Informasjonsskriv for Eresfjord barnehage

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Informasjonsskriv for Eresfjord barnehage"

Transkript

1 Informasjonsskriv for Eresfjord barnehage 2015/2016 1

2 PERSONALET Tove Mari Krogset, styrer 90% Marit Elise Hafsås avd.leder 30% Tanja Ydsti, barnepleier 100% Laila Iren Hånde, barnepleier for tiden 40% Mona Hoem assistent 20% Ingunn Eide assistent 40% Kontaktinformasjon: Tlf barnehagen: / Mobil styrer: e-post barnehagen: e-post styrer: Enhetsleder for Barnehagene i Nesset: Tanja Alise Holsæther Bersås, tlf: / DAGSRYTME Tider Hva skjer? Kommentar 0700 Barnehagen åpner Ved meldt behov, ellers kl Frokost for de som ønsker det Medbrakt frokost. Viktig at de som skal spise frokost kommer slik at de blir ferdig med å spise til kl 10 siden vi da ofte starter aktiviteter Lek inne/ute, eventuelt temaarbeid 1115 Ryddetid 1130 Samling Sangstund, lesestund etc Toalettrunde og vask av hender 1200 Hovedmåltid Serverer som regel brødmat med pålegg som ost, ulike kjøttpålegg, leverpostei, prim, fiskepudding, makrell i tomat og lignende. Oppskjært frukt og grønt. Prøver med varmmat en gang i uka kan variere Lek inne/ute 1430 Fruktmåltid 1600 Barnehagen stenger Barna skal være ute av barnehagen kl 16. Dagsrytmen er veiledende, det er ikke hver dag vi følger den til punkt og prikke. 2

3 BEHOV FOR UTVIDA ÅPNINGSTID? Barnehagens åpningstid er fra kl.0700 ved behov. Så lenge ingen melder behov, åpner barnehagen kl Denne ordningen hjelper oss til å disponere personalressursene våre på en best mulig måte, til barnas beste. Barnehagen kan også holde åpent til kl.1630 ved behov, - dette koster kr.20,- pr. barn pr. dag. Behov for utvidet åpningstid må varsles i god tid, helst fredag uken før det er aktuelt. KJØPE DAG, ELLER BYTTE DAG? Kjøp eller bytting av dag er mulig for de som ikke har full plass i barnehagen. Kjøp av dag koster kr. 200,- pr. dag. Om man ønsker å bytte dag må dette skje innen samme uke. Vi forbeholder oss retten til å si nei hvis det er planlagt turer, eller at personalet er oppsatt på avspassering de aktuelle dagene. Det er viktig at ønske om kjøp eller bytting blir varsla på forhånd, slik at personalet er forberedt og kan legge opp dagen etter dette. Kjøp og bytting av dager er et tilbud så lenge det er ledige plasser. FOR SENT HENTA BARN Foreldre som henter barn etter barnehagens stengetid kl.1600, vil få et gebyr for dette. Ordningen ble innført fra høsten 2009, og gebyret er på kr. 100,00 pr. barn pr. ½ time. De som henter barnet/barna for sent, må skrive under på et skjema om for sent henting den dagen det gjelder. Ved utfylling av nevnte skjema for tredje gang, legges gebyret til på barnehageregningen påfølgende måned. FERIEORDNING Ved Eresfjord Barnehage har vi hatt stengt en uke hvert år til nedvask om sommeren. Tidspunkt fastsettes år for år i forbindelse med ferieavviklingen for barna og personalet. I forbindelse med jul, påske og sommerferie har barnehagen redusert drift. I disse periodene er personalet pålagt å avvikle avspasering/ferie. Dager i jule- nyttårs- og påskeuka skal være del av ferien. I 2015/2016 blir barnehagen åpen bare for de som vil betale ekstra for disse dagene: 24. desember (halv feriedag) 28. desember (hel feriedag) 29. desember (hel feriedag) 30. desember (hel feriedag) 22.mars (hel feriedag) 23. mars 2016 (onsdag før påske) (halv feriedag) Det blir sendt ut eget skriv angående dette. 3

4 Juli måned er betalingsfri (5 uker betalingsfri) og ment brukt til ferie. Følgende retningslinjer er gitt for avvikling av barnas ferie: Alle skal ta ut fem ukers ferie fra til ca Minst tre av disse ukene må tas ut sammenhengende i sommerferien (dvs. mellom 1. juni og oppstart høsten 2016) Personalets planleggingsdager kan betraktes som en ferieuke. Dager i jule-/nyttårsuka og påskeuka regnes som en ferieuke. Fridager og ferieuker må meldes i god tid slik at personalet kan planlegge bemanningen. Tidspunkt for sommerferie må meldes innen 1. mai. (Eget skriv kommer om dette). Sykefravær kan ikke regnes som ferie. PLANLEGGINGSDAGER: Personalet har rett på 5 dager i året til planlegging/samarbeid, iht Hovedtariffavtalen. I Nesset kommune er det blitt bestemt at disse dagene skal være felles for hele personalgruppen. Foreløpig plan for barnehageåret 2015/2016 ser slik ut: Planleggingsdag (Torsdag) Kurs Planleggingsdag (Fredag) Egen barnehage Planleggingsdag/kurs (Mandag) Romsdalsk barnehagestemne Planleggingsdag/kurs (Onsadg) Egen barnehage Planleggingsdag (Fredag) Barnehagen er stengt disse dagene. Dere vil bli varslet ved oppslag i barnehagen når planleggingsdagene nærmer seg. Vi tar forbehold om endring. FORELDREBETALING AV MAT OG MELK Betalingen inkluderer brødmat, eventuelt varmmat til lunsj, samt melk og frukt. Matpengene faktureres sammen med barnehagebetalingen. Priser 2015/ dager 200,- 5 dager 250,- Frokost tar barna med selv, hvis de ønsker å spise i barnehagen. FORELDREKASSE Alle foreldre betaler inn kr. 100,- pr. barn. Disse pengene blir brukt til bursdagsgaver og julegaver. Resterende beløp brukes til ekstra kos på turer og lignende. 4

5 MØTEKALENDER: Foreldresamtaler Foreldrene tilbys to samtaler i løpet av barnehageåret. Samtalen dreier seg om barnets utvikling, trivsel osv. Styrer inviterer til samtale, men foreldrene må gjerne be om samtale ved behov. Det er foreldre og styrer/avdelingsleder som møtes for samtale, men barnet kan også delta om ønskelig. Foreldremøte Ett møte på høsten og ett om våren. Vi ser det som meget viktig at foreldrene møter opp og deltar aktivt. Første møte blir som regel holdt en måned etter oppstart av nytt barnehageår. Avdelingsmøter For å gi barna et best mulig pedagogisk tilbud er det også nødvendig at personalet får tid til planlegging og vurdering. Møter blir holdt én gang i måneden, ca. 4 timer. Personalmøter Omfatter hele personalgruppen ved enheten for barnehager i kommunen. Aktuelle tema tas opp, og vi har gjerne felles livbergingskurs og brannvernkurs. Barnehagene i indre har felles personalmøter der samarbeid om felles tema og annet samarbeid er aktuelt. TRADISJONER VED ERESFJORD BARNEHAGE: Foreldrekaffe En uformell sammenkomst for barn, foreldre, evnt. søsken, besteforeldre og personalet. Barna baker og det kan være noe vi har gjort i barnehagen som barna vil vise frem. Lucia-frokost Holdes så nær den 13. desember som mulig. Foreldrene blir bedt på frokost og får se barna gå i Luciatog. De som ikke har dag er velkommen til å være med under frokosten! Ettersom bofellesskapet ble nedlagt i juni 2011, vil vi vurdere nye måter å feire Lucia på. Inntil videre holder vi fast på tradisjonen med Lucia-frokost i barnehagen. Nissefest Tett opp mot jul markerer vi starten på høytiden med nissefest, - der alle barna og personalet kler seg ut som nisser, spiser grøt og åpner en julegave. De som eventuelt ikke har dag, er velkomne til å være med fra kl til Karneval Arrangeres i februar, og alle kler seg ut. De som ikke har dag får være her fra kl til Påskelunsj For barna og personalet i barnehagen. Vi koser oss med ekstra fin lunsj! 5

6 Dugnad Arrangeres etter behov, enten vår eller høst. Sommerfest Foreldrene til 6 - åringene arrangerer sommerfest for alle. PRAKTISKE REGLER/OPPLYSNINGER VED ERESFJORD BARNEHAGE. Gi beskjed innen kl om et barn ikke kommer i barnehagen, eller kommer senere. Ved sykdom skal barnet holdes hjemme. Smittefaren er stor i en barnehage. Barnet må holdes hjemme til det er friskt nok til å delta i barnehagens ordinære opplegg, herunder utelek. Se eget ark Barn og sykdom. Det er viktig at barnehagen får beskjed ved sykdom. Det kan være nyttig både for foreldre og personalet å få vite hvilke sykdommer som florerer, slik at man kan være oppmerksomme på symptomer. Barna må ha klesskift liggende i barnehagen. Høst og vinter må man huske votteskift og rikelig med varme klær. Foreldrene oppfordres til jevnlig å se over og oppdatere innhold i kleskurven til barnet sitt. Personalet gir som regel beskjed om det er noe de mener barna bør ha av klær i barnehagen. Spør gjerne personalet om tips/råd hvilke klær som passer å ha i barnehagen. Alt tøy må være merket med barnas navn. Barnehagen har ikke ansvar for bortkommet tøy. Barnehagen har ikke ansvar for medbrakte leker og ønsker ikke at det er med leker utenom ha-med-dager. Hvis barnet skal hentes av andre enn foreldrene så må barnehagen få beskjed om dette på forhånd. Når barnet er hentet er det foreldrene som har ansvaret for barnet. Det er svært viktig for sikkerheten til barna våre at porten til barnehagen blir lukket. Vi vil oppfordre foreldre om ikke å la barnet/barna åpne og gå utenfor porten alene ved henting. Ved enkelte arrangement i barnehagen, som f.eks. dugnad, foreldrekaffe, sommerfest og lignende, er det foreldrene som har ansvaret for egne barn. Personalet har da andre oppgaver. 6

7 FORELDRERÅD Foreldrerådet består av foreldre/foresatte til alle barna i Eresfjord barnehage. Foreldrerådet skal fremme samarbeidet mellom hjem og barnehage. Foreldrerådet velger leder og nestleder, som også fungerer som representant og vararepresentant i barnehagens samarbeidsutvalg. Foreldrerådet kan be om innsyn i saker av viktighet for foreldrenes forhold til barnehagen, og rådet har rett til å uttale seg om slike saker før avgjørelser blir tatt. SAMARBEIDSUTVALG Samarbeidsutvalget består av én representant fra eier (kommune), én representant fra foreldrene og én representant fra personalet. Styrer fungerer som sekretær for samarbeidsutvalget. Samarbeidsutvalget skal bli forelagt, -og har rett til å uttale seg i saker som er av viktighet for barnehagens innhold, virksomhet og forholdet til foreldrene. Slike saker er blant annet forslag til budsjett, driftsendringer, utnyttelse av ute - og innearealer m.m. Navn på tillitsvalgte i barnehagens foreldreråd/samarbeidsutvalg vil bli slått opp på oppslagstavlen så snart de er valgt for barnehageåret. PPT Pedagogisk Psykologisk Tjeneste En instans hvor foreldre kan søke råd i forhold som har med barns trivsel, tilpasning og opplæring å gjøre. PP - tjenesten samarbeider med foreldre og barn om å legge forholdene bedre til rette for barnet og familien. PP-tjenesten har faste besøksdager i barnehagen. Foreldre og barn har rett på tilbud om PP - rådgivning i nærheten av hjemstedet. Barn og unge har rett til spesialpedagogisk hjelp, der dette er nødvendig. Foreldre har rett til å være med når det skal avgjøres hvilke tiltak som skal iverksettes for barnet. Når andre enn foreldrene ønsker at barnet skal få hjelp fra PP tjenesten, må alltid foreldrene være enig i dette. PP-tjenesten for Sunndal, Tingvoll og Nesset Postboks 120 Sunndalsveien Sunndalsøra Tlf E-post: 7

8 FORELDRE SOM IKKE LEVER SAMMEN. Felles foreldreansvar/foreldremyndighet Hvis foreldrene ikke bor sammen, men har felles foreldreansvar er utgangspunktet at opplysninger gis til den av foreldrene som barnet bor sammen med; den som har den daglige omsorgen. Den andre av foreldrene har imidlertid også krav på å få opplysninger om barnet fra barnehagen, og har også rett til å delta i de møter - f.eks. foreldremøter - som barnehagen arrangerer. Disse rettigheter følger foreldremyndigheten. Når det gjelder henting og bringing, er dette et spørsmål som ikke bestemmes av foreldremyndigheten, men som reguleres av den fastsatte samværsordningen. Den av foreldrene som ikke har den daglige omsorgen, har ikke rett til å hente barnet i barnehagen, med mindre hentetidspunktet faller inn under tidspunktet for samværsretten, eller at den som har den daglige omsorgen har gitt den annen tillatelse til å hente barnet. Når kun den ene har foreldreansvar/foreldremyndighet Retten til informasjon og retten til å delta på møter som arrangeres i barnehagen, følger som nevnt av foreldreansvaret. Foreldre som ikke har del i foreldreansvaret får delta på foreldremøter om den av foreldrene som har foreldreansvaret gir tillatelse til det. Når det gjelder retten til opplysninger finner vi i " Lov om barn og foreldre " 50, en bestemmelse som sier at for foreldre som har levd sammen etter at barnet ble født, men senere opphever samlivet og den ene har foreldreansvaret alene, skal den som har foreldreansvaret gi den andre opplysninger om barnet når denne ber om det. Videre heter det at: "Har den ene av foreldrene foreldreansvaret alene, skal denne gi opplysninger om barnet til den andre når det blir bedt om det. Den andre har også rett til å få opplysninger om barnet fra barnehage, skole, helse- og sosialvesen og politi, om ikke taushetsplikten gjelder overfor foreldrene. Slike opplysninger kan nektes gitt dersom det kan være til skade for barnet." Barnehagen har med andre ord en opplysningsplikt overfor den av foreldrene som ikke har del i foreldreansvaret, og bestemmelsen gjelder også om vedkommende ikke har samværsrett. Det er bare opplysninger om barnet som kan kreves. En kan ikke kreve opplysninger som gjelder den andre av foreldrene. Personlige opplysinger om den andre av foreldrene vil være underlagt taushetsplikt. Av ovennevnte bestemmelse følger det at barnehagen kan nekte å gi opplysninger dersom det kan være til skade for barnet. Ifølge lovens forarbeider må uttrykket "til skade for barnet" ikke oppfattes for snevert. Uttrykket dekker ikke bare de situasjoner hvor opplysningene kan tenkes brukt direkte mot barnet. Det dekker også situasjoner hvor opplysninger kan tenkes brukt mot den som har foreldreansvaret, der dette i neste omgang kan virke til skade for barnets situasjon. Foreldre kan påklage avslag om informasjon til fylkesmannen. ( Denne informasjon er hentet fra boken "Juss i barnehagen" av L. O. Olsen, Høyskoleforlaget. ) 8

9 Barnehagen vil ikke ta kontakt med den av foreldrene som har delt/felles foreldreansvar eller samværsrett for å gi opplysninger om barnet, (f.eks. innkalle til foreldresamtale), men de det gjelder kan henvende seg til barnehagen og få opplysninger om barnet. Det vil bli gitt opplysninger om hvordan barnet fungerer og har det i barnehagen. Opplysninger om hjemmeforhold og/eller om den av foreldrene barnet bor hos o.l. vil ikke bli gitt! Barnehagen har ikke kjennskap til hvem som har delt/felles foreldreansvar og hvem som har samværsrett. Dette må foreldrene selv gi barnehagen informasjon om. For oss er det viktig å få denne informasjonen så vi handler rett overfor begge foreldre. Skulle det bli endringer i familieforholdene i løpet av året, ber vi om å få beskjed for å kunne hjelpe barnet på best mulig måte. VI MINNER OM AT BARNEHAGEPERSONALET HAR TAUSHETSPLIKT. OPPLYSNINGER/INFORMASJON FRA FORELDRE SKAL IKKE KOMME VIDERE. BARNEHAGENS HANDLINGSRETT NÅR SAMTYKKE IKKE KAN INNHENTES I utgangspunktet skal foreldrenes samtykke innhentes dersom det iverksettes aktiviteter som ikke faller inn under barnehagens naturlige virksomhet. Av og til vil ikke dette være mulig, for eksempel i situasjoner som krever akutt medisinsk hjelp. I situasjoner hvor det foreligger akutt behov for medisinsk faglig hjelp, vil imidlertid barnehagen ikke bare ha en rett til å bringe barnet under medisinsk behandling, men også en plikt til dette. I slike tilfeller sier vi at det foreligger en nødrettsituasjon. Barnehagen må da handle ut i fra et såkalt presumert samtykke. Det vil si at en har en situasjon der de konkrete forhold gir grunn til å forutsette at foreldrene ville gitt et slikt samtykke om de hadde kunnet, men at det ikke er tid til å innhente et slikt samtykke. (Denne informasjonen er hentet fra boken Juss i barnehagen av J.O. Olsen, Høyskoleforlaget) ANGÅENDE RUSA FORELDRE Barnehagen kan ikke nekte foreldre å hente barnet sitt selv om de er rusa. Men barnehagen skal informere foreldrene om at vi er pliktig til å melde dette til barneverntjenesten umiddelbart. Dersom foreldrene kjører bil er barnehagen forpliktet til å melde fra om dette til politiet. 9

10 SAMARBEID MED ANDRE Barnehagen har noen ganger behov for å samarbeide med andre for å gi barna et best mulig tilbud, det kan være: *Andre barnehager *Skolen overgangssamtaler, bruk av gymsal. *Helsestasjonen *Barnevernet (barnehagen har melde- og opplysningsplikt til barnevernet om det er noe barnehagen er bekymret for) *Bibliotek *Kirken i forbindelse med jul, påske, pinse. HYGIENE OG SMITTEVERN Barn som går i barnehagen er mer utsatt for infeksjoner enn andre barn. Det er spesielt de nye barna i barnehagen som blir syke. Undersøkelser har vist at forkjølelsessymptomer som snue, hoste, halsonde og ørebetennelse er nesten dobbelt så vanlig hos yngre barnehagebarn sammenlignet med barn som ikke går i barnehage. Mage-tarminfeksjoner er opp til tre ganger så vanlig hos barnehagebarn. I tillegg forekommer det stadig mindre utbrudd i barnehager av bla hodelus, brennkopper og ulike utslettsykdommer. Smittespredning i barnehager skjer hovedsakelig gjennom direkte eller indirekte kontaktsmitte og antakelig i mindre grad gjennom dråpesmitte. En viss smittespredning synes uunngåelig pga barns generelle atferd. Spredning av smittsomme sykdommer i barnehagen forebygger vi ved å ha gode generelle hygienerutiner. 10

11 SYKDOM Sykdom og barnehage Gjennomgått av helsestasjon og lege høsten 2010 SYMPTOMER FORHOLDSREGLER FLERE GANGER Feber Ja Temperatur over 37,5 om morgenen og 38 på kvelden anses som forhøyet temp. Diare Ja Unormal diaretilstand for barnet. Øyekatarr Ja Rødhet, rennende øyne, pussdannelse Bør først og fremst holdes hjemme med hensyn til seg selv til det er feberfri. Kan vende tilbake til bhg 2 døgn etter symptomfri. Bør ved kraftig pussdannelse holdes hjemme til pussdannelsen har avtatt Kan gå i barnehagen når Forkjølelse Ja Snue, snørrdannelse, hoste, nesetetthet, rennende øyne. allmenntilstanden tilsier det. Influensa Ja Feber med frysninger, Kan gå i barnehagen når tørrhoste, muskelverk, lett allmenntilstanden tilsier det. snue. Hoste Ja Ved hoste uten feber kan man gå i bhg når allmenntilstanden tilsier det. Ørebetennelse Ja Plutselig øreverk ofte kombinert med feber og forkjølelse. Brennkopper Ja Skorpebelagte sår oftest i ansiktet og på hender. Hodelus Ja Hodekløe, lus og lusegg i håret. Kikhoste Nei Gjøende hoste, spesielt om natten, ofte anfallsvis. Kusma Nei Hevelse på kinn, feber, event. øresmerte Mark/spolmark Ja Få symptomer, kløen rundt endetarmsåpning. Meslinger Nei Høy feber, hoste, rødhet i øyne, utslett over hele kroppen. Norovirus Kvalme, oppkast, vondt i magen, muskelsmerter, diare, feber Kan gå i barnehagen når allmenntilstanden tilsier det. Kan gå i barnehagen når skorpene har tørket, event. oppstart av behandling. Kan gå i barnehage så snart behandling er igangsatt. Kan gå i barnehagen 5 dager etter igangsatt behandling. Kan gå i bhg 9 dager etter at hevelsen inntrer. Om alle er vaksinert avgjør allmenntilstanden når barnet kan vende tilbake. Kan gå i bhg etter påbegynt behandling. Kan gå i bhg 4 dager etter at utslett inntrer dersom allmenntilstanden er god. Kan gå i bhg 2 døgn etter symptomfrihet. 11

12 SYKDOM FLERE GANGER SYMPTOMER Ringorm Ja Ringformet utslett, spesielt på overkropp og i hodebunn Skabb Ja Kløe, særlig når en ligger i sengen, kloremerker. Streptokokker Hudlesjoner (medisinsk uttrykk for et unormalt vev, som regel pga. sykdom) Halsbetennelse, skarlagensfeber Vannkopper Nei Lett feber, små væskefylte blærer over hele kroppen, kløe. Mollusker Ja Små hvite knuter i huden Vortevirus Vorter Ja Oftest på hender og knoker og under fotsålen. Skarlagensfeber Nei Feber, vond hals, utslett som skaller av i andre sykdomsuke, spesielt på hender og føtter. Røde hunder Nei Moderat feber, utslett som brer seg fra ansikt til hele kroppen. 4.barnesykdom Nei Feber noen dager, deretter utslett på overkropp, armer og ben. 5.barnesykdom Nei Sammenflytende utslett i ansikt og senere resten av kroppen, lett feber. Hånd-fot-munnsyke Ja Lett feber, vond hals, blemmer i munnen og på randen av håndflate og fotsåle. Fotsopp Ja Kløe, blærer og avskalling av hud mellom tærne FORHOLDSREGLER Kan gå i bhg etter påbegynt behandling Kan gå i bhg dagen etter påbegynt behandling. Kan gå i bhg når hudlesjonene er under kontroll. Kan gå i bhg når man har vært på full penicillin i minst 1 døgn, feberfri. Kan gå i bhg når alle utslett har begynt å tørke inn. Ingen Ingen Badesandaler ved svømming Kan gå i bhg etter påbegynt behandling. Kan gå i bhg 1 uke etter utbrudd av utslett. Kan gå i bhg ved god allmenntilstand uavhengig av utslett. Kan gå i bhg ved god allmenntilstand uavhengig av utslett. Kan gå i bhg ved god allmenntilstand uavhengig av utslett. Kan gå i bhg etter påbegynt behandling Oppkast Ja Kan gå i bhg 2 døgn etter symptomfrihet. Herpes Ja Kan ha feber, smertefulle blærer og hevelse i munnslimhinner og på leppene. Kan gå i barnehagen når allmenntilstanden tilsier det. 12

INFORMASJON TIL FORELDRE VED VISTDAL BARNEHAGE 2013/2014

INFORMASJON TIL FORELDRE VED VISTDAL BARNEHAGE 2013/2014 INFORMASJON TIL FORELDRE VED VISTDAL BARNEHAGE 2013/2014 1 Først vil vi starte med å ønske nye og gamle barn velkommen til et nytt barnehageår. Dette informasjonsskrivet er en del av årsplanen. Resten

Detaljer

Informasjonsskriv Eresfjord barnehage

Informasjonsskriv Eresfjord barnehage Informasjonsskriv Eresfjord barnehage 2017/2018 PERSONALET 2017-2018 Tove Mari Krogset, styrer 100% Tanja Ydsti avd.leder 100% Silje Kvenseth assistent 100% Laila Iren Hånde, barnepleier 40% Marita Aafløy

Detaljer

Kan jeg gå i barnehagen i dag?

Kan jeg gå i barnehagen i dag? Kan jeg gå i barnehagen i dag? En brosjyre om barn, barnehage og sykdom Revidert 20.10.2014 INFORMASJON TIL FORELDRE OG FORESATTE SOM HAR BARN I LØKEBERGSTUA BARNEHAGE Du kommer sikkert mange ganger til

Detaljer

KAN BARNET MITT GÅ I BARNEHAGEN I DAG?

KAN BARNET MITT GÅ I BARNEHAGEN I DAG? KAN BARNET MITT GÅ I BARNEHAGEN I DAG? En veileder for foreldre og personal i Rødlandsmyrå barnehage Vedtatt i Samarbeidsutvalget: 14.03.11 Vurdering av barnet Du kommer sikkert mange ganger til å stille

Detaljer

Rutinebeskrivelse for smittevern i Vadsø kommunale barnehager

Rutinebeskrivelse for smittevern i Vadsø kommunale barnehager Rutinebeskrivelse for smittevern i Vadsø kommunale barnehager Vadsø kommunale barnehager 2009 Rutinebeskrivelse for smittevern i Vadsø kommunale barnehager 1. Innledning 1.1 Om barnehagebarn og smitte

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR SYKE BARN I BARNEHAGE

RETNINGSLINJER FOR SYKE BARN I BARNEHAGE RETNINGSLINJER FOR SYKE BARN I BARNEHAGE Korrigert av kommuneoverlege Anne-Line Sommerfeldt april 2012 Smittsomme sykdommer opptrer hyppig blant barn, og barnehagen er en arena for å føre sykdommer videre.

Detaljer

Informasjon til foresatte med barn i barnehage.

Informasjon til foresatte med barn i barnehage. INNHOLD Informasjon til foresatte med barn i barnehage s 3 Feber s 4 Hoste s 4 Vondt i halsen s 4 Øreverk s 5 Puss i øyet s 5 Forkjølelse / snørr s 5 Omgangssyke s 6 Influensa s 6 Vannkopper s 7 Brennkopper

Detaljer

TYNSET KOMMUNE Tynset barnehage - Haverslia Grendeveien 11, 2500 Tynset tlf. 62 48 52 70 VELKOMMEN TIL HAVERSLIA BARNEHAGE BARNEHAGEÅRET 2013-2014

TYNSET KOMMUNE Tynset barnehage - Haverslia Grendeveien 11, 2500 Tynset tlf. 62 48 52 70 VELKOMMEN TIL HAVERSLIA BARNEHAGE BARNEHAGEÅRET 2013-2014 TYNSET KOMMUNE Tynset barnehage - Haverslia Grendeveien 11, 2500 Tynset tlf. 62 48 52 70 VELKOMMEN TIL HAVERSLIA BARNEHAGE BARNEHAGEÅRET 2013-2014 TYNSET BARNEHAGENE består av 3 barnehager: Tronstua, Haverslia

Detaljer

HORTEN KOMMUNE. Informasjonsbrosjyre. Bjørnestien barnehage

HORTEN KOMMUNE. Informasjonsbrosjyre. Bjørnestien barnehage HORTEN KOMMUNE Informasjonsbrosjyre Bjørnestien barnehage Bjørnestien barnehage Bjørnestien 26 3188 Horten E-POST: nina.sjuve@horten.kommune.no Styrer: Nina Sjuve Telefon: 33 086041 Froskedammen telefon:

Detaljer

Sykdom Inkubasjonstid Symptomer Smittemåte Tiltak i barnehagen

Sykdom Inkubasjonstid Symptomer Smittemåte Tiltak i barnehagen Sykdom Inkubasjonstid Symptomer Smittemåte Tiltak i barnehagen Barnemark Varierer, men som oftest 4-6 uker Analkløe, særlig på kveld/natt I enkelte tilfeller kan marken ses i anusåpningen Kontaktsmitte,

Detaljer

VELKOMMEN TIL KVIKNE BARNEHAGE

VELKOMMEN TIL KVIKNE BARNEHAGE VELKOMMEN TIL KVIKNE BARNEHAGE Kvikne skole og barnehage er organisert som et tjenesteområde, der rektor er enhetsleder. Barnehagen ble åpnet 1991, og den ligger i samme bygg som skolen. Våren 2011 ble

Detaljer

VANLIGE SYKDOMMER HOS BARN

VANLIGE SYKDOMMER HOS BARN VANLIGE SYKDOMMER HOS BARN En kort oversikt over de vanligste barnesykdommene, hvordan de arter seg og tiltak. I tillegg råd i forhold til skole/barnehage. Rådene er i tråd med anbefalingene fra Folkehelseinstituttet.

Detaljer

Informasjonsbrosjyre

Informasjonsbrosjyre HORTEN KOMMUNE Informasjonsbrosjyre Bjørnestien/ Nordskogen barnehage 2016/17 Bjørnestien barnehage Bjørnestien 26 3188 Horten Nordskogen barnehage Nordskogen 15 3188 Horten Styrer Styrerassistent Styrerassistent

Detaljer

VELKOMMEN TIL GAUSTADGRENDA BARNEHAGE

VELKOMMEN TIL GAUSTADGRENDA BARNEHAGE VELKOMMEN TIL GAUSTADGRENDA BARNEHAGE Gaustadgrenda barnehage er en (barne)hage der trygghet, samarbeid, likeverd og utvikling gror, og hvor barn og voksne trives, leker og lærer. VELKOMMEN TIL BARNEHAGEN

Detaljer

! I Rosterud blir barna sett og hørt!

! I Rosterud blir barna sett og hørt! Årsplan rosterud 2015/2016 I Rosterud blir barna sett og hørt Velkommen til et nytt barnehage år. Barna i Rosterud blir sett og hørt, det er vår visjon for barnehagen. For å klare dette må personalet være

Detaljer

Vedtekter for Skogstua private barnehage

Vedtekter for Skogstua private barnehage Vedtekter for Skogstua private barnehage Sist revidert desember 2012, gjeldende fra januar 2013 1 Eierforhold: Skogstua private barnehage er en barnehage med plass for barn 0-3 år. Barnehagen er nå et

Detaljer

INFORMASJONSBROSJYRE FOR FORELDRE OG BARNEHAGEPERSONELL OM BARNS SYKDOM OG HELSE

INFORMASJONSBROSJYRE FOR FORELDRE OG BARNEHAGEPERSONELL OM BARNS SYKDOM OG HELSE INFORMASJONSBROSJYRE FOR FORELDRE OG BARNEHAGEPERSONELL OM BARNS SYKDOM OG HELSE Brosjyren er utarbeidet av Ås kommune ved kommuneoverlegen. Den er basert på faglige retningslinjer fra Nasjonalt Folkehelseinstitutt.

Detaljer

KAN BARNET MITT GÅ I BARNEHAGEN I DAG?

KAN BARNET MITT GÅ I BARNEHAGEN I DAG? KAN BARNET MITT GÅ I BARNEHAGEN I DAG? KAN BARNET MITT GÅ I BARNEHAGEN I DAG? Vurdering av barnet Du kommer sikkert mange ganger til å stille deg selv spørsmålet: Er barnet mitt friskt nok til å være i

Detaljer

KAN BARNET MITT GÅ I BARNEHAGEN I DAG?

KAN BARNET MITT GÅ I BARNEHAGEN I DAG? KAN BARNET MITT GÅ I BARNEHAGEN I DAG? 1 KAN BARNET MITT GÅ I BARNEHAGEN I DAG? Vurdering av barnet Du kommer sikkert mange ganger til å stille deg selv spørsmålet: Er barnet mitt friskt nok til å være

Detaljer

VEDTEKTER FOR KLØVERHAGEN FAMILIEBARNEHAGE 1 OG 2.

VEDTEKTER FOR KLØVERHAGEN FAMILIEBARNEHAGE 1 OG 2. VEDTEKTER FOR KLØVERHAGEN FAMILIEBARNEHAGE 1 OG 2. Kløverhagen familiebarnehage 1 og 2 er to familiebarnehager med plass til 8 barn i alderen 1 til 3 år. Familiebarnehagene er opprettet i følgende hjem:

Detaljer

KAN BARNET MITT GÅ I BARNEHAGEN I DAG?

KAN BARNET MITT GÅ I BARNEHAGEN I DAG? KAN BARNET MITT GÅ I BARNEHAGEN I DAG? KAN BARNET MITT GÅ I BARNEHAGEN I DAG? Vurdering av barnet Du kommer sikkert mange ganger til å stille deg selv spørsmålet: Er barnet mitt friskt nok til å være i

Detaljer

VEDTEKTER for Læringsverkstedet barnehage Trones, Verdal

VEDTEKTER for Læringsverkstedet barnehage Trones, Verdal VEDTEKTER for Læringsverkstedet barnehage Trones, Verdal 1. Formål: Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag

Detaljer

Vedtekter for Solstua barnehage

Vedtekter for Solstua barnehage Vedtekter for Solstua barnehage Eierforhold: Solstua barnehage er en privat barnehage, og eies av ITS SOLbarnehager AS. Formål: Barnehagen drives i samsvar med barnehagelovens 1, 2 og 3, og er en pedagogisk

Detaljer

ÅRSPLAN VILBERG BARNEHAGE

ÅRSPLAN VILBERG BARNEHAGE 1 ÅRSPLAN VILBERG BARNEHAGE Del 1 - Informasjonshefte INFORMASJONSHEFTE ADRESSE: LENSBYGDA, 2850 LENA TLF/FAX : 61 16 66 40 e-post: vilberg.barnehage@ostre-toten.kommune.no Revidert mai 2012 2 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Kan jeg gå i barnehagen i dag?

Kan jeg gå i barnehagen i dag? Kan jeg gå i barnehagen i dag? Råd om sykdommer hos barn Kan jeg gå i barnehagen i dag? Brosjyren er først og fremst ment å være en veileder for foreldre som har barn i barnehage, men kan også være et

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I STEINKJER GJELDENDE FRA 01.01.2015

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I STEINKJER GJELDENDE FRA 01.01.2015 VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I STEINKJER GJELDENDE FRA 01.01.2015 1. Organisasjon De kommunale barnehagene drives i samsvar med "Lov om barnehager" og de til enhver tid fastsatte forskrifter og retningslinjer,

Detaljer

VEFSN KOMMUNE MOSJØEN OPPVEKSTSENTER SKJERVENGAN BARNEHAGE. Informasjon HUMLA OG KNØTTELITEN REVEHIET OG MAURTUA

VEFSN KOMMUNE MOSJØEN OPPVEKSTSENTER SKJERVENGAN BARNEHAGE. Informasjon HUMLA OG KNØTTELITEN REVEHIET OG MAURTUA VEFSN KOMMUNE MOSJØEN OPPVEKSTSENTER SKJERVENGAN BARNEHAGE Informasjon HUMLA OG KNØTTELITEN REVEHIET OG MAURTUA VEFSN KOMMUNE MOSJØEN OPPVEKSTSENTER SKJERVENGAN BARNEHAGE VISJON: VI FÅR TIL DET VI VIL

Detaljer

Velkommen til Lyngveien barnehage!

Velkommen til Lyngveien barnehage! Velkommen til Lyngveien barnehage! Dette heftet inneholder praktisk informasjon ment for nye foreldre. Barnehagen har også en årsplan. Årsplanen sier mer om det pedagogiske arbeidet og våre satsningsområder.

Detaljer

Adresse endring Endring av foreldrenes adresse/ arbeidssted og telefon meldes skriftlig til barnehagens fagansvarlig.

Adresse endring Endring av foreldrenes adresse/ arbeidssted og telefon meldes skriftlig til barnehagens fagansvarlig. Foreldreorientering Deres barn har nå fått tilbud om plass i en av Tromsø kommunes barnehager. Denne orienteringen omhandler en del av de ordninger som gjelder for barnehagen, foreldrene og de ansatte,

Detaljer

Informasjonsbrosjyre Røyneberg barnehage

Informasjonsbrosjyre Røyneberg barnehage Informasjonsbrosjyre Røyneberg barnehage Hvert barn ser og opplever sin egen storhet. GENERELL INFORMASJON: Fakta om barnehagen: Røyneberg barnehage ligger i naturskjønne omgivelser, der skogen er en del

Detaljer

Barnehage. Informasjonshefte

Barnehage. Informasjonshefte Barnehage Informasjonshefte MYRA BARNEHAGE. Myra barnehage er kommunal og ligger i sentrum av Åndalsnes. Den er administrativt tilknyttet Åndalsnes oppvekstsenter. Enhetsleder her er Rolf Herman Bjerkeli.

Detaljer

Å R S P L A N ENGESLAND BARNEHAGE 2011 2012

Å R S P L A N ENGESLAND BARNEHAGE 2011 2012 ÅRSPLAN ENGESLAND BARNEHAGE 2011 2012 Denne årsplanen gjelder fra 15. september 2011 til 15.september 2012. Velkommen til Engesland barnehage! Barnehagen har 2 avdelinger og eies og drives av Birkenes

Detaljer

Vedtekter for kommunale barnehager i Skaun kommune. Vedtatt i Skaun kommunestyre 25.11.2009, sak 88/09 ESA 09/1646

Vedtekter for kommunale barnehager i Skaun kommune. Vedtatt i Skaun kommunestyre 25.11.2009, sak 88/09 ESA 09/1646 Vedtekter for kommunale barnehager i Skaun kommune Vedtatt i Skaun kommunestyre 25.11.2009, sak 88/09 ESA 09/1646 1 Eierforhold Barnehagene eies og drives av Skaun kommune. Barnehagene drives i samsvar

Detaljer

Informasjonshefte for. Mobarn Panorama Barnehage 2015/2016

Informasjonshefte for. Mobarn Panorama Barnehage 2015/2016 Informasjonshefte for Mobarn Panorama Barnehage 2015/2016 Mobarn Panorama Barnehage Naustvollhøgda 41 6530 Averøy Telefon: 71515100 panorama@mobarn.no INFOHEFTETS INNHOLD: 1.0 Innhold s. 2 2.0 Velkommen

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE CECILIENFRYD BARNEHAGE

INFORMASJONSHEFTE CECILIENFRYD BARNEHAGE INFORMASJONSHEFTE CECILIENFRYD BARNEHAGE LITT OM CECILIENFRYD BARNEHAGE: Cecilienfryd barnehage ble åpnet 16. august 1993 i leide lokaler i gamle Kvam skole, nybygget på Cecilienfryd stod ferdig til innflytting

Detaljer

Nærlandparken barnehage 2014-2015 VISJON: «Trivsel lek og glede- med voksne som er tilstede»

Nærlandparken barnehage 2014-2015 VISJON: «Trivsel lek og glede- med voksne som er tilstede» Nærlandparken barnehage 2014-2015 VISJON: «Trivsel lek og glede- med voksne som er tilstede» VELKOMMEN TIL NÆRLANDPARKEN BARNEHAGE Vi har med å ha tatt i mot barnet deres tatt på oss en veldig viktig oppgave

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE VÅGSETRA BARNEHAGE 2015-2016. VÅGSETRA BARNEHAGE ISDAMVEIEN 4 6456 SKÅLA TLF: 71240430 vaagsetra@mobarn.no www.vaagsetra.mobarn.

INFORMASJONSHEFTE VÅGSETRA BARNEHAGE 2015-2016. VÅGSETRA BARNEHAGE ISDAMVEIEN 4 6456 SKÅLA TLF: 71240430 vaagsetra@mobarn.no www.vaagsetra.mobarn. INFORMASJONSHEFTE VÅGSETRA BARNEHAGE 2015-2016 VÅGSETRA BARNEHAGE ISDAMVEIEN 4 6456 SKÅLA TLF: 71240430 vaagsetra@mobarn.no www.vaagsetra.mobarn.no 1 Velkommen. Vi ønsker både barn og foreldre velkommen

Detaljer

VEDTEKTER FOR EPLEHAGEN BARNEHAGE LYNGDAL AS

VEDTEKTER FOR EPLEHAGEN BARNEHAGE LYNGDAL AS Januar 2016 VEDTEKTER FOR EPLEHAGEN BARNEHAGE LYNGDAL AS 1. EIERFORHOLD Eplehagen Barnehage Lyngdal As er privateid, og eies av Trine-Lill Herdal Andreassen, Gry- Lisbeth Nissen og Berit Hægeland Salamonsen.

Detaljer

VELKOMMEN TIL ERDAL BARNEHAGE

VELKOMMEN TIL ERDAL BARNEHAGE VELKOMMEN TIL ERDAL BARNEHAGE Steinråsa 5, 5306 Erdal 56 15 53 05 erdal.barnehage@askoy.kommune.no Dette heftet er informasjon til dere som er ny i barnehagen. Her finner dere praktiske opplysninger, informasjon

Detaljer

Vi har i tillegg en Årsplan som bygger på den sentrale Rammeplanen og Lillehammer kommune sin pedagogiske plattform.

Vi har i tillegg en Årsplan som bygger på den sentrale Rammeplanen og Lillehammer kommune sin pedagogiske plattform. Velkommen til Holmejordet barnehage Med dette heftet ønsker vi dere velkomne som brukere av Holmejordet barnehage. Vi vil informere om barnehagen, og her vil det først og fremst være en del praktiske opplysninger.

Detaljer

INFORMASJON TIL BARN OG FORELDRE

INFORMASJON TIL BARN OG FORELDRE INFORMASJON TIL BARN OG FORELDRE Velkommen til Stavsberg skolefritidsordning. Dere har nå fått utdelt virksomhetsplanen for Stavsberg skolefritidsordning. Virksomhetsplanen er en orientering om skolefritidsordningen

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE FOR RØSANDÅSEN BARNEHAGE 2015/2016

INFORMASJONSHEFTE FOR RØSANDÅSEN BARNEHAGE 2015/2016 INFORMASJONSHEFTE FOR RØSANDÅSEN BARNEHAGE 2015/2016 Røsandåsen Barnehage Furuveien 15 6530 Averøy Tlf. 71 51 72 90/96 09 86 60/90 62 85 08 rosandaasen@mobarn.no INFOHEFTETS INNHOLD: 1.0 Innhold s. 2 2.0

Detaljer

VEFSN KOMMUNE MOSJØEN OPPVEKSTSENTER SKJERVENGAN BARNEHAGE. Informasjon REVEHIET OG KNØTTELITEN HUMLA OG MAURTUA

VEFSN KOMMUNE MOSJØEN OPPVEKSTSENTER SKJERVENGAN BARNEHAGE. Informasjon REVEHIET OG KNØTTELITEN HUMLA OG MAURTUA VEFSN KOMMUNE MOSJØEN OPPVEKSTSENTER SKJERVENGAN BARNEHAGE Informasjon REVEHIET OG KNØTTELITEN HUMLA OG MAURTUA VEFSN KOMMUNE MOSJØEN OPPVEKSTSENTER SKJERVENGAN BARNEHAGE HOVEDMÅL: ROM FOR ALLE, RESPEKT

Detaljer

En barnehage med grønne verdier

En barnehage med grønne verdier Velkommen til Spornes gårdsbarnehage AS En barnehage med grønne verdier Spornes gårdsbarnehage AS er en privat barnehage som ligger på Spornesveien like ved Tromøy kirke. Barnehagen drives som tilleggsnæring

Detaljer

KAN BARNET MITT GÅ I BARNEHAGEN I DAG?

KAN BARNET MITT GÅ I BARNEHAGEN I DAG? KAN BARNET MITT GÅ I BARNEHAGEN I DAG? En veileder for foreldre og personal i Strand kommunes barnehager Oppdatert april -16 Vurdering av barnet Du kommer sikkert mange ganger til å stille deg selv spørsmålet:

Detaljer

Informasjon om skolefritidsordningen (SFO) ved Folldal skole

Informasjon om skolefritidsordningen (SFO) ved Folldal skole Informasjon om skolefritidsordningen (SFO) ved Folldal skole Skoleåret 2015/2016 1.0. Innledning Jamfør 13-7 i Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (Opplæringslova) skal kommunen ha et tilbud

Detaljer

Vedtekter for Kulur Steinsvikkroken barnehage - Pittpottnøtt AS

Vedtekter for Kulur Steinsvikkroken barnehage - Pittpottnøtt AS Vedtekter for Kulur Steinsvikkroken barnehage - Pittpottnøtt AS Barnehagens navn er Kulur Steinsvikkroken barnehage. Driver av barnehagen er Pittpottnøtt AS. Barnehagen følger Lov om barnehager med tilhørende

Detaljer

Beredskapsplan for barn som ikke blir hentet/ for sein henting

Beredskapsplan for barn som ikke blir hentet/ for sein henting Beredskapsplaner Barn som ikke blir hentet For større ulykker For barn som forsvinner på tur eller i barnehagen For barn som blir hentet av beruset foreldre/foresatte Ved skilsmisse Ved dødsfall hos barn

Detaljer

Les mer generell informasjon fra Noresund barnehage : OPPTAK / SØKNADSFRIST PLANLEGGINGSDAGER 08/09 OPPSTART I BARNEHAGEN BRINGING/ HENTING

Les mer generell informasjon fra Noresund barnehage : OPPTAK / SØKNADSFRIST PLANLEGGINGSDAGER 08/09 OPPSTART I BARNEHAGEN BRINGING/ HENTING NYTTIG INFORMASJON Barnehagene i Norge reguleres av barnehageloven 17. juni 2005 nr 64. Med hjemmel i loven har Kunnskapsdepartementet fastsatt forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver.

Detaljer

Handlingsplan for. Revehi 2012-2013. Handlingsplan Revehi 2012-2013 1

Handlingsplan for. Revehi 2012-2013. Handlingsplan Revehi 2012-2013 1 Handlingsplan for Revehi 2012-2013 Handlingsplan Revehi 2012-2013 1 INNLEDNING: Vi som jobber på Revehi ønsker alle barn og foreldre velkommen til oss. Vi håper alle har hatt en fin sommer, og vi gleder

Detaljer

Informasjon og årsplan til foreldre SVENSEDAMMEN BARNEHAGE

Informasjon og årsplan til foreldre SVENSEDAMMEN BARNEHAGE Informasjon og årsplan til foreldre SVENSEDAMMEN BARNEHAGE Svensedammen barnehage: Adresse: Torsbergveien 15, 3032 Drammen Telefon: 32 04 58 30 E-post: svensedammen.barnehage@drmk.no Styrer: Margreta Finne

Detaljer

SYKDOM I BARNEHAGER - RETNINGSLINJER OG FOREBYGGING

SYKDOM I BARNEHAGER - RETNINGSLINJER OG FOREBYGGING SYKDOM I BARNEHAGER - RETNINGSLINJER OG FOREBYGGING Undersøkelser viser at barnehagebarn under 2 år får smittsomme sykdommer dobbelt så hyppig som hjemmeværende barn. Risikoen synes å øke med barnegruppens

Detaljer

Informasjon til foreldre

Informasjon til foreldre Informasjon til foreldre Tredal barnehage 2015-2016 TIL BARNETS BESTE INNLEDNING Dette er et informasjonsskriv som er spesielt beregnet for foreldrene til nye barn ved Tredal barnehage, men en del vil

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Side 1 av 10

VEDTEKTER FOR. Side 1 av 10 VEDTEKTER FOR Side 1 av 10 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 EIERFORHOLD 2.0 FORMÅL 3.0 STYRINGSORGANER 3.1 Styret for barnehagen 3.2 Samarbeidsutvalg 3.3 Foreldreråd 4.0 OPPTAK AV BARN 5.0 FORELDREBETALING/ OPPSIGELSE

Detaljer

Vedtekter for Skogstua barnehager AS

Vedtekter for Skogstua barnehager AS Vedtekter for Skogstua barnehager AS Rev. utgave 05.02.07 1 Eierforhold - Lov og regelverk Barnehagen eies og drives av Skogstua barnehager AS, representert ved: Viveke Wessel, Guribysagv. 33, 1350 Lommedalen.

Detaljer

Du kommer sikkert til å stille deg selv spørsmålet: - Er mitt barn friskt nok til å være i barnehagen sammen med andre barn?

Du kommer sikkert til å stille deg selv spørsmålet: - Er mitt barn friskt nok til å være i barnehagen sammen med andre barn? Du kommer sikkert til å stille deg selv spørsmålet: - Er mitt barn friskt nok til å være i barnehagen sammen med andre barn? Innledning Barn som går i barnehage er mer utsatt for infeksjoner enn andre

Detaljer

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 03.12. Vi baker rundstykker 10.12. Julefrokost Kl. 7.30 9.00. Velkommen 17.12. Nissefest 24.12 BHG.

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 03.12. Vi baker rundstykker 10.12. Julefrokost Kl. 7.30 9.00. Velkommen 17.12. Nissefest 24.12 BHG. Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 49 01.12 02.12 03.12 Vi baker rundstykker 04.12 05.12 Vi baker Pepperkaker 50 08.12 Vi baker Lussekatter 09.12 10.12 Julefrokost Kl. 7.30 9.00 11.12 12.12 Lucia-feiring

Detaljer

Årsplan for TUSSEBO 2015

Årsplan for TUSSEBO 2015 Årsplan for TUSSEBO 2015 I Høyjord barnehage har vi valgt å ha fokus på to hovedområder fra rammeplanen i år. Det ene er «Kommunikasjon, Språk og tekst» og det andre er «Natur, miljø og teknikk». Vi på

Detaljer

ÅRSPLAN SKJALGSTOVA BARNEHAGE 2015-2016

ÅRSPLAN SKJALGSTOVA BARNEHAGE 2015-2016 ÅRSPLAN SKJALGSTOVA BARNEHAGE 2015-2016 1 Innholdsfortegnelse Side 3 - Fakta om barnehagen Side 4 Organisasjonskart med avdelinger og ansatte Side 5 Kompetanseutvikling inneværende barnehageår: flerkulturelt

Detaljer

PRAKTISKE RUTINER/REGLER

PRAKTISKE RUTINER/REGLER PRAKTISKE RUTINER/REGLER Når barna blir hentet Barn utafor porten/på parkeringsplassen Av hensyn til barnas sikkerhet, har vi en fast regel på at barna er innafor porten til de går ut sammen med foreldrene.

Detaljer

Kan barnet mitt gå i barnehagen i dag?

Kan barnet mitt gå i barnehagen i dag? Kan barnet mitt gå i barnehagen i dag? En veileder for foreldre og personal i Førland barnehage Vedtatt i Samarbeidsutvalget: 28.10.2013 Vurdering av barnet Du kommer sikkert mange ganger til å stille

Detaljer

Årsplan Ulsetskogen SFO 2013/2014

Årsplan Ulsetskogen SFO 2013/2014 Årsplan Ulsetskogen SFO 2013/2014 1 Innhold Årsplan Ulsetskogen SFO 2013/2014... 1 Informasjon... 3 Foreldresamarbeid... 4 Meldesystem, rutiner ved henting... 4 Hva er SFO?... 5 Våre verdier... 5 Trygghet,

Detaljer

Velkommen til. Barnehage

Velkommen til. Barnehage Velkommen til Rustadporten Barnehage A B D E F Adresse Avdelinger Betaling Bursdagsfeiring Dagsrytme Dugnad Eierstyret E-post Fagområder Foreldremøter Gamle Kroer vei 5, 140 Ås Nasse Nøffs binge, nasse@rustadporten.no

Detaljer

Vedtekter for Folldal kommunale barnehage.

Vedtekter for Folldal kommunale barnehage. !" #"$ %# 1 Vedtekter for Folldal kommunale barnehage. 1. Eierforhold og administrasjon Folldal kommune ved kommunestyret er eier og ansvarlig for den kommunale barnehagen. Den kommunale forvaltning av

Detaljer

ÅRSPLAN BARNEHAGEÅRET 2015 2016 ELVEBAKKEN MONTESSORIBARNEHAGE SA

ÅRSPLAN BARNEHAGEÅRET 2015 2016 ELVEBAKKEN MONTESSORIBARNEHAGE SA ÅRSPLAN BARNEHAGEÅRET 2015 2016 ELVEBAKKEN MONTESSORIBARNEHAGE SA INNLEDNING Årsplanen er utarbeidet på bakgrunn av virksomhetsplanen til barnehagen (september 2013 august 2016), og begge disse dokumentene

Detaljer

HVITSTEN NATURBARNEHAGE SA GRENDEHUSET, THOMAS OLSENSVEI 32 1545 HVITSTEN TLF.: 64 95 51 85/950 52 049

HVITSTEN NATURBARNEHAGE SA GRENDEHUSET, THOMAS OLSENSVEI 32 1545 HVITSTEN TLF.: 64 95 51 85/950 52 049 HVITSTEN NATURBARNEHAGE SA GRENDEHUSET, THOMAS OLSENSVEI 32 1545 HVITSTEN TLF.: 64 95 51 85/950 52 049 2015 VEDTEKTER FOR HVITSTEN NATURBARNEHAGE SA 1 Eier Vedtektene gjelder for Hvitsten Naturbarnehage

Detaljer

Barnehagen skal også bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon.

Barnehagen skal også bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon. Vedtekter for Bjørum barnehage 1 Formål Bjørum barnehage har som formål å drive barnehage. Barnehagen skal i samarbeid med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som

Detaljer

Halvårsplan. Elvland naturbarnehage. Høsten 2014. Holtålen Kommune

Halvårsplan. Elvland naturbarnehage. Høsten 2014. Holtålen Kommune 1 av 7 Holtålen Kommune Elvland naturbarnehage Halvårsplan Høsten 2014 Halvårsplanen bygger på: Lov og forskrifter for barnehagen Rammeplan for barnehagens innhold Barnehagens virksomhetsplan Språk i barnehage.

Detaljer

Praktisk informasjon om Marihøna barnehage

Praktisk informasjon om Marihøna barnehage Praktisk informasjon om Marihøna barnehage Dette er Marihøna Marihøna barnehage er en spesialpedagogisk avdeling i Porsgrunn kommune. Adressen til oss er Hovet Ring 11, 3931 Porsgrunn. Telefonnummer: 35

Detaljer

VEDTEKTER for Læringsverkstedet barnehage Haugenstykket, i Tromsø kommune

VEDTEKTER for Læringsverkstedet barnehage Haugenstykket, i Tromsø kommune VEDTEKTER for Læringsverkstedet barnehage Haugenstykket, i Tromsø kommune 1. Formål: Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning

Detaljer

INFORMASJON OM HAMANG BARNEHAGE

INFORMASJON OM HAMANG BARNEHAGE INFORMASJON OM HAMANG BARNEHAGE Besøksadresse: Hamangskogen 65 1338 Sandvika Postadresse: Bærum kommune/ Hamang barnehage Pb 700 1304 Sandvika E-post: hamang.barnehage@baerum.kommune.no Nettside: www.baerum.kommune.no/hamang

Detaljer

VEDTEKTER KOMMUNALE BARNEHAGER

VEDTEKTER KOMMUNALE BARNEHAGER VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER Vedtatt av DRU 01.06.16 INNHOLD Punkt Tekst Side 01 Eierforhold - forvaltning 3 02 Formål 3 03 Lovverk 3 04 Barnehagenes innhold 3 05 Foreldreråd og samarbeidsutvalg

Detaljer

Hei og velkommen til et nytt SFO år!

Hei og velkommen til et nytt SFO år! Neverdal SFO 2015-2016 Hei og velkommen til et nytt SFO år! På Neverdal SFO har vi fra høsten barn fra 1-4 trinn. Vi er i år 5 ansatte i varierte stillingsstørrelser, som på sin måte bidrar til god oversikt,

Detaljer

VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I MELDAL

VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I MELDAL Meldal kommune VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I MELDAL GREFSTAD BARNEHAGE LØKKEN BARNEHAGE STORÅS BARNEHAGE Å BARNEHAGE Vedtatt i kommunestyret 13.11.97 med endringer gjort i Kommunestyret i sak 016/11 og sak

Detaljer

INFORMASJON OM TRONSTUA BARNEHAGENE OG AVDELINGENE: Tyrihans Skogly Veslefrikk Tommeliten Gullegget

INFORMASJON OM TRONSTUA BARNEHAGENE OG AVDELINGENE: Tyrihans Skogly Veslefrikk Tommeliten Gullegget INFORMASJON OM TRONSTUA BARNEHAGENE OG AVDELINGENE: Tyrihans Skogly Veslefrikk Tommeliten Gullegget ADRESSE Tronstua Barnehage Tylldalsveien 2 2500 Tynset TELEFON Tyrihans 62 48 50 68 Tommeliten 62 48

Detaljer

Månedsbrev for desember

Månedsbrev for desember Månedsbrev for desember Da var november over, og årets kanskje kjekkeste måned er i gang! I november har vi laget julegaver, begynt med andre juleforberedelser og øvd på «Santa Lucia». I tillegg til å

Detaljer

Hvittingfoss barnehage Bjørkhaugen 13, 3647 HVITTINGFOSS tlf. 32 86 68 66 FORORD

Hvittingfoss barnehage Bjørkhaugen 13, 3647 HVITTINGFOSS tlf. 32 86 68 66 FORORD Hvittingfoss barnehage Bjørkhaugen 13, 3647 HVITTINGFOSS tlf. 32 86 68 66 FORORD Dette er et informasjonshefte for Hvittingfoss barnehage. Her har vi samlet informasjon som gjentar seg år etter år. I tillegg

Detaljer

Velkommen til Osanstua Barnehage

Velkommen til Osanstua Barnehage Velkommen til Osanstua Barnehage Hallo.og familien din. Vi i Osanstua barnehage ønsker deg hjertelig velkommen til vår barnehage klokken 10.00. Hvis det ikke passer vær så snill å gi beskjed. (Telefon

Detaljer

Bli kjent med Varhaug idrettsbarnehage

Bli kjent med Varhaug idrettsbarnehage Bli kjent med Varhaug idrettsbarnehage A Adresse Opstadvegen 587 4360 Varhaug Allergier Det er viktig at vi får vite om barnet er allergisk mot noe, slik at vi kan ta de rette forhåndsregler Arbeidsmiljø

Detaljer

BJERKREIM KOMMUNE HELSESTASJONSTJENESTEN utarbeidet av Eigersund kommune. Helseinformasjon til foreldre med barn i barnehage

BJERKREIM KOMMUNE HELSESTASJONSTJENESTEN utarbeidet av Eigersund kommune. Helseinformasjon til foreldre med barn i barnehage BJERKREIM KOMMUNE HELSESTASJONSTJENESTEN utarbeidet av Eigersund kommune Helseinformasjon til foreldre med barn i barnehage 0 HELSESTASJONSTJENESTEN I BJERKREIM KOMMUNE Syke barn, når må de holdes hjemme

Detaljer

Plant barna i god jord -OMSORG -NÆRING -VARME -RØTTER -PÅFYLL VELKOMMEN TIL HØYJORD BARNEHAGE. Barnehagens visjon:

Plant barna i god jord -OMSORG -NÆRING -VARME -RØTTER -PÅFYLL VELKOMMEN TIL HØYJORD BARNEHAGE. Barnehagens visjon: Barnehagens visjon: Plant barna i god jord -OMSORG -NÆRING -VARME -RØTTER -PÅFYLL VELKOMMEN TIL HØYJORD BARNEHAGE Sammen med foreldrene skal barnehagen gi barna et godt fundament for livet Heimdalåsen

Detaljer

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I HOBØL KOMMUNE

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I HOBØL KOMMUNE VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I HOBØL KOMMUNE RINGVOLL BARNEHAGE, RINGVOLL SYMRELUNDEN BARNEHAGE, TOMTER BEKKEBLOMEN BARNEHAGE, KNAPSTAD Vedtatt i kommunestyret 13.februar 2012 VEDTEKTER FOR KOMMUNALE

Detaljer

VELKOMMEN TIL GRÅKALLEN BARNEHAGE

VELKOMMEN TIL GRÅKALLEN BARNEHAGE VELKOMMEN TIL GRÅKALLEN BARNEHAGE Oppdatert 13.01.2016 INNLEDNING Vi i barnehagen ønsker dere velkommen til Gråkallen barnehage. Velkommen til Gråkallen barnehage er et hefte med generell informasjon for

Detaljer

VEDTEKTER FOR EIKENØTTA NATURBARNEHAGE AS

VEDTEKTER FOR EIKENØTTA NATURBARNEHAGE AS VEDTEKTER FOR EIKENØTTA NATURBARNEHAGE AS Vedtekter gjeldene 01.03.2016 Eikenøtta Naturbarnehage- www.eikenøtta.no 1 EIERFORHOLD Naturbarnehagene AS, selskapet er et aksjeselskap og skal ikke registreres

Detaljer

Halvårsplan for Marihøna Våren 2015

Halvårsplan for Marihøna Våren 2015 Ytre Enebakk barnehage Der lek og læring går hånd i hånd Halvårsplan for Marihøna Våren 2015 1 Innhold 1. Innledning 2. Våre temaer og mål for perioden 3. Dokumentasjon og evaluering 4. Praktiske opplysninger

Detaljer

Informasjonshefte for. Øyane barnehage. Øyane Barnehage Langøyneset 6530 Averøy

Informasjonshefte for. Øyane barnehage. Øyane Barnehage Langøyneset 6530 Averøy Informasjonshefte for Øyane barnehage Øyane Barnehage Langøyneset 6530 Averøy 1 Infoheftes innhold: 1.0 Innhold 2.0 Velkommen 2.1 Hva er en barnehage 3.0 Fakta om Øyane barnehage. 3.1 Adresse 3.2 Åpningstid

Detaljer

Troens Liv Barnehage

Troens Liv Barnehage Troens Liv Barnehage Skal vi være venner? Skal vi leke sammen du og jeg? Det å gå alene, det er så kjedelig syns jeg. Vi kan være venner! Vi kan leke sammen du og jeg Kom og rekk meg hånden, så går vi

Detaljer

Vedtekter for Drivdalen barnehage 26.03.12. Revidert 05.03.15

Vedtekter for Drivdalen barnehage 26.03.12. Revidert 05.03.15 Vedtekter for Drivdalen barnehage 26.03.12. Revidert 05.03.15 1. Eierforhold 2. Formål Barnehagen eies og drives av Drivdalen yngre helselag (DYH). Lov 17.juni 2005 nr.65: Lov om barnehager (barnehageloven)

Detaljer

Informasjonshefte. Regnbueveien 2 C, 0664 Oslo Telefon 23039330 regnbuen@frelsesarmeen.no Hjemmeside: Frelsesarmeen.no/Regnbuen

Informasjonshefte. Regnbueveien 2 C, 0664 Oslo Telefon 23039330 regnbuen@frelsesarmeen.no Hjemmeside: Frelsesarmeen.no/Regnbuen Informasjonshefte Regnbueveien 2 C, 0664 Oslo Telefon 23039330 regnbuen@frelsesarmeen.no Hjemmeside: Frelsesarmeen.no/Regnbuen 1 Velkommen til Frelsesarmeens barnehager, Regnbuen. Vi håper at både dere

Detaljer

INFORMASJON TIL NYE FORELDRE I VADSØ KOMMUNALE BARNEHAGER

INFORMASJON TIL NYE FORELDRE I VADSØ KOMMUNALE BARNEHAGER INFORMASJON TIL NYE FORELDRE I VADSØ KOMMUNALE BARNEHAGER 1 1. OPPSTARTEN Tilvenningsperioden Å begynne i barnehagen markerer en ny tilværelse for både barn og foreldre. Det er viktig å få til et godt

Detaljer

VEDTEKTER FOR DALGÅRDTUNET BARNEHAGE

VEDTEKTER FOR DALGÅRDTUNET BARNEHAGE VEDTEKTER FOR DALGÅRDTUNET BARNEHAGE 1 Innhold VEDTEKTER FOR DALGÅRDTUNET BARNEHAGE... 1 1. EIERFORHOLD... 3 2. FORMÅL... 3 3. BARNEHAGENS ORGANER:... 3 4. OPPTAK OPPSIGELSE... 4 4.1 Overordnet målsetning:...

Detaljer

Halvårsplan. Elvland naturbarnehage. Våren 2014. Holtålen Kommune

Halvårsplan. Elvland naturbarnehage. Våren 2014. Holtålen Kommune 1 av 6 Holtålen Kommune Elvland naturbarnehage Halvårsplan Våren 2014 Halvårsplanen bygger på: Lov og forskrifter for barnehagen Rammeplan for barnehagens innhold Barnehagens virksomhetsplan Språk i barnehage.

Detaljer

VEDTEKTER FOR RØYKEN KOMMUNALE BARNEHAGER

VEDTEKTER FOR RØYKEN KOMMUNALE BARNEHAGER VEDTEKTER FOR RØYKEN KOMMUNALE BARNEHAGER Vedtatt av Kommunestyret 11.12.2008 1 VEDTEKTER FOR RØYKEN KOMMUNALE BARNEHAGER 1. INNLEDNING Barnehagene drives av Røyken kommune i samsvar med lov om barnehager

Detaljer

GENERELL INFORMASJON. Åpningstider. Tilvenning av nye barn. Dagsrytmen. Mat. Klær og sko. Medisinering. Info om barnehageplass. Samarbeidspartnere

GENERELL INFORMASJON. Åpningstider. Tilvenning av nye barn. Dagsrytmen. Mat. Klær og sko. Medisinering. Info om barnehageplass. Samarbeidspartnere GENERELL INFORMASJON Åpningstider Tilvenning av nye barn Dagsrytmen Mat Klær og sko Medisinering Info om barnehageplass Samarbeidspartnere Kriseplaner Leker Sykling Skøyter og ski Kor og musikkstund Bursdager

Detaljer

Velkommen. Til. Solneset barnehage

Velkommen. Til. Solneset barnehage Velkommen Til Solneset barnehage Redigert mars 2012 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Generelt om barnehagen s. 3 Oppstart i barnehagen s. 3 Bringing og henting s. 4 Klær s. 5 Planleggingsdager s. 5 Foreldrebetaling,

Detaljer

Fra A til Å i Høle barnehage - praktiske opplysninger til alle brukere av barnehagen-

Fra A til Å i Høle barnehage - praktiske opplysninger til alle brukere av barnehagen- Fra A til Å i Høle barnehage - praktiske opplysninger til alle brukere av barnehagen- Adresse Høle barnehage Apalstøveien 28 4308 Sandnes Telefon: 95476376 Mail: hole.bhg@sandnes.kommune.no Nettsted: www.sandnes.kommune.no/barnehager/hole/

Detaljer

Når foreldre ikke bor sammen

Når foreldre ikke bor sammen Når foreldre ikke bor sammen Fagavdeling barnehage Askøy, 24.04.2013 Barnehagens samarbeid med foreldre som ikke bor sammen Fagavdeling barnehage har her utarbeidet et veiledningshefte «Når foreldre ikke

Detaljer

Jesper Halvårsplan høsten 2009

Jesper Halvårsplan høsten 2009 Jesper Halvårsplan høsten 2009 På Jesper har vi i år 13 barn. Av disse er det vi 6 jenter og 7 gutter. 10 født i 2004 og 3 født i 2005. Det er kun 2 nye barn hittil i år, disse heter Tommy(04) og Celine(05).

Detaljer

VEDTEKTER FOR BARNAS FAMILIEBARNEHAGE Org nr. 994976591

VEDTEKTER FOR BARNAS FAMILIEBARNEHAGE Org nr. 994976591 VEDTEKTER FOR BARNAS FAMILIEBARNEHAGE Org nr. 994976591 EIERFORM: Barnehagen eies og drives av Heidi Louise Torvik Sandnes, og har to avdelinger. En avdeling holder til på Møllenberg, og en avdeling holder

Detaljer

VELKOMMEN TIL SANNAN BARNEHAGE

VELKOMMEN TIL SANNAN BARNEHAGE VELKOMMEN TIL SANNAN BARNEHAGE Telefon 74 16 91 60 Mailadresse; sannan.barnehage@steinkjer.kommune.no 1. Informasjonshefte for nye foreldre ved Sannan barnehage 1 Dette hefte er ment som en informasjon

Detaljer