Nå fornyes forsikringen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nå fornyes forsikringen"

Transkript

1 ATLAS TREFELLING OG TREPLEIE AS Pb MAJORSTUEN 0303 OSLO Nå fornyes forsikringen Vedlagt finner du bedriftens forsikringsdokumenter. Hvis du skulle få en skade, kan du raskt og enkelt melde den på. Vi tar alltid kontakt med deg innen kort tid. Du kan også ringe oss på Vi har tidligere informert om at du kun vil få tilgang til dine vilkår elektronisk. Ved å logge inn på /vilkar sammen med koden AU5FYL, vil du få tilgang til vilkårene. Dersom du ønsker å få tilsendt vilkårene på papir, ta kontakt med oss på Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål eller det er noe du ønsker å diskutere nærmere. Kontaktinformasjon finner du nedenfor. Vennlig hilsen D1 Kontaktinformasjon: Roland Assuranse AS, Per Krohgs vei 4B, 1065 OSLO, Telefon: , E-post: Skadeforsikring NUF, Foretaksregisteret Org.nr: Skadeforsikring AB (publ), Org.nr:

2 Forsikringsavtale 1 (18) ATLAS TREFELLING OG TREPLEIE AS Organisasjonsnummer Avtaleperiode f.o.m. 20. januar 2016 t.o.m. 19. januar 2017 Informasjon om eventuelle avvik i avtaleperioder finnes i forsikringsbeviset. Avtalen inneholder følgende: Pris per år Eiendom Eiendomsforsikring kr Ansvar Ansvarsforsikring kr Produktansvarsforsikring 340 kr Kriminalitetsforsikring 528 kr Andre ansvarsforsikringer kr Personforsikring Yrkesskade kr Marine Transport kr Motor Næringsbil kr Traktor og arbeidsmaskin kr Totalt Herav naturskade kr 22 kr Riktige forsikringsopplysninger Forsikringsbeviset viser hva din forsikringsavtale inneholder. I tillegg inneholder forsikringsbeviset opplysninger som er viktige i forhold til vår vurdering av risikoen for skade, forsikringsprisen og for å tilby riktige forsikringer. Dersom det skjer en endring som ikke er akseptert av før skaden inntreffer, kan det føre til at forsikringsutbetalingen reduseres eller faller helt bort. Vi ber derfor om at du går gjennom forsikringsbeviset, og tar kontakt med oss dersom opplysningene ikke er riktige. Kontaktinformasjon: Roland Assuranse AS, Per Krohgs vei 4B, 1065 OSLO, Telefon: , E-post: Skadeforsikring NUF, Foretaksregisteret Org.nr: Skadeforsikring AB (publ), Org.nr:

3 Forsikringsbevis - Eiendom 2 (18) Forsikringssted: Oslo, Trygve Strømbergs vei 6C Verktøy - oppbevaring Pris per år Dekning: Eiendom - kasko Førsterisiko kr Egenandel kr Forsikringsopplysninger: Forsikret Maskin Produksjonsår 2010 Forsikringssted: Oslo, Bølerlia 73B Maskiner og løsøre Dekning: Eiendom - kasko Førsterisiko kr Egenandel kr Forsikringsopplysninger: Brannalarm Krav om innbruddsbeskyttelse Frivillig innbruddsbeskyttelse Brannalarmanlegg er installert B1-krav Bedre innbruddsbeskyttelse enn krav Dekningsdetaljer Eiendom - kasko Brann - Naturskade etter lov om naturskadeforsikring - Skader med annen naturårsak - Vann, annen væske og rørbrudd - Tyveri og skadeverk - Elektrisk fenomen - Annen skade (kasko) - Glass- og skiltskade Forhøyde egenandeler - eiendom og avbrudd (Se vilkårenes kapittel 7) Snøtyngdeskade Egenandelen er 20 % av skaden, minimum kr og maksimum kr. Rørbrudd, frost og utstrømning Egenandelen øker med kr ved skade som skyldes frost. Egenandelen øker med kr ved andre vannskader. Svikt i bærende bygningskonstruksjoner Ved svikt i bærende bygningskonstruksjoner er egenandelen forhøyd, avhengig av bygningstype. Ved hver skade omfatter forsikringen i tillegg minst følgende dekninger: Om høyere beløp er avtalt, gjelder dette beløpet i tillegg til summene nedenfor. Kunders eiendeler med tilsammen: kr Rekonstruksjons- og reinstallasjons- kostnader: kr Penger og verdipapirer-ved innbrudd: I FG-godkjent verdiskap kr I låst skuff/skap kr I ulåst kassa-apparat kr Penger og verdipapirer-ved ran, brann e.l.: kr Riving og rydding etter skade: * kr Når bygning er forsikret, omfattes også: Hageanlegg: Påbudsdekning: Påbudsdekning for villa eller hytte: kr * kr kr *Ved førsterisiko forsikringssum, se vilkårets kap Skadeforsikring NUF, Foretaksregisteret Org.nr: Skadeforsikring AB (publ), Org.nr:

4 Forsikringsbevis - Ansvarsforsikring 3 (18) Forsikret virksomhet Avvirkning Innsamling av trevirke Pris per år Hoveddekning: Ansvarsforsikring (Bedriftsansvar) kr per skade Egenandel per skade Hvor forsikringen gjelder kr kr Iht. geografiske områder utfylt i omsetningsmatrisen Tilleggsdekninger for hele virksomheten Tap av oppdragsgivers nøkler per skade Samlet forsikringssum per år Egenandel kr kr kr 68 kr Omsetning per forsikret næring Omsetning per forsikret næring Avvirkning Innsamling av trevirke Norden kr kr Spesielle egenandeler (Se vilkårenes kapittel 7) Egenandelen forhøyes til 10 % av skadebeløpet, minimum kr, maksimum kr, dog aldri lavere enn eventuelt særskilt avtalt egenandel, ved følgende typer skade skade ved vanninntrengning under/etter avdekking av eksisterende bygningskonstruksjoner, f.eks. i forbindelse med påbyggingsarbeider, taktekking eller skifte av takbelegg skade utløst av setninger som følge av grunnarbeider utført om vinteren skade som skyldes at det er benyttet åpen ild, oppvarming, sveise-, skjære-, lodde- og/eller slipeutstyr skade ved brudd på vann- eller kloakkledning, eller for tingskade ved oversvømmelse eller tilbakeslag gjennom kloakk- eller overvannsledning. Skadeforsikring NUF, Foretaksregisteret Org.nr: Skadeforsikring AB (publ), Org.nr:

5 Forsikringsbevis - Produktansvarsforsikring 4 (18) Forsikret virksomhet Avvirkning Innsamling av trevirke Pris per år Hoveddekning: Produktansvar 340 kr per skade Samlet forsikringssum per år Egenandel per skade Hvor forsikringen gjelder kr kr kr Iht. geografiske områder utfylt i omsetningsmatrisen Omsetning per forsikrede produkt(er) Omsetning per forsikrede produkt(er) Avvirkningstjenester Produkter fra innsamling av trevirke Norden kr kr Skadeforsikring NUF, Foretaksregisteret Org.nr: Skadeforsikring AB (publ), Org.nr:

6 Forsikringsbevis - Kriminalitetsforsikring 5 (18) Forsikret virksomhet Avvirkning Innsamling av trevirke Pris per år Hoveddekning: Kriminalitetsforsikring 528 kr per skade Samlet forsikringssum per år Egenandel per skade Hvor forsikringen gjelder kr Samme som forsikringssummen kr Norden Skadeforsikring NUF, Foretaksregisteret Org.nr: Skadeforsikring AB (publ), Org.nr:

7 Forsikringsbevis - Andre ansvarsforsikringer 6 (18) Forsikret virksomhet Avvirkning Innsamling av trevirke Pris per år Hoveddekning: Miljøforsikring kr per skade Samlet forsikringssum per år Egenandel per skade Hvor forsikringen gjelder kr Fem ganger forsikringssummen kr Norden Skadeforsikring NUF, Foretaksregisteret Org.nr: Skadeforsikring AB (publ), Org.nr:

8 Forsikringsbevis - Yrkesskade 7 (18) Yrkesskade - Ansatte Antall personer 4 Aktivitetskode Innsamling av trevirke Offshore Nei Årsverk Øvrige 3.00 Pris per år Hoveddekning: Yrkesskade Opp-/nedtrapping forsikringssum Minste uføre- /invaliditetsgrad Ervervsuførhet yrkesulykke 22 G Ja - yrkessykdom 22 G Ja - Dødsfallerstatning yrkesulykke 0,5 G Nei - yrkessykdom 0,5 G Nei - Ektefelletillegg ved død yrkesulykke 15 G Ja - yrkessykdom 15 G Ja - Barnetillegg ved død yrkesulykke 6,5 G Ja - yrkessykdom 6,5 G Ja - Ménerstatning yrkesulykke 4,5 G Ja 15 % yrkessykdom 4,5 G Ja 15 % kr Tilleggsdekninger: Reise til og fra arbeid 209 kr 1 Hvem forsikringen gjelder for Arbeidstakere hos forsikringstakeren i henhold til lov om yrkesskadeforsikring. 2 Begunstigelse Hvis det ikke er oppnevnt særskilt begunstiget skal forsikringssummen, ved forsikredes død, utbetales etter følgende regler: men utbetales til ektefellen eller registrert partner Hvis avdøde ikke etterlater seg ektefelle eller registrert partner, utbetales forsikringssummen til samboer. Hvis avdøde ikke etterlater seg ektefelle, registrert partner eller samboer, utbetales forsikringssummen til livsarvingene. Hvis avdøde ikke etterlater seg begunstigede etter reglene ovenfor skal forsikringssummen utbetales etter FAL Ønsker forsikrede at forsikringssum ved dødsfall, utover Yrkesskadelovens krav FAL 15-l, skal tilfalle andre enn ektefelle, registrert partner eller samboer, har vedkommende anledning til å oppnevne særskilt begunstiget. Skjema for dette finnes på /web/no/bedrift/forsikringer under Personforsikring. 3 Opptakelse i forsikringen Arbeidstakere som blir ansatt i forsikringsåret vil automatisk være dekket av forsikringen fra ansettelsestidspunktet. I henhold til forsikringsavtalelovens 11-2 skal alle arbeidstakere få utlevert forsikringsbevis og vilkår til orientering om dekningens omfang. Forsikringstaker må sørge for at alle arbeidstakere vil få utlevert forsikringsbevis og vilkår ved etablering og senere innmelding. 4 Medlemmer Forsikringstakeren fører fortegnelse over de forsikrede og skal før hvert års hovedforfall sende en oppgave over antall ansatte og årsverk. 5 Opphør av forsikringen Gjelder for den forsikrede Når ansettelsesforholdet opphører trer arbeidstakeren automatisk ut av forsikringsordningen på fratredelsestidspunktet. Gjelder for forsikringstakeren Denne avtalen er en kollektiv avtale og kan sies opp innen 1 måned etter at selskapet har sendt premievarsel for et nytt forsikringsår jf. FAL 12-3, for Yrkesskadeforsikring jf. FAL Betaling Forsikringstakeren innbetaler premie til samlet for alle forsikrede arbeidstakere, første gang ved avtaleinngåelse, og deretter hver gang forsikringsavtalen fornyes. Jf. forsikringsvilkårene. Skadeforsikring NUF, Foretaksregisteret Org.nr: Skadeforsikring AB (publ), Org.nr:

9 Forsikringsbevis - Yrkesskade (forts.) 8 (18) 7 Vilkår For yrkesskadeforsikring gjelder de til enhver tid gjeldende vilkår. 8 Melding om skade Melding om forsikringstilfelle må sendes omgående, og kan gjøres på følgende måter: Til direkte ved bruk av skademelding på s hjemmeside under bedrift Kontakt personskadeavdelingen i, tlf (hele døgnet) Skadeforsikring NUF, Foretaksregisteret Org.nr: Skadeforsikring AB (publ), Org.nr:

10 Forsikringsbevis - Marine 9 (18) Gods under transport Pris per år Dekning: Transport med opphold kr Egenandel kr Antall biler 3 Maksimum pr bil kr Forsikringsopplysninger: Forsikret Geografisk område Vareslag Verktøy Norden Verktøy og utstyr kr Dekningsdetaljer Transport med opphold Transportulykke, havari og naturkatastrofe - Totaltap under lasting/ lossing - Alle farer transport - Innbrudd under opphold - Brann under opphold - Vann under opphold Skadeforsikring NUF, Foretaksregisteret Org.nr: Skadeforsikring AB (publ), Org.nr:

11 Forsikringsbevis - Motor 10 (18) DL76263 Pris per år Dekning: Super næringsbil Egenandel - brann Egenandel - hærverk Egenandel - veihjelp Egenandel - ansvar ting Egenandel - tyveri Egenandel - kasko Egenandel - glass 500 kr 0 kr kr kr Forsikringsopplysninger: Årsmodell 2007 Merke/modell VW Passat 1.9 Kjørelengde km Bonus 70 % kr BP67859 Dekning: Kasko næringsbil Egenandel - ansvar ting 0 kr Egenandel - tyveri Egenandel - veihjelp 500 kr Egenandel - brann Egenandel - glass kr Egenandel - kasko kr Egenandel - hærverk Fører- og passasjerulykke Forsikringsopplysninger: Årsmodell 2002 Merke/modell Ford Ranger Kjørelengde km Bonus 70 % kr 169 kr NF29306 Dekning: Kasko næringsbil Egenandel - brann Egenandel - hærverk Egenandel - veihjelp 500 kr Egenandel - ansvar ting 0 kr Egenandel - tyveri Egenandel - kasko kr Egenandel - glass kr Fører- og passasjerulykke Forsikringsopplysninger: Årsmodell 2007 Merke/modell Ford Connect Kjørelengde km Bonus 70 % kr 169 kr LJ46426 Dekning: Super næringsbil Egenandel - ansvar ting Egenandel - tyveri Egenandel - kasko Egenandel - brann Egenandel - veihjelp Egenandel - glass Egenandel - hærverk Fører- og passasjerulykke 0 kr kr 500 kr kr kr 169 kr Skadeforsikring NUF, Foretaksregisteret Org.nr: Skadeforsikring AB (publ), Org.nr:

12 Forsikringsbevis - Motor (forts.) 11 (18) Forsikringsopplysninger: Årsmodell 2007 Merke/modell Ford Transit 300 Kjørelengde km Bonus 70 % Timberwolf 190 Dekning: Kasko Egenandel - brann Egenandel - tyveri Egenandel - hærverk Egenandel - kasko Fører- og passasjerulykke Annet erstatningsansvar enn bilansvar Brann/tyveri - avmontert arbeidsenhet kr kr Forsikringsopplysninger: Årsmodell 2004 Merke/modell Timberwolf 190 Bruk Skogbruk kr 109 kr 111 kr 19 kr Forst ST8 woodchipper Dekning: Kasko Egenandel - brann Egenandel - hærverk Egenandel - kasko kr Egenandel - tyveri Fører- og passasjerulykke Tredjemannsinteresse/leasing Annet erstatningsansvar enn bilansvar Forsikringsopplysninger: Årsmodell 2015 Merke/modell Forst ST8 woodchipper Bruk Skogbruk kr 101 kr 214 kr 103 kr Dekningsdetaljer Kasko Ansvar personskade - Ansvar tingskade - Rettshjelp - Brann - Hærverk - Kasko - Tyveri Kasko næringsbil Ansvar personskade - Rettshjelp - Brann - Hærverk - Leiebil - Redning/veihjelp - Ansvar tingskade - Tyveri - Kasko - Glass Super næringsbil Ansvar personskade - Ansvar tingskade - Rettshjelp - Tyveri - Leiebil - Utvidet leiebildekning - Kasko - Maskinskade - Utvidet kaskodekning - Brann - Redning/veihjelp - Glass - Hærverk Skadeforsikring NUF, Foretaksregisteret Org.nr: Skadeforsikring AB (publ), Org.nr:

13 Forsikringsbevis - Viktig informasjon om du skulle få en skade 12 (18) Hvordan melde skade Når du har fått en skade, er det viktig at du tar kontakt med oss så snart som mulig. Du kan melde skaden på if.no, eller ringe oss på Skader kan meldes 24 timer i døgnet - året rundt. Vi har lang erfaring i skadebehandling, og vil hjelpe deg med råd og veiledning når det gjelder økonomiske og praktiske forhold. Det er slik vi mener skadeoppgjør skal være. Meld skade på if.no eller telefon Besøk eller ring oss på telefon Innsendelse av skademelding per post Skadeforsikring Postboks Lysaker Frist for å melde inntruffet skade Skade skal meldes til og/eller Europeiske Reiseforsikring omgående, jf Forsikringsavtaleloven (FAL) 4-10 eller Retten til utbetaling faller bort dersom kravet ikke er meldt til selskapet innen ett år etter at sikrede fikk kjennskap til de forhold som begrunner det, jf FAL 8-5 eller Kundeombudet, intern klageordning i Hvis du er uenig i s avgjørelse i en sak som vedrører din skadesak, kan du kontakte vårt Kundeombud for å få den vurdert på nytt. Kundeombudet ser på saken med nye og upartiske øyne. Hvis du ikke får medhold hos Kundeombudet kan du gå videre til Kundepanelet og få saken din vurdert der. I Kundepanelet har kundene flertallet. Kundepanelet består av seks kunderepresentanter, en representant fra og ledes av en ekstern advokat. Kundeombudet Telefon Skadeforsikring Velg "Kundeombudet i menyen" Postboks Lysaker Retten til å kreve nemndbehandling Du kan også rette klager som omhandler forsikringsavtalen til: Finansklagenemda Postadresse: Postboks 53 Skøyen, 0212 Oslo Besøksadresse: Drammensveien 145, 0277 Oslo Personopplysninger Forsikrede er gjort kjent med og aksepterer at de personopplysninger som selskapet innhenter er nødvendige for at det skal kunne administrere forsikringen, oppfylle sine avtaleforpliktelser og for øvrig forsikredes ønsker som kunde. Opplysningene vil også kunne benyttes for å treffe beslutninger om forsikringens innhold og vilkårsutforming, samt i markedsføring. Personopplysningene kan for de nevnte formål utleveres til selskap/organisasjoner selskapet samarbeider med, så vel innenfor som utenfor EØS- og EU-området. Dersom selskapet har opplysningsplikt overfor offentlig myndighet, vil opplysningene bli overlevert i henhold til myndighetenes krav. Opplysningene vil også kunne benyttes for å gi forsikrede informasjon om selskapets/samarbeidsorganisasjonens tjenester for øvrig. Etter personopplysningsloven har forsikrede rett til å få innsyn i de opplysninger selskapet har om seg, og rett til å kreve at selskapet retter feilaktige eller ufullstendige opplysninger. Spørsmål om selskapets bruk av personopplysninger rettes til selskapets personopplysningsansvarlige. Regulering av forsikringssummene Regulering av forsikringssummene som følge av endring av folketrygdens grunnbeløp skal skje den dag nytt grunnbeløp er vedtatt. Opphør av forsikringen Dersom forsikringen opphører skal forsikringstakeren gi de forsikrede arbeidstakere melding om dette så snart som mulig, og senest én måned før forsikringens opphørsdato. Ved personforsikring gjelder også følgende ved risikoendringer Forsikringstakeren skal gi opplysninger om ansatte stasjonert i, eller som reiser til, politisk urolige områder, slik at selskapet evt. kan beregne tilleggspris. Når en arbeidstaker endrer stilling skal forsikringstaker omgående sende melding til selskapet om dette. Dette gjelder kun dersom de forsikrede blir nevnt i forsikringsavtalen med fullt navn og personnummer. Pantsettelse, overdragelse Det er ikke anledning til å overdra eller pantsette rettigheter etter denne forsikringen. Forsikringsselskapenes sentrale skaderegister (FOSS) Når en skade registreres får automatisk en oversikt over vedkommende kundes skadehistorikk i alle forsikringsselskap som er medlem av Finans Norge (FNO). FNO er behandlingsansvarlig for registeret. Registreringen inneholder fødselsnummer, saksnummer, forsikrings- og skadetyper foruten koder for selskap og skadebehandler. Selskapene får ikke tilgang til lagret informasjon annet enn ved registrering av en skade. Registeret er ikke tilgjengelig for andre, og registrerte skader slettes etter 10 år. Forsikringstakeren har rett til innsyn i registeret etter personopplysningslovens 18 og til å kreve retting av opplysningene etter 27. Skadeforsikring NUF, Foretaksregisteret Org.nr: Skadeforsikring AB (publ), Org.nr:

14 Vi informerer 13 (18) Viktige endringer for din forsikring Nedenfor finner du informasjon om endringer som gjelder for dine forsikringer. Indeksregulering Indeksregulering 2016 Forsikringer med indeksregulering justeres hvert år i takt med prisutviklingen. Dette er en oversikt over hva forsikringssummene indeksreguleres med i I gjennomsnitt er dette: Bygninger: 3,3%. Avhengig av bygningstype, kan endringen av forsikringssummen avvike noe fra gjennomsnittet. Innboforsikring for privatpersoner: 2,0%. Maskiner/innbo for næringsdrivende: 2,0%. Gjelder også driftsløsøre i landbruket. Grunnbeløpet (G) er kr pr 1. mai Endringer i din forsikring Eiendom Bygninger, maskiner, løsøre og varer Produkt Riving, rydding og destruksjon av miljøfiendtlig avfall ved førsterisiko Dersom gjenstanden er forsikret på førsterisiko er maksimal tilleggserstatning begrenset til forsikringssummen som er angitt i forsikringsbeviset for den aktuelle gjenstanden. For produksjonsbygning er tilleggserstatningen uansett begrenset til kr, for andre bygninger/gjenstander er begrensningen kr. Påbud ved førsterisiko Dersom bygningen er forsikret på førsterisiko er maksimal tilleggserstatning begrenset til forsikringssummen som er angitt i forsikringsbeviset for den aktuelle bygningen. Maksimal tilleggserstatning er uansett begrenset til kr. Låsendringer og nøkler Låsendringer gjelder nå ved tyveri og ran av universal-/master nøkkel for styremedlem, eiendomsbestyrer eller vaktmester, når dette skjer som følge av tyveri fra bygning eller i forbindelse med ran. Erstatningen er begrenset til kr. Sikkerhetsforskriften for oppbevaring av nøkler er oppdatert som følge av dette. Vann og annen væske Vi presiserer at vi dekker vann direkte inn fra terreng eller grunn når dette skjer plutselig og det blir stående vannspeil på gulvet. Endring i sikkerhetsforskrift for varme arbeider Definisjon av varme arbeider er endret ved at ordet ild er erstattet med flamme. Punkt 2 Hvor sikkerhetsforskriften gjelder, er endret ang spesielt tilrettelagte rom. Punkt 3 Avtale med ekstern håndverker/entreprenør, krav om egen avtale/kontrakt ang gjeldende sikkerhetsforskrift. Punkt 4 Sikkerhetskrav, inneholder krav om sertifikat, ny arbeidsinstruks og slokkeutstyr. Brannvakt skal også ha sertifikat og være tilstede og vurdere risiko for brann. Punkt 5 Arbeid på tak, forbud mot bruk av åpen flamme, med unntak iht sikkerhetsforskriften. Endring i sikkerhetsforskrift for oppbevaring av avfall og lagring av brennbart materiale Vi har gjort endringer i vår sikkerhetsforskrift når det gjelder orden, renhold og avfallshåndtering. Lagring av brennbart materiale utendørs skal plasseres minst 8 meter fra byggverk. Naturulykke Vilkårspunkter som omhandler naturulykke er revidert. De viktigste endringene er at: vi dekker drensledning, husleietap økt til maksimalt kr, vi unntar ting som det ikke er naturlig å tegne brannforsikring på, utstyr for utvinning av olje, gass eller andre naturforekomster på havbunnen, omfattes bare når disse ting er varer i næringsvirksomhet og befinner seg på land i Norge. Kunders eiendeler Vi unntar nå tap av elektronisk lagret data som bedriften har mottatt fra sine kunder for oppbevaring eller bearbeiding. Maskiner og løsøre Forsikringen omfatter nå låst sykkel/el-sykkel inntil kr. Ansvar Ansvarsforsikring Produkt Presisering av sikkerhetsforskrift Fører av motorvogn, luftfartøy, fartøy eller andre innretninger skal ha gyldig førerkort, sertifikat eller tilsvarende bevis. Endring i sikkerhetsforskrift for varme arbeider Definisjon av varme arbeider er endret ved at ordet ild er erstattet med flamme. Punkt 2 Hvor sikkerhetsforskriften gjelder, er endret ang spesielt tilrettelagte rom. Punkt 3 Avtale med ekstern håndverker/entreprenør, krav om egen avtale/kontrakt ang gjeldende sikkerhetsforskrift. Skadeforsikring NUF, Foretaksregisteret Org.nr: Skadeforsikring AB (publ), Org.nr:

15 Vi informerer 14 (18) Punkt 4 Sikkerhetskrav, inneholder krav om sertifikat, ny arbeidsinstruks og slokkeutstyr. Brannvakt skal også ha sertifikat og være tilstede og vurdere risiko for brann. Punkt 5 Arbeid på tak, forbud mot bruk av åpen flamme, med unntak iht sikkerhetsforskriften. Det er tatt inn nytt unntak i kap. 5 om at forsikringen ikke omfatter ansvar for prosjekter der forsikrede/forsikredes familie har selvstendig økonomisk interesse knyttet til realisering av prosjektet. Presisering av unntak Det er nå presisert at unntak for forsikringsdekning knyttet til «oppfyllelse av sikredes kontrakt» også unntar tilsvarende utgifter mv. knyttet til sikredes rolle som ansvarlig etter plan- og bygningsloven når arbeid e.l. utføres av andre. Produktansvarsforsikring Produkt Nytt unntak: Det er tatt inn et nytt unntak om at personskader forårsaket av tobakksprodukter, nikotinpreparater, e-sigaretter, væske til e-sigaretter og tilsvarende produkter ikke er omfattet. Kriminalitetsforsikring Produkt Unntak: Det er tatt inn et nytt unntak om at forsikringen omfatter ikke aktiviteter som fondsforvalter, depotmottaker eller andre aktiviteter som nevnt i eller som reguleres av AIFM-direktivet 2011/61/EU med tilhørende forordninger. Det er tatt inn et nytt unntak for tap knyttet til utpressing. Marine Transport Pris Prisen på forsikringen beregnes i samsvar med bransjens skadestatistikk. Justering skjer på bakgrunn av endring i virksomhetens totalomsetning. Motor Næringsbil Pris Person- og varebiler Skadeinflasjonen på oppgjør av motorskader øker i takt med økte delpriser og økte timepriser ved verkstedene. Fra tid til annen så gjør vi en gjennomgang av våre risikomodeller, slik at kunder skal betale en premie i forhold til den risikoen de representerer. Ved slike tariffendringer kan enkelte kunder oppleve prisøkning på person- og varebiler som de har forsikret hos oss. Produkt Hjemtransport Vilkårsteksten er endret slik at avtale om hjemtransport kun kan avtales med. Ved ikke-dekningsmessige skader dekkes transport til nærmeste verksted. Skadeforsikring NUF, Foretaksregisteret Org.nr: Skadeforsikring AB (publ), Org.nr:

16 Forsikringsbevis - Sikkerhetsforskrifter 15 (18) Sikkerhetsforskrifter - ansvar for å redusere risikoen for skader Det er knyttet sikkerhetsforskrifter og bestemmelser om risikoendring til dine forsikringer, og kravene knyttet til alle forsikringene virksomheten din har tegnet fremkommer nedenfor. Hensikten med sikkerhetsforskriftene er å redusere omfanget av en skade, eller avverge at en skade skjer. Hvis sikkerhetsforskriftene ikke blir overholdt, kan det føre til at forsikringsutbetalingen reduseres eller faller helt bort. Tekstene som står her i forsikringsbeviset er en forkortet utgave av sikkerhetsforskriftene som står i forsikringsvilkårene, og det henvises derfor til vilkårenes kapittel 8 for fullstendig tekst. Viser sikkerhetsforskriftene til forskrifter gitt av andre, kan disse skaffes på forespørsel. Identifikasjon De handlinger eller unnlatelser som medfører bortfall eller reduksjon av sikredes rett til erstatning medfører tilsvarende bortfall eller reduksjon dersom de er begått av personer som utfører arbeid av ledende art eller av andre som har selvstendig stilling innen virksomheten. Med personer som har særlig selvstendig stilling menes også personer som utfører arbeidsoppdrag uten overoppsyn fra andre, eller som utfører arbeidsoppdrag de selv er ansvarlige for. Sikkerhetssenter er det eneste forsikringsselskap i Nord-Europa som tilbyr kurs i skadeforebygging på eget sikkerhetssenter. Instruktørene våre har lang erfaring, og kombinerer praktiske øvelser og teori slik at du lærer å unngå skader på arbeidsplassen din. Sikkerhetsforskrifter - ansvar Ansvarsforsikring Standard bransjebetingelser Standard bransjebetingelser eller standardkontrakter med ansvarsregulerende bestemmelser skal benyttes uten tillegg/endringer som medfører utvidelser av sikredes ansvar. Varme arbeider Ved varme arbeider gjelder spesielle regler for tilsyn, slokking m.m. Tank for oppbevaring av brannfarlig væske, olje og andre kjemikalier Ved oppbevaring av brannfarlig væske m.m skal tankene kontrolleres jevnlig. Overgrunnstanker skal sikres med forsvarlig oppsamlingskum. Oppbevaring av nøkler Ved oppbevaring av nøkler tilhørende oppdragsgiver gjelder regler for merking og oppbevaring. Forsikring av underentreprenør Sikrede skal påse at hans underentreprenører har egen ansvarsforsikring. Bruk av rådgivende ingeniør Ved gravings-, piggings-, sprengnings-, spuntings-, pelings- og rivingsarbeider skal rådgivende ingeniør benyttes og forhåndsbesiktigelse foretas. Gass Ved montering og vedlikehold av forsyningsanlegg og fordelingsanlegg for gass gjelder spesielle regler utarbeidet av gitt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Kriminalitetsforsikring Regnskapsførsel og internkontroll Virksomheten skal ha retningslinjer for regnskapsførsel som sikrer god regnskapsskikk og rutiner for en forsvarlig internkontroll. Tilgangskontroll og autorisasjon Virksomheten skal etablere tilgangskontrollsystem som sikrer krav til autentisering (verifisering av IT-brukere ved pålogging til datasystemer) og autorisasjon. Miljøforsikring Nedgravde tanker/overgrunns oppbevaringstanker Ved oppbevaring av brannfarlig væske m.m skal tankene kontrolleres jevnlig. Overgrunnstanker skal sikres med forsvarlig oppsamlingskum. Oppdrag for oppdrettsnæringen Ved oppdrag for oppdrettsnæringen skal følgende kontrakter benyttes NL 01, NLM 02 og NR 84/NU 84. Utredningsplikt I forbindelse med utbygging skal sikrede foreta en konsekvensutredning. Tilsyn, drift og vedlikehold Sikrede skal påse at offentlige forskrifter og leverandørens eller andres forskrifter for bruk og vedlikehold av gjenstander overholdes. Skadeforsikring NUF, Foretaksregisteret Org.nr: Skadeforsikring AB (publ), Org.nr:

17 Forsikringsbevis - Sikkerhetsforskrifter 16 (18) Sikkerhetsforskrifter - eiendom Generelt Offentlige lover og forskrifter Bestemmelser gitt i lover og forskrifter gitt i medhold av lov, skal til enhver tid overholdes. Eksempelvis plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter, lov om brannvern med tilhørende forskrifter, samt pålegg gitt av offentlig brannmyndighet, lov om tilsyn med elektriske anlegg med tilhørende forskrifter, samt pålegg gitt av stedlig elektrisitetstilsyn. Sikring av dataregistre og programmer Krav om sikkerhetskopiering av data og krav om oppbevaring av sikkerhetskopiene på sikkert sted. Krav til antivirusprogram, brannmurer og adgangskontroll. Drift og vedlikehold Krav om å holde forsikrede gjenstander i driftsmessig stand og å overholde forskrifter. Sikring mot elektrisk fenomenskade Krav om bl.a. overspenningsvern på elektronisk utstyr. Vernet skal være både på signal-, tele- og 230 V- 400 V-siden. Krav om avbruddsfri strømforsyning for stormaskiner, servere og sentraler. Eiendom og avbrudd Sikring mot brann Det skal oppnevnes en person som er ansvarlig for brannforebyggende arbeid. Brannvegger og branndører skal tilfredsstille offentlige krav og holdes lukket. Slokkeredskaper skal være til stede og avmerket lett synlig, tilgjengelig og i god stand. Krav om regelmessig ettersyn. Sprinkleranlegg skal være funksjonsdyktig til enhver tid og i henhold til FGs regler. Ved varme arbeider gjelder regler for arbeidsinstruks, sertifikat, brannvakt, slokking, rydding og tetting. Tobakksrøykning tillates bare på steder angitt i bedriftens egne røykebestemmelser. Avfall skal plasseres minst 5 meter fra brennbar yttervegg og ikke under tak. Lagring av brennbart materiale utendørs plasseres minst 8 meter fra byggverk. Krav om låsing av dører. Vinduer og andre åpninger skal være lukket og sikret. Krav om bruk av godkjent installatør ved reparasjon av elektriske anlegg. Spesielle regler gitt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap for montering og vedlikehold av forsyningsanlegg og fordelingsanlegg for gass. Lagring av komprimert gass skal gjøres etter angitte sikkerhetsregler. Brannalarmanlegg Krav om installering, funksjon og vedlikehold av brannalarmanlegg. Sikring mot tyveri, ran og skadeverk Krav til låsing og innbruddsbeskyttelse av bygninger, i henhold til FGs regelverk. Container skal være av stål, være tett og ha et volum på minst 7,5 kubikkmeter. I tillegg skal dører være sikret. Nøkler/koder skal oppbevares utenfor forsikringsstedet eller i FG-godkjent sikkerhetsskap eller ved at betrodd person bærer den på seg. Det skal sørges for at tidligere ansatte/styremedlem ikke lenger har tilgang til bygningen. Når gjenstander ute er medforsikret med tyveri/skadeverk, skal området være sikret med 2 meter høyt flettverkgjerde som er tett i underkant, port skal være låst med FG-godkjent lås, og hengsler skal være sikret. Kassa-apparat skal utenom åpningstiden stå med åpen skuff. Innhold i låst verdiskap/hvelv, nattsafe og minibank Enheten skal tilfredstille krav i bestemte norske standarder og være FG-godkjent. Oppbevaringskrav til nøkler og koder. Vann og annen væske Krav til oppvarming for å unngå frostskader. Krav til bruk av autorisert installatør. Kjøleskap, kaffe- og isbitmaskiner og lignende utstyr som er tilkoblet vann skal ha automatisk avstenging med føler. Varer i rom på bakkenivå eller lavere skal plasseres minst 10 cm over gulv. Sikkerhetsforskrifter - motor Næringsbil Krav til utførelse og vedlikehold etter offentlige forskrifter og fabrikantens/leverandørens anbefalinger Krav til tilstrekkelig påfylling av frosthindrende middel for å unngå frostskader på motor/kjølesystem Krav til låsing og separat oppbevaring av nøkkel Plikt til å ta forholdsregler i forbindelse med salg, slik at ikke tenningsnøkkel blir værende i kjøretøyet uten at eieren er i/på den Krav til inne- og fastlåsing av ekstra bildekk og bilfelger som ikke er i bruk, eller andre deler av motorvognen som er midlertidig avmontert Særskilt fastlåsingskrav for bilhjul og bildekk som oppbevares i garasjeanlegg, fellesgarasje/-rom/-bod Krav til at fører har førerkort og eventuelle andre nødvendige sertifikater og bestemte kvalifikasjoner som myndighetene krever Plikt til å følge offentlige forskrifter og vedtekter vedrørende øvelseskjøring Krav til maksimal belastning (overbelastning) Følgende gjenstander skal, når motorvognen forlates, befinne seg i separat, lukket bagasjerom uten vinduer: Mobiltelefon (av lommetelefontype), PC og annet datautstyr, kamerautstyr Om natten (fra man setter motorvognen fra seg og til den tas i bruk igjen neste dag) og alltid mellom klokken og 06.00, skal bagasje ikke befinne seg på motorvognens tak. Skadeforsikring NUF, Foretaksregisteret Org.nr: Skadeforsikring AB (publ), Org.nr:

18 Forsikringsbevis - Sikkerhetsforskrifter 17 (18) Spesielle maskiner Krav til at fører har førerkort og eventuelle andre nødvendige sertifikater og bestemte kvalifikasjoner som myndighetene krever. Plikt til å følge offentlig forskrifter og vedtekter vedrørende øvelseskjøring Krav til tilstrekkelig påfylling av frosthindrende middel for å unngå frostskader på motor/kjølesystem Krav til innhenting av tillatelse fra ansvarlige myndigheter før grave- og pelingsarbeider igangsettes. Nedgravde vann- og kloakkrør, telefon- og telegrafkabel samt elektriske ledninger skal avmerkes på en slik måte at skade på disse unngås Pålegg om å følge Arbeidstilsynets "Bestemmelse nr. 151" om Graving og avstiving av grøfter Forskrifter/instrukser om bruk av maskin/redskap fastsatt av produsent, leverandør eller offentlig myndighet, skal overholdes. Dette gjelder også olje- og filterskift på hydrauliske systemer. Krav om rengjøring av maskiner hver annen uke, når disse brukes på søppelfyllinger Krav om parkering av maskinen på underlag av sand, grus eller stein, når den anvendes på søppelfyllinger, sagbruk, torvproduksjon e.l. steder med lett antennelig materiale Pålegg om at maskinen skal ha daglig kontroll av spesielt utsatte elektriske kabler. Det skal også kontrolleres at det ikke har oppstått oljelekkasje eller andre forhold som kan medføre fare for skade Undersøkelsesplikt om underlagets bæreevne før kjøring på broer, veier, vekter, annet underlag eller islagte vann. Krav til låsing, hvis mulig, og separat oppbevaring av nøkkel Krav til bolting/sikring med vinsj av rigg under utkjøring og arbeid, for å hindre utglidning og/eller velt. Skogsmaskin Krav til at fører har førerkort og eventuelle andre nødvendige sertifikater og bestemte kvalifikasjoner som myndighetene krever. Plikt til å følge offentlig forskrifter og vedtekter vedrørende øvelseskjøring Krav til tilstrekkelig påfylling av frosthindrende middel for å unngå frostskader på motor/kjølesystem Krav til innhenting av tillatelse fra ansvarlige myndigheter før grave- og pelingsarbeider igangsettes. Nedgravde vann- og kloakkrør, telefon- og telegrafkabel samt elektriske ledninger skal avmerkes på en slik måte at skade på disse unngås Pålegg om å følge Arbeidstilsynets "Bestemmelse nr. 151" om Graving og avstiving av grøfter Forskrifter/instrukser om bruk av maskin/redskap fastsatt av produsent, leverandør eller offentlig myndighet, skal overholdes. Dette gjelder også olje- og filterskift på hydrauliske systemer. Krav om rengjøring av maskiner hver annen uke, når disse brukes på søppelfyllinger Krav om parkering av maskinen på underlag av sand, grus eller stein, når den anvendes på søppelfyllinger, sagbruk, torvproduksjon e.l. steder med lett antennelig materiale Pålegg om at maskinen skal ha daglig kontroll av spesielt utsatte elektriske kabler. Det skal også kontrolleres at det ikke har oppstått oljelekkasje eller andre forhold som kan medføre fare for skade Undersøkelsesplikt om underlagets bæreevne før kjøring på broer, veier, vekter, annet underlag eller islagte vann. Krav til låsing, hvis mulig, og separat oppbevaring av nøkkel Krav til brannslukningsutstyr Sikkerhetsforskrifter - marine Transport Forsikringen er overtatt på betingelse av at de fastsatte sikkerhetsforskrifter til en hver tid overholdes. Har sikrede forsømt å overholde sikkerhetsforskriftene, eller å påse at de blir overholdt, kan være helt eller delvis uten ansvar jf. lov 16. juni 1989 nr. 69 om forsikringsavtaler (FAL) 4-8. Se også identifikasjon i kapitel 1. Sikrede/ forsikringstaker skal sørge for: at varene er innpakket, emballert og sikret slik at de kan tåle normale og påregnelige transportpåkjenninger, at varene er merket med avsenders og mottakers navn og adresse, "opp" eller "ned" side på hvert kollo, farlighetsgrad med internasjonale symboler, tyngdepunktangivelser, løfteanvisninger og forøvrig slik at riktig behandling av varene sikres. Merking skal skje på norsk. Ved internasjonale transporter skal varene i tillegg være merket på engelsk, at varene sendes med et transportmiddel eller i en container som er egnet for transporten, å følge øvrige sikkerhetsforskrifter som er gitt av selskapet, og som fremgår av forsikringsbeviset. Ved internasjonale transporter er dessuten alle forskrifter og påbud om forholdsregler for å forebygge tap, gitt av offentlig myndighet, å anse som sikkerhetsforskrifter, idet FAL 1-2 litra (e) er fraveket, jf. lovens 1-3 annet ledd litra (e). Gods i bil/ Gods under transport Sikring mot tyveri fra bil og varehenger: når bil og varehenger forlates skal begge være låst varehengeren skal være fastlåst/ innelåst dersom den er frakoblet bil varehengeren skal være utstyrt med låsbar hardtop tyveri, ran og overfall skal meldes til politiet. Brann under opphold Brannslokningsredskaper og brannalarm forutsettes og i god stand. Videre skal brannslokningsredskaper være plassert på avmerket sted, lett synlig og tilgjengelig. Vann under opphold Forsikringsgjenstander som oppbevares i bygning på bakkenivå eller lavere skal plasseres minst 10 cm over gulvet. Innbrudd under opphold Forsikringsgjenstanden(e) forutsettes oppbevart i bygning eller rom i bygning, alle adkomstdører skal være låst og andre åpninger være lukket og forsvarlig sikret. Vinduer skal være lukket og haspet eller låst. Nøkler skal oppbevares utenfor forsikringsstedet eller være like godt sikret som de forsikrede ting. Skadeforsikring NUF, Foretaksregisteret Org.nr: Skadeforsikring AB (publ), Org.nr:

19 Våre forsikringer 18 (18) Her finner du en kortfattet oversikt over noen av våre forsikringer. Alle forsikringene kan tilpasses bedriftens behov. Fullstendig informasjon om hva som dekkes, og begrensingene som gjelder, finner du i våre vilkår. Skadeforsikringer Bygning Maskin, varer og inventar I tillegg til brann, vann og innbrudd, dekker vår bygningsforsikring maskinskader på f.eks. heis og ventilasjonsanlegg. Vindusglass er også inkludert, uten begrensninger i størrelsen. Forsikringen dekker tap etter brann, vannskade og tyveri av maskiner, varer og inventar. Dersom du leier lokalene må du selv forsikre fastmontert innredning og utgifter du har hatt til å tilpasse lokalene til virksomheten din. Arbeidsmaskin Transport Arbeidsmaskiner er pålagt å ha ansvarsforsikring - både for skader under anleggsarbeid og etter bilansvarsloven. Vår forsikring dekker i tillegg brann, tyveri og skader etter forsøk på tyveri. Vårt beste forsikringsalternativ dekker også maskinskade. Hvis du kjøper og selger varer kan du kjøpe en forsikring som dekker alle forsendelser i løpet av året. Da slipper du å tenke på hvem som har ansvaret for varene mens de er underveis. Avbrudd Forsikringen sikrer at bedriftens driftsresultat blir det samme som det hadde blitt uten skade. Gods Om du kjører med gods, verktøy og og prøvekolleksjoner i egen bil, kan du kjøpe en årsforsikring som dekker godset mens det er i bilen og ute på oppdrag hos kunder. Bil Vår beste bilforsikring gir deg leiebil av samme størrelse som egen bil ved en skade, og du beholder den inntil 40 dager. Forsikringen dekker også skader på motor og gir. Speditøransvar Forsikringen dekker ansvaret som speditører kan komme i dersom godset skades mens det er underveis. Lastebil Vår beste storbilforsikring inkluderer avbrudd - fra dag én. Alle våre storbilforsikringer inkluderer psykologisk førstehjelp om en sjåfør involveres i en ulykke. Hærverk er også inkludert og gir ikke bonustap. Prosjekt/ entreprenør Det er entreprenørens plikt å forsikre utførte kontraktsarbeider og materialer som byggherren har overlevert til entreprenøren. Du kan kjøpe en forsikring som dekker alle entrepriser gjennom hele året. Personforsikringer Helse Med helseforsikring slipper du å vente på behandling. Forsikring sikrer rask tilgang til behandling og rehabilitering i privat helsevesen. Garanterer operasjon eller time hos spesialist innen 14 dager. Reise Helårs reiseforsikring dekker tjenestereiser, samt ferie- og fritidsreiser for den ansatte og deres familier. Forsikringen inneholder også en ulykkesforsikring som gjelder døgnet rundt - også hjemme. Dersom du har ansatte eller er ansatt i eget AS, er du lovpålagt å kjøpe yrkesskadeforsikring. Den sikrer ansatte og deres familie økonomisk dersom de får en arbeidsrelatert skade eller sykdom. Yrkesskade Fritidsulykke/ -sykdom Du kan utvide yrkesskadeforsikringen slik at ansatte også er forsikret mot ulykker på fritiden og sykdom som faller utenfor yrkesskadeloven. Da er dere forsikret uansett hva som skjer og når det skjer. Sykeavbrudd Forsikringen dekker bedriftens faste løpende utgifter hvis bedriften får reduserte inntekter i en periode på grunn av sykdom eller skade. Sykelønn Sykelønnforsikring dekker bedriftens lønnsforpliktelser overfor de ansatte ved ansattes sykdom. Forsikringspakker - personforsikringer En pakke som inneholder yrkesskade, helseforsikring, reiseforsikring (valgfritt) og ulykkes- og dødsfallsforsikring. Pakken gir økt økonomisk trygghet for medarbeiderne og deres familier, mens helseforsikringen kan redusere bedriftens sykefravær. Ansvarsforsikringer Bedrift/ produkt Dekker ansvar for feil ved utførelsen av oppdrag for bedriften, som gir dine kunder eller andre et økonomisk tap, samt ansvaret som en produsent, importør eller selger kan pådra seg dersom produktet fører til skade. Medarbeider Personalordning Profesjons ansvar En komplett pakke som inneholder yrkesskadeforsikring og fritidsulykke/-sykdom. Det betyr at ansatte får erstatning ved arbeidsuførhet, varige mén og dødsfall uansett når og hvor skaden eller sykdommen skjer/oppstår. Dekker ansvar for rådgivningsfeil som gir dine kunder eller andre et økonomisk tap. Viktig for advokater, regnskapsbyråer, eiendomsmeglere o.l. Dekker utgifter til juridisk bistand dersom du kommer i en tvist med f.eks. leverandør eller kunde - om manglende leveranser, reklamasjoner osv. Rettshjelp Styreansvar Dekker ansvar som styremedlemmer og daglig leder kan pådra seg for det de har gjort eller det de har unnlatt å gjøre. Miljø Naturmangfoldloven gjør bedrifter ansvarlige for å gjenopprette naturen slik den var, etter en miljøskade - enten du kan klandres eller ikke. Forsikringen dekker erstatningsansvar etter f.eks. utslipp. Kriminalitet Dekker bedriftens økonomiske tap dersom ansatte begår økonomisk straffbare handlinger, f.eks. underslag. Forsikringen dekker også tap påført bedriftens kunder. Skadeforsikring NUF, Foretaksregisteret Org.nr: Skadeforsikring AB (publ), Org.nr:

635761.TYG19L. Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål eller det er noe du ønsker å diskutere nærmere. Kontaktinformasjon finner du nedenfor.

635761.TYG19L. Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål eller det er noe du ønsker å diskutere nærmere. Kontaktinformasjon finner du nedenfor. 15. juli 2014 NORGES HOVSLAGERFORENING Sørbygdavegen 22 co/ Nikolai Refsahl 2335 STANGE Endring i forsikringsavtale SP635761 Nå er endringene vi ble enige om gjennomført, og du finner dem på de neste sidene.

Detaljer

Endring i forsikringsavtale SP397765

Endring i forsikringsavtale SP397765 Tyrikollen Boligsameie S4472 Pb. 6666 St Olavs plass 0129 OSLO Endring i forsikringsavtale SP397765 Forsikringsavtalen er en del av samarbeidsavtalen mellom Huseiernes Landsforbund og Skadeforsikring.

Detaljer

Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål eller det er noe du ønsker å diskutere nærmere. Kontaktinformasjon finner du nedenfor.

Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål eller det er noe du ønsker å diskutere nærmere. Kontaktinformasjon finner du nedenfor. EINAR MONKIBISNEZ ELVRUM Ringstabekkveien 60A 1358 JAR Forsikringsdokumenter Vedlagt finner du bedriftens forsikringsdokumenter. Hvis du skulle få en skade, kan du raskt og enkelt melde den på. Vi tar

Detaljer

I I Forsikringsavtale

I I Forsikringsavtale I I Forsikringsavtale S24028 E2107 1 (8) Barset Felleskommunale Vannverk Organisasjonsnummer 976663454 Avtaleperiode f.o.m. 1. februar 2015 t.o.m. 31. januar 2016 Informasjon om eventuelle avvik i avtaleperioder

Detaljer

Takk for at du valgte oss som forsikringsleverandør til bedriften din.

Takk for at du valgte oss som forsikringsleverandør til bedriften din. Henri Trefelling Zbarauskas Industriveien 10 1473 LØRENSKOG Velkommen til Takk for at du valgte oss som forsikringsleverandør til bedriften din. Vedlagt finner du bedriftens forsikringsavtale. Det er viktig

Detaljer

Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål eller det er noe du ønsker å diskutere nærmere. Kontaktinformasjon finner du nedenfor.

Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål eller det er noe du ønsker å diskutere nærmere. Kontaktinformasjon finner du nedenfor. Furumo Sameie Jessheim OLE REISTADS VEG 5 1-13 gnr 135/418 2067 JESSHEIM Endring i forsikringsavtale SP742629 Forsikringsavtalen er en del av samarbeidsavtalen mellom Huseiernes Landsforbund og Skadeforsikring.

Detaljer

Nå fornyes forsikringen

Nå fornyes forsikringen Tangen V Borettslag c/o Usbl Follo Østfold Pb. 313 1401 SKI Nå fornyes forsikringen Vedlagt finner du forsikringsavtalens dokumenter. Ved spørsmål eller nye forsikringsbehov kontakt ditt boligbyggelag.

Detaljer

Endring i forsikringsavtale SP397709

Endring i forsikringsavtale SP397709 20. januar 2015 Tyrikollen Boligsameie S4472 Pb. 6666 St Olavs plass 0129 OSLO Endring i forsikringsavtale SP397709 Forsikringsavtalen er en del av samarbeidsavtalen mellom Huseiernes Landsforbund og Skadeforsikring.

Detaljer

Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål eller det er noe du ønsker å diskutere nærmere. Kontaktinformasjon finner du nedenfor.

Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål eller det er noe du ønsker å diskutere nærmere. Kontaktinformasjon finner du nedenfor. Kringsjå Grendelag v/ Geir Trobe Skogveien 47 D 1406 SKI Forsikringsdokumenter Forsikringsavtalen er en del av samarbeidsavtalen mellom Huseiernes Landsforbund og Skadeforsikring. Den inkluderer de fordelene

Detaljer

Takk for at du har valgt oss som forsikringsleverandør - vi vil gjøre vårt ytterste for at du skal bli fornøyd.

Takk for at du har valgt oss som forsikringsleverandør - vi vil gjøre vårt ytterste for at du skal bli fornøyd. EINAR MONKIBISNEZ ELVRUM Ringstabekkveien 60A 1358 JAR 5. september 2016 Hei! Takk for at du har valgt oss som forsikringsleverandør - vi vil gjøre vårt ytterste for at du skal bli fornøyd. Vedlagt finner

Detaljer

Nå fornyes forsikringen

Nå fornyes forsikringen Fjellsdalen 3 Bergen Ans Parkgata 3 6003 ÅLESUND 6. oktober 2015 Nå fornyes forsikringen Vedlagt finner du bedriftens forsikringsdokumenter. Hvis du skulle få en skade, kan du raskt og enkelt melde den

Detaljer

Hei! SOM KUNDE FÅR DU TILGANG TIL FORSIKRINGENE DINE ONLINE - HER KAN DU

Hei! SOM KUNDE FÅR DU TILGANG TIL FORSIKRINGENE DINE ONLINE - HER KAN DU Morvikparken Boligsameie c/o BOB Pb. 7280 5020 BERGEN Hei! Takk for at du har valgt If som forsikringsleverandør. Vi vil gjøre vårt beste for at du skal bli fornøyd. På de neste sidene finner du forsikringsavtalen,

Detaljer

Hei! SOM KUNDE FÅR DU TILGANG TIL FORSIKRINGENE DINE ONLINE HER KAN DU

Hei! SOM KUNDE FÅR DU TILGANG TIL FORSIKRINGENE DINE ONLINE HER KAN DU ROMERIKE ULTRALØPERKLUBB v/ Olav Engen BRULIA 22 2160 VORMSUND 14.11.2017 13.11.2018 Hei! Takk for at du har valgt oss som forsikringsleverandør. Vi vil gjøre vårt beste for at du skal bli fornøyd. På

Detaljer

WECLEAN AS ASGERDS VEI 7 1450 NESODDTANGEN 4. februar 2016

WECLEAN AS ASGERDS VEI 7 1450 NESODDTANGEN 4. februar 2016 WECLEAN AS ASGERDS VEI 7 1450 NESODDTANGEN 4. februar 2016 Velkommen til Takk for at du valgte oss som forsikringsleverandør til bedriften din. Vedlagt finner du bedriftens forsikringsavtale. Det er viktig

Detaljer

Nå er endringene i forsikringsavtale SP gjennomført slik vi ble enige om.

Nå er endringene i forsikringsavtale SP gjennomført slik vi ble enige om. SANDEFJORD RØDE KORS Pb. 405 Sentrum 3201 SANDEFJORD Hei! Nå er endringene i forsikringsavtale SP454700 gjennomført slik vi ble enige om. Endringene ser du på de neste sidene. Det er viktig at du leser

Detaljer

SØRKEDALEN RIDEKLUBB OSLO Pb. 2646 Solli 0203 OSLO 28. mai 2015. Takk for at du valgte oss som forsikringsleverandør til bedriften din.

SØRKEDALEN RIDEKLUBB OSLO Pb. 2646 Solli 0203 OSLO 28. mai 2015. Takk for at du valgte oss som forsikringsleverandør til bedriften din. SØRKEDALEN RIDEKLUBB OSLO Pb. 2646 Solli 0203 OSLO Velkommen til Takk for at du valgte oss som forsikringsleverandør til bedriften din. Vedlagt finner du bedriftens forsikringsavtale. Det er viktig at

Detaljer

for fullt betalt forsikring/fortsettelsesforsikring utgått fra en kollektiv livsforsikring (gruppelivsforsikring/personalforsikring)

for fullt betalt forsikring/fortsettelsesforsikring utgått fra en kollektiv livsforsikring (gruppelivsforsikring/personalforsikring) Forsikringsvilkår for fullt betalt forsikring/fortsettelsesforsikring utgått fra en kollektiv livsforsikring (gruppelivsforsikring/personalforsikring) Innhold: 1. Definisjoner 2 2. Hvilke ytelser forsikringen

Detaljer

Ved å sette deg godt inn sikkerhetsvilkårene forebygger du skader, og du kan lese om unntakene som begrenser et skadeoppgjør.

Ved å sette deg godt inn sikkerhetsvilkårene forebygger du skader, og du kan lese om unntakene som begrenser et skadeoppgjør. Vilkår Liv (Liv01) Engangsutbetaling ved dødsfall. Forsikringsvilkår I dette dokumentet finner du alle forsikringsvilkår for gjeldene forsikring. Hvilken forsikring og dekning du har valgt fremkommer av

Detaljer

Forsikringsbevis: Reiseforsikring G-plus

Forsikringsbevis: Reiseforsikring G-plus Forsikringsbevis: Reiseforsikring G-plus Forsikringsbevis nr: 104-9245 Forsikringstaker: Personellforbundet Org.nr: 960 475 135 Forsikringstakers adresse: Grønland 6-8, 0188 Oslo Forsikringsperiode: 01.01.2015

Detaljer

PERSONALFORSIKRINGER - KOMMUNE

PERSONALFORSIKRINGER - KOMMUNE Forsikringstaker Forsikret Forsikringsmegler Vestnes kommune Alle ansatte i bedriften Veno Forsikringsmegling AS Forsikringsperiode 01.01.2016-31.12.2016 PERSONALFORSIKRINGER - KOMMUNE Forsikringsdekninger

Detaljer

Forsikringsvilkår av 1. januar 2011

Forsikringsvilkår av 1. januar 2011 VILKÅR N72-1119 OBLIGATORISK GRUPPELIV FOR NORSK JOURNALISTLAG Gjelder fra 01.01.2011 VILKÅR N72-1119 OBLIGATORISK GRUPPELIV FOR NORSK JOURNALISTLAG Forsikringsvilkår av 1. januar 2011 Forsikringen består

Detaljer

Vi viser til hyggelig samtale og sender som avtalt tilbud på forsikringene vi ble enige om.

Vi viser til hyggelig samtale og sender som avtalt tilbud på forsikringene vi ble enige om. Tilbud 15. november 2012 LONGYEARBYEN HUNDEKLUBB Pb. 196 9171 LONGYEARBYEN Tilbud på forsikring Vi viser til hyggelig samtale og sender som avtalt tilbud på forsikringene vi ble enige om. Tilbudet er basert

Detaljer

Alminnelig ansvarsforsikring AN 100

Alminnelig ansvarsforsikring AN 100 Alminnelig ansvarsforsikring AN 100 Vilkårene gjelder fra 01/01-2010 Forsikringsgiver er KNIF TRYGGHET FORSIKRING AS For forsikringen gjelder også Generelle vilkår Alminnelig ansvarsforsikring 1. Hvem

Detaljer

PERSONALFORSIKRINGER - KOMMUNE. Kollektiv Barneulykke Antall Premie. Gjelder skolebarn og barnehagebarn.

PERSONALFORSIKRINGER - KOMMUNE. Kollektiv Barneulykke Antall Premie. Gjelder skolebarn og barnehagebarn. Forsikringstaker Forsikringsmegler Oppdal kommune Aon Norway AS, Ålesund Forsikringsperiode 01.01.2015-31.12.2015 PERSONALFORSIKRINGER - KOMMUNE Kollektiv Barneulykke Antall Premie Kollektiv Barneulykke

Detaljer

I I FORSIKRINGSAVTALE

I I FORSIKRINGSAVTALE I I FORSIKRINGSAVTALE 814420 E1412 1 (9) Barset Felleskommunale Vannverk IKS Organisasjonsnummer 976663454 Nedenfor finner du en oversikt over dine forsikringer. Avtaleperiode: f.o.m. 1. februar 2017 t.o.m.

Detaljer

Generelle vilkår. Reiseforsikring KLP Kredittkort

Generelle vilkår. Reiseforsikring KLP Kredittkort Generelle vilkår Reiseforsikring KLP Kredittkort Innhold 1. Forsikringsavtalen og lovbestemmelser 2. Forsikringsavtalens varighet 3. Endring av vilkår og premie 4. Selskapets rett til å si opp forsikringen

Detaljer

Forsikringsvilkår av 9.1.2014 for. Livsforsikring

Forsikringsvilkår av 9.1.2014 for. Livsforsikring Forsikringsvilkår av 9.1.2014 for Livsforsikring 1 Definisjoner... 2 2 Hvem forsikringen gjelder for... 2 3 Når forsikringen gjelder... 2 4 Hvor forsikringen gjelder... 3 5 Hva forsikringen omfatter...

Detaljer

Forsikringsbevis LOfavør Grunnforsikring Dødsfalls-, ektefelle- og barneforsikring kode <<G>> på ditt medlemskort

Forsikringsbevis LOfavør Grunnforsikring Dødsfalls-, ektefelle- og barneforsikring kode <<G>> på ditt medlemskort Avtalenr.: GRP. Utskriftdato: ddmmåå Forsikringsbevis LOfavør Grunnforsikring Dødsfalls-, ektefelle- og barneforsikring kode på ditt medlemskort Du er forsikret gjennom avtale mellom Landsorganisasjonen

Detaljer

Nå er endringene i forsikringsavtale SP gjennomført slik vi ble enige om.

Nå er endringene i forsikringsavtale SP gjennomført slik vi ble enige om. Fosen Regionråd STORDALSVEIEN 1 7170 ÅFJORD 5. januar 2017 Hei! Nå er endringene i forsikringsavtale SP557588 gjennomført slik vi ble enige om. Endringene ser du på de neste sidene. Det er viktig at du

Detaljer

Forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Dødsfallsdekning

Forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Dødsfallsdekning Forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Dødsfallsdekning Selskap: Frende Livsforsikring AS Forsikringsvilkår gjeldende fra 1.1.2013 Innholdsfortegnelse 1. Tilslutning... 2 1.1. Krav om helse

Detaljer

1. Hvem forsikringen gjelder for... 2. 2. Når forsikringen gjelder... 2

1. Hvem forsikringen gjelder for... 2. 2. Når forsikringen gjelder... 2 Dødsfallsforsikring INNHOLD 1. Hvem forsikringen gjelder for... 2 2. Når forsikringen gjelder... 2 3. Opplysningsplikt ved tegning og konsekvenser av å gi uriktige opplysninger... 2 4. Forbehold om tilpasning

Detaljer

Forsikringsvilkår. Kriminalitetsforsikring USG1-7. Lukk vindu Tilbake

Forsikringsvilkår. Kriminalitetsforsikring USG1-7. Lukk vindu Tilbake Lukk vindu Tilbake Forsikringsvilkår Kriminalitetsforsikring USG1-7 Innholdsfortegnelse og innledning 1 HVEM forsikringen gjelder for 2 HVOR forsikringen gjelder 3 NÅR forsikringen gjelder 4 HVA forsikringen

Detaljer

Verdigjenstandsforsikring

Verdigjenstandsforsikring Forsikringsvilkår av 1.1.2015 for Verdigjenstandsforsikring Innhold 1 Hvem forsikringen gjelder for... 2 2 Hvor forsikringen gjelder... 2 3 Hva som er forsikret... 2 4 Hvilke skader som erstattes... 3

Detaljer

VILKÅR FOR POLITIETS FELLESFORBUNDS FRIVILLIGE GRUPPELIVSFORSIKRING. Gjelder fra 01.01.2014

VILKÅR FOR POLITIETS FELLESFORBUNDS FRIVILLIGE GRUPPELIVSFORSIKRING. Gjelder fra 01.01.2014 VILKÅR FOR POLITIETS FELLESFORBUNDS FRIVILLIGE GRUPPELIVSFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2014 VILKÅR FOR POLITIETS FELLESFORBUNDS FRIVILLIGE GRUPPELIVSFORSIKRINGER Gjelder fra 01.01.2014 For gruppelivsforsikringen

Detaljer

Personalforsikring-- i-arbeidsforhold--

Personalforsikring-- i-arbeidsforhold-- Personalforsikring-- i-arbeidsforhold-- INNHOLD FORSIKRINGER I ARBEIDSFORHOLD... 3 PERSONALFORSIKRING... 4 Yrkesskadeforsikring... 4 Erstatning ved ervervsuførhet... 4 Erstatning ved medisinsk invaliditet...

Detaljer

PERSONALFORSIKRINGER - KOMMUNE. Type forsikring/ytelse Stillingskategori Antall Årsverk Premie

PERSONALFORSIKRINGER - KOMMUNE. Type forsikring/ytelse Stillingskategori Antall Årsverk Premie Forsikringstaker Forsikringsmegler Trøndelag Brann- og Redningstjeneste Garde AS Forsikringsperiode 01.01.2017-31.12.2017 PERSONALFORSIKRINGER - KOMMUNE Oppsummering Stillingskategori Antall Årsverk Premie

Detaljer

Forsikringsvilkår. Uføreforsikring Tilleggsdekning til gruppelivsforsikring

Forsikringsvilkår. Uføreforsikring Tilleggsdekning til gruppelivsforsikring Forsikringsvilkår Uføreforsikring Tilleggsdekning til gruppelivsforsikring Vilkår nr. V2021 Gjelder fra 01.01.2013 Innhold: 1. Hvem forsikringen gjelder for helseopplysninger ved innmelding... 3 2. Hva

Detaljer

ANSVARSFORSIKRING for Arkitektbedriftene Forsikringsservice AS. Forsikringsvilkår av 1. januar 2014 (erstatter vilkår av 1.

ANSVARSFORSIKRING for Arkitektbedriftene Forsikringsservice AS. Forsikringsvilkår av 1. januar 2014 (erstatter vilkår av 1. ANSVARSFORSIKRING for Arkitektbedriftene Forsikringsservice AS Forsikringsvilkår av 1. januar 2014 (erstatter vilkår av 1. januar 2013) Dekning etter skade anmeldt-prinsippet (claims made) 1 FORHOLDET

Detaljer

Vi bekrefter at forsikringsavtale er inngått, og at den omfatter de forsikringer som er spesifisert i vedlagte dokumenter.

Vi bekrefter at forsikringsavtale er inngått, og at den omfatter de forsikringer som er spesifisert i vedlagte dokumenter. Eierseksjonssameie Heimdalsgata 4 c/o Selskapsnr: 5626 Heimdalsgata 4-10 0561 Oslo FORSIKRINGSAVTALE Kundenr.: 3196534 Avtaleår start: 06.06.16 Avtaleår slutt: 05.06.17 Bevis gjelder fra og med: 06.06.16

Detaljer

d ID-Forsikring Forsikringsbevis og forsikringsvilkår

d ID-Forsikring Forsikringsbevis og forsikringsvilkår Forsikringsbevis og forsikringsvilkår d ID-Forsikring Til våre forsikringstakere Her finner du vilkår for din forsikring. Hvilken forsikring og dekning du har valgt fremkommer av ditt forsikringsbevis.

Detaljer

Gruppelivsforsikring for foreninger

Gruppelivsforsikring for foreninger Gruppelivsforsikring for foreninger Gjelder fra 1. januar 2008 Innholdsfortegnelse 1. Definisjoner 2 2. Når gruppelivsforsikringen trer i kraft 2 3. Innmelding i forsikringen 3 4. Utvidelse av forsikringen

Detaljer

Forsikringsvilkår for sykelønnsforsikring i Storebrand (Sykløn1)

Forsikringsvilkår for sykelønnsforsikring i Storebrand (Sykløn1) Forsikringsvilkår for sykelønnsforsikring i Storebrand (Sykløn1) Innhold: 1 Definisjoner 2 2 Hvem sykelønnsforsikringen omfatter.................................................... 2 3 Hvor sykelønnsforsikringen

Detaljer

Forsikringstilbud kunde 2406983

Forsikringstilbud kunde 2406983 Returadresse: Boks 778 Sentrum, 0106 Oslo Kundenr.: 2406983 Sidenr.: 1 av 5 BADEHUSETS VENNER Kjørestad Terrasse 15 4550 Farsund Forsikringstilbud kunde 2406983 Vi har gleden av å tilby følgende forsikringer

Detaljer

Forsikringsveiledning for norske konsertarrangører

Forsikringsveiledning for norske konsertarrangører Forsikringsveiledning for norske konsertarrangører Til bruk ved fremforhandling av forsikringsavtale i samarbeid med Quality Broker. Utarbeidet av Norsk Rockforbund og Quality Broker Forsikringstyper Det

Detaljer

Innbo Veggedyr- og kakerlakkforsikring

Innbo Veggedyr- og kakerlakkforsikring Innbo Veggedyr- og kakerlakkforsikring Forsikringsvilkår av januar 2017 Postadresse: Postboks 416 Sentrum, 0103 OSLO. Telefon: +47 22 28 31 50 hussoppen.no INNHOLD INNBO VEGGEDYR- OG KAKERLAKKFORSIKRING...

Detaljer

C-450 Underslag av 08.08.2008 Erstatter C-450 Underslag av 01.01.2008

C-450 Underslag av 08.08.2008 Erstatter C-450 Underslag av 01.01.2008 Side 1 av 7 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR 2. HVOR FORSIKRINGEN GJELDER 3. NÅR FORSIKRINGEN GJELDER 4. HVA FORSIKRINGEN OMFATTER 5. HVA FORSIKRINGEN IKKE OMFATTER 6. SIKKERHETSFORSKRIFTER

Detaljer

Villa. Forsikringsvilkår av juli 2014. Postadresse: Postboks 416 Sentrum, 0103 OSLO. Telefon: +47 22 28 31 50 hussoppen.no

Villa. Forsikringsvilkår av juli 2014. Postadresse: Postboks 416 Sentrum, 0103 OSLO. Telefon: +47 22 28 31 50 hussoppen.no Villa Forsikringsvilkår av juli 2014 Postadresse: Postboks 416 Sentrum, 0103 OSLO. Telefon: +47 22 28 31 50 hussoppen.no INNHOLD VILLA... 2 1. Hvem forsikringen gjelder for... 2 2. Hvor forsikringen gjelder...

Detaljer

Vi bekrefter at forsikringsavtale er inngått, og at den omfatter de forsikringer som er spesifisert i vedlagte dokumenter.

Vi bekrefter at forsikringsavtale er inngått, og at den omfatter de forsikringer som er spesifisert i vedlagte dokumenter. Boligsameiet Tomterhagan Tomterhagen 11-19 2080 Eidsvoll FORSIKRINGSAVTALE Avtalenr.: 2964406 Kundenr.: 4469321 Avtaleår start: 12.12.16 Avtaleår slutt: 11.12.17 Bevis gjelder fra og med: 12.12.16 Bevis

Detaljer

Forsikringsvilkår for sykeavbruddsforsikring i Storebrand (SYKAV01)

Forsikringsvilkår for sykeavbruddsforsikring i Storebrand (SYKAV01) Forsikringsvilkår for sykeavbruddsforsikring i Storebrand (SYKAV01) Innhold: 1. Definisjoner 2 2. Hvem sykeavbruddsforsikringen omfatter 2 3. Hvor sykeavbruddsforsikringen gjelder 2 4. Hva sykeavbruddsforsikringen

Detaljer

Personalforsikring i arbeidsforhold

Personalforsikring i arbeidsforhold Personalforsikring i arbeidsforhold INNHOLD FORSIKRINGER I ARBEIDSFORHOLD... 3 PERSONALFORSIKRING... 4 Yrkesskadeforsikring... 4 Erstatning ved ervervsuførhet... 4 Erstatning ved medisinsk invaliditet...

Detaljer

VISA Gold. Forsikringsbevis - Sparebanken Sogn og Fjordane: Forsikringsbevis nr: 104-7688. Sparebanken Sogn og Fjordane.

VISA Gold. Forsikringsbevis - Sparebanken Sogn og Fjordane: Forsikringsbevis nr: 104-7688. Sparebanken Sogn og Fjordane. Forsikringsbevis - Sparebanken Sogn og Fjordane: VISA Gold Forsikringsbevis nr: 104-7688 Forsikringstaker: Sikrede: Forsikringsperiode: Sparebanken Sogn og Fjordane Innehaver av Visa Gold kredittkort utstedt

Detaljer

Tilbehør. Trygghet. Flerforsikring 40+ 30+ 24+ MC-FORSIKRINGER

Tilbehør. Trygghet. Flerforsikring 40+ 30+ 24+ MC-FORSIKRINGER + Trygghet + Tilbehør + Flerforsikring 40+ 30+ 24+ Classica Basis Scooter MC-FORSIKRINGER Forsikringen er en årsforsikring. Det innebærer at den gjelder med samme omfang året rundt. Oppsigelse må skje

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Personellforbundet Postboks 9296, Grønland 0134 Oslo Tlf. 23 00 20 70 E-post: post@pefo.no www.personellforbundet.

Innholdsfortegnelse. Personellforbundet Postboks 9296, Grønland 0134 Oslo Tlf. 23 00 20 70 E-post: post@pefo.no www.personellforbundet. Medlemsforsikringer Innholdsfortegnelse Side 2 Medlemsforsikringer Side 3 Pefo-forsikringen Dødsfalldekningen Uføredekningen Side 4 Ulykkesforsikringen Side 5 ID-tyveriforsikringen Side 6 Ektefelleforsikringenn

Detaljer

Vilkår for Norsk Radiografforbunds helobligatoriske graferdsstøtte

Vilkår for Norsk Radiografforbunds helobligatoriske graferdsstøtte Vilkår for Norsk Radiografforbunds helobligatoriske graferdsstøtte Forsikringsvilkår av 01.01.2016 Forsikringen er dekket i HELOBLIGATORISK GRAVFERDSSTØTTE for medlem av Norsk Radiografforbund VILKÅR NUMMER

Detaljer

Informasjon om personforsikringer for ansatte i Midtre Gauldal kommune

Informasjon om personforsikringer for ansatte i Midtre Gauldal kommune Informasjon om personforsikringer for ansatte i Midtre Gauldal kommune September 2015 Risk. Reinsurance. Human Resources. Innholdsfortegnelse Forord 3 Kontaktinfo 4 Melding av skade 4 Ord og uttrykk 5

Detaljer

Sender som avtalt tilbud på forsikringen. Tilbudet er basert på opplysningene og ønskene som kom fram under samtalen.

Sender som avtalt tilbud på forsikringen. Tilbudet er basert på opplysningene og ønskene som kom fram under samtalen. Tilbud Verdal Båtforening ØVRE BRANNANVEG 39 7650 VERDAL Hei! Sender som avtalt tilbud på forsikringen. Tilbudet er basert på opplysningene og ønskene som kom fram under samtalen. På de neste sidene finner

Detaljer

Forsikringsbevis - Gruppelivsforsikring Side 1 av 4

Forsikringsbevis - Gruppelivsforsikring Side 1 av 4 Forsikringsbevis - Gruppelivsforsikring Side 1 av 4 Avtalenr. : 10190 Gjelder fra og med : 01.09.2014 Utskriftsdato : 21.07.2014 Du er forsikret gjennom avtale mellom Sunndal Kjemiske Fagforening og SpareBank

Detaljer

VILKÅR GJELDENDE FOR SYKELØNNSFORSIKRING (SF-100)

VILKÅR GJELDENDE FOR SYKELØNNSFORSIKRING (SF-100) VILKÅR GJELDENDE FOR SYKELØNNSFORSIKRING (SF-100) Vilkårene gjelder fra 01.01.2009 Forsikringsgiver er KNIF TRYGGHET FORSIKRING AS FORSIKRINGSAVTALEN BESTÅR AV - forsikringsbeviset, - forsikringsvilkårene,

Detaljer

Personal forsikringer for Vikna kommune

Personal forsikringer for Vikna kommune Personal forsikringer for Vikna kommune Innhold Om denne brosjyren 3 Gruppelivsforsikring 6 Ulykkes-/Yrkesskadeforsikring 8 Ulykkesforsikring fritid 11 De nisjoner 13 Når skade inntre er 14 Innholdet i

Detaljer

Kriminalitetsforsikring for medlemmer av NARF

Kriminalitetsforsikring for medlemmer av NARF Forsikringsavtalen består av forsikringsbevis og forsikringsvilkår. Beviset gjelder foran vilkårene. Beviset viser hvilke dekninger som er valgt og hva som er bedriftens ansvar. Vilkårene sier hva forsikringen

Detaljer

Hva dekker forsikringen?

Hva dekker forsikringen? Hva dekker forsikringen? Hva forsikringen omfatter Behovet for forsikring og hvilke forsikringer man bør tegne, avhengig av hvilke aktører som inngår, og hvilke roller de ulike aktørene innehar: Aktører:

Detaljer

Forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Uføreforsikring

Forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Uføreforsikring Forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Uføreforsikring Selskap: Frende Livsforsikring AS Forsikringsvilkår gjeldende fra 1.1.2015 Avløser vilkår av 1.1.2014 Innholdsfortegnelse 1. Tilslutning...

Detaljer

Ditt forsikringsbevis

Ditt forsikringsbevis Ditt forsikringsbevis Engangsutbetalinger ved: død arbeidsuførhet medisinsk invaliditet Statoil ASA Forsikringsordning i Storebrand for ansatte i Statoil ASA Side 1 av 5 Avtaleinformasjon Forsikringsbeløpene

Detaljer

Personalforsikring. Gjelder fra: 1. desember 2014 ###Bedrift~PV04315~~962392687~28.11.2014~~Avtaler~Etablering~FB Fast ansatte~~vf0000~~1~427501###

Personalforsikring. Gjelder fra: 1. desember 2014 ###Bedrift~PV04315~~962392687~28.11.2014~~Avtaler~Etablering~FB Fast ansatte~~vf0000~~1~427501### NORCONSULT AS Trondheim, 28. november 2014 Forsikringsbevis for ansatte i NORCONSULT AS Avtalenummer: Gruppe: PV04315 Fast ansatte Gjelder fra: 1. desember 2014 ###Bedrift~PV04315~~962392687~28.11.2014~~Avtaler~Etablering~FB

Detaljer

FOrSIKrINGSBeVIS OG VIlKår

FOrSIKrINGSBeVIS OG VIlKår FOrSIKrINGSBeVIS OG VIlKår 2011/2012 Forsikringsbeviset gjelder: Studentforsikring PC m/utstyr etter avtale mellom: Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening og Gjensidige Forsikring ASA GJELDER FOR PERIODEN

Detaljer

oaoaaaaaaaooaoaaaaooaaaaoaaoaacaooaaaaoaoaaaaaaoaoooaaaaaaaaooooaooaaoaoooaoaaaooo f.o.m. 1. januar 2015 t.o,m. 31. desember 2015

oaoaaaaaaaooaoaaaaooaaaaoaaoaacaooaaaaoaoaaaaaaoaoooaaaaaaaaooooaooaaoaoooaoaaaooo f.o.m. 1. januar 2015 t.o,m. 31. desember 2015 Forsikringsavtale AWalenummer SP718500.2.1 ilt s30957 E2734 oaoaaaaaaaooaoaaaaooaaaaoaaoaacaooaaaaoaoaaaaaaoaoooaaaaaaaaooooaooaaoaoooaoaaaooo 1 (11) SAMEIET HAMNETUNET Organisasjonsnummer 9861 31 41 8

Detaljer

Personforsikringer For ansatte i Norges Skiforbund

Personforsikringer For ansatte i Norges Skiforbund Personforsikringer For ansatte i Norges Skiforbund 2 Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Definisjoner... 3 Engangsutbetalinger... 4 Tjenestereiseforsikring... 7 Innledning Personalforsikringer Dette heftet

Detaljer

Forsikringsbevis Fagforbundets stønadskasse Dødsfallsforsikring kode <<O>> på ditt medlemskort

Forsikringsbevis Fagforbundets stønadskasse Dødsfallsforsikring kode <<O>> på ditt medlemskort Publisert 1.januar, 2012. Avtalenr.: GRP0043794 Utskriftdato: ddmmåå Forsikringsbevis Fagforbundets stønadskasse Dødsfallsforsikring kode på ditt medlemskort Du er forsikret gjennom avtale mellom

Detaljer

Informasjon vedr. vilkårstekster

Informasjon vedr. vilkårstekster Informasjon vedr. vilkårstekster 5. februar 2016 1 (8) Følgende vilkår er inkludert: Generelle vilkår 2 1 Forsikringsavtalen 2 2 Ved skade 3 3 Følgene av svik 3 4 Generelle bestemmelser 3 Forsikringsvilkår

Detaljer

Informasjon vedr. vilkårstekster

Informasjon vedr. vilkårstekster Informasjon vedr. vilkårstekster 15. mai 2016 1 (5) Følgende vilkår er inkludert: Generelle vilkår 2 1 Forsikringsavtalen 2 2 Ved skade 3 3 Følgene av svik 3 4 Generelle bestemmelser 3 If Postadresse:

Detaljer

Forsikringsvilkår Verdigjenstand

Forsikringsvilkår Verdigjenstand Forsikringsvilkår Verdigjenstand Gjeldende fra 1 INNHOLD: 1. HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR... 3 2. HVOR FORSIKRINGEN GJELDER... 3 3. HVA FORSIKRINGEN OMFATTER... 3 4. HVILKE SKADER SOM DEKKES OG BEGRENSNINGER

Detaljer

NORSK FYSIOTERAPEUT- FORBUND. Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds Ansvarsforsikring

NORSK FYSIOTERAPEUT- FORBUND. Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds Ansvarsforsikring NORSK FYSIOTERAPEUT- FORBUND Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds Ansvarsforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2011 Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds Kollektive ansvarsforsikring Forsikringsvilkår

Detaljer

Forsikringssum og egenandelsoversikt fremkommer nedenfor, sikkerhetsforskrifter og ansvarsbegrensninger på side 2 og 3.

Forsikringssum og egenandelsoversikt fremkommer nedenfor, sikkerhetsforskrifter og ansvarsbegrensninger på side 2 og 3. FORSIKRINGSBEVIS NSOFs Innboforsikring Pluss Student Gjelder fra 01.01.2015, eller senere innmelding. Mellom Norsk Sjøoffisersforbund (NSOF) og Codan Forsikring AS (Selskapet) er det inngått avtale om

Detaljer

Utestasjonerte. Forsikringer for ansatte i utlandet

Utestasjonerte. Forsikringer for ansatte i utlandet Utestasjonerte Forsikringer for ansatte i utlandet 08764-12.2011 Forsikring for utestasjonerte Har bedriften din ansatte i utlandet? Forsikring for utestasjonerte gir trygghet under utenlandsoppholdet

Detaljer

Forsikringsoversikt Forsikring for lag/klubb

Forsikringsoversikt Forsikring for lag/klubb Fornyelse 055201000870001031 Org.nr. NO-995 568 217 Ullensaker Skiklubb Boks 226 2051 Jessheim 000870020000104 Forsikringsnummer 76483572 Gjelder fra 01.11.2010 Hovedforfall 01.11 Betalingsterminer 01.11/01.05

Detaljer

INFORMASJONSBROSJYRE

INFORMASJONSBROSJYRE INFORMASJONSBROSJYRE kkkkkkkkkkk Til ansatte i Helse Midt-Norge Yrkesskadeforsikring etter Lov om yrkesskadeforsikring Yrkesskadeforsikring etter overenskomsten med Spekter Gruppelivsforsikring Fritidsulykkesforsikring

Detaljer

EKSPERTER PÅ Å FORSIKRE VOLVO SIDEN 1959

EKSPERTER PÅ Å FORSIKRE VOLVO SIDEN 1959 EKSPERTER PÅ Å FORSIKRE VOLVO SIDEN 1959 VÅR HISTORIE HAR BIDRATT TIL VÅR EKSPERTISE I 1927 grunnla Assar Gabrielsson Volvo. Han hadde en lidenskap for biler men også en visjon om å gjøre bilholdet enklere.

Detaljer

VILKÅR GJELDENDE FOR YRKESSKADEFORSIKRING Vilkårene gjelder fra 01.05.2015

VILKÅR GJELDENDE FOR YRKESSKADEFORSIKRING Vilkårene gjelder fra 01.05.2015 VILKÅR GJELDENDE FOR YRKESSKADEFORSIKRING Vilkårene gjelder fra 01.05.2015 Forsikringsgiver er KNIF TRYGGHET FORSIKRING AS FORSIKRINGSAVTALEN BESTÅR AV - forsikringsbeviset, - forsikringsvilkårene, - forsikringsavtaleloven

Detaljer

NSO Studentforsikring

NSO Studentforsikring NSO Studentforsikring Kjøp FØR uhellet er ute... www.student.no STUDENTFORSIKRINGEN God og rimelig studentforsikring til deg som student Norske studenter har dårlige rettigheter hvis uhellet skulle skje.

Detaljer

Kravspesifikasjon. Vedlegg 5 Kravspesifikasjon

Kravspesifikasjon. Vedlegg 5 Kravspesifikasjon Vedlegg 5 Kravspesifikasjon 1. Kravspesifikasjon Tingskade forsikringer Tilbyder bekrefter at kravspesifikasjon - Tingskade (vedlegg 5 og 6) aksepteres, og at tilbudet er basert på denne. 1.1 Eiendom Kombinert

Detaljer

Informasjon vedr. vilkårstekster

Informasjon vedr. vilkårstekster Informasjon vedr. vilkårstekster 13. april 2016 1 (9) Følgende vilkår er inkludert: Din kundekontakt 2 Informasjon fra forsikringsagenten 2 Generelle vilkår 3 1 Forsikringsavtalen 3 2 Ved skade 4 3 Følgene

Detaljer

- informasjon til ansatte i Fundamentering AS

- informasjon til ansatte i Fundamentering AS Personalforsikring - informasjon til ansatte i Fundamentering AS Dette er et sammendrag av det Personalforsikringen omfatter. En skade vil erstattes i henhold til forsikringsavtalen. Ring oss på telefon

Detaljer

Personalforsikring. Gjelder fra: 1. juli 2016 ###Bedrift~PV04315~~ ~ ~~Avtaler~Etablering~FB Fast ansatte~~vf0000~~1~580782###

Personalforsikring. Gjelder fra: 1. juli 2016 ###Bedrift~PV04315~~ ~ ~~Avtaler~Etablering~FB Fast ansatte~~vf0000~~1~580782### NORCONSULT AS Trondheim, 18. juli 2016 Forsikringsbevis for ansatte i NORCONSULT AS Avtalenummer: Gruppe: PV04315 Fast ansatte Gjelder fra: 1. juli 2016 ###Bedrift~PV04315~~962392687~18.07.2016~~Avtaler~Etablering~FB

Detaljer

Innholdsfortegnelse Side

Innholdsfortegnelse Side Trygg På Nett Forsikringsvilkår av 01.04.2016 Innholdsfortegnelse Side 1. Trygg På Nett 3 1.2 Definisjoner 3 1.3 Hvem forsikringen gjelder for 3 2. Forsikringsdekningen Identitetstyveri 3 2.1 Hvor og når

Detaljer

Forsikringsvilkår Bedriftsgruppelivsforsikring Dødsfallsdekning Selskap Frende Livsforsikring AS Forsikringsvilkår gjeldene fra

Forsikringsvilkår Bedriftsgruppelivsforsikring Dødsfallsdekning Selskap Frende Livsforsikring AS Forsikringsvilkår gjeldene fra Forsikringsvilkår Bedriftsgruppelivsforsikring Dødsfallsdekning Selskap Frende Livsforsikring AS Forsikringsvilkår gjeldene fra 1.1.2011. Innhold: 1. Tilslutning ved etablering 1.1 Krav om helse ved ikrafttredelse

Detaljer

FORSIKRINGSBEVIS NORSK ARBEIDSMANDSFORBUND GRUPPELIVSFORSIKRING Foreningsgruppeliv - dødsfallsforsikring

FORSIKRINGSBEVIS NORSK ARBEIDSMANDSFORBUND GRUPPELIVSFORSIKRING Foreningsgruppeliv - dødsfallsforsikring Navn Adresse Adresse Postnr. og -sted Norsk Arbeidsmandsforbund Gruppelivsforsikring Avtalenr.: GRP0074042 FORSIKRINGSBEVIS NORSK ARBEIDSMANDSFORBUND GRUPPELIVSFORSIKRING Foreningsgruppeliv - dødsfallsforsikring

Detaljer

Forsikringsvilkår Verdigjenstand

Forsikringsvilkår Verdigjenstand 1 INNHOLD 1 Hvem forsikringen gjelder for...3 2 Hvor forsikringen gjelder...3 3 Hva forsikringen omfatter...3 4 Hvilke skader som erstattes...3 5 Andre personers handlinger og unnlatelser og endring av

Detaljer

Dersom Selskapet ikke finner helsen tilfredsstillende for opptak i dødsfallsforsikringen, vil medlemmet ikke omfattes av forsikringsordningen.

Dersom Selskapet ikke finner helsen tilfredsstillende for opptak i dødsfallsforsikringen, vil medlemmet ikke omfattes av forsikringsordningen. Navn Adresse Adresse Postnr. og -sted Norsk Arbeidsmandsforbund Gruppelivsforsikring Avtalenr.: GRP0074042 FORSIKRINGSBEVIS NORSK ARBEIDSMANDSFORBUND GRUPPELIVSFORSIKRING Foreningsgruppeliv - dødsfallsforsikring

Detaljer

FORSIKRINGSBEVIS FORSIKRINGSBEVIS. SAS EuroBonus American Express Card. www.americanexpress.no. SAS EuroBonus Premium American Express Card

FORSIKRINGSBEVIS FORSIKRINGSBEVIS. SAS EuroBonus American Express Card. www.americanexpress.no. SAS EuroBonus Premium American Express Card www.americanexpress.no SAS EuroBonus American Express Card FORSIKRINGSBEVIS FORSIKRINGSBEVIS SAS EuroBonus Premium American Express Card Cardholders signature Policy no 901 Medical expenses: Unlimited

Detaljer

Vilkår generelle (GENER02)

Vilkår generelle (GENER02) Vilkår generelle (GENER02) Innhold: 1 Særlige begrensninger i Selskapets erstatningsplikt........................................... 2 2 Skjønn.....................................................................

Detaljer

Vilkår generelle (GENER02)

Vilkår generelle (GENER02) Vilkår generelle (GENER02) Innhold: 1 Særlige begrensninger i Selskapets erstatningsplikt........................................... 2 2 Skjønn.....................................................................

Detaljer

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Dødsfall

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Dødsfall Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Dødsfall 1. Hvem kan forsikres når opphører forsikringen Det kan kjøpes forsikring på personer i alderen 18 til og med 66 år. En forsikringsavtale kan bare

Detaljer

Forsikringsbevis for kredittkort med reiseog avbestillingsforsikring

Forsikringsbevis for kredittkort med reiseog avbestillingsforsikring Forsikringsbevis for kredittkort med reiseog avbestillingsforsikring Forsikringsbevis for innehaver av Storebrand Kredittkort Forsikringsbevis nr.: 2351643 Storebrand Kredittkort Gjelder f.o.m.: Gjelder

Detaljer

FOrSIKrINGSBeVIS OG VIlKår 2010/2011

FOrSIKrINGSBeVIS OG VIlKår 2010/2011 FOrSIKrINGSBeVIS OG VIlKår 2010/2011 Forsikringsbeviset gjelder: Studentforsikring PC m/utstyr etter avtale mellom: Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening og Gjensidige Forsikring ASA GJELDER FOR PERIODEN

Detaljer

VILKÅR NORSK JOURNALISTLAGS LIVSFORSIKRING 1G

VILKÅR NORSK JOURNALISTLAGS LIVSFORSIKRING 1G VILKÅR NORSK JOURNALISTLAGS LIVSFORSIKRING 1G Gjelder fra 01.01.2008 Handelsbanken Liv VILKÅR LIVSFORSIKRING 1G NORSK JOURNALISTLAG Gjelder fra 01.01.2008 For gruppelivsforsikringen gjelder disse forsikringsvilkår,

Detaljer

INFORMASJON TIL ANSATTE

INFORMASJON TIL ANSATTE Lunner kommune FORSIKRINGER INFORMASJON TIL ANSATTE 2011 Denne orienteringen gir en forenklet beskrivelse av forsikringene som supplement til forsikringsavtalene, forsikringsbevis og vilkår. Ved eventuelle

Detaljer

Medlemsforsikringer. www.personellforbundet.no

Medlemsforsikringer. www.personellforbundet.no Medlemsforsikringer www.personellforbundet.no Innholdsfortegnelse Side 3 Obligatorisk Dødsfallforsikring forsikringfor medlem Uføreforsikring for medlem Side 5 Dødsfallforsikring for ektefelle/samboer

Detaljer

2 Annen skade Erstatning for skade i den utleide delen av boligen med tilhørende innbo, som skyldes at en gjenstand velter eller faller.

2 Annen skade Erstatning for skade i den utleide delen av boligen med tilhørende innbo, som skyldes at en gjenstand velter eller faller. KORTIDSFORSIKRING INNBO Forsikringsvilkår PLE1-2 gjelder fra januar 2015 I tillegg til disse vilkår gjelder: - Forsikringsbeviset - Generelle vilkår - Lov av 16.juni 1989 nr. 69 om forsikrings- avtaler

Detaljer

Personalforsikringer for

Personalforsikringer for Oslo kommune Personalforsikringer for ansatte i Oslo kommune av 01.10.2011 Gjelder fra 01.01.2014 Erstatter tidligere brosjyre av 01.10.2011 Det gjøres oppmerksom på at det er de til enhver tid gjeldende

Detaljer

Forsikringsvilkår av 1.01.2016 for. Katt

Forsikringsvilkår av 1.01.2016 for. Katt Forsikringsvilkår av 1.01.2016 for Katt Innhold 1 Hvem forsikringen gjelder for... 2 2 Hvor forsikringen gjelder... 2 3 Hva som er forsikret... 2 4 Hva forsikringen dekker... 2 5 Andre personers handlinger,

Detaljer