Velkommen til Nordreisa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Velkommen til Nordreisa"

Transkript

1 Velkommen til Nordreisa - med plass til alle Regionsenteret i Nord-Troms Mangfold styrker

2 Fakta om Nordreisa Friluftskommunen Nordreisa kommune er mest kjent for alle de vakre naturområdene, og som en av Norges største kommuner i areal skulle det være rom for naturopplevelser i fleng. I kommunesentret Storslett Nasjonalparklandsby utfolder det urbane Nordreisa seg med butikker, kafeer og restauranter. Handelsstanden er mangfoldig og du kan finne alt du trenger lokalt. Nøkkeltall Kilde: SSB Innbyggere (per 1. januar 2012) Kjønnsfordeling: kvinner menn Areal: km² (Størst i Troms) Geografi Kommunesenter: Høyeste fjell: Storslett Raisduottarhaldi (1361 moh) Kort historikk Nordreisa kommune var tidligere en del av kommunen Storlyngen, som senere ble Skjervøy kommune. Nordreisa ble utskilt som egen kommune i Klima Kilde: yr.no (målestasjon Sørkjosen lufthavn 2011) Høyeste temperatur: +24,6C Laveste temperatur: -26,6 C Nedbørssnitt: 63,7 mm/mnd Flyplass Sørkjosen lufthavn Sysselsetting Største arbeidsgiver: Kommunen Antall ansatte: 554 personer Arbeidsstyrke: 2441 personer Arbeidsledighet: 3 % Kart over Nordreisa. Nettsider: Glade lakser 2 Nordreisa sitt kommunevåpen består av to adosserte laks i sølv på grønt. Adosserte betyr rygg mot rygg. Grønnfargen symboliserer jordbruket som har lange tradisjoner i Nordreisa. Laksen er viktig for reisaværingene. Som innbygger i Nordreisa (gamle kommunegrenser) har du fiskerett i Reisaelva, en av Norges ti beste lakseelver.

3 Velkommen til Nordreisa! Kommunesenteret Storslett presenterer det moderne Nordreisa seg med et rikt utvalg av butikker, kafeer, hotell og et godt utbygd offentlig servicenett. Fem km lengre sør langs E6 ligger Sørkjosen hvor du finner flyplassen og havneanleggene. Disse to tettstedene har gjennom årene vokst sammen, og representerer i dag vel 60 % av innbyggertallet i kommunen. Storslett er hovedsenter for service i Nord-Troms, og har en rekke interkommunale private og offentlige tilbud lokalisert her. Ordfører Lidvart Jakobsen Nordreisa er både kyst- og innlandskommune, med Lyngenfjorden, Kvænangen og felles grense med Skjervøy ut mot storhavet, og til felles grense med Kautokeino kommune og Finland på innlandet. Det burde i seg selv borge for storslåtte naturopplevelser å besøke vår kommune. Denne folderen vil gi deg litt informasjon om Nordreisa kommune og hvilke tjenestetilbud vi kan gi. Vi ønsker også å hilse på våre nye sambygdinger, og vil derfor hvert halvår invitere tilflyttede til et informasjonsmøte. Vi har perler som det gamle handelsstedet Havnnes, Reisadalen og Reisa nasjonalpark innenfor kommunens grenser, slik at et besøk også bli en kulturell nytelse. Ti mil av Reisaelva er lakseførende og har gitt mange laksefiskere gode opplevelser. Det er mange som har tatt turen med elvebåt opp Reisaelva for å oppleve Mollisfossen (269 m høy). Med vennlig hilsen Lidvart Jakobsen Ordfører Oppvekst s. 4 Kulturliv s. 5 Helse og omsorg s. 6 Teknisk avdeling s. 8 Utviklingsavdelingen s. 9 Sentraladministrasjon s. 10 Bolig s. 11 Nordreisasamfunnet s. 12 Nord-Troms s. 14 3

4 Oppvekst Trygge og trivelige oppvekstvilkår godt og trygt læringsmiljø. Det er skoletilbud også i distriktene. Flere skoler tilbyr også skolefritidsordning (SFO). Du må søke om opptak til SFOordninger. Den enkelte skole som har tilbudet gjør opptaket. Nordreisa kommune har også en flott kulturskole som gir barn og unge opplæring i instrumenter, sang, dans etc. I tillegg gis det tilbud innen tegning, form og farge. Barn i fokus Kontaktinformasjon Barnehage og skolefaglig rådgiver Vakant De tjenestene som omfatter barn og unge er Vikar Marit Føre Tlf organisert under flere etater i kommunen. E-post: Barnehager, skoler, kulturskolen, ungdommens hus Point, kulturkontoret og biblioteket Barnehageopptak jobber for utvikling forankret i kunnskap om Gørill Gulbrandsen Tlf: vår kultur, natur og miljø. E-post: Hovedopptak 1. mars. E-søknad Nordreisa kommune har full barnehagedekning, og 10 barnehager dekker store deler av vår langstrakte kommune. Det er ett hovedopptak, men løpende opptak gjøres ved behov. Vi har en skolekrets, og dermed fritt skolevalg. Grunnskolene våre er relativt små, med Nordreisa kulturskole Tlf E-post: Nordreisa bibliotek Tlf E-post: Barn og unges kommunestyre 4 På Barn og unges kommunestyre skal elever tilhørende skolene i Nordreisa kommune få mulighet til å delta aktivt med å fremme forslag overfor formannskapet. Barna har også et eget budsjett som de forvalter til gode formål for barn og unge i kommunen og regionen. Barn og unges kommunestyre avholdes to ganger årlig.

5 Kulturliv Åpningstider og annen informasjon Nordreisa bibliotek Nordreisa bibliotek er sentralt plassert på Storslett i Halti-bygget. På gateplanet finnes utlånsavdelingene for voksne og småbarn, tidsskriftavdeling samt lesesal. I kjelleretasjen finnes egen ungdomsavdeling og studierom. Biblioteket tilbyr også publikums-pc'er med internett-tilkobling, bokbuss og strikkekafe. Biblioteket har også tilbud om Ole Bok til barn, et samarbeidsprosjekt der målsetningene er å skape leselyst og leseglede for barn i Nordreisa. Kontakt Tlf leder: , Kontortid tirdager fra kl , eller Ungdomskontakt Mange gode tilbud til unge i kommunen Åpningstider Mandag kl Tirsdag kl Onsdag kl Torsdag kl Fredag kl Lørdag kl * *Lørdagsstengt Ungdommens hus Point Ungdommens hus holder til i gamle Solvoll skole, like ved Reisaelva (vis-a-vis Halti). Point har lydstudio, instrumenter, scene og aktiviteter som; biljard, bordtennis, playstation, internettcafe, spill, toppturer, fisketurer og rockeverksted. Klubben er rusfri og skal være et trygt og godt fritidstilbud til ungdommene i de aktuelle aldersgrupper. Nordreisa Kino Kinosalen er i Nordreisahallen. Kinoen ble digitalisert i april 2011 og har både nytt bildeog ikke minst lydanlegg. Vi viser filmer som regel onsdager og søndager. Følg med på aktivitetskalenderen på kommunens hjemmesider, eller kinoens egen side i høyremenyen på hjemmesiden. Du finner oss også på facebook. Velkommen til fantastiske filmopplevelser i ny sal! Les mer om alle våre tjenester på BIOS et fyrtårn for lokalmat og trivsel Bios ble kåret til vinner av Ganefart i landets beste spisested langs landeveien, og har siden høstet mange gjeve priser for sin gode mat og atmosfære. Bios Café har vært et samlingssted for lokalbefolkning og reisende i over 40 år. Her kan du få servert gode kaker, vafler og kaffe eller deilige 5 rettere basert på våre flotte råvarer. 5

6 Helse og omsorg Kompetanseutvikling og sterke fagmiljø Offentlige helse- og sosialtjenester av god kvalitet. Helsesenteret Sonjatun ble etablert i 1977 og har siden starten vært framtidsrettet når det gjelder å utvikle og ta i bruk nye tjenester og ny teknologi ut fra innbyggernes behov. Dine behov er vårt fokus! Kommunale helse- og omsorgstjenester er organisert i Helse og omsorgsavdelingen og er i hovedsak lokalisert på Helsesenteret. Dette omfatter legetjeneste, fysio- og ergoterapi, hjemmetjeneste, sykehjem, tjenester for mennesker med utviklingshemming, avlastningstilbud, psykisk helsevern og miljøtjeneste. Distriktsmedisinsk senter Nord-Troms tilbyr samhandlingstjenester for fire nord-tromskommuner og spesialisthelsetjenester ved UNN HF, samt avtalespesialister. I dag er det tjenester som fødestue, områdegeriatri (OGT), røntgen, øre-nese-hals og hudbehandling. I tillegg er det en del utviklingsprosjekter, som Teleortopedi og I-bedrift. Distriktsmedisinsk senter Nord-Troms har som mål å gi et faglig og likeverdig tilbud rettet mot innbyggernes behov. Helsesenteret Sonjatun inneholder i tillegg tjenester som Hovetannklinikk/Universitetsklinikk og Tyngdepunkt Afasi og stemme. Kontaktinformasjon Helse og omsorgssjef Bodil Mikkelsen Tlf Legekontoret Tlf Legevakta: Etter kl og i helgene Sonjatun Sykehjem/Omsorgssenter/ Bo - kultursenteret Tlf / / Sykestue og OGT/ fødestue Tlf / Fysikalsk avdeling Tlf Hjemmetjenester Tlf Helsesenteret har mange ulike tjenester. Er det noe du lurer på, kan kommunens servicekontor kontaktes på telefon Nord-Troms Tannhelsedistrikt Tannklinikken på Sonjatun er en ny og moderne tannklinikk som tilbyr forebyggende tiltak for hele befolkningen. Klinikken prioriterer barn og ungdom, psykisk utviklingshemmede, eldre, langtidssyke og uføre i institusjon, men voksne kan få behandling hvis klinikken har kapasitet. Klinikken er en av universitetstannklinikkene til Universitetet i Tromsø. Tannlege- og tannpleierstudenter har deler av sin praktiske undervisning her under veiledning av klinikkens behandlere. Ta kontakt med Tannklinikken på Tlf:

7 -med plass til alle Nordreisa ASVO Nordreisa ASVO er en Vekstbedrift og den viktigste oppgaven er å bistå mennesker slik at de får arbeid. Arbeidstakere har ofte gode kvalifikasjoner for arbeidslivet, men har vært i en situasjon der de har behov for bistand for å komme videre. Målet for bedriften er å øke livskvalitet og deltakelse i samfunnet. Nordreisa ASVO har vedsalg, bruktbutikk, renseri, og vil gjerne kontaktes om du har et oppdrag du ønsker å få gjort. Nordreisa ASVO Tlf E-post: Reisabrukt sine åpningstider: man, tirs, ons, tors kl 9-14 fredag Møteplasser Familiesenteret Målsettingen er at familiene skal møte en helhetlig og familiestøttende tjeneste i ett og samme hus. Familiesentret inneholder helsestasjon, barneverntjeneste, rustjeneste og åpen barnehage. Vi håper at dere sammen med oss vil gjøre Familiesentret til et godt sted og være, både for ungdom, barn og foreldre. Åpen barnehage er en møteplass for foreldre og barn i førskolealder. Ingen påmelding og tilbudet er gratis. Kontaktopplysninger Daglig leder Else Elvestad Besøksadresse: Flomstad 10, ved Nordreisahallen Telefon: Se bruktbutikkens blogg: Nærmiljøsentralen Nærmiljøsentralen er en møteplass som formidler kontakt mellom mennesker i lokalmiljøet. Nærmiljøsentralens mål er å samordne den frivillige innsatsen som privatpersoner og organisasjoner i kommunen utfører, og dermed styrke og fremme det frivillige arbeidet. Kontakt: Birger Solbakken Tlf E-post: Hyggelig selskap. Landets beste helse- og trimrom? 10 på Topp i Nordreisa / 5 på Topp / PULS i Nordreisa er ment å være et tiltak som gir deltakerne gode naturopplevelser og ikke minst kjennskap til den flotte naturen i hele Nasjonalparkkommunen Nordreisa! Ved å delta vil du få et friskt aktivitetstilbud som bidrar til god fysisk form og god helse i tillegg er det sosialt hvis du drar på tur med venner og familie. I tillegg har grendelagene i hele kommunen egne trimløyper og på Uløya kan du oppleve 10 på Uløya. Se mer om oss på 7

8 Teknisk avdeling Vi bygger Nordreisa Bildet er fra oppbyggingen av Elveparken Teknisk avdeling i Nordreisa kommune hjelper deg i byggesaker, eiendomssaker, og andre tekniske tjenester både for de som bor i kommunen vår og de som vil flytte hit. Kontaktopplysninger: Teknisk sjef/ brannsjef/ havnesjef Roy Jørgensen Tlf el E-post: Teknisk avdeling Sekretær Kari Larsen Tlf: E-post: Avløpsvakt (Utenom arbeidstid.) Tlf: Brøytevakt Tlf: Anleggsseksjonen Driftsleder Hans-Albert Hansen Tlf: Vi har i tillegg ansvar for drift av kommunal eiendom: helsesenter, skoler, barnehager, svømmehall, idrettshall, rådhuset, havn, veier, vannverk og andre tekniske installasjoner. Nordreisa kommune har et deltidsbrannvesen for beredskap mot brann og ulykker. En brannforebyggende avdeling utfører brannforebyggende oppgaver, feiing/tilsyn med fyringsanlegg og informasjon på heltid. Fiks gata mi! Nordreisa kommune bruker tjenesten FiksGataMi. Dette er en elektronisk meldetjeneste på nett som du kan melde inn feil og mangler på vei eller veilys: God service på renovasjonstjenester i regionen 8 Avfallsservice driver renovasjonsvirksomhet med hovedvekt på kommunal renovasjon. I tillegg har vi utleie av containere, innsamling og behandling av avfall fra forretninger/kontor og industri, og mottak og videresendelse av spesialavfall Se mer her:

9 Utviklingsavdelingen Vi satser på vår natur- og kulturarv Utviklingsavdelingen jobber i et bredt fagmiljø for å sikre at vi er attraktive som bosted og som arbeidssted. Vi jobber for økt næringsetablering, landbruk, god planlegging og arealforvaltning. Spør oss om tilskudd, lån, utviklingsprosjekter, plan eller kulturmidler. Vi jobber også kontinuerlig med å bedre kommunens tilbud til barn og unge gjennom kulturskole, bistand til frivilligheten og idretten. Vi ønsker å profilere vår kommune til fordel for våre innbyggere, vårt næringsliv og alle de som ønsker å besøke oss. Kontaktinformasjon Leder utviklingsavdelinga Dag Funderud Tlf E-post: Oppgaver innenfor skog og utmarksforvaltning er tillagt leder av utviklingsavdelinga (se over). Interkommunalt plankontor Daglig leder Arne Samuelsen Tlf Besøksadresse: Rejos-bygget Kultur Kulturleder Roger Aronsen Tlf Kulturkonsulent Ruth Uhlving Tlf Turisme og helårsvertskap Helårsvertskap, reiseliv Pål Haugsnes Tlf Les mer om alle våre tjenester på Jordbrukssjef Kyrre Pedersen Tlf E-post: Næringsutvikler Beate Brostrøm Tlf eller E-post: Nyvinninger og sterke tradisjoner. Storslett Nasjonalparklandsby Norges Nasjonalparklandsbyer arbeider med å forvalte det viktigste reiselivsproduktet vi har, natur- og kulturarven. Vi er landsdekkende med lokal forankring, og søker kvalitet og utvikling med grunnlag i stedegne kvaliteter, og vil bidra til vern av kulturarven vår gjennom bærekraftig bruk. En arv som er viktig for identitet, tilknytting, livskvalitet og levekår, og som gir oss tilbud om friluftsliv, rekreasjon og opplevelser. Vår visjon er å være det beste vertskap for tilrettelagte opplevelser av natur- og kulturarv 9

10 Sentraladministrasjonen Service til publikum og administrasjon ordfører så kan du ta kontakt for en trivelig prat. Servicetorget bistår ellers med tjenester som kopiering (rettkopi), scanning til e-post med mer og vi har en gjeste PC til blant annet elektroniske søknader på nett. Nordreisa rådhus Det er oss på servicetorget du møter når du ringer til sentralbordet, eller møter opp i resepsjonen på rådhuset. Foruten å ta imot slike henvendelser har vi ansvaret for andre merkantile interntjenester i kommunen. Kom gjerne innom slik at vi kan presentere kommunen for deg og gi deg en velkomstgave fra kommunen. Servicetorget er også det politiske sekretariat. Du kan fremme saker til kommunestyret eller andre utvalg med å kontakte Servicetorget. Har du saker du ønsker å diskutere med Kontaktinformasjon Servicetorget Sentralbord Tlf E-post: Rådmann Anne Marie Gaino Tlf E-post: Ordfører Lidvart Jakobsen Tlf: E-post: Gjeldsrådgiver Tlf E-post: Skatteoppkrever Tlf E-post: Kirkekontoret og menighet 10 Har du behov for kirkelige handlinger som dåp, vielse, konfirmasjon, trosopplæring med mer? Se nettsiden vår: eller kontakt ekspedisjon: Besøksadresse: Sentrum 17, 1. etg Sekretær Ann-Peggy Mikalsen Tlf: Kirkeverge Sissel Skogvold Tlf:

11 I Nordreisa kan du oppfylle boligdrømmen! Nordreisa kommune ønsker å være en attraktiv kommune å bosette seg i, og målet er at alle skal kunne etablere seg og bo i egen bolig. Boligkontoret administrerer kommunale startlån, boligtilskudd, samt gir veiledning i Husbankens tjenestetilbud, blant annet bostøtte. Nordreisa har mange ledige tomter. Det nyeste boligfeltet heter Rovdas boligfelt som er et sentralt beliggende boligområde under oppbygging. For tomter i sentrale regulerte områder, ta kontakt med byggesaksbehandler i kommunen. Hvis du ønsker å bo i distriktene, utenfor regulerte områder kan du kontakte oppmålingskontoret. Der vil du kunne få veiledning i forhold til delingsaker, oppmåling, kartlegging, matrikkel oppdatering, adressetildeling, annen generell veiledning vedrørende tomtesaker og grensegang. For leie av bolig, følg med på finn.no eller se i lokalavisa Framtid i Nord eller landsdelsavisa Nordlys, eller ta kontakt med boligstiftelsen NYBO. Boligdrømmen er nær i Nordreisa Varierte tomtemuligheter og bolig til alle Kontaktinformasjon Boligkontoret Gørill Gulbrandsen Tlf: E-post: Åpningstiden er hver mandag og onsdag. Byggesakskontoret Byggesaksbehandler Ketil Jensen Tlf E-post: Oppmåling Torgeir Lunde Tlf E-post: Daglig leder for Stiftelsen NYBO er Tore Elvestad Tlf Fine boligtomter med naturen som nærmeste nabo Vekst i næringshagen for Nord-Troms Næringshagene i Norge er landets mest attraktive og praktiske fellesskap for utvikling. Det fins 50 næringshager i Norge. Halti Næringshage har som visjon å utvikle morgendagens arbeidsplasser for morgendagens talenter i Nord-Troms. I Haltibygget på Storslett finner du en rekke bedrifter og virksomheter som sammen med oss bidrar til regional samfunns-, bedrifts- og næringsutvikling. Les mer om næringshagen her: 11

12 Nordreisasamfunnet Aktiv fritid for alle aldersgrupper Barn og unge Åpen barnehage, kulturskole, ungdomsråd, 4H-klubber, babysang, søndagsskole, allidrett, familiesvømming, onsdagsrenn, barnekor Fysisk aktivitet Treningssentre, gå- og løpegrupper, stier, løyper, ti på topp, postkassetrim, svømming Nordreisa har et flott skimiljø. Nordreisasamfunnet har et svært variert fritidstilbud for deg som innbygger, uavhengig av alder, interesser eller fysiske forutsetninger. Enten du ønsker å være fysisk aktiv, lokalpolitisk aktiv eller kreativ vil du trolig finne et tilbud som passer for deg. Det eneste du trenger å gjøre er å ta kontakt med en av de mange aktive lag og foreninger i kommunen. Sjekk også ut det sentrumsnære friluftsområdet Kvænnes, som er universelt utformet, og har toaletter, grillplasser, ved og klatrepark. Husflid, kunst og handverk Idrett Båt og motor Husflidslag, strikkekafe, doudji-kurs, amatørkunstforening, fotogruppe, Kronebutikken Handball, fotball, ski og skiskyting, taekwondo, boksing, yoga, orientering, hestesport, sykling, dykking, kajakkpadling, biljard Scootercross, scooterdrag, knøttedrag, motocross, minicross, scooter- og båtforening, kystlag, veteranbilklubb Flere mil med snøscooterløyper 12 Nordreisa kommune har over 30 mil og åtte forskjellige snøscooterløyper som er godkjent for rekreasjonskjøring til uansett formål så lenge løypa er merket og annonsert åpne for ferdsel. Løypene går i både lett og vanskelig terreng. Du kan kjøre til flotte fiskevann, nabokommunene Kvænangen og Kåfjord eller via Kautokeino til Nordkalotten. Omkring påsketider kan det dannes store landsbyer av telt på de mest populære fiskevannene. Se mer om snøscooterløyper på kommunens hjemmeside.

13 - med plass til alle! Musikk, dans og teater Natur og friluftsliv Samfunn Korps, band, teater, sangkor, linedance, leikarring, revy, film, dans, gitarkurs, trekkspillkurs Jakt, fiske, vandringsløyper, skiløyper, scooterløyper, padling, jegerprøve, 4H-klubber, folkehjelp, snowboard, offpist, hundekjøring, fuglehundklubb, hundeklubb Bygde og grendelag, frivilligsentralen, interesseorganisasjoner, politiske partier, velforeninger Dersom du ikke er interessert i organiserte aktiviteter, men er glad i å være aktiv ute i naturen byr Nordreisa på en rekke muligheter: Postkassetrim Over 20 ulike løyper i hele Nordreisa kommune av ulik vanskelighetsgrad. 10 og 5 på topp, og PULS Fjelltopper som er tilgjengelig for de fleste og enkle PULS løyper. Scooterløyper Åtte ulike scootertraseer i hele kommunen. Skiløyper Merka turløypenett i dalbunn og på høyfjell. Les mer om disse og flere muligheter på Senior Nærmiljøkafe, sanitetsforeninger, seniordans, pensjonistforeninger, seniortrim Skyting Skytterlag, pistolklubb, miniatyrskyting, skiskyting, leirdueskyting, jegerprøve Gode naturopplevelser hele året. Varierte tilbud om videregående opplæring Nord-Troms videregående skole/davvi-romssa joatkkaskuvla har mange tilbud, blant annet landslinje i langrenn som gir studiekompetanse i tillegg til god tid til langrenn eller skiskyting for aktive skiløpere. De er ressursskole for undervisning i samisk, og tilbyr fjernundervisning til andre skoler. Dersom du er voksen og ønsker kompetansegivende utdanning på videregående skolenivå kan du ta kontakt med skolen. Les mer på skolens nettside: 13

14 Nord-Troms Bli med på framtidsreisen! mellom kulturelle happenings, virketrang og en god latter! Vi skulle gjerne sett at flere oppdager og gjenoppdager Nord-Troms og alt det vi har å by på. Derfor har vi de seks kommunene som deler den samme fortellinga om fortida lagt ut på ei fremtidsreise sammen. Enda har vi en vei å gå, men tro kan flytte fjell. Det samme kan samarbeidet mellom menneskene i Nord-Troms. Nord-Troms - et tre stammers møte. Langt mot nord, der avstanden er kort mellom de dypeste fjorder og det villeste alpelandskap. Mellom innland og kyst, der viddene ligger vidstrakte og laksen spretter i elvene akkurat der finner du Nord-Troms. Her hos oss er det muligheter for skolegang på videregående- og høgskolenivå. Kommunene samarbeider også om flere offentlige tjenester for å blant annet skape et større fagmiljø. Skal du reise oppdager du fort at vi har nærhet til flyplasser (Tromsø, Sørkjosen, Alta) og at det ellers er mulig å reise både til lands og til vanns. Vi kan nesten si at Nord-Troms er som et Norge i miniatyr. Her er mennesker med skaperkraft og vilje nok til å gi deg de mest fantastiske festivaler, naturopplevelser og nyskapende bedrifter i ny og ne. Det er kanskje et stykke mellom hver kaffelatte og electronicakonsert, men aldri langt Se mer om regionrådet på: Ta høyere utdanning der du bor 14 Nord-Troms Studiesenter ønsker å gi befolkningen et fleksibelt og tilrettelagt tilbud innenfor høyere utdanning i regionen. Nord-Troms Regionråd står som eier, og Troms Fylkeskommune bidrar med prosjektmidler. Studiesenteret arbeider i alle kommunene, og i hver kommune er det et studiebibliotek i tilknytning til det etablerte biblioteket. Vår virksomhet finner du derfor i alle deler av regionen, mens administrasjonen ligger i Halti næringshage på Storslett. Ta kontakt!

15 - attraktiv og nyskapende En spennende region Økonomiske fordeler Det er en rekke økonomiske fortrinn ved å bo og arbeide langt nord i landet. Noen av disse gjelder for privatpersoner og noen er rettet mot bedrifter. De bedriftsrettede tiltakene gir gode rammebetingelser for både etablerte bedrifter og nyetableringer. De fleste bransjer slipper arbeidsgiveravgift og det er ingen el-avgift på forbruk. De personrettede tiltakene gir særfordeler til innbyggere i form av lavere skatt, høyere barnetrygd og årlig nedskriving av studielån. Dette siste tiltaket oppfattes gjerne som Norges beste privatøkonomiske ordning. Nedskriving av studielån kan utgjøre inntil kr pr år og beregninger har vist at virkemidlene samlet kan utgjøre inntil kr på årsbasis for en familie på fire. Les mer: Multikulturell og dramatisk historie Nordkalotten har lange tradisjoner som et multikulturelt område. I mange hundre år har vi vært befolket av flere etniske grupper og nasjoner. Med boka Tre stammers møte av Carl Schøyen som kom ut i 1918, ble dette begrepet tatt i bruk som en beskrivelse av møtet mellom de tre folkegruppene samer, kvener og nordmenn i Nord-Norge. Den flerkulturelle historien og kompetansen ønsker vi nå å videreføre og bruke i møte med nye innbyggere. Nord-Troms sør til Lyngen ble brent ned under tyskernes tilbaketrekking høsten Denne dramatiske krigshistorien med brenning og tvangsevakuering av hele befolkningen satte dype spor, og derfor har vi svært få bygninger og gjenstander fra før andre verdenskrig. Tilbakeflyttingen og gjenreisningen etter krigen viste at her bor folk med stort pågangsmot og med stor kjærlighet til hjemplassen. Lyngshesten Nord-Troms sin egen hesterase, som sies å være stammoder til Islandshesten. Allsidig og stø hest som passer for store og små. RUSTet for framtida Nord-Troms har et regionalt ungdomsråd som skal jobbe for et bedre arbeids, bo og aktivitetstilbud for ungdom i Nord-Troms. Ungdomsrådet er en del av den regionale Ungdomssatsinga RUST som koordineres av Nord- Troms Regionråd DA. Det er totalt 12 medlemmer i ungdomsrådet, to fra hver kommune. Det er også et fagråd knyttet til ungdomssatsingen, der en voksenperson fra hver av kommunene deltar. På denne måtet ønsker regionen å RUSTe seg for framtida. Finn oss på facebook. 15

16 Mars 2013 Lik oss på Facebook! Vi ønsker å ha tett dialog med våre innbyggere, og facebooksiden vår oppdateres stadig med aktuelle saker fra kommunen. Nordreisa kommune Rådhuset, Sentrum Storslett Tlf E-post: Nett: Utformet av Omdømmeprosjektet (BB) 2013 Fotografer: Nordreisa Kommune, unntatt : Side 1 Elin Matheussen, Hege B. Jakobsen Side 2 Jan Arvid Johansen Side 3 Jan R. Olsen Side 6, Nord-Troms tannhelsedistrikt Side 7 Ingrid Fossvoll, Moment Studio. Side 8 Avfallsservice Side 10, Klokke: Ørjan Bertelsen Side 11 Georg Sichelschmidt Side 12 Nordreisa IL

Velkommen til Nordreisa - med plass til alle

Velkommen til Nordreisa - med plass til alle Velkommen til Nordreisa - med plass til alle Regionsenteret i Nord-Troms Mangfold styrker Velkommen til Nordreisa! Ordfører Lidvart Jakobsen Nordreisa er både kyst- og innlandskommune, med Lyngenfjorden,

Detaljer

Velkommen til Nordreisa

Velkommen til Nordreisa Velkommen til Nordreisa - med plass til alle Regionsenteret i Nord-Troms Mangfold styrker Velkommen til Nordreisa! Ordfører Lidvart Jakobsen Nordreisa er både kyst- og innlandskommune, med Lyngenfjorden,

Detaljer

Rygge kommune en kommune i vekst og utvikling

Rygge kommune en kommune i vekst og utvikling Rygge kommune en kommune i vekst og utvikling I korte trekk Antall innbyggere ca 13800 Areal 74 km 2 Strandlinje 34 km Tettsteder Ekholt, Øreåsen og Halmstad Sentral beliggenhet Perfekt for deg som ønsker

Detaljer

iflatanger næringsutvikling Flatanger - aktivt og åpent!

iflatanger næringsutvikling Flatanger - aktivt og åpent! iflatanger næringsutvikling 2 Miljøbygget og Lauvsnes sentrum Om Flatanger Flatanger kommune ligger idyllisk til på Namdalskysten i Nord-Trøndelag, med 1130 innbyggere (1.1.2009). Flatanger er et populært

Detaljer

Gáivuona suohkan / Kåfjord kommune Instruks for kommunens internettsider

Gáivuona suohkan / Kåfjord kommune Instruks for kommunens internettsider Gáivuona suohkan / Kåfjord kommune Instruks for kommunens internettsider For at kommunens hjemmeside skal holde seg oversiktlig og brukervennlig, og for at det skal være enkelt å kunne publisere og oppdatere

Detaljer

Gáivuonalávka/ Kåfjordsekken. Hva bærer den stolte kåfjordungdommen med seg i sekken etter oppvekst i Kåfjord?

Gáivuonalávka/ Kåfjordsekken. Hva bærer den stolte kåfjordungdommen med seg i sekken etter oppvekst i Kåfjord? Gáivuonalávka/ Kåfjordsekken Hva bærer den stolte kåfjordungdommen med seg i sekken etter oppvekst i Kåfjord? Bures boahtin Gàivutnii Velkommen til Kåfjord Gàivuotna/Kåfjord ligger langt mot nord, der

Detaljer

Nordreisa kommune. Velkommen til hospitering på Sonjatun Omsorgssenter

Nordreisa kommune. Velkommen til hospitering på Sonjatun Omsorgssenter Nordreisa kommune Velkommen til hospitering på Sonjatun Omsorgssenter Vedtatt for perioden 2013-2016 Nordreisa kommune. Nordreisa kommune er arealmessig størst i Troms, med 3.434km2. Nordreisa grenser

Detaljer

Oppsummering av dialogseminar Skjervøy kommune

Oppsummering av dialogseminar Skjervøy kommune Oppsummering av dialogseminar Skjervøy kommune 09.12.09 OPPGAVE 1. SELVFORSTÅELSESPERSPEKTIVET 1. Hvem er vi som kommunested? Hva er spesielt med oss? 2. Hvem er vi som region? Hva er spesielt med oss?

Detaljer

Program våren 2015 Askim bibliotek

Program våren 2015 Askim bibliotek Program våren 2015 Askim bibliotek Vi åpner dørene til kunnskap og kultur Velkommen til Askim bibliotek! Vi gleder oss over å kunne tilby varierte aktiviteter i vårens program. Det blir alt fra hagedag

Detaljer

Nøkkeltall Bamble kommune

Nøkkeltall Bamble kommune Bamble kommune Nøkkeltall Bamble kommune Innbyggere: 14.140 Areal: 304 km2 Kystlinje: 72 km Tettsteder: Stathelle, Langesund og Herre Viktigste næringer: Petrokjemisk industri, mekanisk og offshore industri,

Detaljer

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 FRIHET RETTFERDIGHET FELLESSKAP VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 DETTE HAR VI OPPNÅDD I PERIODEN 2011-2015: Fortsatt full barnehagedekning Oppvekstsenter på Hægeland Flere korttidsplasser

Detaljer

FORORD... 3. 2. POSITIV BEFOLKNINGSUTVIKLING... 7 Mål - Næringsutvikling... 7

FORORD... 3. 2. POSITIV BEFOLKNINGSUTVIKLING... 7 Mål - Næringsutvikling... 7 Pr. juni 2005 Sel kommune INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 VISJON OG HOVEDMÅL... 4 VISJON... 4 HOVEDMÅL... 4 HOVEDUTFORDRINGER... 5 1. VIDEREUTVIKLE OTTA SOM BY, KOMMUNE- OG REGIONSENTER... 5 Mål - Næringsutvikling...

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot Kommuneplanens samfunnsdel Med glød og go fot 2013-2025 Kommuneplanen viser kommunestyrets visjoner om strategier for utvikling av Orkdal kommune. Kommuneplanens langsiktige del består av denne samfunnsdelen

Detaljer

Drømmer du om å bo i naturskjønne omgivelser?

Drømmer du om å bo i naturskjønne omgivelser? Drømmer du om å bo i naturskjønne omgivelser? NORE OG UVDAL KOMMUNE Nore og Uvdal kommune ligger øverst i Numedal «Middelalderdalen» kjent for sine flotte gamle bygninger. Vi har ca. 2.550 innbyggere,

Detaljer

Hvorfor Kulturplan? Vedtak oppfølging Forny Kulturstrategier for Levanger kommune. Behovet for å lage Levanger kommunes første kulturplan.

Hvorfor Kulturplan? Vedtak oppfølging Forny Kulturstrategier for Levanger kommune. Behovet for å lage Levanger kommunes første kulturplan. Hvorfor Kulturplan? Vedtak oppfølging Forny 2001- Kulturstrategier for Levanger kommune. Behovet for å lage Levanger kommunes første kulturplan. Levanger kommune Behovet for å sette det mangfoldige kulturlivet

Detaljer

ATTRAKTIV OG NYSKAPENDE VELKOMMEN TIL NORD-TROMS

ATTRAKTIV OG NYSKAPENDE VELKOMMEN TIL NORD-TROMS ATTRAKTIV OG NYSKAPENDE VELKOMMEN TIL NORD-TROMS INNHOLD Nord-Troms 2 Velkomstapparatet 4 Økonomiske fortrinn 5 Arbeidsmarkedet 6 Spennende fritid 8 Barn og unge 9 Bolig 10 Kompetanse 11 Kontaktopplysninger

Detaljer

tomteområder til salgs www.svebergmarka.no www.malvik.kommune.no Tomteområder for konsentrert småhus-/ lavblokk bebyggelse

tomteområder til salgs www.svebergmarka.no www.malvik.kommune.no Tomteområder for konsentrert småhus-/ lavblokk bebyggelse www.malvik.kommune.no www.svebergmarka.no tomteområder til salgs nært alt med utsikt Tomteområder for konsentrert småhus-/ lavblokk bebyggelse Beliggenhet: Fantastisk utsikt fra området, med Trondheim

Detaljer

Google Analytics Analyse av www.bodo.kommune.no

Google Analytics Analyse av www.bodo.kommune.no Google Analytics Analyse av www.bodo.kommune.no Besøkende 2011: + ca 1200 besøkende på hverdager i snitt + 3-500 besøkende i helgene i snitt + Av ca 360 000 besøk, var 40% av dem nye besøk + Det var ca

Detaljer

VALGPROGRAM 2015 2019. Kristiansund Arbeiderparti

VALGPROGRAM 2015 2019. Kristiansund Arbeiderparti VALGPROGRAM 2015 2019 Kristiansund Arbeiderparti VI ER KLARE FOR FIRE NYE ÅR Kjære velger: Vi er stolte av Kristiansund. Midt i den flotte og kontrastfylte naturen vi omgir oss med her ute ved havet, har

Detaljer

Froland Sosialistiske Venstreparti Program 2015-2019

Froland Sosialistiske Venstreparti Program 2015-2019 Froland Sosialistiske Venstreparti Program 2015-2019 Froland SV skal være en sterk pådriver for politisk samfunnsendring og arbeider langsiktig for et sosialistisk folkestyre. Vi ønsker et samfunn som

Detaljer

REVISJON AV KOMMUNEPLAN TYSFJORD KOMMUNE Arbeidsgrunnlag - samfunnsdelen

REVISJON AV KOMMUNEPLAN TYSFJORD KOMMUNE Arbeidsgrunnlag - samfunnsdelen REVISJON AV KOMMUNEPLAN TYSFJORD KOMMUNE Arbeidsgrunnlag - samfunnsdelen Koblingen mellom mål og strategier, jf. planutkast/disposisjon fra Asplan Viak AS Revidering av plan - Tysfjord Visjon - mål strategier

Detaljer

Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram. Kjære velgere!

Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram. Kjære velgere! Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram 2011 2015 Kjære velgere! For Sør-Aurdal arbeiderparti er det viktig at alle innbyggerne i Sør-Aurdal har en trygg og god hverdag og vi baserer vårt politiske arbeid

Detaljer

SALTEN - EN REGION FOR FREMTIDEN FAUSKE NÆRINGSFORUM. Samarbeidspartnere: Salten. messa2011. FAUSKEMARTNAN 16.-19. juni

SALTEN - EN REGION FOR FREMTIDEN FAUSKE NÆRINGSFORUM. Samarbeidspartnere: Salten. messa2011. FAUSKEMARTNAN 16.-19. juni 1986-2011 25år FAUSKE NÆRINGSFORUM Samarbeidspartnere: SALTEN - EN REGION FOR FREMTIDEN Produksert av posten AS Velkommen Fauskemessa har blitt til messa! Fauskemessa (nå messa) har rike tradisjoner helt

Detaljer

Velkommen. til samtale om kommunereformen. 9. og 10 klasse,

Velkommen. til samtale om kommunereformen.  9. og 10 klasse, Velkommen til samtale om kommunereformen http://www.evenes.kommune.no/startsiden-kommunereformen 9. og 10 klasse, 15.3.2016 Kommunereformen er Debatt om framtiden for lokalsamfunnet, viktig debatt for

Detaljer

KOMMUNEPLAN FOR NOME KOMMUNE

KOMMUNEPLAN FOR NOME KOMMUNE Vedtatt i Nome kommunestyre 16.04.09 KOMMUNEPLAN FOR NOME KOMMUNE 2009 2018 SAMFUNNSDELEN Visjon, mål og retningslinjer for langsiktig samfunnsutvikling i Nome Grunnleggende forutsetning: Nome kommune

Detaljer

Valgprogram Felleslista for Ringvassøy, Reinøy og Rebbenesøy perioden 2015 2019.

Valgprogram Felleslista for Ringvassøy, Reinøy og Rebbenesøy perioden 2015 2019. Valgprogram Felleslista for Ringvassøy, Reinøy og Rebbenesøy perioden 2015 2019. Demografiske utfordringer Natur- og friluftskommune Befolkningsutvikling Kjære Karlsøyvelger! Det er spennende år foran

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Molde kommune. April 2009

Innbyggerundersøkelse Molde kommune. April 2009 Innbyggerundersøkelse Molde kommune April 2009 Tema i undersøkelsen Tilfredshet med nærmiljø og boligområder Tilfredshet med jobb og utdanningsmuligheter Tilfredshet med kommersielle tilbud (uteliv, butikker

Detaljer

RINDAL kommune. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve.

RINDAL kommune. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve. RINDAL kommune -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! Senterpartiet vil at Norge skal bygge et samfunn på de kristne grunnverdiene og med et levende folkestyre.

Detaljer

Hverdag og innflytelse for ungdom i Sunndal

Hverdag og innflytelse for ungdom i Sunndal Hverdag og innflytelse for ungdom i Sunndal Hvordan er hverdagen til ungdommen i Sunndal? Er vi i dag sosial eller asosial? I dagens samfunn kommer man ikke vekk fra internett. Internett har blitt en viktig

Detaljer

KOMMUNEPLANEN SAMFUNNSDELEN

KOMMUNEPLANEN SAMFUNNSDELEN GRATANGEN KOMMUNE KOMMUNEPLANEN 2017-2029 SAMFUNNSDELEN Gratangen, 06.juni 2017 Forord Arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel startet med vedtak om planprogram i Planutvalget møte den 07.10.2013. Planprogrammet

Detaljer

Lørenskog Senterparti Program for valgperioden 2015-2019

Lørenskog Senterparti Program for valgperioden 2015-2019 Lørenskog Senterparti Program for valgperioden 2015-2019 Et aktivt og inkluderende lokalsamfunn gir trygghet og trivsel, og mulighet for et godt liv for den enkelte. Lørenskog er en flott kommune å bo

Detaljer

Vi er her for deg! KULTUR OG VELFERD

Vi er her for deg! KULTUR OG VELFERD UNGDOMSKONTORET ONTO ORET KIRKEGATA 2B KRONA 4. ETASJE Fritidsklubber Kongsberg vitensenter devoteket Utekontakten UngInfo Kongsberg Arrangementer og aktiviteter Vi er her for deg! KULTUR OG VELFERD FRITIDSKLUBBER

Detaljer

Planprogram for ny kulturplan. Nesodden kommune. - Nesodden bibliotek - Ungdom og fritid - Kultur, næring, idrett og friluftsliv

Planprogram for ny kulturplan. Nesodden kommune. - Nesodden bibliotek - Ungdom og fritid - Kultur, næring, idrett og friluftsliv Nesodden kommune Planprogram for ny kulturplan - Nesodden bibliotek - Ungdom og fritid - Kultur, næring, idrett og friluftsliv Vedtatt: Kommunestyret 19.06.14. Innhold 1 Bakgrunn... 2 2 Forutsetninger

Detaljer

PLAN FOR DEN KULTURELLE SPASERSTOKKEN I LURØY

PLAN FOR DEN KULTURELLE SPASERSTOKKEN I LURØY PLAN FOR DEN KULTURELLE SPASERSTOKKEN I LURØY Dans Litteratur Musikk Utstillinger Teater Kor Korps Konserter Skoler Barnehager Bibliotek Eldretun Museer Barn Unge Voksne Eldre Den kulturelle spaserstokken

Detaljer

Enhet Kultur & Skole skal til enhver tid levere kvalitetssikret og riktig informasjon.

Enhet Kultur & Skole skal til enhver tid levere kvalitetssikret og riktig informasjon. SERVICEERKLÆRING Enhet Kultur & Skole i Frosta kommune skal være en inspirator og støttespiller for kulturlivet i kommunen innenfor de politisk vedtatte økonomiske rammer. I tillegg skal vi drive en skole

Detaljer

Vår visjon: - Hjertet i Agder

Vår visjon: - Hjertet i Agder Evje og Hornnes kommune KOMMUNEPLAN 2010-2021 Vår visjon: - Hjertet i Agder Evje og Hornnes kommune ligger geografisk sett midt i Agder. Vi er et krysningspunkt mellom øst og vest, sør og nord, det har

Detaljer

Kvalsund & Hammerfest kommuner. INTENSJONSAVTALE OM KOMMUNESAMMENSLÅING MELLOM KVALSUND KOMMUNE OG HAMMERFEST KOMMUNE Avtaleutkast per 3.4.

Kvalsund & Hammerfest kommuner. INTENSJONSAVTALE OM KOMMUNESAMMENSLÅING MELLOM KVALSUND KOMMUNE OG HAMMERFEST KOMMUNE Avtaleutkast per 3.4. 2016 Kvalsund & Hammerfest kommuner INTENSJONSAVTALE OM KOMMUNESAMMENSLÅING MELLOM KVALSUND KOMMUNE OG HAMMERFEST KOMMUNE Avtaleutkast per 3.4.2016 Innledning Det er enighet i Kvalsund og Hammerfest kommuner

Detaljer

Knøttelia barnehage Blåbærsvingen, Furustua, 9062 Furu Sør-Lenangen barnehage Sør-Lenangen, 9064

Knøttelia barnehage Blåbærsvingen, Furustua, 9062 Furu Sør-Lenangen barnehage Sør-Lenangen, 9064 LYNGEN KOMMUNE VIRKSOMHETSOVERSIKT Organisasjonsnr.: 840 014 932 Kontaktperson: Kåre Fjellstad kare.fjellstad@lyngen.kommune.no Eidebakken skole Skoleveien 27/29, 90 Lenangen skole Sør-Lenangen, 9064 Oksvik

Detaljer

Aktiviteter på Rygge Frivilligsentral januar juni 2012:

Aktiviteter på Rygge Frivilligsentral januar juni 2012: Aktiviteter på Rygge Frivilligsentral januar juni 2012: MANDAGER: ADVOKATVAKT mandag kl. 16:30 18:30 Rygge Frivilligsentral i samarbeid med advokatfirmaet Bredal og advokatforeningen kan tilby juridisk

Detaljer

Hovedmål 1: I Hemne vil vi legge til rette for at alle opplever god

Hovedmål 1: I Hemne vil vi legge til rette for at alle opplever god 12/1742-87 140 Gruppe 2 Sekretær: Egon Ringseth DEL 1: Livskvalitet og attraktivitet Livskvalitet Hovedmål 1: I Hemne vil vi legge til rette for at alle opplever god livskvalitet og mestrer sitt eget liv.

Detaljer

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2010-2021 Forslag dat. 19.04.2010 Visjon: Klæbu en kommune i forkant Hovedmål: Klæbu skal være: - en selvstendig kommune som er aktiv i interkommunalt samarbeid - en aktiv næringskommune

Detaljer

Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019

Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019 Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019 Skoler Skolen skal gi våre unge det beste utgangspunktet i livet. Det er samfunnsøkonomisk lønnsomt å satse på barn og unge. Skolen er samfunnets viktigste

Detaljer

Det finnes alltid muligheter

Det finnes alltid muligheter Det finnes alltid muligheter Huset Huset er et oppfølgingssenter i Tromsø for deg som ønsker et liv uten rusavhengighet og kriminalitet. Vi ønsker å være en trygt sted der det er godt å være. Her kan du

Detaljer

Foto: Johnny Nilssen, Klæbu kommune. Høringsutkast Kommuneplan Samfunnsdel

Foto: Johnny Nilssen, Klæbu kommune. Høringsutkast Kommuneplan Samfunnsdel KLÆBU KOMMUNE Foto: Johnny Nilssen, Klæbu kommune Høringsutkast Kommuneplan 2010 2021 Samfunnsdel Formannskapets forslag, 25.11.2010 KOMMUNEPLAN FOR KLÆBU 2010-2021 SAMFUNNSDEL Formannskapets forslag,

Detaljer

ØVRE EIKER KOMMUNE Politisk organisering. Kommunestyre. Kontrollutvalg 5. Formannskap. Klagenemnd. Fagkomite 1 Plansaker, planlegging og teknisk drift

ØVRE EIKER KOMMUNE Politisk organisering. Kommunestyre. Kontrollutvalg 5. Formannskap. Klagenemnd. Fagkomite 1 Plansaker, planlegging og teknisk drift Politisk organisering Kommunestyre 41 Kontrollutvalg 5 Barne- og ungdomsråd Eldreråd Råd for funksjonshemmede Formannskap 11 Partssammensatt utvalg Klagenemnd 5 9 Fagkomite 1 Plansaker, planlegging og

Detaljer

Foto: Ørjan Bertelsen. Med hjerte for hele Kåfjord

Foto: Ørjan Bertelsen. Med hjerte for hele Kåfjord Foto: Ørjan Bertelsen Med hjerte for hele Kåfjord Foto: Ørjan Bertelsen SPs verdigrunnlag SP vil bygge partiet fra grasrota, og ønsker mer lokal styring av forvaltningen. Alle har et medansvar for å medvirke

Detaljer

Ulike mennesker. Like muligheter.

Ulike mennesker. Like muligheter. Nord-Odal SVs program for perioden 2008-2011 Ulike mennesker. Like muligheter. Skal mennesker trives og ha det bra, trenger vi andre verdimål enn bare kroner og øre! 1 Ulike mennesker. Like muligheter.

Detaljer

Attraktive og rimelige tomter. En bygd med noen av Innherreds flotteste beliggende ledige tomter.

Attraktive og rimelige tomter. En bygd med noen av Innherreds flotteste beliggende ledige tomter. Attraktive og rimelige tomter En bygd med noen av Innherreds flotteste beliggende ledige tomter. Falstadberget boligfelt Sjønære attraktive og sentrale tomter langs Trondheimsfjorden blir stadig mer ettertraktet.

Detaljer

Valgprogram for perioden 2011-2015

Valgprogram for perioden 2011-2015 VALGPROGRAM 2011 2015 BERLEVÅG HØYRE Visjon: Berlevåg og Kongsfjord skal fortsatt være gode og trygge steder å bo. Vår viktigste utfordring framover blir å tilrettelegge for nye arbeidsplasser og snu flyttestrømmen

Detaljer

Ha en magisk vår og så er det bare å ta kontakt hvis det skulle være noe. Jeg skal gjøre mitt beste for å hjelpe.

Ha en magisk vår og så er det bare å ta kontakt hvis det skulle være noe. Jeg skal gjøre mitt beste for å hjelpe. Ny i kommunen og på jakt etter en oversikt over det tilrettelagte fritidstilbudet? Eller kanskje du allerede er godt etablert, men vil finne ut av når aktivitetene starter opp igjen? Da er dette brosjyren

Detaljer

Alle snakker om kommunesammenslåing. men hva skjer med kommunens egne ansatte?

Alle snakker om kommunesammenslåing. men hva skjer med kommunens egne ansatte? Alle snakker om kommunesammenslåing men hva skjer med kommunens egne ansatte? Alle snakker om kommunesammenslåing men hva skjer med kommunens egne ansatte?? Det er et spørsmål som sikkert mange medarbeidere

Detaljer

Valgprogram for. Kåfjord Senterparti 2007-2011. Optimisme og fremtidstro i Kåfjord

Valgprogram for. Kåfjord Senterparti 2007-2011. Optimisme og fremtidstro i Kåfjord Valgprogram for Kåfjord Senterparti 2007-2011 Optimisme og fremtidstro i Kåfjord 1 Grunnsyn: Kåfjord senterpartis grunnsyn er: Senterpartiets menneskesyn bygger på de kristne humanistiske verdier. Menneskeverdet

Detaljer

Kriterier for Fairtrade-kommuner Sammen skaper vi gode historier

Kriterier for Fairtrade-kommuner Sammen skaper vi gode historier Kriterier for Fairtrade-kommuner Sammen skaper vi gode historier Stiftelsen Fairtrade Max Havelaar Norge Storgata 11 0155 OSLO Tlf: 23 01 03 30 Faks: 23 01 03 31 E-post: info@fairtrade.no Hjemmeside: www.fairtrade.no

Detaljer

Aktivitetsposten VINTEREN ER HER! Vinter 2015. Vinteraktiviteter! Vi håper du finner noen aktiviteter som passer for deg.

Aktivitetsposten VINTEREN ER HER! Vinter 2015. Vinteraktiviteter! Vi håper du finner noen aktiviteter som passer for deg. ELVERUM KOMMUNE Sektor for kultur Aktivitet og fritid med bistand Aktiviteter for utviklingshemmede Aktivitetsposten Vinter 2015 Vinteraktiviteter! VINTEREN ER HER! Vi håper du finner noen aktiviteter

Detaljer

Velkommen til Modum. www.modum.kommune.no

Velkommen til Modum. www.modum.kommune.no Velkommen til Modum www.modum.kommune.no Trygghet, trivsel og velvære I Modum er det trygt og godt å bo hele livet. I hele kommunen er det lagt til rette for at mennesker i alle aldre skal trives i sitt

Detaljer

Kriterier for Fairtrade-kommuner Sammen skaper vi gode historier

Kriterier for Fairtrade-kommuner Sammen skaper vi gode historier Kriterier for Fairtrade-kommuner Sammen skaper vi gode historier Stiftelsen Fairtrade Max Havelaar Norge Storgata 11 0155 OSLO Tlf: 23 01 03 30 Faks: 23 01 03 31 E-post: info@fairtrade.no Hjemmeside: www.fairtrade.no

Detaljer

Velkommen til Kåfjord -en kreativ kommune

Velkommen til Kåfjord -en kreativ kommune Velkommen til Kåfjord -en kreativ kommune.med kultur i veven Mangfold styrker Velkommen til Kåfjord! andre aktiviteter som er i regi av våre lag og foreninger. Kåfjord kommune er en god kommune å vokse

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Lørdag 29. November kl. 11:00-14:00 Uke: 49 Kreativ lørdag i Menighetssalen Glemmen kirke. Vi inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine, og

Detaljer

Kommunevalgprogram. i Trondheim 2015 2019 FOR ALLE!

Kommunevalgprogram. i Trondheim 2015 2019 FOR ALLE! Kommunevalgprogram i Trondheim 2015 2019 Kjære velger Hvilken by vil du at Trondheim skal være? Stemmer du Pensjonistpartiet ved dette valget, gir du et klart svar. Trondheim skal være en variert kommune,

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Dok.dato: Dok.

Journaldato: , Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Dok.dato: Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 26.03.14, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype:,, Status: J,A 27.03.2014 Flyttemeldinger for beboere på kommunale sykehjem Flytting beboere

Detaljer

RÅDGIVENDE FOLKEAVSTEMMING

RÅDGIVENDE FOLKEAVSTEMMING RÅDGIVENDE FOLKEAVSTEMMING Torsdag 2. juni 2016 Terje Haugen Skal vi ha de samme kommunegrensene som før eller slå oss sammen med Alta og eventuelt Kvænangen? STØRRE KOMMUNER Loppa, Alta og eventuelt Kvænangen.

Detaljer

Lærlingeskolen. Informasjon til elever og foreldre. innen byggfag NORDNORSKE ENTREPRENØRERS SERVICE-ORGANISASJON SA

Lærlingeskolen. Informasjon til elever og foreldre. innen byggfag NORDNORSKE ENTREPRENØRERS SERVICE-ORGANISASJON SA Lærlingeskolen innen byggfag Informasjon til elever og foreldre NORDNORSKE ENTREPRENØRERS SERVICE-ORGANISASJON SA Lærlingeskolen innen byggfag Som en ordinær videregående skole fagbrev og GOD kompetanse

Detaljer

Vårprogram 2016 Askim bibliotek

Vårprogram 2016 Askim bibliotek Vårprogram 2016 Askim bibliotek Vi åpner dørene til kunnskap og kultur Velkommen til biblioteket Vårens program byr på et mangfold av aktiviteter for alle aldersgrupper. Du får som vanlig lesestunder for

Detaljer

ÅRSPLAN FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN VED OTTA SKOLE, AVD. NYHUSOM 2012/2013

ÅRSPLAN FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN VED OTTA SKOLE, AVD. NYHUSOM 2012/2013 ÅRSPLAN FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN VED OTTA SKOLE, AVD. NYHUSOM 2012/2013 Aller først vil vi ønske deg velkommen til skolefritidsordningen ved Otta skole. Vi er glade for at du har meldt deg på, og håper

Detaljer

Velkommen til Skjervøy - kystbyen i Nord-Troms

Velkommen til Skjervøy - kystbyen i Nord-Troms Velkommen til Skjervøy - kystbyen i Nord-Troms Foto: Helge Guttormsen Foto: Bjørn Tore Forberg Sjømathovedstaden i nord Sist oppdatert: 10. august 2015 Fakta om Skjervøy Øyriket midt i skipsleia Skjervøy

Detaljer

Velkommen til Oppland

Velkommen til Oppland Velkommen til Oppland Fylkesordfører Gro Lundby Fakta Areal: Ca 25 000 km 2 25% verna, 80% over 600 moh Innbyggere: ca 187 000 Kommuner: 26 Regioner: 6 Hadeland, Gjøvik, Lillehammer, Valdres, Midt-Gudbrandsdal,

Detaljer

Vi er her for deg! KULTUR OG VELFERD

Vi er her for deg! KULTUR OG VELFERD UNGDOMSKONTORET ON ORET KIRKEGATA 2B KRONA 4. ETASJE Fritidsklubber Kongsberg vitensenter devoteket Utekontakten UngInfo Kongsberg Arrangementer og aktiviteter Vi er her for deg! KULTUR OG VELFERD FRITIDSKLUBBER

Detaljer

Folkemøte 24.november. Sammenstilling av gruppearbeid

Folkemøte 24.november. Sammenstilling av gruppearbeid Folkemøte 24.november Sammenstilling av gruppearbeid 1. Drømmekommune Gode eldre, helse- og oppvekstsvilkår Idretts - og kulturtilbud, gode møtearenaer Tilrettelagt for godt næringsliv Barnehage, skole

Detaljer

Planprogram Kulturplan

Planprogram Kulturplan Planprogram Kulturplan Planprogram Kulturplan Hvorfor skal Nannestad kommune ha en kulturplan? Kulturlivet i Nannestad har en sentral rolle i det identitetsbyggende og samfunnsbyggende arbeidet i Nannestad

Detaljer

NYTTIG Å VITE OM VENNATUNET OMSORGSBOLIGER

NYTTIG Å VITE OM VENNATUNET OMSORGSBOLIGER NYTTIG Å VITE OM VENNATUNET OMSORGSBOLIGER V03 Oppdatert 06.01.2012 Side 1 av 6 OM OMSORGSBOLIGEN Vennatunet omsorgsboliger ligger vakkert til i bygda Skaun i landlige omgivelser Det er kort vei til butikk,

Detaljer

Ta kampen for et varmt samfunn

Ta kampen for et varmt samfunn Ta kampen for et varmt samfunn 1 Kommunevalgprogram 2015 2019 Klimakrisen er her nå et grønt Vestby Den største utfordringen verden står overfor er klima- og miljøspørsmålet. Vi ser mange steder tydelig

Detaljer

Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Dato: 2008/321-9 234 Lena Hansson 06.10.2009

Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Dato: 2008/321-9 234 Lena Hansson 06.10.2009 Torsken kommune Rådmannens stab Fylkesmannen i Troms v/ Geir Håvard Hansen postboks 6600 9296 TROMSØ Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Dato: 2008/321-9 234 Lena Hansson 06.10.2009 Sjumilsteget - egenrapportering

Detaljer

Planprogram. Oppvekstplan

Planprogram. Oppvekstplan Planprogram Oppvekstplan 2017-2029 Innhold 1. Bakgrunn for planarbeidet 2. Formål 3. Føringer for planarbeidet 4. Organisering av planarbeidet 5. Planprosess og medvirkning 6. Framdrift 7. Visjon 8. Fokusområder

Detaljer

En investering i familielykke

En investering i familielykke En investering i familielykke Har dere tenkt å bygge hus i Selbu? Ti eksklusive eneboligtomter står endelig klare for salg på toppen av Mebonden. De første tomtene på rundt ett mål, er starten på det som

Detaljer

Sauherad Arbeiderparti 2015-2019

Sauherad Arbeiderparti 2015-2019 Sauherad Arbeiderparti 2015-2019 Vedtak om framtidig kommunestruktur vil bli gjort i 2016 og derfor er denne valgperioden en viktig tid for samfunnet vårt. Dette vil bli en krevende prosess, vi skal nå

Detaljer

Velkommen til IL Skrim

Velkommen til IL Skrim Velkommen til IL Skrim Er du aktiv eller vanlig mosjonist? Eller vil du være med i støtteapparatet vårt? Uansett aktivitets og ambisjonsnivå er du velkommen i IL Skrim. Hos oss skal alle trives og finne

Detaljer

HUSET UNGDOMSKULTURSENTER

HUSET UNGDOMSKULTURSENTER HUSET UNGDOMSKULTURSENTER HØSTEN 2010 Hva er Huset Huset ungdomskultursenter skal være et sted der ungdomskultur skapes, utøves, utvikles og vises frem I Huset får du lov å utfolde deg innen ulike kulturelle

Detaljer

ÅPEN SCENE / VANILJEBOLLER / KREATIVITET / GLASS / REDESIGN / CHILLOUT SONE / BETONG / ROCK / SKAPE / STEMNING / ØKOLOGISK SUPPE / VERKSTEDER /

ÅPEN SCENE / VANILJEBOLLER / KREATIVITET / GLASS / REDESIGN / CHILLOUT SONE / BETONG / ROCK / SKAPE / STEMNING / ØKOLOGISK SUPPE / VERKSTEDER / ÅPEN SCENE / VANILJEBOLLER / KREATIVITET / GLASS / REDESIGN / CHILLOUT SONE / BETONG / ROCK / SKAPE / STEMNING / ØKOLOGISK SUPPE / VERKSTEDER / BILLEDKUNST / KNIPLINGER / BAKGÅRD + + + VELKOMMEN TIL DET

Detaljer

SKAUN SOM BOKOMMUNE DAGENS STATUS NÆRINGSLIVSDAGEN

SKAUN SOM BOKOMMUNE DAGENS STATUS NÆRINGSLIVSDAGEN SKAUN SOM BOKOMMUNE DAGENS STATUS NÆRINGSLIVSDAGEN 01.02.17 VISJON: Skaun kommune -aktiv og attraktiv SOVE være blant de beste bokommunene i Midt-Norge ved utgangen av planperiodenant de OVERORDNA MÅL

Detaljer

Marianne Gudem Barn av regnbuen. Solvang skole Pedagogisk plattform

Marianne Gudem Barn av regnbuen. Solvang skole Pedagogisk plattform Marianne Gudem Barn av regnbuen Solvang skole Pedagogisk plattform Samarbeid Omsorg Læring Verdier Ansvar Nysgjerrighet Glede På Solvang jobber vi sammen og i forståelse med hjemmet for å hjelpe elevene

Detaljer

HØSTFERIEN 26.SEPT - 3.OKT 2015. Kulturs tilbud til barn og ungdom i skolens høstferie

HØSTFERIEN 26.SEPT - 3.OKT 2015. Kulturs tilbud til barn og ungdom i skolens høstferie HØSTFERIEN 26.SEPT - 3.OKT 2015 Kulturs tilbud til barn og ungdom i skolens høstferie Hostferiebrosjyre 2015.indd 3 27.08.2015 10:27:02 FAMILIEDISKO Sted: Lørenskog hus, Storstua Tid: Lørdag 26. september

Detaljer

Klikk én gang for å starte

Klikk én gang for å starte Klikk én gang for å starte Eventyrlige muligheter! e-helse som arena for interkommunalt samarbeid Eventyrlige muligheter! e-helse som arena for interkommunalt samarbeid Distriktsmedisinsk senter Eventyrlige

Detaljer

Nye krefter, nye ideer og nytt politisk klima!

Nye krefter, nye ideer og nytt politisk klima! Nye krefter, nye ideer og nytt politisk klima! KJÆRE VESTBYVELGER Hvorfor Bygdelista? Vi oppfordrer deg til å stemme Bygdelista, hvis du mener at: Innbyggernes vel kommer foran politikernes egen agenda

Detaljer

Hybelboer i Elverum 2015-2016

Hybelboer i Elverum 2015-2016 Hybelboer i Elverum 2015-2016 Elverum videregående skole Oppdatert 08.01.16 Velkommen til Elverum Velkommen til Elverum og Elverum videregående skole! Når du leser denne brosjyren, tenker du antakelig

Detaljer

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. Lokalvalgsprogram Vegårshei FrP

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. Lokalvalgsprogram Vegårshei FrP EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST Lokalvalgsprogram 2015-19 Vegårshei FrP LOKALVALG PROGRAM 2015-2019 FOR VEGÅRSHEI FRP Fremskrittspartiet bygger på Norges grunnlov, norsk kulturarv, tradisjon og vestlig

Detaljer

Barn og unges kommunestyre (BUKS) kafedialog 4. juni 2015

Barn og unges kommunestyre (BUKS) kafedialog 4. juni 2015 Barn og unges kommunestyre (BUKS) kafedialog 4. juni 2015 Spørsmål 1: Vil Fet være del av en større kommune i 2020? Ja Ja/nei Kanskje Vil ikke! Vet ikke Ja, kanskje Spørsmål 2: Hvilken kommune eller kommuner

Detaljer

Programutkast perioden 2011-2015. Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe!

Programutkast perioden 2011-2015. Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe! Programutkast perioden 2011-2015 Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe! Tysvær Høyre sitt mål: Vi vil bygge samfunnet nedenfra og opp og være en pådriver for et godt, sterkt og levende lokalsamfunn.

Detaljer

Hurdal Arbeiderpartis program

Hurdal Arbeiderpartis program Hurdal Arbeiderpartis program 2015-2019 Flere av de etterfølgende programpunktene er sentrale i forhold til den vedtatte bærekraftsatsingen i Hurdal. Satsingen er basert på bygdas naturlige fortrinn, og

Detaljer

Intensjonsavtalen trår i kraft når begge kommuner har vedtatt likelydende avtaler i sine respektive kommunestyrer.

Intensjonsavtalen trår i kraft når begge kommuner har vedtatt likelydende avtaler i sine respektive kommunestyrer. Utkast per 06.01.2016 K2 prosessen: Intensjonsavtale. Innledning Søgne kommune og Songdalen kommune har en intensjon om å slå seg sammen. Kommunene har forhandlet frem en felles plattform for en ny kommune

Detaljer

SFO - Skolefritidsordningen 2011-2015

SFO - Skolefritidsordningen 2011-2015 [Skriv inn tekst] [Skriv inn tekst] [Skriv inn tekst] RINGERIKE KOMMUNE Oppvekst og kultur SFO - Skolefritidsordningen 2011-2015 Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag K-sak 72/2011 Innhold

Detaljer

Informasjon til Enslige mindreårige flyktninger. Senter for oppvekst

Informasjon til Enslige mindreårige flyktninger. Senter for oppvekst Informasjon til Enslige mindreårige flyktninger Senter for oppvekst 1 VELKOMMEN TIL DRAMMEN! www.visitdrammen.no Byen vår Drammen tilhører Buskerud fylke og ligger 4 mil sydvest for Oslo. Drammen er en

Detaljer

Livsgledeuka. 3. - 10. mai 2014. En uke spekket med opplevelser for seniorer i Ringerike kommune

Livsgledeuka. 3. - 10. mai 2014. En uke spekket med opplevelser for seniorer i Ringerike kommune Livsgledeuka 3. - 10. mai 2014 En uke spekket med opplevelser for seniorer i Ringerike kommune Velkommen til Livsgledeuka 2014 Stiftelsen «Livsglede for eldre» ble opprettet i 2006. Dette er en frivillig

Detaljer

Skrivekurs for ungdom Tirsdag 19.01, 26.01 og 02.02 kl. 18.00 20.15 NB: Kurset er fulltegnet. Januar og februar

Skrivekurs for ungdom Tirsdag 19.01, 26.01 og 02.02 kl. 18.00 20.15 NB: Kurset er fulltegnet. Januar og februar Januar og februar Skrivekurs for ungdom Tirsdag 19.01, 26.01 og 02.02 kl. 18.00 20.15 NB: Kurset er fulltegnet Skrivekonkurranse for ungdom: vinn en ipad Air 2 Unge mellom 13 og 17 år inviteres til skrivekonkurranse!

Detaljer

AGDENES SENTERPARTI. Valgprogram 2007-2011 KOMMUNEVALG

AGDENES SENTERPARTI. Valgprogram 2007-2011 KOMMUNEVALG AGDENES SENTERPARTI Valgprogram 2007-2011 KOMMUNEVALG Hovedsatsning Økt bosetting i kommunen gjennom fokus på innbyggernes behov, trivsel, og livskvalitet gjennom alle faser i livet. Omsorg Arbeide for

Detaljer

HANDLINGSPLAN Hovedsatsinger Mål Tiltak Ressurser Tidsplan Ansvar

HANDLINGSPLAN Hovedsatsinger Mål Tiltak Ressurser Tidsplan Ansvar Reiseliv Stimulere reiselivsaktørene til videreutvikling av sin felles organisering Årlig tilskudd til Engerdal. Per 2015 er dette på kr.300.000,- Årlig i kommunebudsjettet Stimulere til helårlig reiselivssatsing

Detaljer

RÅDMANN. Nøkkeltall 2015

RÅDMANN. Nøkkeltall 2015 RÅDMANN Nøkkeltall 2015 Politisk organisering Bystyret 53 representanter 12 møter 236 saker Formannskapet 13 representanter 27 møter 139 saker Det er ikke alltid så lett å vite hvordan ting henger sammen

Detaljer

Kultur og miljø STRATEGIER

Kultur og miljø STRATEGIER Kultur og miljø STRATEGIER Bydelen skal: Strategi 1: Bidra til at Bydel Groruds historie og mangfoldige kulturarv dokumenteres, formidles og holdes levende. Dette for å styrke befolkningens tilhørighet

Detaljer

Lærlingeskolen. Informasjon til bedrifter. innen byggfag. NORDNORSKE ENTREPRENØRERS SERVICE-ORGANISASJON sa

Lærlingeskolen. Informasjon til bedrifter. innen byggfag. NORDNORSKE ENTREPRENØRERS SERVICE-ORGANISASJON sa Lærlingeskolen innen byggfag Informasjon til bedrifter NORDNORSKE ENTREPRENØRERS SERVICE-ORGANISASJON sa Skolens faglige innhold Lærlingene følger en samlingsbasert modell, og kan ta fagbrev i følgende

Detaljer

INTENSJONSAVTALE. FELLES POLITISK PLATTFORM FOR ETABLERING AV ÉN NY KOMMUNE MED UTGANGSPUNKT I ROAN og ÅFJORD KOMMUNER

INTENSJONSAVTALE. FELLES POLITISK PLATTFORM FOR ETABLERING AV ÉN NY KOMMUNE MED UTGANGSPUNKT I ROAN og ÅFJORD KOMMUNER INTENSJONSAVTALE FELLES POLITISK PLATTFORM FOR ETABLERING AV ÉN NY KOMMUNE MED UTGANGSPUNKT I ROAN og ÅFJORD KOMMUNER STYRINGSGRUPPAS FORSLAG TIL INTENSJONSAVTALE FOR ETABLERINGEN AV EN NY KOMMUNE ---

Detaljer

Kultur og fritid Direkte tlf.: 32 23 28 32 Dato: 12.02.2004. L.nr. - Arkiv: 2561/04 - C00-04/1154

Kultur og fritid Direkte tlf.: 32 23 28 32 Dato: 12.02.2004. L.nr. - Arkiv: 2561/04 - C00-04/1154 NEDRE EIKER KOMMUNE Kultur og fritid Direkte tlf.: 32 23 28 32 Dato: 12.02.2004 Notat: L.nr. - Arkiv: 2561/04 - C00-04/1154 Oversikt over forslag til tiltak i kulturplanen A: Barne- og ungdomskultur 1

Detaljer