Velkommen til årsmøte i Indremisjonsforbundet Sør

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Velkommen til årsmøte i Indremisjonsforbundet Sør"

Transkript

1 April Nr årgang RØSTEN Velkommen til årsmøte i Indremisjonsforbundet Sør på Audnastrand lørdag Med Guds Ord til folket Program: Kl. 12:00 Velkomstmøte Bibeltime ved Generalsekretær i Imf Erik Furnes Kl. 13:30 Middag Kl. 14:30 Forhandlingsmøte Kl. 18:30 Kveldsmat Kl. 19:30 Møte Tale ved Erik Furnes Sang av 3.17 fra Lyngdal UTGITT AV INDREMISJONSFORBUNDET SØR

2 Salmene Herre! Mitt hjerte er ikke stolt En sang ved festreisene. Av David. Herre! Mitt hjerte er ikke stolt, mine øyne er ikke overmodige. Jeg gir meg ikke av med ting som er for store og for underlige for meg. Sannelig, jeg har fått min sjel til å være stille og tie som et avvendt barn hos sin mor. som det avvendte barn er min sjel hos meg. Vent på Herren, Israel, fra nå av og til evig tid. Salme 131. gelig og lærerikt. Gud brukte ham på en slik måte at han fikk tilnavnet «Predikantenes fyrste.» Denne salme er av David og handler om David. Han er både forfatter og gjenstand for det som skrives. Mange tildragelser i Davids liv kan passe på det som her sies. Om vi kan likne alle salmene med edelsteiner kan vi likne denne med en perle. Hvor vakkert skal den ikke pryde tålmodighetens hals. Det er en av de korteste salmene når man leser den, men den er en av de lengste når det gjelder å lære innholdet. Den taler om et lite barn, men den inneholder erfaringer, gjort av en mann i Kristus. Ringhet og ydmykhet blir her satt i forbindelse med et troende og helliggjort hjerte, med en vilje som Nylig kom jeg over et lite stykke Charles Spurgeon skrev om salme 131. Han sier så mye godt om denne salmen at jeg fikk lyst til å dele det med Røstens lesere. Spurgeons tillit til Guds ord er oppbyger bøyd under Guds vilje, og et håp som ser opp til Herren alene. Lykkelig er det menneske som uten svik kan anvende disse ord som sine. For han bærer på sin Herres likhet, han som sa: «Jeg er mild og ydmyk av hjerte.» Uten tvil har salme 131 kommet et steg høyere enn alle andre salmer ved festreisene. For ydmykheten er en av de høyeste egenskaper som tilhører et hellig liv. Men selv innen denne salme finnes det trappetrin. Den utgjør en kort stige, om vi bedømmer den etter ordenes tall. Men likevel oppnår den stor høyde, strekkende seg opp fra dyp ydmykhet til fast og trygg tillit. Le Blanc mener at israelittene sang den, da de vendte tilbake fra Babylon med ydmyke hjerter etter at de var blitt avvendt fra sine avguder. Hvordan det nå er, må den tjene som uttrykk for våre hjerter, ettet at de er blitt befridd fra all slags åndelig fangenskap. William Indremisjons Røsten vil være en røst til vekkelse og fornyelse vil være en formidler av Guds Levende Ord vil gi informasjon om Indremisjonens arbeidet på Sørlandet Utgis av: Indremisjonsforbundet Sør Redaktør: Torgeir Skrunes Redaksjonsadresse: Postboks 166, 4524 Sør Audnedal Telefon: Telefaks: Redaksjonsmedarbeidere: Anne Rita Nilsen, Ole Kristian Øydna, Jørgen Tønnessen, Åge Nygård og William Aanensen, Hilde S. Stakkeland og Kåre Steinsund Abonnent: Utkommer i månedsskifte med 11 nr. i året og koster kr. 150,- + eventuell gave Kontingent og gaver: Røstens bankgiro nr Opplag: Ca 2000 eksemplarer Layout og trykk: 07 SØR AS, Kristiansand 2 Indremisjons Røsten April 2012

3 Kvinatun Tanker om året 2011 på Kvinatun Kjære misjonsfolk. Etter å ha lest årsmeldingen for Kvinatun i forrige utgave av Røsten, har jeg lyst å supplere med noen tanker, idet jeg minnes mye hjertevarme fra en del av dere, som jeg traff i 2011 på Kvinatundagen, Førjulsfesten, i forb.m. dugnad og ellers kan ikke sies å ha vært et vanlig driftsår, det ser man også ut av regnskapet som gikk i underskudd. Dette skyldes dels utsatte eller avlyste arrangementer, og dels en del investeringer som har blitt gjort. Gaver som har blitt gitt til Kvinatun, har holdt seg som i 2010 vil her gjerne takke for hver eneste gave, forbønn og varme ord! Å jobbe på Kvinatun som daglig leder krever at man tenker tosporet hele tiden. Det ene sporet er alle leirene Guds ord til hele folket! alle foreldrene som sender barna på leir for å høre om Jesus, det er det store leirarbeid som blir gjort av flotte BUR m/ Hilde (og fra høsten Tina) og leirledere og fra kjøkkenet der vi stiller med god mat alt til sammen for at ungene skal trives og høre om Jesus. Etter hvert er det et stort ønske at også pensjonisttreff og andre tilstellinger skal bli til virkelighet, fordi ordet om Jesus skal forkyndes for alle på Kvinatun, enkeltpersoner skal få møte Ham. Det andre sporet er driften av Kvinatun. Kvinatun er rammen om leirene det skal være trygt og godt å være på leir, Kvinatun leies ut til andre menigheter, til tyskere om sommeren og forhåpentlig etter hvert til minnesamvær, brylluper o.s.v. i langt større grad enn nå. I 2011 og videre inn i 2012 er det kanskje nettopp driften som er den største utfordring og som krever nye investeringer. Kort sagt: 2011 har vært preget av mange gode samtaler med Ole Kristian Øydna som kretsleder, og mye god dialog med kretsstyret. Vi har tenkt høyt sammen om små og store ting som måtte tas tak i det har vært stor åpenhet og et samarbeid, som jeg har satt utrolig stor pris på. Det samme gjelder møtene med Husstyret! Vil gjerne her takke dere i Husstyret for de mange gode møter og for stor dugnadsinnsats og oppmuntring! 2011 var også året der mange mødre var med på dugnad på kjøkkenet mødre som ikke ellers er på bedehuset stiller opp og tar et tak, fordi ungene er på leir, og det har vært mange flotte samtaler og nye kontakter. Vi har også hatt en koselig dugnadshelg med maling og snekring det kommer en ny dugnadshelg i mai ( ) Og i 2011 ble det tilrettelagt for ansettelse av vaktmester i 20% stilling fra både sårt tiltrengt og hyggelig å være fler! I 2011 har Kvinatun investert i: Oppussing av matsalen slik at den fremstår innbydende og lett å gjøre koselig eller flott, avhengig av type arrangement. Det mangler å settes opp skinner med spots i taket på begge langsider. Disse er innkjøpt. Brannslokkingsutstyret har blitt fornyet og det er utarbeidet brannteknisk perm, hvilket var et krav fra Brannsjefen. Brannsjekkingsrutiner er innført, likeså brannøvelser. Det var også et krav at brannslangen i Annekset ble skiftet til en godkjent slange. En del fornyelse av gryter og kniver og annet til kjøkkenet for å lette arbeidet. Hagemøbler er kjøpt inn for å gjøre det koselig på utsida. Vi er begynt oppussing av kjelleretasjen i hovedbygget gangene er malt, det samme er handikaptoalettet oppe, vi har måtte skifte til annet papirsystem for å unngå tilstopning av kloakkrør, som har vært et stort problem. Utfordringer Mye annet kunne nevnes. Jeg ser to store utfordringer i 2012: Å følge opp brannalarmsystemet med oppjustering, da det ikke er godkjent lenger. Det betyr at leirene har måtte ha våken nattevakt. Vi sliter generelt med bygningsmessige utfordringer. En annen utfordring er kjøkkenet, der Mattilsynet har stilt krav om endringer. Gode åpne prosesser er påbegynt i forhold til driften av Kvinatun nye leire venter forut nye forespørsler om utleie kommer inn og noen arrangement i 2012 har alt blitt avlyst stort og smått påvirker neste års resultat ta gjerne kontakt dersom du har lyst å være med på kjøkkenet eller på hagearbeid, snekring, maling eller annet så tar vi en prat! Ønsker dere Guds rike velsignelse! Merete Breimoen Indremisjons Røsten April

4 Barnehage Brøvigs Minde barnehage Eiendom gnr. 1, bnr Sundeveien 24, 4550 Farsund. Tomteareal 5318 m2. Bygninger: Byggeår ca Ombygging / tilbygg Barnehage fra 1970, som i dag blir drevet med tre avdelinger. Drift av en kristen barnehage er en stor misjonsmark. Kretsstyret vedtok 7. mars at Torgeir Skrunes, Ole Kristian Øydna, Terje Kvinlog og John Fidjeland skulle utarbeide et forslag til årsmøtet 14. april, for bygging av ny barnehage. Forslaget legges frem under sak vedr. Orientering om planene for nybygg av barnehagen. Forslag: Årsmøtet gir kretsstyret fullmakt til å arbeide for at barnehagen Brøvigs Minde får tjenlige lokaler til fortsatt drift av barnehage i Farsund, Sundeveien 24. Dette kan løses ved at det bygges et nytt bygg for 3 avdelinger som første byggetrinn. Det vil da være mulig å drive med inntil 5 avdelinger. Planløsningen må være slik at oppgraderingen av eksisterende bygningsmasse kan gjennomføres senere. Kretsstyret får fullmakt til, dersom de finner det nødvendig, og skille ut en festetomt for nybygget. Videre kan kretsstyret danne et nytt aksjeselskap for denne festetomten og/eller nybygget. Til finansiering av byggetrinn 1, får kretsstyret de nødvendige fullmakter til å oppta lån og pantsette eiendommene, herunder byggelån. Veiledende låneramme for faste lån, settes til kr. 10 mill eks. mva. Årsmøtet legger til grunn at byggearbeidet kan starte i Indremisjons Røsten April 2012

5 Bedehusland Vandring i Bedehusland XI Då kom tårene Bygda er Eiken, og me er samla i bedehuset, eit praktfullt og romsleg bedehus av nyare dato. Bedehuset er ein viktig samlingsplass for barn, unge og eldre, og det er mykje i bruk. Ei gruppe unge elevar frå Bildøy Bibelskole, med Edvard Foss i spissen er på den årlege sørlandsturneen, og me i styret for Bibelskulelaget får servera dei litt mat, og vera saman med dei ei stund før ungdomsmøtet tek til. Berre dette er til å gråta nokre gledestårer for, at bibelskulen vår fyllest med ungdom anno 2012! Det nærmar seg møtetid, og ein og annan ungdom finn seg ein plass inne. Etter kvart strøymer det på! Dørane til neste sal må opp og fleire stolar må hentast. Det er nesten så at eg måpar der eg sit bakers ved veggen. Veit at det er lenge sidan eg har opplevd det slik. Ca 200 unge på bedehuset! Ikkje bråk, ikkje politi eller dørvakter, berre ei stille forventning om det som kjem. Me i styret er berre med på starten av møtet, for å overrekka ein sjekk til Bibelskolen, og for å presentera laget. Men når eg står der på podiet og ser denne fine ungdomsflokken, då kjenner eg at tårene pressar på! Takk Gud at dette er verkeleg sant i 2012! Ofte spør me, og med rette: Kvar er dei unge? Mange stader må dei oppleva at flokken på bedehuset vert eldre og eldre, og dei unge går andre vegar. Difor er det så stort å oppleva slike stunder av håp. Og for all del: Ta godt imot dei unge når dei kjem, og vis at de er glade i dei! Og til deg som har teke imot kallet til å vera leiar for barna og dei unge: Må Gud velsigna og styrkja deg i ei stor og viktig teneste! Kåre Steinsund Indremisjons Røsten April

6 Barnekroken Jesus vil og kan! Du kan noe! Du kan helt sikkert mye! Men uansett: Jesus kan alt, - ja, mer enn alt! Og han er nøye! Den er veldig vanskelig å forstå. MEN: DET ER HELT SANT! Jesus var veldig mye i templet (kirken) og lærte prestene, og alle som ellers kom innom for å høre. Det kunne være mange på en gang! En dag han var der, kom de som virkelig kunne alt om Gud i deg gamle testamentet, med ei dame som hadde gjort noe veldig galt. Hun ble sett og fakket på fersk gjerning. Det hun hadde gjort, kunne hun ikke rømme fra. Etter Moses sine regler, - sa prestene, - var straffen, at hun måtte steines til hun døde. Hva vil Jesus si til dette? Du skjønner, prestene likte ikke Jesus. Han sa så mye de ikke var enige i! Jesus bøyde seg ned til jorda og skrev noe med fingeren sin. De andre maste mer. Da sa Jesus: Den av dere som er uten synd (aldri gjort noe galt, altså), han skal kaste den første stein på henne! Så bøyde han seg ned igjen og skrev noe på jorda. Vet du! Da gikk alle sammen flaue og helt stille vekk. De fant nok ut: Jeg har nok gjort noe galt i mitt liv, ja! Nå sitter Jesus alene igjen med dama. Han spør hvor alle er blitt av. Ingen hadde straffet henne. Jesus sier til henne: Heller ikke jeg fordømmer deg: Gå bort, og synd ikke mer! Jeg syns jeg ser ei lykkelig dame som reiste seg opp og forsvant! Det gale hun hadde gjort, var hun tilgitt. Hun Om leirene så langt Kvinatun og Audnastrand er godt i gang med vinterleir, i ordets rette forstand. Snøen gjør mye av seg både her og der. På Kvinatun var det fullt hus med 2. og 3. klasse barn. De fikk servert både Jesus og masse god mat. Det er så herlig å høre at lederflokken er både tallrik og flott. Det manglet ikke på den gode gløden for de håpefulle, som har kost seg både ute og inne! Audnastrand er likedan fullstappet med gutter og jenter. De to første helgene fylte barn fra klasse. Abraham og historien om hans spennende liv, er vinterens motto. Og med gode, varme, sanne og kreative forkynnere, ser vi at det virkelig slår an, det som står i Ordet. Vi har løftet fra Herren selv om at hans ord ikke vender tomt tilbake, men utfører det Han vil det til. La oss be om at Ordet virkelig må slå rot, til frelse og beskyttelse for resten av livet! Konkurransen om å lage leirens beste snøskulptur, kan man si var utrolig populær. På leirfesten lørdag kveld, ble ei gruppe kåret til vinneren av konkurransen, - med premie, selvfølgelig. Alle var like flotte. Så juryen hadde ingen lett fortjente døden. Den slapp hun, bare pga Jesu kjærlighet til henne. Nå er hilsenen til deg: Den som kommer til Jesus, vil han slett ikke jage bort! Han sier det selv! Det betyr å komme akkurat som du er! Han som er verdens lys, ser og vet alt om deg. Ingenting kan gjemmes for Jesus! Men du som er skapt så nøyaktig og flott, er så verdifull for han, at han ikke vil miste deg! Jesus gjorde opp for dine gale ting på korset, - han som ingenting vondt har gjort. Jesus vil deg. Du er ikke verd djevelens nærhet. Du er verd Jesus og himlen! Bare Jesus kan og vil tilgi! Bare Jesus kan og vil ha omsorg for deg, hele livet! Han elsker deg! Bare ta imot Han, og redningen er på plass! Anne Rita Nilsen oppgave å sile ut de beste. Ute på plassen, - både foran og bak, - dukket det opp kameler, alter, skilpadder, snømenn, Abraham og Isak, m.m opp. For et syn, kan man trygt si!!! Vi ser fram til de neste leirene! Be for dem! Gud velsigne deg! Anne Rita Nilsen 6 Indremisjons Røsten April 2012

7 Ungsiden Innholdsrik ten-helg på Audnastrand Enda en gang kan vi se tilbake på en givende vinterleirsesong, med mange blide og fornøyde leirdeltakere. Og som alltid så er det ten-leiren som er med og avslutter en hektisk og travel leirbolk. Helga 2.-4.mars var det fulle hus og vi kan vel også trygt legge til, stormende jubel!!! Totalt med deltakere og ledere var vi sånn ca.90 stk som var samlest til denne kjempeflotte tenleiren. Når jeg nå i ettertid sitter her på kontoret og skal skrive noen ord om leiren, så er det med stor takknemmelighet til Gud jeg lar tankene gå tilbake til denne flotte ungdomsmønstringen. Ungdommer fra hele kretsen bidro til at helga innfridde på alle måter. Vi ønsker at det viktigste på disse leirene må være den åndelige biten. Forkynnelsen bli derfor en hovedsak for oss. Bibeltimer, kveldsmøter, og delestunden på lørdagskvelden ble noen sterke samlinger. Ikke minst delestunden som varte i over to timer, gjorde et strekt og dypt inntrykk, der de unge deltok med vitnesbyrd og opplevelser de har hatt med Jesus. Mange var det også som ønsket forbønn, både for seg selv, men ikke minst for familie og venner, og da gjorde det ingenting om nattetimene ble tatt i bruk. Viktig blir det i en sånn setting at det blir lagt til rette for forbønn og ikke minst samtale. Det er mye de unge har på hjertet som de ønsker og prate med noen om. Kjekt er det også med mange besøk utenfra. Ikke minst på lørdagskvelden når vi hadde ungdomsmøte var det mange audnastrandsvenner som dukket opp. Da var det fint å høre på Morten Mydland fra Hægebostad som talte/underviste om den Hellige ånd. Takk til Torgeir Persson Nygård for klar og tydelig forkynnelse gjennom bibeltimene om Abraham. Sterkt var det også når bibelskolestudent Tor Andre Haddeland også han fra Hægebostad, talte til oss på fredagskvelden. Tor Andre, Odd Vegard og Anne Kristin sørget for frisk og fin sang på disse samlingene. Takk også til Hanne Eilertsen fra Vigeland som enda engang var med på lørdagskvelden med sang og musikk. Takk til alle dere som var med og sørget for nydelig sanginnslag. Torgeir hadde også et lite seminar på lørdags formiddag som gikk på forebyggende rusinnformasjon. Vi fikk også se og høre noen sterke repotasjer og interjuver fra ungdommer som hadde kommet ut av rushelvete og blitt satt i frihet. Lørdags ettermiddag fikk vi et inspirerende besøk av Kari Garthus med sin lille datter Kristine. Kari hadde ei temasamling som gikk på dette å være Tøff nok til heise reint flagg å bekjenne at vi tror på Jesus. Samlingen var skikkelig motiverende. Tusen takk skal du ha, Kari. Det største av alt som skje her i livet, er at mennesker kommer til troen på Jesus Kristus. Derfor ble det sterkt når en av leirdeltakerne tok imot Jesus som sin personlige frelser. Vedkommende sa det så treffende, dette har jeg tenkt på lenge, no måtte jeg bare si JA TIL JESUS. Herren er god!!! Der er i alle fall tydelig at de unge trives og har det veldig fint her på Audnastrand, og at de vil tilbake, ja det er det ingen tvil om. To dager etter at ten-leiren var avsluttet, kan jeg gi tilbakemelding om at det allerede står 25 stk på venteliste til den neste ten- leiren som vi skal ha i begynnelsen av august. Tusen takk til alle dere som bidro til at også denne leiren ble en uforglemmelig opplevelse, og sist men ikke minst uten mat og drikke duger helten ikke Takk til kjøkkenet for den herlige maten!!!! Åge N. Indremisjons Røsten April

8 Reiserute Indremisjonsforbundet Sør Motto: Med Guds Ord til folket Postadresse: Pb.166, 4524 Lindesnes Besøksadresse: Snik, 4520 Lindesnes Telefon: Fax: Giro nr.: E-post: Formann: John Fidjeland (Eiken) Kretsstyre: Terje Kvinlog (Kvinlog), Ingunn Holm (Kristiansand), Tønnes T. Kvinlaug (Kvinesdal), Sissel Hauan (Kvinesdal), Odd Gunnar Tveit (Birkenes), Rolf Pettersen (Spangereid) og Oddbjørg Havaas (Lista). Kretsleder: Torgeir Skrunes Tlf Adm. leder: Ole Kristian Øydna Tlf Barne og Ungdomssekretær: Åge Nygård 4525 Konsmo. Tlf.: Forkynnere: Arne Arnesen, Flekkerøy, tlf Jørgen Tønnessen, Korsviktoppen 12, 4638 Kristiansand, tlf Ingunn Holm, Kristiansand, tlf Martin Hjellvik, Sira, tlf Barnearbeider: Ann Rita Nilsen, Bjørkeskaret 18, 4550 Farsund, tlf Hilde Stensland Stakkeland, Hagen, 4473 Kvinlog, tlf Audnastrand leirsted Adresse: Snik, 4520 Sør-Audnedal Telefon: Fax: Giro nr.: Husmor: Marit Sigrunn V. Eskeland, Vigeland, 4520 Sør-Audnedal. Tlf.: / Leirglimt redaktør: Åge Nygård Folkehøgskolen Sørlandet Adresse: 4760 Birkeland Telefon: Fax: Rektor: Gunnar Birkeland Kvinatun Ungdomssenter Daglig leder: Merete Breimoen Adresse: Kvinlog, 4473 Kvinlog Mobil: Fax: Bankkonto: Tilsluttet: Indremisjonsforbundet Reiserute i april Torgeir Skrunes 14. Audnastrand, årsmøte 18. Hornnes Birkenes Jørgen Tønnessen 01. Åseral 10. Ålefjær 12. Birkenes 14. Audnastrand, årsmøte 15. Sødal Martin Hjellvik 11. Hornnes 12. Byglandsfjord 14. Audnastrand, årsmøte 17. Eie Kvinesdal Ragnar Ringvoll Byglandsfjord 29. Vikeland Åge Nygård 11. Å barnem. 12. Stave YA 13. Frikstad 14. Audnastrand, årsmøte, GZ-Kvinesdal 17. Liknes Imp. 18. Reme 19. Lyngdal YA 20. Sira Imp. 22. Vigmostad 24. Kvås YA 25. Gyland Imp. 26. KVS-Lyngdal 27. Klubben Vigeland 30. Kr.sand Anne Rita Nilsen 10. KVS-Bygland 11. Miniklubben 13. Hægebostad 14. Audnastrand, årsmøte 17. Reme Imp. 18. Brøvigs Minde b.hage Grovane 24. Remeh.b.hage/ Vigeland g.lag 26. Lyngdal YA 28. GZ-Kvinesdal Ingunn Holm Flekkerøy 09. Vikeland 14. Audnastrand, årsmøte Sigmund Stokkeland 01. Åseral 22. Evje 29. Frikstad William Aanensen 29. Vågsbygd Kåre Steinsund 01. Melhus 06. Flekkefjord 17. Flekkefjord 21. Fjeldskår Øystein Persson 01. Mosby 22. Vikeland Johnny Iversen 19. Vigeland Endre Bjelland 09. Farsund 25. Melhus Ruben Monsen Kvinesdal Team Eiken 26. Snik Tore Haukom 22. Flekkefjord Aksel Skretting 12. Kolstad Erik Furnes Lista Ingebrigt Sørfonn Tonstad Roald Evensen 18. Reiersdal 19. Åbel 20. Mosby 21. Frikstad 22. Mosby/Frikstad Ole Kristian Øydna 29. Flekkerøy Per Gunstein Nes Fjotland 8 Indremisjons Røsten April 2012

9 Eiken HURRA FOR EIKEN! Åtte konfirmanter og fire ledere på tur Når noe gjentar seg for tredje år på rad, må vi vel begynne å kalle det en tradisjon. Spesielt når vi snakker om å gjøre det neste år også. Slik er det blitt med Frikstadkonfirmantenes tur til Eiken. I år ble det rett og slett ikke plass i februar-programmet vårt, så turen ble lørdag 10.mars. Det fikk den konsekvensen at det var mindre snø i Hekkfjellet, og et mildere vær, - så opplevelsen ble noe våtere enn tidligere. Men slikt bryr ikke en ungdom seg om. Snøscooter Og hva slags opplevelse er det snakk om? Snøscooter-kjøring selvfølgelig. Og det er mange som blir unge slike dager. Her var det lite forskjell på alder, for dette var GØY bare spør Aslak og Jørgen (de er ledere). At folk i Eiken tar imot oss slik år etter år setter vi utrolig stor pris på, og ber Herren om å velsigne dem tilbake! Hyttevarme Hytta til Johannes sto ferdig oppvarmet, og kassene med brus, hamburgere, pølser og brød kom fort på plass. Etter en tur med både hopp og sprett ute i snøen, var det godt med varme og mat. Denne gangen var det Aslak som hadde andakt for oss. Han var blitt inspirert på scooter-setet der meiene fór over skaren. En dag skal vi samles med den store skaren i himmelen. Det er en helt annen skare enn snø-skaren utenfor hytteveggen. Vi har et mål for livet vårt, og en dag skal vi få se Jesus ansikt til ansikt. Det blir en stor dag! En av karene fra Eiken fant fram gitaren, og så sang vi sammen: Hvilken mektig Gud vi har! Våte Etter oppvarmingen var det enda en gang på med dresser og hjelm, og nå var det et jorde i nærheten hvor alle som ville fikk prøve seg. Her gikk det unna. Da det var tid for å returnere, var noen av oss både våte og støle, for vinden hadde fått regnet inn alle plasser. Overnatting I år passet det ikke med overnatting i Eiken, så vi dro ned til kysten, og Borhaug på Lista, der et koselig og oppvarmet hus tok imot oss med senger til alle, innkjøpt mat og nybakt sjokoladekake. En bedre kveld og natt kunne vi ikke hatt. Forresten tok det litt tid før all energien ebbet ut, og søvnen fikk overtaket. Stor takk til familien Smithsen som stilte huset til disposisjon! Herren velsigne dere! Hele flokken avsluttet turen med formiddagsmøtet på Frikstad, der de tre konfirmantene som konfirmeres i år hadde tjeneste-oppdrag. Konfirmantarbeidet er en velsignelse Erfaringen har vist oss at slike turer gir gjensidige velsignelser! Vi ønsker at det skal være en naturlig forbindelse mellom bedehusene i kretsen vår. Og med flere konfirmanter rundt om, får vi en fin anledning til å skape trygge og gode kontakter. Da vil vi på kysten også finne på noe å invitere til! Konfirmantopplegget på Frikstad bedehus går over to år, så vi starter den høsten i det året du fyller 13 år. To år går som en røyk, bare spør dem som har vært med! Indremisjons Røsten April

10 Gaver Misjonsgaver i desember Kretsen Bankkonto Audnastrand Bankkonto Kvinatun Ungdomssenter Bankkonto Alle kan BE: Bønn er en av de viktigste tjenestene i arbeidet. «Be om at det må åpnes en dør for Ordet, så vi kan forkynne Kristi hemmelighet». Kol. 4,3. Mange kan GI: Frivillige Gaver gjør at vi kan sende ut forkynnere med Guds Ord. «Enhver må gi slik som han setter seg fore i sitt hjerte, ikke med ulyst eller tvang for Gud elsker en glad giver». 2. Kor. 9,7. Noen kan GÅ: Guds Ord har hast. Vi trenger stridsmenn som er tent av Den Hellige Ånd. «Hvor fagre er deres føtter som bringer fred som bringer et godt budskap». Rom 10,15. Jeg/vi tegner: Fast givertjeneste Jeg/vi vil bidra med kr. i I mnd. Kvartalet Halvåret Året Jeg/vi ønsker: Å betale ved automatisk trekk (autogiro) Å få tilsendt giroblanketter Jeg/vi ønsker å gi: Testamentarisk gave, send informasjon Jeg/vi ønsker å abonnere på: Indremisjonsrøsten, for kr. 150,- pr. år + evt. gave. Abonnement opphører ikke før vi mottar skriftlig henvendelse. Send egen liste dersom du har familie eller venner som du ønsker skal få tilsendt bladet gratis ut året. Navn:... Adresse:... Postnr:... Sted:... Klipp ut kupongen og returner den til: Indremisjonsforbundet Sør Pb 166, 4508 Sør-Audnedal Formiddagstreff Audnastrand Kr Kollekt leirer Audnastrand Kr Gave Eiken Samemisjon Kr Gaver Kr Fast givertjeneste Kr Kr.sand kommune: Randesund Indremisjon Kr Mosby Indremisjon Kr Mosby Indremisjon, Bibelkurset Kr Birkenes kommune: Aabel misjonsfor. Kr Vennesla kommune: Reiersdal bedehus Kr Vikeland bedehus Kr Songdalen kommune: Greipstad Indremisjon Kr Evje og Hornnes kommune: Hornnes ungd.for. Kr Åseral kommune: Kyrkjebygd Kr Lindesnes kommune: Snik bedehus Kr Fredens Bånd Reme Kr Rødberg bedehus Kr Audnedal kommune: Konsmo Indremisjon Kr Mandal kommune: Valand bedehus Kr Kolstad bedehus Kr Lyngdal kommune: Kvås Indremisjon Kr Hægebostad kommune: Hægebostad Indremisjon Kr Sirdal kommune: Omlid kv.for. Kr Flekkefjord kommune: Flekkefjord Indremisjon Kr Hidra Menighetsråd Kr Til Audnastrand: Gave Leirspiren kv.for.til ny brødmaskin Kr Gave Remehaugen barnehage Gave Indremisjons Røsten April 2012

11 Kvinatun HØYE tanker om Kvinatun! Det er noe på gang på Kvinatun: nemlig høyttenking eller kall det høye tanker. I hvert fall har det kommet innspill fra Kretsstyret om økt aktivitet på Kvinatun, om å øke antall leire fra høsten og ellers fortsette de åpne prosessene om å utvikle konseptet videre i forhold til driften, slik at utleie-delen økes. Dette vil få stor innvirking på daglig leders stilling, og kokkedelen av stillingen vil gå ut, slik at Merete vil være lite på kjøkkenet for å koke. Det er drøftet litt med husstyret på Kvinatun, og vi tre undertegnede har stukket hodene sammen for å tenke ut hva som skal til for å lykkes i å få til økt aktivitet hvordan kan det bli praktisk mulig å øke antall leire og andre arrangementer? Tina Haddeland begynner i sin stilling til høsten og Åge Nygård som er øverste leiransvarlig, vil selvsagt bli en aktiv del, sammen med BUR, for å sy sammen noe som fungerer for både leirsjef og kjøkken. Utleiedelen kommer i tillegg. Vi er således på høyttenkingsnivå og vil dele våre tanker med dere. Vi ser Kvinatuns hjemmeside som et vesentlig verktøy som må utvikles. Vi ser at investeringer må gjøres (som tidligere nevnt i forhold til krav fra Mattilsyn og Brannsjefen) for å gjøre Kvinatun attraktiv på markedet. En ting vi ikke kommer utenom, og det er dugnadsinnsatsen fra den enkelte, både i forhold til å være leirledere og hjelpe på kjøkkenet. Når det gjelder det å være med som ledere på leir så er det naturlig at vi da tenker hele helgen, men for de som vil være med oss på kjøkkenet, vil det også være en mulighet for å ta avsvar for en enkelt dag, (Det må ikke være sånn at du behøver å være med på hele arrangementet.) Det skal være trygt og godt å komme på leir på Kvinatun, og vi må aldri glemme at uansett om vi vasker, koker, forkynner eller rydder, så handler det alt sammen om at enkeltpersoner, store og små, skal få høre om Jesus og bli med til Himmelen. Som nevnt annet sted i bladet har det i 2011 vært mange mødre med på kjøkkenet for å hjelpe, og det har vært mange unge leirledere som har tatt et tak. Derfor har leirene kunne bli gjennomført. Når antall leire/arrangement økes fra høsten, så er vi helt avhengige av å få inn kokekoner på kjøkkenet som kan ta ansvar for å lage maten selvfølgelig med hjelp fra andre. Det gjelder også utleie-delen. Har du lyst å koke eller servere til et selskap?? På Kvinatun lager vi god mat, for det er viktig at ungene liker maten, da trives alle så mye bedre på leir. Vi lager samtidig enkel mat, slik som taco, pizza, lasagne, kylling med ris & bearnaisse o.s.v. Daglig leder vil fortsatt stå for planlegging og innkjøp til kjøkkenet, slik at den som tilbyr seg å ta ansvar for å koke, ikke skal tenke på slikt. Det vil også være oversikt over mengder mat og avtaler/veiledning om alle mulige spørsmål. Dersom du har lyst å lage mat, så tror vi du er god til det! Dersom du er glad i unger, er det en flott mulighet å få vist det ved å ha en åpen dør til kjøkkenet og gjøre det koselig for ungene (og leirlederne!) Og vi er helt avhengige av frivillige for å kunne øke aktiviteten. Vi skal også jobbe med Tina og BUR i forhold til at leirledere i større grad kan hjelpe med kjøkkentjeneste det er så mange muligheter, men dette er naturlig å ta opp når Tina har begynt i jobben. Det vil også bety at det trenges flere leirledere gjerne godt voksne! Vi skal komme tilbake senere med flere tanker om alt dette foreløpig bare dette ene: Har du lyst eller kjenner du noen som har lyst å ta et ansvar på kjøkkenet eller som leirleder, så ta kontakt til en av oss. Så lager vi en liste over aktuelle navn, og så vil Merete ringe hver enkelt. Det vil også bli et inspirasjonsmøte i forhold til mat på leir! Hilsen Torgeir Skrunes, Ole Kristian Øydna og Merete Breimoen Indremisjons Røsten April

12 B-BLAD RETURADRESSE: Indremisjonsforbundet Sør Postboks Sør-Audnedal Dugnad med innhold & mening! Velkommen til dugnadshelg på Kvinatun mai m/ overnatting! Vi spanderer god mat og en varm seng! Du har med gode klær Vi møtes fredag kl Middag kl , deretter andakt og hyggekveld med John Fidjeland. Lørdag frokost & lunsj Du er selvfølgelig også velkommen bare lørdag! Vi skal gjøre følgende: Maling ute / inne Isolere vegg mot lederrom / leirkontor Montere lister i kjellergang Div. småsnekring Div. rydding ute Påmelding nødvendig, også dersom du bare kan komme om lørdagen! Senest 1. mai på telefon Hilsen Husstyret Kom på årsmøtet! Når vi nå ettersender forslaget (se side 4) vil jeg benytte anledningen til å oppfordre alle som mottar dette skrivet til å komme på årsmøtet lørdag 14. april på Audnastrand. Dagen begynner kl. 12 med bibeltime av general sek. Erik Furnes. Og etterfølges av forhandlingsmøtet, mat og kveldsmøte kl. 19. Der deltar gruppen 3.17 fra Lyngdal med sang og Erik Furnes taler. Vi har også flere viktige og interessante saker som skal opp den dagen. Årsmøtet er en utrolig viktig møteplass for misjonsfolket. Der vi kan se hverandre og bli inspirert og oppmuntret til å stå på i arbeidet vi står i. Kretsstyret har bestemt at årsmøtet skal bli et satsningsfelt og det er allerede oppnevnt en komité som skal jobbe med neste års årsmøte. Ta oppfordringen og kom. Påmelding skjer til kretskontoret på Audnastrand tlf: eller på mail til Med ønske om Guds velsignelse over ditt liv. Torgeir Skrunes, kretsleder

Januar/Februar 2015 - Nr. 1-71. årgang. Med Guds Ord til folket UTGITT AV INDREMISJONSFORBUNDET SØR

Januar/Februar 2015 - Nr. 1-71. årgang. Med Guds Ord til folket UTGITT AV INDREMISJONSFORBUNDET SØR Januar/Februar 2015 - Nr. 1-71. årgang Med Guds Ord til folket UTGITT AV INDREMISJONSFORBUNDET SØR Leder Møteleder «Jeg kan ikke være med i styret, fordi jeg ikke kan lede et møte». Et utsagn som jeg har

Detaljer

September 2012 - Nr. 9-68 årgang. Med Guds Ord til folket

September 2012 - Nr. 9-68 årgang. Med Guds Ord til folket September 2012 - Nr. 9-68 årgang RØSTEN Med Guds Ord til folket UTGITT AV INDREMISJONSFORBUNDET SØR Salmene Lovsyng hans navn Lovsyng hans navn, for det er herlig. Salme 135:3B De fleste bærer med seg

Detaljer

April 2013 - Nr. 4-69. årgang. Med Guds Ord til folket U T G I T T A V I N D R E M I S J O N S F O R B U N D E T S Ø R

April 2013 - Nr. 4-69. årgang. Med Guds Ord til folket U T G I T T A V I N D R E M I S J O N S F O R B U N D E T S Ø R April 2013 - Nr. 4-69. årgang RØSTEN Med Guds Ord til folket U T G I T T A V I N D R E M I S J O N S F O R B U N D E T S Ø R Salmene Brodertukt og sjelesorg «La en rettferdig slå meg i kjærlighet og tukte

Detaljer

Februar 2012 - Nr. 2-68 årgang. Med Guds Ord til folket U T G I T T A V I N D R E M I S J O N S F O R B U N D E T S Ø R

Februar 2012 - Nr. 2-68 årgang. Med Guds Ord til folket U T G I T T A V I N D R E M I S J O N S F O R B U N D E T S Ø R Februar 2012 - Nr. 2-68 årgang RØSTEN Med Guds Ord til folket U T G I T T A V I N D R E M I S J O N S F O R B U N D E T S Ø R Salmene Vi har full forløsning hos Gud Vent på Herren, Israel! For hos Herren

Detaljer

Februar 2013 - Nr. 2-69 årgang. Med Guds Ord til folket U T G I T T A V I N D R E M I S J O N S F O R B U N D E T S Ø R

Februar 2013 - Nr. 2-69 årgang. Med Guds Ord til folket U T G I T T A V I N D R E M I S J O N S F O R B U N D E T S Ø R Februar 2013 - Nr. 2-69 årgang RØSTEN Med Guds Ord til folket U T G I T T A V I N D R E M I S J O N S F O R B U N D E T S Ø R Salmene Du er min Gud Jeg sier til Herren: Du er min Gud. Salme 140:7 I denne

Detaljer

Januar 2012 - Nr. 1-68 årgang. Med Guds Ord til folket U T G I T T A V I N D R E M I S J O N S F O R B U N D E T S Ø R

Januar 2012 - Nr. 1-68 årgang. Med Guds Ord til folket U T G I T T A V I N D R E M I S J O N S F O R B U N D E T S Ø R Januar 2012 - Nr. 1-68 årgang RØSTEN Med Guds Ord til folket U T G I T T A V I N D R E M I S J O N S F O R B U N D E T S Ø R Sion Salmene De skal bli til skamme og vike tilbake, alle som hater Sion. Salme

Detaljer

Mai 2013 - Nr. 5-69. årgang. Med Guds Ord til folket

Mai 2013 - Nr. 5-69. årgang. Med Guds Ord til folket Mai 2013 - Nr. 5-69. årgang RØSTEN Med Guds Ord til folket UTGITT AV INDREMISJONSFORBUNDET SØR Salmene Salme 142 De rettferdige skal samle seg omkring meg, når du gjør vel imot meg. Salme 142: 8b. Også

Detaljer

Mai 2012 - Nr. 5-68 årgang. Med Guds Ord til folket U T G I T T A V I N D R E M I S J O N S F O R B U N D E T S Ø R

Mai 2012 - Nr. 5-68 årgang. Med Guds Ord til folket U T G I T T A V I N D R E M I S J O N S F O R B U N D E T S Ø R Mai 2012 - Nr. 5-68 årgang RØSTEN Med Guds Ord til folket U T G I T T A V I N D R E M I S J O N S F O R B U N D E T S Ø R Salmene Reis deg Reis deg, Herre, og kom til ditt hvilested, du og din styrkes

Detaljer

Mars 2015 - Nr. 2-71. årgang. Med Guds Ord til folket UTGITT AV INDREMISJONSFORBUNDET SØR

Mars 2015 - Nr. 2-71. årgang. Med Guds Ord til folket UTGITT AV INDREMISJONSFORBUNDET SØR Mars 2015 - Nr. 2-71. årgang Med Guds Ord til folket UTGITT AV INDREMISJONSFORBUNDET SØR Leder Religionsdialog Tenk om vi kunne få samlet alle religioner til en stor religiøs enhet. Da ville vi få en fredelig

Detaljer

Januar 2013 - Nr. 1-69 årgang. Med Guds Ord til folket

Januar 2013 - Nr. 1-69 årgang. Med Guds Ord til folket Januar 2013 - Nr. 1-69 årgang RØSTEN Med Guds Ord til folket UTGITT AV INDREMISJONSFORBUNDET SØR Salmene Gud ransaker oss Til sangmesteren. Av David. En salme. Herre, du ransaker meg. Enten jeg sitter

Detaljer

Mars 2016 - Nr. 2-72. årgang. Med Guds Ord til folket UTGITT AV INDREMISJONSFORBUNDET SØR

Mars 2016 - Nr. 2-72. årgang. Med Guds Ord til folket UTGITT AV INDREMISJONSFORBUNDET SØR Mars 2016 - Nr. 2-72. årgang Med Guds Ord til folket UTGITT AV INDREMISJONSFORBUNDET SØR Leder Barneskole ImF Sør driver et variert barne- og ungdomsarbeid. Over 1000 barn og unge er på leir hvert år.

Detaljer

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes 1 Bibelversene er fra: Bibelen Guds Ord. Bibelforlaget AS. Copyright av

Detaljer

Tore Kransberg til et helt nytt liv!

Tore Kransberg til et helt nytt liv! Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! De første stegene Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! www.gudidinby.no Innhold Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! Gud? 5 Frelst? 7

Detaljer

Mars 2012 - Nr. 3-68 årgang. Med Guds Ord til folket

Mars 2012 - Nr. 3-68 årgang. Med Guds Ord til folket Mars 2012 - Nr. 3-68 årgang RØSTEN Med Guds Ord til folket UTGITT AV INDREMISJONSFORBUNDET SØR Årsmelding Saksliste for Kretsårsmøtet 14.04.12 Sak 1: Navneopprop på utsendinger. Sak 2: Valg av møtedirigent.

Detaljer

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER ET TAKKNEMLIG HJERTE Du som har gitt meg så mye, gi enda en ting: et takknemlig hjerte. Ikke et hjerte som takker når det passer meg; som om din velsignelse

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn.

Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn. Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Vi skal frykte og elske Gud over alle ting og lite fullt og fast på ham. Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn. Det

Detaljer

Fellesskap og Brobygging

Fellesskap og Brobygging Preken Stavanger Baptistmenighet Tekst: Filipperne 2, 1-5 Dato: 21.05.2006 Ant. ord: 2076 Fellesskap og Brobygging Om det da er trøst i Kristus, oppmuntring i kjærligheten, fellesskap i Ånden, om det finnes

Detaljer

VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT,

VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT, VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT, som holder alt i sine hender. Vi tror på en Gud som ingen kan sammenlignes med, som overgår all forstand - men noe av det mest oppsiktsvekkende er at vi tror

Detaljer

November 2012 - Nr. 11-68 årgang. Med Guds Ord til folket U T G I T T A V I N D R E M I S J O N S F O R B U N D E T S Ø R

November 2012 - Nr. 11-68 årgang. Med Guds Ord til folket U T G I T T A V I N D R E M I S J O N S F O R B U N D E T S Ø R November 2012 - Nr. 11-68 årgang RØSTEN Med Guds Ord til folket U T G I T T A V I N D R E M I S J O N S F O R B U N D E T S Ø R Salmene Lovsang Ved Babylons elver, der satt vi og gråt når vi kom Sion i

Detaljer

Alterets hellige Sakrament.

Alterets hellige Sakrament. Alterets hellige Sakrament. Den hellige kommunion. Helt siden den hellige pave Pius X har latt de små barna få lov å motta Jesus i den hellige kommunion, er Herrens eget store ønske blitt oppfylt, det

Detaljer

1. januar Anne Franks visdom

1. januar Anne Franks visdom 1. januar Anne Franks visdom Den jødiske jenta Anne Frank bodde i Holland under siste verdenskrig. Vennlige mennesker gjemte henne unna så hun ikke skulle bli tatt. Hun havnet likevel i en av Hitlers dødsleirer

Detaljer

1.5 Luthers lille katekisme.

1.5 Luthers lille katekisme. Organisasjons- og personalhåndbok / Bekjennelsesskrifter / Luthers lille katekisme 1.5 Luthers lille katekisme. 1. DE TI BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Vi skal frykte og

Detaljer

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP BOKMÅL INNHOLD FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP... 2 1. MUSIKK MED EVENTUELL INNGANG... 2 2. SANG/SALME... 2 3. NÅDEHILSEN/ÅPNINGSORD... 2 4. SKRIFTLESNING...

Detaljer

dem ved veikanten. (Matt 21,19) Men dette fikentreet var plantet i en vingård og hadde dermed fått ekstra god pleie. Det er tydelig at Jesus tenker

dem ved veikanten. (Matt 21,19) Men dette fikentreet var plantet i en vingård og hadde dermed fått ekstra god pleie. Det er tydelig at Jesus tenker Januar 1. JANUAR Da han hadde åpnet boken, fant han stedet der det står skrevet: Herrens Ånd er over meg, for han har salvet meg til å forkynne evangeliet for fattige. Han har sendt meg for å forkynne

Detaljer

Ordning for nattverd... 2. Hva nattverden er... 2. Nattverden i Luthers lille katekisme... 2. Noen praktiske råd... 3. Nattverdhandlingen...

Ordning for nattverd... 2. Hva nattverden er... 2. Nattverden i Luthers lille katekisme... 2. Noen praktiske råd... 3. Nattverdhandlingen... ORDNING FOR NATTVERD BOKMÅ INNHOD Ordning for nattverd... 2 Hva nattverden er... 2 Nattverden i uthers lille katekisme... 2 Noen praktiske råd... 3 Nattverdhandlingen... 5 1. Innbydelse... 5 2. Innstiftelsesordene...

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Preken 26. april 2009 I Fjellhamar kirke. 2.s e påske og samtalegudstjeneste for konfirmanter Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Jeg er den gode gjeteren.

Detaljer

Drevet av Guds kjærlighet

Drevet av Guds kjærlighet Drevet av Guds kjærlighet Evangelisering kan fort bli en del av et program, noe vi gjør eller ikke gjør, en aktivitet i menigheten. For meg handler det om et liv og en livsstil. Evangelisering er ganske

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Påskejubel / Fastetid Tida frem til påske går fort. Tirsdag 8 mars er feitetirsdag, onsdag 9 mars er askeonsdag, første dag i fastetiden og da har vi

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 SIDE 2 HVA SKJER I MISJONSKIRKA? NR.2-5. APRIL 2015 OPPSLAGSTAVLA Liv og vekst i Nord 2015 Liv og vekst i Nord på Soltun folkehøgskole fra fredag 22. til mandag

Detaljer

«Hvor overveldende stor hans makt er, Det var denne han viste på Kristus da han reiste ham opp fra de døde.» Ef.1, 20.

«Hvor overveldende stor hans makt er, Det var denne han viste på Kristus da han reiste ham opp fra de døde.» Ef.1, 20. Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO mai 2014 Jesus Kristus lever! Påsketiden er ikke slutt! Den varer frem til Pinse! Vi har seks søndager i påsketiden: 4. mai er 3. søndag i påsketiden. JESUS KRISTUS oppsto

Detaljer

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM KR 15.3/12 VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM 1 Denne liturgien kan brukes når folk ber presten eller en annen kirkelig medarbeider komme og velsigne deres nye hjem. 2 Dersom presten blir bedt om å komme til hus

Detaljer

Den hellige Ånd i mitt liv

Den hellige Ånd i mitt liv Den hellige Ånd i mitt liv TEMA 5 DEN HELLIGE ÅND I MITT LIV Hvem er Den hellige ånd? Den hellige ånd er den tredje personen i treenigheten. Han er en likestilt partner i guddommen sammen med Faderen og

Detaljer

Mai 2016 - Nr. 4-72. årgang. Med Guds Ord til folket UTGITT AV INDREMISJONSFORBUNDET SØR

Mai 2016 - Nr. 4-72. årgang. Med Guds Ord til folket UTGITT AV INDREMISJONSFORBUNDET SØR Mai 2016 - Nr. 4-72. årgang Med Guds Ord til folket UTGITT AV INDREMISJONSFORBUNDET SØR Leder Hva har vel du som du ikke har fått? Paulus stiller dette spørsmålet i Korinterbrevet. Det samme kan stilles

Detaljer

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten Vedlegg til KR-sak 41/15 Revisjon av dåpsliturgien KR 41.1/15 NFGs forslag til revidert Ordning for dåp i hovedgudstjenesten, vedtatt i møtet 18. juni 2015. Ordning for dåp i hovedgudstjenesten 1 Mottakelse

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG 44 Høstmøte 20. oktober Finn frem Bibelen! Dugnad på bedehuset 3. oktober Fakkeltog for forfulgte kristne 29. oktober www.moldebedehus.no Forsamlingslederen

Detaljer

Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste

Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste 1 ORDNING FOR Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste Den Evangelisk Lutherske Frikirke Orientering 1. Til tjenesten med Ord og sakrament (hyrdetjenesten) kalles og

Detaljer

DÅPEN - ett barn INNLEDNING ORDETS GUDSTJENESTE EVANGELIUM. Presten mottar dåpsbarnet og familien.

DÅPEN - ett barn INNLEDNING ORDETS GUDSTJENESTE EVANGELIUM. Presten mottar dåpsbarnet og familien. INNLEDNING DÅPEN - ett barn Presten mottar dåpsbarnet og familien. Presten: Vi er samlet her for å feire det store under at et nytt menneske er født. Denne begivenheten får oss til å stanse opp, den stiller

Detaljer

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder.

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Den hellige messe I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Vi vil be om nåde og velsignelse fra Jesu korsoffer for oss selv og for

Detaljer

Ny nettside: www.moldebedehus.no

Ny nettside: www.moldebedehus.no Informasjonsblad for Molde Indremisjon April 2013 Andakt og bønneemner Forsamlingslederen har ordet Nytt Styre og hyrderåd Ny nettside: www.moldebedehus.no Forsamlingslederen har ordet Vinne, utruste og

Detaljer

Preken 13. s i treenighet. 23. august 2015. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 13. s i treenighet. 23. august 2015. Kapellan Elisabeth Lund Preken 13. s i treenighet 23. august 2015 Kapellan Elisabeth Lund Hvem har ansvaret for å gi oss det vi trenger? Hvem har ansvaret for å gi andre det de trenger? Da Jesus gikk her på jorda sammen med disiplene

Detaljer

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg.

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg. MENIGHETSRÅDET I BORGE MENIGHET HAR (12.10.11) VEDTATT FØLGENDE: Ordning for Dåp i hovedgudstjenesten I MOTTAKELSE TIL DÅP En dåpssalme synges enten her, før forsakelsen og troen eller som avslutning på

Detaljer

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt.

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt. Preken 25. juli i Skårer kirke 9. s e pinse Kapellan Elisabeth Lund En gang gikk en mann opp på et fjell. Han holdt en tale. En lang tale som mange tusen mennesker lyttet til. Han talte mot egoismen og

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.3, 18.august 2013 Velkommen til Narvik Misjonskirke! Det du holder i hånden er programmet for høsten 2013 i Narvik Misjonskirke. Dette halvåret skjer det mye spennende i menigheten

Detaljer

Oversikt over vers. Dine kjære feller tårer, ved ditt savn, i Jesu navn.

Oversikt over vers. Dine kjære feller tårer, ved ditt savn, i Jesu navn. Oversikt over vers Akk en plass er tom! Hvor vi ser oss om, luften synes enn å gjemme klangen av den kjære stemme; Gjenlyd av små trinn går til sjelen inn. Alltid andres ve og vel aldri sparte du deg selv.

Detaljer

Januar. 1. januar. For hos deg er livets kilde. Sal 36,10

Januar. 1. januar. For hos deg er livets kilde. Sal 36,10 Januar 1. januar For hos deg er livets kilde. Sal 36,10 Hvordan kommer dette året til å bli? Gud alene vet det, har vi lett for å svare, Og i én forstand er det rett. Allikevel vet vi mer om hva det nye

Detaljer

Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011

Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011 Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011 Inngang Preludium (alle står) Inngangssalme: salme 268 - melodi fra Rana Herre Gud, ditt dyre navn og ære over verden høyt i akt skal være, og alle sjele, de trette træle,

Detaljer

FG/Hj 22.s.e.pinse/II Matt.11,25-30. I teksten vår i dag står et ord som mange av oss kan utenat.

FG/Hj 22.s.e.pinse/II Matt.11,25-30. I teksten vår i dag står et ord som mange av oss kan utenat. FG/Hj 22.s.e.pinse/II Matt.11,25-30 I teksten vår i dag står et ord som mange av oss kan utenat. Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, så vil jeg gi dere hvile. (Matt.11,28) I Det er

Detaljer

G2 Høsten 2007. 1. Preludium Det synges lovsanger fra kl.16.40 Liturg tar plass bak alteret mot slutten av preludiet. 2.

G2 Høsten 2007. 1. Preludium Det synges lovsanger fra kl.16.40 Liturg tar plass bak alteret mot slutten av preludiet. 2. G2 Høsten 2007 Bønnemøte i Lillesalen fra kl:16:30 1. Preludium Det synges lovsanger fra kl.16.40 Liturg tar plass bak alteret mot slutten av preludiet 2. Nådehilsen Kjære menighet. Nåde være med dere

Detaljer

Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Matt. 11,28

Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Matt. 11,28 Jesu omsorg Noe av det som har preget mitt liv mest, er Jesu Kjærlighet og omsorg. I mange år nå har jeg fått erfare hvordan Jesus møter mine behov i de forskjelligste situasjoner. Det være seg sorg, sykdom,

Detaljer

Takkeemner i forbindelse med Takkegudstjeneste i IMI Kirken, 21.11.2010

Takkeemner i forbindelse med Takkegudstjeneste i IMI Kirken, 21.11.2010 Takkeemner i forbindelse med Takkegudstjeneste i IMI Kirken, 21.11.2010 Fra Puls 1 ungdom: Takk for at du har vært med meg hele året. Takk for mat og drikke. Takk for at jeg bor i et rikt land, og takk

Detaljer

Opplegg til samling. Tema: Er jeg en god venn?

Opplegg til samling. Tema: Er jeg en god venn? Opplegg til samling Tema: Er jeg en god venn? Ramme for samlingen: Man kan gjøre alt i små grupper eller samle flere grupper på et sted og ha felles start og avslutning. Varighet (uten måltid) er beregnet

Detaljer

HVEM ER DENNE MELKISEDEK. #44. Den skjulte visdom. 25. februar 2001 Brian Kocourek

HVEM ER DENNE MELKISEDEK. #44. Den skjulte visdom. 25. februar 2001 Brian Kocourek 1 HVEM ER DENNE MELKISEDEK. #44. Den skjulte visdom. 25. februar 2001 Brian Kocourek Vi fortsetter denne formiddag med å studere personen Melkisedek. Og vi fortsetter med 34 fra Bror Branhams tale angående

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel Preken 2. s i åpenbaringstiden Fjellhamar kirke 11. jan 15 Kapellan Elisbeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel En røst roper i ødemarken: Rydd Herrens vei, gjør hans stier

Detaljer

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel:

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel: Preken i Fjellhamar kirke 10. januar 2010 1. s. e. Kristi Åpenbaringsdag Kapellan Elisabeth Lund Noe nytt er på gang! Nå er jula over, og vi er i gang med et nytt år. Jesusbarnet har blitt hjertelig mottatt

Detaljer

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år.

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Preken Maria budskapsdag 22. mars 2015 Kapellan Elisabeth Lund Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Hun bodde nok fortsatt hjemme hos foreldrene

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Preken 1. s i faste 22. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Halleluja Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Fra da av begynte Jesus Kristus å gjøre det klart for disiplene sine

Detaljer

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING BOKMÅL INNHOLD GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING... 2 GRAVFERDSORDNING:... 2 1. MENS VI SAMLES... 2 2. FELLES SALME... 2 3. INNLEDNING VED LEDER... 2 4. BØNN:... 2 5. MINNEORD....

Detaljer

GI, SÅ SKAL DU FÅ! Hva sier Bibelen om eierskap, penger, tid, evner & forvalterskap? Del 1.

GI, SÅ SKAL DU FÅ! Hva sier Bibelen om eierskap, penger, tid, evner & forvalterskap? Del 1. GI, SÅ SKAL DU FÅ! Hva sier Bibelen om eierskap, penger, tid, evner & forvalterskap? Del 1. Den Nytestamentlige Menighets Offertjeneste 1. Pet. 2:4 5 Når dere kommer til Ham som er Den Levende Stein, som

Detaljer

Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund

Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Den barmhjertig samaritan har igrunnen fått en slags kjendisstatus. Det er iallfall veldig mange som har hørt om ham.

Detaljer

EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid

EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid Matteus: Tid: Tidleg på 60-talet e.kr. Forfattar: Apostelen Matteus. Adressat: Jødar. Markus: Tid: En gang på 60- talet e.kr. Forfattar: Johannes Markus Adressat: Romarar

Detaljer

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40:

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40: INNGANGSPROSESJON Bære korset: Andreas Bære blomster og sette på alteret pluss tenne lys under forbønnen: Angelica og Stine Marie Bære nattverdsbegeret: André Bære nattverdsbrødet: Ragnhild H Bære nattverdsvinen:

Detaljer

S.f.faste Joh. 12. 20-33 1 Familiemesse

S.f.faste Joh. 12. 20-33 1 Familiemesse S.f.faste Joh. 12. 20-33 1 Familiemesse Maria hadde gledet seg til å være med til kirken! Det var familiemesse, og i kirken var det helt fullt av mennesker. Presten hadde lest om de som var grekere, og

Detaljer

Helbredelse: Hva tenker du på når du hører dette ordet? Smak på ordet: Helbredelse!

Helbredelse: Hva tenker du på når du hører dette ordet? Smak på ordet: Helbredelse! Preken Stavanger baptistmenighet Tekst: 2. Mosebok 15, 26 Dato: 22. Januar 2006 Antall ord: 1920 Helbreder Gud i dag? 26 Han sa: «Dersom du hører på Herren din Guds røst og gjør det som er rett i hans

Detaljer

Bibeltimer for barn (7-12 år) Sommeren 2013

Bibeltimer for barn (7-12 år) Sommeren 2013 & Bibeltimer for barn (7-12 år) Sommeren 2013 Bibeltimeopplegg Kjære bibeltimeholder! Her kommer et opplegg for bibeltimer for sommerleirene 2013. Temaet for sommeren er La ditt rike komme. Bibelfortellingen

Detaljer

BREVET TIL HEBREERNE FORTSETTES..

BREVET TIL HEBREERNE FORTSETTES.. BREVET TIL HEBREERNE FORTSETTES.. Kap. 2: 10-18 10 Da han førte mange barn til herlighet, fant han det riktig, han som alt er til for og alt er til ved, å fullende deres frelses høvding gjennom lidelser.

Detaljer

Ordning for hovedgudstjeneste Modum menighet

Ordning for hovedgudstjeneste Modum menighet Ordning for hovedgudstjeneste Modum menighet I. Samling 1 Forberedelse Der det er praktisk mulig ønsker vi at: Kirkerommet kan være åpent en stund før gudstjenesten, med anledning til å tenne lys og sitte

Detaljer

Han fortalde dei ei likning om at dei alltid skulle be og ikkje mista motet Lukas 18:1-7

Han fortalde dei ei likning om at dei alltid skulle be og ikkje mista motet Lukas 18:1-7 Bønn «Han fortalde dei ei likning om at dei alltid skulle be og ikkje mista motet: «I ein by var det ein dommar som ikkje hadde ærefrykt for Gud og ikkje tok omsyn til noko menneske.i same byen var det

Detaljer

Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 5.

Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 5. Side 9. Derfor kommer den alvorlige advarselen i det siste verset i brevet, v.21. For hele verden ligger i det onde, v. 19. Avstanden til verden er der for vi er av Gud mens verden er i det onde. Det vet

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 1 2014 ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 1 2014 ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 1 2014 ÅRGANG 45 Seminar med Åpne Dører 28. febr. 2. mars Ytremisjonsprosjekt Innholdsrik møteaksjon med Steinar Harila En våken disippel www.moldebedehus.no Forsamlingslederen

Detaljer

Temagudstjeneste for Haukeland skole

Temagudstjeneste for Haukeland skole Temagudstjeneste for Haukeland skole Tirsdag 20. desember 2010 kl. 1130 Ansvar: 3. klasse og 7. klasse Inngang / Prosesjon ( 3. klasse m/ lys - mørk kirke) Inngangsord ( presten ) / (lys legges fremme

Detaljer

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 5. Folkemusikkgudsteneste

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 5. Folkemusikkgudsteneste ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 5. Folkemusikkgudsteneste I. SAMLING Klokkeringing Informasjon om gudstenesta i dag. (Evt. Korte kunngjeringar) Informasjonen blir avslutta med: Lat oss vera stille

Detaljer

Hvem er Den Hellige Ånd?

Hvem er Den Hellige Ånd? Hvem er Den Hellige Ånd? Preken Stavanger Baptistmenighet Tekst: Johannes 14, 16-20 Dato: 28. mai 2006 Antall ord: 1814 16 Og jeg vil be Far, og han skal gi dere en annen talsmann, som skal være hos dere

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Preken 5. s i treenighet 28. juni 2015 i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Ikke enhver som sier til meg: Herre, Herre! skal komme inn

Detaljer

Desember 2012 - Nr. 12-68 årgang. Med Guds Ord til folket U T G I T T A V I N D R E M I S J O N S F O R B U N D E T S Ø R

Desember 2012 - Nr. 12-68 årgang. Med Guds Ord til folket U T G I T T A V I N D R E M I S J O N S F O R B U N D E T S Ø R Desember 2012 - Nr. 12-68 årgang RØSTEN Med Guds Ord til folket U T G I T T A V I N D R E M I S J O N S F O R B U N D E T S Ø R Salmene Salme 138 «For du har gjort ditt ord større enn alt ditt navn. Salme

Detaljer

BREV I BIBELEN Av Marit og Preben

BREV I BIBELEN Av Marit og Preben BREV I BIBELEN Av Marit og Preben Brev Tid Forfattar Adressat Romarbrevet 56-57. e. kr. Paulus Romarane 1. Korintarane 55 e. kr. Paulus Korintarane 2. Korintarane 56 e. kr. Paulus Korintarane Galatarane

Detaljer

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52 3. søndag i åpenbaringstiden (19. januar) Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31 Evangelietekst: Joh 2,1-11 NT tekst: Åp 21,1-6 Barnas tekst: Luk 2,40-52 I dansen også 14 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N

Detaljer

BARNESKOLE 1.-7. klasse KONSEPT SKOLEGUDSTJENESTE JUL. 3. Tenning av adventslysene elever - mens vi synger: Tenn lys!

BARNESKOLE 1.-7. klasse KONSEPT SKOLEGUDSTJENESTE JUL. 3. Tenning av adventslysene elever - mens vi synger: Tenn lys! BARNESKOLE 1.-7. klasse KONSEPT SKOLEGUDSTJENESTE JUL 1. Velkomst 2. Sang ved elever 3. Tenning av adventslysene elever - mens vi synger: Tenn lys! Et lys skal brenne for denne lille jord. Den blanke himmelstjerne,

Detaljer

Mars 2013 - Nr. 3-69. årgang. Med Guds Ord til folket

Mars 2013 - Nr. 3-69. årgang. Med Guds Ord til folket Mars 2013 - Nr. 3-69. årgang RØSTEN Med Guds Ord til folket Årsmelding for Indremisjonsforbundet Sør 2012 UTGITT AV INDREMISJONSFORBUNDET SØR Saksliste for Kretsårsmøtet 13. april 2013 Sak 1: Sak 2: Sak

Detaljer

Noen kvinner er i dyp sorg. De kommer med øynene fylt med tårer til graven hvor deres Mester og Herre ligger.

Noen kvinner er i dyp sorg. De kommer med øynene fylt med tårer til graven hvor deres Mester og Herre ligger. Preken 1. Påskedag 2006 Tekst: Lukas 24,1-12 Antall ord: 2114 Han er oppstanden! Ved daggry den første dagen i uken kom kvinnene til graven og hadde med seg de velluktende oljene som de hadde laget i stand.

Detaljer

Misjonsbefalingene. 7. juni 2015

Misjonsbefalingene. 7. juni 2015 Misjonsbefalingene 7. juni 2015 Mosebøkene 1 Mos 12,3 - I deg skal alle slekter på jorden velsignes. 2 Mos 19,5-6: Dere skal være min dyrebare eiendom framfor alle folk; for hele jorden er min. Dere skal

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Januar 2011

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Januar 2011 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Januar 2011 2011 - Fra kraft til kraft og fra seier til seier! Vi har lagt et spennende år bak oss. Avisa DagenMagazinet hadde en reportage om oss 4 okt. der de beskrev

Detaljer

Fyll ut de deler av tabellen som beskriver din måte å vokse på i Gud.

Fyll ut de deler av tabellen som beskriver din måte å vokse på i Gud. Vokse til modenhet Skal du løpe marathon så vil det være galskap å ikke trene i forkant. Gode marathonløpere trener og orienterer livet sitt rundt dette. For å være klare til løpet. Det same gjelder troen

Detaljer

ImF- UNG BIBELTIMEOPPLEGG

ImF- UNG BIBELTIMEOPPLEGG ImF- UNG BIBELTIMEOPPLEGG Vinter 2013 HEI GODE OG DYREBARE MEDARBEIDER! Her kommer et forslag til disposisjon til bibeltimer for vinter 2013 fra ImF- UNG. Opplegget fokuserer på aldersgruppen 4.- 6.klasse,

Detaljer

Sorgvers til annonse

Sorgvers til annonse Sorgvers til annonse 1 Det led mot aften, din sol gikk ned, din smerte stilnet og du fikk fred. 2 Snart vil den evige morgen løfte det tårevåte slør. Der i det fredfulle rike. Ingen blir syke eller dør.

Detaljer

MEH2011booklet.indd 1 23.09.11 11.58

MEH2011booklet.indd 1 23.09.11 11.58 Martin Enger Holm 3:36 Vokal: Martin og Henrik Enger Holm Trompet: Tine Thing Helseth Høyr kor englar syng frå sky Krist er fødd i Davids by kjem med frelse til oss ned gir oss med Gud Fader fred Glade

Detaljer

7 måter å være sammen med Gud på.

7 måter å være sammen med Gud på. 1 7 måter å være sammen med Gud på. Tale av Erna Søgaard Ultvedt på Gjerpen Misjonskirke søndag 10. nov 2013 Intro: Anne Kristin Fjellvang står bak i kirkesalen og synger vers 1 og 2 så kommer hun syngene

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 2 2013 ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 2 2013 ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 2 2013 ÅRGANG 44 17. mai fest kl. 18.00 Kretsmøte 1.-2. juni Meld deg på forsamlingstur til Visthus 14-16 Juni www.moldebedehus.no Forsamlingslederen har ordet

Detaljer

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Konfirmant Fadder Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Velkommen til konfirmantfadder samtale Vi har i denne blekka laget en samtale-guide som er ment å brukes

Detaljer

De kastet fra seg garna, og så var de i gang, og Peter fulgte Jesus i tre år, fram til den siste påska i Jerusalem.

De kastet fra seg garna, og så var de i gang, og Peter fulgte Jesus i tre år, fram til den siste påska i Jerusalem. Preken 15. April 2012 i Fjellhamar kirke 2. s i påsketiden Kapellan Elisabeth Lund Hva er vi opptatt av? I dag får vi høre om Simon Peter. En av disiplene til Jesus. Alle som har lest litt i Bibelen kjenner

Detaljer

Store ord i Den lille bibel

Store ord i Den lille bibel Store ord i Den lille bibel Preken av sokneprest Knut Grønvik i Lommedalen kirke 4. søndag i fastetiden 2015 Tekst: Johannes 3,11 17 Hvilket bibelvers søkes det mest etter på nettet? Hvilket vers i Bibelen

Detaljer

Mitt liv Da jeg var liten, følte jeg meg som den lille driten. På grunn av mobbing og plaging, jeg syk jeg ble, og jeg følte at jeg bare skled.

Mitt liv Da jeg var liten, følte jeg meg som den lille driten. På grunn av mobbing og plaging, jeg syk jeg ble, og jeg følte at jeg bare skled. Mitt liv Da jeg var liten, følte jeg meg som den lille driten. På grunn av mobbing og plaging, jeg syk jeg ble, og jeg følte at jeg bare skled. Av: Betty Cathrine Schweigaard Selmer Jeg 1 år var og var

Detaljer

Innhold. Tore Johannessen www.bibelundervisning.com www.nettbibelskolen.com Starte en bibelstudie i en liten gruppe

Innhold. Tore Johannessen www.bibelundervisning.com www.nettbibelskolen.com Starte en bibelstudie i en liten gruppe Hvordan holde Bibelstudie, tale og undervisning Innhold Starte en bibelstudie i en liten gruppe... 1 Hvordan holde en tale eller undervisning... 3 Forskjellen på undervisning og tale... 3 Hva er tale...

Detaljer

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013 Samtale Det er andre møtet i barselgruppa. Ellen har akkurat fortalt hvor fantastisk flott det var i kirka på søndag da Cornelius ble døpt. Anne(38, førstegangsmor) sier: Petter og jeg hadde en skikkelig

Detaljer

I SAMLING 5 SYNDSBEKJENNELSE 1 FORBEREDELSE

I SAMLING 5 SYNDSBEKJENNELSE 1 FORBEREDELSE I SAMLING 1 FORBEREDELSE Klokkeringing til kl 11.00 ML: Informasjon om dagens gudstjeneste og: La oss være stille for Gud Kort stillhet Tre klokkeslag 2 PRELUDIUM og INNGANGSSALME, prosesjon 3 INNGANGSORD

Detaljer

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA LEVELD SOKN 2. Gudsteneste utan nattverd

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA LEVELD SOKN 2. Gudsteneste utan nattverd ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA LEVELD SOKN 2. Gudsteneste utan nattverd I. SAMLING Klokkeringing Informasjon om gudstenesta i dag. (Evt. Korte kunngjeringar) Informasjonen blir avslutta med: Lat oss vera

Detaljer

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Ordet ble menneske Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Juleevangeliet gir oss fortellingen om Jesusbarnet som ble født i en stall og lagt i en krybbe. I denne artikkelen, setter vi denne enkle

Detaljer

Foreløpig ordning for Hovedgudstjeneste i Flakstad og Moskenes menigheter. L = Liturg (prest), ML = Medliturg (tekstleser, andre), A = Alle

Foreløpig ordning for Hovedgudstjeneste i Flakstad og Moskenes menigheter. L = Liturg (prest), ML = Medliturg (tekstleser, andre), A = Alle I. SAMLING 1 Forberedelse Foreløpig ordning for Hovedgudstjeneste i Flakstad og Moskenes menigheter L = Liturg (prest), ML = Medliturg (tekstleser, andre), A = Alle Klokkeringing Informasjon om dagens

Detaljer