Digital frankeringsmaskin DM300c, DM400c og DM475-serien

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Digital frankeringsmaskin DM300c, DM400c og DM475-serien"

Transkript

1 Digital frankeringsmaskin DM300c, DM400c og DM475-serien Brukerveiledning Norsk versjon

2

3 Innholdsfortegnelse Kapittel 1 Kapittel 2 Introduksjon Om din frankeringsmaskin Om IntelliLink Frankeringsvilkår Sikkerhet Spesifikasjoner Gjør deg kjent med maskinen Maskinfunksjoner Forsiden på DM300c Maskinfunksjoner Forsiden på DM400c Maskinfunksjoner Forsiden på DM Kontrollpanel Maskinfunksjoner (DM300c/400c) Baksiden Maskinfunksjoner (DM475) - baksiden Flytte DM300c/400c Advarsel: Ikke flytt DM475 på egenhånd Kapittel 3 Håndtere post Før du begynner Kontrolliste Skjermbildet Hjem Velge porto Bruke vektplattformen (Vekt) Differensiall veiing Legge inn vekt manuelt Legge inn porto direkte WOW (Weight-on-the-way) (DM475) Velge en konto for å spore porto Konvoluttmelding Fremjustere datoen på maskinen Kontrollere og nullstille jobbantallet Kontrollere jobbantallet Skrive ut en fortegnelse over jobbantallet Nullstille jobbantallet Frankere post Manuell mating av konvolutter DM300c i

4 Innholdsfortegnelse Kapittel 4 Kapittel 5 Automatisk mating av konvolutter DM400c/DM Skrive ut etiketter WOW Modus Stemplingsalternativer Kun lime konvolutten Skriver ut dato og tid eller konvoluttmelding på innkommende post Porto betalt Tekstmeldinger Hva er en tekstmelding? Velge en tekstmelding Vise en tekstmelding Opprette en ny tekstmelding Slette en tekstmelding Redigere en tekstmelding Redigere navnet på en tekstmelding Grunnstilling og forhåndsinnstilt Hva er en forhåndsinnstilling? Grunninnstilling Velge grunninnstilling Vise grunninnstilling Definere nye verdier for grunninnstillinger Forhåndsinnstillinger Velge en forhåndsinnstilling Se forhåndsinnstilt Definere en ny forhåndsinnstilling Redigere navn på en forhåndsinnstilling Overskrive navn på en forhåndsinnstilling Slette en forhåndsinnstilling Kjøpe porto/kople til ladesenteret Om systemet Postage by Phone Hvordan fungerer Ladesenteret? Fylle på saldoen eller kontrollere kontobalansen? Før du fyller på porto ii

5 Innholdsfortegnelse Telefonlinje eller nettverk? Koble frankeringsmaskinen til et LAN Koble frankeringsmaskinen til en analog telefonlinje Sjekke tilgjengelige midler (porto) på maskinen Kontrollere din Postage by Phone kontobalanse Fylle på porto Sikker påfylling Skrive ut en verdirapport (porto) Nedlastinger fra ladesenteret til maskinen Maskinoppdatering Reklame Programvareoppdatering (obligatorisk) Postnummeroppdatering (obligatorisk) Postinspeksjon (obligatorisk) Portotakstoppdatering (obligatorisk) Koble til ladesenteret (for annet enn porto) Sjekke etter oppdateringer Se kapittel 6 Systemvalg Introduksjon systemvalg Basisvalg Fremjustere datoen/gå tilbake til dagens dato Endre skjermspråket Justere skjermkontrasten Konfigurere Tape-knappen Stille inn tiden, tidsavbrudd og Automatisk datofremjustering Stille inn tidsavbrudd for grunninnstillinger Stille inn aktiveringstid for dvalemodus Stille inn automatisk datofremjustering Korrekt Drift Stille inn sommertid Stille Vent på konvolutt (DM400c/DM475) iii

6 Innholdsfortegnelse Stille inn portogrenser (beløpsvarsel) Stille inn varsel om høyt beløp Stille inn varsel om lavt beløp Endre låsekode og passord Stille inn låsekoden Deaktivere låsekoden Endre låsekoden Stille inn/deaktivere administrator passord Stille inn alternativer for vekt Nullstille vekten Slå av eller på automatisk veiing Stille inn endringsvalg for vekt Gjeldende vektgrense for WOW WOW Starttast-alternativer Stille inn lokaliseringskode for vekt Koble til ladesenteret Sjekke etter oppdateringer Telefoninnstillinger Stille inn tone/puls Legge inn nummerprefikset Endre porto med telefonnummer (PbP) Velge blind oppringning Endre modemparametre Fabrikkinnstillinger Tilgang til fabrikkinnstillinger Parameterbeskrivelse Nettverksinnstillinger Brannmurinnstillinger Tilkoblingsmodus Avanserte alternativer Kjøre installasjonsmodus Meteruttak iv

7 Innholdsfortegnelse Kapittel 7 Vedlikehold Skifte ut blekkpatron/skriverhode Fylle på fukteren, kun DM400c Fylle på fukteren, kun DM300c Vedlikeholde fukteren DM400c/DM Vedlikeholde fukteren Rengjøring av fukter-enheten og kost-innretningen Rengjøre deksel og filter Fylle på fukteren, kun DM300c Ta ut fukteren Fjerne fukterens kost Rengjøre deksel og filter Kjøre utskriftstester Testutskrift Rengjøre skriverhode Kapittel 8 Kapittel 9 Feilsøking Få hjelp Strømproblemer (ikke noe vises på skjermen) Feilmeldinger Utskriftsproblemer Materproblemer Problemer med skjerm Problemer med portopåfylling Problemer med fukter Vise systemets konfigurasjonsnivåer Reservedeler og tilleggsvalg Tilleggsvalg Vektplattformer Fukter Postreklamer (Reklamer) Avdelingsregnskap Hvordan bestille Tilbehør v

8 Innholdsfortegnelse Kapittel 10 Rapporter Oversikt over rapporter Siste 5 Laderapport Verdirapport Rapport for enkel konto Sammendragsrapport for flere kontoer Kontolisterapport Sammendragsrapport for opplastning Systemoppsettsrapport Feilrapport Konfigurasjonsrapport Porto betaltrapport Programvareversjonsrapport Sammendragsrapport for porto Kapittel 11 Avdelingsregnskap (standard) Oversikt over regnskapsfunksjonen Slå på regnskapsfunksjonen (hvis tilgjengelig) Slå av regnskapsfunksjonen Velge en konto Opprette en konto Endre en konto/opprette konto passord Aktivere kontopassord Deaktivere kontopassord Vise kontobeløp Nullstille kontobeløp Nullstille alle kontoer Slette en konto Kapittel 12 INVIEW/ Budget Manager og regnskap Innledning Slå på INVIEW/Budget Manager Slå av INVIEW/Budget Manager Logg inn i INVIEW/Budget Manager Hvis maskinen er satt opp for operatører Hvis maskinen ikke er satt opp for operatører Hvis maskinen er låst vi

9 Innholdsfortegnelse Logge av INVIEW/Budget Manager Hvis maskinen er satt opp for operatører Importere og sikkerhetskopiere data med PC Transfer Utility Laste opp Budget Manager/INVIEW-data til Total meterrapportering Eksternt minne Sette en meter-id Sette eieren (bare Budjsettbehandling) Sette opp Jobb-IDer / jobb-id 1 og Konfigurere tilleggsutstyr strekkodeskanner Angi standard skannetype Slå sammen strekkoder Legge til strekkode-prefikser Stille Auto-Enter Forberede strekkoder Konfigurere operatører Aktivere operatører Sette opp operatører Viktige merknader for operatørfunksjoner INVIEW / Budget Manager kontostruktur Slå kontopassordene på / av Opprette kontoer Opprette en underkonto eller underunderkonto Vise eller redigere kontoer Slette kontoer Nullstille kontobeløp Velge regnskapsperioden Global tilleggsavgift Slå av eller på global tilleggsavgift Velge metoden for global tilleggsavgift Velge en konto for å spore porto Velge en konto Velge en konto etter navn Velge en konto etter hurtigkode Legge inn en tilleggsavgift Velge Jobb-IDer / jobb-id 1 og vii

10 Innholdsfortegnelse Angi manuelle transaksjoner Overføre transaksjonsdata Tømme transaksjonsloggen Stille vilkårene for Full logg-varselet Definere Full logg-handlingen INVIEW/ Budget Manager og regnskapsrapporter Skrive ut rapporter Egendefinerte rapporter Opprette en egendefinert rapport Vise og redigere en egendefinert rapport Slette en egendefinert rapport Transaksjonsrapport Sammendragsrapport for flere kontoer Budsjettresultat (bare Budget Manager) Faktura (bare Budget Manager) Hurtig-profilrapport Systemoppsettsrapport Kontolisterapport Konto-hurtigkodelisterapport Kontolisterapport Vektintervallrapporter INVIEW/ Budget Manager feil-/advarselsmeldinger Meldinger Kontogrense nådd Beløp / antall-registre full Eksternt minne svarer ikke Regnskapsmessig avvik Ordliste G-1 viii

11 1 Innledning DM300c DM400c DM475 Dette kapittelet beskriver frankeringsmaskinens viktigste funksjoner, hva boken inneholder samt viktig sikkerhetsinformasjon. Om din frankeringsmaskin Om IntelliLink Frankeringsvilkår Sikkerhet Spesifikasjoner

12 1 Innledning Om din frankeringsmaskin Frankeringsmaskinens avanserte funksjoner inkluderer: Plassbesparende, kompakt stempling. Stor, lettleselig skjerm som viser status og meldinger som hjelper deg gjennom installasjonen. Halvautomatisk og automatisk konvoluttmating, transport og utmating. Automatisk datofremjustering. Tastaturvalgt konvoluttmelding (dersom i bruk). Enkel ett-klikks portopåfylling via Postage by Phone. Utmatingsmagasin som stabler ferdigbehandlede konvolutter. Blekkskriver som gir tydelige og skarpe utskrifter. Vektplattform som veier posten. Integrert portotakstfunksjon som beregner korrekt porto. Valgfritt* dato- og tidsstempel for bruk på innkommende post eller sensitive dokumenter. Valgfri* regnskapsfunksjon som sporer portokostnader etter avdeling (kun for visse modeller). Passordbeskyttelse som begrenser tilgang til kun for autoriserte personer. Mulighet for papirutskrift av rapport som viser dine portotransaksjoner. Fukter som fukter og limer konvolutter. USB-kommunikasjonsport for eksport av data til en datamaskin eller for valgfrie* ytre enheter (skanner, skriver). Nettverkstilkobling (krever separat tilkoblingsenhet*). Portobetalt stempel. * Valgfrie funksjoner må kjøpes for bruk med frankeringsmaskinen. MERKNAD: Selv om denne veiledningen beskriver alle funksjonene oppført ovenfor, er DM300c/DM400c/DM475- modellene konfigurerbare systemer og tilgjengelige funksjoner vil avhenge av modell, tilleggsvalg som er anskaffet samt landsspesifikke krav. Omtale i denne veiledningen garanterer ikke at en spesiell modell eller funksjon er tilgjengelig i ditt land. 1-2

13 1 Innledning Om IntelliLink Du må ha en nettverkstilkobling (LAN) eller en analog telefonlinje for å kunne få tilgang til tjenester og informasjon fra IntelliLink. Din frankeringsmaskin drar full fordel av IntelliLink, din digitale gateway til en hel rekke tjenester og informasjon som kan effektuere postbehandlingen og forbedre forretningsytelsen. IntelliLink teknologien gir deg muligheten til å: Enkelt lade opp portobeløp Du kan elektronisk lade opp maskinen med porto via Postage by Phone system. Laste ned portotakstoppdateringer De siste portotakstene lastes ned når det blir gjort endringer. Legg til funksjoner etter behov Du kan enkelt laste ned konvoluttreklame, postinskripsjoner (hvis bruk) og valgfrie produktforbedringer som for eksempel avdelingsregnskap. Holde systemet oppdatert Funksjonen for programvarenedlasting betyr at du alltid har den siste versjonen av maskinens operativsystem. Frankeringsvilkår Frankeringsmaskinens meter er autorisert av postvesenet og visse grunnleggende krav må derfor følges. Post må ha korrekt dato og portobeløp på frankeringsstempelet. Kontroller alltid at ditt frankeringsstempel er tydelige og fullstendige. Dårlige utskrifter kan resultere i at postvesenet ikke kan utføre forespurt tjeneste, og dersom utskriften er uleselig kan forsendelsen bli avvist. I tvilstilfeller vedrørende utskriftskvaliteten, se Kapittel 7, Vedlikehold av skriver. Dersom du flytter til en annen adresse må du oppdatere Postvesenets register. Kontakt din lokale maskinleverandør for råd. 1-3

14 1 Innledning Postinspeksjon (obligatorisk) Hver gang du fyller porto på maskinen utfører ladesenteret automatisk en postinspeksjon, i henhold til krav fra Postverket. Hvis intervallet mellom inspeksjoner har vært for langt, viser maskinen meldingen "På tide med inspeksjon" på skjermen. Hvis en inspeksjon ikke utføres vil meldingen Inspeksjon påkrevet til slutt vises på skjermen. Du vil ikke kunne bruke frankeringsmaskinet før systemet er inspisert. Sikkerhet Følg vanlige forholdsregler for sikkerhet for alt kontorutstyr: Bruk bare utstyr som er godkjent av Pitney Bowes. Dette gjelder særlig spraybokser til støvtørking. Feil lagring og bruk av slike spraybokser eller antennelige spraybokser kan ha en eksplosjonslignende effekt som kan forårsake skader på personer og/eller gjenstander. Bruk aldri spraybokser som er merket som antennelige, og les alltid instruksjonene og forholdsreglene for sikkerhet på sprayboksens etikett. Hvis du ønsker å kjøpe rekvisita, kan du kontakte rekvisita avdelingen for å foreta bestillinger. Sikkerhetsinformasjon kan lastes ned fra nettet eller fås via vårt kundesenter. Slå opp i listen med kontaktinformasjon hvis du ønsker mer informasjon. Bruk strømledningen som følger med maskinen, og sett den inn i en jordet stikkontakt som er i nærheten av maskinen og lett tilgjengelig. Hvis maskinen ikke jordes tilstrekkelig, kan det resultere i alvorlige personskader og/eller brann. Ikke ta på deler eller materiell i bevegelse mens maskinen er i bruk. Hender, løstsittende klær, langt hår eller smykker må aldri komme nær bevegelige deler. Du må ikke fjerne deksler eller slå av sikkerhetsbrytere. De helseskadelige delene under dekslet må bare håndteres av kvalifisert servicepersonell. Skadede deler eller deler som ikke fungerer, kan medføre fare. Meld straks fra til serviceavdelingen hvis du oppdager slike feil. Plasser maskinen på et passende sted slik at utstyret får nok lufting og vedlikeholdet blir enklere å utføre. Du kobler vanligvis maskinen fra strømsforsyningen ved å ta strømledningen ut av stikkontakten. 1-4

15 1 Innledning Ikke bruk en adapterplugg på linjeledningen eller stikkontakten. Fjern aldri pluggen fra linjeledningen. Unngå å bruke stikkontakter som betjenes med veggbrytere, eller som deles med annet utstyr. Legg aldri strømledningen over skarpe kanter eller mellom møbler. Pass på at strømledningen ikke strekkes, og at den ikke klemmes fast mellom utstyret, veggene eller møblene. Sørg for at området foran stikkontakten er fritt for hindringer. Forsikre deg om at maskinfunksjonene har stoppet helt før du fjerner fastkjørt materiale. Du må ikke bruke for mye kraft når du fjerner fastkjørt materiale. Da kan det oppstå skade på maskinen eller mindre personskader. Ikke dekk til ventilåpningene, da dette kan føre til overoppheting. Bruk av dette utstyret uten periodisk vedlikehold vil hindre optimal drift og kan forårsake feil på utstyret. Ta kontakt med leverandøren av maskinen for å få en vedlikeholdsplan. Les alle instruksjonene før du begynner å bruke maskinen. Bruk bare maskinen til det den er beregnet for. Overhold alltid gjeldende sikkerhets- og helsestandarder på arbeidsstedet. Denne maskinen er ikke ment for bruk i direkte synsfelt på arbeidsplasser med skjermer. For å unngå ubehagelige refleksjoner der det brukes dataskjermer, må denne maskinen ikke plasseres i direkte synsfelt. 1-5

16 1 Innledning Spesifikasjoner Utstyr Størrelse (inkludert integrert veieplattform) DM300c DM400c DM mm H x 370mm L x 435mm D 315mm H x 840mm L x 500mm D 315mm H x 1296mm L x 572mm D Vekt Ca 10,4 kg Ca 17,6 kg Ca 30,4 kg Lydnivå Maskinstøy er mindre enn 70dBA i henhold til EN ISO 7779 og ANSI Strømkrav V vekselspenning, V vekselspenning, VAC 50/60Hz 2,0A 50/60 Hz 1,0A 50/60 Hz 2,0A Kommunikasjonsporter 3 USB; 1 RJ-11 3 USB; 1 RJ-11 3 USB; 1 RJ-11 1 RJ-45 Driftstemperatur 4 C til 43C LCD-skjermstørrelse 88 x 44mm 88 x 44mm 95 x 44mm farge Mater-kapasitet* *Faktisk materkapasitet vil variere avhengig av materialet som brukes, maskinforhold, bruk av fukt samt brukerens dyktighet. Utskriftsoppløsning Utskriftsområde Blekkpatronkapasitet 65 brev/min. 95 eller 120 brev/min. 600 x 300 DPI 25,4mm x 180mm 45ml 95 eller 120 brev/min. Opptil 90 brev per minutt WOW Intern konvoluttreklame lagring Avdelingsregnskap opp til 20 Valgfritt. Valgfritt antall kontoer tilgjengelig er basert på modell. Modellnummerserier 3CXX 4CXX 6CXX 6CF1 1-6

17 Meterspesifikasjoner Norwegian modeller 1 Innledning Maksimalt trykk Maksimal kredittgrense Innstillingsintervall 0,01 Lademetode Postage by phone Materiellantall Opp til 8 tall (kan ikke tilbakestilles) Alle frankeringsmaskiner fra Pitney Bowes er produsert i samsvar med postvesenets standarder for frankeringsmaskiner. Dette inkluderer stigende registreringssikkerhet som vil låse stigende registreringer når den første frankeringen tar det mest signifikante sifferet av den stigende registreringen til 9. Det bekreftes at systemet er i samsvar med alle gjeldende EU-direktiver. For en formell samsvarserklæring vennligst kontakt overensstemmelsesingeniøren. Kontaktinformasjon er gitt foran i denne veiledningen eller i et eget dokument som følger med systemet. Systemet er utviklet for å fungere på alle analoge telekommunikasjonsnettverk i Europa. 1-7

18 1 Innledning Materialspesifikasjoner Konvoluttformat (se figuren under) Konvoluttklaffens dybde Konvoluttykkelse Stablehøyde for post Konvoluttvekt Minimum 89 x 127mm Maks 330 x 381mm (ikke WOW) 330 x 356mm (WOW-modus DM475) 22mm min - 72mm maks Minimum 0,20mm Maks (DM300c) 9,5mm Maks (DM400c/DM475) 8mm 60mm 1g min - 500g maks VIKTIG: For best mulig resultater, påse alltid at materiale samsvarer med våre spesifikasjoner. 381mm (ikke WOW) 356mm (WOW-modus DM475) 72mm Maksimum 330mm 127mm 89mm Minimum 22mm 1-8

19 2 Gjør deg kjent med maskinen DM300c DM400c DM475 I dette kapitlet vil du finne ut hvor alt er og hvilke funksjoner det har. Maskinfunksjoner Forsiden på DM300c Maskinfunksjoner Forsiden på DM400c Maskinfunksjoner Forsiden på DM Kontrollpanel Maskinfunksjoner (DM300c/400c) Bak Maskinfunksjoner (DM475) Bak Flytte DM300c/400c Advarsel: Ikke flytt DM475 på egenhånd

20 2 Gjør deg kjent med maskinen Maskinfunksjoner - Forsiden på DM300c Vist med vektplattform (vekt) 2-2

21 2 Gjør deg kjent med maskinen Element Del Beskrivelse 1 Kontroll Panel her kan du legge inn oppsettet for maskinen. 2 Tapemater oppbevarer og mater etiketter som skal skrives ut. 3 LED lyser grønt når maskinen er på; lyser oransje når maskinen er i hvile modus. 4 Vekt: Plattform gjør det mulig å veie og beregne porto basert på den valgte tjenesten. 5 Deksel til blekkpatron åpnes for å skifte blekk patron. Se kapittel 7, Vedlikehold for Instruksjoner 6 Utlegger for å samle opp ferdigbehandlet post. pieces. 7 Skriver frigjøringshendel (to stilling) 8 Bunnen av materen Hjem - mater for behandling av post (normal) Løst ut - mater frikoblet for å kunne fjerne fastkjørt materiale. MERK: Maskinen vil ikke behandle post når den er i frikoblet posisjon. støtter konvolutt, postkort eller etikett når går gjennom maskinen. mechanism. 9 Fukter påfører klebervæske på konvoluttklaffen Du kan lime konvoluttene eller la dem være åpne, avhengig av hvordan de mates. 10 Qwerty tastatur (under deksel) For å legge inn informasjon. 2-3

22 2 Gjør deg kjent med maskinen Maskinfunksjoner - Forsiden på DM400c

23 2 Gjør deg kjent med maskinen Element Del Beskrivelse 1 Materdeksel Løft for å få tilgang til mater- og transportmekanismer. 2 Spak for Liming/Ikke liming Velger om konvoluttene skal limes eller ikke. 3 LED lyser grønt når maskinen er på; lyser oransje når maskinen er i hvilemodus. 4 Deksel til blekkpatron 5 Vekt: Plattform åpnes for å skifte blekk patron. Se kapittel 7, Vedlikehold for Instruksjoner gjør det mulig å veie og beregne porto basert på den valgte tjenesten. 6 Kontrollpanelet her kan du legge inn oppsettet for maskinen. 7 Skriver Frigjørings- Hendel (to stilling) Hjem - mater for behandling av post (normal) Løst ut - mater frikoblet for å kunne fjerne fastkjørt materiale. MERK: Maskinen vil ikke behandle post når den er i frikoblet posisjon. 8 Fukter påfører klebevæske på konvoluttklaffen. Du kan lime konvoluttene eller la dem være åpne, avhengig av hvordan de mates. 9 Tapemater oppbevarer og mater etiketter som skal skrives ut. 10 Bunnen av materen støtter konvolutt, postkort eller etikett når de går gjennom skriveren mechanism. 11 Utlegger for å samle ferdigbehandlet post. pieces. 12 Qwerty tastatur (under deksel) For å legge inn informasjon. 2-5

24 2 Gjør deg kjent med maskinen Maskinfunksjoner - Forsiden på DM (vist med alternativ vektplattform) (vist med dekselet åpent) Element Del Beskrivelse 1 Mater/WOWdeksel 2 Spak for Liming/ Ikke liming 3 Nivåindikator for klebevæske Åpne dekselet for å få tilgang til WOWbrettet og to papirutløserhendler (del 16 og 17) Slå liming av konvolutt av eller på Gjør at du kan se hvor mye klebevæske som er i tanken (rødt merke indikerer lavt nivå) 4 Tapemater Oppbevarer og mater etiketter som skal skrives ut. 5 Vektplattform (valgfritt) 6 Deksel for blekkpatron (under vekten) Gjør at du kan veie post slik at maskinen kan beregne porto basert på valgt tjeneste Åpnes for å skifte blekkpatron (se Kapittel 7, Vedlikehold) 2-6

25 2 Gjør deg kjent med maskinen Maskinens deler - DM475 (fortsettelse) 7 Avfallstank for Samler opp overflødig blekk blekk (i brettet under skriveren) 8 Oppbevaringsrom Her kan man oppbevare bruksanvisning, CD, osv. for rask tilgang. 9 Utlegger Muliggjør kompakt samling av behandlet post 10 Kontrollpanelet For å legge inn informasjon og sette opp maskinen (se neste side for informasjon) 11 Frigjøringshendel for skriveren (to posisjoner) Hjem - mater aktivert for behandling av post (normal) Frikoblet - materen er frikoblet, den nedre delen av skriverbrettet senkes for å fjernefastkjørte elementer i MERK: Maskinen kan ikke behandle post når hendelen er i frikoblet posisjon. 12 Skriverbrett Støtter posten eller etikettene når disse kjøres gjennom skriveren 13 Mater/WOWdeksel Støtter posten når den kjøres gjennom materen/wow-delen 14 Fukter Påfører klebevæske på konvolutten (du kan enten lime igjen konvolutten eller la den være åpen, avhengig av posisjonen på hendelen) 15 Sideguide Reduserer forskyving av posten når den mates inn i materen. 16 Frigjøringshjendel for fukter (to posisjoner, under dekselet) Hjem - mater aktivert for behandling av post (normal) Frikoblet - mater er frigjort, øvre ruller heves slik at man kan fjerne fastkjørte elementer 17 Mater/WOW frigjøringshendel (to posisjoner, under deksel) i MERK: Maskinen kan ikke behandle post når hendelen er i frikoblet posisjon. Hjem - mater aktivert for behandling av post (normal) Utløst - mater deaktivert slik at du kan fjerne en papirstopp. i MERK: Maskinen kan ikke behandle post når hendelen er i frikoblet posisjon. 2-7

26 2 Gjør deg kjent med maskinen Kontrollpanelet Tape-tast Trykk for å skrive ut etikett(er). 2. Låse-/strømtast Dobbeltfunksjon. Forhindrer uautorisert bruk av maskinen. Hvis låsefunksjonen er installer og maskinen er i dvalemodus, kan du låse opp (vekke) maskinen ved å legge inn ditt firesifrede passord. Du kan også starte eller slå av maskinen. 3. Taster for skjermvalg Du kan velge en linje (en tast for hver linje) på operatørskjermen. Når den venstre pilen (?) opptar den første posisjonen på en av skjermlinjene, kan du trykke på den tilsvarende skjermvalgtasten for å velge denne linjen. 4. Operatørskjerm Viser maskinens nåværende status og hjelper deg gjennom alle oppsettsfunksjonene. 5. Side opp/side ned (Rulletaster) Du kan rulle opp og ned gjennom menyvalgene i operatørskjermbildet. Hvis en Side/ Opp/Ned-tast lyser, indikerer det at tilleggsvalg er tilgjengelig i en meny (opp eller ned, avhengig av tast) og den Side opp-/ Side ned-tasten kan trykkes inn for å få tilgang til disse ekstra valgene. 6. Alfa/Numerisk tastaturer Du kan taste inn tall og bokstaver for et kontonavn, portoverdier og annen informasjon

27 2 Gjør deg kjent med maskinen 7. Enter-tast Gjør det mulig å godta en oppføring eller et valg. 8. Start/Stopp-taster Du kan begynne eller stanse mating av etiketter eller konvolutter. 9. Funksjonstaster Gir deg rask tilgang de mest vanlige funksjonene i maskinen. Trykking på en funksjonstast tar deg umiddelbart til toppnivåskjermen til funksjonen for den tasten. Hjem Tar deg tilbake til startskjermen (dato/porto). Grunninnstilling Gir deg tilgang til standardinnstillingene du oftest bruker. Du kan tilordne verdier som portobeløp,konvoluttmelding, kontonummer, osv. i grunninnstillingene ved hjelp av valgtastene på kontrollpanelet. Se kapittel 4, Grunninnstilinger, for ytterligere detaljer. Forhåndsinnstillinger Gir deg tilgang til opp til fem definerte innstillinger. Du kan tilordne verdier som portobeløp,konvoluttmelding, kontonummer, osv. i egendefinerte innstillinger ved hjelp av valgtastene på kontrollpanelet. Se kapittel 6, Systemalternativer, for ytterligere informasjon. Lade porto Du kan enkelt legge til (fylle på) portobeløp på din maskin via LAN eller modem (krever analog telefonlinje). Se kapittel 5, Fyll opp porto, for ytterligere detaljer. Verdier Gjør det mulig å sjekke portobeløpene og antallet som er behandlet. Se kapittel 5, Fyll opp porto, for ytterligere detaljer. Vekt/Porto Gjør det mulig å veie post og beregne porto basert på tjenesten som er valgt. Se kapittel 3, Behandling av post, for ytterligere detaljer. Meny gir deg tilgang til systemoppsettinformasjon som dato, klokkeslett, porto, kontering, telefonparametere osv. Se Kapittel 6 Systemvalg, for nærmere informasjon. 10. LED- Lyser grønt når maskinen er på og lyser oransje når maskinen er i dvalemodus. 11. Tilbake/C-tast-For å gå tilbake ett nivå i menyen eller slette det som er tastet inn. 12. QWERTY-tastatur (under deksel)-for å taste inn bokstaver og spesialtegn for kontonavn og tekstmeldinger VIKTIG: Når du trykker på en av funksjonstastene, mister du oppføringene i det foregående skjermbildet med mindre du har trykket på tasten Enter for å bekrefte oppføringen. Hvis du for eksempel har lagt inn et kontonavn i et skjermbilde og deretter umiddelbart trykker på en annen funksjonstast, vil kontonavnet ikke registreres i maskinen. 2-9

28 2 Gjør deg kjent med maskinen Maskinfunksjoner (DM300/400c) - bak Maskinfunksjoner - Baksiden 1. Telefonkontakt Gjør det mulig å koble til en analog telefonlinje av den typen som en faksmaskin bruker. Kontakten tar en standard telefonkontakt (medfølger). Når maskinen er koblet til en analog telefonlinje kan du legge til porto når som helst, ved å trykke på Lade porto og følge meldingene på skjermen. Se kapittel 5, Fyll opp porto, for ytterligere detaljer. 2. USB Port lar deg koble til en USB-kabel til eksterne enheter (scanner, LAN, vekt). 3. Stikkontakt Kobles til AC-strømkabel (medfølger). 4. Strømbryter Slår strømmen av eller på. 2-10

29 2 Gjør deg kjent med maskinen Maskinfunksjoner (DM475) - baksiden Maskinfunksjoner - Baksiden 1. Telefonkontakt Gjør det mulig å koble til en analog telefonlinje av den typen som en faksmaskin bruker. Kontakten tar en standard telefonkontakt (medfølger). Når maskinen er koblet til en analog telefonlinje kan du legge til porto når som helst, ved å trykke på Lade porto og følge meldingene på skjermen. Sekapittel 5, Fyll opp porto, for ytterligere detaljer. 2. LAN-tilkobling For å koble maskinen til Pitney Bowes Datasenter via nettverk med Internett-tilgang (også kjent som permanent tilkobling). 3. USB Port lar deg koble til en USB-kabel til eksterne enheter (scanner, LAN, vekt). 4. Strømbryter Slår strømmen av eller på. 5. Stikkontakt Kobles til AC-strømkabel (medfølger). MERK: Ikke flytt maskinen for å koble til eller fra telefon/nettverk, USB eller strømkabel, da dette kan virke inn på eksisterende tilkoblinger. Se side 2 12 hvis du vil ha mer informasjon. 2-11

30 2 Gjør deg kjent med maskinen Flytte DM300c/DM400c Hvis du trenger å flytte DM300c/DM400c frankeringsmaskinen, koble fra strømmen og eventuelle andre kabler som er koblet til baksiden av maskinen (se figur på foregående sider) og skyv utlegger bort fra maskinen. Utlegger DM300c DM400c Advarsel: Ikke flytt DM475 på egenhånd. Du bør ikke flytte DM475 på egenhånd. Ta kontakt med Pitney Bowes for å avtale besøk. DM475 MERK: Ikke flytt DM475 på egenhånd. Maskinen består av to deler og ved å flytte maskinen uten å separere den kan du: Skade deg selv. Forårsake skade på maskinen. Gjør at WOW-modulen går ut av kalibrering. Ugyldiggjøre garantien. Ta kontakt med Pitney Bowes for å avtale flytting av maskinen (kostnader for dette kan tilkomme). 2-12

31 3 Håndtere post DM300c DM400c DM475 Dette kapittelet forklarer hvordan du behandler post, dine utskriftsalternativer samt bruk av vektplattformen. Før du begynner Kontrolliste Skjermbildet Hjem Velge porto Bruke vektplattformen (Vekt) Differensiall veiing Legge inn vekt manuelt Legge inn porto direkte WOW (Weight-on-the-way) (DM475) Velge en konto for å spore porto Konvoluttmelding Fremjustere datoen på maskinen

mymail Frankeringsmaskin Bruksanvisning

mymail Frankeringsmaskin Bruksanvisning 2 Om denne bruksanvisningen mymail Frankeringsmaskin Bruksanvisning Alt i et nøtteskall Installasjonsveiledning Logge av Vennligst les denne bruksanvisningen før du begynner arbeidet med mymail. Oppbevar

Detaljer

optimail30 Frankeringsmaskin Bruksanvisning

optimail30 Frankeringsmaskin Bruksanvisning optimail30 Frankeringsmaskin Bruksanvisning 2 optimail 30 display og tastatur Display Multifunksjonstaster (Softkeys) Piltaster Navigere Bla Øke / redusere verdier Bekrefte inndata Kvittere for meldinger

Detaljer

For sikker og riktig bruk av maskinen må du lese sikkerhetsinformasjonen i denne håndboken før du tar i bruk maskinen.

For sikker og riktig bruk av maskinen må du lese sikkerhetsinformasjonen i denne håndboken før du tar i bruk maskinen. For sikker og riktig bruk av maskinen må du lese sikkerhetsinformasjonen i denne håndboken før du tar i bruk maskinen. Om brukerhåndboken Denne brukerhåndboken for laser-mfp inneholder informasjon om oppsett

Detaljer

Brukerveiledning. Komme i gang. Plassere papir. Feilsøking

Brukerveiledning. Komme i gang. Plassere papir. Feilsøking Brukerveiledning Komme i gang Plassere papir Feilsøking Les sikkerhetsinformasjonen i "Les dette først" før du bruker maskinen for å sikre korrekt og sikker bruk. INNHOLD Håndbøker for denne skriveren...3

Detaljer

Installasjonsveiledning Bruksanvisning

Installasjonsveiledning Bruksanvisning Installasjonsveiledning Bruksanvisning Installasjonsveiledning Kjære kunde, Ved hjelp av den etterfølgende installasjonsveiledningen kan du ta faksmaskinen både hurtig og enkelt i bruk; nærmere forklaringer

Detaljer

FAX 1195L Avansert brukermanual

FAX 1195L Avansert brukermanual FAX 1195L Avansert brukermanual Les nøye gjennom denne håndboken før du benytter dette produktet, og oppbevar håndboken i nærheten av maskinen for fremtidig referanser For en sikker og korrekt bruk må

Detaljer

FAX L360 Brukerhåndbok

FAX L360 Brukerhåndbok FAX L360 Brukerhåndbok Dette utstyret retter seg etter vesentlige krav i EC direktiv 1999/5/ EC. Vi erklærer at dette produktet etterkommer EMC kravene i EC direktiv 1999/5/EC ved nominell spenning på

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK MFC-5440CN MFC-5840CN. Version B

BRUKERHÅNDBOK MFC-5440CN MFC-5840CN. Version B BRUKERHÅNDBOK MFC-5440CN MFC-5840CN Version B Hvis du har behov for å kontakte kundeservice Vennligst fyll ut følgende informasjon for fremtidig referanse: Modellnummer: MFC-5440CN og MFC-5840CN (Sett

Detaljer

Grunnleggende brukermanual

Grunnleggende brukermanual Grunnleggende brukermanual DCP-L500D DCP-L50DW DCP-L50DN MFC-L700DW Online brukerveiledning Denne grunnleggende brukermanualen inneholder ikke all informasjon om maskinen. For å mer detaljert informasjon,

Detaljer

MX810 Series. Brukerhåndbok. Maskintype(r): 7463 Modell(er): 436, 636, 836

MX810 Series. Brukerhåndbok. Maskintype(r): 7463 Modell(er): 436, 636, 836 MX810 Series Brukerhåndbok Juni 2013 www.lexmark.com Maskintype(r): 7463 Modell(er): 436, 636, 836 Innhold 2 Innhold Sikkerhetsinformasjon...7 Bli kjent med skriveren...9 Finne informasjon om skriveren...9

Detaljer

MX810 Series. Brukerhåndbok. Maskintype(r): 7463 Modell(er): 436, 636, 836

MX810 Series. Brukerhåndbok. Maskintype(r): 7463 Modell(er): 436, 636, 836 MX810 Series Brukerhåndbok August 2014 www.lexmark.com Maskintype(r): 7463 Modell(er): 436, 636, 836 Innhold 2 Innhold Sikkerhetsinformasjon...7 Bli kjent med skriveren...9 Finne informasjon om skriveren...9

Detaljer

Dell B2360d-dn laserskriver. Brukerhåndbok

Dell B2360d-dn laserskriver. Brukerhåndbok Dell B2360d-dn laserskriver Brukerhåndbok Mai 2012 www.dell.com support.dell.com Varemerker Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. 2012 Dell, Inc. Med enerett. Gjengivelse av dette materialet

Detaljer

EASY DIG BRUKERMANUAL

EASY DIG BRUKERMANUAL EASY DIG BRUKERMANUAL Ver. 1.00 / 18.03.2013 EASY DIG Brukermanual 1 (46) Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 4 1.1 Sikkerhetsinstruksjoner...5 1.2 Produktoversikt... 8 1.3 Håndtering av systemet... 10

Detaljer

Din bruksanvisning CANON FAX-L280 http://no.yourpdfguides.com/dref/815841

Din bruksanvisning CANON FAX-L280 http://no.yourpdfguides.com/dref/815841 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for CANON FAX-L280. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på CANON FAX-L280 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Dell-laser-MFPene 3333dn og 3335dn. Brukerhåndbok

Dell-laser-MFPene 3333dn og 3335dn. Brukerhåndbok Dell-laser-MFPene 3333dn og 3335dn Brukerhåndbok Mars 2012 www.dell.com support.dell.com Varemerker Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. Gjengivelse av dette materialet uten skriftlig

Detaljer

FAX Option Type 3045. Faksreferanse Brukerveiledning

FAX Option Type 3045. Faksreferanse <Grunnleggende funksjoner> Brukerveiledning FAX Option Type 3045 Brukerveiledning Faksreferanse 1 2 3 4 5 Komme i gang Faksing Bruke Internettfaks-funksjoner Programmering Feilretting Les denne håndboken nøye før du bruker

Detaljer

Bruksanvisning SmartVision

Bruksanvisning SmartVision Bruksanvisning SmartVision SmartVision Bruksanvisning (Rev. 2.6) Revision 1826 1 Introduksjon Gratulerer med din nye SmartVision! SmartVision er den første android smarttelefonen som er produsert spesielt

Detaljer

CoaguChek XS Plus. Brukerhåndbok

CoaguChek XS Plus. Brukerhåndbok P O I N T O F C A R E T E S T I N G CoaguChek XS Plus Brukerhåndbok Revisjonshistorikk Brukerhåndbok, versjon Revisjonsdato Endringer Versjon 1.0 2007-04 Nytt dokument Versjon 2.0 2009-09 Nye funksjoner

Detaljer

VIRUS-ADVARSEL VARSEL OM TORDENVÆR

VIRUS-ADVARSEL VARSEL OM TORDENVÆR OPPHAVSRETT Packard Bell Brukerhåndbok. Opphavsrett 2002 NEC Computers International B.V. Alle rettigheter forbeholdt. Ingen deler av denne håndboken kan kopieres eller overføres, i noen som helst form

Detaljer

X790 Series. Brukerhåndbok

X790 Series. Brukerhåndbok X790 Series Brukerhåndbok Oktober 2014 www.lexmark.com Maskintype(r): 7562, 4917 Modell(er): 432, 436, 486, 496, dn1, dn2, gd1, gd2, dt1, dt2, gt1, gt2, df1, df2, gf1, gf2, d01, d02, g01, g02, t01, t02,

Detaljer

Sorthvitt-laser MFP. Brukerhåndbok. Juni 2011

Sorthvitt-laser MFP. Brukerhåndbok. Juni 2011 Sorthvitt-laser MFP Brukerhåndbok Juni 2011 Maskintype(r): 7014, 4569, 4570 Modell(er): 431, 636, 63W, n01, n02, g01, g02, n11, n12, g11, g12, hn1, hn2, wh1, wh2, 43K, 6K6, 6K7 Innhold Sikkerhetsinformasjon...14

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA C110 http://no.yourpdfguides.com/dref/824168

Din bruksanvisning NOKIA C110 http://no.yourpdfguides.com/dref/824168 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Brukerhåndbok. Xperia Z3+ E6553

Brukerhåndbok. Xperia Z3+ E6553 Brukerhåndbok Xperia Z3+ E6553 Innhold Komme i gang... 7 Om denne brukerhåndboken... 7 Oversikt...7 Slik beskytter du skjermen... 8 Montering...8 Slik starter du enheten for første gang...10 Hvorfor trenger

Detaljer

DUAL BAND GSM TELEFON SGH-A800 BRUKERHÅNDBOK ELECTRONICS. Printed in Korea Code No.: GH68-03203A Norsk. 01/2003. Rev.2.0

DUAL BAND GSM TELEFON SGH-A800 BRUKERHÅNDBOK ELECTRONICS. Printed in Korea Code No.: GH68-03203A Norsk. 01/2003. Rev.2.0 BRUKERHÅNDBOK DUAL BAND GSM TELEFON SGH-A800 ELECTRONICS World Wide Web http://www.samsungmobile.com Printed in Korea Code No.: GH68-03203A Norsk. 01/2003. Rev.2.0 Innhold Viktige sikkerhetsforholdsregler...................

Detaljer

Brukerhåndbok NPD5198-00 NO

Brukerhåndbok NPD5198-00 NO NPD5198-00 NO Opphavsrett Opphavsrett Ingen del av denne publikasjonen kan reproduseres, lagres i et gjenfinningssystem eller overføres i noen form eller på noen måte, elektronisk, mekanisk, ved kopiering,

Detaljer

Din bruksanvisning SHARP MX-2300N/2700N http://no.yourpdfguides.com/dref/1289654

Din bruksanvisning SHARP MX-2300N/2700N http://no.yourpdfguides.com/dref/1289654 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Dell 5230n/dn- og 5350dnlaserskrivere

Dell 5230n/dn- og 5350dnlaserskrivere Dell 5230n/dn- og 5350dnlaserskrivere User's Guide November 2009 www.dell.com support.dell.com Varemerker Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. Gjengivelse av dette materialet uten skriftlig

Detaljer

OFX 9100. Brukerinstrukser (For telefaks) Fax. Norsk. Maskinen Din. Gjøre Deg Kjet Med. Maskinen Din. Installere. Programmere.

OFX 9100. Brukerinstrukser (For telefaks) Fax. Norsk. Maskinen Din. Gjøre Deg Kjet Med. Maskinen Din. Installere. Programmere. Fax Brukerinstrukser (For telefaks) OFX 900 Lose Problemer Skrive Ut Rapporter Og Lister Nettverksfunks-joner Vanserte Funksjoner Installere Maskinen Din Programmere Maskinen Din Grunnleggende Bruk Gjøre

Detaljer

FAX-L280/L200. Brukerhåndbok

FAX-L280/L200. Brukerhåndbok FAX-L280/L200 Brukerhåndbok VIKTIG! Hvis du har kjøpt FAX-L280, husk å lese Tillegg C før du leser resten av denne håndboken. Dette utstyret retter seg etter vesentlige krav i EC direktiv 1999/5/EC. Vi

Detaljer

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.3 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer