100 Kärnhem. 538 Block Watne. 387 BWG Homes AB 4. KVARTAL ORDREINNGANG NOK millioner 951. OPERATIV OMSETNING NOK millioner 1 036

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "100 Kärnhem. 538 Block Watne. 387 BWG Homes AB 4. KVARTAL 2013. ORDREINNGANG NOK millioner 951. OPERATIV OMSETNING NOK millioner 1 036"

Transkript

1 4. KVARTAL 2013 ORDREINNGANG NOK millioner 951 OPERATIV OMSETNING NOK millioner OPERATIV EBITDA-MARGIN Prosent 10,3 OPERATIV OMSETNING PER SEGMENT NOK millioner 100 Kärnhem 538 Block Watne 387 BWG Homes AB

2 INNHOLD LEDELSENS GJENNOMGANG: Driftsrelaterte hovedtall for konsernet 2-3 Virksomhetsområdene 4-6 Finansielle forhold 7 Ansatte og arbeidsmiljø 8 Aksjonærforhold 8 Utbytte 9 Marked og fremtidsutsikter 9 SAMMENDRATT FINANSIELL INFORMASJON (IFRS): Resultatregnskap 10 Finansiell stilling 11 Endringer i egenkapital 12 Kontantstrømoppstilling 13 Noter til regnskapet Selskapsinformasjon 20 Hovedpunkter 4. kvartal 2013 DRIFTEN I PERIODEN*: Operative driftsinntekter NOK millioner, opp 7,8 % Operativ EBITDA NOK 107 millioner, ned 26,6 % Operativ EBITDA-margin 10,3 %, ned 4,8 prosentpoeng Ordreinngang NOK 951 millioner, opp 19,0 % Ordrereserve NOK millioner, opp 15,2 % Kontantstrøm fra drift er negativ med NOK 102 millioner. I tilsvarende periode i fjor var kontantstrømmen negativ med NOK 30 millioner Netto rentebærende gjeld opp med NOK 118 millioner fra forrige kvartal Vellykket plassering av obligasjonslån på NOK 350 millioner UTBYTTE: Styret vil foreslå et utbytte på NOK 0,25 per aksje * De operative tallene er basert på intern driftsrapportering som avviker fra konsoliderte regnskapstall; se note 1. Tallene inkluderer Kärnhem AB fra og med mai

3 Ledelsens gjennomgang RESULTATENE I PERIODEN Ledelsens gjennomgang er basert på driftsrapporteringen (operative resultattall) fra segment Block Watne AS (tidligere omtalt som segment Norge), segment BWG Homes AB (tidligere omtalt som segment Sverige) og segment Kärnhem AB (fra og med mai). I note 3 til regnskapet vises segmentinformasjonen basert på driftsrapportering, også avstemt med konsoliderte regnskapstall (IFRS). Driftsrapporteringen avviker i noen grad fra konsernets resultatregnskap (IFRS). Driftsrapporteringen fokuserer på verdiskapingen i perioden, mens man i konsernregnskapet etter IFRS foretar inntektsføring for Block Watne AS basert på selskapets levering av ferdige boliger, uavhengig av den faktiske produksjonen i perioden. Se også note 1. HOVEDTALL BWG HOMES KONSERNET Operative resultater 4. kv kv. 12 Året 2013 Året 2012 Tall i NOK Driftsinntekter Driftsresultat før avskr. og finans (EBITDA) Driftsresultat før nedskrivning og finans (EBIT) Nedskrivning av goodwill Driftsresultat etter nedskrivning (EBIT) EBITDA-margin 10,3 % 15,2 % 11,7 % 13,1 % EBIT-margin før nedskrivning av goodwill 10,0 % 15,2 % 11,2 % 12,8 % Andre hovedtall 4. kv kv. 12 Året 2013 Året 2012 Tall i NOK Kontantstrøm fra drift etter renter og skatt Ordreinngang Ordrereserve Antall boliger i produksjon Antall boliger solgt Antall boliger overlevert Antall ferdigproduserte usolgte boliger Antall ansatte BWG Homes konsernet hadde i 4. kvartal 2013 operative driftsinntekter på NOK millioner. Det er en økning på 7,8 % sammenlignet med 4. kvartal Det har vært en positiv utvikling i salg og omsetning i de svenske virksomhetene BWG Homes AB og Kärnhem i kvartalet. 2

4 DRIFTSINNTEKTER 1K 2K 3K 4K DRIFTSRESULTAT (OPERATIV EBIT) K 2K 3K 4K Kvartalets driftsresultat før avskrivninger og finans (operativ EBITDA) ble NOK 107 millioner. Det er en reduksjon på NOK 39 millioner (26,6 %) sammenlignet med 4. kvartal Kvartalets operative EBITDA-margin ble 10,3 % mot 15,2 % for 4. kvartal i fjor. Kvartalets driftsresultat før nedskrivning og finans (operativ EBIT) ble NOK 104 millioner som er en reduksjon på NOK 42 millioner (29,0 %) sammenlignet med 4. kvartal Kvartalets operative EBIT-margin ble 10,0 % mot 15,2 % for 4. kvartal i fjor. Operative resultater i 4. kvartal påvirkes av svakere salg i Block Watne kombinert med økte kostnader knyttet til prosjektplanlegging og regulering. BWG Homes AB (Myresjöhus og SmålandsVillan) fortsetter trenden fra 3. kvartal og viser vekst i resultater, salg og marginer i 4. kvartal. Kärnhem kan også vise til positiv utvikling. Bedring i det svenske boligmarkedet bidrar til at ordreinngang økte med 19,0 % til NOK 951 millioner ORDREINNGANG 2500 ORDRERESERVE K 2K 3K 4K 0 1K 2K 3K 4K ÅRET 2013 Konsernet kan vise til historisk høy omsetning og sterk ordreinngang i Det norske boligmarkedet har vært godt i årets ni første måneder, og det svenske boligmarkedet har utviklet seg positivt kvartal for kvartal. Omsetningen for året 2013 ble NOK millioner, en økning på NOK 443 millioner (12,7 %) sammenlignet med Operativ EBITDA for året ble på NOK 458 millioner som er på linje med 2012, og EBITDA-marginen ble på 11,7 % mot 13,1 % i Operativ EBIT ble på NOK 441 millioner, ned NOK 5 millioner (1,2 %), og EBITmarginen for året ble på 11,2 % mot 12,8 % i Konsernets ordrereserve ved utgangen av 2013 var NOK millioner. Sammenlignet med samme periode i 2012 er det en økning på NOK 221 millioner (15,2 %) som i hovedsak skyldes økt ordrereserve i BWG Homes AB og konsolidert ordrereserve for Kärnhem. Utover dette har BWG Homes AB i siste del av 2013 registrert over 80 reservasjoner på enheter i BRF-prosjekter. Reservasjonene vil bli registrert som ordreinngang når bindende avtaler inngås med kundene utover i

5 SEGMENT BLOCK WATNE AS Tall i NOK kv kv. 12 Året 2013 Året 2012 Resultat Driftsinntekter Solgte varers kostnader (inkl. produksjonslønn) Dekningsbidrag Salgs- og administrasjonskostnader Resultat før avskr. og finans (EBITDA) Resultat fra tilknyttede selskaper Avskrivninger Driftsresultat før finans (EBIT) Dekningsgrad 30,1 % 35,0 % 30,8 % 32,5 % EBITDA-margin 12,7 % 21,8 % 15,5 % 18,2 % EBIT-margin 13,2 % 22,4 % 15,5 % 18,3 % Andre hovedtall for segmentet Ordreinngang Ordrereserve Antall boliger i produksjon Antall boliger solgt Antall boliger overlevert Antall ferdigproduserte usolgte boliger Antall ansatte Sykefravær 6,8 % 6,2 % 6,2 % 5,9 % Lavere salg i kvartalet og en utflating i enhetspriser har redusert omsetningen. Parallelt med økte produksjonskostnader i 2. halvår, har dette gitt lavere resultater og marginer i 4. kvartal. Driftsinntektene i kvartalet ble redusert med 14,8 % sammenlignet med 4. kvartal Operativt resultat før avskrivninger og finans (EBITDA) ble 50,3 % lavere enn for samme periode i fjor. I forbindelse med utbygging av et større boligområde, ble det realisert en tomtegevinst med NOK 16,5 millioner i 4. kvartal Operativt resultat før finans (EBIT) viser en reduksjon på 49,7 %. Kvartalets EBITDA-margin er ned med 9,1 prosentpoeng. Ordreinngangen i kvartalet er ned med 14,2 % sammenlignet med 4. kvartal Salget var særlig svakt i oktober og desember. Ordrereserven ved utgangen av kvartalet er ned med NOK 105 millioner (17,3 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Beholdning av ferdigproduserte usolgte boliger har økt med 31 enheter fra foregående kvartal, og var på 99 enheter ved utgangen av 4. kvartal.. I november ble det gjennomført oppsigelser som reduserer bemanningen med ca. 15 %. Denne bemanningsreduksjonen vil være fullført i løpet av 1. kvartal I tillegg er det iverksatt reduksjon av faste kostnader i størrelsesorden NOK 50 millioner på årsbasis. Sammendrag for året 2013 Driftsinntektene for året er 2,9 % bedre enn for Årets operative EBITDA er ned med 12,5 %, og operativ EBIT er ned med 13,1 %. Ordreinngangen for 2013 er historisk høy med en vekst på 3,7 % fra 2012 som også hadde sterkt salg. Bemanningen er redusert med 68 årsverk (10,4 %), i hovedsak tømrere. Fokusområder Det er et sterkt fokus på å redusere kapitalbinding og oppnå positiv kontantstrøm, blant annet gjennom salg av ferdigproduserte boliger. Kostnadsnivået må løpende tilpasses til produksjonskapasiteten og lavere salg, og også reduseres gjennom mer effektiv prosjektering og produksjon. En større del av produksjonen fremover skal innrettes mot enklere boliger med lavere enhetspris og boliger som oppfyller kravene for Husbankfinansiering. 4

6 SEGMENT BWG HOMES AB Tall i NOK kv kv. 12 Året 2013 Året 2012 Resultat Driftsinntekter Solgte varers kostnader (inkl. produksjonslønn) Dekningsbidrag Salgs- og administrasjonskostnader Resultat før avskr. og finans (EBITDA) Avskrivninger Driftsresultat før nedskr. og finans (EBIT) Nedskrivning av goodwill Driftsresultat før finans (EBIT) Dekningsgrad 28,8 % 26,9 % 28,0 % 26,8 % EBITDA-margin 7,8 % 5,3 % 7,3 % 5,2 % EBIT-margin før nedskrivning av goodwill 6,8 % 4,3 % 6,2 % 4,0 % Andre hovedtall for segmentet Ordreinngang Ordrereserve Antall boliger i produksjon Antall boliger solgt Antall boliger overlevert Antall ferdigproduserte usolgte boliger Antall ansatte Sykefravær 2,7 % 3,8 % 2,7 % 3,4 % Segment BWG Homes AB omfatter virksomheten i datterselskapene Myresjöhus AB og SmålandsVillan AB. Svensk økonomi har bedret seg gjennom året, og boligkjøperne er tilbake i markedet. Økt salg og leveransevolum gir stigende resultater og marginer i 4. kvartal og for Driftsinntektene i kvartalet økte med 21,4 % sammenlignet med 4. kvartal Operativt resultat før avskrivninger og finans (EBITDA) og operativt resultat før nedskrivning og finans (EBIT) viser sterk vekst fra lave nivåer i 2012, og kvartalets EBITDA-margin økte med 2,6 prosentpoeng. Ordreinngangen i kvartalet er opp med 58,2 % sammenlignet med 4. kvartal 2012, og ordrereserven ved utgangen av kvartalet er opp med NOK 206 millioner (24,4 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Antall boliger i produksjon, solgt og overlevert reflekterer økt ordreinngang gjennom året. Et antall BRF-prosjekter er lansert for salg, og i disse prosjektene er over 80 enheter reservert av kunder. Disse reservasjonene blir rapportert som ordreinngang når bindende avtaler inngås med kundene. De 10 første ble rapportert i januar Arnt Eriksen, CFO i BWG Homes ASA, fungerer som administrerende direktør inntil ny leder har tiltrådt. Sammendrag for året 2013 Driftsinntektene for året er 14,5 % bedre enn for Årets operative EBITDA er opp med 60,8 %, og operativ EBIT er opp med 77,4 %. Ordreinngangen for 2013 viser en vekst på 26,4 % fra Bemanningen er økt med 40 årsverk (11,3 %). Fokusområder Videreføring av eneboligproduksjonen, utvikling av egenregiprosjekter og BRF-prosjekter, samt produksjonseffektive flerbostadsprodukter for større deler av boligmarkedet er prioriterte satsningsområder. 5

7 SEGMENT KÄRNHEM AB Tall i NOK kv kv. 12 Året 2013 fom. mai Året 2013 proforma Året 2012 Resultat Driftsinntekter Solgte varers kostnader (inkl. produksjonslønn) Dekningsbidrag Salgs- og administrasjonskostnader Resultat før avskr. og finans (EBITDA) Avskrivninger Driftsresultat før finans (EBIT) Dekningsgrad 31,3 % 16,4 % 29,6 % 25,4 % 20,2 % EBITDA-margin 18,3 % 1,9 % 15,3 % 9,2 % -0,4 % EBIT-margin 16,7 % 0,5 % 14,1 % 8,0 % -2,5 % Andre hovedtall for segmentet Ordreinngang Ordrereserve Antall boliger i produksjon Antall boliger solgt Antall boliger overlevert Antall ferdigproduserte usolgte boliger Antall ansatte Sykefravær 2,6 % 3,8 % 3,3 % 3,3 % 3,8 % Kjøpet av Kärnhem AB ble gjennomført 25. april Regnskapstall er konsolidert med virkning fra og med mai Kjernevirksomheten i Kärnhem AB er utvikling av boligprosjekter med utgangspunkt i egen tomteportefølje og egenutviklede produkter. Selskapet har en prosjektportefølje på ca. 250 boenheter og kontrollerer også en utviklingsportefølje med kapasitet på i overkant av boenheter, i hovedsak innen borettslagssegmentet. Tomteporteføljen har sitt tyngdepunkt i vekstområder fra Stockholm og sørover. Over 70 prosent av boligprosjektene er utbygging av borettslag (BRF). Når bygging starter, selges tomt og byggeaktivitet til borettslaget. Boligbyggingen utføres av eksterne entreprenører som kjøper veggelementer og vinduer fra Kärnhems produksjon. I desember ble det inngått avtale med Sunnerbo Fönster AB om salg av Kärnhems vindusfabrikk - Sävsjö Snickerifabrik. Sunnerbo Fönster AB overtar virksomheten med utstyr og 17 ansatte med effekt fra januar 2014, og leier lokalene for fire år. Salget skjer til bokført verdi. Proforma tall for året 2013 viser en positiv utvikling i salg, omsetning og lønnsomhet sammenlignet med Ved utgangen av 4. kvartal har Kärnhem to nye BRF-prosjekter for salg og 10 prosjekter under bygging. Fokusområder Virksomheten viderefører de planer som var lagt ved oppkjøpstidspunktet. Fokusområder er å sørge for stabil drift gjennom å øke antall BRF-prosjekter. 6

8 FINANSIELLE FORHOLD KONTANTSTRØM Tall i NOK kv kv. 12 Året 2013 Året 2012 Netto kontantstrøm fra drift (etter renter og skatt) Netto kontantstrøm fra investeringer Netto kontantstrøm fra finansiering Netto kontantstrøm i perioden Kontantstrøm fra driften (etter betaling av renter og skatt) i 4. kvartal 2013 var negativ med NOK 102 millioner mot negativ NOK 30 millioner i 4. kvartal i fjor. Kapitalbindingen i beholdninger er redusert med NOK 47 millioner i 4. kvartal, men netto endring i andre arbeidskapitalposter medfører en midlertidig økt kapitalbinding på NOK 192 millioner. Det ble i perioden foretatt betalinger knyttet til tomtekjøp med totalt NOK 32 millioner, hvilket er NOK 29 millioner mindre enn i forrige kvartal og NOK 131 millioner mindre enn i samme periode i fjor. Tomtekjøp i Block Watne utgjorde NOK 17 millioner og Kärnhem utgjorde NOK 9 millioner av det totale beløpet i kvartalet. For året 2013 ble det foretatt tomtekjøp for NOK 313 millioner, og Block Watnes andel var NOK 238 millioner. Kontantstrøm fra investeringer i kvartalet var negativ med NOK 2 millioner. For året 2013 var kontantstrøm fra investeringer på NOK 55 millioner hvorav NOK 19 millioner er utlån til tilknyttede selskaper. Kontantstrøm generert fra finansiering utgjorde NOK 217 millioner mot negativ NOK 78 millioner i samme periode i fjor. Her inngår proveny fra utstedelse av ny obligasjon i november på NOK 350 millioner. Deler av provenyet fra ny obligasjon er anvendt til nedbetaling av prosjektfinansiering. Etter dette har konsernet NOK 187 millioner i likvide midler ved utløpet av NETTO RENTEBÆRENDE GJELD Tall i NOK Rentebærende langsiktig gjeld Rentebærende kortsiktig gjeld Sum bankinnskudd og kontanter Netto rentebærende gjeld Konsernets langsiktige gjeld har økt gjennom utstedelse av ny obligasjon på NOK 350 millioner i kvartalet. Ikke anvendt del av provenyet gir en økning i beholdningen av likvider til NOK 184 millioner ved utgangen av Negativ kontantstrøm fra driften har medført at netto rentebærende gjeld har økt med NOK 118 millioner fra forrige kvartal. ARBEIDSKAPITAL Tall i NOK Omløpsmidler Kortsiktig gjeld (ikke rentebærende) Netto arbeidskapital Kortsiktig prosjektfinansiering (rentebærende) Netto arbeidskapital hensyntatt prosjektfinansiering

9 ORGANISASJONEN ANTALL ANSATTE Funksjonærer* Produksjonsarbeidere, tømrere Totalt Antall ansatte i Norge* Antall ansatte i Sverige** * Inklusive konsernsjef og konsernstab (BWG Homes ASA) og ansatte i Hetlandhus AS. ** Inkluderer 51 ansatte i Kärnhem AB per 4. kvartal BWG Homes AB har i tillegg 23 innleide ansatte per 4. kvartal Disse er i hovedsak produksjonsarbeidere. Bemanningen er redusert med 46 årsverk (4,2 %) fra utgangen av forrige kvartal, men har økt med 25 årsverk sammenlignet med utgangen av av disse er ansatte i Kärnhem AB fordelt på 21 funksjonærer og 30 produksjonsarbeidere. I januar 2014 vil antallet ansatte i Kärnhem bli redusert med 17 ansatte som følge av salget av vindusfabrikken. Block Watne foretok en nedbemanning i 4. kvartal som vil være fullført i løpet av 1. kvartal Ved utgangen av kvartalet er Block Watnes bemanning redusert med 68 ansatte i produksjonsleddet. 20 ansatte er i oppsigelse og vil fratre i løpet av de kommende månedene. Behovet for ytterligere reduksjon i bemanningen vil bli vurdert løpende i forhold til utviklingen i produksjonen og igangsetting av nye prosjekter. HELSE, MILJØ OG SIKKERHET Produksjonskvalitet og HMS har kontinuerlig ledelsesmessig fokus. Sikkerhetsopplæring med vekt på riktig bruk av verktøy og stillas, samt ledelsesmessig oppfølging av skader og tilsyn på byggeplassene videreføres. I 2013 ble det registrert 44 skader og hendelser som førte til fravær mot 34 i Hendelser som har ført til fravær, gjelder særlig i Block Watne. I Block Watne foretas det uanmeldte tilsyn på byggeplass med etterfølgende avviksbehandling og oppfølging både i lokal regi på distriktskontorene og tiltak i sentral regi. I 2013 ble det foretatt 114 tilsyn med gjennomsnittlig 0,46 avvik per tilsyn mot 132 tilsyn med et gjennomsnitt på 0,64 avvik per tilsyn i AKSJONÆRFORHOLD Ved utgangen av kvartalet hadde selskapet aksjonærer hvorav 125 var utenlandske. De utenlandske aksjonærene eide 29,5 millioner aksjer, tilsvarende en eierandel på 22 %. Det ble omsatt 15,4 millioner aksjer i kvartalet. Det er omsatt 76,3 millioner aksjer i Aksjen har vært omsatt alle handledager. Sluttkurs på balansedagen var NOK 11, STØRSTE AKSJONÆRER Antall aksjer Eierandel Oslo Bolig og Sparelag ,99 % Perestroika AS ,91 % Verdipapirfondet DNB SMB ,62 % Skandinaviska Enskilda Banken AB, A/C Finnish ,13 % Fondsfinans Spar ,92 % Skandinaviska Enskilda Banken AB, Egenhandel ,82 % Storebrand Verdi ,10 % Lani Industrier AS ,04 % MP Pensjon PK ,98 % Solsten Investment Funds PLC ,50 % Sum 10 største aksjonærer ,51 % Øvrige aksjonærer ,49 % Totalt antall aksjer ,00 % 8

10 UTBYTTE FOR REGNSKAPSÅRET 2013 Styret vil fremme forslag for generalforsamlingen om utbetaling av et utbytte for regnskapsåret 2013 på NOK 0,25 per aksje. Utbyttet vil da totalt utgjøre NOK 34 millioner. Styret har valgt å fravike tidligere kommunisert utbyttenivå på minimum 50 % av ordinært resultat etter skatt for å prioritere nedbetaling av gjeld. MARKEDET OG UTSIKTENE FREMOVER I Norge har boligprisveksten og salgstakten flatet ut de siste månedene, og ser ut til å stabilisere seg på mer normale nivåer. I følge Prognosesenteret er igangsettingen av nye boliger i 2013 ca. 6 % lavere enn i 2012, og det forventes en flat utvikling i igangsetting i Det registreres en viss innstramming i bankenes boliglånpolitikk. Kundene er mer avventede, og det tar lenger tid å realisere salg, selv om det er geografiske forskjeller. Block Watne tilpasser sin virksomhet til markedssituasjonen, og prioriterer enklere og rimeligere boliger med kortere tid til ferdigstilling. I Sverige er det fremdeles lav igangsetting og et stort udekket behov for nye boliger. Det er positiv utvikling i økonomien, og boligkjøpere vender tilbake til markedet, dog med store geografiske forskjeller. Våre svenske virksomheter kan vise til økende salg gjennom året. Utviklingen av egenregiprosjekter og produkter som også er tilpasset bostadsrettsforeninger (BRF) forventes å gi positiv effekt på volum og resultater i BWG Homes AB. Virksomheten har i andre halvår 2013 salgsstartet seks BRF-prosjekter som har fått god mottagelse i markedet, og produksjonen av de første prosjektene startes allerede i 1. kvartal Kärnhem kan vise til god utvikling og en høyere aktivitet enn tidligere planlagt. Kärnhem har en rekke prosjekter for salg og i produksjon, og er godt posisjonert for Markedstilpasning av produkter og prosjekter, lønnsomhet og kostnadseffektivitet har kontinuerlig fokus både i Norge og Sverige. Oslo, 12. februar 2014 Styret og konsernsjef i BWG Homes ASA Roar Engeland Daniel K. Siraj Charlotte Axelsson Hege Bømark Lars Nilsen styreleder nestleder Tore Morten Randen Örjan Reinholdsson Magne Staalstrøm Ole Feet konsernsjef 9

11 Sammendratt finansiell informasjon (IFRS) BWG HOMES ASA KONSERN RESULTATREGNSKAP Tall i NOK Note 4. kv kv. 12 Året 2013 Året 2012 Driftsinntekter Varekostnader Lønns- og personalkostnader Andre driftskostnader Resultat før avskrivninger og finans (EBITDA) Resultat fra tilknyttede selskaper Avskrivninger Resultat før nedskrivning og finans (EBIT) Nedskrivning goodwill Resultat før finans (EBIT) Renteinntekter og andre finansinntekter Rentekostnader Endringer markedsverdi finansielle instrumenter Valutakurseffekter Andre finanskostnader Netto finanskostnader Resultat før skatt (EBT) Skattekostnad Periodens resultat Resultat per aksje (NOK) 0,92-2,27 2,27-1,36 Utvannet resultat per aksje (NOK) 0,92-2,27 2,27-1,36 EBITDA-margin 15,9 % 14,0 % 11,7 % 11,9 % EBIT-margin (før nedskrivning av goodwill) 15,6 % 14,0 % 11,3 % 11,6 % INNREGNEDE INNTEKTER OG KOSTNADER (totalresultat) Tall i NOK Note 4. kv kv. 12 Året 2013 Året 2012 Endring i virkelig verdi rentesikring Utsatt skatt knyttet til virkelig verdi rentesikring Estimatendring pensjon Utsatt skatt knyttet til estimatendring pensjon Periodens resultat (fra resultatregnskapet) Omregningseffekter i konsolideringen Andre innregnede kostnader og inntekter Sum innregnede inntekter og kostnader (totalresultat)

12 FINANSIELL STILLING Tall i NOK Note Eiendeler Goodwill Varemerker Andre immaterielle eiendeler Sum immaterielle driftsmidler Fysiske driftsmidler Finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Prosjekter, bygg under utførelse Varebeholdninger Tomter Sum beholdninger Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer Likvide midler Sum omløpsmidler Sum eiendeler Egenkapital og forpliktelser Sum egenkapital Pensjonsforpliktelser Utsatt skatt Avsetning garantiansvar og andre forpliktelser Sum avsetning for forpliktelser Rentebærende langsiktig gjeld Rentebærende kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Kortsiktig gjeld tomteakkvisisjon Forskudd fra kunder Øvrig kortsiktig gjeld Sum annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld og forpliktelser Sum egenkapital og forpliktelser UTVALGTE HOVEDTALL I BALANSEN Tall i NOK Arbeidskapital Netto rentebærende gjeld Egenkapitalandel 41,4 % 40,0 % 41,2 % 11

13 ENDRINGER I EGENKAPITAL Tall i NOK Aksjekapital Overkursfond Sikringsreserve Valutaomregning Annen egenkapital Sum egenkapital Balanse per Rettet emisjon Emisjonskostnader Omregningseffekt i konsolideringen Andre innregnede poster i totalresultatet Resultat 1. kvartal Balanse per Reparasjonsemisjon Emisjonskostnader Omregningseffekt i konsolideringen Andre innregnede poster i totalresultatet Resultat 2. kvartal Balanse per Emisjonskostnader -7-7 Omregningseffekt i konsolideringen Andre innregnede poster i totalresultatet Resultat 3. kvartal Balanse per Omregningseffekt i konsolideringen Andre innregnede poster i totalresultatet Resultat 4. kvartal Balanse per Omregningseffekter i konsolideringen Andre innregnede poster i totalresultatet Resultat 1. kvartal Balanse per Omregningseffekter i konsolideringen Andre innregnede poster i totalresultatet Resultat 2. kvartal Balanse per Omregningseffekter i konsolideringen Andre innregnede poster i totalresultatet Resultat 3. kvartal Balanse per Omregningseffekter i konsolideringen Andre innregnede poster i totalresultatet Resultat 4. kvartal Balanse per

14 KONTANTSTRØMOPPSTILLING Tall i NOK kv kv. 12 Året 2013 Året 2012 Kontantstrøm fra drift før endring i arbeidskapital (EBITDA) Endring i beholdninger Endring i kundefordringer Endring i leverandørgjeld Tomtekjøp Endring i andre tidsavgrensningsposter Netto endring arbeidskapitalposter Betalte renter Betalt skatt Netto kontantstrøm fra drift (etter renter og skatt) Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler Utbetalinger ved kjøp av aksjer Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler Kontanteffekt ved kjøp av Kärnhem AB Netto kontantstrøm fra tilknyttede selskaper Mottatte renter Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Økning/nedgang (-) kortsiktig gjeld Utbetalinger knyttet til refinansiering av gjeld Nedbetaling langsiktig gjeld Opptrekk ny langsiktig gjeld Innbetaling av ny egenkapital (netto) Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Netto endring i likvide midler Likvide midler ved start av perioden Likvide midler ved periodens utgang Ubenyttet kassekreditt ved periodens utgang

15 NOTER TIL REGNSKAPET NOTE 1. Om konsernet og konsernregnskapet Konsernet BWG Homes ASA er hjemmehørende i Norge og er notert på Oslo Børs. Foretakets konsernregnskap omfatter BWG Homes ASA med tilhørende datterselskaper samt konsernets andeler i tilknyttede selskaper. Konsernet besto ved utgangen av kvartalet av de samme legale enheter som inngikk i konsernet ved siste årsskifte i tillegg til Kärnhem AB. Fastsettelse av kvartalsrapporten Denne kvartalsrapporten ble fastsatt av selskapets styre den 12. februar Kvartalsrapporten er ikke revidert. IFRS anvendt ved utarbeidelse av finansiell informasjon Den sammendratte finansielle informasjonen er utarbeidet i samsvar med internasjonale standarder for finansiell rapportering (IFRS) og fortolkninger fastsatt av International Accounting Standards Board (IASB). Den sammendratte finansielle informasjonen er utarbeidet i tråd med reglene i IAS 34 Delårsrapportering. IAS 34 fastslår at delårsrapporteringen primært skal være en oppdatering om nye forhold etter sist avlagte årsrapport, og derfor bør denne delårsrapporten sees i sammenheng med siste årsrapport (2012). Regnskapsprinsipper Regnskapsprinsippene anvendt ved utarbeidelsen av rapporten er konsistent med regnskapsprinsippene beskrevet i selskapets årsregnskap for Regnskapsmessige begreper definisjoner Ordreinngang: Verdi av nye kontrakter inngått i perioden, minus verdi av annullerte kontrakter inngått samme periode Ordrereserve: Verdi av inngåtte kontrakter som gjenstår å produsere Dekningsbidrag: Driftsinntekter minus solgte varers kostnader EBITDA-margin: EBITDA dividert på omsetning EBIT-margin: EBIT før nedskrivning dividert på omsetning Arbeidskapital: Beholdninger og fordringer minus annen kortsiktig gjeld Netto rentebærende gjeld: Samlet rentebærende gjeld minus likvide midler og rentebærende fordringer Egenkapitalandel: Sum bokført egenkapital dividert på bokført verdi av eiendeler Antall ansatte: Ansatte ved periodens slutt NOTE 2. Estimater En vesentlig del av konsernets virksomhet består av prosjekter innen boligbygging. Hovedsakelig inntektsføres prosjektene når levering har skjedd og de finansielle resultatene for prosjektet er kjente. Likevel innebærer regnskapsføringen i noen grad bruk av estimater knyttet til verdien av prosjektene osv. Andre poster i regnskapet hvor estimater er viktige for regnskapsføringen, er pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader, bokførte verdier av goodwill og andre merverdier, regnskapsføring av finansielle instrumenter og regnskapsføring av skatter. En grundigere gjennomgang av bruken av estimater i regnskapsførselen er gitt i årsregnskapet for

16 NOTE 3. Segmentinformasjon Definisjon av segmenter Virksomheten i BWG Homes består av tre segmenter; Block Watne AS, BWG Homes AB og Kärnhem AB. I segment BWG Homes AB inngår virksomhetene Myresjöhus AB og SmålandsVillan AB. Alle segmenter produserer og markedsfører i hovedsak boliger til forbruker. De tre segmentene fremstår likevel som forskjellige med adskilt organisasjon og ledelse, ulik risiko og avkastningsnivå. De tre segmentene følges derfor opp separat i konsernet. Enheter som ikke kvalifiserer for å rapporteres som egne segmenter, er presentert samlet og omtales som Øvrige enheter. Her inngår også Hetlandhus som ble relansert i 2009 og selger boliger i det norske markedet basert på moduler produsert i SmålandsVillans fabrikker i Sverige. Regnskapsprinsipper for segmentrapportering Til grunn for segmentrapporteringen ligger den operative ledelsesrapporteringen som utarbeides fra enhetene. Regnskapsprinsippene anvendt i denne rapporteringen er for BWG Homes AB i tråd med IFRS, og tallene for BWG Homes AB inngår direkte i konsolideringen. For Block Watne AS og Kärnhem AB er det avvik mellom den operative rapporteringen og IFRS reglene i forhold til inntektsføring på prosjekter. For ledelsen er det viktig å følge også resultatutviklingen i pågående prosjekter, og i den operative rapporteringen måles dette ved å bruke prinsippene for løpende avregning (tilvirkningskontrakter). Under dette prinsippet regnskapsføres estimert opptjent fortjeneste i prosjektene basert på fullførelsesgrad. Det inntektsføres kun på boliger hvor bindende salgskontrakt foreligger. Fullføringsgrad er lik påløpte kostnader i prosent av forventet totalkostnad. Salgsgrad defineres som antall solgt i prosent av totalt forventet salg. Inntektsføringen er lik forventet total inntekt x salgsgrad x fullføringsgrad. Tilsvarende er bokført resultat lik forventet sluttresultat x salgsgrad x fullføringsgrad. Løpende avregning omfatter i Block Watne hele prosjektet, men i Kärnhem regnskapsføres salg av tomt til BRF (borettslag) separat. Dermed anvendes løpende avregning i Kärnhem bare på selve boligleveransen. Regnskapsprinsippene anvendt for segmentrapporteringen er i tråd med de prinsippene som ble anvendt ved utarbeidelse av årsregnskapet for Det er ingen transaksjoner mellom segmentene av betydning for rapporteringen. SEGMENTINFORMASJON Tall i NOK kv kv. 12 Året 2013 Året 2012 BALANSEPOSTER Sum eiendeler Block Watne AS BWG Homes AB Kärnhem AB Øvrige enheter /- Avvikende prinsipp i driftsrapp. mot konsernregnskap Elimineringer Sum eiendeler i konsernets balanse Sum gjeld og forpliktelser Block Watne AS BWG Homes AB Kärnhem AB Øvrige enheter /- Avvikende prinsipp i driftsrapp. mot konsernregnskap Elimineringer Sum gjeld og forpliktelser i konsernets balanse

17 SEGMENTINFORMASJON Tall i NOK kv kv. 12 Året 2013 Året 2012 RESULTATPOSTER Driftsinntekter Block Watne AS BWG Homes AB Kärnhem AB Øvrige enheter Elimineringer Driftsinntekter segment /- Avvikende prinsipp i driftsrapp. mot konsernregnskap Driftsinntekter i konsernregnskapet EBITDA Block Watne AS BWG Homes AB Kärnhem AB Øvrige enheter Elimineringer EBITDA segment /- Avvikende prinsipp i driftsrapp. mot konsernregnskap EBITDA i konsernregnskapet EBIT (før nedskrivning av goodwill) Block Watne AS BWG Homes AB Kärnhem AB Øvrige enheter Elimineringer EBIT segment /- Avvikende prinsipp i driftsrapp. mot konsernregnskap EBIT i konsernregnskapet EBT (før nedskrivning av goodwill) Block Watne AS BWG Homes AB Kärnhem AB Øvrige enheter Elimineringer EBT segment /- Avvikende prinsipp i driftsrapp. mot konsernregnskap EBT i konsernregnskapet (nedskrivning av goodwill)

18 NOTE 4. Bokført verdi av pågående prosjekter Konsernet har en betydelig beholdning av pågående prosjekter. Prosjektene kan være egenregiprosjekter, eller boliger som bygges for andre sluttbrukere eller storkunder. Bokført verdi av prosjektene er balanseført til akkumulert tilvirkningskost. SPESIFIKASJON AV PÅGÅENDE PROSJEKTER Tall i NOK Bygg under utførelse Norge (Block Watne AS og Hetlandhus AS) Bygg under utførelse BWG Homes AB Bygg under utførelse Kärnhem AB Sum bokført verdi pågående prosjekter Verdi av bygg under utførelse basert på løpende avregning (egenregi): Block Watne AS Kärnhem AB NOTE 5. Valutakurseffekter Konsernet er eksponert i svenske kroner som følge av sine investeringer i Sverige. De svenske virksomhetene er finansiert i svenske kroner (SEK). Lånefinansieringen er dels fra morselskapet og dels i bank. I april 2013 ble SEK 500 millioner av konserninternt lån fra BWG Homes ASA til BWG Homes AB konvertert til egenkapital i BWG Homes AB. Lånet som gir grunnlag for kurseffekter i resultatregnskapet, reduseres dermed tilsvarende. I henhold til IAS 21 føres effekter av valutakursendringer på konsernmellomværende over resultatet. Netto valutagevinst i 4. kvartal er NOK 8,5 millioner. Gjennom året har SEK styrket seg mot NOK, og dette har gitt en valutagevinst på NOK 72 millioner for NOTE 6. Transaksjoner med nærstående Waterguard International AS selger vannsikringssystemer til datterselskapene Block Watne AS og Hetlandhus AS. Dette salget går via grossist, og prisingen er basert på markedsmessige vilkår. Ved utgangen av 4. kvartal 2013 var det kjøpt vannsikringssystemer for NOK 6,3 millioner. Waterguard International AS er et selskap kontrollert av Lars Nilsen, nåværende styremedlem og tidligere konsernsjef i BWG Homes ASA. Waterguard International har også levert regnskapstjenester til BWG Homes ASA. Ved utgangen av 4. kvartal 2013 utgjorde dette NOK Oppdraget er sagt opp og avviklet fra 31.desember Lani Development AS, et selskap 100 % kontrollert av Lars Nilsen, inngikk i desember 2011 kontrakt om kjøp av to hus fra Hetlandhus AS. Betingelsene er fastsatt på markedsmessige vilkår. Leveransene er fullført i 2013, og sluttoppgjør er foretatt. Kjøpesummen var totalt på NOK 3,9 millioner. Datterselskapene Block Watne AS og Hetlandhus AS har kjøpt advokattjenester av advokat Martin Kr. Feet AS for NOK 3 millioner i Martin Kr. Feet er bror til konsernsjefen i BWG Homes ASA. Betingelsene er fastsatt på markedsmessige vilkår. Block Watne AS har i 2013 ferdigstilt opsjonsavtale med konsernsjef Ole Feet om kjøp av et tomteområde for boligutvikling. Avtalen er behandlet i styret i BWG Homes ASA. Avtalt kjøpesum er minimum NOK 17,5 millioner. Kjøpesummen skal endelig fastsettes basert på faktisk bygget areal. Avtalen er inngått på markedsmessige vilkår, og det er innhentet en uavhengig verdivurdering. Opsjonen ble utøvd 30. januar

19 NOTE 7. Spesifikasjon langsiktig gjeld Tall i NOK Obligasjonslån, forfall i Obligasjonslån, forfall i Obligasjonslån, forfall i Langsiktig gjeld til Nordea, forfall i Annen gjeld Kärnhem AB Annen gjeld Block Watne AS Amortiserte lånekostnader Sum langsiktig gjeld Usikret obligasjonslån med utløp 2018 BWG Homes ASA gjennomførte i november 2013 plassering av et nytt usikret obligasjonslån på NOK 350 millioner med forfallsdato november Obligasjonen har en løpende rentekostnad som er Nibor pluss 380 basispunkter. Nettoprovenyet fra det nye obligasjonslånet benyttes til å refinansiere gjeld. NOTE 8. Spesifikasjon av kortsiktig gjeld Tall i NOK års avdrag på lang gjeld Tomtelån Byggelån Annet lån Trekk på kassekreditt Sum kortsiktig gjeld NOTE 9. Kjøpet av Kärnhem AB Kjøpet av 100 % av aksjene i Kärnhem AB ble gjennomført den 25. april 2013, og kjøpesummen var SEK 60 millioner. Det er avtalt en ytterligere betaling ved earn-out basert på resultat de kommende tre år. Selgerne har rett til å få utbetalt 50 prosent av selskapets resultat før renter og skatt (EBIT) for årene Selgerne yter SEK 20 millioner av vederlaget for aksjene som lån til Kärnhem AB i tre år fra tiltredelse. Kärnhem AB er et aksjeselskap med hovedkontor i Växjö, Sverige. Kärnhem AB er en rendyrket prosjektutviklingsorganisasjon med en egen prosjektportefølje på ca. 250 boenheter. Selskapet kontrollerer også en utviklingsportefølje med kapasitet på i overkant av boenheter, i hovedsak innen borettslagssegmentet. Kärnhem har, etter flere år med gode resultater, sett en redusert lønnsomhet i 2011 og Årsakene til dette er den generelle markedssituasjonen i Sverige kombinert med intern restrukturering for å optimalisere selskapets operasjon. Oppkjøpsanalysen er justert i 4. kvartal. Dette har medført en endring i goodwill fra SEK 12,2 millioner til SEK 18,9 millioner. Som følge av denne endringen er periodetallene noe justert i forhold til kostnadsføring og avskrivning. Kärnhem har bidratt med TNOK til konsernets driftsinntekter og minus TNOK til konsernets ordinære resultat før skatt i perioden mellom oppkjøp og til utgangen av 4. kvartal

20 Allokering av merverdiene knyttet til oppkjøpet av Kärnhem AB fordeler seg som følger: VIRKELIG VERDI INNREGNET OPPKJØP Tall i SEK Eiendeler Varemerker Andre immaterielle eiendeler Andre anleggsmidler Prosjekter, bygg under utførelse Andre omløpsmidler Gjeld Avsetninger (8 927) Rentebærende langsiktig gjeld (44 711) Andre kortsiktige forpliktelser (40 993) Netto identifiserbare eiendeler til virkelig verdi Kjøpesum Earn-out Samlet kostpris Goodwill ved oppkjøp Betalt i kontanter Kontanter i oppkjøpt selskap Netto kontantstrøm ved oppkjøp NOTE 10. Valutahandel BWG Homes ASA inngikk i august 2013 to avtaler som gjaldt valutahandel. Den ene avtalen var med Nordea og gjaldt kjøp av NOK og salg av SEK ,48, dvs. til en kurs på NOK/SEK 0,9296. Den andre avtalen var med Danske Bank og gjaldt kjøp av NOK og salg av SEK ,18, dvs. til en kurs på NOK/SEK 0,9286. Begge avtalene kan gjøres opp etter avtale eller senest 27. august NOTE 11. Endret skattesats i Norge I Norge er skattesatsen endret med virkning fra 1. januar Ny skattesats er 27 prosent, tidligere 28 prosent. Endringen innebærer at utsatt skatt i balansen per 31.desember 2013 er beregnet med utgangspunkt i ny skattesats. Endringen medfører en skattebesparelse på NOK 3,5 millioner som er resultatført i 4. kvartal. 19

Ordreinngang. Operativ omsetning. Operativ EBITDA-margin. Operativ omsetning per forretningsområde NOK millioner 8,3 3. K VA R TA L 2 0 14.

Ordreinngang. Operativ omsetning. Operativ EBITDA-margin. Operativ omsetning per forretningsområde NOK millioner 8,3 3. K VA R TA L 2 0 14. 3. K VA R TA L 2 0 14 Ordreinngang NOK millioner 958 Operativ omsetning NOK millioner 920 Operativ EBITDA-margin Prosent 8,3 Operativ omsetning per forretningsområde NOK millioner Kärnhem 66 Block Watne

Detaljer

3. kvartal 2010. 43% Sverige 57% Norge

3. kvartal 2010. 43% Sverige 57% Norge 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 3. kvartal 2010 Vi fortsetter å gjøre det vi er best til å selge og bygge kvalitetsboliger til fornuftig pris. Vår langsiktige målsetning er uendret. Gjennom lønnsom vekst

Detaljer

Vår langsiktige målsetning. være lønnsom vekst og verdiskaping for våre aksjonærer. BWG HOMES VERDIKJEDE. lars Nilsen

Vår langsiktige målsetning. være lønnsom vekst og verdiskaping for våre aksjonærer. BWG HOMES VERDIKJEDE. lars Nilsen 2009 1. KVARTAL Vår langsiktige målsetning skal fortsatt være lønnsom vekst og verdiskaping for våre aksjonærer. lars Nilsen KONSERNSJEF BWG HOMES VERDIKJEDE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 BWG Homes

Detaljer

Ordreinngang. Operativ omsetning. Operativ EBITDA-margin. Operativ omsetning per forretningsområde NOK millioner ÅRSRAPPORT 2013.

Ordreinngang. Operativ omsetning. Operativ EBITDA-margin. Operativ omsetning per forretningsområde NOK millioner ÅRSRAPPORT 2013. ÅRSRAPPORT 2013 Ordreinngang NOK millioner 3 941 Operativ omsetning NOK millioner 3 926 Operativ EBITDA-margin Prosent 11,7 Operativ omsetning per forretningsområde NOK millioner Kärnhem 210 Block Watne

Detaljer

Noter til konsernregnskapet

Noter til konsernregnskapet BWG Homes ÅRSRAPPORT 2011 24 Noter til konsernregnskapet Nøkkeltall og høydepunkter Dette er BWG Homes Brev fra konsernsjefen Årsberetning noter BWG Homes ASA Eierstyring og selskapsledelse Om rapporteringen

Detaljer

årsrapport 2011 Hovedvekten vil alltid ligge på det vi kan best å produsere kvalitetsboliger og utvikle attraktive boligområder.

årsrapport 2011 Hovedvekten vil alltid ligge på det vi kan best å produsere kvalitetsboliger og utvikle attraktive boligområder. årsrapport 2011 Hovedvekten vil alltid ligge på det vi kan best å produsere kvalitetsboliger og utvikle attraktive boligområder. Lars Nilsen, Konsernsjef NOK 3 199 millioner i ordreinngang NOK 3 461 millioner

Detaljer

// BLOCK WATNE GRUPPEN 1. KVARTAL 2006 //

// BLOCK WATNE GRUPPEN 1. KVARTAL 2006 // // BLOCK WATNE GRUPPEN 1. KVARTAL 2006 // Block Watne Gruppen ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2006 Sterke nøkkeltall Solid ordreinngang og ordrereserve Vellykket børsintroduksjon Forbedrede finansielle betingelser

Detaljer

1 152 Sverige. årsrapport 2012. Vi skaper verdi for våre aksjonærer gjennom lønnsom vekst. Ordreinngang NOK millioner 3 374

1 152 Sverige. årsrapport 2012. Vi skaper verdi for våre aksjonærer gjennom lønnsom vekst. Ordreinngang NOK millioner 3 374 årsrapport 2012 Ordreinngang NOK millioner 3 374 Operativ omsetning NOK millioner 3 483 Operativ EBITDA-margin Prosent 13,1 Operativ omsetning per forretningsområde NOK millioner 1 152 Sverige Vi skaper

Detaljer

Resultat før skatt NOK 368 millioner Resultat pr. aksje NOK 2,5 (IFRS)

Resultat før skatt NOK 368 millioner Resultat pr. aksje NOK 2,5 (IFRS) Rapport for VEIDEKKE ASA 1 Rapport HOVEDTREKK 4. KVARTAL Omsetning NOK 6,6 milliarder Resultat NOK 368 millioner Ordrereserve NOK 17,1 milliarder Netto rentebærende posisjon NOK 274 millioner Resultat

Detaljer

BWG Homes har et solid fundament for videre vekst og lønnsomhet. Det vil skape verdier for våre aksjonærer.

BWG Homes har et solid fundament for videre vekst og lønnsomhet. Det vil skape verdier for våre aksjonærer. BWG Homes har et solid fundament for videre vekst og lønnsomhet. Det vil skape verdier for våre aksjonærer. LARS NILSEN, KONSERNSJEF ÅRSRAPPORT 2010 NOK 2 985 millioner i omsetning 23% vekst i ordrereserve

Detaljer

11,6% 2008 Bwg homes ÅRSRAPPORT. Vår langsiktige målsetning. være lønnsom vekst og verdiskaping for våre aksjonærer. SVERIGE NORGE.

11,6% 2008 Bwg homes ÅRSRAPPORT. Vår langsiktige målsetning. være lønnsom vekst og verdiskaping for våre aksjonærer. SVERIGE NORGE. 2008 Bwg homes ÅRSRAPPORT EBITDA MARGIN 2008 11,6% Vår langsiktige målsetning skal fortsatt være lønnsom vekst og verdiskaping for våre aksjonærer. lars Nilsen KONSERNSJEF Omsetning per PEr ForRetningsområde

Detaljer

Bouvet Årsrapport 2012

Bouvet Årsrapport 2012 Bouvet Årsrapport 2012 Foto: Tove Lise Mossestad Om Bouvet Bouvet leverer tjenester innenfor informasjonsteknologi, digital kommunikasjon og virksomhetsstyring. Ved utgangen av 2012 var det 881 ansatte

Detaljer

KONSERNREGNSKAP & NOTER 2011

KONSERNREGNSKAP & NOTER 2011 KONSERNREGNSKAP & NOTER 2011 Styrets beretning Strata Marine & Offshore er et konsern som opererer innenfor tre hovedområder. Det første er presisjonsmaskinering / mekanisk produksjon, sveis, montasje

Detaljer

Ementor ASA Årsrapport 2007

Ementor ASA Årsrapport 2007 Ementor ASA Årsrapport 2007 Styrets beretning Styrets beretning Konsernet tilbyr hovedsakelig hardware- og softwareprodukter og relaterte konsulenttjenester innenfor IT-infrastruktur. Gjennom et tilbud

Detaljer

Innhold. Utarbeidelse og design: Printers, Stavanger Bilder: Scana, Printers, Tom Haga

Innhold. Utarbeidelse og design: Printers, Stavanger Bilder: Scana, Printers, Tom Haga Årsrapport 2001 Innhold Viktige hendelser 1 Finansielle nøkkeltall 2 Konsernsjefen har ordet 3 Årsberetning 4 Resultatregnskap. Konsern 8 Balanse. Konsern 9 Kontantstrømoppstilling. Konsern 10 Regnskapsprinsipper

Detaljer

Viktige hendelser 2005

Viktige hendelser 2005 D O F A S A Å R S R A P P O R T 2 0 0 5 INNHOLD side Viktige hendelser 2005 Dette er DOF ASA 03 2005 - kursen videre 04 Hovedtall 05 Styrets beretning 06 Resultatregnskap 09 Balanse 10 Egenkapitalbevegelse

Detaljer

Resultatregnskap 1. januar - 31. desember

Resultatregnskap 1. januar - 31. desember Resultatregnskap 1. januar - 31. desember Note 2010 2009 driftsinntekter 2, 29 1103 469 562 014 Varekostnader 2 543 059 266 971 Lønnskostnader 5, 23 372 106 203 031 Andre driftskostnader 4, 23 121 403

Detaljer

Your ambition. Our passion. Årsrapport

Your ambition. Our passion. Årsrapport Your ambition. Our passion. Årsrapport 2013 Innhold Dette er Kitron 3 Årsberetning 2013 5 Konsernets årsregnskap og noter 11 Noter til konsernregnskapet 15 Morselskapets årsregnskap og noter 52 Noter til

Detaljer

Finansiell rapport. Årsrapport 2011 Finansiell rapport. Aksjer og aksjonærer. Regnskap konsern. Regnskap Rieber & Søn ASA.

Finansiell rapport. Årsrapport 2011 Finansiell rapport. Aksjer og aksjonærer. Regnskap konsern. Regnskap Rieber & Søn ASA. ÅRSRAPPORT Årsrapport 2011 Finansiell rapport Finansiell rapport Aksjer og aksjonærer Regnskap konsern 12.5 1000 10 8,5 10,1 800 7.5 6,0 7,1 6,2 600 Rieber & Søn skal gjennom god forretningsdrift sikre

Detaljer

Årsrapport 2007. PSI Group ASA

Årsrapport 2007. PSI Group ASA PSI Group ASA Om PSI Innhold Side Finansielle hovedtall 3 Årsberetning for 2007 4 Resultat PSI konsern 7 Balanse PSI konsern 8 EK-oppstilling 9 Kontantstrømoppstilling 10 Noter 11 Resultat PSI Group ASA

Detaljer

Repant Årsregnskap 2008

Repant Årsregnskap 2008 Årsregnskap 2008 ÅRSREGNSKAP 2008 SIDE 2-3 Repant Årsregnskap 2008 Repant ASA Tel: +47 32 20 91 00 Web: www.repant.com Postboks 720, Strømsø Fax: +47 32 20 91 01 Mail: mail@repant.com 3003 Drammen Org.nr.

Detaljer

Årsregnskap. Curato Holding AS Konsern

Årsregnskap. Curato Holding AS Konsern Årsregnskap Curato Holding AS Konsern 2014 Curato Holding AS - Konsern Årsregnskap 2014 Resultatregnskap Tall i NOK 1000 Note 01.01-31.12.2014 01.01-31.12.2013 DRIFTSINNTEKTER Salgsinntekter 5 455 199

Detaljer

Kitron_cover_427x297:Layout 1 13.3.2013 14:50 Sivu1.no ers tv Årsrapport 2012 Årsrapport 2012 Your ambition. Our passion. www.kitron.

Kitron_cover_427x297:Layout 1 13.3.2013 14:50 Sivu1.no ers tv Årsrapport 2012 Årsrapport 2012 Your ambition. Our passion. www.kitron. Årsrapport 2012 Innhold Dette er Kitron 3 Årsberetning 2012 5 Konsernets årsregnskap og noter 11 Noter til konsernregnskapet 15 Morselskapets årsregnskap og noter 51 Noter til morselskapets årsregnskap

Detaljer

Nok et år med lønnsom vekst

Nok et år med lønnsom vekst 14 ÅRSRAPPORT Innhold Konsernsjefen har ordet 4 Årsberetning 6 Styrets og ledelsens erklæring 11 Regnskap med noter - Konsern 12 Regnskap med noter - Morselskap 41 Aksjonærinformasjon 56 Eierstyring og

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2002 SOLSTAD OFFSHORE ASA

ÅRSRAPPORT 2002 SOLSTAD OFFSHORE ASA ÅRSRAPPORT 2002 R W SOLSTAD OFFSHORE ASA VÅR FORRETNINGSIDÉ Selskapets forretningsidé er å drive lønnsom integrert rederivirksomhet med skipstyper av høy spesifikasjon basert på egne eller innleide skip.

Detaljer

Årsrapport 2014. Nordisk Areal Invest AS

Årsrapport 2014. Nordisk Areal Invest AS 14 Årsrapport 2014 Nordisk Areal Invest AS INNHOLD Styrets årsberetning 3 Resultatregnskap Nordisk Areal Invest AS Konsern 9 Balanse pr 31. desember 10 Endring i konsernets egenkapital 11 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

STYRETS BERETNING FOR A U S T E V O L L S E A F O O D A S A

STYRETS BERETNING FOR A U S T E V O L L S E A F O O D A S A 3 STYRETS BERETNING FOR A U S T E V O L L S E A F O O D A S A 2007 Innledning Austevoll Seafood ASA (AUSS) er et vertikalt integrert fiskerikonsern som er engasjert i virksomhet innenfor pelagisk fiskeri,

Detaljer

ÅRSREGNSKAP NAVAMEDIC ASA

ÅRSREGNSKAP NAVAMEDIC ASA ÅRSREGNSKAP 2012 NAVAMEDIC ASA NAVAMEDIC ASA KONSERNREGNSKAP 2012 Innhold Note Side Note Side Årsberetning 3 3 Finansiell risikostyring 22 Viktige regnskapsestimater og Konsolidert resultatregnskap 8 4

Detaljer

Regnskap konsern. Resultatregnskap. 112 regnskap konsern. 114 Balanse 116 Endringer i egenkapitalen 117 Kontantstrøm

Regnskap konsern. Resultatregnskap. 112 regnskap konsern. 114 Balanse 116 Endringer i egenkapitalen 117 Kontantstrøm Regnskap konsern 112 regnskap konsern 113 Resultatregnskap 114 116 117 118 noter konsern 118 Note 1 Overordnet informasjon 118 Note 2 Rammeverk for utarbeidelsen av årsregnskapet 119 Note 3 Segmentinformasjon

Detaljer

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2004

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2004 REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2004 Nøkkeltall Beløp i NOK mill. UTSALGSSTEDER 2004 2003 2002 Omsetning inkl. provisjon 28 362 27 662 25 733 Vekst i omsetning inkl. provisjon 4,0 % 8,7 % 9,6 % Antall utsalgssteder

Detaljer