ÅRSBERETNING 2012 Årsmøte 6. mars 2013 Visjon: Fellesskap og helse i lokalmiljøet gjennom konkrete aktiviteter Vår generalsponsor:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSBERETNING 2012 Årsmøte 6. mars 2013 Visjon: Fellesskap og helse i lokalmiljøet gjennom konkrete aktiviteter Vår generalsponsor:"

Transkript

1 ÅRSBERETNING 2012 Årsmøte 6. mars 2013 Visjon: Fellesskap og helse i lokalmiljøet gjennom konkrete aktiviteter Vår generalsponsor:

2 AGENDA: Åpning v/ leder. Valg av møtedirigent. Valg av møtereferent. Valg av to til å underskrive protokollen. Årsberetning hovedstyret og gruppene. Regnskap 2012 med revisjonsberetning - hovedstyret og gruppene. Innkomne forslag. Fastsettelse av medlemskontingent. Fastsettelse av treningsavgift. Styrets innstillinger til årsmøte. Budsjett 2013 hovedstyret og gruppene. Valg - hovedstyret og gruppene. Årsmøte heves.

3 ÅRSBERETNING FOR HOVEDSTYRET Hovedstyrets sammensetning: Leder Nestleder Sekretær Kasserer Styremedlem Styremedlem Raymond Hesthaug Bjarne Bergsjø Jane Brit Løland Eileen Hellesjø Espen Gaarder Martine Kolstad Vara Vara Valgkomiteen Web ansvarlig Revisorer Kjetil Lindahl Nina Tøien Lisbeth Bergsjø, Anders Gaarder og Arnfinn Wennemo Jostein Tøien Birger Aanerud og Troels Risom Representant til Aurskog-Høland Ungdomsråd: Elsa Åstrøm Representant til Aurskog-Høland Idrettsråd: Asbjørn Basnes Styret har i 2012 avholdt månedlige møter. Annethvert møte har vært sammen med gruppelederne. SHIUL i året som gikk (2012): Kontingent og treningsavgift: Kontingent for 2012: Voksne dvs født 1996 og før kr. 175,- Barn dvs født 1997 og senere kr. 100,- Pensjonister dvs alders og uførepensjonister kr. 100,- (AFP pensjonister betaler full kontingent) Familie dvs 2 voksne og alle barn født 1997 og senere kr. 400,- Treningsavgift for 2012: Voksne kr ,- Barn og pensjonister kr. 500,- Klubbhuset: Driften av Klubbhuset går sin vante gang. Huset er regelmessig utleid, og vi så en oppgang i antall utleide dager. Tove Granerud, Martha Tuverud og familien Åstrøm sto for renholdet i 2012.

4 Doktorboligen: Det har ikke vært utskifting av leieboere. I 2012 har gangen blitt pusset opp, det er montert snøfangere på taket og det er foretatt noen mindre reparasjoner på kloakken. Doktorboligen er en god inntektskilde for klubben. Hjemmesiden/facebook: Hjemmesiden, shiul.no, er oppe og går med god aktivitet. Siden blir kontinuerlig oppdatert og har blitt veldig bra. Jostein Tøien har vært ansvarlig for siden i 2012, og han har gjort en god jobb. SHIUL er også på facebook med over 530 medlemmer. Facebook er en viktig kanal til å holde medlemmer, aktive og interessenter oppdaterte. Søndreposten Utgitt i ett nummer i 2012, med meget god hjelp av Bjørn Kåre Sundby og Elise Gangnes. Årsfesten: Den tradisjonelle årsfesten ble arrangert i januar med stor deltagelse. Maten ble tilberedt av Olav Gangnes og musikken ble besørget av Kjetil og Anders. Halsnes: Familien Åstrøm var ansatt som renholdere på Halsnes sommeren Avtalen med kommunen ble indeksregulert, og dermed økt til kr ,- pr år. Vi har svært god hjelp av Eli Allesøe i forhold til tilsyn på stedet, og i tillegg har onsdagsgjengen utført betydelig vedlikehold i form av klipping av graskanter/kratt med mer. Hovedstyret vasker hovedreint på stedet før åpning på våren, og har ellers ulike oppgaver igjennom sommeren på stranda og i forbindelse med utleie av stedet. Antall utleide døgn økte i Folkebadet Vi har driftet folkebadet for Aurskog-Høland Kommune med mange dyktige badevakter, og med økende besøkstall. Ca besøkende/betalende i Folkebadet er åpent torsdager og fredager. Pedersmoen Den 26. sesongen ble gjennomført med jevnt bra besøk, til tross for lite snø. Kjell Langsrud har regien med vaktlister og gjennomføring. Vedlikehold av løypetraseen Onsdagsgjengen har utført et betydelig arbeid i løypene og i område rundt Mokollen. Arbeidet har gått på klipping av gress, nedskjæring av kratt og kvister, opprydding i brakkene med mer. I tillegg har de hatt med seg graver og Bjarne Bergsjø med graver, og drenert på enkelte plasser. Noe barkkjøring er utført.

5 Kunstgressbanen Aktiviteten på banen er stor, og maskinkomiteen gjorde en fremragende jobb med å holde banen åpen igjennom hele vinteren. Banen er ferdigstilt, og søndag 26. august kl var det offisiell åpning. Per Ravn Omdal og Hege Riise deltok på åpningen, og det var fotballkamp mellom «unge og gamle helter». På klubbhuset ble det servert marsipankake og boller. Her følger en oversikt over investeringskostnader i forbindelse med byggingen av kunstgressbanen. Kopi fra regnskapet i 2011 og 2012: Periode / år : / 2011 Per Ter Dato Bilag Art Debet Kredit Saldo AK Merknad Mengde Avd Prosj Motkto 1150 Kunstgressbane , ,00 IF Skjaker, Torstein , ,00 IF Skjaker, Torstein , ,00 IF Skjaker, Torstein , ,00 IF Desso Sports System , ,00 IF Desso Sports System Sum periode , , , ,00 IF Desso Sports System , ,00 IK Desso Sports System Sum periode , , ,00 Totalsummer , ,00 Periode / år : / 2012 Per Ter Dato Bilag Art Debet Kredit Saldo AK Merknad Mengde Avd Prosj Motkto 1150 Kunstgressbane , ,00 Inngående balanse , ,00 IF Skjaker, Torstein , ,00 Komm.andel kunstgressbane , ,00 Mva-kompensasjon:Kunstgressbanen 1920 Sum periode , , ,00 Totalsummer , ,00 Utbetaling av spillemidler på kr ,- er signalisert å komme i første del av 2013, da kommunen har vedtatt å forskuttere disse midlene. Det betyr at vi sitter igjen med en totalkostnad (i penger) på ca kr ,- som er helt etter budsjett. Investeringer og kjøp av utstyr Den ene langsiden, mot klubbhuset, på kunstgressbanen har i 2012 blitt asfaltert. Rune Enger bidro med dugnadsarbeid i form av kjøring. I tillegg har onsdagsgjengen bygga nye innbytterbuer, noe som Hemnes List AS var med og sponset. Nye ballfangernett i regi av Frode Borgersrud har gjort anlegget komplett. Det er investert i ny harv til bruk på kunstgressbanen, og sporlegger til bruk etter scooter i løypene. Klubben har hatt fokus på innkjøp av utstyr, for å høyne tilbudet. Vi kan nevne spinningsykler, nye apparater i

6 trimrommet med mer. I tillegg har Kaare Martin Grasmo, product manager i PGM AS, og det engelske firmaet Campey renovert avlastningsbanen våren Metoden som ble brukt ved renoveringen er en internasjonalt anerkjent operasjon, som utføres årlig på baner som blant annet Old Trafford. Det ble benyttet en maskin for å frese av topplaget på banen, videre ble banen påført et lag med sand, før den ble dypluftet, og til slutt sådd. Seniorgruppa Seniorgruppa har hatt sine månedlige treff i regi av Arnstein Moe på Klubbhuset, hvor trivselsfaktoren er høy. Fritidsklubben I 2012 ble det undertegnet avtale med Aurskog-Høland kommune om drift av fritidsklubb. SHIUL mottar kr pr år fra kommunen for drift av klubben. Fritidsklubben har to grupper: Junior (5.-7. klasse) på onsdager, og ungdom (8.klasse og opp til 18 år) på tirsdager. Av aktiviteter på fritidsklubben for ungdom kan vi nevne Valentinesball, sminkekveld, sykkelkveld, tur til Østfoldbadet, grilling på bygdetunet, filmkveld, juleavslutning i tillegg til de vanlige aktivitetene på klubben som playstation, musikk, data og kiosk. Heidi Åstad har hatt foredrag om rus. Hun fortalte en veldig sterk historie om rusmisbruk og sin bror. Fritidsklubb for junior startet opp 12. september Det ble avholdt infokveld/bli kjent kveld første gangen, der foreldre kunne komme innom. Av aktiviteter på fritidsklubben for junior kan vi nevne tur til Klapputtunet, filmkveld, juleavslutning i tillegg til de vanlige aktivitetene på klubben som playstation, musikk, data og kiosk. Fritidsklubben ønsker seg et egnet rom, som ungdommen kan sette sitt eget preg på. Fritidsklubben er en populær aktivitet i lokalmiljøet som er godt besøkt, og vi ser at det er mange av de som benytter tilbudet som ikke er aktive på andre aktiviteter. Sykkel. På årsmøte i mars 2012 ble sykkel en egen gruppe i SHIUL. Gruppa arrangerte Krepserittet 16. juni med stort hell. Se omtale ellers i årsberetningen. Ny gruppe: Fritidsklubb Fra dette årsmøte ønsker fritidsklubb å bli en egen gruppe. Komite for utredning av hall Prosjekt bygging av hall går videre. Se styrets innstilling og presentasjon av prosjektet på årsmøte.

7 Frivillighetsprisen Vi har delt ut frivillighetsprisen til Tove Granerud. Kurs Vi har hatt fokus på læring gjennom kurs, noe som gir kvalitet. Deriblant hadde vi 12 deltagere på Den Store Kurshelgen på Norges Idrettshøyskole i oktober. Særforbund Klubben har i 2012 hatt fokus på å registrere aktivitetene inn i særforbund, noe som gir tilgang på informasjon og høyner kvaliteten på aktivitetene. Økonomi/Sponsorer Økonomien har vært jevnt god gjennom året. Se egen presentasjon. Høland og Setskog Sparebank er vår generalsponsor. SHIUL har inngått samarbeid med Goodtech Environment Sørumsand om salg av renseanlegg, noe som har vist seg å gi penger inn til klubben. For øvrig deltok SHIUL på dugnad på Bjørkelangen Musikkfestival. Stillingen til daglig leder er i løpet av året 2012 økt til 80 %. I tillegg er det inngått avtale med Hemnes Næringsforening om utleie av daglig leder. Dette er prosjektstyrt, og avhenger av behov for næringsforeningen. Opplev Søndre-Høland var et av disse prosjektene i Gaver fra Kristian Simonsen og ved Åse Nordlie s båre SHIUL mottok i 2012 gave i forbindelse med at Kristian Simonsen var 80 år. Noe av pengene ble benyttet til flaggstenger og flagg på Bråtevangen. Resten er øremerket investeringer på klubbhuset. SHIUL mottok gave ved Åse Nordlie s båre, som var øremerket ny hall. Onsdagsgjengen Mye jobb skal til for å holde et idrettsanlegg i tipp topp stand, og det er akkurat det de gjør pensjonistene som stiller opp hver onsdag. De er stk som møter opp glade og fornøyde til en kaffekopp kl 09.00, klare til å gyve løs på arbeidsoppgavene. Kl spiser vi lunsj, og da dekker vi bordet i klubbhuset der praten går livlig om alt fra fotballkamper i gamle dager, og til utfordringene Norge og verden står over for i dag. Makan til gjeng skal man lete lenge etter! Det er et engasjement og en driv som kan ta pusten fra alle, og et grunnleggende ønske om å utføre hver oppgave til beste for klubben. Man må bare ikke tro at det blir gjort noe rett over. Onsdagsgjengen sparer klubben for store kostnader ved å ta seg av løpende oppgaver - både store og små. Randi Hellesjø Randi har i 2012 bidratt med svært mange dugnadstimer i klubben. Hun utfører administrative oppgaver som fakturering, regnskap med mer, og er en ressurs vi må ta vare på.

8 Aktivitet/frivillighet Den bærende kraften i SHIUL er uansett aktiviteter, og det er dette styret ønsker å bli målt på. Gruppene i SHIUL utfører aktivitetene på en svært god måte, og med mange ressurspersoner. SHIUL er et breddeidrettslag med fokus på frivillighet. Vi har svært lave treningsavgifter sammenlignet med andre tilsvarende idrettslag, fordi vi ønsker at alle skal kunne delta. Hos oss er alle vinnere, samtidig som det er lov til å bli god! ÅRSBERETNING FOR GRUPPENE ÅRSBERETNING FOR FOTBALLGRUPPA Styret har i 2011/12 bestått av: Leder: Asbjørn Basnes Nestleder: Marianne Lindahl Kasserer: Espen Skarvang Sekretær: Hilde Bergsjø Styremedlem: Anne Guro Syversen Styremedlem: Hans Krisian Jensen Styremedlem: Cecilie Evenrud Sportslig leder: Roar Foss Fairplayutvalget har bestått av: Leder: Nina Tøien Medlem: Rita Wennemo Medlem: Anne Guro Syversen Medlem: Nina Tuverud Jensen Jenteutvalget har bestått av: Leder: Madelen Jensen Nestleder: Malin Østby Nilsen Medlem: Cecilie Evenrud Det er blitt avholdt 6-7 styremøter i løpet av arbeidsåret (mars 2012 til og med februar 2013). I tillegg har vi deltatt i andre møter hvor det har vært naturlig. Medlemmer i styret har ellers deltatt på møter i kretsen og i samarbeidsutvalget som vi har med andre lag i kommunen og fotballtinget. Grovt regnet har styret, trenere og oppmenn lagt ned ca 5000 timer. På anleggsfronten føler vi oss nå meget heldige med en flott kunstgressbane, og nyoppusset gressbane. Vi har i 2012 stilt i følgende klasser i aldersbestemt fotball: G7, G8, J9, G9, G10, G12 G13(samarbeid med MIUL og HIL). G14 (samarbeid med HIL og BSF) G16 (samarbeidsutvalget(su), alle klubbene i Aurskog-Høland) J17 (SU lag som har valgt Bråtevangen som trenings- og kamparena) G19 (SU)

9 G13 sto for årets prestasjon ved å bli kretsmestere. Vi har hatt 7 spillere på sonesamlinger i løpet av sesongen, noe som er et av de beste snittene i kretsen. I 2012 var Gutter 12 SHIULs representanter på Norway cup. I oktober hadde vi fotballavslutning som denne gangen var delt opp i to grupper. Dette var vellykket. Alle fikk premie for sin innsats i Senior A-lag i 5. divisjon Super Oldboys A-laget har hatt et tøft år, og har kjempet for å unngå nedrykk. Men enda mer alvorlig enn det sportslige er rekruttering av spillere, og i særdeleshet keepere til laget. I 2011 og 2012 har vi blitt reddet av keeper som en svært ivrig trener har skaffet. I 2013 ser det vanskelig ut å i det hele tatt stille lag til tross for at innsatsen for å skaffe spillere har vært større enn noen gang. Aurskog-Høland fotball er selvfølgelig medvirkene til dette, men trenden har vært der i en årrekke. Trenerkurs i SHIUL: 1 trener har deltatt på C kurs i kretsregi. Fotballskole / Åpning av kunstgressbanen: I samarbeid med hovedstyret ble det satt ned en komite for åpning av kunstgressbanen som også påtok seg jobben med å arrangere fotballskolen. Begge deler ble meget vellykket. Komiteen besto av: Espen Gaarder(Leder) Marianne Lindahl Frode Borgersrud Olav Wennemo Ole Jørgen Kolstad Nina Granerud Fjeld Utefest I samarbeid med skytterlaget har fotballgruppa også i år holdt utefest. Dette ser ut til å bli en god og innbringende tradisjon. Fotballfest I år var fotballfesten i oktober. Stine Nærby var festkomite, og festen ble også i år meget vellykket. Utstyr Helt på tampen før årsmøtet har fotballgruppa fått flotte nye skap av onsdagsgjengen. Nå har alle lag et skap, og holder styr på sitt eget utstyr.

10 Fair play i 2012: Vi har gjennomført 5 styremøter. Vi har hatt «stand» på Opp med Søndre Høland dagene i juni 2012, hvor vi informerte om Fair Play og delte ut brosjyrer til de som ønsket det. Vi var også representert på Tine fotballskole som ble avholdt i 24-26/8-12, samtidig som kunstgressbanen ble åpnet. Vi informerte alle deltagerne på fotballskolen om Fair play samt at vi hadde stand med brosjyrer og info som både foreldre og barn kunne besøke. Vi hadde også plakater og Fair Play bannere hengende godt synlig. Vi i Fair Play styret profilerte oss ved å ha på oss Fair Play t-skjortene våre som ble veldig godt mottatt av Per Ravn Omdal selveste FairPlay generalen! Av våre mål som FairPlay klubb har vi: -Gjennomført signering av holdningskontrakter, hvor ca 60 % har signert. -Alle lagene gjennomfører også Fair Play hilsen både før og etter kamp, - Kamp vert som tar i mot både motstanderlag og dommer. -Speaker på a-kamper har informert om at vi er en Fair Play klubb. Vi har også videreført Fair Play gruppas vandrepokal, hvor det laget som har utmerket seg mest i forhold til Fair Play kåres som vinner. Denne prisen henger høyt blant lagene. Her gjelder det både for spillere, trenere og foreldre å følge opp og vise sitt beste i forhold til fairplay. I forbindelse med denne pokalen har vi i Fair Play styret vært og sett en del av lagene sine kamper, samt også overvært noen treninger. Vi var tilstede på de aldersbestemte lagene sine avslutninger i okt Her delte vi ut Fairplayprisen, og i år var det G10 som gikk av med seieren. ÅRSBERETNING FOR SKIGRUPPA Skigruppa har i 2012 arrangert 2 klubbrenn i Mokollen, det var planlagt 5 renn, men vinteren satte en stopper for dette. Deltagelsen lå på ca 30 stk i alderen 3-13 år. Løypekomiteen gjorde for øvrig en kjempejobb for å få til disse to rennene. Vilde og Elsa har fortsatt treningsgjerningen i skigruppa. Totalt ligger antall aktive på ca 10-12, noe færre under barmarks sesongen. Begge trenerne deltar aktivt på kurs og er i gang med trenerkurs for langrenn. I tillegg til skitreninger og klubbrenn ønsket vi også å arrangere en vinteraktivitetsdag. Dessverre ble dette umulig pga værforholdene. Skigruppa har også bidratt i allidretten til en fin skikveld i Mokollen. Sesongen 2012 bar dessverre preg av vinterforholdene på Østlandet. Få klubbrenn og dårlige snøforhold for treningsgruppa har gjort at aktiviteten har vært liten. Økonomisk klarer skigruppa seg godt. Med et lite, men romslig budsjett. Det ble gjort noen investeringer for sesongen (smørekoffert, treningsutstyr, treningstøy til trenere og premier),

11 dessverre gjorde vinteren sitt til at vi ikke fikk mye inntekter i form av påmeldingsavgift til klubbrenn, derfor har vi tæret litt på planlagt overskudd. Mot slutten av 2012 ble vi invitert til å få i gang Sparebankkarusell renn i vårt område igjen. I skrivende stund ser det ut til at vårt første arrangement i denne karusellen blir tatt av mildvær og lite snø. Styret har i 2012 bestått av Henning Lier, Heidi Berger, Anne Lena Moe, Yngve Hellesjø og Anders Gaarder. Dette styret hadde kun 2 møter i løpet av året- årsaken ligger i at behov for styremøter ligger i tilknytning til skisesongen, og det nye styret fra årsmøtet 2012 opplevde ikke vinter før i desember. ÅRSBERETNING FOR SVØMMEGRUPPA Styret har bestått av: Leder: Kasserer: Sekretær: Styremedlem: Ida Svendsen Iren Waaden Tor Anders Høgaas Kjetil Fager Det har vært et aktivt år for svømmegruppa. Det har blitt arrangert svømmekurs både i vår og høstsemesteret, og hele 6 forskjellige grupper har hatt svømmetrening, med 52 deltagere våren 2012 og 66 deltagere høsten høst 2011 vår2012 høst 2012 vår 2013 Det er svært gledelig at så mange deltar på svømmetrening. Svømmekursene er satt sammen basert på alder og ferdigheter. Det har vært 9 svømmetrenere det siste året, og disse har gjort en meget god jobb med svømmerne våre. Gruppene hadde svømmeavslutning for vårsemesteret i mai, og for høstsemesteret i desember. De fikk da vist sine foreldre hva de har lært, og ble premiert for innsatsen. Det har blitt avholdt svømmedisco 27. april, med godt besøk av barn fra 1 7. klasse. Finden lyd- og lys stilte opp med diskotek, og barna koste seg i vannet. Det har blitt avholdt kurs for svømmetrenere både i mai og november. SHIUL deltok med 5 trenere på våren, og 7 trenere på høsten, samt at trenere fra andre klubber i Akershus deltok. Dette gir nyttig kunnskap og inspirasjon for svømmetrenerne.

12 SHIUL svømmere har deltatt på svømmestevne på Bjørkelangen. 6 deltagere stilte, og gjorde det godt både individuelt og i stafett. Svømmegruppa har deltatt på varetelling på Coop. Det har blitt innkjøpt en del nytt utstyr det siste året, til bruk på svømmekursene. Styret har avholdt 3 styremøter. ÅRSBERETNING FOR ALLIDRETTEN Styrets sammensetning Leder: Ingar Krogh Nestleder: Eva Skogholt Sekretær: Marita Kragtorp Kasserer: Ingrid Wanida Andresen Styremedlem: Per Fredrik Gustavsen Allidretten har i år som i fjor, vært delt i to grupper. En gruppe med 3 og 4-åringer og en gruppe fra 5-10 år. På den minste gruppa står det 24 navn på deltakerlista, og oppmøtet har i gjennomsnitt ligget på ca 20 barn hver tirsdag. På lista til gruppa 5-10 år, står det oppført 30 navn, oppmøtet har ligget på ca 25 barn. Trenere på det minste partiet har i høst vært Dan Lundhagen, Cathrine Lande Bunæs og Gry Linnerud. De eldste har Ingar Krogh, Karianne Hammer Melby, Jøran Kopperud og Josefine Nordstrøm hatt ansvar for. 3 trenere fullførte Aktivitetslederkurs i Avlutningen til Allidretten ble i år avholdt 8.mai. Ungene deltok på friidrettsliknende aktiviteter. Vi rundet av arrangementet med boller, saft, is og premie. Allidretten bidro med en natursti på forespørsel fra SHIUL under Opplev Søndre Høland dagene. Naturstien var et fint supplement til det øvrige arrangementet. Allidretten hadde i november dugnad ved å drive kiosken for teatergruppa under deres forestillinger med Folk og Røvere i Kardemomme by. Her var så å si alle foreldre som ikke er trenere innkalt på dugnad. Dugnaden ble gjennomført på en svært god måte. Blant annet gikk det med ca 170 liter vaffelrøre. Dugnaden var svært vellykket og ga et for Allidretten stort overskudd. Overskuddet vil bli brukt til aktiviteter, profilering og utstyr. 27. november hadde vi den tradisjonelle nissemarsjen. Ungene gikk en runde utkledd som nisser, og sang på to avdelinger på sykehjemmet. Arrangementet ble avsluttet med gløgg, pepperkaker og medalje. Som aktiviteter for øvrig har barna blant annet hatt hinderløyper, balansedag, aking, bevegelse til musikk, turn, orientering, skogdag, ballongdag og nattorientering samt mange andre spennende salaktiviteter. Treningsplan for vårhalvåret er satt ned på møte 8. januar 2013 med trenere og styret. Innkjøpene allidretten har gjort i år, ligger på rundt 5000 kr. Økonomien i gruppa er god.

13 ÅRSBERETNING FOR SHIUL AKTIV Shiul aktiv hadde på vårhalvåret tilbud om trening to ganger i uka. Tirsdag og onsdag Vi har hatt tilbud som latin, step, areobic og styrkesirkel i bolker à 8 uker. I tillegg hadde vi treningstilbud til de som jobber på sykehjemmet. Høsthalvåret gikk litt tråere for oss. Vi startet med trening en gang i uken. Tirsdager Fordi det ikke ble noe stort press på tirsdagene valgte vi å holde oss til trening en gang i uka. Vi hadde en treningslørdag i februar hvor målet var fullt hus. Veldig morsomt for instruktører og deltagere! Det ble også trukket en vinner av sykkel sponset av sport 1 blant de som hadde et oppmøte på 15 ganger eller mer og et klippekort til den som hadde flest oppmøter. Dugnad i mars for å tjene inn til nytt musikkanlegg. På søndredagene deltok vi med latin for barn. 20 barn øvde litt i gymsalen på forhånd og så viste de som ville det frem på scena. Vi hadde en gratisuke sammen med spinning/sykkel med Indreoppslag for å vise litt hva vi har å tilby. Styret har bestått av: Linda Stalheim, Elin Grepperud, Nina Huset, Ellen Gangnes, Unni Granli Lasserud og Henriette Høntorp. Valgkomite: Frid Langsrud og Gro-Mette Hoffsbakken ÅRSBERETNING FOR SYKKELGRUPPA Styret har bestått av: Leder: Nestleder: Sekretær: Kasserer: Styremedlem: Styremedlem: Vara: Thomas Melby Malin Fjell Kjetil Lande Bunæs Anne Lena Moe Øystein Nyengen Lisbeth Berg Bakka Anette Litsheim Valgkomite: Karianne Hammer Melby Shiul sykkel ble opprettet på årsmøte i fjor. Gruppa har gjennomført de aktivitetene som stod på planen for Spinning: Våren 2012 ble det gjennomført spinning mandag, fredag og lørdag. Det var bra oppmøte på alle øktene frem til mai, da avsluttet vi fredagsøktene. Mandag og lørdags øktene ble kjørt frem til juni. Spinningen ble startet opp igjen i august da med mandag og lørdag. Fredagene ble startet opp etter høstferien. I 2012 er det ca 50 stykker som har brukt spinningen. Temakveld våren 2012: Til denne kvelden inviterte vi Orginal, Sport 1 og Linda Wold. Orginal kom og viste frem de nye sykkelklærne, vi fikk en gjennom gang av klærne vi kunne kjøpe og mulighet for å prøve klær.

14 Sport 1 hadde med seg diverse sykler og noe utstyr som vi kunne se på. De hadde også med seg utstyr for å kunne justere inn sittestilling på sykkel. Alle fikk tatt de målene som trengtes(sport 1 fulgte dessverre ikke opp, så ingen fikk justert sykkelen sin). Linda Wold hadde et foredrag for oss om riktig trening og inspirasjon frem mot sykkel sesongen. Vi serverte kveldsmat og innformerte om treningsopplegget for sommeren. Det var god stemning og en trivelig kveld. Det var ca 40 stykker der. Treninger sommer 2012: Vi satte opp en plan for treningene i løpet av sommeren. Det ble satt opp intervall økter på onsdager og langturer på søndager. Det ble satt opp en eller to som hadde ansvaret for de ulike turene. Treningene ble gjennomført hver uke unntatt i juli. På treningene har det vært med fra 2 til 12 personer. Krepserittet: Krepserittet ble gjennomført 16. juni. Det ble et meget vellykket arrangement med mange positive tilbakemeldinger fra både de som syklet og de som arrangerte. Det var til sammen ca 100 stykk som syklet krepserittet og familierunden. Vi klarte å sette vårt særpreg på rittet med en krevende trase og gratis lunsj til de som gjennomførte. Fredagsbirken: Vi var en gjeng på 7 stykk som dro opp og sykla. Det ble en fin tur over fjellet der de fleste av oss syklet sammen hele tiden. Vi sykla inn på ca fire og en halv time. Høst samling: Vi inviterte til en avslutning av sykkelsesongen og takk for hjelpen med krepserittet fest. Det ble en hyggelig fest med godstemning. Vi var ca 25 stykker. Inspirasjons kveld med Erik Vea: Erik Vea kom å hadde en spinning økt med oss i november. Det var åpent for alle, vi var 15 stykk i salen. Etter spinningen hadde han et foredrag for de som er spinninginstruktører, dette var lærerikt og nyttig.

15 REGNSKAP 2012 BUDSJETT 2013 m/revisjonsberetning for hovedstyret og gruppene

16 HOVEDSTYRET Konto Navn Regn 2011 Bud 2012 Regn 2012 Bud Medlkont/treningsavgift Treningsavgift Årsfest og andre arr Jubileumsbok Høland Sparebank, sponsor Elverket, sponsorinnt Stadionreklame Andre sponsormidler Driftstilskudd A-H kommune Skoleavtale Bråte Billettinntekt folkebadet Kommunalt tilskudd folkebad NIF Aktivitetsmidler Lotteri-Stiftelsetilsynet Grasrotandel SHIUL- SHOP Andre inntekter Pant, Postkasse Coop SHIUL-Fritidsklubb Leieinntekter Salg Kafe Kommunale tilskudd is Salg Pedersmoen Halsnes v/aurskog-høland Kom Leieinntekter Doktorbolig Sum driftsinntekter Overføring fotballgruppa Overføring svømmegruppa Overføring skigruppa Overføring allidrett Overføring sykkelgruppa SHIUL Fritidsklubb SHIUL- SHOP Overføring SHIUL-Aktiv Varekjøp kafedrift Varekjøp Pedersmoen Varekostnader Lønninger adm Feriepenger adm Arbeidsgiveravgift

17 5150 Kursutgifter Lønninger klubbhuset Feriepenger klubbhuset Arbeidsgiveravgift klubbhuset Lønnsutg. Islegging Lønnsutg. Halsnes Feriepenger Halsnes Arbeidsgiveravgift Halsnes Sum lønn Regnskapshonorar Strøm klubbhuset Kommunale utgifter Driftsmidler, vask o.l Service og vedlikehold utstyr Vedlikehold bygning Andre driftsutgifter Innkjøp av utstyr Møteutgifter Strøm Bråtevangen Leieavtale grusbane Brøyting og salting Rekvisita og utstyr Bråtevangen Drift/Vedlikeh.traktor/utstyr Vedlikehold anlegg Bråtevangen BMX-bane Strøm løyper Leieavtale grunneiere Vedlikehold-drift scooter Vedlikehold anlegg, løyper Utgifter vedrørende Islegging Leid hjelp Strøm Pedersmoen Andre utgifter Pedersmoen Strøm doktorbolig Kommunale avgifter Vedlikehold Doktorbolig Andre utg. Doktorbolig Driftskostnader Søndreposten Annonser Årsfest og andre arr Porto og telefonutg Rekvisita og driftskostnader

18 7155 Gaver/blomster Forsikringer Bankomkostn og gebyrer Andre driftsutgifter Jubileumsutgifter Forsikring Scooter Forsikring Doktorbolig Annen driftskostnad Driftskostnader Renteinntekter Renteutgifter Årsresultat Balanse SHIUL 2011: Balanse SHIUL 2012 Eiendeler: Eiendeler: Eiendeler: Kassebehold Drift Shop Fritidskl Gavekto Skattetrekkskonto Fast eiendom Kunstgressbane Maskiner og anlegg Kundefordringer Lån samarb lag 0 0 Utestå fotballgr 0 0 Sum eiendeler: Egenkapital og gjeld: Egenkapital og gjeld: Egenkapital og gjeld: Byggelån Pantelån Leverandørgjeld Skyldig skattetrekk Skyldig arbeidsg.avg Påløpt arbeidsg.avg Skyldig lønn

19 Skyldig feriepenger Korreksjon egenkapital 0 0 Sum EK Sum EK og gjeld: FOTBALL Regnskap 2012 Inntekter Utgifter Tilskudd hovedstyret Reklame/Sponsor Samarb.lag innt,/utg Billettsalg Loddsalg,Akamper/annet Dugnad Treningsavgift-seniorer Diverse inntekter Fotballprogram Grendecup/fotballskole Andre arrangementer Fair Play Lagpåmeldinger/Andre Overgangskostnader Dommerutgifter Utstyr/Materiell Reiseutgifter Adm.utgifter Gaver/Premier AFK Andre utgifter Bank gebyr/renter Årets underskudd Beholdning bank Budsjett 2013 Tilskudd hovedstyret Reklame/Sponsor Inntekter Samarbeidslag Billettsalg Loddsalg,Akamper/annet Dugnad Treningsavgift-seniorer

20 Diverse inntekter Fotballprogram Grendecup/fotballskole Andre arrangementer Lagpåmeldinger Dommerutgifter Utstyr/Materiell Reiseutgifter Diverse utgifter Gaver/Premier AFK SKI Regnskap 2012 Inntekter Utgifter Beholdning Startkontingent Div.utgifter Annonse 954 Premier Gebyr 12 Renter 14 Innkjøp utstyr Innkjøp skirenn 444 Overføring fra Hovedst Saldo/beholdning Budsjett 2013 Beholdning Renn/Startkontingent Div.utgifter Annonse Premier Gebyr 200 Renter Innkjøp utstyr Innkj. Skirenn Overført fra H.kasse Sparebankkarusell Saldo/beholdning

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Årsberetning 2015 Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Styrets sammensetning 2015 Ole Jacob Johannessen Leder Stig Arve Alveskjær Styremedlem Johnny Alveskjær Styremedlem Kjersti Trondsen Styremedlem

Detaljer

ÅRSBERETNING 2015 Årsmøte 30. mars 2016 Visjon: Fellesskap og helse i lokalmiljøet gjennom konkrete aktiviteter Vår generalsponsor:

ÅRSBERETNING 2015 Årsmøte 30. mars 2016 Visjon: Fellesskap og helse i lokalmiljøet gjennom konkrete aktiviteter Vår generalsponsor: ÅRSBERETNING 2015 Årsmøte 30. mars 2016 Visjon: Fellesskap og helse i lokalmiljøet gjennom konkrete aktiviteter Vår generalsponsor: AGENDA: Åpning v/ leder. Valg av møtedirigent. Valg av møtereferent.

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Årsberetning 2013 Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Styrets sammensetning 2013 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Espen Lyse Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær Varamedlemmer:

Detaljer

Årsberetning Vikåsen IL

Årsberetning Vikåsen IL Agenda Agenda: Åpning av årsmøte Valg av møteleder / referent Godkjenning av innkalling Behandling av årsberetning Godkjenning av regnskap for 2015 Fastsettelse av kontingent og særavgifter for 2016 Kaffepause

Detaljer

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA:

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, sekretær, samt 2 representanter til

Detaljer

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA:

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, sekretær, samt 2 representanter til

Detaljer

Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa. Årsberetning 2015

Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa. Årsberetning 2015 Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa Årsberetning 2015 1 Styret Styret i fotballgruppa har i 2015 bestått av: Leder: Økonomiansvarlig: Matrialforvalter og brøyteansvarlig: Fair Play- og dommer ansvarlig:

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FET OG OMEGN HUNDEKLUBB. DATO: 31 MARS 2016 TID: KL. 18.00 STED: Hovinhøgda barneskole.

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FET OG OMEGN HUNDEKLUBB. DATO: 31 MARS 2016 TID: KL. 18.00 STED: Hovinhøgda barneskole. INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FET OG OMEGN HUNDEKLUBB DATO: 31 MARS 2016 TID: KL. 18.00 STED: Hovinhøgda barneskole. 1 I henhold til vedtektenes 3-4 behandler årsmøtet følgende agenda: 1. ÅPNING Valg av møteleder.

Detaljer

Årsmøte Stokke Idrettslag 12. mars 2014 Kl. 19:00 (enkel bevertning)

Årsmøte Stokke Idrettslag 12. mars 2014 Kl. 19:00 (enkel bevertning) Dagsorden: Årsmøte Stokke Idrettslag 12. mars 2014 Kl. 19:00 (enkel bevertning) Sak 1 Åpning/konstituering Sak 2 Godkjenne a) Representantenes fullmakter b) Dagsorden c) Valg av dirigent d) Valg av referent

Detaljer

Årsmøte Stokke Idrettslag 2. mars 2011 Kl. 19:00 (enkel bevertning)

Årsmøte Stokke Idrettslag 2. mars 2011 Kl. 19:00 (enkel bevertning) Dagsorden: Årsmøte Stokke Idrettslag 2. mars 2011 Kl. 19:00 (enkel bevertning) Sak 1 Åpning/konstituering Sak 2 Godkjenne a) Representantenes fullmakter b) Dagsorden c) Valg av dirigent d) Valg av referent

Detaljer

Årsmøte i Stokke idrettslag Ski 23. februar 2015 kl 19.30

Årsmøte i Stokke idrettslag Ski 23. februar 2015 kl 19.30 Årsmøte i Stokke idrettslag Ski 23. februar 2015 kl 19.30 Dagsorden: Sak 1. Åpning/konstituering Sak 2. Godkjenne a) Representantens fullmakter b) Dagsorden c) Valg av dirigent d) Valg av referent e) Valg

Detaljer

Årsmøte Stokke Idrettslag 29. februar 2012 Kl. 19:00 (enkel bevertning)

Årsmøte Stokke Idrettslag 29. februar 2012 Kl. 19:00 (enkel bevertning) Dagsorden: Årsmøte Stokke Idrettslag 29. februar 2012 Kl. 19:00 (enkel bevertning) Sak 1 Åpning/konstituering Sak 2 Godkjenne a) Representantenes fullmakter b) Dagsorden c) Valg av dirigent d) Valg av

Detaljer

Tiltaksplan 2013-2014

Tiltaksplan 2013-2014 Tiltaksplan 2013-2014 Hovedstyret og gruppene 1 Innledning 2 Hovedprioriteringer 2013 SHIULs hovedprioriteringer i 2013 er: 1. Sponsoravtaler med flere bedrifter 2. Videreutvikle U en (ungdomslaget) 3.

Detaljer

Sandefjord Ballklubb. Referat Årsmøte Sted:. Klubbhuset Tid: 19.00

Sandefjord Ballklubb. Referat Årsmøte Sted:. Klubbhuset Tid: 19.00 Referat Årsmøte 24.02.2016 Sted:. Klubbhuset Tid: 19.00 Dagsorden Sak nr Tema 1 Fastsettelse av stemmetall Det møtte opp 14. medlemmer til årsmøtet. Fra styret møtte det 5. medlemmer. Totalt antall stemmeberettigede

Detaljer

Årsmøte Stokke Idrettslag 06. mars 2013 Kl. 19:00 (enkel bevertning)

Årsmøte Stokke Idrettslag 06. mars 2013 Kl. 19:00 (enkel bevertning) Dagsorden: Årsmøte Stokke Idrettslag 06. mars 2013 Kl. 19:00 (enkel bevertning) Sak 1 Åpning/konstituering Sak 2 Godkjenne a) Antall stemmebrettigede b) Innkalling c) Dagsorden Sak 3 Velge: a) Valg av

Detaljer

Lederen har ordet. Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra.

Lederen har ordet. Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra. Lederen har ordet Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra. Elektronisk bom har kommet opp. Det mangler skilting derfor er ikke bomarmen satt i drift enda. Lys og video

Detaljer

Innkalling til generalforsamling 2015

Innkalling til generalforsamling 2015 Innkalling til generalforsamling 2015 Ordinær generalforsamling i Manglerud Gymnastikkforening avholdes torsdag 26. mars kl 17.30 i gymsal 3 på Manglerud skole, Plogveien 22. Til behandling foreligger:

Detaljer

Årsmelding. Bjerke il fotball. Årsmelding Bjerke il Fotball 2015 Side 1

Årsmelding. Bjerke il fotball. Årsmelding Bjerke il Fotball 2015 Side 1 Årsmelding Bjerke il fotball 2015 Årsmelding Bjerke il Fotball 2015 Side 1 Innholdsfortegnelse Årsmøtets oppgaver... 3 Styrets beretning... 4 Representasjoner... 5 Styrets oppsummering... 6 Organisasjonsapparat

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

INNKALLING. Årsmøte Friskis&Svettis / Vestby 14.mars 2014. 2) Valg av ordstyrer, sekretær og to til å undertegne protokoll

INNKALLING. Årsmøte Friskis&Svettis / Vestby 14.mars 2014. 2) Valg av ordstyrer, sekretær og to til å undertegne protokoll INNKALLING Årsmøte Friskis&Svettis / Vestby 14.mars 2014 AGENDA: 1) Godkjenning av de stemmeberettigede 2) Valg av ordstyrer, sekretær og to til å undertegne protokoll 3) Godkjenning av innkalling og agenda

Detaljer

EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL TIRSDAG 10. APRIL 2012

EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL TIRSDAG 10. APRIL 2012 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL TIRSDAG 10. APRIL 2012 ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL Dag: Tirsdag 10. april 2012 Tid: Kl. 1900 Sted: Skjettenhallen, møterom oppe på tribuneplan DAGSORDEN 1.

Detaljer

ÅRSMØTE BRYNE TENNISKLUBB ONSDAG 18 FEBRUAR 2015 KL 20.00

ÅRSMØTE BRYNE TENNISKLUBB ONSDAG 18 FEBRUAR 2015 KL 20.00 Postboks 357 4349 BRYNE BANKGIRO : 3325.05.03259 STIFTET 1976 ÅRSMØTE I BRYNE TENNISKLUBB 2014 ONSDAG 18 FEBRUAR 2015 KL 20.00 Side 1 av 7 Årsmøte i Bryne Tennisklubb 2014 Klubbhuset onsdag 18 februar

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL TUSTNA IDRETTSLAG. SØNDAG 24.02.2013 kl. 1530 PÅ GULLSTEIN GRENDAHUS

ÅRSMØTEPROTOKOLL TUSTNA IDRETTSLAG. SØNDAG 24.02.2013 kl. 1530 PÅ GULLSTEIN GRENDAHUS ÅRSMØTEPROTOKOLL TUSTNA IDRETTSLAG SØNDAG 24.02.2013 kl. 1530 PÅ GULLSTEIN GRENDAHUS 10 medlemmer var til stede. Sittende leder Bjørg Width ønsket alle hjertelig velkommen. Bjørg orienterte om innkallingen

Detaljer

Innkalling til Å R S M Ø T E

Innkalling til Å R S M Ø T E SAKSLISTE: Åpning Innkalling til Å R S M Ø T E i Molde Svømme- og Livredningsklubb ONSDAG 08. februar 2006 kl. 19.00 i kantinen på Idrettens hus a) Godkjenning av møtedeltakere og stemmeberettigede b)

Detaljer

RESULTAT 2012. IL Hållingen 31.12.2012

RESULTAT 2012. IL Hållingen 31.12.2012 SALGS- OG DRIFTSINNTEKT 3010 Støtte - medlemskontingenter 25.400,00-25.000,00-24.550,00-3012 Treningsavgift 24.550,00-28.000,00-22.550,00-3014 Deltageravgift Tine fotballsko 18.000,00-19.200,00-3015 Deltageravgift

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2011

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2011 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2011 ÅRSMØTE I BRUMUNDDAL PISTOLKLUBB Dagsorden: 1. Valg av møteleder 2. Valg av referent 3. Styrets beretning 4. Regnskap 2011 5. Fastsette kontingent 6. Vedta budsjett for 2012

Detaljer

Vaktliste Meløyturneringa 2014.

Vaktliste Meløyturneringa 2014. Vaktliste Meløyturneringa 2014. Fredag 25. juli 2014 Utegrilling v/godt vær Kl 19.00 21.00 Fredrik Helgesen Selge bøttelodd og plukke tomflasker på banen. Kl 19.00-21.00 Heise/fire flagg. Sette opp/ta

Detaljer

Innkalling til generalforsamling 2016

Innkalling til generalforsamling 2016 Innkalling til generalforsamling 2016 Ordinær generalforsamling i Manglerud Gymnastikkforening avholdes torsdag 17. mars kl 17.30 i garderobe 3 i Manglerud skoles gymsal, Plogveien 22. Til behandling foreligger:

Detaljer

Årsrapport sesongen 2009-2010

Årsrapport sesongen 2009-2010 Årsrapport sesongen 2009-2010 1 1 Administrativt... 3 1.1 Organisasjon... 3 1.2 Styremøter... 3 1.3 Økonomi... 3 1.4 Sponsor... 3 1.5 Annet... 3 2 Dugnad... 4 3 Arrangement... 4 3.1 Renn/konkurranser...

Detaljer

Årsberetning Fotballavdelingen årsmøte 2015 ÅRSBERETING 2014 FOTBALLAVDELING HEGRA IL

Årsberetning Fotballavdelingen årsmøte 2015 ÅRSBERETING 2014 FOTBALLAVDELING HEGRA IL ÅRSBERETING 2014 FOTBALLAVDELING HEGRA IL Fotballstyret har i 2014 bestått av følgende medlemmer: - Odd Roar Husbyn, leder - Vegard Lufall, nestleder - Helge Aune, kasserer - Eirin Kvaal, sekretær - Odd

Detaljer

INNKALLING ÅRSMØTE HELLEBUKLIA LØYPELAG

INNKALLING ÅRSMØTE HELLEBUKLIA LØYPELAG INNKALLING ÅRSMØTE HELLEBUKLIA LØYPELAG Tid: Skjærtorsdag 2. april 2015 KL. 10:00. Sted: Hellebekk turistseter AGENDA 1. Godkjenning av innkalling og valg av 2 (to) personer til å underskrive protokollen.

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6

Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6 Årsberetning 2014 Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6 Styrets sammensetning 2014 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Johnny Alveskjær Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær

Detaljer

Velkommen til IL Skrim

Velkommen til IL Skrim Velkommen til IL Skrim Er du aktiv eller vanlig mosjonist? Eller vil du være med i støtteapparatet vårt? Uansett aktivitets og ambisjonsnivå er du velkommen i IL Skrim. Hos oss skal alle trives og finne

Detaljer

VELKOMMEN TIL BERGER IDRETTSLAG. Stiftet 1895

VELKOMMEN TIL BERGER IDRETTSLAG. Stiftet 1895 VELKOMMEN TIL BERGER IDRETTSLAG Stiftet 1895 Berger idrettslags formål Berger idrettslag skal gi et godt sportslig tilbud til barn og ungdom som naturlig tilhører Berger. Tilbudet skal gis i idretter laget

Detaljer

Protokoll fra ordinært styremøte

Protokoll fra ordinært styremøte Protokoll fra ordinært styremøte Sted: Budbil/fotballkontoret Jevnaker Dag/dato: Onsdag 25.februar 2015 Varighet: 17.30 20.00 Tilstede styret: Espen A. Johansen (EJ), Christian Bjertnæs (CB), Geir Hagen

Detaljer

Årsmøte 2015 Bowlingen Orkla, 16.Mars 2015 Klokken 20:00

Årsmøte 2015 Bowlingen Orkla, 16.Mars 2015 Klokken 20:00 Årsmøte 2015 Bowlingen Orkla, 16.Mars 2015 Klokken 20:00 Saksliste: 1. Valg av møteleder og sekretær 2. Valg av personer til å signere protokoll 3. Behandle årsmelding for 2014 4. Behandle regnskap for

Detaljer

ÅRSMØTE I TURNGRUPPA 2016 MANDAG 29. FEBRUAR KL 20.00 PÅ STEIMOEGGA

ÅRSMØTE I TURNGRUPPA 2016 MANDAG 29. FEBRUAR KL 20.00 PÅ STEIMOEGGA ÅRSMØTE I TURNGRUPPA 2016 MANDAG 29. FEBRUAR KL 20.00 PÅ STEIMOEGGA SAKLISTE: 1. Godkjenning av innkalling og sakliste 2. Åpning - Valg av møteleder - Valg av referent - Valg av 2 stykker til å underskrive

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL SKIGRUPPE 2013

ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL SKIGRUPPE 2013 ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL SKIGRUPPE 2013 www.stokkeil.no epost:ski@stokkeil.no Styret. Roller Leder Nestleder Kasserer Styremedlem Sportslig leder Styremedlem - Skileik Varamedlem Varamedlem - Uteanlegget

Detaljer

Årsmøte Håndball gruppe. Hasle Løren klubbhus 4. februar 2014

Årsmøte Håndball gruppe. Hasle Løren klubbhus 4. februar 2014 Årsmøte Håndball gruppe Hasle Løren klubbhus 4. februar 2014 Innledning Vi kjører årsmøte med standard agenda, ingen saker er meldt inn i forkant Reglene er at det kun er medlemmer som kan være med å stemme

Detaljer

Tiltaksplan

Tiltaksplan Tiltaksplan 2012-2013 Hovedstyret og gruppene 1 Innledning 2 Hovedprioriteringer 2012 SHIULs hovedprioriteringer i 2012 er: Sponsoravtaler med flere bedrifter Få alle aktiviteter inn i særforbund Ferdigstillelse

Detaljer

I K Gimletroll 876109972 4689 Kristiansand

I K Gimletroll 876109972 4689 Kristiansand Årsregnskap for 2008 4689 Kristiansand Innhold: Resultatregnskap Balanse Utarbeidet av: Agder Regnskapsservice AS Pb 1621 Lundsiden 4688 Kristiansand Org.nr. 884460522 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Årsrapport fra Hovedstyret 2014

Årsrapport fra Hovedstyret 2014 Årsrapport fra Hovedstyret 2014 Hovedstyret har i perioden bestått av: Per Walseth, leder Knut Radmann, nestleder Tor Lunde, styremedlem Trond Johnsen, styremedlem Lise Moe Gulbrandsen, styremedlem Siri

Detaljer

ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2005

ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2005 ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2005 ÅRSMELDING FOR ELVERUM ISHOCKEY 2005 Side 2 av 5 A. STYRET I ELVERUM ISHOCKEY 2005 Leder: Nestleder: Kasserer: Sekretær: Styremedlem: Styremedlem: Stein Øvergård Nina Midthun

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 19 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

Innkalling. Årsmøte. CSK fotball

Innkalling. Årsmøte. CSK fotball ÅRSMØTE for 2015 Innkalling Årsmøte CSK fotball 16.03.2016 1. Åpning 2. Godkjenning av innkalling 3. Godkjenning av stemmerett 4. Godkjenning av saksliste 5. Valg av møtedirigent 6. Valg av sekretær 7.

Detaljer

Årsrapport for Jevnaker IF Fotball 2010

Årsrapport for Jevnaker IF Fotball 2010 Årsrapport for Jevnaker IF Fotball 2010 Innholdsfortegnelse - Styret 2010 - Økonomi - Barn og ungdomsfotballen - JIF Budbiler - Daglig leder - Vedlegg: - Budsjett 2011 - Resultatregnskap 2010 - Balanse

Detaljer

ÅRSMELDING FRISKIS&SVETTIS, TROMSØ

ÅRSMELDING FRISKIS&SVETTIS, TROMSØ ÅRSMELDING FRISKIS&SVETTIS, TROMSØ 2013 1 Styrets sammensetning Leder: Anne-Marie Sandberg Nestleder: Helene Mikkelsen Styremedlemmer: Merethe Moe Johannessen (økonomiansvarlig), Siv Anne Ingebrigtsen

Detaljer

Årsberetning for Røros IL, skiskyting 2012

Årsberetning for Røros IL, skiskyting 2012 Årsberetning for Røros IL, skiskyting 2012 Gruppestyret har i perioden bestått av: John Birger Tronsaune Leder På valg 2013 Britt Laila Nilsgård Kasserer På valg 2014 Rune Moan Sekretær På valg 2014 Haldis

Detaljer

Ønsker velkommen til årets Generalforsamling

Ønsker velkommen til årets Generalforsamling Ønsker velkommen til årets Generalforsamling Stockfleths gate 26 Tirsdag 10. februar 2015 SBKs generalforsamling tirsdag 10.02.2015 I: Godkjennelse av innkalling og dagsorden II: III: IV: Åpning Valg av

Detaljer

Invitasjon til årsmøte i Lørenskog Hundeklubb 2015

Invitasjon til årsmøte i Lørenskog Hundeklubb 2015 Til medlemmer i Lørenskog Hundeklubb: Invitasjon til årsmøte i Lørenskog Hundeklubb 2015 Medlemmene i Lørenskog Hundeklubb inviteres med dette til årsmøte i Lørenskog Hundeklubb. Tidspunkt: 24. mars kl.

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2008

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2008 REFERAT FRA ÅRSMØTE 2008 Tirsdag 17. mars kl 19.00 på Kirkestua Dagsorden 1. Godkjenne de stemmeberettigede 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, sekretær samt 2

Detaljer

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb K11-15 1,Ellen Skrimstad,NOTEAM,32:22 2,Sofie Hodnebrog Westgård,NOTEAM,32:22 K20-24 1,Karoline Næss,Ullensaker/Kisa

Detaljer

Valg av møteleder, referent og to representanter til å undertegne protokollen. Valg iht. valgkomiteens innstilling (deles ut på årsmøtet)

Valg av møteleder, referent og to representanter til å undertegne protokollen. Valg iht. valgkomiteens innstilling (deles ut på årsmøtet) 1 30.03.2016 Årsmøte i Leirsund Velforening i henhold til Vedtektene 4. Tid: Onsdag 30. Mars 2016 Klokken: 18.00 Sted: Leirsund Velhus Følgende Årsmøtesaker skal behandles Sak 1 Åpning av møtet, godkjenning

Detaljer

Budsjett 2015 Lundamo IL - HOVEDLAGET

Budsjett 2015 Lundamo IL - HOVEDLAGET Budsjett 2015 Lundamo IL - HOVEDLAGET Alternativ 1 Alternativ 2 Budsjett 2015 3 Medlemskontigent Hovedlag kr 50 kr 50 3001 Treningsavgifter kr - kr - 3100 Idrettskole kr - kr - 3110 Påmeldingsavgift kr

Detaljer

Årsmelding Kvernbit Fotball 2013

Årsmelding Kvernbit Fotball 2013 Årsmelding Kvernbit Fotball 2013 Styret i Fotballgruppa har i 2013 bestått av: Leder: Nestleder: Sekretær: Utdanning: Sportslig leder: Materialforvalter: Ansvarlig Barn: Ansvarlig Ungdom: Ansvarlig Voksen:

Detaljer

Årsberetningen godkjennes.

Årsberetningen godkjennes. 1. Møtet settes Leder Jan Rune Løvnæseth (heretter referert til som JRL) informerer om at alle tilstede må være medlem av Hasle-Løren idrettsklubb for å ha stemmerett. JRL settes som dirigent, undertegnede

Detaljer

Årsberetning. GIL Fotball 2015

Årsberetning. GIL Fotball 2015 Årsberetning GIL Fotball 2015 Fotball styrets sammensetning Leder: Per Egil Moseng Nestleder: Ole Petter Bjerke Kasserer: Marit Skolseg Styremedlem: Solveig Nyland (kioskansvarlig) Kjell Sand (baneansvarlig)

Detaljer

ÅRSMELDING HEGRA IL 2011

ÅRSMELDING HEGRA IL 2011 ÅRSMELDING HEGRA IL 2011 HOVEDSTYRET 2011: Verv Leder Nestleder Kasserer Sekretær Hallansvarlig Vara 1 Vara 2 Leder Håndball Leder Fotball Leder Friidrett Leder Idrettskolen Leder Trim Ansvarlig Rolf Einar

Detaljer

Foreldremøte G 13 10.mars 2011 på Brakka Det var ca 20-25 foreldre til stede.

Foreldremøte G 13 10.mars 2011 på Brakka Det var ca 20-25 foreldre til stede. Foreldremøte G 13 10.mars 2011 på Brakka Det var ca 20-25 foreldre til stede. Sak 1 Kiosksalg på Stampa sesongen 2011 Klubben har satt opp noen tanker om hvordan dette bør se ut: 4 ganger pr uke UTENOM

Detaljer

Vedlegg til saksdokumenter for kommunestyremøte Orkdal kommune 22. juni 2011.

Vedlegg til saksdokumenter for kommunestyremøte Orkdal kommune 22. juni 2011. MOTTATT Orkdal idrettslag 19.06.2011 2 0 JUN2011 Orkdal kommune Vedlegg til saksdokumenter for kommunestyremøte Orkdal kommune 22. juni 2011. Or anisas'onsform: Hovedlaget har hovedansvaret i Orkdal idrettslag,

Detaljer

IL!Aasguten! Respekt! Samhold! Trivsel! !!!!

IL!Aasguten! Respekt! Samhold! Trivsel! !!!! ILAasguten Respekt Samhold Trivsel Møtereferat(Årsmøte(2014:(12.(februar(2015( Sak$1) Godkjennestemmeberettigede. Kommentarer:Ingen Forslag:AlletilstedeermedlemmeriILAasguten. Vedtak:Godkjent Sak$2) Godkjenneinnkalling,saklisteogforretningsorden.

Detaljer

Årsmøte 2016 IL Fri Fotball

Årsmøte 2016 IL Fri Fotball Årsmøte 2016 IL Fri Fotball Tid: Torsdag 3.3. 2015 kl. 18.00 Sted: Fotballgruppens klubblokale i Espelandshallen Saksliste: 1. Konstituering av årsmøte 2. Årsmelding 2015 3. Fastsette kontingent for 2016

Detaljer

SAKSPAPIRER EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 2013

SAKSPAPIRER EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 2013 SAKSPAPIRER EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 2013 Småguttelaget Norway Cup 2013 TANA BALLKLUBB DEANU SPÁBBASEARVI Sted/ tid: Tana Flerbrukshall, kafeteria 19. mars 2014 kl 18.00 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE. onsdag 19.

Detaljer

Årsmelding 2014 Ringerike Taekwondo klubb

Årsmelding 2014 Ringerike Taekwondo klubb Årsmelding 2014 Ringerike Taekwondo klubb Årsmelding Ringerike TKD 2014. Side 1 av 7 Innhold Styret har denne perioden bestått av... 3 Styrets oppsummering av året.... 3 Instruktørene har vært... 3 Økonomi...

Detaljer

Årsmelding for 2015. [Skriv inn undertittel for dokumentet]

Årsmelding for 2015. [Skriv inn undertittel for dokumentet] Årsmelding for 2015 [Skriv inn undertittel for dokumentet] Årsmeldingen inneholder en oppsummering av aktiviteten som har blitt gjennomført for året 2015 av idrettslaget : Leder Ørjan Kristensen: sekretær

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KROKHOL GOLFKLUBB 2013

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KROKHOL GOLFKLUBB 2013 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KROKHOL GOLFKLUBB 2013 Årsmøte ble avholdt i Sørmarka Kurs og Konferansesenter, torsdag 5.februar 2013. 1. Godkjenning av de stemmeberettigede. Det møtte 45 medlemmer, dette ble

Detaljer

Resultatregnskap 2005 FIF hovedstyre

Resultatregnskap 2005 FIF hovedstyre Fagerstrand Idrettsforening Resultatregnskap 2005 FIF hovedstyre Konto Kontonavn Note Reelt Budsjett Avvik 3100 Treningsavgift Allidrett 1 9 275,00 4 000,00 5 275,00 3101 Treningsavgift Styrke 1 43 065,00

Detaljer

FORELDREMØTE J02 VÅR 2014 VÅR VISJON ALLE PÅ BANEN!

FORELDREMØTE J02 VÅR 2014 VÅR VISJON ALLE PÅ BANEN! FORELDREMØTE J02 VÅR 2014 VÅR VISJON ALLE PÅ BANEN! AGENDA Velkommen Oppsummering 2013 Sportslig Økonomi Ambisjoner 2014 Nytt fra HIL Kommunikasjon med foreldregruppen Sosialt iløpet av 2014 Organisering

Detaljer

Resultat. SUM Driftsresultat. Finansinntekt og -kostnad

Resultat. SUM Driftsresultat. Finansinntekt og -kostnad Bønes idrettslag Avdeling Hovedlag Dato: 20.03.2007 Driftsresultat Driftsinntekter Salgsinntekter 3030 BIL-bladet annonser -14 60-14 60 3120 Sponsorinntekter avgiftsfrie -10 00-10 00 3210 Automatinntekter

Detaljer

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014 Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014 Onsdag 19.2.2014 Saksliste 1. GODKJENNING AV DE STEMMEBERETTIGEDE 2. GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 3. KONSTITUERING - DIRIGENT - SEKRETÆR - 2 REPRESENTANTER

Detaljer

Årsmøte i Eidsvåg Idrettslag 13.02.2013. Sak 2 Valg av ordstyrer, referent og to til å skrive under protokollen

Årsmøte i Eidsvåg Idrettslag 13.02.2013. Sak 2 Valg av ordstyrer, referent og to til å skrive under protokollen Årsmøte i Eidsvåg Idrettslag 13.02.2013 Kommunestyresalen, Nesset kommunehus kl. 1800 2115 Sak 1 Godkjenning av innkalling Innkallingen ble enstemmig godkjent Sak 2 Valg av ordstyrer, referent og to til

Detaljer

ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL MANDAG 25. AUGUST 2014

ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL MANDAG 25. AUGUST 2014 ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL MANDAG 25. AUGUST 2014 ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL Dag: Mandag Tid: Kl. 1800 Sted: Skjettenhallen, møterom 2. etasje DAGSORDEN 1. Innkalling og konstituering 1.1. Godkjenning

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IL HÅNDBALLGRUPPEN MELDINGSÅR 2013

ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IL HÅNDBALLGRUPPEN MELDINGSÅR 2013 ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IL HÅNDBALLGRUPPEN MELDINGSÅR 2013 ÅRSMØTE KALANDSEIDET IL Håndballgruppen FOR MELDINGSÅRET 2013 SAKSLISTE 1. Åpning Valg av dirigent og referent 2 Årsmeldinger 3. Regnskap

Detaljer

Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede: Klaus, Nina, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: Jacob

Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede: Klaus, Nina, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: Jacob Innkalling til styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede:,, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: 47/04 19.00 Innkalling og saksliste Godkjent

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Langhus 7. mars 2014 Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Stenfeltbakken grendelag i nedre grendehus; Onsdag 19. mars kl. 19.00 Dagsorden 1) Konstituering

Detaljer

Årsmøte 2016. HK Trøgstad 97. Klubbhuset 30. mars 2016 kl. 20.00 SAKSLISTE: 1 Åpning 2 Konstituering 3 Årsmeldinger 4 Regnskap 5 Budsjett 6 Valg

Årsmøte 2016. HK Trøgstad 97. Klubbhuset 30. mars 2016 kl. 20.00 SAKSLISTE: 1 Åpning 2 Konstituering 3 Årsmeldinger 4 Regnskap 5 Budsjett 6 Valg Årsmøte 2016 HK Trøgstad 97 Klubbhuset 30. mars 2016 kl. 20.00 SAKSLISTE: 1 Åpning 2 Konstituering 3 Årsmeldinger 4 Regnskap 5 Budsjett 6 Valg ÅRSMELDING SESONGEN 2015/2016 Styret i HKTrøgdtad97 har bestått

Detaljer

Ordinært Årsmøte Aure IL

Ordinært Årsmøte Aure IL Ordinært Årsmøte Aure IL 03.03.2014 Sak 1 Åpning Sak 2 Godkjenning av innkallingen, saksliste og forretningsorden Sak 3 Velge dirigent, sekretær og 2 representanter til å skrive under protokollen Sak 4

Detaljer

Foreldremøte Skeid G98.2. Mandag 6. januar 2014

Foreldremøte Skeid G98.2. Mandag 6. januar 2014 Foreldremøte Skeid G98.2 Mandag 6. januar 2014 Agenda Sportslig opplegg for 2014 treninger og treningshelg, vinterserie, sommerserie, cuper Administrativt opplegg for 2014 Støtteapparat, Økonomi, Dugnader

Detaljer

NØTTERØY BADMINTON KLUBB PROGRAM ÅRSMØTE 2009

NØTTERØY BADMINTON KLUBB PROGRAM ÅRSMØTE 2009 NØTTERØY BADMINTON KLUBB PROGRAM ÅRSMØTE 2009 TID/ STED: 22/4-2010 kl. 19:00 Hårkollhallen kafeteria AGENDA: Sak 1. Valg av ordstyrer og referent Sak 2. Godkjenning av innkalling og saksliste Sak 3. Godkjenning

Detaljer

Årsmøte Skedsmo Western Club. Strømmen 25. mars 2014

Årsmøte Skedsmo Western Club. Strømmen 25. mars 2014 Årsmøte Skedsmo Western Club Strømmen 25. mars 2014 Dagsorden 1 Åpning av årsmøte 2 Valg av dirigent 3 Valg av tellekorps 4 Valg av 1 referent og 2 til å signere referatet 5 Styrets årsberetning 6 Beretning

Detaljer

Saksliste for årsmøtet i Fotballgruppa

Saksliste for årsmøtet i Fotballgruppa Saksliste for årsmøtet i Fotballgruppa Mandag 13.03.2012 kl. 19.00. Stad: Meland Aktiv 1. Velja møtedirigent. 2. Velja møtereferent. 3. Godkjenna årsmøteinnkallinga. 4. Godkjenna dagsorden. 5. Handsama

Detaljer

Årsberetning Fotballavdelingen årsmøte 2016 ÅRSBERETING 2015 FOTBALLAVDELING HEGRA IL

Årsberetning Fotballavdelingen årsmøte 2016 ÅRSBERETING 2015 FOTBALLAVDELING HEGRA IL ÅRSBERETING 2015 FOTBALLAVDELING HEGRA IL Fotballstyret har i 2015 bestått av følgende medlemmer: - Odd Roar Husbyn, leder - Vegard Lufall, nestleder - Helge Aune, kasserer - Eirin Kvaal, sekretær - Odd

Detaljer

Ålen idrettslag. Resultatregnskap 2009

Ålen idrettslag. Resultatregnskap 2009 Ålen idrettslag Resultatregnskap 2009 Note Inntekter Diverse inntekter 1.060.218 Sponsoravtaler 246.500 NM orientering 100.000 Offentlige tilskudd 1 188.467 Medlemskontingent 75.300 Sum inntekter 1.670.485

Detaljer

5. ÅRSMELDING FOR MYRE BRIDGEKLUBB 2013. STYRETS ARBEID.

5. ÅRSMELDING FOR MYRE BRIDGEKLUBB 2013. STYRETS ARBEID. Tilstede; Einar Olsen, Leif Kristoffersen, Arne Nilsen, Jarle Fredheim, Fritz Johnsen, Kjell Bråthen, Johnny Åsen, Johannes Pedersen, Arne Gabrielsen, Asbjørn Pettersen, Geir Steffensen, Alf Roger Jakobsen,

Detaljer

Årsberetning Nordreisa Idrettslag

Årsberetning Nordreisa Idrettslag Årsberetning Nordreisa Idrettslag 2015 Side 1 av 5 Styrets sammensetning Styret i Nordreisa Idrettslag hovedlaget har i 2015 bestått av følgende medlemmer: Leder: Elin Kaasen Nestleder: Sekretær: Knut

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTET HEGRA IL 31.MARS 2011

REFERAT FRA ÅRSMØTET HEGRA IL 31.MARS 2011 REFERAT FRA ÅRSMØTET HEGRA IL 31.MARS 2011 Til stede: Marit Fossbakk, Brit Sivertsen, Knut Solem, Lene Næsbø Wikmark, Rolf Einar Pedersen, Arve Haugen, Birgitta Trelstad Næsbø, Thomas Wintervold, Axel

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I NMK VALDRES. Torsdag 7. Mars 2013 Kl. 19.00 PÅ Fagerlund hotell

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I NMK VALDRES. Torsdag 7. Mars 2013 Kl. 19.00 PÅ Fagerlund hotell PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I NMK VALDRES Torsdag 7. Mars 2013 Kl. 19.00 PÅ Fagerlund hotell SAKSLISTE: 1. Konstituering 2. Årsmelding 3. Regnskap 4. Valg 5. Handlingsplan 2013 6. Budsjett for 2013 7. Fastsetting

Detaljer

PROTOKOLL. Generalforsamling i Nordstrand Idrettsforening. Dato: 26. mars 2014 klokken 19.30

PROTOKOLL. Generalforsamling i Nordstrand Idrettsforening. Dato: 26. mars 2014 klokken 19.30 PROTOKOLL Generalforsamling i Nordstrand Idrettsforening Dato: 26. mars 2014 klokken 19.30 Til behandling forelå følgende saker: 1. Åpning ved styrets leder Robert Hagen Styreleder ønsket velkommen. Det

Detaljer

Regnskap 2012. Vår hovedsponsor gjennom mange år:

Regnskap 2012. Vår hovedsponsor gjennom mange år: Regnskap 2012 Vår hovedsponsor gjennom mange år: IL SKRIM FOTBALLGRUPPE Postboks 388 3604 Kongsberg IL SKRIM HÅNDBALLGRUPPE Postboks 511 3605 Kongsberg IL SKRIM SKIGRUPPE Postboks 505 3605 Kongsberg IL

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2015 IL HOLEVÆRINGEN FOTBALL

HANDLINGSPLAN 2015 IL HOLEVÆRINGEN FOTBALL IL HOLEVÆRINGEN FOTBALL - Idrettsglede for alle - HANDLINGSPLAN 2015 Post adresse Postboks 6 3529 Røyse Besøksadresse Svendsrudmoen Stadion Trongmoen 45 3530 Røyse Foretaksregisteret NO 985 195 501 MVA

Detaljer

Årsmøte Nordstrand IF Fotball. Onsdag 26. februar 2014 Kl. 20 00

Årsmøte Nordstrand IF Fotball. Onsdag 26. februar 2014 Kl. 20 00 Årsmøte Nordstrand IF Fotball Onsdag 26. februar 2014 Kl. 20 00 Dagsorden 1. Åpning ved leder Thor Einar Andersen 2. Godkjenning av stemmeberettigede 3. Godkjenning av innkalling og dagsorden 4. Valg av

Detaljer

ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2006

ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2006 ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2006 ÅRSMELDING FOR ELVERUM ISHOCKEY 2006 Side 2 av 5 STYRET I ELVERUM ISHOCKEY 2006 Leder: Iren Rønningen (fra medio februar 2007) Nestleder: Kasserer: Sekretær: Styremedlem:

Detaljer

Hovedstyremøte i Hasle-Løren Idrettslag

Hovedstyremøte i Hasle-Løren Idrettslag Hovedstyremøte i Hasle-Løren Idrettslag INTERN VERSJON vi tilbyr idrettsglede Dato: Sted: Møteleder: Referent: 04.05.2012 Klubbhuset Jan Rune Løvnæseth Tilstede: Forfall:, Åsmund Østebø, Jo Sand,, Thomas

Detaljer

REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE HEGRA IL 10. OKTOBER 2011

REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE HEGRA IL 10. OKTOBER 2011 REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE HEGRA IL 10. OKTOBER 2011 Til stede: Marit Fossbakk, Martha Aspehaug, Rolf Einar Pedersen, Birgitta Næsbø, Arve Haugen, Thomas Wintervold, Gerda Vik og Roger Hernes. Ikke tilstede:

Detaljer

Årsberetning Fotballklubben Eika Krapfoss

Årsberetning Fotballklubben Eika Krapfoss Årsberetning 2014 Fotballklubben Eika Krapfoss Årsmøte i Fotballklubben Eika Krapfoss 2015 Klubbens medlemmer inviteres herved til årsmøte 15. april kl. 20:00 på klubbhuset til Fotballklubben Eika Krapfoss.

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 13 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15 Tilstede på årsmøtet; Johnny Åsen, Johannes Pedersen, Kjell Bråthen, Fritz Johnsen, Asbjørn Pettersen, Fredrik Olsen, Erling Berg, Jarle Fredheim, Hassan Karlsen, Karl M Melkeraaen, Jarle Meløy, Jarle

Detaljer

Styrets årsberetning 2013

Styrets årsberetning 2013 Styrets årsberetning 2013 Med innkalling til årsmøte 22. april 2014 kl. 19.00 på grendehuset Lovisenberg skole Invitasjon til årsmøte i Lovisenberg Vel Tirsdag 22. april kl. 19 på grendehuset på Lovisenberg

Detaljer

Årsmøte i SPK Forward 26. september 2007 kl. 18.30 Narvesenhuset, Bertrand Narvesensv.2

Årsmøte i SPK Forward 26. september 2007 kl. 18.30 Narvesenhuset, Bertrand Narvesensv.2 Årsmøte i SPK Forward 26. september 2007 kl. 18.30 Narvesenhuset, Bertrand Narvesensv.2 SAKSLISTE 1. KONSTITUERING Godkjenning av innkalling til Årsmøtet Valg av dirigent og referent Valg av to til å undertegne

Detaljer

Årsmøte Rælingen fotballklubb

Årsmøte Rælingen fotballklubb Årsmøte Rælingen fotballklubb Sted: Klubbhuset Marikollen Tid: 15. februar kl 18.00 AGENDA 1. Åpning ved leder 2. Godkjenning av fremmøtte medlemmer 3. Godkjenning av innkalling og dagsorden 4. Valg av

Detaljer