Kyrkjeposten. n Tårnagentar side 4-5 n Misjonsjubileum side 7 n Om Nattverden side 8-9 n Fasteaksjonen side 10-11

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kyrkjeposten. n Tårnagentar side 4-5 n Misjonsjubileum side 7 n Om Nattverden side 8-9 n Fasteaksjonen side 10-11"

Transkript

1 Kyrkjeposten Årgang 10 Informasjonsblad for Etne og Skånevik sokn Nummer 1 mars 2011 n Tårnagentar side 4-5 n Misjonsjubileum side 7 n Om Nattverden side 8-9 n Fasteaksjonen side

2 Kyrkjeposten Hei, og velkommen til eit nytt nummer av Kyrkjeposten! Som de ser, har vi gjort nokon små grep i dette nummeret: Mest merkbart er nytt format. Men også mengd nummer som vil komme ut, satsar vi på å auke frå to til fire. På den måten håper vi å kunne gje lesarane av Kyrkjeposten eit blad det er kjekt å bla i og godt å halde i. Men ikkje minst ynskjer vi å gi oppdatert informasjon om kva som rører seg i kyrkjelyden av aktivitetar og tilbod for store og små. For det er ikkje tvil om at det er spanande å vere ein del av kyrkja i Etne og Skånevik for tida. Ikkje berre ser det ut til at prosjektet det har vært snakka om så lenge, ny kyrkje, endelig ser ut til å realiserast men kyrkjelydene fekk endelig tildelt trusopplæringsmidler i samanhang med alle dei reformane som har teke kristendomsfaget ut av skulen og erstatta det med RLE. Så går det an å tenke litt meir offensivt om trusopplæring og gode tiltak for born og unge i kyrkjelydene. Spennende er det også at Skånevik og Etne får desse midla saman, og altså er nødt til å tenke eining og samarbeid i mest alt som skjer av trusopplæring. Det kan by på nokre utfordringar, men ikkje minst store gleder å få vere saman i det viktige arbeidet å gje bodskapen om Jesus ut til dei yngste! Per Hjemdal Forside: Ida, Runar, Jon Syvert og Bjarte er ivrige tårnagentar - saman med englevakt Heidi. 2 Frette Bedehus 100 år Søndag 3. oktober 2010 vart det feira at me i 100 år har hatt bedehus i Frette Krins. Kring 1900 vart det reist mange bedehus i bygdane kring oss, og elles ut over landet. Hans Nielsen Hauge kveikte mange med sitt arbeid til å vera med i den kristne lekmannsrørsla. I 1803 kom han over fjellet frå Sauda til Stordalen i Etne, og det vert fortalt at han heldt samling på Ekrheim der folk frå heile bygda tok del. Den fremste av føregangsmennene for reising av bedehuset på Frette var Godskalk Frette ( ). Han var husmann og svært fattig, men trass i eigen fattigdom gjekk han i bresjen for å samla inn pengar. Tomta vart kjøpt og skyldsett i Godskalk arbeidde vidare med finansiering av huset, og i tillegg til stor innsats frå folket i krinsen elles, kom det mange gode gåver frå folk i Stordalen som var utvandra til Amerika. I 1959 vart huset teke ned for å bygga det om til bedehuskapell. Før den gamle tømra vart sett oppatt og huset påbygt, vart det grave ut og bygt kjellar den nåverande matsalen. Jubileumsfeiringa starta med gudsteneste ved sokneprest Per Hjemdal. Den gamle klokkarbøna vart nytta, og presten tala ut frå teksten for dagen om den rike mann som hadde vanskeleg for å skilja seg frå sitt jordiske gods. Soknerådsleiaren i Etne, Pål Baustad helsa og overrekte gåve som er innhald til ei julekrybbe. Til denne gudstenesta var også 4-åringane i krinsen inviterte for å få utdelt 4-årsboka. Alle møtte saman med foreldre og mange andre slektningar. I alt var det 97 personar som deltok på denne jubileumsgudstenesta. Det er heilt utruleg korleis så mange kunne få plass i dette litla huset men svært kjekt var det at så mange ville vera med på å feira bedehuset. Etter gudstenesta heldt feiringa fram i kjellaren. Også her var det herleg trongt. Det vart servert god betasuppa som var innkjøpt frå Åkrafjordtunet. Noko seinare ut på ettermiddagen vart det Foto: Dag Smemo servert kaffi og kaker som ein del av damene i krinsen stod for. Randi Frette gav oss innblikk i litt historikk frå Frette kring M.a. fortalde ho om korleis sauahaldarar ute på øyane i Sunnhordland kvart år kom til Frette og leigde sommarbeite til sauene sine. Om haustane var desse smalafolkje fleire dagar i grenda i samband med sauasamlinga. Då var det vanleg at dei også tok del i kristne møte på bedehuset. Hans Asbjørn Åsbø frå Bjoa er ein av dei som i seinare tid har leigt sauabeite i fjella her. Han hadde trekkspelet med seg og spela til songar som kona hans, Marta Marie framførde på ein svært fin måte. Einride Aakra var ein av dei som i 1959 var med på dugnadsarbeid i samband med reising av bedehuskapellet. Han fortalde levande frå det arbeidet, der praktisk talt alle i grenda deltok. Sjølv hadde han nett fått traktor med lesseapparat då. Dette var den einaste motoriserte reiskapen dei hadde til disposisjon i arbeidet med utgraving av kjellaren. Etter ein dag med ord til oppbyggelse, eit herleg måltid mat, tilbakeblikk i bedehushistorie og ikkje minst mykje god drøs, avslutta me ein vellukka jubileumsdag med saman å syngja Navnet Jesus blekner aldri. Harald Lindevik

3 Ein far og dotter hans var ute på sjøen ein fin sommardag. Pappaen satt bak og styrte påhengsmotoren, medan jenta låg heilt framme i stamnen og drømde seg bort medan vatnet glei unna under henne. Vinden ruska i håret og tankane gjekk fritt. Prammen blei til eit stort seglskip, sjøen blei til fjernt hav og jenta blei til --- Ja, kva blei ho til? «Pappa, no er eg ein slik gallerifigur!» Det var det ho kalla det. For ho hadde lese i bøker saman med pappaen om store skip med mange segl og kanoner, og også gallionsfigurar, men så blei plutselig orda blanda - det kan skje for nokon kvar. Ho blei ein gallerifigur. Det var jo eit ganske rart uttrykk. Ein gallionsfigur veit vi er ei menneskedukke av tre som hang på seglskutene i gamle dagar. Det var ofte helgenar som skulle trygge skipet mot alle farane på havet, for det var godt med litt hjelp. Men gallerifigur, kva er det? Andakt ved Per Hjemdal Eit galleri er ein stad der vi kan sitje i fred og ro og sjå på. Der kan vi være saman med dei andre samstundes som vi ikkje er det. Galleriet er liksom ein litt trygg stad kor vi eigentlig ikkje treng vele om vi vil være deltakarar eller bare tilskodarar. Galleri finst i operahus og på gamle kinoar og på teatra. På teater eller i opera kan det være veldig godt med slike utsiktsplassar, for der er det berre meininga vi skal sjå på. Vi skal iall fall ikkje delta! Men også kyrkjene vår har galleri. Det er annleis. De skal ikkje berre være ein utsiktsplass. For i kyrkja er det jo meininga at alle skal være med! Det er meininga med ei gudsteneste at vi alle skal synge og be og prise Gud i fellesskap. Fellesskapen er ein styrke for vår tru. Det var ikkje som gallerifigur Gud skapte deg og meg. Vi blei skapt til å være med, til å medverke både i li vet og i kyrkja med dei gåver vi har og som gjer oss unike. Gud har ein oppgåve til deg. Så lenge det har fantes menneskjer, har dei fått oppgåver av Gud. Adam og Eva fekk beskjed om at dei skulle forvalte jorda. Moses fekk i oppdrag å gå til Farao og føre Israels folk ut av Egypt. Profetane i Bibelen fekk beskjed om å tale det Gud ville. Jesu disiplar til alle tider alle kristne - fekk dette oppdrag frå Jesus: Følg meg! Kom ned frå galleriet og følg meg! Ja, det var oppgåva frå Jesus til deg og meg, akkurat som om vi skulle vært Sakkeus i treet alle saman. Jesus sa: Følg meg! Så skal du få oppleve at Gud kan bruke hele deg. Songstemma di, venlegheiten di, humøret. Kanskje kan du snekre, kanskje kan du lese, kanskje kan du sitje i eit sokneråd, eller kanskje kan du bake eller tale. Ja, Gud veit kva du kan, og han vil bruke det du har. Kyrkjeskipet treng ingen gallerifigur, for dei har ikkje del i noko. Vi blei heller ikkje skapt til å være gallionsfigur, for dei er berre til pynt. Men du og eg blei skapt til å være Guds tenarar, Guds matrosar og medhjelparar, med akkurat dei gåver og evner vi har. Jesus sa: Følg meg! Det ligg mange spanande opplevingar og erfaringar og venter! 3

4 TÅRNAGENTHELG I ETNE Siste helga i januar var alle Etne sine 3.klassingar inviterte til Tårnagenthelg i Gjerde kyrkje. 20 friske og glade 8 og 9 åringar, sokneprest Per og 7-8 englevakter møtte opp klokka 15,- alle med sommarfuglar i magen. Kva var det som skulle skje? Spenninga var til å ta og føla på då kvar enkelt som stod og trippa uti våpenhuset, måtte krypa inn i ei mørk kyrkje, - inn i ein labyrint som førte inn til noko ukjent! Tårnagenter er modige, så alle saman klarte å finna fram til staden der tårnagentbeviset skulle stemplast med kvar sitt personlege fingeravtrykk, - fortsatt i stummande mørke! Vidare inn i kyrkja kom lyset på, og alle kunne samlast framme i koret med ein søt og god fox som dei hadde leita seg fram til i ei stor balje med ris. Leit og du skal finna!, stod det utanpå balja. Tårnagenter skal løysa oppdrag og utføra viktige oppgaver! Me fekk hjelp av profesjonelle agentar, nemlig PO- LITIET! 2 uniformerte politimenn kom og lærte oss om korleis det er å arbeida som agent, og korleis dei tar fingeravtrykk, - heilt på ekta! Så skulle tårnagentane ut på sitt neste oppdrag, - 4 symboljakt i kyrkja! Utstyrt med digitale kamera drog dei gruppevis rundt i kyrkja på jakt etter gamle og nye symbol. Her skulle det takast bilete av alt det spennande som dei fant, og dette skulle visast fram på søndagens gudsteneste. Symboljakt er hardt arbeid, og derfor måtte me sørga for å få nye krefter! Bordet blei dekka med fin, kvit papirduk, og eit kjempegodt måltid med pizza og brus vart inntatt på golvet i den gamle, fine kyrkja. Kanskje var det for aller fyrste gong! Me hadde det så koselig at me nesten trudde me drøymde.. Neste post på programmet var sporleik, - i og omkring kyrkja. Her var det mange oppdrag å løysa for ein tårnagent. Alle gjekk inn med liv og sjel for oppgåvene. Klokka halv sju samla alle seg igjen. Lysa var tente på alteret og me var igjen spente! Me skulle få besøk av ein hemmeleg gjest! Kven kunne det vera? Døra gjekk opp, og inn kom ei koselege dama med kvitt hår og handveske. Ho såg snill ut! Sigrid Bjørgen kom fram i koret til oss, sette seg ned og fortalde til oss om korleis ho hadde det då ho var lita jente og kvifor ho heile livet har trudd på Jesus. Det var heilt stille, og alle syns det var kjekt å høyra på henne. Før me skildes, fekk alle tårnagentane utdelt kvar sitt agentbevis, og kvar sitt oppdrag til neste dags gudsteneste. Søndagen kom, og alle tårnagentane stilte friske og opplagde i kyrkja klokka 11. Dei aller fleste hadde oppgåver som klokkeringing, tekstlesing og medhjelparar ved dåpen. Tårnagentar er flinke! Per viste bileta som var tatt under symboljakta, og det var skikkeleg kjekt å sjå det igjen. Mot slutten av gudstenesta fekk tårnagentane utdelt endå eit nytt oppdrag, - eit raudt hjarta med oppdraget dei skulle halda fram med etter at helga var slutt: Sprei Guds kjærleik i veka som kjem, - til nokon som ikkje høyrer eller ventar lyden av klokker eller tårnagentar. Tårnagenthelga vart avslutta med kyrkjekaffi og premieutdeling etter spoleiken. Ei veldig kjekk helg i kyrkja var over. Reidun Sande

5 Meir enn eit vannkar: Maren, Inger Constanse, Ida og Mathilde på symboljakt Tårnagentar er blide fyrer. Runar i full vigør. 5

6 Kyrkjeval i eit historisk år for kyrkja Som ein del av Demokratireformen i Den norske kyrkja, blir det gjord forsøk med val samstundes med offentlege val. For to år sidan var det difor val same dag som stortingsvalet. I år er det kommune- og fylkestingsvalet som får selskap av kyrkjevalet er eit godt år å arrangere kyrkjeval. Dei nærmaste åra skal rammene for det nye tilhøvet mellom kyrkje og stat bestemmast. Ein ny kyrkjeordning skal vedtas. Nye liturgiar skal gjerast kjend og takast i bruk i kyrkja. 11. og 12. september 2011 veles medlemmene til sokneråd og bispedømmeråd i Den norske kyrkja for perioden Kyrkjevalet i september 2011 skal bygge vidare på den auka interessa Kyrkjevalet 2009 skapte. Den gong auka oppsluttinga frå dei med stemmerett frå 4,2% i 2005 til 13% i Les meir om valet i neste nummer av kyrkjeposten! 6 Om festeavgifta Den årlege festeavgifta på kyrkjegardane i Etne blei ved nyttår auka frå kr. 50,- pr grav til kr. 100,- pr grav. Dette skjedde etter eit framlegg frå Kyrkjeleg fellesråd til kommunestyret. Etter auka er festeavgifta likevel blant dei lågaste samanlikna med dei fleste omkringliggande kommunar. Dei ekstra inntektene for fellesrådet som ligg i auka, vil bli nytta til vedlikehald og drift av nettopp kyrkjegardane. Siste nytt i kyrkjesaka: Skisseprosjektet er no ferdig, og vert i desse dagar oversendt departementet v/ biskopen for godkjenning. Arkitekt og konsulentar er i full gong med detaljplanar med sikte på å få ferdige tilbodsdokument innan påske. Det er nedsett eigne underkomitear for pengeinnsamling, kjøkkeninnreiing, utsmykking og instrument. Etne kommune er positive til å gje garanti for låneopptak samt å ta ansvar for omlegging av vegen, opparbeiding av parkeringsplassen og stiller tomtearealet fritt til disposisjon. Om det går slik vi håpar og ynskjer, kan byggekontraktar vere signerte innan fellesferien. Det er ynskje om å gjere deler av grunnarbeidet på dugnad, og det vil bli organisert ei oversikt over folk og utstyr som deltek, og kor dei kjem inn i arbeidet. Dersom du ynskjer å sjå korleis kyrkja vil bli som ferdig, kan du gå inn på youtube og søke på Etne nye kyrkje. Så får vi håpe på at alt går greitt og at vi får ein fin og mild haust som gjer arbeidet lettast mogeleg. Jørgen Hopland Leiar, plannemnda Utsiktenbasaren gjekk av stabelen 11. februar. Tradisjonen tro var det mange flotte gevinstar, stort oppmøte og dyktig leiing av herrar med glimt i auge. KM-karane song, soknepresten heldt andakt, og folk så ut til å hyggje seg. Resultatet blei tett oppunder kr ,-! Vel gjort, KM-karar! foto: Solveig Lunde Jekteberg

7 Misjonsjubileum Mortveit misjonsforening. 1. rekkje frå venstre: Berit Mortveit, Judith Mortveit. 2. rekkje frå venstre: Margunn Mortveit, Mary Lygre, Eli Skoge, Torbjørg Grønnevik. Den 4. desember 2010 hadde Mortveit kvinneforening jubileum på Molnes bedehus. Det hadde då vore kvinneforeining for Det Norske Misjonsselskap i 140 år i den gamle skulekrinsen. I bygdeboka står det: I 1870 fekk Halvar Paradis i gang den første kvinneforeininga på Skånevikstrondo. Då samla han kvinnene i grenda til eit skipingsmøte i stova i Hjelmarvik. I ca 20 år var Ebne og Mortveit saman om foreiningsarbeidet, men skilde så lag. Ein periode var det to foreiningar i Mortveit krins; Mortveit eldre kvinneforening og Morveit Yngre kvinneforening. I dag er det berre ei foreining for NMS, og me har kvart år basar Skjærtorsdag klokka 15. Jubileum har det vore feira tidlegare også, bl.a i 1950 då ein feira 80-års jubileum. På jubileumsfesten i 2010 hadde me besøk av områdeleiar Edel Sørvik som heldt andakt, Harald Grønnevik kåserte og foreningsdamer frå Ebne song. Elles kosa me oss med kaffi og kaker. Kris flytter til Odda Etter meir enn fire år i Skånevik og Etne tek Krzysztof Ulita frå midt i mars til som organist i Odda. Der vil han gjera teneste i dei fire kyrkjene i Odda, Tyssedal, Skare og Røldal. Me vil takka Kris for det gode arbeidet han har utført i våre kyrkjelydar og for den venlege og positive atmosfæren han har skapt rundt seg. Me kjem til å sakna han og ynskjer Kris og Eva lukka til på ny plass! Som ny organist er tilsett Solveig Sørheim. Ho er etnejente og me ynskjer henne velkomen heim. Ho vil vera på plass før sommaren. Misjonsmøte Det Norske Misjonsselskap i Gjerde Kyrkje søndag 10. april kl Talar : Tidligare Madagaskarmisjonærar : Inger Johanne og Jens Stangeland Kyrkjeposten Ansvarleg redaktør: Per Hjemdal Layout: Arve Skogen Neste nummer kjem i månadsskifte mai/juni. Frist for innlevering av stoff 5. mai. 7

8 LIVETS GANG Døypte, Etne 23. januar, Stødle kyrkje Trygve Hjelmeland Moe 30. januar, Gjerde kyrkje Eirik Sørheim Emma Sørheim Synne Halleland 13. februar, Enge bedehus Tørres André Forseth Jacobsen Sebastian Solgård Moe 6. mars, Stødle kyrkje Jone Sævareid Linnea Berge Martinsen Erik Sævareid Vigde, Etne 6. mars, Stødle kyrkje Lene Berge Jens Martin Martinsen Gravlagde, Etne 10. februar, Gjerde kyrkje Henny Kristine Årre Døypte, Skånevik 6. februar, Skånevik kyrkje Thor Henry Horne Leknes Lise Stigen 20. februar, Skånevik kyrkje Selma Kaldheim Bergesen Gravlagde, Skånevik 17. februar, Skånevik kyrkje Olav Ullensvang Nattverd - fest og problem For eindel kristne menneske er nattverden problematisk. Sikkert også her i bygdene. Grunnane kan vera mange. Der er historiske årsaker og personlege grunnar. Nokre kjenner seg ikkje verdige og ferdige til ei slik høgtidstund, eller ein kjenner kanskje på andre sin dom og vurdering. For eindel er store forsamlingar og rom problematiske. Litt alminneleg menneskefrykt har me vel og. Eller det er berre blitt ein vane å klara seg utan. Me treng ikkje ei fullstendig liste. Kvar veit sjølv kor problemet ligg. Trevor Park, ein engelsk prest eg samarbeidde med for nokre år sidan, hadde den fordelen at han også kunne sjå kyrkjelivet vårt utanfrå. Han undra seg ofte over at medan dei aller fleste med glede og frimot bar ungane sine til dåpen, kjende mange det så vanskeleg å bruka nattverden. Og han oppmuntra sterkt til at fleire skulle ta den i bruk. Eg vil gjerne slå fylgje med han i det. Men eg vil i tillegg til oppmuntringa leggja til ein del forståing. Først det siste. Eg forstår dei mange grunnane til å bli sitjande i benken. Kyrkja har for ein del seg sjølv å takka for at det er blitt så vanskeleg. Åtvaringane mot å gå til nattverd på urett vis var ofte vel så sterke som den glade innbydinga til festbordet. Og kampen mot vanekristendommen lukkast, meir enn ein skulle ynskja. Slik har det seg, trur eg, at eindel truande, kristne menneske ikkje har fått seg til å bli med. Til dei som av ulike grunnar synes nattverden er problem, vil eg først seia : Ver frimodige kristne. Kom til kyrkje og sit på plassen din. I fellesskapet rundt ordet og salmene og bønene gir Gud deg dei same gåvene som han gir oss i nattverden. Og for det andre vil eg seia: Der er plass for deg ved Herrens bord. Det er eit festbord der me får koma heilt nær og sitja til bords ilag med han. Det er også ein god stad å koma for å leggja frå seg bører. Og det er eit heilt vidope bord for alle som søkjer han. Tenk over, ein gong til, om ikkje det også er din plass. Dei seinare åra har der skjedd noko gledeleg rundt norske nattverdbord. Borna kjem. Med ivrig utstrekte hender og forventningsfulle blikk tek dei imot. Og på det viset er dei med og fører festen tilbake til vår nattverdfeiring. For ein fest er det. Den største festen! Harald Grønnevik 1.mars, Skånevik kyrkje Reidun 8 Teigelid Tungesvik

9 9

10 Kirkens Nødhjelps fasteaksjon 2011 rettferd Det handlar om Meir enn éin milliard menneske lever i ekstrem fattigdom. Det vil Kirkens Nødhjelp gjere noko med, med hjelp frå konfirmantane i Etne og Skånevik. 12. april går Kirkens Nødhjelps fasteaksjon 2011 av stabelen. Då besøkjer konfirmantar frå Etne og Skånevik alle husstander i kommunen for å samle inn pengar til Kirkens Nødhjelps arbeid. Over éin milliard menneske lever i fattigdom. Urettferd tek menneskeliv kvar dag. Det er ikkje tilstrekkeleg at folk så vidt har nok til å eksistere. Alle menneske har rett til å ha eit levebrød, slik at dei kan klare seg ved hjelp av eigen arbeidsinnsats, seier sokneprest Per Hjemdal, som er med å organisere aksjonen for konfirmantane i Etne. Pengane som vert samla inn, går til Kirkens Nødhjelps arbeid over heile verda, og blir brukt der dei trengst mest. Med Kirkens Nødhjelps fasteaksjon 2011 gjer vi eit felles løft saman med folk i Noreg for at fattige menneske skal få moglegheit til å skape seg eit liv utan fattigdom. Ta godt imot bøsseberarane, oppfordrar soknepresten. Skaper sitt eige levebrød I Tanzania hjelper Kirkens Nødhjelp folk i gang med å skape seg eit levebrød gjennom spare- 10 og lånegrupper i lokalsamfunnet. Medlemmene i gruppa sparar pengar i ein pott, og dei får høve til å ta opp små lån frå denne potten, slik at dei kan starte si eiga gründerverksemd og forsørgje familien sin. Godfrey Walalaze, Kirkens Nødhjelps programrådgjevar i Tanzania, fortel: Sidan 2006 har vi oppretta 1000 slike spare- og lånegrupper i Tanzania. Heile tida møter eg menneske som imponerer meg med det dei har klart å få til gjennom gruppene. Dei fortel den eine suksesshistoria etter den andre: om at dei kan ete seg mette, halde barna i skulen, at dei har skapt seg eit levebrød. Kirkens Nødhjelp støttar gruppene med opplæring, bankboksar og anna materiell. Vil fjerne årsakene til fattigdom Fattigdom har svært mange årsaker, éi av dei er at store, internasjonale selskap snyter på skatten i fattige land. Fattige menneske mistar helsetilbod og skulegang på grunn av dette. Inntekter som kunne kome innbyggjarane i landet til gode, vert gøymde unna i skatteparadis. Gjennom Kirkens Nødhjelps fasteaksjon ber vi finansministeren sørgje for at ingen norske selskap snyter på skatten i fattige land, forklarar Per Hjemdal og oppfordrar alle til å støtte opp om aksjonen. Fastetid er aksjonstid Det er ikkje rettferdig at over 1 milliard menneske i verda framleis lever i ekstrem fattigdom. Saman kan vi kjempe for ei framtid utan fattigdom. Det handlar om rettferd! I Jes. 58, 6-10 står det blant anna at vi i fasta skal løysa dei som med urett er bundne, dela vårt brød med dei som svelt og la heimlause koma i hus. Fattigdomen i verda er enkelt synleg for oss i at nokon svelt, andre gjer det ikkje, men dei underliggjande årsakene til økonomisk urettferd er kompliserte. Bibelens bodskap om faste utfordrar oss til å omsetja tankar og ord til faktisk handling, og gjennom vårt engasjement og bidrag til Kirkens Nødhjelps fasteaksjon kan vi verkeleggjere Guds ord. Den norske kyrkja har hatt kampen for økonomisk rettferd på dagsorden i mange år, og vi er utfordra av det internasjonale kyrkjefellesskapet til å arbeide med global rettferd. Gjennom Kirkens Nødhjelps fasteaksjon 2011 blir vi oppmoda til å støtte kampen for økonomisk rettferd og for ei framtid utan fattigdom. Fastetida er vår aksjonstid i Den norske kyrkja. Eg oppmodar difor alle til å støtte Kirkens Nødhjelps fasteaksjon ved å ta godt imot bøsseberarane, vere med som bøsseberar sjølv og til å signere kampanjen som er retta mot dei som har makt og ansvar. Biskop Halvor Nordhaug

11 z fakta Kirkens Nødhjelps fasteaksjon april n Set i år fokus på økonomisk rettferd: Saman kan vi kjempe for ei framtid utan fattigdom. n Det er kyrkjelydane landet rundt som står for gjennomføringa. Kontakt din nærmaste kyrkjelyd dersom du vil vere med å gå med bøsse. n Du kan støtte aksjonen direkte ved å: n Bruke kontonummer n Ringje gjevartelefon (200 kroner) n Sende ein sms <KN100> til 2090 (100 kroner) 11

12 Me tar oss av alle gjeremål i samband med dødsfall og gravferd i Etne og omegn. Etne Gravferdsbyrå 5590 Etne - Tlf Døgnvakt - med heile vegen Tlf Etne senter - Tlf Sunnhordland Mek Verksted AS 12 Tlf

13 Etne E- lag 5590 Etne - Tlf Når dagen er på hell tenn lys med kraft frå eigne fjell! Ølensvåg Tlf Johansen Rør AS Skånevik Tlf Johs. Lundal & Sønner AS Teigland, 5590 Etne, tlf Tlf Etne senter - Tlf Skånevik - Etne Tlf

14 14 Kyrkja Adresser Etne kyrkjekontor Postboks 6, 5591 ETNE tlf Heimeside: Soknepresten i Etne, Per Hjemdal / Kontortid: Tirsd-fred kl Soknepresten i Skånevik, Harald Grønnevik Kontortid: Onsdag kl i Skånevik prestegard. Konstituert kyrkjeverje og kyrkjelydsarbeidar Astrid Askeland Johnsen / Kontortid: Tirsd- fred kl Sakshandsamar Olav Sagen Kontortid: Mand-onsd kl Organist Krzysztof (Kris) Ulita / Kyrkjegardsarb./kyrkjetenar Sigurd Stødle Soknerådsleiar i Etne Pål Atle Baugstad / Soknerådsleiar i Skånevik Eli Garvik Fellesrådsleiar Harald Lindevik / Kyrkjas tilbod til barn og unge i Etne og Skånevik Søndagsskulen Skånevik: Aud Karin Leknes tlf: Frette: Anne Jorunn Lindevik tlf: Tripp Trapp Treff Tilbod til vaksne og barn. Annakvar onsdag kl Sjå annonse under Møte i Grannar. Skånevikspeidaren Småspeidarane: 3. og 4. klasse Storspeidarane: klasse Møter på gamleskulen onsdagar kl Kontaktperson: Kari Johansson tlf Etne Soul-Children Songtilbod for unge frå år. Annkvar veke torsdagar kl Enge bedehus. Kontaktperson: Pål Atle Baustad S-klubben Tilbod til barn frå klasse. Annakvar torsdag kl på Grønstad skule. Kontaktperson: Aud Jorunn Baustad tlf Fredagsklubben Tilbod til barn frå 1. til og med 7. klasse. Enge bedehus kl Gruppeaktivitetar, song og andakt KFUK-KFUM speidarane Småspeidarane - frå klasse. Annakvar tysdag kl Kontaktperson: Marta Onstein tlf Felles møtetid annakvar onsdag kl Jentespeidarane - frå 5. kl og oppover Kontaktperson: Ingunn Frette tlf Gutespeidarane - frå 5. klasse og oppover Kontaktperson: Atle Aas tlf For program: Etne Nettkafè For ungdom frå 7. klasse og oppover. Annakvar fredag på Enge bedehus Aktivitetar: Internett, X-box, biljard, bordtennis, pizza, kiosk, samling m.m. Siste halvtimen ryddar og vaskar me. Nettside: (google-lenk)

15 Gudstenester Dato Dag Kyrkje Kl Gudsteneste Prest sundag i faste Fjæra kapell 11:00 Høgmesse Hjemdal sundag i faste Frette kapell 11:00 Høgmesse Grønnevik Maria bodskapsdag Skånevik kyrkje 11:00 Samtalegudsteneste Hjemdal Maria bodskapsdag Gjerde kyrkje 18:00 Samtalegudsteneste Grønnevik Palmesundag Gjerde kyrkje 11:00 Høgmesse Grønnevik Skjærtorsdag Skånevik kyrkje 11:00 Høgmesse Hjemdal Langfredag Grindheim kyrkje 11:00 Langfredagsgudst Hjemdal Langfredag Skånevik kyrkje 18:00 Langfredagsgudst Hjemdal Påskenatt Stødle kyrkje 23:00 Påskenattsmesse Hjemdal Påskedag Skånevik kyrkje 11:00 Høgmesse Grønnevik Påskedag Stødle kyrkje 12:00 Høgmesse Hjemdal påskedag Fjæra kapell 11:00 Høgmesse Grønnevik Stødle kyrkje 11:00 Konfirmasjon Hjemdal Stødle kyrkje 13:00 Konfirmasjon Hjemdal sundag e påske Grindheim kyr 11:00 Konfirmasjon Hjemdal Gjerde kyrkje 12:00 Konfirmasjon Grønnevik sundag e påske Skånevik kyrkje 11:00 Konfirmasjon Grønnevik sundag e påske Fjæra kapell 13:30 Konfirmasjon Grønnevik sundag e påske Stødle kyrkje 11:00 Høgmesse Hjemdal mai Skånevik kyr 10:30 Familiegudsteneste Grønnevik mai Gjerde kyrkje 11:00 Familiegudsteneste Hjemdal mai Fjæra kapell 13:00 Høgmesse Grønnevik sundag e påske Grindheim kyrkje 11:00 Høgmesse Grønnevik sundag e påske Skånevik kyrkje 11:00 Høgmesse Hjemdal sundag e påske Frette kapell 11:00 Høgmesse Grønnevik sundag e påske Enge Bedehus 11:00 Familiegudsteneste Hjemdal Pinsedag Skånevik kyrkje 11:00 Høgmesse Grønnevik Pinsedag Stødle kyrkje 11:00 Høgmesse Hjemdal Treeiningssundag Gjerde kyrkje 11:00 Høgmesse Grønnevik sundag e pinse Varleite 12:00 Høgmesse sundag e pinse Grindheim kyrkje 19:00 Høgmesse Hjemdal 15

16 Det mangla verken på lys eller lyd når lovsongsbandet satt i gong. Foto og copyright - Sondre Sørskar/Impuls Fullt gulv og fullt trøkk under Impuls i Stavanger. Folk fra Etne foran til høyre! Foto og copyright - Ingvild ærland/impuls Impuls Dørene opnast og du løpar inn i hovudsalen medan du kjenner trykket frå alle dei andre bak seg. Tida er inne. Det er no det skjer. Du tar fart og spurtar så fort beina kan bære deg. Fyrstemann fram til scena. Det er jo der det skjer. Konsert er alltid gøy, men lovsongskonsert er noko heilt spesielt. Høg musikk, rå stemning, fett lys og heftig lyd. Men det tøffeste av alt; Jesus troner på toppen av det hele. Det er jo Han som konserten er til for. Det er Hans namn dei syng (kremt, skriker) ut der meir enn 1000 ungdommar står og hopper opp og ned medan sveitta renn nedover panna. Men dét gjer ingenting. Det er berre å bryte ut i song, himmelhøgt om du tør, så høgt at du dagen etter startar med ein grov og groggy stemme. For andre helga på rad har mange tatt turen til Stavanger for å ta del i eit større fellesskap med kvarandre og med Gud. Dei fleste deltakarane kommer frå Noreg, men det er også ei ungdomsgruppe der frå Tyskland. Frå Etne reiste det 17 ungdommar, som saman med andre frå heile landet fekk ei god helg med flott musikk, god lovsong og aktuell forkynning som det gjekk an både å lytte til og forstå (sjølv om preika laurdagskvelden blei litt lang når han heldt på i ein time og tjue minuttar!). Lovsongsbandet spiller nye songar, og det er tydelig at ungdommen blir rørt av Gud. Mange får eit sterkt møte med Gud. Tenk å få moglegheit til å møte vår himmelske Far saman med et energisk lovsongsteam og 1000 andre ungdommar. Men er lovsong berre til for den gode musikken eller for at vi skal kjenne Gud tett på kroppen? Nei, det er ikkje berre derfor. Det forkynnast at menneskjer, skapt i Guds bilete, lovpriser Gud når vi gjer hans gjerningar. Dette får ungdommane høve til under Impuls, ikkje bare med song og musikk, men ved å gi noko dei er glad i til dei som treng det meir enn seg sjølv. Det står kontainere i lokalet, og under lovsongen kan deltakarane gi tøy. Nokre av ungdommane gir av sine finaste og beste klede, andre vel å gi nokre av pengane sine. Alt som blir samla inn vil bli sendt til Kosovo gjennom Impuls eige Team Albania. Impuls var ei god oppleving både for kropp og sjel. Det spørst om ikkje vi reiser attende neste år! Av Per Hjemdal og Impulsmag.no 16

KYRKJEBLAD. 1889. Dette var den fyrste kristne songen som fekk gjennomslag på nynorsk. Songen er litt omarbeidd av Bernt Støylen i 1906.

KYRKJEBLAD. 1889. Dette var den fyrste kristne songen som fekk gjennomslag på nynorsk. Songen er litt omarbeidd av Bernt Støylen i 1906. 16 SALME Tekst: Engelskmannen Edward P. Hammond, skreiv denne songen under ei vitjing i Getsemane-hagen i 1866. Songen vart omsett til bokmål (Hin time i Getsemane) i 1880-åra og til nynorsk av Johannes

Detaljer

Fest og glede i Vikedal kyrkje

Fest og glede i Vikedal kyrkje NR. 1 Februar 2015 ÅRGANG 57 Kyrkjeblad for Bjoa, Imsland, Sandeid, Skjold, Vats, Vikebygd, Vikedal og Ølen Søndag 11. jan. var det duka for barnenyttårskonsert i Vikedal kyrkje med Her er det fest og

Detaljer

KYRKJEBLAD FOR SAMNANGER

KYRKJEBLAD FOR SAMNANGER INFORMASJON Jula 2013 KYRKJEBLAD FOR SAMNANGER 65. årgang Kyrkja på Ådland Foto: Fred Morten Ervik Frå biskopen s.2 30-årsjubilantar s.4 og 5 Frazer Siansengo s.6 og 7 Grøne sider s. 8 og 9 Trusopplæring

Detaljer

Undervisningstime for konfirmantar og ungdom. Manual med rettleiing og forslag til aktivitetar. FOTO: Paul JeffreyACT Alliance FASTEAKSJONEN 2015

Undervisningstime for konfirmantar og ungdom. Manual med rettleiing og forslag til aktivitetar. FOTO: Paul JeffreyACT Alliance FASTEAKSJONEN 2015 Undervisningstime for konfirmantar og ungdom. Manual med rettleiing og forslag til aktivitetar. FOTO: Paul JeffreyACT Alliance FASTEAKSJONEN 2015 Dette heftet skal brukast i Kirkens Nødhjelps fasteaksjon

Detaljer

KYRKJE- BLAD FOR GLOPPEN. Les om: Kristina Ommedal Side 32. Kristen Kaale Side 14. Maria Bolseth Side 38. Inghild Bakketun Side 29

KYRKJE- BLAD FOR GLOPPEN. Les om: Kristina Ommedal Side 32. Kristen Kaale Side 14. Maria Bolseth Side 38. Inghild Bakketun Side 29 Nr. 8 JUL 2013 Årgang 43 KYRKJE- BLAD FOR GLOPPEN 1 Les om: Kristina Ommedal Side 32 Kristen Kaale Side 14 Maria Bolseth Side 38 Inghild Bakketun Side 29 Håvard Nordvik Side 38 Hugo van der Goes Side 36

Detaljer

GOL OG HEMSEDAL. Nr. 1 Februar 2010 62. årgang. Kongeleg koptisk brudepar... 6 Solstreif... 6 Populær dåpsklubb... 7 Tårnagentene...

GOL OG HEMSEDAL. Nr. 1 Februar 2010 62. årgang. Kongeleg koptisk brudepar... 6 Solstreif... 6 Populær dåpsklubb... 7 Tårnagentene... GOL OG HEMSEDAL Nr. 1 Februar 2010 62. årgang Innh ald Min Salme... 2 Andakt... 3 Kunngjeringar... 4 Velkomen til kyrkje!... 5 Rekneskap... 5 Kongeleg koptisk brudepar... 6 Solstreif... 6 Populær dåpsklubb...

Detaljer

Nytt team er i gong. Karstein Pahr. Kyrkjeblad for Øygarden. Andakt ved prest Lars Arne Vik. Populær eldretur. -er forstandar i pinsemenigheten

Nytt team er i gong. Karstein Pahr. Kyrkjeblad for Øygarden. Andakt ved prest Lars Arne Vik. Populær eldretur. -er forstandar i pinsemenigheten ØY Nummer 4 Kyrkjeblad for Øygarden NYTT September 2014 41. årgang Nytt team er i gong 10 16 Karstein Pahr -er forstandar i pinsemenigheten Sion, som driv omsorgssenter på Tjeldstø. 3 4 5 8 Andakt ved

Detaljer

Kontakt 19. ÅRGANGEN Nr.1 MARS 2009

Kontakt 19. ÅRGANGEN Nr.1 MARS 2009 Fulldistribusjon Kyrkjebladet Kontakt 19. ÅRGANGEN Nr.1 MARS 2009 Meland kyrkjelyd MELAND KYRKJELYD Adresse: Meland kyrkjekontor, Rådhuset Boks 117 5906 Frekhaug Tlf. 56 17 14 80 - Fax 56 17 14 81 E-post:

Detaljer

9 890 overnattingar i 2014

9 890 overnattingar i 2014 ØY Nummer 2 NYTT Kyrkjeblad for Øygarden April 2015 9 890 overnattingar i 2014 12 Heidrar Alexander 3 Liten, men god som gull avduking av minnesmerke ved Kystmuseet, 28. mai. 8 Leir som trusopplæring 5

Detaljer

HelgedagenKyrkjelydsblad for Time

HelgedagenKyrkjelydsblad for Time HelgedagenKyrkjelydsblad for Time Nr. 3 - juni 2014 46. årg. Joakim i Tanzania side 4 Møt Brobyggerne side 11 Fra syv til syv i Kampala side 28 Sommar i kyrkjene på Jæren side 16 3 Bryne - Time - Undheim

Detaljer

HelgedagenKYRKJELYDSBLAD FOR TIME

HelgedagenKYRKJELYDSBLAD FOR TIME HelgedagenKYRKJELYDSBLAD FOR TIME NR. 5 - oktober 2012 44. årg. Min Salme side 3 Vær ømhjertede side 4 Ivrige jenter side 6 Lagsgutten gutt side 10 3 Bryne - Time - Undheim sokn Kyrkjekontoret tlf. 51

Detaljer

ÅRGANG 68. Konfirmantane 2015 på tur til Dale kyrkje.

ÅRGANG 68. Konfirmantane 2015 på tur til Dale kyrkje. 1 ÅRGANG 68 NR. 02 AUGUST 2015 Konfirmantane 2015 på tur til Dale kyrkje. Ord til ettertanke Guds kjærleik er den samme «Ja, dette er kjærleiken, ikkje at vi har elska Gud, men at han har elska oss og

Detaljer

Kyrkjeblad for Øygarden

Kyrkjeblad for Øygarden NR. 1 FEBRUAR 2006 33. ÅRGANG Kyrkjeblad for Øygarden KRIK-samling på Toftøy skule. Sjå siste side. Foto: Leif Gunnar Vik I dette nummeret kan du m.a. lesa: Lærenemnd til besvær... side 2 Vinterhelsing

Detaljer

Kyrkjeblad for Sunnhordland - Nr. 2-2008

Kyrkjeblad for Sunnhordland - Nr. 2-2008 Kyrkjeblad for Sunnhordland - Nr. 2-2008 Visitasforedrag i Fitjar kyrkje Side 4-5 Konfirmasjon i Sveio Side 8 Biskopen sin siste visitas gjekk til Fitjar Prestar på Aker Solutions Babel i revers Alfa Heilt

Detaljer

NMS Bjørgvin. det norske misjonsselskap nr 1 mars 2012. Lederhelg på Alværa i januar! Les mer om den side 10! Foto: Ingvald A.

NMS Bjørgvin. det norske misjonsselskap nr 1 mars 2012. Lederhelg på Alværa i januar! Les mer om den side 10! Foto: Ingvald A. NMS Bjørgvin det norske misjonsselskap nr 1 mars 2012 Lederhelg på Alværa i januar! Les mer om den side 10! Foto: Ingvald A. Frøyen Adresser og telefoner Det Norske Misjonsselskap NMS Vest Region Bjørgvin

Detaljer

Kyrkjeblad for Øygarden

Kyrkjeblad for Øygarden NR. 4 September 2011 38. ÅRGANG Kyrkjeblad for Øygarden Sjå, eg skaper noko nytt. No gror det fram. Jes. 43,19 Sjå intervju med Turid og Janesh på siste side I dette nummeret kan du m.a. lesa: Referat

Detaljer

Søk først Guds Rike! viktigheita av å prioritere den andelege biten av lagssamlingane/ ungdomskveldane

Søk først Guds Rike! viktigheita av å prioritere den andelege biten av lagssamlingane/ ungdomskveldane Søk først Guds Rike! viktigheita av å prioritere den andelege biten av lagssamlingane/ ungdomskveldane Innleiing Overskrifta for samlinga kjem frå Jesus si utfordring i Matteus 6,33: Søk fyrst Guds rike

Detaljer

Lovsong har fått større fokus og plass i våre forsamlingar og spesielt blant den yngre generasjonen. Det er eg veldig glad og takksam for.

Lovsong har fått større fokus og plass i våre forsamlingar og spesielt blant den yngre generasjonen. Det er eg veldig glad og takksam for. Nytt fra Sogn og Fjordane / Hordaland Februar/mars 2015 Nr. 1 15. årgang www.normisjon.no Lovsong har fått større fokus og plass i våre forsamlingar og spesielt blant den yngre generasjonen. Det er eg

Detaljer

nr.2 Kyrkjeblad for Gloppen mars 2015 Årgang 45 Han har stått opp!

nr.2 Kyrkjeblad for Gloppen mars 2015 Årgang 45 Han har stått opp! nr.2 Kyrkjeblad for Gloppen mars 2015 Årgang 45 Han har stått opp! Påske 2015 Vi serverer med dette eit fyldig påskenummer. Med temaet «Han har stått opp», kan det bli mange sider. Vi takkar flinke bidragsytarar!

Detaljer

Nr. 3-56. årgang Kyrkjelydsblad for Tinn Høsten 2011 GOD HØST!

Nr. 3-56. årgang Kyrkjelydsblad for Tinn Høsten 2011 GOD HØST! Nr. 3-56. årgang Kyrkjelydsblad for Tinn Høsten 2011 Livgivande vatn - rikeleg! GOD HØST! DU ER ALLTID VELKOMEN TIL GUDSTENESTE Foto: Hans Kr. Langeland SUNDAG ER KYRKJEDAG Austbygde sokn Døde: 17.06.11:

Detaljer

Med landslaget som læremeisterar

Med landslaget som læremeisterar Nyhetsmagasin for Stordal IL www.stordalingen.no Nr. 6 årgang 4 Februar 2005 post@stordalingen.no Med landslaget som læremeisterar Stordalingar har vore på hoppskule i Granåsen. Det som gjer denne hoppskulen

Detaljer

~ laussal kr 20.- ~ Nr 1 2012 Redaktør: Gunnbjørg Ljusnes Årgang 30

~ laussal kr 20.- ~ Nr 1 2012 Redaktør: Gunnbjørg Ljusnes Årgang 30 Nr 1 2012 Redaktør: Gunnbjørg Ljusnes Årgang 30 ~ laussal kr 20.- ~ Sykkelgruppa i IF Klypetussen er i god vekst, her representert ved 3 av medlemmene: Rune Ramsvik, Trond Austrheim og Dagfinn Garnes Johnsen,

Detaljer

Preikestolen. Nr. 4 august 2015 76. årg. Valnummer

Preikestolen. Nr. 4 august 2015 76. årg. Valnummer Preikestolen Nr. 4 august 2015 76. årg. KYRKJEblad for HJELMELAND STRand forsand Valnummer 1 Nr. 4 2015 Bruk stemma di! Adresse: Postboks 188, 4126 Neste nummer av Preikestolen kjem ut ca. 9. oktober Frist

Detaljer

mai 2009 164. årgang aktuelt om misjon og kirke Madagaskar:

mai 2009 164. årgang aktuelt om misjon og kirke Madagaskar: mai 2009 5 164. årgang aktuelt om misjon og kirke Madagaskar: Motorsykkelkræsj i bushen Utgitt av Det Norske Misjonsselskap (NMS) innhold Adresse: Boks 226 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Misjonsmarka

Detaljer

SYNSTE MØRE TORSDAG 12. NOVEMBER 2009. Tunnel gir hotell

SYNSTE MØRE TORSDAG 12. NOVEMBER 2009. Tunnel gir hotell 1 Frisørloftet Frisør Nina og Else Timebestilling 958 81 785 TORSDAG 12 NOVEMBER 2009 NR 42 ÅRGANG 40 DENNE VEKA Kulturpris for trufast innsats Kjellaug og Reidar Vik i Syvde har vore trufaste tenarar

Detaljer

Trygg Havn. Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 6/2014 126. årgang. Tema: Landsmøte 2014 Borgund Folkehøgskole, Ålesund Side 6 17

Trygg Havn. Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 6/2014 126. årgang. Tema: Landsmøte 2014 Borgund Folkehøgskole, Ålesund Side 6 17 Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 6/2014 126. årgang Tema: Landsmøte 2014 Borgund Folkehøgskole, Ålesund Side 6 17 Les også: Om ny generalsekretær Reportasjer Fritt ord Andakt Innhold Den indre

Detaljer

for underdøler og venene deira heime og ute 18. årgang * juni 2011 * kr 70,

for underdøler og venene deira heime og ute 18. årgang * juni 2011 * kr 70, nderdølen for underdøler og venene deira heime og ute 18. årgang * juni 2011 * kr 70, BLADET FOR BYGDA MED OVER 80 INNBYGGJARAR Gjett kva Kenneth, Tormod, Per Øystein, Atle, Sondre, Per Rune og Torbjørn

Detaljer

Tale ved prost Svein Arne Theodorsen ved Nyårsmottaking i Sunnhordland prosti 07.01.07:

Tale ved prost Svein Arne Theodorsen ved Nyårsmottaking i Sunnhordland prosti 07.01.07: Tale ved prost Svein Arne Theodorsen ved Nyårsmottaking i Sunnhordland prosti 07.01.07: Gode medarbeidarar, kjære gjester! Godt nytt år. Velkomen Nå har leiaren i det nye prostirådet, Jofrid Bjørkvik,

Detaljer

DYKK I BIBELEN. Åp 21,1-4 En ny himmel og en ny jord

DYKK I BIBELEN. Åp 21,1-4 En ny himmel og en ny jord MENIGHETSBLADET for E I D E B R E M S N E S K O R N S T A D Nr.. 2 JUNI 2015 62. årg ang K V E R N E S I denne fagre sumarstid gå ut, mi sjel, og gled deg i vår Herres store under! Sjå hagen prydd med

Detaljer