Kursuka 2010: Program

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kursuka 2010: Program"

Transkript

1 Kursuka 2010: Program november 2010 Radisson Blu Hotel, Trondheim Airport, Værnes, Stjørdal mandag 15.nov tirsdag 16.nov onsdag 17.nov ankomst registrering og innsjekking parallelle fagkurs fellesdel parallelle fagkurs fellesdel etterkurs middag og sosialt samvær festmiddag og sosialt samvær hjemreise evt. middag

2 Parallelle fagkurs Grovfôr Tema: Mekaniseringsøkonomi innen grovfôr Mandag 15.november Åpning Oddbjørn Kval-Engstad, Norsk Landbruksrådgiving/Bioforsk Erfaringer fra prosjekt Reduserte grovforkostnader for bedre økonomi i melk og kjøttproduksjonen på Agder Torleiv Roland, NLR Agder Beinstrekk Betydning av transportkostnader og høstekapasitet, med utvalgte eksempler for høstelinjer Jan Karstein Henriksen, NLR Agder Kaffe Presentasjon av Mekøk Grovfôr- verktøy for mekaniseringsøkonomi grasdyrking Jan Karstein Henriksen, NLR Agder Kostnader for plansilo og gropsilo sammenlignet med rundballer, med valg av høstelinje/ensilering. Viktige moment for å lykkes med gropsilo. Atle Haugnes, NLR Sør-Trøndelag/ Sverre Heggset, Landbruk Nordvest/NLR Pause Investering, finansiering effekt av ulike valg, med eksempler på gardsnivå Erik Hørlück Berg, NLR Østafjells Avslutning/oppsummering Tirsdag 16.november Lagelighetskostnader ved grashøsting. Beregna kostnader ved høsting på ikke optimalt tidspunkt Carina Gunnarsson, JTI, Sverige Pause Presentasjon av Grovfôrkalkulatoren verktøy for mekaniseringsøkonomi grovfôrdyrking Oddbjørn Kval-Engstad, NLR Presentasjon av Mekøk Husdyrgjødsel verktøy for mekaniseringsøkonomi husdyrgjødsel Oddbjørn Kval-Engstad, NLR/ Aslak Botten, NLR Østafjells Mekaniseringsrådgiving i NLR Sverre Heggset, NLR/Landbruk Nordvest Pause Fôranalysevurdering dataverktøy og rådgivningsopplegg for bruk av fôranalyser i fôrdyrkingsrådgiving Lise N. Austrheim, NLR Hordaland Oppsummering/avslutning 2

3 Korn, oljevekster og proteinvekster Mandag 15.november Åpning Einar Strand, Norsk Landbruksrådgiving/Bioforsk Spragleflekk og dens betydning i norsk korndyrking Saideh Salamati, Midt-Norsk Plantevern Soppstrategier i bygg og hvete Unni Abrahamsen, Bioforsk Øst Kaffepause Soppstrategier forts Erfaringer med ulike blandinger mot SU resistent ugras Harald Solberg, Hedmark Landbruksrådgiving, Jan Netland, Bioforsk Plantehelse Utfordringer vedrørende plantevern i korn. Diskusjon Forsøk med husdyrgjødsel til korn Anne Kari Bergjord, Bioforsk Midt-Norge Resultater fra prosjekt med nedmoldingstid og utstyr Harald Solberg, Hedmark Landbruksrådgiving Slutt Tirsdag 16.november Økologisk korndyrking, en driftsøkonomisk undersøkelse Steinar Lier, Hedmark Landbruksrådgiving Økte byggavlinger i økologisk drift gjennom bedret grønngjødselhandtering Randi B. Frøseth, Bioforsk Økologisk Kaffepause Kveke, tistel og dylle. Biologi og bekjempelse, økologisk og konvensjonelt Lars Olav Brandsæter, Bioforsk Plantehelse Slutt Potet Mandag 15. november Tema: Settepoteter Forbehandling av settepoteter Jan Arne Broen, Maarud AS Ulike metoder for forbehandling av settepotet, fordeler og ulemper Hva er det viktig å passe ved lysgroing av potet til ulike formål (tidlig-, chips-, mat-, lagerpotet) En gjennomgang av lys (mengde og type), fuktighet, kasser eller sekker, veksthus etc. Tips som kan overbevise dyrkerne om nytten av lysgroing Forbehandling og fysiologisk alder Eksempel på praktisk gjennomføring av lysgroing av poteter Jon Olav Forbord, NLR Nord-Trøndelag 3

4 11.30 Settepoteters vitalitet og kvalitet Bjarne Risvig, Jysk Landbruksrådgiving, DK Hvilken betydning har jordsmonnet for kvaliteten på settepotet? Har ulike lagring av settepotet påvirkning på settepotetvitalitet? Lunsj Metoder og utstyr for måling i potet Hurtigtest av virus v/anita Barlien, Overhalla Klonavlssenter Utstyr for måling av Mn v/siri Abrahamsen, Vestfold forsøksring Måling av sukker i potet til chips og pommes frites v/jan Arne Broen, Maarud AS Måling av temperatur i jord og på lager, og litt om prøvesold v/ole Morten Nyberg, Hedmark landbruksrådgiving Bruk av elektronisk potet for måling av skader på knollen Tørrstoffmåling i potet (Lisham i en mengde, eller knollmåler) Bladanalyser & planteprøver. Metodikk og utstyr v/bjørn Tor Svoldal, Yara Kaffepause Registrering og beregning av vannbehov Lars Møller, Videncenteret, DK (sammen med grønnsaker) Pause Tema: Bladlus i potet Bladlus i potet Bjarne Risvig, Jysk Landbruksrådgiving, DK Arbeid med fangst og identifikasjon av bladlus i Danmark Beregning av smitterisikoindeks Hvordan brukes smitterisikoindeksen i rådgivingen for å forhindre virusoverføring i potet? Pause Mulig nytt prosjekt med kartlegging av bladlus i potet Borghild Glorvigen, NLR Maskinteknisk rådgiving i potet i Norge Ole Morten Nyberg, Hedmark Landbruksrådgiving Tirsdag 16. november Potetskolen i Norge Erfaringer med Potetskolen (Troms (2008/09)/Nord-Trøndelag (2009/10)) Jon Olav Forbord, NLR Nord-Trøndelag Aktuelt med Potetskolen i Sør-Norge ? Borghild Glorvigen, NLR Pause Potetstoff på hjemmesidene og Rutiner for å legge inn fagstoff til egne hjemmesider fra NLR og Fagforum potet Hvordan skal alle få ei god side for potetstoff, Pause Bruk av internettbasert arbeidsrom i internt samarbeid mellom rådgivere i potet Jan Valle, Meltwater Slutt 4

5 Grønnsaker Mandag 15. november Velkommen, kaffe Oppsummering ØkoGrønt 2010 Thomas Holz, NLR Østafjells Økogrønt2010 har gått i 4 år og avsluttes høsten Thomas Holz redegjør for de viktigste resultatene ut fra de ulike delmålene Tiltak mot ugras Tiltak mot skadegjørere Kunnskap om sortsegenskaper Jord for oppal og potteproduksjon Tiltak for å sikre tilstrekkelig næringstilgang Datagrunnlag for økonomiske kalkyler Informasjon til grønnsaksmiljøet i Norge ØkoGrønt , oppsummering av økologisk grønnsaksprosjekt i Trøndelag Toril Skogaker Holm, NLR Nord-Trøndelag Samarbeidsformer Markedssituasjon Spesialisering Lunsj Vanning til grønnsaker Hugh Riley, Bioforsk Vanningsbehov til ulike grønnsaker. Hvordan vurdere vanningsbehovet gjennomvekstsesongen ut fra jordart, nedbør og kultur? Fordeler og ulemper ved ulike vanningsmetoder til grønnsaker (dryppvanning, småspredere, bom, vanningsmaskin med kanon) med hovedvekt på dryppvanning Morten Freberg, Brødr. Freberg AS Kaffepause Hjelpemidler for å gi råd om vanningsbehov på ulike jordarter og i ulike grønnsakskulturer Lars Møller, GartneriRådgivningen, DK Utprøving av ulike styringsredskaper for å bestemme jordas vanninnhold (hjelp til å vurdere vanningsbehov til ulike grønnsaksvekster). Resultater fra et demonstrasjonsprosjekt Gjennomgang av prosjekter/ulike tema ute i lokale enheter Bruk av enkle N-tester i jord for å gi råd om gjødsling v/mona Auli Gulrotsuger, 2 prosjekt i GA-FA sin regi v/lars-arne Høgetveit Bruk av langtidsvirkende gjødselslag, oppsummering av forsøk gjennom flere år v/francisco Granados Rosenkålprosjektet v/mona Auli Ugrasbehandling gjennom insektsnett v/torgeir Tajet Bladgjødsling til kålrot gjennom insektsnett v/francisco Granados Flytende Flex gjødsel til gulrot v/torgeir Tajet Bruk av fangvekster, oppsummering av utprøving i grønnsaksvekster v/astrid Gissinger 5

6 Tirsdag 16. november Bruk av internettbasert arbeidsrom i internt samarbeid mellom grønnsaksrådgiverne Jan Valle, Meltwater Kaffepause Nye retningslinjer for samarbeid om feltforsøk mellom Bioforsk og Norsk Landbruksrådgiving, hva innebærer dette for grønnsaksenhetene? Tor Anton Guren, NLR SørØst, medlem av gruppa som har utarbeidet retningslinjene Oppsummering av arbeid i fosforgruppa Informasjon om GH-skolen Gerd Guren, NLR Eksotisk/asiatisk grønt. Oppsummering av arbeid i Norge til nå videre utvikling Mette Feten Graneng, NLR Sør-Trøndelag Oppsummering/avslutning Frukt og bær Mandag 15. november Skifteplan for frukt og bær Per Ove Lindemark, NLR SørØst Innspill til framtidig Skifteplan-modell for frukt og bærkulturer Pause Gjødselvanning Opplegg for gjødselvanning Morten Freberg, Brødrene Freberg AS Beregning av gjødselblandinger Pause Gruppearbeid gjødsling Samordning av gjødseltilråding til frukt- og bærvekstene Fagkoordinator/fagutvalget Tirsdag 16. november Kalkyleverktøy for frukt- og bærrådgiving Eksempler på web-baserte kalkyler som arbeidsverktøy Torbjørn Haukås, NILF Hvordan kan kalkyler benyttes Ved vurdering av nye investeringer Ved vurdering av nye produksjonsopplegg Til å bedre lønnsomheten i produksjoner Videreutvikling av kalkyleverktøy Oppsummering, videre oppfølging av temaene gjødseltilråding og kalkyleverktøy Fagkoordinator/fagutvalget 6

7 Daglige ledere/styreledere Mandag 15. november Erfaringsutveksling Utfordringer for rådgivingsenhetene Struktur og organisering av det faglige arbeidet Verktøy Hvordan kan ulike verktøy hjelpe oss å ha kontroll og styring på inntjening/økonomi Erfaringsutveksling om programmene SuperOffice Visma (regnskapsprogram) Korte innlegg fra flere med erfaring Kaffepause Kommunikasjon leder-medarbeider Generelt Konflikter Den vanskelige samtalen Oddvar Lavik, Styreforeningen Demonstrasjoner av verktøy/programvare Tirsdag 16. november Informasjon fra NLR Samarbeidsformer innen og mellom enheter L-HMS, forventninger til rådgivingsenhetene AFP-omlegging MVA Annet Regionale samlinger fellestiltak Innholdet av disse samlingene settes opp regionalt i samarbeid med sekretariatet. Muligheter for å drøfte samordninger av strategier regionalt Slutt 7

8 Bygningsteknikk Mandag 15. november Møteleder: Magnus Ness, NLR Nord-Trøndelag Introduksjon av programmet forventninger til dagene Per-Olav Skjølberg, NLR Plan- og Bygningslov Gunnhild Henriksen Leere, Statens Bygningstekniske Etat Saksbehandlerforskrift med veiledning Teknisk forskrift med veiledning Pause Forskrift om tekniske krav til byggverk Harald Landrø, Tresenteret og Gunnhild Henriksen Leere, Statens Bygningstekniske Etat Identifisering av myndighetskrav Hvor er endringene hvordan innarbeide dem i vårt KS? Spesielt fokus på brann og energibruk Lunsj Kommunal byggesaksbehandling alminnelige driftsbygninger - kompliserte driftsbygninger Arnljot Ovesen, Meldal kommune, Terese Willumstad, Landbruk Nord, Bjørn Garberg, NLR Sør-Trøndelag Hva krever kommunen i søknadsprosessen Hva krever kommunen i byggeprosessen Pause Gjennomgang av programvare og systemer Roger Østvik, Landbruk Nord, Kjell Arne Skogheim, Landbruk Nord Per Olav Skjølberg, Norsk Landbruksrådgiving Styr-Sys, Styrings- og kvalitetssikringssystem G- prog, beskrivelse og anbud Focus, konstruksjon Pause Kollegiets time Erfarings- og kunnskapsutveksling mellom bygningsrådgiverne Hva er viktig for de nyeste ankomne? 8

9 Tirsdag 16. november Møteleder: Kjell Tangen, NLR Østafjells Vår kunnskap din styrke Per Olav Skjølberg, Torleiv Roland, Sverre Heggset, NLR Spin-off-effekter i samspillet mellom økonomisk, bygningsteknisk og maskinteknisk rådgiving Verdens beste hus for storfe Ole Ugelvig, Bygnings- og maskinkontoret Sønderjylland, DK Innledning Fortrukne løsninger i Danmark og i andre relevante land Temaer med spesielt fokus Beregning av plassbehov for ulike dyregrupper Logistikk mhp. dyreflyt i anlegget Arealer for ulike dyregrupper, størrelse og beskaffenhet Arealer for kalving og behandling mot sjukdom Hvilke områder må vi ha spesielt fokus på under planleggingen? Danske anbefalinger for norske besetningsstørrelser Diskusjon i plenum Pause Hvordan lage den mest funksjonelle bygningsplan? Lasse Gravås, Høgskolen i Nord-Trøndelag Hvilke funksjoner må planleggeren ha spesielt fokus på? Eksempler til etterfølging de mest funksjonelle løsningene, og de beste bygningsmessige utformingene (detaljene) Suksesskriterier for landbrukets framtidige bygningsrådgivingstjeneste Lasse Gravås, Høgskolen i Nord-Trøndelag Framtidens typiske oppdrag og oppdragsgiver Relasjonsbygging som firmanøytral markedsaktør Hvilken kompetanse må vi ha? Diskusjon avslutning av bygningsteknisk fagprogram Slutt 9

10 Fellesprogram Tirsdag 16.november Åpning av fellesdelen Anders Heen, Norsk Landbruksrådgiving Tema: Rådgiving Møteleder: Christian Brevig, NLR Etikk i rådgiverrollen Marit Gåre, Landbruk Nord Praktiske råd i møte med bonden Ole Ugelvig, Dansk landbruksrådgiving Felles spørsmål og diskusjon Kaffepause Tema: Kommunikasjon Møteleder: Jon Mjærum, NLR Hvorfor er kommunikasjon viktig? Håvard Simonsen, Faktotum Informasjon Hva gjør NLR på kommunikasjon? Jan Ferstad, Norsk Landbruksrådgiving Årsmøte i AGRAR Festmiddag Onsdag 17. november Informasjon fra NLR Møteleder: Anders Heen, NLR Orientering om arbeidet på nye fagområder. Sekretariatet, fagkoordinatorer og styret Orientering om arbeidet med biogass og biorest. Siv Nilsen, Norsk Landbruksrådgiving Sør-Trøndelag Søknader om forskningsmidler. Prosedyrer, praktiske tips og råd Kirsti Anker-Nilssen, Forskningsrådet Kaffepause Tema: Landbrukspolitikk Møteleder: Jon Mjærum, NLR Verdenssituasjonen for landbruksprodukter Jonny Ødegaard, Norske Felleskjøp Lunsj 10

11 Parallelle etterkurs Økonomi Ansvar: Fagutvalg for økonomirådgiving Onsdag 17. november kl Norsk landbrukspolitikk Nasjonale og internasjonale muligheter og begrensinger Eli Reistad Kaffepause Økonomisk rådgiving overfor framtidas bønder Ole Christen Hallesby Presentasjon av Akelius Dokument (maler for avtaler og kontrakter) Brukerkurs Skifteplan Ansvar: Per Ove Lindemark, NLR SørØst, Sveinung Takle, Agrodata Øst Onsdag 17. november kl Brukerkurset er også åpent for bønder og/eller andre rådgivere som bruker programmet. Dagens Skifteplan program: Muligheter og mangler. Koordinatfestede jordprøver: Et verktøy for riktigere gjødsling? Rapporter: Hva bruker dere og hva er det behov for? Kart: Gjennomgang av knappene i kart og tegning av figurer. Hva kan vi bruke kartet til? Kommunikasjon fra - til Skifteplan. Nettpublisering Ansvar: Jan Ferstad, NLR, Åsmund Langeland, Romerike Landbruksrådgiving Onsdag 17. november kl Velkommen. Presentasjon. Forventninger Hvorfor er vi på nett? Hvordan er nettsidene våre tenkt brukt? Hvilke muligheter har vi på nettsidene? Nyheter, fagartikler, kalenderoppføringer, dokumenter, lenker m.m. Åpen eller skjult informasjon (passordbeskyttet) Eksempler på god og dårlig layout Hva består en nettsak av? Vi går i gjennom ulike typer innhold og hva som skal være med og hva det betyr: tittel, ingress, bilde (bildetekst), brødtekst, mellomtitler, tilknytning til fagområder Pause Hvor skal jeg trykke, når og hvorfor? Gjennomgang av praktisk publisering Vi går live: øvelser i nettpublisering. Alle tar med ferdig tekst og bilder for publisering (nyhet eller fagartikkel). 11

12 Hest Ansvar: Anne Karin E. Botnan, Mari Hage Landsverk, Mardon Jørgensen Onsdag 17. november kl Samlingen er for alle rådgivere i Norsk Landbruksrådgivning som har interesse i, arbeider med, eller som ønsker å arbeide med hesterådgivning. Det legges i stor grad opp til diskusjon blant kursdeltakerne rundt de ulike temaene i kursprogrammet. Program: Rådgivere i Norsk Landbruksrådgiving som arbeider med hest - Hvem er vi, hvilken kompetanse har vi og hvordan skal vi bygge opp hesterådgivningen i NLR? Informasjon om hesteforskningsprosjektet mellom Norge og Sverige v/astrid Johansen, Bioforsk Grovfôr Ulike formidler, kvalitet m.m. Resultater fra kvalitetsforsøk på grovfôr til hest i Norsk Landbruksrådgiving Rogaland 2009 og v/representant fra NLR Rogaland Kraftfôr og tilskuddsfôr Kraftfôrbehov/kraftfôranbefalinger/kraftfôrbruk hva mener vi grovfôrveiledere om dette? Ulike tilskuddsfôr - behov og anbefalinger SAMBA - Planleggingsprogram for samarbeid mellom produsenter Ansvar: Ingrid Gauslaa og Jørn Brønstad, NLR Nord-Trøndelag Onsdag 17. november kl Hvordan få til gode samarbeid Rådgiving ved samarbeid vekstskifteplaner økonomiberegninger rådgivning vedr samarbeid Avtaler kjøpsavtaler, jordleie, jordbytte. Maler og praktiske eksempler Regelverk ved samarbeid, forskjell mellom driftsfellesskap og samarbeid, hvordan vise forskjellene kveldsarbeid med å legge inn data på de ulike casene? Presentasjon/ repetisjon/ gjennomgang av Samba-programmet Fallgruver, mangler, svakheter Jobbe med egne eksempler Case 1 Samarbeid mellom husdyrprodusent og kornprodusent Case 2 kjøp og salg av husdyrgjødsel Case 3 kjøp og salg av grovfor mellom grovforprodusenter, kan programmet brukes til det? Legge inn litt ulike forutsetninger på de ulike casene og se hvordan det slår ut, hvordan vurdere maskinkostnader, tidsbruk etc. 12

Radisson Blu Hotel, Trondheim Airport, Værnes, Stjørdal. tirsdag 16.nov. parallelle fagkurs 08.00-11.30. fellesdel 12.30-18.00

Radisson Blu Hotel, Trondheim Airport, Værnes, Stjørdal. tirsdag 16.nov. parallelle fagkurs 08.00-11.30. fellesdel 12.30-18.00 Kursuka 2010 15. - 17. november 2010 Radisson Blu Hotel, Trondheim Airport, Værnes, Stjørdal Program pr 11.10.10 mandag 15.nov tirsdag 16.nov onsdag 17.nov ankomst registrering og innsjekking 10.00-11.30

Detaljer

Hvordan kan vi sammen sørge for at NLR lykkes? Ivar Aae

Hvordan kan vi sammen sørge for at NLR lykkes? Ivar Aae Hvordan kan vi sammen sørge for at NLR lykkes? Ivar Aae 1 Organisasjon NLR består av: 11 regionale enheter 29 000 medlemmer 330 regionalt ansatte Sentralenhet med 20 medarbeidere 2 NLR 2017 Medlemstall

Detaljer

Åpning av nettsted for landbruksbygg www.landbruksbygg.no Anders Heen Direktør Norsk Landbruksrådgiving

Åpning av nettsted for landbruksbygg www.landbruksbygg.no Anders Heen Direktør Norsk Landbruksrådgiving Åpning av nettsted for landbruksbygg www.landbruksbygg.no Anders Heen Direktør Norsk Landbruksrådgiving Norsk Landbruksrådgiving, NLR o 41 rådgivingsenheter (tidligere forsøksringer) o 100 kontorsteder

Detaljer

Kursuka 2011. Program. 14. - 17. november 2011. Quality Airport Hotel Gardermoen

Kursuka 2011. Program. 14. - 17. november 2011. Quality Airport Hotel Gardermoen Kursuka 2011 14. - 17. november 2011 Quality Airport Hotel Gardermoen Program 1 Lunsj Middag Kaffe Lunsj Parallelle fagkurs KURS Mandag 14.november Tirsdag 15.november Grovfôr Korn 1000-1130 1230-1500

Detaljer

Norsk Landbruksrådgiving

Norsk Landbruksrådgiving Norsk Landbruksrådgiving 2014 Organisasjon NLR består av: 39 lokale enheter 25 000 medlemmer 260 rådgivere Sentralenhet med 16 medarbeidere Organisasjon Fra 01.01.2014: NLR har tatt over LHMS (Landbrukets

Detaljer

---- For bondens beste ---

---- For bondens beste --- ---- For bondens beste --- Fra 1. januar 2009 fusjon mellom - LR Fosen Forsøksring - Ytre Sør-Trøndelag forsøksring - Orklaringen - Trøndelag landbruksrådgivning 15 ansatte på 11 forskjellige kontorsteder

Detaljer

Mauritz Åssveen Bioforsk Øst. Jæren, SørØst, Romerike, Namdal. Bioforsk Jord og Miljø. Bioforsk Jord og Miljø. SørØst, Viken, Romerike

Mauritz Åssveen Bioforsk Øst. Jæren, SørØst, Romerike, Namdal. Bioforsk Jord og Miljø. Bioforsk Jord og Miljø. SørØst, Viken, Romerike Prosjekter innen korn, olje- og proteinvekster i rådgivingsenhetene 2011 Per 20.nov 2011 Prosjekt Prosjektmål Rådgivingsenhet/er Prosjektleder Tlf Finansiering Eie/SP* Varighet NLR SørØst Polysakarider

Detaljer

NORSK LANDBRUKSRÅDGIVNING KURS I PROSJEKTLEDELSE FOR BYGGEARBEIDER I LANDBRUKET SAMLING NR 2-26 & 27 OKTOBER 2009

NORSK LANDBRUKSRÅDGIVNING KURS I PROSJEKTLEDELSE FOR BYGGEARBEIDER I LANDBRUKET SAMLING NR 2-26 & 27 OKTOBER 2009 NORSK LANDBRUKSRÅDGIVNING KURS I PROSJEKTLEDELSE FOR BYGGEARBEIDER I LANDBRUKET SAMLING NR 2-26 & 27 OKTOBER 2009 Dag 1 26.okt.09 09:45 10:30 Prosjekterende sin avtale med byggherren og framført gruppearbeid

Detaljer

NLR Østafjells en oversikt. Magne Heddan Daglig leder

NLR Østafjells en oversikt. Magne Heddan Daglig leder NLR Østafjells en oversikt Magne Heddan Daglig leder Forening Vi er organisert som en forening, med ca 1400 medlemmer (hovedsakelig bønder, noen gartnere). Medlemmene styrer foreningen gjennom et årsmøte

Detaljer

Forsøksringenes start

Forsøksringenes start Forsøksringenes start 1921 Tyskland, lokale forsøk 1937 Hedmark Forsøksring 1955 Toten Forsøksring 1956 1960: Mange ringer på Østlandet, Jæren og i Trøndelag 1960 1980: Resten av landet dekket Hedmark

Detaljer

Årsrapport 2010 Frederik A. Dahls vei 20, 1432 Ås, telefon 902 03 317 lr@lr.no www.lr.no

Årsrapport 2010 Frederik A. Dahls vei 20, 1432 Ås, telefon 902 03 317 lr@lr.no www.lr.no Årsrapport 2010 Folk i fokus Mange av bildene i denne årsrapporten er tatt av medarbeidere i rådgivingsenhetene landet rundt. I år var vi spesielt ute etter bilder som viser aktiviteten i rådgivingsenhetene.

Detaljer

Temamøte Froland 5.nov.: «Lønnsom grovfôrproduksjon mer storfekjøtt»

Temamøte Froland 5.nov.: «Lønnsom grovfôrproduksjon mer storfekjøtt» Temamøte Froland 5.nov.: «Lønnsom grovfôrproduksjon mer storfekjøtt» Program for møtet: Informasjon om nytt prosjekt, v/ Sigbjørn Leidal, Landbruksrådgivinga Hvilke forventninger og ønsker har vi som produsenter

Detaljer

Frønytt 1-2015 18/02-15. Norsk Frøavlerlag inviterer til Frøavlskonferanse

Frønytt 1-2015 18/02-15. Norsk Frøavlerlag inviterer til Frøavlskonferanse Frønytt 1-2015 18/02-15 Innhold: Frøavlskonferanse 11.mars - meld deg på Ny avtale mellom Norsk Landbruksrådgiving og Norsk Frøavlerlag Benytt www.froavlerlaget.no Til alle frøavlere Nytt år og nye muligheter,

Detaljer

Norsk Landbruksrådgiving Nord Trøndelag. Vegar Brenne - Rådgiver landbruksbygg

Norsk Landbruksrådgiving Nord Trøndelag. Vegar Brenne - Rådgiver landbruksbygg Norsk Landbruksrådgiving Nord Trøndelag Vegar Brenne - Rådgiver landbruksbygg 1 NLR NT - organisasjon Selvstendig juridisk enhet Medlemsorganisasjon Medlemstall; ca 1050 15 ansatte, 5 kontor Felles sekretariat

Detaljer

Virus og bladlus Hovedmål: Redusert smittenivå av bladlusoverførte virus (PVA og PVY) i settepotet

Virus og bladlus Hovedmål: Redusert smittenivå av bladlusoverførte virus (PVA og PVY) i settepotet Borghild Glorvigen, NLR Fagforum Potet 19. januar 2016 Virus og bladlus 2016-2018 Hovedmål: Redusert smittenivå av bladlusoverførte virus (PVA og PVY) i settepotet Virusoverførende bladlus -et problem

Detaljer

Hva gjør Norsk Landbruksrådgiving på kommunikasjon? Jan Ferstad Informasjonsrådgiver Norsk Landbruksrådgiving Kursuka 2010 Radisson Blu Hotel,

Hva gjør Norsk Landbruksrådgiving på kommunikasjon? Jan Ferstad Informasjonsrådgiver Norsk Landbruksrådgiving Kursuka 2010 Radisson Blu Hotel, Hva gjør Norsk Landbruksrådgiving på kommunikasjon? Jan Ferstad Informasjonsrådgiver Norsk Landbruksrådgiving Kursuka 2010 Radisson Blu Hotel, Trondheim Airport, Værnes 15. - 17. november 2010 Informasjonsplan

Detaljer

Kursuka 2012. 12. - 15. november 2012. Quality Airport Hotel, Gardermoen. Program

Kursuka 2012. 12. - 15. november 2012. Quality Airport Hotel, Gardermoen. Program Kursuka 2012 12. - 15. november 2012 Quality Airport Hotel, Gardermoen Program Parallelle fagkurs KURS Mandag 12. november Tirsdag 13. november Grovfôr Korn 10.00-11.30 12.30 18.00 08.00 11.30 Møte med

Detaljer

Økologisk landbruk i NLR

Økologisk landbruk i NLR Økologisk landbruk i NLR Kjersti Berge og Mette Feten Graneng, prosjektledere Mål: Kalibrere rådgivere og revisorer. Sikre felles kunnskap og forståelse for økologiregelverket. Dette er en forutsetning

Detaljer

Rådgivingstilbud innenfor økologisk produksjon

Rådgivingstilbud innenfor økologisk produksjon Rådgivingstilbud innenfor økologisk produksjon Kompetanse for framtida Norsk Landbruksrådgiving Utvikler og formidler kunnskap til næringsutøvere i landbruket, basert på: Forskning, lokale forsøk og kunnskapsutveksling

Detaljer

FAGFORUM POTET. Bransjemøte 27. oktober LetoHallen Konferansesenter ...

FAGFORUM POTET. Bransjemøte 27. oktober LetoHallen Konferansesenter ... FAGFORUM POTET Bransjemøte 27 oktober 2009 LetoHallen Konferansesenter Program 1000 Velkommen, arbeidsområder i Fagforum Potet Eldrid Lein Molteberg 1020 Utfordringer i norsk potetproduksjon: - Kvalitetsstatistikk

Detaljer

Norsk Settepotetavl. Flaskehalser og tiltak for bedre kvalitet og økonomi i norsk potetproduksjon

Norsk Settepotetavl. Flaskehalser og tiltak for bedre kvalitet og økonomi i norsk potetproduksjon Norsk Settepotetavl Flaskehalser og tiltak for bedre kvalitet og økonomi i norsk potetproduksjon Bakgrunn Settepotetkvalitet et stadig tilbakevendende tema, i ulike fora (fagmøter, diskusjonsmøter, spørreundersøkelser).

Detaljer

Nytt fra NLR Østafjells

Nytt fra NLR Østafjells Nytt fra NLR Østafjells Nr 1 2015 (Vi beklager et noe rotete utseende på denne utgaven, vi kommer sterkere tilbake seinere) Kontakt oss på: Telefon: 952 86 000 Mail: ostafjells@lr.no Hjemmeside:www.nlrø.no

Detaljer

1. januar 2009 fusjon mellom LR Fosen Forsøksring Ytre Sør-Tr. forsøksring Orklaringen Tr.lag landbruksrådgivning

1. januar 2009 fusjon mellom LR Fosen Forsøksring Ytre Sør-Tr. forsøksring Orklaringen Tr.lag landbruksrådgivning 1. januar 2009 fusjon mellom LR Fosen Forsøksring Ytre Sør-Tr. forsøksring Orklaringen Tr.lag landbruksrådgivning Vår kunnskap din styrke Fra 1. januar 2010 17 ansatte på åtte faste kontor Ca 1 660 medlemmer

Detaljer

FRISK SALAT I ROGALAND

FRISK SALAT I ROGALAND FRISKSALAT FRISK SALAT I ROGALAND STORKNOLLA RÅTESOPP BIOLOGI OG BEKJEMPELSE Berit Nordskog, NIBIO FriskSalat Frisk Salat i Rogaland Storknolla råtesopp biologi og bekjempelse 14.00 Slutt AGENDA 11.00-11.10

Detaljer

Eva Solvi Utkast program for Transport og kommunikasjonskomiteens besøk i Trøndelag 28.-30. april 2014

Eva Solvi Utkast program for Transport og kommunikasjonskomiteens besøk i Trøndelag 28.-30. april 2014 Eva Solvi Utkast program for Transport og kommunikasjonskomiteens besøk i Trøndelag 28.-30. april 2014 Transportkomiteens besøk april 2014 Mandag 28/4 0955: Ankomst Værnes Møterom Radisson Blu 1015-1110:

Detaljer

FYLKESMANNEN I HEDMARK OG OPPLAND. Handlingsplan for utvikling av økologisk landbruk i Innlandet

FYLKESMANNEN I HEDMARK OG OPPLAND. Handlingsplan for utvikling av økologisk landbruk i Innlandet FYLKESMANNEN I HEDMARK OG OPPLAND Handlingsplan for utvikling av økologisk landbruk i Innlandet 2010-2015 FYLKESMANNEN I HEDMARK Landbruksavdelingen Parkgt. 36-2317 Hamar Telefon 62 55 10 00 Telefaks 62

Detaljer

Skjetlein grønt kompetansesenter

Skjetlein grønt kompetansesenter Skjetlein grønt kompetansesenter - et regionalt knutepunkt for utvikling av grønne næringer Med utgangspunkt i landbruket og andre grønne næringer skal vi bidra til vekst og utvikling i distriktene. Vi

Detaljer

Økogrønt Felles løft for økt produksjon av økologiske grønnsaker. Thomas Holz Rådgiver/Prosjektleder i økologisk grønnsaksdyrking

Økogrønt Felles løft for økt produksjon av økologiske grønnsaker. Thomas Holz Rådgiver/Prosjektleder i økologisk grønnsaksdyrking Økogrønt 2010 Felles løft for økt produksjon av økologiske grønnsaker Thomas Holz Rådgiver/Prosjektleder i økologisk grønnsaksdyrking Finansering: SLF (2007-2010) Prosjekteier: Norsk Landbruksrådgiving

Detaljer

Yara N-sensorseminar Program

Yara N-sensorseminar Program Yara N-sensorseminar 26.3.2014 Program Program: Kl 09.30 Kaffe og registrering Kl 10.00 Velkommen ved CEO og president Jørgen Ole Haslestad, Yara. Kl 10.15 Protein og prisgraderinger i ulike klasser av

Detaljer

FYLKESMANNEN I HEDMARK OG OPPLAND. Handlingsplan for utvikling av økologisk landbruk i Innlandet

FYLKESMANNEN I HEDMARK OG OPPLAND. Handlingsplan for utvikling av økologisk landbruk i Innlandet FYLKESMANNEN I HEDMARK OG OPPLAND Handlingsplan for utvikling av økologisk landbruk i Innlandet 2010-2015 1 Innledning... 3 2 Bakgrunn... 3 3 Status... 3 4 Mål, strategier og satsingsområder... 7 5 Organisering

Detaljer

Veksthusringen driver landsdekkende spesialisert rådgivning for deg som produserer potteplanter, snittblomster, veksthusgrønnsaker, økologisk eller

Veksthusringen driver landsdekkende spesialisert rådgivning for deg som produserer potteplanter, snittblomster, veksthusgrønnsaker, økologisk eller Veksthusringen driver landsdekkende spesialisert rådgivning for deg som produserer potteplanter, snittblomster, veksthusgrønnsaker, økologisk eller krydderurter. Hvordan vi jobber for medlemmene våre:

Detaljer

NORSK JULETREMESSE 2012

NORSK JULETREMESSE 2012 NORSK JULETREMESSE 2012 22. OG 23. MARS Norsk Pyntegrønt Rogaland inviterer i år som tidligere år, til Norsk juletremesse. Denne messa som ofte blir kalla Brynemessa blir i år ikke arrangert på Bryne da

Detaljer

Fylkes- og kommunerettet arbeid med universell utforming 2014 15 Underveissamling Bergen 9. 10. mars 2015 Program

Fylkes- og kommunerettet arbeid med universell utforming 2014 15 Underveissamling Bergen 9. 10. mars 2015 Program Kommunal- og moderniseringsdepartementet Nasjonale utviklingsprosjekter for universell utforming i fylker og kommuner Fylkes- og kommunerettet arbeid med universell utforming 2014 15 Underveissamling Bergen

Detaljer

AGROPRO. Fagkoordinator Einar Strand NIBIO og Norsk Landbruksrådgiving. Fagforum Korn

AGROPRO. Fagkoordinator Einar Strand NIBIO og Norsk Landbruksrådgiving. Fagforum Korn AGROPRO Fagkoordinator Einar Strand NIBIO og Norsk Landbruksrådgiving Fagforum Korn AGROPRO Agronomi for økt matproduksjon. Utfordringer og muligheter - Tverrfaglig prosjekt finansiert av Norges Forskningsråd

Detaljer

1. januar 2009 fusjon mellom LR Fosen Forsøksring Ytre Sør-Tr. forsøksring Orklaringen Tr.lag landbruksrådgivning

1. januar 2009 fusjon mellom LR Fosen Forsøksring Ytre Sør-Tr. forsøksring Orklaringen Tr.lag landbruksrådgivning 1. januar 2009 fusjon mellom LR Fosen Forsøksring Ytre Sør-Tr. forsøksring Orklaringen Tr.lag landbruksrådgivning Vår kunnskap din styrke 1. mai 2012 21 ansatte på åtte faste kontor Kontorsteder Brekstad,

Detaljer

- ledende rådgivningstjeneste for gartnere

- ledende rådgivningstjeneste for gartnere - ledende rådgivningstjeneste for gartnere NLR Veksthus driver landsdekkende spesialisert rådgivning for deg som produserer potteplanter, snittblomster, veksthusgrønnsaker eller krydderurter. Vi har kompetanse

Detaljer

Fjellandbrukskonferansen 2015. Skifer Hotell, Oppdal 19.oktober

Fjellandbrukskonferansen 2015. Skifer Hotell, Oppdal 19.oktober Fjellandbrukskonferansen 2015 Skifer Hotell, Oppdal 19.oktober 1 Fjellandbrukskonferansen 2015 Oppdal Landbruksrådgivning, Oppdalsbanken, faglag og landbrukskontorene i kommunene Rennebu og Oppdal, inviterer

Detaljer

Foto: Borghild Glorvigen, Norsk Landbruksrådgiving

Foto: Borghild Glorvigen, Norsk Landbruksrådgiving Foto: Borghild Glorvigen, Norsk Landbruksrådgiving Innhold Leder... 2 Styreleder i NLR Østafjells har ordet... 3 Overføring av kompetanse... 4 Markvandring i gulrotåkrar på Ørlandet... 5 Vinnere av NLR`s

Detaljer

Oppland som foregangsfylke for korn. 4 årig prosjekt ( )

Oppland som foregangsfylke for korn. 4 årig prosjekt ( ) Oppland som foregangsfylke for korn 4 årig prosjekt (2014-2018) Prosjektleder: Torunn Riise Jackson «Det er et mål å stimulere til velfungerende verdikjeder for økologiske produkter som kan produseres

Detaljer

Rådgiving i landbruket

Rådgiving i landbruket Rådgiving i landbruket Landbrukshelga i Akershus Hurdalsjøen Hotell 27.januar 2013 Jan Stabbetorp Romerike Landbruksrådgiving Bonden har mange rådgivere Regnskap Varemottagere Plantedyrking Tilskudd Husdyr

Detaljer

Norsk Simulator Forum inviterer til årsmøte og fagdag på Stjørdal i samarbeid med Høgskolen i Nord-trøndelag (HiNT)

Norsk Simulator Forum inviterer til årsmøte og fagdag på Stjørdal i samarbeid med Høgskolen i Nord-trøndelag (HiNT) Norsk Simulator Forum inviterer til årsmøte og fagdag på Stjørdal i samarbeid med Høgskolen i Nord-trøndelag (HiNT) Til alle simulatorinteresserte! Styret i Norsk Simulator Forum har herved gleden av å

Detaljer

Nettverk - omdømme. Velkommen

Nettverk - omdømme. Velkommen Nettverk - omdømme Samling 24. og 25. september 2012 Velkommen Kommunal- og regionaldepartementet Seniorrådgiver Asbjørn L. Stavem KS Arbeidsgiverpolitikk Kommunal- og regionaldepartementet Program for

Detaljer

MOLDEKONFERANSEN 20.-21.mars 2012 ALEXANDRA HOTELL

MOLDEKONFERANSEN 20.-21.mars 2012 ALEXANDRA HOTELL MOLDEKONFERANSEN 20.-21.mars 2012 ALEXANDRA HOTELL Målet for konferansen er å skape et nettverk for transport- og logistikkfagene. I dette nettverket må vi forsøke å få med organisasjoner, bedrifter, opplæringskontor

Detaljer

---- For bondens beste ---

---- For bondens beste --- Fra 1. januar 2009 fusjon mellom - LR Fosen Forsøksring - Ytre Sør-Trøndelag forsøksring - Orklaringen - Trøndelag landbruksrådgivning ---- For bondens beste --- 15 ansatte på 11 forskjellige kontorsteder

Detaljer

Kursuka 2013. Foreløpig, fullstendig program per 14. oktober. 11. - 14. november 2013 Quality Hotel Klubben, Tønsberg

Kursuka 2013. Foreløpig, fullstendig program per 14. oktober. 11. - 14. november 2013 Quality Hotel Klubben, Tønsberg Kursuka 2013 Foreløpig, fullstendig program per 14. oktober 11. - 14. november 2013 Quality Hotel Klubben, Tønsberg Mandag 11. nov Tirsdag 12. nov Onsdag 13. nov Torsdag 14. nov Ankomst og registrering

Detaljer

Rådgiving i landbruket

Rådgiving i landbruket Rådgiving i landbruket Landbrukshelga i Akershus Hurdalsjøen Hotell 22. 23. januar 2009 Jan Stabbetorp Romerike Landbruksrådgiving Bonden har mange rådgivere Regnskap Varemottagere Plantedyrking Tilskudd

Detaljer

PROGRAM. Nettverksamling Region midt juni Scandic Hell Hotel, Stjørdal DAG 1: Tid: Tema: Ansvarlig: 09:30 10:00 Registrering

PROGRAM. Nettverksamling Region midt juni Scandic Hell Hotel, Stjørdal DAG 1: Tid: Tema: Ansvarlig: 09:30 10:00 Registrering PROGRAM Nettverksamling Region midt 2017 19. 20. juni Scandic Hell Hotel, Stjørdal DAG 1: Tid: Tema: Ansvarlig: 09:30 10:00 Registrering 10:00 10:15 Velkommen Praktiske opplysninger og Torstein Bremset

Detaljer

Omleggingskurs del 4: Økonomi, omlegging, veien videre. Einar Kiserud Norsk Landbruksrådgiving SørØst

Omleggingskurs del 4: Økonomi, omlegging, veien videre. Einar Kiserud Norsk Landbruksrådgiving SørØst Omleggingskurs del 4: Økonomi, omlegging, veien videre 1 Einar Kiserud Norsk Landbruksrådgiving SørØst 2 Forsøksringen SørØst Økonomi faktorer som spiller inn Lavere avling Korn: 0-50 % Gras: 0-25 % Økt

Detaljer

Næringsutvikling Tilbod frå NLR Hordaland. Ester Helland Økonomi- og Bedriftsrådgiver

Næringsutvikling Tilbod frå NLR Hordaland. Ester Helland Økonomi- og Bedriftsrådgiver Næringsutvikling Tilbod frå NLR Hordaland Ester Helland Økonomi- og Bedriftsrådgiver 1 Medlemsorganisasjon med omlag 1550 medlemmer, bønder i Hordaland Styret vert valt på årsmøtet 12 medarbeidarar i dag

Detaljer

God samhandling barn og unge

God samhandling barn og unge God samhandling barn og unge Nettverk i nord Samling 2 27.- 28. januar 2015 Olav Elvemo og Gerd Andreassen Norges viktigste ressurs Vår viktigste ressurs Tilbakeblikk 2014 Hva gjør vi i Oppstart Kartlegging,

Detaljer

Tid: Onsdag 01. til fredag 3. juni 2016 (uke 22) Sted: Nestor, Melsomvik. Pensjonistskolen i Melsomvik siden 1979

Tid: Onsdag 01. til fredag 3. juni 2016 (uke 22) Sted: Nestor, Melsomvik. Pensjonistskolen i Melsomvik siden 1979 Eldrerådets rolle og funksjon 2016 Hvordan drive godt eldrerådsarbeid? Vi setter søkelys på viktige saker som Eldreråd i dag må og bør ta tak i! Kurset Tid: Onsdag 01. til fredag 3. juni 2016 (uke 22)

Detaljer

Viktige saker i NLR. 1. Samarbeid / sammenslåing LHMS og NLR. 2. Bunnlinjeprosjektet, organisering og innhold. 3. Arbeidsgivertilknytning for NLR:

Viktige saker i NLR. 1. Samarbeid / sammenslåing LHMS og NLR. 2. Bunnlinjeprosjektet, organisering og innhold. 3. Arbeidsgivertilknytning for NLR: Viktige saker i NLR 1. Samarbeid / sammenslåing LHMS og NLR 2. Bunnlinjeprosjektet, organisering og innhold 3. Arbeidsgivertilknytning for NLR: NHO Mat og Landbruk Spekter Utredning av samarbeid mellom

Detaljer

Rådgiving og forsøksvirksomhet i landbruket. Medlemsblad nr 6 1.september 2010. Jordprøver

Rådgiving og forsøksvirksomhet i landbruket. Medlemsblad nr 6 1.september 2010. Jordprøver Rådgiving og forsøksvirksomhet i landbruket Medlemsblad nr 6 1.september 2010 Jordprøver Vi starter snart høstens jordprøvetaking. Se utfyllende info i bladet. Her finner du også en avkrysning som viser

Detaljer

Styrking av storfekjøtt og mjølk i Buskerud 2010-2013

Styrking av storfekjøtt og mjølk i Buskerud 2010-2013 Styrking av storfekjøtt og mjølk i Buskerud 2010-2013 Prosjekteier: Buskerud Bondelag Prosjektleder: Aslak Botten v/ Norsk Landbruksrådgiving Østafjells Bakgrunn - Statistikk Antall dyr/foretak i Buskerud

Detaljer

Velkommen til Ledersamling. for hjelpekorps 2015 6. - 8. november

Velkommen til Ledersamling. for hjelpekorps 2015 6. - 8. november Velkommen til Ledersamling Kjære Røde Korser. for hjelpekorps 2015 6. - 8. november Radisson Royal Hotel, Bryggen Hver 3 deltaker er gratis! Det er en stor glede for Distriktsråd Hjelpekorps å kunne ønske

Detaljer

Årsaker til manglende avlingsøkning på korn i Hedmark

Årsaker til manglende avlingsøkning på korn i Hedmark Årsaker til manglende avlingsøkning på korn i Hedmark Åsmund Langeland Dialogmøte på Jønsberg 16. mars www.nlrinnlandet.no Norsk Landbruksrådgiving Innlandet Ny regional enhet bestående av rådgivingsenheter

Detaljer

FOLKEHØGSKOLERÅDET. Folkehøgskoleorganisasjonene FHSR-rundskriv 24/11 Folkehøgskolebladene Oslo 1. desember 2011

FOLKEHØGSKOLERÅDET. Folkehøgskoleorganisasjonene FHSR-rundskriv 24/11 Folkehøgskolebladene Oslo 1. desember 2011 Folkehøgskolene J.nr. 143/11/Rundskriv Folkehøgskoleorganisasjonene FHSR-rundskriv 24/11 Folkehøgskolebladene Oslo 1. desember 2011 REKTORSAMLINGEN 2012 Rektorsamlingen er i 2012 lagt til Rica Nidelven

Detaljer

OPPLÆRINGSREGION NORD. Skriftlig eksamen. LBR3006 Økologisk landbruk 1. Våren 2011. Privatister. Vg3 Landbruk. Utdanningsprogram for Naturbruk

OPPLÆRINGSREGION NORD. Skriftlig eksamen. LBR3006 Økologisk landbruk 1. Våren 2011. Privatister. Vg3 Landbruk. Utdanningsprogram for Naturbruk OPPLÆRINGSREGION NORD LK06 Finnmark fylkeskommune Troms fylkeskommune Nordland fylkeskommune Nord-Trøndelag fylkeskommune Sør-Trøndelag fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Skriftlig eksamen LBR3006 Økologisk

Detaljer

Muligheter for bruk av dataverktøy for rådgivere og bønder i Norsk landbruksrådgiving. Kåre Oskar Larsen, avdelingsdirektør, NLR

Muligheter for bruk av dataverktøy for rådgivere og bønder i Norsk landbruksrådgiving. Kåre Oskar Larsen, avdelingsdirektør, NLR Muligheter for bruk av dataverktøy for rådgivere og bønder i Norsk landbruksrådgiving. Kåre Oskar Larsen, avdelingsdirektør, NLR Typer dataverktøy Nettbaserte verktøy der både bonde og rådgiver har tilgang

Detaljer

i forkant av vekstsesongen

i forkant av vekstsesongen Tiltak for å bedre P ugrassituasjonen i forkant av vekstsesongen Thomas Holz Foregangsfylke økologisk grønnsaksproduksjon Vestfold Norsk Landbruksrådgiving Østafjells Vestfold er Foregangsfylke for økologisk

Detaljer

Kursuka 2013 11. - 14. november Quality Hotel Klubben, Tønsberg. Program. Deltakerlister

Kursuka 2013 11. - 14. november Quality Hotel Klubben, Tønsberg. Program. Deltakerlister 11. - 14. november Quality Hotel Klubben, Tønsberg Program Deltakerlister Velkommen til Kursuka 2013 Jeg ønsker alle hjertelig velkommen til Kursuka 2013. Vi som arrangører har et mål om at alle i organisasjonen

Detaljer

Rådgiving og forsøksvirksomhet i landbruket LandbruksFAg nr 8/2009 2.desember

Rådgiving og forsøksvirksomhet i landbruket LandbruksFAg nr 8/2009 2.desember Rådgiving og forsøksvirksomhet i landbruket LandbruksFAg nr 8/2009 2.desember Innhold: Fusjon med Aust-Agder forsøksring fra nyttår Økologisk landbruk Faste tilbud Kontakt oss System og priser for gjødselplanlegging

Detaljer

Resultater fra Nitratprosjektet Siri Abrahamsen

Resultater fra Nitratprosjektet Siri Abrahamsen Resultater fra Nitratprosjektet 214-215 Siri Abrahamsen Hvor vil vi? Utarbeide hjelpemiddel til å treffe riktig mengde nitrogen til ulike sorter på ulike skifter Mål: Stor avling med god kvalitet god økonomi

Detaljer

Begge kursene holdes på Scandic Elgstua, Elverum og det er anledning til å delta på begge. Se program for kursene på de neste side.

Begge kursene holdes på Scandic Elgstua, Elverum og det er anledning til å delta på begge. Se program for kursene på de neste side. Invitasjon Hedmark Bondelag og SpareBank 1 Østlandet inviterer til to forskjellige kurs: Kurs for unge bønder 26.-27. januar 2018 Kurset er egnet for unge som er interessert i gårdsdrift, eller som har

Detaljer

Forventninger til NLR Gartneri og hagebruk «grøntproduksjon»

Forventninger til NLR Gartneri og hagebruk «grøntproduksjon» Forventninger til NLR Gartneri og hagebruk «grøntproduksjon» Gardermoen, 12. November 2014 Katrine Røed Meberg Generalsekretær Hva skal jeg snakke om? - Litt om NGF - Utfordringer i norsk grøntproduksjon

Detaljer

Veksthusringen driver landsdekkende spesialisert rådgivning for deg som produserer potteplanter, snittblomster, veksthusgrønnsaker eller krydderurter

Veksthusringen driver landsdekkende spesialisert rådgivning for deg som produserer potteplanter, snittblomster, veksthusgrønnsaker eller krydderurter Veksthusringen driver landsdekkende spesialisert rådgivning for deg som produserer potteplanter, snittblomster, veksthusgrønnsaker eller krydderurter Hvordan vi jobber for medlemmene våre: Rådgiving Vi

Detaljer

Seminar: Hesteturisme i Nord Norge Tjøtta 26. - 27. september 2014. Grete H.M. Jørgensen, PhD etologi og husdyrmiljø

Seminar: Hesteturisme i Nord Norge Tjøtta 26. - 27. september 2014. Grete H.M. Jørgensen, PhD etologi og husdyrmiljø Seminar: Hesteturisme i Nord Norge Tjøtta 26. - 27. september 2014 Grete H.M. Jørgensen, PhD etologi og husdyrmiljø Bioforsk og Tjøtta Hesterelatert forskning Informasjon om programmet Bioforsk Nord Tjøtta

Detaljer

Nitratmåling i blad - metode for å treffe. riktig N-gjødsling?

Nitratmåling i blad - metode for å treffe. riktig N-gjødsling? Nitratmåling i blad - metode for å treffe Foto: Rune Karlsen riktig N-gjødsling? Siri Abrahamsen Rådgiver potet Hvor vil vi? Utarbeide hjelpemiddel til å treffe riktig mengde nitrogen Mål: Stor avling

Detaljer

Status for arbeidet i Fagforum Potet Eldrid Lein Molteberg. 25. oktober 2012

Status for arbeidet i Fagforum Potet Eldrid Lein Molteberg. 25. oktober 2012 Status for arbeidet i Fagforum Potet Eldrid Lein Molteberg 25. oktober 2012 Organisering Prosjektkoordinatorer (25% stilling hver): - Per Y Steinsholt, Bioforsk - Borghild Glorvigen, Norsk Landbruksrådgiving

Detaljer

TPM koordinator konferanse

TPM koordinator konferanse TPM koordinator konferanse Tapsanalyse i praksis 15. og 16. februar 2006 Vertsbedrift - Gilde Vest BA, avd. Forus (Stavanger) Hvorfor TPM koordinator-konferanse, og hvorfor tapsanalyse? Det stilles stadig

Detaljer

Erfaringer og resultater. arbeidsgruppene. Trondheim, 14.-15. jan 2009

Erfaringer og resultater. arbeidsgruppene. Trondheim, 14.-15. jan 2009 Erfaringer og resultater fra de regionale arbeidsgruppene Trondheim, 14.-15. jan 2009 Christian Brevig prosjektleder, Norsk Landbruksrådgiving Mandat fra avtalepartene, t juni 2008: Iverksette regionale

Detaljer

Formannskonferansen 2014 RICA HELL, 27. 29. NOVEMBER

Formannskonferansen 2014 RICA HELL, 27. 29. NOVEMBER Formannskonferansen 2014 RICA HELL, 27. 29. NOVEMBER Velkommen til Formannskonferansen 2014 Vi har gleden av å invitere til Formannskonferansen 2014 på Rica Hell Hotel i Stjørdal. Formannskonferansen er

Detaljer

MOTIVASJON FOR ØKOLOGISK KORNPRODUKSJON Anne Strøm Prestvik, Norsk institutt for bioøkonomi

MOTIVASJON FOR ØKOLOGISK KORNPRODUKSJON Anne Strøm Prestvik, Norsk institutt for bioøkonomi MOTIVASJON FOR ØKOLOGISK KORNPRODUKSJON 20.10.2015 Anne Strøm Prestvik, Norsk institutt for bioøkonomi FORMÅL Bakgrunn: - 2,3 prosent av kornarealet var økologisk i 2014 - Økologisk korn er etterspurt

Detaljer

God samhandling barn og unge

God samhandling barn og unge God samhandling barn og unge Nettverk i sør Samling 2 3.- 4. februar 2015 Olav Elvemo og Gerd Andreassen Norges viktigste ressurs Vår viktigste ressurs Tilbakeblikk 2014 Hva gjør vi i Oppstart Kartlegging,

Detaljer

- ledende rådgivningstjeneste for gartnere

- ledende rådgivningstjeneste for gartnere - ledende rådgivningstjeneste for gartnere NLR Veksthus driver landsdekkende spesialisert rådgivning for deg som produserer potteplanter, snittblomster, veksthusgrønnsaker, økologisk eller krydderurter.

Detaljer

1. september: Nettverkssamling for prosjektledere og koordinatorer

1. september: Nettverkssamling for prosjektledere og koordinatorer Norge universelt utformet 2025 K1 Nasjonalt utviklingsprosjekt for universell utforming, pilotfylker og ressurskommuner Samling i Kristiansand for prosjektledere, koordinatorer og nøkkelpersoner i pilotfylkene

Detaljer

Settepotetutredning og oppfølging av arbeidet

Settepotetutredning og oppfølging av arbeidet Settepotetutredning og oppfølging av arbeidet Potet 2017, Hamar Eldrid Lein Molteberg Prosjektleder: Tonje Aspeslåen Utredning: Norsk settepotetavl - flaskehalser og tiltak for bedre kvalitet og økonomi

Detaljer

LANDBRUKETS FRAMTIDIGE BYGNINGSRÅDGIVNING. Alta, Per Olav Skjølberg

LANDBRUKETS FRAMTIDIGE BYGNINGSRÅDGIVNING. Alta, Per Olav Skjølberg Alta, 29.04.2009 Per Olav Skjølberg Mandat fra LMD og FAD: Norsk Landbruksrådgivning får dermed ansvaret for å tilby tjenester som dekker landbrukets behov for teknisk bygningsplanlegging i hele landet.

Detaljer

Mål for arbeidet i Foregangsfylke økologiske grønnsaker produksjon og marked

Mål for arbeidet i Foregangsfylke økologiske grønnsaker produksjon og marked Mål for arbeidet i Foregangsfylke økologiske grønnsaker produksjon og marked Økologisk kvalitetsproduksjon på 15 % av grønnsaks- og potetarealet innen 2020. Foregangsfylket vil følge produktene gjennom

Detaljer

Innhold: Test av sentrifugalspredere Funksjonstest av åkersprøyte Pløying og jordarbeiding GFR og miljøplan Tjenester Kontakt oss Møtekalender

Innhold: Test av sentrifugalspredere Funksjonstest av åkersprøyte Pløying og jordarbeiding GFR og miljøplan Tjenester Kontakt oss Møtekalender Rådgiving og forsøksvirksomhet i landbruket LandbruksFAg nr 4/2010 21.april 2010 Ny forsøksassistent Ingvild Hajum Roland startet som forsøksassistent hos oss 8. april. Hun er ansatt i ca 50% midlertidig

Detaljer

Olje- og proteinvekster

Olje- og proteinvekster Olje- og proteinvekster Foto: Unni Abrahamsen C M Y CM MY CY CMY K Alt du trenger til planteproduksjon: såvarer Platevern gjødsel Desinfeksjon kalk ensilering Mikronæring vi har også: fôr til alle husdyrslag

Detaljer

Oppdragsg iver. Feltkode Kultur Navn. Foredling av korn. 13H13A-17 Bygg Foredling av 2-radssorter Graminor. Verdiprøving og veiledningprøving av korn

Oppdragsg iver. Feltkode Kultur Navn. Foredling av korn. 13H13A-17 Bygg Foredling av 2-radssorter Graminor. Verdiprøving og veiledningprøving av korn 13 Feltkode Kultur Navn Oppdragsg iver Foredling av korn 13H13A-17 Bygg Foredling av 2-radssorter Graminor Verdiprøving og veiledningprøving av korn NAPE11031313-012 Bygg Verdiprøving byggsorter NAPE11041313-011

Detaljer

«Aa Poteten er en makeløs Frugt, den står i Tørke, den står i Væte, men vokser» skrev Knut Hamsun i boken Markens grøde.

«Aa Poteten er en makeløs Frugt, den står i Tørke, den står i Væte, men vokser» skrev Knut Hamsun i boken Markens grøde. «Aa Poteten er en makeløs Frugt, den står i Tørke, den står i Væte, men vokser» skrev Knut Hamsun i boken Markens grøde. Potet dyrking og bruk Tekst og foto: Kirsty McKinnon, Bioforsk Økologisk kirsty.mckinnon@bioforsk.no

Detaljer

Dato: 18. 19. mars 2015 Sted: Ingeniørenes Hus Overnatting: Radisson Blu Scandinavia Hotell, Oslo Program: se side 4-6

Dato: 18. 19. mars 2015 Sted: Ingeniørenes Hus Overnatting: Radisson Blu Scandinavia Hotell, Oslo Program: se side 4-6 Dato: 18. 19. mars 2015 Sted: Ingeniørenes Hus Overnatting: Radisson Blu Scandinavia Hotell, Oslo Program: se side 4-6 Om kurset Statistikk viser at antall kommuner med eiendomsskatt øker noe pr. år. En

Detaljer

Brannfaglig Fellesorganisasjon inviterer til Årsmøte BFO Brann 2009 Vårseminar, byvandring og middag

Brannfaglig Fellesorganisasjon inviterer til Årsmøte BFO Brann 2009 Vårseminar, byvandring og middag Brannfaglig Fellesorganisasjon inviterer til Årsmøte BFO Brann 2009 Vårseminar, byvandring og middag Sentrale temaer: Revisjon av lov- og regelverk hva skjer? Samordnet kontroll både i offentlig og privat

Detaljer

Jord- og Plantekultur 2009

Jord- og Plantekultur 2009 Jord- og Plantekultur 2009 Forsøk i korn, olje- og proteinvekster, engfrøavl og potet 2008 Einar Strand og Halvor Alm (red.) Bioforsk Fokus blir utgitt av Bioforsk, Fredrik A Dahls vei 20, 1432 Ås post@bioforsk.no

Detaljer

Workshop innen faste kjørespor; CTF

Workshop innen faste kjørespor; CTF Blæstad, 2322 Ridabu Tlf: 62 55 02 50 Bankgiro: 1800.07.09413 Orgnr: 960 476 573 hedmark@lr.no hedmark.lr.no/ Bli introdusert til een av mulighetene til å øke avlingene i åkerkulturer og gras: Workshop

Detaljer

Etterkommere av Ole Eriksson Sølberg

Etterkommere av Ole Eriksson Sølberg #493 1 Ole Eriksson Sølberg #492 11 Erik Olsson Sølberg Født: 1614 11-1 #490 111 Jon Eriksson Sølberg Født: 1649, Sølberg #491 111-1 Mildrid Sivertsdt. Født: 1666 #616 1111 Guru Johnsdt Født: 1686, Sølberg

Detaljer

Ledersamling Ambulanse Midt-Norge HF 19. november 2012, Stjørdal

Ledersamling Ambulanse Midt-Norge HF 19. november 2012, Stjørdal Ledersamling Ambulanse Midt-Norge HF 19. november 2012, Stjørdal Velkommen til første ledersamling i Ambulanse Midt-Norge HF! Program for dagen 10.00 Velkommen Hvem er vi, mål og visjoner, gjensidige forventninger

Detaljer

Modul 3: VOKS - videre opplæring i kommunikasjon og samhandling. Kursguide til

Modul 3: VOKS - videre opplæring i kommunikasjon og samhandling. Kursguide til Foto: Bo Mathisen Kursguide til Modul 3: VOKS - videre opplæring i kommunikasjon og samhandling Utdanningsforbundet Buskerud, Telemark og Vestfold Clarion Collection hotell Tollboden i Drammen 16.-17.

Detaljer

Tusen takk til dere som har bidratt med bilder til Årsmeldinga!

Tusen takk til dere som har bidratt med bilder til Årsmeldinga! ÅRSMELDING 2009 Tusen takk til dere som har bidratt med bilder til Årsmeldinga! Foto: Gaute Myren, epleblomstring. Foto: Kjersti Berge, forventningsfullt lam. Foto: Gunnar E Vatne, gulrotkunst. Foto: Endre

Detaljer

Nettverk - omdømme. Velkommen

Nettverk - omdømme. Velkommen Nettverk - omdømme Samling 18. og 19. mars 2013 Velkommen Kommunal- og regionaldepartementet Saman om ein betre kommune Et samarbeids, ramme - og utviklingsprogram Gardermoen 18. og 19. mars 2013 Kommunal-

Detaljer

Fra forskning til praktisk nytte

Fra forskning til praktisk nytte Fra forskning til praktisk nytte - noen resultatdrypp fra potetforskningen Eldrid Lein Molteberg, Bioforsk Apelsvoll Potet 2015, 21.01.14 Hvem jobber med potet i Bioforsk Landbruk? (utenom Plantehelse)

Detaljer

NFSS. Habiliteringstjenestene i Norge. Nettverk: Funksjonshemmede, seksualitet og samliv. Årskonferanse

NFSS. Habiliteringstjenestene i Norge. Nettverk: Funksjonshemmede, seksualitet og samliv. Årskonferanse NFSS Habiliteringstjenestene i Norge Nettverk: Funksjonshemmede, seksualitet og samliv Årskonferanse Thon hotell Opera i Oslo 4.-6. mars 2008 PROGRAM TIRSDAG 4. mars 2008 Kl 10 00 11 00 Registrering med

Detaljer

Våre rådgivings- og tjenestetilbud

Våre rådgivings- og tjenestetilbud Våre rådgivings- og tjenestetilbud Grovfôr Korn Potet Grønnsaker Bær Økologisk Miljøplan - SMIL Jordprøver Gjødsling Dreneringsplan Plantevern Gjødselspreder Test Møkkautstyr Byggteknisk Økonomi Maskinførerkurs

Detaljer

KS Innkjøpsforum Årssamling Trondheim, mai 2017

KS Innkjøpsforum Årssamling Trondheim, mai 2017 KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities KS Innkjøpsforum Årssamling Trondheim, 10. - 11. mai 2017 Foto:... Nidelven. Fotograf Jørn Adde DEN GODE INNKJØPER

Detaljer

God samhandling barn og unge

God samhandling barn og unge God samhandling barn og unge Nettverk i nord Samling 3 2.-3. juni 2015 Olav Elvemo og Gerd Andreassen Fra kaos til kontroll? Tirsdag 2. juni 10.30 Oppstart og velkommen ved prosjektledelsen 10.45 Fremtidens

Detaljer

Unni Anita Farstad. Fra: John Ingar Øverland mailto:john.in ar.overland Sendt : 4. februar 2011 12:36 Til: Karl-Otto Mauland Emne: Søknad. Ir.

Unni Anita Farstad. Fra: John Ingar Øverland mailto:john.in ar.overland Sendt : 4. februar 2011 12:36 Til: Karl-Otto Mauland Emne: Søknad. Ir. Unni Anita Farstad Fra: Sendt: Til: Emne: Vedlegg: Karl-Otto Mauland 4. februar 211 13:24 VFK-FADM Stab Service Dok VS: Søknad Kursbeskrivelse-Vedlegg-RLK-februar211.docx; RLK-Søknad- Vestfold FR&Gafa.docx

Detaljer

Informasjon fra NLR. Tirsdag 16. november 08.00 Anders Heen

Informasjon fra NLR. Tirsdag 16. november 08.00 Anders Heen Informasjon fra Tirsdag 16. november 08.00 Anders Heen Informasjon fra 1. Samarbeidsformer, forholdet mellom daglige ledere og fagkoordinatorer 2. Landbrukets HS Nasjonalt samarbeidsforum for HS i landbruket

Detaljer

YaraVita bladgjødsling Oppdatering og anbefalinger 2014. Ole Stampe, 4. februar 2014

YaraVita bladgjødsling Oppdatering og anbefalinger 2014. Ole Stampe, 4. februar 2014 YaraVita bladgjødsling Oppdatering og anbefalinger 2014 Ole Stampe, 4. februar 2014 Nøkkeltall Omsetning 2012 NOK 84,5 mrd. Omsetning 2010: NOK 80,3 mrd. Omsetning 2009: NOK 65,3 mrd. Antall ansatte >

Detaljer