Velkommen til Nordreisa

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Velkommen til Nordreisa"

Transkript

1 Velkommen til Nordreisa - med plass til alle Regionsenteret i Nord-Troms Mangfold styrker

2 Fakta om Nordreisa Friluftskommunen Nordreisa kommune er mest kjent for alle de vakre naturområdene, og som en av Norges største kommuner i areal skulle det være rom for naturopplevelser i fleng. I kommunesentret Storslett Nasjonalparklandsby utfolder det urbane Nordreisa seg med butikker, kafeer og restauranter. Handelsstanden er mangfoldig og du kan finne alt du trenger lokalt. Nøkkeltall Kilde: SSB Innbyggere (per 1. januar 2012) Kjønnsfordeling: kvinner menn Areal: km² (Størst i Troms) Geografi Kommunesenter: Høyeste fjell: Storslett Raisduottarhaldi (1361 moh) Kort historikk Nordreisa kommune var tidligere en del av kommunen Storlyngen, som senere ble Skjervøy kommune. Nordreisa ble utskilt som egen kommune i Klima Kilde: yr.no (målestasjon Sørkjosen lufthavn 2011) Høyeste temperatur: +24,6C Laveste temperatur: -26,6 C Nedbørssnitt: 63,7 mm/mnd Flyplass Sørkjosen lufthavn Sysselsetting Største arbeidsgiver: Kommunen Antall ansatte: 554 personer Arbeidsstyrke: 2441 personer Arbeidsledighet: 3 % Kart over Nordreisa. Nettsider: Glade lakser 2 Nordreisa sitt kommunevåpen består av to adosserte laks i sølv på grønt. Adosserte betyr rygg mot rygg. Grønnfargen symboliserer jordbruket som har lange tradisjoner i Nordreisa. Laksen er viktig for reisaværingene. Som innbygger i Nordreisa (gamle kommunegrenser) har du fiskerett i Reisaelva, en av Norges ti beste lakseelver.

3 Velkommen til Nordreisa! Kommunesenteret Storslett presenterer det moderne Nordreisa seg med et rikt utvalg av butikker, kafeer, hotell og et godt utbygd offentlig servicenett. Fem km lengre sør langs E6 ligger Sørkjosen hvor du finner flyplassen og havneanleggene. Disse to tettstedene har gjennom årene vokst sammen, og representerer i dag vel 60 % av innbyggertallet i kommunen. Storslett er hovedsenter for service i Nord-Troms, og har en rekke interkommunale private og offentlige tilbud lokalisert her. Ordfører Lidvart Jakobsen Nordreisa er både kyst- og innlandskommune, med Lyngenfjorden, Kvænangen og felles grense med Skjervøy ut mot storhavet, og til felles grense med Kautokeino kommune og Finland på innlandet. Det burde i seg selv borge for storslåtte naturopplevelser å besøke vår kommune. Denne folderen vil gi deg litt informasjon om Nordreisa kommune og hvilke tjenestetilbud vi kan gi. Vi ønsker også å hilse på våre nye sambygdinger, og vil derfor hvert halvår invitere tilflyttede til et informasjonsmøte. Vi har perler som det gamle handelsstedet Havnnes, Reisadalen og Reisa nasjonalpark innenfor kommunens grenser, slik at et besøk også bli en kulturell nytelse. Ti mil av Reisaelva er lakseførende og har gitt mange laksefiskere gode opplevelser. Det er mange som har tatt turen med elvebåt opp Reisaelva for å oppleve Mollisfossen (269 m høy). Med vennlig hilsen Lidvart Jakobsen Ordfører Oppvekst s. 4 Kulturliv s. 5 Helse og omsorg s. 6 Teknisk avdeling s. 8 Utviklingsavdelingen s. 9 Sentraladministrasjon s. 10 Bolig s. 11 Nordreisasamfunnet s. 12 Nord-Troms s. 14 3

4 Oppvekst Trygge og trivelige oppvekstvilkår godt og trygt læringsmiljø. Det er skoletilbud også i distriktene. Flere skoler tilbyr også skolefritidsordning (SFO). Du må søke om opptak til SFOordninger. Den enkelte skole som har tilbudet gjør opptaket. Nordreisa kommune har også en flott kulturskole som gir barn og unge opplæring i instrumenter, sang, dans etc. I tillegg gis det tilbud innen tegning, form og farge. Barn i fokus Kontaktinformasjon Barnehage og skolefaglig rådgiver Vakant De tjenestene som omfatter barn og unge er Vikar Marit Føre Tlf organisert under flere etater i kommunen. E-post: Barnehager, skoler, kulturskolen, ungdommens hus Point, kulturkontoret og biblioteket Barnehageopptak jobber for utvikling forankret i kunnskap om Gørill Gulbrandsen Tlf: vår kultur, natur og miljø. E-post: Hovedopptak 1. mars. E-søknad Nordreisa kommune har full barnehagedekning, og 10 barnehager dekker store deler av vår langstrakte kommune. Det er ett hovedopptak, men løpende opptak gjøres ved behov. Vi har en skolekrets, og dermed fritt skolevalg. Grunnskolene våre er relativt små, med Nordreisa kulturskole Tlf E-post: Nordreisa bibliotek Tlf E-post: Barn og unges kommunestyre 4 På Barn og unges kommunestyre skal elever tilhørende skolene i Nordreisa kommune få mulighet til å delta aktivt med å fremme forslag overfor formannskapet. Barna har også et eget budsjett som de forvalter til gode formål for barn og unge i kommunen og regionen. Barn og unges kommunestyre avholdes to ganger årlig.

5 Kulturliv Åpningstider og annen informasjon Nordreisa bibliotek Nordreisa bibliotek er sentralt plassert på Storslett i Halti-bygget. På gateplanet finnes utlånsavdelingene for voksne og småbarn, tidsskriftavdeling samt lesesal. I kjelleretasjen finnes egen ungdomsavdeling og studierom. Biblioteket tilbyr også publikums-pc'er med internett-tilkobling, bokbuss og strikkekafe. Biblioteket har også tilbud om Ole Bok til barn, et samarbeidsprosjekt der målsetningene er å skape leselyst og leseglede for barn i Nordreisa. Kontakt Tlf leder: , Kontortid tirdager fra kl , eller Ungdomskontakt Mange gode tilbud til unge i kommunen Åpningstider Mandag kl Tirsdag kl Onsdag kl Torsdag kl Fredag kl Lørdag kl * *Lørdagsstengt Ungdommens hus Point Ungdommens hus holder til i gamle Solvoll skole, like ved Reisaelva (vis-a-vis Halti). Point har lydstudio, instrumenter, scene og aktiviteter som; biljard, bordtennis, playstation, internettcafe, spill, toppturer, fisketurer og rockeverksted. Klubben er rusfri og skal være et trygt og godt fritidstilbud til ungdommene i de aktuelle aldersgrupper. Nordreisa Kino Kinosalen er i Nordreisahallen. Kinoen ble digitalisert i april 2011 og har både nytt bildeog ikke minst lydanlegg. Vi viser filmer som regel onsdager og søndager. Følg med på aktivitetskalenderen på kommunens hjemmesider, eller kinoens egen side i høyremenyen på hjemmesiden. Du finner oss også på facebook. Velkommen til fantastiske filmopplevelser i ny sal! Les mer om alle våre tjenester på BIOS et fyrtårn for lokalmat og trivsel Bios ble kåret til vinner av Ganefart i landets beste spisested langs landeveien, og har siden høstet mange gjeve priser for sin gode mat og atmosfære. Bios Café har vært et samlingssted for lokalbefolkning og reisende i over 40 år. Her kan du få servert gode kaker, vafler og kaffe eller deilige 5 rettere basert på våre flotte råvarer. 5

6 Helse og omsorg Kompetanseutvikling og sterke fagmiljø Offentlige helse- og sosialtjenester av god kvalitet. Helsesenteret Sonjatun ble etablert i 1977 og har siden starten vært framtidsrettet når det gjelder å utvikle og ta i bruk nye tjenester og ny teknologi ut fra innbyggernes behov. Dine behov er vårt fokus! Kommunale helse- og omsorgstjenester er organisert i Helse og omsorgsavdelingen og er i hovedsak lokalisert på Helsesenteret. Dette omfatter legetjeneste, fysio- og ergoterapi, hjemmetjeneste, sykehjem, tjenester for mennesker med utviklingshemming, avlastningstilbud, psykisk helsevern og miljøtjeneste. Distriktsmedisinsk senter Nord-Troms tilbyr samhandlingstjenester for fire nord-tromskommuner og spesialisthelsetjenester ved UNN HF, samt avtalespesialister. I dag er det tjenester som fødestue, områdegeriatri (OGT), røntgen, øre-nese-hals og hudbehandling. I tillegg er det en del utviklingsprosjekter, som Teleortopedi og I-bedrift. Distriktsmedisinsk senter Nord-Troms har som mål å gi et faglig og likeverdig tilbud rettet mot innbyggernes behov. Helsesenteret Sonjatun inneholder i tillegg tjenester som Hovetannklinikk/Universitetsklinikk og Tyngdepunkt Afasi og stemme. Kontaktinformasjon Helse og omsorgssjef Bodil Mikkelsen Tlf Legekontoret Tlf Legevakta: Etter kl og i helgene Sonjatun Sykehjem/Omsorgssenter/ Bo - kultursenteret Tlf / / Sykestue og OGT/ fødestue Tlf / Fysikalsk avdeling Tlf Hjemmetjenester Tlf Helsesenteret har mange ulike tjenester. Er det noe du lurer på, kan kommunens servicekontor kontaktes på telefon Nord-Troms Tannhelsedistrikt Tannklinikken på Sonjatun er en ny og moderne tannklinikk som tilbyr forebyggende tiltak for hele befolkningen. Klinikken prioriterer barn og ungdom, psykisk utviklingshemmede, eldre, langtidssyke og uføre i institusjon, men voksne kan få behandling hvis klinikken har kapasitet. Klinikken er en av universitetstannklinikkene til Universitetet i Tromsø. Tannlege- og tannpleierstudenter har deler av sin praktiske undervisning her under veiledning av klinikkens behandlere. Ta kontakt med Tannklinikken på Tlf:

7 -med plass til alle Nordreisa ASVO Nordreisa ASVO er en Vekstbedrift og den viktigste oppgaven er å bistå mennesker slik at de får arbeid. Arbeidstakere har ofte gode kvalifikasjoner for arbeidslivet, men har vært i en situasjon der de har behov for bistand for å komme videre. Målet for bedriften er å øke livskvalitet og deltakelse i samfunnet. Nordreisa ASVO har vedsalg, bruktbutikk, renseri, og vil gjerne kontaktes om du har et oppdrag du ønsker å få gjort. Nordreisa ASVO Tlf E-post: Reisabrukt sine åpningstider: man, tirs, ons, tors kl 9-14 fredag Møteplasser Familiesenteret Målsettingen er at familiene skal møte en helhetlig og familiestøttende tjeneste i ett og samme hus. Familiesentret inneholder helsestasjon, barneverntjeneste, rustjeneste og åpen barnehage. Vi håper at dere sammen med oss vil gjøre Familiesentret til et godt sted og være, både for ungdom, barn og foreldre. Åpen barnehage er en møteplass for foreldre og barn i førskolealder. Ingen påmelding og tilbudet er gratis. Kontaktopplysninger Daglig leder Else Elvestad Besøksadresse: Flomstad 10, ved Nordreisahallen Telefon: Se bruktbutikkens blogg: Nærmiljøsentralen Nærmiljøsentralen er en møteplass som formidler kontakt mellom mennesker i lokalmiljøet. Nærmiljøsentralens mål er å samordne den frivillige innsatsen som privatpersoner og organisasjoner i kommunen utfører, og dermed styrke og fremme det frivillige arbeidet. Kontakt: Birger Solbakken Tlf E-post: Hyggelig selskap. Landets beste helse- og trimrom? 10 på Topp i Nordreisa / 5 på Topp / PULS i Nordreisa er ment å være et tiltak som gir deltakerne gode naturopplevelser og ikke minst kjennskap til den flotte naturen i hele Nasjonalparkkommunen Nordreisa! Ved å delta vil du få et friskt aktivitetstilbud som bidrar til god fysisk form og god helse i tillegg er det sosialt hvis du drar på tur med venner og familie. I tillegg har grendelagene i hele kommunen egne trimløyper og på Uløya kan du oppleve 10 på Uløya. Se mer om oss på 7

8 Teknisk avdeling Vi bygger Nordreisa Bildet er fra oppbyggingen av Elveparken Teknisk avdeling i Nordreisa kommune hjelper deg i byggesaker, eiendomssaker, og andre tekniske tjenester både for de som bor i kommunen vår og de som vil flytte hit. Kontaktopplysninger: Teknisk sjef/ brannsjef/ havnesjef Roy Jørgensen Tlf el E-post: Teknisk avdeling Sekretær Kari Larsen Tlf: E-post: Avløpsvakt (Utenom arbeidstid.) Tlf: Brøytevakt Tlf: Anleggsseksjonen Driftsleder Hans-Albert Hansen Tlf: Vi har i tillegg ansvar for drift av kommunal eiendom: helsesenter, skoler, barnehager, svømmehall, idrettshall, rådhuset, havn, veier, vannverk og andre tekniske installasjoner. Nordreisa kommune har et deltidsbrannvesen for beredskap mot brann og ulykker. En brannforebyggende avdeling utfører brannforebyggende oppgaver, feiing/tilsyn med fyringsanlegg og informasjon på heltid. Fiks gata mi! Nordreisa kommune bruker tjenesten FiksGataMi. Dette er en elektronisk meldetjeneste på nett som du kan melde inn feil og mangler på vei eller veilys: God service på renovasjonstjenester i regionen 8 Avfallsservice driver renovasjonsvirksomhet med hovedvekt på kommunal renovasjon. I tillegg har vi utleie av containere, innsamling og behandling av avfall fra forretninger/kontor og industri, og mottak og videresendelse av spesialavfall Se mer her:

9 Utviklingsavdelingen Vi satser på vår natur- og kulturarv Utviklingsavdelingen jobber i et bredt fagmiljø for å sikre at vi er attraktive som bosted og som arbeidssted. Vi jobber for økt næringsetablering, landbruk, god planlegging og arealforvaltning. Spør oss om tilskudd, lån, utviklingsprosjekter, plan eller kulturmidler. Vi jobber også kontinuerlig med å bedre kommunens tilbud til barn og unge gjennom kulturskole, bistand til frivilligheten og idretten. Vi ønsker å profilere vår kommune til fordel for våre innbyggere, vårt næringsliv og alle de som ønsker å besøke oss. Kontaktinformasjon Leder utviklingsavdelinga Dag Funderud Tlf E-post: Oppgaver innenfor skog og utmarksforvaltning er tillagt leder av utviklingsavdelinga (se over). Interkommunalt plankontor Daglig leder Arne Samuelsen Tlf Besøksadresse: Rejos-bygget Kultur Kulturleder Roger Aronsen Tlf Kulturkonsulent Ruth Uhlving Tlf Turisme og helårsvertskap Helårsvertskap, reiseliv Pål Haugsnes Tlf Les mer om alle våre tjenester på Jordbrukssjef Kyrre Pedersen Tlf E-post: Næringsutvikler Beate Brostrøm Tlf eller E-post: Nyvinninger og sterke tradisjoner. Storslett Nasjonalparklandsby Norges Nasjonalparklandsbyer arbeider med å forvalte det viktigste reiselivsproduktet vi har, natur- og kulturarven. Vi er landsdekkende med lokal forankring, og søker kvalitet og utvikling med grunnlag i stedegne kvaliteter, og vil bidra til vern av kulturarven vår gjennom bærekraftig bruk. En arv som er viktig for identitet, tilknytting, livskvalitet og levekår, og som gir oss tilbud om friluftsliv, rekreasjon og opplevelser. Vår visjon er å være det beste vertskap for tilrettelagte opplevelser av natur- og kulturarv 9

10 Sentraladministrasjonen Service til publikum og administrasjon ordfører så kan du ta kontakt for en trivelig prat. Servicetorget bistår ellers med tjenester som kopiering (rettkopi), scanning til e-post med mer og vi har en gjeste PC til blant annet elektroniske søknader på nett. Nordreisa rådhus Det er oss på servicetorget du møter når du ringer til sentralbordet, eller møter opp i resepsjonen på rådhuset. Foruten å ta imot slike henvendelser har vi ansvaret for andre merkantile interntjenester i kommunen. Kom gjerne innom slik at vi kan presentere kommunen for deg og gi deg en velkomstgave fra kommunen. Servicetorget er også det politiske sekretariat. Du kan fremme saker til kommunestyret eller andre utvalg med å kontakte Servicetorget. Har du saker du ønsker å diskutere med Kontaktinformasjon Servicetorget Sentralbord Tlf E-post: Rådmann Anne Marie Gaino Tlf E-post: Ordfører Lidvart Jakobsen Tlf: E-post: Gjeldsrådgiver Tlf E-post: Skatteoppkrever Tlf E-post: Kirkekontoret og menighet 10 Har du behov for kirkelige handlinger som dåp, vielse, konfirmasjon, trosopplæring med mer? Se nettsiden vår: eller kontakt ekspedisjon: Besøksadresse: Sentrum 17, 1. etg Sekretær Ann-Peggy Mikalsen Tlf: Kirkeverge Sissel Skogvold Tlf:

11 I Nordreisa kan du oppfylle boligdrømmen! Nordreisa kommune ønsker å være en attraktiv kommune å bosette seg i, og målet er at alle skal kunne etablere seg og bo i egen bolig. Boligkontoret administrerer kommunale startlån, boligtilskudd, samt gir veiledning i Husbankens tjenestetilbud, blant annet bostøtte. Nordreisa har mange ledige tomter. Det nyeste boligfeltet heter Rovdas boligfelt som er et sentralt beliggende boligområde under oppbygging. For tomter i sentrale regulerte områder, ta kontakt med byggesaksbehandler i kommunen. Hvis du ønsker å bo i distriktene, utenfor regulerte områder kan du kontakte oppmålingskontoret. Der vil du kunne få veiledning i forhold til delingsaker, oppmåling, kartlegging, matrikkel oppdatering, adressetildeling, annen generell veiledning vedrørende tomtesaker og grensegang. For leie av bolig, følg med på finn.no eller se i lokalavisa Framtid i Nord eller landsdelsavisa Nordlys, eller ta kontakt med boligstiftelsen NYBO. Boligdrømmen er nær i Nordreisa Varierte tomtemuligheter og bolig til alle Kontaktinformasjon Boligkontoret Gørill Gulbrandsen Tlf: E-post: Åpningstiden er hver mandag og onsdag. Byggesakskontoret Byggesaksbehandler Ketil Jensen Tlf E-post: Oppmåling Torgeir Lunde Tlf E-post: Daglig leder for Stiftelsen NYBO er Tore Elvestad Tlf Fine boligtomter med naturen som nærmeste nabo Vekst i næringshagen for Nord-Troms Næringshagene i Norge er landets mest attraktive og praktiske fellesskap for utvikling. Det fins 50 næringshager i Norge. Halti Næringshage har som visjon å utvikle morgendagens arbeidsplasser for morgendagens talenter i Nord-Troms. I Haltibygget på Storslett finner du en rekke bedrifter og virksomheter som sammen med oss bidrar til regional samfunns-, bedrifts- og næringsutvikling. Les mer om næringshagen her: 11

12 Nordreisasamfunnet Aktiv fritid for alle aldersgrupper Barn og unge Åpen barnehage, kulturskole, ungdomsråd, 4H-klubber, babysang, søndagsskole, allidrett, familiesvømming, onsdagsrenn, barnekor Fysisk aktivitet Treningssentre, gå- og løpegrupper, stier, løyper, ti på topp, postkassetrim, svømming Nordreisa har et flott skimiljø. Nordreisasamfunnet har et svært variert fritidstilbud for deg som innbygger, uavhengig av alder, interesser eller fysiske forutsetninger. Enten du ønsker å være fysisk aktiv, lokalpolitisk aktiv eller kreativ vil du trolig finne et tilbud som passer for deg. Det eneste du trenger å gjøre er å ta kontakt med en av de mange aktive lag og foreninger i kommunen. Sjekk også ut det sentrumsnære friluftsområdet Kvænnes, som er universelt utformet, og har toaletter, grillplasser, ved og klatrepark. Husflid, kunst og handverk Idrett Båt og motor Husflidslag, strikkekafe, doudji-kurs, amatørkunstforening, fotogruppe, Kronebutikken Handball, fotball, ski og skiskyting, taekwondo, boksing, yoga, orientering, hestesport, sykling, dykking, kajakkpadling, biljard Scootercross, scooterdrag, knøttedrag, motocross, minicross, scooter- og båtforening, kystlag, veteranbilklubb Flere mil med snøscooterløyper 12 Nordreisa kommune har over 30 mil og åtte forskjellige snøscooterløyper som er godkjent for rekreasjonskjøring til uansett formål så lenge løypa er merket og annonsert åpne for ferdsel. Løypene går i både lett og vanskelig terreng. Du kan kjøre til flotte fiskevann, nabokommunene Kvænangen og Kåfjord eller via Kautokeino til Nordkalotten. Omkring påsketider kan det dannes store landsbyer av telt på de mest populære fiskevannene. Se mer om snøscooterløyper på kommunens hjemmeside.

13 - med plass til alle! Musikk, dans og teater Natur og friluftsliv Samfunn Korps, band, teater, sangkor, linedance, leikarring, revy, film, dans, gitarkurs, trekkspillkurs Jakt, fiske, vandringsløyper, skiløyper, scooterløyper, padling, jegerprøve, 4H-klubber, folkehjelp, snowboard, offpist, hundekjøring, fuglehundklubb, hundeklubb Bygde og grendelag, frivilligsentralen, interesseorganisasjoner, politiske partier, velforeninger Dersom du ikke er interessert i organiserte aktiviteter, men er glad i å være aktiv ute i naturen byr Nordreisa på en rekke muligheter: Postkassetrim Over 20 ulike løyper i hele Nordreisa kommune av ulik vanskelighetsgrad. 10 og 5 på topp, og PULS Fjelltopper som er tilgjengelig for de fleste og enkle PULS løyper. Scooterløyper Åtte ulike scootertraseer i hele kommunen. Skiløyper Merka turløypenett i dalbunn og på høyfjell. Les mer om disse og flere muligheter på Senior Nærmiljøkafe, sanitetsforeninger, seniordans, pensjonistforeninger, seniortrim Skyting Skytterlag, pistolklubb, miniatyrskyting, skiskyting, leirdueskyting, jegerprøve Gode naturopplevelser hele året. Varierte tilbud om videregående opplæring Nord-Troms videregående skole/davvi-romssa joatkkaskuvla har mange tilbud, blant annet landslinje i langrenn som gir studiekompetanse i tillegg til god tid til langrenn eller skiskyting for aktive skiløpere. De er ressursskole for undervisning i samisk, og tilbyr fjernundervisning til andre skoler. Dersom du er voksen og ønsker kompetansegivende utdanning på videregående skolenivå kan du ta kontakt med skolen. Les mer på skolens nettside: 13

14 Nord-Troms Bli med på framtidsreisen! mellom kulturelle happenings, virketrang og en god latter! Vi skulle gjerne sett at flere oppdager og gjenoppdager Nord-Troms og alt det vi har å by på. Derfor har vi de seks kommunene som deler den samme fortellinga om fortida lagt ut på ei fremtidsreise sammen. Enda har vi en vei å gå, men tro kan flytte fjell. Det samme kan samarbeidet mellom menneskene i Nord-Troms. Nord-Troms - et tre stammers møte. Langt mot nord, der avstanden er kort mellom de dypeste fjorder og det villeste alpelandskap. Mellom innland og kyst, der viddene ligger vidstrakte og laksen spretter i elvene akkurat der finner du Nord-Troms. Her hos oss er det muligheter for skolegang på videregående- og høgskolenivå. Kommunene samarbeider også om flere offentlige tjenester for å blant annet skape et større fagmiljø. Skal du reise oppdager du fort at vi har nærhet til flyplasser (Tromsø, Sørkjosen, Alta) og at det ellers er mulig å reise både til lands og til vanns. Vi kan nesten si at Nord-Troms er som et Norge i miniatyr. Her er mennesker med skaperkraft og vilje nok til å gi deg de mest fantastiske festivaler, naturopplevelser og nyskapende bedrifter i ny og ne. Det er kanskje et stykke mellom hver kaffelatte og electronicakonsert, men aldri langt Se mer om regionrådet på: Ta høyere utdanning der du bor 14 Nord-Troms Studiesenter ønsker å gi befolkningen et fleksibelt og tilrettelagt tilbud innenfor høyere utdanning i regionen. Nord-Troms Regionråd står som eier, og Troms Fylkeskommune bidrar med prosjektmidler. Studiesenteret arbeider i alle kommunene, og i hver kommune er det et studiebibliotek i tilknytning til det etablerte biblioteket. Vår virksomhet finner du derfor i alle deler av regionen, mens administrasjonen ligger i Halti næringshage på Storslett. Ta kontakt!

15 - attraktiv og nyskapende En spennende region Økonomiske fordeler Det er en rekke økonomiske fortrinn ved å bo og arbeide langt nord i landet. Noen av disse gjelder for privatpersoner og noen er rettet mot bedrifter. De bedriftsrettede tiltakene gir gode rammebetingelser for både etablerte bedrifter og nyetableringer. De fleste bransjer slipper arbeidsgiveravgift og det er ingen el-avgift på forbruk. De personrettede tiltakene gir særfordeler til innbyggere i form av lavere skatt, høyere barnetrygd og årlig nedskriving av studielån. Dette siste tiltaket oppfattes gjerne som Norges beste privatøkonomiske ordning. Nedskriving av studielån kan utgjøre inntil kr pr år og beregninger har vist at virkemidlene samlet kan utgjøre inntil kr på årsbasis for en familie på fire. Les mer: Multikulturell og dramatisk historie Nordkalotten har lange tradisjoner som et multikulturelt område. I mange hundre år har vi vært befolket av flere etniske grupper og nasjoner. Med boka Tre stammers møte av Carl Schøyen som kom ut i 1918, ble dette begrepet tatt i bruk som en beskrivelse av møtet mellom de tre folkegruppene samer, kvener og nordmenn i Nord-Norge. Den flerkulturelle historien og kompetansen ønsker vi nå å videreføre og bruke i møte med nye innbyggere. Nord-Troms sør til Lyngen ble brent ned under tyskernes tilbaketrekking høsten Denne dramatiske krigshistorien med brenning og tvangsevakuering av hele befolkningen satte dype spor, og derfor har vi svært få bygninger og gjenstander fra før andre verdenskrig. Tilbakeflyttingen og gjenreisningen etter krigen viste at her bor folk med stort pågangsmot og med stor kjærlighet til hjemplassen. Lyngshesten Nord-Troms sin egen hesterase, som sies å være stammoder til Islandshesten. Allsidig og stø hest som passer for store og små. RUSTet for framtida Nord-Troms har et regionalt ungdomsråd som skal jobbe for et bedre arbeids, bo og aktivitetstilbud for ungdom i Nord-Troms. Ungdomsrådet er en del av den regionale Ungdomssatsinga RUST som koordineres av Nord- Troms Regionråd DA. Det er totalt 12 medlemmer i ungdomsrådet, to fra hver kommune. Det er også et fagråd knyttet til ungdomssatsingen, der en voksenperson fra hver av kommunene deltar. På denne måtet ønsker regionen å RUSTe seg for framtida. Finn oss på facebook. 15

16 Mars 2013 Lik oss på Facebook! Vi ønsker å ha tett dialog med våre innbyggere, og facebooksiden vår oppdateres stadig med aktuelle saker fra kommunen. Nordreisa kommune Rådhuset, Sentrum Storslett Tlf E-post: Nett: Utformet av Omdømmeprosjektet (BB) 2013 Fotografer: Nordreisa Kommune, unntatt : Side 1 Elin Matheussen, Hege B. Jakobsen Side 2 Jan Arvid Johansen Side 3 Jan R. Olsen Side 6, Nord-Troms tannhelsedistrikt Side 7 Ingrid Fossvoll, Moment Studio. Side 8 Avfallsservice Side 10, Klokke: Ørjan Bertelsen Side 11 Georg Sichelschmidt Side 12 Nordreisa IL

Foto: Hans Olav Osbak. Vilje til vekst

Foto: Hans Olav Osbak. Vilje til vekst Foto: Hans Olav Osbak Vilje til vekst Velkommen til Åmot! Åmot er en kommune midt i Hedmark fylke, med landlig og sentral beliggenhet sør i Østerdalen. Like forbi kommunesenteret Rena passerer ferdselsårene

Detaljer

KOMMUNEPLAN for. Namdalseid kommune. Langsiktig del

KOMMUNEPLAN for. Namdalseid kommune. Langsiktig del KOMMUNEPLAN for Namdalseid kommune 2001 2012 Langsiktig del Vedtatt av Kommunestyret den 21.06.2001 1 Innholdsfortegnelse KAP 1. INNLEDNING 3 1.1. PLANPROSESSEN 3 1.2 PLANENS OPPBYGNING 4 KAP 2. SAMFUNNSUTVIKLINGEN

Detaljer

LINDESNES KOMMUNE. - et fyrtårn for helse og trivsel. Godkjent av Lindesnes kommunestyre i møte 21.06.07 og 15.11.07.

LINDESNES KOMMUNE. - et fyrtårn for helse og trivsel. Godkjent av Lindesnes kommunestyre i møte 21.06.07 og 15.11.07. LINDESNES KOMMUNE - et fyrtårn for helse og trivsel Foto: Rolf Dybvik Godkjent av Lindesnes kommunestyre i møte 21.06.07 og 15.11.07 Kommuneplan 2007 2018 De nye veiene Eventyr fra virkeligheten i Lindesnes

Detaljer

Skaper resultater gjennom samhandling TILFLYTTING. temahefte

Skaper resultater gjennom samhandling TILFLYTTING. temahefte Skaper resultater gjennom samhandling TILFLYTTING temahefte Innledning Det er ikke de fineste stedene som lykkes best, men de som har det beste mottaksapparatet! Kompetansesenter for distriktsutvikling

Detaljer

Måsøy kommune - Livskraftig og nyskapende

Måsøy kommune - Livskraftig og nyskapende Måsøy kommune - Livskraftig og nyskapende Kommuneplan for Måsøy kommune 2013-2025 Samfunnsdelen Behandlet av kommunestyret i møte 06.09.2012 sak 63/12. (Planen er oppdatert i h.h.t. kommunestyrets vedtak)

Detaljer

Sørreisa kommune. Kulturuka 2015

Sørreisa kommune. Kulturuka 2015 Sørreisa kommune Kulturuka 2015 Informasjonsavis for Sørreisa kommune - Nr 1 2015 Paul Dahlø, Ordfører Kommunens tredje oppgave Utvikling Når det snakkes om kommunens oppgaver så snakkes det alt for enkelt

Detaljer

Program for. Iveland Venstre. for perioden 2011-2015. www.iveland.venstre.no. Program Iveland 2011.indd 1 17.08.11 21:42

Program for. Iveland Venstre. for perioden 2011-2015. www.iveland.venstre.no. Program Iveland 2011.indd 1 17.08.11 21:42 Program for Iveland Venstre for perioden 2011-2015 www.iveland.venstre.no 1 Program Iveland 2011.indd 1 17.08.11 21:42 Et sosialliberalt Iveland Venstre er Norges sosialliberale parti. Vår politikk kombinerer

Detaljer

Oppdal Senterparti -Med hjerte for hele Oppdal

Oppdal Senterparti -Med hjerte for hele Oppdal Oppdal Senterparti -Med hjerte for hele Oppdal Side 1 av 14 Partiprogram for Oppdal Senterparti 2015-2019 Innledning Vår visjon for denne perioden er å skape utvikling og nyskapning i bygda vår. Samarbeid

Detaljer

På vei mot VI-følelsen

På vei mot VI-følelsen På vei mot VI-følelsen Foto: Grete Myrvold Rydje, Trysil kommune 1 Rapport fra gruppesamtaler med ansatte i Trysil kommune Omdømmeprosjektet i Trysil Av: Erik Larsen Innhold: Hovedkapitler i rapporten:

Detaljer

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger Denne veilederen er utarbeidet av Frivillighet Norge. Frivillighet Norge er

Detaljer

Bæringen. - Det er kostbart å bo og leve her. Vil unge, sultne og risikovillige ha råd til å starte opp nyskapende bedrifter.

Bæringen. - Det er kostbart å bo og leve her. Vil unge, sultne og risikovillige ha råd til å starte opp nyskapende bedrifter. Bæringen TORSDAG 24. SEPTEMBER 2009 INFORMASJON TIL ALLE HUSSTANDER I BÆRUM KOMMUNE NR. 11 ÅRGANG 21 Kan bli bedre på mangfold Mangfold og toleranse er viktig for teknologisk og økonomisk vekst i moderne

Detaljer

UTSKRIFT FRA STYREMØTE

UTSKRIFT FRA STYREMØTE UTSKRIFT FRA STYREMØTE EMNE: Møte nr 03-2013 STED: Spildra, Kvænangen TIDSPUNKT: 26. og 27. august 2013 DELTAKERE: Ordførere: Rådmenn: Deltok i fellesmøte: kl 1330 1600 Fra adm: Sigmund Steinnes, Storfjord

Detaljer

UNG I MÅSØY. Plan for ungdomsarbeidets organisering, innsatsområder og tiltak.

UNG I MÅSØY. Plan for ungdomsarbeidets organisering, innsatsområder og tiltak. UNG I MÅSØY Plan for ungdomsarbeidets organisering, innsatsområder og tiltak. Godkjent i lokal styringsgruppe 08.11.02 Vedtatt av kommunestyret 16.12.02 -sak 47/02 1 BAKGRUNN FOR UNGDOMSPLANEN.... 3 2

Detaljer

Møteinnkalling. Skjervøy Formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 15.04.2013 Tidspunkt: 10:15

Møteinnkalling. Skjervøy Formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 15.04.2013 Tidspunkt: 10:15 Møteinnkalling Skjervøy Formannskap Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 15.04.2013 Tidspunkt: 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 7777 5503. Vararepresentanter møter

Detaljer

Flytthit i Fjellregionen

Flytthit i Fjellregionen Flytthit i Fjellregionen 200120022003 200420052006 20072008 20092010 2011 Vertskapsordningen. Side 6 INNHOLD side 4 Flytthit 2001 2011 «I disse Flytthit-tider», sier vi. Men hva betyr nå det? Savner du

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel 2015-2027

Kommuneplanens samfunnsdel 2015-2027 Alta vil Kommuneplanens samfunnsdel 2015-2027 Forslag til vedtak. Sist revidert: 2015-04-24 Alta kommune Besøksadresse: Sandfallveien 1 Postadresse: Postboks 1403, 9506 ALTA Telefon: 78 45 50 00 Telefaks:

Detaljer

Krødsherad kommune. Strategisk næringsplan. Vedtatt av Krødsherad kommunestyre 22.11.2007. Strategisk næringsplan - Krødsherad 1

Krødsherad kommune. Strategisk næringsplan. Vedtatt av Krødsherad kommunestyre 22.11.2007. Strategisk næringsplan - Krødsherad 1 Strategisk næringsplan Vedtatt av styre 22.11.2007 Strategisk næringsplan - Krødsherad 1 Innholdsfortegnelse Innhold Side Forord 3 Overordnede mål 3 Dagens situasjon 5 Strategi 1 - Felles tiltak 6 1.1

Detaljer

1. Det er bare Hamar som har By- og bygdelista! Det er du som er Hamar

1. Det er bare Hamar som har By- og bygdelista! Det er du som er Hamar Program 2015 2019 Det er du som er Hamar Det er ikke hus, veger eller sykehjemsplasser som skaper Hamar. Det er menneskene, vi som bor her. Hamar er deg og nesten 30.000 andre. Med ulike behov, ulike interesser

Detaljer

E har alt e treng, og vel så det! -en kultur- og trivselskartlegging av bygda Leines i Steigen

E har alt e treng, og vel så det! -en kultur- og trivselskartlegging av bygda Leines i Steigen E har alt e treng, og vel så det! -en kultur- og trivselskartlegging av bygda Leines i Steigen Om undersøkelsen Leines er ei bygd med 425 fastboende i Steigen i Nordland. Lev-på-Leines er et prosjekt som

Detaljer

Informasjonsguide for RØYKEN. grønn, nær og levende

Informasjonsguide for RØYKEN. grønn, nær og levende Informasjonsguide for RØYKEN 2011 grønn, nær og levende dnbnor.no Alt i ett hus Våre rådgivere i Slemmestad hjelper deg gjerne når du skal kjøpe eller selge eiendom. Vi kan tilby deg en helhetlig løsning

Detaljer

Daniels smarte valg. Valg til høsten. Ny skole på Nesøya. Hjelp å få hjemme

Daniels smarte valg. Valg til høsten. Ny skole på Nesøya. Hjelp å få hjemme INFORMASJON TIL ALLE HUSSTANDER I ASKER KOMMUNE NUMMER 1 - ÅRGANG 2 - JANUAR 2015 Valg til høsten 14. september er det kommune- og fylkestingsvalg. Juridisk rådgiver Rolf Brakstad i Asker kommune er nøye

Detaljer

Nytt fra Stokke kommune

Nytt fra Stokke kommune FULLDISTRIBUSJON Nr. 9 november 2003 4. årgang www.stokke.kommune.no Nytt fra Stokke kommune Nytt fra Stokke kommune Nr. 9.november 2003 4. årgang Innhold: Side Til leserne 2 Kulturskolen 5 år - jubileumskonsert

Detaljer

Ekte Landsbyliv. Strategisk Nærings- og Utviklingsplan for Nordre Land kommune. Vedtatt i kommunestyresak 23/08

Ekte Landsbyliv. Strategisk Nærings- og Utviklingsplan for Nordre Land kommune. Vedtatt i kommunestyresak 23/08 Ekte Landsbyliv Strategisk Nærings- og Utviklingsplan for Nordre Land kommune 2008 2012 Vedtatt i kommunestyresak 23/08 Innholdsfortegnelse 0.0 Innledning.......................................... 2 0.0.1

Detaljer

Frivillighet og mangfold

Frivillighet og mangfold IMDi Veileder i mangfoldsarbeid for kommuner og frivillige organisasjoner Illustrasjonsfoto: Shutterstock og IMDI Design og trykk: Wittusen & Jensen ISBN 978-82-8246-149-8 (trykk) ISBN 978-82-8246-150-4

Detaljer

Bedre kommuner gjennom utvidet samarbeid

Bedre kommuner gjennom utvidet samarbeid Fjell, Askøy, Sund og Øygarden (Bergen Vest regionen) Bedre kommuner gjennom utvidet samarbeid En prinsipiell gjennomgang av muligheter og begrensninger RAPPORT 12. februar 2011 Oppdragsgiver: Rapport

Detaljer

DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken

DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken By og land Mindre forskjeller DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken a b = a 1 b Arbeid Demokrati Kunnskap Arbeiderpartiet.no Innledning Nærmiljøet og lokalsamfunnet er rammene for livene våre. De er

Detaljer

Sørreisa kommune. 17. maiprogram

Sørreisa kommune. 17. maiprogram Sørreisa kommune 17. maiprogram Informasjonsavis for Sørreisa kommune - Nr 2 2015 Paul Dahlø, Ordfører Hvordan vi har det og hvordan vi tar det? Nyhetsbildet som ruller inn over oss hver dag gir grunnlag

Detaljer

Regionalplan kultur 2010 2013. Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010

Regionalplan kultur 2010 2013. Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010 Regionalplan kultur 2010 2013 Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010 Forord Kulturpolitikk i Norge utøves av mange og på mange plan. Og det er enda flere som berører eller berøres av, kulturelle aktiviteter.

Detaljer

Andebu. Stikk@ God jul! Nattevandring INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 4/2012-21. årgang

Andebu. Stikk@ God jul! Nattevandring INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 4/2012-21. årgang Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 4/2012-21. årgang Nattevandring Lørdag 3. november startet vi opp med nattevandring i Andebu. Hva er en nattevandrer? En nattevandrer

Detaljer

Folkehelse i Alta. Alta sentrum sett fra luften (bilde 1) 07.05.13 / KRTO/aaab

Folkehelse i Alta. Alta sentrum sett fra luften (bilde 1) 07.05.13 / KRTO/aaab Folkehelse i Alta Alta sentrum sett fra luften (bilde 1) 07.05.13 / KRTO/aaab 1 Forord Fra 1. januar 2012 trådte ny lov om folkehelse i kraft. Samtidig kom ny lov om helse- og omsorgstjenester. Begge disse

Detaljer