100 Kärnhem. 538 Block Watne. 387 BWG Homes AB 4. KVARTAL ORDREINNGANG NOK millioner 951. OPERATIV OMSETNING NOK millioner 1 036

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "100 Kärnhem. 538 Block Watne. 387 BWG Homes AB 4. KVARTAL 2013. ORDREINNGANG NOK millioner 951. OPERATIV OMSETNING NOK millioner 1 036"

Transkript

1 4. KVARTAL 2013 ORDREINNGANG NOK millioner 951 OPERATIV OMSETNING NOK millioner OPERATIV EBITDA-MARGIN Prosent 10,3 OPERATIV OMSETNING PER SEGMENT NOK millioner 100 Kärnhem 538 Block Watne 387 BWG Homes AB

2 INNHOLD LEDELSENS GJENNOMGANG: Driftsrelaterte hovedtall for konsernet 2-3 Virksomhetsområdene 4-6 Finansielle forhold 7 Ansatte og arbeidsmiljø 8 Aksjonærforhold 8 Utbytte 9 Marked og fremtidsutsikter 9 SAMMENDRATT FINANSIELL INFORMASJON (IFRS): Resultatregnskap 10 Finansiell stilling 11 Endringer i egenkapital 12 Kontantstrømoppstilling 13 Noter til regnskapet Selskapsinformasjon 20 Hovedpunkter 4. kvartal 2013 DRIFTEN I PERIODEN*: Operative driftsinntekter NOK millioner, opp 7,8 % Operativ EBITDA NOK 107 millioner, ned 26,6 % Operativ EBITDA-margin 10,3 %, ned 4,8 prosentpoeng Ordreinngang NOK 951 millioner, opp 19,0 % Ordrereserve NOK millioner, opp 15,2 % Kontantstrøm fra drift er negativ med NOK 102 millioner. I tilsvarende periode i fjor var kontantstrømmen negativ med NOK 30 millioner Netto rentebærende gjeld opp med NOK 118 millioner fra forrige kvartal Vellykket plassering av obligasjonslån på NOK 350 millioner UTBYTTE: Styret vil foreslå et utbytte på NOK 0,25 per aksje * De operative tallene er basert på intern driftsrapportering som avviker fra konsoliderte regnskapstall; se note 1. Tallene inkluderer Kärnhem AB fra og med mai

3 Ledelsens gjennomgang RESULTATENE I PERIODEN Ledelsens gjennomgang er basert på driftsrapporteringen (operative resultattall) fra segment Block Watne AS (tidligere omtalt som segment Norge), segment BWG Homes AB (tidligere omtalt som segment Sverige) og segment Kärnhem AB (fra og med mai). I note 3 til regnskapet vises segmentinformasjonen basert på driftsrapportering, også avstemt med konsoliderte regnskapstall (IFRS). Driftsrapporteringen avviker i noen grad fra konsernets resultatregnskap (IFRS). Driftsrapporteringen fokuserer på verdiskapingen i perioden, mens man i konsernregnskapet etter IFRS foretar inntektsføring for Block Watne AS basert på selskapets levering av ferdige boliger, uavhengig av den faktiske produksjonen i perioden. Se også note 1. HOVEDTALL BWG HOMES KONSERNET Operative resultater 4. kv kv. 12 Året 2013 Året 2012 Tall i NOK Driftsinntekter Driftsresultat før avskr. og finans (EBITDA) Driftsresultat før nedskrivning og finans (EBIT) Nedskrivning av goodwill Driftsresultat etter nedskrivning (EBIT) EBITDA-margin 10,3 % 15,2 % 11,7 % 13,1 % EBIT-margin før nedskrivning av goodwill 10,0 % 15,2 % 11,2 % 12,8 % Andre hovedtall 4. kv kv. 12 Året 2013 Året 2012 Tall i NOK Kontantstrøm fra drift etter renter og skatt Ordreinngang Ordrereserve Antall boliger i produksjon Antall boliger solgt Antall boliger overlevert Antall ferdigproduserte usolgte boliger Antall ansatte BWG Homes konsernet hadde i 4. kvartal 2013 operative driftsinntekter på NOK millioner. Det er en økning på 7,8 % sammenlignet med 4. kvartal Det har vært en positiv utvikling i salg og omsetning i de svenske virksomhetene BWG Homes AB og Kärnhem i kvartalet. 2

4 DRIFTSINNTEKTER 1K 2K 3K 4K DRIFTSRESULTAT (OPERATIV EBIT) K 2K 3K 4K Kvartalets driftsresultat før avskrivninger og finans (operativ EBITDA) ble NOK 107 millioner. Det er en reduksjon på NOK 39 millioner (26,6 %) sammenlignet med 4. kvartal Kvartalets operative EBITDA-margin ble 10,3 % mot 15,2 % for 4. kvartal i fjor. Kvartalets driftsresultat før nedskrivning og finans (operativ EBIT) ble NOK 104 millioner som er en reduksjon på NOK 42 millioner (29,0 %) sammenlignet med 4. kvartal Kvartalets operative EBIT-margin ble 10,0 % mot 15,2 % for 4. kvartal i fjor. Operative resultater i 4. kvartal påvirkes av svakere salg i Block Watne kombinert med økte kostnader knyttet til prosjektplanlegging og regulering. BWG Homes AB (Myresjöhus og SmålandsVillan) fortsetter trenden fra 3. kvartal og viser vekst i resultater, salg og marginer i 4. kvartal. Kärnhem kan også vise til positiv utvikling. Bedring i det svenske boligmarkedet bidrar til at ordreinngang økte med 19,0 % til NOK 951 millioner ORDREINNGANG 2500 ORDRERESERVE K 2K 3K 4K 0 1K 2K 3K 4K ÅRET 2013 Konsernet kan vise til historisk høy omsetning og sterk ordreinngang i Det norske boligmarkedet har vært godt i årets ni første måneder, og det svenske boligmarkedet har utviklet seg positivt kvartal for kvartal. Omsetningen for året 2013 ble NOK millioner, en økning på NOK 443 millioner (12,7 %) sammenlignet med Operativ EBITDA for året ble på NOK 458 millioner som er på linje med 2012, og EBITDA-marginen ble på 11,7 % mot 13,1 % i Operativ EBIT ble på NOK 441 millioner, ned NOK 5 millioner (1,2 %), og EBITmarginen for året ble på 11,2 % mot 12,8 % i Konsernets ordrereserve ved utgangen av 2013 var NOK millioner. Sammenlignet med samme periode i 2012 er det en økning på NOK 221 millioner (15,2 %) som i hovedsak skyldes økt ordrereserve i BWG Homes AB og konsolidert ordrereserve for Kärnhem. Utover dette har BWG Homes AB i siste del av 2013 registrert over 80 reservasjoner på enheter i BRF-prosjekter. Reservasjonene vil bli registrert som ordreinngang når bindende avtaler inngås med kundene utover i

5 SEGMENT BLOCK WATNE AS Tall i NOK kv kv. 12 Året 2013 Året 2012 Resultat Driftsinntekter Solgte varers kostnader (inkl. produksjonslønn) Dekningsbidrag Salgs- og administrasjonskostnader Resultat før avskr. og finans (EBITDA) Resultat fra tilknyttede selskaper Avskrivninger Driftsresultat før finans (EBIT) Dekningsgrad 30,1 % 35,0 % 30,8 % 32,5 % EBITDA-margin 12,7 % 21,8 % 15,5 % 18,2 % EBIT-margin 13,2 % 22,4 % 15,5 % 18,3 % Andre hovedtall for segmentet Ordreinngang Ordrereserve Antall boliger i produksjon Antall boliger solgt Antall boliger overlevert Antall ferdigproduserte usolgte boliger Antall ansatte Sykefravær 6,8 % 6,2 % 6,2 % 5,9 % Lavere salg i kvartalet og en utflating i enhetspriser har redusert omsetningen. Parallelt med økte produksjonskostnader i 2. halvår, har dette gitt lavere resultater og marginer i 4. kvartal. Driftsinntektene i kvartalet ble redusert med 14,8 % sammenlignet med 4. kvartal Operativt resultat før avskrivninger og finans (EBITDA) ble 50,3 % lavere enn for samme periode i fjor. I forbindelse med utbygging av et større boligområde, ble det realisert en tomtegevinst med NOK 16,5 millioner i 4. kvartal Operativt resultat før finans (EBIT) viser en reduksjon på 49,7 %. Kvartalets EBITDA-margin er ned med 9,1 prosentpoeng. Ordreinngangen i kvartalet er ned med 14,2 % sammenlignet med 4. kvartal Salget var særlig svakt i oktober og desember. Ordrereserven ved utgangen av kvartalet er ned med NOK 105 millioner (17,3 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Beholdning av ferdigproduserte usolgte boliger har økt med 31 enheter fra foregående kvartal, og var på 99 enheter ved utgangen av 4. kvartal.. I november ble det gjennomført oppsigelser som reduserer bemanningen med ca. 15 %. Denne bemanningsreduksjonen vil være fullført i løpet av 1. kvartal I tillegg er det iverksatt reduksjon av faste kostnader i størrelsesorden NOK 50 millioner på årsbasis. Sammendrag for året 2013 Driftsinntektene for året er 2,9 % bedre enn for Årets operative EBITDA er ned med 12,5 %, og operativ EBIT er ned med 13,1 %. Ordreinngangen for 2013 er historisk høy med en vekst på 3,7 % fra 2012 som også hadde sterkt salg. Bemanningen er redusert med 68 årsverk (10,4 %), i hovedsak tømrere. Fokusområder Det er et sterkt fokus på å redusere kapitalbinding og oppnå positiv kontantstrøm, blant annet gjennom salg av ferdigproduserte boliger. Kostnadsnivået må løpende tilpasses til produksjonskapasiteten og lavere salg, og også reduseres gjennom mer effektiv prosjektering og produksjon. En større del av produksjonen fremover skal innrettes mot enklere boliger med lavere enhetspris og boliger som oppfyller kravene for Husbankfinansiering. 4

6 SEGMENT BWG HOMES AB Tall i NOK kv kv. 12 Året 2013 Året 2012 Resultat Driftsinntekter Solgte varers kostnader (inkl. produksjonslønn) Dekningsbidrag Salgs- og administrasjonskostnader Resultat før avskr. og finans (EBITDA) Avskrivninger Driftsresultat før nedskr. og finans (EBIT) Nedskrivning av goodwill Driftsresultat før finans (EBIT) Dekningsgrad 28,8 % 26,9 % 28,0 % 26,8 % EBITDA-margin 7,8 % 5,3 % 7,3 % 5,2 % EBIT-margin før nedskrivning av goodwill 6,8 % 4,3 % 6,2 % 4,0 % Andre hovedtall for segmentet Ordreinngang Ordrereserve Antall boliger i produksjon Antall boliger solgt Antall boliger overlevert Antall ferdigproduserte usolgte boliger Antall ansatte Sykefravær 2,7 % 3,8 % 2,7 % 3,4 % Segment BWG Homes AB omfatter virksomheten i datterselskapene Myresjöhus AB og SmålandsVillan AB. Svensk økonomi har bedret seg gjennom året, og boligkjøperne er tilbake i markedet. Økt salg og leveransevolum gir stigende resultater og marginer i 4. kvartal og for Driftsinntektene i kvartalet økte med 21,4 % sammenlignet med 4. kvartal Operativt resultat før avskrivninger og finans (EBITDA) og operativt resultat før nedskrivning og finans (EBIT) viser sterk vekst fra lave nivåer i 2012, og kvartalets EBITDA-margin økte med 2,6 prosentpoeng. Ordreinngangen i kvartalet er opp med 58,2 % sammenlignet med 4. kvartal 2012, og ordrereserven ved utgangen av kvartalet er opp med NOK 206 millioner (24,4 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Antall boliger i produksjon, solgt og overlevert reflekterer økt ordreinngang gjennom året. Et antall BRF-prosjekter er lansert for salg, og i disse prosjektene er over 80 enheter reservert av kunder. Disse reservasjonene blir rapportert som ordreinngang når bindende avtaler inngås med kundene. De 10 første ble rapportert i januar Arnt Eriksen, CFO i BWG Homes ASA, fungerer som administrerende direktør inntil ny leder har tiltrådt. Sammendrag for året 2013 Driftsinntektene for året er 14,5 % bedre enn for Årets operative EBITDA er opp med 60,8 %, og operativ EBIT er opp med 77,4 %. Ordreinngangen for 2013 viser en vekst på 26,4 % fra Bemanningen er økt med 40 årsverk (11,3 %). Fokusområder Videreføring av eneboligproduksjonen, utvikling av egenregiprosjekter og BRF-prosjekter, samt produksjonseffektive flerbostadsprodukter for større deler av boligmarkedet er prioriterte satsningsområder. 5

7 SEGMENT KÄRNHEM AB Tall i NOK kv kv. 12 Året 2013 fom. mai Året 2013 proforma Året 2012 Resultat Driftsinntekter Solgte varers kostnader (inkl. produksjonslønn) Dekningsbidrag Salgs- og administrasjonskostnader Resultat før avskr. og finans (EBITDA) Avskrivninger Driftsresultat før finans (EBIT) Dekningsgrad 31,3 % 16,4 % 29,6 % 25,4 % 20,2 % EBITDA-margin 18,3 % 1,9 % 15,3 % 9,2 % -0,4 % EBIT-margin 16,7 % 0,5 % 14,1 % 8,0 % -2,5 % Andre hovedtall for segmentet Ordreinngang Ordrereserve Antall boliger i produksjon Antall boliger solgt Antall boliger overlevert Antall ferdigproduserte usolgte boliger Antall ansatte Sykefravær 2,6 % 3,8 % 3,3 % 3,3 % 3,8 % Kjøpet av Kärnhem AB ble gjennomført 25. april Regnskapstall er konsolidert med virkning fra og med mai Kjernevirksomheten i Kärnhem AB er utvikling av boligprosjekter med utgangspunkt i egen tomteportefølje og egenutviklede produkter. Selskapet har en prosjektportefølje på ca. 250 boenheter og kontrollerer også en utviklingsportefølje med kapasitet på i overkant av boenheter, i hovedsak innen borettslagssegmentet. Tomteporteføljen har sitt tyngdepunkt i vekstområder fra Stockholm og sørover. Over 70 prosent av boligprosjektene er utbygging av borettslag (BRF). Når bygging starter, selges tomt og byggeaktivitet til borettslaget. Boligbyggingen utføres av eksterne entreprenører som kjøper veggelementer og vinduer fra Kärnhems produksjon. I desember ble det inngått avtale med Sunnerbo Fönster AB om salg av Kärnhems vindusfabrikk - Sävsjö Snickerifabrik. Sunnerbo Fönster AB overtar virksomheten med utstyr og 17 ansatte med effekt fra januar 2014, og leier lokalene for fire år. Salget skjer til bokført verdi. Proforma tall for året 2013 viser en positiv utvikling i salg, omsetning og lønnsomhet sammenlignet med Ved utgangen av 4. kvartal har Kärnhem to nye BRF-prosjekter for salg og 10 prosjekter under bygging. Fokusområder Virksomheten viderefører de planer som var lagt ved oppkjøpstidspunktet. Fokusområder er å sørge for stabil drift gjennom å øke antall BRF-prosjekter. 6

8 FINANSIELLE FORHOLD KONTANTSTRØM Tall i NOK kv kv. 12 Året 2013 Året 2012 Netto kontantstrøm fra drift (etter renter og skatt) Netto kontantstrøm fra investeringer Netto kontantstrøm fra finansiering Netto kontantstrøm i perioden Kontantstrøm fra driften (etter betaling av renter og skatt) i 4. kvartal 2013 var negativ med NOK 102 millioner mot negativ NOK 30 millioner i 4. kvartal i fjor. Kapitalbindingen i beholdninger er redusert med NOK 47 millioner i 4. kvartal, men netto endring i andre arbeidskapitalposter medfører en midlertidig økt kapitalbinding på NOK 192 millioner. Det ble i perioden foretatt betalinger knyttet til tomtekjøp med totalt NOK 32 millioner, hvilket er NOK 29 millioner mindre enn i forrige kvartal og NOK 131 millioner mindre enn i samme periode i fjor. Tomtekjøp i Block Watne utgjorde NOK 17 millioner og Kärnhem utgjorde NOK 9 millioner av det totale beløpet i kvartalet. For året 2013 ble det foretatt tomtekjøp for NOK 313 millioner, og Block Watnes andel var NOK 238 millioner. Kontantstrøm fra investeringer i kvartalet var negativ med NOK 2 millioner. For året 2013 var kontantstrøm fra investeringer på NOK 55 millioner hvorav NOK 19 millioner er utlån til tilknyttede selskaper. Kontantstrøm generert fra finansiering utgjorde NOK 217 millioner mot negativ NOK 78 millioner i samme periode i fjor. Her inngår proveny fra utstedelse av ny obligasjon i november på NOK 350 millioner. Deler av provenyet fra ny obligasjon er anvendt til nedbetaling av prosjektfinansiering. Etter dette har konsernet NOK 187 millioner i likvide midler ved utløpet av NETTO RENTEBÆRENDE GJELD Tall i NOK Rentebærende langsiktig gjeld Rentebærende kortsiktig gjeld Sum bankinnskudd og kontanter Netto rentebærende gjeld Konsernets langsiktige gjeld har økt gjennom utstedelse av ny obligasjon på NOK 350 millioner i kvartalet. Ikke anvendt del av provenyet gir en økning i beholdningen av likvider til NOK 184 millioner ved utgangen av Negativ kontantstrøm fra driften har medført at netto rentebærende gjeld har økt med NOK 118 millioner fra forrige kvartal. ARBEIDSKAPITAL Tall i NOK Omløpsmidler Kortsiktig gjeld (ikke rentebærende) Netto arbeidskapital Kortsiktig prosjektfinansiering (rentebærende) Netto arbeidskapital hensyntatt prosjektfinansiering

9 ORGANISASJONEN ANTALL ANSATTE Funksjonærer* Produksjonsarbeidere, tømrere Totalt Antall ansatte i Norge* Antall ansatte i Sverige** * Inklusive konsernsjef og konsernstab (BWG Homes ASA) og ansatte i Hetlandhus AS. ** Inkluderer 51 ansatte i Kärnhem AB per 4. kvartal BWG Homes AB har i tillegg 23 innleide ansatte per 4. kvartal Disse er i hovedsak produksjonsarbeidere. Bemanningen er redusert med 46 årsverk (4,2 %) fra utgangen av forrige kvartal, men har økt med 25 årsverk sammenlignet med utgangen av av disse er ansatte i Kärnhem AB fordelt på 21 funksjonærer og 30 produksjonsarbeidere. I januar 2014 vil antallet ansatte i Kärnhem bli redusert med 17 ansatte som følge av salget av vindusfabrikken. Block Watne foretok en nedbemanning i 4. kvartal som vil være fullført i løpet av 1. kvartal Ved utgangen av kvartalet er Block Watnes bemanning redusert med 68 ansatte i produksjonsleddet. 20 ansatte er i oppsigelse og vil fratre i løpet av de kommende månedene. Behovet for ytterligere reduksjon i bemanningen vil bli vurdert løpende i forhold til utviklingen i produksjonen og igangsetting av nye prosjekter. HELSE, MILJØ OG SIKKERHET Produksjonskvalitet og HMS har kontinuerlig ledelsesmessig fokus. Sikkerhetsopplæring med vekt på riktig bruk av verktøy og stillas, samt ledelsesmessig oppfølging av skader og tilsyn på byggeplassene videreføres. I 2013 ble det registrert 44 skader og hendelser som førte til fravær mot 34 i Hendelser som har ført til fravær, gjelder særlig i Block Watne. I Block Watne foretas det uanmeldte tilsyn på byggeplass med etterfølgende avviksbehandling og oppfølging både i lokal regi på distriktskontorene og tiltak i sentral regi. I 2013 ble det foretatt 114 tilsyn med gjennomsnittlig 0,46 avvik per tilsyn mot 132 tilsyn med et gjennomsnitt på 0,64 avvik per tilsyn i AKSJONÆRFORHOLD Ved utgangen av kvartalet hadde selskapet aksjonærer hvorav 125 var utenlandske. De utenlandske aksjonærene eide 29,5 millioner aksjer, tilsvarende en eierandel på 22 %. Det ble omsatt 15,4 millioner aksjer i kvartalet. Det er omsatt 76,3 millioner aksjer i Aksjen har vært omsatt alle handledager. Sluttkurs på balansedagen var NOK 11, STØRSTE AKSJONÆRER Antall aksjer Eierandel Oslo Bolig og Sparelag ,99 % Perestroika AS ,91 % Verdipapirfondet DNB SMB ,62 % Skandinaviska Enskilda Banken AB, A/C Finnish ,13 % Fondsfinans Spar ,92 % Skandinaviska Enskilda Banken AB, Egenhandel ,82 % Storebrand Verdi ,10 % Lani Industrier AS ,04 % MP Pensjon PK ,98 % Solsten Investment Funds PLC ,50 % Sum 10 største aksjonærer ,51 % Øvrige aksjonærer ,49 % Totalt antall aksjer ,00 % 8

10 UTBYTTE FOR REGNSKAPSÅRET 2013 Styret vil fremme forslag for generalforsamlingen om utbetaling av et utbytte for regnskapsåret 2013 på NOK 0,25 per aksje. Utbyttet vil da totalt utgjøre NOK 34 millioner. Styret har valgt å fravike tidligere kommunisert utbyttenivå på minimum 50 % av ordinært resultat etter skatt for å prioritere nedbetaling av gjeld. MARKEDET OG UTSIKTENE FREMOVER I Norge har boligprisveksten og salgstakten flatet ut de siste månedene, og ser ut til å stabilisere seg på mer normale nivåer. I følge Prognosesenteret er igangsettingen av nye boliger i 2013 ca. 6 % lavere enn i 2012, og det forventes en flat utvikling i igangsetting i Det registreres en viss innstramming i bankenes boliglånpolitikk. Kundene er mer avventede, og det tar lenger tid å realisere salg, selv om det er geografiske forskjeller. Block Watne tilpasser sin virksomhet til markedssituasjonen, og prioriterer enklere og rimeligere boliger med kortere tid til ferdigstilling. I Sverige er det fremdeles lav igangsetting og et stort udekket behov for nye boliger. Det er positiv utvikling i økonomien, og boligkjøpere vender tilbake til markedet, dog med store geografiske forskjeller. Våre svenske virksomheter kan vise til økende salg gjennom året. Utviklingen av egenregiprosjekter og produkter som også er tilpasset bostadsrettsforeninger (BRF) forventes å gi positiv effekt på volum og resultater i BWG Homes AB. Virksomheten har i andre halvår 2013 salgsstartet seks BRF-prosjekter som har fått god mottagelse i markedet, og produksjonen av de første prosjektene startes allerede i 1. kvartal Kärnhem kan vise til god utvikling og en høyere aktivitet enn tidligere planlagt. Kärnhem har en rekke prosjekter for salg og i produksjon, og er godt posisjonert for Markedstilpasning av produkter og prosjekter, lønnsomhet og kostnadseffektivitet har kontinuerlig fokus både i Norge og Sverige. Oslo, 12. februar 2014 Styret og konsernsjef i BWG Homes ASA Roar Engeland Daniel K. Siraj Charlotte Axelsson Hege Bømark Lars Nilsen styreleder nestleder Tore Morten Randen Örjan Reinholdsson Magne Staalstrøm Ole Feet konsernsjef 9

11 Sammendratt finansiell informasjon (IFRS) BWG HOMES ASA KONSERN RESULTATREGNSKAP Tall i NOK Note 4. kv kv. 12 Året 2013 Året 2012 Driftsinntekter Varekostnader Lønns- og personalkostnader Andre driftskostnader Resultat før avskrivninger og finans (EBITDA) Resultat fra tilknyttede selskaper Avskrivninger Resultat før nedskrivning og finans (EBIT) Nedskrivning goodwill Resultat før finans (EBIT) Renteinntekter og andre finansinntekter Rentekostnader Endringer markedsverdi finansielle instrumenter Valutakurseffekter Andre finanskostnader Netto finanskostnader Resultat før skatt (EBT) Skattekostnad Periodens resultat Resultat per aksje (NOK) 0,92-2,27 2,27-1,36 Utvannet resultat per aksje (NOK) 0,92-2,27 2,27-1,36 EBITDA-margin 15,9 % 14,0 % 11,7 % 11,9 % EBIT-margin (før nedskrivning av goodwill) 15,6 % 14,0 % 11,3 % 11,6 % INNREGNEDE INNTEKTER OG KOSTNADER (totalresultat) Tall i NOK Note 4. kv kv. 12 Året 2013 Året 2012 Endring i virkelig verdi rentesikring Utsatt skatt knyttet til virkelig verdi rentesikring Estimatendring pensjon Utsatt skatt knyttet til estimatendring pensjon Periodens resultat (fra resultatregnskapet) Omregningseffekter i konsolideringen Andre innregnede kostnader og inntekter Sum innregnede inntekter og kostnader (totalresultat)

12 FINANSIELL STILLING Tall i NOK Note Eiendeler Goodwill Varemerker Andre immaterielle eiendeler Sum immaterielle driftsmidler Fysiske driftsmidler Finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Prosjekter, bygg under utførelse Varebeholdninger Tomter Sum beholdninger Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer Likvide midler Sum omløpsmidler Sum eiendeler Egenkapital og forpliktelser Sum egenkapital Pensjonsforpliktelser Utsatt skatt Avsetning garantiansvar og andre forpliktelser Sum avsetning for forpliktelser Rentebærende langsiktig gjeld Rentebærende kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Kortsiktig gjeld tomteakkvisisjon Forskudd fra kunder Øvrig kortsiktig gjeld Sum annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld og forpliktelser Sum egenkapital og forpliktelser UTVALGTE HOVEDTALL I BALANSEN Tall i NOK Arbeidskapital Netto rentebærende gjeld Egenkapitalandel 41,4 % 40,0 % 41,2 % 11

13 ENDRINGER I EGENKAPITAL Tall i NOK Aksjekapital Overkursfond Sikringsreserve Valutaomregning Annen egenkapital Sum egenkapital Balanse per Rettet emisjon Emisjonskostnader Omregningseffekt i konsolideringen Andre innregnede poster i totalresultatet Resultat 1. kvartal Balanse per Reparasjonsemisjon Emisjonskostnader Omregningseffekt i konsolideringen Andre innregnede poster i totalresultatet Resultat 2. kvartal Balanse per Emisjonskostnader -7-7 Omregningseffekt i konsolideringen Andre innregnede poster i totalresultatet Resultat 3. kvartal Balanse per Omregningseffekt i konsolideringen Andre innregnede poster i totalresultatet Resultat 4. kvartal Balanse per Omregningseffekter i konsolideringen Andre innregnede poster i totalresultatet Resultat 1. kvartal Balanse per Omregningseffekter i konsolideringen Andre innregnede poster i totalresultatet Resultat 2. kvartal Balanse per Omregningseffekter i konsolideringen Andre innregnede poster i totalresultatet Resultat 3. kvartal Balanse per Omregningseffekter i konsolideringen Andre innregnede poster i totalresultatet Resultat 4. kvartal Balanse per

14 KONTANTSTRØMOPPSTILLING Tall i NOK kv kv. 12 Året 2013 Året 2012 Kontantstrøm fra drift før endring i arbeidskapital (EBITDA) Endring i beholdninger Endring i kundefordringer Endring i leverandørgjeld Tomtekjøp Endring i andre tidsavgrensningsposter Netto endring arbeidskapitalposter Betalte renter Betalt skatt Netto kontantstrøm fra drift (etter renter og skatt) Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler Utbetalinger ved kjøp av aksjer Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler Kontanteffekt ved kjøp av Kärnhem AB Netto kontantstrøm fra tilknyttede selskaper Mottatte renter Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Økning/nedgang (-) kortsiktig gjeld Utbetalinger knyttet til refinansiering av gjeld Nedbetaling langsiktig gjeld Opptrekk ny langsiktig gjeld Innbetaling av ny egenkapital (netto) Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Netto endring i likvide midler Likvide midler ved start av perioden Likvide midler ved periodens utgang Ubenyttet kassekreditt ved periodens utgang

15 NOTER TIL REGNSKAPET NOTE 1. Om konsernet og konsernregnskapet Konsernet BWG Homes ASA er hjemmehørende i Norge og er notert på Oslo Børs. Foretakets konsernregnskap omfatter BWG Homes ASA med tilhørende datterselskaper samt konsernets andeler i tilknyttede selskaper. Konsernet besto ved utgangen av kvartalet av de samme legale enheter som inngikk i konsernet ved siste årsskifte i tillegg til Kärnhem AB. Fastsettelse av kvartalsrapporten Denne kvartalsrapporten ble fastsatt av selskapets styre den 12. februar Kvartalsrapporten er ikke revidert. IFRS anvendt ved utarbeidelse av finansiell informasjon Den sammendratte finansielle informasjonen er utarbeidet i samsvar med internasjonale standarder for finansiell rapportering (IFRS) og fortolkninger fastsatt av International Accounting Standards Board (IASB). Den sammendratte finansielle informasjonen er utarbeidet i tråd med reglene i IAS 34 Delårsrapportering. IAS 34 fastslår at delårsrapporteringen primært skal være en oppdatering om nye forhold etter sist avlagte årsrapport, og derfor bør denne delårsrapporten sees i sammenheng med siste årsrapport (2012). Regnskapsprinsipper Regnskapsprinsippene anvendt ved utarbeidelsen av rapporten er konsistent med regnskapsprinsippene beskrevet i selskapets årsregnskap for Regnskapsmessige begreper definisjoner Ordreinngang: Verdi av nye kontrakter inngått i perioden, minus verdi av annullerte kontrakter inngått samme periode Ordrereserve: Verdi av inngåtte kontrakter som gjenstår å produsere Dekningsbidrag: Driftsinntekter minus solgte varers kostnader EBITDA-margin: EBITDA dividert på omsetning EBIT-margin: EBIT før nedskrivning dividert på omsetning Arbeidskapital: Beholdninger og fordringer minus annen kortsiktig gjeld Netto rentebærende gjeld: Samlet rentebærende gjeld minus likvide midler og rentebærende fordringer Egenkapitalandel: Sum bokført egenkapital dividert på bokført verdi av eiendeler Antall ansatte: Ansatte ved periodens slutt NOTE 2. Estimater En vesentlig del av konsernets virksomhet består av prosjekter innen boligbygging. Hovedsakelig inntektsføres prosjektene når levering har skjedd og de finansielle resultatene for prosjektet er kjente. Likevel innebærer regnskapsføringen i noen grad bruk av estimater knyttet til verdien av prosjektene osv. Andre poster i regnskapet hvor estimater er viktige for regnskapsføringen, er pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader, bokførte verdier av goodwill og andre merverdier, regnskapsføring av finansielle instrumenter og regnskapsføring av skatter. En grundigere gjennomgang av bruken av estimater i regnskapsførselen er gitt i årsregnskapet for

16 NOTE 3. Segmentinformasjon Definisjon av segmenter Virksomheten i BWG Homes består av tre segmenter; Block Watne AS, BWG Homes AB og Kärnhem AB. I segment BWG Homes AB inngår virksomhetene Myresjöhus AB og SmålandsVillan AB. Alle segmenter produserer og markedsfører i hovedsak boliger til forbruker. De tre segmentene fremstår likevel som forskjellige med adskilt organisasjon og ledelse, ulik risiko og avkastningsnivå. De tre segmentene følges derfor opp separat i konsernet. Enheter som ikke kvalifiserer for å rapporteres som egne segmenter, er presentert samlet og omtales som Øvrige enheter. Her inngår også Hetlandhus som ble relansert i 2009 og selger boliger i det norske markedet basert på moduler produsert i SmålandsVillans fabrikker i Sverige. Regnskapsprinsipper for segmentrapportering Til grunn for segmentrapporteringen ligger den operative ledelsesrapporteringen som utarbeides fra enhetene. Regnskapsprinsippene anvendt i denne rapporteringen er for BWG Homes AB i tråd med IFRS, og tallene for BWG Homes AB inngår direkte i konsolideringen. For Block Watne AS og Kärnhem AB er det avvik mellom den operative rapporteringen og IFRS reglene i forhold til inntektsføring på prosjekter. For ledelsen er det viktig å følge også resultatutviklingen i pågående prosjekter, og i den operative rapporteringen måles dette ved å bruke prinsippene for løpende avregning (tilvirkningskontrakter). Under dette prinsippet regnskapsføres estimert opptjent fortjeneste i prosjektene basert på fullførelsesgrad. Det inntektsføres kun på boliger hvor bindende salgskontrakt foreligger. Fullføringsgrad er lik påløpte kostnader i prosent av forventet totalkostnad. Salgsgrad defineres som antall solgt i prosent av totalt forventet salg. Inntektsføringen er lik forventet total inntekt x salgsgrad x fullføringsgrad. Tilsvarende er bokført resultat lik forventet sluttresultat x salgsgrad x fullføringsgrad. Løpende avregning omfatter i Block Watne hele prosjektet, men i Kärnhem regnskapsføres salg av tomt til BRF (borettslag) separat. Dermed anvendes løpende avregning i Kärnhem bare på selve boligleveransen. Regnskapsprinsippene anvendt for segmentrapporteringen er i tråd med de prinsippene som ble anvendt ved utarbeidelse av årsregnskapet for Det er ingen transaksjoner mellom segmentene av betydning for rapporteringen. SEGMENTINFORMASJON Tall i NOK kv kv. 12 Året 2013 Året 2012 BALANSEPOSTER Sum eiendeler Block Watne AS BWG Homes AB Kärnhem AB Øvrige enheter /- Avvikende prinsipp i driftsrapp. mot konsernregnskap Elimineringer Sum eiendeler i konsernets balanse Sum gjeld og forpliktelser Block Watne AS BWG Homes AB Kärnhem AB Øvrige enheter /- Avvikende prinsipp i driftsrapp. mot konsernregnskap Elimineringer Sum gjeld og forpliktelser i konsernets balanse

17 SEGMENTINFORMASJON Tall i NOK kv kv. 12 Året 2013 Året 2012 RESULTATPOSTER Driftsinntekter Block Watne AS BWG Homes AB Kärnhem AB Øvrige enheter Elimineringer Driftsinntekter segment /- Avvikende prinsipp i driftsrapp. mot konsernregnskap Driftsinntekter i konsernregnskapet EBITDA Block Watne AS BWG Homes AB Kärnhem AB Øvrige enheter Elimineringer EBITDA segment /- Avvikende prinsipp i driftsrapp. mot konsernregnskap EBITDA i konsernregnskapet EBIT (før nedskrivning av goodwill) Block Watne AS BWG Homes AB Kärnhem AB Øvrige enheter Elimineringer EBIT segment /- Avvikende prinsipp i driftsrapp. mot konsernregnskap EBIT i konsernregnskapet EBT (før nedskrivning av goodwill) Block Watne AS BWG Homes AB Kärnhem AB Øvrige enheter Elimineringer EBT segment /- Avvikende prinsipp i driftsrapp. mot konsernregnskap EBT i konsernregnskapet (nedskrivning av goodwill)

18 NOTE 4. Bokført verdi av pågående prosjekter Konsernet har en betydelig beholdning av pågående prosjekter. Prosjektene kan være egenregiprosjekter, eller boliger som bygges for andre sluttbrukere eller storkunder. Bokført verdi av prosjektene er balanseført til akkumulert tilvirkningskost. SPESIFIKASJON AV PÅGÅENDE PROSJEKTER Tall i NOK Bygg under utførelse Norge (Block Watne AS og Hetlandhus AS) Bygg under utførelse BWG Homes AB Bygg under utførelse Kärnhem AB Sum bokført verdi pågående prosjekter Verdi av bygg under utførelse basert på løpende avregning (egenregi): Block Watne AS Kärnhem AB NOTE 5. Valutakurseffekter Konsernet er eksponert i svenske kroner som følge av sine investeringer i Sverige. De svenske virksomhetene er finansiert i svenske kroner (SEK). Lånefinansieringen er dels fra morselskapet og dels i bank. I april 2013 ble SEK 500 millioner av konserninternt lån fra BWG Homes ASA til BWG Homes AB konvertert til egenkapital i BWG Homes AB. Lånet som gir grunnlag for kurseffekter i resultatregnskapet, reduseres dermed tilsvarende. I henhold til IAS 21 føres effekter av valutakursendringer på konsernmellomværende over resultatet. Netto valutagevinst i 4. kvartal er NOK 8,5 millioner. Gjennom året har SEK styrket seg mot NOK, og dette har gitt en valutagevinst på NOK 72 millioner for NOTE 6. Transaksjoner med nærstående Waterguard International AS selger vannsikringssystemer til datterselskapene Block Watne AS og Hetlandhus AS. Dette salget går via grossist, og prisingen er basert på markedsmessige vilkår. Ved utgangen av 4. kvartal 2013 var det kjøpt vannsikringssystemer for NOK 6,3 millioner. Waterguard International AS er et selskap kontrollert av Lars Nilsen, nåværende styremedlem og tidligere konsernsjef i BWG Homes ASA. Waterguard International har også levert regnskapstjenester til BWG Homes ASA. Ved utgangen av 4. kvartal 2013 utgjorde dette NOK Oppdraget er sagt opp og avviklet fra 31.desember Lani Development AS, et selskap 100 % kontrollert av Lars Nilsen, inngikk i desember 2011 kontrakt om kjøp av to hus fra Hetlandhus AS. Betingelsene er fastsatt på markedsmessige vilkår. Leveransene er fullført i 2013, og sluttoppgjør er foretatt. Kjøpesummen var totalt på NOK 3,9 millioner. Datterselskapene Block Watne AS og Hetlandhus AS har kjøpt advokattjenester av advokat Martin Kr. Feet AS for NOK 3 millioner i Martin Kr. Feet er bror til konsernsjefen i BWG Homes ASA. Betingelsene er fastsatt på markedsmessige vilkår. Block Watne AS har i 2013 ferdigstilt opsjonsavtale med konsernsjef Ole Feet om kjøp av et tomteområde for boligutvikling. Avtalen er behandlet i styret i BWG Homes ASA. Avtalt kjøpesum er minimum NOK 17,5 millioner. Kjøpesummen skal endelig fastsettes basert på faktisk bygget areal. Avtalen er inngått på markedsmessige vilkår, og det er innhentet en uavhengig verdivurdering. Opsjonen ble utøvd 30. januar

19 NOTE 7. Spesifikasjon langsiktig gjeld Tall i NOK Obligasjonslån, forfall i Obligasjonslån, forfall i Obligasjonslån, forfall i Langsiktig gjeld til Nordea, forfall i Annen gjeld Kärnhem AB Annen gjeld Block Watne AS Amortiserte lånekostnader Sum langsiktig gjeld Usikret obligasjonslån med utløp 2018 BWG Homes ASA gjennomførte i november 2013 plassering av et nytt usikret obligasjonslån på NOK 350 millioner med forfallsdato november Obligasjonen har en løpende rentekostnad som er Nibor pluss 380 basispunkter. Nettoprovenyet fra det nye obligasjonslånet benyttes til å refinansiere gjeld. NOTE 8. Spesifikasjon av kortsiktig gjeld Tall i NOK års avdrag på lang gjeld Tomtelån Byggelån Annet lån Trekk på kassekreditt Sum kortsiktig gjeld NOTE 9. Kjøpet av Kärnhem AB Kjøpet av 100 % av aksjene i Kärnhem AB ble gjennomført den 25. april 2013, og kjøpesummen var SEK 60 millioner. Det er avtalt en ytterligere betaling ved earn-out basert på resultat de kommende tre år. Selgerne har rett til å få utbetalt 50 prosent av selskapets resultat før renter og skatt (EBIT) for årene Selgerne yter SEK 20 millioner av vederlaget for aksjene som lån til Kärnhem AB i tre år fra tiltredelse. Kärnhem AB er et aksjeselskap med hovedkontor i Växjö, Sverige. Kärnhem AB er en rendyrket prosjektutviklingsorganisasjon med en egen prosjektportefølje på ca. 250 boenheter. Selskapet kontrollerer også en utviklingsportefølje med kapasitet på i overkant av boenheter, i hovedsak innen borettslagssegmentet. Kärnhem har, etter flere år med gode resultater, sett en redusert lønnsomhet i 2011 og Årsakene til dette er den generelle markedssituasjonen i Sverige kombinert med intern restrukturering for å optimalisere selskapets operasjon. Oppkjøpsanalysen er justert i 4. kvartal. Dette har medført en endring i goodwill fra SEK 12,2 millioner til SEK 18,9 millioner. Som følge av denne endringen er periodetallene noe justert i forhold til kostnadsføring og avskrivning. Kärnhem har bidratt med TNOK til konsernets driftsinntekter og minus TNOK til konsernets ordinære resultat før skatt i perioden mellom oppkjøp og til utgangen av 4. kvartal

20 Allokering av merverdiene knyttet til oppkjøpet av Kärnhem AB fordeler seg som følger: VIRKELIG VERDI INNREGNET OPPKJØP Tall i SEK Eiendeler Varemerker Andre immaterielle eiendeler Andre anleggsmidler Prosjekter, bygg under utførelse Andre omløpsmidler Gjeld Avsetninger (8 927) Rentebærende langsiktig gjeld (44 711) Andre kortsiktige forpliktelser (40 993) Netto identifiserbare eiendeler til virkelig verdi Kjøpesum Earn-out Samlet kostpris Goodwill ved oppkjøp Betalt i kontanter Kontanter i oppkjøpt selskap Netto kontantstrøm ved oppkjøp NOTE 10. Valutahandel BWG Homes ASA inngikk i august 2013 to avtaler som gjaldt valutahandel. Den ene avtalen var med Nordea og gjaldt kjøp av NOK og salg av SEK ,48, dvs. til en kurs på NOK/SEK 0,9296. Den andre avtalen var med Danske Bank og gjaldt kjøp av NOK og salg av SEK ,18, dvs. til en kurs på NOK/SEK 0,9286. Begge avtalene kan gjøres opp etter avtale eller senest 27. august NOTE 11. Endret skattesats i Norge I Norge er skattesatsen endret med virkning fra 1. januar Ny skattesats er 27 prosent, tidligere 28 prosent. Endringen innebærer at utsatt skatt i balansen per 31.desember 2013 er beregnet med utgangspunkt i ny skattesats. Endringen medfører en skattebesparelse på NOK 3,5 millioner som er resultatført i 4. kvartal. 19

Ordreinngang. Operativ omsetning. Operativ EBITDA-margin. Operativ omsetning per forretningsområde NOK millioner 8,3 3. K VA R TA L 2 0 14.

Ordreinngang. Operativ omsetning. Operativ EBITDA-margin. Operativ omsetning per forretningsområde NOK millioner 8,3 3. K VA R TA L 2 0 14. 3. K VA R TA L 2 0 14 Ordreinngang NOK millioner 958 Operativ omsetning NOK millioner 920 Operativ EBITDA-margin Prosent 8,3 Operativ omsetning per forretningsområde NOK millioner Kärnhem 66 Block Watne

Detaljer

Ordreinngang. Operativ omsetning. Operativ EBITDA-margin. Operativ omsetning per forretningsområde NOK millioner 1. KVARTAL 2014.

Ordreinngang. Operativ omsetning. Operativ EBITDA-margin. Operativ omsetning per forretningsområde NOK millioner 1. KVARTAL 2014. 1. KVARTAL 2014 Ordreinngang NOK millioner 1 100 Operativ omsetning NOK millioner 986 Operativ EBITDA-margin Prosent 10,7 Operativ omsetning per forretningsområde NOK millioner Kärnhem 115 Block Watne

Detaljer

Ordreinngang Operativ omsetning Operativ EBITDA-margin. Operativ omsetning per forretningsområde NOK millioner 6,3 4. K VA R TA L

Ordreinngang Operativ omsetning Operativ EBITDA-margin. Operativ omsetning per forretningsområde NOK millioner 6,3 4. K VA R TA L 4. K VA R TA L 2 0 14 Ordreinngang 1 246 NOK millioner Operativ omsetning 1 103 NOK millioner Operativ EBITDA-margin Prosent 6,3 Operativ omsetning per forretningsområde NOK millioner Kärnhem 127 Block

Detaljer

BWG Homes har et solid fundament for videre vekst og lønnsomhet. Det vil skape verdier for våre aksjonærer.

BWG Homes har et solid fundament for videre vekst og lønnsomhet. Det vil skape verdier for våre aksjonærer. Strusshamn Terrasse, Block Watne BWG Homes har et solid fundament for videre vekst og lønnsomhet. Det vil skape verdier for våre aksjonærer. LARS NILSEN, KONSERNSJEF 1. KVARTAL 2011 NOK 928 millioner i

Detaljer

286 BWG Homes AB. 643 Block Watne 1. KVARTAL 2013. Vi skaper verdi for våre aksjonærer gjennom lønnsom vekst. ORDREINNGANG NOK millioner 1 041

286 BWG Homes AB. 643 Block Watne 1. KVARTAL 2013. Vi skaper verdi for våre aksjonærer gjennom lønnsom vekst. ORDREINNGANG NOK millioner 1 041 1. KVARTAL 2013 ORDREINNGANG NOK millioner 1 041 OPERATIV OMSETNING NOK millioner 939 OPERATIV EBITDA-MARGIN Prosent 13,2 OPERATIV OMSETNING PER SEGMENT NOK millioner 286 BWG Homes AB 643 Block Watne Vi

Detaljer

BWG Homes har et solid fundament for videre vekst og lønnsomhet. Det vil skape verdier for våre aksjonærer.

BWG Homes har et solid fundament for videre vekst og lønnsomhet. Det vil skape verdier for våre aksjonærer. Husmodell Alm fra Block Watne BWG Homes har et solid fundament for videre vekst og lønnsomhet. Det vil skape verdier for våre aksjonærer. LARS NILSEN, KONSERNSJEF 4. KVARTAL 2011 NOK 913 millioner i operativ

Detaljer

1. KVARTAL 2012. Hovedvekten vil alltid ligge på det vi kan best å produsere kvalitetsboliger og utvikle attraktive boligområder.

1. KVARTAL 2012. Hovedvekten vil alltid ligge på det vi kan best å produsere kvalitetsboliger og utvikle attraktive boligområder. 1. KVARTAL 2012 Hovedvekten vil alltid ligge på det vi kan best å produsere kvalitetsboliger og utvikle attraktive boligområder. LARS NILSEN, KONSERNSJEF NOK 910 millioner i ordreinngang NOK 842 millioner

Detaljer

Ordreinngang Operativ omsetning Operativ EBITDA-margin. Operativ omsetning per forretningsområde NOK millioner 7,9 2. K VA R TA L

Ordreinngang Operativ omsetning Operativ EBITDA-margin. Operativ omsetning per forretningsområde NOK millioner 7,9 2. K VA R TA L 2. K VA R TA L 2 0 14 Ordreinngang 1 365 NOK millioner Operativ omsetning 1 061 NOK millioner Operativ EBITDA-margin Prosent 7,9 Operativ omsetning per forretningsområde NOK millioner Kärnhem 80 Block

Detaljer

3. KVARTAL Hovedvekten vil alltid ligge på det vi kan best å produsere kvalitetsboliger og utvikle attraktive boligområder.

3. KVARTAL Hovedvekten vil alltid ligge på det vi kan best å produsere kvalitetsboliger og utvikle attraktive boligområder. 3. KVARTAL 2012 Hovedvekten vil alltid ligge på det vi kan best å produsere kvalitetsboliger og utvikle attraktive boligområder. LARS NILSEN, KONSERNSJEF NOK 727 millioner i ordreinngang NOK 772 millioner

Detaljer

4. kvartal 2010. 49% Sverige 51% Norge

4. kvartal 2010. 49% Sverige 51% Norge 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 4. kvartal 2010 Vi fortsetter å gjøre det vi er best til å selge og bygge kvalitetsboliger til fornuftig pris. Vår langsiktige målsetning er uendret. Gjennom lønnsom vekst

Detaljer

4. KVARTAL 2012. Hovedvekten vil alltid ligge på det vi kan best å produsere kvalitetsboliger og utvikle attraktive boligområder.

4. KVARTAL 2012. Hovedvekten vil alltid ligge på det vi kan best å produsere kvalitetsboliger og utvikle attraktive boligområder. 4. KVARTAL 2012 Hovedvekten vil alltid ligge på det vi kan best å produsere kvalitetsboliger og utvikle attraktive boligområder. LARS NILSEN, KONSERNSJEF NOK 800 millioner i ordreinngang NOK 961 millioner

Detaljer

1. kvartal Block watne gruppen

1. kvartal Block watne gruppen 2007 1. kvartal Block watne gruppen Block Watne Gruppen ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2007 Driftsinntekter 400 millioner, 12,1 % vekst Driftsresultat 60 millioner, 20,9 % vekst Ordrereserve 971 millioner,

Detaljer

2. KVARTAL Hovedvekten vil alltid ligge på det vi kan best å produsere kvalitetsboliger og utvikle attraktive boligområder.

2. KVARTAL Hovedvekten vil alltid ligge på det vi kan best å produsere kvalitetsboliger og utvikle attraktive boligområder. 2. KVARTAL 2012 Hovedvekten vil alltid ligge på det vi kan best å produsere kvalitetsboliger og utvikle attraktive boligområder. LARS NILSEN, KONSERNSJEF NOK 937 millioner i ordreinngang NOK 908 millioner

Detaljer

BWG Homes har et solid fundament for videre vekst og lønnsomhet. Det vil skape verdier for våre aksjonærer.

BWG Homes har et solid fundament for videre vekst og lønnsomhet. Det vil skape verdier for våre aksjonærer. Husmodell Vinga fra Myresjöhus BWG Homes har et solid fundament for videre vekst og lønnsomhet. Det vil skape verdier for våre aksjonærer. LARS NILSEN, KONSERNSJEF 2. KVARTAL 2011 NOK 902 millioner i operativ

Detaljer

Vår langsiktige målsetning. være lønnsom vekst og verdiskaping for våre aksjonærer. BWG HOMES VERDIKJEDE. lars Nilsen

Vår langsiktige målsetning. være lønnsom vekst og verdiskaping for våre aksjonærer. BWG HOMES VERDIKJEDE. lars Nilsen 2009 4. KVARTAL Vår langsiktige målsetning skal fortsatt være lønnsom vekst og verdiskaping for våre aksjonærer. lars Nilsen KONSERNSJEF BWG HOMES VERDIKJEDE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 BWG Homes

Detaljer

3. kvartal 2010. 43% Sverige 57% Norge

3. kvartal 2010. 43% Sverige 57% Norge 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 3. kvartal 2010 Vi fortsetter å gjøre det vi er best til å selge og bygge kvalitetsboliger til fornuftig pris. Vår langsiktige målsetning er uendret. Gjennom lønnsom vekst

Detaljer

4. kvartal 2005. Block Watne Gruppen ASA

4. kvartal 2005. Block Watne Gruppen ASA 4. kvartal 2005 Block Watne Gruppen ASA 4. kvartal 2005 og foreløpig årsresultat 2005 Rapporten består av to deler: Del 1 inneholder en kort beskrivelse av Block Watne Gruppen ASA og en oversikt over konsernets

Detaljer

Vår langsiktige målsetning. være lønnsom vekst og verdiskaping for våre aksjonærer. BWG HOMES VERDIKJEDE. lars Nilsen

Vår langsiktige målsetning. være lønnsom vekst og verdiskaping for våre aksjonærer. BWG HOMES VERDIKJEDE. lars Nilsen 2009 1. KVARTAL Vår langsiktige målsetning skal fortsatt være lønnsom vekst og verdiskaping for våre aksjonærer. lars Nilsen KONSERNSJEF BWG HOMES VERDIKJEDE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 BWG Homes

Detaljer

SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003

SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003 PRESSEMELDING SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003 Hovedpunkter: Økt bruttofortjeneste og bedret driftsresultat sammenlignet med samme kvartal i fjor Resultat før avskrivninger og netto

Detaljer

Kvartalsrapport juli september 2012

Kvartalsrapport juli september 2012 Kvartalsrapport juli september 2012 KONSERN: Hovedtall 3.kv. 2012 3.kv. 2011 Pr. 3.kv. 2012 Pr. 3.kv. 2011 Salgsinntekter 407,5 420,0 1 322,6 1 343,0 EBITDA 42,3 52,6 96,0 83,1 Driftsresultat 26,4 37,4

Detaljer

Sølvtrans Holding AS - konsern 4. kvartal 2009

Sølvtrans Holding AS - konsern 4. kvartal 2009 RESULTATREGNSKAP Q4 2009 Q4 2008 2009 2008 NOK 1000 IFRS IFRS IFRS IFRS Fraktinntekter 60 207 53 423 217 197 186 205 Andre driftsinntekter 6 436 998 3 688 2 908 Sum driftsinntekter 66 643 54 421 220 886

Detaljer

Følgende forutsetninger er lagt til grunn ved utarbeidelse av proforma tall i tilknytning til kjøp av 100% av aksjene i ID Comnet AS:

Følgende forutsetninger er lagt til grunn ved utarbeidelse av proforma tall i tilknytning til kjøp av 100% av aksjene i ID Comnet AS: Vedlegg 1: Proforma resultatregnskap og balanse Proforma tall presentert nedenfor er utarbeidet med utgangspunkt i reviderte årsregnskaper for Catch Communications ASA, BlueCom AS og ID Comnet AS for regnskapsåret

Detaljer

Kvartalsrapport januar mars 2014

Kvartalsrapport januar mars 2014 Kvartalsrapport januar mars 2014 KONSERN: Hovedtall 1.kv. 2014 1.kv. 2013 Salgsinntekter 500,8 442,5 EBITDA 45,3 22,4 Driftsresultat 27,9 6,1 Netto finans (6,7) (6,5) Resultat før skatt 21,1 (0,4) Konsernet

Detaljer

SPoN Fish ASA Resultatregnskap for 1. kvartal 2008

SPoN Fish ASA Resultatregnskap for 1. kvartal 2008 Resultatregnskap for 1. kvartal 2008 Note 1. kv 2008 1. kv 2007 2007 Driftsinntekter Inntekter 169 845 67 357 9 474 511 Sum driftsinntekter 169 845 67 357 9 474 511 Driftskostnader Varekostnader 5 079

Detaljer

Kvartalsregnskap 1. kvartal 2010

Kvartalsregnskap 1. kvartal 2010 Kvartalsregnskap 1. kvartal 21 et 1. kvartal 21 Hovedtrekk finansiell informasjon: NOK millioner 1. kv 21 1. kv 29 31.12.29 Driftsinntekter 846 785 3 467 EBITDA 18 199 592 EBIT 37 134 286 Resultat før

Detaljer

Kvartalsrapport 4. kvartal 2008

Kvartalsrapport 4. kvartal 2008 Kvartalsrapport 4. kvartal 2008 Tide-konsernet pr. 4. kvartal 2008 Tide hadde en omsetning i fjerde kvartal 2008 på 874 millioner kroner sammenlignet med en omsetning på 787 millioner kroner i fjerde kvartal

Detaljer

BØRSMELDING TINE GRUPPA

BØRSMELDING TINE GRUPPA BØRSMELDING TINE GRUPPA 4. TINE hadde i en omsetning på 15, 9 mrd kroner, en økning på 3,9 prosent fra. Utviklingen karrakteriseres som tilfredsstillende, men heving av resultatmarginene er nødvendig for

Detaljer

kvartal 4 2007 www.bwghomes.no

kvartal 4 2007 www.bwghomes.no kvartal 4 2007 www.bwghomes.no BWG Homes ASA RAPPORT FOR 4. KVARTAL 2007 Driftsinntekter opp 108,5 % (3,1 % proforma) Driftsresultat (EBITDA) opp 81,8 % (22,9 % proforma) Driftsresultat (EBIT) opp 60,5

Detaljer

Kvartalspresentasjon Q4 og foreløpig årsregnskap 2005 Kitron ASA. 9. februar 2006

Kvartalspresentasjon Q4 og foreløpig årsregnskap 2005 Kitron ASA. 9. februar 2006 Kvartalspresentasjon Q4 og foreløpig årsregnskap 2005 Kitron ASA 9. februar 2006 Omstilling styrker driften Driftsinntekter noe lavere enn i fjerde kvartal 2004 Realisert kostnadsreduksjoner med god margin

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Kvartalsrapport juli september 2014

Kvartalsrapport juli september 2014 Kvartalsrapport juli september 2014 KONSERN: Hovedtall 3.kv. 2014 3.kv. 2013 Pr.3.kv. 2014 Pr. 3.kv. 2013 Salgsinntekter 417,3 394,0 1 355,8 1 266,0 EBITDA 53,8 48,8 128,7 86,5 Driftsresultat 37,5 15,6

Detaljer

Resultatregnskap. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter

Resultatregnskap. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter /SIDE 14/ Resultatregnskap Beløp i millioner kroner, unntatt resultat per aksje Note 2010 2009 Driftsinntekter 6 94 843 90 748 Driftskostnader Vare- og trafikkostnader 7 (26 239) (24 510) Lønn og personalkostnader

Detaljer

RAPPORT FOR 4. KVARTAL

RAPPORT FOR 4. KVARTAL kvartal 4 2008 BWG Homes ASA RAPPORT FOR 4. KVARTAL HOVEDPUNKTER 4. KVARTAL 2008 Driftsinntekter ned 22,5 % til NOK 721 millioner EBITDA NOK 69 millioner Meget krevende markedssituasjon i kvartalet Ordreinngang

Detaljer

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012 Foreløpig årsregnskap 2012 HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012 Konsernets driftsinntekter i 2012 var 977 millioner kroner mot 1 171 millioner kroner i 2011. Montasjevirksomhetens overgang til felleskontrollert virksomhet

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Blom ASA Rapport 3. kvartal 2003

Blom ASA Rapport 3. kvartal 2003 Blom ASA Rapport 3. kvartal 2003 Blomkonsernet hadde i 3. kvartal en omsetning på MNOK 28,1 mot MNOK 36,0 i 2002. Driftsresultatet i 3. kvartal ble MNOK 3,6 mot MNOK 16,4 i 2002. Resultat før skattekostnad

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal. Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen

Kvartalsrapport 1. kvartal. Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen 2008 Kvartalsrapport 1. kvartal Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen Etman International ASA Regnskapsrapport 1. kvartal 2008 Hovedpunkter Salgsinntektene

Detaljer

RESULTATREGNSKAP. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter

RESULTATREGNSKAP. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter 68 TELENOR ÅRSRAPPORT 2016 ÅRSREGNSKAP TELENOR KONSERN RESULTATREGNSKAP Beløp i millioner kroner, unntatt resultat per aksje Note 2016 2015 Driftsinntekter 6 131 427 128 175 Vare- og trafikkostnader 7

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 1.kvartal 2014 Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus

Detaljer

Resultat per aksje (NOK) 1,7 1,3 4,0 4,2 4,1 Utvannet resultat per aksje 1,7 1,3 4,0 4,2 4,1

Resultat per aksje (NOK) 1,7 1,3 4,0 4,2 4,1 Utvannet resultat per aksje 1,7 1,3 4,0 4,2 4,1 Tide-konsernet pr. 3. kvartal 2008 Tide hadde en omsetning i tredje kvartal 2008 på 822 millioner kroner sammenlignet med en omsetning på 651 millioner kroner i Q3-07. EBITDA i kvartalet ble 141 millioner

Detaljer

PRESSEMELDING 28. februar 2003

PRESSEMELDING 28. februar 2003 PRESSEMELDING 28. februar 2003 (SCI) FJERDE KVARTAL / FORELØPIG ÅRSRESULTAT 2002 Hovedpunkter for fjerde kvartal og foreløpig årsresultat 2002: Forretningsområdet Marine Systems har hatt en positiv utvikling

Detaljer

Blom ASA Rapport 4. kvartal 2003

Blom ASA Rapport 4. kvartal 2003 Blom ASA Rapport 4. kvartal 2003 BLOM POSISJONERES FOR VIDERE VEKST Blom ASA fikk i desember nye hovedaksjonærer som uttrykte at de søkte å utøve et aktivt eierskap. Det ble derfor avholdt en ekstraordinær

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2001

Rapport for 3. kvartal 2001 01 3. kvartal Rapport for 3. kvartal 2001 Etter et svakt andre kvartal har utviklingen for Expert Eilag ASA vært positiv i tredje kvartal. Både for kvartalet og for årets ni første måneder samlet er konsernets

Detaljer

Rapport for 2006 Component Software Group ASA, Grev Wedels pl 5, BOX 325 sentrum, N-0103 Oslo Tel

Rapport for 2006 Component Software Group ASA, Grev Wedels pl 5, BOX 325 sentrum, N-0103 Oslo Tel Rapport for 2006 Component Software Group ASA (tidligere Norsk Vekst Forvaltning ASA) har i børsmelding av 1. februar opplyst at 94,9% av aksjonærene i Component Software ASA aksepterte tilbudet om kjøp

Detaljer

Dette medfører at aktiverte utviklingskostnader pr 31.12.2004 reduseres med TNOK 900 som kostnadsføres

Dette medfører at aktiverte utviklingskostnader pr 31.12.2004 reduseres med TNOK 900 som kostnadsføres IFRS Innhold Overgangen til IFRS i konsernregnskapet til PSI Group ASA... 3 IFRS-Resultat... 4 IFRS-Balanse...5 IFRS-Delårsrapporter... 6 IFRS - EK-avstemming... 7 2 PSI Group ASA IFRS IFRS Overgangen

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus fylkeskommune. Konsernselskapenes virksomhet er

Detaljer

Resultat 1. kvartal 2007

Resultat 1. kvartal 2007 Resultat 1. kvartal 2007 Resultat 1. kvartal 2007 Hovedtall (NOK mill) 2007 2006 Endring Q1 Q1 Driftsinntekter 124,0 140,5 (16,6) Driftsresultat 4,9 15,2 (10,3) Resultat etter skatt 1,0 9,7 (8,7) Driftsmargin

Detaljer

Scana Konsern Resultatregnskap

Scana Konsern Resultatregnskap Resultatregnskap Periode 1. januar - 31. desember 2015 2014 Driftsinntekter: Salgsinntekter 1 156 009 1 162 834 Andre inntekter 14 407 6 097 Gevinst ved salg av varige driftsmidler 1 567 27 292 driftsinntekter

Detaljer

Kvartalsrapport januar - mars 2008

Kvartalsrapport januar - mars 2008 Kvartalsrapport januar - mars 2008 KONSERN: Konsernet oppnådde et resultat før skatt i 1. kvartal 2008 på MNOK 1,7 mot MNOK 19,7 i samme periode i 2007. I 1. kvartal 2008 ble driftsresultatet MNOK 12,4

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 Innholdsfortegnelse Styrets kvartalsrapport Konsolidert resultatregnskap Konsolidert balanse Konsolidert kontantstrømoppstilling Resultatregnskap per 1. kvartal 2008 per

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2010

Rapport for 3. kvartal 2010 Rapport for 3. kvartal 2010 http://ir.shine.no Rapport for 3. kvartal 2010 Shine ASA ble stiftet 26. august 2010 med formålet om å eie og drive sine to datterselskap Shine International AS og eshop Holding

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus

Detaljer

Kvartalsrapport oktober - desember 2006

Kvartalsrapport oktober - desember 2006 Kvartalsrapport oktober - desember 2006 KONSERN : Byggmakonsernet rapporter i henhold til International Financial Reporting Standards (IFRS). Rapporten er utarbeidet i henhold til IFRS standard for delårsrapportering

Detaljer

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014 ÅRSREGNSKAP Årsregnskap 51 RESULTATREGNSKAP, RESULTAT PR. AKSJE OG TOTALRESULTAT Resultatregnskapet presenterer inntekter og kostnader for de selskapene som konsolideres i konsernet, og måler periodens

Detaljer

Rapport Q1 2012. www.havilaariel.no

Rapport Q1 2012. www.havilaariel.no Rapport Q1 2012 Rapport Q1 2012 Hendelser Q1 2012 Generalforsamlingen vedtok 13.03.2012 å tilbakebetale kr. 2,- pr aksje o Selskapet fortsetter sin aksjonærvennlige utbyttepolitikk Generalforsamlingen

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30. juni 2004

Kvartalsrapport pr. 30. juni 2004 C.TYBRING-GJEDDE ASA Kvartalsrapport pr. 30. juni 2004 Inntekter på 336,2 mill. kroner i 2. kvartal (327,3 mill. kroner i 2. kvartal 2003) Driftsresultat i 2. kvartal på 8,5 mill. kroner (5,6 mill. kroner)

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2007

Kvartalsrapport 2. kvartal 2007 Kvartalsrapport 2. kvartal 2007 Detaljhandelen i Skandinavia utvikler seg fortsatt positivt, og Steen & Strøm sentrene har i 2. kvartal økt butikkomsetningen med 4,9 %. Steen & Strøm har i samme periode

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005

Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005 C.TYBRING-GJEDDE ASA Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005 Inntekter på 382,6 mill. kroner i 1. kvartal (383,1 mill. kroner i 1. kvartal 2004) Driftsresultat i 1. kvartal på 10,6 mill. kroner (11,8 mill. kroner).

Detaljer

Resultat 3. kvartal 2007

Resultat 3. kvartal 2007 Resultat 3. kvartal 2007 Resultat hittil 2007 Hovedtall i NOK mill. 2007 2006 Akk Q3 Akk Q3 Endring Driftsinntekter 304,0 334,8 (30,8) Driftsresultat (20,9) 12,2 (33,1) Resultat etter skatt (27,2) 8,1

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport

WILSON ASA Kvartalsrapport Oppsummering - EBITDA i kvartalet på MEUR 7,2 - Godt uttak under kontraktene og bedret spotmarked - Omsetningsøkning på 10 % i forhold til første kvartal 2016 - Selskapet har tatt inn seks skip på langsiktig

Detaljer

Kvartalsregnskap Pr. 1. kvartal 2011

Kvartalsregnskap Pr. 1. kvartal 2011 Kvartalsregnskap Pr. 1. kvartal 2011 et 1. kvartal 2011 Hovedpunkter i kvartalet: Tide ASA ble restrukturert ved at sjøvirksomheten (Tide Sjø AS) ble fisjonert ut til det nystiftede selskapet Tide Sjø

Detaljer

Kvartalsrapport januar mars 2012

Kvartalsrapport januar mars 2012 Kvartalsrapport januar mars 2012 KONSERN: Hovedtall 1.kv. 2012 1.kv. 2011 Salgsinntekter 486,3 478,5 EBITDA 26,4 21,0 Driftsresultat 10,2 5,0 Netto finans (7,4) (4,6) Resultat før skatt 2,8 0,5 Konsernet

Detaljer

Resultatet for Tide-konsernet i Q4-07 er preget av restrukturering

Resultatet for Tide-konsernet i Q4-07 er preget av restrukturering Kvartalsrapport 4. kvartal 2007 Resultatet for Tide-konsernet i Q4-07 er preget av restrukturering Tide hadde en omsetning i fjerde kvartal 2007 på 737 millioner kroner sammenlignet med en omsetning på

Detaljer

BØRSMELDING TINE GRUPPA

BØRSMELDING TINE GRUPPA BØRSMELDING TINE GRUPPA 1. TINE økte i 1. sin omsetning med 12 % til 4.071 MNOK i forhold til første (3.635 MNOK). Pressede marginer og kostnadsøkning gjorde likvel at resultatet ble 10 MNOK, mot 53 MNOK

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 31. mars 2004

Kvartalsrapport pr. 31. mars 2004 C.TYBRING-GJEDDE ASA Kvartalsrapport pr. 31. mars 2004 Inntekter på 383,1 mill. kroner i 1. kvartal (366,3 mill. kroner i 1. kvartal 2003) Driftsresultat i 1. kvartal på 13,7 mill. kroner (6,3 mill. kroner)

Detaljer

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern Resultatregnskap for Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Endring i beholdning av varer under tilvirkning og ferd... Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning på varige driftsmidler og

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2008

Kvartalsrapport 2. kvartal 2008 Kvartalsrapport 2. kvartal 2008 Innholdsfortegnelse Styrets kvartalsrapport Konsolidert resultatregnskap Konsolidert balanse Endring i egenkapital Konsolidert kontantstrømoppstilling Resultatregnskap per

Detaljer

Årsregnskap Årsrapport 2016

Årsregnskap Årsrapport 2016 Bjørn Arild, Ingvild og Victoria- en del av Orkla-familien Årsregnskap 2016 77 RESULTATREGNSKAP, RESULTAT PR. AKSJE OG TOTALRESULTAT Resultatregnskapet presenterer inntekter og kostnader for de selskapene

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport

WILSON ASA Kvartalsrapport Oppsummering - Stabil inntjening i forhold til 4Q- - Godt uttak under kontraktene, men fortsatt svakt spotmarked - Reduserte driftskostnader skip i forhold til tilsvarende periode i fjor - EBITDA i kvartalet

Detaljer

59 MNOK. august NOK millioner Driftsinntekter EBITDA EBIT Resultat før skatt Resultat etter skatt. 3. kv

59 MNOK. august NOK millioner Driftsinntekter EBITDA EBIT Resultat før skatt Resultat etter skatt. 3. kv Kvartalsregnskap Pr. artal 21 et artal 21 Omsetningen i artal 21 utgjorde 937 MNOK mot 924 MNOK i artal 29. EBITDA ble 152 MNOK i 3.kvartal mot 156 MNOK for samme kvartal i fjor. Kvartalett i fjor er inklusiv

Detaljer

1. KVARTAL 2003 BLOM

1. KVARTAL 2003 BLOM 1. KVARTAL 2003 BLOM Blomkonsernet hadde i 1. kvartal en omsetning på MNOK 22,6 mot MNOK 27,7 i 2002. Driftsresultatet viste et underskudd på MNOK 5,3 mot et underskudd på MNOK 6,2 i 2002. Resultat før

Detaljer

God og stabil prestasjon

God og stabil prestasjon God og stabil prestasjon Konserntall Driftsinntekter i andre kvartal 2008 utgjorde 15 073 millioner kroner sammenlignet med 14 697 millioner kroner i samme periode i 2007, en økning på 3 prosent. Driftsinntektene

Detaljer

4. kvartal og foreløpig årsresultat 2006 Sterk vekst og sterkt resultat

4. kvartal og foreløpig årsresultat 2006 Sterk vekst og sterkt resultat 4. kvartal og foreløpig årsresultat 2006 Sterk vekst og sterkt resultat Aker Kværner rapporterer sterke resultater for fjerde kvartal 2006 med en EBITDA på 905 millioner kroner og 3 170 millioner kroner

Detaljer

Netto driftsinntekter

Netto driftsinntekter 07 HALVÅRSRAPPORT Skagerak Energi er et stort konsern innenfor energiforsyning i Norge. Selskapet eies av Statkraft med 66,62 prosent, og kommunene i Grenland med 33,38 prosent. Konsernet har 762 ansatte,

Detaljer

Kvartalsrapport januar mars 2015

Kvartalsrapport januar mars 2015 Kvartalsrapport januar mars 2015 KONSERN: Hovedtall 1.kv. 2015 1.kv. 2014 Totalt 2014 Salgsinntekter 376,7 355,5 1 311,9 EBITDA 30,0 19,8 104,5 Driftsresultat 14,6 4,2 42,0 Netto finans (2,5) (6,5) (30,8)

Detaljer

Kvartalsrapport oktober desember 2014

Kvartalsrapport oktober desember 2014 Kvartalsrapport oktober desember 2014 KONSERN: Hovedtall 4.kv. 2014 4.kv. 2013 Pr.4.kv. 2014 Pr. 4.kv. 2013 Salgsinntekter 449,7 440,2 1 805,5 1 706,2 EBITDA 44,4 49,5 173,1 136,0 Driftsresultat 25,7 34,2

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 2. KVARTAL 2009 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 2. KVARTAL 2009 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap og alminnelig investeringsvirksomhet.

Detaljer

Halvår. rapport Pr. 2. kvarta

Halvår. rapport Pr. 2. kvarta Halvår rsrapp alvårsport rapport Pr. arta Pr. 2. al artal 21 et 1. halvår 21 Omsetningen i første halvår 21 var på 1 788 MNOK sammenlignet med en omsetning på 1 653 MNOK i første halvår 29. EBITDA i første

Detaljer

Kvartalsrapport juli september 2010

Kvartalsrapport juli september 2010 Kvartalsrapport juli september 2010 KONSERN: Hovedtall 3.kv. 2010 3.kv. 2009 Pr. 3.kv. 2010 Pr. 3.kv. 2009 Salgsinntekter 419,7 395,6 1 283,0 1 212,7 EBITDA 29,2 29,2 62,7 46,8 Driftsresultat 13,5 14,2

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport

WILSON ASA Kvartalsrapport Oppsummering - Perioderesultatet viser et overskudd på MNOK 4 - Noe positiv markedsutvikling siden 2. kvartal - EBITDA på MNOK 67 i kvartalet på tross av et fortsatt svakt marked - Driftsresultat på MNOK

Detaljer

Forbedret kontantstrøm

Forbedret kontantstrøm Forbedret kontantstrøm Marked Ordreinngang på 9 milliarder kroner Solid ordrereserve på 56,5 milliarder kroner Goliat subsea-kontrakt vunnet Drift Kontantstrøm fra driften på 2,4 milliarder kroner Netto

Detaljer

Vår langsiktige målsetning. være lønnsom vekst og verdiskaping for våre aksjonærer. BWG HOMES VERDIKJEDE. lars Nilsen

Vår langsiktige målsetning. være lønnsom vekst og verdiskaping for våre aksjonærer. BWG HOMES VERDIKJEDE. lars Nilsen 2009 2. KVARTAL Vår langsiktige målsetning skal fortsatt være lønnsom vekst og verdiskaping for våre aksjonærer. lars Nilsen KONSERNSJEF BWG HOMES VERDIKJEDE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 BWG Homes

Detaljer

Første kvartal 2009. Aqua Bio Technology ASA Christian Sundts Gate 51, N-5004 Bergen, Norway. Tel: + 47 917 55 320 Side 1

Første kvartal 2009. Aqua Bio Technology ASA Christian Sundts Gate 51, N-5004 Bergen, Norway. Tel: + 47 917 55 320 Side 1 Første kvartal 2009 Christian Sundts Gate 51, N-5004 Bergen, Norway. Tel: + 47 917 55 320 Side 1 KORT OM SELSKAPET utvikler, produserer og selger patenterte ingredienser og teknologi til den internasjonale

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 1. KVARTAL 2011 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 1. KVARTAL 2011 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapets hovedkontor

Detaljer

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013 Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013 Konsernets driftsinntekter i kvartalet var 250 millioner kroner mot 290 millioner kroner i tilsvarende periode i 2012. Høyere inntektsrammer

Detaljer

1. kvartal. Delårsrapport For Landkreditt Bank

1. kvartal. Delårsrapport For Landkreditt Bank 1. kvartal Delårsrapport For Landkreditt Bank 2010 Landkreditt Bank Delårsrapport pr. 31.03.2010 Landkreditt Bank kan i 1. kvartal vise til vesentlig bedre resultater enn i tilsvarende periode i 2009.

Detaljer

9. Økonomiske hovedtall for OBOS-konsernet

9. Økonomiske hovedtall for OBOS-konsernet 9. Økonomiske hovedtall for OBOS-konsernet 9.1 OBOS og OBOS konsern Det vises til årsrapporten for 2015 for nærmere omtale av resultatregnskap og balanse. Driftsinntektene økte med kr 3 159,7 mill. til

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet [Skriv inn tekst] Mesta er Norges ledende entreprenørselskap innen drift og vedlikehold av vei og bane. Konsernet er organisert med selskapene Mesta AS (morselskap) og datterselskapene Mesta Eiendom AS,

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. IF Kilkameratene. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. IF Kilkameratene. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for IF Kilkameratene Foretaksnr. 983335802 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 698 392 807 589 Annen driftsinntekt 1 132 169

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 2. KVARTAL 2011 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 2. KVARTAL 2011 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapets hovedkontor

Detaljer

Gyldendal ASA hadde driftsinntekter på 358 (356,9) millioner kroner, som var vel 1 millioner kroner bedre enn første kvartal i fjor.

Gyldendal ASA hadde driftsinntekter på 358 (356,9) millioner kroner, som var vel 1 millioner kroner bedre enn første kvartal i fjor. GYLDENDAL ASA RAPPORT 1. KVARTAL 2010 Gyldendal ASA 1. kv. 10 1. kv. 09 2009 Driftsinntekter 358,0 356,9 1 741,1 EBITDA (Driftsres. før ord. avskrivninger) -7,8-17,4 156,6 EBITA (Driftsres. etter ord.

Detaljer

Resultatregnskap. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter 6 106 540 99 138

Resultatregnskap. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter 6 106 540 99 138 /SIDE 22/ Resultatregnskap Beløp i millioner kroner, unntatt resultat per aksje Note 2014 2013 Driftsinntekter 6 106 540 99 138 Driftskostnader Vare- og trafikkostnader 7 (28 822) (26 575) Lønn og personalkostnader

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 1.kvartal 2015 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2014 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK)

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 2936 MNOK Totalt 1876 1 Totalt 3939 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal 2005. God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal 2005. God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. HSD sitt resultat før skatt var i tredje kvartal positivt med NOK 21,2 mill. mot NOK 2,6 mill. i tredje kvartal 2004. Netto salgsgevinster utgjorde

Detaljer

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - -

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - - Resultatregnskap Page 1 of 2 Utskrift av BKK årsrapport 2004 Resultatregnskap BKK-konsern BKK AS 2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2004

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2004 RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 82,2 mill. mot NOK 68,5 mill. i samme periode i fjor. Driftsresultat (EBIT) på NOK 4,7 mill. mot NOK - 6,7 mill. i samme periode i fjor. Endret

Detaljer

Sterkt første halvår for TINE Gruppa

Sterkt første halvår for TINE Gruppa Sterkt første halvår for har i andre kvartal et resultat før skatt på 253 mill kr. Dette er en resultatframgang på 50 mill kr i forhold til andre kvartal. I andre kvartal øker omsetningen med 182 mill

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. HSD sitt resultat før skatt var i tredje kvartal positivt med NOK 23,1 mill. mot NOK 25,6 mill. i tredje kvartal 2005. Netto salgsgevinster

Detaljer