- what it is - why it is important - state of the art

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "- what it is - why it is important - state of the art"

Transkript

1 Stimulus equivalence - what it is - why it is important - state of the art Erik Arntzen HiAk Spredning av resultater i masteroppgaver +2b bachelor studenter t fra HiØ. Studier med normale barn og barn/unge med autisme/utviklingshemning (Trondheim). Presentasjoner: TxABA konferanse i Dallas (mars) EABG konferanse i London (april) NAFO seminar på big mountain (mai) ABA konferanse i San Diego (mai) ABA konferanse i Sydney (august) 5 manuskripter under bearbeidelse/ review.

2 Don t wanna talk about Jesus, just wanna see his face. Brian Jones on Exile of Main Street

3 Praktisk eksempel på symmetri EA, 5.mai 2006 References Arntzen, E. (1999). Establishment of stimulus equivalence-effects of training structure and familiarity of stimuli. Levert som doktorgrad i psykologi, University of Oslo. Arntzen, E. (2004). Probability of Equivalence Formation: Familiar Stimuli and Training Sequence. The Psychological Record, 54, Arntzen, E. (2006). Delayed matching to sample and stimulus equivalence: Probability bilit of Responding in Accord with Equivalence as a Function of Different Delays. The Psychological Record, 56, Arntzen, Galaen, & Halvorsen (submitted) Arntzen, E., & Holth, P. (1997). Probability of stimulus equivalence as a function of training design. The Psychological Record, 47, Arntzen, E., & Holth, P. (2000a). Differential probabilities of equivalence outcome in individual subjects as a function of training structure. The Psychological Record, 50, Arntzen, E., & Holth, P. (2000b). Probability bilit of stimulus equivalence as a function of class size vs. number of classes. The Psychological Record, 50, Arntzen, E., & Vaidya, M. (submitted) Holth, P., & Arntzen, E. (1998a). Stimulus familiarity and the delayed emergence of stimulus equivalence or consistent nonequivalence. The Psychological Record, 48, Holth, P., & Arntzen, E. (1998b). Symmetry versus sequentiality related to prior training, sequential dependency of stimuli, and verbal labeling. The Psychological Record, 48, Holth, P., & Arntzen, E. (2000). Reaction times and the emergence of class consistent responding: A case for precurrent responding? The Psychological l Record, 50, Arntzen, E. (2003). Stimulusekvivalens. Teoretiske betraktninger og noen praktiske implikasjoner. In F. Svartdal & S. Eikeseth (Eds.), Anvendt atferdsanalyse (pp ). Oslo: Gyldendal Akademika. Arntzen, E., & Holth, P. (1995). Stimulusekvivalens - overalt eller ingen steder? Diskriminanten, 22, EA, HiAk

4 My interest in this research area has been fourth-fold: The emergence of new relations not directly trained. Studying variables are influencing the emergence of equivalence relations. Complex repertoires (i.e., concepts, problem solving, language formation) are amenable to behavior analysis. Research on stimulus equivalence and the impact on the arrangement of effective conditional discrimination procedures in behavioral programs. Tre hovedgrunner til at stimulusekvivalens og sammenfallende områder har fått så mye publisitet de siste årene er: 1. Det faktum at såkalte conditional discrimination prosedyrer genererer flere relasjoner enn de som etableres direkte. 2. Det faktum at stimulus ekvivalens er nært knyttet til kompleks menneskelig atferd, og da spesielt verbal atferd. a. ekvivalens er vist hos språkføre personer, men ikke hos ikke-språkføre personer eller hos andre dyrearter. b. dersom barn ikke har mestret en ekvivalenstest, og så blir lært opp til å navngi stimuliene, vil de under en ny test vise ekvivalens. c. ekvivalensprosedyrer har vist seg å være effektive i å behandle språkproblemer hos personer med språkvansker. d. ekvivalens har vært brukt i en atferdsanalytisk forståelse av både symbolsk mening og den generative funksjonen ved grammatikk. 3. Det er av teoretisk betydning for analyseenheten.

5 Ulike termer A - B - C S K2 S K SD : R - SR SE (Setting hendelser) EO/MO (Etablerende eller motivasjonelle operasjoner) EA, HiAK Stimulusekvivalens Stimulusekvivalens dreier seg om at stimuli er gjensidig g utskiftbare. Med det menes at ulike stimuli tilhører samme klasse. Refleksivitet, symmetri og transitivitet inngår i definisjonen av ekvivalens. (definisjoner av dette kommer senere)

6 Eksempel B A Katt Katt C EA, Emergent relations Rabbit Rabbit Kanin Figure 2 Shows the trained relations in the presence of an auditory stimulus. Six relations have emerged out of three trained relations. The solid arrows show the direction of training and the broken arrows show the tested relations

7 Bakgrunn Allerede tidlig på 1970 tallet beskrev Sidman (1971) hvordan leseferdigheter kunne etableres på en mest mulig effektiv måte. Lesing en ferdighet som er under kontroll av visuelle stimuli, ord eller skrift, og en kan klassifisere flere slike relasjoner mellom leseresponser og visuelle stimuli. Høytlesing er en slik kategori. I nærvær av en tekstuell stimulus, fotball, vil barnet si «fotball». Dette kan forekomme med eller uten «forståelse». En kan for eksempel lese ord på et fremmed språk uten å forstå hva det betyr. Hvis atferden skal omtales som «forståelse», forutsettes det også at et skrevet ord foranlediger valget av bildet av det relevante objektet. Helt konkret innebærer dette at barnet må kunne velge bildet av fotballen i nærvær av det skrevne ordet fotball. Et tredje forhold som også er viktig, er at barnet må kunne velge det skrevne ordet fotball når «fotball» blir sagt, altså det vi kaller auditiv reseptiv matching. Fra Sidman (1971) En kan lese høyt uten å forstå betydningen av det en leser, derfor: Høyt lesing en tekstuell stimulus som frambringer en respons. Ordbildet må foranledige valget av bildet av objektet En auditiv stimulus må foranledige valget av ordbildet (auditiv reseptiv matching).

8 Ulike former for matching A. Identitetsmatching ordbilde - ordbilde B. Språkforståelse diktert ord - bilde C. Bildenaming bilde - si navnet høyt D. Språkforståelse - lese diktert ord - ordbilde E. Lesekunnskaper ordbilde -bilde F. Tale - lese ordbilde - si navnet høyt Fra Sidman (1971)

9 Fra Sidman (1971) Forsøkspersonen var en mann med alvorlig psykisk utviklingshemning. Kunne ved oppstart av studien kunne han ikke matche skrevet tekst til bilder, skrevet tekst under kontroll av auditive stimuli. På den annen side kunne han velge korrekt bilde i nærvær av de fleste ord som ble sagt og han kunne også navngi de fleste bilder. Oppstår nye relasjoner Resultatene fra denne studien viste at forsøkspersonen lærte mer om stimuliene enn hva han var lært direkte. Emergent performances like these are critical components of language development. (O Donnell & Saunders, 2003, p. 131)

10 Fra Sidman & Tailby (1982, p. 7-8): Previous studies using English language symbols had required extensive pretests to ensure that subjects could not already do the critical matching and naming. In order to eliminate both the time required for pretests t and the problems created by giving children tasks they are unable to perform and to avoid the methodological dilemma of whether or not to reinforce correct responses during pretests, this experiment used Greek letters and letter names, stimuli that could be presumed unfamiliar to the subjects and therefore not requiring pretests at all. Types of stimuli often used in equivalence research

11 Tradisjonelt et område som har vært overlatt til kognitiv psykologi Cognition i is not a mental event, it is a behavioral event, and there is no reason that a psychology of cognition cannot be a behavioral psychology. (Hayes, Barnes-Holmes og Roche 2001b, s. 145) Equivalence explains one way in which symbols are established as referents to something and words can come to mean something...one of the most fascinating observations is that when we often react to words and other symbols as if they are the things or events they refer to. Even though we do treat word and referent as equal in all respects, we attribute some of the same properties to both. This treatment t tof flinguistic i forms as equivalent tto their referents permits us to listen and read with comprehension, to work out problems in their absence, to instruct others by means of speech or text, to plan a head, to store information for use in the future, and to think abstractly - all of these by means of words that are spoken, written, or thought in the absence of the things and events they refer to. (Sidman, 1994, p. 3) EA, HiAk

12 Complex repertoires seem to be amenable to behavior analysis. What distinguishes i the studies of equivalence relations from most other areas of experimentation is the emergence in the laboratory of startling complex performances that have not been explicitly taught to the subjects. (Sidman, 1994, pp ) Common word dog is occasioned by different stimuli Verbal response dog Growl Bow-wow Doggy smells Figure 1 - the concept of dog. Different examples of a specific stimulus class in which a common verbal response, dog, is occasioned by a number of different stimuli. In spite of the difference in modality, occurrence of various breeds of dogs and sounds and odors emanating from dogs all of these responses could emit the same response dog. Based on Donahoe and Palmer (1994). Concept formation, thus, occurs when people learn to classify different objects as members of a single category (Donahoe & Palmer, 1994).

13 Keller and Schoenfeld (1950) Strictly speaking, one does not have a concept, just as one does not have extinction rather, one demonstrates conceptual behavior, by acting in a certain way. (p. 154) Keller and Schoenfeld (1950) stated that generalization within classes and discrimination between classes... is the essence of concepts (p. 155).

14 Begreper Stimuluskontroll Dersom sosiale eller ikke-sosiale hendelser går forut for operant atferd og påvirker dens forekomst, så kalles disse kontrollerende stimuli. En kontrollerende stimulus (S) endrer sannsynligheten av en operant i den forstand at det er større eller mindre sannsynlighet for at responsen forekommer når den stimulusen er tilstede. t Diskriminativ stimulus (S D ) en kontrollerende stimulus sets the occasion for forsterkning av en operant. S-delta (S Δ ) eller ekstinksjonsstimulus en stimulus som sets the occasion for ikke-forsterkning eller ekstinksjon av en operant.

15 I enkel diskriminasjon har vi dette forholdet: S+ S- Respons Respons Forsterker Forsterker Ingen Enkel vs. Betinget diskriminasjon Termen e stimuluskontroll us t o brukes når operant atferd forandrer seg som en funksjon av presentasjon av enten en diskriminativ stimulus S D (S+) eller S-delta S (S-). Ved enkel diskriminasjon blir en respons forsterket bare i nærvær av en spesifikk stimulus, og en responsklasse som er produsert ved slik differensiell forsterkning i forhold til stimulusegenskaper blir kalt en diskriminativ operant (Catania, 1998). Under betinget diskriminasjon (conditional discrimination) trening, så blir enkle diskriminasjoner brakt under kontroll av tilleggsstimuli eller betingede stimuli

16 Betinget diskriminasjon Conditional discriminations are instances in which the role of one stimulus is conditional upon on other stimuli that are present. Differensiell i forsterkning Differensiell i forsterkning er presentasjon av forsterkere bare etter bestemte type responser med bestemte responsegenskaper, p og evt. bare i nærvær av bestemte stimuli.

17 S D vs. S Et eksempel på positiv forsterkning S D : Respons Forsterker Andre barn i gata Banning Bifall fra de andre barna Et eksempel på ekstinksjon S : Respons Ingen Forsterker Bestemor og bestefar Banning (ikke noe positiv oppmerksomhet) Stimuluskontroll

18 Resultatene ved en slik prosedyre Et eksempel på hvordan stimuluskontroll kan anvendes Et program hvor duer ble lært opp til å skille ut kapsler som var i orden fra de som var ødelagt. Duene klarte denne diskriminasjonen med over 90% nøyaktighet

19 Stimulusklasser To eller flere stimuli som kontrollerer samme responsklasse (e.g., Goldiamond, 1962; Skinner, 1938). Enkelte stimulusklasser er produkter av primær stimulusgeneralisering. To eller flere stimuli vil kunne kontrollere en responsklasse fordi de har enkelte fysiske egenskaper felles. Fortsetter Primær stimulus generalisering kan ikke forklare hvordan klasser av stimuli framkommer hvor det ikke er en fysisk likhet mellom stimuli. Funksjonelle stimulusklasser stimuli som har samme atferdsmessige funksjon kan bli medlemmer av en stimulusklasse selv om de ikke er fysisk like Stimulusekvivalens er synonymt med stimulus substitusjon. Når en stimulus som kontrollerer en atferd kan bli erstattet med en annen stimulus uten å endre sannsynligheten for at den responsen vil forekomme kan man gjøre slutninger om EA, de HiAk stimuliene er de samme for organismen

20 Funksjonell ekvivalens Dersom to stimuli er medlem av en, så vil atferd som forekommer i nærvær av den ene stimulusen også forekomme i nærvær av den andre stimulusen. Vaughan (1988) med sett av lysbilder, hvor hakking hos duer ble forsterket i nærvær av det ene settet, men ikke det andre. Forsterkningskontingensen ble etter hvert skiftet som igjen førte til at ved presentasjon av de første bildene endret duenes atferd i forhold til alle bilden tilhørende hele det settet. Begreper Sample stimulus eller utvalgsstimulus. ti l Det er den stimulusen som presenteres først. Trykk på denne fører til at to eller flere e av de nedenfor presenteres. Comparison stimulus eller sammenligningsstimulus. l s Trykk på den eller de korrekte fører til en eller annen programmert konsekvens.

21 Enkel vs. Betinget diskriminasjon Termen stimuluskontroll brukes når operant atferd forandrer seg som en funksjon av presentasjon av enten en diskriminativ stimulus S D (S+) eller S-delta S (S-). Både enkel og betinget diskriminasjon er involvert i stimulusekvivalens. Ved enkel diskriminasjon blir en respons forsterket bare i nærvær av en spesifikk stimulus, og en responsklasse som er produsert ved slik differensiell i forsterkning i forhold til stimulusegenskaper blir kalt en diskriminativ operant (Catania, 1998). Fortsetter Tid mellom hver presentasjon Tid Utvalgsstimulus Velger denne Sammenligningsstimuli Velger denne Velger denne Ingen forsterkende hendelse Tilgang på forsterkende hendelse

22 Tid mellom hver presentasjon Tid δ Utvalgsstimulus Velger denne Ψ θ Sammenligningsstimuli Velger denne Velger denne Velger denne Tilgang på forsterkende hendelse Ingen tilgang på forsterkende hendelse forts. Simultan diskriminasjon Suksessiv diskriminasjon Under trening betinget diskriminasjon (conditional discrimination), så er det slik at enkle diskriminasjoner kommer under kontroll av tilleggs foranledninger eller såkalte betingede stimuli.

23 forts. In a typical conditional discrimination experiment, a minimum of two sample stimuli are presented successively, while a minimum of two comparison stimuli are presented simultaneously, e.g., the selection of B1 (the word d rabbit ) bbi )in the presence of fa1( (a picture of a rabbit) and the selection of B2 (the word dog ) in the presence of A2 (a picture of a dog). Mainly conditional discrimination procedures have been used in the study of stimulus equivalence. A B D Sier ordet kanin Kanin BC CB Kanin Figur 1. Innenfor settet t med A-stimuli er det presentasjon av auditive stimuli, innenfor settet med B-stimuli er det bilder som blir presentert, innenfor settet med C-stimuli er det ulike ordbilder som blir presentert, og til slutt er det navngivingsresponser. g Denne figuren viser hvorledes ulike relasjoner blir trent. Seks relasjoner har framkommet på bakgrunn av tre relasjoner. Innenfor hvert av settene er det som regel tre ulike stimuli. De fylte pilene indikerer hvilke relasjoner som er trente, mens de stiplete indikerer hvilke som framkommer uten direkte trening. C

24 Matching-to-sampleto In a conditional discrimination procedure the sample stimulus can either (1) remain present after the presentation of comparison stimuli (simultaneous matching), (2) disappear when the comparisons are presented (0 s delay), or (3) be removed n seconds before the comparisons are presented (delayed matching).

25 Different types of matching Kompleks stimuluskontrol For eksempel ved Identity matching

26 Eksempel på betinget t diskriminasjonsprosedyre Det er ikke alltid slik at ekvivalensrelasjoner framkommer selv om det ofte blir hevdet. In humans, however, equivalence relations are easily generated. (Catania, 1992, p. 154)

27 Matematisk modell Selv om ekvivalens er et matematisk begrep så ser det ut til å være slik at ekvivalens relasjonen kan beskrive atferd som kan observeres uansatt kontrollforhold. Begrepene refleksivitet, symmetri og transitivitet er brukt for å kunne avgjøre om en ekvivalens relasjon vil kunne dele opp et sett av stimuli, slik at det ikke blir noen overlapping. Test for equivalence relations A possible test for equivalence after a conditional discrimination training requires at least 2 three-member classes. Equivalence Relations must be: 1. Reflexive: Train a --> a, test b --> b If ara, then brb 2. Symmetric: Train a --> b, test b --> a If arb, then bra 3. Transitive: Train a --> b and b --> c, test a --> c If arb and brc, then arc 4. Combined test: Train a --> b and b --> c. Testcc --> a If arb and brc, then cra Basert på Sidman et al. (1982)

28 Reflexivity Atferdsmessige testene for å vurdere om en betinget relasjon er en ekvivalensrelasjon: Refleksivitet: Hver stimulus må ha en betinget relasjon til seg selv (for eksempel en sample stimulus A må være relatert til en comparison stimulus). Identitetsmatching vil kunne teste ut denne egenskapen EA, HiAk Fortsetter

29 Symmetry Symmetri: En betinget relasjon må være bidireksjonal. Når en sample A har blitt relatert til en comparison B under baselinetrening (AB), må sample B være relatert til comparison A (BA) uten trening EA, HiAk Fortsetter

30 Transitivity Transitivitet: Hvis sample A står i en bestemt relasjon til comparison B og sample B i en bestemt relasjon til comparison C, så vil en kunne si at respondering er karakterisert ved transitivitet dersom sample A står i en bestemt relasjon til comparison C uten trening.

31 Ekvivalens relasjonen må være 1. Reflexiv: ara 2. Symmetrisk: Dersom arb, så bra 3. Transitiv: Dersom arb og brc,, så arc Kombinerte tester for symmetri og transitivitet er: a. Lær arb og arc. R Test brc og crb b. Lær bra og cra. Test brc og crb Tid mellom hver presentasjon Tid Utvalgsstimulus Velger denne Sammenligningsstimuli Velger denne Velger denne Ingen forsterkende hendelse Tilgang på forsterkende hendelse

32 Tid mellom hver presentasjon Tid δ Utvalgsstimulus Velger denne Ψ θ Sammenligningsstimuli Velger denne Velger denne Velger denne Tilgang på forsterkende hendelse Ingen tilgang på forsterkende hendelse Praktisk eksempel #1

33 Praktisk eksempel #2

34 Konsekvenser for tre terms kontingensen "Equivalence classes involve a type of stimulus control that is not encompassed by the three-term contingency. " 152). (Catania, 1992, p.

35 Språk og ekvivalens Language and equivalences may be two aspects of a single behavioral competence (Catania, 1992, p. 155) Oppsett fra Sidman sine eksperimenter

36 McIntire, Cleary og Thompson (1987) McIntire, Cleary og Thompson (1987)

37 Fra Devany et al. (1986) Trained vs. Emergent relations Trained relations may be expressed as C(M-1) and emergent relations could be expressed as C(M-1) 2, where C is number classes and M is number of members. (Arntzen, 1999)

38 Forholdet mellom trente og emergente relasjoner r Antall relasjoner Emergente relasjoner Trente relasjoner Medlemmer N-terms Kontingenser Relasjoner Atferdsprosesser 1-terms R Stimulusfunksjoner 2-terms R S R Forsterkning 3-terms S D R S R Diskriminasjon og betinget forsterkning 4-terms S K S D R S R Betinget diskriminasjon og EA, HiAk stimulusekvivalens

39 From Sidman et al. (1986) Sidman, 1986

40 Test for respondering i henhold til refleksivitet Fire terms kontingens med ulike stimuli

41 Test for respondering i henhold til symmetri Test for respondering i henhold til transitivitet

42 Fem terms kontingens Stimulusekvivalens og verbal atferd Stimulusekvivalens verbal atferd Verbal atferd stimulusekvivalens? stimulusekvivalens

43 Tre forklaringsmodeller på ekvivalens Sidman og grunnleggende fenomen Horne & Lowe og naming Hayes og relational frame theory The view that equivalence relations represent a basic behavioral process (Sidman, 1990; Sidman, 1994; Sidman, 1997) differs from the relational frame theory (e.g., Hayes, 1991) and the naming hypothesis (Horne & Lowe, 1996) that both require a behavioral history for the emergence of stimulus equivalence EA, HiAk Sidman fundamental stimulus funksjon I am left with the suspicion that the formation of equivalence relations, like reinforcement, discrimination, and other stimulus function, may be a product of evolution, and not derivable from more basic behavioral processes. Sidman, 1994, p. 567)

44 Hvor kommer ekvivalens fra? An equivalence relation, therefore, has no existence as a thing; it is not actually established, formed, or created. It does not exist, either in theory or in reality. It is defined by the emergence of new - and predictable ditbl - analytic units of behavior from previously demonstrated units. (Sidman, 1994, pp ) Naming Ved naming hypotesen (Horne & Lowe, 1996) er den grunnleggende enheten av verbal atferd name relasjonen. Name relasjonen easjo e er lært og vil senere e e kunne symbolisere objekter og hendelser ute i verden. Gjennom å lære lytteatferd og senere ekkoisk respondering, dvs. atferd som involverer produsering og høre sine egne ytringer, ti så ålærer barnet ttoveis (bidirectional) relasjoner mellom klasser av objekter og hendelser og hans eller hennes egen snakker-lytter atferd. Resultatet er at barnet erverver naming. Relasjoner som snakker lytter relasjoner kan EA, forklare HiAk for en rekke atferd som oppstår inklusive ekvivalens.

45 Lytteratfer d Echoic

46 Naming Names... names can be said to refer to, represent, stand for, substitute for, specify, and recall classes of arbitrary but conventionally related objects and events. In that sense naming is symbolic behavior. (Horne & Lowe, 1996, p. 215).

47 Heterogen mediering Relational Frame Theory I motsetning t til både Sidmans (1994) og Horne og Lowes (1996) teorier, som fokuserer på hvordan stimulusklasser dannes, er deriverte stimulusrelasjoner sentralt i Relational Frame Theory (RFT). Med deriverte stimulusrelasjoner menes stimulusrelasjoner som framkommer uten å være direkte trent. RFT er et moderne atferdsanalytisk bidrag til forståelse av språk og kognisjon. En grunnleggende antagelse innenfor RFT er at det å relatere stimuli til andre stimuli er lært atferd. Relasjonell respondering er en type generalisert operant som kommer som et resultat av eksponering for multiple eksemplarer, som innebærer stimulussituasjoner som ligner hverandre uten å være helt like, og der konsekvensene av respondering i nærvær av disse stimulussituasjonene er avhengig av nærvær av andre stimuli. RFT presentation EA, HiAk

48 Variables that could influence responding in accord with equivalence Different protocols Different training structures Node Number of relations trained Generalized equivalence classes Familiar stimuli Some stimuli have shown not be possible to include in a stimulus class. Transfer of function/transformation of function Different protocols: Imam (2006)

49 Training structures to test for equivalence Linear-series Many-to-one/ Comparison-as-node One-to-many/ Sample-as-node A B C A C B B A C Solid arrows indicate trained relations, dashed-line arrows indicate tests for responding in accord, symmetry, transitivity and equivalence. I en LS treningsstruktur Typer av trials under trening Sample C+ C- C- Sample C+ C- C- A1 B1 B2 B3 B1 C1 C2 C3 A1 B1 B3 B2 B1 C1 C3 C2 A2 B2 B1 B3 B2 C2 C1 C3 A2 B2 B3 B1 B2 C2 C3 C1 A3 B3 B1 B2 B3 C3 C1 C2 A3 B3 B2 B1 B3 C3 C2 C1

50 I en LS treningsstruktur Typer av testtrials: SYMMETRI Sample C+ C- C- Sample C+ C- C- B1 A1 A2 A3 C1 B1 B2 B3 B1 A1 A3 A2 C1 B1 B3 B2 B2 A2 A1 A3 C2 B2 B1 B3 B2 A2 A3 A1 C2 B2 B3 B1 B3 A3 A1 A2 C3 B3 B1 B2 B3 A3 A2 A1 C3 B3 B2 B1 I en LS treningsstruktur Typer av testtrials Transitivitet Ekvivalens Sample C+ C- C- Sample C+ C- C- A1 C1 C2 C3 C1 A1 A2 A3 A1 C1 C3 C2 C1 A1 A3 A2 A2 C2 C1 C3 C2 A2 A1 A3 A2 C2 C3 C1 C2 A2 A3 A1 A3 C3 C1 C2 C3 A3 A1 A2 A3 C3 C2 C1 C3 A3 A2 A1

51 I en MTO treningsstruktur Typer av trials Sample C+ C- C- Sample C+ C- C- A1 B1 B2 B3 C1 B1 B2 B3 A1 B1 B3 B2 C1 B1 B3 B2 A2 B2 B1 B3 C2 B2 B1 B3 A2 B2 B3 B1 C2 B2 B3 B1 A3 B3 B1 B2 C3 B3 B1 B2 A3 B3 B2 B1 C3 B3 B2 B1 I en MTO treningsstruktur Typer av testtrials: SYMMETRI Sample C+ C- C- Sample C+ C- C- B1 A1 A2 A3 B1 C1 C2 C3 B1 A1 A3 A2 B1 C1 C3 C2 B2 A2 A1 A3 B2 C2 C1 C3 B2 A2 A3 A1 B2 C2 C3 C1 B3 A3 A1 A2 B3 C3 C1 C2 B3 A3 A2 A1 B3 C3 C2 C1

52 I en MTO treningsstruktur Typer av testtrials: EKVIVALENS Sample C+ C- C- Sample C+ C- C- A1 C1 C2 C3 C1 A1 A2 A3 A1 C1 C3 C2 C1 A1 A3 A2 A2 C2 C1 C3 C2 A2 A1 A3 A2 C2 C3 C1 C2 A2 A3 A1 A3 C3 C1 C2 C3 A3 A1 A2 A3 C3 C2 C1 C3 A3 A2 A1 I en OTM treningsstruktur Typer av trials Sample C+ C- C- Sample C+ C- C- A1 B1 B2 B3 A1 C1 C2 C3 A1 B1 B3 B2 A1 C1 C3 C2 A2 B2 B1 B3 A2 C2 C1 C3 A2 B2 B3 B1 A2 C2 C3 C1 A3 B3 B1 B2 A3 C3 C1 C2 A3 B3 B2 B1 A3 C3 C2 C1

53 I en OTM treningsstruktur Typer av testtrials: SYMMETRI Sample C+ C- C- Sample C+ C- C- B1 C1 C2 C3 C1 A1 A2 A3 B1 C1 C3 C2 C1 A1 A3 A2 B2 C2 C1 C3 C2 A2 A1 A3 B2 C2 C3 C1 C2 A2 A3 A1 B3 C3 C1 C2 C3 A3 A1 A2 B3 C3 C2 C1 C3 A3 A2 A1 I en OTM treningsstruktur Typer av testtrials: EQUIVALENCE Sample C+ C- C- Sample C+ C- C- B1 C1 C2 C3 C1 B1 B2 B3 B1 C1 C3 C2 C1 B1 B3 B2 B2 C2 C1 C3 C2 B2 B1 B3 B2 C2 C3 C1 C2 B2 B3 B1 B3 C3 C1 C2 C3 B3 B1 B2 B3 C3 C2 C1 C3 B3 B2 B1

54 Training structures to test for equivalence Linear-series Many-to-one/ Comparison-as-node One-to-many/ Sample-as-node A B C A C B B A C Solid arrows indicate trained relations, dashed-line arrows indicate tests for responding in accord, symmetry, transitivity and equivalence. Various class structures based on nodes 1 A 4 A B C D BCDE FGHJ EF GHJ H 7 A B C D E F G / \ Figure 4. Variations of class structure in a 9-member stimulus class. Members are indicated by the different letters in the spider diagram and the number of nodes are indicated by digits. Adapted from Fields et al (1993b). J

55 No. of classes Membe ers A B C D Kanin Katt Hund Marsvin Hest Høne Rabbit Cat Dog Guinea pig Horse Hen Kaninchen Katze Hund Meerschweinchen Pferd Huhn Konijn Kt Kat Hond E Lapin Chat Chien F Coelho Gato Cão The first study: Training structure Probability of stimulus equivalence as a function of training design The Psychological Record, 1997, 47,

56 The Second study: Familiar stimuli Stimulus us familiarity a and the delayed emergence of stimulus equivalence or consistent nonequivalence The Psychological Record, 1998, 48, The Third study: Expanding Probability of stimulus equivalence e as a function of class size vs. number of classes The Psychological Record, 2000, 50,

57 The fourth study: Training structure Equivalence outcome in single subjects as a function of training i structure The Psychological Record, 2000, 50,

58 The fifth study: Training structure Arntzen, E. (2004). Probability of Equivalence Formation: Familiar Stimuli and Training Sequence The Psychological Record, 54,

59 The sixth study: Delayed matching to sample Arntzen, E. (2006). Delayed matching to sample and stimulus equivalence: Probability of Responding in Accord with Equivalence as a Function of Different Delays. The Psychological Record, 56,

60 The seventh study: Training structure and children, youths and adults Establishing equivalence classes in children, youths and adults with one-to-many and many-to-one training structures Erik Arntzen Akershus University College Submitted for publication A magician pulls rabbits out of hats. An experimental psychologist pulls habits out of rats. The eight study: Rehearsal Rehearsal in delayed matching to sample and stimulus equivalence EikA Erik Arntzen[1] t Akershus University College Submitted for publication [1] Presented as a paper at the ABA convention in Boston Please address requests for printouts t and other correspondence about this presentation to Erik Arntzen, Akershus University College PO Box 423, 2001 Lillestrøm, Norway.

61 The research so far has shown that: 1) Conditional discrimination procedures generate considerably more relations than those relations directly trained (e.g., g, Sidman, Kirk, & Willson-Morris, 1985). 2) Several researchers have suggested a close relationship between stimulus equivalence and verbal relations (e.g., Barnes, McCullagh, & Keenan, 1990; Catania, 1992; Devany, Hayes, & Nelson, 1986) a) Responding in accord with equivalence has been shown in language-able g subjects, but not in language-disabled g subjects (e.g., Barnes, McCullagh, & Keenan, 1990; Devany, Hayes, & Nelson, 1986) EA, HiAk Continues b) Naming of the stimuli used in stimulus-equivalence experiments results in responding in accord with equivalence during a new test (Eikeseth & Smith, 1992; Dugdale & Lowe, 1990). In spite of the results indicating that t naming is neither necessary nor sufficient i to produce responding in accord with equivalence (Sidman & Tailby, 1982), there is ample evidence that naming may facilitate responding in accord with equivalence (Lowe & Horne, 1996; Sidman, 1994). c) Procedures used to produce responding in accord with equivalence are effective in treating language problems (Barnes, McCullagh, & Keenan, 1990).

62 d) Equivalence relations have been used in explaining the meaning of symbols, categorization, and the generative process of grammar (e.g., Lane, Clow, & Critchfield, 1998; Sidman, 1994). e) Results from experiments with nonhumans are controversial: researcher have proposed that there has not yet been presented any trustworthy evidence that nonverbal animals can pass tests of stimulus equivalence (e.g., Horne & Lowe, 1996), while other researchers argues that the same data are indicative of the emergence of equivalence classes in nonhumans (e.g., Fields, 1996). f) Equivalence have shown to be influenced by the familiarity it of stimuli (e.g., Arntzen & Holth, 2000; Holth & Arntzen, 1998; Mandell & Sheen, 1994) 3) Stimulus equivalence could be of theoretical importance for determining the behavioral unit of analysis, i.e., expanding from three-term contingencies to four- and five-term contingencies (Sidman, 1986). 4) Many-to-one is superior to one-to-many in producing positive equivalence outcome (Barnes 1992 as cited in Barnes, 1994; Saunders, Saunders, Williams, & Spradlin, 1993; Saunders, Wachter, & Spradlin, 1988; Spradlin & Saunders, 1986) in to contrast to studies of Arntzen & Holth (1997, 2000)

Stimulus equivalence - what it is - why it is important - state of the art. Spredning av resultater i 2007. Erik Arntzen, 2003 1.

Stimulus equivalence - what it is - why it is important - state of the art. Spredning av resultater i 2007. Erik Arntzen, 2003 1. Stimulus equivalence - what it is - why it is important - state of the art Erik Arntzen HiAk Spredning av resultater i 2007. 5 masteroppgaver + 2 bachelor studenter fra HiØ. Studier med normale barn og

Detaljer

Om stimulusekvivalens

Om stimulusekvivalens Om stimulusekvivalens Erik Arntzen HiAk References Arntzen, E. (1999). Establishment of stimulus equivalence-effects of training structure and familiarity of stimuli. Levert som doktorgrad i psykologi,

Detaljer

On stimulus equivalence

On stimulus equivalence On stimulus equivalence Erik Arntzen AUC Fall semester 2009 My interest in this research area has been fourth-fold: The emergence of new relations not directly trained. Studying variables are influencing

Detaljer

Relational Frame Theory

Relational Frame Theory Relational Frame Theory EikA Erik Arntzen HiAk H-09 1 Tre forklaringsmodeller på ekvivalens Sidman og grunnleggende fenomen Horne & Lowe og naming Hayes og relational frame theory The view that equivalence

Detaljer

En Oversikt over Hovedpoenger i Relational Frame Theory. Erik Arntzen. HiOA H-2012 MAJOR FEATURES

En Oversikt over Hovedpoenger i Relational Frame Theory. Erik Arntzen. HiOA H-2012 MAJOR FEATURES En Oversikt over Hovedpoenger i Relational Frame Theory Erik Arntzen HiOA H-2012 1 MAJOR FEATURES Relational Frame Theory is a behavior analytic approach to human language and cognition. RFT treats relational

Detaljer

Stimuluskontroll. Forelesning basert på interteaching om stimuluskontroll MALKA212 V-07. Disposisjon. Stimuluskontroll.

Stimuluskontroll. Forelesning basert på interteaching om stimuluskontroll MALKA212 V-07. Disposisjon. Stimuluskontroll. Forelesning basert på interteaching om stimuluskontroll MALKA212 V-07 Erik Arntzen HiAk Disposisjon Hva er stimuluskontroll S D vs. S Attention Diskriminasjonsindeks Generaliseringsgradienter Peak shift

Detaljer

Om bruken av begrepet naming i atferdsanalyse

Om bruken av begrepet naming i atferdsanalyse Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse 2014, 41, 213-220 Nummer 2 (VINTER 2014) 213 Om bruken av begrepet naming i atferdsanalyse Høgskolen i Oslo og Akershus Begrepet naming har ulik betydning innen ulike

Detaljer

Skal man fortsatt opprettholde skillet mellom positiv og negativ forsterkning

Skal man fortsatt opprettholde skillet mellom positiv og negativ forsterkning Skal man fortsatt opprettholde skillet mellom positiv og negativ forsterkning En diskusjon startet av Jack Michael i 1975, men hva har skjedd etter det? Michael, J. (1975) Positiv an negativ reinforcement:

Detaljer

Molare forsterkningsbetingelser

Molare forsterkningsbetingelser Molare forsterkningsbetingelser Hva er mekanismen(e) bak forsterkning? Hvor langt opp eller ned skal man skru mikroskopet for å se godt nok? Kjetil Viken 1 2 ARBEIDSDAG sitte ved pc formelle samtaler møter

Detaljer

Forelesning basert på interteaching om grunnleggende forsterkningsskjemaer MALKA212

Forelesning basert på interteaching om grunnleggende forsterkningsskjemaer MALKA212 Forelesning basert på interteaching om grunnleggende forsterkningsskjemaer MALKA212 V-2011 Erik Arntzen HiAk 1 1 Forsterkningsskjema Et forsterkningsskjema er et arrangement som spesifiserer hvilke responser

Detaljer

Forelesning basert på interteaching om grunnleggende forsterkningsskjemaer MALKA212

Forelesning basert på interteaching om grunnleggende forsterkningsskjemaer MALKA212 Forelesning basert på interteaching om grunnleggende forsterkningsskjemaer MALKA212 V-2011 Erik Arntzen HiAk 1 1 Forsterkningsskjema Et forsterkningsskjema er et arrangement som spesifiserer hvilke responser

Detaljer

Undervisning basert på interteaching MALKA211_Del 2

Undervisning basert på interteaching MALKA211_Del 2 Undervisning basert på interteaching MALKA211_Del 2 Erik Arntzen Hiak Fra Interteaching Baldwin og Baldwin (2001) Kap. 1 Medisinsk modell vs. atferdsmessig modell Kap. 2: Diskuter ulike typer ubetingede

Detaljer

Forelesning basert på interteaching om Stimuluskontroll MALKA 212 V-2015

Forelesning basert på interteaching om Stimuluskontroll MALKA 212 V-2015 Forelesning basert på interteaching om Stimuluskontroll MALKA 212 V-2015 Erik Arntzen HiOA 20/3/15 EA 1 Disposisjon Hva er stimuluskontroll S D vs. S Attending! Reynolds (1961) Diskriminasjonsindeks utregninger

Detaljer

Sammensatte Forsterkningsskjemaer

Sammensatte Forsterkningsskjemaer Sammensatte Forsterkningsskjemaer Erik Arntzen HiOA V-2015 1 Sammensatte forsterkningsskjemaer Disse kan arrangeres: Suksessivt eller simultant Med eller uten diskriminative stimuli Som forsterkningskontingens

Detaljer

Lars Rune Halvorsen. Høstsemester 15. september 2010. Mastergrad i Læring i Komplekse Systemer. Høgskolen i Akershus

Lars Rune Halvorsen. Høstsemester 15. september 2010. Mastergrad i Læring i Komplekse Systemer. Høgskolen i Akershus Begrepsdannelse: Om betydningen av overtrening i etableringen av stimulusekvivalensklasser Concept formation: On role of overtraining in the formation of stimulus equivalence classes Lars Rune Halvorsen

Detaljer

Masteroppgave høstsemester 2010. Master i læring i komplekse systemer. Observasjonsresponser og betinget diskriminasjon.

Masteroppgave høstsemester 2010. Master i læring i komplekse systemer. Observasjonsresponser og betinget diskriminasjon. Masteroppgave høstsemester 2010 Master i læring i komplekse systemer Observasjonsresponser og betinget diskriminasjon Artikkel 1: Kompleks menneskelig atferd: begrepsdannelse og oppmerksomhet Artikkel

Detaljer

Disposisjon. Forelesning basert på interteaching om stimuluskontroll MALKA212 V Erik Arntzen HiAk

Disposisjon. Forelesning basert på interteaching om stimuluskontroll MALKA212 V Erik Arntzen HiAk Forelesning basert på interteaching om stimuluskontroll MALKA212 V-2011 Erik Arntzen HiAk 25.03.2011 EA 1 1 Disposisjon Hva er stimuluskontroll S D vs. S Attending à Reynolds (1961) Diskriminasjonsindeks

Detaljer

EN Skriving for kommunikasjon og tenkning

EN Skriving for kommunikasjon og tenkning EN-435 1 Skriving for kommunikasjon og tenkning Oppgaver Oppgavetype Vurdering 1 EN-435 16/12-15 Introduction Flervalg Automatisk poengsum 2 EN-435 16/12-15 Task 1 Skriveoppgave Manuell poengsum 3 EN-435

Detaljer

buildingsmart Norge seminar Gardermoen 2. september 2010 IFD sett i sammenheng med BIM og varedata

buildingsmart Norge seminar Gardermoen 2. september 2010 IFD sett i sammenheng med BIM og varedata buildingsmart Norge seminar Gardermoen 2. september 2010 IFD sett i sammenheng med BIM og varedata IFD International Framework for Dictionaries Hvordan bygges en BIM? Hva kan hentes ut av BIM? Hvordan

Detaljer

Om atferdstaksonomi. Catania (2007) MALKA211 V-09. Erik Arntzen HiAk

Om atferdstaksonomi. Catania (2007) MALKA211 V-09. Erik Arntzen HiAk Om atferdstaksonomi Forelesning basert på interteaching sekvenser fra Catania (2007) MALKA211 V-09 Erik Arntzen HiAk 04.03.2009 EA 1 Temaer som var ønsket fra Catania kap. 2: Køhlers eksperiment Fixed

Detaljer

Etablering av imitasjon ved å forsterke promptede responser. Espen Kåsa (Lørenskog kommune) og Kim Liland (STI) NAFO 14.mai kl. 16:00 16:45.

Etablering av imitasjon ved å forsterke promptede responser. Espen Kåsa (Lørenskog kommune) og Kim Liland (STI) NAFO 14.mai kl. 16:00 16:45. Etablering av imitasjon ved å forsterke promptede responser Espen Kåsa (Lørenskog kommune) og Kim Liland (STI) NAFO 14.mai kl. 16:00 16:45 Deltaker Gutt 4år Født april 2005 Autisme arbeidsdiagnose Oppstart

Detaljer

Stimuluskontroll. Stimuluskontroll. Forelesning basert på p interteaching om stimuluskontroll og forsterkningsskjemaer AA 212.

Stimuluskontroll. Stimuluskontroll. Forelesning basert på p interteaching om stimuluskontroll og forsterkningsskjemaer AA 212. Forelesning basert på p interteaching om stimuluskontroll og forsterkningsskjemaer AA 212 Erik Arntzen HiAk Stimuluskontroll Stimuluskontroll innebærer en differensiell form eller frekvens av en atferdstype

Detaljer

20.01.2012. Brukerkrav og use case diagrammer og -tekst 19. januar 2012. Agenda. Brukerkrav og use case. Diagrammer Tekst.

20.01.2012. Brukerkrav og use case diagrammer og -tekst 19. januar 2012. Agenda. Brukerkrav og use case. Diagrammer Tekst. Brukerkrav og use case diagrammer og -tekst 19. januar 2012 Agenda Brukerkrav og use case Diagrammer Tekst Praktisk eksempel 1 OOAD i livsløpsperspektiv Krav Design Konstruksjon Her er vi i nå Testing

Detaljer

Passasjerer med psykiske lidelser Hvem kan fly? Grunnprinsipper ved behandling av flyfobi

Passasjerer med psykiske lidelser Hvem kan fly? Grunnprinsipper ved behandling av flyfobi Passasjerer med psykiske lidelser Hvem kan fly? Grunnprinsipper ved behandling av flyfobi Øivind Ekeberg 5.september 2008 Akuttmedisinsk avdeling, Ullevål universitetssykehus Avdeling for atferdsfag, Universitetet

Detaljer

Etablering av ekspressivt og reseptivt språk hos barn med autisme og utviklingshemming

Etablering av ekspressivt og reseptivt språk hos barn med autisme og utviklingshemming Etablering av ekspressivt og reseptivt språk hos barn med autisme og utviklingshemming Astri Valmo Kim Liland Senter for Tidlig Intervensjon (STI) Etablering av ekspressivt og reseptivt språk hos barn

Detaljer

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD 1 Bakgrunnen for dette initiativet fra SEF, er ønsket om å gjøre arbeid i høyden tryggere / sikrere. Både for stillasmontører og brukere av stillaser. 2 Reviderte

Detaljer

Forelesning basert på interteaching om Stimuluskontroll MALKA 212 V-2015

Forelesning basert på interteaching om Stimuluskontroll MALKA 212 V-2015 Forelesning basert på interteaching om Stimuluskontroll MALKA 212 V-2015 Erik Arntzen HiOA Disposisjon Hva er stimuluskontroll S D vs. S Attending! Reynolds (1961) Diskriminasjonsindeks utregninger Generaliseringsgradienter

Detaljer

1 User guide for the uioletter package

1 User guide for the uioletter package 1 User guide for the uioletter package The uioletter is used almost like the standard LATEX document classes. The main differences are: The letter is placed in a \begin{letter}... \end{letter} environment;

Detaljer

Nærhetsetikk. Hva er nærhetsetikk? Hva er nærhetsetikk ikke? Hva slags nærhet snakker vi om? -Har nærhet etisk. Problemer med nærhetsetikk

Nærhetsetikk. Hva er nærhetsetikk? Hva er nærhetsetikk ikke? Hva slags nærhet snakker vi om? -Har nærhet etisk. Problemer med nærhetsetikk Nærhetsetikk Hva er nærhetsetikk? Hva er nærhetsetikk ikke? Hva slags nærhet snakker vi om? -Har nærhet etisk relevans? Problemer med nærhetsetikk Profesjonsetikk som nærhetsetikk? Hva er nærhetsetikk?

Detaljer

Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye)

Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) INF234 Er du? Er du? - Annet Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) Hvor mye praktisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) Hvor

Detaljer

Examination paper for (BI 2015) (Molekylærbiologi, laboratoriekurs)

Examination paper for (BI 2015) (Molekylærbiologi, laboratoriekurs) Department of (Biology) Examination paper for (BI 2015) (Molekylærbiologi, laboratoriekurs) Academic contact during examination: Thorsten Hamann Phone: 91825937 Examination date: 19.12.2016 Examination

Detaljer

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal.

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. KROPPEN LEDER STRØM Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. Hva forteller dette signalet? Gå flere sammen. Ta hverandre i hendene, og la de to ytterste personene

Detaljer

Kritisk lesning og skriving To sider av samme sak? Geir Jacobsen. Institutt for samfunnsmedisin. Kritisk lesning. Med en glidende overgang vil denne

Kritisk lesning og skriving To sider av samme sak? Geir Jacobsen. Institutt for samfunnsmedisin. Kritisk lesning. Med en glidende overgang vil denne og skriving To sider av samme sak? Geir Jacobsen Institutt for samfunnsmedisin Med en glidende overgang vil denne presentasjonen først handle om av fagartikler I engelsk litteratur brukes også begrepene

Detaljer

Vekeplan 4. Trinn. Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD. Norsk Matte Symjing Ute Norsk Matte M&H Norsk

Vekeplan 4. Trinn. Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD. Norsk Matte Symjing Ute Norsk Matte M&H Norsk Vekeplan 4. Trinn Veke 39 40 Namn: Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD Norsk Engelsk M& Mitt val Engelsk Matte Norsk Matte felles Engelsk M& Mitt val Engelsk Norsk M& Matte

Detaljer

TDT4117 Information Retrieval - Autumn 2014

TDT4117 Information Retrieval - Autumn 2014 TDT4117 Information Retrieval - Autumn 2014 Assignment 1 Task 1 : Basic Definitions Explain the main differences between: Information Retrieval vs Data Retrieval En samling av data er en godt strukturert

Detaljer

Assessing second language skills - a challenge for teachers Case studies from three Norwegian primary schools

Assessing second language skills - a challenge for teachers Case studies from three Norwegian primary schools Assessing second language skills - a challenge for teachers Case studies from three Norwegian primary schools The Visions Conference 2011 UiO 18 20 May 2011 Kirsten Palm Oslo University College Else Ryen

Detaljer

Presenting a short overview of research and teaching

Presenting a short overview of research and teaching Presenting a short overview of research and teaching Portuguese in Norway at university level Diana Santos d.s.m.santos@ilos.uio.no Romanskfagråd møte, Oslo, 31 October 2014 Research Research under Linguateca

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON30/40 Matematikk : Matematisk analyse og lineær algebra Exam: ECON30/40 Mathematics : Calculus and Linear Algebra Eksamensdag: Tirsdag 0. desember

Detaljer

Quiz om positiv forsterkning - basert på Catania (2000)

Quiz om positiv forsterkning - basert på Catania (2000) Quiz om positiv forsterkning - basert på Catania (2000) Erik Arntzen HiAk 1 Korrekt eller ikke-korrekt om positiv forsterkning 1. Det å dra i et tau produserer mat, og så øker spaktrykk i frekvens. 2.

Detaljer

Independent Inspection

Independent Inspection Independent Inspection Odd Ivar Johnsen Vidar Nystad Independent Inspection Mål: Felles forståelse og utøvelse av "Independent Inspection" i forbindelse med "Critical Maintenance Task". Independent Inspection

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Exam: ECON320/420 Mathematics 2: Calculus and Linear Algebra Eksamen i: ECON320/420 Matematikk 2: Matematisk analyse og lineær algebra Date of exam: Friday, May

Detaljer

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees»

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» // Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» Klart Svar is a nationwide multiple telecom store, known as a supplier of mobile phones and wireless office solutions. The challenge was to make use

Detaljer

Eksamensoppgave i PSY3100 Forskningsmetode - Kvantitativ

Eksamensoppgave i PSY3100 Forskningsmetode - Kvantitativ Psykologisk institutt Eksamensoppgave i PSY3100 Forskningsmetode - Kvantitativ Faglig kontakt under eksamen: Mehmet Mehmetoglu Tlf.: 91838665 Eksamensdato: 7. desember 2015 Eksamenstid (fra-til): 9.00-13.00

Detaljer

Anvendelse av Matching-to-Sample

Anvendelse av Matching-to-Sample Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse 2011, 38, 1-26 Anvendelse av Matching-to-Sample Nummer 1 (VÅR 2011) 1 Prosedyrer i Etableringen av Akedemiske Ferdigheter Erik Arntzen 1, Torunn Lian 1 og Lill-Beathe

Detaljer

Feiltre, hendelsestre og RIF-modell

Feiltre, hendelsestre og RIF-modell Initiating Event BB4 Initiating Event Type 3 End Control Type Type 2 End Control 2 B5/C2 Feiltre, hendelsestre og RIFmodell Rolf Bye, Studio Apertura Initiating Event structure C & C3 Omission structure

Detaljer

Topografibasert og. seleksjonsbasert verbal atferd. en systematisk replikasjon og sammenligning. Ulf Berge Rehabiliteringstjenesten i Rogaland

Topografibasert og. seleksjonsbasert verbal atferd. en systematisk replikasjon og sammenligning. Ulf Berge Rehabiliteringstjenesten i Rogaland Topografibasert og seleksjonsbasert verbal atferd en systematisk replikasjon og sammenligning Ulf Berge Rehabiliteringstjenesten i Rogaland Michael (1985) skiller mellom topografibasert og stimulus seleksjonsbasert

Detaljer

Presenting a short overview of research and teaching

Presenting a short overview of research and teaching Presenting a short overview of research and teaching Portuguese in Norway at university level Diana Santos d.s.m.santos@ilos.uio.no Romanskfagråd møte, Oslo, 31 October 2014 Research Research under Linguateca

Detaljer

Kartleggingsskjema / Survey

Kartleggingsskjema / Survey Kartleggingsskjema / Survey 1. Informasjon om opphold i Norge / Information on resident permit in Norway Hvilken oppholdstillatelse har du i Norge? / What residence permit do you have in Norway? YES No

Detaljer

GYRO MED SYKKELHJUL. Forsøk å tippe og vri på hjulet. Hva kjenner du? Hvorfor oppfører hjulet seg slik, og hva er egentlig en gyro?

GYRO MED SYKKELHJUL. Forsøk å tippe og vri på hjulet. Hva kjenner du? Hvorfor oppfører hjulet seg slik, og hva er egentlig en gyro? GYRO MED SYKKELHJUL Hold i håndtaket på hjulet. Sett fart på hjulet og hold det opp. Det er lettest om du sjølv holder i håndtakene og får en venn til å snurre hjulet rundt. Forsøk å tippe og vri på hjulet.

Detaljer

Eksamensoppgave i GEOG1004 Geografi i praksis Tall, kart og bilder

Eksamensoppgave i GEOG1004 Geografi i praksis Tall, kart og bilder Geografisk institutt Eksamensoppgave i GEOG1004 Geografi i praksis Tall, kart og bilder Faglig kontakt under eksamen: Wenche Larsen Tlf.: 467 90 607 Eksamensdato: 23.05.2014 Eksamenstid: 3 Studiepoeng:

Detaljer

Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler

Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler UNIVERSITETET I OSLO INF1300 Introduksjon til databaser Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler Institutt for informatikk Dumitru Roman 1 Eksempel (1) 1. The system shall give an overview

Detaljer

Eksamensoppgave i SOS1000 Innføring i sosiologi Examination paper for SOS1000 Introduction to Sociology

Eksamensoppgave i SOS1000 Innføring i sosiologi Examination paper for SOS1000 Introduction to Sociology Institutt for sosiologi og statsvitenskap Department of sociology and political science Eksamensoppgave i SOS1000 Innføring i sosiologi Examination paper for SOS1000 Introduction to Sociology Faglig kontakt

Detaljer

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016 1 PETROLEUMSPRISRÅDET Deres ref Vår ref Dato OED 16/716 22.06.2016 To the Licensees (Unofficial translation) NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER

Detaljer

Nærings-PhD i Aker Solutions

Nærings-PhD i Aker Solutions part of Aker Motivasjon og erfaringer Kristin M. Berntsen/Soffi Westin/Maung K. Sein 09.12.2011 2011 Aker Solutions Motivasjon for Aker Solutions Forutsetning Vilje fra bedrift og se nytteverdien av forskning.

Detaljer

Om atferdstaksonomi Forelesning basert på interteaching sekvenser fra Catania (2007) MALKA211 V-09

Om atferdstaksonomi Forelesning basert på interteaching sekvenser fra Catania (2007) MALKA211 V-09 Om atferdstaksonomi Forelesning basert på interteaching sekvenser fra Catania (2007) MALKA211 V-09 Erik Arntzen HiAk 04.03.2009 EA 1 Temaer som var ønsket fra Catania kap. 2: Køhlers eksperiment Fixed

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON320/420 Matematikk 2: Matematisk analyse og lineær algebra Exam: ECON320/420 Mathematics 2: Calculus and Linear Algebra Eksamensdag: Tirsdag 7. juni

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT 1 UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT BOKMÅL Utsatt eksamen i: ECON2915 Vekst og næringsstruktur Eksamensdag: 07.12.2012 Tid for eksamen: kl. 09:00-12:00 Oppgavesettet er på 5 sider Tillatte hjelpemidler:

Detaljer

Eksamen PSY1010 PSYC1100 Forskningsmetode I vår 2013

Eksamen PSY1010 PSYC1100 Forskningsmetode I vår 2013 Eksamen PSY1010 PSYC1100 Forskningsmetode I vår 2013 Bokmål Skriftlig skoleeksamen, 16. mai. (3 timer) Ingen hjelpemidler tillatt. Besvar tre 3 av følgende fire 4 oppgaver. Oppgave 1. Tenk deg at du skal

Detaljer

Inføring i RFT. Relasjonell rammeteori. Gjensidig utledning. Kombinerende utledning

Inføring i RFT. Relasjonell rammeteori. Gjensidig utledning. Kombinerende utledning Inføring i RFT Relasjonell rammeteori Relational Frame Theory Storefjell 25.04.08 Mye av det vi sier og reagerer på som lyttere er direkte lært Men hos verbale personer er enda mer utledet, slik utledning

Detaljer

BIBSYS Brukermøte 2011 Live Rasmussen og Andreas Christensen. Alt på et brett? -om pensum på ipad og lesebrett

BIBSYS Brukermøte 2011 Live Rasmussen og Andreas Christensen. Alt på et brett? -om pensum på ipad og lesebrett BIBSYS Brukermøte 2011 Live Rasmussen og Andreas Christensen Alt på et brett? -om pensum på ipad og lesebrett Prosjektet epensum på lesebrett Vi ønsker å: Studere bruk av digitalt pensum i studiesituasjonen.

Detaljer

Tuberkulosescreening fra et brukerperspektiv. Frokostmøte LHLI,

Tuberkulosescreening fra et brukerperspektiv. Frokostmøte LHLI, Tuberkulosescreening fra et brukerperspektiv. Frokostmøte LHLI, 06.06.2016 Samarbeid med Kaalmo Oppsøkende informasjonsarbeid Seminarer og diskusjonsgrupper 13.06.2016 2 Betydningen av god informasjon

Detaljer

FASMED. Tirsdag 21.april 2015

FASMED. Tirsdag 21.april 2015 FASMED Tirsdag 21.april 2015 SCHEDULE TUESDAY APRIL 21 2015 0830-0915 Redesign of microorganism lesson for use at Strindheim (cont.) 0915-1000 Ideas for redesign of lessons round 2. 1000-1015 Break 1015-1045

Detaljer

Eksamensoppgave i PSY Forskningsdesign

Eksamensoppgave i PSY Forskningsdesign Psykologisk institutt Eksamensoppgave i PSY2022 - Forskningsdesign Faglig kontakt under eksamen: Odin Hjemdal Tlf.: 73 59 19 60 Eksamensdato: 2. juni 2016 Eksamenstid (fra-til): 09:00 13:00 Hjelpemiddelkode/Tillatte

Detaljer

Tips for bruk av BVAS og VDI i oppfølging av pasienter med vaskulitt. Wenche Koldingsnes

Tips for bruk av BVAS og VDI i oppfølging av pasienter med vaskulitt. Wenche Koldingsnes Tips for bruk av BVAS og VDI i oppfølging av pasienter med vaskulitt Wenche Koldingsnes Skåring av sykdomsaktivitet og skade I oppfølging av pasienter med vaskulitt er vurdering og konklusjon vedr. sykdomsaktivitet

Detaljer

Kritisk lesning og skriving To sider av samme sak?

Kritisk lesning og skriving To sider av samme sak? og skriving To sider av samme sak? Geir Jacobsen Institutt for samfunnsmedisin Med en glidende overgang vil denne presentasjonen først handle om Kritisk lesning av fagartikler I engelsk litteratur brukes

Detaljer

Økologisk og kulturell dannelse i økonomiutdanningen

Økologisk og kulturell dannelse i økonomiutdanningen Økologisk og kulturell dannelse i økonomiutdanningen Dannelse på norsk fra ord til handling Professor Ove Jakobsen HHB/UiN Frihet med ansvar Om høyere utdanning og forskning i Norge NOU 2000:14 Det er

Detaljer

FIRST LEGO League. Härnösand 2012

FIRST LEGO League. Härnösand 2012 FIRST LEGO League Härnösand 2012 Presentasjon av laget IES Dragons Vi kommer fra Härnosänd Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 4 jenter og 4 gutter. Vi representerer IES i Sundsvall

Detaljer

EXAM TTM4128 SERVICE AND RESOURCE MANAGEMENT EKSAM I TTM4128 TJENESTE- OG RESSURSADMINISTRASJON

EXAM TTM4128 SERVICE AND RESOURCE MANAGEMENT EKSAM I TTM4128 TJENESTE- OG RESSURSADMINISTRASJON Side 1 av 5 NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for telematikk EXAM TTM4128 SERVICE AND RESOURCE MANAGEMENT EKSAM I TTM4128 TJENESTE- OG RESSURSADMINISTRASJON Contact person /

Detaljer

UNIVERSITY OF OSLO. Faculty of Mathematics and Natural Sciences

UNIVERSITY OF OSLO. Faculty of Mathematics and Natural Sciences Page 1 UNIVERSITY OF OSLO Faculty of Mathematics and Natural Sciences Exam in BIO4210/9210 Classification and Phylogeny Day of exam: 13. December 2011 Exam hours: 9.00-12.00 (3 hours) This examination

Detaljer

Fakultet for informasjonsteknologi, Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap AVSLUTTENDE EKSAMEN I. TDT42378 Programvaresikkerhet

Fakultet for informasjonsteknologi, Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap AVSLUTTENDE EKSAMEN I. TDT42378 Programvaresikkerhet Side 1 av 5 NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet BOKMÅL Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap AVSLUTTENDE EKSAMEN

Detaljer

Good Behavior Board Game

Good Behavior Board Game Good Behavior Board Game Dag Gladmann Sørheim (Karlsrud skole). Børge Strømgren (Høgskolen i Oslo og Akershus). Tiltaket er basert på det mer kjente Good Behavior Game Team Skinner Team Watson Team Catania

Detaljer

04.11.2014. Ph.d-utdanningen. Harmonisering av krav i Norden

04.11.2014. Ph.d-utdanningen. Harmonisering av krav i Norden Ph.d-utdanningen Harmonisering av krav i Norden 2 1 Nasjonalt forskningsdekanmøte i Tromsø, oktober 2014 Nordic Medical Research Councils (NOS-M), november 2014 Prodekanmøte våren 2015 Dekanmøte våren

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON20/420 Matematikk 2: Matematisk analyse og lineær algebra Exam: ECON20/420 Mathematics 2: Calculus and Linear Algebra Eksamensdag: Fredag 2. mai

Detaljer

Nøtteknekkeren fem år etter

Nøtteknekkeren fem år etter part of Aker Geir Arne Drangeid Konserndirektør kommunikasjon 13. april 2011 2011 Aker Solutions Film skal legges inn her Slide 2 Formidlingskraft Aker er en viktig hjørnestensbedrift i det norske samfunnet

Detaljer

Climate change and adaptation: Linking. stakeholder engagement- a case study from

Climate change and adaptation: Linking. stakeholder engagement- a case study from Climate change and adaptation: Linking science and policy through active stakeholder engagement- a case study from two provinces in India 29 September, 2011 Seminar, Involvering ved miljøprosjekter Udaya

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON1220 Velferd og økonomisk politikk Exam: ECON1220 Welfare and politics Eksamensdag: 29.11.2010 Sensur kunngjøres: 21.12.2010 Date of exam: 29.11.2010

Detaljer

Vurderingsveiledning SPR3008 Internasjonal engelsk Eleven gir stort sett greie og relevante svar på oppgavene i samsvar med oppgaveordlyden.

Vurderingsveiledning SPR3008 Internasjonal engelsk Eleven gir stort sett greie og relevante svar på oppgavene i samsvar med oppgaveordlyden. Answering Exam Tasks Currently the exam for this course has two tasks. Task 1 is referred to as the short task and task 2 is referred to as the long task. There are sometimes two parts to Task 1, a and

Detaljer

Morten Walløe Tvedt, Senior Research Fellow, Lawyer. Seminar 6.juni 2008

Morten Walløe Tvedt, Senior Research Fellow, Lawyer. Seminar 6.juni 2008 Morten Walløe Tvedt, Senior Research Fellow, Lawyer Seminar 6.juni 2008 My Background: Marine and Fish Genetic Resource: Access to and Property Rights of Aquaculture Genetic Resources Norwegian Perspectives

Detaljer

Om atferdstaksonomi Forelesning basert på interteaching sekvenser fra Catania (2007) MALKA211 V-2010

Om atferdstaksonomi Forelesning basert på interteaching sekvenser fra Catania (2007) MALKA211 V-2010 Om atferdstaksonomi Forelesning basert på interteaching sekvenser fra Catania (2007) MALKA211 V-2010 Erik Arntzen HiAk 24.02.2010 EA 1 Temaer som var ønsket fra Catania kap. 2: Køhlers eksperiment Fixed

Detaljer

DRO - en forsterkningsprosedyre? Problemer med å forstå DRO som en forsterkningsprosedyre har blitt behørig omtalt i litteraturen (bl.a. Catania,1996,

DRO - en forsterkningsprosedyre? Problemer med å forstå DRO som en forsterkningsprosedyre har blitt behørig omtalt i litteraturen (bl.a. Catania,1996, Differensiell forsterkning av annen atferd - DRO Gjennomgang av begrepet Differensiell forsterkning av annen atferd DRO Differensiell forsterkning av annen atferd Forsterker leveres avhengig av definert

Detaljer

APA Publication Manual. Erik Arntzen HiAk erik.arntzen@equivalence.net www.equivalence.net

APA Publication Manual. Erik Arntzen HiAk erik.arntzen@equivalence.net www.equivalence.net APA Publication Manual Erik Arntzen HiAk erik.arntzen@equivalence.net www.equivalence.net Innhold i forelesningen Introduksjon til APA style Kort historikk Selve manualen Formatet på en APA style paper

Detaljer

0:7 0:2 0:1 0:3 0:5 0:2 0:1 0:4 0:5 P = 0:56 0:28 0:16 0:38 0:39 0:23

0:7 0:2 0:1 0:3 0:5 0:2 0:1 0:4 0:5 P = 0:56 0:28 0:16 0:38 0:39 0:23 UTKAST ENGLISH VERSION EKSAMEN I: MOT100A STOKASTISKE PROSESSER VARIGHET: 4 TIMER DATO: 16. februar 2006 TILLATTE HJELPEMIDLER: Kalkulator; Tabeller og formler i statistikk (Tapir forlag): Rottman: Matematisk

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO Eksamensdag: Onsdag 1. desember 2004 Tid for eksamen: kl. 09:00-11:00 Vedlegg: Ingen Alle oppgavene teller likt og besvares kort. Oppgave 1. Hva menes med en ideell fri fordeling? Forklar denne ved bruk

Detaljer

What is is expertise expertise? Individual Individual differ diff ences ences (three (thr ee cent cen r t a r l a lones): easy eas to to test

What is is expertise expertise? Individual Individual differ diff ences ences (three (thr ee cent cen r t a r l a lones): easy eas to to test Expertise in planning & estimation What is it and can one improve it? Jo Hannay (Simula) 1 What is expertise? Individual differences (three central ones): easy to test Personality easy to test Intelligence

Detaljer

En praktisk innføring i team-basert læring

En praktisk innføring i team-basert læring En praktisk innføring i team-basert læring Børge Lillebo borge.lillebo@ntnu.no Frank Alexander Kraemer kraemer@item.ntnu.no Teambasert Læring utviklet av Larry K. Michaelsen i USA aktiv læring flipped

Detaljer

Sikkert Drillingnettverk på CAT-D Rig

Sikkert Drillingnettverk på CAT-D Rig Sikkert Drillingnettverk på CAT-D Rig Med fokus på IT sikkerhet i offshore bransjen Kristiansand, 21/10/2014, Asgeir Skretting, Dag Tang Sikkert Drillingnettverk på CAT-D Rig Agenda Hvorfor sikker offshore

Detaljer

case forts. Alternativ 1 Alternativer Sammensetning Objekt-interaktor med valg

case forts. Alternativ 1 Alternativer Sammensetning Objekt-interaktor med valg Objekt-interaktor med valg AMS- case forts. Eksemplifisering av modellbasert tilnærming til design av brukergrensesnitt Relatert objekt velges ofte blant mange kandidater Output av kandidat-sett Input

Detaljer

Motivasjon. Martin og Cathrine Olsson

Motivasjon. Martin og Cathrine Olsson Motivasjon Martin og Cathrine Olsson Hva er motivasjon? «Motivasjon, samlebetegnelse for de faktorer som setter i gang og som styrer atferden i mennesker og dyr.» Det store norske leksikon. Mål for dagen

Detaljer

Du må håndtere disse hendelsene ved å implementere funksjonene init(), changeh(), changev() og escape(), som beskrevet nedenfor.

Du må håndtere disse hendelsene ved å implementere funksjonene init(), changeh(), changev() og escape(), som beskrevet nedenfor. 6-13 July 2013 Brisbane, Australia Norwegian 1.0 Brisbane har blitt tatt over av store, muterte wombater, og du må lede folket i sikkerhet. Veiene i Brisbane danner et stort rutenett. Det finnes R horisontale

Detaljer

TEORI OG PRAKSIS. Kjønnsidentitet og polaritetsteori. En kasusstudie av en samtalegruppe med transpersoner

TEORI OG PRAKSIS. Kjønnsidentitet og polaritetsteori. En kasusstudie av en samtalegruppe med transpersoner TEORI OG PRAKSIS Kjønnsidentitet og polaritetsteori En kasusstudie av en samtalegruppe med transpersoner Av Vikram Kolmannskog 1 - - NØKKELORD: transpersoner, kjønnsidentitet og uttrykk, polariteter, kjønnsnormer,

Detaljer

Norwegian FAOS, version LK1.0

Norwegian FAOS, version LK1.0 Norwegian FAOS, version LK1.0 The KOOS form was translated from Swedish into Norwegian by the Norwegian Arthroplasty Register (NAR). The Norwegian National Knee Ligament Registry (NKLR) translated the

Detaljer

Eksamensoppgave i SANT2100 Etnografisk metode

Eksamensoppgave i SANT2100 Etnografisk metode Sosialantropologisk institutt Eksamensoppgave i SANT2100 Etnografisk metode Faglig kontakt under eksamen: Trond Berge Tlf.: 73598214 Eksamensdato: Mandag 26. mai 2014 Eksamenstid: 4 timer Studiepoeng:

Detaljer

SAS FANS NYTT & NYTTIG FRA VERKTØYKASSA TIL SAS 4. MARS 2014, MIKKEL SØRHEIM

SAS FANS NYTT & NYTTIG FRA VERKTØYKASSA TIL SAS 4. MARS 2014, MIKKEL SØRHEIM SAS FANS NYTT & NYTTIG FRA VERKTØYKASSA TIL SAS 4. MARS 2014, MIKKEL SØRHEIM 2 TEMA 1 MULTIPROSESSERING MED DATASTEGET Multiprosessering har lenge vært et tema i SAS Stadig ny funksjonalitet er med på

Detaljer

Information search for the research protocol in IIC/IID

Information search for the research protocol in IIC/IID Information search for the research protocol in IIC/IID 1 Medical Library, 2013 Library services for students working with the research protocol and thesis (hovedoppgaven) Open library courses: http://www.ntnu.no/ub/fagside/medisin/medbiblkurs

Detaljer

Macbeth: Frozen Scenes

Macbeth: Frozen Scenes Macbeth: Frozen Scenes Using Frozen Scenes There are several ways to use these scenes 1. Along with the scene one can give the students the lines from the play and ask them to perform their scene with

Detaljer

Språkleker og bokstavinnlæring

Språkleker og bokstavinnlæring FORSLAG OG IDEER TIL Språkleker og bokstavinnlæring POCOS hjelper barnet med språkutvikling og begrepsforståelse og er også nyttig til trening av øye-hånd-koordinasjon, fokus og konsentrasjon. POCOS fremmer

Detaljer

Du kan bruke det vedlagte skjemaet Egenerklæring skattemessig bosted 2012 når du søker om frikort.

Du kan bruke det vedlagte skjemaet Egenerklæring skattemessig bosted 2012 når du søker om frikort. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 28.10.2011 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2012 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen for

Detaljer

Profile handbook. for

Profile handbook. for Profile handbook for March 2007 Logo For the logo, we have chosen a shape in conformity with the general visual direction. The logo is inspired by the shape of the product, and the circle also creates

Detaljer

ADDENDUM SHAREHOLDERS AGREEMENT. by and between. Aker ASA ( Aker ) and. Investor Investments Holding AB ( Investor ) and. SAAB AB (publ.

ADDENDUM SHAREHOLDERS AGREEMENT. by and between. Aker ASA ( Aker ) and. Investor Investments Holding AB ( Investor ) and. SAAB AB (publ. ADDENDUM SHAREHOLDERS AGREEMENT by between Aker ASA ( Aker ) Investor Investments Holding AB ( Investor ) SAAB AB (publ.) ( SAAB ) The Kingdom of Norway acting by the Ministry of Trade Industry ( Ministry

Detaljer

Examination paper for TDT4252 and DT8802 Information Systems Modelling Advanced Course

Examination paper for TDT4252 and DT8802 Information Systems Modelling Advanced Course Department of Computer and Information Science Examination paper for TDT4252 and DT8802 Information Systems Modelling Advanced Course Academic contact during examination: Phone: Examination date: Examination

Detaljer