MØTEPROTOKOLL. Os kommunestyre. Møtestad: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: Frå: til

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEPROTOKOLL. Os kommunestyre. Møtestad: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 14.02.2006 Frå: 17.00 til"

Transkript

1 OS KOMMUNE Organisasjonseining MØTEPROTOKOLL Os kommunestyre Møtestad: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: Frå: til Til stades på møtet Medlemmer: Framstegspartiet Terje Søviknes Gustav Bahus Aase Lønningdal Laila Reiertsen Marianne Hjelle Espen Aspenes Øystein Engevik Tore Kleppe Elling Røttingen Stig Endre Nilsen Arne Strønen Sigve Thuen Sølvi Bugge Frode Wold Erling Bruarøy Høgre Børge Lunde Uavhengig Eirik Neverdal Kristeleg Folkeparti Kåre Lutro Ingunn Nøkland Jostein Bondevik Senterpartiet Venstre Tore Rykkel Arbeidarpartiet Terje O. Hermansen Ruth Elin Midtbø Borghild Borgen Sosialistisk Venstreparti Haldor Fosse Sigrid Melhuus Patricia Langeland Tverrpolitisk Samlingsliste Øystein Nordvik Astrid Leikvoll Terje Sperrevik Forfall: Varamedlemmer: Nils-Olav Nøss (A), Åse V. Sælensminde (A), Egil Lekven (Sp), Lisbeth L. Axelsen (H), Jonny Garvik (H) Nils Gunnar Drange (A), Stein Ove Lien (A), Liv Rønnings (Sp), Olav Djuve (H), Bjørn Matland (H) Frå adm. : Rådmann Lars Atle Skorpen, kommunaldirektørane Jorunn L. Solberg og Øyvind Tøsdal Andre: Merknader: Det var ingen merknader til innkallinga. Protokollen frå forrige møte vart godkjendt. Det var ingen merknader til saklista. Behandla saker: 2/06 19/06 ADRESSE TELEFON WEB/EPOST INFO Rådhuset Sentralbord: Bankgiro: Torggata 7 Telefax: Org.nr.: Pb.84, 5202 Os Dir. innval:

2 Underskrifter: Vi stadfestar med underskriftene våre at møteboka er ført i samsvar med det som vart vedteke på møtet. Os, Terje Søviknes Børge Lunde Terje Hermansen Ordførar

3 SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 2/06 05/133 LYSEKLOSTER BARNEHAGE, TILLEGGSLØYVING 3/06 06/78 OFFENTLEG TOALETT - BUENA KAI 4/06 05/2002 KOMMUNAL GARANTI FOR LÅN FOR VILDMARKEN GOLFKLUBB 5/06 05/1219 BUDSJETT FOR KONTROLLUTVALET /06 05/1219 SEKRETÆR FOR KONTROLLUTVALET 7/06 05/1219 MØTEBOK FRÅ KONTROLLUTVALET /06 05/1219 MØTEBOK FRÅ KONTROLLUTVALET /06 04/850 NY BRANNSTASJON FOR OS KOMMUNE - VAL AV PLASSERING 10/06 03/3683 GANGVEG GREIDALSVEGEN- KUHNLE 11/06 04/ /2 NORDSTRAUMEN, BUSTADFELT- FRAMLEGG TIL UTBYGGINGSAVTALE FOR FRAMFØRING AV VA- ANLEGG 12/06 05/1866 FØRESEGNER - KØYRING MED VASS-SCOOTER 13/06 06/151 SENTRUMSSAMARBEID MED NAV 14/06 04/466 FRITAK FRÅ KOMMUNALE VERV FOR LAILA JANE HOPE 15/06 04/466 FRITAK FRÅ KOMMUNALE FOR JOHAN FREDRIK KAYSER 16/06 06/152 EVALUERING AV DEN POLITISKE STYRINGSSTRUKTUREN 17/06 06/120 Klientsak, jfr. offl. 5a, fvl. 13 Offl. 5a, fvl 13 EKSTRALØYVING VEDK. UNDERVISNING FOR 5 BARN I FAMILIEGJENFORENINGSSAK 18/06 05/940 Unntatt off., jfr. offl. 6 Ofl 6.2 KJØP AV TOMTEAREAL - ÅSEN 19/06 05/1345 Unntatt off., jfr. offl. 6 Ofl 6 KOMMUNAL FORKJØPSRETT-24 HUSVÆRE BYVEGEN G.NR 54 / B.NR. 546

4 2/06 Arkiv: 614 A &47 Arkivsaknr.: 05/133 LYSEKLOSTER BARNEHAGE, TILLEGGSLØYVING Kommunestyret løyver kr til inventar i ny avdeling ved Lysekloster barnehage, ettersom det statlege investeringstilskotet til prosjektet vil verta avkorta tilsvarande momskompensasjonskravet frå kommunen, og i praksis vil verta null. Kommunestyret vil nytta restmidlar frå Reform 97 til å dekka utgiftene. Det vert gjort følgjande budsjettjustering: Post Lysekloster barnehage - vert auka med kr ,- Post Bruk av ubundne fond* - vert auka med kr ,- * Ubunde fond, balansekonto Statstilskot Reform 97 Ny kostnadsramme for prosjektet vert etter dette kr ,-. Kommunestyret løyver kr til inventar i ny avdeling ved Lysekloster barnehage, ettersom det statlege investeringstilskotet til prosjektet vil verta avkorta tilsvarande momskompensasjonskravet frå kommunen, og i praksis vil verta null. Kommunestyret vil nytta restmidlar frå Reform 97 til å dekka utgiftene. Det vert gjort følgjande budsjettjustering: Post Lysekloster barnehage - vert auka med kr ,- Post Bruk av ubundne fond* - vert auka med kr ,- * Ubunde fond, balansekonto Statstilskot Reform 97 Ny kostnadsramme for prosjektet vert etter dette kr ,-. 3/06 Arkiv: MA 17/--35 Arkivsaknr.: 06/78 OFFENTLEG TOALETT - BUENA KAI Os kommune ønskjer å bidra til realisering av offentleg toalett, dusj og vaskerom på Buena kai, og vil gje eit tilskot stort kr ,- som kan delfinansiera bygging av eit tilbygg som kan stetta dette føremålet. Det er ein føresetnad at tilskotet ikkje medfører drifts- eller vedlikehaldsansvar for Os kommune. Det vert gjort følgjande budsjettjustering: Post Tilskot til private - vert auka med kr ,- Post Bruk av ubunde driftsfond vert auka med kr ,-*

5 *Fond Til disp. for formannskapet kr ,- Fond Kommuneplan kr ,- Os kommune ønskjer å bidra til realisering av offentleg toalett, dusj og vaskerom på Buena kai, og vil gje eit tilskot stort kr ,- som kan delfinansiera bygging av eit tilbygg som kan stetta dette føremålet. Det er ein føresetnad at tilskotet ikkje medfører drifts- eller vedlikehaldsansvar for Os kommune. Det vert gjort følgjande budsjettjustering: Post Tilskot til private - vert auka med kr ,- Post Bruk av ubunde driftsfond vert auka med kr ,-* *Fond Til disp. for formannskapet kr ,- Fond Kommuneplan kr ,- 4/06 Arkiv: 256 Arkivsaknr.: 05/2002 KOMMUNAL GARANTI FOR LÅN FOR VILDMARKEN GOLFKLUBB Os kommunestyre godkjenner at det vert gjeve kommunal garanti for lån inntil kr ,- til Vildmarkens Golfklubb i samband med bygging av klubbhus m.v. Garantien vert gjeve som simpel kausjon, og garantiansvaret vert redusert i samsvar med planlagt nedbetaling av lånet. Garantien fell vekk seinast innan 10 år. Det er eit vilkår for godkjenninga at verksemda vert driven utan vinst for eigarane. Eit evt. overskot må tilbakeførast til drifta. Os kommunestyre godkjenner at det vert gjeve kommunal garanti for lån inntil kr ,- til Vildmarkens Golfklubb i samband med bygging av klubbhus m.v. Garantien vert gjeve som simpel kausjon, og garantiansvaret vert redusert i samsvar med planlagt nedbetaling av lånet. Garantien fell vekk seinast innan 10 år. Det er eit vilkår for godkjenninga at verksemda vert driven utan vinst for eigarane. Eit evt. overskot må tilbakeførast til drifta. 5/06 Arkiv: 033 Arkivsaknr.: 05/1219 BUDSJETT FOR KONTROLLUTVALET 2006

6 Kommunestyret tek Kontrollutvalet sitt vedtak om budsjett for kontrollutvalet til etteretning. Rådmann Kommunestyret tek Kontrollutvalet sitt vedtak om budsjett for kontrollutvalet til etteretning. 6/06 Arkiv: 033 Arkivsaknr.: 05/1219 SEKRETÆR FOR KONTROLLUTVALET Kommunestyret vedtek å engasjera Målfrid Bøthun som sekretær for kontrollutvalet så lenge Midthordland Revisjonsdistrikt eksisterar, på gjeldande vilkår. Når dette selskapet vert endeleg avvikla, vert engasjementet å vurdera på nytt. Kommunestyret vedtek å engasjera Målfrid Bøthun som sekretær for kontrollutvalet så lenge Midthordland Revisjonsdistrikt eksisterar, på gjeldande vilkår. Når dette selskapet vert endeleg avvikla, vert engasjementet å vurdera på nytt. 7/06 Arkiv: 033 Arkivsaknr.: 05/1219 MØTEBOK FRÅ KONTROLLUTVALET Kommunestyret tek møteprotokoll frå Kontrollutvalet sitt møte som melding.

7 Kommunestyret tek møteprotokoll frå Kontrollutvalet sitt møte som melding. 8/06 Arkiv: 033 Arkivsaknr.: 05/1219 MØTEBOK FRÅ KONTROLLUTVALET Kommunestyret tek møteprotokoll frå Kontrollutvalet sitt møte som melding. Kommunestyret tek møteprotokoll frå Kontrollutvalet sitt møte som melding. 9/06 Arkiv: 614 Arkivsaknr.: 04/850 NY BRANNSTASJON FOR OS KOMMUNE - VAL AV PLASSERING Ut frå ei samla vurdering vedtek Os kommunestyre at ny brannstasjon vert plassert på eigedomen der Os Industrimekaniske AS held til i dag. Eigedomsutvalet får i oppdrag å gjennomføra kjøp av eigedomen. Føresetnaden er at prisen skal gjenspegla marknadsverdien framfor teknisk verdi. Dersom forhandlingar om kjøp av eigedomen til Os Industrimekaniske ikkje gjev tilfredstillande resultat, vedtak Os kommunestyre at brannstasjonen blir bygd i Holtbrekka ved Kvernaelva. Os kommunestyre aksepterer tilbodet frå Tor Lars Hatvik om kjøp av parsell av gnr 52, bnr 18. Eigedomsutvalet får i oppdrag å gjennomføra kjøpet Ut frå ei samla vurdering vedtek Os kommunestyre at ny brannstasjon vert plassert på eigedomen der Os Industrimekaniske AS held til i dag. Eigedomsutvalet får i oppdrag å gjennomføra kjøp av eigedomen. Føresetnaden er at prisen skal gjenspegla marknadsverdien framfor teknisk verdi.

8 Dersom forhandlingar om kjøp av eigedomen til Os Industrimekaniske ikkje gjev tilfredstillande resultat, vedtak Os kommunestyre at brannstasjonen blir bygd i Holtbrekka ved Kvernaelva. Os kommunestyre aksepterer tilbodet frå Tor Lars Hatvik om kjøp av parsell av gnr 52, bnr 18. Eigedomsutvalet får i oppdrag å gjennomføra kjøpet 10/06 Arkiv: PRN Arkivsaknr.: 03/3683 GANGVEG GREIDALSVEGEN- KUHNLE Os Kommunestyre føreset at utbyggjarane av bustadfelta i området må dekka kostnadane med opprustning av gangvegen mellom Greidalsvegen og Kuhnlevegen og opprustning av Greidalsvegen. Os kommune overtek på vanleg måte drifts og vedlikeholdsansvaret for veganlegga når desse er ferdig oppbygde med fast dekke og veglys. Os Kommunestyre føreset at utbyggjarane av bustadfelta i området må dekka kostnadane med opprustning av gangvegen mellom Greidalsvegen og Kuhnlevegen og opprustning av Greidalsvegen. Os kommune overtek på vanleg måte drifts og vedlikeholdsansvaret for veganlegga når desse er ferdig oppbygde med fast dekke og veglys. 11/06 Arkiv: PRN Arkivsaknr.: 04/ /2 NORDSTRAUMEN, BUSTADFELT- FRAMLEGG TIL UTBYGGINGSAVTALE FOR FRAMFØRING AV VA- ANLEGG Os kommunestyre godkjenner at det vert opppretta utbyggingsavtale mellom Nordstraumen AS som utbyggjar og Os kommune om framføring av VA- anlegg frå Søvikvågen og sanering av eksisterande kloakkutslepp i Sperrevik, med følgjande atterhald. 1. Tiltaket og dei tekniske planane må vera godkjendt på vanleg måte 2. Kostnaden med dette tiltaket må dekkast av budsjetterte midlar innafor VA- sektoren. Grunngjevinga for vedtaket er at det i samband,med tiltaket skal sikrast heilskapelig løysing i samsvar med intensjonane i Hovudplanane for vatn og avløp. Formannskapet ber om eit notat til kommunestyret om utbygging av fortau/gang/sykkelsti langs fylkesvegen frå plangrensa og fram til Sørstraumen bru...

9 Os kommunestyre godkjenner at det vert opppretta utbyggingsavtale mellom Nordstraumen AS som utbyggjar og Os kommune om framføring av VA- anlegg frå Søvikvågen og sanering av eksisterande kloakkutslepp i Sperrevik, med følgjande atterhald. 3. Tiltaket og dei tekniske planane må vera godkjendt på vanleg måte 4. Kostnaden med dette tiltaket må dekkast av budsjetterte midlar innafor VA- sektoren. Grunngjevinga for vedtaket er at det i samband,med tiltaket skal sikrast heilskapelig løysing i samsvar med intensjonane i Hovudplanane for vatn og avløp. Formannskapet ber om eit notat til kommunestyret om utbygging av fortau/gang/sykkelsti langs fylkesvegen frå plangrensa og fram til Sørstraumen bru. 12/06 Arkiv: P50 &00 Arkivsaknr.: 05/1866 FØRESEGNER - KØYRING MED VASS-SCOOTER Framlegg til vedtak: Os kommunestyre vedtek slik førebels føresegn som vedkomande køyring med vass-scooter i Os kommune: Førebels føresegn om unntak frå forbodet mot bruk av vass-scooter og liknande fartøy - Os kommune, Hordaland: Føresegna er vedteken av Os kommunestyre 13. desember 2005 med heimel i Lov av 26. juni 1998 nr. 47 om fritids- og småbåter 30, annet ledd. Endret 27. januar 2003 nr Føremål: Føremålet med føresegna er å få til regulert bruk av vass-scooter og liknande fartøy i Os kommune. 2. Geografiske avgrensingar for aktiviteten Oppvisning: Oppvisning av vass-scooterkøyring som idrett kan gå føre seg i hamnebassenget i Os sentrum, men berre i heilt særskilde høve, og det må hentast inn løyve for kvart einskild arrangement. Køyringa skal då avgrensast til området innanfor linjene Ytre molo - Mobergsvikjo kafé og Kaien hamburgarrestaurant Oselvarbryggja. Transport til området skal skje ved sjøsetting frå sjøsettingsrampen ved Oselvarnaustet. Førebels øvingsområde: Øvingsområde vert, til dess permanent øvingsområde vert funne, tidlegare nytta område søraust for Askvik sjø og fritid, med bane avgrensa av linjene som kjem av koordinatane: X41900/Y X42100/Y62800 og X41900/Y62800 X42100/Y62860 (sjå kart)

10 Området skal merkjast med 6 oransje bøyer, ei i kvart hjørne av området og ei på midten av kvar av langsidene. Merkinga skal gjerast av aktuelle brukarar av området og kontrollerast/godkjennast av Os kommune. Dette området kan berre nyttast til trening, og køyring kan berre gå føre seg på høglys dag og når det er god sikt. 2. Transportkorridor Transportkorridor for vass-scooter til øvingsområdet vert rett linje frå Askvik sjø og fritid til nordleg ende av det gjevne øvingsområdet. 3. Avgrensing av aktivitet Føresegna gjeld: Køyring med vass-scooter innafor det gjevne treningsområdet, under føresetnad av at føremålet er idrettsleg trening, og at dette går føre seg i sikre former i regi av ein klubb eller eit lag. Transport til og frå øvingsfeltet skal skje i tråd med punkt 2, og det skal takast særskild omsyn til annan trafikk i området. Ut over dette gjeld sjølvsagt gjeldande reglar for småbåtar og det som er bestemt i sjøvettreglane. 4. Tidsmessig avgrensing Unntaket frå forbodet mot vass-scooterkøyring gjeld fastlagde tider for bruk av øvingsområdet. På søndagar og andre heilagdagar kan det ikkje under noko omstende køyrast før etter kyrkjetid. Det vert også slått fast at køyring aldri kan gå føre seg etter solnedgang. Ut over dette vert tidsavgrensing gjeve i kvart einskild løyve. Ved all køyring skal det takast særleg omsyn til båtutfarten i området. Eit løyve gjeld aldri for meir enn ein scooter, og vert aldri gjeve for meir enn eit år om gangen. For å ha kontroll med omfanget av aktiviteten i området avgjer rådmannen kor mange løyve som til ei kvar tid kan vera gjeldande. 5. Søknad om løyve handsaming Søknad om løyve til trening i tråd med føresegna kan berre gjevast av rådmann (delegert mynde frå kommunestyret) eller den rådmannen delegerer mynde vidare til. Os forvaltningsstyre vert klageinstans. Stemnekøyring i hamnebassenget i Os sentrum kan berre gjerast etter løyve frå Os forvaltningsstyre (delegert mynde får kommunestyret). 6. Tidsrom som føresegna gjeld: Føresegna gjeld til ho vert aktivt oppheva, eller til varig område til sjøsportsaktivitetar er regulert til slik aktivitet og det er vedteke naudsynte føresegner. I samband med rulleringa av arealdelen til Kommuneplanen skal kommunen freista finna eigna område til den aktuelle aktiviteten. Eit alternativ kan då verta, etter evaluering, å gje den førebels føresegna varig verknad. Os kommunestyre vedtek slik førebels føresegn som vedkomande køyring med vass-scooter i Os kommune:

11 Førebels føresegn om unntak frå forbodet mot bruk av vass-scooter og liknande fartøy - Os kommune, Hordaland: Føresegna er vedteken av Os kommunestyre 13. desember 2005 med heimel i Lov av 26. juni 1998 nr. 47 om fritids- og småbåter 30, annet ledd. Endret 27. januar 2003 nr Føremål: Føremålet med føresegna er å få til regulert bruk av vass-scooter og liknande fartøy i Os kommune. 2. Geografiske avgrensingar for aktiviteten Oppvisning: Oppvisning av vass-scooterkøyring som idrett kan gå føre seg i hamnebassenget i Os sentrum, men berre i heilt særskilde høve, og det må hentast inn løyve for kvart einskild arrangement. Køyringa skal då avgrensast til området innanfor linjene Ytre molo - Mobergsvikjo kafé og Kaien hamburgarrestaurant Oselvarbryggja. Transport til området skal skje ved sjøsetting frå sjøsettingsrampen ved Oselvarnaustet. Førebels øvingsområde: Øvingsområde vert, til dess permanent øvingsområde vert funne, tidlegare nytta område søraust for Askvik sjø og fritid, med bane avgrensa av linjene som kjem av koordinatane: X41900/Y X42100/Y62800 og X41900/Y62800 X42100/Y62860 (sjå kart) Området skal merkjast med 6 oransje bøyer, ei i kvart hjørne av området og ei på midten av kvar av langsidene. Merkinga skal gjerast av aktuelle brukarar av området og kontrollerast/godkjennast av Os kommune. Dette området kan berre nyttast til trening, og køyring kan berre gå føre seg på høglys dag og når det er god sikt. 2. Transportkorridor Transportkorridor for vass-scooter til øvingsområdet vert rett linje frå Askvik sjø og fritid til nordleg ende av det gjevne øvingsområdet. 3. Avgrensing av aktivitet Føresegna gjeld: Køyring med vass-scooter innafor det gjevne treningsområdet, under føresetnad av at føremålet er idrettsleg trening, og at dette går føre seg i sikre former i regi av ein klubb eller eit lag. Transport til og frå øvingsfeltet skal skje i tråd med punkt 2, og det skal takast særskild omsyn til annan trafikk i området. Ut over dette gjeld sjølvsagt gjeldande reglar for småbåtar og det som er bestemt i sjøvettreglane. 4. Tidsmessig avgrensing Unntaket frå forbodet mot vass-scooterkøyring gjeld fastlagde tider for bruk av øvingsområdet. På søndagar og andre heilagdagar kan det ikkje under noko omstende køyrast før etter kyrkjetid. Det vert også slått fast at køyring aldri kan gå føre seg etter solnedgang. Ut over dette vert tidsavgrensing gjeve i kvart einskild løyve. Ved all køyring skal det takast særleg omsyn til båtutfarten i området. Eit løyve gjeld aldri for meir enn ein scooter, og vert aldri gjeve for meir enn eit år om gangen. For å ha kontroll med omfanget av aktiviteten i området avgjer rådmannen kor mange løyve som til ei kvar tid kan vera gjeldande. 5. Søknad om løyve handsaming

12 Søknad om løyve til trening i tråd med føresegna kan berre gjevast av rådmann (delegert mynde frå kommunestyret) eller den rådmannen delegerer mynde vidare til. Os forvaltningsstyre vert klageinstans. Stemnekøyring i hamnebassenget i Os sentrum kan berre gjerast etter løyve frå Os forvaltningsstyre (delegert mynde får kommunestyret). 6. Tidsrom som føresegna gjeld: Føresegna gjeld til ho vert aktivt oppheva, eller til varig område til sjøsportsaktivitetar er regulert til slik aktivitet og det er vedteke naudsynte føresegner. I samband med rulleringa av arealdelen til Kommuneplanen skal kommunen freista finna eigna område til den aktuelle aktiviteten. Eit alternativ kan då verta, etter evaluering, å gje den førebels føresegna varig verknad. 13/06 Arkiv: F00 &10 Arkivsaknr.: 06/151 SENTRUMSSAMARBEID MED NAV Os kommunestyre stør planen om utvikling av Bjørnegården til eit felles senter for fleire ulike offentlege etatar. Os kommunestyre vedtek å flytta Os Folkebibliotek til Bjørnegården, og gjev rådmannen fullmakt til å inngå leigeavtale om dette, innanfor dei rammer som er i saksutgreiinga. Os kommunestyre vedtek at sosialkontordelen av eininga Prykiatri- & Sosialeininga skal samlokaliserast i Bjørnegården i fellesskap med kontoret til den nye NAV-etaten. Formannskapet får fullmakt til å ta avgjerd i økonomiske og praktiske detaljar i saka, når desse er klare, innanfor dei rammene som er i saksutgreiinga. Kommunestyret ber om at rådmannen i seinare sak kjem attende med framlegg om detaljert finansiering av auka leige- og driftskostnader til begge formåla for 4 kvartal 2006, og at kostandene frå 2007 og frametter vert lagt inn i økonomiplanen. Os kommunestyre stør planen om utvikling av Bjørnegården til eit felles senter for fleire ulike offentlege etatar. Os kommunestyre vedtek å flytta Os Folkebibliotek til Bjørnegården, og gjev rådmannen fullmakt til å inngå leigeavtale om dette, innanfor dei rammer som er i saksutgreiinga. Os kommunestyre vedtek at sosialkontordelen av eininga Prykiatri- & Sosialeininga skal samlokaliserast i Bjørnegården i fellesskap med kontoret til den nye NAV-etaten. Formannskapet får fullmakt til å ta avgjerd i økonomiske og praktiske detaljar i saka, når desse er klare, innanfor dei rammene som er i saksutgreiinga.

13 Kommunestyret ber om at rådmannen i seinare sak kjem attende med framlegg om detaljert finansiering av auka leige- og driftskostnader til begge formåla for 4 kvartal 2006, og at kostandene frå 2007 og frametter vert lagt inn i økonomiplanen. 14/06 Arkiv: 033 Arkivsaknr.: 04/466 FRITAK FRÅ KOMMUNALE VERV FOR LAILA JANE HOPE Framlegg til vedtak: Laila Jane Hope får for perioden fram til innvilga fritak frå politiske verv som medlem i forvaltningsstyret, vara til kommunestyret, krigsskadenemnda, personal- og lønsutvalet og viltnemnda., samt medlem i samarbeidsutvalet for Halhjem Barnetun og som meddommar i Midthordland Tingrett. Ny 19. vara til kommunestyret vert etter valoppgjeret Ole-Vidar Skaathun. Det vert føreteke nyval på dei andre plassane. Medlem i forvaltningsstyret vert Medlem i samarbeidsutvalet for Halhjem Barnetun vert. Meddommar i Midthordland tingrett vert. Varamedlem til krigsskadenemnda vert. Varamedlem til personal- og lønsutvalet vert. Varamedlem til viltnemnda vert. Laila Jane Hope får for perioden fram til innvilga fritak frå politiske verv som medlem i forvaltningsstyret, vara til kommunestyret, krigsskadenemnda, personal- og lønsutvalet og viltnemnda., samt medlem i samarbeidsutvalet for Halhjem Barnetun og som meddommar i Midthordland Tingrett. Ny 19. vara til kommunestyret vert etter valoppgjeret Ole-Vidar Skaathun. Det vert føreteke nyval på dei andre plassane. Medlem i forvaltningsstyret vert Medlem i samarbeidsutvalet for Halhjem Barnetun vert. Meddommar i Midthordland tingrett vert. Varamedlem til krigsskadenemnda vert. Varamedlem til personal- og lønsutvalet vert. Varamedlem til viltnemnda vert. 15/06 Arkiv: 033 Arkivsaknr.: 04/466 FRITAK FRÅ KOMMUNALE FOR JOHAN FREDRIK KAYSER

14 Framlegg til vedtak: Johan Fredrik Kayser får for perioden fram til innvilga fritak frå politiske verv som vara til kommunestyret. Ny 19. vara til kommunestyret vert etter valoppgjeret Tom Fagertun. Johan Fredrik Kayser får for perioden fram til innvilga fritak frå politiske verv som vara til kommunestyret. Ny 19. vara til kommunestyret vert etter valoppgjeret Tom Fagertun. 16/06 Arkiv: 031 Arkivsaknr.: 06/152 EVALUERING AV DEN POLITISKE STYRINGSSTRUKTUREN Framlegg til vedtak: Os kommunestyre legg opp til følgjande prosess for å evaluera den politiske styringsstrukturen; 1. Det vert oppretta eit Adhoc-utval, Styringsstrukturutvalet, med i alt 9 medlemmar. Ordførar og varaordførar vert høvesvis leiar og nestleiar i utvalet, medan partia som er representert i Os kommunestyre i valperioden peikar ut eit medlem kvar. Utvalet får slik samansetting; Ordførar Terje Søviknes. leiar Varaordførar Lisbeth Axelsen, nestleiar, FrP, H, AP, SV, KrF, TvS, V, SP 2. Utvalet skal evaluera noverande politisk styringsstruktur, vurdera den politiske styringsstrukturen opp mot den administrative styringsstrukturen, og fremja forslag til eventuelle endringar i den politiske styringsstrukturen for valperioden Aktuelle tema for drøfting er m.a. styringsstrukturen, delegasjon, arbeidsdeling mellom utvala, storleik på kommunestyret og Reglement for folkevalde organ i Os kommune. Innstilling frå utvalet skal liggja føre innan , og handsamast i Os formannskap og Os kommunestyre

15 3. Administrasjonen v/rådmannen peikar ut sekretær for utvalet. Os kommunestyre legg opp til følgjande prosess for å evaluera den politiske styringsstrukturen; 1. Det vert oppretta eit Adhoc-utval, Styringsstrukturutvalet, med i alt 9 medlemmar. Ordførar og varaordførar vert høvesvis leiar og nestleiar i utvalet, medan partia som er representert i Os kommunestyre i valperioden peikar ut eit medlem kvar. Utvalet får slik samansetting; Ordførar Terje Søviknes. leiar Varaordførar Lisbeth Axelsen, nestleiar, FrP, H, AP, SV, KrF, TvS, V, SP 2. Utvalet skal evaluera noverande politisk styringsstruktur, vurdera den politiske styringsstrukturen opp mot den administrative styringsstrukturen, og fremja forslag til eventuelle endringar i den politiske styringsstrukturen for valperioden Aktuelle tema for drøfting er m.a. styringsstrukturen, delegasjon, arbeidsdeling mellom utvala, storleik på kommunestyret og Reglement for folkevalde organ i Os kommune. Innstilling frå utvalet skal liggja føre innan , og handsamast i Os formannskap og Os kommunestyre Administrasjonen v/rådmannen peikar ut sekretær for utvalet. 17/06 Klientsak, jfr. offl. 5a, fvl. 13 Arkiv: F32 Arkivsaknr.: 06/120 EKSTRALØYVING VEDK. UNDERVISNING FOR 5 BARN I FAMILIEGJENFORENINGSSAK Kommunestyret løyver kr ,- til nødvendige undervisningstiltak vårhalvåret 2006 for 5 barn i familiegjenforening. Finansiering av tiltaket vil ein komme attende til i samband med disponering av eit eventuelt budsjettoverskot for 2005.

16 Kommunestyret løyver kr ,- til nødvendige undervisningstiltak vårhalvåret 2006 for 5 barn i familiegjenforening. Finansiering av tiltaket vil ein komme attende til i samband med disponering av eit eventuelt budsjettoverskot for /06 Unntatt off., jfr. offl. 6 Ofl 6.2 Arkiv: 202 Arkivsaknr.: 05/940 KJØP AV TOMTEAREAL - ÅSEN Kommunestyret godkjenner avtale om kjøp av ein parsell g.nr 9, b.nr 1 og heile g.nr 13, b.nr 7, begge deler utmark i Åsen, Os kommune. Kjøpesummen framkjem slik: Kjøpesum: kr ,- Dokumentavgift: kr ,- Tinglysingsgebyr: kr 1.690,- Sum kr ,- Summen vert førebels finansiert ved bruk av inntekter frå sal av tomt på Haugsnesfjæra. Det må då gjerast følgjande budsjettjustering: Post Kjøp av tomter - vert auka med kr ,- Post Sal av tomter - vert auka med kr Når tiltak i Haugsnesfjøra er klar for realisering, skal midlar førast attende til dette prosjektet. Kommunestyret godkjenner avtale om kjøp av ein parsell g.nr 9, b.nr 1 og heile g.nr 13, b.nr 7, begge deler utmark i Åsen, Os kommune. Kjøpesummen framkjem slik: Kjøpesum: kr ,- Dokumentavgift: kr ,- Tinglysingsgebyr: kr 1.690,- Sum kr ,- Summen vert førebels finansiert ved bruk av inntekter frå sal av tomt på Haugsnesfjæra. Det må då gjerast følgjande budsjettjustering:

17 Post Kjøp av tomter - vert auka med kr ,- Post Sal av tomter - vert auka med kr Når tiltak i Haugsnesfjøra er klar for realisering, skal midlar førast attende til dette prosjektet. 19/06 Unntatt off., jfr. offl. 6 Ofl 6 Arkiv: 611 Arkivsaknr.: 05/1345 KOMMUNAL FORKJØPSRETT-24 HUSVÆRE BYVEGEN, G.NR 54 /B.NR. 546 Framlegg til vedtak: Os kommune melder frå om at Os kommune vil takka ja til tilbodet frå Husbanken om kjøp av 24 husvære på gnr 54, bnr 546, Byvegen for kroner 21 millionar. Administrasjonen vert beden om å leggja fram eiga sak om finansiering der alle kostnadar inntil kroner ,- er med. Det må søkjast om kjøpstilskot frå Husbanken til dei husværa der det bur leigetakarar som gjer at Os kommune kan søkja kjøpstilskot. Husleigene skal fastsetjast slik at dei dekker faktiske utgifter med det å eiga dei tjuefire husværa. Os kommune melder frå om at Os kommune vil takka ja til tilbodet frå Husbanken om kjøp av 24 husvære på gnr 54, bnr 546, Byvegen for kroner 21 millionar. Administrasjonen vert beden om å leggja fram eiga sak om finansiering der alle kostnadar inntil kroner ,- er med. Det må søkjast om kjøpstilskot frå Husbanken til dei husværa der det bur leigetakarar som gjer at Os kommune kan søkja kjøpstilskot. Husleigene skal fastsetjast slik at dei dekker faktiske utgifter med det å eiga dei tjuefire husværa.

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 41/06 06/673 SAKER SOM VEDKJEM KONTROLLUTVALET 553

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 41/06 06/673 SAKER SOM VEDKJEM KONTROLLUTVALET 553 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 20.06.2006 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Forfall Jo Kåre Herfjord (Krf) Haldor Fosse (SV) Vara som møter

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 93/09 09/454 PORTEFØLJESTATUS 2009 PR SEPTEMBER 2009 3

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 93/09 09/454 PORTEFØLJESTATUS 2009 PR SEPTEMBER 2009 3 OS KOMMUNE Avdeling for Tenestestyring Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 03.11.2009 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 93/09 09/454 PORTEFØLJESTATUS

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0040/03 03/01104 REKNESKAPSRAPPORT MARS 2003 315

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0040/03 03/01104 REKNESKAPSRAPPORT MARS 2003 315 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 29.04.03 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0040/03 03/01104 REKNESKAPSRAPPORT MARS 2003

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 30/08 07/1466 FYLKESMANNEN SI UTTALE OM BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2008-2011

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 30/08 07/1466 FYLKESMANNEN SI UTTALE OM BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2008-2011 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 20.05.2008 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 30/08 07/1466 FYLKESMANNEN SI

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0079/04 04/00579 REKNESKAPSRAPPORT PR MAI 2004 864

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0079/04 04/00579 REKNESKAPSRAPPORT PR MAI 2004 864 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 19.10.2004 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Forfall Sigve Thuen (FrP) Vara som møter: Erling Bruarøy SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 28.10.03 Frå: 09.00 til. Torill Otterskred (SV) Borghild Borgen (Ap)

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 28.10.03 Frå: 09.00 til. Torill Otterskred (SV) Borghild Borgen (Ap) OS KOMMUNE Os kommune Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 28.10.03 Frå: 09.00 til MØTEPROTOKOLL Os Formannskap Til stades på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. : Andre: Ordførar Terje

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 160/07 07/832 REKNESKAPSRAPPORT PR OKTOBER 2007 1710

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 160/07 07/832 REKNESKAPSRAPPORT PR OKTOBER 2007 1710 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 27.11.2007 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 160/07 07/832 REKNESKAPSRAPPORT

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 166/06 06/127 REKNESKAPSRAPPORT PR SEPTEMBER 2006 2399

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 166/06 06/127 REKNESKAPSRAPPORT PR SEPTEMBER 2006 2399 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Rådhuset, formannskapsalen Møtedato: 31.10.2006 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Møtet tek til med eit fellesmøte kl. 09.00 med Os Sokneråd. SAKLISTE

Detaljer

MØTEINNKALLING. Frå kl. 09.30 11.30 vert det konklusjonskonferanse om bustadsosial handlingsplan. SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Frå kl. 09.30 11.30 vert det konklusjonskonferanse om bustadsosial handlingsplan. SAKLISTE OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 18.03.03 Tid: 08.30 MØTEINNKALLING Frå kl. 09.30 11.30 vert det konklusjonskonferanse om bustadsosial handlingsplan. SAKLISTE

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0140/03 03/02306 ØKONOMIPLAN 2004-2007 0141/03 03/01104 REKNESKAPSRAPPORT OKTOBER 2003

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0140/03 03/02306 ØKONOMIPLAN 2004-2007 0141/03 03/01104 REKNESKAPSRAPPORT OKTOBER 2003 OS OMMUNE Os kommune Utval: OS OMMUNESTYRE Møtestad: ommunestyresalen Møtedato: 16.12.2003 Tid: 17.00 MØTEINNALLING Forfall: Marianne Hjelle (FrP) Torill Otterskred (SV) Lisbeth Axelsen (H) Vara som møter:

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0087/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT PR MAI 2005 716

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0087/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT PR MAI 2005 716 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Bjørnefjorden Gjestetun Møtedato: 21.06.2005 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0087/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0144/03 03/03309 MØTEPLAN 2004 FOR FORMANNSKAP OG KOMMUNESTYRE

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0144/03 03/03309 MØTEPLAN 2004 FOR FORMANNSKAP OG KOMMUNESTYRE OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 11.11.2003 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0144/03 03/03309 MØTEPLAN 2004 FOR FORMANNSKAP

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0107/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT PR JUNI 2005 843

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0107/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT PR JUNI 2005 843 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 30.08.2005 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0107/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT PR JUNI

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 172/07 05/2278 E39 RÅDAL - SVEGATJØRN, SØKNAD OM BOMPENGEFINANSIERING

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 172/07 05/2278 E39 RÅDAL - SVEGATJØRN, SØKNAD OM BOMPENGEFINANSIERING OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 11.12.2007 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 172/07 05/2278 E39 RÅDAL

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 78/09 09/454 PORTEFØLJESTATUS PR AUGUST 2009 3 79/09 09/1105 2. TERTIALRAPPORT 2009 15

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 78/09 09/454 PORTEFØLJESTATUS PR AUGUST 2009 3 79/09 09/1105 2. TERTIALRAPPORT 2009 15 OS KOMMUNE Avdeling for Tenestestyring Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 06.10.2009 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 78/09 09/454 PORTEFØLJESTATUS

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0017/05 05/00117 PORTEFØLJESTATUS JANUAR 2005 91 0018/05 04/02156 NY BANKAVTALE 100

MØTEINNKALLING. SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0017/05 05/00117 PORTEFØLJESTATUS JANUAR 2005 91 0018/05 04/02156 NY BANKAVTALE 100 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 01.03.2005 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0017/05 05/00117 PORTEFØLJESTATUS JANUAR

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0001/03 03/00072 BUSTADSOSIAL HANDLINGSPLAN 1

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0001/03 03/00072 BUSTADSOSIAL HANDLINGSPLAN 1 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 21.01.03 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0001/03 03/00072 BUSTADSOSIAL HANDLINGSPLAN

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I OS KOMMUNE 1

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I OS KOMMUNE 1 OS KOMMUNE Utval: OS ELDRERÅD Møtestad: Luranetunet - merk staden! Møtedato: 13.09.2004 Tid: 14.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I

Detaljer

UTBYGGING AV HYTTEOMRÅDE I ÅSERAL - FRAMTIDIG ORGANISERING ARKIVKODE: SAKSNR.: SAKSHANDSAMAR: SIGN.:

UTBYGGING AV HYTTEOMRÅDE I ÅSERAL - FRAMTIDIG ORGANISERING ARKIVKODE: SAKSNR.: SAKSHANDSAMAR: SIGN.: Åseral kommune UTBYGGING AV HYTTEOMRÅDE I ÅSERAL - FRAMTIDIG ORGANISERING ARKIVKODE: SAKSNR.: SAKSHANDSAMAR: SIGN.: L89 2010/406 Rune Stokke UTV.SAKSNR.: UTVAL: MØTEDATO: 11/54 Kommunalutvalet 28.06.2011

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 174/07 07/561 YMSE BUDSJETTJUSTERINGAR 1772

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 174/07 07/561 YMSE BUDSJETTJUSTERINGAR 1772 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 11.12.2007 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 174/07 07/561 YMSE BUDSJETTJUSTERINGAR

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 13/07 06/2305 KOMMUNAL GARANTI - SØFTELAND TURN & IL. 310

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 13/07 06/2305 KOMMUNAL GARANTI - SØFTELAND TURN & IL. 310 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 13.02.2007 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 13/07 06/2305 KOMMUNAL

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale.

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. Sogndal kommune Møteinnkalling Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 15.10.2009 Tid: 09:00 Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare

Detaljer

FLORA KOMMUNE KJØP AV FLORØ SJUKEHUS

FLORA KOMMUNE KJØP AV FLORØ SJUKEHUS FLORA KOMMUNE Saksgang Møtedato Saksnr Bystyret 02.10.2012 Sakshandsamar: Terje Heggheim Arkiv: K1-614, K3-&50 Objekt: Arkivsaknr 09/1411 KJØP AV FLORØ SJUKEHUS Kva saka gjeld: Flora kommune må ta stilling

Detaljer

20/12 12/00145-2 Godkjenning av protokoll frå Kommunestyret 19.01.2012 3. 21/12 12/00159-2 Meldingar til kommunestyret 22.03.

20/12 12/00145-2 Godkjenning av protokoll frå Kommunestyret 19.01.2012 3. 21/12 12/00159-2 Meldingar til kommunestyret 22.03. MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Dato: 22.03.2012 kl. 19:00 Stad: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00007 Tilstades: Møtande varamedlemer: Oddvar Grøthe (Sp), Helene Sagabråten (Ap), Olav Syversbråten (Ap), Tor

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 85/09 :: Hafslo skyttarlag. Lån i næringsfondet - vilkår. 90/09 :: Reglement for Råd for funksjonshemma i Luster - revidering

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 85/09 :: Hafslo skyttarlag. Lån i næringsfondet - vilkår. 90/09 :: Reglement for Råd for funksjonshemma i Luster - revidering MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 26.11.2009 Tid: 12.00 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet, tlf. 57 68 55 00

Detaljer

Audit & Advisory September 2009. Selskapskontroll - Moster Amfi og Kyrkjehistoriske senter AS

Audit & Advisory September 2009. Selskapskontroll - Moster Amfi og Kyrkjehistoriske senter AS Audit & Advisory September 2009 Selskapskontroll - Moster Amfi og Kyrkjehistoriske senter AS Innhald 1. Bakgrunn og problemstillingar... 3 2. Kontrollkriterium... 3 2.1 Fullmakter... 3 2.2 Aksjeloven...

Detaljer

Innkalling Formannskapet

Innkalling Formannskapet AUSTRHEIM KOMMUNE Innkalling Formannskapet Møtedato: 03.09.2014 Møtested: Kommunehuset - Børilden Møtetid: 09:00 Sak om Høyring - regional kulturplan for Hordaland vert teken opp i møte. Orientering om

Detaljer

Møtebok for Kommunestyret i Radøy

Møtebok for Kommunestyret i Radøy Radøy kommune Møtebok for Kommunestyret i Radøy Møtedato: 06.02.2014 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 17:00 Møtedeltakarar Parti Rolle Jon Askeland SP Ordførar Ann Christin Hoen AP Varaordførar Morgan

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 41/09 09/1040 VAL AV NY REPRESENTANT I BALESTRAND SOKNERÅD 43/09 09/993 BETALINGSSATSAR I SKULEFRITIDSORDNINGA 2010

MØTEINNKALLING SAKLISTE 41/09 09/1040 VAL AV NY REPRESENTANT I BALESTRAND SOKNERÅD 43/09 09/993 BETALINGSSATSAR I SKULEFRITIDSORDNINGA 2010 MØTEINNKALLING Utval: Møtestad: KOMMUNESTYRET Nessane sambrukshus Møtedato: 16.12.2009 Tid: 16.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 40/09 09/1094 MØTEPLAN

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 15/2014 Formannskapet PS 12.02.2014 08/2014 Kommunestyret PS 19.02.2014

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 15/2014 Formannskapet PS 12.02.2014 08/2014 Kommunestyret PS 19.02.2014 Sakspapir Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Per Inge Olsen 14/467 Saksnr Utvalg Type Dato 15/2014 Formannskapet PS 12.02.2014 08/2014 Kommunestyret PS 19.02.2014 Opptak av startlån og søknad om boligtilskot

Detaljer