Velkommen til årsmøte i Indremisjonsforbundet Sør

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Velkommen til årsmøte i Indremisjonsforbundet Sør"

Transkript

1 April Nr årgang RØSTEN Velkommen til årsmøte i Indremisjonsforbundet Sør på Audnastrand lørdag Med Guds Ord til folket Program: Kl. 12:00 Velkomstmøte Bibeltime ved Generalsekretær i Imf Erik Furnes Kl. 13:30 Middag Kl. 14:30 Forhandlingsmøte Kl. 18:30 Kveldsmat Kl. 19:30 Møte Tale ved Erik Furnes Sang av 3.17 fra Lyngdal UTGITT AV INDREMISJONSFORBUNDET SØR

2 Salmene Herre! Mitt hjerte er ikke stolt En sang ved festreisene. Av David. Herre! Mitt hjerte er ikke stolt, mine øyne er ikke overmodige. Jeg gir meg ikke av med ting som er for store og for underlige for meg. Sannelig, jeg har fått min sjel til å være stille og tie som et avvendt barn hos sin mor. som det avvendte barn er min sjel hos meg. Vent på Herren, Israel, fra nå av og til evig tid. Salme 131. gelig og lærerikt. Gud brukte ham på en slik måte at han fikk tilnavnet «Predikantenes fyrste.» Denne salme er av David og handler om David. Han er både forfatter og gjenstand for det som skrives. Mange tildragelser i Davids liv kan passe på det som her sies. Om vi kan likne alle salmene med edelsteiner kan vi likne denne med en perle. Hvor vakkert skal den ikke pryde tålmodighetens hals. Det er en av de korteste salmene når man leser den, men den er en av de lengste når det gjelder å lære innholdet. Den taler om et lite barn, men den inneholder erfaringer, gjort av en mann i Kristus. Ringhet og ydmykhet blir her satt i forbindelse med et troende og helliggjort hjerte, med en vilje som Nylig kom jeg over et lite stykke Charles Spurgeon skrev om salme 131. Han sier så mye godt om denne salmen at jeg fikk lyst til å dele det med Røstens lesere. Spurgeons tillit til Guds ord er oppbyger bøyd under Guds vilje, og et håp som ser opp til Herren alene. Lykkelig er det menneske som uten svik kan anvende disse ord som sine. For han bærer på sin Herres likhet, han som sa: «Jeg er mild og ydmyk av hjerte.» Uten tvil har salme 131 kommet et steg høyere enn alle andre salmer ved festreisene. For ydmykheten er en av de høyeste egenskaper som tilhører et hellig liv. Men selv innen denne salme finnes det trappetrin. Den utgjør en kort stige, om vi bedømmer den etter ordenes tall. Men likevel oppnår den stor høyde, strekkende seg opp fra dyp ydmykhet til fast og trygg tillit. Le Blanc mener at israelittene sang den, da de vendte tilbake fra Babylon med ydmyke hjerter etter at de var blitt avvendt fra sine avguder. Hvordan det nå er, må den tjene som uttrykk for våre hjerter, ettet at de er blitt befridd fra all slags åndelig fangenskap. William Indremisjons Røsten vil være en røst til vekkelse og fornyelse vil være en formidler av Guds Levende Ord vil gi informasjon om Indremisjonens arbeidet på Sørlandet Utgis av: Indremisjonsforbundet Sør Redaktør: Torgeir Skrunes Redaksjonsadresse: Postboks 166, 4524 Sør Audnedal Telefon: Telefaks: Redaksjonsmedarbeidere: Anne Rita Nilsen, Ole Kristian Øydna, Jørgen Tønnessen, Åge Nygård og William Aanensen, Hilde S. Stakkeland og Kåre Steinsund Abonnent: Utkommer i månedsskifte med 11 nr. i året og koster kr. 150,- + eventuell gave Kontingent og gaver: Røstens bankgiro nr Opplag: Ca 2000 eksemplarer Layout og trykk: 07 SØR AS, Kristiansand 2 Indremisjons Røsten April 2012

3 Kvinatun Tanker om året 2011 på Kvinatun Kjære misjonsfolk. Etter å ha lest årsmeldingen for Kvinatun i forrige utgave av Røsten, har jeg lyst å supplere med noen tanker, idet jeg minnes mye hjertevarme fra en del av dere, som jeg traff i 2011 på Kvinatundagen, Førjulsfesten, i forb.m. dugnad og ellers kan ikke sies å ha vært et vanlig driftsår, det ser man også ut av regnskapet som gikk i underskudd. Dette skyldes dels utsatte eller avlyste arrangementer, og dels en del investeringer som har blitt gjort. Gaver som har blitt gitt til Kvinatun, har holdt seg som i 2010 vil her gjerne takke for hver eneste gave, forbønn og varme ord! Å jobbe på Kvinatun som daglig leder krever at man tenker tosporet hele tiden. Det ene sporet er alle leirene Guds ord til hele folket! alle foreldrene som sender barna på leir for å høre om Jesus, det er det store leirarbeid som blir gjort av flotte BUR m/ Hilde (og fra høsten Tina) og leirledere og fra kjøkkenet der vi stiller med god mat alt til sammen for at ungene skal trives og høre om Jesus. Etter hvert er det et stort ønske at også pensjonisttreff og andre tilstellinger skal bli til virkelighet, fordi ordet om Jesus skal forkyndes for alle på Kvinatun, enkeltpersoner skal få møte Ham. Det andre sporet er driften av Kvinatun. Kvinatun er rammen om leirene det skal være trygt og godt å være på leir, Kvinatun leies ut til andre menigheter, til tyskere om sommeren og forhåpentlig etter hvert til minnesamvær, brylluper o.s.v. i langt større grad enn nå. I 2011 og videre inn i 2012 er det kanskje nettopp driften som er den største utfordring og som krever nye investeringer. Kort sagt: 2011 har vært preget av mange gode samtaler med Ole Kristian Øydna som kretsleder, og mye god dialog med kretsstyret. Vi har tenkt høyt sammen om små og store ting som måtte tas tak i det har vært stor åpenhet og et samarbeid, som jeg har satt utrolig stor pris på. Det samme gjelder møtene med Husstyret! Vil gjerne her takke dere i Husstyret for de mange gode møter og for stor dugnadsinnsats og oppmuntring! 2011 var også året der mange mødre var med på dugnad på kjøkkenet mødre som ikke ellers er på bedehuset stiller opp og tar et tak, fordi ungene er på leir, og det har vært mange flotte samtaler og nye kontakter. Vi har også hatt en koselig dugnadshelg med maling og snekring det kommer en ny dugnadshelg i mai ( ) Og i 2011 ble det tilrettelagt for ansettelse av vaktmester i 20% stilling fra både sårt tiltrengt og hyggelig å være fler! I 2011 har Kvinatun investert i: Oppussing av matsalen slik at den fremstår innbydende og lett å gjøre koselig eller flott, avhengig av type arrangement. Det mangler å settes opp skinner med spots i taket på begge langsider. Disse er innkjøpt. Brannslokkingsutstyret har blitt fornyet og det er utarbeidet brannteknisk perm, hvilket var et krav fra Brannsjefen. Brannsjekkingsrutiner er innført, likeså brannøvelser. Det var også et krav at brannslangen i Annekset ble skiftet til en godkjent slange. En del fornyelse av gryter og kniver og annet til kjøkkenet for å lette arbeidet. Hagemøbler er kjøpt inn for å gjøre det koselig på utsida. Vi er begynt oppussing av kjelleretasjen i hovedbygget gangene er malt, det samme er handikaptoalettet oppe, vi har måtte skifte til annet papirsystem for å unngå tilstopning av kloakkrør, som har vært et stort problem. Utfordringer Mye annet kunne nevnes. Jeg ser to store utfordringer i 2012: Å følge opp brannalarmsystemet med oppjustering, da det ikke er godkjent lenger. Det betyr at leirene har måtte ha våken nattevakt. Vi sliter generelt med bygningsmessige utfordringer. En annen utfordring er kjøkkenet, der Mattilsynet har stilt krav om endringer. Gode åpne prosesser er påbegynt i forhold til driften av Kvinatun nye leire venter forut nye forespørsler om utleie kommer inn og noen arrangement i 2012 har alt blitt avlyst stort og smått påvirker neste års resultat ta gjerne kontakt dersom du har lyst å være med på kjøkkenet eller på hagearbeid, snekring, maling eller annet så tar vi en prat! Ønsker dere Guds rike velsignelse! Merete Breimoen Indremisjons Røsten April

4 Barnehage Brøvigs Minde barnehage Eiendom gnr. 1, bnr Sundeveien 24, 4550 Farsund. Tomteareal 5318 m2. Bygninger: Byggeår ca Ombygging / tilbygg Barnehage fra 1970, som i dag blir drevet med tre avdelinger. Drift av en kristen barnehage er en stor misjonsmark. Kretsstyret vedtok 7. mars at Torgeir Skrunes, Ole Kristian Øydna, Terje Kvinlog og John Fidjeland skulle utarbeide et forslag til årsmøtet 14. april, for bygging av ny barnehage. Forslaget legges frem under sak vedr. Orientering om planene for nybygg av barnehagen. Forslag: Årsmøtet gir kretsstyret fullmakt til å arbeide for at barnehagen Brøvigs Minde får tjenlige lokaler til fortsatt drift av barnehage i Farsund, Sundeveien 24. Dette kan løses ved at det bygges et nytt bygg for 3 avdelinger som første byggetrinn. Det vil da være mulig å drive med inntil 5 avdelinger. Planløsningen må være slik at oppgraderingen av eksisterende bygningsmasse kan gjennomføres senere. Kretsstyret får fullmakt til, dersom de finner det nødvendig, og skille ut en festetomt for nybygget. Videre kan kretsstyret danne et nytt aksjeselskap for denne festetomten og/eller nybygget. Til finansiering av byggetrinn 1, får kretsstyret de nødvendige fullmakter til å oppta lån og pantsette eiendommene, herunder byggelån. Veiledende låneramme for faste lån, settes til kr. 10 mill eks. mva. Årsmøtet legger til grunn at byggearbeidet kan starte i Indremisjons Røsten April 2012

5 Bedehusland Vandring i Bedehusland XI Då kom tårene Bygda er Eiken, og me er samla i bedehuset, eit praktfullt og romsleg bedehus av nyare dato. Bedehuset er ein viktig samlingsplass for barn, unge og eldre, og det er mykje i bruk. Ei gruppe unge elevar frå Bildøy Bibelskole, med Edvard Foss i spissen er på den årlege sørlandsturneen, og me i styret for Bibelskulelaget får servera dei litt mat, og vera saman med dei ei stund før ungdomsmøtet tek til. Berre dette er til å gråta nokre gledestårer for, at bibelskulen vår fyllest med ungdom anno 2012! Det nærmar seg møtetid, og ein og annan ungdom finn seg ein plass inne. Etter kvart strøymer det på! Dørane til neste sal må opp og fleire stolar må hentast. Det er nesten så at eg måpar der eg sit bakers ved veggen. Veit at det er lenge sidan eg har opplevd det slik. Ca 200 unge på bedehuset! Ikkje bråk, ikkje politi eller dørvakter, berre ei stille forventning om det som kjem. Me i styret er berre med på starten av møtet, for å overrekka ein sjekk til Bibelskolen, og for å presentera laget. Men når eg står der på podiet og ser denne fine ungdomsflokken, då kjenner eg at tårene pressar på! Takk Gud at dette er verkeleg sant i 2012! Ofte spør me, og med rette: Kvar er dei unge? Mange stader må dei oppleva at flokken på bedehuset vert eldre og eldre, og dei unge går andre vegar. Difor er det så stort å oppleva slike stunder av håp. Og for all del: Ta godt imot dei unge når dei kjem, og vis at de er glade i dei! Og til deg som har teke imot kallet til å vera leiar for barna og dei unge: Må Gud velsigna og styrkja deg i ei stor og viktig teneste! Kåre Steinsund Indremisjons Røsten April

6 Barnekroken Jesus vil og kan! Du kan noe! Du kan helt sikkert mye! Men uansett: Jesus kan alt, - ja, mer enn alt! Og han er nøye! Den er veldig vanskelig å forstå. MEN: DET ER HELT SANT! Jesus var veldig mye i templet (kirken) og lærte prestene, og alle som ellers kom innom for å høre. Det kunne være mange på en gang! En dag han var der, kom de som virkelig kunne alt om Gud i deg gamle testamentet, med ei dame som hadde gjort noe veldig galt. Hun ble sett og fakket på fersk gjerning. Det hun hadde gjort, kunne hun ikke rømme fra. Etter Moses sine regler, - sa prestene, - var straffen, at hun måtte steines til hun døde. Hva vil Jesus si til dette? Du skjønner, prestene likte ikke Jesus. Han sa så mye de ikke var enige i! Jesus bøyde seg ned til jorda og skrev noe med fingeren sin. De andre maste mer. Da sa Jesus: Den av dere som er uten synd (aldri gjort noe galt, altså), han skal kaste den første stein på henne! Så bøyde han seg ned igjen og skrev noe på jorda. Vet du! Da gikk alle sammen flaue og helt stille vekk. De fant nok ut: Jeg har nok gjort noe galt i mitt liv, ja! Nå sitter Jesus alene igjen med dama. Han spør hvor alle er blitt av. Ingen hadde straffet henne. Jesus sier til henne: Heller ikke jeg fordømmer deg: Gå bort, og synd ikke mer! Jeg syns jeg ser ei lykkelig dame som reiste seg opp og forsvant! Det gale hun hadde gjort, var hun tilgitt. Hun Om leirene så langt Kvinatun og Audnastrand er godt i gang med vinterleir, i ordets rette forstand. Snøen gjør mye av seg både her og der. På Kvinatun var det fullt hus med 2. og 3. klasse barn. De fikk servert både Jesus og masse god mat. Det er så herlig å høre at lederflokken er både tallrik og flott. Det manglet ikke på den gode gløden for de håpefulle, som har kost seg både ute og inne! Audnastrand er likedan fullstappet med gutter og jenter. De to første helgene fylte barn fra klasse. Abraham og historien om hans spennende liv, er vinterens motto. Og med gode, varme, sanne og kreative forkynnere, ser vi at det virkelig slår an, det som står i Ordet. Vi har løftet fra Herren selv om at hans ord ikke vender tomt tilbake, men utfører det Han vil det til. La oss be om at Ordet virkelig må slå rot, til frelse og beskyttelse for resten av livet! Konkurransen om å lage leirens beste snøskulptur, kan man si var utrolig populær. På leirfesten lørdag kveld, ble ei gruppe kåret til vinneren av konkurransen, - med premie, selvfølgelig. Alle var like flotte. Så juryen hadde ingen lett fortjente døden. Den slapp hun, bare pga Jesu kjærlighet til henne. Nå er hilsenen til deg: Den som kommer til Jesus, vil han slett ikke jage bort! Han sier det selv! Det betyr å komme akkurat som du er! Han som er verdens lys, ser og vet alt om deg. Ingenting kan gjemmes for Jesus! Men du som er skapt så nøyaktig og flott, er så verdifull for han, at han ikke vil miste deg! Jesus gjorde opp for dine gale ting på korset, - han som ingenting vondt har gjort. Jesus vil deg. Du er ikke verd djevelens nærhet. Du er verd Jesus og himlen! Bare Jesus kan og vil tilgi! Bare Jesus kan og vil ha omsorg for deg, hele livet! Han elsker deg! Bare ta imot Han, og redningen er på plass! Anne Rita Nilsen oppgave å sile ut de beste. Ute på plassen, - både foran og bak, - dukket det opp kameler, alter, skilpadder, snømenn, Abraham og Isak, m.m opp. For et syn, kan man trygt si!!! Vi ser fram til de neste leirene! Be for dem! Gud velsigne deg! Anne Rita Nilsen 6 Indremisjons Røsten April 2012

7 Ungsiden Innholdsrik ten-helg på Audnastrand Enda en gang kan vi se tilbake på en givende vinterleirsesong, med mange blide og fornøyde leirdeltakere. Og som alltid så er det ten-leiren som er med og avslutter en hektisk og travel leirbolk. Helga 2.-4.mars var det fulle hus og vi kan vel også trygt legge til, stormende jubel!!! Totalt med deltakere og ledere var vi sånn ca.90 stk som var samlest til denne kjempeflotte tenleiren. Når jeg nå i ettertid sitter her på kontoret og skal skrive noen ord om leiren, så er det med stor takknemmelighet til Gud jeg lar tankene gå tilbake til denne flotte ungdomsmønstringen. Ungdommer fra hele kretsen bidro til at helga innfridde på alle måter. Vi ønsker at det viktigste på disse leirene må være den åndelige biten. Forkynnelsen bli derfor en hovedsak for oss. Bibeltimer, kveldsmøter, og delestunden på lørdagskvelden ble noen sterke samlinger. Ikke minst delestunden som varte i over to timer, gjorde et strekt og dypt inntrykk, der de unge deltok med vitnesbyrd og opplevelser de har hatt med Jesus. Mange var det også som ønsket forbønn, både for seg selv, men ikke minst for familie og venner, og da gjorde det ingenting om nattetimene ble tatt i bruk. Viktig blir det i en sånn setting at det blir lagt til rette for forbønn og ikke minst samtale. Det er mye de unge har på hjertet som de ønsker og prate med noen om. Kjekt er det også med mange besøk utenfra. Ikke minst på lørdagskvelden når vi hadde ungdomsmøte var det mange audnastrandsvenner som dukket opp. Da var det fint å høre på Morten Mydland fra Hægebostad som talte/underviste om den Hellige ånd. Takk til Torgeir Persson Nygård for klar og tydelig forkynnelse gjennom bibeltimene om Abraham. Sterkt var det også når bibelskolestudent Tor Andre Haddeland også han fra Hægebostad, talte til oss på fredagskvelden. Tor Andre, Odd Vegard og Anne Kristin sørget for frisk og fin sang på disse samlingene. Takk også til Hanne Eilertsen fra Vigeland som enda engang var med på lørdagskvelden med sang og musikk. Takk til alle dere som var med og sørget for nydelig sanginnslag. Torgeir hadde også et lite seminar på lørdags formiddag som gikk på forebyggende rusinnformasjon. Vi fikk også se og høre noen sterke repotasjer og interjuver fra ungdommer som hadde kommet ut av rushelvete og blitt satt i frihet. Lørdags ettermiddag fikk vi et inspirerende besøk av Kari Garthus med sin lille datter Kristine. Kari hadde ei temasamling som gikk på dette å være Tøff nok til heise reint flagg å bekjenne at vi tror på Jesus. Samlingen var skikkelig motiverende. Tusen takk skal du ha, Kari. Det største av alt som skje her i livet, er at mennesker kommer til troen på Jesus Kristus. Derfor ble det sterkt når en av leirdeltakerne tok imot Jesus som sin personlige frelser. Vedkommende sa det så treffende, dette har jeg tenkt på lenge, no måtte jeg bare si JA TIL JESUS. Herren er god!!! Der er i alle fall tydelig at de unge trives og har det veldig fint her på Audnastrand, og at de vil tilbake, ja det er det ingen tvil om. To dager etter at ten-leiren var avsluttet, kan jeg gi tilbakemelding om at det allerede står 25 stk på venteliste til den neste ten- leiren som vi skal ha i begynnelsen av august. Tusen takk til alle dere som bidro til at også denne leiren ble en uforglemmelig opplevelse, og sist men ikke minst uten mat og drikke duger helten ikke Takk til kjøkkenet for den herlige maten!!!! Åge N. Indremisjons Røsten April

8 Reiserute Indremisjonsforbundet Sør Motto: Med Guds Ord til folket Postadresse: Pb.166, 4524 Lindesnes Besøksadresse: Snik, 4520 Lindesnes Telefon: Fax: Giro nr.: E-post: Formann: John Fidjeland (Eiken) Kretsstyre: Terje Kvinlog (Kvinlog), Ingunn Holm (Kristiansand), Tønnes T. Kvinlaug (Kvinesdal), Sissel Hauan (Kvinesdal), Odd Gunnar Tveit (Birkenes), Rolf Pettersen (Spangereid) og Oddbjørg Havaas (Lista). Kretsleder: Torgeir Skrunes Tlf Adm. leder: Ole Kristian Øydna Tlf Barne og Ungdomssekretær: Åge Nygård 4525 Konsmo. Tlf.: Forkynnere: Arne Arnesen, Flekkerøy, tlf Jørgen Tønnessen, Korsviktoppen 12, 4638 Kristiansand, tlf Ingunn Holm, Kristiansand, tlf Martin Hjellvik, Sira, tlf Barnearbeider: Ann Rita Nilsen, Bjørkeskaret 18, 4550 Farsund, tlf Hilde Stensland Stakkeland, Hagen, 4473 Kvinlog, tlf Audnastrand leirsted Adresse: Snik, 4520 Sør-Audnedal Telefon: Fax: Giro nr.: Husmor: Marit Sigrunn V. Eskeland, Vigeland, 4520 Sør-Audnedal. Tlf.: / Leirglimt redaktør: Åge Nygård Folkehøgskolen Sørlandet Adresse: 4760 Birkeland Telefon: Fax: Rektor: Gunnar Birkeland Kvinatun Ungdomssenter Daglig leder: Merete Breimoen Adresse: Kvinlog, 4473 Kvinlog Mobil: Fax: Bankkonto: Tilsluttet: Indremisjonsforbundet Reiserute i april Torgeir Skrunes 14. Audnastrand, årsmøte 18. Hornnes Birkenes Jørgen Tønnessen 01. Åseral 10. Ålefjær 12. Birkenes 14. Audnastrand, årsmøte 15. Sødal Martin Hjellvik 11. Hornnes 12. Byglandsfjord 14. Audnastrand, årsmøte 17. Eie Kvinesdal Ragnar Ringvoll Byglandsfjord 29. Vikeland Åge Nygård 11. Å barnem. 12. Stave YA 13. Frikstad 14. Audnastrand, årsmøte, GZ-Kvinesdal 17. Liknes Imp. 18. Reme 19. Lyngdal YA 20. Sira Imp. 22. Vigmostad 24. Kvås YA 25. Gyland Imp. 26. KVS-Lyngdal 27. Klubben Vigeland 30. Kr.sand Anne Rita Nilsen 10. KVS-Bygland 11. Miniklubben 13. Hægebostad 14. Audnastrand, årsmøte 17. Reme Imp. 18. Brøvigs Minde b.hage Grovane 24. Remeh.b.hage/ Vigeland g.lag 26. Lyngdal YA 28. GZ-Kvinesdal Ingunn Holm Flekkerøy 09. Vikeland 14. Audnastrand, årsmøte Sigmund Stokkeland 01. Åseral 22. Evje 29. Frikstad William Aanensen 29. Vågsbygd Kåre Steinsund 01. Melhus 06. Flekkefjord 17. Flekkefjord 21. Fjeldskår Øystein Persson 01. Mosby 22. Vikeland Johnny Iversen 19. Vigeland Endre Bjelland 09. Farsund 25. Melhus Ruben Monsen Kvinesdal Team Eiken 26. Snik Tore Haukom 22. Flekkefjord Aksel Skretting 12. Kolstad Erik Furnes Lista Ingebrigt Sørfonn Tonstad Roald Evensen 18. Reiersdal 19. Åbel 20. Mosby 21. Frikstad 22. Mosby/Frikstad Ole Kristian Øydna 29. Flekkerøy Per Gunstein Nes Fjotland 8 Indremisjons Røsten April 2012

9 Eiken HURRA FOR EIKEN! Åtte konfirmanter og fire ledere på tur Når noe gjentar seg for tredje år på rad, må vi vel begynne å kalle det en tradisjon. Spesielt når vi snakker om å gjøre det neste år også. Slik er det blitt med Frikstadkonfirmantenes tur til Eiken. I år ble det rett og slett ikke plass i februar-programmet vårt, så turen ble lørdag 10.mars. Det fikk den konsekvensen at det var mindre snø i Hekkfjellet, og et mildere vær, - så opplevelsen ble noe våtere enn tidligere. Men slikt bryr ikke en ungdom seg om. Snøscooter Og hva slags opplevelse er det snakk om? Snøscooter-kjøring selvfølgelig. Og det er mange som blir unge slike dager. Her var det lite forskjell på alder, for dette var GØY bare spør Aslak og Jørgen (de er ledere). At folk i Eiken tar imot oss slik år etter år setter vi utrolig stor pris på, og ber Herren om å velsigne dem tilbake! Hyttevarme Hytta til Johannes sto ferdig oppvarmet, og kassene med brus, hamburgere, pølser og brød kom fort på plass. Etter en tur med både hopp og sprett ute i snøen, var det godt med varme og mat. Denne gangen var det Aslak som hadde andakt for oss. Han var blitt inspirert på scooter-setet der meiene fór over skaren. En dag skal vi samles med den store skaren i himmelen. Det er en helt annen skare enn snø-skaren utenfor hytteveggen. Vi har et mål for livet vårt, og en dag skal vi få se Jesus ansikt til ansikt. Det blir en stor dag! En av karene fra Eiken fant fram gitaren, og så sang vi sammen: Hvilken mektig Gud vi har! Våte Etter oppvarmingen var det enda en gang på med dresser og hjelm, og nå var det et jorde i nærheten hvor alle som ville fikk prøve seg. Her gikk det unna. Da det var tid for å returnere, var noen av oss både våte og støle, for vinden hadde fått regnet inn alle plasser. Overnatting I år passet det ikke med overnatting i Eiken, så vi dro ned til kysten, og Borhaug på Lista, der et koselig og oppvarmet hus tok imot oss med senger til alle, innkjøpt mat og nybakt sjokoladekake. En bedre kveld og natt kunne vi ikke hatt. Forresten tok det litt tid før all energien ebbet ut, og søvnen fikk overtaket. Stor takk til familien Smithsen som stilte huset til disposisjon! Herren velsigne dere! Hele flokken avsluttet turen med formiddagsmøtet på Frikstad, der de tre konfirmantene som konfirmeres i år hadde tjeneste-oppdrag. Konfirmantarbeidet er en velsignelse Erfaringen har vist oss at slike turer gir gjensidige velsignelser! Vi ønsker at det skal være en naturlig forbindelse mellom bedehusene i kretsen vår. Og med flere konfirmanter rundt om, får vi en fin anledning til å skape trygge og gode kontakter. Da vil vi på kysten også finne på noe å invitere til! Konfirmantopplegget på Frikstad bedehus går over to år, så vi starter den høsten i det året du fyller 13 år. To år går som en røyk, bare spør dem som har vært med! Indremisjons Røsten April

10 Gaver Misjonsgaver i desember Kretsen Bankkonto Audnastrand Bankkonto Kvinatun Ungdomssenter Bankkonto Alle kan BE: Bønn er en av de viktigste tjenestene i arbeidet. «Be om at det må åpnes en dør for Ordet, så vi kan forkynne Kristi hemmelighet». Kol. 4,3. Mange kan GI: Frivillige Gaver gjør at vi kan sende ut forkynnere med Guds Ord. «Enhver må gi slik som han setter seg fore i sitt hjerte, ikke med ulyst eller tvang for Gud elsker en glad giver». 2. Kor. 9,7. Noen kan GÅ: Guds Ord har hast. Vi trenger stridsmenn som er tent av Den Hellige Ånd. «Hvor fagre er deres føtter som bringer fred som bringer et godt budskap». Rom 10,15. Jeg/vi tegner: Fast givertjeneste Jeg/vi vil bidra med kr. i I mnd. Kvartalet Halvåret Året Jeg/vi ønsker: Å betale ved automatisk trekk (autogiro) Å få tilsendt giroblanketter Jeg/vi ønsker å gi: Testamentarisk gave, send informasjon Jeg/vi ønsker å abonnere på: Indremisjonsrøsten, for kr. 150,- pr. år + evt. gave. Abonnement opphører ikke før vi mottar skriftlig henvendelse. Send egen liste dersom du har familie eller venner som du ønsker skal få tilsendt bladet gratis ut året. Navn:... Adresse:... Postnr:... Sted:... Klipp ut kupongen og returner den til: Indremisjonsforbundet Sør Pb 166, 4508 Sør-Audnedal Formiddagstreff Audnastrand Kr Kollekt leirer Audnastrand Kr Gave Eiken Samemisjon Kr Gaver Kr Fast givertjeneste Kr Kr.sand kommune: Randesund Indremisjon Kr Mosby Indremisjon Kr Mosby Indremisjon, Bibelkurset Kr Birkenes kommune: Aabel misjonsfor. Kr Vennesla kommune: Reiersdal bedehus Kr Vikeland bedehus Kr Songdalen kommune: Greipstad Indremisjon Kr Evje og Hornnes kommune: Hornnes ungd.for. Kr Åseral kommune: Kyrkjebygd Kr Lindesnes kommune: Snik bedehus Kr Fredens Bånd Reme Kr Rødberg bedehus Kr Audnedal kommune: Konsmo Indremisjon Kr Mandal kommune: Valand bedehus Kr Kolstad bedehus Kr Lyngdal kommune: Kvås Indremisjon Kr Hægebostad kommune: Hægebostad Indremisjon Kr Sirdal kommune: Omlid kv.for. Kr Flekkefjord kommune: Flekkefjord Indremisjon Kr Hidra Menighetsråd Kr Til Audnastrand: Gave Leirspiren kv.for.til ny brødmaskin Kr Gave Remehaugen barnehage Gave Indremisjons Røsten April 2012

11 Kvinatun HØYE tanker om Kvinatun! Det er noe på gang på Kvinatun: nemlig høyttenking eller kall det høye tanker. I hvert fall har det kommet innspill fra Kretsstyret om økt aktivitet på Kvinatun, om å øke antall leire fra høsten og ellers fortsette de åpne prosessene om å utvikle konseptet videre i forhold til driften, slik at utleie-delen økes. Dette vil få stor innvirking på daglig leders stilling, og kokkedelen av stillingen vil gå ut, slik at Merete vil være lite på kjøkkenet for å koke. Det er drøftet litt med husstyret på Kvinatun, og vi tre undertegnede har stukket hodene sammen for å tenke ut hva som skal til for å lykkes i å få til økt aktivitet hvordan kan det bli praktisk mulig å øke antall leire og andre arrangementer? Tina Haddeland begynner i sin stilling til høsten og Åge Nygård som er øverste leiransvarlig, vil selvsagt bli en aktiv del, sammen med BUR, for å sy sammen noe som fungerer for både leirsjef og kjøkken. Utleiedelen kommer i tillegg. Vi er således på høyttenkingsnivå og vil dele våre tanker med dere. Vi ser Kvinatuns hjemmeside som et vesentlig verktøy som må utvikles. Vi ser at investeringer må gjøres (som tidligere nevnt i forhold til krav fra Mattilsyn og Brannsjefen) for å gjøre Kvinatun attraktiv på markedet. En ting vi ikke kommer utenom, og det er dugnadsinnsatsen fra den enkelte, både i forhold til å være leirledere og hjelpe på kjøkkenet. Når det gjelder det å være med som ledere på leir så er det naturlig at vi da tenker hele helgen, men for de som vil være med oss på kjøkkenet, vil det også være en mulighet for å ta avsvar for en enkelt dag, (Det må ikke være sånn at du behøver å være med på hele arrangementet.) Det skal være trygt og godt å komme på leir på Kvinatun, og vi må aldri glemme at uansett om vi vasker, koker, forkynner eller rydder, så handler det alt sammen om at enkeltpersoner, store og små, skal få høre om Jesus og bli med til Himmelen. Som nevnt annet sted i bladet har det i 2011 vært mange mødre med på kjøkkenet for å hjelpe, og det har vært mange unge leirledere som har tatt et tak. Derfor har leirene kunne bli gjennomført. Når antall leire/arrangement økes fra høsten, så er vi helt avhengige av å få inn kokekoner på kjøkkenet som kan ta ansvar for å lage maten selvfølgelig med hjelp fra andre. Det gjelder også utleie-delen. Har du lyst å koke eller servere til et selskap?? På Kvinatun lager vi god mat, for det er viktig at ungene liker maten, da trives alle så mye bedre på leir. Vi lager samtidig enkel mat, slik som taco, pizza, lasagne, kylling med ris & bearnaisse o.s.v. Daglig leder vil fortsatt stå for planlegging og innkjøp til kjøkkenet, slik at den som tilbyr seg å ta ansvar for å koke, ikke skal tenke på slikt. Det vil også være oversikt over mengder mat og avtaler/veiledning om alle mulige spørsmål. Dersom du har lyst å lage mat, så tror vi du er god til det! Dersom du er glad i unger, er det en flott mulighet å få vist det ved å ha en åpen dør til kjøkkenet og gjøre det koselig for ungene (og leirlederne!) Og vi er helt avhengige av frivillige for å kunne øke aktiviteten. Vi skal også jobbe med Tina og BUR i forhold til at leirledere i større grad kan hjelpe med kjøkkentjeneste det er så mange muligheter, men dette er naturlig å ta opp når Tina har begynt i jobben. Det vil også bety at det trenges flere leirledere gjerne godt voksne! Vi skal komme tilbake senere med flere tanker om alt dette foreløpig bare dette ene: Har du lyst eller kjenner du noen som har lyst å ta et ansvar på kjøkkenet eller som leirleder, så ta kontakt til en av oss. Så lager vi en liste over aktuelle navn, og så vil Merete ringe hver enkelt. Det vil også bli et inspirasjonsmøte i forhold til mat på leir! Hilsen Torgeir Skrunes, Ole Kristian Øydna og Merete Breimoen Indremisjons Røsten April

12 B-BLAD RETURADRESSE: Indremisjonsforbundet Sør Postboks Sør-Audnedal Dugnad med innhold & mening! Velkommen til dugnadshelg på Kvinatun mai m/ overnatting! Vi spanderer god mat og en varm seng! Du har med gode klær Vi møtes fredag kl Middag kl , deretter andakt og hyggekveld med John Fidjeland. Lørdag frokost & lunsj Du er selvfølgelig også velkommen bare lørdag! Vi skal gjøre følgende: Maling ute / inne Isolere vegg mot lederrom / leirkontor Montere lister i kjellergang Div. småsnekring Div. rydding ute Påmelding nødvendig, også dersom du bare kan komme om lørdagen! Senest 1. mai på telefon Hilsen Husstyret Kom på årsmøtet! Når vi nå ettersender forslaget (se side 4) vil jeg benytte anledningen til å oppfordre alle som mottar dette skrivet til å komme på årsmøtet lørdag 14. april på Audnastrand. Dagen begynner kl. 12 med bibeltime av general sek. Erik Furnes. Og etterfølges av forhandlingsmøtet, mat og kveldsmøte kl. 19. Der deltar gruppen 3.17 fra Lyngdal med sang og Erik Furnes taler. Vi har også flere viktige og interessante saker som skal opp den dagen. Årsmøtet er en utrolig viktig møteplass for misjonsfolket. Der vi kan se hverandre og bli inspirert og oppmuntret til å stå på i arbeidet vi står i. Kretsstyret har bestemt at årsmøtet skal bli et satsningsfelt og det er allerede oppnevnt en komité som skal jobbe med neste års årsmøte. Ta oppfordringen og kom. Påmelding skjer til kretskontoret på Audnastrand tlf: eller på mail til Med ønske om Guds velsignelse over ditt liv. Torgeir Skrunes, kretsleder

Mars 2013 - Nr. 3-69. årgang. Med Guds Ord til folket

Mars 2013 - Nr. 3-69. årgang. Med Guds Ord til folket Mars 2013 - Nr. 3-69. årgang RØSTEN Med Guds Ord til folket Årsmelding for Indremisjonsforbundet Sør 2012 UTGITT AV INDREMISJONSFORBUNDET SØR Saksliste for Kretsårsmøtet 13. april 2013 Sak 1: Sak 2: Sak

Detaljer

God stemning på Landsmøtet i Ålesund

God stemning på Landsmøtet i Ålesund Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 8/2014 126. årgang God stemning på Landsmøtet i Ålesund Les frå Landsmøtet side 18 24 Les også: Intervju med generalsekretær André Sætre Frå lengst bak til matros

Detaljer

Møte Søndager! Bønn Mandager!

Møte Søndager! Bønn Mandager! Filadelfiavennen Filadelfia Birkeland Møte Søndager! Bønn Mandager! Nyhetsbrev: September/Oktober 2012 1 Pastor Roger Nygård Styremedlem & Lovsang Elin Nygård Styremedlem Jan Vidar Aronsen Styremedlem

Detaljer

Trygg Havn. Kretsårsmøter i Karmsund, Salten og Vest-Viken. Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 7/2014 126. årgang.

Trygg Havn. Kretsårsmøter i Karmsund, Salten og Vest-Viken. Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 7/2014 126. årgang. Trygg Havn Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 7/2014 126. årgang Kretsårsmøter i Karmsund, Salten og Vest-Viken Side 10 16 Les også: Om foreninger i Salten og Agder Så godt å ha «dokk» her Vandsøya

Detaljer

Med 21 elever har Kraftskolen SBI fått en skikkelig opptur og ser lyst på framtiden

Med 21 elever har Kraftskolen SBI fått en skikkelig opptur og ser lyst på framtiden De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 9 oktober 2009 Årgang 105 DFEF ønsker å satse på å bygge opp et stort menighetssenter i Swaziland. LES MER SIDE 2-4 Menighet for alle generasjoner. Møt familien

Detaljer

Prioritering og vårt ansvar

Prioritering og vårt ansvar Nytt fra Agder/Rogaland Desember 2014/ januar 2015 Nr 6 14 årgang www.normisjon.no Måtte julen 2014 bli en slik tid at du, og de du bryr deg om, får oppleve fred, ro og hvile. Torunn Fjelde Hansen 11 Agder

Detaljer

FOLK. tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon. Følg kallet

FOLK. tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon. Følg kallet Nr. 4-2008 23. årgang FOLK tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon Følg kallet LEDER Følg kallet 2 Jesu kall til hver og en av oss er utfordrende og kan ikke ha en halvhjertet respons.

Detaljer

40 år i Argentina. Spesialnummer om Argentina Det gode budskap har besøkt landet

40 år i Argentina. Spesialnummer om Argentina Det gode budskap har besøkt landet årgang 108 Nr 10 November 2012 de frie Evangeliske Forsamlinger i Norge 40 år i Argentina Spesialnummer om Argentina Det gode budskap har besøkt landet Ta dere av hverandre, likesom Kristus tok seg av

Detaljer

vestfold/buskerud 2 telemark 8 Uten frivillighet stopper alt

vestfold/buskerud 2 telemark 8 Uten frivillighet stopper alt Nytt fra Vestfold/Buskerud/Telemark Desember 2014/ januar 2015 Nr 6 14 årgang www.normisjon.no Profetiene gjekk i oppfylling då Jesus vart født. Gunnvor Kreken 11 vestfold/buskerud 2 telemark 8 Uten frivillighet

Detaljer

Hva er Guds vilje? Undervisning skrevet av. Tore Johannessen. - Er vi styrt av en overordnet Guds vilje? - Hvordan kan vi forstå Gud?

Hva er Guds vilje? Undervisning skrevet av. Tore Johannessen. - Er vi styrt av en overordnet Guds vilje? - Hvordan kan vi forstå Gud? Hva er Guds vilje? - Er vi styrt av en overordnet Guds vilje? - Hvordan kan vi forstå Gud? Undervisning skrevet av Tore Johannessen Hva er Guds vilje? Er dine tanker i tråd med Bibelen? Dette emne kan

Detaljer

Trygg Havn. Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 6/2014 126. årgang. Tema: Landsmøte 2014 Borgund Folkehøgskole, Ålesund Side 6 17

Trygg Havn. Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 6/2014 126. årgang. Tema: Landsmøte 2014 Borgund Folkehøgskole, Ålesund Side 6 17 Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 6/2014 126. årgang Tema: Landsmøte 2014 Borgund Folkehøgskole, Ålesund Side 6 17 Les også: Om ny generalsekretær Reportasjer Fritt ord Andakt Innhold Den indre

Detaljer

Lindesneshallen, Vigeland 8. - 13. juli

Lindesneshallen, Vigeland 8. - 13. juli De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 4 april 2008 Årgang 104 Lindesneshallen, Vigeland 8. - 13. juli Herre, la meg kjenne dine veier, lær meg dine stier! Salme 25, 4 Portrettet Dåpsvekkelse Skoletaper

Detaljer

Tsei Toon (bildet) og hans kone Naw Ehsae fant først friheten i det de møtte Jesus Kristus.

Tsei Toon (bildet) og hans kone Naw Ehsae fant først friheten i det de møtte Jesus Kristus. De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 1 januar 2010 Årgang 106 Tor André Bergmann er ny ungdomspastor på Saron Åkrehamn. SE MER SIDE 12-13 Reidar Gamst setter i lederskolen fokus på lederskap og

Detaljer

BLADET vårt. Hvem skal styre kirken vår? Konsert for Rajshahi. Tror du på mor? Barnehagegudstjenester. Vi bryr oss - og trenger deg

BLADET vårt. Hvem skal styre kirken vår? Konsert for Rajshahi. Tror du på mor? Barnehagegudstjenester. Vi bryr oss - og trenger deg BLADET vårt Menighetsblad for Tveit og Hånes, Den norske kirke Nr 2-2015 - ÅRGANG 11 Tror du på mor? Hvem skal styre kirken vår? Konsert for Rajshahi Barnehagegudstjenester Vi bryr oss - og trenger deg

Detaljer

Region Midt-Norge. Nytt fra Region Midt-Norge. Regionårsmøte Generalsekretær Øyvind Åsland er taler på regionårsmøtet 9. og 10. juni.

Region Midt-Norge. Nytt fra Region Midt-Norge. Regionårsmøte Generalsekretær Øyvind Åsland er taler på regionårsmøtet 9. og 10. juni. Region Midt-Norge 27. APRIL 122. Årgang 07 2012 Den som har ører, hør hva Ånden sier til menighetene! Den som seirer, vil jeg la spise av livets tre, som er i Guds paradis. Åp 2,1-7 Vil tilbake til Mali

Detaljer

Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41

Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41 FOLK / 3 / 2013 / TIDSSKRIFT FOR HVERDAGSTEOLOGI Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41 3 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi

Detaljer

Herlig konferanse! Her ser vi fornøyde deltakere fra Betania Kopervik under årets DFEFs Barne- og ungdomsarbeiderkonferanse.

Herlig konferanse! Her ser vi fornøyde deltakere fra Betania Kopervik under årets DFEFs Barne- og ungdomsarbeiderkonferanse. De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 10 november 2009 Årgang 105 Rune Edvardsen, leder for Troens Bevis Verdensevangelisering LES MER SIDE 8-11 Evangeliserende skolearbeid LES MER SIDE 25-26 Herlig

Detaljer

Region Sør. Nytt fra Region Sør. Jarle Waldemar Regionmøte med inspirasjon fra dag 1. Regionlederen slutter Ser takknemlig tilbake.

Region Sør. Nytt fra Region Sør. Jarle Waldemar Regionmøte med inspirasjon fra dag 1. Regionlederen slutter Ser takknemlig tilbake. Region Sør 10. februar 122. Årgang 03 2012 Salig er den som har Jakobs Gud til hjelper og setter sitt håp til Herren sin Gud. Salme 146,5 25 mill på tre uker Bare de tre siste ukene i desember kom det

Detaljer

FOLK / 3 / 2012 / TIDSSKrIFT FOr HVerDAGSTeOLOGI. Kraften i det enkle SIDE 12 Ga Jesus prøvetid SIDE 18 Ikke sær men misjonær SIDE 32

FOLK / 3 / 2012 / TIDSSKrIFT FOr HVerDAGSTeOLOGI. Kraften i det enkle SIDE 12 Ga Jesus prøvetid SIDE 18 Ikke sær men misjonær SIDE 32 FOLK / 3 / 2012 / TIDSSKrIFT FOr HVerDAGSTeOLOGI Kraften i det enkle SIDE 12 Ga Jesus prøvetid SIDE 18 Ikke sær men misjonær SIDE 32 3 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi NR. 3, 2012. 27. ÅRGANG ISSN

Detaljer

Menighetsblad for Feda, Kvinesdal og Fjotland - Nr. 6 julen 2013-54. årgang

Menighetsblad for Feda, Kvinesdal og Fjotland - Nr. 6 julen 2013-54. årgang Menighetsblad for Feda, Kvinesdal og Fjotland - Nr. 6 julen 2013-54. årgang VI ER FORSKJELLIGE Reidulf K. Ljøkjell F R A P R E S T E N S P E N N 2 Når jeg skriver dette er det midt i julestria og midt

Detaljer

ROGALAND 2 AGDER 8 Sommerens høydepunkt. Samhold. Velkommen til Kristen-Norges eget forsikringsselskap

ROGALAND 2 AGDER 8 Sommerens høydepunkt. Samhold. Velkommen til Kristen-Norges eget forsikringsselskap Nytt fra Rogaland/Agder Juni/juli 2014 Nr. 3 14. årgang www.normisjon.no Ånden kan forvandle oss, lede oss og gi oss frelsesglede. Kari T. Johnsen 11 ROGALAND 2 AGDER 8 Sommerens høydepunkt For kollega

Detaljer

Seirende kristenliv. En undervisning skrevet av Tore Johannessen

Seirende kristenliv. En undervisning skrevet av Tore Johannessen Seirende kristenliv En undervisning skrevet av Tore Johannessen Innhold: INNLEDING... 3 HVA ER ET SEIRENDE KRISTENLIV?... 4 HVORDAN LEVE ET SEIRENDE KRISTENLIV?... 7 SE AT GUD ER KJÆRLIGHET OG PERSONLIG...

Detaljer

Hver vår blir årstidsskiftet en viktig påminnelse om noe annet man ikke kan holde tilbake Guds rike. NORDLAND 2 NORD 8 Vil være i Guds ledelse

Hver vår blir årstidsskiftet en viktig påminnelse om noe annet man ikke kan holde tilbake Guds rike. NORDLAND 2 NORD 8 Vil være i Guds ledelse Nytt fra Nordland/Troms/Finnmark Juni/juli 2014 Nr. 3 14. årgang www.normisjon.no Hver vår blir årstidsskiftet en viktig påminnelse om noe annet man ikke kan holde tilbake Guds rike. Live Fossen Gundersen

Detaljer

Trygg Havn. Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 3/2015 127. årgang. Elieser som fiskarheim i Ålesund

Trygg Havn. Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 3/2015 127. årgang. Elieser som fiskarheim i Ålesund Trygg Havn Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 3/2015 127. årgang Elieser som fiskarheim i Ålesund Side 16-23 Les også: Lørdakskafe i Bodø Bygdakveld i Karmsund Sammenslåing av kretser Andakt Fritt

Detaljer

Årsmøte på Jørpeland. Nytt fra. Businesstips til ungdom. Fikk nytt syn på misjon. Rogaland/Agder

Årsmøte på Jørpeland. Nytt fra. Businesstips til ungdom. Fikk nytt syn på misjon. Rogaland/Agder Nytt fra Rogaland/Agder April/mai 2012 Nr. 2 12 årgang www.normisjon.no Ta deg tid til å lytte til Jesus. Ta deg tid til å være i Hans nærhet. Ta deg tid til å gå inn i skriftene i Bibelen og lytte. Jesus

Detaljer

Årsmøte. Søndag 22. mars Kl. 1600. Årsmøtesaker, andakt, bevertning og samtale om arbeidet. www.moldebedehus.no

Årsmøte. Søndag 22. mars Kl. 1600. Årsmøtesaker, andakt, bevertning og samtale om arbeidet. www.moldebedehus.no INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 1 2015 ÅRGANG 46 Årsmøte Søndag 22. mars Kl. 1600 Årsmøtesaker, andakt, bevertning og samtale om arbeidet. www.moldebedehus.no 1 Forsamlingslederen har ordet Stor

Detaljer

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge FOLK / 3 / 2014 / TIDSSKRIFT FOR HVERDAGSTEOLOGI TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20 Meir enn medgangssupporterar SIDE 69 3 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi

Detaljer

72 døpt. Region Midt-Norge. NYtt FrA region Midt-Norge

72 døpt. Region Midt-Norge. NYtt FrA region Midt-Norge Region Midt-Norge 6. DeseMBeR 123. ÅRgaNg 22 2013 Jesus sier: «Jeg er veien, sannheten og livet. ingen kommer til far uten ved meg. joh 14,6 72 døpt 72 Woitu nye kristne ble døpt under en og samme gudstjeneste

Detaljer

Samenes Venn. Organ for Norges Samemisjon nr. 8 2007 Årgang 82

Samenes Venn. Organ for Norges Samemisjon nr. 8 2007 Årgang 82 Organ for Norges Samemisjon nr. 8 2007 Årgang 82 Årsmøtehelg i Bergen krets Helgatun leirsted ligger vakkert til i Myrkdalen, et par mil øst for Voss, og et par timers kjøretur fra Bergen. Helgen 18. 20.

Detaljer

sommerstevne på solstrand Velkommen til

sommerstevne på solstrand Velkommen til årgang 108 NR 4 april 2012 de frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Velkommen til sommerstevne på solstrand Frykt Herren og tjen ham i troskap og av hele ditt hjerte. For se hvor store ting han har gjort

Detaljer