MISJONSPROSJEKTER FOR UNGDOMSARBEID EN OVERSIKT FRA SMM - SAMARBEID MENIGHET OG MISJON

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MISJONSPROSJEKTER FOR UNGDOMSARBEID EN OVERSIKT FRA SMM - SAMARBEID MENIGHET OG MISJON"

Transkript

1 MISJONSPROSJEKTER FOR UNGDOMSARBEID EN OVERSIKT FRA SMM - SAMARBEID MENIGHET OG MISJON

2 HIMALPARTNER I NEPAL BEDRE LÆRERE FOR BARN OG UNGE Barn og ungdom er fremtiden for Nepal. God utdannelse er avgjørende nødvendig for å gi landets unge en vei ut av fattigdommen. Selv om de aller fleste begynner på skole, er det svært mange som faller ut eller ikke består, fordi kvaliteten på undervisningen ikke er god nok. 38% av lærerne i Nepal har ikke høyere utdanning. Undervisningen preges av pugging og frykt for læreren. Den norske misjonsorganisasjonen HimalPartner samarbeider med nasjonale utdanningsorganisasjoner for å utruste lærere og førskolelærere i Nepal. Lærernes faglige kunnskap blir styrket, og deres evne til å undervise på gode måter utvikles, slik at undervisningen blir tilpasset barns og ungdommers utviklingsnivå. Dermed får de unge i Nepal en bedre mulighet til å bygge sin egen fremtid basert på en god utdannelse. (Prosjekt nr 116) Kontakt HimalPartner: telefon , mail

3 HIMALPARTNER I NEPAL KAMPEN MOT SEXINDUSTRIEN Hvert år blir jenter og kvinner i Nepal solgt til sexindustrien i India. En fjerdedel av dem blir solgt av egen familie eller nærmeste omgangskrets på grunn av ekstrem fattigdom. Stor arbeidsledighet, diskriminerende kvinnesyn og mangel på utdanning gjør kvinner på leting etter jobb ekstra sårbare. Prostitusjon blir eneste utvei for å skaffe seg inntekt. Den norske misjonsorganisasjonen HimalPartner (tidligere Tibetmisjonen) samarbeider med bedriften Higher Ground, som tilbyr yrkesopplæring for utsatte kvinner. Dermed kan disse kvinnene tjene penger på andre ting enn prostitusjon. Opplæringen foregår i en kafè, et bakeri og et smykkeverksted. Inntjeningen i bedriften brukes til å gi vanskeligstilte kvinner på landsbygda små lån (mikrofinans), som hjelp til å komme i gang med egne små bedrifter som kan gi dem et levebrød. I tillegg driver Higher Ground et krisehjem i Kathmandu som tilbyr profesjonell terapi for kvinner som har vært i prostitusjon eller som står i fare for å ende der. (Prosjekt nr 112) Kontakt HimalPartner: telefon , mail

4 ISRAELSMISJONEN I JERUSALEM UNGDOM OG LEDERTRENING I Israel er det mange messianske (altså jødiske kristne) ungdommer som er temmelig isolerte. Det er ikke uvanlig for en messiansk tenåring å være den eneste troende på skolen. Menighetene er gjerne små, med et forholdsmessig lite antall ungdom. De fleste menigheter har ikke råd til å skaffe seg en fulltids ungdomsleder. Mange ungdomsledere har lite erfaring, de er ofte så vidt ferdig med tenårene og prøver ennå selv å finne ut hva de vil gjøre med livet sitt. Ungdomsorganisasjonen Netivah er knyttet til Caspari Center i Jerusalem. De arrangerer nasjonale ungdomskonferanser for å oppmuntre de som er involvert i ungdomsarbeid i menighetene. De organiserer også opplæringsseminarer for å utruste ungdomsledere. Og de besøker menigheter for å snakke med foreldre og ungdomsledere om tenåringenes behov. Caspari Center driver ledertrening og forskning på høyt faglig nivå om de messianske jødenes historie, kristendommens jødiske røtter og andre relevante områder. Ved å støtte Caspari Center, støtter man også ungdomsorganisasjonen Netivah. Messianske ungdommer trenger denne støtten, sammen med masse forbønn, fra ungdommer i norske menigheter. Kontakt Den Norske Israelsmisjon: ,

5 ISRAELSMISJONEN I HAIFA UNGDOMSARBEID I MENIGHETEN BEIT ELIAHU «For jeg skammer meg ikke over evangeliet. Det er en Guds kraft til frelse for hver den som tror, jøde først og så greker.» Dette er Paulus sine ord fra Romerbrevet 1,16. For jøde først. Evangeliet kom til oss fra jødene, vi som er kristne har fått i oppdrag å bringe det tilbake til dem. Dette er Israelsmisjonen med på, blant annet ved å samarbeide med den messianske (det vil si jøder som tror at Jesus er Messias, altså Herre og Frelser) menigheten Beit Eliahu i Haifa, Israel. Beit Eliahu er en aktiv og pulserende menighet i hjertet av byen. Gudstjenesten på sabbaten (lørdagen) er ukens høydepunkt, der unge og gamle kommer sammen i fellesskap med hverandre og Gud. Gjennom uken er det et mangfold av aktiviteter, som sabbatsskole, ungdomsgruppe, ukentlig bibelundervisning (på tre forskjellige språk), besøkstjeneste, evangeliseringsteam og kvinnearbeid for å nevne noe. Ungdomsgruppen i Beit Eliahu trenger forbønn og støtte. Ved å støtte menigheten økonomisk støtter man også ungdommene. Og hvem vet, kanskje kan man reise til Haifa, besøke ungdomsgruppen i menigheten, og knytte vennskapsbånd med messianske jødiske ungdommer? Kontakt Den Norske Israelsmisjon: ,

6 ISRAELSMISJONEN I MIDTØSTEN BRIDGEBUILDERS - FORSONING MELLOM PALESTINERE OG ISRAELERE Hvordan kan konflikten i Midtøsten løses? Ved at flere heier på palestinerne? Eller på Israelerne? Hjelper det om vi roper høyere, eller bidrar det bare til å forsterke konflikten? Bridgebuilders, brobyggerne: Unge israelere og palestinere som ønsker å forandre verden. De lever midt i konflikten, de har kjent den på kroppen siden de ble født. Noen av dem sier at de hater de som er på «den andre siden». Og så møtes de, 10 palestinske, 10 israelske og 10 norske ungdommer, i en uke, et sted i Norge. De blir kjent med hverandre gjennom teambuilding og andre fellesaktiviteter. De lytter til hverandres opplevelser og erfaringer av konflikten, de deler ærlig med hverandre, og lytter respektfullt. De oppdager enheten i troen på Jesus, de ber sammen, og mange knytter nære vennskapsbånd. Et år senere møtes de igjen i ørkenen i Midtøsten og fortsetter prosessen. Og så blir de agenter for fred og forsoning i sine egne lokalsamfunn. De trenger støtte og forbønn fra ungdommer i norske menigheter. Kontakt Den Norske Israelsmisjon: ,

7 MISJONSALLIANSEN BOLIVIA UNGDOMSARBEID OG UTRUSTNING AV LEDERE Bolivia Sør-Amerikas fattigste land. 60% av befolkningen lever for under 14 kroner dagen. Misjonsalliansen jobber blant den indianske befolkningen i landet, som ofte blir undertrykt. Organisasjonen samarbeider med over 30 lokale menigheter i Bolivia. Disse menighetene holder til i områder med stor sosial nød. De ønsker å bidra med noe for dem som trenger det aller mest i samfunnet. Ved å samarbeide med Misjonsalliansen får menighetene mulighet til å øke sin innsats i nærmiljøet. Kirkene driver omfattende fritidstilbud for ungdommer i form av ukentlige aktiviteter, utflukter og leirer. På skolene satses det på møteplasser for ungdom og deres foreldre, de møtes for å prate, bli undervist og sette fokus på positive verdier. (Prosjekt nr ) For at menighetene skal fungere og være gode møteplasser for ungdom trengs dyktige ledere. I Misjonsalliansens samarbeidskirker blir menighetsledere og ungdommer kurset, og møtes for å lære av hverandre. (Prosjekt nr ) Kontakt Misjonsalliansen: tlf , mail

8 MISJONSALLIANSEN BRASIL UNGDOMS SELVBILDE OG IDENTITET Misjonsalliansens prosjekter i Brasil retter seg mot fattige barn og ungdommer og deres familier i tungt belastede slumområder langs kysten, i São Paulo og sørover. Miljøene preges av arbeidsløshet, brutte relasjoner, rusmisbruk, vold og overgrep. Misjonsalliansen vil gi ungdom en trygg oppvekst, og forberede dem til skolegang og videre utdannelse. Mange lokale kirker tar i bruk kreativitet for å nå ungdom. Gjennom å være kreative får ungdommene lære mer om seg selv. De blir tryggere og får økt selvtillit. De får ta til seg andre verdier enn dem som preger området de vokser opp i. Eksempler på tiltak er samtalegrupper der de diskuterer temaer som har betydning for livene deres, mulighet til å lære et instrument og spille i band, og dessuten speidergrupper. (Prosjekt nr ) Kontakt Misjonsalliansen: tlf , mail

9 MISJONSALLIANSEN ECUADOR UNGDOMSLEDERE I Ecuador lever 70% av befolkningen i fattigdom. Misjonsalliansen arbeider i fattige områder i havnebyen Guayaquil, en by med omtrent to og en halv million mennesker. Organisasjonen ønsker å skape håp og framtidstro for de fattige i byen. Kirkene som Misjonsalliansen samarbeider med, ønsker å være en motvekt til kriminaliteten og volden som innbyggerne i Guayaquil opplever. Menighetsmedlemmene vil være tydelige og trygge forbilder. De vil vise i praksis at alle er like mye verd og like høyt elsket av Gud. De ungdommene som er ledere i en kirke som Misjonsalliansen samarbeider med, får tilbud om å delta i CUMAN, lederutviklingsprogrammet for ungdommer. Der hjelpes de til å ta utdannelse på universitetsnivå, slik at kirkene får godt kvalifiserte ungdomsledere som kan være forbilder for andre ungdommer i slumområdene. (Prosjekt nr ). Kontakt Misjonsalliansen: tlf , mail

10 MISJONSALLIANSEN FILIPPINENE UNGDOMSARBEID Filippinene har en befolkning på over 100 milioner, og 46% av dem lever for under 14 kroner dagen. Misjonsalliansen jobber i hovedstaden Manila og på øyriket Marinduque, og de fokuserer på opprustning av lokalsamfunnet. De ønsker å styrke menneskers ressurser, blant annet gjennom utdanning, helse og ledertrening. Kirkene som Misjonsalliansen samarbeider med, er små, men engasjerte, og ønsker å vise Guds kjærlighet i praksis i sine lokalsamfunn. Ungdomsleirer for dem som sliter med motivasjon på skolen. De unge får mulighet til kristent fellesskap, utvikling, og lederopplæring. (Prosjekt nr ). Ungdomsgrupper som gir kurs til dem som står i fare for å droppe ut av skolen, og dermed bli rekruttert til rus, tenårings-svangerskap, alkohol og gambling. Ungdommene møtes to ganger i månden i gruppene. (Prosjekt nr ). Sportslige arrangementer som involverer ungdommer og gir dem positive impulser som også gir motivasjon på andre livsområder (Prosjekt nr ). Teatergrupper der ungdommene bruker drama og teater som verktøy i kampanjer for saker som de brenner for, for eksempel kampanjer i forbindelse med valg, mot korrupsjon og kjøp a stemmer. (Prosjekt nr ) Kontakt Misjonsalliansen: tlf , mail

11 NMS I ENGLAND UNGDOMSMENIGHETER I CARLISLE Kirken i Carlisle bispedømme har opplevd at ungdommer gradvis har forsvunnet fra gudstjenester og menighetsliv. Nå vil man satse på nye ungdomsmenigheter der ungdommene selv skal være med og legge premissene, utvikle arbeidet, og være medarbeidere. Det Norske Misjonsselskap (NMS) samarbeider med Carlisle om dette, blant annet gjennom utsendte norske misjonærer, både i byen Barrow-in-Furness og i Carlisle by. Barne- og ungdomsarbeidet i Barrow har kommet godt i gang, og har fått navnet Pulse. Gjennom sang, dans, drama og cellegrupper møtes ungdom og blir kjent med evangeliet. I Carlisle by har man startet det man kaller Nettverkskirke for ungdom. Her vil man blant annet bringe sammen ungdom fra ulike menigheter, universiteter og andre sammenhenger i byen, til månedlige samlinger. (Prosjekt nr ) Kontakt NMS: ,

12 NMS I FRANKRIKE UNGE DISIPLER I PARIS I Europa har oppslutningen om kristne kirker går dramatisk nedover i mange år. Spørsmålet er om en ny generasjon kan komme på banen i europeisk kirkeliv. I denne verdensdelen har NMS sitt arbeid særlig fokus på ungdom. I Paris har dette blant annet ført til opprettelsen av en egen ungdomsorganisasjon i den lutherske kirken, MiJi, som spesielt arbeider med ledertrening. Et av programmene er Saint Paul, som fokuserer på disippelgjøring ved å inspirere og gi opplæring slik at flere kan vitne om sin kristne tro. Målet er en fornyelse som gir ringvirkninger både innad i menighetene og ut i et samfunn der evangeliet i stor grad er ukjent. Disippelgjøringen skjer gjennom Opplæring og ledertrening på flere nivå slik at flere kan ta oppgaver og ansvar i menighetene. Musikk med fokus på gospel, kor og lovsangsgrupper. Organisering av ettåringsteam fra flere land som har sin tjeneste i franske menigheter. (Prosjekt nr ) Kontakt NMS: ,

13 NMS I KAMERUN ALPHA, UNGDOMSARBEID OG TROSOPPLÆRING Den evangelisk-lutherske kirke har i dag vokst seg til et medlemstall på ca Det Norske Misjonsselskap (NMS) sin rolle nå er å være en medvandrer og en partner for kirken, blant annet innen ledertrening. NMS støtter blant annet ungdomsavdelingen for kirkens virksomhet. Ungdommene er svært aktive i menighetene, blant annet med korsang, bibelgrupper, ungdomsmøter og leir. Alphakurs fungerer svært godt overfor studenter på universitetet. Mange passive kirkemedlemmer trekkes inn i fellesskapet gjennom disse samlingene. Et av målene er å utfordre deltagerne til å ta kursene med videre inn i menighetene de går i. Muligheten for religionsundervisning i skolen strammes kraftig inn. Derfor trengs det mer direkte trosopplæring rettet mot unge som er døpt i kirken. Foreldre, lærere, og studenter på bibel- og presteskoler engasjeres i arbeidet. (Prosjekt nr ) Kontakt NMS: ,

14 NMS I THAILAND KIRKESENTER FOR LEDERTRENING Kirkesenteret i Mukdahan i nordøst-thailand har som visjon at menighetene i distriktet skal se kirken vokse ved å istandsette ledere som igjen utruster nye ledere. Senteret har en meget viktig rolle som base for opplæring av ledere for flere av distriktets menigheter. Det holdes seminar for både voksne og ungdommer som er ledere. Fellesskap, lovsang og undervisning er viktige ingredienser i opplegget. I tillegg reiser staben på senteret ut til menighetene for å undervise. Det Norske Misjonsselskap (NMS) samarbeider med Den evangelisk-lutherske kirke i Thailand (ELCT) i dette prosjektet. Det hele startet i 2004 da en thai evangelist fikk i oppdrag å dra til Mukdahan-området, et av de mest unådde områdene i Thailand, for å evangelisere og bygge menighet. Nå har mange menigheter vokst frem i dette området, og behovet for ledertrening er stort. (Prosjekt nr ) Kontakt NMS: ,

15 NORMISJON I BANGLADESH UNGDOMSARBEID Over 3500 barn og unge fra 150 menigheter er engasjert i barne- og ungdomsarbeidet til Lutheran Youth and Children Ministry i Bangladesh. Normisjon samarbeider med kirken som står bak. Arbeider omfatter blant annet søndagsskolearbeid og faste ungdomskvelder. Her oppmuntres ungdom til å ta ansvar i menighetene med tanke på fremtidig lederansvar. Det er 3 fulltidsansatte og 6 deltidsansatte i arbeidet, ellers drives det av frivillige ungdommer. Bangladesh er et av verdens fattigste land. Og det finnes fremdeles mange unådde folkegrupper i landet. Normisjon har arbeidet der siden 1947, og målet er å formidle evangeliet gjennom ord og handling. (Prosjekt nr ) Kontakt Normisjon: ,

16 NORMISJON I INDIA SKOLE OG SJELESORG FOR UNGDOM I Gaurang i India ligger en bibel- og veveskole som først og fremst er for ungdom av boro-folket. Shalom Prayer Ministry er integrert i skolen, og dette har utviklet seg til å bli et åndelig kraftsenter med vekt på sjelesorg. Normisjon startet sitt arbeid i India i 1867, og i 1950 ble det etablert en selvstendig nasjonal kirke. Denne har rundt medlemmer fordelt på ca 500 menigheter. India er et av de land i verden som har flest unådde folkeslag, og Normisjon ønsker å samarbeide med kirken for å utdanne og bygge ledere på ulike områder. (Prosjekt nr ) Kontakt Normisjon: ,

17 NORMISJON I KAMBODSJA HJEM, SKOLE OG UNGDOMSARBEID Folket i Kambodsja har lidd store traumer etter folkemordet på 1970-tallet. Kirken i landet er liten, men voksende. Normisjon sin rolle i landet (siden 2006) er å samarbeide med utviklingsorganisasjonen ICC. Blant annet samarbeides det om programmet FAST, som fokuserer på foreldre/familie, ungdomsgrupper og foreldre/lærer kontakt. Målet er at ungdommene som deltar i opplegget skai ta kloke beslutninger som minsker fattigdommen, forbedrer utdannelsen, og skaper bedre familierelasjoner. I Kambodsja er 70% av befolkningen under 20 år gamle. Normisjon sin visjon for arbeidet i landet er å lede stadig flere til tro på Jesus, utruste kirkeledere og gi kirken mulighet til å bidra til samfunnsutvikling og fattigdomsbekjempelse. (Prosjekt nr ) Kontakt Normisjon: ,

18 NORMISJON I MALI UNGDOMSARBEID Ledere i ungdomsarbeid trenger materiell og opplæring. Normisjons samarbeidskirke i Mali, EELM, legger vekt på dette, og Normisjon støtter kirken i dette. I tillegg gir Normisjon også støtte til årlige leirer for ungdom. En utsending har 30% stilling som hovedansvarlig i dette arbeidet. Normisjon startet arbeid i Mali i 1981, kirken ble dannet i Kirken og misjonen har et nært samarbeid, overfor flere folkeslag i Mali: kassonkèer, fulanere, malinkèer og bambara. Mange i Mali har aldri hørt evangeliet. Normisjons visjon er å se selvstendige kirker som selv bringer videre evangeliet om Jesus Kristus i ord og handling til egne og andre folkeslag. (Prosjekt nr ) Kontakt Normisjon: ,

19 STEFANUSALLIANSEN I EGYPT HÅP TIL KOPTISK UNGDOM I ørkenen mellom Kairo og Alexandria finner vi Anastasia, et kurssenter som drives av biskop Thomas. Her får koptiske ungdommer hjelp til å bygge selvfølelse, og de får innflytelse over sin egen fremtid. Et av programmene retter seg spesielt mot unge jenter fra Øvre Egypt. Deltagerne blir minnet om at de er skapt i Guds bilde og har en enestående verdi som enkeltmennesker. Bibelske kvinner blir ofte fremhevet som forbilder. Dette er jenter som har lav status, både som koptere og som kvinner i det egyptiske samfunnet. De koptiske kristne har vært i Egypt siden oldkirkelig tid, men har opp gjennom mange år blitt stemoderlig behandlet av myndighetene. Mange kristne i Egypt opplever forfølgelse på grunn av sin tro, og fattigdommen er stor. Stefanusalliansen (tidligere Norsk Misjon i Øst) arbeider blant annet tett sammen med den koptisk-ortodokse biskop Thomas. Høsten 2012 kommer det et studieopplegg for ungdomsgrupper knyttet til Stefanusalliansens arbeid i Egypt. Gjennom samarbeid med Stefanusalliansen kan ungdomsarbeidet i tillegg til misjonsprosjekt bli involvert i apelltjeneste og oppmuntringshilsen-tjeneste for forfulgte kristne i mange forskjellige land. Kontakt Stefanusalliansen: ,

20 STEFANUSALLIANSEN I INDIA SKOLE FOR FATTIGE UNGE I CALCUTTA I India har det siden slutten av 1990-tallet kommet mange urovekkende meldinger om overgrep mot kristne og muslimer. Hindu-fundamentalismen står bak, den har økt kraftig i omfang og brutalitet. Stefanusalliansen (tidligere Norsk Misjon i Øst) har støttet arbeid i India siden 2002, og samarbeider med den indiske organisasjonen Christ`s Disciples`Fellowship, CDF. De har plantet flere kirker i området rundt Gangeselvens utløp. Samtidig arbeider Stefanusalliansen sammen med CDF for å gi fattige barn og ungdommer i Calcutta en vei ut av slummen, med skolegang, mat, klær og medisiner. Alle skolene de driver sammen, ligger i tilknytning til lokale kirker. Det er utarbeidet et studieopplegg for ungdomsgrupper knyttet til Stefanusalliansens arbeid i India. Gjennom samarbeid med Stefanusalliansen kan ungdomsarbeidet i tillegg til misjonsprosjekt bli involvert i apelltjeneste og oppmuntringshilsen-tjeneste for forfulgte kristne i mange forskjellige land. Kontakt Stefanusalliansen: ,

PROSJEKTKATALOGEN 2015 VÅRT PROSJEKT. misjonsavtale i menigheten?

PROSJEKTKATALOGEN 2015 VÅRT PROSJEKT. misjonsavtale i menigheten? PROSJEKTKATALOGEN 2015? VÅRT PROSJEKT misjonsavtale i menigheten? Vi inviterer til å støtte arbeidet i et av åtte land! I denne prosjektkatalogen finner dere mange prosjekter innenfor hvert enkelt land.

Detaljer

GF 2012: Sendt Lillehammer 11. 15. juli. Sak 1

GF 2012: Sendt Lillehammer 11. 15. juli. Sak 1 Sak 1 1 Innhold: Saksliste: Side Sak 1: Konstituering...3 Sak 2: Treårsmelding for perioden 2009 2011...4 1. Innledning...4 2. NLM Utland...5 3. NLM Norge...11 4. NLM Ung...14 5. Økonomi...15 6. NLM Personal...15

Detaljer

Visjonen for Soul Children er å vinne og bevare unge for Jesus Kristus gjennom sang og musikk de kjenner seg igjen i! Soul Children Konseptet

Visjonen for Soul Children er å vinne og bevare unge for Jesus Kristus gjennom sang og musikk de kjenner seg igjen i! Soul Children Konseptet HISTORIE/BAKGRUNN I mars 2001 startet Ragnhild Hiis Ånestad et barne - og tenåringskor som heter Oslo Soul Children (OSC). Dette er et kor for sangere i alderen 10-16 år som synger musikk i stilartene

Detaljer

Innsyn 2006/1 Nr 37 Rekruttering

Innsyn 2006/1 Nr 37 Rekruttering Innsyn: Utgitt av Fjellhaug Skoler, Sinsenveien 15, N-0572 Oslo.. Tlf 23 23 24 00. Telefaks 23 23 24 10. Bankgiro:8220.02.90549 Redaktør: Dagfinn Solheim, dsolheim@nlm.no Redaksjonsråd: Mona Bø, Gunnar

Detaljer

Generalforsamling, randaberg arena 07.-12. juli 2015 SAKSLISTE & SAKSDOKUMENTER

Generalforsamling, randaberg arena 07.-12. juli 2015 SAKSLISTE & SAKSDOKUMENTER Generalforsamling, randaberg arena 07.-12. juli 2015 SAKSLISTE & SAKSDOKUMENTER Innhold Sak 1: Konstituering...3 Sak 2: Treårsmelding for perioden 2012 2014...4 1. Innledning...4 2. NLM Utland...5 3. NLM

Detaljer

Misjon til forandring

Misjon til forandring Misjon til forandring «Som Far har sendt meg, sender jeg dere» (Joh. 20.21) Innhold 2: Forord 5: Historikk «Misjon til forandring utfordringene fra Edinburgh 2010» 6: 1. Dåp og misjon 8: 2. Økumenikk og

Detaljer

En oversikt over noe av hva misjonsorganisasjonene kan bistå menigheten med i trosopplæringen.

En oversikt over noe av hva misjonsorganisasjonene kan bistå menigheten med i trosopplæringen. SAMARBEIDSRÅD MENIGHET OG MISJON Hva kan vi hjelpe dere med? En oversikt over noe av hva misjonsorganisasjonene kan bistå menigheten med i trosopplæringen. Sammen for barn og unge i trosopplæringen Ein

Detaljer

Årsmeldinger, rapporter og regnskap fra 2009 Oppdaterte navne- og adresselister per 1. april 2010 Årbok

Årsmeldinger, rapporter og regnskap fra 2009 Oppdaterte navne- og adresselister per 1. april 2010 Årbok Årsmeldinger, rapporter og regnskap fra 2009 Oppdaterte navne- og adresselister per 1. april 2010 Årbok 2010 misjonstidende 5b 165. årgang Årsmeldinger, rapporter og regnskap fra 2009 Oppdaterte navne-

Detaljer

Åsmeldinger, rapporter og regnskap fra 2007 Oppdaterte navne- og adresselister per 1. april 2008. Årbok. 163. årgang

Åsmeldinger, rapporter og regnskap fra 2007 Oppdaterte navne- og adresselister per 1. april 2008. Årbok. 163. årgang Åsmeldinger, rapporter og regnskap fra 2007 Oppdaterte navne- og adresselister per 1. april 2008 Årbok 2008 4b 163. årgang a k t u e l t o m m i s j o n o g k i r k e a k t u e l t o m m i s j o n o g

Detaljer

ROGALAND 2 AGDER 8 Sommerens høydepunkt. Samhold. Velkommen til Kristen-Norges eget forsikringsselskap

ROGALAND 2 AGDER 8 Sommerens høydepunkt. Samhold. Velkommen til Kristen-Norges eget forsikringsselskap Nytt fra Rogaland/Agder Juni/juli 2014 Nr. 3 14. årgang www.normisjon.no Ånden kan forvandle oss, lede oss og gi oss frelsesglede. Kari T. Johnsen 11 ROGALAND 2 AGDER 8 Sommerens høydepunkt For kollega

Detaljer

Frelsesarmeens slumstasjoner

Frelsesarmeens slumstasjoner Årsmelding 2011 Frelsesarmeens slumstasjoner Forord Uten timeavtale og med små og store behov har gjestene våre kommet til slumstasjonene våre i 2011. Vi merker fort hva som rører seg ute i samfunnet når

Detaljer

asias millioner KINESISKE HUSMENIGHETER VENNEFEST GIR RENT VANN KJÆRLIGHETEN TIL JAPAN

asias millioner KINESISKE HUSMENIGHETER VENNEFEST GIR RENT VANN KJÆRLIGHETEN TIL JAPAN asias millioner definisjonen på normal aktivitet blir et skjønnsspørsmål for den lokalt utøvende myndighet. KINESISKE HUSMENIGHETER Organ for Evangelisk Orientmisjon Nummer 03-2006 VENNEFEST GIR RENT VANN

Detaljer

ROGALAND 2 AGDER 8 Stor dag på Bibelskolen. Friluftsvukku. 24 28 juni for 9 til 15 år

ROGALAND 2 AGDER 8 Stor dag på Bibelskolen. Friluftsvukku. 24 28 juni for 9 til 15 år Nytt fra Rogaland/Agder Februar/mars 2015 Nr. 1 15. årgang www.normisjon.no Kjærligheten er Guds innerste vesen. Inge Flaat 11 ROGALAND 2 AGDER 8 Stor dag på Bibelskolen 16. desember ble en merkedag på

Detaljer

dts Magasinet 2012 ungdom i oppdrags disippeltreningsskoler

dts Magasinet 2012 ungdom i oppdrags disippeltreningsskoler dts Magasinet 2012 ungdom i oppdrags disippeltreningsskoler Foto: Fedor Duhrmann Are you the next wave? JEG SÅ PLUTSELIG FOR MEG ET VERDENSKART MEN KARTET VAR LEVENDE OG BEVEGET SEG! DET VAR UNGDOMMER

Detaljer

Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten

Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten Et dokument laget av Norges Unge Katolikker 2 Tro, Fellesskap, Handling - ungdomsarbeid i menigheten 1. Innledning Hva er målet for vårt katolske

Detaljer

GiHåP2015. Giverbrosjyre

GiHåP2015. Giverbrosjyre GiHåP2015 Giverbrosjyre istockphoto HåP Ved å gi, skaper du håp. NMS gjør det enkelt å vise at du bryr deg. Her finner du noen glimt fra prosjektene. Vi håper du blir inspirert til å bidra. Se, jeg gjør

Detaljer

møre 2 Åleine att i Ecuador

møre 2 Åleine att i Ecuador Nytt fra Møre August/ september 2012 Nr. 4 12 årgang www.normisjon.no Vi er velsignet for å kunne velsigne andre! Kristine Anne Danielsen Knudsen 11 møre 2 8 Åleine att i Ecuador Normisjon har trappa ned

Detaljer

Årsmøte på Jørpeland. Nytt fra. Businesstips til ungdom. Fikk nytt syn på misjon. Rogaland/Agder

Årsmøte på Jørpeland. Nytt fra. Businesstips til ungdom. Fikk nytt syn på misjon. Rogaland/Agder Nytt fra Rogaland/Agder April/mai 2012 Nr. 2 12 årgang www.normisjon.no Ta deg tid til å lytte til Jesus. Ta deg tid til å være i Hans nærhet. Ta deg tid til å gå inn i skriftene i Bibelen og lytte. Jesus

Detaljer

De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge. Apgj 22, 16. Nr. 11 desember 2009 Årgang 105

De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge. Apgj 22, 16. Nr. 11 desember 2009 Årgang 105 De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 11 desember 2009 Årgang 105 Elin Tømmerbakk opplever misjonskall og skal til Swaziland i Afrika. LES MER SIDE 8-11 Misjonshuset i Moss var arrangør for en vellykket

Detaljer

Gå av stad så svak som du er, så Guds kraft kan fullendast i verda. møre 2 Rikt tilbud til seniorer. Gjør høsten kortere: Bli med på tur!

Gå av stad så svak som du er, så Guds kraft kan fullendast i verda. møre 2 Rikt tilbud til seniorer. Gjør høsten kortere: Bli med på tur! Nytt fra Møre August/ september 2013 Nr. 4 13. årgang www.normisjon.no Gå av stad så svak som du er, så Guds kraft kan fullendast i verda. Elisabeth Østergaard 11 møre 2 8 Rikt tilbud til seniorer Det

Detaljer

du og jeg og icy introduksjonshefte

du og jeg og icy introduksjonshefte du og jeg og icy introduksjonshefte Du er ikke alene. Du som synes verden i blant kan være blodig urettferdig. Du som vil lære mer om hvorfor det er sånn. Du som vil gjøre noe med det. Du som vil se steder

Detaljer

Misjonsblad Tema: India MAGASINET. Utdanning. Utvikling. Utrustning

Misjonsblad Tema: India MAGASINET. Utdanning. Utvikling. Utrustning MAGASINET Misjonsblad Tema: India Utdanning Utvikling Utrustning LEDER 2 MAGASINET Innhold: Leder: 15 år i India... 2-5 Den lille familien... 6-7 Jesus vår modell... 8-11 I jungelens riket... 12 Medarbeider

Detaljer

Årsmeldinger, rapporter og regnskap fra 2008 Oppdaterte navne- og adresselister per 1. april 2009. Årbok 2009. misjonstidende 5b 164.

Årsmeldinger, rapporter og regnskap fra 2008 Oppdaterte navne- og adresselister per 1. april 2009. Årbok 2009. misjonstidende 5b 164. Årsmeldinger, rapporter og regnskap fra 2008 Oppdaterte navne- og adresselister per 1. april 2009 Årbok 2009 misjonstidende 5b 164. årgang Årsmeldinger, rapporter og regnskap fra 2008 Oppdaterte navne-

Detaljer

FOLK. Guds domene. Tidsskrift for hverdagsteologi. FOLK nr. 2 09 1

FOLK. Guds domene. Tidsskrift for hverdagsteologi. FOLK nr. 2 09 1 Nr. 2-2009 24. årgang FOLK Tidsskrift for hverdagsteologi Guds domene FOLK nr. 2 09 1 LEDER Tyngdepunkt, perspektiv, og løsninger Vår kultur fokuserer på individets frihet og rettigheter. Alle valg og

Detaljer

Normisjons egen turoperatør ønsker deg velkommen på tur i år

Normisjons egen turoperatør ønsker deg velkommen på tur i år Nytt fra April/mai 2014 Nr. 2 14. årgang www.normisjon.no Oppland/Øst Randi Korsveien Hva var det som fikk Maria til å være så raus? 11 2 oppland 8 øst Jesusnett når mange nye! Foreningen Jesusnett feiret

Detaljer

I Ordspråkene 22, 6 står det: Lær gutten den veien han skal gå, så forlater han den ikke når han blir gammel.

I Ordspråkene 22, 6 står det: Lær gutten den veien han skal gå, så forlater han den ikke når han blir gammel. Innledning Erfaringer fra første produksjon: Sommeren 2009 var den første produksjonen til Familieverkstedet ferdigstilt Trond Cruz og åndens frukter. Denne bestod av 6 familiesamlinger med tilhørende

Detaljer

«Enighet» i 90 år Kvinneforeninga «Enighet» feiret hele 90 år som forening. Leder Ingeborg Larsen håper på å nå 100 år.

«Enighet» i 90 år Kvinneforeninga «Enighet» feiret hele 90 år som forening. Leder Ingeborg Larsen håper på å nå 100 år. Nytt fra Nordland/Troms/Finnmark Juni/juli 2012 Nr. 3 12 årgang www.normisjon.no Hvem får lov til å være Gud i livet ditt? Jesus eller et annet substitutt? Jostein Østvoll 11 Nord 8 nordland 2 Jesusfokus

Detaljer

NYTT PÅ NYTT. En vandring gjennom Lukasevangeliet. Samtaleopplegg, innledninger, bibelleseplan, tro på hjemmebane og mannakorn

NYTT PÅ NYTT. En vandring gjennom Lukasevangeliet. Samtaleopplegg, innledninger, bibelleseplan, tro på hjemmebane og mannakorn NYTT PÅ NYTT En vandring gjennom Lukasevangeliet Samtaleopplegg, innledninger, bibelleseplan, tro på hjemmebane og mannakorn Heftet er laget av: Vidar M. Bakke Kristine Skree Kristiansen Oddbjørn Stangeland

Detaljer

BALNYTT EN ANNEN FORTELLING OM GAZA GUTTER FOR JENTERS RETTIGHETER UTVEKSLING MED MENING ZIMBABWE: MAGASIN FOR KFUK-KFUM GLOBAL NR 1/2015 KMGLOBAL.

BALNYTT EN ANNEN FORTELLING OM GAZA GUTTER FOR JENTERS RETTIGHETER UTVEKSLING MED MENING ZIMBABWE: MAGASIN FOR KFUK-KFUM GLOBAL NR 1/2015 KMGLOBAL. GL BALNYTT MAGASIN FOR KFUK-KFUM GLOBAL NR 1/2015 KMGLOBAL.NO EN ANNEN FORTELLING OM GAZA ZIMBABWE: GUTTER FOR JENTERS RETTIGHETER UTVEKSLING MED MENING Leder UNGDOM, RETTFERDIGHET OG FRED GLOBALNYTT 1/2015

Detaljer

Årbok Misjonstidende nr 5b/167. årgang

Årbok Misjonstidende nr 5b/167. årgang 2012 Årbok Misjonstidende nr 5b/167. årgang Årsmeldinger, rapporter og regnskap fra 2011 Oppdaterte navne- og adresselister per 1. april 2012 Misjonstidende nr 5b/167. årgang 2012 Årbok forsidefoto av

Detaljer