styrer mot økte forskjeller

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "styrer mot økte forskjeller"

Transkript

1 11 3. juni styrer mot økte forskjeller side > leiker på stikkord > vinneren > glede, graving og grønt >

2 leder. Har fått nok av prøvepresset > Et klart flertall av lærerne mener at fokus på resultatene i de nasjonale prøvene i for stor grad styrer lærernes og skolenes prioriteringer. Det går fram av en spørreundersøkelse utført av Respons for Utdanningsforbundet. To av tre lærere svarer dette, og fire av ti rektorer mener det samme. Prøvene er ment som et middel for å hjelpe elevene, men middelet har i økende grad blitt målet. Alt fokus er på resultatene, ikke på utviklingen til den enkelte elev. Det gjør at lærerne har begynt å miste troen på disse testene, sier sentralstyremedlem i Utdanningsforbundet, Steffen Handal. Vi er overbevist om at denne undersøkelsen er blitt tatt i mot med stor tilfredshet blant både lærere, elever og foresatte. Det har vært mange diskusjoner og mye uro rundt alle prøvene og testene som er kommet de siste årene, nå får vi for alvor bekreftet at denne bekymringen stikker dypt rundt om i Skole-Norge. NRK kaller det «læreropprør mot konstant prøvepress» det er det ingen tvil om at det også er. Vi føler oss overkjørt av skoleeiere som vil ha kjappe resultater, sier lærer Anne Jørgensen i Oslo. Av undersøkelsen går det fram at godt over halvparten av landets lærere mener at testene ikke bidrar til å øke motivasjonen hos elevene, mange mener det i stedet er tvert om. Kunnskapsministeren og lokale skolemyndigheter bør studere undersøkelsen nøye, ikke minst i landets hovedstad. Der er det en kullsviertro på prøvenes og testenes velsignelse, både i skoler og barnehager. Ingen andre kommuner driver en så stor grad av kartlegging og testing som Oslo, og ingen andre steder blir resultatene brukt mer politisk enn der, sier Steffen Handal til NRK. Han trekker blant annet fram at 17 barneskoler i Groruddalen tidligere i år fikk beskjed fra sin områdedirektør om bruke våren til å forberede 7.-klassingene på de nasjonale prøvene i lesing, regning og engelsk til høsten. Denne skolekretsen, som har en stor andel tospråklige elever, har skåret dårligere enn de fem andre skolekretsene i Oslo på de nasjonale prøvene de siste årene. Kontaktlærer Anne Jørgensen sier lærerne på skolen følte seg overstyrt av etaten. Vi hadde lagt planer og opplegg som fulgte elevens progresjon. Alt dette måtte legges bort. Hele våren har elevene sittet og terpet på gamle oppgaver. Undervisningen har blitt svært ensformig, og vi ser at det har gått ut over deres motivasjon, sier Jørgensen. I kommunevalgkampen kommer Høyre til å bruke Oslo som utstillingsvindu for sin skolepolitikk. Mye positivt kan sikkert sies om det som skjer i Osloskolen, men det skyldes først og fremst godt arbeid av mange dyktige lærere. Et testregime med størst fokus på kjappe resultater har de liten sans for. Knut Hovland > Ansvarlig redaktør UTDANNING Utgitt av Utdanningsforbundet Oahppolihttu Ansvarlig redaktør: Knut Hovland Nettredaktør: Paal M. Svendsen Desk: Ylva Törngren, Harald F. Wollebæk Journalister: William Gunnesdal, Sonja Holterman, Jørgen Jelstad, Kjersti Mosbakk, Lena Opseth, Kirsten Ropeid, Marianne Ruud Formgivere: Inger Stenvoll, Tore Magne Gundersen Redaksjonskonsulent: Hege Neuberth Markedssjef: Synnøve Maaø Markedskonsulent: Helga Kristin Johnsen Salgskonsulenter: Berit Kristiansen, Randi Skaugrud, Design: Gazette Besøksadresse: Utdanningsforbundet, Hausmanns gate 17, Oslo Telefon: Postadresse: Postboks 9191 Grønland, 0134 Oslo e-postadresse: Godkjent opplagstall: Per 1. halvår 2010: issn: Trykk: Aktietrykkeriet Abonnementsservice: Medlemmer av Utdanningsforbundet melder adresseforandringer til medlemsregisteret. E-postadresse: Medlem av Den Norske Fagpresses Forening Utdanning redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsomplakatens regler for god presseskikk. Den som likevel føler seg urettmessig rammet, oppfordres til å ta kontakt med redaksjonen. Pressens Faglige Utvalg, PFU, behandler klager mot pressen. PFUs adresse er Rådhusgt. 17, Pb 46 Sentrum, 0101 Oslo. Telefon Forsidebildet: Barnehageleder Dag O. Stølan, har slåss i seks år mot at kommunene skal få ansvaret for finansiering av barnehagesektoren. Det slaget er nå tapt. Sigurd Sjøli, Bastian E. Aurstad, Martinus Sortland og Sigurd Oppheim håper barnehageskuta flyter en stund til. Foto: Leif Arne Holme Leder: Mimi Bjerkestrand 1. nestleder: Haldis Holst 2. nestleder: Ragnhild Lied Sekretariatssjef: Cathrin Sætre 2

3 innhold. Utdanning > nr. 11/3. juni 2011 Tema: Rammefinansiering SIDE Hardt rammet Det er krise i flere kommuner Kommunenes ansvar SIDE Aktuelt: 4... Minimum kr til alle 5... Risikerer å miste 9000 ansatte 6... Ikke flere nasjonale prøver 7... Skolefest til kr 600 per kuvert 8... «Anonym» tidligere lærer og skolejournalist 9... Beholder godkjenningen Virke og viten: Fra klasserommet til verdensrommet Nobelinstituttets lærerkurs: Fint å kunne fordype seg! Tre av fire skoler brøt loven SIDE 20 SIDE 28 SIDE 34 Rett fram: Faste spalter: Aktuell profil: Axel Hellstenius Innspill: Tanker fra en relativt fersk lærer Innspill: Bekymringsmelding til politikere med interesse for barn Debatt Rett på sak: Eva Nærby Kronikk: Schools for Health in Europe (SHE) et europeisk nettverk av helsefremmende skoler Litt av hvert Mitt tips: Leiker på stikkord Portrettet: Vinneren Fotoreportasje: Glede, graving og grønt Aktuell bok Kort om bøker Lett Gylne øyeblikk Stilling ledig/kunngjøringer: Forbundssider: 55 59

4 aktuelt. > TariffoppgjøreT i oslo Minimum ,- til alle Om kvelden 24. mai kom Oslo kommune, Unio og de andre hovedsammenslutningene til enighet. Vi fikk den samme økonomiske rammen som kommunene i resten av landet, sier forhandlingsleder Terje Vilno i Unio Oslo. > Unios medlemmer får dermed et tillegg på 3,35 prosent, minimum kroner. Oppgjøret har en totalramme på 4,25 prosent. Dette betyr at de som er i lønnstrinn til og med 30, får kr i tillegg. De som ligger fra lønnstrinn 31 og oppover, får et tillegg på 3,35 prosent på regulativlønnen. Rammen på 4,25 prosent er ikke det samme som tillegget til den enkelte. I tariffsammenheng består rammen av flere komponenter som virkning av årets oppgjør, overheng fra fjorårets oppgjør og ventet lønnsglidning i år. Resultatet nå innebærer et oppgjør som er tilsvarende det man fikk i de andre kommunene i Norge. Alt i alt er vi fornøyde med løsningen, sier Vilno. Oslo kommune står fortsatt overfor store utfordringer når det gjelder å rekruttere og beholde høyt utdannet fagpersonell. Høyt utdannet fagpersonell må få gode nok arbeids- og lønnsbetingelser. Ellers blir det umulig å rekruttere dem man ønsker, sier Vilno. Nordberg ungdomsskole var en av skolene som ville blitt tatt ut i streik dersom Unio og Oslo kommune ikke hadde blitt enige. Tillitsvalgt Anders Jørgensen er glad for at det ble enighet. Vi er veldig fornøyde med at det ikke ble streik, og at vi fikk samme ramme som resten av Norge. Det var jo et rimelig krav, sier Jørgensen til Utdanning. Unio forhandler for ansatte i Oslo kommune. Se utdanningsnytt.no for lenker til meklingsmannens forslag og lønnstabell per gutar best i rekning jenter best i lesing Gutane gjer det best i rekning. Jentene gjer det best i lesing. I engelsk er skilnadene små. Det viser resultata frå dei nasjonale prøvene i TeksT: Marianne Ruud > Utdanningsdirektoratet offentleggjorde 19. mai eit samandrag av analyser frå nasjonale prøver hausten 2010: lesing og rekning på 5., 8. og 9. steget og engelsk på 5. og 8. steget i grunnskulen. Kvar av prøvene vart gjennomførde av om lag elevar. Jenter best i lesing på 5. steget Nasjonale prøver i lesing på 5., 8. og 9. steget måler evna til å finne og tolke informasjon og til å reflektere over innhald og form i teksten. I snitt klarte elevane på 5. steget 57,5 prosent av oppgåvene. I den totale skåren på prøva klarer jentene i snitt 59 prosent av oppgåvene, mens gutane i snitt klarer 56 prosent. På 8. steget greidde elevane 53 prosent av oppgåvene, mens elevane på 9. steget i snitt klarte 60 prosent av oppgåvene. På 8. steget klarer jentene i snitt 56 prosent av oppgåvene, mens gutane i snitt klarer 51 prosent av oppgåvene. På 9. steget klarer jentene i snitt 63 prosent av oppgåvene, mens gutane i snitt klarer 57 prosent. Gutar best i rekning på 8. og 9. steget Nasjonale prøver i rekning er knytt til områda tal, måling og statistikk. Elevane på 5. steget har klart å løyse 71 prosent av statistikkoppgåvene, 56 prosent av taloppgåvene og 54 prosent av målingsoppgåvene. Gutar gjer det signifikant betre på prøva enn jenter. Skilnaden er 2,3 prosent og størst på oppgåver i måling. gutane ligg litt foran i rekning, medan jentene er best i lesing, syner ei oppsummering av dei nasjonale prøvene. Ill.foto: Erik M. Sundt På 8. og 9. steget sine nasjonale prøver i rekning klarte elevane i snitt å løyse 53 prosent av oppgåvene. For 9. steget er talet 60 prosent. Elevane på 8. steget klarte å løyse 58 prosent av statistikkoppgåvene, 55 prosent av taloppgåvene og 48 prosent av målingsoppgåvene. For 9. steget er tala 65 prosent for statistikk, 61 prosent for tal og 54 prosent for målingsoppgåvene. Oppgåvene med størst vanskegrad omhandlar desimaltal, brøk, areal og prosent. Gutar gjer det signifikant betre på prøva enn jenter. Skilnaden er 2,6 prosent på 8. steget og 2,3 prosent på 9. steget. Skilnaden mellom jenter og gutar er størst på oppgåver i måling. Små skilnader i engelsk Prøvane i engelsk for 5. steget måler delferdigheitene vokabular, leseforståing og grammatikk. Elevane klarte i snitt å løyse 60 prosent av oppgåvene, med berre små skilnader mellom resultata til jentene og gutane. Resultata for prøva for 8. steget viser at elevane i snitt klarte å løyse 61 prosent av oppgåvene. 4

5 > kommuneøkonomi Bakgrunn > øremerkede statstilskudd til barnehager er historie. Ansvaret for bevilgning av penger til barnehagesektoren er overlatt til kommunene gjennom rammefinansiering. ordningen er bare fem måneder gammel, men har allerede ført til ramaskrik blant mange private barnehageeiere. kunnskapsminister kristin Halvorsen møtte en kampklar leder av PBL, Arild olsen, på deres landsmøte i slutten av mai. Til høyre ekspedisjonssjef i kunnskapsdepartementet Dag Thomas gisholt. kan miste 9000 ansatte Flertallet av kommunene bør ligge over snittsatsen for barnehagefinansiering, men tall fra fylkesmennene og Private barnehagers landsforbund (PBL) tyder på at de fleste ligger under. Det vil føre til oppsigelser, ifølge PBL. TeksT og foto: Jørgen Jelstad > Jo større innsikt, jo større angst. Det er for tiden mitt forhold til rammefinansiering, sa leder i PBL, Arild Olsen, da han åpnet deres landsmøte. Han sier at mange private barnehager nå opplever store kutt i tilskuddene sammenlignet med fjoråret. Ifølge Olsen vil den nye finansieringsordningen kunne føre til at nærmere ti prosent av alle stillingene i de private barnehagene må bort. Det vil i så fall si at nærmere 9000 ansatte må vekk, sier Olsen. 160 kommuner bør ligge over snittet Tidligere fikk barnehagene et driftstilskudd per barn rett fra staten, og dette tilskuddet var likt for alle barnehager over hele landet. Nå skal hver enkelt kommune beregne driftstilskuddene basert på lokale forhold. I 2010 ble det regnet ut en nasjonal gjennomsnittssats for driftstilskudd som skal speile hva det i snitt faktisk koster å drive en barnehageplass. Det vil være variasjoner mellom kommunene. At mange kommuner ligger under den nasjonale gjennomsnittssatsen, er ikke et bevis for at beregningene i kommunene er gale, sier forsker Trond Erik Lunder i Telemarksforskning. Han sier at tall fra det nasjonale informasjonssystemet Kostra viser at omkring 120 kommuner bør ende opp under den nasjonale snittsatsen på grunn av lavere kostnader til barnehagedrift. Hvor mange bør ligge over den nasjonale satsen? Rundt 280 kommuner i Norge har private barnehager. Omkring 160 av disse kommunene har kostnader som er høyere enn den nasjonale gjennomsnittssatsen, sier Lunder, men peker på at utregningen av gjennomsnittssatsen har gjort at den er litt høyere enn den burde vært. Uro, klagesaker og fortvilelse PBL har hentet inn tall fra over hundre kommuner, og de hevder deres satser stort sett ligger langt under den nasjonale snittsatsen. Utdanning har gått gjennom statusrapporter fra 17 fylkesmenn, og kuttes ikke dramatisk I Kunnskapsdepartementet og KS mener de imidlertid at tilbakemeldinger fra fylkesmenn og kommuner tyder på at omleggingen stort sett har gått smertefritt. > I sin tale til PBLs landsmøte sa kunnskapsminister Kristin Halvorsen at tall fra KS viser at det ikke kuttes dramatisk i bevilgninger til barnehager ute i kommunene. Men samtidig ser vi enkelteksempler på det motsatte. Noen barnehager har opplevd betydelige reduksjoner i tilskuddene fra 2010 til 2011, sa Halvorsen. Leder i PBL, Arild Olsen, ba alle de i landsmøtesalen som hadde fått reduksjon i tilskuddet fra 2010 til 2011, om å rekke opp hånden. Nesten samtlige av de flere hundre barnehageeierne strakk en hånd i disse viser at flertallet av kommunene ser ut til å ha lagt seg under den nasjonale snittsatsen. Fylkesmannen i Østfold skriver at «de fleste kommunene i Østfold ser ut til å ha fastsatt tilskuddssats til driftskostnader et stykke under de nasjonale satsene», og at «mange klagesaker er varslet». Fylkesmannen i Vest-Agder melder om «betydelig mye støy» og private barnehager som «varsler nedleggelser». Og i Oslo og Akershus skriver fylkesmannen at mange private barnehageeiere har kontaktet dem «fortvilet over den store nedgangen i tilskuddene». været som en bølge av misnøye. Denne håndsopprekkingen er vel et bilde som ikke helt stemmer med det overordnede bildet vi har sett ut fra tallene fra kommunene. Vi må finne ut hvordan dette henger sammen, avsluttet Halvorsen. Se s for mer om rammefinansiering av barnehagene. 5

6 aktuelt. > VurderIng Ikke flere nasjonale prøver I flere år har det vært diskusjoner om å innføre nasjonale prøver i flere fag, men nå er det klart at det blir det ikke. TeksT: Sonja Holterman > Etter innføringen av de nasjonale prøvene ble behovet for nasjonale prøver i samfunnsfag, naturfag og digitale ferdigheter diskutert, men i den ferske stortingsmeldingen om ungdomstrinnet ble det slått fast at disse ikke kommer. Det var noe diskusjon rundt dette for en tid tilbake, men vi har aldri fått noe oppdrag om å lage flere nasjonale prøver, sier Solveig Brustad. Hun er direktør for avdeling for vurdering i Utdanningsdirektoratet. Blant annet i stortingsmeldingen Kvalitet i skolen i 2008 ble det nevnt at Kunnskapsdepartementet vurderte å lage en nasjonal prøve i digital kompetanse. De nasjonale prøvene som allerede er utarbeidet, videreføres, og direktoratet er i gang med å utarbeide frivillige prøver i naturfag, digital kompetanse og samfunnsfag. Det skal bygges opp en prøvebank hvor lærere kan hente prøvene og bruke dem som karakterstøttende prøver. Prøvene er imidlertid frivillige, sier Brustad. Prøvene i naturfag og samfunnsfag måler kompetanse på 10. trinn, mens prøver i digitale ferdigheter måler kompetanse i begynnelsen av 8. trinn. Alle prøvene kan brukes på hele ungdomstrinnet som støtte i vurderingsarbeidet. Dette er noe mange lærere har etterlyst, og det vil kunne være en god hjelp i karaktersettingen. Men karakterene vil ikke hvile på prøven alene, sier Brustad. Prøven i naturfag er allerede under utarbeidelse og kommer høsten Samfunnsfagsprøven kommer noe senere. Digitale ferdigheter kommer ikke til å bli prøvet med det første. Vi har ikke fått oppdraget om å lage prøven i digitale ferdigheter fra de nasjonale prøvene som allerede er utarbeidet, videreføres. utdanningsdirektoratet er i gang med å utarbeide frivillige prøver i naturfag, digital kompetanse og samfunnsfag. Arkivfoto: Erik M. Sundt departementet ennå, men så snart det kommer, setter vi i gang, sier Brustad. Prøvene vil legges i en prøvebank som skal utvikles. Prøvene skal være en hjelp for lærerne til å kvalitetssikre egen vurderingspraksis og gi råd og veiledning til videre oppfølging, heter det i stortingsmeldingen om ungdomsskolen. Fornøyde elever > I 2005 sto Elevorganisasjonen bak en boikott av de nasjonale prøvene, og den gangen gjennomførte mange elever ikke prøven. Nå er lederen i organisasjonen fornøyd med at alle planer om flere nasjonale prøver er skrinlagt. Det viser at regjeringen har erkjent at vi ikke trenger mer måling, testing og rangering i skolen. Vi må imidlertid fremdeles ha en kritisk debatt om hvordan prøvene skal brukes, sier påtroppende leder for Elevorganisasjonen, Anders Borud. Matematikkangst blokkerer hjernen Ny hjerneforskning viser at matematikkangst skaper en stressreaksjon som hindrer hjernen i å løse regneoppgaver. TeksT: Marianne Ruud > Angst kan avskjære minnet fra å løse problemer, ifølge nevrologen Judy Willis fra Santa Barbara i California. Hun påpeker hvordan innkommende informasjon går gjennom følelsessenteret i hjernen før det kommer til delene for arbeidsminne og kritisk tenkning. Forskeren Daniel Ansari ved University of Western Ontario i Canada peker på hvordan personer med matematikkangst får negative tanker når de skal løse regneoppgaver. Dette tar opp en del av hjernens arbeidsminne, og i stor grad virker det som om personer med matematikkangst bruker opp hjernekraften de trenger for å løse problemet, til å bekymre seg i stedet, sier han til nyhetsbyrået AP. En undersøkelse psykologiprofessor Sian L. Beilock ved University of Chicago har foretatt, viser at når studenter med høy matematikkangst blir bedt om å ta en matematikkprøve, utløses det en stressreaksjon i hjernen. Beilock og andre eksperter på læring hevdet på en hjerneforskningskonferanse i Chicago mai at dersom barn tidlig viser slik angst, kan problemene forsterkes og gi en livslang frykt. Også i Norge er matematikkangst utbredt. En landsomfattende spørreundersøkelse som Kunnskapsdepartementet gjennomførte før skolestart i 2009, viser at én av fire voksne har angst for matematikk, og én av fem føler at de i liten grad behersker faget. Samtidig viser undersøkelsen, som omfatter 916 personer, at tallskrekken er størst blant dem under 30 år. Her svarer 35 prosent at de har en form for matematikkangst. Daværende kunnskapsminister Bård Vegar Solhjell (SV) uttalte den gang: Vi skal sette ned en arbeidsgruppe som skal se nærmere på hvordan det undervises i matematikkfaget, hvordan undervisningsmateriellet og lærerkompetansen er, og om det kan være behov for mer koblinger til praktiske eksempler. 6

7 > Økonomi skolefest til 600,- per kuvert Rektor ved Berg videregående skole i Oslo synes det er problematisk at skolen arrangerer avskjedsfest for elever og foreldre til 600 kroner per kuvert på Hotell Continental. Likevel har hun sagt ja. TeksT: Lena Opseth > Festen er en tradisjon og arrangeres for 39. gang, ikke 10. slik Østlandssendingen hevder, forklarer rektor Berit Hetland til Utdanning. Hun tilføyer at festen er populær, og de gangene man de siste årene har stemt over hvorvidt festen bør holdes, har et overveldende flertall av elevene svart ja. Når du synes det er problematisk, kunne du ikke bare sagt nei til festen? Så langt har jeg syntes det har vært for vanskelig. Jeg er rektor her på fjerde året. Likevel, med bakgrunn i reaksjonene etter Østlandssendingens reportasje nylig, vil ledelsen sterkt vurdere om vi skal fortsette å arrangere festen. Utdanningsbyråden i Oslo, Torger Ødegaard, har også tydelig signalisert at skolene bør arrangere rimelige avskjedsfester. 27 av 169 elever svarte nei til å holde fest på Continental. Hva synes du om å ha en avskjedsfest der ikke alle er til stede? Festen på Continental er en uoffisiell, frivillig fest med kulturinnslag, og det serveres en hovedrett og dessert. Og det er ikke slik Østlandssendingen hevder at vitnemålene deles ut her. Sensuren faller først uka etter at skolen er slutt. I tillegg til festen på Continental holder skolen en offisiell avskjedsfest for elevene siste skoledag i aulaen, også den med kulturinnslag, høytid og med rektor og alle lærerne til stede. Foreldrene får imidlertid ikke være med, det er det ikke plass til. Trenger man prismekroner for å ha en fin fest? Nei, det er klart skolen kunne hatt et kveldsarrangement som ikke kostet noe. Dette har da også skolen tatt opp med elevene, men ved avstemningen var det altså bare 27 som ikke ønsket festen på Continental. Jeg tror til og med det var færre i år enn tidligere som sa nei. Retten til gratis videregående opplæring > opplæringsloven paragraf 3-1, siste ledd sier følgende: «opplæringa i offentleg vidaregåande skole eller i lærebedrift er gratis.» Utdanningsdirektoratet skriver i en tolkningsuttalelse til loven på sine nettsider: «Dersom en skoletur For 39. gang arrangeres det avskjedsfest på Hotel Continental i oslo for elever ved Berg videregående skole og deres foreldre. Foto: Mahlum / Wikipedia Commons regnes som en del av videregående opplæring, skal kostnadene ved reisen dekkes av fylkeskommunen. Dette vil gjelde alle aktiviteter i videregående opplæring som foregår i skolens regi.» Kuvertprisen er høy. Skal ikke skolen i prinsippet være gratis? Jeg synes som sagt saken er problematisk. Prisen den enkelte må betale, er høy. Bedre blir det ikke av at dette kommer i tillegg til en svært dyr russetid for mange. Heldigvis er det slik at de fleste kommer i enkle klær og sommerkjoler til festen, ikke i gallaantrekk og kjørende i limousin, slik man hører om til avslutningsfester i ungdomsskolen. Det er riktig at gratisprinsippet gjelder i skolen, men prinsippet må vike i denne saken. Jeg kan ikke se at skolen har gjort noe galt. Festen er frivillig, men vi vil som sagt gå grundig gjennom dette til neste år. enighet i lønnsforhandlingene for private barnehager Partene i lønnsoppgjøret for private barnehager tilknyttet Private Barnehagers Landsforbund Arbeidsgiverseksjonen (PBL-A) ble enige 26. mai. > Ifølge Mette Henriksen Aas, Fagforbundet, Haldis Holst, Utdanningsforbundet og Liv Håkonsen, Delta er resultatet akseptabelt, med en total ramme på linje med lønnsoppgjørene i offentlig sektor. I oppgjøret i KS-sektoren (kommunene og fylkeskommunene) var rammen i årets mellomoppgjør 4,3 prosent. Pedagosisk leder med 16 års ansiennitet får dermed kr i tillegg fra 1.5. i år, dvs kr i årslønn. Våre medlemmer med lang ansiennitet trenger en lønn som gjør at de ønsker å fortsette i jobben. Det mener vi partene har fått til i dette oppgjøret. Samtidig er dette et skritt på veien for å rekruttere kvalifisert personale, sier forhandlingslederne i en pressemelding. Ordningen med avtalefestet pensjon for ansatte i private barnehager i PBL-A skal videreføres. De tre fagforeningene organiserer totalt i overkant av ansatte i rundt 1500 private barnehager tilknyttet PBL-A. 7

8 aktuelt. > LiTTerATur «Anonym» tidligere lærer og skolejournalist Per kristiansen, alias «Anonym», har en fortid som journalist i bladene skoleforum og skolefokus. Per Kristiansen er mannen som skjuler seg bak forfatterpseudonymet «Anonym». TeksT og foto: Tore Brøyn, Bedre Skole > Forfatteren av de satiriske romanene «Kongepudler», «Kinderegg-effekten», «Klassekamerater» og «Mordet på anonym» sto fram med sitt egentlige navn på en pressekonferanse i Oslo tirsdag 24. mai. For mange er nok forfatteren Per Kristiansen et ukjent navn, hvis man ikke tilfeldigvis har lagt merke til ham som en av de tidligere faste tekstforfatterne i «Hallo i uken» eller andre underholdningsprogrammer i NRK. Men det kan hende at enkelte lærere husker journalisten Per Kristiansen fra da han skrev for bladene Skoleforum og Skolefokus før de etter fusjonen mellom Norsk Lærerlag og Lærerforbundet i 2001 gikk inn i Utdanning. Kristiansen har også bakgrunn som lærer i Oslo-skolen. Per Kristiansen vedgår at han mange ganger har lurt på om han valgte rett da han forlot skolen og skolejournalistikken og heller gikk over til en mer anonym tilværelse. Etter det sirkuset som har vært i forbindelse med offentliggjøringen av navnet mitt, lengter jeg tilbake til en mer behagelig tilværelse blant femtenåringene i en ungdomsskole i Groruddalen, sier han til Utdanning. Per Kristiansen ble på pressekonferansen spurt om han trodde mange ville bli skuffet over at det er han som er «Anonym». Selvfølgelig vil de bli skuffet, sa han med ettertrykk. Miljøambassadører skal inspirere ungdom Seks unge «miljøambassadører» er engasjert av Miljøverndepartementet til å formidle kunnskap om miljø og inspirere skoleelever. > Alle ungdomsskoler og videregående skoler får tilbud om et besøk av disse miljøambassadørene for et inspirasjonsforedrag der temaene er klima og naturmangfold og framtidas løsninger. Til høsten skal de ut på en landsomfattende foredragsturné til ungdomsskoler og videregående skoler. Det vil bli utarbeidet et pedagogisk opplegg knyttet til foredraget, i samarbeid med Naturfagsenteret. Miljøambassadørene reiser fra uke 37 til uke 50, og de skal besøke skoler alle dager i de oppgitte ukene. Påmeldingsfrist er 1. september. De seks miljøambassadørene, som ble valgt ut blant over 70 søkere fra landets høyskoler og universiteter, kommer fra forskjellige steder i landet og er i alderen år, heter det i en pressemelding fra Miljøverndepartementet. utdanningsnytt.no Hellstenius og Skårdal ungdommens favoritter Juryen på 200 niendeklassinger fra åtte ungdomsskoler, fra Troms i nord til Telemark i sør, har talt: Den beste ungdomsboka i 2010 er «Fittekvote». [26.05.] Tilsyn i 18 kommuner før sommerferien Utdanning bringer her lista over hvilke kommuner hvor Arbeidstilsynet i vår skal ha tilsyn med skolenes inneklima. Arbeidstilsynet har meldt at det i år vil bli ført tilsyn ved skoler i 55 kommuner. Foreløpig vil tilsynet bare opplyse om hvilke kommuner som er varslet. [26.05.] Språkrådet støttar ny nynorskrettskriving Styret i Språkrådet går samrøystes inn for at framlegget til ny offisiell nynorskrettskriving frå rettskrivingsnemnda blir innført. [23.05.] Frustrerte over tøffe skulekutt Å gå for berre to skular i Lærdal vert tungt for lokalpolitikarane, melder Sogn Avis. [23.05.] Trygdeoppgjøret i havn Partene i trygdedrøftingene er enige om tallgrunnlaget som skal legges til grunn for reguleringen av grunnbeløpet og pensjoner i folketrygden. [20.05.] Elever foreslo økt lærerlønn Da 110 elever fra Jessheim videregående skole var samlet til Gründercamp sist uke, var det for å gi råd for å få ned frafallet. Økt lærerlønn og kurs i nye studieteknikker ble foreslått, skriver Eidsvoll Ullensaker Blad. [19.05.] Flere får spesialundervisning Andelen elever som får spesialundervisning øker i Nesna og Rana, og de to Nordlandskommunene ligger godt over landsgjennomsnittet. Rana Blad, som omtaler saken, tolker dette som et tegn på at skolen ikke tidsnok tar tak i problemene, og at man lar lærevansker forsterke seg utover i utdanningsløpet. [18.05.] 8

9 > UTland Beholder godkjenningen Den norske skolen på Gran Canaria beholder godkjenningen etter at Utdanningsdirektoratet har sett nærmere på de økonomiske forholdene ved skolen. Det er nå gitt en ny svarfrist. TeksT: Paal M. Svendsen > I januar leverte skolen den første rapporten om elevenes psykososiale miljø, timefordelingen, statstilskuddet, elevtellingen og styrets oppgaver. Direktoratet går for tiden gjennom dokumentasjonen. Etter at det i fjor vår ble avdekket økonomisk rot, svart avlønning, oppsigelser og gal bruk av statsstøtte ved skolen, også omtalt i oppslag i Utdanning, gjennomførte Utdanningsdirektoratet et tilsyn ved skolen i oktober i fjor høst. Direktoratet kom med sin første rapport om forholdene i januar. Da ble et stort antall lovbrudd avdekket ved skolen, fra mangler ved grunnleggende forhold ved virksomheten til lovbrudd som bare krever mindre justeringer. Før 20. mai sendte vi en ny tilsynsrapport til skolen, etter at vi hadde undersøkt økonomiske forhold. Lovbruddene som ble funnet, er de samme som ble påpekt i rapporten fra 16. februar. Skolen får derfor ikke nye pålegg om å rette lovbrudd, siden de allerede er pålagt å sørge for at regnskap og økonomiforvaltning er i orden, opplyser Utdanningsdirektoratet på sine nettsider. Skolens ledelse har mulighet til å kommentere rapporten før 6. juni. Dersom vi finner ut at skolen ikke har rettet opp lovbruddene, kan vi ikke utelukke at vi trekker tilbake godkjenningen, og skolen vil da ikke ha lov til å drive videre, opplyser direktoratet. Hvis dette skjer, må skolen stenges og elevene få plass ved andre skoler i Norge eller i Spania. Norske myndigheter kan ikke drive skolen videre. Dersom noen vil starte en ny norsk skole på Gran Canaria, må de søke om godkjenning fra Utdanningsdirektoratet. Det kan bare gi godkjenning til grunnskoler i utlandet, på grunn av nye regler i ledelsen ved den norske skolen i arguineguin på Gran Canaria har mulighet til å kommentere Utdanningsdirektoratets tilsynsrapport før 6. juni. Foto: INVITASJON TIL STOR SKRIVEKONKURRANSE FOR 10. KLASSE TEMA: SKRIV DIN DRØM Blant annet er disse lovbruddene avdekket: GRATIS KLASSESETT av Alkymisten skolen har operert med feil styre, og det rette styret har ikke fungert som øverste ledelse. skolen har arrangert privatisteksamen uten å ha lov til det. skolen tar inn flere elever enn den har lov til på videregående trinn. skolen tilbyr andre utdanningsprogrammer enn den er godkjent for. skolen ivaretok ikke elevens skolemiljø godt nok under personalkonfliktene våren skolen har ikke ivaretatt enkeltelevers rett til et godt skolemiljø godt nok høsten skolen har inntaksreglement og ordensreglement som ikke er lovlige. skolen krever mer informasjon enn den har lov til når elever søker til skolen. skolen bruker andre reaksjoner på brudd med ordensreglene enn det som står i ordensreglementet. skolen følger ikke alle kravene i regelverket for regnskap når det føres årsregnskap. skolen driver barnehage, språkkurs for voksne, utleie av boliger, bil og kontor til Oslo Universitetssykehus uten å ha lov til det. Påmelding innen 22.juni til Les mer om konkurransen her: 9

mekker nye muligheter

mekker nye muligheter 12 17. juni 2011 www.utdanningsnytt.no Skoletrøtte elever: mekker nye muligheter side 12 17 > ministortinget > de startet den arabiske våren > russisk matematikk i sandnes > Utdanning > nr 12/17. juni

Detaljer

Elevene ingen snakker om

Elevene ingen snakker om Mitt tips 22 Ontario viser vei for skoleeierne Aktuelt 26 Usynlege førskulelærarar Portrettet 28 Balansekunst Gylne øyeblikk 33 Da minstebukken fikk vokse 15 21. september 2012 utdanningsnytt.no Hovedsaken

Detaljer

Min favorittlærer 20 Fotoreportasjen 28 Frisonen 35 Aktuelt 26 23. SEPTEMBER 2011 Hovedsaken FÅR IKKE UTDANNING

Min favorittlærer 20 Fotoreportasjen 28 Frisonen 35 Aktuelt 26 23. SEPTEMBER 2011 Hovedsaken FÅR IKKE UTDANNING Min favorittlærer 20 Hun var magisk Fotoreportasjen 28 Barnehagebarn på kokkekurs Frisonen 35 Fascinert av fugler Aktuelt 26 Flere søker norske skoler i Spania 15 23. SEPTEMBER 2011 www.utdanningsnytt.no

Detaljer

slår et slag for yrkesfag

slår et slag for yrkesfag 3 11. februar 2011 www.utdanningsnytt.no Fare for lærermangel: slår et slag for yrkesfag side 12 17 > Blir Betre av Besøk > wikipedia-konkurrenten > læreren er glad i meg > Utdanning > nr 3/11. februar

Detaljer

Kvalitet i barnehagen Lovløst område

Kvalitet i barnehagen Lovløst område Min favorittlærer 22 Inspirerte til fysikkforskning Reportasje 26 Ikkje bare, berre berre Portrettet 28 Bondefanga Frisonen 33 En ekstrem halvtime 14 7. SEPTEMBER 2012 utdanningsnytt.no Hovedsaken Kvalitet

Detaljer

yrkesfagene Leter etter nøkkelen til

yrkesfagene Leter etter nøkkelen til Min favorittlærer 20 En god menneskekjenner Fotoreportasje 24 Birkebeinere Frisonen 29 Ultraløperen Kronikk 44 Den skjulte mobbinga 4 24. FEBRUAR 2012 utdanningsnytt.no Hovedsaken Yrkesfagene sliter Leter

Detaljer

Skolen er inngangsporten XXXXXXXXX XXXXX

Skolen er inngangsporten XXXXXXXXX XXXXX Min favorittlærer 20 Tar favorittlæreren til filmen Reportasje 22 Dans i fritt fall Intervju 28 Lærerløfteren Fotoreportasje 32 Flytende skole gir håp 19 15. NOVEMBER 2013 www.utdanningsnytt.no Nyankomne

Detaljer

for mange oppgaver Rektorene: side 12 17 > synger høyere enn fabrikktuten > i løvefjellenes land > sangen for livet >

for mange oppgaver Rektorene: side 12 17 > synger høyere enn fabrikktuten > i løvefjellenes land > sangen for livet > 9 6. mai 2011 www.utdanningsnytt.no Rektorene: for mange oppgaver side 12 17 > synger høyere enn fabrikktuten > i løvefjellenes land > sangen for livet > leder. Økning som ikke holder > Årets tall fra

Detaljer

Hjelp, vi har tilsyn!

Hjelp, vi har tilsyn! Min favorittlærer 22 Læreren som var der da det buttet imot Reportasje 24 Leksehjelperne Portrettet 28 Ola By Rise Gylne øyeblikk 33 En morgen med forviklinger 19 14. NOVEMBER 2014 utdanningsnytt.no Hjelp,

Detaljer

Mitt tips 20 Reportasje 22 Reportasje 26 Portrettet 28 29. NOVEMBER 2013 Bred enighet blant forskere: Advarer mot mer XXXXX karakterbruk UTDANNING

Mitt tips 20 Reportasje 22 Reportasje 26 Portrettet 28 29. NOVEMBER 2013 Bred enighet blant forskere: Advarer mot mer XXXXX karakterbruk UTDANNING Mitt tips 20 Aktive bygger passive Reportasje 22 Fanger identiteten med lasso Reportasje 26 Skole med bråkete nabo Portrettet 28 Komikken i sorgfull barndom 20 29. NOVEMBER 2013 www.utdanningsnytt.no Bred

Detaljer

Lærerens omsorg reddet meg

Lærerens omsorg reddet meg Min favorittlærer 20 Idealistens idol Reportasje 22 Frileik inn, skjemaveldet ut! Fotoreportasje 26 Sirkus Meråker Frisonen 31 Brygger sitt eget øl 7 12. APRIL 2013 utdanningsnytt.no Lærerens omsorg reddet

Detaljer

Skolen frister ikke. Nye realister: Realfag. Reportasje 32 Tidlig skolestart gir ikke bedre resultater Frisona 41 Byggjer bokby

Skolen frister ikke. Nye realister: Realfag. Reportasje 32 Tidlig skolestart gir ikke bedre resultater Frisona 41 Byggjer bokby Fylkesårsmøte 24 Bli mer ulydige Fotoreportasje 36 Tanker til framtida Reportasje 32 Tidlig skolestart gir ikke bedre resultater Frisona 41 Byggjer bokby 12 22. JUNI 2012 utdanningsnytt.no Hovedsaken Realfag

Detaljer

Sanner samler stort og smått

Sanner samler stort og smått Mitt tips 20 Streikeskjorter blir grytekluter Reportasje 26 Sjakkbygda Portrettet 28 Geir Lippestad Gylne øyeblikk 41 Lytt til den det gjelder 21 12. DESEMBER 2014 utdanningsnytt.no Kommunereformen: Sanner

Detaljer

karakterer i barneskolen: vil ikke la tallene tale side 12 17 > verktøykasse for tallforståelse > tankesprederen > fire tiår med musikk >

karakterer i barneskolen: vil ikke la tallene tale side 12 17 > verktøykasse for tallforståelse > tankesprederen > fire tiår med musikk > 16 8. oktober 2010 www.utdanningsnytt.no karakterer i barneskolen: vil ikke la tallene tale side 12 17 > verktøykasse for tallforståelse > tankesprederen > fire tiår med musikk > Utdanning > nr 16/8. oktober

Detaljer

Tilbudet alle vil ha: Skyhøyt stryk. Aktuelt 24 Tilsyn skjerper oss Frisonen 31 Kvitter i fritiden

Tilbudet alle vil ha: Skyhøyt stryk. Aktuelt 24 Tilsyn skjerper oss Frisonen 31 Kvitter i fritiden Mitt tips 20 Stygt og fint i Bodø Fotoreportasje 26 Livet i leiren Aktuelt 24 Tilsyn skjerper oss Frisonen 31 Kvitter i fritiden 16 5. OKTOBER 2012 utdanningsnytt.no Hovedsaken Tilbudet alle vil ha: Skyhøyt

Detaljer

Mitt tips 20 Intervju 22 Reportasje 26 Portrettet 28 13. JANUAR 2012 Hovedsaken glemselen

Mitt tips 20 Intervju 22 Reportasje 26 Portrettet 28 13. JANUAR 2012 Hovedsaken glemselen Mitt tips 20 Fortellinger får følger Intervju 22 Lærer opp digitale aktivister Reportasje 26 Mobiliserer mot nye nedleggingstrusler Portrettet 28 Overført til staten 1 13. JANUAR 2012 utdanningsnytt.no

Detaljer

Min favorittlærer 20 Fra skoletaper til lesehest Reportasje 22 Velkommen inn i varmen Fotoreportasje 28 Hjertevenner Frisonen 35 Folkrock i fjæra

Min favorittlærer 20 Fra skoletaper til lesehest Reportasje 22 Velkommen inn i varmen Fotoreportasje 28 Hjertevenner Frisonen 35 Folkrock i fjæra Min favorittlærer 20 Fra skoletaper til lesehest Reportasje 22 Velkommen inn i varmen Fotoreportasje 28 Hjertevenner Frisonen 35 Folkrock i fjæra 10 23. MAI 2014 www.utdanningsnytt.no Privatisering av

Detaljer

Båtsfjord: 28. NOVEMBER 2014. utdanningsnytt.no. 1 UTDANNING nr. x/x. xxx 2011

Båtsfjord: 28. NOVEMBER 2014. utdanningsnytt.no. 1 UTDANNING nr. x/x. xxx 2011 Mitt tips 20 Viser vei til arbeidet Reportasje 26 Sjakkbølge i norske skoler Fotoreportasje 30 Juleverksted i barnehagen Frisonen 35 I bjellelammets fotspor 20 28. NOVEMBER 2014 utdanningsnytt.no Båtsfjord:

Detaljer

«Jeg er klar til å lede»

«Jeg er klar til å lede» Mitt tips 20 Kvittet seg med verstingstempel Portrettet 30 En brobrenners bekjennelser Reportasje 26 Viser filmen «Til ungdommen» Gylne øyeblikk 35 «Ikke forstyrr, jeg jobber» 19 16. NOVEMBER 2012 utdanningsnytt.no

Detaljer

Bortvist uten lov XXXXXXXXX XXXXX

Bortvist uten lov XXXXXXXXX XXXXX Min favorittlærar 20 Ein streng lærar Reportasje 22 Politikarar blir administratorar Portrett 24 Hvorfor, Jon? Aktuelt 28 Mediefaget er i fare 17 18. OKTOBER 2013 www.utdanningsnytt.no Hovedsaken Xxxx

Detaljer

appetitt til å fullføre side 12 17 > oppskriften på en god elevbedrift > best på ball > lærerjobb i kina >

appetitt til å fullføre side 12 17 > oppskriften på en god elevbedrift > best på ball > lærerjobb i kina > 16 11. september 2009 www.utdanningsnytt.no Appetitt til å fullføre side 12 17 > oppskriften på en god elevbedrift > best på ball > lærerjobb i kina > Utdanning > nr 16 / 11. september 2009 leder. Stort

Detaljer

XXXXXXXXX XXXXX. Nord-Norge: Hovedsaken Xxxx xx

XXXXXXXXX XXXXX. Nord-Norge: Hovedsaken Xxxx xx Mitt tips 22 Lærer om gode og dårlige hemmeligheter Reportasje 24 Legger ned store skoler Fotoreportasje 26 Norges eneste reindriftsskole Frisonen 31 Sprer musikkglede I N RD 9 10. MAI 2013 www.utdanningsnytt.no

Detaljer

«Lærernes arbeidstid har alltid vært unormal.»

«Lærernes arbeidstid har alltid vært unormal.» Min favorittlærer 24 Fant tonen i opposisjonen Reportasje 28 Ivrer for matematikken Fotoreportasje 32 Maktdemonstrasjon mot arbeidsgiver Frisonen 39 Forførende trinn 8 25. APRIL 2014 www.utdanningsnytt.no

Detaljer

Hovedsaken Lærere og IKT Digitale utfordringer 18. NOVEMBER 2011. utdanningsnytt.no

Hovedsaken Lærere og IKT Digitale utfordringer 18. NOVEMBER 2011. utdanningsnytt.no Min favorittlærer 20 «Besserwisserens» favoritt Fotoreportasje 34 Smakens uke Intervju 22 Kast munnkurven Krigen 28 Norske barns takkebrev til Island har dukket opp 19 18. NOVEMBER 2011 utdanningsnytt.no

Detaljer

Datasatsing med ukjente følger 14-15. side 12 17. > oppførsel som står til gull > mindre ork med joik > læreroppdrageren >

Datasatsing med ukjente følger 14-15. side 12 17. > oppførsel som står til gull > mindre ork med joik > læreroppdrageren > 14-15 28. august 2009 www.utdanningsnytt.no Datasatsing med ukjente følger side 12 17 > oppførsel som står til gull > mindre ork med joik > læreroppdrageren > Utdanning > nr 14-15 / 28. august 2009 leder.

Detaljer

Utfordringer fra grasrota

Utfordringer fra grasrota Min favorittlærer 20 Å se etter tegn Fotoreportasje 22 Hekta på hest Petit 26 Apps and downs Frisonen 27 På vei opp 2 27. JANUAR 2012 utdanningsnytt.no Hovedsaken Utdanningsforbundet 10 år Utfordringer

Detaljer

Studentene velger bort barnetrinnet

Studentene velger bort barnetrinnet Mitt tips 20 Lykken er en hverdag Reportasje 31 Lever livet med nye organer Fotoreportasje 24 Skolelivet verden rundt Gylne øyeblikk 37 Pedagogen som skjønte et pip 17 17. OKTOBER 2014 utdanningsnytt.no

Detaljer

MÅ LEGGE VEKT PÅ INNSATS

MÅ LEGGE VEKT PÅ INNSATS Mitt tips 20 Bruker belønning og oppmuntring Portrettet 26 Jeg er ikke omstridt Gylne øyeblikk 31 Kaldt, vått og gyllent Chile 22 Kjemper for gratis utdanning 16 7. OKTOBER 2011 utdanningsnytt.no Hovedsaken

Detaljer

Tester ny vei til fagbrev

Tester ny vei til fagbrev Min favorittlærer 20 Med naturlig disiplin Reportasje 24 Tjuvstarter i videregående Fotoreportasje 30 Tett på ville dyr Frisonen 35 Klikker i fritida 3 8. FEBRUAR 2013 utdanningsnytt.no Tester ny vei til

Detaljer

Mitt tips 20 Bok og barn blir bra Reportasje 22 Lærer norsk av Donald Portrettet 26 Bestemor på barrikadene Reportasje 30 Sparsom omtale av 1814

Mitt tips 20 Bok og barn blir bra Reportasje 22 Lærer norsk av Donald Portrettet 26 Bestemor på barrikadene Reportasje 30 Sparsom omtale av 1814 Mitt tips 20 Bok og barn blir bra Reportasje 22 Lærer norsk av Donald Portrettet 26 Bestemor på barrikadene Reportasje 30 Sparsom omtale av 1814 5 7. MARS 2014 www.utdanningsnytt.no Redaksjonen Knut Hovland

Detaljer