WWF seminar 15. november 2006 Morten Hyldborg Jensen Konserndirektør salg og marketing

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "WWF seminar 15. november 2006 Morten Hyldborg Jensen Konserndirektør salg og marketing"

Transkript

1 WWF seminar 15. november 2006 Morten Hyldborg Jensen Konserndirektør salg og marketing WWF Seminar/MHJ 1

2 Strategisk valg AKS fersk distribusjon Leverandør av råvarer Produksjon i lavomkostningsland Targeting det globale commodity marked Fangst Marked Integrert europeisk fiskeri og foredlingsbedrift Targeting nordiske og europeiske markeder med ferske og foredlede produkter Fangst og produksjon Marked Marked Marked Produktion Marked WWF Seminar/MHJ 2

3 Fersk fisk direkte fra havet 2,00 1,95 1,47 2,00 2,48 2,00 1,83 1,83 1,83 1,94 2,42 2,42 2,00 2,26 kvoter Hekktind Arctander Vesttind Stamsund Ballstad Røstnesv Gargia Jergul Rairo Båtsfjord Persfjord Varak Nordfjtrål Skaidi Kystflåte tonn Fersktrålere tonn egen fangst 1 Frysetrålere Melbu Stamsund Hammerfest Havøysund Kjøllefjord Mehamn Båtsfjord Vardø H&G torsk og hyse 98 WWF Seminar/MHJ Filetfabrikker og mottak Fersk fisk og kvalitetsprodukter Detalj og distribusjon

4 Aker Seafoods Denmark Fabrikker Mottak Aker Seafoods Denmark skal være førende og foretrukne leverandør av høykvalitets fiskeprodukter til de europeiske forbrukere. Aker Seafoods Denmarks aktiviteter skal være basert på høykvalitets råstoff og bæredyktig fiskeri med medarbeiderresurser i høysetet og etisk fokus. WWF Seminar/MHJ 4

5 Situasjonsbeskrivelse Ulovlig, ikke registrert fiske med russiske fartøyer i Barentshavet har vært et problem over mange år. Problemet medfører: Ukontrollerbart uttak av fisk som reduserer biomassen og potensielt utgjør en trussel for bestandene i Barentshavet Tap av potensiell verdiskapning og lønnsomhet for lovlydige Norske aktører som følge av: Reduksjon av kvoter i forhold till potensialet Reduksjon av landinger til norsk videreforedlingsindustri i forhold til potensialet Konkurranse med svart fisk i markedet fisken finner veier til markedet og konkurrerer med produkter fra lovlig fanget fisk Omdømmerisiko for hele næringen Fiskerinæringen fortsetter å være en næring for juks og fanteri Problemet er nå kommet frem i lyset, men det gjenstår fremdeles å finne varige løsninger for å stoppe virksomheten Utfordringen er manglende legalt og politisk virkemiddelapparat Så lenge den ulovlige virksomheten er lønnsom til begrenset risiko vil den fortsette LIVE W EIG HT TO N S Estimates of China s use of cod, (Russland er hovedleverandør) Atlantic cod Pacific cod WWF Seminar/MHJ 5

6 Effekter av IIU og import til Norge fra Kina - Kan industrien i Norge overleve (snittpris fra Kina på 35 kr/kg)? Import av torsk fra Kina til Norge Tonn ,00 Reduksjon i antall fabrikker i Norge No. of facilities in Norway , x volum i ,00 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 Torsk, fryst filetblokk Torsk, fryst filet, ikke blokk Pris fryst filetblokk Pris fryst filet, ikke blokk ,00 Source: Eksportutvalget, Glitnir, Aker Seafoods WWF Seminar/MHJ

7 Aker Seafoods kontrollinstruks for kjøp av råstoff I) Ansvarlig: Innkjøpsansvarlig II) Frekvens: Hver levering av torsk, sei og hyse, H&G, interleaved, blokk og IQF som kommer fra russiske fartøy III) Unntak: Fersk fisk levert til danske auksjoner. Fersk og frossen fisk levert til norske, islandske eller færøyske havner. IIII) Krav: A) Fiske fartøy og transportfartøy: Fiskefartøyet har en lovlig kvote. Dokumentasjon av fangst må være forskiftsmessig loggført og rapportert til russiske myndigheter. Omlasting i havet er bare akseptabelt såfremt transportfartøyet seiler under nasjonalt flagg (ikke bekvemmelighetsflagg). Fartøyet må ikke være svartelistet av Fiskeridirektoratet i Norge; NAFO sin svarteliste CCAMLR eller Tuna blacklists: Fiskefartøyet må ikke seile under bekvemmelighetsflagg. B) Transportfartøy: Fartøyet må ikke være svartelistet av Fiskeridirektoratet i Norge eller stå på EU (NEAFC s) sin svarteliste ; Fartøyet må ikke seile under bekvemmelighetsflagg. C) Lossehavn: De følgende havner rapporterer og kommuniseres omlastningskvantum til russiske myndigheter og norske fiskerimyndigheter og er akseptert av Aker Seafoods ASA for omlastede varer: Barents Sea havner i Russland, Norske havner, Islandske havner, EU havner: Eemshaven Nederland, Cuxhaven Tyskland, Bremerhaven Tyskland. WWF Seminar/MHJ 7

8 Aker Seafoods kontrollinstruks for kjøp av råstoff D) Importør/leverandør: Importører som leverer til Aker Seafoods ASA må handle i forhold til de punkter som er nevnt ovenfor A, B, C, og dokumentere kontrollinstruksen på følgende måte: Kontroll dokumenter: Opprinnelse og legaliteten av fisken bevises av leverandører overfor Aker Seafoods ASA på følgende måte: Informasjon om faktura, pakkeliste, helsesertifikat som viser følgende: Navn og reg.nr på fiskefartøy, transportfartøy og lossehavn. Fiskedatoer, totalt omlastet kvantum, fangstområde (rutenummer), lossedato i havn. Erklæring fra leverandør at fangsten er lovlig fanget innenfor kvoter som er tildelt for det spesifikke fiskefartøy. Dokumentasjon: Letter of Warranty gis til importør som er relatert til den spesifikke fangst. Kopi av landingsseddel og Helsesertifikat. Prosedyre for kontroll ved direktelevering til Aker Seafoods ASA Kontroller at tråler og transportfartøy ikke er på svartelisten for leverandører NAFO sin svarteliste CCAMLR eller Tuna blacklists: ) Aker Seafoods ASA vil kunne sjekke den gitte informasjon fra tråleren mot Fiskeridirektoratet og kystvakten. Prosedyre for innkjøp av blokk/halvfabrikat/ferdigvarer produsert av det ovenfor nevnte råstoff: Halvfabrikat/IQF/blokk produkter innkjøpt fra Kina, Russland, Baltikum, Norge, Island, Færøyene og EU. Produsenten er ansvarlig for å gi tilgang på den nevnte informasjon om råstoffet. I tilfelle produksjon i Kina, vil dokumentasjonen bli sjekket av Aker Seafoods ASA. Registering: Letter of warranty signeres av fartøyets eier og sendes til første kjøper/importør. WWF Seminar/MHJ 8

9 Aker Seafoods direkte kjøp fra Russiske trålere Årlig volum av fersk torsk 2005: tonn (rund vekt) YTD 2006: 473 tonn (rund vekt) Rutiner ved anløp av russiske fiskefartøy 24 timers varsel til kystvakt, tollsted, havnevesen og fiskeridir. Dokumentasjon: Lastedeklarasjon Fartøydeklarasjon Proviantdeklarasjon Besetningsdeklarasjon Mannskapsliste Forhåndsmelding (tollsted, havnevesen og fiskedirektoratet) WWF Seminar/MHJ 9

10 Muligheter og løsninger 1. Begrense ulovlig fiske og omlasting i Barentshavet gjennom å tilrettelegge og økonomisk begunstige lovlige landinger underlagt kontroll A. Tilrettelegge for lovlige landinger fra Russiske fartøy underlagt kontroll i Norge B. Redusere kostnadene ved landinger i Norge (sammenlignet med EU utgjør merkostnader ved landinger i Norge opp mot ,- for en trålerlast med fisk) C. Bidra til etablering av konkurransedyktig industrietablering som muliggjør mottak og kontroll i Russland D. Allianser med NGO s for å sørge for at fartøy som opererer ulovlig blir effektivt holdt utenfor markedene i Europa (det rapporteres om betydelig frykt for å havne på direktoratets svarteliste) 2. Stimulere til økt Russisk bearbeiding ved å bidra med kompetanse og råstoff via Norge 3. Sporbarhet og opprinnelsesmerking systemer må på plass WWF Seminar/MHJ 10

11 1. Tilrettelegge for landinger og kontroll i Norge Forutsetningen for å nå gjennom er at løsningen må være mer økonomisk / kommersielt gunstig for de russiske aktørene Dette kan oppnås ved: Tilrettelegging for service av og mottak fra russiske fartøyer Bortfall av avgifter (150 kroner dyrere i Norge enn EU?) Gunstige transittmuligheter til Russland Fangstene gis legal status Gjenytelsen er: Landingene underlegges det norske kontrollregimet og rapporteres til russiske myndigheter Norske bedrifter gis mulighet til økt sorcing og virksomhet, derav økt verdikapning til konkurransedyktige betingelser I tillegg vil økt havnestatskontroll og sanksjoner mot fartøy (nekt av service og leveransemuligheter) som ikke fisker lovlig være preventivt For hver landing som gjøres i Norge og underlegges det norske regimet reduseres problemet Norske myndigheter tar tak ved praktisk handling Kan også bidra til å lette eksporten av annen ferskvare fra Norge re. Laks WWF Seminar/MHJ 11

12 2. Stimulere til industrietablering som muliggjør mottak og kontroll i Russland Forutsetningen for å nå gjennom er at løsningen må være mer økonomisk / kommersielt gunstig for de russiske aktørene Etablering av konkurransedyktige virksomheter som kan betale markedspris for råstoffet Kompetanse og kapital fra Norge? For hver landing som gjøres i kontrollerte former i Russland reduseres problemet WWF Seminar/MHJ 12

13 3. Sporbarhet og opprinnelsesmerking Status er mangel på omforente standarder. De generelle standardene er lett å misbruke og uten kontroll I Norge har vi diskutert i evigheter Løsning må på plass - Norge må gå foran Etablere et system for full sporbarhet av norsk landet fisk Pilotprosjekt hvor Norge kan tilby omverdenen et transparent dokumentasjonssystem for norsk landet fisk Miljøsertifisering av Norsk fisk for å skille den fra ulovlig fanget fisk (MSC eller andre alternativer) Allianser med NGO s for å sørge for at fisk fra fartøy som opererer ulovlig blir effektivt holdt utenfor markedene i Europa (sporing på IMO-nummer i stedet for navn på fartøy? ) Etablere verdens strengeste krav til opprinnelsesmerking av fangstområde, sted for prosessering og sted for konsumpakning. Representerer en unik mulighet for å gi Norsk landet fisk en særstilling WWF Seminar/MHJ 13

14 Takk for oppmerksomheten WWF Seminar/MHJ 14

En Verdivurdering av Havfisk ASA

En Verdivurdering av Havfisk ASA NORGES HANDELSHØYSKOLE BERGEN, HØSTEN 2014 En Verdivurdering av Havfisk ASA Masterutredning i Finansiell Økonomi Henrik Hole Oksnes Veileder: Professor Kjell-Henry Knivsflå Dette selvstendige arbeidet

Detaljer

Norske silde-eksportørers forventninger til østeuropeiske markeder 1)

Norske silde-eksportørers forventninger til østeuropeiske markeder 1) Norske silde-eksportørers forventninger til østeuropeiske markeder ) Pirjo Honkanen Fangstene av norsk vårgytende sild har økt sterkt de siste årene. Samtidig har de tradisjonelle markedene i EU falt bort,

Detaljer

PROSPEKT. Introduksjonsprospekt i forbindelse med søknad om opptak på hovedlisten ved Oslo Børs

PROSPEKT. Introduksjonsprospekt i forbindelse med søknad om opptak på hovedlisten ved Oslo Børs PROSPEKT Introduksjonsprospekt i forbindelse med søknad om opptak på hovedlisten ved Oslo Børs Offentlig aksjekapitalforhøyelse av minimum 12.000.000, maksimum 20.149.500 aksjer Indikativ tegningskurs

Detaljer

Markedsutvikling i pelagisk sektor En studie av mulighetene for større eksport av norsk sild til Egypt

Markedsutvikling i pelagisk sektor En studie av mulighetene for større eksport av norsk sild til Egypt Rapport 44/2010 Utgitt desember 2010 Markedsutvikling i pelagisk sektor En studie av mulighetene for større eksport av norsk sild til Egypt Finn-Arne Egeness Nofima er et næringsrettet forskningskonsern

Detaljer

Innholdsfortegnelse Innledning... 4 Industri... 7 Havbruk... 14 Miljø... 26

Innholdsfortegnelse Innledning... 4 Industri... 7 Havbruk... 14 Miljø... 26 ÅRSMELDING 2012 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 4 Industri... 7 Etablering av Global Pelagic... 7 Strekkodemerking... 7 Avvikling av Stiftelsen Rubin... 7 Avvikling av Maring Forum... 8 Maring fagdag...

Detaljer

Sektoranalyse for de marine næringene i Nord-Norge

Sektoranalyse for de marine næringene i Nord-Norge Sektoranalyse for de marine næringene i Nord-Norge Sónia Arrepia Photography - Visitnorway.com - Åpen Rapport Sektoranalyse for de marine næringene i Nord-Norge - statusbeskrivelse og fremtidsutsikter

Detaljer

SJØMAT 2025. hvordan skape verdens fremste villfisknæring?

SJØMAT 2025. hvordan skape verdens fremste villfisknæring? SJØMAT 2025 november 2013 Innhold 1 Innledning 4 2 Sammendrag 5 3 Villfisksektorens potensial 7 4 Tilgangen

Detaljer

Årsrapport. FHL fiskemel FHL fiskefôr FHL havbruk FHL industri og eksport

Årsrapport. FHL fiskemel FHL fiskefôr FHL havbruk FHL industri og eksport Årsrapport 2004 FHL fiskemel FHL fiskefôr FHL havbruk FHL industri og eksport Forord Stadig flere spiser norsk fisk. Det er viktig å ha med seg når en står overfor store handelspolitiske så vel som næringspolitiske

Detaljer

Hva er drivkraften bak bærekraftig sjømat og hvordan er norsk sjømatnæring posisjonert? Bjørg H. Nøstvold, Siril Alm, Ingelinn Pleym og Pirjo Honkanen

Hva er drivkraften bak bærekraftig sjømat og hvordan er norsk sjømatnæring posisjonert? Bjørg H. Nøstvold, Siril Alm, Ingelinn Pleym og Pirjo Honkanen Rapport 27/2010 Utgitt september 2010 Hva er drivkraften bak bærekraftig sjømat og hvordan er norsk sjømatnæring posisjonert? Bjørg H. Nøstvold, Siril Alm, Ingelinn Pleym og Pirjo Honkanen Nofima er et

Detaljer

Innovative forretningsmodeller i nordisk marin sektor. Fase 2 av prosjektet Value Propositions i nordisk marin sektor

Innovative forretningsmodeller i nordisk marin sektor. Fase 2 av prosjektet Value Propositions i nordisk marin sektor Innovative forretningsmodeller i nordisk marin sektor Fase 2 av prosjektet Value Propositions i nordisk marin sektor Utgitt August 2011 Innovative forretningsmodeller i nordisk marin sektor Fase 2 av

Detaljer

2 ÅR 01 S R A P P 1 ORT

2 ÅR 01 S R A P P 1 ORT ÅRSRAPPORT 2011 ÅRSRAPPORT 2011 Innhold 04 HISTORIKK 05 HOVEDTALL 05 STRATEGISKE HENDELSER SISTE 10 ÅR 06 KONSERNLEDEREN har ordet 09 EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE 19 NØKKELTALL OG GRAFER 20 STYRETS ERKLÆRING

Detaljer

En Helhetlig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing. Innsatsområde: Fra idé til verdiskapning maritim forretningsutvikling. 1.

En Helhetlig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing. Innsatsområde: Fra idé til verdiskapning maritim forretningsutvikling. 1. En Helhetlig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing Innsatsområde: Fra idé til verdiskapning maritim forretningsutvikling 1. utgave Dato: 2010-04-12 Forord Den maritime næringen skal innen utløpet av

Detaljer

Distribusjonssystemene for pelagisk fisk i Murmansk og St. Petersburg

Distribusjonssystemene for pelagisk fisk i Murmansk og St. Petersburg RAPPORT 12/2004 Utgitt september 2004 Distribusjonssystemene for pelagisk fisk i Murmansk og St. Petersburg Inger Marethe Egeland, markedsstipendiat i Moskva Stipendiatordningen Ordningen er et samarbeid

Detaljer

[705] Notat. Utenlandsinvesteringer i fiskeriog havbruksnæringen resultater fra en spørreundersøkelse. Per Botolf Maurseth. No.

[705] Notat. Utenlandsinvesteringer i fiskeriog havbruksnæringen resultater fra en spørreundersøkelse. Per Botolf Maurseth. No. [705] Notat Utenlandsinvesteringer i fiskeriog havbruksnæringen resultater fra en spørreundersøkelse Per Botolf Maurseth No. 705 2006 Norwegian Institute of International Affairs Norsk Utenrikspolitisk

Detaljer

Analyse av Norges avtaler og samarbeid med EU på fiskeriområdet

Analyse av Norges avtaler og samarbeid med EU på fiskeriområdet Rapport # 4 Analyse av Norges avtaler og samarbeid med EU på fiskeriområdet Utvalget for utredning av Norges avtaler med EU 2 Om rapporten Utvalget Rapporten for utredning er av Norges skrevet avtaler

Detaljer

2 ÅR 010 S R A P P O R T

2 ÅR 010 S R A P P O R T ÅRSRAPPORT 2010 ÅRSRAPPORT 2010 Innhold 04 HISTORIKK 05 HOVEDTALL OG VIKTIGE HENDELSER 05 STRATEGISKE HENDELSER SISTE 10 ÅR 06 KONSERNLEDEREN HAR ORDET 09 EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE 15 NØKKELTALL OG

Detaljer

Opprinnelsesgarantier for fornybar energi

Opprinnelsesgarantier for fornybar energi Opprinnelsesgarantier for fornybar energi Temakveld 14.12.2011 Marknad&IT Sjef Kenneth Ingvaldsen 42 Bakgrunnen for opprinnelsesgarantier Bakgrunnen for opprinnelsesgarantier EU har en klar målsetning

Detaljer

Sammendrag. Studien er gjennomført av SINTEF Fiskeri og havbruk med Bioforsk Nord og Nofima marked som underleverandører.

Sammendrag. Studien er gjennomført av SINTEF Fiskeri og havbruk med Bioforsk Nord og Nofima marked som underleverandører. 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Sammendrag... 3 1 Innledning... 13 2 Avgrensninger og valg av arter i studien... 14 3 Oversikt over innlandsoppdrett i Norge... 15 4 Overordnet oversikt over bransjen internasjonalt,

Detaljer

SJØMAT 2025. hvordan skape verdens fremste villfisknæring?

SJØMAT 2025. hvordan skape verdens fremste villfisknæring? SJØMAT 2025 mars 2013 Innhold 1 Innledning 4 2 Sammendrag 5 3 Villfisksektorens potensial 9 4 Tilgangen =l de marine ressursene 11 4.1 Status i dag 11 4.1.1 Rent hav 11 4.1.2 Fiskeressursene 11 4.1.3 Miljøser8fisering

Detaljer

M I L J Ø R A P P O R T

M I L J Ø R A P P O R T MILJØRAPPORT 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 3 4 HISTORIKK 6 VIKTIGE HENDELSER I 2013 7 21 HAVET SOM FREMTIDENS MATFAT 25 STYRET 31 INTERESSENTER 32 TIDENES BESTE ÅR 37 VISJONER, FORRETNINGSIDÈ/ STRATEGI, MILJØPOLITIKK

Detaljer

Markedstilpasning blant oppdrettere av marine arter 1)

Markedstilpasning blant oppdrettere av marine arter 1) Markedstilpasning blant oppdrettere av marine arter 1) Geir Grundvåg Ottesen og Kjell Grønhaug Utgangspunktet for denne artikkelen er spørsmålene: Hvordan oppfatter oppdrettere av marine arter markedsmulighetene?

Detaljer

Fakturering etter 01.07.2012

Fakturering etter 01.07.2012 MIRROR ACCOUNTING AS Fakturering etter 01.07.2012 Det du bør vite om det elektroniske handelsformatet (EHF) INTRODUKSJON OM ELEKTRONISK HANDELSFORMAT (EHF) Utveksling av dokumenter elektronisk mellom virksomheter

Detaljer

Snøkrabbe fangst, priser og eksport

Snøkrabbe fangst, priser og eksport Snøkrabbe fangst, priser og eksport Totalt er det landet 3679 tonn rundvekt snøkrabbe hittil i år. Totalen i 2014 var 4290 tonn fra 14 fartøy. Landinger av snøkrabbe i lagets distrikt fordelt på norsk/utenlandsk

Detaljer

Størst i verden RETUR: PB 1166, 9262 TROMSØ

Størst i verden RETUR: PB 1166, 9262 TROMSØ Kunstnerparet i Bodø som har sans for eiendom s. 24 Løssalg kr. 40,- NR. 1, 2003 Fjord Marin i Sandnessjøen: Størst i verden RETUR: PB 1166, 9262 TROMSØ på torskeoppdrett 9 770801 062026 Torskeoppdrett

Detaljer

SNF rapport nr. 21/07. Økt verdiskaping gjennom differensierte markedsstrategier? En studie av SMB er i sjømatnæringen i Hardangerfjorden

SNF rapport nr. 21/07. Økt verdiskaping gjennom differensierte markedsstrategier? En studie av SMB er i sjømatnæringen i Hardangerfjorden SNF rapport nr. 21/07 Økt verdiskaping gjennom differensierte markedsstrategier? En studie av SMB er i sjømatnæringen i Hardangerfjorden Inger Beate Pettersen, James Hosea, Bernt Aarset SNF-prosjekt 6950:

Detaljer

Tettere på markedet Årsrapport 2005

Tettere på markedet Årsrapport 2005 Tettere på markedet Årsrapport 2005 Nøkkeltall Nøkkeltall Russland Danmark Nederland Tyskland Polen Ukraina Kina Japan De største markedene for pelagisk fisk i 2005 Nøkkeltall Russland Japan Ukraina Kina

Detaljer

Bacheloroppgave. Risikostyring i Polar Quality AS. EK208E Bacheloroppgave i Regnskap og økonomistyring. Andreas Ørnes Simen Steira

Bacheloroppgave. Risikostyring i Polar Quality AS. EK208E Bacheloroppgave i Regnskap og økonomistyring. Andreas Ørnes Simen Steira Bacheloroppgave EK208E Bacheloroppgave i Regnskap og økonomistyring Risikostyring i Polar Quality AS Et casestudium om hvilke kritiske risikofaktorer Polar Quality er eksponert for, og hvordan disse blir

Detaljer

PLAN FOR KOORDINERT SATSING PÅ TORSK

PLAN FOR KOORDINERT SATSING PÅ TORSK ISSN: 0809-8050 ISBN 13: 978-82-92775-01-1 ISBN 10: 82-92775-01-3 PLAN FOR KOORDINERT SATSING PÅ TORSK Oppdrett og fangstbasert akvakultur Innovasjon Norge, Norges forskningsråd og næringen. 2001-2010.

Detaljer

Emneside NORGES SILDESALGSLAG. Årsrapport 2014

Emneside NORGES SILDESALGSLAG. Årsrapport 2014 ÅRSRAPPORT 2014 Emneside NORGES SILDESALGSLAG Årsrapport 2014 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 2 INTRODUKSJON REGNSKAP Styreleder har ordet Hilsen fra Fiskeriministeren s. 5-7 Styrets melding Resultatregnskap Balanse

Detaljer