Periode:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Periode: 07-05-2014-07-05-2014"

Transkript

1 DMS Software Innovation Offentlig journal Periode: Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/ I Fylkesmannen i Vest-Agder Likestrømskabel (Skagerak 4) under Saga terrasse - foreliggende anleggskonsesjon Tillatelse til å fiske med elektrisk fiskeapparat i Kjekse/Ravnåsbekken og Sagbekken i Kristiansand og Vennesla Saksansv: Seksjon for samfunnsutvikling / saeing 11/ I Tilg. kode: UO Offl 13, Fvl 13 Personalmappe - Søknad om permisjon Saksansv: NAV - Vennesla / velrol Saksbeh: NAV - Vennesla / velrol 11/ I Tilg. kode: UO Offl 13, Fvl 13 KLP - Kommunal Landspensjonskasse Personalmappe - Vedtak om endring av attføringspensjon fra KLP Saksansv: Venneslaheimen omsorgssenter / johkir Saksbeh: Organisasjonsseksjonen / jorkat 11/ U Kristiansandsregionen Brann og Redning IKS Alarmer - sikkerhet og kontrollutstyr - Samkom skole Avtale om mottak av automatisk brannalarm Saksansv: Samkom skole / bjeliv Saksbeh: Samkom skole / bjeliv 11/ I Aust-Agder fylkeskommune Referat fra møter i fagråd for innlandsfisk i Agder - regulerte vassdrag Referat fra møtet i fagrådet for innlandsfisk Saksansv: Seksjon for samfunnsutvikling / aareir Saksbeh: Seksjon for samfunnsutvikling / aareir 11/ I Arkivdel: Samkom skole Tilg. kode: UO - elevmapper Offl 13, Fvl 13 Elevmappe - Søknad om elevpermisjon Saksansv: Samkom skole / bjeliv Saksbeh: Samkom skole / bjeliv 11/ I Tilg. kode: UO Offl 13, Fvl 13 Personalmappe - Søknad om permisjon - Saksansv: Solsletta barnehage / aanber Saksbeh: Solsletta barnehage / aasben

2 11/ I Utdanningsdirektoratet Arbeidslivsfag i ungdomsskolen Arbeidslivsfag blir et permanent fag fra 2015/2016 Saksansv: Seksjon for oppvekst / robkri Saksbeh: Seksjon for oppvekst / roeaud 11/ U Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Samkom skole Tilg. kode: UO - elevmapper Offl 13, Fvl 13 PPT - Vennesla Elevmappe - Henvisning til PPT - Saksansv: Samkom skole / bjeliv Saksbeh: Samkom skole / bjeliv 11/ U Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Samkom skole Tilg. kode: UO - elevmapper Offl 13, Fvl 13 PPT - Vennesla Elevmappe - Henvisning til PPT - Saksansv: Samkom skole / bjeliv Saksbeh: Samkom skole / bjeliv 11/ I Spar Øvrebø Endring av reguleringsplan - vegløsninger/boligbygging på Skarpengland Ang. innspill til områderegulering for Skarpengland sentrum Saksansv: Enhet for plan og utbygging / maueiv Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / krisil 11/ I Skomedal, Thomas Endring av reguleringsplan - vegløsninger/boligbygging på Skarpengland Agder Energi Nett AS - ang. mikrotesla/strømstyrke, alder på linje / vedlikehold Saksansv: Enhet for plan og utbygging / maueiv Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / krisil 11/ I Dok.dato: Jour.dato: Radonlabb Radon, stråling og gasser - Samkom skole Målerapport om Radon Saksansv: Samkom skole / bjeliv Saksbeh: Samkom skole / bjeliv 11/ I Helsedirektoratet Revidert demensplan 2015 Informasjon til kommunene om satsingsområder i demensomsorgen Saksansv: Seksjon for helse og omsorg / ropdag Saksbeh: Seksjon for helse og omsorg / ropdag 11/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: UO Offl 13, Fvl 13 Personalmappe - Arbeidsavtale - kjøkkenassistent i barnehage 60% fast stilling - Saksansv: Solsletta barnehage / aanber Saksbeh: Solsletta barnehage / aanber 12/ I Tilg. kode: UO Offl 13, Fvl 13 Personalmappe - Søknad om permisjon - Saksansv: Solsletta barnehage / aanber Saksbeh: Solsletta barnehage / aasben 12/ U

3 Arkivdel: Hunsfoss skole Tilg. kode: UO - elevmapper Offl 13, Fvl 13 Elevmappe - Elevpermisjon - Saksansv: Hunsfoss skole / aarfro Saksbeh: Hunsfoss skole / aarfro 12/ I Tilg. kode: UO Offl 13, Fvl 13 NAV Kristiansand Personalmappe - Tilsagn om tilskudd til Arbeidspraksis - Saksansv: Habilitering / dangun Saksbeh: Organisasjonsseksjonen / casmar 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: UO Offl 13, Fvl 13 NAFO Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring Stipend NAFO skoleår Tilsagn om stipendmidler - minoritetsspråklige lærere Saksansv: Seksjon for oppvekst / roeaud Saksbeh: Seksjon for oppvekst / roeaud 12/ U Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Hunsfoss skole Tilg. kode: UO - elevmapper Offl 13, Fvl 13 Elevmappe - Elevpermisjon - Saksansv: Hunsfoss skole / aarfro Saksbeh: Hunsfoss skole / aarfro 12/ U Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Hunsfoss skole Tilg. kode: UO - elevmapper Offl 13, Fvl 13 Elevmappe - Elevpermisjon - Saksansv: Hunsfoss skole / aarfro Saksbeh: Hunsfoss skole / aarfro 12/ U Arkivdel: Vennesla skole Tilg. kode: UO - elevmapper Offl 13, Fvl 13 Elevmappe - Referat Saksansv: Vennesla skole / grisig Saksbeh: Vennesla skole / grisig 12/ I Arkivdel: Solsletta Tilg. kode: UO barnehage - Offl 13, Fvl 13 Enhet for barn barnearkiv og familie, PP-tjenesten Barnemappe - Språkrapport - Saksansv: Solsletta barnehage / aanber Saksbeh: Solsletta barnehage / aasben 12/ I Arkivdel: Eikeland Tilg. kode: UO oppvekstsenter Offl 13, Fvl 13 PPT - Vennesla - barnearkiv Barnemappe - Innkalling til overføringsmøte Saksansv: Eikeland oppvekstsenter / lunhil Saksbeh: Eikeland oppvekstsenter / lunhil 12/ U Tilg. kode: UO Offl 23 første led Personalmappe - Bekreftelse på tilsettingsforhold i Vennesla kommune Saksansv: Seksjon for oppvekst / robkri Saksbeh: Organisasjonsseksjonen / hanjor 12/ I

4 Tilg. kode: UO bruksnummer Offl 13, Fvl 13 Fylkesmannen i Vest-Agder - Landbruksavdelingen Gnr/bnr 78/66 - søknad om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket. Søker: Kristine Løkås Vigsnes Gnr/bnr 78/66 - utbetalingskort søknad om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket. Søker: Kristine Løkås Vigsnes Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / engtru 12/ U Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: UO Offl 13, Fvl 13 Personalmappe - Drøftingsmøte - Saksansv: Venneslaheimen omsorgssenter / johkir Saksbeh: Organisasjonsseksjonen / knugei 12/ I Bjarne Bjørnevoll Miljølære (natur) Samkom skole Skoleplassen - fagstoff for nærmiljøskoler Saksansv: Samkom skole / bjeliv Saksbeh: Samkom skole / bjeliv 12/ I Vest-Agder fylkeskommune Gnr/bnr 65/1 - Bringsvær leirskole - oppfølging vedrørende flerbruksløype Gnr/bnr 65/1 - Bringsvær leirskole - søknad om tillatelse til inngrep i automatisk fredet kulturminne - bygging av flerbruksløype Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / engtru 12/ I Fylkesmannen i Vest-Agder Varsel om tilsyn med kommunens system for å oppfylle elevers rett til særskilt språkopplæring - oppfølging av skriftlig tilsyn våren 2010 Varsel om gjenopptaking av tilsyn med kommunens system for å oppfylle elevers rett til særskilt språkopplæring Saksansv: Seksjon for oppvekst / robkri Saksbeh: Seksjon for oppvekst / roeaud 12/ U Arkivdel: Hunsfoss skole Tilg. kode: UO - elevmapper Offl 13, Fvl 13 Elevmappe - Elevpermisjon - Saksansv: Hunsfoss skole / aarfro Saksbeh: Hunsfoss skole / aarfro 13/ U Tilg. kode: UO Offl 13, Fvl 13 NAV Trygd Vennesla - Kontantstøtteansvarlig Kontantstøtterapporter 2013 og 2014 Kontantstøtterapport april 2014 Saksansv: Seksjon for oppvekst / casmar Saksbeh: Seksjon for oppvekst / casmar 13/ / U Tilg. kode: UO Offl 13, Fvl 13 Hydrologiservice Opplysninger om anlegg i Vennesla Vedr. befaring Statnetts anlegg i Vennesla Saksansv: Økonomiseksjonen / skoodd Saksbeh: Økonomiseksjonen / skoodd U

5 Tilg. kode: UO Offl 13, Fvl 13 Hauge, Lars Jørgen Hunsbedt, Magne Ingebretsen, Tommy Røinås Opplysninger om anlegg i Vennesla Befaring Statnetts anlegg Saksansv: Økonomiseksjonen / skoodd Saksbeh: Økonomiseksjonen / skoodd 13/ I Dok.dato: Jour.dato: Espen Drivenes Larsen Gnr/bnr 6/497 - Venneslavegen søknad om rammetillatelse for tilbygg med samlet areal større enn 50m2. Tiltakshaver: Vennesla kommune Vennesla vannbehandlingsanlegg - feil og mangler Saksansv: Enhet for plan og utbygging / saklei Saksbeh: Enhet for teknisk forvaltning / sotnin 13/ I 3D- Bygg AS Gnr/bnr 4/379 - Blåmeisvegen 20 - søknad i ett trinn for oppføring av tomannsbolig. Tiltakshaver: Kjell Tore Haugen Gnr/bnr 4/379 - Blåmeisvegen 20 - endring av tiltak - tillegg under bakkenivå. Tiltakshaver: Kjell Tor Hagen Saksansv: Enhet for plan og utbygging / hedjan Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / hedjan 13/ I Torhild og Aslak Håkedal Gang- og sykkelveg fv Grovane - Samkom - parsell Grovane-Hagen Gang- og sykkelveg fv Hagen - Samkom - uttalelse fra gnr/bnr 14/52 Saksansv: Enhet for plan og utbygging / saklei Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / saklei 13/ I IKAVA - Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS Nasjonalbiblioteket tilbyr bevaring og digitalisering av Vennesla kommunes arkiv med Widerøes skråfotografi Angående overføring av kommunenes Widerøes flyfoto til Nasjonalbiblioteket Saksbeh: Servicetorget / vikkri 13/ I Fylkesmannen i Vest-Agder Gnr/bnr 6/950 og Skolevegen 7 - søknad om dispensasjon for Vennesla svømmehall. Tiltakshaver: Vennesla kommune Gnr/bnr 6/950 og Skolevegen 7 - innspill til melding om oppstart av detaljregulering Saksansv: Enhet for plan og utbygging / saklei Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / saklei 13/ U Fylkesmannen i Vest-Agder Gnr/bnr 15/4 - Voreland - søknad om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket. Søker: Rune Sliper Gnr/bnr 15/4 - Voreland - utbetalingsanmodning Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / engtru 13/ I Tilg. kode: UO bruksnummer Offl 13, Fvl 13 Fylkesmannen i Vest-Agder Søknad om avløsertilskudd ved sykdom mv. - Utbetalt tilskudd til avløsning ved sykdom

6 Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / engtru 13/ U Geir Kåre Haraldseid Gnr/bnr 67/3 - søker om følgende tiltak og dispensasjoner fra kommuneplanens bestemmelser innenfor 60 meter beltet til Einstablandsvannet Midlertidig svar - søknad om dispensasjon Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / engtru 13/ U Tilg. kode: UO Offl 13, Fvl 13 14/ Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede - Klage på avslag om parkeringstillatelse for forflytningshemmede - Saksansv: Servicetorget / lelliv I Anne Lise Haugland Valdez Innsyn i kommunale dokumenter på offentlig journal Innsyn i postjournalen 14/ I 216 Anne Lise Haugland Valdez Innsyn i kommunale dokumenter på offentlig journal Innsyn 14/ / / / I Vennesla Tidende v/ Anne Jeppestøl Engedal Innsyn i kommunale dokumenter på offentlig journal Innsynsforespørsel U Anne Lise Haugland Valdez Innsyn i kommunale dokumenter på offentlig journal / Innsyn i postjournalen I Innsyn i kommunale dokumenter på offentlig journal Innsynsbegjæring U Vennesla Tidende v/ Anne Jeppestøl Engedal Innsyn i kommunale dokumenter på offentlig journal / Innsynsforespørsel 14/ U Tonje Bransdal Melding om matrikkelføring Gnr/bnr 2/34 - retting av matrikkelen

7 Saksansv: Enhet for plan og utbygging / amutor Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / amutor 14/ U Geir Olav Eikeland Henvendelser vedr. brøyting og strøing 2014 Nedkjørt gjerde Saksansv: Enhet for teknisk forvaltning / angdan Saksbeh: Enhet for teknisk forvaltning / angdan 14/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: UO Offl 23 tredje led Anbud - anskaffelse nytt skoleadministrativt system Forespørsel om tilbud på SAS Saksansv: Seksjon for oppvekst / roeaud Saksbeh: Seksjon for oppvekst / roeaud 14/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: UO Offl 23 tredje led Anbud - anskaffelse nytt skoleadministrativt system Spørsmål til konkurranse om skoleadministrativt system Saksansv: Seksjon for oppvekst / roeaud Saksbeh: Seksjon for oppvekst / roeaud 14/ I Tilg. kode: UO Offl 23 tredje led Anbud - anskaffelse nytt skoleadministrativt system Anbud Vennesla SAS Saksansv: Seksjon for oppvekst / roeaud Saksbeh: Seksjon for oppvekst / roeaud 14/ U Tilg. kode: UO Offl 13, Fvl 13 Telenor Klage på eiendomsskattetakst 2014 Befaring av anlegg i Vennesla i forbindelse med behandling av klage på eiendomsskatttakst Saksansv: Økonomiseksjonen / skoodd Saksbeh: Økonomiseksjonen / skoodd 14/ I Statens Kartverk Tinglysningen Gnr/bnr 56/154 - Solknipen vest 21 - begjæring om oppdeling i eierseksjoner. Rekvirent: Ole Per Strædet Gnr/bnr 56/154 - Solknipen vest 21 - dokumentet har fortsatt mangler og kan ikke tinglyses. Rekvirent: Ole Per Strædet Saksansv: Enhet for plan og utbygging / simkje Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / simkje 14/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: UO Offl 13, Fvl 13 Personalmappe - Tidsbegrenset arbeidsavtale Saksansv: Habilitering / janaas Saksbeh: Enhet for hjemmetjeneste og rehabilitering / ubemay 14/ I Dok.dato: Udatert Jour.dato: Tilg. kode: UO Offl 13, Fvl 13 Personalmappe - Tjenestebevis Saksansv: Habilitering / janaas Saksbeh: Enhet for hjemmetjeneste og rehabilitering / ubemay 14/ I

8 Eggen, Linda Søknad om nærmiljøtilskudd for 2014 Stønad til lekeplass Saksansv: Enhet for park og idrett / orfjor Saksbeh: Enhet for park og idrett / orfjor 14/ U Dok.dato: Jour.dato: Kristiansand Byggrådgivning AS Gnr/bnr 2/8 - Venneslavegen søknad om bruksendring i del av eksisterende driftsbyging til ny boenhet. Søker: Olav Mosland Gnr/bnr 2/8 - melding om vedtak - søknad om omdisponering Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / engtru 14/ U Torbjørn von Zernichow Gnr/bnr 91/04 - Lauvås - søknad om utsatt boplikt Gnr/bnr 91/4 - Lauvås - svar på søknad om utsatt boplikt Saksansv: Enhet for plan og utbygging / iverun 14/ I Dok.dato: Jour.dato: Willy Wiig Gnr/bnr 6/367 - begjæring om reseksjonering. Søker: Villy Wiig Gnr/bnr 6/367 - begjæring om reseksjonering. Søker: Villy Wiig Saksansv: Enhet for plan og utbygging / simkje Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / simkje 14/ U Fylkesmannen i Vest-Agder Vest-Agder fylkeskommune Gnr/bnr 61/1 - søknad om godkjenning av plan for nydyrking i Vennesla kommune. Søker: Trond Steinar Løvdal Gnr/bnr 61/1 - Høring av søknad om nydyrking på Tjomsås Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / engtru 14/ U Dok.dato: Jour.dato: Karl Petters Tegnestue AS Gnr/bnr 5/333 - Dalevegen 10 - søknad om tillatelse i ett trinn. Tiltakshaver: Leif Gunnar Askekjær Gnr/bnr 5/333 - Dalevegen 10 - svar på søknad om dispensasjon til oppføring av tilbygg på eksisterende enebolig Saksansv: Enhet for plan og utbygging / sleann Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / sleann 14/ U Dok.dato: Jour.dato: Jan Øyvind Lundevold Gnr/bnr 23/639 - Montjønntoppen 4 - søknad uten ansvarsrett - påbygg av utestue. Tiltakshaver: Jan Øyvind Lundevold Gnr/bnr 23/639 - Montjønntoppen 4 - manglende opplysninger- påbygg av utestue. Tiltakshaver: Jan Øyvind Lundevold Saksansv: Enhet for plan og utbygging / sleann Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / sleann 14/ U Jan Øyvind Lundevold Gnr/bnr 23/639 - Montjønntoppen 4 - søknad uten ansvarsrett - påbygg av utestue. Tiltakshaver: Jan Øyvind Lundevold Gnr/bnr 23/639 - Montjønntoppen 4 - svar på søknad uten ansvarsrett - påbygg av utestue Saksansv: Enhet for plan og utbygging / sleann Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / sleann

9 14/ U Arkivdel: Vennesla Tilg. kode: UO ungdomsskole Offl 13, Fvl 13 - elevmapper Elevmappe - Innsamling av opplysninger - Saksansv: Vennesla ungdomsskole / teleiv Saksbeh: Vennesla ungdomsskole 14/ I Tilg. kode: UO OFFL. 25 Fagarbeider / Vaktmester / Altmuligmann Vennesla kommune - st. ref Søknad og CV - Fagarbeider / Vaktmester / Altmuligmann - st. ref. ( ) - - Saksansv: Vennesla kommune / nichan Saksbeh: Vennesla kommune / nichan 14/ U Tilg. kode: UO OFFL. 25 Fagarbeider / Vaktmester / Altmuligmann Vennesla kommune - st. ref Svarbrev, søknad mottatt - Fagarbeider / Vaktmester / Altmuligmann Vennesla kommune - st. ref Saksansv: Vennesla kommune / nichan Saksbeh: Vennesla kommune / nichan 14/ U Sameiet mølla V/Vibeke N Røstad Gnr/bnr 2/67,70 - Vennesla - rekvisisjon av oppmålingsforretning. Rekvirent:Vibeke N Røstad og Bernhard Moseidjord Innkalling til oppmålingsforretning Saksansv: Enhet for plan og utbygging / amutor Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / amutor 14/ I Tilg. kode: UO OFFL. 25 Barne- og ungdomsarbeider i barnehage fra august 2014 Vennesla kommune - st. ref Søknad og CV - Barne- og ungdomsarbeider i barnehage fra august st. ref. ( ) / U Tilg. kode: UO OFFL. 25 Barne- og ungdomsarbeider i barnehage fra august 2014 Vennesla kommune - st. ref Svarbrev, søknad mottatt - Barne- og ungdomsarbeider i barnehage fra august 2014 Vennesla kommune - st. ref / I Tilg. kode: UO OFFL. 25 Søknad og CV - Barne- og ungdomsarbeider i skole og SFO fra august st. ref. ( ) - -

10 14/ U Tilg. kode: UO OFFL. 25 Svarbrev, søknad mottatt - Barne- og ungdomsarbeider i skole og SFO fra august 2014 Vennesla kommune - st. ref / I Tilg. kode: UO OFFL. 25 Søknad og CV - Barne- og ungdomsarbeider i skole og SFO fra august st. ref. ( ) / U Tilg. kode: UO OFFL. 25 Svarbrev, søknad mottatt - Barne- og ungdomsarbeider i skole og SFO fra august 2014 Vennesla kommune - st. ref / I Tilg. kode: UO OFFL. 25 Søknad og CV - Barne- og ungdomsarbeider i skole og SFO fra august st. ref. ( ) / U Tilg. kode: UO OFFL. 25 Svarbrev, søknad mottatt - Barne- og ungdomsarbeider i skole og SFO fra august 2014 Vennesla kommune - st. ref / I Tilg. kode: UO OFFL. 25 Søknad og CV - Barne- og ungdomsarbeider i skole og SFO fra august st. ref. ( ) / U Tilg. kode: UO OFFL. 25

11 Svarbrev, søknad mottatt - Barne- og ungdomsarbeider i skole og SFO fra august 2014 Vennesla kommune - st. ref / U Tilg. kode: UO OFFL. 25 Svarbrev, søknad mottatt - Barne- og ungdomsarbeider i skole og SFO fra august 2014 Vennesla kommune - st. ref / I Tilg. kode: UO OFFL. 25 Søknad og CV - Barne- og ungdomsarbeider i skole og SFO fra august st. ref. ( ) / I Tilg. kode: UO OFFL. 25 Søknad og CV - Barne- og ungdomsarbeider i skole og SFO fra august st. ref. ( ) / U Tilg. kode: UO OFFL. 25 Svarbrev, søknad mottatt - Barne- og ungdomsarbeider i skole og SFO fra august 2014 Vennesla kommune - st. ref / I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: UO Offl 13, Fvl 13 Personalmappe - Tidsbegrenset arbeidsavtale Saksansv: Venneslaheimen omsorgssenter / johkir Saksbeh: Venneslaheimen omsorgssenter / johkir 14/ I Tilg. kode: UO Offl 13, Fvl 13 Personalmappe - Taushetserklæring Saksansv: Venneslaheimen omsorgssenter / johkir Saksbeh: Venneslaheimen omsorgssenter / johkir 14/ I Fylkesmannen i Vest-Agder Orientering om innsjøkalking ved hjelp av båt og helikopter i 2014 Orientering om innsjøkalking med båt og helikopter i 2014

12 Saksansv: Seksjon for samfunnsutvikling / aareir Saksbeh: Seksjon for samfunnsutvikling / aareir 14/ I Dok.dato: Jour.dato: Knut Inge Larsen AS Gnr/bnr 5/754 - seksjonsnr. 1 - Rakkestad 16 A - Ett-trinns søknadsbehandling. Tiltakshaver: Knut Inge Larsen AS Gnr/bnr 5/754 - seksjonsnr. 1 - Rakkestad 16 A - Nabovarsel. Tiltakshaver: Knut Inge Larsen AS Saksansv: Enhet for plan og utbygging / hedjan Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / hedjan 14/ U Eiken Hytter AS Gnr/bnr 88/5 - Skuggupsa Høverslandsvannet - søknad om tillatelse for graving og grovplanering av 4 hyttetomter. Tiltakshaver: Vasland Maskin AS Gnr/bnr 88/5 - Skuggupsa Høverslandsvannet - søknad om tillatelse for graving og grovplanering av 4 hyttetomter Saksansv: Enhet for plan og utbygging / hedjan Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / hedjan 14/ I Lund & Co Kommunekraft AS - generalforsamling Innkalling - LVK seminarer omg konsesjonskraft og eiendomsskatt - samt generalforsamling i Kommunekraft Saksansv: Vennesla kommune / skisve Saksbeh: Vennesla kommune / skisve 14/ I Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom - utlysning av restmidler Saksansv: Vennesla kommune / skisve Saksbeh: Vennesla kommune / skisve 14/ I Dok.dato: Jour.dato: I. L. Vindbjart Ski v/steinar Holbæk Gnr/bnr 23/1 - Moseidvegen ett-trinns søknad for opparbeidelse av treningsløype for ski, trening og parkeringsplass. Tiltakshaver: I.L. Vindbjart Ski Gnr/bnr 23/1 - Moseidvegen ett-trinns søknad for opparbeidelse av treningsløype for ski, trening og parkeringsplass. Tiltakshaver: I.L. Vindbjart Ski Saksansv: Enhet for plan og utbygging / saklei Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / saklei 14/ I Arkitektfirma Hoem & Folstad AS Gnr/bnr 24/18 - Ravnåsvegen søknad om rammetillatelse for oppføring av ny enebolig og garasje. Tiltakhaver: John Arild Gislefoss Gnr/bnr 24/18 - Ravnåsvegen søknad om rammetillatelse for oppføring av ny enebolig og garasje. Tiltakhaver: John Arild Gislefoss Saksansv: Enhet for plan og utbygging Saksbeh: Enhet for plan og utbygging 14/ I Dok.dato: Jour.dato: Vennesla viltlag v/ole Geir Honnemyr Vennesla viltlag Driftsplan for elg Saksansv: Enhet for plan og utbygging / iverun 14/ I

13 Hægeland, Øvrebø og Vennesla viltlag v/a. Nordbø Søknad om godkjenning av bestandsplanområder Søknad om godkjenning Vennesla bestandsplanområder for hjort Saksansv: Enhet for plan og utbygging / iverun 14/ I Dok.dato: Jour.dato: Hægeland og Øvrebø bestandsplansområde v/a. Nordbø Søknad om godkjenning av bestandsplanområder Søknad om godkjenning Hægeland og Øvrebø bestandsplanområder for elg Saksansv: Enhet for plan og utbygging / iverun 14/ I Dok.dato: Jour.dato: Vennesla bestandsplanområde v/a. Nordbø Vennesla bestandsplanområde for hjort Søknad om godkjenning av bestandsplan for hjort - Vennesla bestandsplanområde Saksansv: Enhet for plan og utbygging / iverun 14/ I Dok.dato: Jour.dato: Hægeland og Øvrebø viltlag v/a. Nordbø Hægeland og Øvrebø bestandsplanområde for elg Søknad om godkjenning av bestandsplan for elg, Hægeland og Øvrebø bestandsplanområde Saksansv: Enhet for plan og utbygging / iverun 14/ I Geir Myrstad Gnr/bnr 58/84 - Loland - søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett for oppsetting av grillbu. Tiltakshaver: Geir Myrstad Gnr/bnr 58/84 - Loland - søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett for oppsetting av grillbu. Tiltakshaver: Geir Myrstad Saksansv: Enhet for plan og utbygging Saksbeh: Enhet for plan og utbygging

Periode: 09-07-2014-09-07-2014

Periode: 09-07-2014-09-07-2014 DMS2002 - Software Innovation 10.07.2014 Offentlig journal Periode: 09-07-2014-09-07-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/02323-26 U Trond Ove

Detaljer

Periode: 18-04-2013-18-04-2013

Periode: 18-04-2013-18-04-2013 DMS2002 - Software Innovation 22.04.2013 Offentlig journal Periode: 18-04-2013-18-04-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01590-7 U Arkivdel: Elevmapper

Detaljer

Periode: 10-12-2013-10-12-2013

Periode: 10-12-2013-10-12-2013 DMS2002 - Software Innovation 12.12.2013 Offentlig journal Periode: 10-12-2013-10-12-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01599-7 N Enhet for barn

Detaljer

Periode: 10-10-2013-10-10-2013

Periode: 10-10-2013-10-10-2013 DMS2002 - Software Innovation 11.10.2013 Offentlig journal Periode: 10-10-2013-10-10-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01744-30 I Dok.dato:

Detaljer

Periode: 12-02-2014-12-02-2014

Periode: 12-02-2014-12-02-2014 DMS2002 - Software Innovation 13.02.2014 Offentlig journal Periode: 12-02-2014-12-02-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01853-47 I Vedr. personalmøte

Detaljer

Periode: 19-03-2014-19-03-2014

Periode: 19-03-2014-19-03-2014 DMS2002 - Software Innovation 20.03.2014 Offentlig journal Periode: 19-03-2014-19-03-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01828-21 I Dok.dato:

Detaljer

Periode: 03-12-2014-03-12-2014

Periode: 03-12-2014-03-12-2014 DMS2002 - Software Innovation 05.12.2014 Offentlig journal Periode: 03-12-2014-03-12-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01793-64 I Arkivdel:

Detaljer

Periode: 24-10-2014-24-10-2014

Periode: 24-10-2014-24-10-2014 DMS2002 - Software Innovation 28.10.2014 Offentlig journal Periode: 24-10-2014-24-10-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01890-8 U Dok.dato: 22.10.2013

Detaljer

Periode: 21-08-2014-21-08-2014

Periode: 21-08-2014-21-08-2014 DMS2002 - Software Innovation 25.08.2014 Offentlig journal Periode: 21-08-2014-21-08-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/02608-11 I Arkivdel:

Detaljer

Periode: 10-04-2015-10-04-2015

Periode: 10-04-2015-10-04-2015 DMS2002 - Software Innovation 13.04.2015 Offentlig journal Periode: 10-04-2015-10-04-2015 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/02650-9 Arkivdel: Skarpengland

Detaljer

Periode: 03-03-2015-03-03-2015

Periode: 03-03-2015-03-03-2015 DMS2002 - Software Innovation 05.03.2015 Offentlig journal Periode: 03-03-2015-03-03-2015 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/02483-37 I Dok.dato:

Detaljer

Periode: 09-08-2013-09-08-2013

Periode: 09-08-2013-09-08-2013 DMS2002 - Software Innovation 13.08.2013 Offentlig journal Periode: 09-08-2013-09-08-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01931-15 I Kommunal Landspensjonskasse

Detaljer

Periode: 13-05-2014-13-05-2014

Periode: 13-05-2014-13-05-2014 DMS2002 - Software Innovation 14.05.2014 Offentlig journal Periode: 13-05-2014-13-05-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01641-13 U Personalmappe

Detaljer

Periode: 09-05-2014-09-05-2014

Periode: 09-05-2014-09-05-2014 DMS2002 - Software Innovation 12.05.2014 Offentlig journal Periode: 09-05-2014-09-05-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01641-12 I Personalmappe

Detaljer

Periode: 13-08-2014-13-08-2014

Periode: 13-08-2014-13-08-2014 DMS2002 - Software Innovation 18.08.2014 Offentlig journal Periode: 13-08-2014-13-08-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Nei 11/02327-9 I Dok.dato:

Detaljer

Periode: 10-03-2014-10-03-2014

Periode: 10-03-2014-10-03-2014 DMS2002 - Software Innovation 11.03.2014 Offentlig journal Periode: 10-03-2014-10-03-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/02483-25 I Dok.dato:

Detaljer

Periode: 13-01-2014-13-01-2014

Periode: 13-01-2014-13-01-2014 DMS2002 - Software Innovation 15.01.2014 Offentlig journal Periode: 13-01-2014-13-01-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01788-26 I Egerdahl &

Detaljer

Periode: 04-04-2013-04-04-2013

Periode: 04-04-2013-04-04-2013 DMS2002 - Software Innovation 08.04.2013 Offentlig journal Periode: 04-04-2013-04-04-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01788-16 U Vest-Agder

Detaljer

Periode: 06-02-2014-06-02-2014

Periode: 06-02-2014-06-02-2014 DMS2002 - Software Innovation 10.02.2014 Offentlig journal Periode: 06-02-2014-06-02-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01828-19 I Arkivdel:

Detaljer

Periode: 06-05-2014-06-05-2014

Periode: 06-05-2014-06-05-2014 DMS2002 - Software Innovation 09.05.2014 Offentlig journal Periode: 06-05-2014-06-05-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01634-13 I Dok.dato:

Detaljer

Periode: 12-06-2013-12-06-2013

Periode: 12-06-2013-12-06-2013 DMS2002 - Software Innovation 24.06.2013 Offentlig journal Periode: 12-06-2013-12-06-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01891-13 U Mottaker:

Detaljer

Periode: 03-07-2013-03-07-2013

Periode: 03-07-2013-03-07-2013 DMS2002 - Software Innovation 09.07.2013 Offentlig journal Periode: 03-07-2013-03-07-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/02398-26 I Dok.dato:

Detaljer

Periode: 15-05-2013-15-05-2013

Periode: 15-05-2013-15-05-2013 DMS2002 - Software Innovation 23.05.2013 Offentlig journal Periode: 15-05-2013-15-05-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01788-18 I Vest-Agder

Detaljer

Periode: 24-04-2013-24-04-2013

Periode: 24-04-2013-24-04-2013 DMS2002 - Software Innovation 29.04.2013 Offentlig journal Periode: 24-04-2013-24-04-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Nei 11/02809-12 U Arkivdel:

Detaljer

Periode: 20-03-2013-20-03-2013

Periode: 20-03-2013-20-03-2013 DMS2002 - Software nnovation 25.03.2013 Offentlig journal Periode: 20-03-2013-20-03-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01662-16 Dok.dato: 11.03.2013

Detaljer

Periode: 05-03-2014-05-03-2014

Periode: 05-03-2014-05-03-2014 DMS2002 - Software nnovation 06.03.2014 Offentlig journal Periode: 05-03-2014-05-03-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/03357-17 Dok.dato: 12.02.2014

Detaljer

Periode: 14-01-2015-14-01-2015

Periode: 14-01-2015-14-01-2015 DMS2002 - Software Innovation 15.01.2015 Offentlig journal Periode: 14-01-2015-14-01-2015 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01793-69 I Fylkesmannen

Detaljer

Periode: 28-01-2014-28-01-2014

Periode: 28-01-2014-28-01-2014 DMS2002 - Software Innovation 29.01.2014 Offentlig journal Periode: 28-01-2014-28-01-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01747-15 I Tilg. kode:

Detaljer

Periode: 25-01-2013-25-01-2013

Periode: 25-01-2013-25-01-2013 DMS2002 - Software Innovation 31.01.2013 Offentlig journal Periode: 25-01-2013-25-01-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01676-12 I ViaNova Kristiansand

Detaljer

Periode: 13-09-2013-13-09-2013

Periode: 13-09-2013-13-09-2013 DMS2002 - Software Innovation 16.09.2013 Offentlig journal Periode: 13-09-2013-13-09-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/03360-31 N Tilg. kode:

Detaljer

Periode: 04-02-2015-04-02-2015

Periode: 04-02-2015-04-02-2015 DMS2002 - Software Innovation 05.02.2015 Offentlig journal Periode: 04-02-2015-04-02-2015 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01899-315 11/01899-316

Detaljer

Periode: 21-01-2013-21-01-2013

Periode: 21-01-2013-21-01-2013 DMS2002 - Software Innovation 23.01.2013 Offentlig journal Periode: 21-01-2013-21-01-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01758-4 I Dok.dato: 13.12.2012

Detaljer

Periode: 25-10-2013-25-10-2013

Periode: 25-10-2013-25-10-2013 DMS2002 - Software Innovation 29.10.2013 Offentlig journal Periode: 25-10-2013-25-10-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01891-34 U COWI AS Gnr/bnr

Detaljer

Periode: 14-10-2013-14-10-2013

Periode: 14-10-2013-14-10-2013 DMS2002 - Software Innovation 17.10.2013 Offentlig journal Periode: 14-10-2013-14-10-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/02762-19 I Tilg. kode:

Detaljer

Periode: 06-09-2012-06-09-2012

Periode: 06-09-2012-06-09-2012 DMS2002 - Software Innovation 11.09.2012 Offentlig journal Periode: 06-09-2012-06-09-2012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/02261-11 I Dok.dato:

Detaljer

Periode: 25-06-2014-25-06-2014

Periode: 25-06-2014-25-06-2014 DMS2002 - Software Innovation 27.06.2014 Offentlig journal Periode: 25-06-2014-25-06-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01640-7 I Dok.dato: 16.06.2014

Detaljer

Periode:

Periode: DMS2002 - Software Innovation 12.06.2014 Offentlig journal Periode: 11-06-2014-11-06-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/02261-18 I Dok.dato:

Detaljer

Periode: 07-04-2015-07-04-2015

Periode: 07-04-2015-07-04-2015 DMS2002 - Software Innovation 08.04.2015 Offentlig journal Periode: 07-04-2015-07-04-2015 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/02234-8 I Personalmappe

Detaljer

Periode: 09-03-2015-09-03-2015

Periode: 09-03-2015-09-03-2015 DMS2002 - Software Innovation 10.03.2015 Offentlig journal Periode: 09-03-2015-09-03-2015 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/03443-18 I Hunsfoss skole

Detaljer

Periode: 01-09-2014-01-09-2014

Periode: 01-09-2014-01-09-2014 DMS2002 - Software Innovation 03.09.2014 Offentlig journal Periode: 01-09-2014-01-09-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/02614-12 U Arkivdel:

Detaljer

Periode: 17-02-2014-17-02-2014

Periode: 17-02-2014-17-02-2014 DMS2002 - Software nnovation 21.02.2014 Offentlig journal Periode: 17-02-2014-17-02-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01823-12 Dok.dato: 10.02.2014

Detaljer

Periode: 02-07-2013-02-07-2013

Periode: 02-07-2013-02-07-2013 DMS2002 - Software Innovation 05.07.2013 Offentlig journal Periode: 02-07-2013-02-07-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01964-61 I Statens innkrevingssentral

Detaljer

Periode: 17-01-2014-17-01-2014

Periode: 17-01-2014-17-01-2014 DMS2002 - Software Innovation 20.01.2014 Offentlig journal Periode: 17-01-2014-17-01-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01793-14 U Spiss Arkitektur

Detaljer

Periode: 30-06-2014-30-06-2014

Periode: 30-06-2014-30-06-2014 DMS2002 - Software Innovation 01.07.2014 Offentlig journal Periode: 30-06-2014-30-06-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/02980-35 U Dok.dato:

Detaljer

Periode: 03-04-2014-03-04-2014

Periode: 03-04-2014-03-04-2014 DMS2002 - Software Innovation 07.04.2014 Offentlig journal Periode: 03-04-2014-03-04-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/02615-33 U Arkivdel:

Detaljer

Periode: 26-03-2014-26-03-2014

Periode: 26-03-2014-26-03-2014 DMS2002 - Software Innovation 28.03.2014 Offentlig journal Periode: 26-03-2014-26-03-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/03443-1 I Hunsfoss skole

Detaljer

Periode: 22-05-2014-22-05-2014

Periode: 22-05-2014-22-05-2014 DMS2002 - Software Innovation 26.05.2014 Offentlig journal Periode: 22-05-2014-22-05-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/02431-4 I Arkivdel: Skarpengland

Detaljer

Periode: 04-09-2014-04-09-2014

Periode: 04-09-2014-04-09-2014 DMS2002 - Software Innovation 09.09.2014 Offentlig journal Periode: 04-09-2014-04-09-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/02274-14 U Kristiansandsregionen

Detaljer

Periode:

Periode: DMS2002 - Software Innovation 22.07.2014 Offentlig journal Periode: 17-07-2014-17-07-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Nei Ja 11/03294-13 I Statens pensjonskasse Personalmappe

Detaljer

Periode: 06-10-2011-06-10-2011

Periode: 06-10-2011-06-10-2011 DMS2002 - Software Innovation 07.10.2011 Offentlig journal Periode: 06-10-2011-06-10-2011 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01611-8 U Dok.dato: 05.10.2011

Detaljer

Periode: 05-12-2012-05-12-2012

Periode: 05-12-2012-05-12-2012 DMS2002 - Software Innovation 13.12.2012 Offentlig journal Periode: 05-12-2012-05-12-2012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Nei Ja 11/01810-22 U Dok.dato: 20.11.2012 Jour.dato:

Detaljer

Periode: 30-05-2014-30-05-2014

Periode: 30-05-2014-30-05-2014 DMS2002 - Software Innovation 02.06.2014 Offentlig journal Periode: 30-05-2014-30-05-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 265 266 267 268 269 Roger

Detaljer

Periode: 03-10-2011-03-10-2011

Periode: 03-10-2011-03-10-2011 DMS2002 - Software Innovation 04.10.2011 Offentlig journal Periode: 03-10-2011-03-10-2011 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01572-109 U Dok.dato:

Detaljer

Periode: 05-03-2015-05-03-2015

Periode: 05-03-2015-05-03-2015 DMS2002 - Software Innovation 06.03.2015 Offentlig journal Periode: 05-03-2015-05-03-2015 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01627-32 Einar Torjusen

Detaljer

Periode: 12-05-2014-12-05-2014

Periode: 12-05-2014-12-05-2014 DMS2002 - Software Innovation 14.05.2014 Offentlig journal Periode: 12-05-2014-12-05-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/02302-38 Tilg. kode:

Detaljer

Periode: 07-10-2011-07-10-2011

Periode: 07-10-2011-07-10-2011 DMS2002 - Software Innovation 12.10.2011 Offentlig journal Periode: 07-10-2011-07-10-2011 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Nei Ja 11/01566-4 I Tilg. kode: U kari.jeppestol.arntzen@nrk.no

Detaljer

Periode: 28-08-2012-28-08-2012

Periode: 28-08-2012-28-08-2012 DMS2002 - Software Innovation 30.08.2012 Offentlig journal Periode: 28-08-2012-28-08-2012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Nei Ja 11/01572-148 U kj-gu-ha@online.no Kommunal

Detaljer

Periode: 22-02-2013-22-02-2013

Periode: 22-02-2013-22-02-2013 DMS2002 - Software Innovation 25.02.2013 Offentlig journal Periode: 22-02-2013-22-02-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01949-6 I Dok.dato: 20.02.2013

Detaljer

Periode: 18062010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 29062010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 18062010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 29062010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 29062010 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/04298-58 I Dok.dato: 08062010 Jour.dato: Arkivdel:

Detaljer

Periode: 31-07-2012-31-07-2012

Periode: 31-07-2012-31-07-2012 DMS2002 - Software Innovation 07.08.2012 Offentlig journal Periode: 31-07-2012-31-07-2012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Nei Ja 11/01572-143 I Tilg. kode: U Arnhild S.

Detaljer

Periode: 09-09-2011-09-09-2011

Periode: 09-09-2011-09-09-2011 DMS2002 - Software Innovation 12.09.2011 Offentlig journal Periode: 09-09-2011-09-09-2011 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01652-2 U Dok.dato: 01.09.2011

Detaljer

Periode: 07-10-2013-07-10-2013

Periode: 07-10-2013-07-10-2013 DMS2002 - Software Innovation 11.10.2013 Offentlig journal Periode: 07-10-2013-07-10-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/02422-24 I Arkivdel:

Detaljer

Periode: 25-11-2014-25-11-2014

Periode: 25-11-2014-25-11-2014 DMS2002 - Software Innovation 27.11.2014 Offentlig journal Periode: 25-11-2014-25-11-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/02065-23 I COWI AS Gnr/bnr

Detaljer

Periode: 29-05-2012-29-05-2012

Periode: 29-05-2012-29-05-2012 DMS2002 - Software Innovation 07.06.2012 Offentlig journal Periode: 29-05-2012-29-05-2012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Nei Ja 11/01736-34 I Tilg. kode: U Norcon Engineering

Detaljer

Periode: 20-03-2015-20-03-2015

Periode: 20-03-2015-20-03-2015 DMS2002 - Software Innovation 23.03.2015 Offentlig journal Periode: 20-03-2015-20-03-2015 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01985-42 U Dok.dato:

Detaljer

Periode:

Periode: DMS2002 - Software Innovation 04.10.2013 Offentlig journal Periode: 02-10-2013-02-10-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01806-18 U Bjerland Bygg

Detaljer

Periode: 07-01-2015-07-01-2015

Periode: 07-01-2015-07-01-2015 DMS2002 - Software Innovation 12.01.2015 Offentlig journal Periode: 07-01-2015-07-01-2015 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01577-11 I Dok.dato:

Detaljer

Periode: 06-12-2012-06-12-2012

Periode: 06-12-2012-06-12-2012 DMS2002 - Software Innovation 10.12.2012 Offentlig journal Periode: 06-12-2012-06-12-2012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01757-16 N Enhet for

Detaljer

Periode: 16-12-2013-16-12-2013

Periode: 16-12-2013-16-12-2013 DMS2002 - Software Innovation 17.12.2013 Offentlig journal Periode: 16-12-2013-16-12-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01744-37 U 11/01747-14

Detaljer

Periode:

Periode: DMS2002 - Software Innovation 07.01.2015 Offentlig journal Periode: 02-01-2015-02-01-2015 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Nei Ja 11/03223-17 I Dok.dato: 23.12.2014 Jour.dato:

Detaljer

Periode: 15-10-2014-15-10-2014

Periode: 15-10-2014-15-10-2014 DMS2002 - Software Innovation 17.10.2014 Offentlig journal Periode: 15-10-2014-15-10-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01853-69 I Avskjermet

Detaljer

Periode: 11-03-2013-11-03-2013

Periode: 11-03-2013-11-03-2013 DMS2002 - Software Innovation 13.03.2013 Offentlig journal Periode: 11-03-2013-11-03-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01917-7 I Dok.dato: 14.02.2013

Detaljer

Periode: 31-07-2014-31-07-2014

Periode: 31-07-2014-31-07-2014 DMS2002 - Software Innovation 01.08.2014 Offentlig journal Periode: 31-07-2014-31-07-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Nei Ja 11/03443-2 I Avskjermet Hunsfoss skole

Detaljer

Periode: 25-03-2015-25-03-2015

Periode: 25-03-2015-25-03-2015 DMS2002 - Software nnovation 26.03.2015 Offentlig journal Periode: 25-03-2015-25-03-2015 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/02591-16 Tilg. kode: O

Detaljer

Periode: 26-04-2013-26-04-2013

Periode: 26-04-2013-26-04-2013 DMS2002 - Software Innovation 30.04.2013 Offentlig journal Periode: 26-04-2013-26-04-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01895-50 U Stallemo,

Detaljer

Periode: 16122009 - DMS2002 - Vennesla Kommune 21122009 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 16122009 - DMS2002 - Vennesla Kommune 21122009 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 21122009 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/03764-12 I Dok.dato: 27102009 Jour.dato: Vennesla

Detaljer

Periode: 30-01-2015-30-01-2015

Periode: 30-01-2015-30-01-2015 DMS2002 - Software Innovation 02.02.2015 Offentlig journal Periode: 30-01-2015-30-01-2015 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Nei Ja 11/02597-4 U Avskjermet elevmapper Elevpermisjon

Detaljer

Periode: 20-01-2014-20-01-2014

Periode: 20-01-2014-20-01-2014 DMS2002 - Software Innovation 21.01.2014 Offentlig journal Periode: 20-01-2014-20-01-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01822-9 I Dok.dato: 25.09.2013

Detaljer

Periode: 04-10-2012-04-10-2012

Periode: 04-10-2012-04-10-2012 DMS2002 - Software Innovation 10.10.2012 Offentlig journal Periode: 04-10-2012-04-10-2012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01627-15 U Tilg. kode:

Detaljer

Periode: 21-01-2014-21-01-2014

Periode: 21-01-2014-21-01-2014 DMS2002 - Software Innovation 22.01.2014 Offentlig journal Periode: 21-01-2014-21-01-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01744-38 I Dok.dato:

Detaljer

Periode:

Periode: DMS2002 - Software Innovation 28.05.2014 Offentlig journal Periode: 23-05-2014-23-05-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01788-4 U Dok.dato: 01.11.2013

Detaljer

Periode: 10-08-2012-10-08-2012

Periode: 10-08-2012-10-08-2012 DMS2002 - Software Innovation 14.08.2012 Offentlig journal Periode: 10-08-2012-10-08-2012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01651-9 I Personalmappe

Detaljer

Periode: 10-06-2014-10-06-2014

Periode: 10-06-2014-10-06-2014 DMS2002 - Software Innovation 12.06.2014 Offentlig journal Periode: 10-06-2014-10-06-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01793-25 U Lisø Utvikling

Detaljer

Periode: 09-04-2014-09-04-2014

Periode: 09-04-2014-09-04-2014 DMS2002 - Software Innovation 10.04.2014 Offentlig journal Periode: 09-04-2014-09-04-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/02475-7 I Arkivdel: Skarpengland

Detaljer

Periode: 27-06-2011-27-06-2011

Periode: 27-06-2011-27-06-2011 DMS2002 - Software Innovation 29.06.2011 Offentlig journal Periode: 27-06-2011-27-06-2011 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01575-1 U Tor Erik Mathisen

Detaljer

Periode: 03-02-2015-03-02-2015

Periode: 03-02-2015-03-02-2015 DMS2002 - Software Innovation 04.02.2015 Offentlig journal Periode: 03-02-2015-03-02-2015 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01793-75 I Spiss Arkitektur

Detaljer

Periode: 01-02-2012-01-02-2012

Periode: 01-02-2012-01-02-2012 DMS2002 - Software Innovation 02.02.2012 Offentlig journal Periode: 01-02-2012-01-02-2012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01692-14 U Barnestua

Detaljer

Periode: 19082010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 23082010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 19082010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 23082010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 23082010 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/02312-20 I Dok.dato: 16062010 Jour.dato: Agder

Detaljer

Periode: 10032010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 11032010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 10032010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 11032010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 11032010 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/02265-5 N Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: SAM-SAK1

Detaljer

Periode: 26-05-2014-26-05-2014

Periode: 26-05-2014-26-05-2014 DMS2002 - Software Innovation 28.05.2014 Offentlig journal Periode: 26-05-2014-26-05-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/02731-43 I Arkivdel:

Detaljer

Periode: 30-07-2013-30-07-2013

Periode: 30-07-2013-30-07-2013 DMS2002 - Software Innovation 31.07.2013 Offentlig journal Periode: 30-07-2013-30-07-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Nei 11/04589-4 I Dok.dato:

Detaljer

Periode: 21-05-2014-21-05-2014

Periode: 21-05-2014-21-05-2014 DMS2002 - Software Innovation 23.05.2014 Offentlig journal Periode: 21-05-2014-21-05-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01744-50 I Dok.dato:

Detaljer

Periode: 16-12-2014-16-12-2014

Periode: 16-12-2014-16-12-2014 DMS2002 - Software Innovation 17.12.2014 Offentlig journal Periode: 16-12-2014-16-12-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/02064-7 I Personalmappe

Detaljer

Periode: 14-07-2011-14-07-2011

Periode: 14-07-2011-14-07-2011 DMS2002 - Software Innovation 15.07.2011 Offentlig journal Periode: 14-07-2011-14-07-2011 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01572-33 U Ronald Derksen

Detaljer

Periode: 22-01-2013-22-01-2013

Periode: 22-01-2013-22-01-2013 DMS2002 - Software Innovation 23.01.2013 Offentlig journal Periode: 22-01-2013-22-01-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/03000-26 I Dok.dato:

Detaljer

Periode: 22-06-2012-22-06-2012

Periode: 22-06-2012-22-06-2012 DMS2002 - Software Innovation 24.06.2012 Offentlig journal Periode: 22-06-2012-22-06-2012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01629-11 U Dok.dato:

Detaljer

Periode: 13-02-2013-13-02-2013

Periode: 13-02-2013-13-02-2013 DMS2002 - Software Innovation 18.02.2013 Offentlig journal Periode: 13-02-2013-13-02-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01565-104 I Staale Grude

Detaljer

Periode: 01022011 - DMS2002 - Vennesla Kommune 02022011 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 01022011 - DMS2002 - Vennesla Kommune 02022011 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 02022011 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/03569-96 I Dok.dato: Jour.dato: priknut@mobilsynk.no

Detaljer

Periode: 09072009 - DMS2002 - Vennesla Kommune 10072009 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 09072009 - DMS2002 - Vennesla Kommune 10072009 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 10072009 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/03080-3 I Dok.dato: 30062009 Jour.dato: 0 Helsedirektoratet

Detaljer

Periode: 03-04-2012-03-04-2012

Periode: 03-04-2012-03-04-2012 DMS2002 - Software Innovation 09.04.2012 Offentlig journal Periode: 03-04-2012-03-04-2012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/02321-44 I Dok.dato:

Detaljer