av lensmann n Tema: Trafficking n Sverige raskere enn Norge n Yrkesskade-seier, men... Lensmannen kledde

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "av lensmann n Tema: Trafficking n Sverige raskere enn Norge n Yrkesskade-seier, men... Lensmannen kledde"

Transkript

1 løssalg kr 45,- Nr 8 scooterbrøler av lensmann Lensmannen kledde opp kameraten i politiuniform og kjørte politisnøscooter på fritiden utenfor løypene. I tillegg sendte han regningen for privat scooterleie til politimesteren i Vest-Finnmark. Spesialenheten for politisaker tok saken etter Politiforums avsløringer. side n Tema: Trafficking side n Sverige raskere enn Norge side n Yrkesskade-seier, men... side 28-29

2

3 index Skryt til Trondheim 10 Politiet i Trondheim har avslørt trafficking-saker ved blant annet å studere annonser i Søndag Søndag. Nå får de ros fra resten av politi-norge. Innhold 18. Har fått lønn som fortjent 20. Reklamefilm for PHS? 21. Lønner det seg med videreutdanning? 24. Det store rollebyttet 26. How to lie with statistics 30. Mer muskler og mindre utholdenhet 48. Minneord 49. Syklet seg til høy oppklaringsprosent Faste sider 33. Folkestad 40. Debatt 44. Arne meinar 50. Politiets skjeve verden Tango for flere 34 Rekruttert, men integrert? Da Sugharan Khan gikk ut fra Politihøgskolen merket hun at hudfargen spilte en rolle og at enkelte ikke stolte på henne. Tango MC er åpen for politifolk ansatt ved trafikkorpset ved Oslo politidistrikt. Klubben tilbyr unik kompetanse på å kjøre motorsykkel under krevende forhold Full yrkesskadeseier for Solheim Etter lang kamp har Odd Solheim fått godkjent sin skade som yrkesskade. Men dommen er ikke positiv for resten av politi- Norge. Sverige raskere enn Norge 22 Ved hjelp av lønn og lederskap har svensk påtalemyndighet fått ned saksbehandlingstiden. 21 dager etter at en straffesak er ferdig etterforsket, må siktede påregne å møte i retten. a u g u s t t Politiforum t 3

4 leder Utgiver Politiets Fellesforbund Storgt. 32, 0184 Oslo Tel Fax Ansvarlig redaktør Ole Martin Mortvedt Mobil Journalist Thomas Berg Tel Mobil Markedskonsulent Trond Erik de Flon Tel Mobil Årsabonnement for Politiforum kr 450,- Ta kontakt med vår annonsekonsulent for bestilling Internettside Frister Innlevering av stoff til nummer sendes på mail til redaksjonen innen Adresseforandringer Send din nye adresse: Design, produksjon INN AS Trykk JMS Mediasystem Redaksjon avsluttet Ettertrykk kun tillatt mot kildeangivelse Tips til innhold 96. årgang Forside: Scooterbrøler av lensmann Illustrasjonsfoto: Politiet 21 dagers saksbehandling Politi og påtalemyndighet sliter med en forholdsvis lang saksbehandlingstid før straffesaker oversendes domstolene. Dette sammenlignet med hva som er rådende hos svensk Åklagermyndighet. Hva er det svenskene klarer som norsk påtalemyndighet ikke klarer, og hvorfor er det slik. I herverende artikkel forklarer Åklagarmyndighetens utdanningssjef at mye ligger i ledelse. Han legger heller ikke skjul på at det selvsagt ligger et incentiv i at 800 svenske statsadvokater kunne få en hyggelig lønnsøkning hvis de var effektive. Med andre ord, en bonus for godt arbeid. Riksåklageren opplyser at gjennomsnittlig behandlingstid hos påtalemyndigheten er 21 dager. Hos den norske riksadvokaten foreligger det ikke noen nasjonal oversikt over saksbehandlingstiden hos statsadvokatene. Kanskje det hadde vært grunn til å se over kjølen for å se om det er noe å lære? Politiforum som vaktbikkje denne utgaven kan du lese I avsløringen om lensmannen i Hammerfest som ser ut til å ha blandet politirollen med privatlivet. Slik jeg kjenner politiet er det ingen praksis for å røre sammen private turer med politioppdrag. Både politi og publikum har behov for å vite at det er en forskjell. Å dra ut på oppsynsturer med snøscooter uten at det foreligger en plan for dette er ikke vanlig. Enten er det planlagt, eller så er det utrykning. Når oppsynsturene ei heller er ført inn i den særskilte PO loggen blir inntrykket av privat tur styrket. Når lensmannen i tillegg inviterer en sivil kamerat på turene, og topper det hele med å uniformere mannen med både politiets scooterdress og uniformerte snøscooter blir inntrykket av offisiell og legalt politioppsyn helt fraværende. Derfor er det skuffende at politimester Aaserød i Vest Finnmark politidistrikt ikke har grepet fatt i saken fra februar på en tilfredsstillende måte. Tiltross for at han uttrykkelig er varslet om dette fra sine underordnede. Politiansatte har reagert, og det har gjort at Politiforum har mottatt en rekke tips fra ansatte i Vest Finnmark som er opprørt over at lensmannen kunne ture frem uten nødvendig styring. Også politifolk kan gjøre gale ting. Politiforum har ingen intensjon om å gå inn å skrive om samtlige saker som omhandler politifolk som gjør galt. I politiets system er det i utgangspunktet lagt inn en rekke mekanismer som skal fange opp det behovet. Alt i fra nødvendige korrigeringer fra ledelse til Spesialenheten for politisaker. Politiforums rolle som vaktbikkje kommer først til anvendelse når det etablerte apparatet ikke fungerer. Det er betegnende at politimester Aaserød har en annen vurdering av saken etter at Politiforum begynte å stille spørsmål. At Spesialenheten nå har gått inn i saken etter direkte spørsmål fra Politiforum, bekrefter at politimesteren burde ha utøvet sitt skjønn på en annen måte. Når historien om topplederne i politiet skal fortelles, må ønsket være at de blir fortalt på en annen måte enn det vi til nå har sett i fra Vest-Finnmark politidistrikt. ISSN: t Politiforum t a u g u s t

5 nyheter Bates Red Cell F Nye Volkswagen Passat stasjonsvogn. Med plass til litt mer. Det er kanskje ikke nødvendig å kvitte seg med tilhengeren, men i den nye Passat stasjonsvogn skal det ihvertfall ikke stå på plassen. Med nedslåtte seter er den en av klassens beste med hele 1731 liters bagasjerom, og i tillegg kan du få den med utstyr forbeholdt langt dyrere biler. Elektronisk parkbrems, to-soners klimaanlegg og midtarmlene med kjølerom bare for å nevne noe. Det er ikke tvil om at nye Passat stasjonsvogn gir deg komfort du fort kan venne deg til og plass til litt mer. Velkommen til prøvekjøring. Nye Volkswagen Passat stasjonsvogn fra kr ,-* Av lidenskap til biler *Prisene gjelder bil levert i oslo-området. Årsavgiften kommer i tillegg. Drivstoffor bruk 0,58-0,90 l/ mil variert kjøring. Co2-utslipp g/km. Avbildet modell kan ha utstyr utover standard.

6 politietikk nyheter PÅ KANT MED Lensmann Gustav Kaald-Olsen i Hammerfest har ved flere anledninger brutt regelverket og trolig begått ulovlige handlinger. Ansatte ved Vest-Finnmark politidistrikt er fortvilt over at politimester Arild Aaserød ikke har grepet inn på en tilstrekkelig måte. Nå etterforsker Spesialenheten for politisaker forholdene. Illustrasjonsfoto: Politiet 6 t Politiforum t a u g u s t

7 LOVEN AV OLE MARTIN MORTVEDT OG THOMAS BERG Politiforum kan avsløre flere tilfeller hvor lensmann Gustav Kaald-Olsen har kjørt politiets snøscooter på det som kan se ut som privatturer. Turene er ikke ført inn i politiets operative logg. I tillegg har han lånt bort politikjøretøy og politiuniform til en kamerat en hel helg i februar. Han har også fått politiet til å betale for kameratens scooterleie på det som i utgangspunktet var en privattur. Politikorpset i Hammerfest føler seg satt i forlegenhet. Innrømmer feil I februar inviterte Kaald-Olsen til snøscooterkjøring inn til politihytta på Skaidi mellom Hammerfest og Alta. En tidligere politimann var invitert med. Han fikk kjøre politiscooteren og fikk låne politiuniform av Kaald- Olsen. I tillegg er de to observert kjørende utenfor de lovlige løypene av flere politifolk i området. Gustav Kaald-Olsen innrømmer episoden overfor Politiforum, men er ikke spesielt snakkesalig rundt overtrampet. Jeg har gjort en feil og det skulle jeg selvsagt aldri ha gjort. Men jeg så ikke på dette som en privattur. Derfor mener jeg det blir litt feil fokus, sier Gustav Kaald-Olsen. Gjort mange ganger Politiforum har kontaktet kameraten i Hammerfest som var med på turen. Han bekreftet at han lånte politiuniform og politiets uniformerte snøscooter. Men mente at dette ikke var noe å skrive om. Fordi: dette har vi da gjort mange ganger. Kilder Politiforum har snakket med, opplever kjøringen utenfor lovlige løyper og uniformeringen av en kamerat som beklemt. Politiansatte i Hammerfest ser at egen sjef begikk lovbrudd som de normalt ville ha anmeldt andre for. Det er ingen tvil om at det vil oppleves som vanskelig å anmelde en politisjef til politiet, sier en kilde til Politiforum. En av politifolkene de traff underveis reagerte likevel med å skrive en rapport og leverte den til politimesteren påfølgende virkedag. Vanlig prosedyre er at politimesteren overlater mistanke om ulovligheter begått Foto: Ole Martin Mortvedt Jeg har gjort en feil og det skulle jeg selvsagt aldri ha gjort. av politifolk i tjeneste til Spesialenheten for politisaker. Det skjedde ikke. Skal ikke skje Politimester i Vest-Finnmark, Arild Aaserød, bekrefter at han er kjent med at Kaald-Olsen har lånt bort en uniformert politiscooter til en privatperson. Han sier til Politiforum at det som har skjedd er i strid med regelverket og at privatpersoner ikke skal være med på politikontroller. Selvsagt skal ikke lensmannen kle opp en privatperson med politiscooter og politiuniform selv om vedkommende er tidligere polititjenestemann. Ansvaret for dette ligger på lensmannen, og ikke på privatpersonen, sier politimester Aaserød når Politiforum konfronterer han med at Kaald-Olsen har medvirket til at en privatperson har begått lovbrudd. Jeg har tatt dette opp med Gustav Kaald-Olsen, og for øvrig behandlet dette som en personalsak, sier Aaserød. Sviktende skjønn: Politiansatte i Vest-Finnmark politidistrikt stiller store spørsmålstegn ved politistasjonssjef Gustav Kaald-Olsens skjønn i en rekke saker hvor både mulige ulovligheter og tvilsom etikk er involvert. Privat regning til politiet I begynnelsen av april i år leide en venn privat snøscooter, mens lensmannen selv kjørte politiets snøscooter på tur til den samme politihytta.. Under helgeoppholdet på politihytta oppsto det en redningsaksjon hvor Kaald-Olsen var involvert på anmodning fra Operasjonssentralen. Etter at redningsaksjonen var avsluttet, fortsatte Kaald- Olsen på privat tur sammen med kameraten utenfor lovlige scooterløyper. Vel hjemme attesterte han for leie av kameratens scooter slik at politistasjonen betalte snøscooterleien for vennen som var med. Politiforum har begjært innsyn i regnskapet til Hammerfest politistasjon, og det kan virke som en samrøre mellom leie av snøscootere til politibruk og privatbruk for til sammen 5350 kroner. Oppdragsgiver: Gustav Kaald-Olsen. Jeg valgte å ta med meg en privatperson på denne redningsaksjonen og forstår ikke kritikken som rettes mot meg. Vi reddet to personer. At regningen ble sendt til politiet, ser jeg ikke noe kritikkverdig ved, sier Kaald- Olsen. Jeg vet at det var en redningsaksjon hvor jeg i ettertid har blitt oppmerksom på at en sivilperson var involvert. Det er naturlig at politiet dekker utgifter enkeltpersoner har når de bistår politiet i redningsaksjoner. Men det er ikke greit at det er dekket utgifter til det som har gått utenfor redningsaksjonen. Kaald-Olsen burde så absolutt konferert med meg om dette, sier Arild Aaserød. Politiforum kjenner til at denne privatpersonens innsats ikke er omhandlet i redningsloggen. Derfor må er det mer tvilsomt om han er å betrakte som hjelper under aksjonen. Slutter Kaald-Olsen slutter nå i Vest-Finnmark politidistrikt. Han er tidligere i år sitert i Finnmark Dagblad på at jobben er gjort som årsak til at han nå skal slutte. Arild Aaserød opplyser at Kaald-Olsens permisjon fra Salten politidistrikt utløper 1. oktober, og da vil han gå tilbake til sitt tidligere politidistrikt. Aaserød tilføyer at han synes Kaald-Olsen har gjort mye positivt den tiden han har vært leder av Hammerfest politistasjon. a u g u s t t Politiforum t

8 politietikk nyheter Kobler inn Spesialenheten Når det gjelder regningen på leie av snøscooter som Politiforum viser til, så har jeg på bakgrunn av Politiforums henvendelse gjennomgått den. Regningen inneholder både leie av snøscooter som ble brukt ved en UEH-øvelse, som politidistriktet skal betale, og leie av den snøscooteren som ble brukt under redningsaksjonen. Den sistnevnte leien utgjorde 2000 kroner. Etter nå å ha sett denne regningen, vil jeg anmode Spesialenheten om å etterforske saken, sier Aaserød til Politiforum. Hva med at de to har kjørt utenfor oppmerkede lovlige løyper? Jeg har oppfattet dette til å være tjenestekjøring. Politiets snøscooter har lov til å kjøre utenfor godkjente løyper for å drive kontroll av snøscooterkjøring i området. Da skal vel oppdraget være ført i politiets logg? Ja, det er riktig. Er de omtalte turene ført i denne loggen? Det kan jeg ikke bekrefte. Rutinene har dessverre vært noe varierende med å føre denne type oppdrag i PO-loggen. At de omtalte turene ikke er ført i PO- loggen, betyr ikke nødvendigvis at dette var private turer. Hvorfor har du ikke meldt om mulige ulovligheter til Spesialenheten tidligere? Jeg var ikke klar over regningen for snøscooterleien ved redningsaksjonen før nå. Derfor vil jeg nå be Spesialenheten om å - Inntil tre måneders fengsel Dersom Politiforums fremstilling av saken for meg er riktig, er jeg overrasket over at forholdet fra politidistriktet ikke er meldt inn til Spesialenheten. Vi vil med bakgrunn i den informasjonen vi nå har fått ta kontakt med Vest- Finnmark politidistrikt for å få klarhet i hva som har skjedd, sier Jan-Egil Presthus, sjef for Spesialenheten for politisaker. Jourhavende jurist ved Vest-Finnmark politidistrikt Gøril Lund forteller at vanlig praksis er å utstede forelegg på 6000 kroner for alvorligere tilfeller av snøscooterkjøring utenfor lovlige løyper. Ved flere gangs overtredelser kommer Straffelovens bestemmelser inn, og foreleggets størrelse vil da øke. Statsadvokat Torstein Hevnskjel (bildet) ved Troms og Finnmark statsadvokatembete opplyser at Straffelovens 328 kommer til Foto: Bladet Tromsø Foto: Ole Martin Mortvedt Varslet ikke: Politimester Arild Aaserød har ikke meldt mulige lovbrudd begått av sin nære venn og medarbeider Gustav Kaald-Olsen til Spesialenheten for politisaker før etter at Politiforum begynte å grave i saken. etterforske saken for å få brakt på det rene om det har skjedd noe straffbart. Jeg sto mellom å vurdere dette som enten en straffesak eller en personalsak, sier Aaserød. Aaserød vurderer fremdeles bortlån av politiscooter og politiuniform, samt kjøring utenfor godkjente løyper med politiscooter på det som ser ut som en privattur, som en personalsak. I politikretser trekkes det frem at Aaserød og Kaald-Olsen kjenner hverandre godt fra tiden da de jobbet sammen i Bodø. I tillegg delte de i en periode leilighet i Hammerfest. Overfor omgivelsene fremstår de som rimelig godt kjente. anvendelse når en sivil person tar på seg politiuniform. Straffen oppgis til å være enten bøter eller fengsel inntil tre måneder. Det betyr i praksis bøter. I og med at dette er en forseelse, er det ikke noen automatikk at medvirkning straffes, opplyser Hevnskjel. Han presiserer at han ikke kommenterer saken fra Vest-Finnmark politidistrikt, og at hans kommentar forholder seg kun til Straffelovens bestemmelser. Hvis det stemmer det Politiforum sier, er dette veldig uheldig. Jeg regner med at når politimesteren nå er kjent med dette, tar han umiddelbart affære, sier lokallagsleder Grete Rugland i Politiets Fellesforbund Vest-Finnmark. Maja Pedersen og Line Selvnes visste ikke hva de skulle gjøre da lensmann i Hammerfest Gustav Kaald-Olsen begynte å rakke ned på privatlivet til en av politilederne i distriktet under en avslutningssamtale. AV THOMAS BERG Maja Pedersen og Line Selvnes er fortsatt i sjokk etter det de betegner som veldig uprofesjonelt og smålig oppførsel fra politistasjonssjefen. Vi fikk mange opplysninger som vi absolutt ikke burde fått. Han kastet rett og slett dritt om både medstudenter og hovedveileder. Det var ekkelt å sitte og høre på han, sier Maja Pedersen og Line Selvnes. Studentene fikk nærmest hakeslepp da de hørte hva lensmannen lirte av seg. Under samtalen ble de to jentene skrytt opp i skyene av Kaald-Olsen og han sa rett ut at de to hadde gjort en fantastisk jobb under praksisåret. Fikk nei Det hele startet med at de to studentene fra Politihøgskolen i Bodø hadde søkt sommerjobb ved Hammerfest politistasjon. Begge hadde gjennomført praksisåret sitt ved stasjonen og mente selv at de var mer enn godt nok kvalifisert til å gjennomføre sommerjobben i Vest-Finnmark. Men Gustav Kaald-Olsen mente noe annet. Før det i det hele tatt ble utlyst noen sommervikariater, søkte vi om sommerjobb. Vi fikk beskjed om å levere en skriftlig søknad til vår egen lensmann, Gustav Kaald-Olsen. Søknadene ble levert i begynnelsen av februar, og vi ble lovet svar i slutten av samme måned. Tiden gikk, og vi fikk flere jobbtilbud av andre politidistrikter. Vi prøvde flere ganger å få et svar fra Kaald-Olsen, uten noen suksess, sier de to studentene. Til slutt tok jentene kontakt med sin hovedveileder for å få hjelp. Han kontaktet Kaald-Olsen 22. mars for å Han kastet rett og slett dritt om både medstudenter og hovedveileder. Det var ekkelt å sitte og høre på han. Foto: Politiet 8 t Politiforum t a u g u s t

9 Sjokkert over oppførselen få fortgang i prosessen. Heller ikke da kom det noe svar. Glad til 5. april tok Maja Pedersen kontakt med lensmannen igjen. Han kunne meddele at det var fem personer som hadde søkt på sommerjobb i Hammerfest, og fire som fikk tilbud om én måneds jobb hver. To av dem som fikk tilbud om jobb var en gutt fra GU1 og han andre var GU2-student og hadde praksis i Nord-Trøndelag. Grunnen til at disse to guttene fikk tilbud om jobb var at lensmannen anså det som sannsynlig at de ville søke seg tilbake til Hammerfest etter endt skolegang, sier Line Selvnes, og legger til: På bekostning av at de guttene fikk tilbud om én måneds jobbing hver, var det bare igjen to måneder IKKE TILBAKE: Maja Pedersen og Line Selvnes var ikke imponert over måten lensmannen opptrådte i avslutningssamtalen. De vil ikke søke seg tilbake til Hammerfest igjen. som Maja og jeg måtte dele. Lensmannen sa at vi fikk tilbud fordi vi skulle være fornøyd med praksisplassen vår. På denne måten mente han at alle skulle bli fornøyd. Verken Maja Pedersen og Line Selvnes er spesielt interessert i å søke seg tilbake til Hammerfest etter denne hendelsen. Jentene vil ikke jobbe på et sted som behandler dem så dårlig. Pansringsspesialisten Lettvektspansring med topp sikkerhet Tradisjonell lære hevder at beskyttelses grad øker med vekt og tykkelse i material. For politistyrker som normalt krever mobilitet kan dette bli en uakseptabel belastning selv med økt trusselbilde. Mobilitet er en stor komponent i dagens sikkerhetsaspekt. Nedre Kongerød Skien Tlf: Fax: epost: Ballistisk Engineering Som et ledende selskap i Norge innen Ballistisk Engineering, tilbyr vi skreddersydde løsninger for et bredt spekter av trusler. Med mer enn 20 års erfaring og spisskompetanse innen pansringsmaterialer utformes ballistiske sikkerhetssystemer som møter krav til beskyttelse uten at mobilitet eller operasjonelle krav forringes. a u g u s t t Politiforum t 9

10 etterforskningsmetoder nyheter Tema: trafficking Trondheim får skryt fra politi-norge HAR KONTROLL PÅ Ved å pløye gjennom annonser i Søndag Søndag og på internett finner May Britt Enmo og Rune Broberg frem til prostituerte i Trondheim som kan være involvert i trafficking-saker. TEKST OG FOTO: THOMAS BERG Arbeidsmetoden og innsatsen til Trondheim-politiet har fått mye skryt, og nå vurderer flere av landet politidistrikter å følge suksessmetodene til stasjonssjef Ove Sem og co. Annonser har helt klart vært et viktig hjelpemiddel for oss i den oppklarte Estland-saken, men også i forbindelse med de traffickingsakene vi jobber med nå, sier May Britt Enmo og Rune Broberg i Sør- Trøndelag politidistrikt. Metoden som politiet i Trondheim bruker har vist seg å være meget effektiv. Ved å studere annonser, spesielt i Søndag Søndag (avisa er konkurs men har byttet navn til Lørdag hele uke, red. anmk), har etterforskerne oppsøkt de prostituerte direkte. Politiet har ringt telefonnummer som står i annonsene og avtalt tid. Men de har selvsagt ikke presentert seg som politi før de har møtt de prostituerte ansikt til ansikt. Det finnes ikke gateprostitusjon i Trondheim og før vi avdekket Estland-saken, hadde vi 43 registrerte prostituerte i byen. Handler om tillit Både May Britt Enmo og Rune Broberg er krystallklare på at tillit er det viktigste virkemidlet for å oppnå kontakt og troverdighet hos de prostituerte. Vi behandler disse kvinnene med respekt. For at vi skal kunne prate med dem og få viktig informasjon, er det essensielt at de kan stole på oss, sier May Britt Enmo. SØNDAG SØNDAG: Annonser har helt klart vært et viktig hjelpemiddel for oss i den oppklarte Estland-saken, men også i forbindelse med de traffickingsakene vi jobber med nå, sier May Britt Enmo og Rune Broberg. Den såkalte Estland-saken banet vei for arbeidet med trafficking i Trondheim. Akkurat nå arbeider politiet med tre andre lignende saker, men ville ikke si noe konkret om hvilke nasjonaliteter eller i hvilket omfang sakene dreier seg om. Samarbeidet som vi har hatt med blant annet Kripos og politiet i Estland har vært viktig for utfallet av den konkrete saken, sier traffickingkontakt May Britt Enmo. Enmo har selv vært flere ganger i Estland for å gjennomføre avhør og holder i dag kontakt med det lokale politiet. Dette er selvsagt veldig trist for jentene som har vært involvert. Ingen av jentene ble utvist, men de var tilbake i hjemlandet sitt da estlands- 10 t Politiforum t a u g u s t

11 PROSTITUSJONEN saken kom opp. Derimot fant vi at det var 13 jenter i stallen til de estiske bakmennene, hvorav vi klarte å identifisere 11, sier May Britt Enmo. Viktig arbeid Stasjonssjef i Trondheim, Ove Sem, er ikke i tvil om at arbeidet med trafficking er like viktig som andre former for organisert kriminalitet. Han understreker at det viktigste er å få tatt bakmennene og hallikene. Det finnes ikke gateprostitusjon i Trondheim og før vi avdekket Estland-saken, hadde vi 43 registrerte prostituerte i byen. Så sånn sett har vi kontroll på prostitusjonen i Trondheim, sier Ove Sem. Vi går bredt ut mot trafficking-problemet. Vi skal forhindre gateprostitusjon, fjerne muligheten for organisert kriminalitet hvor kjøp og salg av sex er sentralt, forebygge barne- og ungdomsprostitusjon og samarbeide med Trondheim kommunene for å oppnå best resultater, sier Ove Sem. Hva slags forhold har dere til de prostituerte i byen? Jeg vil si at det er godt. Flesteparten av de prostituerte i byen er selvstendig næringsdrivende og er ikke offer for trafficking. Politiet i Trondheim er nå i gang med å rulle opp tre ulike traffickingsaker. En fra Albania pluss to saker fra to ulike østeuropeiske land. Det dreier seg om tre atskilte saker, konstaterer Ove Sem. Trondheim taxi involvert i trafficking Flere sjåfører i Trondheims taxiselskaper skal være direkte involvert i en ny trafficking-sak som politiet i Trondheim nå ruller opp. Det får Politiforum bekreftet fra en sjåfør som selv kjører taxi i byen. Jeg vet at taxisjåfører kjører både kunder og prostituerte til en spesiell adresse i byen. Det er snakk om organisert kjøring, sier en taxisjåfør. Sjåføren som Politiforum snakker med har kjørt taxi i Trondheim i 16 år og kjenner godt til prostitusjonsmarkedet i byen. Under Estland-saken var det en spesiell adresse som mange taxier kjørte til og fra. Jeg kjørte både kunder og prostituerte til Tempe-blokka, og i ettertid fikk vi vite at det var snakk om trafficking, sier taxisjåføren. Politiforum har prøvd å komme i kontakt med administrerende direktør Lars Skrøvseth i Trønder Taxi en rekke ganger, uten hell. a u g u s t t Politiforum t 11

12 Tema: trafficking samarbeid nyheter Tidligere nigeriansk prostituert vil HJELPE NORSK POLI VANSKELIG OPPGAVE: Politiet i Oslo har ingen lett oppgave foran seg når det gjelde å bekjempe prostitusjon og trafficking. (illustrasjonsfoto) 12 t Politiforum t a u g u s t

13 TI Nigerianske Itohan ble sendt ut av Norge i mars fordi papirene hennes ikke var i orden. Nå ønsker den tidligere prostituerte kvinnen å samarbeide med norsk politi for å avsløre bakmennene til traffickingproblemene i Norge. tekst og foto: THOMAS BERG Jeg sitter på opplysninger som helt klart er interessant for politiet i Norge, sier 37 år gamle Itohan. Den nigerianskfødte kvinnen kom til Norge i 2004, men ble sendt ut av landet 27. mars i år. I løpet av de 24 månedene Itohan var her, måtte hun livnære seg som prostituert i to uker for å få penger til mat og tak over hodet. I tillegg måtte hun ha penger til sin 11 år gamle gutt. Han var i Norge i seks måneder. Nå bor han sammen med faren sin i Italia. Jeg savner han veldig, sier Itohan stille. Kjenner bakmennene Itohan kjenner godt til traffickingproblemet i Norge, og sier hun har opplysninger om bakmennene som frakter nigerianske kvinner fra Nigeria, via Øst-Afrika, inn til Sør- Europa og videre inn til Norge på ulovlig vis. Bakmennene er fra Nigeria. Det vet jeg. Men de oppholder seg på ulike adresser rundt i Europa og er derfor vanskelig å få tak i, sier Itohan. Mens den 37 år gamle kvinnen var i Norge, kom hun i pengeknipe og livnærte seg derfor som prostituert i en kort periode. Det var i denne perioden hun kom i kontakt med nigerianske kvinner som jobbet fulltid som prostituerte i Oslo. Hun legger ikke skjul på at mange av kvinnene var i landet som et resultat av trafficking. Mange av dem levde under helt uverdige forhold. De fortalte meg at de ikke hadde det bra og slet med stor gjeld (ifølge en ny FAFO-rapport kan kvinnene ha en gjeld på mellom og kroner når de kommer til Norge red. anm). Jeg drev for meg selv og var derfor ikke involvert med halliker og bakmenn. Men det er klart jeg pratet med andre nigerianske kvinner, understreker Itohan. Bør det bli ulovlig å kjøpe sex i Norge? Helt klart. Salg av sex er aldri et godt alternativ. Derfor mener jeg absolutt det bør kriminaliseres, svarer Itohan. Stopp dette Itohan vet at mange av de prostituerte kvinnene i Norge ikke er i landet frivillig. Mange kommer fra vanskelige forhold i Nigeria og har få eller ingen muligheter til å klare seg på egen hånd. Mange av kvinnene er villige til å gjøre nesten hva som helst for å hjelpe familien. Veien til prostitusjon er kort. Jeg håper inderlig at politiet prioriterer dette arbeidet. Jeg har sett hva slags forhold disse kvinnene lever under, og det er ikke bra. Dessuten blir bare problemet større og større. Antallet kvinnelige prostituerte fra Nigeria i Norge har steget dramatisk, sier Itohan på telefon fra Italia. Mens hun var i Norge, hadde hun et godt forhold til norsk politi, og nå ønsker hun å gi noe tilbake. Alene Da Itohan ble utvist fra Norge, dro hun tilbake til Italia hvor sønnen hennes bor sammen med faren som er italiensk. Men hun får ikke være sammen med sin 11 år gamle sønn. Jeg liker meg ikke i Italia. Jeg er helt alene her nede og har nesten ingen venner. Det var mye bedre i Norge. Jeg vil gjerne tilbake til Norge igjen. Få meg en god utdannelse og en fin jobb. Dessuten har jeg flere venner i Norge som jeg gjerne vil være sammen med. Ja, det hadde vært fint å komme til Norge, konkluderer Itohan. Veldig interessant Hvis Ithoan har opplysninger om nettverk som organiserer nigerianske kvinner til Norge, er selvsagt dette interessant for oss. Det bekrefter politioverbetjent Øyvind Nordgaren ved Organisert kriminalitet i Oslo. Hvorvidt slike opplysninger kan føre til at den nigerianske kvinnen kan bli belønnet med opphold i Norge, er imidlertid mer usikkert. Vi skal ta en prat med henne for å høre hva hun har å si, sier Øyvind Nordgaren. Det er Politiforum som har opprettet kontakten mellom Itohan og politiet. Nordgaren opplyser at det i løpet av kort tid vil bli tatt en telefon til Itohan. Det kan også bli aktuelt å involvere sambandsmenn eller den norske ambassaden i Italia. Hvis det er riktig at hun ikke har jobbet sammen med noen bakmenn, kan det være større grunn til å stole på henne enn om hun hadde vært organisert, sier Nordgaren. Justisminister Knut Storberget har gått ut og sagt at han ønsker et sterkt fokus på trafficking i Oslo, og ifølge Nordgaren vil det også skje. Man skal være både blind og døv hvis vi ikke tar signalet fra Storberget alvorlig, sier Nordgaren og legger til: Traffickingsaker er meget vanskelig å arbeide med. Ideelt sett bør vi ha en gruppe som består av ti personer som jobber proaktivt ute i miljøet. Hensikten må være at vi bygger opp saker, som rammer nettverkene. Ny FAFO-rapport I en nylig utkommet FAFO-rapport (Afrikanske drømmer på europeiske gater), kommer det blant annet frem at majoriteten av nigerianske prostituerte i Norge er skamfulle og redde for reise tilbake til hjemlandet sitt igjen. De frykter et prostitusjonsstempel. Et annet viktig tema som det blir satt søkelys på i rapporten er at nigerianske kvinner selger sex på feil sted. En av grunne til at de gjør det, er det at fungerer. Ifølge FAFO-rapporten fortalte flere av de intervjuede kvinnene at de måtte og ville emigrere fra Nigeria på grunn av familiens fattigdom, og på grunn av slitet det er å bo i et samfunn uten sikkerhet og fremtidsutsikter. Det å sende ut et familiemedlem blir en investering for hele familien, og forhåpentligvis forbedrer det livet til den som reiser ut også. Liten sjanse Itohans advokat i Norge, Eva Frivold, sier sjansene er veldig små for at den nigerianske kvinnen får komme tilbake til Norge igjen. Norske myndigheter har sagt sitt. Hun har ikke dokumentene sine i orden og dermed er det vanskelig å få henne tilbake igjen, sier Eva Frivold. a u g u s t t Politiforum t 13

14 prostitusjon nyheter Tema: trafficking NOE MÅ GJØRES: Erilng Lae mener prostitusjonsproblemet bare øker og er negativt for Oslo som by. Han mener noe må gjøres, og da er kriminalisering et reelt alternativ. Et mekka for prostituerte Oslopolitiet vil kriminalisere horekundene. Nå mener byrådsleder i Oslo, Erling Lae, at situasjonen i hovedstaden er så alvorlig at debatten må tas på alvor. tekst og foto THOMAS BERG Hadde du spurt meg for en tid tilbake hadde jeg sagt klart nei. Men nå er jeg mer i tvil. Problemet bare øker og øker og det er klart dette er negativt for Oslo som by. Vi er nødt til å gjøre noe, og da er kriminalisering et reelt alternativ, sier Erling Lae. Lae trekker frem gode resultater i Sverige og Finland (kriminalisering av kjøp av traffickingofre), og mener det nærmest blir umulig for Norge å ikke følge våre nærmeste naboer. Vi har sett en økning av antall prostituerte i Oslo etter at Sverige innførte kriminalisering. Oslo har blitt et mekka for prostituerte, dessverre, sier Lae. Byrådslederen får også støtte av politiet i Oslo på spørsmålet om å kriminalisere. Jeg er bekymret over situasjonen. Uansett hvor jeg går, får jeg spørsmål om hva vi har tenkt å gjøre med dette problemet. Men vi kan i utgangspunkt ikke gjøre så mye. Vi må ha et godt samarbeid med politiet, og det synes jeg vi har, sier Erling Lae. Lae legger heller ikke skjul på at han synes stortingspolitikerne har vært ekstremt naive i forbindelse med håndteringen av prostitusjonsproblemet i Oslo. De har nesten utelukkende sett på dette som et sosialpolitisk problem. Det er også et ordens- og kriminalpolitisk problem, understreker Lae. For kriminalisering Bjørn Hansen er stasjonssjef ved Sentrum politistasjon i Oslo, og han har over lang tid fulgt prostitusjonsmiljøet i hovedstaden. Tallet har aldri vært høyere enn nå. Miljøet ekspanderer hele tiden. Nå holder ikke de prostituerte seg lenger til et området de tradisjonelt har vært i. De trekker lenger opp i sentrumsgatene. Deler av Oslo har blitt en arena for prostitusjon. Og hvorfor det? Selvfølgelig fordi det er et marked for denne type tjenester, sier Bjørn Hansen. Mange har satt spørsmålstegn om politiet i Oslo har gjort nok for å bekjempe trafficking og prostitusjon. Hva er din mening? Vi må forholde oss til at det er mange gode formål som skal ha ressursene til politiet. Det handler om prioritering. Skal vi satse hardere på trafficking, må det gå på bekostning av noe annet, svarer Hansen. Blir matt Leder for Prosenteret, Liv Jessen, kjøper ikke argumentasjonen til verken politiet i Oslo eller Erling Lae. Erling Lae, ikke mist hodet eller hjertet ditt. Hvis du går ut og sier at du vil kriminalisere horekundene, er det ensbetydende med å renovere gatene, sier Liv Jessen. Jessen savner et initiativ og en tydeligere satsing fra politiet i hovedstaden på bekjempelse av trafficking. Hun er helt enig med justisminister Knut Storberget som etterlyser en gruppe i Oslo som skal arbeide med traffickingsaker. Jeg mener politiet har vært alt for bleike rundt denne problemstillingen. Det er helt tydelig at politiet i Oslo har vært i Sverige og blitt frelst av svensk politi. Og akkurat det blir jeg matt av, sier Jessen. 14 t Politiforum t a u g u s t

15 kronikk Krafttak mot kynisk menneskehandel av Anne Rygh Pedersen Statssekretær - Ap Flere menneskehandlere og kriminelle nettverk må avdekkes. Politiet har en nøkkelrolle i den innsatsen som må settes inn. Regjeringen prioriterer arbeidet høyt og foreslår nye tiltak. Menneskehandel er vår tids slavehandel. Tusenvis av barn, kvinner og menn blir hvert år ofre for menneskehandlere. Menneskehandel øker både nasjonalt og internasjonalt, og vi har også i Norge sett en kynisk utnyttelse av kvinner og barn, samt avdekket at Norge benyttes som transittland for nettverk som organiserer menneskehandel, herunder handel med barn til land i Mellom- og Sør-Europa. Regjeringen vil bekjempe alle former for menneskehandel både nasjonalt og internasjonalt. Vi understreket dette i Soria Moria - erklæringen, og vi lager nå en ny handlingsplan med tiltak for å sikre økt fokus og styrket innsats i kampen mot menneskehandel både nasjonalt og internasjonalt. Norge er et attraktivt marked for menneskehandel. Vi er et rikt land med sterk kjøpekraft og oppdagelsesrisikoen så langt har vært liten. Først og fremst har vi hittil vært mottakere av menneskehandel knyttet til prostitusjon. Vi kjenner ikke til konkrete saker om tvangsarbeid eller ulovlig bruk av organer i Norge. På grunn av menneskehandelens skjulte karakter er det vanskelig å si noe sikkert om hvor stor virksomheten egentlig er. Sakene som er avdekket, samt opplysninger fra hjelpeorganisasjoner, antyder imidlertid at virksomheten øker i omfang også her i landet. Intensiv jakt Dersom vi skal lykkes i vår målsetting om å bekjempe menneskehandelen må flere menneskehandlere og kriminelle nettverk avdekkes og straffeforfølges. Ved å intensivere Illustrasjonsfoto: Thomas Berg jakten på kriminelle nettverk, sender vi et klart signal om at handel med mennesker ikke aksepteres i Norge. Men siden menneskehandel er skjult kriminalitet stilles det store krav til politiets etterforskning og det vil være avgjørende at politidistriktene prioriterer kampen mot menneskehandel i tiden fremover. Erfaring viser at internasjonalt politisamarbeid er av vesentlig betydning for oppklaring i disse sakene. Det vil derfor være viktig for norsk politi å videreutvikle samarbeidet ved å knytte til seg kontaktpersoner og utvikle kontaktnett internasjonalt for å få bedre utveksling av informasjon, effektivisere det operative samarbeidet og få til en skikkelig kompetanseheving. Må følge pengesporene Som annen organisert kriminalitet handler menneskehandel primært om profitt. Identifisering og analyse av utbytte fra straffbare handlinger å følge pengesporet - vil derfor være viktig i avdekkingen av menneskehandel og for å sikre inndragning av utbytte. Økt kompetanse innen finansiell etterforskning blir et viktig virkemiddel for å bekjempe også denne kriminaliteten. Å vitne mot bakmenn i en menneskehandelsak er i mange tilfeller en stor belastning for ofrene. De har vært utsatt for store psykiske og fysiske påkjenninger både før og etter at de kom til Norge. Rettssaken kan føles som et nytt overgrep. Regjeringen mener at det er behov for å sette inn flere tiltak for å redusere belastningen for ofrene i straffeprosessen. Oslo i særstilling I kraft av å være hovedstad og Norges største by står Oslo i en særstilling når det gjelder omfanget av prostitusjon og menneskehandel. Regjeringen ønsker derfor at det iverksettes særskilte tiltak i Oslo for å styrke politiets innsats mot prostitusjon og menneskehandel. Kompetanse og koordinert samarbeid mellom politi, utlendingsmyndigheter og det øvrige offentlige og frivillige tjenesteapparatet er en grunnleggende forutsetning for å lykkes i kampen mot menneskehandel. Gjennom den nye handlingsplanen som blir lansert i høst, vil Regjeringen derfor sette økt fokus på dette og legge til rette for at samfunnet som helhet står bedre rustet til å møte utfordringene som denne kriminaliteten reiser. Vi har et felles ansvar for å sikre ofrene bistand og beskyttelse. Vi må alle arbeide sammen for å forebygge denne type kriminalitet og forhindre at den får grobunn i vårt samfunn. Tema: trafficking a u g u s t t Politiforum t 15

16 reportasje flerkulturelt politi Rekruttert, men integrert? Da Sugharan Khan gikk ut fra Politihøgskolen merket hun at hudfargen spilte en rolle og at enkelte ikke stolte på henne. Ryktene gikk også på at hun drev med menneskesmugling. Tekst og foto: OLE MARTIN MORTVEDT Selv om antallet fremmedkulturelle ved opptak til Politihøgskolen prosentvis ligger langt lavere enn den svenske politihøgskolen er det noen få som blir uteksaminert hvert år. Da er de rekruttert. Men hvordan står det til med integreringen inn i politiet? I forrige utgave av Politiforum skrev vi om Clarisse Rissa fra Togo som på den svenske politihøgskolen møtte mye skepsis. Det er grunn til å følge opp med å spørre hvordan politiansatte med minoritetsbakgrunn har det i norsk politi. Klarer politiet å integrere kolleger med en fremmedkulturell bakgrunn? Hudfargen spiller en rolle På Politihøgskolen ble jeg ikke behandlet annerledes enn mine etnisk norske politiskolekolleger, der synes jeg Politihøgskolen gjorde en bra jobb. Og mine studentkolleger aksepterte meg som jeg var, og jeg ble inkludert som alle andre studenter ved skolen, sier politikvinnen Sugharan Khan fra Asker til Politiforum. Etter forskjellige arbeidsplasser i politiet, arbeider politibetjenten nå hos Politiets utlendingsenhet i Oslo. Der har hun ansvaret for å avhøre asylsøkere, og forsøke å finne de som har ulovlig opphold i Norge. Men det var når jeg kom ut av skolen at jeg merket at hudfargen spilte en rolle i forhold til mine kolleger. Jeg følte umiddelbart en skepsis fra enkelte i forhold til at de ikke stolte på at jeg kunne jobben min. For at jeg skal lykkes, må jeg gjøre jobben overbevisende i større grad en etniske nordmenn, sier Khan. Hun har selv erfart at da en leder på en tidligere arbeidsplass skulle plukke ut noen til å lede ei gruppe, valgte vedkommende en annen person, til tross for at Khan mener hun kunne mer om faget enn den som ble valgt. Det var jo litt rart at vedkommende som skulle lede meg, hele tiden måtte spørre om hvordan vi skulle løse jobben, sier Khan. Knekker motivasjonen Hos Politiets utlendingsenhet har hun blitt møtt med beskyldninger fra kol-... mine studentkolleger aksepterte meg som jeg var, og jeg ble inkludert som alle andre studenter ved skolen leger om å ha behandlet pakistanere lettere. Selvfølgelig gjør jeg ikke det. Men beskyldningen gjør at jeg har bedt meg fritatt fra å arbeide med pakistanere når jeg skal foreta asylavhør. Slike beskyldninger ønsker jeg ikke å bli utsatt for, sier Khan alvorlig. Hun har selv pakistansk avstamning i form av at hennes foreldre er født i Pakistan. Motgang på jobben og vansker med å bli akseptert for den jobben hun gjør, har ført til at Khan mer enn en gang har spurt seg selv: Hvorfor gidder jeg egentlig å engasjere meg? Egentlig er det mye enklere å bare møte opp og sløve, å kun gjøre det man blir bedt om. I denne jobben, som i alle andre jobber er så mye avhengig av personlig motivasjon. Når vi leter etter asylsøkere, er det selvsagt lett å bare reise til adressen vi har fått tips om. Er ikke vedkommende der, kunne det ha vært lett å bare returnere med melding om at personen ikke var funnet. I stedet bruker vi det 16 t Politiforum t a u g u s t

17 Men det var når jeg kom ut av skolen at jeg merket at hudfargen spilte en rolle i forhold til mine kolleger. vi vet til å lete i miljøer, spørre naboer og sjekke forskjellige muligheter. Men når jeg får forståelsen av at mine forslag til måter å jobbe på blir møtt med mistro, er det mye enklere å ikke engasjere seg, sier Khan som gikk ut fra Politihøgskolen i Hun snakker urdu, hindi, punjabi og engelsk. Uvurdelige kunnskaper for politiet i den viktige jobben hun gjør nå. Det er mye lettere å legge merke til oss fordi vi skiller oss ut med utseende og rart navn. Når vi gjør noe galt, blir det slått stort opp. Som norsk politikvinne med innvandrerbakgrunn (pakistanske foreldre) føler jeg at jeg blir stilt til ansvar for hva alle andre med lik bakgrunn gjør. Det blir så feil, jeg svarer kun for meg selv, og ingen andre. Det ber jeg om å bli respektert for. Særlig de som ikke vil ha innvandrere i politiet forsøker å finne feil med oss, sier Khan. Utsatt for rykter Da jeg hadde sagt opp jobben min hos politiet på Gardermoen for noen år siden, begynte kolleger å ringe meg for å høre hvordan jeg hadde det. Jeg Inkluder meg: Har du tatt initiativ til å bli venn med en kollega med en annen etnisk bakgrunn, spør politibetjent Sugharan Khan. hadde det jo bra. Da fikk jeg høre at det gikk rykter om at jeg var suspendert fra stillingen på grunn av mistanke om menneskesmugling, sier Khan. Hva gjorde det med deg? Jeg ble fryktelig lei meg, og greide ikke å sove i en periode. Ryktene gikk sterkt inn på meg, og jeg tenkte: Er det misunnelse, er noen ute etter å skade meg som person? Kanskje noen ønsket at jeg skulle slutte i politiet? Hadde det enda vært en episode hvor jeg hadde vært innblandet i noe, hadde jeg skjønt ryktene. Men det var det jo ikke, sier Khan opprørt. Ikke politiledere med minoritetsbakgrunn Khan viser til at det ennå ikke er noen med minoritetsbakgrunn som har fått lederstilling i politiet i hvert fall ikke som hun vet om. Det til tross for at de første med fremmedkulturell bakgrunn ble uteksaminert fra PHS på begynnelsen av 90-tallet. Hun stiller spørsmålet om hvorfor. Er det fordi ingen søker, eller er det fordi at de ikke når opp? Det er mange signaler i en organisasjon som kommer fra sjefen. Hvis ingen av sjefene har minoritetsbakgrunn, er det lett å skjønne hvorfor våre kvaliteter ikke blir verdsatt. Alle vet at ledere har lett for å velge ansatte med tilnærmet lik bakgrunn som seg selv. Etter en ansettelse merket Khan at mellomleederen hunskulle arbeide for ikke var enig i ansettelsen. Da blir det galt å ansette meg. De som skal gjøre innstillinger til ansettelsesrådet må i mye større grad involvere mellomlederne som skal bruke den som skal ansettes. Da tror jeg de hadde hatt mer tillit til oss med en annen bakgrunn, sier Khan. Har Carl I. Hagens mistillit til at folk med minoritetsbakgrunn handler for Norges beste gått inn på deg? Etter 11. september tror jeg skepsisen til oss har blitt mye større. Jeg tror ikke det Carl I. Hagen sier er noe nytt for politiet. Og til Politihøgskolens omdiskuterte opptakskrav om å svømme 100 meter smiler hun bare. Ennå har jeg ikke hatt bruk for svømming i jobben, sier hun. Antageligvis den samme erfaring som 99 prosent av alle politifolk. a u g u s t t Politiforum t 17

18 lønnsoppgjøret nyheter Det engasjerte mindretallet Vårens hovedoppgjør ble spesielt. Hos Politiets Fellesforbund (PF) avgjorde et mindretall resultatet som ble nei. Men flertallet i Unio der PF er medlem stemte ja. AV OLE MARTIN MORTVEDT Litt over halvparten (55 prosent) av PF-medlemmene fant det bryet verdt å avgi stemme til det som sies å være fagforeningens jobb nr. 1. Lønna. Flertallet av dem som fant det bryet verdt å stemme, stemte nei. Men disse utgjorde likevel ikke mer enn 34 prosent av PF s totale medlemstall. Er det de misfornøyde som skal avgjøre om PF er fornøyd eller ikke? Den lave deltagelsen synliggjør et svakt engasjement som ikke står i samsvar med utblåsninger om lav politilønn og påstander om at PF gjør for dårlig innsats i lønnssaken. Hvis det hadde vært en massiv misnøye med lønna, hadde det vært grunn til å forvente flere stemmer. Men dette er ikke spesielt bare for PF, også andre organisasjoner erfarer lav deltagelse under avstemningen. Er grunnen at politiansatte er fornøyd med lønna, eller er det slik at det råder en resignasjon i kampen om en anstendig lønn? Har det blitt vanskelig å tro på store påfyll i lønningsposen? Velfødde maver har aldri vært å finne på toppen av barrikadene. Realveksten i familieøkonomien gjør at mange nå unner seg goder det før ikke var mulig å gjøre på ei politilønn, og de fleste merker at den økonomiske hverdagen er lettere. Derfor kan veien opp på barrikadene for en høyere lønn være for strevsom i forhold til det bedagelige forbrukerlivet mange nå erfarer. Selv om barrikaden denne gangen gikk via tastaturet på Pc-en. Aldri før har det vært lettere å avgi stemme. Med avstemming via internett skulle det være en smal sak å delta. Selv om magen er mett. Kanskje lønna rett og slett ikke er jobb nr. 1 for fagforeningene lenger? PF_annonse_90x65_2_06.qxd :51 Page 1 Prøv Cresco Unique konto for medlemmer i PF Visste du at det kun koster 70* kroner å låne i en måned? Vil du vite mer? Se eller kontakt Cresco Kundeservice på tlf * Betingelser pr. juli Foto: Ole Martin Mortvedt Cresco del av DnB NOR Bank ASA FORHANDLINGSSJEFER: Tore Kvalheim (til venstre), Arne Johannessen og Morten Øye har forhandlet på vegne av YS, Unio og LO. - Har fått lønn Tor Helge Stavik er fornøyd med justeringsoppgjøret. Som PB 2 går han opp i lønn. Det mener han er vel fortjent. AV THOMAS BERG Jeg synes det er fortjent at vi som jobber i gata også får uttelling. Selv er jeg inne i mitt 11. år ved ordensavdelingen, og trives veldig godt med det. Jeg er ikke av den typen som søker taktisk rundt i distriktet for om mulig å kvalifisere meg for ekstra lønnstrinn. Sånn ønsker ikke jeg å ha det. Jeg vil gjøre en best mulig jobb ved ordensavdelingen uten å måtte føle at det er ugunstig rent lønnsmessig, sier Tor Helge Stavik. Kollega Terje Njærheim, PB 2, mener det er på tide at han som politiets ansikt utad får som fortjent. Dette er et bedre justeringsoppgjør enn tidligere, og et skritt i riktig retning. Men det er fortsatt et godt stykke igjen, mener Terje Njærheim. Dagfinn Mong, PB 3, mener han har hatt litt flaks i Foto: Politiet på gata: Tor Helge Stavik jobber operativt og er ofte ute og snakker med publikum. tillegg til at han har vært på rett sted til rett tid. Jeg har vært heldig og fått god uttelling i forhold til andre, sier Dagfinn Mong. Han er ikke i tvil om at hverdagen for politiet har blitt tøffere, og understreker at operative politimenn og kvinner har altfor dårlig uttelling på lønnsstigen i dag. Visste for lite Tor Helge Stavik og Terje Njærheim er to av mange i Rogaland og landet generelt som ikke visste hva justeringsoppgjøret ville utgjøre i kroner og øre. De tror mange ville stemt annerledes enn det de gjorde om de hadde visst hva utfallet ble. For meg betyr dette tillegget 18 t Politiforum t a u g u s t

19 RABATT AVTALE som fortjent en god del. Og det er klart at jeg kommer til å merke det når lønningen kommer inn på konto, sier Tor Helge Stavik. Rogaland har vært et belastet distrikt de seneste årene og har hatt mange tunge kriminalsaker. Stavik har prioritert rollen som praksisveileder fremfor eventuell deltakelse i de tyngste sakene (NOKAS). Det var ikke så mange av arbeidsoppgavene der som appellerte til meg, og han betegner seg som heldig, som har sluppet unna. Jeg er tillitsmann for studentveilederne og håper vi i Rogaland kan komme oss opp på et lønnsnivå som studentveiledere iblant annet Agder og Hordaland har. Der har de to-tre lønnstrinn ekstra for å være studentveileder. For studieåret 06/07 foreligger det pr. nå ingen avtale i Rogaland politidistrikt og dermed er det heller ingen veiledere, sier Tor Helge Stavik. For meg betyr dette tillegget en god del. Og det er klart at jeg kommer til å merke det når lønningen kommer inn på konto. Han håper og tror på en fornuftig løsning. Misfornøyd Torfinn Fossum er en av flere ansatte ved lensmannskontorer rundt i landet som ikke kommer spesielt godt ut av justeringsoppgjøret. Fossum gikk ut av Politiskolen i 1980, og jobber i dag som PB 2 ved Rennebu lensmannskontor. Ifølge vilkårene tilfredsstilte jeg kravene om å bli PB 3 allerede i Det er 16 år siden. Jeg er ikke alene om å falle utenfor i justeringsoppgjøret. Mange ansatte ved små lensmannskontorer, spesielt generalistene, må bli bedre belønnet. Forskjellene er alt for store i dag og systemet slår urettferdig ut. Slikt skaper misnøye, sier Torfinn Fossum. VI HAR GLEDEN AV Å TILBY ALLE SOM ER ANSATT I POLITIET FØLGENDE RABATTER PÅ UTSTYR I VÅR BUTIKK. NB! TILBUDENE GJELDER OGSÅ POLITISTUDENTER. 10% fra 200,- opp til 1.500,- 15% over 1.500,- Disse rabattene gis ikke på varer som allerede er nedsatt. De gis heller ikke på Everest sykler. DU KAN OGSÅ KJØPE VARER GJENNOM VÅR NETTBUTIKK. RABATTEN GIS AV OSS FØR VI SENDER VARENE. HUSK Å FORTELL OSS AT DU JOBBER I POLITIET OG DITT ANSATTNUMMER. a u g u s t t Politiforum t 19

20 rekruttering nyheter Mener Politihøgskolen må kjøre REKLAMEFILM PÅ TV Politihøgskolen bør følge i Forsvarets fotspor for å rekruttere flere kvalifiserte studenter. Konstituert PF-leder Christian Nilsen mener reklamefilm i beste sendetid på TV er løsningen. av THOMAS BERG Man ser Forsvarets store reklamekampanje på TV som har gitt resultater. Så lenge vi de neste årene skal ha økt studentkull så må også skolen være flinkere å reklamere for seg selv, mener Christian Nilsen. Politiforum har tidligere skrevet om at Politihøgskolen sliter med å få nok kvalifiserte søkere. Spennende oppdrag Kjetil Try er en av landets mest kjente kreatører, kreativ leder og grunnlegger av Try reklamebyrå som er kåret til landets beste reklamebyrå flere år på rad. Han er ikke i tvil om at Politihøgskolen vil ha stor nytte av å kjøre en reklamefilm på TV. Jeg trodde at det var så vanskelig å komme inn på Politihøgskolen, at det er derfor så få søker. Men hvis ikke det er tilfelle, bør de absolutt bruke det aktivt i markedsføringen sin. Jeg er helt sikker på at massekommunikasjon vil gi resultater for Politihøgskolen, sier Kjetil Try. Han legger heller ikke skjul på at dersom skolen vil ut å markedsføre seg, vil det være en meget attraktiv kunde. Det er viktig å være tydelig. De bør fokusere på en blanding av en spennende arbeidsplass samt den statusen det gir å jobbe i politiet, sier Try. Vil markedsføre Rektor Hans Sverre Sjøvold ved Politihøgskolen understreker at det absolutt ikke er noen krise ved skolen, men at Foto: Novemberfilm høgskolen uansett må tenke langsiktig i sitt rekrutteringsarbeid. Det er viktig å kunne oppfylle de politiske målsettingene for sammensetningen av norsk politi. For å oppnå dette er det to områder som vil få hovedfokus fremover. Det er tiltak for å sikre søkervolumet i årene som kommer, sier Sjøvold og understreker at det er viktig å markedsføre politiutdanningen på en skikkelig måte. Derfor er høgskolen nå i gang med å ansette en egen markedskonsulent. Vi vil blant annet på vår nettside vise de fysiske testene søkerne må bestå for å kunne få studieplass. Vi vil fokusere på at alminnelig god fysisk form er tilstrekkelig for å bestå de fysiske testene. Noe trening vil selvfølgelig uansett være nødvendig. Vi ser at det er viktig å være mer synlige enn det vi er i dag. Spesielt med tanke på nå ut på utdanningsmesser i tillegg til å være mer synlig på nett, mener Sjøvold. Det er nødvendig å trekke med distriktene på en mer aktiv måte i markedsføringsarbeidet. Vi jobber med å sluttføre vår kommunikasjonsstrategi. Denne vil inneholde flere PÅ TV: Jeg er helt sikker på at massekommunikasjon vil gi resultater for Politihøgskolen, sier reklameguru Kjetil Try. tiltak knyttet til rekruttering. Her må også nevnes at Politihøgskolen også knytter til seg ekstern profesjonell bistand på dette området. Det aller viktigste er å få ta i kvalifiserte søkere. Et økt volum er bra, men det hjelper lite dersom søkerne ikke er kvalifisert, sier Sjøvold. Må på TV Forsvaret har produsert flere reklamefilmer for å få opp rekrutteringen både via kino og TV. Prosessleder for rekruttering ved Forsvarets mediesenter, kommandørkaptein Arne Nilsen, mener TV er det beste medie for å treffe unge mennesker i dag. Vi merker at våre reklamefilmer treffer målgruppen, og vi har dokumentasjon på at søkertallet har steget i år, sier Arne Nilsen. Forsvarets mediesenter har både produsert filmer selv og fått hjelp fra reklamebyråer med å lage filmer. Prisen har variert fra kroner til 1.2 millioner. Vi har veldige gode erfaringer med å markedsføre oss via TV og kan absolutt anbefale det, sier Arne Nilsen. 20 t Politiforum t a u g u s t

Delta i debatten. Politimestere:

Delta i debatten. Politimestere: Politimester under etterforskning Politimesteren var mistenkt for beruselse under tjeneste, men underlagt sjef varslet ikke Spesialenheten. side 6-7 Nye UP Tre år etter at UP flyttet fra Oslo til Stavern

Detaljer

Ber lokalpolitikere. Positiv politireform side 6-7. Pepper ga øyeplager side 16-17

Ber lokalpolitikere. Positiv politireform side 6-7. Pepper ga øyeplager side 16-17 Pepper ga øyeplager side 16-17 Positiv politireform side 6-7 Ber lokalpolitikere skape politikraft Kriminalpolitikk bør engasjere lokale politikere, mener Thomas Breen i justiskomiteen. side 12-13 19.01.2007

Detaljer

klare for tidenes lønnskamp Vi er villig til å ofre og svekke den tilliten norsk politi har i samfunnet for å oppnå betydelig høyere lønn.

klare for tidenes lønnskamp Vi er villig til å ofre og svekke den tilliten norsk politi har i samfunnet for å oppnå betydelig høyere lønn. 64 millioner til DNA-register Side 48 Jobber med utvidelse av PHS Side 5 Erik Håland: Glad det er over Side 16-17-18-19 14.12.2007 løssalg kr 49,- Nr 12 klare for tidenes lønnskamp Vi er villig til å ofre

Detaljer

til seg selv Hvordan løser politiet balansegangen mellom arbeid og fritid? overlatt Gårsdagens IKT-design Verdens nordligste politi

til seg selv Hvordan løser politiet balansegangen mellom arbeid og fritid? overlatt Gårsdagens IKT-design Verdens nordligste politi Gårsdagens IKT-design Side 16-17 Verdens nordligste politi Side 22-23-24-25-26-27 Åpner for ATB for politisivile Side 5 19.09.2008 løssalg kr 55,- Nr 9 overlatt til seg selv Hvordan løser politiet balansegangen

Detaljer

nødnett-kaos En ny utsettelse av det digitale nødnettet er dramatisk for redningstjenesten og vil vanskeliggjøre bekjempelsen av hverdagskriminalitet,

nødnett-kaos En ny utsettelse av det digitale nødnettet er dramatisk for redningstjenesten og vil vanskeliggjøre bekjempelsen av hverdagskriminalitet, nødnett-kaos 10.11.2006 løssalg kr 45,- Nr 11 En ny utsettelse av det digitale nødnettet er dramatisk for redningstjenesten og vil vanskeliggjøre bekjempelsen av hverdagskriminalitet, terror og organisert

Detaljer

uten politi et samfunn

uten politi et samfunn Lønnskampen drar seg til Side 8-9-10-11-12 Dramatiske bilforskjeller Side 14-15-16-17 Livsfarlig halsgrep Side 18 15.02.2008 løssalg kr 55,- Nr 2 et samfunn uten politi Kjøpmann Vien Van Le mener det er

Detaljer

smerteregime stein ege kneblet politidirektoratets Byttet ut kvinne med mann Vurderer å slutte Tango øker MC-sikkerheten

smerteregime stein ege kneblet politidirektoratets Byttet ut kvinne med mann Vurderer å slutte Tango øker MC-sikkerheten Byttet ut kvinne med mann Side 12-13 Vurderer å slutte Side 14-15 Tango øker MC-sikkerheten Side 26-27 22.06.2007 løssalg kr 49,- Nr 6/7 stein ege kneblet politidirektoratets smerteregime Vi aksepterer

Detaljer

LIVSFARLIG OPPDRAG. for norsk politi i utlandet

LIVSFARLIG OPPDRAG. for norsk politi i utlandet LIVSFARLIG OPPDRAG for norsk politi i utlandet 13.01.2006 LØSSALG KR 45,- NR 1 Norsk politi har i all hemmelighet reddet hundrevis av menneskeliv i Kosovo mens de har utsatt seg selv for livsfare. Nå roser

Detaljer

15.04.2005 LØSSALG KR 45,- NR 4

15.04.2005 LØSSALG KR 45,- NR 4 15.04.2005 LØSSALG KR 45,- NR 4 nyheter nyheter Mercedes-Benz Vito er «Van of the Year 2005»! Mercedes-Benz er et merke fra DaimlerChrysler DRIVSTOFFORBRUK FOR VITO 109CDI VED BLANDET KJØRING; 0,96 L/MIL.

Detaljer

straffesaker Kraftig fall i Jeg har ingen tro på at kriminaliteten har gått ned, sier tingrettsdommer Kjetil Gjøen. Interne stridigheter i PU

straffesaker Kraftig fall i Jeg har ingen tro på at kriminaliteten har gått ned, sier tingrettsdommer Kjetil Gjøen. Interne stridigheter i PU Interne stridigheter i PU Side 18 19 20 21 Fortsatt høy PF-tillit Side 14 15 Brutal terror truer rettssamfunnet Side 12 13 26.06.2009 løssalg kr 55,- Nr 06/07 Kraftig fall i straffesaker Jeg har ingen

Detaljer

RISIKO. MÅ KOMPENSERe. Politimann ble alkoholiker. Vi har politiråd. Ruskontrakter til ungdom

RISIKO. MÅ KOMPENSERe. Politimann ble alkoholiker. Vi har politiråd. Ruskontrakter til ungdom XXX Politimann ble alkoholiker Side 10-11-12-13 Vi har politiråd Side 18-19 Ruskontrakter til ungdom Side 26-27 16.03.2007 løssalg kr 49,- Nr 3 MÅ KOMPENSERe RISIKO Siden 2003 har 2111 politifolk blitt

Detaljer

POLITITJENESTEN I ØST-FINNMARK PÅ. Politisivile får ulik lønn. Verre enn å møte kriminelle. Etterspurt politikompetanse 12.10.2007 LØSSALG KR 49,-

POLITITJENESTEN I ØST-FINNMARK PÅ. Politisivile får ulik lønn. Verre enn å møte kriminelle. Etterspurt politikompetanse 12.10.2007 LØSSALG KR 49,- Verre enn å møte kriminelle side 12-15 Politisivile får ulik lønn side 16-17 Etterspurt politikompetanse side 22-23 12.10.2007 LØSSALG KR 49,- NR 10 POLITITJENESTEN I ØST-FINNMARK PÅ SPAREBLUSS Polititjenesten

Detaljer

17.09.2004 LØSSALG KR 35,- NR 9 LEKKASJER TIL BESVÆR

17.09.2004 LØSSALG KR 35,- NR 9 LEKKASJER TIL BESVÆR 17.09.2004 LØSSALG KR 35,- NR 9 LEKKASJER TIL BESVÆR Politimester Olav Sønderland i Rogaland politidistrikt slår nå alarm etter omfattende lekkasjeproblem fra etterforskningen rundt drapet av en politikollega.

Detaljer

politiressurser Sluker

politiressurser Sluker Full pepperseier Side 19 Nekter å jobbe overtid Side 20-21 Unik redningstjeneste Side 26-31 18.04.2008 løssalg kr 55,- Nr 4 Sluker politiressurser Flere av Norges ledende etterforskere må sitte vakt i

Detaljer

POLITIKRISEN. utfallet av. Mens regjeringen vil utdanne flere politifolk, sender Nordmøre og Romsdal politidistrikt ansatte ut i arbeidsløshet.

POLITIKRISEN. utfallet av. Mens regjeringen vil utdanne flere politifolk, sender Nordmøre og Romsdal politidistrikt ansatte ut i arbeidsløshet. Skryter av arbeidsgiver og kollegaer Side 26-27-28-29 Skjelt ut for åpen rettssal Side 20-21 Min svarteste dag i politiet Side 30-31-32-33 13.03.2009 løssalg kr 55,- Nr 03 utfallet av POLITIKRISEN Mens

Detaljer

02.04.2004 LØSSALG KR 35,- NR 4. Bør kriminelle MC-klubber FORBYS?

02.04.2004 LØSSALG KR 35,- NR 4. Bør kriminelle MC-klubber FORBYS? 02.04.2004 LØSSALG KR 35,- NR 4 Bør kriminelle MC-klubber FORBYS? BBDO Oslo Foto: Kongsro Hei medlem, snart får du et nytt abonnement! 1. mai blir BusinessCall til NetCom UnionTalk, og du får lik pris

Detaljer

MAKTKAMP OM POSISJONER

MAKTKAMP OM POSISJONER MAKTKAMP OM POSISJONER 13.10.2006 løssalg kr 45,Nr 10 Med utnevnelsen av Arne Jørgen Olafsen som politimester i Follo, er viktige prinsipper fastslått. I løpet av 2007 skal en rekke av politimesterstillingen

Detaljer

smugling uten konsekvenser Midt i mursteinskrigen Slik takler du jobbskader Med makt i munnen

smugling uten konsekvenser Midt i mursteinskrigen Slik takler du jobbskader Med makt i munnen Slik takler du jobbskader Side 22-23 Midt i mursteinskrigen Side 10-11-12-13-14-15 Med makt i munnen Side 30 XXX 20.04.2007 løssalg kr 49,- Nr 4 smugling uten konsekvenser Politiet føler seg maktesløse

Detaljer

Politiforum. homofil politimann for første gang. Her står Åsmund fram som. Nydesign. 1 8.09.2013 løssalg kr 55,- nr 9

Politiforum. homofil politimann for første gang. Her står Åsmund fram som. Nydesign. 1 8.09.2013 løssalg kr 55,- nr 9 Nydesign Politiforum 1 8.09.2013 løssalg kr 55,- nr 9 Her står Åsmund fram som homofil politimann for første gang 15% 10% 25% 15% 20% 10% 25% 15% Vi har et godt strømtilbud du bør etterforske! Politiets

Detaljer

Faresignal for politikulturen. Side 22-23-24-25

Faresignal for politikulturen. Side 22-23-24-25 Vellykket PF-strategi Side 6-7-8 Faresignal for politikulturen Side 22-23-24-25 Var aldri sikker på løsning Side 5 21.08.2009 løssalg kr 55,- Nr 08 Dramatisk voldsreduksjon Samarbeidet mellom politiet

Detaljer

Nei - de fikk ikke jobb.

Nei - de fikk ikke jobb. nr 09 09.09.2010 løssalg kr 55,- Nei - de fikk ikke jobb. Årsaken til at nær 120 nyutdannede politibetjenter nå står uten jobb skyldes kraftig nedbemanning i politidistriktene. s 2, 8-9-10-11 2 LEDER Utgiver

Detaljer

Fordi det går litt opp og ned

Fordi det går litt opp og ned Fordi det går litt opp og ned Cresco Unique Du vet selv hvor fort det kan svinge fra perioder med romslig økonomi til trange regningsmåneder hvor du må strekke lommeboka i alle retninger. Med Cresco Unique

Detaljer

nr 10 14.10.2010 løssalg kr 55,- Visste du at norske politiinstruktører gjør seg sterkt gjeldende i Afrika? s 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33

nr 10 14.10.2010 løssalg kr 55,- Visste du at norske politiinstruktører gjør seg sterkt gjeldende i Afrika? s 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 nr 10 14.10.2010 løssalg kr 55,- Realistisk FNtrening i Nairobi Visste du at norske politiinstruktører gjør seg sterkt gjeldende i Afrika? s 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 2 LEDER Utgiver Politiets Fellesforbund

Detaljer

Nye Kripos startet identifikasjonsarbeidet:

Nye Kripos startet identifikasjonsarbeidet: Nye Kripos startet identifikasjonsarbeidet: EKSTREMT KREVENDE 14.01.2005 LØSSALG KR 45,NR 1 Det sier seg selv at arbeidet er ekstremt krevende. Samtidig er det meget positivt at norsk politi var tidlig

Detaljer

Politihelikopteret. Alvorlige påstander satt på bakken

Politihelikopteret. Alvorlige påstander satt på bakken Politihelikopteret Alvorlige påstander satt på bakken Tilbud til medlemmer av Politiets fellesforbund BBDO Oslo Nokia 3200 til kr. 899,- Månedsavgift Oppstartspris Ringe NetComs nett Ringe Telenors nett

Detaljer

TIDENES SIKKERHETSOPERASJON

TIDENES SIKKERHETSOPERASJON nr 11 13.11.2009 løssalg kr 55,- TIDENES SIKKERHETSOPERASJON bi be Du får billigere bensin lligere Du får nsin billigere bensin Spesialrabatt hos Esso for deg som er medlem i Politiets Fellesforbund! Spesialrabatt

Detaljer

HVORFOR LYKKES POLITIET?

HVORFOR LYKKES POLITIET? 15.10.2004 LØSSALG KR 35,- NR 10 HVORFOR LYKKES POLITIET? I en rekke profilerte saker i sommer og høst har politiet lykkes med gode løsninger. Politiforum ser på tre av sakene. Etterforskning, etterretning

Detaljer

HVORFOR LYKKES POLITIET?

HVORFOR LYKKES POLITIET? 15.10.2004 LØSSALG KR 35,- NR 10 HVORFOR LYKKES POLITIET? I en rekke profilerte saker i sommer og høst har politiet lykkes med gode løsninger. Politiforum ser på tre av sakene. Etterforskning, etterretning

Detaljer

bedre på jobb Politifolk som har mange store risikofylte og farlige oppdrag, er også mest fornøyd. aldri hatt det Alvorlig datasvakhet

bedre på jobb Politifolk som har mange store risikofylte og farlige oppdrag, er også mest fornøyd. aldri hatt det Alvorlig datasvakhet Alvorlig datasvakhet Side 6-7-8-9-10-11 Tetra inn Tetra ut Side 26-27 Ikke ATB for politisivile Side 23 22.08.2008 løssalg kr 55,- Nr 8 aldri hatt det bedre på jobb Politifolk som har mange store risikofylte

Detaljer

MER SYNLIGE. Politiets biler blir ti ganger mer synlige enn i dag. Seks kjøretøyer skal nå folieres om og utprøves av Oslo-politiet og UP.

MER SYNLIGE. Politiets biler blir ti ganger mer synlige enn i dag. Seks kjøretøyer skal nå folieres om og utprøves av Oslo-politiet og UP. nr 1 13.01.2011 løssalg kr 55,- MER SYNLIGE Politiets biler blir ti ganger mer synlige enn i dag. Seks kjøretøyer skal nå folieres om og utprøves av Oslo-politiet og UP. Side 18 og 19 INNSATSLEDER Ønsker

Detaljer