BØRSA BUVIK SKAUN. Aktive konfirmanter deltok på Fasteaksjonen les mer side 6. I dette nummer av bladet: Nr 2 April 2008 Årgang 56

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BØRSA BUVIK SKAUN. Aktive konfirmanter deltok på Fasteaksjonen 2008. les mer side 6. I dette nummer av bladet: Nr 2 April 2008 Årgang 56"

Transkript

1 BØRSA BUVIK SKAUN Nr 2 April 2008 Årgang 56 I dette nummer av bladet: Aktive konfirmanter deltok på Fasteaksjonen 2008 les mer side 6 Min tro side 3 Grensetreff side 7 Eldres dag side 10

2 Visjon og planer for kirkens arbeid i Skaun Stein Ellinggard SKAUN PRESTEGJELD SKAUN KIRKEKONTOR, Boks 26, 7358 Børsa Telefon: Telefax: E-post Kirkevergen: Prestene og prestekontoret: Kontortid: Mandag - torsdag kl Sokneprest Stein Ellinggard tlf Sokneprest Dagfinn Bjerkestrand tlf Organist Jørgen Gustad tlf Kirkeverge Inger Berg tlf BØRSA MENIGHET Leder menighetsrådet: Aud Eikli Meistad BUVIK MENIGHET Leder menighetsrådet: Aslaug Jellum SKAUN MENIGHET Leder menighetsrådet: Jon B. Husby SKAUN KIRKELIGE FELLESRÅD Leder: Roar Danielsen MENIGHETSBLAD for Børsa, Buvik og Skaun Bankgiro Ekspedisjon: Anne Kristine Bakken Hovtun Redaksjon: Reidar Hovtun, Eilif Berge, Lars Syrstad, sogneprestene Trykk: Orkla Grafiske AS tlf E-post: I etterkant av bispevisitasen ble menighetsrådene utfordret til å lage en plan for arbeidet vårt. Dette arbeidet må vi nå prøve å ta tak. Bispedømmet har følgende overskrift over sitt arbeid. Kirken i Nidaros- sammen underveis, og under denne overskriften har de nedfelt 6 ulike punkter. Sammen om overleveringen Sammen i tjeneste Sammen ved troens kilder Sammen om den kristne kulturarven Sammen med den verdensvide kirke Sammen i medarbeiderskap Under hvert av disse punktene har Nidaros bispedømme satt opp ulike områder som det bør arbeides innenfor. Her er det blant annet snakk om å styrke trosopplæringen, om å møte mennesker med omsorg og felleskap, om å skape livsnære gudstjenester, om samarbeid med lag og organisasjoner, om å ha et internasjonalt perspektiv over arbeidet og inkludere de unge i menighetens arbeid. Spørsmålet er så hva vil vi i Skaun satse på? Hva vil det enkelte råd ha som sine hovedoppgaver? Det finnes mange spennende områder vi kan være med å utvikle. Jeg utfordrer også dere som ikke sitter i rådene til å komme med innspill og tanker. En av utfordringene for en bred og åpen folkekirke er å arbeide både i bredden og i dybden. På den ene siden ønsker vi at alle kirkens medlemmer skal kjenne på at kirken og menigheten er deres. Det forutsetter at det er lave terskler og høyt under taket, og at det finnes et inkluderende felleskap. På den andre siden ønsker vi også at de som kommer til kirken og lever i menigheten må få fordypet sin tro. Det forutsetter undervisning og hjelp til å reflektere over sitt liv i forhold til troen. Begge disse sidene skal vi holde fast på, men hvordan gjør vi det? Veien videre går vi sammen. Vær med å del dine tanker og drømmer for kirken i Skaun. Send gjerne inn dine tanker til min epost: Ha en fin vår! Pilegrimsmottak i Skaun Også denne våren og sommeren forbereder Skaun menighet seg på mottak av pilegrimer. Pilegrimsmottaket består av frivillige som har nøkkel til kirken og kan åpne den. Her finns eget pilegrimskap, liturgier og stempel. De frivillige kan også orientere litt om aktuelle overnattingsplasser i Skaun. Det er blant annet ordnet med flatsenger på menighetshuset, hvor pilegrimene også kan få låne kjøkken og toalett. Ellers er det flere gårdeiere i nærheten som også har noen senger klare for slitne vandringsmenn og kvinner. Hovedansvarlig for mottaket på Venn er Torill Syrstad til For mer informasjon vises til kirkens hjemmeside: Skaun.kirken.no og kommunens hjemmeside: 2 Menighetsblad for Børsa, Buvik, Skaun

3 Min tro Navn: Alder: Yrke: Jon Lyngstad 61 år Distrikssjef i A & M Electric Tools AS. (salg av elektrisk verktøy) Hva gir livet mening? Det å kunne være frisk og opplagt til en ny dag. Vite at alle rundt meg føler det samme og kjenne at noen bryr seg er veldig betydningsfullt. At jeg kan utføre en jobb som både andre og jeg selv er fornøyd med. Jeg har det privilegium at jeg får drive med en hobby som også gleder andre. Det er noe som i alle år har hatt stor betyning for tilværelsen. Både i jobbsammenheng og på hobbybasis har jeg stor grunn til å være takknemmelig til mine nærmeste som har måttet tåle at jeg har vært mye borte fra hjemmet. Det gir meg grunnlag til å takke og kjenne at mennesker bryr seg. Å se at både barn og barnebarn vokser og har det godt både med seg selv og omgivelsene er vel det største og beste. Har Gud betydning for livet ditt? Ja! Men ikke nødvendigvis i direkte betydning av Gud. Jeg vet ikke at Gud finnes, men jeg tror at det finnes en høyere makt og at det er en mening med livet. I tunge stunder kan det være godt å henvende seg til en evt Gud. Jeg har valgt å tro på "noe". Finnes Gud så er det bra og om Han ikke finnes så har jeg likevel ikke tatt noen sjanse med å velge å ikke tro. Jeg fikk en god oppvekst i et kristent hjem der vi hadde nær kontakt med kirka i og med at min far var kirketjener. Det medførte at kirka fikk en stor plass i mitt liv. Det var alltid noe som skulle gjøres i kirka, og vi var selvfølgelig med hele familien. Jeg har tråla hele vår ærværdige Skaun Kirke fra bunn til topp og føler så absolutt at det er "min" kirke. Der starter livet med dåpen og der avsluttes livet. Den har hånd om oss hele livet og den er god å forholde seg til. I kirkebygget finner jeg ro i sinnet. Der kan tankene fly fritt. Hvilke tanker har du om Jesus! Det blir på noe samme vis som med Gud. Jesus blir på en måte et mere konkret bindeledd mellom mennesket og en høyere makt. Vi feirer Jesu fødsel og Jesu død. Det gir oss muligheten til å tenke over tilværelsen. Det er ikke bare gaver og pynt og mat. Det er hyggelig og koselig det, men det er av sekundær betydning i sammenhengen. Jeg tror Jesus kan ha vært en stor forkynner av Guds ord og dermed fått en slags helgenstatus. Hva tror du om et liv etter døden! Svaret ligger vel i dagen i de tidligere svarene. I og med at jeg tror det finnes en høyere makt, og at dette livet, og kanskje tidligere liv, er en slags forberedelse på noe etterpå. Jeg tror så absolutt at det er en mening med livet, men jeg vet ikke hva! Det blir litt vanskelig å bare si "den som lever får se"! Men i mellomtiden kan vi vel føre et liv som kan være akseptabelt både for en evt Gud eller høyere makt, og ikke minst for våre medmennesker. Før og no Før gjekk ein til arbeidet - no bilar ein til jobben. Før var det folket som streva no durar maskinane. Før var det snakk om øre no snakkar alle om kroner. Før hadde mange arbeidsglede no er det få som har tid til å gledast. Lykka vart borte, og moroa kom i staden. Bjørn Nordheim Menighetsblad for Børsa, Buvik, Skaun 3

4 Årsmeldinger fra menighetsråda for 2007 Økonomi Det økonomiske resultatet er tilfredsstillende, selv med mange arrangement under jubileet der det ikke var bilettsalg. Vurdering av arbeidet Børsa menighetsråd bytter leder hvert år - og føler de blir bedre kjent med hverandre og jobber bedre sammen på den måten. Et svært aktivt år for Børsa menighet og Børsa menighetsråd, med jubileum og bispevisitas, ga mange erfaringer som gir grunnlag for arbeidet framover, blant annet for å øke besøket og samle folk i kirka. Utdrag av årsmelding for Børsa Menighetsråd Tekst: Redaksjon Børsa menighetsråd består av 13 medlemmer med Aud Eikli Meistad som leder i Statistikk 2007 (2006) Antall møter 9 (8) Antall gudstjenester 39 (34) Antall oppmøtte 4043 (2820) Antall døpte 26 (30) Antall konfirmerte 24 (33) Antall vigsler 4 (3) Antall gravferder 24 (24) Faste arrangement - Konfirmantenes fasteaksjon til inntekt for Kirkens Nødhjelp. - Fest for konfirmanter med familie i mai. - Dugnad på kirkegården i mai. - Minnegudstjeneste i november, sammen med sanitetsforeninga. - Vennskapssamarbeid med den tyske menigheten i Wassmutshausen, i år bl.a ved en seilas i Kiel for norske og tyske ung dommer. - Søndagsskole i Børsa og Eggkleiva. Bispevisitas Visitasuka startet med et inspirerende foredrag av Carsten Isaksen. Fungerende biskop hadde møter med ansatte, fellesrådet, menighetsrådene, skolene, barnehager, frivillige medarbeidere og med kommunen. Søndag avsluttet visitasen med gudstjeneste i kirka og møte med kaffe i rådhuset. Domprost Knut Andresen oppfordret til benytte kommende år til å sette mål og lage tiltak ut fra de visjoner medlemmene har. Børsa kirke150 år Selve jubileet fikk fyldig dekning i forrige nummer av bladet I forbindelse med jubileet er det utført en del oppussing: - Skjerming av ovner under sittebenkene - Maling av kor og våpenhus - Rullestolrampe - Fjerning av benker foran og innkjøp av stoler - Fjerning av 2 benker bak i kirken. - Fornying av kirkeløperen. Menighetsrådet er svært godt fornøyd med gjennomføringen resultatene av jubileet. Bemanning Christopher Jean Nzomwitakuze var klokker frem til og Jules Bahati Bora-Uzima er ansatt fra Utdrag av årsmelding for Buvik Menighetsråd Tekst: Redaksjon Buvik menighetsråd har 10 medlemmer med Aslaug Jellum som leder. Menighetsrådet har i 2007 hatt 5 møter. Statistikk : 2007 Antall døpte : 26 Antall vigde : 7 Antall gravferder : 8 Antall gudstjenester 30 Antall oppmøtte : 1993 Fellesmøte med menighetsrådene i Skaun og Børsa ble gjennomført tidlig Forberedelse til bispevisitas og drøfting av arbeidet som gjøres i menighetene. Prost Birger Foseide ledet møtet. Faste arrangement. - Fasteaksjon der konfirmantene samlet inn penger til Kirkens Nødhjelp gjennomført i mars. - Dugnad på kirkegården i slutten av april års konfirmantjubileum i oktober. Bispevisitas Forberedelse til bispevisitas ble drøftet på et fellesmøte med de andre menighetsrådene i januar. Den var det samling i Buvik menighetshus sammen med de to andre 4 Menighetsblad for Børsa, Buvik, Skaun

5 menighetsrådene, der tema var : Menighetens virksomhet og planer. Bevilgninger. - Innkjøp av et klassesett med Bibler til Buvik skole, - Innkjøp av utstyr til våpenhuset - Nytt skap for messehagler i sakristiet. 5-årsplan. Buvik menighetsråd har laget en 5-års plan over vedlikeholdsbehovet ved Buvik kirke og kirkegård, som er sendt kirkevergen og fellesrådet Solveig Oftedal snakket om arbeidet i Kirkens Bymisjon under gudstjenesten der tema var Nestekjærlighet. Ny julekrybbe. Eilert Onsøien har laget ny julekrybbe. Bispekandidat. Tor Singsaas og Berit Lånke er foreslått som kandidater til ny biskop i Nidaros. Takk. Leder Aslaug Jellum vil på vegne av Buvik menighetsråd takke styret i menighetshuset for godt samarbeid. En takk til lag og organisasjoner som har støttet menighetens arbeid. Og tusen takk til menigheten for gaver til menighetens arbeid. Utdrag av årsmelding for Skaun Menighetsråd Tekst: Redaksjon Skaun menighetsråd består av 8 medlemmer med Jon B. Husby som leder. Statistikk 2007 (2006). Antall møter 7 (7) Antall saker 23 Antall gudstjenester 27 (27) Antall oppmøtte 1758 (1787) Antall døpte 26 (26) Antall konfirmert 22 (23) Antall vigsler 8 (6) Antall gravferder 12 (20) Faste arrangement Konfirmantenes fasteaksjon til inntekt for kirkens Nødhjelp i mars. Dugnad på kirkegården i mai. Kristin på Husaby i august. Høsttakkefest i september. 50-års konfirmantjubileum i oktober. Bispevisitas Den ble det arrangert møte i Skaun menighetshus med biskopen og alle tre menighetsrådene i kommunen samt frivillige medarbeidere i lag og organisasjoner. Andre oppgaver - Kirkekaffe etter samtalegudstjenesten 1. mai. - Utsending av dåpshilsener til barna i menigheten. - Noen oppgaver i forbindelse med mottak og overnatting for pilegrimer, bl.a i menighetshuset og hos private på Venn. - Søndagsskole er holdt i Skaun meninghetshus i vår - og høstsemesteret i Søknad er sendt riksantikvaren om tillatelse til å fjerne fire benker foran i kirka og erstatte disse med stoler for å gjøre det enklere ved opptredener av kor, korps o.l. Riksantikvaren har avslått søknaden, men avslaget er anket. Økonomi - Støtte til konfirmanttur til Trondheim - Støtte til ungdomstur til Tyskland hvor ungdommer fra Skaun kommune deltok. Vurdering av arbeidet. Menighetsrådet har fungert tilfredsstillende med godt oppmøte på rådsmøtene. Det var bra engasjement i forbindelse med bispevisitasen i april. Det er imidlertid svært varierende oppmøte ved gudstjenestene, og tilbudet om fri skyss til kirka er lite benyttet.. Det er lagt tilrette for større aktivitet i menigheten ved at det er arrangert søndagsskole på menighetshuset. Oppmøte er ikke tilfredsstillende, og menighetsrådet må arbeide for større deltakelse for at tilbudet skal opprettholdes. Takk Menighetsrådet vil med dette rette en varm takk til alle som har vært med og bidratt i arbeidet i menigheten og en spesiell takk til styret og husansvarlig i Menighetshuset. Menighetsblad for Børsa, Buvik, Skaun 5

6 Konfirmantenes fasteaksjon Fra venstre: Torunn Veien, Lene Bjerkenås, Karin Klefstad Årets innsamling til Kirkens Nødhjelp i Skaun ble utført med stor entusiasme både fra konfirmanter og foreldre som stilte med bilskyss, i følge menighetsrådets sekretariat, som besto av Kåre Arentz, Torill Syrstad og Jan Arve Nilsen. I følge Nilsen deltok alle 16 konfirmantene. Og så stilte menighetsrådet med nystekte vafler da jobben var utført. Resultatet av aksjonen ble krinnsamlingsresultatene fra Børsa ble ,00 og i Buvika ,00. LSy. Odd Einar Grandetrø var ansvarlig i Børsa. Her informeres Willy Røen om kart og områder. Konfirmanter i Buvik kirke lørdag 24. mai Aunet, Kristin Linn Danielsen, Synnøve Eggen, Joakim Leraand Johansen, Robin Løseth, Hanne Mian, Jonas Karim Helgetun Muhle, Edvard Nærvik Onsøien, Even Onsøien, Marit Eline Myren Vingen, Rune Kvam Framnes, Tom Christian Søndag 25. mai Hansen, Thomas Haugen, Eirin Karlsen, Line Elisabeth Larsen, Petter Kvernberg Larsen, Silje Lereggen Rimol, Fredrik Eggan Vigdal, Monica Bakkebø Vold, Hanne Konfirmanter Skaun kirke 11. mai kl 10 Angell, Siv-Elin Bjerkenås, Lene Campbell, Heidi Christin Våge Rognes, Eskild Mo Helgemo, John Morten Moe, Ingrid Johanne Husby, Kristoffer Veien, Torunn Kl 12 Konstad, Marie Lilleberg, Andreas By, Øystein Magnussen, Trine Gaarden Klefstad, Karin Røstum, Trine Lofgren Knutsen, Malin Estenstad Boks Melhus Etablert i 1922 DØGNVAKT Boks Fannrem Mob: DØGNVAKT Innehavere Ola R. Vigdal og Ragnar Vigdal 6 Menighetsblad for Børsa, Buvik, Skaun

7 Grensetreff på Elgshøgda! Søndag 30. mars var det for første gang arrangert en felles gudstjeneste for menighetene i Skaun, Melhus og Orkdal på Elgshøgda. Været var strålende, men ut over dagen skyet det til og det blåste godt på toppen. Kirkerommet ble derfor flyttet ned i skogen, og her ble det laget et lunt og fint sted hvor deltagere samlet seg. Det var folk fra alle tre kommunene, gamle og unge. Skaun menighetsråd hadde ordnet med bålbrenning og kaffekoking, og det var mulighet for å grille pølser. Sokneprest Dagfinn Bjerkestrand holdt preken og forsamlingen sang med på kjente påskesanger. Skiforeningen i Skaun stod for transport med scooter. En stor takk til dem. Stemningen var godt og vi håper at vi også til neste år kan for til et lignende arrangement. Ellinggard Konfirmanter Børsa kirke søndag 10. mai kl 10. Elshaug, Vidar Giseth, Arild Gjelstad, Sondre Kjøren Handegard, Sverre Hågensen Hansen, Elisabeth Heim Lillesand, Lise Lofgren, Lena Ludvigsen Røen, Willy Vikan, Øyvind Seem Arild Wollan kl 12 Blækkan, Eline Dombu Esp, Silje Belsås Flosand, Stein-Are Fosmo, Jo Arne Linevskaya, Alina Moen, Mari Syrstad Moen, Marit Onsøien, Lena Opland, Mari Berg Rimol, Andreas Wilmann, Karl Johan Persson Menighetsblad for Børsa, Buvik, Skaun 7

8 50-årskonfirmanter i Skaun kirke Stillheten Av Bjørn Nordheim Jeg kjører frem gjennom strålefryd i søndagsstillhet med klokkelyd Slik skrev Bjørnson i sangen Mitt følge. I Bjørnsons barne- og ungdomsår i første halvdel av tallet var det mange som kjørte til kirka med hest og karjol. Det var søndagsstillhet og klokkeklang, og ingen biler på veiene. 1. rekke: Brit Grøtte, Annbjørg Viggen, Jorunn Hoel 2. rekke: Edel Estenstad, Astrid Wiggen, Synnøve Mosve, Anders Vottali, Borgny Husby, Johanne Konstad,Oddbjørg Berg 3.rekke: Stein Vasseljen, Jostein Ofstad, Arvid Bjørgum 13 av årskonfirmanter møtte til gudstjeneste og samvær i Skaun menighetshus etterpå. 3 av konfirmantkullet har gått bort. Andakten Roar Danielsen Vi er jordens salt og verdens lys Det er mange som ser på oss kristne som kjedelige mennesker. De sier vi har for mange regler som gjør at vi ikke kan gjøre som vi vil og at vi rett og slett lever et dødt liv. Hva er det som fremmer disse holdningene? En av grunnene er at de ikke har fått kjennskap til Guds ord og hva dette innebærer for den enkelte. For meg er det åpenbart at vi må være tydeligere overfor våre omgivelser når vi har bekjent oss som kristen. Jesus sier i Matt : 13: Dere er jordens salt! Men om saltet mister sin kraft, hva skal det da saltes med? Det duger ikke lenger til noe, uten til å kastes ut og tråkkes ned av menneskene. 14: Dere er verdens lys! En by som ligger på et fjell kan ikke skjules. 15: Heller ikke tenner noen et lys og setter det under en skjeppe, men i lysestaken. Da lyser det for alle som er i huset. 16: Slik skal dere la deres lys skinne for menneskene, så de kan se de gode gjerningene dere gjør og prise deres Far i himmelen. Her legges føringer for hvordan vi skal være en speiling av Jesus for våre medmennesker, og sørge for at vi lever ut det vi har mottatt fra Jesus slik at salt forblir salt og at lys forblir lys. Vi må gjennom vår væremåte vise at vi fra Guds ord har fått noe som er større enn noe annet, en lovnad om et evig liv for den som tror at Jesus er veien, sannheten og livet. I vår tid er det mange som daglig opplever larmen i de store byene og andre steder. Den kan iblant bli så trykkende at den er nesten uutholdelig. Noen lengter etter et stille sted hvor en finner roen. Den kjente norske teologen Tor Aukrust skriver: Åpne kirker om hverdagene kunne være en mulighet. Men i vårt land er kirkedøren stengt. Det heter at åpne kirkedører er for risikabelt... Jeg synes det er et litt pedantisk argument vurdert i forhold til det stillhetens behov vi bærer i oss. I Den bortkomne faderen forteller Arne Garborg om Gunnar Hove som etter mange år i Amerika kommer tilbake til heimbygda. Om tida i Amerika sier han: Eit steinhjerta må den ha og stålknokar som skal fri seg og halde seg ovanpå. Eg røynde dette i vonde år. I heimbygda opplever han stillheten: Ja, her er stilt. Ingen feber i lufta, inkje ståk eller gov av det store kappsprang...eg kjenner stundom det eg ikkje har visst om på mange år: Det fell ro på meg, eg kviler. Lyrikeren Jan-Magnus Bruheim skriver: Kor stilt ville det ikkje bli i verdi dersom alle tenkte seg om før dei sa noko. Tre troll bodde i hvert sitt fjell i bygda, og de tenkte seg vel om før de sa noe. En dag tok det ene trollet til orde: Det rauter en okse borti skogen. Etter hundre år sa det andre trollet: Jeg tror det var ei ku som rauta. Da et nytt hundreår var slutt, klaget det tredje trollet: Blir det slik uro her, skal jeg flytte. 8 Menighetsblad for Børsa, Buvik, Skaun

9 FISK program for våren 2008 dato aktivitet sted søndag 20. april opptreden kl Sprell-levende-dag som begynner kl 11 i kirken Børsa bedehus og kirken tirsdag 22. april øvelse kl Børsa bedehus Halgunset tirsdag 6. mai middag kl Buvik menighetshus Walderhaug øvelse kl lørdag 17. mai opptreden - Fredly folkehøgskole oppmøte senest kl søndag 1. juni avslutning info senere Vel møtt til øvelser og opptredener i FISK familiekoret i Skaun! Øvelsene begynner vanligvis kl og varer til Husk fat, kopp og bestikk de gangene vi har middag! Styret i FISK per februar 2008: Leder: Gunn Anita Bandlien Bjørnstad Kasserer: Knut Grasvik Sekretær: Dagfinn Bjerkestrand Styremedlem: Tone Kristin Grønning Styremedlem: Per Ove Børseth Velkommen til en dag i Børsa! april Gudstjeneste i Børsa kirke Sporlek - for alle - fra kirka til Børsa samfunnshus Middag i Børsa samfunnshus - middag serveres helt til registrering og betaling ved inngangen Inspirasjonssamling - for barneledere/foreldre - med en kort årsmøtedel - organiserte uteaktiviteter for barna (vi ser an været) Konsert i Børsa kirke - med: FISK, Orkdal barnegospel og Melhus familiemusikk - kirkekaffe, boller og saft Generalsekretær i søndagsskoleforbundet Erling Ekroll deltar hele dagen Pris for middag og inspirasjonssamling: - for hele familien: kr 100,- for enkelt voksen kr 50,- Påmelding for middag og inspirasjonssamling til Karina Bjerkestrand på e-post: eller innen 13. april Gudstjeneste og konsert er gratis og trenger ingen påmelding. Arrangører: Trøndelag søndagsskolekrets og søndagsskolene i Skaun Menighetsblad for Børsa, Buvik, Skaun 9

10 Stor samling av eldre på Børsa bedehus Meir enn 50 personar møttest til rømmegraut og kulturelt program Det er snart 40 år sidan Esther Meistad, Kaspara Bakken og Olav Nøstum inviterte dei som var godt ferdige med sin grøne ungdom til samankomst på Bedehuset. Eldres Hyggestund vart det kalla, og Birgit Sæther som hadde sitt virke i Trøndelag Indremisjon, var med på samlinga og hadde eit allsidig program. Dette var først på talet. Det viste seg snart at det var behov for eit slikt tilbod. Frammøtet var til vanleg bra, og snart kom arrangementet inn i faste former med siste fredag i kvar månad som samlingsdag. Så no er det etter kvart blitt mange Hyggestunder med variert program gjennom alle desse åra. Naturleg nok er det få av dei som var med i starten, vi i dag treffer som deltakarar, men dei som da var unge, er blitt eldre og har fått betre tid. Det er blitt tradisjon at februarmøtet er spesielt når det gjeld servering. Til vanleg er det kaffe med smørbrød og kaker, men i februar er det rømmegraut og spekemat med kaffe etterpå. Slik også i år. Etterpå kom det kulturelle program, der Sverre Handegard på ein interessant måte fortalde oss glimt frå dagleglivet slik han hadde opplevd det frå barndom og fram til pensjonist. Liv Randi Søsveen Snekvik stod for den musikalske delen, og Anna Tørset hadde andakt til slutt. Dei som i dag står i brodden for desse samlingane - som forresten blir kalla "For oss over seksti" - er Aashild og Arne Bjørdalsbakke, Bjørg og Håkon Ruud og Maria og Egil Snekvik. Arnold Bakken 10 Menighetsblad for Børsa, Buvik, Skaun

11 DØPTE Skaun Thilde Melting Kvam Christel Husby Rian Anne Mathea Pettersen Krangsås Børsa Sigurd Cornelius Muren Øie (døpt i Lademoen kirke) Oskar Pederstad Eirin Emilie Møinichen Løkken Andreas Lorentzen Elise Hinsverk Eggen Petter Andreas Berg Meistad Anders Opland Mari Berg Opland Martin Singsaas Ramsøskar Timian Aleander Føll Buvik Felicia Løvdalen Lyngedahl Lars Håkon Sommerschild Wulvik Jonas Sommerschild Wulvik Elise Følling Lars Kristian Linn Aunet Emelie Skurdal Bea Kristine Tangvik Løvseth Magnhild Strøm Vennatrø Kristoffer Svendsen Tronvik (døpt i Orkdal kirke) Ordner alt i forbindelse med dødsfall. Jostein Høivik Kontor: Dikesvn 1, 7320 Fannrem Om ønskelig hjemmebesøk Tlf Mob Døgnvakt Stor utstilling av Gravmonument på Grønøra (etter avtale) Slekters gang DØDE Børsa Ingeborg Rian f Olav Willmann f 1912 Buvik Petra Vikan f Mary Pallin f John Ingolf Fagerholt f Tor Ludvig Grøvdal f 1951 (Leinstrand kirkegård) Ingulv Rise f 1924 (Byneset kirkegård) Kari Kufaas f Brit Ervik f 1947 VIET Buvik Ingvild Askim Solem og Andréas Kielland Ringen Takk -Beboere og betjening på Vennatunet takker hjerteligst for pengegaver gitt i anledning Reidar Riaunets begravelse. Marit Wenn. Nytt ungdomsbesøk fra Tyskland Fra 22. juni og til 29. juni får Børsa besøk av 15 unge fra Tyskland sammen med prest Ralf Ruckert. De unge er i alderen år. De vil bo privat og ønsker å bli kjent med bygda, med Trøndelag og med norsk kultur. En gruppe er nå i gang med å planlegge deres opphold her og det blir et variert program. Fra St.Hans-feiring og telttur til fjellklatring og pilegrimsvandring. Vi tror det blir en opplevelsesrik uke for de unge. Det er allerede en del norske som vil være med på denne uken, men der er fortsatt plass til flere. Er du mellom 14 og 20 år, og har du lyst å bli kjent med ungdom fra Tyskland, knytte nye internasjonale kontakter, lære deg litt mer engelsk/ tysk og ellers ha en fin og opplevelsesrik uke rett etter skoleslutt, er du velkommen til å være med. Ta kontakt med: Stein Ellinggard enten via tlf eller på e-post: kirken.no Menighetsblad for Børsa, Buvik, Skaun 11

12 Returadresse: Kirkekontoret Postboks 26, 7358 Børsa B-blad FULLDISTRIBUSJON 20. april 4. s. e. påske Joh 15,10-17; Jes 1,18-20; 1 Joh 4,14-18 Børsa kirke kl 11: 00 Familiegudstjeneste v/ Ellinggard Kretsstevne for Trøndelag søndagsskolekrets Takkoffer til Søndagsskolen Buvik kirke kl 19:00 Kveldsgudstjeneste v/ Ellinggard Takkoffer til Høgskolen i Staffeldts gt 25. april Børsa kirke kl 19:00 Samtalegudstjeneste med konfirmantene v/ Ellinggard 27. april 5. s. e. påske Matt 6,6-13; Dan 6,4-12; Rom 8,24-28 Skaun kirke kl 11:00 Gudstjeneste v/ Ellinggard Takkoffer til Norsk kirke i utlandet 1. mai Kristi himmelfartsdag og Arbeiderbevegelsens dag *Hebr 2,5-9; Sal 110,1-4; Apg 1,1-11 Buvik kirke kl 11:00 Gudstjeneste v/ Bjerkestrand Overføring i NRK Møt opp kl 10:30 Takkoffer til Kristne arbeideres forbund 4. mai 6. s. e. påske Joh 17,9-17; Sak 14,7-9; Ef 4,1-6 Børsa kirke kl 10:00 Konfirmasjonsgudstjeneste v/ Ellinggard Takkoffer til menighetsarbeidet Børsa kirke kl 12:00 Konfirmasjonsgudstjeneste Gudstjenester v/ Ellinggard Takkoffer til menighetsarbeidet Skaun kirke kl 19:00 Samtalegudstjeneste v/ Bjerkestrand Takkoffer til Menighetsbladet 11. mai Pinsedag Joh 14,15-21, Joel 3,1-3; Ef 2,17-22 Skaun kirke kl 10:00 Konfirmasjonsgudstjeneste v/ Bjerkestrand Takkoffer til menighetsarbeidet Skaun kirke kl 12:00 Konfirmasjonsgudstjeneste v/ Bjerkestrand Takkoffer til menighetsarbeidet Børsa kirke kl 11:00 Høytidsgudstjeneste v/ Ellinggard Takkoffer til Det norske misjonsselskap 12. mai 2. pinsedag Joh 6,44-47; Esek 11,19-20; Apg 2,42-47 Buvik kirke kl 11:00 Høytidsgudstjeneste v/ Ellinggard Takkoffer til NLM 17. mai Grunnlovsdag Joh 12,35-36; 5 Mos 30,19-20a; Fil 3,12-16 Buvik kirke kl 10:30 Gudstjeneste v/ Bjerkestrand Takkoffer til NKKS (Skolelaget) Børsa kirke kl 12:00 v/ Ellinggard Takkoffer til Kirkens SOS Skaun kirke kl 13:00 v/ Bjerkestrand Takkoffer til Det norske misjonsselskap 18. mai Treenighetssøndag Matt 28,16-29; Jes 6,1-8, Tit 3,4-7 Buvik kirke kl 19:00 Samtalegudstjeneste med konfirmantene v/ Bjerkestrand 24. mai Buvik kirke kl 12:00 Konfirmasjonsgudstjeneste v/ Bjerkestrand Takkoffer til menighetsarbeidet 25. mai 2. s. e. pinse Luk 12,13-21; Fork 12,1-7; 1 Tim 6,6-12 Buvik kirke kl 11:00 Konfirmasjonsgudstjeneste v/ Bjerkestrand Takkoffer til menighetsarbeidet 1. juni 3. s. e. pinse 1 Kor 1,26-31; 5 Mos 7,6-8; Luk 19,1-10 Børsa kirke kl 11:00 Høymesse v/ Bjerkestrand Takkoffer til Menighetsarbeidet 8. juni 4. s. e. pinse Luk 15,11-32; Jes 65,1-2; 1 Pet 5,5b-11 Buvik kirke kl 11:00 Høymesse v/ Ellinggard Takkoffer til Misjonsalliansen Kirkegårdsdugnad Buvik kirke, 29. april 2008, kl Kaffe og mat. Alle velkommen. Dugnad i Skaun blir 6. mai kl. 18:00 Dugnad i Børsa er 29. april kl. 18:00 Stein 12 Menighetsblad for Børsa, Buvik, Skaun

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014

Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014 Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014 Snillfjord kirke er et vakkert samlingspunkt Oppussing av kirkens kunstmaling Lys våken deltakere lager engler Konfirmert 2014(men presentert høsten 2013) Vi

Detaljer

HEMNE MENIGHET ÅRSMELDING 2014

HEMNE MENIGHET ÅRSMELDING 2014 HEMNE MENIGHET ÅRSMELDING 2014 PRESENTERES PÅ MENIGHETSMØTE 22. februar 2015. RÅD OG UTVALG Sammensetningen av menighetsrådet i år 2011: Medlemmer: Medlemmer: Brigt Inge Lie Anne Mette Strand Jorunn Eldbjørg

Detaljer

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Les om aktiviteter og arrangementer for barn og ungdom i din menighet 0 7 år Miniklubben Mandager kl 17.15 til 18.30. For gutter og jenter fra 4-8

Detaljer

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 ORIENTERING OM KONFIRMASJONSTIDA SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 Hva - og for hvem? De som er født i 1999, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2011 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016 Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016 Hva - og for hvem? De som er født i 2001, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2015 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

Program for Berg menighet VÅREN 2016

Program for Berg menighet VÅREN 2016 Program for Berg menighet VÅREN 2016 Velkommen til oss! I tillegg til Gudstjenester inviterer vi til; Januar Søn 17/01 11:00: Gudstjeneste med søndagsskole Tirs 19/01 12:30: Skattekista (2.-3.klasse) Ons

Detaljer

Plan for konfirmantåret 2015-2016 i Rindal sokn

Plan for konfirmantåret 2015-2016 i Rindal sokn Plan for konfirmantåret 2015-2016 i Rindal sokn Utarbeidet av Elsa Jensvold i Mål Formålet for konfirmasjonstiden er å vekke og styrke troens liv som gis i dåpen, slik at de unge kan leve sitt liv i menighetens

Detaljer

Diakoniplan for Ask menighet

Diakoniplan for Ask menighet Diakoniplan for Ask menighet 2013-2016. Planen er utarbeidet av diakoniutvalget og godkjent i Menighetsrådet 1 DIAKONIPLAN FOR ASK MENIGHET Innledning: I 2007 vedtok Kirkerådet en ny plan for diakoni.

Detaljer

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015 Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015 Hva - og for hvem? De som er født i 2000, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2014 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015.

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015. iplan for Misvær menighet, 2012-2015. Innledning: ien i Misvær Menighet har som mål å skape fellesskap, slik at mennesker kan føle seg inkludert og kjenne en tilhørighet som gjenspeiler Guds kjærlighet.

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Fore og Meløy menighetsråd

DEN NORSKE KIRKE Fore og Meløy menighetsråd DEN NORSKE KIRKE Fore og Meløy menighetsråd Ørnes, 14.10.2014 J.nr.: / Arkiv: Protokoll fra Fore og Meløy menighetsråd Onsdag 8.10.14 kl 15.30 på Ørnes menighetshus Tilstede: Faste medlemmer: Gunnlaug

Detaljer

Konfirmanthefte for Søndre Land 2016/17 informasjon til konfirmant og foreldre/foresatte

Konfirmanthefte for Søndre Land 2016/17 informasjon til konfirmant og foreldre/foresatte Konfirmanthefte for Søndre Land 2016/17 informasjon til konfirmant og foreldre/foresatte «En gang før du selv kan minnes, ble du møtt av gledens bud: at du alltid kan få leve som et elsket barn hos Gud.Han

Detaljer

Gudstjenestelista for Steigen Prestegjeld 2013

Gudstjenestelista for Steigen Prestegjeld 2013 Gudstjenestelista for Steigen Prestegjeld 2013 Gudstjenester Prest Uke Tj.uke Informasjon 31.desember Nyttårsaften Nordfold kirke kl. 18.00 Kveldsgudstjeneste Romjulsmars kl. 17.00 1 Vert: Dokke Hansen

Detaljer

Diakoniplan for Ask menighet

Diakoniplan for Ask menighet Diakoniplan for Ask menighet 2011 2013. Planen er utarbeidet av diakoniutvalget og godkjent i Menighetsrådet 1 DIAKONIPLAN FOR ASK MENIGHET Innledning: I 2007 vedtok Kirkerådet en ny plan for diakoni.

Detaljer

Stavern menighetsråd REFERAT

Stavern menighetsråd REFERAT Stavern menighetsråd REFERAT Møtested: Trollvn 9 Møtedato: TIRSDAG 040613 Møtetid: Kl. 1800 Saksliste 05/13 Til stede på møtet: Kari Dahle Halvorsen, Hanne Bustnes, Nils Bondevik Haga, Kristi Marie Hilde,

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Lørdag 29. November kl. 11:00-14:00 Uke: 49 Kreativ lørdag i Menighetssalen Glemmen kirke. Vi inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine, og

Detaljer

Sissel Godal, Anton Kvithyll

Sissel Godal, Anton Kvithyll RISSA MENIGHETSRÅD Referat Februar 2014 Møtedato: 11.02.14 Møtetidspunkt: Kl 19.30 Møtested: Blåheia Åpning: Sissel Mat: Anita Frammøtte: Finn Yngvar Benestad, Ragnar Hermstad, Solveig Brørs, Narve Langmo,

Detaljer

ÅRSMELDING For Snillfjord Menighetsråd 2011

ÅRSMELDING For Snillfjord Menighetsråd 2011 DEN NORSKE KIRKE Snillfjord menighetsråd Deres ref: Deres dato: Vår ref: Vår dato: 17.04.2012 ÅRSMELDING For Snillfjord Menighetsråd 2011 Snillfjord felles-og menighetsråd Snillfjord felles-og menighetsråd

Detaljer

Etterkommere av Ole Eriksson Sølberg

Etterkommere av Ole Eriksson Sølberg #493 1 Ole Eriksson Sølberg #492 11 Erik Olsson Sølberg Født: 1614 11-1 #490 111 Jon Eriksson Sølberg Født: 1649, Sølberg #491 111-1 Mildrid Sivertsdt. Født: 1666 #616 1111 Guru Johnsdt Født: 1686, Sølberg

Detaljer

ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD

ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD Foto Jon Asdal ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD TID: TORSDAG 26. MARS 2009 KL. 18:30 STED: HVITSTEN KIRKE 1545 HVITSTEN Hvitsten, 20. februar 2009 Berit Helleve Asdal Leder DAGSORDEN ÅRSMØTET 26. mars 2009

Detaljer

ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD

ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD Foto Jon Asdal ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD TID: FREDAG 28. MARS 2008 KL. 18:00 STED: HVITSTEN GRENDEHUS 1545 HVITSTEN Hvitsten, 17. februar 2008 Berit Helleve Asdal Leder DAGSORDEN ÅRSMØTET 28. mars

Detaljer

Konfirmantåret 2015/2016

Konfirmantåret 2015/2016 Konfirmantåret 2015/2016 Skjold menighet Hvem er jeg? Er det som skjer bare tilfeldigheter? Har noen skapt jorden? Finnes det en Gud? Men hvorfor skjer det så mye vondt da? Hva er egentlig konfirmasjon?

Detaljer

Nr 1 Februar 2007 Årgang 55. Ny søndagsskole på Venn

Nr 1 Februar 2007 Årgang 55. Ny søndagsskole på Venn BØRSA BUVIK SKAUN Nr 1 Februar 2007 Årgang 55 Ny søndagsskole på Venn Søndag 21. januar gikk startskuddet for en ny søndagsskole på Venn. Alle barn i Skaun (Venn og Jåren/Råbygda) ble invitert, og ti barn

Detaljer

Velkommen til konfirmasjon Blaker Frogner Sørum

Velkommen til konfirmasjon Blaker Frogner Sørum Den norske kirke Velkommen til konfirmasjon Blaker Frogner Sørum Lurer du? Årets sommerferie nærmer seg og du er ferdig med 8. klasse. Når du etter ferien begynner i 9. klasse, er du i alderen for konfirmasjon.

Detaljer

NYTTIG Å VITE OM VENNATUNET OMSORGSBOLIGER

NYTTIG Å VITE OM VENNATUNET OMSORGSBOLIGER NYTTIG Å VITE OM VENNATUNET OMSORGSBOLIGER V03 Oppdatert 06.01.2012 Side 1 av 6 OM OMSORGSBOLIGEN Vennatunet omsorgsboliger ligger vakkert til i bygda Skaun i landlige omgivelser Det er kort vei til butikk,

Detaljer

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke.

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Å konfirmere seg i kirken betyr at du deltar i et konfirmantprogram som varer fra november 2010 til juni 2011. I løpet av 8

Detaljer

Konfirmanthefte. Bugården menighet 2013-14

Konfirmanthefte. Bugården menighet 2013-14 Konfirmanthefte Bugården menighet 2013-14 1 Kjære konfirmanter, foreldre og foresatte! Velkommen til konfirmantåret 2013-14 i Bugården menighet! Her har vi samlet en del nyttig informasjon om året som

Detaljer

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 K16-19 1,Sofie Nordsveen Hustad,Nes Ski,23:08 K25-29 1,Silje

Detaljer

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb K11-15 1,Ellen Skrimstad,NOTEAM,32:22 2,Sofie Hodnebrog Westgård,NOTEAM,32:22 K20-24 1,Karoline Næss,Ullensaker/Kisa

Detaljer

Vennatunet PROGRAM HØSTEN. Vennatunet tlf.: 91 33 72 30

Vennatunet PROGRAM HØSTEN. Vennatunet tlf.: 91 33 72 30 Vennatunet PROGRAM HØSTEN 2015 Vennatunet tlf.: 91 33 72 30 DAG DATO HVA SKJER I SEPTEMBER KL HVOR Onsdag 02.09 Gågruppe i nærmiljøet Allsang og trekkspill m/ John Lerånn Filmkveld Vi viser filmen Sang

Detaljer

INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN!

INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN! KONFIRMERES, JEG? INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN! Har du tenkt på konfirmasjon?! Ett år igjen Noen har kanskje bestemt seg for lenge siden? Andre synes det er vanskelig å bestemme seg. Ungdomstiden er

Detaljer

Håp gjennom en god frokost

Håp gjennom en god frokost 2. søndag i påsketiden (27 april) Hovedtekst: Joh 21,1-14 GT tekst: Jes 43,10-13 Epistel tekst: 1 Kor 15,12-21 Barnas tekst: Joh 21,1-14 Håp gjennom en god frokost 60 S ø n d a g e n s t e k s t T E K

Detaljer

ÅRSMELDING 2013 Sykkylven sokneråd

ÅRSMELDING 2013 Sykkylven sokneråd ÅRSMELDING 2013 Sykkylven sokneråd ÅRSMELDING 2013 SYKKYLVEN SOKNERÅD Sykkylven sokneråd bestod av følgende: Sokneprest: Helge Standal Leder: Svein Erik Kampenes Nestleder: Tove Aarsnes Skauvik Sekretær:

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Søndag 07. Desember kl.11.00: Uke: 50 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Zakariassen). Kor: Cantus Cordis Velkommen til Gudstjeneste! Nå har det nye kirkeåret

Detaljer

Velkommen til Sandefjord Døvekirke

Velkommen til Sandefjord Døvekirke Velkommen til Sandefjord Døvekirke - et kirkelig tilbud for tegnspråkbrukere BARN, UNGE og VOKSNE i Buskerud, Telemark og Vestfold Program for VINTEREN og VÅREN 2017 - men blir ikke klar til bruk denne

Detaljer

Kandidater til MUF-styret. Inger Elise Kjøndal Margot Fosen Astrid Rydland Bjørke Eivind Bø Sven Arne Lundeby Eirik Nyfeldt-Bø Hanne Asp

Kandidater til MUF-styret. Inger Elise Kjøndal Margot Fosen Astrid Rydland Bjørke Eivind Bø Sven Arne Lundeby Eirik Nyfeldt-Bø Hanne Asp Kandidater til MUF-styret Inger Elise Kjøndal Margot Fosen Astrid Rydland Bjørke Eivind Bø Sven Arne Lundeby Eirik Nyfeldt-Bø Hanne Asp 1.Mars 2010 Astrid Rydland Bjørke Navn: Astrid Rydland Bjørke Alder:

Detaljer

INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET 2015-2016 I SVILAND KAPELL

INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET 2015-2016 I SVILAND KAPELL INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET 2015-2016 I SVILAND KAPELL Vi vil med denne brosjyren invitere deg til å bli med på vårt konfirmantopplegg i Sviland kapell. Vi kan tilby et spennende og lærerikt år med mange

Detaljer

GUDSTJENESTER I NORD-AURDAL 2016

GUDSTJENESTER I NORD-AURDAL 2016 GUDSTJENESTER I NORD-AURDAL 2016 5. mai, Kristi himmelfartsdag Joh 17,1-5 Skrautvål kyrkje kl.11.00: Gudsteneste. Kristine Inderhaug Fossheim. Nattverd. Samtalegudsteneste med konfirmantane. Takkoffer

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG 44 Høstmøte 20. oktober Finn frem Bibelen! Dugnad på bedehuset 3. oktober Fakkeltog for forfulgte kristne 29. oktober www.moldebedehus.no Forsamlingslederen

Detaljer

Årsmelding Orkanger menighetsråd 2009.

Årsmelding Orkanger menighetsråd 2009. Årsmelding Orkanger menighetsråd 2009. Virksomheten i en menighet er sammensatt av en rekke faste arrangementer og tiltak. Gudstjenester og kirkelige handlinger er bundet i formen gjennom fastsatte liturgier.

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Søndag 08. Februar kl. 11.00 Uke: 7 Gudstjeneste med nattverd. (Sneltorp. Johansen) Vi er kommet fram til Kristi Forklarelsesdag på søndag som kommer. Det er

Detaljer

Nr 5 November 2007 Årgang 55

Nr 5 November 2007 Årgang 55 Nr 5/07:2_06 16-10-07 09:35 Side 1 BØRSA BUVIK SKAUN Nr 5 November 2007 Årgang 55 Børsa kirke 150 år I november/desember feirer vi Børsa kirkes 150-årsjubileum gjennom begivenhetsrike jubileumsdager. Se

Detaljer

T. leser K. vert Medhj

T. leser K. vert Medhj Powerpoint, Kirkekaffe,, Dåp frihelg/permisjon 8. jan 15. jan 22. jan 29. jan Kristi åpenbaringsdag, Luk 2,40-52 (F: Matt 2, 1 12) 2. søndag i åpenbaringstiden, Mark 1, 3 11(F: Matt 3, 13 4, 11) 3. søndag

Detaljer

Årsmelding Orkanger menighetsråd 2012

Årsmelding Orkanger menighetsråd 2012 Årsmelding Orkanger menighetsråd 2012 For Den norske kirke ble 2012 et merkeår. Grunnlovsendringer svekket båndene til staten og for første gang ble en biskop og flere proster tilsatt uten at det ble forelagt

Detaljer

Velkommen som konfirmant. i Tynset- menigheten e!

Velkommen som konfirmant. i Tynset- menigheten e! Velkommen som konfirmant i Tynset- menigheten e! Nå er det snart din tur! Bli med på en spennende reise fram mot den høytidelige konfirmasjonsdagen! Du er velkommen som konfirmant i kirken, uansett om

Detaljer

Etterkommere av Knut Kristiansen Lilleberg

Etterkommere av Knut Kristiansen Lilleberg Etterkommere av Knut Kristiansen Lilleberg Henry Vestreng Tittutveien 4 E 006 Oslo Mail: henry@vestreng.no Innholdsfortegnelse. Etterkommere.............. av.. Knut..... Kristiansen............ Lilleberg....................................................

Detaljer

Premieliste Mesterskap Rekrutt Premieliste Mesterskap Eldre rekrutt Premieliste Mesterskap Junior Premieliste Mesterskap V65

Premieliste Mesterskap Rekrutt Premieliste Mesterskap Eldre rekrutt Premieliste Mesterskap Junior Premieliste Mesterskap V65 Premieliste Mesterskap Rekrutt 1 Øystein Strøm Byneset 48 49 49 97 243 Gylt medalje 2 Camilla Lystad Berg Orkla 48 48 47 96 239 Sølv medalje 3 Hans Erling Øien Byneset 47 48 48 95 238 Bronse medalje 4

Detaljer

ÅRSMELDING FOR ORKDAL MENIGHETSRÅD 2011.

ÅRSMELDING FOR ORKDAL MENIGHETSRÅD 2011. ÅRSMELDING FOR ORKDAL MENIGHETSRÅD 2011. Orkdal menighetsråd har i 2011 bestått av følgende medlemmer: Kjersti Kosberg Solberg, leder Tore Martinsen, nestleder Ivar Morken, sekretær Anne Marie Aune Ivar

Detaljer

Gudstjenester i Norheim menighet:

Gudstjenester i Norheim menighet: MENIGHETSKONTOR Dovamyrsvegen 24c, 5542 Karmsund Postadresse: Pb 1230, 5508 Karmsund Epost: norheim@ STAB: Sokneprest: Sigve H. Clementsen sigve.clementsen@ Daglig leder: Hege Bergtun Hamre hege.hamre@

Detaljer

KONFIRMERES, JEG? INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN. Info fra lokalmenigheten til deg som går i 8. Klasse!

KONFIRMERES, JEG? INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN. Info fra lokalmenigheten til deg som går i 8. Klasse! KONFIRMERES, JEG? INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN Info fra lokalmenigheten til deg som går i 8. Klasse! Har du tenkt på konfirmasjon?! Ett år igjen Noen har kanskje bestemt seg for lenge siden? Andre synes

Detaljer

Ny nettside: www.moldebedehus.no

Ny nettside: www.moldebedehus.no Informasjonsblad for Molde Indremisjon April 2013 Andakt og bønneemner Forsamlingslederen har ordet Nytt Styre og hyrderåd Ny nettside: www.moldebedehus.no Forsamlingslederen har ordet Vinne, utruste og

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

Konfirmant 2010. Sommerleir på Kongshaug. Påskeleir på Kvamskogen. KRIK konfaction. Roadservice DEN NORSKE KIRKE. Se hva det er på side 8

Konfirmant 2010. Sommerleir på Kongshaug. Påskeleir på Kvamskogen. KRIK konfaction. Roadservice DEN NORSKE KIRKE. Se hva det er på side 8 Roadservice Se hva det er på side 8 Konfirmant 2010 Her kommer en brosjyre med informasjon om konfirmant på Askøy 2010. Les den og finn ut om du vil være konfirmant i en av kirkene på Askøy. Vi håper du

Detaljer

Korpsnytt. Mars, april og mai 2016. «Gud er kjærlighet» 1. Johannes 4,8

Korpsnytt. Mars, april og mai 2016. «Gud er kjærlighet» 1. Johannes 4,8 Korpsnytt Mars, april og mai 2016 «Gud er kjærlighet» 1. Johannes 4,8 Korpslederen har ordet.. Kjære venner! Vi befinner oss midt i fastetiden og forbereder oss på den store høytiden som heter langfredag

Detaljer

Immanuelkirkens selvbilde 2006

Immanuelkirkens selvbilde 2006 Immanuelkirkens selvbilde 2006 selvbilde (subst., vanligvis entall) - Den oppfatning en person har av sin personlighet, hva han/hun har oppnådd, og sin verdi i samfunnet. (oversatt fra Cambridge Dictionaries

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 10 Lødag 28. februar kl. 11.00 15:00 Søndag 1.mars kl.11.00 Kreativ lørdag i menighetssalen. Bymisjonsgudstjeneste med nattverd. (Per Christian Skauen. B.A.Sneltorp)

Detaljer

Plan for diakoni Orkanger menighet. Tiltak Målsetting Gjennomføring Evaluering Ressurser Samarbeid med Ansvarlig

Plan for diakoni Orkanger menighet. Tiltak Målsetting Gjennomføring Evaluering Ressurser Samarbeid med Ansvarlig NESTEKJÆRLIGHET Hilsen til jubilanter på 75-, 80-, 85-, 90-, 95-årsdag og alle dager deretter. Vise omsorg og omtanke. Bokgave ved: - 75: Gode ord på vandringen - 80: Syng Med - deretter blomster Til åremålsdager

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.1, 4.januar 2015 Hei alle venner av Narvik Misjonskirke! Godt nyttår til deg og dine! Vi lever i en tid der teknologien utfordrer oss på den måten at arbeid og hvile flyter

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 1 2014 ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 1 2014 ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 1 2014 ÅRGANG 45 Seminar med Åpne Dører 28. febr. 2. mars Ytremisjonsprosjekt Innholdsrik møteaksjon med Steinar Harila En våken disippel www.moldebedehus.no Forsamlingslederen

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2015

Barn og ungdom i kirken Høsten 2015 Barn og ungdom i kirken Høsten 2015 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Søndagsskolen Sprell Levende søndagsskole på søndager samtidig med gudstjenesten i Nanset kirke (bortsett fra i skolens ferier

Detaljer

Midt-Norsk Cup 2.runde Fosenkarusell Arr: By skytterlag

Midt-Norsk Cup 2.runde Fosenkarusell Arr: By skytterlag Midt-Norsk Cup 2.runde Fosenkarusell Arr: By skytterlag Premieliste Mesterskap Klasse 2-5 1 Tore Veie Rissa (5) 346 2 Jørgen Andersen Hommelvik (5) 346 3 Christen Sjøvold Malvik (5) 345 4 Roar Forfot By

Detaljer

1 dåp. 11 DnB. Offer: Streetlight. Vinterkulturuke. Offer: Wycliffe. 17 RR Offer: Kirkens Bymisjon Trondheim

1 dåp. 11 DnB. Offer: Streetlight. Vinterkulturuke. Offer: Wycliffe. 17 RR Offer: Kirkens Bymisjon Trondheim Dette er versjon 10: 2015-01-16 versjon : 2015-01-22 versjon 12: -04-02 Uke Buvik Børsa Skaun 1 Nyttårsdag / Jesu navnedag - Onsdag 1. januar Kristi åpenbaringsdag - Søndag 5. januar 1 dåp -/- 2 3 4 5

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE FOR AVERØYKONFIRMANTER

INFORMASJONSHEFTE FOR AVERØYKONFIRMANTER INFORMASJONSHEFTE FOR AVERØYKONFIRMANTER Velkommen som konfirmant! Å bli konfirmert betyr å bekrefte eller stadfeste noe. Du får lov til å stadfeste dåpen din og bekrefte tilhørighet til Gud eller kirken,

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.3, 18.august 2013 Velkommen til Narvik Misjonskirke! Det du holder i hånden er programmet for høsten 2013 i Narvik Misjonskirke. Dette halvåret skjer det mye spennende i menigheten

Detaljer

Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2015

Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2015 Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2015 Medarbeidere Hege Kateket Birgitte Ungdomsleder Bente Diakon (vikar) Benedicte Diakon Per Kristian Kapellan Thomas Sokneprest + en hel gjeng frivillige

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg.

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg. MENIGHETSRÅDET I BORGE MENIGHET HAR (12.10.11) VEDTATT FØLGENDE: Ordning for Dåp i hovedgudstjenesten I MOTTAKELSE TIL DÅP En dåpssalme synges enten her, før forsakelsen og troen eller som avslutning på

Detaljer

TUSENTIPS? møteplassen RING OSS 91 700 100 M I N N E B O K E N. Gir midler til friluftstiltak

TUSENTIPS? møteplassen RING OSS 91 700 100 M I N N E B O K E N. Gir midler til friluftstiltak N A V N E D A G Joar, Jarle og Jarl Jarle Gundersen er med i «navnedagklubben» denne tirsdagen. 24.1.2012 P Å D E N N E D A G årets 24. dag 24. januar 1965 døde Winston Churchill, statsminister i Storbritannia

Detaljer

Deres ref: Deres dato: Vår ref: Vår dato: 12.04.2010. Snillfjord felles-og menighetsråd har i 2009 bestått av følgende personer:

Deres ref: Deres dato: Vår ref: Vår dato: 12.04.2010. Snillfjord felles-og menighetsråd har i 2009 bestått av følgende personer: DEN NORSKE KIRKE Snillfjord menighetsråd Deres ref: Deres dato: Vår ref: Vår dato: 12.04.2010 ÅRSMELDING For Snillfjord Menighetsråd 2009 Snillfjord felles-og menighetsråd Snillfjord felles-og menighetsråd

Detaljer

BISKOPENS VISITASFOREDRAG

BISKOPENS VISITASFOREDRAG BISKOPENS VISITASFOREDRAG VISITAS I KARLSØY SOKN UNDER TROMSØ DOMPROSTI I NORD-HÅLOGALAND BISPEDØMME 3. 7. NOVEMBER 2010 Innledning Vi har nå kommet til visitasforedraget, som er det siste punktet under

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 SIDE 2 HVA SKJER I MISJONSKIRKA? NR.2-5. APRIL 2015 OPPSLAGSTAVLA Liv og vekst i Nord 2015 Liv og vekst i Nord på Soltun folkehøgskole fra fredag 22. til mandag

Detaljer

Deltakerliste Sellifjellrennet 2016

Deltakerliste Sellifjellrennet 2016 Deltakerliste Sellifjellrennet 2016 Turklasse kvinner junior 16-19 Mia Rise, Ogndal Cathrine Warberg, Ogndal - Ogndal: 2 Turklasse menn 20-29 Bjørnar Valøen, Stod - Stod: 1 Turklasse menn 50-59 Leif Kjesbu,

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 3 2016 ÅRGANG 46 Diverse arrangement på bedehuset i desember Rapport fra Plan og økonomi komiteen Vil du gi en julegave til Molde Indremisjon? Glimt fra julemessen

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2013

Barn og ungdom i kirken Høsten 2013 Barn og ungdom i kirken Høsten 2013 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Søndagsskolen Sprell Levende søndagsskole på søndager samtidig med gudstjenesten i Nanset kirke (bortsett fra i skolens ferier

Detaljer

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 2. 2 april - juni 2015

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 2. 2 april - juni 2015 Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps Korpsnytt Nr 2. 2 april - juni 2015 1 Korpsnytthilsen Påsken ligger foran oss, og sammen med kristne over hele jorden minnes vi hva Jesus var villig til å gjennomgå

Detaljer

Konfirmant 2013. -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte. KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0

Konfirmant 2013. -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte. KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0 Konfirmant 2013 -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0 KONFIRMANTÅRET 2012/2013 VELKOMMEN TIL ETT SPENNENDE ÅR! Kristen tro og kirken

Detaljer

Innhold. Hvem er Gud?

Innhold. Hvem er Gud? Konfirmasjon i kirka? Kanskje har dere allerede snakket om dette hjemme etter at dere fikk Den Norske Kirkes informasjonsbrosjyre; Konfirmant 2016 i posten. Den er ment til informasjon, og som et utgangspunkt

Detaljer

Tjenesteoppgaver Våren 2016

Tjenesteoppgaver Våren 2016 Tjenesteoppgaver Våren 2016 10/1 Oppgave Gruppe Oppgave Ansvar Søndagsskole 3 år til 3.kl Aktivitet / reg Berit Følg meg/kallelsen av disiplene Jofrid Visjon, Lukas 4,16 Solfrid Simonette og Åshild Terje

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 47 KOMMENDE UKE Søndag 16. November kl. 11:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Johansen) Hva er belønningen for å tro på Jesus og følge ham? Det spørsmålet stilles

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2014

Barn og ungdom i kirken Høsten 2014 Barn og ungdom i kirken Høsten 2014 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Søndagsskolen Sprell Levende søndagsskole på søndager samtidig med gudstjenesten i Nanset kirke (bortsett fra i skolens ferier

Detaljer

Søndag, 1. november: ALLEHELGENSFEST

Søndag, 1. november: ALLEHELGENSFEST Søndag, 1. november: ALLEHELGENSFEST KL. 10.00 - HØYMESSE KL. 16.00 - MESSE PÅ FILIPPINSK KL. 18.00 - MESSE PÅ SPANSK Vi som ennå underveis gleder oss med alle dem som alt er kommet hjem. Vi tror på de

Detaljer

Rossvolltunet PROGRAM HØSTEN. Hjemmetjenesten tlf.: 72 86 73 62

Rossvolltunet PROGRAM HØSTEN. Hjemmetjenesten tlf.: 72 86 73 62 Rossvolltunet PROGRAM HØSTEN 2015 Hjemmetjenesten tlf.: 72 86 73 62 DAG DATO HVA SKJER I AUGUST KL HVOR Onsdag 19.08 Andakt 11.00 Kapellet Rvh Tirsdag 25.08 Hyggestund på Rossvolltunet Jørgen Aunan synger

Detaljer

Kandidater til Fana sokneråd 2015

Kandidater til Fana sokneråd 2015 Kandidater til Fana sokneråd 2015 Fire spørsmål til kandidatene: 1. Hvorfor vil du bli medlem av Fana sokneråd? 2. Hva mener du er det viktigste for soknerådet i de neste fire årene? 3. Hvilke områder

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2011

Barn og ungdom i kirken Høsten 2011 Barn og ungdom i kirken Høsten 2011 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Babysang Barnesanger, rim, regler, sangleker og små danser. Etter sangstunden er det tid for stell, mat og prat. Fredager

Detaljer

Den norske kirke Måsøy Sokn. Årsmelding 2014

Den norske kirke Måsøy Sokn. Årsmelding 2014 Den norske kirke Måsøy Sokn Årsmelding 2014 Innledning Kirkesektorens overordnede målsetting: Menighetsrådets målsetning er å vekke og nære det kristelige liv i soknet, særlig at Guds ord kan bli rikelig

Detaljer

Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2016

Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2016 Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2016 Medarbeidere Hege Kateket Elise Trosopplæringsmedarbeider Birgitte Ungdomsleder Benedicte Diakon Per Kristian Kapellan Thomas Sokneprest + en hel

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpsnytt Januar, Februar og Mars 2014 «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpslederen har ordet.. Det er kun en måned siden jeg skrev noen refleksjoner

Detaljer

Hvem er Den Hellige Ånd?

Hvem er Den Hellige Ånd? Hvem er Den Hellige Ånd? Preken Stavanger Baptistmenighet Tekst: Johannes 14, 16-20 Dato: 28. mai 2006 Antall ord: 1814 16 Og jeg vil be Far, og han skal gi dere en annen talsmann, som skal være hos dere

Detaljer

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO TROSOPPLÆRINGEN I NITTEDAL OG HAKADAL MENIGHETER ALLTID ELSKET ALLTID SETT WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO ALLTID ELSKET ALLTID SETT -Det er vår nye visjon for trosopplæringen i Nittedal og Hakadal. Vi vil at barn

Detaljer

Odd Egil Brobakk vakthavende sporkjører Rognes: Ola Ivar Bjørgen (spurtpris) Svein Are Løkken

Odd Egil Brobakk vakthavende sporkjører Rognes: Ola Ivar Bjørgen (spurtpris) Svein Are Løkken FUNKSJONÆRLISTE MARIT BJØRGEN-RENNET 2015 Funksjon Navn Tlf (funksjonsansvarlig uthevet) Hovedkomite Martin Ree 92060344 Ola Løkken 91720036 Kari Elise Storrø 95853181 Svein Erik Halvorsen 91674804 Tove

Detaljer

KONFIRMANT 2016. Informasjon om konfirmasjonstiden i Tanum kirke. Dette heftet tilhører: www.tanum-menighet.no

KONFIRMANT 2016. Informasjon om konfirmasjonstiden i Tanum kirke. Dette heftet tilhører: www.tanum-menighet.no KONFIRMANT 2016 Informasjon om konfirmasjonstiden i Tanum kirke Dette heftet tilhører: www.tanum-menighet.no 1 INFORMASJON TIL KONFIRMANTER OG FORESATTE Undervisningsgrupper Konfirmantene møter til fire

Detaljer

PIONÉRMAIL. mai :: 2014

PIONÉRMAIL. mai :: 2014 PIONÉRMAIL mai :: 2014 Inkludere, utruste og utsende JAN TORLAND I HAUGESUND: - TYGG PÅ ORDENE Hvordan studere Guds ord og hvordan fungere i det profetiske? Dette var temaet første helgen i april da Jan

Detaljer

16.09.2015 10:06:26 Valgprotokoll for valgstyret Side 18

16.09.2015 10:06:26 Valgprotokoll for valgstyret Side 18 E Kandidatkåring E. Beregning av stemmetillegg og personstemmer Arbeiderpartiet Antall stemmesedler: 0 Stemmetillegg på % Svein Erik Jørgensen,0,00,00 0,0 Hans Bernhard Meland,0,00,00,0 Magni Skålholt

Detaljer

4 generalprøven, torsdag. De rydder dessuten scenen etter forestillingen, altså etter søndag ca. kl 19.30. Asbjørn Senneset gir info om oppdraget.

4 generalprøven, torsdag. De rydder dessuten scenen etter forestillingen, altså etter søndag ca. kl 19.30. Asbjørn Senneset gir info om oppdraget. Her finner dere tre tabeller. Den første viser en oversikt over dugnadsgjengene, den andre inneholder en vaktoversikt for hver forestilling, og den tredje viser telefonnummer til foreldrene i korpset.

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan Individuell plan - for et bedre liv Individuell plan 1 Ta godt vare på dagen, la den gjøre deg glad og positiv. Se på resten av ditt liv, lev med musikk og sang. Ta godt vare på dagen, la den tenke på

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan - for et bedre liv 1 Til deg! Dette heftet er ment å være en hjelp til deg som ønsker en individuell plan. Her får du informasjon om hva en individuell plan er, og hva du kan få hjelp og støtte til. Til

Detaljer

Store ord i Den lille bibel

Store ord i Den lille bibel Store ord i Den lille bibel Preken av sokneprest Knut Grønvik i Lommedalen kirke 4. søndag i fastetiden 2015 Tekst: Johannes 3,11 17 Hvilket bibelvers søkes det mest etter på nettet? Hvilket vers i Bibelen

Detaljer

Konfirmant. Kirken i Skedsmo, Pb. 313, 2001 Lillestrøm Velkommen! pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l.

Konfirmant. Kirken i Skedsmo, Pb. 313, 2001 Lillestrøm Velkommen! pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l. pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l. vi må vite om) Fars fulle navn Adresse Postnr. Poststed Konfirmant 2013 Mobil Fasttlf. Epost (viktig!) Mors fulle navn Adresse Postnr.

Detaljer