I forlengelse av FS-møte blir det avholdt valgstyremøte. Sakspapirene følger vedlagt. Innhold Lukket Arkivsaksnr

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "I forlengelse av FS-møte blir det avholdt valgstyremøte. Sakspapirene følger vedlagt. Innhold Lukket Arkivsaksnr"

Transkript

1 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 16:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. I forlengelse av FS-møte blir det avholdt valgstyremøte. Sakspapirene følger vedlagt. Saksliste Utvalgssaksnr PS 40/07 RS 15/07 PS 41/07 Innhold Lukket Arkivsaksnr Saker til behandling Referatsaker Situasjonen på arbeidsmarkedet i Indre Sør-Troms kommunene ved utgangen av april 2007 Saker til behandling Søknad om midler til innkjøp av kontormøbler i sentralbordet 2007/9 2007/280 PS 42/07 Søknad økonomisk støtte - BIL volleyball gutter 2007/360 PS 43/07 Sikring av barnehagens uteområde 2007/457 PS 44/07 Tilbud service og kontroller på brannslokkerutstyr 2007/19 PS 45/07 Informasjonsplan 2007/469 PS 46/07 Årsberetning /2 Rolf Espenes ordfører

2 Saker til behandling PS 40/07 Referatsaker

3 Pressemelding NAV Sjøvegan Arbeid Kongsveien SJØVEGAN Internett: tel fax. Troms Nr.: 3/ Situasjonen på arbeidsmarkedet i Indre Sør -Troms kommunene ved utgangen av april Det er i dag registrert 93 personer som helt ledig ved NAV Sjøvegan arbeid. Dette gir en prosentvis ledighet på 1,98 %. Tallene for ledige har ikke endret seg siden forrige måned hva gjelder kontordistriktet sett under ett. Antall helt ledige ved utgangen av april 2006 var 143 personer. Antallet langtidsledige ved utgangen av april 2007 er 24 personer, som utgjør 24,73 % av de helt ledige. Dette er en økning på 2,15 % fra forrige måned. Antall langtidsledige har økt med 2 personer siden forrige måned. Vi har beklageligvis ikke fått ut statistikk fordelt på de enkelte kommuner, men det er mindre endringer i forhold til forrige måned. Situasjonen på arbeidsmarkedet ved utgangen av april GRAT LAVA SALA DYRØY BARDU IST HL APR HL.APR LANG.LED 23 LANG.LED % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 24,73% UNGD. U LED I % 3,09 % 3,51 % 2,21 % 2,84 % 1,01 % 1,98 % Av tabellen fremgår det at i Indre Sør- Troms kommunene er ledigheten 1,98% av arbeidstyrken. Ledigheten har gått ned med 50 personer sammenlignet med april Antall personer på ordinære tiltak er i dag 34 og har gått ned med 2 personer fra mars til april. Ingen ungdom under 20 år er registrert ledig. Endring i helt ledige fra april 2006 til april HL.apr HL.apr Endr Gratangen Lavangen Salangen Dyrøy Bardu

4 Av tabellen fremgår det at alle kommuner har hatt nedgang i ledigheten sammenlignet med ett år tilbake. Distriktet hadde lav ledighet gjennom hele Beholdning arbeidssøkere ved utgangen av april 2007 har gått ned med 63 personer sammenlignet med april Total beholdning arbeidssøkere ved utgangen av mars 2007 er 431 personer. Kontoret hadde ved utgangen av måneden en beholdning på 65 stillinger. Tilgangen stillinger i april var 84. Med hilsen Torbjørn Normann Distriktsarbeidssjef

5 Saker til behandling Dyrøy kommune Den lærende kommune Arkiv: 243 Saksmappe: 2007/280 Saksbehandler: Elin Anita Meleng Dato: Saksframlegg Søknad om midler til innkjøp av kontormøbler i sentralbordet Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 41/ Saksopplysninger Det er ikke avsatt midler i budsjettet for 2007 til innkjøp av kontormøbler i servicetorget. Andre enheter har en egen inventarkonto som dekker slike innkjøp. Saken må derfor legges fram for formannskapet til behandling. Det er behov for innkjøp av nye møbler i sentralbordet til totalt kr ,-. Beløpet er fratrukket en rabatt på 35% fra leverandør Kontor Design A/S. Prisen er fritt levert og montert eks. mva. Administrasjonens vurdering Bakgrunnen for at det er nødvendig med nye kontormøbler er følgende: Det er plassert skanner i sentralbordet som gjør at det er for liten plass til fysisk dokumentbehandling på skrivebordet. All inngående post skannes nå inn i nytt tekst/sak system ephorte. Det er pr. i dag plassert diverse møblement i forlengelse av nåværende skrivebord. Dette er en midlertidig løsning og ikke direkte estetisk i forhold til innsyn for publikum. Viser til møte med IA hvor det var påpekt nødvendigheten av avskjerming mot støy i sentralbordet. Dette tas hensyn til ved innkjøp av nytt skrivebord med avskjerming. Dokumenthylle for bedre oversikt og lettere tilgjengelighet av diverse skjema, informasjon/brosjyrer etc. til publikum. Ny stol som hindrer at de ansatte klemmer fingrene. Rådmannen foreslår at beløpet dekkes over tilleggsbevilgningsposten. Dersom det viser seg at en kan benytte ledige kontormøbler etter trygdekontor/sosialkontor ved oppstart av NAV kontor i Dyrøy, vil en ikke benytte seg av de omsøkte midler.

6 Det er søkt NAV arbeidslivssenter (IA) om dekning av støyavskjerming i sentralbordet totalt kr mva. Dersom tilretteleggingstilskuddet blir innvilget, vil dette gå til fratrekk i omsøkte midler. Rådmannens forslag til vedtak: Innkjøp av kontormøbler i sentralbordet dekkes over tilleggsbevilgningsposten med totalt kr eks. mva. Ordførerens innstilling: Som rådmannens forslag. Rolf Espenes Ordfører Hogne Eidissen rådmann

7 Dyrøy kommune Den lærende kommune Arkiv: 223 Saksmappe: 2007/360 Saksbehandler: Sissel Stokland Jørgensen Dato: Saksframlegg Søknad økonomisk støtte - BIL volleyball gutter Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 42/ Saksopplysninger BIL s volleyball-lag Gutter U16 og Gutter U17 søker om økonomisk støtte til reiseutgifter i forbindelse med NM i h.h.v. Førde og Kristiansund i april Guttene oppnådde meget gode resultater da GU17 fikk en sterk 2. plass i Kristiansund og GU16 fikk en 4. plass i Førde. Administrasjonens vurdering Guttene er gode ambassadører for Dyrøy kommune både i spill og oppførsel. I år har begge mesterskapene gått på Vestlandet og har dermed gitt ekstra store reiseutgifter for laget. Rådmannens forslag til vedtak: BIL s volleyball-lag GU16 og G17 innvilges kr 5 000,- som støtte til reiseutgifter i forbindelse med NM i Førde og Kristiansund. Ordførers/utvalgsleders innstilling: Som rådmannens forslag til vedtak. ordfører/utvalgsleder Hogne Eidissen rådmann

8 Dyrøy kommune Den lærende kommune Arkiv: 614 Saksmappe: 2007/457 Saksbehandler: Rosmari Forsberg Dato: Saksframlegg Sikring av barnehagens ute område Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 43/ Saksopplysninger I slutten av april var det 2 gutter som stakk av fra barnehagen, og ned til elva. Dette skjedde to dager på rad. De hadde klatret over gjerdet og gått ned til elvebredden. Gode rutiner gjorde at det ble oppdaget fort, og guttene funnet i god behold. Slike hendelser skal ikke skje i barnehagen, men det skjedde. Barnehagen har i etterkant av hendelsen hatt en gjennomgang av sine rutiner, og gjort noen endringer. Det har også vært avholdt et foreldremøte der foreldregruppa krevde nytt og høyere gjerde rundt barnehagen. Denne hendelsen har også gjort inntrykk på personalet i barnehagen. Det at det forsvant to barn fra barnehagen, og med tanke på hva som kunne ha skjedd, har satt en støkk i dem. Et høyere gjerde vil gjøre det vanskeligere for ungene å stikke av igjen, og gjøre hverdagen til barna og foreldre og til de som jobber i barnehagen litt tryggere. Administrasjonens vurdering På bakgrunn av hendelsene i barnehagen i vår, bør vi ha nytt gjerde rundt hele barnehagen. Tanken er da å sette opp et 1,80 m gjerde i bakkant med mot elvedalen, og et noe lavere 1,5 m i front. I tillegg bør det settes opp nye porter da de som er pr. i dag ikke kan brukes på vinterstid og er for dårlige. Det er innhentet tilbud fra ToJo as både på gjerde og port. Nytt gjerde vil komme på ca ,- eks moms, og nye porter vil komme på ca ,-. Rådmannens forslag til vedtak: Dyrøy kommunestyre bevilger kr ,- eks mva til nytt gjerde og port i barnehagen. Beløpet finansieres ved låneopptak. Arbeidet kan startes umiddelbart.

9 Ordførers/utvalgsleders innstilling: Som rådmannens forslag til vedtak ordfører/utvalgsleder Hogne Eidissen rådmann

10 Dyrøy kommune Den lærende kommune Arkiv: M85 Saksmappe: 2007/19 Saksbehandler: Arnt Aspenes Dato: Saksframlegg Tilbud service og kontroller på brannslokkerutstyr Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 44/ Vedlegg 1 Tilbud på service og kontroller på brannslokkerutstyr ved kommunale bygninger Saksopplysninger Viser til tilbud av 7.mai 2007 fra Jowa Scooter i Målselv. Administrasjonens vurdering Gjennom branntilsyn i vår bygningsmasse har vi fått pålegg om å etablere en godkjent ordning ang. kontroll og ettersyn av vårt slukkeutstyr i bygningene. Tidligere har vi hatt TEMA v/terje Johansen i Bjørkebakken til å etterse brannslukkeapparatene når de ble levert hos han. Etter de nye kravene til autorisasjon for å gjøre slike jobber ønsket ikke Terje Johansen å ta på seg dette videre. Det er innhentet tilbud fra JOWA SCOOTER, Moen, Målselv ang. et slikt oppdrag, og tilbud f.o.m. 2007, samt for årene 2008 og 2009 foreligger. Tilbudet kommer etter befaring i våre bygg. Dette betyr å oppgradere/komplettere og etterse det utstyret vi har i 2007 til en pris på kr ,- eks. mva. For årene vil det totalt beløpe seg til kr ,- eks. mva. (ca. kr 5.175,- pr år) for kontroll/ettersyn, men her kommer evt. deleskifting i tillegg. Rådmannens forslag til vedtak: 1. Tilbudet fra Jowa Scooter i Målselv aksepteres. For 2007 dekkes kostnaden over tilleggsbevilgningsposten (kr ,- eks. mva.). 2. For 2008 og videre innarbeides kostnaden i budsjettet. Ordførers/utvalgsleders innstilling: Som rådmannens forslag til vedtak

11 ordfører/utvalgsleder Hogne Eidissen rådmann

12

13 Dyrøy kommune Den lærende kommune Arkiv: 053 Saksmappe: 2007/469 Saksbehandler: Elin Anita Meleng Dato: Saksframlegg Informasjonsplan Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 45/ Vedlegg 1 Informasjonsplan Saksopplysninger Det har vært nedsatt ei gruppe bestående av Ragnvald Storvoll, Erling Holmen og Elin Meleng som har utarbeidet forslag til informasjonsplan for Dyrøy kommune. Forslaget har vært sendt på høring til enhetsledere, rådmannens ledergruppe og fagforeningene. Administrasjonens vurdering Innspill etter høring er gjennomgått i rådmannens ledergruppe. Rådmannens forslag til vedtak: Kommunestyret godkjenner informasjonsplan for Dyrøy kommune. Ordførerens innstilling: Som rådmannens forslag. Rolf Espenes ordfører Hogne Eidissen rådmann

14 DYRØY KOMMUNE INFORMASJONSPLAN Dyrøy kommune Den lærende kommune Dyrøy kommune ønsker at disse værebegrepene skal være ledestjerner i hverdagen til alle ansatte Faglig dyktig Imøtekommende Nyskapende

15 Innholdsfortegnelse MÅL for Dyrøy kommunes informasjonsvirksomhet Publikumskontakt Forholdet til offentlighet / åpenhet Helhetlig og samordnet informasjon Intern informasjon Den lærende kommune POLICY for Dyrøy kommunes informasjonsvirksomhet Åpenhet Lederansvar Styringsverktøy Hovedvirkemidler Organisering - roller og oppgaver Administrativt Politisk STRATEGIER for INFORMASJONSPLAN 1. Håndtering av media 2. Teknologiske løsninger 3. Ekstern informasjon 4. Intern informasjon Hver strategi inneholder: Strategibeskrivelse Ønskede resultater Tiltak

16 MÅL for Dyrøy kommunes informasjonsvirksomhet 1. Dyrøy kommune skal informere og kommunisere aktivt med publikum og media Informasjonen skal baseres på åpenhet og publikums behov 2. Informasjonen skal være samordnet og fremstå som helhetlig Dyrøy kommune skal vektlegge god intern informasjon og kommunikasjon 5. Bygge på prinsippet om den lærende kommune. 16

17 POLICY for Dyrøy kommunes informasjonsvirksomhet Dyrøy kommune skal være en åpen organisasjon der intern og ekstern informasjon er lett tilgjengelig ÅPENHET Dyrøy kommune ønsker å legge til rette for at publikum, lokalaviser og andre medier på en rask og enkel måte kan få innsyn i og tilgang til informasjon om kommunens tjenester, beslutningsprosesser og vedtak. Alle ansatte skal synliggjøre den åpenhet og serviceinnstilling som Dyrøy kommune ønsker å tilby sine innbyggere, næringsliv og omverden for øvrig. I Dyrøy kommune er informasjon et lederansvar LEDERANSVAR Informasjon er et lederansvar. Ansvaret for at informasjonsvirksomheten drives profesjonelt og er etisk ansvarlig ligger hos kommunens ledelse. Den enkelte enhetsleder har ansvar for å informere om sin virksomhet både internt og eksternt. Informasjonsaktiviteten skal synliggjøres i planverket. I Dyrøy kommune skal informasjon være et styringsverktøy og et virkemiddel for å nå kommunens mål og et levende lokaldemokrati, og blir derfor integrert i plan og styringsdokumenter STYRINGSVERKTØY Informasjon er et nødvendig ledd i all kommunal virksomhet og skal integreres som et strategisk styringsverktøy på linje med andre viktige funksjoner som økonomistyring og personalforvaltning. God informasjon er en del av kvalitetskravet til tjenestene. Forståelsen for informasjon må forankres i hele organisasjonen og må derfor synliggjøres i plan og styringsdokumenter. Det ønskes også at Dyrøy kommunes foretak følger informasjonsplanen. 17

18 POLICY for Dyrøy kommunes informasjonsvirksomhet HOVEDVIRKEMIDLER Dyrøy kommune skal drive sin informasjonsvirksomhet på en moderne måte, i takt med den teknologiske utvikling Dyrøy kommune skal bringe all nødvendig informasjon til publikum og ansatte gjennom faste informasjonsorganer. Publikum sparer tid på elektronisk kommunikasjon; selvbetjening med døgnåpen kommune. Nye teknologiske løsninger og muligheter vil endre informasjonsbildet i de nærmeste årene. I Dyrøy kommune skal viktig informasjon, både ekstern og intern, være tilgjengelig elektronisk. Noe informasjon må fremdeles være tilgjengelig på papir. Dette av hensyn til publikum og ansatte som ikke har tilgang til elektronisk informasjon. ORGANISERING, ROLLER OG OPPGAVER Kommunens informasjonsvirksomhet er helhetlig organisert med avklarte roller og ansvarsoppgaver Administrativt I Dyrøy kommune har rådmannen et aktivt overordnet informasjonsansvar. Informasjonsoppgavene er desentralisert og lagt til alle enhetslederne. De har et ansvar for å informere om sitt område. Noen felles informasjonsoppgaver er lagt til: Webredaktør: All elektronisk informasjon - Internett Servicetorget: Generell informasjon rettet mot publikum. I større prosjekter og tverrenhetlige satsningsområder skal nødvendige informasjonstiltak beskrives spesielt som en del av planarbeidet. 18

19 POLICY for Dyrøy kommunes informasjonsvirksomhet Desentralisert informasjonsarbeid Denne måten å organisere informasjonsarbeidet på innebærer at hver enkelt medarbeider i Dyrøy kommune har et ansvar for å kommunisere aktivt og informere om sin virksomhet - til publikum, til sine underordnede og medansatte Ved kriser erstattes informasjonsplan av kriseplan Ved kriser erstattes informasjonsplan med kriseplan. Politisk Ordfører er Dyrøy kommunes ansikt utad og representerer kommunes offentlige syn. Som møteleder i kommunestyret har ordfører et ansvar for at politiske møter er best mulig tilgjengelig for publikum og media. Etter vedtak har ordfører et informasjonsansvar for saksprosessen. Generelt sett har ordfører et ansvar for å være tilgjengelig for publikum. Ordfører er sammen med varaordfører kommunestyrets representant overfor de ansatte. Ordfører har et særskilt informasjonsansvar i nærings- og utviklingssaker som profilerer kommunen. 19

20 POLICY for Dyrøy kommunes informasjonsvirksomhet Ut fra linjeprinsippet og kommunens definerte lederansvar har hver enkelt leder selv ansvar for kontakten med pressen på sitt område LEDERANSVAR I Dyrøy kommune er det slik at alle fast ansatte medarbeidere kan gi opplysninger om fakta vedrørende egne arbeidsoppgaver. Vurderinger av økonomisk, administrativ eller faglig karakter er et lederansvar. Administrasjonen skal ikke gjøre politiske vurderinger. Profilering skal bidra til å gi kommunen et godt omdømme innad mot de ansatte og utad mot innbyggerne, potensielle innflyttere, bedriftsetablerere, jobbsøkere og offentligheten generelt PROFILERING Profilering skal bidra til å skape en felles identitet og stolthet blant de ansatte. Profilering skal bidra til å gjøre kommunens særpreg og kommunens tjenester og tilbud kjent. Det utarbeides retningslinjer for utforming av annonser, informasjonsmateriell, kommunale styringsdokumenter og andre planer, samt skilting og merking av bygninger og merking av kjøretøy. Kontakt med pressen Dette omfatter både å ta initiativ til å gi informasjon, og å kommentere kommunens virksomhet overfor de ulike medier. I Dyrøy er det et lederansvar å gjøre dette. Dyrøy kommune har derfor ikke en pressetalsperson til å utføre denne oppgaven. Enhetslederne finner selv praktiske ordninger for sin mediakontakt innenfor sine enheter. HVEM KAN SI HVA TIL PRESSEN? Som privatperson har kommunalt ansatte i sin alminnelighet samme adgang som andre til å rette offentlig kritikk mot styre og stell i den kommunen de er ansatt i. Når det gjelder forhold som hører inn under eget arbeidsområde, stille det seg annerledes, spesielt for den som har lederansvar. Her kommer den ansattes lojalitetsplikt overfor arbeidsgiver inn. I slike tilfeller skal det gås tjenestesvei med sine kritiske synspunkter. Disse hensyn gjelder ikke når ansatte uttaler seg til media i kraft av sin rolle som tillitsvalgt. Innen fagområder med lovbestemt taushetsplikt følges ev. retningslinjer utarbeidet av fagansvarlige. Dyrøy kommunes ansatte forholder seg for øvrig til media etter Kommunenes Sentralforbunds anbefalte generelle retningslinjer. 20

21 STRATEGIER INFORMASJONSPLAN STRATEGI 1 Forhold til media Dyrøy kommune skal føre en åpen, aktiv og offensiv mediepolitikk som profilerer små kommuners utfordringer og muligheter. STRATEGIBESKRIVELSE Dyrøy kommunens ledere skal bli mer mediebevisste og skal aktivt benytte media for å nå ut med informasjon til publikum. Dyrøy kommune ønsker å styrke samarbeidet med media. Dette skal bidra til å skape trygghet og forståelse for partenes roller. ØNSKEDE RESULTATER Media får større innsikt i og kunnskap om kommunens virksomhet og blir dermed i bedre stand til å dekke saksområder i sin helhet ikke bare enkeltsaker. Større kunnskap om og troverdighet til kommunal virksomhet hos publikum vil gi bedre omdømme og profilering. TILTAK Klare og gode retningslinjer for mediekontakt ( se vedlegg 1 ). Gjennomføre medieopplæring for enhetsledere og nøkkelpersoner besøk hos media opplæring i å forholde seg til media. Bevisstgjøre alle enhetsledere slik at de mer aktivt benytter pressen og øvrige informasjonskanaler. Etablere rutiner for tett kontakt med media. 21

22 STRATEGIER INFORMASJONSPLAN STRATEGI 2 Teknologiske løsninger Dyrøy kommune skal være offensiv i forhold til å utnytte nye teknologiske løsninger STRATEGIBESKRIVELSE Elektroniske informasjons- og kommunikasjonsløsninger muliggjør mer fleksible og enklere former for samhandling mellom forvaltningen og dens brukere, og de ansatte imellom. Bruk av informasjonsteknologi gir dessuten muligheter til en mer brukerorientert organisering og lokalisering av forvaltningens tjenesteytende virksomheter. ØNSKEDE RESULTATER Internett skal gi publikum og ansatte muligheter for raskt og effektivt å kunne hente ut ønsket informasjon og tjenester fra kommunens ulike databaser selvbetjening. De teknologiske løsninger skal bidra til en forbedret informasjonsutveksling og dialog mellom publikum og de folkevalgte og Dyrøy kommune som organisasjon. TILTAK Utvikle felles profil på all ekstern kommunikasjon. Etablere gode vedlikeholdsrutiner for å sikre at vår elektroniske informasjon blir oppdatert løpende og alltid er tilgjengelig og virker. Sørge for at kommunens tjenestetilbud, skjemaer mv. er presentert lett tilgjengelig på Internett, vårt elektroniske servicetorg. Forberede muligheter for å få kommunens utsendelser til de som ønsker det elektronisk.

23 STRATEGIER INFORMASJONSPLAN STRATEGI 3 Ekstern informasjon Dyrøy kommune bruker et sett av informasjonskanaler for å nå ut med informasjon til publikum STRATEGIBESKRIVELSE Informasjon fra Dyrøy kommune gjøres tilgjengelig for flest mulig. Dyrøy kommune vil bruke flere og varierte informasjonskanaler, rettet mot ulike brukergrupper, og med ulikt tilgjengelighetsnivå. ØNSKEDE RESULTATER Publikum, ansatte og politikere skal bli bedre informert om kommunens virksomhet. Det skaper bedre omdømme. Flere som følger med på hva som skjer vil være følge av tilgjengelighet og aktuelt innhold. Dette vil medvirke til at publikum får kunnskap om og benytter seg av ulike tilbud. Økt tilgjengelighet til Dyrøy kommune og økt mulighet for tilbakemeldinger fra innbyggerne. Det er et mål å øke brukermedvirkning og deltakelse i den offentlige debatt. Kostnadsbesparelse og helhetlig profil ved samkjøring av annonser og andre publikasjoner. De viktigste informasjonskanalene er: Direkte publikumskontakt skjer på Servicetorget, i møtet mellom ansatte og publikum, i åpne møter; skolen, omsorgssenteret, ungdomsklubben, ungdomsrådet o.l. Her dominerer muntlig overlevering av informasjon, men også skriftlighet benyttes i hensiktsmessige tilfeller. Kommunens hjemmesider på Internett ( ) er og skal være under stadig utvikling, vesentlig også i retning av mest mulig dialogpreget kommunikasjon. Velkomsthilsen til nye innbyggere distribueres ved mottak av oppdaterte lister fra Folkeregisteret. Egen velkomsthilsen til nyfødte Kultur / friluftsliv. Brosjyre til alle husstander om kultur og fritidstiltak i kommunen. Fellesannonsering i lokalpressen når de fleste husstandene i kommunen. Alle kunngjøringer legges i tillegg ut på våre internettsider.

24 Dyrøyseminarsenteret er en del av kommunens eksterne informasjonskanal. STRATEGIER INFORMASJONSPLAN STRATEGI 3 Ekstern informasjon TILTAK Informasjonskanalene skal inneholde tema / stoff som gir publikum aktuell informasjon om administrativ og politisk virksomhet, tjenestetilbud og planer. Gode rutiner for annonsering av ledige stillinger også på internett. Hver enhet avklarer informasjonsansvaret for sin virksomhet. Informasjonshefte til nye innbyggere.

25 STRATEGIER INFORMASJONSPLAN STRATEGI 4 Intern informasjon Dyrøy kommune skal videreutvikle sin interne informasjon STRATEGIBESKRIVELSE God intern informasjon er en forutsetning for at ansatte og ledere skal greie å utføre sine oppgaver og trekke i samme retning. Dette er avgjørende i en lærende organisasjon. Den enkelte medarbeider skal ha forståelse for og kunnskap om kommunens totale virksomhet for å kunne gi god og riktig informasjon utad. ØNSKEDE RESULTATER Intern informasjon skal bidra til å skape en bedriftskultur med gode holdninger og samhold innad i organisasjonen vi tar vare på hverandre. Vi vil - Vi kan - Vi tør. Intern informasjon skal medvirke til å skape en felles plattform med gode serviceholdninger. TILTAK Det er ønskelig å skape en sterk bevissthet og holdning til at informasjon sikrer forståelse og samarbeid rundt egen og andre virksomheters tjenesteproduksjon. Hver enhet avklarer informasjonsansvaret for sin enhet. Felles arenaer / møteplasser er viktige for god informasjonsflyt ( ledermøte, HTV møte, arena for barn og ungdom, politiske utvalg, personalmøte, partsammensatte utvalg ). Nytilsatte gis nødvendig informasjon og innføring i kommunens plattform / lagfølelse.

26 Vedlegg 1 MEDIAKONTAKT AKTUELT STOFF OG SAKER TIL MEDIA Det bør etterstrebes å få positive nyheter fra vår virksomhet ut i media. Alle medarbeidere oppfordres til å tipse nærmeste overordnede om saker som har allmenn interesse, og til å komme med forslag til originale innfallsvinkler, fotomotiv og annet som kan "selge" saken bedre. Sitt ikke på saker som kan bli medieoppslag. Dersom en medarbeider oppdager noe som kan gi oppslag i mediene, skal han / hun straks kontakte den nærmeste overordnede. Kritikk kan føles urettferdig, men kritikk i media behøver ikke alltid besvares. Av og til kan det være bedre å la påstand stå uimotsagt for å unngå å holde liv i en ufruktbar diskusjon. Ved tvilstilfelle avgjøres dette av rådmann i samarbeid med enhetsleder. Innlegg fra publikum rettet mot politikere, politiske vurderinger og vedtak besvares av den politiske ledelsen - hvis det er aktuelt med svar. GODE RÅD Personvern Vær spesielt oppmerksom på hensynet til personvern ved omtale av enkeltsaker. I noen tilfeller kan lokalkjente innbyggere lett identifisere personer i en sak på bakgrunn av gitte opplysninger. Hvorfor svarer du? Unngå å si "nei" eller "ingen kommentar" ved henvendelse fra pressen. Det er lov å få be om å ringe opp igjen slik at du får forberedt deg og planlagt uttalelsene. Dette må skje så fort som mulig, og må uansett ikke utsettes til i morgen. Hva svarte du egentlig? Du kan kreve å få lest opp det du blir sitert på. Bør ikke overdrivs, men vurderes i forhold til sakens størrelse og betydning. Saker unntatt fra offentlighet Offentlighetsloven regulerer hva slags saker vi som offentlig organ kan unndra fra offentligheten. Alle unntak fra offentlighet må kunne begrunnes i lovparagrafen. Sett deg inn i loven.

27 Dyrøy kommune Den lærende kommune Arkiv: 212 Saksmappe: 2007/2 Saksbehandler: Hogne Eidissen/Knut A. Johansen Dato: Saksframlegg Årsberetning Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 46/ Kommunestyret FORORD. Rådmannen legger med dette frem årsberetningen for 2006, som gir et bilde av den virksomhet som har vært utøvet av kommunen i løpet av et år. Årsberetningen skal være et redskap for administrasjonen og politikerne, både for evaluering av årets arbeide og for å høste erfaringer til veien videre. Folketallet i kommunen hadde en negativ utvikling i Totalt var det en befolkningsreduksjon på 30 personer til innbyggere. Dette er en utvikling som er alarmerende for kommunens tjenestetilbud all den tid antall personer boende i kommunen er sterkt utslagsgivende for rammeoverføringer fra staten. Under alle omstendigheter er det en sentral målsetting for kommunen å ha et sterkt fokus på vekst og utvikling for å legge best mulig til rette for en positiv utvikling, samtidig som en i planleggingen framover må ta høyde også for negative utviklingstrekk. Av større investeringer kan det særskilt nevnes byggingen av Nordavindshagen, nytt ventilasjonsanlegg på ungdomsskolen og bygging av ambulansestasjon. Denne ferdigstilles våren Kommunens driftsregnskap kom ut med et overskudd på over 2,2 mill kr. Dette etter at alle budsjetterte avsetninger er gjort, herav tilbakeføring av all momskompensasjon på investeringer og inndekning av rest underskudd fra 2004 med kr I lys av dette kan en si at kommunens regnskapsmessige resultat er meget tilfredsstillende. Rådmannen vil benytte anledningen til å takke alle kommunens ansatte for den store innsats som er lagt ned for å gi det mangfold av tjenester som ytes. Leseren overlates med dette til å sette seg inn i detaljene som følger videre i dokumentet.

28 DRIFTSREGNSKAPET. Tabellen nedenfor viser økonomisk oversikt driftsregnskap for Dyrøy kommune. Dyrøy kommune hadde et regnskapsmessig udisponert overskudd for 2006 på kr ,37. Brutto driftsresultat er lite interessant som parameter fordi det ikke er korrigert for rente- og avdragskostnader eller planlagt bruk at midler avsatt tidligere år. Netto driftsresultat brukes imidlertid ofte som hovedindikator for økonomisk balanse da dette gir en indikasjon på om kommunen oppfyller de krav som kommuneloven forutsetter, og om man klarer å avsette midler til å øke den fremtidige handlefrihet. Dersom denne er positiv viser den hvor mye som kan brukes til finansiering av investeringer eller annet seinere bruk. Dyrøy kommunes regnskapsmessige er etter at alle budsjetterte avsetninger er gjort, herunder inndekning av rest tidligere års underskudd og tilbakeføring av all momskompensasjon på investeringer. Dette må kunne sies å være meget tilfredsstillende. Økonomisk oversikt driftsregnskapet. Regnskap Regulert Regnskap 2006 budsj SUM DRIFTSINNTEKTER (B) , ,15 SUM DRIFTSUTGIFTER (C) , ,63 BRUTTO DRIFTSRESULTAT (B-C) , ,52 SUM EKSTERNE FINANSINNTEKTER (E) , ,76 SUM EKSTERNE FINANSUTGIFTER (F) , ,79 RESULTAT EKST. FINANS.TRANS. (E-F) , ,03 Motpost avskrivninger , ,00 NETTO DRIFTSRESULTAT (I) , ,49 SUM BRUK AV AVSETNINGER (J) , ,08 SUM AVSETNINGER (K) , ,57 MERFORBRUK/MINDREFORBRUK (I+J-K) ,37 0 0,00 Nærmere kommentarer til driftsregnskapet. Driftsutgiftene har økt med i underkant av 3,3 mill kr. Av dette relateres ca 2,5 mill kr til økte lønnsutgifter. Resterende tilskrives generell prisstigning, herunder økte strømkostnader. Når det gjelder de ulike rammeområdene, viser følgende tabell at sett under ett er det overskudd på drifta ute på driftsenhetene.

29 Fra mai -06 ble innført nye interne rapporteringsrutiner som innebærer månedlige budsjettrapportering fra enhetene. Her følges et enkelt mønster, der hovedsaken er at enhetene har løpende oppmerksomhet på de økonomiske sidene av driften. Legger her til rette for å gjøre nødvendige endringstiltak på et tidlig tidspunkt, og viktig informasjon utveksles i denne prosessen. Konklusjon: Meget viktig tiltak for å underbygge gode budsjettrutiner. HOVEDRAMMEOMRÅDENE I DRIFTSREGNSKAPET PÅ VEDTAKSNIVÅ. Tallene viser netto driftsutgifter/-inntekter på hovedansvarsnivå - i hele kr. Regnskap Regnskap Reg. budsj. Diff. Diff. Hovedansvarsområde R -06/B -06 i % 1.1 Sentraladm og fellesdrift ,0 1.2 Skole, barneh. og kultur (276) -1,9 1.3 Helse og sosial ,3 1.4 Tekniske oppgaver (42) -0,5 1.9 Fellesfinansiering (52 533) (54 652) (54 816) 164 0,3 Inntektssiden økte med ca kr 9,5 mill fra 2005 til Økningen i rammetilskudd og skatt utgjør om lag kr 6,8 mill. av dette. Det er en forholdsvis stor differanse mellom budsjettert rammetilskudd og det faktiske; regnskapet viser kr mer enn budsjettet. Dette skyldes den store skatteøkningen på landsbasis som kommer som et pluss på inntekstutjevningen for skattesvake kommuner. Inntekten vises altså ikke som økning i kommunens skatteinntekter. Kommunesektoren fikk beholde hele skatteøkningen i 2006 selv, dels som kompensasjon for blant annet økte strømutgifter og høy lønnsvekst. Skatteøkningen ble for øvrig omfordelt mellom kommunene gjennom de vanlige mekanismer (inntektsutjevningen). For 2007 er for øvrig det kommunale skatteøret tilpasset/ redusert til det nye skattegrunnlaget slik at skatteøkningen for landet i 2006 ikke ble videreført til seinere år. Når det gjelder skatteinntektene spesielt, har Dyrøy kommune et overskudd på ca kr målt opp mot årsbudsjettet. Ved utarbeidelse av budsjettet for 2006 ble historiske tall for Dyrøy lagt til grunn, og ikke tall basert på forventet økning på landsbasis. Dette har vist seg å være en klok beslutning og er en praksis som er videreført i gjeldende økonomiplan. Rente og avdragskostnadene utgjør en betydelig del av de totale kostnadene for Dyrøy kommune. Vedtatte låneopptak til finansiering av investeringer ble ikke tatt opp før medio oktober -06, dette for å spare rentekostnader. For å kunne gjennomføre dette er det en forutsetning at man har kontroll på den likviditetsmessige statusen til enhver tid.

INFORMASJONSPLAN. q Faglig dyktig q Imøtekommende q Nyskapende DYRØY KOMMUNE. Vedtatt i kommunestyret 02.10.07. Revidert av kommunestyret 07.10.13.

INFORMASJONSPLAN. q Faglig dyktig q Imøtekommende q Nyskapende DYRØY KOMMUNE. Vedtatt i kommunestyret 02.10.07. Revidert av kommunestyret 07.10.13. DYRØY KOMMUNE INFORMASJONSPLAN Dyrøy kommune Den lærende kommune Dyrøy kommune ønsker at disse værebegrepene skal være ledestjerner i hverdagen til alle ansatte q Faglig dyktig q Imøtekommende q Nyskapende

Detaljer

Innhold Lukket Arkivsaksnr

Innhold Lukket Arkivsaksnr Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 03.07.2007 Tidspunkt: 13:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

RANDABERG KOMMUNE INFORMASJONSSTRATEGI. i nfo VEDTATT I KOMMUNESTYRET 15.06.2006

RANDABERG KOMMUNE INFORMASJONSSTRATEGI. i nfo VEDTATT I KOMMUNESTYRET 15.06.2006 RANDABERG KOMMUNE INFORMASJONSSTRATEGI VEDTATT I KOMMUNESTYRET 15.06.2006 i nfo rma Sammen sjon. Innhold: Mål for Randaberg kommunes informasjons- og kommunikasjonsvirksomhet... 1 Forankring av kommunens

Detaljer

Ordfører orienterer om fiberutbygging i Dyrøy. Rådmann orienterer om budsjett/økonomiplanprosessen 2008-2011. Innhold Lukket Arkivsaksnr

Ordfører orienterer om fiberutbygging i Dyrøy. Rådmann orienterer om budsjett/økonomiplanprosessen 2008-2011. Innhold Lukket Arkivsaksnr Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 23.10.2007 Tidspunkt: 15:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

Innhold Lukket Arkivsaksnr

Innhold Lukket Arkivsaksnr Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 20.03.2007 Tidspunkt: 15:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Per Gunnar Cruickshank Medlem SP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Per Gunnar Cruickshank Medlem SP Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 22.05.2007 Tidspunkt: 16:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf

Detaljer

Innholdsfortegnelse MÅL

Innholdsfortegnelse MÅL Strategisk kommunikasjonsplan Askim kommune 2012-2016 1 MÅL Innholdsfortegnelse for Askim kommunes kommunikasjon Publikumskontakt Helhetlig og samordnet kommunikasjon Forholdet til offentlighet / åpenhet

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 19.06.2007 Tidspunkt: 11:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 19.06.2007 Tidspunkt: 11:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 19.06.2007 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 17.11.2008 Tidspunkt: 14:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 17.11.2008 Tidspunkt: 14:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 17.11.2008 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00.

Detaljer

Innhold Lukket Arkivsaksnr

Innhold Lukket Arkivsaksnr Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 18.09.2007 Tidspunkt: 15:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 30.04.2014 Tidspunkt: 14:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 30.04.2014 Tidspunkt: 14:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 30.04.2014 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 14:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 14:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 22.11.2010 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00.

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

Tolga kommunes informasjonsstrategi

Tolga kommunes informasjonsstrategi Tolga kommunes informasjonsstrategi 1 Innholdsfortegnelse: 1. Bakgrunn, forankring og verdigrunnlag s. 3 1.1 Planens oppbygging og forankring s. 3 1.2 Verdigrunnlaget for informasjonsarbeidet og ytringsfrihet

Detaljer

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Møteinnkalling Utvalg: Utvalg for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssal, Rådhuset Dato: 20.11.2009 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 72 40 30 00. Vararepresentanter møter

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 22.09.2008 Tidspunkt: 14:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 22.09.2008 Tidspunkt: 14:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 22.09.2008 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00.

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL.

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

Møteinnkalling. Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg samme dag. Se egne innkallinger.

Møteinnkalling. Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg samme dag. Se egne innkallinger. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 28 Utvalg: Møtested: Formannskap Dato: 16.05.2011 Tidspunkt: 13:30 Kommunestyresalen, Rødberg Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet SAKSLISTE 33/14 14/970 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 21.05.2014.

MØTEINNKALLING. Formannskapet SAKSLISTE 33/14 14/970 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 21.05.2014. MØTEINNKALLING Formannskapet Sted: Rakkestad Kulturhus, Formanskapssalen Dato: 11.06.2014 Tid: 10:00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 33/14 14/970 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE NR. NOTAT OM ØKONOMIPLAN 2018-2021 TIL FORMANNSKAPSMØTE 11.12.2017 Bakgrunn En intern gjennomgang av investeringene har avdekket en feil i tallmateriale. Dette dreier seg om Myrvang-prosjektet og investeringsbeløp

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING Regn Oppr. Regulert Regn Bud/regn Regnsk 2004 Bud 2005 Bud 2005 2005 Avvik i% 2004 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger -6 362-5 958-5 958-6 474 8,66 % 1,76 % Andre salgs-

Detaljer

Merknader Det er ingen merknader til innkalling og saksliste, disse godkjennes. Ekstrasak godkjennes tatt opp. Enhetsleder personal og servicetorg

Merknader Det er ingen merknader til innkalling og saksliste, disse godkjennes. Ekstrasak godkjennes tatt opp. Enhetsleder personal og servicetorg Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 16.06.2008 Tidspunkt: 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf

Detaljer

Dyrøy kommune Den lærende kommune

Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1 Dato: 28.11.2006 Tidspunkt: 15:00 Eventuelle forfall meldes til sentralbordet på tlf 77 18 92 00. Varamedlemmer møter kun etter nærmere innkalling.

Detaljer

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Laila E. Thorvik SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 22.5.2014 Saksgang: Utvalg Møtedato Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 Saknr. Tittel: 48/14 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen. NOTAT Røyken 15.02.2017. Til Formannskapet Fra rådmannen FORELØPIG ORIENTERING OM REGNSKAPSRESULTATET. Kommunen avlegger regnskapet for til revisjonen 15.02.2017. Resultatet er nå klart og rådmannen ønsker

Detaljer

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00 Tjeldsund kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: 31.10.2016 Tid: 12:30 14:00 Forfall meldes til sentraladministrasjonen, på telefon 76 91 91 00 eller

Detaljer

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed, som gis pr. telefon.

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed, som gis pr. telefon. Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 19.05.2008 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00.

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194

Detaljer

Dyrøy kommune Den lærende kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 16.03.2009 Tidspunkt: 14:00

Dyrøy kommune Den lærende kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 16.03.2009 Tidspunkt: 14:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 16.03.2009 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259

Detaljer

SALTEN KONTROLLUTVALGSERVICE Vår dato: Jnr Ark Postboks 54, 8138 Inndyr /

SALTEN KONTROLLUTVALGSERVICE Vår dato: Jnr Ark Postboks 54, 8138 Inndyr / Postboks 54, 8138 Inndyr 13.04.2011 11/246 413 5.1 Medlemmer i Fauske kommunes kontrollutvalg INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Møtedato: Fredag 29. april 2011 kl 09.00 Møtested: Møterom 1. etasje

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 2016 Driftsregnskap 2016 DRIFTSINNTEKTER Note Regnskap 2016 Budsjett 2016 Regnskap 2015 Andre salgs- og leieinntekter -117 371-105

Detaljer

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 27.06.05 Tid: 10.30 HOVEDUTSKRIFT Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI FOR TOLGA KOMMUNE

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI FOR TOLGA KOMMUNE KOMMUNIKASJONSSTRATEGI FOR TOLGA KOMMUNE 2014-2018 Vedtatt i kommunestyret 30.10.2014 Innholdsfortegnelse: 1. Innledning s. 3 2. Tolga kommunes kommunikasjon skal være «Åpen», «aktiv» og «kompetent s.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: 13:30

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: 13:30 Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.06.2013 Tid: 13:30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2014 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2014 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 5,4 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var satt

Detaljer

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010 0 Regionalt Forskningsfond Midt-Norge 1 INNHOLD Forskriftsregnskap 2010 side Innhold... 1 Hovedoversikter: Hovedoversikt Driftsregnskap... 2 Anskaffelse og anvendelse av midler... 3 Balanseregnskap: Eiendeler

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Sak 23/08 Møte nr. 10/08 MØTEINNKALLING holder møte tirsdag 10.06.2008 kl. 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører Eli Annie Liland SP Medlem Lasse

Detaljer

Levanger kommune Møteinnkalling

Levanger kommune Møteinnkalling Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 02.05.2007 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. DATO: Onsdag 6. mai 2009 TID: Kl STED: Møterom Herredshuset

SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. DATO: Onsdag 6. mai 2009 TID: Kl STED: Møterom Herredshuset SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling DATO: Onsdag 6. mai 2009 TID: Kl. 18.30 STED: Møterom Herredshuset Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil

Detaljer

NÆRØY KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. TID: Onsdag den , kl. 10:00 STED: Formannskapssalen

NÆRØY KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. TID: Onsdag den , kl. 10:00 STED: Formannskapssalen Møteinnkalling TID: Onsdag den 07.06.2006, kl. 10:00 STED: Formannskapssalen De faste medlemmene av kontrollutvalget innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil i noen av

Detaljer

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan Halsa kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2017/342-10 Saksbehandler: Odd Eirik Hyldbakk Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 85/17 28.11.2017 Halsa kommunestyre 14.12.2017 Halsa driftsstyre

Detaljer

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Økonomisk oversikt drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 41 585 40 471 40 251 Andre salgs- og leieinntekter 81 807 75 059 78 293 Overføringer med krav til motytelse 183 678 98 086 156 242 Rammetilskudd

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt snarest til sentralbordet, tlf. 757 78800.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt snarest til sentralbordet, tlf. 757 78800. Sak 1/10 MØTEINNKALLING Utvalg: Steigen kommunestyre Møtested: Rådhuset, Leinesfjord : 17.02.2010 NB!Tid: Kl. 16:30 Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt snarest til sentralbordet, tlf. 757

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 Arkivsaksnr.: 13/3641 Arkiv: 145 Saksnr.: Utvalg Møtedato 164/13 Formannskapet 03.12.2013 / Kommunestyret 12.12.2013 Forslag til vedtak: 1. Målene i rådmannens

Detaljer

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomiske resultater 2016 Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomisk oversikt - Drift Tall fra hovedoversikt Drift Regulert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2015 Differanse

Detaljer

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 LEBESBY KOMMUNE Vedtatt i Kommunestyret 18.12.2012 PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 1 Lebesby kommune Sentraladministrasjonen 9790 KJØLLEFJORD Økonomi Rådmannen Saksnr. Arkivkode

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 03.05.2013 Referanse: 9556/2013 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Regnskap og årsberetning for 2012 - Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Haugesund kommunes informasjonsstrategi

Haugesund kommunes informasjonsstrategi Haugesund kommunes informasjonsstrategi k MÅL 1. Haugesund kommune skal aktivt bruke mediene for å få ut informasjon til INNLEDNING Haugesund kommunes informasjonsstrategi er basert på åpenhet overfor

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Bodø kommune

Årsregnskap 2011 for Bodø kommune Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 17.04.2012 23839/2012 2011/9717 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/58 Formannskapet 02.05.2012 12/59 Bystyret 24.05.2012 Årsregnskap 2011 for Bodø

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2014 budsjett budsjett 2013 2014 2014 Driftsinntekter

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. DATO: Onsdag 5.mai 2010 TID: Kl. 18.30 STED: Møterom Herredshuset

SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. DATO: Onsdag 5.mai 2010 TID: Kl. 18.30 STED: Møterom Herredshuset SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling DATO: Onsdag 5.mai 2010 TID: Kl. 18.30 STED: Møterom Herredshuset Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil

Detaljer

MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005

MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005 MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1 INNLEDNING... 3 2 STATISTIKK OG UTVIKLINGSTREKK... 3 2.1 BEFOLKNINGSPROGNOSE... 4 2.2 BEFOLKNINGSTALL FOR MÅSØY KOMMUNE

Detaljer

Plan for Kommunikasjon og Informasjon for Frosta kommune. Frosta 2007. Informasjonsplan Frosta kommune

Plan for Kommunikasjon og Informasjon for Frosta kommune. Frosta 2007. Informasjonsplan Frosta kommune Plan for Kommunikasjon og Informasjon for Frosta kommune Frosta 2007 0 INNHOLD PLAN FOR KOMMUNAL INFORMASJON Innhold s 1 Forord s 2 I. Mål for informasjonsvirksomheten s 3 II. Kommunikasjonspolitikk i

Detaljer

Dyrøy kommune Den lærende kommune

Dyrøy kommune Den lærende kommune Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Oppvekst- og omsorgsutvalget Møtested: Kommunehuset/ møterom 1 Dato: 08.12.2006 Tidspunkt: 9:00 Eventuelle forfall meldes til sentralbordet på tlf

Detaljer

TEMAPLAN FOR INFORMASJON OG KOMMUNIKASJON BERLEVÅG KOMMUNE 2014-2018

TEMAPLAN FOR INFORMASJON OG KOMMUNIKASJON BERLEVÅG KOMMUNE 2014-2018 TEMAPLAN FOR INFORMASJON OG KOMMUNIKASJON BERLEVÅG KOMMUNE 2014-2018 Berlevåg mannssangforening. Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Lovgrunnlag for informasjonsvirksomhet... 4 Lov om offentlighet... 4

Detaljer

Leka kommune. Formannskap. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: Tidspunkt: 10:00 10:30

Leka kommune. Formannskap. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: Tidspunkt: 10:00 10:30 Leka kommune Møteinnkalling Formannskap Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 23.03.2017 Tidspunkt: 10:00 10:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 951 09 887. Vararepresentanter møter etter nærmere

Detaljer

Saksbehandler: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 17/1366 Lnr.: 12251/17 Ark.: Saksbehandler: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken Handlingsregler for finansielle måltall Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: 1. Netto driftsresultat

Detaljer

BRUTTO DRIFTSRESULTAT

BRUTTO DRIFTSRESULTAT Økonomisk oversikt drift 2014 - Ørland kultursenter KF Regnskap Budsjett Rev. Budsj. Regnskap Driftsinntekter: 2 014 2 014 2 014 2 013 Brukterbetalinger - kontingenter avg.fri 1 002 055 1 050 000 1 050

Detaljer

Nøkkeltall for kommunene

Nøkkeltall for kommunene Nøkkeltall for kommunene KOSTRA 2011 Reviderte tall per 15. juni 2012 Konserntall Fylkesmannen i Telemark Forord Vi presenterer økonomiske nøkkeltall basert på endelige KOSTRA-rapporteringen for kommunene

Detaljer

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2015 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2015 budsjett budsjett 2014 2015 2015 Driftsinntekter

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 14.04.2008 Tidspunkt: 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf

Detaljer

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet: Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 15/3760 151 SADM/STO/GA 10.12.2015 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende

Detaljer

For framstilling av netto driftsresultat, se Økonomisk oversikt drift på regnskapets side 14.

For framstilling av netto driftsresultat, se Økonomisk oversikt drift på regnskapets side 14. Del 1: Økonomisk resultat (Årsmeldingens obligatoriske del) Etter Forskrift om årsregnskap og årsberetning og kommunal regnskapsstandard skal rådmannen redegjøre for økonomisk stilling og avvik mellom

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 11.06.2007 Tidspunkt: 15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 12:00

Dyrøy kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 12:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 27.11.2007 Tidspunkt: 12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf

Detaljer

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: 13.12.42 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

Dyrøy kommune Den lærende kommune

Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunehusets møterom 1 Dato: 28.02.2006 Tidspunkt: 14:00 Eventuelle forfall meldes til sentralbordet på tlf 77 18 92 00. Varamedlemmer møter kun etter nærmere

Detaljer

Hattfjelldal Kommune. Informasjonsplan

Hattfjelldal Kommune. Informasjonsplan Hattfjelldal Kommune Informasjonsplan Visjon/ mål Arealplan Retningslinjer Økonomiplan Temaplan Budsjett Regnskap Årsmelding Dato: 25.06.2014 Telefon: 75 18 48 00 WWW.hattfjelldal-kommune.no e-post: post@hattfjelldal-kommune.no

Detaljer

09/1338-8 060 INFORMASJONSSTRATEGI. Hemne kommunestyre, 10.mai 2011. Revidert pr. 06.09.2012.

09/1338-8 060 INFORMASJONSSTRATEGI. Hemne kommunestyre, 10.mai 2011. Revidert pr. 06.09.2012. 09/1338-8 060 INFORMASJONSSTRATEGI Hemne kommunestyre, 10.mai 2011. Revidert pr. 06.09.2012. - 1 - Innledning. Hemne kommunes informasjonsstrategi er basert på åpenhet overfor publikum og media. Åpenhet

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 22.09.2008 Tidspunkt: 15:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 22.09.2008 Tidspunkt: 15:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 22.09.2008 Tidspunkt: 15:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Kvænangen Formannskap Møtested: 1. etg., Kommunehuset Dato: 01.04.2009 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Utvalg: Kvænangen Formannskap Møtested: 1. etg., Kommunehuset Dato: 01.04.2009 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Kvænangen Formannskap Møtested: 1. etg., Kommunehuset Dato: 01.04.2009 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 89/ Halsa kommunestyre

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 89/ Halsa kommunestyre Halsa kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2016/297-12 Saksbehandler: Odd Eirik Hyldbakk Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 89/16 29.11.2016 Halsa kommunestyre 15.12.2016 Halsa kommunes

Detaljer

Råde kommune årsbudsjett 2014 og økonomiplan

Råde kommune årsbudsjett 2014 og økonomiplan Råde kommune 1640 RÅDE Samordnings- og beredskapsstaben Deres ref.: 13/976-FE-151/PGWE Vår ref.: 2014/78 331.1 BOV Vår dato: 26.03.2014 Råde kommune årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017 Årsbudsjettet

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

08/06 Referatsaker /06 Årsmelding 2005 Fosnes kommune /06 Årsregnskap 2005 Fosnes kommune Jøa/Namsos, 19.

08/06 Referatsaker /06 Årsmelding 2005 Fosnes kommune /06 Årsregnskap 2005 Fosnes kommune Jøa/Namsos, 19. Møteinnkalling TID: Torsdag den 08.06.2006, kl. 19:15 STED: Kommunehuset, Dun (1. etasje) De faste medlemmene av kontrollutvalget innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512WISA Klokken: 17:00 Program: XKOST-H0 Versjon: 67 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 8.588,12 7.524,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512OYEN Klokken: 14:28 Program: XKOST-H0 Versjon: 77 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 9.082 8.302 9.376 9.376 9.376 9.376 Andre salgs- og

Detaljer

Forfall meldes snarest på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling av varamedlemmer.

Forfall meldes snarest på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling av varamedlemmer. Hammerfest kommune 1 Møteinnkalling 14/04 Ekstraordinært møte Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Dato: Torsdag 11.11.04 Tidspunkt: 8:15 Forfall meldes snarest på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær

Detaljer

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 1. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 31.03.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Investeringsregnskapet... 5 Drift og vedlikehold... 6 Renhold...

Detaljer

INDERØY KOMMUNE Kontrollutvalget

INDERØY KOMMUNE Kontrollutvalget INDERØY KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 28. april 2009 Møtetid: Kl. 08.30 (merk tida!) Møtested: Inderøyheimen, kantina De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. DATO: Fredag 17. juni 2011 TID: Kl STED: Møterom Herredshuset

SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. DATO: Fredag 17. juni 2011 TID: Kl STED: Møterom Herredshuset SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling DATO: Fredag 17. juni 2011 TID: Kl. 10.00 STED: Møterom Herredshuset Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er

Detaljer

VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN. Økonomiplan for Halden kommune Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne

VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN. Økonomiplan for Halden kommune Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN Økonomiplan for Halden kommune 2013-2016 Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne Forord Halden kommune er i en vanskelig økonomisk situasjon,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget i Lardal. Dato: kl. 09:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 16/00221

MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget i Lardal. Dato: kl. 09:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 16/00221 MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget i Lardal Dato: 23.05.2017 kl. 09:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 16/00221 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Møteleder. Protokollfører: Ivar Dillan, kontrollutvalgsleder

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi

Kommunikasjonsstrategi Kommunikasjonsstrategi 2016-2020 BAKGRUNN... 3 VISJON... 3 VERDIER... 3 ORGANISERING... 4 TALSPERSONER OG KOMMUNIKASJONSBÆRERE... 4 LOVGRUNNLAG... 4 ANDRE FØRINGER FOR KOMMUNIKASJONSARBEIDET... 5 MÅLGRUPPER...

Detaljer

Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06

Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06 LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget SAK 010/06 LEVANGER KOMMUNES ÅRSREGNSKAP FOR 2005 Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06 Det ble lagt

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Rendalen kommunehus (Sølen) Møtedato: 15.11.2017 Tid: 09.00-13.15 Til stede i møtet: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 10.09.2013 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 10.09.2013 09.00 Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 10.09.2013 09.00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Hege Rundsveen : Jan

Detaljer

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI KOMMUNIKASJONSSTRATEGI 2015-2020 Innledning Hver eneste dag kommuniserer Haugesund kommune med virksomheter, grupper og enkeltpersoner. Kommunen er tilgjengelig både fysisk og i digitale medier, og dagsorden

Detaljer

Innledning. Audun Fiskvik Rådmann

Innledning. Audun Fiskvik Rådmann Ski kommunes kommunikasjonsstrategi 2015-2018 Innledning Kommunikasjonsstrategien er et viktig styringsdokument for Ski kommune. Innholdet i strategien skal gjenspeiles og preges i overordnede planarbeider,

Detaljer