Mer om oss finner du her:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Mer om oss finner du her: www.nfmosjoen.no"

Transkript

1 Fra snitetsvakt på Reinfjellmarsjen 2014 Sanitetsungdomen på vakt Mer om oss finner du her:

2 Innholdsfortegnelse...1 Styresammensetning Møter...4 Medlemmer...4 Satsningsområder...4 Inntektsbringene tiltak...5 Aktiviteter...5 Sanitetsvakter / oppdrag...6 Påskeberedskapen...6 Blåfjell-dørjo...6 Ånderdørjæ...6 Kippermocupen H Landsleir...6 Reinfjellmarsjen...7 Scooterenes dag...7 Beredskaps arbeid...7 Søk etter savnet mann, Korgen...8 Snøskred Hattfjelldal...8 Ungdoms arbeid...9 Samfunns arbeid...9 Eldredagen...9 Pasientreiser/ transport...10 Kurs, konferanser og representasjoner...10 Andre kurs...11 Innsamlingsaksjoner...11 TV-aksjonen...11 Bingo...11 Investeringer...12 Tjenestetimer...12 Sluttord...12 ~ 2 ~

3 Styresammensetning 2014 Valgt på årsmøte den Leder Aina L. Berentzen Nestleder Renate K Egren Økonomileder Kine Bekkevold Sekretær Ole K. Eli Styremedlem Tor Erik Bjørnsti Styremedlem Günther Haas Leder sanitetsutvalg / Sanitetsleder Arild N. Berentzen Styremedlem med ansvar for samfunn Styremedlem med ansvar for Ungdom Arne Hauan Gunn-Elin Hansen 1 varamedlem Monica Havdal 2 varamedlem Wenche Bjerkli Representant til årsmøte for Regionen Midt-Norge Gunther Haas Arild N Berentzen Jeanette L Berentzen Vara: Bjørn Martinsen Ole K Eli Valgkomité 2014 Vara: Ole K Eli Tor Arne Eriksen John Erling Bjerkli Svein Erik Olsrud Medlemsansvarlig Arild N Berentzen ~ 3 ~

4 Møter Styret har gjennom året avholdt 8 styremøter og et ordinært årsmøte. Totalt er det behandlet 68 styresaker. Det har vært avholdt flere medlemsmøter, med variert oppmøte og flere temamøter Andre møter som vi har deltatt på er: Årsmøte Region Midt-Norge, møter med politiet, samarbeidsmøter mellom andre folkehjelpslag på Helgeland, møte med Frivilligsentralen og Frivillig Norge, flere møter i den lokale TVaksjonskomiteen, og ett samarbeidsmøte med Palestinakomiteen. Møte med Palestinakomiteen var et interessant og givende foredrag om situasjonen som det palestinske folket lever under både på Gaza og Vestbredden. Vi er bra heldig som bor i Norge må en kunne si. Foredragsholder var styreleder i Norsk Folkehjelp, Finn Erik Thoresen. Arrangør av møtet var den lokale Palestina komiteen på Helgeland, LO og Arbeiderlaget i Mosjøen. Medlemmer (Tall i parentes angir år 2013) Laget hadde ved årsskiftet en total medlemsmasse på, 66 (74) av disse har 59 (61) betalt sin kontingent for 2014, herav er det 1 æresmedlem. Totalt er det 10 (13) familier med til sammen 36 (43) personer. Det er registrert 20 (25) medlemmer under 30 år. Av disse er det 19 (18) som har betalt kontingent. (Vedtektenes 4.2 definerer alle under 30 år som ungdomsmedlem) Lagets andel av medlemskontingent utgjør kr (5150,-) Pga av manglende innbetaling fra lag og foreninger siste år, er det ikke registrert noen kolektive medlemmer siste år. Satsningsområder Laget har tre hovedsatsningsområder: sanitet, ungdom og samfunn. Tre av lagets styremedlemmer har ansvar for hvert sitt område. Størst aktivitet er det på sanitetsområdet og samfunn, mens ungdomssiden har hatt omtrent samme aktivitetsnivå i 2014 som i 2013 ~ 4 ~

5 Inntektsbringene tiltak Hovedinntektene har kommet fra: Bingo Sanitetsvirksomhet Tilskudd Dugnadsarbeid Pasientreiser Kurs Aksjoner Salg av diverse utstyr o.l. Grasrotandel Arrangementer Av tilskudd har vi mottatt: Tilskudd fra Vefsn kommune Alcoa Mosjøen Tilskudd via grasrotandel "Hopp i Havet" 400 Frifond midler Sum tilskudd Aktiviteter Laget har vært engasjert i en rekke aktiviteter i løpet av året. Vi har deltatt med personell eller arrangert selv følgende aktiviteter: Sanitetsvakter TV aksjonen Leteaksjoner Ungdomsarbeid Deltagelse i årets 17. mai tog Eldredagen Pasientreiser Påskeberedskap (hjemmevakter/ beredskap) Kurs, konferanser og representasjon Våre medlemmer var godt synlig i årets 17. mai tog ~ 5 ~

6 Sanitetsvakter / oppdrag Også i 2014 har vi vært innleid som sanitetsvakter ved flere arrangementer, dette gjelder følgende arrangement: HA - cupen, Blåfjell-dørjo, Ånder-dørjo, Påskeberedskap (hjemmeberedskap), flere hopprenn, Kretsmesterskap på ski, Kippermocupen, sanitetsvakt ved flere hjemmekamper for Halsøy IL sitt damelag i fotball, flere sykkelritt, Triatlon, Reinfjellmarsjen, i tillegg så bisto vi NF Stjørdal under deres sanitetsvakt på 4H sin landsleir på Tautra i Nord-Trøndelag. Etter hva vi har fått brakt på det rene så har alle våre oppdragsgivere vært fornøyd med jobbene vi har gjort, noe vi er veldig stolte av. Påskeberedskapen Pga av mannskapsmangel, ble det stort sett kun gjennomført hjemmeberedskap i år. Blåfjell-dørjo Palmesøndag deltok vi på Blåfjell-dørjo! Været får ta skylda for at det kun stilte 44 deltagere til start. 9 av de som stilte til start konkurrerte om å komme raskest opp den ca 6 km lange løypa som stiger fra 50 til ca 600 moh. Raskest person opp brukte litt over 34 minutt Ånderdørjæ Skjærtorsdag hadde Norsk Folkehjelp Mosjøen sanitetsvakt på skirennet Ånderdørjæ. Ca 160 spreke skientusiaster trosset regnværet og gikk et litt amputert skirenn. Det ble ikke så mye å gjøre for våre mannskaper i år heller, men våte ble vi, og det til gangs. Tusen takk til våre spreke sanitetsungdomsmedlemmer og sanitetsmannskaper som stilte opp Marius og Joackim på sanitetsvakt på Ånderdørjæ 2014 Kippermocupen Årets utgave av Kippermocupen etterlot seg et slitent, men fornøyd mannskap. Status for årets cup er mellom 50 og 60 behandlinger av ulik karakter, hvor mellom 12 og 15 er brudd eller alvorlige legevaktstilfeller! I tillegg så vil årets cup minnes som en heller kald og våt fornøyelse, hvor fredagen og lørdagen var de verste dagene! Her sto neglebiten i kø! Men tross alt, er både vi og arrangøren fornøyd med innsatsen! 4 H Landsleir 7 av våre mannskaper, herav 2 fra ungdomsgruppa deltok som sanitetsmannskap på 4H sin landsleir på Tautra i Nord Trøndelag. Selve landsleiren pågikk i en uke i flott sommervær, men våre ~ 6 ~

7 mannskaper var bare tilstedet første halvdel av uka. Arbeidsledig ble de ikke. Mange ungdommer måtte ha bistand fra Norsk Folkehjelp i løpet av hele landsleiruka. Mange av dem mer eller mindre alvorlige skader/sykdommer. Kloster runene på Tautra Reinfjellmarsjen Denne ble i år arrangert 7.september. Kun 2 småskader måtte våre mannskaper ta seg av blant 272 deltagere. Vi hadde folk stasjonert ved Mosåsen og personell som dannet baktropp både i løypene på 10 km og 17 km, så sikkerheten ble godt ivaretatt. Scooterenes dag Lørdag 8 november var det snøscooterens dag hos Arnt Bilservice AS, på Halsøy. Der stilte vi med egen stand og hvor vi fortalte litt om vårt arbeid. Vi hadde, selvsagt, med vårt sist anskaffet kjøretøy, en ATV, levert nettopp av Arnt Bilservice AS og Erling Sande AS Beredskaps arbeid Norsk Folkehjelp Redningsgruppe, Helgeland ble opprettet av lokallagene på Helgeland etter ett møte i Korgen 25. februar 2014, og er planlagt å bestå av medlemmer fra NF Mo, Korgen og Mosjøen. Foreløpig har ikke NF Mo hatt mannskaper tilgjengelig for gruppen. Gruppen har som mål å styrke beredskapen og samarbeidet mellom gruppene på Helgeland med blant annet å samle flere medlemmer fra de forskjellige gruppene med samme interesse under samme "paraply". På denne måten kan vi samle flere personer til en aksjon, enn om kun èn sanitetsgruppe blir kalt ut. Gruppen har siden den ble opprettet hatt flere fellesøvelser med varierende temaer. Øvelsene har blitt avholdt vekselvis i Hemnes og Vefsn kommune. ~ 7 ~

8 Stian S Kvalvik fra NF Tromsø var en av de Fra første hovedsamling i redningsgruppa som var pådriver for å opprette en felles redningsgruppe på Helgeland. Her holder han innlegg i forbindelse med en øvelse i Mosjøen på vårparten 2014 Søk etter savnet mann, Korgen Gruppen har også deltatt på en reell aksjon. En mann ble meldt savnet i Korgen sentrum. Det ble kalt ut mannskaper fra både Mosjøen og Korgen. Totalt 32 personer fra folkehjelpa stilte opp for å bistå politiet i søk etter mannen som sist var sett ved sin bopel kl Heldigvis endte oppdraget med positivt resultat. Rundt kl 22 samme kveld ble det meldt at savnede var funnet i god behold. Totalt deltok det i overkant av 100 personer i søket. søket etter mannen. Noen av de 32 personene fra Norsk Folkehjelp som deltok i Snøskred Hattfjelldal 20. april gikk det et snøskred på Krutfjellet i Hattfjelldal, og våre mannskaper ble satt i beredskap i påvente av nærmere undersøkelse av raset. Det ble ikke observert spor inn i, eller ut av raset og våre mannskaper ble permittert. Totalt 7 personer fra NF Mosjøen var da klar til å rykke ut. ~ 8 ~

9 Ungdoms arbeid Lagets ungdommer har foruten en del egen aktivitet, deltatt på mye av lagets aktiviteter for øvrig. Leder for ungdomsgruppen deltok på sanitetsungdommens fagkonferanse på Sørmarka i mars. Noen av ungdommene har også vært med på felles kurs og øvelse arrangert av laget. Ungdommene deltok også på prosjektet UNG I VEFSN som ble arrangert for andre gang i høst. Målet med arrangementet var å bidra til å forebygge ensomhet og mobbing blant ungdom og å motvirke frafallet i skolene. Prosjektet hadde som fokus på å inkludere ungdommer i kommunen samt å legge til rette for å bygge nettverk ved å koble ungdommene på aktiviteter i forhold til fritidsinteresse. Arrangør av prosjektet var Vefsn frivilligsentral. Samfunns arbeid Eldredagen Samfunnsutvalget fikk på nytt oppdrag med å arrangere fest for eldre i forbindelse med markeringen av eldre dagen 1. oktober, også denne gangen ble det suksess. Selve dagen ble i år markert den 2. oktober, og vel 86 festkledde eldre deltok. Minst like mange måtte vi dessverre si nei til pga plassmangel. Fullt hus på Hias, nærmere 86 gjester er klar for fest Og noen av de fikk seg og en svingom sammens med ungdommene våre ~ 9 ~

10 Pasientreiser/ transport Også i år har denne tjenesten vært viktig for inntekten til laget. Ingen andre oppdrag har gitt laget like god inntekt. Våre to biler har tilbakelagt i overkant av km gjennom året. Totalt så er det foretatt 70 turer. Dette er 6 turer mer enn året før, og totalt er det kjørt inn over kroner dette utgjør ca mer enn året før. Vi har også fått gode tilbakemeldinger, både fra våre pasienter og vår oppdragsgiver; pasientreiser! Vårt nyeste transport middel som brukes mye til pasienttransport. Bilen ble kjøpt inn for midler som ble tjent inn på pasientoppdrag i 2013 Kurs, konferanser og representasjoner Regionens årsmøte ble i år avholdt på Stjørdal den 9.mars. Mosjøen var representert med 3 delegater. 5 personer deltok på fagseminaret til NF Sanitet og sanitetsungdommen på Sørmarka i mars. Arild N Berentzen sitter som 2 varamedlem for Norsk Folkehjelp Region Midt-Norge i styret for Norsk Folkehjelp. Arild N Berentzen sitter som representant for de frivillige redningsenheter (FORF) i lokal redningssentral (LRS) Ole K Eli sitter som varamedlem og representerer laget i styret for frivilligsentralen i Vefsn Aina L Berentzen deltok i den lokale TV aksjonskomiteen Arne Hauan representerte laget under den offisielle markeringa av Norsk Folkehjelps 75 årsdag i Oslo fredag 5. desember, 2 dager før den store dagen. Mange prominente gjester var invitert, deriblant H.K.H. Kronprins Håkon, H.K.H. kronprinsesse Mette-Marit og Oslos ordfører Fabian Stang. Selvsagt var også lokallagene rundt omkring i Norge invitert til å delta med en person hver. Arne Hauan var det naturlige valget når NF Mosjøen skulle velge ~ 10 ~

11 hvem som skulle representere laget i Oslo. Arne har lang fartstid i folkehjelpa. Han begynte i laget allerede i 1982 og har i løpet av årene som har gått, hatt mange verv i organisasjonen. Han var leder i lokallaget i mange år, leder for distriktet, mangeårig landsstyremedlem for å nevne noen. I dag sitter han som styremedlem i lokallaget og er en av de mest aktive pågangsdriverne i laget. I Oslo traff han igjen mange trivelige folkehjelpsvenner, og vi går uti fra at han sitter igjen med mange gode minner fra feiringa i Oslo. Andre kurs Norsk Folkehjelp Mosjøen har ganske jevn pågang på kursfronten eksternt. Flere av lagets medlemmer har vært med på disse kursene for å holde seg oppdatert, samt bistå som hjelpeinstruktører. Internt så har det blitt avholdt et DHLR kurs, og diverse tema kvelder Følgende kurs av blitt avholdt: 1 kurs for speiderne, 1 NGF kurs for Alcoa, 2 kurs for Grane Barne og ungdomsskole (NGF og TGF), 1 kurs for Hattfjelldal barnehage, 1 kurs for Sten Turmo AS, 3 kurs for Svevia og 1 NGFB kurs for Rødøy Kommune Til sammen er det avholdt 11 kurs, med totalt 158 deltagere. Innsamlingsaksjoner TV-aksjonen TV-aksjonen 2014 ble gjennomført til inntekt for Kirkens nødhjelp og deres arbeid med å skaffe vann til så mange som mulig. Mange av våre medlemmer var ute denne dagen og fikk inn penger til en særs viktig sak! Gledelig var det av så mange av våre yngre medlemmer tok seg tid til å være med! Bingo Norsk Folkehjelp Mosjøen deltar i bingoens fellesspill i regi av Jackpot Bingo As i Mosjøen. Totalt deles potten på 11 lag i Vår andel for 2 halvår 2013 og 1 halvår 2014 utgjorde ca kr: (Utbetaling for 2 halvår kommer på årsberetning for 2015) ~ 11 ~

12 Investeringer Laget har i løpet av siste år investert i mye nytt utstyr, blant annet er det kjøpt inn flere GPSer til mannskapene, uniformsvester og kart. Største investering er gjort innen kjøretøy fronten. For å styrke vår tjeneste for pasientreiser ble det kjøpt inn ny bil for ca I høst ble det også vedtatt å gå til anskaffelse av en ATV til laget. Med henger og klargjøring av denne kom den totale kostnaden på denne på ca Lagets leder får overlevert lagets nye stolthet en ATV, levert med både hjul og beltekitt fra Pål Steinrud ved Arnt Bilservice AS ATVen på sin første øvelse Tjenestetimer Tjenestetimene for året utgjør ca timer, inkludert administrasjonstimer. Ca 1000 timer av dette er utført i forbindelse med oppdrag for pasientreiser. Sluttord 2014 har vært et godt år for laget, økonomisk. Vi har kunnet foreta store investeringer uten å måtte låne en krone, og samtidig sitte igjen med et driftsoverskudd på over ca inkludert rente inntekter. Hovedinntekten har kommet via vår tjeneste for sykehusene, men vi har også solgt mer varer og tjenester siste år enn året før. På vårparten fikk vi solgt en arbeidsbu som ikke lenger var i bruk av oss. Dette salget ga oss ca 7000 i overskudd. I høst solgte vi en bil med ca i fortjeneste. 2 salg som ga oss langt mer i fortjeneste enn vi hadde turt å håpe på. En kan vel trygt si at 2014 har vært et av de beste årene inntektmessig, så langt. Årets inntekt og salget av hybelhuset i 2013 bidro til at laget nå må sies å ha en velstående økonomi. Som årsberetningen viser, så har vi også i 2014 hadde mange av våre tradisjonelle oppdrag, men vi har også fått en del nye. Kippermocupen er den største tjenesten vi har, og det er gledelig å kunne ~ 12 ~

13 medele at vi også har fått oppdraget med denne i 2015 også. Samarbeidet med NF Stjørdal under landsleiren til 4H var meget bra, og frister til gjentagelse. De mange varierte oppdragene gir våre mannskaper mye nyttig kunnskap, og vi velger å tro at dette er med på gi oss ett godt rykte på byen. Selv om lagets andel av kontingent har steget noe i 2014 sett i forhold til 2013, så har det vært en svak nedgang i antall medlemmer. Det meste av dette vil nok skyldes at mange som tidligere stod som medlem har falt ut pga av manglende kontingent innbetaling. En nedgang i medlemstallet er aldri bra, så styret for 2014 anbefaler det nye styret å ha medlemsvekst som ett av sine hovedsatsningsområder i Jo flere medlemmer vi har, dess flere kan da være med på å ta del i oppdragene som vi får. Styret vil til slutt få takke alle som har støttet oss, både økonomisk og på andre måter i løpet av året som har gått. Vi vil rette en spesiell takk til Entreprenør Sten Turmo AS for lån av ATV og Statnett for lån av ATV og båt i forbindelse med vaktoppdrag vi hadde. Disse hjelpemidlene var nødvendig for å gjennomføre en tilfredsstillende vakttjeneste. Vi vil og særlig rette en stor takk til: og Vefsn Kommune Mosjøen for den økonomiske støtten vi har mottatt, det samme gjelder også alle som støtter oss via Grasrotandelen. Sist, men ikke minst, må vi takke medlemmene for den innsatsen de har utført i løpet av året, og ønsker med dette det nye styret et godt arbeidsår. Styret for 2014 Aina L. Berentzen /s/ Leder Renate K. Egren /s/ Nestleder Kine Bekkevold Økonomileder Gûnther Haas/s/ Styremedlem Ole K. Eli /s/ Sekretær Tor Erik Bjørnsti Styremedlem /s/ Gunn Elin Hansen /s/ Styremedlem/ UG leder Arild N Berentzen /s/ Styremedl/ Sanitetleder Arne Hauan /s/ Styremedlem/Samfunsansv Monica Havdal /s/ 1 varamedlem Wenche Mari Bjerkli /s/ 2 varamedlem ~ 13 ~

14 RESULTATREGNSKAP NORSK FOLKEHJELP MOSJØEN Driftsinntekter Note Salgsinntekter Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Varekostnad Avskrivning varige driftsmidler Annen driftskostnad Driftsresultat Annen renteinntekt Annen finansinntekt Annen rentekostnad Ordinært resultat Årsresultat Overføringer Overført annen egenkapital Sum overført NORSK FOLKEHJELP MOSJØEN

15 BALANSE NORSK FOLKEHJELP MOSJØEN Note Eiendeler Anleggsmidler Varige driftsmidler Ambulanse, scooter, inventar/utstyr Sum varige driftsmidler Depositum Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Varer Sum varer Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd,kontanter Sum omløpsmidler Sum eiendeler NORSK FOLKEHJELP MOSJØEN

16 BALANSE NORSK FOLKEHJELP MOSJØEN Note Egenkapital og gjeld Egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Frie fondsmidler Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld Mosjøen, / i styret for NORSK FOLKEHJELP MOSJØEN Aina Lauritzen Berentzen styrets leder Renate K Egren nestleder Ole Kristian Eli styremedlem Gunn Elin Hansen styremedlem Arne Johan Hauan styremedlem Kine Bekkevold styremedlem/øk.leder Arild Nordahl Berentzen styremedlem Tor Erik Bjørnsti styremedlem Günther Haas styremedlem NORSK FOLKEHJELP MOSJØEN

17 Noter til regnskapet 2014 Norsk Folkehjelp Mosjøen Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er utarbeidet i overensstemmelse med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk. Unntaksreglene for små foretak er brukt for alle poster hvor det foreligger slik valgadgang. Klassifisering Eiendeler knyttet til varekretsløpet klassifiseres som omløpsmidler. Samme regel gjelder for kortsiktig gjeld. Fordringer og gjeld som ikke knytter seg til varekretsløpet, klassifiseres som omløpsmidler/kortsiktig gjeld dersom de forfaller innen ett år. Øvrige eiendeler klassifiseres som anleggsmidler, og øvrig gjeld klassifiseres som langsiktig. Driftsinntekter Inntektsføring ved salg av varer og tjenester skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres etter hvert som de leveres. Pensjonsforpliktelser Foreningen har ingen ansatte. Vurderingsregler Varige driftsmidler Varige driftsmidler vurderes til historisk kost med fradrag for bedriftsøkonomiske avskrivninger. Varige investeringer balanseføres. Avskrivninger er beregnet på grunnlag av kostpris og fordelt linært over antatt økonomisk levetid. Avskrivningssatsene er gjengitt i note. Varer Varer er vurdert til laveste av kostpris og netto salgsverdi. Fordringer Kundefordringer er ført opp etter fradrag for avsetning til forventede tap. Avsetningen til tap er gjort på grunnlag av individuell vurdering av fordringene. 1 av 3

18 Noter til regnskapet 2014 Norsk Folkehjelp Mosjøen Note 1: Varige driftsmidler Inv/utstyr Ambulanse Scooter m/utstyr Anskaffelseskost Tilgang Avgang 0 Anskaffelseskost Akk. avskrivninger Balanseført verdi Årets avskrivninger ATV Saldoavskrivning 20 % 20 % 20 % 20 % Lineær avskrivning Sum Note 2: Annen driftskostnad Kostnadsført revisjonshonorar var i 2014 på kr 7 500,- inkl. mva. Reklame/annonser kr ,49 består av følgende: Helgeland Arbeiderblad ,49 Reklamekameratene 2 038,00 Sum reklame/annonser ,49 Førstehjelp/sanitetsutstyr har blitt oppgradert med kr ,-. Sammenlignet med fjorår er dette en økning på kr ,-. Vedlikeholdskostnader, forsikringer og avgifter på bilene, scooter og ATV utgjør totalt kr ,-. Dette er en økning sammenlignet med fjorår på kr ,-. Dette skyldes kjøp av ATV og ambulanse. Reisekostnad/opphold på kr ,- gjelder utgifter til pasientkjøring (ferje, mat) og opphold i forbindelse med kurs. Div. arrangementer på kr ,- gjelder i hovedsak Eldrefesten i oktober og julebord for Norsk Folkehjelp Mosjøen. 2 av 3

19 Noter til regnskapet 2014 Norsk Folkehjelp Mosjøen Note 3: Inntektsfordeling Sponsormidler kr ,- består av følgende: Hopp i havet 400 Alcoa Sum sponsormidler Tilskudd bedrifter kr ,- består av følgende: Vefsn Kommune Sum tilskudd Tilskudd grasrotandel for 2014 utgjør kr ,99. Note 4: Andre fordringer Fordring Arild B 842,- Rom Eiendom AS leie/felleskostnader jan-mars ,- Sum andre fordringer ,- Note 5: Leverandørgjeld Leverandørgjeld kr ,- er betalt ved forfall i av 3

20

Mer om oss finner du her: www.nfmosjoen.no

Mer om oss finner du her: www.nfmosjoen.no Mer om oss finner du her: www.nfmosjoen.no Innholdsfortegnelse Møter... 4 Medlemmer... 4 Utvalg... 4 Inntektsbringene tiltak... 5 Aktiviteter... 5 Sanitetsutvalget/ Sanitetsvakter... 6 Kippermocupen...

Detaljer

Styresammensetning Norsk Folkehjelp Mosjøen

Styresammensetning Norsk Folkehjelp Mosjøen Innholdsfortegnelse Styresammensetning Norsk Folkehjelp Mosjøen... 3 Møter... 4 Medlemmer... 4 Inntektsbringene tiltak... 5 Aktiviteter... 6 1 Mai... 8 TV-aksjonen... 8 Kronerulling... 8 Investeringer...

Detaljer

STYRE OG TILLITSVALGTE I NORSK FOLKEHJELP MOSJØEN 1997

STYRE OG TILLITSVALGTE I NORSK FOLKEHJELP MOSJØEN 1997 STYRE OG TILLITSVALGTE I NORSK FOLKEHJELP MOSJØEN 1997 Leder: Nest Leder: Kasserer: Sekretær Studieleder Arne Hauan Gunn Elin Hansen John R Samuelsen Arild N. Berentzen Rune Eriksen 1 Styremedlem Renate

Detaljer

ÅRSBERETNING MOSJØEN 1999

ÅRSBERETNING MOSJØEN 1999 ÅRSBERETNING MOSJØEN 1999 STYRE OG TILLITSVALGTE I NORSK FOLKEHJELP MOSJØEN 1999 Leder : Nest leder : Kasserer : Sekretær : Studieleder : Arne Hauan Arild N Berentzen John R Samuelsen Renate K Kvitfjell

Detaljer

Årsberetning for 2012 Vedlegg 1. Lier Idrettslag 2012

Årsberetning for 2012 Vedlegg 1. Lier Idrettslag 2012 Årsberetning for 2012 Vedlegg 1 Lier Idrettslag 2012 Årsmøtet avholdes på Lier IL klubbhus tirsdag 19 mars og begynner kl 1900. Alle medlemmer er hjertelig velkomne! Sakliste: 1. Godkjenne de stemmeberettigede.

Detaljer

Året 2012 var et år med høy aktivitet i Brunstad Kristelige Menighet (BKM) Stavanger.

Året 2012 var et år med høy aktivitet i Brunstad Kristelige Menighet (BKM) Stavanger. Stavanger Året 2012 var et år med høy aktivitet i Brunstad Kristelige Menighet (BKM) Stavanger. BKM Stavanger er forankret i den tro og lære som Johan Oscar Smith [Horten 1871 1943] sto for og utøvet.

Detaljer

ÅRSMØTE 2011 SANDE GOLFKLUBB. Tirsdag 15. mars 2011, kl 1800. Klubbhuset, Holsrud

ÅRSMØTE 2011 SANDE GOLFKLUBB. Tirsdag 15. mars 2011, kl 1800. Klubbhuset, Holsrud ÅRSMØTE 2011 SANDE GOLFKLUBB Tirsdag 15. mars 2011, kl 1800. Klubbhuset, Holsrud Dagsorden: 1. Godkjenning av stemmeberettigede. 2. Godkjenning av innkalling. 3. Godkjenning av dagsorden. 4. Valg av møtedirigent.

Detaljer

ÅRSMØTE 2012 SANDE GOLFKLUBB. Tirsdag 13. mars 2011, kl 1800. Klubbhuset, Holsrud

ÅRSMØTE 2012 SANDE GOLFKLUBB. Tirsdag 13. mars 2011, kl 1800. Klubbhuset, Holsrud ÅRSMØTE 2012 SANDE GOLFKLUBB Tirsdag 13. mars 2011, kl 1800. Klubbhuset, Holsrud Dagsorden: 1. Godkjenning av stemmeberettigede. 2. Godkjenning av innkalling. 3. Godkjenning av dagsorden. 4. Valg av møtedirigent.

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR LANGHUS IDRETTSLAG

ÅRSBERETNING FOR LANGHUS IDRETTSLAG ÅRSBERETNING FOR LANGHUS IDRETTSLAG ÅRET 2008 HOVEDMÅL: 2009 UTØVERE I 2009 VISJON: LANGHUS IL GJØR LANGHUSFOLK GLADERE VERDIER: LOKAL INKLUDERENDE MODIG - MÅLRETTA INNHOLDSFORTEGNELSE ÅRSBERETNING LANGHUS

Detaljer

Årsmøte Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.09 kl 19.00

Årsmøte Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.09 kl 19.00 Årsmøte Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.09 kl 19.00 Dokumenter for Årsmøtet i Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.2009 Sted: Hull 19 Tid: 19.00 2 FORRETNINGSORDEN Årsmøtet ledes av den valgte møteleder.

Detaljer

Generalforsamling i Miklagard Golf AS

Generalforsamling i Miklagard Golf AS Generalforsamling i Miklagard Golf AS 11 mars 2015 Til aksjonærene i Miklagard Golf AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I MIKLAGARD GOLF AS Ordinær generalforsamling avholdes onsdag 11. mars 2015

Detaljer

Innhold årsberetning 2012

Innhold årsberetning 2012 ÅRSBERETNING 2012 Forsidebilde: Devlelunden borettslag, Lade. 16 leiligheter. Byggestart våren 2013. NØKKELTALL - 51 338 medlemmer pr 31.12.2012-43 % av de som meldte seg inn i 2012 var mellom 20 40 år

Detaljer

Daglig leder Ole Egil Flotve T: 52 84 48 31 M: 908 78 944 E: oef@ipk.no. HMS leder Kjell Arild Andersen T: 52 84 48 34 M: 416 38 666 E: kaa@ipk.

Daglig leder Ole Egil Flotve T: 52 84 48 31 M: 908 78 944 E: oef@ipk.no. HMS leder Kjell Arild Andersen T: 52 84 48 34 M: 416 38 666 E: kaa@ipk. Årsrapport 2009 Lett på jobb Administrasjon Daglig leder Ole Egil Flotve T: 52 84 48 31 M: 908 78 944 E: oef@ipk.no HMS leder Kjell Arild Andersen T: 52 84 48 34 M: 416 38 666 E: kaa@ipk.no Faglig leder

Detaljer

boligsamvirket.no årsberetning og regnskap 2013

boligsamvirket.no årsberetning og regnskap 2013 boligsamvirket.no årsberetning og regnskap 2013 ÅRSBERETNING FOR 2013 BOLIGBYGGELAGETS FORMÅL Halden Boligbyggelag, med forretningskontor i Halden (Niels Stubs gate 6), er en medlemsorganisasjon som har

Detaljer

Årsmelding og regnskap for 2011 Stiftelsen KIM-senteret

Årsmelding og regnskap for 2011 Stiftelsen KIM-senteret Årsmelding og regnskap for 2011 Stiftelsen KIM-senteret Vår visjon: Mestring er målet 2 Stiftelsen KIM-senteret KIM-senteret ble etablert ved hjelp av prosjektmidler fra Extraspillet gjennom Helse og Rehabilitering

Detaljer

Resultatrapport 2013. Medlemsorganisasjonen 24 495. Asyl og integrering 123 492. Miner og våpen 265 484. Langsiktig utvikling 346 859.

Resultatrapport 2013. Medlemsorganisasjonen 24 495. Asyl og integrering 123 492. Miner og våpen 265 484. Langsiktig utvikling 346 859. Resultatrapport 2013 Asyl og integrering 123 492 Medlemsorganisasjonen 24 495 Miner og våpen 265 484 Omsetning 2012 849 917 2013 826 929 Langsiktig utvikling 346 859 Givere 2012 57 613 2013 65 114 Donorer

Detaljer

2012 ÅRSRAPPORT BKM GRENLAND

2012 ÅRSRAPPORT BKM GRENLAND 2012 ÅRSRAPPORT BKM GRENLAND 4 6 7 8 10 11 14 22 24 26 2012 - et aktivt arbeidsår BKM Grenland ruster seg for fremtiden Styret for BKM Grenland Høydepunkter i Grenland, 2012 BKM Grenlands virksomhetsområder

Detaljer

Årsmøte 2009 med årsmøteprokoll Norsk Folkehjelp Lenangen 20. februar 2010

Årsmøte 2009 med årsmøteprokoll Norsk Folkehjelp Lenangen 20. februar 2010 Årsmøte 2009 med årsmøteprokoll Norsk Folkehjelp Lenangen 20. februar 2010 Styret 2009 29.01.2010 Innholdsfortegnelse Gjennomføring av årsmøtet... 4 Årsmøtet behandler - saksliste:... 5 1. Årsmelding Norsk

Detaljer

HAKADAL GOLFKLUBB - ÅRSMØTE 2010

HAKADAL GOLFKLUBB - ÅRSMØTE 2010 ! # # " # $ % &! & & Innkalling til årsmøtet Lagt ut på www.hakadalgolf.no under nyheter 18.02.11 HAKADAL GOLFKLUBB - ÅRSMØTE 2010 Styret i Hakadal Golfklubb innkaller med dette til årsmøte for 2010. Sted:

Detaljer

Årsmøte 2014 Bergen Klatreklubb

Årsmøte 2014 Bergen Klatreklubb Årsmøte Bergen Klatreklubb 26. mars 2014 Årsmøte 2014 Bergen Klatreklubb Saksliste 1. Godkjenning av de stemmeberettigede 2. Godkjenning av innkallingen, sakslisten og forretningsorden 3. Valg av møteleder,

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2009 1 ÅRSBERETNING FOR MIDT-HEDMARK BRANN- OG REDNINGSVESEN IKS

ÅRSRAPPORT 2009 1 ÅRSBERETNING FOR MIDT-HEDMARK BRANN- OG REDNINGSVESEN IKS ÅRSRAPPORT 2009 1 ÅRSBERETNING FOR MIDT-HEDMARK BRANN- OG REDNINGSVESEN IKS 20 09 2 Årsrapport 2009 Styrets beretning 2009 Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS, er et interkommunalt selskap som eies

Detaljer

ÅRSMELDING 2011 KREFTOMSORG ROGALAND

ÅRSMELDING 2011 KREFTOMSORG ROGALAND ÅRSMELDING 2011 KREFTOMSORG ROGALAND INNHOLDSFORTEGNELSE Foto: Signe-Christine Urdal INNLEDNING 4 VÅRE ANSATTE 4 STYRET 4 GIVERGLEDE / ØKONOMI 5 PRIMÆRE OPPGAVER 5 HANNA BAARDSEN 6 HJERTEVARME 7 INNEN

Detaljer

Årsmelding og regnskap for 2009 Stiftelsen KIM-senteret

Årsmelding og regnskap for 2009 Stiftelsen KIM-senteret Årsmelding og regnskap for 2009 Stiftelsen KIM-senteret 2 Stiftelsen KIM-senteret KIM-senteret ble etablert ved hjelp av prosjektmidler fra Extraspillet gjennom Helse og Rehabilitering i 1998. Samme år

Detaljer

Årsberetninger og regnskaper 2013

Årsberetninger og regnskaper 2013 Årsberetninger og regnskaper 2013 1 2 Omslagsbildet denne gangen er malt av kunstneren Per Ove Sødal. Blå Kors Kristiansand har inngått et samarbeid med Per Ove i forbindelse med vår nye kultur satsning

Detaljer

Årsmelding, Årsregnskap, budsjett og søknad om ordinære midler Undergruppene i TSI

Årsmelding, Årsregnskap, budsjett og søknad om ordinære midler Undergruppene i TSI Årsmelding, Årsregnskap, budsjett og søknad om ordinære midler Undergruppene i TSI Årsmøtet 2010 Aikido Tromsø. januar 2010 ÅRSRAPPORT 2009 TSI-AIKIDO Generelt TSI Aikido var den første aikido-klubben

Detaljer

Beretning 2012 for Norsk Folkehjelp Lørenskog

Beretning 2012 for Norsk Folkehjelp Lørenskog Beretning 2012 for Norsk Folkehjelp Lørenskog 2012 har vært et godt og aktivt år for Norsk Folkehjelp Lørenskog. I løpet av året har vi hatt en økning i antall betalende medlemmer på 46 %, fra omlag 84

Detaljer

Innhold. Dagsorden årsmøte 18.2.2015

Innhold. Dagsorden årsmøte 18.2.2015 Årsmøte 2015 Innhold Dagsorden årsmøte Side 1 Styrets årsberetning Side 2 Årsrapporter komitèer og grupper Side 10 Innkomne saker Side 18 Kontigenter 2015 Side 19 Regnskap 2014/Budsjett 2015 Side 20 Organisasjonsplan

Detaljer

Dokumentasjon for. Årsmøte i. Trondhjems Seilforening. 16. februar 2011

Dokumentasjon for. Årsmøte i. Trondhjems Seilforening. 16. februar 2011 Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 16. februar 2011 115. Driftsår sesongen 2010 1 Sak 1: Godkjenning av innkalling og dagsorden a) Innkalling: Årsmøtet ble kunngjort i TSF-Nytt på foreningens

Detaljer

Styret konstituerer seg selv på 1. Styremøte etter generalforsamlingen. Styremedlemmer velges for 2 år av gangen.

Styret konstituerer seg selv på 1. Styremøte etter generalforsamlingen. Styremedlemmer velges for 2 år av gangen. HEKSEBERGÅSEN VEL INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2015 Tid: Onsdag 22. april kl 20.00 Sted: Frogner Grendehus, kafeteriaen. 1. Konstituering Godkjenning av innkallelsen. Valg av møteleder, sekretær, samt

Detaljer

Daglig leder har ordet

Daglig leder har ordet Årsberetning 2006 Daglig leder har ordet Det er en særdeles spent daglig leder som går inn i 2007. Fjoråret vil på mange måter stå som en milepæl i Gul.no s historie. Med en omsetningsøkning og resultatøkning

Detaljer