Messehakel, tegnet av Olav Ryan, sydd av Ingrid Birkelund. Foto: Solveig Andersen. NR

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Messehakel, tegnet av Olav Ryan, sydd av Ingrid Birkelund. Foto: Solveig Andersen. NR. 1 2014"

Transkript

1 Messehakel, tegnet av Olav Ryan, sydd av Ingrid Birkelund. Foto: Solveig Andersen. NR

2 Har sett lyset AV TORE ERIKSEN «I Østen stiger solen opp, den spreder gull på sky, går over hav og bergetopp, går over land og by», skrev Bernhard Severin Ingemand i De siste par månedene har vi alle, nok en gang, kunnet se at den gamle dikteren hadde rett. Sola, som de første dagene bare viste seg i sør, kommer nå opp lenger og lenger mot øst. Denne sannheten har også den danske kunstneren Peter Brandes tatt fatt i, sammen med arkitektene for Nordlyskatedralen. Mot øst finner vi to små vinduer, de eneste som slipper lys rett inn i kirkerommet. Gjennom disse vinduene skal lyset fra øst, i alle fall i teorien, skinne på kristusfiguren framme i koret, som igjen skal reflektere lyset ut over de tolv apostlene på tårnveggen. Lyset er viktig i Nordlyskatedralen. I døpefonten er det lys under det gjennomskinnelige dåpsfatet. Tanken er at presten også skal øse lys ut over hodet til dåpsbarna, sammen med vannet. Det fine med dette er at de troende kan se dette som Guds lys. Andre kan se på det hele som gjennomtenkt og gjennomført kunst. Dermed er det til berikelse for alle som besøker katedralen. Og da har vi ennå ikke snakket om led-lysene bak listene på kirkeveggene, en lyssetting som minner i alle fall undertegnede om nordlyset som også har gitt katedralen navn. Kristusfiguren framme i katedralen er for de fleste en altertavle, om enn en noe uvanlig og til dels omdiskutert en. For andre et den rett og slett et kunstverk, noe man kan tolke på sin egen måte, slik man kan med god kunst. Og som med annen god kunst må man også her se etter detaljene. Det er her man kan få de store opplevelsene. Gjennom året som kirketorgvert har det falt i min lodd å vise mange besøkende rundt i kirka. Selv om vi ikke er guider, så har Jan Hanssen lært oss så mye at de fleste av oss i alle fall kan litt mer enn brorparten av de besøkende. Derfor kan vi også hjelpe dem litt på vei med å oppdage kunstens detaljer inne i kirka. Den danske kunstneren Peter Brandes har sjøl forklart at hans kristusfigur ser opp mot sin fader, mot lyset, i det han utånder på korset. At Kristus står i stevnen på en båt, er det mange besøkende som ikke ser umiddelbart, For mange av dem er det en aha-opplevelse når de blir fortalt dette. Da ser de at båten komme mot dem, med Kristus i baugen. Han kommer til dem. Tore Eriksen Andre har fortalt at de får en aha-opplevelse når de snur ryggen til for å forlate kirka. Da føler de misjonsbefalingen i ryggen, den om å gå ut og gjøre alle folkeslag til Jesu disipler. Min kone og jeg besøkte Kunsthistorisches Museum i Wien for noen år siden. Der har de en samling malerier av gamle mestere, og vi ble stående lenge ved et korsfestelsesmotiv. Det som fenget oss var malerens framstilling av ett av naglesårene der flere lag maling ga et tredimensjonalt bilde av størknet blod rundt såret. Slik kan detaljene gi oss aha-opplevelser vi går glipp av hvis vi ikke oppsøker kunstverkene, enten de befinner seg i Wien, i Peterskirken i Roma eller i Nordlyskatedralen i Alta. Velkommen til en berikende kunstopplevelse. Postboks 1172, 9504 Alta Bankgiro Redaksjon: Bernhard Hienerwadel, Randi Mjøen Carlsen og Solveig Andersen Kasserer: Kirkekontoret Hjemmeside: alta.kirken.no e-post: Trykk: Fagtrykk Idé as Alta 2

3 Påskeandakt fra biskopen TEKST: PER OSKAR KJØLAAS Påsken har et forunderlig budskap. Den handler ikke bare om at Jesus dør og oppstår. Den handler også om at vi skal gjøre det. Kirkegården er et sted for dem som hviler. De skal stå opp igjen en dag. Det er et uvirkelig budskap som kan minne om en skrekkfilm. Det finnes mange kunstverk som viser hvordan Jesus står opp fra de døde. Ofte er Jesus kledd i hvitt. Han kommer ut av graven som en seierherre. Det er som om han stiger frem til jubel fra menigheten som synger lovsanger om livet som har vunnet. Halleluja! Gravene åpnes. Men ikke som i en skrekkfilm. Det er glede og sang, jubel og fryd. Er det slik vi tenker når vi går på kirkegården? Der hviler våre kjære og nære, men en dag åpnes gravene, og den himmelske festen kan begynne. Døden kommer vi ikke unna. Den rammer oss alle. Men den er ikke lik for alle eller oppleves likt av alle. Men kan kjenne uro og frykt eller drømme om å få møtes igjen. Jeg opplever begge deler når jeg går på kirkegården. Døden har tatt livet av dem som har betydd så mye for meg. Samtidig tenker jeg på kirkegården som et sted for en uventet forvandling, selv om jeg ikke helt vet hvordan det skal skje. Kan jeg tenke at gravene er som stengte bøker? En stengt bok gir en mulighet. Man bærer med seg i minnet bøker man har lest. Samtidig står de der i hyllen. Vi ser bare bokryggen, men med forventning kan de åpnes igjen og leses på nytt. Biskop Per Oskar Kjølaas Kanskje kan jeg tenke på gravene som livsfortellinger som kommer til å bli åpnet igjen? Alle menneskers liv kommer til å få et nytt kapittel. Mens vi venter, minnes vi det livet som vi delte med dem som har forlatt oss. Samtidig bærer vi i oss håpet om å få møtes igjen. Vi skal dø og stå opp igjen som Jesus Kristus. De døde og deres liv minner oss om hvor verdifullt og dyrebart livet er. Fortellingene minner oss om at vi skal være varsomme og ta ansvar. De handler også om urett og svik, om alt som ikke ble bra, men som kanskje likevel kan bli annerledes. Det finnes en viktig forutsetning. Livet er sterkere enn alt som vil bryte det ned. En dag skal det også gis til oss. Like uforklarlig som vi steg inn i dette livet, skal vi få dele den virkeligheten som vi kaller evigheten. Påsken har et forunderlig budskap. Vi skal dø, men vi skal også stå opp igjen som Jesus Kristus. Ta vare på det budskapet! Gledelig påske! 3

4 Hva betyr palmesøndagen og påskens budskap for meg? Påskens budskap begynner med at Jesus rir inn i Jerusalem på et esel. Han vil feire påske med sine disipler. Folkemengden brer ut klærne sine og strør palmegreiner på veien. Hvorfor gjorde de det med slik jublende glede? Jo, de venta på Messias som skulle komme og gjenopprette Davids kongekrone. På denne dagen lot Jesus seg hylle! Dette er begynnelsen på Frelsesverket. For meg er påskens budskap en påminnelse om Guds kjærlighet og nåde. Jeg har fått være med til gudstjenester og påskemøter fra jeg var barn. Det er en dyrebar skatt å ha fått lest og lyttet til forkynnelsen om Jesu lidelse, død og oppstandelse. Tenk at Jesus døde på korset for meg og deg. Det er så uendelig stort! Salme 137 i Norsk salmebok forteller budskapet om palmesøndagen: Hosianna! Syng for Jesus, syng for kongen uten prakt. Se han rider på et esel slik profeten før har sagt osv. Sigrid Berg Langli, Bossekop Påskens helligdager TEKST: SOLVEIG ANDERSEN Palmesøndag Søndag før påske kalles palmesøndag. Navnet har dagen fått fordi Jesus red på et esel inn i Jerusalem før påske og folk strødde palmegrener på veien foran han i glede over at han kom. Jesus visste at dette var hans siste påske og at han ville bli korsfestet denne uken. Dette er også innledningen til Den stille uke som er fra palmesøndag til påskedag. Jesus lidelsesuke. Johannes evg Skjærtorsdag Dagen kan ha fått sitt navn etter ordet skjir = ren. Denne dagen vasket Jesus disiplenes føtter før de spiste påskemåltidet sammen. Måltidet var det siste Jesus spiste sammen med disiplene før han døde. Han innstiftet nattverden denne kvelden. De var samlet i en sal og Jesus tok brød og vin, velsignet det og delte det ut til hver enkelt. Slik ble nattverden innstiftet. Nattverden feires i den kristne kirke over hele verden denne dagen. Ordene som sies i kirken før nattverden feires minner oss om dette måltidet: - «vår Herre, i den natt da han ble forrådt tok han et brød takket, brøt det, ga disiplene og sa: Dette er min kropp og mitt blod som gis for dere så syndene blir tilgitt. Gjør dette til minne om meg.» Skjærtorsdag er helligdag i vårt land. Lukas evg. Kap. 22, 1-62 Langfredag Langfredag er Jesu dødsdag. I kirkens trosbekjennelse heter det: «han ble pint under Pontius Pilatus, korsfestet, død og begravet. Israel var ikke et fritt land på Jesu tid. Det var under romersk herredømme og det var romerske soldater som tok Jesus til fange og førte han til stedet som het Hodeskallen, på hebraisk Golgata. Der korsfestet de ham. Jesus døde midt på fredagen og det ble et mørke over hele landet i ca tre timer. Jesus ble tatt ned fra korset og lagt i ei 4

5 Skjærtorsdag For meg er Skjærtorsdag dagen påsken starter, og selv om det har variert litt fra år til år hva vi som familie har gjort i påsken, har samvær alltid fått en plass i høytiden. Når jeg leser gjennom tekstene om Jesu siste feiring av den jødiske påsken, er fellesskapet han har med disiplene sine noe jeg legger merke til. I den jødiske kulturen var skikken slik at de du åt med, var de du aksepterte inn i din vennekrets. Når noe av det siste Jesus gjør er å holde det jødiske påskemåltidet med dem, sier det meg at dette var viktig for Jesus. I Johannes 13, 1 står det: «... Han hadde elsket sine egne som var i verden, og han elsket dem helt til det siste.» Og det gjorde han! Han viet dem store deler av sin dyrebare tid, spiste påskemåltidet med dem, vasket føttene deres og ga dem nattverden! For meg er Skjærtorsdag i stor grad Jesu fornyede invitasjon til syndere som kaller på hans navn, til et hellig fellesskap som varer utover dette livet. Karina Tugwell, Midtbakken grav i bergveggen. Da Jesus døde på korset sa han: Det er fullbrakt! Han døde for å sone all verdens synder. Så høyt har Gud elsket verden, at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Johannes kap Langfredag er helligdag i vårt land. Johannes evg. kap Påskedag Søndagsmorgenen har Jesus har stått opp fra de døde! Graven var tom. Noen kvinner gikk til graven og ble møtt av en engel som sa at Jesus var stått opp fra de døde. De skyndte seg til byen med beskjed til disiplene hans om oppstandelsen, og på veien møtte de Jesus selv. Han ba kvinnene hilse til disiplene og si at de skal møte han i Galilea. Påskedag avløste etter hvert sabbaten som helligdag i vår kirke. Påskedag er alltid første søndag etter fullmåne etter vårjevndøgn. Lukas evg. Kap Langfredag I barndommen forbindes påsken mest med at bygdas menn kom hjem fra vårtorskefiske for noen fridager, og at det også kom påskegjester til bygda for å feire med oss. Påsken var mest fridager fylt med skiturer på fjellet hvis været tillot det, spesielt i fra 10 års alderen. Påsken er i dag for meg også en familiedag hvor vi samles og feirer høytiden på tradisjonelt vis. Det var (forts. neste side) 5

6 først i voksen alder at det religiøse perspektivet kom inn som en stadig viktigere del av feiringa for meg. Bibelteksten i Johannes evg. som omhandler Jesu død er for meg den sterkeste teksten i Påsken. Jesus gjorde det ultimate offer for at vi som tror på han, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Jeg kan ikke se at det er noe større offer som kan gjøres for menneskene. Påsken er også for meg en tid med ettertanke og refleksjon hvor jeg setter utrolig pris på livet og er takknemlig for at vi lever i et fritt samfunn med de rettigheter og plikter vi har. Trond-Einar Karlsen, Kviby Påskedag Påskedagen er for meg en av de største dagene i kirkeåret. Det er en dag fylt av glede og håp. Her viser Jesus fram sin guddommelige makt når han seirer over døden og står opp fra grava. Som kristen er det godt å vite at hans seier over døden også gjelder for alle oss som tror på han. Uten oppstandelsen ville døden på korset langfredag vært forgjeves, og uten Jesu død og oppstandelse ville livet vært uten mening. Knut Arne Mikalsen, Langfjordbotn 1814 i Talvik kirke TEKST OG FOTO: SOLVEIG ANDERSEN Kronsprinsregent Christian Frederik samlet Norge til lokale valg i kirkene for å velge valgmenn som igjen valgte representanter til riksforsamlingen på Eidsvoll i Som en del av grunnlovsjubileet i 2014 ønsker Riksantikvaren å løfte fram kirkeinstitusjonens store, historiske betydning i Fullmaktene er dokumenter som kaster lys over demokratiets fødsel i Norge. Hver kirke der det ble holdt valg spilte en rolle i Kronprinsregenten ønsket å knytte frigjøringsprosessen og valget av riksforsamling opp mot kirken og gudstjenesten, med fundament i kristen tro og tradisjon. Fullmaktene er en historisk viktig forutsetning for det som skjedde på Eidsvoll i For 200 år siden ble det gjennomført et historisk valg i Talvik kirke. Riksantikvaren har nå sendt reproduksjoner av fullmaktsbrevet til menighetene hvor valgmennene ble valgt. De originale dokumentene er blitt oppbevart hos Riksantikvaren, og opptrykket som nå er kommet er en gave til Talvik menighet i jubileumsåret Det vil bli hengt opp i kirken etter gudstjenesten 17. mai. En av de som ble valgt til å møte på Eidsvoll var Jens Nielsen fra Komagfjord, går det fram av fullmaktene. Talvik menighetsråd ønsker at en kopi av fullmaktene kan henge i flere kirker i menigheten. 6

7 Fra venstre: Solveig Andersen, Mette-Marit S. Granerud, Berta Heitmann, Tone N. Øygard, Rannveig Nome og Anne Helene Løvaas. Mikrokreditt mot fattigdom TEKST OG FOTO: SOLVEIG ANDERSEN Den årlige misjonsaksjonen som ble holdt i Alta ga kr til Normisjons mikrokredittarbeid i Bangladesh. Alta Bangladesh Misjonsaksjonen hadde invitert ekteparet Anne Helene og Hans Thore Løvaas som tidligere har vært misjonærer i Bangladesh til å informere fra arbeidet med mikrokreditt. Denne utlånsformen gir mange små lån til spesielt kvinner for å skape sin egen arbeidsplass. Pengene brukes til å kjøpe ei ku, en åker, en symaskin eller liknende som grunnlag for inntektsbringende arbeid. Tilbakebetalingsprosenten for menighetens San-cred prosjekt er 99%. Mange er hjulpet ut av fattigdom på denne måten. Videre brukes denne plattformen for å gi ungdom videre skolegang, mulighet til utdannelse og videre arbeid. Menigheten fikk også se og høre konfirmantenes og Løvaas preken ved gudstjenesten i Nordlyskatedralen søndag formiddag. Gudstjenesten og preken hadde de forberedt på konfirmantleiren lørdag. Gjenglemte ting i kirkene Dersom du tror du har glemt/mistet noe i kirkene våre, kan du komme innom på kirketorget i Nordlyskatedralen eller kirkekontoret, så finner du kanskje det du savner. 7

8 Skryter av Nordly Alta menighet har arrangert tre gode konserter i vinter. Menighetsbladet tok en prat med noen av artistene om hvordan de likte Nordlyskatedralen. TEKST OG FOTO: BERNHARD HIENERWADEL I fjor høst arrangerte Scene Finnmark, som er en del av Finnmark fylkeskommunes kulturetat, sin såkalte katedralserie med en rekke konserter i Nordlyskatedralen. For å sitte igjen med et større overskudd selv i den hensikt å betale ned byggelånet, prøvde Alta menighet seg i vinter som konsertarrangør. Dessverre ble ikke det økonomiske overskuddet noe særlig, men kunstnerisk var katedralserien en ubetinget suksess. Altapostens musikkritiker Reiulf Grønnevik ga terningkast 5 til både konserten med Lars og Ola Bremnes og med Kristin Asbjørnsen. Ble grepet av Kristus For et aldeles vakkert og kraftfullt kirkerom å komme inn i; jeg ble umiddelbart grepet da jeg så Kristusstatuen, sier Kristin Asbjørnsen som 22. mars fremførte afroamerikanske spirituals. Rommet er renskårent, åpent og glødende. Jeg ser en kjempende Kristus, og det er noe allmennmenneskelig, ja sanselig over kunstverket. Jeg liker utsmykningen veldig godt, sier 42 åringen som har tilbrakt noen barneår i Øksfjord. Spilte i bursdagsselskap 9. februar, nesten på dagen ett år etter innvielsen av Nordlyskatedralen, ga Ola og Lars Bremnes en vakker konsert. Det er stort for oss å spille i bursdagen til en katedral. Det har vi aldri gjort, sa brødrene under konserten på sin ganske så typiske, muntre og underfundige måte, og la til: Akustikken her i kirka har vi bare opplevd én annen plass, nemlig på ungdomshuset i Ramberg! Nordlyskatedralen er et bygg der det er svært OPPTRÅDTE PÅ ETTÅRSDAGEN: Det er stort for oss å spille i bursdagen til en katedral. Det har vi aldri gjort, sa Ola (til venstre) og Lars Bremnes til publikum. tydelig at det peker mot noe annet enn kostnader per kvadratmeter. Det liker jeg godt, sier Lars Bremnes til menighetsbladet. Dessuten har den gode bruksmuligheter. Gamle kirker lider dessverre under at de ikke kan brukes til noe annet enn å holde tradisjonelle kirkelige handlinger, sier 49 åringen. Her i Nordlyskatedralen derimot er det godt med plass i det store, varme og lekre kirkerommet. Men jeg liker også de litt katakombeaktige gangene og skjulestedene langs sidene, sier Lars Bremnes. 8

9 skatedralen BLE SPESIELT GREPET AV KRISTUS-STATUEN: Kristin Asbjørnsen under sin fantastiske konsert i Nordlyskatedralen i mars. Gode ting koster mye - Når jeg ser dette praktfulle bygget som har kostet Altasamfunnet ganske mye penger, tenker jeg på min lille skrivestue uten sammenligning før øvrig, sier storebror Ola. Det er et gammelt hus som jeg har kjøpt og deretter restaurert uten å sette opp et gjennomtenkt budsjett. Det ble et forferdelig dyrt prosjekt, men resultatet ble også veldig, veldig bra, og jeg er strålende fornøyd. Men dersom jeg på forhånd hadde visst hvor dyrt det ble, hadde jeg aldri kjøpt og restaurert det gamle huset. Poenget mitt er at skal du ha gjort noe stort og vakkert og bra som skal vare lenge: ikke sett opp et budsjett, ler 58-åringen og legger til: Nordlyskatedralen kommer til å bety enormt for Alta det er overhodet ikke noe å lure på. Den er allerede blitt et landemerke. Og selvsagt kommer vi til å fortelle om og vise bilder av Nordlyskatedralen i Alta. Bevisst forhold til kirka Vi har et bevisst forhold til hvilke sanger vi fremfører i en kirke, sier Lars Bremnes. Vi plukker fortrinnsvis sanger som berører de store spørsmål, så som tvil og tro, eller det som er vanskelig, sier han, og Ola legger til: Jeg mener at kirka i lang tid har vært for opptatt av å forstå. Min erfaring er at det for eksempel står mange tekster i Det gamle testamente som er helt fantastisk å lese, men umulig å forstå. At kirka et vigslet rom er veldig viktig for oss, derfor mener vi at det som fremføres i ei kirke, bør ha en viss grunntone, eller en slags himmel over teksten, om du vil, avslutter brødrene Lars og Ola Bremnes. 9

10 Orgelet endelig på plass Forfra: Catarina Grönlund, Kirsti Oudenstad Berg, Bo Forslund og Ingemar Hällström. Sistnevnte er konstruktør og leder for monteringsarbeidet. Fra orgelbyggeriet: 3 av stemmene klare for pakking og sending til Alta. De fleste av stemmene har 58 piper like mange som det er tangenter på klaviaturet. Det er i alt 29 stemmer. Ferdinand Stemmer intonerer en Gamba-pipe. TEKST: KIRSTI OUDENSTAD BERG OG BJØRN KJELLMAN FOTO: SOLVEIG ANDERSEN OG GUNNAR TANGVIK januar besøkte ei gruppe fra menigheten Grönlunds Orgelbyggeri i Gammelstad i Luleå for å se på framdriften i arbeidet med byggingen av nytt orgel. Vår orgelkonsulent, professor Bjørn Boysen, kom fra Oslo, og fra Alta reiste kirkeverge Gunnar Tangvik, Ottar Grimstad og Nils Toft fra menigheten og organistene Kirsti Oudenstad Berg og Bjørn Kjellman. På orgelbyggeriet var det meste av pipene allerede ferdig produsert og delvis pakket ned for frakt til Alta. 3. februar kom orgelet og ble fraktet inn i Nordlyskatedralen med truck og bærere ledet av orgelbyggerne Ingemar og Bo for å gjøre klar til montering. Et par uker senere kom også bedriftens leder, Catarina Grönlund, for å sjekke at alt gikk riktig for seg. De arbeidet sammen en uke med monteringen. 3. mars var Ferdinand Stemmer på plass for intonering av alle pipene, nesten 1800 i tallet. Det vil si at han bearbeider hver enkelt pipe slik at alle får riktig klangfarge og lydstyrke. Dette arbeidet har gjort at Nordlyskatedralen har vært stengt for besøk under arbeidet. Intoneringen krever stillhet i rommet. Orgelinnvielsen blir palmesøndag 13. april 2014 kl under gudstjenesten og orgelkonsert med Bjørn Boysen kl

11 Menighetsbladets økonomi I år legger vi ikke ved giroblankett for å betale frivillig kontingent for bladet. Vi opplever at de fleste betaler bladet uten å bruke giroblanketten. Vi ønsker at bladet skal være et bindeledd mellom det som skjer i kirkene og alle som bor i kommunen. Tilbakemeldingene er gode på dette og det prøver vi å ivareta når vi lager bladet. Dessverre har vi et underskudd på kr ,- i fjor. Vi håper vi klarer å drive i balanse i inneværende år. Det avhenger av inntekter på annonser og kontingent. Vi trykker bladet hos Fagtrykk, og Stigs budbil bringer det i postkassene i Alta tettsted. I Talvik menighet er det menighetsrådet som har tatt på seg oppgaven og de har også andre frivillige til å besørge distribusjonen. Takk for støtte til bladet. Kontonummeret er: For redaksjonen Randi Mjøen Carlsen Bernhard Hienerwadel Solveig Andersen GIRO F60-1 Fagtrykk Idé as Alta og Talvik Menighetsblad Postboks Alta

12 UPOLERT, FORRYKENDE, BERØRENDE: Det er dem som mener at countrykvartetten Humming Peoples konsert i januar var en av de aller beste i Nordlyskatedralens første år. Avslutningen unplugged nede på kirkegolvet var i absolutt særklasse. Salige er dem som var der HURRA FOR LEGOKLUBBEN: Dette ferske aktivitetsopplegget som først og fremst retter seg til førskolebarn, har blitt tatt godt imot. Neste klubbettermiddag er torsdag, 24. april, kl i sokkeletasjen i Nordlyskatedralen. Kontaktperson er menighetspedagog Kristín Østby (til venstre) som treffes på kirkekontoret (se ansattelista lenger bak i bladet).

13 DRAMATISERING AV BIBELTEKST: I vinter har det blitt holdt mange konfirmantleirer på Solvang ungdomssenter. Blant mange aktiviteter forbereder konfirmantene alltid ulike bidrag til søndagens gudstjeneste i Nordlyskatedralen. Her illustrerer en gruppe leirkonfirmanter en fortelling om Jesus, som spilles av Katarina Romsdal. SPREK 90-ÅRING: Laget i Alta feiret i mars at Norges Kristelige Student- og Skoleungdomslag (NKSS eller bare Laget ) fylte hele 90 år! Foran på bildet Vegard Klevberg som leder Laget i Alta. MEGET FORNØYD: Vemund Larsson var en av mange publikummere som likte konserten med Roadservice veldig godt. KONFIRMANTTIME OG KONSERT: Trioen Roadservice, med altagutten Bjarte Klevberg på tangenter og vokal, besøkte fullsatte Nordlyskatedralen i januar. 13

14 14

15 GUDSTJENESTER I ALTA SOKN NORDLYSKATEDRALEN ALTA KIRKE Søndag 6. april kl : Gudstjeneste v/prostiprest Ole Dahle Tirsdag 8. april kl : Nødhjelpsgudstjeneste v/ sokneprest Jan Erik Westen Søndag 13. april kl : Gudstjeneste v/sokneprest Anne Skoglund Skjærtorsdag 17. april kl : Gudstjeneste v/prostiprest Henrik Sommer Nattverd Langfredag 18. april kl : Pasjonsgudstjeneste v/prostiprest Ole Dahle Påskeaften 19. april kl : Påskenattsgudstjeneste v/prostiprest Henrik Sommer Påskedag 20. april kl : Høytidsgudstjeneste v/vikarprest Øyvind Oksavik Søndag 27. april: Gudstjeneste kl v/prostiprest Henrik Sommer Familiegudstjeneste kl v/prost Olav Øygard Torsdag 1. mai kl : Gudstjeneste v/prostiprest Ole Dahle Lørdag 3. mai kl : Samtalegudstjeneste med konfirmanter Nattverd Søndag 4. mai kl og 13.00: Gudstjeneste med konfirmasjon v/sokneprest Jan Erik Westen Lørdag 10. mai kl : Samtalegudstjeneste med konfirmanter Nattverd Søndag 11. mai kl og 13.00: Gudstjeneste med konfirmasjon v/sokneprest Anne Skoglund Søndag 11. mai kl : Gudstjeneste med konfirmasjon v/sokneprest Jan Erik Westen Lørdag 17. mai kl : Familiegudstjeneste v/sokneprest Anne Skoglund Søndag 18. mai kl : Gudstjeneste v/prost Olav Øygard Lørdag 24. mai kl : Samtalegudstjeneste med konfirmanter Nattverd Søndag 25. mai kl : Gudstjeneste med konfirmasjon v/vikarprest Øyvind Oksavik Søndag 25. mai kl : Gudstjeneste med konfirmasjon v/kateket Oddhild Klevberg Onsdag 28 mai kl : Samtalegudstjeneste med konfirmanter Nattverd Kristi himmelfartsdag 29. mai kl og 13.00: Gudstjeneste med konfirmasjon v/prost Olav Øygard Søndag 1. juni kl : Gudstjeneste v/prostiprest Ole Dahle Pinsedag 8. juni kl : Gudstjeneste v/prost Olav Øygard Søndag 15. juni kl : Gudstjeneste v/sokneprest Anne Skoglund Søndag 22. juni kl : Gudstjeneste v/sokneprest Anne Skoglund Søndag 29. juni kl : Gudstjeneste ALTA KIRKE Søndag 11. mai kl : Gudstjeneste v/prost Olav Øygard ELVEBAKKEN KIRKE Søndag 6. april kl : Gudstjeneste v/prostiprest Henrik Sommer Tirsdag 8. april kl : Nøhjelpsgudstjenese v/prostiprest Ole Dahle Skjærtorsdag 17. april kl : Gudstjeneste v/prostiprest Ole Dahle Nattverd 1920-liturgi Påskedag 20. april kl : Høytidsgudstjeneste v/prost Olav Øygard 15

16 Lørdag 3. mai kl : Samtalegudstjeneste med konfirmanter Nattverd Søndag 4. mai kl og 13.00: Gudstjeneste med konfirmasjon v/sokneprest Anne Skoglund Lørdag 10. mai kl : Samtalegudstjeneste med konfirmanter Nattverd Søndag 11. mai kl og 13.00: Gudstjeneste med konfirmasjon v/prostiprest Ole Dahle Søndag 25. mai kl : Gudstjeneste v/prostiprest Ole Dahle Pinsedag 8. juni kl : Gudstjeneste v/prostiprest Henrik sommer Søndag 22. juni kl : Gudstjeneste RAFSBOTN KAPELL 2. påskedag 21. april kl Høytidsgudstjeneste v/sokneprest Jan Erik Westen 2. pinsedag 09. juni kl : Gudstjeneste med konfirmasjon v/prostiprest Ole Dahle TV.DALEN BEDEHUS 2. påskedag 21. april kl : Høytidsgudstjeneste v/vikarprest Øyvind Oksavik Nattverd ANDRE GUDSTJENESTER I ALTA SOKN Langfredag 18. april: Gargia Fjellstue kl : Gudstjeneste v/sokneprest Jan Erik Westen Påskeaften 19. april: Sarves kl : Friluftsgudstjeneste v/prost Olav Øygard TALVIK KIRKE Fredag 11. april kl : Skolegudstjeneste v/sokneprest Jan Erik Westen Påskedag 20. april kl : Høytidsgudstjeneste v/prostiprest Ole Dahle Lørdag 17. mai kl : Familiegudstjeneste v/prostiprest Henrik Sommer Pinsedag 8. juni kl : Gudstjeneste med konfirmasjon v/sokneprest Jan Erik Westen LANGFJORD KIRKE Påskedag 20. april kl : Høytidsgudstjeneste v/sokneprest Jan Erik westen Nattverd Søndag 15. juni kl : Gudstjeneste med konfirmasjon v/prostiprest Ole Dahle KÅFJORD KIRKE 2. påskedag 21. april: Gudstjeneste v/prostiprest Henrik sommer Lørdag 17. mai kl : Familiegudstjeneste v/prostiprest Henrik Sommer 2. pinsedag 9. juni kl : Gudstjeneste med konfirmasjon v/vikarprest Øyvind Oksavik GUDSTJENESTER I TALVIK SOKN LEIRBOTN KIRKE Søndag 1. juni kl : Gudstjeneste med konfirmasjon v/prostiprest Henrik Sommer 16

17 KOMAGFJORD KIRKE Skjærtorsdag 17. april kl : Gudstjeneste v/sokneprest Anne Skoglund Nattverd Søndag 15. juni kl Gudstjeneste med konfirmasjon v/vikarprest Øyvind Oksavik DØPTE Tale Ingdal Dahn DØDE Malfrid Andrea Hansen, f Agnethe Johanne Johansen, f Josefine Mikalsen, f Bjørg Anne Olsen, f Arthur Vekve, f Ågot Bergljot Mikkelsen, f Egil Raymond Bredal, f ROGNSUND KIRKE Søndag 1. juni kl : Gudstjeneste med konfirmasjon v/sokneprest Jan Erik Westen ANDRE GUDSTJENESTE I TALVIK SOKN Tyristua: Søndag 13. april kl : Friluftsgudstjeneste v/prostiprest Ole Dahle Kvanndalsvannet: Skjærtorsdag 17. april kl : Friluftsgudstjeneste v/vikarprest Øyvind Oksavik Store Lerresfjord bedehus: Kristi himmelsfartsdag 29. mai kl : Gudstjeneste v/prostiprest Henrik Sommer STOREKORSNES KAPELL: Søndag 29. juni kl : Gudstjeneste DØPTE Agnethe Johanne Johansen (hjemmedøpt) Amanda Petersson Isaksen Hannah Kjellmann Volden Marte Holten Iver Emilian Johansen Viljam Kjellmann Ingeborg Emilie Killi Ragnhild Smith Killi Matilde Mortensen Lotte Weronika Olsen Johannes Gausdal Finjord Linnea Suhr Sivertsen Lucas Bolgvåg Strifeldt Cornelia Marie Wang Hillestrøm Joakim Thomassen Heitmann Jan Henrik Thomassen Jens Åge Arild Denise Kjeldsberg Abrahamsen Leon Kjeldsberg Abrahamsen Amathea Wirkola Dragland Aleksander Logvin Rasmussen Hedda Oskarsson Mannsverk Olivia Heitmann Kristensen Mathea Martnes Lina Seppola Tubez Michelle Skoglund Linnea Johansen Jonas Marthinsen Embla Rydningen Ernstsen Katharina Marie Samuelsdatter Tangen Sjøstedt Marie Linnea Mikkelsdatter Bjørgve Skum (hjemmedøpt) Vilde Sofie Heitmann Tilde Nyvoll Daniel André Knudsen Susanne Oppheim Thomassen Evander Stamsvik Jenny Helene Isaksen Emilie Hansen Ariel-Amina Buljo Noah Berntsen Dahle (døpt i Tromsø) Emmeline Bjørknes Hole Sindre Emil Kristoffersen Aksel Bjørkli Pettersen Alida Swan Løvlund Ragna Sofie Lyng Opgård Alexander Romsdal Westgård Kaja Adelèn Eriksen (døpt i Karasjok kirke) 17

18 Benjamin Grande-Larsen Tiril Pryneid Mella Ulrik Løkke-Jenssen Cecilia Hansen Shawn Sebastian Aarstad Maina Christiane Aarstad Aurora Sofie Iversen (døpt i Selbu kirke) Ole Christian Hansen Gjøa Sandvin Marita Synøve Vasara Jørgensen Anna Sofie Galina Dregileva- Romsdal Ludvik Johannes Olsen Gaup (hjemmedøpt) Narya Knudsen Jørstad Brynjar Irgens Olianna Johansen Anna-Linea Wærnes-Iversen Martin Bredal Pedersen Jens Kjetil Kollstrøm Kristoffersen Johanne Sønvisen-Tubez Celina Agnetha Heitmann VIGDE Tonje Kruke og Per-Egil Thodesen Bals Inger-Lise Røsberg og Bjørn Werner Knutsen Elena Medhus og Stephan Guttormsen Kari Bjørklund og Stig Ove Rasmussen VIGDE I ISKAPELLET Ann Charlotte Saltberg og Jorge Mario Marshetti Ingrid Marion Skoglund og Andrew Charles Hawkins Adele Louise Scarrot og Philip Robert Davies Ingvild Jenssen og Knut Johan Weberg Grønvold Maria Lilholt og Johannes Nils Mengel (velsignelse av inngått ekteskap) DØDE Arvid Thomassen, f Brita Charlotte Johansen, f Åse Jensen, f John Reidar Wilhelm Nilsen, f Rigmor Charlotte Gustavsen, f Lillian Marie Axelsen, f Eva Oline Berg, f Borge Lillemoen, f Nils Olav Knutsen, f Agnes Elise Bjørkli, f Thorleif Einar Johnsen, f Tord Heljar Hagen, f Leon Høgmo, f Elias Kristensen, f Hermod Uglebakken, f Einar Ole Wiik, f Helge Asbjørn Throndsen, f Aagot Marie Hansen, f Birgit Ingvarda Johansen, f Anna Elisabeth Sindsen, f Aslaug Sigrid Karlsen, f Ernst Roald Bjørkli, f Rønaug Ann Abrahamsen, f Asbjørg Skoglund, f Esther Dahl, f Gunn Søderholm, f Alta menighets internettside: 18

19 Vi bygde NORDLYS- KATEDRALEN Stål- og ventilasjonsentreprenør Myggveien 6, 9514 Alta. Telefon Jens Jensen AS, tlf / Trekanten 2, Elvebakken, postboks 208, 9507 Alta NORDENS LEDENDE RÅDGIVER INNEN PLAN, DESIGN OG TEKNIKK Avdeling Alta, Kongleveien 45 T , Løkkeveien 4A, 9510 Alta Postboks 1010, 9503 Alta Tlf Fax

20 Kirkeverge: Gunnar Kirkeverge: Prost: Olav Øygard Tangvik... Prost: Sokneprest: Olav Øygard Anne Skoglund... Sokneprest: Anne Jan Erik Skoglund Westen... Sokneprest: Kallskapellan: Jan Jan Erik Hanssen Kallskapellan: Prostiprest: Ole Jan Dahle. Hanssen... Prostiprest: Vikarprest: Øyvind Ole Dahle Vikarprest: Kateket: Oddhild Øyvind Klevberg Oksavik... Kateket: Organist: Oddhild Kirsti Oudenstad Klevberg Berg... Organist: Kirsti Ingeborg Oudenstad Sandvin Berg (permisjon... til ) Organist: Organistvikar: Ingeborg Bjørn Sandvin Øyvind... Klokker/menighetssekr.: Solveig Andersen... Kontorfullmektig: Liv Olsen.... Menighetspedagog: Kristin Østby... Menighetspedagog: Berit Michaelsen... Diakoniarbeider: Margit Djuve Edland... Driftsleder: Jacob Kirketjenere: Renholder: Nusara Sutlawadee Alta/Elvebakken Renholder: Tone Nilsen kirke: Klemet Gaup Kåfjord kirke: Ranveig Pedersen, Kåfjord Rafsbotn Kirketjenere: kapell: Ingrid Mella, Ringveien Langfjord Nordlyskatedralen kirke: Gerd Alta Karlstrøm, kirke/elvebakken Langfjordbotn kirke:... Klemet Gaup/Egil Klevberg / Talvik Kåfjord kirke: kirke: Viggo Viggo Kjellmann, Talvik Altneset/Rognsund Rafsbotn kapell: Ingrid kirke: Mella, Petra Ringveien Steffensen, 14. Hakkstabben Komagfjord Langfjord kirke: kirke: Gerd Bernt Karlstrøm, Erling Thomassen, Langfjordbotn Komagfjord Leirbotn Talvik kirke: kirke: Grete Karlsen, Kviby Altneset/Rognsund kirke: Petra Steffensen, Hakkstabben Leder Komagfjord i Alta menighetsråd kirke: Bernt Erling og fellesrådet: Thomassen, Mette-Marit Komagfjord Sørem... Granerud, Alta Leder Leirbotn av kirke: Talvik Grete menighetsråd: Karlsen, Laila Kviby E Kjellmann, Talvik Leder i Alta menighetsråd og fellesrådet: Mette-Marit Sørem Granerud, Alta Kirkekontoret Leder av Talvik : menighetsråd: Laila E. Kjellmann, Talvik Markedsgata Kirkekontoret: 30, 9510 Alta, Postboks 1172, 9504 Alta. Telefon Telefax Kontortid: Markedsgata Man. fredag 30, 9510 Alta, kl Postboks 1172, Tirsdag 9504 fra Alta. kl Telefon Telefax Kontortid: Man. fredag kl Tirsdag fra kl E-post: Alta menighets internettside: Telefaks ALT I TRELAST OG BYGGEVARER Kjosveien 2 (ved Alta bru) 9515 Alta Telefon Telefaks

NR. 4 2013. Foto: Gunn-Karin S. Larsen

NR. 4 2013. Foto: Gunn-Karin S. Larsen NR. 4 2013 Foto: Gunn-Karin S. Larsen 1 Et møte som forandret liv AV MARIANNE HAUGVIK HANSSEN På en gudstjeneste i Uganda i januar 2010 prekte presten om at 2010 skulle bli miraklenes år. Jeg husker at

Detaljer

MENIGHETS- BLAD FOR LENVIK SOKN. Nr. 1 2014. God Påske

MENIGHETS- BLAD FOR LENVIK SOKN. Nr. 1 2014. God Påske Kirke & menighet MENIGHETS- BLAD FOR LENVIK SOKN Nr. 1 2014 God Påske 2 Menighetskontoret i Finnsnes kirke Ta kontakt for å snakke med prest, diakon, kirkeverge eller andre ansatte. Kontoret har åpent:

Detaljer

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø for Kiberg og Vardø Nr. 1 Sommeren 2006 Årgang 54 Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning Bispevisitas i Vardø k VARDØ MENIGHET Web: www.vardo.kirken.no Organisasjonsnr.: 977

Detaljer

Jubileumsgudstjeneste 17. juli 2011. Andaktstelefonen. 38091700 Åpent hele døgnet! Ny andakt tirsdag og fredag. 45. årgang. Nr. 3.

Jubileumsgudstjeneste 17. juli 2011. Andaktstelefonen. 38091700 Åpent hele døgnet! Ny andakt tirsdag og fredag. 45. årgang. Nr. 3. 45. årgang. Nr. 3. September 2011 Andaktstelefonen 38091700 Åpent hele døgnet! Ny andakt tirsdag og fredag Jubileumsgudstjeneste 17. juli 2011 Foto: Odd Oskarsen Hammerfest kirkekontor Kirkegata 21, P.boks

Detaljer

Lærerikt og spennende Side 12. Grunnlovsjubileet Side 14. Ny kantor Side 10. Pinsebetrakning Side 5. Tro og lys Side 13

Lærerikt og spennende Side 12. Grunnlovsjubileet Side 14. Ny kantor Side 10. Pinsebetrakning Side 5. Tro og lys Side 13 Lærerikt og spennende Side 12 Grunnlovsjubileet Side 14 Ny kantor Side 10 Pinsebetrakning Side 5 Tro og lys Side 13 Nr. 2-61. årg -juni - september 2014 - informasjon Ansatte Sokneprest Fredrik Ulseth

Detaljer

strindheim kirke - bydelens hjerte nr 2_13

strindheim kirke - bydelens hjerte nr 2_13 strindheim kirke - bydelens hjerte nr 2_13 "Hvis Kristus ikke er stått opp, da er deres tro uten mening. Men nå er jo Kristus stått opp fra de døde, som første grøden av dem som er sovnet inn! " 1.Kor.15,17.20

Detaljer

"Nei, slik er fasten som Jeg vil ha: at du løslater dem som med urett er lenket, sprenger båndene i åket og setter de undertrykte fri (Jes.

Nei, slik er fasten som Jeg vil ha: at du løslater dem som med urett er lenket, sprenger båndene i åket og setter de undertrykte fri (Jes. Nr. 2 april 2009 e. Kr. Årgang 78 Hans Nilsen Hauge og Modum side 10 Mot vår i en ny kirke og Nykirke side 8 Frivillighetsprisen side 6 "Nei, slik er fasten som Jeg vil ha: at du løslater dem som med urett

Detaljer

LUCIA-BARN FRA KOPERVIK MENIGHETSBARNEHAGE PÅ BESØK PÅ ELDRETREFFET Les mer på side 9. Glimt fra Kopervik Menighet Nr. 4 2013 20.

LUCIA-BARN FRA KOPERVIK MENIGHETSBARNEHAGE PÅ BESØK PÅ ELDRETREFFET Les mer på side 9. Glimt fra Kopervik Menighet Nr. 4 2013 20. Glimt fra pervik Menighet Nr. 4 2013 20. Årgang LUCIA-BARN FRA KOPERVIK MENIGHETSBARNEHAGE PÅ BESØK PÅ ELDRETREFFET Les mer på side 9 Kirkeinnvielseskomiteen side 12 Synzigus sang på Høstbasaren side 7

Detaljer

Sportsgudstjeneste. se side 5

Sportsgudstjeneste. se side 5 Påskemåltidet -frihetsfest i hjemmet Sportsgudstjeneste se side 4 se side 5 Konfirmantmusikal se side 5 MENIGHETSBLAD FOR MYSEN, HÆRLAND, TRØMBORG OG EIDSBERG NR.2 2009 55. ÅRGANG Skjærtorsdag Langfredag

Detaljer

Kirkebladet. Vang og Hamar menigheter. Sokneprest Narverud omgitt av 6 nye medarbeidere i Vang og Hamar menigheter. Informasjon. Nr 1/2015. 2. årg.

Kirkebladet. Vang og Hamar menigheter. Sokneprest Narverud omgitt av 6 nye medarbeidere i Vang og Hamar menigheter. Informasjon. Nr 1/2015. 2. årg. Kirkebladet Vang og Hamar menigheter Nr 1/2015. 2. årg. Sokneprest Narverud omgitt av 6 nye medarbeidere i Vang og Hamar menigheter. Informasjon 2 Å BLI KJENT MED GUD Å bli kjent med Gud Noen ganger i

Detaljer

odum Menighetsblad Nr. 1 Mars 2011 e. Kr. Årgang 80 Modum menighetsblad

odum Menighetsblad Nr. 1 Mars 2011 e. Kr. Årgang 80 Modum menighetsblad Nr. 1 Mars 2011 e. Kr. Årgang 80 odum Menighetsblad Modum menighetsblad 1931 2011 Den norske kirke Modum sokn Modum kirkekontor Kapellvn. 1, 3340 Åmot. Kontortid 09.00-14.00 Tlf. 32 78 32 30 - Fax 32 78

Detaljer

senjabladet Informasjonsblad i Senja prosti for menighetene Berg, Sørreisa, Torsken og Tranøy Vi ønsker deg og dine en trivelig førjulstid

senjabladet Informasjonsblad i Senja prosti for menighetene Berg, Sørreisa, Torsken og Tranøy Vi ønsker deg og dine en trivelig førjulstid nr. 2-2009 senjabladet Informasjonsblad i Senja prosti for menighetene Berg, Sørreisa, Torsken og Tranøy Berg menighet side 6-9 Sørreisa menighet side 10-13 Gudstjenester side 14-15 Torsken menighet side

Detaljer

Menighetsbladet. Ski og Kråkstad. Vi ønsker våre lesere en god påske! Prestekragen menighetsbarnehage. Side 4-5

Menighetsbladet. Ski og Kråkstad. Vi ønsker våre lesere en god påske! Prestekragen menighetsbarnehage. Side 4-5 INFORMASJON Ski og Kråkstad Menighetsbladet NR.1-2010 Prestekragen menighetsbarnehage nedlagt Side 4-5 Intervju med kirkeverge Astrid Holmsen Krogh: Side 6-7 Vi ønsker våre lesere en god påske! 850-årsjubileum

Detaljer

Jubileumsfest. Les mer side 7

Jubileumsfest. Les mer side 7 Nr 1 mars 2014 46. årgang Jubileumsfest Les mer side 7 Andakten La ikke hjertet bli grepet av angst. Tro på Gud og tro på meg Joh 14, 1-6 Jesus var sammen med disiplene, vennene sine. De begynte å bli

Detaljer

Menighetsblad for Løvstakksiden menighet, DEN NORSKE KIRKE nr. 1 / 2015

Menighetsblad for Løvstakksiden menighet, DEN NORSKE KIRKE nr. 1 / 2015 Løvstakksidene Menighetsblad for Løvstakksiden menighet, DEN NORSKE KIRKE nr. 1 / 2015 La oss JUSTERE KURSEN litt Ofte sier vi at julen er vår største høytid. Det er nok sant sett i forhold til den tradisjonen

Detaljer

MENIGHETSBLADET FOR LISTA, HERAD OG FARSUND. Nr. 6 2010 årgang 69. Vanse kirke. Vestbygda kapell. Herad kirke. Frelserens kirke.

MENIGHETSBLADET FOR LISTA, HERAD OG FARSUND. Nr. 6 2010 årgang 69. Vanse kirke. Vestbygda kapell. Herad kirke. Frelserens kirke. Menighetsbladet for Lista, Herad og Farsund. Nr 6-2010 MENIGHETSBLADET FOR LISTA, HERAD OG FARSUND Nr. 6 2010 årgang 69 Vanse kirke Vestbygda kapell Herad kirke Frelserens kirke Spind kirke Til kirken

Detaljer

Se side 6. "Tore på sporet" : Kirken har en utfordring i å formidle påskebudskapet. Underskudd i Kirkelig Fellesråd Se side 12

Se side 6. Tore på sporet : Kirken har en utfordring i å formidle påskebudskapet. Underskudd i Kirkelig Fellesråd Se side 12 Felles utgivelse for menighetene Hoeggen, Tempe og Bratsberg (nr 1 2011) "Tore på sporet" : Kirken har en utfordring i å formidle påskebudskapet Tore Strømøy, kjent for sine mange populære NRK-programmer,

Detaljer

Nr. 1-2008. KirkeNytt FOR TROMSØ

Nr. 1-2008. KirkeNytt FOR TROMSØ Nr. 1-2008 KirkeNytt FOR TROMSØ Når muslimer vil be Har du tenkt på det? Redaktør Svenn A. Nielsen En gang sendte vi misjonærer til Afrika, Asia, Kina og India. De ville hedningene skulle bli som oss.

Detaljer

menighetsblad To kammerkonserter Strandlykkja kapell Siste side Fasteaksjonen Side 6 og 7 Ildsjelen fra Strandlykkja GOD PÅSKE!

menighetsblad To kammerkonserter Strandlykkja kapell Siste side Fasteaksjonen Side 6 og 7 Ildsjelen fra Strandlykkja GOD PÅSKE! STANGE Nr. 1 2008 61. årgang OG menighetsblad TANGEN To kammerkonserter i Strandlykkja kapell Siste side Fasteaksjonen Side 6 og 7 GOD PÅSKE! Ildsjelen fra Strandlykkja Side 4 og 5 Sokler leder Året som

Detaljer

Døves Blad. BLAD FOR DØVEMENIGHETENE I DEN NORSKE KIRKE Nr. 1 FEBRUAR 2008 104. Årgang ISSN: 0807-8963

Døves Blad. BLAD FOR DØVEMENIGHETENE I DEN NORSKE KIRKE Nr. 1 FEBRUAR 2008 104. Årgang ISSN: 0807-8963 ISSN: 0807-8963 Døves Blad BLAD FOR DØVEMENIGHETENE I DEN NORSKE KIRKE Nr. 1 FEBRUAR 2008 104. Årgang Over: Gudstjeneste i Døvesenteret i Kristiansand i forbindelse med Bispevisitas i det Sørvestenfjelske

Detaljer

KIRKEN VÅR. Landligge i Eidsvoll. God pinse! Side 8 og 9. Havseiler, kystprest og mediemann. Kjell Svarstad

KIRKEN VÅR. Landligge i Eidsvoll. God pinse! Side 8 og 9. Havseiler, kystprest og mediemann. Kjell Svarstad God pinse! KIRKEN VÅR MENIGHETSBLADET FOR DEN NORSKE KIRKE I EIDSVOLL OG HURDAL MAI 2015 - NR. 2 Biskopens hilsen Side 3 OFFENTLIG INFORMASJON Landligge i Eidsvoll Havseiler, kystprest og mediemann. Kjell

Detaljer

Nr. 3 mai 2009 e. Kr. Årgang 78. Konfirmanter 2009 i Modum side 4. Tro og Lys sommersamling side 7. Intervju med Jon-Erik Bråthen i Olavskirken side 8

Nr. 3 mai 2009 e. Kr. Årgang 78. Konfirmanter 2009 i Modum side 4. Tro og Lys sommersamling side 7. Intervju med Jon-Erik Bråthen i Olavskirken side 8 Nr. 3 mai 2009 e. Kr. Årgang 78 Konfirmanter 2009 i Modum side 4 Tro og Lys sommersamling side 7 Intervju med Jon-Erik Bråthen i Olavskirken side 8 Den som ber han får, den som leter, han finner, og den

Detaljer

GLIMT FRA KOPERVIK MENIGHET NR 1 2015 22. ÅRGANG. God påske! Det svinger av Lys-våken-koret, Korforeningen og Barnegospelkoret!

GLIMT FRA KOPERVIK MENIGHET NR 1 2015 22. ÅRGANG. God påske! Det svinger av Lys-våken-koret, Korforeningen og Barnegospelkoret! GLIMT FRA KOPERVIK MENIGHET NR 1 2015 22. ÅRGANG God påske! Det svinger av Lys-våken-koret, Korforeningen og Barnegospelkoret! KOPERVIK MENIGHET menighetskontor Servicekontoret: 81 00 01 Sveinsvolljordet

Detaljer

Utstråling Knut Erling Johansen, fungerende biskop i Borg

Utstråling Knut Erling Johansen, fungerende biskop i Borg MENIGHETSBLADET Berg, Rokke, Halden, Asak, Tistedal, Idd og Enningdalen menighet Nr. 4 25. årgang november/desember 2011 Utstråling Knut Erling Johansen, fungerende biskop i Borg I en av julehøytidens

Detaljer

Menighetsblad for Nittedal og Hakadal menigheter. Nr 1, 2013. tema: Ny start Ung vekst Ny i bygda Kulturlandskapet

Menighetsblad for Nittedal og Hakadal menigheter. Nr 1, 2013. tema: Ny start Ung vekst Ny i bygda Kulturlandskapet Menighetsblad for Nittedal og Hakadal menigheter. Nr 1, 2013 tema: Ny start Ung vekst Ny i bygda Kulturlandskapet 1 leder Av Anfinn Kolberg Nå også med farger Dette nummeret av Kirkenytt betyr en ny start

Detaljer

Rolvsøy. menighetsblad. Les om... - Kirkevalget 2015 - Møt den nye kirketjeneren - Lærling på kirkegården - Konfirmantaktiviteter

Rolvsøy. menighetsblad. Les om... - Kirkevalget 2015 - Møt den nye kirketjeneren - Lærling på kirkegården - Konfirmantaktiviteter Mars 2015 Årgang 80 - nr 1 Rolvsøy menighetsblad Les om... - Kirkevalget 2015 - Møt den nye kirketjeneren - Lærling på kirkegården - Konfirmantaktiviteter Rolvsøy menighet Menighetskontoret Råkollveien

Detaljer

God påske! Hva foregår i Åkra menighet side 3. Teleios-kurs i kirken side 5. Medarbeidere i ungdomsarbeidet. side 10

God påske! Hva foregår i Åkra menighet side 3. Teleios-kurs i kirken side 5. Medarbeidere i ungdomsarbeidet. side 10 Hva foregår i Åkra menighet side 3 Teleios-kurs i kirken side 5 Nr. 1/2004-11. årgang - Utgitt av Åkra Sokneråd Medarbeidere i ungdomsarbeidet side 10 Intervju med Thor André Lindstad side 16 Karneval

Detaljer

MENIGHETSBLADET FOR DEN NORSKE KIRKE I EIDSVOLL OG HURDAL

MENIGHETSBLADET FOR DEN NORSKE KIRKE I EIDSVOLL OG HURDAL God Jul! KIRKEN VÅR MENIGHETSBLADET FOR DEN NORSKE KIRKE I EIDSVOLL OG HURDAL DESEMBER 2014 - NR. 4 Biskopens hilsen Side 2 OFFENTLIG INFORMASJON Så tenner vi alle lys igjen Advent og jul er her: Det er

Detaljer

PRO- GRAM BLAD LIVET I KIRKEN. Sannhet Misjon Adorasjon Relasjon Tjeneste INFO TRO VELKOMMEN TIL METODISTKIRKEN! Metodistkirken i Larvik

PRO- GRAM BLAD LIVET I KIRKEN. Sannhet Misjon Adorasjon Relasjon Tjeneste INFO TRO VELKOMMEN TIL METODISTKIRKEN! Metodistkirken i Larvik NR. 1 2015, ÅRGANG 82 SMART- Metodistkirken i Larvik PRO- GRAM BLAD LIVET I KIRKEN Sannhet Misjon Adorasjon Relasjon Tjeneste V E R D I E R INFO TRO VELKOMMEN TIL METODISTKIRKEN! 1 EN LOVSYNGENDE MENIGHET

Detaljer

DYKK I BIBELEN. Åp 21,1-4 En ny himmel og en ny jord

DYKK I BIBELEN. Åp 21,1-4 En ny himmel og en ny jord MENIGHETSBLADET for E I D E B R E M S N E S K O R N S T A D Nr.. 2 JUNI 2015 62. årg ang K V E R N E S I denne fagre sumarstid gå ut, mi sjel, og gled deg i vår Herres store under! Sjå hagen prydd med

Detaljer