering - Del 1: Generelle krav Kolofon Publikasjonens tittel: Tjenestebasert adressering Del 1: Generelle krav Utgitt: 10/2016 Utgitt

Detaljer

Brukerdokumentasjon. Adresseregisteret Om Adresseregisteret

Brukerdokumentasjon. Adresseregisteret Om Adresseregisteret Brukerdokumentasjon Adresseregisteret Om Adresseregisteret FORORD FORORD Adresseregisteret er et felles nasjonalt register for presis adressering ved utveksling av helseopplysninger som sendes elektronisk

Detaljer

Krav til tjenestebasert adressering og identifikatorer ved elektronisk samhandling Versjon 1.0

Krav til tjenestebasert adressering og identifikatorer ved elektronisk samhandling Versjon 1.0 HIS 1153:2015 Krav til tjenestebasert adressering og identifikatorer ved elektronisk samhandling Versjon 1.0 1 Publikasjonens tittel: Krav til tjenestebasert adressering og identifikatorer ved elektronisk

Detaljer

Høringsuttalelse - Krav til tjenestebasert adressering og identifikatorer ved elektronisk samhandling

Høringsuttalelse - Krav til tjenestebasert adressering og identifikatorer ved elektronisk samhandling Byrådssak 1051 /16 Høringsuttalelse - Krav til tjenestebasert adressering og identifikatorer ved elektronisk samhandling KRTO ESARK-03-201600085-13 Hva saken gjelder: Helsedirektoratet har sendt utkast

Detaljer

Hvordan nå rett mottaker i kommunen. Prosjektleder Egil Rasmussen. Stavanger kommune

Hvordan nå rett mottaker i kommunen. Prosjektleder Egil Rasmussen. Stavanger kommune Hvordan nå rett mottaker i kommunen Prosjektleder Egil Rasmussen. Stavanger kommune Krav til adressering av meldinger Forenkle hverdagen for avsender unngå krav om detaljert info om mottakers organisering

Detaljer

WinMed 2 NHN Adresseregister

WinMed 2 NHN Adresseregister 1 WinMed 2 NHN Adresseregister Introduksjon og brukerveiledning 2 Innholdsfortegnelse Introduksjon... 3 Kort om NHN Adresseregister fra NHN sine sider... 3 Funksjonalitet... 3 Brukerveiledning... 4 Adresseregister-bildet...

Detaljer

Innholdsstandard (meldinger) ebxml-rammeverk (innpakking, adressering, transportkvittering, kryptering, autentisering, virksomhetssignatur)

Innholdsstandard (meldinger) ebxml-rammeverk (innpakking, adressering, transportkvittering, kryptering, autentisering, virksomhetssignatur) NOTAT Fra KITH v/bjarte Aksnes m.fl. Dato 29.03.06 Samhandlingsarkitektur for helsesektoren En viktig forutsetning for at aktører i helsesektoren skal kunne samhandle elektronisk på en god måte er at alle

Detaljer

Tjenestebasert adressering, del 3: Tjenestetyper

Tjenestebasert adressering, del 3: Tjenestetyper Høringskommentarer: Tjenestebasert adressering, del 3: Tjenestetyper (HIS 1153-3:2017) Innhold Konsekvenser... 2 Standard åpner for ny tjeneste «Fastlege, ubesatt hjemmel»... 2 Standard åpner for ny tjeneste

Detaljer

Helse Sør-Øst RHF Telefon: Postboks 404 Telefaks: Hamar Org.nr

Helse Sør-Øst RHF Telefon: Postboks 404 Telefaks: Hamar Org.nr Helse Sør-Øst RHF Telefon: 02411 Postboks 404 Telefaks: 62 58 55 01 2303 Hamar postmottak@helse-sorost.no Org.nr. 991 324 968 Helsedirektoratet Postboks 7000 St. Olavs plass 0130 Oslo Vår referanse: Deres

Detaljer

Hvordan få tilgang til journalopplysning fra andre virksomheter

Hvordan få tilgang til journalopplysning fra andre virksomheter Hvordan få tilgang til journalopplysning fra andre virksomheter Avdelingssjef, KITH Tema Løsninger for utlevering og tilgang til helseopplysninger Utlevering ved hjelp av web-publisering Samhandlingsarkitektur

Detaljer

Meldingsløftet Sykehuset i Vestfold Psykiatrien i Vestfold. Prosjektleder Espen Skalvik

Meldingsløftet Sykehuset i Vestfold Psykiatrien i Vestfold. Prosjektleder Espen Skalvik Meldingsløftet Sykehuset i Vestfold Psykiatrien i Vestfold Prosjektleder Espen Skalvik Meldingsløftet SiV-PiV Et felles prosjekt lokalt på SiV-PiV Felles prosjektleder i meldingsløftet Godt forankret i

Detaljer

Elektroniske kommunikasjonsparter i en kommune

Elektroniske kommunikasjonsparter i en kommune NOTAT Til Forfatter Kommuner og EPJ-leverandører Annebeth Askevold Dato 11. januar 2011 KITH-notat nr. 1028 Versjon 1.1 Revisjonshistorikk Dato Kommentar Ansvarlig 7.01.2011 Distribuert til pilotkommuner

Detaljer

Forespørsel om fastlege Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse HIS 1022:2010

Forespørsel om fastlege Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse HIS 1022:2010 HIS 1022:2010.. Forespørsel om fastlege Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse Versjon 1.6 Opprinnelig dato 1.12.2008 Sist endret 15.02.2012 KITH 21/08:2012 Publikasjonens tittel: Forespørsel om

Detaljer

Basis interoperabilitetstest - ebxml

Basis interoperabilitetstest - ebxml Basis interoperabilitetstest - ebxml Testversjon: 1.0 2 Basis interoperabilitetstest - ebxml Innholdsfortegnelse 1. Revisjonshistorikk... 3 2. Basis interoperabilitetstest - ebxml... 4 Hvordan gjennomføre

Detaljer

Adresseregisteret Krav og veiledning til registrering i Adresseregisteret for fastleger og tannleger

Adresseregisteret Krav og veiledning til registrering i Adresseregisteret for fastleger og tannleger Brukerveiledning Adresseregisteret Krav og veiledning til registrering i Adresseregisteret for fastleger og tannleger FORORD Denne brukerveiledningen er laget for fastleger og tannleger som skal registrere

Detaljer

BRUKERVEILEDNING SAMSVARSTEST AV ELEKTRONISKE MELDINGER I NHN TESTSENTER DOKUMENTHISTORIKK DATO VERSJON BESKRIVELSE 13.04.2016 1.0

BRUKERVEILEDNING SAMSVARSTEST AV ELEKTRONISKE MELDINGER I NHN TESTSENTER DOKUMENTHISTORIKK DATO VERSJON BESKRIVELSE 13.04.2016 1.0 BRUKERVEILEDNING SAMSVARSTEST AV ELEKTRONISKE MELDINGER I NHN TESTSENTER DOKUMENTHISTORIKK DATO VERSJON BESKRIVELSE 13.04.2016 1.0 INNHOLD 1 Om samsvarstest i NHN... 3 2 Validere XML-filer... 4 3 Forberedelser

Detaljer

Adresseopplysninger i nasjonale meldingsstandarder

Adresseopplysninger i nasjonale meldingsstandarder Adresseopplysninger i nasjonale meldingsstandarder Versjon 1.0 30. juni 2011 KITH-rapport 1029 : 2011 KITH-rapport TITTEL Adresseopplysninger i nasjonale meldingsstandarder Forfatter Annebeth Askevold

Detaljer

Hei, Vedlagt er vårt høringssvar på Krav til tjenestebasert adressering og identifikatorer ved elektronisk samhandling, e-helse 15/54.

Hei, Vedlagt er vårt høringssvar på Krav til tjenestebasert adressering og identifikatorer ved elektronisk samhandling, e-helse 15/54. From: Ervin Ricardo Reyes Sent: 15. februar 2016 16:22 To: Inger Dybdahl Sørby; Magnus Andre Alsaker Cc: Dag Hammer; olemw@enableit.no Subject: Høringssvar E-helse 15/54 Attachments: Standard tjenestebasert

Detaljer

Meldingsutveksling med Kreftregisteret over Norsk Helsenett

Meldingsutveksling med Kreftregisteret over Norsk Helsenett Meldingsutveksling med Kreftregisteret over Norsk Helsenett Versjonshistorikk Versjon Dato Kommentar Forfatter 0.1 2011-10-05 Første utkast Sølve Monteiro 0.2 2011-10-06 Legge til oppsummering Sølve Monteiro

Detaljer

Innsatsområder i programmet Meldingsutbredelse

Innsatsområder i programmet Meldingsutbredelse Innsatsområder i programmet Meldingsutbredelse Heidi Slagsvold Programmet Meldingsutbredelse Mål Kommuner Sikre at alle kommuner får bistand til å komme i gang med elektronisk meldingsutveksling Oppdatert

Detaljer

Akseptansetest av sending og mottak Applikasjonskvittering

Akseptansetest av sending og mottak Applikasjonskvittering Akseptansetest av sending og mottak Applikasjonskvittering Meldingsversjon: 1.0 Akseptansetest av sending og mottak Applikasjonskvittering 2 Innholdsfortegnelse 1. Revisjonshistorikk 3 2. Akseptansetest

Detaljer

Notat: Den gode epikrise minstekrav til medisinskfaglig innhold ved sending

Notat: Den gode epikrise minstekrav til medisinskfaglig innhold ved sending HISD 1033:2010 Notat: Den gode epikrise minstekrav til medisinskfaglig innhold ved sending Publikasjonens tittel: Notat: Den gode epikrise minstekrav til medisinskfaglig innhold ved sending Teknisk standard

Detaljer

Nyheter i WinMed Allmenn. versjon 2.11. Databaserevisjon 2.9.7. www

Nyheter i WinMed Allmenn. versjon 2.11. Databaserevisjon 2.9.7. www Nyheter i WinMed Allmenn versjon 2.11 Databaserevisjon 2.9.7 www Oversikt over oppdateringer... 3 1 Andre endringer... 3 2 WMadmin... 3 2.1 Passord... 3 2.2 Kassadagbok... 3 2.3 PKI... 4 3 For de som har

Detaljer

Adresseregisteret Krav og veiledning til registrering i Adresseregisteret for fastleger og tannleger

Adresseregisteret Krav og veiledning til registrering i Adresseregisteret for fastleger og tannleger Brukerveiledning X Adresseregisteret Krav og veiledning til registrering i Adresseregisteret for fastleger og tannleger FORORD Denne brukerveiledningen er laget for fastleger og tannleger som skal registrere

Detaljer

esykmelding Helseforetak NAV Seniorrådgiver Øyvind Gjørven NAV IKT/System- og prosjektavdelingen 18.09.2012

esykmelding Helseforetak NAV Seniorrådgiver Øyvind Gjørven NAV IKT/System- og prosjektavdelingen 18.09.2012 esykmelding Helseforetak NAV Seniorrådgiver Øyvind Gjørven NAV IKT/System- og prosjektavdelingen 18.09.2012 NAVs kommunikasjonspartnere Innbyggere Bedrifter Sykehus Apotek Private laboratorier Legekontor

Detaljer

FUNNKe Regionalt kompetanseløft innen elektronisk samhandling. Begreper ved Lars-Andreas Wikbo

FUNNKe Regionalt kompetanseløft innen elektronisk samhandling. Begreper ved Lars-Andreas Wikbo FUNNKe Regionalt kompetanseløft innen elektronisk samhandling Begreper ved Lars-Andreas Wikbo Norsk Helsenett: Et lukket nettverk for elektronisk kommunikasjon og samhandling i helse- og sosialsektoren

Detaljer

Brukerveiledning til registrering i Adresseregisteret for kommuner og interkommunalt samarbeid

Brukerveiledning til registrering i Adresseregisteret for kommuner og interkommunalt samarbeid Brukerveiledning til registrering i Adresseregisteret for kommuner og interkommunalt samarbeid IS-0524 1 Brukerveiledning til registrering i Adresseregisteret for kommuner og interkommunalt samarbeid Kolofon

Detaljer

Adressering av meldinger. ELIN-k Erfaringskonferanse 14. og 15. februar 2011 Annebeth Askevold

Adressering av meldinger. ELIN-k Erfaringskonferanse 14. og 15. februar 2011 Annebeth Askevold Adressering av meldinger ELIN-k Erfaringskonferanse 14. og 15. februar 2011 Annebeth Askevold www.kith.no Hovedprinsipper for adressering Kommuner, helseforetak, tannklinikker Tjenestebasert adressering

Detaljer

Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester Radiologi

Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester Radiologi Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester Meldingsversjon: 1.3 datert 01.12.2008 Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester 2 Innholdsfortegnelse 1. Revisjonshistorikk...

Detaljer

Guide til CPP og CPA. Helsedirektoratet og NAV. i samarbeid med Norsk HelseNett, KITH og eresept programmet. Utarbeidet av. Versjon 2.

Guide til CPP og CPA. Helsedirektoratet og NAV. i samarbeid med Norsk HelseNett, KITH og eresept programmet. Utarbeidet av. Versjon 2. Utarbeidet av Helsedirektoratet og NAV i samarbeid med Norsk HelseNett, KITH og eresept programmet Versjon 2.2 Side: 2 Innholdsfortegnelse 1 DOKUMENT INFORMASJON... 4 1.1 DOKUMENTETS STATUS... 4 1.2 KONTAKTINFORMASJON...

Detaljer

Akseptansetest for sending PLO-meldingen: Orientering om tjenestetilbud

Akseptansetest for sending PLO-meldingen: Orientering om tjenestetilbud Akseptansetest for sending PLO-meldingen: Orientering om tjenestetilbud Meldingsversjon: Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og omsorgstjenesten, versjon 1.5, datert 30.06.2009 2 Akseptansetest

Detaljer

Framgangsmåte oppkobling av elektronisk kommunikasjon mellom Pleie- og Omsorg i kommune (PLO)og Universitetssykehuset Nord Norge (UNN)

Framgangsmåte oppkobling av elektronisk kommunikasjon mellom Pleie- og Omsorg i kommune (PLO)og Universitetssykehuset Nord Norge (UNN) 1 Framgangsmåte oppkobling av elektronisk kommunikasjon mellom Pleie- og Omsorg i kommune (PLO)og Universitetssykehuset Nord Norge (UNN) Innledning Informasjon og henvendelser om oppkobling mellom PLO-kommuner

Detaljer

Nyttige erfaringer bør benyttes! Om erfaringer og suksessfaktorer ved implementering og bruk av emeldinger

Nyttige erfaringer bør benyttes! Om erfaringer og suksessfaktorer ved implementering og bruk av emeldinger Nyttige erfaringer bør benyttes! Om erfaringer og suksessfaktorer ved implementering og bruk av emeldinger Erfaringskonferansen 14. 15. februar 2011 Prosjektleder Irene Henriksen Aune 1 Om Arendal kommune

Detaljer

Skisse til planlagt løsning for interkommunale samarbeid

Skisse til planlagt løsning for interkommunale samarbeid Notat Skisse til planlagt løsning for interkommunale samarbeid Beskrivelse Utarbeidet av Dette notatet er et vedlegg til Høring på standard for tjenestebasert adressering del 3: Tjenestetyper. Notatet

Detaljer

Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester Mikrobiologi

Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester Mikrobiologi Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester Meldingsversjon: 1.3 datert 01.12.2008 Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester 2 Innholdsfortegnelse 1. Revisjonshistorikk...

Detaljer

Forespørsel og svar om egenandel

Forespørsel og svar om egenandel .. Forespørsel og svar om egenandel Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse VERSJON 1.1 Status: Til utprøving 6. oktober 2010 KITH-rapport 1024:2010 Innhold 1 Dokumenthistorie... 3 2 Innledning...

Detaljer

Tilbakemelding om feil i mottatt melding v1.0

Tilbakemelding om feil i mottatt melding v1.0 Tilbakemelding om feil i mottatt melding v1.0 Opprinnelig dokumenttittel: Avviksmelding Profil av Standard for dialogmelding v1.0 (HIS 80603:2006) Inkluderer presiseringer og oversikt over kjente feil

Detaljer

Pasientsikkerhet ved elektronisk samhandling

Pasientsikkerhet ved elektronisk samhandling Pasientsikkerhet ved elektronisk samhandling Pasientsikkerhetskonferansen i Bodø, 29. september 2011 Mona Syversen, Sykehuspartner Min bakgrunn Interfakultær cand.mag.grad fra Universitetet i Oslo Bl.a.

Detaljer

IT og helse det går fremover

IT og helse det går fremover IT og helse det går fremover Hans Petter Aarseth, divisjonsdirektør HelsIT - 2008, Trondheim 1 Helse- og omsorgssektoren HelsIT - 2008, Trondheim 2 Mål for helsetjenestene i Norge Nasjonal helseplan (2007-2010)

Detaljer

Svar på Høring Krav til tjenestebasert adressering og identifikatorer ved elektronisk samhandling

Svar på Høring Krav til tjenestebasert adressering og identifikatorer ved elektronisk samhandling Til: Direktoratet for e-helse postmottak@ehelse.no. Kopi: Fra: Nasjonal IKT HF post@nasjonalikt.no Dato: 7.1.2016 Deres ref: E-helse 15/54 Svar på Høring Krav til tjenestebasert adressering og identifikatorer

Detaljer

Akseptansetest av mottak Rekvirering av medisinske tjenester Medisinsk biokjemi

Akseptansetest av mottak Rekvirering av medisinske tjenester Medisinsk biokjemi Akseptansetest av mottak Rekvirering av medisinske tjenester Meldingsversjon: versjon 1.4, datert 20.05.2005 2 Akseptansetest av mottak Rekvirering av medisinske tjenester Innholdsfortegnelse 1. Revisjonshistorikk...

Detaljer

Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester Immunologi

Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester Immunologi Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester Meldingsversjon: 1.3 datert 01.12.2008 Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester 2 Innholdsfortegnelse 1. REVISJONSHISTORIKK...

Detaljer

Adresseregisteret Krav og veiledning til registrering i Adresseregisteret for kommunehelsetjenesten

Adresseregisteret Krav og veiledning til registrering i Adresseregisteret for kommunehelsetjenesten Brukerveiledning Adresseregisteret Krav og veiledning til registrering i Adresseregisteret for kommunehelsetjenesten FORORD Denne brukerveiledningen er laget for de som skal registrere og vedlikeholde

Detaljer

FIA Samhandling. EPJ leverandørmøte, 10.mars 2016

FIA Samhandling. EPJ leverandørmøte, 10.mars 2016 FIA Samhandling EPJ leverandørmøte, 10.mars 2016 Riksrevisjonens undersøkelse om elektronisk meldingsutveksling i helse- og omsorgssektoren Innføring av elektronisk meldingsutveksling har vært prioritert

Detaljer

Adressering til og fra spesialisthelsetjenesten

Adressering til og fra spesialisthelsetjenesten HISD 1103:2015 Adressering til og fra spesialisthelsetjenesten Publikasjonens tittel: Adressering til og fra spesialisthelsetjenesten Teknisk standard nr.: HISD 1103:2015 Utgitt: 02/2015 Utgitt av: Kontakt:

Detaljer

Adresseregisteret Krav og veiledning til registrering i Adresseregisteret for spesialisthelsetjenesten

Adresseregisteret Krav og veiledning til registrering i Adresseregisteret for spesialisthelsetjenesten Brukerveiledning Adresseregisteret Krav og veiledning til registrering i Adresseregisteret for spesialisthelsetjenesten FORORD Denne brukerveiledningen er laget for de som skal registrere og vedlikeholde

Detaljer

Akseptansetest for mottak av PLO-meldingen: Helseopplysninger ved søknad

Akseptansetest for mottak av PLO-meldingen: Helseopplysninger ved søknad Akseptansetest for mottak av PLO-meldingen: Helseopplysninger ved søknad Meldingsversjon: Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og omsorgstjenesten, versjon 1.5, datert 30.06.2009 2 Akseptansetest

Detaljer

Arkitekturdokument for bruk av CPP og CPA i norsk helse- og omsorgssektor. Arbeidsgruppe oppnevnt av helsedirektoratet. Utarbeidet av. Versjon 1.

Arkitekturdokument for bruk av CPP og CPA i norsk helse- og omsorgssektor. Arbeidsgruppe oppnevnt av helsedirektoratet. Utarbeidet av. Versjon 1. i norsk helse- og omsorgssektor Utarbeidet av Arbeidsgruppe oppnevnt av helsedirektoratet Versjon 1.0 Side: 2 Innholdsfortegnelse 0 DOKUMENT INFORMASJON... 4 0.1 Dokumentets status... 4 0.2 Kontaktinformasjon...

Detaljer

Standard for dialogmelding: Avviksmelding

Standard for dialogmelding: Avviksmelding HIS 1151:2006 Standard for dialogmelding: Avviksmelding Inkluderer presiseringer og oversikt over kjente feil Sist oppdatert 06.03.2017 Publikasjonens tittel: HIS 1151:2006 Standard for dialogmelding:

Detaljer

Akseptansetest for mottak PLO-meldingen: Orientering om tjenestetilbud

Akseptansetest for mottak PLO-meldingen: Orientering om tjenestetilbud Akseptansetest for mottak PLO-meldingen: Orientering om tjenestetilbud Meldingsversjon: Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og omsorgstjenesten, versjon 1.5, datert 30.06.2009 2 Akseptansetest

Detaljer

Fagdag om elektronisk meldingsutveksling i NT E-meldinger. Stiklestad 5.Desember 2014 Arne Gunnar Barstad

Fagdag om elektronisk meldingsutveksling i NT E-meldinger. Stiklestad 5.Desember 2014 Arne Gunnar Barstad Fagdag om elektronisk meldingsutveksling i NT E-meldinger Stiklestad 5.Desember 2014 Arne Gunnar Barstad E-meldinger - Verdikjeden Agenda HEMIT Verdikjeden - overblikk E-MELDING Hva sendes, roller NHN

Detaljer

Nøtterøy kommune Bjønnesåsen bo- og behandlingssenter

Nøtterøy kommune Bjønnesåsen bo- og behandlingssenter Nøtterøy kommune Bjønnesåsen bo- og behandlingssenter Elin-K-samsplllprosjektet v/sissel Skarsgaard Nors Sykepleierforbund Postboks 456, Sentrum 0104 OSLO Saksbehandler: Direl

Detaljer

Høringsuttalelse - Utkast til standard for tjenestebasert adressering del 3: Tjenestetyper

Høringsuttalelse - Utkast til standard for tjenestebasert adressering del 3: Tjenestetyper Byrådssak 1133 /17 Høringsuttalelse - Utkast til standard for tjenestebasert adressering del 3: Tjenestetyper KRTO ESARK-03-201700052-42 Hva saken gjelder: Direktoratet for e-helse har sendt utkast til

Detaljer

Teknisk tilrettelegging Digital dialog fastlege

Teknisk tilrettelegging Digital dialog fastlege Teknisk tilrettelegging Digital dialog fastlege Innhold Teknisk tilrettelegging for digital dialog fastlege... 3 1 EPJ versjon... 4 2 Krav til IT infrastruktur... 4 3 Åpne for nødvendig kommunikasjon (brannmur)...

Detaljer

Adresseregisteret Krav og veiledning til registrering i Adresseregisteret for spesialisthelsetjenesten

Adresseregisteret Krav og veiledning til registrering i Adresseregisteret for spesialisthelsetjenesten Brukerveiledning Adresseregisteret Krav og veiledning til registrering i Adresseregisteret for spesialisthelsetjenesten FORORD Denne brukerveiledningen er laget for de som skal registrere og vedlikeholde

Detaljer

Digital dialog fastlege Aktivering av tjenester

Digital dialog fastlege Aktivering av tjenester Digital dialog fastlege Aktivering av tjenester Aktivering av tjenester for digital dialog fastlege Digital dialog er en tjeneste som muliggjør sikker dialog mellom pasient og fastlege. Spørsmål kan sendes

Detaljer

Nyheter i WinMed Allmenn. versjon 2.15. Databaseversjon 2.15. www.profdoc.no Lysaker Torg 15 Postboks 163 1325 LYSAKER

Nyheter i WinMed Allmenn. versjon 2.15. Databaseversjon 2.15. www.profdoc.no Lysaker Torg 15 Postboks 163 1325 LYSAKER Nyheter i WinMed Allmenn versjon 2.15 Databaseversjon 2.15 www.profdoc.no Lysaker Torg 15 Postboks 163 1325 LYSAKER Tlf: 815 69 069 Fax: 21 93 63 01 E-post: firmapost@profdoc.no Oversikt over oppdateringer...

Detaljer

Overgang til RT4 hjelp for saksbehandlere

Overgang til RT4 hjelp for saksbehandlere Overgang til RT4 hjelp for saksbehandlere I forbindelse med oppgradering av RT fra versjon 3.8 til 4, vil man kunne oppleve at menyer og funksjonalitet har endret seg noe. Dette dokumentet tar for seg

Detaljer

E-resept og Kjernejournal. Bent A larsen Fastlege Konsulent Direktoratet for e-helse

E-resept og Kjernejournal. Bent A larsen Fastlege Konsulent Direktoratet for e-helse E-resept og Kjernejournal Bent A larsen Fastlege Konsulent Direktoratet for e-helse Agenda 1. e-resept : Hva er det? 2. Sikkerhetsaspekter ved e-resept 3. e-resept og personvern 4. Kjernejournal: Hva er

Detaljer

Meldingsbasert dialog i et samhandlingsperspektiv

Meldingsbasert dialog i et samhandlingsperspektiv Meldingsbasert dialog i et samhandlingsperspektiv Brukerforum Oslo 24. mars 2011 Annebeth Askevold www.kith.no Status og bruk Samhandlingsflyt mellom pleie- og omsorgstjeneste, sykehus og fastlege Bruk

Detaljer

Elektroniske dokumenter Til rett person og riktig sted!

Elektroniske dokumenter Til rett person og riktig sted! Elektroniske dokumenter Til rett person og riktig sted! Prosjekt elektronisk samhandling 1 Presentasjon Mål må man ha! Status januar 2007 Test legekontor Hva må til for å lykkes? Tiltak for å nå målet

Detaljer

Akseptansetest av mottak Elektronisk epikrise - Den gode epikrise

Akseptansetest av mottak Elektronisk epikrise - Den gode epikrise Akseptansetest av mottak Elektronisk epikrise - Den gode epikrise Meldingsversjon: 1.1 datert 23.09.2006 Akseptansetest av mottak Epikrise 2 Informasjon om mottakersystem Programvareleverandør: Navn og

Detaljer

Agenda SamUT- Samordnet Utbredelse

Agenda SamUT- Samordnet Utbredelse Agenda SamUT- Samordnet Utbredelse Dato: 09.03.2016 Tid: 10.00-15.00 Sted: Park Inn Oslo Airport, Gardermoen Sak Tid Ansvar Velkommen 10-00-10.10 Agenda NHN Informasjon fra sekretariat 35/16 Referansekatalogen

Detaljer

Adresseregisteret Krav og veiledning til registrering i Adresseregisteret for kommunehelsetjenesten

Adresseregisteret Krav og veiledning til registrering i Adresseregisteret for kommunehelsetjenesten Brukerveiledning Adresseregisteret Krav og veiledning til registrering i Adresseregisteret for kommunehelsetjenesten FORORD Denne brukerveiledningen er laget for de som skal registrere og vedlikeholde

Detaljer

Høringsuttalelse - Forslag til ny kommunal helse- og omsorgslov

Høringsuttalelse - Forslag til ny kommunal helse- og omsorgslov Helse- og Omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo Deres ref. Deres dato Vår ref. Vår dato 200903950-/ATG 18.10.2010 010/11ToNy 13.01.2011 Høringsuttalelse - Forslag til ny kommunal helse- og omsorgslov

Detaljer

Elektronisk meldingsutveksling Hvem kan sende meldinger Ansatte som er autorisert for meldingsfunksjonene.

Elektronisk meldingsutveksling Hvem kan sende meldinger Ansatte som er autorisert for meldingsfunksjonene. Elektronisk meldingsutveksling Hvem kan sende meldinger Ansatte som er autorisert for meldingsfunksjonene. I Bergen kommune har vi definert disse nivåene: Meldingsansvarlige har et særlig ansvar for meldinger

Detaljer

Utbredelse av elektronisk samhandling mellom pleie og omsorgssektoren i kommunen, fastleger og helseforetak

Utbredelse av elektronisk samhandling mellom pleie og omsorgssektoren i kommunen, fastleger og helseforetak Utbredelse av elektronisk samhandling mellom pleie og omsorgssektoren i kommunen, fastleger og helseforetak Rådmannsmøte på Bryne 14.juni 2013 Astrid Simonsen Hva er Vestlandsløftet? Vestlandsløftet er

Detaljer

Høring - Endringer i eforvaltningsforskriften - Digital kommunikasjon som

Høring - Endringer i eforvaltningsforskriften - Digital kommunikasjon som Fornyings- administrasjons- og kirkedepartementet Postboks 8004 Dep 0030 OSLO Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) 13/1249 13/00654-2/HHU 20. september 2013 Dato Høring - Endringer i eforvaltningsforskriften

Detaljer

Hvordan sikre drift og organisere meldingsovervåkning FUNNKe nettverksmøte 8. nov 2012

Hvordan sikre drift og organisere meldingsovervåkning FUNNKe nettverksmøte 8. nov 2012 Hvordan sikre drift og organisere meldingsovervåkning FUNNKe nettverksmøte 8. nov 2012 Line Nordgård, rådgiver IKT helse og omsorg Om Tromsø kommune Antall innbyggere: ca 70 000 Legesamarbeid: 13 private

Detaljer

HIS : 2016 Tjenestebasert adressering. Del 2: Identifikatorer ved elektronisk samhandling

HIS : 2016 Tjenestebasert adressering. Del 2: Identifikatorer ved elektronisk samhandling HIS 1153-2: 2016 Tjenestebasert adressering Del 2: Identifikatorer ved elektronisk samhandling Tjenestebasert adressering - Del 2: Identifikatorer ved elektronisk samhandling Kolofon Publikasjonens tittel:

Detaljer

BLUEGARDEN HR-PORTAL Bluegarden HMS- Oppfølging av sykemeldte BRUKERDOKUMENTASJON. Versjon 5.0 Sist oppdatert: 2016-02-15

BLUEGARDEN HR-PORTAL Bluegarden HMS- Oppfølging av sykemeldte BRUKERDOKUMENTASJON. Versjon 5.0 Sist oppdatert: 2016-02-15 BLUEGARDEN HR-PORTAL Bluegarden HMS- Oppfølging av sykemeldte BRUKERDOKUMENTASJON Versjon 5.0 Sist oppdatert: 2016-02-15 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Målgruppe... 3 2 Formål med brukerdokumentasjon... 3 3 Formål

Detaljer

HØRING AV FORSLAG TIL FORSKRIFT OM IKT-STANDARDER I HELSE- OG OMSORGSSEKTOREN

HØRING AV FORSLAG TIL FORSKRIFT OM IKT-STANDARDER I HELSE- OG OMSORGSSEKTOREN Helse og omsorgsdepartementet Postmottak@hod.dep.no Oppvekst og levekår Postadr.: Pb. 8001, 4068 Stavanger Besøksadr.: Ny Olavskleiv 6 Telefon: 04005. Faks: 51508555 E-post: postmottak.oppvekst@stavanger.kommune.no

Detaljer

Henvisninger og epikrise. Ronny Kristiansen

Henvisninger og epikrise. Ronny Kristiansen Henvisninger og epikrise Ronny Kristiansen Litt om Ullevål Universitet Sykehus Lands-, Region-, Sentral- og lokal sykehus 8000 ansatte I underkant av 5.000 arbeidsstasjoner IT budsjett ca 90 mil + prosjekter

Detaljer

Overordnet nivå - Nivå 1. Utarbeidet / revidert av: Regionalt prosjekt EPJ standardisering Godkjent av Per Grunde Weydahl/Maiken Nerland Hansen

Overordnet nivå - Nivå 1. Utarbeidet / revidert av: Regionalt prosjekt EPJ standardisering Godkjent av Per Grunde Weydahl/Maiken Nerland Hansen Overordnet nivå - Nivå 1 Plassering: 1.6.5.9.1.14 Dok.nr: D10888 DIPS - Rekvirentsøk Gjelder for: Hele SiV Hovedområde: Pasientbehandling Dokumenttype: Prosedyre Utskrift er kun gyldig på utskriftsdato

Detaljer

Tjenestebasert adressering Del 2: Identifikatorer ved elektronisk samhandling

Tjenestebasert adressering Del 2: Identifikatorer ved elektronisk samhandling Tjenestebasert adressering Del 2: Identifikatorer ved elektronisk samhandling Inkluderer presiseringer og oversikt over kjente feil Sist oppdatert: 20.04.2017 [Rapportnummer] 0 Publikasjonens tittel: Tjenestebasert

Detaljer

Høringsvar- foreløpig utkast. Krav til tjenestebasert adressering og identifikatorer ved elektronisk samhandling

Høringsvar- foreløpig utkast. Krav til tjenestebasert adressering og identifikatorer ved elektronisk samhandling Helsedirektoratet Deres ref.: e-helse 15/54-1 Deres ref.: Inger Dybdahl Sørby Vår ref.: Msl1204ikt Sted/Dato: Bodø, 15.02.16 Høringsvar- foreløpig utkast. Krav til tjenestebasert adressering og identifikatorer

Detaljer

Høring av forslag til forskrift om IKT-standarder i helse- og omsorgssektoren

Høring av forslag til forskrift om IKT-standarder i helse- og omsorgssektoren KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Helse- og omsorgsdepartementet, HOD Postboks 8011 Dep 0030 OSLO Vår referanse: 13/01426-4 Arkivkode: 0 Saksbehandler:

Detaljer

Akseptansetest av mottak Elektronisk epikrise - Den gode epikrise

Akseptansetest av mottak Elektronisk epikrise - Den gode epikrise Akseptansetest av mottak Elektronisk epikrise - Den gode epikrise Meldingsversjon: 1.1 datert 23.09.2006 Akseptansetest av mottak Epikrise 2 Innholdsfortegnelse 1. REVISJONSHISTORIKK... 3 2. AKSEPTANSETEST

Detaljer

Standardisering hvorfor, hva, hvordan?

Standardisering hvorfor, hva, hvordan? Standardisering hvorfor, hva, hvordan? Jim J. Yang jim.yang@kith.no Kst. dir., dr.ing. HelsIT2007, 26. september 2007, Trondheim Innhold Hvorfor (standardisering)? Hva (er standarder/standardisering)?

Detaljer

Nyheter i WinMed Allmenn. versjon 2.14. Databaseversjon 2.14. www.profdoc.no Lysaker Torg 15 Postboks 163 1325 LYSAKER

Nyheter i WinMed Allmenn. versjon 2.14. Databaseversjon 2.14. www.profdoc.no Lysaker Torg 15 Postboks 163 1325 LYSAKER Nyheter i WinMed Allmenn versjon 2.14 Databaseversjon 2.14 www.profdoc.no Lysaker Torg 15 Postboks 163 1325 LYSAKER Tlf: 815 69 069 Fax: 21 93 63 01 E-post: firmapost@profdoc.no Oversikt over oppdateringer...3

Detaljer

Standardiseringsprosessen og KITH-standarder. Metodedokument

Standardiseringsprosessen og KITH-standarder. Metodedokument Standardiseringsprosessen og KITH-standarder Metodedokument KITH 18/07 6. november 2007 Innhold Innhold... 2 Standardiseringsprosessen og KITH-standarder... 3 1. Identifisere behov... 3 2. Prioritering...

Detaljer

Utvalg for tjenestetyper i Adresseregisteret. Annebeth Askevold (Direktoratet for e-helse) Jostein Ven (Direktoratet for e-helse)

Utvalg for tjenestetyper i Adresseregisteret. Annebeth Askevold (Direktoratet for e-helse) Jostein Ven (Direktoratet for e-helse) Oppsummering Utvalg for tjenestetyper i Adresseregisteret Møte 7/2016 Dato 15.09.2016 Referent Gry Seland Til stede Annebeth Askevold (Direktoratet for e-helse) Jostein Ven (Direktoratet for e-helse) Gry

Detaljer

Når en melding feiler

Når en melding feiler Når en melding feiler hvordan fanges dette opp? Stiklestad 5. desember 2014 v/ Bente Bredholt (med god støtte fra andre i Hemit) Viktig prinsipp: Ansvaret er hos avsender! Det er den som sender fra seg

Detaljer

Retningslinjer for bruk av kodeverk og id-er ved endring, kansellering, tillegg eller historikk i meldinger

Retningslinjer for bruk av kodeverk og id-er ved endring, kansellering, tillegg eller historikk i meldinger HISD 1154:2013 Retningslinjer for bruk av kodeverk og id-er ved endring, kansellering, tillegg eller historikk i meldinger 1 Publikasjonens tittel: Retningslinjer for bruk av kodeverk og id-er ved endring,

Detaljer

Helseopplysninger på tvers - rammer for deling og tilgang HelsIT. 15. oktober 2014 Marius Engh Pellerud

Helseopplysninger på tvers - rammer for deling og tilgang HelsIT. 15. oktober 2014 Marius Engh Pellerud Helseopplysninger på tvers - rammer for deling og tilgang HelsIT 15. oktober 2014 Marius Engh Pellerud Hva er personvern? 18.06.2014 Side 2 Retten til privatliv Selvbestemmelse Rett til å vite og forstå

Detaljer

NOTAT 3. April 2009 Håndtering av høringssvar til retningslinjer for implementering og bruk av Applikasjonskvittering

NOTAT 3. April 2009 Håndtering av høringssvar til retningslinjer for implementering og bruk av Applikasjonskvittering NOTAT 3. April 2009 Håndtering av høringssvar til retningslinjer for implementering og bruk av Applikasjonskvittering Applikasjonskvittering er en del av nasjonal samhandlingsarkitektur som er vedtatt

Detaljer

Erfaringer fra risikovurdering av meldingsflyten i en helseregion (Helse Nord)

Erfaringer fra risikovurdering av meldingsflyten i en helseregion (Helse Nord) Erfaringer fra risikovurdering av meldingsflyten i en helseregion (Helse Nord) HelsIT 2012 Eva Skipenes, NST, eva.skipenes@telemed.no Eva Henriksen, NST, eva.henriksen@telemed.no Line Nordgård, Tromsø

Detaljer

Akseptansetest for mottak av PLO-meldingen: Helseopplysninger til lege

Akseptansetest for mottak av PLO-meldingen: Helseopplysninger til lege Akseptansetest for mottak av PLO-meldingen: Helseopplysninger til lege Meldingsversjon: Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og omsorgstjenesten, versjon 1.5, datert 30.06.2009 2 Akseptansetest

Detaljer

Akseptansetest av mottak Elektronisk epikrise - Den gode epikrise

Akseptansetest av mottak Elektronisk epikrise - Den gode epikrise Akseptansetest av mottak Elektronisk epikrise - Den gode epikrise Meldingsversjon: 1.1 datert 23.09.2006 Akseptansetest av mottak Epikrise 2 Innholdsfortegnelse 1. REVISJONSHISTORIKK... 3 2. AKSEPTANSETEST

Detaljer

Elektronisk rekvirering og svar Nytt Lab-system i SØ

Elektronisk rekvirering og svar Nytt Lab-system i SØ Vårmøte for leger 14/3-15 Elektronisk rekvirering og svar Nytt Lab-system i SØ Anne Eide Saratha Uthayakumar Nytt labdatasystem i SØ Vellykket oppstart av LVMS på SØHF 28/2 Medisinsk biokjemi, allergi

Detaljer

Vår ref: 09/4568 /TLB

Vår ref: 09/4568 /TLB // Arbeids- og inkluderingsdepartementet Postboks 8019 Dep 0030 Oslo ARBEIDS OG tnkluder1nusuepammentet MOTTATT 0'4JUN2009 Deres ret 200901113/MCH Vår ref: 09/4568 /TLB Vår dato: 29.05.2009 Høringskommentarer

Detaljer

Grunnlaget for elektronisk samhandling og hvordan KITH kan bistå sektoren

Grunnlaget for elektronisk samhandling og hvordan KITH kan bistå sektoren Grunnlaget for elektronisk samhandling og hvordan KITH kan bistå sektoren Av Annebeth Askevold, KITH Erfaringsseminar om elektronisk henvisning, 15. mai 2006 Innhold Grunnlaget for elektronisk samhandling

Detaljer

Byrådssak 1463 /13. Høring - forslag til forskrift om IKT-standarder i helse- og omsorgssektoren ESARK

Byrådssak 1463 /13. Høring - forslag til forskrift om IKT-standarder i helse- og omsorgssektoren ESARK Byrådssak 1463 /13 Høring - forslag til forskrift om IKT-standarder i helse- og omsorgssektoren NSNY ESARK-03-201300090-50 Hva saken gjelder: Helse- og omsorgsdepartementet sendte 24.06.2013 forslag til

Detaljer

Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester Patologi

Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester Patologi Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester Meldingsversjon: 1.3 datert 01.12.2008 Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester 2 Innholdsfortegnelse 1. REVISJONSHISTORIKK...

Detaljer

Retningslinjer for pasientrelatert elektronisk meldingsutveksling mellom Oslo kommune og sektorsykehusene Ahus, Diakonhjemmet, Lovisenberg og OUS

Retningslinjer for pasientrelatert elektronisk meldingsutveksling mellom Oslo kommune og sektorsykehusene Ahus, Diakonhjemmet, Lovisenberg og OUS Retningslinjer for pasientrelatert elektronisk meldingsutveksling mellom Oslo kommune og sektorsykehusene Ahus, Diakonhjemmet, Lovisenberg og OUS Retningslinjene er hjemlet i Samarbeidsavtale mellom Oslo

Detaljer