Stimulus equivalence - what it is - why it is important - state of the art. Spredning av resultater i Erik Arntzen,

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Stimulus equivalence - what it is - why it is important - state of the art. Spredning av resultater i 2007. Erik Arntzen, 2003 1."

Transkript

1 Stimulus equivalence - what it is - why it is important - state of the art Erik Arntzen HiAk Spredning av resultater i masteroppgaver + 2 bachelor studenter fra HiØ. Studier med normale barn og barn/unge med autisme/utviklingshemning (Trondheim). Presentasjoner: TxABA konferanse i Dallas (mars) EABG konferanse i London (april) NAFO seminar på big mountain (mai) ABA konferanse i San Diego (mai) ABA konferanse i Sydney (august) 5 manuskripter under bearbeidelse/ review. Erik Arntzen,

2 Don t wanna talk about Jesus, just wanna see his face. Brian Jones on Exile of Main Street Praktisk eksempel på symmetri EA, 5.mai 2006 References Arntzen, E. (1999). Establishment of stimulus equivalence-effects of training structure and familiarity of stimuli. Levert som doktorgrad i psykologi, University of Oslo. Arntzen, E. (2004). Probability of Equivalence Formation: Familiar Stimuli and Training Sequence. The Psychological Record, 54, Arntzen, E. (2006). Delayed matching to sample and stimulus equivalence: Probability of Responding in Accord with Equivalence as a Function of Different Delays. The Psychological Record, 56, Arntzen, Galaen, & Halvorsen (submitted) Arntzen, E., & Holth, P. (1997). Probability of stimulus equivalence as a function of training design. The Psychological Record, 47, Arntzen, E., & Holth, P. (2000a). Differential probabilities of equivalence outcome in individual subjects as a function of training structure. The Psychological Record, 50, Arntzen, E., & Holth, P. (2000b). Probability bilit of stimulus equivalence as a function of class size vs. number of classes. The Psychological Record, 50, Arntzen, E., & Vaidya, M. (submitted) Holth, P., & Arntzen, E. (1998a). Stimulus familiarity and the delayed emergence of stimulus equivalence or consistent nonequivalence. The Psychological Record, 48, Holth, P., & Arntzen, E. (1998b). Symmetry versus sequentiality related to prior training, sequential dependency of stimuli, and verbal labeling. The Psychological Record, 48, Holth, P., & Arntzen, E. (2000). Reaction times and the emergence of class consistent responding: A case for precurrent responding? The Psychological Record, 50, Arntzen, E. (2003). Stimulusekvivalens. Teoretiske betraktninger og noen praktiske implikasjoner. In F. Svartdal & S. Eikeseth (Eds.), Anvendt atferdsanalyse (pp ). Oslo: Gyldendal Akademika. Arntzen, E., & Holth, P. (1995). Stimulusekvivalens - overalt eller ingen steder? Diskriminanten, 22, Erik Arntzen,

3 My interest in this research area has been fourth-fold: The emergence of new relations not directly trained. Studying variables are influencing the emergence of equivalence relations. Complex repertoires (i.e., concepts, problem solving, language formation) are amenable to behavior analysis. Research on stimulus equivalence and the impact on the arrangement of effective conditional discrimination procedures in behavioral programs. Tre hovedgrunner til at stimulusekvivalens og sammenfallende områder har fått så mye publisitet de siste årene er: 1. Det faktum at såkalte conditional discrimination prosedyrer genererer flere relasjoner enn de som etableres direkte. 2. Det faktum at stimulus ekvivalens er nært knyttet til kompleks menneskelig atferd, og da spesielt verbal atferd. a. ekvivalens er vist hos språkføre personer, men ikke hos ikke-språkføre personer eller hos andre dyrearter. b. dersom barn ikke har mestret en ekvivalenstest, og så blir lært opp til å navngi stimuliene, vil de under en ny test vise ekvivalens. c. ekvivalensprosedyrer har vist seg å være effektive i å behandle språkproblemer hos personer med språkvansker. d. ekvivalens har vært brukt i en atferdsanalytisk forståelse av både symbolsk mening og den generative funksjonen ved grammatikk. 3. Det er av teoretisk betydning for analyseenheten. Ulike termer S K2 S K A - B - C SD : R - SR SE (Setting hendelser) EO/MO (Etablerende eller motivasjonelle operasjoner) EA, HiAK Erik Arntzen,

4 Stimulusekvivalens Stimulusekvivalens dreier seg om at stimuli er gjensidig utskiftbare. Med det menes at ulike stimuli tilhører samme klasse. Refleksivitet, symmetri og transitivitet inngår i definisjonen av ekvivalens. (definisjoner av dette kommer senere) Eksempel B A Katt Katt C EA, Emergent relations Rabbit Rabbit Kanin Figure 2 Shows the trained relations in the presence of an auditory stimulus. Six relations have emerged out of three trained relations. The solid arrows show the direction of training and the broken arrows show the tested relations Erik Arntzen,

5 Bakgrunn Allerede tidlig på 1970 tallet beskrev Sidman (1971) hvordan leseferdigheter kunne etableres på en mest mulig effektiv måte. Lesing en ferdighet som er under kontroll av visuelle stimuli, ord eller skrift, og en kan klassifisere flere slike relasjoner mellom leseresponser og visuelle stimuli. Høytlesing er en slik kategori. I nærvær av en tekstuell stimulus, fotball, vil barnet si «fotball». Dette kan forekomme med eller uten «forståelse». En kan for eksempel lese ord på et fremmed språk uten å forstå hva det betyr. Hvis atferden skal omtales som «forståelse», forutsettes det også at et skrevet ord foranlediger valget av bildet av det relevante objektet. Helt konkret innebærer dette at barnet må kunne velge bildet av fotballen i nærvær av det skrevne ordet fotball. Et tredje forhold som også er viktig, er at barnet må kunne velge det skrevne ordet fotball når «fotball» blir sagt, altså det vi kaller auditiv reseptiv matching. Fra Sidman (1971) En kan lese høyt uten å forstå betydningen av det en leser, derfor: Høyt lesing en tekstuell stimulus som frambringer en respons. Ordbildet må foranledige valget av bildet av objektet En auditiv stimulus må foranledige valget av ordbildet (auditiv reseptiv matching). Ulike former for matching A. Identitetsmatching ordbilde - ordbilde B. Språkforståelse diktert ord - bilde C. Bildenaming bilde - si navnet høyt D. Språkforståelse - lese diktert ord - ordbilde E. Lesekunnskaper ordbilde -bilde F. Tale - lese ordbilde - si navnet høyt Erik Arntzen,

6 Fra Sidman (1971) Fra Sidman (1971) Forsøkspersonen var en mann med alvorlig psykisk utviklingshemning. Kunne ved oppstart av studien kunne han ikke matche skrevet tekst til bilder, skrevet tekst under kontroll av auditive stimuli. På den annen side kunne han velge korrekt bilde i nærvær av de fleste ord som ble sagt og han kunne også navngi de fleste bilder. Oppstår nye relasjoner Resultatene fra denne studien viste at forsøkspersonen lærte mer om stimuliene enn hva han var lært direkte. Emergent performances like these are critical components of language development. (O Donnell & Saunders, 2003, p. 131) Erik Arntzen,

7 Fra Sidman & Tailby (1982, p. 7-8): Previous studies using English language symbols had required extensive pretests to ensure that subjects could not already do the critical matching and naming. In order to eliminate both the time required for pretests t and the problems created by giving children tasks they are unable to perform and to avoid the methodological dilemma of whether or not to reinforce correct responses during pretests, this experiment used Greek letters and letter names, stimuli that could be presumed unfamiliar to the subjects and therefore not requiring pretests at all. Types of stimuli often used in equivalence research Tradisjonelt et område som har vært overlatt til kognitiv psykologi Cognition is not a mental event, it is a behavioral event, and there is no reason that a psychology of cognition cannot be a behavioral psychology. (Hayes, Barnes-Holmes og Roche 2001b, s. 145) Erik Arntzen,

8 Equivalence explains one way in which symbols are established as referents to something and words can come to mean something...one of the most fascinating observations is that when we often react to words and other symbols as if they are the things or events they refer to. Even though we do treat word and referent as equal in all respects, we attribute some of the same properties to both. This treatment t t of flinguistic i forms as equivalent to their referents permits us to listen and read with comprehension, to work out problems in their absence, to instruct others by means of speech or text, to plan a head, to store information for use in the future, and to think abstractly - all of these by means of words that are spoken, written, or thought in the absence of the things and events they refer to. (Sidman, 1994, p. 3). Complex repertoires seem to be amenable to behavior analysis. What distinguishes the studies of equivalence relations from most other areas of experimentation ti is the emergence in the laboratory of startling complex performances that have not been explicitly taught to the subjects. (Sidman, 1994, pp ) Common word dog is occasioned by different stimuli Verbal response dog Growl Bow-wow Doggy smells Figure 1 - the concept of dog. Different examples of a specific stimulus class in which a common verbal response, dog, is occasioned by a number of different stimuli. In spite of the difference in modality, occurrence of various breeds of dogs and sounds and odors emanating from dogs all of these responses could emit the same response dog. Based on Donahoe and Palmer (1994). Concept formation, thus, occurs when people learn to classify different objects as members of a single category (Donahoe & Palmer, 1994). Erik Arntzen,

9 Keller and Schoenfeld (1950) Strictly speaking, one does not have a concept, just as one does not have extinction rather, one demonstrates conceptual behavior, by acting in a certain way. (p. 154) Keller and Schoenfeld (1950) stated that generalization within classes and discrimination between classes... is the essence of concepts (p. 155). Begreper Erik Arntzen,

10 Stimuluskontroll Dersom sosiale eller ikke-sosiale hendelser går forut for operant atferd og påvirker dens forekomst, så kalles disse kontrollerende stimuli. En kontrollerende stimulus (S) endrer sannsynligheten av en operant i den forstand at det er større eller mindre sannsynlighet for at responsen forekommer når den stimulusen er tilstede. t Diskriminativ stimulus (S D ) en kontrollerende stimulus sets the occasion for forsterkning av en operant. S-delta (S Δ ) eller ekstinksjonsstimulus en stimulus som sets the occasion for ikke-forsterkning eller ekstinksjon av en operant. I enkel diskriminasjon har vi dette forholdet: S+ S- Respons Respons Forsterker Forsterker Ingen Enkel vs. Betinget diskriminasjon Termen stimuluskontroll brukes når operant atferd forandrer seg som en funksjon av presentasjon av enten en diskriminativ stimulus S D (S+) eller S-delta S (S-). Ved enkel diskriminasjon blir en respons forsterket bare i nærvær av en spesifikk stimulus, og en responsklasse som er produsert ved slik differensiell forsterkning i forhold til stimulusegenskaper blir kalt en diskriminativ operant (Catania, 1998). Under betinget diskriminasjon (conditional discrimination) trening, så blir enkle diskriminasjoner brakt under kontroll av tilleggsstimuli eller betingede stimuli Erik Arntzen,

11 Betinget diskriminasjon Conditional discriminations are instances in which the role of one stimulus is conditional upon on other stimuli that are present. Differensiell forsterkning Differensiell forsterkning er presentasjon av forsterkere bare etter bestemte type responser med bestemte responsegenskaper, og evt. bare i nærvær av bestemte stimuli. S D vs. S Et eksempel på positiv forsterkning S D : Respons Forsterker Andre barn i gata Banning Bifall fra de andre barna Et eksempel på ekstinksjon S : Respons Ingen Forsterker Bestemor og bestefar Banning (ikke noe positiv oppmerksomhet) Erik Arntzen,

12 Stimuluskontroll Resultatene ved en slik prosedyre Et eksempel på hvordan stimuluskontroll kan anvendes Et program hvor duer ble lært opp til å skille ut kapsler som var i orden fra de som var ødelagt. Duene klarte denne diskriminasjonen med over 90% nøyaktighet Erik Arntzen,

13 Stimulusklasser To eller flere stimuli som kontrollerer samme responsklasse (e.g., Goldiamond, 1962; Skinner, 1938). Enkelte stimulusklasser er produkter av primær stimulusgeneralisering. To eller flere stimuli vil kunne kontrollere en responsklasse fordi de har enkelte fysiske egenskaper felles. Fortsetter Primær stimulus generalisering kan ikke forklare hvordan klasser av stimuli framkommer hvor det ikke er en fysisk likhet mellom stimuli. Funksjonelle stimulusklasser stimuli som har samme atferdsmessige funksjon kan bli medlemmer av en stimulusklasse selv om de ikke er fysisk like Stimulusekvivalens er synonymt med stimulus substitusjon. Når en stimulus som kontrollerer en atferd kan bli erstattet med en annen stimulus uten å endre sannsynligheten for at den responsen vil forekomme kan man gjøre slutninger om EA, de HiAk stimuliene er de samme for organismen Funksjonell ekvivalens Dersom to stimuli er medlem av en, så vil atferd som forekommer i nærvær av den ene stimulusen også forekomme i nærvær av den andre stimulusen. Vaughan (1988) med sett av lysbilder, hvor hakking hos duer ble forsterket i nærvær av det ene settet, men ikke det andre. Forsterkningskontingensen ble etter hvert skiftet som igjen førte til at ved presentasjon av de første bildene endret duenes atferd i forhold til alle bilden tilhørende hele det settet. Erik Arntzen,

14 Begreper Sample stimulus eller utvalgsstimulus. Det er den stimulusen som presenteres først. Trykk på denne fører til at to eller flere av de nedenfor presenteres. Comparison stimulus eller sammenligningsstimulus. Trykk på den eller de korrekte fører til en eller annen programmert konsekvens. Enkel vs. Betinget diskriminasjon Termen stimuluskontroll brukes når operant atferd forandrer seg som en funksjon av presentasjon av enten en diskriminativ stimulus S D (S+) eller S-delta S (S-). Både enkel og betinget diskriminasjon er involvert i stimulusekvivalens. Ved enkel diskriminasjon blir en respons forsterket bare i nærvær av en spesifikk stimulus, og en responsklasse som er produsert ved slik differensiell forsterkning i forhold til stimulusegenskaper blir kalt en diskriminativ operant (Catania, 1998). Fortsetter Tid mellom hver presentasjon Tid Utvalgsstimulus Velger denne Sammenligningsstimuli Velger denne Velger denne Ingen forsterkende hendelse Tilgang på forsterkende hendelse Erik Arntzen,

15 Tid mellom hver presentasjon Tid δ Utvalgsstimulus Velger denne Ψ θ Sammenligningsstimuli Velger denne Velger denne Velger denne Tilgang på forsterkende hendelse Ingen tilgang på forsterkende hendelse forts. Simultan diskriminasjon Suksessiv diskriminasjon Under trening betinget diskriminasjon (conditional discrimination), så er det slik at enkle diskriminasjoner kommer under kontroll av tilleggs foranledninger eller såkalte betingede stimuli. forts. In a typical conditional discrimination experiment, a minimum of two sample stimuli are presented successively, while a minimum of two comparison stimuli are presented simultaneously, e.g., the selection of B1 (the word rabbit ) in the presence of A1 (a picture of a rabbit) and the selection of B2 (the word dog ) in the presence of A2 (a picture of a dog). Mainly conditional discrimination procedures have been used in the study of stimulus equivalence. Erik Arntzen,

16 A B D Sier ordet kanin Kanin BC CB Kanin C Figur 1. Innenfor settet med A-stimuli er det presentasjon av auditive stimuli, innenfor settet med B-stimuli er det bilder som blir presentert, innenfor settet med C-stimuli er det ulike ordbilder som blir presentert, og til slutt er det navngivingsresponser. Denne figuren viser hvorledes ulike relasjoner blir trent. Seks relasjoner har framkommet på bakgrunn av tre relasjoner. Innenfor hvert av settene er det som regel tre ulike stimuli. De fylte pilene indikerer hvilke relasjoner som er trente, mens de stiplete indikerer hvilke som framkommer uten direkte trening. Matching-to-sample In a conditional discrimination procedure the sample stimulus can either (1) remain present after the presentation of comparison stimuli (simultaneous matching), (2) disappear when the comparisons are presented (0 s delay), or (3) be removed n seconds before the comparisons are presented (delayed matching). Erik Arntzen,

17 Different types of matching Kompleks stimuluskontrol For eksempel ved Identity matching Eksempel på betinget diskriminasjonsprosedyre Erik Arntzen,

18 Det er ikke alltid slik at ekvivalensrelasjoner framkommer selv om det ofte blir hevdet. In humans, however, equivalence relations are easily generated. (Catania, 1992, p. 154) Matematisk modell Selv om ekvivalens er et matematisk begrep så ser det ut til å være slik at ekvivalens relasjonen kan beskrive atferd som kan observeres uansatt kontrollforhold. Begrepene refleksivitet, symmetri og transitivitet er brukt for å kunne avgjøre om en ekvivalens relasjon vil kunne dele opp et sett av stimuli, slik at det ikke blir noen overlapping. Test for equivalence relations A possible test for equivalence after a conditional discrimination training requires at least 2 three-member classes. Equivalence Relations must be: 1. Reflexive: Train a --> a, test b --> b If ara, then brb 2. Symmetric: Train a --> b, test b --> a If arb, then bra 3. Transitive: Train a --> b and b --> c, test a --> c If arb and brc, then arc 4. Combined test: Train a --> b and b --> c. Test c --> a If arb and brc, then cra Basert på Sidman et al. (1982) Erik Arntzen,

19 Reflexivity Atferdsmessige testene for å vurdere om en betinget relasjon er en ekvivalensrelasjon: Refleksivitet: Hver stimulus må ha en betinget relasjon til seg selv (for eksempel en sample stimulus A må være relatert til en comparison stimulus). Identitetsmatching vil kunne teste ut denne egenskapen. Fortsetter Symmetry Erik Arntzen,

20 Symmetri: En betinget relasjon må være bidireksjonal. Når en sample A har blitt relatert til en comparison B under baselinetrening (AB), må sample B være relatert til comparison A (BA) uten trening. Fortsetter Transitivity Transitivitet: Hvis sample A står i en bestemt relasjon til comparison B og sample B i en bestemt relasjon til comparison C, så vil en kunne si at respondering er karakterisert ved transitivitet dersom sample A står i en bestemt relasjon til comparison C uten trening. Erik Arntzen,

21 Ekvivalens relasjonen må være 1. Reflexiv: ara 2. Symmetrisk: Dersom arb, så bra 3. Transitiv: Dersom arb og brc,, så arc Kombinerte tester for symmetri og transitivitet er: a. Lær arb og arc. Test brc og crb b. Lær bra og cra. Test brc og crb Tid mellom hver presentasjon Tid Utvalgsstimulus Velger denne Sammenligningsstimuli Velger denne Velger denne Ingen forsterkende hendelse Tilgang på forsterkende hendelse Tid mellom hver presentasjon Tid δ Utvalgsstimulus Velger denne Ψ θ Sammenligningsstimuli Velger denne Velger denne Velger denne Tilgang på forsterkende hendelse Ingen tilgang på forsterkende hendelse Erik Arntzen,

22 Praktisk eksempel #1 Praktisk eksempel #2 Erik Arntzen,

23 Konsekvenser for tre terms kontingensen "Equivalence classes involve a type of stimulus control that is not encompassed by the three-term contingency. " (Catania, 1992, p. 152). Språk og ekvivalens Language and equivalences may be two aspects of a single behavioral competence (Catania, 1992, p. 155) Erik Arntzen,

24 Oppsett fra Sidman sine eksperimenter McIntire, Cleary og Thompson (1987) McIntire, Cleary og Thompson (1987) Erik Arntzen,

25 r Fra Devany et al. (1986) Trained vs. Emergent relations Trained relations may be expressed as C(M-1) and emergent relations could be expressed as C(M-1) 2, where C is number classes and M is number of members. (Arntzen, 1999) Forholdet mellom trente og emergente relasjoner Antall relasjoner Emergente relasjoner Trente relasjoner Medlemmer Erik Arntzen,

26 N-terms Kontingenser Relasjoner Atferdsprosesser 1-terms R Stimulusfunksjoner 2-terms R S R Forsterkning 3-terms S D R S R Diskriminasjon og betinget forsterkning 4-terms S K S D R S R Betinget diskriminasjon og stimulusekvivalens From Sidman et al. (1986) Sidman, 1986 Erik Arntzen,

27 Test for respondering i henhold til refleksivitet Fire terms kontingens med ulike stimuli Test for respondering i henhold til symmetri Erik Arntzen,

28 Test for respondering i henhold til transitivitet Fem terms kontingens Stimulusekvivalens og verbal atferd Stimulusekvivalens verbal atferd Verbal atferd stimulusekvivalens? stimulusekvivalens Erik Arntzen,

29 Tre forklaringsmodeller på ekvivalens Sidman og grunnleggende fenomen Horne & Lowe og naming Hayes og relational frame theory The view that equivalence relations represent a basic behavioral process (Sidman, 1990; Sidman, 1994; Sidman, 1997) differs from the relational frame theory (e.g., Hayes, 1991) and the naming hypothesis (Horne & Lowe, 1996) that both require a behavioral history for the emergence of stimulus equivalence. Sidman fundamental stimulus funksjon I am left with the suspicion that the formation of equivalence relations, like reinforcement, discrimination, and other stimulus function, may be a product of evolution, and not derivable from more basic behavioral processes. Sidman, 1994, p. 567) Hvor kommer ekvivalens fra? An equivalence relation, therefore, has no existence as a thing; it is not actually established, formed, or created. It does not exist, either in theory or in reality. It is defined by the emergence of new - and predictable ditbl - analytic units of behavior from previously demonstrated units. (Sidman, 1994, pp ) Erik Arntzen,

30 Naming Ved naming hypotesen (Horne & Lowe, 1996) er den grunnleggende enheten av verbal atferd name relasjonen. Name relasjonen er lært og vil senere kunne symbolisere objekter og hendelser ute i verden. Gjennom å lære lytteatferd og senere ekkoisk respondering, dvs. atferd som involverer produsering og høre sine egne ytringer, så lærer barnet toveis (bidirectional) relasjoner mellom klasser av objekter og hendelser og hans eller hennes egen snakker-lytter atferd. Resultatet er at barnet erverver naming. Relasjoner som snakkerlytter relasjoner kan EA, forklare HiAk for en rekke atferd som oppstår inklusive ekvivalens. Lytteratfer d Echoic Erik Arntzen,

31 Naming Names... names can be said to refer to, represent, stand for, substitute for, specify, and recall classes of arbitrary but conventionally related objects and events. In that sense naming is symbolic behavior. (Horne & Lowe, 1996, p. 215). Heterogen mediering Erik Arntzen,

32 Relational Frame Theory I motsetning til både Sidmans (1994) og Horne og Lowes (1996) teorier, som fokuserer på hvordan stimulusklasser dannes, er deriverte stimulusrelasjoner sentralt i Relational Frame Theory (RFT). Med deriverte stimulusrelasjoner menes stimulusrelasjoner som framkommer uten å være direkte trent. RFT er et moderne atferdsanalytisk bidrag til forståelse av språk og kognisjon. En grunnleggende antagelse innenfor RFT er at det å relatere stimuli til andre stimuli er lært atferd. Relasjonell respondering er en type generalisert operant som kommer som et resultat av eksponering for multiple eksemplarer, som innebærer stimulussituasjoner som ligner hverandre uten å være helt like, og der konsekvensene av respondering i nærvær av disse stimulussituasjonene er avhengig av nærvær av andre stimuli. RFT presentation Variables that could influence responding in accord with equivalence Different protocols Different training structures Node Number of relations trained Generalized ed equivalence classes Familiar stimuli Some stimuli have shown not be possible to include in a stimulus class. Transfer of function/transformation of function Different protocols: Imam (2006) Erik Arntzen,

33 Training structures to test for equivalence Linear-series Many-to-one/ Comparison-as-node One-to-many/ Sample-as-node A B C A C B B A C Solid arrows indicate trained relations, dashed-line arrows indicate tests for responding in accord, symmetry, transitivity and equivalence. I en LS treningsstruktur Typer av trials under trening Sample C+ C- C- Sample C+ C- C- A1 B1 B2 B3 B1 C1 C2 C3 A1 B1 B3 B2 B1 C1 C3 C2 A2 B2 B1 B3 B2 C2 C1 C3 A2 B2 B3 B1 B2 C2 C3 C1 A3 B3 B1 B2 B3 C3 C1 C2 A3 B3 B2 B1 B3 C3 C2 C1 I en LS treningsstruktur Typer av testtrials: SYMMETRI Sample C+ C- C- Sample C+ C- C- B1 A1 A2 A3 C1 B1 B2 B3 B1 A1 A3 A2 C1 B1 B3 B2 B2 A2 A1 A3 C2 B2 B1 B3 B2 A2 A3 A1 C2 B2 B3 B1 B3 A3 A1 A2 C3 B3 B1 B2 B3 A3 A2 A1 C3 B3 B2 B1 Erik Arntzen,

34 I en LS treningsstruktur Typer av testtrials Transitivitet Sample C+ C- C- Ekvivalens Sample C+ C- C- A1 C1 C2 C3 C1 A1 A2 A3 A1 C1 C3 C2 C1 A1 A3 A2 A2 C2 C1 C3 C2 A2 A1 A3 A2 C2 C3 C1 C2 A2 A3 A1 A3 C3 C1 C2 C3 A3 A1 A2 A3 C3 C2 C1 C3 A3 A2 A1 I en MTO treningsstruktur Typer av trials Sample C+ C- C- Sample C+ C- C- A1 B1 B2 B3 C1 B1 B2 B3 A1 B1 B3 B2 C1 B1 B3 B2 A2 B2 B1 B3 C2 B2 B1 B3 A2 B2 B3 B1 C2 B2 B3 B1 A3 B3 B1 B2 C3 B3 B1 B2 A3 B3 B2 B1 C3 B3 B2 B1 I en MTO treningsstruktur Typer av testtrials: SYMMETRI Sample C+ C- C- Sample C+ C- C- B1 A1 A2 A3 B1 C1 C2 C3 B1 A1 A3 A2 B1 C1 C3 C2 B2 A2 A1 A3 B2 C2 C1 C3 B2 A2 A3 A1 B2 C2 C3 C1 B3 A3 A1 A2 B3 C3 C1 C2 B3 A3 A2 A1 B3 C3 C2 C1 Erik Arntzen,

35 I en MTO treningsstruktur Typer av testtrials: EKVIVALENS Sample C+ C- C- Sample C+ C- C- A1 C1 C2 C3 C1 A1 A2 A3 A1 C1 C3 C2 C1 A1 A3 A2 A2 C2 C1 C3 C2 A2 A1 A3 A2 C2 C3 C1 C2 A2 A3 A1 A3 C3 C1 C2 C3 A3 A1 A2 A3 C3 C2 C1 C3 A3 A2 A1 I en OTM treningsstruktur Typer av trials Sample C+ C- C- Sample C+ C- C- A1 B1 B2 B3 A1 C1 C2 C3 A1 B1 B3 B2 A1 C1 C3 C2 A2 B2 B1 B3 A2 C2 C1 C3 A2 B2 B3 B1 A2 C2 C3 C1 A3 B3 B1 B2 A3 C3 C1 C2 A3 B3 B2 B1 A3 C3 C2 C1 I en OTM treningsstruktur Typer av testtrials: SYMMETRI Sample C+ C- C- Sample C+ C- C- B1 C1 C2 C3 C1 A1 A2 A3 B1 C1 C3 C2 C1 A1 A3 A2 B2 C2 C1 C3 C2 A2 A1 A3 B2 C2 C3 C1 C2 A2 A3 A1 B3 C3 C1 C2 C3 A3 A1 A2 B3 C3 C2 C1 C3 A3 A2 A1 Erik Arntzen,

36 I en OTM treningsstruktur Typer av testtrials: EQUIVALENCE Sample C+ C- C- Sample C+ C- C- B1 C1 C2 C3 C1 B1 B2 B3 B1 C1 C3 C2 C1 B1 B3 B2 B2 C2 C1 C3 C2 B2 B1 B3 B2 C2 C3 C1 C2 B2 B3 B1 B3 C3 C1 C2 C3 B3 B1 B2 B3 C3 C2 C1 C3 B3 B2 B1 Training structures to test for equivalence Linear-series Many-to-one/ Comparison-as-node One-to-many/ Sample-as-node A B C A C B B A C Solid arrows indicate trained relations, dashed-line arrows indicate tests for responding in accord, symmetry, transitivity and equivalence. Various class structures based on nodes 1 A 4 A B C D BCDE FGHJ EF GHJ 7 A B C D E F G / \ H J Figure 4. Variations of class structure in a 9-member stimulus class. Members are indicated by the different letters in the spider diagram and the number of nodes are indicated by digits. Adapted from Fields et al (1993b). Erik Arntzen,

37 No. of classes Members A B C D Kanin Katt Hund Marsvin Hest Høne Rabbit Cat Dog Guinea pig Horse Hen Kaninchen Katze Hund Meerschweinchen Pferd Huhn Konijn Kat Hond E Lapin Chat Chien F Coelho Gato Cão The first study: Training structure Probability of stimulus equivalence as a function of training design The Psychological Record, 1997, 47, The Second study: Familiar stimuli Stimulus familiarity and the delayed emergence of stimulus equivalence or consistent nonequivalence The Psychological Record, 1998, 48, Erik Arntzen,

38 The Third study: Expanding Probability of stimulus equivalence e as a function of class size vs. number of classes The Psychological Record, 2000, 50, The fourth study: Training structure Equivalence outcome in single subjects as a function of training i structure The Psychological Record, 2000, 50, Erik Arntzen,

39 The fifth study: Training structure Arntzen, E. (2004). Probability of Equivalence Formation: Familiar Stimuli and Training Sequence The Psychological Record, 54, Erik Arntzen,

40 The sixth study: Delayed matching to sample Arntzen, E. (2006). Delayed matching to sample and stimulus equivalence: Probability of Responding in Accord with Equivalence as a Function of Different Delays. The Psychological Record, 56, The seventh study: Training structure and children, youths and adults Establishing equivalence classes in children, youths and adults with one-to-many and many-to-one training structures Erik Arntzen Akershus University College Submitted for publication A magician pulls rabbits out of hats. An experimental psychologist pulls habits out of rats. The eight study: Rehearsal Rehearsal in delayed matching to sample and stimulus equivalence EikA Erik Arntzen[1] t Akershus University College Submitted for publication [1] Presented as a paper at the ABA convention in Boston Please address requests for printouts and other correspondence about this presentation to Erik Arntzen, Akershus University College PO Box 423, 2001 Lillestrøm, Norway. Erik Arntzen,

41 The research so far has shown that: 1) Conditional discrimination procedures generate considerably more relations than those relations directly trained (e.g., Sidman, Kirk, & Willson-Morris, 1985). 2) Several researchers have suggested a close relationship between stimulus equivalence and verbal relations (e.g., Barnes, McCullagh, & Keenan, 1990; Catania, 1992; Devany, Hayes, & Nelson, 1986) a) Responding in accord with equivalence has been shown in language-able subjects, but not in language-disabled subjects (e.g., Barnes, McCullagh, & Keenan, 1990; Devany, Hayes, & Nelson, 1986). Continues b) Naming of the stimuli used in stimulus-equivalence experiments results in responding in accord with equivalence during a new test (Eikeseth & Smith, 1992; Dugdale & Lowe, 1990). In spite of the results indicating that naming is neither necessary nor sufficient to produce responding in accord with equivalence (Sidman & Tailby, 1982), there is ample evidence that naming may facilitate responding in accord with equivalence (Lowe & Horne, 1996; Sidman, 1994). c) Procedures used to produce responding in accord with equivalence are effective in treating language problems (Barnes, McCullagh, & Keenan, 1990). d) Equivalence relations have been used in explaining the meaning of symbols, categorization, and the generative process of grammar (e.g., Lane, Clow, & Critchfield, 1998; Sidman, 1994). e) Results from experiments with nonhumans are controversial: researcher have proposed that there has not yet been presented any trustworthy evidence that nonverbal animals can pass tests of stimulus equivalence (e.g., Horne & Lowe, 1996), while other researchers argues that the same data are indicative of the emergence of equivalence classes in nonhumans (e.g., Fields, 1996). f) Equivalence have shown to be influenced by the familiarity of stimuli (e.g., Arntzen & Holth, 2000; Holth & Arntzen, 1998; Mandell & Sheen, 1994) Erik Arntzen,

- what it is - why it is important - state of the art

- what it is - why it is important - state of the art Stimulus equivalence - what it is - why it is important - state of the art Erik Arntzen HiAk Spredning av resultater i 2007. 5 masteroppgaver +2b bachelor studenter t fra HiØ. Studier med normale barn

Detaljer

Om stimulusekvivalens

Om stimulusekvivalens Om stimulusekvivalens Erik Arntzen HiAk References Arntzen, E. (1999). Establishment of stimulus equivalence-effects of training structure and familiarity of stimuli. Levert som doktorgrad i psykologi,

Detaljer

Stimuluskontroll. Forelesning basert på interteaching om stimuluskontroll MALKA212 V-07. Disposisjon. Stimuluskontroll.

Stimuluskontroll. Forelesning basert på interteaching om stimuluskontroll MALKA212 V-07. Disposisjon. Stimuluskontroll. Forelesning basert på interteaching om stimuluskontroll MALKA212 V-07 Erik Arntzen HiAk Disposisjon Hva er stimuluskontroll S D vs. S Attention Diskriminasjonsindeks Generaliseringsgradienter Peak shift

Detaljer

Om bruken av begrepet naming i atferdsanalyse

Om bruken av begrepet naming i atferdsanalyse Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse 2014, 41, 213-220 Nummer 2 (VINTER 2014) 213 Om bruken av begrepet naming i atferdsanalyse Høgskolen i Oslo og Akershus Begrepet naming har ulik betydning innen ulike

Detaljer

Molare forsterkningsbetingelser

Molare forsterkningsbetingelser Molare forsterkningsbetingelser Hva er mekanismen(e) bak forsterkning? Hvor langt opp eller ned skal man skru mikroskopet for å se godt nok? Kjetil Viken 1 2 ARBEIDSDAG sitte ved pc formelle samtaler møter

Detaljer

Undervisning basert på interteaching MALKA211_Del 2

Undervisning basert på interteaching MALKA211_Del 2 Undervisning basert på interteaching MALKA211_Del 2 Erik Arntzen Hiak Fra Interteaching Baldwin og Baldwin (2001) Kap. 1 Medisinsk modell vs. atferdsmessig modell Kap. 2: Diskuter ulike typer ubetingede

Detaljer

Lars Rune Halvorsen. Høstsemester 15. september 2010. Mastergrad i Læring i Komplekse Systemer. Høgskolen i Akershus

Lars Rune Halvorsen. Høstsemester 15. september 2010. Mastergrad i Læring i Komplekse Systemer. Høgskolen i Akershus Begrepsdannelse: Om betydningen av overtrening i etableringen av stimulusekvivalensklasser Concept formation: On role of overtraining in the formation of stimulus equivalence classes Lars Rune Halvorsen

Detaljer

Sammensatte Forsterkningsskjemaer

Sammensatte Forsterkningsskjemaer Sammensatte Forsterkningsskjemaer Erik Arntzen HiOA V-2015 1 Sammensatte forsterkningsskjemaer Disse kan arrangeres: Suksessivt eller simultant Med eller uten diskriminative stimuli Som forsterkningskontingens

Detaljer

Forelesning basert på interteaching om Stimuluskontroll MALKA 212 V-2015

Forelesning basert på interteaching om Stimuluskontroll MALKA 212 V-2015 Forelesning basert på interteaching om Stimuluskontroll MALKA 212 V-2015 Erik Arntzen HiOA 20/3/15 EA 1 Disposisjon Hva er stimuluskontroll S D vs. S Attending! Reynolds (1961) Diskriminasjonsindeks utregninger

Detaljer

Masteroppgave høstsemester 2010. Master i læring i komplekse systemer. Observasjonsresponser og betinget diskriminasjon.

Masteroppgave høstsemester 2010. Master i læring i komplekse systemer. Observasjonsresponser og betinget diskriminasjon. Masteroppgave høstsemester 2010 Master i læring i komplekse systemer Observasjonsresponser og betinget diskriminasjon Artikkel 1: Kompleks menneskelig atferd: begrepsdannelse og oppmerksomhet Artikkel

Detaljer

buildingsmart Norge seminar Gardermoen 2. september 2010 IFD sett i sammenheng med BIM og varedata

buildingsmart Norge seminar Gardermoen 2. september 2010 IFD sett i sammenheng med BIM og varedata buildingsmart Norge seminar Gardermoen 2. september 2010 IFD sett i sammenheng med BIM og varedata IFD International Framework for Dictionaries Hvordan bygges en BIM? Hva kan hentes ut av BIM? Hvordan

Detaljer

Om atferdstaksonomi. Catania (2007) MALKA211 V-09. Erik Arntzen HiAk

Om atferdstaksonomi. Catania (2007) MALKA211 V-09. Erik Arntzen HiAk Om atferdstaksonomi Forelesning basert på interteaching sekvenser fra Catania (2007) MALKA211 V-09 Erik Arntzen HiAk 04.03.2009 EA 1 Temaer som var ønsket fra Catania kap. 2: Køhlers eksperiment Fixed

Detaljer

Etablering av imitasjon ved å forsterke promptede responser. Espen Kåsa (Lørenskog kommune) og Kim Liland (STI) NAFO 14.mai kl. 16:00 16:45.

Etablering av imitasjon ved å forsterke promptede responser. Espen Kåsa (Lørenskog kommune) og Kim Liland (STI) NAFO 14.mai kl. 16:00 16:45. Etablering av imitasjon ved å forsterke promptede responser Espen Kåsa (Lørenskog kommune) og Kim Liland (STI) NAFO 14.mai kl. 16:00 16:45 Deltaker Gutt 4år Født april 2005 Autisme arbeidsdiagnose Oppstart

Detaljer

20.01.2012. Brukerkrav og use case diagrammer og -tekst 19. januar 2012. Agenda. Brukerkrav og use case. Diagrammer Tekst.

20.01.2012. Brukerkrav og use case diagrammer og -tekst 19. januar 2012. Agenda. Brukerkrav og use case. Diagrammer Tekst. Brukerkrav og use case diagrammer og -tekst 19. januar 2012 Agenda Brukerkrav og use case Diagrammer Tekst Praktisk eksempel 1 OOAD i livsløpsperspektiv Krav Design Konstruksjon Her er vi i nå Testing

Detaljer

Passasjerer med psykiske lidelser Hvem kan fly? Grunnprinsipper ved behandling av flyfobi

Passasjerer med psykiske lidelser Hvem kan fly? Grunnprinsipper ved behandling av flyfobi Passasjerer med psykiske lidelser Hvem kan fly? Grunnprinsipper ved behandling av flyfobi Øivind Ekeberg 5.september 2008 Akuttmedisinsk avdeling, Ullevål universitetssykehus Avdeling for atferdsfag, Universitetet

Detaljer

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD 1 Bakgrunnen for dette initiativet fra SEF, er ønsket om å gjøre arbeid i høyden tryggere / sikrere. Både for stillasmontører og brukere av stillaser. 2 Reviderte

Detaljer

Etablering av ekspressivt og reseptivt språk hos barn med autisme og utviklingshemming

Etablering av ekspressivt og reseptivt språk hos barn med autisme og utviklingshemming Etablering av ekspressivt og reseptivt språk hos barn med autisme og utviklingshemming Astri Valmo Kim Liland Senter for Tidlig Intervensjon (STI) Etablering av ekspressivt og reseptivt språk hos barn

Detaljer

Kritisk lesning og skriving To sider av samme sak? Geir Jacobsen. Institutt for samfunnsmedisin. Kritisk lesning. Med en glidende overgang vil denne

Kritisk lesning og skriving To sider av samme sak? Geir Jacobsen. Institutt for samfunnsmedisin. Kritisk lesning. Med en glidende overgang vil denne og skriving To sider av samme sak? Geir Jacobsen Institutt for samfunnsmedisin Med en glidende overgang vil denne presentasjonen først handle om av fagartikler I engelsk litteratur brukes også begrepene

Detaljer

1 User guide for the uioletter package

1 User guide for the uioletter package 1 User guide for the uioletter package The uioletter is used almost like the standard LATEX document classes. The main differences are: The letter is placed in a \begin{letter}... \end{letter} environment;

Detaljer

Nærhetsetikk. Hva er nærhetsetikk? Hva er nærhetsetikk ikke? Hva slags nærhet snakker vi om? -Har nærhet etisk. Problemer med nærhetsetikk

Nærhetsetikk. Hva er nærhetsetikk? Hva er nærhetsetikk ikke? Hva slags nærhet snakker vi om? -Har nærhet etisk. Problemer med nærhetsetikk Nærhetsetikk Hva er nærhetsetikk? Hva er nærhetsetikk ikke? Hva slags nærhet snakker vi om? -Har nærhet etisk relevans? Problemer med nærhetsetikk Profesjonsetikk som nærhetsetikk? Hva er nærhetsetikk?

Detaljer

Assessing second language skills - a challenge for teachers Case studies from three Norwegian primary schools

Assessing second language skills - a challenge for teachers Case studies from three Norwegian primary schools Assessing second language skills - a challenge for teachers Case studies from three Norwegian primary schools The Visions Conference 2011 UiO 18 20 May 2011 Kirsten Palm Oslo University College Else Ryen

Detaljer

Vekeplan 4. Trinn. Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD. Norsk Matte Symjing Ute Norsk Matte M&H Norsk

Vekeplan 4. Trinn. Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD. Norsk Matte Symjing Ute Norsk Matte M&H Norsk Vekeplan 4. Trinn Veke 39 40 Namn: Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD Norsk Engelsk M& Mitt val Engelsk Matte Norsk Matte felles Engelsk M& Mitt val Engelsk Norsk M& Matte

Detaljer

TDT4117 Information Retrieval - Autumn 2014

TDT4117 Information Retrieval - Autumn 2014 TDT4117 Information Retrieval - Autumn 2014 Assignment 1 Task 1 : Basic Definitions Explain the main differences between: Information Retrieval vs Data Retrieval En samling av data er en godt strukturert

Detaljer

Presenting a short overview of research and teaching

Presenting a short overview of research and teaching Presenting a short overview of research and teaching Portuguese in Norway at university level Diana Santos d.s.m.santos@ilos.uio.no Romanskfagråd møte, Oslo, 31 October 2014 Research Research under Linguateca

Detaljer

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal.

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. KROPPEN LEDER STRØM Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. Hva forteller dette signalet? Gå flere sammen. Ta hverandre i hendene, og la de to ytterste personene

Detaljer

Topografibasert og. seleksjonsbasert verbal atferd. en systematisk replikasjon og sammenligning. Ulf Berge Rehabiliteringstjenesten i Rogaland

Topografibasert og. seleksjonsbasert verbal atferd. en systematisk replikasjon og sammenligning. Ulf Berge Rehabiliteringstjenesten i Rogaland Topografibasert og seleksjonsbasert verbal atferd en systematisk replikasjon og sammenligning Ulf Berge Rehabiliteringstjenesten i Rogaland Michael (1985) skiller mellom topografibasert og stimulus seleksjonsbasert

Detaljer

Quiz om positiv forsterkning - basert på Catania (2000)

Quiz om positiv forsterkning - basert på Catania (2000) Quiz om positiv forsterkning - basert på Catania (2000) Erik Arntzen HiAk 1 Korrekt eller ikke-korrekt om positiv forsterkning 1. Det å dra i et tau produserer mat, og så øker spaktrykk i frekvens. 2.

Detaljer

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees»

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» // Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» Klart Svar is a nationwide multiple telecom store, known as a supplier of mobile phones and wireless office solutions. The challenge was to make use

Detaljer

Anvendelse av Matching-to-Sample

Anvendelse av Matching-to-Sample Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse 2011, 38, 1-26 Anvendelse av Matching-to-Sample Nummer 1 (VÅR 2011) 1 Prosedyrer i Etableringen av Akedemiske Ferdigheter Erik Arntzen 1, Torunn Lian 1 og Lill-Beathe

Detaljer

Independent Inspection

Independent Inspection Independent Inspection Odd Ivar Johnsen Vidar Nystad Independent Inspection Mål: Felles forståelse og utøvelse av "Independent Inspection" i forbindelse med "Critical Maintenance Task". Independent Inspection

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Exam: ECON320/420 Mathematics 2: Calculus and Linear Algebra Eksamen i: ECON320/420 Matematikk 2: Matematisk analyse og lineær algebra Date of exam: Friday, May

Detaljer

Eksamensoppgave i PSY3100 Forskningsmetode - Kvantitativ

Eksamensoppgave i PSY3100 Forskningsmetode - Kvantitativ Psykologisk institutt Eksamensoppgave i PSY3100 Forskningsmetode - Kvantitativ Faglig kontakt under eksamen: Mehmet Mehmetoglu Tlf.: 91838665 Eksamensdato: 7. desember 2015 Eksamenstid (fra-til): 9.00-13.00

Detaljer

Presenting a short overview of research and teaching

Presenting a short overview of research and teaching Presenting a short overview of research and teaching Portuguese in Norway at university level Diana Santos d.s.m.santos@ilos.uio.no Romanskfagråd møte, Oslo, 31 October 2014 Research Research under Linguateca

Detaljer

Nærings-PhD i Aker Solutions

Nærings-PhD i Aker Solutions part of Aker Motivasjon og erfaringer Kristin M. Berntsen/Soffi Westin/Maung K. Sein 09.12.2011 2011 Aker Solutions Motivasjon for Aker Solutions Forutsetning Vilje fra bedrift og se nytteverdien av forskning.

Detaljer

EXAM TTM4128 SERVICE AND RESOURCE MANAGEMENT EKSAM I TTM4128 TJENESTE- OG RESSURSADMINISTRASJON

EXAM TTM4128 SERVICE AND RESOURCE MANAGEMENT EKSAM I TTM4128 TJENESTE- OG RESSURSADMINISTRASJON Side 1 av 5 NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for telematikk EXAM TTM4128 SERVICE AND RESOURCE MANAGEMENT EKSAM I TTM4128 TJENESTE- OG RESSURSADMINISTRASJON Contact person /

Detaljer

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016 1 PETROLEUMSPRISRÅDET Deres ref Vår ref Dato OED 16/716 22.06.2016 To the Licensees (Unofficial translation) NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER

Detaljer

Om atferdstaksonomi Forelesning basert på interteaching sekvenser fra Catania (2007) MALKA211 V-09

Om atferdstaksonomi Forelesning basert på interteaching sekvenser fra Catania (2007) MALKA211 V-09 Om atferdstaksonomi Forelesning basert på interteaching sekvenser fra Catania (2007) MALKA211 V-09 Erik Arntzen HiAk 04.03.2009 EA 1 Temaer som var ønsket fra Catania kap. 2: Køhlers eksperiment Fixed

Detaljer

GYRO MED SYKKELHJUL. Forsøk å tippe og vri på hjulet. Hva kjenner du? Hvorfor oppfører hjulet seg slik, og hva er egentlig en gyro?

GYRO MED SYKKELHJUL. Forsøk å tippe og vri på hjulet. Hva kjenner du? Hvorfor oppfører hjulet seg slik, og hva er egentlig en gyro? GYRO MED SYKKELHJUL Hold i håndtaket på hjulet. Sett fart på hjulet og hold det opp. Det er lettest om du sjølv holder i håndtakene og får en venn til å snurre hjulet rundt. Forsøk å tippe og vri på hjulet.

Detaljer

Inføring i RFT. Relasjonell rammeteori. Gjensidig utledning. Kombinerende utledning

Inføring i RFT. Relasjonell rammeteori. Gjensidig utledning. Kombinerende utledning Inføring i RFT Relasjonell rammeteori Relational Frame Theory Storefjell 25.04.08 Mye av det vi sier og reagerer på som lyttere er direkte lært Men hos verbale personer er enda mer utledet, slik utledning

Detaljer

APA Publication Manual. Erik Arntzen HiAk erik.arntzen@equivalence.net www.equivalence.net

APA Publication Manual. Erik Arntzen HiAk erik.arntzen@equivalence.net www.equivalence.net APA Publication Manual Erik Arntzen HiAk erik.arntzen@equivalence.net www.equivalence.net Innhold i forelesningen Introduksjon til APA style Kort historikk Selve manualen Formatet på en APA style paper

Detaljer

Nøtteknekkeren fem år etter

Nøtteknekkeren fem år etter part of Aker Geir Arne Drangeid Konserndirektør kommunikasjon 13. april 2011 2011 Aker Solutions Film skal legges inn her Slide 2 Formidlingskraft Aker er en viktig hjørnestensbedrift i det norske samfunnet

Detaljer

BIBSYS Brukermøte 2011 Live Rasmussen og Andreas Christensen. Alt på et brett? -om pensum på ipad og lesebrett

BIBSYS Brukermøte 2011 Live Rasmussen og Andreas Christensen. Alt på et brett? -om pensum på ipad og lesebrett BIBSYS Brukermøte 2011 Live Rasmussen og Andreas Christensen Alt på et brett? -om pensum på ipad og lesebrett Prosjektet epensum på lesebrett Vi ønsker å: Studere bruk av digitalt pensum i studiesituasjonen.

Detaljer

Kritisk lesning og skriving To sider av samme sak?

Kritisk lesning og skriving To sider av samme sak? og skriving To sider av samme sak? Geir Jacobsen Institutt for samfunnsmedisin Med en glidende overgang vil denne presentasjonen først handle om Kritisk lesning av fagartikler I engelsk litteratur brukes

Detaljer

FASMED. Tirsdag 21.april 2015

FASMED. Tirsdag 21.april 2015 FASMED Tirsdag 21.april 2015 SCHEDULE TUESDAY APRIL 21 2015 0830-0915 Redesign of microorganism lesson for use at Strindheim (cont.) 0915-1000 Ideas for redesign of lessons round 2. 1000-1015 Break 1015-1045

Detaljer

Økologisk og kulturell dannelse i økonomiutdanningen

Økologisk og kulturell dannelse i økonomiutdanningen Økologisk og kulturell dannelse i økonomiutdanningen Dannelse på norsk fra ord til handling Professor Ove Jakobsen HHB/UiN Frihet med ansvar Om høyere utdanning og forskning i Norge NOU 2000:14 Det er

Detaljer

Kartleggingsskjema / Survey

Kartleggingsskjema / Survey Kartleggingsskjema / Survey 1. Informasjon om opphold i Norge / Information on resident permit in Norway Hvilken oppholdstillatelse har du i Norge? / What residence permit do you have in Norway? YES No

Detaljer

UNIVERSITY OF OSLO. Faculty of Mathematics and Natural Sciences

UNIVERSITY OF OSLO. Faculty of Mathematics and Natural Sciences Page 1 UNIVERSITY OF OSLO Faculty of Mathematics and Natural Sciences Exam in BIO4210/9210 Classification and Phylogeny Day of exam: 13. December 2011 Exam hours: 9.00-12.00 (3 hours) This examination

Detaljer

04.11.2014. Ph.d-utdanningen. Harmonisering av krav i Norden

04.11.2014. Ph.d-utdanningen. Harmonisering av krav i Norden Ph.d-utdanningen Harmonisering av krav i Norden 2 1 Nasjonalt forskningsdekanmøte i Tromsø, oktober 2014 Nordic Medical Research Councils (NOS-M), november 2014 Prodekanmøte våren 2015 Dekanmøte våren

Detaljer

Climate change and adaptation: Linking. stakeholder engagement- a case study from

Climate change and adaptation: Linking. stakeholder engagement- a case study from Climate change and adaptation: Linking science and policy through active stakeholder engagement- a case study from two provinces in India 29 September, 2011 Seminar, Involvering ved miljøprosjekter Udaya

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON1220 Velferd og økonomisk politikk Exam: ECON1220 Welfare and politics Eksamensdag: 29.11.2010 Sensur kunngjøres: 21.12.2010 Date of exam: 29.11.2010

Detaljer

Vurderingsveiledning SPR3008 Internasjonal engelsk Eleven gir stort sett greie og relevante svar på oppgavene i samsvar med oppgaveordlyden.

Vurderingsveiledning SPR3008 Internasjonal engelsk Eleven gir stort sett greie og relevante svar på oppgavene i samsvar med oppgaveordlyden. Answering Exam Tasks Currently the exam for this course has two tasks. Task 1 is referred to as the short task and task 2 is referred to as the long task. There are sometimes two parts to Task 1, a and

Detaljer

Del 1 - Forskningsetikk APA Publication Manual

Del 1 - Forskningsetikk APA Publication Manual Del 1 - Forskningsetikk APA Publication Manual Erik Arntzen erik.arntzen@equivalence.net www.equivalence.net EA, 2010 1 Innhold i forelesningen Introduksjon til APA manualen Kort historikk Selve manualen

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO Eksamensdag: Onsdag 1. desember 2004 Tid for eksamen: kl. 09:00-11:00 Vedlegg: Ingen Alle oppgavene teller likt og besvares kort. Oppgave 1. Hva menes med en ideell fri fordeling? Forklar denne ved bruk

Detaljer

Del 1 - Forskningsetikk APA Publication Manual

Del 1 - Forskningsetikk APA Publication Manual Del 1 - Forskningsetikk APA Publication Manual Erik Arntzen erik.arntzen@equivalence.net www.equivalence.net EA, 2010 1 Innhold i forelesningen Introduksjon til APA manualen Kort historikk Selve manualen

Detaljer

What is is expertise expertise? Individual Individual differ diff ences ences (three (thr ee cent cen r t a r l a lones): easy eas to to test

What is is expertise expertise? Individual Individual differ diff ences ences (three (thr ee cent cen r t a r l a lones): easy eas to to test Expertise in planning & estimation What is it and can one improve it? Jo Hannay (Simula) 1 What is expertise? Individual differences (three central ones): easy to test Personality easy to test Intelligence

Detaljer

case forts. Alternativ 1 Alternativer Sammensetning Objekt-interaktor med valg

case forts. Alternativ 1 Alternativer Sammensetning Objekt-interaktor med valg Objekt-interaktor med valg AMS- case forts. Eksemplifisering av modellbasert tilnærming til design av brukergrensesnitt Relatert objekt velges ofte blant mange kandidater Output av kandidat-sett Input

Detaljer

Språkleker og bokstavinnlæring

Språkleker og bokstavinnlæring FORSLAG OG IDEER TIL Språkleker og bokstavinnlæring POCOS hjelper barnet med språkutvikling og begrepsforståelse og er også nyttig til trening av øye-hånd-koordinasjon, fokus og konsentrasjon. POCOS fremmer

Detaljer

Sikkert Drillingnettverk på CAT-D Rig

Sikkert Drillingnettverk på CAT-D Rig Sikkert Drillingnettverk på CAT-D Rig Med fokus på IT sikkerhet i offshore bransjen Kristiansand, 21/10/2014, Asgeir Skretting, Dag Tang Sikkert Drillingnettverk på CAT-D Rig Agenda Hvorfor sikker offshore

Detaljer

Fakultet for informasjonsteknologi, Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap AVSLUTTENDE EKSAMEN I. TDT42378 Programvaresikkerhet

Fakultet for informasjonsteknologi, Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap AVSLUTTENDE EKSAMEN I. TDT42378 Programvaresikkerhet Side 1 av 5 NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet BOKMÅL Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap AVSLUTTENDE EKSAMEN

Detaljer

Motivasjon. Martin og Cathrine Olsson

Motivasjon. Martin og Cathrine Olsson Motivasjon Martin og Cathrine Olsson Hva er motivasjon? «Motivasjon, samlebetegnelse for de faktorer som setter i gang og som styrer atferden i mennesker og dyr.» Det store norske leksikon. Mål for dagen

Detaljer

SAS FANS NYTT & NYTTIG FRA VERKTØYKASSA TIL SAS 4. MARS 2014, MIKKEL SØRHEIM

SAS FANS NYTT & NYTTIG FRA VERKTØYKASSA TIL SAS 4. MARS 2014, MIKKEL SØRHEIM SAS FANS NYTT & NYTTIG FRA VERKTØYKASSA TIL SAS 4. MARS 2014, MIKKEL SØRHEIM 2 TEMA 1 MULTIPROSESSERING MED DATASTEGET Multiprosessering har lenge vært et tema i SAS Stadig ny funksjonalitet er med på

Detaljer

Norwegian FAOS, version LK1.0

Norwegian FAOS, version LK1.0 Norwegian FAOS, version LK1.0 The KOOS form was translated from Swedish into Norwegian by the Norwegian Arthroplasty Register (NAR). The Norwegian National Knee Ligament Registry (NKLR) translated the

Detaljer

DRO - en forsterkningsprosedyre? Problemer med å forstå DRO som en forsterkningsprosedyre har blitt behørig omtalt i litteraturen (bl.a. Catania,1996,

DRO - en forsterkningsprosedyre? Problemer med å forstå DRO som en forsterkningsprosedyre har blitt behørig omtalt i litteraturen (bl.a. Catania,1996, Differensiell forsterkning av annen atferd - DRO Gjennomgang av begrepet Differensiell forsterkning av annen atferd DRO Differensiell forsterkning av annen atferd Forsterker leveres avhengig av definert

Detaljer

Morten Walløe Tvedt, Senior Research Fellow, Lawyer. Seminar 6.juni 2008

Morten Walløe Tvedt, Senior Research Fellow, Lawyer. Seminar 6.juni 2008 Morten Walløe Tvedt, Senior Research Fellow, Lawyer Seminar 6.juni 2008 My Background: Marine and Fish Genetic Resource: Access to and Property Rights of Aquaculture Genetic Resources Norwegian Perspectives

Detaljer

Macbeth: Frozen Scenes

Macbeth: Frozen Scenes Macbeth: Frozen Scenes Using Frozen Scenes There are several ways to use these scenes 1. Along with the scene one can give the students the lines from the play and ask them to perform their scene with

Detaljer

Du kan bruke det vedlagte skjemaet Egenerklæring skattemessig bosted 2012 når du søker om frikort.

Du kan bruke det vedlagte skjemaet Egenerklæring skattemessig bosted 2012 når du søker om frikort. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 28.10.2011 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2012 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen for

Detaljer

Profile handbook. for

Profile handbook. for Profile handbook for March 2007 Logo For the logo, we have chosen a shape in conformity with the general visual direction. The logo is inspired by the shape of the product, and the circle also creates

Detaljer

Examination paper for TDT4252 and DT8802 Information Systems Modelling Advanced Course

Examination paper for TDT4252 and DT8802 Information Systems Modelling Advanced Course Department of Computer and Information Science Examination paper for TDT4252 and DT8802 Information Systems Modelling Advanced Course Academic contact during examination: Phone: Examination date: Examination

Detaljer

Geometriske begrepers doble natur. Frode RønningR Voss 24.09.07

Geometriske begrepers doble natur. Frode RønningR Voss 24.09.07 Geometriske begrepers doble natur Frode RønningR Voss 24.09.07 Geometriske begreper Hva kjennetegner geometriske begreper? Geometri er en logisk oppbygd struktur læren om det tredimensjonale rommet rundt

Detaljer

TEORI OG PRAKSIS. Kjønnsidentitet og polaritetsteori. En kasusstudie av en samtalegruppe med transpersoner

TEORI OG PRAKSIS. Kjønnsidentitet og polaritetsteori. En kasusstudie av en samtalegruppe med transpersoner TEORI OG PRAKSIS Kjønnsidentitet og polaritetsteori En kasusstudie av en samtalegruppe med transpersoner Av Vikram Kolmannskog 1 - - NØKKELORD: transpersoner, kjønnsidentitet og uttrykk, polariteter, kjønnsnormer,

Detaljer

ADDENDUM SHAREHOLDERS AGREEMENT. by and between. Aker ASA ( Aker ) and. Investor Investments Holding AB ( Investor ) and. SAAB AB (publ.

ADDENDUM SHAREHOLDERS AGREEMENT. by and between. Aker ASA ( Aker ) and. Investor Investments Holding AB ( Investor ) and. SAAB AB (publ. ADDENDUM SHAREHOLDERS AGREEMENT by between Aker ASA ( Aker ) Investor Investments Holding AB ( Investor ) SAAB AB (publ.) ( SAAB ) The Kingdom of Norway acting by the Ministry of Trade Industry ( Ministry

Detaljer

Målrettet miljøarbeid for barn med hyperaktivitetsdiagnose

Målrettet miljøarbeid for barn med hyperaktivitetsdiagnose Målrettet miljøarbeid for barn med hyperaktivitetsdiagnose Jens Erik Skår, spesialist i klinisk psykologi, Institutt for Anvendt Atferdsanalyse www.iaa.no Eigersund, 26.02.2007 Målvalg Velg atferdsmål

Detaljer

Administrasjon av postnummersystemet i Norge Post code administration in Norway. Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6.

Administrasjon av postnummersystemet i Norge Post code administration in Norway. Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6. Administrasjon av postnummersystemet i Norge Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6. may 2015 Postnumrene i Norge ble opprettet 18.3.1968 The postal codes in Norway was established in

Detaljer

Monitoring water sources.

Monitoring water sources. Monitoring water sources. Generell Informasjon Versjon 2 Url http://com.mercell.com/permalink/38336681.aspx Ekstern anbuds ID 223314-2013 Konkurranse type: Tildeling Dokument type Kontraktstildeling Prosedyre

Detaljer

Dialogkveld 03. mars 2016. Mobbing i barnehagen

Dialogkveld 03. mars 2016. Mobbing i barnehagen Dialogkveld 03. mars 2016 Mobbing i barnehagen Discussion evening March 3rd 2016 Bullying at kindergarten Mobbing i barnehagen Kan vi si at det eksisterer mobbing i barnehagen? Er barnehagebarn i stand

Detaljer

PIM ProsjektInformasjonsManual Tittel: REDUKSJON AV FLUORIDEKSPONERING I ALUMINIUMINDUSTRIEN INKLUDERT GRUNNLAG FOR KORTTIDSNORM FOR FLUORIDER

PIM ProsjektInformasjonsManual Tittel: REDUKSJON AV FLUORIDEKSPONERING I ALUMINIUMINDUSTRIEN INKLUDERT GRUNNLAG FOR KORTTIDSNORM FOR FLUORIDER SLUTTRAPPORT Innhold 1. Innledning 1.1 Deltakere 1.2 Bakgrunn 1.3 Mål 1.4 Organisasjon 2. Oppsummering 3. Summary in English 4. Referanser/References 1. INNLEDNING 1.1 Deltakere Alcan á Ísland Alcoa Fjarðaál

Detaljer

Gaute Langeland September 2016

Gaute Langeland September 2016 Gaute Langeland September 2016 Svak krone 10,4 10 9,6 9,2 8,8 8,4 EURNOK 8 7,6 7,2 6,8 3jan00 3jan02 3jan04 3jan06 3jan08 3jan10 3jan12 3jan14 3jan16 2 12.10.2016 Ikke helt tilfeldig 3 12.10.2016 Hvordan

Detaljer

Aspekter ved forskning på stimulusklasser i og utenfor laboratoriet

Aspekter ved forskning på stimulusklasser i og utenfor laboratoriet Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse 2015, 42, 65-78 Nummer 2 (VINTER 2015) 65 Aspekter ved forskning på stimulusklasser i og utenfor laboratoriet Jon Magnus Eilertsen og Erik Arntzen Høgskolen i Oslo og

Detaljer

En praktisk innføring i team-basert læring

En praktisk innføring i team-basert læring En praktisk innføring i team-basert læring Børge Lillebo borge.lillebo@ntnu.no Frank Alexander Kraemer kraemer@item.ntnu.no Teambasert Læring utviklet av Larry K. Michaelsen i USA aktiv læring flipped

Detaljer

Public roadmap for information management, governance and exchange. 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no

Public roadmap for information management, governance and exchange. 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no Public roadmap for information management, governance and exchange 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no Skate Skate (governance and coordination of services in egovernment) is a strategic cooperation

Detaljer

Simulert tilbakekalling av makrell - produkter kjøpt i Japan

Simulert tilbakekalling av makrell - produkter kjøpt i Japan Food Marketing Research & Information Center MainSafeTraceJapan Simulert tilbakekalling av makrell - produkter kjøpt i Japan Kathryn Anne-Marie Donnelly (Nofima), Jun Sakai, Yuka Fukasawa, Mariko Shiga

Detaljer

Raten av forsterkning

Raten av forsterkning Behavioral Momentum Erik Arntzen MALKA212 V-2011 Raten av forsterkning To forhold ved operant atferd som er funksjonelt relatert til raten av forsterkning: (a) frekvensen av responsene (b) motstand mot

Detaljer

AMS-case forts. Eksemplifisering av modellbasert. tilnærming til design av brukergrensesnitt

AMS-case forts. Eksemplifisering av modellbasert. tilnærming til design av brukergrensesnitt AMS-case forts. Eksemplifisering av modellbasert tilnærming til design av brukergrensesnitt Objekt-interaktor med valg Relatert objekt velges ofte blant mange kandidater Output av kandidat-sett Input av

Detaljer

I can introduce myself in English. I can explain why it is important to learn English. I can find information in texts. I can recognize a noun.

I can introduce myself in English. I can explain why it is important to learn English. I can find information in texts. I can recognize a noun. Pets and vets The key to communication The key to communication 34-35 36 Kommentere eget arbeid med å lære engelsk emner Uttrykke seg med flyt og sammenheng tilpasset formål og situasjon Uttrykke og begrunne

Detaljer

Medisinsk statistikk, KLH3004 Dmf, NTNU 2009. Styrke- og utvalgsberegning

Medisinsk statistikk, KLH3004 Dmf, NTNU 2009. Styrke- og utvalgsberegning Styrke- og utvalgsberegning Geir Jacobsen, ISM Sample size and Power calculations The essential question in any trial/analysis: How many patients/persons/observations do I need? Sample size (an example)

Detaljer

Miljøpåvirkning og legemiddelgodkjenning Hva sier regelverket? Steinar Madsen Statens legemiddelverk

Miljøpåvirkning og legemiddelgodkjenning Hva sier regelverket? Steinar Madsen Statens legemiddelverk Miljøpåvirkning og legemiddelgodkjenning Hva sier regelverket? Steinar Madsen Statens legemiddelverk Klasser av medisiner Substitusjon og tilskudd Vitaminer, mineraler, hormoner Medisiner som påvirker

Detaljer

Informasjon om permittering og lønn 08.02.16

Informasjon om permittering og lønn 08.02.16 Informasjon om permittering og lønn 08.02.16 Permittering diverse info lønn Spørsmål Svar Lønnsslipp ved permittering Sjå eksempel på lønnsslippar - side 3-6 Lønnspliktdagar Sjukmelding Fagforeningskontingent

Detaljer

Cylindrical roller bearings

Cylindrical roller bearings Cylindrical roller bearings Cylindrical roller bearings 292 Definition and capabilities 292 Series 292 Variants 293 Tolerances and clearances 294 Design criteria 296 Installation/assembly criteria 297

Detaljer

BOASNEGLEN (LIMAX MANMUS) OG IBERIASNEGLEN (ARION LUCITANZCUS) I NORGE; UTBREDELSE, SPREDNING OG SKADEVIRKNINGER

BOASNEGLEN (LIMAX MANMUS) OG IBERIASNEGLEN (ARION LUCITANZCUS) I NORGE; UTBREDELSE, SPREDNING OG SKADEVIRKNINGER Vitenskapsmuseet Rapport Zoologisk Serie 1997-4 BOASNEGLEN (LIMAX MANMUS) OG IBERIASNEGLEN (ARION LUCITANZCUS) I NORGE; UTBREDELSE, SPREDNING OG SKADEVIRKNINGER Dag Dolmen og Kirsten Winge Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Registerdata versus RCT: Kjerrevei kontra høyhastighetstog?

Registerdata versus RCT: Kjerrevei kontra høyhastighetstog? Registerdata versus RCT: Kjerrevei kontra høyhastighetstog? Vinjar Fønnebø Professor, forebyggende medisin Direktør, NAFKAM UiT Norges arktiske universitet Seniorrådgiver, SKDE Klinisk forskning i det

Detaljer

APA Publication Manual

APA Publication Manual APA Publication Manual Erik Arntzen HiAk erik.arntzen@equivalence.net www.equivalence.net Innhold i forelesningen Introduksjon til APA style Kort historikk Selve manualen Formatet på en APA style paper

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE SØK 3511 UTDANNING OG ARBEIDSMARKED

EKSAMENSOPPGAVE SØK 3511 UTDANNING OG ARBEIDSMARKED Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for samfunnsøkonomi EKSAMENSOPPGAVE SØK 3511 UTDANNING OG ARBEIDSMARKED Høst 2003 Oppgaveteksten er skrevet på norsk og engelsk Oppgave 1 Betrakt

Detaljer

Figur 1. Skjematisk representasjon av en verbal episode der en person spør en annen om å gi ham brød. Hentet fra Skinner (1957), s 38.

Figur 1. Skjematisk representasjon av en verbal episode der en person spør en annen om å gi ham brød. Hentet fra Skinner (1957), s 38. Verbal atferd - fra Skinner til Relational Frame Theory Terje Falck-Ytter Innledning Målet med denne artikkelen er å undersøke hvordan begrepet verbal atferd har blitt brukt og blir brukt innenfor det

Detaljer

May legally defined terms be useful for improved interoperability in the public sector?

May legally defined terms be useful for improved interoperability in the public sector? May legally defined terms be useful for improved interoperability in the public sector? Prof. Dag Wiese Schartum, Norwegian Research Center for Computers and Law, University of Oslo How may terms be legally

Detaljer

Independent audit av kvalitetssystemet, teknisk seminar 25-26 november 2014

Independent audit av kvalitetssystemet, teknisk seminar 25-26 november 2014 Independent audit av kvalitetssystemet, teknisk seminar 25-26 november 2014 Valter Kristiansen Flyteknisk Inspektør, Teknisk vedlikehold Luftfartstilsynet T: +47 75 58 50 00 F: +47 75 58 50 05 postmottak@caa.no

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON320/420 Matematikk 2: Matematisk analyse og lineær algebra Exam: ECON320/420 Mathematics 2: Calculus and Linear Algebra Eksamensdag: Onsdag 6. desember

Detaljer

TEKSTER PH.D.-KANDIDATER FREMDRIFTSRAPPORTERING

TEKSTER PH.D.-KANDIDATER FREMDRIFTSRAPPORTERING E-postmaler til bruk ved utsendelse av fremdriftsrapportering ph.d.- kandidater og veiledere TEKSTER PH.D.-KANDIDATER FREMDRIFTSRAPPORTERING DISTRIBUSJONS-E-POST TIL ALLE KANDIDATER: Kjære

Detaljer

SFI-Norman presents Lean Product Development (LPD) adapted to Norwegian companies in a model consisting of six main components.

SFI-Norman presents Lean Product Development (LPD) adapted to Norwegian companies in a model consisting of six main components. Hovedoppgave Masteroppgave ved ved IMM Høsten 2013 Lean Product Development Stability Drivers. Identifying Environmental Factors that Affect Performance. SFI-Norman presents Lean Product Development (LPD)

Detaljer

Forbruk & Finansiering

Forbruk & Finansiering Sida 1 Forbruk & Finansiering Analyser og kommentarer fra Forbrukerøkonom Randi Marjamaa basert på en undersøkelse gjennomført av TEMO/MMI for Nordea RESULTATER FRA NORGE OG NORDEN Nordea 2006-02-28 Sida

Detaljer

Elektronisk innlevering/electronic solution for submission:

Elektronisk innlevering/electronic solution for submission: VIKINGTIDSMUSEET Plan- og designkonkurranse/design competition Elektronisk innlevering/electronic solution for submission: Det benyttes en egen elektronisk løsning for innlevering (Byggeweb Anbud). Dette

Detaljer