Digital frankeringsmaskin DM300c, DM400c og DM475-serien

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Digital frankeringsmaskin DM300c, DM400c og DM475-serien"

Transkript

1 Digital frankeringsmaskin DM300c, DM400c og DM475-serien Brukerveiledning Norsk versjon

2

3 Innholdsfortegnelse Kapittel 1 Kapittel 2 Introduksjon Om din frankeringsmaskin Om IntelliLink Frankeringsvilkår Sikkerhet Spesifikasjoner Gjør deg kjent med maskinen Maskinfunksjoner Forsiden på DM300c Maskinfunksjoner Forsiden på DM400c Maskinfunksjoner Forsiden på DM Kontrollpanel Maskinfunksjoner (DM300c/400c) Baksiden Maskinfunksjoner (DM475) - baksiden Flytte DM300c/400c Advarsel: Ikke flytt DM475 på egenhånd Kapittel 3 Håndtere post Før du begynner Kontrolliste Skjermbildet Hjem Velge porto Bruke vektplattformen (Vekt) Differensiall veiing Legge inn vekt manuelt Legge inn porto direkte WOW (Weight-on-the-way) (DM475) Velge en konto for å spore porto Konvoluttmelding Fremjustere datoen på maskinen Kontrollere og nullstille jobbantallet Kontrollere jobbantallet Skrive ut en fortegnelse over jobbantallet Nullstille jobbantallet Frankere post Manuell mating av konvolutter DM300c i

4 Innholdsfortegnelse Kapittel 4 Kapittel 5 Automatisk mating av konvolutter DM400c/DM Skrive ut etiketter WOW Modus Stemplingsalternativer Kun lime konvolutten Skriver ut dato og tid eller konvoluttmelding på innkommende post Porto betalt Tekstmeldinger Hva er en tekstmelding? Velge en tekstmelding Vise en tekstmelding Opprette en ny tekstmelding Slette en tekstmelding Redigere en tekstmelding Redigere navnet på en tekstmelding Grunnstilling og forhåndsinnstilt Hva er en forhåndsinnstilling? Grunninnstilling Velge grunninnstilling Vise grunninnstilling Definere nye verdier for grunninnstillinger Forhåndsinnstillinger Velge en forhåndsinnstilling Se forhåndsinnstilt Definere en ny forhåndsinnstilling Redigere navn på en forhåndsinnstilling Overskrive navn på en forhåndsinnstilling Slette en forhåndsinnstilling Kjøpe porto/kople til ladesenteret Om systemet Postage by Phone Hvordan fungerer Ladesenteret? Fylle på saldoen eller kontrollere kontobalansen? Før du fyller på porto ii

5 Innholdsfortegnelse Telefonlinje eller nettverk? Koble frankeringsmaskinen til et LAN Koble frankeringsmaskinen til en analog telefonlinje Sjekke tilgjengelige midler (porto) på maskinen Kontrollere din Postage by Phone kontobalanse Fylle på porto Sikker påfylling Skrive ut en verdirapport (porto) Nedlastinger fra ladesenteret til maskinen Maskinoppdatering Reklame Programvareoppdatering (obligatorisk) Postnummeroppdatering (obligatorisk) Postinspeksjon (obligatorisk) Portotakstoppdatering (obligatorisk) Koble til ladesenteret (for annet enn porto) Sjekke etter oppdateringer Se kapittel 6 Systemvalg Introduksjon systemvalg Basisvalg Fremjustere datoen/gå tilbake til dagens dato Endre skjermspråket Justere skjermkontrasten Konfigurere Tape-knappen Stille inn tiden, tidsavbrudd og Automatisk datofremjustering Stille inn tidsavbrudd for grunninnstillinger Stille inn aktiveringstid for dvalemodus Stille inn automatisk datofremjustering Korrekt Drift Stille inn sommertid Stille Vent på konvolutt (DM400c/DM475) iii

6 Innholdsfortegnelse Stille inn portogrenser (beløpsvarsel) Stille inn varsel om høyt beløp Stille inn varsel om lavt beløp Endre låsekode og passord Stille inn låsekoden Deaktivere låsekoden Endre låsekoden Stille inn/deaktivere administrator passord Stille inn alternativer for vekt Nullstille vekten Slå av eller på automatisk veiing Stille inn endringsvalg for vekt Gjeldende vektgrense for WOW WOW Starttast-alternativer Stille inn lokaliseringskode for vekt Koble til ladesenteret Sjekke etter oppdateringer Telefoninnstillinger Stille inn tone/puls Legge inn nummerprefikset Endre porto med telefonnummer (PbP) Velge blind oppringning Endre modemparametre Fabrikkinnstillinger Tilgang til fabrikkinnstillinger Parameterbeskrivelse Nettverksinnstillinger Brannmurinnstillinger Tilkoblingsmodus Avanserte alternativer Kjøre installasjonsmodus Meteruttak iv

7 Innholdsfortegnelse Kapittel 7 Vedlikehold Skifte ut blekkpatron/skriverhode Fylle på fukteren, kun DM400c Fylle på fukteren, kun DM300c Vedlikeholde fukteren DM400c/DM Vedlikeholde fukteren Rengjøring av fukter-enheten og kost-innretningen Rengjøre deksel og filter Fylle på fukteren, kun DM300c Ta ut fukteren Fjerne fukterens kost Rengjøre deksel og filter Kjøre utskriftstester Testutskrift Rengjøre skriverhode Kapittel 8 Kapittel 9 Feilsøking Få hjelp Strømproblemer (ikke noe vises på skjermen) Feilmeldinger Utskriftsproblemer Materproblemer Problemer med skjerm Problemer med portopåfylling Problemer med fukter Vise systemets konfigurasjonsnivåer Reservedeler og tilleggsvalg Tilleggsvalg Vektplattformer Fukter Postreklamer (Reklamer) Avdelingsregnskap Hvordan bestille Tilbehør v

8 Innholdsfortegnelse Kapittel 10 Rapporter Oversikt over rapporter Siste 5 Laderapport Verdirapport Rapport for enkel konto Sammendragsrapport for flere kontoer Kontolisterapport Sammendragsrapport for opplastning Systemoppsettsrapport Feilrapport Konfigurasjonsrapport Porto betaltrapport Programvareversjonsrapport Sammendragsrapport for porto Kapittel 11 Avdelingsregnskap (standard) Oversikt over regnskapsfunksjonen Slå på regnskapsfunksjonen (hvis tilgjengelig) Slå av regnskapsfunksjonen Velge en konto Opprette en konto Endre en konto/opprette konto passord Aktivere kontopassord Deaktivere kontopassord Vise kontobeløp Nullstille kontobeløp Nullstille alle kontoer Slette en konto Kapittel 12 INVIEW/ Budget Manager og regnskap Innledning Slå på INVIEW/Budget Manager Slå av INVIEW/Budget Manager Logg inn i INVIEW/Budget Manager Hvis maskinen er satt opp for operatører Hvis maskinen ikke er satt opp for operatører Hvis maskinen er låst vi

9 Innholdsfortegnelse Logge av INVIEW/Budget Manager Hvis maskinen er satt opp for operatører Importere og sikkerhetskopiere data med PC Transfer Utility Laste opp Budget Manager/INVIEW-data til Total meterrapportering Eksternt minne Sette en meter-id Sette eieren (bare Budjsettbehandling) Sette opp Jobb-IDer / jobb-id 1 og Konfigurere tilleggsutstyr strekkodeskanner Angi standard skannetype Slå sammen strekkoder Legge til strekkode-prefikser Stille Auto-Enter Forberede strekkoder Konfigurere operatører Aktivere operatører Sette opp operatører Viktige merknader for operatørfunksjoner INVIEW / Budget Manager kontostruktur Slå kontopassordene på / av Opprette kontoer Opprette en underkonto eller underunderkonto Vise eller redigere kontoer Slette kontoer Nullstille kontobeløp Velge regnskapsperioden Global tilleggsavgift Slå av eller på global tilleggsavgift Velge metoden for global tilleggsavgift Velge en konto for å spore porto Velge en konto Velge en konto etter navn Velge en konto etter hurtigkode Legge inn en tilleggsavgift Velge Jobb-IDer / jobb-id 1 og vii

10 Innholdsfortegnelse Angi manuelle transaksjoner Overføre transaksjonsdata Tømme transaksjonsloggen Stille vilkårene for Full logg-varselet Definere Full logg-handlingen INVIEW/ Budget Manager og regnskapsrapporter Skrive ut rapporter Egendefinerte rapporter Opprette en egendefinert rapport Vise og redigere en egendefinert rapport Slette en egendefinert rapport Transaksjonsrapport Sammendragsrapport for flere kontoer Budsjettresultat (bare Budget Manager) Faktura (bare Budget Manager) Hurtig-profilrapport Systemoppsettsrapport Kontolisterapport Konto-hurtigkodelisterapport Kontolisterapport Vektintervallrapporter INVIEW/ Budget Manager feil-/advarselsmeldinger Meldinger Kontogrense nådd Beløp / antall-registre full Eksternt minne svarer ikke Regnskapsmessig avvik Ordliste G-1 viii

11 1 Innledning DM300c DM400c DM475 Dette kapittelet beskriver frankeringsmaskinens viktigste funksjoner, hva boken inneholder samt viktig sikkerhetsinformasjon. Om din frankeringsmaskin Om IntelliLink Frankeringsvilkår Sikkerhet Spesifikasjoner

12 1 Innledning Om din frankeringsmaskin Frankeringsmaskinens avanserte funksjoner inkluderer: Plassbesparende, kompakt stempling. Stor, lettleselig skjerm som viser status og meldinger som hjelper deg gjennom installasjonen. Halvautomatisk og automatisk konvoluttmating, transport og utmating. Automatisk datofremjustering. Tastaturvalgt konvoluttmelding (dersom i bruk). Enkel ett-klikks portopåfylling via Postage by Phone. Utmatingsmagasin som stabler ferdigbehandlede konvolutter. Blekkskriver som gir tydelige og skarpe utskrifter. Vektplattform som veier posten. Integrert portotakstfunksjon som beregner korrekt porto. Valgfritt* dato- og tidsstempel for bruk på innkommende post eller sensitive dokumenter. Valgfri* regnskapsfunksjon som sporer portokostnader etter avdeling (kun for visse modeller). Passordbeskyttelse som begrenser tilgang til kun for autoriserte personer. Mulighet for papirutskrift av rapport som viser dine portotransaksjoner. Fukter som fukter og limer konvolutter. USB-kommunikasjonsport for eksport av data til en datamaskin eller for valgfrie* ytre enheter (skanner, skriver). Nettverkstilkobling (krever separat tilkoblingsenhet*). Portobetalt stempel. * Valgfrie funksjoner må kjøpes for bruk med frankeringsmaskinen. MERKNAD: Selv om denne veiledningen beskriver alle funksjonene oppført ovenfor, er DM300c/DM400c/DM475- modellene konfigurerbare systemer og tilgjengelige funksjoner vil avhenge av modell, tilleggsvalg som er anskaffet samt landsspesifikke krav. Omtale i denne veiledningen garanterer ikke at en spesiell modell eller funksjon er tilgjengelig i ditt land. 1-2

13 1 Innledning Om IntelliLink Du må ha en nettverkstilkobling (LAN) eller en analog telefonlinje for å kunne få tilgang til tjenester og informasjon fra IntelliLink. Din frankeringsmaskin drar full fordel av IntelliLink, din digitale gateway til en hel rekke tjenester og informasjon som kan effektuere postbehandlingen og forbedre forretningsytelsen. IntelliLink teknologien gir deg muligheten til å: Enkelt lade opp portobeløp Du kan elektronisk lade opp maskinen med porto via Postage by Phone system. Laste ned portotakstoppdateringer De siste portotakstene lastes ned når det blir gjort endringer. Legg til funksjoner etter behov Du kan enkelt laste ned konvoluttreklame, postinskripsjoner (hvis bruk) og valgfrie produktforbedringer som for eksempel avdelingsregnskap. Holde systemet oppdatert Funksjonen for programvarenedlasting betyr at du alltid har den siste versjonen av maskinens operativsystem. Frankeringsvilkår Frankeringsmaskinens meter er autorisert av postvesenet og visse grunnleggende krav må derfor følges. Post må ha korrekt dato og portobeløp på frankeringsstempelet. Kontroller alltid at ditt frankeringsstempel er tydelige og fullstendige. Dårlige utskrifter kan resultere i at postvesenet ikke kan utføre forespurt tjeneste, og dersom utskriften er uleselig kan forsendelsen bli avvist. I tvilstilfeller vedrørende utskriftskvaliteten, se Kapittel 7, Vedlikehold av skriver. Dersom du flytter til en annen adresse må du oppdatere Postvesenets register. Kontakt din lokale maskinleverandør for råd. 1-3

14 1 Innledning Postinspeksjon (obligatorisk) Hver gang du fyller porto på maskinen utfører ladesenteret automatisk en postinspeksjon, i henhold til krav fra Postverket. Hvis intervallet mellom inspeksjoner har vært for langt, viser maskinen meldingen "På tide med inspeksjon" på skjermen. Hvis en inspeksjon ikke utføres vil meldingen Inspeksjon påkrevet til slutt vises på skjermen. Du vil ikke kunne bruke frankeringsmaskinet før systemet er inspisert. Sikkerhet Følg vanlige forholdsregler for sikkerhet for alt kontorutstyr: Bruk bare utstyr som er godkjent av Pitney Bowes. Dette gjelder særlig spraybokser til støvtørking. Feil lagring og bruk av slike spraybokser eller antennelige spraybokser kan ha en eksplosjonslignende effekt som kan forårsake skader på personer og/eller gjenstander. Bruk aldri spraybokser som er merket som antennelige, og les alltid instruksjonene og forholdsreglene for sikkerhet på sprayboksens etikett. Hvis du ønsker å kjøpe rekvisita, kan du kontakte rekvisita avdelingen for å foreta bestillinger. Sikkerhetsinformasjon kan lastes ned fra nettet eller fås via vårt kundesenter. Slå opp i listen med kontaktinformasjon hvis du ønsker mer informasjon. Bruk strømledningen som følger med maskinen, og sett den inn i en jordet stikkontakt som er i nærheten av maskinen og lett tilgjengelig. Hvis maskinen ikke jordes tilstrekkelig, kan det resultere i alvorlige personskader og/eller brann. Ikke ta på deler eller materiell i bevegelse mens maskinen er i bruk. Hender, løstsittende klær, langt hår eller smykker må aldri komme nær bevegelige deler. Du må ikke fjerne deksler eller slå av sikkerhetsbrytere. De helseskadelige delene under dekslet må bare håndteres av kvalifisert servicepersonell. Skadede deler eller deler som ikke fungerer, kan medføre fare. Meld straks fra til serviceavdelingen hvis du oppdager slike feil. Plasser maskinen på et passende sted slik at utstyret får nok lufting og vedlikeholdet blir enklere å utføre. Du kobler vanligvis maskinen fra strømsforsyningen ved å ta strømledningen ut av stikkontakten. 1-4

15 1 Innledning Ikke bruk en adapterplugg på linjeledningen eller stikkontakten. Fjern aldri pluggen fra linjeledningen. Unngå å bruke stikkontakter som betjenes med veggbrytere, eller som deles med annet utstyr. Legg aldri strømledningen over skarpe kanter eller mellom møbler. Pass på at strømledningen ikke strekkes, og at den ikke klemmes fast mellom utstyret, veggene eller møblene. Sørg for at området foran stikkontakten er fritt for hindringer. Forsikre deg om at maskinfunksjonene har stoppet helt før du fjerner fastkjørt materiale. Du må ikke bruke for mye kraft når du fjerner fastkjørt materiale. Da kan det oppstå skade på maskinen eller mindre personskader. Ikke dekk til ventilåpningene, da dette kan føre til overoppheting. Bruk av dette utstyret uten periodisk vedlikehold vil hindre optimal drift og kan forårsake feil på utstyret. Ta kontakt med leverandøren av maskinen for å få en vedlikeholdsplan. Les alle instruksjonene før du begynner å bruke maskinen. Bruk bare maskinen til det den er beregnet for. Overhold alltid gjeldende sikkerhets- og helsestandarder på arbeidsstedet. Denne maskinen er ikke ment for bruk i direkte synsfelt på arbeidsplasser med skjermer. For å unngå ubehagelige refleksjoner der det brukes dataskjermer, må denne maskinen ikke plasseres i direkte synsfelt. 1-5

16 1 Innledning Spesifikasjoner Utstyr Størrelse (inkludert integrert veieplattform) DM300c DM400c DM mm H x 370mm L x 435mm D 315mm H x 840mm L x 500mm D 315mm H x 1296mm L x 572mm D Vekt Ca 10,4 kg Ca 17,6 kg Ca 30,4 kg Lydnivå Maskinstøy er mindre enn 70dBA i henhold til EN ISO 7779 og ANSI Strømkrav V vekselspenning, V vekselspenning, VAC 50/60Hz 2,0A 50/60 Hz 1,0A 50/60 Hz 2,0A Kommunikasjonsporter 3 USB; 1 RJ-11 3 USB; 1 RJ-11 3 USB; 1 RJ-11 1 RJ-45 Driftstemperatur 4 C til 43C LCD-skjermstørrelse 88 x 44mm 88 x 44mm 95 x 44mm farge Mater-kapasitet* *Faktisk materkapasitet vil variere avhengig av materialet som brukes, maskinforhold, bruk av fukt samt brukerens dyktighet. Utskriftsoppløsning Utskriftsområde Blekkpatronkapasitet 65 brev/min. 95 eller 120 brev/min. 600 x 300 DPI 25,4mm x 180mm 45ml 95 eller 120 brev/min. Opptil 90 brev per minutt WOW Intern konvoluttreklame lagring Avdelingsregnskap opp til 20 Valgfritt. Valgfritt antall kontoer tilgjengelig er basert på modell. Modellnummerserier 3CXX 4CXX 6CXX 6CF1 1-6

17 Meterspesifikasjoner Norwegian modeller 1 Innledning Maksimalt trykk Maksimal kredittgrense Innstillingsintervall 0,01 Lademetode Postage by phone Materiellantall Opp til 8 tall (kan ikke tilbakestilles) Alle frankeringsmaskiner fra Pitney Bowes er produsert i samsvar med postvesenets standarder for frankeringsmaskiner. Dette inkluderer stigende registreringssikkerhet som vil låse stigende registreringer når den første frankeringen tar det mest signifikante sifferet av den stigende registreringen til 9. Det bekreftes at systemet er i samsvar med alle gjeldende EU-direktiver. For en formell samsvarserklæring vennligst kontakt overensstemmelsesingeniøren. Kontaktinformasjon er gitt foran i denne veiledningen eller i et eget dokument som følger med systemet. Systemet er utviklet for å fungere på alle analoge telekommunikasjonsnettverk i Europa. 1-7

18 1 Innledning Materialspesifikasjoner Konvoluttformat (se figuren under) Konvoluttklaffens dybde Konvoluttykkelse Stablehøyde for post Konvoluttvekt Minimum 89 x 127mm Maks 330 x 381mm (ikke WOW) 330 x 356mm (WOW-modus DM475) 22mm min - 72mm maks Minimum 0,20mm Maks (DM300c) 9,5mm Maks (DM400c/DM475) 8mm 60mm 1g min - 500g maks VIKTIG: For best mulig resultater, påse alltid at materiale samsvarer med våre spesifikasjoner. 381mm (ikke WOW) 356mm (WOW-modus DM475) 72mm Maksimum 330mm 127mm 89mm Minimum 22mm 1-8

19 2 Gjør deg kjent med maskinen DM300c DM400c DM475 I dette kapitlet vil du finne ut hvor alt er og hvilke funksjoner det har. Maskinfunksjoner Forsiden på DM300c Maskinfunksjoner Forsiden på DM400c Maskinfunksjoner Forsiden på DM Kontrollpanel Maskinfunksjoner (DM300c/400c) Bak Maskinfunksjoner (DM475) Bak Flytte DM300c/400c Advarsel: Ikke flytt DM475 på egenhånd

20 2 Gjør deg kjent med maskinen Maskinfunksjoner - Forsiden på DM300c Vist med vektplattform (vekt) 2-2

21 2 Gjør deg kjent med maskinen Element Del Beskrivelse 1 Kontroll Panel her kan du legge inn oppsettet for maskinen. 2 Tapemater oppbevarer og mater etiketter som skal skrives ut. 3 LED lyser grønt når maskinen er på; lyser oransje når maskinen er i hvile modus. 4 Vekt: Plattform gjør det mulig å veie og beregne porto basert på den valgte tjenesten. 5 Deksel til blekkpatron åpnes for å skifte blekk patron. Se kapittel 7, Vedlikehold for Instruksjoner 6 Utlegger for å samle opp ferdigbehandlet post. pieces. 7 Skriver frigjøringshendel (to stilling) 8 Bunnen av materen Hjem - mater for behandling av post (normal) Løst ut - mater frikoblet for å kunne fjerne fastkjørt materiale. MERK: Maskinen vil ikke behandle post når den er i frikoblet posisjon. støtter konvolutt, postkort eller etikett når går gjennom maskinen. mechanism. 9 Fukter påfører klebervæske på konvoluttklaffen Du kan lime konvoluttene eller la dem være åpne, avhengig av hvordan de mates. 10 Qwerty tastatur (under deksel) For å legge inn informasjon. 2-3

22 2 Gjør deg kjent med maskinen Maskinfunksjoner - Forsiden på DM400c

23 2 Gjør deg kjent med maskinen Element Del Beskrivelse 1 Materdeksel Løft for å få tilgang til mater- og transportmekanismer. 2 Spak for Liming/Ikke liming Velger om konvoluttene skal limes eller ikke. 3 LED lyser grønt når maskinen er på; lyser oransje når maskinen er i hvilemodus. 4 Deksel til blekkpatron 5 Vekt: Plattform åpnes for å skifte blekk patron. Se kapittel 7, Vedlikehold for Instruksjoner gjør det mulig å veie og beregne porto basert på den valgte tjenesten. 6 Kontrollpanelet her kan du legge inn oppsettet for maskinen. 7 Skriver Frigjørings- Hendel (to stilling) Hjem - mater for behandling av post (normal) Løst ut - mater frikoblet for å kunne fjerne fastkjørt materiale. MERK: Maskinen vil ikke behandle post når den er i frikoblet posisjon. 8 Fukter påfører klebevæske på konvoluttklaffen. Du kan lime konvoluttene eller la dem være åpne, avhengig av hvordan de mates. 9 Tapemater oppbevarer og mater etiketter som skal skrives ut. 10 Bunnen av materen støtter konvolutt, postkort eller etikett når de går gjennom skriveren mechanism. 11 Utlegger for å samle ferdigbehandlet post. pieces. 12 Qwerty tastatur (under deksel) For å legge inn informasjon. 2-5

24 2 Gjør deg kjent med maskinen Maskinfunksjoner - Forsiden på DM (vist med alternativ vektplattform) (vist med dekselet åpent) Element Del Beskrivelse 1 Mater/WOWdeksel 2 Spak for Liming/ Ikke liming 3 Nivåindikator for klebevæske Åpne dekselet for å få tilgang til WOWbrettet og to papirutløserhendler (del 16 og 17) Slå liming av konvolutt av eller på Gjør at du kan se hvor mye klebevæske som er i tanken (rødt merke indikerer lavt nivå) 4 Tapemater Oppbevarer og mater etiketter som skal skrives ut. 5 Vektplattform (valgfritt) 6 Deksel for blekkpatron (under vekten) Gjør at du kan veie post slik at maskinen kan beregne porto basert på valgt tjeneste Åpnes for å skifte blekkpatron (se Kapittel 7, Vedlikehold) 2-6

25 2 Gjør deg kjent med maskinen Maskinens deler - DM475 (fortsettelse) 7 Avfallstank for Samler opp overflødig blekk blekk (i brettet under skriveren) 8 Oppbevaringsrom Her kan man oppbevare bruksanvisning, CD, osv. for rask tilgang. 9 Utlegger Muliggjør kompakt samling av behandlet post 10 Kontrollpanelet For å legge inn informasjon og sette opp maskinen (se neste side for informasjon) 11 Frigjøringshendel for skriveren (to posisjoner) Hjem - mater aktivert for behandling av post (normal) Frikoblet - materen er frikoblet, den nedre delen av skriverbrettet senkes for å fjernefastkjørte elementer i MERK: Maskinen kan ikke behandle post når hendelen er i frikoblet posisjon. 12 Skriverbrett Støtter posten eller etikettene når disse kjøres gjennom skriveren 13 Mater/WOWdeksel Støtter posten når den kjøres gjennom materen/wow-delen 14 Fukter Påfører klebevæske på konvolutten (du kan enten lime igjen konvolutten eller la den være åpen, avhengig av posisjonen på hendelen) 15 Sideguide Reduserer forskyving av posten når den mates inn i materen. 16 Frigjøringshjendel for fukter (to posisjoner, under dekselet) Hjem - mater aktivert for behandling av post (normal) Frikoblet - mater er frigjort, øvre ruller heves slik at man kan fjerne fastkjørte elementer 17 Mater/WOW frigjøringshendel (to posisjoner, under deksel) i MERK: Maskinen kan ikke behandle post når hendelen er i frikoblet posisjon. Hjem - mater aktivert for behandling av post (normal) Utløst - mater deaktivert slik at du kan fjerne en papirstopp. i MERK: Maskinen kan ikke behandle post når hendelen er i frikoblet posisjon. 2-7

26 2 Gjør deg kjent med maskinen Kontrollpanelet Tape-tast Trykk for å skrive ut etikett(er). 2. Låse-/strømtast Dobbeltfunksjon. Forhindrer uautorisert bruk av maskinen. Hvis låsefunksjonen er installer og maskinen er i dvalemodus, kan du låse opp (vekke) maskinen ved å legge inn ditt firesifrede passord. Du kan også starte eller slå av maskinen. 3. Taster for skjermvalg Du kan velge en linje (en tast for hver linje) på operatørskjermen. Når den venstre pilen (?) opptar den første posisjonen på en av skjermlinjene, kan du trykke på den tilsvarende skjermvalgtasten for å velge denne linjen. 4. Operatørskjerm Viser maskinens nåværende status og hjelper deg gjennom alle oppsettsfunksjonene. 5. Side opp/side ned (Rulletaster) Du kan rulle opp og ned gjennom menyvalgene i operatørskjermbildet. Hvis en Side/ Opp/Ned-tast lyser, indikerer det at tilleggsvalg er tilgjengelig i en meny (opp eller ned, avhengig av tast) og den Side opp-/ Side ned-tasten kan trykkes inn for å få tilgang til disse ekstra valgene. 6. Alfa/Numerisk tastaturer Du kan taste inn tall og bokstaver for et kontonavn, portoverdier og annen informasjon

27 2 Gjør deg kjent med maskinen 7. Enter-tast Gjør det mulig å godta en oppføring eller et valg. 8. Start/Stopp-taster Du kan begynne eller stanse mating av etiketter eller konvolutter. 9. Funksjonstaster Gir deg rask tilgang de mest vanlige funksjonene i maskinen. Trykking på en funksjonstast tar deg umiddelbart til toppnivåskjermen til funksjonen for den tasten. Hjem Tar deg tilbake til startskjermen (dato/porto). Grunninnstilling Gir deg tilgang til standardinnstillingene du oftest bruker. Du kan tilordne verdier som portobeløp,konvoluttmelding, kontonummer, osv. i grunninnstillingene ved hjelp av valgtastene på kontrollpanelet. Se kapittel 4, Grunninnstilinger, for ytterligere detaljer. Forhåndsinnstillinger Gir deg tilgang til opp til fem definerte innstillinger. Du kan tilordne verdier som portobeløp,konvoluttmelding, kontonummer, osv. i egendefinerte innstillinger ved hjelp av valgtastene på kontrollpanelet. Se kapittel 6, Systemalternativer, for ytterligere informasjon. Lade porto Du kan enkelt legge til (fylle på) portobeløp på din maskin via LAN eller modem (krever analog telefonlinje). Se kapittel 5, Fyll opp porto, for ytterligere detaljer. Verdier Gjør det mulig å sjekke portobeløpene og antallet som er behandlet. Se kapittel 5, Fyll opp porto, for ytterligere detaljer. Vekt/Porto Gjør det mulig å veie post og beregne porto basert på tjenesten som er valgt. Se kapittel 3, Behandling av post, for ytterligere detaljer. Meny gir deg tilgang til systemoppsettinformasjon som dato, klokkeslett, porto, kontering, telefonparametere osv. Se Kapittel 6 Systemvalg, for nærmere informasjon. 10. LED- Lyser grønt når maskinen er på og lyser oransje når maskinen er i dvalemodus. 11. Tilbake/C-tast-For å gå tilbake ett nivå i menyen eller slette det som er tastet inn. 12. QWERTY-tastatur (under deksel)-for å taste inn bokstaver og spesialtegn for kontonavn og tekstmeldinger VIKTIG: Når du trykker på en av funksjonstastene, mister du oppføringene i det foregående skjermbildet med mindre du har trykket på tasten Enter for å bekrefte oppføringen. Hvis du for eksempel har lagt inn et kontonavn i et skjermbilde og deretter umiddelbart trykker på en annen funksjonstast, vil kontonavnet ikke registreres i maskinen. 2-9

28 2 Gjør deg kjent med maskinen Maskinfunksjoner (DM300/400c) - bak Maskinfunksjoner - Baksiden 1. Telefonkontakt Gjør det mulig å koble til en analog telefonlinje av den typen som en faksmaskin bruker. Kontakten tar en standard telefonkontakt (medfølger). Når maskinen er koblet til en analog telefonlinje kan du legge til porto når som helst, ved å trykke på Lade porto og følge meldingene på skjermen. Se kapittel 5, Fyll opp porto, for ytterligere detaljer. 2. USB Port lar deg koble til en USB-kabel til eksterne enheter (scanner, LAN, vekt). 3. Stikkontakt Kobles til AC-strømkabel (medfølger). 4. Strømbryter Slår strømmen av eller på. 2-10

29 2 Gjør deg kjent med maskinen Maskinfunksjoner (DM475) - baksiden Maskinfunksjoner - Baksiden 1. Telefonkontakt Gjør det mulig å koble til en analog telefonlinje av den typen som en faksmaskin bruker. Kontakten tar en standard telefonkontakt (medfølger). Når maskinen er koblet til en analog telefonlinje kan du legge til porto når som helst, ved å trykke på Lade porto og følge meldingene på skjermen. Sekapittel 5, Fyll opp porto, for ytterligere detaljer. 2. LAN-tilkobling For å koble maskinen til Pitney Bowes Datasenter via nettverk med Internett-tilgang (også kjent som permanent tilkobling). 3. USB Port lar deg koble til en USB-kabel til eksterne enheter (scanner, LAN, vekt). 4. Strømbryter Slår strømmen av eller på. 5. Stikkontakt Kobles til AC-strømkabel (medfølger). MERK: Ikke flytt maskinen for å koble til eller fra telefon/nettverk, USB eller strømkabel, da dette kan virke inn på eksisterende tilkoblinger. Se side 2 12 hvis du vil ha mer informasjon. 2-11

30 2 Gjør deg kjent med maskinen Flytte DM300c/DM400c Hvis du trenger å flytte DM300c/DM400c frankeringsmaskinen, koble fra strømmen og eventuelle andre kabler som er koblet til baksiden av maskinen (se figur på foregående sider) og skyv utlegger bort fra maskinen. Utlegger DM300c DM400c Advarsel: Ikke flytt DM475 på egenhånd. Du bør ikke flytte DM475 på egenhånd. Ta kontakt med Pitney Bowes for å avtale besøk. DM475 MERK: Ikke flytt DM475 på egenhånd. Maskinen består av to deler og ved å flytte maskinen uten å separere den kan du: Skade deg selv. Forårsake skade på maskinen. Gjør at WOW-modulen går ut av kalibrering. Ugyldiggjøre garantien. Ta kontakt med Pitney Bowes for å avtale flytting av maskinen (kostnader for dette kan tilkomme). 2-12

31 3 Håndtere post DM300c DM400c DM475 Dette kapittelet forklarer hvordan du behandler post, dine utskriftsalternativer samt bruk av vektplattformen. Før du begynner Kontrolliste Skjermbildet Hjem Velge porto Bruke vektplattformen (Vekt) Differensiall veiing Legge inn vekt manuelt Legge inn porto direkte WOW (Weight-on-the-way) (DM475) Velge en konto for å spore porto Konvoluttmelding Fremjustere datoen på maskinen

Digitalt frankeringssystem DM300c- og DM400c-seriene

Digitalt frankeringssystem DM300c- og DM400c-seriene Digitalt frankeringssystem DM300c- og DM400c-seriene Brukerveiledning Kapittel 1 Kapittel 2 Kapittel 3 Introduksjon Innholdsfortegnelse Om ditt digitale frankeringssystem...1-2 Om IntelliLink...1-3 Frankeringsvilkår...1-3

Detaljer

Digital frankeringsmaskin DM220i

Digital frankeringsmaskin DM220i Digital frankeringsmaskin DM220i Bruksanvisning Innholdsfortegnelse Kapittel 1 Kapittel 2 Kapittel 3 Innledning Den digitale frankeringsmaskinen...1-2 IntelliLink...1-3 Frankeringsvilkår...1-3 Sikkerhet...1-4

Detaljer

Digitalt frankeringssystem DM100i/DM200i

Digitalt frankeringssystem DM100i/DM200i Digitalt frankeringssystem DM100i/DM200i Bruksanvisning Innholdsfortegnelse Kapittel 1 Kapittel 2 Kapittel 3 Innledning Det digitale frankeringssystemet...1-2 IntelliLink...1-3 Frankeringsvilkår...1-3

Detaljer

Digitalt frankeringssystem DM50 Serien (K700-serien)

Digitalt frankeringssystem DM50 Serien (K700-serien) Digitalt frankeringssystem DM50 Serien (K700-serien) Bruksanvisning Innholdsfortegnelse 1 Innledning Om DM50... 1-1 Nedlastninger til DM50... 1-2 Frankeringsvilkår... 1-3 Sikkerhet... 1-4 Spesifikasjoner...

Detaljer

DM50-serien - Hurtiginstallasjonsguide (K700 serie)

DM50-serien - Hurtiginstallasjonsguide (K700 serie) Les dette først! DM50-serien - Hurtiginstallasjonsguide (K700 serie) Ditt nye frankeringssystem er designet og produsert slik at du enkelt skal klare installasjonen uten hjelp fra en tekniker. Det er viktig

Detaljer

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile F-Secure Mobile Security for Windows Mobile 1. Installasjon og aktivering Tidligere versjon Installasjon Aktivering Starte produktet Hvis du har en tidligere versjon av F-Secure Mobile Security installert,

Detaljer

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Legg merke til! Utsett ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Plasser ikke enheten i direkte sollys eller nær varmekilder. Bruk ikke Powerline Adapter i ekstremt fuktige eller

Detaljer

Post- og pakkeforsendelser Mater. Relay. Dokumentmatesystem. Hurtiginstallasjonsveiledning. Norsk utgave SV63177-NO Rev. B 1.

Post- og pakkeforsendelser Mater. Relay. Dokumentmatesystem. Hurtiginstallasjonsveiledning. Norsk utgave SV63177-NO Rev. B 1. Post- og pakkeforsendelser Mater Relay 1000 Dokumentmatesystem Hurtiginstallasjonsveiledning Norsk utgave SV63177-NO Rev. B 1. februar 2016 FCC-samsvar Dette utstyret er testet og fastslått å være i samsvar

Detaljer

F-Secure Mobile Security for S60

F-Secure Mobile Security for S60 F-Secure Mobile Security for S60 1. Installasjon og aktivering Tidligere versjon Installasjon Du trenger ikke å avinstallere den tidligere versjonen av F-Secure Mobile Anti-Virus. Kontroller innstillingene

Detaljer

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Legg merke til! Utsett ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Plasser ikke enheten i direkte sollys eller nær varmekilder. Bruk ikke Powerline Adapter i ekstremt fuktige eller

Detaljer

Installasjonsveiledning for programvare

Installasjonsveiledning for programvare Installasjonsveiledning for programvare Denne bruksanvisningen forklarer hvordan programvaren installeres over en USB- eller nettverkstilkobling. Modellene SP 200/200S/203S/203SF/204SF mangler nettverkstilkobling.

Detaljer

Modem og lokalnett. Brukerhåndbok

Modem og lokalnett. Brukerhåndbok Modem og lokalnett Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene

Detaljer

Modem og lokalnett. Brukerhåndbok

Modem og lokalnett. Brukerhåndbok Modem og lokalnett Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Installasjonsveiledning for programvare

Installasjonsveiledning for programvare Installasjonsveiledning for programvare Denne bruksanvisningen forklarer hvordan programvaren installeres over en USB- eller nettverkstilkobling. Modellene SP 200/200S/203S/203SF/204SF mangler nettverkstilkobling.

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerveiledning

Pekeutstyr og tastatur Brukerveiledning Pekeutstyr og tastatur Brukerveiledning Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller 1 Innstilling av PLEXTALK Linio Pocket 1. Vend Linio Pocket. Sjekk at for at toppen av spilleren er opp evt fra deg hvis du holder den vannrett.

Detaljer

Modem og lokalnett. Brukerhåndbok

Modem og lokalnett. Brukerhåndbok Modem og lokalnett Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene

Detaljer

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Pocket» online spiller

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Pocket» online spiller Hurtigveiledning for «PLEXTALK Pocket» online spiller 1 Innstilling av PLEXTALK Pocket 1. Vend PLEXTALK Pocket. Sjekk at for at toppen av spilleren er opp evt fra deg hvis du holder den vannrett. Trykk

Detaljer

Brukerhåndbok. Programområde

Brukerhåndbok. Programområde Brukerhåndbok Programområde INNHOLD Slik leser du denne håndboken... 2 Symboler som brukes i håndbøkene...2 Ansvarsfraskrivelse... 3 Merknader... 3 Dette kan du gjøre på programområdet... 4 Før du åpner

Detaljer

Kontrollpanel. Xerox WorkCentre 3655 flerfunksjonsskriver Xerox ConnectKey 2.0-teknologi

Kontrollpanel. Xerox WorkCentre 3655 flerfunksjonsskriver Xerox ConnectKey 2.0-teknologi Xerox ConnectKey.0-teknologi Kontrollpanel Tilgjengelige tjenester kan variere avhengig av skriveroppsettet. Se i brukerhåndboken hvis du vil vite mer om tjenester og innstillinger. 3 4 5 Berøringsskjerm

Detaljer

SP-1101W/SP-2101W Quick Installation Guide

SP-1101W/SP-2101W Quick Installation Guide SP-1101W/SP-2101W Quick Installation Guide 05-2014 / v1.0 1 I. Produktinformasjon I-1. Pakkens innhold Smart-plugg bryter Kort installasjonsanvisning CD med monteringsguide I-2. Frontpanel Strøm-LED Bryter

Detaljer

Xerox WorkCentre 3655 Flerfunksjonsskriver Kontrollpanel

Xerox WorkCentre 3655 Flerfunksjonsskriver Kontrollpanel Kontrollpanel Tilgjengelige tjenester kan variere avhengig av skriveroppsettet. Se i brukerhåndboken hvis du vil vite mer om tjenester og innstillinger. 3 4 5 Berøringsskjerm Menyer 6 6 Alfanumerisk tastatur

Detaljer

Styrepute og tastatur

Styrepute og tastatur Styrepute og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

> Papirmeny > Universaloppsett > Måleenhet > velg en måleenhet > Stående bredde eller Stående høyde > velg bredde eller høyde >

> Papirmeny > Universaloppsett > Måleenhet > velg en måleenhet > Stående bredde eller Stående høyde > velg bredde eller høyde > A4 LTR LGL LTR A4 LGL Hurtigreferanse Legge i papir og spesialpapir I dette avsnittet finner du informasjon om hvordan du legger utskriftsmateriale i skuffen for 550 ark, skuffen for 000 ark (tilleggsutstyr),

Detaljer

JANUAR 2016 FIBERBREDBÅND BRUKERVEILEDNING

JANUAR 2016 FIBERBREDBÅND BRUKERVEILEDNING JANUAR 2016 FIBERBREDBÅND BRUKERVEILEDNING 1 1 1 KOBLE TIL HJEMMESENTRAL S 3 2 OPPSETT AV TRÅDLØS RUTER OG BRANNMUR I HJEMMESENTRALEN S 4 3 OPPKOBLING AV PC TIL INTERNETT MED WINDOWS 8 S 8 4 OPPKOBLING

Detaljer

BACKUP HD SERIES BRUKERMANUAL

BACKUP HD SERIES BRUKERMANUAL BACKUP HD SERIES BRUKERMANUAL TUSEN TAKK for at du har kjøpt ClickFree Backup-enheten. Disse instruksjonene har blitt satt sammen for å hjelpe deg med å bruke produktet, men generelt håper vi at det er

Detaljer

Hurtigstart-guide CD180

Hurtigstart-guide CD180 Hurtigstart-guide CD180 Viktige sikkerhetsinstruksjoner Bruk kun strømforsyningen som er angitt i de tekniske spesifikasjonene. Produktet må ikke komme i kontakt med væsker. Eksplosjonsfare hvis batteriet

Detaljer

Humanware. Trekker Breeze versjon 2.0.0.

Humanware. Trekker Breeze versjon 2.0.0. Humanware Trekker Breeze versjon 2.0.0. Humanware er stolte av å kunne introdusere versjon 2.0 av Trekker Breeze talende GPS. Denne oppgraderingen er gratis for alle Trekker Breeze brukere. Programmet

Detaljer

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Kontrollpanel

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Kontrollpanel Kontrollpanel Tilgjengelige tjenester kan variere avhengig av skriveroppsettet. Se i brukerhåndboken hvis du vil vite mer om tjenester og innstillinger. 3 5 Utløserknapp for smeltevoksdør Menyer 7 Jobbkontroller

Detaljer

Welch Allyn Connex Spot Monitor Hurtigreferansekort

Welch Allyn Connex Spot Monitor Hurtigreferansekort Welch Allyn Connex Spot Monitor Hurtigreferansekort Innhold På/av-knapp...2 Avslutte...2 Logge på og velge en profil...2 Batteristatus...2 Bytte profil...2 Starte/stoppe blodtrykk...2 Starte intervaller...2

Detaljer

Din bruksanvisning SHARP AR-M256/M316/5625/5631

Din bruksanvisning SHARP AR-M256/M316/5625/5631 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for SHARP AR-M256/M316/5625/5631. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på SHARP AR-M256/M316/5625/5631 i bruksanvisningen

Detaljer

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Versjon 1.0 Rakkestad, 26.03.2014 Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon... 3 2. Installasjon og oppgradering... 3 2.1 Nedlasting... 3 2.2 Oppdatering av operativsystem

Detaljer

Brukerhåndbok Programområde

Brukerhåndbok Programområde Les denne håndboken nœye fœr du bruker maskinen, og oppbevar den for fremtidig referanse. Brukerhåndbok Programområde INNHOLD Slik leser du denne håndboken... 2 Symboler som brukes i håndbøkene...2 Ansvarsfraskrivelse...

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Brukermanual QL-700. Etikettskriver

Brukermanual QL-700. Etikettskriver Brukermanual Etikettskriver QL-700 Sørg for å lese nøye gjennom denne håndboken før du tar i bruk maskinen. Vi anbefaler at du oppbevarer denne håndboken i nærheten for framtidig referanse. www.brother.com

Detaljer

BDA Proff på prosjekt!

BDA Proff på prosjekt! Brukerveiledning for Brødrene Dahls Assistent BDA Proff på prosjekt! www.dahl.no Sept 08 BDA brukerdokumentasjon Brukerveiledning for Honeywell Dolphin 7600 Innholdsfortegnelse 1 Skjermbilder Side 1 1.1

Detaljer

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 1 Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 2 Innholdsfortegnelse 1 Brevfabrikken innledning 4 2 Komme i gang /Registrer 5 2.01 Registrer 5 2.02 Last ned program 5 3 Min side: 6 3.01 Kontodetaljer

Detaljer

Brukerhåndbok. (det viktigste) SW Version 1.10 / Håndbok utgave 2014-05-20

Brukerhåndbok. (det viktigste) SW Version 1.10 / Håndbok utgave 2014-05-20 Brukerhåndbok (det viktigste) SW Version 1.10 / Håndbok utgave 2014-05-20 Innhold Innhold 1 Innledning... 3 2 Starte / lukke Navigator... 4 2.1 Starte og koble til PostBase automatisk... 4 2.2 Koble sammen

Detaljer

ZT210/ZT220/ZT230 Hurtigreferanse

ZT210/ZT220/ZT230 Hurtigreferanse ZT210/ZT220/ZT230 Hurtigreferanse Bruk denne veiledningen ved daglig bruk av printer. Du finner flere opplysninger i Brukerveiledning. Printerkomponenter Figure 1 viser komponentene inne i medierommet

Detaljer

Takk for at du valgte vår Trådløse Mobil Bredbånds router/modem, (heretter kalt 3G-router).

Takk for at du valgte vår Trådløse Mobil Bredbånds router/modem, (heretter kalt 3G-router). Takk for at du valgte vår Trådløse Mobil Bredbånds router/modem, (heretter kalt 3G-router). Merk: Støttede funksjoner og faktisk utseende avhenger av hvilket produkt du har kjøpt. De følgende bildene er

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning Del 1/2 GARO SR2 komfyrvakt v4.1.1 NOR SR2 Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Oppsett 4. Still inn alarmgrensen 5. Installering av vannlekkasjedetektoren (tilbehør) 6.

Detaljer

Dokkingstasjon for digitalt kamera Norsk

Dokkingstasjon for digitalt kamera Norsk HP Photosmart 6220 Dokkingstasjon for digitalt kamera Norsk Eliminering av utstyr i privathusholdningen i Den europeiske unions medlemsland Dette symbolet på produktet eller emballasjen betyr at produktet

Detaljer

Brukerveiledning: Oppsett (konfigurering) av nettbrett og tilkopling av brukerkonto

Brukerveiledning: Oppsett (konfigurering) av nettbrett og tilkopling av brukerkonto Brukerveiledning: Oppsett (konfigurering) av nettbrett og tilkopling av brukerkonto Det er flere alternativer når det gjelder valg av nettbrett. Denne brukerveiledningen er laget med utgangspunkt i de

Detaljer

HP UC-høyttalertelefon. Brukerhåndbok

HP UC-høyttalertelefon. Brukerhåndbok HP UC-høyttalertelefon Brukerhåndbok Copyright 2014, 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth er et varemerke som tilhører sin eier og brukes av Hewlett-Packard Company på lisens. Windows

Detaljer

Welcome to the World of PlayStation Hurtigstartsveiledning

Welcome to the World of PlayStation Hurtigstartsveiledning Welcome to the World of PlayStation Hurtigstartsveiledning Norsk PCH-2016 7025574 Bruke PlayStation Vita-systemet for første gang Hold nede I fem sekunder Slå på PS Vita-systemet. Når du slår på systemet

Detaljer

CD 600 IntelliLink, Navi 650, Navi 950 IntelliLink Ofte stilte spørsmål

CD 600 IntelliLink, Navi 650, Navi 950 IntelliLink Ofte stilte spørsmål Innhold 1. Audio... 1 2. Navigasjon (kun med og Navi 650)... 2 3. Phone... 3 4. Speech recognition (kun med CD 600 IntelliLink and )... 4 5. Other... 5 1. Audio SPØRSMÅL: Hvordan kan jeg veksle mellom

Detaljer

Brukerveiledning Telenor DigAna 10

Brukerveiledning Telenor DigAna 10 Brukerveiledning Innholdsfortegnelse Oppakking og installasjon........... 4 Medfølgende deler.............. 4 Oversikt Tilkobling.................... 4................... 4 Komme igang..................

Detaljer

Brødrene Dahls Assistent BDA

Brødrene Dahls Assistent BDA Brukerveiledning for Brødrene Dahls Assistent BDA -Helt sjef på lager! www.dahl.no Okt 07 BDA brukerdokumentasjon Brukerveiledning for Hand Held Dolphin 7600 Innholdsfortegnelse 1 Skjermbilder Side 1 1.1

Detaljer

Modem og lokalnett. Brukerhåndbok

Modem og lokalnett. Brukerhåndbok Modem og lokalnett Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene

Detaljer

Fjernkontroll for HP Media (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok

Fjernkontroll for HP Media (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok Fjernkontroll for HP Media (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows og Windows Vista er varemerker eller registrerte varemerker for Microsoft

Detaljer

Styrepute og tastatur

Styrepute og tastatur Styrepute og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

Brukerveiledning: Oppsett (konfigurering) av nettbrett og tilkopling av brukerkonto

Brukerveiledning: Oppsett (konfigurering) av nettbrett og tilkopling av brukerkonto Brukerveiledning: Oppsett (konfigurering) av nettbrett og tilkopling av brukerkonto Det er flere alternativer når det gjelder valg av nettbrett. Denne brukerveiledningen er laget med utgangspunkt i Samsung

Detaljer

1. Hent NotaPlan Online Backup på www.notaplan.no 2. Trykk på Download i menyen og på Download i linjen med Notaplan Backup

1. Hent NotaPlan Online Backup på www.notaplan.no 2. Trykk på Download i menyen og på Download i linjen med Notaplan Backup 1 Systemkrav ADSL eller minimum ISDN via router. Ved automatisk backup: Min. Windows XP / 2000 / 2003 (pga. Service) Ved manuellt system: Min. Windows 98 SE NotaPlan Backup bør installeres på den/de maskiner

Detaljer

Xerox ColorQube 9301 / 9302 / 9303 Kontrollpanel

Xerox ColorQube 9301 / 9302 / 9303 Kontrollpanel Xerox ColorQube 90 / 90 / 90 Kontrollpanel Tilgjengelige tjenester kan variere avhengig av skriveroppsettet. Se i brukerhåndboken hvis du vil vite mer om tjenester og innstillinger.? Menyer GHI PRS 7 *

Detaljer

Din bruksanvisning HP COMPAQ DX2300 MICROTOWER PC

Din bruksanvisning HP COMPAQ DX2300 MICROTOWER PC Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP COMPAQ DX2300 MICROTOWER PC. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP COMPAQ DX2300 MICROTOWER PC

Detaljer

Inspeksjon Brukermanual

Inspeksjon Brukermanual 2013 INNHOLD Inspeksjon Brukermanual Denne applikasjonen lar deg enkelt inspisere utstyr som er plassert i Utstyrsportalen. Inspeksjon Onix AS 10/4/2013 0 Side INNHOLD INNHOLDSFORTEGNELSE Page # INTRODUKSJON...

Detaljer

Xerox WorkCentre 7800-serien Kontrollpanel

Xerox WorkCentre 7800-serien Kontrollpanel Kontrollpanel Tilgjengelige tjenester kan variere avhengig av skriveroppsettet. Se i brukerhåndboken hvis du vil vite mer om tjenester og innstillinger. ABC DEF Menyer GHI PQRS 7 JKL TUV 8 MNO 6 WXYZ 9

Detaljer

Installasjon. Powerline 500 Modell XAVB5421

Installasjon. Powerline 500 Modell XAVB5421 Installasjon Powerline 500 Modell XAVB5421 Innhold i pakken I noen regioner er en ressurs-cd inkludert med produktet. Merk: Adaptere varierer fra region til region. Adapteren din kan se annerledes ut.

Detaljer

KeyMaestro punkttastatur. av HumanWare. Brukerveiledning

KeyMaestro punkttastatur. av HumanWare. Brukerveiledning KeyMaestro punkttastatur av HumanWare Brukerveiledning januar 2006 1. Velkommen Maestro (eller Trekker) støtter KeyMaestro HumanWare Braille Bluetooth tastaturet. KeyMaestro bruker Bluetooth teknologi

Detaljer

BRUKERVEILEDNING - kortversjon IP222 & IP232

BRUKERVEILEDNING - kortversjon IP222 & IP232 BRUKERVEILEDNING - kortversjon IP222 & IP232 Telefonen kan styres både fra mypbx (PC/web-applikasjon) og direkte fra telefonen. Denne brukerveiledningen tar for seg betjening fra telefonen og er delt inn

Detaljer

BlindShell bruksanvisning

BlindShell bruksanvisning Dato: 1.6.2015 BlindShell bruksanvisning BlindShell er en smarttelefon for blinde og svaksynte brukere. Enheten betjenes med enkle bevegelseskommandoer, talemeldinger leses opp ved hjelp av kunstig tale

Detaljer

Veiledning for aktivering av. Mobil Bredbåndstelefoni

Veiledning for aktivering av. Mobil Bredbåndstelefoni Veiledning for aktivering av Mobil Bredbåndstelefoni Veiledning for aktivering av Mobil Bredbåndstelefoni For at Telio Mobil Bredbåndstelefoni skal fungere på din mobiltelefon må en klient (@irtelio) lastes

Detaljer

Disker og stasjoner. Dokumentdelenummer: 419460-091

Disker og stasjoner. Dokumentdelenummer: 419460-091 Disker og stasjoner Dokumentdelenummer: 419460-091 Januar 2007 Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og eventuelle eksterne stasjoner (tilleggsutstyr). Innhold 1 Behandle disker og stasjoner

Detaljer

Horisontal beltemottaker for Relay TM -systemer

Horisontal beltemottaker for Relay TM -systemer Post og pakkeforsendelser Mater Horisontal beltemottaker for Relay TM -systemer Brukerveiledning Norsk utgave 1. august 2015 Merk: Dette utstyret er testet og fastslått å være i samsvar med grensene for

Detaljer

Garmin Swim Hurtigstartveiledning

Garmin Swim Hurtigstartveiledning Garmin Swim Hurtigstartveiledning September 2012 190-01453-58_0B Trykt i Taiwan Innledning ADVARSEL Rådfør deg alltid med legen før du begynner på eller endrer et treningsprogram. Se veiledningen Viktig

Detaljer

Brukerveiledning Versjon 1.3

Brukerveiledning Versjon 1.3 Brukerveiledning Versjon 1.3 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Registrering i elektronisk gjesteliste... 4 Tillatelser for gjestene... 4 Servicenivå... 4 Adgangsnivå... 4 Egendefinert... 4 Registrering

Detaljer

Styrepute og tastatur

Styrepute og tastatur Styrepute og tastatur Dokumentdelenummer: 430406-091 Januar 2007 Denne håndboken beskriver hvordan du bruker maskinens styrepute og tastatur. Innhold 1 Styrepute Komponenter på styreputen.......................

Detaljer

Programvareoppdateringer

Programvareoppdateringer Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION DV9331EU. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION DV9331EU i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Brødrene Dahl Versjon 6.11 for Intermec CK1

Brødrene Dahl Versjon 6.11 for Intermec CK1 Brødrene Dahl Versjon 6.11 for Intermec CK1 Skan For å skanne en strekkode Space Mellomrom S1 For numerisk tastatur: Lar deg trykke en bokstav. For vanlig tastatur: Bytte mellom små og store bokstaver.

Detaljer

Brukerveiledning: Oppsett (konfigurering) av nettbrett og tilkopling av brukerkonto

Brukerveiledning: Oppsett (konfigurering) av nettbrett og tilkopling av brukerkonto Brukerveiledning: Oppsett (konfigurering) av nettbrett og tilkopling av brukerkonto Det er flere alternativer når det gjelder valg av nettbrett. Denne brukerveiledningen er laget med utgangspunkt i Lenovo

Detaljer

Kontrollpanel. Xerox WorkCentre 6655 flerfunksjons fargeskriver Xerox ConnectKey 2.0-teknologi

Kontrollpanel. Xerox WorkCentre 6655 flerfunksjons fargeskriver Xerox ConnectKey 2.0-teknologi Xerox ConnectKey.0-teknologi Kontrollpanel Tilgjengelige tjenester kan variere avhengig av skriveroppsettet. Se i brukerhåndboken hvis du vil vite mer om tjenester og innstillinger. 3 4 5 Berøringsskjerm

Detaljer

Fornybar energi. Komme i gang med LEGO Energimåler

Fornybar energi. Komme i gang med LEGO Energimåler Fornybar energi Komme i gang med LEGO Energimåler de LEGO Group. 2010 LEGO Gruppen. 1 Innholdsfortegnelse 1. Oversikt over Energimåleren... 3 2. Feste Energiboksen... 3 3. Lade og utlade Energimåleren...

Detaljer

RollerMouse Free3 Wireless

RollerMouse Free3 Wireless RollerMouse Free3 Wireless Brukerveiledning Free3_Wireless_User_Guide_NO.indd 1 06/06/2017 12.16 Eskens innhold 1. RollerMouse Free3 Wireless 2. To korte tastaturhevere 3. To lange tastaturhevere 4. Trådløs

Detaljer

Styrepute og tastatur

Styrepute og tastatur Styrepute og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd erklærer under vårt eneansvar at produktene DTN-10 og DTN-11 er i samsvar med bestemmelsene

Detaljer

ProMed. Brukermanual for installasjon og bruk av mobiltelefon eller SMS og nett for sending av SMS direkte fra. for Windows

ProMed. Brukermanual for installasjon og bruk av mobiltelefon eller SMS og nett for sending av SMS direkte fra. for Windows Side 1 av 9 Brukermanual for installasjon og bruk av mobiltelefon eller SMS og nett for sending av SMS direkte fra ProMed for Windows Kundeoppfølging og Administrasjon Versjon 1.7 23.10.2009 Litt om sending

Detaljer

Skifte rekvisita. Skifte rekvisitadeler 1. Skrive ut. Bruke farger. Papirhåndtering. Vedlikeholdssett. Problemløsing. Administrasjon.

Skifte rekvisita. Skifte rekvisitadeler 1. Skrive ut. Bruke farger. Papirhåndtering. Vedlikeholdssett. Problemløsing. Administrasjon. Skifte rekvisita Skifte rekvisitadeler 1 Hvis du vil vite hvordan du skal skifte en enkelt rekvisitakomponent, kan du klikke på overskriftene nedenfor: Tonerkassetter Fotofremkallingskassett Oljeflaske

Detaljer

Første gangs bruk kort beskrivelse Avsnitt 1. Tilkobling (4.1) 2. Avinstallere gamle drivere og produkter (4.2) 3. Installere under Windows (4.

Første gangs bruk kort beskrivelse Avsnitt 1. Tilkobling (4.1) 2. Avinstallere gamle drivere og produkter (4.2) 3. Installere under Windows (4. Første gangs bruk kort beskrivelse Avsnitt 1. Tilkobling (4.1) 2. Avinstallere gamle drivere og produkter (4.2) 3. Installere under Windows (4.3)! 4. Kontroll etter installering (5) 1 Introduksjon Denne

Detaljer

Web Connect-guide. Versjon 0 NOR

Web Connect-guide. Versjon 0 NOR Web Connect-guide Versjon 0 NOR Gjeldende modeller Denne brukermanualen gjelder for følgende modeller: ADS-2500We og ADS-2600We. Merknadsdefinisjoner Vi bruker følgende merknadsstil gjennom hele denne

Detaljer

Viktig informasjon til nye brukere av Mac-klient fra UiB

Viktig informasjon til nye brukere av Mac-klient fra UiB Viktig informasjon til nye brukere av Mac-klient fra UiB Innholdsfortegnelse Ny Mac-klient fra UiB... 1 Første innlogging... 1 Oppsett av e-post... 2 Oppsett av e-post i Outlook... 2 Oppsett av e-post

Detaljer

ZE500 Hurtigreferanse

ZE500 Hurtigreferanse Bruk denne veiledningen ved daglig bruk av utskriftsmotor. Du finner flere opplysninger i Brukerveiledning. Utskriftsmotorens parametere ZE500 utskriftsmotorer er tilgjengelige i høyrevendt (utskriftsmekanismen

Detaljer

Wi-Fi-innstillinger. Infrastrukturmodus

Wi-Fi-innstillinger. Infrastrukturmodus Wi-Fi-innstillinger uu Innledning Det er to trådløse LAN-moduser: Intrastrukturmodus for tilkobling gjennom et tilgangspunkt og ad-hocmodus for å etablere en direkte tilkobling med en trådløs LAN-kompatibel

Detaljer

Kort brukerveiledning

Kort brukerveiledning Kort brukerveiledning TANDBERG MXP-systemer Norsk Programvareversjon F1 D13623.04 June 2006 Reproduksjon av hele eller deler av dette dokumentet er ikke tillatt uten skriftlig tillatelse fra Innhold Generell

Detaljer

Fylle standardskuffen for 250 ark

Fylle standardskuffen for 250 ark Hurtigreferanse Legge i papir og spesialmedia Dette avsnittet forklarer hvordan du skal fylle skuffene for 250- og 550-ark, samt den manuelle materen. Den inneholder også informasjon om angivelse av papirstørrelse

Detaljer

Din bruksanvisning HP COMPAQ DX7300 MICROTOWER PC http://no.yourpdfguides.com/dref/857524

Din bruksanvisning HP COMPAQ DX7300 MICROTOWER PC http://no.yourpdfguides.com/dref/857524 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP COMPAQ DX7300 MICROTOWER PC. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP COMPAQ DX7300 MICROTOWER PC

Detaljer

Google Cloud Print-guide

Google Cloud Print-guide Google Cloud Print-guide Versjon 0 NOR Merknadsdefinisjoner Vi bruker følgende merknadsstil gjennom hele denne brukermanualen: Merknadene forteller deg hvordan du reagerer på situasjoner som kan oppstå,

Detaljer

Din bruksanvisning HP POINT OF SALE RP5000 http://no.yourpdfguides.com/dref/892799

Din bruksanvisning HP POINT OF SALE RP5000 http://no.yourpdfguides.com/dref/892799 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning v4.2.1 NOR GARO SR2 PCU5.1-PP Installasjonsveiledning GARO SR2 komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-PP Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Feilsøking 4. Installering av vannlekkasjedetektoren

Detaljer

Din bruksanvisning DYMO LABELMANAGER 220P http://no.yourpdfguides.com/dref/2816988

Din bruksanvisning DYMO LABELMANAGER 220P http://no.yourpdfguides.com/dref/2816988 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for DYMO LABELMANAGER 220P. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på DYMO LABELMANAGER 220P i bruksanvisningen

Detaljer

Lightwriter SL40 Connect Scanning

Lightwriter SL40 Connect Scanning Lightwriter SL40 Connect Scanning Brukerveiledning SL40 SCAN Dette er en veiledning for bruk av scanning installert på Lightwriter SL40 Connect. Besøk vårt nettsted på www.toby-churchill.com for oppdateringer

Detaljer

Disker og stasjoner. Brukerhåndbok

Disker og stasjoner. Brukerhåndbok Disker og stasjoner Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene

Detaljer

Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 5.2

Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 5.2 Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 5.2 April 2011 Innhold Innledning... 1 Administrator... 1 Sikkerhetskopi... 1 Testfirmaet... 1 Før du starter installasjonen/oppgraderingen... 2 Nedlasting...

Detaljer

Hurtigreferanse. Lære mer om kontrollpanelet. Lære mer om lampene på kontrollpanelet. Hurtigreferanse

Hurtigreferanse. Lære mer om kontrollpanelet. Lære mer om lampene på kontrollpanelet. Hurtigreferanse Hurtigreferanse Lære mer om kontrollpanelet Skriverens kontrollpanel har to knapper og to lamper. Lampene indikerer skriverens status. Knappene brukes til å fortsette eller avbryte den aktuelle utskriftsjobben.

Detaljer

Hurtigstartsveiledning. Norsk VTE-1016

Hurtigstartsveiledning. Norsk VTE-1016 Hurtigstartsveiledning Norsk VTE-1016 7025691 1 Kom i gang! Koble kontrolleren til PlayStation TV-systemet Du kan bruke den trådløse DUALSHOCK 3- eller DUALSHOCK 4-kontrolleren med PS TV-systemet bare

Detaljer

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Versjon 1.1 Rakkestad, 03.09.2014 Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon... 3 2. Installasjon og oppgradering... 3 2.1 Nedlasting... 3 2.2 Oppdatering av operativsystem

Detaljer

Web Connect-guide. Version 0 NOR

Web Connect-guide. Version 0 NOR Web Connect-guide Version 0 NOR Gjeldende modeller Denne brukermanualen gjelder for følgende modeller: ADS-2500W og ADS-2600W Merknadsdefinisjoner Vi bruker dette symbolet i denne brukermanualen: Merknader

Detaljer

ENC - 100. ENKEL AKSE og KLIPPE LENGDE KONTROLLER for PLATESAKSER

ENC - 100. ENKEL AKSE og KLIPPE LENGDE KONTROLLER for PLATESAKSER ENC - 100 ENKEL AKSE og KLIPPE LENGDE KONTROLLER for PLATESAKSER 1. GENERELLE SPESIFIKASJONER Membran tastatur med lang levetid. Klart og lett lesbart display. Viser hver av de 6 sifrene for aktuell og

Detaljer