MISJONSPROSJEKTER FOR UNGDOMSARBEID EN OVERSIKT FRA SMM - SAMARBEID MENIGHET OG MISJON

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MISJONSPROSJEKTER FOR UNGDOMSARBEID EN OVERSIKT FRA SMM - SAMARBEID MENIGHET OG MISJON"

Transkript

1 MISJONSPROSJEKTER FOR UNGDOMSARBEID EN OVERSIKT FRA SMM - SAMARBEID MENIGHET OG MISJON

2 HIMALPARTNER I NEPAL BEDRE LÆRERE FOR BARN OG UNGE Barn og ungdom er fremtiden for Nepal. God utdannelse er avgjørende nødvendig for å gi landets unge en vei ut av fattigdommen. Selv om de aller fleste begynner på skole, er det svært mange som faller ut eller ikke består, fordi kvaliteten på undervisningen ikke er god nok. 38% av lærerne i Nepal har ikke høyere utdanning. Undervisningen preges av pugging og frykt for læreren. Den norske misjonsorganisasjonen HimalPartner samarbeider med nasjonale utdanningsorganisasjoner for å utruste lærere og førskolelærere i Nepal. Lærernes faglige kunnskap blir styrket, og deres evne til å undervise på gode måter utvikles, slik at undervisningen blir tilpasset barns og ungdommers utviklingsnivå. Dermed får de unge i Nepal en bedre mulighet til å bygge sin egen fremtid basert på en god utdannelse. (Prosjekt nr 116) Kontakt HimalPartner: telefon , mail

3 HIMALPARTNER I NEPAL KAMPEN MOT SEXINDUSTRIEN Hvert år blir jenter og kvinner i Nepal solgt til sexindustrien i India. En fjerdedel av dem blir solgt av egen familie eller nærmeste omgangskrets på grunn av ekstrem fattigdom. Stor arbeidsledighet, diskriminerende kvinnesyn og mangel på utdanning gjør kvinner på leting etter jobb ekstra sårbare. Prostitusjon blir eneste utvei for å skaffe seg inntekt. Den norske misjonsorganisasjonen HimalPartner (tidligere Tibetmisjonen) samarbeider med bedriften Higher Ground, som tilbyr yrkesopplæring for utsatte kvinner. Dermed kan disse kvinnene tjene penger på andre ting enn prostitusjon. Opplæringen foregår i en kafè, et bakeri og et smykkeverksted. Inntjeningen i bedriften brukes til å gi vanskeligstilte kvinner på landsbygda små lån (mikrofinans), som hjelp til å komme i gang med egne små bedrifter som kan gi dem et levebrød. I tillegg driver Higher Ground et krisehjem i Kathmandu som tilbyr profesjonell terapi for kvinner som har vært i prostitusjon eller som står i fare for å ende der. (Prosjekt nr 112) Kontakt HimalPartner: telefon , mail

4 ISRAELSMISJONEN I JERUSALEM UNGDOM OG LEDERTRENING I Israel er det mange messianske (altså jødiske kristne) ungdommer som er temmelig isolerte. Det er ikke uvanlig for en messiansk tenåring å være den eneste troende på skolen. Menighetene er gjerne små, med et forholdsmessig lite antall ungdom. De fleste menigheter har ikke råd til å skaffe seg en fulltids ungdomsleder. Mange ungdomsledere har lite erfaring, de er ofte så vidt ferdig med tenårene og prøver ennå selv å finne ut hva de vil gjøre med livet sitt. Ungdomsorganisasjonen Netivah er knyttet til Caspari Center i Jerusalem. De arrangerer nasjonale ungdomskonferanser for å oppmuntre de som er involvert i ungdomsarbeid i menighetene. De organiserer også opplæringsseminarer for å utruste ungdomsledere. Og de besøker menigheter for å snakke med foreldre og ungdomsledere om tenåringenes behov. Caspari Center driver ledertrening og forskning på høyt faglig nivå om de messianske jødenes historie, kristendommens jødiske røtter og andre relevante områder. Ved å støtte Caspari Center, støtter man også ungdomsorganisasjonen Netivah. Messianske ungdommer trenger denne støtten, sammen med masse forbønn, fra ungdommer i norske menigheter. Kontakt Den Norske Israelsmisjon: ,

5 ISRAELSMISJONEN I HAIFA UNGDOMSARBEID I MENIGHETEN BEIT ELIAHU «For jeg skammer meg ikke over evangeliet. Det er en Guds kraft til frelse for hver den som tror, jøde først og så greker.» Dette er Paulus sine ord fra Romerbrevet 1,16. For jøde først. Evangeliet kom til oss fra jødene, vi som er kristne har fått i oppdrag å bringe det tilbake til dem. Dette er Israelsmisjonen med på, blant annet ved å samarbeide med den messianske (det vil si jøder som tror at Jesus er Messias, altså Herre og Frelser) menigheten Beit Eliahu i Haifa, Israel. Beit Eliahu er en aktiv og pulserende menighet i hjertet av byen. Gudstjenesten på sabbaten (lørdagen) er ukens høydepunkt, der unge og gamle kommer sammen i fellesskap med hverandre og Gud. Gjennom uken er det et mangfold av aktiviteter, som sabbatsskole, ungdomsgruppe, ukentlig bibelundervisning (på tre forskjellige språk), besøkstjeneste, evangeliseringsteam og kvinnearbeid for å nevne noe. Ungdomsgruppen i Beit Eliahu trenger forbønn og støtte. Ved å støtte menigheten økonomisk støtter man også ungdommene. Og hvem vet, kanskje kan man reise til Haifa, besøke ungdomsgruppen i menigheten, og knytte vennskapsbånd med messianske jødiske ungdommer? Kontakt Den Norske Israelsmisjon: ,

6 ISRAELSMISJONEN I MIDTØSTEN BRIDGEBUILDERS - FORSONING MELLOM PALESTINERE OG ISRAELERE Hvordan kan konflikten i Midtøsten løses? Ved at flere heier på palestinerne? Eller på Israelerne? Hjelper det om vi roper høyere, eller bidrar det bare til å forsterke konflikten? Bridgebuilders, brobyggerne: Unge israelere og palestinere som ønsker å forandre verden. De lever midt i konflikten, de har kjent den på kroppen siden de ble født. Noen av dem sier at de hater de som er på «den andre siden». Og så møtes de, 10 palestinske, 10 israelske og 10 norske ungdommer, i en uke, et sted i Norge. De blir kjent med hverandre gjennom teambuilding og andre fellesaktiviteter. De lytter til hverandres opplevelser og erfaringer av konflikten, de deler ærlig med hverandre, og lytter respektfullt. De oppdager enheten i troen på Jesus, de ber sammen, og mange knytter nære vennskapsbånd. Et år senere møtes de igjen i ørkenen i Midtøsten og fortsetter prosessen. Og så blir de agenter for fred og forsoning i sine egne lokalsamfunn. De trenger støtte og forbønn fra ungdommer i norske menigheter. Kontakt Den Norske Israelsmisjon: ,

7 MISJONSALLIANSEN BOLIVIA UNGDOMSARBEID OG UTRUSTNING AV LEDERE Bolivia Sør-Amerikas fattigste land. 60% av befolkningen lever for under 14 kroner dagen. Misjonsalliansen jobber blant den indianske befolkningen i landet, som ofte blir undertrykt. Organisasjonen samarbeider med over 30 lokale menigheter i Bolivia. Disse menighetene holder til i områder med stor sosial nød. De ønsker å bidra med noe for dem som trenger det aller mest i samfunnet. Ved å samarbeide med Misjonsalliansen får menighetene mulighet til å øke sin innsats i nærmiljøet. Kirkene driver omfattende fritidstilbud for ungdommer i form av ukentlige aktiviteter, utflukter og leirer. På skolene satses det på møteplasser for ungdom og deres foreldre, de møtes for å prate, bli undervist og sette fokus på positive verdier. (Prosjekt nr ) For at menighetene skal fungere og være gode møteplasser for ungdom trengs dyktige ledere. I Misjonsalliansens samarbeidskirker blir menighetsledere og ungdommer kurset, og møtes for å lære av hverandre. (Prosjekt nr ) Kontakt Misjonsalliansen: tlf , mail

8 MISJONSALLIANSEN BRASIL UNGDOMS SELVBILDE OG IDENTITET Misjonsalliansens prosjekter i Brasil retter seg mot fattige barn og ungdommer og deres familier i tungt belastede slumområder langs kysten, i São Paulo og sørover. Miljøene preges av arbeidsløshet, brutte relasjoner, rusmisbruk, vold og overgrep. Misjonsalliansen vil gi ungdom en trygg oppvekst, og forberede dem til skolegang og videre utdannelse. Mange lokale kirker tar i bruk kreativitet for å nå ungdom. Gjennom å være kreative får ungdommene lære mer om seg selv. De blir tryggere og får økt selvtillit. De får ta til seg andre verdier enn dem som preger området de vokser opp i. Eksempler på tiltak er samtalegrupper der de diskuterer temaer som har betydning for livene deres, mulighet til å lære et instrument og spille i band, og dessuten speidergrupper. (Prosjekt nr ) Kontakt Misjonsalliansen: tlf , mail

9 MISJONSALLIANSEN ECUADOR UNGDOMSLEDERE I Ecuador lever 70% av befolkningen i fattigdom. Misjonsalliansen arbeider i fattige områder i havnebyen Guayaquil, en by med omtrent to og en halv million mennesker. Organisasjonen ønsker å skape håp og framtidstro for de fattige i byen. Kirkene som Misjonsalliansen samarbeider med, ønsker å være en motvekt til kriminaliteten og volden som innbyggerne i Guayaquil opplever. Menighetsmedlemmene vil være tydelige og trygge forbilder. De vil vise i praksis at alle er like mye verd og like høyt elsket av Gud. De ungdommene som er ledere i en kirke som Misjonsalliansen samarbeider med, får tilbud om å delta i CUMAN, lederutviklingsprogrammet for ungdommer. Der hjelpes de til å ta utdannelse på universitetsnivå, slik at kirkene får godt kvalifiserte ungdomsledere som kan være forbilder for andre ungdommer i slumområdene. (Prosjekt nr ). Kontakt Misjonsalliansen: tlf , mail

10 MISJONSALLIANSEN FILIPPINENE UNGDOMSARBEID Filippinene har en befolkning på over 100 milioner, og 46% av dem lever for under 14 kroner dagen. Misjonsalliansen jobber i hovedstaden Manila og på øyriket Marinduque, og de fokuserer på opprustning av lokalsamfunnet. De ønsker å styrke menneskers ressurser, blant annet gjennom utdanning, helse og ledertrening. Kirkene som Misjonsalliansen samarbeider med, er små, men engasjerte, og ønsker å vise Guds kjærlighet i praksis i sine lokalsamfunn. Ungdomsleirer for dem som sliter med motivasjon på skolen. De unge får mulighet til kristent fellesskap, utvikling, og lederopplæring. (Prosjekt nr ). Ungdomsgrupper som gir kurs til dem som står i fare for å droppe ut av skolen, og dermed bli rekruttert til rus, tenårings-svangerskap, alkohol og gambling. Ungdommene møtes to ganger i månden i gruppene. (Prosjekt nr ). Sportslige arrangementer som involverer ungdommer og gir dem positive impulser som også gir motivasjon på andre livsområder (Prosjekt nr ). Teatergrupper der ungdommene bruker drama og teater som verktøy i kampanjer for saker som de brenner for, for eksempel kampanjer i forbindelse med valg, mot korrupsjon og kjøp a stemmer. (Prosjekt nr ) Kontakt Misjonsalliansen: tlf , mail

11 NMS I ENGLAND UNGDOMSMENIGHETER I CARLISLE Kirken i Carlisle bispedømme har opplevd at ungdommer gradvis har forsvunnet fra gudstjenester og menighetsliv. Nå vil man satse på nye ungdomsmenigheter der ungdommene selv skal være med og legge premissene, utvikle arbeidet, og være medarbeidere. Det Norske Misjonsselskap (NMS) samarbeider med Carlisle om dette, blant annet gjennom utsendte norske misjonærer, både i byen Barrow-in-Furness og i Carlisle by. Barne- og ungdomsarbeidet i Barrow har kommet godt i gang, og har fått navnet Pulse. Gjennom sang, dans, drama og cellegrupper møtes ungdom og blir kjent med evangeliet. I Carlisle by har man startet det man kaller Nettverkskirke for ungdom. Her vil man blant annet bringe sammen ungdom fra ulike menigheter, universiteter og andre sammenhenger i byen, til månedlige samlinger. (Prosjekt nr ) Kontakt NMS: ,

12 NMS I FRANKRIKE UNGE DISIPLER I PARIS I Europa har oppslutningen om kristne kirker går dramatisk nedover i mange år. Spørsmålet er om en ny generasjon kan komme på banen i europeisk kirkeliv. I denne verdensdelen har NMS sitt arbeid særlig fokus på ungdom. I Paris har dette blant annet ført til opprettelsen av en egen ungdomsorganisasjon i den lutherske kirken, MiJi, som spesielt arbeider med ledertrening. Et av programmene er Saint Paul, som fokuserer på disippelgjøring ved å inspirere og gi opplæring slik at flere kan vitne om sin kristne tro. Målet er en fornyelse som gir ringvirkninger både innad i menighetene og ut i et samfunn der evangeliet i stor grad er ukjent. Disippelgjøringen skjer gjennom Opplæring og ledertrening på flere nivå slik at flere kan ta oppgaver og ansvar i menighetene. Musikk med fokus på gospel, kor og lovsangsgrupper. Organisering av ettåringsteam fra flere land som har sin tjeneste i franske menigheter. (Prosjekt nr ) Kontakt NMS: ,

13 NMS I KAMERUN ALPHA, UNGDOMSARBEID OG TROSOPPLÆRING Den evangelisk-lutherske kirke har i dag vokst seg til et medlemstall på ca Det Norske Misjonsselskap (NMS) sin rolle nå er å være en medvandrer og en partner for kirken, blant annet innen ledertrening. NMS støtter blant annet ungdomsavdelingen for kirkens virksomhet. Ungdommene er svært aktive i menighetene, blant annet med korsang, bibelgrupper, ungdomsmøter og leir. Alphakurs fungerer svært godt overfor studenter på universitetet. Mange passive kirkemedlemmer trekkes inn i fellesskapet gjennom disse samlingene. Et av målene er å utfordre deltagerne til å ta kursene med videre inn i menighetene de går i. Muligheten for religionsundervisning i skolen strammes kraftig inn. Derfor trengs det mer direkte trosopplæring rettet mot unge som er døpt i kirken. Foreldre, lærere, og studenter på bibel- og presteskoler engasjeres i arbeidet. (Prosjekt nr ) Kontakt NMS: ,

14 NMS I THAILAND KIRKESENTER FOR LEDERTRENING Kirkesenteret i Mukdahan i nordøst-thailand har som visjon at menighetene i distriktet skal se kirken vokse ved å istandsette ledere som igjen utruster nye ledere. Senteret har en meget viktig rolle som base for opplæring av ledere for flere av distriktets menigheter. Det holdes seminar for både voksne og ungdommer som er ledere. Fellesskap, lovsang og undervisning er viktige ingredienser i opplegget. I tillegg reiser staben på senteret ut til menighetene for å undervise. Det Norske Misjonsselskap (NMS) samarbeider med Den evangelisk-lutherske kirke i Thailand (ELCT) i dette prosjektet. Det hele startet i 2004 da en thai evangelist fikk i oppdrag å dra til Mukdahan-området, et av de mest unådde områdene i Thailand, for å evangelisere og bygge menighet. Nå har mange menigheter vokst frem i dette området, og behovet for ledertrening er stort. (Prosjekt nr ) Kontakt NMS: ,

15 NORMISJON I BANGLADESH UNGDOMSARBEID Over 3500 barn og unge fra 150 menigheter er engasjert i barne- og ungdomsarbeidet til Lutheran Youth and Children Ministry i Bangladesh. Normisjon samarbeider med kirken som står bak. Arbeider omfatter blant annet søndagsskolearbeid og faste ungdomskvelder. Her oppmuntres ungdom til å ta ansvar i menighetene med tanke på fremtidig lederansvar. Det er 3 fulltidsansatte og 6 deltidsansatte i arbeidet, ellers drives det av frivillige ungdommer. Bangladesh er et av verdens fattigste land. Og det finnes fremdeles mange unådde folkegrupper i landet. Normisjon har arbeidet der siden 1947, og målet er å formidle evangeliet gjennom ord og handling. (Prosjekt nr ) Kontakt Normisjon: ,

16 NORMISJON I INDIA SKOLE OG SJELESORG FOR UNGDOM I Gaurang i India ligger en bibel- og veveskole som først og fremst er for ungdom av boro-folket. Shalom Prayer Ministry er integrert i skolen, og dette har utviklet seg til å bli et åndelig kraftsenter med vekt på sjelesorg. Normisjon startet sitt arbeid i India i 1867, og i 1950 ble det etablert en selvstendig nasjonal kirke. Denne har rundt medlemmer fordelt på ca 500 menigheter. India er et av de land i verden som har flest unådde folkeslag, og Normisjon ønsker å samarbeide med kirken for å utdanne og bygge ledere på ulike områder. (Prosjekt nr ) Kontakt Normisjon: ,

17 NORMISJON I KAMBODSJA HJEM, SKOLE OG UNGDOMSARBEID Folket i Kambodsja har lidd store traumer etter folkemordet på 1970-tallet. Kirken i landet er liten, men voksende. Normisjon sin rolle i landet (siden 2006) er å samarbeide med utviklingsorganisasjonen ICC. Blant annet samarbeides det om programmet FAST, som fokuserer på foreldre/familie, ungdomsgrupper og foreldre/lærer kontakt. Målet er at ungdommene som deltar i opplegget skai ta kloke beslutninger som minsker fattigdommen, forbedrer utdannelsen, og skaper bedre familierelasjoner. I Kambodsja er 70% av befolkningen under 20 år gamle. Normisjon sin visjon for arbeidet i landet er å lede stadig flere til tro på Jesus, utruste kirkeledere og gi kirken mulighet til å bidra til samfunnsutvikling og fattigdomsbekjempelse. (Prosjekt nr ) Kontakt Normisjon: ,

18 NORMISJON I MALI UNGDOMSARBEID Ledere i ungdomsarbeid trenger materiell og opplæring. Normisjons samarbeidskirke i Mali, EELM, legger vekt på dette, og Normisjon støtter kirken i dette. I tillegg gir Normisjon også støtte til årlige leirer for ungdom. En utsending har 30% stilling som hovedansvarlig i dette arbeidet. Normisjon startet arbeid i Mali i 1981, kirken ble dannet i Kirken og misjonen har et nært samarbeid, overfor flere folkeslag i Mali: kassonkèer, fulanere, malinkèer og bambara. Mange i Mali har aldri hørt evangeliet. Normisjons visjon er å se selvstendige kirker som selv bringer videre evangeliet om Jesus Kristus i ord og handling til egne og andre folkeslag. (Prosjekt nr ) Kontakt Normisjon: ,

19 STEFANUSALLIANSEN I EGYPT HÅP TIL KOPTISK UNGDOM I ørkenen mellom Kairo og Alexandria finner vi Anastasia, et kurssenter som drives av biskop Thomas. Her får koptiske ungdommer hjelp til å bygge selvfølelse, og de får innflytelse over sin egen fremtid. Et av programmene retter seg spesielt mot unge jenter fra Øvre Egypt. Deltagerne blir minnet om at de er skapt i Guds bilde og har en enestående verdi som enkeltmennesker. Bibelske kvinner blir ofte fremhevet som forbilder. Dette er jenter som har lav status, både som koptere og som kvinner i det egyptiske samfunnet. De koptiske kristne har vært i Egypt siden oldkirkelig tid, men har opp gjennom mange år blitt stemoderlig behandlet av myndighetene. Mange kristne i Egypt opplever forfølgelse på grunn av sin tro, og fattigdommen er stor. Stefanusalliansen (tidligere Norsk Misjon i Øst) arbeider blant annet tett sammen med den koptisk-ortodokse biskop Thomas. Høsten 2012 kommer det et studieopplegg for ungdomsgrupper knyttet til Stefanusalliansens arbeid i Egypt. Gjennom samarbeid med Stefanusalliansen kan ungdomsarbeidet i tillegg til misjonsprosjekt bli involvert i apelltjeneste og oppmuntringshilsen-tjeneste for forfulgte kristne i mange forskjellige land. Kontakt Stefanusalliansen: ,

20 STEFANUSALLIANSEN I INDIA SKOLE FOR FATTIGE UNGE I CALCUTTA I India har det siden slutten av 1990-tallet kommet mange urovekkende meldinger om overgrep mot kristne og muslimer. Hindu-fundamentalismen står bak, den har økt kraftig i omfang og brutalitet. Stefanusalliansen (tidligere Norsk Misjon i Øst) har støttet arbeid i India siden 2002, og samarbeider med den indiske organisasjonen Christ`s Disciples`Fellowship, CDF. De har plantet flere kirker i området rundt Gangeselvens utløp. Samtidig arbeider Stefanusalliansen sammen med CDF for å gi fattige barn og ungdommer i Calcutta en vei ut av slummen, med skolegang, mat, klær og medisiner. Alle skolene de driver sammen, ligger i tilknytning til lokale kirker. Det er utarbeidet et studieopplegg for ungdomsgrupper knyttet til Stefanusalliansens arbeid i India. Gjennom samarbeid med Stefanusalliansen kan ungdomsarbeidet i tillegg til misjonsprosjekt bli involvert i apelltjeneste og oppmuntringshilsen-tjeneste for forfulgte kristne i mange forskjellige land. Kontakt Stefanusalliansen: ,

SATT FRI TIL Å TJENE

SATT FRI TIL Å TJENE Molde Indremisjon Strategiplan frem mot 2020 Vår visjon: SATT FRI TIL Å TJENE Våre verdier: Inkluderende, troverdig, oppsøkende og omsorgsfull Generasjonsforsamling: MÅL: Vi vil være en generasjonsforsamling

Detaljer

Strategidokument for barne- og ungdomsarbeidet i Norsk Luthersk Misjonssamband, Region Sørvest for perioden 2011-2015

Strategidokument for barne- og ungdomsarbeidet i Norsk Luthersk Misjonssamband, Region Sørvest for perioden 2011-2015 Strategidokument for barne- og ungdomsarbeidet i Norsk Luthersk Misjonssamband, Region Sørvest for perioden 2011-2015 Region Sørvest 1. Innledende kommentarer Dette strategidokumentet bygger på NLMs grunnregler

Detaljer

Handlingsprogram

Handlingsprogram Handlingsprogram 2012 2015 Normisjons visjon er «Jesus Kristus til nye generasjoner og folkeslag». Normisjons kjerneverdier er «elsket og sendt». Handlingsplanen omfter Normisjons totale arbeid i Norge

Detaljer

NLM Ung 2013-2018. Verden for Kristus: Vi vil lære Jesus å kjenne og gjøre han kjent

NLM Ung 2013-2018. Verden for Kristus: Vi vil lære Jesus å kjenne og gjøre han kjent NLM Ung 20132018 Verden for Kristus: Vi vil lære Jesus å kjenne og gjøre han kjent Jesus trådte fram og talte til dem: «Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. Gå derfor og gjør alle folkeslag til

Detaljer

Strategi for Stavanger bispedømme 2015-2018. Den norske kirke en evangelisk-luthersk folkekirke. Mer himmel på jord

Strategi for Stavanger bispedømme 2015-2018. Den norske kirke en evangelisk-luthersk folkekirke. Mer himmel på jord Strategi for Stavanger bispedømme 2015-2018 Den norske kirke en evangelisk-luthersk folkekirke Mer himmel på jord Kirken i Stavanger bispedømme vitner i ord og gjerning om frelse, frihet og håp i Jesus

Detaljer

Hva er din drøm? Degernes 4-6.9.15

Hva er din drøm? Degernes 4-6.9.15 Hva er din drøm? Degernes 4-6.9.15 "Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler" "For så høyt har Gud elsket verden" 1 2 3 Ut på fredagskvelder - Tilby kaffe/te/vaffel i gågata. Spesielt rettet mot

Detaljer

Fotball og misjon i Ecuador

Fotball og misjon i Ecuador Fotball og misjon i Ecuador I og omkring storbyen Guayaquil, i Ecuador, er det mange, store slumområder. De som bor her mangler mye av det som er selvfølgelig for oss i Norge; reint vann, tett hus, skolegang

Detaljer

Hvem var Peter? (1) Simon sønn av Johannes, levde år 1-64 fisker med base i Kapernaum gift og hadde familie. var ca. 30 år ble disippel av Jesus fikk nytt navn av Jesus: Peter - Klippen Hvem var Peter?

Detaljer

Siste nyhetsbrev før. vi setter i gang med et spennende rusprosjekt

Siste nyhetsbrev før. vi setter i gang med et spennende rusprosjekt Siste nyhetsbrev før Denne setningen gjelder for opptil flere hendelser som står for tur i vår lille familie. Så derfor setter vi i gang med en oppdatering på hva den lista inneholder. vi setter i gang

Detaljer

Å være misjonær i England

Å være misjonær i England Å være misjonær i England Nå har det gått noen måneder, og både jeg (Solgunn) og dette årets ettåringer har kommet oss vel til rette i England. I år har vi 7 ettåringer fordelt rundt i Cumbria; 4 norske,

Detaljer

Molde-fellesskapet

Molde-fellesskapet Molde-fellesskapet 07.05.2017 Om Normisjon Normisjon er en evangelisk luthersk organisasjon og har kontakt med over 70 000 personer over hele Norge, inkludert medlemmene i Acta - barn og unge i Normisjon.

Detaljer

TELTMAKERMISJON Ingunn D. Ødegaard, Emmaus 20. mars 2014

TELTMAKERMISJON Ingunn D. Ødegaard, Emmaus 20. mars 2014 TELTMAKERMISJON Ingunn D. Ødegaard, Emmaus 20. mars 2014 BESTILLINGEN: Kristen misjon foregår på ulike måter, fra evangelisering til helsebistand. I en del av verdens land er «tradisjonell» misjon umulig

Detaljer

CENTRO SAREPTA Ha tro til Gud!

CENTRO SAREPTA Ha tro til Gud! CENTRO SAREPTA Ha tro til Gud! Den verste fattigdom Det dypeste mørke Den tyngste byrde.. er et liv uten kjennskap til Jesus Kristus. Det største svik.. er å la mennesker leve og dø uten å få bli kjent

Detaljer

Misjon Dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og like til jordens ender. Apg 1,8

Misjon Dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og like til jordens ender. Apg 1,8 Misjon Dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og like til jordens ender. Apg 1,8 Diakoni - Alle som var blitt troende, holdt sammen og hadde alt felles..og delte ut til alle etter

Detaljer

Kjære støttespillere i Norge!

Kjære støttespillere i Norge! Kjære støttespillere i Norge! Plutselig er det jul igjen, og advents- og julearrangementene har stått (og står) på rekke og rad. Det er nok å gjøre! Advent er ei tid da særlig prester blir invitert inn

Detaljer

Fra Pakistan Discipleship Ministry

Fra Pakistan Discipleship Ministry Fra Pakistan Discipleship Ministry Kjære venner på Sion! Hilser dere i Jesu underfulle navn! Vi takker Herren Jesus for hans kjærlighet, nåde og beskyttelse. Takk for forbønn og økonomisk støtte for Pastor

Detaljer

VISJON Levende tro og varme fellesskap

VISJON Levende tro og varme fellesskap VISJON OG STRATEGIPLAN FOR FJELLHAMAR MENIGHET 2012-2015 VISJON Levende tro og varme fellesskap OVERORDNET MÅLSETTING Fjellhamar menighet er til for at mennesker skal ha en levende tro på Jesus og få være

Detaljer

Her er et studieopplegg for boken BROBYGGERE mot alle odds. Opplegget er utviklet til bruk over 5-6 samvær og omfatter følgende tema:

Her er et studieopplegg for boken BROBYGGERE mot alle odds. Opplegget er utviklet til bruk over 5-6 samvær og omfatter følgende tema: Innledning Her er et studieopplegg for boken BROBYGGERE mot alle odds Opplegget er utviklet til bruk over 5-6 samvær og omfatter følgende tema: 1. Forsoning 2. Makt 3. Frykt 4. Kommunikasjon og konfliktløsning

Detaljer

En reise i Randesund og ut i verden!

En reise i Randesund og ut i verden! Er du med? En reise i Randesund og ut i verden! Kursen er satt. Randesund misjonskirke legger ut på en spennende reise. I årene fram mot 2020 skal vi sammen bevege oss i retning av å bli et utadrettet

Detaljer

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014 Cellegruppeopplegg IMI Kirken høsten 2014 OKTOBER - NOVEMBER Godhet - neste steg Samtaleopplegg oktober - november 2014 Kjære deg, Denne høsten vil vi igjen sette et sterkt fokus på Guds godhet i IMI

Detaljer

NÅDEGAVER, NATURGAVER OG TJENESTEGAVER

NÅDEGAVER, NATURGAVER OG TJENESTEGAVER NÅDEGAVER, NATURGAVER OG TJENESTEGAVER Står om dette i 1.Korinterbrev kap 12 og 14 Romerbrevet kap 12 Efeserbrevet kap 4 1.Petersbrev kap 4 NÅDEGAVER, NATURGAVER OG TJENESTEGAVER 1.Kor 12,7-11 Hos hver

Detaljer

Som menighetsbevegelse ønsker DNB å satse målrettet for å nå denne visjonen.

Som menighetsbevegelse ønsker DNB å satse målrettet for å nå denne visjonen. 14a I/2013 LM Strategier for Det Norske Baptistsamfunn Innledning Et fellesskap av levende, grepet av Kristus, midt i verden med evangeliet er visjonen til Det Norske Baptistsamfunn (DNB), vedtatt i 1994.

Detaljer

INDIA. de forfulgte» «Søndag for OPPLEGG FOR KONFIRMANTER OG UNGDOMSGRUPPER. AKTIVITET - Ta standpunkt!

INDIA. de forfulgte» «Søndag for OPPLEGG FOR KONFIRMANTER OG UNGDOMSGRUPPER. AKTIVITET - Ta standpunkt! «Søndag for de forfulgte» 2011 INDIA OPPLEGG FOR KONFIRMANTER OG UNGDOMSGRUPPER Dette opplegget er beregnet å skulle vare i halvannen til to timer. Man avgjør selv om man vil bruke hele opplegget eller

Detaljer

Visjon Oppdrag Identitet

Visjon Oppdrag Identitet Visjon Oppdrag Identitet Som alle kristne har også vi fått utfordringen om å forvalte Guds ord - i holdning, ord og handling. Men hvordan løser Misjonsforbundet og Misjonsforbundet UNG dette store oppdraget?

Detaljer

BYMENIGHETEN- SANDNES ÅRSMELDING 2012 INNHOLD LEDER OG STAB DELTAKELSE OG GAVER WEB OG GRUPPER MEDLEM OG TJENESTE BARN OG ØKONOMI VISJON OG VERDI

BYMENIGHETEN- SANDNES ÅRSMELDING 2012 INNHOLD LEDER OG STAB DELTAKELSE OG GAVER WEB OG GRUPPER MEDLEM OG TJENESTE BARN OG ØKONOMI VISJON OG VERDI BYMENIGHETEN- SANDNES ÅRSMELDING 2012 INNHOLD 2 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 S 7 LEDER OG STAB DELTAKELSE OG GAVER WEB OG GRUPPER MEDLEM OG TJENESTE BARN OG ØKONOMI VISJON OG VERDI AT NYE MENNESKER SKAL KOMME TIL

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd

DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd UKM 05/08 Trosopplæring i en ny tid. Bakgrunn Trosopplæringsreformen ble vedtatt av Stortinget i mai 2003. Reformen ble vedtatt ut fra et

Detaljer

Fotball og misjon i Bolivia

Fotball og misjon i Bolivia Fotball og misjon i Bolivia Bolivia er et fjell-land. Mange av Misjonsalliansens prosjekter foregår på El Alto en by som ligger på ca 3500 m over havet. Mange som bor her er fattige og barna har ikke så

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

UT 03/15 «ET VERDIG LIV» KOMITÈSAK

UT 03/15 «ET VERDIG LIV» KOMITÈSAK SAKSPAPIRER TIL UNGDOMSTINGET I BORG 2015 Per 16.03.15 UT 01/15 KONSTITUERING OG FORRETNINGSORDEN PLENUMSSAK I denne saken skal det velges to ordstyrere til å lede møtet og to referenter til å skrive referat.

Detaljer

UKM 08/11 Rekruttering til kirkelig tjeneste

UKM 08/11 Rekruttering til kirkelig tjeneste UKM 08/11 Rekruttering til kirkelig tjeneste I følge Matteusevangeliet ber Jesus disiplene sine om å gå ut i hele verden og bringe evangeliet om ham videre til alle mennesker (Matt 28). Det oppdraget kirken

Detaljer

Vardåsen menighet

Vardåsen menighet Vardåsen menighet 2017-2021 Visjon Verdier Fokusområder VÅR VISJON: Lav terskel - tydelig profil Innhold Visjon 3 Verdier 3 Fokusområder 5 1. Gudstjenesten 5 2. Forkynnelse, undervisning, fellesskap, misjon

Detaljer

Overskriften i visitasmeldingen er: Hva er det å være kirke på Askøy? Og her kommer altså fasiten.

Overskriften i visitasmeldingen er: Hva er det å være kirke på Askøy? Og her kommer altså fasiten. VISITASFOREDRAG PÅ ASKØY 10. MAI 2015 Kjære menigheter! Takk for flotte dager her på Askøy. Jeg er imponert over det jeg har sett og hørt om arbeidet i Strusshamn, Erdal, Tveit, Ask og Herdla. Jeg er stolt

Detaljer

Norkirken Grimstad 2015-2016

Norkirken Grimstad 2015-2016 Norkirken Grimstad 2015-2016 Fellesskap satsings-område Familie, barn og unge 1. Opprettholde dagens tilbud for b & u. 2. Samlivskurs 3. Andaktskurs for ungdom 4. Nye familier inn i menigheten. Rekruttere

Detaljer

Visjonsdokument. for. VI-normisjon

Visjonsdokument. for. VI-normisjon Visjonsdokument for VI-normisjon Revidert av lederskapet høst/vinter 2012 Lagt fram for årsmøtet og godkjent 31. januar 2013 Innledning Varteig Normisjon ble stiftet allerede i 1860, og har vært en selvstendig

Detaljer

Organiseringen av Tyrifjord SDA menighet

Organiseringen av Tyrifjord SDA menighet Organiseringen av Tyrifjord SDA menighet Tyrifjord SDA-menighet er til for å vinne og bevare mennesker for Guds rike. Det gjør vi ved å skape gode relasjoner til vår Skaper og Frelser, Jesus; mellom hverandre

Detaljer

KM 07/12. Misjon til forandring Utfordringene fra Edinburgh Kirkemøtekomiteens merknader

KM 07/12. Misjon til forandring Utfordringene fra Edinburgh Kirkemøtekomiteens merknader KM 07/12 Kirkemøtekomiteens merknader og Kirkemøtets vedtak Misjon til forandring Utfordringene fra Edinburgh 2010 Kirkemøtekomiteens merknader Komiteen legger saksorienteringen til grunn for sin behandling,

Detaljer

Program: Søndag 08:30 Frokost 09:30 Åpning ved biskop Solveig 09:40 Grill en biskop 10:20 Komite 10:50 Pause 11:00 Plenum

Program: Søndag 08:30 Frokost 09:30 Åpning ved biskop Solveig 09:40 Grill en biskop 10:20 Komite 10:50 Pause 11:00 Plenum Program: Lørdag 0:30 Registering :00 Åpningsmøte :30 Bli kjent-leker 2:00 Lunsj 3:00 Konstituering av tinget og prøving av talestolen 3:30 Presentasjon av saker + kaferunde + dele i komiteer 4:30 Pause

Detaljer

Bloggen. Givertjeneste

Bloggen. Givertjeneste Etter som vi er kommet godt i gang med året, og faktisk snart begynner å nærme oss avslutningen på 2014, er det en glede å kunne melde at vi er i live! Alltid fint å kunne takke Gud for hver dag han gir

Detaljer

KM 11/06 Innvandring og integrering Den norske kirkes rolle i et flerkulturelt samfunn

KM 11/06 Innvandring og integrering Den norske kirkes rolle i et flerkulturelt samfunn KIRKEMØTET 2006 KM 11/06 Innvandring og integrering Den norske kirkes rolle i et flerkulturelt samfunn Kirkemøtekomiteens merknader og Kirkemøtets vedtak Komiteens merknader Komiteen legger saksorienteringen

Detaljer

TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO

TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO Men Jesus kalte dem til seg og sa: «La de små barna komme til meg, og hindre dem ikke! For Guds rike tilhører slike som dem». LUKAS 18,16 VÅR VISJON: Vi ønsker å se mennesker

Detaljer

KRISTEN MUSLIMMISJON - Med evangeliet til muslimene

KRISTEN MUSLIMMISJON - Med evangeliet til muslimene KRISTEN MUSLIMMISJON - Med evangeliet til muslimene Indonesia Senegal India Israel www.kmmisjon.no Kall og visjon Kristen Muslimmisjon (KMM) er en evangelisk-luthersk misjonsorganisasjon som ble dannet

Detaljer

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg.

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg. MENIGHETSRÅDET I BORGE MENIGHET HAR (12.10.11) VEDTATT FØLGENDE: Ordning for Dåp i hovedgudstjenesten I MOTTAKELSE TIL DÅP En dåpssalme synges enten her, før forsakelsen og troen eller som avslutning på

Detaljer

Hovedmenyens tema er merket med denne fargen De enkelte sidenes tema har denne fargen. Oversikten er oppdatert 15 jan 2013

Hovedmenyens tema er merket med denne fargen De enkelte sidenes tema har denne fargen. Oversikten er oppdatert 15 jan 2013 Innholdsoversikt til nettsiden www.sjelesorgogveiledning.no Hovedmenyens tema er merket med denne fargen De enkelte sidenes tema har denne fargen. Oversikten er oppdatert 15 jan 2013 Velkommen Sjelesorg

Detaljer

ÅpneDører. I tjeneste for forfulgte kristne.

ÅpneDører. I tjeneste for forfulgte kristne. ÅpneDører I tjeneste for forfulgte kristne www.opendoors.no Sammen m Husk på dem som sitter i STÅ SAMMEN MED DE FORFULGTE fengsel, som om dere var lenket sammen med dem * Rundt om i verden ser vi hvor

Detaljer

DYBDEMODELLEN. Lederskap: Hvordan være leder? Hvordan drive målrettet arbeid? Hvordan skal styret lede? Hvordan skal møtet ledes?

DYBDEMODELLEN. Lederskap: Hvordan være leder? Hvordan drive målrettet arbeid? Hvordan skal styret lede? Hvordan skal møtet ledes? Hvem gjør hva? Det lokale fellesskapet har ansvar for den praktiske tilretteleggingen og kan søke støtte hos Norges Kristelige Studieråd. Normisjon skaffer materiell og kvalifiserte kursholdere som også

Detaljer

Generalens verdensvide bønnemøte

Generalens verdensvide bønnemøte Lovprisning og takk Generalens verdensvide bønnemøte Internasjonal skole for offiserer Bønn for den internasjonale visjonen Oppdragsprioriteringer Ett budskap 1 Krøn 29,13 Og nå, vår Gud, takker vi deg

Detaljer

Kandidater til Fana sokneråd 2015

Kandidater til Fana sokneråd 2015 Kandidater til Fana sokneråd 2015 Fire spørsmål til kandidatene: 1. Hvorfor vil du bli medlem av Fana sokneråd? 2. Hva mener du er det viktigste for soknerådet i de neste fire årene? 3. Hvilke områder

Detaljer

Ulike typer smågrupper og deres funksjon i menighetsbyggende arbeid. Rune Rasmussen

Ulike typer smågrupper og deres funksjon i menighetsbyggende arbeid. Rune Rasmussen Ulike typer smågrupper og deres funksjon i menighetsbyggende arbeid. Rune Rasmussen SMÅGRUPPER I MENIGHETENE I vår norske tradisjon har vi ofte ikke stilt oss spørsmål om hvordan smågruppearbeidet skal

Detaljer

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet.

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet. Diakoniplan for Sandefjord menighet Diakoni beskrives i Plan for i for Den Norske kirke som kirkens omsorgstjeneste, evangeliet i handling. Planen har fire hovedområder: Nestekjærlighet, Inkluderende fellesskap,

Detaljer

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Ordet ble menneske Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Juleevangeliet gir oss fortellingen om Jesusbarnet som ble født i en stall og lagt i en krybbe. I denne artikkelen, setter vi denne enkle

Detaljer

Etter at du bestemte deg for å følge Jesus, på hvilken måte har du/har du ikke følt det som en nyskapelse?

Etter at du bestemte deg for å følge Jesus, på hvilken måte har du/har du ikke følt det som en nyskapelse? Nytt liv i praksis 24/7/365 Gud er ikke bare interessert i gudstjenestelivet vårt. Han er interessert i livet vårt. Derfor er disippellivet noe som eksisterer 24 timer i døgnet, 7 dager i uken og 365 dager

Detaljer

Jesus og Bibelen.notebook. November 28, 2014. Pakt: ordet pakt betyr avtale eller overenskomst

Jesus og Bibelen.notebook. November 28, 2014. Pakt: ordet pakt betyr avtale eller overenskomst Pakt: ordet pakt betyr avtale eller overenskomst Det nye testamentet I det nye testamentet viser Jesus hvem Gud er. Det betyr Jesus er Guds ansikt på jorda. Ordet kristen kommer fra navnet Kristus og betyr

Detaljer

MISJON for og med alle Ni aktuelle misjons- og humanitære prosjekt rettet mot mennesker med ulike funksjonshemninger.

MISJON for og med alle Ni aktuelle misjons- og humanitære prosjekt rettet mot mennesker med ulike funksjonshemninger. MISJON for og med alle Ni aktuelle misjons- og humanitære prosjekt rettet mot mennesker med ulike funksjonshemninger. Foto: Normisjon Agder og Telemark bispedømme 2010 Misjon for og med alle alle bortsett

Detaljer

EVANGELISERENDE GUDSTJENESTER

EVANGELISERENDE GUDSTJENESTER EVANGELISERENDE GUDSTJENESTER Hvordan kan en søker-sensitiv møteform fornye gudstjenesten i en tradisjonell frikirkelig menighet? Lars Råmunddal 2004 Ansgar Teologiske Høgskole Paulus har ordet Om nå hele

Detaljer

v/ Kristin Mørreaunet v/knut Hallen v/steinar Ims v/oddbjørn Stangeland v/ragnhild Kristensen

v/ Kristin Mørreaunet v/knut Hallen v/steinar Ims v/oddbjørn Stangeland v/ragnhild Kristensen Vi vil arbeide med disse spørsmål og metoder og tips som kan være nyttig i det daglige arbeidet blant barn og unge. Vi vil skape samtale og refleksjon om hva dette betyr akkurat der du arbeider. Ta gjerne

Detaljer

1000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 740 670 630 480 GUDSTJENESTEDELTAGELSE - 2014 990 915 817 710 655 615 610 390 950 900 870 890 770 800 710 616 610 413 280 140 JAN FEBR MARS APRIL MAI JUN JUL

Detaljer

Ledermanual. Verdigrunnlag

Ledermanual. Verdigrunnlag Ledermanual Verdigrunnlag Innhold 3 Vår visjon 4 Vårt oppdrag 5 Våre verdier og holdninger 6 Våre løfter 7 Inspirasjon Kjære menighetsarbeider Takk for at du har engasjert deg i menighetsarbeidet. Flekkerøy

Detaljer

BARNET. i Guds verdensvide kirke. Tips til arbeidet med internasjonale emner og misjon blant 8 12-åringer

BARNET. i Guds verdensvide kirke. Tips til arbeidet med internasjonale emner og misjon blant 8 12-åringer BARNET i Guds verdensvide kirke Tips til arbeidet med internasjonale emner og misjon blant 8 12-åringer Kjære barneleder! Bønn fra Midtøsten Herre Jesus, rekk ut dine hender. Velsign alle mennesker. Gjør

Detaljer

Actas satsning for barn mellom 4-10 år!!!!!!!

Actas satsning for barn mellom 4-10 år!!!!!!! Actas satsning for barn mellom 4-10 år Dåpsopplæring med misjonsperspektiv Hvem er vi? Amigos er Actas satsning for barn mellom 4-10 år. Amigos er synlig gjennom lagsvirksomhet, leirer, Amigosfestivalen,

Detaljer

Januar 2013. Introduksjon: Film om kirken: http://www.youtube.com/watch?v=ifnjtkanbq4

Januar 2013. Introduksjon: Film om kirken: http://www.youtube.com/watch?v=ifnjtkanbq4 n i Me Introduksjon: Film om kirken: http://www.youtube.com/watch?v=ifnjtkanbq4 Være sammen Bibelen forteller mye om fellesskap. Gud selv utgjør et fellesskap, fordi han er Fader, Sønn og Hellig Ånd. Guds

Detaljer

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet.

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet. Til frihet (Galaterne 5:1 NB) Til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast, og la dere ikke igjen legge under trelldommens åk. Gal 5:1 Stå derfor fast i den frihet som Kristus har frigjort oss

Detaljer

Hva er egentlig kirken? Hvor kommer den fra,

Hva er egentlig kirken? Hvor kommer den fra, Hva er egentlig kirken? Hvor kommer den fra, himmelen på jorda. Ja, himmelen begynner egentlig her på jorda, sier Bibelen, når menneskene er glad i hverandre i stedet for å slå hverandre i hjel. Det er

Detaljer

Barna. Store ressurser er investert i utviklingsarbeidet - og din menighet, din søndagsskole og dine barn er invitert med!

Barna. Store ressurser er investert i utviklingsarbeidet - og din menighet, din søndagsskole og dine barn er invitert med! Trosopplæringskonferanse for FORELDRE, BARNELEDERE & MENIGHETSLEDERE Sammen for Barna 17-18 nov. 2017, OSLO Lansering av JESUS KIDS strategien: MÅLRETTET og RELASJONELL disippelgjøring med MATERIELL og

Detaljer

Guds folks høytider. Pinse

Guds folks høytider. Pinse Guds folks høytider Spennende møter med de jødiske røtter i vår tro Forslag til feiring og undervisning i hjemmet og menigheten, med samtalespørsmål og aktivitetsforslag Pinse Ny versjon 2017 Heftet inneholder:

Detaljer

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014 Cellegruppeopplegg IMI Kirken høsten 2014 SEPTEMBER Godhet - neste steg Samtaleopplegg september 2014 Kjære deg, Denne høsten vil vi igjen sette et sterkt fokus på Guds godhet i IMI Kirken. Vi tror Gud

Detaljer

Visitasforedrag ved bispevisitas i Nygård 19. juni Kjære menighet!

Visitasforedrag ved bispevisitas i Nygård 19. juni Kjære menighet! Visitasforedrag ved bispevisitas i Nygård 19. juni 2016 Kjære menighet! Takk for en flott og inspirerende visitas! Jeg gleder meg over alt jeg har sett av godt arbeid for Guds rike i Nygård! Det har vært

Detaljer

Lokal diakoniplan for Lura menighet

Lokal diakoniplan for Lura menighet Lokal diakoniplan for Lura menighet Utarbeidet høsten 2010 LOKAL DIAKONIPLAN FOR LURA KIRKE INNHOLD Den lokale plan er delt inn i 3 deler. Første del sier noe om mål og hva diakoni er. Del to er en fargerik

Detaljer

2. Vi har hatt tre familiegudstjenester og flere nye foreldre har deltatt der sammen med barna. Noen av dem hadde aldri vært i kirken før de kom til

2. Vi har hatt tre familiegudstjenester og flere nye foreldre har deltatt der sammen med barna. Noen av dem hadde aldri vært i kirken før de kom til Nyttårsbrev 2013. Godt Nytt År! Her kommer det første nyhetsbrev fra Mustamäe i 2013. I senhøst og jula 2012 skjedde det mye bra og spennende hos oss. Jeg vil trekke fram spesielt tre ting som har lykkes

Detaljer

Normisjon og Acta 2013 2014

Normisjon og Acta 2013 2014 Normisjon og Acta 2013 2014 Januar Takk og be for region Agder For flytteprosessen for regionskontoret fra Kristiansand til Bibelskolen i Grimstad. For videreutvikling og nyplanting av forsamlinger i regionen.

Detaljer

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud?

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud? VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise Hva er lykke? Hvorfor er livet.. er?..så kjipt iblant? Vad skjer etter Duger jeg? Jeg Døden? Er jeg alene om å være redd? Om Gud finnes hvorfor er

Detaljer

Handlingsplan 2014 2015

Handlingsplan 2014 2015 Handlingsplan 2014 2015 Tilbedelse Storsamlinger Studentmøter Øke gudstjenesteoppslutning Samarbeidet med BiG og Laget Videreutvikle gudstjenestene. Legge vinn på å involvere barn og ungdom. F13 er med

Detaljer

Vi ber for hver søster og bror som må lide

Vi ber for hver søster og bror som må lide Vi ber for hver søster og bror som må lide Vi ber for hver søster og bror som må lide, alene og glemt, når de bærer ditt kors. Vi ber for de mange som tvinges til taushet og stumt folder hender i skjul

Detaljer

BYKIRKA LILLEHAMMER. Søknad om medlemskap i Det Norske Baptistsamfunn. Sak 7/2013 LM. Søknad om medlemsskap fra Bykirka Lillehammer

BYKIRKA LILLEHAMMER. Søknad om medlemskap i Det Norske Baptistsamfunn. Sak 7/2013 LM. Søknad om medlemsskap fra Bykirka Lillehammer Sak 7/2013 LM Søknad om medlemsskap fra Bykirka Lillehammer BYKIRKA LILLEHAMMER Søknad om medlemskap i Det Norske Baptistsamfunn. Bykirka Lillehammer skal være en kirke i byen, for byen. Vi vil være til

Detaljer

Medlemmer: Ove Eldøy, Hans Lie, Vidar Bakke, Kjetil Vignes, Bente Rolfsnes (referent), Atle Straume og Morgan Fjelde.

Medlemmer: Ove Eldøy, Hans Lie, Vidar Bakke, Kjetil Vignes, Bente Rolfsnes (referent), Atle Straume og Morgan Fjelde. Vår visjon er at nye mennesker skal komme til tro på Jesus og bli ført inn i et deltagende fellesskap der alle vokser i tro og kjærlighet. MØTEREFERAT - MENIGHETSRÅDET Sted: Draugveien 111 Tid: Onsdag

Detaljer

MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet

MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet På grunnlag av situasjonsanalyse, formulering av mål og prioritering av tiltak, utfordres menigheten til å beskrive sin profil. Dette er ment som et relativt

Detaljer

Interkulturelt naboskap Den Europeiske Nabodagen som inkluderende verktøy

Interkulturelt naboskap Den Europeiske Nabodagen som inkluderende verktøy Interkulturelt naboskap Den Europeiske Nabodagen som inkluderende verktøy Anne Line Grimen Bergen Bolig og Byfornyelse KF Hvorfor nabodag? Økende kulturelt mangfold i kommunale boliger; nær halvparten

Detaljer

Familiekirken. Et sted for hele familien, alle generasjoner. nær Gud - nær mennesker - nær Åkra. Saron Åkrehamn

Familiekirken. Et sted for hele familien, alle generasjoner. nær Gud - nær mennesker - nær Åkra. Saron Åkrehamn Familiekirken Saron Åkrehamn Et sted for hele familien, alle generasjoner nær Gud - nær mennesker - nær Åkra Denne folderen er ment som en kort presentasjon av oss i Familiekirken Saron Åkrehamn, som er

Detaljer

Ved starten av konfirmasjonstiden fremstilles konfirmantene for menigheten i en gudstjeneste.

Ved starten av konfirmasjonstiden fremstilles konfirmantene for menigheten i en gudstjeneste. Bønner til konfirmasjonstidens gudstjenester Kirkerådet har i februar 2002 i samsvar med reglene for liturgisaker vedtatt nye bønner for gudstjenestene i konfirmasjonstiden som liturgisk forsøkssak. 1.

Detaljer

Smilene i Ecuador Et opplegg for tilrettelagte klubber i menighetene.

Smilene i Ecuador Et opplegg for tilrettelagte klubber i menighetene. Smilene i Ecuador Et opplegg for tilrettelagte klubber i menighetene. KLARGJORT UTKAST PR.18.03.15 Samarbeid Menighet og Misjon (SMM) i Stavanger bispedømme ønsker å bidra til å sette global misjon på

Detaljer

T 2 KLUSS I VEKSLINGEN. 13

T 2 KLUSS I VEKSLINGEN. 13 T 2 KLUSS I VEKSLINGEN. 13 EFESERNE KLUSS I VEKSLINGEN Se for deg situasjonen. Paulus holder sin siste tale, ikke bare e er 3 år i Efesos, men e er å ha fullført si oppdrag om å være et vitne om Jesus

Detaljer

Strategiplan for SØNDAGSSKOLEN NORGE for perioden 2013-2016

Strategiplan for SØNDAGSSKOLEN NORGE for perioden 2013-2016 Innledning Strategiplan for SØNDAGSSKOLEN NORGE for perioden 2013-2016 SØNDAGSSKOLENs visjon er: JESUS TIL BARNA SØNDAGSSKOLENs grunnlag SØNDAGSSKOLEN NORGEs virksomhet skal skje i troskap mot Bibelen,

Detaljer

Prosjekt Hannas bønnekalender juni 2016

Prosjekt Hannas bønnekalender juni 2016 Prosjekt Hannas bønnekalender juni 2016 I fokus: Angola og Mosambik. Prosjekt Hannas bønnearbeid begynte i Angola i 2001. Det ble en rask vekst i antall bønnegrupper og kvinners liv forandret seg når de

Detaljer

Sak 2 NaMu undersøkelsen

Sak 2 NaMu undersøkelsen Vårt oppdrag: Å gjøre mennesker til Jesu Kristi disipler, så verden forvandles Metodistkirken i Norge Centralkirkens menighet, Bergen Menighetsmøte den 21.9.2016 Tema for kvelden: «gå og gjør alle folkeslag

Detaljer

Norkirken Grimstad

Norkirken Grimstad Norkirken Grimstad 2017-2018 Fellesskap satsings-område Forventet mål Aktivitet Ansvarlig Når Familie, barn og unge 1. Cellegrupper for tweens, ungdom, studenter og unge voksne. 2. Planting av lag på skoler

Detaljer

Nær gud - nær mennesker

Nær gud - nær mennesker Fastelavnssøndag (2..mars) Hovedtekst: Joh 17,20-26 GT tekst: Høys 8,6-7 Epistel tekst: 1 Kor 13,1-7 Barnas tekst: Joh 12,1-8 Nær gud - nær mennesker 32 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N E: J

Detaljer

Konfirmantåret 2015/2016

Konfirmantåret 2015/2016 Konfirmantåret 2015/2016 Skjold menighet Hvem er jeg? Er det som skjer bare tilfeldigheter? Har noen skapt jorden? Finnes det en Gud? Men hvorfor skjer det så mye vondt da? Hva er egentlig konfirmasjon?

Detaljer

Ulike kristne skoletradisjoner 27. okt. 2015

Ulike kristne skoletradisjoner 27. okt. 2015 Ulike kristne skoletradisjoner 27. okt. 2015 Flertydig tittel kan være ulike på så mange måter. Men "kristne" peker i retning av teologiens/konfesjonens betydning for skoletenkningen. Som norsk lutheraner

Detaljer

Konfirmantåret 2017/2018

Konfirmantåret 2017/2018 Konfirmantåret 2017/2018 Skjold menighet Hvem er jeg? Er det som skjer bare tilfeldigheter? Har noen skapt jorden? Finnes det en Gud? Men hvorfor skjer det så mye vondt da? Hva er egentlig konfirmasjon?

Detaljer

Lokal plan for InTro: trosopplæringen i Nittedal og Hakadal menighet (0-18 år)

Lokal plan for InTro: trosopplæringen i Nittedal og Hakadal menighet (0-18 år) Lokal plan for InTro: trosopplæringen i Nittedal og Hakadal menighet (0-18 år) Visjon: Den kristne tro som orienteringspunkt og ressurs i livet, i møte med naturen, og i fellesskap med andre. Øvre målsetninger:

Detaljer

Kjære medlem og venn av Ny Generasjon!

Kjære medlem og venn av Ny Generasjon! Kjære medlem og venn av Ny Generasjon! Vi i Ny Generasjon sender deg søknadsskjema for Trainee/Team og vil gjerne invitere deg med på et livsforvandlende år. Det handler om å leve for noe større enn seg

Detaljer

i den hellige dåp. I dåpen tar Gud imot oss og forener oss med den korsfestede og oppstandne Jesus Kristus.

i den hellige dåp. I dåpen tar Gud imot oss og forener oss med den korsfestede og oppstandne Jesus Kristus. Ordning for Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet 2017 1 Mottakelse til dåp L I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. ELLER L I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn: Vår skaper,

Detaljer

Hovedfokus. Erfare trygghet i hjem og menighet Hjelpe barnet til å utvikle kjærlighet, tillit og mot Gud elsker meg VI ØNSKER/DRØMMER OM SOM MENIGHET:

Hovedfokus. Erfare trygghet i hjem og menighet Hjelpe barnet til å utvikle kjærlighet, tillit og mot Gud elsker meg VI ØNSKER/DRØMMER OM SOM MENIGHET: Hovedfokus Erfare trygghet i hjem og menighet Hjelpe barnet til å utvikle kjærlighet, tillit og mot Gud elsker meg Bidra til at foreldre får tro på seg selv som åndelige ledere i hjemmet. Foreldrene får

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 2 2013 ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 2 2013 ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 2 2013 ÅRGANG 44 17. mai fest kl. 18.00 Kretsmøte 1.-2. juni Meld deg på forsamlingstur til Visthus 14-16 Juni www.moldebedehus.no Forsamlingslederen har ordet

Detaljer

Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012.

Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012. Fra Gudstjenesteboken 2011 Ordning for Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet 2011. Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012. I. mottakelse til dåp En dåpssalme synges

Detaljer

Handlingsplan Grimstad Normisjon

Handlingsplan Grimstad Normisjon Handlingsplan 2012 2013 Grimstad Normisjon Tilbedelse Storsamlinger Øke gudstjeneste-/møteoppslutning Videreutvikle gudstjenester og møter. Særlig for å bedre involvere barn og ungdom i disse. F13 er med

Detaljer

DÅPEN - ett barn INNLEDNING ORDETS GUDSTJENESTE EVANGELIUM. Presten mottar dåpsbarnet og familien.

DÅPEN - ett barn INNLEDNING ORDETS GUDSTJENESTE EVANGELIUM. Presten mottar dåpsbarnet og familien. INNLEDNING DÅPEN - ett barn Presten mottar dåpsbarnet og familien. Presten: Vi er samlet her for å feire det store under at et nytt menneske er født. Denne begivenheten får oss til å stanse opp, den stiller

Detaljer

DFEF Barne- og ungdomsarbeider konferanse. september 2014 19-21 på solstrand camping

DFEF Barne- og ungdomsarbeider konferanse. september 2014 19-21 på solstrand camping DFEF Barne- og ungdomsarbeider konferanse september 2014 19-21 på solstrand camping VELKOMMEN TIL BUAK Du er herved invitert til DFEFs Barne- og Ungdomsarbeider konferanse 19.-21.sep. 2014. Disippelgjøring

Detaljer

En tjenende kirke. Guds kjærlighet til alle mennesker og alt det skapte, virkeliggjort gjennom liv og tjeneste

En tjenende kirke. Guds kjærlighet til alle mennesker og alt det skapte, virkeliggjort gjennom liv og tjeneste En tjenende kirke Guds kjærlighet til alle mennesker og alt det skapte, virkeliggjort gjennom liv og tjeneste Visjonen for Den norske kirkes diakonale tjeneste Diakonien er et hovedaspekt ved kirkens oppdrag

Detaljer

STRATEGI NLM NORGE 2012 2020 VEDTATT PÅ GENERALFORSAMLINGEN 2012

STRATEGI NLM NORGE 2012 2020 VEDTATT PÅ GENERALFORSAMLINGEN 2012 STRATEGI NLM NORGE 2012 2020 VEDTATT PÅ GENERALFORSAMLINGEN 2012 HOVEDPUNKTER MISJON VÅRT FORPLIKTENDE ANSVAR Sende: Ansvaret for «de minst nådde» Være sendt: Ansvaret for mennesker rundt oss LOKALE MISJONSFELLESSKAP

Detaljer