Periode:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Periode: 07-05-2014-07-05-2014"

Transkript

1 DMS Software Innovation Offentlig journal Periode: Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/ I Fylkesmannen i Vest-Agder Likestrømskabel (Skagerak 4) under Saga terrasse - foreliggende anleggskonsesjon Tillatelse til å fiske med elektrisk fiskeapparat i Kjekse/Ravnåsbekken og Sagbekken i Kristiansand og Vennesla Saksansv: Seksjon for samfunnsutvikling / saeing 11/ I Tilg. kode: UO Offl 13, Fvl 13 Personalmappe - Søknad om permisjon Saksansv: NAV - Vennesla / velrol Saksbeh: NAV - Vennesla / velrol 11/ I Tilg. kode: UO Offl 13, Fvl 13 KLP - Kommunal Landspensjonskasse Personalmappe - Vedtak om endring av attføringspensjon fra KLP Saksansv: Venneslaheimen omsorgssenter / johkir Saksbeh: Organisasjonsseksjonen / jorkat 11/ U Kristiansandsregionen Brann og Redning IKS Alarmer - sikkerhet og kontrollutstyr - Samkom skole Avtale om mottak av automatisk brannalarm Saksansv: Samkom skole / bjeliv Saksbeh: Samkom skole / bjeliv 11/ I Aust-Agder fylkeskommune Referat fra møter i fagråd for innlandsfisk i Agder - regulerte vassdrag Referat fra møtet i fagrådet for innlandsfisk Saksansv: Seksjon for samfunnsutvikling / aareir Saksbeh: Seksjon for samfunnsutvikling / aareir 11/ I Arkivdel: Samkom skole Tilg. kode: UO - elevmapper Offl 13, Fvl 13 Elevmappe - Søknad om elevpermisjon Saksansv: Samkom skole / bjeliv Saksbeh: Samkom skole / bjeliv 11/ I Tilg. kode: UO Offl 13, Fvl 13 Personalmappe - Søknad om permisjon - Saksansv: Solsletta barnehage / aanber Saksbeh: Solsletta barnehage / aasben

2 11/ I Utdanningsdirektoratet Arbeidslivsfag i ungdomsskolen Arbeidslivsfag blir et permanent fag fra 2015/2016 Saksansv: Seksjon for oppvekst / robkri Saksbeh: Seksjon for oppvekst / roeaud 11/ U Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Samkom skole Tilg. kode: UO - elevmapper Offl 13, Fvl 13 PPT - Vennesla Elevmappe - Henvisning til PPT - Saksansv: Samkom skole / bjeliv Saksbeh: Samkom skole / bjeliv 11/ U Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Samkom skole Tilg. kode: UO - elevmapper Offl 13, Fvl 13 PPT - Vennesla Elevmappe - Henvisning til PPT - Saksansv: Samkom skole / bjeliv Saksbeh: Samkom skole / bjeliv 11/ I Spar Øvrebø Endring av reguleringsplan - vegløsninger/boligbygging på Skarpengland Ang. innspill til områderegulering for Skarpengland sentrum Saksansv: Enhet for plan og utbygging / maueiv Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / krisil 11/ I Skomedal, Thomas Endring av reguleringsplan - vegløsninger/boligbygging på Skarpengland Agder Energi Nett AS - ang. mikrotesla/strømstyrke, alder på linje / vedlikehold Saksansv: Enhet for plan og utbygging / maueiv Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / krisil 11/ I Dok.dato: Jour.dato: Radonlabb Radon, stråling og gasser - Samkom skole Målerapport om Radon Saksansv: Samkom skole / bjeliv Saksbeh: Samkom skole / bjeliv 11/ I Helsedirektoratet Revidert demensplan 2015 Informasjon til kommunene om satsingsområder i demensomsorgen Saksansv: Seksjon for helse og omsorg / ropdag Saksbeh: Seksjon for helse og omsorg / ropdag 11/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: UO Offl 13, Fvl 13 Personalmappe - Arbeidsavtale - kjøkkenassistent i barnehage 60% fast stilling - Saksansv: Solsletta barnehage / aanber Saksbeh: Solsletta barnehage / aanber 12/ I Tilg. kode: UO Offl 13, Fvl 13 Personalmappe - Søknad om permisjon - Saksansv: Solsletta barnehage / aanber Saksbeh: Solsletta barnehage / aasben 12/ U

3 Arkivdel: Hunsfoss skole Tilg. kode: UO - elevmapper Offl 13, Fvl 13 Elevmappe - Elevpermisjon - Saksansv: Hunsfoss skole / aarfro Saksbeh: Hunsfoss skole / aarfro 12/ I Tilg. kode: UO Offl 13, Fvl 13 NAV Kristiansand Personalmappe - Tilsagn om tilskudd til Arbeidspraksis - Saksansv: Habilitering / dangun Saksbeh: Organisasjonsseksjonen / casmar 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: UO Offl 13, Fvl 13 NAFO Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring Stipend NAFO skoleår Tilsagn om stipendmidler - minoritetsspråklige lærere Saksansv: Seksjon for oppvekst / roeaud Saksbeh: Seksjon for oppvekst / roeaud 12/ U Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Hunsfoss skole Tilg. kode: UO - elevmapper Offl 13, Fvl 13 Elevmappe - Elevpermisjon - Saksansv: Hunsfoss skole / aarfro Saksbeh: Hunsfoss skole / aarfro 12/ U Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Hunsfoss skole Tilg. kode: UO - elevmapper Offl 13, Fvl 13 Elevmappe - Elevpermisjon - Saksansv: Hunsfoss skole / aarfro Saksbeh: Hunsfoss skole / aarfro 12/ U Arkivdel: Vennesla skole Tilg. kode: UO - elevmapper Offl 13, Fvl 13 Elevmappe - Referat Saksansv: Vennesla skole / grisig Saksbeh: Vennesla skole / grisig 12/ I Arkivdel: Solsletta Tilg. kode: UO barnehage - Offl 13, Fvl 13 Enhet for barn barnearkiv og familie, PP-tjenesten Barnemappe - Språkrapport - Saksansv: Solsletta barnehage / aanber Saksbeh: Solsletta barnehage / aasben 12/ I Arkivdel: Eikeland Tilg. kode: UO oppvekstsenter Offl 13, Fvl 13 PPT - Vennesla - barnearkiv Barnemappe - Innkalling til overføringsmøte Saksansv: Eikeland oppvekstsenter / lunhil Saksbeh: Eikeland oppvekstsenter / lunhil 12/ U Tilg. kode: UO Offl 23 første led Personalmappe - Bekreftelse på tilsettingsforhold i Vennesla kommune Saksansv: Seksjon for oppvekst / robkri Saksbeh: Organisasjonsseksjonen / hanjor 12/ I

4 Tilg. kode: UO bruksnummer Offl 13, Fvl 13 Fylkesmannen i Vest-Agder - Landbruksavdelingen Gnr/bnr 78/66 - søknad om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket. Søker: Kristine Løkås Vigsnes Gnr/bnr 78/66 - utbetalingskort søknad om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket. Søker: Kristine Løkås Vigsnes Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / engtru 12/ U Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: UO Offl 13, Fvl 13 Personalmappe - Drøftingsmøte - Saksansv: Venneslaheimen omsorgssenter / johkir Saksbeh: Organisasjonsseksjonen / knugei 12/ I Bjarne Bjørnevoll Miljølære (natur) Samkom skole Skoleplassen - fagstoff for nærmiljøskoler Saksansv: Samkom skole / bjeliv Saksbeh: Samkom skole / bjeliv 12/ I Vest-Agder fylkeskommune Gnr/bnr 65/1 - Bringsvær leirskole - oppfølging vedrørende flerbruksløype Gnr/bnr 65/1 - Bringsvær leirskole - søknad om tillatelse til inngrep i automatisk fredet kulturminne - bygging av flerbruksløype Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / engtru 12/ I Fylkesmannen i Vest-Agder Varsel om tilsyn med kommunens system for å oppfylle elevers rett til særskilt språkopplæring - oppfølging av skriftlig tilsyn våren 2010 Varsel om gjenopptaking av tilsyn med kommunens system for å oppfylle elevers rett til særskilt språkopplæring Saksansv: Seksjon for oppvekst / robkri Saksbeh: Seksjon for oppvekst / roeaud 12/ U Arkivdel: Hunsfoss skole Tilg. kode: UO - elevmapper Offl 13, Fvl 13 Elevmappe - Elevpermisjon - Saksansv: Hunsfoss skole / aarfro Saksbeh: Hunsfoss skole / aarfro 13/ U Tilg. kode: UO Offl 13, Fvl 13 NAV Trygd Vennesla - Kontantstøtteansvarlig Kontantstøtterapporter 2013 og 2014 Kontantstøtterapport april 2014 Saksansv: Seksjon for oppvekst / casmar Saksbeh: Seksjon for oppvekst / casmar 13/ / U Tilg. kode: UO Offl 13, Fvl 13 Hydrologiservice Opplysninger om anlegg i Vennesla Vedr. befaring Statnetts anlegg i Vennesla Saksansv: Økonomiseksjonen / skoodd Saksbeh: Økonomiseksjonen / skoodd U

5 Tilg. kode: UO Offl 13, Fvl 13 Hauge, Lars Jørgen Hunsbedt, Magne Ingebretsen, Tommy Røinås Opplysninger om anlegg i Vennesla Befaring Statnetts anlegg Saksansv: Økonomiseksjonen / skoodd Saksbeh: Økonomiseksjonen / skoodd 13/ I Dok.dato: Jour.dato: Espen Drivenes Larsen Gnr/bnr 6/497 - Venneslavegen søknad om rammetillatelse for tilbygg med samlet areal større enn 50m2. Tiltakshaver: Vennesla kommune Vennesla vannbehandlingsanlegg - feil og mangler Saksansv: Enhet for plan og utbygging / saklei Saksbeh: Enhet for teknisk forvaltning / sotnin 13/ I 3D- Bygg AS Gnr/bnr 4/379 - Blåmeisvegen 20 - søknad i ett trinn for oppføring av tomannsbolig. Tiltakshaver: Kjell Tore Haugen Gnr/bnr 4/379 - Blåmeisvegen 20 - endring av tiltak - tillegg under bakkenivå. Tiltakshaver: Kjell Tor Hagen Saksansv: Enhet for plan og utbygging / hedjan Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / hedjan 13/ I Torhild og Aslak Håkedal Gang- og sykkelveg fv Grovane - Samkom - parsell Grovane-Hagen Gang- og sykkelveg fv Hagen - Samkom - uttalelse fra gnr/bnr 14/52 Saksansv: Enhet for plan og utbygging / saklei Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / saklei 13/ I IKAVA - Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS Nasjonalbiblioteket tilbyr bevaring og digitalisering av Vennesla kommunes arkiv med Widerøes skråfotografi Angående overføring av kommunenes Widerøes flyfoto til Nasjonalbiblioteket Saksbeh: Servicetorget / vikkri 13/ I Fylkesmannen i Vest-Agder Gnr/bnr 6/950 og Skolevegen 7 - søknad om dispensasjon for Vennesla svømmehall. Tiltakshaver: Vennesla kommune Gnr/bnr 6/950 og Skolevegen 7 - innspill til melding om oppstart av detaljregulering Saksansv: Enhet for plan og utbygging / saklei Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / saklei 13/ U Fylkesmannen i Vest-Agder Gnr/bnr 15/4 - Voreland - søknad om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket. Søker: Rune Sliper Gnr/bnr 15/4 - Voreland - utbetalingsanmodning Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / engtru 13/ I Tilg. kode: UO bruksnummer Offl 13, Fvl 13 Fylkesmannen i Vest-Agder Søknad om avløsertilskudd ved sykdom mv. - Utbetalt tilskudd til avløsning ved sykdom

6 Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / engtru 13/ U Geir Kåre Haraldseid Gnr/bnr 67/3 - søker om følgende tiltak og dispensasjoner fra kommuneplanens bestemmelser innenfor 60 meter beltet til Einstablandsvannet Midlertidig svar - søknad om dispensasjon Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / engtru 13/ U Tilg. kode: UO Offl 13, Fvl 13 14/ Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede - Klage på avslag om parkeringstillatelse for forflytningshemmede - Saksansv: Servicetorget / lelliv I Anne Lise Haugland Valdez Innsyn i kommunale dokumenter på offentlig journal Innsyn i postjournalen 14/ I 216 Anne Lise Haugland Valdez Innsyn i kommunale dokumenter på offentlig journal Innsyn 14/ / / / I Vennesla Tidende v/ Anne Jeppestøl Engedal Innsyn i kommunale dokumenter på offentlig journal Innsynsforespørsel U Anne Lise Haugland Valdez Innsyn i kommunale dokumenter på offentlig journal / Innsyn i postjournalen I Innsyn i kommunale dokumenter på offentlig journal Innsynsbegjæring U Vennesla Tidende v/ Anne Jeppestøl Engedal Innsyn i kommunale dokumenter på offentlig journal / Innsynsforespørsel 14/ U Tonje Bransdal Melding om matrikkelføring Gnr/bnr 2/34 - retting av matrikkelen

7 Saksansv: Enhet for plan og utbygging / amutor Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / amutor 14/ U Geir Olav Eikeland Henvendelser vedr. brøyting og strøing 2014 Nedkjørt gjerde Saksansv: Enhet for teknisk forvaltning / angdan Saksbeh: Enhet for teknisk forvaltning / angdan 14/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: UO Offl 23 tredje led Anbud - anskaffelse nytt skoleadministrativt system Forespørsel om tilbud på SAS Saksansv: Seksjon for oppvekst / roeaud Saksbeh: Seksjon for oppvekst / roeaud 14/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: UO Offl 23 tredje led Anbud - anskaffelse nytt skoleadministrativt system Spørsmål til konkurranse om skoleadministrativt system Saksansv: Seksjon for oppvekst / roeaud Saksbeh: Seksjon for oppvekst / roeaud 14/ I Tilg. kode: UO Offl 23 tredje led Anbud - anskaffelse nytt skoleadministrativt system Anbud Vennesla SAS Saksansv: Seksjon for oppvekst / roeaud Saksbeh: Seksjon for oppvekst / roeaud 14/ U Tilg. kode: UO Offl 13, Fvl 13 Telenor Klage på eiendomsskattetakst 2014 Befaring av anlegg i Vennesla i forbindelse med behandling av klage på eiendomsskatttakst Saksansv: Økonomiseksjonen / skoodd Saksbeh: Økonomiseksjonen / skoodd 14/ I Statens Kartverk Tinglysningen Gnr/bnr 56/154 - Solknipen vest 21 - begjæring om oppdeling i eierseksjoner. Rekvirent: Ole Per Strædet Gnr/bnr 56/154 - Solknipen vest 21 - dokumentet har fortsatt mangler og kan ikke tinglyses. Rekvirent: Ole Per Strædet Saksansv: Enhet for plan og utbygging / simkje Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / simkje 14/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: UO Offl 13, Fvl 13 Personalmappe - Tidsbegrenset arbeidsavtale Saksansv: Habilitering / janaas Saksbeh: Enhet for hjemmetjeneste og rehabilitering / ubemay 14/ I Dok.dato: Udatert Jour.dato: Tilg. kode: UO Offl 13, Fvl 13 Personalmappe - Tjenestebevis Saksansv: Habilitering / janaas Saksbeh: Enhet for hjemmetjeneste og rehabilitering / ubemay 14/ I

8 Eggen, Linda Søknad om nærmiljøtilskudd for 2014 Stønad til lekeplass Saksansv: Enhet for park og idrett / orfjor Saksbeh: Enhet for park og idrett / orfjor 14/ U Dok.dato: Jour.dato: Kristiansand Byggrådgivning AS Gnr/bnr 2/8 - Venneslavegen søknad om bruksendring i del av eksisterende driftsbyging til ny boenhet. Søker: Olav Mosland Gnr/bnr 2/8 - melding om vedtak - søknad om omdisponering Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / engtru 14/ U Torbjørn von Zernichow Gnr/bnr 91/04 - Lauvås - søknad om utsatt boplikt Gnr/bnr 91/4 - Lauvås - svar på søknad om utsatt boplikt Saksansv: Enhet for plan og utbygging / iverun 14/ I Dok.dato: Jour.dato: Willy Wiig Gnr/bnr 6/367 - begjæring om reseksjonering. Søker: Villy Wiig Gnr/bnr 6/367 - begjæring om reseksjonering. Søker: Villy Wiig Saksansv: Enhet for plan og utbygging / simkje Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / simkje 14/ U Fylkesmannen i Vest-Agder Vest-Agder fylkeskommune Gnr/bnr 61/1 - søknad om godkjenning av plan for nydyrking i Vennesla kommune. Søker: Trond Steinar Løvdal Gnr/bnr 61/1 - Høring av søknad om nydyrking på Tjomsås Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / engtru 14/ U Dok.dato: Jour.dato: Karl Petters Tegnestue AS Gnr/bnr 5/333 - Dalevegen 10 - søknad om tillatelse i ett trinn. Tiltakshaver: Leif Gunnar Askekjær Gnr/bnr 5/333 - Dalevegen 10 - svar på søknad om dispensasjon til oppføring av tilbygg på eksisterende enebolig Saksansv: Enhet for plan og utbygging / sleann Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / sleann 14/ U Dok.dato: Jour.dato: Jan Øyvind Lundevold Gnr/bnr 23/639 - Montjønntoppen 4 - søknad uten ansvarsrett - påbygg av utestue. Tiltakshaver: Jan Øyvind Lundevold Gnr/bnr 23/639 - Montjønntoppen 4 - manglende opplysninger- påbygg av utestue. Tiltakshaver: Jan Øyvind Lundevold Saksansv: Enhet for plan og utbygging / sleann Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / sleann 14/ U Jan Øyvind Lundevold Gnr/bnr 23/639 - Montjønntoppen 4 - søknad uten ansvarsrett - påbygg av utestue. Tiltakshaver: Jan Øyvind Lundevold Gnr/bnr 23/639 - Montjønntoppen 4 - svar på søknad uten ansvarsrett - påbygg av utestue Saksansv: Enhet for plan og utbygging / sleann Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / sleann

9 14/ U Arkivdel: Vennesla Tilg. kode: UO ungdomsskole Offl 13, Fvl 13 - elevmapper Elevmappe - Innsamling av opplysninger - Saksansv: Vennesla ungdomsskole / teleiv Saksbeh: Vennesla ungdomsskole 14/ I Tilg. kode: UO OFFL. 25 Fagarbeider / Vaktmester / Altmuligmann Vennesla kommune - st. ref Søknad og CV - Fagarbeider / Vaktmester / Altmuligmann - st. ref. ( ) - - Saksansv: Vennesla kommune / nichan Saksbeh: Vennesla kommune / nichan 14/ U Tilg. kode: UO OFFL. 25 Fagarbeider / Vaktmester / Altmuligmann Vennesla kommune - st. ref Svarbrev, søknad mottatt - Fagarbeider / Vaktmester / Altmuligmann Vennesla kommune - st. ref Saksansv: Vennesla kommune / nichan Saksbeh: Vennesla kommune / nichan 14/ U Sameiet mølla V/Vibeke N Røstad Gnr/bnr 2/67,70 - Vennesla - rekvisisjon av oppmålingsforretning. Rekvirent:Vibeke N Røstad og Bernhard Moseidjord Innkalling til oppmålingsforretning Saksansv: Enhet for plan og utbygging / amutor Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / amutor 14/ I Tilg. kode: UO OFFL. 25 Barne- og ungdomsarbeider i barnehage fra august 2014 Vennesla kommune - st. ref Søknad og CV - Barne- og ungdomsarbeider i barnehage fra august st. ref. ( ) / U Tilg. kode: UO OFFL. 25 Barne- og ungdomsarbeider i barnehage fra august 2014 Vennesla kommune - st. ref Svarbrev, søknad mottatt - Barne- og ungdomsarbeider i barnehage fra august 2014 Vennesla kommune - st. ref / I Tilg. kode: UO OFFL. 25 Søknad og CV - Barne- og ungdomsarbeider i skole og SFO fra august st. ref. ( ) - -

10 14/ U Tilg. kode: UO OFFL. 25 Svarbrev, søknad mottatt - Barne- og ungdomsarbeider i skole og SFO fra august 2014 Vennesla kommune - st. ref / I Tilg. kode: UO OFFL. 25 Søknad og CV - Barne- og ungdomsarbeider i skole og SFO fra august st. ref. ( ) / U Tilg. kode: UO OFFL. 25 Svarbrev, søknad mottatt - Barne- og ungdomsarbeider i skole og SFO fra august 2014 Vennesla kommune - st. ref / I Tilg. kode: UO OFFL. 25 Søknad og CV - Barne- og ungdomsarbeider i skole og SFO fra august st. ref. ( ) / U Tilg. kode: UO OFFL. 25 Svarbrev, søknad mottatt - Barne- og ungdomsarbeider i skole og SFO fra august 2014 Vennesla kommune - st. ref / I Tilg. kode: UO OFFL. 25 Søknad og CV - Barne- og ungdomsarbeider i skole og SFO fra august st. ref. ( ) / U Tilg. kode: UO OFFL. 25

11 Svarbrev, søknad mottatt - Barne- og ungdomsarbeider i skole og SFO fra august 2014 Vennesla kommune - st. ref / U Tilg. kode: UO OFFL. 25 Svarbrev, søknad mottatt - Barne- og ungdomsarbeider i skole og SFO fra august 2014 Vennesla kommune - st. ref / I Tilg. kode: UO OFFL. 25 Søknad og CV - Barne- og ungdomsarbeider i skole og SFO fra august st. ref. ( ) / I Tilg. kode: UO OFFL. 25 Søknad og CV - Barne- og ungdomsarbeider i skole og SFO fra august st. ref. ( ) / U Tilg. kode: UO OFFL. 25 Svarbrev, søknad mottatt - Barne- og ungdomsarbeider i skole og SFO fra august 2014 Vennesla kommune - st. ref / I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: UO Offl 13, Fvl 13 Personalmappe - Tidsbegrenset arbeidsavtale Saksansv: Venneslaheimen omsorgssenter / johkir Saksbeh: Venneslaheimen omsorgssenter / johkir 14/ I Tilg. kode: UO Offl 13, Fvl 13 Personalmappe - Taushetserklæring Saksansv: Venneslaheimen omsorgssenter / johkir Saksbeh: Venneslaheimen omsorgssenter / johkir 14/ I Fylkesmannen i Vest-Agder Orientering om innsjøkalking ved hjelp av båt og helikopter i 2014 Orientering om innsjøkalking med båt og helikopter i 2014

12 Saksansv: Seksjon for samfunnsutvikling / aareir Saksbeh: Seksjon for samfunnsutvikling / aareir 14/ I Dok.dato: Jour.dato: Knut Inge Larsen AS Gnr/bnr 5/754 - seksjonsnr. 1 - Rakkestad 16 A - Ett-trinns søknadsbehandling. Tiltakshaver: Knut Inge Larsen AS Gnr/bnr 5/754 - seksjonsnr. 1 - Rakkestad 16 A - Nabovarsel. Tiltakshaver: Knut Inge Larsen AS Saksansv: Enhet for plan og utbygging / hedjan Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / hedjan 14/ U Eiken Hytter AS Gnr/bnr 88/5 - Skuggupsa Høverslandsvannet - søknad om tillatelse for graving og grovplanering av 4 hyttetomter. Tiltakshaver: Vasland Maskin AS Gnr/bnr 88/5 - Skuggupsa Høverslandsvannet - søknad om tillatelse for graving og grovplanering av 4 hyttetomter Saksansv: Enhet for plan og utbygging / hedjan Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / hedjan 14/ I Lund & Co Kommunekraft AS - generalforsamling Innkalling - LVK seminarer omg konsesjonskraft og eiendomsskatt - samt generalforsamling i Kommunekraft Saksansv: Vennesla kommune / skisve Saksbeh: Vennesla kommune / skisve 14/ I Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom - utlysning av restmidler Saksansv: Vennesla kommune / skisve Saksbeh: Vennesla kommune / skisve 14/ I Dok.dato: Jour.dato: I. L. Vindbjart Ski v/steinar Holbæk Gnr/bnr 23/1 - Moseidvegen ett-trinns søknad for opparbeidelse av treningsløype for ski, trening og parkeringsplass. Tiltakshaver: I.L. Vindbjart Ski Gnr/bnr 23/1 - Moseidvegen ett-trinns søknad for opparbeidelse av treningsløype for ski, trening og parkeringsplass. Tiltakshaver: I.L. Vindbjart Ski Saksansv: Enhet for plan og utbygging / saklei Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / saklei 14/ I Arkitektfirma Hoem & Folstad AS Gnr/bnr 24/18 - Ravnåsvegen søknad om rammetillatelse for oppføring av ny enebolig og garasje. Tiltakhaver: John Arild Gislefoss Gnr/bnr 24/18 - Ravnåsvegen søknad om rammetillatelse for oppføring av ny enebolig og garasje. Tiltakhaver: John Arild Gislefoss Saksansv: Enhet for plan og utbygging Saksbeh: Enhet for plan og utbygging 14/ I Dok.dato: Jour.dato: Vennesla viltlag v/ole Geir Honnemyr Vennesla viltlag Driftsplan for elg Saksansv: Enhet for plan og utbygging / iverun 14/ I

13 Hægeland, Øvrebø og Vennesla viltlag v/a. Nordbø Søknad om godkjenning av bestandsplanområder Søknad om godkjenning Vennesla bestandsplanområder for hjort Saksansv: Enhet for plan og utbygging / iverun 14/ I Dok.dato: Jour.dato: Hægeland og Øvrebø bestandsplansområde v/a. Nordbø Søknad om godkjenning av bestandsplanområder Søknad om godkjenning Hægeland og Øvrebø bestandsplanområder for elg Saksansv: Enhet for plan og utbygging / iverun 14/ I Dok.dato: Jour.dato: Vennesla bestandsplanområde v/a. Nordbø Vennesla bestandsplanområde for hjort Søknad om godkjenning av bestandsplan for hjort - Vennesla bestandsplanområde Saksansv: Enhet for plan og utbygging / iverun 14/ I Dok.dato: Jour.dato: Hægeland og Øvrebø viltlag v/a. Nordbø Hægeland og Øvrebø bestandsplanområde for elg Søknad om godkjenning av bestandsplan for elg, Hægeland og Øvrebø bestandsplanområde Saksansv: Enhet for plan og utbygging / iverun 14/ I Geir Myrstad Gnr/bnr 58/84 - Loland - søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett for oppsetting av grillbu. Tiltakshaver: Geir Myrstad Gnr/bnr 58/84 - Loland - søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett for oppsetting av grillbu. Tiltakshaver: Geir Myrstad Saksansv: Enhet for plan og utbygging Saksbeh: Enhet for plan og utbygging

Periode: 16-12-2014-16-12-2014

Periode: 16-12-2014-16-12-2014 DMS2002 - Software Innovation 17.12.2014 Offentlig journal Periode: 16-12-2014-16-12-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/02064-7 I Personalmappe

Detaljer

Periode: 22-01-2015-22-01-2015

Periode: 22-01-2015-22-01-2015 DMS2002 - Software Innovation 26.01.2015 Offentlig journal Periode: 22-01-2015-22-01-2015 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/02964-34 U Forhåndsvarsel

Detaljer

Periode: 10-09-2014-10-09-2014

Periode: 10-09-2014-10-09-2014 DMS2002 - Software Innovation 15.09.2014 Offentlig journal Periode: 10-09-2014-10-09-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01565-126 I KLP Skadeforsikring

Detaljer

Periode: 11-05-2012-11-05-2012

Periode: 11-05-2012-11-05-2012 DMS2002 - Software Innovation 14.05.2012 Offentlig journal Periode: 11-05-2012-11-05-2012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01731-40 U Dok.dato:

Detaljer

Periode: 07-01-2013-07-01-2013

Periode: 07-01-2013-07-01-2013 DMS2002 - Software Innovation 14.01.2013 Offentlig journal Periode: 07-01-2013-07-01-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01637-9 U Dok.dato: 03.01.2013

Detaljer

Periode: 06-10-2011-06-10-2011

Periode: 06-10-2011-06-10-2011 DMS2002 - Software Innovation 07.10.2011 Offentlig journal Periode: 06-10-2011-06-10-2011 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01611-8 U Dok.dato: 05.10.2011

Detaljer

Periode: 28042009-28042009

Periode: 28042009-28042009 DMS2002 - Vennesla Kommune 30042009 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Nei Ja 07/01233-15 I Dok.dato: 28032009 Jour.dato: Arkivdel: VUS-ELEV1

Detaljer

Periode: 09-09-2011-09-09-2011

Periode: 09-09-2011-09-09-2011 DMS2002 - Software Innovation 12.09.2011 Offentlig journal Periode: 09-09-2011-09-09-2011 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01652-2 U Dok.dato: 01.09.2011

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 01072008 - Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X):

Offentlig journal. Periode: 01072008 - Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X): Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Offentlig journal Periode: - Alle Alle Alle Nei 02072008 07/00321-2 U Dok.dato: 23062008 Jour.dato: Organisasjonsseksjonen - STETOR Arbeidsmiljø - Innkalling

Detaljer

Periode: 03062010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 04062010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 03062010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 04062010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 04062010 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/01077-34 U Dok.dato: Jour.dato: Samkom skole -

Detaljer

Periode: 11102007 - DMS2002 - Vennesla Kommune 12102007 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X):

Periode: 11102007 - DMS2002 - Vennesla Kommune 12102007 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X): DMS2002 - Vennesla Kommune 12102007 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Periode: - Alle Alle Alle Nei 07/00320-3 I Dok.dato: Jour.dato: Vest-Agder fylkeskommune Servicetorget

Detaljer

Periode: 14072009 - DMS2002 - Vennesla Kommune 15072009 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 14072009 - DMS2002 - Vennesla Kommune 15072009 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 15072009 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/04325-19 I Dok.dato: 13072009 Jour.dato: Statens

Detaljer

Periode: 27092010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 29092010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 27092010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 29092010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 29092010 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/00532-22 I Dok.dato: 20092010 Jour.dato: Arkivdel:

Detaljer

Periode: 07092007 - DMS2002 - Vennesla Kommune 10092007 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X):

Periode: 07092007 - DMS2002 - Vennesla Kommune 10092007 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X): DMS2002 - Vennesla Kommune 10092007 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Periode: - Alle Alle Alle Nei 07/00470-81 U Dok.dato: 06092007 Jour.dato: Enhet for teknisk forvaltning

Detaljer

Periode: 01062011 - DMS2002 - Vennesla Kommune 03062011 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 01062011 - DMS2002 - Vennesla Kommune 03062011 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 03062011 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/02015-15 N Dok.dato: 20022011 Jour.dato: Elevmappe

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 12022008 - Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X):

Offentlig journal. Periode: 12022008 - Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X): Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Offentlig journal Periode: - Alle Alle Alle Nei 15022008 07/00503-29 U Dok.dato: 20122007 Jour.dato: Enhet for teknisk forvaltning - BRERUT Harald Granås

Detaljer

Periode: 11052009-11052009

Periode: 11052009-11052009 DMS2002 - Vennesla Kommune 13052009 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Nei Ja 07/00792-32 I Dok.dato: 07052009 Jour.dato: pal.endal@posten.no

Detaljer

Periode: 28102008-28102008

Periode: 28102008-28102008 DMS2002 - Vennesla Kommune 30102008 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Nei Ja 07/00503-58 I Dok.dato: Jour.dato: Vennesla Boligstiftelse for vanskeligstilte

Detaljer

Periode: 05092007 - DMS2002 - Vennesla Kommune 20092007 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X):

Periode: 05092007 - DMS2002 - Vennesla Kommune 20092007 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X): DMS2002 - Vennesla Kommune 20092007 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Periode: - Alle Alle Alle Nei 07/00369-25 I Dok.dato: 29082007 Jour.dato: Norsk Sjøfartsmuseum

Detaljer

Periode: 12092007 - DMS2002 - Vennesla Kommune 13092007 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X):

Periode: 12092007 - DMS2002 - Vennesla Kommune 13092007 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X): DMS2002 - Vennesla Kommune 13092007 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Periode: - Alle Alle Alle Nei 07/00503-21 I Dok.dato: 10092007 Jour.dato: Jorunn Nilssen Enhet

Detaljer

Periode: 01042011 - DMS2002 - Vennesla Kommune 06042011 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 01042011 - DMS2002 - Vennesla Kommune 06042011 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 06042011 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 08/00098-8 0 Seksjon for helse og omsorg - JORJUD

Detaljer

Offentlig journal Periode: 28-06-2013-28-06-2013

Offentlig journal Periode: 28-06-2013-28-06-2013 Hol kommune 02.07.201 Offentlig journal Periode: 28-06-201-28-06-201 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Sentralarkiv Alle Alle Nei Nei Hol kommune 02.07.201 Offentlig journal

Detaljer

Offentlig journal Periode: 15-05-2013-15-05-2013

Offentlig journal Periode: 15-05-2013-15-05-2013 Hol kommune 21.05.201 Offentlig journal Periode: 15-05-201-15-05-201 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Sentralarkiv Alle Alle Nei Nei Hol kommune 21.05.201 Offentlig journal

Detaljer

Offentlig journal Periode: 06-03-2013-10-03-2013

Offentlig journal Periode: 06-03-2013-10-03-2013 Hemsedal kommune 12.0.201 Offentlig journal Periode: 06-0-201-10-0-201 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Sentralarkiv Alle Alle Nei Nei Hemsedal kommune 12.0.201 Offentlig

Detaljer

Journaldato: 18.07.14-24.07.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 12.06.

Journaldato: 18.07.14-24.07.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 12.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 18.07.14-24.07.14, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 28.07.2014 Skole: Interesse søknad som lærer Åpne søknader skolesektoren

Detaljer

Journaldato: 1.1.2015-8.1.2015, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 15.12.

Journaldato: 1.1.2015-8.1.2015, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 15.12. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 1.1.2015-8.1.2015, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 12.01.2015 Forhåndsvarsel om pålegg om retting og vedtak om tvangsmulkt

Detaljer

Aurskog-Høland kommune / Journalenhet: OFFENTLIG POSTLISTE

Aurskog-Høland kommune / Journalenhet: OFFENTLIG POSTLISTE Arkivsaksnr: 103338 Arkivkode: GA 13717 Sakstittel: EIENDOMSFORHOLD, SKULERUD Dokumentbeskrivelse: EIENDOMSFORHOLD, SKULERUD Fra: Bodil Kalvik Dok.type: U Løpenr: 1585810 Datert: 24.09.2010 Saksbehandler:

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL EIGERSUND KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL EIGERSUND KOMMUNE Periode: 04.-06.10.13 Side 1 Arkivsak/doknr.: 13/1725-9 X Sakstittel Budsjett 2014 - kultur og oppvekst Mottaker Tore L. Oliversen; Eivind Galtvik 1-FE-151; 2-FA-A00; 3-FA-C00 Tekstdel detaljbudsjett 2014

Detaljer

Gran kommune 21.05.2013. Offentlig journal Periode: 14-05-2013-14-05-2013

Gran kommune 21.05.2013. Offentlig journal Periode: 14-05-2013-14-05-2013 Gran 21.05.2013 Offentlig journal Periode: 14-05-2013-14-05-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Nei Gran 21.05.2013 11/00008-32 U Mottaker: Husbanken,

Detaljer

Offentlig journal Periode: 20-02-2014-20-02-2014

Offentlig journal Periode: 20-02-2014-20-02-2014 Hol kommune 21.02.201 Offentlig journal Periode: 20-02-201-20-02-201 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Sentralarkiv Alle Alle Nei Nei Hol kommune 21.02.201 Offentlig journal

Detaljer