GEILO POSTEN. Intervju med Ane Sandaker Kvittingen - Bordtennis er nå fullverdig gruppe i Geilo IL Informasjon om Skarverennet.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "GEILO POSTEN. Intervju med Ane Sandaker Kvittingen - Bordtennis er nå fullverdig gruppe i Geilo IL Informasjon om Skarverennet. www.geiloil."

Transkript

1 Nr GEILO POSTEN Intervju med Ane Sandaker Kvittingen - Bordtennis er nå fullverdig gruppe i Geilo IL Informasjon om Skarverennet

2 Dette har vært en god vinter for Geilo IL! Gode resultater har fulgt våre aktive utøvere som perler på en snor denne sesongen. Nye talenter har blomstret og leverer, sammen med de mer erfarne, på høyt nivå. Den positive mediadekningen som følger av dette bidrar til å gi både laget, Geilo og kommunen et positivt omdømme. Gratulerer alle sammen! Det er ikke bare på toppidrettsnivå det leveres gode prestasjoner. En entusiastisk og dyktig gjeng med trenere stiller opp både tidlig og sent, og sikrer kontinuitet og stabilitet i gruppene. Administrasjonen og styret har et viktig ansvar for å sikre gode rammebetingelser for gruppene. Derfor er det også gledelig å kunne levere et meget godt resultat i På årsmøtet den 31. mars kunne vi legge fram gode tall og som en konsekvens av det presentere et godt budsjett for laget, som sikrer fortsatt bred satsing og god utvikling. Styret ble på forrige årsmøte gitt i oppdrag å utarbeide og oppdatere flere viktige planer og dokumenter; bl.a. strategi- og handlingsplan, idrettslagets lover, organisasjonsplan, sportslig plan og verdigrunnlag og etiske veivisere. Vi oppfordrer alle til å lese igjennom disse dokumentene ved anledning. Spesiell oppmerksomhet bør rettes mot sportslig plan og de etiske veiviserne. Dette vil vi også gå igjennom Daglig leder Roger Espeli og styreleder Espen Bille Larsen med gruppelederne i senere prosesser. Dere kan lese mer omtale fra årsmøtet på de neste sidene. Skarverennet er igjen nær forestående. Samhandlingen mellom organisasjonskomiteen, administrasjonen og alle med spesielt ansvar er avgjørende for et godt gjennomført arrangement. Det samme er det at alle de som stiller opp som funksjonærer, uansett nivå, kjenner sine oppgaver. Vi er stolte av å ha en svært dyktig organisasjonskomité og ledelse, som vi uten å blunke vil karakterisere som meget profesjonell og som alltid leverer en formidabel innsats, flott sportslig arrangement og ikke minst sikrer oss en god økonomi. Til slutt vil vi ønske alle, både deltakere og frivillige, lykke til med årets Skarverenn! Skarverennsbutikken Roller og kontaktinformasjon HOVEDSTYRET Rolle Navn Telefon Adresse E-post Leder Espen Bille-Larsen Hjalmevegen 63, 3580 Geilo Nestleder/økonomiansvarlig Kari Bakkegard Goffamyrvegen 8, 3580 Geilo Styremedlem Peter Schiellerup Geilolie 75, 3580 Geilo Styremedlem Inger-Brit Vindegg Ustaoset Styremedlem Martin Korsnes Geilolie 63, 3580 Geilo 1. varamedlem Liv F. Christensen Tuftebruvegen 8, 3580 Geilo 2. varamedlem Gro Odden Lauvrudvegen 3, 3580 Geilo GRUPPELEDERE Gruppe Navn Telefon Adresse E-post Alpin Ragnar Nicolaisen Groberget 7, 3580 Geilo Langrenn/skiskyting Torgeir Skrede Geilolie 76, 3580 Geilo Fotball Kyrre Sataøen Gamle Skurdalsvegen 30, 3580 Geilo Håndball Jorunn Kollhus Skurdalsvegen 53, 3580 Geilo Bordtennis Finn Sataøen Trekanten 9, 3580 Geilo Golf Birger Goberg Skurdalsvegen 310, 3580 Geilo Snowboard Atle Kleivdal Stakkestø 12, 3580 Geilo Sykkel Tom Petersen Geilovegen 36, 3580 Geilo Freestyle Hanne Haatuft Stølsvegen 49, 3580 Geilo Telemark Giljar Groven Skurdalsvegen 570, 3580 Geilo Allidrett Rolf Ingar Rotegård Stakkestø 5, 3580 Geilo ADMINISTRASJONEN Rolle Navn Telefon Adresse E-post Daglig leder Roger Espeli Geilolie 53 / Sekretær Toril Øyo Langehaugvegen / Skarverennskoordinator Jan Arne Øen / Vestlivegen 44 Bidra til Geiloposten Send inn bilder og tekst til Daglig leder Roger Espeli på Bilder må være i høy oppløsning (helst minimum 1MB / 2000px på kortside.) Send bilder separat, ikke lagt inn i Word. Stoff til nr 2 må være hos Roger innen 15. september. Geiloposten 2011 utkommer: Nr. 1 april bidrag innen 20/3 Nr. 2 oktober bidrag innen 15/9 Geilo idrettslag E- post adresse Tlf Faks Post- og besøks-adresse: Geilo Idrettslag, Geilohallen, 3580 GEILO Org. leder Skarverennet og Skarverittet 2011 Petter Rukke, , Gryteteigen HOL, Som tidligere er Skarverennsbutikken i Geilohallen fra torsdag til søndag. Den er fylt til randen med knallgode tilbud på masse skiutstyr, klær og sko m.m. Her er det muligheter for å gjøre flere kupp. Åpningstider Torsdag 17:00-22:00 Fredag 10:00-23:00 Lørdag 10:00-18:00 Søndag 10:00-15:00 Velkommen innom Skarverennsbutikken!

3 Rapport fra årsmøtet 31. mars 2011 Styreleder Espen Bille-Larsen ønsket velkommen og takket alle tillitsvalgte og medlemmer for stor dugnadsinnsats i året som har gått og berømmet Geilo Idrettslag sine sportslige fremganger! Espen ble valgt som dirigent for møtet og sammen med resten av styret og daglig leder ble de fremmøtte loset gjennom en lang saksliste. Alle innstillinger fra styret og valgkomiteen ble en stemmig vedtatt. Møtet var ferdig på tre timer inkludert en kaffe pause. Avslutningsvis takket Espen Bille-Larsen for gjenvalg og benyttet anledningen til å fremheve styre medlemmene og deres gode innsats og samarbeid i hans første periode. Rigmor Grue Rygg som valgte å ikke ta gjenvalg ble takket spesielt. Se protokollen og saksdokumenter på Årsmeldinger og regnsk aper fra 2010 ble godkjent av årsmøtet Stabilt 1330 medlemmer, ca 2200 treninger ila. året. Stor bredde og gode toppidrettsutøvere. Økonomien er god og årsresultatet for 2010 viser et overskudd på kr ,- og Geilo Idrettslag er nå uten gjeld til kredittinstitusjoner. Lover for Geilo Idre t t sl ag, stiftet 2. desember 1917 Våre lover er oppjustert etter basislovnormen til Norges Idrettsforbund og olympiske og palalympiske komitè og nå på nytt godkjent i Buskerud Idrettskrets. Verdigrunnl ag og e tiske veivisere for Geilo Idrettslag Styret hadde som oppdrag fra sist årsmøte å oppdatere vårt verdigrunnlag og utarbeide etiske retningslinjer for Geilo Idrettslag så er gjort og de ble vedtatt av årsmøtet. Opprettelse av Skarverennsfond? Basert på et godt forslag fra Jan Arne Øen ga årsmøtet styret i oppdrag å utarbeide retningslinjer for oppbygging og forvaltning av reservekapital som legges frem for årsmøtet i Årsmøtet godkjente også, som en start styrets forslag til avsetting av fjorårets overskudd. Budsjettet for 2011 ble vedtatt, inkludert videre prosjektering av utbygging av lysanlegg i Slaatta Skisenter og Superpipe i Geilolia Skisenter med midlene fra Color Line. SPORTSLIG PLAN Geilo Idrettslag sin kjernevirksomhet må naturlig nok ha sin egen plan. Nå har vi det siden sist årsmøte har en arbeidsgruppe bestående av Inger-Brit Vindegg, Martin Korsnes, Atle Kleivdal, Torgeir Skrede, Nina Gässler og daglig leder Roger Espeli utarbeidet et godt utgangspunkt for videre prosess. Ila. 2011/12 skal en bredere del av medlemsmassen involveres, ikke minst gruppelederne. Utdrag fra planen Geilo Idrettslag skal arbeide for at alle medlemmene gis mulighet for å utøve sin idrett ut fra sine ønsker og behov, og at medlemmene gis mulighet til videreutvikling og å stimulere til varig interesse for idrett, samhold og vennskap. Ingen skal slutte fordi det ikke finnes noe tilbud, uansett nivå. Geilo Idrettslag skal utdanne dyktige trenere og ledere. Vi skal prioritere å ha funksjonelle anlegg til disposisjon. Gjennom våre stipendordninger bidrar vi til at det er mulig å utvikle seg som juniorutøver og også til toppidrettsutøver på seniornivå. Geilo Idrettslag TOPPIDRETTSSTIPEND TOPPIDRETTSSTIPEND UTVIKLINGSSTIPEND UTVIKLINGSSTIPEND BASISTRENING SPORTSLIG PYRAMIDE Toppidrett Toppidrett SENIORIDRETT SENIORIDRETT Aktive mosjonister Mosjonister Aktive mosjonister Mosjonister år år (Kombinasjon (Kombinasjon av av flere flere idretter idretter - sommer/vinter) - sommer/vinter) JUNIORIDRETT år år ALLIDRETT ALLIDRETT BASISTRENING BASISTRENING år år Alpint Alpint / Langrenn / Langrenn og og skiskyting skiskyting / Snowboard / Snowboard Freestyle Freestyle /Telemark /Telemark / Fotball / Fotball / Håndball / Håndball / Sykkel / Sykkel BARNE- BARNE- OG OG UNGDOMSIDRETT BASISTRENING Pyramiden beskriver nivåene i Geilo Idrettslags sportslige satsning, fra barnas første kontakt med oss gjennom allidretten til topp- eller mosjonsidrett. Nivåene og deres antydninger om alder er fleksible. Basistreningen aksepteres som en viktig del av treningen uansett alder, idrett og nivå. Str ategi og handlingspl an for Geilo Idrettslag, Idrettsglede og inkluderende fellesskap Geilo Idrettslag er en solid organisasjon med god ressur - tilgang. Vi har allsidige og aktive grupper med mange motiverte medlemmer. Vi arbeider for å engasjere våre medlemmer, vi har gode anlegg og vi har god kompetanse innenfor våre aktivitetsområder. Geilo Idrettslag er en viktig samfunnsaktør og premissleverandør knyttet til forhold som påvirker oppvekstmiljøet lokalt. Geilo Idrettslag har egen administrasjon som forvalter og tilrettelegger for lagets kjernevirksomhet og lagets ulike arrangement. Vi har gode samarbeidspartnere, både lokalt og nasjonalt, som bidrar til å skape vekst og utvikling. Vår beliggenhet og klima, kombinert med god overnattingskapasitet, god infrastruktur, lokalt engasjement gjør oss i stand til å håndtere større arrangement både sommer og vinter. Geilo Idrettslag skal ha en god miljøprofil på alle sine aktiviteter og arrangement. Våre mål: 1. Sportslig Geilo Idrettslag skal arbeide for at medlemmene gis mulighet for å utøve sin idrett ut fra sine ønsker og behov, og at medlemmene gis mulighet til videreutvikling og å stimulere til varig interesse for idrett, samhold og vennskap. Ingen skal slutte fordi det ikke finnes noe tilbud, uansett nivå. Geilo Idrettslag skal utdanne trenere og ledere. Geilo Idrettslag skal: ha gode trenere og instruktører på alle nivåer tilrettelegge for allidrett, barne- og ungdomsidrett, junioridrett, senioridrett og mosjonsidrett bidra til at våre utøvere gis de beste rammebetingelser for å utøve sin idrett 2. Anlegg Geilo Idrettslag skal prioritere å ha funksjonelle anlegg til disposisjon for sine medlemmer, og videreutvikle disse. Geilo Idrettslag skal: finansiere sin andel i alle nye anlegg med maksimum 60 % lånefinansiering utnytte sine anlegg på en sportslig og økonomisk forsvarlig måte ha en god standard på anlegg og materiell ha en langsiktig (3 5 år) plan for utvikling og nybygging 3. Arrangement Geilo Idrettslag skal drive kontinuerlig arrangementsutvikling. Geilo Idrettslag skal: ha arrangementer som er attraktive, konkurransedyktige og gir gode ringvirkninger ha et godt samarbeid med det lokale næringsliv, organisasjoner og kommune ha hovedlagsarrangement som gir overskudd 4. Organisasjon Geilo Idrettslag sitt arbeid skal baseres på frivillighet og demokratiske styringsprinsipper. Geilo Idrettslag skal: stimulere og motivere til dugnadsarbeid for gruppene og hovedlaget ta vare på og motivere de tillitsvalgte legge til rette for at flere vil ta på seg verv ha en administrasjon med god kompetanse og høy grad av service sikre godt samarbeid og god intern kommunikasjon tydeliggjøre ansvars- og myndighetsforhold arbeide langsiktig og målrettet 5. Økonomi Geilo Idrettslag skal ha en god og forsvarlig økonomi. Geilo Idrettslag skal: ha en god økonomistyring sikre lojalitet og forståelse for våre økonomiske rutiner kontinuerlig vurdere nytt inntektspotensial opparbeide soliditet for fremtiden

4 Onsdagsrenn Alpingruppa Vi har nok en gang hatt en flott vinter på Geilo. Onsdagsrenna har vært arrangert 11 ganger. Vi har hatt noen veldig kalde onsdager siden nyttår men det har ikke stoppet ungene våre i å leke og streve i skileikområdet ved Geilohallen. Det har vært bra oppmøte, men når vi arrangerte skicross og karneval var det ekstra mange. Noen gikk skicross løypa over ti ganger mens på karneval var det prinsessene, spiderman og kaptein Sabeltann som gikk og hoppet på ski. Klubbmesterskapet i langrenn var 30. mars med bra oppmøte i de minste årsklassene. Den 13. april avsluttet vi onsdagsrennsesongen, i år på en ny måte. Vi var ute og hadde aktiviteter på skistadion fra kl. 17:00. Masse moro med lek og musikk med premier og pølsefest til slutt. Vi gleder oss allerede til neste sesong! Hilsen styret i allidrett og onsdagsrenn komiteen. Geilo Alpingruppe har denne vintersesongen 11 FISløpere. Fra løperne fyller 15 år går de over som FIS løpere. De konkurrerer da på et internasjonalt nivå. Denne rennsesongen startet allerede 17. november i Det var Geilo Il og NTG som var arrangør for de første rennene med fantastiske forhold i Geilolia Skisenter. Løperne er inne i sin 5. måned med reising og konkurranser nå. 8 av våre løpere er elever ved NTG Geilo, her blir alle godt ivaretatt med både skolearbeid og trenings opplegg. Jonas Brun Larsson 3 år, Ida Guse 3 år, Guro Narvesen 3 år, Henny Tandberg 3 år, Tonje Sekse 3 år, Markus Odden 2 år, Max Moeschinger 2 år, Maria Tviberg 1 år, Ginette Sekse USA. Geilo har også 2 løpere på Farmerlag. (Elever i 10.klasse.) Løpere som ønsker å satse på alpint blir her tatt vare på til de evt. begynner på NTG. Annika Moeschinger og Sølvi Nicolaisen. FIS-renn arrangeres både i inn og ut land. Det er NTG-Geilo som organiserer transport og støtte for våre løpere på renn. Maria Tviberg har også i år hatt en flott sesong. Hun fikk 1. plass både i utfor og super G i NM Jr. På Vestlandsrunden i februar hadde Maria 3-1. plasser. Her hadde også Markus Odden flere topp 10 plasseringer. For de eldste er det NM i Oppdal og Trysil og Jr NM på Hovden som er målet før sesongen er ferdig. Alpin gruppen har også løpere som skal delta på Hovedlandsfinalen på Voss. Vi ses på klubbrennet 2. påskedag i Geilolia Skisenter. Maria Tviberg Bordtennis ny gruppe i Geilo Idrettslag Håndballgruppa Etter 9 måneder som prøveprosjekt er nå Bordtennis tatt opp som fullverdig gruppe i Geilo Idrettslag. Se deres side på for mer informasjon. Vi er glad for å ha fått enda en aktivitet i laget og en ny gruppe ressurssterke medlemmer Bordtennisgruppa vår er i stadig vekst. Artig at det er så mange som ønsker å spille med oss! Medlemmer av klubben har i noen uker vært på skolen for å vise 6. og 7. klasseelever bordtennis. Stor entusiasme har det vært - dette var noe helt nytt for mange! Sesongen 2010/2011 har vi hatt treninger fra 2. til 7. klasse. Lagene har vært ujevnt fordelt med spillere. Det miste laget har vært over 30 stk på og andre har det vært 5-6 på trening. Fra høsten håper vi å få med enda flere utøvere og trenere. Treningene starter opp igjen etter høstferien. 2 av lagene våre har deltatt i Gjensidige Hallingdalsserie. Spillere og foreldre har jevnt og trutt stilt opp. Tusen takk til alle foreldre som stiller opp ved kjøring. Nå er det en siste dugnad før sesongslutt, Skarverennet. Håper dere foreldre stiller også opp her. Håndballgruppa er så heldig at vi får være parkeringsvakter på Ustaoset. Håndballgruppa har valgt å ikke ta inn treningsavgift, og da satser vi på at dere foreldre stiller opp ved en siste dugnad. Til slutt en stor takk til dere utøver for strålende innsats. Håper dere stiller opp fra høsten av. Bildene er fra den siste serierunden på Gol. Vi spiller 2 kvelder pr. uke. Hver mandag fra klokken og tirsdager klokken Vi er som regel mellom 7 og 15 på hver trening og ønsker enda flere velkommen uansett alder. Vi har alle nivåer representert i klubben vår - fra nybegynnere til eliteutøvere - så her kan hvem som helst få veldig god trening og oppfølging. Vi prioriterer å trene på serv og offensivt spill, og har også kamper og turneringer for de som ønsker å være med på det. Bli med DU og da! :)

5 Status fra langrenns/skiskyttergruppa Aleksander F Andersen Aleksander og Kathrine Anders og Henrik Mastrup Åsne, Filip og Mathias Jonas Dokken Martin Bårtveit Mathias Skrede Rasmus Schiellerup og Lars Lysåker Aleksander, Mathias, Filip, Øistein og Audun på KM i skiskyting på Hønefoss. Sesongen er ennå ikke slutt for skiskyttere og langrennsløpere. For de ivrigste i gruppa er det skirenn hver helg, gjerne lørdag og søndag. Mange deltar på både langrenn og i skiskyting. Vi har mange flotte representanter for skisporten i gruppa vår. På skiskyttertreninger tirsdager og torsdager, stiller mellom løpere på. Flere nye rekrutter har også begynt i vinter. Det er stor aktivitet på sidelinjen, med foreldre som skal lade gevær, trekke opp blinker, legge ut matter, koste vekk snø fra matter puh! (har jeg glemt noe?) Og dersom vi glemmer oss bort og skravler litt mye, får vi kjeft! Mamma nå må du ikke skravle, men følge med. Men hyggelig har vi det, og fryser gjør vi! I storm og kulde holder foreldrene vakt på standplass, og det er KALDT! Heldige er de som kan gå på ski! På langrennstrening på onsdager er det stor aktivitet hos den yngste gruppa. Alexander og Siri har stålkontroll på gjengen sin og innsatsen er stor. Avslutning i ski leiken er populært. Hos de eldste er det plass til flere! (Hvis noen vil så er det bare å komme). oppsummering av sesongen så langt: Fortsatt et viktig renn igjen - Skarverennet! Bronsemedaljer i JR VM ved Vetle Sjaastad Christiansen Gullmedaljer i JR NM ved Vetle Sjaastad Christiansen Gullmedalje i stafett JR NM ved blant annet Vetle Sjaastad Christiansen 3. plass i Hovedlandsrennet ved Martin Bårtveit Martin Bårtveit kvalifiserte seg Vetle Sjåstad Christensen også til Ungdoms stafetten i Holmenkollen. (under selveste ski VM!) Buskerud hevdet seg bra på stafetten i skiskyting på Hovedlandsrennet, med god hjelp av Martin Bårtveit på 1. laget (nummer 5) og Jonas Dokken på 2.laget (nummer 6) Pallplasser i Bendit Kvalfossprinten på Fossum ved Aleksander Fjeld Andersen (1.plass) og Kathrine Seim (3. plass og 1.plass) Deltakere på både Hovedlandsrenn i langrenn og Skiskyting Siste helgen i november arrangerte Geilo il Sparebank1 cup renn 1+2. Dessverre ble det veldig kaldt den helgen og rennene ble kun avviklet for de eldste klassene. Mange skuffede skiskyttere som hadde gledet seg til å gå renn på hjemmebane. Helgen januar var det Kretsmesterskap i langrenn, og der fikk Geilo 2 kretsmestere. Kathrine Seim i jenter 13 år (HOL) vant både lørdag og søndag. Aleksander Fjeld Andersen ble nr 2 på lørdag og vant i gutter 14 år (på søndag). Mathias Skrede tok en flott 2.plass i gutter 13 år, Åsne Skrede vant jenter 11år og Filip Fjeld Andersen tok to flotte 9.plasser i gutter 12år. I Sparebank 1 cupen i skiskyting hevder også Geilo seg bra. Lørdag 22.januar tok Martin Bårveit 1.plass i gutter 16år, med Jonas Dokken på en flott 4.plass i samme klasse januar reiste 33 stk av gårde på skiskytterrenn på Simostranda. To dager med masse sportslig og masse hyggelig sosialt. Flotte resultater ble det også. 19 utøvere stilte til start denne helgen. Fra nybegynnere under 11 til senior. Helgen mars arrangerte Geilo IL, i samarbeid med Hol IL, to dagers skirenn på Geilo. Lørdag var det Duathlon (med skibytte) og søndag var det spennende jaktstart. Selv om sesongen snart er slutt, er mange i gang med å tenke på neste sesong. Ikke helt slutt (mandag 4.april) vi rekker å få med helgens imponerende bragder. Vetle Sjaastad Christiansen har fått gull i senior NM. Han gikk på Buskerud sitt lag som tok gull på staffetten søndag 3.april. HURRA for GULL! På sprinten gikk han et flott løp og skaffet seg et flott utgangspunkt med en 13. plass foran jaktstarten. Der gikk han seg opp til en strålende åttende plass! I dameklassen gikk Ane inn til en flott 11. plass og Karianne 13. plass på sprinten. Dessverre måtte de se noen løpere forbi seg på jaktstarten og gikk inn til henholdsvis en 15. plass og 18. plass. Flott jenter. Geilo gjorde det også stort i Ungdommens Holmekollrenn april. Med to løpere (Mathias Skrede i gutter 13år) og Aleksander F Andersen (i gutter 14år) klarte de å bli nummer 5 i lagkonkurransen!! Dette på grunn av flotte resultater både lørdag og søndag. Mathias Skrede gikk sitt livs klassisk løp og ble nummer 19 i gutter 13 år på lørdag (over 300 deltakere i klassen). Søndag ble han nummer 10 i fristilsdistansen. Aleksander F Andersen gikk til topps begge dager i gutter 14 år. Ungdommens Holmenkollrenn er NM for åringer, så dette er store prestasjoner. Vi må også nevne at Katrine Seim (Hol) gikk til topps begge dager i jenter 13 år! I løpet av sommeren er det flere utøvere som skal på skommerskiskoler rundt om i landet. Noen deltar også aktivt på sykkel og skal i gang med en ny konkurranse sesong der. Det skal legges ned mange treningstimer på rulleski, løpeturer i fjellet, styrketrening, skyteøkter og sykkelturer, for å være klar til neste sesong. Lykke til med resten av sesongen og forberedelser til neste sesong til både små og store!

6 Golf, sesongen 2011 Freestyle No livnar det i lundar, no lauast det i li, den heile skapning stundar no fram mot sumarstid Det betyr at golfsesongen på Geilo nærmer seg. Nytt i år, er at klubben tar et mer aktivt ansvar for drift av banen. Det er etablert en egen undergruppe i styret for klubben. Denne arbeidsgruppen skal jobbe tett med baneeier, både for å redusere kostnader på driften og for å bedre kvaliteten på banen. Driving range vil være et prioritert arbeidsområde for denne gruppen. Vi håper mange støtter opp om klubben og banen i år. Vi trenger nå mange spillere som ser betydningen av banen og som kjøper årskort. Dette skaper også muligheter for godt klubbmiljø og hyggelige spillerunder. Velkommen på banen i slutten av mai. Hilsen styret i Golfklubben. Treningssamling i Saas Fee, oktober 2010 Fotballgruppa Da er endelig fotballbanen grønn og klar for små og store fotballspillere. De eldste spillerne har gjennom vinteren trent jevnt og trutt i Geilohallen, men det er nå fotballsesongen starter. Julian Lund Olsen, 10 år. Siver Voll Erlend Hole Dokken Tiril Sjåstad Christensen I sommer skal vi som vanlig delta på Eidfjord-, Sognefjordog Norway cup. Dette er nok for mange høydepunktet i sesongen. Knøttecupen skal vi arrangere den 4. juni og vi satser på stor deltagelse fra hele dalen. Helgen mai skal vi i samarbeid med Tine og Hallingdal FK arrangere fotballskole for alle barn og unge, dette blir en fin opplevelse så meld dere på! Vi ønsker alle lagene lykke til med sesongen, og nye spillere hjertelig velkommen! Freestylegruppa er i stadig vekst med opp mot 15 løpere på tirsdagstreningene på Slaatta og barmarkstreningene med Tore på torsdager i Geilohallen. De eldste, Tiril, Siver, Rafael og Erlend er blant landets og tar pallplasser og medaljer (mange medaljer) i konkurranser som Norwegian Open og NM både i Big Air, Half Pipe og Slope Style. Rikke Sofie har vært mye skadet og derfor ikke kunnet vise frem sitt beste. Gruppen har for øvrig bra bredde og rekruttering - de yngre er med og konkurrerer og har det gøy. I romjulen arrangerte vi Rail Jam i Geilo sentrum. Der stakk Rafael av med seieren, i en artig konkurranse vi håper å få til igjen! I vår skal freestylegruppen på tur til Heming sin barmarkhall der vi håper å få en fantastisk morsom dag med trening i deres skumgrop. I pinsen blir det tur til Fonna, her er det stor påmelding, og til høsten satser vi på tur til alpene. Er du enda ikke registrert jibber; ja, så bli med da vel! Vi har plass til mange flere. Vi ses på klubbrennet 2. påskedag i Geilolia Skisenter. Styret Tiril Sjåstad Christensen har hatt en formidabel sesong med VM billett og deltakelse i WC, samt European X-games. Neste år satser Tiril for fullt på sin idrett og flytter til Lillehammer hvor hun skal gå på NTG New School.

7 Snowboard Skarverittet 10. SEPTEMBER mer enn et sykkelritt Tore Holvik Morten Kleivdal Snowboardgruppa har hele 5 kjørere på landslaget: Tore Holvik, Roger Kleivdal. Joachim Havikhagen, Morten Kleivdal og Gjermund Bråten. Det har dessverre vært en del skader i vinter og både Tore, Joachim og Gjermund har vært skadet i perioder. Konkurranseløype ca 55 km Trimløype ca 45 km Barneløype ca 10 km Drikkestasjoner Start/mål Følg med på Start Hol gamle kyrkje Holsfjorden Malin Artmann Det har vært en strålende snowboardsesong. Rekrutteringen er økende og over 80 snowboardere har deltatt på onsdagstreningene i Geilolia. Rekrutterings arbeidet som begynte for 3 år siden bærer frukter og neste vinter er flere av nybegynnerne fra 2008 sesongen klar for å delta på konkurranser. Høydepunkter I november ble Tore Holvik den første Geilingen som vant et World Cup renn. Det skjedde i Saas Fee i Sveits. Øvelsen var halfpipe. Joachim har etablert seg i verdenstoppen i snowboard cross og kom til finalekjøring i alle World Cup konkurransene han deltok i før han ble skadet. 12. plass i VM er beste prestasjon. NM i Tryvann og Trysil Vi hadde med 15 deltakere i NM og innkasserte 4 gull og 6 sølv. Halfpipe: Gull: Roger: Sølv: Maria Jones, Karoline Herleiksplass, Synne Skjøteskift. Snowboardcross: Gull til Stian Kleivdal og Synne. Sølv til Karoline. Big air: Gull til Roger. Sølv til Michaela Mejers Slopestyle: Sølv til Synne. Både Roger, Synne og Karoline vant Norgescupen sammenlagt. På verdensrankingen (TTR) ble Gjermund nr. 12, Roger nr. 16, Tore nr. 21 og Morten nr. 61. Vi ses på klubbrennet 2. påskedag i Geilolia Skisenter. Tuftebrui Tuftebrui Kikuttoppen Mål Geilo sentrum Ustedalsfjorden Geololia Hol gamle kyrkje Geilohallen Kikuttoppen 1070 moh. Høyde (meter) Skogsbilvegen Hol Stasjon Løypeprofil KONKURRANSE TRIM Distanse (kilometer) Kleivi Sangelie

8 Ragnar - ny leder i alpingruppa Talentet Ane Sandaker Kvittingen har vært medlem av Geilo Idrettslag så lenge hun kan huske. Nå er den unge skiskytteren tildelt toppidrettsstipendet på ,- De pengene kommer godt med! Som student har man ikke mye å rutte med vet du, sier hun på telefon fra Lillehammer. Der går hun på Høgskolen og er i ferd med å ta en bachelor i idrett. Dette er jo en dyr idrett å holde på med. Nå har jeg riktignok avtaler på det meste av utstyret og forbundet dekker endel reiseutgifter, men stipendet gjør at jeg kan slappe av å fokusere på å gjøre det best mulig rent sportslig. Moderklubben Etter hvert som Geilo IL har vokst, har de gradvis blitt en talentleverandør til norsk toppidrett. Det satses tungt på skisport i Hol kommune, og for tiden merkes det på resultat listene i mange forskjellige grener. Det norske snowboardlandslaget har for eksempel flere geilinger i sine rekker. Arrangementer som Skarverennet generer klingende mynt i kassen. Såpass at idrettslaget har anledning til å sponse unge lokale utøvere som er i startfasen av sin idrettskarriere. Men det er endel kriterier som skal være på plass for å kvalifisere til idrettsstipendet. Kandidaten må være bosatt i Hol kommune, vært medlem av idrettslaget minimum 3 år, være fylt 20 år og ha idrettssatsingen som hovedprioritet. Ane Sandaker Kvittingen fyller alle disse kriteriene. Til punkt og prikke. Hun har tatt tre år på NTG (Norges Toppidrettsgymnas), på skiskytterlinjen, og hun har vært medlem av Geilo IL fra barnsben av. Jeg spilte fotball før, men det er ski som har vært min greie, sier hun. Hun er ikke sikker på hvor mange reisedøgn hun har i året, men det blir endel. I inneværende sesong har hun gått flere løp i Italia, Tsjekkia, Østerrike og Tyskland. Hun har vært plaget av endel sykdom, så topplasseringene har uteblitt denne sesongen. Bestenoteringen så langt er en 13. plass i Martell i Italia. Nå står sesongavslutning for tur med NM i Bardufoss. Der har hun ambisjoner om I alle fall topp 10. Minst, sier hun leende. Hjemme Etter NM er det endelig tid for den virkelige sesongavslutningen: Skarverennet. Der har hun deltatt siden hun var i 11-års alderen. Fra hun ble 16 har hun deltatt i konkurranse klassen. I likhet med resten av eliten starter sesongoppkjøringen mot vinteren allerede 1. mai. Kun to dager etter Skarverennet altså. Nei, det blir ikke mange late dager akkurat, ler hun. Men når jeg er hjemme trener jeg mer lystbetont. Det blir endel rolige turer i fjellet og sånn. Det er henne vel unt. Stipendet like så. Etter 10 år i alpingruppa har Ragnar Nicolaisen preparert en løype som har ført ham hele veien til å bli gruppe leder. Det er en takknemmelig jobb, men han står foran noen utfordringer også. Nicolaisen var ansatt i Geilo Idrettslag som løypekjører i fem år og sittet i styret i to. Han vet en ting og to om hvordan klubben fungerer. Det er i tillegg tung kompetanse internt i familien: kona har sittet i styret i 6 år før ham. Vi er veldig nysgjerrige og liker å ha en finger med i spillet, sier han og ler. Vi er veldig heldig stilt på Geilo. Skarverennet gir oss gode inntekter som gjør at vi kan ha små avgifter for de unge utøvere. Det skal ikke koste skjorta å stå på ski her i Geilo. En del plasser på Østlandet koster det en liten formue å la barna være med i en skigruppe. Dessuten må de jo kjøres milevis. Her på Geilo har vi alt for hånd. Glitrende forhold, godt miljø og gode trenere i alle grener. Vi har et tett samarbeid med NTG også. En gang i året har vi skisalg, da kan alle som vil selge utstyr komme til oss, og så selger vi det og tar 20% som går til skigruppa. Selgerne kommer gjerne fra ski utleien og en god del er privatpersoner. Det er ikke noe problem å kle opp en unge med ski og ut utstyr for en tusenlapp, sier Nicolaisen. Det er en takknemmelig jobb skal jeg si deg: Når det kommer tolv tusen mennesker smilende innover vidda, i løypene du har vært med på å lage, får man en god følelse i kroppen. Slagplanen Første prioritet for min del som nyvalgt leder er å jobbe med rekrutteringen. Vi har mange barn opp til 8-9 års alderen, men i gruppene over det tynnes det ut. Alle ungene starter opp på Slaatta Skisenter, men når de skal opp et ferdighetsnivå, mister vi en god del av dem. Det må vi gjøre noe med. freestyle-gruppa er populær for tiden. Dette varierer. For tre år siden var det snowboard, og for ti år siden var det telemark. Vi slåss om barna i positiv forstand altså, presiserer han. Alpin-, freestyle og telemarksgruppa har slått seg sammen om å få lyssatt Korken bakken bak den som seniorgruppa bruker. det vil åpne opp for mer aktivitet ut over kveldene, sier Nicolaisen. Utover det har jeg ingen drastiske planer om endringer. Alt fungerer veldig bra i gruppa. Men vi får da innflyttere også. Nylig flyttet det en familie hit fra Bergen for at barna skulle få gå på ski i vår gruppe. For litt siden kom det en familie fra Sveits også, så det er gode greier. Bærebjelken Skarverennet er bærebjelken i idrettslaget. Det er det som gjør at de er så heldig stilt på Geilo. Nicolaisen deltar på rennet. jeg deltar på Skarverennet hvert år, men jeg er litt feig, jeg bruker tråkkemaskin, ler han. De siste syv årene har han preppet løypa. Det er en takknemmelig jobb skal jeg si deg: når det kommer tolv tusen mennesker smilende innover vidda, i løypene du har vært med på å lage, får man en god følelse i kroppen.

Årgang 86 Nr. 2-2015 nr. 427. Foto: Fanaposten EN STOR TAKK FOR 45 MILL. KR. Jublende jenter for FRA TROND MOHN!

Årgang 86 Nr. 2-2015 nr. 427. Foto: Fanaposten EN STOR TAKK FOR 45 MILL. KR. Jublende jenter for FRA TROND MOHN! Årgang 86 Nr. 2-2015 nr. 427 MEDLEMSBLAD FOR F ANA IDRET T SLA G Foto: Fanaposten Jublende jenter for EN STOR TAKK FOR 45 MILL. KR. FRA TROND MOHN! 2 2 FANAVARDEN «Frende sine kunder opplever et godt samsvar

Detaljer

Stor aktivitet og glede!

Stor aktivitet og glede! KLUBBAVIS 2012 FOTBALL - SKI LANGRENN - SKI HOPP - HÅNDBALL - FRIIDRETT - INNEBANDY - IDRETTSKOLE www.kolbukameratene.no Stor aktivitet og glede! Kolbukameratene har utviklet seg og gir i dag et sportslig

Detaljer

KONGSBERG IDRETTSFORENING

KONGSBERG IDRETTSFORENING KONGSBERG IDRETTSFORENING ÅRSRAPPORT SESONGEN 2013 1 Innholds 1. innledning 2. Organisasjon 2.1 KIF Hovedstyre 2.2 Styrets sammensetning 2013 2.2.1 Andre Komiteer og utvalg 2.3 Styrets møte virksomhet/arbeid

Detaljer

Byåsenavisa!! 3. Utgave - April 2013. Langrenn - side 4-7. Hopp og kombinert - side19. Allidrett - side 8, 9. Fotball - side 12, 13

Byåsenavisa!! 3. Utgave - April 2013. Langrenn - side 4-7. Hopp og kombinert - side19. Allidrett - side 8, 9. Fotball - side 12, 13 !!! Byåsenavisa!! 3. Utgave - April 2013 Langrenn - side 4-7 Allidrett - side 8, 9 Fotball - side 12, 13 Hopp og kombinert - side19 Informasjon fra Byåsen IL Hovedlaget Byåsen idrettslag er et allianseidrettslag

Detaljer

Nordbygda/Løten ski 2012. www.nlski.no

Nordbygda/Løten ski 2012. www.nlski.no Sesongen 2012 2 Nordbygda/Løten ski 2012 Nordbygda/Løten ski 2012 3 Utvalg og komiteer Utvalg/komite Navn Telefon E-post Leder Ivar Stuan 922 54 599 ivar@sponsor-link.no Nestleder/arrangement Martin Skramstad

Detaljer

LANGRENNSGRUPPA. www.vangski.no

LANGRENNSGRUPPA. www.vangski.no S F LANGRENNSGRUPPA www.vangski.no Presentasjon av Vang Skiløperforening og våre samarbeidspartnere sesongen 2009/2010 Styret i langrennsgruppa Styret i Vang Skiløperforenings langrensgruppe for sesongen

Detaljer

Noen smarte valg er veldig enkle

Noen smarte valg er veldig enkle 4 3 13 Noen smarte valg er veldig enkle I sommer har mange sendt oss en sms for å få hjelp til å plassere pensjonen sin smartere. Det får du også hvis du sender oss en sms nå! Vi kommer ikke til å be deg

Detaljer

KLUBBHÅNDBOK TERTNES IL ALLIANSE

KLUBBHÅNDBOK TERTNES IL ALLIANSE KLUBBHÅNDBOK TERTNES IL ALLIANSE Dato KLUBBHÅNDBOK 2 av 72 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Velkommen til Tertnes IL Allianse side 4 1.1. Tertnes Idrettslag blir startet 1.2. Virksomheten den første tiden 1.3. Tertnes

Detaljer

Årgang 85 Nr. 3-2014 nr. 424. Sykkel-Vm. til Bergen 2017. Stian remme. legger opp! www.fanail.no

Årgang 85 Nr. 3-2014 nr. 424. Sykkel-Vm. til Bergen 2017. Stian remme. legger opp! www.fanail.no Årgang 85 Nr. 3-2014 nr. 424 MEDLEMSBLAD FOR FAN A IDRETTSLAG Sykkel-Vm til Bergen 2017 Stian remme legger opp! www.fanail.no 2 3 FANAVARDEN - Medlemsblad for Fana Idrettslag - stiftet 3. mars 1920 INNHOLD

Detaljer

OI-AVISEN NR. 4-2008 VINTERBLADET

OI-AVISEN NR. 4-2008 VINTERBLADET OI-AVISEN NR. 4-2008 VINTERBLADET INFORMASJONSORGAN FOR OPPEGÅRD IDRETTSLAG INFORMASJONSORGAN FOR OPPEGÅRD IDRETTSLAG Foto: Marianne Kjær Østre Greverud Idrettspark har vært flittig i bruk denne høsten.

Detaljer

NLI-POSTEN. Nordre Land Idrettslag har tatt i bruk ny hjemmeside 11. januar 2014 www.nlinett.no INFORMASJON

NLI-POSTEN. Nordre Land Idrettslag har tatt i bruk ny hjemmeside 11. januar 2014 www.nlinett.no INFORMASJON INFORMASJON NLI-POSTEN MEDLEMSBLAD FOR NORDRE LAND INDRETTSLAG NR. 2 2014 - ÅRG 20 Nordre Land Idrettslag har tatt i bruk ny hjemmeside 11. januar 2014 www.nlinett.no 2 NORDRE LAND IDRETTSLAG NORDRE LAND

Detaljer

Håndballgruppa har noe stort på gang!

Håndballgruppa har noe stort på gang! INFORMASJONSORGAN for bærums verk IDRETTSFORENING 38. årgang nr. 1 2013 BV-Stikka BV-Stikka utkommer 2 ganger i året. Opplaget er 6800 eks. Utdeles gratis til alle husstander på Rykkinn, Bærums Verk, Gullhaug,

Detaljer

30% handledag 16. desember 10.00-20.00. på alle varer* Heming

30% handledag 16. desember 10.00-20.00. på alle varer* Heming 1 orientering 5 3 2 3 orientering leder Heming handledag 16. desember 10.00-20.00 30% på alle varer* * 25% på Fischer ski * 10% på Garmin GPS klokker, Oakley briller og Lupine hodelykter Vi har Heming

Detaljer

JUTULEN. Klubbavis for IL JUTUL NR. 1 2013. Endelig er snøen her. Stina Meinicke og Cecilia Kristiansen klar for vinteren

JUTULEN. Klubbavis for IL JUTUL NR. 1 2013. Endelig er snøen her. Stina Meinicke og Cecilia Kristiansen klar for vinteren JUTULEN Klubbavis for IL JUTUL NR. 1 2013 Endelig er snøen her. Stina Meinicke og Cecilia Kristiansen klar for vinteren Tilde Bolstad Roswall 7 år som scorte sitt første mål i fotballkarrieren på Jutultreffen

Detaljer

OL i Sochi 2014. Fra v: Håvard H. Lorentsen, Jarle Pedersen, landslagstrener, Camilla H. Farestveit/Bergen Skøyteklubb og Sverre Lunde Pedersen.

OL i Sochi 2014. Fra v: Håvard H. Lorentsen, Jarle Pedersen, landslagstrener, Camilla H. Farestveit/Bergen Skøyteklubb og Sverre Lunde Pedersen. Årgang 80 Nr. 1-2014 nr. 422 medlemsblad for fana idrettslag OL i Sochi 2014 Foto: Fanaposten Fra v: Håvard H. Lorentsen, Jarle Pedersen, landslagstrener, Camilla H. Farestveit/Bergen Skøyteklubb og Sverre

Detaljer

Kongsberg IF. Årsmelding sesongen 2009/10

Kongsberg IF. Årsmelding sesongen 2009/10 Kongsberg IF Årsmelding sesongen 2009/10 ÅRSRAPPORT FOR KONGSBERG IDRETTSFORENING 2008. Styre Det valgte styret har bestått av: Navn Verv Per Kr Semmen leder Glenn Edvardsen nestleder Eli Einbu styremedlem

Detaljer

FIF-POSTEN. FIF G90 på treningsleir til Newcastle. www.fagerstrand.no. Glede - Gode holdninger - Utvikling - Langsiktighet

FIF-POSTEN. FIF G90 på treningsleir til Newcastle. www.fagerstrand.no. Glede - Gode holdninger - Utvikling - Langsiktighet Glede - Gode holdninger - Utvikling - Langsiktighet FIF-POSTEN www.fagerstrand.no NR 1 2005 INFORMASJON FRA FAGERSTRAND IDRETTSFORENING FIF G90 på treningsleir til Newcastle Av Åge Wedøe Skal det være

Detaljer

Byåsenavisa 14. utgave April 2015

Byåsenavisa 14. utgave April 2015 Byåsenavisa 14. utgave April 2015 Premiedryss i langrenn O-sesongen i gang Olavstafetten Håndballhelg Marken Informasjon fra Byåsen IL Hovedlaget Byåsen idrettslag er et allianseidrettslag stiftet 30.

Detaljer

Årsmelding 2011. www.asil.no

Årsmelding 2011. www.asil.no Årsmelding 2011 www.asil.no Follos eneste spesialbutikk for løpere finner du i tredje etasje. UTSTYRSLEVERANDØR TIL ÅS IL ERIK JOHANSEN SPORT RÅDHUSGT.31 1430 ÅS-TLF.64975504-FAX 64942610 E-post: erik.johansen@stadion.no

Detaljer

KONGSBERG IDRETTSFORENING (KIF) ÅRSRAPPORT SESONGEN 2011

KONGSBERG IDRETTSFORENING (KIF) ÅRSRAPPORT SESONGEN 2011 2011 KONGSBERG IDRETTSFORENING (KIF) ÅRSRAPPORT SESONGEN 2011 1 Innhold 1. Innledning... 3 2. Organisasjon... 4 2.1 KIF Hovedstyre... 4 2.2 Styrets sammensetning 2011... 4 2.3 Styrets møtevirksomhet /

Detaljer

HALDEN Skiklubb. Hurra, vi vant! 2009 www.haldensk.no. Høiås-dagen

HALDEN Skiklubb. Hurra, vi vant! 2009 www.haldensk.no. Høiås-dagen HALDEN Skiklubb 2009 www.haldensk.no FREDRIKSTEN UTVIKLING Hurra, vi vant! VOLVO RENAULT ROVER MITSUBISHI www.jensen-scheele.no VESTGÅRDVEIEN 1 1789 BERG I ØSTFOLD TLF. 69 21 35 00 Høiås-dagen Fredag 1.

Detaljer

Årgang 76 Nr.3-2010 nr. 409. Klar - ferdig - gå! www.fanail.no

Årgang 76 Nr.3-2010 nr. 409. Klar - ferdig - gå! www.fanail.no Årgang 76 Nr.3-2010 nr. 409 MEDLEMSBLAD FOR FANA IDRETTSLAG Klar - ferdig - gå! www.fanail.no Annonseside FAnAvArden Annonseside FAnAvArden støtter Fana Idrettslag sitt flotte arbeid for å gi et allsidig

Detaljer

Årsmøte 2014. Nittedal Idrettslag. Nittedal Idrettslag

Årsmøte 2014. Nittedal Idrettslag. Nittedal Idrettslag Nittedal Idrettslag Årsmøte 2014 Nittedal Idrettslag Boks 75, 1482 Nittedal * Besøksadresse: Kvernstuveien 5 Telefon: 67 07 25 88 * post@nittedalil.no * www.nittedalil.no Nittedal Idrettslag Saksliste

Detaljer

Sandvolleyball Gull. Portrettet Martin Berger Oterholm - Svømmetalent med planene klare Side 6

Sandvolleyball Gull. Portrettet Martin Berger Oterholm - Svømmetalent med planene klare Side 6 001607_1_28:001607_1_28 15.09.09 09.12 Side 1 KIL Utgave nr 3-2009 POSTEN w w w. k o l b o t n i l. n o Portrettet Martin Berger Oterholm - Svømmetalent med planene klare Side 6 Sigmund får orden på kroppen

Detaljer

Jardarposten. Birken for 16. gang. s: 18. s: 13. Mestere i Italia. Hanne gir alt! Nr 3 2014 Årgang 52. Side 12

Jardarposten. Birken for 16. gang. s: 18. s: 13. Mestere i Italia. Hanne gir alt! Nr 3 2014 Årgang 52. Side 12 Nr 3 2014 Årgang 52 Jardarposten FOTBALL HOPP LANGRENN HÅNDBALL IDRETTSKOLE SYKKEL Birken for 16. gang Side 12 Hanne gir alt! s: 13 Mestere i Italia s: 18 JARDAR IL JARDAR Postboks 15, 1312 Slependen For

Detaljer

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. Berger ILs nye hjemmeside. Desember 2008 - Nr. 1-32. Årgang. www.bergeril.no

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. Berger ILs nye hjemmeside. Desember 2008 - Nr. 1-32. Årgang. www.bergeril.no BIL-posten Medlemsblad for Berger I.L Desember 2008 - Nr. 1-32. Årgang Berger ILs nye hjemmeside www.bergeril.no Lederen har ordet Nå er snart nok et år til ende og et nytt år står for døren. I Berger

Detaljer

KIL posten. Utgave nr. 1-2008

KIL posten. Utgave nr. 1-2008 KIL posten Utgave nr. 1-2008 w w w. k o l b o t n i l. n o KIL posten w w w. k o l b o t n i l. n o Lederen har ordet Utgiver Kolbotn Idrettslag Sofiemyr stadion, Pb. 134, 1417 SOFIEMYR Besøksadr.: Kongev.

Detaljer

JUTULEN. Klubbavis for IL JUTUL NR. 1 2012. Skuidalens beste fotballag ever. Generasjonsskifte i Jutul Hockey. Skigruppa på overnattingstur til Løvlia

JUTULEN. Klubbavis for IL JUTUL NR. 1 2012. Skuidalens beste fotballag ever. Generasjonsskifte i Jutul Hockey. Skigruppa på overnattingstur til Løvlia JUTULEN Klubbavis for IL JUTUL NR. 1 2012 Skuidalens beste fotballag ever Generasjonsskifte i Jutul Hockey Skigruppa på overnattingstur til Løvlia Jutulen ønsker alle sine lesere en riktig God Jul og et

Detaljer