Kommandanten. 13 selveierleiligheter - byggetrinn 2 i Gravdal/Laksevåg

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kommandanten. 13 selveierleiligheter - byggetrinn 2 i Gravdal/Laksevåg"

Transkript

1 Kommandanten 13 selveierleiligheter - byggetrinn 2 i Gravdal/Laksevåg

2 Nesttun Lagunen Sentrum Åsane Straume

3 Kommandanten 13 selveierleiligheter - byggetrinn 2 i Gravdal/Laksevåg Betegnelse Gnr 146, Bnr 300 Eierform Eierseksjon Eier Komandanten AS Organisasjonsnummer: Byggeår 2015 Areal (BRA) 50 kvm til 93 kvm Tomteareal Felles eiet tomt kvm Prisantydning kr ,- til kr ,- Omkostninger kr ,- Ca Kom.avg.: Ikke fastsatt Totalpris* Pris + kr ,- Fellesutg. Se prisliste. Saksnummer Oppdragsansvarlige: Jan Erik Guldbrandsen E M Alexander Tvedt E M T Fana Sparebank Eiendom Org.nr.:

4 Kortfattet arkitektbeskrivelse for boligprosjektet Kommandanten Gravdal i Laksevåg bydel representerer en av de få gjenværende utbyggingsområder som kombinerer muligheten for å bo sentrumsnært men samtidig naturskjønt. Utsikt over byjorden og Gravdalsvannet, gode solforhold og et variert og småkupert turterreng rett utenfor de kommende boliger er viktige kvaliteter som vil prege det fremtidige bomiljøet. Ved planlegging og utforming av boligområdet har det vært viktig å verne om naturkvalitetene slik at fremtidige beboere kan dra nytte av miljøet og gjøre det til sitt eget. Det er derfor lagt vekt på å utvikle et moderne og fremtidsrettet boligprosjekt som harmonerer med den omliggende naturen. Ved å plassere brorparten av parkeringen i egne anlegg under bebyggelsen skjermes uteområdene for biltraikk samtidig som en enkel adkomst til den enkelte bolig er ivaretatt. Boligene organiseres som et tun rundt en felles og bilfri naturhage. Naturhagen samler boligområdet og skaper en trygg og solrik ramme for lek og rekreasjon. I tillegg er det lagt vekt på at den enkelte bolig skal ha gode private uteoppholdsarealer som tilbyr skjermede og solfylte uterom. Flere av de private uteoppholdsarealene på bakkeplan er forholdsvis store, og muligheten for å etablere mindre private hager er derfor tilstede. Ved å organisere boligområdet som et tun, bestående av lere enkeltstående bygg, rundt et felles uterom, tas det utgangspunkt i tradisjonell vestlandsk byggetradisjon. Dette understrekes i arkitekturen, hvor eksempelvis bruk av saltak og naturmaterialer i fasadene understreker boligområdets forankring i lokal byggetradisjon. Samtidig har det vært viktig å tilføre bebyggelsen en estetikk som samsvarer med de ønsker og behov vi stiller til nye og fremtidsrettede boliger. Til dels store glasspartier og variert material - og fargebruk signaliserer at også dagens krav til et åpent og imøtekommende bomiljø er ivaretatt. Samlet sett har vi ønsket å utvikle et boligområdet med utgangspunkt i verdier som vi tror på og som vi mener har fremtiden for seg. Ved å kombinere tradisjon og innovasjon skapes rammene for et levende bomiljø, hvor sol, utsikt og nærhet til naturen vil være kjerneverdier. Det er derfor med stor glede at vi ønsker alle fremtidige beboere velkommen til Gravdal og boligområdet Kommandanten

5 Ballbane +66m +63,3m +55,2m +69m +66m +55,2m +63,3m +66m +63,3m +63,4m Lek i terreng +55,2m Sandkasse +63,4m +64m +66m Sklie +59m +55,50m +66m +61m +57m +58m +63,3m +66m +66m +63,3m Lekeområde +58m +58m +63,3m +66m +66m +63,3m +58,3m stigning 1:12 +61m +63m +61m +58,3m +61m +63m avfallspunkt 10 p-plasser 10 P-plasser BYGG 2 MH +74,80m tunhage sti BYGG 1 MH +74,50m tunhage BYGG 6 MH +70,20m MH +66,80m ,3m +52,3m +51m 10 P-plasser +52,3m +51m +55,1m +55,1m +55,2m +55m +55,2m +57,3m +55,2m +52,30m S tøttemur 2,00m S tøttemur 0,5m S tøttemur ca.1m BYGG 3 MH +63,60m BYGG 4 MH +66,50m BYGG 5 MH +64,20m Forstøtningsmur+ beplantning Fase: F orprosjekt, Byggemelding Tiltakshaver: Optibo AS Tema: Situasjonsplan KS6 og KS7, Gravdalen Prosjektnr.: 1207 Tegningsnr.: A10-1 Type tegning: S ituasjonsplan Godkjent: Kontroll prosjekt S ign.: Kontroll: Filnavn: _Gravdal [S E RVE R] Dato: Målestokk: 1:500 Kontroll utførende S ign.: Kontroll: Prosjektnr. for prosjekterende/lev

6 Prosjektet Kommandanten Det er med glede at vi nå kan presentere prosjektet Kommandanten for salg. På en naturtomt med nydelig utsikt over Gravdalsvannet og videre mot den ærverdige kommandantboligen, samt innseilingen til Bergen, vil det bli bygget 6 bygg med 52 leiligheter. Tomten har sol fra tidlig morgen til ca. kl sommerstid. Prosjektet vil få en helt ny adkomstvei med fortau som begynner fra nordsiden av plantasjen sitt anlegg. Husenes form er et resultat av at utsikt er mot øst og at solen går ned i vest. Bebyggelsen er enkel og rene i uttrykket mens leilighetene er arealeffektive og vil bli gjennomført i lyse og tidsriktige farger. Navnet på prosjektet Kommandanten ble et naturlig valg da det ligger like ovenfor den gamle og ærverdige Kommandantboligen som eies av forsvaret og brukes av Bergen Militære Samfunn til selskaps- og kursdrift. Dette prosjektet er en del av en større utbygging i Gravdal i årene fremover og Fana Sparebank Eiendom er stolt over å være megler på dette prosjektet som vil være på den beste tomten i populære Gravdal. Innhold Vi legger nå ut byggetrinn 2 for salg som består av bygg 5 og 6 med priser fra Kr ,- til Kr ,-. Bygg 5 inneholder 5 leiligheter over 3 etasjer med arealer fra 71,8 kvm BRA til 93,5 kvm BRA. Bygg 6 inneholder 8 leiligheter over 3 etasjer med arealer fra 50,4 kvm BRA til 92,5 kvm BRA Standard Leilighetene vil få normal god standard på innvendig utstyr, overflater og innredning. Innvendige vegger og himlinger sparkles og males i lyse og tidsriktige farger (her kan en velge også egne farger). Kjøkken leveres fra Sigdal etter tegning og leveres med hvitevarer. ene blir helfliset med vannboren varme i gulv. Innredning etter tegning. Det henvises til detaljert leveransebeskrivelse lengre bak i salgsoppgaven. Videre gjøres det oppmerksom på at en kan gjøre endringer på utstyr og innredning etter avtale og gjeldene regelverk. Beliggenhet Nydelig beliggenhet i Gravdal med utsikt mot innseilingen til Bergen, over Gravdalsvannet og ned mot Kommandantboligen. Gravdal er et meget populært boligområde i Laksevåg bydel og ligger i dalføret mellom Damsgårdsfjellet i øst og Lyderhorn i vest. Området har en meget sentral beliggenhet i form av nærhet til Bergen sentrum med god offentlig kommunikasjon og et effektivt veinett. I underkant av 10 min kjøring til Bergen sentrum.

7

8 Videre byr Gravdal på helt unike tur/ rekreasjonsmuligheter med Kvarven og Lyderhornsfjellet i umiddelbar nærhet. Kvarven er et Skogkledd turområde med krigsminner og fine utsiktspunkter som ble høytidelig åpnet som frilufts- og krigsminneområde den 8. mai Kvarven er også et viktig utgangspunkt for turer til Lyderhorn og er hvert år start for 7-fjellsturen. Kvarven fort var en del av Bergens indre befestninger, bygget mellom 1895 og Flere bunkere og forsvars-stillinger ble også bygget av tyskerne under 2. verdenskrig. Nede ved sjøen ligger restene etter det gamle torpedobatteriet, her er det også populært å fiske. Det er også kort vei til Kanadaskogen som byr på en eventyrlig skog med gode turveier og flotte bademuligheter Nærbutikk i nærområde (Rema 1000) og innen få minutter kjøring ligger også Laksevåg senter med de fleste servicetilbud Det er gode oppvekstsvilkår for unge med Laksevåg Turn- og Idrettslag med et bredt aktivitetstilbud og Lyngbø Sportsklubb like i nærhet. Flere fotballbaner innen kort gang/sykkelavstand. Kort vei til skoler og barnehager. Tomt/beskaffenhet Tomten vil bli opparbeidet med asfalterte adkomstveier. Utearealer som fellesområde og lekeområde vil bli med grus/singel, tilsådd jord og busker. Private utearealer for leilighetene i 1.etg. leveres med betongheller eller tilsvarende. Felles eiet tomt. Det er søkt om fradeling for et areal tilsvarende kvm. Parkering Det medfølger 1 biloppstillingsplass i felles garasjeanlegg som er under bygg 1 og 2. Det er 1 ekstra biloppstillingsplass i garasjenalegg som selges for kr ,- etter prinsippet "første mann til mølla". Det er avsatt 20 stk parkeringsplasser i prosjektet som skal brukes til gjesteparkering. Disse vil bli utenfor bygg 3 og ved innkjørselen til prosjektet. Adkomst Fra Bergen sentrum kjører du riksvei 555 mot Sotra. Ta av mot høyre rett etter Damsgårdstunnelen og ta deretter høyre inn i Lyderhornsveien. Kjør noen hundre meter opp forbi Bensinstasjon (Shell). Ta så til venstre inn i Gravdalsveien og følg denne til ende. Du kommer da til en stor snuplass hvor Plantasjen har et stort utsalg. Prosjektet ligger da opp i åssiden (baksiden av Plantasjen). Det vil bli bygget en helt ny vei opp til prosjektet med enkel adkomst fra Nordsiden av Plantasjen

9

10 Byggemåte Bygninger, veier, p- plasser bygges opp med sprengstein på stabil telefri grunn. Forstøtningsmurer i terrenget utføres som natursteinmur, betongmur eller geomur. Såler, fundamenter, garasjeanleggets vegger og murer mot terreng utføres i plasstøp betong. Etasjeskiller mot garasjeanlegg utføres i spenndekke eller i betong. Etasjeskillere forøvrig utføres i betong. Utvendige vegger utføres med stående kledning med enkelte felt utført med fasadeplater. Utvendig tak tekkes med Planja moderne takplater. Se leveransebeskrivelse for detaljert byggemåte og leveranse. Leveransebeskrivelse i salgsoppgaven vil være retningsgivende, det taes forbehold om mindre endringer. Oppvarming Radiatorsystem som er koblet opp mot sentral varmepumpe. Det vil bli vannboren varme i badegulv. Vannboren gulvvarme kan bestilles i alle rom som en oppgradering. Reguleringsforhold Eiendommen omfattes av reguleringsplan nr , Gravdalsfeltet, ikrafttredelsesdato: , og reguleringsendring med reguleringsplan nr ikrafttredelsesdato: Reguleringsformål er boligbebyggelsefrittliggendesmåhusbebyggelse med tilhørende anlegg. I kommuneplanens arealdel er eiendommen vist som boligområde. Tinglyste bestemmelser Ingen servitutter av betydning. Ligningsverdi For boligen du bor i blir ligningsverdien satt til 25 prosent av antatt markedsverdi. For alle andre boliger du eier (sekundærboliger) skal ligningsverdien settes til 40 prosent av den antatte markedsverdien. Kommunale avgifter Ikke fastsatt av ennå. Vil bli fastsatt av Bergen kommune. Energimerking Boligene er energiberegnet til energiklasse C. Farge gul. Vann, vei og kloakk Privat over i offentlig. Areal Arealer i salgsoppgaven er oppgitt i BRA = Bruksareal. Forsikring Sameiet vil ha en felles forsikring av utvendig bygg. Innboforsikring må de respektive seksjonseiere selv besørge. Ferdigattest Det vil bli utarbeidet enten midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest ved innflytning

11

12 Diverse Boligene vil bli solgt etter bustadsoppføringsloven ( lov om salg av boliger under oppføring). Utbygger tar forbehold om nødvendige kommunale godkjenninger og at minst 75 % av boligene i byggetrinn 2 er solgt innen før igangsettelse. Fra bortfall av forbehold er produksjonstid estimert til 12 måneder for byggetrinn 1. Ved nok salg og endelige kommunale godkjenninger kan forbeholdet trekkes før Vi gjør oppmerksom på at det ikke er lov å eie mer enn 2 leiligheter i et sameie. jmf lov om eierseksjoner. Dersom kjøper ikke er forbruker vil det ikke bli gitt garanti etter bustadsoppføingsloven 12. Illustrasjonsbilder i salgsoppgaven er ikke retningsgivende for endelig resultat. Megler anbefaler alle å lese salgsoppgaven med vedlegg før kjøp av leilighet. Utbygger forbeholder seg retten til å justere prisene på usolgte leiligheter. Dersom kjøper ikke er forbruker vil det ikke bli gitt garanti etter bustadsoppføingsloven 12. Kjøpesum og omkostninger Kr ,- av kjøpesummen forfaller til betaling etter inngåelse av kontrakt når utbyggers bank har stilt bankgaranti etter bustadsoppføringsloven, resterende del av kjøpesummen og omkostninger forfaller ved overtakelse. Pris/omkostninger Priser fra Kr ,- til Kr ,-. Omkostninger utover kjøpesum: Kr ,- i dokumentavgift (2,5 % av andel tomteverdi) Kr. 172,- (Pantattest) Kr. 525,- (Tingl.gebyr obligasjon) Kr. 525,- (Tingl.gebyr skjøte) Kr ,- (Omkostninger totalt) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon. Det tas forbehold om endringer av satsene for offentlige avgifter og gebyrer frem til hjemmelsovergang finner sted. Fellesutgifter I utkast til driftsbudsjett vil fellesutgifter dekke forretningsfører, revisjon, styrehonorar, bygningsforsikring, fellesstrøm, heis, kabel tv, internett, renhold og drift/vedlikehold. Fellesutgifter er stipulert til kr. 10,- pr. kvm pr mnd. Fellesutgiftene dekkes etter sameiebrøk / areal. Felleskostnader er stipulert og er ikke endelig før styret har godkjent hva som skal dekkes av sameiet. Styret blir valgt på et stiftelsesmøte for sameiet. Alle leilighetseiere har en stemme hver pr leilighet i generalforsamling. Vedlegg til salgsoppgaven Prisliste, tegninger og reguleringskart er lagt i eget vedlegg. Salgsoppgaven er ikke komplett uten vedlegget

13 Teknisk beskrivelse Kommandanten Gravdalsfeltet KS 6 og KS 7, Laksevåg. GENERELT Boligene oppføres i henhold til TEK 10. Alle arbeider utføres etter gjeldende plan- og bygningslov, bustadoppføringslova, Bergen kommunes forskrifter og NBI s detaljer etter ansvarlig prosjekterende og utbyggers valg. Arbeidene utføres ihht Norsk standard 3420 fra 1994, toleranse klasse 2. GRUNNARBEIDER, VEIER, P- PLASSER OG LEDNINGER Bygninger, veier, p- plasser og ledninger bygges opp med sprengstein på stabil telefri grunn. Vann og avløpsledninger legges på forskriftsmessig dybde eller isoleres. Overvann, drensvann og takvann føres til terreng eller til overvannssystem. Kjøreveier og felles biloppstillingsplasser asfalteres. Det legges grus ca. 70 cm fra yttervegg. Vann- og spillvannsledninger føres til offentlige ledninger. UTEAREALER Uteområdet opparbeides med grus/singel, tilsådd jord og busker. Private utearealer for leilighetene i 1 etg. leveres med betongheller/tredekke eller tilsvarende. For øvrig leveres naturtomt. LEKEOMRÅDE/BALLPLASS Over bygningsområdet vil det bli levert en ballplass i tråd med reguleringsplan. Ballplassen vil bli opparbeidet og utstyrt slik at den kan benyttes til flere ulike ballspill. Lekeområde utstyres med benk, sandkasse og dissestativ. TERRENGMURER Forstøtningsmurer i terrenget utføres som natursteinmur, betongmur eller geomur. Det kan her også forekomme kombinasjoner av disse. Der forskriftene krever sikringsgjerde, monteres det flettverksgjerde etter utbyggers sitt valg. BETONGARBEIDER Såler, fundamenter, garasjeanleggets vegger og murer mot terreng utføres i plass støpt betong. Videre utføres lydskillevegger i 1 etg og 2 etg i betong. Etasjeskille mot garasjeanlegget utføres enten som spenndekke eller i betong. Etasjeskille mellom 1etg og 2 etg, 2 etg og 3 etg utføres i betong. Vegger i

14 boligareal slipes, sparkles og males. Vegger i annet areal males direkte i lyse farger etter arkitektens valg. Biloppstillingsplass Det medfølger 1 biloppstillingsplass i felles garasjeanlegg som er under bygg 1 og 2. GJESTEPARKERING Det er avsatt 20 stk parkeringsplasser i prosjektet som skal brukes til gjesteparkering. Gjesteparkering er plassert utenfor hus 3 og ved innkjørselen til prosjektet. Parkeringsplassene asfalteres og merkes før overlevering. FELES TRAPPEROM/GANGAREAL Bærekonstruksjon utføres i betong. Vegger males i lyse farger etter arkitektens valg. Det monters belysning i arealene. Gulv males. MURERARBEIDER egulv påsmøres membran og det legges keramiske fliser. På vegger påsmøres membran i plateskjøter og i våte soner, og keramiske fliser limes på gipsplater eller tilsvarende. Alle våtromsarbeider utføres etter NBI`s byggdetaljer og produsentens spesifikasjoner. Det er her inkludert fliser til kr 250pr m2. For baderomsinnredning se punkt for rørleggerarbeider. WC egulv påsmøres membran og det legges keramiske fliser. På vegger monteres det sokkelsflis langs alle vegger. Alle våtromsarbeider utføres etter NBI`s byggdetaljer og produsentens spesifikasjoner. Det er her inkludert fliser til kr 250pr m2. For baderomsinnredning se punkt for rørleggerarbeider. OPPVARMING I hver leilighet leveres det radiatorsystem som er koplet opp mot sentral varmepumpe. I badegulvet legges det vannboren gulvvarme. Vannboren gulvvarme kan også bestilles ekstra i alle rom. Varmepumpen vil bli plassert i teknisk rom. I leilighet L 9-2 vil det bli montert pipe og peisovn som vist på plantegning

15 TØMMERARBEIDER Tak - Utvendig tekkes yttertak med Planja moderne plater. - Undertaket tekkes med membran belegg. - Det nyttes takkonstruksjon i stål eller tre mm isolasjon. - Diffusjonssperre mm nedforing for el, tele og rør. - Himling i 13mm gipsplate, sparklet og malt. Yttervegger - Stående 22 mm kledning med forskjellig bredde etter arkitektens valg. Kledningen leveres fabrikkgrunnet og malt. Etter montering vil det bli påført 1 toppstrøk med farge etter arkitektens valg. - Enkelte felt i fasaden vil bli utført med fasadeplater av typen Equitone Natura eller lignede. Dette er en gjennomfarget fibersementplate hvor strukturen er lett synlig. Platene festes med nagler eller skjult innfestning. - Kryss utlekting for stående kledning og fasadeplater. - Vindtette gipsplater 9 mm GU. - Mineralullisolasjon 150mm A- kvalitet. - Stenderverk 48x148 mm. - Diffusjonssperre. - Ekstra utlekting med stålstendervegger 70mm. - Ekstra Mineralull 70 mm A - kvalitet. - Gipsplater 13mm. Innvendige vegger - Stål stenderverk 70 og 100mm. Bærevegger utføres i trekonstruksjon, 48x98mm. - 50mm mineralull A-kvalitet. - 13mm gipsplate på hver side Etasjeskille - 14mm eike parkett. - Parkettunderlag. - 6mm trinnlydplater - Betong dekke. - 30x48mm lekter. - Eventuell nedforing for tekniske installasjoner. - 50mm isolasjon. - 13mm gipsplate som himling, sparklet og malt

16 Gulv Gulv i alle tørre rom vil bli utført av 14mm eikeparkett. Listverk Alt listverk levers som glatt listverk. Gulvlist leveres i eik med synlig innfesting. Dør og vinduslist leveres som ferdigmalt glattkant trelist, med synlig innfesting. Det leveres listfri overgang mellom tak og vegger. Listfrie overganger kan også bestilles på dør og vind som tilleggs leveranse. Innkassinger Rør for vann, avløp og ventilasjon føres skjult i vegger og under dekket. Enkelte innkassinger må påregnes. Innvendig bæring I 1 etg og 2 etg består bæresystemet av betong dekke. I 3 etg vil det bli noen bærevegger for å ta opp taklastene. Bæresystemet består her av søyler og dragere. Bæresystemet vil i all hovedsak bli skult i vegger og tak. Der hvor det eventuelt blir synlig kles bæresystemet med gips og males i samme farge som omliggende overflater. Blikkenslagerarbeider For å få et helhetlig uttrykk utføres taktekking, takbeslag, nedløp og takhatter etter arkitektens spesifikasjoner. Snekkerarbeider Vinduer Vinduer leveres som 2 og 3 lags energiglass med Argongass. Der det er skyvedør til altan, leveres denne i tilsvarende utførelse. Vinduer leveres som aluminiums bekledde vinduer med treverk innvendig. Alle vinduer leveres ferdig behandlet fra fabrikk. Dører Inngangsdør leveres som ytterdør uten glass. Innerdører leveres som glatte hvite dører m/skilt og vrider. Det leveres nøkkelsystem for alle låser og dører som går til fellesarealer samt inngangsdør. Dører i fellesareal levers i forskjellig utførelse og materialer. Dette pga lyd og brannkrav. Dørene leveres ferdig behandlet med dørpumper og låssystem

17 Garasjeporter Det leveres og monteres åpen leddport i aluminiums utførelse med motorstyring. Det brukes leddport i åpen utførelse pga ventilasjon i garasjeanlegget. Kjøkken- garderobe og baderomsinnredning Kjøkkeninnredning levers og monteres etter egen spesifikasjon fra kjøkkenleverandør. På bad leveres cm baderomsinnredning med nedfelt vask, speil og belysning. Leveranse av baderomsmøbler håndteres av kjøkkenleverandør. Videre leveres heve/senk dusjbue, dusj m/komplett garnityr og batteri. Toalettet blir levert som veggmontert, plassert i tråd med gjeldende plantegning. Se rørleggerarbeider for utstyrsbeskrivelse. VENTILAJSON Balansert ventilasjon Det installeres balansert ventilasjonsanlegg med varmegjenvinner. Innblåsing av frisk luft til oppholdsrom og avtrekk fra bad, wc og vaskerom. Avtrekk fra kjøkken via egen ventilator levert fra kjøkkenleverandør. Støvsuger Det leveres 1 stk. sentralstøvsuger pr. bolig. Kontakt for støvsuger plasseres sentralt i boligen slik at den dekker hele boenheten. RØRLEGGERARBEIDER Utvendig Utvendige ledninger med stakekummer utføres i PVC. Ledningene legges på frostfri dybde i telefrie masser. På vannledning monteres stoppekran for hvert hus. Det monteres likeledes utvendig spylekran for hvert hus. Innvendig Vannledning legges som rør i rør system for å forhindre skader ved vannlekkasje. Sentral plasseres innfelt i vegg. Anlegget utføres skult i vegger og etasjeskille. Mindre strekk kan bli lagt synlig frem til den enkelte installasjon. All synlig ledning skal utføres som krommet stål

18 Ustyr på bad - Veggmontert heve/senk dusjbue - Dusjbatteri, komplett med garnityr - Veggmontert toalett m/sete - eromsmøbel cm med nedfelt servant og ettgreps blandebatteri, speil og belysning - Avløp for vaskemaskin - Vannuttak for vaskemaskin - Sentral for rør i rør system - Gulvsluk med rist - Hjelpesluk - Utstyr på wc gjelder seksjons nr: L2-1, L4-2, L4-1, L7-1, L7-2, L8-1, L9-2 og L11-1. (jmf. Salgstegninger) - Toalett m/sete - Servant m/underskap og speil - Ettgreps blandebatteri for servant Utstyr i entre eller bod lites varmtvannsbereder Utstyr på kjøkken - Dobbel oppvaskekum - Ettgreps blandebatteri for vaskekum - Avløp for oppvaskemaskin - Vannuttak for oppvaskemaskin - Integrerte hvitevarer ELEKTRO Fellesbelysning I garasje og fellesarealer monteres belysning og ledelys. Hvert hus blir utstyrt med belysning ved inngangsparti. Belysning/lamper i den enkelte leilighet er begrenset til lys ved speil i baderomsmøbel. Belysning utover dette er ikke inkludert i leveransen, men kan bestilles direkte fra elektriker. Innvendig Det elektriske anlegget omfatter minimum 35 punkter og ihht TEK 10. Som et punkt regnes lampepunkt inkl. Bryter. Det leveres ringeklokke. Det leveres trekkerør for fremføring av kabel tv. Det samme gjelder for telefon. Det leveres her 1 stk kontakt pr. bolig. Sikringsskap plasseres synlig innfelt i vegg fortrinnsvis i gang/bod. Det leveres seriekoblede røykvarslere med kopling mot fast strønmforsyning

19 MALERARBEIDER Utvendig Utvendig kledning og listverk leveres ferdig grunnet og beiset fra fabrikk. Etter montering vil kledning og listverk påføres ett toppstrøk etter arkitektens fargevalg. Innvendig Innvendige vegger og himlinger sparkles og males. På våtrom der det ikke legges fliser benyttets våtromssystem i NBI`s byggdetaljer. Listverk leveres ferdig behandlet med synlig innfesting. Kunde selv kan velge farge på innvendige vegger. Det kan her kostnadsfritt velges inntil 3 forskjellige farger innenfor den enkelte leilighet. RENGJØRING Alle rom ryddes, kostes og grovvaskes som byggvask før overlevering. Før bruk bør kjøper foreta finvask av boligen. Utvendige private arealer og felles arealer ryddes for byggavfall. Mindre gjenstander som spiker, skrues mm må rakes/pukkes vekk av kjøper. EIENDOMSFORHOLD Angjeldende eiendom utgjør deler av G nr. 146, B nr Eiendommen er under fradeling. Endelig matrikkel identitet er derav ikke kjent pr. dags dato. Endelige eiendomsgrenser vil bli ihht reguleringsgrenser for områdene KS6 og KS 7. Eiendommen utgjør ca 8060 m2. Det foreligger ikke målebrev for eiendommen pr. dags dato. Boligene innenfor KS 6 og KS 7 vil bli organisert som et selvstendig sameie. Tomten vil bli felleseid av kjøperne. Garasjeplass og sportsboder vil seksjoneres som tilleggsareal til den enkelte seksjon. ENERGIMERKING: Boligene er energiberegnet til energiklasse C. Farge gul. BYGGETID: Fra bortfall av forbehold er produksjonstid estimert til 12 måneder for byggetrinn 2. FELLESUTGIFTER: I utkast til driftsbudsjett vil fellesutgifter dekke forretningsfører, revisjon, styrehonorar, bygningsforsikring, fellesstrøm, heis, kabel tv, internett, renhold og drift/vedlikehold. Fellesutgifter er stipulert til kr. 10,- pr. kvm pr mnd. Fellesutgiftene dekkes etter sameiebrøk / areal

20 FORBEHOLD: Selger tar forbehold om at minst 75 % av boligene i det enkelte byggetrinn er solgt før oppstart. Selger tar forbehold om nødvendige kommunale godkjenninger for utbygging av prosjektet. REGULERINGSFORHOLD Eiendommen er regulert til boligformål i plan Reguleringskart med bestemmelser kan besiktiges hos megler. UTBYGGER Komandanten AS. Totlandsv. 2, 5224 Nesttun. Org. Nr ARKIEKT 3RW Arkitekter AS. Pb Sentrum, 5809 Bergen PROSJEKTERINGS KONSULENT. Stracon AS. Temahuset, 5353 Straume

21 PRISER KOMMANDANTEN II Bygg nr: Etasje: Bolignr: BRA Antall Pris Felleskostnad soverom stipulert 5 1 L1 5 93,5 3 kr kr L2 5 71,8 2 kr kr 718 L kr kr L4 5 71,8 2 kr kr 718 L kr kr L1 6 50,4 1 kr kr 504 L2 6 92,5 3 kr kr 925 L3 6 90,9 2 kr kr 909 L kr kr 710 L kr kr 910 L6 6 90,9 2 kr kr 909 L kr kr 710 L kr kr

22 Alternativ rominndeling 1.etg 2.etg 4,7 m 2 5,0 m 2 4,0 m2 4,3 m2 14,8 m2 Terrasse 13,6 m2 L3-5 91,0 m 2 Stue/ kjøkken 45,6 m2 er 5,0 m 2 Terrasse 32,9 m2 3,0 m2 6,5 m2 5,0 m 2 L1-5 93,5 m 2 Gang/ stue/ kjøkken 33,8 m2 10,2 m2 Gang 9,2 m2 12,7 m2 3,0 m2 12,2 m2 5,0 m 2 Gang 11,2 m2 7,2 m2 Terrasse 15,2 m2 Kjøkken/ gang 16,8 m2 Teknisk rom 9,6 m 2 7,1 m2 7,2 m2 8,9 m2 6,3 m2 L2-5 71,8 m 2 Stue 21,6 m2 Balkong 7,0 m2 3.etg Balkong 7,0 m2 9,5 m2 L5-5 91,0 m 2 3,0 m2 6,5 m2 Stue/ kjøkken 35,7 m2 10,2 m2 Gang 9,3 m2 12,6 m2 3,0 m2 12,1 m2 Kjøkken/ gang 16,8 m2 8,9 m2 6,3 m2 L4-5 72,0 m 2 Stue 21,6 m2 Balkong 6,2 m2 Prosjekttittel: Boliger Gravdal KS6 og KS7 Fase: Søknadstegning Tiltakshaver: Optibo AS Prosjekterende: Lokalisering: N Filnavn: _bygg5.pln Målestokk: 1:200 Kontroll prosjekt Sign.: Kontroll: Prosjektnr.: 1207 Tema: Tegningsnr.: A20-7 Plan Bygg 5 ETG.1,2,3 Dato.:

23 Lokaliseringsfigur: 5,0 m 2 4,3 m2 4,0 m2 14,8 m2 5,0 m 2 Terrasse 32,9 m2 Bygg 5 Lokaliseringssnitt: L1-5 93,5 m 2 Gang/ stue/ kjøkken 33,8 m2 Bygg 5 Alternativ rominndeling Gang 11,2 m2 7,2 m2 Teknisk rom 7,1 m2 7,2 m2 Prosjekt: Boliger Gravdalen KS6 og KS7 Tegningsnavn: Salgstegning Bolignr: Byggnr: Etasje: L Areal BRA (eksklusiv parkering og sportsbod): 93,5 m 2 Korrigert dato: Tegnet dato: Tegn: JR Prosjektnr.: 1207 Kontroll: Målestokk: 1:100 Logo:

24 Lokaliseringsfigur: 12,7 m2 Bygg 5 3,0 m2 12,2 m2 Lokaliseringssnitt: Terrasse 15,2 m2 Kjøkken/ gang 16,8 m2 8,9 m2 6,3 m2 L2-5 71,8 m 2 Stue 21,6 m2 Bygg 5 Balkong 7,0 m2 Prosjekt: Boliger Gravdalen KS6 og KS7 Tegningsnavn: Salgstegning Bolignr: Byggnr: Etasje: L Areal BRA (eksklusiv parkering og sportsbod): 71,8 m 2 Korrigert dato: Tegnet dato: Tegn: JR Prosjektnr.: 1207 Kontroll: Målestokk: 1:100 Logo:

25 Lokaliseringsfigur: Bygg 5 Terrasse 13,6 m2 Stue/ kjøkken 45,6 m2 L3-5 91,0 m 2 Lokaliseringssnitt: 3,0 m2 6,5 m2 Bygg 5 10,2 m2 Gang 9,2 m2 12,7 m2 3,0 m2 12,2 m2 Prosjekt: Boliger Gravdalen KS6 og KS7 Tegningsnavn: Salgstegning Bolignr: Byggnr: Etasje: L Areal BRA (eksklusiv parkering og sportsbod): 91,0 m 2 Korrigert dato: Tegnet dato: Tegn: JR Prosjektnr.: 1207 Kontroll: Målestokk: 1:100 Logo:

26 Lokaliseringsfigur: 9,3 m2 Bygg 5 3,0 m2 12,2 m2 Lokaliseringssnitt: Kjøkken/ gang 16,8 m2 Bygg 5 8,9 m2 6,3 m2 L4-5 71,8 m 2 Stue 21,6 m2 Balkong 6,2 m2 Prosjekt: Boliger Gravdalen KS6 og KS7 Tegningsnavn: Salgstegning Bolignr: Byggnr: Etasje: L Areal BRA (eksklusiv parkering og sportsbod): 71,8 m 2 Korrigert dato: Tegnet dato: Tegn: JR Prosjektnr.: 1207 Kontroll: Målestokk: 1:100 Logo:

27 Lokaliseringsfigur: Balkong 7,0 m2 Lokaliseringssnitt: Bygg 5 9,5 m2 L5-5 91,0 m 2 3,0 m2 6,5 m2 Stue/ kjøkken 35,7 m2 Bygg 5 10,2 m2 Gang 9,3 m2 12,6 m2 Prosjekt: Boliger Gravdalen KS6 og KS7 Tegningsnavn: Salgstegning Bolignr: Byggnr: Etasje: L Areal BRA (eksklusiv parkering og sportsbod): 91,0 m 2 Korrigert dato: Tegnet dato: Tegn: JR Prosjektnr.: 1207 Kontroll: Målestokk: 1:100 Logo:

28 Alternativ romoppdeling m. ekstra rom. Tilvalg Alternativ romoppdeling m. ekstra rom. Tilvalg Alternativ romoppdeling m. ekstra rom. Tilvalg Alternativ romoppdeling m. ekstra rom. Tilvalg 1.etg 13,6 m2 3,2 m2 Terrasse 17,8 m2 3,7 m2 L2-6 92,7 m 2 5,0 m 2 5,0 m 2 5,0m2 er Gang/ stue/ kjøkken 46,2 m2 5,0 m 2 7,2 m2 7,2 m2 7,0 m2 Teknisk rom 5,0 m 2 9,9 m 2 12,0 m2 8,2 m 2 Terrasse 8,8 m2 5,6 m2 Stue/ kjøkken 25,9 m2 L1-6 50,4 m 2 er 5,0 m 2 5,0 m 2 Gang 4,9 m2 Terrasse 30,3 m2 Terrasse 2.etg L5-6 91,0 m 2 12,7 m2 2,8 m2 Gang 7,5 m2 Stue 20,2 m2 L4-6 71,0 m 2 13,0 m2 3,0 m2 6,3 m2 11,9 m2 2,8 m2 6,9 m2 L3-6 90,9 m 2 Stue/ kjøkken 47,1 m2 Terrasse 14,2 m2 Stue/ kjøkken 46,4 m2 3,0 m2 7,0 m2 7,4 m2 7,7 m2 Kjøkken/ gang 17,8 m2 Terrasse 8,9 m2 3,0 m2 6,5 m2 Gang 8,6 m2 Terrasse 11,4 m2 3.etg Balkong 6,1 m2 12,7 m2 Stue 20,2 m2 13,0 m2 11,9 m2 Stue/ kjøkken 46,4 m2 L8-6 91,0 m 2 Balkong 8,4 m2 2,8 m2 Gang 7,5 m2 7,4 m2 L7-6 71,0 m 2 6,3 m2 3,0 m2 Balkong 6,7 m2 2,8 m2 6,9 m2 7,0 m2 3,0 m2 3,0 m2 Gang 7,7 m2 9,0 m2 Kjøkken/ gang 17,8 m2 6,5 m2 L6-6 90,9 m 2 Stue/ kjøkken 46,6 m2 Balkong 8,5 m2 Prosjekttittel: Boliger Gravdal KS6 og KS7 Fase: Søknadstegning Tiltakshaver: Optibo AS Prosjekterende: Prosjektnr.: 1207 Tema: Tegningsnr.: A20-8 Plan Bygg 6 ETG.1,2,3 Lokalisering: N Filnavn: _bygg6.pln Målestokk: 1:200 Kontroll prosjekt Sign.: Dato.: Kontroll:

Kommandanten. 20 selveierleiligheter - byggetrinn 1 i Gravdal/Laksevåg

Kommandanten. 20 selveierleiligheter - byggetrinn 1 i Gravdal/Laksevåg Kommandanten 20 selveierleiligheter - byggetrinn 1 i Gravdal/Laksevåg Nesttun 55 91 99 60 Lagunen 55 61 95 10 Sentrum 55 61 95 04 Åsane 97 76 21 11 Straume 55 91 99 60 eiendom@fanasparebank.no www.fanasparebankeiendom.no

Detaljer

Kommandanten. 20 selveierleiligheter - byggetrinn 1 i Gravdal/Laksevåg

Kommandanten. 20 selveierleiligheter - byggetrinn 1 i Gravdal/Laksevåg Kommandanten 20 selveierleiligheter - byggetrinn 1 i Gravdal/Laksevåg Nesttun 55 91 99 60 Lagunen 55 61 95 10 Sentrum 55 61 95 04 Åsane 97 76 21 11 Straume 55 91 99 60 eiendom@fanasparebank.no www.fanasparebankeiendom.no

Detaljer

Hillerhøyden/Mathopen

Hillerhøyden/Mathopen Hillerhøyden/Mathopen 17 prosjekterte selveierleiligheter med nydelig sjøutsikt og sol til sen kveld Nøkkelinformasjon Oppdragsnummer 1159001 Betegnelse Gnr 129, Bnr 728 Utbygger Lars Jønsson Bolig AS

Detaljer

Nordeidtunet. 37 rekkehus i solrikt og barnevennlig tun

Nordeidtunet. 37 rekkehus i solrikt og barnevennlig tun Nordeidtunet 37 rekkehus i solrikt og barnevennlig tun Nesttun 55 91 99 60 Lagunen 55 61 95 10 Sentrum 55 61 95 04 Åsane 97 76 21 11 Straume 55 91 99 60 eiendom@fanasparebank.no www.fanasparebankeiendom.no

Detaljer

Nordeidtunet. 37 rekkehus i solrikt og barnevennlig tun

Nordeidtunet. 37 rekkehus i solrikt og barnevennlig tun Nordeidtunet 37 rekkehus i solrikt og barnevennlig tun Nesttun 55 91 99 60 Lagunen 55 61 95 10 Sentrum 55 61 95 04 Åsane 97 76 21 11 Straume 55 91 99 60 eiendom@fanasparebank.no www.fanasparebankeiendom.no

Detaljer

Søreideparken. Nytt boligprosjekt i et meget attraktivt område i Dolviken

Søreideparken. Nytt boligprosjekt i et meget attraktivt område i Dolviken Søreideparken. Nytt boligprosjekt i et meget attraktivt område i Dolviken Nøkkelinformasjon Oppdragsnummer 1129009 Betegnelse Gnr 35, Bnr 167 Eier/utbygger Bergen Properties AS Adresse Søreideparken, 5251

Detaljer

Morvikparken- byggetrinn 2. Nytt boligprosjekt i grønne omgivelser med flott utsikt

Morvikparken- byggetrinn 2. Nytt boligprosjekt i grønne omgivelser med flott utsikt Morvikparken- byggetrinn 2 Nytt boligprosjekt i grønne omgivelser med flott utsikt Nesttun 55 91 99 60 Lagunen 55 61 95 10 Sentrum 55 61 95 04 Åsane 97 76 21 11 Straume 55 91 99 60 eiendom@fanasparebank.no

Detaljer

Søreideparken. Nytt boligprosjekt i et meget attraktivt område i Dolviken

Søreideparken. Nytt boligprosjekt i et meget attraktivt område i Dolviken Søreideparken. Nytt boligprosjekt i et meget attraktivt område i Dolviken Nesttun 55 91 99 60 Lagunen 55 61 95 10 Sentrum 55 61 95 04 Åsane 97 76 21 11 Straume 55 91 99 60 eiendom@fanasparebank.no www.fanasparebankeiendom.no

Detaljer

Søreideparken. Priser og leilighetstegninger

Søreideparken. Priser og leilighetstegninger Søreideparken. Priser og leilighetstegninger Nøkkelinformasjon Oppdragsnummer 1129009 Betegnelse Gnr 35, Bnr 167 Eier Bergen Properties AS Adresse Søreideparken, 5251 Søreidgrend. Totalt kr. 2 500 000,

Detaljer

Fana/Steinsvikskrenten. Nytt leilighetsprosjekt like ved det nye bybanesporet.

Fana/Steinsvikskrenten. Nytt leilighetsprosjekt like ved det nye bybanesporet. Fana/Steinsvikskrenten Nytt leilighetsprosjekt like ved det nye bybanesporet. Nesttun 55 91 99 60 Lagunen 55 61 95 10 Sentrum 55 61 95 04 Åsane 97 76 21 11 Straume 55 91 99 60 eiendom@fanasparebank.no

Detaljer

Fana/Steinsvikskrenten. Nytt leilighetsprosjekt like ved det nye bybanesporet.

Fana/Steinsvikskrenten. Nytt leilighetsprosjekt like ved det nye bybanesporet. Fana/Steinsvikskrenten Nytt leilighetsprosjekt like ved det nye bybanesporet. Nesttun 55 91 99 60 Lagunen 55 61 95 10 Sentrum 55 61 95 04 Åsane 97 76 21 11 Straume 55 91 99 60 eiendom@fanasparebank.no

Detaljer

BYGG A Byggetrinn 1. www.veia.no

BYGG A Byggetrinn 1. www.veia.no BYGG A Byggetrinn 1 www.veia.no IHOLD 3-4 Veia Hageby og omgivelsene 5-9 Fasadeillustrasjoner 10-31 bygg A leiligheter 38-41 SALGSOPPGAVE 4-45 Veia Hageby teknisk beskrivelse 46 bygg A prisliste 47 Situasjonsplan

Detaljer

Haugbro Terrasse 98-124

Haugbro Terrasse 98-124 Haugbro Terrasse 98-124 1 Selger / utbygger: Foretak: Villa Utvikling AS Adresse: Mosseveien 207 Organisasjonsnummer: orgnr. 981602781 Ansvarlig megler: Joacim Johansen / Mobil: 93 49 43 26 Aveny Eiendomsmegling

Detaljer

Bygg 2 går over 6 plan, mens bygg 3 går over 5 plan. Begge byggene har takterrasser, som blir tilhørende toppleilighetene.

Bygg 2 går over 6 plan, mens bygg 3 går over 5 plan. Begge byggene har takterrasser, som blir tilhørende toppleilighetene. Kort om prosjektet: Prosjektet Nyhavn ved gamle Bergen er et unikt prosjekt beliggende på bryggekanten i Byfjorden. Prosjektet vil bestå av totalt 47moderne eierleiligheter fordelt på 2 bygg ( bygg 2 og

Detaljer

HUSBANKFINANSIERING -MEGET GUNSTIG RENTE. moderne. moderne. leiligheter TORVMOEN GODE HJEM MIDT I SØGNE. www.torvmoen.no

HUSBANKFINANSIERING -MEGET GUNSTIG RENTE. moderne. moderne. leiligheter TORVMOEN GODE HJEM MIDT I SØGNE. www.torvmoen.no HUSBANKFINANSIERING -MEGET GUNSTIG RENTE 15 moderne moderne leiligheter www.torvmoen.no Frodige grønne fellesområder - parken i midten er et naturlig samlingspunkt for beboerne i området. Vår visjon med

Detaljer

Betegnelse: Gnr. 147 Bnr. 4 i Oslo kommune. Ved ferdigstillelse vil boligene få tilleggsbetegnelse: seksjon 1,2,3 og 4.

Betegnelse: Gnr. 147 Bnr. 4 i Oslo kommune. Ved ferdigstillelse vil boligene få tilleggsbetegnelse: seksjon 1,2,3 og 4. Adresse: Tor Jonssons veg A,B,C og D, 0668 Oslo Betegnelse: Gnr. 47 Bnr. 4 i Oslo kommune. Ved ferdigstillelse vil boligene få tilleggsbetegnelse: seksjon,,3 og 4. Eier: Anders Opsahl Eiendom AS Oppdragsansvarlig:

Detaljer

Bygg 2 går over 6 plan, mens bygg 3 går over 5 plan. Begge byggene har takterrasser, som blir tilhørende toppleilighetene.

Bygg 2 går over 6 plan, mens bygg 3 går over 5 plan. Begge byggene har takterrasser, som blir tilhørende toppleilighetene. Kort om prosjektet: Prosjektet Nyhavn ved gamle Bergen er et unikt prosjekt beliggende på bryggekanten i Byfjorden. Prosjektet vil bestå av totalt 47moderne eierleiligheter fordelt på 2 bygg ( bygg 2 og

Detaljer

SANDSLI. 18 nye boliger i populært og barnevennlig boligområde på Sandsli. P-rom: 74-122 m 2

SANDSLI. 18 nye boliger i populært og barnevennlig boligområde på Sandsli. P-rom: 74-122 m 2 SANDSLI GOSEN 57-91, 5253 SANDSLI P-rom: 74-122 m 2 Innskudd: kr 1 168 000-1 928 000 BRA: 78-126 m 2 Fellesgjeld: kr 1 752 000-2 892 000 Totalt: kr 2 920 000-4 820 000 18 nye boliger i populært og barnevennlig

Detaljer

REKKEHUS STORE OPPLEVELSER OG SMÅ HVERDAGSGLEDER I TRYGGE OMGIVELSER

REKKEHUS STORE OPPLEVELSER OG SMÅ HVERDAGSGLEDER I TRYGGE OMGIVELSER REKKEHUS STORE OPPLEVELSER OG SMÅ HVERDAGSGLEDER I TRYGGE OMGIVELSER 1 Hamna en by i byen Den som bor i Hamna har det meste innen rekkevidde! Tromsøs kanskje flotteste bydel kan tilby nesten alt man kan

Detaljer

Nye leiligheter midt i Vågsbygd

Nye leiligheter midt i Vågsbygd Nye leiligheter midt i Vågsbygd BYGG A 1. etasje Etasjeplan... 32 Plan takterrasser... 33 Leiligheter... 34 2. etasje Etasjeplan... 38 Plan takterrasser... 39 Leiligheter... 40 INNHOLDSFORTEGNELSE Broveien

Detaljer

Kverndalen Terrasse Spennende prosjekt med gangavstand

Kverndalen Terrasse Spennende prosjekt med gangavstand Jessheim, 2, 3 og 4-r eierleiligheter Aktiv Eiendomsmegling Kverndalen Terrasse Spennende prosjekt med gangavstand inn til sentrum. Carport og balkonger. KVERNDALEN TERRASSE / ULLENSAKER Eiendomsmegler

Detaljer

35 nye sentrumsnære leiligheter

35 nye sentrumsnære leiligheter 35 nye sentrumsnære leiligheter STAVANGER/TASTA Adresse: Tastagata 54 (Kaptein Mejlænders gate) BRA fra - til: Leilighetene vil være fra ca. 55-185 kvm. fra kr 3.0-13,5 mill. STAVANGER/TASTA Sentrumsnære

Detaljer

SOLEBOLIG 18 MODERNE SELVEIERLEILIGHETER 51 m 2-137 m 2 BRA

SOLEBOLIG 18 MODERNE SELVEIERLEILIGHETER 51 m 2-137 m 2 BRA SOLEBOLIG 18 MODERNE SELVEIERLEILIGHETER 51 m 2-137 m 2 BRA SOLEPRISEN Såner Invest AS ønsker å belønne boligsameier eller personer på Sole, som gjør en ekstraordinær innsats for å fremme samarbeide mellom

Detaljer

Storøya Tett på naturen 1. Tett på naturen. STORØYA TERNE TUN 1 39 moderne leiligheter nær sjøen

Storøya Tett på naturen 1. Tett på naturen. STORØYA TERNE TUN 1 39 moderne leiligheter nær sjøen Storøya Tett på naturen 1 TORØYA STORØYA Tett på naturen Tett på naturen STORØYA TERNE TUN 1 39 moderne leiligheter nær sjøen 2 Storøya Tett på naturen Storøya Tett på naturen 3 STORØYA Fornebulandet er

Detaljer

Nordal Panorama Salgstrinn 3

Nordal Panorama Salgstrinn 3 Nordal Panorama Salgstrinn 3 DETTE MÅ DU VITE Nøkkelinformasjon a Eiendom: Nordal panorama Matrikkel: Selger: Prisantydning: Tomt: Ansvarlig megler: Gnr 133, bnr 33 i Lier kommune. Otium Bolig AS Org.nr.:

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Side 7 Krydderhagen grøntplan/uteområde. Side 13 Etasjeplaner. Side 25 Plantegninger. Side 53 Teknisk beskrivelse

Innholdsfortegnelse. Side 7 Krydderhagen grøntplan/uteområde. Side 13 Etasjeplaner. Side 25 Plantegninger. Side 53 Teknisk beskrivelse PROSJEKTbeskrivelse Basilikum A2 30. oktober 23 2 3 Innholdsfortegnelse Side 7 Krydderhagen grøntplan/uteområde Side 13 Etasjeplaner Side 25 Plantegninger Side 53 Teknisk beskrivelse Side 61 Romskjema

Detaljer

24 selveierleiligheter på Gimlekollen med naturen som nærmeste nabo

24 selveierleiligheter på Gimlekollen med naturen som nærmeste nabo 24 selveierleiligheter på Gimlekollen med naturen som nærmeste nabo 1 NATUREN SOM NÆRMESTE NABO Kort vei fra byen og sjarmerende plassert i hellingen med utsikt mot idylliske Gillsvann, ligger leilighetsbygget

Detaljer

H A M R HAMRESANDEN TRINN 2 BYGG 6

H A M R HAMRESANDEN TRINN 2 BYGG 6 H A M R E S A D E HAMRESADE TRI 2 BYGG 6 1 REKREASJO OG AKTIVITET Hamresanden er det nærmeste vi kommer et nasjonalsymbol for sommer, sol og ferie. Stranden, rekreasjonsområdet og campingplassen er én

Detaljer

Jåsundbakken. nye leiligheter OG rekkehus

Jåsundbakken. nye leiligheter OG rekkehus Jåsundbakken nye leiligheter OG rekkehus 2 velkommen til JÅSUNDBAKKEN! Du kan i dag se et nytt bomiljø vokse frem på Jåsund. Over tid vil området romme rundt 700 boliger i alle størrelser, samt barnehage,

Detaljer

KRYDDERHAGEN PROSJEKTBESKRIVELSE. Koriander B2

KRYDDERHAGEN PROSJEKTBESKRIVELSE. Koriander B2 KRYDDERHAGE PROSJEKTBESKRIVELSE Koriander B2 Innholdfortegnelse side 7 side 11 side 19 side 43 side 49 side 55 krydderhagen grøntplan/uteområde etasjeplaner plantegninger teknisk beskrivelse romskjema

Detaljer