GEILO POSTEN. Intervju med Ane Sandaker Kvittingen - Bordtennis er nå fullverdig gruppe i Geilo IL Informasjon om Skarverennet.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "GEILO POSTEN. Intervju med Ane Sandaker Kvittingen - Bordtennis er nå fullverdig gruppe i Geilo IL Informasjon om Skarverennet. www.geiloil."

Transkript

1 Nr GEILO POSTEN Intervju med Ane Sandaker Kvittingen - Bordtennis er nå fullverdig gruppe i Geilo IL Informasjon om Skarverennet

2 Dette har vært en god vinter for Geilo IL! Gode resultater har fulgt våre aktive utøvere som perler på en snor denne sesongen. Nye talenter har blomstret og leverer, sammen med de mer erfarne, på høyt nivå. Den positive mediadekningen som følger av dette bidrar til å gi både laget, Geilo og kommunen et positivt omdømme. Gratulerer alle sammen! Det er ikke bare på toppidrettsnivå det leveres gode prestasjoner. En entusiastisk og dyktig gjeng med trenere stiller opp både tidlig og sent, og sikrer kontinuitet og stabilitet i gruppene. Administrasjonen og styret har et viktig ansvar for å sikre gode rammebetingelser for gruppene. Derfor er det også gledelig å kunne levere et meget godt resultat i På årsmøtet den 31. mars kunne vi legge fram gode tall og som en konsekvens av det presentere et godt budsjett for laget, som sikrer fortsatt bred satsing og god utvikling. Styret ble på forrige årsmøte gitt i oppdrag å utarbeide og oppdatere flere viktige planer og dokumenter; bl.a. strategi- og handlingsplan, idrettslagets lover, organisasjonsplan, sportslig plan og verdigrunnlag og etiske veivisere. Vi oppfordrer alle til å lese igjennom disse dokumentene ved anledning. Spesiell oppmerksomhet bør rettes mot sportslig plan og de etiske veiviserne. Dette vil vi også gå igjennom Daglig leder Roger Espeli og styreleder Espen Bille Larsen med gruppelederne i senere prosesser. Dere kan lese mer omtale fra årsmøtet på de neste sidene. Skarverennet er igjen nær forestående. Samhandlingen mellom organisasjonskomiteen, administrasjonen og alle med spesielt ansvar er avgjørende for et godt gjennomført arrangement. Det samme er det at alle de som stiller opp som funksjonærer, uansett nivå, kjenner sine oppgaver. Vi er stolte av å ha en svært dyktig organisasjonskomité og ledelse, som vi uten å blunke vil karakterisere som meget profesjonell og som alltid leverer en formidabel innsats, flott sportslig arrangement og ikke minst sikrer oss en god økonomi. Til slutt vil vi ønske alle, både deltakere og frivillige, lykke til med årets Skarverenn! Skarverennsbutikken Roller og kontaktinformasjon HOVEDSTYRET Rolle Navn Telefon Adresse E-post Leder Espen Bille-Larsen Hjalmevegen 63, 3580 Geilo Nestleder/økonomiansvarlig Kari Bakkegard Goffamyrvegen 8, 3580 Geilo Styremedlem Peter Schiellerup Geilolie 75, 3580 Geilo Styremedlem Inger-Brit Vindegg Ustaoset Styremedlem Martin Korsnes Geilolie 63, 3580 Geilo 1. varamedlem Liv F. Christensen Tuftebruvegen 8, 3580 Geilo 2. varamedlem Gro Odden Lauvrudvegen 3, 3580 Geilo GRUPPELEDERE Gruppe Navn Telefon Adresse E-post Alpin Ragnar Nicolaisen Groberget 7, 3580 Geilo Langrenn/skiskyting Torgeir Skrede Geilolie 76, 3580 Geilo Fotball Kyrre Sataøen Gamle Skurdalsvegen 30, 3580 Geilo Håndball Jorunn Kollhus Skurdalsvegen 53, 3580 Geilo Bordtennis Finn Sataøen Trekanten 9, 3580 Geilo Golf Birger Goberg Skurdalsvegen 310, 3580 Geilo Snowboard Atle Kleivdal Stakkestø 12, 3580 Geilo Sykkel Tom Petersen Geilovegen 36, 3580 Geilo Freestyle Hanne Haatuft Stølsvegen 49, 3580 Geilo Telemark Giljar Groven Skurdalsvegen 570, 3580 Geilo Allidrett Rolf Ingar Rotegård Stakkestø 5, 3580 Geilo ADMINISTRASJONEN Rolle Navn Telefon Adresse E-post Daglig leder Roger Espeli Geilolie 53 / Sekretær Toril Øyo Langehaugvegen / Skarverennskoordinator Jan Arne Øen / Vestlivegen 44 Bidra til Geiloposten Send inn bilder og tekst til Daglig leder Roger Espeli på Bilder må være i høy oppløsning (helst minimum 1MB / 2000px på kortside.) Send bilder separat, ikke lagt inn i Word. Stoff til nr 2 må være hos Roger innen 15. september. Geiloposten 2011 utkommer: Nr. 1 april bidrag innen 20/3 Nr. 2 oktober bidrag innen 15/9 Geilo idrettslag E- post adresse Tlf Faks Post- og besøks-adresse: Geilo Idrettslag, Geilohallen, 3580 GEILO Org. leder Skarverennet og Skarverittet 2011 Petter Rukke, , Gryteteigen HOL, Som tidligere er Skarverennsbutikken i Geilohallen fra torsdag til søndag. Den er fylt til randen med knallgode tilbud på masse skiutstyr, klær og sko m.m. Her er det muligheter for å gjøre flere kupp. Åpningstider Torsdag 17:00-22:00 Fredag 10:00-23:00 Lørdag 10:00-18:00 Søndag 10:00-15:00 Velkommen innom Skarverennsbutikken!

3 Rapport fra årsmøtet 31. mars 2011 Styreleder Espen Bille-Larsen ønsket velkommen og takket alle tillitsvalgte og medlemmer for stor dugnadsinnsats i året som har gått og berømmet Geilo Idrettslag sine sportslige fremganger! Espen ble valgt som dirigent for møtet og sammen med resten av styret og daglig leder ble de fremmøtte loset gjennom en lang saksliste. Alle innstillinger fra styret og valgkomiteen ble en stemmig vedtatt. Møtet var ferdig på tre timer inkludert en kaffe pause. Avslutningsvis takket Espen Bille-Larsen for gjenvalg og benyttet anledningen til å fremheve styre medlemmene og deres gode innsats og samarbeid i hans første periode. Rigmor Grue Rygg som valgte å ikke ta gjenvalg ble takket spesielt. Se protokollen og saksdokumenter på Årsmeldinger og regnsk aper fra 2010 ble godkjent av årsmøtet Stabilt 1330 medlemmer, ca 2200 treninger ila. året. Stor bredde og gode toppidrettsutøvere. Økonomien er god og årsresultatet for 2010 viser et overskudd på kr ,- og Geilo Idrettslag er nå uten gjeld til kredittinstitusjoner. Lover for Geilo Idre t t sl ag, stiftet 2. desember 1917 Våre lover er oppjustert etter basislovnormen til Norges Idrettsforbund og olympiske og palalympiske komitè og nå på nytt godkjent i Buskerud Idrettskrets. Verdigrunnl ag og e tiske veivisere for Geilo Idrettslag Styret hadde som oppdrag fra sist årsmøte å oppdatere vårt verdigrunnlag og utarbeide etiske retningslinjer for Geilo Idrettslag så er gjort og de ble vedtatt av årsmøtet. Opprettelse av Skarverennsfond? Basert på et godt forslag fra Jan Arne Øen ga årsmøtet styret i oppdrag å utarbeide retningslinjer for oppbygging og forvaltning av reservekapital som legges frem for årsmøtet i Årsmøtet godkjente også, som en start styrets forslag til avsetting av fjorårets overskudd. Budsjettet for 2011 ble vedtatt, inkludert videre prosjektering av utbygging av lysanlegg i Slaatta Skisenter og Superpipe i Geilolia Skisenter med midlene fra Color Line. SPORTSLIG PLAN Geilo Idrettslag sin kjernevirksomhet må naturlig nok ha sin egen plan. Nå har vi det siden sist årsmøte har en arbeidsgruppe bestående av Inger-Brit Vindegg, Martin Korsnes, Atle Kleivdal, Torgeir Skrede, Nina Gässler og daglig leder Roger Espeli utarbeidet et godt utgangspunkt for videre prosess. Ila. 2011/12 skal en bredere del av medlemsmassen involveres, ikke minst gruppelederne. Utdrag fra planen Geilo Idrettslag skal arbeide for at alle medlemmene gis mulighet for å utøve sin idrett ut fra sine ønsker og behov, og at medlemmene gis mulighet til videreutvikling og å stimulere til varig interesse for idrett, samhold og vennskap. Ingen skal slutte fordi det ikke finnes noe tilbud, uansett nivå. Geilo Idrettslag skal utdanne dyktige trenere og ledere. Vi skal prioritere å ha funksjonelle anlegg til disposisjon. Gjennom våre stipendordninger bidrar vi til at det er mulig å utvikle seg som juniorutøver og også til toppidrettsutøver på seniornivå. Geilo Idrettslag TOPPIDRETTSSTIPEND TOPPIDRETTSSTIPEND UTVIKLINGSSTIPEND UTVIKLINGSSTIPEND BASISTRENING SPORTSLIG PYRAMIDE Toppidrett Toppidrett SENIORIDRETT SENIORIDRETT Aktive mosjonister Mosjonister Aktive mosjonister Mosjonister år år (Kombinasjon (Kombinasjon av av flere flere idretter idretter - sommer/vinter) - sommer/vinter) JUNIORIDRETT år år ALLIDRETT ALLIDRETT BASISTRENING BASISTRENING år år Alpint Alpint / Langrenn / Langrenn og og skiskyting skiskyting / Snowboard / Snowboard Freestyle Freestyle /Telemark /Telemark / Fotball / Fotball / Håndball / Håndball / Sykkel / Sykkel BARNE- BARNE- OG OG UNGDOMSIDRETT BASISTRENING Pyramiden beskriver nivåene i Geilo Idrettslags sportslige satsning, fra barnas første kontakt med oss gjennom allidretten til topp- eller mosjonsidrett. Nivåene og deres antydninger om alder er fleksible. Basistreningen aksepteres som en viktig del av treningen uansett alder, idrett og nivå. Str ategi og handlingspl an for Geilo Idrettslag, Idrettsglede og inkluderende fellesskap Geilo Idrettslag er en solid organisasjon med god ressur - tilgang. Vi har allsidige og aktive grupper med mange motiverte medlemmer. Vi arbeider for å engasjere våre medlemmer, vi har gode anlegg og vi har god kompetanse innenfor våre aktivitetsområder. Geilo Idrettslag er en viktig samfunnsaktør og premissleverandør knyttet til forhold som påvirker oppvekstmiljøet lokalt. Geilo Idrettslag har egen administrasjon som forvalter og tilrettelegger for lagets kjernevirksomhet og lagets ulike arrangement. Vi har gode samarbeidspartnere, både lokalt og nasjonalt, som bidrar til å skape vekst og utvikling. Vår beliggenhet og klima, kombinert med god overnattingskapasitet, god infrastruktur, lokalt engasjement gjør oss i stand til å håndtere større arrangement både sommer og vinter. Geilo Idrettslag skal ha en god miljøprofil på alle sine aktiviteter og arrangement. Våre mål: 1. Sportslig Geilo Idrettslag skal arbeide for at medlemmene gis mulighet for å utøve sin idrett ut fra sine ønsker og behov, og at medlemmene gis mulighet til videreutvikling og å stimulere til varig interesse for idrett, samhold og vennskap. Ingen skal slutte fordi det ikke finnes noe tilbud, uansett nivå. Geilo Idrettslag skal utdanne trenere og ledere. Geilo Idrettslag skal: ha gode trenere og instruktører på alle nivåer tilrettelegge for allidrett, barne- og ungdomsidrett, junioridrett, senioridrett og mosjonsidrett bidra til at våre utøvere gis de beste rammebetingelser for å utøve sin idrett 2. Anlegg Geilo Idrettslag skal prioritere å ha funksjonelle anlegg til disposisjon for sine medlemmer, og videreutvikle disse. Geilo Idrettslag skal: finansiere sin andel i alle nye anlegg med maksimum 60 % lånefinansiering utnytte sine anlegg på en sportslig og økonomisk forsvarlig måte ha en god standard på anlegg og materiell ha en langsiktig (3 5 år) plan for utvikling og nybygging 3. Arrangement Geilo Idrettslag skal drive kontinuerlig arrangementsutvikling. Geilo Idrettslag skal: ha arrangementer som er attraktive, konkurransedyktige og gir gode ringvirkninger ha et godt samarbeid med det lokale næringsliv, organisasjoner og kommune ha hovedlagsarrangement som gir overskudd 4. Organisasjon Geilo Idrettslag sitt arbeid skal baseres på frivillighet og demokratiske styringsprinsipper. Geilo Idrettslag skal: stimulere og motivere til dugnadsarbeid for gruppene og hovedlaget ta vare på og motivere de tillitsvalgte legge til rette for at flere vil ta på seg verv ha en administrasjon med god kompetanse og høy grad av service sikre godt samarbeid og god intern kommunikasjon tydeliggjøre ansvars- og myndighetsforhold arbeide langsiktig og målrettet 5. Økonomi Geilo Idrettslag skal ha en god og forsvarlig økonomi. Geilo Idrettslag skal: ha en god økonomistyring sikre lojalitet og forståelse for våre økonomiske rutiner kontinuerlig vurdere nytt inntektspotensial opparbeide soliditet for fremtiden

4 Onsdagsrenn Alpingruppa Vi har nok en gang hatt en flott vinter på Geilo. Onsdagsrenna har vært arrangert 11 ganger. Vi har hatt noen veldig kalde onsdager siden nyttår men det har ikke stoppet ungene våre i å leke og streve i skileikområdet ved Geilohallen. Det har vært bra oppmøte, men når vi arrangerte skicross og karneval var det ekstra mange. Noen gikk skicross løypa over ti ganger mens på karneval var det prinsessene, spiderman og kaptein Sabeltann som gikk og hoppet på ski. Klubbmesterskapet i langrenn var 30. mars med bra oppmøte i de minste årsklassene. Den 13. april avsluttet vi onsdagsrennsesongen, i år på en ny måte. Vi var ute og hadde aktiviteter på skistadion fra kl. 17:00. Masse moro med lek og musikk med premier og pølsefest til slutt. Vi gleder oss allerede til neste sesong! Hilsen styret i allidrett og onsdagsrenn komiteen. Geilo Alpingruppe har denne vintersesongen 11 FISløpere. Fra løperne fyller 15 år går de over som FIS løpere. De konkurrerer da på et internasjonalt nivå. Denne rennsesongen startet allerede 17. november i Det var Geilo Il og NTG som var arrangør for de første rennene med fantastiske forhold i Geilolia Skisenter. Løperne er inne i sin 5. måned med reising og konkurranser nå. 8 av våre løpere er elever ved NTG Geilo, her blir alle godt ivaretatt med både skolearbeid og trenings opplegg. Jonas Brun Larsson 3 år, Ida Guse 3 år, Guro Narvesen 3 år, Henny Tandberg 3 år, Tonje Sekse 3 år, Markus Odden 2 år, Max Moeschinger 2 år, Maria Tviberg 1 år, Ginette Sekse USA. Geilo har også 2 løpere på Farmerlag. (Elever i 10.klasse.) Løpere som ønsker å satse på alpint blir her tatt vare på til de evt. begynner på NTG. Annika Moeschinger og Sølvi Nicolaisen. FIS-renn arrangeres både i inn og ut land. Det er NTG-Geilo som organiserer transport og støtte for våre løpere på renn. Maria Tviberg har også i år hatt en flott sesong. Hun fikk 1. plass både i utfor og super G i NM Jr. På Vestlandsrunden i februar hadde Maria 3-1. plasser. Her hadde også Markus Odden flere topp 10 plasseringer. For de eldste er det NM i Oppdal og Trysil og Jr NM på Hovden som er målet før sesongen er ferdig. Alpin gruppen har også løpere som skal delta på Hovedlandsfinalen på Voss. Vi ses på klubbrennet 2. påskedag i Geilolia Skisenter. Maria Tviberg Bordtennis ny gruppe i Geilo Idrettslag Håndballgruppa Etter 9 måneder som prøveprosjekt er nå Bordtennis tatt opp som fullverdig gruppe i Geilo Idrettslag. Se deres side på for mer informasjon. Vi er glad for å ha fått enda en aktivitet i laget og en ny gruppe ressurssterke medlemmer Bordtennisgruppa vår er i stadig vekst. Artig at det er så mange som ønsker å spille med oss! Medlemmer av klubben har i noen uker vært på skolen for å vise 6. og 7. klasseelever bordtennis. Stor entusiasme har det vært - dette var noe helt nytt for mange! Sesongen 2010/2011 har vi hatt treninger fra 2. til 7. klasse. Lagene har vært ujevnt fordelt med spillere. Det miste laget har vært over 30 stk på og andre har det vært 5-6 på trening. Fra høsten håper vi å få med enda flere utøvere og trenere. Treningene starter opp igjen etter høstferien. 2 av lagene våre har deltatt i Gjensidige Hallingdalsserie. Spillere og foreldre har jevnt og trutt stilt opp. Tusen takk til alle foreldre som stiller opp ved kjøring. Nå er det en siste dugnad før sesongslutt, Skarverennet. Håper dere foreldre stiller også opp her. Håndballgruppa er så heldig at vi får være parkeringsvakter på Ustaoset. Håndballgruppa har valgt å ikke ta inn treningsavgift, og da satser vi på at dere foreldre stiller opp ved en siste dugnad. Til slutt en stor takk til dere utøver for strålende innsats. Håper dere stiller opp fra høsten av. Bildene er fra den siste serierunden på Gol. Vi spiller 2 kvelder pr. uke. Hver mandag fra klokken og tirsdager klokken Vi er som regel mellom 7 og 15 på hver trening og ønsker enda flere velkommen uansett alder. Vi har alle nivåer representert i klubben vår - fra nybegynnere til eliteutøvere - så her kan hvem som helst få veldig god trening og oppfølging. Vi prioriterer å trene på serv og offensivt spill, og har også kamper og turneringer for de som ønsker å være med på det. Bli med DU og da! :)

5 Status fra langrenns/skiskyttergruppa Aleksander F Andersen Aleksander og Kathrine Anders og Henrik Mastrup Åsne, Filip og Mathias Jonas Dokken Martin Bårtveit Mathias Skrede Rasmus Schiellerup og Lars Lysåker Aleksander, Mathias, Filip, Øistein og Audun på KM i skiskyting på Hønefoss. Sesongen er ennå ikke slutt for skiskyttere og langrennsløpere. For de ivrigste i gruppa er det skirenn hver helg, gjerne lørdag og søndag. Mange deltar på både langrenn og i skiskyting. Vi har mange flotte representanter for skisporten i gruppa vår. På skiskyttertreninger tirsdager og torsdager, stiller mellom løpere på. Flere nye rekrutter har også begynt i vinter. Det er stor aktivitet på sidelinjen, med foreldre som skal lade gevær, trekke opp blinker, legge ut matter, koste vekk snø fra matter puh! (har jeg glemt noe?) Og dersom vi glemmer oss bort og skravler litt mye, får vi kjeft! Mamma nå må du ikke skravle, men følge med. Men hyggelig har vi det, og fryser gjør vi! I storm og kulde holder foreldrene vakt på standplass, og det er KALDT! Heldige er de som kan gå på ski! På langrennstrening på onsdager er det stor aktivitet hos den yngste gruppa. Alexander og Siri har stålkontroll på gjengen sin og innsatsen er stor. Avslutning i ski leiken er populært. Hos de eldste er det plass til flere! (Hvis noen vil så er det bare å komme). oppsummering av sesongen så langt: Fortsatt et viktig renn igjen - Skarverennet! Bronsemedaljer i JR VM ved Vetle Sjaastad Christiansen Gullmedaljer i JR NM ved Vetle Sjaastad Christiansen Gullmedalje i stafett JR NM ved blant annet Vetle Sjaastad Christiansen 3. plass i Hovedlandsrennet ved Martin Bårtveit Martin Bårtveit kvalifiserte seg Vetle Sjåstad Christensen også til Ungdoms stafetten i Holmenkollen. (under selveste ski VM!) Buskerud hevdet seg bra på stafetten i skiskyting på Hovedlandsrennet, med god hjelp av Martin Bårtveit på 1. laget (nummer 5) og Jonas Dokken på 2.laget (nummer 6) Pallplasser i Bendit Kvalfossprinten på Fossum ved Aleksander Fjeld Andersen (1.plass) og Kathrine Seim (3. plass og 1.plass) Deltakere på både Hovedlandsrenn i langrenn og Skiskyting Siste helgen i november arrangerte Geilo il Sparebank1 cup renn 1+2. Dessverre ble det veldig kaldt den helgen og rennene ble kun avviklet for de eldste klassene. Mange skuffede skiskyttere som hadde gledet seg til å gå renn på hjemmebane. Helgen januar var det Kretsmesterskap i langrenn, og der fikk Geilo 2 kretsmestere. Kathrine Seim i jenter 13 år (HOL) vant både lørdag og søndag. Aleksander Fjeld Andersen ble nr 2 på lørdag og vant i gutter 14 år (på søndag). Mathias Skrede tok en flott 2.plass i gutter 13 år, Åsne Skrede vant jenter 11år og Filip Fjeld Andersen tok to flotte 9.plasser i gutter 12år. I Sparebank 1 cupen i skiskyting hevder også Geilo seg bra. Lørdag 22.januar tok Martin Bårveit 1.plass i gutter 16år, med Jonas Dokken på en flott 4.plass i samme klasse januar reiste 33 stk av gårde på skiskytterrenn på Simostranda. To dager med masse sportslig og masse hyggelig sosialt. Flotte resultater ble det også. 19 utøvere stilte til start denne helgen. Fra nybegynnere under 11 til senior. Helgen mars arrangerte Geilo IL, i samarbeid med Hol IL, to dagers skirenn på Geilo. Lørdag var det Duathlon (med skibytte) og søndag var det spennende jaktstart. Selv om sesongen snart er slutt, er mange i gang med å tenke på neste sesong. Ikke helt slutt (mandag 4.april) vi rekker å få med helgens imponerende bragder. Vetle Sjaastad Christiansen har fått gull i senior NM. Han gikk på Buskerud sitt lag som tok gull på staffetten søndag 3.april. HURRA for GULL! På sprinten gikk han et flott løp og skaffet seg et flott utgangspunkt med en 13. plass foran jaktstarten. Der gikk han seg opp til en strålende åttende plass! I dameklassen gikk Ane inn til en flott 11. plass og Karianne 13. plass på sprinten. Dessverre måtte de se noen løpere forbi seg på jaktstarten og gikk inn til henholdsvis en 15. plass og 18. plass. Flott jenter. Geilo gjorde det også stort i Ungdommens Holmekollrenn april. Med to løpere (Mathias Skrede i gutter 13år) og Aleksander F Andersen (i gutter 14år) klarte de å bli nummer 5 i lagkonkurransen!! Dette på grunn av flotte resultater både lørdag og søndag. Mathias Skrede gikk sitt livs klassisk løp og ble nummer 19 i gutter 13 år på lørdag (over 300 deltakere i klassen). Søndag ble han nummer 10 i fristilsdistansen. Aleksander F Andersen gikk til topps begge dager i gutter 14 år. Ungdommens Holmenkollrenn er NM for åringer, så dette er store prestasjoner. Vi må også nevne at Katrine Seim (Hol) gikk til topps begge dager i jenter 13 år! I løpet av sommeren er det flere utøvere som skal på skommerskiskoler rundt om i landet. Noen deltar også aktivt på sykkel og skal i gang med en ny konkurranse sesong der. Det skal legges ned mange treningstimer på rulleski, løpeturer i fjellet, styrketrening, skyteøkter og sykkelturer, for å være klar til neste sesong. Lykke til med resten av sesongen og forberedelser til neste sesong til både små og store!

6 Golf, sesongen 2011 Freestyle No livnar det i lundar, no lauast det i li, den heile skapning stundar no fram mot sumarstid Det betyr at golfsesongen på Geilo nærmer seg. Nytt i år, er at klubben tar et mer aktivt ansvar for drift av banen. Det er etablert en egen undergruppe i styret for klubben. Denne arbeidsgruppen skal jobbe tett med baneeier, både for å redusere kostnader på driften og for å bedre kvaliteten på banen. Driving range vil være et prioritert arbeidsområde for denne gruppen. Vi håper mange støtter opp om klubben og banen i år. Vi trenger nå mange spillere som ser betydningen av banen og som kjøper årskort. Dette skaper også muligheter for godt klubbmiljø og hyggelige spillerunder. Velkommen på banen i slutten av mai. Hilsen styret i Golfklubben. Treningssamling i Saas Fee, oktober 2010 Fotballgruppa Da er endelig fotballbanen grønn og klar for små og store fotballspillere. De eldste spillerne har gjennom vinteren trent jevnt og trutt i Geilohallen, men det er nå fotballsesongen starter. Julian Lund Olsen, 10 år. Siver Voll Erlend Hole Dokken Tiril Sjåstad Christensen I sommer skal vi som vanlig delta på Eidfjord-, Sognefjordog Norway cup. Dette er nok for mange høydepunktet i sesongen. Knøttecupen skal vi arrangere den 4. juni og vi satser på stor deltagelse fra hele dalen. Helgen mai skal vi i samarbeid med Tine og Hallingdal FK arrangere fotballskole for alle barn og unge, dette blir en fin opplevelse så meld dere på! Vi ønsker alle lagene lykke til med sesongen, og nye spillere hjertelig velkommen! Freestylegruppa er i stadig vekst med opp mot 15 løpere på tirsdagstreningene på Slaatta og barmarkstreningene med Tore på torsdager i Geilohallen. De eldste, Tiril, Siver, Rafael og Erlend er blant landets og tar pallplasser og medaljer (mange medaljer) i konkurranser som Norwegian Open og NM både i Big Air, Half Pipe og Slope Style. Rikke Sofie har vært mye skadet og derfor ikke kunnet vise frem sitt beste. Gruppen har for øvrig bra bredde og rekruttering - de yngre er med og konkurrerer og har det gøy. I romjulen arrangerte vi Rail Jam i Geilo sentrum. Der stakk Rafael av med seieren, i en artig konkurranse vi håper å få til igjen! I vår skal freestylegruppen på tur til Heming sin barmarkhall der vi håper å få en fantastisk morsom dag med trening i deres skumgrop. I pinsen blir det tur til Fonna, her er det stor påmelding, og til høsten satser vi på tur til alpene. Er du enda ikke registrert jibber; ja, så bli med da vel! Vi har plass til mange flere. Vi ses på klubbrennet 2. påskedag i Geilolia Skisenter. Styret Tiril Sjåstad Christensen har hatt en formidabel sesong med VM billett og deltakelse i WC, samt European X-games. Neste år satser Tiril for fullt på sin idrett og flytter til Lillehammer hvor hun skal gå på NTG New School.

7 Snowboard Skarverittet 10. SEPTEMBER mer enn et sykkelritt Tore Holvik Morten Kleivdal Snowboardgruppa har hele 5 kjørere på landslaget: Tore Holvik, Roger Kleivdal. Joachim Havikhagen, Morten Kleivdal og Gjermund Bråten. Det har dessverre vært en del skader i vinter og både Tore, Joachim og Gjermund har vært skadet i perioder. Konkurranseløype ca 55 km Trimløype ca 45 km Barneløype ca 10 km Drikkestasjoner Start/mål Følg med på Start Hol gamle kyrkje Holsfjorden Malin Artmann Det har vært en strålende snowboardsesong. Rekrutteringen er økende og over 80 snowboardere har deltatt på onsdagstreningene i Geilolia. Rekrutterings arbeidet som begynte for 3 år siden bærer frukter og neste vinter er flere av nybegynnerne fra 2008 sesongen klar for å delta på konkurranser. Høydepunkter I november ble Tore Holvik den første Geilingen som vant et World Cup renn. Det skjedde i Saas Fee i Sveits. Øvelsen var halfpipe. Joachim har etablert seg i verdenstoppen i snowboard cross og kom til finalekjøring i alle World Cup konkurransene han deltok i før han ble skadet. 12. plass i VM er beste prestasjon. NM i Tryvann og Trysil Vi hadde med 15 deltakere i NM og innkasserte 4 gull og 6 sølv. Halfpipe: Gull: Roger: Sølv: Maria Jones, Karoline Herleiksplass, Synne Skjøteskift. Snowboardcross: Gull til Stian Kleivdal og Synne. Sølv til Karoline. Big air: Gull til Roger. Sølv til Michaela Mejers Slopestyle: Sølv til Synne. Både Roger, Synne og Karoline vant Norgescupen sammenlagt. På verdensrankingen (TTR) ble Gjermund nr. 12, Roger nr. 16, Tore nr. 21 og Morten nr. 61. Vi ses på klubbrennet 2. påskedag i Geilolia Skisenter. Tuftebrui Tuftebrui Kikuttoppen Mål Geilo sentrum Ustedalsfjorden Geololia Hol gamle kyrkje Geilohallen Kikuttoppen 1070 moh. Høyde (meter) Skogsbilvegen Hol Stasjon Løypeprofil KONKURRANSE TRIM Distanse (kilometer) Kleivi Sangelie

8 Ragnar - ny leder i alpingruppa Talentet Ane Sandaker Kvittingen har vært medlem av Geilo Idrettslag så lenge hun kan huske. Nå er den unge skiskytteren tildelt toppidrettsstipendet på ,- De pengene kommer godt med! Som student har man ikke mye å rutte med vet du, sier hun på telefon fra Lillehammer. Der går hun på Høgskolen og er i ferd med å ta en bachelor i idrett. Dette er jo en dyr idrett å holde på med. Nå har jeg riktignok avtaler på det meste av utstyret og forbundet dekker endel reiseutgifter, men stipendet gjør at jeg kan slappe av å fokusere på å gjøre det best mulig rent sportslig. Moderklubben Etter hvert som Geilo IL har vokst, har de gradvis blitt en talentleverandør til norsk toppidrett. Det satses tungt på skisport i Hol kommune, og for tiden merkes det på resultat listene i mange forskjellige grener. Det norske snowboardlandslaget har for eksempel flere geilinger i sine rekker. Arrangementer som Skarverennet generer klingende mynt i kassen. Såpass at idrettslaget har anledning til å sponse unge lokale utøvere som er i startfasen av sin idrettskarriere. Men det er endel kriterier som skal være på plass for å kvalifisere til idrettsstipendet. Kandidaten må være bosatt i Hol kommune, vært medlem av idrettslaget minimum 3 år, være fylt 20 år og ha idrettssatsingen som hovedprioritet. Ane Sandaker Kvittingen fyller alle disse kriteriene. Til punkt og prikke. Hun har tatt tre år på NTG (Norges Toppidrettsgymnas), på skiskytterlinjen, og hun har vært medlem av Geilo IL fra barnsben av. Jeg spilte fotball før, men det er ski som har vært min greie, sier hun. Hun er ikke sikker på hvor mange reisedøgn hun har i året, men det blir endel. I inneværende sesong har hun gått flere løp i Italia, Tsjekkia, Østerrike og Tyskland. Hun har vært plaget av endel sykdom, så topplasseringene har uteblitt denne sesongen. Bestenoteringen så langt er en 13. plass i Martell i Italia. Nå står sesongavslutning for tur med NM i Bardufoss. Der har hun ambisjoner om I alle fall topp 10. Minst, sier hun leende. Hjemme Etter NM er det endelig tid for den virkelige sesongavslutningen: Skarverennet. Der har hun deltatt siden hun var i 11-års alderen. Fra hun ble 16 har hun deltatt i konkurranse klassen. I likhet med resten av eliten starter sesongoppkjøringen mot vinteren allerede 1. mai. Kun to dager etter Skarverennet altså. Nei, det blir ikke mange late dager akkurat, ler hun. Men når jeg er hjemme trener jeg mer lystbetont. Det blir endel rolige turer i fjellet og sånn. Det er henne vel unt. Stipendet like så. Etter 10 år i alpingruppa har Ragnar Nicolaisen preparert en løype som har ført ham hele veien til å bli gruppe leder. Det er en takknemmelig jobb, men han står foran noen utfordringer også. Nicolaisen var ansatt i Geilo Idrettslag som løypekjører i fem år og sittet i styret i to. Han vet en ting og to om hvordan klubben fungerer. Det er i tillegg tung kompetanse internt i familien: kona har sittet i styret i 6 år før ham. Vi er veldig nysgjerrige og liker å ha en finger med i spillet, sier han og ler. Vi er veldig heldig stilt på Geilo. Skarverennet gir oss gode inntekter som gjør at vi kan ha små avgifter for de unge utøvere. Det skal ikke koste skjorta å stå på ski her i Geilo. En del plasser på Østlandet koster det en liten formue å la barna være med i en skigruppe. Dessuten må de jo kjøres milevis. Her på Geilo har vi alt for hånd. Glitrende forhold, godt miljø og gode trenere i alle grener. Vi har et tett samarbeid med NTG også. En gang i året har vi skisalg, da kan alle som vil selge utstyr komme til oss, og så selger vi det og tar 20% som går til skigruppa. Selgerne kommer gjerne fra ski utleien og en god del er privatpersoner. Det er ikke noe problem å kle opp en unge med ski og ut utstyr for en tusenlapp, sier Nicolaisen. Det er en takknemmelig jobb skal jeg si deg: Når det kommer tolv tusen mennesker smilende innover vidda, i løypene du har vært med på å lage, får man en god følelse i kroppen. Slagplanen Første prioritet for min del som nyvalgt leder er å jobbe med rekrutteringen. Vi har mange barn opp til 8-9 års alderen, men i gruppene over det tynnes det ut. Alle ungene starter opp på Slaatta Skisenter, men når de skal opp et ferdighetsnivå, mister vi en god del av dem. Det må vi gjøre noe med. freestyle-gruppa er populær for tiden. Dette varierer. For tre år siden var det snowboard, og for ti år siden var det telemark. Vi slåss om barna i positiv forstand altså, presiserer han. Alpin-, freestyle og telemarksgruppa har slått seg sammen om å få lyssatt Korken bakken bak den som seniorgruppa bruker. det vil åpne opp for mer aktivitet ut over kveldene, sier Nicolaisen. Utover det har jeg ingen drastiske planer om endringer. Alt fungerer veldig bra i gruppa. Men vi får da innflyttere også. Nylig flyttet det en familie hit fra Bergen for at barna skulle få gå på ski i vår gruppe. For litt siden kom det en familie fra Sveits også, så det er gode greier. Bærebjelken Skarverennet er bærebjelken i idrettslaget. Det er det som gjør at de er så heldig stilt på Geilo. Nicolaisen deltar på rennet. jeg deltar på Skarverennet hvert år, men jeg er litt feig, jeg bruker tråkkemaskin, ler han. De siste syv årene har han preppet løypa. Det er en takknemmelig jobb skal jeg si deg: når det kommer tolv tusen mennesker smilende innover vidda, i løypene du har vært med på å lage, får man en god følelse i kroppen.

Årsmelding for langrenn/skiskyttergruppa 2016

Årsmelding for langrenn/skiskyttergruppa 2016 Årsmelding for langrenn/skiskyttergruppa 2016 1 STYRETS SAMMENSETNING: Følgende styre ble valgt på årsmøtet 22. februar 2016: Leder: Styremedlemmer: Sportslig ansvarlig: Økonomi ansvarlig Valgkomite: Torgeir

Detaljer

ÅRSMELDING FOR LANGRENN/SKISKYTING 2015

ÅRSMELDING FOR LANGRENN/SKISKYTING 2015 ÅRSMELDING FOR LANGRENN/SKISKYTING 2015 1 STYRETS SAMMENSETNING: Følgende styre ble valgt på årsmøtet 18. februar 2015: Leder: Torgeir Skrede (valgt for 2 år) Styremedlem : Terje Simonsen (valgt for 1

Detaljer

Velkommen til IL Skrim

Velkommen til IL Skrim Velkommen til IL Skrim Er du aktiv eller vanlig mosjonist? Eller vil du være med i støtteapparatet vårt? Uansett aktivitets og ambisjonsnivå er du velkommen i IL Skrim. Hos oss skal alle trives og finne

Detaljer

Informasjon til alle deltakere på Idrettsuka i Østmarka 10 14 august 2015

Informasjon til alle deltakere på Idrettsuka i Østmarka 10 14 august 2015 Informasjon til alle deltakere på Idrettsuka i Østmarka 10 14 august 2015 Rustad IL ønsker alle deltakere i den andre utgaven av Idrettsuka i Østmarka hjertelig velkomne. Det er i alt påmeldt 196 deltakere

Detaljer

VELKOMMEN TIL BERGER IDRETTSLAG. Stiftet 1895

VELKOMMEN TIL BERGER IDRETTSLAG. Stiftet 1895 VELKOMMEN TIL BERGER IDRETTSLAG Stiftet 1895 Berger idrettslags formål Berger idrettslag skal gi et godt sportslig tilbud til barn og ungdom som naturlig tilhører Berger. Tilbudet skal gis i idretter laget

Detaljer

Informasjon til alle deltakere på Idrettsuka i Østmarka august 2016

Informasjon til alle deltakere på Idrettsuka i Østmarka august 2016 Informasjon til alle deltakere på Idrettsuka i Østmarka 15 19 august 2016 Rustad IL ønsker alle deltakere i den tredje utgaven av Idrettsuka i Østmarka hjertelig velkomne. Det er i alt påmeldt 185 deltakere

Detaljer

I jula spiller de nordisk mesterskap Tekst: Lage Sofienlund Konnerud Håndball sitt J14-lag har gjort sine saker svært bra i 2013/2014-sesongen. Nå er de godt i gang med ny sesong. Etter råsterke resultater

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Årsberetning 2013 Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Styrets sammensetning 2013 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Espen Lyse Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær Varamedlemmer:

Detaljer

Handlingsplan LK Buskerud Skikrets 2012-2016

Handlingsplan LK Buskerud Skikrets 2012-2016 Handlingsplan LK Buskerud Skikrets 2012-2016 1. Anlegg. Buskerud skikrets skal ha en anleggsplan som omfatter dagens situasjon, klubbenes planer og skikretsens ønsker for drift og utbygging: Kretsen skal

Detaljer

ÅRSMØTE 2012 ORKDAL IDRETTSLAG HOVEDLAGET

ÅRSMØTE 2012 ORKDAL IDRETTSLAG HOVEDLAGET ÅRSMØTE 2012 ORKDAL IDRETTSLAG HOVEDLAGET Torsdag 12. april - kl. 19.00 Knyken skisenter 1 Årsmelding 2011 Orkdal idrettslag - Hovedlaget STYRET: Leder: Nestleder: Sekretær: Kasserer: Styremedlem: Oddbjørn

Detaljer

Velkommen til Skigruppa Konnerud IL 2014-2015

Velkommen til Skigruppa Konnerud IL 2014-2015 Velkommen til Skigruppa Konnerud IL 2014-2015 Velkommen til en ny og spennende skisesong. I dette dokumentet har vi forsøkt å samle aktiviteten i skigruppa for sesongen 2014-2015. For våre eldste grupper

Detaljer

Skal man få en god fremgang for våre aktive alpinister og skape gode grunnleggende skiferdigheter hos våre nye medlemmer er vi avhengig av et godt trenerkorps. Vår hovedtrener Anders Neteland har sammen

Detaljer

TERMINLISTE SKISESONGEN

TERMINLISTE SKISESONGEN TERMINLISTE SKISESONGEN 2011 www.stormfjell.no I.L. STORMFJELL LYSLØYPA I LARSOSLIA Vi ønsker alle velkommen til å benytte lysløypa. Vi har 3 forskjellige løypelengder. 400m, 1,5 km og 2,5 km Vi har også

Detaljer

TERMINLISTE SKISESONGEN

TERMINLISTE SKISESONGEN TERMINLISTE SKISESONGEN 2012 www.stormfjell.no I.L. STORMFJELL LYSLØYPA I LARSOSLIA Vi ønsker alle velkommen til å benytte lysløypa. Vi har 3 forskjellige løypelengder. 400 m, 1,5 km og 2,5 km Vi har også

Detaljer

BØSK klubbens verdier og retningslinjer. www.bosk.no

BØSK klubbens verdier og retningslinjer. www.bosk.no BØSK klubbens verdier og retningslinjer www.bosk.no HEFTETS FORMÅL Verdier og retningslinjer Bjugn/Ørland Skøyteklubb ble stiftet i oktober 1981. Klubben driver med bredde- og mosjonsaktivitet på is for

Detaljer

UTKAST Årsmelding 2016/2017. Skiskyttergruppa

UTKAST Årsmelding 2016/2017. Skiskyttergruppa UTKAST Årsmelding 2016/2017 Skiskyttergruppa Bilde xx Vemun Kragh ble nr 4 i G15 i hovedlandsrennet i Meråker 2017. 1 Denne årsberetningen dekker perioden fra fjorårets årsmøte til årets årsmøte, dvs sesongen

Detaljer

Organisering, visjon og praksis

Organisering, visjon og praksis Organisering, visjon og praksis Hvem er med i alpingruppa? -U10 U12 U14 U16 FIS ca 20 stk ca 8 stk ca 4 stk ca 8 stk ca 9 stk Hemsedal IL alpingruppa en av de største klubbene i Hallingdal og Buskerud,

Detaljer

Årsmøte i Stokke idrettslag Ski 23. februar 2015 kl 19.30

Årsmøte i Stokke idrettslag Ski 23. februar 2015 kl 19.30 Årsmøte i Stokke idrettslag Ski 23. februar 2015 kl 19.30 Dagsorden: Sak 1. Åpning/konstituering Sak 2. Godkjenne a) Representantens fullmakter b) Dagsorden c) Valg av dirigent d) Valg av referent e) Valg

Detaljer

Handlingsplan for sportslig satsing for langrenn og skiskyting i Bossmo & Ytteren IL 2005/2006

Handlingsplan for sportslig satsing for langrenn og skiskyting i Bossmo & Ytteren IL 2005/2006 Handlingsplan for sportslig satsing for langrenn og skiskyting i Bossmo & Ytteren IL 2005/2006 Innledning: Bossmo & Ytteren IL ski er ei undergruppe i det lokale fleridrettslaget. Klubben har ved utstrakt

Detaljer

Året som er gått - trening og turer

Året som er gått - trening og turer Året som er gått - trening og turer Av Marit Johnsen Trening: Oppkjøringen til 2012 sesongen startet vi allerede i november 2011, da startet vi opp tirsdagstreningene med løpetur ute fulgt av en times

Detaljer

Årsrapport fra Hovedstyret 2014

Årsrapport fra Hovedstyret 2014 Årsrapport fra Hovedstyret 2014 Hovedstyret har i perioden bestått av: Per Walseth, leder Knut Radmann, nestleder Tor Lunde, styremedlem Trond Johnsen, styremedlem Lise Moe Gulbrandsen, styremedlem Siri

Detaljer

Presentasjon av program for Hovedlandsrennet i alpint 2014 Hafjell og Oppdal. Oslo skikrets - november 2013

Presentasjon av program for Hovedlandsrennet i alpint 2014 Hafjell og Oppdal. Oslo skikrets - november 2013 Presentasjon av program for Hovedlandsrennet i alpint 2014 Hafjell og Oppdal Oslo skikrets - november 2013 Hovedlandsrennet 2014 - Oppsummering Hovedlandsrennet i alpint 2014 foregår på to steder: Fartsfinale

Detaljer

RÆLINGEN SKIKLUBB - ALPINGRUPPA

RÆLINGEN SKIKLUBB - ALPINGRUPPA RÆLINGEN SKIKLUBB - ALPINGRUPPA En praktisk og meningsfull veileder til Utøveren, Treneren, Foreldre og Oppmenn i RSK-Alpin «Slik gjør vi det i RSK Alpin» Side 1 Innledning RSK-Alpins veileder, «Slik gjør

Detaljer

SESONG INFORMASJON 2013/2014 GRAN IL SKIGRUPPA

SESONG INFORMASJON 2013/2014 GRAN IL SKIGRUPPA SESONG INFORMASJON 2013/2014 GRAN IL SKIGRUPPA A: Organisatorisk tilknytning Bestemmelser og målsettinger for Gran IL s skigruppe Sesongen 2013 / 2014 Gran Idrettslag (GIL) er medlem av bl.a. Norges Idrettsforbund

Detaljer

Kjære konfirmanter! Fet 10.januar 2018

Kjære konfirmanter! Fet 10.januar 2018 Fet 10.januar 2018 Kjære konfirmanter! Velkommen på konfirmantleir i Håkons Hall 2. 4. februar 2018 Dette blir en av konfirmanttidens store happeninger! Du kan se frem til to hele døgn med mye fart og

Detaljer

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014 Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014 Onsdag 19.2.2014 Saksliste 1. GODKJENNING AV DE STEMMEBERETTIGEDE 2. GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 3. KONSTITUERING - DIRIGENT - SEKRETÆR - 2 REPRESENTANTER

Detaljer

LILLEHAMMER SKIKLUB, LANGRENN - SESONGEN

LILLEHAMMER SKIKLUB, LANGRENN - SESONGEN LILLEHAMMER SKIKLUB, LANGRENN - SESONGEN 2016 2017 MEDLEMSKONTINGENT, AKTIVITETS- OG TRENINGSAVGIFT OG KOSTNADSDEKNING Medlemskontingent: Alle som ønsker å ta del i norsk idrett, enten som passive eller

Detaljer

Fredag 5.Desember. Søndag 7.Desember. Lørdag 6.Desember. VIP telt Birkebeineren Skistadion åpnes. Sprint finaler langrenn damer / menn

Fredag 5.Desember. Søndag 7.Desember. Lørdag 6.Desember. VIP telt Birkebeineren Skistadion åpnes. Sprint finaler langrenn damer / menn Lillehammer Skifestival er arrangør av World Cup Nordiske Grener på Lillehammer fra 5.-7.Desember 2014. Lillehammer var arrangør for WC i 2013, og vil ha tilsvarende arrangement også de neste 2 årene,

Detaljer

Årsrapport for 2007/2008-laget

Årsrapport for 2007/2008-laget Årsrapport for 2007/2008-laget Sesongen 2013-2014 Trenere: Annette Nilsen Paul og Tonje Roalkvam Titlestad Foreldregruppa: Visjon: Tune skal være den beste klubben å være i uansett alder og ambisjon 1.

Detaljer

Kjelsås Alpin U10/U8 Informasjon for sesongen 2015-2016. Oppdatert per 24. februar 2016

Kjelsås Alpin U10/U8 Informasjon for sesongen 2015-2016. Oppdatert per 24. februar 2016 Kjelsås Alpin U10/U8 Informasjon for sesongen 2015-2016 Oppdatert per 24. februar 2016 Kjelsås Alpin Kjelsås IL Alpint er en mål og mestringsorientert klubb. Vi fokuserer på at utøverne skal mestre oppgaver

Detaljer

Informasjon om skirenn 2014/2015. Årvoll IL Skigruppa

Informasjon om skirenn 2014/2015. Årvoll IL Skigruppa Årvoll IL Skigruppa Version: 21.01.2015 Page 2 of 6 Revisjonsliste Første versjon 12.01.2015 Andre versjon 21.01.2015 Innhold 1 INTRODUKSJON... 3 2 TERMINLISTE... 3 3 PÅMELDING... 3 4 FORBEREDELSE TIL

Detaljer

Program mars 2016 Hummelfjell TOS Arena

Program mars 2016 Hummelfjell TOS Arena Program 9 12. mars 2016 Hummelfjell TOS Arena Velkommen til Norgescup, Junior NM Fellesstart og NM MIX Stafett 2017. Det er en glede å ønske utøvere, ledsagere og publikum velkommen til nok et nasjonalt

Detaljer

Og SIST MEN IKKE MINST en stor takk til dere for at dere har lyst til å være en del av mitt teamt! Det å ha en sponsor som dere med på laget gir meg

Og SIST MEN IKKE MINST en stor takk til dere for at dere har lyst til å være en del av mitt teamt! Det å ha en sponsor som dere med på laget gir meg VM VAL DE FIEMME Så er sesongens store høydepunkt over, det vi har trent og jobbet knallhard for siden i mai ble plutselig historie etter vi passerte målstreken på lørdag. Rart å tenke på at det er over

Detaljer

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015.

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Trenere, lagledere og styret var innkalt til møte. Tilstede: Sissel Romundset, Helen Romundset, Randi Stormyr, Ina Ulfsnes, Rolf Terje Ulfsnes, Ingeborg Dyrnes,

Detaljer

Referat høstmøte 28.10.2015

Referat høstmøte 28.10.2015 Referat høstmøte 28.10.2015 Sted: Lampeland Kl. 18.30 kl. 21.30 Tilstede: Styret i BSSK, Ål SSK, Svene IL, Lier IL, Bødalen IF, Eiker-Kvikk, Hønefoss SSK, Drammen Strong, IL Bevern, Simostranda IL, Geilo

Detaljer

JENTER FRA BERGEN PÅ TUR TIL HAUGESUND

JENTER FRA BERGEN PÅ TUR TIL HAUGESUND JENTER FRA BERGEN PÅ TUR TIL HAUGESUND I en av våre mest kjente bergens sanger er de kjent for å blinke til gutta og snu seg vekk når de blinker tilbake fordi alle er frekke Dette stemmer ikke helt med

Detaljer

Vi ønsker flere barn, unge og deres familier med i våre idrettslag. I denne brosjyren kan du lese mer om hva et idrettslag er, hva du kan være med på

Vi ønsker flere barn, unge og deres familier med i våre idrettslag. I denne brosjyren kan du lese mer om hva et idrettslag er, hva du kan være med på Vi ønsker flere barn, unge og deres familier med i våre idrettslag. I denne brosjyren kan du lese mer om hva et idrettslag er, hva du kan være med på og hvordan du blir medlem. Velkommen til idretten!

Detaljer

Telenor Karusellen. Telenor Karusellen

Telenor Karusellen. Telenor Karusellen Telenor Karusellen 1 Bli med på Karusellen! Arbeidet i klubbene og på grasrota er det viktigste som gjøres i talentutviklingen. Det er veldig bra at Skiforbundet og Telenor gjennom denne karusellen er

Detaljer

Vi ønsker flere barn, unge og deres familier med i våre idrettslag. I denne brosjyren kan du lese mer om hva et idrettslag er, hva du kan være med på

Vi ønsker flere barn, unge og deres familier med i våre idrettslag. I denne brosjyren kan du lese mer om hva et idrettslag er, hva du kan være med på Vi ønsker flere barn, unge og deres familier med i våre idrettslag. I denne brosjyren kan du lese mer om hva et idrettslag er, hva du kan være med på og hvordan du blir medlem. Velkommen til idretten!

Detaljer

Resultat og tilbakemeldinger fra vårt utsendte evalueringsskjema. Totalt 18 tilbakemeldinger Spørsmål 1:

Resultat og tilbakemeldinger fra vårt utsendte evalueringsskjema. Totalt 18 tilbakemeldinger Spørsmål 1: Evaluering Resultat og tilbakemeldinger fra vårt utsendte evalueringsskjema. Totalt 18 tilbakemeldinger Spørsmål 1: - Opplever dere at Frogner håndball har et godt tilbud til barna? Ja- 16 Nei- 1 Tja-

Detaljer

Årsberetning Sportslig utvalg fotball Årsberetning GØIF Fotball. Gjekstad og Østerøya Idrettsforening - Årsmøte 2017

Årsberetning Sportslig utvalg fotball Årsberetning GØIF Fotball. Gjekstad og Østerøya Idrettsforening - Årsmøte 2017 Årsberetning 2016 GØIF Fotball 1 STYRET Styret har bestått av følgende medlemmer: Årsberetning Sportslig utvalg fotball 2017 Sportslig leder Baneansvarlig og materialforvalter: Dommeransvarlig: Trenerkoordinator

Detaljer

Velkommen til årets Landstevne på Landøya i Asker.

Velkommen til årets Landstevne på Landøya i Asker. Landsstevnet 2014 Velkommen til årets Landstevne på Landøya i Asker. Sammen med høstens glade farger, så ankommer det en gjeng glade idrettsutøvere til Landøya Bad nest siste helgen i oktober. Landstevnet

Detaljer

Juni på Tippetue. Vårt hovedmål i år er at vi skal øke barnas undring og utforskertrang for å styrke barnas språk

Juni på Tippetue. Vårt hovedmål i år er at vi skal øke barnas undring og utforskertrang for å styrke barnas språk Juni på Tippetue Vårt hovedmål i år er at vi skal øke barnas undring og utforskertrang for å styrke barnas språk Mål for perioden juni: Bli kjent med sommer som årstid. Metoder: Fortelling Forming Fellessamling

Detaljer

ALPINGRUPPA Protokoll - Årsmøte for 2013 i Geilo IL Alpingruppa Tid; 19. februar 2014 Kl. 19.00 Sted: Møterommet i Geilohallen.

ALPINGRUPPA Protokoll - Årsmøte for 2013 i Geilo IL Alpingruppa Tid; 19. februar 2014 Kl. 19.00 Sted: Møterommet i Geilohallen. ALPINGRUPPA Protokoll - Årsmøte for 2013 i Geilo IL Alpingruppa Tid; 19. februar 2014 Kl. 19.00 Sted: Møterommet i Geilohallen Agenda: 1. Styrets sammensetning Leder; Trine Prestsveen Gaustad Nestleder;

Detaljer

UTKAST pr : SPORTSPLAN FOR SKISKYTTERGRUPPA IL BEVERN

UTKAST pr : SPORTSPLAN FOR SKISKYTTERGRUPPA IL BEVERN UTKAST pr 29.02.2017: SPORTSPLAN FOR SKISKYTTERGRUPPA IL BEVERN 2017-2020 INNLEDNING Formål med sportsplanen Formålet med denne sportsplanen er å gi rammene for sportslig aktivitet og herunder beskrive

Detaljer

INFORMASJON TIL AKTIVE MEDLEMMER OG DERES FORELDRE I LILLEHAMMER SKIKLUB SESONGEN 2012 2013

INFORMASJON TIL AKTIVE MEDLEMMER OG DERES FORELDRE I LILLEHAMMER SKIKLUB SESONGEN 2012 2013 INFORMASJON TIL AKTIVE MEDLEMMER OG DERES FORELDRE I LILLEHAMMER SKIKLUB SESONGEN 2012 2013 Medlemsfordeler og rabatter Alle medlemmer i LSK har følgende rabatter hos Sport 1 Lillehammer: Betingelser på

Detaljer

Nyhetsbrev fra Norges Skøyteforbund

Nyhetsbrev fra Norges Skøyteforbund Nyhetsbrev fra Norges Skøyteforbund S E S O N G E N 2 0 0 9 / 2 0 1 0 N R 2-0 4. 1 1. 2 0 0 9 Fredag er det endelig klart for en ny, internasjonal skøytesesong. Sportforum i Berlin er i helgen åsted for

Detaljer

Oppsummering av sesongen G 11 G 2005

Oppsummering av sesongen G 11 G 2005 Oppsummering av sesongen G 11 G 2005 Spillere Vi er så heldige at vi har beholdt alle være spillere fra tidligere. I tillegg begynte Heine i fjor vinter og har vært med hele sesongen. Etter sommerferien

Detaljer

RAPPORT FRA HOVEDLANDSRENNET 2015:

RAPPORT FRA HOVEDLANDSRENNET 2015: Hovden 24.3.2015 RAPPORT FRA HOVEDLANDSRENNET 2015: Forberedelser: Forberedelsene til årets hovedlandsrenn startet i juni 2013 med booking av overnatting. I år ble mesterskapet arrangert over 1 uke, men

Detaljer

HANDLINGSPLAN TIF SKI

HANDLINGSPLAN TIF SKI 1 HANDLINGSPLAN TIF SKI 2015 2016 September 2015 2 1. ORGANISERING TIF-Ski skal ha en organisasjon som er tilpasset gruppas aktivitetsnivå og som er i samsvar med TIF s mål. Mål Målbeskrivelse Ansvarlig

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6

Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6 Årsberetning 2014 Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6 Styrets sammensetning 2014 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Johnny Alveskjær Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær

Detaljer

Ledermøte 2016. Ungdommer som resurs i styre og sentrale funksjoner i klubben

Ledermøte 2016. Ungdommer som resurs i styre og sentrale funksjoner i klubben Ledermøte 2016 Ungdommer som resurs i styre og sentrale funksjoner i klubben Akerøya Open Ungdommens eget arrangement Uorganisert Godt organisert På 10. året Fakta, refleksjoner og antagelser Initiert

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IL HÅNDBALLGRUPPEN MELDINGSÅR 2013

ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IL HÅNDBALLGRUPPEN MELDINGSÅR 2013 ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IL HÅNDBALLGRUPPEN MELDINGSÅR 2013 ÅRSMØTE KALANDSEIDET IL Håndballgruppen FOR MELDINGSÅRET 2013 SAKSLISTE 1. Åpning Valg av dirigent og referent 2 Årsmeldinger 3. Regnskap

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL SKIGRUPPE 2013

ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL SKIGRUPPE 2013 ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL SKIGRUPPE 2013 www.stokkeil.no epost:ski@stokkeil.no Styret. Roller Leder Nestleder Kasserer Styremedlem Sportslig leder Styremedlem - Skileik Varamedlem Varamedlem - Uteanlegget

Detaljer

BSK s hustavle. Trivsel Toleranse Trygghet Tillit Troverdighet. Best på Samhold og Kommunikasjon!

BSK s hustavle. Trivsel Toleranse Trygghet Tillit Troverdighet. Best på Samhold og Kommunikasjon! BSK s hustavle Trivsel Toleranse Trygghet Tillit Troverdighet Best på Samhold og Kommunikasjon! 2 Kjære BSK medlem For alle BSK ere gjelder BSKs verdier: Trivsel Toleranse Trygghet Tillit Troverdighet

Detaljer

Telemark Alt på ett par ski!

Telemark Alt på ett par ski! Søknad om å etablere telemarksgruppe i Bækkelaget Sportstsklubb-skigruppa Telemark artig og utviklende aktivitet på vinteren! Med fri hæl er mulighetene mange, både i og utenfor løypene. Oppover og nedover.

Detaljer

Infoguide www.hortenibk.com. Horten IBK. Stiftet 1. mars 1996. Velkommen til klubben

Infoguide www.hortenibk.com. Horten IBK. Stiftet 1. mars 1996. Velkommen til klubben Infoguide www.hortenibk.com Horten IBK Stiftet 1. mars 1996 Velkommen til klubben Velkommen til Horten Innebandyklubb På vegne av Horten Innebandyklubb ønsker jeg deg velkommen til Horten Innebandyklubb.

Detaljer

ÅRETS FORBILDE KANDIDATER

ÅRETS FORBILDE KANDIDATER ÅRETS FORBILDE KANDIDATER 2017 Kriterier Årets forbilde er en pris på lik linje med verdiprisen, men den er rettet mot ungdommen i bygda. Årets forbilde er ikke prestasjonsbasert, men skal gå på at personen

Detaljer

Aktivitet sesongen 2011/2012 Vefsnhopp

Aktivitet sesongen 2011/2012 Vefsnhopp Aktivitet sesongen 2011/2012 Vefsnhopp Sesongforberedelser høsten 2011. Det ble gjennomført 1 felles plastsamling i Steinkjer (Miljøsamling).. Det var med 6 Vefsnhoppere fra 13 til senior år på miljøsamling.

Detaljer

Årsberetning for Røros IL, skiskyting 2012

Årsberetning for Røros IL, skiskyting 2012 Årsberetning for Røros IL, skiskyting 2012 Gruppestyret har i perioden bestått av: John Birger Tronsaune Leder På valg 2013 Britt Laila Nilsgård Kasserer På valg 2014 Rune Moan Sekretær På valg 2014 Haldis

Detaljer

Bjugn/Ørland skøyteklubb. Her er vi!

Bjugn/Ørland skøyteklubb. Her er vi! Bjugn/Ørland skøyteklubb Her er vi! Heftets formål Klubbens verdier og retningslinjer Bjugn/ Ørland skøyteklubb ble stiftet i oktober 1981. Klubben driver med bredde- og mosjonsaktivitet på is for mennesker

Detaljer

Infoguide www.hortenibk.com. Horten IBK. Stiftet 1. mars 1996. Velkommen til klubben

Infoguide www.hortenibk.com. Horten IBK. Stiftet 1. mars 1996. Velkommen til klubben Infoguide www.hortenibk.com Horten IBK Stiftet 1. mars 1996 Velkommen til klubben Velkommen til Horten Innebandyklubb På vegne av Horten Innebandyklubb ønsker jeg deg velkommen til Horten Innebandyklubb.

Detaljer

Den lille oransje. Slik gjør vi det i Utleira IL

Den lille oransje. Slik gjør vi det i Utleira IL Den lille oransje Slik gjør vi det i Utleira IL De viktigste punktene 1) Respekter klubbens arbeid. Det er frivillig å være medlem av Utleira IL, men er du med følger du den lille oransje. 2) Vis respekt

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL SKIGRUPPE

ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL SKIGRUPPE ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL SKIGRUPPE 2012 Styret Rolle Leder Nestleder Kasserer Styremedlem Styremedlem Styremedlem Varamedlem Navn Edvard Gundersen Christian Anholt Jarle Skaug Grete Hangerhagen (Beate

Detaljer

Høstmøte Alpint Sole Hotell 21 okt 2015

Høstmøte Alpint Sole Hotell 21 okt 2015 Høstmøte Alpint Sole Hotell 21 okt 2015 Agenda 1. Velkommen Valg av møteleder, referent og 2 representanter til undertegne å protokollen Info fra høstmøte NSF 2. Terminliste: Bama, HL og LF, (NM?) Trenere,

Detaljer

ÅL IDRETTSLAG - langrennsgruppa Sesongen 2010/2011

ÅL IDRETTSLAG - langrennsgruppa Sesongen 2010/2011 ÅL IDRETTSLAG - langrennsgruppa Full fart i løypa! Velkommen til ein ny langrennssesong! Velkommen til ny langrennssesong! Me håpar å sjå mange store og små skiløparar i dei fine skiløypene me har i Ål

Detaljer

Presentasjon av foreløpig OSK program for Alpint Hovedlandsrenn, Bjorli 2012. Oslo, 16. januar 2012

Presentasjon av foreløpig OSK program for Alpint Hovedlandsrenn, Bjorli 2012. Oslo, 16. januar 2012 Presentasjon av foreløpig OSK program for Alpint Hovedlandsrenn, Bjorli 2012 Oslo, 16. januar 2012 Hovedlandsrennet 2012 Oslo Skikrets sitt program for Hovedlandsrennet 2012 foregår i perioden 22 til 30

Detaljer

Referat Lillehammer/ HiL Alpine Team

Referat Lillehammer/ HiL Alpine Team Referat Lillehammer/ HiL Alpine Team Lillehammer har en visjon om å bli Europas mest komplette vintersportsdestinasjon Hafjell/Kvitfjell ønsker å arrangere Alpin VM 2017 Lillehammer ønsker å arrangere

Detaljer

Årsberetning. GIL Fotball 2016

Årsberetning. GIL Fotball 2016 Årsberetning GIL Fotball 2016 Fotball styrets sammensetning Leder: Per Egil Moseng Nestleder: Ole Petter Bjerke Kasserer: Siri Ann Mørk Hansen Styremedlem: Marit Rogstad Aadnøy Kjell Sand (baneansvarlig)

Detaljer

Strategi for perioden 2008 2011. Skisse 30.05.2008

Strategi for perioden 2008 2011. Skisse 30.05.2008 Strategi for perioden 2008 2011 Skisse 30.05.2008 Tidligere format (Tinget 2007) 1. NSF 1.1. Visjon 1.2. Hovedmål 1.3. Organisasjonskart 2. Stabs- og administrasjonsfunksjoner 2.1. Økonomi 2.2. Informasjon

Detaljer

ÅRSMELDING FRA HÅNDBALLSTYRET SESONGEN 2015/2016

ÅRSMELDING FRA HÅNDBALLSTYRET SESONGEN 2015/2016 ÅRSMELDING FRA HÅNDBALLSTYRET SESONGEN 2015/2016 Håndballen i Hegra har også i år hatt en veldig god sesong, med mange aktive spillere, trenere, lagledere og ikke minst publikum. Det har vært mange fine

Detaljer

Norgeshus skiskole. www.skiskole.teamnorgeshus.no

Norgeshus skiskole. www.skiskole.teamnorgeshus.no Norgeshus skiskole www.skiskole.teamnorgeshus.no Velkommen til Norgeshus Skiskole Vi i Team Norgeshus setter stor pris på å kunne få spillerom og en hjelpende hånd fra NSF til å vise at også eliteaktivitet

Detaljer

Bli med på Telenor Karusellen!

Bli med på Telenor Karusellen! Bli med på Telenor Karusellen! Arbeidet i klubbene og på grasrota er det viktigste som gjøres i talentutviklingen. Det er veldig bra at Skiforbundet og Telenor gjennom denne karusellen er med på å stimulere

Detaljer

Egge IL - G 2004. Sesongen 2013 - evaluering Sesongen 2014 planlegging. Foreldremøte Mandag 14. oktober kl 18:00 19:45 Klubbhuset

Egge IL - G 2004. Sesongen 2013 - evaluering Sesongen 2014 planlegging. Foreldremøte Mandag 14. oktober kl 18:00 19:45 Klubbhuset Egge IL - G 2004 Sesongen 2013 - evaluering Sesongen 2014 planlegging Egge IL - G 2004. Bilde tatt sommeren 2004. Foreldremøte Mandag 14. oktober kl 18:00 19:45 Klubbhuset Til stede Trenere Stig Arthur

Detaljer

STRATEGISK PLAN FOR ÅS IL 2011-2015

STRATEGISK PLAN FOR ÅS IL 2011-2015 STRATEGISK PLAN FOR ÅS IL Visjon: 2011-2015 Livslang aktivitet i Ås IL Virksomhetsidé: Tilrettelegger for topp- og breddeidrett Ås IL skal som fleridrettslag være fremste tilrettelegger for livslang idrettsaktivitet

Detaljer

Bergens Fekteklubb. Stiftet 1936. Årsmøte 2005. 3. Mars 2006. Sakspapirer for det 65. ordinære årsmøte, det 70 driftsår.

Bergens Fekteklubb. Stiftet 1936. Årsmøte 2005. 3. Mars 2006. Sakspapirer for det 65. ordinære årsmøte, det 70 driftsår. Årsmøte 2005 3. Mars 2006 Sakspapirer for det 65. ordinære årsmøte, det 70 driftsår. Vedlagt følger: Saksliste Årsmelding 2005 Regnskap 2005 Innkomne forslag Fastsettelse av kontingent Budsjettforslag

Detaljer

Ungdomsuka, Hamar, 24.-29. juni 2013

Ungdomsuka, Hamar, 24.-29. juni 2013 Ungdomsuka, Hamar, 24.-29. juni 2013 Mandag 24. juni møtte 5 spente jenter opp på Sola flyplass. De skulle reise på landsturnstevne for første gang, og der skulle de delta på ungdomsuka. Med så kjekke

Detaljer

Årsberetning. Geilo IL har i tillegg arrangert DNB cup i november 2011.

Årsberetning. Geilo IL har i tillegg arrangert DNB cup i november 2011. Årsberetning Styret i BSSK har bestått av: Leder: Sigvart Bjøntegaard (frem til 18/4-12), IL Bevern Sekretær: Sigrid Groven, Drammen Strong Kasserer: Odd Erik Berg (Konstituert leder fra 18/4-12), Lier

Detaljer

Vårmøte 2016 Åråsen stadion

Vårmøte 2016 Åråsen stadion Vårmøte 2016 Åråsen stadion Agenda Fellesdel (kl. 1800-1930): Informasjon om Skihallen på Lørenskog. Utdeling av premier og stipend Informasjon fra NSF ved styremedlem Toril Skaflestad NYTT SKIPOLITISK

Detaljer

Mestring Selvstendighet Tilhørighet HEMINGS. lille grønne. Slik gjør vi det i Heming

Mestring Selvstendighet Tilhørighet HEMINGS. lille grønne. Slik gjør vi det i Heming Mestring Selvstendighet Tilhørighet HEMINGS lille grønne Slik gjør vi det i Heming Kjære Hemingmedlemmer, foreldre og trenere Hemings lille grønne er en veileder for alle som har noe med Heming å gjøre

Detaljer

IDRETTSGLEDE I N F O R M A S J O N S B L A D F R A G E I L O I D R E T T S L A G. www.geiloil.no NR. 1 2013

IDRETTSGLEDE I N F O R M A S J O N S B L A D F R A G E I L O I D R E T T S L A G. www.geiloil.no NR. 1 2013 IDRETTSGLEDE NR. 1 2013 I N F O R M A S J O N S B L A D F R A G E I L O I D R E T T S L A G www.geiloil.no Verdens beste vinterferie Strålende vintersesongresultater Barnas Skarverenn 2013 2 Lederne IDRETTSGLEDE

Detaljer

Generell del førende for alle idretter

Generell del førende for alle idretter Alle idrettene i ØHIL har utarbeidet sportslige planer. Sammen utgjør de Øvrevoll Hosle Ils sportslige plan. Hver idretts plan består av 3 deler Generell del førende for alle idretter Idrettens organisering

Detaljer

SKIFORENINGEN I STAVANGER

SKIFORENINGEN I STAVANGER SKIFORENINGEN I STAVANGER Skiforeningen i Stavanger - 75 år 14. Februar 2009 - Ca. 210 medlemmer, hvorav Ca. 100 aktive løpere Alderklasser, aktive løpere: - under 8 år -8-11 år - 12-13 år: Deltar på Landsfinaler

Detaljer

Ålen IL - Fotballgruppa. Årsmelding fotballgruppa 2012

Ålen IL - Fotballgruppa. Årsmelding fotballgruppa 2012 Ålen IL - Fotballgruppa Årsmelding fotballgruppa 2012 Innhold Styret har bestått av... 1 Møter... 1 Styrets Arbeid... 2 Investeringer... 2 Handlingsplanen... 2 Sportslig... 2 Ledere/trener og oppmenn...

Detaljer

SPYDSPISS EN DEL AV SKIGRUPPA

SPYDSPISS EN DEL AV SKIGRUPPA SPYDSPISS EN DEL AV SKIGRUPPA GRUNNLAGET FOR SPYDSPISS Terje Håkonsen sportsligleder Kompetansebygging/filosofi Junior/seniorsatsing 1. Innen 2014 ta medaljer i NM for jenter og gutter i juniorklassen

Detaljer

Årsberetning Fotballavdelingen årsmøte 2015 ÅRSBERETING 2014 FOTBALLAVDELING HEGRA IL

Årsberetning Fotballavdelingen årsmøte 2015 ÅRSBERETING 2014 FOTBALLAVDELING HEGRA IL ÅRSBERETING 2014 FOTBALLAVDELING HEGRA IL Fotballstyret har i 2014 bestått av følgende medlemmer: - Odd Roar Husbyn, leder - Vegard Lufall, nestleder - Helge Aune, kasserer - Eirin Kvaal, sekretær - Odd

Detaljer

ØKONOMISKE RETNINGSLINJER. Svarstad IL Skigruppa. Sist endret 11.11.2014 Side 1

ØKONOMISKE RETNINGSLINJER. Svarstad IL Skigruppa. Sist endret 11.11.2014 Side 1 ØKONOMISKE RETNINGSLINJER Svarstad IL Skigruppa Sist endret 11.11.2014 Side 1 1. Renn...3 2. Samlinger... 4 3. Sommerskiskole...... 4 4. Kjøregodtgjørelse... 4 5. Treningsavgifter...4 6. Skilisens. 4 7.

Detaljer

Nyheter fra 2012. 2. serierunde divisjonsspill 28. desember 2011

Nyheter fra 2012. 2. serierunde divisjonsspill 28. desember 2011 Nyheter fra 2012 2. serierunde divisjonsspill 28. desember 2011 Sesongens andre runde i det individuelle divisjonsspillet for Møre og Romsdal ble arrangert av Molde BTK i Skytterhallen i Molde i romjulen.

Detaljer

Narvik Svømmeklubbs veileder

Narvik Svømmeklubbs veileder Side 1 KNNN Narvik Svømmeklubbs veileder Slik gjør vi det i NSK Side 2 Narvik svømmeklubbs medlemmer, foreldre og trenere NSK `s veileder er for alle som har noe med NSK å gjøre - enten det er som medlem,

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, FEBRUAR, 2017. Hei alle sammen! Tusen takk for en strålende måned!!! Vi på Sølje er så heldige, for en god gjeng med barn, og enda flere skal vi bli i mars. Fra mars og frem

Detaljer

Presentasjon av program for Telenorlekene, Hafjell 2014. Oslo, mars 2014

Presentasjon av program for Telenorlekene, Hafjell 2014. Oslo, mars 2014 Presentasjon av program for Telenorlekene, Hafjell 2014 Oslo, mars 2014 Telenorlekene 2014 - Oppsummering Telenorlekene 2014 gjennomføres på Hafjell i perioden 3.-6. april Telenorlekene arrangeres av Lillehammer

Detaljer

STRATEGISK PLAN FOR ÅS IL 2011-2015

STRATEGISK PLAN FOR ÅS IL 2011-2015 STRATEGISK PLAN FOR ÅS IL Visjon: - 2015 Livslang aktivitet i Ås IL Virksomhetsidé: Tilrettelegger for topp- og breddeidrett Ås IL skal som fleridrettslag være fremste tilrettelegger for livslang idrettsaktivitet

Detaljer

Hei og velkommen til Hallingdal Fotballklubb!

Hei og velkommen til Hallingdal Fotballklubb! Hei og velkommen til Hallingdal Fotballklubb! Vi er veldig glade for at akkurat du har bestemt deg for å melde overgang til HFK for å bli en del av klubben vår Under følger en del informasjon som det er

Detaljer

Sommer 2011. Tilbud til deg mellom 9 og 18 år, bosatt i Bydel Stovner. www.stovnerungdom.no

Sommer 2011. Tilbud til deg mellom 9 og 18 år, bosatt i Bydel Stovner. www.stovnerungdom.no Oslo kommune Bydel Stovner Enhet for ungdom, kultur og nærmiljø Sommer 2011 Tilbud til deg mellom 9 og 18 år, bosatt i Bydel Stovner www.stovnerungdom.no Dagsturer Tusenfryd UKE 26 TIRSDAG 28.6 Oppmøte

Detaljer

INFORMASJON TIL AKTIVE MEDLEMMER OG DERES FORELDRE I LILLEHAMMER SKIKLUB SESONGEN 2011-2012

INFORMASJON TIL AKTIVE MEDLEMMER OG DERES FORELDRE I LILLEHAMMER SKIKLUB SESONGEN 2011-2012 INFORMASJON TIL AKTIVE MEDLEMMER OG DERES FORELDRE I LILLEHAMMER SKIKLUB SESONGEN 2011-2012 Medlemsfordeler og rabatter Alle medlemmer i LSK har følgende rabatter hos Sport 1 Lillehammer: Betingelser på

Detaljer

VELKOMMEN. Foreldremøte Kjelsås Langrenn. Yngre grupper sesongen september 2015 kl

VELKOMMEN. Foreldremøte Kjelsås Langrenn. Yngre grupper sesongen september 2015 kl VELKOMMEN Foreldremøte Kjelsås Langrenn Yngre grupper sesongen 2015-2016 16. september 2015 kl. 20.00 Kjelsås Langrenn En av landets største klubber Satser i bredde og topp Ca. 1000 aktive i 2015 Over

Detaljer

Medlemsblad for for Trondhjems Skiklub Skiklub

Medlemsblad for for Trondhjems Skiklub Skiklub NR.1 2015 Medlemsblad for Trondhjems Skiklub Medlemsblad for for Trondhjems Skiklub Skiklub Leder Barneskikursene 2015 Trim og treningsgrupper Klubbdrakten Årsmøte 2015 Postboks 1185, Nyborg 7420 Trondheim

Detaljer

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Hu og hei, du og jeg danser dagen lang. Januar og februar har fest og bjelleklang. Snø og sno har vi to, hvis du liker det. Vil du heller ha litt sol, så vent på

Detaljer

Referat fra Hovedstyremøte 14/10-08. Tid: 18.30-21.10. Sted: Blåbærmyra. Følgende deltok på møtet: Meldt forfall: De som ikke deltok på møtet er:

Referat fra Hovedstyremøte 14/10-08. Tid: 18.30-21.10. Sted: Blåbærmyra. Følgende deltok på møtet: Meldt forfall: De som ikke deltok på møtet er: Referat fra Hovedstyremøte 14/10-08 Tid: 18.30-21.10 Sted: Blåbærmyra. Følgende deltok på møtet: Karl Hope JR. (Leder) Eivind Kvisgaard (nestleder) Britt Lillian Ødegaard (styremedlem) Gunn Hagebråten

Detaljer