flerspråklige Tar nye tak for side > solidaritet over all forventning > best i bratta > sounds of youth >

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "flerspråklige Tar nye tak for side 12 17 > solidaritet over all forventning > best i bratta > sounds of youth >"

Transkript

1 november Tar nye tak for flerspråklige side > solidaritet over all forventning > best i bratta > sounds of youth >

2 leder. Arrogant av kommunalministeren > Halvparten av landets ordførere sier i en undersøkelse NRK har gjort at det vil bli trangere kommunebudsjetter neste år. Innsparingene vil blant annet ramme eldreomsorgen, barnehager og skoler, samferdsel og kultur og idrett. Det er ingen tvil om at dette vil merkes, ikke minst for barn og unge. Problemene er med andre ord høyst reelle, men kommunalminister Liv Signe Navarsete skyter bare tilbake og sier til NTB at «kommunene har drevet over evne de siste årene». Et billig poeng kan være å peke på at her vet kommunalministeren og lederen av Senterpartiet av egen erfaring godt hva hun snakker om, men vi skal la det ligge. Vi synes likevel at kommentaren fra den rød-grønne statsråden ikke er så rent lite arrogant. For det er ikke kommunene som har gått ut med løfter om at det skal skinne av eldreomsorgen, at det skal være full barnehagedekning, at timetallet i grunnskolen skal økes, at veistandarden skal bli bedre eller at kollektivtransporttilbudet skal utvides. Det er det de rød-grønne regjeringspartiene som har lovet, og de vet selvsagt at dette koster penger mye penger. Navarsetes kommentar er at noen av kommunene som nå må kutte, lider av voksesmerter. Det har vært et høyt byggenivå, og det er flere årsverk i kommunesektoren nå enn i Dette er en gedigen vekst. For enkelte kommuner kan det være krevende å fortsette denne veksten, sier kommunalministeren. De fleste av oss kjenner til kommunale byggetabber som har medført at et kulturhus eller en svømmehall er blitt mye dyrere enn først antatt eller at en overambisiøs fotballklubb har fått støtte til et stadionanlegg den egentlig ikke hadde råd til. Vi husker også Terra-skandalen, som satte enkelte kommuner i en svært vanskelig situasjon for et par år siden, men dette er ikke hovedproblemet i kommunene. Problemet er at oppgavene er mange og kostnadskrevende, og at kommunene stadig får nye reformer tredd ned over seg. Den kommunale selvråderetten er i stor grad redusert til å bestemme hvilket lovpålagt tilbud de skal kutte minst i det handler ikke om å satse offensivt og målrettet på det som skal sikre livsgrunnlaget videre. Både regjeringen og opposisjonspartiene bør ta signalene fra kommunene og fylkeskommunene på største alvor i tiden som kommer ikke minst i forbindelse med den endelige behandlingen av budsjettet for neste år. Det er selvsagt fullt mulig å bidra med noe mer enn det finansminister Sigbjørn Johnsen presenterte i begynnelsen av oktober. Samtidig bør flere kommuner se på hva de selv kan gjøre for å øke inntektsgrunnlaget. Redselen for eiendomsskatt rir mange lokalpolitikere som en mare det er tydeligvis lettere å legge ned en skole eller å privatisere noen sykehjem enn å be om litt ekstra fra innbyggerne. Det blir rett og slett for dumt. Knut Hovland > Ansvarlig redaktør UTDANNING Utgitt av Utdanningsforbundet Oahppolihttu Ansvarlig redaktør: Knut Hovland Nettredaktør: Paal M. Svendsen Desk: Ylva Törngren, Harald F. Wollebæk Journalister: William Gunnesdal, Sonja Holterman, Kjersti Mosbakk, Lena Opseth, Kirsten Ropeid, Marianne Ruud, Liv Skjelbred Formgivere: Inger Stenvoll, Tore Magne Gundersen Redaksjonskonsulent: Hege Neuberth Markedssjef: Synnøve Maaø Markedskonsulent: Helga Kristin Johnsen Salgskonsulenter: Berit Kristiansen, Randi Skaugrud, Design: Gazette Besøksadresse: Utdanningsforbundet, Hausmanns gate 17, Oslo Telefon: Postadresse: Postboks 9191 Grønland, 0134 Oslo e-postadresse: Godkjent opplagstall: Per 1. halvår 2010: issn: Trykk: Aktietrykkeriet Abonnementsservice: Medlemmer av Utdanningsforbundet melder adresseforandringer til medlemsregisteret. E-postadresse: Medlem av Den Norske Fagpresses Forening Utdanning redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsomplakatens regler for god presseskikk. Den som likevel føler seg urettmessig rammet, oppfordres til å ta kontakt med redaksjonen. Pressens Faglige Utvalg, PFU, behandler klager mot pressen. PFUs adresse er Rådhusgt. 17, Pb 46 Sentrum, 0101 Oslo. Telefon Forsidebildet: Begrepstrening er viktig i flerkulturelle Ringen barnehage i Trondheim. Ajla, Andrea og Evin leker bra sammen. Foto: Leif Arne Holme Leder: Mimi Bjerkestrand 1. nestleder: Haldis Holst 2. nestleder: Ragnhild Lied Sekretariatssjef: Cathrin Sætre 2

3 innhold. Utdanning > nr 19/19. november 2010 Tema: Flerspråklighet Vil gi flerspråklige barn nye muligheter Trøndersk tjuvstart Politiske prioriteringer Innstillingen havner ikke i en skuff SIDE 17 SIDE Aktuelt: 4... Lærer ble diskriminert 5... Slapp tvangsmulkt 6... Opphetet debatt om ILS 7... Nekta konkursramma full advokatgodtgjersle 8... Skal lytte til lærerne 9... Må betale tilbake tilskudd Virke og viten: Frykter handlekraftige kommuner SIDE 24 SIDE 46 SIDE 28 Rett fram: Aktuell profil: Gry Nergård Langskudd Innspill: Om dannelse for alle som arbeider med mennesker Debatt Rett på sak: Åse A. Sagedal Kronikk: Utdanning av språk- og leseveiledere Faste spalter: Litt av hvert Mitt tips: Solidaritet over all forventning Portrettet: Best i bratta Fotoreportasje: Litteraturfestival på Kolbotn Bøker Lett Gylne øyeblikk Minneord Stilling ledig/kunngjøringer: Forbundssider: 56 59

4 aktuelt. > Likestilling Lærer ble diskriminert Likestillings- og diskrimineringsnemnda har gitt en kvinnelig lærer rett i at hun ble diskriminert da hun ikke fikk en jobb hun var kvalifisert for. Tekst: Sonja Holterman > Dette er en prinsipiell og viktig avgjørelse, sier kvinnens advokat, Ellen Gooderham i advokatfirmaet Raugland. I fjor høst søkte den kvinnelige læreren stilling som inspektør ved en skole i Balsfjord kommune i Troms. Kvinnen hadde da en 80 prosent undervisningsstilling. Hun var 20 prosent ufør på grunn av seinskader etter kreftbehandling. Det var tre søkere til stillingen, og kvinnen var den eneste som ikke ble innkalt til intervju. Hun fikk da heller ikke jobben. Etter vårt syn var kvinnen den best kvalifiserte til stillingen. Blant annet har hun ledererfaring, noe mannen som fikk jobben ikke hadde, sier Gooderham til Utdanning. På bakgrunn av dette valgte Utdanningsforbundet å representere den kvinnelige læreren og kontaktet Likestillings- og diskrimineringsombudet. Forbundet mente dette var et eksempel på forbigåelse til stillingen på grunn av funksjonsnedsettelse. Ombudet sa i en uttalelse at Balsfjord kommune handlet i strid med Arbeidsmiljøloven ved å ikke vurdere individuell tilrettelegging ved ansettelse av ny undervisningsinspektør. Kommunen klaget på vedtaket, men ombudet endret ikke uttalelsen. Saken ble sendt til Likestillings- og diskrimineringsnemnda, som kom med sin støtte til Utdanningsforbundet og kvinnen i slutten av oktober. Dersom personer med 80 prosent arbeidskapasitet ikke blir vurdert til fulle stillinger, utelukker dette personer med redusert arbeidsevne fra å søke nye jobber, sier Gooderham, og hun får støtte av nemnda. Kvinnen har ikke bestemt seg for hva hun vil gjøre med uttalelsen fra nemnda, men Gooderham lover at de skal gå videre med den. Nemnda har ikke påbud overfor offentlig forvaltning, men vi vurderer nå hva vi skal gjøre videre. Det blir snakk om oppreisning og eventuelt erstatning, sier hun til Utdanning. Oppvekstsjef i Balsfjord kommune har ikke fått lest uttalelsen og vil derfor ikke kommentere den. Saksbehandleren som har hatt ansvar for saken, var ikke tilgjengelig for kommentar. Dersom personer med 80 prosent arbeidskapasitet ikke vurderes til fulle stillinger, utelukker dette dem med redusert arbeidsevne fra nye jobber, sier advokatfullmektig Ellen Gooderham i advokatfirmaet Raugland. Foto: Harald Wollebæk Svartelistet lærere Rektoren ved den norske skolen på Gran Canaria svartelistet 15 lærere ved skolen. Listen har gått ut til de andre norske skolene rundt om i Europa. > 15 tidligere lærere ved Den norske skolen på Gran Canaria vil trekke rektor Sven Erik Rise for retten. Årsaken er at han svartelistet dem for andre norske skoler i utlandet, skriver Aftenposten 2. november. De 15 lærerne er ifølge avisen navngitt i en e-post som er sendt til de i alt ni andre norske skolene i Europa, og skolene advares mot å benytte seg av disse. 12 av lærerne skal enten ha fått sparken, ikke fornyet kontrakt eller er i permisjon, mens de øvrige tre skal ha sluttet ved Colegio Noruego før Rise begynte som rektor. Disse tre har likevel vist sin støtte overfor de oppsagte lærerne via Facebook, skriver Aftenposten. Sven Erik Rise begynte i rektorstillingen ved skolen i august i fjor, og har tidligere forklart at han da oppdaget en ukultur ved skolen som blant annet innebar at ansatte fikk utbetalt deler av lønningene svart. Han startet omgående en prosess for å rydde opp i dette, ifølge Moss Avis. I kjølvannet av alt bråket som har vært ved skolen det siste året, ble flere av skolens lærere avskjediget. Utdanningsnytt.no var først ute med saken i mai i år, og siden har blant andre NRK, TV2 og Aftenposten fulgt den opp. Det er ikke Rise som har sendt den e-posten som nå skaper storm blant lærerne, men han skal være ansvarlig for svartelisten som lå vedlagt. Listen er datert 18. oktober i år, noe som er få dager før saken med fem oppsagte lærere var oppe i retten på Gran Canaria. Saken endte med økonomisk forlik. Dette er fortrolig og bør ikke distribueres, men kanskje nyttes ved søkere til din skole i fremtiden, kan man lese i e-posten som avisen har trykket. Under ser man de 15 lærerne listet. E-posten er signert styreleder ved den norske skolen i Rojales i Alicante, Terje André Engdahl. Sven Erik Rise. Foto: Mette Brandt, En av de svartelistede lærerne som nå vil trekke Rise for retten, er Astrid Hassel. Vi kan ikke finne oss i å bli behandlet på denne måten, sier hun til Aftenposten, og fortsetter: Vi kan ikke la skolen gå under på grunn av denne typen lederskap. Styreleder Engdahl bekrefter overfor Aftenposten at e-posten er sendt fra ham, og Rise selv gir uttrykk for at han angrer på det som er skjedd. Det var ikke meningen at den skulle sendes andre skoler. Jeg forutsatte at han ikke sendte det videre. Hvis jeg kunne trukket dette tilbake, ville jeg gjort det, sier rektoren. 4

5 > Arbeidsmiljø Slapp tvangsmulkt Gryllefjord barnehage i Troms fikk i sommer flere pålegg fra Arbeidstilsynet. Det har tatt barnehagen lang tid å rette på manglene, og i midten av oktober truet tilsynet med mulkt fra 1. november. Tekst: Sonja Holterman Jenter leser fortsatt best 2. november ble resultatene av nasjonale prøver på kommunenivå og nasjonalt nivå publisert på Utdanningsdirektoratets nettsider. Leseprøvene ble gjennomført på 5., 8. og 9. trinn. Jentene gjør det fortsatt litt bedre enn guttene. > Men nå er barnehagen nesten i mål og slipper den ekstra utgiften. I sommer påla tilsynet barnehagen å utarbeide en plan for å redusere risikoen for muskel- og skjelettplager. Tilsynet ba om en kopi av denne handlingsplanen. Barnehagen skulle også sørge for at ansatte som utfører tungt og ensformig arbeid får opplæring i dette. Bedriftshelsetjeneste og informasjon om avvikshåndteringssystemet var de to siste punktene barnehagen hadde mangler på. Fra første november ble Gryllefjord barnehage ilagt mulkt på 750 kroner dagen. Den opprinnelige fristen for gjennomføringen gikk ut i begynnelsen av september. > Analysene viser at det er små kjønnsforskjeller, men jentene gjør det litt bedre enn guttene. Nytt i år er at 9. trinn gjennomførte samme prøve i lesing som elevene på 8. trinn. Sammenligning av resultatene kan dermed gi en indikasjon på utvikling av leseferdighet. Analysene viser at elevene på 9. trinn som ventet presterer bedre enn elevene på 8. trinn, heter det i en pressemelding fra Utdanningsdirektoratet. Videre viser analysene at det er små kjønnsforskjeller på prøveresultatene, men at jenter gjør det litt bedre enn gutter. Forskjellene er imidlertid mindre for høyt presterende elever, og kjønnsforskjellene på 8. trinn gjenspeiler de på 5. trinn. Resultatene fra nasjonale prøver i lesing presenteres som en fordeling på tre ulike mestringsnivåer på 5. trinn, og fem nivåer på 8. og 9. trinn. Resultatene finner du på nettportalen Skoleporten: Jenter leser fremdeles litt bedre enn gutter. Ill.foto: Lena Opseth Fakta. Nasjonale prøver > Nasjonale prøver skal primært gi styringsinformasjon på lokalt og nasjonalt nivå. Nasjonale prøver måler elevenes grunnleggende ferdigheter i lesing og regning og i deler av faget engelsk. Tirsdag 14. september gjennomførte ca elever på henholdsvis 5., 8. og 9. trinn nasjonale prøver i lesing. Elevene blir fordelt på de ulike mestringsnivåene etter sin poengsum på prøvene. Det er tre mestringsnivåer på 5. trinn og fem nivåer på 8. og 9. trinn. Resultatene fra nasjonale prøver i engelsk og regning blir publisert 16. november og 14. desember. Én av fire Oslo-elever slipper På østkanten i Oslo får hver fjerde elev fritak fra de nasjonale prøvene. Skoleforsker Christian Beck sier det er på tide enten å droppe ordningen eller de nasjonale prøvene. > I forhold til landsgjennomsnittet fikk dobbelt så mange elever på 8. trinn på østkanten i Oslo fritak. Ifølge Aftenpostens papirutgave er mellom 20 og 30 prosent av disse elevene på flere skoler i Oslo fritatt. På den annen side er de Oslo-elevene som tar prøvene helt i tet når man ser på resultatene. Ifølge Beck er årsaken til at Oslo-elevene scorer så bra at så mange svake elever fritas fra prøvene. Resultatene for disse skolene er egentlig uinteressante når så mye som 25 prosent av elevene ikke er med. Slike høye tall gjør at man kan sette spørsmålstegn ved hva som egentlig er vitsen med de nasjonale prøvene. Man bør enten fjerne fritaksordningen eller fjerne de nasjonale prøvene, sier han og mener ordningen med fritak gjør at man ikke kan bruke resultatene til å sammenlikne skoler i Oslo med resten av landet. Skoledirektør Astrid Søgnen i Oslo kommune sier til avisa at hun er tilfreds med at Kommunerevisjonen nå har undersøkt bruken av fritaksregelen. I Oslo praktiserer vi regelverket slik det er beskrevet i de nasjonale føringene. Kommunerevisjonen har konkludert med at vi har en streng praksis, og det er et viktig funn. Kommunerevisjonen tilbakeviser tvil om bruken av fritaksreglene i Oslo-skolen, sier Søgnen. Ifølge regelverket kan elever som mottar spesialundervisning og/eller særskilt norskundervisning vurderes fritatt fra prøvene. 5

6 aktuelt. > Arbeidsliv Opphetet debatt om ILS På nettstedet til studentavisa ved Universitetet i Oslo, Universitas, drysser det inn med anonyme innlegg fra frustrerte lektorspirer, der ledelse og lærere ved Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling (ILS) skjelles ut og studiet beskrives som «verdiløst». > Dagens Næringsliv trykket nylig et intervju med Ole Martin Moen som hoppet av fra studiet i fjor fordi han fikk jobb som doktorgradsstipendiat i filosofi. Moen mener året med praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) er bortkastet fordi man ikke lærer noe om det virkelige livet i klasserommet, for eksempel om hvordan man skal takle disiplinproblemer og mobbing. En annen PPU-student, Ola Vassli, fortalte nylig sin historie i et innlegg i Universitas. Her skriver han at ledelsen ved ILS overtalte ham til å komme på et seminar for lærere ved ILS for å fortelle om sine erfaringer som student. Vassli mener at han opplevde «sukking, skuldertrekk og grimaser» mens han holdt sitt kritiske innlegg. Han skal også ha hørt at han hadde «manglende intellektuell modenhet». Etter Vasslis innlegg har debatten rast på Universitas nettsted, der skjellsordene har haglet og de fleste innleggene har vært anonyme. Et medlem av studentenes programutvalg, Eivind Solfjell, sier at «studentene skremmes til taushet». Innlegg fra studenter som har tatt lærere ved ILS i forsvar, har straks ført til motinnlegg. Instituttstyrer Sølvi Lillejord sier til Dagens Næringsliv at en evaluering avdekket at kun én prosent av studentene var veldig misfornøyde med studiet. Hun sier at instituttet er helt avhengig av kritiske studenter og konstruktive innspill, og at ledelsen har et godt samarbeid med studentrepresentantene. Hun sier hun ikke kjenner seg igjen i at studenter skremmes til taushet. Vi har nær kontakt med våre studenter hele tiden og ingen av dem er spesielt tause, sier Lillejord som vil ta saken opp på neste instituttstyremøte. Debatten om kvaliteten på praktisk-pedagogisk utdanning ved Universitetet i Oslo raser hos Universitas. Dette innlegget av Ola Vassli har fått 101 kommentarer i det Utdanning går i trykken. Kjenner seg ikke igjen i kritikken Kritikken av lærerutdanningen ved ILS fortsetter på studentavisen Universitas nettsider, til tross for at seksti prosent av studentene oppgir at de er fornøyd med undervisningen. Tekst: Liv Skjelbred > Ledelsen ved ILS sier til Utdanning at den ikke kjenner seg igjen i beskrivelsen av forholdene. ILS har fått en strøm av kritiske innlegg på Universitas hjemmeside. En skriver blant annet at mange studenter er skremt til taushet og brenner inne med sine opplevelser av frykt for represalier fra ILS. Din kommentar? Dette er en beskrivelse vi ikke kjenner oss igjen i. Tvert imot opplever vi at studentenes tillitsvalgte og vi samarbeider tett om forbedringstiltak. Jeg ser at det er fem-seks svært negative studenter som deltar i bloggen på Universitas nettsted, og vi ønsker å få konkretisert denne kritikken. En evaluering vi hadde blant studentene ved ILS tidligere i år, viste at 60 prosent var godt eller middels godt fornøyde med undervisningen. Vi har aldri tvunget noen til taushet. Det er imidlertid ille at studenter som går ut i Universitas og prøver å være positive, nærmest blir truet til taushet, sier instituttbestyrer ved ILS, Sølvi Lillejord, til Utdanning. Ola Vassli, en av initiativtakerne til debatten i Universitas, sier han ble møtt med sukking, skuldertrekk og grimaser da han kom med et kritisk innlegg om ILS på et lærerseminar. Vi har invitert Ola Vassli, en av dem som har gått sterkest ut mot oss, til en samtale, men han ønsker ikke å møte oss og sier at han ikke har tid. Han sa i sitt innlegg at han ikke hadde vært på én forelesning og heller ikke hadde lest pensum. Hvilke grunnlag har han da for å kritisere ILS?, undrer Lillejord. Vil ha kunnskap om mål og faglig støtte > Bruk av arbeidsplaner, kunnskap om mål, faglig støtte, trivsel med lærerne, trygghet og fysisk miljø er spesielt viktige for elevenes motivasjon og innsats. Det viser en analyse av Elevundersøkelsen 2010, publisert 9. november. Undersøkelsen er en nettbasert undersøkelse fra Utdanningsdirektoratet og obligatorisk ved 7. og 10. trinn i grunnskolen og for elever på trinn 1 i videregående opplæring. For øvrige trinn er undersøkelsen frivillig. Elever får mulighet til å vurdere eget læringsmiljø. Våren 2010 ble Elevundersøkelsen besvart av elever, heter det i en pressemelding fra direktoratet. 6

7 aktuelt. > Arbeidsrett Arbeidstakarar som krev utbetaling av uteståande lønn, får ikkje automatisk dekkja advokathjelp frå Nav etter at konkurs er opna. Ill.foto: Morten Holm/Scanpix Halvparten av kommunene må kutte > Rundt halvparten av landets kommuner må kutte i velferdstilbudet neste år. Kuttene vil ramme omsorgstjenester, skole og barnehager. Det går fram av NRKs kommuneundersøkelse, hvor 250 av de 430 ordførerne i landet har svart. I undersøkelsen sier halvparten av ordførerne at økonomien i deres kommune ser noe eller vesentlig dårligere ut i 2011 enn i år. Kun 12 prosent tror at utsiktene neste år blir bedre enn i år. Rundt halvparten av ordførerne sier at de må kutte eller gi innbyggerne et dårligere velferdstilbud på ett eller flere områder. Kuttene vil, ifølge undersøkelsen, ramme de fleste sektorer. Både skoler, barnehager, eldreomsorgen, kultur, idrett, samferdsel og helsesektoren må regne med kutt. Nekta konkursramma full advokatgodtgjersle Nav har avslått å dekke delar av honoraret til advokaten som hjelpte barnehagetilsette da dei ikkje fekk lønn. Tekst: Kirsten Ropeid > Nesheim barnehage vart slått konkurs i Aust- Agder tingrett 23. november i fjor. Da hadde ikkje dei tilsette fått lønn på eit par månader, fortel advokat Ole J. Devold til Utdanning. Det var for å få hjelp til å få lønn at dei tilsette tok kontakt med advokaten. Kravet om lønn ville slå barnehagen konkurs, for det var ikkje pengar i verksemda. Men Devold fekk overtydd styreleiaren om at konkursprosessen ville bli raskare og betre for alle partar om verksemda sjølv slo seg konkurs, i staden for at dei tilsette gjorde det med sine lønnskrav. Dette gjekk styreleiar med på. Konkursen sikra dei tilsette lønna dei hadde til gode og lønn i oppseiingstida gjennom Navs lønnsgaranti. Men Nav vil ikkje dekkje delar av advokatutgiftene dei tilsette har hatt. Argumentet er at lønnsgarantien ikkje dekkjer advokatutgifter for arbeid etter konkursopning. Det er ikkje inndrivingskostnad etter lønnsgarantilova, heiter det i brevet frå Nav. Devold forklarar at dersom dei tilsette hadde drive gjennom sine lønnskrav før verksemda var Vil ha færre midlertidige tilsettinger slått konkurs, hadde advokatutgiftene blitt dekt. Men da hadde heile prosessen tatt mye lengre tid. Ein slik prosess er ei svært vanskeleg tid for dei tilsette. Difor var eg glad da eg fekk styret i barnehagen til å slå seg konkurs sjølv. Da går alt fortare. Advokatkravet som ikkje blir dekt opp av Nav, er berre på 6500 kroner, og eg tar det på eiga kappe. Men eg noterer meg at om bustyrar hadde gjort det arbeidet eg gjorde etter konkursen, så hadde dette arbeidet fått godtgjersle frå Nav. Men det hadde som sagt gjort prosessen lengre for mine klientar, seier Ole J. Devold til Utdanning. Det må bli lettere å få fast tilsetting i universitetsog høyskolesektoren, konkluderer en arbeidsgruppe. Statsråden er enig i at altfor mange har midlertidige stillinger. > Minister for forskning og høyere utdanning, Tora Aasland (SV), fikk 2. november overlevert rapporten av arbeidsgruppen, som har utredet tiltak for å redusere andelen midlertidig tilsatte i universitets- og høyskolesektoren. Dagens nivå er for høyt sammenliknet med andre sektorer i samfunnet, og det skal ned. Flere av tiltakene arbeidsgruppen foreslår, er noe institusjonene og departementet kan gå i gang med straks, sier statsråd Aasland i en pressemelding. Arbeidsgruppen har vært ledet av direktør Magnus Rindal i forskningsinstituttet NOVA og med representanter fra sektoren og tjenestemannsorganisasjonene. Gruppen, som ble oppnevnt i mai i år, har i arbeidet kartlagt dagens andel midlertidige tilsettinger i ulike stillinger. Arbeidsgruppen foreslår blant annet at det i større grad skal foretas faste tilsettinger i eksternt finansierte stillinger og i lavere undervisningsstillinger, og at det skal foretas en vurdering av lov- og forskriftsregler som omhandler denne type tilsettinger. Hvis institusjonene følger opp sammen med oss, har jeg tro på at det vil skje en endring ved mange av de forholdene tjenestemannsorganisasjonene har kjempet for i årevis. Jeg ser at mange av tiltakene byr på vanskelige dilemmaer, og jeg vil derfor sende rapporten på høring til institusjoner og tjenestemannsorganisasjoner før jeg tar stilling til de konkrete rådene, sier Tora Aasland. 7

8 aktuelt. > Politikk Lytter til lærerne utdanningsnytt.no Få søkjarar til rektorstillingar Interessa for rektorjobben er låg, viser ei fersk undersøking gjort for Utdanningsforbundet. For stort arbeidspress og for låg løn samanlikna med oppgåver og ansvar er årsaka, trur kommunane. [11.11.] Bjørnholt-lærerne Christer Knudsen og Gøril Lyngstad i møte med kunnskapsminister Kristin Halvorsen. For å lytte til elever, har kunnskapsminister Kristin Halvorsen invitert elever til «Kristins time». Nylig inviterte hun til «Kristins time» på Bjørnholt skole i Oslo. Men denne gangen var det lærerne hun ville lytte til. Tekst og foto: Marianne Ruud > Statsråden etterlyser synspunkter og innspill fra lærere fordi Kunnskapsdepartementet nå arbeider med en stortingsmelding om ungdomstrinnet. Hun lanserte også en nettside, www. laererstemmer.no, der lærere kan komme med synspunkter på dagens ungdomsskole og hva som kreves for å gjøre den mer virkelighetsnær. På nettstedet er debatten allerede godt i gang, blant annet om grunnleggende ferdigheter. Trenger dagens elever først og fremst å lære seg hvordan de skal finne kunnskap på nettet, eller krever det å søke kunnskap at elevene allerede behersker grunnleggende ferdigheter og sitter inne med mye basiskunnskap i ulike fag? Bjørnholt skole har rundt 60 prosent flerspråklige elever. Derfor ble Østberg-utvalgets forslag ett av temaene under møtet. De tospråklige lærerne Rhoda Nur og Khalil Ahmed driver skolens språksenter med bistand i somali, arabisk, urdu og punjabi. Senteret er imidlertid åpent for alle elever uansett språkbakgrunn. Norsk er grunnlaget for både norsk og alle andre fag, sa Rhoda Nur. Hun og Ahmed ønsker seg flere flerspråklige lærere og mener flere elever har behov for morsmålsopplæring og tospråklig fagopplæring. I litt over en time snakket Halvorsen med Bjørnholt-lærerne. Mange var opptatt av å få en mer praktisk matematikkundervisning. De fikk støtte fra Halvorsen som repliserte at det er i dette faget flest elever sliter. Bare de hører ordet matte så går rullgardinen ned, sa hun. Andre temaer var bruk av sommerskole for å bedre elevens ferdigheter i fag og tiltak for å bedre elevenes motivasjon. Det siste temaet har Halvorsen nylig deltatt på seminar om på Litteraturhuset i Oslo, samme dag resultatene fra Elevundersøkelsen ble presentert. Undersøkelsen viser blant annet at et godt forhold til læreren betyr mye både for elevenes trivsel og i neste instans også læringsutbyttet. Se også s i dette nr. Opp til 11 timer i barnehagen > Barn oppholder seg lenger og lenger i barnehagen, helt opp til 11 timer per dag. Ifølge Utdanningsforbundet Hordaland er det de yngste barna som er lengst i barnehagen. Nå blir det trolig innført makstid i Bergen. Flere steder i landet kan nå få makstid i barnehage. Nylig bestemte Kristiansand kommune at barn bare får være i barnehagen i åtte timer per dag, totalt 40 timer i uken. Men ni timers dager i barnehagen er mer og mer vanlig her i landet. Jeg synes ikke barn burde ha lenger arbeidsdag enn det voksne har, sier Nina Beate Jensen, kontaktperson for barnehage i Utdanningsforbundet Hordaland, til NRK. Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at antall barn som er over 40 timer i uken i barnehagen er nesten doblet på sju år. Nei til barneskoletanter Bayern har 2000 arbeidslause barneskolelærarar, men manglar lærarar til allmennfag i vidaregåande. Å la grunnskolelærarar arbeide i vidaregåande er likevel ikkje populært, ifølgje Zeit.de. [10.11.] Forvirring om forskjellen på drivhuseffekt og global oppvarming Nesten alle veit kva global oppvarming tyder, men berre halvparten kjenner den riktige definisjonen av drivhuseffekt. Det kjem fram i ei spørjeundersøking som vart presentert på Språkrådets konferanse Språkdagen [10.11.] Ungdommens kritikerpris med rekordstor jury En rekordstor jury på 230 ungdommer gyver i disse dager løs på en bunke bøker nominert av en jury fra Kritikerlaget, ifølge en pressemelding fra Foreningen!les. [09.11.] Vikarbruken i skolen øker Vikarbruken i skolen øker, viser tall P4 har hentet inn. I Oslo er den blitt fordoblet i løpet av få år. [08.11.] Over 30 millioner kroner til norsk leksikon på nett Sparebankstiftelsen DNB Nor, Fritt Ord og Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening, Nasjonalbiblioteket og universitetene går sammen om å skape den nye digitale kunnskapsbasen Norsk nettleksikon, ifølge en pressemelding fra Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening. [03.11.] 8

9 > Barnehage Må betale tilbake tilskudd Espira Torsbergskogen barnehage i Drammen må betale tilbake kroner i statlig driftstilskudd. Tekst: Kirsten Ropeid > Fylkesmannen i Buskerud har krevd at barnehagen betaler tilbake driftstilskudd for august og september i fjor. Etter fylkesmannens mening har barnehagen innrapportert for høyt antall barn. Barnehagen har klaga vedtaket til Kunnskapsdepartementet, men har nå fått avslag. I klagen skriver Espira at andre fylkesmenn ikke har krevd tilbakebetaling i liknende saker. Espira har 64 barnehager i Akershus, Aust-Agder, Buskerud, Hedmark, Hordaland, Oppland, Rogaland, Vest-Agder, Vestfold og Østfold. Rådgiver Anne Christensson Hermansen hos fylkesmannen i Buskerud husker ikke umiddelbart saka om Torsbergskogen når Utdanning ringer. I de drøyt tre åra jeg har hatt denne jobben har jeg hatt mellom 15 og 20 klager lik denne. Kunnskapsdepartementet har gitt meg støtte i alle unntatt én, sier hun. Når private skoler blåser opp elevtallet, er vi svært raske med å snakke om snusk. Bør vi det med barnehager også? Jeg har ikke sett det på den måten. Men da jeg begynte her, så jeg at det var lite rutine rundt tilbakebetalingskrava. Jeg har sjøl lagt vekt på å følge intensjonen i rundskrivet om dette, og jeg har som sagt fått støtte for min oppfatning i departementet. I rundskrivet står det at barna skal telles 15. desember ved innrapportering til det offentlige Kostra-registret, og det er dette tallet tilskuddet beregnes ut ifra. Men endringer på to barn eller mer skal meldes. Og det kan se ut som om det er ved endring at regelverket virker uklart, og en del barnehager fører opp for mange barn. For små familiebarnehager kan i det hele tatt mye av regelverket framstå som ganske overveldende. Men et firma som Espira burde kunne ha oversikt. Hva tenker du om at Espira i sin klage sier at andre fylkesmenn godtar en telling som Fylkesmannen i Buskerud ikke godtar? Det er naturligvis et mål at statsforvaltninga skal være entydig. Men jeg kan ikke endre en praksis jeg har fått bekrefta er i tråd med regelverket, sier Anne Christensson Hermansen. Hoder eller utgifter Spørsmålet er om vi skal telle hoder eller utgifter, sier direktør for forretningsutvikling i Espira, Tore Nedland til Utdanning, og tar et eksempel: I forbindelse med skolestart slutter tjue seksåringer i barnehagen. De blir erstatta av ti småbarn, fordi ett barn under tre år krever samme resurser som to over tre. Skal vi da si at det er blitt ti barn mindre, eller skal vi konkludere med at det ikke er skjedd noen endring. Dette er uklart, sier han. Nedland forteller at fylkesmannen i Akershus for et par år siden konkluderte slik fylkesmannen i Buskerud nå har gjort, men gikk tilbake på dette etter dialog med Espira. Kan private barnehager tjene penger på å spekulere i denne uklarheten? Nei. Ville vi spekulert, hadde vi gitt blaffen i å sende inn endringsmeldinger, og det gjør vi ikke. Men både vi og tilsynsmyndighetene er pålagt å bruke skjønn når vi vurderer. Det spesielle i situasjonen i Drammen er at fylkesmannen ønska å gjøre dette mer spesielt enn det har vært gjort før, sier Tore Nedland. Fylkesmannen krever at en privat barnehage i Drammen betaler tilbake deler av driftstilskuddet for i fjor. Ill.foto: Inger Stenvoll kort fra kloden > Wales Skular får ransake elevar > Skular i Wales får frå no av bruke både metalldetektorar og kroppsvisitering av elevar for å hindre at dei tek med seg våpen på skulen. Det er kvalifiserte tryggingsfolk som skal stå for kontrollen, skriv South Wales Evening Post. For nokre veker sidan vart ein lærar i byen Swansea skoten i andletet av ein 13-årig elev. > Sverige Færre lærarar i profitt-skular > I Sverige er talet på lærarar per elev lågare i private skular som vert drivne med krav om forteneste enn i andre skular, rapporterer Lärarnas Tidning. Statistikken, som er utført av Lärarförbundet, viser at det går 6,8 lærarar på 100 elevar i skular med krav om forteneste, samanlikna med 8,6 i skular som vert drivne etter idealistisk grunnlag. I kommunale skular er det gjennomsnittleg 7,9 lærarar per 100 elevar. > Tyrkia Minister tok grep om øyrering > For eit halvt år sidan tok den tyrkiske læraren Cuma Toygar imot utfordringa frå ein elev i ein time der temaet var respekt for å vere annleis: Han byrja å gå med ein ring i øyret. Guvernøren i Manisa-provinsen oppdaga ringen rett før han skulle gje Toygar ein pris for attvinning av batteri. 48-åringen fekk valet mellom å ta av ringen eller å bli overført til ein landsbyskule. Men for Toygar var ringen eit symbol for grunnleggjande rettar, og han nekta. No har utdanningsminister Nimet Çubukçu gjort det klart at ei tvangsoverflytting er uaktuelt. Ingen skal bli eit offer på grunn av det dei har på seg, seier han til avisa Radikal. 9

slår et slag for yrkesfag

slår et slag for yrkesfag 3 11. februar 2011 www.utdanningsnytt.no Fare for lærermangel: slår et slag for yrkesfag side 12 17 > Blir Betre av Besøk > wikipedia-konkurrenten > læreren er glad i meg > Utdanning > nr 3/11. februar

Detaljer

for mange oppgaver Rektorene: side 12 17 > synger høyere enn fabrikktuten > i løvefjellenes land > sangen for livet >

for mange oppgaver Rektorene: side 12 17 > synger høyere enn fabrikktuten > i løvefjellenes land > sangen for livet > 9 6. mai 2011 www.utdanningsnytt.no Rektorene: for mange oppgaver side 12 17 > synger høyere enn fabrikktuten > i løvefjellenes land > sangen for livet > leder. Økning som ikke holder > Årets tall fra

Detaljer

appetitt til å fullføre side 12 17 > oppskriften på en god elevbedrift > best på ball > lærerjobb i kina >

appetitt til å fullføre side 12 17 > oppskriften på en god elevbedrift > best på ball > lærerjobb i kina > 16 11. september 2009 www.utdanningsnytt.no Appetitt til å fullføre side 12 17 > oppskriften på en god elevbedrift > best på ball > lærerjobb i kina > Utdanning > nr 16 / 11. september 2009 leder. Stort

Detaljer

Min favorittlærer 20 Fotoreportasjen 28 Frisonen 35 Aktuelt 26 23. SEPTEMBER 2011 Hovedsaken FÅR IKKE UTDANNING

Min favorittlærer 20 Fotoreportasjen 28 Frisonen 35 Aktuelt 26 23. SEPTEMBER 2011 Hovedsaken FÅR IKKE UTDANNING Min favorittlærer 20 Hun var magisk Fotoreportasjen 28 Barnehagebarn på kokkekurs Frisonen 35 Fascinert av fugler Aktuelt 26 Flere søker norske skoler i Spania 15 23. SEPTEMBER 2011 www.utdanningsnytt.no

Detaljer

møt kandidatane Side 12 17 > Skaper ro med enkle grep > SceneSkifte > gutten Som lærte å lese >

møt kandidatane Side 12 17 > Skaper ro med enkle grep > SceneSkifte > gutten Som lærte å lese > 17 25. september 2009 www.utdanningsnytt.no Leiarvalet Møt kandidatane > Skaper ro med enkle grep > sceneskifte > gutten som lærte å lese > side 12 17 Utdanning > nr 17 / 25. september 2009 leder. Stoltenberg

Detaljer

Mitt tips 20 Intervju 22 Reportasje 26 Portrettet 28 13. JANUAR 2012 Hovedsaken glemselen

Mitt tips 20 Intervju 22 Reportasje 26 Portrettet 28 13. JANUAR 2012 Hovedsaken glemselen Mitt tips 20 Fortellinger får følger Intervju 22 Lærer opp digitale aktivister Reportasje 26 Mobiliserer mot nye nedleggingstrusler Portrettet 28 Overført til staten 1 13. JANUAR 2012 utdanningsnytt.no

Detaljer

karakterer i barneskolen: vil ikke la tallene tale side 12 17 > verktøykasse for tallforståelse > tankesprederen > fire tiår med musikk >

karakterer i barneskolen: vil ikke la tallene tale side 12 17 > verktøykasse for tallforståelse > tankesprederen > fire tiår med musikk > 16 8. oktober 2010 www.utdanningsnytt.no karakterer i barneskolen: vil ikke la tallene tale side 12 17 > verktøykasse for tallforståelse > tankesprederen > fire tiår med musikk > Utdanning > nr 16/8. oktober

Detaljer

yrkesfagene Leter etter nøkkelen til

yrkesfagene Leter etter nøkkelen til Min favorittlærer 20 En god menneskekjenner Fotoreportasje 24 Birkebeinere Frisonen 29 Ultraløperen Kronikk 44 Den skjulte mobbinga 4 24. FEBRUAR 2012 utdanningsnytt.no Hovedsaken Yrkesfagene sliter Leter

Detaljer

Båtsfjord: 28. NOVEMBER 2014. utdanningsnytt.no. 1 UTDANNING nr. x/x. xxx 2011

Båtsfjord: 28. NOVEMBER 2014. utdanningsnytt.no. 1 UTDANNING nr. x/x. xxx 2011 Mitt tips 20 Viser vei til arbeidet Reportasje 26 Sjakkbølge i norske skoler Fotoreportasje 30 Juleverksted i barnehagen Frisonen 35 I bjellelammets fotspor 20 28. NOVEMBER 2014 utdanningsnytt.no Båtsfjord:

Detaljer

Datasatsing med ukjente følger 14-15. side 12 17. > oppførsel som står til gull > mindre ork med joik > læreroppdrageren >

Datasatsing med ukjente følger 14-15. side 12 17. > oppførsel som står til gull > mindre ork med joik > læreroppdrageren > 14-15 28. august 2009 www.utdanningsnytt.no Datasatsing med ukjente følger side 12 17 > oppførsel som står til gull > mindre ork med joik > læreroppdrageren > Utdanning > nr 14-15 / 28. august 2009 leder.

Detaljer

Utfordringer fra grasrota

Utfordringer fra grasrota Min favorittlærer 20 Å se etter tegn Fotoreportasje 22 Hekta på hest Petit 26 Apps and downs Frisonen 27 På vei opp 2 27. JANUAR 2012 utdanningsnytt.no Hovedsaken Utdanningsforbundet 10 år Utfordringer

Detaljer

MÅ LEGGE VEKT PÅ INNSATS

MÅ LEGGE VEKT PÅ INNSATS Mitt tips 20 Bruker belønning og oppmuntring Portrettet 26 Jeg er ikke omstridt Gylne øyeblikk 31 Kaldt, vått og gyllent Chile 22 Kjemper for gratis utdanning 16 7. OKTOBER 2011 utdanningsnytt.no Hovedsaken

Detaljer

Kvalitet i barnehagen Lovløst område

Kvalitet i barnehagen Lovløst område Min favorittlærer 22 Inspirerte til fysikkforskning Reportasje 26 Ikkje bare, berre berre Portrettet 28 Bondefanga Frisonen 33 En ekstrem halvtime 14 7. SEPTEMBER 2012 utdanningsnytt.no Hovedsaken Kvalitet

Detaljer

Tester ny vei til fagbrev

Tester ny vei til fagbrev Min favorittlærer 20 Med naturlig disiplin Reportasje 24 Tjuvstarter i videregående Fotoreportasje 30 Tett på ville dyr Frisonen 35 Klikker i fritida 3 8. FEBRUAR 2013 utdanningsnytt.no Tester ny vei til

Detaljer

Bortvist uten lov XXXXXXXXX XXXXX

Bortvist uten lov XXXXXXXXX XXXXX Min favorittlærar 20 Ein streng lærar Reportasje 22 Politikarar blir administratorar Portrett 24 Hvorfor, Jon? Aktuelt 28 Mediefaget er i fare 17 18. OKTOBER 2013 www.utdanningsnytt.no Hovedsaken Xxxx

Detaljer

Sanner samler stort og smått

Sanner samler stort og smått Mitt tips 20 Streikeskjorter blir grytekluter Reportasje 26 Sjakkbygda Portrettet 28 Geir Lippestad Gylne øyeblikk 41 Lytt til den det gjelder 21 12. DESEMBER 2014 utdanningsnytt.no Kommunereformen: Sanner

Detaljer

Elevene ingen snakker om

Elevene ingen snakker om Mitt tips 22 Ontario viser vei for skoleeierne Aktuelt 26 Usynlege førskulelærarar Portrettet 28 Balansekunst Gylne øyeblikk 33 Da minstebukken fikk vokse 15 21. september 2012 utdanningsnytt.no Hovedsaken

Detaljer

må stemmes førskolelærerutdanninga side 12 17 > vil gi kunstfagene mer plass > kjærlighet, krav og kommunikasjon >

må stemmes førskolelærerutdanninga side 12 17 > vil gi kunstfagene mer plass > kjærlighet, krav og kommunikasjon > 17 22. oktober 2010 www.utdanningsnytt.no førskolelærerutdanninga må stemmes side 12 17 > vil gi kunstfagene mer plass > kjærlighet, krav og kommunikasjon > leder. Fortsatt stramt i kommuner og fylkeskommuner

Detaljer

mekker nye muligheter

mekker nye muligheter 12 17. juni 2011 www.utdanningsnytt.no Skoletrøtte elever: mekker nye muligheter side 12 17 > ministortinget > de startet den arabiske våren > russisk matematikk i sandnes > Utdanning > nr 12/17. juni

Detaljer

Hovedsaken Lærere og IKT Digitale utfordringer 18. NOVEMBER 2011. utdanningsnytt.no

Hovedsaken Lærere og IKT Digitale utfordringer 18. NOVEMBER 2011. utdanningsnytt.no Min favorittlærer 20 «Besserwisserens» favoritt Fotoreportasje 34 Smakens uke Intervju 22 Kast munnkurven Krigen 28 Norske barns takkebrev til Island har dukket opp 19 18. NOVEMBER 2011 utdanningsnytt.no

Detaljer

Mitt tips 20 Reportasje 22 Reportasje 26 Portrettet 28 29. NOVEMBER 2013 Bred enighet blant forskere: Advarer mot mer XXXXX karakterbruk UTDANNING

Mitt tips 20 Reportasje 22 Reportasje 26 Portrettet 28 29. NOVEMBER 2013 Bred enighet blant forskere: Advarer mot mer XXXXX karakterbruk UTDANNING Mitt tips 20 Aktive bygger passive Reportasje 22 Fanger identiteten med lasso Reportasje 26 Skole med bråkete nabo Portrettet 28 Komikken i sorgfull barndom 20 29. NOVEMBER 2013 www.utdanningsnytt.no Bred

Detaljer

Skolen er inngangsporten XXXXXXXXX XXXXX

Skolen er inngangsporten XXXXXXXXX XXXXX Min favorittlærer 20 Tar favorittlæreren til filmen Reportasje 22 Dans i fritt fall Intervju 28 Lærerløfteren Fotoreportasje 32 Flytende skole gir håp 19 15. NOVEMBER 2013 www.utdanningsnytt.no Nyankomne

Detaljer

Hjelp, vi har tilsyn!

Hjelp, vi har tilsyn! Min favorittlærer 22 Læreren som var der da det buttet imot Reportasje 24 Leksehjelperne Portrettet 28 Ola By Rise Gylne øyeblikk 33 En morgen med forviklinger 19 14. NOVEMBER 2014 utdanningsnytt.no Hjelp,

Detaljer

1913: Kvinnene til valgurnene 2013: 16-åringer vil stemme. Stemmerettsjubileet:

1913: Kvinnene til valgurnene 2013: 16-åringer vil stemme. Stemmerettsjubileet: Mitt tips 20 Sagn fra Nordkapp på tre språk Fotoreportasje 28 Kvinners stemme Reportasje 22 Ubegripelig at det fortsatt segregeres Frisonen 35 Knytt knatt knute 11 7. JUNI 2013 utdanningsnytt.no Stemmerettsjubileet:

Detaljer

Skolen frister ikke. Nye realister: Realfag. Reportasje 32 Tidlig skolestart gir ikke bedre resultater Frisona 41 Byggjer bokby

Skolen frister ikke. Nye realister: Realfag. Reportasje 32 Tidlig skolestart gir ikke bedre resultater Frisona 41 Byggjer bokby Fylkesårsmøte 24 Bli mer ulydige Fotoreportasje 36 Tanker til framtida Reportasje 32 Tidlig skolestart gir ikke bedre resultater Frisona 41 Byggjer bokby 12 22. JUNI 2012 utdanningsnytt.no Hovedsaken Realfag

Detaljer

Tilbudet alle vil ha: Skyhøyt stryk. Aktuelt 24 Tilsyn skjerper oss Frisonen 31 Kvitter i fritiden

Tilbudet alle vil ha: Skyhøyt stryk. Aktuelt 24 Tilsyn skjerper oss Frisonen 31 Kvitter i fritiden Mitt tips 20 Stygt og fint i Bodø Fotoreportasje 26 Livet i leiren Aktuelt 24 Tilsyn skjerper oss Frisonen 31 Kvitter i fritiden 16 5. OKTOBER 2012 utdanningsnytt.no Hovedsaken Tilbudet alle vil ha: Skyhøyt

Detaljer

Mitt tips 20 Bok og barn blir bra Reportasje 22 Lærer norsk av Donald Portrettet 26 Bestemor på barrikadene Reportasje 30 Sparsom omtale av 1814

Mitt tips 20 Bok og barn blir bra Reportasje 22 Lærer norsk av Donald Portrettet 26 Bestemor på barrikadene Reportasje 30 Sparsom omtale av 1814 Mitt tips 20 Bok og barn blir bra Reportasje 22 Lærer norsk av Donald Portrettet 26 Bestemor på barrikadene Reportasje 30 Sparsom omtale av 1814 5 7. MARS 2014 www.utdanningsnytt.no Redaksjonen Knut Hovland

Detaljer

Hvem skal inn? XXXXXXXXX XXXXX. Hovedsaken Xxxx xx

Hvem skal inn? XXXXXXXXX XXXXX. Hovedsaken Xxxx xx Portrettet 22 Formidler og forteller, men aldri fornøyd Mitt tips 26 Får tid til alt Fotoreportasje 28 Få se leketøyet ditt! Gylne øyeblikk 33 Fekk «high five» fra provokatøren 14 6. SEPTEMBER 2013 www.utdanningsnytt.no

Detaljer

Min favorittlærer 20 Fra skoletaper til lesehest Reportasje 22 Velkommen inn i varmen Fotoreportasje 28 Hjertevenner Frisonen 35 Folkrock i fjæra

Min favorittlærer 20 Fra skoletaper til lesehest Reportasje 22 Velkommen inn i varmen Fotoreportasje 28 Hjertevenner Frisonen 35 Folkrock i fjæra Min favorittlærer 20 Fra skoletaper til lesehest Reportasje 22 Velkommen inn i varmen Fotoreportasje 28 Hjertevenner Frisonen 35 Folkrock i fjæra 10 23. MAI 2014 www.utdanningsnytt.no Privatisering av

Detaljer

Studentene velger bort barnetrinnet

Studentene velger bort barnetrinnet Mitt tips 20 Lykken er en hverdag Reportasje 31 Lever livet med nye organer Fotoreportasje 24 Skolelivet verden rundt Gylne øyeblikk 37 Pedagogen som skjønte et pip 17 17. OKTOBER 2014 utdanningsnytt.no

Detaljer