Halvårsberetning første halvår 2008

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Halvårsberetning første halvår 2008"

Transkript

1 Halvårsberetning første halvår 2008 Halvårsberetning første halvår 2008

2 Kjære aksjonær, Første halvår har vært svært begivenhetsrikt for GUL.NO AS. På viktige områder har selskapet nådd viktige milepæler og langt raskere enn antatt har selskapet fått et gjennombrudd i sin internasjonalisering. Nye banebrytende produkter er utviklet i henhold til plan og budsjett. I tillegg er det inngått avtale om fusjon med Easy Connect AS, noe styret anser som strategisk og operasjonelt meget viktig. Bak halvårsresultatet skjuler det seg derfor en rekke sentrale forhold som er helt avgjørende for å vurdere selskapets fremtidsutsikter. Denne halvårsberetningen er derfor utvidet for å gi en utfyllende presentasjon av alle viktige forhold. Odd Harald Hauge, styreleder Virksomheten i første halvår Utvikling Fusjon Omsetning Omsetningen i første halvår ble på 19,61 mill. kroner mot 21,0 mill. kroner i tilsvarende periode i Dette er en nedgang på 6,7 % og noe svakere enn budsjettert, noe som i hovedsak skyldes tre forhold: Internasjonalisering Selskapet har startet en betydelig internasjonalisering, som omtales i detalj senere i halvårsberetningen, og dette har som ventet stjålet tid og oppmerksomhet fra salgsledelsen. Det blir likevel ansett som strategisk svært viktig på lengre sikt. Ny produktsammensetting Selskapet har gjennom de siste 12 måneder hatt et utviklingsprosjekt for å løfte produktspekteret til et nytt nivå - også sammenlignet med konkurrentene. Dette løper i henhold til tidsbudsjett og lanseres i månedsskiftet august/ september. Salgsaktivitetene er blitt holdt noe tilbake i første halvår for å kunne satse for fullt i forbindelse med nylanseringen. Nye produkter omtales i detalj senere i beretningen. Avvikling av Stavangerkontoret På grunn av et presset arbeidsmarked i regionen og dertil dårlig lønnsomhet, ble Stavangerkontoret besluttet avviklet. Utstyr er overført til den internasjonale satsingen. Dette har hatt negativ innvirkning på salget på kort sikt, men er i første rekke gjort for å øke lønnsomheten. Resultat Resultatet for første halvår ble 2 mill. kroner som er en nedgang på omlag 2,8 mill. kroner fra tilsvarende periode i fjor. Det bør bemerkes at EBITDA på 4,99 mill. kroner er omlag kroner høyere i første halvår 2008 enn i samme periode for Resultatnedgangen kan i stor grad relateres til de samme forhold som påvirket salget negativt, men også til separate ekstraordinære kostnader. Selskapet startet testsalg i Sverige i slutten av mars. Produktene er de samme som i Norge, men ligger under webadressen gul.se. Det ble etter kort tid klart at forventningene til det svenske marked kunne innfris og man 2 Gul.no Halvårsberetning første halvår 2008

3 gikk derfor raskt fra testsalg til full etablering. Oppstarten i Sverige har medført betydelige kostnader i forbindelse med opprettelse av selskap, salgskontor, reisekostnader, kjøp av en komplett bedriftsdatabase for Sverige, samt datateknisk utstyr og inventar. Alle kostnader er utgiftsført. Ytterligere internasjonalisering av gul-konseptet har i tillegg til honorar og reisekostnader til innleid konsulent, også medført store reisekostnader for de involverte i GUL.NO. Alle kostnader med internasjonaliseringsprosessen er utgiftsført. I utviklingen av det nye salgs- og rapporteringsverktøyet har vi leid inn spesialister på vårt ringesystem, noe som har medført ekstra kostnader. Dette ble gjort for å oppnå en sømløs integrasjon mellom det nye salgsprogrammet og telefonsalgssystemene som benyttes av selgerne. Alle kostnader til dette er utgiftsført. I tillegg til disse driftsrelaterte kostnadene har to forhold belastet regnskapet for første halvår. Det gjelder først og fremst fusjonsprosessen med Easy Connect, hvor ytterligere kostnader til revisor og advokater vil påløpe i andre halvår. Dernest har selskapet stevnet den såkalte varslingslisten med dokumenterte erstatningskrav på om lag 10 millioner kroner. Saken er berammet for retten i oktober. Årets regnskap er belastet med om lag seks hundre tusen kroner i advokathonorarer. Internasjonalisering Markedsovervåking i andre land har avdekket at det norske marked sannsynligvis er det mest avanserte og utviklede når det gjelder katalogtjenester på nett. I de fleste land er papirbaserte tjenester fortsatt dominerende, og det anses derfor som oppnåelig å etablere en ny nettbasert aktør som kan oppnå betydelige markedsandeler. På denne bakgrunn vedtok styret for et halvt år siden å forfølge en strategi for internasjonalisering etter to hovedlinjer: 1. Etablering i Sverige Gul Sverige AB ble etablert i vinter som et heleid datterselskap av GUL.NO AS. Domenet gul.se er leid med opsjon på å kjøpe dette. Etter grundige sonderinger ble Östersund valgt som geografisk plassering. Dette første salgskontoret i Sverige ble åpnet for testsalg i slutten av mars. Etter den planlagte innkjøringsfasen viser virksomheten allerede positive regnskapstall. Det er besluttet å åpne et nytt salgskontor i august og til dette er Gävle valgt som lokasjon. Salget i Sverige er konsentrert om vår rimeligste profileringsoppføring (Gul Standard), men vi ser et betydelig potensial også for oppsalg til større oppføringer og annonsesalg. Annonsesalgsavdelingen vurderer vi å opprette som egen avdeling i Östersund. Markedet i Sverige, målt i antall bedrifter, er mer enn dobbelt så stort som det norske. Vi har derfor - spesielt i forbindelse av lansering av Nye Gul i Sverige fra 1. januar 2009 store forventninger til den svenske virksomheten. Tatt i betraktning markedets størrelse bør den svenske virksomheten kunne passere den norske i størrelse på mellomlang sikt. 2. Lisensiering av Gul-konseptet internasjonalt. Selskapet har gjort avtale med en dansk konsulent bosatt i Paris, som har internasjonaliseringsoppdrag som spesialfelt. Det forhandles med interessenter i Tyskland og Portugal med sikte på å etablere lisensavtaler for Gul-konseptet i de respektive land. Lisensavtalene vil innebære at GUL holder alt data- og webteknisk utstyr, og forestår opplæring i og implementering av de aktuelle databaser. Lisensen er basert på royalty og måles i prosent av brutto salg i det enkelte land. Avtalene vil inneholde en up-front avgift som skal avregnes mot fremtidig royalty. Det er etablert kontakt med interessenter i ytterligere fire land, og dette arbeidet vil ha høy prioritet i tiden fremover. Målet er å inngå to lisensavtaler i løpet av andre halvår Konklusjonen på den internasjonale satsingen etter et halvt år, er at dette kan skape store verdier for selskapets aksjonærer på mellomlang og lang sikt. Gul.no Halvårsberetning første halvår

4 Virksomheten Utvikling og lansering av nye produkter Fusjon Selskapet lanserer i disse dager første del av et nytt produktspekter, som innholdsmessig er et langt steg forbi alle konkurrenter. Katalogbransjen har tradisjonelt vært meget konservativ og overflyttingen fra papir til web-basert distribusjon har bare medført en begrenset produktutvikling. Denne konservative holdningen gjelder i enda større grad internasjonalt, hvor de nye Gul-produktene nærmest blir mottatt som science fiction. Gul.no Gule tjenester til et nytt nivå Siden den gule bransjen først viste seg på internett i begynnelsen av 90-årene, har utviklingen i bruken av nettet vært rivende. En helt ny verden med nettkommunikasjon (Chat, MSN, SMS osv.) har gitt oss helt nye kommunikasjonsvaner - og der nettet før var et supplement i hverdagen, står dette nå sentralt i mange sammenhenger. Endring i kommunikasjonsvaner I Norge i dag, går mer enn halvparten av alle dialoger over tekstbasert kommunikasjon som mail og direktemeldingstjenester, der sistnevnte med SMS, MMS, MSN, Skype og tilsvarende tjenester utgjør majoriteten. Det betyr i praksis at de aller fleste av brukerne av våre tjenester foretrekker en dialog med direktemeldinger fremfor tradisjonell telefoni. Dette i kombinasjon med at gule tjenester først og fremst brukes fordi brukeren har behov for å komme i kontakt med bedriften og da så fort som mulig bringer frem et behov som en gul tjeneste naturligvis må dekke. AktivBedrift Gul.no er første bransjeaktør i verden med å tilby en direktemeldingsløsning for bedrifter. Produktet heter AktivBedrift og signaliserer at bedriften har aktivisert seg på nettet, slik at denne står til disposisjon for brukere som foretrekker tekstdialog. Brukerne kan føre en dialog med bedriftene direkte fra websiden, men kan også velge SMS i stedet for grensesnittet som er på websiden. Bedriften på sin side laster ned og installerer en gratis programvare og logger på med sitt brukernavn og passord. Umiddelbart vises bedriften som aktiv på websiden. Og skulle bedriften også foretrekke SMS er det også mulig på den siden av dialogen. AktivBedrift -baren ligger tilgjengelig nederst på siden så lenge du befinner deg på Gul.no. Når man bruker AktivBedrift åpnes denne nedenfra, og legger seg oppå det andre i skjermbildet. Når man er ferdig legges denne ned igjen som vist til venstre. NB! På alle skjermbildene i halvårsberetningen som er presentert på selskapets hjemmeside kan du føre musepekerne over bildene for å se større versjon. 4 Gul.no Halvårsberetning første halvår 2008

5 IIP (Instant Information Plugin) Hvor ofte, når man leser i medier på nettet, kunne man ikke tenke seg å vite mer om personene eller produktene som omtales slik at man hadde best mulig grunnlag for å forstå innholdet i artikkelen? IIP er et lite program som installerer seg i nettleseren, og som arbeider usynlig i bakgrunnen helt til du markerer teksten med navnet eller produktet du vil vite mer om. Umiddelbart startes et søk i Gul.no og Hvit.no - og dersom det blir treff, vises resultatet i et eget overliggende vindu (se eksempelbildet). Brukeren kan også legge til flere informasjonsmoduler, som f-eks. Google og Wikipedia, slik at også søkeresultater derfra vises sammen med resultatene fra I artikkelen dukker navnet «Gilde» opp. Brukeren markerer Gul.no og Hvit.no. Informasjonen kommer umiddelbart, navnet, og så snart man slipper museknappen, startes søket og resultatet kommer opp umiddelbart. uten bruk av tradisjonelle pop-up-vinduer og uten at brukeren selv må åpne et nytt vindu for å starte et søk i hver av tjenestene. På brukernes premisser I nye Gul.no er fokuset på brukeren meget sterkt. I tråd med utviklingen i annonsemarkedet for nettmedier (ofte omtalt som overgangen fra web 1.0 til web 2.0), går vi bort fra bilder og bannerannonser og over til sponsede lenker - tilsvarende de man finner hos Google. Den nye websiden oppleves veldig ryddig og pen, og har samtidig en brukervennlighet som gjør søk og navigering veldig enkelt og intuitivt. Når brukeren i tillegg har AktivBedrift som verktøy i dialogen med bedriftene, oppleves tjenesten som en revolusjon også for brukerne. Der man før brukte mye tid på å ringe, snakke og vente i telefon på hver enkelt bedrift sender man nå en og samme forespørsel til alle de bedrifter brukeren ønsker - og dialogen kan løpe i sanntid etter hvert som svarene kommer fra bedriften. Brukeren har anledning til å tidsbegrense forespørselen, slik at bedriftene er nødt til å svare innen fristen og på den måten settes kunden i posisjon i forhold til bedriften. Fast Search & Transfer En siste og viktig del av brukeropplevelsen knytter seg til den nye søketeknologien som danner fundamentet i tjenesten. Fast S&T er verdensledende på søketeknologi, noe som bekreftes ved at Microsoft nylig kjøpte selskapet for å ta opp konkurransen med Google. Med Fast i bunn kommer søkeresultatene veldig kjapt, og med stor nøyaktighet. Grunnleggende kvalitet Enhver opplysningstjeneste arbeider for å sikre kvaliteten på datagrunnlaget, slik at informasjonen man søker er tilgjengelig og at denne er korrekt. I Norge opererer man med sammenstilling av data fra flere kilder, blant andre Brønnøysund, Statistisk Sentralbyrå og teleoperatørene. Gul.no er også her i en unik posisjon og vår nye løsning vil bære preg av rikholdig informasjon og en korrekthetsgrad som overgår våre konkurrenter. Våre fortrinn baserer seg på: a. Easy Connect Gjennom fusjonen kommer Gul.no i posisjon som konsesjonshaver. Det innebærer i korte trekk at man med loven i hånd, kan kreve informasjon direkte fra alle de viktigste kildene - ikke minst teleoperatørene. Easy Connect sin kunnskap om bransjen er hovedårsaken til at kvaliteten på dataene, bare på dette området alene, overgår konkurrentene. b. Salgsapparatet Gul.no foretar mer enn samtaler med Norsk næringsliv årlig. Denne direktedialogen gir oss mulighet for verifisering av data og innhenting av unik informasjon som man ikke får via andre kilder. Gul.no Halvårsberetning første halvår

6 c. Fast S&T Webminer Med Fast Webminer henter vi kontaktinformasjon på bedriftene, direkte fra deres egen nettside. Ofte er det slik at bedriftene er flinke med å oppdatere sine egne nettsider på kontaktdata, mens øvrige kilder forsømmes. Ved hjelp av denne forblir vi oppdaterte, selv når endringer skjer uten at det fanges opp av de øvrige kildene. Unik markedsposisjon Med AktivBedrift åpner vi et helt nytt marked for bedriftene, samtidig som vi forenkler brukerens hverdag betraktelig. Løsningen posisjonerer Gul.no i markedet på en helt unik og usedvanlig sterk måte. Ingen av våre konkurrenter er i nærheten av å ha en like solid forbindelse og mulighet for å påvirke sine kunder. Når kunden har AktivBedrift installert, har vi praktisk talt direkte aksess til kundens skrivebord - en eksklusiv kommunikasjonskanal, lukket for omverden. Kundeservice kan utøves på en enkel måte, ved å ta dialogen med kunden direkte over AktivBedrift. Og lansering av nye produkter kan skje på en legitim måte, direkte gjennom AktivBedrift. Alt dette vil forsterke opplevelsen og nytteverdien av produktet. På samme måte som AktivBedrift blir en del av hverdagen hos kunden, vil også IIP posisjonere Gul.no på en spesiell måte i forhold til konkurrentene. Fra vårt ståsted er det viktig at kunden ser varemerket så ofte som mulig. Med dette verktøyet - som man har bruk for flere ganger daglig - er vi i posisjon til å innprente varemerket på en elegant og positiv måte. Nytt salgssystem og rapporteringsverktøy I tillegg til utvikling av et nytt produktspekter er det investert betydelige beløp i interne systemer. Et nytt salgsstøttesystem implementeres i andre halvdel av august, og vil bedre rutiner og effektivitet for våre selgere. Systemet er språkuavhengig og lar seg enkelt tilpasse til våre lisenstagere. Samtidig er det utviklet et nytt web-basert rapporteringsverktøy som gjør at administrasjon, styremedlemmer og aktuelle ansatte kan få umiddelbar rapportering av alle nøkkeltall, trender og analyser til en hver tid. Salgstall vil i tillegg bli vist i sanntid på storskjerm på alle avdelings- og salgskontorer. Rapporteringsverktøyet er også tilpasset for bruk av lisenstakerne. Skjermbilder fra søkeresultatsidene på nye Gul.no og Hvit.no Før kunden eventuelt påvirker sorteringen, kommer alle aktive bedrifter opp først. Ikonfargen forteller om bedriftens status; Grønt = Umiddelbart tilgjengelig, Gult = Borte, Grå = Har ikke AktivBedrift installert. Der gule data betyr bedriftsinformasjon, betyr hvite data informasjon om privatpersoner. Under Hvit.no finner man opplysninger om privatpersoner. Alle søk gir treff i både Gul.no og Hvit.no. 6 Gul.no Halvårsberetning første halvår 2008

7 Virksomheten Utvikling Fusjon med Easy Connect AS Selskapet valgte i løpet av første kvartal Bergens-firmaet Easy Connect AS som ny leverandør av grunndata til databasen i Gul. Valget falt på Easy Connect fordi tester viste at de var overlegent den beste leverandøren, med den mest innholdsrike, oppdaterte og stabile databasen. Innholdet er av en slik kvalitet at det overgår alle andre aktørene på det norske markedet. I etterkant av avtaleinngåelsen har også Easy Connect beriket sin næringsdatabase med utfyllende informasjon som vil gi Gul ytterligere fortrinn i konkurransen med de øvrige nettkatalogene. Senere samtaler avdekket at de to selskaper har et sammenfallende syn på utviklingen og mulighetene i katalogbransjen. Et betydelig element i denne dialogen er blant annet at Gul.no gjennom Easy Connect rykker enda nærmer kilden for data, slik at kvaliteten på Guls produkt øker yterligere. Katalogbransjen skal gjennom en rivende utvikling med store fortjenestemuligheter de nærmeste årene. EC og Gul.no er ikke konkurrenter, men kompletterer hverandre på en måte som gjør at man dekker alle deler av markedet. Easy Connect satset opprinnelig på call-senter modellen (tilsvarende 1881) gjennom opplysningstjenesten 1890, men knallhard konkurranse gjorde det vanskelig å oppnå lønnsomhet. Selskapet har reposisjonert sine produkter til å bli høyt spesialiserte databasetjenester til store næringslivskunder, og er etter kort tid i ferd med å oppnå lønnsomhet innen dette feltet. Fusjonen blir endelig vedtatt på generalforsamlingen i Gul.no 4. september; innkalling til denne generalforsamlingen er sendt aksjonærene. Etter fusjonen vil selskapet skifte navn til Easy Connect AS. Gul.no, Hvit.no og 1890 blir merkevarer for hvert sitt område, der Gul.no og Hvit.no dekker nettjenestene, mens 1890 dekker telefonog sms-opplysning. Easy Connect er tilnærmet heleiet av investeringsselskapet Westfal-Larsen Invest, som er investeringsdelen av det svært solide Bergensrederiet. Westfal-Larsen Invest blir etter fusjonen største aksjonær i det fusjonerte selskap, med 33,4 prosent av aksjene. De to parter har store forventninger til effekten av fusjonen. Foruten synergier på kostnadssiden vil man skape et sterkt miljø for drift, produkt- og tjenesteutvikling, og ha et bredt produktspekter fra de mest avanserte til de enkleste katalogtjenester. Easy Connect vil også spille en sentral rolle i den internasjonalisering som er påbegynt, særlig overfor lisenstagere. Fremtidsutsikter Basert på de beskrevne forhold er styret i Gul.no meget optimistiske med tanke på utviklingen i salg og resultat i tiden fremover. Det forventes en betydelig resultatforbedring i andre halvår 2008, og videre inn i Gul.no Halvårsberetning første halvår

8 Formgiver: Rebuild AS Regnskapstall Hovedtall fra resultatregnskap 1. halvår 2008 Konsern pr Konsern pr Salgsinntekter Driftskostnader EBIDTDA Driftsresultat Finanskostnader Resultat før skatt NB: Regnskapstall fra etableringen i Sverige vil først bli konsolidert fra og med 3. kvartal i år. Kostnader med etableringen lagt ut av GUL.NO AS er medtatt i halvårstallene. Hovedtall fra balanse 1. halvår 2008 Konsern pr Konsern pr Sum eiendeler Sum egenkapital Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld og egenkapital

Daglig leder har ordet

Daglig leder har ordet Årsberetning 2006 Daglig leder har ordet Det er en særdeles spent daglig leder som går inn i 2007. Fjoråret vil på mange måter stå som en milepæl i Gul.no s historie. Med en omsetningsøkning og resultatøkning

Detaljer

Bruksanvisning. for. iexcel Regnskapsbok Mini4-2014. Laget for alle som ønsker å evaluere MINI prøveversjon. av iexcel Regnskap 2014

Bruksanvisning. for. iexcel Regnskapsbok Mini4-2014. Laget for alle som ønsker å evaluere MINI prøveversjon. av iexcel Regnskap 2014 Bruksanvisning for iexcel Regnskapsbok Mini4-2014 Laget for alle som ønsker å evaluere MINI prøveversjon av iexcel Regnskap 2014 TIPS: Last ned sjekk ut DEMO-modellen av iexcel Regnskapsbok PREMIUM! Det

Detaljer

Teknisk 3G Bedrift Familie Internt Fremtid

Teknisk 3G Bedrift Familie Internt Fremtid 2005 Teknisk 3G Bedrift Familie Internt Fremtid Årsrapport 2005 Innhold Takk for at du hjelper oss å gjøre Norge trådløst! 4 5 7 9 10 12 14 16 18 20 22 24 26 32 44 50 51 Dette er NetCom Historikk Milepæler

Detaljer

Bruksanvisning for iexcel Regnskapsbok Gratis 2013

Bruksanvisning for iexcel Regnskapsbok Gratis 2013 Bruksanvisning for iexcel Regnskapsbok Gratis 2013 Laget for alle som ønsker å evaluere gratis-/prøveversjon av iexcel Regnskapsbok 2013 Versjon 3.0.1 av 4. januar 2013 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Informasjon...

Detaljer

Årsrapport. Atea ASA

Årsrapport. Atea ASA Årsrapport Atea ASA 2013 2 /110 Om Atea Atea er Norden og Baltikums ledende leverandør av ITinfrastruktur, har 6 499 ansatte og er representert i 84 byer i Norge, Sverige, Danmark, Finland, Litauen, Latvia

Detaljer

kontroll Pluss: på pengene M a m u t M a g a z i n e Kundestyrt utvikling Ny undersøkelse Mamut One Reach Your Goals!

kontroll Pluss: på pengene M a m u t M a g a z i n e Kundestyrt utvikling Ny undersøkelse Mamut One Reach Your Goals! M a m u t M a g a z i n e S o m m e r 2 0 0 9 E t k u n d e m a g a s i n m e d f o k u s p å å f o r e n k l e h v e r d a g e n kontroll på pengene Kundestyrt utvikling I Mamut er vi opptatt av å sette

Detaljer

Årsrapport. Atea ASA

Årsrapport. Atea ASA Årsrapport Atea ASA 2013 2 Om Atea Atea er Norden og Baltikums ledende leverandør av IT-infrastruktur, har 6 499 ansatte og er representert i 84 byer i Norge, Sverige, Danmark, Finland, Litauen, Latvia

Detaljer

Prospekt. Mamut ASA. Offentlig tilbud om kjøp av 7.000.000 nye aksjer hver pålydende NOK 0,50. Indikativ kjøpskurs: NOK 6 9 per aksje

Prospekt. Mamut ASA. Offentlig tilbud om kjøp av 7.000.000 nye aksjer hver pålydende NOK 0,50. Indikativ kjøpskurs: NOK 6 9 per aksje Prospekt Mamut ASA Offentlig tilbud om kjøp av 7.000.000 nye aksjer hver pålydende NOK 0,50 Indikativ kjøpskurs: NOK 6 9 per aksje Bestillingsperiode: 28. april 7. mai 2004 Søknad om opptak til notering

Detaljer

Innhold: Dette er NetCom 2. Milepæler i 2003 5. Med kunden som sjef 8-10. Skaper konkurranse 11. Trådløst - selvfølgelig 12-13

Innhold: Dette er NetCom 2. Milepæler i 2003 5. Med kunden som sjef 8-10. Skaper konkurranse 11. Trådløst - selvfølgelig 12-13 NetCom 2003 Innhold: Historikk 2 Dette er NetCom 2 Milepæler i 2003 5 Nøkkeltall 6 Med kunden som sjef 8-10 Skaper konkurranse 11 Trådløst - selvfølgelig 12-13 Har ikke savnet fasttelefon én dag 14-15

Detaljer

Egenkapitalandel (%) 26,9 % 25,8 % 25,5 % Totalkapitalrentabilitet (%) 10,2 % 4,6 % 11,3 % Likviditetsgrad 0,97 0,93 0,98

Egenkapitalandel (%) 26,9 % 25,8 % 25,5 % Totalkapitalrentabilitet (%) 10,2 % 4,6 % 11,3 % Likviditetsgrad 0,97 0,93 0,98 ÅRSRAPPORT Nøkkeltall Tall i NOK 1 000 KONSERN 2011** 2010** Driftsinntekter 1 199 951 1 176 263 1 107 392 Driftsresultat 44 240 9 520 29 568 Resultat før skatt 40 092 10 823 30 889 Årets resultat 24 038

Detaljer

Innhold DETTE ER SCHIBSTED MEDIA GROUP... 3 KONSERNSJEFEN... NØKKELTALL... ÅRSBERETNING... LEDERLØNNSERKLÆRING... SAMFUNNSANSVAR...

Innhold DETTE ER SCHIBSTED MEDIA GROUP... 3 KONSERNSJEFEN... NØKKELTALL... ÅRSBERETNING... LEDERLØNNSERKLÆRING... SAMFUNNSANSVAR... Årsrapport 20 13 1 Innhold DETTE ER SCHIBSTED MEDIA GROUP... 3 KONSERNSJEFEN... NØKKELTALL... ÅRSBERETNING... LEDERLØNNSERKLÆRING... SAMFUNNSANSVAR... 4 6 8 40 46 REDEGJØRELSE OM FORETAKSSTYRING... 60

Detaljer

Innhold DETTE ER SCHIBSTED MEDIA GROUP... 3 KONSERNSJEFEN... NØKKELTALL... ÅRSBERETNING... LEDERLØNNSERKLÆRING... SAMFUNNSANSVAR...

Innhold DETTE ER SCHIBSTED MEDIA GROUP... 3 KONSERNSJEFEN... NØKKELTALL... ÅRSBERETNING... LEDERLØNNSERKLÆRING... SAMFUNNSANSVAR... Årsrapport 20 13 1 Innhold DETTE ER SCHIBSTED MEDIA GROUP... 3 KONSERNSJEFEN... NØKKELTALL... ÅRSBERETNING... LEDERLØNNSERKLÆRING... SAMFUNNSANSVAR... 4 6 8 40 46 REDEGJØRELSE OM FORETAKSSTYRING... 60

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2009 SPAREBANKENES RAMMEBETINGELSER OG DRIFT I 2009

ÅRSRAPPORT 2009 SPAREBANKENES RAMMEBETINGELSER OG DRIFT I 2009 Årsmelding 2009 1 2 Styret fra venstre: Inger Elise Netland Kolstø, Reidun Kvinnesland, Torstein Østhus, banksjef Alf Inge Flokketvedt, styreformann Samson Wiig, Olav Munkejord, Helge Vikra, Åse Marie

Detaljer

Eierskifter i norsk næringsliv

Eierskifter i norsk næringsliv Artikkel Eierskifter i norsk næringsliv Markedsforhold, økonomiske effekter og Eierskiftealliansens erfaringer MENON-PUBLIKASJON NR. 36/2012* Juli 2010 Av Geir Samdal (Eierskiftealliansen/Gess.no), Kristian

Detaljer

Nøkkeltall 2003 Nøkkeltall 2003 Nøkkeltall 2003 Nøkkeltall 2003 Nøkkeltall 2003 Nøkkeltall 2003

Nøkkeltall 2003 Nøkkeltall 2003 Nøkkeltall 2003  Nøkkeltall 2003 Nøkkeltall 2003 Nøkkeltall 2003 00 ll 200 fremtiden er trådløs 2004 200 0 l 200 00 ll 200 200 innhold Historikk 5 Dette er NetCom 5 Milepæler i 200 7 Nøkkeltall 8 I verdensklasse 10-12 Fokusert på etikk og samfunnsansvar 1 Eldre kaster

Detaljer

NOKAS ÅRSRAPPORT 2013

NOKAS ÅRSRAPPORT 2013 NOKAS ÅRSRAPPORT 2013 NØKKELTALL DRIFTSINNTEKTER EBITDA RESULTAT FØR SKATT 102 M 137 M 2177 M 2029 M 1474 M 68 M 106 M 1251 M 1166 M 90 M 41 M 76 M 69 M -27 M -14 M 2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011

Detaljer

FULL FEST I PARTYMAN. Tel Tromsø? Brilliant satsing. Dialog med Dualog. Utgavens hovedtema: IT, internett og telekom. Suksess i Mosjøen:

FULL FEST I PARTYMAN. Tel Tromsø? Brilliant satsing. Dialog med Dualog. Utgavens hovedtema: IT, internett og telekom. Suksess i Mosjøen: VISJONÆRE NORDLANDSBANKEN side 3 Tel Tromsø? www.destinasjontromso.no RETUR: PB 1166, 9262 TROMSØ Suksess i Mosjøen: FULL FEST I PARTYMAN NR. 1, 2000 Brilliant satsing Tromsø-mannen Leif Erik Knutsen har

Detaljer

MULIGHETER* UTVIKLER LEDERE I FREMTIDS- ORIENTERT BRANSJE. Vi gjør bransjen proffere. JEG ER BLITT DYKTIGERE TIL Å FØRE SAMTALER.

MULIGHETER* UTVIKLER LEDERE I FREMTIDS- ORIENTERT BRANSJE. Vi gjør bransjen proffere. JEG ER BLITT DYKTIGERE TIL Å FØRE SAMTALER. MULIGHETER* ET KUNDEMAGASIN FRA FIXIT BUSINESS PARTNER September Nr. 1 2. Årgang Vi gjør bransjen proffere. UTVIKLER LEDERE I FREMTIDS- ORIENTERT BRANSJE Monika Viken Leithe, H2 Ellemelle: JEG ER BLITT

Detaljer

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren?

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? av Anita E. Tobiassen Paul N. Gooderham SNF-prosjekt nr. 6300: Økt verdiskapning i SMB-sektoren: styrking av påvirkningen fra autoriserte

Detaljer

ÅRSRAPPORT SCHIBSTED MEDIA GROUP 2014

ÅRSRAPPORT SCHIBSTED MEDIA GROUP 2014 ÅRSRAPPORT SCHIBSTED MEDIA GROUP 2014 1 INNHOLD DETTE ER SCHIBSTED MEDIA GROUP... 3 KONSERNSJEFEN... NØKKELTALL... ÅRSBERETNING... LEDERLØNNSERKLÆRING... SAMFUNNSANSVAR... 4 6 8 42 48 REDEGJØRELSE OM FORETAKSSTYRING...

Detaljer

Aksjer for alle. en kort innføring for deg som vil vite mer om aksjemarkedet

Aksjer for alle. en kort innføring for deg som vil vite mer om aksjemarkedet Aksjer for alle en kort innføring for deg som vil vite mer om aksjemarkedet Forord Verdipapirmarkedet har flere viktige samfunnsøkonomiske oppgaver å ivareta. I første rekke skal det tilføre kapital til

Detaljer

FINALISTEN. Vokser i rekordfart. Kundeavis for Finale Systemer as Mars 2004. Spydspissen i IT-Norge. Vinn tur til Svalbard.

FINALISTEN. Vokser i rekordfart. Kundeavis for Finale Systemer as Mars 2004. Spydspissen i IT-Norge. Vinn tur til Svalbard. FINALISTEN Kundeavis for Finale Systemer as Mars 2004 Vokser i rekordfart Regnskapskontorkjeden Vekstra startet opp høsten 2003, og under et halvt år senere har de allerede 12 kontorer knyttet til seg.

Detaljer

Regnskap&Lønn. i nettskyen. Norges første leverandør av. Et temabilag fra. Les hva NetLedger kan tilby deg i nettskyen! Satse på ny teknologi

Regnskap&Lønn. i nettskyen. Norges første leverandør av. Et temabilag fra. Les hva NetLedger kan tilby deg i nettskyen! Satse på ny teknologi Regnskap&Lønn i nettskyen Et temabilag fra NARF anbefaler medlemmene å Satse på ny teknologi Les mer på side 3 H.C. Andersen Revisjon: Enorme muligheter i nettskyen Les mer på side 7 NetLedger Norges første

Detaljer

NR. 1 2009 STOREBRAND. Konsernsjef Idar Kreutzer Teknologien driver Storebrand fremover

NR. 1 2009 STOREBRAND. Konsernsjef Idar Kreutzer Teknologien driver Storebrand fremover NR. 1 2009 STOREBRAND Konsernsjef Idar Kreutzer Teknologien driver Storebrand fremover STOREBRAND Individuell behandling uten personlige relasjoner TV2 Teknologiutvikling skaper fremtidens butikk HAFSLUND

Detaljer

Årsrapport 2014. MøllerGruppen AS

Årsrapport 2014. MøllerGruppen AS Årsrapport 2014 1 NØ Årsrapport 2014 Om MøllerGruppen MøllerGruppen er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og ŠKODA. Selskapet er representert

Detaljer

Bruksanvisning for iexcel Fakturabok GRATIS 2013

Bruksanvisning for iexcel Fakturabok GRATIS 2013 Bruksanvisning for iexcel Fakturabok GRATIS 2013 Laget for alle som ønsker å evaluere Gratis-/Prøveversjon av iexcel Fakturabok 2013 Versjon 1.2.1 av 3. januar 2013 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Informasjon...

Detaljer

Virkninger av skytjenester

Virkninger av skytjenester Virkninger av skytjenester Hovedprosjekt våren 2014 En undersøkelse vinklet mot virkninger av skytjenester i bedriftsmarkedet Av: 113062 Jørgen Hansen Steigen 106281 Håkon Lindheim Johansen Side 2 av 71

Detaljer

Destinasjon Norge. - sett fra fjellbygda Rauland. Stein Birger Johnsen. Rauland 04.12.12

Destinasjon Norge. - sett fra fjellbygda Rauland. Stein Birger Johnsen. Rauland 04.12.12 Destinasjon Norge - sett fra fjellbygda Rauland Stein Birger Johnsen Rauland 04.12.12 1. Oppsummering Regjeringen la frem sin reiselivsstrategi "Destinasjon Norge" 10. april 2012. Strategien legger i kapittel

Detaljer

Hovedprosjekt. Anvendt Datateknologi, Avdeling for ingeniørutdanning. Høgskolen i Oslo Våren 2010

Hovedprosjekt. Anvendt Datateknologi, Avdeling for ingeniørutdanning. Høgskolen i Oslo Våren 2010 P R O S J E K T N R. 38 Hovedprosjekt Anvendt Datateknologi, Avdeling for ingeniørutdanning Høgskolen i Oslo Våren 2010 VARSLINGSSYSTEM FOR KONKURSER Tommy Alvestad s148164 Jan Eric T. Gløpstad s148123

Detaljer

sense.effektive, enkle, elegante kommunikasjonsløsninger; mer frihet, mindre bryderi for kundene. Og bedre integrasjon av mobilitet og internett

sense.effektive, enkle, elegante kommunikasjonsløsninger; mer frihet, mindre bryderi for kundene. Og bedre integrasjon av mobilitet og internett sense.effektive, enkle, elegante kommunikasjonsløsninger; mer frihet, mindre bryderi for kundene. Og bedre integrasjon av mobilitet og internett bygget på leverandøruavhengighet og fritt valg av samarbeidspartnere.

Detaljer