Husk vellets generalforsamling den 27. juli Se innkalling på side 2 her i bladet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Husk vellets generalforsamling den 27. juli 2003. Se innkalling på side 2 her i bladet"

Transkript

1 1 M ysuster-nytts sommernummer kommer dessverre noe senere enn opprinnelig planlagt. Jeg beklager det sterkt, men årsaken ligger i at jeg fikk et par uforutsette helgeturer til Oslo. Sommerens utgave inneholder ganske meget rent foreningsstoff, så som innkalling til generalforsamling, styrets årsberetning, budsjettforslag, samt vellets vedtekter. Vi ønsker alle vellets medlemmer en riktig God Fjellsommer Mysuseter Servicesenter Sommeren 2003 Juli 2003 Husk vellets generalforsamling den 27. juli Se innkalling på side 2 her i bladet Vi åpner 20. juni Åpnningstidene. Butikk Kafé Mandag - lørdag Søndag Stengt Mysuseter Servicesenter ANS Butikk - Kafé - Losji telf telefax: Postboks 103, 2675 OTTA Scootertransport. Hyttettersyn Utleie av pulker, sykler, partytelst

2 2 Det innkalles herved til Generalforsamling i MYSUSETER VEL lørdag 26.juli 2003 kl. 17 på Mysuseter Turisthytte. Møtet er åpent for alle, men bare styremedlemmer har stemmerett. Det vil bli anledning til å verve seg som medlem fra kl. 16,30. Saksliste: 1.) Konstituering.( Valg av møteleder, referent og to til å undertegne protokollen.) 2.) Årsberetning. 3.) Revidert regnskap og budsjett. 4.) Fastsettelse av kontingent.(styret foreslår ingen endring) 5.) a.) Spørreundersøkelsen: hvilke saker skal styret jobbe med, og hvor skal vi engasjere oss økonomisk? b.) Skal styret ha noen maksgrense for utbetalinger som ikke er budsjettert? c.) Spørsmål fra medlemmene. 6.) Valg Det blir servering etter møtet. Søndag 27.juli blir det guidet tur til Reiret. Vi bruker privatbiler (pga veistandarden) og trenger derfor ingen forhåndspåmelding. Vi møter ved butikken kl.10 for felles avreise og for å fylle opp bilene. Styret. Styrets årsberetning, revidert regnskap og budsjett er inntatt på side 8 flg. FS

3 3 BUDEIEVISE Arne Jørgen Rønningen Min bestemor Bina Rønningen, hadde Havn som jentenavn og var født i Som 16 åring var ho budeie på Havnsetra. Da hadde ho allerede i flere somre vært budeie på Skarsetra ved Putten der morfolket hennar fra Mathisstad hadde seter. Når bestemor som ung budeie skulle besøke foreldrene gjekk ho skogleies på framsida av Formokampen mellom Skarsetra og heimgarden Nedre-Havn øverst i Verkensbakkene. Seinare vart ho budeie på Ner-Havn setra på Mysuseter Som 16 åring var ho ei erfaren budeie, og denne visa gir uttrykk for sterke følelser for fjellet og seterlivet. Den er skrevet den 16 september og heimreisa fra setra nærma seg. Det er tydeligvis med vemod ho ser oppbruddet komme, og lengter allerede til neste vår. Bestemor skreiv denne visa i Dette var mange år før kjøring av mjølka til ysteriet på Otta starta i Den gang måtte all melka foredles på setra til produkt med holdbarhet. Separatoren var oppfunne på denne tida, og all mjølka vart separert til fløte og skummamjølk. Separering og kinning for hånd var tungt arbeid, men det verste var nok ystinga. Langsammelig røring av rauost over varm ystepanne sommerstid kunne avromantisere seterlivet. Men når heimreisa til hverdagslivet i bygda nærma seg var visst dette glemt. Bestemor var stolt av denne visa, og likte å synge eller deklamere ho. At ho hadde valgt munnspill som instrument gjorde det litt vanskelig å akkompagnere seg selv. Det som har imponert meg mest med bestemor og seterlivet var at ho til og med fikk utnytta tida mens ho gjekk opp og ned til setra til anna arbeid. Bestemor gjekk med bunding og batt hoso og våtte på veg opp og ned. Med 7 unger fikk ho avsetning for disse. DIKTET OM KVELLEN 16 SEPTEMBER 1910 AV BINA O HAVN 16 ÅR GAMMEL. Når våren tilsyne igjen kommer og vinteren er gangen forbi da gleder jeg mig da blir det sommer og jeg ønsker mig i Mysuseterli. Deroppe er alting så deilig ja deroppe er alting så godt og alt er for mig da så herlig ja alt både stort og smått Ja om aftenen solen skinner opover Ranglarhø og bortover alle tinder til den om aftenen siger adjø. Ja så smukt som det er her om Høsten fjellet alle slags farver det har og det er budeiernes trøsten inntil farvel de sier og drar

4 4 PÅSKERENN 03 resultatliste ALPINT Gutter< 6 år 1. Runar Strømshoved Gutter år Jenter år 1.Alexander Brun Julie Bratt Grøtterud Sindre Toftdal Pernille Navelsaker Peer Steinsvoll Martin Havn Per Håkon Evjen Ole Morken Simen Bratt Grøtterud Sindre Kjerulf Prytz Fredrik Ulen Petter Rakstad Solberg Mads Guldal Gutter år Jenter år 1.Øyvind Aabye Emilie Navelsaker Even Bråtå Henriette Brun Tor Andreas Evjen Anna Nizialek Johannes Bøtker Tone Thaulow Selfors Stian Høglien Maria Nizialek Jørgen Steen Lars Erik Bakkom Even Jordet Kristoffer Rakstad Solberg Gutter år Jenter år 1. Johan Martens Tuva Toftdal Simen Olstad Inga Nizialek (Fortsetter på side 5)

5 5 (Fortsatt fra side 4) 3. Lars Kristian Einangen Ole Edvard Bakkom Gutter > 15år SNOWBOARD 1. Tobias Steen Josh. Kørner < 10 år 3. Morten Havn Håkon Wegge Ola Toftdal Berge Kjerulf Prytz Thomas Høglien Dag Simen Grøtterud > 10 år 7. Ole Aabye Petter Hauge Johansen Lars Wegge Johnny Høglien Richard Steen Philip Vang LANGRENN Jenter og gutter < 6 år ( ingen plassering ) Lise Morken, Viktoria Kaaterud, Hanna Ødegård, Maiken Vang Ellingsen, Tina Vang Ellingsen, Kristin Bøhn Abrahamsen, Fredrikke Dyre Moe, Nina Elisabeth Lund, Pernille Navelsaker, Frida Aalsgaard Jesper Steen, Tobias Dalslåen, Trym Toftdal, Tørris Totfdal, Ole Einar Kaaterud, Even Veiglin, Tony Skovli, Tor Aabye, Magnus Dyre Moe, Runar Strømshoved, Håkon Båtstad, Eskild Okkenhaug Gutter år Jenter år 1. Alexander Brun Julie Bratt Grøtterud Gaute Saastad Hindenes Kristin Marie Singstad Sindre Toftdal Julie Bastiansen Dahl Sigurd Veggum Amalie Holen Josten Lars Mølmann Therese Dalslåen Peer Steinsvoll Oda Ruud Bakke Simen Bratt Grøtterud Tuva Okkenhaug Martin Havn Siri Bøhn Abrahamsen Jesper Bastiansen Dahl Mia Kristine Kleiven Lars Emil Sand Fuglum Magnus Høye Martin Ruud Bakke Lars Thaulow Selfors Ulrik Steen (Fortsetter på side 6)

6 6 (Fortsatt fra side 5) Gutter år Jenter år 1. Fredrik Hauge Aasaaren Henriette Brun Ev Bråtå Emilie Navelsaker Gjermund Halsa Øyri Synnøve Sætre Eirik Østby Velure Catrine Helgesen Øyvind Aabye Live Marie Sand Fuglum Torstein Høye Marte Josten Holen Erik Mølmann Vera Vik Bjerkø Sondre Noreng Tine Ødegård Magne Georg Ringen Elin Ødegård Fredrik Thaulow Selfors Tone Thaulow Selfors Lars Bøhn Abrahamsen Mari Veggum Jørgen Steen Markus Pilskog 8.01 Gutter år Jenter år 1. Tord Bråtå Tuva Toftdal Erik Høye Matilde Pilskog Johan Martens Philip Vang 5.54 Jenter >15 år 1. Nora Holte 5.32 Det tradisjonsrike Påskerennet gikk av staben 19/ Mysuseter viste seg nok en dag fra sin beste side, sol og sommertemperatur ; en stålende dag i en påske det vil gå gjetord om i manns minne. Små og store samlet seg tidlig v/skiheisen for påmelding i aktuell grein og klasse. Her skulle det kjempes i langrenn, alpint og snowboard! Det var stor deltagelse, dette skyldes kanskje at vi har hatt en lang, stabil vinter med snø på Østlandet, gammeldags vinter sier folk som ble konfirmert for noen år siden. Til tross for at føret i både spor og bakke kunne vært bedre ble rennet avviklet uten uhell. Store og små koste seg i solen, butikken hadde etablert egen mini avdeling med salg av brus og pølser. For mange små og store var nok høydepunktet da selveste VM-kongen Thomas Alsgaard delte ut premier i langrennet.( jeg hørte unger som lurte på hvorfor han kom på scooter?.?) Mysuseter Vel takker rennkomite, skiløpere og publikum for deltagelse og frammøte, og husk det som speaker J.P. sa : neste år er der KUN MEDLEMMER I MYSUSETER VEL SOM FÅR SÅ FINT PÅSKEVÆR!. På gjensyn! Gunnar

7 7 Bilder fra Påskerennet 2003 Thomas Hagelien var til stede med fotografiapparat, og noen av bildene han tok, gjengis her. Full fart i sporet.. Redaksjonen mener å ha fått med seg at "bikkja i bakken/løypa" hører med i et hvert renn. Så også her, selv om kanskje fotografen hadde sikret seg ved å ta med egen hund??.. og endelig i mål. Ekstra stas var det å ha Thomas Alsgaard til stede som inspirator og premieutdeler

8 8 STYRETS ÅRSBERETNING Styrets sammensetning er å finne på siste side av Mysuseter-Nytt. Styret har i denne perioden hatt to ordinære styremøter, hvorav det ene ble holdt i forbindelse med generalforsamlingen. Det er konferert pr. brev og telefon om flere saker. Saker vi har engasjert oss i: a.) Kommunedelplan for Mysuseter b.) Forskjønning av sentrumsområdet/toalettanlegg osv c.) Gjenfylling av byggegruve på Tjønnbakken. d.) Ljosåbua og Prestgardsfjoset Ellers har styret foretatt en intern arbeidsdeling, og det vurderes nedsatt underkomiteer. Styret føler at vi har et godt og tett samarbeid med både de næringsdrivende på Mysuseter og Sel kommune. Mysuseter-Nytt: Vi har holdt målsettingen om tre nummer i året, og tilbakemeldingen fra medlemmene har vært udelt positivt.styret vil benytte anledningen til å takke Frank Svensson for utmerket arbeid og stor innsats. Vi ber også medlemmene bruke avisa aktivt, send gjerne inn lesebrev/artikkel eller et bilde. Annonser er også velkomne. Påskeskirennet: Været gjorde sitt til at årets skirenn ble en suksess med hele 126 deltakere. Resultatene finner du i denne utgaven av medlemsavisa. Medlemmer: Antallet varierer noe, men vi ligger stabilt opp imot 300 medlemmer. Noen kommer til og noen faller fra. Leder har sendt brev til 82 hytteeiere og fått 17 nye medlemmer. Det vil i løpet av høsten bli kjørt en vervekampanje overfor alle hytteeiere i Mysuseterområdet. Spørreundersøkelsen: Skjema ble sendt samtlige medlemmer, 36 svarte. Svarene var klart entydige, men vi skulle ønske flere hadde sendt inn. Resultatet understreket i hvert fall at styret arbeider i riktig retning. Vi mottar gjerne innspill fra øvrige medlemmer. Styret.

9 9 MYSUSETER VEL Resultatregnskap 1/ / : Inntekter: 2002 (7mdr.) 2001/2002 Medlemskontingent 6.200, ,00 Renteinntekter 5.501, ,22 Startkontingent skirenn ,00 Sommertur med Vellet ,00 Utleie container ,00 SUM INNTEKTER , ,22 Utgifter: Administrasjonskostnader: Porto 385, ,50 Adm.utg , ,84 Bankgebyr 86, ,21 240, ,84 Skirenn ,00 Sommertur med Vellet ,00 Medlemsavis 5.008, ,00 Generalforsamling 7.150,00 0,00 Støtte til: Løypemerking 1.300,00 Løypepreparering ,00 Otta Røde Kors`hjelpekorps (hjertestartere) ,00 Gaver 500,00 422,00 Avskrevne fordringer (lån) ,00 Utgiftsført matriell - 2,00 Øreavrunding bank - 0,51 SUM UTGIFTER , ,35 RESULTAT: Inntekter , ,22 Utgifter , ,35 Underskudd 3.237,04 Overskudd ,87 (Fortsetter på side 10)

10 10 (Fortsatt fra side 9) Balanse pr. 31/ EIENDELER År 2002 (7mdr.) År 2001 / 2002 Nordea bank , ,52 Utestående fordringer Container / Lån 0, ,00 Sum eiendeler , ,52 KAPITAL Egenkapital pr. 1/ , ,65 Årets (7mdr.) underskudd /overskudd , ,87 Sum egenkapital , ,52

11 11 BUDSJETT - FORSLAG for 2004 Inntekter: Medlemskontingent (310medl.) Kr Renteinntekter bank Utleie Container Startkontingent skirenn Sommertur Vellet Anonseinntekter medlemsavis Sum kr Utgifter: Medlemsavis ( 3 utgaver pr. år. ) Kr Lønn redaktør Lønn formann og kasserer ( a kr.500,-) Adm. Kostnader: Porto - kr Adm. utgifter Bankgebyr Sum kr Skirenn Sommertur Vellet Generalfors Støtte til: Løypemerking Løypepreparering Skiheis Diverse (gaver m.m.) Sum: kr Resutat Inntekter Kr Utgifter Overskudd/underskudd kr (Fortsetter på side 12)

12 12 (Fortsatt fra side 11) Forslag og opplysninger til bruk for styret og på Generalforsamling 2003: Styret disponere penger til støtteformål i henhold til signalene fra medlemsundersøkelsen og evt. vedtak fra generalforsamling (forslag fra K. Wollebæk) Styret vil heretter kun støtte ulike formål basert på innlevert skriftlig søknad m/ budsjett (forslag fra K. Wollebæk). Budsjett blir satt opp på styremøte hver påske? A) Hvor mye av et evt. regnskapsoverskudd i et år skal styret selv ( uten generalforsamlingsvedtak) bestemme å bruke til spesielle formål? B) og til hvilke formål? A) Skal generalforsamlingen alltid forelegges hva styret kan tenke seg å bruke noe av Vellets egenkapital til? B) - og evt. hvor stor sum eller prosentdel skal styret kunne disponere over? Vinter 2003 ble gitt tillskudd til ny løypeprepareringsmaskin ( Mysuseter Vel medeier i løypelaget). Det er 7år siden forrige innkjøp av maskin. Den var nå nedbetalt. Løypelaget regner med ca.5år til neste gang de må bytte maskin (og kan trenge tilskudd?) Best inntekter av direkte tilskudd fra hytteeierne (kr pr. år). Butikk: Tomt under innkjøp, slik at bygging av større varelagerplass m/ kjølerom kan igangsettes. De håper på vareavtale m/ Asco (p.g.a. både butikk, servering og overnatting). Snøscooter søkt om for ulike servicetjenester (Ettersyn av hytter, varetilkjøring o.l.) Fikk løyve under forutsetning av at de samkjørte med vaktordning for øvrig Skiheisen kan på gode dager kjøre inn kr pr. dag i påsken. Sandnes 20.april 2003 M.v.h. Einfrid Alvarstein.

13 13 VEDTEKTER FOR MYSUSETER VEL Gjeldende etter endringer foretatt av Generalforsamlingen 3. august og 27. juli FORMAL Mysuseter Vel har til mål å ivareta medlemmenes felles interesse pa Mysuseter. 2 MEDLEMSKAP Personer, bedrifter og foreninger som eier eller disponerer hytte, seterhus eller fast eiendom eller som driver næringsvirksomhet i Mysuseter området, kan tegne seg som medlem i Mysuseter vel. 3 GENERALFORSAMLING Generalforsamlingene er Velforeningens høyeste organ. Ordinær Generalforsamling avholdes hvert år innen 15. august. På ordinær Generalforsamling behandles følgende saker: 1. Konstituering 2. Årsberetning. 3. Revidert regnskap og budsjett. 4. Fastsettelse av kontingent. 5. Saker som Styret eller andre medlemmer ønsker skal behandles på Generalforsamlingen. 6. Valg av styremedlemmer valgkomite, revisor og eventuelt andre verv. Innkalling til Generalforsamling skal sendes til medlemmene med minst en måneds varsel. Innkallingen skal ledsages av årsberetning, regnskap og saksliste for møte. Medlemmer som ønsker at en sak skal kunne avgjøres ved avstemming på Generalforsamlingen, må gi skriftlig melding til Styret om dette innen 1. mai. Andre saker som medlemmene ønsker å få belyst eller diskutert på den ordinære Generalforsamlingen, må være Styret i hende senest tre uker før Generalforsamlingen. Alle medlemmer som har betalt medlemskontingent har stemmerett på Generalforsamlingen. Medlemmer har anledning til å la seg representere på Generalforsamlingen med stedfortreder dersom denne medbringer skriftlig fullmakt. Ekstraordinær Generalforsamling innkalles når Styret finner det nødvendig eller når minst 1/5 av medlemmene forlanger det. På ekstraordinær Generalforsamling kan bare de saker behandles som er nevnt i innkallingen. For øvrig gjelder de samme regler som for den ordinære Generalforsamlingen. 4 STYRET Vellet ledes av et Styre på seks medlemmer: Styreleder, nestleder og fire styremedlemmer. Tre av Styrets medlemmer bør være bosatt i Sel kommune. Styreleder velges særskilt for ett år om gangen. De øvrige medlemmene av Styret velges for to år, likevel slik at det hvert år er minst to styremedlemmer på valg. Styret skal ha 5 varamedlemmer som velges for ett år. Styret er beslutningsdyktig når Styreleder eller nestleder og minst tre andre styremedlemmer er tilstede. Ved stemmelikhet avgjøres saken av Styreleder. Styremøter kan avholdes som telefonmøter. Styret skal ivareta Vellets interesser og anvende Vellets disponible midler for (Fortsetter på side 14)

14 14 (Fortsatt fra side 13) medlemmenes beste Styret skal behandle alle forslag som innsendes skriftlig og føre protokoll over alle beslutninger. Styret legger hvert år fram årsberetning, budsjett og revidert regnskap for Generalforsamlingen. Regnskapsåret skal følge kalenderåret. avgitte stemmer. Den generalforsamling som fatter endelig vedtak om oppløsning, skal også gjøre vedtak om disponering av Vellets eiendeler. 5 VALGKOMITE En valgkomite forbereder de valgene som skal gjøres på Generalforsamlingen. Valgkomiteen skal ha fire medlemmer. To av medlemmene skal være bosatt utenfor kommunen. Medlemmene velges for fire år, likevel slik at det hvert år er minst ett medlem på valg. 6 ENDRINGER I VEDTEKTENE Forslag om vedtektsendringer kan behandles på ordinær eller ekstraordinær generalforsamling Ordlyden i endringsforslaget skal alltid ledsage innkallingen. For at vedtak om endringer i vedtektene skal være gyldige kreves 3/4 av avgitte stemmer. 7 OPPLØSNING Forslag om oppløsning av Vellet kan behandles på ordinær eller ekstraordinær Generalforsamling. For at vedtak om oppløsning skal være gyldig ved første gangs behandling, kreves 3/4 flertall av Vellets samtlige medlemmer. Hvis forslaget ikke oppnår tilstrekkelig stemmetall. men likevel mer enn 3/4 av de avgitte stemmer, kan forslaget tas opp til ny behandling av neste ordinære eller ekstraordinære generalforsamling. Vedtak om nedlegging er da gyldig hvis forslaget på ny oppnår 3/4 av Takseringskontoret Otta Kåre B. Hansen Johan Nygårdsgate 17 B, 2670 Otta Tlf Fax Måb E- Post: Alle typer takster av fast eiendom. Salg, arv og lånetakst. Boligsalgsrapport, få en oversikt over hyttas tilstand. Medlem NBT Norsk Byggvurdering og Takstinstitutt VANN OG AVLØP PÅ HYTTA? Vi hjelper deg gjerne! Åpningstider: Vakt telefon:

15 15 SETERGRENDA MYSUSETER. Oskar Rønningen Min erfaring og kjennskap til setergrenda Mysuseter begynte sommeren Jeg var da 5 år. De første 2-3 årene var ikke mor seterbudeie, og av den grunn var vi ongene bare på setra en gang i blant sammen med mor eller far. Budeie på Havnsetra da var Inga Rusten og Maria Tofthagen. Den sistnevnte var fra Ringebu. De første 2 årene var vi ikke med på å kjøre melka til ysteriet. Melka ble derfor foredlet på setra til ost og smør. Melkekjøring til Otta Ysteri med hest begynt i Jeg tror vi var med fra starten. De setrene som var med i dette kjørelaget fra starten var: Veggum var med til Ulvolden var med til Havn, Mo, Gjedtsiden og Hole var med til siste året i Deretter ble melka hentet med lastebil. Klevmellomskvea. Bonnevie på Skredderstusetra. Gundersen på Leirholekvea. Hvoslef på Holekvea. Diesen nord for Ula. Jensen nord for Ula. Svensenvillaen (Dr. Arnesen). Hytten på Gjetsidkvea. Gundersen på Gjetsidkvea. Dr. Heidenreich ved siden av Mokvea. Mos hytte ved Bergetjern. Thomas Vold på Finsletthaugen. HYTTER BYGD MELLOM Dr. xxx instad Professor Holtsmark ved Havnkvea. Romundgård ved Havnkvea. HYTTER PÅ MYSUSETER BYGD FØR Bødtker på Nyhuskvea. Toftdahl på Otekerkvea. Dr. Arnesen på Ulvoldskvea. Trond Loftsgård på Ulvoldskvea. Gonella ovenfor Ulvoldskvea. Sogneprest Hauge overfor Bottsetra. Bonnevie på Klevmellomskvea. Bjerknes på Klevmellomskvea. Karen Ree nedenfor

16 16 Styre Adresse Telefon/E-post Hammervold, Jan Petter Vingarveien Lillehammer Toftdal, Jo Ankerv Oslo Alvarstein, Einfrid Sandvedbøen Sandnes Steinsvoll, Gunnar Bjørbakk Olav Kringens vei 3, 2670 Otta Kristiansen, Kari Kolsåsen 5 E 7079 Flatåsen Isaksen, Einar Oldeman Nedbergkollv Mjøndalen Varamedlemmer Karin D. Eger I Knutsonsvei Oslo Havn, Morten Johan Nygårdsgt Otta Wollebæk, Knut Ankerveien 226, 1359 Eiksmarka Høye, Aud Grete U. Flatmosvingen 7, 2647 Sør Fron Lyngø, Leif Torsvei Bødalen Revisor Weiglin, Jo Maridalsveien 73, 0458 Oslo Valgkomité Wiegand, Mari Anna Gamla vãgen 50 S Asensbruk Høye, Tor Flatmosvingen 7, 2647 Sør Fron Hug, Astrid Arnesen Christies gt. 30, 0557 Oslo Rønningen, Leif Ola Moøya 4, Selsverket 2670 Otta Mysuseter-Nytt utgis av Mysuseter Vel med teknisk og redaksjonell bistand fra Frank Svensson, Brønnøysund. Bladet trykkes av Brønnøy-Trykk AS, 8900 Brønnøysund.

BUDSTIKKE FOR HYTTEFOLK I TRYSIL-KNUTS FJELLVERDEN

BUDSTIKKE FOR HYTTEFOLK I TRYSIL-KNUTS FJELLVERDEN BUDSTIKKE FOR HYTTEFOLK I TRYSIL-KNUTS FJELLVERDEN Årgang 25 Nr. 2 Julen 2008 Løssalg kr 50,- Opplag 600 God Jul & Godt Nytt år FjellNytt dette nummer Side Lederen har ordet... 6 Bamsespor, av Tom Jacobsen...

Detaljer

BUDSTIKKE FOR HYTTEFOLK I TRYSIL-KNUTS FJELLVERDEN Årgang 26 Nr. 2 Julen 2009. Løssalg kr 50,- Opplag 600. God Jul & Godt Nytt År!

BUDSTIKKE FOR HYTTEFOLK I TRYSIL-KNUTS FJELLVERDEN Årgang 26 Nr. 2 Julen 2009. Løssalg kr 50,- Opplag 600. God Jul & Godt Nytt År! BUDSTIKKE FOR HYTTEFOLK I TRYSIL-KNUTS FJELLVERDEN Årgang 26 Nr. 2 Julen 2009 Løssalg kr 50,- Opplag 600 God Jul & Godt Nytt År! Fjell-Nytt dette nummer Side Lederen har ordet... 6 Bryllup i Fjellverden...

Detaljer

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Norsk Rottweilerklubb innkaller herved til: EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING m/saksdokumenter Lørdag 13. april 2013 kl. 11.00 På Best Western Hotell, Leto Hallen Koloniveien 2072 Dal NB! Det må ved inngangen

Detaljer

BUDSTIKKE FOR HYTTEFOLK I TRYSIL-KNUTS FJELLVERDEN. Årgang 26 Nr. 1 Påsken 2009. God påske! Løssalg kr 50,- Opplag 600

BUDSTIKKE FOR HYTTEFOLK I TRYSIL-KNUTS FJELLVERDEN. Årgang 26 Nr. 1 Påsken 2009. God påske! Løssalg kr 50,- Opplag 600 BUDSTIKKE FOR HYTTEFOLK I TRYSIL-KNUTS FJELLVERDEN Årgang 26 Nr. 1 Påsken 2009 God påske! Løssalg kr 50,- Opplag 600 FjellNytt dette nummer Lederen har ordet... 6 Noen tips for påsken... 8 Embrets...

Detaljer

Syndin, juni 2014. Til medlemmene i Kvislasyndin Hytteforening INNKALLING TIL ÅRSMØTE I KVISLASYNDIN HYTTEFORENING

Syndin, juni 2014. Til medlemmene i Kvislasyndin Hytteforening INNKALLING TIL ÅRSMØTE I KVISLASYNDIN HYTTEFORENING Syndin, juni 2014 Til medlemmene i Kvislasyndin Hytteforening INNKALLING TIL ÅRSMØTE I KVISLASYNDIN HYTTEFORENING Årsmøte i Kvislasyndin hytteforening avholdes på Syndinstøga tirsdag 29. juli kl. 1200-1400

Detaljer

Mysusæter Vel ønsker alle en God Jul og et Godt Nytt År

Mysusæter Vel ønsker alle en God Jul og et Godt Nytt År 1 Julen 2006 Løssalg: kr. 20,- Mysusæter Vel ønsker alle en God Jul og et Godt Nytt År Bildet er tatt av Jan Petter Hammervold "sist vinter", og er tatt fra Gråhaugen Da er det "på'n igjen" med et nytt

Detaljer

Returadr; Myklebysetra Vel, Trondheimsveien 129, 2040 KLØFTA. UTGIVER: MYKLEBYSETRA VEL FORENING NR. 2 2006 OPPLAG: 150 9. ÅRGANG. www.myklebysetra.

Returadr; Myklebysetra Vel, Trondheimsveien 129, 2040 KLØFTA. UTGIVER: MYKLEBYSETRA VEL FORENING NR. 2 2006 OPPLAG: 150 9. ÅRGANG. www.myklebysetra. B Returadr; Myklebysetra Vel, Trondheimsveien 129, 2040 KLØFTA. UTGIVER: MYKLEBYSETRA VEL FORENING NR. 2 2006 OPPLAG: 150 9. ÅRGANG www.myklebysetra.no 28 DET BYGGES PÅ SETRA De gode tider ser ut til å

Detaljer

Klubbavis ÅRGANG 4. I mål med BALLBINGEN!

Klubbavis ÅRGANG 4. I mål med BALLBINGEN! Klubbavis ÅRGANG 4 2007 I mål med BALLBINGEN! Vi sponser Sport Torghatten IL: Hovedsponsor Medlems- og klubbavtale med BRØNNØYSUND Våre klubbdresser ser sponset av: ELEKTRIKER N AS Sport Torghatten IL

Detaljer

Grimstad KFUK-KFUM Årsmøte 23.okt. 2014

Grimstad KFUK-KFUM Årsmøte 23.okt. 2014 1892 2014, 122 år KFUK-KFUM Årsmøte 23.okt. 2014 Norges KFUK-KFUM sitt formål ble gjennomgått og vedtatt på landsmøte 2013: Formål: Formålet til Norges KFUK-KFUM er å utvikle og ta ansvar for hele mennesket

Detaljer

Årsmøtedokumentasjon Larkollen Idrettslag 2014. Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Torsdag 27.03.2014 kl. 19.

Årsmøtedokumentasjon Larkollen Idrettslag 2014. Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Torsdag 27.03.2014 kl. 19. Årsmøtedokumentasjon Larkollen Idrettslag 2014 Saksliste: Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Torsdag 27.03.2014 kl. 19.00 Klubbhuset Godkjenning av innkalling Valg av møteleder og referent Valg

Detaljer

Innkalling til årsmøtet i EAK 17. september Årsberetning, regnskap og budsjett Sted: Fjellheimen kl. 17:00

Innkalling til årsmøtet i EAK 17. september Årsberetning, regnskap og budsjett Sted: Fjellheimen kl. 17:00 NR. 100 september 2011 Elgåsen, aksjøen og kuåsen vel Innkalling til årsmøtet i EAK 17. september Årsberetning, regnskap og budsjett Sted: Fjellheimen kl. 17:00 Innløsing av tomter - hva er praksis? Hyttestrid

Detaljer

FORENINGEN TIL USTAOSET VEL

FORENINGEN TIL USTAOSET VEL FORENINGEN TIL USTAOSET VEL PÅSKESIRKULÆRET 2009 Til medlemmene 1.0 Referat fra Årsmøte 2008. Protokoll fra Årsmøte i Ustaosets Vel 2008 Årsmøte i Velet ble avhold på Grendehuset kl. 16.00 lørdag 9. august

Detaljer

HAKADAL GOLFKLUBB - ÅRSMØTE 2010

HAKADAL GOLFKLUBB - ÅRSMØTE 2010 ! # # " # $ % &! & & Innkalling til årsmøtet Lagt ut på www.hakadalgolf.no under nyheter 18.02.11 HAKADAL GOLFKLUBB - ÅRSMØTE 2010 Styret i Hakadal Golfklubb innkaller med dette til årsmøte for 2010. Sted:

Detaljer

GENERALFORSAMLING 2012

GENERALFORSAMLING 2012 Norsk Bearded Collie Klubbs GENERALFORSAMLING 2012 lørdag 2. juni - kl 16.00 Drammen Travbane Veiforklaring og ytterligere info finner du på klubbens webside www.nbck.net side 1 DAGSORDEN Sak 1: Sak 2:

Detaljer

Årsberetning 2011. www.skiklubben.no. Årsmøte på Skistua mandag 19. mars 2012 kl 19.00. Stiftet 27. januar 1884 - Org. nr.

Årsberetning 2011. www.skiklubben.no. Årsmøte på Skistua mandag 19. mars 2012 kl 19.00. Stiftet 27. januar 1884 - Org. nr. www.skiklubben.no Årsberetning 2011 Årsmøte på Skistua mandag 19. mars 2012 kl 19.00 Stiftet 27. januar 1884 - Org. nr. 982 694 65 2 Årsberetning 2011 Årsmøte på Skistua 19. mars 2012 kl 19.00 Saksliste:

Detaljer

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. Berger ILs nye hjemmeside. Desember 2008 - Nr. 1-32. Årgang. www.bergeril.no

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. Berger ILs nye hjemmeside. Desember 2008 - Nr. 1-32. Årgang. www.bergeril.no BIL-posten Medlemsblad for Berger I.L Desember 2008 - Nr. 1-32. Årgang Berger ILs nye hjemmeside www.bergeril.no Lederen har ordet Nå er snart nok et år til ende og et nytt år står for døren. I Berger

Detaljer

Januar 2009 Medlemsblad for Pensjonistuniversitetet I Ålesund Nr 19 1/ 2009

Januar 2009 Medlemsblad for Pensjonistuniversitetet I Ålesund Nr 19 1/ 2009 Newsletter Title Pensjonistuniversitetet i Ålesund Januar 2009 Medlemsblad for Pensjonistuniversitetet I Ålesund Nr 19 1/ 2009 I denne utgaven Årsberetningen for året 2008 Vedtektene som gjelder Nytt medlemsforslag

Detaljer

Årsmøte i Klanen 2014

Årsmøte i Klanen 2014 Årsmøte i Klanen 2014 Vallhall 06. mars 2014 kl 1800 Sidefortegnelse Dagsorden Forretningsorden Klansstyrets årsmelding 2013-2014 Medlemskontingent, budsjett og regnskap Resultat 2013 / Budsjett 2014 Balanse

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

VEDTEKTER FOR VELFORENINGEN SKADBERG SØR

VEDTEKTER FOR VELFORENINGEN SKADBERG SØR VEDTEKTER FOR VELFORENINGEN SKADBERG SØR Vedtatt på konstituerende generalforsamling 09.03.2006 med senere endringer, senest av 18. april 2013. 1 Definisjon Velforeningen Skadberg Sør er en forening hvor

Detaljer

Forhåndstemmer sendes sekretæren: Norsk Shetland Sheepdog Klubb v/ann-cathrin Johannessen, Haldenveien 1318, 1892 Degernes.

Forhåndstemmer sendes sekretæren: Norsk Shetland Sheepdog Klubb v/ann-cathrin Johannessen, Haldenveien 1318, 1892 Degernes. NORSK SHETLAND SHEEPDOG KLUBB Innkalling til Generalforsamling Dato: Lørdag 18. april 2015, klokken 12.00 Sted: Thon Hotell, Gardermoen Balder Alle 2, 2060 Gardermoen (Fra flyplassen kjører Nettbuss, egen

Detaljer

L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 25.FEB.2015, KL.18.00

L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 25.FEB.2015, KL.18.00 L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 25.FEB.2015, KL.18.00 PROGRAM ONSDAG 25. FEBRUAR 2015 18:00 ORIENTERING FRA ADMINISTRASJONEN / STYRET ~ 18:00 ÅRSMØTE I LOSBY GOLFKLUBB

Detaljer

Medlemsblad for Sarpsborgs Amcar klubb. Detroit Cars. Etb, 08-09-1982. 1970 Ford Mustang Convertible Eier, Per Åge Brenne

Medlemsblad for Sarpsborgs Amcar klubb. Detroit Cars. Etb, 08-09-1982. 1970 Ford Mustang Convertible Eier, Per Åge Brenne Medlemsblad for Sarpsborgs Amcar klubb Detroit Cars Etb, 08-09-1982 1970 Ford Mustang Convertible Eier, Per Åge Brenne Klubbens Adresse. Edvard Strandsvei 46, 1734 Hafslundsøy www.detroitcars.net Member

Detaljer

Med Livet som Innsats. Pål Lefdahl rett etter starten i årets Seppalaløp. Nr 2 år 2009 Medlemsblad for Bærum Hundekjørerklubb

Med Livet som Innsats. Pål Lefdahl rett etter starten i årets Seppalaløp. Nr 2 år 2009 Medlemsblad for Bærum Hundekjørerklubb Nr 2 år 2009 Medlemsblad for Bærum Hundekjørerklubb Med Livet som Innsats Pål Lefdahl rett etter starten i årets Seppalaløp Du finner årsrappporter og forslag inne i avisen Torvil Dahlen vant den gjeveste

Detaljer

Velkommen til en viktig generalforsamling på Johnsbu

Velkommen til en viktig generalforsamling på Johnsbu Vedtektsarbeidet avsluttes forslag til ferdigstillelse av vedtekter legges frem Finansieringsplan legges frem hvilke virkemidler bør vi benytte? Grenpenger skal det fortsette? Status fra Johnsbubanken

Detaljer

God sommer! Nr. 2-2013 Årgang 21. Vi banker på... Side 18-19. Fristende og enkel turmat Side 38-39. Nytt tak på Sjusjøen fjellkirke Side 11

God sommer! Nr. 2-2013 Årgang 21. Vi banker på... Side 18-19. Fristende og enkel turmat Side 38-39. Nytt tak på Sjusjøen fjellkirke Side 11 Nr. 2-2013 Årgang 21 God sommer! Foto: Einar Lyngar Nytt tak på Sjusjøen fjellkirke Side 11 Vi banker på... Side 18-19 Fristende og enkel turmat Side 38-39 Sjusjøtunet kafe Et naturlig møtested i Ringsakfjellet

Detaljer

1/2013. Årsmøteinnkalling

1/2013. Årsmøteinnkalling 1/2013 Årsmøteinnkalling Årsberetning Årsmøtet 2013 Det innkalles med dette til årsmøte for. Sted: Brann Stadion. Tidspunkt: Onsdag 20. februar 2013 kl. 19.00. Sakliste 1. Valg av møteleder og sekretær

Detaljer

Innkalling, dagsorden og tidsplan 2. Forslag til forretningsorden 5. Årsberetning 2014 6. Handlingsplan 2015 18. Forslag til vedtektsendringer 21

Innkalling, dagsorden og tidsplan 2. Forslag til forretningsorden 5. Årsberetning 2014 6. Handlingsplan 2015 18. Forslag til vedtektsendringer 21 2. innkalling og sakspapirer Akershus Miljøpartiet De Grønnes årsmøte 2015 28. februar kl. 10.00 18.30 Askerveien 47, Asker Innkalling, dagsorden og tidsplan 2 Forslag til forretningsorden 5 Årsberetning

Detaljer

ÅRGANG 5. Gode ambassadører for klubb og hovedsponsor

ÅRGANG 5. Gode ambassadører for klubb og hovedsponsor Klubbavis ÅRGANG 5 2008 Gode ambassadører for klubb og hovedsponsor Vi sponser Sport Torghatten IL: Hovedsponsor Medlems- og klubbavtale med BRØNNØYSUND litt mer personlig Våre klubbdresser ser sponset

Detaljer

ALUMNYTT ET ORGAN FOR NORSKE 4H ALUMNER. Nr. 1 Mai 2010. Deltakere på styrekonferansen i mars. Bilde: Gaute Gjein

ALUMNYTT ET ORGAN FOR NORSKE 4H ALUMNER. Nr. 1 Mai 2010. Deltakere på styrekonferansen i mars. Bilde: Gaute Gjein ET ORGAN FOR NORSKE 4H ALUMNER ALUMNYTT Nr. 1 Mai 2010 Deltakere på styrekonferansen i mars. Bilde: Gaute Gjein Inneholder blant annet: Årsmøtepapirer, info om nasjonal alumnutveksling, invitasjon til

Detaljer