MØTEPROTOKOLL. Os kommunestyre. Møtestad: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: Frå: til

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEPROTOKOLL. Os kommunestyre. Møtestad: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 14.02.2006 Frå: 17.00 til"

Transkript

1 OS KOMMUNE Organisasjonseining MØTEPROTOKOLL Os kommunestyre Møtestad: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: Frå: til Til stades på møtet Medlemmer: Framstegspartiet Terje Søviknes Gustav Bahus Aase Lønningdal Laila Reiertsen Marianne Hjelle Espen Aspenes Øystein Engevik Tore Kleppe Elling Røttingen Stig Endre Nilsen Arne Strønen Sigve Thuen Sølvi Bugge Frode Wold Erling Bruarøy Høgre Børge Lunde Uavhengig Eirik Neverdal Kristeleg Folkeparti Kåre Lutro Ingunn Nøkland Jostein Bondevik Senterpartiet Venstre Tore Rykkel Arbeidarpartiet Terje O. Hermansen Ruth Elin Midtbø Borghild Borgen Sosialistisk Venstreparti Haldor Fosse Sigrid Melhuus Patricia Langeland Tverrpolitisk Samlingsliste Øystein Nordvik Astrid Leikvoll Terje Sperrevik Forfall: Varamedlemmer: Nils-Olav Nøss (A), Åse V. Sælensminde (A), Egil Lekven (Sp), Lisbeth L. Axelsen (H), Jonny Garvik (H) Nils Gunnar Drange (A), Stein Ove Lien (A), Liv Rønnings (Sp), Olav Djuve (H), Bjørn Matland (H) Frå adm. : Rådmann Lars Atle Skorpen, kommunaldirektørane Jorunn L. Solberg og Øyvind Tøsdal Andre: Merknader: Det var ingen merknader til innkallinga. Protokollen frå forrige møte vart godkjendt. Det var ingen merknader til saklista. Behandla saker: 2/06 19/06 ADRESSE TELEFON WEB/EPOST INFO Rådhuset Sentralbord: Bankgiro: Torggata 7 Telefax: Org.nr.: Pb.84, 5202 Os Dir. innval:

2 Underskrifter: Vi stadfestar med underskriftene våre at møteboka er ført i samsvar med det som vart vedteke på møtet. Os, Terje Søviknes Børge Lunde Terje Hermansen Ordførar

3 SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 2/06 05/133 LYSEKLOSTER BARNEHAGE, TILLEGGSLØYVING 3/06 06/78 OFFENTLEG TOALETT - BUENA KAI 4/06 05/2002 KOMMUNAL GARANTI FOR LÅN FOR VILDMARKEN GOLFKLUBB 5/06 05/1219 BUDSJETT FOR KONTROLLUTVALET /06 05/1219 SEKRETÆR FOR KONTROLLUTVALET 7/06 05/1219 MØTEBOK FRÅ KONTROLLUTVALET /06 05/1219 MØTEBOK FRÅ KONTROLLUTVALET /06 04/850 NY BRANNSTASJON FOR OS KOMMUNE - VAL AV PLASSERING 10/06 03/3683 GANGVEG GREIDALSVEGEN- KUHNLE 11/06 04/ /2 NORDSTRAUMEN, BUSTADFELT- FRAMLEGG TIL UTBYGGINGSAVTALE FOR FRAMFØRING AV VA- ANLEGG 12/06 05/1866 FØRESEGNER - KØYRING MED VASS-SCOOTER 13/06 06/151 SENTRUMSSAMARBEID MED NAV 14/06 04/466 FRITAK FRÅ KOMMUNALE VERV FOR LAILA JANE HOPE 15/06 04/466 FRITAK FRÅ KOMMUNALE FOR JOHAN FREDRIK KAYSER 16/06 06/152 EVALUERING AV DEN POLITISKE STYRINGSSTRUKTUREN 17/06 06/120 Klientsak, jfr. offl. 5a, fvl. 13 Offl. 5a, fvl 13 EKSTRALØYVING VEDK. UNDERVISNING FOR 5 BARN I FAMILIEGJENFORENINGSSAK 18/06 05/940 Unntatt off., jfr. offl. 6 Ofl 6.2 KJØP AV TOMTEAREAL - ÅSEN 19/06 05/1345 Unntatt off., jfr. offl. 6 Ofl 6 KOMMUNAL FORKJØPSRETT-24 HUSVÆRE BYVEGEN G.NR 54 / B.NR. 546

4 2/06 Arkiv: 614 A &47 Arkivsaknr.: 05/133 LYSEKLOSTER BARNEHAGE, TILLEGGSLØYVING Kommunestyret løyver kr til inventar i ny avdeling ved Lysekloster barnehage, ettersom det statlege investeringstilskotet til prosjektet vil verta avkorta tilsvarande momskompensasjonskravet frå kommunen, og i praksis vil verta null. Kommunestyret vil nytta restmidlar frå Reform 97 til å dekka utgiftene. Det vert gjort følgjande budsjettjustering: Post Lysekloster barnehage - vert auka med kr ,- Post Bruk av ubundne fond* - vert auka med kr ,- * Ubunde fond, balansekonto Statstilskot Reform 97 Ny kostnadsramme for prosjektet vert etter dette kr ,-. Kommunestyret løyver kr til inventar i ny avdeling ved Lysekloster barnehage, ettersom det statlege investeringstilskotet til prosjektet vil verta avkorta tilsvarande momskompensasjonskravet frå kommunen, og i praksis vil verta null. Kommunestyret vil nytta restmidlar frå Reform 97 til å dekka utgiftene. Det vert gjort følgjande budsjettjustering: Post Lysekloster barnehage - vert auka med kr ,- Post Bruk av ubundne fond* - vert auka med kr ,- * Ubunde fond, balansekonto Statstilskot Reform 97 Ny kostnadsramme for prosjektet vert etter dette kr ,-. 3/06 Arkiv: MA 17/--35 Arkivsaknr.: 06/78 OFFENTLEG TOALETT - BUENA KAI Os kommune ønskjer å bidra til realisering av offentleg toalett, dusj og vaskerom på Buena kai, og vil gje eit tilskot stort kr ,- som kan delfinansiera bygging av eit tilbygg som kan stetta dette føremålet. Det er ein føresetnad at tilskotet ikkje medfører drifts- eller vedlikehaldsansvar for Os kommune. Det vert gjort følgjande budsjettjustering: Post Tilskot til private - vert auka med kr ,- Post Bruk av ubunde driftsfond vert auka med kr ,-*

5 *Fond Til disp. for formannskapet kr ,- Fond Kommuneplan kr ,- Os kommune ønskjer å bidra til realisering av offentleg toalett, dusj og vaskerom på Buena kai, og vil gje eit tilskot stort kr ,- som kan delfinansiera bygging av eit tilbygg som kan stetta dette føremålet. Det er ein føresetnad at tilskotet ikkje medfører drifts- eller vedlikehaldsansvar for Os kommune. Det vert gjort følgjande budsjettjustering: Post Tilskot til private - vert auka med kr ,- Post Bruk av ubunde driftsfond vert auka med kr ,-* *Fond Til disp. for formannskapet kr ,- Fond Kommuneplan kr ,- 4/06 Arkiv: 256 Arkivsaknr.: 05/2002 KOMMUNAL GARANTI FOR LÅN FOR VILDMARKEN GOLFKLUBB Os kommunestyre godkjenner at det vert gjeve kommunal garanti for lån inntil kr ,- til Vildmarkens Golfklubb i samband med bygging av klubbhus m.v. Garantien vert gjeve som simpel kausjon, og garantiansvaret vert redusert i samsvar med planlagt nedbetaling av lånet. Garantien fell vekk seinast innan 10 år. Det er eit vilkår for godkjenninga at verksemda vert driven utan vinst for eigarane. Eit evt. overskot må tilbakeførast til drifta. Os kommunestyre godkjenner at det vert gjeve kommunal garanti for lån inntil kr ,- til Vildmarkens Golfklubb i samband med bygging av klubbhus m.v. Garantien vert gjeve som simpel kausjon, og garantiansvaret vert redusert i samsvar med planlagt nedbetaling av lånet. Garantien fell vekk seinast innan 10 år. Det er eit vilkår for godkjenninga at verksemda vert driven utan vinst for eigarane. Eit evt. overskot må tilbakeførast til drifta. 5/06 Arkiv: 033 Arkivsaknr.: 05/1219 BUDSJETT FOR KONTROLLUTVALET 2006

6 Kommunestyret tek Kontrollutvalet sitt vedtak om budsjett for kontrollutvalet til etteretning. Rådmann Kommunestyret tek Kontrollutvalet sitt vedtak om budsjett for kontrollutvalet til etteretning. 6/06 Arkiv: 033 Arkivsaknr.: 05/1219 SEKRETÆR FOR KONTROLLUTVALET Kommunestyret vedtek å engasjera Målfrid Bøthun som sekretær for kontrollutvalet så lenge Midthordland Revisjonsdistrikt eksisterar, på gjeldande vilkår. Når dette selskapet vert endeleg avvikla, vert engasjementet å vurdera på nytt. Kommunestyret vedtek å engasjera Målfrid Bøthun som sekretær for kontrollutvalet så lenge Midthordland Revisjonsdistrikt eksisterar, på gjeldande vilkår. Når dette selskapet vert endeleg avvikla, vert engasjementet å vurdera på nytt. 7/06 Arkiv: 033 Arkivsaknr.: 05/1219 MØTEBOK FRÅ KONTROLLUTVALET Kommunestyret tek møteprotokoll frå Kontrollutvalet sitt møte som melding.

7 Kommunestyret tek møteprotokoll frå Kontrollutvalet sitt møte som melding. 8/06 Arkiv: 033 Arkivsaknr.: 05/1219 MØTEBOK FRÅ KONTROLLUTVALET Kommunestyret tek møteprotokoll frå Kontrollutvalet sitt møte som melding. Kommunestyret tek møteprotokoll frå Kontrollutvalet sitt møte som melding. 9/06 Arkiv: 614 Arkivsaknr.: 04/850 NY BRANNSTASJON FOR OS KOMMUNE - VAL AV PLASSERING Ut frå ei samla vurdering vedtek Os kommunestyre at ny brannstasjon vert plassert på eigedomen der Os Industrimekaniske AS held til i dag. Eigedomsutvalet får i oppdrag å gjennomføra kjøp av eigedomen. Føresetnaden er at prisen skal gjenspegla marknadsverdien framfor teknisk verdi. Dersom forhandlingar om kjøp av eigedomen til Os Industrimekaniske ikkje gjev tilfredstillande resultat, vedtak Os kommunestyre at brannstasjonen blir bygd i Holtbrekka ved Kvernaelva. Os kommunestyre aksepterer tilbodet frå Tor Lars Hatvik om kjøp av parsell av gnr 52, bnr 18. Eigedomsutvalet får i oppdrag å gjennomføra kjøpet Ut frå ei samla vurdering vedtek Os kommunestyre at ny brannstasjon vert plassert på eigedomen der Os Industrimekaniske AS held til i dag. Eigedomsutvalet får i oppdrag å gjennomføra kjøp av eigedomen. Føresetnaden er at prisen skal gjenspegla marknadsverdien framfor teknisk verdi.

8 Dersom forhandlingar om kjøp av eigedomen til Os Industrimekaniske ikkje gjev tilfredstillande resultat, vedtak Os kommunestyre at brannstasjonen blir bygd i Holtbrekka ved Kvernaelva. Os kommunestyre aksepterer tilbodet frå Tor Lars Hatvik om kjøp av parsell av gnr 52, bnr 18. Eigedomsutvalet får i oppdrag å gjennomføra kjøpet 10/06 Arkiv: PRN Arkivsaknr.: 03/3683 GANGVEG GREIDALSVEGEN- KUHNLE Os Kommunestyre føreset at utbyggjarane av bustadfelta i området må dekka kostnadane med opprustning av gangvegen mellom Greidalsvegen og Kuhnlevegen og opprustning av Greidalsvegen. Os kommune overtek på vanleg måte drifts og vedlikeholdsansvaret for veganlegga når desse er ferdig oppbygde med fast dekke og veglys. Os Kommunestyre føreset at utbyggjarane av bustadfelta i området må dekka kostnadane med opprustning av gangvegen mellom Greidalsvegen og Kuhnlevegen og opprustning av Greidalsvegen. Os kommune overtek på vanleg måte drifts og vedlikeholdsansvaret for veganlegga når desse er ferdig oppbygde med fast dekke og veglys. 11/06 Arkiv: PRN Arkivsaknr.: 04/ /2 NORDSTRAUMEN, BUSTADFELT- FRAMLEGG TIL UTBYGGINGSAVTALE FOR FRAMFØRING AV VA- ANLEGG Os kommunestyre godkjenner at det vert opppretta utbyggingsavtale mellom Nordstraumen AS som utbyggjar og Os kommune om framføring av VA- anlegg frå Søvikvågen og sanering av eksisterande kloakkutslepp i Sperrevik, med følgjande atterhald. 1. Tiltaket og dei tekniske planane må vera godkjendt på vanleg måte 2. Kostnaden med dette tiltaket må dekkast av budsjetterte midlar innafor VA- sektoren. Grunngjevinga for vedtaket er at det i samband,med tiltaket skal sikrast heilskapelig løysing i samsvar med intensjonane i Hovudplanane for vatn og avløp. Formannskapet ber om eit notat til kommunestyret om utbygging av fortau/gang/sykkelsti langs fylkesvegen frå plangrensa og fram til Sørstraumen bru...

9 Os kommunestyre godkjenner at det vert opppretta utbyggingsavtale mellom Nordstraumen AS som utbyggjar og Os kommune om framføring av VA- anlegg frå Søvikvågen og sanering av eksisterande kloakkutslepp i Sperrevik, med følgjande atterhald. 3. Tiltaket og dei tekniske planane må vera godkjendt på vanleg måte 4. Kostnaden med dette tiltaket må dekkast av budsjetterte midlar innafor VA- sektoren. Grunngjevinga for vedtaket er at det i samband,med tiltaket skal sikrast heilskapelig løysing i samsvar med intensjonane i Hovudplanane for vatn og avløp. Formannskapet ber om eit notat til kommunestyret om utbygging av fortau/gang/sykkelsti langs fylkesvegen frå plangrensa og fram til Sørstraumen bru. 12/06 Arkiv: P50 &00 Arkivsaknr.: 05/1866 FØRESEGNER - KØYRING MED VASS-SCOOTER Framlegg til vedtak: Os kommunestyre vedtek slik førebels føresegn som vedkomande køyring med vass-scooter i Os kommune: Førebels føresegn om unntak frå forbodet mot bruk av vass-scooter og liknande fartøy - Os kommune, Hordaland: Føresegna er vedteken av Os kommunestyre 13. desember 2005 med heimel i Lov av 26. juni 1998 nr. 47 om fritids- og småbåter 30, annet ledd. Endret 27. januar 2003 nr Føremål: Føremålet med føresegna er å få til regulert bruk av vass-scooter og liknande fartøy i Os kommune. 2. Geografiske avgrensingar for aktiviteten Oppvisning: Oppvisning av vass-scooterkøyring som idrett kan gå føre seg i hamnebassenget i Os sentrum, men berre i heilt særskilde høve, og det må hentast inn løyve for kvart einskild arrangement. Køyringa skal då avgrensast til området innanfor linjene Ytre molo - Mobergsvikjo kafé og Kaien hamburgarrestaurant Oselvarbryggja. Transport til området skal skje ved sjøsetting frå sjøsettingsrampen ved Oselvarnaustet. Førebels øvingsområde: Øvingsområde vert, til dess permanent øvingsområde vert funne, tidlegare nytta område søraust for Askvik sjø og fritid, med bane avgrensa av linjene som kjem av koordinatane: X41900/Y X42100/Y62800 og X41900/Y62800 X42100/Y62860 (sjå kart)

10 Området skal merkjast med 6 oransje bøyer, ei i kvart hjørne av området og ei på midten av kvar av langsidene. Merkinga skal gjerast av aktuelle brukarar av området og kontrollerast/godkjennast av Os kommune. Dette området kan berre nyttast til trening, og køyring kan berre gå føre seg på høglys dag og når det er god sikt. 2. Transportkorridor Transportkorridor for vass-scooter til øvingsområdet vert rett linje frå Askvik sjø og fritid til nordleg ende av det gjevne øvingsområdet. 3. Avgrensing av aktivitet Føresegna gjeld: Køyring med vass-scooter innafor det gjevne treningsområdet, under føresetnad av at føremålet er idrettsleg trening, og at dette går føre seg i sikre former i regi av ein klubb eller eit lag. Transport til og frå øvingsfeltet skal skje i tråd med punkt 2, og det skal takast særskild omsyn til annan trafikk i området. Ut over dette gjeld sjølvsagt gjeldande reglar for småbåtar og det som er bestemt i sjøvettreglane. 4. Tidsmessig avgrensing Unntaket frå forbodet mot vass-scooterkøyring gjeld fastlagde tider for bruk av øvingsområdet. På søndagar og andre heilagdagar kan det ikkje under noko omstende køyrast før etter kyrkjetid. Det vert også slått fast at køyring aldri kan gå føre seg etter solnedgang. Ut over dette vert tidsavgrensing gjeve i kvart einskild løyve. Ved all køyring skal det takast særleg omsyn til båtutfarten i området. Eit løyve gjeld aldri for meir enn ein scooter, og vert aldri gjeve for meir enn eit år om gangen. For å ha kontroll med omfanget av aktiviteten i området avgjer rådmannen kor mange løyve som til ei kvar tid kan vera gjeldande. 5. Søknad om løyve handsaming Søknad om løyve til trening i tråd med føresegna kan berre gjevast av rådmann (delegert mynde frå kommunestyret) eller den rådmannen delegerer mynde vidare til. Os forvaltningsstyre vert klageinstans. Stemnekøyring i hamnebassenget i Os sentrum kan berre gjerast etter løyve frå Os forvaltningsstyre (delegert mynde får kommunestyret). 6. Tidsrom som føresegna gjeld: Føresegna gjeld til ho vert aktivt oppheva, eller til varig område til sjøsportsaktivitetar er regulert til slik aktivitet og det er vedteke naudsynte føresegner. I samband med rulleringa av arealdelen til Kommuneplanen skal kommunen freista finna eigna område til den aktuelle aktiviteten. Eit alternativ kan då verta, etter evaluering, å gje den førebels føresegna varig verknad. Os kommunestyre vedtek slik førebels føresegn som vedkomande køyring med vass-scooter i Os kommune:

11 Førebels føresegn om unntak frå forbodet mot bruk av vass-scooter og liknande fartøy - Os kommune, Hordaland: Føresegna er vedteken av Os kommunestyre 13. desember 2005 med heimel i Lov av 26. juni 1998 nr. 47 om fritids- og småbåter 30, annet ledd. Endret 27. januar 2003 nr Føremål: Føremålet med føresegna er å få til regulert bruk av vass-scooter og liknande fartøy i Os kommune. 2. Geografiske avgrensingar for aktiviteten Oppvisning: Oppvisning av vass-scooterkøyring som idrett kan gå føre seg i hamnebassenget i Os sentrum, men berre i heilt særskilde høve, og det må hentast inn løyve for kvart einskild arrangement. Køyringa skal då avgrensast til området innanfor linjene Ytre molo - Mobergsvikjo kafé og Kaien hamburgarrestaurant Oselvarbryggja. Transport til området skal skje ved sjøsetting frå sjøsettingsrampen ved Oselvarnaustet. Førebels øvingsområde: Øvingsområde vert, til dess permanent øvingsområde vert funne, tidlegare nytta område søraust for Askvik sjø og fritid, med bane avgrensa av linjene som kjem av koordinatane: X41900/Y X42100/Y62800 og X41900/Y62800 X42100/Y62860 (sjå kart) Området skal merkjast med 6 oransje bøyer, ei i kvart hjørne av området og ei på midten av kvar av langsidene. Merkinga skal gjerast av aktuelle brukarar av området og kontrollerast/godkjennast av Os kommune. Dette området kan berre nyttast til trening, og køyring kan berre gå føre seg på høglys dag og når det er god sikt. 2. Transportkorridor Transportkorridor for vass-scooter til øvingsområdet vert rett linje frå Askvik sjø og fritid til nordleg ende av det gjevne øvingsområdet. 3. Avgrensing av aktivitet Føresegna gjeld: Køyring med vass-scooter innafor det gjevne treningsområdet, under føresetnad av at føremålet er idrettsleg trening, og at dette går føre seg i sikre former i regi av ein klubb eller eit lag. Transport til og frå øvingsfeltet skal skje i tråd med punkt 2, og det skal takast særskild omsyn til annan trafikk i området. Ut over dette gjeld sjølvsagt gjeldande reglar for småbåtar og det som er bestemt i sjøvettreglane. 4. Tidsmessig avgrensing Unntaket frå forbodet mot vass-scooterkøyring gjeld fastlagde tider for bruk av øvingsområdet. På søndagar og andre heilagdagar kan det ikkje under noko omstende køyrast før etter kyrkjetid. Det vert også slått fast at køyring aldri kan gå føre seg etter solnedgang. Ut over dette vert tidsavgrensing gjeve i kvart einskild løyve. Ved all køyring skal det takast særleg omsyn til båtutfarten i området. Eit løyve gjeld aldri for meir enn ein scooter, og vert aldri gjeve for meir enn eit år om gangen. For å ha kontroll med omfanget av aktiviteten i området avgjer rådmannen kor mange løyve som til ei kvar tid kan vera gjeldande. 5. Søknad om løyve handsaming

12 Søknad om løyve til trening i tråd med føresegna kan berre gjevast av rådmann (delegert mynde frå kommunestyret) eller den rådmannen delegerer mynde vidare til. Os forvaltningsstyre vert klageinstans. Stemnekøyring i hamnebassenget i Os sentrum kan berre gjerast etter løyve frå Os forvaltningsstyre (delegert mynde får kommunestyret). 6. Tidsrom som føresegna gjeld: Føresegna gjeld til ho vert aktivt oppheva, eller til varig område til sjøsportsaktivitetar er regulert til slik aktivitet og det er vedteke naudsynte føresegner. I samband med rulleringa av arealdelen til Kommuneplanen skal kommunen freista finna eigna område til den aktuelle aktiviteten. Eit alternativ kan då verta, etter evaluering, å gje den førebels føresegna varig verknad. 13/06 Arkiv: F00 &10 Arkivsaknr.: 06/151 SENTRUMSSAMARBEID MED NAV Os kommunestyre stør planen om utvikling av Bjørnegården til eit felles senter for fleire ulike offentlege etatar. Os kommunestyre vedtek å flytta Os Folkebibliotek til Bjørnegården, og gjev rådmannen fullmakt til å inngå leigeavtale om dette, innanfor dei rammer som er i saksutgreiinga. Os kommunestyre vedtek at sosialkontordelen av eininga Prykiatri- & Sosialeininga skal samlokaliserast i Bjørnegården i fellesskap med kontoret til den nye NAV-etaten. Formannskapet får fullmakt til å ta avgjerd i økonomiske og praktiske detaljar i saka, når desse er klare, innanfor dei rammene som er i saksutgreiinga. Kommunestyret ber om at rådmannen i seinare sak kjem attende med framlegg om detaljert finansiering av auka leige- og driftskostnader til begge formåla for 4 kvartal 2006, og at kostandene frå 2007 og frametter vert lagt inn i økonomiplanen. Os kommunestyre stør planen om utvikling av Bjørnegården til eit felles senter for fleire ulike offentlege etatar. Os kommunestyre vedtek å flytta Os Folkebibliotek til Bjørnegården, og gjev rådmannen fullmakt til å inngå leigeavtale om dette, innanfor dei rammer som er i saksutgreiinga. Os kommunestyre vedtek at sosialkontordelen av eininga Prykiatri- & Sosialeininga skal samlokaliserast i Bjørnegården i fellesskap med kontoret til den nye NAV-etaten. Formannskapet får fullmakt til å ta avgjerd i økonomiske og praktiske detaljar i saka, når desse er klare, innanfor dei rammene som er i saksutgreiinga.

13 Kommunestyret ber om at rådmannen i seinare sak kjem attende med framlegg om detaljert finansiering av auka leige- og driftskostnader til begge formåla for 4 kvartal 2006, og at kostandene frå 2007 og frametter vert lagt inn i økonomiplanen. 14/06 Arkiv: 033 Arkivsaknr.: 04/466 FRITAK FRÅ KOMMUNALE VERV FOR LAILA JANE HOPE Framlegg til vedtak: Laila Jane Hope får for perioden fram til innvilga fritak frå politiske verv som medlem i forvaltningsstyret, vara til kommunestyret, krigsskadenemnda, personal- og lønsutvalet og viltnemnda., samt medlem i samarbeidsutvalet for Halhjem Barnetun og som meddommar i Midthordland Tingrett. Ny 19. vara til kommunestyret vert etter valoppgjeret Ole-Vidar Skaathun. Det vert føreteke nyval på dei andre plassane. Medlem i forvaltningsstyret vert Medlem i samarbeidsutvalet for Halhjem Barnetun vert. Meddommar i Midthordland tingrett vert. Varamedlem til krigsskadenemnda vert. Varamedlem til personal- og lønsutvalet vert. Varamedlem til viltnemnda vert. Laila Jane Hope får for perioden fram til innvilga fritak frå politiske verv som medlem i forvaltningsstyret, vara til kommunestyret, krigsskadenemnda, personal- og lønsutvalet og viltnemnda., samt medlem i samarbeidsutvalet for Halhjem Barnetun og som meddommar i Midthordland Tingrett. Ny 19. vara til kommunestyret vert etter valoppgjeret Ole-Vidar Skaathun. Det vert føreteke nyval på dei andre plassane. Medlem i forvaltningsstyret vert Medlem i samarbeidsutvalet for Halhjem Barnetun vert. Meddommar i Midthordland tingrett vert. Varamedlem til krigsskadenemnda vert. Varamedlem til personal- og lønsutvalet vert. Varamedlem til viltnemnda vert. 15/06 Arkiv: 033 Arkivsaknr.: 04/466 FRITAK FRÅ KOMMUNALE FOR JOHAN FREDRIK KAYSER

14 Framlegg til vedtak: Johan Fredrik Kayser får for perioden fram til innvilga fritak frå politiske verv som vara til kommunestyret. Ny 19. vara til kommunestyret vert etter valoppgjeret Tom Fagertun. Johan Fredrik Kayser får for perioden fram til innvilga fritak frå politiske verv som vara til kommunestyret. Ny 19. vara til kommunestyret vert etter valoppgjeret Tom Fagertun. 16/06 Arkiv: 031 Arkivsaknr.: 06/152 EVALUERING AV DEN POLITISKE STYRINGSSTRUKTUREN Framlegg til vedtak: Os kommunestyre legg opp til følgjande prosess for å evaluera den politiske styringsstrukturen; 1. Det vert oppretta eit Adhoc-utval, Styringsstrukturutvalet, med i alt 9 medlemmar. Ordførar og varaordførar vert høvesvis leiar og nestleiar i utvalet, medan partia som er representert i Os kommunestyre i valperioden peikar ut eit medlem kvar. Utvalet får slik samansetting; Ordførar Terje Søviknes. leiar Varaordførar Lisbeth Axelsen, nestleiar, FrP, H, AP, SV, KrF, TvS, V, SP 2. Utvalet skal evaluera noverande politisk styringsstruktur, vurdera den politiske styringsstrukturen opp mot den administrative styringsstrukturen, og fremja forslag til eventuelle endringar i den politiske styringsstrukturen for valperioden Aktuelle tema for drøfting er m.a. styringsstrukturen, delegasjon, arbeidsdeling mellom utvala, storleik på kommunestyret og Reglement for folkevalde organ i Os kommune. Innstilling frå utvalet skal liggja føre innan , og handsamast i Os formannskap og Os kommunestyre

15 3. Administrasjonen v/rådmannen peikar ut sekretær for utvalet. Os kommunestyre legg opp til følgjande prosess for å evaluera den politiske styringsstrukturen; 1. Det vert oppretta eit Adhoc-utval, Styringsstrukturutvalet, med i alt 9 medlemmar. Ordførar og varaordførar vert høvesvis leiar og nestleiar i utvalet, medan partia som er representert i Os kommunestyre i valperioden peikar ut eit medlem kvar. Utvalet får slik samansetting; Ordførar Terje Søviknes. leiar Varaordførar Lisbeth Axelsen, nestleiar, FrP, H, AP, SV, KrF, TvS, V, SP 2. Utvalet skal evaluera noverande politisk styringsstruktur, vurdera den politiske styringsstrukturen opp mot den administrative styringsstrukturen, og fremja forslag til eventuelle endringar i den politiske styringsstrukturen for valperioden Aktuelle tema for drøfting er m.a. styringsstrukturen, delegasjon, arbeidsdeling mellom utvala, storleik på kommunestyret og Reglement for folkevalde organ i Os kommune. Innstilling frå utvalet skal liggja føre innan , og handsamast i Os formannskap og Os kommunestyre Administrasjonen v/rådmannen peikar ut sekretær for utvalet. 17/06 Klientsak, jfr. offl. 5a, fvl. 13 Arkiv: F32 Arkivsaknr.: 06/120 EKSTRALØYVING VEDK. UNDERVISNING FOR 5 BARN I FAMILIEGJENFORENINGSSAK Kommunestyret løyver kr ,- til nødvendige undervisningstiltak vårhalvåret 2006 for 5 barn i familiegjenforening. Finansiering av tiltaket vil ein komme attende til i samband med disponering av eit eventuelt budsjettoverskot for 2005.

16 Kommunestyret løyver kr ,- til nødvendige undervisningstiltak vårhalvåret 2006 for 5 barn i familiegjenforening. Finansiering av tiltaket vil ein komme attende til i samband med disponering av eit eventuelt budsjettoverskot for /06 Unntatt off., jfr. offl. 6 Ofl 6.2 Arkiv: 202 Arkivsaknr.: 05/940 KJØP AV TOMTEAREAL - ÅSEN Kommunestyret godkjenner avtale om kjøp av ein parsell g.nr 9, b.nr 1 og heile g.nr 13, b.nr 7, begge deler utmark i Åsen, Os kommune. Kjøpesummen framkjem slik: Kjøpesum: kr ,- Dokumentavgift: kr ,- Tinglysingsgebyr: kr 1.690,- Sum kr ,- Summen vert førebels finansiert ved bruk av inntekter frå sal av tomt på Haugsnesfjæra. Det må då gjerast følgjande budsjettjustering: Post Kjøp av tomter - vert auka med kr ,- Post Sal av tomter - vert auka med kr Når tiltak i Haugsnesfjøra er klar for realisering, skal midlar førast attende til dette prosjektet. Kommunestyret godkjenner avtale om kjøp av ein parsell g.nr 9, b.nr 1 og heile g.nr 13, b.nr 7, begge deler utmark i Åsen, Os kommune. Kjøpesummen framkjem slik: Kjøpesum: kr ,- Dokumentavgift: kr ,- Tinglysingsgebyr: kr 1.690,- Sum kr ,- Summen vert førebels finansiert ved bruk av inntekter frå sal av tomt på Haugsnesfjæra. Det må då gjerast følgjande budsjettjustering:

17 Post Kjøp av tomter - vert auka med kr ,- Post Sal av tomter - vert auka med kr Når tiltak i Haugsnesfjøra er klar for realisering, skal midlar førast attende til dette prosjektet. 19/06 Unntatt off., jfr. offl. 6 Ofl 6 Arkiv: 611 Arkivsaknr.: 05/1345 KOMMUNAL FORKJØPSRETT-24 HUSVÆRE BYVEGEN, G.NR 54 /B.NR. 546 Framlegg til vedtak: Os kommune melder frå om at Os kommune vil takka ja til tilbodet frå Husbanken om kjøp av 24 husvære på gnr 54, bnr 546, Byvegen for kroner 21 millionar. Administrasjonen vert beden om å leggja fram eiga sak om finansiering der alle kostnadar inntil kroner ,- er med. Det må søkjast om kjøpstilskot frå Husbanken til dei husværa der det bur leigetakarar som gjer at Os kommune kan søkja kjøpstilskot. Husleigene skal fastsetjast slik at dei dekker faktiske utgifter med det å eiga dei tjuefire husværa. Os kommune melder frå om at Os kommune vil takka ja til tilbodet frå Husbanken om kjøp av 24 husvære på gnr 54, bnr 546, Byvegen for kroner 21 millionar. Administrasjonen vert beden om å leggja fram eiga sak om finansiering der alle kostnadar inntil kroner ,- er med. Det må søkjast om kjøpstilskot frå Husbanken til dei husværa der det bur leigetakarar som gjer at Os kommune kan søkja kjøpstilskot. Husleigene skal fastsetjast slik at dei dekker faktiske utgifter med det å eiga dei tjuefire husværa.

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 20.02.2007 Frå: 09.00 til 12.30

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 20.02.2007 Frå: 09.00 til 12.30 OS KOMMUNE Organisasjonseining MØTEPROTOKOLL Os Formannskap Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 20.02.2007 Frå: 09.00 til 12.30 Innkalte: Funksjon Namn Forfall Møtt for Ordførar Terje Søviknes Varaordførar

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os Forvaltningsstyre. Møtestad: Os Kai Møtedato: 30.08.2007 Frå: 08.30 til 15.15. Nestleiar Jonny Garvik FO Laila Marie Reiertsen

MØTEPROTOKOLL. Os Forvaltningsstyre. Møtestad: Os Kai Møtedato: 30.08.2007 Frå: 08.30 til 15.15. Nestleiar Jonny Garvik FO Laila Marie Reiertsen OS KOMMUNE Organisasjonseining MØTEPROTOKOLL Os Forvaltningsstyre Møtestad: Os Kai Møtedato: 30.08.2007 Frå: 08.30 til 15.15 Innkalte: Funksjon Namn Forfall Møtt for Leiar Gustav Bahus Nestleiar Jonny

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 11.11.03 Frå: 09.00 til. Lisbeth Axelsen (H), Torill Otterskred (SV)

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 11.11.03 Frå: 09.00 til. Lisbeth Axelsen (H), Torill Otterskred (SV) OS KOMMUNE Os kommune Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 11.11.03 Frå: 09.00 til MØTEPROTOKOLL Os Formannskap Til stades på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. : Ordførar Teje Søviknes

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os kommunestyre. Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 10.11.2009 Frå: 17.00 til 21.25

MØTEPROTOKOLL. Os kommunestyre. Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 10.11.2009 Frå: 17.00 til 21.25 OS KOMMUNE Avdeling for Tenestestyring MØTEPROTOKOLL Os kommunestyre Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 10.11.2009 Frå: 17.00 til 21.25 Medlemar: Framstegspartiet Terje Søviknes Gustav Bahus Espen Aspenes

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 15.06.2006 Frå: 09.00 til 12.00. Forfall X X

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 15.06.2006 Frå: 09.00 til 12.00. Forfall X X OS KOMMUNE Organisasjonseining MØTEPROTOKOLL Os Formannskap Møtestad: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 15.06.2006 Frå: 09.00 til 12.00 Innkalla: Funksjon Ordførar Varaordførar Namn Terje Søviknes

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 01.03.2005 Frå: 09.00 til 13.20

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 01.03.2005 Frå: 09.00 til 13.20 OS KOMMUNE Os kommune MØTEPROTOKOLL Os Formannskap Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 01.03.2005 Frå: 09.00 til 13.20 Til stades på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. : Andre: Merknader:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 15.05.2007 Frå: 09.00 til

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 15.05.2007 Frå: 09.00 til OS KOMMUNE Organisasjonseining Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 15.05.2007 Frå: 09.00 til MØTEPROTOKOLL Os Formannskap Innkalte: Funksjon Namn Forfall Møtt for Ordførar Terje Søviknes FO Varaordførar

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os kommunestyre. Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 11.11.2008 Frå: 17.00 til 18.45

MØTEPROTOKOLL. Os kommunestyre. Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 11.11.2008 Frå: 17.00 til 18.45 OS KOMMUNE Avdeling for Tenestestyring MØTEPROTOKOLL Os kommunestyre Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 11.11.2008 Frå: 17.00 til 18.45 Medlemer: Framstegspartiet Terje Søviknes Laila Reiertsen Espen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os Forvaltningsstyre. Møtestad: Formannskapssalen i 4. etg i Rådhuset Møtedato: 29.03.2006 Frå: 08.30 til 09.45

MØTEPROTOKOLL. Os Forvaltningsstyre. Møtestad: Formannskapssalen i 4. etg i Rådhuset Møtedato: 29.03.2006 Frå: 08.30 til 09.45 OS KOMMUNE Organisasjonseining MØTEPROTOKOLL Os Forvaltningsstyre Møtestad: Formannskapssalen i 4. etg i Rådhuset Møtedato: 29.03.2006 Frå: 08.30 til 09.45 Til stades på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 99/06 05/875 SØKNAD OM URVIDA KOMMUNAL GARANTI - SÆLEHAUGEN BARNEHAGE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 99/06 05/875 SØKNAD OM URVIDA KOMMUNAL GARANTI - SÆLEHAUGEN BARNEHAGE OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Os Sjukeheim, gamal del Møtedato: 30.05.2006 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 99/06 05/875 SØKNAD

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 27.01.2004 Frå: 09.00 til. Torill Otterskred (SV) Borghild Borgen (Ap)

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 27.01.2004 Frå: 09.00 til. Torill Otterskred (SV) Borghild Borgen (Ap) OS KOMMUNE Os kommune Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 27.01.2004 Frå: 09.00 til MØTEPROTOKOLL Os Formannskap Til stades på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. : Andre: Merknader: Ordførar

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Personalutvalet. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30

MØTEPROTOKOLL. Personalutvalet. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30 OS KOMMUNE Personalavdelinga MØTEPROTOKOLL Personalutvalet Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30 Innkalte: Funksjon Leiar Nestleiar Medlem Tilsette repr Tilsette repr Namn

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os kommunestyre. Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 18.02.03 Frå: 17.00 til 19.30

MØTEPROTOKOLL. Os kommunestyre. Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 18.02.03 Frå: 17.00 til 19.30 OS KOMMUNE Os kommune MØTEPROTOKOLL Os kommunestyre Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 18.02.03 Frå: 17.00 til 19.30 Til stades på møtet Medlemmer: Fremskrittspartiet Terje Søviknes, ordførar Laila

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Quality Hitel Edvard Grieg, Sandsliåsen 50. Torill Otterskred (SV), Lisbeth Axelsen (H)

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Quality Hitel Edvard Grieg, Sandsliåsen 50. Torill Otterskred (SV), Lisbeth Axelsen (H) OS KOMMUNE Os kommune MØTEPROTOKOLL Os Formannskap Møtestad: Quality Hitel Edvard Grieg, Sandsliåsen 50 Møtedato: 25. og 26.11.2003 Frå: 10.00 til kl. 10.30 dagen etter Til stades på møtet Medlemmer: Forfall:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Rådhuset, møtesalen Skorpo Møtedato: 31.01.2006 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 24/06 05/1345

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os Forvaltningsstyre. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 17.02.2005 Frå: 08.30 til. Nils Olav Nøss (A), Laila Hope (FrP)

MØTEPROTOKOLL. Os Forvaltningsstyre. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 17.02.2005 Frå: 08.30 til. Nils Olav Nøss (A), Laila Hope (FrP) OS KOMMUNE Os kommune Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 17.02.2005 Frå: 08.30 til MØTEPROTOKOLL Os Forvaltningsstyre Til stades på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. : Leiar Gustav Bahus

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE

MØTEINNKALLING SAKLISTE OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Rådhuset, møtesalen Skorpo Møtedato: 14.02.2006 Tid: 14.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 26/06 05/1345 Unntatt

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Tenesteutvalet. Møtestad: Luranetunet Møtedato: 11.03.2009 Frå: 09.00 til 15.00

MØTEPROTOKOLL. Tenesteutvalet. Møtestad: Luranetunet Møtedato: 11.03.2009 Frå: 09.00 til 15.00 OS KOMMUNE Avdeling for Tenestestyring MØTEPROTOKOLL Tenesteutvalet Møtestad: Luranetunet Møtedato: 11.03.2009 Frå: 09.00 til 15.00 Innkalte: Funksjon Namn Forfall Møtt for Leiar Hedevig Holst Stig Endre

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORVALTNINGSSTYRE Møtestad: Rådhuset, møteromet Skorpo Møtedato: 08.02.2007 Tid: 13.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 83/07 06/1497

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 5/06 03/1168 BADEANLEGG I OS KOMMUNE - ORIENTERING 1

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 5/06 03/1168 BADEANLEGG I OS KOMMUNE - ORIENTERING 1 OS KOMMUNE Organisasjonseining MØTEINNKALLING Utval: RÅD FOR FUNKSJONSHEMMA Møtestad: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 20.03.2006 Tid: 16.00 SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 5/06 03/1168

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 250/07 07/155 PARKERINGSPLASSAR I OS SENTRUM 5323

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 250/07 07/155 PARKERINGSPLASSAR I OS SENTRUM 5323 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORVALTNINGSSTYRE Møtestad: Rådhuset,Skorpo Møtedato: 24.05.2007 Tid: 13.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 250/07 07/155 PARKERINGSPLASSAR

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 18/08 08/60 KOMMUNAL GARANTI FOR LÅN - SØRE ØYANE NATURBARNEHAGE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 18/08 08/60 KOMMUNAL GARANTI FOR LÅN - SØRE ØYANE NATURBARNEHAGE OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 12.02.2008 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Forfall: Ingrid Netland (Sp) Sigurd Laugen (Tvs) Eirik Neverdal (Tvs) Haldor

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Personalutvalet. Forfall X X X. Vi stadfestar med underskriftene våre at møteboka er ført i samsvar med det som vart vedteke på møtet.

MØTEPROTOKOLL. Personalutvalet. Forfall X X X. Vi stadfestar med underskriftene våre at møteboka er ført i samsvar med det som vart vedteke på møtet. OS KOMMUNE Personalavdelinga MØTEPROTOKOLL Personalutvalet Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 27.04.2009 Frå: 18.00 til 19.00 Innkalte: Funksjon Leiar Nestleiar Medlem Medlem Namn Laila Reiertsen Marie

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0038/05 04/01566 SØKNAD OM KJØP AV TOMT 230

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0038/05 04/01566 SØKNAD OM KJØP AV TOMT 230 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 15.03.2005 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0038/05 04/01566 SØKNAD OM KJØP

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os kommunestyre. Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 16.06.2009 Frå: 17.00 til 21.30

MØTEPROTOKOLL. Os kommunestyre. Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 16.06.2009 Frå: 17.00 til 21.30 OS KOMMUNE Avdeling for Tenestestyring MØTEPROTOKOLL Os kommunestyre Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 16.06.2009 Frå: 17.00 til 21.30 Medlemer: Framstegspartiet Terje Søviknes Gustav Bahus Laila Reiertsen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Tenesteutvalet. Møtestad: Luranetunet Møtedato: 23.01.2008 Frå: 09.00 til 16.00

MØTEPROTOKOLL. Tenesteutvalet. Møtestad: Luranetunet Møtedato: 23.01.2008 Frå: 09.00 til 16.00 OS KOMMUNE Organisasjonseining MØTEPROTOKOLL Tenesteutvalet Møtestad: Luranetunet Møtedato: 23.01.2008 Frå: 09.00 til 16.00 Frammøtte: Forfall: Leiar Hedevig Holst (H), Stig Nilsen (FrP), Kari Fjellstad

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 81/08 08/440 PORTEFØLJESTATUS JUNI 2008 960

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 81/08 08/440 PORTEFØLJESTATUS JUNI 2008 960 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 26.08.2008 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Forfall: Nils-Olav Nøss (Ap) Vara som møter: Norvald Skåtøy (Ap) SAKLISTE

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os kommunestyre. Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 13.02.2007 Frå: 17.00 til

MØTEPROTOKOLL. Os kommunestyre. Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 13.02.2007 Frå: 17.00 til OS KOMMUNE Organisasjonseining Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 13.02.2007 Frå: 17.00 til MØTEPROTOKOLL Os kommunestyre Frammøte: Framstegspartiet Terje Søviknes Laila Reiertsen Marianne Hjelle Espen

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0262/04 04/01243 63/28,57, FINNEBREKKA, BYGGESAK - FELT A NY BEHANDLING

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0262/04 04/01243 63/28,57, FINNEBREKKA, BYGGESAK - FELT A NY BEHANDLING Utval: OS FORVALTNINGSSTYRE Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 20.12.2004 Tid: Kl. 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0262/04 04/01243 63/28,57, FINNEBREKKA, BYGGESAK - FELT

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0135/05 05/00117 PORTEFØLJESTATUS AUGUST 2005 984

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0135/05 05/00117 PORTEFØLJESTATUS AUGUST 2005 984 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 20.09.2005 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0135/05 05/00117 PORTEFØLJESTATUS

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 151/06 03/3299 TEMAMØTE OPPDRETT - AREALDELEN TIL KOMMUNEPLANEN, NY RULLERING

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 151/06 03/3299 TEMAMØTE OPPDRETT - AREALDELEN TIL KOMMUNEPLANEN, NY RULLERING OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORVALTNINGSSTYRE Møtestad: Luranetunet Møtedato: 18.05.2006 Tid: 08.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 151/06 03/3299 TEMAMØTE OPPDRETT

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 14.09.2004 Frå: 09.00 til 15.00. Øystein Nordvik (Tvs)

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 14.09.2004 Frå: 09.00 til 15.00. Øystein Nordvik (Tvs) OS KOMMUNE Os kommune MØTEPROTOKOLL Os Formannskap Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 14.09.2004 Frå: 09.00 til 15.00 Til stades på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. : Andre: Merknader:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 172/07 05/2278 E39 RÅDAL - SVEGATJØRN, SØKNAD OM BOMPENGEFINANSIERING

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 172/07 05/2278 E39 RÅDAL - SVEGATJØRN, SØKNAD OM BOMPENGEFINANSIERING OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 11.12.2007 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 172/07 05/2278 E39 RÅDAL

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtestad: rådhuset Møtedato: 22.10.2009 Kl: 16.30-18.30

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtestad: rådhuset Møtedato: 22.10.2009 Kl: 16.30-18.30 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtestad: rådhuset Møtedato: 22.10.2009 Kl: 16.30-18.30 Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. (evt. andre): Olafur Erling Nesse Inga Midttun Rådmann Vidar Roseth Sekretær

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os eldreråd. Møtestad: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 13.11.2006 Frå: 14.00 til 16.00

MØTEPROTOKOLL. Os eldreråd. Møtestad: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 13.11.2006 Frå: 14.00 til 16.00 OS KOMMUNE Organisasjonseining MØTEPROTOKOLL Os eldreråd Møtestad: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 13.11.2006 Frå: 14.00 til 16.00 Innkalte: Funksjon Namn Forfall Møtt for Leiar Kåre Herdlevær Nestleiar

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 03.11.2009 Frå: 09.00 til 12.05

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 03.11.2009 Frå: 09.00 til 12.05 OS KOMMUNE Avdeling for Tenestestyring MØTEPROTOKOLL Os Formannskap Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 03.11.2009 Frå: 09.00 til 12.05 Innkalte: Funksjon Namn Forfall Møtt for Ordførar Terje Søviknes

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 13/07 06/2305 KOMMUNAL GARANTI - SØFTELAND TURN & IL. 310

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 13/07 06/2305 KOMMUNAL GARANTI - SØFTELAND TURN & IL. 310 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 13.02.2007 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 13/07 06/2305 KOMMUNAL

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I OS KOMMUNE 1

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I OS KOMMUNE 1 OS KOMMUNE Utval: OS ELDRERÅD Møtestad: Luranetunet - merk staden! Møtedato: 13.09.2004 Tid: 14.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os eldreråd. Møtestad: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 16.06.2008 Frå: 14.00 til 16.30

MØTEPROTOKOLL. Os eldreråd. Møtestad: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 16.06.2008 Frå: 14.00 til 16.30 OS KOMMUNE Organisasjonseining MØTEPROTOKOLL Os eldreråd Møtestad: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 16.06.2008 Frå: 14.00 til 16.30 Frammøtte: Leir Jorun Klausen, Asbjørn Nicolaysen, Ruth Solberg,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Rådhuset,formannsakpsalen Møtedato: 07.11.2006 Frå: 09.00 til 12.40

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Rådhuset,formannsakpsalen Møtedato: 07.11.2006 Frå: 09.00 til 12.40 OS KOMMUNE Organisasjonseining MØTEPROTOKOLL Os Formannskap Møtestad: Rådhuset,formannsakpsalen Møtedato: 07.11.2006 Frå: 09.00 til 12.40 Innkalte: Funksjon Namn Forfall Møtt for Ordførar Terje Søviknes

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 1/10 10/29 POLITISK KVARTER - PERSONALUTVALET

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 1/10 10/29 POLITISK KVARTER - PERSONALUTVALET Sak 1/10 Utval: PERSONALUTVALET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 08.02.2010 Tid: Kl 18.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 1/10 10/29 POLITISK KVARTER - PERSONALUTVALET 2/10

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 15/06 06/6 UTSKRIFT FRÅ FØRRE ELDRERÅDSMØTE 1

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 15/06 06/6 UTSKRIFT FRÅ FØRRE ELDRERÅDSMØTE 1 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS ELDRERÅD Møtestad: Eldrebustadane på Søfteland Møtedato: 03.04.2006 Tid: 14.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 15/06 06/6 UTSKRIFT FRÅ

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 72/07 07/300 MUDRING I OS HAMN TILLEGGSLØYVING 1757

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 72/07 07/300 MUDRING I OS HAMN TILLEGGSLØYVING 1757 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 25.09.2007 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 72/07 07/300 MUDRING I

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0009/03 03/00002 34/4, REGULERINGSPLAN - SKEISFLATEN

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0009/03 03/00002 34/4, REGULERINGSPLAN - SKEISFLATEN OS KOMMUNE Os kommune MØTEINNKALLING Utval: RÅD FOR FUNKSJONSHEMMA Møtestad: Luranetunet Møtedato: 07.04.03 Tid: 16.00 SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0009/03 03/00002 34/4, REGULERINGSPLAN -

Detaljer

Fitjar kommune Møteprotokoll

Fitjar kommune Møteprotokoll Fitjar kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 24.09.2014 Tidspunkt: 10:00 13:45 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Helga

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Personalutvalet. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 23.02.2009 Frå: 18.00 til 19.30

MØTEPROTOKOLL. Personalutvalet. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 23.02.2009 Frå: 18.00 til 19.30 OS KOMMUNE Personalavdelinga MØTEPROTOKOLL Personalutvalet Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 23.02.2009 Frå: 18.00 til 19.30 Innkalte: Funksjon Leiar Nestleiar Medlem Tilsette repr Tilsette repr Namn

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 17.02.2009 Frå: 09.00 til 11.30

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 17.02.2009 Frå: 09.00 til 11.30 OS KOMMUNE Avdeling for Tenestestyring MØTEPROTOKOLL Os Formannskap Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 17.02.2009 Frå: 09.00 til 11.30 Innkalte: Funksjon Namn Forfall Møtt for Ordførar Terje Søviknes

Detaljer

MØTEBOK. Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 93/09 Os Formannskap PS 03.11.2009 / Os kommunestyre PS

MØTEBOK. Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 93/09 Os Formannskap PS 03.11.2009 / Os kommunestyre PS Sak 93/09 MØTEBOK PORTEFØLJESTATUS 2009 PR SEPTEMBER 2009 Saksbehandlar: Kenneth Stokke Arkiv: 255 Arkivsaksnr.: 09/454 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 93/09 Os Formannskap PS 03.11.2009 / Os kommunestyre

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0018/03 03/01168 BADEANLEGG I OS KOMMUNE 1

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0018/03 03/01168 BADEANLEGG I OS KOMMUNE 1 OS KOMMUNE Os kommune MØTEINNKALLING Utval: RÅD FOR FUNKSJONSHEMMA Møtestad: Luranetunet Møtedato: 08.09.03 Tid: 16.00 Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0018/03 03/01168 BADEANLEGG I OS

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap Møtestad: Nore Neset Aktivitetshus Møtedato: 13.05.03 Frå: 09.00 til 15.00.

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap Møtestad: Nore Neset Aktivitetshus Møtedato: 13.05.03 Frå: 09.00 til 15.00. OS KOMMUNE Os kommune MØTEPROTOKOLL Os Formannskap Møtestad: Nore Neset Aktivitetshus Møtedato: 13.05.03 Frå: 09.00 til 15.00. Til stades på møtet Medlemmer: Ordførar Terje Søviknes (FrP), Laila Reiertsen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.01.2007 Frå: 09.00 til

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.01.2007 Frå: 09.00 til OS KOMMUNE Organisasjonseining MØTEPROTOKOLL Os Formannskap Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.01.2007 Frå: 09.00 til Innkalte: Funksjon Namn Forfall Møtt for Ordførar Terje Søviknes Varaordførar

Detaljer

Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval

Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval OSTERØY KOMMUNE Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval Møtedato: 22.10.2014 Møtestad: Osterøy rådhus - heradsstyresalen Møtetid: kl. 13:00 kl. 14:45 Frammøtte medlemmer Parti Rolle Øyvind Litland

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os eldreråd. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 18.05.2009 Frå: 15.00 til 17.00

MØTEPROTOKOLL. Os eldreråd. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 18.05.2009 Frå: 15.00 til 17.00 OS KOMMUNE Avdeling for Tenestestyring MØTEPROTOKOLL Os eldreråd Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 18.05.2009 Frå: 15.00 til 17.00 Medlemer: Forfall: Vara: Frå adm. : Andre: Merknader: Jorun Klausen,

Detaljer

Tysnes kommune Møteprotokoll

Tysnes kommune Møteprotokoll Tysnes kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Møterom Onarheim, Rådhuset Tysnes kommune Dato: 22.11.2016 Tidspunkt: 10:00 11:40 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Ove Fekene, Kristin S. Torson, Janne Brøndbo, frå Bygdearkivet: Syver Hjelmen, Berit Marie Sørhøy og Kristofer Eitrheim

Ove Fekene, Kristin S. Torson, Janne Brøndbo, frå Bygdearkivet: Syver Hjelmen, Berit Marie Sørhøy og Kristofer Eitrheim MØTEPROTOKOLL Hovudutval for Livsløp Dato: 26.01.2012 kl. 12:00 Stad: Hemsedal Folkebibliotek Arkivsak: 12/00010 Tilstades: Møtande varamedlemer: Forfall: Andre: Protokollførar: Håvard Venås (KrF), Øyvind

Detaljer

BARNEHAGETILBODET I BALESTRAND

BARNEHAGETILBODET I BALESTRAND MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: rådhuset Møtedato: 01.04.2009 Tid: 15.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 4/09 09/254

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 30.08.2005 Frå: 09.00 til 12.50. Øystein Nordvik (Tvs) Astrid Leikvoll (Tvs)

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 30.08.2005 Frå: 09.00 til 12.50. Øystein Nordvik (Tvs) Astrid Leikvoll (Tvs) OS KOMMUNE Os kommune MØTEPROTOKOLL Os Formannskap Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 30.08.2005 Frå: 09.00 til 12.50 Til stades på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. : Ordførar Terje

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 128/06 06/549 SØKNADER OM TILSKOT 1912

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 128/06 06/549 SØKNADER OM TILSKOT 1912 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Bjørnefjorden Gjestetun Møtedato: 27.06.2006 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 128/06 06/549 SØKNADER

Detaljer

MASFJORDEN KOMMUNE. Vedtaksprotokoll for Teknisk utval

MASFJORDEN KOMMUNE. Vedtaksprotokoll for Teknisk utval Vedtaksprotokoll for Teknisk utval Møte nr 3 den 15.10.2013 Side 1 av 12 MASFJORDEN KOMMUNE Vedtaksprotokoll for Teknisk utval Den 15.10.2013 kl 16:00 18.15, heldt Teknisk utval møte på Kommunehuset. Følgjande

Detaljer

Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval

Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval OSTERØY KOMMUNE Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval Møtedato: 27.08.2014 Møtestad: Osterøy rådhus - heradsstyresalen Møtetid: kl. 14:00 kl. 15:20 Møtedeltakarar Parti Rolle Øyvind Litland

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Tenesteutvalet

MØTEPROTOKOLL. Tenesteutvalet OS KOMMUNE Organisasjonseining MØTEPROTOKOLL Tenesteutvalet Møtestad: Hargun Eigedom, Røtingavegen 23, Sundøy Møtedato: 09.04.2008 Frå: 09.00 til 15.15 Innkalte: Forfall: Vara: Frå adm. : Andre: Merknader:

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 1/08 07/2859 OMSTILLING - OPPRETTING AV STILLINGSBANK

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 1/08 07/2859 OMSTILLING - OPPRETTING AV STILLINGSBANK OS KOMMUNE Organisasjonseining MØTEINNKALLING Utval: PERSONALUTVALET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 02.04.2040 Tid: Kl. 18.00 i formannskapssalen SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 1/08 07/2859

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os kommunestyre. Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 04.12.2007 Frå: 17.00 til 20.00

MØTEPROTOKOLL. Os kommunestyre. Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 04.12.2007 Frå: 17.00 til 20.00 OS KOMMUNE Organisasjonseining MØTEPROTOKOLL Os kommunestyre Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 04.12.2007 Frå: 17.00 til 20.00 Framstegspartiet Terje Søviknes Gustav Bahus Laila Reiertsen Espen Aspenes

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 93/09 09/454 PORTEFØLJESTATUS 2009 PR SEPTEMBER 2009 3

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 93/09 09/454 PORTEFØLJESTATUS 2009 PR SEPTEMBER 2009 3 OS KOMMUNE Avdeling for Tenestestyring Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 03.11.2009 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 93/09 09/454 PORTEFØLJESTATUS

Detaljer

Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval

Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval OSTERØY KOMMUNE Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval Møtedato: 23.04.2014 Møtestad: Osterøy rådhus - Heradsstyresalen Møtetid: kl. 13:00 kl. 14:40 Møtedeltakarar Parti Rolle Øyvind Litland

Detaljer

Samnanger kommune Møteprotokoll

Samnanger kommune Møteprotokoll Samnanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 17.02.2015 Tidspunkt: 14:00 17:15 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Jens

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os eldreråd. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 26.04.2004 Frå: 14.00 til 16.30. Gunvor S. Heglgand (Sekretær)

MØTEPROTOKOLL. Os eldreråd. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 26.04.2004 Frå: 14.00 til 16.30. Gunvor S. Heglgand (Sekretær) OS KOMMUNE Os kommune MØTEPROTOKOLL Os eldreråd Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 26.04.2004 Frå: 14.00 til 16.30. Til stades på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. : Observatørar: Leiar

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0216/04 03/01610 PROFILERINGSPROSJEKTET I OS KOMMUNE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0216/04 03/01610 PROFILERINGSPROSJEKTET I OS KOMMUNE OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 22.og 23.11.2004 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0216/04 03/01610 PROFILERINGSPROSJEKTET

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: OS VALSTYRE Møtestad: Nore Neset Aktivitetshus NB. MERK STADEN! Møtedato: 13.05.03 Tid: 09.00 SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Utval: OS VALSTYRE Møtestad: Nore Neset Aktivitetshus NB. MERK STADEN! Møtedato: 13.05.03 Tid: 09.00 SAKLISTE OS KOMMUNE Os kommune MØTEINNKALLING Utval: OS VALSTYRE Møtestad: Nore Neset Aktivitetshus NB. MERK STADEN! Møtedato: 13.05.03 Tid: 09.00 SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0008/03 03/00236 PARTISERVICE

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 21/06 06/158 BRUK AV MIDLAR TIL KULTURLANDSKAP OG SKOGBRUK - 130 MELDINGSAK

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 21/06 06/158 BRUK AV MIDLAR TIL KULTURLANDSKAP OG SKOGBRUK - 130 MELDINGSAK OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Rådhuset, møtesalen Skorpo Møtedato: 31.01.2006 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 21/06 06/158 BRUK AV MIDLAR

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os eldreråd. Møtestad: Rådhuset, rom 326 Møtedato: 06.12.2004 Frå: 14.00 til

MØTEPROTOKOLL. Os eldreråd. Møtestad: Rådhuset, rom 326 Møtedato: 06.12.2004 Frå: 14.00 til OS KOMMUNE Os kommune Møtestad: Rådhuset, rom 326 Møtedato: 06.12.2004 Frå: 14.00 til Til stades på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. : Andre: Merknader: Behandla saker: Underskrifter:

Detaljer

MØTEBOK. Saksbehandlar: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 255 Arkivsaksnr.: 10/311

MØTEBOK. Saksbehandlar: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 255 Arkivsaksnr.: 10/311 Sak 30/10 MØTEBOK PORTEFØLJESTATUS PR FEBRUAR 2010 Saksbehandlar: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 255 Arkivsaksnr.: 10/311 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 20/10 Os Formannskap PS 16.03.2010 / Os kommunestyre

Detaljer

REGLEMENT FOR SEKTORUTVAL FOR SKULE- OG KULTUR

REGLEMENT FOR SEKTORUTVAL FOR SKULE- OG KULTUR REGLEMENT FOR SEKTORUTVAL FOR SKULE- OG KULTUR VEDTEKE AV STRYN KOMMUNESTYRE 07.09.99. 1. VAL OG SAMANSETTING Sektorutvalet for skule- og kultur skal ha 7 medlemer valde av kommunestyret mellom kommunestyret

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 51/08 08/1214 NESSANE VASSVERK - SØKNAD OM KOMMUNAL GARANTI

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 51/08 08/1214 NESSANE VASSVERK - SØKNAD OM KOMMUNAL GARANTI MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 25.09.2008 Tid: 16.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 51/08 08/1214 NESSANE VASSVERK

Detaljer

Kontrollutvalet i Stord kommune Møteprotokoll

Kontrollutvalet i Stord kommune Møteprotokoll Kontrollutvalet i Stord kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet i Stord kommune Møtestad: Formannskapssalen, Stord rådhus Dato: 06.10.2016 Tidspunkt: 14:00-18.30 Følgjande faste medlemmer møtte:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 28.10.03 Frå: 09.00 til. Torill Otterskred (SV) Borghild Borgen (Ap)

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 28.10.03 Frå: 09.00 til. Torill Otterskred (SV) Borghild Borgen (Ap) OS KOMMUNE Os kommune Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 28.10.03 Frå: 09.00 til MØTEPROTOKOLL Os Formannskap Til stades på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. : Andre: Ordførar Terje

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Andre som var tilstade på møtet: Adm.sjef Ramsli og ass.adm.sjef Våge.

MØTEPROTOKOLL. Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Andre som var tilstade på møtet: Adm.sjef Ramsli og ass.adm.sjef Våge. MØTEPROTOKOLL Utval: Personal og økonomiutvalet Møtestad: kommunestyresalen Møtedato: 16.03.2009 Tid: 15.00 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Sakslista vart sendt medlemene

Detaljer

Reglement for kontrollutvalet i Selje kommune (Vedteke av Selje kommunestyret den 29. april 2009, sak 030/09)

Reglement for kontrollutvalet i Selje kommune (Vedteke av Selje kommunestyret den 29. april 2009, sak 030/09) Reglement for kontrollutvalet i Selje kommune (Vedteke av Selje kommunestyret den 29. april 2009, sak 030/09) 1. Val og samansetjing (kommunelova 77 nr. 1,2 og 3) Medlemane i kontrollutvalet i Selje kommune

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval for plan og utvikling. Sigrun Dale, leiar Ken Heine Bakke Renate Rendedal Siv Midtbø Lidal Siren Ese

MØTEPROTOKOLL. Utval for plan og utvikling. Sigrun Dale, leiar Ken Heine Bakke Renate Rendedal Siv Midtbø Lidal Siren Ese MØTEPROTOKOLL Utval for plan og utvikling Møtestad: Rådhuset Møtedato: 17.04.2012 Kl: 12.30 14.20 Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. (evt. andre): Sigrun Dale, leiar Ken Heine Bakke Renate Rendedal

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Faste medlemmer som ikkje møtte: Navn Funksjon Representerer. Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer

MØTEPROTOKOLL. Faste medlemmer som ikkje møtte: Navn Funksjon Representerer. Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer ULSTEIN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utvalg: Teknisk utval Møtestad: Kommunestyresalen, Ulstein rådhus Dato: 21.01.2016 Tid: 09:00 12:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Alf Johan Antonsen

Detaljer

Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval

Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval OSTERØY KOMMUNE Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval Møtedato: 21.01.2015 Møtestad: Osterøy rådhus - heradsstyresalen Møtetid: kl. 13:00 kl. 14:10 Frammøtte medlemmer Parti Rolle Øyvind Litland

Detaljer

Møteprotokoll SAKLISTE

Møteprotokoll SAKLISTE SKODJE KOMMUNE Møteprotokoll Utval: DET FASTE PLANUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 18.05.2015 Tid: 17:00 Møtedeltakere Kjell Haukeberg Anita Ostnes Terje Vadset Torbjørn Skodjereite Gunnar Hauge Forfall

Detaljer

Kvinnherad kommune Møteprotokoll

Kvinnherad kommune Møteprotokoll Kvinnherad kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Kvinnherad Rådhus Dato: 17.10.2016 Tidspunkt: 10:00 14:30 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Kontrollutvalet i Stord kommune Møteprotokoll

Kontrollutvalet i Stord kommune Møteprotokoll Kontrollutvalet i Stord kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet i Stord kommune Møtestad: Formannskapssalen, Stord rådhus Dato: 06.12.2016 Tidspunkt: 14:00 16.40 Følgjande faste medlemmer møtte:

Detaljer

Kvinnherad kommune Møteprotokoll

Kvinnherad kommune Møteprotokoll Kvinnherad kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Kvinnherad rådhus Dato: 11.11.2016 Tidspunkt: 10:00 11:45 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtestad: Rådhuset Møtedato: 08.05.2014 Kl: 10.00-13.45

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtestad: Rådhuset Møtedato: 08.05.2014 Kl: 10.00-13.45 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtestad: Rådhuset Møtedato: 08.05.2014 Kl: 10.00-13.45 Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. (evt. andre): Dato for innkalling: Merknader: Saker som vart handsama Harald

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova.

MØTEPROTOKOLL. Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. MØTEPROTOKOLL Utval: Personal og økonomiutvalet Møtestad: kommunehuset Møtedato: 03.12.2007 Tid: 15.00 17.45 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Sakslista vart sendt medlemene

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os Forvaltningsstyre. OS KOMMUNE Os kommune

MØTEPROTOKOLL. Os Forvaltningsstyre. OS KOMMUNE Os kommune OS KOMMUNE Os kommune MØTEPROTOKOLL Os Forvaltningsstyre Møtestad: Vedholmen kai Møtedato: 05.07.2004 Frå: 09.00 til KL. 16.40 Synfaringar kl. 09.00-14.10 Til stades på møtet: Medlemar: Forfall: Varamedlemmer:

Detaljer

Samnanger kommune Møteprotokoll

Samnanger kommune Møteprotokoll Samnanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Kommunehuset i Samnanger Dato: 15.09.2016 Tidspunkt: 14:00 17:30 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Stord kommune Møteprotokoll

Stord kommune Møteprotokoll 1 Stord kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet i Stord kommune Møtestad: Publikumsalen, Stord rådhus Dato: 17.02.2014 Tidspunkt: 12:00 15:00 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Samnanger kommune Møteprotokoll

Samnanger kommune Møteprotokoll Samnanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Kommunehuset i Samnanger Dato: 14.11.2016 Tidspunkt: 14:00 17:00 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Fitjar kommune Møteprotokoll

Fitjar kommune Møteprotokoll Fitjar kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 11.05.2016 Tidspunkt: 10:00 14:00 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein

Detaljer

Innkallinga og saklista har vore kunngjord med oppslag i rådhuset.

Innkallinga og saklista har vore kunngjord med oppslag i rådhuset. HAREID KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Formannskapet Møtestad: Kommunestyresalen Hareid rådhus Dato: 19.06.2014 Møtet tok til 15:00 Møtet slutta 17:45 Formannskapet var kalla inn i samsvar med kommunelova

Detaljer

VEDTEKT av februar 2007

VEDTEKT av februar 2007 IKS VEDTEKT av februar 2007 Vedteken i følgjande kommunar: Bokn Etne Haugesund Tysvær Vindafjord Vedtekt av februar 2007 Side 1 av 5 INNHALD Side 1. Heimel... 2 2. Deltakarar... 2 3. Føremål... 2 4. Hovudkontor...

Detaljer

Møteprotokoll Formannskapet

Møteprotokoll Formannskapet AUSTRHEIM KOMMUNE Møteprotokoll Formannskapet Møtedato: 13.05.2014 Møtestad: Kommunehuset - Børilden Møtetid: 09:00 11:30 Møtedeltakarar Parti Rolle Per Lerøy AP Ordførar Helge Dyrkolbotn KRF Varaordførar

Detaljer

Møteprotokoll Formannskapet

Møteprotokoll Formannskapet AUSTRHEIM KOMMUNE Møteprotokoll Formannskapet Møtedato: 25.02.2015 Møtestad: Kommunehuset - Børilden Møtetid: 10:00-14:00 Saksnr. 14/15 og 15/15 er brukt ved ei feilregistrering og går ut. Frammøtte medlemmer

Detaljer

OFFENTLEG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLEG MØTEPROTOKOLL OFFENTLEG MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtestad: Rådhuset Møtedato: 15.09.2016 Kl: 13:00-15:450 Funksjon Namn Forfall Møtt for Leder Harald N. Offerdal Medlem Medlem Nestleder Arnstein Menes Lars Trygve

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Britt Grimelid Menes Arnstein Menes Frode Bøthun Harald N. Offerdal

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Britt Grimelid Menes Arnstein Menes Frode Bøthun Harald N. Offerdal MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtestad: rådhuset Møtedato: 17.06.2009 Kl: 13.10-16.30 Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. (evt. andre): Einar Målsnes Britt Grimelid Menes Arnstein Menes Frode Bøthun

Detaljer