Mer om oss finner du her:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Mer om oss finner du her: www.nfmosjoen.no"

Transkript

1 Fra snitetsvakt på Reinfjellmarsjen 2014 Sanitetsungdomen på vakt Mer om oss finner du her:

2 Innholdsfortegnelse...1 Styresammensetning Møter...4 Medlemmer...4 Satsningsområder...4 Inntektsbringene tiltak...5 Aktiviteter...5 Sanitetsvakter / oppdrag...6 Påskeberedskapen...6 Blåfjell-dørjo...6 Ånderdørjæ...6 Kippermocupen H Landsleir...6 Reinfjellmarsjen...7 Scooterenes dag...7 Beredskaps arbeid...7 Søk etter savnet mann, Korgen...8 Snøskred Hattfjelldal...8 Ungdoms arbeid...9 Samfunns arbeid...9 Eldredagen...9 Pasientreiser/ transport...10 Kurs, konferanser og representasjoner...10 Andre kurs...11 Innsamlingsaksjoner...11 TV-aksjonen...11 Bingo...11 Investeringer...12 Tjenestetimer...12 Sluttord...12 ~ 2 ~

3 Styresammensetning 2014 Valgt på årsmøte den Leder Aina L. Berentzen Nestleder Renate K Egren Økonomileder Kine Bekkevold Sekretær Ole K. Eli Styremedlem Tor Erik Bjørnsti Styremedlem Günther Haas Leder sanitetsutvalg / Sanitetsleder Arild N. Berentzen Styremedlem med ansvar for samfunn Styremedlem med ansvar for Ungdom Arne Hauan Gunn-Elin Hansen 1 varamedlem Monica Havdal 2 varamedlem Wenche Bjerkli Representant til årsmøte for Regionen Midt-Norge Gunther Haas Arild N Berentzen Jeanette L Berentzen Vara: Bjørn Martinsen Ole K Eli Valgkomité 2014 Vara: Ole K Eli Tor Arne Eriksen John Erling Bjerkli Svein Erik Olsrud Medlemsansvarlig Arild N Berentzen ~ 3 ~

4 Møter Styret har gjennom året avholdt 8 styremøter og et ordinært årsmøte. Totalt er det behandlet 68 styresaker. Det har vært avholdt flere medlemsmøter, med variert oppmøte og flere temamøter Andre møter som vi har deltatt på er: Årsmøte Region Midt-Norge, møter med politiet, samarbeidsmøter mellom andre folkehjelpslag på Helgeland, møte med Frivilligsentralen og Frivillig Norge, flere møter i den lokale TVaksjonskomiteen, og ett samarbeidsmøte med Palestinakomiteen. Møte med Palestinakomiteen var et interessant og givende foredrag om situasjonen som det palestinske folket lever under både på Gaza og Vestbredden. Vi er bra heldig som bor i Norge må en kunne si. Foredragsholder var styreleder i Norsk Folkehjelp, Finn Erik Thoresen. Arrangør av møtet var den lokale Palestina komiteen på Helgeland, LO og Arbeiderlaget i Mosjøen. Medlemmer (Tall i parentes angir år 2013) Laget hadde ved årsskiftet en total medlemsmasse på, 66 (74) av disse har 59 (61) betalt sin kontingent for 2014, herav er det 1 æresmedlem. Totalt er det 10 (13) familier med til sammen 36 (43) personer. Det er registrert 20 (25) medlemmer under 30 år. Av disse er det 19 (18) som har betalt kontingent. (Vedtektenes 4.2 definerer alle under 30 år som ungdomsmedlem) Lagets andel av medlemskontingent utgjør kr (5150,-) Pga av manglende innbetaling fra lag og foreninger siste år, er det ikke registrert noen kolektive medlemmer siste år. Satsningsområder Laget har tre hovedsatsningsområder: sanitet, ungdom og samfunn. Tre av lagets styremedlemmer har ansvar for hvert sitt område. Størst aktivitet er det på sanitetsområdet og samfunn, mens ungdomssiden har hatt omtrent samme aktivitetsnivå i 2014 som i 2013 ~ 4 ~

5 Inntektsbringene tiltak Hovedinntektene har kommet fra: Bingo Sanitetsvirksomhet Tilskudd Dugnadsarbeid Pasientreiser Kurs Aksjoner Salg av diverse utstyr o.l. Grasrotandel Arrangementer Av tilskudd har vi mottatt: Tilskudd fra Vefsn kommune Alcoa Mosjøen Tilskudd via grasrotandel "Hopp i Havet" 400 Frifond midler Sum tilskudd Aktiviteter Laget har vært engasjert i en rekke aktiviteter i løpet av året. Vi har deltatt med personell eller arrangert selv følgende aktiviteter: Sanitetsvakter TV aksjonen Leteaksjoner Ungdomsarbeid Deltagelse i årets 17. mai tog Eldredagen Pasientreiser Påskeberedskap (hjemmevakter/ beredskap) Kurs, konferanser og representasjon Våre medlemmer var godt synlig i årets 17. mai tog ~ 5 ~

6 Sanitetsvakter / oppdrag Også i 2014 har vi vært innleid som sanitetsvakter ved flere arrangementer, dette gjelder følgende arrangement: HA - cupen, Blåfjell-dørjo, Ånder-dørjo, Påskeberedskap (hjemmeberedskap), flere hopprenn, Kretsmesterskap på ski, Kippermocupen, sanitetsvakt ved flere hjemmekamper for Halsøy IL sitt damelag i fotball, flere sykkelritt, Triatlon, Reinfjellmarsjen, i tillegg så bisto vi NF Stjørdal under deres sanitetsvakt på 4H sin landsleir på Tautra i Nord-Trøndelag. Etter hva vi har fått brakt på det rene så har alle våre oppdragsgivere vært fornøyd med jobbene vi har gjort, noe vi er veldig stolte av. Påskeberedskapen Pga av mannskapsmangel, ble det stort sett kun gjennomført hjemmeberedskap i år. Blåfjell-dørjo Palmesøndag deltok vi på Blåfjell-dørjo! Været får ta skylda for at det kun stilte 44 deltagere til start. 9 av de som stilte til start konkurrerte om å komme raskest opp den ca 6 km lange løypa som stiger fra 50 til ca 600 moh. Raskest person opp brukte litt over 34 minutt Ånderdørjæ Skjærtorsdag hadde Norsk Folkehjelp Mosjøen sanitetsvakt på skirennet Ånderdørjæ. Ca 160 spreke skientusiaster trosset regnværet og gikk et litt amputert skirenn. Det ble ikke så mye å gjøre for våre mannskaper i år heller, men våte ble vi, og det til gangs. Tusen takk til våre spreke sanitetsungdomsmedlemmer og sanitetsmannskaper som stilte opp Marius og Joackim på sanitetsvakt på Ånderdørjæ 2014 Kippermocupen Årets utgave av Kippermocupen etterlot seg et slitent, men fornøyd mannskap. Status for årets cup er mellom 50 og 60 behandlinger av ulik karakter, hvor mellom 12 og 15 er brudd eller alvorlige legevaktstilfeller! I tillegg så vil årets cup minnes som en heller kald og våt fornøyelse, hvor fredagen og lørdagen var de verste dagene! Her sto neglebiten i kø! Men tross alt, er både vi og arrangøren fornøyd med innsatsen! 4 H Landsleir 7 av våre mannskaper, herav 2 fra ungdomsgruppa deltok som sanitetsmannskap på 4H sin landsleir på Tautra i Nord Trøndelag. Selve landsleiren pågikk i en uke i flott sommervær, men våre ~ 6 ~

7 mannskaper var bare tilstedet første halvdel av uka. Arbeidsledig ble de ikke. Mange ungdommer måtte ha bistand fra Norsk Folkehjelp i løpet av hele landsleiruka. Mange av dem mer eller mindre alvorlige skader/sykdommer. Kloster runene på Tautra Reinfjellmarsjen Denne ble i år arrangert 7.september. Kun 2 småskader måtte våre mannskaper ta seg av blant 272 deltagere. Vi hadde folk stasjonert ved Mosåsen og personell som dannet baktropp både i løypene på 10 km og 17 km, så sikkerheten ble godt ivaretatt. Scooterenes dag Lørdag 8 november var det snøscooterens dag hos Arnt Bilservice AS, på Halsøy. Der stilte vi med egen stand og hvor vi fortalte litt om vårt arbeid. Vi hadde, selvsagt, med vårt sist anskaffet kjøretøy, en ATV, levert nettopp av Arnt Bilservice AS og Erling Sande AS Beredskaps arbeid Norsk Folkehjelp Redningsgruppe, Helgeland ble opprettet av lokallagene på Helgeland etter ett møte i Korgen 25. februar 2014, og er planlagt å bestå av medlemmer fra NF Mo, Korgen og Mosjøen. Foreløpig har ikke NF Mo hatt mannskaper tilgjengelig for gruppen. Gruppen har som mål å styrke beredskapen og samarbeidet mellom gruppene på Helgeland med blant annet å samle flere medlemmer fra de forskjellige gruppene med samme interesse under samme "paraply". På denne måten kan vi samle flere personer til en aksjon, enn om kun èn sanitetsgruppe blir kalt ut. Gruppen har siden den ble opprettet hatt flere fellesøvelser med varierende temaer. Øvelsene har blitt avholdt vekselvis i Hemnes og Vefsn kommune. ~ 7 ~

8 Stian S Kvalvik fra NF Tromsø var en av de Fra første hovedsamling i redningsgruppa som var pådriver for å opprette en felles redningsgruppe på Helgeland. Her holder han innlegg i forbindelse med en øvelse i Mosjøen på vårparten 2014 Søk etter savnet mann, Korgen Gruppen har også deltatt på en reell aksjon. En mann ble meldt savnet i Korgen sentrum. Det ble kalt ut mannskaper fra både Mosjøen og Korgen. Totalt 32 personer fra folkehjelpa stilte opp for å bistå politiet i søk etter mannen som sist var sett ved sin bopel kl Heldigvis endte oppdraget med positivt resultat. Rundt kl 22 samme kveld ble det meldt at savnede var funnet i god behold. Totalt deltok det i overkant av 100 personer i søket. søket etter mannen. Noen av de 32 personene fra Norsk Folkehjelp som deltok i Snøskred Hattfjelldal 20. april gikk det et snøskred på Krutfjellet i Hattfjelldal, og våre mannskaper ble satt i beredskap i påvente av nærmere undersøkelse av raset. Det ble ikke observert spor inn i, eller ut av raset og våre mannskaper ble permittert. Totalt 7 personer fra NF Mosjøen var da klar til å rykke ut. ~ 8 ~

9 Ungdoms arbeid Lagets ungdommer har foruten en del egen aktivitet, deltatt på mye av lagets aktiviteter for øvrig. Leder for ungdomsgruppen deltok på sanitetsungdommens fagkonferanse på Sørmarka i mars. Noen av ungdommene har også vært med på felles kurs og øvelse arrangert av laget. Ungdommene deltok også på prosjektet UNG I VEFSN som ble arrangert for andre gang i høst. Målet med arrangementet var å bidra til å forebygge ensomhet og mobbing blant ungdom og å motvirke frafallet i skolene. Prosjektet hadde som fokus på å inkludere ungdommer i kommunen samt å legge til rette for å bygge nettverk ved å koble ungdommene på aktiviteter i forhold til fritidsinteresse. Arrangør av prosjektet var Vefsn frivilligsentral. Samfunns arbeid Eldredagen Samfunnsutvalget fikk på nytt oppdrag med å arrangere fest for eldre i forbindelse med markeringen av eldre dagen 1. oktober, også denne gangen ble det suksess. Selve dagen ble i år markert den 2. oktober, og vel 86 festkledde eldre deltok. Minst like mange måtte vi dessverre si nei til pga plassmangel. Fullt hus på Hias, nærmere 86 gjester er klar for fest Og noen av de fikk seg og en svingom sammens med ungdommene våre ~ 9 ~

10 Pasientreiser/ transport Også i år har denne tjenesten vært viktig for inntekten til laget. Ingen andre oppdrag har gitt laget like god inntekt. Våre to biler har tilbakelagt i overkant av km gjennom året. Totalt så er det foretatt 70 turer. Dette er 6 turer mer enn året før, og totalt er det kjørt inn over kroner dette utgjør ca mer enn året før. Vi har også fått gode tilbakemeldinger, både fra våre pasienter og vår oppdragsgiver; pasientreiser! Vårt nyeste transport middel som brukes mye til pasienttransport. Bilen ble kjøpt inn for midler som ble tjent inn på pasientoppdrag i 2013 Kurs, konferanser og representasjoner Regionens årsmøte ble i år avholdt på Stjørdal den 9.mars. Mosjøen var representert med 3 delegater. 5 personer deltok på fagseminaret til NF Sanitet og sanitetsungdommen på Sørmarka i mars. Arild N Berentzen sitter som 2 varamedlem for Norsk Folkehjelp Region Midt-Norge i styret for Norsk Folkehjelp. Arild N Berentzen sitter som representant for de frivillige redningsenheter (FORF) i lokal redningssentral (LRS) Ole K Eli sitter som varamedlem og representerer laget i styret for frivilligsentralen i Vefsn Aina L Berentzen deltok i den lokale TV aksjonskomiteen Arne Hauan representerte laget under den offisielle markeringa av Norsk Folkehjelps 75 årsdag i Oslo fredag 5. desember, 2 dager før den store dagen. Mange prominente gjester var invitert, deriblant H.K.H. Kronprins Håkon, H.K.H. kronprinsesse Mette-Marit og Oslos ordfører Fabian Stang. Selvsagt var også lokallagene rundt omkring i Norge invitert til å delta med en person hver. Arne Hauan var det naturlige valget når NF Mosjøen skulle velge ~ 10 ~

11 hvem som skulle representere laget i Oslo. Arne har lang fartstid i folkehjelpa. Han begynte i laget allerede i 1982 og har i løpet av årene som har gått, hatt mange verv i organisasjonen. Han var leder i lokallaget i mange år, leder for distriktet, mangeårig landsstyremedlem for å nevne noen. I dag sitter han som styremedlem i lokallaget og er en av de mest aktive pågangsdriverne i laget. I Oslo traff han igjen mange trivelige folkehjelpsvenner, og vi går uti fra at han sitter igjen med mange gode minner fra feiringa i Oslo. Andre kurs Norsk Folkehjelp Mosjøen har ganske jevn pågang på kursfronten eksternt. Flere av lagets medlemmer har vært med på disse kursene for å holde seg oppdatert, samt bistå som hjelpeinstruktører. Internt så har det blitt avholdt et DHLR kurs, og diverse tema kvelder Følgende kurs av blitt avholdt: 1 kurs for speiderne, 1 NGF kurs for Alcoa, 2 kurs for Grane Barne og ungdomsskole (NGF og TGF), 1 kurs for Hattfjelldal barnehage, 1 kurs for Sten Turmo AS, 3 kurs for Svevia og 1 NGFB kurs for Rødøy Kommune Til sammen er det avholdt 11 kurs, med totalt 158 deltagere. Innsamlingsaksjoner TV-aksjonen TV-aksjonen 2014 ble gjennomført til inntekt for Kirkens nødhjelp og deres arbeid med å skaffe vann til så mange som mulig. Mange av våre medlemmer var ute denne dagen og fikk inn penger til en særs viktig sak! Gledelig var det av så mange av våre yngre medlemmer tok seg tid til å være med! Bingo Norsk Folkehjelp Mosjøen deltar i bingoens fellesspill i regi av Jackpot Bingo As i Mosjøen. Totalt deles potten på 11 lag i Vår andel for 2 halvår 2013 og 1 halvår 2014 utgjorde ca kr: (Utbetaling for 2 halvår kommer på årsberetning for 2015) ~ 11 ~

12 Investeringer Laget har i løpet av siste år investert i mye nytt utstyr, blant annet er det kjøpt inn flere GPSer til mannskapene, uniformsvester og kart. Største investering er gjort innen kjøretøy fronten. For å styrke vår tjeneste for pasientreiser ble det kjøpt inn ny bil for ca I høst ble det også vedtatt å gå til anskaffelse av en ATV til laget. Med henger og klargjøring av denne kom den totale kostnaden på denne på ca Lagets leder får overlevert lagets nye stolthet en ATV, levert med både hjul og beltekitt fra Pål Steinrud ved Arnt Bilservice AS ATVen på sin første øvelse Tjenestetimer Tjenestetimene for året utgjør ca timer, inkludert administrasjonstimer. Ca 1000 timer av dette er utført i forbindelse med oppdrag for pasientreiser. Sluttord 2014 har vært et godt år for laget, økonomisk. Vi har kunnet foreta store investeringer uten å måtte låne en krone, og samtidig sitte igjen med et driftsoverskudd på over ca inkludert rente inntekter. Hovedinntekten har kommet via vår tjeneste for sykehusene, men vi har også solgt mer varer og tjenester siste år enn året før. På vårparten fikk vi solgt en arbeidsbu som ikke lenger var i bruk av oss. Dette salget ga oss ca 7000 i overskudd. I høst solgte vi en bil med ca i fortjeneste. 2 salg som ga oss langt mer i fortjeneste enn vi hadde turt å håpe på. En kan vel trygt si at 2014 har vært et av de beste årene inntektmessig, så langt. Årets inntekt og salget av hybelhuset i 2013 bidro til at laget nå må sies å ha en velstående økonomi. Som årsberetningen viser, så har vi også i 2014 hadde mange av våre tradisjonelle oppdrag, men vi har også fått en del nye. Kippermocupen er den største tjenesten vi har, og det er gledelig å kunne ~ 12 ~

13 medele at vi også har fått oppdraget med denne i 2015 også. Samarbeidet med NF Stjørdal under landsleiren til 4H var meget bra, og frister til gjentagelse. De mange varierte oppdragene gir våre mannskaper mye nyttig kunnskap, og vi velger å tro at dette er med på gi oss ett godt rykte på byen. Selv om lagets andel av kontingent har steget noe i 2014 sett i forhold til 2013, så har det vært en svak nedgang i antall medlemmer. Det meste av dette vil nok skyldes at mange som tidligere stod som medlem har falt ut pga av manglende kontingent innbetaling. En nedgang i medlemstallet er aldri bra, så styret for 2014 anbefaler det nye styret å ha medlemsvekst som ett av sine hovedsatsningsområder i Jo flere medlemmer vi har, dess flere kan da være med på å ta del i oppdragene som vi får. Styret vil til slutt få takke alle som har støttet oss, både økonomisk og på andre måter i løpet av året som har gått. Vi vil rette en spesiell takk til Entreprenør Sten Turmo AS for lån av ATV og Statnett for lån av ATV og båt i forbindelse med vaktoppdrag vi hadde. Disse hjelpemidlene var nødvendig for å gjennomføre en tilfredsstillende vakttjeneste. Vi vil og særlig rette en stor takk til: og Vefsn Kommune Mosjøen for den økonomiske støtten vi har mottatt, det samme gjelder også alle som støtter oss via Grasrotandelen. Sist, men ikke minst, må vi takke medlemmene for den innsatsen de har utført i løpet av året, og ønsker med dette det nye styret et godt arbeidsår. Styret for 2014 Aina L. Berentzen /s/ Leder Renate K. Egren /s/ Nestleder Kine Bekkevold Økonomileder Gûnther Haas/s/ Styremedlem Ole K. Eli /s/ Sekretær Tor Erik Bjørnsti Styremedlem /s/ Gunn Elin Hansen /s/ Styremedlem/ UG leder Arild N Berentzen /s/ Styremedl/ Sanitetleder Arne Hauan /s/ Styremedlem/Samfunsansv Monica Havdal /s/ 1 varamedlem Wenche Mari Bjerkli /s/ 2 varamedlem ~ 13 ~

14 RESULTATREGNSKAP NORSK FOLKEHJELP MOSJØEN Driftsinntekter Note Salgsinntekter Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Varekostnad Avskrivning varige driftsmidler Annen driftskostnad Driftsresultat Annen renteinntekt Annen finansinntekt Annen rentekostnad Ordinært resultat Årsresultat Overføringer Overført annen egenkapital Sum overført NORSK FOLKEHJELP MOSJØEN

15 BALANSE NORSK FOLKEHJELP MOSJØEN Note Eiendeler Anleggsmidler Varige driftsmidler Ambulanse, scooter, inventar/utstyr Sum varige driftsmidler Depositum Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Varer Sum varer Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd,kontanter Sum omløpsmidler Sum eiendeler NORSK FOLKEHJELP MOSJØEN

16 BALANSE NORSK FOLKEHJELP MOSJØEN Note Egenkapital og gjeld Egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Frie fondsmidler Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld Mosjøen, / i styret for NORSK FOLKEHJELP MOSJØEN Aina Lauritzen Berentzen styrets leder Renate K Egren nestleder Ole Kristian Eli styremedlem Gunn Elin Hansen styremedlem Arne Johan Hauan styremedlem Kine Bekkevold styremedlem/øk.leder Arild Nordahl Berentzen styremedlem Tor Erik Bjørnsti styremedlem Günther Haas styremedlem NORSK FOLKEHJELP MOSJØEN

17 Noter til regnskapet 2014 Norsk Folkehjelp Mosjøen Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er utarbeidet i overensstemmelse med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk. Unntaksreglene for små foretak er brukt for alle poster hvor det foreligger slik valgadgang. Klassifisering Eiendeler knyttet til varekretsløpet klassifiseres som omløpsmidler. Samme regel gjelder for kortsiktig gjeld. Fordringer og gjeld som ikke knytter seg til varekretsløpet, klassifiseres som omløpsmidler/kortsiktig gjeld dersom de forfaller innen ett år. Øvrige eiendeler klassifiseres som anleggsmidler, og øvrig gjeld klassifiseres som langsiktig. Driftsinntekter Inntektsføring ved salg av varer og tjenester skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres etter hvert som de leveres. Pensjonsforpliktelser Foreningen har ingen ansatte. Vurderingsregler Varige driftsmidler Varige driftsmidler vurderes til historisk kost med fradrag for bedriftsøkonomiske avskrivninger. Varige investeringer balanseføres. Avskrivninger er beregnet på grunnlag av kostpris og fordelt linært over antatt økonomisk levetid. Avskrivningssatsene er gjengitt i note. Varer Varer er vurdert til laveste av kostpris og netto salgsverdi. Fordringer Kundefordringer er ført opp etter fradrag for avsetning til forventede tap. Avsetningen til tap er gjort på grunnlag av individuell vurdering av fordringene. 1 av 3

18 Noter til regnskapet 2014 Norsk Folkehjelp Mosjøen Note 1: Varige driftsmidler Inv/utstyr Ambulanse Scooter m/utstyr Anskaffelseskost Tilgang Avgang 0 Anskaffelseskost Akk. avskrivninger Balanseført verdi Årets avskrivninger ATV Saldoavskrivning 20 % 20 % 20 % 20 % Lineær avskrivning Sum Note 2: Annen driftskostnad Kostnadsført revisjonshonorar var i 2014 på kr 7 500,- inkl. mva. Reklame/annonser kr ,49 består av følgende: Helgeland Arbeiderblad ,49 Reklamekameratene 2 038,00 Sum reklame/annonser ,49 Førstehjelp/sanitetsutstyr har blitt oppgradert med kr ,-. Sammenlignet med fjorår er dette en økning på kr ,-. Vedlikeholdskostnader, forsikringer og avgifter på bilene, scooter og ATV utgjør totalt kr ,-. Dette er en økning sammenlignet med fjorår på kr ,-. Dette skyldes kjøp av ATV og ambulanse. Reisekostnad/opphold på kr ,- gjelder utgifter til pasientkjøring (ferje, mat) og opphold i forbindelse med kurs. Div. arrangementer på kr ,- gjelder i hovedsak Eldrefesten i oktober og julebord for Norsk Folkehjelp Mosjøen. 2 av 3

19 Noter til regnskapet 2014 Norsk Folkehjelp Mosjøen Note 3: Inntektsfordeling Sponsormidler kr ,- består av følgende: Hopp i havet 400 Alcoa Sum sponsormidler Tilskudd bedrifter kr ,- består av følgende: Vefsn Kommune Sum tilskudd Tilskudd grasrotandel for 2014 utgjør kr ,99. Note 4: Andre fordringer Fordring Arild B 842,- Rom Eiendom AS leie/felleskostnader jan-mars ,- Sum andre fordringer ,- Note 5: Leverandørgjeld Leverandørgjeld kr ,- er betalt ved forfall i av 3

20

Musikk på eldredagen. Sanitetsvakt på sykkelritt Fra borgertoget 17 mai. Mer om oss finner du her: www.nfmosjoen.no

Musikk på eldredagen. Sanitetsvakt på sykkelritt Fra borgertoget 17 mai. Mer om oss finner du her: www.nfmosjoen.no Musikk på eldredagen Sanitetsvakt på sykkelritt Fra borgertoget 17 mai Mer om oss finner du her: www.nfmosjoen.no Innholdsfortegnelse Styresammensetning 2015...3 Møter...4 Medlemmer...4 Satsningsområder...4

Detaljer

STYRE OG TILLITSVALGTE I NORSK FOLKEHJELP MOSJØEN 1997

STYRE OG TILLITSVALGTE I NORSK FOLKEHJELP MOSJØEN 1997 STYRE OG TILLITSVALGTE I NORSK FOLKEHJELP MOSJØEN 1997 Leder: Nest Leder: Kasserer: Sekretær Studieleder Arne Hauan Gunn Elin Hansen John R Samuelsen Arild N. Berentzen Rune Eriksen 1 Styremedlem Renate

Detaljer

Resultatregnskap. Frivillighet Norge

Resultatregnskap. Frivillighet Norge Resultatregnskap Note 2007 2006 Salgsinntekter 2 7.400 42.000 Andre driftsinntekter 2 3.610.900 2.255.800 Sum driftsinntekter 2 3.618.300 2.297.800 Lønnskostnad 3,6 1.627.842 829.958 Avskrivning varige

Detaljer

STYRE OG TILLITSVALGTE I NORSK FOLKEHJELP MOSJØEN 1998

STYRE OG TILLITSVALGTE I NORSK FOLKEHJELP MOSJØEN 1998 STYRE OG TILLITSVALGTE I NORSK FOLKEHJELP MOSJØEN 1998 Leder: Nest Leder: Kasserer: Sekretær Studieleder Arne Hauan Gunn Elin Hansen John R Samuelsen Arild N. Berentzen Rune Eriksen 1 Styremedlem Renate

Detaljer

Mer om oss finner du her: www.nfmosjoen.no

Mer om oss finner du her: www.nfmosjoen.no Mer om oss finner du her: www.nfmosjoen.no Innholdsfortegnelse Møter... 4 Medlemmer... 4 Utvalg... 4 Inntektsbringene tiltak... 5 Aktiviteter... 5 Sanitetsutvalget/ Sanitetsvakter... 6 Kippermocupen...

Detaljer

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad Årsregnskap for 2013 9402 Harstad Årsberetning 2013 1. Virksomhetens art og lokalisering er en kristelig forsamling med basis i Harstad kommune og er uadskillelig knyttet til Brunstad Kristelige Menighet

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM Årsregnskap for 2015 7434 TRONDHEIM Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Proff Regnskap AS Postboks 5427 7442 Trondheim Org.nr. 957777953 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 079 997 1 462 602 Annen driftsinntekt 0

Detaljer

Marius Havdal som loddselger ved feiring av eldredagen 2013

Marius Havdal som loddselger ved feiring av eldredagen 2013 Marius Havdal som loddselger ved feiring av eldredagen 2013 Bodil Eide mottar aresmedlemmskap fra styreleder i Norsk Folkehjelp, Finn Erik Thoresen Mer om oss finner du her: www.nfmosjoen.no Norsk Folkehjelp,

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 403 935 1 342 682 Sum driftsinntekter 1

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter Årsregnskap 2013 Org.nr. 836 075 862 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 15 048 916 14 479 587 Sum driftsinntekter 15 048 916 14 479 587 Varekostnad 7 555 753

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

Årsoppgjør 2008. for

Årsoppgjør 2008. for Årsoppgjør 2008 for Foretaksnr. 981005740 Utarbeidet av Resultatregnskap Note 2008 2007 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Inntekter 1 295 123 154 165 Tilskudd 2 2 415 819 1 282 000 Sum

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 Årsregnskap 2014 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt Salgsinntekter med mva 0 5 050 0 Salgsinntekter

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening Foretaksnr. 985413320 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 842 466 608 390 Tilskudd 1 659 867 1 678

Detaljer

Årsregnskap 2010. for BRANN BATALJONEN BERGEN

Årsregnskap 2010. for BRANN BATALJONEN BERGEN Årsregnskap 2010 for BRANN BATALJONEN BERGEN Foretaksnr. 985 813 841 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 938 795 1 219 163 Annen driftsinntekt

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043 Årsregnskap 2013 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 194 072 1 298 568 Korrigering inntekstført

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

Årsrapport for 2009. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2009. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning Årsrapport for 2009 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2009 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 95 725 Driftskostnader Annen driftskostnad

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2012 for Neskollen Velforening

Årsregnskap 2012 for Neskollen Velforening Årsregnskap 2012 for Neskollen Velforening Organisasjonsnr. 986408819 Utarbeidet av: Vorma Økonomi og Regnskap SA Autorisert regnskapsførerselskap Sparebankgården 2C 2150 ÅRNES Organisasjonsnr. 971455012

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

Lavangen Idrettsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Lavangen Idrettsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2015 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 236 541 0 Annen driftsinntekt 343 018

Detaljer

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Medlemsinntekter 354 754 351 044 Stevne-/ arr. inntekter 3 856 514 3 782 582 Salgsinntekt 2 369 156 610 Inntektsbringende tiltak 245 650 178 800 Reklame/sponsorinntekter

Detaljer

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 117 753 3 308 288 Annen driftsinntekt 50 0 Sum driftsinntekter 3 117 804 3 308 288 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

Mer om oss finner du her: www.nfmosjoen.no

Mer om oss finner du her: www.nfmosjoen.no Fra TV aksjonen 2011 Vårt første æresmedlem, Eli Odden mottar det synlige beviset på sin nye status fra Arne Hauan Mer om oss finner du her: www.nfmosjoen.no Innholdsfortegnelse Møter... 4 Medlemmer...

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Foretaksnr. 974235919 Utarbeidet av: Halti Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 41 9156 STORSLETT Regnskapsførernummer Resultatregnskap Note 2013 2012

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2010 2009 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 158 525 95 725 Driftskostnader

Detaljer

Årsregnskap 2011 for SKOROVASKRAFT AS

Årsregnskap 2011 for SKOROVASKRAFT AS Årsregnskap 2011 for SKOROVASKRAFT AS Foretaksnr. 952629808 Utarbeidet av: Myrvold Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap 7890 NAMSSKOGAN Regnskapsførernummer 30727 Årsberetning 2011 Virksomhetens

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 957 306 507 715 Driftskostnader Varekostnad 604 434

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Aktivitetsinntekt 293 969 175 191 Annen driftsinntekt 0 22 200 Offentlig tilskudd 5 55 577 38 418 Sum driftsinntekter 349 546 235 809

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord Årsregnskap Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Årsberetning for Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Virksomhetens art og hvor den drives BKM Stord er en allmennyttig forening som arbeider med

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Resultatregnskap. Akerselven Baatforening

Resultatregnskap. Akerselven Baatforening Resultatregnskap Akerselven Baatforening Driftsinntekter Note 2015 2014 Medlemskontingent 5 117 054 135 318 Innmeldingsavgift 150 000 135 000 Havneavgift m/opplegg 724 825 692 035 Drift Hovedøya 5 60 100

Detaljer

Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING

Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: ORKLA ØKONOMI AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 100 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 31059 Årsberetning

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Å R S R E G N S K A P

Å R S R E G N S K A P Å R S R E G N S K A P 2 0 1 2 Oslo Cyklekrets Org. 980 649 008 Innhold Forside Side 2: Resultat Side 3: Balanse Side 4: Noter Side 6: Prosjektrapport Side 7: Resultatkonti 1 Resultat 2012 Noter 2012 2011

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Ringerike Sykkelklubb. Foretaksnr. 981438035

Årsregnskap 2013 for. Ringerike Sykkelklubb. Foretaksnr. 981438035 Årsregnskap 2013 for Ringerike Sykkelklubb Foretaksnr. 981438035 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Sponsorinntekter Ringerike Grand Prix 606 358 363 460

Detaljer

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap 2014 Resultatregnskap Kvik Halden Fotballklubb Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 4 517 109 4 932 079 Annen driftsinntekt 2 194 218 2 116 665 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Avvik 2014 mot budsjett Salgsinntekt 2 704 511 4 609 014 1 820 600 883 911 (medlemskontingent, treningsavgifter,

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Saksliste til Årsmøte for Norsk Folkehjelp Mosjøen den 25.02.09 kl 19 00

Saksliste til Årsmøte for Norsk Folkehjelp Mosjøen den 25.02.09 kl 19 00 Saksliste til Årsmøte for Norsk Folkehjelp Mosjøen den 25.02.09 kl 19 00 1. Åpning med godkjenning av innkalling. 2. Godkjenning av dagsorden 3. Godkjenning av fullmakter 4. Valg av dirigent og referent,

Detaljer

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993)

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2013 Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Naturvernforbundet i Rogaland Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2013 2012 Salgsinntekt 131 364 133 052 Offentlig

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Nidaros Kampforening. Foretaksnr. 897664682

Årsregnskap 2012 for. Nidaros Kampforening. Foretaksnr. 897664682 Årsregnskap 2012 for Nidaros Kampforening Foretaksnr. 897664682 Årsberetning 2012 Virksomhetens art Foreningen driver i Trondheim kommune. Foreningen har følgende undergrupper i år 2012: Ladehirden -lærer

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Salangen Næringsforening Adresse: Strandveien 6 A, 9350 SJØVEGAN Org.nr: 981185714 MVA Virksomhetens

Detaljer

Årsoppgjør 2013 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr. 954225267

Årsoppgjør 2013 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr. 954225267 Årsoppgjør 2013 for Ibestad Vassverk SA Foretaksnr. 954225267 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 988 995 1 707 703 Annen driftsinntekt 51

Detaljer

KARMA TASHI LING BUDDHISTSAMFUNN

KARMA TASHI LING BUDDHISTSAMFUNN Årsregnskap for 2015 Innhold Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisors beretning (Signert på separat kopi) (Signert på separat kopi) (Signert på separat kopi) Resultatregnskap for 2015 Note

Detaljer

SAMEIENE SKEIBO VELFORENING. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

SAMEIENE SKEIBO VELFORENING. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 322 959 307 264 Driftskostnader Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Ungt Entreprenørskap Trøndelag

Årsregnskap 2015 for Ungt Entreprenørskap Trøndelag Årsregnskap 2015 for Ungt Entreprenørskap Trøndelag Organisasjonsnr. 995556480 Utarbeidet av: Taraldsen Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Strandveien 20 7713 STEINKJER Regnskapsførernummer 38966

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Rendalen Kommuneskoger KF 2485 RENDALEN. Utarbeidet av: Rendalen Regnskap SA 2485 RENDALEN

ÅRSREGNSKAP Rendalen Kommuneskoger KF 2485 RENDALEN. Utarbeidet av: Rendalen Regnskap SA 2485 RENDALEN ÅRSREGNSKAP 2012 Rendalen Kommuneskoger KF 2485 RENDALEN Utarbeidet av: Rendalen Regnskap SA 2485 RENDALEN Resultatregnskap Note Budsjett 2012 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

ÅRSBERETNING MOSJØEN 1999

ÅRSBERETNING MOSJØEN 1999 ÅRSBERETNING MOSJØEN 1999 STYRE OG TILLITSVALGTE I NORSK FOLKEHJELP MOSJØEN 1999 Leder : Nest leder : Kasserer : Sekretær : Studieleder : Arne Hauan Arild N Berentzen John R Samuelsen Renate K Kvitfjell

Detaljer

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622 Årsregnskap 2014 Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo Organisasjonsnummer: 976 837 622 Association du Lycée Francais René Cassin Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Foreldrebetaling

Detaljer

ÅLESUND GOLFKLUBB 6260 SKODJE

ÅLESUND GOLFKLUBB 6260 SKODJE Årsregnskap for 2015 6260 SKODJE Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Økonomiservice AS Postboks 68 6249 ØRSKOG Org.nr. 971126507 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap for

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekt 343 694 293 969 Offentlig tilskudd 5 65 089 55 577 Sum driftsinntekter 408 783 349 546 Aktivitetskostnad 243 902 148

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge

Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge Organisasjonsnr. 999243258 Utarbeidet av: Fenstad Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Droggetoppen 2 2150 ÅRNES Resultatregnskap Note 2014 2013

Detaljer

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer: 971568518

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer: 971568518 Årsregnskap 2013 Organisasjonsnummer: 971568518 RESULTATREGNSKAP HOLMEN IDRETTSFORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2013 2012 Annen driftsinntekt 2 6 979 177 6 394 999 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks Foretaksnr. 914525861 Resultatregnskap Note 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 217 729 0 Annen driftsinntekt 5 256

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Vasetløypene SA

Årsregnskap 2015 for Vasetløypene SA Årsregnskap 2015 for Vasetløypene SA Foretaksnr. 980435857 Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Kongsvegen 81 2920 Leira i Valdres Registernr. 39326 (Regnskapsførerregisteret) Org. nr. 988 936

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Vestlisvingen Huseierlag. Foretaksnr. 992017945

Årsregnskap 2014 for. Vestlisvingen Huseierlag. Foretaksnr. 992017945 Årsregnskap 2014 for Vestlisvingen Huseierlag Foretaksnr. 992017945 Til årsmøtet i Vestlisvingen Huseierlag Oslo 10.03.2015 Revisjonsberetning for 2014. Jeg har revidert årsregnskapet for Vestlisvingen

Detaljer

(org. nr. 971 339 993)

(org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2014 Naturvernforbundet I Rogaland (org. nr. 971 339 993) Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 Salgsinntekt 145 455 131 364 Offentlig støtte 1 194 521 1 008 085 Utleieinntekter

Detaljer

Årsoppgjør 2014 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr

Årsoppgjør 2014 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr Årsoppgjør 2014 for Ibestad Vassverk SA Foretaksnr. 954225267 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 373 563 1 988 995 Annen driftsinntekt 42

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 986464492 Årsberetning

Detaljer

Årsregnskap. CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA

Årsregnskap. CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA Årsregnskap 2012 CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekter 6 000 000 0 Annen driftsinntekt 5 757 274 1 728 611 Sum driftsinntekter

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HAMAR 2322 RIDABU

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HAMAR 2322 RIDABU Årsregnskap for 2013 2322 RIDABU Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Avskrivning på driftsmidler og

Detaljer

NORSK ELBILFORENING 0192 OSLO

NORSK ELBILFORENING 0192 OSLO Årsregnskap for 2014 0192 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE DEL 2 Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte del 2 Torsdag 29 mars 2012 kl. 19:00 på klubbhuset,

Detaljer

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester

Detaljer

STAAL JØRPELAND IL RESULTAT

STAAL JØRPELAND IL RESULTAT STAAL JØRPELAND IL RESULTAT Driftsinntekter Note Budsjett 2016 Virkelig 2015 Budsjett 2015 Virkelig 2014 Videresalg reklameskilt 0 18 856 0 117 939 Kontingenter 1 418 500 1 422 436 1 515 500 1 162 751

Detaljer

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester

Detaljer

Jevnaker IF Fotball org.nr JEVNAKER

Jevnaker IF Fotball org.nr JEVNAKER Årsregnskap for 2015 org.nr. 971 012 951 3520 JEVNAKER Innhold Årsberetning Resultatregnskap Balanse Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Sponsor/reklameinntekter 822 504 995 716

Detaljer

Årsmøte 2015. Regnskap

Årsmøte 2015. Regnskap 3. Regnskap 3. Årsregnskap 0 Saknr ÅM 3. Saksframlegg Saktittel Årsregnskap for 0 Saksansvarlig Terje Lerberg 3 4 5 6 7 8 9 0 3 4 5 6 7 8 Sammendrag: Fylkeslagets resultatregnskap viser et overskudd på

Detaljer

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Organisasjonsnr. 889340932 Utarbeidet av: H. SOLHEIM AS Autorisert regnskapsførerselskap STRANDVEIEN 40 A 9180 SKJERVØY Foretaksregisteret 945988924 Årsberetning

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484 Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen Halden Foretaksnr. 997534484 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftskostnader Lønnskostnad 1 868 512 754 838 Avskrivning på varige

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning ÅRSREGNSKAP 2011 Stiftelsen for Egersund Misjonshus Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Årsregnskapet er utarbeidet av Visma Services Norge AS RESULTATREGNSKAP FOR 2011

Detaljer

Lysefjorden Ride og Kjøreklubb

Lysefjorden Ride og Kjøreklubb Lysefjorden Ride og Kjøreklubb 2015 Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter: Salgsinntekt 4 212 527 171 782 Annen driftsinntekt 4 221

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av:

Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av: Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Åsvn 13 7620 Skogn Registreringsnummer i Regnskapsførerregisteret: 31077 Resultatregnskap

Detaljer

ÅRSREGNSKAP PR. 31.12.2014 FOR FINSLAND CROSS KLUBB INNHOLD: STYRETS ÅRSMELDING DRIFTSREGNSKAP RESULTATREGNSKAP SALDOBALANSE NOTER

ÅRSREGNSKAP PR. 31.12.2014 FOR FINSLAND CROSS KLUBB INNHOLD: STYRETS ÅRSMELDING DRIFTSREGNSKAP RESULTATREGNSKAP SALDOBALANSE NOTER ÅRSREGNSKAP PR. 31.12.2014 FOR FINSLAND CROSS KLUBB INNHOLD: STYRETS ÅRSMELDING DRIFTSREGNSKAP RESULTATREGNSKAP SALDOBALANSE NOTER Regnskapsår 2014 (01.01-31.12) Driftsregnskap (NOK) Konto Kontonavn Noter

Detaljer