MØTEINNKALLING. Utvalg: Utviklingsfondet Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: Tid: Umiddelbart etter formannskapsmøtets slutt SAKLISTE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING. Utvalg: Utviklingsfondet Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 01.09.2009 Tid: Umiddelbart etter formannskapsmøtets slutt SAKLISTE"

Transkript

1 GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Utviklingsfondet Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: Tid: Umiddelbart etter formannskapsmøtets slutt Eventuelt forfall meldes til tlf Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling SAKLISTE Saksnr. Tittel 2/09 SØKNAD FRA GRATANGSFJELLET HOTELL VEDR. OPPRUSTNING AV ALPINSENTERET PÅ ØSE 3/09 SØKNAD OM MIDLER TIL PROSJEKTET "MORGAN SKIP - KUNSTEN Å LEVE" UL IDYL 4/09 TILSAGN TILSKUDD TIL PROSJEKT "PROPELL FOR KULTUR/REISELIV - NETTSATSING GRATANGEN, LAVANGEN, SKÅNLAND, SALANGEN(OG IBESTAD) 5/09 SØKNAD OM TILSKUDD TIL MARKEDSFØRING AV LANDSSTEVNET TIL FORBUNDET KYSTEN I FOLDVIK 6/09 SØKNAD OM MIDLER TIL FOREBYGGENDE TILTAK MOT ROVVILTSKADE 7/09 SØKNAD OM TILSKUDD TIL REPARASJON/OPPRYSTING AV SERVICEANLEGGET VED FOLDVIK BRYGGER, KR ,- 8/09 SØKNAD OM STØTTE TIL OVERTAKELSE AV FORRETNINGSDRIFT 9/09 SØKNAD OM INVESTERINGSTILSKUDD TIL NYTT UTSTYR FOR KONSERTLOKALE OG LYDSTUDIO, OG OPPLÆRING FOR BRUK AV UTSTYRET. 10/09 SØKNAD OM TILSKUDD FRA GRATANGEN KOMMUNES UTVIKLINGSFORN TIL ENKELTPERSONSFORETAK 11/09 SØKNAD OM STØTTE FRA KOMMUNENS UTVIKLINGSFOND

2 12/09 SØKNAD OM TILSKUDD TIL PROFILERING AV GRATANGEN KOMMUNE 13/09 SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE TIL SAMFUNNSUTIKLINGSPROSJEKTET BLEST I HAVLANDET Gratangen kommune, Eva Ottesen ordfører

3 Sak 2/09 SØKNAD FRA GRATANGSFJELLET HOTELL VEDR. OPPRUSTNING AV ALPINSENTERET PÅ ØSE Saksbehandler: Linda Flaaten-Stokkan Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 08/887 11/08 Utviklingsfondet /09 Utviklingsfondet Gratangen utviklingsfond innvilger Gratangsfjellet Hotell AS kr , et tilskudd på 25 % av kostnadsoverslaget på kr % er den maksimale kumulative støttesatsen som gjelder fra Troms fylkeskommune ved investeringsstøtte. Det vektlegges at midlene benyttes til etablering av ny virksomhet ettersom alpinanlegget har ligget brakk i mange år. I tillegg kommer anlegget inn under Gratangen kommunes sentrale prioriteringer innen reiselivsmessig infrastruktur, friluftsliv som stimulerer unges aktivitet i naturen, og utvikling av friluftsområder i kommunen. Søknaden er mottatt 3. juni 2008, men på grunn av uklarheter i eierforholdene rundt anlegget har saken vært utsatt. Dette er nå ordnet opp i, men det forutsettes signatur på festekontrakten fra Statskog før utbetaling av midler. Gratangsfjellet Hotell AS har kjøpt og rustet opp Alpinsenteret på Øse til å bli konkurransedyktig på lik linje med nærliggende alpinsentre. Dette vil fremme økt reiseaktivitet til kommunen samt være positiv profilering for Gratangen kommune som vinterdestinasjon. Kommunens innbyggere og generell sysselsetning i kommunen vil også nyte godt av dette. I denne anledning søker Gratangsfjellet Hotell AS / Gratangsfjellet Alpinsenter næringsfondet i Gratangen kommune om økonomisk støtte til følgende kostnader: Ustyr Hvor Kostnad Rørleggere Varmestue / kjørebu ,- Elektrikerarbeide Skitrekk / flombelysning ,- Gravearbeide Heistrasse / nedfarter ,- SkiData Alpinsenter ,- Rydding skog nedfarter Nedfarter 2 stk ca 400 timer ,- Scooter / slede Alpinsenter ,- Vannrør til diker Heistrasse / påstigning ,- Oppgradering Varmestue / kjørebu ,- Nett, polstringer Alpinsenter / nedfarter ,- Førstehjelpsutstyr / pulk Alpinsenter ,- Skilt Alpinsenter 8 500,- Total kostnadsramme ,- Prosjektet er finansiert med egne midler samt eventuelt bidrag fra Næringsfondet. Tilskuddet kan gis i forhold til retningslinjene fra Fylkeskommunen / kommunen. Side 3 av 22

4 Sak 2/09 Gratangen kommune, rådmann Linda Flaaten-Stokkan Side 4 av 22

5 Sak 3/09 SØKNAD OM MIDLER TIL PROSJEKTET "MORGAN SKIP - KUNSTEN Å LEVE" UL IDYL Saksbehandler: Linda Flaaten-Stokkan Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 08/1676 3/09 Utviklingsfondet Gratangen utviklingsfond innvilger prosjektet Morgan Skip kunsten å leve kr fordelt over to år, - dvs. kr belastes årets utviklingsfond. Det vektlegges at prosjektet er innvilget kr fra Troms Fylkeskommune, forutsatt at Gratangen kommune støtter prosjektet med kr Prosjektet støtter oppunder kommunens prosjekt Blest i havlandet som har som hovedmål å skape engasjement, samarbeid og fornyet vekst innen næring, kultur og kommunal sektor, samt stabilisere innbyggertallet i kommunen. I tillegg omfatter delprosjektene i Morgan Skip kunsten å leve oppgaver som ellers faller inn under kommunalt ansvar som skogrydding og infrastruktur. Søker har dessuten vist gjennomføringskraft og har allerede konkrete planer, godkjenninger og avtaler til flere av tiltakene. Også vedlikeholdet er tenkt gjennom, noe som sikrer at midlene får en nytteverdi i mange år fremover gjennom de ulike tiltakene. Aktivitetene er godt forankret i lokalbefolkning og områder har allerede tiltrukket seg oppmerksomhet og mulige tilflyttere på grunnlag av skulpturen og aktivitetene rundt den. Det forutsettes at prosjektet gjennomføres i henhold til vedlagte prosjektplan. Morgans Skip er en videreutvikling av forprosjektet Morgans Skute som Troms fylkeskommune støttet med kr senhøsten Det opprinnelige prosjektet begynte med at en kvinne på Myrlund i Gratangen ble forært en 30 meter høy skulptur fra den svenske kunstneren Calle Örnemark, og gjennom et stort dugnadsarbeid ble skulpturen fraktet fra Sverige til bygda Myrlund og montert opp. Forprosjektet Morgans Skute skapte en enorm entusiasme og vilje til å satse videre i de aktuelle bygdene. Hele lokalsamfunn har blitt mobilisert og det arbeides på tvers av kommunegrensene og skal nå satses på kunst og kultur, lokal mat og utdanning, med videre. MÅLSETTING Prosjektet skal gjennom et videre arbeid med, og rundt, skulpturen Morgans Skip, skape bolyst og næringsvirksomhet i de aktuelle bygdene. PROSJEKTINNHOLD Gjennom et 4-årig utviklingsarbeid skal fundamentet for Kunstbygda legges. Arbeidet er delt opp i flere ulike underprosjekt, prosjekt nedenfor har oppstart 2009: Utvikling av opplevelsen rundt Morgans Skip: Arbeide videre med kunstinstallasjonen og lage det årlige arrangementet Morgans Fest. Videre jobbe med infrastruktur/tilrettelegging og markedsføring. Under markedsføring ønsker prosjektet å Side 5 av 22

6 Sak 3/09 utvikle sin egen web-side (www.morgansskip.no) og å knytte denne opp mot et prosjekt Gratangen kjører i samarbeid med Lavangen, Skånland og Salangen som har fått støtte over de regionale utviklingsmidlene tidligere i år. Propell for kultur/reiseliv er et prosjekt som skal arbeide med å knytte lokal/kommunal informasjon til Troms reiselivs nye nettsider. Når det gjelder infrastruktur (veibygging, parkeringsplasser etc.) har Statens Vegvesen allerede godkjent noen av planene. Kunst i fjøs og naust: By på mer enn bare Morgans Skute, tilrettelegging for at næringslivet kan etablere egne ideer og tjene penger på dem. Utvikle kunstleirskole: Samarbeid med Nord-Gratangen skole, som er med i det interkommunale skoleutviklingsprosjektet Bygdeskolen, å utvikle kunstleierskole. Utvikle kulturlandskapet: Landskapsutvikling på Grøsnes, Myrland og Løvdal gjennom innleie av landskapsarkitekt, samordning av kommunale planer og kunststier som sørger for trafikk mellom de ulke kunstopplevelsene. Herunder følger en del skogrydding. Det feminine reiseliv: Forsøke å lage et supplement til fisketurisme som appelerer til kvinner og barn slik at hele familien kan reise sammen. Involverende nettverk: Få oversikt over kompetansen til alle med hjertet for bygda og se på måter å ta den i bruk. Nye spektakulære kunstverk: Idedugnad og konseptutvikling av nye utendørs kunstinstallasjoner. Matkunst i alle opplevelser: Videreutvikle arbeid med karibisk-inspirert mat med norske ingredienser. Satse på kakebaking og gjennta Barokk-kakebord. Videreutvikle kontakten med Gränna og Jamaica: Tilrettelegge for svenske turister som ønsker å se Örnemarks kunst og videreutvikle samarbeidet med Jamaica og konseptet Lille Jamaica. Det kan videre nevnes at det arbeides med to andre prosjekt; Kunstleirskole og Matkunst i alle opplevelser, som er utsatt til 2010 og derfor ikke nevnes ytterligere her. PLAN FOR VEDLIKEHOLD Infrastruktur er viktig, men vel så viktig er vedlikeholdet slik at påkostet tilrettelegging og utstyr ikke bare forfaller. Målet per i dag er at skulpturen skal være i god stand i 25 år, i følge prosjektledelsen. Bygda Grøsnes mener de har gode tradisjoner for å ta vare på bygda og hverandre. Ungdomslaget UL Idyll er svært aktivt og har en sammenkomst minst en gang i måneden. Styret i laget deler opp bygda i arbeidsgrupper året gjennom som får ansvar for sine prosjekter. Prosjektet har kopiert denne modellen og arbeidersgrupper blir nedsatt etter behov. Gjennom forprosjektet og all aktiviteten som ble skapt rundt det har UL Idyll og bygda for øvrig, vist at de har kapasiteten som skal til for å sette i gang og fullføre store utviklingsprosjekt i bygda. Vedlikehold av hovedskulpturen, Morgans Skute, går på stramming av vaiere, maling og sikring av skruer. På forhånd er det satt opp klartrevaiere til vedlikehold i høyden det er med andre ord allerede planlagt for vedlikehold av skulpturen. Det er diskutert en turnusordning mellom de ulike arbeidsgruppene for vedlikehold/tømming av toaletter og søppel. I vedlikeholdet av kulturlandskapet som blir ryddet for skog skal man forsøke å bruke geiter (disse finnes allerede i området) til å hjelpe til med å holde landskapet åpent. BOLYST Som mange andre småbygder rundt om i fylket ønsker også disse bygdene nye tilflyttere. I Grøsnes har man allerede fått en fotograf tilflyttende, en direkte konsekvens av forprosjektet Morgans Skute. Også et kunstnerpar vurderer å flytte til bygda i en prøveperiode etter å ha sett Side 6 av 22

7 Sak 3/09 engasjementet og mulighetene i bygda. Det at store deler av innbyggerne er engasjert i prosjektet og bryr seg om bygda gjør det også attraktivt for andre å flytte dit, ikke bare komme som turister. KOSTNADER OG FINANSIERING Prosjektkostnad Budsjett (kr) Godkjente kostnader Prosjekteldelse Utvikle opplevelsen rundt Morgans Skip Kunst i fjøs og naust Utvikle kulturlandskapet Det feminine reiselivet Involverende nettverk Nye spektakulære kunstverk Videreutvikle kontakten med Gränna og Jamaica Sum kostnader Finansiering (kr) % % 12% % Prosjektets samlede finansiering 100 Tilskuddet kan gis i forhold til retningslinjene fra Fylkeskommunen / kommunen. Som vedlegg til saken følger: 1 vedl.: Prosjektplan Gratangen kommune, rådmann Linda Flaaten-Stokkan Side 7 av 22

8 Sak 4/09 TILSAGN TILSKUDD TIL PROSJEKT "PROPELL FOR KULTUR/REISELIV - NETTSATSING GRATANGEN, LAVANGEN, SKÅNLAND, SALANGEN(OG IBESTAD) Saksbehandler: Linda Flaaten-Stokkan Arkiv: 233 Arkivsaksnr.: 09/393 4/09 Utviklingsfondet Gratangen utviklingsfond innvilger prosjektet Propell for kultur/reiseliv nettsatsning for Gratangen m/ Lavangen, Skånland og Salangen kr som Gratangen kommunes egenandel i prosjektet for Det vektlegges at prosjektet kommer inn under kommunens sentrale prioriteringer om regionalt samrbeid, IT prosjekter og kultur / reiseliv. Det forutsettes at prosjektet gjennomføres i henhold til vedlagte prosjektplan. Gratangen kommune har initiert og utarbeidet et prosjekt kalt Propell for kultur/reiseliv nettsatsning for Gratangen m/ Lavangen, Skånland og Salangen, jmf. vedlagte prosjektplan. Prosjektet har til formål å opprette et nettsted som skal innholde oppdatert informasjon om kultur- og reiselivstilbudene for Gratangen og samarbeidskommunene. Prosjektet skal gjennomføres i perioden februar august 2009, i tillegg videreføres prosjektet for vedlikehold av nettsidene ut 2009 samt 2010 og Prosjektets totale kostnadsramme er kr I tillegg til deltakerkommunene er det søkt kr fra Troms Fylkeskommune som ble innvilget i mars Tilskuddet kan gis i forhold til retningslinjene fra Fylkeskommunen / kommunen. Som vedlegg til saken følger: 1. vedl. Prosjektplan Gratangen kommune, rådmann Linda Flaaten-Stokkan Side 8 av 22

9 Sak 5/09 SØKNAD OM TILSKUDD TIL MARKEDSFØRING AV LANDSSTEVNET TIL FORBUNDET KYSTEN I FOLDVIK Saksbehandler: Linda Flaaten-Stokkan Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 09/457 5/09 Utviklingsfondet Gratangen utviklingsfond innvilger Kystlaget kr , et tilskudd på 30 % av kostnadsoverslaget. Det vektlegges at midlene benyttes til stedsutvikling herunder profilering og markedsføring av et område og dets opplevelsestilbud. Gratangen Kystlag er etter søknad tildelt ansvaret for å arrangere Kystens Landsstevne Forventningene til stevnet i Gratangen er store, og Kystlaget trenger hjelp fra kommunens innbyggere, lag og foreninger, - og ikke minst hjelp fra kommunen. Stevnet er ment å ytterligere markedsføre Gratangen som kystkulturkommunen i nord, samt profilere alle tilbudene som finnes her innenfor reiseliv, næring og som bo kommune. Det søkes her om støtte til markedsføring av neste års arrangement under årets Landsstevne på Vega hvor flere fra Kystlaget vil profilere Gratangen. Prosjektkostnadene inneholder blant annet utarbeidelse og produksjon av brosjyrer, annonser, leie av båt og reisekostnader. Total kostnad for prosjektet er kr Tilskuddet kan gis i forhold til retningslinjene fra Fylkeskommunen / kommunen. Gratangen kommune, rådmann Linda Flaaten-Stokkan Side 9 av 22

10 Sak 6/09 SØKNAD OM MIDLER TIL FOREBYGGENDE TILTAK MOT ROVVILTSKADE Saksbehandler: Linda Flaaten-Stokkan Arkiv: 233 Arkivsaksnr.: 09/673 6/09 Utviklingsfondet Gratangen utviklingsfond innvilger Fjordbotn-Årstein Sankerlag og Gratangen kommune v/næringskontoret et tilskudd på kr til uro og tilsynsprosjekt for å avgrense skader rovvilt påfører husdyr og rein i Gratangen. Det vektlegges at Fylkesmannen i Troms har bevilget kr til prosjektet som i år har en totalramme på kr Prosjektet kommer inn under kommunens prioriteringsområder om samarbeid mellom bedrifter/næring og ungdomsprosjekter. Fjordbotn og Årstein sankerlag og Gratangen kommune har inngått et samarbeid for å avgrense skader rovvilt påfører på husdyr og rein i beiteormådene. Målsettingen med prosjektet er; Sikre iverksettelse av effektiv forebyggende og konfliktdempende tiltak for å begrense de skadene rovvilt kan forårsake på husdyr. Gi ungdommer er en sommerjobb og innsyn og læring i gjeting og tilsyn av dyr på beite. Opplæring av ungdom og gårdbrukere til bruk av gjeterhund i tilsynet. Utøve jakt på rødrev. Gjennomføre tidlig nedsanking. Gratangen kommune, rådmann Linda Flaaten-Stokkan Side 10 av 22

11 Sak 7/09 SØKNAD OM TILSKUDD TIL REPARASJON/OPPRYSTING AV SERVICEANLEGGET VED FOLDVIK BRYGGER, KR ,- Saksbehandler: Linda Flaaten-Stokkan Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 09/738 7/09 Utviklingsfondet Gratangen utviklingsfond innvilger Kystlaget kr , et tilskudd på 30 % av kostnadsoverslaget på kr , til reparasjon/opprusting av serviceanlegget ved Foldvik Brygge. Det vektlegges at anlegget er kommunens eneste gjestekai med serviceanlegg, og Kystlaget driver og holder disse åpne mesteparten av året. Siste oppgradering (etablering) var i Anlegget er for mange, spesielt de som kommer sjøveien, første møtet med Gratangen, noe som gjør det til et viktig element i kommunens reiselivsmessige infrastruktur. I forbindelse med det første Nordnorske landsstevnet for Forbundet KYSTEN i Gratangen i 1989 ble det anlagt, på billigste måte, toaletter, dusjer og vaskerom. Det var på dette tidspunkt ikke noe som tilsa restaurantdrift, marked eller andre store aktiviteter i området. Men denne tilretteleggingen, med dusjer og toalett, vaskemaskin og tørketrommel og det som senere er kommet til av kai, strøm og vann, førte til at Dagbladets lesere i 2002 kåret anlegget til den beste gjestehavnen i Troms. Dagens situasjon er at Foldvik har stort besøk, både av lokalbefolkning og turister til restauranten. Markedet er et av regionens største arrangementer i besøkstall. Skolene og barnehagene i kommunen benytter anlegget til leirskole og andre formål. Gjestehavna benyttes av mange, og serviceanlegget er det første inntrykket mange får av kommunen. Gratangen Kystlag driver de eneste toalettene som er åpne for publikum døgnet rundt og det meste av året. Nå er det gått 20 år siden åpninga og det er tid for reperasjon og oppgradering. På denne bakgrunn er det ønskelig å foreta følgende reperasjoner og utbedringer: 1. Flytting av vannledning til frostsikker vegg 2. Riving av skadete vegger og tak 3. Montering av toaletter i begge dusjene 4. Flislegging av golv (og vegger) 5. Nye, låsbare dører ti l alle rommene 6. Generell opprusting av hele serviceanlegget Den totale kostnaden er stipulert til kr Tilskuddet kan gis i forhold til retningslinjene fra Fylkeskommunen / kommunen. Gratangen kommune, Side 11 av 22

12 Sak 7/09 rådmann Linda Flaaten-Stokkan Side 12 av 22

13 Sak 8/09 SØKNAD OM STØTTE TIL OVERTAKELSE AV FORRETNINGSDRIFT Saksbehandler: Linda Flaaten-Stokkan Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 09/741 8/09 Utviklingsfondet Gratangen utviklingsfond innvilger Gratangen Matsenter ved Svein Inge P. Myrland kr Det vektlegges at midlene benyttes til etablering av nytt selskap for å drive Ica Nær Gratangen, og i tillegg kommer saken inn under kommunens sentrale prioriteringer om opprettholdelse av utkantbutikker. Eier av Ica Nær Gratangen har avviklet sin drift, og Svein Inge P. Myrland ved firma Gratangen Matsenter har overtatt varebeholdningen. Han ønsker å fortsette driften av butikken, samt å utvikle den til noe bedre og mer postivit for kundegrunnlaget. I tillegg til investering i varebeholdningen, er det investert i salatbar og oppvaskmaskin, totalt kr Det er ikke spesifisert størrelse på stønadsbeløpet. Tilskuddet kan gis i forhold til retningslinjene fra Fylkeskommunen / kommunen. Gratangen kommune, rådmann Linda Flaaten-Stokkan Side 13 av 22

14 Sak 9/09 SØKNAD OM INVESTERINGSTILSKUDD TIL NYTT UTSTYR FOR KONSERTLOKALE OG LYDSTUDIO, OG OPPLÆRING FOR BRUK AV UTSTYRET. Saksbehandler: Linda Flaaten-Stokkan Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 09/768 9/09 Utviklingsfondet Gratangen utviklingsfond innvilger Gratangen Lydstudio ved Kurt Jensen kr som investeringstilskudd til nytt utstyr for konsertlokale og lydstudio, samt opplæring for bruk av utstyret. Det legges vekt på at investeringen faller inn under kommunens sentrale prioriteringer om tilskudd til kompetanseheving, produktutvikling og innføring av ny teknologi i eksisterende bedrifter. Maksimalt investeringstilskudd er 25 % av totale kostnader på kr dvs. kr Grunnen til redusert støtte er at utviklingsfondet i år har mottatt mange kvalifiserte søknader og fondets midler er begrenset. Det er også gitt midler til søker ved flere anledninger tidligere. Bedriften driver nyskapende virksomhet innenfor kultur/reiseliv. Dette innebærer et unikt lydstudio med eget konsertlokale, pub/bar, stort partytelt og flotte uteområder med mulighet for camping og framtidig utvikling. Denne type kombinasjonsdrift har ikke vært utprøvd tidligere, men bedriften har likevel gode erfaringer med driften etter ca 2-3 års drift. Det virker som om regionen rundt har begynt å få øynene opp for bedriften, det kommer både publikum og artister nå i økende grad. Konsertlokalet er akustisk dempet, og egner ser derfor godt til å gjøre profesjonelle lydopptak. I tillegg brukes de samme lokalene til publikumsbaserte konserter og møte/selskapslokaler, både av bedrifter og offentlige institusjoner. Det er tidligere investert store summer i teknisk utstyr, både for avvikling av konserter og lydopptak. Dette er to forskjellige lydsystemer som brukes samtidig ved opptak av konserter. Dette er imidlertid litt gammeldags og forholdsvis tungvint å jobbe med. I løpet av de siste årene har det kommet utstyr som er mye mer tilrettelagt for å gjøre den type jobber. Resultatet av dette er at man får en stor tidsbesparelse i forberedelser til konserter og studio-innspillinger, og det beste av alt, mye bedre lydkvalitet, både for konsertpublikum og artister. Dette utstyret vil også være med på å gjøre det enda mer interessant for mer etablerte artister å komme til Gratangen for å gjøre innspillinger/konserter. Investeringen vil ha stor betydning for videre utvikling innenfor konsert og studio virksomheten. Tilskuddet kan gis i forhold til retningslinjene fra Fylkeskommunen / kommunen. Gratangen kommune, rådmann Side 14 av 22

15 Sak 9/09 Linda Flaaten-Stokkan Side 15 av 22

16 Sak 10/09 SØNAD OM TILSKUDD FRA GRATANGEN KOMMUNES UTVIKLINGSFORN TIL ENKELTPERSONSFORETAK Saksbehandler: Linda Flaaten-Stokkan Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 09/793 10/09 Utviklingsfondet Gratangen utviklingsfond innvilger Paul Håvard Zylla / Photomotiv kr , et tilskudd på 25 % av kostnadsoverslaget på kr til investering i utstyr og oppstartskostnader av firmaet. 25 % er den maksimale kumulative støttesatsen som gjelder fra Troms fylkeskommune ved investeringsstøtte. Det vektlegges at midlene benyttes til etablering av ny virksomhet, og faller inn under kommunens prioriteringsområder innen bedriftsutvikling. Photomotiv vil utvikle og tilby tjenester innenfor markedsføring og informasjon, samt fotografog dokumentasjonsvirksomhet. Aktuelle kunder er lokale og regionale virksomheter innenfor reiseliv, turisme, opplevelser, matproduksjon, utdanning, offentlig virksomhet og private personer. Tilskuddet kan gis i forhold til retningslinjene fra Fylkeskommunen / kommunen Gratangen kommune, rådmann Linda Flaaten-Stokkan Side 16 av 22

17 Sak 11/09 SØKNAD OM STØTTE FRA KOMMUNENS UTVIKLINGSFOND Saksbehandler: Linda Flaaten-Stokkan Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 09/867 11/09 Utviklingsfondet Gratangen utviklingsfond innvilger Karines Hud og Kroppspleie kr Det vektlegges at midlene benyttes til etablering av ny virksomhet, og inngår i kommunens prioriteringer om reiselivsmessig infrastruktur. Det søkes utviklingsfondet om maksimal støtte kr og kr i rente- og avdragsfritt lån. Utviklingsfondets midler er begrenset, og det foreligger mange sterke søknader i år. Lånesummen er av en sånn størrelse at det ikke er gjort innstilling. Selskapet skal skape og drive et særegent senter for velvære og rekreasjon med utleie av rom, servering av enkel meny, samt salg av hudpleie, aromamassasje, healing og helsekost. Bedriftens lokaler vil være en restaurert fjøs med moderne innredning og oppdaterte fasiliteter etter dagens standard. Det vil samtidig bli forsøkt å bevare en del av fjøsets opprinnelse, som dermed være med på å gi gjestene en annerledes opplevelse i fantastiske omgivelser. I tillegg kan gjestene benytte seg av den storslåtte naturen i området med fine turløyper for enhver smak og fisketur på havet i egen båt. Området er attraktivt både for turister og fastboende, men i dag begrenses varigheten av oppholdet på grunn av mangel på plass for overnatting. Den restaurerte fjøsen i Foldvik blir da et unikt tilbud til gjstene, og vil gi eierne anledning til å presentere det beste av Nord-Norge. Kostnadene er stipuler til kr , og er tenkt finansiert på følgende måte: Egeninnsats, arbeid kr Innskutte driftsmidler kr Lån kr Merverdiavgift til gode kr Tilskudd kr Egenkapital kr Totalt kr Det er søkt Innovasjon Norge om midler med positive muntlige tilbakemeldinger uten at endelig vedtak er gjort. Arbeidet er tenkt igangsatt så snart finansieringen er klar. Gratangen kommune, Side 17 av 22

18 Sak 11/09 rådmann Linda Flaaten-Stokkan Side 18 av 22

19 Sak 12/09 SØKNAD OM TILSKUDD TIL PROFILERING AV GRATANGEN KOMMUNE Saksbehandler: Linda Flaaten-Stokkan Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 09/ /09 Utviklingsfondet Gratangen utviklingsfond innvilger Gratangen kommune kr til profilering. Det vektlegges at midlene benyttes til profilering og markedsføring av kommunen og dens tilbud. Gratangen kommune har i flere år hatt stand på Foldvikmarkedet for på denne måten å informere om kommunens tilbud og severdigheter. I år er det et sterkt behov for fornyelse av profileringsmaterialet. Alvin Jensvoll er derfor bedt om å lage et seil som skal illustrere bredden i kommunens tilbud på en attraktiv og spennende måte. Dette seilet har lang levetid, og er tenkt brukt i flere anledninger de nærmeste årene, blant annet neste års Kyststevne. Gratangen Kystlag har til årets Foldvikmarked valgt og ikke produsere markedsavis som i tidligere år, men heller annonsere i avisen Fremover. Gratangen kommune har pleid å profilere seg over en hel side i markedsavisen, og velger derfor i år en profilannonse på en halv side sammen med Kystlagets informasjon om Foldvikmarkedet i avisen Fremover. Summen på kr søkes i sin helhet dekket av næringsfondet. Tilskuddet kan gis i forhold til retningslinjene fra Fylkeskommunen / kommunen. Gratangen kommune, rådmann Linda Flaaten-Stokkan Side 19 av 22

20 Sak 13/09 SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE TIL SAMFUNNSUTIKLINGSPROSJEKTET BLEST I HAVLANDET Saksbehandler: Ragnhild Mellem Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 09/ /09 Utviklingsfondet Gratangen utviklingsfond innvilger prosjektet Blest i havlandet kr Gratangen kommune har tidligere vedtatt deltakelse i prosjektet BLEST i havlandet. Prosjektet skal nå videreføres over tre år med samarbeidskommunene Lavangen og Skånland. Gratangen kommunes andel i form av eget arbeid ivaretas av kommunens propell for næringog reiseliv, og den økonomiske egenandelen på kr for 2009 belastes Gratangen kommunes utviklingsfond. Det vektlegges at prosjektet kommer inn under kommunens prioriteringer om kommunalt nærings- og tiltaksarbeide, samarbeid skole/næringsliv, ungdomsprosjekter og kvinnenettverk. Det forutsettes at prosjektet gjennomføres i henhold til vedlagte prosjektplan. Som vedlegg til saken følger: Vedl. Prosjektplan Gratangen kommune har initiert og utarbeidet et prosjekt kalt Blest i havlandet, jmf vedlagte prosjektplan. Prosjektet skal øke bolyst og næringsaktivitet i distriktet. Nabokommunene Lavangen og Skånland har bekreftet deltakelse. Visjonen for prosjektet er Lys i alle hus. Hovedmålene med prosjektet er å: Skape engasjement, samarbeid og fornyet vekst innenfor næring, kultur og kommunal sektor Stabilisere innbyggertallet i kommunene Hovedoppgaven til prosjektet er: 1. Frigjøre ledige gårdsbruk til salg og utleie 2. Motivere til næringsutvikling og økt bolyst ved å stimulere engasjement og samarbeid på ulike områder i og mellom kommunene 3. Iverksette konkrete tiltak for å komme i gang med samhandling, og vise muligheter som kan finnes 4. Rekruttere innbyggere til kommunene I tillegg til deltakerkommunene er det søkt om støtte fra Fylkesmannen i Troms, Troms Fylkeskommune, og Sametinget (innvilget kr ). Tilskuddet kan gis i forhold til retningslinjene fra Fylkeskommunen / kommunen. Som vedlegg til saken følger: 1 vedl. prosjektplan Side 20 av 22

21 Sak 13/09 Gratangen kommune, Rådmann Linda Flaaten Stokkan Side 21 av 22

22 Sak 17/08 Side 22 av 22

MØTEINNKALLING SAKLISTE GODKJENNING AV NÆRINGSFONDETS MØTEPROTOKOLL AV DEN 04.09.2012

MØTEINNKALLING SAKLISTE GODKJENNING AV NÆRINGSFONDETS MØTEPROTOKOLL AV DEN 04.09.2012 GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Møtedato: Næringsfondet Gratangen rådhus 13.11.2012 Tid: etter PLA Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Næringsfondet. Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 12.06.2014 Tid: Fortløpende etter planutv.møte. kl. 10:10 11:00.

MØTEPROTOKOLL. Næringsfondet. Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 12.06.2014 Tid: Fortløpende etter planutv.møte. kl. 10:10 11:00. GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEPROTOKOLL Næringsfondet Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 12.06.2014 Tid: Fortløpende etter planutv.møte. kl. 10:10 11:00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Næringsfondet. Karl Fredrik Normann Linda Flaaten-Stokkan

MØTEPROTOKOLL. Næringsfondet. Karl Fredrik Normann Linda Flaaten-Stokkan GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEPROTOKOLL Næringsfondet Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 06.06.2013 Tid: 12:00 14:30 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Ronny Grindstein Elsa Holm Anita

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: HOVEDUTVALG NÆRING OG DRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.05.2014 Tid: 10:00

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: HOVEDUTVALG NÆRING OG DRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.05.2014 Tid: 10:00 Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG NÆRING OG DRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.05.2014 Tid: 10:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 10/15 BARN FRA GRATANGEN KOMMUNE MED BARNEHAGEPLASS I SKÅNLAND KOMMUNE - KOMMUNALT TILSKUDD

MØTEINNKALLING SAKLISTE 10/15 BARN FRA GRATANGEN KOMMUNE MED BARNEHAGEPLASS I SKÅNLAND KOMMUNE - KOMMUNALT TILSKUDD GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedutvalg skole, oppvekst- og kultur Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 18.05.2015 Tid: 14:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg skole, oppvekst- og kultur. Steen Linde Hanne Bjerkmo Are Olaf Øien Bodil Stormo

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg skole, oppvekst- og kultur. Steen Linde Hanne Bjerkmo Are Olaf Øien Bodil Stormo GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg skole, oppvekst- og kultur Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 26.05.2015 Tid: 15:00 Til stede på møtet Medlemmer: Morten Berg Steen Linde

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til Servicetorget på telefon 72 42 81 00 eller e-post til postmottak@rennebu.kommune.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til Servicetorget på telefon 72 42 81 00 eller e-post til postmottak@rennebu.kommune. MØTEINNKALLING Utvalg: STYRET FOR RENNEBU UTVIKLINGSFOND Møtested: FORMANNSKAPSSALEN : 20.01.2010 Tid: 09.00-10.30 Eventuelt forfall meldes til Servicetorget på telefon 72 42 81 00 eller e-post til postmottak@rennebu.kommune.no

Detaljer

TILTAKSPAKKE SKJÅNES - RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING ETC

TILTAKSPAKKE SKJÅNES - RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING ETC Gamvik kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset, restauranten Møtedato: 15.10.07 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. MØTEINNKALLING Tillegg

Detaljer

Kommunalt næringsfond:

Kommunalt næringsfond: Kommunalt næringsfond: Målet med det kommunale næringsfondet er å synliggjøre kommunens støtte til næringsutvikling og nyskaping. Næringsfondet skal i hovedsak benyttes til næringsutvikling i forhold til

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre 46/10 17.06.2010

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre 46/10 17.06.2010 Namdalseid kommune Saksmappe: 2010/658-5 Saksbehandler: Lisbeth Lein Saksframlegg Natur og kulturbasert nyskaping Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre

Detaljer

HASVIK KOMMUNE. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE

HASVIK KOMMUNE. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset : 10.12.2010 Tid: Kl. 09.00 Det tas forbehold om eventuelle tilleggssaker Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 45 27

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Referatsaker: Regionalutviklingsmidler 2008 tilskudd på inntil 500 000,- til kommunalt næringsfond i Vadsø kommune

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Referatsaker: Regionalutviklingsmidler 2008 tilskudd på inntil 500 000,- til kommunalt næringsfond i Vadsø kommune Rådmannen Utvalg: Næringsstyret Møtested: rådhuset Møtedato: 22.05.2008 Klokkeslett: e.formannskapet MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 72. For varamedlemmenes vedkommende gjelder

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Næringsfondet. Linda F Stokkan (konsulent næring) Yvonne Kvernmo (sekretær)

MØTEPROTOKOLL. Næringsfondet. Linda F Stokkan (konsulent næring) Yvonne Kvernmo (sekretær) GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEPROTOKOLL Næringsfondet Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 08.04.2013 Tid: etter FSK kl. 15:50 16:00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Ronny Grindstein

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 4/15 JUBILEUMSÅRET 2015 - MARKERING KNYTTET TIL ANDRE VERDENSKRIG

MØTEINNKALLING SAKLISTE 4/15 JUBILEUMSÅRET 2015 - MARKERING KNYTTET TIL ANDRE VERDENSKRIG GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedutvalg skole, oppvekst- og kultur Møtested: Gratangen rådhuset Møtedato: 07.04.2015 Tid: 14:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02

Detaljer

Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst.

Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst. Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. 1. Hva er navnet på prosjektet? 2. I hvilken fase er prosjektet? (sett x) Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst. a) Forprosjekt b) Hovedprosjekt - X

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Terje Sørensen Elsa Holm Anita Bjørkli Karlsen. Yvonne Kvernmo (sekretær)

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Terje Sørensen Elsa Holm Anita Bjørkli Karlsen. Yvonne Kvernmo (sekretær) GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 24.05.2012 Tid: 12:00 12.55 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre):

Detaljer

LYNGEN KOMMUNE MØTEBOK BEHANDLINGSORGAN MØTE DATO SAKNR.

LYNGEN KOMMUNE MØTEBOK BEHANDLINGSORGAN MØTE DATO SAKNR. 1 LYNGEN KOMMUNE MØTEBOK BEHANDLINGSORGAN MØTE DATO SAKNR. formannskapet 16.09.08 125/08 kommunestyret 29.09.08 DATO: ARKIV NR. SAKSMAPPENR. SAKSBEHANDLER : 08.09.2008 223 08/01071 2 Birger Hellan OVERSKRIFT

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 30/11 11/178 SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE TIL BYGGING AV PRØVESTASJON FOR EL-FAG

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 30/11 11/178 SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE TIL BYGGING AV PRØVESTASJON FOR EL-FAG Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhusets nye møterom : 28.04.2011 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985300. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Møteinnkalling. Næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 20.04.2015 Tidspunkt: 10:15

Møteinnkalling. Næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 20.04.2015 Tidspunkt: 10:15 Møteinnkalling Næringsutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 20.04.2015 Tidspunkt: 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Saksliste

Detaljer

Evt. forfall meldes snarest til møtesekretær på telefon 32068300 eller til postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling

Evt. forfall meldes snarest til møtesekretær på telefon 32068300 eller til postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 11.06.2015 kl. 15:00 Sted: Nes kommunehus, ordførers kontor Arkivsak: 12/00623 Arkivkode: 033 Evt. forfall meldes snarest til møtesekretær på telefon 32068300 eller til

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 28.08.2009 Tid: 0900

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 28.08.2009 Tid: 0900 Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 28.08.2009 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 01.09.2009 Tid: Kl. 12.00 MØTEPROTOKOLL Formannskap Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre):

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 21/09 09/320 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 04.03.2009

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 21/09 09/320 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 04.03.2009 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 25.03.2009 Tid: Kl 12.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 09 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON

MØTEINNKALLING SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedutvalg skole, oppvekst- og kultur Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 04.12.2013 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAP Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 24.06.2014 Tid: Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALT NÆRINGSFOND

VEDTEKTER FOR KOMMUNALT NÆRINGSFOND BALSFJORD KOMMUNE VEDTEKTER FOR KOMMUNALT NÆRINGSFOND Revidert i formannskapsmøte 05.12.2012 PS 172/2012 Revidert i formannskapsmøte 27.10.2011 PS 150/2011 Revidert i formannskapsmøte 14.09.2011 PS 126/2011

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for miljø, plan og utvikling har møte den 28.06.2007 kl. 10.30 i Komagfjord. Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for miljø, plan og utvikling har møte den 28.06.2007 kl. 10.30 i Komagfjord. Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for miljø, plan og utvikling har møte den 28.06.2007 kl. 10.30 i Komagfjord Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Møteinnkalling. Inderøy kommune. 7670 Inderøy

Møteinnkalling. Inderøy kommune. 7670 Inderøy Inderøy kommune 7670 Inderøy Møteinnkalling Utvalg: Styret for næringsfondet Møtested: Inderøy samfunnshus, møterom: Kantina Dato: 02.06.2010 Tidspunkt: 08:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf.

Detaljer

RENOVERING AV SKIHYTTA - SØKNAD OM TILSKUDD

RENOVERING AV SKIHYTTA - SØKNAD OM TILSKUDD Berlevåg kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 16.04.2013 Tid: 18:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 78 20 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Innkalling Utvalg: Primærnæringsfondet Møtedato: 29.09.2015 Møtested:

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.02.01 Tid: 11.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.02.01 Tid: 11. Gáivuona suohkan Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.02.01 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Ungdomsrådet. Jeanette Moen-Rasmussen (utmeldt av rådet) Merknader: Pga for stort forfall ble møtet ikke avholdt før den 01.04.

MØTEPROTOKOLL. Ungdomsrådet. Jeanette Moen-Rasmussen (utmeldt av rådet) Merknader: Pga for stort forfall ble møtet ikke avholdt før den 01.04. GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEPROTOKOLL Ungdomsrådet Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 18.02.2011 Tid: 20:00 22:00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Mona Berthelsen Johnsen Erik Johnsen

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 7/2005 Til utvalgets medlemmer MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte mandag den 05.09.2005 kl. 08.00 på Rådhuset. Medlemmene innkalles til møtet.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Næringsfondet. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 11.03.2009 Tid: kl. 17.00

MØTEPROTOKOLL. Næringsfondet. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 11.03.2009 Tid: kl. 17.00 Berg kommune Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 11.03.2009 Tid: kl. 17.00 MØTEPROTOKOLL Næringsfondet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Jan Harald Jansen, Guttorm Nergård, Dagmar Strøm Roy-Willy Hansen,

Detaljer

Fra hovedvei til drømmefisken!

Fra hovedvei til drømmefisken! Fra hovedvei til drømmefisken! Tilrettelegging og merking av fiskeplasser i IHRs medlemskommuner Grane og Hattfjelldal. Det legges opp til et samarbeid med Polarsirkelen Friluftsråd`s prosjekt Fra hovedvei

Detaljer

Møteinnkalling GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE. Formannskap - Næringssaker

Møteinnkalling GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE. Formannskap - Næringssaker GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteinnkalling Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 19.10.2015 Tidspunkt: 10:00 Eventuell gyldig forfall må meldes snarest på

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: SAMEPOLITISK UTVALG Møtested: Rådhuset, 3. etasje Møtedato: 02.12.2005 Tid: kl 1000 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Næringsfondet

MØTEPROTOKOLL. Næringsfondet Berg kommune Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 05.11.2013 Tid: 09.00 MØTEPROTOKOLL Næringsfondet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Guttorm Nergård, Roar Jakobsen, Unni Antonsen

Detaljer

Retningslinjer for tildeling av næringsfondet

Retningslinjer for tildeling av næringsfondet Retningslinjer for tildeling av næringsfondet Vedtatt i styret 25.09.2015 Nordkapp Kommune / Om Kapp KF Retningslinjer for bruk av næringsfondet i Om Kapp KF Vedtatt av kommunestyret 16.05.06, med senere

Detaljer

Kommunestyremøte 16. desember 2013. Linda Flaaten-Stokkan

Kommunestyremøte 16. desember 2013. Linda Flaaten-Stokkan Kommunestyremøte 16. desember 2013 Linda Flaaten-Stokkan Omstillingsprogrammet SPIRE Bakgrunn: Forprosjekt startet mars 2012 etter innspill fra fylkeskommunen Søknad hovedprosjekt sendt Troms fylkeskommune

Detaljer

MØTEINNKALLING HASVIK KOMMUNE. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Medlem. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn

MØTEINNKALLING HASVIK KOMMUNE. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Medlem. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 11.03.2011 Tid: Kl. 09.00 Det tas forbehold om eventuelle tilleggssaker Eventuelt forfall meldes til tlf. 78

Detaljer

VEDTEKTER FOR NÆRINGSFONDET LEBESBY KOMMUNE

VEDTEKTER FOR NÆRINGSFONDET LEBESBY KOMMUNE VEDTEKTER FOR NÆRINGSFONDET LEBESBY KOMMUNE VEDTEKTER FOR NÆRINGSFONDET I LEBESBY KOMMUNE Vedtatt i Lebesby kommunestyre den 14.desember 2007 sak 83/07 Endret i Lebesby Kommunestyre den 06.05.2008, saksnr

Detaljer

Sakspapirer. Utvalg: Styret for nyskaping og omstilling Møtedato: 07.04.2011 Møtested: Formannskapssalen Møtetid: kl. 12.00.

Sakspapirer. Utvalg: Styret for nyskaping og omstilling Møtedato: 07.04.2011 Møtested: Formannskapssalen Møtetid: kl. 12.00. Sakspapirer Utvalg: Styret for nyskaping og omstilling Møtedato: 07.04.2011 Møtested: Formannskapssalen Møtetid: kl. 12.00 Saksliste Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel PS 8/11 11/240 13 Ofl 13 SØKNAD

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Næringsfondet. Møtested: Kommunehuset Møtedato: 13.10.09 Tid: 09.00

MØTEPROTOKOLL. Næringsfondet. Møtested: Kommunehuset Møtedato: 13.10.09 Tid: 09.00 Berg kommune Møtested: Kommunehuset Møtedato: 13.10.09 Tid: 09.00 MØTEPROTOKOLL Næringsfondet Medlemmer: Forfall: Jan Harald Jansen, Guttorm Nergård, Dagmar Strøm, Ingrid Evertsen, Roy-Willy Hansen Ingen

Detaljer

Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. GRUE KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Komité for omsorg og miljø Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Onsdag 01.12.2010 Tidspunkt: Kl. 17.00 Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget,

Detaljer

BALSFJORD KOMMUNE VEDTEKTER FOR KOMMUNALT NÆRINGSFOND

BALSFJORD KOMMUNE VEDTEKTER FOR KOMMUNALT NÆRINGSFOND BALSFJORD KOMMUNE VEDTEKTER FOR KOMMUNALT NÆRINGSFOND Revidert i formannskapsmøte 28.01.2015 FSK-sak 19/2015 Revidert i formannskapsmøte 17.07.2013 FSK-sak 80/2013 Revidert i formannskapsmøte 05.06.2013

Detaljer

Per-Gunnar Sveen fylkesrådsleder

Per-Gunnar Sveen fylkesrådsleder Saknr. 12/1921-3 Ark.nr. 223 Saksbehandler: Kjetil Storeheier Norheim INNLANDSSKJÆRGÅRDEN - SØKNAD OM MIDLER Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet

Detaljer

NORD-SALTEN ALPINANLEGG

NORD-SALTEN ALPINANLEGG SAGFJORD IL NORD-SALTEN ALPINANLEGG Illustrasjon: Kenn-Ole Moen PROSJEKTBESKRIVELSE Mars 2008 EKSISTERENDE ANLEGG: Eksisterende anlegg er et ca. 200 meter langt skitautrekk, i tilknytning til alpin/akebakke

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Hanne Braathen MEDL STSP Arvid Lilleng MEDL STFJF

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Hanne Braathen MEDL STSP Arvid Lilleng MEDL STFJF Møteprotokoll Storfjord Formannskap Utvalg: Møtested: Møterom 3, Storfjord rådhus Dato: 30.06.2014 Tidspunkt: 09:35-11:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Sigmund Steinnes Leder

Detaljer

MØTEINNKALLING. Første timen avsettes til orientering om rådmannens forslag til budsjett 2008 og økonomiplan 2008 2011. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Første timen avsettes til orientering om rådmannens forslag til budsjett 2008 og økonomiplan 2008 2011. SAKSLISTE KARMØY KOMMUNE Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 29.10.07 Tid: Kl. 16.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21 Varamedlemmer møter

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Kvænangen Formannskap Møtested: Kommunehuset Dato: 07.06.2011 Tidspunkt: 12:30

Møteinnkalling. Utvalg: Kvænangen Formannskap Møtested: Kommunehuset Dato: 07.06.2011 Tidspunkt: 12:30 Møteinnkalling Utvalg: Kvænangen Formannskap Møtested: Kommunehuset Dato: 07.06.2011 Tidspunkt: 12:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

MØTEINNKALLING TILLEGGSSAKLISTE 16/12 FORNYELSE AV BEVILLING 2012 FOLDVIK BRYGGER OG RESTAURANT 17/12 SØKNAD OM SALGSBEVILLING - FORNYELSE ICA NÆR AS

MØTEINNKALLING TILLEGGSSAKLISTE 16/12 FORNYELSE AV BEVILLING 2012 FOLDVIK BRYGGER OG RESTAURANT 17/12 SØKNAD OM SALGSBEVILLING - FORNYELSE ICA NÆR AS GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Helse, sosial- og omsorg Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 14.06.2012 Tid: 13:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0025/04 04/00582 ARCTIC ACTIVE - VIDEREFØRING AV AVTALE - REISELIV

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0025/04 04/00582 ARCTIC ACTIVE - VIDEREFØRING AV AVTALE - REISELIV Gamvik kommune MØTEINNKALLING Utvalg: NÆRINGS- OG UTVIKLINGSUTVALGET Møtested: Rådhuset, restauranten Møtedato: 20.09.04 Tid: 11.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 Varamedlemmer innkalles særskilt

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Rådhussalen, Tana Rådhus Dato: 13.09.2012 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464 00 200. Vararepresentanter

Detaljer

Retningslinjer for Aure næringsfond

Retningslinjer for Aure næringsfond Retningslinjer for Aure næringsfond Innhold RETNINGSLINJER for AURE NÆRINGSFOND... 3 1. Bakgrunn og forankring... 3 2. Formål... 3 3. Kunngjøring... 3 4. Hvem kan søke?... 3 5. Hva kan støtten brukes til?...

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 11/13 GODKJENNING AV ADU`S MØTEPROTOKOLL AV DEN 08.04.13

MØTEINNKALLING SAKLISTE 11/13 GODKJENNING AV ADU`S MØTEPROTOKOLL AV DEN 08.04.13 GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Administrasjonsutvalg Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 27.05.2013 Tid: 10:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 28.08.2009 Tilstede på møtet: Bent Gabrielsen, Svein Egil Haugen, Helene Kongsli, Kjell Lekang, Forfall: Bjørn Lian, Mari Ann

Detaljer

MØTEINNKALLING. Gyldig forfall meldes til sekretariatet. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Gyldig forfall meldes til sekretariatet. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE SØRREISA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: NÆRINGSFONDSTYRET Møtested: Kommunehuset, møterom 2 Møtedato: 25.08.2011 Kl: 09.00 Sørreisa, 18.08.2011 Gyldig forfall meldes til sekretariatet. Varamedlemmer møter

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune Utvalg: Hovedutvalg næring og drift Møtested: Rådhuset Møtedato: 07.09.2015 Tid: 10:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtedato: 05.07.2013 Møtested:

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Nina Kristiansen NESTL STAP Geir Varvik MEDL STH

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Nina Kristiansen NESTL STAP Geir Varvik MEDL STH Storfjord Næringsutvalg Utvalg: Møtested: møterom 3, Storfjord Rådhus Dato: 17.12.2013 Tidspunkt: 09:00 13:00 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Sigmund Steinnes

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Olaf Øien Terje Sørensen Anita Bjørkli Karlsen

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Olaf Øien Terje Sørensen Anita Bjørkli Karlsen GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 10.01.2011 Tid: 12:00 13.00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre):

Detaljer

STIFTELSEN FRILUFTSTEATERET BRONSEBUKKENE - SØKNAD OM TILLEGGSBEVILGNING

STIFTELSEN FRILUFTSTEATERET BRONSEBUKKENE - SØKNAD OM TILLEGGSBEVILGNING Arkivsaksnr.: 13/1424-2 Arkivnr.: 223 C30 Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold STIFTELSEN FRILUFTSTEATERET BRONSEBUKKENE - SØKNAD OM TILLEGGSBEVILGNING Hjemmel: Rådmannens innstilling:

Detaljer

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møteprotokoll Kåfjord Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 02.09.2013 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo

Detaljer

Søknadsnr. 2013-0147 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013

Søknadsnr. 2013-0147 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Søknad Søknadsnr. 2013-0147 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Prosjektnavn "Inderøy - best i lag" Kort beskrivelse Prosjektet «Inderøy best i lag» skal fremme bolyst, tilflytting og inkludering.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON

MØTEINNKALLING SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Administrasjonsutvalg Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: 20.11.2008 Tid: Kl. 14.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 06.02.2013 kl. 10.30 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG. Gruppemøter: AP og SV: kl. 08.00 ØVRIGE: kl. 08.00 Eventuelle forfall meldes på telefon 61

Detaljer

Sakspapirer. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 25.09.2014 Møtested: Telefonmøte Møtetid: 09:00. Saksliste

Sakspapirer. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 25.09.2014 Møtested: Telefonmøte Møtetid: 09:00. Saksliste Sakspapirer Utvalg: Formannskapet Møtedato: 25.09.2014 Møtested: Telefonmøte Møtetid: 09:00 Saksliste Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel PS 66/14 14/506 HØRINGSUTTALELSE FREMTIDENS FINNMARK RUP 2014-2023

Detaljer

Økoturismen gir nye muligheter for samspill mellom primærnæringene og reiselivet. Arne Trengereid 27.11.06

Økoturismen gir nye muligheter for samspill mellom primærnæringene og reiselivet. Arne Trengereid 27.11.06 Økoturismen gir nye muligheter for samspill mellom primærnæringene og reiselivet Arne Trengereid 27.11.06 Agenda Hva ligger i begrepet økoturisme Hvordan utnytte de nye reiselivsstrategiene i samspill

Detaljer

Søknad om regionale utviklingsmidler i Engerdal.

Søknad om regionale utviklingsmidler i Engerdal. Søknad om regionale utviklingsmidler i Engerdal. Innledning Seks nasjonalparker ligger helt eller delvis i Hedmark Fylke. To av disse er Femundsmarka og Gutulia i Engerdal kommune. I 2008 ble Engerdal

Detaljer

MULIGHETSSTUDIE STETIND TYSFJORD KOMMUNE

MULIGHETSSTUDIE STETIND TYSFJORD KOMMUNE MULIGHETSSTUDIE STETIND TYSFJORD KOMMUNE (P. Balke: Stetind i tåke Nasjonalgalleriet) SAMMENDRAG SLUTTRAPPORT JANUAR 2008 Transportutvikling AS i samarbeid med Stein P. Aasheim 1 1. Innledning Tysfjord

Detaljer

PROTOKOLL. Formannskapet SAKSLISTE. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Vara. Møtested: Rådhuset Møtedato: 19.01.2011 Tid: Kl. 09.

PROTOKOLL. Formannskapet SAKSLISTE. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Vara. Møtested: Rådhuset Møtedato: 19.01.2011 Tid: Kl. 09. Møtested: Rådhuset Møtedato: 19.01.2011 Tid: Kl. 09.00 PROTOKOLL Formannskapet Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Vara Navn Eva D. Husby Gunnar Mauseth Siv O. Gamst Geir A. Iversen Torunn

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 11.03.2014 020/14

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 11.03.2014 020/14 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: FA-C03 10/244 14/975 Steinar Lund 12.02.2014 Oppussing samfunnshus trinn 2 Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 11.03.2014

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 2/2013 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte tirsdag 05.03.2013 kl 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Ragnar Olsen AP

Detaljer

VEDTEKTER FOR NÆRINGSFOND I KVÆNANGEN KOMMUNE (Vedtatt av Kvænangen kommunestyre den 15.12.2010,sak 2010/46)

VEDTEKTER FOR NÆRINGSFOND I KVÆNANGEN KOMMUNE (Vedtatt av Kvænangen kommunestyre den 15.12.2010,sak 2010/46) VEDTEKTER FOR NÆRINGSFOND I KVÆNANGEN KOMMUNE (Vedtatt av Kvænangen kommunestyre den 15.12.2010,sak 2010/46) Kvænangen kommune har 2 næringsfond: Næringsfond I, der fondskapitalen er statlige midler tildelt

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Storfjord Formannskap Møtested: Storfjord rådhus, møterom 2 Dato: 24.02.2011 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Utvalg: Storfjord Formannskap Møtested: Storfjord rådhus, møterom 2 Dato: 24.02.2011 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Storfjord Formannskap Møtested: Storfjord rådhus, møterom 2 Dato: 24.02.2011 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 21 28 00 eller pr. e-post til post@storfjord.kommune.no

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 6. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Fondsstyret. Møtetid: 09:00. Møtedato: 26.08.2015.

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 6. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Fondsstyret. Møtetid: 09:00. Møtedato: 26.08.2015. Grane kommune Side 1 av 6 Møtebok Møte i Fondsstyret Møtedato: 26.08.2015 Møtetid: 09:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 19.08.2015 Fraværende

Detaljer

Opplev Marnardal. Trainee prosjekt 2014 SAMMENDRAG

Opplev Marnardal. Trainee prosjekt 2014 SAMMENDRAG Opplev Marnardal Trainee prosjekt 2014 Turistkontoret for Lindesnesregionen SAMMENDRAG Prosjektet skal gjennom samarbeid og samhandling mellom næringsdrivende i området - sammen med lag, foreninger, private

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Gáivuona suohkan Utvalg: SAMEPOLITISK UTVALG Møtested: Rådhuset, formannskapssalen 08.07.2008 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 11.03.2014 020/14 Kommunestyret 09.04.2014 015/14

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 11.03.2014 020/14 Kommunestyret 09.04.2014 015/14 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: Side 1 av 6 FA-C03 10/244 14/975 Steinar Lund 12.02.2014 Oppussing samfunnshus trinn 2 Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet

Detaljer

Retningslinjer for Næringsfond 1. Herøy kommune. Herøy kommune

Retningslinjer for Næringsfond 1. Herøy kommune. Herøy kommune Retningslinjer for Næringsfond 1 Herøy kommune Herøy kommune Vedtatt av kommunestyret 24.06.2014 Innhold 1 Hjemmel, kapital, avkasting...2 Næringsfondet er finansiert av:...2 2 Formål...2 3 Søknad...2

Detaljer

PROTOKOLL HASVIK KOMMUNE. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Medlem. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn

PROTOKOLL HASVIK KOMMUNE. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Medlem. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn Møtested: Rådhuset Møtedato: 10.12.2010 Tid: Kl. 09.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Formannskapet Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Medlem Navn Eva D. Husby Gunnar

Detaljer

LYNGEN KOMMUNE VEDTEKTER FOR KOMMUNALT NÆRINGSFOND. Vedtatt i næringsutvalget 08.12.2014 NUV-sak 2014/21/Journalpost 2014/3941

LYNGEN KOMMUNE VEDTEKTER FOR KOMMUNALT NÆRINGSFOND. Vedtatt i næringsutvalget 08.12.2014 NUV-sak 2014/21/Journalpost 2014/3941 LYNGEN KOMMUNE VEDTEKTER FOR KOMMUNALT NÆRINGSFOND Vedtatt i næringsutvalget 08.12.2014 NUV-sak 2014/21/Journalpost 2014/3941 1 Formål Næringsfondet skal brukes for å styrke og stimulere næringslivet og

Detaljer

Omstillingsprosjektet Karlsøy - Handlingsplan år 2. Dokumentet er et vedlegg til søknaden til Troms fylkeskommune om finansiering år 2

Omstillingsprosjektet Karlsøy - Handlingsplan år 2. Dokumentet er et vedlegg til søknaden til Troms fylkeskommune om finansiering år 2 Omstillingsprosjektet Karlsøy - Handlingsplan år 2 Dokumentet er et vedlegg til søknaden til Troms fylkeskommune om finansiering år 2 09:50 Filnavn: Handlingsplan år 2.doc 09:50:00 a.m. Sider: 10 Filnavn:

Detaljer

Utviklingsfondet for Trillemarka

Utviklingsfondet for Trillemarka Utviklingsfondet for Trillemarka Status og strategi for videre arbeid med verdiskapning i og omkring verneområdet, i kommunene Rollag, Sigdal og Nore og Uvdal - Prestfoss 24.03.2014 - Innhold 1. Status,

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 14.01.2009 kl. 09.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Gruppemøte: kl. 08.00 Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 24.01.2011 12/11

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 24.01.2011 12/11 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201000521 : E: 223 C35 : Liv M.R. Pedersen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 24.01.2011 12/11 VEDR. SØKNAD

Detaljer

Arbeidsprogram for 2015

Arbeidsprogram for 2015 Arbeidsprogram for 2015 Det 4- siders arbeidsprogram med bilder og mindre tekst som er lagd kan fungere som et sammendrag og som en presentasjon av Friluftsrådet. Her følger et mer detaljert forslag til

Detaljer

MØTEPROTOKOLL GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON. Helse, sosial- og omsorg. Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 14.06.2012 Tid: 13:00 15:15

MØTEPROTOKOLL GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON. Helse, sosial- og omsorg. Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 14.06.2012 Tid: 13:00 15:15 GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEPROTOKOLL Helse, sosial- og omsorg Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 14.06.2012 Tid: 13:00 15:15 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Yngvar Mikkelsen Bodil

Detaljer

Kommunale retningslinjer for bruk av næringsfondet Vedtatt i kommunestyret 16.05.06

Kommunale retningslinjer for bruk av næringsfondet Vedtatt i kommunestyret 16.05.06 Kommunale retningslinjer for bruk av næringsfondet Vedtatt i kommunestyret 16.05.06 Disse retningslinjene er lagd med bakgrunn i brev fra utviklingssjefen i Finnmark Fylkeskommune, datert 05.04.2006, Retningslinjer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Rita Roaldsen Anita Bjørkli Karlsen. Karl Fredrik Normann Yvonne Kvernmo (sekretær)

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Rita Roaldsen Anita Bjørkli Karlsen. Karl Fredrik Normann Yvonne Kvernmo (sekretær) GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 26.11.2012 Tid: 12:00 14:05 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre):

Detaljer

VEGÅRSHEI KOMMUNE - SØKNAD OM TILSKUDD TIL UTVIKLINGSPROSJEKTET "DEN LEVENDE BYGDA" FOR 2009

VEGÅRSHEI KOMMUNE - SØKNAD OM TILSKUDD TIL UTVIKLINGSPROSJEKTET DEN LEVENDE BYGDA FOR 2009 Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 26.03.2009 2006/2085-6042/2009 / 243/V12 Saksframlegg Saksbehandler: Nils Langerød Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget VEGÅRSHEI KOMMUNE - SØKNAD OM TILSKUDD

Detaljer

Behandling av søknader om økonomisk støtte til prosjekt og arrangement

Behandling av søknader om økonomisk støtte til prosjekt og arrangement Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.10.2014 66182/2014 2014/252 223 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/216 Formannskapet 19.11.2014 Behandling av søknader om økonomisk støtte til prosjekt

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 16/08 BUDSJETT 2009 PEDAGOGISK-PSYKOLOGISK DISTRIKTSSENTER FOR SØR-TROMS

MØTEINNKALLING SAKLISTE 16/08 BUDSJETT 2009 PEDAGOGISK-PSYKOLOGISK DISTRIKTSSENTER FOR SØR-TROMS GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedutvalg skole, oppvekst- og kultur Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: 01.09.2008 Tid: Kl. 14.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77

Detaljer

BALSFJORD KOMMUNE VEDTEKTER FOR KOMMUNALT NÆRINGSFOND

BALSFJORD KOMMUNE VEDTEKTER FOR KOMMUNALT NÆRINGSFOND BALSFJORD KOMMUNE VEDTEKTER FOR KOMMUNALT NÆRINGSFOND Revidert i formannskapsmøte 27.10.2011 sak 150/11 1 Formål Næringsfondet skal brukes for å styrke næringslivet og bosettingen i Balsfjord kommune.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 23.10.2013 Tid: 0900

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 23.10.2013 Tid: 0900 Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset : 23.10.2013 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Møteinnkalling Formannskapet

Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Formannskapet Møtested: Tidspunkt: Rådhuset, Nygaardsgt.16, møterom formannskapssalen (ekstramøte) 12.11.2009 kl. 08:00 (mrk.tiden) Eventuelle forfall meldes til Yvonne Meidell, telefon

Detaljer

MØTEBOK. Næringsstyret. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Næringsstyret. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.02.2006 Tid: 10.00 MØTEBOK Næringsstyret Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Siv Nina Myrvoll Karl

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtedato: 09.10.2013 Møtested:

Detaljer

HANDLINGSPLAN Hovedsatsinger Mål Tiltak Ressurser Tidsplan Ansvar

HANDLINGSPLAN Hovedsatsinger Mål Tiltak Ressurser Tidsplan Ansvar Reiseliv Stimulere reiselivsaktørene til videreutvikling av sin felles organisering Årlig tilskudd til Engerdal. Per 2015 er dette på kr.300.000,- Årlig i kommunebudsjettet Stimulere til helårlig reiselivssatsing

Detaljer