ETISKE RETNINGSLINJER Hjelper deg med å følge våre kjerneverdier og generelle forretningsprinsipper

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ETISKE RETNINGSLINJER Hjelper deg med å følge våre kjerneverdier og generelle forretningsprinsipper"

Transkript

1 Shell International Limited 2010 Tillatelse til å reprodusere noen del av denne publikasjonen må innhentes fra Shell International Limited. Dette tillates vanligvis, forutsatt at kilden anerkjennes. Hvis det er uoverensstemmelser mellom den oversatte versjonen og den engelske versjonen, er det den engelske versjonen som gjelder. Design og produksjon: Flag Trykket av: Charterhouse Print Management Papir: Revive Silk 50:50 (50% recycled waste, 50% virgin fibre) Skriver og produksjonssted er FSC-sertifisert og karbonnøytral. ETISKE RETNINGSLINJER Hjelper deg med å følge våre kjerneverdier og generelle forretningsprinsipper

2 INTRODUCING PRESENTASJON THE AV CODE ETISKE OF CONDUCT RETNINGSLINJENE Indeks Dette er dine etiske retningslinjer og de er relevante for deg. Les dem. Forstå dem. Følg dem. Reglene og retningslinjene i denne håndboken er grensene som alle Shell-ansatte må holde seg innenfor hver dag. Retningslinjene gjelder for alle. De følger våre grunnverdier og forretningsprinsipper og gir instruksjoner og råd om hvordan du skal unngå situasjoner som kan skade deg og Shell. Den setter høye standarder og viser deg hvordan du følger dem. HVA... ER DE ETISKE RETNINGSLINJENE? REGLER STANDARDER FORVENTET OPPFØRSEL HVEM... ER DE ETISKE RETNINGSLINJENE BEREGNET PÅ? HVORFOR... TRENGER VI ETISKE RETNINGSLINJER? VÅRE KJERNEVERDIER ÆRLIGHET INTEGRITET RESPEKT Alle ansatte og ledere i alle heleide Shell-selskap og alle samarbeidsselskaper som styres av Shell må overholde de etiske retningslinjene. Kontraktsansatte må også overholde retningslinjene. Entreprenører eller konsulenter som er våre agenter eller jobber på vegne av eller i vårt navn via bruk av tredjeparter for tjenester, prosesser eller andre forretningsaktiviteter vil bli bedt om å overholde retningslinjene når de handler på våre vegne. Uavhengige entreprenører eller konsulenter vil bli gjort oppmerksom på retningslinjene ettersom de gjelder våre ansatte som driver forretninger med dem. Samarbeidsselskaper som ikke styres av Shell oppfordres til å bruke lignende prinsipper og standarder. VÅRE FORRETNINGSPRINSIPPER ØKONOMI KONKURRANSE FORRETNINGSETIKK POLITISK VIRKSOMHET HELSE, MILJØ OG SIKKERHET LOKALSAMFUNNET KOMMUNIKASJON OG SAMHANDLING OVERHOLDELSE AV LOVER OG REGLER Beskriver forventet oppførsel fra våre ansatte og hvordan dette er knyttet til våre forretningsprinsipper og kjerneverdier. Selskapene som Royal Dutch Shell plc direkte eller indirekte har investert i, er egne enheter. I denne publikasjonen brukes uttrykkene Shell, konsernet og Shell-konsernet for enkelhets skyld når det henvises til Shell-selskapene generelt. Tilsvarende brukes ordene vi, oss, og vår til å referere til Shell-selskapene generelt eller de som jobber der. Disse uttrykkene blir også brukt når det ikke er hensiktsmessig å identifisere bestemte selskaper. A Aksjer Aksjonærer... 5, 9, 33, 34 Aktiva... 16, 22, 23, 24, 27 Antitrust Avskjedigelse...2, 7, 8, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 23, 26, 30 B Begrensede varer Bestikkelse og korrupsjon Bevertning... 10, 12, 13, 14, 36 Biodiversitet... 6 Bransjemøter Bærekraftig utvikling...5, 6, 32, 34 Børsnoterte selskaper Bøter... 2, 15, 16, 18, 19, 20, 30 C Compliance Officer... 2, 19, 36 Corporate memory D Disiplinær handling , 11, 12, 14, 17, 23, 29 Diskriminering... 4, 7 Dokumenter... 16, 19, 27, 29, 34 Domenenavn... 24, 36 E Eksportkontroll Eksportrettigheter Embargo Entreprenører......IFC, 5, 6, 14, 19, 24, 33 E-post... 2, 25, 29 Etisk virksomhet F Favoriserende behandling Fengselsstraff , 11, 15, 16, 18, 19, 20 Forhåndsavtalte pristilbud Forretningshemmeligheter Forretningskommunikasjon... 25, 29 Forretningspartnere , 12, 13, 16, 32, 35 Fri, rettferdig og etisk virksomhet...18 G Gaver og bevertning uakseptabelt/ ulovlig... 10, 12, 13, 36 Gaver og bevertning... 12, 13, 14 Gaver... 10, 11, 12, 13, 14 Gebyrer... 20, 21 Gylne regler... 5 H Handel... 13, 14, 15, 18, 19, 20 Handelslover HMS... 5 Hvitvasking I Immateriell eiendom... 22, 24, 36 Importkontroll... 20, 21 Informasjonsklassifisering Informasjonsteknologi Innsidehandel... 10, 15 Interessekonflikter... 13, 14, 17, 34 Interessenter... 3, 6, 35, 36 J Joint ventures... 11, 36 K Kommunikasjon , 28, 29, 30, 35 Kommunikasjonsutstyr... 22, 25 Konfidensiell informasjon , 15, 24, 30, 31, 36 Konkurransehindrende praksis Konkurransesensitiv informasjon Konkurrenter... 19, 29, 36 Kontanter og tilsvarende betalingsmidler Kontrakter...IFC, 24, 27 Korrupsjon... 10, 11, 12 Kriminalitet Kriminelle Kunde/-r , 5, 19, 21, 26, 33, 34, 36 L Lagring av dokumenter Leverandører..9, 14, 19, 21, 26, 36 Like muligheter... 7, 33 Livreddende regler... 5 Lokal lovgivning... 7 Lån M Markedsdeling Markedsmisbruk... 10, 15 Menneskerettigheter... 9, 33 Miljø/miljømessig......IFC, 4, 5, 6, 32, 33, 34, 35 Monopol Myndigheter , 12, 14, 16, 25, 34, 36 N Næringsorganisasjoner Non-profit organisasjoner O Offentlig ansatte... 11, 12, 36 Offentlig stilling Offentliggjøring... 24, 30, 31 Ordliste P Partnere... 3, 9, 11, 12, 13, 16, 32, 35, 36 Patenter... 23, 24, 36 Pengevasking... 10, 16 Personlig betaling Personlig data... 22, 25, 26, 29 Personlig forhold Personlig gevinst... 14, 15 Personlig informasjon Personlige tjenester Personvern og datavern... 26, 29 Politisk aktivitet Politisk arbeid Politiske betalinger Politiske bidrag Politiske kampanjer Politiske kandidater Politiske partier... 17, 34 Prisfiksing Prissensitiv informasjon Påtale... 18, 20 R Retningslinjer for bruk av varemerke Retningslinjer for person- og datavern...26 Rettssak Revisjonsrapporter S Samfunn , 6, 9, 14, 33, 34, 35, 36 Sanksjoner... 19, 20, 21 Shell-midler Shells generelle forretningsprinsipper....ifc, 2, 3, 7, 9, 32, 33, 34, 36 Si ifra til Shell , 11, 14, 15, 19, 26 Skatt... 20, 21, 27 Smøring... 10, 11, 34, 36 Sosial media Sosialt ansvar... 5, 6, 9, 36 Sponsing... 13, 36 Standard for offentliggjøring...29, 31 Svindel... 10, 22 T Telefonstøtte... 2, 36 Tiltale... 11, 26, 30 Trakassering... 4, 8 Tredjepart..IFC, 11, 12, 13, 24, 29 Tyveri... 22, 23, 31 U Uavhengige leverandører Upassende betaling V Varemerke... 24, 36 Veldedige donasjoner... 17, 36 Verdier.. IFC, 3, 7, 9, 18, 32, 34, 36 Verdigrenser... 13, 36 Verdipapirer Ø Økonomisk informasjon... 26, 27 SHELL ETISKE RETNINGSLINJER 37

3 HVORDAN... KAN DE ETISKE RETNINGSLINJENE HJELPE DEG? Her finner du praktiske råd om lover og forskrifter, forventninger og veiledning om oppførsel overfor andre. Vi gir også henvisninger til andre informasjonskilder som kan hjelpe deg med å bruke egen dømmekraft. 2 INNLEDNING Innledning 2 Melding fra administrerende direktør 3 4 FOLK OG SIKKERHET Helse, miljø og sikkerhet og sosialt ansvar 5 Bærekraftig utvikling 6 Like muligheter 7 Trakassering 8 Menneskerettigheter BEKJEMPING AV KORRUPT PRAKSIS Bestikkelse og korrupsjon 11 Håndtering av offentlige ansatte 12 Gaver og bevertning 12 Interessekonflikter 14 Innsidehandel 15 Hvitvasking 16 Politisk aktivitet og betalinger 17 NASJONAL OG INTERNASJONAL HANDEL Antitrust- og konkurranselover 19 Eksportkontroll og sanksjoner 20 Importkontroll og sanksjoner VERN AV INFORMASJON OG AKTIVA Vern av aktiva 23 Personvern og datavern 26 Lagring av dokumenter KOMMUNIKASJON Forretningskommunikasjon 29 Offentliggjøring SHELLS GENERELLE FORRETNINGSPRINSIPPER 36 ORDLISTE OG INDEKS Ordliste 36 Indeks 37 SHELL ETISKE RETNINGSLINJER 1

4 Innledning Shells retningslinjer for etisk forretningsoppførsel er oppført i Shells generelle forretningsprinsipp og etiske retningslinjer. Shells generelle forretningsprinsipper styrer hvordan Shell-selskapene driver forretninger. Disse etiske retningslinjene beskriver hvilken oppførsel Shell forventer av deg, og hva du kan forvente av Shell. Språket er ikke rettslig, og retningslinjene er mer enn et sett med regler. De bør anses som en grunnleggende veiledning. De underliggende verdiene i de generelle forretningsprinsippene og de etiske retningslinjene er åpenbare og universelle ærlighet, integritet og respekt for andre mennesker. Din oppførsel vurderes ut ifra hvordan du følger disse verdiene, og hvordan du overholder intensjonen og ånden til prinsippene i retningslinjen. I noen tilfeller kan det hende at du må lese mer detaljert materiale for å forstå hva som kreves. Vi opplyser om hvor du kan finne tilleggsinformasjon nederst på de påfølgende sidene. Det er også ditt ansvar å godta personlige invitasjoner til opplæring i emner som nevnes i disse retningslinjene. Si ifra til Shell I retningslinjene vil du se eksempler på situasjoner der du skal si ifra til Shell og rapportere eller be om råd hvis du lurer på noe. Du kan gjøre dette ved å rapportere eller snakke med: en linjeleder eller overordnet en annen leder du føler deg komfortabel å ha en samtale med, eller som du kan sende e-post eller brev, f.eks. noen i personalavdelingen, den juridiske avdelingen eller finansavdelingen (Compliance Officer) Shells telefonstøtte (du kan være anonym hvis du vil) du finner nummeret på sww.shell.com/ ethicsandcompliance/report_concerns/ global_helpline.html. Telefonstøtten er åpen 24 timer i døgnet, sju dager i uken via et lokalt telefonnummer i hvert land eller via Internett. Privatpersoner som ringer telefonstøtten kan snakke konfidensielt med en erfaren og uavhengig operatør. Rapporterte bekymringer blir registrert og håndtert i samsvar med retningslinjer for saksbehandling og -etterforskning. Spørsmål vil bli videresendt til personer som kan svare på dem. I retningslinjene nevner vi bestemte områder der et brudd på retningslinjene kan ha alvorlige konsekvenser. Men alle brudd kan få alvorlige konsekvenser, opptil og inkludert avskjedigelse, og i noen tilfeller bøter og fengselsstraff. 2 SHELL ETISKE RETNINGSLINJER

5 Melding fra administrerende direktør Vi jobber med å forbedre vår prestasjon i en bransje med skarp konkurranse og stadig endring, og vi bør alltid holde oss til våre grunnverdier og forretningsprinsipper. Disse verdiene utgjør grunnsteinen i vår suksess i både gode og dårlige tider. De etiske retningslinjene vil hjelpe deg med å følge dem. Retningslinjene fungerer som et kompass, og hjelper deg med å navigere gjennom vanskelige valg du kan stå overfor. De gir deg faste prinsipper som du kan følge. De viser også hva du må gjøre i komplekse situasjoner når det er vanskelig å finne en vei fremover. Mange av oss står ovenfor juridiske og etiske problemer i jobben, og vi må finne passende løsninger eller bestemme oss for hva vi skal gjøre. I slike situasjoner må du ganske enkelt følge gjeldende lover, følge Shells regler og bruke sunn fornuft og høy etisk standard. På denne måten bidrar du til at vi gjør det rette sammen, og du vil aldri være forlegen når du forteller familie, medarbeidere, media eller offentligheten hva vi har gjort. Hvis du er i tvil, bør du søke råd, som angitt på de påfølgende sidene. En av de viktigste ingrediensene i vår suksess er å ha et godt forhold til partnere, kunder, myndigheter og andre interessenter. Du kan bidra til å etablere sunne forhold ved å være ærlig, ha integritet og respektere andre. Ellers kan det svekke tilliten og grunnlaget som vi har bygget vårt liv og våre forretninger på. Gjør din del ved å se gjennom de etiske retningslinjene og oppføre deg i samsvar med våre verdier og prinsipper. Peter Voser 3

6 HVA INNEHOLDER DETTE KAPITTELET? Helse, miljø og sikkerhet (HMS) og sosialt ansvar 5 Bærekraftig utvikling 6 Like muligheter 7 Trakassering 8 Menneskerettigheter 9 FOLK OG SIKKERHET Shell har som mål å ikke skade folk og beskytte miljøet. Du bør behandle andre på en rettferdig måte og med respekt. Shell er et inkluderende selskap. Diskriminering og trakassering godtas ikke. 4 ETISKE RETNINGSLINJER

7 Folk og sikkerhet 1 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS) OG SOSIALT ANSVAR Vi er stolte av våre resultater for HSM og sosialt ansvar, og vi har som mål ikke å skade noen og beskytte miljøet samtidig som vi utvikler energiressurser, produkter og tjenester som er i tråd med disse målene. Vi ønsker å gjøre oss fortjent til tillit fra kunder, aksjonærer og lokalsamfunnet, være en god nabo og bidra til bærekraftig utvikling. Du bør forstå forpliktelsene og retningslinjene i kontrollrammeverket for HMS og sosialt ansvar. Du bør følge de gylne reglene og de livreddende reglene. Disse målene og andre er inkludert i Shells forpliktelser og retningslinjer for HMS og sosialt ansvar. Alle Shell-selskaper er pålagt å ha en systematisk tilnærming til HMS og sosialt ansvar som skal sikre overholdelse av loven og gi kontinuerlig resultatforbedring. Alle Shell-selskap skal sette mål for forbedringer innen HMS og sosialt ansvar og måle, granske og rapportere prestasjonsnivå. Shell-selskaper må også sikre at entreprenører og samarbeidspartnere som styres av Shell, følger HMS og sosialt ansvar i henhold til forpliktelsene og retningslinjene. Shells kontrollrammeverk for HMS og sosialt ansvar er en enkelt kilde med krav som styrer hvordan våre forretninger og prosjekter påvirker samfunnet og miljøet. Dette rammeverket skal støtte målene i forpliktelsene og retningslinjene. sww.shell.com/hse/ sww.shell.com/ethicsandcompliance/ report_concerns/global_helpline.html sww.shell.com/hse/goal_zero/index.html sww.shell.com/hse/goal_zero/lsr/index.html SHELL ETISKE RETNINGSLINJER 5

8 Folk og sikkerhet 2 BÆREKRAFTIG UTVIKLING For Shell betyr bærekraftig utvikling å møte verdens økende energibehov på en økonomisk, miljøvennlig og sosial ansvarlig måte. Shells engasjement når det gjelder bærekraftig utvikling krever at kortsiktige og langsiktige interesser må veies opp mot hverandre, der økonomiske, helsemessige, sikkerhetsmessige, miljøvennlig og samfunnsmessige hensyn er en del av beslutningsprosessen. Bærekraftig utvikling er en forutsetning, og Shell bruker prinspippene for bærekraftig utvikling i alle sine aktiviteter for å gi bærekraftige resultater. Dette krever at vi regelmessige har dialog med og tar hensyn til interessentenes synspunkter for å skape nye, lønnsomme muligheter og redusere vår tekniske, ikke-tekniske og økonomiske risiko i forhold til våre naboer. Du må overholde Shells krav til helse, sikkerhet og miljø og sosialt ansvar. Hvert selskap må ha som mål å skape varige sosiale fordeler; verne om helsen og sikkerheten til ansatte, entreprenører og naboer; minimere forstyrrelser for lokalsamfunnet; redusere utslipp; minimere virkning på økosystem og biodiversitet; og bruke energi, vann og andre ressurser på en mer effektiv måte. sww.shell.com/sd/ 6 SHELL ETISKE RETNINGSLINJER

9 VÅRE KJERNEVERDIER ÆRLIGHET INTEGRITET RESPEKT VÅRE FORRETNINGSPRINSIPPER ØKONOMI KONKURRANSE FORRETNINGSETIKK POLITISK VIRKSOMHET HELSE, MILJØ OG SIKKERHET LOKALSAMFUNNET KOMMUNIKASJON OG SAMHANDLING OVERHOLDELSE AV LOVER OG REGLER 3 LIKE MULIGHETER Shell skal sikre at avgjørelser om ansatte er basert på relevante kvalifikasjoner, meritter, resultater og andre jobbrelaterte faktorer. Shell tolererer ikke urettmessig diskriminering når det gjelder ansettelse. Vis respekt og rettferdighet i din omgang med andre, i samsvar med Shells kjerneverdier og generelle forretningsprinsipper. Du bør forstå hvor viktig det er med mangfold og aldri diskriminere. UTFORDRE DEG SELV Er du rettferdig og viser respekt? Tar du hensyn til den andre personens synspunkter? Lar du personlige følelser, fordommer eller preferanser påvirke avgjørelsene dine? Forstår du lokale skikker og tradisjoner? PRINSIPPENE Du bør ta avgjørelser når det gjelder ansettelse, evaluering, forfremmelse, opplæring, utvikling, disiplinær reaksjon, kompensasjon og avskjedigelse kun basert på kvalifikasjoner, meritter, prestasjoner og forretningsforhold. Ikke diskriminer etter rase, farge, religion, alder, kjønn, seksuelle preferanse, sivilstatus, funksjonshemming, etnisk bakgrunn eller nasjonalitet. Vær oppmerksom på lokal lovgivning og kulturelle faktorer som kan påvirke avgjørelser. sww-shellpeople.europe.shell.com/irj/portal/hr/hr SHELL ETISKE RETNINGSLINJER 7

10 Folk og sikkerhet 4 TRAKASSERING Shell tolererer ikke trakassering. Shell tolererer ikke ydmykende, truende eller fiendtlige handlinger, atferd eller oppførsel. Du bør være spesielt oppmerksom på handlinger eller oppførsel som kan være akseptabel i én kultur, men ikke i en annen. Behandle andre med respekt, og unngå situasjoner som kan tolkes som upassende. Si ifra til andre hvis du synes at deres oppførsel er fiendtlig, truende eller ydmykende. Trakassering kan føre til disiplinær handling og eventuelt avskjedigelse. UTFORDRE DEG SELV Har du oppført deg på en passende måte? Har du oppført deg på en pinlig eller truende måte? Har du kommet med upassende vitser eller kommentarer? Har du distribuert eller vist potensielt støtende materiale? PRINSIPPENE Ikke true eller ydmyke andre, verken fysisk eller muntlig. Ikke kom med upassende vitser eller kommentarer. Hvis du er usikker på om noe er upassende, bør du anta at det er det. Aldri distribuer eller vis støtende eller nedverdigende materiale, inkludert bilder. Si ifra og fortell en person hvis du reagerer på vedkommendes handlinger eller oppførsel. Forklar hvorfor og be dem om å stoppe. sww-shellpeople.europe.shell.com/irj/portal/hr/hr 8 SHELL ETISKE RETNINGSLINJER

11 VÅRE KJERNEVERDIER ÆRLIGHET INTEGRITET RESPEKT VÅRE FORRETNINGSPRINSIPPER ØKONOMI KONKURRANSE FORRETNINGSETIKK POLITISK VIRKSOMHET HELSE, MILJØ OG SIKKERHET LOKALSAMFUNNET KOMMUNIKASJON OG SAMHANDLING OVERHOLDELSE AV LOVER OG REGLER 5 MENNESKERETTIGHETER Vi gjennomfører våre aktiviteter på en måte som respekterer menneskerettigheter som angitt i FNs menneskerettighetserklæring og hovedkonvensjonene i Den internasjonale arbeidsorganisasjonen. Shell har flere grunnverdier når det gjelder å respektere menneskerettigheter, blant annet overholdelse av bedriftspraksis, overholdelse av gjeldende lover og forskrifter, vanlig dialog og kommunikasjon med våre aksjonærer og direkte/indirekte bidrag til generelt velvære i de lokalsamfunn der vi driver vår virksomhet. Vi ønsker forretningspartnere og leverandører med lignende standarder som oss. Alle ansatte må forstå menneskerettighetsproblemene der de jobber, og overholde Shells forpliktelser, standarder og retningslinjer for dette emnet. Du må forstå menneskerettighetsproblemene der du jobber, og overholde Shells forpliktelser, standarder og retningslinjer. Vårt engasjement på dette området støttes av Shells generelle forretningsprinsipper, disse etiske retningslinjene og relevante konsernpraksis på så forskjellige områder som: sosialt ansvar menneskelige ressurser, med mangfold og inkludering innkjøp av varer og tjenester sww.shell.com/sd/issues/human/human_rights.html SHELL ETISKE RETNINGSLINJER 9

12 HVA INNEHOLDER DETTE KAPITTELET? Bestikkelse og korrupsjon 11 Håndtering av offentlige ansatte 12 Gaver og bevertning 12 Interessekonflikter 14 Innsidehandel 15 Hvitvasking 16 Politisk aktivitet og betalinger 17 BEKJEMPING AV KORRUPT PRAKSIS Shell tolererer ikke bestikkelse, innsidehandel, markedsmisbruk, svindel eller pengevasking. Smøring er bestikkelser og skal ikke forekomme. Du må også unngå ekte eller potensielle interessekonflikter (eller en tilsynelatende konflikt) og aldri tilby eller ta i mot uakseptabel gave eller bevertning. Husk at selv ubegrunnede påstander om korrupsjon kan skade omdømme og forretninger. 10 ETISKE RETNINGSLINJER

13 Bekjemping av korrupt praksis 1 BESTIKKELSE OG KORRUPSJON Bestikkelse er å tilby, betale, søke eller godta en betaling, gave eller tjeneste for å påvirke en forretningsavtale på upassende måte. Bestikkelse og korrupsjon enten i forbindelse med offentlig ansatte eller kommersielle enheter, inkludert joint ventures kan være direkte eller indirekte via tredjeparter som agenter og joint venturepartnere. Det omfatter smøring selv om dette er tillatt i noen land. Selv det å snu ryggen til mistanker om bestikkelser og korrupsjon kan få følger for Shell og deg personlig. Du må ikke tilby, betale, foreta, søke eller godta en personlig betaling, gave eller tjeneste i bytte mot favoriserende behandling eller for å få en forretningsfordel. Du må overholde gjeldende lover om bestikkelse og korrupsjon, både i landene der vi driver virksomhet og de som gjelder utenfor landet (for eksempel Storbritannia og USA). Du kan risikere disiplinær handling, avskjedigelse, tiltale og mulig fengselsstraff hvis du er involvert i bestikkelse og korrupsjon. PRINSIPPENE Du må ikke tilby, betale, foreta, søke eller godta en personlig betaling, gave eller tjeneste i bytte mot favoriserende behandling, påvirkning av en forretningsavtale eller for å få en forretningsfordel. Sørg for at de du jobber med forstår at bestikkelse og korrupsjon ikke er akseptabelt. Si ifra til Shell hvis du har mistanke eller kunnskap om korrupsjon i Shell eller andre parter (selskap eller person) som Shell gjør forretninger med. UTFORDRE DEG SELV Har du blitt tilbudt, gitt eller mottatt penger, gaver eller tjenester for å påvirke en forretningsavgjørelse? Bryr du deg hvis offentligheten fikk vite hva du har gjort? Akter du å gi eller har du allerede gitt en donasjon som kan bli ansett som upassende betaling? sww.shell.com/ethicsandcompliance/areas/index.html sww.shell.com/finance/controllers/controls_governance_assurance/anti_fraud/anti_fraud_website.html SHELL ETISKE RETNINGSLINJER 11

14 Bekjemping av korrupt praksis 2 HÅNDTERING AV MYNDIGHETER Tilbud om gaver og bevertning, inkludert reiseutgifter for offentlig ansatte, er spesielt bekymringsverdig. Prinsippene nedenfor er i samsvar med Shells antikorrupsjonsveiledning. Noen land har svært strenge grenser for verdien på og typen gaver og underholdning deres offentlige ansatte kan motta. Gaver og bevertning som er akseptabelt mellom private forretningspartnere, kan være uakseptabelt mellom en virksomhet og en offentlig ansatt. I tillegg kan oppførsel fra tredjeparter få følger for deg og Shell hvis du unnlater å utføre en gjennomgangsprosess (due diligence) for tredjeparter som forhandler med offentlige ansatte på Shells vegne, eller hvis du overser resultatene av en slik gjennomgangsprosess. PRINSIPPENE Du må ha tillatelse fra Shell for å tilby gaver og bevertning til offentlig ansatte. Verdien på gaver og bevertning må ikke overstige en fastsatt grense for typen betaling og det aktuelle landet. Sjekk disse grensene her: sww.shell.com/ ethicsandcompliance/areas/index.html Du må ikke tilby gaver og bevertning til ektefeller, familiemedlemmer eller gjester av offentlig ansatte. Du må ikke betale for reise og bevertning som ikke er forbundet med forretningen, for offentlig ansatte. Du må overholde alle gjeldende lover og Shells interne prosedyrer når det gjelder gaver og bevertning for offentlig ansatte. 3 GAVER OG BEVERTNING Gaver og bevertning må aldri påvirke dine forretningsavgjørelser, og må ikke medføre forpliktelser for deg eller Shell. Du må ikke la gaver og bevertning påvirke forretningsavgjørelser eller la andre få inntrykk av at de har innflytelse. Hvis du er påvirket av eller prøver å påvirke noen, kan det føre til juridisk eller disiplinær handling eller avskjedigelse. PRINSIPPENE Shell fraråder sine ansatte fra å ta imot gaver og bevertning fra forretningspartnere. Avslå gaver og bevertning hvis du ikke er komfortabel med å fortelle linjeleder eller overordnet, medarbeidere, familie, venner eller allmennheten at du har tatt imot dem. Du og familiemedlemmer må aldri i forbindelse med Shell-virksomhet tilby, gi, søke eller godta følgende: ulovlige eller upassende gaver og bevertning kontanter eller tilsvarende betalingsmidler personlige tjenester lån arrangement eller måltider der forretningspartneren ikke er tilstede gaver og bevertning i perioder når viktige forretningsavgjørelser tas sww.shell.com/ethicsandcompliance/areas/bandc/themanual.html 12 SHELL ETISKE RETNINGSLINJER

15 VÅRE KJERNEVERDIER ÆRLIGHET INTEGRITET RESPEKT VÅRE FORRETNINGSPRINSIPPER ØKONOMI KONKURRANSE FORRETNINGSETIKK POLITISK VIRKSOMHET HELSE, MILJØ OG SIKKERHET LOKALSAMFUNNET KOMMUNIKASJON OG SAMHANDLING OVERHOLDELSE AV LOVER OG REGLER Aldri tilby, gi, søk eller motta gaver og bevertning som overstiger fastsatte grenser, med mindre du har fått tillatelse fra linjeleder. Disse grensene er oppført her: sww.shell.com/ ethicsandcompliance/areas/index.html Du må registrere: alle gaver og all bevertning til offentlige ansatte, bortsett fra ting med nominell verdi, som en kopp kaffe alle gaver og all bevertning som kan tolkes som å skape en interessekonflikt alle gaver og all bevertning som gis til eller mottas av tredjeparter, som overstiger verdigrensen alle gaver og all bevertning som overskrider verdigrensen Sørg for at forretningspartnere kjenner til Shells retningslinjer for gaver og bevertning. Diskuter bevertning eller sponsing fra selskaper med din overordnede. Overhold lover og forskrifter. Innse at du ikke kan følge lokale skikker hvis de er i konflikt med Shells retningslinjer. UTFORDRE DEG SELV Følte du deg forpliktet etter å ha mottatt gave/bevertning? Blir gaven gitt som en belønning for eller som en oppfordring til en handel? Er gaven/bevertningen upassende eller ulovlig? Er tidspunktet for gaven/bevertningen sensitiv (f.eks. midt i forhandlinger)? sww.shell.com/ethicsandcompliance/areas/index.html sww-groupcoi.shell.com/ SHELL ETISKE RETNINGSLINJER 13

16 Bekjemping av korrupt praksis 4 INTERESSEKONFLIKTER Det er en interessekonflikt når et personlig forhold, deltakelse i eksterne aktiviteter eller interesser i annen handel påvirker eller antas å påvirke dine avgjørelser. Du må unngå interessekonflikter. Dine Shell-avgjørelser må ikke påvirkes av personlig og private forhold. En interessekonflikt kan påvirke, eller antas å påvirke, din avgjørelse, og sette ditt og Shells omdømme i fare. Hvis du ikke overholder kravene i disse retningslinjene eller eventuelle lover eller forskrifter, kan det føre til disiplinær handling, inkludert avskjedigelse. Si ifra til Shell hvis du planlegger å bruke din kunnskap eller stilling til materiell gevinst utenfor selskapet. Du kan være aktiv på fritiden i lokale organisasjoner, myndighetsorganer, utdanningsorganisasjoner og andre non-profit organisasjoner hvis du overholder aktuelle lover, forskrifter og Shells retningslinjer. Du kan ha interesse i andre forretninger og utføre ekstern, profesjonell aktivitet på fritiden hvis det ikke er fare for faktisk eller potensiell interessekonflikt. Hvis du er i tvil, kan du ta kontakt med linjelederen eller en overordnet. PRINSIPPENE Si ifra til linjelederen eller din overordnede hvis det er noe som kan påvirke eller antas å påvirke dine avgjørelser eller handlinger hos Shell. Gi linjelederen alle relevante fakta i skriftlig form hvis du tror at det er eller kan være en interessekonflikt. Registrer alle faktiske eller mulige interessekonflikter i konsernets register for interessekonflikter og gaver/bevertning. Trekk deg fra avgjørelsesprosesser som skaper, eller antas å skape, en interessekonflikt. Vær upartisk, profesjonell og konkurransedyktig i din omgang med entreprenører. UTFORDRE DEG SELV Ansetter, leder, gjennomgår eller vurderer du en slektning eller venn? Bruker du din stilling til personlig gevinst? Har du har personlig fordel av konfidensiell informasjon? Påvirker dine personlige forhold forretningsavgjørelser? sww.shell.com/ethicsandcompliance/areas/index.html sww-groupcoi.shell.com/ 14 SHELL ETISKE RETNINGSLINJER

17 VÅRE KJERNEVERDIER ÆRLIGHET INTEGRITET RESPEKT VÅRE FORRETNINGSPRINSIPPER ØKONOMI KONKURRANSE FORRETNINGSETIKK POLITISK VIRKSOMHET HELSE, MILJØ OG SIKKERHET LOKALSAMFUNNET KOMMUNIKASJON OG SAMHANDLING OVERHOLDELSE AV LOVER OG REGLER 5 INNSIDEHANDEL Du er involvert i innsidehandel hvis du forhandler aksjer eller andre verdipapirer mens du har tilgang til viktig ikke-offentlig informasjon, eller hvis du deler denne informasjonen med noen andre som deretter omsetter disse aksjene eller verdipapirene. Det er straffbart å omsette Royal Dutch Shell plc (RDS)-aksjer eller andre verdipapirer på bakgrunn av innsideinformasjon. Du må beskytte konfidensiell forretningsinformasjon og aldri bruke den til personlig gevinst, spesielt ikke til å omsette aksjer eller andre verdipapirer eller anbefale at andre gjør det. Du må ikke spre rykter, villede med falsk informasjon eller manipulere priser. Innsidehandel og markedsmisbruk er ulovlig og kan føre til bøter, avskjedigelse eller fengselsstraff. PRINSIPPENE Følg loven om innsidehandel og markedsmisbruk. Følg Shells retningslinjer for aksje- og verdipapirhandel for RDS eller andre aktuelle selskaper. Ikke kjøp eller selg verdipapirer i RDS eller andre selskaper mens du har innsideinformasjon om disse aksjene eller verdipapirene, selv om du ikke lenger er ansatt i Shell. Ikke manipuler markedsprisene. Ikke spre markedsrykter eller falsk informasjon. Si ifra til Shell hvis du tror at en kollega er involvert i innsidehandel eller markedsmanipulasjon. UTFORDRE DEG SELV Har du innsideinformasjon? Har du eller din nærmeste familie planer om markedshandel med RDSverdipapirer? Har du har delt konfidensiell informasjon? Har du spredt markedsrykter eller villedet markedet? sww.shell.com/ethicsandcompliance/areas/index.html SHELL ETISKE RETNINGSLINJER 15

18 Bekjemping av korrupt praksis 6 HVITVASKING Hvitvasking av penger går ut på å skjule kriminelt opphav eller egenskaper for penger eller aktiva innenfor legitim forretninger, eller å bruke legitime midler til å støtte kriminelle aktiviteter, inkludert finansiering av terrorisme. Brudd på lovgivning for hvitvasking av penger inkluderer: skade eller forhindre en etterforskning og unnlate å rapportere mistenkelig aktivitet. Shell kan bli forsøkt utnyttet av kriminelle til å hvitvaske penger eller finansiere kriminell aktivitet. Du må utføre passende gjennomgangsprosesser (due diligence) av motparter for å forstå forretningen og bakgrunnen til potensielle forretningspartnere og bestemme opprinnelse og bestemmelse for penger og eiendom. Du må rapportere mistenkelige transaksjoner eller pengevasking. Ellers kan det føre til bøter, avskjedigelse eller fengselsstraff. PRINSIPPENE Ikke driv forretninger med kriminelle eller avkastning fra kriminelle handlinger. Rapporter mistenkelige transaksjoner eller personer til Shell. (Shell vil deretter rapportere aktuelle saker til myndighetene.) Ikke overta, bruk eller oppbevar avkastninger eller eiendom som er ervervet med avkastninger fra kriminelle handlinger. Ikke skjul opprinnelsen eller karakteren til kriminell eiendom. Ikke legg til rette for erverving, eierskap eller kontroll av kriminell eiendom. Ikke si ifra til personen som blir etterforsket. Ikke forfalsk, skjul, ødelegg eller kast relevante dokumenter. UTFORDRE DEG SELV Kan du bekrefte transaksjonsdetaljer? Tilbyr noen forretningsvilkår utenfor forventede markedsforhold? Brukes det uvanlig betalingsmetoder eller er utenforstående parter involvert? Er alle gjennomgangsprosesser utført og i orden? sww.shell.com/ethicsandcompliance/areas/index.html 16 SHELL ETISKE RETNINGSLINJER

ALCOAS VEILEDNING TIL FORRETNINGSADFERD. Gjør det rette!

ALCOAS VEILEDNING TIL FORRETNINGSADFERD. Gjør det rette! 1478_GuideCVR 6/10/10 12:37 PM Page 1 ALCOAS VEILEDNING TIL Gjør det rette! Alcoa 390 Park Avenue New York, NY 10022-4608 USA Klaus Kleinfeld Formann og Chief Executive Officer Kjære kolleger, Vedlagt

Detaljer

oppnå suksess i alt vi foretar oss

oppnå suksess i alt vi foretar oss .1 .2 FREMRAGENDE DYKTIGHET oppnå suksess i alt vi foretar oss INTEGRITET gjøre det som er riktig, til enhver tid ENGASJEMENT jobber for å levere de beste løsningene for kundene våre NYSKAPNING alltid

Detaljer

Normer for god forretningsskikk. Løftet som er tilknyttet McDonald s gylne buer, «The Golden Arches»

Normer for god forretningsskikk. Løftet som er tilknyttet McDonald s gylne buer, «The Golden Arches» Normer for god forretningsskikk Løftet som er tilknyttet McDonald s gylne buer, «The Golden Arches» Grunnlaget for hele vår virksomhet er at vi opptrer etisk, ærlig og pålitelig. Det tar tid å bygge opp

Detaljer

Forretningskodeks. Fokus på integritet

Forretningskodeks. Fokus på integritet Forretningskodeks Fokus på integritet Brev fra vår administrerende direktør Det rette valget gir ikke alltid den enkleste, raskeste eller den mest lønnsomme beslutningen, i alle fall ikke på kort sikt.

Detaljer

Være ansvarlige for aksjonærer, offentligheten og våre forretningspartnere Side 32. Dette er våre verdier Side 2. Etterleve våre verdier Side 4

Være ansvarlige for aksjonærer, offentligheten og våre forretningspartnere Side 32. Dette er våre verdier Side 2. Etterleve våre verdier Side 4 Etiske retningslinjer Kjære kollega! Hver dag er beslutningene og handlingene våre med på å forme selskapets omdømme og fremtidige suksess. Det er opp til hver enkelt av oss som er ansatt i AbbVie å bygge

Detaljer

Reglement for forretningsatferd + etikk

Reglement for forretningsatferd + etikk ET GLOBALT MEDIA- UNDERHOLDNINGSSELSKAP Reglement for forretningsatferd + etikk INTRODUKSJON Vi vil gjerne dele Clear Channels reglement med deg. Bob Pittman William Eccleshare I dette reglementet for

Detaljer

Globale regler for god forretningsskikk. Slik veileder vi atferden, beslutningene og handlingene våre

Globale regler for god forretningsskikk. Slik veileder vi atferden, beslutningene og handlingene våre Globale regler for god forretningsskikk Slik veileder vi atferden, beslutningene og handlingene våre Parkers verdierklæring Vi er Parker... Vår virksomhet bygger på en historikk av rettferdige handlemåter

Detaljer

Valeo Etiske retningslinjer

Valeo Etiske retningslinjer Valeo Etiske retningslinjer Innhold 1. INNLEDNING TIL RETNINGSLINJENE 1.1 En integritetskultur 1.2 Hvem retningslinjene gjelder for 06 07 08 2. INTEGRITET vis-à-vis VÅRE FOLK OG VÅRE OMGIVELSER 2.1 Sikkerhet

Detaljer

Globale retningslinjer for god opptreden

Globale retningslinjer for god opptreden Globale retningslinjer for god opptreden Ethics Line www.rolls-royce.com/ethicsline Du kan når som helst stille spørsmål eller komme med bekymringsmeldinger ved å bruke Rolls Royce Ethics Line. Budskap

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER

ETISKE RETNINGSLINJER ETISKE RETNINGSLINJER Praktisere våre verdier Omsorg Globalt samarbeid Kontinuerlig forbedring Holde de strengeste etikkstandarder ET BUDSKAP FRA VÅR STYREFORMANN, PRESIDENT OG ADMINISTRERENDE DIREKTØR

Detaljer

Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer Etiske retningslinjer Innhold Innledning 1 Beskytte vår integritet 2 Bruk og overholdelse 2 Kjøp 2 Mindretallsinteresser, fellesforetak og samarbeidspartnere 2 Brudd på retningslinjene 13 Internkontroll

Detaljer

Etikkhåndbok. Knowledge grows

Etikkhåndbok. Knowledge grows Etikkhåndbok Knowledge grows Innhold 1. Ambisjon: Fra konsernsjefen 1 2. Teamarbeid: Et felles ansvar 2.1 Hva er Etikkhåndboken? 2.2 Hvordan forholder Etikkhåndboken seg til Code of Conduct? 2.3 Hvem gjelder

Detaljer

Verdien av integritet

Verdien av integritet 3330_SPC_COE_MAL_NOR_Layout 1 29/06/2012 16:27 Page 1 Verdien av integritet Retningslinjer for forretningsetikk 3330_SPC_COE_MAL_NOR_Layout 1 29/06/2012 16:27 Page 2 3330_SPC_COE_MAL_NOR_Layout 1 29/06/2012

Detaljer

Forretningsoppførsel. SunChemical

Forretningsoppførsel. SunChemical Forretningsoppførsel S T A N D A R D E R & R E T N I N G S L I N J E R SunChemical Noen ord om forretningsoppførsel... Som vår bransjens globale leder, har Sun Chemical knyttet seg til et etablert verdisystem.

Detaljer

Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer Etiske retningslinjer Innholdsfortegnelse En etisk virksomhet 3 Innledning 4 Om de Etiske retningslinjene 4 Økonomisk integritet og produktintegritet 5 Regnskapsdokumenter, kontroller og svindel 5 Innsideinformasjon

Detaljer

Retningslinjer for god forretningsskikk

Retningslinjer for god forretningsskikk Retningslinjer for god forretningsskikk Integritet verden over The REAL Thing På RIKTIG måte Opptre med integritet. Vær ærlig. Følg loven. Følg retningslinjene. Vis ansvar. COCA-COLA PLAZA ATLANTA, GEORGIA

Detaljer

Regler for god opptreden. Compass Group PLC. Februar 2011

Regler for god opptreden. Compass Group PLC. Februar 2011 Regler for god opptreden Compass Group PLC Februar 2011 INNHOLD Introduksjon Melding fra Richard Cousins 3 Regler for god opptreden 4 Få hjelp og råd 5 Speak Up 6 Visjoner og verdier 7 Compass-metoden

Detaljer

Etiske retningslinjer for atferd. Versjon 2.9

Etiske retningslinjer for atferd. Versjon 2.9 Etiske retningslinjer for atferd Versjon 2.9 1 Formål, målgruppe og hjemmel 5 2 Etiske retningslinjer for atferd 7 2.1 Hovedformålet med etiske retningslinjer for atferd 7 2.2 Statoils forpliktelser 7

Detaljer

Etiske retningslinjer for atferd

Etiske retningslinjer for atferd Etiske retningslinjer for atferd 1 Formål, målgruppe og hjemmel 5 2 Etiske retningslinjer for atferd 7 2.1 Hovedformålet med etiske retningslinjer for atferd 7 2.2 Statoils forpliktelser 7 2.3 Presentasjon

Detaljer

EXIDE TECHNOLOGIES YRKESETIKK OG OPPFØRSEL

EXIDE TECHNOLOGIES YRKESETIKK OG OPPFØRSEL EXIDE TECHNOLOGIES YRKESETIKK OG OPPFØRSEL I. INNLEDNING Exide Technologies har etablert disse reglene for yrkesetikk og oppførsel ( Yrkesetikkregler ) for å sikre at Exide Technologies og dets datterselskaper

Detaljer

The Spirit & The Letter

The Spirit & The Letter Alltid med urokkelig integritet General Electric The Spirit & The Letter The Spirit & The Letter INNHOLD INTEGRITETSERKLÆRING 1 THE SPIRIT & THE LETTER: LEDESNOR FOR VÅR FORRETNINGSPRAKSIS 2 GES ADFERDSKODEKS

Detaljer

Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer Xerox etiske retningslinjer, XE Etiske retningslinjer Håndbok for Xerox medarbeidere Xerox Europe 2006 Utgave juli 2006 A Message from the President, Xerox Europe This handbook summarises and explains

Detaljer

Regler for Code god forretningsopptreden. of Business Conduct

Regler for Code god forretningsopptreden. of Business Conduct Regler for Code god forretningsopptreden of Business Conduct 2 Melding fra Styreformann og CEO Kjære kolleger, I nesten hundre år har medarbeidere hos Halliburton arbeidet for å levere fremragende produkter,

Detaljer

Etiske retningslinjer. cgg.com

Etiske retningslinjer. cgg.com Etiske retningslinjer cgg.com Brev fra CEO Letter from the CEO Kjære kollega, Solide verdier utgjør grunnlaget for alle gode bestemmelser. Det er en uomtvistelig sannhet, og det er med utgangspunkt i

Detaljer

Business Conduct Guidelines (Retningslinjer for forretningsmessig adferd)

Business Conduct Guidelines (Retningslinjer for forretningsmessig adferd) Business Conduct Guidelines (Retningslinjer for forretningsmessig adferd) Styrende dokumenter Siemens AS Erklæring - Retningslinjer for forretningsmessig adferd De eksisterende reglene for adferd innen

Detaljer

Innhold. De Ansattes og agenters ansvar... 1 Ledelsens ansvar... 1 Hvordan reagere på etiske spørsmål... 2 Firmapersonalets ansvar...

Innhold. De Ansattes og agenters ansvar... 1 Ledelsens ansvar... 1 Hvordan reagere på etiske spørsmål... 2 Firmapersonalets ansvar... Etikkodeksen Innhold I. Etikkodeksen gjelder for alle ansatte hos Teleflex............................ 1 II. Samsvar med Kodeksen....................................................... 1 De Ansattes og

Detaljer

Code of Conduct. Atferdskode

Code of Conduct. Atferdskode Code of Conduct Atferdskode INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OEN ORD FRA ADMINISTRERENDE DIREKTØR...4 2 HVA STYRER VÅR ATFERD...6 2 3 3 PERSONERS ATFERD... 10 4 FORRETNINGENS ATFERD...14 5 SIKRING AV BEDRIFTENS TILGANGER...

Detaljer

ETISK REGELVERK FORORD

ETISK REGELVERK FORORD ETISK REGELVERK FORORD Saipem-gruppen 1 er en industrigruppe engasjert i internasjonale aktiviteter, som i kraft av sin størrelse og graden av viktighet knyttet til selskapets aktiviteter spiller en betydelig

Detaljer

Disse reglene for god oppførsel er datert 21. desember 2010 og kan bli oppdatert fra tid til annen.

Disse reglene for god oppførsel er datert 21. desember 2010 og kan bli oppdatert fra tid til annen. Innledning grunnleggende prinsipper og anvendelighet Takeda Pharmaceutical Company Limited og alle selskapets datterselskaper (samlet kalt «Takeda») er urokkelig i sine bestrebelser på å følge alle aktuelle

Detaljer

For Nordic Choice Hotels >> For våre ansatte >> For våre leverandører >> 02-2013

For Nordic Choice Hotels >> For våre ansatte >> For våre leverandører >> 02-2013 Etiske retningslinjer Nordic Choice Hotels ETISKE RETNINGSLINJER For Nordic Choice Hotels >> For våre ansatte >> For våre leverandører >> 02-2013 Etiske retningslinjer Nordic Choice Hotels ETISKE RETNINGSLINJER

Detaljer