Kursuka 2010: Program

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kursuka 2010: Program"

Transkript

1 Kursuka 2010: Program november 2010 Radisson Blu Hotel, Trondheim Airport, Værnes, Stjørdal mandag 15.nov tirsdag 16.nov onsdag 17.nov ankomst registrering og innsjekking parallelle fagkurs fellesdel parallelle fagkurs fellesdel etterkurs middag og sosialt samvær festmiddag og sosialt samvær hjemreise evt. middag

2 Parallelle fagkurs Grovfôr Tema: Mekaniseringsøkonomi innen grovfôr Mandag 15.november Åpning Oddbjørn Kval-Engstad, Norsk Landbruksrådgiving/Bioforsk Erfaringer fra prosjekt Reduserte grovforkostnader for bedre økonomi i melk og kjøttproduksjonen på Agder Torleiv Roland, NLR Agder Beinstrekk Betydning av transportkostnader og høstekapasitet, med utvalgte eksempler for høstelinjer Jan Karstein Henriksen, NLR Agder Kaffe Presentasjon av Mekøk Grovfôr- verktøy for mekaniseringsøkonomi grasdyrking Jan Karstein Henriksen, NLR Agder Kostnader for plansilo og gropsilo sammenlignet med rundballer, med valg av høstelinje/ensilering. Viktige moment for å lykkes med gropsilo. Atle Haugnes, NLR Sør-Trøndelag/ Sverre Heggset, Landbruk Nordvest/NLR Pause Investering, finansiering effekt av ulike valg, med eksempler på gardsnivå Erik Hørlück Berg, NLR Østafjells Avslutning/oppsummering Tirsdag 16.november Lagelighetskostnader ved grashøsting. Beregna kostnader ved høsting på ikke optimalt tidspunkt Carina Gunnarsson, JTI, Sverige Pause Presentasjon av Grovfôrkalkulatoren verktøy for mekaniseringsøkonomi grovfôrdyrking Oddbjørn Kval-Engstad, NLR Presentasjon av Mekøk Husdyrgjødsel verktøy for mekaniseringsøkonomi husdyrgjødsel Oddbjørn Kval-Engstad, NLR/ Aslak Botten, NLR Østafjells Mekaniseringsrådgiving i NLR Sverre Heggset, NLR/Landbruk Nordvest Pause Fôranalysevurdering dataverktøy og rådgivningsopplegg for bruk av fôranalyser i fôrdyrkingsrådgiving Lise N. Austrheim, NLR Hordaland Oppsummering/avslutning 2

3 Korn, oljevekster og proteinvekster Mandag 15.november Åpning Einar Strand, Norsk Landbruksrådgiving/Bioforsk Spragleflekk og dens betydning i norsk korndyrking Saideh Salamati, Midt-Norsk Plantevern Soppstrategier i bygg og hvete Unni Abrahamsen, Bioforsk Øst Kaffepause Soppstrategier forts Erfaringer med ulike blandinger mot SU resistent ugras Harald Solberg, Hedmark Landbruksrådgiving, Jan Netland, Bioforsk Plantehelse Utfordringer vedrørende plantevern i korn. Diskusjon Forsøk med husdyrgjødsel til korn Anne Kari Bergjord, Bioforsk Midt-Norge Resultater fra prosjekt med nedmoldingstid og utstyr Harald Solberg, Hedmark Landbruksrådgiving Slutt Tirsdag 16.november Økologisk korndyrking, en driftsøkonomisk undersøkelse Steinar Lier, Hedmark Landbruksrådgiving Økte byggavlinger i økologisk drift gjennom bedret grønngjødselhandtering Randi B. Frøseth, Bioforsk Økologisk Kaffepause Kveke, tistel og dylle. Biologi og bekjempelse, økologisk og konvensjonelt Lars Olav Brandsæter, Bioforsk Plantehelse Slutt Potet Mandag 15. november Tema: Settepoteter Forbehandling av settepoteter Jan Arne Broen, Maarud AS Ulike metoder for forbehandling av settepotet, fordeler og ulemper Hva er det viktig å passe ved lysgroing av potet til ulike formål (tidlig-, chips-, mat-, lagerpotet) En gjennomgang av lys (mengde og type), fuktighet, kasser eller sekker, veksthus etc. Tips som kan overbevise dyrkerne om nytten av lysgroing Forbehandling og fysiologisk alder Eksempel på praktisk gjennomføring av lysgroing av poteter Jon Olav Forbord, NLR Nord-Trøndelag 3

4 11.30 Settepoteters vitalitet og kvalitet Bjarne Risvig, Jysk Landbruksrådgiving, DK Hvilken betydning har jordsmonnet for kvaliteten på settepotet? Har ulike lagring av settepotet påvirkning på settepotetvitalitet? Lunsj Metoder og utstyr for måling i potet Hurtigtest av virus v/anita Barlien, Overhalla Klonavlssenter Utstyr for måling av Mn v/siri Abrahamsen, Vestfold forsøksring Måling av sukker i potet til chips og pommes frites v/jan Arne Broen, Maarud AS Måling av temperatur i jord og på lager, og litt om prøvesold v/ole Morten Nyberg, Hedmark landbruksrådgiving Bruk av elektronisk potet for måling av skader på knollen Tørrstoffmåling i potet (Lisham i en mengde, eller knollmåler) Bladanalyser & planteprøver. Metodikk og utstyr v/bjørn Tor Svoldal, Yara Kaffepause Registrering og beregning av vannbehov Lars Møller, Videncenteret, DK (sammen med grønnsaker) Pause Tema: Bladlus i potet Bladlus i potet Bjarne Risvig, Jysk Landbruksrådgiving, DK Arbeid med fangst og identifikasjon av bladlus i Danmark Beregning av smitterisikoindeks Hvordan brukes smitterisikoindeksen i rådgivingen for å forhindre virusoverføring i potet? Pause Mulig nytt prosjekt med kartlegging av bladlus i potet Borghild Glorvigen, NLR Maskinteknisk rådgiving i potet i Norge Ole Morten Nyberg, Hedmark Landbruksrådgiving Tirsdag 16. november Potetskolen i Norge Erfaringer med Potetskolen (Troms (2008/09)/Nord-Trøndelag (2009/10)) Jon Olav Forbord, NLR Nord-Trøndelag Aktuelt med Potetskolen i Sør-Norge ? Borghild Glorvigen, NLR Pause Potetstoff på hjemmesidene og Rutiner for å legge inn fagstoff til egne hjemmesider fra NLR og Fagforum potet Hvordan skal alle få ei god side for potetstoff, Pause Bruk av internettbasert arbeidsrom i internt samarbeid mellom rådgivere i potet Jan Valle, Meltwater Slutt 4

5 Grønnsaker Mandag 15. november Velkommen, kaffe Oppsummering ØkoGrønt 2010 Thomas Holz, NLR Østafjells Økogrønt2010 har gått i 4 år og avsluttes høsten Thomas Holz redegjør for de viktigste resultatene ut fra de ulike delmålene Tiltak mot ugras Tiltak mot skadegjørere Kunnskap om sortsegenskaper Jord for oppal og potteproduksjon Tiltak for å sikre tilstrekkelig næringstilgang Datagrunnlag for økonomiske kalkyler Informasjon til grønnsaksmiljøet i Norge ØkoGrønt , oppsummering av økologisk grønnsaksprosjekt i Trøndelag Toril Skogaker Holm, NLR Nord-Trøndelag Samarbeidsformer Markedssituasjon Spesialisering Lunsj Vanning til grønnsaker Hugh Riley, Bioforsk Vanningsbehov til ulike grønnsaker. Hvordan vurdere vanningsbehovet gjennomvekstsesongen ut fra jordart, nedbør og kultur? Fordeler og ulemper ved ulike vanningsmetoder til grønnsaker (dryppvanning, småspredere, bom, vanningsmaskin med kanon) med hovedvekt på dryppvanning Morten Freberg, Brødr. Freberg AS Kaffepause Hjelpemidler for å gi råd om vanningsbehov på ulike jordarter og i ulike grønnsakskulturer Lars Møller, GartneriRådgivningen, DK Utprøving av ulike styringsredskaper for å bestemme jordas vanninnhold (hjelp til å vurdere vanningsbehov til ulike grønnsaksvekster). Resultater fra et demonstrasjonsprosjekt Gjennomgang av prosjekter/ulike tema ute i lokale enheter Bruk av enkle N-tester i jord for å gi råd om gjødsling v/mona Auli Gulrotsuger, 2 prosjekt i GA-FA sin regi v/lars-arne Høgetveit Bruk av langtidsvirkende gjødselslag, oppsummering av forsøk gjennom flere år v/francisco Granados Rosenkålprosjektet v/mona Auli Ugrasbehandling gjennom insektsnett v/torgeir Tajet Bladgjødsling til kålrot gjennom insektsnett v/francisco Granados Flytende Flex gjødsel til gulrot v/torgeir Tajet Bruk av fangvekster, oppsummering av utprøving i grønnsaksvekster v/astrid Gissinger 5

6 Tirsdag 16. november Bruk av internettbasert arbeidsrom i internt samarbeid mellom grønnsaksrådgiverne Jan Valle, Meltwater Kaffepause Nye retningslinjer for samarbeid om feltforsøk mellom Bioforsk og Norsk Landbruksrådgiving, hva innebærer dette for grønnsaksenhetene? Tor Anton Guren, NLR SørØst, medlem av gruppa som har utarbeidet retningslinjene Oppsummering av arbeid i fosforgruppa Informasjon om GH-skolen Gerd Guren, NLR Eksotisk/asiatisk grønt. Oppsummering av arbeid i Norge til nå videre utvikling Mette Feten Graneng, NLR Sør-Trøndelag Oppsummering/avslutning Frukt og bær Mandag 15. november Skifteplan for frukt og bær Per Ove Lindemark, NLR SørØst Innspill til framtidig Skifteplan-modell for frukt og bærkulturer Pause Gjødselvanning Opplegg for gjødselvanning Morten Freberg, Brødrene Freberg AS Beregning av gjødselblandinger Pause Gruppearbeid gjødsling Samordning av gjødseltilråding til frukt- og bærvekstene Fagkoordinator/fagutvalget Tirsdag 16. november Kalkyleverktøy for frukt- og bærrådgiving Eksempler på web-baserte kalkyler som arbeidsverktøy Torbjørn Haukås, NILF Hvordan kan kalkyler benyttes Ved vurdering av nye investeringer Ved vurdering av nye produksjonsopplegg Til å bedre lønnsomheten i produksjoner Videreutvikling av kalkyleverktøy Oppsummering, videre oppfølging av temaene gjødseltilråding og kalkyleverktøy Fagkoordinator/fagutvalget 6

7 Daglige ledere/styreledere Mandag 15. november Erfaringsutveksling Utfordringer for rådgivingsenhetene Struktur og organisering av det faglige arbeidet Verktøy Hvordan kan ulike verktøy hjelpe oss å ha kontroll og styring på inntjening/økonomi Erfaringsutveksling om programmene SuperOffice Visma (regnskapsprogram) Korte innlegg fra flere med erfaring Kaffepause Kommunikasjon leder-medarbeider Generelt Konflikter Den vanskelige samtalen Oddvar Lavik, Styreforeningen Demonstrasjoner av verktøy/programvare Tirsdag 16. november Informasjon fra NLR Samarbeidsformer innen og mellom enheter L-HMS, forventninger til rådgivingsenhetene AFP-omlegging MVA Annet Regionale samlinger fellestiltak Innholdet av disse samlingene settes opp regionalt i samarbeid med sekretariatet. Muligheter for å drøfte samordninger av strategier regionalt Slutt 7

8 Bygningsteknikk Mandag 15. november Møteleder: Magnus Ness, NLR Nord-Trøndelag Introduksjon av programmet forventninger til dagene Per-Olav Skjølberg, NLR Plan- og Bygningslov Gunnhild Henriksen Leere, Statens Bygningstekniske Etat Saksbehandlerforskrift med veiledning Teknisk forskrift med veiledning Pause Forskrift om tekniske krav til byggverk Harald Landrø, Tresenteret og Gunnhild Henriksen Leere, Statens Bygningstekniske Etat Identifisering av myndighetskrav Hvor er endringene hvordan innarbeide dem i vårt KS? Spesielt fokus på brann og energibruk Lunsj Kommunal byggesaksbehandling alminnelige driftsbygninger - kompliserte driftsbygninger Arnljot Ovesen, Meldal kommune, Terese Willumstad, Landbruk Nord, Bjørn Garberg, NLR Sør-Trøndelag Hva krever kommunen i søknadsprosessen Hva krever kommunen i byggeprosessen Pause Gjennomgang av programvare og systemer Roger Østvik, Landbruk Nord, Kjell Arne Skogheim, Landbruk Nord Per Olav Skjølberg, Norsk Landbruksrådgiving Styr-Sys, Styrings- og kvalitetssikringssystem G- prog, beskrivelse og anbud Focus, konstruksjon Pause Kollegiets time Erfarings- og kunnskapsutveksling mellom bygningsrådgiverne Hva er viktig for de nyeste ankomne? 8

9 Tirsdag 16. november Møteleder: Kjell Tangen, NLR Østafjells Vår kunnskap din styrke Per Olav Skjølberg, Torleiv Roland, Sverre Heggset, NLR Spin-off-effekter i samspillet mellom økonomisk, bygningsteknisk og maskinteknisk rådgiving Verdens beste hus for storfe Ole Ugelvig, Bygnings- og maskinkontoret Sønderjylland, DK Innledning Fortrukne løsninger i Danmark og i andre relevante land Temaer med spesielt fokus Beregning av plassbehov for ulike dyregrupper Logistikk mhp. dyreflyt i anlegget Arealer for ulike dyregrupper, størrelse og beskaffenhet Arealer for kalving og behandling mot sjukdom Hvilke områder må vi ha spesielt fokus på under planleggingen? Danske anbefalinger for norske besetningsstørrelser Diskusjon i plenum Pause Hvordan lage den mest funksjonelle bygningsplan? Lasse Gravås, Høgskolen i Nord-Trøndelag Hvilke funksjoner må planleggeren ha spesielt fokus på? Eksempler til etterfølging de mest funksjonelle løsningene, og de beste bygningsmessige utformingene (detaljene) Suksesskriterier for landbrukets framtidige bygningsrådgivingstjeneste Lasse Gravås, Høgskolen i Nord-Trøndelag Framtidens typiske oppdrag og oppdragsgiver Relasjonsbygging som firmanøytral markedsaktør Hvilken kompetanse må vi ha? Diskusjon avslutning av bygningsteknisk fagprogram Slutt 9

10 Fellesprogram Tirsdag 16.november Åpning av fellesdelen Anders Heen, Norsk Landbruksrådgiving Tema: Rådgiving Møteleder: Christian Brevig, NLR Etikk i rådgiverrollen Marit Gåre, Landbruk Nord Praktiske råd i møte med bonden Ole Ugelvig, Dansk landbruksrådgiving Felles spørsmål og diskusjon Kaffepause Tema: Kommunikasjon Møteleder: Jon Mjærum, NLR Hvorfor er kommunikasjon viktig? Håvard Simonsen, Faktotum Informasjon Hva gjør NLR på kommunikasjon? Jan Ferstad, Norsk Landbruksrådgiving Årsmøte i AGRAR Festmiddag Onsdag 17. november Informasjon fra NLR Møteleder: Anders Heen, NLR Orientering om arbeidet på nye fagområder. Sekretariatet, fagkoordinatorer og styret Orientering om arbeidet med biogass og biorest. Siv Nilsen, Norsk Landbruksrådgiving Sør-Trøndelag Søknader om forskningsmidler. Prosedyrer, praktiske tips og råd Kirsti Anker-Nilssen, Forskningsrådet Kaffepause Tema: Landbrukspolitikk Møteleder: Jon Mjærum, NLR Verdenssituasjonen for landbruksprodukter Jonny Ødegaard, Norske Felleskjøp Lunsj 10

11 Parallelle etterkurs Økonomi Ansvar: Fagutvalg for økonomirådgiving Onsdag 17. november kl Norsk landbrukspolitikk Nasjonale og internasjonale muligheter og begrensinger Eli Reistad Kaffepause Økonomisk rådgiving overfor framtidas bønder Ole Christen Hallesby Presentasjon av Akelius Dokument (maler for avtaler og kontrakter) Brukerkurs Skifteplan Ansvar: Per Ove Lindemark, NLR SørØst, Sveinung Takle, Agrodata Øst Onsdag 17. november kl Brukerkurset er også åpent for bønder og/eller andre rådgivere som bruker programmet. Dagens Skifteplan program: Muligheter og mangler. Koordinatfestede jordprøver: Et verktøy for riktigere gjødsling? Rapporter: Hva bruker dere og hva er det behov for? Kart: Gjennomgang av knappene i kart og tegning av figurer. Hva kan vi bruke kartet til? Kommunikasjon fra - til Skifteplan. Nettpublisering Ansvar: Jan Ferstad, NLR, Åsmund Langeland, Romerike Landbruksrådgiving Onsdag 17. november kl Velkommen. Presentasjon. Forventninger Hvorfor er vi på nett? Hvordan er nettsidene våre tenkt brukt? Hvilke muligheter har vi på nettsidene? Nyheter, fagartikler, kalenderoppføringer, dokumenter, lenker m.m. Åpen eller skjult informasjon (passordbeskyttet) Eksempler på god og dårlig layout Hva består en nettsak av? Vi går i gjennom ulike typer innhold og hva som skal være med og hva det betyr: tittel, ingress, bilde (bildetekst), brødtekst, mellomtitler, tilknytning til fagområder Pause Hvor skal jeg trykke, når og hvorfor? Gjennomgang av praktisk publisering Vi går live: øvelser i nettpublisering. Alle tar med ferdig tekst og bilder for publisering (nyhet eller fagartikkel). 11

12 Hest Ansvar: Anne Karin E. Botnan, Mari Hage Landsverk, Mardon Jørgensen Onsdag 17. november kl Samlingen er for alle rådgivere i Norsk Landbruksrådgivning som har interesse i, arbeider med, eller som ønsker å arbeide med hesterådgivning. Det legges i stor grad opp til diskusjon blant kursdeltakerne rundt de ulike temaene i kursprogrammet. Program: Rådgivere i Norsk Landbruksrådgiving som arbeider med hest - Hvem er vi, hvilken kompetanse har vi og hvordan skal vi bygge opp hesterådgivningen i NLR? Informasjon om hesteforskningsprosjektet mellom Norge og Sverige v/astrid Johansen, Bioforsk Grovfôr Ulike formidler, kvalitet m.m. Resultater fra kvalitetsforsøk på grovfôr til hest i Norsk Landbruksrådgiving Rogaland 2009 og v/representant fra NLR Rogaland Kraftfôr og tilskuddsfôr Kraftfôrbehov/kraftfôranbefalinger/kraftfôrbruk hva mener vi grovfôrveiledere om dette? Ulike tilskuddsfôr - behov og anbefalinger SAMBA - Planleggingsprogram for samarbeid mellom produsenter Ansvar: Ingrid Gauslaa og Jørn Brønstad, NLR Nord-Trøndelag Onsdag 17. november kl Hvordan få til gode samarbeid Rådgiving ved samarbeid vekstskifteplaner økonomiberegninger rådgivning vedr samarbeid Avtaler kjøpsavtaler, jordleie, jordbytte. Maler og praktiske eksempler Regelverk ved samarbeid, forskjell mellom driftsfellesskap og samarbeid, hvordan vise forskjellene kveldsarbeid med å legge inn data på de ulike casene? Presentasjon/ repetisjon/ gjennomgang av Samba-programmet Fallgruver, mangler, svakheter Jobbe med egne eksempler Case 1 Samarbeid mellom husdyrprodusent og kornprodusent Case 2 kjøp og salg av husdyrgjødsel Case 3 kjøp og salg av grovfor mellom grovforprodusenter, kan programmet brukes til det? Legge inn litt ulike forutsetninger på de ulike casene og se hvordan det slår ut, hvordan vurdere maskinkostnader, tidsbruk etc. 12

Tusen takk til dere som har bidratt med bilder til Årsmeldinga!

Tusen takk til dere som har bidratt med bilder til Årsmeldinga! ÅRSMELDING 2009 Tusen takk til dere som har bidratt med bilder til Årsmeldinga! Foto: Gaute Myren, epleblomstring. Foto: Kjersti Berge, forventningsfullt lam. Foto: Gunnar E Vatne, gulrotkunst. Foto: Endre

Detaljer

NORSK LANDBRUKSRÅDGIVINGS (NLR) TILBUD TIL FORSØKSRINGENE

NORSK LANDBRUKSRÅDGIVINGS (NLR) TILBUD TIL FORSØKSRINGENE NORSK LANDBRUKSRÅDGIVINGS (NLR) TILBUD TIL FORSØKSRINGENE Design og trykk: Follotrykk AS. 2009 ØKONOMISKE RAMMEVILKÅR NLR arbeider kontinuerlig for økte tilskudd over Jordbruksavtalen til rådgivingsenhetenes

Detaljer

Styrets beretning. Styret har i 2014 hatt åtte fysiske møter og ett telefonstyremøte.

Styrets beretning. Styret har i 2014 hatt åtte fysiske møter og ett telefonstyremøte. Årsmelding 2014 Forsidefoto: Rådgiver Silja Valand fra Norsk Landbruksrådgiving Østafjells studerer den gamle hvetesorten Fram hos gårdbruker Ole Petter Riis i Steinkjer. Bildet er fra en markdag om gamle

Detaljer

Årsmøte i NLR SørØst

Årsmøte i NLR SørØst Medlemsblad nr. 3-2013 Årgang 10 27.02.2013 Årsmøte i NLR SørØst Solhuset, Mysen onsdag 13. mars Kl. 18.00 Rapport om «Økt norsk kornproduksjon» v/ Adm. dir. Lars Fredrik Stuve i Norske Felleskjøp. Kl.

Detaljer

Økt norsk kornproduksjon Utfordringer og tiltak. Rapport fra ekspertgruppe

Økt norsk kornproduksjon Utfordringer og tiltak. Rapport fra ekspertgruppe Økt norsk kornproduksjon Utfordringer og tiltak Rapport fra ekspertgruppe 1 2 Forord Ett av de viktige målene i Regjeringens Velkommen til bords er å øke matproduksjonen innen basisproduksjoner i jord

Detaljer

AGROPRO Agronomi for økt matproduksjon. Utfordringer og muligheter.

AGROPRO Agronomi for økt matproduksjon. Utfordringer og muligheter. AGROPRO Agronomi for økt matproduksjon. Utfordringer og muligheter. AGROPRO nyhetsbrev nr.1 - april 2015 Det tredje året av AGROPRO er sammenfallende med FNs Internasjonale jordår. Flere rapporter viser

Detaljer

Norsk mat- og kulturpris 2013. Kunnskap gir vekst. Slik skal norsk kornproduksjon økes. Presisjonslandbruk best for avlingsverdi og miljø

Norsk mat- og kulturpris 2013. Kunnskap gir vekst. Slik skal norsk kornproduksjon økes. Presisjonslandbruk best for avlingsverdi og miljø Kunnskap gir vekst Nr. 1, 2013 Slik skal norsk kornproduksjon økes SIDE 4-11 Presisjonslandbruk best for avlingsverdi og miljø SIDE 12-23 YaraVita GRAMITREL nytt bladgjødslingsprodukt i korn SIDE 30-31

Detaljer

Våre rådgivings- og tjenestetilbud

Våre rådgivings- og tjenestetilbud Våre rådgivings- og tjenestetilbud Grovfôr Korn Potet Grønnsaker Bær Økologisk Miljøplan - SMIL Jordprøver Gjødsling Dreneringsplan Plantevern Gjødselspreder Test Møkkautstyr Byggteknisk Økonomi Maskinførerkurs

Detaljer

Årsmøte mars 2015 Innkalling Saksliste for Årsmøte

Årsmøte mars 2015 Innkalling Saksliste for Årsmøte Årsmøte mars 2015 Innkalling Det innkalles med dette til Årsmøte i NLR Veksthus Dato: Tirsdag 17. mars Sted: Gjennestad, i møterommet til Bondelaget Tid: 10.30 (se eget program for resten av dagen s 2)

Detaljer

Kunnskap gir vekst. Klar til å kjempe om størst byggavling. Løsninger for fremtidens utfordringer. Utnytt avlingspotensialet i høsthveten

Kunnskap gir vekst. Klar til å kjempe om størst byggavling. Løsninger for fremtidens utfordringer. Utnytt avlingspotensialet i høsthveten Kunnskap gir vekst Nr. 1, 2015 AVLINGSKAMPEN 2015: Klar til å kjempe om størst byggavling SIDE 12-17 Løsninger for fremtidens utfordringer SIDE 18-27 Utnytt avlingspotensialet i høsthveten SIDE 30-33 2

Detaljer

Medlemsskriv. Nr 4. 11. oktober - 2011

Medlemsskriv. Nr 4. 11. oktober - 2011 Medlemsskriv Nr 4. 11. oktober - 2011 INNHOLD: INFO FRA DAGLIG LEDER... 4 KURS: BONDEN SOM BEDRIFTSLEDER... 5 AVLINGSSKADEERSTATNING... 8 UTFORDRING ETTER INNHØSTING... 8 SJEKK INNLØP, NEDLØPSKUMMER, AVSKJÆRINGSGRØFTER...

Detaljer

Følgeevaluering av prosjektet «Økobonden skal lykkes»

Følgeevaluering av prosjektet «Økobonden skal lykkes» Bioforsk Rapport Vol. 7 Nr. 29 2012 Følgeevaluering av prosjektet «Økobonden skal lykkes» Rapport til Statens landbruksforvaltning og styret for Forskningsmidler over jordbruksavtalen Anne-Kristin Løes

Detaljer

ÅRSMELDING Med forsøksresultater 2011

ÅRSMELDING Med forsøksresultater 2011 Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland ÅRSMELDING Med forsøksresultater 2011 Kleiva, 8400 Sortland Tel 907 88 531 Fax 76 20 14 11 Org.nr. 970921621 landbrukstjenesten@lr.no www.landbrukstjenesten.no http://halogaland.lr.no/

Detaljer

Kunnskap gir vekst. Framtidas mest etterspurte kompetanse. Mer presis N-gjødsling. Nyhet: YaraMila Fullgjødsel 20-4-11. Gjødsel og sikkerhet SIDE 4-13

Kunnskap gir vekst. Framtidas mest etterspurte kompetanse. Mer presis N-gjødsling. Nyhet: YaraMila Fullgjødsel 20-4-11. Gjødsel og sikkerhet SIDE 4-13 Kunnskap gir vekst Nr. 2, 2013 Framtidas mest etterspurte kompetanse SIDE 4-13 Mer presis N-gjødsling SIDE 14-19 Nyhet: YaraMila Fullgjødsel 20-4-11 SIDE 31-33 Gjødsel og sikkerhet SIDE 36-41 2 3 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Landbruk Nord - Medlemsskriv nr. 1-2014. Småplukk 3. Kort referat fra årsmøte! 5. Har du kontroll på HMS (helse, miljø og sikkerhet) - arbeidet?

Landbruk Nord - Medlemsskriv nr. 1-2014. Småplukk 3. Kort referat fra årsmøte! 5. Har du kontroll på HMS (helse, miljø og sikkerhet) - arbeidet? Innhold: Landbruk Nord - Medlemsskriv nr. 1-2014 Småplukk 3 Kort referat fra årsmøte! 5 Har du kontroll på HMS (helse, miljø og sikkerhet) - arbeidet? 6 Kan du tenke deg å ha russisk praktikant på din

Detaljer

M edlemssk Å rsmelding 2013 riv nr 2 /2012 ÅRSMELDING 2013 Innkalling Regnskap 2013 Budsjett 2014 Arbeidsplan 2014

M edlemssk Å rsmelding 2013 riv nr 2 /2012 ÅRSMELDING 2013 Innkalling Regnskap 2013 Budsjett 2014 Arbeidsplan 2014 Medlemsskriv Årsmelding nr 2 2013 /2012 ÅRSMELDING 2013 Innkalling Regnskap 2013 Budsjett 2014 Arbeidsplan 2014 Innhold Innkalling til årsmøtet.. 3 Styreleder har ordet. 4 Styret aktivitet. 5 Årsmelding

Detaljer

ÅRSMELDING 2009 Innkalling Regnskap 2009 Budsjett 2010 Arbeidsplan 2010. Landbruk Nord - Årsmelding 2009

ÅRSMELDING 2009 Innkalling Regnskap 2009 Budsjett 2010 Arbeidsplan 2010. Landbruk Nord - Årsmelding 2009 ÅRSMELDING 2009 Innkalling Regnskap 2009 Budsjett 2010 Arbeidsplan 2010 Landbruk Nord - Årsmelding 2009 Utgiveradresse: Landbruk Nord P.b. 113 9059 Storsteinnes post@landbruknord.no Tlf.: 77 72 25 40 Redaktører:

Detaljer

Evaluering av prosjekter innen økologisk landbruk

Evaluering av prosjekter innen økologisk landbruk Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no VF-rapport 9/2002 Evaluering av prosjekter innen økologisk landbruk Eivind Brendehaug og Kyrre Groven VF Prosjektrapport

Detaljer

Kurskatalog 2008 2009

Kurskatalog 2008 2009 Kurskatalog 2008 2009 Kunnskap gir konkurransefortrinn! Du sitter nå med Bedriftsforbundets nye kurskatalog i hånden. Det er en katalog jeg er stolt av å kunne sende til deg som er medlem i forbundet.

Detaljer

Eystein C. Husebye. 13.30 Avslutning med avreise for dem som skal i NBEFs styremøte kl 14.00. Håper å se deg!

Eystein C. Husebye. 13.30 Avslutning med avreise for dem som skal i NBEFs styremøte kl 14.00. Håper å se deg! Eystein C. Husebye Emne: Plassering: NBEFs kompetansegruppe workshop Møterom i Næringslivets Hus, NHO, Middelthuns gate 27, Majorstuen (med forbehold om endring) Start: to 17.06.2010 10:00 Slutt: to 17.06.2010

Detaljer

GOD JUL OG GODT NYTT ÅR!

GOD JUL OG GODT NYTT ÅR! Medlemsskriv nr nr 2 3/2012 Innføring av medlemsrabatt for tjenester og rådgivning pr. 1.1.2013 Landbruksdagan 2012 Et år som beredskapsavløser Nye tjenester fra 1.1.2013 Dårlig vekstsesong for bringebær

Detaljer

ÅRSMELDING Med forsøksresultater 2014

ÅRSMELDING Med forsøksresultater 2014 Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland SA ÅRSMELDING Med forsøksresultater 2014 Vinterkalking Dreneringsdag Kleiva Avlingsregistrering Kleiva, 8404 Sortland Orgnr 970921621 landbrukstjenesten@lr.no http://halogaland.lr.no/

Detaljer

FOKUS. Bioforsk-konferansen 2009. Mat, vann og klima. www.bioforsk.no. Bioforsk I Vol. 4 I Nr. 2 I 2009

FOKUS. Bioforsk-konferansen 2009. Mat, vann og klima. www.bioforsk.no. Bioforsk I Vol. 4 I Nr. 2 I 2009 www.bioforsk.no FOKUS Bioforsk I Vol. 4 I Nr. 2 I 2009 Bioforsk-konferansen 2009 Mat, vann og klima Plantemøtet Bioforsk FOKUS Østlandet 4(2) 2007 Mat og matkvalitet, Bioenergi, Klimaeffekter, Økologisk

Detaljer

Research and Development of Organic Agriculture in Norway

Research and Development of Organic Agriculture in Norway INFORMATION IN ENGLISH: Research and Development of Organic Agriculture in Norway NORSØK Kristiansund Bergen Trondheim Oslo In Norway only 3.4 % of the land can be used for agriculture. The remaining land

Detaljer

Aktive bønder fremtidens leilendinger?

Aktive bønder fremtidens leilendinger? Aktive bønder fremtidens leilendinger? - EN UNDERSØKELSE OM LEIEJORD OG TRANSPORTKOSTNADER Norsk Landbruksrådgiving Namdal PER HELGE HAUGDAL OG BORGNY GRANDE Aktive Bønder Fremtidens leilendinger? En undersøkelse

Detaljer

Hvordan lærer bønder i Oppland?

Hvordan lærer bønder i Oppland? ØF-notat 2/2015 Hvordan lærer bønder i Oppland? Rapport fra et forprosjekt av Bjørnar Sæther ØF-notat 2/2015 Hvordan lærer bønder i Oppland? Rapport fra et forprosjekt av Bjørnar Sæther Tittel: Forfatter:

Detaljer

Kretsløpsjordbruk og matvaresystem basert på lokal og regional produksjon og verdiskaping

Kretsløpsjordbruk og matvaresystem basert på lokal og regional produksjon og verdiskaping Kretsløpsjordbruk og matvaresystem basert på lokal og regional produksjon og verdiskaping Vedlegg til søknad; felt 6, Prosjektbeskrivelse Bakgrunn for prosjektet Fylkesmennenes landbruksavdelinger i Oslofjordregionen

Detaljer

Årsmelding Og Regnskap 2013

Årsmelding Og Regnskap 2013 Årsmelding Og Regnskap 2013 Årsmelding og Regnskap 2014 2 Innhold HILSEN FRA LEDER... 4 PRESENTASJON AV TILLITSVALGTE 2014-2015... 5 REPRESENTASJON OG UTVALG 2014 2015... 7 AKERSHUS BONDELAGS ÅRSMØTEPROTOKOLL

Detaljer

Kompetanseoverføring for reduksjon av byggefeil

Kompetanseoverføring for reduksjon av byggefeil c94 m23,5 y0 k76 c18,5 m0 y8,5 k38 Vidar Stenstad, Anna Næss Rolstad og Rune Vordahl Kompetanseoverføring for reduksjon av byggefeil Forprosjekt til Byggekostnadsprogrammet 384 Prosjektrapport 2005 BYGGFORSK

Detaljer

Medlemsblad for Landbruk Nordvest BA RINGREVEN. Nr. 1/2011 www. landbruknordvest.no årgang 31

Medlemsblad for Landbruk Nordvest BA RINGREVEN. Nr. 1/2011 www. landbruknordvest.no årgang 31 Medlemsblad for Landbruk Nordvest BA RINGREVEN Nr. 1/2011 www. landbruknordvest.no årgang 31 2 Innhold Det er artig å driva gard, men det krev pengar. Pengar til fjøs og til maskiner og litt til oss sjølve..

Detaljer