NORGES. PROFILEN Afghanistans ansikt i Norge. AKTUELT Skjebneår for Irak. KLIMA Hva skjer etter København?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NORGES. PROFILEN Afghanistans ansikt i Norge. AKTUELT Skjebneår for Irak. KLIMA Hva skjer etter København?"

Transkript

1 ET UTENRIKSMAGASIN FRA FLYKTNINGHJELPEN 01/2010 KR. 79 NORGES SKYGGESIDE Norge liker å framstå som en fredsnasjon og best på bistand. Nå kaster våpenindustri, oljeeksport og uetisk handel mørke skygger, og vårt gode selvbilde er i ferd med å rakne. ISSN KLIMA Hva skjer etter København? PROFILEN Afghanistans ansikt i Norge AKTUELT Skjebneår for Irak

2 ANNONSE Utdanningsforbundet Norsk Sykepleierforbund Forskerforbundet Politiets Fellesforbund Norsk Fysioterapeutforbund Norsk Ergoterapeutforbund UHF Presteforeningen Diakonforbundet Skatterevisorenes Forening Internasjonalt arbeid og solidaritet Unios mål er å videreutvikle og styrke det internasjonale arbeidet. Arbeidslivsspørsmål samt samfunnspolitiske spørsmål som velferd, utdanning og likestilling er viktige arbeidsområder for de internasjonale organisasjonene Unio er medlem av. Globaliseringen har stor innflytelse på Unios kjerneområder. Transnasjonale beslutningsprosesser utenfor Norge påvirker oss, og derfor er det nødvendig å integrere det internasjonale perspektivet bedre i det løpende arbeidet, både på sekretariatsnivå og på forbundsnivå, og at gjensidig informasjonsutveksling og koordinering mellom Unio-sekretariatet og forbundene vektlegges. Dette gjelder også i relasjon til Trade Union Advisory Committee (TUAC) og påvirkningsarbeidet overfor Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD). Unios internasjonale organisasjoner, særlig The International Trade Union Confederaion (ITUC), legger relativt stor vekt på bistand og solidaritetsarbeid. Medlemskap i de internasjonale organisasjonene forplikter til aktiv deltakelse og gir økt mulighet for innflytelse i organisasjonene. Solidaritetsperspektivet må bli mer vektlagt i Unios internasjonale arbeid. På bakgrunn av prosjekterfaring i 2008 vil Unio jobbe videre med utvikling av organisasjonens solidaritetsarbeid. Unio er medlem i den norske ILO-komiteen, deltar på International Labour Organizations (ILOs) årlige arbeidskonferanse og i det nordiske arbeidstakersamarbeidet. ILO og ITUC arbeider for en rettferdig globalisering hvor sysselsetting, grunnleggende arbeidstakerrettigheter, sosial trygghet og sosial dialog står sentralt ( Decent Work Agenda ). Decent Work Agenda er blant annet en strategi for å bekjempe fattigdom. Unio må styrke innsatsen på dette området. Det årlige arbeidet med norsk rapportering på ILOkonvensjoner er omfattende og krever kompetanse på stadig nye områder for Unio, og det må legges til rette for å bedre informasjonen til og øke involveringen fra Unios medlemsforbund. Unio og Flyktninghjelpen er samarbeidspartnere. Unio vil arbeid for at våre internasjonale organisasjoner særlig ivaretar områdene arbeidsliv, velferd, utdanning, likestilling og miljø å styrke sammenhengene mellom nasjonale og internasjonale prosesser og utviklingstendenser at solidaritetsperspektivet blir vektlagt i Unios internasjonale arbeid å videreutvikle samarbeidet om internasjonale saker med de andre hovedorganisasjonene å videreutvikle Unios arbeid knyttet til ILO, herunder arbeidet med et anstendig arbeidsliv (decent work)

3 Innhold 0110 PERSPEKTIV ET UTENRIKSMAGASIN FRA FLYKTNINGHJELPEN 06 KRONIKK Statssekretær Gry Larsen i UD vil øke innsatsen mot seksualisert vold. Hun viser til at dette er blitt et omfattende samfunnsproblem i mange land. 10 NORGES ANSIKTER Norge er i ferd med å miste sin etiske nisje og skiller seg ikke lenger nevneverdig fra andre rike land som utnytter planeten til egen fordel. 18 KLIMA I et intervjuet med Perspektiv forteller statsråd Jonas Gahr Støre om hvilke globale klimautfordringer vi står overfor og Norges rolle i kampen mot klimaendringer. 30 SØR-SUDAN Perspektiv har truffet fire familier som har vendt hjem etter mange år på flukt. 38 PROFILEN: MANIZHA BAKHTARI Afghanistans ambassadør til Norge har kastet burkaen. Firebarnsmoren er Afghanistans yngste og eneste kvinnelige ambassadør. 46 IRAK 2010 blir et skjebneår for Irak. Syv år etter invasjonen skal et splittet folk legge stridighetene til side og samle seg om felles politiske ledere. 44 HAITI Haiti var før det katastrofale jordskjelvet inntraff et av verdens fattigste land. Med internasjonal hjelp skal landet nå reise seg fra ruinene. FOTO: IRIN/Phuong Tran PERSPEKTIV 3

4 Leder Moralsk stormakt? n «Norge er menneskehetens rikeste land noensinne» kunne Erik Solheim erklære under Haiti-dugnaden i januar. Derfor er det ikke vanskelig for regjeringen å gi 200 millioner kroner over bordet til jordskjelvofrene i Haiti. Det er heller ikke noe problem for nordmenn å bla opp noen hundrelapper når nødskrikene når oss. Å trå til når det trengs er noe vi har tradisjon for selv om nøden er langt fra våre nærområder. Historisk har vi stolte tradisjoner for å hjelpe mennesker i nød, arven etter Nansen lever i beste velgående. n Den økte velstanden vi nordmenn har opplevd de siste to generasjonene har gitt oss muligheten til å dele noe av denne rikdommen. Som et lite land i verden har vi sett viktigheten av å ha internasjonale lover og forordninger som kan beskytte de små og styrke det globale fellesskapet. Norge støtter således helhjertet opp om FNs arbeid i alt fra nødhjelp, fattigdomsbekjempelse, fredsarbeid til økonomisk og sosial utvikling. Internasjonalt har vi gjennom dette skaffet oss et godt ry. Denne tilliten har også gjort oss i stand til å bygge bro mellom land og folk som er i konflikt og i enkelte tilfeller opptre som fredsmegler. Fram til nå har mange sett på Norge som et land uten onde hensikter eller en egen skjult agenda. Dette har også preget vårt selvbilde og i festtaler omtales Norge ofte som en humanitær stormakt. n Etter hvert som oljeformuen vår øker, og vi er blitt en økonomisk stormakt, støter vi på nye utfordringer. Humanitære og etiske idealer må vike plassen for økonomiske interesser. Nå ser vi at Norge er i ferd med å miste sin etiske nisje og skiller seg ikke lenger nevneverdig fra andre rike land som utnytter planeten til egen fordel. Det gode norske selvbildet er blitt en utfordring for norske politikere. Derfor er det viktig at organisasjoner som Forum for utvikling og miljø gir beskjed når norsk utenrikspolitikk og norske bedrifter er på kollisjonskurs med våre idealer. Når våpeneksporten blir større enn fredsinnsatsen, når klimatiltakene blir marginale i forhold til den enorme oljeeksporten og når Oljefondet, som skal sikre oss en trygg og god alderdom, brukes på en slik måte at den ødeleggers andres liv, helse og framtid ja, da er det på sin plass å si ifra. n Vi skal selvfølgelig berømme regjeringen på flere områder og vi vil ikke så tvil om regjeringens vilje til å ta ansvar utover oss selv, men vi må ikke vike unna en kritisk debatt om norsk utenrikspolitikk og våre egne idealer. Norge har ressursene og mulighetene til å være en sterk moralsk og etisk pådriver internasjonalt, men det krever tydelig politisk vilje. Historisk har vi stolte tradisjoner for å hjelpe mennesker i nød, arven etter Nansen lever i beste velgående. Perspektiv er et utenriksmagasin fra Flykninghjelpen. Flyktninghjelpen ble stiftet i 1946 og er i dag Norges største humanitære organisasjon med 2600 ansatte i over 20 land. Utgiver Flyktninghjelpen Postboks 6758 St. Olavs Plass 0130 Oslo Ansvarlig redaktør Erik Giercksky Redaktør Roald Høvring Redaksjonssjef Erik Tresse Redaksjon Eirik Christophersen Richard Skretteberg Siri Elverland Harriet Rudd Astrid Sehl Rolf A. Vestvik Distribusjonsansvarlig: Naweed Ahmed Annonsesalg MediaTeam Tlf Design Teft Design as Trykk Gamlebyen Grafiske Opplag Coverfoto Daniel Sannum Lauten (ill. Teft) For spørsmål om Flyktninghjelpens arbeid, kontakt kommunikasjonssjef Rolf A. Vestvik Perspektiv er trykket på G- Print, som står på listen over miljømerket papir og er EMASgodkjent. Det benyttes naturgass i produksjonen, og opplagene fraktes i container på tog. Trykkeriet er Svanemerket. 4 PERSPEKTIV

5 Vi vil gjøre en forskjell Som bedrift er vi opptatt av samfunnsansvar. Med medarbeidere i 140 land kan vi bidra gjennom kvalifisert frivillig innsats som koordineres globalt og samtidig dra nytte av lokale forhold og kultur. Samfunnsansvar er nødvendig for å sikre en bærekraftig utvikling av vår virksomhet. Som bedrift kan vi bare vokse når økonomien og samfunnet er solid. Derfor må vi stadig finne måter å koble det vi gjør bra opp mot hva samfunnet trenger. På denne måten vil vi hjelpe mennesker vi ansetter, bedrifter vi leverer tjenester til og samfunnet vi opererer i til å oppnå sitt fulle potensial både på kort og lang sikt. Ernst & Young er en ledende global aktør innen revisjon, skatt og avgift, transaksjoner og rådgivning. Våre ansatte verden over i Norge har et sterkt fellesskap bygget på felles verdier og et kontinuerlig fokus på kvalitet. Vi bidrar til at våre medarbeidere, kunder og samfunnet rundt oss realiserer sitt potensial. For mer informasjon, se

6 Kronikk GRY LARSEN er statssekretær i Utenriksdepartementet Seksualisert vold er blitt en del av moderne krigføring. Vi kan ikke stilltiende akseptere at dette skjer. Derfor styrker vi nå den norske innsatsen. Krigens nye ansikt Voldtekter har til alle tider vært et utbredt fenomen i væpnede konflikter. De siste par tiårene har vi vært vitne til en ny trend, hvor seksualisert vold i stadig økende grad utøves bevisst for å ramme hele samfunn. Ingen steder viser den nye krigens ansikt seg mer brutalt enn øst i DR Kongo. Hundretusener av jenter og kvinner, og i økende grad menn, er ofre for seksualisert vold. Det rapporteres om hele landsbyer der alle kvinnene er voldtatt. Leger forteller om kvinner som har fullstendig ødelagte underliv etter vold påført med macheter, geværer og trestokker. Jenter fra åtte-ni års alderen bortføres av militser og holdes som sexslaver. GROTESKE OVERGREP Voldtatte kvinner i Kongo opplever i tillegg ofte å bli utstøtt fra familien og lokalsamfunn. Skam og stigma knyttet til det å være voldtatt er stor. Det er groteske overgrep ofrene for seksualisert vold opplever. Derfor er det viktig at vi støtter ofrene, men i tillegg må ha ta et større perspektiv på seksualisert vold. For hundretusener av voldtektsofre betyr ødelagte familier og lokalsamfunn, og mange steder tvinges store befolkningsgrupper på flukt. Den seksuelle volden er blitt et omfattende og alvorlig samfunnsproblem i Kongo. Den påvirker stabiliteten i hele regionen, og mulighetene for fred og forsoning fortsetter å svekkes etter hvert som nye tusener voldtas. Med Sikkerhetsrådsresolusjon 1325 fra 2000 ble grunnlaget lagt for en markant styrking av det internasjonale rammeverket knyttet til kvinner, fred og sikkerhet. I løpet av de siste par årene er flere banebrytende resolusjoner vedtatt. Sikkerhetsrådsresolusjon 1820, som kom for litt over ett år siden, slår blant annet fast at seksualisert vold i konflikt skal behandles på lik linje med andre trusler mot internasjonal fred og sikkerhet. Denne resolusjonen var et stort gjennombrudd, som også Norge lenge har arbeidet for. Resolusjon 1820 som ble fulgt opp av resolusjon 1888 i FNs sikkerhetsråd i fjor, går enda lenger i hvordan verdenssamfunnet skal møte utfordringene knyttet til seksualisert vold. I løpet av de to siste årene kan man derfor si at det internasjonale rammeverket og normene er blitt styrket betraktelig, men så vet vi alle: Sterke resolusjoner vedtatt i FNS sikkerhetsråd er bra, men vi er ikke i mål før disse implementeres og fører til konkrete resultater på bakken i rammede land. For å endre situasjonen på bakken er det mange områder det må jobbes med samtidig. Det finnes dessverre ikke ett tiltak som vil stoppe den seksualiserte volden i Kongo. Vi må både arbeide kortsiktig og langsiktig på samme tid. HJELP OG STRAFFEFORFØLGELSE I tillegg trengs både mer kunnskap, forskning, samarbeid og tiltak. Vi skal fortsette å styrke den medisinske og psykologiske bistanden og rehabiliteringen av ofrene, og vi skal videreføre våre bidrag for å styrke FN-operasjonen MONUCs kompetanse og bevissthet om seksualisert vold. Det er også viktig å støtte en samlet internasjonal innsats. Sammen med svenske og afrikanske observatører deltar norske observatører nå gjennom arbeid i felt i å kartlegge overgrep og gi råd til de som er rammet av, eller skal etterforske og håndtere, seksuelle overgrep. Jeg tror dette arbeidet er veldig viktig. For en sentral del av innsatsen mot seksualisert vold må være å bidra til at overgriperne straffes. Det kan ikke være straffefrihet for seksualisert vold. Derfor ser vi nå også på hvordan norsk politi- og rettsekspertise kan bidra i arbeidet for å styrke det kongolesiske politiet og rettsapparatet i arbeidet mot seksualisert vold. Her vil vi blant annet trekke på liknende erfaringer fra Liberia. Vi vil også kunne benytte en helt ny ressursgruppe Politidirektoratet har trent opp til kortere og lengre oppdrag i utenlandsoperasjoner, blant annet for dette formålet. INTERNASJONAL INNNSATS Vi har gjort mye, men vil gjøre mer både når det gjelder å sikre internasjonal innsats og fokus, og gjennom støtte til tiltak som bedrer situasjonen på bakken. Det er flere som nå gjør det samme, blant annet USA. Hillary Clinton har engasjert seg kraftig i dette spørsmålet, og Norge og USA styrker nå samarbeidet mot seksualisert vold. Jeg har akkurat vært i Washington og møtt teamet hennes som jobber med dette spørsmålet, og vi ser på hvordan vi sammen kan styrke den politiske ansvarliggjøringen i regionen og bidra til en effektiv innsats mot straffefrihet. Vårt mål er at seksualisert vold ikke blir sett på som en uunngåelig konsekvens av væpnet konflikt. De hundretusener barn, kvinner og menn som har og fortsetter med å være ofre for seksualisert vold trenger vårt engasjement. Det har vært stille alt for lenge. Vi skal bidra til at det handles. n 6 PERSPEKTIV

7 KRONIKK PERSPEKTIV 7

8 Brennpunkt Afghanistan: Tallet på drepte øker dramatisk Nigeria: Politisk uro skaper kamper mellom etniske grupper Haiti: Ytterliggere kaos som følge av jordskjelvet Jemen: Store spenninger og kampen mot Al Quaida trappes opp AFGHANISTAN TAPSTALLENE ØKER Tallet på drepte sivile og militære økte dramatisk i fjor. 520 allierte soldater ble drept. Dette er 225 flere enn året før. De sivile tapene er langt større sivile mistet livet i Veibomben som i januar drepte den norske soldaten Claes Joackim Olsson minner om at kampen for å sikre seg kontroll og stabilisere Afghanistan blir stadig vanskeligere. Det er rundt allierte soldater i Afghanistan, og ytterligere soldater skal settes inn i løpet av året. Nå snakkes det stadig høyere om fredsforhanlinger med Taliban. FOTO: Scanpix FOTO: Scanpix NIGERIA ETNISK URO I midten av januar brøt det ut kamper mellom muslimer og kristne ved byen Jos, på grensen mellom det muslimsk dominerte Nord-Nigeria og det kristne sør. Bakgrunnen for konflikten skal likevel være politisk. Ifølge BBC ble minst 300 mennesker drep, hus ble brent og flere tusen mennesker måtte flykte fra sine hjem. Etter at en nigerianer forsøkte å sprenge et amerikansk fly i desember 2009, sa USAs utenriksminister Hillary Clinton at dårlig lederskap og omfattende korrupsjon bidrar til å radikalisere Nigerias unge. Den politiske uroen har også økt, fordi presidenten er alvorlig syk og det er tvil om hvem som skal overta. 8 PERSPEKTIV

9 soldater fra USA og NATO i Afghanistan i 2009 Dette er rekordmange og en dramatisk økning siden året før da 295 soldater mister livet. De sivile tapene er derimot langt større: i fjor mistet 2412 sivile afghanere 520drepte livet som følge av krigshandlinger. KILDE: icasualties 76% FLERE DREPTE SOLDATER FRA 2008 TIL 2009 DREPT I 2006: 131 DREPT I 2006: 191 DREPT I 2007: 232 DREPT I 2008: 295 DREPT I 2009: 520 JEMEN PÅ RANDEN AV SAMMENBRUDD Al Quaida har fått godt fotfeste i Jemen. Mannen som forsøkte å sprenge et amerikansk passasjerfly i julen hadde fått opplæring her og amerikanske etterretningsfolk og spesialstyrker er, i følge Washington Post, på plass i landet for å bidra til å bekjempe terrornettverket. Nord i Jemen pågår en væpnet konflikt mellom opprørere og regjeringshæren. Disse opprørerne har flere ganger krysset over grensen til Saudi Arabia, i sør kjemper regjeringsstyrker mot separatister. HAITI I KATASTROFE Jordskjelvet 12. janaur har kastet landet inn i ytterligere kaos. Rundt mennesker omkom og 1,5 millioner mennesker ble hjemløse. På grunn av katastrofens omfang tok det tid før hjelpen nådde frem. I dagene etter skjelvet brøt det ut opprør og plyndring i flere byer. Både fredsbevarende styrker fra FN og amerikanske soldater bidrar nå til å skape ro og orden. Hjelpearbeidet fungerer bedre og FN skal sette i gang et storstilt arbeid for å gjenoppbygge landet. Gjennom FNs utviklingsprogram UNDP skal haitiere mobiliseres. FOTO: Scanpix FOTO: Alertnet.org/ Eduardo Munoz / Reuters PERSPEKTIV 9

10 TEMA Norges skyggeside NORGES TO n Best på bistand n Humanitær stormakt n Skaper fred og forsoning n Tar imot flyktninger n Bekjemper fattigdom n For rettferdig handel n For nedrustning n Mot klasebomber og håndvåpen n Bekjemper sykdom og epedemier n Støtter FN og små og fattige land 10 PERSPEKTIV

11 ANSIKTER n Stor forurenser n Stor våpeneksportør n Selger våpen til diktaturer n Driver business med diktatorer n Oljefondet investerer i uetiske selskaper n Norske selvskaper uten samfunnsansvar Norges ansikt utad har de siste to generasjonene vært preget av gavmildhet, sjenerøsitet, fred, rettferdighet, omsorg for fattige og globalt ansvar. I jakten på rikdom og makt er det et annerledes og mørkere ansikt som kommer stadig tydeligere fram. Norge er i ferd med å miste sin etiske nisje og skiller seg ikke lenger nevneverdig fra andre rike land som utnytter planeten til egen fordel. Det gode norske selvbildet er blitt en utfordring for norske politikere. TEKST: Roald Høvring PERSPEKTIV 11

12 TEMA Norges skyggeside Blant norske myndigheter og vanlige nordmenn synes det å være en utbredt oppfatning at Norge er et lite, men innflytelsesrikt land som ofte setter internasjonale standarder for etisk adferd og som gjør mye godt i verden. Stemmer dette bildet? Nei, svarer den britiske forskeren og historikeren Mark Curtis. Han har tidligere analysert både britiske og amerikanske utenrikspolitiske interesser. På oppdrag fra Forum for Utvikling og Miljø lanserte han nylig rapporten Doublethink: The The Two Faces of Norway s Foreign and Development Policy. Han mener at resultatene i rapporten bør uroe nordmenn og han spør seg: Hvor etisk er egentlig Norges utenriks- og utviklingspolitikk i praksis, sammenlignet med andre land og med statens erklærte politikk? SELVBILDET BLEKNER Norge har vist genuint og viktig etisk lederskap på enkelte områder, noe landets statsråder gjerne understreker og som blir lagt merke til ute. Men listen over uetisk norsk politikk er lang og voksende. Norges uetiske fremferd er særlig knyttet til promotering av bedrifters interesser som regjeringen ikke stagger eller vrir mot mer etisk retning. I dette henseende skiller ikke lenger Norge seg nevneverdig fra andre rike land som utnytter planeten til egen fordel, mener Curtis. Han trekker fram flere områder som rokker kraftig ved det norske selvbildet: Både investeringene til Statens pensjonsfond utland (Oljefondet), olje- og miljøpolitikken og norsk våpeneksport blir holdt fram som eksempler på områder hvor Norge ikke lenger skiller seg positivt ut. KRISPROFITØREN NORGE Norsk våpenindustri vokser eksplosivt. Til tross for strengere eksportrestriksjoner enn en rekke andre land, blir norske våpen fortsatt brukt av NATO-allierte i offensive operasjoner i oversjøiske områder, og norsk militært utstyr eksporteres fortsatt til enkelte land som bryter menneskerettighetene. Curtis peker på at norsk våpeneksport er nær firedoblet de siste ti årene. I fjor utgjorde den årlige eksporten av norsk militært utstyr, våpen og ammunisjon 3,1 milliarder kroner, i følge Norwatch. Eksporten av norsk krigsmateriell skjøt virkelig fart etter 11. september I følge Norwatch økte den norske den norske våpeneksporten til USA med 132 prosent i Dette var året da USA invaderte Irak. Norske våpen ble brukt i det folkerettstridige angrepet på Irak og er siden blitt brukt under hele okkupasjonen. Omfattende mengder norsk krigsmateriell brukes i dag på slagmarken i Afghanistan. GIGANTINDUSTRI Tar man innbyggertallet i betraktning er Norge blant verdens største våpeneksportører, med om lag 80 norske selskaper involvert. Den norske våpenindustrien sysselsetter i dag om lag 7000 ansatte. De to største er Kongsberg Gruppen og Nammo, som står for mer enn halvparten av den norske våpeneksporten. Den norske staten har aksjemajoriteten i Kongsberg Gruppen og eier samtidig 50 prosent av aksjene i Nammo, som har fabrikker på Raufoss, i Sverige, Finland og USA. Norge innehar i dag en nøkkelrolle i den globale våpenindustrien. Dersom vi kun ser på eksport av ammunisjon til håndvåpen ligger Norge på 6. plass i verden, sier forsker Nicholas Marsh ved PRIO. De pågående forhandlingene mellom den norske regjeringen og den amerikanske flyprodusenten Lockheed Martin dreier seg i stor grad om å sikre norske næringsinteresser. Norge planlegger å kjøpe kampfly av typen F-35 til en samlet verdi av 50 milliarder kroner. Nå forhandles det om et industriprogram som kan sikre norske våpenprodusenter kontrakter til en verdi av minst 20 milliarder kroner. STRID OM SLUTTBRUKERERKLÆRING Det er i dag politisk strid om den norske eksportkontrollen er god nok og tilfredsstiller våre etiske krav: Norge krever kun sluttbrukererklæring for eksport av våpen til ikke-allierte land. Norge krever i dag ingen sluttbrukererklæring fra Nato- og andre allierte land. Eksport av krigsmateriell til disse landene er bygd på tillit og mangeårig praksis. Alexander Harang, som leder Norges Fredslags våpenhandelgruppe, mener imidlertid at den norske regjeringen ikke har gode nok garantier for hvor norske våpen blir brukt. Norske våpen eksporteres i dag i all hovedsak til NATO-land og andre nordiske land, men Norge har ingen garanti for at disse landene ikke selger norske våpen videre til tredjeland. Våre NATO-allierte har en annen praksis enn oss. Mens Norge ikke eksporterer våpen til stater som Israel, Colombia og Pakistan, eksporterer nære allierte som USA, Spania og Storbritannia store mengder våpen til nettopp disse statene, sier Harang. BRUTTE LØFTER OG TOMME ORD Harang i Norges Fredslag viser til at våre NATO-allierte USA, Tyskland og Italia praktiserer en mye strenger sluttbrukerkontroll. Han er skuffet over regjeringens arbeid så langt: I Soria Moria II-erklæringen lovet regjeringen blant annet å arbeide for krav n n Nammo er en meget seriøs aktør som forholder seg til de lover og regler som myndighetene fastsetter. KONSERNDIREKTØR EDGAR FOSSHEIM i Nammo AS 12 PERSPEKTIV

13 n n Det er stor sannsynlighet for at våpen fra den norske våpenprodusenten, Nammo Tally, vil bli eller blir brukt i Israels krigføring i Gaza. NICHOLAS MARSH, forsker ved PRIO. om sluttbrukererklæringer også fra allierte land samt å jobbe for at dette blir en norm innad i NATO. I tillegg lovet den å gjennomgå regleverket for merking av våpenammunisjon, for å hinder at den kom på avveier og blir brukt av illegale aktører, men så langt synes ingenting vedrørende den norske eksportpraksisen å ha endret seg siden Soria Moria II, sier Harang. Statsekretær Gry Larsen i UD sier at regjeringen nå arbeider med å finne gode og gjennomførbare løsninger for å nå målene i Soria-Moria II-erklæringen. Det er ikke slik som man av og til får inntrykk av i den offentlige debatten at det i dag ikke stilles krav. Vi krever allerede i dag alltid sluttbrukerdokumentasjon fra alle land, også NATO land. Altså dokumentasjon som godtgjør hvem som er sluttbrukeren av materiellet, sier Larsen Harang kan ikke se at regjeringen har kommet noe videre. Sluttbrukerdokumentasjon er langt fra en sikker garanti mot videresalg av krigsmateriell, poengterer han. FLAGGER UT Curtis er forundret over at norske myndigheter, som eier over halvparten av norsk krigsindustri gjennom Kongsberg Gruppen og Nammo, bidrar til en praksis som Norge offisielt er imot: - Den norske eksportkontrollen regulerer kun eksport av de våpen som er produsert i Norge. Når disse bedriftene etablerer seg i andre land unndrar de seg norsk eksportkontroll. Nammo Gruppens oppkjøp av Talley Defense Systems i USA, i dag Nammo Talley, er et eksempel på dette. Han får støtte fra Harang: Når Nammos fabrikker i USA eksporterer våpen til Israel er dette underlagt amerikansk eksportkontroll og ikke norsk. Dermed ser vi det paradoksale at et norsk selskap som Nammo kan eksportere våpen til en mottaker som Norge ikke ville gitt lisens til, sier Harang. Harang mener regjeringen burde brukt sitt eierskap i selskaper som Nammo til å sikre at salg av militært utstyr og våpenammunisjon skjer etter strenge norske regler, uansett hvilket land fabrikkene ligger i. FØLGER REGLENE Statssekretær Rikke Lind i Nærings- og handelsdepartementet viser til at Nammo Tally er underlagt amerikanske regler og lover og minner om at den norske staten kun eier halvparten av selskapet. Eksport av våpen og militært materiell er gjenstand for nasjonale lovverk og praktisering. Norskeide bedrifter i USA er underlagt og må følge lover og regler i USA på samme måte som utenlandske bedrifter i Norge må følge norsk lov. Nammo eies prosent av den norske stat og det finske selskapet Patria Oyj, hvor den finske stat har aksjemajoriteten. Dersom spesielle norske krav og forutsetninger skal legges til grunn for Nammos virksomhet i andre land, må dette også avklares med den andre eieren, Patria. I dette tilfelle den finske stat, forklarer Lind. Konserndirektør Edgar Fossheim i Nammo AS avviser påstand om at selskapet omgår norsk eksportkontroll: - Nammo er en meget seriøs aktør som forholder seg til de lover og regler som myndighetene fastsetter. Vi respekterer selvfølgelig at Norges Fredslag ser med kritiske øyne på vår virksomhet, men vi er ikke enig i at denne holdningen alene skal være grunn god nok til å påstå at Nammo omgår norsk eksportkontroll. Vi følger eksportkontrollregimet i Norge og i alle andre land hvor Nammo opererer, sier Fossheim. NORSKE VÅPEN MOT GAZA Nicholas Marsh ved PRIO tror det er stor sannsynlighet for at våpen fra Nammo Tally vil bli eller blir brukt i Israels krigføring i Gaza. 8. september 2009 offentliggjorde USAs forsvarsdepartement en forespørsel fra Israel om å levere M72A7 LAW raketter fra Nammo Tally. Dette er raketter som i stor grad brukes i krigføring i urbane strøk. I slutten av desember 2008 gikk Israel til angrep på Gaza, en krig som Norge i stor grad fordømte og kritiserte. Så det er ikke et hypotetisk problem at norsk krigsmateriell produsert i utlandet havner hos stater Norge i utgangspunktet ikke ønsker å eksportere våpen til, sier Marsh. Han er spent på om forespørselen ble imøtekommet og om rakettene ble levert. Nammo Tally opplyser ikke om hvor og til hvem de selger våpen og ammunisjon til. Journalist og forfatter Erling Borgen har tidligere dokumentert hvordan den norske bedriften Dyno Nobel på Hurum i en årrekke leverte drivstoffet til de såkalte Hellfire-rakettene, som blant annet Israel har brukt mot sivile i Gaza. RUSTER OPP DIKTATURER Den norske eksportkontrollen er ikke strengere enn at den tillater eksport av militært utstyr, unntatt hele våpensystem, til en lang rekke land som bryter menneskerettighetene som; Saudi-Arabia, Oman, De forente arabiske emirater, Egypt, Kuwait, Jordan, Thailand, Singapore og Kina/Macau. Det finnes i dag ingen begrensninger mot salg av norsk militært utstyr, unntatt våpenammunisjon, til de mange arabiske diktaturene. I dag er eksempelvis Saudi- Arabia den fjerde største mottakeren av norsk krigsmateriell og har mottatt denne typen militært utstyr siden tidlig på 90-tallet, opplyser Harang. PERSPEKTIV 13

14 TEMA Norges skyggeside Han er forundret over at den norske regjeringen ikke bruker sitt eierskap i Kongsbergs Gruppen mer aktivt for å stoppe eksport av krigsmateriell til land som Saudi-Arabia. UD avviser at det dreier seg om krigsmateriell: Norge eksporterer ikke krigsmateriell altså våpen og ammunisjon til Saudi Arabia. Kun såkalt B-materiell, eksempelvis deler til sambandsutstyr, sier Larsen. BEVISST TILSLØRING Tidligere medlem at Den utvidede utenriks og forsvarskomiteen på Stortinget, Bjørn Jacobsen fra SV, mener at politikernes mangel på kunnskap rundt norsk våpeneksport nærmest er total. Han etterlyser mer kunnskap, mer åpenhet og mer kontroll. Jeg følte mer meg aldri komfortabel da jeg som politiker skulle vurdere norsk våpeneksport. Hadde politikerne hatt større kunnskap på dette feltet, ville vi hatt en annen politikk, sier han. SV-politikeren mener våpeneksport fremdeles er et tabubelagt tema i Norge. - Når jeg har tatt opp at vi må få større åpenhet rundt norsk våpenindustri, er jeg blitt møtt med taushet. Dette er et veldig sensitivt tema som i svært liten grad blir diskutert, sier Jacobsen og legger til: Norge ønsker å framstå som en fredsnasjon, derfor dekker man over hva som skjer innenfor våpenindustrien. I praksis legger politikken rundt norsk våpeneksport opp til at man systematisk ødelegger for norsk utviklingspolitikk. LÆR AV SVENSKENE Jacobsen foreslår at Norge adopterer den svenske modellen. Vi bør gjøre som svenskene og etablere et eget kontrollråd, som fortløpende kan ha kontroll med eksportlisensene, sier Jacobsen. Dagens ordning med at Stortinget godkjenner eksportlisensene i etterkant er jo helt meningsløs. Han mener at det haster med å få på plass et effektivt kontrollregime. Den teknologiske utviklingen går raskt, noe særlig Norge bidrar til. Det blir stadig vanskeligere å spore hva som er norske våpen. Derfor øker også faren for at norske våpen vil bli brukt i strid med våre etiske retningslinjer. Jacobsen mener imidlertid at regjeringen skal ha ros for arbeidet med å forby klasevåpen og forsøket på å regulere global våpenhandel gjennom internasjonale avtaler, som den såkalte Arms Trade Treaty. OLJERIKDOM TIL BESVÆR Den norske rikdommen skaper også problemer. Når oljepengene skal investeres møter Norge på store etiske utfordringer. Det er ikke like lett å skille mellom hvilke selskaper som driver etisk forsvarlig og de som løper fra sitt samfunnsansvar. I følge Curtis anser den norske regjeringen seg for å være en ansvarlig investor og hevder at Oljefondet er etisk. Oljefondet har investert Norges oljeinntekter i om lag selskaper i nær 50 land. Fondet skal ha ros for at det har utviklet etiske kriterier og ekskludert en rekke n n Norske selskapers erfaringer er verdifulle for oljeproduserende land, med deres erfaringer kan de bidra positivt i de landene de opererer, også hva gjelder godt styresett. STATSSEKRETÆR GRY LARSEN i UD selskaper, særlig våpen- og tobakksprodusenter, men i praksis er den etiske standarden ganske lav. Statssekretær Gry Larsen i UD viser til at Oljefondet etter beste evne forsøker luke ut de selskapene som ikke lever opp til en høy nok etisk standard og viser til at det er etablert både etiske retningslinjer og et eget etikkråd for fondets virksomhet. Da etiske retningslinjer for Oljefondet ble etablert hadde Norge et valg mellom å si at etikk er så vanskelig at det bryr vi oss ikke om, eller å forsøke å finne en måte å gå investeringene kritisk etter i sømmene. Vi valgte det siste gjennom en mekanisme, som gjør at vi kan trekke oss ut når vi er inne i selskaper som åpenbart er i strid med våre etiske verdier, poengterer Larsen. ETTERLYSER SAMSVAR MELLOM LIV OG LÆRE - Til tross for at Oljefondet har etiske kriterier og har ekskludert noen selskaper fra sin portefølje, investerer fondet fortsatt i en rekke selskaper som bryter menneskerettighetene og skader miljøet. I tillegg investerer fondet flere hundre millioner kroner i skatteparadiser. Oljefondet er således ikke nevneverdig mer etisk enn en rekke andre investeringsfond, understreker Curtis, som etterlyser et større samsvar mellom liv og lære. Statssekretær Hilde Singsaas i Finansdepartementet mener på sin side at det er samsvar mellom liv og lære og at regjeringen har tatt opp kampen mot skatteparadisene. Norge har i en årrekke jobbet systematisk mot atskatteparadiser kan legge til rette for skatteunndragelse, hvitvasking og andre former for økonomisk kriminalitet. Hovedproblemet med skatteparadiser er mangelen på innsyn i de landene det gjelder, ikke hvilke selskaper som er etablert der. Arbeidet må derfor i første rekke rettes mot disse landenes myndigheter, sier Singsaas. VERSTINGLISTE Norge investerer i en rekke gruve- og oljeselskaper som lenge er blitt anklaget for menneskerettighetsbrudd, og dusinvis av selskaper anklaget for medvirkning til Israels okkupasjon av palestinske områder. Oversikten over selskaper kan minne mer om en samling av verstinger, mener Curtis. De politiske ungdomspartiene AUF, SU, Senterungdommen og RU samt Fellesutvalget for Palestina sier seg enig i deler av kritikken fra Curtis: 14 PERSPEKTIV

NØDHJELP I VERDENS FARLIGSTE LAND

NØDHJELP I VERDENS FARLIGSTE LAND ET UTENRIKSMAGASIN FRA FLYKTNINGHJELPEN 03/2010 KR. 79 NØDHJELP I VERDENS FARLIGSTE LAND Mens norske soldater med skuddsikre vester og skarpladde våpen bygger skoler i land som Afghanistan, er norske hjelpearbeidere

Detaljer

rapport 04/2011 Mer ustemt enn samstemt Hvordan norsk politikk påvirker utvikling i fattige land

rapport 04/2011 Mer ustemt enn samstemt Hvordan norsk politikk påvirker utvikling i fattige land rapport 04/2011 Mer ustemt enn samstemt Hvordan norsk politikk påvirker utvikling i fattige land Innholdsfortegnelse Denne rapporten er skrevet av Kjetil Abildsnes, Kaare Bilden, Anne-Marie Helland, Harald

Detaljer

rapport 01/2014 Hvor er dirigenten? Fremdeles mer ustemt enn samstemt for utvikling

rapport 01/2014 Hvor er dirigenten? Fremdeles mer ustemt enn samstemt for utvikling rapport 01/2014 Hvor er dirigenten? Fremdeles mer ustemt enn samstemt for utvikling Denne rapporten er skrevet av utviklingspolitisk avdeling i Kirkens Nødhjelp Ansvarlig redaktør: Wenche Fone. Forsidefoto:

Detaljer

HVA VAR DET SOM GIKK GALT? OSLO- AVTALEN 20 ÅR

HVA VAR DET SOM GIKK GALT? OSLO- AVTALEN 20 ÅR ET UTENRIKSMAGASIN FRA FLYKTNINGHJELPEN 03/2013 KR. 79 ISSN 1891-2230 RETUR UKE 39 OSLO- AVTALEN 20 ÅR HVA VAR DET SOM GIKK GALT? 20 år etter Oslo-avtalen er de grunnleggende stridstemaene fortsatt uløste

Detaljer

Politisk plattform. Vedtatt på årsmøtet 2014 2014-2015

Politisk plattform. Vedtatt på årsmøtet 2014 2014-2015 2014-2015 Politisk plattform Vedtatt på årsmøtet 2014 Politisk plattform er Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdoms overordnede politikk. Sammen med vedtektene og prinsipprogrammet utgjør politisk plattform

Detaljer

FolkogforsVar Nr. 4 2011

FolkogforsVar Nr. 4 2011 FolkogforsVar Nr. 4 2011 Afrikas fremtidshåp Kjære leser Høsten er kommet, og det er på tide med en ny sesong med konferanser og faglig påfyll. Du finner en liste over steder og datoer litt lenger bak

Detaljer

RUSSISK HOMOFOBI TRUER DEMOKRATI, MENNESKERETTIGHETER OG OL I SOTSJI. MYANMAR Fra generaler til glamour. SUDAN Den usynlige krigen

RUSSISK HOMOFOBI TRUER DEMOKRATI, MENNESKERETTIGHETER OG OL I SOTSJI. MYANMAR Fra generaler til glamour. SUDAN Den usynlige krigen ET UTENRIKSMAGASIN FRA FLYKTNINGHJELPEN 04/2013 KR. 79 ISSN 1891-2230 RETUR UKE 04 MYANMAR Fra generaler til glamour SUDAN Den usynlige krigen RUSSISK HOMOFOBI TRUER DEMOKRATI, MENNESKERETTIGHETER OG OL

Detaljer

FLYKTNING 2011 RALT oem megnneskn ER På F S LuKT vk ERdEN A over PET

FLYKTNING 2011 RALT oem megnneskn ER På F S LuKT vk ERdEN A over PET FLYKTNING 2011 REGNSKAPET alt om mennesker på flukt verden over 1 Foto: Flyktninghjelpen/Truls Brekke 43,7 millioner på flukt Høyeste antall siden årtusenskiftet. 6 Foto: Radu Sigheti/REUTERS/Scanpix 20

Detaljer

Klima for ny oljepolitikk

Klima for ny oljepolitikk Klima for ny oljepolitikk Utgitt av 1 Opplag: 850 ISBN 82-91916-22-5 Utgitt av Attac Utgitt med støtte av Norad TRYKK: ZOOM GRAFISK DESIGN: UREDD DESIGNKONTOR AS 4 Innholdsfortegnelse Innledning.......................

Detaljer

Vil flytte makt og penger

Vil flytte makt og penger Nødhjelpere opplever angst og 08Arbeidsmiljø: uro & Romney: Dette mener de 14Obama om utvikling «Kontant-bistand» 21Prostituerte: gir familiene et løft Han er Omar al-bashirs høyre hånd Side 12 NR 8 OKTOBER

Detaljer

Kontaktblad nr. 1 2009. USAs nye dager i historien

Kontaktblad nr. 1 2009. USAs nye dager i historien Kontaktblad nr. 1 2009 USAs nye dager i historien Kjære leser Godt nytt år! Det er ikke en spesielt fredelig verdenssituasjon i det vi går inn i 2009. Kampene på Gaza har preget nyhetsbildet de siste ukene,

Detaljer

Ungdomspartiene om næringslivets samfunnsansvar

Ungdomspartiene om næringslivets samfunnsansvar Ungdomspartiene om næringslivets samfunnsansvar Utgivers forord Global konkurranse, teknologisk utvikling og ikke minst forbrukeres ønsker om informasjon og åpenhet, har skjerpet kravene til bedriftene.

Detaljer

FLYKTNING- REGNSKAPET ALT OM MENNESKER PÅ FLUKT VERDEN OVER

FLYKTNING- REGNSKAPET ALT OM MENNESKER PÅ FLUKT VERDEN OVER FLYKTNING- 2015 REGNSKAPET ALT OM MENNESKER PÅ FLUKT VERDEN OVER 59,5 MILLIONER PÅ FLUKT SIDE 4 Krigen i Syria fortsetter på fjerde året med ekstreme humanitære konsekvenser. Foto: Hosam Katan / Reuters

Detaljer

Stadig vanskeligere. 66 drept på oppdrag for FN-soldater14Hjelpearbeid: Rød racer fra Khartoum Side 32

Stadig vanskeligere. 66 drept på oppdrag for FN-soldater14Hjelpearbeid: Rød racer fra Khartoum Side 32 Sjokk-rapport om 06Utdanning: korrupsjon Stadig vanskeligere 10Fredsoperasjoner: 66 drept på oppdrag for FN-soldater14Hjelpearbeid: jobb i 2012 Rød racer fra Khartoum Side 32 NR 8 OKTOBER 2013 www.bistandsaktuelt.no

Detaljer

FolkogforsVar Nr. 1 2013

FolkogforsVar Nr. 1 2013 FolkogforsVar Nr. 1 2013 verden inn i 2013 Kjære leser Riktig godt nytt år! I årets første nummer av Kontaktbladet retter vi blikket mot verden rundt oss. Globaliseringen gjør at verden blir mindre, og

Detaljer

bistandsaktuelt Sørafrikansk kraftkrise gir trøbbel for naboland Steinrik nordmann i Bill Gates fotspor Gigant-plan for import endte som kyllingfôr

bistandsaktuelt Sørafrikansk kraftkrise gir trøbbel for naboland Steinrik nordmann i Bill Gates fotspor Gigant-plan for import endte som kyllingfôr 5 nr juni 2008 SKOG-MILLIARDENE Solheim på skogshopping i farlig terreng Side 13-16 FOTO: GUNNAR ZACHRISEN www..no Fremskrittspartiets formann er mer skeptisk til bistand enn de fleste norske politikere.

Detaljer

Møte torsdag den 4. februar kl. 10. President: Kirsti Kolle Grøndahl. Dagsorden (nr. 49):

Møte torsdag den 4. februar kl. 10. President: Kirsti Kolle Grøndahl. Dagsorden (nr. 49): 1832 4. feb. Debatt om utviklings- og menneskerettighetsministerens redegjørelse om humanitær bistand 1999 Møte torsdag den 4. februar kl. 10 President: Kirsti Kolle Grøndahl Dagsorden (nr. 49): 1. Debatt

Detaljer

Bistanden bader i dårlig statistikk

Bistanden bader i dårlig statistikk på jobb-jakt: Slik fikk de jobb i 04Unge bistandsbransjen forskning: Bistanden bader 30Norsk i dårlig statistikk BI-forsker skaffer 36Portrettet: sultne syrere mel Norske ideer skal gi en bedre verden

Detaljer

nhh SILHUETTEN Kan en bruktbilselger være et godt menneske? Om etikk og økonomi NORGES HANDELSHØYSKOLE 19. ÅRGANG

nhh SILHUETTEN Kan en bruktbilselger være et godt menneske? Om etikk og økonomi NORGES HANDELSHØYSKOLE 19. ÅRGANG nhh SILHUETTEN NORGES HANDELSHØYSKOLE 19. ÅRGANG 2-2003 Kan en bruktbilselger være et godt menneske? Om etikk og økonomi En stor utfordring innhold TEMASTOFF Synspunkt... 3 Ta det personlig... 4 Når kjørereglene

Detaljer

Israel mener Somoud må flytte Side 10. Temabilag: Bistand etter konflikt. Designer-hjelm for ugandiske hoder Side 24

Israel mener Somoud må flytte Side 10. Temabilag: Bistand etter konflikt. Designer-hjelm for ugandiske hoder Side 24 06 Kvinnefronten: Vil varsle når far går på bar i Dar 08 Tanzania-korrupsjon: Lukket noen døren for sannheten? 12 Investeringer: Lokalbefolkning i strid med Norfund-plantasje Designer-hjelm for ugandiske

Detaljer

Trygg økonomisk styring

Trygg økonomisk styring Trygg økonomisk styring Temahefte til Arbeiderpartiets kandidatskolering 24.-26. januar 2012 Del 1: 30 spørsmål og svar Arbeiderpartiets økonomiske politikk 1. Hvorfor trygg økonomisk styring? Europa er

Detaljer

FolkogforsVar Nr. 1 2011

FolkogforsVar Nr. 1 2011 FolkogforsVar Nr. 1 2011 Folk og Forsvar 60 år for fred, frihet og demokrati innhold Kjære leser Så ligger igjen et nytt år foran oss. For Folk og Forsvar er 2011 året vi kan feire 60 år som informasjonsleverandør.

Detaljer

Foredrag i Oslo Militære Samfund mandag 5. januar 2009 ved Forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen Forsvarsministerens nyttårsforedrag:

Foredrag i Oslo Militære Samfund mandag 5. januar 2009 ved Forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen Forsvarsministerens nyttårsforedrag: Side 1 av 11 Foredrag i Oslo Militære Samfund mandag 5. januar 2009 ved Forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen Forsvarsministerens nyttårsforedrag: Det moderne innsatsforsvaret fra fremtidsvisjon til

Detaljer

Oppfører den norske staten seg ordentlig som kapitalist ute i den store verden? Om internasjonalisering og samfunnsansvar

Oppfører den norske staten seg ordentlig som kapitalist ute i den store verden? Om internasjonalisering og samfunnsansvar Oppfører den norske staten seg ordentlig som kapitalist ute i den store verden? Om internasjonalisering og samfunnsansvar Juni 2013 Det er ikke lenger bistand som dominerer Norges forhold til den fattige

Detaljer

Møte torsdag den 10. februar 2011 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

Møte torsdag den 10. februar 2011 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 2388 10. feb. Dagsorden 2011 Møte torsdag den 10. februar 2011 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 51): 1. Innstilling fra Stortingets presidentskap om endringer i Stortingets

Detaljer

bistandsaktuelt Krangel og byråkrati bremser Sør-Sudan Skuffelse blant de fattige venter fortsatt på veier, vann og utdanning okt

bistandsaktuelt Krangel og byråkrati bremser Sør-Sudan Skuffelse blant de fattige venter fortsatt på veier, vann og utdanning okt Utgitt av Norad okt 2006 BUDSJETT 2007: Norsk bistand setter spor i verden De fleste aktører i bistandsbransjen er svært fornøyde med utviklingsminister Erik Solheims nye bistandsbudsjett. Aldri tidligere

Detaljer

Slett U-landsgjelda nr. 2 2007. illegitim GJELD

Slett U-landsgjelda nr. 2 2007. illegitim GJELD Slett U-landsgjelda nr. 2 2007 illegitim GJELD Utgitt av Slett U-landsgjelda (SLUG) SLUG, c/o Kirkens Nødhjelp PB 7100 St. Olavs Plass 0130 OSLO slug@slettgjelda.no www.slettgjelda.no Gjeldsbrevet kommer

Detaljer

bistandsaktuelt Rekordår for katastrofer Rykter om mulig sammenbrudd i Zimbabwe Kamp om jord i Zumas Sør-Afrika

bistandsaktuelt Rekordår for katastrofer Rykter om mulig sammenbrudd i Zimbabwe Kamp om jord i Zumas Sør-Afrika bistandsaktuelt 4 nr mai 2009 ZIMBABWE Rykter om mulig sammenbrudd i Zimbabwe FOTO: REUTERS/PHILIMON BULAWAYO Side 7 www.bistandsaktuelt.no Overlevende etter syklonen Nargis prøver å gripe penger som blir

Detaljer