Metadatakomponent: Kodebibliotek. Dato: Hjørdis Hoff

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Metadatakomponent: Kodebibliotek. Dato: 2011-06-07. Hjørdis Hoff"

Transkript

1 Metadatakomponent: Kodebibliotek Dato: Hjørdis Hoff

2 Kodebiblioteksprosjektet Initiativtaker SSB Fagområde finansielle rapporteringer fra næringsliv og banker Behov Forvaltning av kodeverk med frittstående og kombinerte kodetyper til bruk både i design av og i kjørende tjenester med dataflyt, samt ifm. datamottak. Delvis finansiert gjennom Altinn, samt egeninnsats fra Statistisk sentralbyrå og Brønnøysundregistrene Første versjon sommer

3 Fagområde ORBOF FORT PORT Annen rapportering ORBOF (Offentlig Regnskapsrapportering fra Banker og Finansieringsforetak) er et samarbeid mellom Finanstilsynet, Norges Bank og Statistisk sentralbyrå. Her finner du rapporteringsmateriell og informasjon til hjelp for rapportørene av bank- og finansstatistikk til SSB. FORT (Forsikringsselskapenes offentlig regnskaps- og tilsynsrapportering) er et samarbeid mellom Finanstilsynet og Statistisk sentralbyrå. Her finner du rapporteringsmateriell og informasjon til hjelp for rapportørene fra livs- og skadeforsikringsselskaper. PORT (Pensjonskassenes offentlig regnskaps- og tilsynsrapportering) er et samarbeid mellom Finanstilsynet og Statistisk sentralbyrå. Her finner du rapporteringsmateriell og informasjon til hjelp for rapportørene fra pensjonskasser. Denne siden inneholder rapportering av lønnsdata, utenrikstransaksjoner (UT), utenrikshandel med tjenester, betalingsformidling, valutahandel, verdipapirer (verdipapirhandel, -oppbevaring og lån) samt finansielle holdingselskaper, fondsforvaltningsselskaper og verdipapirforetak. Kilde SSB:

4 Noen fakta om rapportene Utfordring (InnFin) 7 ORBOF-rapporter som endres over tid Datafiler som består av et sett med dataposter/ records : < sett bestående av rapportuavhengige og rapportavhengige koder><verdi> 12 separate kodelister Opptil flere hundre kodeverdier pr. kodeliste Flere hundre tusen lovlige kodekombinasjoner Tekst assosiert med en gitt kode varierer (avhengig av kodekombinasjonen koden inngår i) Relasjon til Altinn: ORBOF-PORT har en begrenset innrapporteringsløsning med vedlegg ORBOF-FORT har ingen Altinnløsning Dagens løsning er enkel, men ressurskrevende med mange feilkilder kompleksiteten består i mange manuelle del-løsninger for kodeverksajourhold, rapportdefinisjoner og manuelle innrapporteringsløsninger. "Altinn SERES integrasjon" og SSBs InnFin

5 Rapporteksempel (dagens manuelle, excelbaserte løsning) Rapport 10 under "Altinn SERES integrasjon" og SSBs InnFin

6 Eksempel på formatbeskrivelse for autogenererte rapporteringer Recordlayout for første record/systemrecord: rapporttype 1 pos (F/K) datasentral 3 periode 6 antall poster 6 rapportnr 2 Recordlayout for regnskapspostene: selskapsnr 4 pos rapportnr 2 periode 6 felt1 1 (0 for rapport 10) felt 2 2 (0 for rapport 10) likviditet 1 finansobjekt 2 formål 2 løpetid 2 sektor 3 næring 4 landkode 4 valuta 2 fortegn 1 beløp (i tusen) 10 Dette er data for selskap 8317 rapport 10 periode F

7 SSB-case, InnFin: Finansielle innrapporteringer til SSB Innsendingstjeneste Sluttbrukertjeneste R a p p o r t ø r e r / b a n k e r A l t i n n Meldingstjeneste SSB datamottak Datatilrettelegging og bruk internt SSB datautsend ing

8 SSB-case, InnFin: Finansielle innrapporteringer til SSB Kodebibliotek Kodetyper og Navigeringshierarkier SERES Semantikk Struktur Implementasjon Metadata i bruk designtime og runtime R a p p o r t ø r e r / b a n k e r A l t i n n Meldingstjeneste SSB datamottak Datatilrettelegging og bruk internt SSB datautsend ing

9 SERES klient SERES repository Overordnet løsningsskisse Brønnøysundregistrene Tjenesteutviklingsløsning Altinns tjenesteløsning SERES Tjenesteoppslag Designmiljø Kodebibliotek Forvaltningsmiljø Tilgjengeliggjøring av gyldige definisjoner XSD generert fra metadata Runtimemiljø Tjenesteoppslag (runtime) Altinns tjenesteutviklingsløsning InfoPath MS Visual Studio Sharepoint designer Workflow designer Utviklet tjeneste 9

10 Overordnede om innholdet i kodebiblioteket Geir Jevne totalsystemansvarlig

11 Sentrale metaklasser Kodebibliotek Eier knyttes til kodebibliotek Temporale artefakter med tilstander (incomplete, candidate, standard) og versjonering Kodetyper Koder Navigeringshierarkier med nodelister og noder (enkle og gruppe) Gjenbrukbare tekster knyttet til språk som kan knyttes til koder og noder Initielle språk: norsk bokmål (nb), nynorsk (nn), engelsk (en) og samisk (se) «ontainers» for forvaltningsmessig organisering av artefaktene i et gitt kodebibliotek Globalt unike identifikatorer med versjonering (URIer) på kodebibliotek og standard versjoner av temporale artefakter Forekomster i kodebiblioteket kan annoteres til et begrep vha. en URI

12 Forenklet illustrasjon av sentrale elementer i metamodell for kodebiblioteket (1) Kodebibliotek: StatistiskSentralbyrå. Eier: SSB T T T T T T T T T ode T - odetype Typede koder

13 Forenklet illustrasjon av kodetype med koder og tekst odetype: Valuta ode: 10 ode: 30 LanguageText «NOK» LanguageText «VAL» ode: 13 ode: 43 Language «nb» «Norsk bokmål» odetype: Rapporttype ode: K ode: F LanguageText «Korreksjon» LanguageText «Førstegangsinnlevering» ode: 78 ode: 65 ode:

14 Navigeringshierarki med noder Kodetype A Kodetype B A1 B1 A2 B2 Navigeringshierarkiet peker til noder på første nivå (første kodetype) H A3 A4 A5 A6 N N B3 B4 B5 B6 N N N N N Hummer Kanari A7 N B7 N A8 B8 A9 B9 For hver kode kan det være flere noder, det vil være en node for hver navigeringssti til koden. Kontekstnavnet (nodens navn) som koden B4 er assosiert med kan også være forskjellig om man kom til B4 fra kodene A4 eller A

15 Forenklet illustrasjon av sentrale elementer i metamodell for kodebiblioteket (2) Kodebibliotek: StatistiskSentralbyrå. Eier: SSB T T T T T T T T T ode T - odetype Typede koder N N N Navigeringshierarki NL NodeList (ordnet sett) N - Node Regler for lovlige kodekombinasjoner

16

17 Rene hierarkier

18 Hierarki med delt node

19 Hierarki med nodegruppe 1 B1 _-_-_-_-150 «Norges bank» _-_-_-_- 210 «Forretningsbanker» _-_-_-_- 218 «Forretningsbanker inkl. Postbanken tilknytte selska _-_-_-_- 219 «Forretningsbanker inkl. Postbanken konsernselskap _-_-_-_- 250 «Sparebanker» _-_-_-_- 258 «SPAREBANKER, TILKNYTTEDE SELSKAPER» B1 _-_-_-_- 259 «Sparebanker - konsernselskap» _-_-_-_- 910 «Utenlandske sentralbanker» _-_-_-_-_-00 _-_-_-_- 920 «Utenlandske banker» _-_-_-_-_ _-_-_-_-_ _-_-_-_- 928 «Utenlandske banker ellers tilknyttede selskaper» «NOK» «VAL» _-_-_-_- 929 «Utenlandske banker: Egne datterbanker»

20 Modellert eksempel rapport 10, månedsrapportering Fokus på modellering av kodede verdier/beløp meldingskropper

21 Kodebibliotek Eksempel fra SERES for Rapport 10 hierarki

22 Kodebibliotek Eksempel fra SERES for Rapport 10 hierarki10 Rapporttype K F

23 SERES-XSD (Uten referanser til hierarki m.m.) Navigeringshierarki For lagring av selve kodene som skal følge innrapportert beløp Autogenereres etter oppslag mot kodebibliotek

24 Tjeneste Utvidet SERES XSD SERES-modell hierarki10 Kodebibliotek For lagring av selve kodene som skal følge innrapportert beløp

25

26 Kontaktinfo:

27

28 Adaptiveklienter mot kodebiblioteket (prototype views i Adaptive 6.0) Adaptive 6.0-klienter 29

29 Rediger kodetype

30 Se innhold i kodebiblioteket

31 Registrer språk (administratorfunksjon)

32 Web-tjenester mot ulike kodebiblioteksmiljøer Noen eksempler 33

33 XML-representasjon

34 Utsnitt i SERES-XSD-er med referanser til kodebibliotek, og som inkluderer kodebibliotek.xsd (neste foil)

35 kodebibliotek.xsd som inkluderes i SERES-XSD-er med referanser til kodebibliotek

SERES og Tjenesteutvikling i Altinn. Geir Jevne Semantiske dager 7.juni 2011

SERES og Tjenesteutvikling i Altinn. Geir Jevne Semantiske dager 7.juni 2011 SERES og Tjenesteutvikling i Altinn Geir Jevne Semantiske dager 7.juni 2011 Brønnøysundregistrene En etat under Nærings- og handelsdepartementet Brønnøysundregistrene hadde 562 ansatte i 2010 Behandlet

Detaljer

Innskudd, utlån og renter

Innskudd, utlån og renter Innskudd, utlån og renter Spesifikasjon for utfylling og innsending av opplysninger til Skatteetaten Gjelder fra inntektsåret 2013 Versjon 2.1.2 15. oktober 2014 1 Innhold 1 Introduksjon... 4 1.1 Nytt

Detaljer

Altinn II Funksjonell spesifikasjon Sluttbrukerløsningen (SBL)

Altinn II Funksjonell spesifikasjon Sluttbrukerløsningen (SBL) Altinn II Funksjonell spesifikasjon Sluttbrukerløsningen (SBL) Innhold 1 Om dette dokumentet... 4 2 Innledning... 5 2.1 Hva er Altinn?... 5 2.2 Tjenester i Altinn... 6 2.3 Overordnet funksjonalitet...

Detaljer

Underlag for satsning på metadata for Altinn

Underlag for satsning på metadata for Altinn Underlag for satsning på metadata for Altinn Fra prosjektet nasjonal strategi for metadata Versjon 15-01-2010 Innhold 1 Innledning... 1 1.1 Prosjektet nasjonal metadatastratgi... 1 1.2 Målet for dette

Detaljer

Beskrivelse av filformatet for opplysninger om "Kjøp fra primærnæring Pelsdyrskinn" til Skatteetaten

Beskrivelse av filformatet for opplysninger om Kjøp fra primærnæring Pelsdyrskinn til Skatteetaten Beskrivelse av filformatet for opplysninger om "Kjøp fra primærnæring Pelsdyrskinn" til Skatteetaten Gjelder fra inntektsåret 2013 med første innsending i 2014. Versjon 2.1 25. november 2013 1 Innhold

Detaljer

Hva tjener bankene på boliglån og næringslån?

Hva tjener bankene på boliglån og næringslån? Hva tjener bankene på boliglån og næringslån? Bjørn Helge Vatne Utviklingen i bankenes inntjening på utlån, her definert som differansen mellom gjennomsnittsrenten på utlån og gjennomsnittskostnaden ved

Detaljer

Temahefte Altinn. Hvordan komme i gang med Altinn

Temahefte Altinn. Hvordan komme i gang med Altinn Temahefte Altinn Hvordan komme i gang med Altinn Forord Innledning Etater og andre offentlige aktører møter stadig nye forventninger fra brukerne om døgnåpen forvaltning og digitalt førstevalg for sine

Detaljer

Solvens II: Informasjonsmøte førtidig rapportering. Finanstilsynet 18. juni 2014

Solvens II: Informasjonsmøte førtidig rapportering. Finanstilsynet 18. juni 2014 Solvens II: Informasjonsmøte førtidig rapportering Finanstilsynet 18. juni 2014 Agenda Status for gjennomføringen av Solvens II Status for arbeidet med ordinær rapportering under Solvens II Førtidig rapportering

Detaljer

Generelle kommentarer

Generelle kommentarer Senter for statlig økonomistyring Saksbe hand ler Nils Rydland Deres dato 04.03.2011 Vår dato 20.05.2011 Telefon 40 00 79 97 Deres referanse 10/319 SL Krj/KR Vår referanse 11/230 Finansdepartementet Postboks

Detaljer

Veileder for Geography Markup Language (GML)

Veileder for Geography Markup Language (GML) Tittel: Veileder for Geography Markup Language (GML) Utarbeidet av: Norge digitalt Søkeord: Veileder, Geography Markup Language, GML, Web Feature Service, WFS, NSDI, SDI, Infrastruktur for stedfestet informasjon,

Detaljer

Rapportering for pensjonskasser i forbindelse med årsregnskapet 2013

Rapportering for pensjonskasser i forbindelse med årsregnskapet 2013 Rundskriv Rapportering for pensjonskasser i forbindelse med årsregnskapet 2013 RUNDSKRIV: 3/2014 DATO: 14.01.2014 RUNDSKRIVET GJELDER FOR: Pensjonskasser FINANSTILSYNET Postboks 1187 Sentrum 0107 Oslo

Detaljer

ER-BASERT ABONNEMENT PÅ ENDRINGER FRA GREP

ER-BASERT ABONNEMENT PÅ ENDRINGER FRA GREP Saksnr Utarbeidet av: Grep-prosjektet Direkte tlf: 19.02.2013 Deres dato: (Se revisjonshistorikk i slutten av notatet.) Deres referanse: Til Systemer som skal hente data fra Grep Kopi til: ER-BASERT ABONNEMENT

Detaljer

Rapportering for pensjonskasser i forbindelse med årsregnskapet 2014

Rapportering for pensjonskasser i forbindelse med årsregnskapet 2014 Rundskriv Rapportering for pensjonskasser i forbindelse med årsregnskapet 2014 RUNDSKRIV: 18/2014 DATO: 15.12.2014 RUNDSKRIVET GJELDER FOR: Pensjonskasser FINANSTILSYNET Postboks 1187 Sentrum 0107 Oslo

Detaljer

KS Resultat XML. Versjon 2.0 KS 28.08.2012

KS Resultat XML. Versjon 2.0 KS 28.08.2012 KS KS Resultat XML Versjon 2.0 KS 28.08.2012 Side: 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Prosjektgruppe... 2 Prosessmodeller... 3 Skjemautfylling... 4 Mottak... 5 Saksbehandling... 6 Svar...

Detaljer

Utkast til nasjonal metadatastrategi

Utkast til nasjonal metadatastrategi Utkast til nasjonal metadatastrategi Oppsummering Dette notatet presenterer et utkast til en nasjonal metadatastrategi. Strategien gir en overordnet beskrivelse av dagens situasjon, hvilke samfunnsmessige

Detaljer

Ny veiledning for post 25, 26 og 27 i rapport 11

Ny veiledning for post 25, 26 og 27 i rapport 11 Vedlegg til Finanstilsynets rundskriv 20/2012 Ny veiledning for post 25, 26 og 27 i rapport 11 GENERELT OM POSTER UNDER ART 25, 26 og 27 Art 25, 26 og 27 innrapporteres med følgende frekvens pr. rapportørgruppe:

Detaljer

Evaluering Av Klienter For Semantisk Vokabular

Evaluering Av Klienter For Semantisk Vokabular Evaluering Av Klienter For Semantisk Vokabular SEMICOLON SAMHANDLING I OFFENTLIG SEKTOR Innholdsfortegnelse English summary... 5 Leserveiledning... 5 Evaluering Semantisk Vokabular klienter... 6 Evaluering

Detaljer

Kravspesifikasjon Vitnemålsbank

Kravspesifikasjon Vitnemålsbank Kravspesifikasjon Vitnemålsbank USIT, Universitetet i Oslo Versjon 1.0-19. februar 2013 Innhold 1 INNLEDNING...1 2 ARBEIDET MED KRAVSPESIFIKASJON...1 2.1 GENERELT...2 3 SCENARIER...3 3.1 SØKNAD OM ARBEID...3

Detaljer

Foranalyse. Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter

Foranalyse. Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Foranalyse Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Rapport til Skate Versjon: 1.0 Dato: 8. juni 2015 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3 2 Innledning... 4 2.1 Bakgrunn... 4 2.2 Mandat...

Detaljer

Forprosjektrapport. Integrasjonsløsning for sentrale datasystemer i frivillige organisasjoner og Frivillighetsregisteret

Forprosjektrapport. Integrasjonsløsning for sentrale datasystemer i frivillige organisasjoner og Frivillighetsregisteret Forprosjektrapport Integrasjonsløsning for sentrale datasystemer i frivillige organisasjoner og Frivillighetsregisteret 30.08.2011 Innhold 1. Innledning... 4 1.1. Mandat og forankring... 4 1.2. Berørte

Detaljer

Pipfrog AS www.pipfrog.com. Flere nettbutikker og språk

Pipfrog AS www.pipfrog.com. Flere nettbutikker og språk Flere nettbutikker og språk Flere nettbutikker og språk For å nå en bredere kundebase og gi en bedre tjeneste ønsker du kanskje å tillate kundene å velge et språk de foretrekker når de handler. Pipfrog

Detaljer

Bruksanvisning. for. iexcel Regnskapsbok Mini4-2014. Laget for alle som ønsker å evaluere MINI prøveversjon. av iexcel Regnskap 2014

Bruksanvisning. for. iexcel Regnskapsbok Mini4-2014. Laget for alle som ønsker å evaluere MINI prøveversjon. av iexcel Regnskap 2014 Bruksanvisning for iexcel Regnskapsbok Mini4-2014 Laget for alle som ønsker å evaluere MINI prøveversjon av iexcel Regnskap 2014 TIPS: Last ned sjekk ut DEMO-modellen av iexcel Regnskapsbok PREMIUM! Det

Detaljer

Innføring av elektronisk skattekort. Presentasjon fra Skatteetaten til opplæring av Altinn brukerstøtte

Innføring av elektronisk skattekort. Presentasjon fra Skatteetaten til opplæring av Altinn brukerstøtte Innføring av elektronisk skattekort Presentasjon fra Skatteetaten til opplæring av Altinn brukerstøtte Hva er RF-1211 Elektroniske skattekort? Spm1: Hvilke roller kreves? Svar1: Utfyller/Innsender. For

Detaljer

Spesielle forhold knyttet spørsmål i skjema RA 0604 Partifinansiering 2014 («Ofte stilte spørsmål»)

Spesielle forhold knyttet spørsmål i skjema RA 0604 Partifinansiering 2014 («Ofte stilte spørsmål») Spesielle forhold knyttet spørsmål i skjema RA 0604 Partifinansiering 2014 («Ofte stilte spørsmål») Innhold Punktene A, B og C i Altinn (A og B på papir)... 1 Om spm 1, 2, 3 og 4 Hva regnes med som offentlig

Detaljer

AP221 Use Case TUL Definer tjeneste

AP221 Use Case TUL Definer tjeneste AP221 Use Case TUL Definer tjeneste Definer tjeneste Definere tjeneste består av registrering av metadata, altså informasjon om tjenesten. Tjenestetype velges dersom den ikke allerede er valgt. Metadata

Detaljer

Veiledning økonomimodul

Veiledning økonomimodul Veiledning økonomimodul Økonomi integrasjon Det første det må taes stilling til er hvilken økonomiintegrasjon som skal benyttes. Det kan velges mellom Visma Global, SendRegning og Norkred. Ta kontakt med

Detaljer

DIFI VEILEDNING I BRUK AV AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR

DIFI VEILEDNING I BRUK AV AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR DIFI VEILEDNING I BRUK AV AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR Innhold 1. Innlogging i systemet... 3 2. Forsiden av portalen... 3 3. Redigere spørreskjema... 4 3.1 Spørsmål skal

Detaljer

4. Produktrapport. Forord

4. Produktrapport. Forord 4. Produktrapport Forord Det er en forutsetning at leseren har gjennomgått presentasjonen av prosjektet før denne rapporten leses. Under denne forutsetningen, kan rapporten leses selvstendig og er da uavhengig

Detaljer

Kredittilsynet 16. januar 2008 VEILEDNING FOR UTFYLLING AV KRT 1007: RAPPORTERINGSSKJEMA FOR FORETAK SOM DRIVER FORSIKRINGSFORMIDLING

Kredittilsynet 16. januar 2008 VEILEDNING FOR UTFYLLING AV KRT 1007: RAPPORTERINGSSKJEMA FOR FORETAK SOM DRIVER FORSIKRINGSFORMIDLING Kredittilsynet 16. januar 2008 VEILEDNING FOR UTFYLLING AV KRT 1007: RAPPORTERINGSSKJEMA FOR FORETAK SOM DRIVER FORSIKRINGSFORMIDLING 1 Innhold INNLEDNING... 3 Rapportering i Altinn... 3 Kort om hvordan

Detaljer

AKTUELL KOMMENTAR. Bankenes marginer NO. 4 2014 FORFATTER: MONIQUE E. ERLANDSEN ERARD

AKTUELL KOMMENTAR. Bankenes marginer NO. 4 2014 FORFATTER: MONIQUE E. ERLANDSEN ERARD AKTUELL KOMMENTAR Bankenes marginer NO. 4 2014 FORFATTER: MONIQUE E. ERLANDSEN ERARD Synspunktene i denne kommentaren representerer forfatternes syn og kan ikke nødvendigvis tillegges Norges Bank Bankenes

Detaljer