Fulldistribusjon

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "www.oystese.no Fulldistribusjon"

Transkript

1 Fulldistribusjon Seinsommar Botnen 2 Nytt bilsenter ved ØMV 5 Eit kunst- og kultursenter i A-klassen 7 Møblar til sals i Øystese 9 Spis i Hardangersenteret 11 Ein fredeleg plett

2 ØystesePosten Nytt bilsenter ved ØMV opnar 22. september opnar ØMV det nye store bygget sitt med brask og bram, og uslåelege tilbod. Det vert ei stor utviding i høve til 22.september det som står i dag. Det nye bygget har i alt 800 kvadratmeter grunnflate. Og med ei delvis utnytta andre høgd, vert totalutvidinga på 1100 kvadratmeter. Ny bilverkstad Bilverkstaden skal ned i det nye og tidsmessige bygget, og det vert i tillegg investert i ein del nytt utstyr. Det gjer at kapasiteten aukar ein del, noko både dei tilsette og kundane kjem til å merka. - Det vert ljost, luftigt og trivelege lokale med premium standard, og det har alt det Ford krev. Me får installert det fyrste og einaste tredimensjonale forstillingsapparat i Hardanger. Me får og testgate, der forstilling og støytdemparar vert testa. Me har spesialisert oss på forstilling for å fylgja med i tida. Moderne bilar har breidare dekk, noko som krev meir nøyaktig innstilling. Sidan me er tilknytt Bosh-kjeda får me oppdateringar på dei fleste bilmerke, slik at me er i stand til å ta oss av det meste. Me lagar og til ein inspeksjonshall, rein og fin med flislagt golv. Der kan kundane sjå over bilen både inni og under i lag med verkstadformannen, fortel Leif Gjerde Ny bilutstilling Det var ei stund meininga at båtane og motorsyklane skulle flytta inn i gamleverkstaden men det vert det ikkje noko av. På grunn av auka kapasitet på verkstaden, har dei i staden satsa på agenturet på Suzuki. - Valet fall på Suzuki fordi dei har eit konsept som utfyller det me har i dag. Dei har få modellar som konkurrerar med Ford. No får me òg god plass i utstillingshallen til fleire modellar. Dessutan er det alt ein del folk i bygda som har kjøpt dette merket, og dei vil no kunna få betre service hjå oss. Me er hovudforhandlar, rett under hovudkontoret i Oslo, og er autoriserte til å ta alt garanti- og servicearbeid. Difor har me og dei vanlegaste slitedelene på lager. Suzuki er den bilen med firhjulstrekk som har hatt mest framgang her i landet. Firhjulstrekk har vorte stadig meir populært, og det er det som er varemerket til Suzuki. Dei har og eit stort modellutval, frå heilt små til store bilar, og ligg i eit forholdsvis lågt prislege, fortel Gjerde. Her finn du alt Så med det nye agenturet vil dei aller fleste finna ein bil som passar hjå ØMV i Øystese. - Me har no alt frå store amerikanske Fordar registrert som lastebil, dei meste kjøpte varebilane i Europa og Ford personbilar, som er dei mest komfortable på marknaden, til Suzuki firhjulstrekkjarar i alle storleikar, fortel ein fornøgd Leif Gjerde. Deler av gamleverkstaden skal nyttast til klargjering av bilar, og resten skal brukast til ei utviding av bensinstasjonen på sikt. Under opninga lovar han gode tilbod på dekk og kontroll og justering av forstilling. Det vil og verta behagelege prisar på ein del bruktbilar. Hallvar Soldal, Thorvald Langeland, Leif Gjerde, Helge Fosso, Kjell-Henning Berge og Jostein Solberg ynskjer alle velkomne til den nye flislagde og romslege utstillingshallen. Verneutstyr Arbeidsklær MYKJE MEIR ENN MALING! GARDINER Vi har også stort utval av det du treng for å gjera det trivelig i heim og hytte! GARDINuTsTYR sengetøy M.M. TAPET GOLVBELEGG LAMINAT PARKETT Vernesko Hjelm Høyrselsvern Vernebriller Arbeidsklé Arbeidsett 560,- Kjeledress 398,- Regnsett 539,- - LYTT TIL ERFARNE FAGFOLK NORHEIMSUND FARGEHANDEL AS Tlf.: Fax.:

3 ØystesePosten SKARPEN Bunadsbua og Bunadsutstyr Tlf.: Salg! Grill Brendrup 3205 S 6.265,- Brendrup 3205 TB ,- Byggmeister PER AUGESTAD A/S Tørvikbygd E-post: Tlf Mob.: Fax Me utfører: Byggjing 3D-teikning Prosjektering Søknad Sal av byggjevarer Forhandlar av Mesterhus Duo-Elegance Før 1490,- No 1.000,- Grasklyppar Viking MB 455 Før 4000, ,- Levegg 1.400,- Leikestativ Putekasse 298, ,- Daglegvarer Jarnvarer Gullsmed Damekonfeksjon Bank Kafe Galleri Bokhandel Gåveforretning Blomsterhandel Velkomen til ein hyggjeleg handel Sunt bondevett for alle KVAM FRUKTLAGER P/L, 5610 ØYSTESE Tlf.: Opningstider: Man, tysd, onsd: Fred: Torsd: Laurdag STATOIL SERVICE ØYSTESE Velkomen innom! Fritt verkstadval - fritt val av deler Lyng Caluna 4 stk. for 99,- Som bileigar har du rett til å velja fritt mellom verkstader og deler når bilen din treng service eller reparasjon - også i garantitida. Frittståande verkstader gir deg like god kvalitet på service og deler - ofte til ein lågare pris. Kontakt Sigurd for timebestilling: Tlf.: når du er litt ute å kjøre Mob Tlf

4 ØystesePosten Rideskulen startar 29. august. Det vert óg helgekurs framover hausten. Sjå Øystese - tlf w w w. k l e p p e b o r d. c o m Takstingeniør Helge Fjellro Taksering av tomter, bustad-, fritids-, og næringseigedomar Lokale takstmenn kjenner lokale forhold Vavollen Øystese Tlf Mobil: Privat: Hardanger rekneskap autorisert rekneskapskontor sjusetevg Øystese Tlf Faks: e-post: hardanger-rekneskap.no Rekneskap, løn, fakturering, skatt og årsoppgjer. sokkar, Ullundertøy, sengetøy alt til forbrukarvenlege prisar! Velkomen innom! Timetinging: Privat: Mobil: HEALING Healer Kari Laupsa Borge Nybygg og reparasjonar Byggmeister Magnar TVeIT as Sal av trelast/byggevarer Tlf Mob Tørvikbygd - Utsalget Tlf Kontoradresse: Kyrkjebø 5610 Øystese Postboks Øystese Tlf Mob F orleng utesesongen med terasse varmar! m/kvarts halogen varme og behagleg lys Beha infraovn 1000 W kr. 348,- Me utfører el. sjekk Kontrollerer ditt elektriske anlegg for farlege feil og manglar } 1300 W kr. 3150,- 750 W kr. 1090,- Skift til automatsikringar Gode prisar på renovering av sikringsskap.

5 ØystesePosten Eit kunst- og kultursenter i A-klassen Knut Markhus er tydeleg stolt av at bygdene her har fått tildelt tusenårsstaden i Hordaland. Han er sjef for innhaldet i huset, og har stor tru på at Tusenårsstaden vil visa seg å vera ei svært god investering for framtida. - Huset skal ha store ambisjonar. Det skal verta ei kunst- og kultursenter som samlar folk frå inn- og utland. Dersom Tusenårsstaden vert ein suksess og ei solskinshistorie vil det dra eit mykje folk hertil, som óg vil nytta seg av andre tilbod som bygdene har å by på. Me håpar at det vil flytta oss her langs fjorden nærmare medieljoset, der det er godt å vera. Skal det skje, må me arbeida hardt og kompromisslaust mot dei måla me har sett oss. Det må verta så interessant at det byggjest eit rennomé, slik at dei store kunst- og kulturinstitusjonane tek det som skjer her på alvor. Det er å arbeida mot dette målet som er mi oppgåve her, fortel Markhus. Bygget hyser mange spanande arkitektoniske detaljar. Slik som den ubruklege søyla som vert eit blikkfang i Øystese, og glaskuplane som slepper ljos inn i trappeoppgangen. Avlivar finkulturen I utstillingssalen skal det vera skiftande utstillingar, og dei legg opp til at det skal vera tre i året. Den eine vert i samarbeid med Bergen kunstmuseum. Det vert hovudvekt på dagens kunst i Tusenårsstaden. Samstundes ligg nasjonalromantikken som eit bakteppe. Markhus legg ikkje skjul på at det hadde vore veldig kjekt å få stilla ut mellom anna Brudeferden i Hardanger i ein periode. - Det skal stadig koma nye ting, slik at kunstinteresserte folk skal føla at dei går glipp av noko om dei ikkje er innom her fleire gonger i året. Og her skal det vera kunstutstillingar i A-klassen, legg han til. Han vonar òg at bygdefolket tek turen innom for å sjå dei ulike utstillingane. - Sjølv om mange gjerne trur at dei ikkje likar moderne kunst, kjem det til å vera mykje her som alle hadde hatt godt av å sjå, seier han, og prøver av alle krefter å avliva omgrepet finkultur - Alle kan nyta det som vert utstilt her, men opplevingane vil sjølvsagt variera alt etter kva bakgrunn ein har. Myta om at kunst er finkultur, botnar nok like mykje i den ramma det ofte har hatt, med pingvindressar og fine kjolar, champagne og ørsmå brødskjever med fint pålegg, og fint snakk i ein sjargong som mange har vanskar med å forstå. Dette er likevel berre ei konstruert ramme som ikkje har så mykje med sjølve kunstverka å gjera, seier den engasjerte Tusenårssjefen, og oppmodar alle om å koma å nyta utstillingane. Tempel utan Iron Maiden I tillegg til utstillingane skal konsertane vera det andre trekkplasteret i Tusenårsstaden. - Konsertsalen er bygd som ein akustisk sal, og skal vera eit tempel for akustiske lydopplevingar. Den er særleg godt eigna for folkemusikk og klassisk musikk. Det er ingen svær sal, så det vert til dømes ikkje plass til eit heilt symfoniorkester. Samstundes slepp me ta stilling til om Iron Maiden er høveleg for Tusenårsstaden, på grunn av formatet. Men for dei aller fleste aktuelle konsertar høver salen svært godt, fortel Markhus. I tillegg til annonserte konsertar av ymse slag, er det meininga at salen skal nyttast av skular og barnehagar. Næringslivet er òg velkomne til å nytta lokal i samband med kurs, seminar og liknande samlingar. I tillegg til at det er svært gode fasilitetar i salen, vil deltakarane få ei flott kunstoppleving på kjøpet. Det er meininga at det skal kunna ordnast med enkel servering. Del av Hardanger Museum Det er Hordaland Fylkeskommune som byggjer, eig og skal driva Tusenårsstaden. Kvam herad bidrog med sin rause del i rein eigeninteresse, som ei investering i framtida. I tillegg til dei 7,75 millionane frå Kvam har staten bidrege med 10 millionar kroner. Størsteparten fell likevel på Hordaland Fylkeskommunen som betalar 17,25 millionar kroner, altså i alt 35 millionar kroner. - Det som etter alt å døma skjer frå nyttår, er at Tusenårsstaden går inn som ein del av Hardanger Museum. Det vil femna om Hardanger Fartøyversenter, Tusenårsstaden, Kvam bygdemuseum, Ingebrigt Vik Museum, Hardanger folkemuseum, Agatunet og Granvin bygdetun. Dei gamle eigarane kjem framleis til å eiga bygningar og samlingar, men det vert eit felles fagmiljø og ein felles administrasjon. Hardanger museum vil verta ruvande museum i norsk samanheng, og verta synleg på ein heilt annan måte enn i dag. Det vert eit lagspel for å dra folk til området, fortel Markhus. Ein av grunnane til at Hardanger museum no vert ein realitet, er at staten har lagt om tilskotsordningar, slik at samarbeid svarar seg i høve til å stå kvar for seg. - Dersom Vårherre kasta sine auger på samarbeidsånda i Hardanger har han truleg vorte syrgjeleg skuffa. Så det spørst om han ikkje har kviskra statsmakta i øyra at her må det brukast lett tvang. Knyta bygdene ihop Det er mange som har freista setja Tusenårsstaden opp mot kulturhusplanane. Markhus fortel at det slett ikkje vil vera i vegen for kvarandre. - Tusenårsstaden er ikkje, og vil ikkje fungera som eit lokalt kulturhus i tradisjonell forstand. Men eg vonar at dette, når det viser seg å verta ei solskinshistorie, vil gje næringslivet og politikarane blod på tann, slik at dei satsar på kultur og vera med på dra i gang kulturhusplanane. Eg er sikker på at dette vil vera med på å knyta bygdene tettare ihop, og at me kan vera ein aktiv medspelar under til dømes Hardingtonar. Dette vil verta ein flott attraksjon å visa alle gjester og tilreisande. Eg håpar og trur at bygdefolket vil vera med på å heia Tusenårsstaden fram og invitera alle sine gjester på utstillingar og konsertar. Meininga er at dette skal verta ein magnet som dreg folk til Kvam, seier Tusenårssjefen. Sjefen, Knut Markhus oppmodar alle om å lyfta blikket og vera med på å heia fram kunst- og kultursenteret kvar på sin måte. Utstillingshallen skal hysa skiftande utstillingar, slik at folk skal tykkja dei går glipp av noko om dei ikkje er innom nokre gonger for året.

6 ØystesePosten HARDANGER B E R G E N Ny Ny scooter eller moped moped fra fra Yamaha. Yamaha. Velg kvalitet med Velg kvalitet med 2 års garanti. Gratis 2 års garanti. leiescooter ved service. Breiviksveien 42 Tlf.: Steinsdalsvegen-Norheimsund Skolestart 595,- Jog R ,- pr. mnd 595 kr. pr. mnd. 36 mnd. avbetaling YAMAHA JOG-RR Yamaha mopder - det selvsagte valget. - Handelsbanken Finans - et samarbeid med topp produkter og finansiering YAMAHA DT50R H A U S T S A l Grunna stort Nybilsal har me no eit godt utval av gode bruktbilar. Kampanjerente med finansiering til kun 2,95% rente (nom) (v/35% kontant) Mod. Merke Farge Km 1999 Suzuki Baleno 1,6 GLX 4WD stv Sølv km 1997 Ford Mondeo 1,8 5-d Grøn km 2002 Ford Mondeo 1,8 Trend 5-d Sølv km 1996 Ford Mondeo 1,8 TD GLX stv Kvit km 2001 Ford Mondeo 2,0 Ghia stv. Grø km 1995 Ford Mondeo 2,0 GLX stv Aubergine km 1994 Ford Mondeo 2,0 GLX stv Grøn km 2003 Ford Ranger 2,5 TD Pick-up Grøn km 2002 Ford Focus 1,8 TDCI 115 hk stv Grå km 2002 Ford Focus 1,6 Ambiente stv Sølv km 1996 Ford Fiesta 1,25 Flair 3-d Blå km 2004 Ford Fiesta 1,4 Trend 5-d Svart km 1997 Ford Escort SI Sport stv Sølv km 1997 Renault Laguna 1,8 RT stv Blå km 2000 Peugeot 806 TD 7-seter Sølv km 2000 Daewoo Nubira 1,6 SLX 4-d Grøn km 1986 Nissan Bluebird 1,6 LX 4-d Sølv km 1989 Opel Omega 2,0 I LS 4-d Burgunder km Minimum kr i innbyte v/kjøp av bil til over kr ,- (Årsavg. for 2005 må vera bet. og bil vera køyrbar) For kunde: 1997 Ford Mondeo 2,0 Ghia aut. stv Blå km 2002 Mitsubishi Space Wagon varebil Svart km 1997 Ford Fiesta 1,25 Fun 5-d Burgunder km 2004 Toyota Land-Cruiser 5-s kort Blå km 1996 Ford Escort 1,6 CL stv Burgunder km Kjem inn: 2001 Suzuki Ignis 1,3 Spesial 4WD 5-d Gul km Me skiftar ut demobilane våre. Kontakt oss for eit godt bilkjøp! Ford Fiesta 1,4 Steel 5-d km For meir opplysningar: Kontakt Jostein Solberg på tlf e-post: YAMAHA Aerox Race Replica YAMAHA TZR HAUSTSAL på båtar. Ta kontakt for gode prisar. Demobåt til sals for snarleg levering 5700 OPEN NYHET takt Kronjuvelen av 4-taktere KOMPLETT MOTOR- 30 år LINJE. Modeller fra Mest kjøpt i Norge! 2,5 til 300 Handelsbanken Finans NRF 37 - Logoform as Ta ein kikk på den nye Suzuki Swift med firhjulstrekk så forstår du kvifor ekspertane spår bilen til å verta ein kjempesuksess. Demobåt til sals for snarleg levering Pioner 12 Classic Steinsdalsvegen Norheimsund - Tlf.: Øystese - Tlf.: Dir. tlf. Jostein

7 ØystesePosten Møblar til sals i Øystese Øystese, møbelbygda framfor nokon i Hardanger, har lenge mangla møbelutsal. Men dette har Torpe Møbelfabrikk tenkt å retta på. Torsdag fyrste september opnar dei fabrikkutsal i fyrste høgda på fabrikken. Her vert det noko for ein kvar smak. Lokalet er på kring 400 kvadratmeter, og kjem til å romma mellom femten og tjue utstillingsmiljø. Det som vert å finna, er stort sett sekundavarer, utgådde modellar, ukurante varer og prøvemodellar som ikkje kan sendast ut til forhandlarane. Torpe Møbelfabrikk får laga ein heil del modellar i Kina. Noko etter eigne teikningar, og ein del modellar frå Kinesiske fabrikkar, i tillegg til det dei lagar sjølve i Øystese. Det gjer at dei etterkvart har vorte bortimot fulllassortert. Individualistar - Trenden i dag er i grunnen litt av alt. Folk er individualistar på mange område i livet, også når det gjeld interiør. Tidlegare var det ofte klare moteretningar som herska i periodar, slik som furubylgja på nittitalet. Slik er det ikkje lenger. Tidlegare, når folk gjekk på besøk, tenkte dei gjerne: Det var ein fin salong, ein slik kunne eg tenkt meg òg. I dag verkar det som det er omvendt. Dersom dei ser ein salong hjå naboen tenkjer dei gjerne: Ein slik har dei, då må me finna oss ein annan. Difor er det eit stort mangfald i alle katalogar i dag, forklarar Tore Torpe. I fabrikkutsalet kan du finna prøvemodellar som av ulike grunnar ikkje har vorte sett i produksjon, og då kan du i alle høve vera rimeleg trygg på at du aldri ikkje kjem til å sitja same spisestova hjå nokon av omgangsvenene. Hyttemarknaden Sjølv om det ikkje er nokon klar moteretning i tida, er heiltre bjørk svært populært. Valet av møblar varierar elles etter kva stil kundane elles har valt på bumiljøet. Hytter i grov og gamaldags utføring er atter vorte populært, og Torpe Møbelfabrikk kjem til å satsa ein del på møblar i antikk utføring. - Det er særleg hyttemarknaden som er interessant i så måte, fortel Bjørn Trygve Torpe. Det er han som kjem til å ha hovudansvaret for det nye utsalet, og han lovar høvelege opningstider. Og her er det utstillingsmodellane som vert selde og prinsippet er fyrstemann til mølla. Bjørn Trygve Torpe og Reidun Berge Øvrehus ved spisemøblar i gamal bondestil i det nye fabrikkutsalet. HARDINGTAKST AS Taksering av boliger for lån eller salg. Takstøkonom Stein Rykkje Tlf.: STATSAUTORISERT REVISJONSSELSKAP Hardangerfjordvegen 636, 5610 Øystese Telefon Mobil N-5610 Øystese NORWAY Tel Fax: Rybo Nor As Din lokale bank Tlf Tine Meieriet Vest Avd. Hardanger 5604 Øystese

8 kvam-kan-huset Visma Services KVAM autorisert rekneskapskontor Noregs største rekneskaps- og økonomigruppe tilbyr tenester som dekkjer heile økonomifunksjonen for små og store verksemder. Rekneskap Fakturering Løn Årsoppgjer Budsjett Firmaetablering Kontakt oss i Visma Services Kvam Kan Huset, ring eller (Voss) eller sjå Elektrisk installasjonsarbeid Inst. Kjell Aalvik Me står til teneste med: Bustad- og industriinnstallasjonar Reparasjonar og nyanlegg Sjusetevg. 20 Pb Øystese Telefon Faks Mobil IKTAL AS Sjusetevegen 20A Pb Øystese Salg og reparasjon av pc m/tilleggsutstyr. Hjelp med data-bruk Internett / web-sider / e-post PC m/flatskjerm frå kr 7.500,- Tlf.: Fax.: E-post: Kuldeanlegg og varmepumper For varmt, eller for kaldt? Me leverer alle typar anlegg for rett temperatur! Tlf : e-post: 5610 Øystese TLF Fax Sprengningsarbeid Natursteins-murning Graving og grunnarbeid Forskaling og betongarbeid har flinke fagfolk og godt utstyr. Ta kontakt med oss for å få jobben gjort med god kvalitet, til rett tid og avtalt pris. GRUNN - BETONG - STEINARBEID Kranarbeid Maskintransport Transport Lasting Brøyting Singel Sand

9 ØystesePosten Spis i Hardangersenteret IHardangersenteret skjer det mykje nytt. I fyrste høgda er det kome ny matvareforretning og det kjem bibliotek. I andre høgda er det siste nye ein ny kafé. Det er Alfred Lentz som har starta med ein mangfaldig gesjeft med rimeleg og god mat som fellesnemnar. Spis er namnet, og sjølve drifta inne på kafeen vert delt i tre, med to inngangar. Inngangen til kaféen er der ein tidlegare entra Kafé Osen. Lokalet er forma som ein vinkel, og har i alt førti sitjeplassar, noko Lentz meiner er passeleg stort. - Me var nøydde til å gjera noko med lokalet. Det var altfor stort slik som det var, og me fann ut at me måtte finna ein måte å dela det opp på. Difor har me laga kaféen slik han er no. Resten av arealet skal brukast til andre ting, fortel han. Profilen til verksemda er rimeleg mat. Og rimeleg er det. Ein kjøttkakemiddar kostar 45 kroner, og elles ligg prisane på ein full middagsporsjon på rundt femtilappen. I alt ti rettar rullerar på menyen, og han lovar at det til ei kvar tid skal vera minst seks ulike å velja mellom. - Men me lovar óg at det er to ting ein alltid skal få tak i, og det er varemerka våre; kjøttkaker og pannekaker, seier han. Elles har han vanleg kafémat som rundstykke og lunchrettar. - Forklaringa på dei låge prisane er i hovudsak to ting. For det fyrste er eg bevisst når det gjeld innkjøp. Det er viktig for å halda kostnadene nede. Det andre og viktigaste er at eg lagar alt frå grunnen sjølv. Eg kjøper ikkje ferdigmat frå grosisstar, fortel han. På Spis i Hardangersenteret får ein altså kjøpt god og rimeleg norsk mat, laga frå grunnen av på kjøkenet bak disken. Ta-med-mat, bøker og blad Ein annan og like viktig del av drifta vert mat å ta med seg heim. Desse rettane vert kring ti prosent billegare enn inne i kaféen på grunn av den låge matm o m s e n. Det vert ein eigen i n n g a n g til Ta med-avdelinga, og her har han dessutan meir spanande å by på. - Det at lokalet vart så stort gjorde at me måtte sjå oss om etter ein god måte å Bak på kjøkenet lagar Alfred Lentz det meste sjølv. Han har arbeidd som stuert, og er utdanna kokk ved Hotel Norge i Bergen, og har drive kaféar og serveringsstader både i Bergen og Kvam. Grillkroa var det fyrste han tok til med i Kvam i Kaféen er på form som ein amerikansk Diner, lang og smal. Og over disken får du heimelaga mat. utnytta det på. I same rommet som utleveringsdisken, vert det difor brukte bøker og blad å få kjøpt. Me trur gjerne ikkje det kastar noko av seg, men det kan vera med på å dra folk, og auka omsetnaden på matserveringa, vonar han. - Me kjem til å kjøpa bøker og blad av frivillige organisasjonar som på den måten kan samla inn bøker og tidsskrift og skaffa seg inntekter til lagsdrifta. Me kjem og til å ha byting av DVD-filmar. Det vil fungera på den måten at folk kjem med ein film, og tek med seg heimatt ein annan etter å ha betalt eit lite mellomlegg. Då eig dei filmen og slepp å tenkja på at dei skal levera den attende til ein eller annan frist. Kantineservice Ei anna side av drifta som dei vil prøva å koma i gang med er kantineservice, med utkøyring av lunch til verksemder, i fyrste omgang i Øystese. Det vil fungera slik at kvar verksemd får eit kundenummer, og all tinging føregår på SMS eller E-post. - Dette er fordi låge prisar betingar ei rasjonell drift. Det å stå i telefonen og ta imot og forklara, tek rett og slett for mykje tid. Så enkelt er det, fortel den driftige kaféverten. Konkurrerer med heimekjøkenet Det finst dei som vil hevda at det er nok kaféar i bygda. Alfred Lentz meinar han har funne si nisje, og tek mål av seg til å konkurrera med heimekjøkenet til folk med ein travel kvardag. - Det å laga middag til to-tre personar etter endt arbeidsdag kostar både tid og pengar. Og når folk oppdagar at dei her kan henta seg heim ein god norsk middag til to personar til under hundre kroner, vonar eg at ein del vil gjera nettopp det, avsluttar han før han spring innatt til dei kokande ertene. ØYSTESEPOSTEN Lokalt stoff og lysingar i same avis. Ut til fleire Hardangerkommunar. Lysingsprisar: Rimelegare enn du trur. Velkomen som annonsør i Ø-posten. Neste avis kjem ut ca. 28. september. RING FOR TINGING AV LYSINGAR Annonsekonsulent, journalist og ansvarleg redaktør: Sjur Tarjei Fykse Sats og repro: Øystese Trykkeri AS Trykk: Media Trykk AS, Bergen Distribusjon: Posten. Eigar: Øystese Næringslag August 2005

10 10 ØystesePosten Grunn/betong tømmer - Påbygg/ Nybygg - Næringsbygg - Reparasjonar - Boring/saging i betong - Golvpuss - Kassettutleige TOTALLEVERANDØR Sandvenhagen Industrifelt 5600 Norheimsund TA KONTAKT! Telefon: DEsign Fabrikk - Vindauge - Dører - Trapper - Låser Døgnvakt Glasarbeid ( ) Sal byggjevarer Grunn/gravarbeid Tomtearbeid Natursteinsmuring Frå idé til ferdig trykksak i same hus! Øystese Trykkeri tilbyr næringsliv og privatpersonar fagleg hjelp med design og alt frå idé til ferdig produkt. Mange verksemder samarbeider med Øystese Trykkeri. Me er stolte av det og ynskjer å styrkja denne posisjonen i marknaden. Me satsar bevisst på eigen profil og identitet. Ta kontakt for ein fagleg diskusjon - det kan løna seg! T a k o n t a k t f o r p r i s t i l b o d Nedre Vik Øystese Nedre Vik 4, 5610 Øystese Tlf.: Fax E-post: NYTT I ØYSTESE 1. september opnar 400 kvadratmeter møbelutsal på Torpe møbelfabrikk. Stadig skiftande utstillingar og noko for ein kvar smak. Kom innom og sjå! møbelfabrikk a.s torpe 5604 Øystese Tlf Ope: Måndag - onsdag Torsdag - fredag Laurdag 10-14

11 ØystesePosten 11 Ein fredleg plett Det kan virka som om Botnen har vorte det nye store utfartsområdet i Kvam, og kva er det som lokkar? Det kan nok vera mangt. Ein fredleg plett mellom høge fjell, og så sjølvsagt vertskapet på Flatabø Gardsrestaurant. Dette er ein fredleg stad å vera, fortel Marit Botnen, og peikar utover landskapet. Det tek til å opna seg litt no, etter at dei tok til med Skotsk høglandsfé for å halda tilgroinga i sjakk. Stadig meir populært Marit Botnen tek no imot gjester på sjette året på Flatabø. Drifta har stadig vorte meir omfattande, og dei tek imot gjester både til middag og overnatting. I alt 25 sengeplasser kan dei by på, og opplegget vert skreddarsydd etter kva ynskje gjestene måtte ha. I sommar har det òg vore mange reisande med turistbåten Peer Gynt, som har gått tre turar om sundagane. - Eg hadde ikkje trudd at det tilbodet skulle verta så populært så fort. Det har vore svært godt besøk kvar sundag. Det har vore varmtbord der gjestene har forsynt seg sjølve, og folk ser ut til å ha likt seg. Det har vore så mykje at eg har leigt inn folk i tillegg til at eg har hatt god hjelp av resten av familien. Opp av oska I april 1994 brann heile bruket, så nær som eitt hus, ned til grunnen. Dei sette oppatt nye hus, og då gjekk det ikkje lenge før det kom folk som ville feira brudlaup der inne. - Då tok me til å tenkja på om servering og overnatting kunne vera noko å satsa på. Me brukte løa i byrjinga, og laga til storkjøken og toalett i eine enden. Det kom stadig meir folk, sjølv om me aldri annonserte. Seinare sette me opp stabburet til overnatting og servering. Det siste me har gjort er å byggja på stabburet, slik at me har fått eit stort og godt serveringslokale, seier ho. Det er ikkje fyrste gongen det har vore drive med overnatting og servering på Flatabø. For godt og vel hundre år sidan vart det sett opp eit lite hotell i sveitsarstil på ein tuft ved bruket. Det vart drive nokre år med vekslande hell, og vart kjøpt og brukt som bustadhus av svigerfar til Marit. I huset som vart sett opp att på tuftene etter hotellet, leiger Marit ut til overnattingsgjester i tillegg til stabburslemmen. - Hadde det ikkje vore for at det hadde kome nye hus her så trur eg ikkje dette hadde vorte noko av. Svært mykje gjekk tapt i brannen, men mykje har vorte betre etterpå. Målet mitt no, er at eg skal få dette til å verta ein arbeidsplass i alle fall halve året, frå april til oktober. Små grupper er det eg likar best. Det er kjekt når det er mykje folk her òg, då er det mykje liv og latter. Men med små grupper tykkjer eg at eg får teke meg betre av kvar einskild, og vert betre kjend med folk, seier ho. - På sikt er det meiniga å servera mest mest mogeleg av eigen økologisk produksjon. Alt på bruket er godkjent økologisk, og det skotske høglandsfèet skal inngå som ein viktig del av menyen. No er stamma etterkvart så stor at me kan ta til å slakta for alvor, og då vil eg prøva å få tak i økologiske råvarer til resten av menyen òg. Det er så mange som driv med gardsrestaurantar etter kvart, at ein må ha noko spesielt som kan trekkja folk, seier den engsasjerte restaurantvertinna. God hjelp Om vinteren er det lite råd å planleggja noko. Så lenge det er isfritt, og ein kan gå i sundet med båt, er det råd å ta imot gjester, men det kan frysa på før ein veit ordet av det, og difor er det ikkje råd å planleggja særleg langt fram. Det meste av arbeidet med den vesle reiselivsverksemda har dei stått for sjølv. Ein del snikkarhjelp har dei hatt, men heile familien er med og tek i eit tak når det trengs, så dei har vore sjølvhjeplne med det meste av bygging og ominnreiing. - Eg hadde aldri fått til dette om det ikkje hadde vore for den støtta og hjelpa eg har fått av Ragnar og borna. Målet er at dette skal vera så lite at eg slepp tilsetja folk fast. Eg har måtta leigt inn folk når det har kome større grupper, slik som om sundagane no i sommar, men å ha fast tilsette det vil eg ikkje, seier ho. Ein fredleg plett Om Botnagrenda ikkje er heilt bilfri, så manglar det ikkje mykje. Det at det er så fredeleg er nok ein av grunnane til at mange vert forlikte i plassen. Det er òg det ho vil prøva å marknadsføra. Difor høver det godt med mindre grupper i fullpensjon. Her kan folk finna ro og ta seg att etter ein oppjaga kvardag. Det er heller ikkje vanskeleg å finna stader der mobiltelefonen lyt gje opp å finna sendar. Svært mange av gjestene i sommar har kome seg inn med den nye turistbåten Peer Gynt, som Marit er medeigar i. (Foto: Tore Fykse) Det er stort sett berre nye hus på bruket no. Det siste nye er det me ser til venstre i biletet. Der er det både matservering og overnatting. (Foto: Tore Fykse)

12 12 ØystesePosten Totalpris varer handlevogn, merkevarer 531,90 I KIWI kan du velge mellom kjente merkevarer til faste, lave priser Totalpris varer handlevogn, First Price 194,85 * * First Price-pris omregnet til samme vekt som merkevaren. og First Price til enda lavere faste priser! 9-22 (20) KIWI Øystese POST I BUTIKK

Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost

Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost Kvam herad Bruka e-post lesaren til Kvam herad Alle ansatte i Kvam herad har gratis e-post via heradet sine nettsider. LOGGE INN OG UT AV E-POSTLESAREN TIL

Detaljer

KoønnWEK. v/sidgr.1- or 11(0I: &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. iii

KoønnWEK. v/sidgr.1- or 11(0I: &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. iii KoønnWEK v/sidgr.1- or 11(0I: iii &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. Opplysningar om søkjaren: Namn:Jorun Larsen Adresse: Seimsvegen 73 Postnr./stad: 5472 SEIMSFOSS Telefon: 91398512 Organisasjonsnr:

Detaljer

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1 Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 1 Gaular, ein flott kommune i vakre Sogn og Fjordane. 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 2 Gaular, med dei tre ruteområda (2.923 innbyggjarar

Detaljer

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE Vedteke av kommunestyret 2. oktober 2014, sak 67/14 1 Innhold 1. Kvifor plan for bruk av nynorsk i Nissedal kommune?... 3 1.1 Bruk av nynorsk internt i organisasjonen

Detaljer

mmm...med SMAK på timeplanen

mmm...med SMAK på timeplanen mmm...med SMAK på timeplanen Eit undervisningsopplegg for 6. trinn utvikla av Opplysningskontora i landbruket i samarbeid med Landbruks- og matdepartementet. Smakssansen Grunnsmakane Forsøk 1 Forsøk 2

Detaljer

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA TIL LEKSJONEN Fokus: Kjøpmannen og den verdifulle perla. Tekst: Matt 13.45 Likning Kjernepresentasjon MATERIELL: Plassering: Hylle for likningar Deler: Gulleske med kvitt

Detaljer

Velkomen. til kulturbygda. Lærdal

Velkomen. til kulturbygda. Lærdal Velkomen til kulturbygda Lærdal Ein tur i Hans Gjesme sine motiv Den lokale kunstnaren Hans Gjesme gav ved sin død i 1994 Lærdal kommune ei kunstgåve på vel 1500 kunstverk som omfattar måleri, grafikk,

Detaljer

Månadsbrev for GRØN mars/april 2014

Månadsbrev for GRØN mars/april 2014 Månadsbrev for GRØN mars/april 2014 Oppsummering/ evaluering av mars/april Mål og innhald april I mars har me hatt fokus på språk. Me har hatt språksamlingar saman med Rosa kvar veke, der har me sett på

Detaljer

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 10. trinn

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 10. trinn Jobbskygging side 1 Jobbskygging Innhald Handverk, industri og primærnæring Omgrepa handverk, industri og primærnæring. Kva betyr omgrepa? Lokalt næringsliv etter 1945 Korleis har lokalt næringsliv utvikla

Detaljer

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 (Nynorsk) Du skal IKKJE skrive namnet ditt på nokon av sidene i dette spørjeskjemaet. Vi vil berre vite om du er jente eller gut og kva for klasse du går i.

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2008/2009 Innleiing Årsmøtet for 2007/08 vart avvikla i grendahuset 20.03.08. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike Molde Domkirke 2016 Konfirmasjonspreike Så er altså dagen her. Den store dagen. Dagen eg trur mange av dykk har gleda seg til lenge. Og det er lov å kjenne litt sommarfuglar i magen og både glede og grue

Detaljer

Pressemelding. Kor mykje tid brukar du på desse media kvar dag? (fritid)

Pressemelding. Kor mykje tid brukar du på desse media kvar dag? (fritid) Mikkel, Anders og Tim Pressemelding I årets Kvitebjørnprosjekt valde me å samanlikna lesevanane hjå 12-13 åringar (7. og 8.klasse) i forhold til lesevanane til 17-18 åringar (TVN 2. og 3.vgs). Me tenkte

Detaljer

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-)

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Alle borna i 1 klasse byrjar å bli trygge i sine nye omgivelser.

Detaljer

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 1

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 1 Rolf Lystad 12.05.14 Oklavegen 4 6155 Ørsta Utdanningsavdelinga v/ståle Solgard Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkeshuset, Julsundvegen 9 6404 Molde Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen

Detaljer

for leiarar og medarbeidarar innan handel og service i Askvoll

for leiarar og medarbeidarar innan handel og service i Askvoll for leiarar og medarbeidarar innan handel og service i Askvoll Etablere felles standard innan service og kundehandsaming i Askvoll Guiden tek for seg grunnleggande og enkle reglar - enkelte vil hevde at

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

Minnebok. Minnebok NYNORSK

Minnebok. Minnebok NYNORSK Minnebok NYNORSK 1 Minnebok Dette vesle heftet er til dykk som har mista nokon de er glad i. Det handlar om livet og døden, og ein del om korleis vi kjenner det inni oss når nokon dør. Når vi er triste,

Detaljer

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7 Den gode gjetaren Lukas 15:1-7 Bakgrunn I denne forteljinga formidlar du noko om kva ei likning er. Difor er delen om gullboksen relativt lang. Det å snakke om dei ulike filtstykka som ligg i boksen, er

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2013/2014 Innleiing Årsmøtet for 2012/13 vart avvikla i grendahuset 28.03.13. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet:

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Har igjen fått sps om dekninga i Sør. Veit ein meir om når utbygging av skal skje? Kor mange barn i sør får ikkje plass i nær? Svar frå administrasjonen: Vi syner til

Detaljer

Informasjonsbrosjyre SOGNDAL STUDENTBARNEHAGE

Informasjonsbrosjyre SOGNDAL STUDENTBARNEHAGE Informasjonsbrosjyre SOGNDAL STUDENTBARNEHAGE SOGNDAL STUDENTBARNEHAGE Sogndal Studentbarnehage er ein privat barnehage, som vert driven av Studentsamskipnaden i Sogn og Fjordane (SISOF), velferdsorganisasjonen

Detaljer

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT Språkrådet Landssamanslutninga av nynorskkommunar Nynorsk kultursentrum 17. mars 2011 Undersøking om målbruken i nynorskkommunar er eit samarbeid mellom

Detaljer

Forbrukerrådets kontrakt ved kjøp av bruktbil mellom private

Forbrukerrådets kontrakt ved kjøp av bruktbil mellom private Partar Seljar Namn: Adresse: Postnr/stad: Tlf.: E-post: Kjøpar Namn: Adresse: Postnr/stad: Tlf.: E-post: Side 1 av 6 Køyretyopplysingar Merke og type køyrety Årsmodell Fyrste gong registrert Registreringsnr.

Detaljer

Forbrukerrådets kontrakt ved kjøp av bruktbil mellom private

Forbrukerrådets kontrakt ved kjøp av bruktbil mellom private Om kontrakten Kontrakten kan fyllast ut elektronisk eller skrivast ut og fyllast ut på papir. Forbrukarrådet tilrår at kontrakten blir fylt ut elektronisk av partane i fellesskap. Forbrukarrådet oppmodar

Detaljer

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 2

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 2 Rolf Lystad 18.09.14 Oklavegen 4 6155 Ørsta Utdanningsavdelinga v/ståle Solgard Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkeshuset, Julsundvegen 9 6404 Molde Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen

Detaljer

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv.

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv. Særemne 3-100 år med stemmerett I 2013 er det hundre år sidan alle fekk stemmerett i Noreg. På Norsk Folkemuseum arbeider vi i desse dagar med ei utstilling som skal opne i høve jubileet. I 2010 sendte

Detaljer

Desse punkta markerar utdrag frå kommentarfeltet i undersøkinga som me har lima inn i rapporten.

Desse punkta markerar utdrag frå kommentarfeltet i undersøkinga som me har lima inn i rapporten. Rapport. Innbyggjarundersøkinga 2015 Ulvik herad. Generelt om spørsmåla: Spørsmåla kunne graderast på ein skala frå 1-6, kor 1 var dårlegast. Eit gjennomsnitt på 3,5 vil seie ein vurderingsscore midt på

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord

Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord Kjære foreldre, føresette, søsken og vener! I 8 månader har de fått rapport etter rapport frå Nordfjordeleven dykkar. Om flotte fjelltoppar. Store bølgjer. Hav

Detaljer

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger.

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. PREPOSISJONAR 1 Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. Luisa går på skule i Ålesund. Skulen ligg midt i byen. Klasserommet ligg i tredje etasje

Detaljer

SFO 2015/16 - Hafslo barne- og ungdomsskule

SFO 2015/16 - Hafslo barne- og ungdomsskule SFO 2015/16 - Hafslo barne- og ungdomsskule SFO HAFSLO - INFORMASJON SFO er eit friviljug omsorgs- og fritidstilbod før og etter skuletid for borna på 1. 4. steg. Sentralt i tilbodet er omsorg, tryggleik,

Detaljer

Uttale vedr. ferjesamband i Hardanger

Uttale vedr. ferjesamband i Hardanger Samferdselsutvalet i Hordaland 5020 BERGEN Uttale vedr. ferjesamband i Hardanger Hardangerrådet iks sender slik uttale vedr. ferjesamband i Hardanger, og ber om at denne uttalen vert teke omsyn til i budsjetthandsamingsprosessen

Detaljer

Naturbruk - er du ikke riktig klok? Innlegg pårådgjevarkonferanse, 17. april 2012, ved Tore Henrik Øye, Landbrukstunet Kompetanse

Naturbruk - er du ikke riktig klok? Innlegg pårådgjevarkonferanse, 17. april 2012, ved Tore Henrik Øye, Landbrukstunet Kompetanse Naturbruk - er du ikke riktig klok? Innlegg pårådgjevarkonferanse, 17. april 2012, ved Tore Henrik Øye, Landbrukstunet Kompetanse Sjølvstendig selskap i regi av HB (oppstart 01.09.11) Rekruttering til

Detaljer

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball.

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. HEILSETNINGAR 2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. Vi reiser til Cuba. Carmen les ei bok. Arne lagar middag. Luisa er på skulen. Det snør. I

Detaljer

Månadsbrev for ROSA mars 2015

Månadsbrev for ROSA mars 2015 Månadsbrev for ROSA mars 2015 Oppsummering/ evaluering av mars Mars har vore ein lunefull månad med tanke på veret, men vi gledar oss over mange fine dagar med sol og vårleg varme. Har vore mykje ute og

Detaljer

Nynorsk Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo Hovudtest Elevspørjeskjema 8. klasse Rettleiing I dette heftet vil du finne spørsmål om deg sjølv. Nokre spørsmål dreier seg

Detaljer

Månadsbrev frå oktober, Grøn avd.

Månadsbrev frå oktober, Grøn avd. Månadsbrev frå oktober, Grøn avd. Oppsummering/ evaluering av oktober Oktobermånad starta me med eit lite epleprosjekt. Inndelt i grupper, fekk alle barna vere med på tur for å hauste eple og plommer.

Detaljer

Tilstandsvurdering av «Gamle Essoen»

Tilstandsvurdering av «Gamle Essoen» Tilstandsvurdering av «Gamle Essoen» - Og skisser til mogeleg opprusting Status Bygget er eit eldre bygg bygd midt på 1960-talet. Bygget framstår i hovudtrekk slik det var bygd. Det er gjort nokre endringar

Detaljer

Logo Brukarrettleiing

Logo Brukarrettleiing Logo Brukarrettleiing Innhald Innleiing... 1 Logooriginalar... 2 Rett og feil bruk... 3 Logo med slagord og bygdenamn 4 Grafiske element... 5 Bruk av logo til kvardags... 6 1 Innleiing Gratulera med ny

Detaljer

Ad hoc arbeidsgruppe i 2006. Arbeidet resulterte i 3 ulike forslag til ombygging av Storstoga. Det som vart vedtatt fekk førehandsgodkjenning som

Ad hoc arbeidsgruppe i 2006. Arbeidet resulterte i 3 ulike forslag til ombygging av Storstoga. Det som vart vedtatt fekk førehandsgodkjenning som Ad hoc arbeidsgruppe i 2006. Arbeidet resulterte i 3 ulike forslag til ombygging av Storstoga. Det som vart vedtatt fekk førehandsgodkjenning som kulturhus med regional status frå Aafk, og tilsegn om investeringstilskot.

Detaljer

Nasjonale prøver. Lesing på norsk 8. trinn Eksempeloppgåve. Nynorsk

Nasjonale prøver. Lesing på norsk 8. trinn Eksempeloppgåve. Nynorsk Nasjonale prøver Lesing på norsk 8. trinn Eksempeloppgåve Nynorsk Ei gruppe elevar gjennomførte eit prosjekt om energibruk og miljøpåverknad. Som ei avslutning på prosjektet skulle dei skrive lesarbrev

Detaljer

Forfall skal meldast til telefon 53 48 31 00 eller e-post: post@kvinnherad.kommune.no Vararepresentantane møter kun etter nærare avtale.

Forfall skal meldast til telefon 53 48 31 00 eller e-post: post@kvinnherad.kommune.no Vararepresentantane møter kun etter nærare avtale. MØTEINNKALLING Utval Komite for helse, omsorg, miljø Møtedato 04.12.2012 Møtestad Kommunestyresalen, Rådhuset Møtetid 10:00 - Orienteringar: Barnevern Samhandlingsavdelinga Forfall skal meldast til telefon

Detaljer

Informasjon til elevane

Informasjon til elevane Informasjon til elevane Skulen din er vald ut til å vere med i undersøkinga RESPEKT. Elevar ved fleire skular deltek i undersøkinga, som vert gjennomført av Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger.

Detaljer

Invitasjon til Entreprenørskap Sunnfjord 2012

Invitasjon til Entreprenørskap Sunnfjord 2012 Invitasjon til Entreprenørskap Sunnfjord 2012 Onsdag 28 mars inviterer vi entreprenørskapsungdom, lokale bedrifter og andre lag og organisasjonar til årets entreprenørskapsmesse i Naustdalshallen. Her

Detaljer

Du kan skrive inn data på same måte som i figuren under :

Du kan skrive inn data på same måte som i figuren under : Excel som database av Kjell Skjeldestad Sidan ein database i realiteten berre er ei samling tabellar, kan me bruke eit rekneark til å framstille enkle databasar. I Excel er det lagt inn nokre funksjonar

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE Alle vaksne i Lyefjell barnehage arbeider for at det enkelte barn opplever at: Du er aktiv og tydelig for meg Du veit at leik og venner er viktige for

Detaljer

MØTEBOK BREMNES SOKNERÅD

MØTEBOK BREMNES SOKNERÅD DEN NORSKE KYRKJA Bremnes sokneråd MØTEBOK BREMNES SOKNERÅD Møtestad: Rådhuset Tid: Tysdag 26.11.2013 kl. 19.30-22.00 Desse møtte: Berit Hallaråker, Asbjørn Gundersen, Bjarte Aartun, Karl Mæland, Elin

Detaljer

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba.

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba. LEDDSETNINGAR 1 Gjer setningane om til forteljande leddsetningar. Carmen er kona hans. Luisa går på skule i byen. Leo er tolv år. Ålesund er ein fin by. Huset er raudt. Det snør i dag. Bilen er ny. Arne

Detaljer

Spørjeundersøking om sentrumsområde

Spørjeundersøking om sentrumsområde Spørjeundersøking om sentrumsområde Befolkningsundersøking i Hordaland 2013 AUD-rapport nr. 1 2013 Bakgrunn og metode Undersøkinga er utført på oppdrag frå, og i samarbeid med Planseksjonen i Hordaland

Detaljer

Page 1 of 7 Forside Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking der du som elev skal få seie di meining om forhold som er viktige for å lære og trivast på skolen. Det er frivillig å svare på undersøkinga,

Detaljer

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg.

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg. JANUAR 2015! Ja, i går vart friluftsåret 2015 erklært for opna og me er alle ved godt mot og har store forhåpningar om eit aktivt år. Det gjeld å ha store tankar og arbeida medvite for å gjennomføra dei.

Detaljer

Informasjonshefte Tuv barnehage

Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte for Tuv barnehage Barnehagen blir drevet av Hemsedal kommune. Barnehagen er politisk lagt under Hovudutval for livsløp. Hovudutval for livsløp består av

Detaljer

Bustadområde i sentrum. Vurdering

Bustadområde i sentrum. Vurdering Bustadområde i sentrum Vurdering Balestrand 10.10.2009 Gode bustadområde i Balestrand sentrum Kommuneplan, arealdelen Status I. Sentrumsnære buformer For Balestrand sentrum er det gjeldande reguleringsplanar

Detaljer

Innhold. Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders. rjeundersøking

Innhold. Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders. rjeundersøking Bjørn og Rovdyr Innhold Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders rjeundersøking For eller imot bjørn i Jostedalen? Intervju med nokre ikkje-bønder i dalen Intervju med nokre bønder i dalen

Detaljer

Halvårsrapport grøn gruppe- haust 2015

Halvårsrapport grøn gruppe- haust 2015 Halvårsrapport grøn gruppe- haust 2015 I denne rapporten vil eg ta føre meg dei 7 fagområda i rammeplanen. Eg vil skrive litt om kva rammeplanen seier og deretter gjere greie for korleis me har arbeida

Detaljer

Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor»

Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Velkommen til oss i Maurtuå Barnehage. Dette heftet med informasjon håpar me kan være til hjelp for deg når du skal være vikar.

Detaljer

Joakim Hunnes. Bøen. noveller

Joakim Hunnes. Bøen. noveller Joakim Hunnes Bøen noveller Preludium Alt er slik det plar vere, kvifor skulle noko vere annleis. Eg sit ved kjøkenvindauget og ser ut. Det snør, det har snødd i dagevis, eg har allereie vore ute og moka.

Detaljer

ALF KJETIL WALGERMO KJÆRE SØSTER

ALF KJETIL WALGERMO KJÆRE SØSTER ALF KJETIL WALGERMO KJÆRE SØSTER AV ALF KJETIL WALGERMO Mitt bankande hjarte. Ungdomsroman. Cappelen Damm, 2011 Mor og far i himmelen. Illustrert barnebok. Cappelen Damm, 2009 Keegan og sjiraffen. Illustrert

Detaljer

BRUKARUNDERSØKING RENOVASJON 2010

BRUKARUNDERSØKING RENOVASJON 2010 Arkiv: K1-070, K3-&3232 Vår ref (saksnr.): 10/51717-666 Journalpostid.: 10/1629494 Saksbeh.: Helge Herigstadad BRUKARUNDERSØKING RENOVASJON 2010 Saksgang: Utval Saksnummer Møtedato Senior- og Brukarrådet

Detaljer

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR TIME KOMMUNE Arkiv: K1-070, K3-&32 Vår ref (saksnr.): 08/1355-6 JournalpostID: 08/14810 Saksbeh.: Helge Herigstad BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR Saksgang: Utval Saksnummer

Detaljer

Teamarbeid og teambuilding

Teamarbeid og teambuilding Teamarbeid og teambuilding Team Bygg vi har bygd meir enn tusen bustader TEAM BYGG har gjennom meir enn 25 år utvikla seg til å bli ein viktig aktør i bustadmarknaden i Sør-Rogaland. Vi har til ei kvar

Detaljer

Jon Fosse. For seint. Libretto

Jon Fosse. For seint. Libretto Jon Fosse For seint Libretto Personar Eldre kvinne, kring seksti-sytti Middelaldrande kvinne, kring førti Mann, kring femti Fylgje Yngre kvinne, kring tretti Med takk til Du Wei 2 Ei seng fremst, godt

Detaljer

Teknikk og konsentrasjon viktigast

Teknikk og konsentrasjon viktigast Teknikk og konsentrasjon viktigast Karoline Helgesen frå Bodø er bare 13 år, men hevdar seg likevel godt i bowling der teknikk og konsentrasjon er viktigare enn rein styrke. Ho var ein av dei yngste finalistane

Detaljer

Vil du vera med å byggja ein ny kommune?

Vil du vera med å byggja ein ny kommune? Vil du vera med å byggja ein ny kommune? - Skal Fjell, Sund eller Øygarden halda fram som eigne kommunar, eller skal vi saman byggja Nye Øygarden kommune? Trygg framtid... Vi håpar at du opplever det godt

Detaljer

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE»

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» «ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» FYLKESREVISJONEN Møre og Romsdal fylkeskommune RAPPORT, FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT NR. 4-2000 INNHALDSREGISTER 1. INNLEIING I 2. FORMÅL 1 3. METODE OG DATAGRUNNLAG

Detaljer

Husleige / Fellsekostnader i interkommunale samarbeid i Hallingdal.

Husleige / Fellsekostnader i interkommunale samarbeid i Hallingdal. Notat Husleige / Fellsekostnader i interkommunale samarbeid i. Dette notatet kan vera eit diskusjonsgrunnlag for vurdering av fordeling av utgifter til husleige og drift i interkommunale samarbeid. Oversikt

Detaljer

MÅNADSBREV FOR APRIL GRØN

MÅNADSBREV FOR APRIL GRØN MÅNADSBREV FOR APRIL GRØN Oppsummering/ evaluering av månaden Også denne månaden har me vore mykje ute. Prøver å komma oss ut to gonger i løpet av dagen om veret er nokon lunde ok. Det er mykje sykling

Detaljer

Velkomen til LONEVÅG BARNEHAGE. Informasjon til foreldre ved Lonevåg barnehage

Velkomen til LONEVÅG BARNEHAGE. Informasjon til foreldre ved Lonevåg barnehage Velkomen til LONEVÅG BARNEHAGE Informasjon til foreldre ved Lonevåg barnehage Kjære foreldre/føresette Me ynskjer dykk og barnet dykkar hjarteleg velkomen til Lonevåg barnehage! Barnet dykkar har no fått

Detaljer

Bruk av reiserekning i Agresso

Bruk av reiserekning i Agresso Bruk av reiserekning i Agresso Generell saksgang: 1. Reiserekning på web skal fyllast ut av den tilsette. 2. Når reiseregning er ferdig utfylt, skal den tilsette skrive ut reisebilag og stifte kvitteringar

Detaljer

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I FARNES SKYTTARLAG, 29. OKTOBER 2009

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I FARNES SKYTTARLAG, 29. OKTOBER 2009 REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I FARNES SKYTTARLAG, 29. OKTOBER 2009 Årsmøtet konstituerte seg med Steinar Røyrvik som møteleiar og Rigmor Øygarden som skrivar. Glenn Arne Vie og Sigurd Hatlenes vart valde til å

Detaljer

6. trinn. Veke 24 Navn:

6. trinn. Veke 24 Navn: 6. trinn Veke 24 Navn: Takk for ei fantastisk fin førestilling i går! Det var veldig kjekt å sjå dykk, både på formiddagen og på ettermiddagen. Eg vart veldig stolt! No må vi få rydda opp og pakka litt

Detaljer

Telenor Xtra Hødd. Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Søknadsfrist

Telenor Xtra Hødd. Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Søknadsfrist Telenor Xtra Hødd Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Telenor Xtra FFO er eit samarbeid mellom Telenor og Norges Fotballforbund. Tilbodet gjeld

Detaljer

Innspel frå elevane på 9. trinn på Leikanger ungdomsskule

Innspel frå elevane på 9. trinn på Leikanger ungdomsskule Innspel frå elevane på 9. trinn på Leikanger ungdomsskule 10. september var Anne Brit og Mari frå Leikanger kommune på besøk hjå 9. trinn på Leikanger ungdomsskule. Tema for samlinga var lokaldemokrati,

Detaljer

Gründercamp Samarbeid skule næringsliv

Gründercamp Samarbeid skule næringsliv Gründercamp Samarbeid skule næringsliv Kva er gründercamp? Treningsleir i kreativitet og nyskaping Elevane får eit reelt oppdrag med ei definert problemstilling Skal presentere ei løysing innanfor eit

Detaljer

www.kappdetgodeliv.no Jan Helgøy, Ordførar i Vanylven kommune

www.kappdetgodeliv.no Jan Helgøy, Ordførar i Vanylven kommune Dei unike dråpane i vest Området vårt er kalender-noreg i miniatyr. Vi samlar juvelane i eit fellesskap slik at dei skin enno klarare og tydelegare. Det er kjekkare å gå på skattejakt når ein går saman.

Detaljer

RAMMEAVTALE Hordaland Fylkeskommune og Fjord Norge AS

RAMMEAVTALE Hordaland Fylkeskommune og Fjord Norge AS S-200504339-4/135.3 RAMMEAVTALE og Som del av denne avtalen følgjer: Vedlegg l: Samarbeidavtale med spesifikasjon av tilskot. 1. Definisjonar Tenestar knytt til tilskot: Som nemnt i punkt 3.1 og vedlegg

Detaljer

Dokument nr. Omb 1 Dato: 14.07.2011(oppdatering av tidlegare dokument) Skrive av. ÅSN. Ved di side eit lys på vegen mot arbeid.

Dokument nr. Omb 1 Dato: 14.07.2011(oppdatering av tidlegare dokument) Skrive av. ÅSN. Ved di side eit lys på vegen mot arbeid. Visjon og formål Visjon: Ved di side eit lys på vegen mot arbeid. Formål: Telemark Lys AS er ei attføringsbedrift som, gjennom framifrå resultat, skal medverke til å oppfylle Stortingets målsetting om

Detaljer

privat eller prosjektkunde. Våre ekspeditørar har lang erfaring i bransjen. Me har òg svært dyktige handverkarar som kan hjelpe deg.

privat eller prosjektkunde. Våre ekspeditørar har lang erfaring i bransjen. Me har òg svært dyktige handverkarar som kan hjelpe deg. Dagleg leiar Norge er det landet som pussar mest opp. Trendar, fargar og produkt forandrar seg frå år til år. Fargerike Malerboden er ein rein farge og interiørbutikk som ynskjer å vere best på varekunnskap,

Detaljer

Barnerettane i LOKALSAMFUNNET

Barnerettane i LOKALSAMFUNNET Eit undervisningsopplegg om Barnerettane i LOKALSAMFUNNET Aktivitetsark med oppgåveidear og tips til lærarane Hjelpeark med bakgrunnsinformasjon og kopieringsoriginalar DELTAKING Artikkel 12: DISKRIMINERING

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

VINJE SKOLE SOM MUSEUM. Notat om tilpassing av Vinje skole til museumsformål

VINJE SKOLE SOM MUSEUM. Notat om tilpassing av Vinje skole til museumsformål VINJE SKOLE SOM MUSEUM Notat om tilpassing av Vinje skole til museumsformål Vinje skole som museum Innleiing Dette notatet er laga etter at eg på vegne av Sparbyggja fortidsminnelag (av Fortidsminneforeninga)

Detaljer

INTERNETTOPPKOPLING VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE - FORSLAG I OKTOBERTINGET 2010

INTERNETTOPPKOPLING VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE - FORSLAG I OKTOBERTINGET 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Organisasjonsavdelinga IT-seksjonen Arkivsak 201011409-3 Arkivnr. 036 Saksh. Svein Åge Nottveit, Birthe Haugen Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 23.02.2011-24.02.2011

Detaljer

Skjema for fokusområder bibliotekarvandring

Skjema for fokusområder bibliotekarvandring Skjema for fokusområder bibliotekarvandring Eidskog på studietur til Spydeberg De kan lesa meir om dokumentasjon av vandringar her: http://bibliotekarvandring.wordpress.com/2013/10/07/dokumentasjon-av-vandringa/

Detaljer

Månadsbrev for Rosa september 2014

Månadsbrev for Rosa september 2014 Månadsbrev for Rosa september 2014 Oppsummering/ evaluering av september Språkutvikling Omsorg Ser at borna no stort sett er trygge både på rutinane, dei andre barna og dei vaksne på avdelinga. Dette fører

Detaljer

Skal skal ikkje. Det startar gjerne med ein vag idé eller ein draum om å bruka interessene dine og kompetansen din på nye måtar på garden din.

Skal skal ikkje. Det startar gjerne med ein vag idé eller ein draum om å bruka interessene dine og kompetansen din på nye måtar på garden din. Skal skal ikkje Har du ein draum om å driva Inn på tunet verksemd? Gjennom dette kapittelet i netthandboka får du tankehjelp og praktisk hjelp i dei første fasane mot etablering; frå draum til forretningsplan.

Detaljer

Status og utfordringar. Orientering til heradsstyret Tysdag 16. juni Rådmannen

Status og utfordringar. Orientering til heradsstyret Tysdag 16. juni Rådmannen Status og utfordringar Orientering til heradsstyret Tysdag 16. juni Rådmannen Tertialrapporten viser Eit forventa driftsunderskot på 7 millionar i 2009, om drifta held fram som i dag. Dette kjem på

Detaljer

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 9. trinn

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 9. trinn Jobbskygging side 1 Jobbskygging Innhald Lokalt arbeids- og næringsliv Næringsliv, bransje, offentleg og privat sektor. Kva betyr omgrepa? Lokale arbeidsplassar Kvifor treng lokalsamfunnet eit variert

Detaljer

Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking

Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking Mål: Elevane skal kjenne til utbreiinga av hallingmålet i nærmiljøet. Dei skal vita noko om korleis hallingmålet har utvikla seg

Detaljer

Opning av Fellesmagasinet 14.04.2009 ved fylkesordførar Torill Selsvold Nyborg

Opning av Fellesmagasinet 14.04.2009 ved fylkesordførar Torill Selsvold Nyborg Opning av Fellesmagasinet 14.04.2009 ved fylkesordførar Torill Selsvold Nyborg Kjære alle! Gratulerer alle med dagen. Dette er ein merkedag for bevaringstenestene både her i fylket og nasjonalt! Hordaland

Detaljer

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmeldinga frå Austevoll maritime fagskule gjev ein oppsummering av dei viktigaste funna i student

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30 MØTEPROTOKOLL Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Sakslista vart sendt medlemene

Detaljer

SERVICESKYSSEN -EIT INKLUDERANDE TILBOD

SERVICESKYSSEN -EIT INKLUDERANDE TILBOD SERVICESKYSSEN -EIT INKLUDERANDE TILBOD Magne Vivelid Gaular Frivilligsentral 24. Mai 2012 Gaular, ein kommune i vakre Sogn og Fjordane 07.06.2012 Landskonferansen på Alexandra 2 Gaular, med dei 3 ruteområda

Detaljer

Matematikk 1, 4MX15-10E1 A

Matematikk 1, 4MX15-10E1 A Skriftlig eksamen i Matematikk 1, 4MX15-10E1 A 15 studiepoeng ORDINÆR EKSAMEN 19. desember 2011. BOKMÅL Sensur faller innen onsdag 11. januar 2012. Resultatet blir tilgjengelig på studentweb første virkedag

Detaljer

REGLEMENT OM ELEKTRONISK KOMMUNIKASJONSTENESTE FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKE.

REGLEMENT OM ELEKTRONISK KOMMUNIKASJONSTENESTE FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKE. REGLEMENT OM ELEKTRONISK KOMMUNIKASJONSTENESTE FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKE. 1. GENERELT 1.1 Føremål Møre og Romsdal fylke har som mål å yte god service og vere tilgjengeleg for innbyggarane i fylke og for

Detaljer

Her er Monica, Stian, Kenneth, Tor Andrè og Matias dei vaskar poteter.

Her er Monica, Stian, Kenneth, Tor Andrè og Matias dei vaskar poteter. RAPPORT FRÅ STRANDEBARM SKULE TYSDAG 18/10-05 Gruppa vart delt i 3. Det me skulle gjera i dag var: gjera klar grønsaker til marknad, stell i fjøset og steike pannekaker på stormkjøkken. Poteter og gulrøter

Detaljer

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 8 trinn

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 8 trinn Jobbskygging side 1 ELEVARK 8 trinn Jobbskygging Innhald Yrke og utdanning i familien min Nettverk og kompetanse. Kva betyr omgrepa? Slektstreet mitt Yrkesprofil Stilling og ansvarsområde. Kva betyr omgrepa?

Detaljer

Brukarrettleiing. epolitiker

Brukarrettleiing. epolitiker Brukarrettleiing epolitiker 1 Kom i gang Du må laste ned appen i AppStore Opne Appstore på ipaden og skriv «epolitiker» i søkjefeltet øvst til høgre. Trykk på dette ikonet og deretter på «hent» og til

Detaljer

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank.

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank. MODALEN KOMMUNE Rådmannen Rådmannen er den øvste administrative leiaren i kommunen og skal førebu saker og sette i verk det som politikarane bestemmer. Alle saker og dokument som vert lagt fram til politisk

Detaljer