Tillitsvalgte som gjør en forskjell! Tema: naturviteren et magasin fra naturviterne nr. 4 / Aktuelt. profilen. Student / 16 / 20 / 24

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tillitsvalgte som gjør en forskjell! Tema: naturviteren et magasin fra naturviterne nr. 4 / 2013. Aktuelt. profilen. Student / 16 / 20 / 24"

Transkript

1 naturviteren et magasin fra naturviterne nr. 4 / 2013 Aktuelt Naturviterforum 2013 / 16 profilen Anna Blix vant stipend skriver fagbok om sau Student / 20 / 24 De nye studenthyblene i Ås er Norges største trehus Tema: Tillitsvalgte som gjør en forskjell!

2 / Nr INnHOLD 6 3 leder 4 aktuelt 6 tema: Tillitsvalgte som g jør en forskjell. Utfordringer ved lokale forhandlinger. 12 Juristen «Oppsigelsesvern i prøvetid?» DUELLEN 16 naturviterforum MENINGER 20 profilen Anna Blix skriver fagbok om sau. 24 student UMB har fått nye miljøvennlige studenthybler. 26 ny i jobben 27 på arbeidsplassen Generalsekretærens spalte. Tema: «Er det å få offentlig ros bra eller skadelig?» 28 medlemssider 32 mitt bilde Tidsskrift for Naturviterne Naturviteren, 70. årgang, issn Naturviterne Keysersgt. 5, 0165 Oslo tlf fax Nettoopplag: 5500 i henhold til Fagpressens forskrifter Ansvarlig redaktør: Christine Kristoffersen tlf Stillings- og forretningsannonser: Erlend Vold Enget tlf Produksjonsplan Se REDAKSJONSRÅD: Merete Skaug Naturviterne Torbjørn Hundere Naturviterne Edith Akerø Naturviterne Per Rønneberg Hauge Fylkesmannen i Buskerud Sunniva Schjetne Statens vegvesen Borghild Hillestad UMB Finn Erlend Ødegård Norges Bondelag Trykk: Flisa trykkeri as tlf naturviteren

3 Medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår Dette er Naturviternes hovedarbeidsoppgave. Vi skal jobbe for å forbedre lønn, arbeidstidsbestemmelser og mulighet til å gjøre en faglig forsvarlig jobb. Dette arbeidet må forbedres kontinuerlig gjennom kompetente forhandlere i sekretariatet og flinke tillitsvalgte lokalt. Kursing og praksis er sentralt. Ungdom kan ikke lønn. Forskning viser at de fleste ungdommer som skal velge studieretning ikke kan noen ting om lønnsforhold i arbeidslivet. De kjenner ikke startlønn og de kjenner ikke lønn etter noen år i arbeidslivet. Nå er ikke lønn det eneste som er avgjørende for yrkesvalg, man må ha en jobb man har interesse for og som man trives med. Men lønn er fortsatt viktig for å betale regninger og som grunnlag for pensjon. Noen blir skuffet. Det kan unngås ved å ha større fokus på dette temaet blant foreldre og rådgivere i ungdomsskolen. Det bør absolutt være en del av vurderingen. Universitet og høyskoler kan ikke arbeidsliv. Jeg møter av og til studenter for å snakke om arbeidslivet. Studentene får lite informasjon om arbeidslivets regler og om hva som ventes av dem når de begynner å jobbe. Man selger arbeidstiden sin til arbeidsgiver. De forventer å få noe tilbake; lojalitet, kompetanse, innsats, resultater, inntekter, service. Arbeidstakerne forventer kanskje hyggelige sjefer og kolleger, hjelp, etterutdanning, faglige utfordringer. Noen blir skuffet. På begge sider. Vi må være bevisst på lønn og arbeidsliv. Disse utfordringene finnes også blant yrkesaktive medlemmer. Mange er fornøyde med lønnen sin og har ikke så høye forventninger til karriere eller faglig utfordring. Det er bra å være fornøyd, men noen ganger er det bedre å være sulten. Sulten på bedre vilkår, større utfordringer, faglig utvikling og kanskje bedre lønn. Hva vi som fagforening og hva våre medlemmer er fornøyd med har betydning for hvilket inntrykk arbeidsgivere, samfunn og ungdommer som skal velge karriere har av naturvitere. Hvis det danner seg et inntrykk av at dette er en gruppe som er fornøyd med lite, bidrar lite og dermed ikke er så interessante, blir rekrutteringen til yrkene våre dårlig. Jeg vet at dette ikke er sannheten overalt og hele tiden. Likevel ser vi at søkningen til landbruksakademiske studieretninger og skogbruk er mye dårligere enn før. Næringene vil gjerne ansette flere, men de betaler dårlig og ansetter mange fra andre utdanningsretninger. Kanskje må vi tørre å se på hva vi virkelig bidrar med i arbeidslivet, og i hvilken grad vi gjør en merkbar forskjell for arbeidsgivere enten det er i privat næringsliv eller offentlig forvaltning. Naturviterne vet det, kan det og gjør noe med det. Vi vet hva som er utfordringene lokalt og sentralt, vi kan arbeidsliv og vi leverer til medlemmene hver dag gjennom forhandlinger og rådgivning i arbeidslivsspørsmål. leder / Finn Roar Bruun Leder i Naturviterne E-post: naturviteren 3 Foto: Kimm Saatvedt

4 / aktuelt JUBILANTER! 85 Kristian Kaus fra Oslo fyller 85 år 10. desember. Kaus var forbundsleder i Norsk Landbruksakademikerforbund fra 1973 til Han vikarierte også som generalsekretær i forbundet fra 1976 til Arnt Aanonsen fra Drøbak fyller 80 år 14. januar. Arnt var styremedlem i Norsk Naturforvalterforbund (NaFo) fra 1987 til 1996 og leder for de statsansattes forhandlingsutvalg i NaFo fra 1992 til Vi gratulerer! Foto:Synnøve E. Aasen kurs & konferanser 23. januar REGIONALT MEDLEMSKURS: «konfliktdempende kommunikasjon», Hamar 30. januar FROKOSTMØTE: «BIOLOGISK MANGFOLD», Oslo 12. februar DEBATT: «FORNYBAR ENERGI», Oslo mars TARIFFKONFERANSEN 2014, Oslo FORFATTER: Hans Løvmo er ute med sin andre bok, «Nytte og nytelse». Til daglig jobber han som landbruks- og miljøvernsjef i Alstahaug kommune i Nordland. Bok om nytte og nytelse Jeg skriver om små ting i vår nære historie, hverdagslige ting. Vi har lett for å glemme mye av det som var før. Østerdalslua for eksempel den er langt på vei ei profesjonslue for oss godt voksne Naturvitermedlemmer, sier forfatter Hans Løvmo fra Alstahaug. «Tidlig på 1900-tallet kom det en kar innom pelsvareforretningen O. Pedersen i Elverum. Han hadde vært tømmerhogger i Canada og var fortvilt fordi arbeidslua han i sin tid hadde kjøpt i Canada var helt utslitt. I Norge fantes det ikke tilsvarende lue i handel. Han utfordret Olai Pedersen til å designe og produsere ei tilsvarende», skriver Hans Løvmo i boka «Nytte og Nytelse», som nylig kom ut på Trysilforlaget. Da jeg gikk på Jønsberg Landbruksskole i Stange i Hedmark i minnes jeg at Pedersenlua var en del av uniformeringa hos mange av oss elevene. Gjerne sammen med vadmelsjakke, forteller Hans Løvmo. Pedersenlua, også kalt Østerdalslua, er i dag en moderne klassiker og et norsk kles-ikon. Både Østerdalslua, elghakk, sirups- tynnkake og truger er interessante «fenomener» i vår nære historie. De representerer tradisjoner som det er verdt å ta vare på kunnskapen om, mener Løvmo. «Nytte og Nytelse» er hans andre bok. Hva er det beste med å skrive bok? Da slapper jeg forferdelig godt av! Til daglig skriver jeg jo tørre, byråkratiske ting. Da er det veldig befriende å skrive bok på fritiden og få bruke et helt annet språk - bare slippe seg løs, sier Løvmo og smiler. Selv om han har bodd i Nord-Norge i 15 år er han ofte hjemme i Østerdalen og ser til skogeiendommen sin. Jeg er opptatt av kulturarven fra landsbygda, sier Hans Løvmo. I ei omskiftelig tid er det viktig å dyrke egen kultur for å opprettholde tryggheta på seg sjøl. For mer info: 4 naturviteren

5 aktuelt / Nytt lokallag for studentene i Tromsø Naturviterstudentene ved Universitetet i Tromsø har fått lokallag! Studentstyret dro til Nordens Paris for å blæste, og det ble arrangert både jobbsøkerkurs, foredrag med Fylkesmannen i Troms og stands. Vi gleder oss til fortsettelsen! Kontaktperson er Ann-Isabel Algera, Lokallag Tromsø: Fra venstre: Edith Akerø (sekretariatet), Ann-Isabel Algera (UiT), Lena Olderdal (UiT), Marita Anti Strømeng (UiT), Martin Kjenes (UiB/Studentstyret) og Aina Alice Olsen (NTNU/Studentstyret). (Foto: Helene Müller) BESØK: Edith, Marte og Ida var nylig i Sverige på Naturvetarna Student sin kongress. Temaet var viktigheten av tilknytning til arbeidslivet mens man studerer. (Foto: Johanna Rösth) Utvekslet erfaringer Studentleder Ida Viddal Vartdal, studentkontakt ved UMB Marte Kolloen og Edith Akerø fra sekretariatet dro til Sverige for å overvære Naturvetarna Student sin kongress den oktober. Her ble erfaringer utvekslet, og det ble forelest og debattert rundt viktigheten av tilknytning til arbeidslivet mens man studerer. Tusen takk for oss! Vi sees forhåpentligvis på Naturviterstudentenes landsmøte i mars 2014! Dette g jelder også deg, som engasjert og nysg jerrig naturviterstudent. Følg med for mer info om arrangementet! Uansvarlige kutt i Kunnskaps-Norge For Naturvitere går budsjettet i feil retning: Reg jeringen kutter i kompetansen, i studiestøtten, i klima- og miljøarbeidet, og de kutter i matsikkerheten. Dette er uansvarlig, mener Finn Roar Bruun, leder av Naturviterne. Reg jeringen kutter i kompetanse over hele linja. Er de redd kompetente ansatte og flinke studenter? spør Finn Roar Bruun. Han mener at kuttene i studiestøtten er skandaløs. Selv om om dette kan være et knep for å ha noe å gi KrF og Venstre i forhandlingene er det uaksepta- belt! Studentene har mindre enn fattigdomsgrensa å leve for. Nå må kunnskapspartiet Høyre våkne! Jeg forventer mer av min sambygding Torbjørn Røe Isaksen, sier Bruun. Miljødirektoratets budsjett reduseres med 15 millioner kroner. Dette betyr store utfordringer med å g jennomføre miljø- og klimapolitikken i praksis. Reg jeringens kunnskapssatsing på miljø innebærer altså å kutte i kompetansen? Det virker ikke som en god strategi. Reg jeringen kutter også i bevilgningen til Mattilsynet, Bioforsk, Veterinærinstituttet, Forskningsrådet, Skog og landskap, NILF, SLF, driftsbudsjettet til LMD og Innovasjon Norges skogmidler. Nå skal forslaget behandles i Stortinget. Naturviterne vil jobbe for endringer som g jør norsk forvaltning mer kunnskapsbasert og mer bærekraftig, sier Finn Roar Bruun. Vil du bli etolog? Er du glad i å studere dyr? Da er kanskje etologi noe for deg? Etologi kan enkelt beskrives som det biologiske studiet av dyras atferd. Etologer beskriver artens typiske atferd, og de er opptatt av hvordan nervesystemet og hormonene regulerer atferden; hvordan atferden utvikles g jennom medfødte egenskaper, erfaring og læring som et samspill mellom gener og fysiske og sosiale miljøfaktorer; samt hvordan atferden varierer fra art til art og fra individ til individ. Etologi er en egen utdannelse på UMB (Masterprogram, studieretning etologi), NTNU (Masterprogram, studieretning Ecology, Behaviour, Evolution and Biosystematics) og UiO (Masterprogram biologi, studieretning økologi og evolusjon). (For mer info: naturviteren 5

6 / Nr VIKTIG: Å være tillitsvalgt er en viktig oppgave. Man har et ansvar overfor dem man representerer, sier Joachim Lie Brasøy. Han er tillitsvalgt for Naturviterne i Sande kommune i Vestfold. 6 naturviteren

7 Tema: Tillitsvalgte som gjør en forskjell Hvert år forhandler over 350 tillitsvalgte i Naturviterne på dine vegne. Visste du at deres innsats har avgjørende betydning i de lokale lønnsforhandlingene? naturviteren 7

8 / tema Doblet lønnstillegget fra kommunen Da Sande kommune i Vestfold foreslo kroner mer i lønn til alle ansatte, sa Joachim Lie Brasøy fra Naturviterne nei. Takket være hans innsats doblet kommunen tilbudet til kroner! tekst og foto christine kristoffersen VIKTIG: Tillitsvalgte g jør en viktig jobb for medlemmene, mener Joachim Lie Brasøy. Vi ble tilbudt kroner i lønnsøkning fra kommunen. Alle de andre fagforeningene sa ja. Men jeg følte meg usikker. Beløpet hørtes veldig lavt ut. Jeg kontaktet derfor Naturviterne sentralt i Oslo for å spørre om råd. De rådet meg til ikke å akseptere tilbudet. Og så foreslo de at jeg burde si til arbeidsgiver at hvis ikke de høynet tilbudet ville Naturviterne ta kontakt med Kommunenes Sentralforbund. Arbeidsgiver tok beskjeden til orientering, forteller Joachim Lie Brasøy. En stund senere doblet arbeidsgiver tilbudet sitt med kroner flatt til alle. Også til fagforeningene som tidligere hadde takket ja til kroner. Det viste seg at arbeidsgiver hadde operert med feil utgangspunkt for beregning av lønn da de laget tilbudet på kroner. Dette fikk de tilbakemelding om fra KS, forteller Brasøy. Nå er du vel fornøyd? Nei, ikke helt. Vi er ikke ferdig å forhandle ennå, sier Brasøy. Til daglig jobber han som kartansvarlig i Sande kommune i Vestfold. Den jobben har han hatt siden januar i år. Jobben min dreier seg i hovedsak rundt kartproduksjon og for- og etterarbeid i forbindelse med oppmålingssaker. Tidligere jobbet jeg i Sørum kommune, forteller Brasøy. Han ble medlem av Naturviterne for fire år siden. Sitt første verv som tillitsvalgt hadde han i den forrige jobben. Da var det nærmest en oppgave som ble pushet på meg fordi ingen andre ville ha den. Men jeg hadde ingen problemer med å ta på meg vervet. Å være tillitsvalgt er en viktig jobb, sier Joachim Lie Brasøy. Mens han jobbet i Sørum deltok han på Naturviternes grunnkurs for tillitsvalgte. Jeg syns det var et omfattende og interessant kurs. Krevende! Vi lærte mye nytt. Det er en del ansvar som følger med å være tillitsvalgt. Man skal være seg bevisst at det er medlemmene man jobbe for. Man må derfor være aktiv, og sjekke medlemmenes synspunkter på saker. Det g jør jeg. Her i Sande er vi to medlemmer i tillegg til meg, sier Joachim Lie Brasøy. Han er glad han takket ja til vervet som tillitsvalgt. Vi skal holde et øye med arbeidsgiver og påse at alt går riktig for seg. Alle kan g jøre feil! Nyttige kurs! Naturviterne arrangerer hvert år kurs som er nyttige både for medlemmer og tillitsvalgte. Vi anbefaler nye tillitsvalgte å følge tillitsvalgtkurset så tidlig det lar seg g jøre. Naturviterne tilbyr: Faglige seminar over hele landet Forhandlingskurs Tillitsvalgtkurs Jus i arbeidslivet Konflikthåndteringskurs Karrierekurs Jobbsøkerkurs Presentasjonsteknikk-kurs Alle kurs som er relevante i rollen som tillitsvalgt (eller potensiell tillitsvalgt) er gratis! Naturviterne betaler både reise, hotell, mat og kurskostnader. 8 naturviteren

9 tema / NÆRHET: Det skal være en lav terskel for medlemmene å ta kontakt med sekretariatet. De fleste medlemmene vet hvem som er deres kontaktperson, sier spesialrådgiver Roger Matberg (til venstre) og assisterende generalsekretær Ole Jakob Knudsen. (Foto: Torbjørn Hundere). Jobber for medlemmene Sekretariatet i Naturviterne støtter sine tillitsvalgte 100 prosent. I tillegg analyserer de utfordringene i arbeidsmarkedet og fremmer krav om endringer/forbedringer av dagens lov- og avtaleverk. I forbindelse med lokale forhandlinger er det en fordel å representere en liten gruppe av de ansatte. Dette øker mulighetene for å finne en god forhandlingsløsning for det enkelte medlem, sier Ole Jakob Knudsen, assisterende generalsekretær i Naturviterne. Hva har vært din vanskeligste utfordring mens du har jobbet for Naturviterne? Å sikre alle medlemmene i kommunesektoren et akseptabelt lønnsnivå til tross for forholdsvis lav mobilitet i arbeidsmarkedet og en klar distriktsprofil. I år har vi noe som kalles for mellomoppg jør. Det betyr at det kun er forhandlet om lønnsendringer i år. Til g jeng jeld har det vært en stor utfordring å få en akseptabel lønnsutvikling i kommunesektoren. De sentrale forhandlingene ga 91 % av kommunalt ansatte et lønnstillegg på 0,75-1 %. Naturviternes medlemmer skulle forhandle lokalt senere på året, og målet vårt har vært å få en lønnsutvikling på 3,5 % fra 1. mai. Det ser ut til at vi når det målet. Naturviternes medlemmer får en bedre lønnsutvikling enn den g jennomsnittlige lønnsutviklingen! sier Knudsen. Naturviterne jobber for å synligg jøre verdien av naturviterkompetanse både politisk og overfor arbeidsgivere. Vi fronter og forsvarer interessene til de som har en høyere naturvitenskapelig utdannelse, både i forhold til lønnsutvikling, faglige interesser og juridisk rådgivning, sier spesialrådgiver Roger Matberg. I Naturviterne har han hovedansvaret for statlig sektor. Der jobber vi nå for å få endret lønnssystemet. I korte trekk ønsker vi et system hvor de sentrale partene fremforhandler den økonomiske rammen, mens det vil være opp til de lokale partene, g jennom kollektive lokale forhandlinger, å avtale et generelt tillegg, foreta gruppejusteringer og forhandle individuelle tillegg, sier Matberg. Jeg syns vi har mange flinke tillitsvalgte det er gøy å jobbe sammen med. Nå retter vi fokuset mot et meget spennende hovedoppg jør i 2014! naturviteren 9

10 / Nr Utfordrende forhandlinger Naturviterne har tillitsvalgte i både privat, kommunal og statlig sektor. øystein havrevoll tillitsvalgt i Nortura Sa privat sektor Vektlegging av kompetanse i arbeidet skiller Naturviterne fra andre fagorganiserte, mener Øystein Havrevoll i Nortura. Nortura SA er eierorganisasjonen for Norges største merkevare innen kjøtt- og fjørfeproduksjon, Prior og Gilde. Konsernet omsetter for 19,2 milliarder kroner per år. For å forberede meg til lønnsforhandlingene starter jeg med lønnsstatistikken som Naturviterne utarbeider. Dette er et godt utgangspunkt. En annen ting jeg vil nevne er et felles møte som NHO og Naturviterne arrangerer hvert andre år. Da inviteres bedrifter i privat sektor organisert i NHO, og tillitsvalgte, til orientering og drøftelser om ulike temaer, for eksempel arbeids- og lønnsvilkår, pensjoner, med mer. Det viktigste som har hendt meg i tiden som tillitsvalgt er at Nortura nå tar Naturviterne på alvor. Forandringen kom for snart ti år siden. Før det var vi veldig anonyme og deltok ikke på linje med de andre organiserte. Den tiden er heldigvis over. Mellomoppg jøret 1. mai 2013 ble sluttført i juni. Den generelle lønnsøkningen var 3,4 %. Naturviterne mener at lokale lønnsmidler i Nortura må fordeles etter kompetanse, ansvar og resultater og i noen grad ansiennitet. karin løkken torp tillitsvalgt i fredrikstad kommune kommunal sektor Jeg forhandler lokalt for Naturviterne i samarbeid med Akademikerne. Vi er ti naturvitere som jeg forhandler på vegne av. I år ble vi ferdig med det lokale lønnsoppg jøret den 24. september, forteller Karin Løkken Torp. I tillegg til å være tillitsvalgt i Fredrikstad kommune er hun også leder av Naturviternes fylkesutvalg i Østfold. Årets oppg jør var jo kun et mellomoppg jør, men jeg er godt fornøyd med resultatet for oss naturvitere. Vi fikk til en utjevning mellom noen av våre medlemmer som var blitt hengende etter sine kollegaer med samme kompetanse og oppgaver, men som er organisert i andre foreninger. For å forberede meg til forhandlingene leser jeg informasjonsskrivet vi får fra sekretariatet. Og så pleier jeg å delta på et forhandlingskurs i regi av Akademikerne hvert år. Jeg pleier også å be medlemmene sende inn lønnskrav og gir råd til dem som ber om det. Når forhandlingene er ferdig tar jeg kontakt med de medlemmene som jeg syns bør ta en lønnssamtale. Hvis de ønsker det blir jeg med på samtalen. På de første rundene i forhandlingene stiller alle akademikerforeningene samlet, og har felles krav. På slutten forhandler vi hver for oss, men har kontakten hele veien, og signerer samlet når alle er i mål. Foto: Torbjørn Hundere Ivar magne sæveraas tillitsvalgt i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) statlig sektor Jeg er tillitsvalgt for Naturviterne i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). Der representerer jeg 25 personer. Det har jeg g jort i over ti år, forteller Ivar Magne Sæveraas. I tillegg var han også medlem i styret for Naturviterne Stat i to år inntil i vår. Vi skal begynne med de lokale forhandlingene neste uke. Å delta i lokale forhandlinger krever en del forberedelse. Man må undersøke i organisasjonen hvordan den enkelte ligger an. Hvordan passer lønnskravet med den enkeltes arbeidssituasjon? Statistikk og oversikt er veldig viktig å ha. Det er klart - har du vært med noen år får du endel innsyn og erfaring. Hva som har vært min største seier som forhandler i disse ti årene? Det må være det vi har fått til i samarbeid med noen andre organisasjoner: At de som har hatt permisjon stiller på lik linje med de som ikke har hatt det. Det g jelder særlig kvinner. Noe annet bra vi har fått til er et system med egen tariffkonferanse i NVE som vi har hvert år. Der deltar alle tillitsvalgte i organisasjonen pluss personalledelsen. Og så inviterer vi noen foredragsholdere. Vi har også hatt med noen avdelingsdirektører. Etter ti år skulle jeg ønske at noen andre ville overta vervet. På den annen side var det en som sa til meg at medlemmene er fornøyd slik det er. 10 naturviteren

11 tema / MANGE: Over 7000 personer jobber i Statens vegvesen. I de lokale forhandlingene møter de tillitvalgte avdelingsdirektør Kjerstin Bretteville-Jensen som representant for arbeidsgiver. (Foto: Knut Opeide og Henriette Erken Busterud) Ulike lønnssystemer privat sektor Tariffavtalene i norsk arbeidsliv er bygd opp forskjellig. Det vanligste i privat sektor er tariffavtaler som kombinerer lønnsforhandlinger på sentralt nivå og lokale forhandlinger på den enkelte bedrift. De sentrale forhandlingene foregår først, og her kan det bli streik eller lockout hvis partene ikke kommer fram til enighet. De lokale forhandlingene g jenomføres etterpå. Disse skal ta utgangspunkt i bedriftens økonomi, produktivitet, framtidsutsikter og konkurranseevne. I enkelte avtaler kan også den aktuelle arbeidskraftsituasjonen spille inn. Her er det ikke anledning til å benytte streik eller lockout. Det finnes også normallønnsavtaler, som er tariffavtaler uten rett til lokale forhandlinger. Her fastsettes lønna kun g jennom sentrale forhandlinger. offentlig sektor Offentlig sektor består av tre store forhandlingsområder: staten, KS-området (kommunal sektor unntatt Oslo) og Oslo kommune. Avtalene innenfor disse områdene er bygd opp forskjellig. I staten har man fortsatt et regulativlønnssystem med innplassering av den enkelte stillingstype i lønnsramme. I kommunal sektor er lønnssystemet bygd opp som et minstelønnssystem, men med garanterte minstelønnssatser for ulike hovedgrupper ansatte. Både i staten og i kommunene settes det vanligvis av midler til lokale forhandlinger. I motsetning til privat sektor, skjer slike forhandlinger innenfor en økonomisk ramme som avtales i de sentrale forhandlingene. Størrelsen på denne ramma varierer fra år til år. (Kilde: på Arbeidsgivers side I lokale lønnsforhandlinger møter avdelingsdirektør i Statens vegvesen, Kjerstin Bretteville-Jensen, over 20 fagforeninger som hun må forhandle med. En av dem er Naturviterne. I år har vi ingen lokale lønnsforhandlinger. Hovedpartene i staten bestemte i fjor at alt skulle brukes i hovedoppg jøret. Men når vi har lokale forhandlinger pleier vi å fordele flere titalls millioner kroner. Da er det mange forventinger om hva pengene skal brukes til, sier Kjerstin Bretteville-Jensen, avdelingsdirektør i Statens vegvesen. Lenge før hun setter seg til bordet for å møte de tillitsvalgte har hun begynt planleggingen for å få det hele vel i havn. Statens vegvesen har mer enn 7000 ansatte som er organisert i over 20 forskjellige fagforeninger. Min jobb i de lokale forhandlingene er å få frem arbeidsgivers synspunkter på hva vi vil prioritere. Hvilke planer har vi? Hvor ligger utfordringene nå? Hva skal vi stimulere ved å bruke lønnsmidler? Fakta om Naturviterne Naturviterne er tilsluttet Akademikerne. Naturviterne har 6000 medlemmer, 1100 av medlemmene er studenter. Av de yrkesaktive medlemmene jobber 34 prosent i statlig sektor, 35 prosent i kommunal sektor og 31 prosent i privat sektor. De lokale forhandlingene starter alltid med et felles møte med alle fagforeningene på en gang. Da er det viktig å la alle som vil komme til orde. Sammen trekker vi opp de store linjene, og lager en plan for hvordan midlene skal fordeles. Akkurat hvilke personer som får nøyaktig hva i lønnstillegg til slutt er det andre enn meg som forhandler om, sier Bretteville-Jensen. I Statens vegvesen har Bretteville-Jensen hatt oppgaven som forhandlingsleder i syv år. Vi pleier å møte fagforeningene fire-seks ganger g jennom året for å forhandle om lønn. Jeg er godt fornøyd med samarbeidet, og vi har blant annet sluppet å måtte løse saker i lønnsnemda. Det skyldes at vi har et godt klima. Det er en kunst å bli enige og ganske utfordrende! Ta kontakt! Er det noe du lurer på i forhold til hva det innebærer å være tillitsvalgt i Naturviterne? Ta kontakt med vårt sekretariat for nærmere råd eller en diskusjon: Tlf: E-post: naturviteren 11

12 / juristen svarer rett & plikt Som medlem av Naturviterne får du juridisk rådgivning og bistand i alle arbeidslivsspørsmål. Som medlem får du også inntil to timers gratis bistand av advokatfirmaet Legalis i saker som ikke angår arbeidsforholdet. Feriedager og timer til gode? Spørsmål: Vi er en del ansatte i en privat bedrift som har jobbet en del ekstra for å bøte på en prekær situasjon internt. Vår sjef ønsker å slette alle feriedager og timer vi har til gode. Kan han gjøre dette? Svar: Feriedager er ikke noe arbeidsgiver kan slette. Man har i følge ferieloven krav på 25 virkedager ferie (4 uker og 1 dag), 5 uker er vanlig etter tariffavtaler, og lovens utgangspunkt er at ferien skal tas ut hvert år. Begge parter har et ansvar for å sørge for at ferien avvikles. Arbeidsgiver plikter å påse at det gis ferie, mens arbeidstaker har plikt til å avvikle den. Dersom man ikke får tatt ut all ferien sin i løpet av året, åpner loven opp for at det kan skriftlig avtales at man kan overføre inntil 12 virkedager (2 uker) til det påfølgende ferieår. Utgangspunktet er at man jobber det som er fastsatt i arbeidsavtalen. Jobber man utover dette og ønsker en kompensasjon, må det foreligge enten en avtale, for eksempel om fleksitid, eller et pålegg fra arbeidsgiver om overtid. Foreligger førstnevnte, kan ikke arbeidsgiver stryke disse timene. Disse kan tas ut som avspasering, og det kan avtales at et visst antall timer overføres til påfølgende år. Foreligger sistnevnte, kommer egne regler i arbeidsmiljøloven til anvendelse, blant annet plikt til å betale overtidstillegg samt at overtidstimene kan avspaseres time for time; altså kan disse heller ikke her strykes. Foto: torbjørn hundere Grete Nielsen juridisk rådgiver i naturviterne Grete Nielsen er juridisk rådgiver i Naturviternes sekretariat, med spesialfag i individuell arbeidsrett. Hun arbeider med alle former for juridisk rådgivning til medlemmene innen arbeidsrett. I tillegg har hun ansvaret for lønns- og tariffspørsmål for Naturviternes medlemmer i privat sektor. Grete har tidligere jobbet som rådgiver i Helseavdelingen hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus og som førstekonsulent i Norsk Pasientskadeerstatning (NPE). I tillegg har hun jobbet med juridisk rådgivning på frivillig basis for Kreftforeningen og JURK (Juridisk rådgivning for kvinner). Har du spørsmål til juristen? Ta kontakt med Grete på e-post: Se mer om jurdisk bistand og kontaktinfo til Legalis på nettsiden vår: Oppsigelsesvern i prøvetid? Spørsmål: Jeg har vært fast ansatt i kommunen siden 1. juni i år, og skal til en prøvetidssamtale nå i november. Er litt spent i forhold til dette, og lurer på hvordan oppsigelsesvernet er i prøvetiden? Det fremgår videre av skjemaet for prøvetidssamtale at fast ansettelse skal vurderes etter utløpt prøvetid, og undrer meg over dette i og med at jeg er fast ansatt. Svar: Prøvetidssamtaler er noe som foretas som standard prosedyre på en del arbeidsplasser, så du er ikke alene om dette. Formålet med en slik samtale er at arbeidsgiver skal få anledning til å vurdere hvordan du fungerer i stillingen, på godt og vondt, og legge en plan for videre oppfølgning. Oppsigelsesvernet er svakere i prøvetiden enn det som følger av det alminnelige saklighetskrav etter Arbeidsmiljøloven 15-7, ved at vurderingstemaet er snevrere og at man ikke har rett til å stå i stillingen ved tvist om oppsigelsens gyldighet. Til gjengjeld stiller prøvetidsreglene strenge krav til opplæring og oppfølging. Oppsigelse i prøvetiden må være begrunnet i arbeidstakers tilpasning til arbeidet, faglig dyktighet og pålitelighet, jf. Arbeidsmiljøloven 15-6 (1). Ved en oppsigelse av prøvetidsansatte må arbeidsgiveren dokumentere de forhold som vurderingen av arbeidstakerens egnethet bygger på. Det er ellers en utbredt misforståelse at arbeidstakeren først blir fast ansatt etter endt prøvetid. En avtale om prøvetid endrer ikke det faktum at det er en fast ansettelse. Lykke til! 12 naturviteren

13 Gi en ekstra julegave som bidrag til en verden der ingen sulter. Bærekraftige landbruksprosjekter som gir mer mat og nye inntektsmuligheter, er småbønders vei til et bedre liv uten sult og fattigdom. GI DIN STØTTE NÅ Gled familie og venner, kjøp også julegaver i vår nettbutikk Sammen gjør vi en forskjell, endrer liv og tar vare på naturressursene. Gi julegaver med mening! Vi har julegaver med mening til dine nærmeste så vel som til dine forretningsforbindelser! TANZANIA: Opplev kulturen, folket og naturen! Fottur med masaiene i Ngorongorokrateret Lær om kaffe og lokal kultur på vår økologiske kaffeplantasje og kaffebrenneri ved Mt Meru Privat viltsafari i Tanzanias spektakulære nasjonalparker Bestig Kilimanjaro eller Mt Meru Late dager i bungalow ved stranda på Zanzibar Planlegg Tanzaniaturen med Wild Tracks! -Where every client has a one-of-a-kind adventure! Rettferdig kaffe, 250 g Tradisjonell te, 250 g Brunt sukker, 350 g Liten duk av bomull med afrikansk trykk Håndmalt kort Ekstra tilbehør: Kaffe- og sukkerskje utskjært i tre, og masaaismykker. Liten 130 kr 210 kr Stor Inkl. porto. Mva kan komme i tillegg. Alt er laget i Tanzania og pakkes i en eske som sendes rett hjem til den som skal ha gaven. Bestill innen 10. desember, så kommer det frem til jul! or , Natur og viten as naturviteren 13

14 / Nr Fylkesmannen i Hedmark NASJONAL KONFERANSE OM ROVVILT, BEITEDYR OG SAMFUNN Dato: januar, Sted: Rica Hotel Hamar Fra programmet: Statssekretær Lars Andreas Lunde, MD Kjartan Trana og Alette Sandvik Find My Sheep Lupus Wildlife Consulting, Tyskland Debatt om ny erstatningsordning for husdyr Fullt program og info om påmelding og priser, se Vi har ledig to stillinger som Nasjonalparkforvaltere (rådgivere) Referansenr.: Begge stillingene er faste, heltidsstillinger. Kontorsted Drevsjø: Fulufjellet nasjonalpark, og oppgaver knyttet til forvaltningen av Femundsmarka og Gutulia nasjonalparker. Kontorsted Bergset i Rendalen: Sølen landskapsvernområde. De vi søker har naturfaglig utdanning (mastergrad/ tilsvarende), eller har særlig relevant og god realkompetanse. De bør ha erfaring fra offentlig naturforvaltning, gjerne verneområdeforvaltning, ha gode samarbeidsevner, og evne til å jobbe selvstendig og målrettet. God lokalkunnskap er en fordel. Fullstendig utlysning på Søknadsfrist 5. desember. Kontakt: Miljøverndirektør Jørn G Berg på , og assisterende miljøverndirektør Kristine Schneede på Natur og viten as Tinn kommune Ved planavdelingen har vi ledig 100 % fast stilling som Arkitekt/planlegger ID ny utlysing Solspeilet på Rjukan. Foto Karl Martin Jakobsen. Er du interessert i stedsutvikling, kulturmiljø eller reiseliv? Ønsker du å jobbe med prosjekter knyttet til bolig og fritidsbolig, bevaringsverdige bygg og anlegg, kulturlandskap og næringsutvikling? Liker du å arbeide tverrfaglig og i dialog med andre? I Tinn kommune har vi interessante og krevende utviklingsoppgaver som vi jobber med i mange ulike prosjekter. Arbeidet foregår i et landskap med store verneinteresser både innen kultur- og naturmiljø. Blant annet er Rjukan, på grunn av sine unike arkitektur- og byplanløsninger fra starten av forrige århundre, nominert til UNESCOs verdensarvliste. Rjukan torg skal rustes opp for å ta imot lyset fra det nye solspeilet, og aktive bygdelag arbeider med stedsutvikling i bolystprosjektet Bygdemellom. Natur og viten as Som innehaver av stillingen vil du jobbe med Utarbeiding og behandling av planer Prosjekteringsoppgaver Stedsutvikling Vern av kulturminner og kulturmiljø Arkitekt- og planfaglig veiledning og informasjon til publikum Saksbehandling Andre oppgaver innenfor enhetens ansvarsområde Vi tilbyr deg Spennende, varierte arbeidsoppgaver tilpasset ditt interessefelt og kompetanse Nødvendig opplæring GISLINE kartverktøy, ArchiCad tegneverktøy og ephorte sak- og arkivsystem Gode muligheter for faglig oppdatering og utvikling Godt arbeidsmiljø Krav til deg Utdanning på masternivå som sivilarkitekt, sivilingeniør, arealplanlegger, landskapsarkitekt eller tilsvarende Gode samarbeidsegenskaper God skriftlig og muntlig framstillingsevne på norsk Førerkort klasse B I tillegg vil vi legge vekt på at du har Gode basiskunnskaper i plan- og bygningsloven og forvaltningsloven Erfaring fra offentlig saksbehandling Erfaring i praktisk bruk av geografiske informasjons systemer, tegneverktøy, saksbehandlingssystemer og generell bruk av digital informasjon Enhet for plan og landbruk har ansvar for kommunens oppgaver innenfor plan- og bygningsloven, matrikkellova, landbrukslovgivningen m.m., og har dermed en sentral rolle i arbeidet med fysisk planlegging, nærings - og samfunnsutvikling i Tinn kommune. Vi er for tida 12 ansatte fordelt på to kontorsteder; planavdelingen på Rjukan og landbruksavdelingen i Atrå. Vi ønsker å motta din søknad elektronisk! Skjema finnes under ledige stillinger på våre nettsider. Søknadsfrist: 5. desember Mer opplysninger om stillingen: Fagleder Eli Samuelsen, , eller enhetsleder Dagfinn Jaren, naturviteren

Styrk jordvernet, Sylvi! Naturviterne: naturviteren et magasin fra naturviterne nr. 1/ 2014. tema. profilen. student / 6 / 20 / 24

Styrk jordvernet, Sylvi! Naturviterne: naturviteren et magasin fra naturviterne nr. 1/ 2014. tema. profilen. student / 6 / 20 / 24 naturviteren et magasin fra naturviterne nr. 1/ 2014 tema Borreliose - en yrkessykdom? / 6 profilen Professor Atle Nesje om ras og klimaforandring student Finn ditt lokallag og din studentkontakt / 20

Detaljer

Omstilling. Tema: naturviteren et magasin fra naturviterne nr. 1 / 2013. Politikk. profilen. / 18 økonomi / 22 / 14

Omstilling. Tema: naturviteren et magasin fra naturviterne nr. 1 / 2013. Politikk. profilen. / 18 økonomi / 22 / 14 naturviteren et magasin fra naturviterne nr. 1 / 2013 Tema: Omstilling Slik får du den hjelpen du har krav på / 6 Politikk / 14 profilen / 18 økonomi / 22 Nei til prøveboring i Professoren fra Ås som Sparte

Detaljer

Slik påvirker klimaendringer jobbene våre. Tema: naturviteren et magasin fra naturviterne nr. 2/ 2014. aktuelt. Reportasje. student / 5 / 20 / 24

Slik påvirker klimaendringer jobbene våre. Tema: naturviteren et magasin fra naturviterne nr. 2/ 2014. aktuelt. Reportasje. student / 5 / 20 / 24 naturviteren et magasin fra naturviterne nr. 2/ 2014 aktuelt Lønn som motivasjon Reportasje Siste frist for forhandling student Oppskrift på en god CV / 5 / 20 / 24 Tema: Slik påvirker klimaendringer jobbene

Detaljer

Profilen: Finn Roar Bruun Tid for å gi seg! naturviteren et magasin fra naturviterne nr. 3/ 2014. tema Sjekk pensjonen din!

Profilen: Finn Roar Bruun Tid for å gi seg! naturviteren et magasin fra naturviterne nr. 3/ 2014. tema Sjekk pensjonen din! naturviteren et magasin fra naturviterne nr. 3/ 2014 tema Sjekk pensjonen din! / 6 gi støtte Bli bøssebærer på TV-aksjonen! / 12 Aktuelt Landets største nydyrkingsprosjekt / 14 Profilen: Finn Roar Bruun

Detaljer

Tema: Naturvitere. og arbeidsmarkedet. NATURVITEREN ET MAGASIN FRA NATURVITERNE Nr. 2/2015. AKTUELT Miljøeffekter i Førdefjorden

Tema: Naturvitere. og arbeidsmarkedet. NATURVITEREN ET MAGASIN FRA NATURVITERNE Nr. 2/2015. AKTUELT Miljøeffekter i Førdefjorden NATURVITEREN ET MAGASIN FRA NATURVITERNE Nr. 2/2015 AKTUELT Miljøeffekter i Førdefjorden / 15 Tema: PROFILEN / 18 Ny forbundsleder Vebjørn Knarrum Naturvitere og arbeidsmarkedet / UTGAVE 2/2015 INNHOLD

Detaljer

Bibliotekaren. Utrygt eller fleksibelt arbeidsliv? Perspektiv på ledelse: Synnøve Standals historie

Bibliotekaren. Utrygt eller fleksibelt arbeidsliv? Perspektiv på ledelse: Synnøve Standals historie Bibliotekaren Tidsskrift for Bibliotekarforbundet 2015 1 Robert Eriksson foreslår vesentlige endringer i arbeidsmiljøloven Utrygt eller fleksibelt arbeidsliv? Perspektiv på ledelse: Synnøve Standals historie

Detaljer

SKOLELEDEREN. Comenius-prosjekt om metodiske ferdigheter. s. 26. Nr. 5 juni 2014 Fagblad for skoleledelse

SKOLELEDEREN. Comenius-prosjekt om metodiske ferdigheter. s. 26. Nr. 5 juni 2014 Fagblad for skoleledelse SKOLELEDEREN Nr. 5 juni 2014 Fagblad for skoleledelse Comenius-prosjekt om metodiske ferdigheter s. 26 s 8: 900 skoleledere har deltatt på professor Robinsons kurs i Norge i vår s 14: Ny rapport om lærervurdering

Detaljer

Bibliotekaren. Siri leder satsinga på skolebibliotek. Debatt om ansettelser av seniorer. Bibliotekfaget i den fusjonerte høgskolen i Oslo og Akerhus

Bibliotekaren. Siri leder satsinga på skolebibliotek. Debatt om ansettelser av seniorer. Bibliotekfaget i den fusjonerte høgskolen i Oslo og Akerhus [ SENIOR-DEBATT ] Ja, i velferdsstaten Norge Godt kvalifisert kontakt med NAV 1 gang. Da var det jeg Men nei, min egen hjemkommune som måtte ta initiativ. De erkjente at de er vi for gamle til å få ny

Detaljer

Bibliotekaren 7. Bestill på nettet, hent på Kiwi. Tidsskrift for Bibliotekarforbundet. Den digitale bibliotekar - hvem er det? Kick-off i det fri

Bibliotekaren 7. Bestill på nettet, hent på Kiwi. Tidsskrift for Bibliotekarforbundet. Den digitale bibliotekar - hvem er det? Kick-off i det fri Bibliotekaren 7 2007 Tidsskrift for Bibliotekarforbundet Bestill på nettet, hent på Kiwi men gå på biblioteket for den ekstra opplevelsen Staten taper i kampen om bibliotekarers minstelønn Utviklingstrekk

Detaljer

Et magasin fra KS Kommunesektorens organisasjon No2. Juni 2015 SKOLE: På samme lag. Xxxx. Side 6-11

Et magasin fra KS Kommunesektorens organisasjon No2. Juni 2015 SKOLE: På samme lag. Xxxx. Side 6-11 Et magasin fra KS Kommunesektorens organisasjon No2. Juni 2015 SKOLE: På samme lag Xxxx Side 6-11 Kommunesektorens organisasjon Annonsebilag fra KS til Kommunal Rapport nr 8/2015 Innhold Kommunespeilet

Detaljer

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Detaljer

SKOLELEDEREN. Skolen har bedret gjennomføring fra 75 % til 91 % på tre år. Nr. 5 juni 2015 Fagblad for skoleledelse

SKOLELEDEREN. Skolen har bedret gjennomføring fra 75 % til 91 % på tre år. Nr. 5 juni 2015 Fagblad for skoleledelse SKOLELEDEREN Nr. 5 juni 2015 Fagblad for skoleledelse Skolen har bedret gjennomføring fra 75 % til 91 % på tre år s 8: Aktiv skoleeier med mye på programmet s 12: Prof. Hargreaves og Sahlberg: Hvorfor

Detaljer

Sannheten om. Kjeder du deg på jobben? hva ville Pippi gjort? Pippi Langstrømpe kan lære deg å tenke annerledes. Les mer s 12 13

Sannheten om. Kjeder du deg på jobben? hva ville Pippi gjort? Pippi Langstrømpe kan lære deg å tenke annerledes. Les mer s 12 13 01/10 MEDLEMSMAGASIN FOR NORGES INGENIØR- OG TEKNOLOGORGANISASJON Sannheten om Les mer side 24 33 Stor etterspørsel etter byggingeniører Er finanskrisen over? Les mer s 4 5 Kjeder du deg på jobben? hva

Detaljer

Protester mot privatisering

Protester mot privatisering http://oss.fagforbundet.no oss informasjonsblad for tillitsvalgte tillitsvalgte juni, nr. 6/2012 Årgang 10 B-Postabonnement Postboks 7003 St. Olavs plass 0130 Oslo. Tlf.: 23 06 40 00 Ettersendes ikke ved

Detaljer

FINANS F O KUS. Magasin for Finansforbundet. nummer 1 2013 SPESIAL. Gi oss. muligheter!

FINANS F O KUS. Magasin for Finansforbundet. nummer 1 2013 SPESIAL. Gi oss. muligheter! FINANS F O KUS Magasin for Finansforbundet nummer 1 2013 UNG- SPESIAL Gi oss muligheter! Veien til kunnskapsprøven Delta på vårt komplette tilbud til deg som skal bli autorisert finansiell rådgiver. Programmet

Detaljer

Kulturhus. Magasinet Utgave 5 Oktober 2012

Kulturhus. Magasinet Utgave 5 Oktober 2012 Magasinet Utgave 5 Oktober 2012 05 Kulturhus drøm eller mareritt Mange kommuner har allerede bygget eller planlegger å bygge sitt eget kulturhus. Vil et kulturhus gi kommunen et fortrinn og løft, eller

Detaljer

SOMMER 2013. frisøren. frisører i Fagforbundet

SOMMER 2013. frisøren. frisører i Fagforbundet 13 For SOMMER 2013 frisøren frisører i Fagforbundet 2 SOMMER 2013 Ferietid Alle ansatte (også lærlinger) kan kreve tre uker sammenhengende ferie i løpet av hovedferieperioden 1. juni - 30. september. Deltidsansatte

Detaljer

S I D E. Overser du kompetanse? Nedsatt funksjonsevne full arbeidsevne

S I D E. Overser du kompetanse? Nedsatt funksjonsevne full arbeidsevne 1 Overser du kompetanse? Nedsatt funksjonsevne full arbeidsevne 3 F ø r e r h u n d Du så ham aldri. Du leste papirene hans. Du så ett ord. Førerhund. Du må ha sett at han har mastergrad i statsvitenskap.

Detaljer

Tema: Lønn. Hva tjener våre medlemmer? Offentlig eller privat sektor Kjønn og lønn TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 1 2010 SAMFUNNSVITEREN

Tema: Lønn. Hva tjener våre medlemmer? Offentlig eller privat sektor Kjønn og lønn TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 1 2010 SAMFUNNSVITEREN TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 1 2010 SAMFUNNSVITEREN Tema: Lønn Hva tjener våre medlemmer? Offentlig eller privat sektor Kjønn og lønn TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 1-2010 Side 1 REDAKTØR: GUNN KVALSVIK

Detaljer

Parat. Trener sjøløver i Bergen side 8. Irene Beyer. Flaggsaken i 2013 er kompetanse, side 12 Vi har mye å lære for å kommunisere godt, side 20

Parat. Trener sjøløver i Bergen side 8. Irene Beyer. Flaggsaken i 2013 er kompetanse, side 12 Vi har mye å lære for å kommunisere godt, side 20 MEDLEMSBLAD FOR PARAT EN ARBEIDSTAKER- ORGANISASJON I YS Parat Irene Beyer Trener sjøløver i Bergen side 8 Flaggsaken i 2013 er kompetanse, side 12 Vi har mye å lære for å kommunisere godt, side 20 1 2013

Detaljer

Hundrevis av årsverk skal bort. Forbudt å annonsere med ungt og dynamisk miljø

Hundrevis av årsverk skal bort. Forbudt å annonsere med ungt og dynamisk miljø NITO Refleks 5 2004 21 09 04 12:51 Side 1 MEDLEMSORGAN FOR NORGES INGENIØRORGANISASJON NR. 05/2004 SEPTEMBER Sett barna på CV-en! Tilværelsen med små barn gir viktige ferdigheter og kunnskap både til mor

Detaljer

Skolelederen. Mobbing Tema. Sidene 6 9. Nr. 8 oktober 2012 Fagblad for skoleledelse. s 12: Vitebegjær på Vitensenteret.

Skolelederen. Mobbing Tema. Sidene 6 9. Nr. 8 oktober 2012 Fagblad for skoleledelse. s 12: Vitebegjær på Vitensenteret. Skolelederen Nr. 8 oktober 2012 Fagblad for skoleledelse Mobbing Tema Sidene 6 9 s 12: Vitebegjær på Vitensenteret. s 16: Skolelederes skjønn i møte med lovverket. s. 12 s. 16 s. 18 s 18: Balanse mellom

Detaljer

SAFE MAGASINET. Arbeid, familie og fritidsaktiviteter skal fungere sammen. Skiftordninger er tema.

SAFE MAGASINET. Arbeid, familie og fritidsaktiviteter skal fungere sammen. Skiftordninger er tema. SAFE MAGASINET 04 Medlemsblad for sammenslutningen av fagorganiserte i energisektoren. Nr 1 oktober 2005 Medlemsblad for sammenslutningen av fagorganiserte i energisektoren. Nr 4 Desember 2007 Arbeid,

Detaljer

SAFE MAGASINET 01. Støy og vibrasjon er tema på HMS-konferansen i mai.

SAFE MAGASINET 01. Støy og vibrasjon er tema på HMS-konferansen i mai. SAFE MAGASINET 01 Medlemsblad for sammenslutningen av fagorganiserte i energisektoren. Nr 1 oktober 2005 Medlemsblad for sammenslutningen av fagorganiserte i energisektoren. Nr 1 Mars 2010 Foto: Frode

Detaljer

Bibliotekaren. Synlighet og karriereutvikling. Doktordisputas om folkebibliotekenes verdi. Tidsskrift for Bibliotekarforbundet

Bibliotekaren. Synlighet og karriereutvikling. Doktordisputas om folkebibliotekenes verdi. Tidsskrift for Bibliotekarforbundet Bibliotekaren 3 2005 Tidsskrift for Bibliotekarforbundet Doktordisputas om folkebibliotekenes verdi Synlighet og karriereutvikling Biblioteket + Kvalitetsreformen = Sant Forskning, formidling og folkebibliotek:

Detaljer

Bibliotekaren. Myk start i Alexandria. Thor Bjarne blir ny organisasjonssekretær. Mona Hedén på vei til Malerhaugveien

Bibliotekaren. Myk start i Alexandria. Thor Bjarne blir ny organisasjonssekretær. Mona Hedén på vei til Malerhaugveien Bibliotekaren Tidsskrift for Bibliotekarforbundet 9. årgang 11 2001 Thor Bjarne blir ny organisasjonssekretær Myk start i Alexandria Mona Hedén på vei til Malerhaugveien Hjelp oss å rydde i medlemsregisteret!

Detaljer

BibliotekarenNr 2 - Februar - 2014

BibliotekarenNr 2 - Februar - 2014 BibliotekarenNr 2 - Februar - 2014 Tidsskrift for Bibliotekarforbundet Tillitsvalgt i Narvik: Medlemmene spent på ny sjef og nye lokaler Verdien av å kjenne forskningsmetode i daglig arbeid Ferie og jobbskifte

Detaljer

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ MILLIONÆRSKOLEN FORORD «Millionærskolen» var en serie innlegg som ble publisert på Pengeblogg i perioden november 2013 - desember 2014. Målet mitt med Millionærskolen var å formidle en rekke råd og tips

Detaljer

FRAMTIDAS FAGFOLKTEMAHEFTE NR 26

FRAMTIDAS FAGFOLKTEMAHEFTE NR 26 FRAMTIDAS FAGFOLKTEMAHEFTE NR 26 Foto: Trond Isaksen. Foto: Jan Lillehamre Jobber du naken? Som medlem i Fagforbundet Ungdom slipper du å stå naken i arbeidslivet. Fagforbundet Ungdom jobber for å bedre

Detaljer

Ny personellordning Boko Haram

Ny personellordning Boko Haram UTGAVE 1. APRIL 2015 Medlemsblad for Personellforbundet Innføringen kommer-p2814 Ny personellordning Boko Haram THON HOTEL ROSENKRANTZ Det nyeste hotellet i Thon Hotels åpnet i oktober 2014 og er et moderne

Detaljer