ÅRSBERETNING 2012 Årsmøte 6. mars 2013 Visjon: Fellesskap og helse i lokalmiljøet gjennom konkrete aktiviteter Vår generalsponsor:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSBERETNING 2012 Årsmøte 6. mars 2013 Visjon: Fellesskap og helse i lokalmiljøet gjennom konkrete aktiviteter Vår generalsponsor:"

Transkript

1 ÅRSBERETNING 2012 Årsmøte 6. mars 2013 Visjon: Fellesskap og helse i lokalmiljøet gjennom konkrete aktiviteter Vår generalsponsor:

2 AGENDA: Åpning v/ leder. Valg av møtedirigent. Valg av møtereferent. Valg av to til å underskrive protokollen. Årsberetning hovedstyret og gruppene. Regnskap 2012 med revisjonsberetning - hovedstyret og gruppene. Innkomne forslag. Fastsettelse av medlemskontingent. Fastsettelse av treningsavgift. Styrets innstillinger til årsmøte. Budsjett 2013 hovedstyret og gruppene. Valg - hovedstyret og gruppene. Årsmøte heves.

3 ÅRSBERETNING FOR HOVEDSTYRET Hovedstyrets sammensetning: Leder Nestleder Sekretær Kasserer Styremedlem Styremedlem Raymond Hesthaug Bjarne Bergsjø Jane Brit Løland Eileen Hellesjø Espen Gaarder Martine Kolstad Vara Vara Valgkomiteen Web ansvarlig Revisorer Kjetil Lindahl Nina Tøien Lisbeth Bergsjø, Anders Gaarder og Arnfinn Wennemo Jostein Tøien Birger Aanerud og Troels Risom Representant til Aurskog-Høland Ungdomsråd: Elsa Åstrøm Representant til Aurskog-Høland Idrettsråd: Asbjørn Basnes Styret har i 2012 avholdt månedlige møter. Annethvert møte har vært sammen med gruppelederne. SHIUL i året som gikk (2012): Kontingent og treningsavgift: Kontingent for 2012: Voksne dvs født 1996 og før kr. 175,- Barn dvs født 1997 og senere kr. 100,- Pensjonister dvs alders og uførepensjonister kr. 100,- (AFP pensjonister betaler full kontingent) Familie dvs 2 voksne og alle barn født 1997 og senere kr. 400,- Treningsavgift for 2012: Voksne kr ,- Barn og pensjonister kr. 500,- Klubbhuset: Driften av Klubbhuset går sin vante gang. Huset er regelmessig utleid, og vi så en oppgang i antall utleide dager. Tove Granerud, Martha Tuverud og familien Åstrøm sto for renholdet i 2012.

4 Doktorboligen: Det har ikke vært utskifting av leieboere. I 2012 har gangen blitt pusset opp, det er montert snøfangere på taket og det er foretatt noen mindre reparasjoner på kloakken. Doktorboligen er en god inntektskilde for klubben. Hjemmesiden/facebook: Hjemmesiden, shiul.no, er oppe og går med god aktivitet. Siden blir kontinuerlig oppdatert og har blitt veldig bra. Jostein Tøien har vært ansvarlig for siden i 2012, og han har gjort en god jobb. SHIUL er også på facebook med over 530 medlemmer. Facebook er en viktig kanal til å holde medlemmer, aktive og interessenter oppdaterte. Søndreposten Utgitt i ett nummer i 2012, med meget god hjelp av Bjørn Kåre Sundby og Elise Gangnes. Årsfesten: Den tradisjonelle årsfesten ble arrangert i januar med stor deltagelse. Maten ble tilberedt av Olav Gangnes og musikken ble besørget av Kjetil og Anders. Halsnes: Familien Åstrøm var ansatt som renholdere på Halsnes sommeren Avtalen med kommunen ble indeksregulert, og dermed økt til kr ,- pr år. Vi har svært god hjelp av Eli Allesøe i forhold til tilsyn på stedet, og i tillegg har onsdagsgjengen utført betydelig vedlikehold i form av klipping av graskanter/kratt med mer. Hovedstyret vasker hovedreint på stedet før åpning på våren, og har ellers ulike oppgaver igjennom sommeren på stranda og i forbindelse med utleie av stedet. Antall utleide døgn økte i Folkebadet Vi har driftet folkebadet for Aurskog-Høland Kommune med mange dyktige badevakter, og med økende besøkstall. Ca besøkende/betalende i Folkebadet er åpent torsdager og fredager. Pedersmoen Den 26. sesongen ble gjennomført med jevnt bra besøk, til tross for lite snø. Kjell Langsrud har regien med vaktlister og gjennomføring. Vedlikehold av løypetraseen Onsdagsgjengen har utført et betydelig arbeid i løypene og i område rundt Mokollen. Arbeidet har gått på klipping av gress, nedskjæring av kratt og kvister, opprydding i brakkene med mer. I tillegg har de hatt med seg graver og Bjarne Bergsjø med graver, og drenert på enkelte plasser. Noe barkkjøring er utført.

5 Kunstgressbanen Aktiviteten på banen er stor, og maskinkomiteen gjorde en fremragende jobb med å holde banen åpen igjennom hele vinteren. Banen er ferdigstilt, og søndag 26. august kl var det offisiell åpning. Per Ravn Omdal og Hege Riise deltok på åpningen, og det var fotballkamp mellom «unge og gamle helter». På klubbhuset ble det servert marsipankake og boller. Her følger en oversikt over investeringskostnader i forbindelse med byggingen av kunstgressbanen. Kopi fra regnskapet i 2011 og 2012: Periode / år : / 2011 Per Ter Dato Bilag Art Debet Kredit Saldo AK Merknad Mengde Avd Prosj Motkto 1150 Kunstgressbane , ,00 IF Skjaker, Torstein , ,00 IF Skjaker, Torstein , ,00 IF Skjaker, Torstein , ,00 IF Desso Sports System , ,00 IF Desso Sports System Sum periode , , , ,00 IF Desso Sports System , ,00 IK Desso Sports System Sum periode , , ,00 Totalsummer , ,00 Periode / år : / 2012 Per Ter Dato Bilag Art Debet Kredit Saldo AK Merknad Mengde Avd Prosj Motkto 1150 Kunstgressbane , ,00 Inngående balanse , ,00 IF Skjaker, Torstein , ,00 Komm.andel kunstgressbane , ,00 Mva-kompensasjon:Kunstgressbanen 1920 Sum periode , , ,00 Totalsummer , ,00 Utbetaling av spillemidler på kr ,- er signalisert å komme i første del av 2013, da kommunen har vedtatt å forskuttere disse midlene. Det betyr at vi sitter igjen med en totalkostnad (i penger) på ca kr ,- som er helt etter budsjett. Investeringer og kjøp av utstyr Den ene langsiden, mot klubbhuset, på kunstgressbanen har i 2012 blitt asfaltert. Rune Enger bidro med dugnadsarbeid i form av kjøring. I tillegg har onsdagsgjengen bygga nye innbytterbuer, noe som Hemnes List AS var med og sponset. Nye ballfangernett i regi av Frode Borgersrud har gjort anlegget komplett. Det er investert i ny harv til bruk på kunstgressbanen, og sporlegger til bruk etter scooter i løypene. Klubben har hatt fokus på innkjøp av utstyr, for å høyne tilbudet. Vi kan nevne spinningsykler, nye apparater i

6 trimrommet med mer. I tillegg har Kaare Martin Grasmo, product manager i PGM AS, og det engelske firmaet Campey renovert avlastningsbanen våren Metoden som ble brukt ved renoveringen er en internasjonalt anerkjent operasjon, som utføres årlig på baner som blant annet Old Trafford. Det ble benyttet en maskin for å frese av topplaget på banen, videre ble banen påført et lag med sand, før den ble dypluftet, og til slutt sådd. Seniorgruppa Seniorgruppa har hatt sine månedlige treff i regi av Arnstein Moe på Klubbhuset, hvor trivselsfaktoren er høy. Fritidsklubben I 2012 ble det undertegnet avtale med Aurskog-Høland kommune om drift av fritidsklubb. SHIUL mottar kr pr år fra kommunen for drift av klubben. Fritidsklubben har to grupper: Junior (5.-7. klasse) på onsdager, og ungdom (8.klasse og opp til 18 år) på tirsdager. Av aktiviteter på fritidsklubben for ungdom kan vi nevne Valentinesball, sminkekveld, sykkelkveld, tur til Østfoldbadet, grilling på bygdetunet, filmkveld, juleavslutning i tillegg til de vanlige aktivitetene på klubben som playstation, musikk, data og kiosk. Heidi Åstad har hatt foredrag om rus. Hun fortalte en veldig sterk historie om rusmisbruk og sin bror. Fritidsklubb for junior startet opp 12. september Det ble avholdt infokveld/bli kjent kveld første gangen, der foreldre kunne komme innom. Av aktiviteter på fritidsklubben for junior kan vi nevne tur til Klapputtunet, filmkveld, juleavslutning i tillegg til de vanlige aktivitetene på klubben som playstation, musikk, data og kiosk. Fritidsklubben ønsker seg et egnet rom, som ungdommen kan sette sitt eget preg på. Fritidsklubben er en populær aktivitet i lokalmiljøet som er godt besøkt, og vi ser at det er mange av de som benytter tilbudet som ikke er aktive på andre aktiviteter. Sykkel. På årsmøte i mars 2012 ble sykkel en egen gruppe i SHIUL. Gruppa arrangerte Krepserittet 16. juni med stort hell. Se omtale ellers i årsberetningen. Ny gruppe: Fritidsklubb Fra dette årsmøte ønsker fritidsklubb å bli en egen gruppe. Komite for utredning av hall Prosjekt bygging av hall går videre. Se styrets innstilling og presentasjon av prosjektet på årsmøte.

7 Frivillighetsprisen Vi har delt ut frivillighetsprisen til Tove Granerud. Kurs Vi har hatt fokus på læring gjennom kurs, noe som gir kvalitet. Deriblant hadde vi 12 deltagere på Den Store Kurshelgen på Norges Idrettshøyskole i oktober. Særforbund Klubben har i 2012 hatt fokus på å registrere aktivitetene inn i særforbund, noe som gir tilgang på informasjon og høyner kvaliteten på aktivitetene. Økonomi/Sponsorer Økonomien har vært jevnt god gjennom året. Se egen presentasjon. Høland og Setskog Sparebank er vår generalsponsor. SHIUL har inngått samarbeid med Goodtech Environment Sørumsand om salg av renseanlegg, noe som har vist seg å gi penger inn til klubben. For øvrig deltok SHIUL på dugnad på Bjørkelangen Musikkfestival. Stillingen til daglig leder er i løpet av året 2012 økt til 80 %. I tillegg er det inngått avtale med Hemnes Næringsforening om utleie av daglig leder. Dette er prosjektstyrt, og avhenger av behov for næringsforeningen. Opplev Søndre-Høland var et av disse prosjektene i Gaver fra Kristian Simonsen og ved Åse Nordlie s båre SHIUL mottok i 2012 gave i forbindelse med at Kristian Simonsen var 80 år. Noe av pengene ble benyttet til flaggstenger og flagg på Bråtevangen. Resten er øremerket investeringer på klubbhuset. SHIUL mottok gave ved Åse Nordlie s båre, som var øremerket ny hall. Onsdagsgjengen Mye jobb skal til for å holde et idrettsanlegg i tipp topp stand, og det er akkurat det de gjør pensjonistene som stiller opp hver onsdag. De er stk som møter opp glade og fornøyde til en kaffekopp kl 09.00, klare til å gyve løs på arbeidsoppgavene. Kl spiser vi lunsj, og da dekker vi bordet i klubbhuset der praten går livlig om alt fra fotballkamper i gamle dager, og til utfordringene Norge og verden står over for i dag. Makan til gjeng skal man lete lenge etter! Det er et engasjement og en driv som kan ta pusten fra alle, og et grunnleggende ønske om å utføre hver oppgave til beste for klubben. Man må bare ikke tro at det blir gjort noe rett over. Onsdagsgjengen sparer klubben for store kostnader ved å ta seg av løpende oppgaver - både store og små. Randi Hellesjø Randi har i 2012 bidratt med svært mange dugnadstimer i klubben. Hun utfører administrative oppgaver som fakturering, regnskap med mer, og er en ressurs vi må ta vare på.

8 Aktivitet/frivillighet Den bærende kraften i SHIUL er uansett aktiviteter, og det er dette styret ønsker å bli målt på. Gruppene i SHIUL utfører aktivitetene på en svært god måte, og med mange ressurspersoner. SHIUL er et breddeidrettslag med fokus på frivillighet. Vi har svært lave treningsavgifter sammenlignet med andre tilsvarende idrettslag, fordi vi ønsker at alle skal kunne delta. Hos oss er alle vinnere, samtidig som det er lov til å bli god! ÅRSBERETNING FOR GRUPPENE ÅRSBERETNING FOR FOTBALLGRUPPA Styret har i 2011/12 bestått av: Leder: Asbjørn Basnes Nestleder: Marianne Lindahl Kasserer: Espen Skarvang Sekretær: Hilde Bergsjø Styremedlem: Anne Guro Syversen Styremedlem: Hans Krisian Jensen Styremedlem: Cecilie Evenrud Sportslig leder: Roar Foss Fairplayutvalget har bestått av: Leder: Nina Tøien Medlem: Rita Wennemo Medlem: Anne Guro Syversen Medlem: Nina Tuverud Jensen Jenteutvalget har bestått av: Leder: Madelen Jensen Nestleder: Malin Østby Nilsen Medlem: Cecilie Evenrud Det er blitt avholdt 6-7 styremøter i løpet av arbeidsåret (mars 2012 til og med februar 2013). I tillegg har vi deltatt i andre møter hvor det har vært naturlig. Medlemmer i styret har ellers deltatt på møter i kretsen og i samarbeidsutvalget som vi har med andre lag i kommunen og fotballtinget. Grovt regnet har styret, trenere og oppmenn lagt ned ca 5000 timer. På anleggsfronten føler vi oss nå meget heldige med en flott kunstgressbane, og nyoppusset gressbane. Vi har i 2012 stilt i følgende klasser i aldersbestemt fotball: G7, G8, J9, G9, G10, G12 G13(samarbeid med MIUL og HIL). G14 (samarbeid med HIL og BSF) G16 (samarbeidsutvalget(su), alle klubbene i Aurskog-Høland) J17 (SU lag som har valgt Bråtevangen som trenings- og kamparena) G19 (SU)

9 G13 sto for årets prestasjon ved å bli kretsmestere. Vi har hatt 7 spillere på sonesamlinger i løpet av sesongen, noe som er et av de beste snittene i kretsen. I 2012 var Gutter 12 SHIULs representanter på Norway cup. I oktober hadde vi fotballavslutning som denne gangen var delt opp i to grupper. Dette var vellykket. Alle fikk premie for sin innsats i Senior A-lag i 5. divisjon Super Oldboys A-laget har hatt et tøft år, og har kjempet for å unngå nedrykk. Men enda mer alvorlig enn det sportslige er rekruttering av spillere, og i særdeleshet keepere til laget. I 2011 og 2012 har vi blitt reddet av keeper som en svært ivrig trener har skaffet. I 2013 ser det vanskelig ut å i det hele tatt stille lag til tross for at innsatsen for å skaffe spillere har vært større enn noen gang. Aurskog-Høland fotball er selvfølgelig medvirkene til dette, men trenden har vært der i en årrekke. Trenerkurs i SHIUL: 1 trener har deltatt på C kurs i kretsregi. Fotballskole / Åpning av kunstgressbanen: I samarbeid med hovedstyret ble det satt ned en komite for åpning av kunstgressbanen som også påtok seg jobben med å arrangere fotballskolen. Begge deler ble meget vellykket. Komiteen besto av: Espen Gaarder(Leder) Marianne Lindahl Frode Borgersrud Olav Wennemo Ole Jørgen Kolstad Nina Granerud Fjeld Utefest I samarbeid med skytterlaget har fotballgruppa også i år holdt utefest. Dette ser ut til å bli en god og innbringende tradisjon. Fotballfest I år var fotballfesten i oktober. Stine Nærby var festkomite, og festen ble også i år meget vellykket. Utstyr Helt på tampen før årsmøtet har fotballgruppa fått flotte nye skap av onsdagsgjengen. Nå har alle lag et skap, og holder styr på sitt eget utstyr.

10 Fair play i 2012: Vi har gjennomført 5 styremøter. Vi har hatt «stand» på Opp med Søndre Høland dagene i juni 2012, hvor vi informerte om Fair Play og delte ut brosjyrer til de som ønsket det. Vi var også representert på Tine fotballskole som ble avholdt i 24-26/8-12, samtidig som kunstgressbanen ble åpnet. Vi informerte alle deltagerne på fotballskolen om Fair play samt at vi hadde stand med brosjyrer og info som både foreldre og barn kunne besøke. Vi hadde også plakater og Fair Play bannere hengende godt synlig. Vi i Fair Play styret profilerte oss ved å ha på oss Fair Play t-skjortene våre som ble veldig godt mottatt av Per Ravn Omdal selveste FairPlay generalen! Av våre mål som FairPlay klubb har vi: -Gjennomført signering av holdningskontrakter, hvor ca 60 % har signert. -Alle lagene gjennomfører også Fair Play hilsen både før og etter kamp, - Kamp vert som tar i mot både motstanderlag og dommer. -Speaker på a-kamper har informert om at vi er en Fair Play klubb. Vi har også videreført Fair Play gruppas vandrepokal, hvor det laget som har utmerket seg mest i forhold til Fair Play kåres som vinner. Denne prisen henger høyt blant lagene. Her gjelder det både for spillere, trenere og foreldre å følge opp og vise sitt beste i forhold til fairplay. I forbindelse med denne pokalen har vi i Fair Play styret vært og sett en del av lagene sine kamper, samt også overvært noen treninger. Vi var tilstede på de aldersbestemte lagene sine avslutninger i okt Her delte vi ut Fairplayprisen, og i år var det G10 som gikk av med seieren. ÅRSBERETNING FOR SKIGRUPPA Skigruppa har i 2012 arrangert 2 klubbrenn i Mokollen, det var planlagt 5 renn, men vinteren satte en stopper for dette. Deltagelsen lå på ca 30 stk i alderen 3-13 år. Løypekomiteen gjorde for øvrig en kjempejobb for å få til disse to rennene. Vilde og Elsa har fortsatt treningsgjerningen i skigruppa. Totalt ligger antall aktive på ca 10-12, noe færre under barmarks sesongen. Begge trenerne deltar aktivt på kurs og er i gang med trenerkurs for langrenn. I tillegg til skitreninger og klubbrenn ønsket vi også å arrangere en vinteraktivitetsdag. Dessverre ble dette umulig pga værforholdene. Skigruppa har også bidratt i allidretten til en fin skikveld i Mokollen. Sesongen 2012 bar dessverre preg av vinterforholdene på Østlandet. Få klubbrenn og dårlige snøforhold for treningsgruppa har gjort at aktiviteten har vært liten. Økonomisk klarer skigruppa seg godt. Med et lite, men romslig budsjett. Det ble gjort noen investeringer for sesongen (smørekoffert, treningsutstyr, treningstøy til trenere og premier),

11 dessverre gjorde vinteren sitt til at vi ikke fikk mye inntekter i form av påmeldingsavgift til klubbrenn, derfor har vi tæret litt på planlagt overskudd. Mot slutten av 2012 ble vi invitert til å få i gang Sparebankkarusell renn i vårt område igjen. I skrivende stund ser det ut til at vårt første arrangement i denne karusellen blir tatt av mildvær og lite snø. Styret har i 2012 bestått av Henning Lier, Heidi Berger, Anne Lena Moe, Yngve Hellesjø og Anders Gaarder. Dette styret hadde kun 2 møter i løpet av året- årsaken ligger i at behov for styremøter ligger i tilknytning til skisesongen, og det nye styret fra årsmøtet 2012 opplevde ikke vinter før i desember. ÅRSBERETNING FOR SVØMMEGRUPPA Styret har bestått av: Leder: Kasserer: Sekretær: Styremedlem: Ida Svendsen Iren Waaden Tor Anders Høgaas Kjetil Fager Det har vært et aktivt år for svømmegruppa. Det har blitt arrangert svømmekurs både i vår og høstsemesteret, og hele 6 forskjellige grupper har hatt svømmetrening, med 52 deltagere våren 2012 og 66 deltagere høsten høst 2011 vår2012 høst 2012 vår 2013 Det er svært gledelig at så mange deltar på svømmetrening. Svømmekursene er satt sammen basert på alder og ferdigheter. Det har vært 9 svømmetrenere det siste året, og disse har gjort en meget god jobb med svømmerne våre. Gruppene hadde svømmeavslutning for vårsemesteret i mai, og for høstsemesteret i desember. De fikk da vist sine foreldre hva de har lært, og ble premiert for innsatsen. Det har blitt avholdt svømmedisco 27. april, med godt besøk av barn fra 1 7. klasse. Finden lyd- og lys stilte opp med diskotek, og barna koste seg i vannet. Det har blitt avholdt kurs for svømmetrenere både i mai og november. SHIUL deltok med 5 trenere på våren, og 7 trenere på høsten, samt at trenere fra andre klubber i Akershus deltok. Dette gir nyttig kunnskap og inspirasjon for svømmetrenerne.

12 SHIUL svømmere har deltatt på svømmestevne på Bjørkelangen. 6 deltagere stilte, og gjorde det godt både individuelt og i stafett. Svømmegruppa har deltatt på varetelling på Coop. Det har blitt innkjøpt en del nytt utstyr det siste året, til bruk på svømmekursene. Styret har avholdt 3 styremøter. ÅRSBERETNING FOR ALLIDRETTEN Styrets sammensetning Leder: Ingar Krogh Nestleder: Eva Skogholt Sekretær: Marita Kragtorp Kasserer: Ingrid Wanida Andresen Styremedlem: Per Fredrik Gustavsen Allidretten har i år som i fjor, vært delt i to grupper. En gruppe med 3 og 4-åringer og en gruppe fra 5-10 år. På den minste gruppa står det 24 navn på deltakerlista, og oppmøtet har i gjennomsnitt ligget på ca 20 barn hver tirsdag. På lista til gruppa 5-10 år, står det oppført 30 navn, oppmøtet har ligget på ca 25 barn. Trenere på det minste partiet har i høst vært Dan Lundhagen, Cathrine Lande Bunæs og Gry Linnerud. De eldste har Ingar Krogh, Karianne Hammer Melby, Jøran Kopperud og Josefine Nordstrøm hatt ansvar for. 3 trenere fullførte Aktivitetslederkurs i Avlutningen til Allidretten ble i år avholdt 8.mai. Ungene deltok på friidrettsliknende aktiviteter. Vi rundet av arrangementet med boller, saft, is og premie. Allidretten bidro med en natursti på forespørsel fra SHIUL under Opplev Søndre Høland dagene. Naturstien var et fint supplement til det øvrige arrangementet. Allidretten hadde i november dugnad ved å drive kiosken for teatergruppa under deres forestillinger med Folk og Røvere i Kardemomme by. Her var så å si alle foreldre som ikke er trenere innkalt på dugnad. Dugnaden ble gjennomført på en svært god måte. Blant annet gikk det med ca 170 liter vaffelrøre. Dugnaden var svært vellykket og ga et for Allidretten stort overskudd. Overskuddet vil bli brukt til aktiviteter, profilering og utstyr. 27. november hadde vi den tradisjonelle nissemarsjen. Ungene gikk en runde utkledd som nisser, og sang på to avdelinger på sykehjemmet. Arrangementet ble avsluttet med gløgg, pepperkaker og medalje. Som aktiviteter for øvrig har barna blant annet hatt hinderløyper, balansedag, aking, bevegelse til musikk, turn, orientering, skogdag, ballongdag og nattorientering samt mange andre spennende salaktiviteter. Treningsplan for vårhalvåret er satt ned på møte 8. januar 2013 med trenere og styret. Innkjøpene allidretten har gjort i år, ligger på rundt 5000 kr. Økonomien i gruppa er god.

13 ÅRSBERETNING FOR SHIUL AKTIV Shiul aktiv hadde på vårhalvåret tilbud om trening to ganger i uka. Tirsdag og onsdag Vi har hatt tilbud som latin, step, areobic og styrkesirkel i bolker à 8 uker. I tillegg hadde vi treningstilbud til de som jobber på sykehjemmet. Høsthalvåret gikk litt tråere for oss. Vi startet med trening en gang i uken. Tirsdager Fordi det ikke ble noe stort press på tirsdagene valgte vi å holde oss til trening en gang i uka. Vi hadde en treningslørdag i februar hvor målet var fullt hus. Veldig morsomt for instruktører og deltagere! Det ble også trukket en vinner av sykkel sponset av sport 1 blant de som hadde et oppmøte på 15 ganger eller mer og et klippekort til den som hadde flest oppmøter. Dugnad i mars for å tjene inn til nytt musikkanlegg. På søndredagene deltok vi med latin for barn. 20 barn øvde litt i gymsalen på forhånd og så viste de som ville det frem på scena. Vi hadde en gratisuke sammen med spinning/sykkel med Indreoppslag for å vise litt hva vi har å tilby. Styret har bestått av: Linda Stalheim, Elin Grepperud, Nina Huset, Ellen Gangnes, Unni Granli Lasserud og Henriette Høntorp. Valgkomite: Frid Langsrud og Gro-Mette Hoffsbakken ÅRSBERETNING FOR SYKKELGRUPPA Styret har bestått av: Leder: Nestleder: Sekretær: Kasserer: Styremedlem: Styremedlem: Vara: Thomas Melby Malin Fjell Kjetil Lande Bunæs Anne Lena Moe Øystein Nyengen Lisbeth Berg Bakka Anette Litsheim Valgkomite: Karianne Hammer Melby Shiul sykkel ble opprettet på årsmøte i fjor. Gruppa har gjennomført de aktivitetene som stod på planen for Spinning: Våren 2012 ble det gjennomført spinning mandag, fredag og lørdag. Det var bra oppmøte på alle øktene frem til mai, da avsluttet vi fredagsøktene. Mandag og lørdags øktene ble kjørt frem til juni. Spinningen ble startet opp igjen i august da med mandag og lørdag. Fredagene ble startet opp etter høstferien. I 2012 er det ca 50 stykker som har brukt spinningen. Temakveld våren 2012: Til denne kvelden inviterte vi Orginal, Sport 1 og Linda Wold. Orginal kom og viste frem de nye sykkelklærne, vi fikk en gjennom gang av klærne vi kunne kjøpe og mulighet for å prøve klær.

14 Sport 1 hadde med seg diverse sykler og noe utstyr som vi kunne se på. De hadde også med seg utstyr for å kunne justere inn sittestilling på sykkel. Alle fikk tatt de målene som trengtes(sport 1 fulgte dessverre ikke opp, så ingen fikk justert sykkelen sin). Linda Wold hadde et foredrag for oss om riktig trening og inspirasjon frem mot sykkel sesongen. Vi serverte kveldsmat og innformerte om treningsopplegget for sommeren. Det var god stemning og en trivelig kveld. Det var ca 40 stykker der. Treninger sommer 2012: Vi satte opp en plan for treningene i løpet av sommeren. Det ble satt opp intervall økter på onsdager og langturer på søndager. Det ble satt opp en eller to som hadde ansvaret for de ulike turene. Treningene ble gjennomført hver uke unntatt i juli. På treningene har det vært med fra 2 til 12 personer. Krepserittet: Krepserittet ble gjennomført 16. juni. Det ble et meget vellykket arrangement med mange positive tilbakemeldinger fra både de som syklet og de som arrangerte. Det var til sammen ca 100 stykk som syklet krepserittet og familierunden. Vi klarte å sette vårt særpreg på rittet med en krevende trase og gratis lunsj til de som gjennomførte. Fredagsbirken: Vi var en gjeng på 7 stykk som dro opp og sykla. Det ble en fin tur over fjellet der de fleste av oss syklet sammen hele tiden. Vi sykla inn på ca fire og en halv time. Høst samling: Vi inviterte til en avslutning av sykkelsesongen og takk for hjelpen med krepserittet fest. Det ble en hyggelig fest med godstemning. Vi var ca 25 stykker. Inspirasjons kveld med Erik Vea: Erik Vea kom å hadde en spinning økt med oss i november. Det var åpent for alle, vi var 15 stykk i salen. Etter spinningen hadde han et foredrag for de som er spinninginstruktører, dette var lærerikt og nyttig.

15 REGNSKAP 2012 BUDSJETT 2013 m/revisjonsberetning for hovedstyret og gruppene

16 HOVEDSTYRET Konto Navn Regn 2011 Bud 2012 Regn 2012 Bud Medlkont/treningsavgift Treningsavgift Årsfest og andre arr Jubileumsbok Høland Sparebank, sponsor Elverket, sponsorinnt Stadionreklame Andre sponsormidler Driftstilskudd A-H kommune Skoleavtale Bråte Billettinntekt folkebadet Kommunalt tilskudd folkebad NIF Aktivitetsmidler Lotteri-Stiftelsetilsynet Grasrotandel SHIUL- SHOP Andre inntekter Pant, Postkasse Coop SHIUL-Fritidsklubb Leieinntekter Salg Kafe Kommunale tilskudd is Salg Pedersmoen Halsnes v/aurskog-høland Kom Leieinntekter Doktorbolig Sum driftsinntekter Overføring fotballgruppa Overføring svømmegruppa Overføring skigruppa Overføring allidrett Overføring sykkelgruppa SHIUL Fritidsklubb SHIUL- SHOP Overføring SHIUL-Aktiv Varekjøp kafedrift Varekjøp Pedersmoen Varekostnader Lønninger adm Feriepenger adm Arbeidsgiveravgift

17 5150 Kursutgifter Lønninger klubbhuset Feriepenger klubbhuset Arbeidsgiveravgift klubbhuset Lønnsutg. Islegging Lønnsutg. Halsnes Feriepenger Halsnes Arbeidsgiveravgift Halsnes Sum lønn Regnskapshonorar Strøm klubbhuset Kommunale utgifter Driftsmidler, vask o.l Service og vedlikehold utstyr Vedlikehold bygning Andre driftsutgifter Innkjøp av utstyr Møteutgifter Strøm Bråtevangen Leieavtale grusbane Brøyting og salting Rekvisita og utstyr Bråtevangen Drift/Vedlikeh.traktor/utstyr Vedlikehold anlegg Bråtevangen BMX-bane Strøm løyper Leieavtale grunneiere Vedlikehold-drift scooter Vedlikehold anlegg, løyper Utgifter vedrørende Islegging Leid hjelp Strøm Pedersmoen Andre utgifter Pedersmoen Strøm doktorbolig Kommunale avgifter Vedlikehold Doktorbolig Andre utg. Doktorbolig Driftskostnader Søndreposten Annonser Årsfest og andre arr Porto og telefonutg Rekvisita og driftskostnader

18 7155 Gaver/blomster Forsikringer Bankomkostn og gebyrer Andre driftsutgifter Jubileumsutgifter Forsikring Scooter Forsikring Doktorbolig Annen driftskostnad Driftskostnader Renteinntekter Renteutgifter Årsresultat Balanse SHIUL 2011: Balanse SHIUL 2012 Eiendeler: Eiendeler: Eiendeler: Kassebehold Drift Shop Fritidskl Gavekto Skattetrekkskonto Fast eiendom Kunstgressbane Maskiner og anlegg Kundefordringer Lån samarb lag 0 0 Utestå fotballgr 0 0 Sum eiendeler: Egenkapital og gjeld: Egenkapital og gjeld: Egenkapital og gjeld: Byggelån Pantelån Leverandørgjeld Skyldig skattetrekk Skyldig arbeidsg.avg Påløpt arbeidsg.avg Skyldig lønn

årsberettning Sponsorer: TVERLANDET IL BERIKENDE RESPEKTERENDE OPPRIKTIG www.tverlandetil.no E-post: post@tverlandetil.no Kontonr.

årsberettning Sponsorer: TVERLANDET IL BERIKENDE RESPEKTERENDE OPPRIKTIG www.tverlandetil.no E-post: post@tverlandetil.no Kontonr. 1 Sponsorer: 2013 årsberettning Generalsponor: TVERLANDET IL 2 3 VEDTEKTER FOR TVERLANDET IDRETTSLAG Vedtatt av årsmøtet 03.12.1990 Godkjent av Norges Idrettsforbund 22.02.1993 Revidert 20.11.1991 / 24.11.1992

Detaljer

Årsberetning for 2012 Vedlegg 1. Lier Idrettslag 2012

Årsberetning for 2012 Vedlegg 1. Lier Idrettslag 2012 Årsberetning for 2012 Vedlegg 1 Lier Idrettslag 2012 Årsmøtet avholdes på Lier IL klubbhus tirsdag 19 mars og begynner kl 1900. Alle medlemmer er hjertelig velkomne! Sakliste: 1. Godkjenne de stemmeberettigede.

Detaljer

ÅRSBERETNING STADSBYGD IDRETTSLAG 2012 1

ÅRSBERETNING STADSBYGD IDRETTSLAG 2012 1 ÅRSBERETNING STADSBYGD IDRETTSLAG 2012 1 Innholdsfortegnelse: Side 2: Dagsorden årsmøte. Side 3-6: Årsmelding for Stadsbygd Idrettslag. Side 7: Årsmelding fra Stadsbygd Banen Side 8: Årsmelding fra Bygg

Detaljer

îüáuxüxàç Çz fàtwáuçzw \wüxààáätz ECCL www.stadsbygd.no/idrett

îüáuxüxàç Çz fàtwáuçzw \wüxààáätz ECCL www.stadsbygd.no/idrett îüáuxüxàç Çz fàtwáuçzw \wüxààáätz ECCL www.stadsbygd.no/idrett 1 Årsmøte i Stadsbygd Idrettslag 25. november 2009 1. Godkjenning av dagsorden. 2. Valg av møteleder og to personer til å skrive under møteboka.

Detaljer

Årsmøte 2014. Nittedal Idrettslag. Nittedal Idrettslag

Årsmøte 2014. Nittedal Idrettslag. Nittedal Idrettslag Nittedal Idrettslag Årsmøte 2014 Nittedal Idrettslag Boks 75, 1482 Nittedal * Besøksadresse: Kvernstuveien 5 Telefon: 67 07 25 88 * post@nittedalil.no * www.nittedalil.no Nittedal Idrettslag Saksliste

Detaljer

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. Berger ILs nye hjemmeside. Desember 2008 - Nr. 1-32. Årgang. www.bergeril.no

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. Berger ILs nye hjemmeside. Desember 2008 - Nr. 1-32. Årgang. www.bergeril.no BIL-posten Medlemsblad for Berger I.L Desember 2008 - Nr. 1-32. Årgang Berger ILs nye hjemmeside www.bergeril.no Lederen har ordet Nå er snart nok et år til ende og et nytt år står for døren. I Berger

Detaljer

ÅRSMØTE ORKANGER IDRETTSFORENING Kl. 19.00, onsdag 24. mars 2010 Klubbhuset, Idrettsparken

ÅRSMØTE ORKANGER IDRETTSFORENING Kl. 19.00, onsdag 24. mars 2010 Klubbhuset, Idrettsparken 1 ÅRSMØTE ORKANGER IDRETTSFORENING Kl. 19.00, onsdag 24. mars 2010 Klubbhuset, Idrettsparken 2 Innhold Sakliste... 3 Årsmeldinger 2009... 4 Årsmelding for hovedlaget OIF 2009... 5 Årsmelding for Klubbhuset

Detaljer

ÅRSMØTE I HOVEDFORENINGEN

ÅRSMØTE I HOVEDFORENINGEN FLINT TØNSBERG AIL ÅRSMØTE I HOVEDFORENINGEN 2014 Driftsåret 2013 Gruppene: Fotball Volleyball Allidrett 1. Åpning av årsmøte for driftsåret 2013 a. Velkommen av Leder Bjørn Bergesen b. Godkjenning av

Detaljer

KONGSBERG IDRETTSFORENING (KIF) ÅRSRAPPORT SESONGEN 2011

KONGSBERG IDRETTSFORENING (KIF) ÅRSRAPPORT SESONGEN 2011 2011 KONGSBERG IDRETTSFORENING (KIF) ÅRSRAPPORT SESONGEN 2011 1 Innhold 1. Innledning... 3 2. Organisasjon... 4 2.1 KIF Hovedstyre... 4 2.2 Styrets sammensetning 2011... 4 2.3 Styrets møtevirksomhet /

Detaljer

Årsmelding 2011. www.asil.no

Årsmelding 2011. www.asil.no Årsmelding 2011 www.asil.no Follos eneste spesialbutikk for løpere finner du i tredje etasje. UTSTYRSLEVERANDØR TIL ÅS IL ERIK JOHANSEN SPORT RÅDHUSGT.31 1430 ÅS-TLF.64975504-FAX 64942610 E-post: erik.johansen@stadion.no

Detaljer

Idrettslaget JUTUL ÅRSMELDING 2014. Skui 18. mars 2015. IL Jutul Skuiløkka 15 1340 Skui Postadresse: Skuiløkka 19, 1340 Skui Org nr.

Idrettslaget JUTUL ÅRSMELDING 2014. Skui 18. mars 2015. IL Jutul Skuiløkka 15 1340 Skui Postadresse: Skuiløkka 19, 1340 Skui Org nr. Idrettslaget JUTUL ÅRSMELDING 2014 Skui 18. mars 2015 IL Jutul Skuiløkka 15 1340 Skui Postadresse: Skuiløkka 19, 1340 Skui Org nr. 984495358 Gjennom trivsel og glede skapes resultater IL Jutul s motto

Detaljer

Årsberetning 2011. Regnskap 2011. Budsjett 2012. Haltdalen Idrettslag, 7383 Haltdalen. Turn, fotball, trim, ski- og skiskyttergruppa og Blinken

Årsberetning 2011. Regnskap 2011. Budsjett 2012. Haltdalen Idrettslag, 7383 Haltdalen. Turn, fotball, trim, ski- og skiskyttergruppa og Blinken Årsberetning 2011 Regnskap 2011 Budsjett 2012 Haltdalen Idrettslag, 7383 Haltdalen Turn, fotball, trim, ski- og skiskyttergruppa og Blinken 1 INNHOLDSFORTEGNELSE... 1 TILLITSVERV HALTDALEN IDRETTSLAG 2011...

Detaljer

Kongsberg IF. Årsmelding sesongen 2009/10

Kongsberg IF. Årsmelding sesongen 2009/10 Kongsberg IF Årsmelding sesongen 2009/10 ÅRSRAPPORT FOR KONGSBERG IDRETTSFORENING 2008. Styre Det valgte styret har bestått av: Navn Verv Per Kr Semmen leder Glenn Edvardsen nestleder Eli Einbu styremedlem

Detaljer

Årsberetning. Stridsklev Idrettslag

Årsberetning. Stridsklev Idrettslag Årsberetning Stridsklev Idrettslag 2012 Årsberetningen skal gi et bilde av aktiviteten i idrettslaget. Styrets arbeid og eventuelle undergruppers aktivitet. Sammen med regnskapet skal årsberetningen gi

Detaljer

PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com

PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com 1 Dagsorden årsmøte 1999. Stadsbygd Idrettslag avholder årsmøte mandag 29. nov. 1999 kl 19.30 i Granlund skihytte. Saksliste: 1) Godkjenning av dagsorden. 2) Valg av møteleder og to personer til å underskrive

Detaljer

VELKOMMEN TIL FIF ÅRSMØTE 2009

VELKOMMEN TIL FIF ÅRSMØTE 2009 VELKOMMEN TIL FIF ÅRSMØTE 2009 FIF-huset 03.03.09 kl. 19.00 Page: 1 INNHOLD: Saksliste Årsmøte 2009 Årsmelding 2008 Regnskap 2008 Ny lov for FIF Årsmøteforslag Budsjettforslag 2009 Valgkomiteens innstilling

Detaljer

ÅRSMØTE FOR DALEN IDRETTSLAG

ÅRSMØTE FOR DALEN IDRETTSLAG ÅRSMØTE FOR DALEN IDRETTSLAG DALHEIM 13. FEBRUAR 2014 Takk til vår hovedsponsor: Til våre medlemmer og samarbeidspartnere Stiftet: 27.12.1921 Medlem av: Norges Fotballforbund Norges Cykleforbund Norges

Detaljer

KONGSBERG IDRETTSFORENING

KONGSBERG IDRETTSFORENING KONGSBERG IDRETTSFORENING ÅRSRAPPORT SESONGEN 2013 1 Innholds 1. innledning 2. Organisasjon 2.1 KIF Hovedstyre 2.2 Styrets sammensetning 2013 2.2.1 Andre Komiteer og utvalg 2.3 Styrets møte virksomhet/arbeid

Detaljer

Årsmelding Klepp IL 2014 Klepp IL for dei som vil

Årsmelding Klepp IL 2014 Klepp IL for dei som vil Årsmelding Klepp IL 2014 Klepp IL for dei som vil Side 1 av 40 SAKSLISTE Årsmøte Dato: Torsdag 12.03.2015 kl. 18:00 Inviterte deltakere: Forfall: Sted: Klepp Stadion, 2. etasje Referent: Thomas Langholm

Detaljer

ÅRSMØTE GIBOSTAD IDRETTSFORENING 20.02.14

ÅRSMØTE GIBOSTAD IDRETTSFORENING 20.02.14 ÅRSMØTE 2013 GIBOSTAD IDRETTSFORENING 20.02.14 SAKSLISTE 1. Åpning og opptelling av stemmeberettigede 2. Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden 3. Valg av dirigent(er) og sekretær, samt

Detaljer

ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB. Dagsorden: Tid: Onsdag 20. mars 2013, kl 19.00 Sted: Jåttenhallen møterom

ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB. Dagsorden: Tid: Onsdag 20. mars 2013, kl 19.00 Sted: Jåttenhallen møterom ÅRSMØTE 20.03.2013 ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB Tid: Onsdag 20. mars 2013, kl 19.00 Sted: Jåttenhallen møterom Dagsorden: 1. Åpning ved leder 2. Valg av møteleder 3. Valg av møtereferent 4. Valg av to

Detaljer

READYAVISEN. Knøttetassen 2012. Herved innkalles til ordinær generalforsamling i Ready tirsdag 12. juni kl 18:00 i Readyhuset

READYAVISEN. Knøttetassen 2012. Herved innkalles til ordinær generalforsamling i Ready tirsdag 12. juni kl 18:00 i Readyhuset READYAVISEN Vår 2012 94. årg. Knøttetassen 2012 Herved innkalles til ordinær generalforsamling i Ready tirsdag 12. juni kl 18:00 i Readyhuset Lederen har ordet Dette er vår spesielle generalforsamlingsutgave

Detaljer

JUTULEN. Klubbavis for IL JUTUL NR. 1 2013. Endelig er snøen her. Stina Meinicke og Cecilia Kristiansen klar for vinteren

JUTULEN. Klubbavis for IL JUTUL NR. 1 2013. Endelig er snøen her. Stina Meinicke og Cecilia Kristiansen klar for vinteren JUTULEN Klubbavis for IL JUTUL NR. 1 2013 Endelig er snøen her. Stina Meinicke og Cecilia Kristiansen klar for vinteren Tilde Bolstad Roswall 7 år som scorte sitt første mål i fotballkarrieren på Jutultreffen

Detaljer

Nittedal Idrettslag ÅRSMØTE 2013 SAKSLISTE ÅRSBERETNING

Nittedal Idrettslag ÅRSMØTE 2013 SAKSLISTE ÅRSBERETNING ÅRSMØTE 2013 SAKSLISTE ÅRSBERETNING 1 Innholdsfortegnelse 1. SAKSLISTE TIL ÅRSMØTE I NITTEDAL IDRETTSLAG 22. APRIL 2013... 3 2. UTDELING AV STIPEND OG UTMERKELSER... 4 3. PRESENTASJON AV VALGKOMITEENS

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR LANGHUS IDRETTSLAG

ÅRSBERETNING FOR LANGHUS IDRETTSLAG ÅRSBERETNING FOR LANGHUS IDRETTSLAG ÅRET 2008 HOVEDMÅL: 2009 UTØVERE I 2009 VISJON: LANGHUS IL GJØR LANGHUSFOLK GLADERE VERDIER: LOKAL INKLUDERENDE MODIG - MÅLRETTA INNHOLDSFORTEGNELSE ÅRSBERETNING LANGHUS

Detaljer

ÅRSMØTE. Ålen Idrettslag

ÅRSMØTE. Ålen Idrettslag ÅRSMØTE Ålen Idrettslag Tirsdag 10. mars 2015 klokken 18.00 Messa i Hovet Velkommen! Lagets årsmeldinger, handlingsplaner og ev. aktivitetsplaner finner du på www.alenil.no Våre hovedsamarbeidspartnere:

Detaljer

INFORMASJON NLI-POSTEN. Nordre Land Idrettslag ønsker alle en riktig God Jul. www.nlinett.no

INFORMASJON NLI-POSTEN. Nordre Land Idrettslag ønsker alle en riktig God Jul. www.nlinett.no INFORMASJON NLI-POSTEN MEDLEMSBLAD FOR NORDRE LAND INDRETTSLAG NR. 4 2014 - ÅRG 20 Nordre Land Idrettslag ønsker alle en riktig God Jul www.nlinett.no 2 3 NLI-POSTEN Stoff-frister, NLI-Posten: Svein Furuseth

Detaljer

Stor aktivitet og glede!

Stor aktivitet og glede! KLUBBAVIS 2012 FOTBALL - SKI LANGRENN - SKI HOPP - HÅNDBALL - FRIIDRETT - INNEBANDY - IDRETTSKOLE www.kolbukameratene.no Stor aktivitet og glede! Kolbukameratene har utviklet seg og gir i dag et sportslig

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2014 Dato: Torsdag 27. november 2014 Tid: Kl. 18.30 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

Klubbavis ÅRGANG 4. I mål med BALLBINGEN!

Klubbavis ÅRGANG 4. I mål med BALLBINGEN! Klubbavis ÅRGANG 4 2007 I mål med BALLBINGEN! Vi sponser Sport Torghatten IL: Hovedsponsor Medlems- og klubbavtale med BRØNNØYSUND Våre klubbdresser ser sponset av: ELEKTRIKER N AS Sport Torghatten IL

Detaljer