Menighetsblad for Rønvik og Kjerringøy. Nr Årg. 23. Rønvik barnegospel s. 4 Musikkhelg i Rønvik s. 4. Tårnagent-helg i Kjerringøy s.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Menighetsblad for Rønvik og Kjerringøy. Nr. 1-2011 Årg. 23. Rønvik barnegospel s. 4 Musikkhelg i Rønvik s. 4. Tårnagent-helg i Kjerringøy s."

Transkript

1 Menighetsblad for Rønvik og Kjerringøy Nr Årg. 23 Rønvik barnegospel s. 4 Musikkhelg i Rønvik s. 4 Tårnagent-helg i Kjerringøy s. 5 Foto: Ingrid Løkken

2 Andakt Diakonens hjørne Tekst: Vigdis Larsen Internasjonal diakoni er også en del av diakoniarbeidet i Rønvik menighet. I planen for diakoni i menigheten har vi et punkt som heter Kamp for rettferdighet. Fasteaksjonen som du kan lese om dette nummeret av Kirkespeilet er et tiltak under denne overskriften. Kirkens Nødhjelp samlet i fjor inn 31 millioner i Norge. Du kan gi gave til Kirkens Nødhjelp. Se baksiden av Kirkespeilet. Det blir lagt ved giro for å gi gave til menigheten. 12. april kommer alle konfirmantene i Rønvik rundt til så mange husstander som de rekker med bøsser. I 2010 ble det samlet inn kr i vår menighet. Det synes vi er et flott resultat. Like viktig er det holdnings og informasjonsarbeidet som gjøres i forkant. Vi når best fram til konfirmantene våre med film, besøk fra Kirkens Nødhjelp, foredrag og lek. I år er det Tanzania spesielt som blir fokusert på. Jeg tenker det er viktig at vi alle tar innover oss at vi er heldige som har fått vokse opp i et rikt og fritt land som Norge. Det gir oss et spesielt ansvar for de som ikke har hatt samme mulighetene. Vi voksne gir mer penger til voksne bøssebærere enn til ungdom slik at vi ønsker å se flere voksne sammen med ungdommene. Kanskje du har lyst til å være med? Velkommen kl tirsdag 12. april i Rønvik kirke. Å bære Jesus til verden Av Anne Berger Jørgensen En søndag i fastetiden, ni måneder før jul, feirer vi Maria budskapsdag. Se, jeg er en tjener for Herren. La det skje med meg som du har sagt. Det er Marias svar når engelen, Guds budbærer, forteller henne at hun er utvalgt til å bli Jesu mor. Hun sier ja til det merkelige: Å gi Gud et ansikt, en kropp i verden. Når Maria sier ja til å bli moren til Jesus så møter hun mange utfordringer. Både fysiske utfordringer, slik som Foto: Linn Marit Daljord Knutsen kvalme, spenning, smerter ved å føde og risikoen for å bli støtt ut i familie og nabolag ved en slik overraskende graviditet. Også for oss er det utfordringer knyttet til denne hendelsen. Blant annet denne: Å la Maria få være alminnelig. Det er ikke noe spesielt ved henne i forhold til andre jødiske ungjenter så vidt vi vet. Dette minner oss om at Gud er i det alminnelige livet. Han lar seg jo føde av en alminnelig kvinne. Mens Marias utfordring var å føde Jesus inn i verden utfordres vi til å bære troen på Jesus videre, midt i vår alminnelighet. Vi har, som Maria, våre grenser og begrensninger. Det er del av vår menneskelighet å være alminnelig, være sårbar. Alle har en kropp som setter grenser, en kropp som eldes, som mister krefter. Men vi kan bære Jesus til verden gjennom vår tro, i våre liv, der vi er. Også kirken bærer Jesus til verden. Kirken, som vi bekjenner som alminnelig OG hellig. Samtidig! Vi utfordres gjennom Marias eksempel til å oppdage det hellige i det alminnelige. Til å ta de oppgavene som følger med å være den jeg er, på mitt sted i livet. For Maria viser oss at å være menneske innebærer både begrensninger og storhet. Hun gjør seg verken større eller mindre enn den hun er. Hun aksepterer sine grenser, men også sin store oppgave. Slik utfordres også jeg til å respektere både egne begrensningene og de mulighetene og oppgavene som er der for meg. I min alminnelige hverdag. Vi synger med Maria Tekst: Eivind Skeie Vi synger med Maria vår store glede ut til ham som gav oss Jesus til himlens høye Gud. For hellig er hans navn, Ja, hellig er hans navn. Hans arm er sterk og mektig, Med velde går han frem, men ser de små og svake og elsker nettopp dem. For hellig er hans navn, Ja, hellig er hans navn Norsk Salmebok nr 119, v 1 og 2. 2

3 Svein Malmbekk - Sogneprest i Rønvik Kristian Kyllingstad - Vikarprest / Sølvi Malmbekk - Kateket Vigdis Larsen - Diakon Tor Solheim - Kirketjener Søndag 6. februar Samefolkets dag Av Kristian Kyllingstad Vi er to folkeslag som lever tett innpå hverandre i samme land. Samefolket markerer sin dag den 6.februar, som i år falt til en søndag. Dette ble markert med familiegudstjeneste. Speiderne deltok med flaggbæring, oppsetting av lavvo i kirkerommet og sang av speiderbønnen. Jentoftsletta barnehage har flere samiske barn hos seg. De laget kunst til kirken. Dette ble utstilt i kirkerommet og brukt i bønnevandringen i gudstjenesten. Vi takker alle som bidro til en flott samefolkets dag. Jarle Brudal - Kantor Linn Marit Daljord Knutsen - Kateket Wenche Lind - Menighetskonsulent / Anne Berger Jørgensen Sogneprest - permisjon Redaksjon: Anna-Helene Johnsen Linn Marit Daljord Knutsen RØNVIK MENIGHET TLF: Vil du være med å ta - Nye planer for diakoni og kirkemusikk ansvar for kirken du tilhører? Av Jørn Sørvig 11. og 12. september 2011 er det valg på nytt menighetsråd i Rønvik. Valget avikles samtidig som kommunevalget. Til menighetsrådet i Rønvik skal det velges 8 representanter og 5 vararepresentanter. Valgperioden er 4 år. Rådet har møter ca 10 ganger i året. Møtene holdes på kveldstid. Viktige saker de neste årene vil være: - Ny gudstjenesteliturgi og ny salmebok. - Videreføre arbeidet med trosopplæringsreformen for aldersgruppen 0-18 år. Det skjer mye spennende i Rønvik kirke. Vi trenger et engasjert menighetsråd som ønsker å være med å lede arbeidet. Vi vil derfor at de som ønsker å stille til valg eller kjenner noen de kunne tenke seg å foreslå tar kontakt med nominasjonskomiteen i Rønvik ved: Roger Asp, Hedi B. Sangedal, Jørn Sørvig, Eller de kan legge forslag i forslagskasse som er hengt opp på kirketorget i Rønvik kirke. 3

4 Av: Linn Marit Knutsen Kjempepopulær Tirsdagsmiddag i kirka Hver tirsdag det er barnegospel, er det tilbud om å kjøpe middag i kirkestua. Vi har variabel meny og prøver å legge oss på noe som både voksne og barn kan like. Vi har alltid pølser som ekstra mat for de som ikke er så begeistret for det som blir servert. Middagen koster kr. 50,- pr voksen og kr. 20,- pr barn og kr. 100,- for familien. Maten serveres fra kl Påmelding på sms til tlf innen mandagen før. Vi trenger frivillige til å hjelpe til for å få dette tilbudet til å fortsette. Hvis du har en eller to tirsdager ledig i vår, så meld deg gjerne. Det er hyggelig å jobbe sammen om dette og det er enkel mat å lage til. Vi begynner middagsforberedelsene kl og er ferdige ca Ta kontakt med Linn Marit og bli med på en hyggelig dugnad. Rønvik barnegospel 4. januar startet vi opp Rønvik barnegospel, denne gangen med ny dirigent, kateket Linn Marit Daljord Knutsen. 13. februar hadde de sin første opptreden i Rønvik kirke. Rønvik barnegospel er for barn fra 4 år og oppover. Vi har flest barn i alderen 4-6 år. Vi øver i Rønvik kirke- i kirkerommet hver tirsdag kl Vi synger sanger og lærer litt om Gud og Jesus og så tegner eller former vi. Til slutt får alle et klistermerke som de kan sette på permen sin. Det er veldig stas. Vi er med i Norges KFUK/KFUM og Kula og Myggen er maskotene våre. Hva skjer... Musikkhelg i Rønvik kirke Helga januar var 100 konfirmanter fra Saltstraumen-, Domkirken-, Bodin- og Rønvik menigheter samlet til Musikkhelg. Sammen med ansatte, Bodø Ten-Sing og et team på 7 personer fra Ten-Sing Norway, jobbet vi fram til Ung-Messe i Rønvik kirke søndag kveld kl.18. Konfirmantene var delt i ulike grupper som gjorde forskjellige ting i løpet av helga. Matgruppene lagde deilig mat sammen med diakon Vigdis Larsen med gode hjelpere på kjøkkenene i kirka. Ellers deltok konfirmantene på band-, drama-, danse-, media- og formingsgrupper. Helga ble avsluttet med Ung Messe med temaet See U der ungdommene bidro med sang, spilling, dramapreken, dans og kunstneriske innslag. Det ble en spennende og levende gudstjeneste med super innsats av både ledere og konfirmanter. Rønvik kantori trenger flere mannlige sangere! Er du mann og har lyst til å synge i kor? Da kan Rønvik kantori være det du søker. Rønvik kantori er et liturgisk kor tilknyttet Rønvik kirke, og består av 24 sangere. Koret deltar ved flere av kirkens gudstjenester og har konsertprosjekter ca en gang hvert halvår. Det koster ingenting å delta. Om dette er noe for deg, ta kontakt med kirkens kantor, Jarle Brudal. Martin på bandgruppa. Ørjan Lekanger og Odd Andrè Stenbro fra Skaugklubben deltok også. Hammarøynatta Tekst/Foto: Vigdis Larsen 30 konfirmanter fra Rønvik menighet dro fredag 28. Januar til Oppeid for å være Her er Margrete Nystad, Silje Pettersen, Andrea Sofie Bastesen og Runa Hveding. våken hele natten på Hamarøynatta. Det er 14 gang den arrangeres for konfirmanter i dette området. Vi i Rønvik får lov å komme selv om vi ikke hører til dette området. Flott natt med mange Ten Sing kor som opptrådte i tillegg til aktivitetene. Dramagruppa innledet Ung-Messe med en Speiløvelse 4

5 Tårnagent - helg på Kjerringøy Kjerringøy kirke har mange gamle skatter. Og Kjell Olav og Svein viste oss de aller eldste av dem- kirkesølv og katekismealtertavlen. Altertavlen som blei funnet overmalt og ombygd i et bolighus i Bodø, blei restaurert av Oscar Bodøgaard og tilbakeført til Kjerringøy kirke. Tekst og foto: Sølvi Malmbekk 22. og 23. januar Søndagsskolen har samarbeidet med NRK om en TV-serie for barn som blei vist på fjernsyn i romjula. Serien het Tårnagentene I serien følger man barn som undersøker og oppdager spennende ting i kirken. I forlengelsen av denne serien blei alle kirker og menigheter i Norge utfordret til å arrangere Tårnagenthelg for 8-åringer. På Kjerringøy er det bare 2-3 på hver alderstrinn. Derfor inviterte vi alle fra Klasse. Det kom 5 barn i ulik alder som blei med. Vi som tok i mot dem i Kjerringøy kirke var Rita Nohr og Jorun Strand fra Menighetsrådet, Organist Per Martin Bendiksen, Kirketjener Kjell Olav Fjære, kateket Sølvi Malmbekk og prest Svein Malmbekk. Vi var også på Handelsstedet og fikk være med Erika Søfting på Storgt. omvisning. 51, 8006 Bodø Hun viste Tlf.: hele døgnet oss en søyle i kramboden som har stått i den forrige kirka. Dessuten fikk vi gå i noen av rommene vi sjelden får se. Handelsmann Besørger alt ved begravelser Zahl hadde som kjent mye av æren for at Forhåndspris kirken blei bygget. Båretransport inn-/utland Kisteleverandør Gravmonumenter Kontakt oss for nærmere konfewranse/informasjon Det er her i distriktet det skjer Barna fikk sette fingeravtrykk i gjeste-boka når de kom. De fikk halsvarmer- (Buff) som kom godt med i kaldt januarvær. De fikk gå på jakt etter ei skattekiste med boka Skatten fra Liljedal. Barna fikk være med på å klatre opp i tårnet til kirkeklokkene. Kanskje var vi voksne mest engstelig for trappen. Men alle kom opp og ned i god behold. Prinsensgt. 46 Telefon/vakt-telefon Mobiltelefon Mange års erfaring Så laget Rita og Jorunn Nøyaktig grøt - Ansvarsfullt til alle. Etterpå laget barna risboller til Hele kirkekaffe døgnet neste dag. Så sang vi og øvde på salmer til gudstjenesten sammen med Per Martin. Asbjørn Aakre Birger Arnesen Kåre Karlsen Søndag var det gudstjeneste med dåp i kirken. Barna kom litt før og fikk delta med inngangsprosesjon og oppgaver knyttet til dåpen og kirkekaffen. Takk til dere som deltok. Det var to hyggelige dager på Kjerringøy og i Kjerringøy kirke. 5

6 Intervju med Odd Grønmo Tekst og foto: Anna-Helene Johnsen og Vigdis Larsen Det er utrolig mange mennesker som kjenner Odd Grønmo fra det politiske livet i Bodø, fra tida han var lærer ved Saltvern skole, da han var øvingsskolestyrer ved Lærerskolen i Bodø og fra den tida han var fylkespolitiker. Mitt eget første bekjentskap med Odd var som klokker i Bodin menighet der han søndag etter søndag innledet hver gudstjeneste med den gamle klokkerbønnen. Antrekket var svart dress og tversoversløyfe. Kirkespeilet har bedt om å få en samtale med Odd. Han tar i mot oss i det trivelige hjemmet sitt. Du kommer fra Brønnøy. Kan du fortelle litt om den første tida i Bodø? Jeg gikk ut av 4 årig lærerskole på Nesna like etter krigen, og startet da i jobb på Tverlandet som framhaldsskolelærer. Jeg var der i 1 år og fortsatte neste år med å ta eksamen artium i Oslo. Etterpå fulgte 1 Odd Grønmo. år i Lødingen kommune og 1 år på Røst. I 1957 ble jeg tilsatt som lærer ved skolen som seinere ble kalt Saltvern. Vi holdt da til på Rønvik Vel. I sju år var jeg engasjert som klokkervikar i Bodin kirke. En del av klokkerjobben var å betjene prestekontoret, som da var på Landbruksskolen, noen timer i uka. På denne tida var jeg også aktiv politiker i Kristelig folkeparti (KRF). Jeg hadde kontakt med andre som var interessert i KRF, og ble seinere formann. Var det saker du var særlig opptatt av? Jeg var særlig opptatt av at Bodin og Bodø var egne kommuner og at samarbeidet mellom kommunene måtte bli bedre. Første spire til dette var at vi var tre gode venner fra lærerskoletida som så på dette med sammenslåing som en god mulighet: Kåre Lunde, Leif Egerdal og jeg. Gjennom Lunde ble jeg også kjent med Bodø-skolen. Fra Bodin-siden var de særlig opptatt av utkantområdene der jordbruk og fiske var sentrale næringer. Det var næringer som ikke kunne høre til i en bykommune. Fra Bodø-siden var det ønske om å få areal for å utvide byen. På den måten ble Bodø oppfattet som en trussel fra Bodin kommune. Men fra 1968 var sammenslåingen av de to kommunene gjennomført. Jeg var da ordfører i Bodin og hadde 5 timer nedsatt lesetid til vervet som ordfører. Hva kunne være vanskelige forhold? Så lenge det var to forskjellig kommuner ble det konkurranse om investeringer, om penger som kom fra stat og fylke. Ingen syntes de fikk nok. Du var også aktiv i menighetsarbeidet. Hva var viktige oppgaver i menighetslivet på den tida? Jeg var med i menighetsrådet i Bodin i mange år. Det var ingen konkurranse mellom Bodø og Bodin menigheter. Så langt jeg følte det var det et godt samarbeid. Det skyltes nok at de som representerte Bodø kommune var opptatt av kristent arbeid både i byen og utover i kommunen. Domkirka ble bygd og ble opplevd som et senter for hele området. Biskopen var også knytta til Domkirka. Det var et godt og fredelig samarbeid mellom menighetene. Organisasjonene var medvirkende til det gode samarbeidet. I Indremisjonen, Misjonsselskapet og i KFUK/KFUM kom medlemmene fra begge menighetene. I bygginga av Triangelheimen og i virksomheten på Triangelhytta deltok folk fra begge menighetene og ingen var opptatt av om de kom fra Bodin eller Bodø kommune. Jeg har vært knytta til KFUM i hele min kristne liv og fikk gjennom dette mange kontakter utad. Du har vært aktiv i arbeidet med å få lærerutdanning til Bodø. Kan du fortelle om det? Lærerutdanninga kom i stand ved et samarbeid mellom Bodø og Bodin. Fra før av var det lærerskole i Tromsø og Nesna. Vi tre kameratene, Lunde, Egerdal og jeg, skrev det første brevet med spørsmål om å få starte en midlertidig lærerskoleklasse i Bodø. Det var stor lærermangel. Vi satt på ei trapp å laga en kladd for hva vi skulle skrive til departementet. Omgående fikk vi beskjed: Dere må starte opp! De første 6

7 årene var det ettermiddagsskole. Vi fikk snart påtrykk fra departementet om å utvide lærerutdanninga til å gjelde flere klassetrinn. Så ble det en permanent ordning. Vi opplevde det slik at vi hadde et oppdrag om å komme i gang. Etter hvert ble det bygd ny lærerskole ved siden av Bodø gymnas. Jeg hadde ansvaret for øvingsundervisninga. Skolen skulle gi et tilbud om en praksisundervisning som nådde mål. Det lyktes vi godt med. I 1984 ble Rønvik eget sogn. Kan du fortelle litt fra denne tida? Vi starta i et bedehus som ble oppgradert til interimskirke, og hadde et stort ønske om ei ny kirke. I 1997 sto Rønvik kirke ferdig. Tanken om den nye kirka kom til i et samarbeid mellom prestene og politikerne. Så vidt jeg husker var det lite motstand da vi sa at vi måtte få ei ny kirke i byen. Du har ofte snakket med glede om den nye kirka vår. Hva har vært viktige saker for deg? Jeg har vært opptatt av at den nye kirka ikke bare skulle være ei søndagskirke. Jeg ønsker at det skulle være mye aktivitet i kirka med plass til barn og ungdom. I dag er det plass og rom for mange aktiviteter. Noe du særlig har lyst på si til slutt? Jeg er av de som er redd for at kristenfolket skal engasjere seg for mye i sine egne leire. Jeg ønsker at vi skal stå sammen i en felles forståelse for å få fram det kristne budskapet. Vi må ikke ha nok med vår egen flokk. Jeg ønsker et åpent fellesskap i Bodø. Jeg vil også takke prestene, som har bidratt til et godt samarbeid og åpne fellesskap. Men dette kommer ikke av seg sjøl. Dette må en arbeide for. Vigdis: Jeg husker fra mi ungdomsstid hvordan vi fikk støtte i arbeidet. Det er hyggelig å kunne si at jeg ikke har opplevd noen store motsetninger mellom de ulike organisasjonene, men at vi kan stå sammen og tilby hverandres fellesskap. Odd: Dette er en verdi som en bør søke å ta vare på i framtida. At det som binder sammen blir det viktigste. De ulike organisasjoner og grupperinger må tolerere hverandre og arbeide sammen mot felles mål. Kirkespeilet takker for det engasjementet Odd har vist i menighetsarbeidet og i samfunnet for øvrig og for innsatsen som brobygger på mange områder. Den gamle klokkerbønnen Herre, jeg er kommet inn i dette Ditt hellige hus for å høre hva Du Gud Fader, min Skaper, Du Herre Jesus, min Frelser, Du Hellige Ånd, min trøster i liv og død, vil tale til meg. Herre, lat nå opp mitt hjerte ved Din Hellige Ånd, så jeg av Ditt ord kan lære sørge over mine synder, og tro i liv og død på Jesus og forbedre meg hver dag i et hellig liv. Det høre og bønnhøre Du ved Jesus Kristus. Fra.B. andstad M L Bodø internasjonale orgelfestival - wwwbiof.no Tekst: Jarle Brudal Bodin kirke. rkesalmebok,1920. Ki Årets orgelfestival arrangeres i perioden 26. april til 1. mai, og er den 10. i rekken! Festivalen arrangeres hvert år omkring Bodøkomponisten Fridthjof Anderssens fødselsdag, og er en festival som faglig retter seg inn mot kirkemusikere og orgelstudenter. Det arrangeres flere masterclasses med nasjonale og internasjonale utøvere på et høyt nivå. Dette er utvilsomt av stor verdi for oss som jobber med kirkemusikk. Her er mye inspirasjon å hente, som på sikt bidrar til verdiskapning på lokalt plan. Festivalen byr hvert år på konserter av høy kvalitet. De fleste foregår i kirkene, men enkelte konserter er på Sinus. Både åpningskonserten og avslutningskonserten er lagt til Rønvik kirke. Under åpningskonserten urfremføres blant annet en nyskrevet festivalfanfare for orgel og slagverk. Verdt å nevne er også konsert med svenske Westerberg Vokal Ensemble, Vocal Art, Min-ensemblet og Regine Strøm fredag 29. april, også den i Rønvik kirke. Både torsdag og fredag formiddag vil den kulturelle skolesekken i samarbeid med orgelfestivalen vise forestillingen Historien om Fridthjof, en forestilling rettet mot barn i skolealder. Jeg viser til orgelfestivalens hjemmeside for en fullstendig oversikt over konsertprogrammet. 7

8 Min salme Min Salme Tekst og illustrasjon: Jorunn Strand Min salme, ja hva er min salme? Jeg har mange salmer, alt etter hvilken situasjon jeg er i. Jeg vil nevne et par minner før jeg bestemmer meg helt. Hva er bedre når jeg kjører bil og er alene enn å synge høyt salmene som jeg lærte utenat på folkeskolen. Jeg tester meg selv, hvor mange husker jeg fortsatt? Velt alle dine veie-, Himmelske Fader-, Milde Jesus-, for å nevne noen. Alene i Åselidalen mellom grønne enger og vann der jeg finner hvile, var det befriende å fylle dalen med ekkoet av Herre Gud, ditt dyre navn og ære-, traskende til fots gjennom sjøtunnellen i Nappstraumen var det Vår Gud han er så fast en borg-, mens sildrende vann hørtes bak betongveggene. Jeg prøvde å overdøve lyden av bilene som suste forbi. Min salme blir i dag to vers av Gjør din gjerning, Gud til ære, som nå er tatt ut av salmeboka. Den har nr. 224 i Landstads Kirkesalmebok som i min menighet ble brukt til Teksten er skrevet av Jonas Dahl, norsk prest og salmedikter som levde til De to versene nr 4 og 5 ble en åpenbaring for meg under en gudstjeneste i Ankenes kirke i Jeg gikk fra kirka med et klart bilde i mitt hode, fant fram papir og penn og tegna ned det jeg så for meg. Denne tegninga er siden blitt kopiert, ramma inn og gitt i gave til flere. Jeg har hatt tegninga hengende på min arbeidsplass i Bodø fra Nå henger den på veggen her jeg sitter og skriver. Og her er hele salmen, nr 224 i Landstad Gjør din gjerning Gud til ære, Gjør din gjerning på hans ord, Da vil stedet hellig være, Og den minste gjerning stor. Slitsomt strev og ensom plikt Høines vil vidunderligt. Liljen under tjernets bølger Vokser lenge helt i lønn, Herrens øie dog den følger, Og en dag den underskjønn Over alle bølger små Ut sin blomst skal folde få. For meg er det en påminning om at våre gjerninger gjennom dagen, små eller store, har verdi. Medmenneske, en lytter, en hjelpende hand, et smil, en oppmuntring, hjemme og på arbeidsplassen, de små gjerninger ble for meg synliggjort gjennom vannliljens vekst under vann. Vers 4 av min salme er for meg en trøst og nødvendig påminning om at det nytter, mye av vår innsats for Gud synes ikke, men er verdifull. Jeg gir min salme til alle, uansett hvilken livssituasjon du er i eller arbeid du står i, i hjemmet eller på arbeidsplassen. Husk at Herrens lyse, sæle Himmel over eder står. Herrens fryd og Herrens fred over alt vårt arbeid ned! Som i Nasaret så stille Jesus modnedes til mann, Skal mitt hjerte i min lille Gjerning modnes likedan Ikke minst ved tro og tål, Til å nå Guds fulle mål. Rett din rygg, lukk opp ditt øie, Himlen hvelver sig så blå, En der sitter i det høie Som har hjerte for de små. Gå frimodig inn og ut, Ikke en er glemt av Gud. Å I tusen, tusen sjele Som i dagens plikter går, Husk at Herrens lyse, sæle Himmel over eder står, Herrens fryd og Herrens fred Over alt vårt arbeid ned! 8

9 Daniel Delegris er slaktet! Våren 2011 Gudstjenester Å putte penger på sin gris til egen bruk og nytte, kan være både fint og flott og brukes på fin hytte. Men Daniel er Delegris og sparegris på delevis, så det er uten særlig tvil en stor forskjell på gris. Barnehagens delegris har motsatt tankesett, selvfølgelig vil grisen samle penger og bli mett, men ikke for å bruke dem til mat og hus og bil, (Delegriser kjører for øvrig bil som svin.) men gir dem til SOS-Barnebyer med et delegris-smil. I år ble det seint på våren før vi sjekket, men grisen var tung og magen spekket. Med lokalbedøvelse og kjøkkenkniv laget vi et større hull, og delegaven ble firetusenåttehundreogsyttiåtte komma null. Vi takker for gaven og har sendt pengene til SOS-Barnebyer. Hilsen fra barn og voksne i Rønvik menighetsbarnehage, v/øystein. Musikk på Maria budskapsdag Tekst Jarle Brudal Søndag 27. mars er det Maria budskapsdag, en festdag midt i fastetiden! Under høymessen i Rønvik kirke denne søndagen fremføres Magnificat i h-moll, komponert av Trond Kverno i Magnificat, eller Marias lovsang, er hentet fra evangelisten Lukas, og mange komponister opp gjennom tidene har satt musikk til denne teksten. Kverno sitt verk er skrevet for blandet kor, 2 sopransolister og orgel. Rønvik kantori med dirigent Jarle Brudal fremfører dette musikkstykket sammen med solistene Kristin Kostopoulos og Linn Marit Daljord Knutsen. Organist er Anne Nysæter. Det fremføres i tillegg en arie av Händel under høymessen, med Kristin Kostopoulos, sopran, Michael Kostopoulos, fiolin og Jarle Brudal, orgel. Velkommen til gudstjeneste! 27. februar 2011 Kristi forklarelsesdag 6. mars 2011 Søndag før faste Kl Taizégudstjeneste 13. mars Søndag i faste Kjerringøy kirke kl Høymesse 20. mars Søndag i faste 27. mars 2011 Maria budskapsdag Kjerringøy kirke kl Familiegudstjeneste 3. april Søndag i faste Kl Taizégudstjeneste 10. april Søndag i faste 17. april 2011 Palmesøndag 21. april 2011 Skjærtorsdag 22. april 2011 Langfredag Rønvik kirke kl Langfredagsgudstjeneste Kjerringøy kirke kl Langfredagsgudstjeneste 23. april 2011 Påskeaften Rønvik kirke kl Påskenatt 24. april 2011 Påskedag Rønvik kirke kl Høytidsgudstjeneste Kjerringøy kirke kl Høytidsgudstjeneste 25. april påskedag Rønvik kirke kl Påsken i ord og toner 1.mai Søndag e. påske 8. mai Søndag e. påske Rønvik kirke kl Konfirmasjon Rønvik kirke kl Konfirmasjon Kl Taizégudstjeneste 15. mai Søndag e. påske Rønvik kirke kl Konfirmasjon Rønvik kirke kl Konfirmasjon 17. mai 2011 Grunnlovsdag Kjerringøy kirke kl. 1200? 17-mai gudstjeneste 22. mai Søndag e. påske 29. mai Søndag e. påske Rønvik kirke kl Høymesse Kjerringøy kirke kl Konfirmasjon Tusen takk Tusen hjertelig takk til kirkeforeninga som har gitt kjøkkenutstyr for kr. 5000,- til menigheten. Foodprosessor, glass, kasseroller med lokk og kaffekanner. 9

10 Slekters gang DØPTE RØNVIK KIRKE Jakob Mørkved Caroline Sandseth Lo Silje Pedersen Sophia Haukland Alexandersdottir Dennis Sivertsen Mikal Elias Gravrok Even Holmen Bjørnstad Kani Ahmadi Jørgensen Niklas Aleksander Monsen Benonisen Mona Henriksen Therese Kvarsnes Tobias Rodrigues-Hansen Nathalie Marlin Skog Aurora Håheim Pedersen Mathilda Louise Olderli Muceba Viktor Leander Torstensen Emrian Brenna-Hansen Karma Steinsland Østensen Liv Van Doorn Malmbekk Emil Stenersen Antonsen Pernille Hakkim Bertheussen Ole Røst Julie Bæck Casper Bentzen Tobias Arntsen DØPT I KJERRINGØY KIRKE Mia Helen Hillestad DØPTE I ANDRE KIRKER Mia Dammen Mathisen Bodø domkirke Angelina Sandtrøen Heggnes Bodø domkirke Milla Imingen Iversen Bodø domkirke William Thuv Slettli Melbu kirke GRAVFERD RØNVIK Edith Mary Hanssen Ingeborg Anna Johnsen Henning Urskar Fritz Frantzen Kjell Ivar Johan Larsen Anne Marith Pedersen Edmund Johansen Misvær kirke Ludvig Berntinius Pedersen Sigveig Albertine Johansen Randi Marie Svendsen Judith Lovise Danielsen Else Christensen Tore Bernar Kaalhus Bodø domkirke Tordis Anny Sofie Kvarv Bjarne Sandvik Nils Gunnar Jørgensen Laila Synnøve Edvardsen Kirsten Tora Danielsen Åse Torbjørg Johansen Finn Arvid Stensvik Aud Wilhelmine Nyhagen GRAVFERD KJERRINGØY Asbjørn Walter Johnsen Klara Bendiksen Jentoft Optander Nilsen Mary Debora Asphaug VIELSER RØNVIK Julia Sergeevna Kojevnikova og Konstantin Aleksandrovich Zhulanov EliasBlix-jubileet Tekst: Svein Malmbekk I 2011 er det 175 år siden salmedikteren fra Gildeskål ble født. Det er opprettet en egen hjemmeside i anledning jubileet: eliasblix.no. Der finnes oversikt over ulike arrangementer i jubileumsåret. I Gildeskål legges det opp til stor jubileumsfeiring helgen februar. Også i Rønvik kirke skal jubileet markeres: Tirsdag kveld holder forfatteren Edvard Hoem foredrag om Bjørnson og Blix i regi av Kirkeakademiet. Torsdag arrangerer Domkirken og Rønvik menighet sammen Festkveld med Blix-salmene i sentrum. Rønvik kantori og mange gode krefter deltar. Dette er Blix fødselsdag. Høymessen vil alle salmene som synges være Blix-salmer. Ved alle gudstjenestene i Rønvik kirke i 2011 blir det sunget én Blix-salme. Slik håper vi at jubileumsåret kan bli et nytt møte med denne delen av salmeskatten vår. På hjemmesiden til Rønvik menighet ligger en oversikt over Blix-salmene, og hvordan vi tenker å bruke dem i Portrett av Elias Blix. 10

11 Menighetsbarnehagen bygger nytt! Tekst og foto: Øystein Gjønnes I oktober begynte byggeprosessen i Einmoveien. Og nå i februar er bygget så godt som ferdig utvendig. Det har gått nesten utrolig fort, og arbeidet er i skarp rute. Den nye Rønvik menighetsbarnehage skal stå ferdig i juni. Og vi gleder oss. Skikkelig. I kirkekjelleren har vi det bra Da vi bestemte oss for å bygge nytt, trengte vi et sted å være i byggeperioden. Og både stab, menighetsråd og fellesråd stilte seg positive til vår henvendelse om å leie lokaler i kirkekjelleren. Vi flyttet med oss utstyr fra gammelbarnehagen og innredet undervisningsrommet i kjelleren til vårt formål. I tillegg bruker vi harerommet som de små barnas eget rom. Og åpen barnehage de dagene de ikke er der. (Og litt når de er der også..) I tillegg kan dere komme til å møte på oss rundt omkring i kirka. For når vi først er her, vil vi gjerne være både her og der, og merkes. Vi tar oss turer opp i kirkerommet, har vært med på eldretreff. Plassen foran den gamle lærerskolen er ideell til mange forskjellige aktiviteter, vi har både en liten og en stor akebakke, klatretrær og løpebane. Og i høst fant vi masse god bringebær. Nam, nam. Det er klart det gir utfordringer å være på et nytt, midlertidig sted. Men vi har blitt møtt med velvillighet fra første stund. Vi startet med en alternativ garderobevariant, og da spørsmålet om vi kunne henge opp garderobehyllene våre kom opp, var svaret raskt ja. Kirketjener Tor skrudde den til og med opp for oss. Den største utfordringen med å være i kirkekjelleren, har vært nettopp å være i en kjeller. Det var vogner som skulle opp og ned trappa, og ikke minst barn som skulle opp og ned. Men gjennom å jobbe med barna og rutinene våre har vi fått det til. Vi tok med oss en liten del av gjerdet vårt og satte det opp på baksida av kirka. Dette bruker vi mindre og mindre, og går i stedet på tur. Både kort og langt. Vi har godt med inneplass og koser oss med det. Barna jubler hvis de hører nyss om at de skal få gå i åpen barnehage. For der er det kjempestort! Jeg tror på både kort og lang sikt at vårt midlertidige opphold i kirka setter spor etter seg. Sporene vil sette seg i barna som har vært her i kirka si i flere måneder. Og i menighetsbarnehagens tanke om å bruke Rønvik kirke. Vi har virkelig sett mulighetene og blitt tatt i mot med åpne armer. Takk for det! Den eneste MESTERBEDRIFT i Bodø Storgata 17, 8006 Bodø Hovedleverandør til Rønvik Kirke Birger Arnesen, Wenche Ø. Helgesen Tlf Prinsensgt

12 Kirkens Nødhjelps fasteaksjon Nå er livet bedre Av Vigdis Larsen Da mamma fikk lån til å starte en grønnsaksbod, fikk Yohana (14) et helt nytt liv. Yohana (14) er i sin egen verden mens han trasker ved siden av moren sin. Det er tidlig om morgenen, og han er trøtt. De skal gå langt for å hente grønnsaker til boden på torget. - Jeg hjelper mamma med jobben morgen og kveld. Det er en glede. Hun gir meg skolepenger slik at jeg kan få utdannelse, forteller Yohana. Han bor sammen med moren sin og tre søsken i landsbyen Chunya i Tanzania. For to år siden ble moren med i en VICOBA-gruppe gjennom Kirkens Nødhjelp. - Da ble livet bedre. Nå har vi råd til mat, klær og skole, forteller den unge gutten. Skaper forandring VICOBA (Village Community Banks) er spareog lånegrupper der medlemmene sparer små beløp hver måned. Pengene samles i en pott, og medlemmene får anledning til å ta opp små lån for å investere i inntektsgivende arbeid og en bedre framtid. - Vi startet arbeidet med VICOBA i I dag er det over 1000 registrerte VICOBA-grupper, forteller Godfrey Walalaze, Kirkens Nødhjelps programrådgiver i Tanzania. Det er medlemmene selv som eier banken. Renter på lånene som tas opp kommer alle eierne til gode. Slik går overskuddet fra prosjektet tilbake til lokalsamfunnene. Kirkens Nødhjelp støtter VICOBA-gruppene med opplæring, i tillegg til bankbokser og annet materiell. - Jeg blir stadig imponert av mennesker som tidligere ikke har hatt ressurser til å gjøre noe ut av livet sitt, men som nå reiser seg på VICOBA-møtene og forteller den ene suk- sesshistorien etter den andre: Om at de kan holde barna i skolen, om at de har skapt seg et levebrød og at de tjener penger, forteller Walalaze. Viktige menigheter I Tanzania er kirken er et naturlig sted å møtes for å ta tak i utfordringer i hverdagslivet. Mange som har blitt med i en VICOBA-gruppe har hørt om arbeidet gjennom sin lokale menighet, og mange VICOBA-grupper har også møtene sine i kirken, selv om VICOBA er et prosjekt på tvers av religioner. - VICOBA gir mennesker styrke til å tenke igjennom hva de trenger og hvordan de kan få tak i det. Ansvaret blir lagt i deres hender, men vi kan gi dem kunnskap og støtte til å stå opp for sitt eget liv. Vi opplever at VICOBA-gruppene tenner håp, sier Walalaze. Salatblader og utdanning Yohana og moren er framme hos bonden der de Kirkens Nødhjelps fasteaksjon april - Over én milliard mennesker lever i ekstrem fattigdom. Urettferdighet tar menneskeliv hver dag. I år setter Kirkens Nødhjelps fasteaksjon fokus på økonomisk rettferdighet. Sammen kan vi kjempe for en fremtid uten fattigdom. - Det er menigheter landet rundt som står for gjennomføringen av Kirkens Nødhjelps fasteaksjon. Rønvik menighet arrangerer aksjon 12. April kl og trenger bøssebærere. Ta kontakt med Vigdis Larsen dersom du vil være med. - Pengene som samles inn går til Kirkens Nødhjelps arbeid over hele verden. - Støtt aksjonen direkte ved å: Benytte kontonummer Ringe givertelefon (200 kroner) Sende en sms <KN100> til 2090 (100 kroner) skal hente dagens grønnsaker. Den unge gutten har drømmene klare for framtiden: - Siden moren min er med i VICOBA, kan jeg studere hvis jeg jobber hardt for det. Jeg har lyst til å bli politi. Eller jobbe for at landet skal bli mer rettferdig. Demokrati er viktig. Jeg vil være med å gjøre Tanzania til et godt sted å leve for mange. I dag er det salatblader som skal bæres tilbake til torget. Flaks! Stort volum, men lett å bære. Yohana smiler og myser mot sola. Denne dagen skal bli god. Forretningstrykk AS

Se side 6. "Tore på sporet" : Kirken har en utfordring i å formidle påskebudskapet. Underskudd i Kirkelig Fellesråd Se side 12

Se side 6. Tore på sporet : Kirken har en utfordring i å formidle påskebudskapet. Underskudd i Kirkelig Fellesråd Se side 12 Felles utgivelse for menighetene Hoeggen, Tempe og Bratsberg (nr 1 2011) "Tore på sporet" : Kirken har en utfordring i å formidle påskebudskapet Tore Strømøy, kjent for sine mange populære NRK-programmer,

Detaljer

Ta godt i mot konfirmantene!

Ta godt i mot konfirmantene! Menighetsblad for Rønvik og Kjerringøy Nr. 1-2015 Årg. 27 Jorda du skapte Jorda du skapte, nå gråter den stille. Kyrie, kyrie. Hvis ingen her vil høre - hvem trøster jordas barn? Kyrie eleison. Tankene

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE. SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent

ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE. SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent SAKER Godkjenning av Lund menighets årsmelding for 2014 Lund menighets

Detaljer

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø for Kiberg og Vardø Nr. 1 Sommeren 2006 Årgang 54 Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning Bispevisitas i Vardø k VARDØ MENIGHET Web: www.vardo.kirken.no Organisasjonsnr.: 977

Detaljer

Menighetsbladet Februar 01/2015

Menighetsbladet Februar 01/2015 Menighetsbladet Februar 01/2015 BISPEVISITAS side 4 Soul Children Party! side 9 menighetsfest 18. april SIDE 10 NYE MEDARBEIDERE side 17 OG 18 Et omsorgsmenneske takker av side 24 Leder Menighetsbladet

Detaljer

Menighetsbladet Juni 03/2015

Menighetsbladet Juni 03/2015 Menighetsbladet Juni 03/2015 Side 11-14 Nytt alphakurs side 4 festen i kirka SIDE 6 Musikerparet Krisztina og Sigmund Eikeset side 18-19 kunstner Åse Sandvikmoen side 20-21 leder Menighetsbladet Redaksjon:

Detaljer

MENIGHETSBLADET FOR LISTA, HERAD OG FARSUND. Nr. 6 2010 årgang 69. Vanse kirke. Vestbygda kapell. Herad kirke. Frelserens kirke.

MENIGHETSBLADET FOR LISTA, HERAD OG FARSUND. Nr. 6 2010 årgang 69. Vanse kirke. Vestbygda kapell. Herad kirke. Frelserens kirke. Menighetsbladet for Lista, Herad og Farsund. Nr 6-2010 MENIGHETSBLADET FOR LISTA, HERAD OG FARSUND Nr. 6 2010 årgang 69 Vanse kirke Vestbygda kapell Herad kirke Frelserens kirke Spind kirke Til kirken

Detaljer

Menighetsblad nr 1 2015

Menighetsblad nr 1 2015 Menighetsblad nr 1 2015 Hillevåg Min salme side 8 Evaluering av gudstjenesteordningen Side 15 Info om menighetsrådsvalget side 19 Konfirmantene har vært i Berlin! Side 12-14 Ta godt imot konfirmantene

Detaljer

Velkommen til kirken!

Velkommen til kirken! Min barndoms jul på 50-tallet Bibeldagen 2015 Kontrollert galskap se side 4-5 se side 5 se side 8 Kirkekontakten FOR MYSEN, HÆRLAND, TRØMBORG OG EIDSBERG NR. 5 2014 60. ÅRGANG Velkommen til kirken! Jul

Detaljer

Døves Blad. BLAD FOR DØVEMENIGHETENE I DEN NORSKE KIRKE Nr. 1 FEBRUAR 2008 104. Årgang ISSN: 0807-8963

Døves Blad. BLAD FOR DØVEMENIGHETENE I DEN NORSKE KIRKE Nr. 1 FEBRUAR 2008 104. Årgang ISSN: 0807-8963 ISSN: 0807-8963 Døves Blad BLAD FOR DØVEMENIGHETENE I DEN NORSKE KIRKE Nr. 1 FEBRUAR 2008 104. Årgang Over: Gudstjeneste i Døvesenteret i Kristiansand i forbindelse med Bispevisitas i det Sørvestenfjelske

Detaljer

menighetsblad NR.2 Det er vår! KRISTI KAMP ER OVERSTÅTT AT JEG IKKE GJORDE DET FØR

menighetsblad NR.2 Det er vår! KRISTI KAMP ER OVERSTÅTT AT JEG IKKE GJORDE DET FØR menighetsblad NR.2-2011 65. ÅRGANG www.kirken.notteroy.no Det er vår! FASTETID ER AKSJONSTID KRISTI KAMP ER OVERSTÅTT AT JEG IKKE GJORDE DET FØR - 2011 65. ÅRGANG www.kirken.notteroy.no DEN NORSKE KIRKE

Detaljer

www.rade.kirken.no Nr. 2 Mars 2012 Årg. 61 Foto: Hans Th. Lundeby

www.rade.kirken.no Nr. 2 Mars 2012 Årg. 61 Foto: Hans Th. Lundeby www.rade.kirken.no Nr. 2 Mars 2012 Årg. 61 Foto: Hans Th. Lundeby Råde gjennom 2012 Råde Menighet er en menighet for mennesker innen et bestemt geografisk område. Grensene faller sammen med grensene for

Detaljer

K rkebladet. for Bodin. I dette nummeret: «TØVKJERRINGA» Årets Fasteaksjon er 15. mars. «Tøvkjerringa» 4. Et stort og godt 50 års minne 6

K rkebladet. for Bodin. I dette nummeret: «TØVKJERRINGA» Årets Fasteaksjon er 15. mars. «Tøvkjerringa» 4. Et stort og godt 50 års minne 6 Årgang 56 Nr. 1 2005 K rkebladet for Bodin Årets Fasteaksjon er 15. mars I dette nummeret: «Tøvkjerringa» 4 Et stort og godt 50 års minne 6 Menighetsrådsvalg 2005 9 Baen ble solgt til slavearbeid 10 Fasteaksjonen

Detaljer

Rolvsøy. menighetsblad. Les om... - Kirkevalget 2015 - Møt den nye kirketjeneren - Lærling på kirkegården - Konfirmantaktiviteter

Rolvsøy. menighetsblad. Les om... - Kirkevalget 2015 - Møt den nye kirketjeneren - Lærling på kirkegården - Konfirmantaktiviteter Mars 2015 Årgang 80 - nr 1 Rolvsøy menighetsblad Les om... - Kirkevalget 2015 - Møt den nye kirketjeneren - Lærling på kirkegården - Konfirmantaktiviteter Rolvsøy menighet Menighetskontoret Råkollveien

Detaljer

Nr. 1-2008. KirkeNytt FOR TROMSØ

Nr. 1-2008. KirkeNytt FOR TROMSØ Nr. 1-2008 KirkeNytt FOR TROMSØ Når muslimer vil be Har du tenkt på det? Redaktør Svenn A. Nielsen En gang sendte vi misjonærer til Afrika, Asia, Kina og India. De ville hedningene skulle bli som oss.

Detaljer

odum Menighetsblad Nr. 1 Mars 2011 e. Kr. Årgang 80 Modum menighetsblad

odum Menighetsblad Nr. 1 Mars 2011 e. Kr. Årgang 80 Modum menighetsblad Nr. 1 Mars 2011 e. Kr. Årgang 80 odum Menighetsblad Modum menighetsblad 1931 2011 Den norske kirke Modum sokn Modum kirkekontor Kapellvn. 1, 3340 Åmot. Kontortid 09.00-14.00 Tlf. 32 78 32 30 - Fax 32 78

Detaljer

MENIGHETS- BLAD FOR LENVIK SOKN. Nr. 1 2014. God Påske

MENIGHETS- BLAD FOR LENVIK SOKN. Nr. 1 2014. God Påske Kirke & menighet MENIGHETS- BLAD FOR LENVIK SOKN Nr. 1 2014 God Påske 2 Menighetskontoret i Finnsnes kirke Ta kontakt for å snakke med prest, diakon, kirkeverge eller andre ansatte. Kontoret har åpent:

Detaljer

Tsei Toon (bildet) og hans kone Naw Ehsae fant først friheten i det de møtte Jesus Kristus.

Tsei Toon (bildet) og hans kone Naw Ehsae fant først friheten i det de møtte Jesus Kristus. De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 1 januar 2010 Årgang 106 Tor André Bergmann er ny ungdomspastor på Saron Åkrehamn. SE MER SIDE 12-13 Reidar Gamst setter i lederskolen fokus på lederskap og

Detaljer

BLADET vårt. Hvem skal styre kirken vår? Konsert for Rajshahi. Tror du på mor? Barnehagegudstjenester. Vi bryr oss - og trenger deg

BLADET vårt. Hvem skal styre kirken vår? Konsert for Rajshahi. Tror du på mor? Barnehagegudstjenester. Vi bryr oss - og trenger deg BLADET vårt Menighetsblad for Tveit og Hånes, Den norske kirke Nr 2-2015 - ÅRGANG 11 Tror du på mor? Hvem skal styre kirken vår? Konsert for Rajshahi Barnehagegudstjenester Vi bryr oss - og trenger deg

Detaljer

Jubileumsfest. Les mer side 7

Jubileumsfest. Les mer side 7 Nr 1 mars 2014 46. årgang Jubileumsfest Les mer side 7 Andakten La ikke hjertet bli grepet av angst. Tro på Gud og tro på meg Joh 14, 1-6 Jesus var sammen med disiplene, vennene sine. De begynte å bli

Detaljer

Menighetsbladet. for Konnerud og Skoger. Innhold. Mai 2013, 47. årgang

Menighetsbladet. for Konnerud og Skoger. Innhold. Mai 2013, 47. årgang Menighetsbladet for Konnerud og Skoger Mai 2013, 47. årgang Innhold Vielse i Konnerud gamle kirke 13. april 2013, Elin Werner og Richard Zeiffert Foto: Liss Irene Prøis Gudstjenesteliste s. 2 Hva er pinse?

Detaljer

strindheim kirke - bydelens hjerte nr 2_13

strindheim kirke - bydelens hjerte nr 2_13 strindheim kirke - bydelens hjerte nr 2_13 "Hvis Kristus ikke er stått opp, da er deres tro uten mening. Men nå er jo Kristus stått opp fra de døde, som første grøden av dem som er sovnet inn! " 1.Kor.15,17.20

Detaljer

Menighetsbladet. for Ski og Kråkstad NR. 1-2014. Kråkstad kirke 1814-2014 side 5. Huset side 6. Intervju med Hans Underland side 11

Menighetsbladet. for Ski og Kråkstad NR. 1-2014. Kråkstad kirke 1814-2014 side 5. Huset side 6. Intervju med Hans Underland side 11 INFORMASJON Menighetsbladet for Ski og Kråkstad NR. 1-2014 Kråkstad kirke 1814-2014 side 5 Huset side 6 Intervju med Hans Underland side 11 LEDER Vi har alltid et valg? J. Kristian Bjerke I løpet av fjoråret

Detaljer

God sommer! Kirkevalget 2011 - side 4-5 Suksessfull basar - side 12 Church Chill - side 13. Menighetsblad for Saltstraumen og Tverlandet INFORMASJON

God sommer! Kirkevalget 2011 - side 4-5 Suksessfull basar - side 12 Church Chill - side 13. Menighetsblad for Saltstraumen og Tverlandet INFORMASJON INFORMASJON Nr. 2 2011 Årgang 43 Menighetsblad for Saltstraumen og Tverlandet Chruch Chill styrets tur til Sømna, fra hullet i Torghatten. Foto: Eirin Figenschau. Kirkevalget 2011 - side 4-5 Suksessfull

Detaljer

Menighetsblad for Løvstakksiden menighet, DEN NORSKE KIRKE nr. 1 / 2015

Menighetsblad for Løvstakksiden menighet, DEN NORSKE KIRKE nr. 1 / 2015 Løvstakksidene Menighetsblad for Løvstakksiden menighet, DEN NORSKE KIRKE nr. 1 / 2015 La oss JUSTERE KURSEN litt Ofte sier vi at julen er vår største høytid. Det er nok sant sett i forhold til den tradisjonen

Detaljer

God påske! Menighetsblad for Saltstraumen og Tverlandet. Blankpusset salmeskatt Side 3. Bridgebuilders i Saltstraumen Side 6 INFORMASJON

God påske! Menighetsblad for Saltstraumen og Tverlandet. Blankpusset salmeskatt Side 3. Bridgebuilders i Saltstraumen Side 6 INFORMASJON INFORMASJON Nr. 1 2014 Årgang 46 Menighetsblad for Saltstraumen og Tverlandet Blankpusset salmeskatt Side 3 Bridgebuilders i Saltstraumen Side 6 God påske! BRUA Menighetsblad for Saltstraumen og Tverlandet

Detaljer

Menighetsbladet April 02/2015

Menighetsbladet April 02/2015 Menighetsbladet April 02/2015 SØNDAG på Bragdøya 31. mai side 4 JUBILEUMSKONSERT NYTT SOUL TEENS KOR SIDE 13 JOURNALISTSPIRE PÅ OPPDRAG side 15 billedkunstner Bjørn Aurebekk side 16-17 leder Menighetsbladet

Detaljer

Lærerikt og spennende Side 12. Grunnlovsjubileet Side 14. Ny kantor Side 10. Pinsebetrakning Side 5. Tro og lys Side 13

Lærerikt og spennende Side 12. Grunnlovsjubileet Side 14. Ny kantor Side 10. Pinsebetrakning Side 5. Tro og lys Side 13 Lærerikt og spennende Side 12 Grunnlovsjubileet Side 14 Ny kantor Side 10 Pinsebetrakning Side 5 Tro og lys Side 13 Nr. 2-61. årg -juni - september 2014 - informasjon Ansatte Sokneprest Fredrik Ulseth

Detaljer

Med 21 elever har Kraftskolen SBI fått en skikkelig opptur og ser lyst på framtiden

Med 21 elever har Kraftskolen SBI fått en skikkelig opptur og ser lyst på framtiden De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 9 oktober 2009 Årgang 105 DFEF ønsker å satse på å bygge opp et stort menighetssenter i Swaziland. LES MER SIDE 2-4 Menighet for alle generasjoner. Møt familien

Detaljer

GLIMT FRA KOPERVIK MENIGHET NR 1 2015 22. ÅRGANG. God påske! Det svinger av Lys-våken-koret, Korforeningen og Barnegospelkoret!

GLIMT FRA KOPERVIK MENIGHET NR 1 2015 22. ÅRGANG. God påske! Det svinger av Lys-våken-koret, Korforeningen og Barnegospelkoret! GLIMT FRA KOPERVIK MENIGHET NR 1 2015 22. ÅRGANG God påske! Det svinger av Lys-våken-koret, Korforeningen og Barnegospelkoret! KOPERVIK MENIGHET menighetskontor Servicekontoret: 81 00 01 Sveinsvolljordet

Detaljer