Hus C Etasje BRA P-rom Terrasse Sum omkost. Pris Pris inkl omkostn. Ledig/solgt

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hus C Etasje BRA P-rom Terrasse Sum omkost. Pris Pris inkl omkostn. Ledig/solgt"

Transkript

1 Hus C Etasje BRA P-rom Terrasse Sum omkost. Pris Pris inkl omkostn. Ledig/solgt C ,3 100,2 16, , ,00 C ,5 67,5 13, ,00 solgt C ,0 104,9 18, ,00 C ,7 105,0 15, ,00 solgt C ,3 100,2 16, , ,00 C ,5 67,5 13, ,00 solgt C ,0 104,9 18, ,00 solgt C ,7 105,0 15, ,00 solgt ,00 C ,0 112,5 24, , C ,0 105,0 18, ,00 C ,7 105,0 15, , ,00 Hus D Etasje BRA P-rom Terrasse Sum omkost. Pris Pris inkl omkostn. Ledig/solgt D ,5 95,0 17, , , D ,5 103,0 18, ,00 solgt D ,5 81,5 14, ,00 solgt D ,5 95,0 17, ,00 solgt D ,5 103,0 18, ,00 solgt D ,5 81,5 14, ,00 solgt D ,0 125,5 30, , , D ,5 81,5 14, ,00 solgt solgt Oppgitte BRA inkluderer innvendig bod. Sportsbod kommer i tillegg. Det tas forbehold om at mindre avvik ifht oppgitte arealer kan forekomme i forbindelse med detaljprosjktering. Prisene er ikke gjenstand for indeksregulering. Videresalg før ferdigstillelse/overtakelse skal gjodkjennes av selger.

2 Hus A Etasje BRA P-rom Terrasse Sum omkost. Pris Pris inkl omkostn. Ledig/solgt A ,3 100, , A ,0 40,3 6 A ,0 70, , A ,5 106,4 13 A ,0 104, , A ,3 100,2 16 A ,0 40,3 6 A ,0 70,4 13 A ,5 106, , A ,0 104, , A ,0 108, , A ,0 70,4 13 A ,5 106, , A ,0 104, , Hus B Etasje BRA P-rom Terrasse Sum omkost. Pris Pris inkl omkostn. Ledig/solgt ,00 B ,3 100,2 16, , B ,5 67,5 13, , ,00 B ,0 104,9 18, B ,0 105,0 15, , B ,3 100,2 16, , B ,5 67,5 13, ,00 B ,0 104,9 18, B ,0 105,0 15, , B ,0 112,5 24, , B ,0 105,0 18, , B ,0 105,0 15, , , , , , , , ,00

3 SVANEN44 - HEIANE Eiendommens adresse: Heiane, 5131 Nyborg Selger/Utbygger: Heldal Eiendom AS Eierform: Fant ingen oppføringer i innholdsfortegnelsen. Leilighetene organiseres som et sameie etter Eierseksjonsloven av 23. mai Kjøper får skjøte på sin seksjon som består av eksklusiv bruks og disposisjonsrett til egen bolig, og med forholdsmessig andel av hele eiendommens fellesareal. Eiendommen vil bli seksjonert. Sameiet: Det vil bli utarbeidet sameievedtekter som regulerer forholdet mellom seksjonene. Utbygger vil innkalle til stiftelsesmøte og bistå ved gjennomføringen av dette. På møtet vil det velges et styre som står for den videre drift av sameiet. Utvendig og innvendig vedlikehold av leilighetsbygg og fellesareal er sameiets ansvar, likeledes forsikring av bygningene, forretningsførsel, snørydding og andre driftsutgifter. Disse betales gjennom fellesutgiftene. Kommunale avgifter må betales av hver seksjonseier. Fellesutgifter: Størrelsen på fellesutgiftene er ikke fastsatt. Stipulerte fellesutgifter, ca kr. 20, pr. kvm. pr. mnd. skal dekke sameiets ordinære driftsutgifter, og vil avhenge av det servicenivået sameiet velger. Endelig fastsettelse av driftsbudsjett og fellesutgifter vedtas på sameiets første ordinære årsmøte. Forsikring: Bygg og eiendom vil være forsikret av utbygger frem til overtakelse, deretter tegnes forsikring gjennom eierseksjonssameiet. Innboforsikring må tegnes av hver enkelt kjøper fra overtakelsesdatoen. Omkostninger: Følgende omkostninger betales av kjøper: Dokumentavgift til staten: kr ,. Gebyr for tinglysing av skjøte p.t. kr 1.548,. Tinglysingsgebyr for attestgebyr og panteobligasjoner i forbindelse med etablering av evt. lån p.t. kr , pr obligasjon inkl. attest. Det tas forbehold om endring av beregningsregler og satsene for offentlige gebyrer og avgifter i tiden frem til hjemmelsovergang finner sted. Betalingsplan: Det forutsettes at kr , av kjøpesummen innbetales ved avtale om kjøp av leilighet. Hovedoppgjør (rest kjøpesum samt omkostninger) forfaller til betaling ved overtakelse. Eventuelle tilleggsleveranser betales på forskudd. Ved kjøp av leilighet må finansieringsbevis overleveres. Servitutter: Kfr. megler. Register/matrikkelnummer: Gnr. 191 Bnr. 43 & 80 Bergen kommune. Seksjonsnummer fastsettes av selger og/eller Bergen kommune i forbindelse med seksjoneringen. 1

4 Reguleringsforhold: Eiendommen er godkjent regulert. Søknad om rammetillatelse er sendt inn til Bergen kommune august Diverse: Boligen selges i henhold til bustadoppføringsloven. Kopi av loven fås ved henvendelse til selger. Dersom kjøper ikke er en privatperson (forbruker) selges boligene i henhold til avhendingsloven. Kfr. Megler. Overtakelse: Leilighetene er planlagt ferdigstilt ca. 15 mnd. etter byggestart. Forbehold: Selger tar forbehold om at finansinstitusjonens krav til salg oppfylles før byggestart inntreffer. Selger tar forbehold om at Rammetillatelse fra Bergen kommune blir gitt. Alle illustrasjoner, skisser, møblerte plantegninger m.m. er kun ment for å danne et inntrykk av leilighetene og fellesarealene. Inntegnet utstyr/inventar medfølger ikke, og det kan derfor fremkomme elementer i presentasjonsmaterialet som ikke inngår i leveransen. Det tas forbehold om endringer som følge av påbud fra offentlige myndigheter. Det tas forbehold om trykkfeil i prospektet. Arealer: Boligens arealer fremkommer av prislisten og tegninger. Definisjonen på arealene er: BRA bruksareal er leilighetens areal avgrenset av ytterveggers innside. P areal primærareal tilsvarer BRA, men er fratrukket innvendig bod. P areal er summen av rom som inngår i P rom. Primærrom er gang/vindfang/entre, stue, kjøkken, soverom, bad, vaskerom og evt. Wc. Tomt: Arealet på tomten er daa. Sportsboder: Sportsbod for den enkelte leilighet er plassert i fellesarealer i garasjekjeller på ca. 5 m 2. Tekniske anlegg i himling vil kunne forekomme. Tilvalgs muligheter/renter: Tilleggsarbeider: Mot vederlag har kjøper rett til å få utført endrings og tilvalgs arbeider, rettigheten begrenses oppad til 15 % av avtalt vederlag. Fakturering/betaling av tilleggsarbeider/ leveranser som ikke går gjennom utbygger omfattes ikke av garantiene utbygger er pliktig til å stille. Slik betaling vil være å anse som usikret. Dersom betaling av disse arbeidene finner sted før overtakelse, risikerer kjøper å tape sine penger dersom leverandør/utbygger går konkurs. Selger anbefaler kjøper og ikke betale leverandører før overtakelse av boligen finner sted. Dette må kjøper avklare med den enkelte leverandør i forkant av bestilling. Renter opptjent på klientkonto tilfaller kjøper. Utbygger stiller garanti etter 12 i bustadoppføringslover. 2

5 Adgang til utleie av seksjonene: Hver leilighet inneholder kun 1 boenhet. Boligen kan i sin helhet leies ut. Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse: Ved overtakelse skal det foreligge midlertidig brukstillatelse. Ferdigattest vil foreligge når prosjektet er ferdigstilt. Konsesjon: Kjøp av leilighet i Svanen44 krever ikke konsesjonssøknad Usolgte enheter: Utbygger svarer for fellesutgiftene for eventuelle usolgte enheter etter ferdigstillelse. Transport: Leilighetene selges etter bustadoppføringsloven. Kjøper har rett til å transportere sine rettigheter og plikter til ny kjøper, senest 1 måned før overtagelse. Dersom man selger leiligheten før den er ferdigstilt og overtatt, skal utbygger godkjenne overdragelsen. Transportgebyr vil utgjøre kr ,. Garasje: Det leveres 1 stk. garasjeplass inkludert i kjøpesummen. Hvis det blir muligheter for ekstra garasjeplass vil noen av leilighetene få mulighet til å kjøpe en ekstra plass til kr , 3

6 Generell leveringsbeskrivelse Generelt Beskrivelsen er utarbeidet for å orientere om bygningene sine viktigste bestanddeler og funksjoner. Prosjektet blir oppført med god håndverksmessig utførelse og i samsvar med tekniske forskrifter av 01/07/2010. Planstatus Tomten er regulert i boligområde i samsvar med reguleringsplan for Heiane Boligområde. Plannr , Åsane Heiane Bolig Grunn og betongarbeider Gravemasser som ikke skal benyttes på området transporteres bort, og bygget tilbake fylles med steinmasser. Bygget fundamenteres på sprengsteinsfylling. Adkomstvei, parkeringsplasser og garasje leveres med asfaltert overflate. Parkeringsplasser blir oppmerket for biler. Utvendig fellesarealer vil bli ivaretatt med belysning etter avtale med vår anleggsgartner og elektro installatør. Terrengarbeider. Alt berørt terreng arronderes med stedlige masser og blir tilsådd med gressfrø. Bygget. Bygget bygges etter tekniske forskrifter av 1, juni 2010 og leveres med energimerket B Gul Bæresystemer Bygge blir i hovedsak ført opp med bærekonstruksjoner av betong og søyler i parkeringskjeller og som etasjeskiller mellom boenhetene. Yttervegger Ytterveggene på bygget vil være 198mm med påfort 48mm innvendig. - StoVentec fasade pussystem, utvendige fasade farge i henhold til arkitekt. - 30mm luftet lekte og nordtett vindsperre. - 9mm gu plate, 48/198 stender med 198mm Rockwool, dampsperre 0,20mm - 48/48mm påforing med 50mm Rockwool, 13mm gips. Alle gavel leiligheter skal ha 2*13mm gips pga lyd.(tyngde i vegg). Vinduer/dører Alle vinduer blir levert som tre vinduer malt hvite. Utvendig beslått med aluminium. Farge i henhold til arkitekt. Innvendige foringer og belistning i hvitmalt utførelse 10*58 buet. Synlig spikerhull. Alle inngangsdører til leilighetene blir levert i henhold til tegning fra arkitekt. Inngangsdører er type swedoor B 30 / 35db. Farge i henhold til arkitekt. Alle ståldører i kjeller og i teknisk rom leveres galvanisert med omsluttende karm og malt. Låssystem/beslag for alle ytterdører/ståldører/inngangsdører og boddører. Alle stål/trapperoms dører leveres med dørlukker(dørpumpe). Sluse dører i kjeller leveres med el sluttstykke og motor for åpning via brytere på vegg. Innvendige dører leveres som type formpresset hvit glatt. Byggenes hoveddører leveres i glass aluminium farge bestemmes av arkitekt. Porttelefon til den enkelte leiligheten med åpningsmuligheter til hoveddør. 4

7 Takkonstruksjon Lett tak (Larvik). Gesimskasser med toppbeslag av aluminium. Nedløp føres ned på utsiden av fasade i henhold til Tek10. Innvendig tak plates med 13mm gips (bare der det er lett tak). Takoppbygg for lufting/ventilasjon i hver sjakt samt hette for dette. Terrasser Leveres som plassbygde treverksterrasser med alu. Kassetter og alu. renne i forkant av terrassen med glassrekkverk og håndløper i rustfritt stål. Terrassebord leveres som Royalimpregnert 28/120mm med riller. Alle farger på renner og beslag etter avtale med arkitekt. Terrasser over underliggende leiligheter leveres tekket med sarnafil avstandslekter av 48*73 impregnert og Royalimpregnert 28/120mm rillet terrassebord. Terrasser på grunnplan vil opparbeides med belegningsstein ol. Det monteres utvendig belysning og stikkontakt på alle terrasser. Innervegger Alle skillevegger mellom leilighetene leveres i betong. Alle innvendige lettvegger utføres i stål/tre stender med gipsplater. På bad monteres 12mm x finer og 13mm gips på alle vegger. Alle vegger skal isoleres med rockwool. Alle vegger unntatt på bad levers malt. Bad leveres med fliser på vegger og gulv. Tak Innvendige tak er betong sparklet og malt med unntak av gang, bod og bad som senkes med ett lag gips. Unntatt fra dette er øverste etasje som plates med ett lag gips (lett tak). Det må medtas ca meter kasse langs tak for sprinkler etc. Det skal ikke leveres taklister i leilighetene. For tak som senkes blir det montert gk himling med 13mm gips. Tak i bad isoleres med 100mm rockwool. Gulv Alle gulv blir utført i betongkonstruksjon, og oppå plasstøpt betongdekket legges Weber lydgulv. Gulv over garasje legges 250mm isopor med ca. 8 cm påstøp. Alle gulv unntatt bad og bod legges Eik 1 stav rustikk mattlakk 15x148x1830 På badegulv legges varmekabler og fliser. Første etasje vil det legges varmekabler i alle oppholdsrom (ikke soverom og bod). Kjøkken/garderobe Kjøkkeninnredning, hvitevarer og garderobeskap vil bli levert av Designa Kjøkken Bergen AS (komfyr, induksjonstopp, kombikjøleskap og oppvaskmaskin). Vask av typen: Tipo 6s 1 1/ 2 vask m/bakk. Det leveres 1 meter garderobeskap pr. sengeplass av type hvit melamin kombiskap. Bad Alle bad leveres med fliser på gulv og vegg av typen (ikke avgjort per i dag) Alle bad leveres med termostatstyrt varmekabel og downlights. 5

8 Elektriske installasjoner Det leveres fra punkter i hver av leilighetene Varmekabler med termostat på alle bad. Det leveres downlights på alle bad. Det leveres benkearmatur på kjøkken 1 x 18 w Det leveres komfyrvakt på kjøkken. Det leveres lys over vask på bad. Det leveres utelampe og utvendig kontakt på terrassene. Taklampe i bod type Rondo. Eget svakstrømskap. Telefon/data/kabel-TV Det leveres komplett løsning for dette fra Canal Digital. Se spesifikasjon. Det er medtatt to multimedia pkt i hver leilighet(stue og kjøkken). Sanitær Det leveres 1 stk 90/120 cm baderomsmøbel med heldekkende porselensvask til alle hoved bad. Det leveres 1 stk 60 cm baderomsmøbel til gjestebad/wc. Leverandør av møbel er av typen Fossbad (ikke avgjort per i dag). Det levers vegghengte toaletter til alle bad. Dusjbatteri termostatstyrt med garnityr. Dusjosmart hjørneløsning 90cm på hoved bad. Opplegg for vaskemaskin. Tilkobling av kjøkkenbenk og oppvaskemaskin. Ventilasjon Det leveres balansert ventilasjon med varme gjenvinning av typen Flexit. Gjenvinningsprosenten på dette anlegget er på hele 85 %. Eget styringstablå på vegg ved bad. Tilluft på soverom og stue. Avtrekk på kjøkken (hette), bad, bod og vaskerom. Heis / Trappehus 1 stk. heis fra garasje pr bygg. Totalt 4 stk. Heiser leveres som båreheiser i alle oppganger. Felles trappeoppgang til hvert av byggene levert i betong/stål av conform. Vegger sparkles og males, rapoer samt inntrinn legges fliser opptrinn males. Rekkverk i malt stål farge i henhold til arkitekt. Belysning av heis og trapperom. Garasje anlegg Felles garasjeanlegg under alle fire byggene. Garasjen blir levert asfaltert og støvbundet tak og vegger, Søyler males med sterk gulfarge ca 1.5m høyde. Det vil bli merking av parkeringsplass med seksjonsnr. Fjernstyrt port med egen port åpner for hver seksjon. Dører i sluser fra kjeller inn til heis monteres med automatiske åpnere iht tek10. Det blir teknisk rom for el og rør i garasjen. Det blir montert lysarmaturer i garasjen med automatiske følere. Godkjent skap med brannslange med synlig merkning. Garasje leveres med vifte type BPX denne har egen styring. 6

9 Det monteres utvendig spylekran etter avtale med rørlegger/arkitekt. Garasje/Bod 1 stk. tildelt garasjeplass i garasjeanlegget. 1 stk. sportsbod i garasjeanlegget pr leilighet Type TROAX med hengelås på dører (system nøkkel). Boder i garasjeanlegget leveres med avfukter type F.Dry 200 Med tilluft via 5 veggventil. Oppvarming Det monteres varmekabler i alle bad. Det vil bli montert luft til vann varmeveksler med konvektor(er) i hver leilighet. Det er regnet en til to konvektor(er) i hver leilighet avhengig av leilighetens størrelse. Brannsikring Bygget skal boligsprinkles, samt deler av bodanlegget. Godkjente brann skap i garasje som blir synlig merket. Det monteres nødlysannlegg i byggene (fellesarealer). Det leveres trommel med husbrannslange i hver leilighet(liten). Det vil bli levert brannvarslingssystemer iht. tek 10 i leiligheter og fellesarealer. Postkasser Låsbare postkasser type Sandberg Robust eller tilsvarende av lakkert stål. Hvor postkassene skal monteres er per i dag ikke avklart. Farge i henhold til leverandørens sortiment som bestemmes av arkitekt. Renovasjon Det vil bli tilrettelagt for bossugsanlegg med tømme punkter etter avtale med leverandør/arkitekt. Generelt/forbehold Prosjektbeskrivelsen er utarbeidet for å orientere om prosjektets generelle bestanddeler og funksjoner, Og er således ikke en komplett beskrivelse av leveransen. Det vises til kundetegninger og kjøpekontrakt med vedlegg. Utbygger forbeholder seg retten til å foreta endringer i materialvalg/og eller i konstruksjoner uten forhåndsvarsel. Eventuelle endringer skal ikke redusere byggets tilsiktede kvalitet. Det gjøres oppmerksom på at enkelte partier i leilighetene kan få nedsenket himling eller innkassing/sjakter som følge av tekniske installasjoner og føringsveier. Selger forbeholder seg retten til å forestå fordelingen av p plasser og boder. Det tas forbehold om eventuelle feil i salgsprospektet. Heldal Eiendom AS Bergen 19/09/2012 7

10 handelsbanken Minde Tilstede for deg! Bytte bolig? Av og til kan det være riktig å bytte bank også. Å kjøpe bolig er krevende, og spørsmålene mange: Hva har du råd til? Hva er den beste måten å finansiere den på? I Handelsbanken gir vi deg gode betingelser. I tillegg får du noe mer på kjøpet: Du får Norges mest personlige bank. I Handelsbanken snakker du alltid med din personlige kunderådgiver, ikke et callsenter. Vi lager løsninger som passer for deg, enten det gjelder finansiering, sparing eller pensjonsløsninger. I Handelsbanken har vi lang tradisjon for ikke å ha bonuser, salgsmål, budsjetter eller kundeprogrammer. Alt som kan forstyrre god rådgivning er tatt bort. Det er slik vi jobber for å finne de løsningene som passer best for deg. Vi tar det personlig. Og kanskje er det derfor norske bankkunder mener vi har Norges beste bankservice*. Ta kontakt med en av oss, så finner vi ut om Handelsbanken kan være riktig også for deg. Doris M. Gjerde Engan Privatmarked Telefon: E-post: Rune Haaland Privatmarked Telefon: E-post: Tor Maarten H. Parlevliet Privatmarked Telefon: E-post: handelsbanken.no/minde *EPSI Kundeundersøkelse 2012: Norges største kundeundersøkelse viser at Handelsbanken er beste bank på servicekvalitet.

11 BEKREFTELSE FOR KJØP AV LEILIGHET Jeg/vi bekrefter herved kjøp av leilighet nr. Svanen44. Gjelder eiendom på gnr 191, bnr 43 & 80, 5131 Nyborg. Kjøpers navn: Adresse: Postnr/sted: Telefon priv/arb: Fødsels- og person nr.: Kjøpesum: Finansiering: Ja Nei Med forbehold om at finansiering går i orden: Ja Nei Kjøp er gjort via Heldal Eiendom AS. Finansieringsbevis ettersendes eller levers til Heldal Eiendom sammen med denne bekreftelsen. Oppgjørsform går via Stor Bergen Sentrum Skjema scannes inn å sendes på mail til Heldal Eiendom AS Dato/sted: Underskrift Kjøper Underskrift Selger Denne midlertidige kontrakten avløses av kjøpekontrakt (Byggblankett 3427) ved godkjent finansiering.

Salgsopplysninger for. Nye ettertraktede selveierleiligheter i Råholt sentrum. Hus A

Salgsopplysninger for. Nye ettertraktede selveierleiligheter i Råholt sentrum. Hus A Salgsopplysninger for Nye ettertraktede selveierleiligheter i Råholt sentrum Hus A Selger/oppdragsgiver: Byggherre for prosjektet er Eidsvoll Verk Tomteselskap AS, org. nr. 994 316 494 som utbygger og

Detaljer

Innhold 3 Plantegninger 14 Byggebeskrivelse 17 Nøkkelinformasjon 21 Utkast til vedtekter 31 Kjøpekontrakt 41 Kontaktinformasjon. www.m68.

Innhold 3 Plantegninger 14 Byggebeskrivelse 17 Nøkkelinformasjon 21 Utkast til vedtekter 31 Kjøpekontrakt 41 Kontaktinformasjon. www.m68. Del 2 Innhold 3 Plantegninger 14 Byggebeskrivelse 17 Nøkkelinformasjon 21 Utkast til vedtekter 31 Kjøpekontrakt 41 Kontaktinformasjon www.m68.no Leilighetstype 11 3 Leilighetstype 15 4 Leilighetstype 18

Detaljer

Salgsopplysninger for. Nye ettertraktede selveierleiligheter i Råholt sentrum. Hus B

Salgsopplysninger for. Nye ettertraktede selveierleiligheter i Råholt sentrum. Hus B Salgsopplysninger for Nye ettertraktede selveierleiligheter i Råholt sentrum Hus B Selger/oppdragsgiver: Byggherre for prosjektet er Eidsvoll Verk Tomteselskap AS, org. nr. 994 316 494 som utbygger og

Detaljer

www.selvaagbolig.no Emmaustunet

www.selvaagbolig.no Emmaustunet www.selvaagbolig.no Emmaustunet HJEM til Emmaustunet? Emmaustunet ligger like ved Gandsfjorden i et veletablert boligområde i Rosenli i Stavanger kommune. Emmaustunet består av 22 boliger fordelt på 6

Detaljer

Vikevåg, Rennesøy: Flotte leiligheter i naturskjønne omgivelser

Vikevåg, Rennesøy: Flotte leiligheter i naturskjønne omgivelser Vikevåg, Rennesøy: Flotte leiligheter i naturskjønne omgivelser ØYA SOM BLE NORGES BESTE STED Å BO Rennesøy er en viktig del av det vakre øyriket som ligger i grenselandet mellom Nordsjøen og det fjordrike

Detaljer

DIN FØRSTE BOLIG? En Start bolig er som navnet tilsier, en bolig som gir deg en god start i boligmarkedet.

DIN FØRSTE BOLIG? En Start bolig er som navnet tilsier, en bolig som gir deg en god start i boligmarkedet. AASE GAARD START DI FØRSTE BOLIG? En Start bolig er som navnet tilsier, en bolig som gir deg en god start i boligmarkedet. I over 60 år har Selvaag kjempet for at alle skal ha rett til å eie sin egen bolig.

Detaljer

Plantegninger, leveransebeskrivelse og salgsoppgave Salgstrinn 3, Bygg A og B

Plantegninger, leveransebeskrivelse og salgsoppgave Salgstrinn 3, Bygg A og B Plantegninger, leveransebeskrivelse og salgsoppgave Salgstrinn 3, Bygg A og B Plantegninger, salgstrinn 3, bygg A og B Bygg A Leil. nr: A101 2-roms BRA 44 m 2 P-ROM 42 m 2 Areal balkong 7 m 2 Areal terrasse

Detaljer

Jåsundbakken. nye leiligheter OG rekkehus

Jåsundbakken. nye leiligheter OG rekkehus Jåsundbakken nye leiligheter OG rekkehus 2 velkommen til JÅSUNDBAKKEN! Du kan i dag se et nytt bomiljø vokse frem på Jåsund. Over tid vil området romme rundt 700 boliger i alle størrelser, samt barnehage,

Detaljer

VIKTIGE OPPLYSNINGER

VIKTIGE OPPLYSNINGER VIKTIGE OPPLYSNINGER SIDE 100 www.odlofabrikker.no ODLO FABRIKKER Leveransebeskrivelse LEVERANSEBESKRIVELSE Denne beskrivelsen er utarbeidet for å orientere om bygningenes viktigste bestanddeler og funksjoner.

Detaljer

BJØRNÅSEN START. Nye selveierleiligheter på Bjørndal

BJØRNÅSEN START. Nye selveierleiligheter på Bjørndal BJØRNÅSEN START Nye selveierleiligheter på Bjørndal Illustrasjon: Avvik vil forekomme. 2 2 Velkommen til Bjørnåsen START Lev livet på Bjørndal med naturen som nærmeste nabo. Trygge omgivelser, solrikt,

Detaljer

SALGSINFORMASJON, PRISLISTE, KJØPETILBUD PENGESKAPSFABRIKKEN. www.pengeskapsfabrikken.no

SALGSINFORMASJON, PRISLISTE, KJØPETILBUD PENGESKAPSFABRIKKEN. www.pengeskapsfabrikken.no SALGSINFORMASJON, PRISLISTE, KJØPETILBUD PENGESKAPSFABRIKKEN www.pengeskapsfabrikken.no Selger/oppdragsgiver: Payco AS, org.nr. 888 754 342 v/ Urbanium AS Postboks 1688 Vika, 0161 Oslo Adresse og eiendomsbetegnelse:

Detaljer

søster mathildes hage - trinn 2 Nye selveierleiligheter på Lørenskog

søster mathildes hage - trinn 2 Nye selveierleiligheter på Lørenskog søster mathildes hage - trinn 2 Nye selveierleiligheter på Lørenskog Landlig og urbant i Lørenskog Hva liker du best? By eller natur, shopping eller grilling, er du urban eller landlig? Hvorfor ikke bo

Detaljer

HUSBANKFINANSIERING -MEGET GUNSTIG RENTE. moderne. moderne. leiligheter TORVMOEN GODE HJEM MIDT I SØGNE. www.torvmoen.no

HUSBANKFINANSIERING -MEGET GUNSTIG RENTE. moderne. moderne. leiligheter TORVMOEN GODE HJEM MIDT I SØGNE. www.torvmoen.no HUSBANKFINANSIERING -MEGET GUNSTIG RENTE 15 moderne moderne leiligheter www.torvmoen.no Frodige grønne fellesområder - parken i midten er et naturlig samlingspunkt for beboerne i området. Vår visjon med

Detaljer

løkenhagen Et nytt nabolag i Lørenskog Salgsoppgave Byggetrinn 1

løkenhagen Et nytt nabolag i Lørenskog Salgsoppgave Byggetrinn 1 løkenhagen Et nytt nabolag i Lørenskog Salgsoppgave Byggetrinn 1 hus A løkenhagen, lørenskog Velkommen til løkenhagen. By eller marka, urbant eller landlig? Eller hvorfor ikke: ja takk til begge deler?

Detaljer

Bo ved sjøen midt i byen

Bo ved sjøen midt i byen Bo ved sjøen midt i byen 1 Et helt unikt boligprosjekt med Bergen sentrums beste beliggenhet. Med mulighet for egen parkering. ØSTET PAORAMA østegaten ØSTET PAORAMA østegaten MK orway: Konsept og artdirection

Detaljer

LILLOHØYDEN NYE SELVEIERLEILIGHETER SENTRALT I NYDALEN

LILLOHØYDEN NYE SELVEIERLEILIGHETER SENTRALT I NYDALEN LILLOHØYDEN NYE SELVEIERLEILIGHETER SENTRALT I NYDALEN BO i NYDALEN Nydalen har et historisk sus over seg. På 1800-tallet lå fabrikkene og møllene tett langs elva. Stedet var et viktig industrisenter med

Detaljer

Salgsoppgave Bygg B - E

Salgsoppgave Bygg B - E Salgsoppgave Bygg B - E Stedet du lengter hjem til SOLBAKKEN, DRAMMEN Noen steder har fått en helt spesiell plass i folks hjerter. Steder som har gitt gode opplevelser og minner for livet, og som de alltid

Detaljer

LILLOHØYDEN TRINN 3 NYE SELVEIERLEILIGHETER SENTRALT I NYDALEN

LILLOHØYDEN TRINN 3 NYE SELVEIERLEILIGHETER SENTRALT I NYDALEN LILLOHØYDEN TRINN 3 NYE SELVEIERLEILIGHETER SENTRALT I NYDALEN Denne utsikten til frokost på balkongen? VELKOMMEN TIL LILLOHØYDEN Selvaag Boligs nye prosjekt Lillohøyden ligger sentralt på et høydedrag

Detaljer

SENTROVEIEN 24. www.sentroveien24.no SELVEIERLEILIGHETER I SENTRUM AV HORTEN. gode boliger for folk flest

SENTROVEIEN 24. www.sentroveien24.no SELVEIERLEILIGHETER I SENTRUM AV HORTEN. gode boliger for folk flest SENTROVEIEN 24 gode boliger for folk flest SELVEIERLEILIGHETER I SENTRUM AV HORTEN www.sentroveien24.no Velkommen til SENTROVEIEN 24 Vi har gleden av å presentere 49 selveierleiligheter i Sentroveien 24,

Detaljer

SJØSIA TROMSØ SALGSTRINN 1

SJØSIA TROMSØ SALGSTRINN 1 SJØSIA TROMSØ SALGSTRINN 1 Illustrasjoner avvik vil forekomme. Velkommen til Sjøsia Ønsker du deg innendørs parkering med heis til leiligheten, balkong mot sør, fjell og sjø fra stuevinduet? I vårt nye

Detaljer

www.selvaagbolig.no/fn10 Illustrasjon - avvik vil forekomme

www.selvaagbolig.no/fn10 Illustrasjon - avvik vil forekomme www.selvaagbolig.no/fn10 Illustrasjon - avvik vil forekomme NydaleN Nydalen i Oslo har de siste 20 årene vært gjennom store forandringer. Fra å være et industriområde er det nå en levende bydel langs Akerselva.

Detaljer

SUTALAUSE. Prospekt Situasjonskart Plantegninger Teknisk leveransebeskrivelse Utkast vedtekter Standard kontrakt STRAUMEHAGEN.

SUTALAUSE. Prospekt Situasjonskart Plantegninger Teknisk leveransebeskrivelse Utkast vedtekter Standard kontrakt STRAUMEHAGEN. STRAUMEHAGEN SUTALAUSE SUTALAUSE STRAUME HAGEN Prospekt Situasjonskart Plantegninger Teknisk leveransebeskrivelse Utkast vedtekter Standard kontrakt Salgsoppgave STRAUMEHAGEN Utbygger/selger Utbygger

Detaljer

LØREN STASJON SALGSTRINN 2

LØREN STASJON SALGSTRINN 2 LØREN STASJON SALGSTRINN 2 Som navnet tilsier ligger Løren Stasjon i umiddelbar tilknytning til den nye T-banestasjonen som vil stå klar ved innflytting. Leilighetene vil være godt skjermet for selve stasjonen,

Detaljer

SPRINTEN Nye energieffektive rekkehus på Lørenskog

SPRINTEN Nye energieffektive rekkehus på Lørenskog SPRINTEN Nye energieffektive rekkehus på Lørenskog DIN NESTE STASJON SPRINTEN Det er store planer for området vest for Haneborglia. Her skal det bygges ca. 1 000 boliger over en tidsperiode på ca. 10 år.

Detaljer

LØREN STASJON SALGSTRINN 1

LØREN STASJON SALGSTRINN 1 LØREN STASJON SALGSTRINN 1 Som navnet tilsier ligger Løren Stasjon i umiddelbar tilknytning til den nye T-banestasjonen som vil stå klar ved innflytting. Leilighetene vil være godt skjermet for selve stasjonen,

Detaljer

SJØSIA TROMSØ SALGSTRINN 2

SJØSIA TROMSØ SALGSTRINN 2 SJØSIA TROMSØ SALGSTRINN 2 VELKOMMEN TIL sjøsia Hadde han Selvaag vært nordfra, ville man kanskje stava navnet hans Sælvåg, som ville betydd at han kom fra en våg hvor det en gang var mye sel. Selvaag

Detaljer

Morvikparken- byggetrinn 2. Nytt boligprosjekt i grønne omgivelser med flott utsikt

Morvikparken- byggetrinn 2. Nytt boligprosjekt i grønne omgivelser med flott utsikt Morvikparken- byggetrinn 2 Nytt boligprosjekt i grønne omgivelser med flott utsikt Nesttun 55 91 99 60 Lagunen 55 61 95 10 Sentrum 55 61 95 04 Åsane 97 76 21 11 Straume 55 91 99 60 eiendom@fanasparebank.no

Detaljer

Kanalbrygga. Et unikt leilighetsprosjekt sentralt på bryggekanten i Tønsberg

Kanalbrygga. Et unikt leilighetsprosjekt sentralt på bryggekanten i Tønsberg Kanalbrygga Et unikt leilighetsprosjekt sentralt på bryggekanten i Tønsberg Kanalbrygga 8 romslige leiligheter og mindre studioleiligheter Illistrasjonen KAALBRYGGA KAALBRYGGA Omgivelsene SETRALT BELIGGEDE

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Side 7 Krydderhagen grøntplan/uteområde. Side 13 Etasjeplaner. Side 25 Plantegninger. Side 53 Teknisk beskrivelse

Innholdsfortegnelse. Side 7 Krydderhagen grøntplan/uteområde. Side 13 Etasjeplaner. Side 25 Plantegninger. Side 53 Teknisk beskrivelse PROSJEKTbeskrivelse Basilikum A2 30. oktober 23 2 3 Innholdsfortegnelse Side 7 Krydderhagen grøntplan/uteområde Side 13 Etasjeplaner Side 25 Plantegninger Side 53 Teknisk beskrivelse Side 61 Romskjema

Detaljer

Salgsoppgave Bygg B, C og D

Salgsoppgave Bygg B, C og D Salgsoppgave Bygg B, C og D Pluss Solbakken 3, 5 og 7 Stedet du lengter hjem til SOLBAKKEN, DRAMMEN Noen steder har fått en helt spesiell plass i folks hjerter. Steder som har gitt gode opplevelser og

Detaljer