100 Kärnhem. 538 Block Watne. 387 BWG Homes AB 4. KVARTAL ORDREINNGANG NOK millioner 951. OPERATIV OMSETNING NOK millioner 1 036

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "100 Kärnhem. 538 Block Watne. 387 BWG Homes AB 4. KVARTAL 2013. ORDREINNGANG NOK millioner 951. OPERATIV OMSETNING NOK millioner 1 036"

Transkript

1 4. KVARTAL 2013 ORDREINNGANG NOK millioner 951 OPERATIV OMSETNING NOK millioner OPERATIV EBITDA-MARGIN Prosent 10,3 OPERATIV OMSETNING PER SEGMENT NOK millioner 100 Kärnhem 538 Block Watne 387 BWG Homes AB

2 INNHOLD LEDELSENS GJENNOMGANG: Driftsrelaterte hovedtall for konsernet 2-3 Virksomhetsområdene 4-6 Finansielle forhold 7 Ansatte og arbeidsmiljø 8 Aksjonærforhold 8 Utbytte 9 Marked og fremtidsutsikter 9 SAMMENDRATT FINANSIELL INFORMASJON (IFRS): Resultatregnskap 10 Finansiell stilling 11 Endringer i egenkapital 12 Kontantstrømoppstilling 13 Noter til regnskapet Selskapsinformasjon 20 Hovedpunkter 4. kvartal 2013 DRIFTEN I PERIODEN*: Operative driftsinntekter NOK millioner, opp 7,8 % Operativ EBITDA NOK 107 millioner, ned 26,6 % Operativ EBITDA-margin 10,3 %, ned 4,8 prosentpoeng Ordreinngang NOK 951 millioner, opp 19,0 % Ordrereserve NOK millioner, opp 15,2 % Kontantstrøm fra drift er negativ med NOK 102 millioner. I tilsvarende periode i fjor var kontantstrømmen negativ med NOK 30 millioner Netto rentebærende gjeld opp med NOK 118 millioner fra forrige kvartal Vellykket plassering av obligasjonslån på NOK 350 millioner UTBYTTE: Styret vil foreslå et utbytte på NOK 0,25 per aksje * De operative tallene er basert på intern driftsrapportering som avviker fra konsoliderte regnskapstall; se note 1. Tallene inkluderer Kärnhem AB fra og med mai

3 Ledelsens gjennomgang RESULTATENE I PERIODEN Ledelsens gjennomgang er basert på driftsrapporteringen (operative resultattall) fra segment Block Watne AS (tidligere omtalt som segment Norge), segment BWG Homes AB (tidligere omtalt som segment Sverige) og segment Kärnhem AB (fra og med mai). I note 3 til regnskapet vises segmentinformasjonen basert på driftsrapportering, også avstemt med konsoliderte regnskapstall (IFRS). Driftsrapporteringen avviker i noen grad fra konsernets resultatregnskap (IFRS). Driftsrapporteringen fokuserer på verdiskapingen i perioden, mens man i konsernregnskapet etter IFRS foretar inntektsføring for Block Watne AS basert på selskapets levering av ferdige boliger, uavhengig av den faktiske produksjonen i perioden. Se også note 1. HOVEDTALL BWG HOMES KONSERNET Operative resultater 4. kv kv. 12 Året 2013 Året 2012 Tall i NOK Driftsinntekter Driftsresultat før avskr. og finans (EBITDA) Driftsresultat før nedskrivning og finans (EBIT) Nedskrivning av goodwill Driftsresultat etter nedskrivning (EBIT) EBITDA-margin 10,3 % 15,2 % 11,7 % 13,1 % EBIT-margin før nedskrivning av goodwill 10,0 % 15,2 % 11,2 % 12,8 % Andre hovedtall 4. kv kv. 12 Året 2013 Året 2012 Tall i NOK Kontantstrøm fra drift etter renter og skatt Ordreinngang Ordrereserve Antall boliger i produksjon Antall boliger solgt Antall boliger overlevert Antall ferdigproduserte usolgte boliger Antall ansatte BWG Homes konsernet hadde i 4. kvartal 2013 operative driftsinntekter på NOK millioner. Det er en økning på 7,8 % sammenlignet med 4. kvartal Det har vært en positiv utvikling i salg og omsetning i de svenske virksomhetene BWG Homes AB og Kärnhem i kvartalet. 2

4 DRIFTSINNTEKTER 1K 2K 3K 4K DRIFTSRESULTAT (OPERATIV EBIT) K 2K 3K 4K Kvartalets driftsresultat før avskrivninger og finans (operativ EBITDA) ble NOK 107 millioner. Det er en reduksjon på NOK 39 millioner (26,6 %) sammenlignet med 4. kvartal Kvartalets operative EBITDA-margin ble 10,3 % mot 15,2 % for 4. kvartal i fjor. Kvartalets driftsresultat før nedskrivning og finans (operativ EBIT) ble NOK 104 millioner som er en reduksjon på NOK 42 millioner (29,0 %) sammenlignet med 4. kvartal Kvartalets operative EBIT-margin ble 10,0 % mot 15,2 % for 4. kvartal i fjor. Operative resultater i 4. kvartal påvirkes av svakere salg i Block Watne kombinert med økte kostnader knyttet til prosjektplanlegging og regulering. BWG Homes AB (Myresjöhus og SmålandsVillan) fortsetter trenden fra 3. kvartal og viser vekst i resultater, salg og marginer i 4. kvartal. Kärnhem kan også vise til positiv utvikling. Bedring i det svenske boligmarkedet bidrar til at ordreinngang økte med 19,0 % til NOK 951 millioner ORDREINNGANG 2500 ORDRERESERVE K 2K 3K 4K 0 1K 2K 3K 4K ÅRET 2013 Konsernet kan vise til historisk høy omsetning og sterk ordreinngang i Det norske boligmarkedet har vært godt i årets ni første måneder, og det svenske boligmarkedet har utviklet seg positivt kvartal for kvartal. Omsetningen for året 2013 ble NOK millioner, en økning på NOK 443 millioner (12,7 %) sammenlignet med Operativ EBITDA for året ble på NOK 458 millioner som er på linje med 2012, og EBITDA-marginen ble på 11,7 % mot 13,1 % i Operativ EBIT ble på NOK 441 millioner, ned NOK 5 millioner (1,2 %), og EBITmarginen for året ble på 11,2 % mot 12,8 % i Konsernets ordrereserve ved utgangen av 2013 var NOK millioner. Sammenlignet med samme periode i 2012 er det en økning på NOK 221 millioner (15,2 %) som i hovedsak skyldes økt ordrereserve i BWG Homes AB og konsolidert ordrereserve for Kärnhem. Utover dette har BWG Homes AB i siste del av 2013 registrert over 80 reservasjoner på enheter i BRF-prosjekter. Reservasjonene vil bli registrert som ordreinngang når bindende avtaler inngås med kundene utover i

5 SEGMENT BLOCK WATNE AS Tall i NOK kv kv. 12 Året 2013 Året 2012 Resultat Driftsinntekter Solgte varers kostnader (inkl. produksjonslønn) Dekningsbidrag Salgs- og administrasjonskostnader Resultat før avskr. og finans (EBITDA) Resultat fra tilknyttede selskaper Avskrivninger Driftsresultat før finans (EBIT) Dekningsgrad 30,1 % 35,0 % 30,8 % 32,5 % EBITDA-margin 12,7 % 21,8 % 15,5 % 18,2 % EBIT-margin 13,2 % 22,4 % 15,5 % 18,3 % Andre hovedtall for segmentet Ordreinngang Ordrereserve Antall boliger i produksjon Antall boliger solgt Antall boliger overlevert Antall ferdigproduserte usolgte boliger Antall ansatte Sykefravær 6,8 % 6,2 % 6,2 % 5,9 % Lavere salg i kvartalet og en utflating i enhetspriser har redusert omsetningen. Parallelt med økte produksjonskostnader i 2. halvår, har dette gitt lavere resultater og marginer i 4. kvartal. Driftsinntektene i kvartalet ble redusert med 14,8 % sammenlignet med 4. kvartal Operativt resultat før avskrivninger og finans (EBITDA) ble 50,3 % lavere enn for samme periode i fjor. I forbindelse med utbygging av et større boligområde, ble det realisert en tomtegevinst med NOK 16,5 millioner i 4. kvartal Operativt resultat før finans (EBIT) viser en reduksjon på 49,7 %. Kvartalets EBITDA-margin er ned med 9,1 prosentpoeng. Ordreinngangen i kvartalet er ned med 14,2 % sammenlignet med 4. kvartal Salget var særlig svakt i oktober og desember. Ordrereserven ved utgangen av kvartalet er ned med NOK 105 millioner (17,3 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Beholdning av ferdigproduserte usolgte boliger har økt med 31 enheter fra foregående kvartal, og var på 99 enheter ved utgangen av 4. kvartal.. I november ble det gjennomført oppsigelser som reduserer bemanningen med ca. 15 %. Denne bemanningsreduksjonen vil være fullført i løpet av 1. kvartal I tillegg er det iverksatt reduksjon av faste kostnader i størrelsesorden NOK 50 millioner på årsbasis. Sammendrag for året 2013 Driftsinntektene for året er 2,9 % bedre enn for Årets operative EBITDA er ned med 12,5 %, og operativ EBIT er ned med 13,1 %. Ordreinngangen for 2013 er historisk høy med en vekst på 3,7 % fra 2012 som også hadde sterkt salg. Bemanningen er redusert med 68 årsverk (10,4 %), i hovedsak tømrere. Fokusområder Det er et sterkt fokus på å redusere kapitalbinding og oppnå positiv kontantstrøm, blant annet gjennom salg av ferdigproduserte boliger. Kostnadsnivået må løpende tilpasses til produksjonskapasiteten og lavere salg, og også reduseres gjennom mer effektiv prosjektering og produksjon. En større del av produksjonen fremover skal innrettes mot enklere boliger med lavere enhetspris og boliger som oppfyller kravene for Husbankfinansiering. 4

6 SEGMENT BWG HOMES AB Tall i NOK kv kv. 12 Året 2013 Året 2012 Resultat Driftsinntekter Solgte varers kostnader (inkl. produksjonslønn) Dekningsbidrag Salgs- og administrasjonskostnader Resultat før avskr. og finans (EBITDA) Avskrivninger Driftsresultat før nedskr. og finans (EBIT) Nedskrivning av goodwill Driftsresultat før finans (EBIT) Dekningsgrad 28,8 % 26,9 % 28,0 % 26,8 % EBITDA-margin 7,8 % 5,3 % 7,3 % 5,2 % EBIT-margin før nedskrivning av goodwill 6,8 % 4,3 % 6,2 % 4,0 % Andre hovedtall for segmentet Ordreinngang Ordrereserve Antall boliger i produksjon Antall boliger solgt Antall boliger overlevert Antall ferdigproduserte usolgte boliger Antall ansatte Sykefravær 2,7 % 3,8 % 2,7 % 3,4 % Segment BWG Homes AB omfatter virksomheten i datterselskapene Myresjöhus AB og SmålandsVillan AB. Svensk økonomi har bedret seg gjennom året, og boligkjøperne er tilbake i markedet. Økt salg og leveransevolum gir stigende resultater og marginer i 4. kvartal og for Driftsinntektene i kvartalet økte med 21,4 % sammenlignet med 4. kvartal Operativt resultat før avskrivninger og finans (EBITDA) og operativt resultat før nedskrivning og finans (EBIT) viser sterk vekst fra lave nivåer i 2012, og kvartalets EBITDA-margin økte med 2,6 prosentpoeng. Ordreinngangen i kvartalet er opp med 58,2 % sammenlignet med 4. kvartal 2012, og ordrereserven ved utgangen av kvartalet er opp med NOK 206 millioner (24,4 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Antall boliger i produksjon, solgt og overlevert reflekterer økt ordreinngang gjennom året. Et antall BRF-prosjekter er lansert for salg, og i disse prosjektene er over 80 enheter reservert av kunder. Disse reservasjonene blir rapportert som ordreinngang når bindende avtaler inngås med kundene. De 10 første ble rapportert i januar Arnt Eriksen, CFO i BWG Homes ASA, fungerer som administrerende direktør inntil ny leder har tiltrådt. Sammendrag for året 2013 Driftsinntektene for året er 14,5 % bedre enn for Årets operative EBITDA er opp med 60,8 %, og operativ EBIT er opp med 77,4 %. Ordreinngangen for 2013 viser en vekst på 26,4 % fra Bemanningen er økt med 40 årsverk (11,3 %). Fokusområder Videreføring av eneboligproduksjonen, utvikling av egenregiprosjekter og BRF-prosjekter, samt produksjonseffektive flerbostadsprodukter for større deler av boligmarkedet er prioriterte satsningsområder. 5

7 SEGMENT KÄRNHEM AB Tall i NOK kv kv. 12 Året 2013 fom. mai Året 2013 proforma Året 2012 Resultat Driftsinntekter Solgte varers kostnader (inkl. produksjonslønn) Dekningsbidrag Salgs- og administrasjonskostnader Resultat før avskr. og finans (EBITDA) Avskrivninger Driftsresultat før finans (EBIT) Dekningsgrad 31,3 % 16,4 % 29,6 % 25,4 % 20,2 % EBITDA-margin 18,3 % 1,9 % 15,3 % 9,2 % -0,4 % EBIT-margin 16,7 % 0,5 % 14,1 % 8,0 % -2,5 % Andre hovedtall for segmentet Ordreinngang Ordrereserve Antall boliger i produksjon Antall boliger solgt Antall boliger overlevert Antall ferdigproduserte usolgte boliger Antall ansatte Sykefravær 2,6 % 3,8 % 3,3 % 3,3 % 3,8 % Kjøpet av Kärnhem AB ble gjennomført 25. april Regnskapstall er konsolidert med virkning fra og med mai Kjernevirksomheten i Kärnhem AB er utvikling av boligprosjekter med utgangspunkt i egen tomteportefølje og egenutviklede produkter. Selskapet har en prosjektportefølje på ca. 250 boenheter og kontrollerer også en utviklingsportefølje med kapasitet på i overkant av boenheter, i hovedsak innen borettslagssegmentet. Tomteporteføljen har sitt tyngdepunkt i vekstområder fra Stockholm og sørover. Over 70 prosent av boligprosjektene er utbygging av borettslag (BRF). Når bygging starter, selges tomt og byggeaktivitet til borettslaget. Boligbyggingen utføres av eksterne entreprenører som kjøper veggelementer og vinduer fra Kärnhems produksjon. I desember ble det inngått avtale med Sunnerbo Fönster AB om salg av Kärnhems vindusfabrikk - Sävsjö Snickerifabrik. Sunnerbo Fönster AB overtar virksomheten med utstyr og 17 ansatte med effekt fra januar 2014, og leier lokalene for fire år. Salget skjer til bokført verdi. Proforma tall for året 2013 viser en positiv utvikling i salg, omsetning og lønnsomhet sammenlignet med Ved utgangen av 4. kvartal har Kärnhem to nye BRF-prosjekter for salg og 10 prosjekter under bygging. Fokusområder Virksomheten viderefører de planer som var lagt ved oppkjøpstidspunktet. Fokusområder er å sørge for stabil drift gjennom å øke antall BRF-prosjekter. 6

8 FINANSIELLE FORHOLD KONTANTSTRØM Tall i NOK kv kv. 12 Året 2013 Året 2012 Netto kontantstrøm fra drift (etter renter og skatt) Netto kontantstrøm fra investeringer Netto kontantstrøm fra finansiering Netto kontantstrøm i perioden Kontantstrøm fra driften (etter betaling av renter og skatt) i 4. kvartal 2013 var negativ med NOK 102 millioner mot negativ NOK 30 millioner i 4. kvartal i fjor. Kapitalbindingen i beholdninger er redusert med NOK 47 millioner i 4. kvartal, men netto endring i andre arbeidskapitalposter medfører en midlertidig økt kapitalbinding på NOK 192 millioner. Det ble i perioden foretatt betalinger knyttet til tomtekjøp med totalt NOK 32 millioner, hvilket er NOK 29 millioner mindre enn i forrige kvartal og NOK 131 millioner mindre enn i samme periode i fjor. Tomtekjøp i Block Watne utgjorde NOK 17 millioner og Kärnhem utgjorde NOK 9 millioner av det totale beløpet i kvartalet. For året 2013 ble det foretatt tomtekjøp for NOK 313 millioner, og Block Watnes andel var NOK 238 millioner. Kontantstrøm fra investeringer i kvartalet var negativ med NOK 2 millioner. For året 2013 var kontantstrøm fra investeringer på NOK 55 millioner hvorav NOK 19 millioner er utlån til tilknyttede selskaper. Kontantstrøm generert fra finansiering utgjorde NOK 217 millioner mot negativ NOK 78 millioner i samme periode i fjor. Her inngår proveny fra utstedelse av ny obligasjon i november på NOK 350 millioner. Deler av provenyet fra ny obligasjon er anvendt til nedbetaling av prosjektfinansiering. Etter dette har konsernet NOK 187 millioner i likvide midler ved utløpet av NETTO RENTEBÆRENDE GJELD Tall i NOK Rentebærende langsiktig gjeld Rentebærende kortsiktig gjeld Sum bankinnskudd og kontanter Netto rentebærende gjeld Konsernets langsiktige gjeld har økt gjennom utstedelse av ny obligasjon på NOK 350 millioner i kvartalet. Ikke anvendt del av provenyet gir en økning i beholdningen av likvider til NOK 184 millioner ved utgangen av Negativ kontantstrøm fra driften har medført at netto rentebærende gjeld har økt med NOK 118 millioner fra forrige kvartal. ARBEIDSKAPITAL Tall i NOK Omløpsmidler Kortsiktig gjeld (ikke rentebærende) Netto arbeidskapital Kortsiktig prosjektfinansiering (rentebærende) Netto arbeidskapital hensyntatt prosjektfinansiering

9 ORGANISASJONEN ANTALL ANSATTE Funksjonærer* Produksjonsarbeidere, tømrere Totalt Antall ansatte i Norge* Antall ansatte i Sverige** * Inklusive konsernsjef og konsernstab (BWG Homes ASA) og ansatte i Hetlandhus AS. ** Inkluderer 51 ansatte i Kärnhem AB per 4. kvartal BWG Homes AB har i tillegg 23 innleide ansatte per 4. kvartal Disse er i hovedsak produksjonsarbeidere. Bemanningen er redusert med 46 årsverk (4,2 %) fra utgangen av forrige kvartal, men har økt med 25 årsverk sammenlignet med utgangen av av disse er ansatte i Kärnhem AB fordelt på 21 funksjonærer og 30 produksjonsarbeidere. I januar 2014 vil antallet ansatte i Kärnhem bli redusert med 17 ansatte som følge av salget av vindusfabrikken. Block Watne foretok en nedbemanning i 4. kvartal som vil være fullført i løpet av 1. kvartal Ved utgangen av kvartalet er Block Watnes bemanning redusert med 68 ansatte i produksjonsleddet. 20 ansatte er i oppsigelse og vil fratre i løpet av de kommende månedene. Behovet for ytterligere reduksjon i bemanningen vil bli vurdert løpende i forhold til utviklingen i produksjonen og igangsetting av nye prosjekter. HELSE, MILJØ OG SIKKERHET Produksjonskvalitet og HMS har kontinuerlig ledelsesmessig fokus. Sikkerhetsopplæring med vekt på riktig bruk av verktøy og stillas, samt ledelsesmessig oppfølging av skader og tilsyn på byggeplassene videreføres. I 2013 ble det registrert 44 skader og hendelser som førte til fravær mot 34 i Hendelser som har ført til fravær, gjelder særlig i Block Watne. I Block Watne foretas det uanmeldte tilsyn på byggeplass med etterfølgende avviksbehandling og oppfølging både i lokal regi på distriktskontorene og tiltak i sentral regi. I 2013 ble det foretatt 114 tilsyn med gjennomsnittlig 0,46 avvik per tilsyn mot 132 tilsyn med et gjennomsnitt på 0,64 avvik per tilsyn i AKSJONÆRFORHOLD Ved utgangen av kvartalet hadde selskapet aksjonærer hvorav 125 var utenlandske. De utenlandske aksjonærene eide 29,5 millioner aksjer, tilsvarende en eierandel på 22 %. Det ble omsatt 15,4 millioner aksjer i kvartalet. Det er omsatt 76,3 millioner aksjer i Aksjen har vært omsatt alle handledager. Sluttkurs på balansedagen var NOK 11, STØRSTE AKSJONÆRER Antall aksjer Eierandel Oslo Bolig og Sparelag ,99 % Perestroika AS ,91 % Verdipapirfondet DNB SMB ,62 % Skandinaviska Enskilda Banken AB, A/C Finnish ,13 % Fondsfinans Spar ,92 % Skandinaviska Enskilda Banken AB, Egenhandel ,82 % Storebrand Verdi ,10 % Lani Industrier AS ,04 % MP Pensjon PK ,98 % Solsten Investment Funds PLC ,50 % Sum 10 største aksjonærer ,51 % Øvrige aksjonærer ,49 % Totalt antall aksjer ,00 % 8

10 UTBYTTE FOR REGNSKAPSÅRET 2013 Styret vil fremme forslag for generalforsamlingen om utbetaling av et utbytte for regnskapsåret 2013 på NOK 0,25 per aksje. Utbyttet vil da totalt utgjøre NOK 34 millioner. Styret har valgt å fravike tidligere kommunisert utbyttenivå på minimum 50 % av ordinært resultat etter skatt for å prioritere nedbetaling av gjeld. MARKEDET OG UTSIKTENE FREMOVER I Norge har boligprisveksten og salgstakten flatet ut de siste månedene, og ser ut til å stabilisere seg på mer normale nivåer. I følge Prognosesenteret er igangsettingen av nye boliger i 2013 ca. 6 % lavere enn i 2012, og det forventes en flat utvikling i igangsetting i Det registreres en viss innstramming i bankenes boliglånpolitikk. Kundene er mer avventede, og det tar lenger tid å realisere salg, selv om det er geografiske forskjeller. Block Watne tilpasser sin virksomhet til markedssituasjonen, og prioriterer enklere og rimeligere boliger med kortere tid til ferdigstilling. I Sverige er det fremdeles lav igangsetting og et stort udekket behov for nye boliger. Det er positiv utvikling i økonomien, og boligkjøpere vender tilbake til markedet, dog med store geografiske forskjeller. Våre svenske virksomheter kan vise til økende salg gjennom året. Utviklingen av egenregiprosjekter og produkter som også er tilpasset bostadsrettsforeninger (BRF) forventes å gi positiv effekt på volum og resultater i BWG Homes AB. Virksomheten har i andre halvår 2013 salgsstartet seks BRF-prosjekter som har fått god mottagelse i markedet, og produksjonen av de første prosjektene startes allerede i 1. kvartal Kärnhem kan vise til god utvikling og en høyere aktivitet enn tidligere planlagt. Kärnhem har en rekke prosjekter for salg og i produksjon, og er godt posisjonert for Markedstilpasning av produkter og prosjekter, lønnsomhet og kostnadseffektivitet har kontinuerlig fokus både i Norge og Sverige. Oslo, 12. februar 2014 Styret og konsernsjef i BWG Homes ASA Roar Engeland Daniel K. Siraj Charlotte Axelsson Hege Bømark Lars Nilsen styreleder nestleder Tore Morten Randen Örjan Reinholdsson Magne Staalstrøm Ole Feet konsernsjef 9

11 Sammendratt finansiell informasjon (IFRS) BWG HOMES ASA KONSERN RESULTATREGNSKAP Tall i NOK Note 4. kv kv. 12 Året 2013 Året 2012 Driftsinntekter Varekostnader Lønns- og personalkostnader Andre driftskostnader Resultat før avskrivninger og finans (EBITDA) Resultat fra tilknyttede selskaper Avskrivninger Resultat før nedskrivning og finans (EBIT) Nedskrivning goodwill Resultat før finans (EBIT) Renteinntekter og andre finansinntekter Rentekostnader Endringer markedsverdi finansielle instrumenter Valutakurseffekter Andre finanskostnader Netto finanskostnader Resultat før skatt (EBT) Skattekostnad Periodens resultat Resultat per aksje (NOK) 0,92-2,27 2,27-1,36 Utvannet resultat per aksje (NOK) 0,92-2,27 2,27-1,36 EBITDA-margin 15,9 % 14,0 % 11,7 % 11,9 % EBIT-margin (før nedskrivning av goodwill) 15,6 % 14,0 % 11,3 % 11,6 % INNREGNEDE INNTEKTER OG KOSTNADER (totalresultat) Tall i NOK Note 4. kv kv. 12 Året 2013 Året 2012 Endring i virkelig verdi rentesikring Utsatt skatt knyttet til virkelig verdi rentesikring Estimatendring pensjon Utsatt skatt knyttet til estimatendring pensjon Periodens resultat (fra resultatregnskapet) Omregningseffekter i konsolideringen Andre innregnede kostnader og inntekter Sum innregnede inntekter og kostnader (totalresultat)

12 FINANSIELL STILLING Tall i NOK Note Eiendeler Goodwill Varemerker Andre immaterielle eiendeler Sum immaterielle driftsmidler Fysiske driftsmidler Finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Prosjekter, bygg under utførelse Varebeholdninger Tomter Sum beholdninger Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer Likvide midler Sum omløpsmidler Sum eiendeler Egenkapital og forpliktelser Sum egenkapital Pensjonsforpliktelser Utsatt skatt Avsetning garantiansvar og andre forpliktelser Sum avsetning for forpliktelser Rentebærende langsiktig gjeld Rentebærende kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Kortsiktig gjeld tomteakkvisisjon Forskudd fra kunder Øvrig kortsiktig gjeld Sum annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld og forpliktelser Sum egenkapital og forpliktelser UTVALGTE HOVEDTALL I BALANSEN Tall i NOK Arbeidskapital Netto rentebærende gjeld Egenkapitalandel 41,4 % 40,0 % 41,2 % 11

13 ENDRINGER I EGENKAPITAL Tall i NOK Aksjekapital Overkursfond Sikringsreserve Valutaomregning Annen egenkapital Sum egenkapital Balanse per Rettet emisjon Emisjonskostnader Omregningseffekt i konsolideringen Andre innregnede poster i totalresultatet Resultat 1. kvartal Balanse per Reparasjonsemisjon Emisjonskostnader Omregningseffekt i konsolideringen Andre innregnede poster i totalresultatet Resultat 2. kvartal Balanse per Emisjonskostnader -7-7 Omregningseffekt i konsolideringen Andre innregnede poster i totalresultatet Resultat 3. kvartal Balanse per Omregningseffekt i konsolideringen Andre innregnede poster i totalresultatet Resultat 4. kvartal Balanse per Omregningseffekter i konsolideringen Andre innregnede poster i totalresultatet Resultat 1. kvartal Balanse per Omregningseffekter i konsolideringen Andre innregnede poster i totalresultatet Resultat 2. kvartal Balanse per Omregningseffekter i konsolideringen Andre innregnede poster i totalresultatet Resultat 3. kvartal Balanse per Omregningseffekter i konsolideringen Andre innregnede poster i totalresultatet Resultat 4. kvartal Balanse per

14 KONTANTSTRØMOPPSTILLING Tall i NOK kv kv. 12 Året 2013 Året 2012 Kontantstrøm fra drift før endring i arbeidskapital (EBITDA) Endring i beholdninger Endring i kundefordringer Endring i leverandørgjeld Tomtekjøp Endring i andre tidsavgrensningsposter Netto endring arbeidskapitalposter Betalte renter Betalt skatt Netto kontantstrøm fra drift (etter renter og skatt) Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler Utbetalinger ved kjøp av aksjer Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler Kontanteffekt ved kjøp av Kärnhem AB Netto kontantstrøm fra tilknyttede selskaper Mottatte renter Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Økning/nedgang (-) kortsiktig gjeld Utbetalinger knyttet til refinansiering av gjeld Nedbetaling langsiktig gjeld Opptrekk ny langsiktig gjeld Innbetaling av ny egenkapital (netto) Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Netto endring i likvide midler Likvide midler ved start av perioden Likvide midler ved periodens utgang Ubenyttet kassekreditt ved periodens utgang

15 NOTER TIL REGNSKAPET NOTE 1. Om konsernet og konsernregnskapet Konsernet BWG Homes ASA er hjemmehørende i Norge og er notert på Oslo Børs. Foretakets konsernregnskap omfatter BWG Homes ASA med tilhørende datterselskaper samt konsernets andeler i tilknyttede selskaper. Konsernet besto ved utgangen av kvartalet av de samme legale enheter som inngikk i konsernet ved siste årsskifte i tillegg til Kärnhem AB. Fastsettelse av kvartalsrapporten Denne kvartalsrapporten ble fastsatt av selskapets styre den 12. februar Kvartalsrapporten er ikke revidert. IFRS anvendt ved utarbeidelse av finansiell informasjon Den sammendratte finansielle informasjonen er utarbeidet i samsvar med internasjonale standarder for finansiell rapportering (IFRS) og fortolkninger fastsatt av International Accounting Standards Board (IASB). Den sammendratte finansielle informasjonen er utarbeidet i tråd med reglene i IAS 34 Delårsrapportering. IAS 34 fastslår at delårsrapporteringen primært skal være en oppdatering om nye forhold etter sist avlagte årsrapport, og derfor bør denne delårsrapporten sees i sammenheng med siste årsrapport (2012). Regnskapsprinsipper Regnskapsprinsippene anvendt ved utarbeidelsen av rapporten er konsistent med regnskapsprinsippene beskrevet i selskapets årsregnskap for Regnskapsmessige begreper definisjoner Ordreinngang: Verdi av nye kontrakter inngått i perioden, minus verdi av annullerte kontrakter inngått samme periode Ordrereserve: Verdi av inngåtte kontrakter som gjenstår å produsere Dekningsbidrag: Driftsinntekter minus solgte varers kostnader EBITDA-margin: EBITDA dividert på omsetning EBIT-margin: EBIT før nedskrivning dividert på omsetning Arbeidskapital: Beholdninger og fordringer minus annen kortsiktig gjeld Netto rentebærende gjeld: Samlet rentebærende gjeld minus likvide midler og rentebærende fordringer Egenkapitalandel: Sum bokført egenkapital dividert på bokført verdi av eiendeler Antall ansatte: Ansatte ved periodens slutt NOTE 2. Estimater En vesentlig del av konsernets virksomhet består av prosjekter innen boligbygging. Hovedsakelig inntektsføres prosjektene når levering har skjedd og de finansielle resultatene for prosjektet er kjente. Likevel innebærer regnskapsføringen i noen grad bruk av estimater knyttet til verdien av prosjektene osv. Andre poster i regnskapet hvor estimater er viktige for regnskapsføringen, er pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader, bokførte verdier av goodwill og andre merverdier, regnskapsføring av finansielle instrumenter og regnskapsføring av skatter. En grundigere gjennomgang av bruken av estimater i regnskapsførselen er gitt i årsregnskapet for

16 NOTE 3. Segmentinformasjon Definisjon av segmenter Virksomheten i BWG Homes består av tre segmenter; Block Watne AS, BWG Homes AB og Kärnhem AB. I segment BWG Homes AB inngår virksomhetene Myresjöhus AB og SmålandsVillan AB. Alle segmenter produserer og markedsfører i hovedsak boliger til forbruker. De tre segmentene fremstår likevel som forskjellige med adskilt organisasjon og ledelse, ulik risiko og avkastningsnivå. De tre segmentene følges derfor opp separat i konsernet. Enheter som ikke kvalifiserer for å rapporteres som egne segmenter, er presentert samlet og omtales som Øvrige enheter. Her inngår også Hetlandhus som ble relansert i 2009 og selger boliger i det norske markedet basert på moduler produsert i SmålandsVillans fabrikker i Sverige. Regnskapsprinsipper for segmentrapportering Til grunn for segmentrapporteringen ligger den operative ledelsesrapporteringen som utarbeides fra enhetene. Regnskapsprinsippene anvendt i denne rapporteringen er for BWG Homes AB i tråd med IFRS, og tallene for BWG Homes AB inngår direkte i konsolideringen. For Block Watne AS og Kärnhem AB er det avvik mellom den operative rapporteringen og IFRS reglene i forhold til inntektsføring på prosjekter. For ledelsen er det viktig å følge også resultatutviklingen i pågående prosjekter, og i den operative rapporteringen måles dette ved å bruke prinsippene for løpende avregning (tilvirkningskontrakter). Under dette prinsippet regnskapsføres estimert opptjent fortjeneste i prosjektene basert på fullførelsesgrad. Det inntektsføres kun på boliger hvor bindende salgskontrakt foreligger. Fullføringsgrad er lik påløpte kostnader i prosent av forventet totalkostnad. Salgsgrad defineres som antall solgt i prosent av totalt forventet salg. Inntektsføringen er lik forventet total inntekt x salgsgrad x fullføringsgrad. Tilsvarende er bokført resultat lik forventet sluttresultat x salgsgrad x fullføringsgrad. Løpende avregning omfatter i Block Watne hele prosjektet, men i Kärnhem regnskapsføres salg av tomt til BRF (borettslag) separat. Dermed anvendes løpende avregning i Kärnhem bare på selve boligleveransen. Regnskapsprinsippene anvendt for segmentrapporteringen er i tråd med de prinsippene som ble anvendt ved utarbeidelse av årsregnskapet for Det er ingen transaksjoner mellom segmentene av betydning for rapporteringen. SEGMENTINFORMASJON Tall i NOK kv kv. 12 Året 2013 Året 2012 BALANSEPOSTER Sum eiendeler Block Watne AS BWG Homes AB Kärnhem AB Øvrige enheter /- Avvikende prinsipp i driftsrapp. mot konsernregnskap Elimineringer Sum eiendeler i konsernets balanse Sum gjeld og forpliktelser Block Watne AS BWG Homes AB Kärnhem AB Øvrige enheter /- Avvikende prinsipp i driftsrapp. mot konsernregnskap Elimineringer Sum gjeld og forpliktelser i konsernets balanse

17 SEGMENTINFORMASJON Tall i NOK kv kv. 12 Året 2013 Året 2012 RESULTATPOSTER Driftsinntekter Block Watne AS BWG Homes AB Kärnhem AB Øvrige enheter Elimineringer Driftsinntekter segment /- Avvikende prinsipp i driftsrapp. mot konsernregnskap Driftsinntekter i konsernregnskapet EBITDA Block Watne AS BWG Homes AB Kärnhem AB Øvrige enheter Elimineringer EBITDA segment /- Avvikende prinsipp i driftsrapp. mot konsernregnskap EBITDA i konsernregnskapet EBIT (før nedskrivning av goodwill) Block Watne AS BWG Homes AB Kärnhem AB Øvrige enheter Elimineringer EBIT segment /- Avvikende prinsipp i driftsrapp. mot konsernregnskap EBIT i konsernregnskapet EBT (før nedskrivning av goodwill) Block Watne AS BWG Homes AB Kärnhem AB Øvrige enheter Elimineringer EBT segment /- Avvikende prinsipp i driftsrapp. mot konsernregnskap EBT i konsernregnskapet (nedskrivning av goodwill)

18 NOTE 4. Bokført verdi av pågående prosjekter Konsernet har en betydelig beholdning av pågående prosjekter. Prosjektene kan være egenregiprosjekter, eller boliger som bygges for andre sluttbrukere eller storkunder. Bokført verdi av prosjektene er balanseført til akkumulert tilvirkningskost. SPESIFIKASJON AV PÅGÅENDE PROSJEKTER Tall i NOK Bygg under utførelse Norge (Block Watne AS og Hetlandhus AS) Bygg under utførelse BWG Homes AB Bygg under utførelse Kärnhem AB Sum bokført verdi pågående prosjekter Verdi av bygg under utførelse basert på løpende avregning (egenregi): Block Watne AS Kärnhem AB NOTE 5. Valutakurseffekter Konsernet er eksponert i svenske kroner som følge av sine investeringer i Sverige. De svenske virksomhetene er finansiert i svenske kroner (SEK). Lånefinansieringen er dels fra morselskapet og dels i bank. I april 2013 ble SEK 500 millioner av konserninternt lån fra BWG Homes ASA til BWG Homes AB konvertert til egenkapital i BWG Homes AB. Lånet som gir grunnlag for kurseffekter i resultatregnskapet, reduseres dermed tilsvarende. I henhold til IAS 21 føres effekter av valutakursendringer på konsernmellomværende over resultatet. Netto valutagevinst i 4. kvartal er NOK 8,5 millioner. Gjennom året har SEK styrket seg mot NOK, og dette har gitt en valutagevinst på NOK 72 millioner for NOTE 6. Transaksjoner med nærstående Waterguard International AS selger vannsikringssystemer til datterselskapene Block Watne AS og Hetlandhus AS. Dette salget går via grossist, og prisingen er basert på markedsmessige vilkår. Ved utgangen av 4. kvartal 2013 var det kjøpt vannsikringssystemer for NOK 6,3 millioner. Waterguard International AS er et selskap kontrollert av Lars Nilsen, nåværende styremedlem og tidligere konsernsjef i BWG Homes ASA. Waterguard International har også levert regnskapstjenester til BWG Homes ASA. Ved utgangen av 4. kvartal 2013 utgjorde dette NOK Oppdraget er sagt opp og avviklet fra 31.desember Lani Development AS, et selskap 100 % kontrollert av Lars Nilsen, inngikk i desember 2011 kontrakt om kjøp av to hus fra Hetlandhus AS. Betingelsene er fastsatt på markedsmessige vilkår. Leveransene er fullført i 2013, og sluttoppgjør er foretatt. Kjøpesummen var totalt på NOK 3,9 millioner. Datterselskapene Block Watne AS og Hetlandhus AS har kjøpt advokattjenester av advokat Martin Kr. Feet AS for NOK 3 millioner i Martin Kr. Feet er bror til konsernsjefen i BWG Homes ASA. Betingelsene er fastsatt på markedsmessige vilkår. Block Watne AS har i 2013 ferdigstilt opsjonsavtale med konsernsjef Ole Feet om kjøp av et tomteområde for boligutvikling. Avtalen er behandlet i styret i BWG Homes ASA. Avtalt kjøpesum er minimum NOK 17,5 millioner. Kjøpesummen skal endelig fastsettes basert på faktisk bygget areal. Avtalen er inngått på markedsmessige vilkår, og det er innhentet en uavhengig verdivurdering. Opsjonen ble utøvd 30. januar

19 NOTE 7. Spesifikasjon langsiktig gjeld Tall i NOK Obligasjonslån, forfall i Obligasjonslån, forfall i Obligasjonslån, forfall i Langsiktig gjeld til Nordea, forfall i Annen gjeld Kärnhem AB Annen gjeld Block Watne AS Amortiserte lånekostnader Sum langsiktig gjeld Usikret obligasjonslån med utløp 2018 BWG Homes ASA gjennomførte i november 2013 plassering av et nytt usikret obligasjonslån på NOK 350 millioner med forfallsdato november Obligasjonen har en løpende rentekostnad som er Nibor pluss 380 basispunkter. Nettoprovenyet fra det nye obligasjonslånet benyttes til å refinansiere gjeld. NOTE 8. Spesifikasjon av kortsiktig gjeld Tall i NOK års avdrag på lang gjeld Tomtelån Byggelån Annet lån Trekk på kassekreditt Sum kortsiktig gjeld NOTE 9. Kjøpet av Kärnhem AB Kjøpet av 100 % av aksjene i Kärnhem AB ble gjennomført den 25. april 2013, og kjøpesummen var SEK 60 millioner. Det er avtalt en ytterligere betaling ved earn-out basert på resultat de kommende tre år. Selgerne har rett til å få utbetalt 50 prosent av selskapets resultat før renter og skatt (EBIT) for årene Selgerne yter SEK 20 millioner av vederlaget for aksjene som lån til Kärnhem AB i tre år fra tiltredelse. Kärnhem AB er et aksjeselskap med hovedkontor i Växjö, Sverige. Kärnhem AB er en rendyrket prosjektutviklingsorganisasjon med en egen prosjektportefølje på ca. 250 boenheter. Selskapet kontrollerer også en utviklingsportefølje med kapasitet på i overkant av boenheter, i hovedsak innen borettslagssegmentet. Kärnhem har, etter flere år med gode resultater, sett en redusert lønnsomhet i 2011 og Årsakene til dette er den generelle markedssituasjonen i Sverige kombinert med intern restrukturering for å optimalisere selskapets operasjon. Oppkjøpsanalysen er justert i 4. kvartal. Dette har medført en endring i goodwill fra SEK 12,2 millioner til SEK 18,9 millioner. Som følge av denne endringen er periodetallene noe justert i forhold til kostnadsføring og avskrivning. Kärnhem har bidratt med TNOK til konsernets driftsinntekter og minus TNOK til konsernets ordinære resultat før skatt i perioden mellom oppkjøp og til utgangen av 4. kvartal

20 Allokering av merverdiene knyttet til oppkjøpet av Kärnhem AB fordeler seg som følger: VIRKELIG VERDI INNREGNET OPPKJØP Tall i SEK Eiendeler Varemerker Andre immaterielle eiendeler Andre anleggsmidler Prosjekter, bygg under utførelse Andre omløpsmidler Gjeld Avsetninger (8 927) Rentebærende langsiktig gjeld (44 711) Andre kortsiktige forpliktelser (40 993) Netto identifiserbare eiendeler til virkelig verdi Kjøpesum Earn-out Samlet kostpris Goodwill ved oppkjøp Betalt i kontanter Kontanter i oppkjøpt selskap Netto kontantstrøm ved oppkjøp NOTE 10. Valutahandel BWG Homes ASA inngikk i august 2013 to avtaler som gjaldt valutahandel. Den ene avtalen var med Nordea og gjaldt kjøp av NOK og salg av SEK ,48, dvs. til en kurs på NOK/SEK 0,9296. Den andre avtalen var med Danske Bank og gjaldt kjøp av NOK og salg av SEK ,18, dvs. til en kurs på NOK/SEK 0,9286. Begge avtalene kan gjøres opp etter avtale eller senest 27. august NOTE 11. Endret skattesats i Norge I Norge er skattesatsen endret med virkning fra 1. januar Ny skattesats er 27 prosent, tidligere 28 prosent. Endringen innebærer at utsatt skatt i balansen per 31.desember 2013 er beregnet med utgangspunkt i ny skattesats. Endringen medfører en skattebesparelse på NOK 3,5 millioner som er resultatført i 4. kvartal. 19

Ordreinngang. Operativ omsetning. Operativ EBITDA-margin. Operativ omsetning per forretningsområde NOK millioner 8,3 3. K VA R TA L 2 0 14.

Ordreinngang. Operativ omsetning. Operativ EBITDA-margin. Operativ omsetning per forretningsområde NOK millioner 8,3 3. K VA R TA L 2 0 14. 3. K VA R TA L 2 0 14 Ordreinngang NOK millioner 958 Operativ omsetning NOK millioner 920 Operativ EBITDA-margin Prosent 8,3 Operativ omsetning per forretningsområde NOK millioner Kärnhem 66 Block Watne

Detaljer

BWG Homes har et solid fundament for videre vekst og lønnsomhet. Det vil skape verdier for våre aksjonærer.

BWG Homes har et solid fundament for videre vekst og lønnsomhet. Det vil skape verdier for våre aksjonærer. Strusshamn Terrasse, Block Watne BWG Homes har et solid fundament for videre vekst og lønnsomhet. Det vil skape verdier for våre aksjonærer. LARS NILSEN, KONSERNSJEF 1. KVARTAL 2011 NOK 928 millioner i

Detaljer

BWG Homes har et solid fundament for videre vekst og lønnsomhet. Det vil skape verdier for våre aksjonærer.

BWG Homes har et solid fundament for videre vekst og lønnsomhet. Det vil skape verdier for våre aksjonærer. Husmodell Alm fra Block Watne BWG Homes har et solid fundament for videre vekst og lønnsomhet. Det vil skape verdier for våre aksjonærer. LARS NILSEN, KONSERNSJEF 4. KVARTAL 2011 NOK 913 millioner i operativ

Detaljer

1. KVARTAL 2012. Hovedvekten vil alltid ligge på det vi kan best å produsere kvalitetsboliger og utvikle attraktive boligområder.

1. KVARTAL 2012. Hovedvekten vil alltid ligge på det vi kan best å produsere kvalitetsboliger og utvikle attraktive boligområder. 1. KVARTAL 2012 Hovedvekten vil alltid ligge på det vi kan best å produsere kvalitetsboliger og utvikle attraktive boligområder. LARS NILSEN, KONSERNSJEF NOK 910 millioner i ordreinngang NOK 842 millioner

Detaljer

286 BWG Homes AB. 643 Block Watne 1. KVARTAL 2013. Vi skaper verdi for våre aksjonærer gjennom lønnsom vekst. ORDREINNGANG NOK millioner 1 041

286 BWG Homes AB. 643 Block Watne 1. KVARTAL 2013. Vi skaper verdi for våre aksjonærer gjennom lønnsom vekst. ORDREINNGANG NOK millioner 1 041 1. KVARTAL 2013 ORDREINNGANG NOK millioner 1 041 OPERATIV OMSETNING NOK millioner 939 OPERATIV EBITDA-MARGIN Prosent 13,2 OPERATIV OMSETNING PER SEGMENT NOK millioner 286 BWG Homes AB 643 Block Watne Vi

Detaljer

4. kvartal 2010. 49% Sverige 51% Norge

4. kvartal 2010. 49% Sverige 51% Norge 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 4. kvartal 2010 Vi fortsetter å gjøre det vi er best til å selge og bygge kvalitetsboliger til fornuftig pris. Vår langsiktige målsetning er uendret. Gjennom lønnsom vekst

Detaljer

4. KVARTAL 2012. Hovedvekten vil alltid ligge på det vi kan best å produsere kvalitetsboliger og utvikle attraktive boligområder.

4. KVARTAL 2012. Hovedvekten vil alltid ligge på det vi kan best å produsere kvalitetsboliger og utvikle attraktive boligområder. 4. KVARTAL 2012 Hovedvekten vil alltid ligge på det vi kan best å produsere kvalitetsboliger og utvikle attraktive boligområder. LARS NILSEN, KONSERNSJEF NOK 800 millioner i ordreinngang NOK 961 millioner

Detaljer

1. kvartal Block watne gruppen

1. kvartal Block watne gruppen 2007 1. kvartal Block watne gruppen Block Watne Gruppen ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2007 Driftsinntekter 400 millioner, 12,1 % vekst Driftsresultat 60 millioner, 20,9 % vekst Ordrereserve 971 millioner,

Detaljer

3. kvartal 2010. 43% Sverige 57% Norge

3. kvartal 2010. 43% Sverige 57% Norge 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 3. kvartal 2010 Vi fortsetter å gjøre det vi er best til å selge og bygge kvalitetsboliger til fornuftig pris. Vår langsiktige målsetning er uendret. Gjennom lønnsom vekst

Detaljer

Vår langsiktige målsetning. være lønnsom vekst og verdiskaping for våre aksjonærer. BWG HOMES VERDIKJEDE. lars Nilsen

Vår langsiktige målsetning. være lønnsom vekst og verdiskaping for våre aksjonærer. BWG HOMES VERDIKJEDE. lars Nilsen 2009 4. KVARTAL Vår langsiktige målsetning skal fortsatt være lønnsom vekst og verdiskaping for våre aksjonærer. lars Nilsen KONSERNSJEF BWG HOMES VERDIKJEDE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 BWG Homes

Detaljer

4. kvartal 2005. Block Watne Gruppen ASA

4. kvartal 2005. Block Watne Gruppen ASA 4. kvartal 2005 Block Watne Gruppen ASA 4. kvartal 2005 og foreløpig årsresultat 2005 Rapporten består av to deler: Del 1 inneholder en kort beskrivelse av Block Watne Gruppen ASA og en oversikt over konsernets

Detaljer

Vår langsiktige målsetning. være lønnsom vekst og verdiskaping for våre aksjonærer. BWG HOMES VERDIKJEDE. lars Nilsen

Vår langsiktige målsetning. være lønnsom vekst og verdiskaping for våre aksjonærer. BWG HOMES VERDIKJEDE. lars Nilsen 2009 1. KVARTAL Vår langsiktige målsetning skal fortsatt være lønnsom vekst og verdiskaping for våre aksjonærer. lars Nilsen KONSERNSJEF BWG HOMES VERDIKJEDE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 BWG Homes

Detaljer

Kvartalsrapport juli september 2012

Kvartalsrapport juli september 2012 Kvartalsrapport juli september 2012 KONSERN: Hovedtall 3.kv. 2012 3.kv. 2011 Pr. 3.kv. 2012 Pr. 3.kv. 2011 Salgsinntekter 407,5 420,0 1 322,6 1 343,0 EBITDA 42,3 52,6 96,0 83,1 Driftsresultat 26,4 37,4

Detaljer

Kvartalsrapport januar mars 2014

Kvartalsrapport januar mars 2014 Kvartalsrapport januar mars 2014 KONSERN: Hovedtall 1.kv. 2014 1.kv. 2013 Salgsinntekter 500,8 442,5 EBITDA 45,3 22,4 Driftsresultat 27,9 6,1 Netto finans (6,7) (6,5) Resultat før skatt 21,1 (0,4) Konsernet

Detaljer

Kvartalsrapport 4. kvartal 2008

Kvartalsrapport 4. kvartal 2008 Kvartalsrapport 4. kvartal 2008 Tide-konsernet pr. 4. kvartal 2008 Tide hadde en omsetning i fjerde kvartal 2008 på 874 millioner kroner sammenlignet med en omsetning på 787 millioner kroner i fjerde kvartal

Detaljer

Kvartalsregnskap 1. kvartal 2010

Kvartalsregnskap 1. kvartal 2010 Kvartalsregnskap 1. kvartal 21 et 1. kvartal 21 Hovedtrekk finansiell informasjon: NOK millioner 1. kv 21 1. kv 29 31.12.29 Driftsinntekter 846 785 3 467 EBITDA 18 199 592 EBIT 37 134 286 Resultat før

Detaljer

kvartal 4 2007 www.bwghomes.no

kvartal 4 2007 www.bwghomes.no kvartal 4 2007 www.bwghomes.no BWG Homes ASA RAPPORT FOR 4. KVARTAL 2007 Driftsinntekter opp 108,5 % (3,1 % proforma) Driftsresultat (EBITDA) opp 81,8 % (22,9 % proforma) Driftsresultat (EBIT) opp 60,5

Detaljer

Kvartalsrapport juli september 2014

Kvartalsrapport juli september 2014 Kvartalsrapport juli september 2014 KONSERN: Hovedtall 3.kv. 2014 3.kv. 2013 Pr.3.kv. 2014 Pr. 3.kv. 2013 Salgsinntekter 417,3 394,0 1 355,8 1 266,0 EBITDA 53,8 48,8 128,7 86,5 Driftsresultat 37,5 15,6

Detaljer

Resultat per aksje (NOK) 1,7 1,3 4,0 4,2 4,1 Utvannet resultat per aksje 1,7 1,3 4,0 4,2 4,1

Resultat per aksje (NOK) 1,7 1,3 4,0 4,2 4,1 Utvannet resultat per aksje 1,7 1,3 4,0 4,2 4,1 Tide-konsernet pr. 3. kvartal 2008 Tide hadde en omsetning i tredje kvartal 2008 på 822 millioner kroner sammenlignet med en omsetning på 651 millioner kroner i Q3-07. EBITDA i kvartalet ble 141 millioner

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 1.kvartal 2014 Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal. Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen

Kvartalsrapport 1. kvartal. Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen 2008 Kvartalsrapport 1. kvartal Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen Etman International ASA Regnskapsrapport 1. kvartal 2008 Hovedpunkter Salgsinntektene

Detaljer

RAPPORT FOR 4. KVARTAL

RAPPORT FOR 4. KVARTAL kvartal 4 2008 BWG Homes ASA RAPPORT FOR 4. KVARTAL HOVEDPUNKTER 4. KVARTAL 2008 Driftsinntekter ned 22,5 % til NOK 721 millioner EBITDA NOK 69 millioner Meget krevende markedssituasjon i kvartalet Ordreinngang

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus fylkeskommune. Konsernselskapenes virksomhet er

Detaljer

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014 ÅRSREGNSKAP Årsregnskap 51 RESULTATREGNSKAP, RESULTAT PR. AKSJE OG TOTALRESULTAT Resultatregnskapet presenterer inntekter og kostnader for de selskapene som konsolideres i konsernet, og måler periodens

Detaljer

Dette medfører at aktiverte utviklingskostnader pr 31.12.2004 reduseres med TNOK 900 som kostnadsføres

Dette medfører at aktiverte utviklingskostnader pr 31.12.2004 reduseres med TNOK 900 som kostnadsføres IFRS Innhold Overgangen til IFRS i konsernregnskapet til PSI Group ASA... 3 IFRS-Resultat... 4 IFRS-Balanse...5 IFRS-Delårsrapporter... 6 IFRS - EK-avstemming... 7 2 PSI Group ASA IFRS IFRS Overgangen

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2001

Rapport for 3. kvartal 2001 01 3. kvartal Rapport for 3. kvartal 2001 Etter et svakt andre kvartal har utviklingen for Expert Eilag ASA vært positiv i tredje kvartal. Både for kvartalet og for årets ni første måneder samlet er konsernets

Detaljer

Kvartalsrapport januar - mars 2008

Kvartalsrapport januar - mars 2008 Kvartalsrapport januar - mars 2008 KONSERN: Konsernet oppnådde et resultat før skatt i 1. kvartal 2008 på MNOK 1,7 mot MNOK 19,7 i samme periode i 2007. I 1. kvartal 2008 ble driftsresultatet MNOK 12,4

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 Innholdsfortegnelse Styrets kvartalsrapport Konsolidert resultatregnskap Konsolidert balanse Konsolidert kontantstrømoppstilling Resultatregnskap per 1. kvartal 2008 per

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2007

Kvartalsrapport 2. kvartal 2007 Kvartalsrapport 2. kvartal 2007 Detaljhandelen i Skandinavia utvikler seg fortsatt positivt, og Steen & Strøm sentrene har i 2. kvartal økt butikkomsetningen med 4,9 %. Steen & Strøm har i samme periode

Detaljer

Rapport Q1 2012. www.havilaariel.no

Rapport Q1 2012. www.havilaariel.no Rapport Q1 2012 Rapport Q1 2012 Hendelser Q1 2012 Generalforsamlingen vedtok 13.03.2012 å tilbakebetale kr. 2,- pr aksje o Selskapet fortsetter sin aksjonærvennlige utbyttepolitikk Generalforsamlingen

Detaljer

Forbedret kontantstrøm

Forbedret kontantstrøm Forbedret kontantstrøm Marked Ordreinngang på 9 milliarder kroner Solid ordrereserve på 56,5 milliarder kroner Goliat subsea-kontrakt vunnet Drift Kontantstrøm fra driften på 2,4 milliarder kroner Netto

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2008

Kvartalsrapport 2. kvartal 2008 Kvartalsrapport 2. kvartal 2008 Innholdsfortegnelse Styrets kvartalsrapport Konsolidert resultatregnskap Konsolidert balanse Endring i egenkapital Konsolidert kontantstrømoppstilling Resultatregnskap per

Detaljer

Resultatet for Tide-konsernet i Q4-07 er preget av restrukturering

Resultatet for Tide-konsernet i Q4-07 er preget av restrukturering Kvartalsrapport 4. kvartal 2007 Resultatet for Tide-konsernet i Q4-07 er preget av restrukturering Tide hadde en omsetning i fjerde kvartal 2007 på 737 millioner kroner sammenlignet med en omsetning på

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005

Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005 C.TYBRING-GJEDDE ASA Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005 Inntekter på 382,6 mill. kroner i 1. kvartal (383,1 mill. kroner i 1. kvartal 2004) Driftsresultat i 1. kvartal på 10,6 mill. kroner (11,8 mill. kroner).

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004

Q-Free ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004 RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 56,3 mill. mot NOK 64,5 mill. i samme kvartal i fjor. Nedskrivninger og avsetninger på NOK 73,4 mill. i kvartalet. Driftsresultat EBIT på NOK 94,2

Detaljer

9. Økonomiske hovedtall for OBOS-konsernet

9. Økonomiske hovedtall for OBOS-konsernet 9. Økonomiske hovedtall for OBOS-konsernet 9.1 OBOS og OBOS konsern Det vises til årsrapporten for 2015 for nærmere omtale av resultatregnskap og balanse. Driftsinntektene økte med kr 3 159,7 mill. til

Detaljer

4. kvartal og foreløpig årsresultat 2006 Sterk vekst og sterkt resultat

4. kvartal og foreløpig årsresultat 2006 Sterk vekst og sterkt resultat 4. kvartal og foreløpig årsresultat 2006 Sterk vekst og sterkt resultat Aker Kværner rapporterer sterke resultater for fjerde kvartal 2006 med en EBITDA på 905 millioner kroner og 3 170 millioner kroner

Detaljer

God og stabil prestasjon

God og stabil prestasjon God og stabil prestasjon Konserntall Driftsinntekter i andre kvartal 2008 utgjorde 15 073 millioner kroner sammenlignet med 14 697 millioner kroner i samme periode i 2007, en økning på 3 prosent. Driftsinntektene

Detaljer

Kvartalsrapport oktober desember 2014

Kvartalsrapport oktober desember 2014 Kvartalsrapport oktober desember 2014 KONSERN: Hovedtall 4.kv. 2014 4.kv. 2013 Pr.4.kv. 2014 Pr. 4.kv. 2013 Salgsinntekter 449,7 440,2 1 805,5 1 706,2 EBITDA 44,4 49,5 173,1 136,0 Driftsresultat 25,7 34,2

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 1.kvartal 2015 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 1. KVARTAL 2011 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 1. KVARTAL 2011 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapets hovedkontor

Detaljer

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 2. kvartal 2004. Et godt andre kvartal, høy aktivitet i verdipapirmarkedet

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 2. kvartal 2004. Et godt andre kvartal, høy aktivitet i verdipapirmarkedet VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 2. kvartal Et godt andre kvartal, høy aktivitet i verdipapirmarkedet (Samme periode i fjor i parentes) VPS Holding ASA oppnådde i 2. kvartal et resultatet etter skatt

Detaljer

Kvartalsrapport januar mars 2015

Kvartalsrapport januar mars 2015 Kvartalsrapport januar mars 2015 KONSERN: Hovedtall 1.kv. 2015 1.kv. 2014 Totalt 2014 Salgsinntekter 376,7 355,5 1 311,9 EBITDA 30,0 19,8 104,5 Driftsresultat 14,6 4,2 42,0 Netto finans (2,5) (6,5) (30,8)

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2014 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. kvartal 2014 Brutto renteinntekter pr 31. mars 2014 utgjør 14,9 millioner kroner (14,2 millioner kroner pr 1.

Detaljer

Q3 Kvartalsrapport 2014. Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

Q3 Kvartalsrapport 2014. Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no Q3 Kvartalsrapport 2014 Innhold 1. Innledning 2. Konsernets resultat 3. Kommentarer til resultat 4. Konsernets balanse 5. Kommentarer til balansen 6. Egenkapitalutvikling 7. Kontantstrømoppstilling 8.

Detaljer

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - -

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - - Resultatregnskap Page 1 of 2 Utskrift av BKK årsrapport 2004 Resultatregnskap BKK-konsern BKK AS 2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1

Detaljer

Første kvartal 2009. Aqua Bio Technology ASA Christian Sundts Gate 51, N-5004 Bergen, Norway. Tel: + 47 917 55 320 Side 1

Første kvartal 2009. Aqua Bio Technology ASA Christian Sundts Gate 51, N-5004 Bergen, Norway. Tel: + 47 917 55 320 Side 1 Første kvartal 2009 Christian Sundts Gate 51, N-5004 Bergen, Norway. Tel: + 47 917 55 320 Side 1 KORT OM SELSKAPET utvikler, produserer og selger patenterte ingredienser og teknologi til den internasjonale

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal 2005. God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal 2005. God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. HSD sitt resultat før skatt var i tredje kvartal positivt med NOK 21,2 mill. mot NOK 2,6 mill. i tredje kvartal 2004. Netto salgsgevinster utgjorde

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2004

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2004 RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 82,2 mill. mot NOK 68,5 mill. i samme periode i fjor. Driftsresultat (EBIT) på NOK 4,7 mill. mot NOK - 6,7 mill. i samme periode i fjor. Endret

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2015 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

Finansiell delårsrapport for 1. kvartal 2006

Finansiell delårsrapport for 1. kvartal 2006 Finansiell delårsrapport for 1. kvartal 2006 Konsernet Avinor omfatter morselskapet Avinor AS og datterselskapene Oslo Lufthavn AS, Oslo Lufthavn Eiendom AS, Avinors Parkeringsanlegg AS, Flesland Eiendom

Detaljer

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Kvartalsrapport 1/99 Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Resultatregnskap Konsernet (Beløp i NOK mill.) 1999 1998* 1997 1998 1997 Driftsinntekt 811,8 576,3 576,0 3.027,3 2.377,5 Avskrivning 27,9 18,7 17,6

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2014 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

Landkreditt Bank. Delårsrapport 3. kvartal 2009

Landkreditt Bank. Delårsrapport 3. kvartal 2009 Landkreditt Bank Delårsrapport 3. kvartal 2009 REGNSKAP PR. 30. SEPTEMBER 2009 Generelt Resultatet av den underliggende driften i Landkreditt Bank AS viser en god utvikling sammenlignet med tilsvarende

Detaljer

1. kvartal. Delårsrapport For Landkreditt Bank

1. kvartal. Delårsrapport For Landkreditt Bank 1. kvartal Delårsrapport For Landkreditt Bank 2010 Landkreditt Bank Delårsrapport pr. 31.03.2010 Landkreditt Bank kan i 1. kvartal vise til vesentlig bedre resultater enn i tilsvarende periode i 2009.

Detaljer

Rapport 1. kvartal 2008

Rapport 1. kvartal 2008 Rapport Hovedpunkter i kvartalet Offshore ny kontrakt med Conoco Phillips signert ved utgangen av kvartalet Samarbeidsavtale med Rambøll Oil & Gas Resultatene pr. Q1 er i henhold til selskapets forventninger

Detaljer

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK)

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 2936 MNOK Totalt 1876 1 Totalt 3939 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Resultatregnskap. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter 6 106 540 99 138

Resultatregnskap. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter 6 106 540 99 138 /SIDE 22/ Resultatregnskap Beløp i millioner kroner, unntatt resultat per aksje Note 2014 2013 Driftsinntekter 6 106 540 99 138 Driftskostnader Vare- og trafikkostnader 7 (28 822) (26 575) Lønn og personalkostnader

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Halvår 2014 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. halvår 2014 Resultatet Brutto renteinntekter pr 30. juni 2014 utgjør 31,3 millioner kroner (29,0 millioner kroner

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 1. kvartal 2006. Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet. Resultatregnskap

Kvartalsrapport pr. 1. kvartal 2006. Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet. Resultatregnskap Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet. HSD sitt resultat før skatt var i første kvartal positivt med NOK 9,0 mill. mot NOK 5,5 mill. i første kvartal 2005. Netto salgsgevinster utgjorde henholdsvis

Detaljer

Delårsrapport pr. 4. kvartal 2002

Delårsrapport pr. 4. kvartal 2002 Delårsrapport pr. 4. kvartal Innholdet i delårsrapporten er i overensstemmelse med foreløpig standard om delårsrapportering. Regnskapsprinsippene som anvendes i årsoppgjør og delårsrapportene er de samme.

Detaljer

4. kvartal 2009. Aqua Bio Technology ASA Christian Sundts Gate 51, N-5004 Bergen, Norway. Tel: + 47 917 55 320 Side 1

4. kvartal 2009. Aqua Bio Technology ASA Christian Sundts Gate 51, N-5004 Bergen, Norway. Tel: + 47 917 55 320 Side 1 4. kvartal 2009 Christian Sundts Gate 51, N-5004 Bergen, Norway. Tel: + 47 917 55 320 Side 1 KORT OM SELSKAPET utvikler, produserer og selger patenterte ingredienser og teknologi til den internasjonale

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kv 2014

Kvartalsrapport 1. kv 2014 Kvartalsrapport 1. kv 2014 Resultatregnskap, balanse og noter RESULTATREGNSKAP Tusen kroner 1. kvartal 2014 30.10.2013-31.12.2013 Renteinntekter og lignende inntekter 160 3 Rentekostnader og lignende kostnader

Detaljer

2011 2010 Note Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER

2011 2010 Note Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER Resultatregnskap 2011 (1. januar - 31. desember) DRIFTSINNTEKTER 130 3 431 19 Gevinst på investering i verdipapirer 19 130 3 431 2 255 20 903 Verdiregulering aksjer 2 255 20 903 513 1 614 Utbytte 513 1

Detaljer

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Kvartalsrapport 1. kv 2014 Resultatregnskap, balanse og noter KLP BK Prosjekt AS RESULTATREGNSKAP KLP BK Prosjekt AS Tusen kroner 1. kvartal 2014 30.10.2013-31.12.2013

Detaljer

Årsresultat for 2009 for NorgesGruppen - konserntall

Årsresultat for 2009 for NorgesGruppen - konserntall 2 Årsresultat for 2009 for NorgesGruppen - konserntall Vekst i NorgesGruppens driftsinntekter og gode resultater Driftsinntektene i 2009 ble 53 232 MNOK (49 016 MNOK), en økning på 8,6 %. Driftsresultat

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2011

KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2011 GYLDENDAL ASA KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2011 Pr. 1. kvartal Helår 2011 2010 Gyldendalkonsernet 2011 2010 2010 354,7 358,0 Driftsinntekter 354,7 358,0 1 678,3-10,5-7,8 EBITDA (Driftsres. før ord. avskrivninger)

Detaljer

RAPPORT FOR 3. KVARTAL

RAPPORT FOR 3. KVARTAL kvartal 3 2008 BWG Homes ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL HOVEDPUNKTER 3. KVARTAL 2008 Driftsinntekter ned 6,5 % til NOK 655 millioner EBITDA NOK 80,5 millioner Fortsatt gode marginer: EBITDA margin 12,3 % Styrket

Detaljer

Positiv resultatutvikling for Tide-konsernet 1. kvartal 2008

Positiv resultatutvikling for Tide-konsernet 1. kvartal 2008 Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 Positiv resultatutvikling for Tide-konsernet 1. kvartal 2008 Tide hadde en omsetning i første kvartal 2008 på 723 millioner kroner sammenlignet med en omsetning på 516 millioner

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2003

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2003 RAPPORT FOR 3. KVARTAL 23 Oppsummering Omsetning på NOK 68,5 mill. mot NOK 56,7 mill. i samme periode i fjor. Driftsresultat EBIT på NOK 6,7 mill. mot NOK - 19,9 mill. i samme periode i fjor. Ekstraordinær

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank AS 1. HALVÅR 2011

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank AS 1. HALVÅR 2011 DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank AS 1. HALVÅR 2011 2 Delårsrapport Landkreditt Bank AS 1. halvår 2011 LANDKREDITT BANK REGNSKAP PR. 30. JUNI 2011 Landkreditt Bank kan i årets første seks måneder vise til

Detaljer

Resultatrapport 1. kvartal 2013

Resultatrapport 1. kvartal 2013 Resultatrapport 1. kvartal Namsos 23. mai 1 Hovedtrekk per 1. kvartal Samlede driftsinntekter for konsernet i 1. kvartal inkludert avhendet virksomhet (ambulanse) endte på kr 33,97 mill (kr 44,7 mill i

Detaljer

KOMPLETT MED REKORDOMSETNING OG -RESULTAT I 4. KV. 2006

KOMPLETT MED REKORDOMSETNING OG -RESULTAT I 4. KV. 2006 KOMPLETT MED REKORDOMSETNING OG -RESULTAT I 4. KV. 2006 Hovedpunkter i kvartalet: Rekordhøy omsetning MNOK 685,0 (+19%) Dekningsgrad på 14,2% Rekordhøyt driftsresultat - MNOK 30,4 (+32%) 68% vekst i direktesalg

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Halvår 2015 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. halvår 2015 Brutto renteinntekter pr 30. juni 2015 utgjør 29,5 millioner kroner (31,3 millioner kroner pr 1.

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. Landkreditt Bank. 31.. Kvartal

DELÅRSRAPPORT. Landkreditt Bank. 31.. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank 31.. Kvartal 2011 Landkreditt Bank Kvartalsrapport pr 30. september 2011 Landkreditt Bank kan pr 30. september 2011 vise til et resultat på 41,3 millioner kroner. Resultatet

Detaljer

KVARTALSRAPPORT ANDRE KVARTAL 2011 OG FØRSTE HALVÅR.

KVARTALSRAPPORT ANDRE KVARTAL 2011 OG FØRSTE HALVÅR. GYLDENDAL ASA KVARTALSRAPPORT ANDRE KVARTAL 2011 OG FØRSTE HALVÅR. Pr. 2. kvartal Helår 2011 2010 Gyldendalkonsernet 2011 2010 2010 342,5 294,2 Driftsinntekter 697,2 652,2 1 678,3-6,6-15,0 EBITDA (Driftsres.

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2012 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. kvartal 2012 Landkreditt Boligkreditt AS ble stiftet 12. august 2010. Selskapet er etablert som en av de strategisk

Detaljer

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004. En god start på året, rekordhøy aktivitet i verdipapirmarkedet

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004. En god start på året, rekordhøy aktivitet i verdipapirmarkedet VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 1. kvartal En god start på året, rekordhøy aktivitet i verdipapirmarkedet (Samme periode i fjor i parentes) VPS Holding ASA oppnådde i første kvartal et resultat etter

Detaljer

HAVILA ARIEL ASA. Rapport Q4 2010

HAVILA ARIEL ASA. Rapport Q4 2010 HAVILA ARIEL ASA Rapport Q4 2010 Selskapets portefølge: ConocoPhillips Hafslund Statens Strålevern Acergy Rolls Royce Biohus Havila Mars Havila Mercury Bilferga Fanafjord Rapport Q4 2010 Hovedtall 31.12.2010

Detaljer

HAVILA ARIEL ASA. Rapport Q1 2011

HAVILA ARIEL ASA. Rapport Q1 2011 HAVILA ARIEL ASA Rapport Q1 2011 Selskapets portefølge: ConocoPhillips Statens Strålevern Subsea 7 Rolls Royce Høgskolen i Hedmark Havila Mars Havila Mercury Fanafjord Rapport Q1 2011 Hendelser Q1 2011

Detaljer

God utvikling i fire av fem virksomhetsområder Salg av Lene V Danmark og restrukturering i Lene V Norge

God utvikling i fire av fem virksomhetsområder Salg av Lene V Danmark og restrukturering i Lene V Norge Resultatrapport Q3 2006: God utvikling i fire av fem virksomhetsområder Salg av Lene V Danmark og restrukturering i Lene V Norge Driftsinntekter MNOK 178,6 (MNOK 168,4) Driftsresultat MNOK 11,0 (MNOK 18,9)

Detaljer

Kvartalet underbygger forventinger om et sterkt årsresultat

Kvartalet underbygger forventinger om et sterkt årsresultat Kvartalet underbygger forventinger om et sterkt årsresultat Resultat for 1. kvartal 2005 viser et overskudd før skatt på NOK 5,5 millioner etter en omsetning på NOK 67 millioner. Dette er en meget sterk

Detaljer

Kvartalsrapport juli september 2015

Kvartalsrapport juli september 2015 Kvartalsrapport juli september 2015 KONSERN: Hovedtall 3.kv. 2015 3.kv. 2014Pr.3.kv. 2015Pr.3.kv. 2014 Totalt 2014 Salgsinntekter 327,0 311,9 1 058,5 986,6 1 311,9 EBITDA 35,8 37,5 105,3 72,9 104,5 Driftsresultat

Detaljer

Fortsatt god resultatutvikling for Tide- konsernet.

Fortsatt god resultatutvikling for Tide- konsernet. Fortsatt god resultatutvikling for Tide- konsernet. Finansielle forhold Regnskap Tide sitt resultat før skatt gav et overskudd i andre kvartal på MNOK 38,7 mot MNOK 6,7 i andre kvartal 2006. Netto salgsgevinster

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2015 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. kvartal 2015 Brutto renteinntekter pr 31. mars 2015 utgjør 15,7 millioner kroner (14,9 millioner kroner pr 1.

Detaljer

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no Innhold 1. Innledning 2. Resultat 3. Kommentarer til resultatet 4. Markedet 5. Balanse 6. Kommentarer til balansen 7. Kontantstrøm og egenkapitaloppstilling 8. Fremtidsutsikter Innledning Selskapet fikk

Detaljer

Global Reports LLC. Zoncolan ASA / Rådhusgt. 23 B, 0158 Oslo

Global Reports LLC. Zoncolan ASA / Rådhusgt. 23 B, 0158 Oslo Zoncolan ASA / Rådhusgt. 23 B, 0158 Oslo 1. FINANSIELLE FORHOLD Fordring MNOK 9,3 i Opinion AS HOVEDTALL Driftsinntekter 139 142 Driftskostnader -1 618-15 999 DRIFTSRESULTAT (EBIT) -1 479-15 857 Netto

Detaljer

rapport 1. kvartal 2008 BN Boligkreditt AS

rapport 1. kvartal 2008 BN Boligkreditt AS rapport 1. kvartal 2008 BN Boligkreditt AS innhold Styrets beretning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter...6 [ 2 ] BN Boligkreditt Regnskapsprinsipper

Detaljer

Kvartalsrapport 1 kvartal 2014

Kvartalsrapport 1 kvartal 2014 Kvartalsrapport 1 kvartal 2014 HOVEDPUNKTER 1. KVARTAL 2014 RESULTATET Konsernets driftsinntekter for første kvartal utgjorde 186 millioner kroner mot 218 millioner kroner i tilsvarende periode i 2013.

Detaljer

FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT. Kvartalsrapport 2012 3. KVARTAL

FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT. Kvartalsrapport 2012 3. KVARTAL FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT Kvartalsrapport 2012 3. KVARTAL FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT AS Kvartalsrapport 3. kvartal 2012 Fana Sparebank Boligkreditt AS er et heleiet datterselskap av Fana Sparebank.

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30. juni 2005

Kvartalsrapport pr. 30. juni 2005 C.TYBRING-GJEDDE ASA Kvartalsrapport pr. 30. juni 2005 Inntekter på 370,7 mill. kroner i 2. kvartal (336,2 mill. kroner i 2. kvartal 2004) Driftsresultat i 2. kvartal på 8,8 mill. kroner (6,7 mill. kroner)

Detaljer

Kvartalsrapport per 30.09.2013

Kvartalsrapport per 30.09.2013 Kvartalsrapport per 30.09.2013 Namsos 20. november 2013 1 Hovedtrekk per 30.09. 2013 Samlede driftsinntekter for konsernet per 30.09. utgjør kr 228,2 mill. (kr 131,7 mill. i samme periode i fjor). Driftsresultatet

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2013

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2013 Oppsummering - Konsernet har lagt om til EUR som funksjonell- og presentasjonsvaluta - En liten nedgang i nettoinntjening/dag i 4. kvartal, men positivt driv i markedet - EBITDA på MEUR 10,7 i kvartalet

Detaljer

Kvartalsrapport oktober desember 2009

Kvartalsrapport oktober desember 2009 Kvartalsrapport oktober desember 2009 KONSERN: Hovedtall Salgsinntekter 416,1 405,9 1 628,8 1 827,7 EBITDA 22,7 (13,1) 69,5 55,3 Driftsresultat 12,9 (32,6) (9,0) (7,0) Netto finans (5,2) (23,1) (18,9)

Detaljer

Kvartalsrapport Q1 2013

Kvartalsrapport Q1 2013 Kvartalsrapport Q1 2013 Resultatregnskap, balanse og noter KLP Kreditt AS RESULTATREGNSKAP KLP Kreditt AS Tusen kroner Noter 1. kvartal 2013 1. kvartal 2012 2012 Renteinntekter og lignende inntekter 9

Detaljer

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013 FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013 HOVEDPUNKTER 2013 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter i 2013 utgjorde 733 millioner kroner mot 978 millioner kroner i 2012. Høyere inntektsrammer og høyere kraftpriser trekker

Detaljer

Delårsrapport. 1. kvartal 2007

Delårsrapport. 1. kvartal 2007 Delårsrapport 1. kvartal 2007 Nordic Semiconductor ASA 1. kvartal 2007 Driftsinntekter på 95,9 MNOK i 1. kvartal 2007 mot 48,4 MNOK samme periode i 2006 Driftsresultatet var 28,7 MNOK i 1. kvartal mot

Detaljer

rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS

rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS innhold Styrets beretning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter...6 [ 2 ] Bolig- og Næringskreditt

Detaljer