BØRSA BUVIK SKAUN. Aktive konfirmanter deltok på Fasteaksjonen les mer side 6. I dette nummer av bladet: Nr 2 April 2008 Årgang 56

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BØRSA BUVIK SKAUN. Aktive konfirmanter deltok på Fasteaksjonen 2008. les mer side 6. I dette nummer av bladet: Nr 2 April 2008 Årgang 56"

Transkript

1 BØRSA BUVIK SKAUN Nr 2 April 2008 Årgang 56 I dette nummer av bladet: Aktive konfirmanter deltok på Fasteaksjonen 2008 les mer side 6 Min tro side 3 Grensetreff side 7 Eldres dag side 10

2 Visjon og planer for kirkens arbeid i Skaun Stein Ellinggard SKAUN PRESTEGJELD SKAUN KIRKEKONTOR, Boks 26, 7358 Børsa Telefon: Telefax: E-post Kirkevergen: Prestene og prestekontoret: Kontortid: Mandag - torsdag kl Sokneprest Stein Ellinggard tlf Sokneprest Dagfinn Bjerkestrand tlf Organist Jørgen Gustad tlf Kirkeverge Inger Berg tlf BØRSA MENIGHET Leder menighetsrådet: Aud Eikli Meistad BUVIK MENIGHET Leder menighetsrådet: Aslaug Jellum SKAUN MENIGHET Leder menighetsrådet: Jon B. Husby SKAUN KIRKELIGE FELLESRÅD Leder: Roar Danielsen MENIGHETSBLAD for Børsa, Buvik og Skaun Bankgiro Ekspedisjon: Anne Kristine Bakken Hovtun Redaksjon: Reidar Hovtun, Eilif Berge, Lars Syrstad, sogneprestene Trykk: Orkla Grafiske AS tlf E-post: I etterkant av bispevisitasen ble menighetsrådene utfordret til å lage en plan for arbeidet vårt. Dette arbeidet må vi nå prøve å ta tak. Bispedømmet har følgende overskrift over sitt arbeid. Kirken i Nidaros- sammen underveis, og under denne overskriften har de nedfelt 6 ulike punkter. Sammen om overleveringen Sammen i tjeneste Sammen ved troens kilder Sammen om den kristne kulturarven Sammen med den verdensvide kirke Sammen i medarbeiderskap Under hvert av disse punktene har Nidaros bispedømme satt opp ulike områder som det bør arbeides innenfor. Her er det blant annet snakk om å styrke trosopplæringen, om å møte mennesker med omsorg og felleskap, om å skape livsnære gudstjenester, om samarbeid med lag og organisasjoner, om å ha et internasjonalt perspektiv over arbeidet og inkludere de unge i menighetens arbeid. Spørsmålet er så hva vil vi i Skaun satse på? Hva vil det enkelte råd ha som sine hovedoppgaver? Det finnes mange spennende områder vi kan være med å utvikle. Jeg utfordrer også dere som ikke sitter i rådene til å komme med innspill og tanker. En av utfordringene for en bred og åpen folkekirke er å arbeide både i bredden og i dybden. På den ene siden ønsker vi at alle kirkens medlemmer skal kjenne på at kirken og menigheten er deres. Det forutsetter at det er lave terskler og høyt under taket, og at det finnes et inkluderende felleskap. På den andre siden ønsker vi også at de som kommer til kirken og lever i menigheten må få fordypet sin tro. Det forutsetter undervisning og hjelp til å reflektere over sitt liv i forhold til troen. Begge disse sidene skal vi holde fast på, men hvordan gjør vi det? Veien videre går vi sammen. Vær med å del dine tanker og drømmer for kirken i Skaun. Send gjerne inn dine tanker til min epost: Ha en fin vår! Pilegrimsmottak i Skaun Også denne våren og sommeren forbereder Skaun menighet seg på mottak av pilegrimer. Pilegrimsmottaket består av frivillige som har nøkkel til kirken og kan åpne den. Her finns eget pilegrimskap, liturgier og stempel. De frivillige kan også orientere litt om aktuelle overnattingsplasser i Skaun. Det er blant annet ordnet med flatsenger på menighetshuset, hvor pilegrimene også kan få låne kjøkken og toalett. Ellers er det flere gårdeiere i nærheten som også har noen senger klare for slitne vandringsmenn og kvinner. Hovedansvarlig for mottaket på Venn er Torill Syrstad til For mer informasjon vises til kirkens hjemmeside: Skaun.kirken.no og kommunens hjemmeside: 2 Menighetsblad for Børsa, Buvik, Skaun

3 Min tro Navn: Alder: Yrke: Jon Lyngstad 61 år Distrikssjef i A & M Electric Tools AS. (salg av elektrisk verktøy) Hva gir livet mening? Det å kunne være frisk og opplagt til en ny dag. Vite at alle rundt meg føler det samme og kjenne at noen bryr seg er veldig betydningsfullt. At jeg kan utføre en jobb som både andre og jeg selv er fornøyd med. Jeg har det privilegium at jeg får drive med en hobby som også gleder andre. Det er noe som i alle år har hatt stor betyning for tilværelsen. Både i jobbsammenheng og på hobbybasis har jeg stor grunn til å være takknemmelig til mine nærmeste som har måttet tåle at jeg har vært mye borte fra hjemmet. Det gir meg grunnlag til å takke og kjenne at mennesker bryr seg. Å se at både barn og barnebarn vokser og har det godt både med seg selv og omgivelsene er vel det største og beste. Har Gud betydning for livet ditt? Ja! Men ikke nødvendigvis i direkte betydning av Gud. Jeg vet ikke at Gud finnes, men jeg tror at det finnes en høyere makt og at det er en mening med livet. I tunge stunder kan det være godt å henvende seg til en evt Gud. Jeg har valgt å tro på "noe". Finnes Gud så er det bra og om Han ikke finnes så har jeg likevel ikke tatt noen sjanse med å velge å ikke tro. Jeg fikk en god oppvekst i et kristent hjem der vi hadde nær kontakt med kirka i og med at min far var kirketjener. Det medførte at kirka fikk en stor plass i mitt liv. Det var alltid noe som skulle gjøres i kirka, og vi var selvfølgelig med hele familien. Jeg har tråla hele vår ærværdige Skaun Kirke fra bunn til topp og føler så absolutt at det er "min" kirke. Der starter livet med dåpen og der avsluttes livet. Den har hånd om oss hele livet og den er god å forholde seg til. I kirkebygget finner jeg ro i sinnet. Der kan tankene fly fritt. Hvilke tanker har du om Jesus! Det blir på noe samme vis som med Gud. Jesus blir på en måte et mere konkret bindeledd mellom mennesket og en høyere makt. Vi feirer Jesu fødsel og Jesu død. Det gir oss muligheten til å tenke over tilværelsen. Det er ikke bare gaver og pynt og mat. Det er hyggelig og koselig det, men det er av sekundær betydning i sammenhengen. Jeg tror Jesus kan ha vært en stor forkynner av Guds ord og dermed fått en slags helgenstatus. Hva tror du om et liv etter døden! Svaret ligger vel i dagen i de tidligere svarene. I og med at jeg tror det finnes en høyere makt, og at dette livet, og kanskje tidligere liv, er en slags forberedelse på noe etterpå. Jeg tror så absolutt at det er en mening med livet, men jeg vet ikke hva! Det blir litt vanskelig å bare si "den som lever får se"! Men i mellomtiden kan vi vel føre et liv som kan være akseptabelt både for en evt Gud eller høyere makt, og ikke minst for våre medmennesker. Før og no Før gjekk ein til arbeidet - no bilar ein til jobben. Før var det folket som streva no durar maskinane. Før var det snakk om øre no snakkar alle om kroner. Før hadde mange arbeidsglede no er det få som har tid til å gledast. Lykka vart borte, og moroa kom i staden. Bjørn Nordheim Menighetsblad for Børsa, Buvik, Skaun 3

4 Årsmeldinger fra menighetsråda for 2007 Økonomi Det økonomiske resultatet er tilfredsstillende, selv med mange arrangement under jubileet der det ikke var bilettsalg. Vurdering av arbeidet Børsa menighetsråd bytter leder hvert år - og føler de blir bedre kjent med hverandre og jobber bedre sammen på den måten. Et svært aktivt år for Børsa menighet og Børsa menighetsråd, med jubileum og bispevisitas, ga mange erfaringer som gir grunnlag for arbeidet framover, blant annet for å øke besøket og samle folk i kirka. Utdrag av årsmelding for Børsa Menighetsråd Tekst: Redaksjon Børsa menighetsråd består av 13 medlemmer med Aud Eikli Meistad som leder i Statistikk 2007 (2006) Antall møter 9 (8) Antall gudstjenester 39 (34) Antall oppmøtte 4043 (2820) Antall døpte 26 (30) Antall konfirmerte 24 (33) Antall vigsler 4 (3) Antall gravferder 24 (24) Faste arrangement - Konfirmantenes fasteaksjon til inntekt for Kirkens Nødhjelp. - Fest for konfirmanter med familie i mai. - Dugnad på kirkegården i mai. - Minnegudstjeneste i november, sammen med sanitetsforeninga. - Vennskapssamarbeid med den tyske menigheten i Wassmutshausen, i år bl.a ved en seilas i Kiel for norske og tyske ung dommer. - Søndagsskole i Børsa og Eggkleiva. Bispevisitas Visitasuka startet med et inspirerende foredrag av Carsten Isaksen. Fungerende biskop hadde møter med ansatte, fellesrådet, menighetsrådene, skolene, barnehager, frivillige medarbeidere og med kommunen. Søndag avsluttet visitasen med gudstjeneste i kirka og møte med kaffe i rådhuset. Domprost Knut Andresen oppfordret til benytte kommende år til å sette mål og lage tiltak ut fra de visjoner medlemmene har. Børsa kirke150 år Selve jubileet fikk fyldig dekning i forrige nummer av bladet I forbindelse med jubileet er det utført en del oppussing: - Skjerming av ovner under sittebenkene - Maling av kor og våpenhus - Rullestolrampe - Fjerning av benker foran og innkjøp av stoler - Fjerning av 2 benker bak i kirken. - Fornying av kirkeløperen. Menighetsrådet er svært godt fornøyd med gjennomføringen resultatene av jubileet. Bemanning Christopher Jean Nzomwitakuze var klokker frem til og Jules Bahati Bora-Uzima er ansatt fra Utdrag av årsmelding for Buvik Menighetsråd Tekst: Redaksjon Buvik menighetsråd har 10 medlemmer med Aslaug Jellum som leder. Menighetsrådet har i 2007 hatt 5 møter. Statistikk : 2007 Antall døpte : 26 Antall vigde : 7 Antall gravferder : 8 Antall gudstjenester 30 Antall oppmøtte : 1993 Fellesmøte med menighetsrådene i Skaun og Børsa ble gjennomført tidlig Forberedelse til bispevisitas og drøfting av arbeidet som gjøres i menighetene. Prost Birger Foseide ledet møtet. Faste arrangement. - Fasteaksjon der konfirmantene samlet inn penger til Kirkens Nødhjelp gjennomført i mars. - Dugnad på kirkegården i slutten av april års konfirmantjubileum i oktober. Bispevisitas Forberedelse til bispevisitas ble drøftet på et fellesmøte med de andre menighetsrådene i januar. Den var det samling i Buvik menighetshus sammen med de to andre 4 Menighetsblad for Børsa, Buvik, Skaun

5 menighetsrådene, der tema var : Menighetens virksomhet og planer. Bevilgninger. - Innkjøp av et klassesett med Bibler til Buvik skole, - Innkjøp av utstyr til våpenhuset - Nytt skap for messehagler i sakristiet. 5-årsplan. Buvik menighetsråd har laget en 5-års plan over vedlikeholdsbehovet ved Buvik kirke og kirkegård, som er sendt kirkevergen og fellesrådet Solveig Oftedal snakket om arbeidet i Kirkens Bymisjon under gudstjenesten der tema var Nestekjærlighet. Ny julekrybbe. Eilert Onsøien har laget ny julekrybbe. Bispekandidat. Tor Singsaas og Berit Lånke er foreslått som kandidater til ny biskop i Nidaros. Takk. Leder Aslaug Jellum vil på vegne av Buvik menighetsråd takke styret i menighetshuset for godt samarbeid. En takk til lag og organisasjoner som har støttet menighetens arbeid. Og tusen takk til menigheten for gaver til menighetens arbeid. Utdrag av årsmelding for Skaun Menighetsråd Tekst: Redaksjon Skaun menighetsråd består av 8 medlemmer med Jon B. Husby som leder. Statistikk 2007 (2006). Antall møter 7 (7) Antall saker 23 Antall gudstjenester 27 (27) Antall oppmøtte 1758 (1787) Antall døpte 26 (26) Antall konfirmert 22 (23) Antall vigsler 8 (6) Antall gravferder 12 (20) Faste arrangement Konfirmantenes fasteaksjon til inntekt for kirkens Nødhjelp i mars. Dugnad på kirkegården i mai. Kristin på Husaby i august. Høsttakkefest i september. 50-års konfirmantjubileum i oktober. Bispevisitas Den ble det arrangert møte i Skaun menighetshus med biskopen og alle tre menighetsrådene i kommunen samt frivillige medarbeidere i lag og organisasjoner. Andre oppgaver - Kirkekaffe etter samtalegudstjenesten 1. mai. - Utsending av dåpshilsener til barna i menigheten. - Noen oppgaver i forbindelse med mottak og overnatting for pilegrimer, bl.a i menighetshuset og hos private på Venn. - Søndagsskole er holdt i Skaun meninghetshus i vår - og høstsemesteret i Søknad er sendt riksantikvaren om tillatelse til å fjerne fire benker foran i kirka og erstatte disse med stoler for å gjøre det enklere ved opptredener av kor, korps o.l. Riksantikvaren har avslått søknaden, men avslaget er anket. Økonomi - Støtte til konfirmanttur til Trondheim - Støtte til ungdomstur til Tyskland hvor ungdommer fra Skaun kommune deltok. Vurdering av arbeidet. Menighetsrådet har fungert tilfredsstillende med godt oppmøte på rådsmøtene. Det var bra engasjement i forbindelse med bispevisitasen i april. Det er imidlertid svært varierende oppmøte ved gudstjenestene, og tilbudet om fri skyss til kirka er lite benyttet.. Det er lagt tilrette for større aktivitet i menigheten ved at det er arrangert søndagsskole på menighetshuset. Oppmøte er ikke tilfredsstillende, og menighetsrådet må arbeide for større deltakelse for at tilbudet skal opprettholdes. Takk Menighetsrådet vil med dette rette en varm takk til alle som har vært med og bidratt i arbeidet i menigheten og en spesiell takk til styret og husansvarlig i Menighetshuset. Menighetsblad for Børsa, Buvik, Skaun 5

6 Konfirmantenes fasteaksjon Fra venstre: Torunn Veien, Lene Bjerkenås, Karin Klefstad Årets innsamling til Kirkens Nødhjelp i Skaun ble utført med stor entusiasme både fra konfirmanter og foreldre som stilte med bilskyss, i følge menighetsrådets sekretariat, som besto av Kåre Arentz, Torill Syrstad og Jan Arve Nilsen. I følge Nilsen deltok alle 16 konfirmantene. Og så stilte menighetsrådet med nystekte vafler da jobben var utført. Resultatet av aksjonen ble krinnsamlingsresultatene fra Børsa ble ,00 og i Buvika ,00. LSy. Odd Einar Grandetrø var ansvarlig i Børsa. Her informeres Willy Røen om kart og områder. Konfirmanter i Buvik kirke lørdag 24. mai Aunet, Kristin Linn Danielsen, Synnøve Eggen, Joakim Leraand Johansen, Robin Løseth, Hanne Mian, Jonas Karim Helgetun Muhle, Edvard Nærvik Onsøien, Even Onsøien, Marit Eline Myren Vingen, Rune Kvam Framnes, Tom Christian Søndag 25. mai Hansen, Thomas Haugen, Eirin Karlsen, Line Elisabeth Larsen, Petter Kvernberg Larsen, Silje Lereggen Rimol, Fredrik Eggan Vigdal, Monica Bakkebø Vold, Hanne Konfirmanter Skaun kirke 11. mai kl 10 Angell, Siv-Elin Bjerkenås, Lene Campbell, Heidi Christin Våge Rognes, Eskild Mo Helgemo, John Morten Moe, Ingrid Johanne Husby, Kristoffer Veien, Torunn Kl 12 Konstad, Marie Lilleberg, Andreas By, Øystein Magnussen, Trine Gaarden Klefstad, Karin Røstum, Trine Lofgren Knutsen, Malin Estenstad Boks Melhus Etablert i 1922 DØGNVAKT Boks Fannrem Mob: DØGNVAKT Innehavere Ola R. Vigdal og Ragnar Vigdal 6 Menighetsblad for Børsa, Buvik, Skaun

7 Grensetreff på Elgshøgda! Søndag 30. mars var det for første gang arrangert en felles gudstjeneste for menighetene i Skaun, Melhus og Orkdal på Elgshøgda. Været var strålende, men ut over dagen skyet det til og det blåste godt på toppen. Kirkerommet ble derfor flyttet ned i skogen, og her ble det laget et lunt og fint sted hvor deltagere samlet seg. Det var folk fra alle tre kommunene, gamle og unge. Skaun menighetsråd hadde ordnet med bålbrenning og kaffekoking, og det var mulighet for å grille pølser. Sokneprest Dagfinn Bjerkestrand holdt preken og forsamlingen sang med på kjente påskesanger. Skiforeningen i Skaun stod for transport med scooter. En stor takk til dem. Stemningen var godt og vi håper at vi også til neste år kan for til et lignende arrangement. Ellinggard Konfirmanter Børsa kirke søndag 10. mai kl 10. Elshaug, Vidar Giseth, Arild Gjelstad, Sondre Kjøren Handegard, Sverre Hågensen Hansen, Elisabeth Heim Lillesand, Lise Lofgren, Lena Ludvigsen Røen, Willy Vikan, Øyvind Seem Arild Wollan kl 12 Blækkan, Eline Dombu Esp, Silje Belsås Flosand, Stein-Are Fosmo, Jo Arne Linevskaya, Alina Moen, Mari Syrstad Moen, Marit Onsøien, Lena Opland, Mari Berg Rimol, Andreas Wilmann, Karl Johan Persson Menighetsblad for Børsa, Buvik, Skaun 7

8 50-årskonfirmanter i Skaun kirke Stillheten Av Bjørn Nordheim Jeg kjører frem gjennom strålefryd i søndagsstillhet med klokkelyd Slik skrev Bjørnson i sangen Mitt følge. I Bjørnsons barne- og ungdomsår i første halvdel av tallet var det mange som kjørte til kirka med hest og karjol. Det var søndagsstillhet og klokkeklang, og ingen biler på veiene. 1. rekke: Brit Grøtte, Annbjørg Viggen, Jorunn Hoel 2. rekke: Edel Estenstad, Astrid Wiggen, Synnøve Mosve, Anders Vottali, Borgny Husby, Johanne Konstad,Oddbjørg Berg 3.rekke: Stein Vasseljen, Jostein Ofstad, Arvid Bjørgum 13 av årskonfirmanter møtte til gudstjeneste og samvær i Skaun menighetshus etterpå. 3 av konfirmantkullet har gått bort. Andakten Roar Danielsen Vi er jordens salt og verdens lys Det er mange som ser på oss kristne som kjedelige mennesker. De sier vi har for mange regler som gjør at vi ikke kan gjøre som vi vil og at vi rett og slett lever et dødt liv. Hva er det som fremmer disse holdningene? En av grunnene er at de ikke har fått kjennskap til Guds ord og hva dette innebærer for den enkelte. For meg er det åpenbart at vi må være tydeligere overfor våre omgivelser når vi har bekjent oss som kristen. Jesus sier i Matt : 13: Dere er jordens salt! Men om saltet mister sin kraft, hva skal det da saltes med? Det duger ikke lenger til noe, uten til å kastes ut og tråkkes ned av menneskene. 14: Dere er verdens lys! En by som ligger på et fjell kan ikke skjules. 15: Heller ikke tenner noen et lys og setter det under en skjeppe, men i lysestaken. Da lyser det for alle som er i huset. 16: Slik skal dere la deres lys skinne for menneskene, så de kan se de gode gjerningene dere gjør og prise deres Far i himmelen. Her legges føringer for hvordan vi skal være en speiling av Jesus for våre medmennesker, og sørge for at vi lever ut det vi har mottatt fra Jesus slik at salt forblir salt og at lys forblir lys. Vi må gjennom vår væremåte vise at vi fra Guds ord har fått noe som er større enn noe annet, en lovnad om et evig liv for den som tror at Jesus er veien, sannheten og livet. I vår tid er det mange som daglig opplever larmen i de store byene og andre steder. Den kan iblant bli så trykkende at den er nesten uutholdelig. Noen lengter etter et stille sted hvor en finner roen. Den kjente norske teologen Tor Aukrust skriver: Åpne kirker om hverdagene kunne være en mulighet. Men i vårt land er kirkedøren stengt. Det heter at åpne kirkedører er for risikabelt... Jeg synes det er et litt pedantisk argument vurdert i forhold til det stillhetens behov vi bærer i oss. I Den bortkomne faderen forteller Arne Garborg om Gunnar Hove som etter mange år i Amerika kommer tilbake til heimbygda. Om tida i Amerika sier han: Eit steinhjerta må den ha og stålknokar som skal fri seg og halde seg ovanpå. Eg røynde dette i vonde år. I heimbygda opplever han stillheten: Ja, her er stilt. Ingen feber i lufta, inkje ståk eller gov av det store kappsprang...eg kjenner stundom det eg ikkje har visst om på mange år: Det fell ro på meg, eg kviler. Lyrikeren Jan-Magnus Bruheim skriver: Kor stilt ville det ikkje bli i verdi dersom alle tenkte seg om før dei sa noko. Tre troll bodde i hvert sitt fjell i bygda, og de tenkte seg vel om før de sa noe. En dag tok det ene trollet til orde: Det rauter en okse borti skogen. Etter hundre år sa det andre trollet: Jeg tror det var ei ku som rauta. Da et nytt hundreår var slutt, klaget det tredje trollet: Blir det slik uro her, skal jeg flytte. 8 Menighetsblad for Børsa, Buvik, Skaun

9 FISK program for våren 2008 dato aktivitet sted søndag 20. april opptreden kl Sprell-levende-dag som begynner kl 11 i kirken Børsa bedehus og kirken tirsdag 22. april øvelse kl Børsa bedehus Halgunset tirsdag 6. mai middag kl Buvik menighetshus Walderhaug øvelse kl lørdag 17. mai opptreden - Fredly folkehøgskole oppmøte senest kl søndag 1. juni avslutning info senere Vel møtt til øvelser og opptredener i FISK familiekoret i Skaun! Øvelsene begynner vanligvis kl og varer til Husk fat, kopp og bestikk de gangene vi har middag! Styret i FISK per februar 2008: Leder: Gunn Anita Bandlien Bjørnstad Kasserer: Knut Grasvik Sekretær: Dagfinn Bjerkestrand Styremedlem: Tone Kristin Grønning Styremedlem: Per Ove Børseth Velkommen til en dag i Børsa! april Gudstjeneste i Børsa kirke Sporlek - for alle - fra kirka til Børsa samfunnshus Middag i Børsa samfunnshus - middag serveres helt til registrering og betaling ved inngangen Inspirasjonssamling - for barneledere/foreldre - med en kort årsmøtedel - organiserte uteaktiviteter for barna (vi ser an været) Konsert i Børsa kirke - med: FISK, Orkdal barnegospel og Melhus familiemusikk - kirkekaffe, boller og saft Generalsekretær i søndagsskoleforbundet Erling Ekroll deltar hele dagen Pris for middag og inspirasjonssamling: - for hele familien: kr 100,- for enkelt voksen kr 50,- Påmelding for middag og inspirasjonssamling til Karina Bjerkestrand på e-post: eller innen 13. april Gudstjeneste og konsert er gratis og trenger ingen påmelding. Arrangører: Trøndelag søndagsskolekrets og søndagsskolene i Skaun Menighetsblad for Børsa, Buvik, Skaun 9

10 Stor samling av eldre på Børsa bedehus Meir enn 50 personar møttest til rømmegraut og kulturelt program Det er snart 40 år sidan Esther Meistad, Kaspara Bakken og Olav Nøstum inviterte dei som var godt ferdige med sin grøne ungdom til samankomst på Bedehuset. Eldres Hyggestund vart det kalla, og Birgit Sæther som hadde sitt virke i Trøndelag Indremisjon, var med på samlinga og hadde eit allsidig program. Dette var først på talet. Det viste seg snart at det var behov for eit slikt tilbod. Frammøtet var til vanleg bra, og snart kom arrangementet inn i faste former med siste fredag i kvar månad som samlingsdag. Så no er det etter kvart blitt mange Hyggestunder med variert program gjennom alle desse åra. Naturleg nok er det få av dei som var med i starten, vi i dag treffer som deltakarar, men dei som da var unge, er blitt eldre og har fått betre tid. Det er blitt tradisjon at februarmøtet er spesielt når det gjeld servering. Til vanleg er det kaffe med smørbrød og kaker, men i februar er det rømmegraut og spekemat med kaffe etterpå. Slik også i år. Etterpå kom det kulturelle program, der Sverre Handegard på ein interessant måte fortalde oss glimt frå dagleglivet slik han hadde opplevd det frå barndom og fram til pensjonist. Liv Randi Søsveen Snekvik stod for den musikalske delen, og Anna Tørset hadde andakt til slutt. Dei som i dag står i brodden for desse samlingane - som forresten blir kalla "For oss over seksti" - er Aashild og Arne Bjørdalsbakke, Bjørg og Håkon Ruud og Maria og Egil Snekvik. Arnold Bakken 10 Menighetsblad for Børsa, Buvik, Skaun

11 DØPTE Skaun Thilde Melting Kvam Christel Husby Rian Anne Mathea Pettersen Krangsås Børsa Sigurd Cornelius Muren Øie (døpt i Lademoen kirke) Oskar Pederstad Eirin Emilie Møinichen Løkken Andreas Lorentzen Elise Hinsverk Eggen Petter Andreas Berg Meistad Anders Opland Mari Berg Opland Martin Singsaas Ramsøskar Timian Aleander Føll Buvik Felicia Løvdalen Lyngedahl Lars Håkon Sommerschild Wulvik Jonas Sommerschild Wulvik Elise Følling Lars Kristian Linn Aunet Emelie Skurdal Bea Kristine Tangvik Løvseth Magnhild Strøm Vennatrø Kristoffer Svendsen Tronvik (døpt i Orkdal kirke) Ordner alt i forbindelse med dødsfall. Jostein Høivik Kontor: Dikesvn 1, 7320 Fannrem Om ønskelig hjemmebesøk Tlf Mob Døgnvakt Stor utstilling av Gravmonument på Grønøra (etter avtale) Slekters gang DØDE Børsa Ingeborg Rian f Olav Willmann f 1912 Buvik Petra Vikan f Mary Pallin f John Ingolf Fagerholt f Tor Ludvig Grøvdal f 1951 (Leinstrand kirkegård) Ingulv Rise f 1924 (Byneset kirkegård) Kari Kufaas f Brit Ervik f 1947 VIET Buvik Ingvild Askim Solem og Andréas Kielland Ringen Takk -Beboere og betjening på Vennatunet takker hjerteligst for pengegaver gitt i anledning Reidar Riaunets begravelse. Marit Wenn. Nytt ungdomsbesøk fra Tyskland Fra 22. juni og til 29. juni får Børsa besøk av 15 unge fra Tyskland sammen med prest Ralf Ruckert. De unge er i alderen år. De vil bo privat og ønsker å bli kjent med bygda, med Trøndelag og med norsk kultur. En gruppe er nå i gang med å planlegge deres opphold her og det blir et variert program. Fra St.Hans-feiring og telttur til fjellklatring og pilegrimsvandring. Vi tror det blir en opplevelsesrik uke for de unge. Det er allerede en del norske som vil være med på denne uken, men der er fortsatt plass til flere. Er du mellom 14 og 20 år, og har du lyst å bli kjent med ungdom fra Tyskland, knytte nye internasjonale kontakter, lære deg litt mer engelsk/ tysk og ellers ha en fin og opplevelsesrik uke rett etter skoleslutt, er du velkommen til å være med. Ta kontakt med: Stein Ellinggard enten via tlf eller på e-post: kirken.no Menighetsblad for Børsa, Buvik, Skaun 11

12 Returadresse: Kirkekontoret Postboks 26, 7358 Børsa B-blad FULLDISTRIBUSJON 20. april 4. s. e. påske Joh 15,10-17; Jes 1,18-20; 1 Joh 4,14-18 Børsa kirke kl 11: 00 Familiegudstjeneste v/ Ellinggard Kretsstevne for Trøndelag søndagsskolekrets Takkoffer til Søndagsskolen Buvik kirke kl 19:00 Kveldsgudstjeneste v/ Ellinggard Takkoffer til Høgskolen i Staffeldts gt 25. april Børsa kirke kl 19:00 Samtalegudstjeneste med konfirmantene v/ Ellinggard 27. april 5. s. e. påske Matt 6,6-13; Dan 6,4-12; Rom 8,24-28 Skaun kirke kl 11:00 Gudstjeneste v/ Ellinggard Takkoffer til Norsk kirke i utlandet 1. mai Kristi himmelfartsdag og Arbeiderbevegelsens dag *Hebr 2,5-9; Sal 110,1-4; Apg 1,1-11 Buvik kirke kl 11:00 Gudstjeneste v/ Bjerkestrand Overføring i NRK Møt opp kl 10:30 Takkoffer til Kristne arbeideres forbund 4. mai 6. s. e. påske Joh 17,9-17; Sak 14,7-9; Ef 4,1-6 Børsa kirke kl 10:00 Konfirmasjonsgudstjeneste v/ Ellinggard Takkoffer til menighetsarbeidet Børsa kirke kl 12:00 Konfirmasjonsgudstjeneste Gudstjenester v/ Ellinggard Takkoffer til menighetsarbeidet Skaun kirke kl 19:00 Samtalegudstjeneste v/ Bjerkestrand Takkoffer til Menighetsbladet 11. mai Pinsedag Joh 14,15-21, Joel 3,1-3; Ef 2,17-22 Skaun kirke kl 10:00 Konfirmasjonsgudstjeneste v/ Bjerkestrand Takkoffer til menighetsarbeidet Skaun kirke kl 12:00 Konfirmasjonsgudstjeneste v/ Bjerkestrand Takkoffer til menighetsarbeidet Børsa kirke kl 11:00 Høytidsgudstjeneste v/ Ellinggard Takkoffer til Det norske misjonsselskap 12. mai 2. pinsedag Joh 6,44-47; Esek 11,19-20; Apg 2,42-47 Buvik kirke kl 11:00 Høytidsgudstjeneste v/ Ellinggard Takkoffer til NLM 17. mai Grunnlovsdag Joh 12,35-36; 5 Mos 30,19-20a; Fil 3,12-16 Buvik kirke kl 10:30 Gudstjeneste v/ Bjerkestrand Takkoffer til NKKS (Skolelaget) Børsa kirke kl 12:00 v/ Ellinggard Takkoffer til Kirkens SOS Skaun kirke kl 13:00 v/ Bjerkestrand Takkoffer til Det norske misjonsselskap 18. mai Treenighetssøndag Matt 28,16-29; Jes 6,1-8, Tit 3,4-7 Buvik kirke kl 19:00 Samtalegudstjeneste med konfirmantene v/ Bjerkestrand 24. mai Buvik kirke kl 12:00 Konfirmasjonsgudstjeneste v/ Bjerkestrand Takkoffer til menighetsarbeidet 25. mai 2. s. e. pinse Luk 12,13-21; Fork 12,1-7; 1 Tim 6,6-12 Buvik kirke kl 11:00 Konfirmasjonsgudstjeneste v/ Bjerkestrand Takkoffer til menighetsarbeidet 1. juni 3. s. e. pinse 1 Kor 1,26-31; 5 Mos 7,6-8; Luk 19,1-10 Børsa kirke kl 11:00 Høymesse v/ Bjerkestrand Takkoffer til Menighetsarbeidet 8. juni 4. s. e. pinse Luk 15,11-32; Jes 65,1-2; 1 Pet 5,5b-11 Buvik kirke kl 11:00 Høymesse v/ Ellinggard Takkoffer til Misjonsalliansen Kirkegårdsdugnad Buvik kirke, 29. april 2008, kl Kaffe og mat. Alle velkommen. Dugnad i Skaun blir 6. mai kl. 18:00 Dugnad i Børsa er 29. april kl. 18:00 Stein 12 Menighetsblad for Børsa, Buvik, Skaun

Nr 4-2011 - 61. årgang

Nr 4-2011 - 61. årgang Nr 4-2011 - 61. årgang Jeg løfter mine øyne opp mot fjellene: Hvor skal min hjelp komme fra? Min hjelp kommer fra Herren, han som skapte himmel og jord. Engelsk sangerstevne i Orkdal kirke I løpet av helgen

Detaljer

Med skogen som lekeplass

Med skogen som lekeplass Menighetsblad for Varteig og Hafslundsøy Med skogen som lekeplass Sofie og Frida har det flott i Hasle barnehage Se side 8-9 Nr.3-2008 Juni - september 2008 36. årgang www.varteig.menighetsblad.net 2 Organ

Detaljer

Jubileumsfest. Les mer side 7

Jubileumsfest. Les mer side 7 Nr 1 mars 2014 46. årgang Jubileumsfest Les mer side 7 Andakten La ikke hjertet bli grepet av angst. Tro på Gud og tro på meg Joh 14, 1-6 Jesus var sammen med disiplene, vennene sine. De begynte å bli

Detaljer

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø for Kiberg og Vardø Nr. 1 Sommeren 2006 Årgang 54 Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning Bispevisitas i Vardø k VARDØ MENIGHET Web: www.vardo.kirken.no Organisasjonsnr.: 977

Detaljer

Nr. 3 mai 2009 e. Kr. Årgang 78. Konfirmanter 2009 i Modum side 4. Tro og Lys sommersamling side 7. Intervju med Jon-Erik Bråthen i Olavskirken side 8

Nr. 3 mai 2009 e. Kr. Årgang 78. Konfirmanter 2009 i Modum side 4. Tro og Lys sommersamling side 7. Intervju med Jon-Erik Bråthen i Olavskirken side 8 Nr. 3 mai 2009 e. Kr. Årgang 78 Konfirmanter 2009 i Modum side 4 Tro og Lys sommersamling side 7 Intervju med Jon-Erik Bråthen i Olavskirken side 8 Den som ber han får, den som leter, han finner, og den

Detaljer

God sommer! Kirkevalget 2011 - side 4-5 Suksessfull basar - side 12 Church Chill - side 13. Menighetsblad for Saltstraumen og Tverlandet INFORMASJON

God sommer! Kirkevalget 2011 - side 4-5 Suksessfull basar - side 12 Church Chill - side 13. Menighetsblad for Saltstraumen og Tverlandet INFORMASJON INFORMASJON Nr. 2 2011 Årgang 43 Menighetsblad for Saltstraumen og Tverlandet Chruch Chill styrets tur til Sømna, fra hullet i Torghatten. Foto: Eirin Figenschau. Kirkevalget 2011 - side 4-5 Suksessfull

Detaljer

Kirkeblad for Øyer og Tretten Nr. 2 Mars 2015 68. årgang

Kirkeblad for Øyer og Tretten Nr. 2 Mars 2015 68. årgang Kirkeblad for Øyer og Tretten Nr. 2 Mars 2015 68. årgang Foto: Sverre Sparby Løken MARS 2015 KLOKKEKLANG LEDEREN HAR ORDET Kirkeblad for Øyer og Tretten Utgiver: Øyer og Tretten kirkelige råd Redaksjon:

Detaljer

Julegaver sikret INNHOLD. Desember 2008 Nr. 4 - årg. 5

Julegaver sikret INNHOLD. Desember 2008 Nr. 4 - årg. 5 Desember 2008 Nr. 4 - årg. 5 Julegaver sikret INNHOLD Konfirmantleir på Sømliøya...... side 2 Dun kirke rockes... side 3 Namdalen tar kaka - sier biskop Tor Singsaas................ side 4 Ka sa vi før.....

Detaljer

God påske! Hva foregår i Åkra menighet side 3. Teleios-kurs i kirken side 5. Medarbeidere i ungdomsarbeidet. side 10

God påske! Hva foregår i Åkra menighet side 3. Teleios-kurs i kirken side 5. Medarbeidere i ungdomsarbeidet. side 10 Hva foregår i Åkra menighet side 3 Teleios-kurs i kirken side 5 Nr. 1/2004-11. årgang - Utgitt av Åkra Sokneråd Medarbeidere i ungdomsarbeidet side 10 Intervju med Thor André Lindstad side 16 Karneval

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE. SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent

ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE. SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent SAKER Godkjenning av Lund menighets årsmelding for 2014 Lund menighets

Detaljer

Se også våre hjemmesider: www.larvik.kirken.no www.ungihedrum.no www.kirkenorge.no

Se også våre hjemmesider: www.larvik.kirken.no www.ungihedrum.no www.kirkenorge.no HEDRUM menighetsblad Meldingsblad for Hvarnes, Kvelde og Hedrum menigheter Innhold: 2 - Redaksjon, Menighetskontor, Ansatte 3 - Andakt: Han har et godt rykte 5 - Nattverdsett til Kvelde sykehjem 6 - Kveldeprisen

Detaljer

Nr. 2 Mai 2013 78. årgang

Nr. 2 Mai 2013 78. årgang Nr. 2 Mai 2013 78. årgang Interiør, Østsinni Kirke Foto: Kai Slettum KIRKEN I NORDRE LAND Kirkekontoret, Storgt. 30, 2870 Dokka (2. etg. Etnedal Sparebank) Sokneprest i Nordre Land: Knut Ellefsrud Sokneprestkontoret,

Detaljer

Nr. 2 Juli 2014 79. årgang

Nr. 2 Juli 2014 79. årgang Nr. 2 Juli 2014 79. årgang Bautaen ved Åmot kirke. Blant skarpskytterne fant Asbjørn Sollien sin tipp tipp oldefar Anders Mikkelsen Sollien Foto: Hans Olav Smedsrud Menighetsbladet for nordre land nr.

Detaljer

DYKK I BIBELEN. Åp 21,1-4 En ny himmel og en ny jord

DYKK I BIBELEN. Åp 21,1-4 En ny himmel og en ny jord MENIGHETSBLADET for E I D E B R E M S N E S K O R N S T A D Nr.. 2 JUNI 2015 62. årg ang K V E R N E S I denne fagre sumarstid gå ut, mi sjel, og gled deg i vår Herres store under! Sjå hagen prydd med

Detaljer

senjabladet Informasjonsblad i Senja prosti for menighetene Berg, Sørreisa, Torsken og Tranøy Vi ønsker deg og dine en trivelig førjulstid

senjabladet Informasjonsblad i Senja prosti for menighetene Berg, Sørreisa, Torsken og Tranøy Vi ønsker deg og dine en trivelig førjulstid nr. 2-2009 senjabladet Informasjonsblad i Senja prosti for menighetene Berg, Sørreisa, Torsken og Tranøy Berg menighet side 6-9 Sørreisa menighet side 10-13 Gudstjenester side 14-15 Torsken menighet side

Detaljer

kjerkebla Nr 1-2009 - Årgang 53 Illustrasjon: Elisabeth Moseng, www.kirken.no

kjerkebla Nr 1-2009 - Årgang 53 Illustrasjon: Elisabeth Moseng, www.kirken.no kjerkebla kjerkebla For Torvastad menighet Nr 1-2009 - Årgang 53 Illustrasjon: Elisabeth Moseng, www.kirken.no Eitt steg er nok åt meg. Jeg hadde nettopp ryddet julepynten ut av min lille stue, og jeg

Detaljer

God Jul! Årgang 70. Våler kommune. Biskopens juleandakt side 6. Eldredag i Våler side 9. Høsttakkefest side 20. 4-ÅRS BOK I svinndal side 21

God Jul! Årgang 70. Våler kommune. Biskopens juleandakt side 6. Eldredag i Våler side 9. Høsttakkefest side 20. 4-ÅRS BOK I svinndal side 21 Årgang 70 November/desember 2010 Våler kommune God Jul! Biskopens juleandakt side 6 Eldredag i Våler side 9 Høsttakkefest side 20 4-ÅRS BOK I svinndal side 21 VÅLER OG SVINNDAL MENIGHETER VÅLER KIRKEKONTOR

Detaljer

Lærerikt og spennende Side 12. Grunnlovsjubileet Side 14. Ny kantor Side 10. Pinsebetrakning Side 5. Tro og lys Side 13

Lærerikt og spennende Side 12. Grunnlovsjubileet Side 14. Ny kantor Side 10. Pinsebetrakning Side 5. Tro og lys Side 13 Lærerikt og spennende Side 12 Grunnlovsjubileet Side 14 Ny kantor Side 10 Pinsebetrakning Side 5 Tro og lys Side 13 Nr. 2-61. årg -juni - september 2014 - informasjon Ansatte Sokneprest Fredrik Ulseth

Detaljer

menighetsblad To kammerkonserter Strandlykkja kapell Siste side Fasteaksjonen Side 6 og 7 Ildsjelen fra Strandlykkja GOD PÅSKE!

menighetsblad To kammerkonserter Strandlykkja kapell Siste side Fasteaksjonen Side 6 og 7 Ildsjelen fra Strandlykkja GOD PÅSKE! STANGE Nr. 1 2008 61. årgang OG menighetsblad TANGEN To kammerkonserter i Strandlykkja kapell Siste side Fasteaksjonen Side 6 og 7 GOD PÅSKE! Ildsjelen fra Strandlykkja Side 4 og 5 Sokler leder Året som

Detaljer

Menighetsbladet Juni 03/2015

Menighetsbladet Juni 03/2015 Menighetsbladet Juni 03/2015 Side 11-14 Nytt alphakurs side 4 festen i kirka SIDE 6 Musikerparet Krisztina og Sigmund Eikeset side 18-19 kunstner Åse Sandvikmoen side 20-21 leder Menighetsbladet Redaksjon:

Detaljer

Slik, venner, farer livet med all verdens løvetenner - først blir de ild, så blir de sne, og siden gamle mennesker

Slik, venner, farer livet med all verdens løvetenner - først blir de ild, så blir de sne, og siden gamle mennesker Nr. 2 Mai 2009 74. årgang Slik, venner, farer livet med all verdens løvetenner - først blir de ild, så blir de sne, og siden gamle mennesker Inger Hagerup NORDRE LAND PRESTEGJELD Sokneprest: Knut Ellefsrud

Detaljer

Døves Blad. BLAD FOR DØVEMENIGHETENE I DEN NORSKE KIRKE Nr. 1 FEBRUAR 2008 104. Årgang ISSN: 0807-8963

Døves Blad. BLAD FOR DØVEMENIGHETENE I DEN NORSKE KIRKE Nr. 1 FEBRUAR 2008 104. Årgang ISSN: 0807-8963 ISSN: 0807-8963 Døves Blad BLAD FOR DØVEMENIGHETENE I DEN NORSKE KIRKE Nr. 1 FEBRUAR 2008 104. Årgang Over: Gudstjeneste i Døvesenteret i Kristiansand i forbindelse med Bispevisitas i det Sørvestenfjelske

Detaljer

God jul. Nr 6-2010 - 60. årgang

God jul. Nr 6-2010 - 60. årgang Nr 6-2010 - 60. årgang God jul Du grønne, glitrende tre, goddag! Velkommen, du som vi ser så gjerne, med julelys og med norske flagg og høyt i toppen den blanke stjerne! Ja, den må skinne, for den skal

Detaljer

BLADET vårt. Hvem skal styre kirken vår? Konsert for Rajshahi. Tror du på mor? Barnehagegudstjenester. Vi bryr oss - og trenger deg

BLADET vårt. Hvem skal styre kirken vår? Konsert for Rajshahi. Tror du på mor? Barnehagegudstjenester. Vi bryr oss - og trenger deg BLADET vårt Menighetsblad for Tveit og Hånes, Den norske kirke Nr 2-2015 - ÅRGANG 11 Tror du på mor? Hvem skal styre kirken vår? Konsert for Rajshahi Barnehagegudstjenester Vi bryr oss - og trenger deg

Detaljer

NANNESTAD MENIGHETSBLAD

NANNESTAD MENIGHETSBLAD NANNESTAD MENIGHETSBLAD NR. 2 - MAI 2014-41. ÅRGANG Seksåringer i Holter kirke, dåpsbarn og liturg i Bjørke kirke og fra gudstjenesten på Bekkestua Påsketro - pinsetro Snart skal vi feire pinse. Om vi

Detaljer

Innhold. Menighetsblad for Lillesand og Justøy. Sommergudstjenesten 2010

Innhold. Menighetsblad for Lillesand og Justøy. Sommergudstjenesten 2010 Menighetsblad for Lillesand og Justøy KIRKEHILSEN Nr. 2. juni 2011 62. årgang Innhold Prestens hjørne 2 Fra kirkeverge og fellesråd Fleire folk trengst 3 Misjonsprosjekt i Brasil 4 Kirkevalg 2011 Lillesand

Detaljer

Vi ønsker alle en god faste. og velsignet påskehøytid.

Vi ønsker alle en god faste. og velsignet påskehøytid. INFORMASJON Menighetsblad Påsken 2012 Årgang 60 Vi ønsker alle en god faste og velsignet påskehøytid. Kenya-tur Som det stod i forrige nummer av menighetsbladet og lokalaviser, har to av konfirmantene

Detaljer

Menighetsblad for ÅKRA. Åkrehamn Vedavågen Ådland Sævelandsvik. nr. 4 DeSemBer 2009. UtGitt av Åkra SOknerÅD

Menighetsblad for ÅKRA. Åkrehamn Vedavågen Ådland Sævelandsvik. nr. 4 DeSemBer 2009. UtGitt av Åkra SOknerÅD Menighetsblad for ÅKRA Åkrehamn Vedavågen Ådland Sævelandsvik nr. 4 DeSemBer 2009 UtGitt av Åkra SOknerÅD 16. ÅrGanG Slik det var i 'gamle dager' s. 5 Symbolikk i julen s. 7 Program for festuka s. 10 11

Detaljer

September2014 67. årgang

September2014 67. årgang Kirkeblad for Øyer og Tretten Nr. 4 September2014 67. årgang Nedre Åsta oset med Åstkjørkja i bakgrunnen. Foto: Gunnvor Vangen. KLOKKEKLANG Kirkeblad for Øyer og Tretten Utgiver: Øyer og Tretten kirkelige

Detaljer

strindheim kirke - bydelens hjerte nr 3_11 Må Kristus ved troen bo i deres hjerter og dere stå rotfestet og grunnfestet i kjærlighet. Ef.

strindheim kirke - bydelens hjerte nr 3_11 Må Kristus ved troen bo i deres hjerter og dere stå rotfestet og grunnfestet i kjærlighet. Ef. strindheim kirke - bydelens hjerte nr 3_11 Må Kristus ved troen bo i deres hjerter og dere stå rotfestet og grunnfestet i kjærlighet. Ef.3,17 Pinsens under Vi har nettopp feiret pinse. Pinse er en av de

Detaljer