Halvårsberetning første halvår 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Halvårsberetning første halvår 2008"

Transkript

1 Halvårsberetning første halvår 2008 Halvårsberetning første halvår 2008

2 Kjære aksjonær, Første halvår har vært svært begivenhetsrikt for GUL.NO AS. På viktige områder har selskapet nådd viktige milepæler og langt raskere enn antatt har selskapet fått et gjennombrudd i sin internasjonalisering. Nye banebrytende produkter er utviklet i henhold til plan og budsjett. I tillegg er det inngått avtale om fusjon med Easy Connect AS, noe styret anser som strategisk og operasjonelt meget viktig. Bak halvårsresultatet skjuler det seg derfor en rekke sentrale forhold som er helt avgjørende for å vurdere selskapets fremtidsutsikter. Denne halvårsberetningen er derfor utvidet for å gi en utfyllende presentasjon av alle viktige forhold. Odd Harald Hauge, styreleder Virksomheten i første halvår Utvikling Fusjon Omsetning Omsetningen i første halvår ble på 19,61 mill. kroner mot 21,0 mill. kroner i tilsvarende periode i Dette er en nedgang på 6,7 % og noe svakere enn budsjettert, noe som i hovedsak skyldes tre forhold: Internasjonalisering Selskapet har startet en betydelig internasjonalisering, som omtales i detalj senere i halvårsberetningen, og dette har som ventet stjålet tid og oppmerksomhet fra salgsledelsen. Det blir likevel ansett som strategisk svært viktig på lengre sikt. Ny produktsammensetting Selskapet har gjennom de siste 12 måneder hatt et utviklingsprosjekt for å løfte produktspekteret til et nytt nivå - også sammenlignet med konkurrentene. Dette løper i henhold til tidsbudsjett og lanseres i månedsskiftet august/ september. Salgsaktivitetene er blitt holdt noe tilbake i første halvår for å kunne satse for fullt i forbindelse med nylanseringen. Nye produkter omtales i detalj senere i beretningen. Avvikling av Stavangerkontoret På grunn av et presset arbeidsmarked i regionen og dertil dårlig lønnsomhet, ble Stavangerkontoret besluttet avviklet. Utstyr er overført til den internasjonale satsingen. Dette har hatt negativ innvirkning på salget på kort sikt, men er i første rekke gjort for å øke lønnsomheten. Resultat Resultatet for første halvår ble 2 mill. kroner som er en nedgang på omlag 2,8 mill. kroner fra tilsvarende periode i fjor. Det bør bemerkes at EBITDA på 4,99 mill. kroner er omlag kroner høyere i første halvår 2008 enn i samme periode for Resultatnedgangen kan i stor grad relateres til de samme forhold som påvirket salget negativt, men også til separate ekstraordinære kostnader. Selskapet startet testsalg i Sverige i slutten av mars. Produktene er de samme som i Norge, men ligger under webadressen gul.se. Det ble etter kort tid klart at forventningene til det svenske marked kunne innfris og man 2 Gul.no Halvårsberetning første halvår 2008

3 gikk derfor raskt fra testsalg til full etablering. Oppstarten i Sverige har medført betydelige kostnader i forbindelse med opprettelse av selskap, salgskontor, reisekostnader, kjøp av en komplett bedriftsdatabase for Sverige, samt datateknisk utstyr og inventar. Alle kostnader er utgiftsført. Ytterligere internasjonalisering av gul-konseptet har i tillegg til honorar og reisekostnader til innleid konsulent, også medført store reisekostnader for de involverte i GUL.NO. Alle kostnader med internasjonaliseringsprosessen er utgiftsført. I utviklingen av det nye salgs- og rapporteringsverktøyet har vi leid inn spesialister på vårt ringesystem, noe som har medført ekstra kostnader. Dette ble gjort for å oppnå en sømløs integrasjon mellom det nye salgsprogrammet og telefonsalgssystemene som benyttes av selgerne. Alle kostnader til dette er utgiftsført. I tillegg til disse driftsrelaterte kostnadene har to forhold belastet regnskapet for første halvår. Det gjelder først og fremst fusjonsprosessen med Easy Connect, hvor ytterligere kostnader til revisor og advokater vil påløpe i andre halvår. Dernest har selskapet stevnet den såkalte varslingslisten med dokumenterte erstatningskrav på om lag 10 millioner kroner. Saken er berammet for retten i oktober. Årets regnskap er belastet med om lag seks hundre tusen kroner i advokathonorarer. Internasjonalisering Markedsovervåking i andre land har avdekket at det norske marked sannsynligvis er det mest avanserte og utviklede når det gjelder katalogtjenester på nett. I de fleste land er papirbaserte tjenester fortsatt dominerende, og det anses derfor som oppnåelig å etablere en ny nettbasert aktør som kan oppnå betydelige markedsandeler. På denne bakgrunn vedtok styret for et halvt år siden å forfølge en strategi for internasjonalisering etter to hovedlinjer: 1. Etablering i Sverige Gul Sverige AB ble etablert i vinter som et heleid datterselskap av GUL.NO AS. Domenet gul.se er leid med opsjon på å kjøpe dette. Etter grundige sonderinger ble Östersund valgt som geografisk plassering. Dette første salgskontoret i Sverige ble åpnet for testsalg i slutten av mars. Etter den planlagte innkjøringsfasen viser virksomheten allerede positive regnskapstall. Det er besluttet å åpne et nytt salgskontor i august og til dette er Gävle valgt som lokasjon. Salget i Sverige er konsentrert om vår rimeligste profileringsoppføring (Gul Standard), men vi ser et betydelig potensial også for oppsalg til større oppføringer og annonsesalg. Annonsesalgsavdelingen vurderer vi å opprette som egen avdeling i Östersund. Markedet i Sverige, målt i antall bedrifter, er mer enn dobbelt så stort som det norske. Vi har derfor - spesielt i forbindelse av lansering av Nye Gul i Sverige fra 1. januar 2009 store forventninger til den svenske virksomheten. Tatt i betraktning markedets størrelse bør den svenske virksomheten kunne passere den norske i størrelse på mellomlang sikt. 2. Lisensiering av Gul-konseptet internasjonalt. Selskapet har gjort avtale med en dansk konsulent bosatt i Paris, som har internasjonaliseringsoppdrag som spesialfelt. Det forhandles med interessenter i Tyskland og Portugal med sikte på å etablere lisensavtaler for Gul-konseptet i de respektive land. Lisensavtalene vil innebære at GUL holder alt data- og webteknisk utstyr, og forestår opplæring i og implementering av de aktuelle databaser. Lisensen er basert på royalty og måles i prosent av brutto salg i det enkelte land. Avtalene vil inneholde en up-front avgift som skal avregnes mot fremtidig royalty. Det er etablert kontakt med interessenter i ytterligere fire land, og dette arbeidet vil ha høy prioritet i tiden fremover. Målet er å inngå to lisensavtaler i løpet av andre halvår Konklusjonen på den internasjonale satsingen etter et halvt år, er at dette kan skape store verdier for selskapets aksjonærer på mellomlang og lang sikt. Gul.no Halvårsberetning første halvår

4 Virksomheten Utvikling og lansering av nye produkter Fusjon Selskapet lanserer i disse dager første del av et nytt produktspekter, som innholdsmessig er et langt steg forbi alle konkurrenter. Katalogbransjen har tradisjonelt vært meget konservativ og overflyttingen fra papir til web-basert distribusjon har bare medført en begrenset produktutvikling. Denne konservative holdningen gjelder i enda større grad internasjonalt, hvor de nye Gul-produktene nærmest blir mottatt som science fiction. Gul.no Gule tjenester til et nytt nivå Siden den gule bransjen først viste seg på internett i begynnelsen av 90-årene, har utviklingen i bruken av nettet vært rivende. En helt ny verden med nettkommunikasjon (Chat, MSN, SMS osv.) har gitt oss helt nye kommunikasjonsvaner - og der nettet før var et supplement i hverdagen, står dette nå sentralt i mange sammenhenger. Endring i kommunikasjonsvaner I Norge i dag, går mer enn halvparten av alle dialoger over tekstbasert kommunikasjon som mail og direktemeldingstjenester, der sistnevnte med SMS, MMS, MSN, Skype og tilsvarende tjenester utgjør majoriteten. Det betyr i praksis at de aller fleste av brukerne av våre tjenester foretrekker en dialog med direktemeldinger fremfor tradisjonell telefoni. Dette i kombinasjon med at gule tjenester først og fremst brukes fordi brukeren har behov for å komme i kontakt med bedriften og da så fort som mulig bringer frem et behov som en gul tjeneste naturligvis må dekke. AktivBedrift Gul.no er første bransjeaktør i verden med å tilby en direktemeldingsløsning for bedrifter. Produktet heter AktivBedrift og signaliserer at bedriften har aktivisert seg på nettet, slik at denne står til disposisjon for brukere som foretrekker tekstdialog. Brukerne kan føre en dialog med bedriftene direkte fra websiden, men kan også velge SMS i stedet for grensesnittet som er på websiden. Bedriften på sin side laster ned og installerer en gratis programvare og logger på med sitt brukernavn og passord. Umiddelbart vises bedriften som aktiv på websiden. Og skulle bedriften også foretrekke SMS er det også mulig på den siden av dialogen. AktivBedrift -baren ligger tilgjengelig nederst på siden så lenge du befinner deg på Gul.no. Når man bruker AktivBedrift åpnes denne nedenfra, og legger seg oppå det andre i skjermbildet. Når man er ferdig legges denne ned igjen som vist til venstre. NB! På alle skjermbildene i halvårsberetningen som er presentert på selskapets hjemmeside kan du føre musepekerne over bildene for å se større versjon. 4 Gul.no Halvårsberetning første halvår 2008

5 IIP (Instant Information Plugin) Hvor ofte, når man leser i medier på nettet, kunne man ikke tenke seg å vite mer om personene eller produktene som omtales slik at man hadde best mulig grunnlag for å forstå innholdet i artikkelen? IIP er et lite program som installerer seg i nettleseren, og som arbeider usynlig i bakgrunnen helt til du markerer teksten med navnet eller produktet du vil vite mer om. Umiddelbart startes et søk i Gul.no og Hvit.no - og dersom det blir treff, vises resultatet i et eget overliggende vindu (se eksempelbildet). Brukeren kan også legge til flere informasjonsmoduler, som f-eks. Google og Wikipedia, slik at også søkeresultater derfra vises sammen med resultatene fra I artikkelen dukker navnet «Gilde» opp. Brukeren markerer Gul.no og Hvit.no. Informasjonen kommer umiddelbart, navnet, og så snart man slipper museknappen, startes søket og resultatet kommer opp umiddelbart. uten bruk av tradisjonelle pop-up-vinduer og uten at brukeren selv må åpne et nytt vindu for å starte et søk i hver av tjenestene. På brukernes premisser I nye Gul.no er fokuset på brukeren meget sterkt. I tråd med utviklingen i annonsemarkedet for nettmedier (ofte omtalt som overgangen fra web 1.0 til web 2.0), går vi bort fra bilder og bannerannonser og over til sponsede lenker - tilsvarende de man finner hos Google. Den nye websiden oppleves veldig ryddig og pen, og har samtidig en brukervennlighet som gjør søk og navigering veldig enkelt og intuitivt. Når brukeren i tillegg har AktivBedrift som verktøy i dialogen med bedriftene, oppleves tjenesten som en revolusjon også for brukerne. Der man før brukte mye tid på å ringe, snakke og vente i telefon på hver enkelt bedrift sender man nå en og samme forespørsel til alle de bedrifter brukeren ønsker - og dialogen kan løpe i sanntid etter hvert som svarene kommer fra bedriften. Brukeren har anledning til å tidsbegrense forespørselen, slik at bedriftene er nødt til å svare innen fristen og på den måten settes kunden i posisjon i forhold til bedriften. Fast Search & Transfer En siste og viktig del av brukeropplevelsen knytter seg til den nye søketeknologien som danner fundamentet i tjenesten. Fast S&T er verdensledende på søketeknologi, noe som bekreftes ved at Microsoft nylig kjøpte selskapet for å ta opp konkurransen med Google. Med Fast i bunn kommer søkeresultatene veldig kjapt, og med stor nøyaktighet. Grunnleggende kvalitet Enhver opplysningstjeneste arbeider for å sikre kvaliteten på datagrunnlaget, slik at informasjonen man søker er tilgjengelig og at denne er korrekt. I Norge opererer man med sammenstilling av data fra flere kilder, blant andre Brønnøysund, Statistisk Sentralbyrå og teleoperatørene. Gul.no er også her i en unik posisjon og vår nye løsning vil bære preg av rikholdig informasjon og en korrekthetsgrad som overgår våre konkurrenter. Våre fortrinn baserer seg på: a. Easy Connect Gjennom fusjonen kommer Gul.no i posisjon som konsesjonshaver. Det innebærer i korte trekk at man med loven i hånd, kan kreve informasjon direkte fra alle de viktigste kildene - ikke minst teleoperatørene. Easy Connect sin kunnskap om bransjen er hovedårsaken til at kvaliteten på dataene, bare på dette området alene, overgår konkurrentene. b. Salgsapparatet Gul.no foretar mer enn samtaler med Norsk næringsliv årlig. Denne direktedialogen gir oss mulighet for verifisering av data og innhenting av unik informasjon som man ikke får via andre kilder. Gul.no Halvårsberetning første halvår

6 c. Fast S&T Webminer Med Fast Webminer henter vi kontaktinformasjon på bedriftene, direkte fra deres egen nettside. Ofte er det slik at bedriftene er flinke med å oppdatere sine egne nettsider på kontaktdata, mens øvrige kilder forsømmes. Ved hjelp av denne forblir vi oppdaterte, selv når endringer skjer uten at det fanges opp av de øvrige kildene. Unik markedsposisjon Med AktivBedrift åpner vi et helt nytt marked for bedriftene, samtidig som vi forenkler brukerens hverdag betraktelig. Løsningen posisjonerer Gul.no i markedet på en helt unik og usedvanlig sterk måte. Ingen av våre konkurrenter er i nærheten av å ha en like solid forbindelse og mulighet for å påvirke sine kunder. Når kunden har AktivBedrift installert, har vi praktisk talt direkte aksess til kundens skrivebord - en eksklusiv kommunikasjonskanal, lukket for omverden. Kundeservice kan utøves på en enkel måte, ved å ta dialogen med kunden direkte over AktivBedrift. Og lansering av nye produkter kan skje på en legitim måte, direkte gjennom AktivBedrift. Alt dette vil forsterke opplevelsen og nytteverdien av produktet. På samme måte som AktivBedrift blir en del av hverdagen hos kunden, vil også IIP posisjonere Gul.no på en spesiell måte i forhold til konkurrentene. Fra vårt ståsted er det viktig at kunden ser varemerket så ofte som mulig. Med dette verktøyet - som man har bruk for flere ganger daglig - er vi i posisjon til å innprente varemerket på en elegant og positiv måte. Nytt salgssystem og rapporteringsverktøy I tillegg til utvikling av et nytt produktspekter er det investert betydelige beløp i interne systemer. Et nytt salgsstøttesystem implementeres i andre halvdel av august, og vil bedre rutiner og effektivitet for våre selgere. Systemet er språkuavhengig og lar seg enkelt tilpasse til våre lisenstagere. Samtidig er det utviklet et nytt web-basert rapporteringsverktøy som gjør at administrasjon, styremedlemmer og aktuelle ansatte kan få umiddelbar rapportering av alle nøkkeltall, trender og analyser til en hver tid. Salgstall vil i tillegg bli vist i sanntid på storskjerm på alle avdelings- og salgskontorer. Rapporteringsverktøyet er også tilpasset for bruk av lisenstakerne. Skjermbilder fra søkeresultatsidene på nye Gul.no og Hvit.no Før kunden eventuelt påvirker sorteringen, kommer alle aktive bedrifter opp først. Ikonfargen forteller om bedriftens status; Grønt = Umiddelbart tilgjengelig, Gult = Borte, Grå = Har ikke AktivBedrift installert. Der gule data betyr bedriftsinformasjon, betyr hvite data informasjon om privatpersoner. Under Hvit.no finner man opplysninger om privatpersoner. Alle søk gir treff i både Gul.no og Hvit.no. 6 Gul.no Halvårsberetning første halvår 2008

7 Virksomheten Utvikling Fusjon med Easy Connect AS Selskapet valgte i løpet av første kvartal Bergens-firmaet Easy Connect AS som ny leverandør av grunndata til databasen i Gul. Valget falt på Easy Connect fordi tester viste at de var overlegent den beste leverandøren, med den mest innholdsrike, oppdaterte og stabile databasen. Innholdet er av en slik kvalitet at det overgår alle andre aktørene på det norske markedet. I etterkant av avtaleinngåelsen har også Easy Connect beriket sin næringsdatabase med utfyllende informasjon som vil gi Gul ytterligere fortrinn i konkurransen med de øvrige nettkatalogene. Senere samtaler avdekket at de to selskaper har et sammenfallende syn på utviklingen og mulighetene i katalogbransjen. Et betydelig element i denne dialogen er blant annet at Gul.no gjennom Easy Connect rykker enda nærmer kilden for data, slik at kvaliteten på Guls produkt øker yterligere. Katalogbransjen skal gjennom en rivende utvikling med store fortjenestemuligheter de nærmeste årene. EC og Gul.no er ikke konkurrenter, men kompletterer hverandre på en måte som gjør at man dekker alle deler av markedet. Easy Connect satset opprinnelig på call-senter modellen (tilsvarende 1881) gjennom opplysningstjenesten 1890, men knallhard konkurranse gjorde det vanskelig å oppnå lønnsomhet. Selskapet har reposisjonert sine produkter til å bli høyt spesialiserte databasetjenester til store næringslivskunder, og er etter kort tid i ferd med å oppnå lønnsomhet innen dette feltet. Fusjonen blir endelig vedtatt på generalforsamlingen i Gul.no 4. september; innkalling til denne generalforsamlingen er sendt aksjonærene. Etter fusjonen vil selskapet skifte navn til Easy Connect AS. Gul.no, Hvit.no og 1890 blir merkevarer for hvert sitt område, der Gul.no og Hvit.no dekker nettjenestene, mens 1890 dekker telefonog sms-opplysning. Easy Connect er tilnærmet heleiet av investeringsselskapet Westfal-Larsen Invest, som er investeringsdelen av det svært solide Bergensrederiet. Westfal-Larsen Invest blir etter fusjonen største aksjonær i det fusjonerte selskap, med 33,4 prosent av aksjene. De to parter har store forventninger til effekten av fusjonen. Foruten synergier på kostnadssiden vil man skape et sterkt miljø for drift, produkt- og tjenesteutvikling, og ha et bredt produktspekter fra de mest avanserte til de enkleste katalogtjenester. Easy Connect vil også spille en sentral rolle i den internasjonalisering som er påbegynt, særlig overfor lisenstagere. Fremtidsutsikter Basert på de beskrevne forhold er styret i Gul.no meget optimistiske med tanke på utviklingen i salg og resultat i tiden fremover. Det forventes en betydelig resultatforbedring i andre halvår 2008, og videre inn i Gul.no Halvårsberetning første halvår

8 Formgiver: Rebuild AS Regnskapstall Hovedtall fra resultatregnskap 1. halvår 2008 Konsern pr Konsern pr Salgsinntekter Driftskostnader EBIDTDA Driftsresultat Finanskostnader Resultat før skatt NB: Regnskapstall fra etableringen i Sverige vil først bli konsolidert fra og med 3. kvartal i år. Kostnader med etableringen lagt ut av GUL.NO AS er medtatt i halvårstallene. Hovedtall fra balanse 1. halvår 2008 Konsern pr Konsern pr Sum eiendeler Sum egenkapital Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld og egenkapital

Rapport 2. kvartal 2003

Rapport 2. kvartal 2003 Rapport 2. kvartal 2003 Oslo, 26. august 2003 The little big Company >> 1 Markedssituasjon Den siste norske IKT-indeksen i 2. kvartal indikerer en svak økning i investeringsviljen. Offentlig sektor kan

Detaljer

1. Hovedtall fra resultatoppstilling for 4. kvartal med sammenligningstall

1. Hovedtall fra resultatoppstilling for 4. kvartal med sammenligningstall HAG - Pressemelding 15.02.2000 - Delårsrapport 1. Hovedtall fra resultatoppstilling for 4. kvartal med sammenligningstall Q4 99 Q4 98 1999 1998 Driftsinntekter 165525 165665 595422 596414 Driftskostnader

Detaljer

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no Innhold 1. Innledning 2. Resultat 3. Kommentarer til resultatet 4. Markedet 5. Balanse 6. Kommentarer til balansen 7. Kontantstrøm og egenkapitaloppstilling 8. Fremtidsutsikter Innledning Selskapet fikk

Detaljer

Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00

Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00 Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00 Sterk utvikling i fallende marked Konsernets omsetning ble i andre kvartal NOK 1 098 millioner Dette er NOK 150 millioner høyere

Detaljer

Rapport for 2006 Component Software Group ASA, Grev Wedels pl 5, BOX 325 sentrum, N-0103 Oslo Tel

Rapport for 2006 Component Software Group ASA, Grev Wedels pl 5, BOX 325 sentrum, N-0103 Oslo Tel Rapport for 2006 Component Software Group ASA (tidligere Norsk Vekst Forvaltning ASA) har i børsmelding av 1. februar opplyst at 94,9% av aksjonærene i Component Software ASA aksepterte tilbudet om kjøp

Detaljer

Resultatrapport. 4. kvartal Repant ASA Kobbervikdalen Drammen Norway Phone:

Resultatrapport. 4. kvartal Repant ASA Kobbervikdalen Drammen Norway Phone: Resultatrapport 4. kvartal 2008 Innhold 2008 sammendrag Resultat Balanse Kontantstrøm og egenkapitaloppstilling Markedsvurderinger Fremtidsutsikter Oppkjøp av Bevesys Komplementær produktportefølje Økt

Detaljer

EDB Business Partner. 2. kvartal 2003

EDB Business Partner. 2. kvartal 2003 EDB Business Partner 2. kvartal 2003 Hovedinntrykk Tydelige utfordringer: Utilstrekkelig kundefokus og markedsorientering Manglende tempo Fragmentert organisasjon Svak lønnsomhet Åpenbare muligheter: Solid

Detaljer

P4 Radio Hele Norge ASA

P4 Radio Hele Norge ASA P4 Radio Hele Norge ASA Presentasjon per 2. kvartal 2006 Ansv.red. / adm.dir. Kalle Lisberg Økonomidir. Pål Falck-Pedersen Lite tilfredsstillende utvikling i Q2 Hovedtall fra annet kvartal 2006 for P4

Detaljer

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no Innhold 1. Innledning 2. Resultat 3. Konsolidert resultat 4. Kommentarer til resultatet 5. Balanse 6. Kommentarer til balansen 7. Markedet 8. Strategi 9. Fremtidsutsikter Innledning Repant ASA har fortsatt

Detaljer

Exense. Petter Ib Christiansen, administrerende direktør 16. august 2007

Exense. Petter Ib Christiansen, administrerende direktør 16. august 2007 Exense Q2 - første halvår r 2007 Petter Ib Christiansen, administrerende direktør 16. august 2007 Resultat 2. kvartal 1. halvår 2007 Exense Consulting Om virksomheten Resultater for annet kvartal, første

Detaljer

P4 Radio Hele Norge ASA

P4 Radio Hele Norge ASA P4 Radio Hele Norge ASA Presentasjon per 1. kvartal 2006 Ansv.red. / adm.dir. Kalle Lisberg Økonomidir. Pål Falck-Pedersen Akseptabel start på et nytt år Hovedtall fra første kvartal 2006 for P4 Konsern

Detaljer

Solid utvikling for Fokus Bank

Solid utvikling for Fokus Bank Resultatrapport FOKUS BANK ER FILIAL AV DANSKE BANK SOM MED EN FORVALTNINGSKAPITAL PÅ OVER 3 000 MILLIARDER DANSKE KRONER ER ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. KONSERNET HAR RUNDT 24 000 MEDARBEIDERE

Detaljer

SuperOffice ASA Kvartalsrapport Q3/07

SuperOffice ASA Kvartalsrapport Q3/07 SuperOffice ASA Kvartalsrapport Q3/07 Bra høst i SuperOffice SuperOffice fortsetter veksten i både omsetning og resultat i 3 kvartal. Omsetningen i kvartalet endte på MNOK 72,0 (MNOK 61,6), en økning på

Detaljer

Sterke tall fra Veidekke: GODT GRUNNLAG FOR VIDERE VEKST

Sterke tall fra Veidekke: GODT GRUNNLAG FOR VIDERE VEKST Oslo, 18. februar 1999 Sterke tall fra Veidekke: GODT GRUNNLAG FOR VIDERE VEKST Veidekkes mål om en resultatmargin på nivå 5 % og en egenkapitalrentabilitet på 20 % ble nådd også i 1998. marginen ble 5

Detaljer

Økt kvartalsomsetning med 16 % til 20,2 mill. Nær dobling av driftsresultat til 3,5 mill. Utvikling innen avbilding går som planlagt

Økt kvartalsomsetning med 16 % til 20,2 mill. Nær dobling av driftsresultat til 3,5 mill. Utvikling innen avbilding går som planlagt Andre kvartal 20 Økt kvartalsomsetning med 16 % til 20,2 mill. Nær dobling av driftsresultat til 3,5 mill. Reforhandling av avtale med distributør i USA pågår Utvikling innen avbilding går som planlagt

Detaljer

KOMPLETT MED REKORDOMSETNING OG -RESULTAT I 4. KV. 2006

KOMPLETT MED REKORDOMSETNING OG -RESULTAT I 4. KV. 2006 KOMPLETT MED REKORDOMSETNING OG -RESULTAT I 4. KV. 2006 Hovedpunkter i kvartalet: Rekordhøy omsetning MNOK 685,0 (+19%) Dekningsgrad på 14,2% Rekordhøyt driftsresultat - MNOK 30,4 (+32%) 68% vekst i direktesalg

Detaljer

Guard Systems Kvartalsrapport Q2 06. Guard Systems ASA

Guard Systems Kvartalsrapport Q2 06. Guard Systems ASA Guard Systems ASA Kvartalsrapport - Q2/2006 1 Innledning: Guard Systems har en sterk utvikling i Q2/06 og presenterer en vekst på 34,53 % i forhold til Q2/05. Justert for utvidelsen i Baltikum, så er veksten

Detaljer

Stjernen Hockey Fredrikstad (Elite) Økonomisk beretning sesongen 2012-2013 og året 2012

Stjernen Hockey Fredrikstad (Elite) Økonomisk beretning sesongen 2012-2013 og året 2012 Stjernen Hockey Fredrikstad (Elite) Økonomisk beretning sesongen 2012-2013 og året 2012 Årsmøte mandag 27.mai 2013 ØKONOMISK BERETNING SESONGEN 2012-13 Sesongregnskapet er avlagt separat for hver av de

Detaljer

FARA ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2006

FARA ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2006 FARA ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2006 Oppsummering Utviklingsprosjekt for levering til 5 kunder i 2006 i rute. Pilot idriftsatt i Hedmark, Oppland og Umeå. Selskapets tekniske plattform høster interesse

Detaljer

SuperOffice ASA Kvartalsrapport for Q2 2007 Oslo, 13. juli 2007

SuperOffice ASA Kvartalsrapport for Q2 2007 Oslo, 13. juli 2007 SuperOffice ASA Kvartalsrapport for Q2 2007 Oslo, 13. juli 2007 1 Resultatregnskap hovedtall Q2/07 Tall i MNOK Q2/07 Q2/06 Endring 1H/07 1H/06 Endring Driftsinntekter 75,7 65,0 16,3 % 151,8 133,9 13,3

Detaljer

Guard Systems ASA Kvartalsrapport Q Guard Systems ASA Kvartalsrapport Q1-2007

Guard Systems ASA Kvartalsrapport Q Guard Systems ASA Kvartalsrapport Q1-2007 Guard Systems ASA Kvartalsrapport Q1-2007 Innledning: Guard Systems har hatt store utfordringer i Q1/07 i forhold til produksjon av TrackGuard, og dette påvirker omsetning og resultat i denne perioden.

Detaljer

BERNER GRUPPEN HALVÅRSMELDING 1. HALVÅR 2013

BERNER GRUPPEN HALVÅRSMELDING 1. HALVÅR 2013 BERNER GRUPPEN HALVÅRSMELDING 1. HALVÅR 213 RESULTATREGNSKAP KONSERN Konsernets driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) i ble 33,1 mot 17,4 i samme periode i fjor, en forbedring på 15,7. Resultatforbedringen

Detaljer

Pressemelding. Itera med gode tall i urolig marked

Pressemelding. Itera med gode tall i urolig marked Pressemelding Itera med gode tall i urolig marked Itera ASA legger igjen fram positive tall. På tross av et urolig og turbulent marked, preget av restrukturering og konjunkturnedgang kan konsulentselskapet

Detaljer

Guard Systems ASA Kvartalsrapport Q2 2010

Guard Systems ASA Kvartalsrapport Q2 2010 Guard Systems ASA Kvartalsrapport Q2 2010 Innledning: Markedet er fortsatt preget av forsiktighet i forhold til det å gjøre større investeringer, men selskapet ser en positiv utvikling i enkelte geografier.

Detaljer

Resultatrapport. Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

Resultatrapport. Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no Resultatrapport 3. kvartal 2009 Innhold 1) Resultat 2) Proformatall 3) Balanse 4) Kontantstrøm og egenkapitaloppstilling 5) Markedsvurderinger 6) Fremtidsutsikter 7) Produktportefølje Resultat Totalresultatregnskap

Detaljer

SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003

SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003 PRESSEMELDING SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003 Hovedpunkter: Økt bruttofortjeneste og bedret driftsresultat sammenlignet med samme kvartal i fjor Resultat før avskrivninger og netto

Detaljer

Så hva er affiliate markedsføring?

Så hva er affiliate markedsføring? Så hva er affiliate markedsføring? Affiliate markedsføring er en internettbasert markedsføring hvor Altshop belønner deg for hver kunde som du rekrutterer til Altshop. Vi vil ta godt hånd om dem for deg

Detaljer

A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA

A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA Halvårsrapport 2005 A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA Høydepunkter Konsernresultatet ble NOK 214,5 mill., som er sterkere enn forventet. Alpharma Inc. viser klar forbedring og et relativt godt resultat

Detaljer

Schibsted Søk fremover

Schibsted Søk fremover Schibsted Søk fremover Presentasjon for SEB Enskilda 20. November 2007 Agenda Søkeproduktet forenkles og redesignes, langsiktig løp for å bygge unikhet Annonsenettverk for søkeordsannonser strategisk viktig

Detaljer

Torghatten ASA. Halvårsrapport

Torghatten ASA. Halvårsrapport Torghatten ASA Halvårsrapport Første halvår 2013 Halvårsrapport Torghatten ASA 2013 04.09.2013 side 1/5 Hovedpunkter første halvår 2013 Torghatten ASA hadde første halvår en omsetning på 1.963 MNOK mot

Detaljer

Stø kurs i urolig marked

Stø kurs i urolig marked Resultatrapport FOKUS BANK ER FILIAL AV DANSKE BANK SOM MED EN FORVALTNINGS KAPITAL PÅ OVER 3 000 MILLIARDER DANSKE KRONER ER ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. KONSERNET HAR RUNDT 24 000 MEDARBEIDERE

Detaljer

RAPPORT 2. KVARTAL 2005

RAPPORT 2. KVARTAL 2005 WINDER ASA RAPPORT 2. KVARTAL 2005 Winder ASA, Fr. Nansens pl. 4, Postboks 35 Sentrum, 0101 Oslo Tel. 23100700 Fax. 23100701 www.winder.no Org.nr. 983 670 067 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER ASA - 2. KVARTAL

Detaljer

BERNER GRUPPEN HALVÅRSMELDING 1. HALVÅR 2012

BERNER GRUPPEN HALVÅRSMELDING 1. HALVÅR 2012 BERNER GRUPPEN HALVÅRSMELDING 1. HALVÅR 212 RESULTATREGNSKAP KONSERN Konsernets driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) i ble 17,4 mot 2,6 i samme periode i fjor, en nedgang på 3,2. Resultatnedgangen

Detaljer

Agenda. Resultat 4. kvartal og året 2007 Exense. Aksjonærforhold. Strategiske valg. Om virksomheten. Notering på Oslo Axess. Markeder Fremtidsutsikter

Agenda. Resultat 4. kvartal og året 2007 Exense. Aksjonærforhold. Strategiske valg. Om virksomheten. Notering på Oslo Axess. Markeder Fremtidsutsikter Exense 4. kvartal 2007 Petter Ib Christiansen, administrerende direktør 31. januar 2008 Agenda Resultat 4. kvartal og året 2007 Exense Om virksomheten Aksjonærforhold Notering på Oslo Axess Strategiske

Detaljer

Proff? Forvalt har konsesjon til å utgi kredittinformasjon og er distributør av verdiøkt informasjon fra blant annet Brønnøysundregistrene.

Proff? Forvalt har konsesjon til å utgi kredittinformasjon og er distributør av verdiøkt informasjon fra blant annet Brønnøysundregistrene. Full firmarapport 08.10.2013 PIPEREP AS Forretningsadresse Myrvangvegen 10, 2040 KLØFTA Organisasjonsnr 996707695 MVA Status Aktivt Innhold 1. Firmainformasjon 2. Roller og nettverk 3. Regnskapstall 4.

Detaljer

Kvartalsrapport 1 kvartal 2014

Kvartalsrapport 1 kvartal 2014 Kvartalsrapport 1 kvartal 2014 HOVEDPUNKTER 1. KVARTAL 2014 RESULTATET Konsernets driftsinntekter for første kvartal utgjorde 186 millioner kroner mot 218 millioner kroner i tilsvarende periode i 2013.

Detaljer

Hovedpunkter 3. kvartal

Hovedpunkter 3. kvartal KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2010 Hovedpunkter 3. kvartal Omsetning økt mot Q3 2009. Ingen vesentlig investeringsaktivitet. Antall skader med fravær (H1) ytterligere redusert i kvartalet. Fortsatt høy aktivitet

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2012

KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2012 KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 12 Høydepunkter Konsernets omsetning i 1.halvår var MNOK 614,4, en vekst på 2 % i forhold til samme periode i fjor. I 2.kvartal falt omsetningen med 2% til MNOK 31,6 Konsernets

Detaljer

Solid vekst og økte avsetninger

Solid vekst og økte avsetninger Resultatrapport FOKUS BANK ER FILIAL AV DANSKE BANK SOM MED EN FORVALTNINGS KAPITAL PÅ OVER 3 000 MILLIARDER DANSKE KRONER ER ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. KONSERNET HAR RUNDT 24 000 MEDARBEIDERE

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 HOVEDPUNKTER 1. HALVÅR 2014 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter for første halvår utgjorde 348 millioner kroner mot 405 millioner kroner i tilsvarende periode i 2013. Lavere

Detaljer

The Best Insight Gives Obvious Business Benefits. Presentasjon for Norsk Vekst Forvaltning ASA. Åge Lønning - Konsernsjef

The Best Insight Gives Obvious Business Benefits. Presentasjon for Norsk Vekst Forvaltning ASA. Åge Lønning - Konsernsjef The Best Insight...... Gives Obvious Business Benefits Presentasjon for Norsk Vekst Forvaltning ASA Åge Lønning - Konsernsjef Kort om Component Software Etablert 1997 Sterk posisjon innenfor Virksomhetsstyring

Detaljer

Fortsatt solid utvikling for Fokus Bank

Fortsatt solid utvikling for Fokus Bank Resultatrapport FOKUS BANK ER FILIAL AV DANSKE BANK SOM MED EN FORVALTNINGS KAPITAL PÅ OVER 3 000 MILLIARDER DANSKE KRONER ER ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. KONSERNET HAR RUNDT 24 000 MEDARBEIDERE

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2010

KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2010 KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 21 Høydepunkter Per september er omsetningen MNOK 814, det høyeste i konsernets historie. Topplinjeveksten i 3 kvartal var 14 % sammenlignet med samme periode i fjor. 3. kvartal

Detaljer

Resultat 3. kvartal Bjørn Frogner, konsernsjef Infratek ASA 2. november 2011

Resultat 3. kvartal Bjørn Frogner, konsernsjef Infratek ASA 2. november 2011 Resultat 3. kvartal 2011 Bjørn Frogner, konsernsjef Infratek ASA 2. november 2011 Hovedtrekk 3. kvartal 2011 Driftsinntekter på 714 millioner (701 millioner) Driftsresultat i 3. kvartal på 48,8 millioner

Detaljer

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013 FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013 HOVEDPUNKTER 2013 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter i 2013 utgjorde 733 millioner kroner mot 978 millioner kroner i 2012. Høyere inntektsrammer og høyere kraftpriser trekker

Detaljer

God fart ut av 2007 - Sterk resultatfremgang i 4. kvartal

God fart ut av 2007 - Sterk resultatfremgang i 4. kvartal Synnøve Finden ASA Presentasjon fjerde kvartal 2007 God fart ut av 2007 - Sterk resultatfremgang i 4. kvartal Adm. dir. Thorbjørn Graarud Økonomi- og finansdirektør Lars Tretteteig 1 Hovedpunkter 4. kvartal

Detaljer

Kvartalsrapport - Q1/2005

Kvartalsrapport - Q1/2005 Guard Systems ASA Kvartalsrapport - Q1/2005 Guard System ASA Kvartalsrapport Q1 05 Innledning: Guard Systems har hatt en fin utvikling og fremlegger tall som viser fremgang i alle geografier. Sammenliknbare

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 2. kvartal og 1.halvår 2010

KVARTALSRAPPORT. 2. kvartal og 1.halvår 2010 KVARTALSRAPPORT 2. kvartal og 1.halvår 2010 1 Kvartalsrapport 2.kvartal 2010 Tall i MNOK Endring i % Akk. 2. Kv 10 Akk. 2. Kv 09 Endring i % Omsetning 285,9 271,5 5 % 553,2 519,2 7 % Driftskostnader 246,5

Detaljer

PROPR.NO. Kvartalsrapport 3Q OSLO, 19.oktober 2016

PROPR.NO. Kvartalsrapport 3Q OSLO, 19.oktober 2016 PROPR.NO Kvartalsrapport 3Q 2016 OSLO, 19.oktober 2016 Innhold 1. Hendelser 3. kvartal 2. Finansiell rapportering pr 3. kvartal 2016 3. Eierforhold Hendelser 3. kvartal Teknologisk videreutvikling WJA

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet UTKAST Mesta-konsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging, drift og vedlikehold av vei. Konsernet er organisert i datterselskapene; Mesta Drift AS med datterselskaper, Mesta Entreprenør

Detaljer

Resultatrapport. Repant ASA Kobbervikdalen Drammen Norway Phone:

Resultatrapport. Repant ASA Kobbervikdalen Drammen Norway Phone: Resultatrapport 2. kvartal 2009 Innhold Resultat Proformatall første halvår Balanse Kontantstrøm og egenkapitaloppstilling tilli Styrets erklæring Markedsvurderinger Fremtidsutsikter Produktportefølje

Detaljer

Hovedtrekk. Hurtigruten Side 2

Hovedtrekk. Hurtigruten Side 2 HURTIGRUTEN Using an full-image ASA slide Delårsrapport With without for a subtitle 1. kvartal 2008 Hurtigruten Verdens vakreste ASA sjøreise 1. kvartal 2008 Presentasjon 29-05-2008 Hurtigruten Side 1

Detaljer

ANDRE KVARTAL 2007. 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6.

ANDRE KVARTAL 2007. 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6. ANDRE KVARTAL 2007 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6. 25,9 % vekst i fortjeneste per aksje til NOK 0,34 per aksje. Beste kvartal i selskapets historie. Vellykket etablering av salgsorganisasjon i USA.

Detaljer

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013 Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013 Konsernets driftsinntekter i kvartalet var 250 millioner kroner mot 290 millioner kroner i tilsvarende periode i 2012. Høyere inntektsrammer

Detaljer

Resultatrapport 1. kvartal 2009

Resultatrapport 1. kvartal 2009 Resultatrapport 1. kvartal 2009 Innhold Resultat Balanse Kontantstrøm og egenkapitaloppstilling Markedsvurderinger Fremtidsutsikter Resultat t Totalresultatregnskap 1. kvartal Helår (Tall i tusen NOK)

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2001

Rapport for 3. kvartal 2001 01 3. kvartal Rapport for 3. kvartal 2001 Etter et svakt andre kvartal har utviklingen for Expert Eilag ASA vært positiv i tredje kvartal. Både for kvartalet og for årets ni første måneder samlet er konsernets

Detaljer

WINDER ASA KVARTALSRAPPORT

WINDER ASA KVARTALSRAPPORT WINDER ASA KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 1. KVARTAL 2008 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER ASA - 1. KVARTAL 2008 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap og alminnelig investeringsvirksomhet.

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 HOVEDPUNKTER Pr. 3 kvartal 2014 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter for årets 3 første kvartaler utgjorde 509 millioner kroner mot 574 millioner kroner i tilsvarende periode

Detaljer

Hovedpunkter 2000. Kraftig resultatforbedring. Nådd kravet til egenkapital-avkastning. Vellykket integrasjon av Forestia.

Hovedpunkter 2000. Kraftig resultatforbedring. Nådd kravet til egenkapital-avkastning. Vellykket integrasjon av Forestia. 1 Moelven, generalforsamling 4. april 2001 Hovedpunkter 2000 Kraftig resultatforbedring. Nådd kravet til egenkapital-avkastning. Vellykket integrasjon av Forestia. 2 Moelven, generalforsamling 4. april

Detaljer

webcrm banet vei for etablering av virksomhet og vekst for ny smykkedesigner

webcrm banet vei for etablering av virksomhet og vekst for ny smykkedesigner Suksesshistorie fra en kunde webcrm banet vei for etablering av virksomhet og vekst for ny smykkedesigner CRM BANET VEI FOR EN VEL LYKKET MARKEDSETABLERING Den danske smykkedesigneren SPIASPIA hadde en

Detaljer

Kvartalsrapport 3 kvartal 2013

Kvartalsrapport 3 kvartal 2013 Kvartalsrapport 3 kvartal 2013 HOVEDPUNKTER 1. HALVÅR 2013 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter for de tre første kvartalene var på 574 millioner kroner mot 826 millioner kroner i tilsvarende periode i 2012.

Detaljer

C.TYBRING-GJEDDE GJEDDE ASA 4. kvartal 2004

C.TYBRING-GJEDDE GJEDDE ASA 4. kvartal 2004 C.TYBRING-GJEDDE GJEDDE ASA 4. kvartal 2004 18. FEBRUAR 2005 Adm. direktør Bjørn Maarud Finansdirektør Henning Olset Hovedpunkter Q4 - tilbakeblikk Finansiell informasjon Fokusområder Q4 - tilbakeblikk

Detaljer

Resultat for 4.kvartal 2003

Resultat for 4.kvartal 2003 Resultat for 4.kvartal 2003 The preferred partner for interactive communications and content OTRUM is the leading provider of interactive TV solutions and Content to the hospitality industry in Europe,

Detaljer

Skriveradministrasjonsløsninger Skriveradministrasjonsløsninger

Skriveradministrasjonsløsninger Skriveradministrasjonsløsninger Skriveradministrasjonsløsninger Skriveradministrasjonsløsninger For enkel, sentralisert administrasjon av skrivere og multifunksjonsmaskiner ADMINISTRER ARBEIDSFLYTEN ENKEL ADMINISTRASJON AV SKRIVERE OG

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet [Skriv inn tekst] Mesta er Norges ledende entreprenørselskap innen drift og vedlikehold av vei og bane. Konsernet er organisert med selskapene Mesta AS (morselskap) og datterselskapene Mesta Eiendom AS,

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 1. KVARTAL 2010 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 1. KVARTAL 2010 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapets hovedkontor

Detaljer

Netto driftsinntekter

Netto driftsinntekter 07 HALVÅRSRAPPORT Skagerak Energi er et stort konsern innenfor energiforsyning i Norge. Selskapet eies av Statkraft med 66,62 prosent, og kommunene i Grenland med 33,38 prosent. Konsernet har 762 ansatte,

Detaljer

Rapport 1. kvartal. Etman International ASA Norsk versjon

Rapport 1. kvartal. Etman International ASA Norsk versjon 2011 Rapport 1. kvartal Etman International ASA 22.06.2011 Norsk versjon Etman International ASA Regnskapsrapport 1. kvartal 2011 Hovedpunkter Salgsinntektene ble MNOK 39,0 akkumulert for 1. kvartal 2011,

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 4. KVARTAL 2009 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 4. KVARTAL 2009 / FORELØPIG ÅRSRESULTAT Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap

Detaljer

EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 1. HALVÅR 2000

EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 1. HALVÅR 2000 EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 1. HALVÅR 2000 Oppsummering EDB Business Partners tall for 2. kvartal viser solid omsetnings- og resultatvekst for samtlige forretningsområder, og marginbildet har

Detaljer

SuperOffice ASA Kvartalsrapport for Q Oslo, 12. oktober SUO, Financial statement Q3/07

SuperOffice ASA Kvartalsrapport for Q Oslo, 12. oktober SUO, Financial statement Q3/07 SuperOffice ASA Kvartalsrapport for Q3 2007 Oslo, 12. oktober 2007 1 Resultatregnskap hovedtall Q3/07 Tall i MNOK Q3/07 Q3/06 Endring YTD 07 YTD 06 Endring Driftsinntekter 72,0 61,6 17,0 % 223,8 195,5

Detaljer

1. kvartalsresultat

1. kvartalsresultat 1. kvartalsresultat 2002 22.05.2001 1. kvartalsrapport 2002. Rapport 1. kvartal 2002 KOMMENTARER 1. kvartal viser sterk vekst i både omsetning og resultat sammenlignet med 4. kvartal 2001. Salgsinntektene

Detaljer

Kvartalsrapport. April - Juni Loomis Foreign Exchange AS

Kvartalsrapport. April - Juni Loomis Foreign Exchange AS Kvartalsrapport April - Juni 2016 Loomis Foreign Exchange AS Kvartalsrapport, andre kvartal 2016 Loomis Foreign Exchange AS er et finansieringsforetak med konsesjon fra det norske Finanstilsynet til å

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 3. KVARTAL 2010 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 3. KVARTAL 2010 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapets hovedkontor

Detaljer

15 mai 2012 Q112. Administrerende direktør Sverre Hurum Økonomidirektør Erik Stubø

15 mai 2012 Q112. Administrerende direktør Sverre Hurum Økonomidirektør Erik Stubø 15 mai 2012 Q112 Administrerende direktør Sverre Hurum Økonomidirektør Erik Stubø Høydepunkter i første kvartal Driftsinntekter og -resultat Driftsinntektene øker med 28.8 prosent til 282,0 millioner kroner

Detaljer

Rapport 1. kvartal. Etman International ASA Oppdatert Norsk versjon

Rapport 1. kvartal. Etman International ASA Oppdatert Norsk versjon 2011 Rapport 1. kvartal Etman International ASA 27.06.2011 Oppdatert Norsk versjon Etman International ASA Regnskapsrapport 1. kvartal 2011 Hovedpunkter Salgsinntektene ble MNOK 39,0 akkumulert for 1.

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2012

KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2012 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 212 Høydepunkter Konsernets omsetning i 1.kvartal var MNOK 33,8 en vekst på 6 % i forhold til samme kvartal i fjor Konsernets driftsresultat i kvartalet var MNOK 4, i forhold

Detaljer

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Kvartalsrapport 1/99 Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Resultatregnskap Konsernet (Beløp i NOK mill.) 1999 1998* 1997 1998 1997 Driftsinntekt 811,8 576,3 576,0 3.027,3 2.377,5 Avskrivning 27,9 18,7 17,6

Detaljer

Exense - vår kunnskap gir verdi

Exense - vår kunnskap gir verdi Exense - vår kunnskap gir verdi Første kvartal 2006 Adm.dir. Roar Aasvang 26. april 2006 Agenda Resultat for første kvartal 2006 Exense Consulting Presentasjon og resultater for første kvartal Exense Software

Detaljer

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012 Foreløpig årsregnskap 2012 HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012 Konsernets driftsinntekter i 2012 var 977 millioner kroner mot 1 171 millioner kroner i 2011. Montasjevirksomhetens overgang til felleskontrollert virksomhet

Detaljer

http://zd2p00006:8085/ir/kvartrapport/3kv00/_content/index.html [12/4/2000 7:46:40 PM]

http://zd2p00006:8085/ir/kvartrapport/3kv00/_content/index.html [12/4/2000 7:46:40 PM] Innledning (Oslo, 26.10.2) Telenor konsernets driftsresultat for årets ni første måneder ble 3.217 millioner kroner. Dette er en økning på 393 millioner kroner, eller 13,9 prosent i forhold til samme periode

Detaljer

2011 Q3. Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

2011 Q3. Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no 2011 Q3 Innhold 1. Innledning 2. Resultat 3. Kommentarer til resultatet 4. Markedet 5. Balanse 6. Kommentarer til balansen 7. Kontantstrøm og EK-oppstilling 8. Fremtidsutsikter Innledning Kesko Food LTD

Detaljer

EDB BUSINESS PARTNER ASA - RAPPORT FOR 3. KVARTAL 1999

EDB BUSINESS PARTNER ASA - RAPPORT FOR 3. KVARTAL 1999 EDB BUSINESS PARTNER ASA - RAPPORT FOR 3. KVARTAL 1999 Oppsummering Rapporten viser konsoliderte tall for det fusjonerte EDB ASA og Telenor Programvare AS. Fusjonen ble vedtatt i generalforsamlingen den

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005

Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005 C.TYBRING-GJEDDE ASA Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005 Inntekter på 382,6 mill. kroner i 1. kvartal (383,1 mill. kroner i 1. kvartal 2004) Driftsresultat i 1. kvartal på 10,6 mill. kroner (11,8 mill. kroner).

Detaljer

2011 Q2. Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

2011 Q2. Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no 2011 Q2 Innhold 1. Innledning 2. Resultat 3. Kommentarer til resultatet 4. Markedet 5. Balanse 6. Kommentarer til balansen 7. Kontantstrøm t t og EK-oppstilling 8. Fremtidsutsikter Innledning EBITDA-underskuddet

Detaljer

Resultat for 2.kvartal 2003

Resultat for 2.kvartal 2003 Resultat for 2.kvartal 2003 The preferred partner for interactive communications and content OTRUM is the leading provider of interactive TV solutions and Content to the hospitality industry in Europe,

Detaljer

RUTEPLANLEGGINGSSYSTEM BRUKERVEILEDNING

RUTEPLANLEGGINGSSYSTEM BRUKERVEILEDNING RUTEPLANLEGGINGSSYSTEM BRUKERVEILEDNING Prosjekt 18 Jørgen Mobekk Sørensen Morten Evje Tor Andreas Baakind Anders Gabrielsen Side 1 1 FORORD Dette dokumentet er brukerveiledningen, og skal være en veiledning

Detaljer

Rapport pr. 31. mars 2007 Konsernet Stavanger Aftenblad

Rapport pr. 31. mars 2007 Konsernet Stavanger Aftenblad Rapport pr. 31. mars 2007 Konsernet Stavanger Aftenblad Hovedtrekk Konsernets omsetning pr. 1. kvartal økte med 13,8%. Konsernets driftsresultat økte med 21,8%. Netto driftsmargin pr. 1. kvartal er 0,9%

Detaljer

Solid drift og styrket innskuddsdekning

Solid drift og styrket innskuddsdekning F O K U S B A N K E R F I L I A L A V D A N S K E B A N K A / S S O M M E D E N F O R V A L T N I NG S K A P I T A L P Å O V E R 3 0 0 0 MI L L I A R D E R D A N S K E K R O N E R E R E T A V NO R D E

Detaljer

Kvartalsrapport 2 kvartal 2013

Kvartalsrapport 2 kvartal 2013 Kvartalsrapport 2 kvartal 2013 HOVEDPUNKTER 1. HALVÅR 2013 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter i 1. halvår var på 405 millioner kroner mot 545 millioner kroner i tilsvarende periode i 2012. Høyere inntektsrammer

Detaljer

Det er investert netto kr 71,2 millioner i nye produkter og produksjonsutstyr i 2000 sammenlignet med kr 66,1 millioner i 1999.

Det er investert netto kr 71,2 millioner i nye produkter og produksjonsutstyr i 2000 sammenlignet med kr 66,1 millioner i 1999. SENSONOR ASA FORELØPIG RESULTAT 2000 SensoNor ASA har gjennom 2000 hatt som hovedmål å sikre kontrakter/rammeavtaler mot store viktige kunder samt ferdigutvikle en bred produktportefølje mot markedet.

Detaljer

God og stabil prestasjon

God og stabil prestasjon God og stabil prestasjon Konserntall Driftsinntekter i andre kvartal 2008 utgjorde 15 073 millioner kroner sammenlignet med 14 697 millioner kroner i samme periode i 2007, en økning på 3 prosent. Driftsinntektene

Detaljer

OTC-/pressemelding 4. mars 2016

OTC-/pressemelding 4. mars 2016 OTC-/pressemelding 4. mars 2016 Godt resultat for Torghatten ASA i 2015 Torghatten har i 2015 oppnådd et vesentlig bedre resultat enn i 2014. Resultat før skatt ble på 483,4 MNOK mot 266,2 MNOK året før.

Detaljer

Exense - vår kunnskap gir verdi

Exense - vår kunnskap gir verdi Exense - vår kunnskap gir verdi Andre kvartal Første halvår 2006 Adm.dir. Roar Aasvang 7. juli 2006 Agenda Resultat for andre kvartal og første halvår 2006 Exense Consulting Presentasjon og resultater

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 1. KVARTAL 2009 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 1. KVARTAL 2009 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap og alminnelig investeringsvirksomhet.

Detaljer

SENSONOR ASA RESULTAT FOR 3. KVARTAL 2000 HOVEDPUNKTER

SENSONOR ASA RESULTAT FOR 3. KVARTAL 2000 HOVEDPUNKTER SENSONOR ASA RESULTAT FOR 3. KVARTAL 2000 HOVEDPUNKTER Gjennombrudd mot markedsområder utenfor bilmarkedet Redusert teknisk risiko, prototyper levert kunder for alle utviklingsprosjekter Serieleveranser

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2012

KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2012 KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 12 Høydepunkter Konsernets omsetning i 3.kvartal 12 var MNOK 268,3 i forhold MNOK 267, i samme periode i fjor. Akkumulert pr 3.kvartal økte omsetningen med 1 % til MNOK 882,7

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal. Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen

Kvartalsrapport 1. kvartal. Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen 2008 Kvartalsrapport 1. kvartal Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen Etman International ASA Regnskapsrapport 1. kvartal 2008 Hovedpunkter Salgsinntektene

Detaljer

Agio Forvaltning AS - Portal. Enkelt, effektivt og tidsbesparende!

Agio Forvaltning AS - Portal. Enkelt, effektivt og tidsbesparende! Agio Forvaltning AS - Portal Enkelt, effektivt og tidsbesparende! Innhold Innlogging... 3 Første gangs innlogging... 4 Åpningsside beboere... 6 Dokumenter... 7 Mitt borettslag/sameie... 10 E-post... 12

Detaljer

Repant ASA Kobbervikdalen Drammen Norway Phone:

Repant ASA Kobbervikdalen Drammen Norway Phone: Innhold 1. Innledning 2. Resultat 3. Konsolidert resultat 4. Kommentarer til resultatet 5. Balanse 6. Kommentarer til balansen 7. Markedet 8. Strategi 9. Fremtidsutsikter Innledning I andre kvartal 21

Detaljer