Kyrkjeposten. n Tårnagentar side 4-5 n Misjonsjubileum side 7 n Om Nattverden side 8-9 n Fasteaksjonen side 10-11

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kyrkjeposten. n Tårnagentar side 4-5 n Misjonsjubileum side 7 n Om Nattverden side 8-9 n Fasteaksjonen side 10-11"

Transkript

1 Kyrkjeposten Årgang 10 Informasjonsblad for Etne og Skånevik sokn Nummer 1 mars 2011 n Tårnagentar side 4-5 n Misjonsjubileum side 7 n Om Nattverden side 8-9 n Fasteaksjonen side

2 Kyrkjeposten Hei, og velkommen til eit nytt nummer av Kyrkjeposten! Som de ser, har vi gjort nokon små grep i dette nummeret: Mest merkbart er nytt format. Men også mengd nummer som vil komme ut, satsar vi på å auke frå to til fire. På den måten håper vi å kunne gje lesarane av Kyrkjeposten eit blad det er kjekt å bla i og godt å halde i. Men ikkje minst ynskjer vi å gi oppdatert informasjon om kva som rører seg i kyrkjelyden av aktivitetar og tilbod for store og små. For det er ikkje tvil om at det er spanande å vere ein del av kyrkja i Etne og Skånevik for tida. Ikkje berre ser det ut til at prosjektet det har vært snakka om så lenge, ny kyrkje, endelig ser ut til å realiserast men kyrkjelydene fekk endelig tildelt trusopplæringsmidler i samanhang med alle dei reformane som har teke kristendomsfaget ut av skulen og erstatta det med RLE. Så går det an å tenke litt meir offensivt om trusopplæring og gode tiltak for born og unge i kyrkjelydene. Spennende er det også at Skånevik og Etne får desse midla saman, og altså er nødt til å tenke eining og samarbeid i mest alt som skjer av trusopplæring. Det kan by på nokre utfordringar, men ikkje minst store gleder å få vere saman i det viktige arbeidet å gje bodskapen om Jesus ut til dei yngste! Per Hjemdal Forside: Ida, Runar, Jon Syvert og Bjarte er ivrige tårnagentar - saman med englevakt Heidi. 2 Frette Bedehus 100 år Søndag 3. oktober 2010 vart det feira at me i 100 år har hatt bedehus i Frette Krins. Kring 1900 vart det reist mange bedehus i bygdane kring oss, og elles ut over landet. Hans Nielsen Hauge kveikte mange med sitt arbeid til å vera med i den kristne lekmannsrørsla. I 1803 kom han over fjellet frå Sauda til Stordalen i Etne, og det vert fortalt at han heldt samling på Ekrheim der folk frå heile bygda tok del. Den fremste av føregangsmennene for reising av bedehuset på Frette var Godskalk Frette ( ). Han var husmann og svært fattig, men trass i eigen fattigdom gjekk han i bresjen for å samla inn pengar. Tomta vart kjøpt og skyldsett i Godskalk arbeidde vidare med finansiering av huset, og i tillegg til stor innsats frå folket i krinsen elles, kom det mange gode gåver frå folk i Stordalen som var utvandra til Amerika. I 1959 vart huset teke ned for å bygga det om til bedehuskapell. Før den gamle tømra vart sett oppatt og huset påbygt, vart det grave ut og bygt kjellar den nåverande matsalen. Jubileumsfeiringa starta med gudsteneste ved sokneprest Per Hjemdal. Den gamle klokkarbøna vart nytta, og presten tala ut frå teksten for dagen om den rike mann som hadde vanskeleg for å skilja seg frå sitt jordiske gods. Soknerådsleiaren i Etne, Pål Baustad helsa og overrekte gåve som er innhald til ei julekrybbe. Til denne gudstenesta var også 4-åringane i krinsen inviterte for å få utdelt 4-årsboka. Alle møtte saman med foreldre og mange andre slektningar. I alt var det 97 personar som deltok på denne jubileumsgudstenesta. Det er heilt utruleg korleis så mange kunne få plass i dette litla huset men svært kjekt var det at så mange ville vera med på å feira bedehuset. Etter gudstenesta heldt feiringa fram i kjellaren. Også her var det herleg trongt. Det vart servert god betasuppa som var innkjøpt frå Åkrafjordtunet. Noko seinare ut på ettermiddagen vart det Foto: Dag Smemo servert kaffi og kaker som ein del av damene i krinsen stod for. Randi Frette gav oss innblikk i litt historikk frå Frette kring M.a. fortalde ho om korleis sauahaldarar ute på øyane i Sunnhordland kvart år kom til Frette og leigde sommarbeite til sauene sine. Om haustane var desse smalafolkje fleire dagar i grenda i samband med sauasamlinga. Då var det vanleg at dei også tok del i kristne møte på bedehuset. Hans Asbjørn Åsbø frå Bjoa er ein av dei som i seinare tid har leigt sauabeite i fjella her. Han hadde trekkspelet med seg og spela til songar som kona hans, Marta Marie framførde på ein svært fin måte. Einride Aakra var ein av dei som i 1959 var med på dugnadsarbeid i samband med reising av bedehuskapellet. Han fortalde levande frå det arbeidet, der praktisk talt alle i grenda deltok. Sjølv hadde han nett fått traktor med lesseapparat då. Dette var den einaste motoriserte reiskapen dei hadde til disposisjon i arbeidet med utgraving av kjellaren. Etter ein dag med ord til oppbyggelse, eit herleg måltid mat, tilbakeblikk i bedehushistorie og ikkje minst mykje god drøs, avslutta me ein vellukka jubileumsdag med saman å syngja Navnet Jesus blekner aldri. Harald Lindevik

3 Ein far og dotter hans var ute på sjøen ein fin sommardag. Pappaen satt bak og styrte påhengsmotoren, medan jenta låg heilt framme i stamnen og drømde seg bort medan vatnet glei unna under henne. Vinden ruska i håret og tankane gjekk fritt. Prammen blei til eit stort seglskip, sjøen blei til fjernt hav og jenta blei til --- Ja, kva blei ho til? «Pappa, no er eg ein slik gallerifigur!» Det var det ho kalla det. For ho hadde lese i bøker saman med pappaen om store skip med mange segl og kanoner, og også gallionsfigurar, men så blei plutselig orda blanda - det kan skje for nokon kvar. Ho blei ein gallerifigur. Det var jo eit ganske rart uttrykk. Ein gallionsfigur veit vi er ei menneskedukke av tre som hang på seglskutene i gamle dagar. Det var ofte helgenar som skulle trygge skipet mot alle farane på havet, for det var godt med litt hjelp. Men gallerifigur, kva er det? Andakt ved Per Hjemdal Eit galleri er ein stad der vi kan sitje i fred og ro og sjå på. Der kan vi være saman med dei andre samstundes som vi ikkje er det. Galleriet er liksom ein litt trygg stad kor vi eigentlig ikkje treng vele om vi vil være deltakarar eller bare tilskodarar. Galleri finst i operahus og på gamle kinoar og på teatra. På teater eller i opera kan det være veldig godt med slike utsiktsplassar, for der er det berre meininga vi skal sjå på. Vi skal iall fall ikkje delta! Men også kyrkjene vår har galleri. Det er annleis. De skal ikkje berre være ein utsiktsplass. For i kyrkja er det jo meininga at alle skal være med! Det er meininga med ei gudsteneste at vi alle skal synge og be og prise Gud i fellesskap. Fellesskapen er ein styrke for vår tru. Det var ikkje som gallerifigur Gud skapte deg og meg. Vi blei skapt til å være med, til å medverke både i li vet og i kyrkja med dei gåver vi har og som gjer oss unike. Gud har ein oppgåve til deg. Så lenge det har fantes menneskjer, har dei fått oppgåver av Gud. Adam og Eva fekk beskjed om at dei skulle forvalte jorda. Moses fekk i oppdrag å gå til Farao og føre Israels folk ut av Egypt. Profetane i Bibelen fekk beskjed om å tale det Gud ville. Jesu disiplar til alle tider alle kristne - fekk dette oppdrag frå Jesus: Følg meg! Kom ned frå galleriet og følg meg! Ja, det var oppgåva frå Jesus til deg og meg, akkurat som om vi skulle vært Sakkeus i treet alle saman. Jesus sa: Følg meg! Så skal du få oppleve at Gud kan bruke hele deg. Songstemma di, venlegheiten di, humøret. Kanskje kan du snekre, kanskje kan du lese, kanskje kan du sitje i eit sokneråd, eller kanskje kan du bake eller tale. Ja, Gud veit kva du kan, og han vil bruke det du har. Kyrkjeskipet treng ingen gallerifigur, for dei har ikkje del i noko. Vi blei heller ikkje skapt til å være gallionsfigur, for dei er berre til pynt. Men du og eg blei skapt til å være Guds tenarar, Guds matrosar og medhjelparar, med akkurat dei gåver og evner vi har. Jesus sa: Følg meg! Det ligg mange spanande opplevingar og erfaringar og venter! 3

4 TÅRNAGENTHELG I ETNE Siste helga i januar var alle Etne sine 3.klassingar inviterte til Tårnagenthelg i Gjerde kyrkje. 20 friske og glade 8 og 9 åringar, sokneprest Per og 7-8 englevakter møtte opp klokka 15,- alle med sommarfuglar i magen. Kva var det som skulle skje? Spenninga var til å ta og føla på då kvar enkelt som stod og trippa uti våpenhuset, måtte krypa inn i ei mørk kyrkje, - inn i ein labyrint som førte inn til noko ukjent! Tårnagenter er modige, så alle saman klarte å finna fram til staden der tårnagentbeviset skulle stemplast med kvar sitt personlege fingeravtrykk, - fortsatt i stummande mørke! Vidare inn i kyrkja kom lyset på, og alle kunne samlast framme i koret med ein søt og god fox som dei hadde leita seg fram til i ei stor balje med ris. Leit og du skal finna!, stod det utanpå balja. Tårnagenter skal løysa oppdrag og utføra viktige oppgaver! Me fekk hjelp av profesjonelle agentar, nemlig PO- LITIET! 2 uniformerte politimenn kom og lærte oss om korleis det er å arbeida som agent, og korleis dei tar fingeravtrykk, - heilt på ekta! Så skulle tårnagentane ut på sitt neste oppdrag, - 4 symboljakt i kyrkja! Utstyrt med digitale kamera drog dei gruppevis rundt i kyrkja på jakt etter gamle og nye symbol. Her skulle det takast bilete av alt det spennande som dei fant, og dette skulle visast fram på søndagens gudsteneste. Symboljakt er hardt arbeid, og derfor måtte me sørga for å få nye krefter! Bordet blei dekka med fin, kvit papirduk, og eit kjempegodt måltid med pizza og brus vart inntatt på golvet i den gamle, fine kyrkja. Kanskje var det for aller fyrste gong! Me hadde det så koselig at me nesten trudde me drøymde.. Neste post på programmet var sporleik, - i og omkring kyrkja. Her var det mange oppdrag å løysa for ein tårnagent. Alle gjekk inn med liv og sjel for oppgåvene. Klokka halv sju samla alle seg igjen. Lysa var tente på alteret og me var igjen spente! Me skulle få besøk av ein hemmeleg gjest! Kven kunne det vera? Døra gjekk opp, og inn kom ei koselege dama med kvitt hår og handveske. Ho såg snill ut! Sigrid Bjørgen kom fram i koret til oss, sette seg ned og fortalde til oss om korleis ho hadde det då ho var lita jente og kvifor ho heile livet har trudd på Jesus. Det var heilt stille, og alle syns det var kjekt å høyra på henne. Før me skildes, fekk alle tårnagentane utdelt kvar sitt agentbevis, og kvar sitt oppdrag til neste dags gudsteneste. Søndagen kom, og alle tårnagentane stilte friske og opplagde i kyrkja klokka 11. Dei aller fleste hadde oppgåver som klokkeringing, tekstlesing og medhjelparar ved dåpen. Tårnagentar er flinke! Per viste bileta som var tatt under symboljakta, og det var skikkeleg kjekt å sjå det igjen. Mot slutten av gudstenesta fekk tårnagentane utdelt endå eit nytt oppdrag, - eit raudt hjarta med oppdraget dei skulle halda fram med etter at helga var slutt: Sprei Guds kjærleik i veka som kjem, - til nokon som ikkje høyrer eller ventar lyden av klokker eller tårnagentar. Tårnagenthelga vart avslutta med kyrkjekaffi og premieutdeling etter spoleiken. Ei veldig kjekk helg i kyrkja var over. Reidun Sande

5 Meir enn eit vannkar: Maren, Inger Constanse, Ida og Mathilde på symboljakt Tårnagentar er blide fyrer. Runar i full vigør. 5

6 Kyrkjeval i eit historisk år for kyrkja Som ein del av Demokratireformen i Den norske kyrkja, blir det gjord forsøk med val samstundes med offentlege val. For to år sidan var det difor val same dag som stortingsvalet. I år er det kommune- og fylkestingsvalet som får selskap av kyrkjevalet er eit godt år å arrangere kyrkjeval. Dei nærmaste åra skal rammene for det nye tilhøvet mellom kyrkje og stat bestemmast. Ein ny kyrkjeordning skal vedtas. Nye liturgiar skal gjerast kjend og takast i bruk i kyrkja. 11. og 12. september 2011 veles medlemmene til sokneråd og bispedømmeråd i Den norske kyrkja for perioden Kyrkjevalet i september 2011 skal bygge vidare på den auka interessa Kyrkjevalet 2009 skapte. Den gong auka oppsluttinga frå dei med stemmerett frå 4,2% i 2005 til 13% i Les meir om valet i neste nummer av kyrkjeposten! 6 Om festeavgifta Den årlege festeavgifta på kyrkjegardane i Etne blei ved nyttår auka frå kr. 50,- pr grav til kr. 100,- pr grav. Dette skjedde etter eit framlegg frå Kyrkjeleg fellesråd til kommunestyret. Etter auka er festeavgifta likevel blant dei lågaste samanlikna med dei fleste omkringliggande kommunar. Dei ekstra inntektene for fellesrådet som ligg i auka, vil bli nytta til vedlikehald og drift av nettopp kyrkjegardane. Siste nytt i kyrkjesaka: Skisseprosjektet er no ferdig, og vert i desse dagar oversendt departementet v/ biskopen for godkjenning. Arkitekt og konsulentar er i full gong med detaljplanar med sikte på å få ferdige tilbodsdokument innan påske. Det er nedsett eigne underkomitear for pengeinnsamling, kjøkkeninnreiing, utsmykking og instrument. Etne kommune er positive til å gje garanti for låneopptak samt å ta ansvar for omlegging av vegen, opparbeiding av parkeringsplassen og stiller tomtearealet fritt til disposisjon. Om det går slik vi håpar og ynskjer, kan byggekontraktar vere signerte innan fellesferien. Det er ynskje om å gjere deler av grunnarbeidet på dugnad, og det vil bli organisert ei oversikt over folk og utstyr som deltek, og kor dei kjem inn i arbeidet. Dersom du ynskjer å sjå korleis kyrkja vil bli som ferdig, kan du gå inn på youtube og søke på Etne nye kyrkje. Så får vi håpe på at alt går greitt og at vi får ein fin og mild haust som gjer arbeidet lettast mogeleg. Jørgen Hopland Leiar, plannemnda Utsiktenbasaren gjekk av stabelen 11. februar. Tradisjonen tro var det mange flotte gevinstar, stort oppmøte og dyktig leiing av herrar med glimt i auge. KM-karane song, soknepresten heldt andakt, og folk så ut til å hyggje seg. Resultatet blei tett oppunder kr ,-! Vel gjort, KM-karar! foto: Solveig Lunde Jekteberg

7 Misjonsjubileum Mortveit misjonsforening. 1. rekkje frå venstre: Berit Mortveit, Judith Mortveit. 2. rekkje frå venstre: Margunn Mortveit, Mary Lygre, Eli Skoge, Torbjørg Grønnevik. Den 4. desember 2010 hadde Mortveit kvinneforening jubileum på Molnes bedehus. Det hadde då vore kvinneforeining for Det Norske Misjonsselskap i 140 år i den gamle skulekrinsen. I bygdeboka står det: I 1870 fekk Halvar Paradis i gang den første kvinneforeininga på Skånevikstrondo. Då samla han kvinnene i grenda til eit skipingsmøte i stova i Hjelmarvik. I ca 20 år var Ebne og Mortveit saman om foreiningsarbeidet, men skilde så lag. Ein periode var det to foreiningar i Mortveit krins; Mortveit eldre kvinneforening og Morveit Yngre kvinneforening. I dag er det berre ei foreining for NMS, og me har kvart år basar Skjærtorsdag klokka 15. Jubileum har det vore feira tidlegare også, bl.a i 1950 då ein feira 80-års jubileum. På jubileumsfesten i 2010 hadde me besøk av områdeleiar Edel Sørvik som heldt andakt, Harald Grønnevik kåserte og foreningsdamer frå Ebne song. Elles kosa me oss med kaffi og kaker. Kris flytter til Odda Etter meir enn fire år i Skånevik og Etne tek Krzysztof Ulita frå midt i mars til som organist i Odda. Der vil han gjera teneste i dei fire kyrkjene i Odda, Tyssedal, Skare og Røldal. Me vil takka Kris for det gode arbeidet han har utført i våre kyrkjelydar og for den venlege og positive atmosfæren han har skapt rundt seg. Me kjem til å sakna han og ynskjer Kris og Eva lukka til på ny plass! Som ny organist er tilsett Solveig Sørheim. Ho er etnejente og me ynskjer henne velkomen heim. Ho vil vera på plass før sommaren. Misjonsmøte Det Norske Misjonsselskap i Gjerde Kyrkje søndag 10. april kl Talar : Tidligare Madagaskarmisjonærar : Inger Johanne og Jens Stangeland Kyrkjeposten Ansvarleg redaktør: Per Hjemdal Layout: Arve Skogen Neste nummer kjem i månadsskifte mai/juni. Frist for innlevering av stoff 5. mai. 7

8 LIVETS GANG Døypte, Etne 23. januar, Stødle kyrkje Trygve Hjelmeland Moe 30. januar, Gjerde kyrkje Eirik Sørheim Emma Sørheim Synne Halleland 13. februar, Enge bedehus Tørres André Forseth Jacobsen Sebastian Solgård Moe 6. mars, Stødle kyrkje Jone Sævareid Linnea Berge Martinsen Erik Sævareid Vigde, Etne 6. mars, Stødle kyrkje Lene Berge Jens Martin Martinsen Gravlagde, Etne 10. februar, Gjerde kyrkje Henny Kristine Årre Døypte, Skånevik 6. februar, Skånevik kyrkje Thor Henry Horne Leknes Lise Stigen 20. februar, Skånevik kyrkje Selma Kaldheim Bergesen Gravlagde, Skånevik 17. februar, Skånevik kyrkje Olav Ullensvang Nattverd - fest og problem For eindel kristne menneske er nattverden problematisk. Sikkert også her i bygdene. Grunnane kan vera mange. Der er historiske årsaker og personlege grunnar. Nokre kjenner seg ikkje verdige og ferdige til ei slik høgtidstund, eller ein kjenner kanskje på andre sin dom og vurdering. For eindel er store forsamlingar og rom problematiske. Litt alminneleg menneskefrykt har me vel og. Eller det er berre blitt ein vane å klara seg utan. Me treng ikkje ei fullstendig liste. Kvar veit sjølv kor problemet ligg. Trevor Park, ein engelsk prest eg samarbeidde med for nokre år sidan, hadde den fordelen at han også kunne sjå kyrkjelivet vårt utanfrå. Han undra seg ofte over at medan dei aller fleste med glede og frimot bar ungane sine til dåpen, kjende mange det så vanskeleg å bruka nattverden. Og han oppmuntra sterkt til at fleire skulle ta den i bruk. Eg vil gjerne slå fylgje med han i det. Men eg vil i tillegg til oppmuntringa leggja til ein del forståing. Først det siste. Eg forstår dei mange grunnane til å bli sitjande i benken. Kyrkja har for ein del seg sjølv å takka for at det er blitt så vanskeleg. Åtvaringane mot å gå til nattverd på urett vis var ofte vel så sterke som den glade innbydinga til festbordet. Og kampen mot vanekristendommen lukkast, meir enn ein skulle ynskja. Slik har det seg, trur eg, at eindel truande, kristne menneske ikkje har fått seg til å bli med. Til dei som av ulike grunnar synes nattverden er problem, vil eg først seia : Ver frimodige kristne. Kom til kyrkje og sit på plassen din. I fellesskapet rundt ordet og salmene og bønene gir Gud deg dei same gåvene som han gir oss i nattverden. Og for det andre vil eg seia: Der er plass for deg ved Herrens bord. Det er eit festbord der me får koma heilt nær og sitja til bords ilag med han. Det er også ein god stad å koma for å leggja frå seg bører. Og det er eit heilt vidope bord for alle som søkjer han. Tenk over, ein gong til, om ikkje det også er din plass. Dei seinare åra har der skjedd noko gledeleg rundt norske nattverdbord. Borna kjem. Med ivrig utstrekte hender og forventningsfulle blikk tek dei imot. Og på det viset er dei med og fører festen tilbake til vår nattverdfeiring. For ein fest er det. Den største festen! Harald Grønnevik 1.mars, Skånevik kyrkje Reidun 8 Teigelid Tungesvik

9 9

10 Kirkens Nødhjelps fasteaksjon 2011 rettferd Det handlar om Meir enn éin milliard menneske lever i ekstrem fattigdom. Det vil Kirkens Nødhjelp gjere noko med, med hjelp frå konfirmantane i Etne og Skånevik. 12. april går Kirkens Nødhjelps fasteaksjon 2011 av stabelen. Då besøkjer konfirmantar frå Etne og Skånevik alle husstander i kommunen for å samle inn pengar til Kirkens Nødhjelps arbeid. Over éin milliard menneske lever i fattigdom. Urettferd tek menneskeliv kvar dag. Det er ikkje tilstrekkeleg at folk så vidt har nok til å eksistere. Alle menneske har rett til å ha eit levebrød, slik at dei kan klare seg ved hjelp av eigen arbeidsinnsats, seier sokneprest Per Hjemdal, som er med å organisere aksjonen for konfirmantane i Etne. Pengane som vert samla inn, går til Kirkens Nødhjelps arbeid over heile verda, og blir brukt der dei trengst mest. Med Kirkens Nødhjelps fasteaksjon 2011 gjer vi eit felles løft saman med folk i Noreg for at fattige menneske skal få moglegheit til å skape seg eit liv utan fattigdom. Ta godt imot bøsseberarane, oppfordrar soknepresten. Skaper sitt eige levebrød I Tanzania hjelper Kirkens Nødhjelp folk i gang med å skape seg eit levebrød gjennom spare- 10 og lånegrupper i lokalsamfunnet. Medlemmene i gruppa sparar pengar i ein pott, og dei får høve til å ta opp små lån frå denne potten, slik at dei kan starte si eiga gründerverksemd og forsørgje familien sin. Godfrey Walalaze, Kirkens Nødhjelps programrådgjevar i Tanzania, fortel: Sidan 2006 har vi oppretta 1000 slike spare- og lånegrupper i Tanzania. Heile tida møter eg menneske som imponerer meg med det dei har klart å få til gjennom gruppene. Dei fortel den eine suksesshistoria etter den andre: om at dei kan ete seg mette, halde barna i skulen, at dei har skapt seg eit levebrød. Kirkens Nødhjelp støttar gruppene med opplæring, bankboksar og anna materiell. Vil fjerne årsakene til fattigdom Fattigdom har svært mange årsaker, éi av dei er at store, internasjonale selskap snyter på skatten i fattige land. Fattige menneske mistar helsetilbod og skulegang på grunn av dette. Inntekter som kunne kome innbyggjarane i landet til gode, vert gøymde unna i skatteparadis. Gjennom Kirkens Nødhjelps fasteaksjon ber vi finansministeren sørgje for at ingen norske selskap snyter på skatten i fattige land, forklarar Per Hjemdal og oppfordrar alle til å støtte opp om aksjonen. Fastetid er aksjonstid Det er ikkje rettferdig at over 1 milliard menneske i verda framleis lever i ekstrem fattigdom. Saman kan vi kjempe for ei framtid utan fattigdom. Det handlar om rettferd! I Jes. 58, 6-10 står det blant anna at vi i fasta skal løysa dei som med urett er bundne, dela vårt brød med dei som svelt og la heimlause koma i hus. Fattigdomen i verda er enkelt synleg for oss i at nokon svelt, andre gjer det ikkje, men dei underliggjande årsakene til økonomisk urettferd er kompliserte. Bibelens bodskap om faste utfordrar oss til å omsetja tankar og ord til faktisk handling, og gjennom vårt engasjement og bidrag til Kirkens Nødhjelps fasteaksjon kan vi verkeleggjere Guds ord. Den norske kyrkja har hatt kampen for økonomisk rettferd på dagsorden i mange år, og vi er utfordra av det internasjonale kyrkjefellesskapet til å arbeide med global rettferd. Gjennom Kirkens Nødhjelps fasteaksjon 2011 blir vi oppmoda til å støtte kampen for økonomisk rettferd og for ei framtid utan fattigdom. Fastetida er vår aksjonstid i Den norske kyrkja. Eg oppmodar difor alle til å støtte Kirkens Nødhjelps fasteaksjon ved å ta godt imot bøsseberarane, vere med som bøsseberar sjølv og til å signere kampanjen som er retta mot dei som har makt og ansvar. Biskop Halvor Nordhaug

11 z fakta Kirkens Nødhjelps fasteaksjon april n Set i år fokus på økonomisk rettferd: Saman kan vi kjempe for ei framtid utan fattigdom. n Det er kyrkjelydane landet rundt som står for gjennomføringa. Kontakt din nærmaste kyrkjelyd dersom du vil vere med å gå med bøsse. n Du kan støtte aksjonen direkte ved å: n Bruke kontonummer n Ringje gjevartelefon (200 kroner) n Sende ein sms <KN100> til 2090 (100 kroner) 11

12 Me tar oss av alle gjeremål i samband med dødsfall og gravferd i Etne og omegn. Etne Gravferdsbyrå 5590 Etne - Tlf Døgnvakt - med heile vegen Tlf Etne senter - Tlf Sunnhordland Mek Verksted AS 12 Tlf

13 Etne E- lag 5590 Etne - Tlf Når dagen er på hell tenn lys med kraft frå eigne fjell! Ølensvåg Tlf Johansen Rør AS Skånevik Tlf Johs. Lundal & Sønner AS Teigland, 5590 Etne, tlf Tlf Etne senter - Tlf Skånevik - Etne Tlf

14 14 Kyrkja Adresser Etne kyrkjekontor Postboks 6, 5591 ETNE tlf Heimeside: Soknepresten i Etne, Per Hjemdal / Kontortid: Tirsd-fred kl Soknepresten i Skånevik, Harald Grønnevik Kontortid: Onsdag kl i Skånevik prestegard. Konstituert kyrkjeverje og kyrkjelydsarbeidar Astrid Askeland Johnsen / Kontortid: Tirsd- fred kl Sakshandsamar Olav Sagen Kontortid: Mand-onsd kl Organist Krzysztof (Kris) Ulita / Kyrkjegardsarb./kyrkjetenar Sigurd Stødle Soknerådsleiar i Etne Pål Atle Baugstad / Soknerådsleiar i Skånevik Eli Garvik Fellesrådsleiar Harald Lindevik / Kyrkjas tilbod til barn og unge i Etne og Skånevik Søndagsskulen Skånevik: Aud Karin Leknes tlf: Frette: Anne Jorunn Lindevik tlf: Tripp Trapp Treff Tilbod til vaksne og barn. Annakvar onsdag kl Sjå annonse under Møte i Grannar. Skånevikspeidaren Småspeidarane: 3. og 4. klasse Storspeidarane: klasse Møter på gamleskulen onsdagar kl Kontaktperson: Kari Johansson tlf Etne Soul-Children Songtilbod for unge frå år. Annkvar veke torsdagar kl Enge bedehus. Kontaktperson: Pål Atle Baustad S-klubben Tilbod til barn frå klasse. Annakvar torsdag kl på Grønstad skule. Kontaktperson: Aud Jorunn Baustad tlf Fredagsklubben Tilbod til barn frå 1. til og med 7. klasse. Enge bedehus kl Gruppeaktivitetar, song og andakt KFUK-KFUM speidarane Småspeidarane - frå klasse. Annakvar tysdag kl Kontaktperson: Marta Onstein tlf Felles møtetid annakvar onsdag kl Jentespeidarane - frå 5. kl og oppover Kontaktperson: Ingunn Frette tlf Gutespeidarane - frå 5. klasse og oppover Kontaktperson: Atle Aas tlf For program: Etne Nettkafè For ungdom frå 7. klasse og oppover. Annakvar fredag på Enge bedehus Aktivitetar: Internett, X-box, biljard, bordtennis, pizza, kiosk, samling m.m. Siste halvtimen ryddar og vaskar me. Nettside: (google-lenk)

15 Gudstenester Dato Dag Kyrkje Kl Gudsteneste Prest sundag i faste Fjæra kapell 11:00 Høgmesse Hjemdal sundag i faste Frette kapell 11:00 Høgmesse Grønnevik Maria bodskapsdag Skånevik kyrkje 11:00 Samtalegudsteneste Hjemdal Maria bodskapsdag Gjerde kyrkje 18:00 Samtalegudsteneste Grønnevik Palmesundag Gjerde kyrkje 11:00 Høgmesse Grønnevik Skjærtorsdag Skånevik kyrkje 11:00 Høgmesse Hjemdal Langfredag Grindheim kyrkje 11:00 Langfredagsgudst Hjemdal Langfredag Skånevik kyrkje 18:00 Langfredagsgudst Hjemdal Påskenatt Stødle kyrkje 23:00 Påskenattsmesse Hjemdal Påskedag Skånevik kyrkje 11:00 Høgmesse Grønnevik Påskedag Stødle kyrkje 12:00 Høgmesse Hjemdal påskedag Fjæra kapell 11:00 Høgmesse Grønnevik Stødle kyrkje 11:00 Konfirmasjon Hjemdal Stødle kyrkje 13:00 Konfirmasjon Hjemdal sundag e påske Grindheim kyr 11:00 Konfirmasjon Hjemdal Gjerde kyrkje 12:00 Konfirmasjon Grønnevik sundag e påske Skånevik kyrkje 11:00 Konfirmasjon Grønnevik sundag e påske Fjæra kapell 13:30 Konfirmasjon Grønnevik sundag e påske Stødle kyrkje 11:00 Høgmesse Hjemdal mai Skånevik kyr 10:30 Familiegudsteneste Grønnevik mai Gjerde kyrkje 11:00 Familiegudsteneste Hjemdal mai Fjæra kapell 13:00 Høgmesse Grønnevik sundag e påske Grindheim kyrkje 11:00 Høgmesse Grønnevik sundag e påske Skånevik kyrkje 11:00 Høgmesse Hjemdal sundag e påske Frette kapell 11:00 Høgmesse Grønnevik sundag e påske Enge Bedehus 11:00 Familiegudsteneste Hjemdal Pinsedag Skånevik kyrkje 11:00 Høgmesse Grønnevik Pinsedag Stødle kyrkje 11:00 Høgmesse Hjemdal Treeiningssundag Gjerde kyrkje 11:00 Høgmesse Grønnevik sundag e pinse Varleite 12:00 Høgmesse sundag e pinse Grindheim kyrkje 19:00 Høgmesse Hjemdal 15

16 Det mangla verken på lys eller lyd når lovsongsbandet satt i gong. Foto og copyright - Sondre Sørskar/Impuls Fullt gulv og fullt trøkk under Impuls i Stavanger. Folk fra Etne foran til høyre! Foto og copyright - Ingvild ærland/impuls Impuls Dørene opnast og du løpar inn i hovudsalen medan du kjenner trykket frå alle dei andre bak seg. Tida er inne. Det er no det skjer. Du tar fart og spurtar så fort beina kan bære deg. Fyrstemann fram til scena. Det er jo der det skjer. Konsert er alltid gøy, men lovsongskonsert er noko heilt spesielt. Høg musikk, rå stemning, fett lys og heftig lyd. Men det tøffeste av alt; Jesus troner på toppen av det hele. Det er jo Han som konserten er til for. Det er Hans namn dei syng (kremt, skriker) ut der meir enn 1000 ungdommar står og hopper opp og ned medan sveitta renn nedover panna. Men dét gjer ingenting. Det er berre å bryte ut i song, himmelhøgt om du tør, så høgt at du dagen etter startar med ein grov og groggy stemme. For andre helga på rad har mange tatt turen til Stavanger for å ta del i eit større fellesskap med kvarandre og med Gud. Dei fleste deltakarane kommer frå Noreg, men det er også ei ungdomsgruppe der frå Tyskland. Frå Etne reiste det 17 ungdommar, som saman med andre frå heile landet fekk ei god helg med flott musikk, god lovsong og aktuell forkynning som det gjekk an både å lytte til og forstå (sjølv om preika laurdagskvelden blei litt lang når han heldt på i ein time og tjue minuttar!). Lovsongsbandet spiller nye songar, og det er tydelig at ungdommen blir rørt av Gud. Mange får eit sterkt møte med Gud. Tenk å få moglegheit til å møte vår himmelske Far saman med et energisk lovsongsteam og 1000 andre ungdommar. Men er lovsong berre til for den gode musikken eller for at vi skal kjenne Gud tett på kroppen? Nei, det er ikkje berre derfor. Det forkynnast at menneskjer, skapt i Guds bilete, lovpriser Gud når vi gjer hans gjerningar. Dette får ungdommane høve til under Impuls, ikkje bare med song og musikk, men ved å gi noko dei er glad i til dei som treng det meir enn seg sjølv. Det står kontainere i lokalet, og under lovsongen kan deltakarane gi tøy. Nokre av ungdommane gir av sine finaste og beste klede, andre vel å gi nokre av pengane sine. Alt som blir samla inn vil bli sendt til Kosovo gjennom Impuls eige Team Albania. Impuls var ei god oppleving både for kropp og sjel. Det spørst om ikkje vi reiser attende neste år! Av Per Hjemdal og Impulsmag.no 16

kjærleiken ein har til kyrkja. Denne arven er det som må førast vidare til neste generasjon.

kjærleiken ein har til kyrkja. Denne arven er det som må førast vidare til neste generasjon. Visitasforedrag i Vik 6. mars 2016 Kjære kyrkjelyd! Takk for flotte dagar her i Vik! Det er ei fantastisk vakker bygd. Og det handlar ikkje berre om naturen. Her har forfedrene dykkar bygd dei vakraste

Detaljer

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd VISJON I arbeidet for og med dei medarbeidarane i Fjell sokn har vi utarbeida ein visjon: I Fjell sokn vil vi

Detaljer

Velkomen til. Dette heftet tilhøyrer:

Velkomen til. Dette heftet tilhøyrer: Velkomen til Dette heftet tilhøyrer: 1. samling: Kva er Bibelen? Skapinga. Babels tårn Forskaroppgåve 1 På denne samlinga har vi snakka om Bibelen. Det er ei gammal bok som har betydd mykje for mange.

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

ÅRSMELDING FOR VANGSNES SOKNERÅD

ÅRSMELDING FOR VANGSNES SOKNERÅD ÅRSMELDING FOR VANGSNES SOKNERÅD 2014 Årsmelding for Vangsnes Sokneråd 2014. Medlemar: Oddveig Kristine Fimreite ( leiar) Gro Heimdal ( nestleiar og trusopplæring) Leif Audun Sætre ( medlem i fellesrådet)

Detaljer

EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid

EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid Matteus: Tid: Tidleg på 60-talet e.kr. Forfattar: Apostelen Matteus. Adressat: Jødar. Markus: Tid: En gang på 60- talet e.kr. Forfattar: Johannes Markus Adressat: Romarar

Detaljer

Liturg: I namnet åt Faderen og Sonen og Den Heilage Ande (krossteikning).

Liturg: I namnet åt Faderen og Sonen og Den Heilage Ande (krossteikning). Liturg: I namnet åt Faderen og Sonen og Den Heilage Ande (krossteikning). A: Så seier Herren: Det folk som ferdast i mørkret, skal sjå eit stort ljos. Over dei som bur i skuggelandet skal ljoset stråla

Detaljer

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike Molde Domkirke 2016 Konfirmasjonspreike Så er altså dagen her. Den store dagen. Dagen eg trur mange av dykk har gleda seg til lenge. Og det er lov å kjenne litt sommarfuglar i magen og både glede og grue

Detaljer

Møteprotokoll for møte i

Møteprotokoll for møte i Møteprotokoll for møte i Masfjorden Kyrkjelege Fellesråd 27.01. 2015 kl. 1815 i kantina på kommunehuset. Desse møtte: Ragnhild Skuggedal Britt E. Nordland Åse Dyrkolbotn Øyvind Kristoffersen Egil Kvingedal

Detaljer

Joakim Hunnes. Bøen. noveller

Joakim Hunnes. Bøen. noveller Joakim Hunnes Bøen noveller Preludium Alt er slik det plar vere, kvifor skulle noko vere annleis. Eg sit ved kjøkenvindauget og ser ut. Det snør, det har snødd i dagevis, eg har allereie vore ute og moka.

Detaljer

Kva seier bibelen om dåp? Ein presentasjon utarbeida av Styret for Holdhus Kristne Forsamling September 2011 www.hkrf.net

Kva seier bibelen om dåp? Ein presentasjon utarbeida av Styret for Holdhus Kristne Forsamling September 2011 www.hkrf.net Kva seier bibelen om dåp? Ein presentasjon utarbeida av Styret for Holdhus Kristne Forsamling September 2011 www.hkrf.net Kommentarar til innhald Presentasjonen er skrive på nynorsk, men bibelsitata er

Detaljer

NAMNET. Av Jon Fosse GUTEN JENTA

NAMNET. Av Jon Fosse GUTEN JENTA NAMNET Av Jon Fosse Handlinga følger eit ungt par som dreg heim til hennar foreldre. Jenta er høggravid og dei manglar bustad. Det er eit drama om kor vanskeleg det er å forstå kvarandre og om lengselen

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE Alle vaksne i Lyefjell barnehage arbeider for at det enkelte barn opplever at: Du er aktiv og tydelig for meg Du veit at leik og venner er viktige for

Detaljer

FORBØN. Forbøn ORDNING FOR. for borgarleg inngått ekteskap. 1 Preludium/Inngang. 2 Inngangsord. Anten A

FORBØN. Forbøn ORDNING FOR. for borgarleg inngått ekteskap. 1 Preludium/Inngang. 2 Inngangsord. Anten A FORBØN ORDNING FOR Forbøn for borgarleg inngått ekteskap Under handlinga kan det gjevast rom for medverknad av ulike slag. Det kan vera medverknad frå festfølgjet ved einskilde av dei liturgiske ledda,

Detaljer

Jon Fosse. For seint. Libretto

Jon Fosse. For seint. Libretto Jon Fosse For seint Libretto Personar Eldre kvinne, kring seksti-sytti Middelaldrande kvinne, kring førti Mann, kring femti Fylgje Yngre kvinne, kring tretti Med takk til Du Wei 2 Ei seng fremst, godt

Detaljer

MØTEBOK BREMNES SOKNERÅD

MØTEBOK BREMNES SOKNERÅD DEN NORSKE KYRKJA Bremnes sokneråd MØTEBOK BREMNES SOKNERÅD Møtestad: Rådhuset Tid: Tysdag 26.11.2013 kl. 19.30-22.00 Desse møtte: Berit Hallaråker, Asbjørn Gundersen, Bjarte Aartun, Karl Mæland, Elin

Detaljer

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA TIL LEKSJONEN Fokus: Kjøpmannen og den verdifulle perla. Tekst: Matt 13.45 Likning Kjernepresentasjon MATERIELL: Plassering: Hylle for likningar Deler: Gulleske med kvitt

Detaljer

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7 Den gode gjetaren Lukas 15:1-7 Bakgrunn I denne forteljinga formidlar du noko om kva ei likning er. Difor er delen om gullboksen relativt lang. Det å snakke om dei ulike filtstykka som ligg i boksen, er

Detaljer

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv.

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv. Særemne 3-100 år med stemmerett I 2013 er det hundre år sidan alle fekk stemmerett i Noreg. På Norsk Folkemuseum arbeider vi i desse dagar med ei utstilling som skal opne i høve jubileet. I 2010 sendte

Detaljer

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING NYNORSK INNHALD GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING... 2 GRAVFERDSORDNING:... 2 1. MENS VI SAMLAST... 2 2. FELLES SALME... 2 3. INNLEIING VED LEIAR... 2 4. BØN... 2 5. MINNEORD...

Detaljer

Ser du det? Ved Odd Erling Vik Nordbrønd døveprest i Møre Anne Marie Sødal kateket i døvekirken Nordenfjelske distrikt

Ser du det? Ved Odd Erling Vik Nordbrønd døveprest i Møre Anne Marie Sødal kateket i døvekirken Nordenfjelske distrikt Ser du det? Hvordan jobbe med trosopplæring og bibelfortellinger med hovedvekt på det visuelle. Vi lever i en mer og mer visuell tid, og dette bør få konsekvenser for hvordan kirken kommuniserer med og

Detaljer

Månadsbrev for GRØN mars/april 2014

Månadsbrev for GRØN mars/april 2014 Månadsbrev for GRØN mars/april 2014 Oppsummering/ evaluering av mars/april Mål og innhald april I mars har me hatt fokus på språk. Me har hatt språksamlingar saman med Rosa kvar veke, der har me sett på

Detaljer

Strategidokument Varhaug Misjonshus

Strategidokument Varhaug Misjonshus Strategidokument Varhaug Misjonshus 2016-2018 Strategidokument Varhaug Misjonshus 2016-2018 v0.2.docx2 under arbeid Side 1 Strategidokument Varhaug Misjonshus 2015-2018 Innhald 1. Om Varhaug Misjonshus...

Detaljer

Opplegg for ei samling i kyrkjerommet, gjerne før utdeling av Skatten i Liljedal av Runar Bang

Opplegg for ei samling i kyrkjerommet, gjerne før utdeling av Skatten i Liljedal av Runar Bang Skattejakt for 8-åringar Opplegg for ei samling i kyrkjerommet, gjerne før utdeling av Skatten i Liljedal av Runar Bang Kort sagt Dette opplegget bygger på boka Skatten i Liljedal der dei tre hovudpersonane

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

Lyngmo-Glytten 23. årgang - Januar 2014 Medlemsblad GLYTTEN

Lyngmo-Glytten 23. årgang - Januar 2014 Medlemsblad GLYTTEN Lyngmo-Glytten 23. årgang - Januar 2014 Medlemsblad GLYTTEN Lyngmo - Glytten 23. årgang Januar 2014 Helsing frå Lyngmo Når du mottek Lyngmoglytten denne gangen er det travelt arbeid i gang på kjøkkenet

Detaljer

Strategidokument 2016-2018

Strategidokument 2016-2018 Strategidokument 2016-2018 Årsmøtet Varhaug Misjonshus 2015 12. Mars 2015 www.varhaug-misjonshus.no 1. Om Varhaug Misjonshus Varhaug Misjonshus er eit flott anlegg midt i Varhaug sentrum. Misjonshuset

Detaljer

Plassebakken Barnehage BA

Plassebakken Barnehage BA Plassebakken Post AUSTIGARD Januar 2012 www.plassebakken.no Godt nyttår No har vi starta på eit nytt år, tenk dei er ferdige med det første halve året i barnehagen allereie! I desember har vi gjort fole

Detaljer

Innhold. Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders. rjeundersøking

Innhold. Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders. rjeundersøking Bjørn og Rovdyr Innhold Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders rjeundersøking For eller imot bjørn i Jostedalen? Intervju med nokre ikkje-bønder i dalen Intervju med nokre bønder i dalen

Detaljer

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA LEVELD SOKN 2. Gudsteneste utan nattverd

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA LEVELD SOKN 2. Gudsteneste utan nattverd ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA LEVELD SOKN 2. Gudsteneste utan nattverd I. SAMLING Klokkeringing Informasjon om gudstenesta i dag. (Evt. Korte kunngjeringar) Informasjonen blir avslutta med: Lat oss vera

Detaljer

5. Soknerådsmøte 2016 3. mai Referat

5. Soknerådsmøte 2016 3. mai Referat 5. Soknerådsmøte 2016 3. mai Referat Mat: Ingunn AU Arbeidsutvalet for soknerådet. Møter kvar månad ca 1 veke før soknerådsmøtet. Tar unna saker av meir forretningsmessig karakter. SR Soknerådet FR Klepp

Detaljer

STRUKTUR FOR FAMILIEGUDSTENESTE TIL INFORMASJON I KYRKJELYDANE IMSLAND, VIKEDAL OG SANDEID

STRUKTUR FOR FAMILIEGUDSTENESTE TIL INFORMASJON I KYRKJELYDANE IMSLAND, VIKEDAL OG SANDEID STRUKTUR FOR FAMILIEGUDSTENESTE TIL INFORMASJON I KYRKJELYDANE IMSLAND, VIKEDAL OG SANDEID I. samling 1 Førebuing Kyrkjerommet kan vera ope ei stund før gudstenesta, med høve til å tenna lys og sitja stille,

Detaljer

I dag er starten på resten av K15. www.t-dagen.no. Ei helsing til deg på konfirmasjonsdagen. - dagen. trus pplæringsdagen i Fjell

I dag er starten på resten av K15. www.t-dagen.no. Ei helsing til deg på konfirmasjonsdagen. - dagen. trus pplæringsdagen i Fjell K15 I dag er starten på resten av livet www.t-dagen.no Ei helsing til deg på konfirmasjonsdagen trus pplæringsdagen i Fjell Eg trur på Gud Fader... Velkomen heim! Innimellom kan foreldre vere ei utfordring!

Detaljer

ÅRSPLAN(TRUSOPPLÆRING Kvar%T'dag%er%merka%med%"T"%og%nummer,%samt%"S"%(for%Stord%kyrkjelyd)%eller%"N"%(for%Nysæter%kyrkjelyd) T14%er%ikkje%sett%inn%,%fordi%den%er%sett%saman%av%ei%rekkje%med%hendingar%over%eit%heilt%skuleår.%Det%pregar%likevel%oppsettet%av%andre%T'dagar,%t.d.%ved%at%det%er%liten%aktivitet%i%april/mai%som%er%tida%for%konfirmasjonar%hos%oss.

Detaljer

VELSIGNING AV HUS OG HEIM

VELSIGNING AV HUS OG HEIM KR 15.4/12 VELSIGNING AV HUS OG HEIM 1 Denne liturgien kan brukast når folk bed presten eller ein annan kyrkjeleg medarbeidar om å koma og velsigna den nye heimen deira. 2 Dersom presten blir beden om

Detaljer

Minnebok. Minnebok NYNORSK

Minnebok. Minnebok NYNORSK Minnebok NYNORSK 1 Minnebok Dette vesle heftet er til dykk som har mista nokon de er glad i. Det handlar om livet og døden, og ein del om korleis vi kjenner det inni oss når nokon dør. Når vi er triste,

Detaljer

Kyrkjeposten. n Kor stor e Gud? n Ny kyrkje n Timeglaset n Liturgireform

Kyrkjeposten. n Kor stor e Gud? n Ny kyrkje n Timeglaset n Liturgireform Kyrkjeposten Årgang 11 Informasjonsblad for Etne og Skånevik sokn Nummer 3 oktober 2012 1 n Kor stor e Gud? n Ny kyrkje n Timeglaset n Liturgireform n Framsida Ei ny kyrkje så tett på bedehuset på Enge

Detaljer

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball.

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. HEILSETNINGAR 2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. Vi reiser til Cuba. Carmen les ei bok. Arne lagar middag. Luisa er på skulen. Det snør. I

Detaljer

Brødsbrytelsen - Nattverden

Brødsbrytelsen - Nattverden Brødsbrytelsen - Nattverden 1.Kor 11:17-34 17 Men når eg gjev dykk desse påboda, kan eg ikkje rosa at de kjem saman til skade, og ikkje til gagn. 18 For det fyrste høyrer eg at det er usemje mellom dykk

Detaljer

Informasjon frå Sula kyrkjelyd. Kven er eg? www.sula.kyrkja.no

Informasjon frå Sula kyrkjelyd. Kven er eg? www.sula.kyrkja.no Informasjon frå Sula kyrkjelyd Kven er eg? www.sula.kyrkja.no Enten du trur, tvilar eller berre er nysgjerrig, er du velkomen til konfirmasjon i kyrkja. I konfirmasjonstida får du lære meir om deg sjølv

Detaljer

Ordning for dåp Storsamling Nærbø 06.12.10

Ordning for dåp Storsamling Nærbø 06.12.10 Ordning for dåp Storsamling Nærbø 06.12.10 Velkomsthelsing. Leiar: Forsamlinga skal i dag ta imot dette barnet (bruk gjerne namnet). Vi gjer dette med glede og i bevissthet om det ansvaret dette legg på

Detaljer

Utviklingsplan 2015-2017 for Ørsta frikyrkje

Utviklingsplan 2015-2017 for Ørsta frikyrkje Utviklingsplan 2015-2017 for Ørsta frikyrkje Visjon: Å gjere Jesus synleg I perioden 2015-2017 skal visjonen synleggjerast gjennom fire utvalde satsingar. Gudstenester, offerdagar, misjonsmesse og andre

Detaljer

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger.

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. PREPOSISJONAR 1 Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. Luisa går på skule i Ålesund. Skulen ligg midt i byen. Klasserommet ligg i tredje etasje

Detaljer

Tema: Vegen, sanninga og livet. Han som veit alt om meg og som er glad i meg - han vil eg fylgje! GLYTTEN

Tema: Vegen, sanninga og livet. Han som veit alt om meg og som er glad i meg - han vil eg fylgje! GLYTTEN Mai 2012 Medlemsblad GLYTTEN...med sommar og sol, og tærne i sanden ønsker me Velkommen til sommarleir 2012!!! Tema: Vegen, sanninga og livet. Han som veit alt om meg og som er glad i meg - han vil eg

Detaljer

JAMNE BØLGJER. også dei grøne greinene i jamn rørsle att og fram er som kjærasten min

JAMNE BØLGJER. også dei grøne greinene i jamn rørsle att og fram er som kjærasten min DET MØRKNAR SVEVNENS KJÆRLEIK JAMNE BØLGJER EIT FJELL I DAGEN eg står og ser på dei to hjortane og dei to hjortane står og ser på meg lenge står vi slik eg står urørleg hjortane står urørlege ikkje noko

Detaljer

Birger og bestefar På bytur til Stavanger

Birger og bestefar På bytur til Stavanger Birger og bestefar På bytur til Stavanger Små skodespel laga for mellomtrinnet Forfattarar: Ola Skiftun og Sigrun Fister Omarbeidd til skodespel av Stavanger Sjøfartsmuseum Denne dagen var heilt spesiell,

Detaljer

Han fortalde dei ei likning om at dei alltid skulle be og ikkje mista motet Lukas 18:1-7

Han fortalde dei ei likning om at dei alltid skulle be og ikkje mista motet Lukas 18:1-7 Bønn «Han fortalde dei ei likning om at dei alltid skulle be og ikkje mista motet: «I ein by var det ein dommar som ikkje hadde ærefrykt for Gud og ikkje tok omsyn til noko menneske.i same byen var det

Detaljer

Kjære KUL-konfirmant (og føresette)!

Kjære KUL-konfirmant (og føresette)! Kjære -konfirmant (og føresette)! Ja, for nettopp du har blitt trekt ut til å bruke konfirmant-tida di på dette halvåret! Vi byrjar no på fredag, 23. november, og vil halde på til slutten av mars. Kva

Detaljer

Her starta det. Og her feira dei grunnlova sist helg

Her starta det. Og her feira dei grunnlova sist helg Rundt 1000 var samla på Gulatinget for å feire Grunnlova. Foto: Anne Hovland Her starta det. Og her feira dei grunnlova sist helg Anne Hopland http://www.firda.no/nyhende/article7453154.ece Publisert 01.07.2014

Detaljer

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-)

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Alle borna i 1 klasse byrjar å bli trygge i sine nye omgivelser.

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2008/2009 Innleiing Årsmøtet for 2007/08 vart avvikla i grendahuset 20.03.08. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

Strategidokument Varhaug Misjonshus

Strategidokument Varhaug Misjonshus Strategidokument Varhaug Misjonshus 2011-2013 Strategidokument_Varhaug_Misjonshus_2011-2013_v1-0.doc Side 1 Strategidokument Varhaug Misjonshus 2010-2015 Innhold 1.Om Varhaug Misjonshus...3 1.1.Visjon...3

Detaljer

Månadsbrev frå oktober, Grøn avd.

Månadsbrev frå oktober, Grøn avd. Månadsbrev frå oktober, Grøn avd. Oppsummering/ evaluering av oktober Oktobermånad starta me med eit lite epleprosjekt. Inndelt i grupper, fekk alle barna vere med på tur for å hauste eple og plommer.

Detaljer

Pressemelding. Kor mykje tid brukar du på desse media kvar dag? (fritid)

Pressemelding. Kor mykje tid brukar du på desse media kvar dag? (fritid) Mikkel, Anders og Tim Pressemelding I årets Kvitebjørnprosjekt valde me å samanlikna lesevanane hjå 12-13 åringar (7. og 8.klasse) i forhold til lesevanane til 17-18 åringar (TVN 2. og 3.vgs). Me tenkte

Detaljer

Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor»

Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Velkommen til oss i Maurtuå Barnehage. Dette heftet med informasjon håpar me kan være til hjelp for deg når du skal være vikar.

Detaljer

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 (Nynorsk) Du skal IKKJE skrive namnet ditt på nokon av sidene i dette spørjeskjemaet. Vi vil berre vite om du er jente eller gut og kva for klasse du går i.

Detaljer

Undervisningsopplegg for filmen VEGAS

Undervisningsopplegg for filmen VEGAS Undervisningsopplegg for filmen VEGAS Samandrag og stikkord om filmen Det er seinsommar i Bergen. Thomas må flytte til gråsonen, ein omplasseringsheim for unge, som av ulike grunnar ikkje har nokon stad

Detaljer

Ordinasjon og innsetjing av forstandar og/eller eldste i same gudsteneste

Ordinasjon og innsetjing av forstandar og/eller eldste i same gudsteneste ORDNING FOR Ordinasjon og innsetjing av forstandar og/eller eldste i same gudsteneste Den Evangelisk Lutherske Frikyrkja Orientering 1. Til tenesta med Ord og sakrament (hyrdingtenesta) kallar og ordinerer

Detaljer

Halvårsrapport grøn gruppe- haust 2015

Halvårsrapport grøn gruppe- haust 2015 Halvårsrapport grøn gruppe- haust 2015 I denne rapporten vil eg ta føre meg dei 7 fagområda i rammeplanen. Eg vil skrive litt om kva rammeplanen seier og deretter gjere greie for korleis me har arbeida

Detaljer

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba.

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba. LEDDSETNINGAR 1 Gjer setningane om til forteljande leddsetningar. Carmen er kona hans. Luisa går på skule i byen. Leo er tolv år. Ålesund er ein fin by. Huset er raudt. Det snør i dag. Bilen er ny. Arne

Detaljer

Innsamlingsakjsonen 24. mars kva, kvar, når og korleis

Innsamlingsakjsonen 24. mars kva, kvar, når og korleis Innsamlingsakjsonen 24. mars kva, kvar, når og korleis Resten av konfirmantåret Samtalegudsteneste Konfirmasjonen og fotografering Spørsmål Leiren Først LYSLITTURGI Liturg: I namnet åt Faderen og Sonen

Detaljer

Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord

Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord Kjære foreldre, føresette, søsken og vener! I 8 månader har de fått rapport etter rapport frå Nordfjordeleven dykkar. Om flotte fjelltoppar. Store bølgjer. Hav

Detaljer

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT Språkrådet Landssamanslutninga av nynorskkommunar Nynorsk kultursentrum 17. mars 2011 Undersøking om målbruken i nynorskkommunar er eit samarbeid mellom

Detaljer

Månadsbrev for ROSA mars 2015

Månadsbrev for ROSA mars 2015 Månadsbrev for ROSA mars 2015 Oppsummering/ evaluering av mars Mars har vore ein lunefull månad med tanke på veret, men vi gledar oss over mange fine dagar med sol og vårleg varme. Har vore mykje ute og

Detaljer

Telenor Xtra Hødd. Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Søknadsfrist

Telenor Xtra Hødd. Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Søknadsfrist Telenor Xtra Hødd Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Telenor Xtra FFO er eit samarbeid mellom Telenor og Norges Fotballforbund. Tilbodet gjeld

Detaljer

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg.

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg. JANUAR 2015! Ja, i går vart friluftsåret 2015 erklært for opna og me er alle ved godt mot og har store forhåpningar om eit aktivt år. Det gjeld å ha store tankar og arbeida medvite for å gjennomføra dei.

Detaljer

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE Vedteke av kommunestyret 2. oktober 2014, sak 67/14 1 Innhold 1. Kvifor plan for bruk av nynorsk i Nissedal kommune?... 3 1.1 Bruk av nynorsk internt i organisasjonen

Detaljer

Lyngmo-Glytten 22. årgang August 2013 Medlemsblad. Lyngmo-Glytten22. årgang GLYTTEN SOMMAR PÅ LYNGMO, OG SNART ER DET TID FOR HAUSTLEIR!!

Lyngmo-Glytten 22. årgang August 2013 Medlemsblad. Lyngmo-Glytten22. årgang GLYTTEN SOMMAR PÅ LYNGMO, OG SNART ER DET TID FOR HAUSTLEIR!! Lyngmo-Glytten 22. årgang August 2013 Medlemsblad GLYTTEN SOMMAR PÅ LYNGMO, OG SNART ER DET TID FOR HAUSTLEIR!! Side 1 Helsing frå Lyngmo Det er siste tysdag i august og strålande sol ute. Hafslovatnet

Detaljer

Jon Fosse. Kveldsvævd. Forteljing. Oslo

Jon Fosse. Kveldsvævd. Forteljing. Oslo Jon Fosse Kveldsvævd Forteljing Oslo 2014 Det Norske Samlaget www.samlaget.no Tilrettelagt for ebok av BookPartnerMedia, København 2013 ISBN 978-82-521-8585-0 Om denne boka Kveldsvævd er ein frittståande

Detaljer

BYGGEKLOSSEN OPEN BARNEHAGE, hausten 2015

BYGGEKLOSSEN OPEN BARNEHAGE, hausten 2015 BYGGEKLOSSEN OPEN BARNEHAGE, hausten 2015 Vi kan tilby: * Frå 13 oktober: Ope kvar tysdag, onsdag og torsdag, frå Kl 10 14. * Fri leik * Formingsaktivitetar * Lunsj med kaffi, te, mjølk og frukt. * Spleiselunsj

Detaljer

MÅNADSBREV FOR APRIL GRØN

MÅNADSBREV FOR APRIL GRØN MÅNADSBREV FOR APRIL GRØN Oppsummering/ evaluering av månaden Også denne månaden har me vore mykje ute. Prøver å komma oss ut to gonger i løpet av dagen om veret er nokon lunde ok. Det er mykje sykling

Detaljer

Utviklingsplan for Ørsta frikyrkje 2015-2017

Utviklingsplan for Ørsta frikyrkje 2015-2017 Utviklingsplan for Ørsta frikyrkje 2015-2017 Visjon: Vi vil gjere Jesus synleg I perioden 2015-2017 skal visjonen synleggjerast gjennom fire utvalde satsingar. I tillegg vil vi vidareføre gudstenester,

Detaljer

Protokoll frå møte Frå kl 19.00 til 22.15 Møtedato: 01.10.14

Protokoll frå møte Frå kl 19.00 til 22.15 Møtedato: 01.10.14 Side 1 av 5 Protokoll frå møte Frå kl 19.00 til 22.15 Møtedato: 01.10.14 Frå saksnummer: 60/ 14 Møtestad: Kyrkjestova på Bore Til saksnummer: 67/ 14 Av soknerådet sine medlemmar/ varamedlemmar møtte Medlemmer

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2013/2014 Innleiing Årsmøtet for 2012/13 vart avvikla i grendahuset 28.03.13. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

Årsmelding for Kaupanger sokneråd 2013

Årsmelding for Kaupanger sokneråd 2013 Årsmelding for Kaupanger sokneråd 2013 Årsmelding for Kaupanger sokneråd 2013 Innleiing Soknerådet ønskjer med denne årsmeldinga å gje innsyn i det arbeidet som er gjort i soknet gjennom året. Soknerådet,som

Detaljer

Velkommen til nytt barnehageår!

Velkommen til nytt barnehageår! Velkommen til nytt barnehageår! Då er nytt barnehageår godt i gang, og me vil ønskje alle velkommen tilbake etter sommaren. Eit ekstra velkommen også til dei nye barna og foreldra som nok no er over den

Detaljer

k o n f i r mant 2013

k o n f i r mant 2013 V e l k o m e n s o m k o n f i r mant 2013 VOSS OG RAUNDALEN KYRKJELYDAR - 2 - Innhald Kontaktinformasjon... s. 2 Inntroduksjon... s. 3 Konfirmantlærarane... s. 3 Innformasjonsmøte for foreldre/føresette...

Detaljer

Vaffelhjarte Lena og eg i Knert-Mathilde

Vaffelhjarte Lena og eg i Knert-Mathilde Maria Parr Vaffelhjarte Lena og eg i Knert-Mathilde Illustrert av Bo Gaustad Det Norske Samlaget Oslo 2005 Det Norske Samlaget www.samlaget.no Tilrettelagt for ebok av eboknorden 2013 ISBN 978-82-521-8583-6

Detaljer

Månadsbrev for Hareid Rotaryklubb januar 2016 Referent Øystein Alme

Månadsbrev for Hareid Rotaryklubb januar 2016 Referent Øystein Alme Månadsbrev for Hareid Rotaryklubb januar 2016 Referent Øystein Alme 04.januar Møtet denne kvelden starta med songen Du ska få ein dag i mårå av Alf Prøysen, 1971. Bernhard H. ønskte vel møtt og informerte

Detaljer

6. trinn. Veke 24 Navn:

6. trinn. Veke 24 Navn: 6. trinn Veke 24 Navn: Takk for ei fantastisk fin førestilling i går! Det var veldig kjekt å sjå dykk, både på formiddagen og på ettermiddagen. Eg vart veldig stolt! No må vi få rydda opp og pakka litt

Detaljer

VI DELER Trusopplæring i Den norske kyrkja

VI DELER Trusopplæring i Den norske kyrkja VI DELER Trusopplæring i Den norske kyrkja Vi deler tru og undring Vi deler kristne tradisjonar og verdiar Vi deler opplevingar og fellesskap Vi deler håp og kjærleik 2 Gjennom eit år skjer det om lag

Detaljer

SFO 2015/16 - Hafslo barne- og ungdomsskule

SFO 2015/16 - Hafslo barne- og ungdomsskule SFO 2015/16 - Hafslo barne- og ungdomsskule SFO HAFSLO - INFORMASJON SFO er eit friviljug omsorgs- og fritidstilbod før og etter skuletid for borna på 1. 4. steg. Sentralt i tilbodet er omsorg, tryggleik,

Detaljer

Teknikk og konsentrasjon viktigast

Teknikk og konsentrasjon viktigast Teknikk og konsentrasjon viktigast Karoline Helgesen frå Bodø er bare 13 år, men hevdar seg likevel godt i bowling der teknikk og konsentrasjon er viktigare enn rein styrke. Ho var ein av dei yngste finalistane

Detaljer

Lyngmoglytt-3-2012:Layout 1 05.09.12 14.35 Side 1. Lyngmo-Glytten21. årgang. Lyngmo-Glytten 21. årgang Seotember 2012 Medlemsblad GLYTTEN

Lyngmoglytt-3-2012:Layout 1 05.09.12 14.35 Side 1. Lyngmo-Glytten21. årgang. Lyngmo-Glytten 21. årgang Seotember 2012 Medlemsblad GLYTTEN Lyngmoglytt-3-2012:Layout 1 05.09.12 14.35 Side 1 Lyngmo-Glytten 21. årgang Seotember 2012 Medlemsblad GLYTTEN Jesus møter oss på forskjellige måter. For nokon gjennom skaparverket og solskinet. For nokon

Detaljer

Forord Ein dag stod eg i stova til ein professor. Han drog fleire tjukke bøker ut av dei velfylte bokhyllene sine og viste meg svære avhandlingar; mange tettskrivne, innhaldsmetta, gjennomtenkte, djuptpløyande

Detaljer

MÅNADSPLAN FOR SEPTEMBER, KVITVEISEN.

MÅNADSPLAN FOR SEPTEMBER, KVITVEISEN. Nymannsbråtet barnehage MÅNADSPLAN FOR SEPTEMBER, KVITVEISEN. Månadens tema; «Nysgjerrigper» - luft, brann. Månadens song; «Brannmann Sam». Fagområde; «Natur, miljø og teknikk». Veke Tysdag 01.09 Onsdag

Detaljer

SEREMONIAR OG FESTAR I SAMBAND MED HUSBYGGING

SEREMONIAR OG FESTAR I SAMBAND MED HUSBYGGING Norsk etnologisk gransking Emne nr. 38 Mai 1953 SEREMONIAR OG FESTAR I SAMBAND MED HUSBYGGING Det har i eldre tid vore ymse seremoniar og festar i samband med husbygginga, og er slik ennå. Vi kjenner tolleg

Detaljer

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet:

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Har igjen fått sps om dekninga i Sør. Veit ein meir om når utbygging av skal skje? Kor mange barn i sør får ikkje plass i nær? Svar frå administrasjonen: Vi syner til

Detaljer

Informasjonsfoldar Vikebygd barnehage 2015-2016

Informasjonsfoldar Vikebygd barnehage 2015-2016 Informasjonsfoldar Vikebygd barnehage 2015-2016 Kommunal barnehage i same eining som skulen. Vik skule og barnehage Opningstid: Kvar dag 06.45 17.00 Kjøp av tid: Dersom det er ledig plass og nok vaksne,

Detaljer

Månadsplan for Hare November

Månadsplan for Hare November Månadsplan for Hare November tlf: 51 78 60 20 VEKE MÅNDAG TYSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 45 Barn, kropp og berøring 2. 3. 4. 5. 6. «barn, kropp og berøring» 46 Barn, kropp og berøring 9. 10. 11. 12. Åsmund

Detaljer

ALF KJETIL WALGERMO KJÆRE SØSTER

ALF KJETIL WALGERMO KJÆRE SØSTER ALF KJETIL WALGERMO KJÆRE SØSTER AV ALF KJETIL WALGERMO Mitt bankande hjarte. Ungdomsroman. Cappelen Damm, 2011 Mor og far i himmelen. Illustrert barnebok. Cappelen Damm, 2009 Keegan og sjiraffen. Illustrert

Detaljer

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 5. Folkemusikkgudsteneste

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 5. Folkemusikkgudsteneste ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 5. Folkemusikkgudsteneste I. SAMLING Klokkeringing Informasjon om gudstenesta i dag. (Evt. Korte kunngjeringar) Informasjonen blir avslutta med: Lat oss vera stille

Detaljer

MØTEBOK FOR SAMNANGER SOKNERÅD / SAMNANGER KYRKJESTYRE Onsdag 5. juni

MØTEBOK FOR SAMNANGER SOKNERÅD / SAMNANGER KYRKJESTYRE Onsdag 5. juni MØTEBOK FOR SAMNANGER SOKNERÅD / SAMNANGER KYRKJESTYRE Onsdag 5. juni Desse møtte: Frå soknerådet: Kommunal representant: Frå kyrkjebladnemnda: Skrivar: Forfall: Fungerande leiar Anlaug Røen Hauge, Solvor

Detaljer

Da psbrosjyre ver nov 2007 1 21-01-08 15:03:33

Da psbrosjyre ver nov 2007 1 21-01-08 15:03:33 Da psbrosjyre ver nov 2007 1 21-01-08 15:03:33 Jesus var svært moderne! Den gong tenkte folk flest at barna ikkje var verdfulle. Mange foreldre kjenner at Jesus gjorde det einaste rette. For han såg barna

Detaljer

1. ORDNING FOR FORENKLA GUDSTENESTE UTAN NATTVERD

1. ORDNING FOR FORENKLA GUDSTENESTE UTAN NATTVERD 1. ORDNING FOR FORENKLA GUDSTENESTE UTAN NATTVERD I. SAMLING 1. FØREBUING Kyrkjerommet er ope ein halv time før gudstenesta, med høve til å tenna lys, sitja stille i ettertanke og bøn. Ei krukke for skrivne

Detaljer

SUNDAG Morgonbøn (Laudes)

SUNDAG Morgonbøn (Laudes) SUNDAG Morgonbøn (Laudes) Inngang L Herre, lat opp mine lepper! A Så min munn kan lovprisa deg. A no og alltid og i alle Song Sal 93 I Herren råder, * han har kledd seg i høgd. II Herren har kledd seg

Detaljer

Til deg som er student i Maurtuå Barnehage!

Til deg som er student i Maurtuå Barnehage! Til deg som er student i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Velkommen til oss! Dette heftet er ei samling av ulik informasjon som me håper kan være grei for deg når du skal vær

Detaljer

Regnet sit som glanspapir på hender og føter Vinden ser det eg ikkje ser Han som smiler under vindauget. Eg rissar ikkje namn

Regnet sit som glanspapir på hender og føter Vinden ser det eg ikkje ser Han som smiler under vindauget. Eg rissar ikkje namn Dans meg Lat meg sjå deg utan andlet, lat meg gå med deg i skogen utan klede. Vis meg dit du aldri før har vore, sei meg det du aldri før har tenkt. Våg meg utan sko og utan pust. Dans meg dit du vil Hudsong

Detaljer

HOVUDUTSKRIFT. År 2014, den 5. juni, hadde Fusa sokneråd møte på kyrkjekontoret, Fjord n senter, Eikelandsosen.

HOVUDUTSKRIFT. År 2014, den 5. juni, hadde Fusa sokneråd møte på kyrkjekontoret, Fjord n senter, Eikelandsosen. FUSA SOKNERÅD HOVUDUTSKRIFT År 2014, den 5. juni, hadde møte på kyrkjekontoret, Fjord n senter, Eikelandsosen. Møtet tok til kl.18.30 og var slutt kl.21.10. Innkallinga var sendt representantane og vararepresentantane

Detaljer

Møtebok for Bore sokneråd. Olaug Mestad Slettbakk, daglig leder Siri B. Lindtveit deltok på sak 08/14 11/14

Møtebok for Bore sokneråd. Olaug Mestad Slettbakk, daglig leder Siri B. Lindtveit deltok på sak 08/14 11/14 Side 1 av 5 DEN NORSKE KYRKJA Bore sokneråd Protokoll frå møte Frå saksnummer: 08/14 Til saksnummer: 16/14 Frå kl 19.00 til 22.15 Møtedato: 13. febr.2014 Møtestad: Kyrkjestova på Bore. Av soknerådet sine

Detaljer