ETISKE RETNINGSLINJER Hjelper deg med å følge våre kjerneverdier og generelle forretningsprinsipper

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ETISKE RETNINGSLINJER Hjelper deg med å følge våre kjerneverdier og generelle forretningsprinsipper"

Transkript

1 Shell International Limited 2010 Tillatelse til å reprodusere noen del av denne publikasjonen må innhentes fra Shell International Limited. Dette tillates vanligvis, forutsatt at kilden anerkjennes. Hvis det er uoverensstemmelser mellom den oversatte versjonen og den engelske versjonen, er det den engelske versjonen som gjelder. Design og produksjon: Flag Trykket av: Charterhouse Print Management Papir: Revive Silk 50:50 (50% recycled waste, 50% virgin fibre) Skriver og produksjonssted er FSC-sertifisert og karbonnøytral. ETISKE RETNINGSLINJER Hjelper deg med å følge våre kjerneverdier og generelle forretningsprinsipper

2 INTRODUCING PRESENTASJON THE AV CODE ETISKE OF CONDUCT RETNINGSLINJENE Indeks Dette er dine etiske retningslinjer og de er relevante for deg. Les dem. Forstå dem. Følg dem. Reglene og retningslinjene i denne håndboken er grensene som alle Shell-ansatte må holde seg innenfor hver dag. Retningslinjene gjelder for alle. De følger våre grunnverdier og forretningsprinsipper og gir instruksjoner og råd om hvordan du skal unngå situasjoner som kan skade deg og Shell. Den setter høye standarder og viser deg hvordan du følger dem. HVA... ER DE ETISKE RETNINGSLINJENE? REGLER STANDARDER FORVENTET OPPFØRSEL HVEM... ER DE ETISKE RETNINGSLINJENE BEREGNET PÅ? HVORFOR... TRENGER VI ETISKE RETNINGSLINJER? VÅRE KJERNEVERDIER ÆRLIGHET INTEGRITET RESPEKT Alle ansatte og ledere i alle heleide Shell-selskap og alle samarbeidsselskaper som styres av Shell må overholde de etiske retningslinjene. Kontraktsansatte må også overholde retningslinjene. Entreprenører eller konsulenter som er våre agenter eller jobber på vegne av eller i vårt navn via bruk av tredjeparter for tjenester, prosesser eller andre forretningsaktiviteter vil bli bedt om å overholde retningslinjene når de handler på våre vegne. Uavhengige entreprenører eller konsulenter vil bli gjort oppmerksom på retningslinjene ettersom de gjelder våre ansatte som driver forretninger med dem. Samarbeidsselskaper som ikke styres av Shell oppfordres til å bruke lignende prinsipper og standarder. VÅRE FORRETNINGSPRINSIPPER ØKONOMI KONKURRANSE FORRETNINGSETIKK POLITISK VIRKSOMHET HELSE, MILJØ OG SIKKERHET LOKALSAMFUNNET KOMMUNIKASJON OG SAMHANDLING OVERHOLDELSE AV LOVER OG REGLER Beskriver forventet oppførsel fra våre ansatte og hvordan dette er knyttet til våre forretningsprinsipper og kjerneverdier. Selskapene som Royal Dutch Shell plc direkte eller indirekte har investert i, er egne enheter. I denne publikasjonen brukes uttrykkene Shell, konsernet og Shell-konsernet for enkelhets skyld når det henvises til Shell-selskapene generelt. Tilsvarende brukes ordene vi, oss, og vår til å referere til Shell-selskapene generelt eller de som jobber der. Disse uttrykkene blir også brukt når det ikke er hensiktsmessig å identifisere bestemte selskaper. A Aksjer Aksjonærer... 5, 9, 33, 34 Aktiva... 16, 22, 23, 24, 27 Antitrust Avskjedigelse...2, 7, 8, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 23, 26, 30 B Begrensede varer Bestikkelse og korrupsjon Bevertning... 10, 12, 13, 14, 36 Biodiversitet... 6 Bransjemøter Bærekraftig utvikling...5, 6, 32, 34 Børsnoterte selskaper Bøter... 2, 15, 16, 18, 19, 20, 30 C Compliance Officer... 2, 19, 36 Corporate memory D Disiplinær handling , 11, 12, 14, 17, 23, 29 Diskriminering... 4, 7 Dokumenter... 16, 19, 27, 29, 34 Domenenavn... 24, 36 E Eksportkontroll Eksportrettigheter Embargo Entreprenører......IFC, 5, 6, 14, 19, 24, 33 E-post... 2, 25, 29 Etisk virksomhet F Favoriserende behandling Fengselsstraff , 11, 15, 16, 18, 19, 20 Forhåndsavtalte pristilbud Forretningshemmeligheter Forretningskommunikasjon... 25, 29 Forretningspartnere , 12, 13, 16, 32, 35 Fri, rettferdig og etisk virksomhet...18 G Gaver og bevertning uakseptabelt/ ulovlig... 10, 12, 13, 36 Gaver og bevertning... 12, 13, 14 Gaver... 10, 11, 12, 13, 14 Gebyrer... 20, 21 Gylne regler... 5 H Handel... 13, 14, 15, 18, 19, 20 Handelslover HMS... 5 Hvitvasking I Immateriell eiendom... 22, 24, 36 Importkontroll... 20, 21 Informasjonsklassifisering Informasjonsteknologi Innsidehandel... 10, 15 Interessekonflikter... 13, 14, 17, 34 Interessenter... 3, 6, 35, 36 J Joint ventures... 11, 36 K Kommunikasjon , 28, 29, 30, 35 Kommunikasjonsutstyr... 22, 25 Konfidensiell informasjon , 15, 24, 30, 31, 36 Konkurransehindrende praksis Konkurransesensitiv informasjon Konkurrenter... 19, 29, 36 Kontanter og tilsvarende betalingsmidler Kontrakter...IFC, 24, 27 Korrupsjon... 10, 11, 12 Kriminalitet Kriminelle Kunde/-r , 5, 19, 21, 26, 33, 34, 36 L Lagring av dokumenter Leverandører..9, 14, 19, 21, 26, 36 Like muligheter... 7, 33 Livreddende regler... 5 Lokal lovgivning... 7 Lån M Markedsdeling Markedsmisbruk... 10, 15 Menneskerettigheter... 9, 33 Miljø/miljømessig......IFC, 4, 5, 6, 32, 33, 34, 35 Monopol Myndigheter , 12, 14, 16, 25, 34, 36 N Næringsorganisasjoner Non-profit organisasjoner O Offentlig ansatte... 11, 12, 36 Offentlig stilling Offentliggjøring... 24, 30, 31 Ordliste P Partnere... 3, 9, 11, 12, 13, 16, 32, 35, 36 Patenter... 23, 24, 36 Pengevasking... 10, 16 Personlig betaling Personlig data... 22, 25, 26, 29 Personlig forhold Personlig gevinst... 14, 15 Personlig informasjon Personlige tjenester Personvern og datavern... 26, 29 Politisk aktivitet Politisk arbeid Politiske betalinger Politiske bidrag Politiske kampanjer Politiske kandidater Politiske partier... 17, 34 Prisfiksing Prissensitiv informasjon Påtale... 18, 20 R Retningslinjer for bruk av varemerke Retningslinjer for person- og datavern...26 Rettssak Revisjonsrapporter S Samfunn , 6, 9, 14, 33, 34, 35, 36 Sanksjoner... 19, 20, 21 Shell-midler Shells generelle forretningsprinsipper....ifc, 2, 3, 7, 9, 32, 33, 34, 36 Si ifra til Shell , 11, 14, 15, 19, 26 Skatt... 20, 21, 27 Smøring... 10, 11, 34, 36 Sosial media Sosialt ansvar... 5, 6, 9, 36 Sponsing... 13, 36 Standard for offentliggjøring...29, 31 Svindel... 10, 22 T Telefonstøtte... 2, 36 Tiltale... 11, 26, 30 Trakassering... 4, 8 Tredjepart..IFC, 11, 12, 13, 24, 29 Tyveri... 22, 23, 31 U Uavhengige leverandører Upassende betaling V Varemerke... 24, 36 Veldedige donasjoner... 17, 36 Verdier.. IFC, 3, 7, 9, 18, 32, 34, 36 Verdigrenser... 13, 36 Verdipapirer Ø Økonomisk informasjon... 26, 27 SHELL ETISKE RETNINGSLINJER 37

3 HVORDAN... KAN DE ETISKE RETNINGSLINJENE HJELPE DEG? Her finner du praktiske råd om lover og forskrifter, forventninger og veiledning om oppførsel overfor andre. Vi gir også henvisninger til andre informasjonskilder som kan hjelpe deg med å bruke egen dømmekraft. 2 INNLEDNING Innledning 2 Melding fra administrerende direktør 3 4 FOLK OG SIKKERHET Helse, miljø og sikkerhet og sosialt ansvar 5 Bærekraftig utvikling 6 Like muligheter 7 Trakassering 8 Menneskerettigheter BEKJEMPING AV KORRUPT PRAKSIS Bestikkelse og korrupsjon 11 Håndtering av offentlige ansatte 12 Gaver og bevertning 12 Interessekonflikter 14 Innsidehandel 15 Hvitvasking 16 Politisk aktivitet og betalinger 17 NASJONAL OG INTERNASJONAL HANDEL Antitrust- og konkurranselover 19 Eksportkontroll og sanksjoner 20 Importkontroll og sanksjoner VERN AV INFORMASJON OG AKTIVA Vern av aktiva 23 Personvern og datavern 26 Lagring av dokumenter KOMMUNIKASJON Forretningskommunikasjon 29 Offentliggjøring SHELLS GENERELLE FORRETNINGSPRINSIPPER 36 ORDLISTE OG INDEKS Ordliste 36 Indeks 37 SHELL ETISKE RETNINGSLINJER 1

4 Innledning Shells retningslinjer for etisk forretningsoppførsel er oppført i Shells generelle forretningsprinsipp og etiske retningslinjer. Shells generelle forretningsprinsipper styrer hvordan Shell-selskapene driver forretninger. Disse etiske retningslinjene beskriver hvilken oppførsel Shell forventer av deg, og hva du kan forvente av Shell. Språket er ikke rettslig, og retningslinjene er mer enn et sett med regler. De bør anses som en grunnleggende veiledning. De underliggende verdiene i de generelle forretningsprinsippene og de etiske retningslinjene er åpenbare og universelle ærlighet, integritet og respekt for andre mennesker. Din oppførsel vurderes ut ifra hvordan du følger disse verdiene, og hvordan du overholder intensjonen og ånden til prinsippene i retningslinjen. I noen tilfeller kan det hende at du må lese mer detaljert materiale for å forstå hva som kreves. Vi opplyser om hvor du kan finne tilleggsinformasjon nederst på de påfølgende sidene. Det er også ditt ansvar å godta personlige invitasjoner til opplæring i emner som nevnes i disse retningslinjene. Si ifra til Shell I retningslinjene vil du se eksempler på situasjoner der du skal si ifra til Shell og rapportere eller be om råd hvis du lurer på noe. Du kan gjøre dette ved å rapportere eller snakke med: en linjeleder eller overordnet en annen leder du føler deg komfortabel å ha en samtale med, eller som du kan sende e-post eller brev, f.eks. noen i personalavdelingen, den juridiske avdelingen eller finansavdelingen (Compliance Officer) Shells telefonstøtte (du kan være anonym hvis du vil) du finner nummeret på sww.shell.com/ ethicsandcompliance/report_concerns/ global_helpline.html. Telefonstøtten er åpen 24 timer i døgnet, sju dager i uken via et lokalt telefonnummer i hvert land eller via Internett. Privatpersoner som ringer telefonstøtten kan snakke konfidensielt med en erfaren og uavhengig operatør. Rapporterte bekymringer blir registrert og håndtert i samsvar med retningslinjer for saksbehandling og -etterforskning. Spørsmål vil bli videresendt til personer som kan svare på dem. I retningslinjene nevner vi bestemte områder der et brudd på retningslinjene kan ha alvorlige konsekvenser. Men alle brudd kan få alvorlige konsekvenser, opptil og inkludert avskjedigelse, og i noen tilfeller bøter og fengselsstraff. 2 SHELL ETISKE RETNINGSLINJER

5 Melding fra administrerende direktør Vi jobber med å forbedre vår prestasjon i en bransje med skarp konkurranse og stadig endring, og vi bør alltid holde oss til våre grunnverdier og forretningsprinsipper. Disse verdiene utgjør grunnsteinen i vår suksess i både gode og dårlige tider. De etiske retningslinjene vil hjelpe deg med å følge dem. Retningslinjene fungerer som et kompass, og hjelper deg med å navigere gjennom vanskelige valg du kan stå overfor. De gir deg faste prinsipper som du kan følge. De viser også hva du må gjøre i komplekse situasjoner når det er vanskelig å finne en vei fremover. Mange av oss står ovenfor juridiske og etiske problemer i jobben, og vi må finne passende løsninger eller bestemme oss for hva vi skal gjøre. I slike situasjoner må du ganske enkelt følge gjeldende lover, følge Shells regler og bruke sunn fornuft og høy etisk standard. På denne måten bidrar du til at vi gjør det rette sammen, og du vil aldri være forlegen når du forteller familie, medarbeidere, media eller offentligheten hva vi har gjort. Hvis du er i tvil, bør du søke råd, som angitt på de påfølgende sidene. En av de viktigste ingrediensene i vår suksess er å ha et godt forhold til partnere, kunder, myndigheter og andre interessenter. Du kan bidra til å etablere sunne forhold ved å være ærlig, ha integritet og respektere andre. Ellers kan det svekke tilliten og grunnlaget som vi har bygget vårt liv og våre forretninger på. Gjør din del ved å se gjennom de etiske retningslinjene og oppføre deg i samsvar med våre verdier og prinsipper. Peter Voser 3

6 HVA INNEHOLDER DETTE KAPITTELET? Helse, miljø og sikkerhet (HMS) og sosialt ansvar 5 Bærekraftig utvikling 6 Like muligheter 7 Trakassering 8 Menneskerettigheter 9 FOLK OG SIKKERHET Shell har som mål å ikke skade folk og beskytte miljøet. Du bør behandle andre på en rettferdig måte og med respekt. Shell er et inkluderende selskap. Diskriminering og trakassering godtas ikke. 4 ETISKE RETNINGSLINJER

7 Folk og sikkerhet 1 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS) OG SOSIALT ANSVAR Vi er stolte av våre resultater for HSM og sosialt ansvar, og vi har som mål ikke å skade noen og beskytte miljøet samtidig som vi utvikler energiressurser, produkter og tjenester som er i tråd med disse målene. Vi ønsker å gjøre oss fortjent til tillit fra kunder, aksjonærer og lokalsamfunnet, være en god nabo og bidra til bærekraftig utvikling. Du bør forstå forpliktelsene og retningslinjene i kontrollrammeverket for HMS og sosialt ansvar. Du bør følge de gylne reglene og de livreddende reglene. Disse målene og andre er inkludert i Shells forpliktelser og retningslinjer for HMS og sosialt ansvar. Alle Shell-selskaper er pålagt å ha en systematisk tilnærming til HMS og sosialt ansvar som skal sikre overholdelse av loven og gi kontinuerlig resultatforbedring. Alle Shell-selskap skal sette mål for forbedringer innen HMS og sosialt ansvar og måle, granske og rapportere prestasjonsnivå. Shell-selskaper må også sikre at entreprenører og samarbeidspartnere som styres av Shell, følger HMS og sosialt ansvar i henhold til forpliktelsene og retningslinjene. Shells kontrollrammeverk for HMS og sosialt ansvar er en enkelt kilde med krav som styrer hvordan våre forretninger og prosjekter påvirker samfunnet og miljøet. Dette rammeverket skal støtte målene i forpliktelsene og retningslinjene. sww.shell.com/hse/ sww.shell.com/ethicsandcompliance/ report_concerns/global_helpline.html sww.shell.com/hse/goal_zero/index.html sww.shell.com/hse/goal_zero/lsr/index.html SHELL ETISKE RETNINGSLINJER 5

8 Folk og sikkerhet 2 BÆREKRAFTIG UTVIKLING For Shell betyr bærekraftig utvikling å møte verdens økende energibehov på en økonomisk, miljøvennlig og sosial ansvarlig måte. Shells engasjement når det gjelder bærekraftig utvikling krever at kortsiktige og langsiktige interesser må veies opp mot hverandre, der økonomiske, helsemessige, sikkerhetsmessige, miljøvennlig og samfunnsmessige hensyn er en del av beslutningsprosessen. Bærekraftig utvikling er en forutsetning, og Shell bruker prinspippene for bærekraftig utvikling i alle sine aktiviteter for å gi bærekraftige resultater. Dette krever at vi regelmessige har dialog med og tar hensyn til interessentenes synspunkter for å skape nye, lønnsomme muligheter og redusere vår tekniske, ikke-tekniske og økonomiske risiko i forhold til våre naboer. Du må overholde Shells krav til helse, sikkerhet og miljø og sosialt ansvar. Hvert selskap må ha som mål å skape varige sosiale fordeler; verne om helsen og sikkerheten til ansatte, entreprenører og naboer; minimere forstyrrelser for lokalsamfunnet; redusere utslipp; minimere virkning på økosystem og biodiversitet; og bruke energi, vann og andre ressurser på en mer effektiv måte. sww.shell.com/sd/ 6 SHELL ETISKE RETNINGSLINJER

9 VÅRE KJERNEVERDIER ÆRLIGHET INTEGRITET RESPEKT VÅRE FORRETNINGSPRINSIPPER ØKONOMI KONKURRANSE FORRETNINGSETIKK POLITISK VIRKSOMHET HELSE, MILJØ OG SIKKERHET LOKALSAMFUNNET KOMMUNIKASJON OG SAMHANDLING OVERHOLDELSE AV LOVER OG REGLER 3 LIKE MULIGHETER Shell skal sikre at avgjørelser om ansatte er basert på relevante kvalifikasjoner, meritter, resultater og andre jobbrelaterte faktorer. Shell tolererer ikke urettmessig diskriminering når det gjelder ansettelse. Vis respekt og rettferdighet i din omgang med andre, i samsvar med Shells kjerneverdier og generelle forretningsprinsipper. Du bør forstå hvor viktig det er med mangfold og aldri diskriminere. UTFORDRE DEG SELV Er du rettferdig og viser respekt? Tar du hensyn til den andre personens synspunkter? Lar du personlige følelser, fordommer eller preferanser påvirke avgjørelsene dine? Forstår du lokale skikker og tradisjoner? PRINSIPPENE Du bør ta avgjørelser når det gjelder ansettelse, evaluering, forfremmelse, opplæring, utvikling, disiplinær reaksjon, kompensasjon og avskjedigelse kun basert på kvalifikasjoner, meritter, prestasjoner og forretningsforhold. Ikke diskriminer etter rase, farge, religion, alder, kjønn, seksuelle preferanse, sivilstatus, funksjonshemming, etnisk bakgrunn eller nasjonalitet. Vær oppmerksom på lokal lovgivning og kulturelle faktorer som kan påvirke avgjørelser. sww-shellpeople.europe.shell.com/irj/portal/hr/hr SHELL ETISKE RETNINGSLINJER 7

10 Folk og sikkerhet 4 TRAKASSERING Shell tolererer ikke trakassering. Shell tolererer ikke ydmykende, truende eller fiendtlige handlinger, atferd eller oppførsel. Du bør være spesielt oppmerksom på handlinger eller oppførsel som kan være akseptabel i én kultur, men ikke i en annen. Behandle andre med respekt, og unngå situasjoner som kan tolkes som upassende. Si ifra til andre hvis du synes at deres oppførsel er fiendtlig, truende eller ydmykende. Trakassering kan føre til disiplinær handling og eventuelt avskjedigelse. UTFORDRE DEG SELV Har du oppført deg på en passende måte? Har du oppført deg på en pinlig eller truende måte? Har du kommet med upassende vitser eller kommentarer? Har du distribuert eller vist potensielt støtende materiale? PRINSIPPENE Ikke true eller ydmyke andre, verken fysisk eller muntlig. Ikke kom med upassende vitser eller kommentarer. Hvis du er usikker på om noe er upassende, bør du anta at det er det. Aldri distribuer eller vis støtende eller nedverdigende materiale, inkludert bilder. Si ifra og fortell en person hvis du reagerer på vedkommendes handlinger eller oppførsel. Forklar hvorfor og be dem om å stoppe. sww-shellpeople.europe.shell.com/irj/portal/hr/hr 8 SHELL ETISKE RETNINGSLINJER

11 VÅRE KJERNEVERDIER ÆRLIGHET INTEGRITET RESPEKT VÅRE FORRETNINGSPRINSIPPER ØKONOMI KONKURRANSE FORRETNINGSETIKK POLITISK VIRKSOMHET HELSE, MILJØ OG SIKKERHET LOKALSAMFUNNET KOMMUNIKASJON OG SAMHANDLING OVERHOLDELSE AV LOVER OG REGLER 5 MENNESKERETTIGHETER Vi gjennomfører våre aktiviteter på en måte som respekterer menneskerettigheter som angitt i FNs menneskerettighetserklæring og hovedkonvensjonene i Den internasjonale arbeidsorganisasjonen. Shell har flere grunnverdier når det gjelder å respektere menneskerettigheter, blant annet overholdelse av bedriftspraksis, overholdelse av gjeldende lover og forskrifter, vanlig dialog og kommunikasjon med våre aksjonærer og direkte/indirekte bidrag til generelt velvære i de lokalsamfunn der vi driver vår virksomhet. Vi ønsker forretningspartnere og leverandører med lignende standarder som oss. Alle ansatte må forstå menneskerettighetsproblemene der de jobber, og overholde Shells forpliktelser, standarder og retningslinjer for dette emnet. Du må forstå menneskerettighetsproblemene der du jobber, og overholde Shells forpliktelser, standarder og retningslinjer. Vårt engasjement på dette området støttes av Shells generelle forretningsprinsipper, disse etiske retningslinjene og relevante konsernpraksis på så forskjellige områder som: sosialt ansvar menneskelige ressurser, med mangfold og inkludering innkjøp av varer og tjenester sww.shell.com/sd/issues/human/human_rights.html SHELL ETISKE RETNINGSLINJER 9

12 HVA INNEHOLDER DETTE KAPITTELET? Bestikkelse og korrupsjon 11 Håndtering av offentlige ansatte 12 Gaver og bevertning 12 Interessekonflikter 14 Innsidehandel 15 Hvitvasking 16 Politisk aktivitet og betalinger 17 BEKJEMPING AV KORRUPT PRAKSIS Shell tolererer ikke bestikkelse, innsidehandel, markedsmisbruk, svindel eller pengevasking. Smøring er bestikkelser og skal ikke forekomme. Du må også unngå ekte eller potensielle interessekonflikter (eller en tilsynelatende konflikt) og aldri tilby eller ta i mot uakseptabel gave eller bevertning. Husk at selv ubegrunnede påstander om korrupsjon kan skade omdømme og forretninger. 10 ETISKE RETNINGSLINJER

13 Bekjemping av korrupt praksis 1 BESTIKKELSE OG KORRUPSJON Bestikkelse er å tilby, betale, søke eller godta en betaling, gave eller tjeneste for å påvirke en forretningsavtale på upassende måte. Bestikkelse og korrupsjon enten i forbindelse med offentlig ansatte eller kommersielle enheter, inkludert joint ventures kan være direkte eller indirekte via tredjeparter som agenter og joint venturepartnere. Det omfatter smøring selv om dette er tillatt i noen land. Selv det å snu ryggen til mistanker om bestikkelser og korrupsjon kan få følger for Shell og deg personlig. Du må ikke tilby, betale, foreta, søke eller godta en personlig betaling, gave eller tjeneste i bytte mot favoriserende behandling eller for å få en forretningsfordel. Du må overholde gjeldende lover om bestikkelse og korrupsjon, både i landene der vi driver virksomhet og de som gjelder utenfor landet (for eksempel Storbritannia og USA). Du kan risikere disiplinær handling, avskjedigelse, tiltale og mulig fengselsstraff hvis du er involvert i bestikkelse og korrupsjon. PRINSIPPENE Du må ikke tilby, betale, foreta, søke eller godta en personlig betaling, gave eller tjeneste i bytte mot favoriserende behandling, påvirkning av en forretningsavtale eller for å få en forretningsfordel. Sørg for at de du jobber med forstår at bestikkelse og korrupsjon ikke er akseptabelt. Si ifra til Shell hvis du har mistanke eller kunnskap om korrupsjon i Shell eller andre parter (selskap eller person) som Shell gjør forretninger med. UTFORDRE DEG SELV Har du blitt tilbudt, gitt eller mottatt penger, gaver eller tjenester for å påvirke en forretningsavgjørelse? Bryr du deg hvis offentligheten fikk vite hva du har gjort? Akter du å gi eller har du allerede gitt en donasjon som kan bli ansett som upassende betaling? sww.shell.com/ethicsandcompliance/areas/index.html sww.shell.com/finance/controllers/controls_governance_assurance/anti_fraud/anti_fraud_website.html SHELL ETISKE RETNINGSLINJER 11

14 Bekjemping av korrupt praksis 2 HÅNDTERING AV MYNDIGHETER Tilbud om gaver og bevertning, inkludert reiseutgifter for offentlig ansatte, er spesielt bekymringsverdig. Prinsippene nedenfor er i samsvar med Shells antikorrupsjonsveiledning. Noen land har svært strenge grenser for verdien på og typen gaver og underholdning deres offentlige ansatte kan motta. Gaver og bevertning som er akseptabelt mellom private forretningspartnere, kan være uakseptabelt mellom en virksomhet og en offentlig ansatt. I tillegg kan oppførsel fra tredjeparter få følger for deg og Shell hvis du unnlater å utføre en gjennomgangsprosess (due diligence) for tredjeparter som forhandler med offentlige ansatte på Shells vegne, eller hvis du overser resultatene av en slik gjennomgangsprosess. PRINSIPPENE Du må ha tillatelse fra Shell for å tilby gaver og bevertning til offentlig ansatte. Verdien på gaver og bevertning må ikke overstige en fastsatt grense for typen betaling og det aktuelle landet. Sjekk disse grensene her: sww.shell.com/ ethicsandcompliance/areas/index.html Du må ikke tilby gaver og bevertning til ektefeller, familiemedlemmer eller gjester av offentlig ansatte. Du må ikke betale for reise og bevertning som ikke er forbundet med forretningen, for offentlig ansatte. Du må overholde alle gjeldende lover og Shells interne prosedyrer når det gjelder gaver og bevertning for offentlig ansatte. 3 GAVER OG BEVERTNING Gaver og bevertning må aldri påvirke dine forretningsavgjørelser, og må ikke medføre forpliktelser for deg eller Shell. Du må ikke la gaver og bevertning påvirke forretningsavgjørelser eller la andre få inntrykk av at de har innflytelse. Hvis du er påvirket av eller prøver å påvirke noen, kan det føre til juridisk eller disiplinær handling eller avskjedigelse. PRINSIPPENE Shell fraråder sine ansatte fra å ta imot gaver og bevertning fra forretningspartnere. Avslå gaver og bevertning hvis du ikke er komfortabel med å fortelle linjeleder eller overordnet, medarbeidere, familie, venner eller allmennheten at du har tatt imot dem. Du og familiemedlemmer må aldri i forbindelse med Shell-virksomhet tilby, gi, søke eller godta følgende: ulovlige eller upassende gaver og bevertning kontanter eller tilsvarende betalingsmidler personlige tjenester lån arrangement eller måltider der forretningspartneren ikke er tilstede gaver og bevertning i perioder når viktige forretningsavgjørelser tas sww.shell.com/ethicsandcompliance/areas/bandc/themanual.html 12 SHELL ETISKE RETNINGSLINJER

15 VÅRE KJERNEVERDIER ÆRLIGHET INTEGRITET RESPEKT VÅRE FORRETNINGSPRINSIPPER ØKONOMI KONKURRANSE FORRETNINGSETIKK POLITISK VIRKSOMHET HELSE, MILJØ OG SIKKERHET LOKALSAMFUNNET KOMMUNIKASJON OG SAMHANDLING OVERHOLDELSE AV LOVER OG REGLER Aldri tilby, gi, søk eller motta gaver og bevertning som overstiger fastsatte grenser, med mindre du har fått tillatelse fra linjeleder. Disse grensene er oppført her: sww.shell.com/ ethicsandcompliance/areas/index.html Du må registrere: alle gaver og all bevertning til offentlige ansatte, bortsett fra ting med nominell verdi, som en kopp kaffe alle gaver og all bevertning som kan tolkes som å skape en interessekonflikt alle gaver og all bevertning som gis til eller mottas av tredjeparter, som overstiger verdigrensen alle gaver og all bevertning som overskrider verdigrensen Sørg for at forretningspartnere kjenner til Shells retningslinjer for gaver og bevertning. Diskuter bevertning eller sponsing fra selskaper med din overordnede. Overhold lover og forskrifter. Innse at du ikke kan følge lokale skikker hvis de er i konflikt med Shells retningslinjer. UTFORDRE DEG SELV Følte du deg forpliktet etter å ha mottatt gave/bevertning? Blir gaven gitt som en belønning for eller som en oppfordring til en handel? Er gaven/bevertningen upassende eller ulovlig? Er tidspunktet for gaven/bevertningen sensitiv (f.eks. midt i forhandlinger)? sww.shell.com/ethicsandcompliance/areas/index.html sww-groupcoi.shell.com/ SHELL ETISKE RETNINGSLINJER 13

16 Bekjemping av korrupt praksis 4 INTERESSEKONFLIKTER Det er en interessekonflikt når et personlig forhold, deltakelse i eksterne aktiviteter eller interesser i annen handel påvirker eller antas å påvirke dine avgjørelser. Du må unngå interessekonflikter. Dine Shell-avgjørelser må ikke påvirkes av personlig og private forhold. En interessekonflikt kan påvirke, eller antas å påvirke, din avgjørelse, og sette ditt og Shells omdømme i fare. Hvis du ikke overholder kravene i disse retningslinjene eller eventuelle lover eller forskrifter, kan det føre til disiplinær handling, inkludert avskjedigelse. Si ifra til Shell hvis du planlegger å bruke din kunnskap eller stilling til materiell gevinst utenfor selskapet. Du kan være aktiv på fritiden i lokale organisasjoner, myndighetsorganer, utdanningsorganisasjoner og andre non-profit organisasjoner hvis du overholder aktuelle lover, forskrifter og Shells retningslinjer. Du kan ha interesse i andre forretninger og utføre ekstern, profesjonell aktivitet på fritiden hvis det ikke er fare for faktisk eller potensiell interessekonflikt. Hvis du er i tvil, kan du ta kontakt med linjelederen eller en overordnet. PRINSIPPENE Si ifra til linjelederen eller din overordnede hvis det er noe som kan påvirke eller antas å påvirke dine avgjørelser eller handlinger hos Shell. Gi linjelederen alle relevante fakta i skriftlig form hvis du tror at det er eller kan være en interessekonflikt. Registrer alle faktiske eller mulige interessekonflikter i konsernets register for interessekonflikter og gaver/bevertning. Trekk deg fra avgjørelsesprosesser som skaper, eller antas å skape, en interessekonflikt. Vær upartisk, profesjonell og konkurransedyktig i din omgang med entreprenører. UTFORDRE DEG SELV Ansetter, leder, gjennomgår eller vurderer du en slektning eller venn? Bruker du din stilling til personlig gevinst? Har du har personlig fordel av konfidensiell informasjon? Påvirker dine personlige forhold forretningsavgjørelser? sww.shell.com/ethicsandcompliance/areas/index.html sww-groupcoi.shell.com/ 14 SHELL ETISKE RETNINGSLINJER

17 VÅRE KJERNEVERDIER ÆRLIGHET INTEGRITET RESPEKT VÅRE FORRETNINGSPRINSIPPER ØKONOMI KONKURRANSE FORRETNINGSETIKK POLITISK VIRKSOMHET HELSE, MILJØ OG SIKKERHET LOKALSAMFUNNET KOMMUNIKASJON OG SAMHANDLING OVERHOLDELSE AV LOVER OG REGLER 5 INNSIDEHANDEL Du er involvert i innsidehandel hvis du forhandler aksjer eller andre verdipapirer mens du har tilgang til viktig ikke-offentlig informasjon, eller hvis du deler denne informasjonen med noen andre som deretter omsetter disse aksjene eller verdipapirene. Det er straffbart å omsette Royal Dutch Shell plc (RDS)-aksjer eller andre verdipapirer på bakgrunn av innsideinformasjon. Du må beskytte konfidensiell forretningsinformasjon og aldri bruke den til personlig gevinst, spesielt ikke til å omsette aksjer eller andre verdipapirer eller anbefale at andre gjør det. Du må ikke spre rykter, villede med falsk informasjon eller manipulere priser. Innsidehandel og markedsmisbruk er ulovlig og kan føre til bøter, avskjedigelse eller fengselsstraff. PRINSIPPENE Følg loven om innsidehandel og markedsmisbruk. Følg Shells retningslinjer for aksje- og verdipapirhandel for RDS eller andre aktuelle selskaper. Ikke kjøp eller selg verdipapirer i RDS eller andre selskaper mens du har innsideinformasjon om disse aksjene eller verdipapirene, selv om du ikke lenger er ansatt i Shell. Ikke manipuler markedsprisene. Ikke spre markedsrykter eller falsk informasjon. Si ifra til Shell hvis du tror at en kollega er involvert i innsidehandel eller markedsmanipulasjon. UTFORDRE DEG SELV Har du innsideinformasjon? Har du eller din nærmeste familie planer om markedshandel med RDSverdipapirer? Har du har delt konfidensiell informasjon? Har du spredt markedsrykter eller villedet markedet? sww.shell.com/ethicsandcompliance/areas/index.html SHELL ETISKE RETNINGSLINJER 15

18 Bekjemping av korrupt praksis 6 HVITVASKING Hvitvasking av penger går ut på å skjule kriminelt opphav eller egenskaper for penger eller aktiva innenfor legitim forretninger, eller å bruke legitime midler til å støtte kriminelle aktiviteter, inkludert finansiering av terrorisme. Brudd på lovgivning for hvitvasking av penger inkluderer: skade eller forhindre en etterforskning og unnlate å rapportere mistenkelig aktivitet. Shell kan bli forsøkt utnyttet av kriminelle til å hvitvaske penger eller finansiere kriminell aktivitet. Du må utføre passende gjennomgangsprosesser (due diligence) av motparter for å forstå forretningen og bakgrunnen til potensielle forretningspartnere og bestemme opprinnelse og bestemmelse for penger og eiendom. Du må rapportere mistenkelige transaksjoner eller pengevasking. Ellers kan det føre til bøter, avskjedigelse eller fengselsstraff. PRINSIPPENE Ikke driv forretninger med kriminelle eller avkastning fra kriminelle handlinger. Rapporter mistenkelige transaksjoner eller personer til Shell. (Shell vil deretter rapportere aktuelle saker til myndighetene.) Ikke overta, bruk eller oppbevar avkastninger eller eiendom som er ervervet med avkastninger fra kriminelle handlinger. Ikke skjul opprinnelsen eller karakteren til kriminell eiendom. Ikke legg til rette for erverving, eierskap eller kontroll av kriminell eiendom. Ikke si ifra til personen som blir etterforsket. Ikke forfalsk, skjul, ødelegg eller kast relevante dokumenter. UTFORDRE DEG SELV Kan du bekrefte transaksjonsdetaljer? Tilbyr noen forretningsvilkår utenfor forventede markedsforhold? Brukes det uvanlig betalingsmetoder eller er utenforstående parter involvert? Er alle gjennomgangsprosesser utført og i orden? sww.shell.com/ethicsandcompliance/areas/index.html 16 SHELL ETISKE RETNINGSLINJER

19 VÅRE KJERNEVERDIER ÆRLIGHET INTEGRITET RESPEKT VÅRE FORRETNINGSPRINSIPPER ØKONOMI KONKURRANSE FORRETNINGSETIKK POLITISK VIRKSOMHET HELSE, MILJØ OG SIKKERHET LOKALSAMFUNNET KOMMUNIKASJON OG SAMHANDLING OVERHOLDELSE AV LOVER OG REGLER 7 POLITISK AKTIVITET OG BETALINGER Dine politiske aktiviteter og betalinger risikerer å bli ansett som Shells, og kan påvirke vår virksomhet eller vårt omdømme. Du må ikke formidle Shells midler eller ressurser til politiske kampanjer, politiske partier, politiske kandidater eller noen som er knyttet til dem. Du må sørge for at dine personlige politiske aktiviteter ikke fremstår som Shells synspunkter. Politisk aktivitet og betalinger kan føre til en interessekonflikt og kan skade Shells forretningsavtaler og omdømme. Hvis du ikke overholder kravene i disse retningslinjene eller eventuelle lover eller forskrifter, kan det føre til disiplinær handling, inkludert avskjedigelse. PRINSIPPENE Ikke bruk en Shell-konto til politiske betalinger. Ikke bruk veldedige donasjoner som et substitutt for politiske betalinger. Ikke tillat at Shell-midler blir brukt til partipolitiske bidrag via næringsorganisasjoner eller på andre måter. Få tillatelse fra Shell, om nødvendig, før du stiller til valg for en offentlig stilling. Overhold lover for politisk deltakelse. UTFORDRE DEG SELV Bruker du din stilling til støtte politikere eller partier? Blir det tatt upassende forretningsavgjørelse for å påvirke politikk? Bruker du Shells konto til å gi bidrag til politikk? Bruker du Shells ressurser til partipolitisk arbeid? sww.shell.com/ethicsandcompliance/areas/index.html SHELL ETISKE RETNINGSLINJER 17

20 HVA INNEHOLDER DETTE KAPITTELET? Antitrust- og konkurranselover 19 Eksportkontroll og sanksjoner 20 Importkontroll og sanksjoner 20 NASJONAL OG INTERNASJONAL HANDEL Shell jobber aktivt for skape en fri, rettferdig og etisk virksomhet. Du må overholde alle gjeldende handelslover og sikre at du bruker Shells kjerneverdier i alle forhandlinger. Hvis du ikke overholder disse lovene og forskriftene, kan det få alvorlige følger for vår virksomhet, og eventuelt føre til påtale. Du risikerer avskjedigelse, bøter og fengselsstraff. 18 ETISKE RETNINGSLINJER

ETISKE RETNINGSLINJER. Hjelper deg med å følge våre kjerneverdier og generelle forretningsprinsipper

ETISKE RETNINGSLINJER. Hjelper deg med å følge våre kjerneverdier og generelle forretningsprinsipper ETISKE RETNINGSLINJER Hjelper deg med å følge våre kjerneverdier og generelle forretningsprinsipper INTRODUCING PRESENTASJON THE AV CODE ETISKE OF CONDUCT RETNINGSLINJENE Dette er dine etiske retningslinjer

Detaljer

Shells generelle forretningsprinsipper

Shells generelle forretningsprinsipper Shell International Limited 2010 Forespørsel om tillatelse til å gjengi deler av denne publikasjonen skal rettes til Shell International Limited. Slik tillatelse vil normalt bli gitt underforutsetning

Detaljer

SHELLS GENERELLE FORRETNINGSPRINSIPPER

SHELLS GENERELLE FORRETNINGSPRINSIPPER SHELLS GENERELLE FORRETNINGSPRINSIPPER Shells generelle forretningsprinsipper regulerer hvordan hvert av Shell-selskapene som utgjør Shell-gruppen*, driver sin virksomhet. * Royal Dutch Shell plc og selskapene

Detaljer

PEGASUS INDUSTRIER OPPSUMMERING AV ETISKE RETNINGSLINJER

PEGASUS INDUSTRIER OPPSUMMERING AV ETISKE RETNINGSLINJER PEGASUS INDUSTRIER OPPSUMMERING AV ETISKE RETNINGSLINJER 1. INNLEDNING En forutsetning for en velfungerende desentralisert organisasjonsstruktur er at etiske retningslinjer etterleves av ansatte i både

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER SELSKAPER I NORDIC CRANE GROUP AS

ETISKE RETNINGSLINJER SELSKAPER I NORDIC CRANE GROUP AS KS/HMS Styringssystem Nordic Crane Group Dokumenttittel Etiske retningslinjer Utarbeidet av/dato Cecilie Sandvik/10.10.11 Dokumenttype Dokument Dok.Nr. 2-NCG-D80 Firmanavn Nordic Crane Group AS Godkjent

Detaljer

DACHSERs etiske retningslinjer

DACHSERs etiske retningslinjer DACHSERs etiske retningslinjer 1. Forord Grunnlaget for all virksomhet i Dachser er vår oppslutning om juridisk bindende regelverk på nasjonalt og internasjonalt nivå samt eventuelle forpliktelser inngått

Detaljer

Versjon: Dato: Forfatter: Avdeling: 1.0

Versjon: Dato: Forfatter: Avdeling: 1.0 ATFERDSREGLER Versjon: Dato: Forfatter: Avdeling: 1.0 Oktober 2011 Kathrin Aigner Etisk atferd på konsernnivå INNLEDNING Monier-gruppen tror på en verden der takets potensial realiseres for å forbedre

Detaljer

Etikk Gasnor AS: Gasnors forpliktelser:

Etikk Gasnor AS: Gasnors forpliktelser: Etikk Gasnor AS: Vi ser etikk som en integrert del av Gasnors virksomhet, og vi er fast bestemt på at Gasnor skal være kjent for høy etisk standard. Gasnors etiske retningslinjer beskriver kravene som

Detaljer

Vanlige spørsmål. Et tillegg til Parker Hannifins etiske regler for distributører

Vanlige spørsmål. Et tillegg til Parker Hannifins etiske regler for distributører Vanlige spørsmål Et tillegg til Parker Hannifins etiske regler for distributører Innledning Følgende spørsmål og svar følger Parker Hannifins (Parkers) Etiske regler for distributører (reglene). Vi tilbyr

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER FOR NORWAY SEAFOODS. Besluttet og utgitt av: Styret i Norway Seafoods Group AS Dato: 1. februar 2012

ETISKE RETNINGSLINJER FOR NORWAY SEAFOODS. Besluttet og utgitt av: Styret i Norway Seafoods Group AS Dato: 1. februar 2012 ETISKE RETNINGSLINJER FOR NORWAY SEAFOODS Besluttet og utgitt av: Styret i Norway Seafoods Group AS Dato: 1. februar 2012 Revidert: 30.april 2015 Hovedprinsipper Norway Seafoods skal opptre i tråd med

Detaljer

Etiske retningslinjer. Have a safe journey

Etiske retningslinjer. Have a safe journey Etiske retningslinjer Have a safe journey Nøkkelprinsipper Saferoad skal drive sin virksomhet etter sunne og etiske forretningsprinsipper. Vi skal sette høye krav til oss selv og være bevisst innflytelsen

Detaljer

Leveregler for leverandører

Leveregler for leverandører Leveregler for leverandører Melding til våre leverandører... 2 Del I: Forståelse og anvendelse av leverandørreglene... 2 1. Skagerak Energis forpliktelse... 2 2. Virkeområde... 2 3. Gjeldende lover...

Detaljer

Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer Etiske retningslinjer Etiske retningslinjer Som verdensledende i vår bransje er det nødvendig å sette de aller høyeste standarder både for kvaliteten på våre vare- og tjenesteleveranser, og for profesjonalitet

Detaljer

Prinsipper for samfunnsansvar og Regler for god forretningsskikk

Prinsipper for samfunnsansvar og Regler for god forretningsskikk Prinsipper for samfunnsansvar og Regler for god forretningsskikk Knowledge grows Å være et globalt selskap gir oss styrke. Med virksomhet i over 50 land på seks kontinenter, og med mer enn 7.600 ansatte,

Detaljer

CODE OF CONDUCT FOR LEVERANDØRER

CODE OF CONDUCT FOR LEVERANDØRER Konserninnkjøp 2011-05-19 1 (5) CODE OF CONDUCT FOR LEVERANDØRER INNLEDNING COOR SERVICE MANAGEMENT Coor Service Management (Coor) er Nordens ledende aktør innen service management. Selskapet har spesialisert

Detaljer

Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer Etiske retningslinjer Alltid Ved Din Side. www.polygongroup.no Our Responsibility Introduksjon til Polygons etiske retningslinjer Polygons etiske retningslinjer angir hovedprinsippene for Polygons samfunnsansvar,

Detaljer

Vi skal være skapende Olav Thon (90 år)

Vi skal være skapende Olav Thon (90 år) 1 Vi skal være skapende Olav Thon (90 år) I tråd med Olav Thons visjon skal vi ha våre etiske retningslinjer med oss når vi skaper verdier. Dette er viktig for å bygge tillit blant våre medarbeidere, gjester,

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR ETISK HANDEL

RETNINGSLINJER FOR ETISK HANDEL RETNINGSLINJER FOR ETISK HANDEL INTEGRITET OG ETISKE RETNINGSLINJER RETNINGSLINJER FOR ETISK HANDEL Kjære venner! Integritet og regler for etisk forretningsatferd har alltid vært en innebygd del av Sika

Detaljer

Pfizers Internasjonale Forretningsprinsipper for Forebygging av Bestikkelser og Korrupsjon

Pfizers Internasjonale Forretningsprinsipper for Forebygging av Bestikkelser og Korrupsjon Pfizers Internasjonale Forretningsprinsipper for Forebygging av Bestikkelser og Korrupsjon Pfizer har lenge hatt en politikk som forbyr bestikkelser og korrupsjon i vår forretningsvirksomhet både i USA

Detaljer

DATO: 17. MARS 2014. VERSJON: 2,0 LEVERANDØRERKLÆRING

DATO: 17. MARS 2014. VERSJON: 2,0 LEVERANDØRERKLÆRING DATO: 17. MARS 2014. VERSJON: 2,0 LEVERANDØRERKLÆRING 1 / 4 Kjære verdsatte leverandør! Sapa er en variert gruppe av industriselskaper med global virksomhet. Sapas verdier og kultur med bærekraftig utvikling

Detaljer

Forretningsetiske retningslinjer Sarpsborg Metall AS

Forretningsetiske retningslinjer Sarpsborg Metall AS Forretningsetiske retningslinjer Sarpsborg Metall AS Sertifikater SERTIFIKAT Ledelsessystemet ved Sarpsborg AB Mölndal, Sverige Sarpsborg AS Sarpsborg, Norge Ingår i Frigaardgruppen oppfyller kravene i

Detaljer

Statkrafts leveregler. www.statkraft.no

Statkrafts leveregler. www.statkraft.no Statkrafts leveregler www.statkraft.no 2 Statkrafts Leveregler Innhold Konsernsjefen har ordet................ 3 Del I: Forståelse og anvendelse av Statkrafts leveregler 1. Statkrafts forpliktelse.................

Detaljer

Etiske retningslinjer. Gode rom

Etiske retningslinjer. Gode rom Etiske retningslinjer Gode rom Innhold 1. Forståelse og anvendelse av Moelvens etiske retningslinjer... 3 Formål... 3 Hvem omfattes av retningslinjene?... 3 Gjeldende lover... 3 Personlig ansvar... 3 Lederansvar...

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER

ETISKE RETNINGSLINJER ETISKE RETNINGSLINJER ETISKE RETNINGSLINJER 1. FORMÅL Kommunalbanken skal ivareta sin rolle og sitt samfunnsansvar gjennom å opptre i samsvar med god forretningsskikk og gjeldende lovgivning. Retningslinjene

Detaljer

NSG Group Regler for god forretningsskikk for leverandører

NSG Group Regler for god forretningsskikk for leverandører NSG Group Regler for god forretningsskikk for leverandører Innledning NSG Group har som målsetning å ha det beste omdømmet på verdensbasis når det gjelder den profesjonelle, juridiske og etiske måten vi

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER OG SAMFUNNSANSVAR I RBI INTERIØR AS

ETISKE RETNINGSLINJER OG SAMFUNNSANSVAR I RBI INTERIØR AS ETISKE RETNINGSLINJER OG SAMFUNNSANSVAR I RBI INTERIØR AS 1.0 FORMÅL Formålet med disse retningslinjene er å klargjøre RBI s forventinger til at virksomheten skal drives i overensstemmelse med prinsipper

Detaljer

April 2011. for leverandører Etiske retningslinjer

April 2011. for leverandører Etiske retningslinjer April 2011 for leverandører Etiske retningslinjer for leverandører INNLEDNING For Sodexo er det grunnleggende å drive virksomheten i henhold til høye etiske standarder. På bakgrunn av dette har vi utarbeidet

Detaljer

Etikk i Secora. Vedtatt av styret 25.11.08

Etikk i Secora. Vedtatt av styret 25.11.08 Etikk i Secora Vedtatt av styret 25.11.08 Etiske retningslinjer i Secora Secora AS utøver i hovedsak sin virksomhet i Norge. I tillegg gjennomføres det prosjekter i noen land i Europa. Secora skal i alle

Detaljer

Håndtering av personlig informasjon

Håndtering av personlig informasjon Håndtering av personlig informasjon Håndtering av personlig informasjon Du kan alltid besøke vår hjemmeside for å få informasjon og lese om våre tilbud og kampanjer uten å oppgi noen personopplysninger.

Detaljer

VILKÅR FOR BRUK AV PREODAY APP OG E-HANDELSLØSNING

VILKÅR FOR BRUK AV PREODAY APP OG E-HANDELSLØSNING VILKÅR FOR BRUK AV PREODAY APP OG E-HANDELSLØSNING Ved å sette opp og lage en Preoday App og E-handelsløsning for ditt utsalgssted eller restaurant godtar du disse vilkårene. Hvis du ikke godtar vilkårene,

Detaljer

Statkrafts leveregler for leverandører

Statkrafts leveregler for leverandører Statkrafts leveregler for leverandører www.statkraft.com 2 STATKRAFTS LEVEREGLER FOR LEVERANDØRER Innhold Melding til våre leverandører... 3 Del I: Forståelse og anvendelse av leverandørreglene 1. Statkrafts

Detaljer

Disse reglene for god oppførsel er datert 21. desember 2010 og kan bli oppdatert fra tid til annen.

Disse reglene for god oppførsel er datert 21. desember 2010 og kan bli oppdatert fra tid til annen. Innledning grunnleggende prinsipper og anvendelighet Takeda Pharmaceutical Company Limited og alle selskapets datterselskaper (samlet kalt «Takeda») er urokkelig i sine bestrebelser på å følge alle aktuelle

Detaljer

Mediehuset Nettavisens anti-korrupsjonsregelverk

Mediehuset Nettavisens anti-korrupsjonsregelverk Mediehuset Nettavisens anti-korrupsjonsregelverk Innhold Introduksjon om anti-korrupsjonsretningslinjene..................... 3 Om retningslinjene............................................ 4 Den ansattes

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER FOR VÅRE MEDARBEIDERE. Side 4 av 15

ETISKE RETNINGSLINJER FOR VÅRE MEDARBEIDERE. Side 4 av 15 Side 4 av 15 INNLEDNING I din jobb kommer du av og til i en situasjon hvor det kan være vanskelig å bestemme hva som er rett eller galt. Våre etiske retningslinjer skal hjelpe deg med å ta de rette beslutningene.

Detaljer

NTEs etiske plattform Revidert august 2016

NTEs etiske plattform Revidert august 2016 NTEs etiske plattform Revidert august 2016 1 Innhold Introduksjon... 3 Slik forholder vi oss til omverdenen... 3 Vi følger lover og regler... 3 Vi tar vare på miljø og omgivelser... 3 Vi kommuniserer tydelig

Detaljer

KONGSBERG GRUPPENS FORRETNINGSETISKE RETNINGSLINJER

KONGSBERG GRUPPENS FORRETNINGSETISKE RETNINGSLINJER KONGSBERG GRUPPENS FORRETNINGSETISKE RETNINGSLINJER 2 INNHOLD 0 BAKGRUNN 1 BEDRIFTSINTERNE FORHOLD 1.1 Menneskerettigheter og menneskeverd 1.2 Arbeidsmiljø - personalpolitikk 1.3 Helse og sikkerhet 1.4

Detaljer

Policy for etikk og forretningsatferd

Policy for etikk og forretningsatferd Åpen 1/ 6 Policy for etikk og forretningsatferd 1. Formål Dette dokumentet definerer Skandiabanken ASA ( Banken ), sine etiske retningslinjer. De etiske retningslinjene er utformet på et overordnet nivå

Detaljer

ETIKK OG MILJØ I BRAVIDA

ETIKK OG MILJØ I BRAVIDA ETIKK OG MILJØ I BRAVIDA ADM. DIR. HAR ORDET Det er viktig at verden rundt oss kan stole på oss. Stole på vår profesjonalitet og integritet. Derfor må vi alltid være profesjonelle i vår opptreden overfor

Detaljer

Etisk platform introduskjon Ærlighet Integritet Anti-korrupsjon og interessekonflikter Leverandørkontakt...

Etisk platform introduskjon Ærlighet Integritet Anti-korrupsjon og interessekonflikter Leverandørkontakt... Etisk Plattform Innhold Etisk platform introduskjon... 2 Ærlighet... 2 Integritet... 2 Anti-korrupsjon og interessekonflikter... 2 Leverandørkontakt... 3 Gaver og bidrag til og fra forrentingsforbindelser...

Detaljer

FORRETNINGSPRINSIPPER...

FORRETNINGSPRINSIPPER... Retningslinjer Side: 1 av 5 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 FORMÅL... 2 2 FORRETNINGSPRINSIPPER... 2 3 OMFANG OG ANSVAR... 3 4 PERSONLIG ADFERD... 3 5 INTEGRITET OG INTERESSEKONFLIKT... 3 6 LOVER OG BESTEMMELSER...

Detaljer

Etiske retningslinjer pr. 12.10.2011. www.kommunalbanken.no

Etiske retningslinjer pr. 12.10.2011. www.kommunalbanken.no Etiske retningslinjer pr. 12.10.2011 www.kommunalbanken.no Innhold Etiske retningslinjer Revidert 24.6.05 Revidert 17.10.05 Revidert 12.10.11 Etikk 3 Interessekonflikter og habilitet 3 Gaver og andre fordeler

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER (CODE OF CONDUCT) FOR INFRATEK

ETISKE RETNINGSLINJER (CODE OF CONDUCT) FOR INFRATEK ETISKE RETNINGSLINJER (CODE OF CONDUCT) FOR INFRATEK Innhold 01 DETTE ER KODEN 03 02 FORHOLD INNEN INFRATEK 2.1. Arbeidsforhold og arbeidsmiljøet 2.2. Helse og sikkerhet 2.3. Sensitiv informasjon og taushetsplikt

Detaljer

CODE OF CONDUCT. Coor Group ODE. Denne retningslinjen ble godkjent av styret i Coor den 11 desember 2014.

CODE OF CONDUCT. Coor Group ODE. Denne retningslinjen ble godkjent av styret i Coor den 11 desember 2014. ODE CODE OF CONDUCT Coor Group Denne retningslinjen ble godkjent av styret i Coor den 11 desember 2014. UTTALELSE FRA KONSERNSJEF SPILLEREGLENE Etikk og moral handler i bunn og grunn om hvilke handlinger

Detaljer

Vi skal ivareta deres helse og sikkerhet på en slik måte at det skapes høy trivsel, et sunt arbeidsmiljø og en arbeidsplass fri for rusmidler.

Vi skal ivareta deres helse og sikkerhet på en slik måte at det skapes høy trivsel, et sunt arbeidsmiljø og en arbeidsplass fri for rusmidler. ETISKE REGLER I ATHENE PROSJEKTLEDELSE Bedriftsinterne forhold Menneskerettigheter og menneskeverd ATHENE PROSJEKTLEDELSE skal bidra til å fremme internasjonalt anerkjente menneskerettigheter. Vår virksomhet

Detaljer

«DINE HANDLINGER SKAPER EIDSIVAS GODE RELASJONER OG OMDØMME»

«DINE HANDLINGER SKAPER EIDSIVAS GODE RELASJONER OG OMDØMME» ETISKE REGLER «DINE HANDLINGER SKAPER EIDSIVAS GODE RELASJONER OG OMDØMME» Eidsivas etiske regelverk omfatter regler for god personlig adferd, god forretningspraksis, for varsling og håndtering av eventuelle

Detaljer

Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer Etiske retningslinjer Disse etiske retningslinjer beskriver generelt de etiske prinsippene som Incus Investor skal styre virksomheten etter, måten samarbeidspartnere skal behandles på og den atferden som

Detaljer

> ETISKE RETNINGSLINJER : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND. i Haugaland Kraft

> ETISKE RETNINGSLINJER : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND. i Haugaland Kraft > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAU- ALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER

Detaljer

Dette er en oversettelse av et engelsk dokument som kun er oversatt for å gjøre det lettere for deg. Den engelske originalteksten skal i alle

Dette er en oversettelse av et engelsk dokument som kun er oversatt for å gjøre det lettere for deg. Den engelske originalteksten skal i alle Dette er en oversettelse av et engelsk dokument som kun er oversatt for å gjøre det lettere for deg. Den engelske originalteksten skal i alle tilfeller være gjeldende i forbindelse med dine rettigheter

Detaljer

Code of Conduct. Etiske arbeidsregler

Code of Conduct. Etiske arbeidsregler Code of Conduct Etiske arbeidsregler innledning Etiske arbeidsregler for Mediq Norge AS Disse arbeidsreglene har blitt laget av OPG for å informere alle som er ansatt i OPG gruppen, heriblant oss i Mediq

Detaljer

Polaris Regler for god forretningsskikk og etikk Vanlig stilte spørsmål

Polaris Regler for god forretningsskikk og etikk Vanlig stilte spørsmål Generelle spørsmål om rapportering S: Når bør jeg rapportere et brudd på eller mistanke om brudd på reglene for god forretningsskikk og etikk ( reglene )? Du bør rapportere et brudd så snart du er oppmerksom

Detaljer

ALCOA INC. ANTIKORRUPSJONSRETNINGSLINJER

ALCOA INC. ANTIKORRUPSJONSRETNINGSLINJER ALCOA INC. ANTIKORRUPSJONSRETNINGSLINJER BAKGRUNN: Alcoa Inc. ( Alcoa ) og dens ledelse er forpliktet til å utføre alle sine aktiviteter verden over på en etisk måte og i overholdelse av alle gjeldende

Detaljer

Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer GROUP POLICIES Etiske retningslinjer Alltid Ved Din Side. www.polygongroup.no Innhold Introduksjon 3 Polygons etiske retningslinjer Forretningsetikk 4 Antikorrupsjon og konkurranse Ansatte 5 Profesjonell

Detaljer

Enovas etiske retningslinjer

Enovas etiske retningslinjer Enovas etiske retningslinjer Innholdsfortegnelse Administrerende direktør har ordet 2 DEL 1: FORSTÅELSE OG ANVENDELSE AV ENOVAS ETISKE RETNINGSLINJER 3 DEL 2: ENOVAS ETISKE RETNINGSLINJER 4 1. Likeverd

Detaljer

Administrative Policy Norwegian translation from English original

Administrative Policy Norwegian translation from English original Etiske regler Alle enheter KONEs misjon er å skape bedre flyt i bylivet. Vår visjon er at vi leverer den beste People Flow opplevelsen, vi skaper effektivitet og enkelhet for brukere og kunder i hele bygningens

Detaljer

Experian plc. Globale etiske retningslinjer. Versjon 1.0. Drive forretninger med integritet

Experian plc. Globale etiske retningslinjer. Versjon 1.0. Drive forretninger med integritet Experian plc Globale etiske retningslinjer Versjon 1.0 Drive forretninger med integritet Iverksatt 13. mai 2010 Revidert frem til og med 15. mars 2011 Experian plc Side 1 Innholdsfortegnelse 1. Hvordan

Detaljer

Om EthicsPoint. Om EthicsPoint Rapportering Generelt Rapporteringssikkerhet og konfidensialitet Tips og beste praksis

Om EthicsPoint. Om EthicsPoint Rapportering Generelt Rapporteringssikkerhet og konfidensialitet Tips og beste praksis Om EthicsPoint Rapportering Generelt Rapporteringssikkerhet og konfidensialitet Tips og beste praksis Om EthicsPoint Hva er EthicsPoint? EthicsPoint er en omfattende og konfidensiell rapporteringsverktøy

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER

ETISKE RETNINGSLINJER ETISKE RETNINGSLINJER Innholdsfortegnelse 1. Mål og gyldighetsområder 1 2. Gjeldende dokumenter 1 3. Generelle prinsipper for vår atferd 1 3.1 Overholdelse av lover og andre gjeldende bestemmelser 1 3.2

Detaljer

Sandefjord Lufthavn AS

Sandefjord Lufthavn AS Styringspolicy Dokument nr.: 10 203 Utg.nr.: 001 Policyeier: Administrerende direktør Dato: 21.3.2013 Godkjent av: Styret Dato: 21.3.2013 Dokumentnavn: 1. Introduksjon fra administrerende direktør (SLH)

Detaljer

Cognizant Technology Solutions Erklæring om varslere og vern mot gjengjeldelse

Cognizant Technology Solutions Erklæring om varslere og vern mot gjengjeldelse Cognizant Technology Solutions Erklæring om varslere og vern mot gjengjeldelse Med virkning fra januar 2017 Hvorfor har vi denne erklæringen? Vi oppmuntrer ansatte til aktivt å rapportere bekymringer og

Detaljer

BackeGruppens etiske retningslinjer. BackeGruppen

BackeGruppens etiske retningslinjer. BackeGruppen BackeGruppens etiske retningslinjer BackeGruppen BackeGruppens etiske retningslinjer Faglig dyktighet og ærlighet har gjennom generasjoner vært BackeGruppens viktigste verdier. Ved å etterleve disse verdiene

Detaljer

Ifs ETISKE RETNINGSLINJER

Ifs ETISKE RETNINGSLINJER Ifs ETISKE RETNINGSLINJER 2016 1. Mål og prinsipper Hvorfor er etikk viktig for If? Det korte svaret er at det rett og slett er riktig å gjøre de rette tingene. Men det finnes også gode forretningsgrunner.

Detaljer

Etiske retningslinjer for Microsofts forhandlere når de handler med og/eller på vegne av Microsoft

Etiske retningslinjer for Microsofts forhandlere når de handler med og/eller på vegne av Microsoft Etiske retningslinjer for Microsofts forhandlere Microsoft streber etter å være mer enn bare en god bedrift de streber etter å bli en fantastisk bedrift. Det som vil gjøre Microsoft fantastisk, er et sterkt

Detaljer

ETIKK I AGDER ENERGI ETIKK I AGDER ENERGI 1

ETIKK I AGDER ENERGI ETIKK I AGDER ENERGI 1 1 KJÆRE KOLLEGA! INNHOLD: KJÆRE KOLLEGA! Etikk og etiske retningslinjer dreier seg om regler, normer og prinsipper. Agder Energis etiske retningslinjer, samlet i denne lille publikasjonen, viser hvordan

Detaljer

Etiske retningslinjer for JobbIntro AS

Etiske retningslinjer for JobbIntro AS Etiske retningslinjer for JobbIntro AS INNLEDNING Generelt JobbIntro er avhengig av tillit og et positivt omdømme for å kunne bistå mennesker med oppfølgingsbehov i arbeidslivet. For å kunne oppnå dette

Detaljer

Om EthicsPoint. Om EthicsPoint Rapportering - Generelt Rapportering - Sikkerhet og fortrolighet Tips og beste praksis

Om EthicsPoint. Om EthicsPoint Rapportering - Generelt Rapportering - Sikkerhet og fortrolighet Tips og beste praksis Om EthicsPoint Rapportering - Generelt Rapportering - Sikkerhet og fortrolighet Tips og beste praksis Om EthicsPoint Hva er EthicsPoint? EthicsPoint er et omfattende og konfidensielt rapporteringsverktøy

Detaljer

Policyer. Policy for etikk og samfunnsansvar

Policyer. Policy for etikk og samfunnsansvar Policyer Policy for etikk og samfunnsansvar Policy for etikk og samfunnsansvar er godkjent av styret. Brev fra konsernsjef Bane NOR har en viktig samfunnsoppgave som forvalter av jernbaneinfrastrukturen

Detaljer

Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer Etiske retningslinjer Først og fremst Muligheter for alle! Fremtidsrettet Respekt Engasjement Mangfold www.bodoind.no Hensikten med våre etiske retningslinjer Disse etiske retningslinjer er utarbeidet

Detaljer

REVIDERTE ETISKE RETNINGSLINJER 2015. [Gjennomgang 1]

REVIDERTE ETISKE RETNINGSLINJER 2015. [Gjennomgang 1] REVIDERTE ETISKE RETNINGSLINJER 2015 [Gjennomgang 1] ETISKE RETNINGSLINJER INNHOLD 1. INNLEDNING 2. Applus+ VERDIER 1 3 3. DE ETISKE RETNINGSLINJENE: SIKRE VÅRE VERDIER 3.1. Hva er formålet med retningslinjene?

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER (Code of Conduct) Goodtech ASA

ETISKE RETNINGSLINJER (Code of Conduct) Goodtech ASA ETISKE RETNINGSLINJER (Code of Conduct) Goodtech ASA 1. Introduksjon Goodtech skal drive forretningsmessig virksomhet av en høy etisk standard, basert på åpen og ærlig konkurranse. Vi skal ha en åpen kultur

Detaljer

OpenLine Personvernmelding for Europaunionen (EU)

OpenLine Personvernmelding for Europaunionen (EU) OpenLine Personvernmelding for Europaunionen (EU) Northrop Grumman Corporation og dets datterselskaper og assosierte selskaper (heretter «Northrop Grumman» eller «Selskapet») har en langvarig forpliktelse

Detaljer

Etiske retningslinjer for TeliaSonerakonsernet

Etiske retningslinjer for TeliaSonerakonsernet 2010-05-14 1 (6) Minna Pajala-Hammar, Britt-Helene Ferngren Selskapets samfunnsansvar Endelig versjon Etiske retningslinjer for TeliaSonerakonsernet TeliaSonera har vedtatt disse retningslinjene. Vi forventer

Detaljer

Etiske retningslinjer i Avinorkonsernet

Etiske retningslinjer i Avinorkonsernet Etiske retningslinjer i Avinorkonsernet 7 Respekt Integritet Likeverd Kommunikasjon Lojalitet Varsling 9 Etiske retningslinjer i avinorkonsernet Styrke etisk bevissthet og redusere mulighetsrisiko Etiske

Detaljer

Forretningetiske retningslinjer Code of Conduct

Forretningetiske retningslinjer Code of Conduct Forretningetiske retningslinjer Code of Conduct Forretningsetiske retningslinjer beskriver hvordan vi som selskap og individer tilknyttet dette skal forholde oss til hverandre og til andre mennesker og

Detaljer

Etiske retningslinjer pr 27.11.12

Etiske retningslinjer pr 27.11.12 Etiske retningslinjer pr 27.11.12 «Høy etisk standard i alt vi gjør er avgjørende for at Eksportkreditt Norge AS lykkes. Vi har alle plikt til og ansvar for å etterleve dette ved å opptre aktsomt, redelig

Detaljer

Vårt etiske ansvar - Hydros prinsipper for arbeidsetikk. Endringer fra forrige revisjon: Nytt kapittel 8. 1 GENERELT

Vårt etiske ansvar - Hydros prinsipper for arbeidsetikk. Endringer fra forrige revisjon: Nytt kapittel 8. 1 GENERELT Corporate Directive PUBLIC Rev. dato: 2008-06-27 Side 1 av 7 Vårt etiske ansvar - Hydros prinsipper for arbeidsetikk Endringer fra forrige revisjon: Nytt kapittel 8. 1 GENERELT Hydros kultur er rotfestet

Detaljer

EGS POLICY MOT KORRUPSJON OG BESTIKKELSER

EGS POLICY MOT KORRUPSJON OG BESTIKKELSER EGS POLICY MOT KORRUPSJON OG BESTIKKELSER 1 INTRODUKSJON TIL RETNINGSLINJENE FOR Å HINDRE KORRUPSJON OG BESTIKKEL- SER EG ønsker å drive virksomhet uten å benytte bestikkelser eller andre former for korrupsjon.

Detaljer

Etiske retningslinjer for god forretningsetikk

Etiske retningslinjer for god forretningsetikk Etiske retningslinjer for god forretningsetikk 2 Disse reglene for god forretningsetikk er godkjent av Cargotecs styre, og definerer våre felles arbeidsmetoder. Vi ønsker å gjøre Cargotec til den ubestridte

Detaljer

Etiske regler for distributører

Etiske regler for distributører Etiske regler for distributører Innledning Parker Hannifins etiske regler for distributører (reglene) angir minstekravene og forventningene med hensyn til samsvar med lover og godkjent forretningsførsel

Detaljer

Etiske retningslinjer for innkjøp og leverandørkontakt i Helse Sør-Øst

Etiske retningslinjer for innkjøp og leverandørkontakt i Helse Sør-Øst Etiske retningslinjer for innkjøp og leverandørkontakt i Helse Sør-Øst Alt innkjøpsarbeid skal være preget av høy etisk standard der rollen som pådriver for miljøkrav og en etisk leverandørkjede er tydelig,

Detaljer

Etiske retningslinjer for innkjøp og leverandørkontakt i Helse Sør-Øst

Etiske retningslinjer for innkjøp og leverandørkontakt i Helse Sør-Øst Etiske retningslinjer for innkjøp og leverandørkontakt i Helse Sør-Øst Alt innkjøpsarbeid skal være preget av høy etisk standard der rollen som pådriver for miljøkrav og en etisk leverandørkjede er tydelig,

Detaljer

Antikorrupsjonshåndbok for Saferoad Group

Antikorrupsjonshåndbok for Saferoad Group Antikorrupsjonshåndbok for Saferoad Group Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon til antikorrupsjon 5 2. Sammendrag 7 3. Grunnleggende krav 8 4. Forventet adferd 8 4.1 Viktige prinsipper 8 4.2 Definisjon

Detaljer

VÅRE KJERNEVERDIER. Retningslinjer for god forretningsskikk. Vårt løfte. Våre medarbeidere og vår planet. Vårt selskap. Våre relasjoner og vår bransje

VÅRE KJERNEVERDIER. Retningslinjer for god forretningsskikk. Vårt løfte. Våre medarbeidere og vår planet. Vårt selskap. Våre relasjoner og vår bransje VÅRE KJERNEVERDIER Retningslinjer for god forretningsskikk Innhold En beskjed fra vår styreleder, president, og administrerende direktør...4 Vi etterlever våre retningslinjer...6 Vi holder ledelsen til

Detaljer

CMC MARKETS CHART FORUM. Ord og utrykk med stor forbokstav skal ha samme betydning som i Vilkårene.

CMC MARKETS CHART FORUM. Ord og utrykk med stor forbokstav skal ha samme betydning som i Vilkårene. CMC MARKETS CHART FORUM Ord og utrykk med stor forbokstav skal ha samme betydning som i Vilkårene. Vennligst les disse retningslinjer nøye. Disse retningslinjene gjelder for deg enten du er en kunde med

Detaljer

Samfunnsregnskap 2017 NSB Trafikkservice as

Samfunnsregnskap 2017 NSB Trafikkservice as Samfunnsregnskap 2017 NSB Trafikkservice as 1 Innholdsfortegnelse: Innledning s.2 Menneskerettigheter s.3 Arbeidstaker rettigheter og sosiale forhold s.4 Ytre miljø s.5 Bekjempelse av korrupsjon s.6 Revisjoner

Detaljer

KOG-DIR-0039 RevB Kongsberg Gruppen ASA PUBLIC

KOG-DIR-0039 RevB Kongsberg Gruppen ASA PUBLIC Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Dokumenthistorie... 3 1.2 Dokumenter det refereres til... 3 1.3 Formål... 3 1.4 Virkeområde og definisjoner... 3 1.4.1 Direktivet for sponsing dekker følgende områder:...

Detaljer

Staples EthicsLink - vanlige spørsmål

Staples EthicsLink - vanlige spørsmål Staples EthicsLink - vanlige spørsmål Innledning Formålet med dette dokumentet er å informere Staples-ansatte om bedriftens hjelpelinje for etikk og overholdelse, kjent som "Staples EthicsLink," samt betingelsene

Detaljer

Varslingsordning for brukere, leverandører og ansatte

Varslingsordning for brukere, leverandører og ansatte Varslingsordning for brukere, leverandører og ansatte 1 Hva er varsling? Å varsle er ikke det samme som å klage. Å varsle er å melde fra om ulovlige, farlige eller andre alvorlige eller kritikkverdige

Detaljer

ESSILORS PRINSIPPER. Verdiene våre kommer til uttrykk i måten vi samarbeider på:

ESSILORS PRINSIPPER. Verdiene våre kommer til uttrykk i måten vi samarbeider på: ESSILORS PRINSIPPER Hver av oss i yrkeslivet deler Essilors ansvar og omdømme. Vi må derfor kjenne til og respektere prinsippene, som gjelder for alle. Det handler om å forstå og dele verdiene som selskapet

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER VEILEDENDE PRINSIPPER FOR SAMARBEID MED OSS

ETISKE RETNINGSLINJER VEILEDENDE PRINSIPPER FOR SAMARBEID MED OSS ETISKE RETNINGSLINJER VEILEDENDE PRINSIPPER FOR SAMARBEID MED OSS 1 Selv om virksomheten vår er i stadig utvikling, vil kravet til etisk atferd i alt vi gjør aldri endres. Vi har alle plikt til å handle

Detaljer

Etiske retningslinjer hos Kruse Smith

Etiske retningslinjer hos Kruse Smith Etiske retningslinjer hos Kruse Smith 2016 2 / 6 Etiske retningslinjer hos Kruse Smith Tillit, troverdighet og det gode omdømmet er noe vi kontinuerlig må gjøre oss fortjent til gjennom våre handlinger.

Detaljer

Henvisninger i disse retningslinjene til Cermaq eller konsernet er ment å omfatte Cermaq Group AS med datterselskaper.

Henvisninger i disse retningslinjene til Cermaq eller konsernet er ment å omfatte Cermaq Group AS med datterselskaper. CERMAQ GROUP AS Retningslinjer for etikk og samfunnsansvar Vedtatt av styret i Cermaq Group AS: 30. september 2005, endret 23. november 2007, 15. februar 2011, 8. desember 2011, 28. april 2014, 8. desember

Detaljer

Etiske retningslinjer for samarbeidspartnere til Norsk Tipping

Etiske retningslinjer for samarbeidspartnere til Norsk Tipping Etiske retningslinjer for samarbeidspartnere til Norsk Tipping Innhold 1 INNLEDNING OG ANVENDELSESOMRÅDE... 3 2 INNKJØP... 3 3 MENNESKERETTIGHETER... 3 4 ARBEIDSLIVSSTANDARDER... 3 4.1 RETNINGSLINJER...

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER for innkjøp og leverandørkontakt i Helse Sør-Øst

ETISKE RETNINGSLINJER for innkjøp og leverandørkontakt i Helse Sør-Øst ETISKE RETNINGSLINJER for innkjøp og leverandørkontakt i Helse Sør-Øst Versjon 01.01.12 1. Bakgrunn og hovedprinsipper Alle ansatte i Helse Sør-Øst, og alle som handler på vegne av Helse Sør-Øst, skal

Detaljer

Plus500CY Ltd. Interessekonflikt policy

Plus500CY Ltd. Interessekonflikt policy Plus500CY Ltd. Interessekonflikt policy Interessekonflikt policy 1. Innledning 1.1. Denne interessekonflikt policy erklæringen beskriver hvordan Plus500UK Ltd ("Plus500" eller "Selskapet") behandler konflikter

Detaljer

Etiske retningslinjer for leverandører til Norsk Tipping

Etiske retningslinjer for leverandører til Norsk Tipping Etiske retningslinjer for leverandører til Norsk Tipping Innhold 1 INNLEDNING OG ANVENDELSESOMRÅDE... 3 2 MENNESKERETTIGHETER... 3 3 ARBEIDSLIVSSTANDARDER... 3 3.1 RETNINGSLINJER... 3 3.2 ARBEIDSFORHOLD...

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER

ETISKE RETNINGSLINJER ETISKE RETNINGSLINJER For HVORFOR Pipelife Norges visjon er: Pipelife skal lede ei bærekraftig utvikling, i verdifullt partnerskap med kunder, ansatte, eiere og omgivelser. Dette krever blant annet et

Detaljer

1.2. Vi lagrer ikke personopplysninger på våre servere med mindre det kreves for den pågående driften av denne Tjenesten.

1.2. Vi lagrer ikke personopplysninger på våre servere med mindre det kreves for den pågående driften av denne Tjenesten. Personvernerklæring Dato for siste endring: 14. januar 2017 1. Sammendrag. 1.1. STRATACT driver nettstedet http://stratact.org (kort sagt, Tjenesten). STRATACT er et østerriksk selskap som arbeider under

Detaljer

Varslingsordning for brukere, leverandører og ansatte

Varslingsordning for brukere, leverandører og ansatte Varslingsordning for brukere, leverandører og ansatte 1 Etiske normer og verdigrunnlag Kongsvinger kommune har et eget verdigrunnlag. Kjerneverdiene er livsglede, inkludering, verdsetting, engasjement

Detaljer

Beslektede temaer er Selskapets retningslinjer for politiske bidrag og engasjement.

Beslektede temaer er Selskapets retningslinjer for politiske bidrag og engasjement. RETNINGSLINJER FOR GAVER, UNDERHOLDNING OG GJESTFRIHET Dokumentet er en oversatt versjon av WSP Global Inc. Gifts, Entertainment and Hospitality Policy. Alle engelske titler gjelder overordnet og på konsernnivå.

Detaljer

Vedlegg A01 Skanskas etiske retninslinjer

Vedlegg A01 Skanskas etiske retninslinjer Vedlegg A01 Skanskas etiske retninslinjer Innhold Innledning... 1 Grunnlaget for de Etiske retningslinjene for leverandører... 1 Hvem de Etiske retningslinjene for leverandører gjelder for... 2 Overholdelse

Detaljer