TRONDHJEMSKONFERANSEN 2011

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TRONDHJEMSKONFERANSEN 2011"

Transkript

1 TRONDHJEMSKONFERANSEN 2011

2 Markedsliberalismen er krisas bakgrunn Liberalisering, avregulering og privatisering siden 1980-tallet Skattelettepolitikk med omfordeling nedenfra og opp Offentlig sektor har stagnert eller er redusert Utvikling av en finanskapital uten styring Spekulasjon står for 95 % av pengestrømmene (Le Monde Diplomatique ) 1 % av USAs rike har fått 4/5 av inntektsøkningen de siste 25 åra (Dagsavisen ) milliarder profitt innen finans i 2006, dobles innen 2016?

3 Markedsliberalismen er krisas bakgrunn (2) Avindustrialisering i kapitalismens kjerneland, fri flyt og aksjeeiernes dominans (Shareholder value) Kapitalen ekspandert til nye land og nye områder Omfordeling av og økt kamp om naturressursene Kollektivt forsvar er avløst av en mer out of area-strategi Amerikaneren Madoff dømt til 150 års fengsel, 320 milliarder svindlet over 25 år. Bobestyrer har krevd 300 milliarder av banker og investorer USAs forsvarsbudsjett er mrd i 2011 Krig i Afghanistan og Irak har kostet milliarder (Dagsavisen )

4 Spekulasjon dikterte løsninger Investeringsbanken Goldmann Sachs: Spekulerte med matvarepriser Drev talltriksing for å få Hellas med i Euro n Fikk Bush med på avregulering og banksjefen ble USAs finansminister Rådgiver for EU om krisetiltak (Artikkel i KK av Dag Seierstad) Bidratt til at hveteprisen er tredoblet på to år Overskudd på 2,3 milliarder dollar i 2008, 11,4 milliarder i 2009 Fikk en milliard dollar ut av gresk statsregnskap og kamuflerte statslån Planlegger bonuser til 10 milliarder Euro for 2010 (L Humanité Dimanche, januar 2011)

5 Krise = markedsliberalismens krise Finanskrise et faktum fra 2008 Synkende lønnsandel og reallønnsnedgang ga etterspørselskrise Dramatisk økt arbeidsløshet Med enkeltunntak - økt fattigdom Miljøkrise og matvarekrise Energikrise 34 millioner flere arbeidsløse siden millioner amerikanere trenger matkuponger Fattige land foretar krisekutt på 65 milliarder dollar Verden har for første gang mer enn 1 milliard som sulter

6 Økt privat rikdom endrer maktforholdene Dramatisk endring i makt og styrkeforhold, både politisk og i arbeidslivet Politikken preges av nyliberal og nærmest tverrpolitisk enighet Arbeidsgiverne blir mer aggressive og fagbevegelsen tvinges på defensiven 3,6 milliarder brukt for å påvirke Obamas finansreform (Aftenposten ) 24 milliarder brukes årlig til fagforeningsknusing i USA (Klassekampen ) Å bli styrt av det organiserte pengevesenet er like farlig som å være mafiastyrt (Roosevelt i 1936)

7 EUs optimistiske Lisboastrategi fra år 2000 Mål: Gjøre EU til det mest avanserte og produktive området i verden med halvering av arbeidsløshet som erklært delmål Middel: Fullføre det indre markedet, privatisering av offentlig tjenester, skattelettelser, pensjonsreformer og fleksibilisering av arbeidsmarkedet Fellesvalutaen EURO og stabilitetspakten (Maastrichtavtalen) skulle sikre en ansvarlig økonomisk politikk EU krav: Maks. 3 % i underskudd på statsbudsjettet og gjeld ikke over 60 % av BNP 100 milliarder Euro i franske skattelettelser siden år 2000 (Eva Joly)

8 er en fiasko (for erklærte målsettinger) Arbeidsløshet på 23 millioner er all time high Ungdomsarbeidsløsheten eksploderer og utgjør 5,5 millioner eller 20 % Stadig friere markeder, har gitt stadig større utfordringer for arbeidsfolk EU-prosjektet er i krise både politisk og økonomisk 5 millioner arbeidsplasser forsvant i perioden Ungdomsledigheten: 45 % i Spania, 30 % i Hellas og Irland, 25 % i Finland og Sverige 2,1 millioner britiske barn lever i fattigdom der begge foreldrene jobber finner lever som lavlønte med en årsinntekt under 113.ooo kroner (Aftenposten )

9 Krisetiltaka har gitt gjeldskrise Omfattende støttepakker til bank og finans har gitt supergjeld milliarder Euro ble brukt for å redde bankene i milliarder Euro som senere buffer har ikke hatt valiumeffekt 7 % i budsjettunderskudd (0,7% i 2007) og 84% (66 % i 2007) i gjeld av BNP som EU-gjennomsnitt Eurosonen har gjeld på milliarder Euro

10 Fra krise til markedstyrrani Skattebetalernes penger brukt til krisepakker Som takk spekulerer banker mot Euro n og PIGS-land EU-kommisjonen + IMF (Tyskland) dikterer så dramatiske kriseløsninger Bankene blir lånehaier med EU/ESB-garanti og arbeidsfolk betaler regninga nok en gang Forbudt for stater å låne i ESB Banker kan låne billig inn og dyrt ut milliarder Euro lånte europeiske banker i ESB i 2009 (L Humanité Dimanche, ) De ti største europeiske bankene tjente 50 milliarder Euro i 2009 (L Humanité Dimanche, )

11 EU- kommisjonen vil fortsatt nyliberalisme Likevel vil EU-kommisjonen ha mer av samme medisinen Strengere disiplin hvor landa må legge fra årlige budsjettplaner Til tross for alle protestene så ser det (foreløpig?) ut til å være brei politisk enighet om å fortsette på samme måten! Et diktat for å senke levestandarden (John Monks, Etuc i DN )

12 Det tysk økonomiske underet? Tysk tverrpolitisk(?) holdning om innstramminger hjemme for at tysk eksportindustri skal vinne ute Tyske banker og industri har vunnet på forbruk i EU-land som ikke kan devaluere for å gjenvinne markeder Euro n er bedre enn D-mark Kapitalen i Nordeuropa og delvis Frankrike er på det samme vinnerlaget 48 % av tysk BNP er eksport 3 millioner tyskere jobber for mindre enn 7 Euro per time hvor staten bruker 11 milliarder Euro i støtte til de som jobber (LO- Aktuelt ) 4,5 % reallønnsnedgang i Tyskland (IG Metall)

13 Det tyske økonomiske underet? (2) EUs kriseløsninger hindrer banktap (foreløpig?)og motvirker (foreløpig?) nye utgifter for tysk statskasse Finanskapital og eksportindustri overlever med og tjener på dagens ordning derfor langvarig krise framfor oppløsning Bankene styrer budsjettene og ikke de folkevalgte Britiske, franske og tyske banker har lånt Hellas, Irland og Portugal pengene 2200 milliarder Euro 20 % fransk banktap i Hellas, Irland, Spania og Portugal = KONKURS

14 Irland fra keltisk tiger til skinnfell Takket ja til krisehjelp på 85 milliarder Euro Boligkrise betyr at hvert femte hus står tomt Irland har ca 97 % i offentlig gjeld (125 % i 2015?) og 12 % budsjettunderskudd av BNP BNP underskudd er betaling til europeiske banker Irland trenger god økonomisk vekst for å betjene gjelda Politisk krise og ny utvandring? Irske banker har 130 milliarder i gjeld til ESB, 83 % av BNP (Sozialismus, ) Tidl. statsminsiter Bertie Ahearn til irsk LO i 2007: Jeg mener de som sier at vår økonomiske utvikling ikke er holdbar, bør begå selvmord (Aftonbladet )

15 Fra krise til enda verre nedtur? Europeiske banker har et enormt refinansieringsbehov EU landas kapitalbehov er likeså enormt Både Hellas, Irland. Portugal og Spania antas å ha større gjeld i 2015 enn i 2010, innfører budsjettkutt uavhengig av gjeld og påtvinges høye renter milliarder Euro skal refinansieres i 2011 (Sozialismus, ) milliarder er EU-landas behov i 2011 (Sozialismus, ) Argentinas gjeld ble reforhandlet. Gresk gjeld er nesten dobbelt så stor

16 Farvel til velferdsstaten? Velferdskutt all over Høyere pensjonsalder Kutt i ledighetstrygd og andre trygdeytelser Kutt i antall offentlig ansatte Ytterligere omfordeling til fordel for kapitalen Fra 4 til 2 års ledighetstrygd i Danmark I Irland tjener de rikeste på krise-skatte-omlegginger (Irish Left Review ) 4o største franske virksomhetene dobler overskuddet i 2010 til ca. 100 milliarder Euro (L Humanité Dimanche) Tyske VW hadde et overskudd på 2,2 milliarder Euro i 3.kv.2010, 10 ganger mer enn samme periode i fjor

17 Det nye Europa Stadig flere arbeidende fattige Stadig flere innleide og midlertidig ansatt Sosial dumping og prekære arbeidsplasser overalt Lover- og tariffavtaler svekkes av massearbeidsløsheten og forskjellen mellom landene 1 million portugisere har ikke fast arbeidstid og lønnes under 4 Euro per time (Neues Deutschland ) Irsk minstelønn settes ned 1 Euro til 7,65 8 av 10 nyansatte i Frankrike er midlertidig ansatt (L Humanité Dimanche)

18 Det nye Europa(2) Ytterligere avindustrialisering Tverrpolitisk enighet om hovedlinjene med økt politikerforakt som rammer venstresida Arbeidsfolk og småborgerskap som slås ut gir basis for økt rasisme og høyrepopulisme Kampen for daglige gjøremål og manglende alternativ gir passivisering Baltikum fra Sør-koreansk nivå til langt under Sosialdemokratiet er redusert fra 31 % til 26 % på ti år. 22 av 29 medlemmer i den britiske regjeringen er Euro-millionærer

19 Dekreter tilsidesetter tariffavtaler Krav om lønnskutt for å få krisehjelp og lån (EU + IMF) Kutt i offentlig lønninger: Latvia 50 %, Romania 25 %, Irland 13 %, Hellas 20 %, Tsjekkia 10 %, Portugal 10 % (lønninger over 1500 Euro) og Spania 5 % (Etuc) + mange land med lønnsfrys= reallønnsnedgang Lønnskutt i offentlig sektor tvinger fram forverringer av lønns- og arbeidsvilkår i privat og tjenesteytende sektor Nyansatte i Hellas under 25 år får 84 % av minstelønna Ny lov i Estland gir åpning for å individuelt avtalte kutt i lønn og arbeidstid I Polen er bestemmelser om årlige lønnsforhandlinger suspendert (Etuc)

20 Autoritære tiltak mot fagbevegelsen Tidligere juntalover brukt mot streikende greske sjåfører Unntakstilstand og Gardia Civil brukt mot streikende spanske flyveledere Arbeidsfolk ble nektet å streike mot krisa i Litauen. Politiet kom når flere enn ni var samlet til demonstrasjon (Magasinet nr. 9/2010) færre offentlig ansatte i Storbritania (Etuc) færre i Romania (Etuc) Den danske regjeringen vil fjerne efterlønnen

21 Vulgærargumentasjon fra elitene Deler av tysk media beskyldte grekere for latskap, og anbefalte øysalg Land i krise beskyldes for å forbruke over evne, men hvem har levd over evne? Hellas: Produktiviteten økte dobbelt så raskt som Tyskland ( ) Jobber flere timer i året enn i Tyskland Gjennomsnitts pensjonsalder høyere enn i Tyskland

22 Fagbevegelsen mobiliserer, men. Enhetlig fransk massemobilisering mot pensjonskutt Enhetlig spansk generalstreik mot innstramminger Enhetlig portugisisk generalstreik 9 greske generalstreiker i 2010 Etuc-demo i Brüssel 29. september samlet ? dansker demonstrerte demonstrerte i Tsjekkia,

23 . likevel et historisk nederlag? Fagbevegelsen eneste som kan mobilisere motstand, men det er neppe nok Europeisk fagbevegelse med alliansebygging og politisering Protester og krisa dybde betyr at EUs innstrammingspolitikk neppe vil lykkes Må EU (Tyskland) akseptere og betale for konkursen? Svensk fagbevegelse er redusert med medlemmer siden 2005

24 Kan EU reformeres? Endring av EUs Grunnlov til å prioritere arbeidsplasser og miljøvennlig produksjon? En økonomisk gjenreisningsplan? Sterkere styring med finanskapitalen? Tiltak mot sosial dumping og prekære arbeidsplasser?

25 Norge er annerledeslandet. Har ikke gjeld eller budsjettunderskudd a la EU Krisetiltak har virket Høy sysselsettingsgrad og lav ledighet Rimelig stor offentlig sektor Positiv reallønnsutvikling de siste ti årene LO er all time high Lav lønn= finanskrise (Overskrift i Aftenposten ) Antall milliardærer økt fra 163 til 168 i Norge (2008/09) Bruker 4,2 milliarder kroner for å kjøpe Regent street i London, men Elkem.

26 . men enkelte politiske likhetstrekk Norsk høyreside ønsker som den svenske, å redusere offentlig velferd de før var for Utgiftene til trygder angripes, men andelen av BNP til syke og uføre er stabilt og fraværet går nå litt ned Vi Høyre ha likelønn, full lønn under sykdom, lov om allmenngjøring og dagens Arbeidsmiljølov? Fagbevegelsen må gå i mot brede forlik ved sosiale reformer fordi det rammer arbeidsfolk (pensjon) svensker har forlatt arbeidsløshetskassene Tusenvis av syke er kasta ut av sykelønnssystemet En borgerlig regjering innførte den norske Folketrygden ønsker heltid funksjonshemmede ønsker jobb

27 .. og NHO er ikke bare ideologisk! NHO vil endre den norske modellen og lanserer velferdsfellen NHO er for skattelette/offentlig velferdskutt og ser pensjonsreformen som en modell NHO vil endre den norske modellen ved å undergrave landsomfattende tariffavtaler NHO vil ha sosial dumping og slåss frenetisk mot allmenngjøring Fagbevegelsen må endres til: Organisering, aktivisering og ledelse, framfor administrering styring og kontroll

28 En annen vei (rød/grønn) for å motvirke krise 1. Fagbevegelsen må ha økt trykk på tariffavtaler og tariffkampen 2. Forsterke trøkket for å sikre trygdeordningene 3. Forbedre faglige rettigheter lovveien 4. Øke offentlig sektor for å sikre/utbygge de universale velferdsordningene Fagbevegelsens kjerneområder i mer enn 100 år: 1. Faste ansettelser 2. Styrt arbeidstid og 3. Ei skikkelig lønn (rettferdig fordeling)

29 En annen vei (rød/grønn) for å motvirke krise (2) 5. Politisk styring av finanskapitalenstøtte Attac-kampanjen for finansskatt 6. Statlig milliardsatsing for miljøarbeidsplasser /industrialisering 7. Skadebekjempning av EØSavtalen- diskutere alternativer 8. Jobbe offensivt med kommunevalget for å slå tilbake markedets økte inntog i offentlig sektor For ett år siden var tanken å kutte statsbudsjettet med milliarder 0,005 % skatt på valutahandel og 0,05 % på aksjer og verdipapirer i hele verden gir milliarder kroner årlig (Attac) Kanonår for Oslo Børs i 2011? (DN )

30 NÅR ROSENBORG OG LANDSLAGET KAN HA PENSJONSITER SOM TRENERE, KAN VEL VI UNGE FORANDRE VERDEN

EUROPA I KRiSE. www.umeu.no

EUROPA I KRiSE. www.umeu.no EUROPA I KRiSE www.umeu.no INNLEDNING Europa er inne i en økonomisk, politisk og sosial krise. Problemet er størst i eurolandene, spesielt de søreuropeiske. I skrivende stund har fem land mottatt kriselån

Detaljer

Eurokrisen et drama fra virkelighetens verden

Eurokrisen et drama fra virkelighetens verden LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING Samfunnsnotat nr 11/11 Eurokrisen et drama fra virkelighetens verden 1. Sosial tragedie 2. Dramatiske tiltak 3. De verst utsatte 4. Forsøk på løsning

Detaljer

Nr. 4 2011 Årgang 16. Utgitt av Ungdom mot EU. Tema: Sosial krise. i Europa

Nr. 4 2011 Årgang 16. Utgitt av Ungdom mot EU. Tema: Sosial krise. i Europa Nr. 4 2011 Årgang 16 Utgitt av Ungdom mot EU Tema: Sosial krise i Europa Nr. 4 2011 Årgang 16 Megafon blir utgitt av Ungdom mot EU LEDER Bella Ciao Adresse Storgata 32, 0184 Oslo E-postadresse: umeu@umeu.no

Detaljer

Nei til regjeringas. asylinnstramminger FlykTninger er velkomne hit! Internasjonal Sosialisme. Om den økonomisk krisa og endeløs krig side 4-10

Nei til regjeringas. asylinnstramminger FlykTninger er velkomne hit! Internasjonal Sosialisme. Om den økonomisk krisa og endeløs krig side 4-10 Internasjonal Sosialisme 4-2008 1.årgang. Kr: 30,- Nei til regjeringas asylinnstramminger FlykTninger er velkomne hit! Om den økonomisk krisa og endeløs krig side 4-10 TYSKLAND: Den tapte revolusjon side

Detaljer

Hvem tar. regninga? Bøtelegges for å la asylsøkere jobbe. Krisa: All makt i denne sal? Si opp EØS-avtalen!

Hvem tar. regninga? Bøtelegges for å la asylsøkere jobbe. Krisa: All makt i denne sal? Si opp EØS-avtalen! GRATISAVISA TIL RØDT Nr. 10 2011 B-Postabonnement Krisa: Hvem tar Foto: Tord Sollie/CC. Foto: Stortinget/CC. regninga? All makt i denne sal? Si opp EØS-avtalen! Returadresse: Rødt Osterhaus gate 27 0183

Detaljer

Hellas på vei ut av euroen?

Hellas på vei ut av euroen? Hellas på vei ut av euroen? 26. januar 2015 Med 99.8% av stemmene talt opp, ligger Syriza an til å få 149 mandater i parlamentet, 1 mandat unna rent flertall. Syriza vil nå forhandle med The Independent

Detaljer

Forsvar arbeidsmiljøloven

Forsvar arbeidsmiljøloven B-Postabonnement GRATISAVISA TIL RØDT Returadresse: Rødt Dronningens gate 22, 0154 Oslo Nei til det mørkeblå arbeidslivet: Foto: Kjetil Ree/CC. Forsvar arbeidsmiljøloven TISA-avtalen: Foto: Jim Forest.

Detaljer

Liljekonvallen: Medlemsblad for Nei til EU Østfold Tema nummer. nr. 1-2012 SEPTEMBER Eurokrisen ruller videre et drama i vår tid

Liljekonvallen: Medlemsblad for Nei til EU Østfold Tema nummer. nr. 1-2012 SEPTEMBER Eurokrisen ruller videre et drama i vår tid Liljekonvallen: Medlemsblad for Nei til EU Østfold Tema nummer. nr. 1-2012 SEPTEMBER Eurokrisen ruller videre et drama i vår tid Denne utgaven av Liljekonvallen vil ta for seg krisa i EU. Gjennom flere

Detaljer

Med forbehold om endringer under framførelse

Med forbehold om endringer under framførelse Martin Kolberg Partisekretær - Arbeiderpartiet Innledning - Arbeiderpartiets landsmøte 20. april 2009 Utkast 160409 1. Tilslutningen ved demokratiske valg er grunnlaget for vår politiske makt og innflytelse

Detaljer

Trygg økonomisk styring

Trygg økonomisk styring Trygg økonomisk styring Temahefte til Arbeiderpartiets kandidatskolering 24.-26. januar 2012 Del 1: 30 spørsmål og svar Arbeiderpartiets økonomiske politikk 1. Hvorfor trygg økonomisk styring? Europa er

Detaljer

TROIKAEN IKKE UTEN SKYLD

TROIKAEN IKKE UTEN SKYLD Dagens næringsliv 16. juli 2015: TROIKAEN IKKE UTEN SKYLD Det er troikaens falske lånegarantier som må ta hovedskylden for den greske tragedien. Gjennom ti år ga de lån til greske husholdninger med tyske

Detaljer

Og det er en ære å få tale etter LO-leder Roar Flåthen og sanger Bjarne Brøndbo. Jeg sa mye pent om LO da jeg hilste kongressen på fredag,

Og det er en ære å få tale etter LO-leder Roar Flåthen og sanger Bjarne Brøndbo. Jeg sa mye pent om LO da jeg hilste kongressen på fredag, 1 LO-kongressen 2013 Søndag 5. mai Statsministerens tale 3.000 ord / Versjon 05.05 kl. 09 Kjære Roar, Kjære alle sammen, Takk for sist. Det er godt å være tilbake. Og det er en ære å få tale etter LO-leder

Detaljer

Mathilde Fasting HAR VI RÅD TIL FREMTIDEN? Perspektivmeldingens utfordringer

Mathilde Fasting HAR VI RÅD TIL FREMTIDEN? Perspektivmeldingens utfordringer Mathilde Fasting HAR VI RÅD TIL FREMTIDEN? Perspektivmeldingens utfordringer Mathilde Fasting Har vi råd til fremtiden? Perspektivmeldingens utfordringer 2014 Civita AS Printed in Norway ISBN 978-82-92581-64-3

Detaljer

Kan vi bruke mer oljepenger? - et skolerings- og argumenthefte om pengebruk og økonomisk politikk

Kan vi bruke mer oljepenger? - et skolerings- og argumenthefte om pengebruk og økonomisk politikk Kan vi bruke mer oljepenger? - et skolerings- og argumenthefte om pengebruk og økonomisk politikk Innhold 1. Hva dette heftet handler om... 2 2. Hvordan bruker vi oljeinntektene?... 3 3. Om pengebruk,

Detaljer

Nei til EUs skriftserie. Nr. 3 September 2011 Kr 40,- På kollisjonskurs. Hvordan EU påvirker det norske arbeidslivet og velferdsstaten. neitileu.

Nei til EUs skriftserie. Nr. 3 September 2011 Kr 40,- På kollisjonskurs. Hvordan EU påvirker det norske arbeidslivet og velferdsstaten. neitileu. vett Nei til EUs skriftserie Nr. 3 September 2011 Kr 40,- RETURUKE 45 INTERPRESS NORGE 06 9 771504 537002 På kollisjonskurs Hvordan EU påvirker det norske arbeidslivet og velferdsstaten neitileu.no Boye

Detaljer

Gjeldskrisen bremser renteoppgang i Norge

Gjeldskrisen bremser renteoppgang i Norge Gjeldskrisen bremser renteoppgang i Norge Gjeldskrisen kan det utvikle seg til en bankkrise? De store statsgjeldsproblemene i USA og Europa og lite styringsdyktig politisk ledelse skaper mistillit og usikkerhet

Detaljer

Den faglige og politiske situasjonen

Den faglige og politiske situasjonen dagsorden pkt. 7 Den faglige og politiske situasjonen Forslag og innstillinger LOs 33. ordinære kongress, Oslo Kongressenter Folkets Hus, 3. 7. mai 2013 2 Forslagsnr: 7000 EL & IT Forbundet (EL & IT) Linje

Detaljer

Spekulanten betaler! Fra finanskrise til finansskatt 0.05 %

Spekulanten betaler! Fra finanskrise til finansskatt 0.05 % Spekulanten betaler! Fra finanskrise til finansskatt 0.05 % innledning 3 Attac ble dannet etter Asiakrisen på slutten av 90-tallet, med mål om å få demokratisk kontroll over finansmarkedene. Attac er en

Detaljer

Velferd til salgs. Av Asbjørn Wahl, daglig leder i For velferdsstaten

Velferd til salgs. Av Asbjørn Wahl, daglig leder i For velferdsstaten Velferd til salgs Av Asbjørn Wahl, daglig leder i For velferdsstaten 1. Introduksjon Vi lever i ei omfordelingstid. Den pågående globaliseringen av økonomien representerer en omfordeling av verdier som

Detaljer

KAMPEN FOR ARBEIDSMILJØLOVEN

KAMPEN FOR ARBEIDSMILJØLOVEN 1 1.mai 2015 APPELL Kamerater. Venner! Gratulerer med dagen! Det er flott å stå her i dag på arbeiderbevegelsens store dag. Å vite at over hele Norge over hele verden feires arbeidernes internasjonale

Detaljer

FORSKJELLER SOM BETYR NOE - Vær obs på høyresidens arbeidsliv

FORSKJELLER SOM BETYR NOE - Vær obs på høyresidens arbeidsliv LANDSORGANISASJONEN I NORGE Samfunnspolitisk avdeling FORSKJELLER SOM BETYR NOE - Vær obs på høyresidens arbeidsliv 1. Holdningen til sosial ulikhet er grunnleggende 2. Maktbalansen i samfunnet -den klareste

Detaljer

Økonomiske perspektiver

Økonomiske perspektiver Økonomiske perspektiver Foredrag av sentralbanksjef Svein Gjedrem på s representantskapsmøte torsdag 1. februar 8. Det tas forbehold om endringer under fremføringen. Det er år siden Henrik Wergeland ble

Detaljer

Mot full krise i Europa

Mot full krise i Europa Mot full krise i Europa 4. juni 2012 Svak global vekst øker risikoen for bankkrise i Europa Veksten globalt bremser opp, anført av beskjeden vekst i USA, avtagende i Kina og fallende vekst i mange land

Detaljer

Samleskinnen. Rele TARIFFOPPGJØRET 2014 NEI TIL LØSARBEIDERSAMFUNNET ORGANISASJONSPROSJEKTET NY REISEFORSIKRING

Samleskinnen. Rele TARIFFOPPGJØRET 2014 NEI TIL LØSARBEIDERSAMFUNNET ORGANISASJONSPROSJEKTET NY REISEFORSIKRING Samleskinnen Nr. 2/2014 Årgang 19 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening TARIFFOPPGJØRET 2014 NEI TIL LØSARBEIDERSAMFUNNET ORGANISASJONSPROSJEKTET NY REISEFORSIKRING Rele Rogaland Elektromontørforening

Detaljer

På den andre siden av finanskrisen

På den andre siden av finanskrisen 1 På den andre siden av finanskrisen Norge som kreditor En rapport fra Attac Norge skrevet av Ingrid Hjertaker Utgitt av Attac Norge 2013 Forfatter Ingrid Hjertaker Referansegruppe Idar Helle, Emilie Ekeberg,

Detaljer

LANDSMØTE EL & IT Forbundet 9. 12. mars. Åpning. Minnetale og åpningstale. #organisertarbeidsliv

LANDSMØTE EL & IT Forbundet 9. 12. mars. Åpning. Minnetale og åpningstale. #organisertarbeidsliv LANDSMØTE EL & IT Forbundet 9. 12. mars Åpning Minnetale og åpningstale #organisertarbeidsliv Minnetale NOTATER: Siden forrige landsmøte har 1 474 av våre fagforeningskamerater og trofaste medlemmer gått

Detaljer

Ikke blant Europas største, men dyrt kan det bli

Ikke blant Europas største, men dyrt kan det bli Den norske eldrebølgen: Ikke blant Europas største, men dyrt kan det bli Alle land i Europa, i vest som i øst, kommer til å få en betydelig økning i antallet gamle, og i den andelen de gamle utgjør av

Detaljer

Meld. St. 2. (2013 2014) Melding til Stortinget. Revidert nasjonalbudsjett 2014

Meld. St. 2. (2013 2014) Melding til Stortinget. Revidert nasjonalbudsjett 2014 Meld. St. 2 (213 214) Melding til Stortinget Meld. St. 2 (213 214) Melding til Stortinget Innhold 1 Hovedlinjer i den økonomiske politikken og utsiktene for norsk økonomi... 5 2 De økonomiske utsiktene...

Detaljer

F o r v e l f e r d s s t a t e n s s k r i f t s e r i e H e f t e n r. 6 Sosial dumping Forsidefoto: Ola Sæther ISBN 82-92515-04-6 Opplag: 4000 F O R V E L F E R D S S T A T E N 3 4 F O R V E L F E R

Detaljer

Working Paper Series 5/10

Working Paper Series 5/10 Working Paper Series 5/10 FORTELLINGER OM SAMFUNNET Arne Jon Isachsen CME/BI Juni 2010 Centre for Monetary Economics BI Norwegian School of Management FORTELLINGER OM SAMFUNNET På tide med en ny revolusjon?...

Detaljer